Page 1


DÜrr-ül Mearif - Rauf Ahmed Muceddidi  

Dürr-ül me’ârif (Dürr-ül me’ârif) kitâbı, îmân, ilm, ahlâk ve tesavvuf bilgilerinden bahsetmekdedir. İsmin ma’nâsı (ma’rifetler-yüksek bilgi...

DÜrr-ül Mearif - Rauf Ahmed Muceddidi  

Dürr-ül me’ârif (Dürr-ül me’ârif) kitâbı, îmân, ilm, ahlâk ve tesavvuf bilgilerinden bahsetmekdedir. İsmin ma’nâsı (ma’rifetler-yüksek bilgi...

Advertisement