Page 1

voorjaar 2017 f i lo so fi e | g e schi e de ni s | p sych ologie en psyc hiatrie m a n a ge m e nt e n coachi ng


uitgelicht


Management en coaching

Filosofie Michel Foucault Geschiedenis van de seksualiteit

4

Tom Rath Eet Beweeg Slaap

42

Peter Sloterdijk Het Schelling-project

6

Mischa Coster

Zeg het met emoji

44

8

Aty Boers Coachingskalender 2018

René ten Bos

Dwalen in het Antropoceen

46

Arjen Kleinherenbrink Alles is een machine

10

Michiel Cobben

Marli Huijer Filosoof zonder vaderland

12

Judith Tielen en Roel Wolbrink 101% ik™ 48

Managementkalender 2018

47

Jos Kessels

Socrates, maak muziek!

13

Allard Droste

Kris Pint

De wilde tuin van de verbeelding

14

Aty Boers en Marijke Lingsma

De 10 principes van Leanteamcoaching

50

15

Niklas Luhmann

De nieuwe baas

52

16

Peter Fijbes Angstcultuur 53

Ad Verbrugge en Jelle van Baardewijk (redactie) Onderwijs in tijden van digitalisering Chunglin Kwa

Basisboek wetenschapsfilosofie

Matzes en mie

Jan Tromp met medewerking van Frank de Grave Een rasbestuurder

Nicoline Mulder

77 werkvormen voor projectmanagement

54

Shake it!

55

18

Kenneth Blanchard en Claire Díaz-Ortíz

De One Minute Mentor

56

20

Margreet Steenbrink en Miriam Oude Wolbers Coaching werkt!

Peter Bootsma Coalitievorming 22 Hanco Jürgens en Ton Nijhuis (redactie)

De vleugels van de adelaar

Frans Verhagen Geschiedenis van de Verenigde Staten

49

Agnes Willenborg en Wina Smeenk

Geschiedenis Marijke Barend-van Haeften en Frits Barend

Semco in de polder

22

Michiel van Yperen, Chris Roorda en Sophie Buchel Ondernemen voor transitie

23

Ten Gevers en Tjerk Zijlstra

Jurjen Vis Diaconie 24

57

Erik de Haan Teamcoaching 58 Praktisch projectmanagement 1

59 59

24

Professionele vaardigheden

Erwin van Loo, Dirk Starink en Quirijn van der Vegt Opwaarts!

25

Eric Tiggeler Check je tekst

60

Peter Grimm, Erwin van Loo en Rolf de Winter Vliegvelden in oorlogstijd

26

Eric Tiggeler Check je brief

60

Eric Tiggeler Check je beleidstekst

60

Christiaan van der Spek

Sous les armes

Ingrid Kloosterman

Wetenschap van gene zijde

27

Rob van Gameren en Karin van der Tol

Werkboek voor de pensioenganger

28

Psychologie en psychiatrie Greta Noordenbos en Marieke ten Napel Als eten een probleem is Rob Faltin

Laat ze maar denken

Max van der Linden in samenwerking met Hersenwerk

30 32 34

Sander Bosch, Jolien Francken, Simon van Gaal, Andrea Manneke, Suzanne Oosterwijk en Annemie Ploeger Vivienne de Vogel Geweld door vrouwen

36

Erwin van Meekeren in samenwerking met Zelfonthulling

37

Saskia van Deursen, Gerrit Glas, Monica Gundrum, Kim Janssens, Catalijne ’t Lam, Menno Oosterhoff, Flip Jan van Oenen, Alan Ralston, Derek Strijbos en Ad Vingerhoets Ger Keijsers, Agnes van Minnen, Marc Verbraak, Kees Hoogduin en Paul Emmelkamp (redactie)

Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten 1, 2 en 3

Roy Kessels, Paul Eling, Rudolf Ponds, Joke Spikman Clinical neuropsychology

38 40

en Martine van Zandvoort (redactie) Joanneke van der Nagel, Marion Kiewik en Handboek LVB en verslaving Robert Didden

& Casusboek LVB en verslaving

René den Haan en Fredrike Bannink Suïcidepreventie

40 41


‘Waar macht is, bestaat verzet.’ m i c h e l f o u c a u lt i n d e w i l t o t w e t e n , g e s c h i e d e n i s v a n d e s e k s u a l i t e i t d e e l 1 9 789089 53283 1 >

Michel Foucault

Geschiedenis van de seksualiteit

Dé klassieker van Foucault na jaren weer beschikbaar in een moderne, frisse vertaling, die een hele nieuwe generatie lezers zal aanspreken. Voor het eerst in één band. Geschiedenis van de seksualiteit vormt het fascinerende testament van Michel Foucault. In dit onvoltooide laatste werk zijn we getuige van een omwenteling in zijn denken, waarbij een analyse van machtsstructuren gaandeweg wordt aangevuld met bestaansesthetica. De nu voor het eerst in één band uitgegeven drie delen vormen samen een uiterst relevante verkenning van de complexe relatie tussen seksualiteit, macht en subjectiviteit. In het verlengde van zijn eerdere werk begint Foucault met een ontmaskering van het moderne vertoog over seksualiteit als een verfijnd machtsspel, waarin wij als subjecten worden gevormd. Vervolgens richt Foucault zijn aandacht op de klassieke oudheid en het vroege christendom, waar hij een andere omgang met seksualiteit ontdekt. De vraag naar de macht wordt hierbij vervangen door de vraag naar de relatie tussen waarheid en leven en vooral de waarheid van het eigen leven.

PROMOTIE • Verschijnt in nieuwe vormgeving Grote Klassieken • Affiche met vernieuwde Grote Klassieken • Speciale Foucaultactie

Grote Klassieken nu in nieuwe

serie Grote Klassieken

juni

656 pp

isbn 9789089532831

Histoire de la sexualité: La Volonté

14 x 22,7 cm

nur 730

de savoir, L’Usage des plaisirs en

gebonden

€ 49,90

Le Souci de soi

a-titel

vertaling Jeanne Holierhoek

Michel Foucault (1926-1984) behoort tot de grootste Franse denkers van de twintigste eeuw. Hij staat bekend om zijn historische en filosofische analyses van machtspraktijken en zijn ontmaskering van het subject. Bij Boom verschenen veel van zijn werken in vertaling, waaronder De woorden en de dingen (2006), De moed tot waarheid (2009) en Geschiedenis van de waanzin (2013).

filosofie

filosofie

uitvoering

© vu l’Agence / Hollandse Hoogte

4

5


9

‘Sloterdijks stijl parelt en schuimt als in zijn filosofische werk (…) Het Schellingproject is een onderhoudende bijdrage aan de geschiedenis van de evolutie.’ ta g e s - a n z e i g e r

Het Schelling-project

Filosofische roman

789024 406654 >

Peter Sloterdijk

Controversieel, non-conformistisch, geestig: Peter Sloterdijk gaat het experiment aan en verrast zijn publiek met een filosofische roman. Het Schelling-project is een bij voorbaat controversiële ‘erotische roman’ van Peter Sloterdijk. Het vertelt het verhaal van vijf wetenschappers die na de afwijzing van de financiering van hun onderzoeksproject naar het ‘mysterie van de vrouwelijke seksualiteit’ in hoofdzakelijk e-mailwisselingen proberen na te gaan waarom hun onderzoeksproject zo belangrijk is. Algauw wordt duidelijk dat hiervoor behalve een conceptueel objectieve ook een subjectieve benadering nodig is. Vervolgens buitelen de erotische ontboezemingen over elkaar heen en overschrijden de personages, en daarmee ook de auteur, allerlei grenzen. Net als in zijn eerdere filosofische werk stelt Sloterdijk in Het Schelling-project de vraag wat de mens eigenlijk is. Met de seksualiteit lijkt hij een gebied te betreden dat zich moeilijk filosofisch laat begrijpen. Wellicht is fictie geschikter, maar zelfs dat is niet zeker. De roman laat zich daarmee tegelijkertijd lezen als een fascinerende zoektocht naar de grenzen van filosofie en literatuur. ‘Sloterdijk is de immer prikkelende en vlijmscherpe analist van onze huidige tijd.’ der spiegel

PROMOTIE • Leesexemplaren beschikbaar voor boekhandel • Advertenties in publieksbladen • Begin 2017 uitgebreide campagne rond Peter Sloterdijk • Kortingsactie backlist • Hoor meer op de beurzen en tijdens de aanbiedingsronde in de winkel • POS-materiaal op aanvraag

isbn 9789024406654

mei

14 x 22 cm

nur 302, 730

Das Schelling-Projekt

paperback

€ 20,00

vertaling Huub Stegeman

a-titel

200 pp

Peter Sloterdijk (1947) is schrijvende filosoof en filosoferend schrijver. Het Schelling-project is zijn tweede roman. De eerste – De toverboom – verscheen in 1987 en handelde over het ontstaan van de psychoanalyse en de moderne zelfervaring. Bij Boom verschenen tot dusver twaalf boeken van zijn hand, waaronder de Sferen-trilogie (2007-2009), Je moet je leven veranderen (2011) en Kritiek van de cynische rede (2013).

filosofie

filosofie

Voor de liefhebbers van uitdagend proza à la Houellebecq en Binet

© Peter Rigaud, laif, Hollandse Hoogte

6

7


‘René ten Bos zou Heidegger aan een vierjarige kunnen uitleggen.’ i g n a a s d e v i s c h i n d e s ta n d a a r d 9 789024 404858 >

René ten Bos

Dwalen in het Antropoceen

Een van de ‘hotste’ academische onderwerpen verklaard voor een breed publiek door Nederlands origineelste denker. Het Antropoceen is de in de wetenschap steeds courantere naam van het tijdperk waarin de mens als eerste soort invloed uitoefent op het klimaat, op de oceanen en op de aarde zelf. ‘Antropoceen’ is over het algemeen een alarmerend of apocalyptisch concept. De invloed van de mens op de aarde lijkt immers verre van positief. René ten Bos constateert in Dwalen in het Antropoceen een grootschalige verdwazing in onze samenleving ten aanzien van een belangrijke kwestie als klimaatverandering. Een term als ‘Antropoceen’ lijkt ons meer grip te geven op de problematiek, maar dat is volgens Ten Bos slechts schijn. Het alarmisme en het apocalyptische denken die tot uitdrukking komen in dit begrip helpen niet om meer richting te vinden. Ten Bos meent dat wij moeten leren ons open te stellen voor andere navigeertechnieken. Zijn nieuwe boek leert ons te dwalen in de vreemde zone tussen mens en natuur.

winnaar socratesbeker 2016

PROMOTIE • Verschijnt voor Maand van de Filosofie • Lezingen • Boekpresentatie • POS-materiaal op aanvraag

‘Heerlijk satirisch, bijzonder origineel en zeer toegankelijk voor een groot publiek.’ j u r y s o c r at e s b e k e r o v e r b u r e a u c r at i e i s e e n

isbn 9789024404858

februari

e-book:

nur 730

180 pp

isbn 9789024406586 / € 12,50

€ 20,00

14 x 22 cm

a-titel

paperback

René ten Bos (1959) is hoogleraar filosofie en organisatiedeskundige. Bij Boom verschenen eerder Het geniale dier (2008), Stilte, geste, stem (2011) en Water (2014), dat werd genomineerd voor de ECI-literatuurprijs. Met zijn laatste boek, Bureaucratie is een inktvis, won Ten Bos de Socratesbeker voor het meest urgente, oorspronkelijke en prikkelende Nederlandstalige filosofieboek uit 2015.

filosofie

filosofie

inktvis

© Dinand van der Wal

8

9


‘Arjen is een ernstig vrolijke jonge filosoof waar we nog veel van zullen horen!’ m a r l i h u i j e r , d e n k e r d e s va d e r l a n d s 9

Alles is een machine

7890 58 758866 >

Arjen Kleinherenbrink

Arjen Kleinherenbrink deinst niet terug voor de Grote Vragen. In dit kraakhelder geschreven boek laat hij eens en voor altijd zien hoe onze realiteit écht in elkaar zit.

isbn 9789058758866

maart

e-book:

nur 730

260 pp

isbn 9789024406180 / € 12,50

€ 20,00

14 x 22 cm

a-titel

paperback

Arjen Kleinherenbrink (1984) is postdoctoraal onderzoeker filosofie aan de Erasmus Universiteit. Hij is gespecialiseerd in hedendaagse Franse filosofie. Hij schrijft filosofische essays en artikelen, vertaalde werk van Gilles Deleuze en geeft lezingen voor uiteenlopend publiek. Daarnaast verscheen hij in de NPO-documentaire Kinderen van het succes. Alles is een machine is zijn eerste boek.

PROMOTIE • Verschijnt voor Maand van de Filosofie • Optredens • Boekpresentatie • Online mediacampagne

filosofie

filosofie

In Alles is een machine keert Arjen Kleinherenbrink zich tegen de eeuwenoude filosofische traditie die stelt dat alles zijn realiteit vindt in iets anders. Zo zou de vrije wil slechts een illusie zijn die ons wordt voorgetoverd door neurologische processen, zou de Europese Unie enkel een idee zijn waarachter allerlei tevreden en ontevreden burgers zich schuilhouden en zou een bos slechts bestaan uit afzonderlijke bomen. Alles is een machine toont met aansprekende voorbeelden aan dat dit wijdverbreide denken berust op een misvatting: het laat zien dat de werkelijkheid bestaat uit een vlechtwerk van entiteiten (of het nu ideeën of dingen zijn) die alle hun eigen activiteit, werking en realiteit hebben. In deze constellatie is er niet één entiteit die we kunnen identificeren als oorzaak van andere. Kleinherenbrink laat zien dat de werkelijkheid één grote machine is waarin alles zijn specifieke rol vervult. Hoog tijd dus voor een nieuwe filosofische stroming: het machinisme.

© Bastiaan van Musscher

10

11


789024 404865 >

carel peeters in vrij

j o s k e s s e l s i n f low

nederland over discipline

‘Lees, oefen en laat je inspireren door de muzen. En heb geduld. Het kost tijd om uit je vertrouwde manier van denken te komen.’ ★★★★

9

‘Dit boek is glashelder, actueel, origineel én het biedt ook concrete oplossingen.’ ★ ★ ★ ★ leonie breebaart in trouw over achterblijven

7890 58 758996 >

‘Als je weet wat je echt belangrijk vindt in je leven, kun je makkelijker keuzes maken en daarnaar leven.’

9

‘Een buitengewoon boeiend boek waarin het verschijnsel discipline verrassend veel kanten blijkt te hebben.’

de volkskrant over s c h o l i n g va n d e g e e st

Marli Huijer

Filosoof zonder vaderland

Jos Kessels

Socrates, maak muziek!

Harmonieleer voor het denken PROMOTIE • Verschijnt voor Maand van de Filosofie • Optredens • Interviews • POS-materiaal op aanvraag

nur 730, € 14,90 a-titel, maart 80 pp, 13,5 x 21 cm paperback

Zoals alle goede filosofie leert Socrates, maak muziek! de lezer de wereld opnieuw te bezien, met muziek als metafoor voor het leven.

In Filosoof zonder vaderland kijkt Marli Huijer terug op haar ervaringen als Denker des Vaderlands (2015-2017). Zij laat zien welke filosofen haar tot wegwijzer dienden bij haar publieke optreden, waarin zij actuele kwesties vanuit de filosofie belichtte. Wat hebben denkers als Michel Foucault, Jürgen Habermas en Hannah Arendt te bieden inzake actuele vraagstukken als migratie, Europa en religieuze diversiteit? Centraal staat de vraag wat een publieksfilosoof eigenlijk is. De publieksfilosoof kan de luis in de pels zijn die de moed heeft afwijkende standpunten in te brengen, maar ook een vredestichter die gepolariseerde maatschappelijke groeperingen met elkaar in gesprek brengt. Of is de publieksfilosoof toch eerder een wijze man of vrouw die weet wat goed leven en goed sterven is?

Voor Socrates staat muziek gelijk aan het zoeken naar harmonie. Harmonie ontstaat in het verzoenen van tegenstellingen, van het hoge en het lage, het heilige en het profane. Zo bezien is muziek een metafoor voor het leven. Jos Kessels laat overtuigend zien dat deze muzikale benadering een zinvolle aanvulling is op ons normale wereldbeeld. Of het nu gaat om een muziekstuk van Bach, het werk van andere grote geesten, zoals Immanuel Kant, Thomas Mann of Piet Mondriaan, of om een gesprek met familie of collega’s: steeds staat het vinden van harmonie centraal. Kessels toont hoe we moeten meebewegen op de muzikale bewegingen van de geest en leert ons motieven, contrapunten en wendingen te herkennen in argumenten.

Marli Huijer (1955) is Denker des Vaderlands, bijzonder hoogleraar filosofie aan de Erasmus Universiteit, lector filosofie aan De Haagse Hogeschool en lid van het Filosofisch Elftal van Trouw. Zij schreef onder meer Ritme, Goudmijn van het denken en Discipline.

Jos Kessels (1948) studeerde rechten en filosofie. Sinds 25 jaar leidt Kessels gesprekken en trainingen met managers en bestuurders in verschillende sectoren. Hij werkt vanuit bureau Eidoskoop, dat zich toelegt op onderzoek en ontwikkeling van ideeën. Kessels publiceerde bij Boom onder meer Geluk en wijsheid voor beginners, Vrije ruimte, Spelen met ideeën en Scholing van de geest.

PROMOTIE • Conferentie over dit onderwerp bij ISVW • Lezingen

isbn 9789058758996 nur 730, € 20,00 a-titel, april 200 pp, 14 x 22 cm paperback e-book:

filosofie

filosofie

isbn 9789024404865

In Filosoof zonder vaderland maakt Marli Huijer de balans op van de twee jaar waarin zij Denker des Vaderlands was.

isbn 9789058759238 / € 12,50 © Mohammad Abdulazez

12

13


7890 58 758934 >

9

9

789024 404889 >

Kris Pint

De wilde tuin van de verbeelding

Ad Verbrugge en Jelle van Baardewijk (redactie)

Onderwijs in tijden van digitalisering

Zelfzorg als vrolijke wetenschap

Dé gids om op een andere manier naar jezelf te kijken – weg van de neoliberale stereotypen – en zo een goed en voor jou waarachtig leven te leiden. De moderne mens is continu bezig zichzelf te verbeteren en nog beter inzetbaar te maken binnen de arena van de markteconomie. In De wilde tuin van de verbeelding laat Kris Pint zien hoe wij aan deze economisering van onszelf kunnen ontsnappen. In het werk van kunstenaars en denkers vindt hij elementen van een levenskunst voor iedereen die zichzelf en anderen niet langer wil begrijpen in termen van concurrentie en consumptie. Wij moeten onszelf niet beschouwen als een ondernemende tuinier die zich voortdurend wil bewijzen, maar als een wilde tuin, met allerlei nog onvermoede, waardevolle plaatsen. Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor de verbeelding, als een vorm van verzet, een verkenning van andere mogelijke levenswijzen.

nur 730, € 20,00 a-titel, februari 140 pp, 13,5 x 21 cm paperback e-book: isbn 9789024407248 / € 12,50

14

Kris Pint (1981) is schrijver en cultuurfilosoof. Hij doceert cultuurwetenschappen aan de Faculteit Architectuur en Kunst van de Universiteit Hasselt.

Heeft het zin om kinderen van jongs af aan te leren programmeren? Verandert ons denken door het gebruik van computers? Wat zijn de schaduwkanten van computers in de collegezaal? Ad Verbrugge en Jelle van Baardewijk vroegen wetenschappers, intellectuelen en leraren hun mening over de zin en onzin van digitalisering in het onderwijs. In deze bundel komen zowel voor- als tegenstanders van digitale middelen in het onderwijs aan het woord. Al met al biedt het boek een fris tegengeluid tegen al de hoge verwachtingen die men van innovaties heeft. Aan de bundel werkten onder anderen mee: Sebastien Valkenberg, Diederik Boomsma, Johannes Visser, Theodore Dalrymple en Aleid Truijens.

Ad Verbrugge (1967) is als filosoof verbonden aan het Centrum Èthos van de Vrije Universiteit Amsterdam, is oprichter van Beter Onderwijs Nederland, en tv-presentator van Het filosofisch kwintet. Eerder verschenen bij Boom/SUN onder meer Tijd van onbehagen (2007) en Staat van verwarring (2013). Jelle van Baardewijk (1982) is docent en promovendus aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Vrije Universiteit Amsterdam.

isbn 9789024404889 nur 730, € 20,00 w-titel, mei 250 pp, 14 x 22 cm paperback e-book:

filosofie

filosofie

isbn 9789058758934

Over de zin en onzin van digitalisering in het onderwijs.

isbn 9789024406593 / € 12,50

15


9

7890 58 758880 >

Chunglin Kwa

KLEINE KL ASSIEKEN

Basisboek wetenschapsfilosofie

Basisboek wetenschapsfilosofie biedt een heldere inleiding in de wetenschapsfilosofie voor de geesteswetenschappen en voor bèta- en gammaopleidingen. Speciale aandacht gaat uit naar recente ontwikkelingen in de wetenschapsfilosofie. Volgens Chunglin Kwa is er niet één manier om wetenschap te beoefenen, maar zijn er meerdere rationaliteiten, die alle een eigen logica volgen en legitieme aanspraken maken op geldigheid. Hij maakt onderscheid tussen zes verschillende stijlen van wetenschapsbeoefening, die niet per se gebonden zijn aan een wetenschapsgebied, maar door de wetenschappen heen in verschillende combinaties voorkomen.

seneca•de•weg•na a r•wijsheid•geen•en kel•bezit•geeft•gen oegen•als•je•het•ni et•met•iem and•kun t•delen•de•weg•na a

qrqrqrqrqrqrqr qrqrqrqrqrqrqr qrqrqrqrqrqrqr qrKLKLKLKLKLqr qrLKLKLKLKLKqr john locke qrKLKLKLKLKLqr leidraad voor qrLKLKLKLKLKqr het verstand qrKLKLKLKLKLqr qrLKLKLKLKLKqr qrqrqrqrqrqrqr qrqrqrqrqrqrqr qrqrqrqrqrqrqr qrqrqrqrqrqrqr qrqrqrqrqrqrqr qrqrqrqrqrqrqr qrqrqrqrqrqrqr In feite zijn de ideeën en beelden qrqrqrqrqrqrqr in de geest van de mensen de onzichtbare machten die hen voortdurend beheersen qrqrqrqrqrqrqr en waaraan zij zich overal ter qrqrqrqrqrqrqr wereld bereidwillig onderwerpen. qrqrqrqrqrqrqr qrqrqrqrqrqrqr qrqrqrqrqrqrqr qrqrqrqrqrqrqr

LOF DER WIJSBEGEERTE MAURICE MERLEAUPONTY WAT DE FILOSOOF TOT FILOSOOF MAAKT, IS DE BEWEGING DIE ALDOOR VAN KENNIS TERUGLEIDT NAAR ONWETENDHEID EN VAN ONWETENDHEID NAAR KENNIS

boom•kleine•klassieken

Chunglin Kwa (1953) geeft onderwijs aan de Universiteit van Amsterdam in de wetenschapsfilosofie en -geschiedenis. Eerder verscheen bij Boom De ontdekking van het weten (derde druk, 2009).

Slavoj

serie Basisboeken, isbn 9789058758880, nur 730, 738, € 32,50, s-titel, augustus, 340 pp,

intole

BOOM KLEINE KLASSIEKEN

la ch en henri bergson

ZiZek

Het “tolerante” multiculturele  standpunt  vermijdt  de  centrale  vraag:  Hoe  moeten  we  de  politieke  ruimte  in  deze tijd van globalisering  opnieuw uitvinden?++++++++

rantie

17 x 22 cm, paperback

boom *  kleine klassieken

boom kleine klassieken

Jean-Paul Sartre

Magie en eMotie

DURKHEIM

OVER MORALITEIT De motor van het morele leven wordt niet zozeer gevormd door een gevoel van eerbied voor een onbetwist bevel, maar door een streven naar een onprecies doel.

op slag wordt de emotie aan zichzelf ontrukt, ze overstijgt zichzelf, zij is niet een gewoon voorval uit ons dagelijks leven, zij is een intuïtie van het absolute

SPECIALE ACTIE IN de Maand van de Filosofie

boom – kleine klassieken

Michel de Montaigne Men moet het ontdekken van de objectieve waarheid duidelijk onderscheiden van de kunst zijn uitspraken voor waar te doen doorgaan.

Het lachen zou zijn doel missen als het in het

teken zou staan van medeleven en goedmoedigheid

als men bij mij zou aandringen te zeggen waarom ik van hem hield, voel ik dat dat alleen uitgedrukt kan worden door te zeggen: «Omdat hij het was; omdat ik het was.»

Boom Kleine Klassieken

boom «kleine klassieken»

peter sloterdijk

media tijd

BooM boom kleine klassieken

kleine klaSSieken

Dat koningen zouden filosoferen of filosofen koning zouden worden, is niet te verwachten, maar ook niet te wensen, aangezien het bezit van de macht onvermijdelijk het vrije oordeel van de rede bederft.

eneca•g elukkig leven•g elukkig•is•hij die•tevreden is•met•zijn•hu idige•lot•hoe dat•ook•mag zijn•gelukki g•is•hij•die•tev reden•is•met zijn•huidige•l boom•kleine•klassieken

BOOM KLEINE KLASSIEKEN

Elk jaar barst in april de Maand van de Filosofie los, met veel evenementen waaronder halverwege de maand de Filosofie Nacht. Dan wordt ook de Socratesbeker uitgereikt voor het beste filosofieboek van het voorafgaande jaar. René ten Bos won de Socratesbeker 2016 met Bureaucratie is een inktvis.

Martin Heidegger De oorsprong van het kunstwerk We vragen naar het wezen van de kunst. Waarom vragen we zo? We vragen zo om eigenlijker te kunnen vragen of de kunst in ons historische bestaan al dan niet een oorsprong is, of en onder welke voorwaarden ze dat kan zijn.

over vr i endschap

Moderne naties zijn opwindingsgemeenschappen die zich door telecommunicatief opgewekte stress overeind houden

79

Voor het geluk van de mens is het noodzakelijk dat hij iets doet, iets onderneemt, of alleen maar iets leert.

ludwig wittgenstein

over kleur

We moeten ons altijd weer de vraag voorhouden: hoe leert de mens de betekenis van de kleurnamen?

epic te tus

zakboek je Wanneer je als een wijsgeer wilt leven, stel je er dan maar vast op in dat een heleboel mensen je zullen uitlachen en achter je rug gekke bekken zullen trekken.

So/ ren Kierkegaard Zoals de wijsbegeerte begint met de twijfel, zo begint een leven dat waardig is menselijk te worden genoemd met de ironie.

JACQUES DERRIDA & ANNE DUFOURMANTELLE MEN IS DE VREEMDELING NATUURLIJK

GASTVRIJHEID VERSCHULDIGD, MAAR

Boom Filosofie – dé uitgever voor filosofie in Nederland – grijpt de Maand van de Filosofie aan om een selectie van bewezen verkoopsuccessen met aanbiedingskorting te leveren. Dit zijn onze aanraders:

NET ALS IEDER ANDER RECHT BLIJFT

DE GASTVRIJHEID VOORWAARDELIJK

boom k l eine k l a s siek en

Voor meer informatie zie: boomfilosofie.nl.

filosofie

boom kleine klassieken

BOOM KLEINE KLASSIEKEN

Grote denkers voor iedereen — € 9,95 per deel KK_Affiche_A0_841x1189mm_2016.indd 1

16

Boom » Kleine Klassieken

20-09-16 15:38

17


9

Matzes en mie

De lotgevallen van de families Barend en Van Haeften

789024 406227 >

Marijke Barend-van Haeften en Frits Barend

Frits Barend en Marijke Barend-van Haeften beschrijven de zeldzame geschiedenis van een familie die zowel door de Holocaust als door de Japanse oorlogsterreur werd getroffen.

18

isbn 9789024406227

april

e-book:

nur 680

220 pp

isbn 9789024406869 / € 12,00

€ 20,00

15 x 23 cm

a-titel

paperback

Frits Barend is journalist, televisie- en radiopresentator, columnist en uitgever. Marijke Barend-van Haeften is historica en gespecialiseerd in koloniale literatuur ten tijde van de VOC en WIC.

PROMOTIE • Veel media-aandacht • Perspresentatie • Interview

geschiedenis

geschiedenis

Televisiemaker Frits Barend komt uit een Joodse familie die de Holocaust heeft meegemaakt, terwijl de Nederlands-Indische familie van zijn vrouw, historica Marijke van Haeften, de Japanse kampen heeft overleefd. Van Haeften en Barend vertellen samen hun bijzondere levensverhalen. Hoe kon de Joodse familie van Frits een groot aandeel leveren in het verzet? Waarom werd hem dat nooit verteld? Waaraan bezweek zijn grootvader? Welke verhalen gaan schuil achter de kaarten en brieven uit de kampen Vught, Westerbork en Sobibor? Waarom was de bevrijding van de familie van Marijke uit het jappenkamp geen echte bevrijding? Hoe kan het dat haar oudoom na de oorlog als foute politieagent werd veroordeeld? De oorlog is een steeds grotere rol gaan spelen in de levens van Marijke, Frits en hun kinderen. Persoonlijke verhalen over verzet en verraad, over goed en fout zijn de rode draad in dit bijzondere familieverhaal.

19


9

Een rasbestuurder

in 34 opgewekte levenslessen

7890 58 756923 >

Jan Tromp met medewerking van Frank de Grave

Een meeslepend maar ook leerzaam boek over listen en streken, over duizelingwekkende problemen en geniale oplossingen, en over angst en moed in besturend Nederland.

20

isbn 9789058756923

maart

e-book:

nur 680

256 pp

isbn 9789058756930 / € 12,00

€ 20,00

15 x 23 cm

a-titel

paperback

Jan Tromp is radio- en televisiejournalist en sinds jaar en dag verslaggever van de Volkskrant. Frank de Grave bekleedde tal van functies in de politiek en in het bedrijfsleven.

Foto Jan Tromp: © Judith Baas

PROMOTIE • Frank de Grave is een topbestuurder, Jan Tromp een topverteller • Veel media-aandacht

geschiedenis

geschiedenis

Hoe wordt Nederland bestuurd? Frank de Grave legt het uit aan de hand van wat hij allemaal heeft meegemaakt tijdens zijn rijke loopbaan in het bedrijfsleven en bij de overheid. De Grave is bestuurder bij uitstek: hij was raadslid, wethouder en locoburgemeester in Amsterdam, en kreeg landelijk een nog grotere bekendheid als lid van de Eerste en Tweede Kamer, als staatssecretaris en als minister. Buiten de politiek was hij onder andere bankier en voorzitter van diverse zorgorganisaties. Jan Tromp, radio- en televisiejournalist en bovenal doorgewinterd verslaggever van de Volkskrant, beschrijft op basis van De Grave’s ervaringen de streken en listen, dilemma’s en oplossingen, angst en moed in besturend Nederland. Resultaat is een buitengewoon openhartig boek vol anekdotes die tegelijk bestuurlijke leerpunten vormen. Het legt de onderlinge verhoudingen bloot in politieke en bestuursorganen en beschrijft de relatie tussen gekozen bestuurders en belangengroepen.

21


Peter Bootsma 789024 40 5985 > 9

In Nederland en Duitsland werken partijen vanouds samen in een regeringscoalitie. In de naoorlogse periode verliep de coalitievorming in Duitsland zeer geordend, terwijl in Nederland keer op keer discussie losbarstte over de spelregels. Bondskanselier Willy Brandt en minister-president Joop den Uyl symboliseren de verschillende manier waarop regeringen in beide buurlanden tot stand komen: Den Uyl met zijn weidse armgebaren tegenover een sereen kijkende Brandt. Hoe komt het dat in Duitsland een kabinet binnen enkele weken gevormd is, terwijl dit in Nederland vele maanden kan duren? Peter Bootsma laat dit aan de hand van vele historische voorbeelden op levendige wijze zien. Peter Bootsma is politicoloog. Bij Boom verschenen eerder De Molukse acties (2015) en de biografie van Van Agt (2011), die hij samen met Johan van Merriënboer en Peter van Griensven schreef. Frans Verhagen isbn 9789024405985, nur 680, € 29,90, a-titel, februari, 360 pp, 16 x 24 cm, paperback, e-book: isbn 9789024405992, € 17,90

Hanco Jürgens en Ton Nijhuis (redactie) 789024 40 5954 >

De vleugels van de adelaar

Duitse kwesties in Europees perspectief

9

De Duitse politiek staat onder hoogspanning, en daarmee ook Europa. Sinds de val van de Muur is in de geschiedenis van Duitsland, naast vele successen, een aaneenschakeling van crises waar te nemen: de moeizame integratie van de voormalige DDR in de Bondsrepubliek, de hervormingscrisis van de nieuwe deelstaten, de crisis van de verzorgingsstaat, de bankencrisis, het asiel- en integratiebeleid en de opkomst van het populisme. Het Duitsland Instituut biedt met dit breed opgezette boek een actueel en handzaam overzicht van de recente Duitse geschiedenis, opgesteld door vooraanstaande auteurs als Luuk van Middelaar, René Cuperus, Michèle de Waard en André Szász. Hanco Jürgens en Ton Nijhuis zijn verbonden aan het Duitsland Instituut, het kennisinstituut in Nederland over het moderne Duitsland. Ter gelegenheid van zijn twintigjarig bestaan wordt dit prachtige jubileumboek uitgegeven. PROMOTIE • Bekende auteurs over een actueel onderwerp • Perspresentatie bij het Duitsland Instituut

isbn 9789024405954, nur 680, € 20,00, a-titel, april, 200 pp, 15 x 23 cm, paperback, e-book: isbn 9789024405961, € 11,90

Geschiedenis van de Verenigde Staten

Van Nieuw-Nederland, via de Tweede Wereldoorlog, de Sixties en 9/11 tot nu: de geschiedenis van de Verenigde Staten met on-Amerikaanse scherpte beschreven. Bijna alle geschiedenissen van de Verenigde Staten zijn door Amerikanen zelf geschreven. Frans Verhagen beschrijft vanuit Europees perspectief de geschiedenis van deze wereldmacht. Met de verwondering van een Europeaan onderzoekt Verhagen die vragen die de Amerikanen zelf niet stellen. Hij begint in de zeventiende eeuw bij de kolonies New England en Nieuw-Amsterdam, en voert de lezer via de Onafhankelijkheidsoorlog, de Indiaanse oorlogen, de Burgeroorlog, de entree van Amerika op het wereldtoneel, de Grote Depressie, de New Deal, de Tweede Wereldoorlog, de Sixties, Nixon, Reagan, Clinton en 9/11 naar de Verenigde Staten van nu. Ondersteund met foto’s en kaarten krijgt de lezer een alomvattend, goed geschreven verhaal met een duidelijke visie.

Frans Verhagen studeerde rechten, sociologie en internationale betrekkingen. Hij schreef eerder een biografie over Abraham Lincoln en meerdere boeken over integratie in Nederland. Bij Boom verscheen eerder een biografie van Charles Ruijs de Beerenbrouck: Toen de katholieken Nederland veroverden (2015).

PROMOTIE • Verhagen is een veelgevraagde specialist • Interview

Voor het eerst in lange tijd een integrale Nederlandstalige geschiedenis van de hand van veelgevraagd Amerikaspecialist Frans Verhagen

isbn 9789058758149 nur 680, € 39,90 a-titel, september 450 pp, 16 x 24 cm gebonden e-book: isbn 9789058758156 / € 23,90

geschiedenis

geschiedenis

7890 58 758 149 >

Een vergelijking tussen Duitsland en Nederland

PROMOTIE • Verschijnt voor verkiezingen in Nederland en Duitsland • Bootsma is een veelgevraagd spreker op politiek gebied

22

9

Coalitievorming

23


Jurjen Vis 789024 406364 >

9

Diaconie

789089 537027 >

Vijf eeuwen armenzorg in Den Haag

9

De Diaconie Den Haag bestaat ongeveer vijfhonderd jaar. De rode draad in haar geschiedenis is de armenzorg, vroeger bedeling genoemd. Historicus Jurjen Vis heeft in opdracht van de Haagse Diaconie de ontwikkeling van de armenzorg in kaart gebracht. Wie deden een beroep op de armenzorg, en hoe ging die in zijn werk? Omdat armoede en armenzorg diep ingrijpen in de gehele samenleving, is dit boek tevens een maatschappelijke geschiedenis van Den Haag geworden. Vis heeft tal van bijzondere details gevonden, waarvan de hulp aan Joden in de jaren dertig en tijdens de bezettingstijd misschien wel het opvallendst is.

PROMOTIE • Tentoonstelling in Haags Historisch Museum over 500 jaar Diaconie

Eerder verschenen van de hand van Jurjen Vis bij Boom een boek over de Oudemanhuispoort (2002) en over het Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor (2008). isbn 9789024406364, nur 680, € 34,90, a-titel, juni, 500 pp, 17 x 24 cm, gebonden, e-book: isbn 9789024406371, € 20,00

Erwin van Loo, Dirk Starink en Quirijn van der Vegt

Opwaarts!

Een eeuw grondgebonden luchtverdediging 1917-2017

Een rijkgeïllustreerd jubileumboek over de geschiedenis van een spectaculair oorlogswapen. Verschijnt ter gelegenheid van honderd jaar luchtdoelartillerie in Nederland.

PROMOTIE • Presentatie op kazerne in De Peel

24

Sous les armes

Het Hollandse leger in de Franse tijd 1806-1814

De Hollandse soldaten die als onderdeel van de Grande Armée naar Rusland marcheerden, worden vanouds gezien als slachtoffers van Napoleons nietsontziende machtspolitiek. Maar klopt dit beeld wel? Uit recent onderzoek blijkt namelijk dat er in de samenleving wel degelijk verzet bestond en dat er ook ruimte was voor eigen initiatief. Sous les armes onderzoekt of dit nieuwe inzicht ook op het krijgsbedrijf van toepassing is. Hiertoe passeren de voornaamste reorganisaties en veldtochten van het Hollandse leger tussen 1806 en 1814 de revue. Het boek, mede gebaseerd op talrijke egodocumenten, levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het debat over Nederland in de Franse tijd. Christiaan van der Spek is verbonden aan het Nederlands Instituut voor Militaire Historie.

Met de opkomst van het vliegtuig als oorlogswapen, in de jaren voor de Eerste Wereldoorlog, ontstond als vanzelf de behoefte aan wapens om die vliegtuigen neer te kunnen schieten. In Nederland werkte men sinds 1913 aan luchtafweergeschut. De kanonnen en mitrailleurs kregen er een taak bij: ze werden gereedgemaakt om doelen in de lucht te raken. In 1915 kwam daarvoor een apart legeronderdeel tot stand, dat in 1916 zijn eerste succes behaalde: boven Ameland schoten manschappen van dit onderdeel een Duitse zeppelin neer die het Nederlandse luchtruim had geschonden. Dit boek, verzorgd door het Nederlands Instituut voor Militaire Historie, verschijnt in het kader van het honderdjarige bestaan van de Grondgebonden Luchtverdediging, zoals de Luchtdoelartillerie officieel heet.

Erwin van Loo, Dirk Starink en Quirijn van der Vegt zijn verbonden aan het Nederlands Instituut voor Militaire Historie.

isbn 9789089537027 nur 680, € 30,00 a-titel, april 350 pp, 17 x 24 cm paperback

isbn 9789058756985, nur 680, € 39,90, a-titel, reeds verschenen, 628 pp, 17 x 24 cm, paperback, geïllustreerd, e-book: isbn 9789058756992, € 24,00

geschiedenis

geschiedenis

9

7890 58 756985 >

Christiaan van der Spek

25


7890 58 756268 >

9

9

789024 40 5930 >

Peter Grimm, Erwin van Loo en Rolf de Winter

Ingrid Kloosterman

Nederlandse vliegvelden tijdens bezetting en bevrijding 1940-1945

Geschiedenis van de Nederlandse parapsychologie

Het succesvolle standaardwerk over de vliegvelden uit de Tweede Wereldoorlog op Nederlandse bodem is nu uitgebreid met ‘nieuwe’ vliegvelden en prachtige afbeeldingen.

De geschiedenis van een verrassende wetenschap: geesten, telepathie en psychokinese als academische discipline.

Vliegvelden in oorlogstijd

PROMOTIE • Herziene editie van het zeer goed verkochte standaardwerk

26

isbn 9789058756268 nur 680, € 45,00 a-titel, maart 500 pp, 21 x 29,7 cm gebonden

Peter Grimm is historicus en was jarenlang als curator werkzaam bij Museum Rotterdam. Erwin van Loo en Rolf de Winter zijn verbonden aan het Nederlands Instituut voor Militaire Historie.

Geesten, telepathie en psychokinese associëren we doorgaans niet met wetenschap. Toch bogen parapsychologen zich in de twintigste eeuw in Nederland juist in een academische context over de bovennatuur. Ingrid Kloosterman beschrijft als eerste de bijzondere geschiedenis van de Nederlandse parapsychologie, waarvan de wortels teruggaan tot 1890, toen schrijver en psychiater Frederik van Eeden verscheidene mediums onderzocht. In 1953 werd Wilhelm Tenhaeff de eerste hoogleraar parapsychologie in Europa. Van 1974 tot 1986 telde de Universiteit van Utrecht zelfs twee hoogleraren parapsychologie, onder wie Henri van Praag. Kloosterman laat zien hoe een zo omstreden discipline erin slaagde een zekere academische acceptatie te bewerkstelligen.

Ingrid Kloosterman is wetenschapshistoricus en promoveerde in 2016 op de geschiedenis van de Nederlandse parapsychologie.

PROMOTIE • Interview • Een omstreden onderwerp waarover de auteur kleurrijk kan vertellen

isbn 9789024405930 nur 680, € 20,00 a-titel, februari 250 pp, 15 x 23 cm paperback e-book: isbn 9789024405947 / € 12,00

geschiedenis

geschiedenis

Veel zijn er verdwenen, maar een aantal zijn tot de dag van vandaag in gebruik: de vliegvelden op Nederlands grondgebied die de Duitse Luftwaffe gebruikte om haar offensieve en defensieve taken uit te oefenen. Maar wie denkt nog aan deze geschiedenis bij een idyllisch gelegen militair vliegveld als Deelen op de Veluwe of bij de inmiddels opgeheven luchthavens Soesterberg en Valkenburg? In Vliegvelden in oorlogstijd komen alle Nederlandse oorlogsvliegvelden aan bod. Het brengt de infrastructuur, de logistiek en tal van andere aspecten in kaart van meer dan veertig militaire vliegbases uit de jaren 1940-1945. De auteurs gaan ook uitvoerig in op het laatste oorlogsjaar, toen de geallieerden de vliegvelden veroverden en gingen gebruiken voor hún oorlogvoering.

Wetenschap van gene zijde

27


9

Werkboek voor de pensioenganger

Gids bij een ontdekkingstocht

789024 406005 >

Rob van Gameren en Karin van der Tol

Met pensioen gaan is voor velen een moeizaam moment in het leven. Deze praktijkgids neemt iedereen bij de hand die deze nieuwe levensfase ingaat.

28

isbn 9789024406005

februari

e-book:

nur 680

128 pp

isbn 9789024406159 / €11,90

€ 19,90

16 x 21 cm

a-titel

paperback

Rob van Gameren en Karin van der Tol zijn beroepsgepensioneerden. Ze wonen in Zuid-Frankrijk en geven daar succesvolle cursussen op dit gebied. Het Werkboek voor de pensioenganger is gebaseerd op hun ervaringen, en bevalt talrijke prikkelende casussen en voorbeelden die rechtstreeks aan de praktijk zijn ontleend.

Promotie • Actueel en praktisch; ieder jaar bereiden honderdduizenden Nederlanders zich voor op hun pensioen

geschiedenis

geschiedenis

Het pensioen. Velen verheugen zich erop, maar even zovelen onderschatten de radicale veranderingen die het pensioen teweegbrengt. Het nieuwe leven brengt niet alleen vrijheid, maar betekent ook een breuk met een routine van jaren, met gewoonten, vertrouwde contacten en vooral: met niet hoeven nadenken over de invulling van de dag. De meeste pensioengangers kost het dan ook grote moeite om hun draai te vinden in het nieuwe, vrije bestaan. Met pensioen gaan is niet minder dan een levenstaak. Het Werkboek voor de pensioenganger is bestemd voor iedereen die met pensioen gaat of net gegaan is, en dus voor deze opgave staat. Het behandelt de veranderingen in tijdsbesteding, maatschappelijke positie en identiteit, sociaal leven, financiën en de omgang met het ouder worden. Deze thema’s komen concreet en planmatig aan de orde.

29


9

Als eten een probleem is

Van zelfkritiek naar zelfacceptatie

789024 404896 >

Greta Noordenbos en Marieke ten Napel

Kritiek op jezelf houdt eetstoornissen in stand en zorgt er bijvoorbeeld ook voor dat je niet om hulp vraagt of niet de adviezen van de behandelaar opvolgt; het lukt immers toch niet. Als eten een probleem is helpt je de innerlijke criticus de baas te worden.

30

serie Boom Hulpboek

â‚Ź 22,50

156 pp

isbn 9789024404896

a-titel

16 x 21 cm

nur 770

maart

paperback

Greta Noordenbos is universitair docent bij de afdeling Klinische Psychologie van de Universiteit Leiden. Als senior onderzoeker bestudeert ze achtergronden, behandeling en herstel van eetstoornissen. Marieke ten Napel heeft meer dan twintig jaar ervaring met eetproblematiek en is werkzaam als klinisch psycholoog, psychotherapeut, groeps- en schematherapeut.

ps y c h o l o g i e e n ps y c h i a t r i e

ps y c h o l o g i e e n ps y c h i a t r i e

Bij iemand met eet- en gewichtsproblemen domineren negatieve gedachten vaak het hele denken en doen. Wat je ook doet, het lukt je toch niet, je bent nu eenmaal een zwakkeling. Je bent het niet waard om geholpen te worden! En hoewel je weet dat dit innerlijke geluid niet waar is, voel je dat niet zo. Word met dit boek je innerlijke criticus de baas! Aan de hand van inspirerende verhalen en praktische oefeningen laat dit boek de lezer zijn negatieve gedachten herkennen en hier afstand van nemen. Langzaamaan worden negatieve gedachten vervangen door steeds meer positieve. De lezer leert om aardiger te zijn voor zichzelf en zijn lichaam.

31


9

#lzmd: Laat ze maar denken Overwin je angst voor afwijzing

789024 40 5855 >

Rob Faltin

‘#lzmd slaat een brug tussen de laatste wetenschappelijke inzichten [over sociale angst] en de spannende praktijk. Het is een boek voor iedereen.’ – prof. dr. Patricia van Oppen, hoogleraar psychotherapie en bekend van het RTL-4-programma Geef mij nu je angst. #lzmd staat voor ‘Laat Ze Maar Denken’. Want als je, zoals zovelen, de neiging hebt eerst te bedenken wat ‘ze wel niet zullen denken, als jij …’, kom je nergens toe. Leer je gedachten je ene oor in te laten gaan, en je andere oor uit. Tackel wat je niet durft, op allerlei manieren en in allerlei situaties. Als je #lzmd volgt: - leer je dat vermijding je zelfvertrouwen in de weg zit; - ga je dingen oefenen die je nog niet durft; - verzamel je informatie over wat mensen denken; - leer je achteraf niet te piekeren over hoe je het hebt aangepakt; - groeit je zelfvertrouwen; - durf je meer.

32

isbn 9789024405855

april

e-book:

nur 770

176 pp

isbn 9789024405862 / € 11,95

€ 19,95

14 x 21 cm

a-titel

paperback

Rob Faltin heeft jarenlange ervaring met het behandelen van angstklachten. De uit Zwitserland afkomstige psycholoog, psychotherapeut en cognitieve gedragstherapeut is specialist in het motiveren van mensen om precies het tegenovergestelde te doen van wat hun angst hun ingeeft. Hij geeft workshops, cursussen en supervisie over angststoornissen. Eerder verscheen van hem Plankenkoorts (2011, Hogrefe).

ps y c h o l o g i e e n ps y c h i a t r i e

ps y c h o l o g i e e n ps y c h i a t r i e

Iedereen kan het leren: het recept is vooral doen, doen en nog eens doen wat je uit angst vermijdt.

33


9

Hersenwerk

Neurowetenschappen in de 21ste eeuw

7890 58 758675 >

Max van der Linden in samenwerking met Sander Bosch, Jolien Francken, Simon van Gaal, Andrea Manneke, Suzanne Oosterwijk en Annemie Ploeger

‘Het boek van Max van der Linden moet iedereen als eerste lezen want het zet de hersenwetenschap in historisch en evolutionair perspectief en dat relativeert het een en ander.’ – Jan Derksen over Hersenen en gedrag in Vrij Nederland

34

isbn 9789058758675

april

e-book:

nur 770

14 x 21 cm

isbn 9789058758811 / € 14,95

€ 24,95

paperback

a-titel

Max van der Linden is docent psychologie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveert op het gebied van medische geschiedenis. Eerder schreef hij een introductie in de cognitieve neurowetenschap Hersenen en gedrag (2006), over evolutie, biologie en psychologie. Voor het jonge publiek schreef hij het kinderboek Een avontuurlijke reis door je hoofd, zo werken je hersenen (2009).

ps y c h o l o g i e e n ps y c h i a t r i e

ps y c h o l o g i e e n ps y c h i a t r i e

Sinds de jaren negentig, bekroond tot het ‘Decennium van de hersenen’, hebben de hersenwetenschappen zich razendsnel ontwikkeld. In onze samenleving sijpelt de invloed van de nieuwe bevindingen door. Hersenonderzoek speelt een rol in marketing, onderwijs, zorg en recht. Het beïnvloedt ook hoe wij over onszelf denken. Kunnen wij onszelf écht leren kennen door alleen naar de hersenen te kijken? Bestaat vrije wil of bepaalt ons brein ons? In Hersenwerk beschrijven zeven jonge neurowetenschappers op toegankelijke wijze de meest recente inzichten uit hun vakgebied. Ze staan stil bij de grenzen van het huidige hersenonderzoek en onderzoeken in hoeverre nieuwe technologieën de samenleving zullen veranderen. Er wordt een fascinerend beeld van de ontwikkelingen in de neurowetenschappen aan het begin van de 21ste eeuw geschetst. Wat staat ons allemaal nog te wachten?

35


7890 58 758842 >

9

9

7890 58 757999 >

Vivienne de Vogel

Geweld door vrouwen

Motieven en verklaringen

Wat brengt een vrouw ertoe haar kind te doden of haar man neer te steken? En zijn vrouwen gewelddadiger dan vroeger?

36

isbn 9789058758842 nur 770, € 19,95 w-titel, april 160 p, 14 x 21 cm paperback e-book: isbn 9789024405916 / € 11,95

Vivienne de Vogel heeft dagelijks te maken met gewelddadige vrouwen. Ze is psycholoog en werkt in de forensische klinische praktijk. Als hoofd wetenschappelijk onderzoek van het forensisch psychiatrisch centrum Van der Hoeven Kliniek brengt zij verschillen tussen man en vrouw, risico’s en recidive in kaart.

Zelfonthulling

Openheid van professionals in de ggz

Hoe het contact tussen patiënt en hulpverlener zou moeten verlopen is een hot item in media en maatschappij. Zelfonthulling zet hulpverleners aan het denken over vraagstukken die aan deze kwestie raken. Mag een therapeut zijn tranen laten zien? Hebben patiënten het recht om te weten wie ze voor zich hebben? Verschillende auteurs bezinnen zich op de vraag hoe je je rol als hulpverlener invult in het contact met je patiënten. Voorheen liet je als psychiater geen emoties toe, maar tegenwoordig zien we graag de menselijke kant van de hulpverlener. Een verschuiving van de omgangsnormen die interessante vragen met zich meebrengt. Zijn er algemene regels op te stellen of hangen de omgangsnormen af van de individuele situatie en persoonlijkheid van de therapeut? Zelfonthulling biedt vernieuwende perspectieven op een nog steeds gevoelig gebied in de professionele hulpverlening.

Psychiater, publicist en docent Erwin van Meekeren heeft meer dan 25 jaar ervaring in de geestelijke gezondheidszorg. Aan een uiteenlopend publiek geeft hij lezingen, workshops en companytrainingen. Over de rol van contact in therapie schreef hij samen met meer dan dertig toonaangevende psychologen en psychiaters eerder De ziel van het vak (2016).

Promotie • Symposium 23 maart 2017: Professionele openheid in de moderne GGZ. www.benecke.nl

isbn 9789058757999 nur 770, € 16,95 w-titel, maart 140 pp, 14 x 21 cm paperback e-book: isbn 9789024405909 / € 11,15

ps y c h o l o g i e e n ps y c h i a t r i e

ps y c h o l o g i e e n ps y c h i a t r i e

Vivienne de Vogel vertelt de verhalen van tien vrouwen die allemaal zijn veroordeeld voor ernstige (gewelds)misdrijven met soms de dood tot gevolg. Hun schokkende verhalen laten zien dat vrouwen net als mannen in staat zijn tot vreselijke daden, én dat daar vaak een treurige voorgeschiedenis aan ten grondslag ligt. Niet alleen de aard van het geweld door vrouwen verschilt van die van mannen, maar ook hun motivatie. Mede vanwege de desastreuze gevolgen voor hun slachtoffers en hun kinderen, pleit De Vogel voor meer inzicht en begrip zodat de schade beperkt blijft, of zelfs voorkomen kan worden. Met een voorwoord van Saskia Belleman, rechtbank- en juridisch verslaggever voor de Telegraaf.

Erwin van Meekeren in samenwerking met Saskia van Deursen, Gerrit Glas, Monica Gundrum, Kim Janssens, Catalijne ’t Lam, Menno Oosterhoff, Flip Jan van Oenen, Alan Ralston, Derek Strijbos en Ad Vingerhoets

37


9 789089 537 140 >

Dit voorjaar verschijnen de geheel vernieuwde edities van Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten 1, 2 en 3: hét naslagwerk dat in elke behandelkamer thuishoort. Nu in handzaam formaat!

9

Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten 1, 2 en 3

789089 537 133 >

Ger Keijsers, Agnes van Minnen, Marc Verbraak, Kees Hoogduin en Paul Emmelkamp (redactie)

9

ps y c h o l o g i e e n ps y c h i a t r i e

isbn 9789089537140 (deel 2)

w-titel, juni

isbn 9789058759313

isbn 9789089537157 (deel 3)

736 pp, 25,5 x 29 cm

€ 159,95, juni

nur 777

paperback

ps y c h o l o g i e e n ps y c h i a t r i e

set, 3 delen:

7890 58 7593 13 >

€ 64,95 per deel

9

38

isbn 9789089537133 (deel 1)

Ger Keijsers is werkzaam als universitair hoofddocent aan de Radboud Universiteit en als bijzonder hoogleraar Psychologische Behandelingen aan Maastricht University. Agnes van Minnen is hoogleraar Angstregulatie en Behandeling van Angststoornissen aan de Radboud Universiteit. Marc Verbraak is werkzaam bij Pro Persona en is als bijzonder hoogleraar Gezondheidszorgpsychologie verbonden aan de Radboud Universiteit. Kees Hoogduin is als emeritus hoogleraar psychopathologie verbonden aan de Radboud Universiteit. Paul M.G. Emmelkamp is akademiehoogleraar KNAW aan de Universiteit van Amsterdam en De Waag.

789089 537 157 >

De driedelige serie Protocollaire behandelingen geldt als standaardwerk voor de psychologische praktijk. De delen zijn gericht op de praktische uitvoering van de behandeling. In detail worden psychologische behandelingen van veelvoorkomende psychische stoornissen beschreven, aangevuld met tips en voorbeelden, informatiemateriaal voor patiënten, meetinstrumenten en valkuilen. In de herziene edities is bovendien aan elke protocollaire behandeling een adviserend hoofdstuk toegevoegd om hulp te bieden als de behandeling moeizaam verloopt. De nieuwe editie bevat nieuwe behandelingen, zoals: EMDR, imaginaire rescripting bij nachtmerries en cognitieve gedragstherapie bij patiënten die stemmen horen.

39


Roy Kessels, Paul Eling, Rudolf Ponds, Joke Spikman en Martine van Zandvoort (redactie) 789024 404988 >

789089 53759 1 >

9

Clinical neuropsychology

An overview of clinical neuropsychology

9

De klassieker Klinische neuropsychologie is nu vertaald in het Engels. Het handboek laat je kennismaken met de wereld van de klinische neuropsychologie en geeft een compleet overzicht van de belangrijkste theorieën, methoden en empirische gegevens. In het eerste deel komen de historie, praktijk, wetenschappelijke aanpak en beeldvormende technieken aan bod. In het tweede deel worden de functiedomeinen besproken, gevolgd door ziektebeelden in het laatste deel. Hét klassieke handboek voor de neuropsycholoog.

Engelstalig

De redacteuren zijn allen hoogleraar of universitair hoofddocent aan universiteiten verspreid door ons land. isbn 9789089537591, nur 770, € 65,50, s-titel, maart, 660 pp, 17 x 24 cm, paperback

René den Haan en Fredrike Bannink

40

Oplossingsgericht werken aan hoop Joanneke van der Nagel, Marion Kiewik en Robert Didden

Handboek LVB en verslaving & Casusboek LVB en verslaving

Het Handboek verslaving en licht verstandelijke beperking is een praktisch handboek voor de professional dat het stevige theoretische fundament biedt waar deze complexe en specifieke problematiek om vraagt. Deze geheel herziene opvolger van Iedereen gebruikt toch (2012), bevat de nieuwste bevindingen op het gebied van verslaving en licht verstandelijke beperking. Gelijktijdig verschijnt een casusboek met uiteenlopende interessante voorbeelden uit de praktijk, inclusief interventie(s), tips en valkuilen. Psychiater Joanneke van der Nagel en orthopedagoog Marion Kiewik zijn werkzaam in de verslavings- en verstandelijk gehandicaptenzorg en doen wetenschappelijk onderzoek. Robert Didden, gz-psycholoog, is als bijzonder hoogleraar Verstandelijke beperking, Leren en Gedrag verbonden aan de Radboud Universiteit. isbn 9789024404940, nur 777, € 32,50, s-titel, mei, 368 pp, 16 x 24 cm, paperback, e-book: isbn 9789024404964, € 19,50 isbn 9789024404957, nur 777, € 24,95, w-titel, mei, 180 pp, 14 x 21 cm, paperback, e-book: isbn 9789024404971, € 14,95

Hoe kan de behandelaar zorgen voor hoop en wat kan deze doen om het contact te optimaliseren wanneer er sprake is van suïcidaal gedrag? Het aangaan van contact met suïcidale cliënten is voor behandelaars lastig en spannend, vooral wanneer de mogelijkheid tot contact beperkt wordt. Bijvoorbeeld bij psychiatrische problematiek, demotivatie of een gebrek aan vertrouwen. In crisisgesprekken is het bieden van hoop belangrijk. De behandelaar doet dit onder meer door het creëren van openheid, het tonen van empathie en door samen met de cliënt te werken aan een zinvol en haalbaar doel zonder dat er direct wordt ingegrepen. In oplossingsgerichte gespreksvoering staan de cliënt en zijn doel centraal. Deze methodiek vormt de leidraad voor (crisis)gesprekken met cliënten die niet meer willen leven. Suïcidepreventie geeft de gz-professional oplossingsgerichte tips die rechtstreeks te vertalen zijn naar de praktijk.

René den Haan is werkzaam als gz(geronto)psycholoog en als docent. Samen met Bannink heeft hij al meerdere titels uitgebracht op het gebied van oplossingsgerichte therapie. Fredrike Bannink heeft een praktijk voor therapie, training, coaching en mediation in Amsterdam en is vooraanstaand auteur in binnen- en buitenland.

isbn 9789024404988 nur 777, € 24,95 w-titel, mei 224 pp, 14 x 21 cm paperback e-book: isbn 9789024404995 / € 14,95

ps y c h o l o g i e e n ps y c h i a t r i e

ps y c h o l o g i e e n ps y c h i a t r i e

9

789024 404957 >

9

789024 404940 >

Suïcidepreventie

41


Hoe kleine keuzes leiden tot grote veranderingen

direct zelf aan de slag!

789024 405763 >

Eet Beweeg Slaap

app kun je

9

Met de handige

Tom Rath

De Nederlandse vertaling van Eat Move Sleep, een boek dat al vele lezers inspireerde een gezondere levensstijl aan te nemen. Inclusief handige app waarmee adviezen direct in praktijk kunnen worden gebracht. Eens in de zoveel tijd verschijnt er een boek dat verandert hoe je elke dag denkt, voelt en handelt. Eet Beweeg Slaap van bestsellerauteur Tom Rath is zo’n boek: het zal de komende jaren je gezondheid en je leven verbeteren. Het geeft je het gevoel dat gezonder leven voor iedereen nú haalbaar is. Eet Beweeg Slaap is een overtuigend pleidooi voor een goede nachtrust en voor het zoeken van een goede balans tussen eten, bewegen en slapen. Als je beter slaapt, heb je minder behoefte aan eten dat slecht voor je is, voel je je fitter, ga je automatisch meer bewegen en dan slaap je ook weer beter. Met elke hap die je neemt, maak je betere keuzes. Je zult een stuk meer bewegen dan je nu doet. En je zult beter slapen dan je in jaren gedaan hebt. Meer dan een boek is Eet Beweeg Slaap een nieuwe manier van leven.

PROMOTIE • Campagne via social media • Leesexemplaren en POS-materiaal beschikbaar

‘A passionate and practical guide to how to live better and longer. Eat Move Sleep will change your life. It might also save it.’ s i r k e n ro b i n s o n , a u t e u r va n t h e e l e m e n t ‘One of the most successful nonfiction writers of his generation, Tom Rath has produced a blockbuster book that offers readers deep insights alongside specific actions. Eat Move Sleep is a transformative work.’ da n i e l h . p i n k , a u t e u r va n d r i v e   e n to s e l l i s h u m a n

42

isbn 9789024405763

maart

13,5 x 21 cm

nur 860

Eat Move Sleep

paperback

€ 22,50

vertaling Tijmen Roozenboom

a-titel

200 pp

Tom Rath is onderzoeker, auteur en filmmaker die de rol van menselijk gedrag in het bedrijfsleven, gezondheid en welzijn bestudeert. Hij wordt gezien als een van de grootste denkers en non-fictieschrijvers van zijn generatie. Hij is auteur van zes boeken, waaronder Strengths finder 2.0, How full is your Bucket? en Eat Move Sleep en heeft meer dan zes miljoen exemplaren verkocht.

meer dan 6 miljoen exemplaren verkocht

management en coaching

management en coaching

‘A wonderful book you can’t stop reading. Your health I.Q. will never be the same.’ pat r i c k l e n c i o n i , a u t e u r v a n d e v i j f f r u s t r at i e s v a n t e a m w o r k

43


9 789024 406357 >

Mischa Coster

Zeg het met emoji

Overtuigen en beïnvloeden met

Een must-read voor iedereen die emoji met meer impact en succes wil leren gebruiken, zowel zakelijk als privé. ‘Dit heb ik altijd willen weten! Super toepasbaar!’

44

isbn 9789024406357

a-titel

12 x 17,5 cm

nur 801

maart

paperback

€ 14,99

144 pp

Mischa Coster is mediapsycholoog en Chief Psychology Officer bij Grey Matters, een adviesbureau dat organisaties helpt om inzichten uit de psychologie toe te passen. Hij richt zich op vraagstukken op het raakvlak van online media, psychologie, techniek en gedragsverandering. Mischa Coster is gastdocent op diverse universiteiten en wordt vaak gevraagd om lezingen te verzorgen bij verschillende bedrijven en overheden in binnen- en buitenland.

PROMOTIE • Campagne via Facebook en Twitter • Etalagematerialen beschikbaar

management en coaching

management en coaching

Onderzoek wijst uit dat tachtig procent van de mensen emoji gebruikt op zijn smartphone. Jij ook? Emoji vormen de snelstgroeiende – universele – taal in onze maatschappij. Steeds vaker duiken ze ook op in zakelijke communicatie, maar wat voor effect hebben emoji? Hoe gebruik je ze effectief? Volgens mediapsycholoog Mischa Coster is er voor iedereen die dagelijks emoji gebruikt nog veel te winnen. In Zeg het met emoji gaat de auteur in op vele vragen. Wat is de eigenlijke betekenis van de verschillende emoji? Zijn emoji voorbehouden aan jongeren? Zwakken emoji een boodschap af? Wat kunnen emoji betekenen voor marketing en webcare? En klopt het dat emoji in het buitenland allang zijn ingeburgerd? De auteur geeft daarnaast praktische tips en trucs, zodat je na het lezen van het boek niet meer zonder emoji wilt communiceren.

45


789024 405794 >

9

9

789024 40 5800 >

46

isbn 9789024405794 nur 808, € 16,90 w-titel, augustus 638 pp, 12 x 19 cm scheurkalender inclusief gratis digitale kalender en app

Michiel Cobben

Scheur je los in 2018

Werk ze!

Al zestien jaar een bestseller! De Coachingskalender is ook in 2018 weer je trouwe dagelijkse metgezel op bureau en keukentafel.

365 dagen lang verrassende adviezen, heldere inzichten en frisse relativeringen om je werk nog leuker te maken!

Scheur jezelf en anderen los uit denken dat vastzit. Dat is al jaren het motto van de Coachingskalender. Houdt de geest soepel en levert inspiratie, zowel op het werk als thuis, serieus én met een knipoog. Dé manier om op de hoogte te blijven van nieuwe trends en beproefde inzichten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, coaching en organisatieverandering. Ook in 2018 biedt de kalender zes keer per week een uitspraak die je in beweging zet. Achter op elk blaadje staan verrassende zienswijzen, creatieve opdrachten, speelse reflecties en inspirerende verhalen. Voor iedereen die coacht, gecoacht wordt of geen coach meer kan zien. Al jarenlang een populair geschenk!

Deze derde editie van de Managementkalender biedt dagelijks inspiratie op het gebied van management, marketing, sales, consultancy, HR en meer. Met elke vrijdag een VRIJMIBO Game – een teambuildingsspel voor tijdens de vrijdagmiddagborrel – en elk weekend een bespreking van een managementboek dat je gelezen moet hebben. Voor wie geen budget losgepeuterd krijgt om een MBA-opleiding te volgen, geen zitvlees heeft om elke week een boek te lezen, geen tijd om elke dag een seminar te bezoeken en geen zin om alle netwerkborrels af te lopen. Werk ze in 2018!

Coachingskalender 2018

Aty Boers is partner bij Valuebridge en trainer en adviseur op het gebied van mens, merk en proces. Ze schrijft de kalender samen met een team van auteurs.

Managementkalender 2018

Michiel Cobben adviseert mensen en organisaties over hun verkoopstrategie. In zijn boek Verhoog je Gunfactor (2011) maakt hij duidelijk hoe belangrijk het is dat klanten je goedgezind zijn en laat hij zien hoe je jouw ‘gunfactor’ in zeven stappen kunt verhogen.

isbn 9789024405800 nur 801, € 14,90 a-titel, augustus 638 pp, 12 x 19 cm scheurkalender

management en coaching

management en coaching

Inclusief gratis digitale kalender en app

Aty Boers

47


789024 40484 1 >

9

9

789024 406876 >

Judith Tielen en Roel Wolbrink

Allard Droste

Jouw persoonlijke merk in 8 stappen

Durf jij de vaste structuur los te laten en anders te gaan werken? Het kan eenvoudig!

Denk je na over een volgende carrièrestap? In acht overzichtelijke stappen leer je met 101% IK™ hoe je kunt zorgen dat anderen eerder voor jou kiezen.

Is jouw werkomgeving weinig inspirerend? Viert bureaucratie hoogtij? Is vergaderen van alledag en worden beslissingen maar moeilijk genomen? Werkt ieder voor zich en is het niet duidelijk waar het bedrijf naartoe wil? Is controle belangrijker dan ondernemen?

101% ik™

48

isbn 9789024404841 nur 801, € 20,00 w-titel, januari 144 pp, 21 x 14 cm paperback

Judith Tielen is zelfstandig adviseur van bedrijven en (zorg)organisaties over hun positionering en strategie. Daarnaast is ze VVD-gemeenteraadslid in Utrecht en coauteur van Businessplan op een A4. Roel Wolbrink is oprichter van maatpakkenatelier New Tailor, geeft trainingen over zelfpositionering, etiquette, stijl, imago en klantgerichtheid. Hij is auteur van Businessetiquette 3.0 en coauteur van de bestseller Het Blauwe Boekje – Stijlgids over manieren, eten, drinken en kleding.

Het kan anders. In dit boek lees je hoe ondernemer Allard Droste op geheel eigen wijze de onorthodoxe managementstijl van de Braziliaanse Semco een Hollands tintje geeft. Anders werken begint met een gedeelde droom, die het team beleeft alsof hij al is gerealiseerd. Weg met afdelingen, functieprofielen, beoordelingsgesprekken, werktijden of autorisatieschema’s. Wat blijft is een open cultuur waarbinnen ieder op zijn eigen wijze tot zijn recht kan komen. Het resultaat: meer werkplezier, extreem laag ziekteverzuim, geweldige teamspirit en fantastische langetermijnresultaten.

Allard Droste inspireert als ondernemer en professioneel dromer. De afgelopen tien jaar heeft hij een bureaucratisch bedrijf omgetoverd tot een zelfsturende en gemotiveerde werkomgeving die winst maakt. Met prijzen als de Metaalunie award, VNO-NCW Nieuwe Helden of FD Gazelle als gevolg. De succesfactoren past hij ook toe als investeerder, coach en spreker.

isbn 9789024406876 nur 801, € 22,50 w-titel, februari 176 pp, 13,5 x 21 cm paperback inclusief gratis e-book

management en coaching

management en coaching

Een opsomming van je diploma’s en werkervaring is niet meer voldoende om jouw (toekomstige) klant of werkgever voor jou te laten kiezen. Om gevraagd te worden voor leuke klussen of om promotie te maken, moet je worden opgemerkt tussen al die andere unieke medewerkers en zzp’ers. Je moet je kortom als een sterk merk profileren. Judith Tielen en Roel Wolbrink verzamelden businessmodellen die veel gebruikt worden bij merk- en strategieopdrachten en loopbaanvraagstukken. Aan de hand van acht stappen leggen ze uit hoe je inzichten uit merkmanagement kunt toepassen op je eigen leven. Met herkenbare praktijkvoorbeelden van andere gewone en buitengewone Nederlanders die je hierin voorgingen.

Semco in de polder

49


9

De 10 principes van Leanteamcoaching

Zelforganiserend verbeteren in praktijk

789024 406678 >

Aty Boers en Marijke Lingsma

Of we het nu de ‘gekantelde’, ‘verdraaide’, ‘cyane’, ‘lerende’ of ‘agile’ organisatie noemen, het komt op hetzelfde neer: de manier waarop organisaties veranderen, wijzigt. De 10 principes van Leanteamcoaching biedt handvatten om de nieuwe verandertrajecten vorm te geven.

50

isbn 9789024406678

w-titel

15 x 23,5 cm

nur 801

september

paperback

€ 24,90

180 pp

inclusief gratis e-book

Aty Boers is organisatiekundige, coach en trainer met ruime ervaring in grote verandertrajecten. Ze is medeoprichter van Valuebridge dat organisaties ondersteunt bij het realiseren van betekenisvolle transities. Marijke Lingsma is directeur van Coachboulevard, aanbieder van erkende leergangen over systeemgerichte en progressiegerichte individuele, team- en praktische organisatiecoaching. Beiden schreven diverse succesvolle (coachings)boeken.

management en coaching

management en coaching

In de 21ste eeuw is veranderen niet meer het eenmalig doorlopen van een transitie op weg naar een nieuwe eindsituatie, maar het structureel vergroten van het aanpassingsvermogen. Het onderscheid tussen de harde en de zachte kant van veranderen verdwijnt hierbij. Het gaat om resultaat én om afstemming, om groei in volwassenheid qua samenwerking én om procesvolwassenheid. Niet na elkaar, maar tegelijkertijd en continu. Voor mensen die willen bouwen aan dergelijke organisaties met een groot lerend vermogen vraagt dit om een andere manier van kijken, zodat ze de juiste interventies kunnen gebruiken voor het in gang zetten en houden van dergelijke bewegingen. De 10 principes van Leanteamcoaching biedt heldere denkmodellen en handvatten, gebaseerd op jarenlange ervaring met vernieuwende benaderingen in teamcoaching, procesverbetering en organisatieontwikkeling die samenkomen in leanteamcoaching.

51


789024 40 5893 >

789024 40 58 17 >

9

9

‘Luhmanns heldere en geestige analyses beloven de lezer niet dat ze alle zorgen rond bazen, medewerkers en collega’s wegnemen. Maar hij wil hen zo ver brengen dat ze hieruit hun conclusies kunnen trekken.’ f r a n k f u rt e r a l lg e m e i n e zeitung

Niklas Luhmann

De nieuwe baas

Peter Fijbes

Angstcultuur

52

isbn 9789024405893 nur 801, € 15,00 w-titel, maart Der Neue Chef vertaling Huub Stegeman 120 pp, 12,5 x 20 cm gebonden

Deze spitsvondige en actuele Der Spiegel-bestseller praat de lezer – nieuwe baas, oude baas of ondergeschikte – bij over het intrigerende onderwerp van troonsopvolging binnen bedrijven.

Waarom worden mensen bang in organisaties? In dit eerste Nederlandstalige boek over angstcultuur wordt antwoord gegeven op deze vraag en worden oplossingen aangereikt.

Elke organisatie ervaart een zekere schok wanneer een nieuwe manager of directeur het stokje gaat overnemen. Geroddel bij de koffieautomaat, jacht op nieuwtjes – onzekerheid troef. En is de nieuwe baas benoemd, dan doen zich andere problemen voor, zoals wanneer deze ‘van boven’ moet leiden, maar ‘van onderaf’ moet worden ingewerkt. Niklas Luhmann neemt de relatie tussen leidinggevende en ondergeschikten onder de loep en laat zien wat deze compliceert: communicatieproblemen, profileringsdrift en botsende morele opvattingen. De schaduw van de voorganger kan hardnekkig zijn, de invloed van kliekjes moeilijk te doorbreken. ‘Onder-zicht’ is hier de sleutel, en tact het belangrijkste middel om een doel ​​ te bereiken.

In de media verschijnen steeds meer berichten over (vermeende) angstculturen bij organisaties. Niemand wil bang zijn voor zijn baas of collega’s. Bovendien is berichtgeving over een angstcultuur zeer schadelijk voor een organisatie. Het imago lijdt eronder, wat mogelijk commerciële gevolgen heeft. Wanneer kun je met recht spreken van een angstcultuur in een organisatie? Angstcultuur geeft een duidelijke definitie van de term, behandelt het ontstaan en de gevolgen ervan, en mogelijke preventie en interventie. Managers, leiders en organisatieadviseurs worden aan de hand van praktijkvoorbeelden, casussen en zelftests handvatten geboden om het ontstaan van zo’n cultuur te voorkomen of in te grijpen als het al zover is.

Niklas Luhmann (1927-1998) was een Duits socioloog. Hij wordt gerekend tot een van de grondleggers van de theorie van sociale systemen, de sociologische tak van de algemene systeemtheorie.

Peter Fijbes is organisatieadviseur. In zijn dagelijkse werk heeft hij direct te maken met de effecten van groeps- en organisatieculturen waar angst en wantrouwen de boventoon voeren. Hij ondersteunt nieuwe groepen om in een vroeg stadium de samenwerking zodanig vorm te geven dat angst niet kan postvatten in de cultuur.

isbn 9789024405817 nur 801, € 22,50 w-titel, mei 180 pp, 15 x 23 cm paperback inclusief gratis e-book

management en coaching

management en coaching

Bewaak de balans tussen uitdaging en intimidatie

53


7890 24 4048 10 >

9

9

789024 404827 >

Nicoline Mulder

77 werkvormen voor projectmanagement

Agnes Willenborg en Wina Smeenk

Shake it!

Een Design Thinking-spel voor innovatie en transformatie

54

isbn 9789024404810 nur 801, € 29,99 w-titel, maart 224 pp, 17 x 24 cm paperback inclusief gratis e-book

Dit was er nog niet: een boek met concrete werkvormen voor complex projectmanagement. Het boek is een praktische aanvulling op Valuebased Project Management, dat is verkozen tot het beste boek over organisatieadvies van 2013.

Denken als een kunstenaar, architect of ontwerper om complexe vraagstukken op te lossen: dat is ‘design thinking’. Designdenken wordt steeds vaker ingezet voor het aanpakken van bedrijfsmatige, organisatorische of sociale vraagstukken.

De projecten van vandaag de dag hangen samen met talloze ontwikkelingen en steeds meer disciplines. Complexiteit alom. Complexe projecten in een dynamische wereld vragen om een aanpak waardoor je kunt omgaan met chaos en onvoorspelbaarheid. Chaordisch Projectmanagement (waar chaos en orde tegelijkertijd bestaan) gebruikt de complexiteit om een project robuuster te maken, de organisatie flexibeler en de omgeving geliefd. Het is een aanpak vanuit een perspectief van creatie. Naast de theoretische onderlegger van de aanpak (Value-based Project Management) bieden deze 77 werkvormen voor zelfs de meest wanhopige projectleider of opdrachtgever houvast in de chaos.

Shake it! is een praktisch Design Thinking-spel voor managers, ondernemers, trainers, coaches en docenten die met hun team of organisatie snel tot innovatieve ideeën voor verandering willen komen. Shake it! helpt op een frisse manier naar bedrijfsmatige, organisatorische of sociale uitdagingen te kijken en legt uit hoe designdenken en -doen ingezet kan worden om tot verrassende inzichten te komen. Ongeacht de context waarin het te ‘shaken’ vraagstuk speelt, levert het spel gezamenlijke ideeën en acties op. Denk aan nieuwe strategieën, manieren van samenwerken, veranderingsprocessen en innovaties. Bovenal brengt Shake it! inspiratie, energie en plezier. Iedereen kan aan de slag!

Nicoline Mulder is zelfstandig ondernemer, verbonden aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) en aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Daarnaast is ze auteur van onder meer Value-based Project Management en De kleine prinses en de chaos in het project.

Agnes Willenborg en Wina Smeenk zijn ervaren Design Thinking-professionals. Ze passen de principes van design al jarenlang toe. In hun praktijk begeleiden ze mensen en organisaties bij verandering en innovatie. Overtuigd van de kracht van designdenken en -doen hebben zij Shake it! ontwikkeld om Design Thinking toegankelijk te maken voor eenieder die zich voor complexe uitdagingen gesteld ziet.

isbn 9789024404827 nur 801, € 28,50 w-titel, april 100 pp, 13,5 x 21 cm paperback met 50 losse kaarten

management en coaching

management en coaching

Voor houvast ten tijde van orde en chaos in complexe projecten

55


789024 406692 >

9

9

789024 40 583 1 >

Kenneth Blanchard en Claire Díaz-Ortíz

Margreet Steenbrink en Miriam Oude Wolbers

Mentoring als geheim ingrediënt voor succes

Hoe organisaties succesvol blijven door de inzet van coaching

Bestsellerauteur Kenneth Blanchard schrijft samen met Claire Díaz-Ortíz, Twitter-executive van het eerste uur, de ultieme gids voor het realiseren van ijzersterke mentorrelaties.

Een onmisbaar boek voor managers die hun organisatie willen laten groeien met behulp van coaching.

De One Minute Mentor

56

isbn 9789024406692 nur 801, € 17,99 w-titel, juni One Minute Mentoring 112 pp, 15 x 23 cm paperback

Kenneth Blanchard is Chief Spiritual Officer van zijn Ken Blanchard Companies, bestsellerauteur en veelgevraagd spreker. Claire Díaz-Ortíz stond mede aan de wieg van Twitter.

Een bloeiende, gezonde en zich ontwikkelende organisatie, dat willen de meeste leiders. Maar hoe versterk je als manager het potentieel van je mensen en dat van jezelf? Dit boek schetst de uitdagingen waarmee leiders zich geconfronteerd zien en de rol die coaching daarin kan spelen. Het geeft managers zicht op wat coaching kan bieden voor de ontwikkeling van mensen in organisaties, wat een geschikte coach is, hoe je die vindt enzovoort. Tevens komen veelvoorkomende coachingsthema’s aan bod, zodat de lezer zicht krijgt op de meerwaarde van coaching en op het verloop van een coachingstraject. De meeste boeken over coaching zijn bedoeld voor mensen die willen leren coachen. Dit boek is juist bestemd voor diegenen die coaching willen inzetten, voor zichzelf of voor een werknemer.

Margreet Steenbrink en Miriam Oude Wolbers werken beiden als coach, trainer en adviseur. Beiden combineren coachingexpertise en bedrijfservaring. Beiden zijn actief (geweest) als bestuurslid van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO).

isbn 9789024405831 nur 801, € 22,50 w-titel, september 140 pp, 15 x 23 cm paperback inclusief gratis e-book

management en coaching

management en coaching

Hoewel de meeste mensen een positief beeld hebben bij mentoring, weet bijna niemand hoe het precies werkt en waar je überhaupt een mentor vandaan haalt. Daar komt nog bij dat veel potentiële mentors denken dat ze er geen tijd voor hebben of de vaardigheden missen. In De One Minute Mentor reiken Blanchard en Díaz-Ortíz de lezer een systematische benadering aan voor een generatieoverbruggende vorm van mentoring. Aan de hand van parabels legt Blanchard uit waarom het tot stand brengen van doeltreffende communicatie en van relaties tussen generaties onderling een geweldige kans kan zijn voor zowel bedrijven als individuen. De One Minute Mentor onthult waarom mentoring hét geheime ingrediënt is voor zowel persoonlijk als zakelijk succes.

Coaching werkt!

57


Michiel van Yperen, Chris Roorda en Sophie Buchel 789024 406548 > 9

Ondernemen voor transitie introduceert de transitieaanpak als manier om ruimte te maken voor fundamentele verandering. Het laat zien hoe koplopers een cruciale rol spelen in de transitie naar een nieuw tijdperk waarin ondernemen anders én beter kan. Een toekomst waarin schoon, mensvriendelijk en winstgevend ondernemen normaal is. Geïllustreerd met inspirerende verhalen uit diverse sectoren biedt dit boek lessen en praktische handvatten aan bestuurders, procesbegeleiders, ondernemers en veranderaars voor het versnellen en richting geven van transities. Zodat de koplopers van nu de trendsetters van straks zullen blijken.

789024 40 5879 >

Ruimte maken voor fundamentele vernieuwing

9

Ondernemen voor transitie

Michiel van Yperen is senior projectleider bij MVO Nederland. Chris Roorda en Sophie Buchel zijn als onderzoeker en adviseur verbonden aan DRIFT. Erik de Haan

Teamcoaching

isbn 9789024405879, nur 801, € 22,50, w-titel, januari, 168 pp, 13,5 x 21 cm, paperback, inclusief gratis e-book

Gezamenlijke reflectie als motor voor prestatie

Hoe houd je een team in toom? Tips en tools voor coaches en teamleiders om de slagvaardigheid, creativiteit en resultaatgerichtheid van hun team te vergroten.

management en coaching

w-titel, maart 128 pp, 21 x 14 cm paperback inclusief gratis e-book

Prof. dr. Erik de Haan is directeur van het Ashridge Centre for Coaching en hoogleraar organisatieontwikkeling & coaching aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij adviseert bestuurders van universiteiten en multinationale ondernemingen. Hij is tevens psychodynamisch psychotherapeut en schreef meer dan honderdvijftig artikelen en elf boeken.

Praktisch projectmanagement 1 is een degelijke, complete leidraad bij het opzetten en realiseren van allerlei typen projecten. Het boek geeft antwoorden op alle mogelijke vragen rond projectmanagement. Al vele jaren onderscheidt Praktisch projectmanagement 1 zich door de praktische benadering, waarbij stapsgewijs de levenscyclus van een project wordt gevolgd, en door de heldere schrijfstijl. In deze vierde, herziene druk zijn de nieuwste inzichten en methodieken verwerkt. Daarnaast zijn veel handige tips toegevoegd die je helpen effectief om te gaan met valkuilen die je in de praktijk tegenkomt. Ten Gevers is voormalig directeur van het trainings- en adviesbureau NIMO en coauteur van verschillende boeken voor projectmanagers en opdrachtgevers. Tjerk Zijlstra was senior trainer/adviseur bij NIMO en is inmiddels gepensioneerd. isbn 9789024406340, nur 801, € 25,99, s-titel, maart, vierde druk, 192 pp, 17 x 24 cm, paperback

management en coaching

nur 808, € 20,00

Handleiding bij het voorbereiden, realiseren en beheersen van projecten

789024 406340 >

58

isbn 9789024406548

Praktisch projectmanagement 1

9

De zin van teamcoaching is overduidelijk: door teams te laten reflecteren, gaan de prestaties omhoog en neemt het wederzijds begrip van de teamleden toe. Bovendien verbeteren relaties en motivatie binnen het team. Dit praktische en overzichtelijke boek gaat over teamcoaching in brede zin: van eenvoudige teamcoachingsklussen tot de meer uitdagende, van teams van professionals tot executive teams. De puntsgewijze benadering van de materie maakt dit een handig opzoekboek, dat kan dienen als eerste hulp bij teamcoaching of als handig geheugensteuntje voor degenen die coaching ‘erbij’ moeten doen. Het biedt een mooie verzameling tips, tools en technieken om de gezamenlijke capaciteit van teams te versterken en prestaties te verbeteren.

Ten Gevers en Tjerk Zijlstra

59


7890 58 758026 > 9

Van auteur Eric Tiggeler verschijnen drie herzieningen van delen uit de succesvolle ‘Check je’-reeks.

Check je tekst Stappenplan en checklists om snel beter te schrijven

9

7890 58 758002 >

Het schrijven van scripties, werkstukken en rapporten is een omvangrijke klus, waarmee het vaak lastig is een begin te maken. Ook het greep houden op de tekst kan problemen opleveren. Toch kun je het schrijven van zo’n tekst goed onder de knie krijgen. Check je tekst biedt hierbij een goede hulp: een handige afvinklijst die je stap voor stap helpt bij het schrijven, controleren en verbeteren van je tekst. Daarnaast kent het boek een praktische opbouw, met veel voorbeelden, tips en nog meer checklists. isbn 9789058758026, nur 624, € 16,50, a-titel, maart, vierde druk, 116 pp, 13 x 19,5 cm, paperback, e-book: isbn 9789058758033, € 10,99

Check je brief Stappenplan en checklists voor betere brieven en e-mails In zakelijke correspondentie wil je je boodschap duidelijk overbrengen. Om een goede brief of e-mail te schrijven moet je dus weten hoe de ontvanger je tekst zal lezen. Check je brief biedt een snelle en efficiënte manier om lezersgerichte brieven en e-mails te schrijven. In zes korte stappen werk je toe naar een effectieve tekst. isbn 9789058758002, nur 624, € 16,50, a-titel, mei, tweede druk, 128 pp, 13 x 19,5 cm, paperback,

P r o f e ss i o n e l e va a r digheden

9

7890 58 757975 >

e-book: isbn 9789058758019, € 10,99

60

Check je beleidstekst Beter schrijven voor beleid in acht stappen Een toegankelijke beleidstekst schrijven is een lastige klus. Dat komt niet alleen doordat vaak behoorlijk complexe onderwerpen worden behandeld, maar ook doordat lezers in weinig tijd goed geïnformeerd willen worden. De kunst is een tekst te schrijven die aan alle vereisten voldoet. Maar hoe bedien je de lezers optimaal, hoe kom je snel to the point en hoe bereik je het bedoelde effect? In zeven korte stappen werk je met Check je beleidstekst toe naar een informatieve en overtuigende tekst. isbn 9789058757975, nur 624, € 15,50, a-titel, februari, tweede druk, 100 pp, 13 x 19,5 cm, paperback, e-book: isbn 9789058757982, € 10,99

Eric Tiggeler is tekstschrijver, websitebouwer en ontwikkelaar van communicatietrainingen voor het Taalcentrum-VU.


Contact Boom uitgevers Amsterdam Prinsengracht 747-751 1017 JX Amsterdam Postbus 15970 1001 NL Amsterdam T +31 (0)20 520 01 20 F +31 (0)20 625 33 27 E info@bua.nl Manager marketing en sales Kirsten Schreij T +31 (0)20 215 10 76 M +31 (0)6 308 659 75 E k.schreij@bua.nl

Marketing Hoofd marketing, communicatie en PR Ankie Lok T +31 (0)20 524 45 18 M +31 (0)6 536 388 59 E. a.lok@bua.nl Filosofie Erica van ’t Leven T +31 (0)20 520 01 29 E e.vantleven@bua.nl Geschiedenis Wille Brusse T +31 (0)20 520 01 30 E w.brusse@bua.nl

Sales manager boekhandel Laura Kemmink T +31 (0)20 521 81 41 M +31 (0)6 294 666 93 E l.kemmink@bua.nl

Psychologie en psychiatrie Lisanne Roorda T +31 (0)20 215 10 77 E l.roorda@bua.nl

Verkoop binnendienst Claudia Seppen T +31 (0)20 524 45 06 E c.seppen@bua.nl

Management en coaching Martine Siemons T +31 (0)20 521 89 34 E m.siemons@bua.nl

Commercieel manager Teun Rienstra T +31 (0)20 524 45 03 M +31 (0)6 212 461 47 E t.rienstra@bua.nl

Taal Zoë van Batenburg T +31 (0)20 520 01 26 E z.vanbatenburg@bua.nl Hoger onderwijs Suzanne De Jagher T +31 (0)20 521 81 78 E s.dejagher@bua.nl

w w w. b u a . n l

Distributie Nederland CB Postbus 125 4100 AC Culemborg T +31 (0)345 47 59 11 F +31 (0)345 47 53 43 E info@cb-logistics.nl e-Distributie Titelive / ePagine Rue de la Terre à Briques, 6 7522 Marquain (Tournai) België T +32 (0)69 89 00 00 E info@epagine.be Bestelling en distributie Vlaanderen CB Vlaanderen T +32 (52)45 69 40 F +32 (52)45 69 50 E info@cb-logistics.be

De prijzen en de omvang van de boeken uit deze aanbieding zijn vastgelegd onder voorbehoud van wijzigingen bij verschijnen.

Boom uitgevers Amsterdam - Voorjaar 2017  

Vind de nieuwe titels van de voorjaarsaanbieding 2017 van Boom uitgevers Amsterdam in deze catalogus. Inspirerende boeken die je kennis verg...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you