Page 1

Boom Psychologie & Psychiatrie Dé uitgever voor uw vakliteratuur

www.boompsychologie.nl


2


NASLAGWERK

American Psychiatric Association ISBN 9789089538499 paperback @ 39,95

ALLES OVER PSYCHISCHE STOORNISSEN Alles over psychische stoornissen is de vertaling van de APA-titel Understanding mental disorders. Het biedt een toegankelijk overzicht van de psychische stoornissen die in de DSM-5 zijn opgenomen. Voor behandelaren is deze gids een instrument om de communicatie met patiënten en hun familieleden te verbeteren. De theorie is zeer duidelijk beschreven en wordt aangevuld met persoonlijke verhalen. Het boek volgt in twintig hoofdstukken de indeling van de DSM-5. Deze gids geeft antwoord op vragen als: • Vanaf welke leeftijd kan autisme worden vastgesteld? • Wat is het verschil tussen somberheid, verdriet en depressie? • Welke signalen wijzen op een eetstoornis? • Hoe kun je als familie of vriend iemand met een bipolaire stoornis het beste ondersteunen? • Is bij schizofrenie altijd medicatie nodig, of is soms alleen therapie genoeg?

BESTEL ALLE TITELS UIT DEZE FOLDER EN MEER OP WWW.BOOMPSYCHOLOGIE.NL

3


DSM-5® ONLINE

DSM-5® ONLINE Vindt de informatie die u verder helpt, in minder tijd DSM-5 Online bevat de volledige inhoud van de DSM-5, met alle stoorniscategorieën, classificaties, criteria en ICD-codes. Per domein vindt u de stoornissen met onder meer de bijbehorende classificatiecriteria, diagnostische kenmerken, risicofactoren en ICD-codes. DSM-5 Online bevat handige hulpmiddelen om u als hulpverlener te ondersteunen, welk ervaringsniveau u ook heeft. De domeinen en stoornissen waar u veel mee te maken hebt, bewaart u bovendien eenvoudig. Zo raadpleegt u ze altijd en overal snel vanaf uw pc, tablet en smartphone.

4

BESTEL ALLE TITELS UIT DEZE FOLDER EN MEER OP WWW.BOOMPSYCHOLOGIE.NL


DSM-5® ONLINE

De voordelen van de DSM-5 Online: Snel DSM-5-classificaties, ICD-9-CM-codes en criteria opzoeken Verschillen tussen DSM-IV en DSM-5 uitgelicht Differentiële diagnostiek met behulp van beslisbomen Screeningsvragen als leidraad voor het diagnostisch onderzoek Casussen bij ieder domein, met bespreking en aanbevolen literatuur Actueel: herzieningen worden automatisch toegevoegd Individueel jaarabonnement Met een jaarabonnement op DSM-5 Online hebt u onbeperkt toegang tot de volledige kennisbank voor € 59,95 per jaar. Groepsabonnement Wilt u meerdere medewerkers binnen een instelling of organisatie toegang geven tot DSM-5 Online? Dan behoort een groepsabonnement tot de mogelijkheden.

GA VOOR MEER INFORMATIE EN ABONNEREN NAAR:

WWW.DSM5ONLINE.NL

5


DSM-5® BOEKEN

HANDBOEK VOOR DE CLASSIFICATIE VAN PSYCHISCHE STOORNISSEN (DSM-5®) Het Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen (DSM-5) bevat de actuele classificatie van psychische stoornissen en is de opvolger van de DSM-IV(-TR). Het Handboek DSM-5 bevat alle informatie om het DSM-classificatiesysteem goed toe te kunnen passen. Deel I van het Handboek geeft aanwijzingen voor het klinische en forensische gebruik van de DSM-5, die essentieel zijn voor een correcte toepassing van het classificatiesysteem. Daarnaast worden de classificaties en bijbehorende criteria zeer uitgebreid toegelicht: onmisbare informatie voor de clinicus die op gedegen wijze wil classificeren.

BEKNOPT OVERZICHT VAN DE CRITERIA VAN DE DSM-5® In het Beknopt overzicht van de criteria van de DSM-5 raadpleegt u snel een gemakkelijk de criteria die bij een psychische stoornis horen. Het boek bevat alleen de DSM5-classificaties, de hoofdstukken over het gebruik van het Handboek DSM-5 en de classificatiecriteria. Tevens zijn de ICD-9-CM-codes, coderingsaanwijzingen en registratieprocedures uit de DSM-5 opgenomen. Om dit verkorte overzicht goed te kunnen gebruiken hebt u ook het Handboek DSM-5 nodig. American Psychiatric Association

GIDS VOOR DE HUISARTSENPRAKTIJK: DSM-5® Gids voor de huisartsenpraktijk: DSM-5 helpt de huisarts of POH-GGZ eenvoudig een DSMclassificatie te kiezen. Korte beslisbomen met de belangrijkste klachten verwijzen naar de psychische stoornis die daar het beste bij past. Bij elke DSM-stoornis is de ICD-code opgenomen. Daarnaast bevat de gids een lijst met ICPC-codes. Via deze lijst is gemakkelijk op te zoeken welke DSM-stoornis aansluit bij een bepaalde ICPC-codering. De lezer die meer informatie en achtergronden wil raadplegen, vindt handige verwijzingen naar het Beknopt overzicht DSM-5.

ISBN 9789089532237 paperback

M.W. Hengeveld

€ 59,95

ISBN 9789089534101 paperback

American Psychiatric Association ISBN 9789461059598

ISBN 9789089532251

gebonden met stofomslag

ringband (bureau-editie)

€ 149,95

€ 59,95

ISBN 9789089532220

€ 24,95

paperback € 112,95

6

BESTEL ALLE TITELS UIT DEZE FOLDER EN MEER OP WWW.BOOMPSYCHOLOGIE.NL


Praktijkgids Werken met de DSM-5 is een leidraad voor het patiëntonderzoek en bespreekt de symptomen van alle psychische stoornissen. De gids volgt hierbij nauwgezet de DSM5, met de geactualiseerde criteria en classificatie, en beschrijft de herzieningen ten opzichte van de DSM-IV/IV-TR. De kern van de Praktijkgids bestaat uit screeningsvragen en vragen naar de symptomen van de meest voorkomende psychische stoornissen. Daarbij wordt steeds verwezen naar de relevante pagina’s uit het Handboek DSM-5. Het boek geeft nuttige tips voor de gesprekstechniek en beschrijft de eerste stappen in de differentiële diagnostiek. Abraham M. Nussbaum ISBN 9789089532756

DSM-5®: DIFFERENTIËLE DIAGNOSTIEK Ut ervaring blijkt dat clinici geneigd zijn om vast te houden aan de eerste classificatie waar ze aan denken. DSM-5: Differentiële diagnostiek helpt bij het vermijden van een tunnelvisie en ondersteunt de clinicus bij het kiezen van de mogelijke DSM-5classificaties voor iedere patiënt. Het boek bevat zes differentiaaldiagnostische thema’s die men bij iedere patiënt zou moeten overwegen, toont 29 beslisbomen die uitgaan van de symptomen van de patiënt en 66 differentiële diagnostiektabellen om te gebruiken zodra een voorlopige classificatie is vastgesteld. Hiermee kunt u per DSM-5-classificatie controleren of er niets over het hoofd is gezien. Tot slot is achterin de complete DSM-5-classificatietabel opgenomen om zo gemakkelijk de codering op te kunnen zoeken.

DSM-5®: CASUSBOEK

DSM-5® BOEKEN

WERKEN MET DE DSM-5®

Classificeren volgens de DSM-5 lijkt soms eenvoudiger dan het in de praktijk is. Het DSM-5: Casusboek bevat meer dan honderd prettig leesbare casussen, die zijn bewerkt voor de Nederlandse zorg. Dit boek volgt dezelfde indeling als de DSM-5: het begint met de neurobiologische ontwikkelingsstoornissen en eindigt met de parafiele stoornissen. De casussen variëren in diagnostische complexiteit en vormen een mooie afspiegeling van de klinische praktijk. Alle casussen zijn op dezelfde manier opgebouwd, met inleiding, gevalsbeschrijving, classificatie en discussie. Ook de veranderde inzichten ten opzichte van de DSM-IV worden uitgelicht. John W. Barnhill ISBN 9789089534354 paperback € 59,95

paperback € 34,95

Michael B. First ISBN 9789089533784 paperback € 59,95

BESTEL ALLE TITELS UIT DEZE FOLDER EN MEER OP WWW.BOOMPSYCHOLOGIE.NL

7


DSM-5® BOEKEN

DSM-5®: STUDIEGIDS

DSM-5®: PRAKTIJKBOEK

DSM-5®: OEFENBOEK

Leren classificeren in de praktijk

Eenvoudige toepassingen in de klinische praktijk

De classificatiecriteria in vragen en antwoorden

Het DSM-5: Praktijkboek is de ideale gebruikershandleiding voor de drukke hulpverlener die houvast zoekt bij de toepassing van het Handboek DSM-5).

Het DSM-5: Oefenboek is een praktisch instrument om te leren werken met de DSM-5. Het bevat bijna vijfhonderd meerkeuzevragen over het gebruik van de DSM5 en het toepassen van de classificatiecriteria.

De DSM-5: Studiegids helpt om de - vooral stoornisgerichte - theorie uit de DSM-5 te vertalen naar de beleving van de individuele patiënt. Aan de hand van casuïstiek en toetsing van de DSM-5 krijgt u het diagnostisch proces onder de knie. In het eerste deel worden de basisprincipes van diagnosticeren behandeld. In deel II volgt per domein een heldere uitleg over de stoorniscategorie, waarna u diagnostisch de diepte in gaat aan de hand van casussen, tips, vragen en antwoorden. Het laatste deel bevat meer dan honderd vragen, vaak aan de hand van korte casussen, die een breed scala aan classificaties en patiëntomstandigheden bestrijken.

Deze uitgave geeft uitleg over de veranderingen van de DSM-5 ten opzichte van de vorige editie(s). Het bevat achtergronden over de structuur en de reorganisatie van de DSM-5, en geeft toelichtingen op de classificatiecriteria van de meest voorkomende stoornissen. Donald Black, Jon Grant ISBN

De vragen volgen dezelfde indeling als het Handboek DSM-5. Zo kunt u zich per domein oefenen in het classificeren en grip krijgen op de veranderingen ten opzichte van de DSM-IV. In een apart deel worden de antwoorden besproken, steeds voorzien van een duidelijke uitleg.

9789089536280 paperback

redactie: Philip Muskin

€ 69,95

ISBN 9789089536273 paperback

Laura Weiss Roberts, Alan K. Louie

€ 59,95

ISBN 9789089537737 paperback € 79,95

8

BESTEL ALLE TITELS UIT DEZE FOLDER EN MEER OP WWW.BOOMPSYCHOLOGIE.NL


SCID-5

SCID-5-P

SCID-5-S

Gestructureerd klinisch interview voor DSM-5 Persoonlijkheidsstoornissen

Gestructureerd klinisch interview voor DSM-5 Syndroomstoornissen

• • • •

• • • •

Verwacht: juni 2017 106 vragen Inclusief toelichtingen Vervangt SCID-II

Verwacht: juli 2017 347 vragen Inclusief toelichtingen Vervangt SCID-I

SCID-5 (verschijnt dit voorjaar) SCID-5 is een gestructureerd interview voor de classificatie van meest voorkomende psychische stoornissen. De SCID-5 is aangepast aan de nieuwe criteria volgens de DSM-5 en vervangt de SCID I en II. Het commentaar bij de SCID-5 wordt naast de interviewvragen weergegeven. De SCID-5 bestaat uit twee versies: SCID-5-P. Gestructureerd klinisch interview voor DSM-5 Persoonlijkheidsstoornissen. SCID-5-S. Gestructureerd klinisch interview voor DSM-5 Syndroomstoornissen. ISBN’s en verwachte prijzen 9789024406463

SCID-5-P Interview (incl. handleiding)

€ 89,95

9789024408733

SCID-5-P Vragenlijst (pak à 50 stuks)

€ 79,50

9789024408726

SCID-5-P Scoreformulier (pak à 50 stuks)

€ 79,50

9789024406432

SCID-5-S Interview (incl. handleiding)

€ 129,95

9789024408740

SCID-5-S Scoreformulier (pak à 50 stuks)

€ 79,50

Voor zowel de SCID-5-P als de SCID-5-S zijn de scoreformulieren los verkrijgbaar. SCID-5-P is ook verkrijgbaar als losse vragenlijst voor een screening voorafgaande aan het interview.

BESTEL ALLE TITELS UIT DEZE FOLDER EN MEER OP WWW.BOOMPSYCHOLOGIE.NL

9


BLIK OP HET VAK

DE ZIEL VAN HET VAK In De ziel van het vak leggen meer dan dertig auteurs, ervaren clinici en liefhebbers de focus op de ziel van het vak: werkelijk contact.

Erwin van Meekeren, Jan Baars ISBN 9789058755858

Zoals contact maken met mensen die daar angstig, ambivalent of onhandig in zijn, maar ook het behouden van contact als de ander dreigt af te haken. Ook als dit plaats moet vinden onder soms moeilijke omstandigheden, zoals hoge productiedruk, het keurslijf van dbc’s, bemoeienis van verzekeraars, verlies van professionele autonomie, transities en reorganisaties. De auteurs gaan voorbij richtlijnen, protocollen en bezuinigingen: ze richten zich op de schoonheid van het vak!

paperback € 24,50

ZELFONTHULLING Mag een therapeut zijn tranen laten zien? Hebben patiënten het recht om te weten wie ze voor zich hebben? Verschillende auteurs bezinnen zich op de vraag hoe je je rol als hulpverlener invult in het contact met je patiënten.

Erwin van Meekeren ISBN 9789058757999 paperback € 16,95

10

Voorheen liet je als psychiater geen emoties zien, maar tegenwoordig zien we graag de menselijke kant van de hulpverlener. Deze tijd van veranderende verhoudingen tussen behandelaar en patiënt, vraagt om aanpassing van de professionele rol. Want een ding is zeker, je ontkomt niet aan zelfonthulling. Zelfonthulling biedt vernieuwende perspectieven op een nog steeds gevoelig gebied in de professionele hulpverlening.

BESTEL ALLE TITELS UIT DEZE FOLDER EN MEER OP WWW.BOOMPSYCHOLOGIE.NL


INDIVIDUELE EN GEZINSBEHANDELING Jaarlijks sterven er gemiddeld tussen de 120 en 140 jongeren onder de 25 jaar aan zelfdoding. De dreiging van suïcide trekt een grote wissel op de jongeren zelf, hun ouders, familie, vrienden, klasgenoten en leerkrachten.

Behandeling van jongeren en hun context: het gezin Jan Meerdinkveldboom, Ineke Rood, Ad Kerkhof ISBN 9789089539212 paperback € 26,95

HANDBOEKEN

HANDBOEK SUÏCIDAAL GEDRAG BIJ JONGEREN

Het Handboek suïcidaal gedrag bij jongeren zet de behandeling van deze jongeren en hun gezinnen uiteen. Daarbij steunt het boek op twee pijlers: kennis van de suïcidale ontwikkeling bij jongeren en de context van het gezin. Jongeren zijn immers nog niet volwassen en hun gezinnen spelen (nog) een hoofdrol in hun levens. Dit gegeven meenemen in de behandeling biedt een grotere kans om de hulp te laten slagen.

HANDBOEK KOP-MODEL De ggz verandert in hoog tempo. Dankzij de versterkte basis-ggz in Nederland en de eerstelijnspsychologie in Vlaanderen is de drempel voor psychische hulp aanzienlijk verlaagd. Deze grotere instroom vraagt van de ggz een andere benadering: kortere behandelingen met nadruk op het versterken van de zelfredzaamheid van de patiënt. Het KOP-model sluit aan bij deze ontwikkeling.

Klacht = Omstandigheden x Persoonskenmerken

redactie: Paul Rijnders, Els Heene ISBN 9789089535023 paperback € 42,50

Met het KOP_model krijgt de patiënt inzicht in de oorzaak van klachten, mogelijke behandelingen en vooral wat hij of zij er zélf aan kan doen. De formule K = O x P (KOP) staat voor: ‘Hoe kun je verklaren dat klachten (K) niet uit de lucht komen vallen, maar het gevolg zijn van de combinatie van gebeurtenissen of life events (O) en de manier waarop men daarmee omgaat (P)?’ Het KOP-model is uitstekend geschikt voor de behandeling van patiënten met - uiteenlopende - milde tot matige psychische klachten.

BESTEL ALLE TITELS UIT DEZE FOLDER EN MEER OP WWW.BOOMPSYCHOLOGIE.NL

11


HUMAN INTEREST

IEDER MENS KRIJGT IN ZIJN LEVEN TE MAKEN MET ZORGEN EN EMOTIES ALS ANGST, BOOSHEID OF VERDRIET. DE HUMAN INTEREST BOEKEN VAN BOOM HELPEN DE LEZER OM MET EEN VERNIEUWDE BLIK TE KIJKEN NAAR DEZE MENSELIJKE PROBLEMEN EN DE VEERKRACHT TE VINDEN HIERMEE OM TE GAAN.

COMPASSIEVOL LEVEN

ONVOLMAAKT TEVREDEN

Compassievol leven beschrijft de compassietraining, bekend als Mindfulness-Based Compassionate Living (MBCL) zoals de auteurs deze hebben ontwikkeld in de ggz als een verdieping van bestaande basistrainingen in mindfulness.

‘Dat grapje via de mail, kwam dat wel goed over?’ of ‘Weer vergeten haar te feliciteren, wat ben ik toch een …’. Je kritische innerlijke stem evalueert voortdurend of je het wel goed doet, of – nog erger – of je wel goed genoeg bént.

Hulpverleners, hulpzoekenden en allen die overmatige stress, pijn en lijden willen verlichten en voorkomen, kunnen met deze wetenschappelijke onderbouwde training groeien in gezondheid, veerkracht en welzijn.

Als die kritische stem een groot deel van je leven beheerst, merk je dat in ontevredenheid over je lijf, relationele problemen, geremdheid of verlegenheid.

Deze herziene versie is voorzien van een voorwoord van Paul Gilbert en aanbevelingen van belangrijke inspiratoren als Tara Brach, Christopher Germer en Kristin Neff. Erik van den Brink, Frits Koster ISBN 9789058755643 paperback € 39,95

Frans Schalkwijk helpt de lezer in Onvolmaakt tevreden om zijn of haar innerlijke criticus milder te maken. Relativering en bewustwording zijn daarbij sleutelwoorden. “Goede kans dat na lezing van Onvolmaakt tevreden die innerlijke criticus bij menigeen voorlopig weer een toontje lager zingt.” - Dr. Vittorio Busato Hoofdredacteur De Psycholoog Frans Schalkwijk ISBN 9789058755629 paperback € 14,95

12

BESTEL ALLE TITELS UIT DEZE FOLDER EN MEER OP WWW.BOOMPSYCHOLOGIE.NL


LEREN LIJDEN

Het wegstoppen van gevoelens als verdriet en boosheid, blokkeert het contact met geliefden en naasten. In Omarm je emoties legt de auteur, ondersteund door recent neurowetenschappelijk onderzoek, in vier heldere stappen uit hoe de lezer kan genezen van emotiefobie en een vervuld leven kan leiden.

Ondanks dat ieder mens te maken krijg met lijden, zoals ziekten, trauma’s, tegenslagen of het verlies van dierbaren, zijn we onvoldoende toegerust om ermee om te gaan. Integendeel, we proberen het zoveel mogelijk buiten de deur te houden.

Zijn methode heeft zich in de praktijk bewezen als een effectieve aanpak. Elk hoofdstuk eindigt met een samenvatting en bevat oefeningen om het eigen leven en relaties met anderen te verbeteren. Dit zelfhulpboek is een vertaling en bewerking van het succesvolle Living like you mean it, een bestseller in de Verenigde Staten. Ronald J. Frederick, Rogier Poels ISBN 9789461059802

Bij lijden geldt echter de wet van de omgekeerde inspanning: wie ervan weg wil blijven, wordt erdoor ingehaald, en wie het omarmt, weet ermee om te gaan als het lijden zich aandient. Leren lijden geeft een heldere definitie van lijden op basis van oosters en westers denken. Appelo onderscheidt verschillende vormen en geeft aan hoe daarmee kan worden omgegaan. Aan de hand van vijf ervaringsverhalen laat hij zien hoe het lijden op een vriendelijke manier geleden kan worden.

Martin Appelo legt op basis van wetenschappelijk onderzoek uit waarom veranderen meestal mislukt en wat er voor nodig is om het wél voor elkaar te krijgen. Waarom veranderen (meestal) mislukt is een ontnuchterend boek voor idealisten; voor realisten is het een praktisch hulpmiddel. Aan de hand van de ‘formule voor gedragsverandering’ onderzoekt de lezer of het zin heeft om aan de slag te gaan. Met het lezen van dit boek stop je voorgoed met zeuren en klagen. Je laat de dingen zoals ze zijn, of je gaat er nog één keer voor. Maar dan echt! Martin Appelo ISBN 9789089533715

paperback € 23,50

WAAROM VERANDEREN (MEESTAL) MISLUKT

HUMAN INTEREST

OMARM JE EMOTIES

Martin Appelo

paperback

ISBN 9789089539427

€ 17,95

paperback € 17,50

BESTEL ALLE TITELS UIT DEZE FOLDER EN MEER OP WWW.BOOMPSYCHOLOGIE.NL

13


BOOM HULPBOEKEN

DE SERIE BOOM HULPBOEK BIEDT MENSEN EEN METHODE VOOR UITEENLOPENDE PROBLEMEN, LEVENSVRAGEN, STOORNISSEN EN

Voluit leven

Dit is jouw leven

Veel mensen ervaren hun leven als onbevredigend, omdat zij last hebben van psychisch leed zoals angst, somberheid, onzekerheid of vermoeidheid. De strijd tegen deze klachten en het vermijden van leed staat centraal in hun leven en leidt uiteindelijk tot een krampachtig, half leven.

Dit boek gaat over levenskunst. Maar in plaats van een boek waarmee je jezelf kunt verbeteren, is het een boek waarmee je leert te ‘ont-beteren’. Levenskunst is eerder het loslaten van bepaalde patronen dan het jezelf opleggen van eisen waaraan je moet voldoen. Het gaat om ruimte maken, jezelf toestaan te zijn wie je bent. Dan komt er ruimte voor inspiratie, levensvreugde en groei.

ZIEKTEN. ELK HULPBOEK STELT OP TOEGANKELIJKE WIJZE HET THEMA CENTRAAL, ZODAT U ER ZELF MEE AAN DE SLAG KUNT GAAN.

Van dit boek Voluit leven zijn inmiddels meer dan 21.000 exemplaren verkocht. Het laat zien dat het vermijden van psychisch of lichamelijk leed niet werkt en biedt een alternatief. Bij Voluit leven wordt een cd geleverd met mindfulnessoefeningen.

Dit is jouw leven is het vervolg op het succesvolle boek Voluit leven (inmiddels dertiende druk). Het vertaalt de inzichten uit de positieve psychologie in praktische en herkenbare taal, waarbij theorie en oefeningen elkaar afwisselen.

Ernst Bohlmeijer,

14

Monique Hulsbergen

Ernst Bohlmeijer, Monique Hulsbergen

ISBN 9789085066866

ISBN 9789461055170

paperback met audio-cd

paperback

€ 25,75

€ 25,75

BESTEL ALLE TITELS UIT DEZE FOLDER EN MEER OP WWW.BOOMPSYCHOLOGIE.NL


Compassie in je leven

Leven met pijn

Een negatief zelfbeeld is een vaste negatieve overtuiging over jezelf die tot uiting komt in je denken, in je gevoel en in je gedrag. De vaste overtuiging niets waard te zijn, er niet bij te horen of niet gezien te worden kan je persoonlijke ontwikkeling behoorlijk in de weg zitten.

Compassie is het vermogen ons betrokken te voelen bij pijn en lijden van onszelf en anderen, en de moed en de bereidheid hebben om er wat aan te doen. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat er een sterke samenhang is tussen compassie en gezondheid, welzijn en de weerbaarheid bij tegenslag.

Een op de vijf volwassenen in westerse landen heeft last van chronische pijn. Dit soort pijn brengt beperkingen met zich mee die de kwaliteit van leven aantasten. Chronische pijn gooit je leven en toekomstplannen overhoop en is een aanslag op vertrouwen in het lichaam en op plezier in het leven.

Compassie in je leven is een gids voor iedereen die zoekt naar wegen om lijden te verlichten, meer levensgeluk te ervaren en gezonder met zichzelf en met anderen om te gaan en te leven vanuit het hart.

Het Boom Hulpboek Leven met pijn is een combinatie van psycho-educatie en oefeningen, gebaseerd op mindfulness en Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Deze combinatie wordt gebruikt bij behandelingen binnen revalidatiecentra voor mensen met chronische pijn.

Negatief zelfbeeld biedt een methode om het negatieve denken te doorbreken. Stapsgewijs, en met behulp van oefeningen en opdrachten, leert de lezer een genuanceerd beeld van zichzelf op te bouwen. Manja de Neef ISBN 9789085069645 paperback € 25,95

Met waardevolle oefeningen en gratis downloadbare audiobestanden.

BOOM HULPBOEKEN

Negatief zelfbeeld

Bij Leven met pijn zit een cd met zes mindfulnessoefeningen.

Frits Koster, Erik van den Brink ISBN 9789089534811

Martine Veehof, Karlein Schreurs,

paperback

Monique Hulsbergen, Ernst Bohlmeijer

€ 24,95

ISBN 9789461050816 paperback met audio-cd € 27,95

BESTEL ALLE TITELS UIT DEZE FOLDER EN MEER OP WWW.BOOMPSYCHOLOGIE.NL

15


Iedere maand nieuwe acties Altijd het laatste nieuws Compleet aanbod (inclusief titels van andere psychologie-uitgeverijen)

www.boompsychologie.nl

Profile for Boom uitgevers Amsterdam

Boom Psychologie & Psychiatrie - voorjaar 2017  

Een selectie uit het Boom Psychologie & Psychiatrie assortiment, voorjaar 2017

Boom Psychologie & Psychiatrie - voorjaar 2017  

Een selectie uit het Boom Psychologie & Psychiatrie assortiment, voorjaar 2017