Page 1

Filosofie Geschiedenis Management & Coaching Psychologie & Psychiatrie Najaar 2018


voorwoord

Voorwoord

Boom uitgevers Amsterdam presenteert u de najaarsaanbieding 2018 met daarin prikkelende en gegarandeerd spraakmakende uitgaven op de gebieden die u van ons gewend bent: filosofie, geschiedenis, psychologie & psychiatrie en management & coaching. Steeds zijn het boeken die u een nieuw perspectief aanreiken op uzelf als mens en professional of op heden, verleden en toekomst van onze samenleving. Zo werpt Bert van den Bergh in De schaduw van de zwarte hond een verrassend licht op het veelvoorkomende fenomeen depressie. Volgens hem moeten we depressie niet begrijpen als een stemmingsstoornis, maar als een ‘afstemmingsstoornis’. Deze duidt op een kloof tussen onszelf en de rol die we moeten aannemen in de wereld. Zijn these vraagt om een nieuwe oriëntering op de behandeling van deze psychische aandoening. Jim Stolze neemt de lezer mee langs de verregaande implicaties van de wereld van data, algoritmen en kunstmatige intelligentie. In zijn boek Algoritmisering, wen er maar aan! laat hij zien dat we nog lang niet genoeg nagedacht hebben over deze ontwikkelingen, die diepgaande gevolgen hebben voor organisaties, leiderschap, werkgelegenheid, ethiek en moraliteit. Stolze helpt de lezer de kennisachterstand in één keer in te halen en te duiden. Van Roel van Duijn publiceren wij Een zoon voor de Führer, een spraakmakend boek dat een onthutsende inkijk geeft in het fenomeen daderschap. Hij schrijft het verhaal van Julia Op ten Noort, een fervent aanhanger van de nazi’s tijdens de Tweede Wereldoorlog. Naast een schokkende inkijk in ideologische verdwazing stelt Van Duijn wezenlijke vragen over onze eigen fascinatie met het kwaad en met daders. Schrijven hierover blijkt niet zonder persoonlijke risico’s. De laatste titel die ik hier wil uitlichten is Foucaults Geschiedenis van de seksualiteit. Zoals u van ons gewend bent publiceren wij in het fonds filosofie klassieke teksten die nog steeds een sterke zeggingskracht hebben in de wereld van vandaag. De vragen die Foucault stelt over subjectiviteit en seksuele identiteit zijn ten tijde van #metoo en identity politics nog zeer actueel. We presenteren deze bijzondere nieuwe vertaling in november op grootse wijze. Deze en vele andere uitgaven vindt u in deze najaarsbrochure. Wij wensen u een veelzijdig najaar toe. Niels Cornelissen Uitgever filosofie & geschiedenis

1


Uitgelicht

Bert van den Bergh De schaduw van de zwarte hond   6

Roel van Duijn Een zoon voor de Führer   12

Kees Schuyt R.P. Cleveringa   18

Filosofie

Filosofie Petran Kockelkoren De macht van de mythe   22

Alexis de Tocqueville Het Ancien Régime en de Revolutie   14

Filosofie

Geschiedenis

Geschiedenis Simone Jacobs Palet van verzet   16

Jim Stolze Algoritmisering, wen er maar aan!   8

Geschiedenis

Geschiedenis

Management & Coaching

Hans van der Loo en Patrick Davidson SuperVISIE   10

Management & Coaching

Psychologie & Psychiatrie

Psychologie & Psychiatrie

2

Martin Appelo Verslagen door het tuchtrecht   4

Michel Foucault Geschiedenis van de seksualiteit   24

Paul Frissen Staat en taboe   20


inhoud

Inhoud

Martin Appelo Bert van den Bergh Jim Stolze Hans van der Loo en Patrick Davidson Roel van Duijn Alexis de Tocqueville Simone Jacobs Kees Schuyt Paul Frissen Petran Kockelkoren Michel Foucault

Verslagen door het tuchtrecht De schaduw van de zwarte hond  Algoritmisering, wen er maar aan! SuperVISIE Een zoon voor de Führer Het Ancien Régime en de Revolutie Palet van verzet R.P. Cleveringa Staat en taboe De macht van de mythe Geschiedenis van de seksualiteit 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Hysterie Het welgetemperde gemoed Berichten uit het feniksnest De ondergang van het Avondland Triomf van de angst De vrijheidsillusie

28 29 30 31 32 33

FILOSOFIE Marc Schuilenburg Jos Kessels André Klukhuhn Oswald Spengler Dominique Moïsi Simon Knepper en Frank van den Bosch (redactie)

3 GESCHIEDENIS Herman Langeveld en Bram Bouwens Karim Schelkens, Paul van Geest en Joep van Gennip Lennart van Oudheusden en Jac. J. Baart Stevo Akkerman en Christoph Schmidt

Whisky, wapens en weelde Het katholicisme in Europa Target Rotterdam Kop op, Europa!

34 35 36 37

Red de alfawolf Ja zeggen & ja doen Bestemming boardroom Managen moet 75 Werkvormen voor agile-lean teamcoaching Spannende momenten in coaching Het nieuwe opstellen De bekendste methodieken voor no‑nonsense coachen Wendbaar werken

38 39 40 41

Beter worden in je vak Psychische klachten in de huisartsenpraktijk Handboek suïcidaal gedrag bij jongeren Handboek traumatische rouw

47

MANAGEMENT & COACHING Arvid Buit en Martin Appelo Judith Webber en Hilko de Boer Eelco van Eijck Martijn Jansen Aty Boers en Marijke Lingsma Erik de Haan Hylke Bonnema Anne de Jong en Marielle Rumph Viktor Steijger, Erik Steijger en Stephen Steijger

42 43 44 45 46

PSYCHOLOGIE & PSYCHIATRIE Anton Hafkenscheid Paul Rijnders, Maarten Cox en Richard Starmans Jan Meerdinkveldboom, Ad Kerkhof en Ineke Rood Jos de Keijser, Paul Boelen en Geert Smid (redactie)

48 49 50


Martin Appelo

Verslagen door het tuchtrecht 9 persoonlijke verhalen ‘Voor het eerst in mijn carrière overweeg ik om met dit vak te stoppen. Laat anderen voortaan hun nek maar uitsteken voor weerloze patiënten… Als het op de bres staan ertoe leidt dat ik zo word neergezet, dan is het mij de inspanning echt niet meer waard.’ Wat is tuchtrecht, hoe vaak wordt het toegepast en welke impact heeft het op zorgverleners die ermee te maken krijgen? Dit boek laat zien dat het tuchtrecht in Nederland zijn doel volledig voorbij kan schieten. In plaats van dat het tot het verbeteren van de kwaliteit van zorg leidt, lijkt het vooral tot teleurgestelde en defensieve zorgverleners te leiden. Persoonlijke verhalen van zorgverleners maken de impact van tuchtzaken invoelbaar. Professionals vertellen openhartig over de klacht en wat daaraan voorafgaat, maar vooral ook over de gevolgen van de daaropvolgende procedure en de uitspraak. Appelo reflecteert op deze verhalen, geeft tips aan iedereen die dit kan overkomen, en zet het tuchtrechtcollege zelf en passant in de beklaagdenbank.

Promotie • Auteur is beschikbaar voor lezingen • Leesexemplaren beschikbaar • Symposium op 12 december in De Rode Hoed, georganiseerd door Lemion

‘Een boek dat vragen oproept. Dit boek geeft op meerdere gebieden stof tot doorpraten en nadenken, en kan daarmee een impuls zijn voor vernieuwing en verbetering.’ – Richard Korver, advocaat


Psychologie & Psychiatrie

5

ISBN 9789024402939 NUR 770 ¤ 20,00 oktober 176 pp 14 x 21 cm paperback e-book ISBN 9789024423903 ¤ 12,95

Martin Appelo is psycholoog, gedrags­­therapeut, spreker, radioen tv‑deskundige en auteur. In Verslagen door het tuchtrecht geeft hij een persoonlijke inkijk in de emotionele gevolgen die de confrontatie met het tuchtrecht heeft voor professionele hulp­verleners van verschillende disciplines.

y(7IJ0C4*OKMTNT(


A black eyed dog he called at my door A black eyed dog he called for more – Nick Drake

Bert van den Bergh is psycholoog en filosoof, docent aan De Haagse Hogeschool en promovendus aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Afgelopen april promoveerde hij op het proefschrift De gestolen stoornis. Een cultuurfilosofische duiding van de ‘depressie-epidemie’.


Psychologie & Psychiatrie

Bert van den Bergh

De schaduw van de zwarte hond Depressie als symptoom van onze tijd Wij zijn flexmensen geworden, mogelijkheids­ worstelaars. We leiden dubbellevens, online en offline. Het gezicht dat op Facebook verschijnt moet stralen, want iedereen kijkt mee. De toekomst zit zo vol dat hij leeg wordt. Het is te veel, er kan te veel, er moet te veel, en dat moet je ook allemaal willen. Bestaat depressie eigenlijk wel, of is het een duw richting verplicht optimisme? Misschien bestempelen wij bepaalde gevoelens of stemmingen als een ziekte, en verplichten we onszelf positief te denken. Van den Bergh beargumenteert dat de manier waarop wij depressie definiëren ons alleen maar verder van adequate behandeling of preventie wegleidt. Hij maakt inzichtelijk hoe ‘melancholie’ – in voorbije eeuwen evenzeer deugd als zwakte – is verdrongen door ‘depressie’, opgevat als louter stoornis. Hij toont hoe de psychologie van het geheel, lichaam en geest, is verengd tot het brein. De kern van depressie is een allesoverheersend gevoel van isolement. Depressie is geen stemmingsstoornis, het is een afstemmingsstoornis. Het is het gevolg van een te grote kloof tussen hoe wij werkelijk zijn en hoe we ons (moeten) manifesteren en laten zien. Het is het gevolg van de duivelse mix van overruime keuzevrijheid, persoonlijke verantwoordelijkheid, groeiende onzekerheid, intense competitiviteit en onontkoombare zichtbaarheid. Is het dan een kwestie van ‘If you can’t take the heat, get out of the kitchen’, zoals sommigen zeggen? Nee, zo hopeloos is het niet. Er zijn genoeg voorbeelden waaruit blijkt dat het mogelijk is de maatschappij en de hulpverlening beter af te stemmen op de mens. Dit boek is een must-read voor iedereen met burn-out, depressie of de quarterlifecrisis.

Promotie • Auteur is beschikbaar voor lezingen • Leesexemplaren beschikbaar

ISBN 9789024402960 NUR 770 ¤ 21,50 januari 272 pp 14 x 21 cm paperback e-book ISBN 9789024423972 ¤ 12,95

y(7IJ0C4*OKMTQK(

7


Jim Stolze

Algorit­misering, wen er maar aan! Leven, werken en geld verdienen met kunstmatige intelligentie

Loods je organisatie vol zelfvertrouwen naar de toekomst met dit boek. Voortaan kun je prima beargumenteren welke algoritmen relevant zijn voor jouw branche. Het is tijd voor algoritmisering! Organisaties hebben jarenlang veel tijd en geld geĂŻnvesteerd in de digitalisering van processen, wat hun vooral veel data opleverde. Toegevoegde waarde voor een klant, of een verschuiving binnen een businessmodel ontstaat echter pas als deze data op vernieuwende wijze worden ingezet. Data dus niet als bijproduct, maar als nieuw product, of als nieuwe service. Dit kan door het gebruik van algoritmen. Algoritmen zijn niet meer weg te denken uit het dagelijks leven, maar we lijken er weinig van te weten. In dit boek wordt voor verschillende branches op verhelderende wijze beschreven hoe algoritmen werken, welke impact ze hebben en welke kansen of bedreigingen ze met zich meebrengen. Wat betekent algoritmisering bijvoorbeeld voor een organisatie? Hoe combineer je menselijke intelligentie met machine learning? Wat zijn de gevolgen voor de arbeidsmarkt? En waar ligt de grens eigenlijk? In hoeverre zorgt algoritmisering voor maatschappelijke onrust? En wat betekent dit voor ethiek, privacy, moraliteit en uiteindelijk: leiderschap?


Management & Coaching

Jim Stolze is schrijver en ondernemer. Sinds 2016 richt hij zich uitsluitend op kunstmatige intelligentie en werkt hij op Amsterdam Science Park samen met studenten en promovendi aan slimme systemen die kunnen worden ingezet bij het bedrijfsleven en ngo’s. Eerder schreef Jim Stolze de bestseller Uitverkocht!.

Columnist van ‘Kickstart’ in Het Financieele Dagblad, met elke week een nieuwe ontwikkeling of persoonlijke fascinatie. Jim Stolze haalde TEDx naar Nederland en begon TEDxAmsterdam.

ISBN 9789024403028 NUR 801 ¤ 24,99 november 192 pp 15 x 23 cm paperback inclusief gratis e-book

y(7IJ0C4*OKNKMS(

9


Hans van der Loo en Patrick Davidson

SuperVISIE Vlammen en verbinden vanuit visionair leiderschap

Hans van der Loo (r) en Patrick Davidson zijn doeners en denkers op het gebied van energieke gedrags- en cultuurverandering. Ze zijn oprichters van de netwerk­bedrijven betterday en EnergyFinder. Daarnaast schreven ze (inter)nationale bestsellers als Waar haal je de energie vandaan? en Musk Mania. Binnenkort verschijnt Wavemakers.


Management & Coaching

‘Veranderen is geen kwestie van moeten, maar van willen.’ Laat je inspireren door de visuele verhalen met hoge kleefkracht! – Hans van der Loo

Het boek dat verdergaat waar de megabestseller Kus de visie wakker stopte. Wanneer het woord ‘visie’ valt, beginnen sommigen vies te kijken. Premier Rutte is een van hen: een visie is wat hem betreft een olifant die het zicht belemmert. Gelukkig weten ook veel mensen dat een sterke visie dé manier is om jezelf en anderen in beweging te brengen en aan de weg te timmeren. Vaak worden in dit verband geheimzinnige termen gebruikt als ‘massive transformative purpose’, ‘moonshots’ of ‘DNA’. De kern blijft evenwel gelijk: een visie is een unieke en zelfgekozen manier van kijken die je de energie geeft om de wereld van morgen nu al tot leven te brengen. In SuperVISIE zetten de auteurs helder en inspirerend uiteen waarom een visie juist in deze tijden zo belangrijk is. Je krijgt niet alleen een kijkje in de keuken van visionaire hightechreuzen als Apple, Amazon, Google en Facebook en van snelgroeiende start-ups als Airbnb, Uber en Tesla, je leest ook over de visionaire successen van bestaande giganten als Ikea, Starbucks en Lego en krijgt inspirerende voorbeelden uit de publieke sector (Estland, Singapore). Ook Nederlandse bedrijven als Buurtzorg, Coolblue en Tony’s Chocolonely ontbreken niet in het rijtje van visionaire voorbeelden. Aan de hand van deze voorbeelden laten de auteurs je stap voor stap zien hoe je een doorleefde visie succesvol ontwikkelt en vooral inzet.

11

ISBN 9789024403523 NUR 801 ¤ 29,99 januari 192 pp 15 x 23 cm gebonden inclusief gratis e-book

y(7IJ0C4*OKNPMN(


Biografie van de vrouw die verwoestende politieke keuzes maakte en zelfs een zoon voor de Führer baarde. Verhalend, confronterend, persoonlijk geschreven.

ISBN 9789024423477 NUR 680 ¤ 24,90 november 300 pp 15 x 23 cm paperback e-book ISBN 9789024423484 ¤ 14,90

y(7IJ0C4*OMNORR(

Julia Op ten Noort en haar zoon Heinrich


Geschiedenis

Roel van Duijn

Een zoon voor de Führer De nazi-utopie van Julia Op ten Noort ‘Julia’s ongeduldige perfectionisme lijkt op dat van mij. En ik krijg de zenuwen: zou het dan mogelijk zijn geweest dat ik, als ik in een ander nest en wat vroeger was geboren, ook nazi geworden was?’ – Roel van Duijn, oprichter van Provo en pacifist

13 Dit is de biografie van de meest betekenisvolle nazivrouw die Nederland gekend heeft. Nee, niet Florrie Rost van Tonningen, de Zwarte Weduwe, die extreem lang op haar eigen duim is blijven hameren, maar een dame die meer eigen initiatief had en een veel interessantere ontwikkeling heeft doorgemaakt. Julia Op ten Noort was ophitsend, aantrekkelijk en creatief; oprichtster van de Nationaal-Socialistische Vrouwenorganisatie en speciale protegé van Himmler. Zij verbond zich met huid en haar aan twee niet te bevatten projecten van de nazi’s: de vernietiging van het ene mensenras en tegelijkertijd de schepping van een nieuw, superieur geacht ras. In een geheime

Promotie • Lezingen en debatten • Voorpublicatie op Historiek.nl • Boekhandeloptredens • Leesexemplaren op aanvraag • Leesfragment in Digitale Boekproeverij

Lebensborn-kliniek zette ze haar eigen lichaam in om een raszuivere baby te baren: een zoon voor de Führer. In persoonlijke intermezzo’s schrijft Roel van Duijn – die grondig historisch onderzoek heeft verricht – over zijn fascinatie voor deze vrouw die viel op foute mannen. Een riskante onderneming vanwege het gevaar van identificatie: wie een haai wil vangen kan erdoor verslonden worden.

‘Roel van Duijn is een groot man. Hij heeft niet voor niets de voorpagina gehaald van The New York Times.’ – Max Pam in Het Parool

Roel van Duijn (1943) is nationaal bekend als oprichter van Provo en de Kabouter­ beweging. Namens de Groenen was hij gemeente­raadslid en wethouder van Amsterdam. Hij studeerde kunst­geschiedenis, politicologie, geschiedenis en rechten en publiceerde onder meer De boodschap van een wijze kabouter en Spitten voor de moffen.


Geschiedenis

Alexis de Tocqueville

Het Ancien Régime en de Revolutie Vertaald en geannoteerd door Berend Sommer, Bram Sommer en Andreas Kinneging Inleiding en nabeschouwing: Martin Sommer en Andreas Kinneging

14

Na het succes van Over de democratie in Amerika verschijnt nu ook het tweede hoofdwerk van Tocqueville in vertaling. Een klassieker. Het Ancien Régime en de Revolutie is veel meer dan een historisch essay over de oorzaken van de Franse Revolutie: het stelt de problematische verhouding tussen vrijheid en gelijkheid op scherp. Tocqueville schetst de overgang van een oude, traditionele manier van samenleven naar een nieuwe, functioneel-rationele maatschappij. Als telg uit een adellijke familie die zwaar geleden heeft onder het geweld van de Revolutie, stelt hij zich de volgende, nog altijd brandend actuele vraag: hoe kunnen we in een democratische samenleving nieuwe tijden van terreur vermijden? Dit boek is ontstaan tegen de achtergrond van de Franse Revolutie, die het hele leven van Tocqueville heeft getekend. Zijn overgrootvader trad als raadsman op tijdens het proces tegen Lodewijk XVI en eindigde onder de guillotine, net als de koning zelf. Zijn ouders werden gevangengezet en konden alleen aan de dood ontsnappen doordat Robespierre het veld moest ruimen. Wat voor Tocqueville resteerde, was de herinnering aan het Ancien Régime en de actuele politieke realiteit van het postrevolutionaire Frankrijk.

Promotie • Boekpresentatie met Martin Sommer en Andreas Kinneging • Sluit aan bij thema Maand van de Geschiedenis: Opstand • 2018 is het Jaar van het Verzet • Voorpublicatie op Historiek.nl • Voorgeschreven literatuur aan universiteiten en hogescholen • Leesexemplaren op aanvraag • Boekhandeloptredens • Leesfragment in Digitale Boekproeverij

‘Een beter boek over democratie is er niet.’ – Andreas Kinneging over Tocquevilles Over de democratie in Amerika


Alexis de Tocqueville (1805‑1859) behoort tot de grootste politiek filosofen aller tijden. Hij staat bekend als theoreticus van de democratie en vroege criticus van de moderne massacultuur. Over de democratie in Amerika (1835‑1840) is gebaseerd op een grote rondreis door de VS die hij maakte in 1831‑1832. Het Ancien Régime en de Revolutie (1856) is zijn tweede hoofdwerk.

ISBN 9789024420919 NUR 680 ¤ 39,90 januari L’Ancien Régime et la Révolution vertaling Berend Sommer, Bram Sommer en Andreas Kinneging 352 pp 17 x 24 cm gebonden e-book ISBN 9789024420926 ¤ 23,90

y(7IJ0C4*OMKTLT(


‘Ik hoop dat andere vrouwen niet hetzelfde hoeven te ervaren als mijn dierbaren en ik. Ik voel de pijn van vrouwen.’ – Shirin Musa (40), oprichtster van Femmes for Freedom

ISBN 9789024407224 NUR 680 ¤ 20,00 oktober 252 pp 15 x 23 cm paperback e-book ISBN 9789024426409 ¤ 11,90

y(7IJ0C4*OKRMMO(


Geschiedenis

Simone Jacobs

Palet van verzet Moedige vrouwen toen en nu ‘Ik was woedend op de wereld. Daarom ben ik in het verzet gegaan.’ – Joke Folmer (95), pilotenhelper in de Tweede Wereldoorlog Wat bindt vrouwen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in verzet gingen met vrouwen die dat nu doen? In elk geval een diepgewortelde verontwaardiging over misstanden in de samenleving, gecombineerd met de bereidheid om je eigen veiligheid op het spel te zetten. En ook: willen zijn wie je bent. In dit boek vertellen vijftien vrouwen uitgebreid over hun verzetservaringen. Selma van de Perre-Velleman (95) was als koerier van illegale kranten en distributiebonnen constant op de vlucht, in het schemergebied van leven en dood. Dat geldt ook voor oud-sekswerker Metje Blaak (68). Zij richtte een vakbond voor hoeren op, de Rode Draad, omdat ze weet dat je als prostituee kwetsbaar bent, doelwit van spot en agressie. En Farah Karimi (58) verzette zich tegen de moellahs in Iran: ‘Ik had dood kunnen gaan, dus alle tijd die ik heb gekregen is extra. Daar moet ik héél goed mee omgaan.’

Promotie • In samenwerking met Stichting Aletta • Sluit aan bij thema Maand van de Geschiedenis: Opstand • Reizende tentoonstelling: 5 oktober in het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten, 15 december bij Nationaal Monument Kamp Vught, 28 maart in Openbare Bibliotheek Rotterdam • Boekhandeloptredens • Lezingen en debatten • Leesfragment in Digitale Boekproeverij

Simone Jacobs is directeur van Stichting Aletta, een jonge organisatie die zich inzet voor de bestudering en verbetering van de positie van vrouwen. Jacobs studeerde journalistiek en geschiedenis.

17


‘Ik zei u niet over mijn gevoelens te zullen spreken; ik zal mij eraan houden, al dreigen zij als kokende lava te barsten door al de spleten die zich in mijn hoofd en hart zouden kunnen openen.’ – Uit de verzetstoespraak van R.P. Cleveringa

Prof. R.P. Cleveringa overhandigt de erebul aan Sir Winston Churchill bij de uitreiking van het eredoctoraat van de Rijksuniversiteit Leiden, 10 mei 1946.

ISBN 9789024409082 NUR 680, 681 ¤ 29,90 januari 500 pp 15 x 23 cm paperback e-book ISBN 9789024424634 ¤ 12,50

y(7IJ0C4*OKTKSM(


Geschiedenis

Kees Schuyt

R.P. Cleveringa Recht, onrecht en de vlam der gerechtigheid ‘De voorbeeldfunctie van Cleveringa leidt tot vragen van en aan jonge mensen: wat zou jij hebben gedaan als je in zijn schoenen had gestaan?’ – Kees Schuyt

‘Een goed jurist voelt door alles heen de heldere vlam der gerechtigheid.’ – E.M. Meijers, Cleveringa’s leer­meester die in 1940 werd ontslagen omdat hij Joods was

© Danny Schwartz

De toespraak die de Leidse hoogleraar Rudolph Pabus Cleveringa (1894-1980) op 26 november 1940 hield tegen de Duitse bezetting, is uitgeroepen tot de belangrijkste Nederlandse redevoering van de twintigste eeuw. Hij besloot openlijk te protesteren tegen de nazi’s, nadat die zijn leermeester Eduard Meijers hadden ontslagen omdat hij Joods was. Cleveringa sprak de studenten op beheerste toon toe en daags erna werd hij, precies zoals hij had verwacht, door de Sicherheitsdienst opgepakt en gevangengezet. Deze grondig gedocumenteerde biografie gaat voor het eerst in op de gehele levensloop van Cleveringa. Waar haalde hij de moed vandaan om op te staan? Waren het zijn op vrijheid gerichte Gronings-Friese aard en opvoeding? Kwam het door zijn vorming tot een gedegen jurist, met een door Meijers geïnspireerde

opvatting over recht en onrecht? En hoe reageerde hij na de oorlog op alle lof die hem werd toegezwaaid? Gesteund door zijn vrouw en door het Leidse universitaire milieu kon Cleveringa zijn hoe hij was: onverschrokken en fijn van geest.

Promotie • Boekpresentatie op 16 januari 2019, precies een eeuw nadat Cleveringa in Leiden promoveerde bij prof. Meijers • Leesexemplaren op aanvraag • Boekhandeloptredens • Leesfragment in Digitale Boekproeverij

Kees Schuyt (1943) is socioloog, jurist en schrijver. Eerder schreef hij een veelgeprezen biografie van de schrijver-dichter, verzetsman en crimino­loog J.B. Charles/W.H. Nagel. Schuyt was hoog­leraar in Nijmegen, Leiden en Amsterdam en bekleedde in 2006-2007 de Cleveringa­leerstoel met als leeropdracht ‘Recht en conflict’.

19


De pers over Het geheim van de laatste staat: ‘Ik werd lyrisch van dit boek.’ ***** – Stephan Sanders in de Volkskrant ‘Een belangrijke bijdrage in het debat over democratie en democratische processen.’ – Dirk Verhofstadt

ISBN 9789024424207 NUR 730, 740 ¤ 29,90 november 200 pp 13,5 x 21 cm gebonden e-book ISBN 9789024424214 ¤ 15,00

y(7IJ0C4*OMOMKR(


Filosofie

Paul Frissen

Staat en taboe Politiek van de goede dood In dit spraakmakende boek werpt succesauteur Paul Frissen nieuw licht op het actuele debat over ‘voltooid leven’. Welke rol speelt de staat als het gaat om de beschikking over leven en dood? Van oudsher heeft de staat het monopolie op het geweld en mag hij dus beschikken over leven en dood van zijn burgers. De staat kan mensen de oorlog in sturen, mag geweld gebruiken tegen burgers en kon in vroeger tijden zelfs de doodstraf opleggen. Naderhand kwam er de zogeheten ‘biopolitiek’: de zorg voor publieke gezondheid en het voortbestaan van de soort – steeds het exclusieve domein van de staat. In Nederland is met de euthanasiewetgeving een deel van het monopolie overgedragen aan de dokter. Het huidige debat over het voltooide leven wil deze macht nog verder verleggen, namelijk naar de zelf beschikkende burger, die daarbij professionele hulp mag eisen. Maar als de staat de plicht heeft om alle burgers te beschermen zodat zij hun leven zo autonoom mogelijk kunnen leven, betekent dit ook dat de staat grenzen moet stellen. In het licht van het geweldsmonopolie heeft het debat over het voltooide leven om deze redenen niet alleen een ethische, maar ook een politieke

dimensie: hoe autonoom mag de burger over zijn of haar eigen leven beschikken? Of: wie mag doden? Frissen laat in Staat en taboe zien welke rol taboes, verboden en grenzen spelen in de gespannen verhouding tussen staat en burger. Net als in zijn eerdere werk combineert Frissen onderzoek naar de praktijk met filosofische reflectie.

Promotie • Sluit aan bij actueel debat, veel media-aandacht verwacht • Boekpresentatie i.s.m. NSOB • Recensie-exemplaren worden breed verstuurd • Leesexemplaren op aanvraag • Leesfragment in Digitale Boekproeverij

© Renée Frissen

Paul Frissen (1955) is decaan en bestuurs­voor­ zitter van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur in Den Haag en hoogleraar bestuurskunde aan Tilburg University. Het geheim van de laatste staat. Kritiek van de transparantie verscheen in 2016 bij Boom. Eerder publiceerde hij De staat van verschil (2007), Gevaar verplicht (2009) en De fatale staat (2013).

21


Filosofie Filosoof en cultureel antropoloog Petran Kockelkoren is een begenadigd verhalen­ verteller die graag bruggen slaat tussen Oost en West, geschiedenis en filosofie, techniek en kunst. Hij is emeritus hoogleraar Kunst en Technologie aan de Universiteit Twente, een functie die hij ook als lector heeft uitgeoefend aan de kunstacademie AKI ArtEZ.

22

‘Het moderne denken bloeit als een vuilnisroos op de composthoop van oudere mythen.’ ‘Waar de wetenschap de wereld beheersbaar maakt, maakt de mythe haar bewoonbaar.’ – Petran Kockelkoren

Promotie • Boekpresentatie met Hans Achterhuis • Voorgeschreven literatuur • Mediaoptredens • Lezingen en debatten • Boekhandeloptredens met beeld en geluid • Leesfragment in Digitale Boekproeverij


Filosofie

Petran Kockelkoren

De macht van de mythe Ganesha in Silicon Valley De macht van de mythe is een schitterend, rijk geïllustreerd overzichtswerk dat uw kijk op de wereld zal veranderen. In dit boek traceert de auteur de geschiedenis van onze mythische verbeelding, in antwoord op de mogelijkheden en dreigingen van de globalisering. Hoe is de culturele identiteit van de Europeaan gevormd? Kent het oedipuscomplex een tegenhanger in andere culturen? De Australische Aboriginals zingen de wereld tevoorschijn. De Indiase god met het olifantenhoofd Ganesha danst in Silicon Valley. De Grieken schonken ons het homerisch gelach. Hoe modern we ook zijn, we zijn nog altijd in de ban van de mythe. Het is niet terecht dat deze rijke erfenis wordt gebagatelliseerd en dat boeken over mythen in de bibliotheek zo vaak worden ingedeeld bij de sprookjes. Politiek leiders op het wereldtoneel grijpen terug op mythische motieven als ‘de as van het kwaad’ wanneer ze een alibi zoeken voor de strijd. Het verheldert veel als we de huidige geopolitiek leren begrijpen vanuit de mythische beelden die nog steeds onze dromen en emoties aandrijven en die ongemerkt onderduiken in de media en apparaten die we dagelijks gebruiken.

23

ISBN 9789024423897 NUR 730 ¤ 29,90 oktober 500 pp 15 x 23 cm paperback e-book ISBN 9789024424641 ¤ 19,90

y(7IJ0C4*OMNSTR(


Michel Foucault (1926-1984) behoort tot de grootste Franse denkers van de twintigste eeuw. Hij staat bekend om zijn historische en filosofische analyses van machtspraktijken en zijn ontmaskering van het subject. Bij Boom verschenen veel van zijn werken in vertaling, waaronder De woorden en de dingen (2006), De moed tot waarheid (2009) en Geschiedenis van de waanzin (2013).


(Fragment uit Geschiedenis van de seksualiteit)

www.leesfoucault.nl

© VU l' Agence, Hollandse Hoogte

Filosofie

‘Langs welke wegen en op welke gronden heeft zich het kennis­bereik georganiseerd dat met het betrekkelijk nieuwe woord ‘seksualiteit’ wordt omschreven? Het gaat hier om het worden van een weten dat we aan de wortel willen aanvatten: in de religieuze instituties, de pedagogische maatregelen en familiestructuren waarin dit weten tot stand is gekomen, maar ook in de dwingende effecten die het op de individuen heeft uitgeoefend zodra men hen ervan heeft overtuigd dat ze in zichzelf de geheime en gevaarlijke kracht van een “seksualiteit” moesten ontdekken. (…) Ik wil onderstrepen dat de seksualiteit hier slechts een voorbeeld is van een algemeen probleem, waar ik me al ruim vijftien jaar over buig en dat me al ruim vijftien jaar achtervolgt. Dit probleem is richtinggevend voor bijna al mijn boeken: hoe is in de westerse samenlevingen de productie van discoursen die (in ieder geval gedurende enige tijd) iets van waarheidswaarde hebben, verbonden met de verschillende mechanismen en instituties van de macht?’

25


Filosofie

Michel Foucault

Geschiedenis van de seksualiteit De wil tot weten (I) Het gebruik van de lust (II) De zorg voor zichzelf (III)

26

Dé klassieker van Foucault na jaren weer beschikbaar in een moderne, frisse vertaling van gelauwerd vertaler Jeanne Holierhoek. Deze zal een heel nieuwe generatie lezers aanspreken. Voor het eerst in één band. Geschiedenis van de seksualiteit vormt het fascinerende testament van Michel Foucault. In dit onvoltooide laatste werk van zijn hand zijn we getuige van een omwenteling in zijn denken, waarbij een analyse van machtsstructuren gaandeweg wordt aangevuld met bestaansesthetica. De nu voor het eerst in één band uitgegeven drie delen vormen samen een uiterst relevante verkenning van de complexe relatie tussen seksualiteit, macht en subjectiviteit. In november verschijnt een geheel nieuwe vertaling van Foucaults Geschiedenis van de seksualiteit. Naast het boek krijgt de lezer toegang tot een platform waar een uitgebreide leeswijzer te raadplegen is, die helpt om Geschiedenis van de seksualiteit beter te begrijpen en in context te plaatsen. De leeswijzer biedt een uitgebreide begrippenlijst, (historische) context, Foucaults werk in relatie tot de filosofische canon en traditie, en prikkelende artikelen en video’s van vooraanstaande Nederlandse filosofen. Onlangs verscheen in Frankrijk het vierde deel, dat in 2019 in vertaling zal verschijnen.

Promotie • Grote publiekspresentatie • Mediacampagne • POS-materiaal beschikbaar • Recensie-exemplaren worden breed verstuurd • Advertenties

ISBN gebonden 9789089532831 ISBN paperback 9789024424528 NUR 730 ¤ 49,90 / ¤ 29,90 november Histoire de la sexualité: 1. La volonté de savoir 2. L’usage des plaisirs 3. Le souci de soi vertaling Jeanne Holierhoek 656 pp 14 x 22 cm gebonden en paperback Gebonden

y(7IJ0I9*PNMSNL( Paperback

y(7IJ0C4*OMOPMS(


Vertaler Jeanne Holierhoek ontving de prestigieuze Martinus Nijhoff Vertaalprijs 2018 voor haar rijke en gevarieerde vertaaloeuvre.

Boekpresentatie Geschiedenis van de seksualiteit wordt op grootse wijze gepresenteerd. Verwacht een avondvullend programma met lezingen en interviews door filosofen uit binnen- en buitenland, aangevuld met beeld- en geluidsmateriaal van Foucault zelf.


Filosofie

Marc Schuilenburg

Hysterie Een cultuurdiagnose Criminoloog Marc Schuilenburg laat zien dat hysterie overal is in onze cultuur.

28

‘Wees niet bang voor de hysterie, want ze bestaat niet,’ zo beweert de DSM-5. Volgens deze bijbel van psychologen en artsen is de hysterie verdwenen, niet meer van deze tijd. Maar als de hysterie iets is van het verleden, waarom is ze dan zo aanwezig in het heden? Of het nu gaat over de beeldvorming over asielzoekers, het jaarlijkse kookpunt rond Zwarte Piet of het collectieve gevoel van onveiligheid, hysterie is een vast verschijnsel in onze cultuur. Medici, historici, criminologen, psychoanalytici en filosofen, maar ook schilders, schrijvers en filmmakers hebben zich allemaal beziggehouden met de hysterie. Ondanks de eeuwenlange fascinatie voor de hysterie is de betekenis ervan vaag en omstreden. Er is altijd discussie geweest over wat er nu wel en wat er niet onder moet worden begrepen, en zelfs over de vraag of ze überhaupt bestond. Die discussie duurt nog steeds voort, getuige ook de DSM. Daarom onderzoekt Marc Schuilenburg wat hysterie is en waarom ze juist nu overal de kop opsteekt.

Promotie • Recensie-exemplaren worden breed verstuurd • Online mediacampagne • Auteur is beschikbaar voor lezingen • Leesexemplaren op aanvraag • Leesfragment in Digitale Boekproeverij

ISBN 9789024424245 | NUR 730 | ¤ 20,00 | januari | 200 pp | 14 x 22 cm | paperback | e-book ISBN 9789024424252 | ¤ 12,50

y(7IJ0C4*OMOMOP(

Marc Schuilenburg (1971) is filosoof en jurist. Hij doceert aan de afdeling Strafrecht en Crimino­ logie van de Vrije Universiteit Amsterdam en is columnist bij NRC Handelsblad. Hij was een van de samenstellers en auteurs van het Deleuze compen­ dium (2009) en De nieuwe Franse filosofie (2011). Ook schreef hij Orde in veiligheid (2012), waarvoor hij de driejaarlijkse Willem Nagelprijs ontving. Voor Hysterie deed hij twee jaar etnografisch onder­zoek in de Rotterdamse probleemwijk Hillesluis.


Filosofie

Jos Kessels

Het welgetemperde gemoed Jos Kessels kan gezien worden als de Michael Sandel van de Lage Landen. In Het welgetemperde gemoed geeft hij een aanzet tot denken over jezelf in de traditie van de Bekentenissen van Augustinus en Rousseau, met de muziek van Bachs Das wohltemperierte Klavier als uitgangspunt. Aan de hand van het meesterwerk van Bach reflecteert Kessels op zijn eigen leven. Hij verbindt de wendingen, kenteringen, harmonie en disharmonie uit Bachs muziek aan episodes uit zijn persoonlijke geschiedenis. Het gevolg van Kessels’ zoektocht is dat de lezer onwillekeurig ook over het eigen leven gaat nadenken. Het ogenschijnlijk particuliere project van Het welgetemperde gemoed krijgt zo een universele zeggingskracht. Kessels laat zien hoe hij streeft naar harmonie en verzoening van tegenstellingen, zich verdiept in de klassieke filosofie, de ideeënleer ontdekt en zich als filosoof op de markt begeeft om het ‘ideeënkijken’ in praktijk te brengen. Hij is een denker die doener wil zijn, een gespletene die een geheel wil worden, een sterveling die het goddelijke zoekt. Hij wil zelf muziek worden, het eigen gemoed en dat van anderen temperen, zoals Bach het getemperde klavier laat klinken. Maar uiteindelijk blijkt dat het zuivere ideaal nooit te realiseren is: mensen zijn nu eenmaal zot en troebel. Muziek kan alleen een spiegel zijn.

ISBN 9789024424306 | NUR 730 | ¤ 25,00 | november | 248 pp | 14 x 22 cm | paperback | e-book ISBN 9789024424313 | ¤ 15,00

y(7IJ0C4*OMONKQ(

Promotie • Recensie-exemplaren worden breed verstuurd • Auteur is beschikbaar voor lezingen • Leesexemplaren op aanvraag • Leesfragment in Digitale Boekproeverij

EERDER VERSCHENEN

Jos Kessels (1948) studeerde rechten en filosofie en werkte als musicus, journalist en filosofiedocent. Hij specialiseerde zich in de theorie en praktijk van het socratisch gesprek. Bij Boom publiceerde hij diverse boeken, waaronder Socrates, maak muziek! (2017), Geluk en wijsheid voor beginners (zevende druk 2015), Vrije ruimte (vijfde druk 2015) en Scholing van de geest (2014).

29


Filosofie

André Klukhuhn

Berichten uit het feniksnest Eindtijd of wedergeboorte

De grote uitdagingen op politiek, economisch en vooral ecologisch gebied hebben geleid tot een teneur van apocalyptisch denken: het einde van de wereld en de mensheid zou nabij zijn. André Klukhuhn laat zien dat dit ondergangsdenken geen nieuw verschijnsel is: door de geschiedenis heen is vaak verkondigd dat het met de wereld gedaan zou zijn. Hij onderwerpt het cultuurpessimisme aan nader onderzoek: wat kunnen wij leren van het apocalyptische denken in het verleden? Speciale aandacht heeft hij voor vier denkers die geboren zijn in het fin de siècle en die in het interbellum bekendheid verwierven met hun cultuurpessimistische theorieën: Oswald Spengler, José Ortega y Gasset, Johan Huizinga en Sinclair Lewis. Klukhuhn pleit voor

ISBN 9789024422500 | NUR 730 | ¤ 22,50 | oktober | 240 pp | 14 x 22 cm | paperback | e-book ISBN 9789024422517 | ¤ 12,50

y(7IJ0C4*OMMPKK(

een radicale verandering in ons denken en handelen om ons te verweren tegen de huidige ecologische crisis.

Promotie • Recensie-exemplaren worden breed verstuurd • Veel media-aandacht verwacht • Leesexemplaren op aanvraag • Leesfragment in Digitale Boekproeverij

© Nadine Maas

30

Prikkelende analyse van André Klukhuhn – auteur van de bestseller De geschiedenis van het denken – over de vraag wat wij kunnen leren van notoire ondergangsdenkers uit het fin de siècle.

André Klukhuhn (1940) is scheikundige, filosoof en schrijver. In 2003 verscheen zijn grote boek De geschiedenis van het denken, waarvan in 2013 een volledig herziene editie verscheen. In 2008 publiceerde hij Alle mensen heten Janus. Beide titels werden filosofische bestsellers.


Gebonden editie: al 5000 exemplaren verkocht!

Filosofie

PAPER­ BACK­ EDITIE

‘Het is een sensatie om dit eigenaardige cultuurpessimistische monument nu eens te lezen in plaats van eróver te lezen.’ – Jeroen Vullings op Radio 1

Oswald Spengler

De veelbesproken klassieker De ondergang van het Avondland is nu in paperbackeditie beschikbaar. In De ondergang van het Avondland schetst Oswald Spengler een meeslepend panorama van de menselijke geschiedenis. Hij laat zien hoe culturen opkomen en vergaan, in een proces dat vergelijkbaar is met de wisseling van de seizoenen. Elke cultuur heeft haar eigen identiteit: zo streefden de antieken naar volledige aanwezigheid en reiken wij in het Westen al sinds de Vikingen naar de oneindigheid. Op grond van de overeenkomsten in ontwikkeling kon Spengler echter voorspellingen doen over het verdere verloop van onze geschiedenis, en veel van deze voorspellingen blijken honderd jaar later nog schrikbarend actueel.

ISBN 9789024408535 | NUR 730 | ¤ 39,90 | november | Der Untergang des Abendlandes | vertaling Mark Wildschut | 1160 pp (twee banden) | 14 x 22 cm | paperback

y(7IJ0C4*OKSPNP(

De eerste Nederlandse vertaling deed bij verschijnen in 2017 veel stof opwaaien. Nu is het boek beschikbaar voor een breed publiek in een paperbackeditie. Aangezien het boek veel discussie oproept, bestaat er bij het boek een online platform dat verdergaat waar het boek ophoudt. Op LeesSpengler.nl wordt het boek door voor- en tegenstanders verbonden met de actualiteit en zijn videocolleges en samenvattingen te vinden.

© Granger, NYC/Alamy

De ondergang van het Avondland

Oswald Spengler (1880-1936) was een Duitse geschiedfilosoof en cultuurhistoricus. Hij verwierf wereldwijde bekendheid met zijn tweedelige magnum opus De ondergang van het Avondland (1918 en 1923). Van het boek werden honderdduizenden exemplaren verkocht. Het is een inspiratiebron voor vele schrijvers, filosofen, wetenschappers en politici.

31


Filosofie

Dominique Moïsi

Triomf van de angst De geopolitiek van series

Dominique Moïsi, de laureaat van de Spinozalens 2018, duidt op originele wijze de tijdgeest aan de hand van series als Homeland en Game of Thrones.

en barbarij in Game of Thrones; voor terrorisme in Homeland; voor het verval van de democratie in House of Cards; en voor Rusland in Occupied. Moïsi laat in dit boek zien hoe deze series resoneren met de stemmingen die wij allemaal voelen, maar die slechts zelden duidelijk gearticuleerd worden.

Promotie ‘Vertel me welke serie je kijkt, en ik zeg je wie je bent.’ We leven in het gouden tijdperk van tv-series, maar waarom zijn series als Game of Thrones, Homeland en Downton Abbey eigenlijk zo mateloos populair? Vooraanstaand politiek filosoof Dominique Moïsi stelt dat series ons inzicht geven in de geopolitieke verhoudingen en de dominante emoties in de wereld van vandaag de dag – en misschien zelfs van die van morgen. Wat zien scriptschrijvers van tv-series als zij naar de hedendaagse maatschappij kijken? Voornamelijk angst: angst voor dictatuur

• Auteursbezoek op 24 november • Veel media-aandacht verwacht voor de uitreiking van de Spinozalens • Scholierenwedstrijd met filmpjes over het boek • Recensie-exemplaren worden breed verstuurd • Leesexemplaren op aanvraag • Leesfragment in Digitale Boekproeverij ‘Moïsi combineert erudiete kennis met verbeelding en tomeloze nieuwsgierigheid om het tijdsbestek te begrijpen. Pretentieloos en uitdagend.’ – Tinneke Beeckman

ISBN 9789024423705 | NUR 730 | ¤ 22,50 | november | La géopolitique des séries. Ou le triomphe de la peur | vertaling Ellis Booi | 160 pp | 13,5 x 21 cm | paperback

y(7IJ0C4*OMNRKP(

© MEDEF

32

Dominique Moïsi (1946) is een Franse filosoof en politicoloog. Hij is verbonden aan het Institut Montaigne en medeoprichter van het Institut français des relations internationales. Hij is de laureaat van de Spinozalens 2018. Moïsi schreef verschillende veelgeprezen boeken, waaronder De geopolitiek van emotie (2009).


Filosofie

Simon Knepper en Frank van den Bosch (redactie)

De vrijheidsillusie Essays van Alicja Gescinska, Christien Brinkgreve, Ger Groot, Herman Vuijsje en anderen

Hoe vrij zijn we anno 2018 echt? Hoe vrij zouden we kúnnen zijn? In dit boek zetten toonaangevende publicisten en wetenschappers onze veronderstelde autonomie in een verrassend perspectief. Meer dan ooit lijken groepsnormen tegenwoordig onze keuzes te bepalen. Het heersende mensbeeld perst ons in een keurslijf. Via sociale media spiegelen we ons voortdurend aan elkaar. Succesvol zijn is een heilige plicht, de lat kan niet hoog genoeg worden gelegd. Intussen stapelen de nieuwe taboes zich op: vermijd politiek incorrecte termen als ‘invalide’ en ‘allochtoon’, hang vooral niet aan de grote klok dat je weleens met je kleuterdochter onder de douche staat, en zweer ongezonde leefgewoonten af want je riskeert naming and shaming.

Simon Knepper is eindredacteur en communicatie­adviseur bij het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam. Frank van den Bosch is hoofd van de afdeling In- en Externe Communicatie van het AMC.

‘Alles lijkt veranderd en toch is het patroon hetzelfde gebleven. Wat vroeger maatschappelijk conformisme was, verkoopt zich nu als vrijheid – maar is uiteindelijk gedrenkt in datzelfde conformisme.’ – Ger Groot

Promotie • Presentatie tijdens De anatomische les, een congres in het Concertgebouw in november • Publiciteit in samenwerking met AMC Amsterdam

ISBN 9789024407637 | NUR 730 | ¤ 20,00 | november | 200 pp | 15 x 23 cm | paperback

y(7IJ0C4*OKRQNR(

33


Geschiedenis

Herman Langeveld en Bram Bouwens

Whisky, wapens en weelde Daniël Wolf, ondernemer in crisis‑ en oorlogstijd

34

Deze biografie van een gerucht­ makend zakenman werpt nieuw licht op de Nederlandse betrokkenheid bij de Spaanse Burgeroorlog, en ook op de Nederlandse reactie op de Jodenvervolging in nazi-Duitsland.

In 1937 schonk hij een enorm bedrag aan twee organi­saties die de NSB bestreden en een jaar later, onmiddellijk na de Kristallnacht, lanceerde hij een plan om Duitse Joden een veilig heenkomen te verschaffen. Door veel geluk wist Wolf aan de greep van de nazi’s te ontkomen. Hij overleed in 1943 in New York, gescheiden van zijn vrouw en dochters, die in Bergen-Belsen terechtkwamen.

Promotie In de jaren dertig werd Daniël Wolf schatrijk, eerst in de houthandel en daarna met de verkoop van wapens aan de Spaanse regering waartegen generaal Franco en de zijnen in opstand kwamen. Beide activiteiten wekten weerstand: zijn concurrenten beschuldigden Wolf van corruptie en met die wapenleveranties ging hij in tegen de politiek van non-interventie in het Spaanse conflict. Daniël Wolf (1898-1943) was niet alleen een omstreden zakenman, maar ook een weldoener.

ISBN 9789024424474 | NUR 680, 681 | ¤ 25,00 | november | 300 pp | 15 x 23 cm | paperback | e-book ISBN 9789024424481 | ¤ 14,90

y(7IJ0C4*OMOORO(

• Sluit aan bij thema Maand van de Geschiedenis: Opstand • Boekhandeloptredens • Lezingen en debatten • Leesfragment in Digitale Boekproeverij

Herman Langeveld (1949) is auteur van biografieën over de minister-presidenten Hendrikus Colijn en Willem Schermerhorn. Bram Bouwens (1965) is bedrijfs­ historicus, verbonden aan de Universiteit Utrecht. Hij schreef boeken over de Nederlandse papier­industrie, baggeraar Boskalis en Heineken.


Geschiedenis

Karim Schelkens, Paul van Geest en Joep van Gennip

Het katholicisme in Europa Een geschiedenis

Een must-read voor wie een cruciaal onderdeel van de Europese geschiedenis wil begrijpen: het katholicisme. De erfenis van het christendom in Europa is omstreden. Religie en verlichting lijken moeilijk samen te gaan in het Westen. Tegelijkertijd is de geschiedenis van alle Europese landen onlosmakelijk verbonden met ontwikkelingen die zich in de loop van vele eeuwen hebben voor­ gedaan in het christendom en de katholieke kerk. Ook de wortels van het universitaire denken en het westerse humanisme liggen daarin besloten. Dit boek laat zien hoe enkele Joden in Jeruzalem een beweging in gang hebben gezet die de westerse cultuur, politiek en filosofie diepgravend zou vormgeven, en hoe de laatantieke Romeinse beschaving moeizaam transformeerde doordat christenen meer macht kregen. Het gaat over de fascinerende en veelzijdige middeleeuwen waarin de katholieke kerk zo dominant was, en over de

ISBN 9789024424184 | NUR 680, 704 | ¤ 34,90 | september | 340 pp | 16 x 24 cm | gebonden | e-book ISBN 9789024424191 | ¤ 20,00

y(7IJ0C4*OMOLSO(

periode van de zestiende-eeuwse hervormingen waarin maatschappelijke, juridische en politieke veranderingen om zich heen grepen. De vraag naar de verhouding tussen religieus denken en moderne verlichte principes komt indringend aan de orde, evenals de actuele situatie van het katholicisme in het geseculariseerde Avondland.

Promotie • Voorgeschreven literatuur aan universiteiten en hogescholen in Nederland en België • Recensies en interviews • Lezingen en debatten • Boekhandeloptredens • Leesfragment in Digitale Boekproeverij

Karim Schelkens is universitair hoofddocent in de Kerkgeschiedenis aan Tilburg University en gastdocent aan de Katholieke Universiteit Leuven. Paul van Geest is hoogleraar Kerkgeschiedenis en Geschiedenis van de Theologie aan Tilburg University en hoogleraar Theologie en Economisch denken aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Joep van Gennip is postdoconderzoeker en docent in de Kerkgeschiedenis aan Tilburg University.

35


Geschiedenis

Lennart van Oudheusden en Jac. J. Baart

Target Rotterdam De geallieerde bombardementen op Rotterdam en omgeving, 1940-1945

36

Geallieerde bommen maakten méér slachtoffers in Rotterdam dan de Duitse bommen op 14 mei 1940. Dit leed is extra moeilijk te bevatten, omdat het werd aangericht door onze latere bevrijders.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de regio Rotterdam meer dan driehonderd keer gebombardeerd door de Britse en Amerikaanse luchtmachten. Dit boek werpt nieuw licht op het verwoestende bombarde­ment van 31 maart 1943 op Rotterdam-West, en ook op de talrijke nachtelijke bomafworpen tussen 1940 en 1942, die lang met raadsels omgeven zijn geweest. De bombardementen waren gericht tegen economische en militaire objecten van de Duitse bezetter in Nederlands grootste havenstad – een logisch, legitiem en onvermijdelijk doelwit. Geregeld boekten de geallieerden succes bij hun luchtaanvallen op werven, schepen en raffinaderijen, maar vaker nog ging het mis: een groot deel van de zevenduizend afgeworpen brisantbommen viel onbedoeld in woonwijken.

Promotie • Boekpresentatie • Lezingen en debatten • Boekhandeloptredens • Leesfragment in Digitale Boekproeverij Lennart van Oudheusden (1980) is historicus en gespecialiseerd in de luchtoorlog 1939-1945. Jac. J. Baart (1943) is de auteur van Rotterdam Oorlogshaven en Schnellboote: Operaties vanuit Holland, Vlaanderen en Frankrijk 1940-1945. De auteurs deden jarenlang onderzoek naar alle Britse en Amerikaanse bombardementen op Rotterdam in archieven in Nederland, Engeland, Duitsland en de Verenigde Staten.

ISBN 9789024420452 | NUR 680, 693 | ¤ 29,90 | oktober | 448 pp | 16 x 24 cm | paperback

y(7IJ0C4*OMKOPM(


Geschiedenis

Stevo Akkerman en Christoph Schmidt

Kop op, Europa Hoe kijkt de rest van de wereld naar ons?

‘Kop op, Europa!’ zegt de Singa­ porese denker Kishore Mahbubani. De tijd dat het Westen de wereld domineerde is voorbij en we moeten ons aan dat feit leren aanpassen. Europa zit met zichzelf in de knoop: eurocrisis, migratieproblemen, brexit, noem maar op. Stevo Akkerman en Christoph Schmidt gingen op bezoek bij 15 niet-Europese prominenten uit alle windstreken om antwoord te krijgen op de vraag: hoe kijkt de rest van de wereld naar de EU? Schrijver Orhan Pamuk stamt uit een Europagezinde familie en zal altijd de Europese waarden verdedigen: ‘Europa was alles, bijna goddelijk.’ Maar zonder broederschap zullen

ISBN 9789024424269 | NUR 680 | ¤ 22,50 | september | 300 pp | 12,5 x 20 cm | paperback | e-book ISBN 9789024424276 | ¤ 12,50

y(7IJ0C4*OMOMQT(

ook vrijheid en gelijkheid verloren gaan, zegt de Turkse Nobelprijswinnaar. De Russische president Poetin is in Europese ogen een enge dictator. Toch is zijn assertieve houding niet zo raar als je naar het westerse Ruslandbeleid kijkt, zegt Nina Chroesjtsjov, achterkleindochter van de vroegere Sovjetleider. Aan het eind van dit boek wordt Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, geconfronteerd met de kritiek van buiten Europa.

Promotie • Publiciteitscampagne in combinatie met Na Europa van Ivan Krastev • Lezingen en debatten • Voorpublicatie en advertenties in Trouw • Publiciteit rond Junckers State of the Union in september • Boekhandeloptredens • Leesfragment in Digitale Boekproeverij

Stevo Akkerman schrijft columns en achtergrond­ artikelen in Trouw. Christoph Schmidt is sinds 2013 correspondent voor Trouw in Brussel. Juncker geflankeerd door Akkerman (links) en Schmidt. © Sander de Wilde

37


management & coaching

Arvid Buit en Martin Appelo

38

Red de alfawolf Zachte leiders maken stinkende wonden

Voor wie alles wil weten over (het ontwikkelen van) leiderschap maar genoeg las over ‘compassie’, ‘empathie’ en ‘verbinding’. Leiderschap is hot. Narcistische CEO’s, woeker­ winsten en graaiende en frauderende bestuurders staan dagelijks in de krant. Men verkettert de arrogantie van de ‘alfawolven’ van het bedrijfs­ leven. Maar kunnen we wel zonder hen? Dit boek biedt tegenwicht aan de boeken over leiderschap en coaching waarin ‘soft skills’ centraal staan. Deze zijn weliswaar nodig, maar de auteurs waarschuwen dat dit niet ten koste mag gaan van ‘hard skills’ zoals daadkracht en het voor de troepen uit durven lopen. Goede leiders zijn altijd ook alfawolf, maar weten deze eigenschap gepolijst en gedoseerd in te zetten.

ISBN 9789024422753 | NUR 801 | ¤ 22,50 | oktober | 176 pp | 15 x 23 cm | paperback | inclusief gratis e-book

y(7IJ0C4*OMMRPN(

Executive coach Arvid Buit en gz-psycholoog Martin Appelo deden uitgebreid literatuuronderzoek en formuleerden een nieuw leiderschapsmodel en een unieke methodiek om leiderschapsscripts te ontwikkelen. Het model definieert de scripts en de eigenschappen die ten grondslag liggen aan het talent dat succesvolle leiders (moeten) hebben. De werking van dit model wordt geïllustreerd aan de hand van de verhalen van vier leiders die worden begeleid met de nieuwe methode.

Arvid Buit (l) is executive coach en publiceerde eerder het boek Wahlberg. Het verhaal van een CEO. Martin Appelo is gz-psycholoog. Hij is auteur van diverse succesvolle boeken op het gebied van psychologie en geldt in Nederland als narcisme-expert. In dit boek bundelen de auteurs hun kennis over leiderschap, narcisme en professioneel begeleiden.


management & coaching

Judith Webber en Hilko de Boer

Ja zeggen & ja doen Organisatie­ verandering van binnenuit

Een effectieve en inspirerende manier voor het vormgeven van organisatieverandering van binnenuit, die nieuwe energie brengt in jezelf en in je organisatie.

Wie zichzelf en anderen in beweging wil brengen, moet eerst goed in de spiegel kijken. Zo kun je loskomen van vermeende verwachtingen, ontdekken hoe je jezelf en anderen aansteekt, en voorkomen dat het vuurtje dooft. Een verandering slaagt als mensen intrinsiek gemotiveerd zijn om mee te bewegen. Als die verandering ze iets brengt én als ze er zelf waarde aan kunnen toevoegen.

Verandering is een constante, ook in ons werk. Maar waarom is er dan weerstand, waarom zeggen mensen JA en doen ze NEE? Begrijpen waarom mensen dat doen is leuk, maar het is interessanter om erachter te komen wat je ertegen kunt doen, als leidinggevende én als medewerker. De auteurs zoeken de oplossing daarvoor niet in systemen en structuren, maar in de mensen zelf.

ISBN 9789024423569 | NUR 801 | ¤ 22,50 | oktober | 172 pp | 15 x 23 cm | paperback | inclusief gratis e-book

y(7IJ0C4*OMNPQT(

Judith Webber is motivational speaker en auteur van Laat jezelf zien!, Kies en ze kiezen jou en 100% PUUR jij. Vanuit PureHuman inspireert ze mensen om hun waarde te vinden en deze toe te voegen aan de wereld. Hilko de Boer is naast concerncontroller bij een gemeente werk­ zaam als ondernemer. Hij spreekt op seminars en kennis­ dagen waarop innovatie en veranderen centraal staan.

39


management & coaching

40

Eelco van Eijck

Bestemming boardroom Over zoeken en gevonden worden

Eelco van Eijck, een van de beste headhunters van Nederland, schetst een indringend beeld van een sector in ontwikkeling. Hoe zoek en vind je talentvolle managers (m/v)? De wereld van headhunters is omgeven door discretie en mystiek. Wat doen ze eigenlijk? Van Eijck legt het vergrootglas op de verborgen mechanismen die de doorstroming naar de top van het bedrijfsleven en de publieke sector beïnvloeden. Hij biedt ambitieuze professionals inzicht in de do’s-and-don’ts bij het selectieproces van beslissers voor de BV Nederland. Ze moeten niet alleen kennis en kunde in huis hebben, maar ook présence en interculturele sensitiviteit. Ambitieuze dertigers krijgen suggesties om sneller gevonden te worden voor managementposities en wellicht later door te dringen tot de boardroom. Andersom biedt Bestemming boardroom inzichten voor opdrachtgevers die hulp zoeken bij het vinden van de best passende search-firma. Het boek vormt een soort navigatiesysteem voor een kwalitatief, professioneel uitgevoerd executive search-traject.

ISBN 9789024402717 | NUR 801 | ¤ 22,50 | oktober | 192 pp | 15 x 23 cm | paperback | inclusief gratis e-book

y(7IJ0C4*OKMRLR(

‘Wie dit boek leest, krijgt een verrassend kijkje achter de schermen van een sector die tot de verbeelding spreekt, maar ook voor grote uitdagingen staat.’ – Mel Kroon, voormalig CEO van TenneT

Eelco van Eijck studeerde genees­kunde in Leiden, is nu veertien jaar partner bij Amrop Executive Search en managing partner in Amstelveen sinds 2015. Hij is daarnaast docent in het commissarissen­programma van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Eerder was hij op Europees niveau actief in diverse executive functies bij PepsiCo en Reckitt Benckiser, waaronder als Sales Director (Italië) en General Manager (Duitsland). Zijn carrière begon bij Procter & Gamble (Rotterdam) met diverse commerciële functies.


management & coaching

Martijn Jansen

Managen moet Beter presteren door slim te managen

Na het lezen van dit boek is het volkomen helder dat managen moet! ‘We hebben minder managers nodig’ is een veel­ gehoorde kreet. Minder managers, meer zelfsturing. Er blijkt géén helder beeld te zijn van wat managen nu precies inhoudt, en toch willen we er wél afscheid van nemen. Alsof een zelfsturend team ervoor zorgt dat er minder gemanaged wordt. Daarom Managen moet, dat beschrijft wat managen echt inhoudt. Het geeft handvatten voor hoe je managen het best kunt doen. Bijvoorbeeld hoe je kunt coachen en feedback geven. Of tot effectieve vergaderingen komt en slagvaardig besluiten neemt. De praktische tips geven houvast aan mensen die (gaan) managen. De vraag is namelijk niet óf we gaan managen, maar wie dat het best kan doen.

ISBN 9789024402694 | NUR 801 | ¤ 22,50 | november | 176 pp | 15 x 23 cm | paperback | inclusief gratis e-book

y(7IJ0C4*OKMQTO(

‘De grootste groei voor teams en managers zit op de werkzaamheden die hen uit de comfort zone trekken en die niet tot het “standaard” werkpakket behoren.’ - Martijn Jansen

Martijn Jansen is senior partner bij Twynstra Gudde. Hij adviseert organisaties in het verbeteren van hun dienstverlening, waarbij hij zijn bedrijfskundige achtergrond combineert met zijn interesse in en aandacht voor mensen. Hij is (co)auteur van publicaties over performancemanagement, organisatieontwikkeling en middenmanagement.

41


management & coaching

Aty Boers en Marijke Lingsma

75 Werk­ vormen voor agile-lean team­coaching Teams begeleiden naar zelf­organiserend verbeteren

42

De praktische handvatten bij het succesvolle De 10 principes voor agile-lean teamcoaching. Een onmisbaar boek in de bagage van agile, agile-lean en teamcoaches.

van teamcoaching. De werkvormen zijn geordend volgens de Plan-Do-Check-Act-benadering. Bij iedere werkvorm is aangegeven voor welke situatie deze inzetbaar is en welke varianten mogelijk zijn. Ook worden tips gegeven voor het zodanig inzetten van werkvormen dat het eigenaarschap zo veel mogelijk bij het team ligt.

Dé basis voor wendbare organisaties zijn zelforgani­ serende teams: die nemen eigenaarschap voor hun resultaten én voor volwassen onderlinge interactie. Deze teams ontstaan niet zomaar; dat vraagt om professionele begeleiding. In hun boek De 10 principes van agile-lean teamcoaching laten Aty Boers en Marijke Lingsma zien hoe die begeleiding eruit kan zien. Belangrijk hierbij is het inzetten van een passende werkvorm, aansluitend bij wat een team te leren heeft om stappen te zetten in zijn groei. 75 Werkvormen voor agile-lean teamcoaching biedt deze werkvormen. Onderscheidend is het samenspel van benaderingen vanuit agile, scrum en lean met die

ISBN 9789024403950 | NUR 808 | ¤ 22,50 | oktober | 160 pp | 21 x 14 cm oblong | paperback | inclusief gratis e-book

y(7IJ0C4*OKNTPK(

Aty Boers (r) is organisatiekundige, coach en trainer met ruime ervaring in grote verander­ trajecten. Ze is medeoprichter van Valuebridge, dat organisaties onder­steunt bij het realiseren van betekenis­volle transities. Marijke Lingsma is directeur van Coach­boulevard, aanbieder van erkende leergangen over systeemgerichte en progressie­gerichte individuele coaching, team­ coaching en praktische organisatiecoaching. Beiden schreven diverse succesvolle (coachings) boeken.


management & coaching

Erik de Haan

Spannende momenten in coaching Het proces van coaching beter begrepen door kwalitatief onderzoek Een belangrijk boek dat het fundament onder het coachvak versterkt op basis van ruim vijftien jaar onderzoek.

43

Spannende momenten in coaching gebruikt data uit vele honderden coachingsgesprekken om te onderzoeken hoe (executive) coaching cliënten van moment tot moment ondersteunt en verandert – of niet. Het boek ontsluit hiermee een uitgebreid onderzoek dat is verricht naar spannende momenten in coaching. Deze momenten zijn onderzocht vanuit het perspectief van coachees, coaches en opdrachtgevers van coachingsgesprekken. Het boek biedt coachingsprofessionals toegang tot een grote hoeveelheid research en geeft hun praktische suggesties voor hun gesprekken en opdrachten, voor hoe beter te coachen en voor hoe beter rekening te houden met de omstandigheden. Op basis van de empirische resultaten presenteert het ook een aantal vernieuwende coachingsmodellen die direct kunnen worden ingezet.

ISBN 9789024402670 | NUR 808 | ¤ 24,99 | november | 208 pp | 17 x 24 cm | paperback | inclusief gratis e-book

y(7IJ0C4*OKMQRK(

Erik de Haan is directeur van het Ashridge Centre for Coaching en hoogleraar organisatie­ ontwikkeling aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij adviseert bestuurders binnen universiteiten en multinationale ondernemingen. Hij is tevens psychodynamisch psychotherapeut en schreef meer dan honderdvijftig artikelen en tien boeken.


management & coaching

Hylke Bonnema

44

Het nieuwe opstellen Intuïtief systemisch coachen

Een nuchter en helder boek over opstellingen, van de Nederlandse expert in familieopstellingen.

Hylke Bonnema is van huis uit psycholoog. Hij is opgeleid door Bert Hellinger, de grondlegger van het systemische werk, en ontwikkelde zich vervolgens tot een expert in familieopstellingen. In zijn eigen Academie van Opstellingen geeft Hylke als meesteropsteller en systemisch leider­ schapsexpert les en begeleidt hij opstellingen. Met Het nieuwe opstellen geeft hij het vak een nieuwe dimensie.

Hoe help je cliënten vanuit een blokkade naar beweging? In plaats van over de blokkade te praten en deze te analyseren, helpen opstellingen de cliënt om te (door)voelen. De opsteller wijst de weg naar binnen, naar het weten dat alles er al is en daarop durven te vertrouwen. We dragen immers alle antwoorden al in onszelf. Maar soms is de weg ernaartoe geblokkeerd. Misschien voelt de cliënt diep vanbinnen een signaal, maar durft hij het niet te geloven, te bespreken, erop te vertrouwen. De opsteller hoeft niet te ‘fixen’, die hoeft slechts ‘aan het licht te brengen’. Bij opstellingen gaat het om het aankijken van de blokkade en de (innerlijke) beweging die daardoor ontstaat. Dat doe je niet met je hoofd, maar door te voelen. Het nieuwe opstellen is intuïtiever, lichaams­ gerichter dan het klassieke opstellen; het is een ceremoniële begeleiding.

ISBN 9789024404117 | NUR 808 | ¤ 22,50 | oktober | 176 pp | 15 x 23 cm | paperback | inclusief gratis e-book

y(7IJ0C4*OKOLLR(


management & coaching

Anne de Jong en Marielle Rumph

De bekendste methodieken voor no-nonsense coachen Zes praktische aanpakken voor effectieve coaching

Zes methodieken over­ zichtelijk in één boek, waarvoor je normaal gesproken zes losse boeken moet aanschaffen.

Dit boek gaat over zes bekende methodieken en hoe je die als coach direct in je dagelijkse praktijk kunt toepassen: Voice Dialogue, Transactionele Analyse (TA), neurolinguïstisch programmeren (NLP), oplossingsgericht coachen, Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en systemisch werken. De achtergronden en denkwijzen van deze zes stromingen worden beschreven en aan de hand van voorbeelden wordt duidelijk hoe je ze kunt gebruiken. Zo kun je beter kiezen met welke methodiek je gaat werken. Het boek bevat een schat aan oefeningen die je kunt inzetten bij jouw coachees. Aan de hand van een aantal voorbeeldcoachees krijg je inzicht in hoe je vanuit de zes stromingen kunt kijken naar een hulpvraag, en wordt getoond hoe elke methodiek jou op haar eigen wijze kan helpen om je coachee stappen te laten zetten.

ISBN 9789024402687 | NUR 808 | ¤ 22,50 | november | 160 pp | 17 x 24 cm | paperback | inclusief gratis e-book

Anne de Jong (l) is eigenaar en oprichter van Nonons en auteur van No-nonsense coaching. Ze is psycholoog en ruim twintig jaar actief als coach, opleider en trainer. Marielle Rumph is bij Nonons coach, opleider en trainer.

y(7IJ0C4*OKMQSR(

45


management & coaching

Viktor Steijger, Erik Steijger en Stephen Steijger

46

Wendbaar werken Coachen bij vitaliteit en werkgeluk

Een down-to-earth aanpak om vitaal en wendbaar te blijven in je werk. Blij(f) werken!

De drielingbroers Steijger (1973) publiceerden al vier boeken op het gebied van talentmanage­ment, persoonlijke effectiviteit, teamontwikkeling en loopbaanplanning. Erik Steijger heeft ruim twintig jaar managementfuncties vervuld en is momenteel commercieel directeur bij Geostick in Uithoorn. Viktor Steijger en Stephen Steijger zijn managing partner, team- en talentontwikkelaar, bedrijfs­ trainer, coach en assessor bij Optimaal Talent. Stephen Steijger is daarnaast geaccrediteerd senior NOBCO-coach.

Het is tegenwoordig meer dan ooit een must om proactief, wendbaar en vitaal te zijn om aan het werk te blijven. De vijf kernvragen van coachees waren jarenlang: wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik, waar wil ik heen, waar word ik blij van? Nu worden deze vragen aangevuld met: hoe blijf ik blij en succesvol aan het werk tot mijn pensioen? Wat heeft de professional daarvoor nodig? Geen defensieve, maar een offensieve houding. Niet reageren, maar ageren. Niet lijden, maar leiden. Ofwel, hij dient de regie te pakken voor duurzame inzetbaarheid voor de eigen organisatie of voor hemzelf. Geschreven in de eigen stijl van deze ervaren auteurs: met een positieve insteek, enthousiasmerend, inspirerend en stimulerend, met veel voorbeelden en succesverhalen van coachees en bedrijven uit de eigen trainingsen coachingspraktijk.

ISBN 9789024403936 | NUR 808 | ¤ 22,50 | oktober | 160 pp | 17 x 24 cm | paperback | inclusief gratis e-book

y(7IJ0C4*OKNTNQ(


psychologie & psychiatrie

Anton Hafkenscheid

Beter worden in je vak Systematische zelfreflectie voor professionals in de ggz

In Beter worden in je vak is zelf­ reflectie de mantra. Hafken­scheid bespreekt hoe systematische zelfreflectie de ggz‑professional helpt om zijn eigen doen en laten kritisch ter discussie te stellen. In een tijdperk waarin richtlijnen, protocollen en outcome monitoring steeds meer de overhand krijgen, keert de roep terug om de expertise en ervaring van de therapeut meer op waarde te schatten. Systematische zelfreflectie is een activiteit die ondenkbaar is zonder meet- en monitor­ instrumenten. Beter worden in je vak bevat instrumenten op het gebied van de drie pijlers die het hart vormen van elke vorm van behandeling: de therapeutische relatie, behandeldoelen en behandeltaken. Het boek legt daarmee de focus op een weloverwogen en bewuste uitoefening van het vak.

ISBN 9789024402946 | NUR 770 | ¤ 20,00 | oktober | 124 pp | 17 x 24 cm | paperback | e-book ISBN 9789024423910 | ¤ 12,95

y(7IJ0C4*OKMTOQ(

Promotie • Auteur is beschikbaar voor lezingen • Leesexemplaren beschikbaar

Op de website • Monitorinstrumenten • Scoreformulieren

‘Ik ben optimistisch dat het gedachtegoed in dit boek breed zijn weg zal vinden in de ggz. Het is een voedend antidotum in het toenemend schrale ggz-landschap.’ – Jim van Os

Anton Hafkenscheid is klinisch psycholoog/ psychotherapeut bij het Sinai Centrum en docent aan diverse postdoctorale opleidingen. Hafkenscheid heeft jarenlang geëxperimenteerd met monitorinstrumenten voor systematische zelfreflectie. Hij wil hieraan meer bekendheid geven binnen de ggz-beroepsgroepen om zo een bijdrage te leveren aan grotere effectiviteit van behandelingen.

47


psychologie & psychiatrie

Paul Rijnders, Maarten Cox en Richard Starmans

48

Psychische klachten in de huisartsen­ praktijk Maar liefst een op de drie volwassen patiënten die op het spreekuur van de huisarts verschijnen, heeft last van psychische klachten. Psychische klachten in de huisartsen­praktijk biedt snel zicht op klachten en geeft een totaaloverzicht met het KOP-model.

ISBN 9789024422654 | NUR 770 | ¤ 22,95 | november | 180 pp | 17 x 22 cm | paperback

y(7IJ0C4*OMMQPO( Paul Rijnders is klinisch psycholoog en praktiseert, onderzoekt en doceert over kortdurende vormen van (gedrags)therapie. Maarten Cox is zorgmanager van SHOP, leverancier van POH-GGZ, en voorheen huisarts in Den Haag. Richard Starmans is huisarts bij Gezondheids­centrum Vaillantplein en medisch adviseur bij de SHG Groep.

Het boek biedt een praktisch werkmodel voor huisarts en praktijkondersteuner om zich in relatief korte tijd een beeld te vormen van de ernst van de klachten en een behandeltraject uit te zetten. Het boek is gebaseerd op het KOP-model, dat uitgaat van het principe dat klachten verminderen of verdwijnen als het evenwicht tussen de ‘omstandigheden’ en de ‘persoonlijke stijl’ wordt verbeterd (want: K = O x P). Persoonlijke doelen en wensen van de patiënt vormen steeds het uitgangspunt. Uitgewerkte casussen uit de huisartsenpraktijk maken duidelijk hoe het model stap voor stap werkt: van het in kaart brengen van de klachten en het formuleren van een gezamenlijke probleemdefinitie tot het aanpakken van de klachten, omstandigheden en persoonlijke stijl van de patiënt. Een systematisch werkmodel dat naadloos past in de poortwachtersfunctie van huisarts en praktijkondersteuner.

Promotie • Auteurs zijn beschikbaar voor lezingen • Lees­exemplaren beschik­baar


psychologie & psychiatrie

Jan Meerdinkveldboom, Ad Kerkhof en Ineke Rood

Handboek suïcidaal gedrag bij jongeren (herziening) Een individuele en systemische benadering

Jaarlijks sterven er gemiddeld tussen de 120 en 140 mensen onder de 25 jaar aan zelfdoding. Bovendien hebben zo’n 3000 jongeren medische hulp nodig na een poging tot zelfdoding. Hoeveel jongeren daarnaast vertwijfeld langs het spoor staan om ten slotte toch maar huiswaarts te keren, of eindeloos piekeren over zelfdoding, is onbekend. Duidelijk is dat (de dreiging van) suïcide een grote impact heeft op de jongeren zelf, hun ouders, familie, vrienden, klasgenoten en leerkrachten.

De Boom Handboekenreeks | ISBN 9789024402861 | NUR 770 | ¤ 34,50 | januari | 320 pp | 17 x 24 cm | paperback

y(7IJ0C4*OKMSQL( Jan Meerdinkveldboom is jeugdpsychiater n.p., systeemtherapeut en consulent voor systemische hulpverlening aan jongeren, in het bijzonder bij suïcidaal gedrag. Ad Kerkhof was hoogleraar klinische psychologie, psychopathologie en suïcidepreventie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is nu vrijgevestigd psychotherapeut te Leiden. Ineke Rood is psychotherapeut en systeemtherapeut, erkend opleider, supervisor en leertherapeut van de NVRG.

In het Handboek suïcidaal gedrag bij jongeren wordt helder uiteengezet hoe deze jongeren behandeld moeten worden. Daarbij steunt dit boek op twee belangrijke pijlers: kennis van de suïcidale ontwikkeling bij jongeren en de context van het gezin. In deze herziene editie gaan de auteurs uitgebreider in op specifieke groepen jongeren, namelijk die met autisme, jongeren uit de LHTBI-gemeenschap en minderbegaafde jongeren. Tevens is er aandacht voor de lastige diagnostiek van depressies op jonge leeftijd, de psychotherapie van suïcidale jongeren en de opvang na een suïcidepoging. Het boek is toegankelijk geschreven en geschikt voor hulpverleners in alle geledingen: voor onderwijzers, studentpsychologen, POH’ers en huisartsen, medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming en jongerenwerkers van gemeenten.

Promotie • Auteurs zijn beschikbaar voor lezingen • Leesexemplaren beschikbaar

49


psychologie & psychiatrie

Jos de Keijser, Paul Boelen en Geert Smid (redactie)

50

Handboek traumatische rouw Diagnostiek en behandeling

Sommige (gewelddadige) doods­ oorzaken hebben een dermate sterke impact op de nabestaanden dat het normale rouwproces verstoord raakt. Na een schokkend verlies is ‘leren leven met ...’ niet altijd mogelijk. Rouw is het best te zien als een continuüm, lopend van licht tot ontwrichtend. Mensen met traumatische rouw ervaren langer dan een jaar na het verlies nog een kwellend verlangen naar of sterke emotionele pijn bij het denken aan hun dierbare. Vaak is het allesbepalend voor wat men denkt, doet en voelt. Onderzoek wijst uit dat een meerderheid van de nabestaanden na de behandeling niet meer voldoet aan de criteria voor traumatische rouw.

De Boom Handboekenreeks | ISBN 9789024402847 | NUR 770 | ¤ 34,95 | oktober | 288 pp | 17 x 24 cm | paperback

y(7IJ0C4*OKMSOR(

Dit handboek inventariseert de evidentie rond de diagnostiek en de behandeling van traumatische rouw. Het bespreekt de verschillende vormen van traumatisch verlies met een verhoogd risico, zoals suïcide, moord en doodslag, en aanslagen. Het identificeert de doelgroepen met een verhoogd risico, zoals geüniformeerden, vluchtelingen en achterblijvers van vermissing. Ook de neurobiologische aspecten van traumatische rouw komen aan bod en de specifieke omstandigheden van jongeren en ouderen.

Promotie • Auteurs zijn beschikbaar voor lezingen • Leesexemplaren beschikbaar

Jos de Keijser is bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniver­ siteit Groningen en klinisch psycholoog, psycho­therapeut bij GGZ Friesland. Paul Boelen is bijzonder hoog­leraar psychologie bij Arq en is als hoogleraar psychologie bij de afdeling Klinische Psychologie en als klinisch psycholoog en psycho­therapeut bij het Ambulatorium verbonden aan de Universiteit Utrecht. Geert Smid is psychiater, psychotraumatherapeut en senior onderzoeker bij Stichting Centrum ’45.


51


52


www.bua.nl

Contact

Manager special sales

Distributie Nederland

Boom uitgevers Amsterdam Prinsengracht 747-751 1017 JX Amsterdam Postbus 15970 1001 NL Amsterdam T +31 (0)20 520 01 20 F +31 (0)20 625 33 27 E info@bua.nl

Teun Rienstra T +31 (0)20 524 45 03 M +31 (0)6 212 461 47 E t.rienstra@bua.nl

CB Postbus 125 4100 AC Culemborg T +31 (0)345 47 59 11 F +31 (0)345 47 53 43 E info@cb-logistics.nl

Manager marketing en sales Kirsten Schreij T +31 (0)20 215 10 76 M +31 (0)6 308 659 75 E k.schreij@bua.nl

Salesmanager boekhandel Laura Kemmink T +31 (0)20 521 81 41 M +31 (0)6 294 666 93 E l.kemmink@bua.nl

Marketing Filosofie Erica van ’t Leven T +31 (0)20 520 01 29 E e.vantleven@bua.nl Geschiedenis Stephan Debouillé T +31 (0)20 215 11 41 E s.debouille@bua.nl

e-Distributie Titelive / ePagine Rue de la Terre à Briques, 6 7522 Marquain (Tournai) België T +32 (0)69 89 00 00 E info@epagine.be

Bestelling en distributie Vlaanderen

Management & Coaching Martine Siemons T +31 (0)20 521 89 34 E m.siemons@bua.nl

CB Vlaanderen T +32 (52)45 69 40 F +32 (52)45 69 50 E info@cb-logistics.be

Psychologie & Psychiatrie Milena Kriek T +31 (0)20 215 10 77 E m.kriek@bua.nl

De prijzen en de omvang van de boeken uit deze aanbieding zijn vastgelegd onder voorbehoud van wijzigingen bij verschijnen.

Accountmanager boekhandel Ruud Binkhorst T +31 (0)6 538 629 59 E r.binkhorst@bua.nl

Verkoop binnendienst Eva Geerts T +31 (0)20 521 89 24 E verkoop@bua.nl

Boom uitgevers Amsterdam najaar 2018  

Onze najaarsaanbieding 2018 met daarin prikkelende en gegarandeerd spraakmakende uitgaven op de gebieden die u van ons gewend bent: filosofi...

Boom uitgevers Amsterdam najaar 2018  

Onze najaarsaanbieding 2018 met daarin prikkelende en gegarandeerd spraakmakende uitgaven op de gebieden die u van ons gewend bent: filosofi...