Boom geschiedenis en filosofie | Najaar 2024

Page 1

Najaar 2024

Geschiedenis & filosofie

Beeld omslag: Annabel Keijzer

Centrum

3
geschiedenis 6 Ruud Lubbers
van Merriënboer en Lennart Steenbergen 10 Then & Now Amsterdam Sharon Hansma 14 De Hacquartstraat John Kleinen 15 Tante Bertha Gerard Groeneveld 16 De marktconforme verzorgingsstaat Naomi Woltring 18 De stem van de toekomst
Inhoud
Johan
19 Parlement en partij
Martijn Visser (red.)
voor Parlementaire Geschiedenis 20 Zestig
borrelen
Derks 22 De nieuwe canon van Limburg Chris Dols
24 Brabantse herinneringen
van Duinkerken 25 Licht
miljoen jaar
Jeroen
(red.)
Anton
in het donkere zuiden
filosofie 28 Essays Michel de Montaigne 30 Genealogie van de moraal Friedrich Nietzsche 31 Nietzsches wraak
van Buuren 32 Metafysica
34 De waarheidscrisis
Prange 35 Onbegrepen overheid
van Oenen 36 Hoe we
vertrokken Wouter Mensink 38 De
Kris Pint 40 De
Donald Loose 41 Democratie
Claude Lefort 42 Augustijns
van
Joyce Rupert, Lans Bovenberg, Henri
Harry Commandeur 43 Het
de catastrofe
Leegsma 44 Martha Claeys 45 Tinneke Beeckman
Joep van Gennip en Karim Schelkens
Maarten
Aristoteles
Martine
Gijs
uit het dorp
extase van de jagers
lege plaats van de macht
en totalitarisme
leiderschap Paul
Geest,
Slob en
oog van
Mark

geschiedenis

geschiedenis

Johan van Merriënboer & Lennart Steenbergen

Ruud Lubbers

Een slag anders

De langverwachte biografie

Nederlandse millennials en de patatgeneratie groeiden op met premier Ruud Lubbers in het Torentje en met ‘Tuut, tuut, tuut: de groetjes van Ruud’. Lubbers was tweemaal lijsttrekker voor het CDA en scoorde beide keren maar liefst 54 zetels, nog altijd een record. Hij was misschien wel de beste minister-president die Nederland ooit heeft gehad, zette het ambt naar zijn hand en dacht voortdurend mee – ook als collega’s dat niet wilden.

Johan van Merriënboer schreef eerder Mansholt. Een biografie en was (mede)auteur van Van Agt. Tour de Force en de biografie van Piet de Jong. Lennart Steenbergen was een van de auteurs van Grote idealen, smalle marges. Een parlementaire geschiedenis van de lange jaren zeventig 1971-1982. Beide auteurs zijn verbonden aan het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Lubbers drukte een no-nonsense-etiket op het tijdperk dat zijn naam draagt, de Lubbersjaren (1982-1994). Een tijd van massawerkloosheid en forse bezuinigingen in een land dat verscheurd werd door de kruisrakettenkwestie. Een tijd ook waarin het begrip ‘duurzame ontwikkeling’ werd gemunt, de Berlijnse Muur viel en Nederland ‘ziek’ was. Lubbers voerde de regie onder het motto ‘Samen onderweg’ en deed dat in wisselende coalities met de VVD en de PvdA. Hij hield de zaak bij elkaar, effende het pad naar economisch herstel en sleepte de Europese Unie van het Verdrag van Maastricht uit het vuur.

Lubbers besloot zijn carrière als Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties in Genève. Dat liep slecht af. Na drie jaar zag hij zich gedwongen af te treden na een beschuldiging van seksuele intimidatie. Na deze MeToo avant la lettre bladderde het goede imago van Lubbers af. Welke plaats verdient hij in de geschiedenis?

PROMOTIE

› Lees- en recensie-exemplaren beschikbaar

› Auteurs zijn beschikbaar voor lezingen en interviews

Johan van Merriënboer en Lennart Steenbergen schreven een indringende biografie van een fascinerend persoon, gebaseerd op gesprekken met Lubbers zelf, openhartige interviews met oud-medewerkers, collega’s, familieleden en vrienden, en niet eerder geraadpleegde documenten in binnen- en buitenland, zoals ministerraadsstukken, notities uit de archieven van Thatcher, Reagan en Bush en het persoonlijke dossier van Lubbers inzake Genève. Daarmee schetsten zij een diepgaand en evenwichtig portret van een van de intrigerendste figuren uit de Nederlandse politieke geschiedenis.

ISBN 9789024426669 | NUR 681, 697 | € 49,90 | november | 640 pagina’s | 15 x 23 cm | gebonden | ISBN e-book 9789024426676 | € 39,90

9789024426669

8

‘Wanneer een sprankelende intelligentie zich paart aan tomeloze energie, wanneer een nimmer versagende ambitie huist in een imponerende persoonlijkheid, wanneer bruisende creativiteit wordt ingetoomd door het instinct voor wat feitelijk maakbaar is, dan zijn inderdaad alle condities daar voor een prominente plaats in de parlementaire geschiedenis. Ruud zal een ereplaats krijgen in de galerij en die komt hem toe.’

– DRIES VAN AGT (1992) rijk geïllustreerd

9

Sharon Hansma Then & Now Amsterdam

Tweetalige editie: Nederlands en Engels

Sharon Hansma is marketeer.

In haar vrije tijd combineert ze haar liefde voor Amsterdam, geschiedenis en fotografie.

Sharon Hansma, de fotograaf achter de populaire Instagrampagina Then & Now Amsterdam (50.000 volgers), brengt de grote en kleine transformaties van Amsterdam in beeld door oude foto’s van bekende en onbekende fotografen te reproduceren. Ruim honderd jaar later staat Hansma op dezelfde plek als de fotografen van weleer om de veranderde stad vast te leggen.

Then & Now Amsterdam toont heden en verleden in één oogopslag en nodigt uit tot het zoeken naar verschillen. Soms zijn die klein en lijkt het enige wat er in al die jaren is veranderd het aantal geparkeerde fietsen en auto’s. Net zo vaak zijn de verschillen gigantisch doordat beeldbepalende gebouwen – zoals het Paleis voor Volksvlijt en het Panoramagebouw – zijn verdwenen, grachten zijn gedempt en straten zijn verbreed. De foto’s van toen tonen vaak een verstild, maar ook verkrot Amsterdam van voor de auto, het massatoerisme en de elektriciteit, terwijl de foto’s van nu de drukte van de moderne metropool laten zien.

Then & Now Amsterdam laat het oude en nieuwe Amsterdam zien in al zijn facetten, van de karakteristieke binnenstad tot de nieuwe wijken die aan de rand van de stad verrezen. Het boek is een ode aan Amsterdam en verandert je blik op de stad voorgoed.

Met inleiding en bijschriften in zowel Nederlands als Engels.

PROMOTIE

› Lees- en recensie-exemplaren beschikbaar

› Auteur is beschikbaar voor lezingen en interviews

› Billboards op prominente plekken in de stad

› Uitgebreide socialemediacampagne

iSBN 9789024465712 | NUR 693, 653 | € 29,90 | oktober | 224 pagina’s | 16 x 22 cm | gebonden

9789024465712
10

Een uniek en nostalgisch stemmend fotoverhaal van een veranderende stad.

11

Veel mensen koesteren oude foto’s zoals deze. Het landschap op de foto is tegenwoordig nog nauwelijks te herkennen. De foto is genomen in de Bilderdijkstraat, nabij het Bilderdijkpark, met uitzicht op de Raampoort in de Marnixstraat, zichtbaar op de achtergrond. Aan de linkerkant strekt zich de Hugo de Grootkade uit, maar zelfs deze straat vertoonde vroeger een geheel ander beeld. De buurt, bekend als de Vinkenbuurt, bestond voornamelijk uit krotwoningen, kleine huizen

en boerderijen langs verschillende sloten zoals de Kostverlorenvaart, de Lange Bleekerssloot en deVinkenbuurtsloot. De huidige gebouwen aan de Hugo de Grootkade, voorheen bekend als het 'Kerkpad’, werden tussen 1894 en 1903 gebouwd, slechts enkele jaren na het nemen van deze oude foto. Deze opname is in 1891 vastgelegd door fotograaf Jacob Olie (18341905), wiens werk ons een onschatbaar inzicht biedt in het verleden van Amsterdam.

12

Old pictures like these are cherished by many. The landscape in the photo is barely recognizable today. The photo was taken on Bilderdijkstraat, near Bilderdijkpark, with a view of the Raampoort in Marnixstraat visible in the background. On the left stretches the Hugo de Grootkade, but even this street used to show a completely different picture. The neighborhood, known as the Vinkenbuurt, consisted mainly of hovels, small houses and farms along various ditches such as

the Kostverlorenvaart, the Lange Bleekerssloot and the Vinkenbuurtsloot. The present buildings on the Hugo de Grootkade, formerly known as the ‘Kerkpad’, were built between 1894 and 1903, only a few years after this old photograph was taken. This image was captured in 1891 by photographer Jacob Olie (1834-1905), whose work provides us with invaluable insight into Amsterdam's past.

13

John Kleinen De Hacquartstraat

Herinneringen aan goed en kwaad in Oud-Zuid

De straat als microkosmos van de samenleving

John Kleinen was universitair hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam met als specialisatie (visuele) antropologie en geschiedenis van Zuidoost-Azië, in het bijzonder Vietnam. Hij schreef meerere artikelen en boeken, zoals Leeuw en Draak. Vier eeuwen Nederland en Vietnam (2007). Tot voor kort was hij voorzitter van de rvt van de Stichting SpaarnestadPhoto.

PROMOTIE

› Lees- en recensie-exemplaren beschikbaar

› Auteur is beschikbaar voor lezingen en interviews

Volgens velen is de Hacquartstraat de mooiste straat van Amsterdam-Zuid. De toonaangevende en enigszins rebelse architecten Philip Warners en Gerrit Jan Rutgers ontwierpen de straat in de jaren twintig van de twintigste eeuw in de sfeer van de spraakmakende Amsterdamse School. De prachtige huizen werden al snel bewoond door de hogere echelons van de gegoede burgerij, en ook ambtenaren, ondernemers en vertegenwoordigers van ‘vrije beroepen’ zoals artsen en advocaten vestigden zich in de mooie straat en leefden er hun bevoorrechte levens.

De straat vormde opeens een heel ander decor tijdens de lange

Tweede Wereldoorlog (1940-1950). Voor een kleine honderd Joodse bewoners werd de Hacquartstraat hun laatste vrijwillige adres. De roof van onroerend goed door Duitsers, gretig geholpen door Nederlanders, zorgde lange tijd voor problemen voor de nieuwe bewoners van de huizen in de straat.

De verbindende factor tussen heden en verleden is de familie Schöffer, die jarenlang een sjiek pension runde in de straat. Het ‘beroemd gezellig huis’ zoals bewoners van het eerste uur de plek noemden, werd tijdens de oorlog een centrum van verzet en werd omgedoopt tot ‘Hacquartfort’. Tot het einde van de twintigste eeuw bood het generaties studenten en conservatoriumleerlingen de mogelijkheid voor een aangenaam en nuttig verblijf in de hoofdstad.

John Kleinen brengt de vergeten bewoners van de Hacquartstraat weer tot leven en maakt van de straat een lieu de mémoire.

iSBN 9789024467419 | NUR 680 | € 29,90 | oktober | 352 pagina’s | 15 x 23 cm | paperback | ISBN e-book 9789024467426 | € 23,90

9789024467419

14

Gerard Groeneveld Tante Bertha

De val van een Rotterdamse verzetsmoeder

Het dubbelleven van een gevallen ‘soldatenmoeder’

Gerard Groeneveld (1956) doet onderzoek naar culturele en militaire collaboratie, nazipropaganda en oorlogsfotografie tijdens de Tweede Wereldoorlog. Recent publiceerde hij Nach Holland. De meidagen van 1940 door Duitse ogen (2018), Hitlers jongste hoop. Nazipropaganda voor de jeugd (2019), Neergestort. Vijftien vliegtuigverliezen in Nederland 1940-1945 (2021) en Het Onderwater Cabaret. Satirisch verzet van Curt Bloch (2023).

Met een fraaie oorkonde en een gevelsteen werd Bertha Margaretha van der Hof-Kooijman na de oorlog gelauwerd als ‘de moeder van het Rotterdams verzet’. In illegale kringen leek de heroïsche reputatie van ‘tante Bertha’ onomstotelijk, vooral omdat in het laatste oorlogsjaar een uiterst gewelddadige knokploeg haar villa aan de Mecklenburglaan als uitvalsbasis gebruikte voor overvallen en liquidaties. Zelfs de plaatselijke autoriteiten roemden haar toewijding aan de illegaliteit.

Maar al snel kwamen er barsten in het, zo bleek, voornamelijk door haarzelf opgepoetste imago. Tante Bertha zou geld en goederen die Joodse landgenoten haar tijdens de bezetting in bewaring hadden gegeven, verduisterd hebben. Ook zou ze Joden hebben beloofd om hen naar Zwitserland of Engeland te helpen ontsnappen, om ze vervolgens in de handen van de Duitsers te spelen. Nog geen twee jaar na de bevrijding zat de moeder van zeven kinderen achter de tralies, om een paar jaar later toch te worden vrijgesproken.

In Tante Bertha. De val van een Rotterdamse verzetsmoeder ontrafelt Gerard Groeneveld het dubbelleven van tante Bertha en brengt hij de waarheid eindelijk aan het licht.

PROMOTIE

› Lees- en recensie-exemplaren beschikbaar

› Auteur is beschikbaar voor lezingen en interviews

iSBN 9789024467877 | NUR 680 | € 29,90 | januari | 256 pagina’s | 15 x 23 cm | paperback | ISBN e-book 9789024467884 | € 23,90

15
9789024467877

Naomi Woltring De marktconforme verzorgingsstaat

Nederlands neoliberalisme in de lange jaren negentig

Naomi Woltring promoveerde op de geschiedenis van neoliberalisme in Nederland. Daarnaast schreef ze het laatste hoofdstuk van de moderne klassieker Neoliberalisme. Een Nederlandse geschiedenis van Merijn Oudenampsen en Bram Mellink. Eerder was ze werkzaam bij de Wiardi Beckman Stichting en het Humanistisch Verbond. Bij het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis onderzoekt ze het financieel-economisch beleid van de kabinetten-Lubbers.

PROMOTIE

› Lees- en recensie-exemplaren beschikbaar

› Auteur is beschikbaar voor lezingen en interviews

In De marktconforme verzorgingsstaat legt Naomi Woltring de diepgaande transformatie bloot van de Nederlandse verzorgingsstaat onder de invloed van neoliberale ideeën. Haar baanbrekende boek biedt een ongeëvenaarde analyse van de beleidsmatige, sociale en economische verschuivingen die Nederland tussen 1989 en 2008 onderging. Woltring duikt in de complexe interacties tussen politieke ideologieën, beleidsvorming en de dagelijkse realiteit van de verzorgingsstaat.

Naarmate neoliberale ideeën terrein wonnen in het wetenschappelijke, ambtelijke en politieke discours, veranderde niet alleen het beleid fundamenteel, maar ook de visie van beleidsmakers op de rol van de staat, marktwerking en individuele verantwoordelijkheid. Een onverwachte en tot nu toe onderbelichte rol daarbij speelde de ambtelijke operatie Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit.

Van de privatisering van woningbouwcorporaties tot de inperking van de sociale zekerheid, Woltring legt de diepte en breedte van deze verschuivingen bloot, en laat zien dat de oorsprong van diverse hedendaagse crisissen ligt in de doelbewuste verspreiding en vanzelfsprekende omarming van marktconforme sturing tijdens de jaren negentig.

De marktconforme verzorgingsstaat biedt cruciale inzichten in de dynamiek van politieke en maatschappelijke veranderingen en is een onmisbare bijdrage aan het debat over de toekomst van de verzorgingsstaat.

iSBN 9789024468140 | NUR 688, 696 | € 29,90 | september | 352 pagina’s | 15 x 23 cm | paperback | ISBN e-book 9789024467426 | € 23,90 9789024468140

16
© Dané Vonk

Cruciale inzichten in de dynamiek van politieke en maatschappelijke veranderingen

'Naomi Woltring heeft een messcherpe analyse gemaakt van de wijze waarop neoliberale beleidsparadigma’s, eenmaal genesteld in instituties, er nauwelijks meer uit zijn te krijgen. Ik heb het boek gelezen met herkenning – ja, zo ging het, soms met verbazing – oh, zo kun je er dus ook tegen aan kijken, en soms ook met schaamte – waarom hebben we niet meer bijgestuurd?' – JET BUSSEMAKER

17

Martijn Visser (redactie) De stem van de toekomst

Waarom de democratie kortzichtig is en wat we daaraan kunnen doen

Nieuwe ideeën voor langetermijnpolitiek

Met bijdragen van Eva Rovers, Didier Caluwaerts, Daan Vermassen, Nicky van Dijk, Julien Boer, Sophia de Vries, Fons Coomans, Tineke Lambooy, Penny Simmers, Elianne Anemaat, Bas Heerma van Voss, Wieke Pot, Saskia Naafs, Willem Schramade, Martijn Visser (redacteur, wetenschappelijk medewerker Mr. Hans van Mierlo Stichting).

Wat hebben de klimaatcrisis, kunstmatige intelligentie, pandemieën, genetische modificatie en kernenergie met elkaar gemeen? Het zijn allemaal voorbeelden van het feit dat menselijk handelen een steeds grotere impact heeft op een steeds langere termijn, met mogelijk onomkeerbare en desastreuze gevolgen. Maar terwijl toekomstgerichte politiek harder nodig is dan ooit, raakt onze democratie juist steeds meer in de greep van de waan van de dag en de korte termijn. We schuiven problemen vooruit, stellen oplossingen uit en wentelen kosten af op de bewoners van later. Hoe rechtvaardig is het dat beslissingen van nu wel een grote invloed hebben op toekomstige generaties, terwijl zij zelf geen stem hebben in het politieke debat?

De stem van de toekomst geeft een hoognodige inhoudelijke impuls aan het debat over langetermijnpolitiek in Nederland. In twaalf hoofdstukken presenteren Nederlandse denkers nieuwe voorstellen om politiek, recht en bestuur toekomstgerichter te maken. Hoe kunnen we een stem geven aan toekomstige generaties? Waarom hebben we eigenlijk geen ombudsman voor de toekomst? Hoe ziet toekomstgerichte regulering van kunstmatige intelligentie eruit? En hoe organiseren we een economie waar ook toekomstige generaties nog profijt van hebben?

PROMOTIE

› Lees- en recensie-exemplaren beschikbaar

› Auteur is beschikbaar voor lezingen en interviews

iSBN 9789024463381 | NUR 754 | € 24,90 | oktober | 160 pagina’s | 14 x 22 cm | paperback | ISBN e-book 9789024463398 | € 19,90

9789024463381

18

Centrum voor Parlementaire

Geschiedenis

Partij en parlement

Jaarboek Parlementaire

Geschiedenis 2024

Het Centrum voor Parlementaire

Geschiedenis is een samenwerkingsverband van de Radboud Universiteit en de Stichting Parlementaire Geschiedenis.

De relatie tussen het parlement en de politieke partij is traditiegetrouw ingewikkeld. De Grondwet benadrukt het ideaal van het onafhankelijke mandaat (‘zonder last’) van elk individueel Kamerlid; in het Reglement van Orde van de Tweede Kamer komt de politieke partij niet voor. Toch is, zeker sinds de invoering van het evenredigheidsstelsel in 1917, de impact van politieke partijen op het functioneren van de parlementaire democratie enorm: het parlement is in belangrijke mate een partijpolitieke arena.

Deze editie van het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis verkent de gecompliceerde relatie tussen het parlement en politieke partijen –en de ontwikkeling daarvan. Daarbij is er onder meer aandacht voor de pogingen om de politieke partij door middel van wet- en regelgeving te controleren, meest recent door de in 2019 ingediende Wet op de politieke partijen (Wpp).

PROMOTIE

› Lees- en recensie-exemplaren beschikbaar

› Auteurs zijn beschikbaar voor lezingen en interviews

iSBN 9789024468126 | NUR 680 | € 24,90 | november | 256 pagina’s | 17 x 24 cm | paperback | ISBN e-book 9789024468133 | € 19,90 9789024468126

19

Jeroen Derks Zestig miljoen jaar borrelen

Een korte geschiedenis

PROMOTIE

› Lees- en recensie-exemplaren beschikbaar

IJeroen Derks (1983) is wetenschappelijk programmeur bij het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek, schrijver en kunstenaar. Eerder schreef hij De illusie van drank. Een prikkelend perspectief op proeven, waarin hij zich afvroeg wat smaak is en wat deze persoonlijk maakt. Hij schrijft voor het gerenommeerde blad Whisky Passion, verdiept zich in wijn en zat verscheidene jaren in de organisatie van het whiskyweekend Maltstock. iSBN 9789024467891 | NUR 680 | € 24,90 | oktober | 224 pagina’s | 15 x 23 cm | paperback | ISBN e-book 9789024467907 | € 19,90

n het begin was er alcohol. Het eeuwenoude verhaal van de mens in relatie tot alcohol start in de oerbossen van het krijt, waar een voorouder van alle apen gefermenteerd fruit at. We zien tekenen van drankgebruik terug in abstracte prehistorische kunst en vinden sporen ervan bij sjamanen en de eerste religies. De zoektocht naar spraakwater in onder andere Mesopotamië, Egypte, Griekenland, China en Amerika brengt ons naar de vroegste samenlevingen, de prilste dorpen met hun eerste kroegen en bijbehorende kroegverhalen.

Wat gebeurde er toen de mens voor het eerst alcohol proefde? Wanneer is de allereerste alcoholische drank gedronken, en waarom? Welke rol speelt drank in de evolutie van de mens? En als alcohol alleen maar slecht voor ons is, waarom drinken we dan nog steeds?

Met veel vaart en humor voert Jeroen Derks de lezer mee door onze met drank doordrenkte geschiedenis. Hij schetst wanneer en hoe we als collectief begonnen zijn met drinken en maakt inzichtelijk waarom we hier nooit meer mee zijn gestopt, alle droogleggingen en de bekende negatieve effecten ten spijt.

› Auteur is beschikbaar voor lezingen en interviews

9789024467891

20
© Matthijs van Houten Fotografie

Drank als de benzine van onze samenleving

het weer. En de reflecties van het glas leren ons iets over licht. We fantaseren de atomen in onze verbeelding erbij. Het glas kun je zien als een distillatie van de rotsen van de aarde, waar je de geheimen en ouderdom van het universum en de evolutie van de sterren in waarneemt.’

– RICHARD FEYNMAN

21

Chris Dols (redactie) De nieuwe canon van Limburg

Chris Dols is als conservator Radboud Erfgoed en lid van de Radboud Jonge Akademie verbonden aan de Nijmeegse universiteit. Daarnaast is hij redactievoorzitter, adviseur van het Provinciaal Bestuur en voorzitter van de Werkgroep Herijking Historische Canon van Limburg bij het Koninklijk Limburgs Geschieden Oudheidkundig Genootschap.

Het Romeinse badhuis in Heerlen, de beeldenstorm van Weert, de vestingwerken van Sittard, de komst en sluiting van de steenkolenmijnen, de razzia van Roermond, Pinkpop en het Verdrag van Maastricht. Dit zijn enkele onderwerpen uit De nieuwe canon van Limburg: een rijkgeïllustreerd geheel van 54 ‘vensters’ dat zicht biedt op de geschiedenis van het gebied dat tegenwoordig Limburg heet.

Op initiatief van het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (lgog ) herzag een groep deskundige auteurs onder leiding van historicus en erfgoedspecialist Chris Dols de historische canon van Limburg uit 2009. Op basis van recente feiten en inzichten uit binnen- en buitenland werden de vensters herschreven, samengevoegd of verwijderd. Veertien vensters zijn gloednieuw.

Het resultaat is een prikkelend en vaak verrassend overzicht van ontwikkelingen, gebeurtenissen, personen en zaken uit het verleden dat uitnodigt om te grasduinen in de veelkleurige geschiedenis van het Maasland (voor 1867) en Nederlands zuidelijkste provincie (na 1867).

PROMOTIE

› Lees- en recensie-exemplaren beschikbaar

› Auteur is beschikbaar voor lezingen en interviews

iSBN 9789024458639 | NUR 694 | € 24,90 | oktober | 256 pagina’s | 17 x 24 cm | paperback | isbn e-book 9789024458646 | € 19,90

9789024458639

22

Een historisch verhaal in vijftig vensters van een veelkleurige provincie

23

Anton van Duinkerken Brabantse herinneringen

Couleur locale uit de hoogtijdagen van de katholieke emancipatie

‘Brabantse herinneringen is binnen het oeuvre van Van Duinkerken een uitzonderlijk boek, want zijn meest persoonlijke. Het is ook het meest verhelderend tot het verstaan van zijn persoon en zijn tijd. Een aantal stukken eruit behoort tot het beste dat hij schreef, ze zijn ook hoogtepunten in het Nederlandse autobiografische genre.’ – KEES FENS IN DE VOLKSKRANT

PROMOTIE

› Lees- en recensie-exemplaren beschikbaar

› Bezorger is beschikbaar voor lezingen en interviews

Aeerste geïllustreerde uitgave

nton van Duinkerken, pseudoniem van Willem Asselbergs (1903-1968), maakte naam als dichter, essayist, hoogleraar, redenaar en literatuurhistoricus. In 1966 ontving hij de P.C. Hooftprijs voor zijn gehele oeuvre. In zijn Brabantse herinneringen, voor het eerst verschenen in 1964, vertelt Van Duinkerken aanstekelijk over zijn vroegste jeugd in de zuidelijke provincie: hoe hij de kinderjaren in zijn geboorteplaats Bergen op Zoom doorbrengt, en hoe hij vanaf zijn twaalfde jaar de opleiding tot priester op verschillende seminaries beleeft. Na een jaar van twijfel en crisis kiest hij als jonge schrijver uiteindelijk voor een letterenstudie, om die na een verblijf in Noorwegen weer af te breken. In 1929 vertrekt hij naar Amsterdam, waar hij als redacteur van het katholieke dagblad De Tijd aan zijn journalistieke en maatschappelijke carrière begint.

Tegen de achtergrond van een zich emanciperend Brabant weet Anton van Duinkerken in Brabantse herinneringen alle mensen die hij tijdens zijn jonge leven in de eerste decennia van de twintigste eeuw ontmoet, bijzonder kleurrijk te beschrijven en portretteren. Het vele beeldmateriaal waarmee de heruitgave van deze vergeten klassieker door Van Duinkerkens jongste zoon Bernard Asselbergs is verrijkt, roept de verloren gegane cultuurwereld van de katholieke emancipatie, die zo vanzelfsprekend was voor Van Duinkerken en zijn tijdgenoten, eens te meer op.

iSBN 9789024468201 | NUR 321 | € 29,90 | oktober | 352 pagina’s | 14 x 22 cm | paperback | ISBN e-book 9789024468218 | € 23,90

9789024468201

24

Joep van Gennip en Karim Schelkens

Licht in het donkere zuiden

Een cultuurhistorisch portret van de beginjaren van de Tilburgse universieit

Joep van Gennip is projectleider Academisch erfgoed en onderzoeker aan de theologische faculteit van Tilburg University. Samen met Karim Schelkens en Paul van Geest schreef hij Het katholicisme in Europa. Een geschiedenis (2018). Karim Schelkens is decaan voor de Tilburg University en is bijzonder hoogleraar Geschiedenis van het Hedendaagse Nederlandse Katholicisme. Hij schreef eerder een biografie over Johannes Willebrands (2020).

Tilburg University staat midden in de maatschappij. Was dat altijd al zo? Vijftig jaar na de eerste historische studie over de Tilburgse universiteit, die destijds een halve eeuw bestond, is het tijd voor een frisse terugblik. Niet in de laatste plaats omdat onderzoek in tal van onontgonnen archieven en een vernieuwde cultuurhistorische insteek een ander licht werpen op de hogere onderwijsinstelling.

In 1927 voortgekomen uit de katholieke leergangen, ontwikkelde de ‘Roomsch-katholieke Handelshoogeschool’ zich, in concurrentie én samenspraak met de Nijmeegse katholieke universiteit, tot de markante Brabantse onderwijsinstelling die ze heden ten dage is. Dit boek biedt een hernieuwd portret van de wortels van Tilburg University in de periode tussen de twee Wereldoorlogen, aan de hand van studenten, beleidsmakers en de eerste generatie hoogleraren. Met dit verhaal wordt een verrijkend hoofdstuk toegevoegd aan de intellectuele pioniers van Brabant in het bewogen Interbellum.

Van ‘Roomsch-katholieke Handelshoogeschool’ naar Tilburg University

PROMOTIE

› Lees- en recensie-exemplaren beschikbaar › Auteur is beschikbaar voor lezingen en interviews

iSBN 9789024468478 | NUR 680 | € 29,90 | oktober | 288 pagina’s | 16 x 23 cm | gebonden | ISBN e-book 9789024468485 | € 23,90 9789024468478

25
© Werry Crone

filosofie

26

filosofie

27

Michel de Montaigne Essays

Michel de Montaigne (1533-1592) was een van de grote vernieuwers van de wijsbegeerte aan het begin van de moderne tijd. Montaigne bracht nieuwe, existentiële thema’s in in de filosofie en verbond deze met nieuwe opvattingen over stijl en methode van het filosoferen: dat van de praktische, essayistische beschouwing die brak met wat men zag als de haarkloverijen van de scholastieke tradities.

De Essays (1580) vormen het hoofdwerk van Michel de Montaigne, geschreven op een kantelpunt in de geschiedenis. De ontdekking van de Nieuwe Wereld, de wetenschappelijke ontwikkelingen, de boekdrukkunst en het protestantisme luidden de moderniteit in. Door te schrijven wilde Montaigne inzicht krijgen in de wereld, en vooral in zichzelf. De Essays zijn het middel en het resultaat van dit proces.

In zijn Essays wilde Montaigne zijn eigen ervaringen optekenen. Niet omdat hij zichzelf (zoals de latere romantici) zag als uniek of bijzonder, maar omdat hij de analyse van zichzelf beschouwde als middel om de menselijke natuur te beschrijven. Zonder hieraan algemene waarheden te verbinden weet Montaigne de grote problemen toch op zodanige wijze te benaderen dat de lezer tot nadenken gedwongen wordt. Met zijn Essays is Montaigne de grondlegger van een nieuw literair genre, dat tot op de dag van vandaag veelvuldig wordt beoefend.

Voor deze editie verzorgde Alexander Roose een nawoord.

‘Montaigne is niet alleen een twijfelaar, maar ook de dansende filosoof van de vriendschap. Hij probeerde zijn leven lang het lastige, onfortuinlijke, schone en dappere leven te omhelzen.’

– ALEXANDER ROOSE

PROMOTIE

› Lees- en recensie-exemplaren beschikbaar

iSBN 9789024466399 | NUR 730 | Essais | vertaling Frank de Graaff | € 49,90 | september | 1344 pagina’s | 14,5 x 22,5 cm | paperback | ISBN e-book 9789024466405 | € 39,90

9789024466399

28

Ongeëvenaard hoogtepunt uit de westerse literatuur in de veelgeprezen vertaling van Frank de Graaff

29

Friedrich Nietzsche Genealogie van de moraal

Een polemiek

Sleutelwerk uit Nietzsches oeuvre in gloednieuwe vertaling van Maarten van Buuren

Friedrich Nietzsche (18441900) is een van de grootste en invloedrijkste denkers aller tijden. Bij Boom verschenen de hoofdwerken van Nietzsche in Nederlandse vertaling: Voorbij goed en kwaad (2023, vertaling Maarten van Buuren), Aldus sprak Zarathoestra (2024, licht herziene vertaling Wilfred Oranje) en De vrolijke wetenschap (2021, vertaling Hans Driessen), evenals Nietzsches beroemde Nagelaten fragmenten (2023, vertaling Michel van Nieuwstadt en Mark Wildschut).

In Genealogie van de moraal, door velen beschouwd als zijn beste werk, betoogt Nietzsche dat goed en kwaad waarden zijn die van periode tot periode en van land tot land verschillen. In de oudheid verwees ‘goed’ naar het gedrag van veroveraars, en ‘slecht’ naar dat van hun ondergeschikten en slaafgemaakten. Later werden deze waarden door de joods-christelijke moraal op hun kop gezet. ‘Goed’ verwees naar alles wat zwak, ziek en misselijk was; ‘kwaad’ naar de edelen voor wie de zwakken bang waren. Volgens Nietzsche moet de oorspronkelijke betekenis van goed en kwaad worden hersteld. De inzet van zijn boek is een herwaardering van alle waarden.

Genealogie van de moraal, voor het eerst verschenen in 1887, is een systematische uitwerking van de ideeën die Nietzsche in de jaren daarvoor ontwikkelde en is te lezen als een pendant van Voorbij goed en kwaad uit 1886.

‘Omdat ik de neiging heb alles ter discussie te stellen wat betrekking heeft op moraal, alles wat tot dusver op aarde is vereerd onder de naam moraal, was het onvermijdelijk dat mijn nieuwsgierigheid en mijn achterdocht al vroeg stilstonden bij de vraag wat de feitelijke oorsprong is van onze begrippen goed en kwaad.’ [FRAGMENT UIT BOEK]

PROMOTIE

› Lees- en recensie-exemplaren beschikbaar

› Vertaler is beschikbaar voor lezingen en interviews

iSBN 9789024457922 | NUR 730 | Zur Genealogie der Moral | vertaling Maarten van Buuren | € 24,90 | november | 208 pagina’s | 14 x 22 cm | paperback | ISBN e-book 9789024457939 | € 19,90

9789024457922

30

Maarten van Buuren Nietzsches wraak

Het geheim achter Genealogie van de Moraal

Prikkelend essay biedt waardevolle inzichten in Nietzsches laatste grote theoretische werk

Maarten van Buuren (1948) is emeritus hoogleraar moderne Franse letterkunde aan de Universiteit Utrecht. Hij publiceerde over levenskunst, waanzin en Spinoza, van wie hij de Ethica vertaalde. Van Nietzsche vertaalde Van Buuren Voorbij goed en kwaad (2023), Het dionysische wereldbeeld (2024) en Genealogie van de moraal (2024).

PROMOTIE

› Lees- en recensie-exemplaren beschikbaar

› Auteur is beschikbaar voor lezingen en interviews

Genealogie van de moraal dankt haar bestaan aan twee traumatische gebeurtenissen. In het najaar van 1882 wees Lou Salomé Nietzsches huwelijksaanzoek af en ging ervandoor met zijn beste vriend, Paul Rée. Enkele maanden later overleed Nietzsches voormalige idool, Richard Wagner, de componist die zich als een vader over hem had ontfermd, maar die hem later zwartmaakte tegenover anderen zonder dat Nietzsche het wist.

Nietzsche ontdekte het verraad van Rée en Wagner op hetzelfde moment. In Genealogie van de moraal neemt hij wraak op beiden. Eerst breekt hij Paul Rée tot op de bodem af; vervolgens neemt hij Richard Wagner te grazen. In Nietzsches wraak reconstrueert Maarten van Buuren de totstandkoming van het boek dat door velen wordt beschouwd als het hoogtepunt van Nietzsches oeuvre.

iSBN 9789024468454 | NUR 730 | € 14,90 | november | 96 pagina’s | 12 x 19 cm | paperback | ISBN e-book 9789024468461 | € 12,90

9789024468454

31
© Amke

Aristoteles Metafysica

Aristoteles (384-322 v.Chr.) is een van de oorspronkelijkste, veelzijdigste en belangrijkste filosofen in de westerse geschiedenis. Zijn werken spelen steeds een centrale rol in de theorie en de geschiedenis van literatuur, biologie, ethiek, politiek en retorica. Zijn invloed op de westerse filosofie is moeilijk te overschatten.

De Metafysica van Aristoteles is een van de bekendste werken van de westerse filosofie. Haar fundamentele werk zelfs: alle latere patronen van denken en het filosofische vocabulaire zijn op deze brontekst gebaseerd.

Wat is ‘het zijnde’ nu eigenlijk, vraagt Aristoteles zich af. En dat wil bij hem zeggen: wat is de werkelijkheid? Hoe zijn dingen in de werkelijkheid en hoe ontwikkelen ze zich? Hoe zijn ze verbonden? Zijn ze afhankelijk van een eerste beginsel? Is er eigenlijk zo’n beginsel? Wat kunnen mensen van dit alles weten?

In deze schitterende (eerste Nederlandse) vertaling van Ben Schomakers verschijnt Aristoteles als een tomeloos vitaal denker die probeert grip te krijgen met tastende woorden en verschuivende perspectieven die de lezer ook nu deelgenoot maken van zijn geniale filosofische experiment.

Verlangen opnieuw iSBN 9789024453115 € 22,90

PROMOTIE

› Lees- en recensie-exemplaren beschikbaar

› Vertaler is beschikbaar voor lezingen en interviews

iSBN 9789024468010 | NUR 730 | Metafysica | vertaling Ben Schomakers | € 39,90 | november | 540 pagina’s | 14 x 22,8 cm | gebonden met leeslint | ISBN e-book 9789024468027 | € 34,90

9789024468010

32

De eerste integrale Nederlandse vertaling van deze klassieker onder de klassiekers nu in een nieuwe editie beschikbaar

‘Een geweldige en indrukwekkende prestatie. Schomakers toont zich ook in deze vertaling weer een groot stilist en taalkunstenaar. ’

– PAUL VAN TONGEREN

vertaald & toegelicht door Ben Schomakers

33

Martine Prange De waarheidscrisis

Post-truth, kritiek en media

Geëngageerd pleidooi voor een herwaardering van de waarheid

Martine Prange is sinds 2016 hoogleraar Filosofie van mens, cultuur en samenleving aan Tilburg University. Eerder publiceerde hen onder meer over Nietzsche en over vrouwenvoetbal.

Het publieke debat, kloppend hart van onze democratie, staat zwaar onder druk van het groeiende populisme. Politici strooien met ‘nepnieuws’ en ‘alternatieve feiten’, zonder zich af te vragen wat de waarheid is. Hoe onderscheid je iemand die de waarheid spreekt van iemand die al dan niet bewust leugens verspreidt? Welke rol kan filosofie, van oudsher hoeder én criticus van de waarheid, nog spelen in tijden van post-truth? En wat is nu echt de rol van oude en nieuwe media in de daling van het publieke aanzien van de waarheid?

In De waarheidscrisis analyseert Martine Prange het huidige posttruth-tijdperk aan de hand van de drie aspecten die het kenmerken: democratie, waarheid, en media. Hen formuleert een nieuwe waarheidsvraag voor de filosofie en betoogt dat goede filosofische kritiek niet zonder mediafilosofie kan als ze een uitweg wil vinden uit de huidige crisis van waarheid en democratie.

PROMOTIE

› Lees- en recensie-exemplaren beschikbaar

› Auteur is beschikbaar voor lezingen en interviews

iSBN 9789024468102 | NUR 730 | € 22,90 | oktober | 176 pagina’s | 12,5 x 20 cm | paperback | ISBN e-book 9789024468119 | € 17,90

9789024468102

34
© Maarten Noordijk

Gijs van Oenen Onbegrepen overheid

Tegendraads denken over de staat

Een nieuwe filosofie van de staat

Gijs van Oenen (1959) is universitair hoofddocent filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Van zijn hand verschenen Overspannen democratie (2018) en Culturele veldslagen (2022, shortlist Socratesbeker).

Naarmate er meer van de overheid wordt verwacht, kan zij rekenen op meer kritiek en juist minder begrip. Tegelijkertijd voelen burgers zich steeds minder begrepen door de overheid. Politiek wordt populistisch, bestuurders worden bedreigd, burgers worden boos. Achter dit dagelijks zichtbare onbegrip tussen overheid en burger blijkt het probleem van het staatsbegrip schuil te gaan.

In Onbegrepen overheid laat Gijs van Oenen zien dat staatsbegrip even noodzakelijk is als problematisch, even onvermijdelijk als ongrijpbaar, en even verheven als alledaags. De vraag is niet alleen hoe de staat nog begrepen kan worden, maar ook waar en bij wie dat begrip nog gevonden kan worden, zowel in de filosofische theorie als in de politieke praktijk.

PROMOTIE

› Lees- en recensie-exemplaren beschikbaar

› Auteur is beschikbaar voor lezingen en interviews

Culturele veldslagen

iSBN 9789024450145 € 29,90

iSBN 9789024467341 | NUR 730 | € 24,90 | oktober | 256 pagina’s | 14 x 22 cm | paperback | ISBN e-book 9789024467358 | € 19,90

35
9789024467341

Wouter Mensink Hoe we uit het dorp vertrokken

Filosofie tussen stad en platteland

SPROMOTIE

› Lees- en recensie-exemplaren beschikbaar

› Auteur is beschikbaar voor lezingen en interviews

Wouter Mensink (1979) werkte als onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau, en is nu conflictbemiddelaar en gespreksbegeleider bij Public Mediation. Eerder schreef hij Kun je een betere wereld kopen? (shortlist Socratesbeker 2016). Hij woont niet meer op het platteland. iSBN 9789024467365 | NUR 730 | € 24,90 | september | 192 pagina’s | 13,5 x 21 cm | paperback | ISBN e-book 9789024467372 | € 19,90

panningen tussen stad en platteland bestaan al duizenden jaren. Pas recent zijn we deze als ‘kloof’ gaan beschrijven. Discussies over het al dan niet bestaan van deze kloof helpen niet om de spanning te verminderen. In Hoe we uit het dorp vertrokken doet Wouter Mensink een poging stad en platteland dichter bij elkaar te brengen. Hij verweeft persoonlijke ervaringen van plattelandverlaters met algemene reflecties over de relatie tussen stad en platteland. Zo constateert hij dat de ervaringen van stedelingen en plattelandsbewoners misschien wel minder van elkaar verschillen dan we geneigd zijn te denken. Alleen door ons te verplaatsen in de ander kunnen we ons perspectief verbreden en bijdragen aan relatieherstel tussen stad en platteland.

Persoonlijke en filosofische zoektocht naar gedeelde ervaringen om stad en platteland dichter bij elkaar te brengen

‘Met enorme souplesse onderzoekt, ontleedt en ontmaskert Wouter Mensink de vermeende tegenstellingen tussen stad en platteland. Een belangrijk boek voor iedereen die zich wil bevrijden van polarisatie en kortzichtigheid.’

36
9789024467365
© Hilbert Krane
‘In

zijn boeiende en belangrijke boek maakt Wouter Mensink duidelijk dat een andere dialoog over stad en platteland nodig én mogelijk is: minder in termen van tegenstellingen, met meer nadruk op wat ons bindt.’

37

Kris Pint De extase van de jagers

Verbeeldingen van de mystieke ervaring

IPROMOTIE

› Lees- en recensie-exemplaren beschikbaar

› Auteur is beschikbaar voor lezingen en interviews

Kris Pint (1981) is schrijver en cultuurfilosoof. Hij doceert cultuurwetenschappen aan de Faculteit Architectuur en Kunst aan de Universiteit Hasselt (België). Eerder schreef hij De wilde tuin van de verbeelding (shortlist Socratesbeker 2018) en Meteorologie van het innerlijk (2020). iSBN 9789024467389 | NUR 730 | € 24,90 | november | 224 pagina’s | 13,5 x 21 cm | paperback | ISBN e-book 9789024467396 | € 19,90

n De extase van de jagers leidt cultuurfilosoof Kris Pint de lezer langs een reeks excentrieke figuren, zoals een vogelsjamaan en een vliegende heilige, een cynische Messias en een onverschrokken mystica, een mysterieus veenlijk en een melancholische filosoof, een afvallige Romeinse keizer en een rebelse psychotherapeut. Hun lotgevallen en mystieke ervaringen nodigen uit om een andere blik te werpen op jezelf en de wereld, en om je te verzetten tegen een verschraling van een innerlijke wildernis.

Door religie op te vatten als een specifieke verbeeldingsvorm, naast kunst en filosofie, kun je op een vrijere manier omgaan met de religieuze erfenis in onze cultuur. De religieuze verbeelding van de mystieke ervaring mag dan een vlucht zijn uit het alledaagse, ze is geen vlucht uit de werkelijkheid zelf. Ze biedt juist een vorm om de binnen- en buitenwereld verder te onderzoeken en om te leren omgaan met enerzijds al hun extatische, mystieke aspecten en anderzijds het lijden en de vernietiging die steeds op de loer liggen.

‘Helder geschreven en tot nadenken stemmend. Pint reikt veel manieren aan om over je eigen kaders na te denken.’

– MIRIAM RASCH IN DE GROENE

De wilde tuin van de verbeeding iSBN 9789058758934

€ 23,90

9789024467389

38

Een dwaaltocht door de religieuze verbeelding, van de prehistorie tot de moderniteit

‘Kris Pint toont hoe we aan onszelf kunnen ontsnappen.’

– NRC HANDELSBLAD

39

Claude Lefort Democratie en totalitarisme

De belangrijkste teksten van Claude Lefort over democratie en totalitarisme bijeengebracht

Claude Lefort (1924-2010) was een Frans filosoof en politiek activist, vooral bekend om zijn politieke filosofie van de democratie. Lefort gaf les aan de universiteit van São Paulo, de universiteit van Parijs, de École des hautes études en sciences sociales en was verbonden met het Centre de recherches politiques Raymond Aron.

Uit de politieke filosofie van Claude Lefort blijkt overtuigend dat de kwetsbaarheid van de democratie juist ook haar kracht is. Voor democratie is het essentieel dat de ‘plaats van de macht’ alleen tijdelijk bezet is, anders ligt het totalitarisme op de loer. In de huidige geopolitieke constellatie is het werk van Claude Lefort over relevanter dan ooit.

Voor deze bundel selecteerden vertalers Pol van de Wiel en Bart Verheijen samen met Donald Loose Leforts belangrijkste werken over democratie en de totalitaire verleiding.

‘De totalitaire verleiding is allerminst verdwenen. We moeten echter beseffen dat deze ook in de democratie zelf besloten ligt.’

– PROF. DR. PAUL FRISSEN

‘Poetin en Erdogan: lees Claude Lefort. Lefort is niet zo bekend als Sartre of Foucault, maar in het politieke denken kun je niet om hem heen.’ – NRC HANDELSBLAD

‘Lefort werkt op briljante wijze de verwantschap tussen democratie en totalitarisme uit.’ – TROUW

‘Een aanrader voor alle politici en journalisten.’ – DIRK VERHOFSTADT

PROMOTIE

› Lees- en recensie-exemplaren beschikbaar

iSBN 9789024467839 | NUR 730 | serie Boom Klassiek | vertaling Pol van de Wiel en Bart Verheijen | € 24,90 | oktober | 208 pagina’s | 13,5 x 21 cm | paperback | ISBN e-book 9789024467846 | € 19,90

9789024467839

40

Donald Loose De lege plaats van de macht

Claude Lefort over democratie & de totalitaire verleiding

Grondige en erudiete studie

Donald Loose is emeritus bijzonder hoogleraar wijsbegeerte aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Tilburg University. Met zijn boek Over vriendschap. De praktische filosofie van Kant won hij de prestigieuze Socratesbeker voor het meest urgente, oorspronkelijke en prikkelende Nederlandstalige filosofieboek van 2019. In 2021 verscheen Democratie op wankele bodem. Over de politiek en het politieke.

De vrije wereld staat op een keerpunt. Westerse democratieën worden belaagd door populistisch verzet en nieuwe dictatoriale leiders. Technologische controle- en besturingssystemen bedreigen de vrijheid en privacy van burgers, en geopolitieke verschuivingen verzwakken de weerbaarheid van democratieën. In De lege plaats van de macht verkent Donald Loose de huidige politieke uitdagingen van de westerse democratie aan de hand van het werk van de Franse filosoof Claude Lefort (1924-2010).

Op indringende wijze liet Lefort zien dat de kwetsbaarheid van de democratie tegelijkertijd haar kracht is. Wezenlijk voor de democratie is dat de macht als een ‘lege plaats’ verschijnt. Zij moet leeg zijn, anders ligt het totalitarisme op de loer. Leforts inzichten over democratie en de totalitaire verleiding zijn onmisbaar om het huidige tijdsgewricht te duiden.

‘Het totalitarisme herleiden tot het verleden koestert de illusie dat we beschermd zijn tegen gebeurtenissen die de fundamenten van onze samenleving onderuit kunnen halen.’ – CLAUDE LEFORT

PROMOTIE

› Lees- en recensie-exemplaren beschikbaar

› Auteur is beschikbaar voor lezingen en interviews

iSBN 9789024465477 | NUR 730 | € 34,90 | oktober | 512 pagina’s | 15 x 23 cm | paperback | ISBN e-book 9789024465484 | € 29,90

9789024465477

41
© Sandra Peerenboom

Paul van Geest, Joyce Rupert, Lans Bovenberg, Henri Slob en

Augustijns leiderschap

Liefde in de organisatiepraktijk

DPROMOTIE

› Lees- en recensie-exemplaren beschikbaar

› Auteurs zijn beschikbaar voor lezingen en interviews

e uitdagingen van de huidige tijd vragen om leiders met een goed afgesteld moreel kompas, die kunnen verbinden door een empathische benadering van mens en gemeenschap, om duurzaam succes te realiseren. Dit zijn kernaspecten van augustijns leiderschap, een baanbrekende leiderschapsstijl die is gedestilleerd uit de primaire bronnen van bisschop en filosoof Augustinus van Hippo.

Augustinus was een briljante retoricaleraar. In zijn jonge jaren kende hij veel succes aan het hof van de keizer in Milaan, maar in het jaar 386 stortte hij in, nadat spanning tussen wat er van hem verwacht werd en wat hij ten diepste werkelijk wilde, hem te groot werd. Zijn ervaringen zouden de basis gaan vormen van een visie op leiderschap die aan actualiteit en waarde niet heeft ingeboet.

Augustijns leiderschap is het resultaat van een jarenlange zoektocht naar menselijker ondernemen, en voorziet inzichten uit de economie en bedrijfskunde van een filosofisch-theologisch fundament. Zestien gevalsstudies maken inzichtelijk hoe het leiderschapsmodel van Augustinus gestalte kan krijgen in bedrijfsvoering en beleid.

Hoe inzichten uit de theologie, filosofie, economie en bedrijfskunde de menselijke maat terugbrengen in organisaties

Paul van Geest is hoogleraar kerkgeschiedenis aan Tilburg University en hoogleraar economie en theologisch denken aan de EUR Joyce Rupert is onderzoeker en docent aan de ESAA en Nyenrode Business Universiteit. Lans Bovenberg is hoogleraar algemene economie aan Tilburg University en hoogleraar financieel economisch beleid aan de EUR Henri Slob is onderzoeker aan de EUR . Zijn promotieonderzoek gaat over liefde in organisaties. Harry Commandeur is bestuurder en hoogleraar industriële economie en business aan de EUR iSBN 9789024466375 | NUR 730 | € 39,90 | januari | 448 pagina’s | 16 x 24 cm | gebonden met leeslint | ISBN e-book 9789024467402 | € 34,90

9789024466375

42

Mark Leegsma Het oog van de catastrofe

Een nieuwe filosofie voor klimaatgerechtigheid

Mark Leegsma (1980) studeerde filosofie en psychologie en promoveerde op een proefschrift over catastrofaal denken. Hij schreef eerder Extreem in de klas (ISVW Uitgevers, 2017) en vertaalde Wanneer soorten kennismaken van Donna Haraway (Noordboek, 2024). Hij is als docent logica verbonden aan de HTF te Utrecht.

PROMOTIE

› Lees- en recensie-exemplaren beschikbaar

› Auteur is beschikbaar voor lezingen en interviews

Almaar toenemende energieconsumptie en uitstoot leiden onvermijdelijk tot gevaarlijke klimaatverandering. Maar wat als het ultieme gevaar buiten ons blikveld blijft, omdat we dat simpelweg niet kúnnen zien?

Het oog van de catastrofe gaat over het onzichtbare bij uitstek: de catastrofe die zou vernietigen wat ons zicht überhaupt mogelijk maakt – ons. Filosoof Mark Leegsma onderneemt een poging om al denkend zicht te krijgen op dit onzichtbare. Juist vandaag de dag is dat cruciaal, want alleen zo kunnen we onderkennen dat ons voortbestaan in gevaar is, en vechten voor wie acuut wordt bedreigd. Strijden voor klimaatgerechtigheid kunnen we alleen in het oog van de catastrofe.

‘Mark Leegsma laat op een mooie manier zien hoe verknipt onze manier van bevragen van de zich kennelijk aandienende catastrofe is.’

– RENÉ TEN BOS

iSBN 9789024467853 | NUR 730 | € 22,90 | september | 160 pagina’s | 12,5 x 20 cm | paperback | ISBN e-book 9789024467860 | € 17,90

43
9789024467853
© David Galjaard

Trots

De filosofie van een emotie

iSBN 9789024451876

€ 24,90

Martha Claeys, winnaar Socratesbeker 2024

‘Martha Claeys verdient de prijs omdat ze met haar filosofie heel dicht bij het alledaagse leven staat en een emotie bespreekt die ieder van ons aangaat, waar je ook vandaan komt of naar toe gaat. Ze doet dat op een wijze waarop haast ongemerkt een boekenkast vol filosofisch werk over dat onderwerp voorbij komt, zonder ook maar iets aan de oorspronkelijkheid en frisheid van haar beurtelings persoonlijke en analytische stijl af te doen. Dit is een filosofisch publieksboek waarvan je er het liefst vele zou willen hebben.’

– JURYRAPPORT SOCRATESBEKER

‘Naast het inhoudelijk sterke verhaal dat Martha Claeys brengt, is er ook de verfrissende vorm waarin haar filosofische worsteling verpakt is. Haar taal is zeer soepel en richt zich naar een breed publiek. Claeys slaagt erin om abstracte ideeën om te zetten in zeer concrete beeldtaal.’ – ★★★★★ HUMANISTISCH VERBOND

‘Martha Claeys neemt je mee op een boeiende verkenning, van zelfrespect tot zelfliefde, van ego tot privilege en van uitsluiting tot emancipatie.’ – NAIMA CHARKAOUI

‘Trots is een eigentijdse, heldere zoektocht naar de bronnen van die emotie. Schijnbaar moeiteloos put Claeys uit het werk van tientallen filosofen en geëngageerd trekt ze langs moderne voorbeelden.’

– ⬤⬤⬤⬤ NRC HANDELSBLAD

44
© Anne Lucassen

Ruim 15.000 xemplaren verkocht

Ruim 10.000 exemplaren verkocht

Ken jezelf

Een openhartige filosofie

isbn 9789024439591

€ 24,90

Machiavelli’s lef

Levensfilosofie voor de vrije mens

isbn 9789024419708

€ 24,90

Shortlist Socratesbeker 2021

Tinneke Beeckman, winnaar Hypatiaprijs 2022

‘Zelden ben ik onder de indruk, maar naast Tinneke Beeckman voel ik me een kleuter op de kermis.’ – YASMIEN NACIRI IN GAZET VAN ANTWERPEN

‘Tinneke Beeckman is niet alleen erudiet en intelligent – dat wisten we al – maar met deze fijnzinnige essays getuigt ze ook van wijsheid en kwetsbaarheid. Grote klasse.’ – DAVID VAN REYBROUCK

‘Tinneke Beeckman wekt klassieke denkers tot leven en laat overtuigend zien hoe de filosofie juist vandaag de dag van grote waarde kan zijn.’ – KNACK

45
© Nathalie Samain

Bestellijst zomer 2024

Boekhandel

Plaats

Inkoper

Keten

Aansluitnummer CB

E-mail

Datum

Libris/Blz. RDC

ISBN Titel Auteur

9789024426669 Ruud Lubbers

9789024465712 Then & Now Amsterdam

9789024467419 De Hacquartstraat

9789024467877 Tante Bertha

9789024468140 De marktconforme verzorgingsstaat

9789024463381 De stem van de toekomst

9789024468126 Parlement en partij

9789024467891 Zestig miljoen jaar borrelen

9789024458639 De nieuwe canon van Limburg

9789024468201 Brabantse herinneringen

9789024468201 Licht in het donkere zuiden

9789024466399 Essays

9789024457922 Genealogie van de moraal

9789024468454 Nietzsches wraak

9789024468010 Metafysica

9789024468102 De waarheidscrisis

9789024467341 Onbegrepen overheid

9789024467365 Hoe we uit het dorp vertrokken

9789024467389 De extase van de jagers

9789024467839 Democratie en totalitarisme

9789024465477 De lege plaats van de macht

9789024466375 Augustijns leiderschap

9789024467853 Het oog van de catastrofe

9789024451876 Trots

9789024439591 Ken jezelf

9789024419708 Machiavelli’s lef

Johan van Merriënboer en Lennart Steenbergen november € 49,90

Sharon Hansma oktober € 29,90

John Kleinen oktober € 29,90

Gerard Groeneveld januari € 29,90

Naomi Woltring september € 29,90

Martijn Visser (red.) oktober € 24,90

Centrum voor Parlementaire Geschiedenis november € 24,90

Jeroen Derks oktober € 24,90

Chris Dols (red.) oktober € 24,90

Anton van Duinkerken oktober € 29,90

Joep van Gennip en Karim Schelkens oktober € 29,90

Michel de Montaigne september € 49,90

Friedrich Nietzsche november € 24,90

Maarten van Buuren november € 14,90

Aristoteles november € 39,90

Martine Prange oktober € 22,90

Gijs van Oenen oktober € 24,90

Wouter Mensink september € 24,90

Kris Pint november € 24,90

Claude Lefort oktober € 24,90

Donald Loose oktober € 34,90

Paul van Geest, Joyce Rupert, Lans Bovenberg, Henri Slob en Harry Commandeur januari € 39,90

Mark Leegsma september € 22,90

Martha Claeys verschenen € 24,90

Tinneke Beeckman verschenen € 24,90

Tinneke Beeckman verschenen € 24,90

Stuur de bestellijst naar Boom, Antwoordnummer 10618, 1000 RA Amsterdam. Of stuur een e-mail met bijlage naar boekhandel@boom.nl.

46
Datum Prijs Aantal Lees...

Verschijningskalender najaar 2024

47
OKTOBER NOVEMBER NOVEMBER NOVEMBER JANUARI OKTOBER OKTOBER

Contact

Boom uitgevers

Prinsengracht 747-751

1017 JX Amsterdam

Postbus 15970

1001 NL Amsterdam

T +31 (0) 20 520 01 20

E boekhandel@boom.nl

Accountmanager boekhandel

Ruud Binkhorst

T +31 (0) 6 538 629 59

E r.binkhorst@boom.nl

Verkoop binnendienst

Valentijn van der Horst

T +31 (0) 20 215 10 61

E boekhandel@boom.nl

Publiciteit

Stephan Debouillé

T +31 (0) 20 215 11 41

E s.debouille@boom.nl

Marketing Liesbeth van Norden

T +31 (0) 20 215 11 44

E l.vannorden@boom.nl

Distributie Nederland

CB Postbus 125

4100 AC Culemborg

T +31 (0) 345 47 59 11

E info@cb-logistics.nl

Bestelling en distributie Vlaanderen

CB Vlaanderen

T +32 (52) 45 69 40

E info@cb-logistics.be

De prijzen en de omvang van de boeken uit deze aanbieding zijn vastgelegd onder voorbehoud van wijzigingen bij verschijnen.

www.boom.nl
Colofon

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.