Allshoes Duurzaamheidsverslag 2021

Page 1

A L L S H O E S

S A F E T Y

F O O T W E A R

Duurzaamheidsverslag 2021


Over dit verslag Dit is ons allereerste duurzaamheidsverslag. En dat willen we natuurlijk meteen goed doen. Daarom houden we in de verslaglegging de standaard van het Global Reporting Initiative (GRI) aan. GRI is een algemeen aanvaard systeem voor duurzaamheidsverslaggeving dat ervoor zorgt dat bedrijven op eenduidige wijze rapporteren. Dit voorkomt dat bedrijven alleen rapporteren over de zaken die hen ten goede komen. Dit verslag heeft betrekking op de periode van 1 januari 2021 tot 31 december 2021. Aangezien dit ons eerste duurzaamheidsverslag is, hebben we ook enkele ontwikkelingen van vóór 2021 beschreven. Gaat het om een project of ontwikkeling uit een ander tijdvak dan de eerder genoemde verslagperiode, dan staat dit in de tekst aangeven. Heb je een vraag of opmerking over het verslag, neem dan contact met ons op via sustainability@allshoes.eu.

allshoes-safety-footwear allshoes.eu


2021 in cijfers

4200

130 inzamellocaties voor gebruikte veiligheidsschoenen via de Circular Footwear Alliance

gebruikte veiligheidsschoenen ingezameld voor de Circular Footwear Alliance

Reductie CO2 Alle veters 100% gerecycled PET1

>700.000

verkochte paren

3 - Allshoes Sustainabilty Rapport

500

Meer dan 500 paar schoenen gedoneerd aan goede doelen

55%

• Scope 1 en 2: 12,5% (t.o.v 2018) • Scope 3: 1,2% (t.o.v 2020)

50% van het wagenpark elektrisch

van het afval gerecycled

89%

van schoenenproducenten gevestigd in Europa

1

Met uitzondering van Reebok Work


Inhoudsopgave 6

Openingswoord van de Managing Director

8

Ontwikkelingen in de markt

6

10 De organisatie 11 Over Allshoes Safety Footwear 15 Onze merken 16 Onze waarden 17 Bunzl 18 Duurzaamheid bij Allshoes 19 Organisatiestructuur 20 Onze duurzaamheidsstrategie 20 CO2-reductie 21 Circulariteit 22 Verantwoorde handel 24 In gesprek met Allshoes Sustainability & Innovations Manager Jan Arts 26 Sustainable Development Goals

4 - Inhoud

27 Better materials & design 28 Duurzame materialen 34 Productkwaliteit 36 Ondersteuning bij productkeuze en onderhoud 37 Ontwerp voor recycling

10 18

27

40 Sustainable operations 41 Vermindering van CO2-uitstoot 46 Energie 48 Transport 51 Reductie van verpakkingsmateriaal en afval 54 Close the loop 55 Circulariteit 55 Circular Footwear Alliance 56 Chemelot Innovation and Learning Labs

40 54


57

57 Supporting people 58 Arbeidsomstandigheden 61 Een transparante keten 62 Welzijn van Allshoes medewerkers 64 Driving change 65 Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid 65 Smart Safety Shoe 66 Shoe as a service 66 Koploper MVO Nederland 67 Transparante marketing en communicatie 68

64

Standaarden en policies

70 Onze wijze van rapportage 72 Materialiteitsmatrix 73 Bijlage 73 Bijlage 1: Toelichting werknemers 74 Bijlage 2: GRI Index

5 - Inhoud

68


O P E N I N G S W O O R D

V A N

D E

M A N A G I N G

D I R E C T O R

Teamgeest, durf en volharding Deze drie kernwaarden reflecteren de manier waarop wij bij Allshoes werken. Hoe relevant en krachtig deze waarden zijn, werd in het jaar 2021 sterk bewezen.

6 - Inhoud / Openingswoord van de managing director


Het afgelopen jaar betekende helaas nog niet het einde van de

klimaatcrisis, ze vereisen allebei een aanpassing van ons

COVID-19 pandemie. Gelukkig bleef de onzekerheid waarmee

gedrag. Dat voelt wellicht enigszins onwennig in het begin,

veel andere sectoren te maken kregen ons bespaard. Waar veel

maar zolang we allemaal een eerste stap zetten krijgen we daar

bedrijven tijdelijk hun deuren sloten, mocht de bouw- en

een gezonde samenleving voor terug.

technieksector grotendeels doordraaien. Mede hierdoor bleef de continuïteit van Allshoes gegarandeerd. Toch kregen ook wij

Bij Allshoes zijn we al enige tijd bezig om de impact van onze

te maken met uitdagingen. Zo zorgde de grondstoffenschaarste

organisatie positief te beïnvloeden. Duurzaamheid is voor ons

voor extra druk op onze productie en logistieke activiteiten. En

dus niets nieuws. Wat wel nieuw is, is de publicatie van dit

door het sluiten van fysieke winkels nam de hoeveelheid online

jaarlijkse duurzaamheidsverslag. De klimaatcrisis vraagt om een

verkopen toe. Door snel te schakelen en soms gedurfde keuzes

grondige aanpak en onderbouwde keuzes. De afgelopen jaren

te maken, hebben we niet alleen schade kunnen voorkomen.

stonden daarom in het teken van het vergaren van data, het

Het is ons zelfs gelukt om een flinke groei te realiseren.

maken van analyses en het opbouwen van een strategie. Nu zijn we zover dat we meer over onze werkwijze kunnen vertellen.

Dat we in een onstuimige periode toch een sterk jaar hebben

Spannend? Ja, absoluut. Want ondanks ons harde werk en

kunnen draaien, is ook zeker te danken aan de mensen

gedegen onderzoek, hebben ook wij nog niet alle antwoorden.

waarmee we werken. Ik ben trots op de volharding waarmee

We zijn er nog niet. Maar met durf, volharding en een

alle Allshoes medewerkers zijn blijven presteren. Met een

gezamenlijke drive komen we een heel eind.

ongekende drive en flexibiliteit hebben zij zich keer op keer weten aan te passen aan nieuwe regels en werkwijzen, zelfs vanuit huis. Samen hebben we de teamgeest hoog weten te houden. Deze flexibiliteit zie ik overigens niet alleen terug binnen Allshoes. Ik denk dat wij als samenleving hebben bewezen een groot adaptatievermogen te hebben. Al voelt de klimaatcrisis wellicht minder tastbaar dan een door een virus besmette

Michiel van Kempen

buurman, toch is er zeker een parallel te trekken. Coronacrisis of

Managing Director Bunzl Safety NL

7 - Inhoud / Openingswoord van de managing director

Michiel van Kempen MANAGING DIRECTOR BIJ BUNZL SAFETY NL

“ Ik ben trots op de volharding waarmee alle Allshoes medewerkers commitment hebben getoond.”


Ontwikkelingen I N

D E

M A R K T

Al meer dan 20 jaar levert Allshoes veiligheidsschoenen die goed passen bij hardwerkend Nederland. Zowel qua comfort als qua stijl. We bieden een breed assortiment dat is afgestemd op allerlei werkomstandigheden. Inmiddels hebben we een sterk netwerk opgebouwd in Nederland, België en Duitsland en leveren we meer dan 700.000 paar schoenen per jaar. Maar naast het leveren van schoenen, hebben we nog meer gedaan. We zagen in dat netwerk een veranderende vraag bij onze distributeurs, grote bedrijven, de overheid en bij werkschoendragers. De vraag naar duurzaamheid.

8 - Inhoud Allshoes/Sustainabilty Ontwikkelingen Rapport


Duurzaamheid is en wordt steeds belangrijker. De consument is zich steeds bewuster van zijn of haar bijdrage aan het verbeteren van de wereld. We zien ook dat een nieuwe generatie werknemers de arbeidsmarkt betreedt: Gen Z. Jongeren met een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor de wereld en het welzijn van mens en dier. Duurzaamheid, inclusiviteit en authenticiteit zijn voor hen belangrijke begrippen. Met daarnaast een toenemende wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid, kan eigenlijk niemand daar meer omheen. Wij niet, maar ook onze klanten niet. Wat onveranderd is gebleven, is het feit dat veiligheid voorop staat. Veiligheid in de breedste zin van het woord. Het vinden

en behouden van de juiste medewerkers kan voor organisaties lastig zijn. Aangezien personeel erg schaars is, is het creëren van fysieke en sociale veiligheid op de werkvloer essentieel. Het op orde hebben van een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) wordt steeds strenger gecontroleerd vanuit de overheid. Ook environmental health & safety (EHS) staat bij veel organisaties hoog op de agenda. We zien een toenemende focus op het voorkomen van fysieke ongelukken door het juiste gebruik van apparatuur en het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Ook het juiste gedrag van werkgevers en

9 - Inhoud / Ontwikkelingen

werknemers zorgt voor werkplezier en het creëren van een veilige werkplek. Een goed paar veiligheidsschoenen kan daaraan bijdragen. Bescherming van de voeten en het bieden van comfort en design dragen bij aan het binden van personeel. En heel belangrijk: het verlaagt uitval door fysieke ongemakken. De COVID-19 pandemie heeft ook gezorgd voor een veranderende vraag vanuit de markt. Nederlanders kochten al veel via het internet. Maar door de lange sluiting van fysieke winkels steeg het aantal online verkopen nog verder. Het aantal logistieke medewerkers nam toe om de groeiende vraag aan te kunnen. Daarnaast zagen we ook een groei in de bouw, omdat veel mensen besloten te investeren in hun eigen huis door te verbouwen. Door het huizentekort en dus het gebrek aan nieuwe, betere woonruimte, maar ook om energiezuiniger te kunnen leven. Ondertussen werd in Nederland volop doorgebouwd om het tekort aan woningen te compenseren. Door de groei van zowel de logistiek en transportsector als van de bouwsector, steeg ook de vraag naar veiligheidsschoenen. Tot slot zagen we het belang van data verder toenemen. In ons bedrijf, maar ook bij leveranciers, klanten en partners. Het wordt steeds makkelijker deze data met elkaar te delen. Doordat ketens met behulp van data transparanter worden, wordt verduurzaming een stuk eenvoudiger.

We zien ook dat een nieuwe groep werknemers de arbeidsmarkt betreedt: Gen Z.

01 - Allshoes Sustainabilty Rapport


Over Allshoes D E

O R G A N I S A T I E

Onze voornaamste taak is het beschermen van voeten op de werkvloer. Allshoes Safety Footwear BV is een groothandel in werk- en veiligheidsschoenen en bijbehorende accessoires, zoals veters, inlegzolen en onderhoudsproducten. Naast het bieden van bescherming, zien we het ook als onze missie om de werkvloer wat stijlvoller te maken. Met een team enthousiaste mensen weten we ervoor te zorgen dat de markt van veiligheidsschoenen constant blijft vernieuwen.

Where Protection meets Style 10 - Inhoud Allshoes/Sustainabilty Over Allshoes Rapport


Where Protection meets Style Moderne veiligheidsschoenen introduceren in een conventionele markt, daar is lef voor nodig. Want bescherming en stijl hoeven elkaar niet uit te sluiten. Stijl is zeer bepalend voor het imago en de uitstraling van al onze producten en merken. Onze nieuwe collecties en modellen passen altijd bij de laatste streetwear trends en zijn voorzien van de nieuwste technologieën.

“Alle ontwikkelingen in de huidige markt vragen om meetbare verduurzaming en daar zet Allshoes ook vol op in.” Als ondernemende datagedreven marketing- en salesorganisatie, bedienen we zowel de B2C als B2B markt. Deze datagedreven mindset zie je ook terug in onze aanpak op het gebied van duurzaamheid. Alle ontwikkelingen in de huidige markt vragen om meetbare verduurzaming en daar zet Allshoes dan ook vol op in. Door te investeren in het meetbaar maken van alles wat we doen, kunnen we onderbouwde en efficiënte keuzes maken. Zo voorkomen we lege spreuken over hoe duurzaam we zijn.

11 - Inhoud / Over Allshoes

Hoofdkantoor Koivistokade 80 1013 BB Amsterdam

Magazijn

Barnsteenstraat 1a 1812 SE Alkmaar


12 - Inhoud / Over Allshoes


De plek van Allshoes in de keten

Winning van grondstoffen

Productie van productonderdelen

Allshoes

Verwerking van grondstof tot materiaal

Distributeur/ Retail

Assemblage van het eindproduct

13 - Inhoud / Over Allshoes

Gebruiksfase

Einde levensduur & recycling


35

Medewerkers

Missie

Actief in

3000m2

Webshops

Duurzaamheidsprogramma sinds 2019

177 Modellen 11 Merken

magazijn

Data-gedreven 14 14 -- Allshoes Inhoud /Sustainabilty Over Allshoes Rapport

6

Hypermodern kantoor in Amsterdam

Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Polen en Frankrijk

Voor elke professional in de bouw, logistiek en transportsector heeft Allshoes het perfecte paar veiligheidsschoenen. Comfort, stijl, duurzaamheid en innovatie gaan daarbij hand in hand. Met onze schoenen kun je laten zien wie je bent.

Stijl & innovatie

Onderdeel van Bunzl sinds 2014


Onze merken Zoveel verschillende professionals, met verschillende beroepen en uiteenlopende eisen waar hun veiligheidsschoenen aan moeten voldoen. En dan heeft eenieder ook nog zijn of haar eigen smaak. Om aan al deze eisen en wensen te kunnen voldoen, zet Allshoes verschillende A-merken in de markt. Redbrick, Mr.Miles en Strövels zijn onze eigen merken. De collecties voor deze merken ontwerpen we zelf, met hulp van onze leveranciers. Daarnaast hebben we voor een aantal merken de (exclusieve) distributierechten in de Benelux: Grisport, Reebok Work, Vismo, Eurofort, ToWorkFor, Sika, Hollandse klomp en Husta2. Met dit brede assortiment aan merken en type schoenen leveren we aan veel sectoren: van werkzaamheden in de bouw tot in het magazijn en van offshorewerkzaamheden tot aan de automotive industrie. De data in dit verslag heeft betrekking op de volgende merken: Redbrick, Mr.Miles, Strövels, Grisport, Reebok Work, Vismo, Eurofort, ToWorkFor en Sika.

2

15 - Inhoud / Over Allshoes

MADE IN

HOLLAND

EUROFORT


Onze waarden

Wat we ook doen, er zijn 3 kernwaarden die continu een rol spelen. Dit kenmerkt de manier waarop we zaken doen.

Teamgeest

Durf

Volharding

niet alleen staan. We werken namelijk elke dag met een team

die in een traditionele markt een safety sneaker durfde te

ons team. Natuurlijk vinden we het leuk om samen met onze

van gedreven mensen. Doordat ieder z’n eigen expertise en

introduceren. We durven dus buiten de lijntjes te kleuren.

klanten en partners nieuwe ideeën te verzinnen. Maar een idee

enthousiasme heeft, helpen we elkaar verder. We motiveren en

Als het misgaat, dan leren we ervan. Maar juist door zaken

zonder uitvoering is en blijft slechts een leuk idee. Bij Allshoes

inspireren elkaar en vinden het belangrijk dat iedereen met veel

soms eens anders aan te pakken, maken we de wereld van

zijn we daarom pas tevreden als nieuwe plannen tot uitvoering

plezier bij ons werkt. Onze mensen zijn het succes van de

veiligheidsschoenen een stukje beter, mooier en leuker.

zijn gekomen en het voor iedereen wat oplevert.

We staan sterk in onze schoenen. En dat komt vooral doordat we

organisatie.

16 - Inhoud / Over Allshoes

Als organisatie kiezen we ons eigen pad. We waren de eerste

Bij Allshoes stappen we altijd door. Deze volharding kenmerkt


Bunzl Allshoes Safety Footwear is sinds 2014 onderdeel van Bunzl plc, een internationale, beursgenoteerde organisatie die maatwerk totaaloplossingen biedt voor B2B klanten. Bunzl plc ondersteunt bedrijven over de hele wereld met een breed assortiment aan niet-handelsgoederen die essentieel zijn voor het succes van een organisatie. Bunzl plc is actief in 32 landen op 5 continenten en heeft meer dan 21.000 werknemers. Met een omzet van €12,4 miljard is ons moederbedrijf zowel financieel als bestuurlijk een sterke en stabiele organisatie. Bunzl plc zet vol in op duurzame ontwikkeling. Met een goede duurzaamheidsstrategie als basis, worden dochterondernemingen gestimuleerd en gefaciliteerd bij het integreren van duurzaamheid in hun dagelijkse bedrijfsvoering. In 2021 lag de nadruk op vier hoofdthema’s: het bieden van duurzame oplossingen, het ondernemen van acties om klimaatverandering tegen te gaan, het creëren van verantwoorde ketens en het investeren in een diverse, inclusieve werkomgeving.

Bunzl plc zet vol in op duurzame ontwikkeling

BELIEVE

De strategie van Bunzl plc is doorvertaald in het maatschappelijk verantwoorde beleid van Bunzl Nederland, de organisatie waaronder de 8 Nederlandse werkmaatschappijen, en dus Allshoes, zijn georganiseerd. Dit beleid heet BELIEVE. Bunzl Nederland organiseert BELIEVE-sessies, waar zusterbedrijven door kennisdeling en samenwerking streven naar het accelereren van duurzame ontwikkeling. Allshoes heeft het BELIEVE-beleid doorvertaald naar een eigen strategie.

17 - Allshoes Sustainabilty Rapport

17 - Inhoud / Over Allshoes


Duurzaamheid B I J

A L L S H O E S

Met onze producten beschermen we elke dag de voeten van duizenden hardwerkende professionals. Maar we dragen ook verantwoordelijkheid voor een groter geheel. Van de materialen die we selecteren voor onze producten tot de partners met wie we samenwerken; het zijn de dagelijkse keuzes die we maken, groot én klein, waarmee we het welzijn van mens en milieu kunnen beïnvloeden.

18 18 -- Allshoes Inhoud /Sustainabilty Duurzaamheid Rapport

Duurzaamheidsvisie 2025 Allshoes veiligheidsschoenen worden op verantwoorde wijze geproduceerd, met een zo laag mogelijke footprint en in lijn met de principes van de circulaire economie.


Een stap vooruit naar een lagere footprint Het duurzaamheidsdenken zit inmiddels diepgeworteld in onze

organisatie, maar vindt zijn oorsprong in 2018. In dit jaar werd er

vanuit een aantal medewerkers de wens uitgesproken om aan de slag te gaan met duurzaamheid. Deze motivatie bleek binnen het gehele

Organisatie structuur

Managing director Bunzl PLC

Sustainability manager Bunzl PLC

Sustainability manager BCE

team te leven. In samenwerking met Stating The Obvious, een

onafhankelijk adviesbureau gespecialiseerd in circulaire strategieën in de fashion en textielindustrie, zijn we aan de slag gegaan.

Sustainability manager Bunzl NL

Managing director

Dit leidde in 2019 tot de lancering van ons duurzaamheidsprogramma en de formulering van een duurzaamheidsvisie (vind onze duurzaamheidsvisie op pagina 18). Deze visie vormt de kern van ons duurzaamheidsprogramma. Hoewel we deze regelmatig tegen het

Manager finance

licht houden en beoordelen op relevantie, bepaalt deze visie tot op de dag van vandaag de koers van onze duurzaamheidstransitie.

Manager Sustainability & Innovations

Manager sales

Binnen Allshoes is de Sustainability & Innovations Manager eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van ons

Finance team

duurzaamheidsprogramma. Deze wordt ondersteund door de

Sustainability Officer

IT team

Sustainability Officer. Gezamenlijk vormen zij het duurzaamheidsteam en zijn zij verantwoordelijk voor het ontwikkelen en integreren van duurzaamheid binnen de hele organisatie en operatie. Hiervoor bepalen ze het beleid, stellen de strategie op, organiseren acties en maken rapportages. Vanaf 2022 zal het tweekoppige duurzaamheidsteam ook aan de slag gaan voor zusterbedrijf Majestic.

19 - Inhoud / Duurzaamheid

HR team

Marketing team

Customer service team

Sales team

Design team


Onze duurzaamheidsstrategie Duurzaamheid betekent voor ons dat wij oog hebben voor mens en milieu. Onze strategie is dan ook tweeledig: enerzijds zetten wij ons in om de milieu impact van onze activiteiten te reduceren, anderzijds willen we een positieve bijdrage leveren aan mens en samenleving. Hierbij staan we voor drie belangrijke uitdagingen: de transitie naar een circulaire economie, de reductie van CO2 en het vergroten van transparantie in de productieketen. CO2-reductie

De uitdaging - Klimaatverandering is één van de grootste issues van deze tijd. Het terugdringen van de uitstoot van

doelstellingen opgesteld voor onze eigen organisatie. Samen werken we met onze leveranciers aan het reduceren van CO2uitstoot in onze keten. Aan onze reductiedoelstellingen liggen erkende rekenmethodes ten grondslag. Deze rekenmethodes zijn gebaseerd op afspraken uit het VN-Klimaatverdrag en geven daarmee de vereiste reductie weer die nodig is om de opwarming van de aarde tot maximaal 1,5 graad te beperken.

Streven voor 2025 • Een klimaatneutrale organisatie, met 30% reductie van broeikasgassen (scope 1 en 2, 2018 als basisjaar) • 25% reductie van broeikasgassen per verkocht product (scope 3, 2020 als basisjaar)

broeikas CO2 is daarmee één van de grootste uitdagingen. Bij de verbranding van fossiele brandstoffen worden grote hoeveelheden van het broeikas CO2 uitgestoten in de atmosfeer. Door de toename van broeikasgassen stijgt de

Voortgang

temperatuur op aarde. Deze temperatuurstijging heeft grote

• 12,5% reductie van broeikasgassen

gevolgen voor mens, natuur en milieu. Allshoes & CO2-reductie - Wij zetten ons in om de opwarming van de aarde tegen te gaan en werken hard om onze CO2-uitstoot te reduceren. Daarom hebben we CO2-reductie-

01 20 - Allshoes Sustainabilty Sustainabilty Rapport Rapport

20 - Inhoud / Duurzaamheid

(scope 1 en 2, 2018 als basisjaar) • 1,2% reductie van broeikasgassen per verkocht product (scope 3, 2020 als basisjaar)


Circulariteit

De uitdaging - Een groeiende wereldbevolking en toenemende

• Alle materialen in het product kunnen worden gerecycled,

welvaart zorgen ervoor dat grondstoffen steeds schaarser worden.

waarbij de materialen worden verwerkt tot toepassingen met een zo hoogwaardig mogelijke kwaliteit

Daarom moeten we efficiënt omgaan met de beschikbare grondstoffen. Een circulaire manier van opereren biedt hiervoor

Wij hanteren hiermee één van de meeste ambitieuze maatstaven.

de oplossing. In een circulaire economie worden producten en grondstoffen steeds opnieuw gebruikt waardoor afval niet

Streven voor 2025

meer bestaat.

• Een volledig circulair assortiment

Allshoes & circulariteit - Als marktleider in de veiligheidsschoenen industrie voelen we ons verantwoordelijk om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire economie. We werken toe naar een

Voortgang

circulair businessmodel, waarbij onze voornaamste focus ligt op het

• Design met het oog op circulariteit: we hebben bij drie

terugbrengen van afvalstromen in de keten. Dit moet leiden tot een

leveranciers de opdracht neergelegd om een circulair

volledig circulair assortiment in 2025.

product te ontwerpen5. Één van deze producten is een circulaire versie van ons meest verkochte model:

Er bestaan verschillende opvattingen over wanneer een product

Grisport 803.

‘circulair’ mag worden genoemd en eenduidige standaard of norm is

• De organisatie van retourlogistiek: In 2021 zijn er via de

er (nog) niet.

Circulair Footwear Alliance 4200 paar gebruikte werken veiligheidsschoenen ingezameld. Klaar voor recycling!

Wij willen transparant zijn over onze werkwijze en definiëren een ‘circulair product’ daarom als volgt: • Het product bestaat minimaal uit 50%3 gerecyclede content4 • Het product is zo ontworpen dat het een lange gebruiksduur heeft • Het product is zo ontworpen dat het eenvoudig kan worden ontmanteld

21 - Inhoud / Duurzaamheid

Dit percentage is niet het eindstation. Waar ons gehele assortiment in 2025 minimaal uit 50% gerecyclede content zal bestaan, streven wij ernaar om dat percentage in de loop der jaren te laten toenemen. 4 De berekening van gerecyclede content is in lijn met de ISO 14021 richtlijnen en wordt berekend op basis van gewicht. 5 Zie pagina 21 voor de beschrijving van waar een circulair product aan moet voldoen. 3


Verantwoorde handel

De uitdaging - Goede arbeidsomstandigheden en een eerlijk loon zijn helaas niet altijd vanzelfsprekend voor arbeiders in de textiel- en footwear industrie. Doordat deze productieketens vaak uit een ondoorzichtig web van verschillende schakels bestaan, is het lastig om te achterhalen of en waar misstanden precies plaatsvinden. Het inzichtelijk maken van de keten is een belangrijke eerste stap voor het aanpakken van deze eventuele misstanden. Allshoes & verantwoorde handel - Met onze producten staan wij niet alleen garant voor de veiligheid van onze klanten, we ondersteunen ook maatschappelijke initiatieven die bescherming bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving. Daarnaast zetten we ons in voor een veilige werkomgeving voor onze eigen medewerkers en voor die van onze leveranciers. Wij weten uiteraard wie onze leveranciers zijn. Maar het is nog niet altijd duidelijk welke bedrijven een indirecte bijdrage leveren aan onze producten. Zoals de partijen die grondstoffen leveren aan onze leveranciers. Om ook garant te kunnen staan voor de gezondheid en veiligheid van de mensen die dieper in onze productieketen werkzaam zijn, werken we toe naar een transparante keten.

Streven voor 2025 • Een transparante keten

Voortgang • Tier6 1 van 5 inzichtelijk

6

01 22 - Allshoes Sustainabilty Sustainabilty Rapport Rapport

Tier = Een benaming die wordt gebruikt om de verschillende niveaus van toeleveranciers te duiden.

22 - Inhoud / Duurzaamheid


5

Duurzaamheidsstrategieën

Ondersteunend aan de thema’s circulariteit, CO2-reductie en verantwoorde handel heeft Allshoes een vijftal strategieën geformuleerd. Door deze te volgen en continu aan te scherpen, zijn we ervan overtuigd dat we in 2025 onze ambities en duurzaamheidsdoelstellingen zullen behalen. Deze vijf strategieën zijn: better materials & design, sustainable operations, supporting people, driving change en close the loop. Lees in de volgende hoofdstukken meer over deze strategieën, de bijbehorende projecten en concrete acties.

23 - Allshoes Sustainabilty Rapport

Better materials & design Wij prioriteren milieuvriendelijke en/of recycelde materialen in onze producten en ontwerpen schoenen volgens de principes van de circulaire economie.

Sustainable operations Wij gaan efficiënt om met grond- en hulpstoffen en proberen afval en vervuiling te voorkomen.

Close the loop Wij zorgen ervoor dat de grondstoffen,

Circulariteit

gebruikt voor de productie van onze veiligheidsschoenen, niet verloren gaan maar brengen deze terug de keten in door inzameling, ontmanteling en recycling van gebruikte schoenen.

Supporting people Onze activiteiten hebben een positieve impact op het welzijn van onze stakeholders.

Driving Change Wij streven naar continue vooruitgang. Middels samenwerking, durf en volharding zorgen wij voor verbinding en stimuleren wij duurzame innovatie.

23 - Inhoud / Duurzaamheid

Verantwoorde handel

CO2 reductie


In

gesprek met

Jan Arts A L L S H O E S S U S TA I N A B I L I T Y & I N N O VAT I O N S M A N A G E R

Jan Arts is Sustainability & Innovations Manager bij Allshoes. Hij is verantwoordelijk voor het Sustainability team. Dagelijks onderzoekt hij met z’n team niet alleen naar

wat er nú beter kan, maar kijken ze juist ook verder vooruit. Jan vertelt: “We kijken naar waar de markt zich naartoe beweegt en welke productoplossingen daarbij nodig zijn. We verduurzamen onze producten door ze op een zo verantwoord

mogelijke manier te produceren. Daarbij richten we ons niet alleen op het product zelf, maar ook op de processen in onze complete productieketen.”

Extra verantwoordelijkheid

Als één van de grootste spelers op het gebied van veiligheidsschoenen in de Benelux

Jan Arts

SUSTAINABILITY & INNOVATIONS MANAGER BIJ ALLSHOES

brengt Allshoes jaarlijks een groot aantal schoenen op de markt. “Daar zijn we trots op, maar met de rol van marktleider komt ook een extra verantwoordelijkheid. Daarom proberen we naast het verduurzamen van onze eigen collecties en operationele processen ook de gehele veiligheidsschoenen branche in beweging te krijgen. Zo zijn we voorvechter van een uitgebreide producenten verantwoordelijkheid (UPV) voor werk- en veiligheidsschoenen producenten. Deze UPV moet leiden tot meer hergebruik van materialen en minder vervuiling in de gehele branche,” aldus Jan.

24 - Inhoud / Duurzaamheid


De gedrevenheid om de voetafdruk van Allshoes te reduceren sluit voor Jan aan bij

Alliance opgericht, werken we met een schoenenproducent aan een Uitgebreide

waar hij in zijn privéleven ook naar streeft. Jan: “Schone lucht, voldoende drinkwater

Producenten Verantwoordelijkheid en zitten we geregeld met onze leveranciers aan

en gezond voedsel; veel van deze dingen zien we als vanzelfsprekend. Toch is de mens

tafel om kennis te delen. De grootste impact maken we samen.”

In

hiervoor afhankelijk van een fragiel ecosysteem dat momenteel door ons eigen toedoen onder grote druk staat. Dat we slechts een schakel vormen in een veel groter geheel, realiseer ik me altijd goed wanneer ik me in de natuur bevind. Meerdere keren

Toewerken naar 2025

Om toe te werken naar een volledig circulair assortiment in 2025, is het versimpelen

per jaar trek ik er met vrienden op uit en slapen we na een lange wandeling in de open

van het ontmantelproces van de veiligheidsschoenen belangrijk. ”Het komende jaar

lucht. Dát zijn de momenten waarop ik me sterk verbonden voel met de natuur. Het

gaan wij nog meer circulaire principes toepassen in onze producten,” vertelt Jan.

motiveert me om alles op alles te zetten om onze natuur, het klimaat en het milieu te

“Concreet betekent dit dat we meer gebruik gaan maken van gerecyclede materialen

beschermen. Dit gevoel is nog eens extra versterkt sinds de komst van mijn drie

en dat er in het ontwerpproces nog meer focus komt te liggen op de toepassing van

kinderen. Ik gun mijn gezin een gezonde en veilige toekomst met veel mooie

assemblage technieken. Hiermee werken we toe naar een volledig circulair assortiment

momenten in de natuur.”

in 2025. Ook zal er in 2022 veel aandacht gaan naar het verder internationaliseren en

Belangrijkste achievements op het gebied van duurzaamheid

Allshoes is een datagedreven organisatie. Deze fact-based benadering zie je binnen alle afdelingen terug, zo ook binnen het Sustainability team. “In 2019 zijn we gestart met het in kaart brengen van de CO2-uitstoot van zowel onze organisatie als onze producten,” vertelt Jan. “Een enorm omvangrijk en tijdrovend proces, maar hier

uitbouwen van de Circular Footwear Alliance.

“ Met de rol van marktleider komt ook een extra verantwoordelijkheid”

plukken we nu de vruchten van. De vergaarde data vormt een waardevolle bron van informatie. Op basis daarvan kunnen wij nu gegronde en goed beargumenteerde

Op deze manier willen we zoveel mogelijk schoenen retour halen en grondstoffen

keuzes maken die ook daadwerkelijk leiden tot CO2-reductie.”

herwinnen. Naast circulariteit spelen ook het reduceren van onze CO2-uitstoot en het transparant maken van onze keten een grote rol in het komende jaar. Wij werken met

Naast deze benadering binnen de organisatie, zoekt Allshoes ook de samenwerking

een roadmap, waarin doelstellingen en acties staan uitgestippeld tot en met het jaar

met andere organisaties op. Jan: “Ik ben trots op hoe we de verbinding en

2025. Een mooie uitdaging, waar wij vol voor gaan!”

samenwerking ook buiten Allshoes opzoeken. Of het nu onze leveranciers of concurrenten zijn, we dragen graag bij aan duurzame oplossingen die de wereld

Jan Arts

verder helpen. Zo hebben we met een aantal andere partners de Circular Footwear

Sustainability & Innovations Manager

25 - Inhoud / Duurzaamheid


Sustainable Development Goals Met onze activiteiten leveren we een actieve bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) die door de Verenigde Naties zijn opgesteld. De SDG’s bestaan uit 17 doelstellingen die door landen, organisaties en individuen nagestreefd moeten worden en die zullen zorgen voor duurzame ontwikkeling. Hoewel we bij Allshoes alle 17 SDG’s belangrijk vinden, sluiten de volgende doelstellingen het beste aan bij onze eigen duurzaamheidsstrategie:

Gezondheid en welzijn (SDG3) Verzeker een goede gezondheid en

promoot welvaart voor alle leeftijden.

Waardig werk en economische groei (SDG8) Bevorder aanhoudende, inclusieve en

duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen.

Industrie, innovatie en infrastructuur (SDG 9)

Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie.

Klimaatactie (SDG13)

Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden.

Verantwoorde consumptie en productie (SDG12) Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen.

Partnerschap om doelstellingen te bereiken (SDG17) Versterk de implementatiemiddelen en

revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling.

26 - Inhoud / Duurzaamheid


Better materials &

D E S I G N

Duurzaamheid begint voor ons bij waar het in onze business om draait: veiligheidsschoenen. In 2021 werden er door Allshoes meer dan 700.000 paren van verkocht. Daar zijn we natuurlijk trots op, maar het brengt ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Om nieuwe schoenen te produceren zijn grondstoffen nodig en die zijn vaak schaars. Daarnaast komt bij het winnen en het verwerken van de grondstoffen CO2 vrij. We staan dus voor een aantal grote uitdagingen, maar daar lopen we niet voor weg. We werken er juist hard aan om ons assortiment te verduurzamen. En die duurzaamheid begint bij het aankopen van de juiste materialen en het implementeren van circulaire principes in onze designs.

27 - Allshoes Inhoud /Sustainabilty Better materials Rapport & design


Het zijn de out of the box oplossingen die een grote bijdrage kunnen leveren aan een duurzame toekomst.

Geert van den Hoven van Genderen

Duurzame materialen Een veiligheidsschoen bestaat gemiddeld uit zo’n 20 tot 25 onderdelen en materialen. Deze moeten allemaal aan een flink aantal functionele eisen voldoen. Het comfort, de treksterkte, de waterdichtheid en de hitte- of slipbestendigheid van een materiaal: dit zijn allemaal factoren die worden meegenomen bij het ontwerp van een schoen. Ook de bijkomende milieu impact speelt een steeds grotere rol bij het ontwerpproces. Inmiddels bestaat ons portfolio uit tientallen materialen en worden er ook steeds nieuwe aan toegevoegd. Maar hoe beoordelen we dan of een materiaal wel of niet duurzaam is?

PRODUCT DESIGNER BIJ ALLSHOES

“ Bij het ontwerpen van een nieuwe schoen kijk ik niet alleen naar esthetiek en veiligheid. Ik vind het ook belangrijk om te innoveren, zeker op het gebied van duurzaamheid. Dit doe ik door onderzoek te doen naar nieuwe materialen, productietechnieken en product assemblage constructies, en door buiten de bestaande kaders te denken. Hoe ziet de veiligheidsschoen van de toekomst eruit? En wat is er nodig om deze te ontwikkelen? Het zijn de out of the box oplossingen die een grote bijdrage kunnen leveren aan een duurzame toekomst.”

28 - Inhoud Allshoes/Sustainabilty Better materials Rapport & design

28 - Inhoud / Better materials & design


Impactanalyse van het assortiment

R E E B O K

Excel Light 1036-1

Meten is weten, zeker als het gaat om impactanalyse. Daarom hebben we op alle modellen veiligheidsschoenen uit ons assortiment een levenscyclusanalyse (LCA) uitgevoerd. Door het toepassen van deze methode weten we precies wat de milieu impact is van elke schoen en weten we exact hoeveel broeikasgassen er worden uitgestoten tijdens de verschillende fases van het productieproces. Op basis van deze data kunnen we waar nodig heel gericht veranderingen doorvoeren. Veranderingen waarvan we zeker weten dat ze ook daadwerkelijk leiden tot milieuwinst.

Opbouw van de

Onze LCA’s laten zien dat de keuze voor diverse soorten materialen de totale

van de Reebok

uitstoot enorm beïnvloed. Daarom investeren we veel tijd en aandacht in het

Work Excel

vervangen van de materialen met de grootste uitstoot door duurzamere

W O R K

2,9%

8,1%

12,4%

1,6%

4,9%

12,9% 17,5% CO2 voetafdruk

Light 1036-1

alternatieven. Zo gebruiken we bijvoorbeeld steeds vaker gerecyclede

39,8%

materialen in onze producten. Niet alleen is de uitstoot van recyclede materialen vaak aanzienlijk lager dan dat van materialen met een virgin input, ook worden afvalstromen zo verminderd. Daarbij sturen we actief op het aankopen van materialen met een certificering (bijvoorbeeld de Leather Working Group of Global Recycled Standard).

29 - Inhoud / Better materials & design

Aluminium

EVA

Kevlar

Leather

Polyester

PU

Rubber

Energie


30 - Inhoud / Better materials & design


Nieuwe modellen zonder leer

Bij het houden van vee komen veel broeikasgassen vrij zoals

23,3 kg CO2-eq per kg leer7

CO2 en methaan. Daarnaast vergt de productie van leer veel water en worden er tijdens het looien van leer vaak

schadelijke chemicaliën gebruikt. Bovendien is leer slecht te

De CO2 uitstoot van leer ligt vele malen hoger dan dat van andere materialen.

recyclen. Daarom hebben we besloten om vanaf 2022 geen

leer meer te gebruiken voor onze nieuwe modellen. Mochten

11,3 kg CO2-eq per kg Microfiber8

er nieuwe recyclingmethodes worden ontwikkeld die het wel mogelijk maken om leer hoogwaardig te recyclen, dan zullen we het gebruik van (gerecycled) leer heroverwegen.

7-8

Bron: Ecoinvent database

31 - Inhoud / Better materials & design


Door elkaar uit te dagen, te motiveren en te inspireren, bestaat deze schoen voor meer dan 50% uit gerecyclede content 9. “ Wij werken al lange tijd nauw samen met Allshoes. Samen werken we aan

Een duurzame favoriet de 803 gerecycled Het is ons meest verkochte model: de Grisport 803. Populair vanwege zijn pasvorm, stoere uiterlijk en lange gebruiksduur. En aan dit rijtje wordt binnenkort ook het kenmerk ‘duurzaam’ toegevoegd. Eind 2022 wordt namelijk de gerecyclede versie van de 803 gelanceerd.

Dit model bestaat voor meer dan 50% uit gerecycled content9.

Gianni Grigolato EIGENAAR GRISPORT

het ontwerpen en maken van kwalitatieve, stijlvolle en comfortabele veiligheidsschoenen. Aangezien duurzaamheid voor onze beide bedrijven een ontzettend belangrijk thema is, hebben we onze krachten gebundeld om zo nog meer impact te creëren. Een goed voorbeeld van onze samenwerking is de ontwikkeling van een gerecyclede versie van de 803, Allshoes’ meest verkochte model. Door elkaar uit te dagen, te motiveren en te

Ons designteam heeft voor bijna ieder onderdeel in de schoen een

inspireren, bestaat deze schoen voor meer

gerecycled alternatief gevonden dat qua kwaliteit en comfort niet

dan 50% uit gerecyclede content.

onderdoet aan de oorspronkelijke materialen. Een hele klus, zeker als je

Dit is een uitkomst waar onze beiden

je realiseert dat de 803 uit zo’n 25 verschillende onderdelen bestaat.

bedrijven trots op mogen zijn!”

De berekening van gerecyclede content is in lijn met de ISO 14021 richtlijnen en wordt berekend op basis van gewicht.

9

32 - Inhoud / Better materials & design

32 - Inhoud / Better materials & design


Leather Working Group Vanaf 2022 ontwerpen we geen nieuwe modellen meer met leer. Voor bestaande modellen waarin al leer wordt gebruikt, vervangen we het door leer met een Leather Working Group (LWG) certificering. LWG zet zich in voor het verbeteren van milieubeheer en welzijn in de leerindustrie. Eind 2023 moet al het leer in onze producten een Leather Working Group certificering te hebben.

2021 (dec)

Niet gecertificeerd

98%

LWG gecertificeerd

2%

2023 (dec)

100%

RPET-veters Het verduurzamen van onze collectie vraagt voor elke schoen een custom-made approach. Elk model zit namelijk anders in elkaar en is gemaakt van andere materialen. Toch zijn er ook aanpassingen die we direct in het gehele assortiment kunnen doorvoeren, zoals het vervangen van alle veters door versies gemaakt van 100% gerecycled PET. Dat hebben we inmiddels voor bijna alle modellen gedaan.

33 - Allshoes Sustainabilty Rapport

33 - Inhoud / Better materials & design


Productkwaliteit Naast het kiezen voor duurzame(re) materialen, richten we ons ook op het verlengen van de levensduur van onze schoenen. Door de materialen die we gebruiken uitgebreid te testen, zorgen we ervoor dat onze producten zo lang mogelijk meegaan.

gesteld door de Europese Unie op het gebied van

Veiligheidsnormeringen

Tests voor kwaliteit en comfort

Al onze schoenen voldoen aan de Europese veiligheids-

veiligheid, gezondheid en milieubescherming. Van alle schoenen in ons assortiment zijn de CEcertificaten te downloaden op allshoes.eu of op de betreffende merkenwebsites. In elke schoenendoos zit bovendien een boekje, hangtag of informatieblad met daarop een uitleg over de CE-markering van de schoen, de bijbehorende ISO-normeringen en een conformiteitsverklaring.

Om te voldoen aan de kwaliteitseisen binnen de ISO-

eisen voor werk- en veiligheidsschoenen. Dat klinkt

normering, worden onze schoenen goed getest door

logisch, maar het is toch het benoemen waard. Er

onze leveranciers. Op die manier zorgen we ervoor dat

worden namelijk veel eisen gesteld aan het produceren

we de meest slijtvaste materialen gebruiken en dat

van veiligheidsschoenen.

schoenen niet zomaar kapot gaan wanneer een bepaalde beweging vaak wordt gemaakt. In de

Bijvoorbeeld op het gebied van slipweerstand,

testruimte wordt bijvoorbeeld de indeuk resistentie van

preventie van fysische en mechanische risico’s en

de beschermingsneus gemeten door onder andere een

ergonomische aspecten. Alle eisen staan vermeld in de

groot gewicht vanaf hoogte op de neus te laten vallen.

ISO standaard voor persoonlijke beschermingsmiddelen

Zo wordt getest of deze niet meer indeukt dan de

(ISO 20345:2011).

maximale toegestane hoeveelheid. Onze schoenen worden daarnaast aan talloze tests onderworpen die de

Omdat onze producten in Europa worden verkocht, is er

kwaliteit meten van bijvoorbeeld ESD (Electrostatic

ook een CE-certificaat nodig. Dit geeft aan dat een

discharge), slip-weerstand, materiaalsterkte, anti-

product is getest en voldoet aan de eisen zoals deze zijn

perforatie en flexibiliteit.

34 - Inhoud / Better materials & design

01 - Allshoes Sustainabilty Rapport


Naast deze standaard kwaliteitseisen vinden we het belangrijk er zelf nog een schepje bovenop te doen. Een schoen wordt volgens allerlei machinale tests gecertificeerd, maar het draagcomfort is net zo belangrijk. We willen natuurlijk dat werkschoendragers zo lang mogelijk van hun schoenen kunnen genieten. Nieuwe collecties worden daarom aan een draagtest onderworpen. We laten hiervoor echte professionals verschillende versies van de schoenen testen op hun werk. Op die manier krijgen we feedback die écht bruikbaar is en brengen we uiteindelijk de meest comfortabele versie op de markt.

Materialen en technologieën

Een aantal schoenen in onze collectie is gemaakt aan de hand van bewezen en bekende technologieën als GORE-TEX®, XL Extralight®, Vibram® en BOA®. Door het samenbrengen van kwaliteit en techniek zijn alle onderdelen van de schoen en de volledige schoenconstructie gericht op maximale prestaties en een lange levensduur. Neem bijvoorbeeld de Grisport Ranger modellen. In deze collectie komen de kennis en kwaliteit van 3 A-merken (Grisport, GORE-TEX® en Vibram®) samen in één schoen.

35 - Inhoud / Better materials & design


Ondersteuning bij productkeuze en onderhoud Naast materiaalkeuze en -kwaliteit is ook het onderhoud en het op de juiste manier dragen van de schoenen belangrijk. Door een schoen te dragen die past bij het type werk én het juiste onderhoud toe te passen gaat deze een stuk langer mee. Het is voor klanten soms lastig te bepalen welke schoen past bij hun situatie. Daarom zien we het adviseren van onze klanten als een belangrijke taak. Op onze webshops staat informatie over verschillende soorten werkschoenen en bij welke situaties deze het beste passen. Via de live chat op onze webshops kunnen (B2C en B2B) klanten direct chatten met onze customer service experts. Iemand kan een schoen nog zo mooi vinden, soms past deze gewoon niet bij zijn of haar werk. Daar zijn we dan eerlijk over. Een S1P schoen is bijvoorbeeld minder geschikt voor de bouw dan een S3 schoen. Naast het geven van persoonlijk advies, hebben we in 2021 een online adviestool gelanceerd in de vorm van de Shoe Finder. We stimuleren klanten hun schoenen goed te onderhouden. Dan gaan ze langer mee. Zo geven we tips voor het gebruik van onderhoudsproducten, maar adviseren we bijvoorbeeld ook twee paar schoenen te kopen en deze iedere dag af te wisselen.

36 - Inhoud / Better materials & design

Shoe Finder Via de Shoe Finder op al onze B2C webshops kunnen klanten, na het invullen van een tiental vragen, een advies op maat krijgen. In de tool zijn de merken Redbrick, Grisport, Vismo, Mr. Miles en Reebok Work geïntegreerd. Het kan namelijk zo zijn dat iemand graag een Mr. Miles schoen wil kopen, maar aan de hand van de gegeven antwoorden blijkt een bepaald model van Grisport veel beter te passen. Dat laten we dan graag weten. Er wordt gekeken naar stijl-voorkeur en benodigde functionaliteiten zoals ESD of waterdichtheid. Ook specifieke handelingen tijdens de werkzaamheden, zoals het staan op een ladder, worden uitgevraagd om tot het beste advies te komen.


Ontwerp voor recycling Onze schoenen moeten tegen een stootje kunnen, maar moeten ook eenvoudig uit elkaar gehaald kunnen worden wanneer ze het einde van hun levensduur hebben bereikt. Dat klinkt misschien tegenstrijdig, maar door de juiste ontmanteltechnieken te implementeren is dit goed mogelijk. Door de materialen los van elkaar te halen, kunnen we deze apart van elkaar recyclen. Hierdoor kunnen de materialen worden teruggebracht naar oorspronkelijke grondstoffen die van dusdanige kwaliteit zijn dat ze hoogwaardig inzetbaar zijn.

37 - Allshoes Sustainabilty Rapport

37 - Inhoud / Better materials & design


In

gesprek met

Albano Fernandes E I G E N A A R

A M F

S A F E T Y

S H O E S

Met onze Portugese producent AMF werken wij samen aan een duurzame Redbrick sneaker. Naast dat deze sneaker voor een groot deel uit gerecyclede materialen zal bestaan is deze ook ontworpen volgens de nieuwste technieken op het gebied van ontmanteling.

Albano Fernandes

“ Een duurzame toevoeging aan de Redbrick collectie.”

Eigenaar AMF Safety Shoes

Daardoor kunnen de materialen van de sneaker eenvoudig en hoogwaardig worden gerecycled. Het reduceren van de milieu impact in alle levensfases van het product sluit aan bij de circulaire visie van Allshoes.

38 - Allshoes Sustainabilty Rapport

38 - Inhoud / Better materials & design


“Bij AMF Safety Shoes steunen we Allshoes in haar circulaire ambities. Tijdens het produceren van onze zolen wordt afval direct weer hergebruikt in het productieproces. Deze werkwijze zorgt ervoor dat er minder nieuwe grondstoffen nodig zijn en dat we minder afval produceren. Ook in de ontwerpfase van nieuwe modellen werken we nauw samen met Allshoes en maken we gebruik van elkaars kennis en expertise. Zo ontwikkelen we op dit moment een schoen die is gemaakt met zoveel mogelijk gerecyclede content7. Door hierbij ook ‘design for dismantling’ principes toe te passen, werken we samen aan de meest duurzame Redbrick Safety Sneaker.” Albano Fernandes Eigenaar AMF Safety Shoes

39 - Inhoud / Better materials & design


Sustainable operations Naast aanpassingen op productniveau, werken we ook aan de verduurzaming van onze operationele processen. Denk hierbij aan het reduceren van CO2-emissies veroorzaakt door energie en transport of aan de reductie van verpakkingsmateriaal en afval. We zijn niet alleen kritisch naar onszelf, we werken ook met onze leveranciers aan het doorvoeren van veranderingen.

40 - Inhoud Allshoes/Sustainabilty SustainableRapport operations


Vermindering van CO2 uitstoot We zijn vastberaden om onze bijdrage te leveren aan de strijd tegen klimaatverandering. Om de uitstoot van broeikasgassen in zowel scope 1, scope 2 als scope 3 te reduceren, hebben we dan ook een belangrijke stap gezet. We hebben namelijk onze volledige CO2-uitstoot in kaart gebracht. Hiervoor zijn we in 2019 gestart met een grootschalige analyse om op die manier inzichtelijk te krijgen wat de hoeveelheid uitstoot is en waar de grootste CO2 hotspots zich bevinden. Elk jaar doen we dat weer opnieuw.

41 - Inhoud / Sustainable operations


Wat zijn scopes? Scope 1

Scope 2

Scope 3

Directe CO2-uitstoot,

Indirect CO2-uitstoot, door

Indirecte CO2-uitstoot,

veroorzaakt door eigen bronnen

opwekking van ingekochte

veroorzaakt door bedrijfs-

binnen de organisatie. Zoals

en verbruikte elektriciteit

activiteiten van een andere

het brandstofverbruik van het

of warmte. Denk hierbij

organisatie. Bijvoorbeeld

wagenpark of het gasverbruik

aan het elektriciteits-

het gas- en elektriciteits-

van Allshoes.

verbruik van Allshoes.

verbruik van leveranciers.

Monitoren van emissies Impact per product Global warmimg potential [kg CO2-eq]

22 20 18 16 14 12 10 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0

De CO2-uitstoot in 202110 Scope 1

35.267 kg CO2-eq

Scope 2

61.998 kg CO2-eq

Scope 311

13.126.321 kg CO2-eq

Totaal

13.223.585 kg CO2-eq

Ecochain

Voor het analyseren en monitoren van onze CO2-uitstoot maken we gebruik van het milieumanagement platform Ecochain. Via dit platform meten we zowel de directe en indirecte uitstoot van onze eigen organisatie (scope 1 en 2), als de uitstoot veroorzaakt

10

11

Wat is in de berekening meegenomen: Scope 1: gas- en waterverbruik van Allshoes en het brandstofverbruik (diesel/benzine) van het wagenpark Scope 2: elektriciteitsverbruik van Allshoes (inclusief het verbruik van Allshoes elektrische wagenpark) Scope 3: T ransport (het transport van materialen naar onze leveranciers en het transport vanuit onze leveranciers naar Allshoes), energie- en waterverbruik van onze leveranciers, impact van de productie van materialen. De data in dit verslag heeft betrekking op de volgende merken: Redbrick, Mr.Miles, Strövels, Grisport, Reebok Work, Vismo, Eurofort, ToWorkFor en Sika.

42 - Inhoud / Sustainable operations

door bedrijven in onze productieketen (scope 3). Ook de milieu impact van onze producten is inzichtelijk met Ecochain. De inzichten gebruiken we om ons assortiment te verduurzamen (zie ‘Impactanalyse van het assortiment’ op pagina 29) en vormen de basis voor onze CO2-reductie doelstellingen. De impact berekeningen van Ecochain zijn gebaseerd op de data uit Ecoinvent, ’s werelds toonaangevende LCI-databank.


Op weg naar een klimaatneutrale organisatie Ons streven is om in 2025 onze scope 1 en 2 emissies

halen. Dat maakt ons dan een klimaatneutrale

met 30% te hebben gereduceerd ten opzichte van 2018.

organisatie. Natuurlijk is dit niet de eindoplossing.

De overige 70% compenseren we door te investeren in

Want ook na 2025 zullen we onze uitstoot verder

gecertificeerde projecten die actief CO2 uit de lucht

reduceren.

Toename/afname scope 1 & 2 emissies 2018

Scope 1

69.937 kg CO2-eq

2021

35.267 kg CO2-eq

Toename/

Doordat we dieselauto’s hebben vervangen

stijging

door elektrische alternatieven, hebben we in

-35,0%

onze scope 1 emissies aanzienlijk

2021 minder diesel verbruikt. Dit heeft gereduceerd. Ook hebben we ons gasverbruik met 20,4% weten terug te

Scope 2

56.909 kg CO2-eq

61.998 kg CO2-eq

+8,9%

Scope 1 & 2

126.846 kg CO2-eq

109.308 kg CO2-eq

-12,5%

brengen. Het vervangen van dieselauto’s door elektrische auto’s heeft er wel toe geleid dat wij meer elektriciteit zijn gaan gebruiken. Dit is te zien in de stijging van onze scope 2 emissies.

43 - Inhoud / Sustainable operations

Lees meer in de volgende hoofdstukken over hoe we onze CO2-reductie doelstellingen gaan bereiken en welke veranderingen we hebben doorgevoerd.


Samen verbeteren

Slechts 0,74% van de totale uitstoot van Allshoes is gerelateerd aan scope 1 en 2. De overige 99,3% komt voort uit de activiteiten van onze producenten en partners (scope 3). We zijn dan misschien niet de directe veroorzaker van deze scope 3 emissies, toch behoren deze in onze ogen wel degelijk tot onze impact en verantwoordelijkheid. Met onze leveranciers en partners werken we samen toe naar een lagere CO2-uitstoot. Het is ons doel om in 2025 de uitstoot per verkocht product met 25% te hebben gereduceerd ten opzichte van 2020 (scope 3).

Ik wil niet alleen roepen dat we verduurzamen, ik wil het ook aantonen.

Toename/afname scope 3 emissies12

Scope 3

2020

2021

11.765.240

13.126.321 kg

Toename/ stijging +12%

CO2-eq

Het aantal verkochte schoenen is met 13,4% gestegen in 2021 ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit vertaalt zich door in stijgende emissies. De emissies per verkocht product zijn wel gedaald. Zie

Kathleen Debel

daarvoor de ‘scope 3 emissies per

S U S TA I N A B I L I T Y O F F I C E R

verkocht paar schoenen’.

Scope 3

emissies per

17,4 kg

17,2 kg

CO2-eq

CO2-eq

verkocht paar schoenen

-1,2%

BIJ ALLSHOES

De voornaamste reden voor deze reductie is dat leveranciers relatief minder energie zijn gaan gebruiken voor de productie van één paar schoenen. Daarnaast zijn er meer milieuvriendelijke materialen (= materialen met een lagere CO2uitstoot) gebruikt in 2021.

“ Vanuit onze leveranciers en afnemers is er een grote behoefte aan openheid en eerlijkheid over duurzaamheid. Het te pas en te onpas bestempelen van producten of ontwikkelingen als ‘duurzaam’, zonder daarbij een goede onderbouwing aan te leveren, heeft ervoor gezorgd dat er veel scepsis is ontstaan over de duurzame ontwikkeling binnen bedrijven. Doordat we bij Allshoes duurzaamheid meetbaar hebben gemaakt, zijn onze acties goed te

De data in dit verslag heeft betrekking op de volgende merken: Redbrick, Mr.Miles, Strövels, Grisport, Reebok Work, Vismo, Eurofort, ToWorkFor en Sika.

12

44 - Inhoud / Sustainable operations

onderbouwen en zijn onze prestaties aantoonbaar. Dit zorgt voor een helder verhaal en, niet onbelangrijk, voor impact.”


Scope 3 2,6%

2,9%

Transport

Energieverbruik leveranciers

94,5% Materialen

45 - Allshoes Sustainabilty Rapport

45 - Inhoud / Sustainable operations


Energie

Kantoor In 2020 is ons kantoor verhuisd naar een gloednieuw, modern pand in

Hernieuwbare vormen van energie (groene energie) en een efficiënt energieverbruik dragen bij aan een lagere uitstoot. Zodra ons contract afloopt stappen we in 2022 over naar 100% groene energie voor ons kantoor en magazijn. Naast de beoogde aanpassing van het energiecontract, zijn er op beide locaties energiebesparende maatregelen genomen.

Amsterdam. Het pand is voorzien van een efficiënt klimaatsysteem en

Energie Allshoes

maakt gebruik van ledverlichting met lichtsensoren. Elektriciteitsverbruik Allshoes kantoor

2018

2021

319.367 MJ

265.707 MJ

-16,8%

355 MJ

82.610 MJ

+2.3270,4%

en magazijn

Magazijn

Elektriciteitsverbruik Allshoes wagenpark

Het magazijn in Alkmaar wordt

Brandstofverbruik (diesel & benzine)

633.903 MJ

401.009 MJ

-36,7%

verwarmd met restwarmte van

Allshoes wagenpark

nabijgelegen industrie. Doordat de

Gasverbruik Allshoes kantoor en magazijn

497.130 MJ

395.867 MJ

-20,4%

1.450.755 MJ

1.145.194 MJ

-21,1%

warmte een bijproduct is, worden er geen fossiele brandstoffen

Totaal energieverbruik

ingezet om de warmte te produceren. 46 - Allshoes Sustainabilty Rapport

46 - Inhoud / Sustainable operations


Energie bij leveranciers We moedigen onze leveranciers ook aan om hun energieverbruik te reduceren en over te stappen naar hernieuwbare vormen van energie. En dit heeft al effect gehad. Want in 2021 is de gemiddelde hoeveelheid energie, gebruikt voor de productie van één paar schoenen, met 9,5% gereduceerd ten opzichte van 2020. Voor het einde van 2024 moeten alle leveranciers de overstap naar groene energie hebben gemaakt. We monitoren het jaarlijkse energieverbruik van onze leveranciers via ons milieumanagement platform (lees sectie Ecochain, pagina 42).

Energie leveranciers13 2020

2021

Totaal energieverbruik leveranciers toe te schrijven aan

3.733.176 MJ

3.831.273 MJ

Totaal energieverbruik leveranciers toe te schrijven aan

5,5 MJ

5,0 MJ

Allshoes’ productie

Allshoes’ productie – per verkocht paar schoenen

De data in dit verslag heeft betrekking op de volgende merken: Redbrick, Mr.Miles, Strövels, Grisport, Reebok Work, Vismo, Eurofort, ToWorkFor en Sika.

13

47 - Inhoud / Sustainable operations

De gemiddelde hoeveelheid energie, gebruikt voor de productie van één paar schoenen, is met 9,5% gereduceerd.


Transport

Walking on sunshine Op het dak van de fabriek van onze Italiaanse producent Grisport, waar alle Grisport modellen worden geproduceerd, ligt maar liefst 15.000m

2

zonnepanelen. Dat is even groot als twee voetbalvelden. Dit veld van zonnepanelen produceert 70% van het vermogen dat nodig is voor de productie. Op de fabriek bevindt zich ook een 700m2 ‘groen dak’. Hier is een intern microklimaat gecreëerd om vervuiling te helpen bestrijden.

Door actief producten te sourcen binnen Europa, verkleinen we de transportafstanden en wordt uitstoot voorkomen. Acht van de negen bedrijven die onze schoenen leveren zijn gevestigd binnen de grenzen van de EU. Daarnaast stimuleren we energie-efficiënte vormen van transport zoals de trein.

Volle vrachtwagens

Klimaatneutrale verzending

Orders naar onze Nederlandse klanten versturen we klimaatneutraal via het GoGreen compensatieprogramma van logistiek partner DHL. Dat houdt in dat DHL de CO2-uitstoot van transport zoveel mogelijk reduceert door zoveel mogelijk groene bezorgopties, elektrisch vervoer en duurzame locaties te kiezen. De resterende uitstoot wordt gecompenseerd door te investeren in duurzame projecten die actief CO2 uit de lucht halen. Hierbij betalen DHL en Allshoes ieder een deel van de compensatiekosten.

Onze Supply Chain Planner zet zich in voor een efficiënte planning, distributie en een goed voorraadbeheer. Met de juiste planning en het slim plaatsen van orders, zorgen we dat

In 2021 heeft dit geleid tot een compensatie van 2.925 kg CO2.

vrachtwagens alleen met een volle lading de weg opgaan. Zo voorkomen we transporten met halflege trucks.

Ook onze andere logistieke partner, GVT, zet zich in voor CO2-reductie. Via Lean & Green, een CO2 reductieprogramma voor bedrijven in de logistieke sector, werkt GVT aan het reduceren van haar emissies. De reductie inspanningen van GVT zijn door Lean & Green beoordeeld met 3 van de 5 te behalen sterren.

48 - Inhoud / Sustainable operations


Transport per trein De modellen van Grisport en Reebok Work worden geproduceerd in Italië. Door de schoenen per trein, in plaats van vrachtwagen, naar Nederland te vervoeren, wordt de uitstoot aanzienlijk gereduceerd. Dit leidt tot een reductie van meer dan 90% CO2-eq per ton km14.

14

Bron: Ecoinvent database

49 - Inhoud Allshoes/Sustainabilty SustainableRapport operations


Medewerkers op de fiets We moedigen onze medewerkers aan om op de fiets naar het werk te komen. Dit is niet alleen milieuvriendelijk, maar ook hartstikke gezond. Allshoes medewerkers die met het openbaar vervoer naar kantoor reizen, kunnen kosteloos gebruik maken van een fiets.

50 - Inhoud SustainableRapport operations Allshoes/Sustainabilty


Elektrisch wagenpark

Reductie van verpakkingsmateriaal en afval

Regelmatig worden klanten en partners bezocht, en met de

We vinden het belangrijk om grondstofgebruik te reduceren

auto reizen is dan vaak onvermijdelijk. Om de impact van deze

en vervuiling te voorkomen. Aangezien we zelf geen schoenen

reizen te reduceren hebben we afgelopen jaar de ‘volledig

produceren, maar alleen distribueren, bestaat onze grootste

duurzaam beheerde bossen of van gerecycled papier.

elektrisch rijden’ policy opgesteld. Daarbij vervangen we het

afvalstroom uit verpakkingsmateriaal. Daarom kijken we

Momenteel wordt bij 50% van onze schoenenproducenten

hele wagenpark door elektrische voertuigen.

kritisch naar ons gebruik hiervan. Is verpakkingsmateriaal echt

FSC-papier gebruikt voor de schoenendozen. Eind 2022

nodig? Hoe kunnen we traditionele materialen vervangen

moet al het papier in onze dozen FSC gecertificeerd zijn.

Schoenendozen

FSC-papier – De vezels van dit papier zijn afkomstig uit

Het Allshoes wagenpark bestond in 2021 voor de helft uit

door duurzamere alternatieven? En wat gebeurt ermee zodra

elektrische auto’s. Vanaf begin 2022 kunnen werknemers

het zijn verpakkingsfunctie heeft verloren? Het stellen van

Watergedragen inkt – Deze inkt bevat minder schadelijke

alleen nog kiezen voor elektrische auto’s. Aan het begin van

deze vragen heeft geleid tot diverse actiepunten waarbij de

stoffen dan conventionele inkt en is daarmee beter voor de

2024 zullen alle diesel en benzine auto’s volledig uitgefaseerd

focus ligt op reductie van materiaalgebruik en daar waar

gezondheid van mens en milieu. Momenteel gebruikt meer

zijn, waardoor we alleen nog elektrisch rijden.

mogelijk het gebruiken van milieuvriendelijke en gerecyclede

dan 65% van onze schoenenproducenten watergedragen

materialen.

inkt bij het printen van de schoenendozen. Eind 2022

No more plastics

Het Allshoes wagenpark 2019

2021

Diesel

4

2

Benzine

4

3

Hybride

0

0

Elektrisch

0

5

51 - Inhoud Allshoes/Sustainabilty SustainableRapport operations

moeten alle schoenendozen geprint worden met watergedragen inkt.

Het is ons doel om het gebruik van plastic verpakkingsmateriaal te elimineren. Daar waar plastic écht noodzakelijk is,

Reduceren van input – Hoewel het vervangen van

kijken we of we die hoeveelheid kunnen reduceren of kunnen

traditionele materialen door meer milieuvriendelijke

vervangen door gerecycled plastic. Zo zijn we in 2020 bij-

alternatieven een stap in de goede richting is, blijft de meest

voorbeeld gestopt met het gebruiken van plastic tape en

duurzame keuze het reduceren van het materiaal zelf.

gebruiken we nu papieren tape om onze verzendingen dicht

Het reduceren van de print, het verkleinen van de doos of

te maken. Ook het gebruik van plastic wikkelfolie is sindsdien

wellicht het helemaal weglaten van de schoenendoos zijn

gehalveerd.

opties die we momenteel verkennen.


Omdozen

De dozen die we geleverd krijgen door onze leveranciers worden door ons hergebruikt bij de verzending van pakketten naar onze klanten. Hiermee reduceren we materiaalgebruik en voorkomen we afval.

Afval in ons magazijn

In 2018 hebben we de afvalstromen in ons magazijn in kaart gebracht. Sindsdien wordt het type en de hoeveelheid afval maandelijks geregistreerd. Hoewel er al enkele veranderingen zijn doorgevoerd (lees het hoofdstuk over verpakkingen pag. 51), zal er in 2022 nog meer aandacht gaan naar het effectief beheren en reduceren van deze afvalstromen.

Afval Allshoes magazijn (metric ton)

Allshoes steunt leveranciers bij het reduceren en recyclen van hun afvalstromen. 52 - Allshoes Sustainabilty Rapport

2018

2021

Restafval

7,27

5,31

Recycled

4,50

6,56

Totaal volume

11,77

11,87

% Recycled

38%

55%

52 - Inhoud / Sustainable operations


No waste AMF, de producent van een groot aantal Redbrick modellen, recycled haar eigen productieafval. Het restmateriaal wat tijdens het productieproces ontstaat, wordt verzameld en hergebruikt bij de productie van nieuwe schoenzolen. Zo gaan er geen materialen verloren.

53 - Inhoud Allshoes/Sustainabilty SustainableRapport operations


Close the loop Wanneer we optimaal gebruik willen maken van grondstoffen moeten we ervoor zorgen dat afvalstromen worden omgebouwd naar grondstofstromen. In ons geval betekent dit dat materialen uit afgedankte schoenen weer worden omgezet naar grondstoffen.

54 - Inhoud Allshoes/Sustainabilty Close the loop Rapport


Circulariteit Al hebben onze schoenen een lange gebruiksduur, toch komt er een moment dat deze aan vervanging toe zijn en je een nieuw paar zal moeten aanschaffen. Dat betekent niet dat de materialen in deze schoenen ook nieuw moeten zijn. Integendeel zelfs. Door gebruikte werken veiligheidsschoenen in te zamelen en te recyclen, willen we weer nieuwe veiligheidsschoenen fabriceren.

Circular Footwear Alliance

In 2020 werd de Circular Footwear Alliance (CFA) opgericht. Deze alliantie is een unieke samenwerking tussen Allshoes en andere partijen met als groter doel: een duurzame toekomst en een circulair systeem voor werk- en veiligheidsschoenen. Door gebruikte werk- en veiligheidsschoenen in te zamelen, te ontmantelen en te recyclen, zorgt de CFA ervoor dat zoveel mogelijk grondstoffen worden teruggewonnen. Door CFA boxen te plaatsen op plekken waar veel werkschoendragers komen, kunnen oude schoenen makkelijk worden ingeleverd. Op dit moment zijn er 130 inzamellocaties door

Intersafe is altijd op zoek naar duurzame oplossingen voor de lange termijn. Gert-Jan van Spanje C AT E G O R Y M A N A G E R B I J I N T E R S A F E

heel Nederland. Elke box wordt geleverd met een totaalservice: zodra deze vol is, worden de ingezamelde schoenen opgehaald. In 2021 haalden we zo 4200 paar

schoenen terug. We hopen binnen enkele jaren ons doel te Daarmee voorkomen we dat grondstoffen uitgeput raken en

bereiken om op deze manier jaarlijks 2 miljoen werk- en

maken we positieve impact op mens en milieu. Een volledig

veiligheidsschoenen te recyclen.

circulaire werkschoen bestaat momenteel nog niet. Maar we werken hier hard aan. Het is zelfs ons doel om in 2025 een

Binnen de alliantie staat het delen van kennis en resources

volledig circulair assortiment te hebben. Op pag 21 lees je

centraal. We werken er hard aan om de CFA verder onder de

meer over waar zo’n circulair product aan moet voldoen.

aandacht te brengen, ons netwerk van partners uit te breiden,

Ambitieus? Absoluut!

schoenen in te zamelen en nieuwe oplossingen te vinden voor hergebruik van materialen.

“ Circulariteit en hergebruik van grondstoffen zijn hierbij belangrijke pijlers voor ons. Elke stap die we vandaag beter doen dan gisteren, draagt bij aan een betere toekomst voor ons en voor de volgende generaties.

new andere toepassingen zoals isolatie

55 - Inhoud / Close the loop

Volgens het motto van Friedrich Nietzsche dat ‘alleen de doener leert’ heeft Intersafe zich aangesloten bij het initiatief van de Circular Footwear Alliance.”


Circular Space Deze ontmantellijn maakt het mogelijk om veiligheidsschoenen uit elkaar te halen en de materialen vervolgens van elkaar te scheiden en te sorteren.

Chemelot Innovation and Learning Labs In 2021 heeft de CFA, en daarmee Allshoes, de handen ineengeslagen met Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL). In dit lab staat een Circular Space: een leer- en werkomgeving rondom het thema duurzaamheid en recycling.

In de Circular Space staat allerlei apparatuur om gebruikte materialen in productieketens terug te brengen, inclusief een complete ontmantellijn. Voor veel van de teruggewonnen grondstoffen hebben wij al een volgende toepassing gevonden. Zo worden metalen veiligheidsneuzen omgesmolten naar ander metaal en wordt materiaal van uppers verwerkt tot isolatiemateriaal. Het is op dit moment nog niet mogelijk

CHILL verbindt het onderwijs en het bedrijfsleven om vakinhoudelijk van elkaar te leren en

om materialen uit gebruikte werk- en veiligheidsschoenen terug te brengen in nieuwe

met elkaar te kunnen innoveren. Samen met de studenten van Maastricht University en

veiligheidsschoenen. Door de samenwerking tussen CHILL en de CFA komt het moment

operators van CHILL wordt momenteel onderzocht hoe we mono-materialen het beste

steeds dichterbij waarop dit wél kan. En daarmee ook ons streven naar een volledig circulair

kunnen scheiden en zo hoogwaardig mogelijk terug kunnen zetten in de markt.

assortiment, met een zo’n klein mogelijke footprint.

56 - Inhoud / Close the loop


Supporting people Onze duurzaamheidsdoelstellingen gaan verder dan alleen de producten die we verkopen. We streven ernaar dat onze activiteiten ook een positieve impact hebben op onze stakeholders. Of het nu gaat om eigen medewerkers, de medewerkers van onze leveranciers, onze klanten of de gemeenschap; wij zetten ons graag in voor de veiligheid en het welzijn van de mensen om ons heen.

57 57 -- Allshoes Inhoud /Sustainabilty SupportingRapport people


Arbeidsomstandigheden Succes begint bij de mensen met wie je werkt. De kennis en inzet van onze mensen zorgen ervoor dat we producten kunnen leveren waarmee duizenden mensen veilig en comfortabel aan het werk kunnen. Het welzijn van zowel onze eigen medewerkers als de mensen in onze productieketen is daarom voor ons erg belangrijk. We zijn continu in gesprek met onze werknemers, leveranciers en partners om ervoor te zorgen dat de arbeidsomstandigheden goed zijn, en goed blijven.

58 - Inhoud / Supporting people


Onze moederorganisatie Bunzl voert periodiek een risicobeoordeling uit, waarbij de inkoop landen van dochterondernemingen worden beoordeeld op sociale risico’s zoals moderne slavernij en omkopingsrisico’s. Op basis van deze beoordeling worden inkoop landen gerangschikt op risiconiveau. Leveranciers gevestigd in een land met een hoog risiconiveau kunnen worden geauditeerd. In 2021 was geen van Allshoes leveranciers gevestigd in een hoog risicoland. Ons leveranciersbestand bestaat uit 9 schoenenproducenten, verdeeld over 7 landen. Daarvan zijn er 8 gevestigd in Europa. We geven de voorkeur aan het zo lokaal mogelijk inkopen van onze producten. Dit biedt voordelen voor het milieu, want door kleine transportafstanden wordt CO2 uitstoot gedeeltelijk vermeden. En er zijn minder

59 - Inhoud / Supporting people

sociale risico’s doordat deze leveranciers moeten voldoen aan de strenge Europese wet- en regelgeving omtrent veiligheid en arbeidsomstandigheden. Met veel van onze leveranciers hebben we een sterke relatie opgebouwd. Door de goede onderlinge verstandhoudingen, kunnen we samen beslissen over de werkwijze binnen de fabrieken.

Canada


9 1

Principes van het Ethical Trading Initiative

Vrije keus van dienstverband

2 Respecteren van de vrijheid van vereniging en het recht op collectieve onderhandelingen 3 Veilige en hygiënische werkomstandigheden 4 Verbod op kinderarbeid 5 Betaling van minimumlonen 6 Geen excessieve overschrijding van werktijden 7 Geen discriminatie

Voordat we een zakelijke relatie aangaan, moeten leveranciers zich committeren aan onze normen en daarop handhaven.

8 Vaste dienstverbanden

Wij verwachten dat de arbeidsomstandigheden van de medewerkers van onze leveranciers minimaal

9 Geen wrede of onmenselijke behandeling

voldoen aan de lokale wettelijke vereisten, evenals de toepasselijke internationale vereisten, zoals die

60 - Inhoud Allshoes/Sustainabilty SupportingRapport people

60 - Inhoud / Supporting people

van de International Labour Organization (ILO) en het Ethical Trading Initiative (ETI).


Een transparante keten Naast onze leveranciers zijn er nog vele andere partijen betrokken bij het maken van onze producten. Denk hierbij aan leerlooierijen, kunststofproducenten of fabrikanten van productonderdelen. Allshoes is slechts een schakel in een groter geheel dus al deze partijen bepalen samen het succes van ons bedrijf en onze producten.

Transparency Pledge worden gebracht. Dit doen we stap voor stap. Momenteel is er zicht op onze tier 115 en een deel van onze tier 2 leveranciers. We maken jaarlijks een extra tier inzichtelijk tot en met tier 5. Dit moet tot een transparante

keten leiden in 2025. Zodra de partijen in beeld zijn, kunnen wij samen met onze partners werken aan het verbeteren van de omstandigheden in de keten.

De mensen werkzaam aan het begin van de keten, zijn daarbij net zo belangrijk als onze eigen medewerkers. Het is daarom essentieel om deze mensen met respect te behandelen en een gezonde en veilige werkomgeving te bieden. Om na te kunnen gaan of er bij de partijen dieper in de keten inderdaad sprake is van goede arbeidsomstandigheden, moeten eerst de betrokken partijen in kaart

15

Tier = Een benaming die wordt gebruikt om de verschillende niveaus van toeleveranciers te duiden.

61 - Inhoud / Supporting people

De Transparency Pledge is een wereldwijd initiatief opgericht door vakbonden en mensenrechtenorganisaties. Het initiatief is ontwikkeld om transparantie binnen de kleding- en schoenenindustrie te promoten. Als ondertekenaar van de Transparency Pledge zijn wij verplicht om onze productielocaties openbaar te maken. Het zal hierbij in eerste instantie alleen om onze directe toeleveranciers gaan, maar in de komende jaren zullen hier meerdere tiers15 aan worden toegevoegd. Zodra we ook weten wie de partijen zijn die een indirecte bijdragen leveren aan onze producten, worden zij gevraagd zich te committeren aan de gedragsregels zoals beschreven in onze Supplier Code of Conduct.


Welzijn van Allshoes medewerkers Teamgeest is niet voor niets een van de drie kernwaarden van Allshoes. Onze mensen zijn het succes van de organisatie. Het is voor ons dan ook van groot belang dat onze medewerkers zich goed voelen en met plezier hun werk uitvoeren. We besteden daarom veel aandacht aan persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast worden successen bij ons altijd gevierd.

deze sessies verder uit te bouwen met een aantal gerichte trainingen waarin hedendaagse uitdagingen (op het gebied van mens en milieu), duurzame oplossingen en terminologieën verder worden toegelicht.

Diversiteit en inclusie

Iedereen moet bij ons zichzelf kunnen zijn en gelijke kansen krijgen, ongeacht godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele voorkeur of burgerlijke staat. Ons beleid staat beschreven in onze Equality

Training en persoonlijke ontwikkeling

& Diversity Policy, welke is opgesteld vanuit Bunzl. In 2021

werd door onze moedermaatschappij ook een brede enquête

Het is voor ons belangrijk dat onze medewerkers zich kunnen

over diversiteit en inclusie (D&I) rondgestuurd. Hieruit is een

(blijven) ontwikkelen. Dat realiseren we door mensen te

Bunzl D&I stuurgroep opgericht, bestaande uit werknemers

stimuleren relevante trainingen of opleidingen te volgen en

van verschillende Bunzl bedrijven. Zij zetten zich in om

door ze hun ambities uit te laten spreken. Medewerkers kunnen

diversiteit en inclusiviteit binnen de organisaties te bevorderen.

gebruikmaken van de trainingen die worden aangeboden via

Voor Allshoes is het van belang dat het bewustzijn van

de Bunzl Academy, het trainings- en opleidingsplatform van

medewerkers op het gebied van diversiteit en inclusie op

onze moederorganisatie Bunzl, en het online platform

niveau is. In 2021 woonden 5 van onze nieuwe medewerkers

GoodHabitz. Allshoes heeft zelf in 2021 enkele basistrainingen

een door Bunzl georganiseerde lezing over diversiteit en

georganiseerd, waarin specifiek het onderwerp ‘duurzaamheid’

inclusiviteit bij. Daarnaast hebben 2 collega’s binnen Allshoes

werd besproken. Voor het komende jaar zijn we van plan om

de workshop ‘Vrouwelijk leiderschap’ gevolgd.

62 - Inhoud / Supporting people

Medewerkers krijgen 3 vrije dagen die zijn in te zetten voor vrijwilligerswerk.

Vrijwilligerswerk We vinden het belangrijk om onze medewerkers de mogelijkheid te bieden om zich, ook buiten de wereld van veiligheidsschoenen, in te zetten voor milieu en maatschappij. Daarom krijgen Allshoes medewerkers op jaarbasis 3 extra vrije dagen die zijn in te zetten voor vrijwilligerswerk.


Ondersteuning van de gemeenschap Elk jaar kiezen we een aantal organisaties uit die we een warm hart toedragen. In 2021 doneerden we zo’n 500 paar veiligheidsschoenen aan daken thuislozen via organisaties als het Leger des Heils en HVO-Querido. Ook is er een flink aantal schoenen gedoneerd aan de magazijnmedewerkers van de Voedselbank. Voor de ouderen van het woonzorgcentrum de Kastanjehof (Cordaan) regelden Allshoes medewerkers een kleine kerst gift met wat lekkers.

63 - Allshoes Sustainabilty Rapport

63 - Inhoud / Supporting people

Wat een mooie donatie van onze buurman Allshoes: een pallet met meer dan 100 paar werkschoenen in allerlei verschillende maten. Michel Sanders MANAGER BEDRIJFSVOERING, LOGISTIEK EN FINANCIËN BIJ DE VOEDSELBANK AMSTERDAM

De vrijwilligers bij de

verschillende Voedselbanken in Nederland waren enorm blij met de donatie.


Driving change B I J

A L L S H O E S

Een duurzame toekomst vraagt om nieuwe innovaties en een gezamenlijke aanpak. We zijn continu op zoek naar mogelijkheden om niet alleen onze eigen bedrijfsvoering te verbeteren, maar om ook een drijvende factor te zijn in de verduurzaming van onze branche. Door te focussen op blijvende, duurzame en positieve verandering, streven we naar het veiligstellen van het welzijn van toekomstige generaties.

64 64 -- Allshoes Inhoud /Sustainabilty Driving change Rapport


Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid Allshoes is een van de voorvechters van een uitgebreide productenverantwoordelijkheid (UPV) voor werk- en veiligheidsschoenen. Met een UPV worden producenten en merkeigenaren van werken veiligheidsschoenen verantwoordelijk voor de inzameling, recycling, hergebruik en afvalfase van de producten die zij op de markt brengen. Een UPV moet leiden tot meer hergebruik, minder verspilling en minder vervuiling. Wij zijn samen met onze CFA-partners initiator van een vrijwillige UPV voor de werk- en veiligheidsschoenen sector. Het is vrij uniek dat een merk zelf aangeeft verantwoordelijk gehouden te willen worden voor het afval wat zij produceert. Met de Circulair Footwear Alliance zijn we al enige tijd bezig met de organisatie van een circulair systeem voor werk- en veiligheidsschoenen. De UPV helpt bij het professionaliseren, formaliseren en versnellen van de transitie naar een circulaire economie. Wij hopen halverwege 2023 de UPV te kunnen lanceren.

65 - Inhoud / Driving change

Smart Safety Shoe In samenwerking met de Technische Universiteit (TU) van Delft zijn wij in 2021 gestart met het ontwikkelen van de schoen van de toekomst: de Smart Safety Shoe. Deze schoen analyseert de houding van de drager en signaleert wanneer hij of zij een verkeerde houding aanneemt. Wanneer deze informatie wordt doorgespeeld naar de drager, kan hij zijn houding aanpassen of zijn werkomgeving beter inrichten. Dit kan blessures en lichamelijke klachten voorkomen. Aan dit onderzoek werken studenten mee die gespecialiseerd zijn in artificiële intelligentie. Zij kijken hoe ze data over de houding van de gebruiker kunnen binnenhalen met behulp van sensoren in de schoen.


Shoe as a service Betalen voor een dienst in plaats van

ook weer bij ons terugkomt. Hierdoor

eigenaar te worden van een product…

creëren we een continue stroom van

Leasemodellen. Je ziet ze steeds vaker voor

materialen die, na recycling, weer gebruikt

een grote variëteit aan producten. Omdat wij

kunnen worden voor andere producten en

benieuwd zijn of een dergelijk bedrijfsmodel

hopelijk in de nabije toekomst ook voor

ook zou werken voor veiligheidsschoenen,

nieuwe schoenen.

In

Er zijn in Europa nog nauwelijks partijen die op serieuze schaal schoenen recyclen. Op dit vlak verricht Allshoes pionierswerk.

zijn we in 2021 een onderzoek gestart. Vanuit milieuoogpunt is het leveren van een dergelijke service heel interessant. Doordat wij eigenaar blijven van de schoen, zijn wij namelijk verzekerd dat de schoen na gebruik

Partner Koplopernetwerk MVO Nederland

Sinds oktober 2021 is Allshoes partner van het Koplopernetwerk van MVO Nederland. Als koploper voegt Allshoes zich bij de meest ambitieuze en gedreven ondernemers in de nieuwe economie. Via dit netwerk werken we samen met andere ondernemers om zo de transitie naar een nieuwe (circulaire) economie te versnellen.

Frans Tilstra

BUSINESS DEVELOPER BIJ MVO NEDERLAND

“ Schoenen worden al tijden ingezameld en gesorteerd, waarna ze in het beste geval als tweedehands schoen een tweede leven krijgen. Vaak in het buitenland. Wat er daarna mee gebeurt kun je raden. Letterlijk. Want er is niemand die het precies weet. Er zijn in Europa nog nauwelijks partijen die op serieuze schaal schoenen

recyclen. Op dit vlak verricht Allshoes pionierswerk. Voor veel onderdelen van de veiligheidsschoenen gebruikt Allshoes al zeer behoorlijke percentages gerecyclede content. Daarnaast werkt het bedrijf hard aan de ambitie om veiligheidsschoenen in te zamelen en zo de eigen waardeketen circulair te maken en dat is belangrijk. Wat ik nog het meest waardeer is de bereidheid van Allshoes om samen te werken met branchegenoten en kennis te delen via de Circular Footwear Alliance. Zo helpt Allshoes de hele sector richting een duurzame toekomst.”

66 - Inhoud / Driving change


Transparante marketing en communicatie Renée Donker

M A R K E T I N G & C O M M U N I C AT I E MANAGER BIJ ALLSHOES

Tot op heden communiceerden we nog niet veel over onze plannen op het gebied van duurzaamheid. En dat was een bewuste keuze. Eerlijkheid en het geven van de juiste informatie vinden we enorm belangrijk. Daarom wilden we eerst zeker zijn van onze zaak. De publicatie van dit verslag is een eerste stap voor ons. Vanaf nu zullen we meer en vaker gaan communiceren over onze duurzaamheidsstrategie en behaalde resultaten.

Daarbij zetten we in op kwantificeerbare verduurzaming. Doordat we onze impact meetbaar hebben gemaakt, kunnen we onze communicatie ondersteunen met keiharde data. Zo hebben we onze verantwoording goed op orde en kunnen we onze stakeholders op transparante wijze meenemen in ons verhaal. Dit betekent niet dat we alles weten. Duurzame ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op en nieuw wetenschappelijk onderzoek maakt dat we de wisselwerking tussen menselijke activiteiten en aardse processen steeds beter begrijpen. Ook wij leren en groeien dagelijks. Dus daag ons uit en stel ons je vragen. Wij vertellen je graag over onze werkwijze en beweegredenen. En als we niet over het antwoord

Heb jij vragen of opmerkingen over dit verslag? Dan horen we graag van je! Mail je vraag naar sustainability@allshoes.eu

67 - Allshoes Sustainabilty Rapport

67 - Inhoud / Driving change

beschikken, laten we dan samen zoeken naar de oplossing. Zitten we niet allemaal in hetzelfde team? Team Aarde?


Standaarden en policies Bij Allshoes werken we volgens gedragscodes die gebaseerd zijn op internationaal erkende normen en conventies. Deze gedragscodes heeft Bunzl samengebracht in een Code of Conduct en Supplier Code of Conduct. Hierin staan onze verwachtingen beschreven ten opzichte van onze medewerkers, leveranciers en andere belanghebbenden. Een respectvolle omgang met mens en milieu is hierbij de basis. Elke nieuwe leverancier is verplicht om aan deze Supplier Code of Conduct te voldoen. Ook worden leveranciers, door middel van audits, gecontroleerd op de naleving van de vereisten op het gebied van mens en milieu.

68 - Inhoud Allshoes/Sustainabilty Standaarden Rapport en policies


policies Onze

• Code of Conduct

• Supplier Code of Conduct • Environment policy • Equity and diversity policy • Ethical sourcing policy • Health and safety policy • Speak up policy • Anti-bribery and corruption policy • GDPR policy

69 - Inhoud / Standaarden en policies


Wijze van rapportage Dit verslag is opgesteld volgens de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI). Onderdeel van het rapportage-proces was de uitvoering van een stakeholdersonderzoek. Via een online survey vroegen we leveranciers, klanten, logistieke partners, brancheorganisaties, medewerkers en het management naar het belang van 23 verschillende duurzaamheidsthema’s. Natuurlijk vinden we alle thema’s belangrijk, maar we zullen aan de 10 belangrijkste thema’s extra aandacht besteden in dit verslag. Dat doen we door er volgens de GRI richtlijnen over te rapporteren. De onderwerpen zijn ondergebracht onder de eerdergenoemde vijf strategieën.

70 - Inhoud Allshoes/Sustainabilty Wijze van rapportage Rapport


Dit verslag is niet extern geverifieerd, aangezien onze focus ligt op het verder ontwikkelen van ons duurzaamheidsbeleid en het behalen van de hiervoor gestelde doelen. De komende edities van het duurzaamheidsverslag streven wij extern te

Circulariteit

Het bijdragen aan een circulaire economie, door het sluiten van materiaalkringlopen, het gebruiken van hernieuwbare vormen van energie en het toepassen van systeemdenken. Strategie 3: Close the loop.

Pag. 54-56

het nemen van maatregelen om deze te

en andere stakeholders.

Strategie 1: Better materials and design.

informeren van klanten, leveranciers, werknemers

(middels het gebruik van milieuvriendelijke

werkplek voor Allshoes’ medewerkers.

van verpakkingsmateriaal.

Strategie 2: Sustainable operations.

Strategie 1: Better materials and design.

recycling. Strategie 2: Sustainable operations.

Pag. 51, 52 & 54

71 - Inhoud / Wijze van rapportage

productaanbod en het stimuleren van innovatie via samenwerkingsverbanden en kennisoverdracht. Strategie 5: Driving change.

Strategie 4: Supporting people.

Pag. 58-62

Milieumanagement van de keten

Het hebben van een innovatief en vernieuwend

Pag. 34

Het zorgdragen voor een veilige en gezonde

Pag. 51

Innovatie

ge producten met een lange levensduur.

Pag. 40-45

materiaal en het daar waar mogelijk reduceren

Pag. 27-39

Het leveren van veilige, kwalitatief hoogwaardi-

Strategie 2: Sustainable operations.

Arbeidsomstandigheden bij Allshoes

Het gebruik van milieuvriendelijk verpakkings-

materialen en productietechnieken).

Product kwaliteit

reduceren.

Duurzame verpakkingen

Het reduceren van afval en het stimuleren van

Het aanbieden van duurzame producten

Strategie 1: Better materials and design.

Pag. 67

Afval & recycling

Duurzaam assortiment

Het inzichtelijk maken van de CO2-uitstoot en

Het zo eerlijk, transparant en volledig mogelijk

Strategie 5: Driving change.

laten verifiëren.

CO2-reductie

Transparante communicatie en verantwoorde marketing

Pag. 64-66

Het samenwerken met leveranciers om de milieu impact in de keten te reduceren. Strategie 2: Sustainable operations.

Pag. 40-45


Materialiteitsmatrix 3 1 9

Importance to stakeholders

18

10

12 15 16

22

19 21

Importance to Allshoes

72 - Inhoud / Wijze van rapportage

4 8

14

20

2

6

13

17

23

5

11

7

1

Circulariteit

2

Duurzaam assortiment

3

Product kwaliteit

4 Transparante communicatie en verantwoorde marketing 5

Duurzame verpakkingen

6

Afval & recycling

7

Innovatie

8

CO2 reductie

9

Arbeidsomstandigheden bij Allshoes

10

Milieumanagement van de keten

11

Digitalisering

12

Diversiteit & inclusiviteit

13

Transparante keten

14

Training & doorgroeimogelijkheden

15

Efficientie

16

Arbeidsomstandigheden bij leveranciers

17

Energie management

18

Relatiebeheer

19

Financiele groei

20

Risico management

21

Ondersteuning van maatschappelijke initiatieven

22

Water management

23

Inkoopstrategie


Bijlage 1: Toelichting werknemers Aantal medewerkers 2021 - verdeling op basis van geslacht Man

23

Vrouw

12

Aantal medewerkers 2021 - verdeling op basis van leeftijd 0-30 jaar

34,3%

30-50 jaar

54,4%

>50 jaar

11,4%

73 73 -- Allshoes Inhoud /Sustainabilty Bijlage Rapport


Bijlage 2: GRI Index GRI standaard

Relevante pagina

Bladzijde

General disclosures

GRI standaard

Relevante pagina

Bladzijde

102-23 Policy commitments

Standaarden en policies

68-69 68-69

102-1 Organizational details

Over Allshoes

10-16

102-24 Embedding policy commitments

Standaarden en policies

102-2 Entities included in the organization’s sustainability reporting

Over Allshoes

10-16

102-25 P rocesses to remediate negative impacts

20

102-3 Reporting period, frequency and contact point

Over dit verslag

102-4 Restatements of information

N.v.t: Betreft Allshoes eerste duurzaamheidsverslag, dus geen informatie hoeft te worden herzien.

CO2 reductie – de uitdaging / Allshoes & CO2 reductie Circulariteit – de uitdaging / Allshoes & circulariteit Verantwoorde handel – de uitdaging / Allshoes & verantwoorde handel Speak-up policy Wijze van rapportage Wijze van rapportage

70

2

102-5 External assurance

Wijze van rapportage worden

102-6 Activities, value chain and other business relationships

Over Allshoes

102-7 Employees

Toelichting werknemers

73

102-9 Governance structure and composition

Organisatiestructuur

19

102-13 D elegation of responsibility for managing impacts

Organisatiestructuur

19

102-22 S tatement on sustainable development strategy

Openingswoord van de Managing Director

6-7

74 - Inhoud / Bijlage

70 10-16

102-29 A pproach to stakeholder engagement

21 22

70

Materials 103 Management approach

Better materials & design

301-1 Materials used by weight or volume

Gewicht van materialen gebruikt voor de productie van Allshoes veiligheidsschoenen in 2021: Niet-hernieuwbare materialen - 743,7 ton Hernieuwbare materialen - 377,3 ton

27-39


GRI standaard

Relevante pagina

Bladzijde

Energy Energie

302-1 Energy consumption within the organization

Total fuel consumption within the organization from non-renewable sources in jules in 2021: 398.353 MJ Total fuel consumption within the organization from renewable sources in jules in 2021: 82.609 MJ Electricity consumption in jules in 2021: 265.708 MJ Heating consumption in jules in 2021: 382.470 MJ Total energy consumption in jules in 2021: 1.129.141 MJ Sources used for conversion: Gasoline > MJ Diesel > MJ kWh > MJ

302-3 Energy intensity

75 - Inhoud / Bijlage

Relevante pagina

Bladzijde

Emissions

103 Management approach

302-2 Energy consumption outside of the organization

GRI standaard

46-47

Energy consumption of outside the organization in joules for 2021: 4.260.280 MJ Sources used for conversion: Gasoline > MJ Diesel > MJ kWh > MJ Energie Allshoes Energie leveranciers

46-47

103 Management approach

Vermindering van CO2-uitstoot

41

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions

Op weg naar een klimaatneutrale organisatie Rapportage is uitgevoerd volgens de standaarden van het Greenhouse Gas Protocol I.v.m de beschikbaarheid van data is 2018 als basisjaar uitgekozen voor de reductiedoelstelling voor scope 1 en 2.

43

305-2 E nergy indirect (Scope 2) GHG emissions

Op weg naar een klimaatneutrale organisatie Rapportage is uitgevoerd volgens de standaarden van het Greenhouse Gas Protocol I.v.m de beschikbaarheid van data is 2018 als basisjaar uitgekozen voor de reductiedoelstelling voor scope 1 en 2.

43

305-3 O ther indirect (Scope 3) GHG emissions

Samen verbeteren Rapportage is uitgevoerd volgens de standaarden van het Greenhouse Gas Protocol I.v.m de beschikbaarheid van data is 2020 als basisjaar uitgekozen voor de reductiedoelstelling voor scope 3.

44

305-4 GHG emissions intensity

Samen verbeteren Energie bij leveranciers

44 47

305-5 Reduction of GHG emissions

Op weg naar een klimaatneutrale organisatie Samen verbeteren Rapportage is uitgevoerd volgens de standaarden van het Greenhouse Gas Protocol

43 44


GRI standaard

Relevante pagina

Bladzijde

Waste

GRI standaard

Bladzijde

Training and education

103 Management approach

Afval

306-2 Management of significant waste related impacts

Afval Circular Footwear Alliance

306-3 Waste generated

Afval - Tabel: Waste Volume warehouse

52 52-55 52

103 Management approach

Training en persoonlijke ontwikkeling

62

404-2 Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs

Training en persoonlijke ontwikkeling

62

103 Management approach

Diversiteit en inclusie Equity and diversity policy

62

405-1 D iversity of governance bodies and employees

Toelichting werknemers

73

Diversity and equal opportunity

Supplier environmental assessment 103 Management approach

Standaarden en policies Allshoes supplier Code of Conduct

308-1 New suppliers that were screened using environmental criteria

In 2021 is Allshoes leveranciersbestand uitgebreid met één leverancier. Deze heeft zich moeten committeren aan Allshoes Supplier Code of Conduct (waarin correct omgang met het milieu staat beschreven)

68-69

Child labor 103 Management approach

Employment 103 Management approach

Arbeidsomstandigheden

401-2 Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-time employees

N.v.t: voor zowel full-time als part-time medewerkers gelden dezelfde secundaire arbeidsvoorwaarden. Meer informatie over arbeidsvoorwaarden is te vinden in: Allshoes Safety Footwear People Manual

58-62

Standaarden en policies Negen principes van het Ethical Trading Initiative

68-69 60

Standaarden en policies Negen principes van het Ethical Trading Initiative

68-69 60

Arbeidsomstandigheden in de productieketen Een transparante keten

58-60 61

Forced or compulsory labor 103 Management approach

Human Rights Assessment 103 Management approach

76 - Inhoud / Bijlage

Relevante pagina


GRI standaard

Relevante pagina

Bladzijde

Supplier Social Assessment 103 Management approach

Standaarden en policies Supplier Code of Conduct Arbeidsomstandigheden in de productieketen

414-1 New suppliers that were screened using social criteria

In 2021 is Allshoes leveranciersbestand uitgebreid met één leverancier. Deze heeft zich moeten committeren aan Allshoes Supplier Code of Conduct (waarin correct omgang met het milieu staat beschreven). Aangezien de leveranciers niet gevestigd is in een hoog risco land is geen auditering uitgevoerd.

68 58-61

Customer health & safety 103 Management approach

Productkwaliteit

416-1 Assessment of the health and safety impacts of product and service categories

In 2021 zijn er geen producten terug geroepen met het oog op kwaliteit/ veiligheidsaanpassingen

416-2 Incidents of non-compliance concerning the health and safety impacts of products and services

In 2021 hebben er geen incidenten plaatsgevonden met betrekking tot het niet naleven van product regelgeving.

34

Marketing and labeling 103 Management approach

77 - Inhoud / Bijlage

Transparante marketing en communicatie

67


Allshoes Safety Footwear sustainability@allshoes.eu +31 (0)20 225 01 30


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.