Wiskunde voor technici

Page 1

Wiskunde

voor technici

we u e i N se a e l e r

Onbeperkt trainen en toetsen van wiskunde voor technische opleidingen in het hoger onderwijs Direct succesvol! CURSUSLIJST • Rekenen met getallen • Algebra • Vergelijkingen • Inleiding functies • Functies met één variabele • Vergelijkingen en ongelijkheden • Stelsels vergelijkingen • Stelsels ongelijkheden • Differentiëren • Integreren • Exponentiële en logaritmische functies • Goniometrische functies • Toepassingen van differentiëren • Functieonderzoek • Toepassingen van integreren • Limietberekeningen • Integratiemethoden • Kwadraat afsplitsen en breuksplitsen • Complexe getallen • Vectoren en vectorfuncties • Matrices en determinanten

Zelf ervaren hoe het werkt? • Matrices, eigenwaarde en eigenvectoren • Analytische meetkunde • Stelsels lineaire vergelijkingen

Wilt u zelf ervaren wat dit nieuwe leermiddel aan uw opleiding kan toevoegen? Stuur dan een e-mail naar onze accountmanager, Elsbeth Bouman, e.bouman@bua.nl. Zij komt graag bij u langs om onze nieuwe wiskundemethode aan u te presenteren.

• Financiële wiskunde • Lineariseren en machtreeksen

Meer weten over Wiskunde voor technici?

• Functies met poolcoördinaten

• Functies met meer variabelen

E: klantenservice@boomhogeronderwijs.nl T: 020 521 89 22

• Differentiaalvergelijking van de eerste orde • Tweede orde lineaire differentiaalvergelijking • Stelsels differentiaalvergelijkingen • Laplace-transformatie • Complexe functies • Signalen • Fourieranalyse • Optimaliseren en Lineair Programmeren • Meetkunde • Curve fitting

E: e.bouman@bua.nl M: 06 13 08 10 31 www.wiskundevoortechnici.nl

Boom uitgevers Amsterdam Prinsengracht 747-751 1017 JX Amsterdam Postbus 15970 1001 NL Amsterdam


Wiskunde voor technici is de eerste complete en volledig digitale methode voor studenten

Ontdek Wiskunde voor technici

Wiskunde voor technici bevat de volgende elementen: Theorie met veel visualisatie

Onbeperkt toetsen

Voorbeelden met uitwerkingen

Interactieve begrippenlijst

Animaties

Formule-overzicht

Instaptoetsen

Overzicht van de voortgang

Onbeperkt trainingen

Downloadbare pdf met theorie

Wiskunde voor technici is de eerste volledig digitale leermethode voor wiskunde, gericht op studenten van het hoger technisch onderwijs. Boom hoger onderwijs ontwikkelt deze methode samen met auteur Metha Kamminga en docenten en studenten van hogescholen. In september 2017 zijn de eerste 1.000 studenten van drie hogescholen en vier opleidingen met het leermiddel aan de slag gegaan. Van Built Environment, Bewegingstechnologie tot Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek. Wiskunde voor technici is te gebruiken bij alle technische opleidingen. Als docent bepaalt u namelijk zelf welke cursussen u selecteert voor uw opleiding. Inleiding functies

“De kracht van Wiskunde voor technici als platform is dat studenten oneindig veel wiskunde kunnen oefenen, overal en wanneer zij willen.” Fred Paalvast, Haagse Hogeschool

“Het belangrijkste aspect van Wiskunde voor technici vind ik het oneindig oefenen. Daar hebben de studenten heel veel baat bij.” Bap Welting, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Voortgang

Aanschafprijs Benieuwd naar de aanschafprijs van een licentie voor Wiskunde voor technici? De prijs van een licentie is afhankelijk van het aantal cursussen dat u selecteert. De aanschafte licentie blijft voor de student zijn gehele opleiding geldig. Het is ook mogelijk om als hogeschool een licentie aan te schaffen. Vraag Elsbeth Bouman naar de mogelijkheden via e.bouman@bua.nl.

Benieuwd naar Wiskunde voor technici? Vraag een demo aan en ervaar het zelf

www.wiskundevoortechnici.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.