Page 1


UITGELICHT


FILOSOFIE Oswald Spengler

De ondergang van het Avondland

Achille Mbembe

Een politiek van vijandschap

Peter Wierenga

Ik brul, dus ik ben

12

Femke Kaulingfreks

Straatpolitiek

13

Afshin Ellian, Gelijn Molier en

De strijd om de democratie

14

Mens, werk en economie in het licht van

16

4 10

Bastiaan Rijpkema (redactie) Joyce Rupert, Joost Hengstmengel, Paul van Geest en Harry Commandeur

de tijd

GESCHIEDENIS Gerrit Valk

Vechten voor vijand en vaderland

17

Centrum voor Parlementaire Geschiedenis

Het volk spreekt

17

Alex Bakker

Transgender in Nederland

18

Theo Gerritse

Rauter

20

Jeroen Koch

Oranje in revolutie en oorlog

22

Willem van Bennekom

Mes frères!

24

Arie Berghout

Heer en meester aan het ziekbed

25

Het Groot Werkvormenboek 2

26

Gytha Heins

Aanspreken? Gewoon doen!

28

Taco Oosterkamp

Elke dag je hoofd en inbox leeg

30

MANAGEMENT EN COACHING Sasja Dirkse-Hulscher, Angela Talen en Maaike Kester


Gyuri Vergouw

De managementmonologen

32

Bart Schlatmann

Hoe agile werkt

34

Peter Koning

Toolkit voor agile leiders

35

Thijs Homan

In control?

36

Jan Bloemhof

Alles is verkopen

37

Fred Korthagen en Ellen Nuijten

Zijnsgericht coachen

38

Mark van Vuuren en Luc Dorenbosch

Mooier Werk

39

Jan-Jaap Lukas

&Jij

40

Rozemarijn Dols

Is the lady for turning?

41

Nadia van der Vlies en Anne de Jong

No-nonsense leidinggeven

42

Marjan Haselhoff

De moed om te vertrouwen

43

Farah Nobbe en Natalie Holwerda-Mieras

Storydesign

44

Ingrid Schoen en Mirjam van PagĂŠe

Samen leven met psychische klachten

45

PSYCHOLOGIE EN PSYCHIATRIE Michiel van Elk

Extase

46

Matthijs Steeneveld

Jouw psychologisch kapitaal

48

Gary Wilson

Het pornobrein

50

Agnes van Minnen

Verlamd van angst

52

Arnold van Emmerik en Paul Rijnders

N = 1 Gevalsstudies volwassenen

54

Joop Bosch en Pier Prins

N = 1 Gevalsstudies kinderen en jongeren

54

Marijke Baljon en Renate Geuzinge

Echo’s van trauma

55

American Psychiatric Association

Psychische klachten bij ouderen

56


‘Wat Spengler schreef over de barok en het faustische, over de verlichting en het organische was origineel en onovertroffen.’

FILOSOFIE EN GESCHIEDENIS

4

KARL OVE KNAUSGÅRD


‘Voor de hedendaagse lezer blijven Spenglers voorspellingen ontegenzeggelijk aanspreken.’ –

THEODOR W. ADORNO

FILOSOFIE EN GESCHIEDENIS 5


Veel van Spenglers voorspellingen zijn honderd jaar later nog schrikbarend actueel!

INCLUSIEF TOEGANG TOT

FILOSOFIE EN GESCHIEDENIS

WEBSITE

6

isbn 9789089531568

Der Untergang des Abendlandes

gebonden met leeslint, twee

nur 730, 680

vertaling Mark Wildschut

delen in slipcase, deel 2 met

€ 89,00

1200 pp

zwart op snee

oktober

14 x 22 cm

Vraag nu al een previewexemplaar aan via verkoop@bua.nl.


WEDSTRIJD! WIN EEN WEEKEND MÜNCHEN

789089 531568 >

DE ONDERGANG VAN HET AVONDLAND

ETALAGE-

9

OSWALD SPENGLER

Deze beslissende klassieker uit het interbellum blijkt juist voor onze tijd weer verrassend relevant. Van het boek werden honderdduizenden exemplaren verkocht. Schrijvers, filosofen, wetenschappers, politici en kunstenaars lieten zich door De ondergang van het Avondland inspireren. Deze eerste Nederlandse vertaling laat een breed publiek kennismaken met de wereld van Spengler! In De ondergang van het Avondland schetst Oswald Spengler een meeslepend panorama van de menselijke geschiedenis. Hij laat zien hoe culturen opkomen en vergaan, in een proces dat vergelijkbaar is met de seizoenen. Elke cultuur heeft wel haar eigen identiteit: zo streefden de antieken naar volledige aanwezigheid en reiken wij in het Westen al vanaf de Vikingen naar de oneindigheid. Maar op grond van de overeenkomsten in ontwikkeling kon Spengler voorspellingen doen over het verdere verloop van onze geschiedenis. Veel van deze voorspellingen zijn honderd jaar later nog schrikbarend actueel. Volgens Spengler is de democratie bijvoorbeeld een voorbijgaande fase in onze cultuur. Politiek zou steeds meer in management veranderen, om over te gaan in een machtsstrijd tussen sterke leiders. Ook ontwierp hij een theorie van culturele verschillen: door culturele verschillen te benadrukken erkennen we de ander weliswaar in zijn eigen identiteit, maar maken we ook de afstand tot de ander groter.

PROMOTIE • Grote publiekspresentatie in Paradiso • Mediacampagne • Uitgelichte titel tijdens de Maand van de Geschiedenis • Onderdeel van de Nacht van de Geschiedenis • POS-materiaal beschikbaar

Spenglers meesterwerk toont overtuigend aan dat we onszelf en de wereld om ons heen pas kunnen begrijpen door onze geschiedenis te kennen.

Wereldwijd al honderdduizenden exemplaren verkocht!

FILOSOFIE EN GESCHIEDENIS

Oswald Spengler (1880-1936) was een Duitse geschiedfilosoof en cultuurhistoricus. Hij verwierf wereldwijde bekendheid met zijn tweedelige magnum opus, De ondergang van het Avondland (1918 en 1923).

7


8

FILOSOFIE EN GESCHIEDENIS


WWW.LEESSPENGLER.NL

EEN NIEUWE MANIER VAN UITGEVEN

DISCUSSIEPLATFORM Naast het boek krijgt de lezer toegang tot een website waar vooraanstaande Nederlandse en Vlaamse auteurs met elkaar in discussie gaan over de vraag hoe wij De ondergang van het Avondland moeten verbinden met de wereld van vandaag. Wat zegt het boek ons over de toekomst van de democratie? Op welke manier biedt Spenglers werk ons een zinvol perspectief op de multiculturele samenleving en op de geopolitieke rol van het Westen? Had Spengler gelijk of toch niet? Joris Luyendijk, René ten Bos, Marli Huijer, Willem Schinkel, Robin te Slaa en vele anderen werken al mee. WEBSITE MET UITLEG EN ANNOTATIES De website bij De ondergang van het Avondland biedt verhelderende samenvattingen van alle hoofdstukken en paragrafen van het boek. Ook worden per hoofdstuk de belangrijkste begrippen van uitleg voorzien. Wat betekenen ‘morfologie’ en ‘kosmische tact’ bijvoorbeeld? Daarnaast vindt de gebruiker hier per hoofdstuk podcasts en video’s met uitleg van Ad Verbrugge, die als geen ander thuis is in dit meesterwerk. De website maakt Spenglers werk toegankelijk voor een breed publiek. EVENEMENTEN De promotiecampagne wordt op 10 oktober afgetrapt met een speciale festivalavond met zestien sprekers in Paradiso, ter ere van het verschijnen van De ondergang van het Avondland. De Groene Amsterdammer is hierbij mediapartner. Ook maakt De ondergang van het Avondland deel uit van de Nacht van de Geschiedenis in het Rijksmuseum en het Brainwash Festival. Pakhuis De Zwijger organiseert een aantal discussieavonden over de perspectieven die Spengler aanreikt op onderwerpen als democratie en duurzaamheid.

Neem voor meer informatie contact op met Laura Kemmink via l.kemmink@bua.nl of 06 29 46 66 93, of met Ruud Binkhorst via r.binkhorst@bua.nl of 06 53 86 29 59.

FILOSOFIE EN GESCHIEDENIS

En dit is slechts het begin. Zo zijn we nog in gesprek met verschillende partners en werken we de komende maanden aan de organisatie van nog veel meer discussieen leesavonden in Nederland én België. Een dergelijk groot project vraagt om een goede samenwerking. Uw inbreng is voor ons dan ook onmisbaar om van De ondergang van het Avondland een langdurig en duurzaam succes te maken! De vertalers en verschillende auteurs die betrokken zijn bij dit project, zijn zeer enthousiast en beschikbaar voor activiteiten. Wij ondersteunen u dan ook graag bij het organiseren van uw eigen evenement of promotiecampagne!

PROMOTIE • Elke week nieuwe blogs • Speelt in op de actualiteit • Video’s van Ad Verbrugge • Bekende gastauteurs schrijven stukken

9


FILOSOFIE 10

isbn 9789058758170

november

14 x 22 cm

nur 730

Politiques de l’inimitié

paperback

€ 24,90

vertaling Ellis Booi

a-titel

240 pp


9 789058 758170 >

ACHILLE MBEMBE

EEN POLITIEK VAN VIJANDSCHAP

In een wereld waarin muren worden opgetrokken houdt Achille Mbembe ons een confronterende spiegel voor. Een zeer actueel boek van de meesterdenker van het postkolonialisme. Sinds de koloniale oorlogen gaan liberaal-democratische staten steeds vaker en makkelijker over tot het instellen van de uitzonderingstoestand waarin acties tegen vijanden niet meer gebonden zijn aan wettelijke beperkingen. Democratieën dreigen zo te verworden tot dictatoriale actoren. Achille Mbembe onderzoekt de gevolgen van deze verschuiving, analyseert de nieuwe relatie tussen geweld en wet, en tussen norm en uitzondering. Hij verkent de voorwaarden van oorlog, vrijheid en veiligheid. In Een politiek van vijandschap ontwikkelt Mbembe een kader waarin deze ontwikkelingen bediscussieerd kunnen worden. Volgens hem moeten we voorbij het humanisme op zoek gaan naar een politiek van menselijkheid.

PROMOTIE • Interviews

‘Mbembe is uitgegroeid tot een van de belangrijkste stemmen van de zwarte minderheden in de VS en Europa.’ – BRAM VERMEULEN IN NRC.NEXT ‘Mbembe is een stem die in het voortwoekerende debat over racisme en immigratie in het wegkwijnende Europa node gehoord moet worden.’ ★★★★ – PETER VERMAAS IN NRC HANDELSBL AD Eerder verschenen:

alom geprezen Kritiek van de zwarte rede.

FILOSOFIE

Achille Mbembe (1957) is een van de grote denkers van het postkolonialisme. Hij doceert geschiedenis en politieke filosofie aan Columbia University, Berkeley, Yale en de University of Johannesburg. Bij Boom verscheen in 2015 zijn

© Jean Counet

11


789024 415489 > 9

PETER WIERENGA

IK BRUL, DUS IK BEN

DENKERS OVER POPULISME

PROMOTIE • Auteur beschikbaar voor lezingen en interviews • Onlinemediacampagne

Ik brul, dus ik ben doet een stap terug in een wereld die gedomineerd wordt door snelle meningen, nepnieuws en polarisatie. Vooraanstaande filosofen en journalisten tonen de waan van de dag zoals je hem nog niet eerder zag. Journalist Peter Wierenga interviewde voor Ik brul, dus ik ben de belangrijkste filosofen, schrijvers en journalisten over het populisme in Europa en de Verenigde Staten. Door de verschillende nationaliteiten en politieke achtergronden van deze denkers ontstaat een fascinerend palet van inzichten en meningen over uiteenlopende onderwerpen, zoals vluchtelingen, euroscepsis, protectionisme, de islam, vrijheid van meningsuiting, nepnieuws, Trump, Poetin, Wilders en Le Pen. Wierenga sprak met onder anderen Marli Huijer, Ad Verbrugge, Markus Gabriel, Achille Mbembe, Kwame Anthony Appiah, Alain Finkielkraut, Paul Scheffer, Francis Fukuyama en Michael Sandel.

FILOSOFIE

isbn 9789024415489 nur 730, € 20,00 a-titel, november 192 pp, 14 x 22 cm paperback e-book: isbn 9789024415496 / € 12,50

12

Peter Wierenga (1971) is freelancejournalist en tekstschrijver. Hij is vaste medewerker van de Volkskrant.


9 789024 407583 >

FEMKE KAULINGFREKS

STRAATPOLITIEK

OP ZOEK NAAR NIEUW ENGAGEMENT

Van rappers en straatvloggers tot rellende jongeren: Straatpolitiek laat het politieke engagement van jongeren zien, buiten het stemhokje en de politieke partijen om.

PROMOTIE • Auteur beschikbaar voor lezingen en interviews • Onlinemediacampagne

Jongeren voelen zich steeds minder vertegenwoordigd in de politiek. Daarom zoeken zij hun toevlucht tot andere manieren om hun onvrede te uiten en maatschappelijk onrecht aan de kaak te stellen. Filosofe en antropologe Femke Kaulingfreks laat zien dat veel van hun handelingen wel degelijk politiek betekenisvol zijn, ook al beschouwen buitenstaanders ze doorgaans niet als politiek. Deze nieuwe vormen van maatschappelijk engagement ontstaan veelal op straat of op internet. Van rappers en straatvloggers tot rellende jongeren in buitenwijken, allemaal bedrijven zij ‘straatpolitiek’: zij willen gehoord worden en eisen een stem op in het maatschappelijke debat.

isbn 9789024407583 nur 730, € 20,00 a-titel, oktober 208 pp, 14 x 22 cm paperback e-book:

FILOSOFIE

Femke Kaulingfreks (1981) is politiek filosofe en antropologe. Voor haar proefschrift over ontregelende politiek deed zij uitgebreid veldonderzoek in sociaal achtergestelde wijken in Nederland en Frankrijk. Ze schreef artikelen voor onder meer De Correspondent en de Volkskrant.

isbn 9789024407965 / € 12,50

13


789024 411634 > 9

AFSHIN ELLIAN, GELIJN MOLIER EN BASTIAAN RIJPKEMA (REDACTIE)

DE STRIJD OM DE DEMOCRATIE

ESSAYS OVER DEMOCRATISCHE ZELFVERDEDIGING

PROMOTIE • Media-aandacht • Auteurs beschikbaar voor interviews

Wat is een weerbare democratie? Hoe gaan we om met krachten die zich niet aan de regels van onze rechtsstaat houden? Vooraanstaande denkers gaan in op deze uiterst actuele vragen. Steeds meer politieke partijen stellen ongrondwettelijke maatregelen voor, radicale groeperingen trachten door terreur anderen hun wil op te leggen, buitenlandse regimes pogen in onze democratie te interveniëren en lidstaten van de EU nemen wetten aan die de democratie allesbehalve bevorderen. De strijd om de democratie behandelt in het licht van deze ontwikkelingen het vraagstuk van de ‘weerbare democratie’. In hoeverre zijn ondemocratische maatregelen geoorloofd om de democratie te beschermen? In deze actuele bundel laten vooraanstaande denkers als Afshin Ellian, Bastiaan Rijpkema, Paul Cliteur, Gelijn Molier en Dirk Verhofstadt hun licht schijnen over deze meer dan urgente vraag.

FILOSOFIE

isbn 9789024411634 nur 730, € 20,00 a-titel, januari 200 pp, 14 x 22 cm paperback e-book: isbn 9789024420582 / € 12,50

14

Afshin Ellian (1966) is hoogleraar Encyclopedie van de rechtswetenschap en wetenschappelijk directeur van het Instituut voor Metajuridica aan de rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden. Gelijn Molier (1969) is universitair hoofddocent Encyclopedie van de rechtswetenschap aan de Universiteit Leiden. Bastiaan Rijpkema (1987) is universitair docent aan dezelfde afdeling.


GROTE KLASSIEKEN IN NIEUWE UITVOERING De serie Grote Klassieken is na tien jaar in een moderne, nieuwe uitvoering gestoken. Kleurrijk en klassiek, naar een ontwerp van RenĂŠ van der Vooren, die ook de vormgeving van de karakteristieke Kleine Klassieken voor zijn rekening neemt. Gebleven is de inhoud: monumentale werken op het gebied van filosofie, letteren en geesteswetenschappen. De Grote Klassieken maken van elke boekenkast een bibliotheek.

FILOSOFIE

Neem voor meer informatie contact op met Laura Kemmink via l.kemmink@bua.nl of 06 29 46 66 93.

PROMOTIE • Affiche met vernieuwde Grote Klassieken

15


789024 414987 > 9

Eerder verschenen:

JOYCE RUPERT, JOOST HENGSTMENGEL, PAUL VAN GEEST EN HARRY COMMANDEUR

MENS, WERK EN ECONOMIE IN HET LICHT VAN DE TIJD

VERANDERLIJKHEID EN VERGANKELIJKHEID IN BEDRIJF EN ORGANISATIE

PROMOTIE • Auteurs beschikbaar voor lezingen en interviews

Ons dagelijkse leven wordt door de tijd beheerst. Op zoek naar een mensgerichter ondernemen nemen de auteurs dit fenomeen onder de loep, voorbij de sleur van negen tot vijf en de stress van uurtje-factuurtje. In de managementwereld domineert de kloktijdoriëntatie, een opvatting van tijd waarin de veranderlijkheid en vergankelijkheid van alles en allen niet worden verdisconteerd. In Mens, werk en economie in het licht van de tijd wordt een andere, bredere oriëntatie op tijd geboden. Wat behelst ‘tijd’ nu precies? Welke alternatieven zijn er voor de kloktijd en wat zou een andere opvatting van tijd betekenen voor onze visie op mens, werk en economie? In dit boek wordt antwoord gezocht op deze vragen aan de hand van invloedrijke denkers uit de theologie, filosofie en sociologie.

FILOSOFIE

isbn 9789024414987

16

nur 730, € 22,50 a-titel, september 160 pp, 13,5 x 21 cm gebonden

Joyce Rupert is docent Veranderkunde aan de faculteit Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Joost Hengstmengel is postdoc aan de theologische faculteit van Tilburg University. Paul van Geest is hoogleraar Kerkgeschiedenis en Geschiedenis van de Theologie aan Tilburg University. Harry Commandeur is hoogleraar Industriële Economie en Business aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.


GERRIT VALK

9

VECHTEN VOOR VIJAND EN VADERLAND

789089 535719 >

SS’ERS IN NEDERLANDS-INDIË EN KOREA

Na de Tweede Wereldoorlog vonden voormalige nazi’s wonderbaarlijk snel werk bij westerse regeringen. Zo waren ze welkom in het Franse Vreemdelingenlegioen en hielpen ze de Amerikanen met hun kennis van raketten. Ook Nederland maakte gebruik van de diensten van mannen die waren gerekruteerd door bijvoorbeeld de Waffen-SS. Gerrit Valk onderzoekt in Vechten voor vijand en vaderland wat de motieven van deze voormalige Duitse oorlogsvrijwilligers waren om opnieuw de oorlog op te zoeken, of hun militaire ervaring meerwaarde had en hoe men aankeek tegen hun oorlogsverleden. Gerrit Valk is historicus en actief voor de PvdA. Bij Boom uitgevers Amsterdam verscheen van zijn hand ‘Pantsers stooten door, stuka’s vallen aan’ (2014). Valk is ook voorzitter van het Veteraneninstituut. isbn 9789089535719, nur 680, € 18,50, a-boek, oktober, 160 pp, 15 x 23 cm, paperback,

PROMOTIE • Auteur beschikbaar voor lezingen en interviews

e-book: isbn 9789024409631 / € 11,00

CENTRUM VOOR PARLEMENTAIRE GESCHIEDENIS

9

HET VOLK SPREEKT

789024 415731 >

JAARBOEK PARLEMENTAIRE GESCHIEDENIS 2017

Dit jaar is het honderd jaar geleden dat het algemeen kiesrecht in Nederland werd ingevoerd. Burgers kregen een stem, maar voelden zich van meet af aan niet altijd gehoord. Dit Jaarboek staat in het teken van de vraag hoe ‘het volk’ in het verleden heeft geprobeerd bij de politiek in beeld te komen. Welke vormen van contact waren er tussen burgers en parlement? Welke voorstellingen bestonden er in de politiek van het volk? Tot welke wisselwerking leidde dat tussen burgers en parlement? Zoals altijd met herinneringen aan onlangs overleden (oud-)politici, recensies, interviews en een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in het parlementaire jaar 2016-2017.

isbn 9789024415731, nur 680, € 24,90, a-titel, november, 224 pp, 17 x 24 cm, paperback, geïllustreerd, e-book: isbn 9789024415748 / € 14,90

PROMOTIE • Boekpresentatie in de oude Tweede Kamer

GESCHIEDENIS

Het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis is een samenwerkingsverband van de Radboud Universiteit Nijmegen en de Stichting Parlementaire Geschiedenis te Den Haag.

17


GESCHIEDENIS 18

isbn 9789089536228

januari

e-book:

nur 680

220 pp

isbn 9789024420636 / € 12,00

€ 20,00

15 x 23 cm

a-titel

paperback


9 789089 536228 >

ALEX BAKKER

TRANSGENDER IN NEDERLAND

EEN BUITENGEWONE GESCHIEDENIS

Historicus Alex Bakker beschrijft voor het eerst de geschiedenis van transgenders in Nederland en laat hen – van de oudste pioniers tot de jongste genderkinderen – zelf aan het woord. Bij de geboorte wordt voor elk kind standaard de keuze gemaakt: jongen of meisje. Maar niet bij iedereen klopt deze keuze ook. Eén op de twintig mensen voelt zich niet eenduidig man of vrouw. Alleen al in Nederland veranderen daarom elk jaar enkele duizenden mensen van geslacht. Nederland heeft nu al ruim zestig jaar ervaring met transgenderzorg en loopt daarmee voorop in de wereld. Historicus Alex Bakker, zelf transgender, onderzoekt het verhaal van medische behandelingen, maatschappelijke discussies en de veranderende publieke opinie. Bakker spreekt met transgenders die deze bewogen geschiedenis zelf hebben beleefd en laat sleutelfiguren als psychologen, artsen en politici aan het woord.

PROMOTIE • Auteur beschikbaar voor lezingen en interviews • Veel media-aandacht • Spraakmakend onderwerp

© Marc Driessen

GESCHIEDENIS

Alex Bakker is historicus en schrijver. Hij woont in Amsterdam en Berlijn. Eerder verscheen van zijn hand onder andere het verhaal over zijn eigen jeugd, Mijn valse verleden, en werkte hij mee aan verschillende documentaires waaronder Transit Havana.

19


GESCHIEDENIS 20

isbn 9789461055286

december

e-book:

nur 680

600 pp

isbn 9789461275660 / € 23,90

€ 39,90

16 x 24 cm

a-titel

paperback


9

RAUTER

HIMMLERS VUIST IN NEDERLAND

789461 055286 >

THEO GERRITSE

Gitzwarte biografie van de man die zonder enig berouw de taken van SSleider Heinrich Himmler uitvoerde in Nederland. Hanns Albin Rauter (1895-1949) was tijdens de Tweede Wereldoorlog de meest gevreesde en gehate vertegenwoordiger van de Duitse bezetting in Nederland. Als vertegenwoordiger van Himmler voerde hij zonder mededogen de taken van de bezetter uit. Zo sloeg hij de Februaristaking (1941) en de April-meistakingen (1943) neer, maakte hij jacht op verzetsstrijders en regisseerde hij de deportatie van Joden. Daarnaast stond onder vele doodvonnissen zíjn handtekening. In Rauter schetst Gerritse het zwarte beeld van een man die opklom van een kleine straatvechter in Oostenrijk tot de belichaming van het kwaad als de rechterhand van Himmler. Niet eerder verscheen er een werk waarin de misdaden van deze ‘tweede Alva’ zo uitgebreid aan het licht werden gebracht.

GESCHIEDENIS

Theo Gerritse heeft zijn gehele leven gewerkt als journalist bij Het Parool, Vrij Nederland en het Algemeen Dagblad. Zijn glasheldere schrijfstijl maakt dit boek bijzonder leesbaar.

PROMOTIE • Auteur beschikbaar voor lezingen en interviews • Veel media-aandacht

21


GESCHIEDENIS

‘Magistrale, vloeiend geschreven biografie’ ★ ★ ★ ★ ★ – B E AT R I C E D E G R A A F ( N R C H A N D E L S B L A D )

22

OVER KONING WILLEM I

isbn 9789024409570

januari

e-book:

nur 680

500 pp

isbn 9789024409600 / € 23,90

€ 39,90

15 x 23 cm

a-titel

gebonden


9

ORANJE IN REVOLUTIE EN OORLOG

EEN EUROPESE GESCHIEDENIS, 1772-1890

789024 409570 >

JEROEN KOCH

Het vervolg op de drie zeer goed ontvangen en bekroonde koningsbiografieën van Willem I, II en III. ★★★★★ (NRC Handelsblad) ★★★★★ (Het Parool) ★★★★★ (de Volkskrant) Drie vorsten uit het Huis Oranje-Nassau regeerden tussen 1813 en 1890 over het Koninkrijk der Nederlanden, maar hun koningschap was weinig vanzelfsprekend. Willem I (1772-1843) was bij geboorte voorbestemd om stadhouder van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden te worden, als opvolger van zijn vader, erfstadhouder Willem V. De Oranjefamilie werd echter uit de Republiek verjaagd en zwierf bijna twee decennia door Europa, dat door de Franse Revolutie en de napoleontische oorlogen in chaos verkeerde. In Oranje in revolutie en oorlog bekijkt historicus Jeroen Koch de geschiedenis van de Oranjevorsten vanaf de nadagen van de Republiek tot aan het begin van het moderne Nederland, en plaatst voor het eerst het wedervaren van de Oranjedynastie in een Europese context.

PROMOTIE • Auteur beschikbaar voor lezingen en interviews • Verschijnt rond de tachtigste verjaardag van prinses Beatrix • Veel media-aandacht

Eerder verschenen:

Willem I en (samen met anderen) De paus en de wereld.

GESCHIEDENIS

Jeroen Koch is docent-onderzoeker bij de afdeling Cultuur-, Mentaliteits- en Ideeëngeschiedenis van de Universiteit Utrecht. Bij Boom uitgevers Amsterdam verschenen van zijn hand Abraham Kuyper, Koning

23


789024 408924 > 9

WILLEM VAN BENNEKOM

MES FRÈRES!

DE WAALSE KERK IN AMSTERDAM

GESCHIEDENIS

PROMOTIE • Auteur beschikbaar voor lezingen en interviews • Presentatie in de Waalse Kerk

24

isbn 9789024408924 nur 680, € 24,90 a-titel, september 280 pp, 15 x 23 cm

Geïllustreerde uitgave voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van het geestelijk erfgoed van Nederland, en de Waalse Kerk van Amsterdam in het bijzonder. De Waalse Kerk is de op een na oudste kerk van Amsterdam, waar sinds de Hervorming onafgebroken erediensten worden gehouden. Het bedehuis is het toneel geweest van dikwijls spraakmakende gebeurtenissen die het ontstaan van het spirituele landschap van Amsterdam (en van Nederland) markeerden. Willem van Bennekom onderzoekt in Mes frères! het verhaal van de Amsterdamse Waalse Kerk aan de hand van de grote cultuurhistorische lijnen. Figuren als de revolutionair Isaäc da Costa, de schrijvers Conrad Busken Huet en Jacques Perk, en aankomend theologiestudent en schilder Vincent van Gogh vinden zo een plek in de geschiedenis van deze kerk.

Willem van Bennekom was jarenlang asieladvocaat voordat hij rechter werd in de Amsterdamse rechtbank. Hij schreef eerder De jaren van Maarten van Traa (2015). Hij werkt nu aan een biografie van Ed van Thijn.

paperback e-book: isbn 9789024409556 / € 14,90 © Jasper van den Berg


9 789058 756060 >

ARIE BERGHOUT

HEER EN MEESTER AAN HET ZIEKBED

LEVEN EN WERK VAN ISIDORE SNAPPER (1889-1973) INTERNIST

Een medische geschiedenis van de twintigste eeuw in de vorm van een mooie biografie.

PROMOTIE • Auteur beschikbaar voor lezingen en interviews

Isidore Snapper (1889-1973) bepaalde gedurende het interbellum het gezicht van de interne geneeskunde in Nederland, onder andere door de introductie van nieuwe disciplines als biochemie en radiologie in de klinische praktijk. Dokters dienden volgens hem door ervaren leermeesters aan het ziekbed opgeleid te worden. Zelf meester in het klinische onderwijs gaf hij overal in Nederland en Europa voordrachten, en werkte hij in ziekenhuizen in Peking en New York. Hij werd beroemd als auteur van Chinese Lessons to Western Medicine en de klassieker Bedside Medicine. Snappers manier van werken biedt ook de moderne arts een zeer welkom inzicht in de arts-patiëntrelatie.

isbn 9789058756060 nur 680, € 24,90 a-titel, november 304 pp, 15 x 23 cm paperback e-book: isbn 9789461279798 / € 14,90

GESCHIEDENIS

Arie Berghout is internist en als medisch historicus betrokken bij het Trefpunt Medische Geschiedenis in Nederland.

25


‘Een must have voor communicatieprofessionals.’ L O G E I O N , V E R E N I G I N G V O O R C O M M U N I C AT I E ‘Erg handig boek voor iedere manager die in […] bijeenkomsten beter wil functioneren.’

MANAGEMENT EN COACHING

IT SERVICE MAGAZINE

26

isbn 9789024404834

a-titel

21 x 26 cm

nur 801

november

gebonden

€ 49,99

300 pp


9 789024 404834 >

SASJA DIRKSE-HULSCHER, ANGELA TALEN EN MAAIKE KESTER

HET GROOT WERKVORMENBOEK 2

NÓG MEER INSPIRATIE VOOR HET WERKEN MET WERKVORMEN

Het Groot Werkvormenboek 2 bevat maar liefst 120 nieuwe werkvormen voor actieve bijeenkomsten met resultaat. Met tips, trucs en valkuilen voor kennismaken, discussiëren, zelfreflectie, brainstormen, visievorming en meer. Het Groot Werkvormenboek heeft vele trainers, leidinggevenden, coaches en professionals geïnspireerd om werkvormen te gebruiken. Dit tweede boek biedt nieuwe inspiratie voor werkvormen in de populairste thema’s en voor nieuw toegevoegde thema’s, zoals resultaatgericht werken, zelfreflectie, openheid en kwetsbaarheid, positiviteit, vitaliteit, verantwoordelijkheid, van buiten naar binnen denken, leren van de expert, digitaal overleg, visievorming en teamontwikkeling. Bijzonder in dit tweede boek is de speciale aandacht voor het kiezen van werkvormen en het bouwen van een programma voor een lesdag, vergadering of evenement. Het Groot Werkvormenboek 2 is samengesteld door de werkvormenexperts van 2KNOWHOW. Gelijktijdig met de verschijning van Het Groot Werkvormenboek 2, krijgt Het Groot Werkvormenboek 1 een nieuw omslag en een mooie actieprijs. isbn 9789024415779 van € 49,99 voor € 35,00* a-titel

‘De ondertitel van boek 1 is Dé inspiratiebron voor resultaatgerichte trainingen, vergaderingen en bijeenkomsten. En dat is niks te veel gezegd.’ C O M M U N I C AT I E

AL MEER DAN 50.000 EXEMPLAREN VERKOCHT

gebonden *Actie geldt de eerste drie maanden na verschijning.

MANAGEMENT EN COACHING

2KNOWHOW (opgericht door Sasja Dirkse-Hulscher en Angela Talen) brengt het leren van mensen en organisaties op gang en leert organisaties dit zelf te doen. Altijd met twee benen in de praktijk en in cocreatie met de klant. Op een energieke en professionele wijze maakt 2KNOWHOW ingesleten patronen zichtbaar en doorbreekt die. Het bureau traint en coacht managers, projectleiders en teams, en regisseert cultuurverandering, zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven.

27


MANAGEMENT EN COACHING 28

isbn 9789024409266

a-titel

15 x 23 cm

nur 801

november

paperback

€ 22,50

176 pp

inclusief gratis e-book


9

AANSPREKEN? GEWOON DOEN!

HOE JE NOU ÉCHT EEN AANSPREEKCULTUUR CREËERT

789024 409266 >

GYTHA HEINS

Praten over mensen aanspreken is één, het daadwerkelijk doen is iets anders. 42% van de Nederlandse managers zegt dat ze eigenlijk vaker medewerkers zouden moeten aanspreken en 64% vindt dat collega’s dat vaker zouden moeten doen. Slechts één op de vijf leidinggevenden zegt in staat te zijn blijvende gedragsverandering voor elkaar te krijgen. Hoe komt het toch dat we onze medewerkers zo weinig aanspreken? Gytha Heins schetst wat het gebrek aan aanspreken kost en wat meer aanspreken oplevert. Aanspreken gaat niet alleen over kritiek of feedback geven, maar ook over kleur bekennen, tolerantie én grenzen stellen. In dit boek staan direct toepasbare oplossingen voor leiders van organisaties, voor aansprekers en voor aangesprokenen. Alleen op die manier is échte openheid, vertrouwen en resultaatverbetering haalbaar. Gytha Heins beschrijft op glasheldere en soms confronterende wijze haar onderzoeksconclusies, gelardeerd met veel praktijkvoorbeelden.

MANAGEMENT EN COACHING

Gytha Heins is Managing Partner bij Be7. Ze helpt leiders, managers en medewerkers om op een effectievere en efficiëntere manier hun doelstellingen te realiseren. Ze publiceerde diverse artikelen over leiderschap en aanspreken, onder andere in Tijdschrift voor Management Development, MT en op ManagementSite. Haar artikel ‘Hoe creëer je nou écht een aanspreekcultuur?’ is inmiddels ruim 10.000 keer gelezen.

29


MANAGEMENT EN COACHING 30

isbn 9789024409280

a-titel

15 x 23 cm

nur 801

september

paperback

€ 22,50

192 pp

inclusief gratis e-book


9

ELKE DAG JE HOOFD EN INBOX LEEG

HOE JE SNEL EN EFFICIËNT JE E-MAIL VERWERKT IN MICROSOFT OUTLOOK

789024 409280 >

TACO OOSTERKAMP

Word je ook zo moe van je overvolle inbox? Kan je hoofd wel wat meer rust gebruiken? Dan heb je met Microsoft Outlook het juiste gereedschap; je moet het programma alleen nog goed inrichten en gebruiken. Taco Oosterkamp legt stap voor stap uit hoe je met Outlook supersnel je e-mail verwerkt. Met het Getting Things Done-systeem van David Allen is elke dag je hoofd en inbox leeg geen fabeltje. Voor duizenden mensen wereldwijd is dit al dagelijkse realiteit. Je implementeert dit systeem in Outlook zonder gebruik te maken van extra software. Resultaten: • Je e-maileffectiviteit neemt drastisch toe. Je leert de slimste methoden en trucs in Outlook, waardoor je er sneller mee werkt. • Je bespaart tijd op het archiveren en terugzoeken van e-mails. Je e-mailmappen zijn zo efficiënt mogelijk ingericht, zodat met weinig tijd toch alles vindbaar is en blijft. • Je beheert je taken efficiënter. Je productiviteit stijgt, waardoor je meer kunt doen in minder tijd.

EERDER VERSCHENEN

MANAGEMENT EN COACHING

Taco Oosterkamp is eigenaar van Fridays Off. Hij werkt met leiders, ondernemers, directeuren en managers om serieus tijd vrij te maken voor strategie, innovatie en groei. Dat doet hij met uitgekiende live en online programma’s, waarmee hij je inspireert, traint en persoonlijk begeleidt. Bij tijd vrijmaken hoort ook een lege inbox.

31


MANAGEMENT EN COACHING 32

isbn 9789024414376

w-titel

15 x 23,5 cm

nur 801

november

paperback

€ 22,50

176 pp

inclusief gratis e-book


9

DE MANAGEMENTMONOLOGEN

KOMPAS IN DE MANAGEMENTJUNGLE

789024 414376 >

GYURI VERGOUW

Welke managementkennis moet iedereen absoluut in de gereedschapskist hebben? Wat werkt wel, wat werkt zeker niet? Wie maar één managementboek naar een onbewoond eiland mag meenemen, heeft aan De managementmonologen genoeg. De managementliteratuur is in de ogen van velen inmiddels verworden tot een ondoordringbare jungle waarin sociaal wenselijke meningen, alternatieve feiten en geleerd geleuter naadloos in elkaar overlopen. Managers zijn uiterst kritisch op die eigen vakliteratuur en dat is niet verwonderlijk. Zie uit die wirwar aan analyses, modellen en technieken maar eens kans de juiste keuze te maken. We weten nooit zeker of een specifieke aanpak nu wel of niet gaat werken. De managementmonologen laat een positief geluid horen over de zin en onzin van managementwetenschap, goeroes en vakliteratuur. Van agile tot zeitgeist en van engagement tot verandermanagement, in vijftien verhalen worden de belangrijkste managementonderwerpen kritisch, maar niet cynisch, gefileerd. Heeft ruim honderd jaar praktijkervaring en onderzoek over organisaties wel zinvolle informatie opgeleverd? Is management serious business of monkey business?

EERDER VERSCHENEN

MANAGEMENT EN COACHING

Gyuri Vergouw is econoom, organisatieadviseur en toezichthouder. Hij is actief als managementconsultant en is een veelgevraagd spreker over managementvraagstukken in binnen- en buitenland. Vergouw heeft vele artikelen over management en het adviesvak gepubliceerd en is sinds 1997 als hoofdredacteur verbonden aan ManagementSite.nl.

33


789024 408832 > 9

HET VERHAAL VAN DE VOORMALIGE COO VAN ING

BART SCHLATMANN

HOE AGILE WERKT

WAT BEN JE BEREID OP TE GEVEN?

Agile is een werkwijze die je verwacht bij start-ups of bedrijven uit Silicon Valley. Maar elke organisatie kan agile worden – zelfs een van de grootste banken van Nederland. Je zult er alleen wel iets voor moeten opgeven.

MANAGEMENT EN COACHING

In dit boek deelt de voormalig COO van ING Nederland zijn ervaringen met het transformeren van een traditionele bank naar een modern flexibel bedrijf dat snel kan inspelen op veranderende klantwensen. Hiervoor keek ING de kunst af van klantvriendelijke, snel innoverende techbedrijven als Spotify, Netflix, Zappos en Amazon. Inmiddels werkt de bank volledig agile en is hij getransformeerd tot een wendbaar IT-bedrijf dat zijn financiële diensten fysiek en virtueel verleent en sneller tegemoetkomt aan klantwensen. Agile vraagt op veel gebieden een andere aanpak in de organisatie van (persoonlijk) leiderschap, communicatie, hr en bovenal cultuur. Dit boek geeft de belangrijkste lessen om nu echt agile te gaan werken.

34

isbn 9789024408832 nur 801, € 22,50 w-titel, september 192 pp, 15 x 23,5 cm paperback inclusief gratis e-book

Bedrijfseconoom Bart Schlatmann was de afgelopen twaalf jaar de Chief Operating Officer bij ING, en heeft samen met zijn voormalige collega’s het Nederlandse bedrijf getransformeerd naar een agile werkwijze. Momenteel is hij bij SBERbank (Moskou), een van de grootste financiële instellingen ter wereld, verantwoordelijk voor de digitalisering van het bedrijf inclusief een agile manier van werken.


9 789024 415601 >

PETER KONING

TOOLKIT VOOR AGILE LEIDERS

LEIDINGGEVEN AAN WENDBARE TEAMS

Toolkit voor agile leiders staat boordevol praktische tools. Met concrete handvatten, praktijkvoorbeelden, interviews en stappenplannen kan iedere manager op een nieuwe manier leidinggeven. Je voelt je verantwoordelijk voor jouw nieuwe agile team. Je wilt dat het team groeit en sneller kan reageren op de veranderingen in de markt. Maar hoe houd je op een effectieve ĂŠn energieke manier grip op je team, zodat het zelfstandig het verschil kan maken, met als doel: meer klantimpact? Welke overzichten, rapportages, meetings en metrics helpen hierbij? Wanneer moet je loslaten en wanneer moet je ingrijpen? En wat is hierbij de juiste vorm van zelforganisatie voor jouw team? Toolkit voor agile leiders geeft je de praktische tools waardoor jouw teams beter worden. De concrete handvatten, praktijkvoorbeelden, interviews en stappenplannen laten je op een nieuwe manier leidinggeven.

isbn 9789024415601 nur 801, â‚Ź 27,50 w-titel, november 192 pp, 16 x 24 cm gebonden inclusief gratis e-book

MANAGEMENT EN COACHING

Peter Koning is een doorgewinterde leidinggevende in agile organisaties. Als senior consultant traint en adviseert hij leidinggevenden en begeleidt hij de managementteams van agile transformaties. Samen met enkele bedrijven heeft hij praktische tools ontwikkeld die door steeds meer bedrijven worden gebruikt.

35


9

789024 409303 >

EERDER VERSCHENEN

THIJS HOMAN

IN CONTROL?

REFLECTIES OP DE BEHEERSKRAMP IN EN OM ORGANISATIES

Een nieuwe ‘Homan’!

MANAGEMENT EN COACHING

We lijden steeds meer onder een beheers- en controledrang. Auditen, accrediteren, inspecteren en registreren zijn dagelijkse kost en vergen steeds meer van onze tijd en aandacht. Werkactiviteiten bestaan pas als ze zijn geregistreerd; we zijn pas accountable als we auditable zijn. Tegelijkertijd verschijnen er tal van publicaties als Fuck de regels en Organizonderen. Maar gaat het bureaucratische tij daardoor nou écht keren of komt het voorlopig alleen verder op? In weerwil van positieve verhalen over toekomsten vol inspiratie, vertrouwen en zelfsturing geeft dit boek een kritische reflectie op de veelal eenzijdige betogen over de bureaucratische meet-, controle- en bijsturingspraktijk. Hoe gaat het er echt aan toe in de praktijk? Wat is er uit onderzoek bekend? Wat maak je mee als je uit je lijdzame slachtofferrol stapt en de strijd aangaat om uit de beheerskramp te komen?

36

isbn 9789024409303 nur 801, € 32,50 w-titel, oktober 256 pp, 17 x 24 cm paperback

Thijs Homan is hoogleraar Change and Implementation bij de Open Universiteit Nederland en zelfstandig organisatieadviseur, trainer en opleider. Hij schreef onder andere Het Et-ceteraprincipe, Veranderen als chaotisch proces, Organisatiedynamica, Wolkenridders (oratie) en Teamleren.


9 789024 414017 >

JAN BLOEMHOF

ALLES IS VERKOPEN

ZO MAAK JE VAN JEZELF EEN TOP-OF-MIND VERKOPER

We zijn allemaal verkopers. We brengen elke dag van alles aan de man, bij iedereen. En daarbij volgen we graag de bekende weg. Voor wie het verkoopvak eens met andere ogen bekijkt, gaat er een wereld open. Alles is verkopen leert je hoe je het juiste moment ontdekt om een deal te sluiten en hoe je een verkoper wordt die schijnbaar moeiteloos zelfs de meest veeleisende klant tevredenstelt. Wie leidend wil zijn in zijn vak, moet sneller en daadkrachtiger zijn dan de concurrentie. Je hoeft maar een klein beetje beter te zijn. Die kleine verandering kan een enorm effect hebben. Maar de meeste mensen hebben nauwelijks weet van de technieken die je als goede verkoper in de vingers moet hebben. En ze weten evenmin hoe eenvoudig het is om op dat terrein aanzienlijk beter te scoren. In dit boek zet Jan Bloemhof uiteen welke technieken hij gebruikte om zijn bedrijven uit te laten groeien tot presteerders van formaat.

isbn 9789024414017 nur 801, € 22,50 w-titel, september 160 pp, 15 x 23,5 cm paperback inclusief gratis e-book

MANAGEMENT EN COACHING

Jan Bloemhof zit al bijna vijftig jaar in het verkoopvak. In de jaren tachtig begon hij met de verkoop van één auto en vandaag de dag is hij eigenaar van een van de grootste autogroothandels van Nederland.

37


9

789024 407910 >

EERDER VERSCHENEN

FRED KORTHAGEN EN ELLEN NUIJTEN

ZIJNSGERICHT COACHEN

VAN OVERLEVINGSPATRONEN NAAR AUTHENTICITEIT

Hoe kunnen aangeleerde overlevingspatronen overstegen worden? Zijnsgericht coachen helpt mensen om zich bewust te worden van ineffectieve gedragspatronen en zich te verbinden met hun authentieke kern.

MANAGEMENT EN COACHING

Zo vinden zij een stevig anker in zichzelf, waarnaar steeds teruggekeerd kan worden. Hierdoor gaan mensen keuzes maken die echt bij hen passen. Dat leidt tot nieuw handelen in werk, studie of privéleven en tot een verdiepte bijdrage aan de omgeving. Zijnsgericht coachen biedt handvatten en voorbeelden die direct bruikbaar zijn in de coachingspraktijk. Het vormt een bijzondere combinatie van praktijk en wetenschap, van oosters en westers denken. De benadering van Zijnsgericht coachen is gebaseerd op nieuwe psychologische theorieën, inzichten uit hersenonderzoek en moderne visies op persoonlijke en professionele groei. Het boek is gericht op begeleiders die diepgaand met mensen willen werken.

38

isbn 9789024407910 nur 808, € 27,50 w-titel, november 228 pp, 17 x 24 cm paperback inclusief gratis e-book

Fred Korthagen is emeritus hoogleraar onderwijskunde met als specialisaties opleiden, training en coaching. Hij publiceerde hierover vele artikelen en verschillende boeken, die in vele talen verschenen. Ellen Nuijten is Master of Human & Organizational Behavior. Zij werkt als (team)coach en trainer, met als specialisaties effectieve samenwerking en het activeren van het psychologisch kapitaal.


9

DE OPVOLGER VAN

789024 415168 >

MARK VAN VUUREN EN LUC DORENBOSCH

MOOIER WERK

SLEUTELEN AAN (TEAM)WERK OP MAAT

Veranderingen in banen lijken steeds harder te gaan. Hoe kunnen organisaties de talenten en krachten van medewerkers optimaal blijven benutten? Dit boek biedt inzichten om van werk Mooier Werk te maken. Hoe raak je van dat knagende ontevreden gevoel over je werk af zonder meteen naar een andere baan te zoeken? Hoe kunnen collega’s onderling zelf aan teamtaken sleutelen en deze herverdelen, zodat iedereen er mooier werk aan overhoudt? Met dit praktische boek leren teamleiders, hr-professionals, coaches en adviseurs op een andere manier te kijken naar (team)werk. Met praktijkinzichten uit ruim vijf jaar van Mooi Werk-trajecten wordt duidelijk wat het oplevert als medewerkers zelf van hun werk weer Mooi Werk maken. Aangevuld met onderzoeksinzichten, baananalyses en vele voorbeelden komt dit boek tot de kern van wat jobcrafting en teamcrafting kunnen betekenen voor medewerkers en de teams waarin ze werken.

isbn 9789024415168 nur 770, 808, € 22,50 w-titel, januari 176 pp, 17 x 24 cm paperback inclusief gratis e-book

MANAGEMENT EN COACHING

Mark van Vuuren en Luc Dorenbosch zijn de Baaningenieurs. Mark van Vuuren is universitair docent Organisatiecommunicatie aan de Universiteit Twente. Hij is geïnteresseerd in de manieren waarop mensen betekenis verlenen aan het werk dat ze doen. Luc Dorenbosch studeerde Human Resource Studies. Hij onderzoekt hoe jobcrafting en job-engineering functies kunnen verduurzamen, zodat werknemers gemotiveerder en gezonder hun werk kunnen blijven doen.

39


789024 413904 > 9

JAN-JAAP LUKAS

&JIJ

MAAK WERK VAN JE TIJD, ENERGIE EN TALENT

&jij helpt je een persoonlijke visie en strategie te ontwikkelen. Een mooie toevoeging aan de ‘te druk’-trend!

MANAGEMENT EN COACHING

Ben jij ook zo druk met je leven dat je vaak geen tijd meer hebt om na te denken over je leven? Ben je je bewust van de keuzes die je iedere dag kunt maken? Heb jij de regie over je tijd, energie en talenten? Een persoonlijke visie helpt je om gevoelens en ideeën om te zetten in expliciete gedachten en daden. Met &jij leer je aan te geven wat je kunt, wie je bent, wat belangrijk voor je is en wat je wilt bereiken, zodat je meer richting en focus hebt in je leven. Daarnaast stelt het je in staat om nieuwe kanten van jezelf te ontdekken en te ontwikkelen. Met inzichten, anekdotes, vragen en oefeningen om je te gidsen op weg naar een persoonlijke visie en strategie.

40

isbn 9789024413904 nur 801, € 22,50 a-titel, september 192 pp, 15 x 23 cm paperback inclusief gratis e-book

Jan-Jaap Lukas is adviseur bij &samhoud en is daar vormgever en begeleider van persoonlijkleiderschapstrajecten voor diverse (internationale) opdrachtgevers.


9 789024 414031 >

EERDER VERSCHENEN

ROZEMARIJN DOLS

IS THE LADY FOR TURNING?

VROUWELIJK LEIDERSCHAP IN BEELD

‘The lady is not for turning’ is een uitspraak van Margaret Thatcher, die daarmee duidelijk maakte zich niet te laten weerhouden van haar plannen. Hoe kijken we naar dit soort sterke vrouwen? Voor sommigen zijn ze een rolmodel, bij anderen roepen ze vooral weerstand op. Wat beschouwen we als succesvol, wanneer is er sprake van ontsporen? In Is the lady for turning? worden vele beelden van vrouwelijk leiderschap aangereikt waaraan iedereen zich kan spiegelen. Rolmodellen uit films en documentaires die tot de verbeelding spreken en kunnen inspireren, maar die ook waarschuwen voor een aantal universele valkuilen. We leren tenslotte van onze idolen, maar misschien nog wel veel meer van allergieën. De voorbeelden worden toegelicht met inzichten vanuit de psychologie; daarnaast bevat het boek kijk- en leestips en reflectievragen over leiderschap.

isbn 9789024414031 nur 801, € 22,50 w-titel, november 176 pp, 15 x 23,5 cm paperback inclusief gratis e-book

MANAGEMENT EN COACHING

Rozemarijn Dols is psycholoog en heeft haar eigen adviespraktijk, Dols-Consult. Ook werkt zij als partner bij het bureau voor leiderschap De Nieuwe Verdieping en als leiderschapstrainer bij Double Healix, dat zich richt op Movielearning. Zij houdt zich in de breedste zin bezig met leiderschaps- en talentontwikkeling, teamcoaching en ‘moviecoaching’.

41


789024 415458 > 9

NADIA VAN DER VLIES EN ANNE DE JONG

NO-NONSENSE LEIDINGGEVEN

ZELFBEWUST EN EFFECTIEF LEIDINGGEVEN

Leidinggeven is leuk, maar lastig. Wat werkt, wat werkt niet? Hoe haal je het beste uit je mensen en uit jezelf? Hoe blijf je vitaal en geïnspireerd?

MANAGEMENT EN COACHING

De leidinggevende heeft drie petten op: die van leider, manager en coach. Een leider heeft visie. Een manager zet die visie om in praktische doelen. En een coach helpt medewerkers om zichzelf te ontwikkelen tot hun volle potentieel. No-nonsense leidinggeven laat zien welke taken bij die verschillende petten horen. En welke reflexen en valkuilen je kunt leren vermijden. Zoals de neiging om te veel te helpen, te veel te vertellen hoe het moet, of je niet duidelijk uit te spreken. Het boek helpt de lezer om bewust en effectief leiding te geven. In dit praktische, heldere en overzichtelijke boek leren startende én ervaren managers hoe zij hun bedrijf en hun medewerkers kunnen laten bloeien.

42

isbn 9789024415458 nur 808, € 22,50 w-titel, januari 180 pp, 17 x 24 cm paperback inclusief gratis e-book

Nadia van der Vlies en Anne de Jong zijn eigenaars van opleidingsinstituut Coach020. Nadia van der Vlies was manager bij diverse organisaties. Ze ontwikkelt leiderschapsprogramma’s en traint leidinggevenden in het gebruik van de coachende mindset om effectiever leiding te geven. Anne de Jong is psycholoog, coach en trainer. Ze is opleider en inhoudelijk verantwoordelijk voor verschillende geaccrediteerde coachopleidingen.


Veel managers balen er regelmatig van dat dingen niet gaan zoals ze willen dat ze gaan. Je krijgt mensen niet mee in verandering, ze nemen onvoldoende verantwoordelijkheid, ontplooien te weinig initiatieven, halen hun resultaten niet, et cetera. Vaak zorgt dit voor een ontevreden gevoel; je mist de grip op je team, wordt geleefd door anderen en komt misschien wel uitgeblust thuis. Deze frustraties zijn te overwinnen door jouw eigen ineffectieve gedrag tegen het licht te houden. Effectief leidinggeven gaat over het veranderen van jezelf vanuit de gedachte dat je alleen op jezelf 100% invloed hebt. Veel werkdilemma’s zijn terug te voeren op gedrag waarmee jij jezelf onbewust saboteert. Denk aan je controledrang, ongeduld, perfectionisme, confrontatiemijdend- of pleasegedrag. Confronterend? Zeker! Maar ook bewezen effectief. Door het toepassen van de zeer praktische methode van Marjan Haselhoff leer je op een ontspannen maar zeer effectieve manier leiding te geven en wordt managen leuker en succesvoller dan ooit tevoren.

789024 415595 >

DE COMPLETE GEDRAGSPSYCHOLOGIE VAN DE MANAGER

HOE KRIJGEN ZE ME ZO GEK?

Word jij soms ook ‘gek’ van de mensen in je team? Dat is niet zo uitzonderlijk.

9

DE OPVOLGER VAN

Marjan Haselhoff is eigenaar van BuroKracht. Daarnaast is ze o.a. podiumauteur bij ManagementTeam en auteur op ManagementSite.nl

‘Ontspannen blijven ook onder moeilijke omstandigheden! Wie wil dat niet? Het recept heeft alles te maken met het managen van emoties. Marjan beschrijft met tal van voorbeelden en veel oefeningen wat u eraan kunt doen. Doe er uw voordeel mee.’ Prof. dr. Willem Mastenbroek, hoofdredacteur ManagementSite.nl

MARJAN HASELHOFF

‘Zo word je gelukkiger en effectiever als manager en als mens. Lezen dus en morgen toepassen!’ Prof.dr.ir. Mathieu Weggeman, bestuursadviseur en hoogleraar organisatiekunde aan de Technische Universiteit Eindhoven.

‘Persoonlijke ontwikkeling is nooit klaar. Wie wil (leren) omgaan met ineffectief gedrag ISBN vindt in dit boek prachtige voorbeelden en handige handvatten op weg naar 978-90-5261-9934 Personal Power. 90000 > En wie is daar niet naar op zoek?’ Ewald Smits, Management Team

978 90 5261 9934

9 789052 619934

801/770

SDU 12-003 Hoe krijgen ze me zo gek? - omslag v9.indd 1

Over het zélf aanpakken van frustraties, ineffectief gedrag en andere werkdilemma’s

MARJAN HASELHOFF

MAAK LEIDINGGEVEN LEUK EN SUCCESVOL!

02-01-13 21:49

MARJAN HASELHOFF

DE MOED OM TE VERTROUWEN

MANAGEN IS CONTROLE HOUDEN DOOR LOS TE LATEN

Managen volgens strikte regels en procedures leidt tot ongemotiveerde medewerkers, een hoog ziekteverzuim en onvoldoende klantgerichtheid. Bovendien blijven de resultaten achter. Wat is hieraan te doen? Bevlogen en winstgevende topteams werken vanuit vertrouwen. Waarom geven we dat zo vaak niet en houden we vast aan onze regels en procedures? Omdat we controle willen houden. We zoeken houvast en veiligheid, en denken zo het eindresultaat in handen te hebben, terwijl het tegenovergestelde waar is. In dit boek leer je waarom loslaten zo lastig is en krijg je handvatten aangereikt om dat wel te doen. Vertrouwen geven leidt tot medewerkers die wel doen wat je wilt, met als resultaat een bevlogen en winstgevend topteam. Dit begint met een duidelijke visie, grenzen stellen en medewerkers de aandacht geven die ze verdienen. Hier heb je alleen tijd voor als je loslaat.

isbn 9789024415595 nur 801, € 22,50 w-titel, november 160 pp, 15 x 23 cm paperback inclusief gratis e-book

MANAGEMENT EN COACHING

Marjan Haselhoff is eigenaar van BuroKracht. De moed om te vertrouwen is de opvolger van Hoe krijgen ze me zo gek?. Als trainer/coach/spreker helpt Marjan Haselhoff leidinggevenden topteams te creëren. Ze is columniste bij ManagementSite.nl.

43


9

Farah Nobbe en Natalie HolwerdaMieras zijn eigenaren van een toonaangevend trainingsbureau op het gebied van presenteren. Zij schreven eerder het boek Meestersprekers, over de kunst van het spreken.

‘Natalie en Farah geven nuchtere, geestige en intelligente adviezen waar je als spreker écht wat aan hebt.’ _Cécile Narinx, hoofdredacteur ELLE

Farah Nobbe en Natalie Holwerda-Mieras

Spreken is een fantastisch middel om je professionele zichtbaarheid te vergroten. Maar een vrouw die spreekt moet balanceren op een smalle evenwichtsbalk. Als ze zich te dominant opstelt wordt ze afgewezen omdat ze niet aardig genoeg is. Gedraagt ze zich weer te aardig dan wordt ze niet serieus genomen. De eisen die aan vrouwen gesteld worden zijn heel anders dan de eisen die aan mannen gesteld worden. Een vrouw die aan zelfpromotie doet wordt erom afgewezen, terwijl een man die precies hetzelfde doet een ‘lekkere competente vent’ is. Hoe zit dit precies? Waarom worden er eigenlijk andere dingen van vrouwen verwacht? En hoe ga je hier slim mee om? Dit boek laat je zien wat het geheim is van sterk geprofileerde vrouwen. Het geeft je de middelen in handen om strategisch om te gaan met de uitdagingen rond het spreken. Van de inhoudelijke voorbereiding tot aan je kledingkeuze: het passeert allemaal de revue. Zodat je vanaf nu elk podium met succes kunt beklimmen. Speak up dear!

Speak Up dear!

789024 404339 >

EERDER VERSCHENEN

Speak up dear! over vrouwen, profileren en spreken

‘Het beste boek voor je carrière als spreker, op het podium of aan de vergadertafel’ _Simone Brummelhuis, founder en CEO The Next Women

978 90 5261 966 8 801

Farah Nobbe en Natalie Holwerda-Mieras

SpeakUpDear_150x230.indd 1

10-10-12 17:47

FARAH NOBBE EN NATALIE HOLWERDA-MIERAS

STORYDESIGN

HET GEHEIM ACHTER EEN STRATEGISCH IJZERSTERK VERHAAL

Benut het volledige potentieel van storytelling: de luisteraar boeien en tot beweging brengen. In Storydesign wordt de kunst van storytelling samengevoegd met het ontwerpen van een strategisch kader.

MANAGEMENT EN COACHING

Een sterke presentatie boeit vanaf het allereerste moment, is kraakhelder en blijft lang hangen in de hoofden van de luisteraars. Toch komen veel sprekers niet veel verder dan het chronologisch voorlezen van eindeloze sheets. Dat is jammer en zonde. In dit boek krijg je de geheimen van klassieke denkers als Aristoteles, insidertips van storytellers als Walt Disney, en ontdek je welke intrigerende kennis de hedendaagse wetenschap over beïnvloeding biedt. Storydesign is een ingenieuze methodiek die je presentaties voor altijd zal veranderen. Je leert hoe je het vertrouwen van je publiek wint, hoe je ze op jouw manier naar de realiteit laat kijken en hoe je ze tot actie aanzet.

44

isbn 9789024404339 nur 801, € 22,50 w-titel, oktober 176 pp, 15 x 23 cm paperback inclusief gratis e-book

Farah Nobbe en Natalie Holwerda-Mieras zijn eigenaars van Nobbe Mieras trainingen, een trainingsbureau dat al vijftien jaar toonaangevend is op het gebied van presenteren. Beiden hebben een achtergrond in het theater en verdiepen zich intensief in de wetenschap en de psychologie. Ze publiceren boeken en artikelen en vertalen hun kennis in evidencebased methodieken met opmerkelijke resultaten.


9 789024 414215 >

INGRID SCHOEN EN MIRJAM VAN PAGÉE

SAMEN LEVEN MET PSYCHISCHE KLACHTEN

Psychische stoornissen zoals een depressie, een angststoornis of een burnout komen veel voor: in totaal heeft 43,5% van de volwassen Nederlandse bevolking er ooit een gehad. Een psychische aandoening van de partner heeft een enorm effect op de relatie. Door de ziekte slaat alles uit het lood: de een is sterk, de ander zwak. Partners van mensen met een psychische aandoening zijn vaak overbelast. Alles komt op hun bordje: de zorg voor de partner en dilemma’s rond de behandeling, verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen thuis, werk en inkomen, en sociale contacten. Deze groep mantelzorgers wil wel ondersteuning, maar kan deze vaak niet vinden. Ook rust er nog steeds een taboe op psychische ziekten, waardoor hulp vragen lastig is. Dit eigentijdse en doortimmerde boek voorziet in ondersteuning. Het biedt (h)erkenning en daarnaast praktische informatie en toegankelijke tips die deze groep mensen verder kunnen helpen.

isbn 9789024414215 nur 770, € 20,00 w-titel, oktober 160 pp, 15 x 23,5 cm paperback inclusief gratis e-book

MANAGEMENT EN COACHING

Ingrid Schoen en Mirjam van Pagée zijn professionele trainers en coaches. Zij ontwikkelden de trainingsmethodiek Huis van je Leven©, waarmee inmiddels honderden mensen meer grip op hun leven hebben weten te krijgen. Begin 2016 richtten zij het (online) platform Villa Balans op, dat partners van mensen met een psychische aandoening een steun in de rug geeft.

45


PSYCHOLOGIE E N P S YC HI AT R IE 46

isbn 9789024408566

oktober

e-book:

nur 770

192 pp

isbn 9789024408573 / € 12,95

€ 20,00

14 x 21 cm

a-titel

paperback


9

EXTASE

OVER DE GODHELM EN ANDERE RELIGIEUZE EXPERIMENTEN

789024 408566 >

MICHIEL VAN ELK

‘Was dit God of Satan die ons probeerde te misleiden? Was er sprake van massapsychose? In hoeverre waren mijn ervaringen het gevolg van suggestie, intuïtie of van mijn innerlijke zoektocht naar mijn emotionele zelf?’ (Michiel van Elk in Extase) Sommige gelovigen horen letterlijk de stem van God, anderen verliezen het besef van tijd en ruimte tijdens een meditatie of ontdekken door middel van geestverruimende middelen een hogere realiteit. Waar komen deze religieuze en spirituele ervaringen vandaan? Bieden zij echt een blik op een andere werkelijkheid? Zijn sommige mensen gevoeliger voor dit soort ervaringen dan andere? Extase gaat aan de hand van recent wetenschappelijk onderzoek in op deze en andere vragen. De auteur, zelf wetenschapper en ex-gelovige, vertelt over veldonderzoek op paranormaalbeurzen en bij kerkgenootschappen, en over experimenten die hij en zijn collega’s uitvoerden, zoals dat met de Godhelm op Lowlands. We zullen zien dat de mens een diepgewortelde aanleg heeft om religie te ervaren én dat dit allerlei voordelen biedt.

de ontwikkeling van de hersenen bij baby’s (2010) en De gelovige geest. Op zoek naar de biologische en psychologische wortels van religie (2012).

PSYCHOLOGIE E N P S YC HI AT R IE

Michiel van Elk is onderzoeker en docent aan de Universiteit van Amsterdam en hoofd van het Religion, Cognition and Behavior Lab. Tevens is hij auteur van de elders verschenen titels Het babybrein. Over

PROMOTIE • Auteur beschikbaar voor lezingen en interviews

47


PSYCHOLOGIE E N P S YC HI AT R IE 48

isbn 9789024409372

november

e-book:

nur 770

224 pp

isbn 9789024409389 / € 14,95

€ 22,95

16 x 24 cm

a-titel

paperback


9

JOUW PSYCHOLOGISCH KAPITAAL

789024 409372 >

MATTHIJS STEENEVELD

Jouw psychologisch kapitaal helpt de lezer om effectiever om te gaan met stress, tegenslagen en uitdagingen. Een toegankelijk en praktisch boek dat stevig verankerd is in de wetenschap van de positieve psychologie. ‘Wat is een optimist? Van mijn leraar Nederlands kreeg ik het volgende ezelsbruggetje: het trekt wel “op-die-mist” en wat een “pest-die-mist”. Alles komt wel goed, zo’n houding. Daar zetten we dan de pessimist tegenover. Iemand die kritisch is. Iets minder inspirerend en vrolijk, maar misschien wel realistischer.’ Optimisme is meer dan positief dromen, betoogt de auteur. Optimisme draait om het vertrouwen dat je jouw eigen situatie positief kunt beïnvloeden. Optimisme, een van de vier pijlers van ieders psychologische kapitaal, kun je oefenen, net als de andere pijlers: hoop, veerkracht en zelfvertrouwen. Op duidelijke en herkenbare wijze legt de auteur uit hoe je dit doet. Met behulp van oefeningen en voorbeelden uit de praktijk kan de lezer werken aan het verstevigen van deze vier pijlers, zodat hij in moeilijke of stressvolle tijden beter overeind blijft.

binnen die sector voorzitter van de sectie Coaching, Training en Advies. Tevens is hij lid van de redactieraad van het Tijdschrift Positieve Psychologie.

PSYCHOLOGIE E N P S YC HI AT R IE

Matthijs Steeneveld is psycholoog, trainer en coach bij het Bureau voor Positieve Psychologie. Bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) is hij bestuurslid van de sector Arbeid & Organisatie, en

PROMOTIE • Auteur beschikbaar voor lezingen en interviews

49


PSYCHOLOGIE E N P S YC HI AT R IE 50

isbn 9789024409396

november

14 x 21 cm

nur 770

Your brain on porn

paperback

€ 21,50

vertaling Edwin Krijgsman

e-book:

a-titel

208 pp

isbn 9789024409426 / € 12,95


9

HET PORNOBREIN

Een drastisch andere, areligieuze en niet-moraliserende blik op internetporno.

789024 409396 >

GARY WILSON

Sinds 2008 is het aanbod van porno geëxplodeerd. Niet alleen is iedere seksuele fantasie online te vinden, tevens kunnen we ongelimiteerd van de ene climax naar de andere klikken. En niet zonder gevolgen: steeds meer mensen vertellen online over de impact van internetporno op hun seksleven. Gary Wilson ving deze geluiden op en was getuige van een experiment: duizenden ‘pornoverslaafden’ zwoeren alle vormen van online porno af. Het werkte. Velen van hen konden, soms voor het eerst in jaren, weer seks hebben. Steeds duidelijker wordt dat internetporno een vergelijkbare impact heeft op ons brein als het gebruik van drugs. Ons brein vraagt om steeds meer en steeds heftiger materiaal, waardoor uiteindelijk echt lichamelijk contact met een partner soms niet meer dezelfde mate van opwinding oplevert. In Het pornobrein beschrijft Gary Wilson de ervaringen van de pioniers én de eerste neurowetenschappelijke bevindingen die bevestigen dat internetpornografie wel degelijk schadelijk kan zijn.

betrokken bij verschillende wetenschappelijke publicaties over dit onderwerp.

PSYCHOLOGIE E N P S YC HI AT R IE

Gary Wilson startte de website yourbrainonporn.com, een belangrijke ontmoetingsplek voor mensen die worstelen met overmatig pornogebruik. Naast zijn publicaties voor het algemene publiek is hij als coauteur

51


PSYCHOLOGIE E N P S YC HI AT R IE 52

isbn 9789024408979

september

e-book:

nur 770

224 pp

isbn 9789024408986 / € 13,95

€ 22,95

14 x 21 cm

a-titel

paperback


9

VERLAMD VAN ANGST

WAT SEKSUEEL MISBRUIK MET JE DOET

789024 408979 >

AGNES VAN MINNEN

Waarom heb ik niet geschreeuwd? Waarom heb ik me niet verzet? Waarom heb ik niemand iets verteld? Waarom deed ik wat de dader vroeg? Waarom ging ik keer op keer terug? Veel vrouwen – en mannen – die slachtoffer zijn van seksueel misbruik kampen met deze vragen en durven zich uit schaamte niet uit te spreken, zelfs niet tegenover vrienden of hulpverleners. In het taboedoorbrekende boek Verlamd van angst wordt precies uitgelegd welke instinctieve overlevingsreacties (zoals verlammen, vluchten, vechten of vermijden) in werking treden tijdens en na seksueel misbruik. Het begrijpen van deze overlevingsreacties, die wel degelijk een functie hebben, betekent vaak een grote opluchting voor slachtoffers en helpt bij de verwerking. Op deze manier kan de cirkel van misbruik worden doorbroken en neemt de kans op herhaling af. Een toegankelijk boek met uitleg, tips, mythen die worden ontkracht en voorbeeldverhalen.

Radboud Universiteit.

PSYCHOLOGIE E N P S YC HI AT R IE

Agnes van Minnen is klinisch psycholoog en expert op het gebied van PTSS/trauma en angst, en heeft honderden slachtoffers van seksueel misbruik behandeld. Ze is als hoogleraar verbonden aan de

PROMOTIE • Auteur beschikbaar voor lezingen en interviews

53


789024 409037 > 9 789024 409013 > 9

ARNOLD VAN EMMERIK EN PAUL RIJNDERS

N = 1 GEVALSSTUDIES VOLWASSENEN

JOOP BOSCH EN PIER PRINS

N = 1 GEVALSSTUDIES KINDEREN EN JONGEREN

N=1 Gevalsstudies volwassenen isbn 9789024409037 / € 29,95 e-book: isbn 9789024409044 / € 17,95 N=1 Gevalsstudies kinderen en jongeren isbn 9789024409013 / € 29,95

PSYCHOLOGIE E N P S YC HI AT R IE

e-book: isbn 9789024409020 / € 17,95

54

nur 777, w-titels, november 256 pp, 17 x 24 cm paperback

Het N=1-verslag is een bekwaamheidsproef die elke aankomend cognitief gedragstherapeut aflegt. Het archief van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt) bevat duizenden N=1-verslagen die heel veel informatie bevatten. In deze boeken worden per deel circa tien voorbeeldige gevalsbeschrijvingen gebundeld en van commentaar voorzien. Naast vaste onderdelen als de functieanalyse en de holistische theorie, is er aandacht voor waar het kan misgaan tijdens een behandeling, maar worden er ook tips gegeven ter verbetering van registratie en vastlegging. Deze exemplarische casuïstiek vormt een bron van inspiratie voor de huidige generatie gedragstherapeuten.

Arnold van Emmerik, Pier Prins, Paul Rijnders en Joop Bosch zijn psycholoog en verbonden aan de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie.


9 789024 409051 >

MARIJKE BALJON EN RENATE GEUZINGE

ECHO’S VAN TRAUMA

SLACHTOFFERS ALS DADERS, DADERS ALS SLACHTOFFERS

Het eerste boek in Nederland dat gehechtheid en trauma vanuit interpersoonlijk neurobiologisch perspectief begrijpelijk maakt. Het reguleren van destructieve impulsen is een centraal thema in de behandeling van zowel daders als slachtoffers van geweld. Er is wat dat betreft dan ook geen gemakkelijk onderscheid te maken tussen deze groepen. Tachtig procent van de vroeg getraumatiseerde patiënten (zowel daders als slachtoffers) heeft een gedesorganiseerde gehechtheid. De rode draad in Echo’s van trauma is dan ook gehechtheid. De auteurs, therapeuten uit het forensische veld en de traumahulpverlening, bespreken neurowetenschappelijke inzichten en de recentste theorieën over gehechtheid, trauma en psychotherapie, en vertalen die op samenhangende wijze naar de praktijk van de behandeling van vroegkinderlijk trauma.

isbn 9789024409051 nur 770, € 39,95 w-titel, september 352 pp, 17 x 24 cm paperback e-book: isbn 9789024409068 / € 23,95

PSYCHOLOGIE E N P S YC HI AT R IE

Marijke Baljon is klinisch psycholoog, opleider, supervisor en leertherapeut in Groningen en was voorheen werkzaam bij het Top Referent Trauma Centrum van GGZ Drenthe. Renate Geuzinge is gz-psycholoog/psychotherapeut, opleider VPeP, supervisor en leertherapeut en werkzaam bij het Top Referent Trauma Centrum van GGZ Drenthe.

55


AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION 789024 409112 >

PSYCHISCHE KLACHTEN BIJ OUDEREN

DIAGNOSE EN BEHANDELING

9

Psychiatrische stoornissen komen op latere leeftijd frequent voor. In de huisartsenpraktijk en in het ziekenhuis bestaat een groot deel van de patiënten uit ouderen die zowel somatische als psychiatrische stoornissen hebben. In Psychische klachten bij ouderen wordt ingezoomd op de specifieke problematiek bij deze snel groeiende doelgroep in de (g)gz. Het geeft tips voor diagnostiek (waaronder een vijftien- en een dertigminuteninterview, en een overzicht van behandelmethoden. Met veel tips, trucs en casusbeschrijvingen is het geschikt voor verpleegkundigen, huisartsen, psychologen en psychiaters. Psychische klachten bij ouderen is de vertaling van de APA-titel DSM-5® Pocket Guide for Elder Mental Health. isbn 9789024409112, nur 777, € 49,95, s-titel, november, DSM-5® Pocket Guide for Elder Mental Health, vertaling Noorderlicht, 320 pp, 17 x 24 cm, paperback

BESTEL OOK DE DSM-5® BOEKEN Gids voor de huisartsenpraktijk:

DSM-5®: differentiële diagnostiek

DSM-5®: oefenboek

Psychische stoornissen (DSM-5®)

DSM-5®

9789089533784 | € 59,95

9789089536273 | € 59,95

9789461059598 | € 149,95

9789089534101 | € 24,95 DSM-5®: praktijkboek

DSM-5®: casusboek

9789089536280 | € 69,95

9789089534354 | € 59,95

PSYCHOLOGIE E N P S YC HI AT R IE

Handboek voor de classificatie van

9789089532220 | € 112,95 Beknopt overzicht van de criteria

Werken met de DSM-5

®

9789089532756 | € 34,95

van de DSM-5®

DSM-5®: studiegids

9789089532237 | € 59,95 | paperback

9789089537737 | € 79,95

9789089532251 | € 59,95 | ringband (bureau-editie)

56

Kijk voor meer informatie op: www.dsm-5.nl


Nieuwe boeken najaar 2017  

Najaarsaanbieding 2017 - Boom uitgevers Amsterdam Dit najaar verschijnen bij Boom uitgevers Amsterdam weer volop mooie en inspirerende boek...

Nieuwe boeken najaar 2017  

Najaarsaanbieding 2017 - Boom uitgevers Amsterdam Dit najaar verschijnen bij Boom uitgevers Amsterdam weer volop mooie en inspirerende boek...