Page 1

NORGES LEDENDE GARASJELEVERANDØR HOVEDBROSJYRE


Født i Grimstad Oppvokst over hele landet Norges garasjeeventyr begynte i Grimstad høsten 1963. Bilsalget var nettopp blitt fritt, og bilparken begynte å vokse. Det ble behov for en garasje til den nye bilen. Dette så Nere Igland i Grimstad Møbler, som fikk en idé om en prefabrikert elementgarasje, klargjort for nevenyttige selvbyggere. Den gode ideen viste seg å treffe markedet godt, så godt at møbelproduksjonen ble nedprioritert. I stedet ble det satset for fullt på garasjer, og Grimstad Garasjen ble født. I 1992 ble selskapet delt i to og litt lengere ned i gaten vokste også Igland Garasjen frem. Siden den gang har de to selskapene solgt mer enn 100.000 garasjer over hele landet, og sammen gjort sørlandsbyen Grimstad til Norges garasjeby nr 1. I 2013 ble firmaene samlet i ett selskap under Igland-navnet. Samlet erfaring og kunnskap om markedet blir nå brukt til å lage garasjer av god kvalitet til en fornuftig pris. Ved bruk av egenproduserte maskiner og teknologi i store, moderne industrilokaler, er resultatet blitt den mest moderne og rasjonelle garasjefabrikken i Skandinavia. Det forenkler vår produksjon og gir deg en lavere pris. Alt til fordel for våre kunder. Drømmegarasjen, den kommer fortsatt fra Grimstad.

1963-modellen Den aller første garasjen var enkel og funksjonell i datidens funkisstil. Garasjen fylte behovet der og da, men behovet har selvsagt utviklet seg underveis. I dag står den utstilt i J.B. Uglands nye bygg ved Universitetet i Agder.

4 8 20 26 28 30 32


HVA

LEVERER VI GARASJE-

MODELLER GRUNNARBEID OG

MUR

VÃ…R KVALITET

DIN HVERDAGSGLEDE VEIEN TIL NY

GARASJE TILPASNINGS-

MULIGHETER NYTTIGE

TIPS


HVA

LEVERER VI Igland Garasjen har Norges største utvalg av standardgarasjer. Når vi sier standard, mener vi en garasje som er laget etter standardiserte mål. Garasjen kan fortsatt tilpasses etter dine behov når det kommer til størrelser, taktyper, takbelegg, belistning, kledning, tilpasning til terreng eller mur, kvist eller opplett, plassering av vinduer og dører og mange flere elementer. Du kan lese mer om tilpasningsmulighetene på side 30. I store deler av landet leverer vi også grunn- og murarbeid, les mer på side 21.

/4

garasjer.no


// Størrelser Vi anbefaler deg først å vurdere hvor stor garasje du har behov for, både nå og i fremtiden. Standardlengden starter på 560 cm, men kan utvides med elementer på 60 cm til valgfri lengde, slik at du får ekstra plass i enden av garasjen. Enkelgarasje: 320 cm bredde passer fint dersom du ikke har behov for oppbevaring i tillegg til bilen, eller du har begrenset plass på tomten. Vi anbefaler at du øker bredden med 60 cm til 380 cm, dersom du har en bred bil og ønsker lettere adkomst. En normal bil opptar ca 3 meter av garasjens bredde. Halvannen garasje: Denne modellen får du i bredden 440 cm og 500 cm bredde. Her er det behovet for lagring som bestemmer hvilken bredde du bør velge. Dobbelgarasje: Dobbelgarasje får du i breddene 560 cm, 620 cm og 680 cm. Den garasjen vi selger mest av, er med bredde 620 cm. Da får du god plass til to biler. Trippelgarasje: Ved å velge lengde fra 920 cm kan du få en trippelgarasje med innkjøring på takrenneside. Dybden på disse garsjene vil være fra 560 - 680 cm. Rekkegarasje: Vi leverer rekkegarasjer fra 4- 50 rom, eller enda flere om det skulle være behov for det. Våre standard takvinkler på rekker er 3°, 22°, 30° og 36°. Andre takvinkler leveres på forespørsel. Storbilgarasje: Har du en varebil, traktor, bobil eller bare har behov for en stor garasje, kan vårt utvalg av storgarasjer være noe se nærmere på. Se mer på side 24.

// Ferdigstillingsgrad

FERDIG MONTERT Passer for deg som vil få garasjen ferdig montert, uten å gjøre noe selv. Våre dyktige montører kommer og monterer garasjen etter at den er levert på byggeplass.

FERDIG ELEMENTER

PREKUTT

GRUNNARBEIDER

Passer for deg som monterer garasjen selv.

Passer for deg som er nevenyttig og liker å snekre.

Passer for alle som kjøper Igland Garasjen.

Garasjen blir levert på byggeplasss i elementer, som du monterer sammen selv.

Garasjen blir levert som prekutt, hvor reisverk og konstruksjon er ferdig kappet på mål, takstoler er ferdig sammensatt og kledning i lengder.

Vi kan hjelpe med grunnog betongarbeid i store deler av landet.

garasjer.no

/5


Fjære 620x800

Groos 620x800

Kongshavn 620x800

Justøy 380x560

Imenes 380x560

/6

garasjer.no

Fjære 500x620


Hushovd 620x800

Imenes 620x800

Kongshavn 380x560

Groos 380x560

Justøy 620x800

garasjer.no

/7


GARASJE-

MODELLER

Fjære

Groos

Hushovd

Takvinkel 22°

Takvinkel 22° Valmet

Takvinkel 36°

Denne modellen er ofte å foretrekke når man har begrensninger på mønhøyden. Totalhøyden på en standard dobbelgarasje vil være under 4 m, hvilket tilfredsstiller et av kravene for garasjebygg uten søknad. Garasjen kan tilpasses med andre takvinkler fra 15°29°. På dobbelgarasjene i Fjæreserien vil du kunne få et lite loftsrom til lagring med en høyde til hanebjelke på ca 90 cm.

/8

garasjer.no

Denne modellen passer best i områder preget av denne type arkitektur. Helvalmet tak gir mindre utnyttelse av loftsrommet enn andre modeller. Garasjen kan tilpasses og leveres med andre takvinkler fra 15°-29°. Trenger du ekstra lagringsplass kan du velge ekstra lang garasje. Da får du en bod i bakkant. Man kan også snu innkjøring til takrennesiden (langsiden), da kan man få en sidebod til garasjen.

Denne modellen passer for deg som trenger ekstra lagringsplass. På de bredeste modellene kan du få et loft med opptil 1,89 m til hanebjelken. Med trapp og gulvspon vil du få enkel tilkomst til loftsrommet. Opplett eller kvist vil gi dobbelgarasjene ytterligere plass på loftet til lagring. Garasjen kan tilpasses og leveres med andre takvinkler fra 30°-45°.


Imenes

Justøy

Kongshavn

Takvinkel 36° Halvvalmet

Takvinkel 3°

Takvinkel 16°

Denne modellen har mange likhetstrekk til Hushovd foruten at den får en halvvalm takstol i hver ende. På de større modellene kan man sette inn trapp og loftsgulv for god tilkomst til lagringsplassen på loftet. Garasjen kan tilpasses og leveres med andre takvinkler fra 30°-45°. Denne garasjemodellen blir ofte valgt dersom byggeskikken i området er den samme. Kan også leveres med kvist eller opplett.

Denne modellen har tilnærmet flatt tak og leveres med Isola selvbyggerpapp /Mestertekk som taktekke. Garasjen kan tilpasses og leveres med andre takvinkler fra 3-14°. Takets toppunkt kommer på høyre eller venstre side av porten. Den kan også leveres med toppunktet i front over port eller i bakkant av garasjen. Da vil dybden være fra 560 - 680 cm. Denne garasjen har ikke loft.

Denne modellen kan tilpasses og leveres med andre takvinkler mellom 10°-22°. Velg om du vil ha toppunktet på høyre eller venstre side, evt kan du få det i forkant. Modellen har begrenset lagringsplass på loftet.

garasjer.no

/9


ENKELGARASJE

// Fordeler En enkelgarasje er arealeffektiv på liten tomt.

22° er under maks. mønehøyde i mange kommuner..

En enkelgarasje har lav pris og er enkel å montere.

// Typer

/10

Fjære

Groos

Hushovd

Imenes

Justøy

Kongshavn

Takvinkel 22°

Takvinkel 22° Valmet

Takvinkel 36°

Takvinkel 36° Halvvalmet

Takvinkel 3°

Takvinkel 16°

garasjer.no


// Utnytt arealet Ved å lage garasjen ekstra lang kan du få gode lagringsmuligheter i bakkant. Med en dør direkte inn i boden får du en enkel adkomst og må heller ikke passere bilen på vei inn og ut. 320 cm bredde passer fint dersom du ikke har behov for oppbevaring i tillegg til bilen. Vi anbefaler at du øker bredden med 60 cm til 380 cm, dersom du har en stor bil, ønsker lettere adkomst, eller har behov for litt ekstra lagringsplass ved siden av bilen.

Dokument:

Areal = 23,68 m²

Beskrivelse:

-

Tegnet av:

Dokument:

A

Areal = 21,28 m² Lone Myrvang

Dato:

08.01.2016

Areal garasjer.dwg

garasjer.no

/11


HALVANNEN GARASJE

// Fordeler Få ekstra god plass på innsiden.

22° er under maks. mønehøyde i mange kommuner..

En halvannen garasje har lav pris og er enkel å montere.

// Typer

/12

Fjære

Groos

Hushovd

Imenes

Justøy

Kongshavn

Takvinkel 22°

Takvinkel 22° Valmet

Takvinkel 36°

Takvinkel 36° Halvvalmet

Takvinkel 3°

Takvinkel 16°

garasjer.no


// Utnytt arealet Ved å lage garasjen ekstra lang kan du få gode lagringsmuligheter i bakkant. Med en dør direkte inn i boden får du en enkel adkomst og må heller ikke passere bilen på vei inn og ut. Denne modellen får du i breddene 440 cm og 500 cm. Her er det behovet for lagring som bestemmer hvilken bredde du bør velge. En normal bil opptar ca 3 meter av garasjens bredde. Areal = 32,56 m²

Areal = 28 m²

Beskrivelse:

Tegnet av:

Dokument:

Lone Myrvang

Dato:

08.0

Areal garasjer.dwg

garasjer.no

/13


//Hjemmets rimeligste m2

36° gir god plass pü loftet til lagring

Ekstra bredde eller lengde gir god plass for hobby eller lagring.

/14

garasjer.no


Kvist eller opplett gir ekstra rom pĂĽ loftet. Her kan man virkelig bygge pĂĽ ekstra kubikkmeter med lagrings- eller oppholdsplass.

Garasjeareal er langt rimeligere enn boligareal.

MODELL Imenes 620x680 m/opplett + innkjøring takrenneside.

garasjer.no

/15


DOBBELGARASJE MED LAVT TAK

// Fordeler Stor garasje er attraktivt og øker verdien av eiendommen.

22° er under maks. mønehøyde i mange kommuner..

Ekstra plass i garasjen frigjør kostbar lagringsplass i huset.

// Typer

/16

Fjære

Groos

Kongshavn

Justøy

Hushovd

Imenes

Takvinkel 22°

Takvinkel 22° Valmet

Takvinkel 16°

Takvinkel 3°

Takvinkel 36°

Takvinkel 36° Halvvalmet

garasjer.no


// Utnytt arealet Ved å lage garasjen ekstra lang kan du få gode lagringsmuligheter i bakkant. Med en dør direkte inn i boden får du en enkel adkomst og må heller ikke passere bilen på vei inn og ut.

Carport

Areal = 38 m²

Areal = 49,60 m²

Areal = 45,88 m²

Dokument:

garasjer.no

/17


DOBBELGARASJE MED HØYT TAK

// Fordeler Stor garasje er attraktivt og øker verdien av eiendommen.

Høy takvinkel gir ekstra lagringsplass på loftet «gratis» - BRA = 0

Ekstra plass i garasjen frigjør kostbar lagringsplass i huset.

// Typer

/18

Hushovd

Imenes

Fjære

Groos

Kongshavn

Justøy

Takvinkel 36°

Takvinkel 36° Halvvalmet

Takvinkel 22°

Takvinkel 22° Valmet

Takvinkel 16°

Takvinkel 3°

garasjer.no


// Utnytt arealet

748

Ved å lage garasjen ekstra lang kan du få gode lagringsmuligheter i bakkant. Med en dør direkte inn i boden får du en enkel adkomst og må heller ikke passere bilen på vei inn og ut. A-takstoler gir deg optimal loftsplass.

6200

Areal = 49,60 m²

garasjer.no

/19


GRUNNARBEID & MUR

// Fordeler Arbeidet utføres av kvalitetssikrede entreprenører med lokalkunnskap

Hele prosjektet koordineres gjennom Igland Garasjen = kortere prosjektgjennomførelse

// Grunn- og betongarbeider

// Ringmur og gulv

Våre entreprenører utfører arbeidet i henhold til lov og regelverk og er kjent med våre moduler og systemer. Om du har en ukurant tomt som krever litt utover det som er standard, kan våre samarbeidspartnere tilpasse forstøtningsmurer, spesielle detaljer og andre ønsker til deres garasje med våre krav og vårt system.

Utførelse av gulv og ringmur til din garasje tilbys etter deres ønske. Den vanlige løsningen for en garasje er en støpt og armert såle med en ringmur av leca.

Ved å benytte deg av tilbudet fra våre entreprenører forkortes produksjonsprosessen, da garasjen kan legges til produksjon på et tidligere tidspunkt.

/20

Arbeidet utføres av entreprenører med kjennskap til våre løsninger

garasjer.no

Vi støper flatt eller med fall om det ønskes, og overflaten kan disses/dabbes, skures eller glattes. Vi kan også levere en isolert ringmursløsning. Murelementene gir en lett isolert ringmur, med reduserte kuldebroer.


// Ofte stilte spørsmål Støpes gulvet i garasjen med fall? Se tilbudet du har fått fra entreprenøren og be om en tilbakemelding om hva som er medtatt. Noen entreprenører har dette medtatt og støper med fall som standard, andre tar tillegg for dette.

Hvor lang tid bruker betonggulvet på å tørke? Dette avhenger av flere faktorer. Den første uken etter støpen må betonggulvet holdes fuktig. Dette gjøres for å redusere faren for riss og sprekkdannelser i gulvet. Da tilfører man fuktighet til gulvet.

Selv med fall på garasjegulvet vil som regel alltid vann bli liggende på gulvet og en må påregne å måtte koste/ svabbe vannet ut. Garasjegulv støpes vanligvis ikke med mer enn 1% fall. Meld fra til oss om det er fall på platen! Gjelder spesielt ved dør i bakkant!

1 m³ av et nystøpt gulv på 200mm inneholder ca. 36 liter vann. I betongens herdeprosess bindes 12 liter av dette vannet kjemisk til sementen. Etter betongen er herdet vil de resterende 24 literne være i betongens poresystem. Mye av porevannet vil tørke ut, men dette er kun frem til det er i fuktlikevekt med luften rundt. I et vanlig inneklima med 20 °C og 40-50 % RF (Relativ luftfuktighet) vil det si at 18 liter vil fordampe. 6 liter blir igjen i betongdekket.

Bør jeg ha sluk / drensrist i garasjen? Iht. lov- og regelverk må sluk i garasje påkobles oljeutskiller. Vi anbefaler å legge inn en drensrist foran garasjeporten hvor betonggulvet v/ porten «knekkes av» de 10 siste centimeterne. Hvor lang tid bruker betonggulvet på å herde? Avhengig av temperatur vil herdingen starte etter 2-12 timer. 75% fasthet oppnås etter ca 7 døgn.

Benyttes det ikke avfuktere eller annet mekanisk utstyr til uttørking kan det ta flere måneder å få tørket ut et betonggulv! Ta nærmere kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon eller et pristilbud på grunn- og/eller betongarbeider for din Igland Garasje!

garasjer.no

/21


REKKE GARASJE

Vi har lang erfaring som produsent av rekkegarasjer. Enten du skal ha 3 eller 50 rom – vi tar utfordringen!

22°

// Fordeler Effektiv parkering for flere biler på et begrenset område

Kan tilpasses terreng med trapping og murhøyder

Rommene er tilpasset størrelsen på moderne biler

// Typer

/22

Fjære

Groos

Justøy

Kongshavn

Hushovd

Imenes

Takvinkel 22°

Takvinkel 22° Valmet

Takvinkel 3°

Takvinkel 16°

Takvinkel 36°

Takvinkel 36° Halvvalmet

garasjer.no


36° 30°

// Utnytt arealet Vi er en komplett leverandør av garasjeanlegg, så vi kan levere alt fra søknadsprosess, riving, grunnarbeid, betongarbeid til ferdig montert garasje inkludert elektrisk installasjon. Skissen viser standard størrelse på garasjerom. Ved å utvide størrelsen både i bredden og/eller dybden på rekkeannlegget kan du få gode lagringsmuligheter i garasjerommet. Velger du en takvinkel på 22° eller mer kan du få et praktisk loftsrom.

Areal = 68,32 m²

garasjer.no

/23


STORBIL GARASJE

// Fordeler Perfekt for ekstra stor bil, varebil, bobil eller traktor.

Få en porthøyde helt opp til 3,25 meter.

Samle alle kjøretøyene i ett og samme bygg.

// Typer

/24

Fjære

Groos

Justøy

Kongshavn

Hushovd

Imenes

Takvinkel 22°

Takvinkel 22° Valmet

Takvinkel 3°

Takvinkel 16°

Takvinkel 36°

Takvinkel 36° Halvvalmet

garasjer.no


// Størrelser En storbilgarasje har bredder på 4,4 – 5,0 – 5,6 – 6,2 – 6,8 eller 7,4 meter. Dybden kan du få fra 5,6 meter og oppover i 60 cm moduler. Veggelement høyde 2,74 meter kombinert med 0,5 eller 0,75 meter ringmur, gjør at du kan få porthøyde helt opp til 3,25 meter. Dette gir en innvendig høyde på hele 3,49 meter. Når bygget overstiger 9,2 meter må det på grunn av byggets avstiving, settes inn en skillevegg.

Areal = 81,4 m²

Areal = 63,64 m²

Beskrivelse:

garasjer.no Beskrivelse:

/25


VÅR KVALITET

DIN HVERDAGSGLEDE Standard takvinkel er 3°, 16°, 22° eller 36°, men kan tilpasses til huset. (Her vist med 22°.)

Takstoler dimensjonert for lokale snølastkrav.

Undergurt 22°: 50 kg/m2 Undergurt 36°: 100 kg/m2

Ferdig grunnet eller trykkimpregnert kledning som standard.

Stendere i C24 kvalitet.

Isolert stålport.

/26

garasjer.no


Takstein fra kjente leverandører.

Ståltakrenner fra kjente leverandører.

Isolerte dører og isolerte vinduer i PVC.

Alle garasjer leveres med grunnmurspapp.

Vi kan levere både såle og ringmur.

garasjer.no

/27


VEIEN TIL NY

GARASJE

1

// SØKNAD

Først bør du sjekke gjeldende reguleringsplan i kommunen. Den gir rammebetingelser når det gjelder størrelse, høyde, plassering, tomtens utnyttelsesgrad mm. Dersom det ikke foreligger reguleringsplan er du søknadpliktig uansett. Nye forskrifter i Plan og Bygningsloven fra 01.07.15 sier at dersom alle andre krav er oppfylt, kan man uten å søke, bygge garasje under 50 m2, som har maks mønehøyde under 4 m, maks gesimshøyde lavere enn 3 m og står minimum 1 m fra tomtegrensen. Det er utbyggers ansvar at alt blir gjort riktig og bygget skal ferdigmeldes i etterkant på samme måte som før.

/28

garasjer.no

2

// BEHOV

Garasjen skal du ha i mange år. Da er det viktig å tenke på fremtidige behov før du gjør valget ditt. Hvor mange biler skal du ha plass til? Garasjen kan romme mer enn bilen. Har du eller familien en hobby som kunne trenge litt ekstra plass? Kanskje en arbeidsbenk for bilmekking eller skipreparering? En bod enten i bakkant eller på loftet frigjør kostbare kvadratmeter i huset. Igland Garasjen gir deg Norges største utvalg av garasjer, med store tilpasningsmuligheter – som gir deg muligheten til å få akkurat din drømmegarasje.

3 // BUDSJETT & BYGGING Med litt egeninnsats kan du redusere budsjettet ditt. Et garasjeprosjekt består som regel av grunnarbeid på tomta, støping av ringmur og såle, materialleveranse og montering/ bygging av garasjen. Vi hjelper deg med prosjektplan som gjør det enkelt å velge hvilket arbeid som skal kjøpes og hvilket arbeid du skal gjøre selv. Alternativt velger du å få den ferdig montert. Erfaringsmessig tar det 3-4 måneder fra du inngår kontrakt med en leverandør til garasjen er ferdig montert. Tiden kan variere ut ifra sesong.


4

// KJØPSPROSESS

Tilbudsinnhenting

Tilbudsaksept

Produksjonsbestilling

Når du henter inn tilbud, er det viktig å sammenligne disse på likt grunnlag. Mange leverandører har sentrale elementer som ekstrautstyr som ikke er medregnet i prisen. Sørg derfor for at alle tilbudene inneholder samme spesifikasjoner og vurder også om leveransen har samme kvalitet.

Hvis det er en søknadspliktig garasje, bestiller du med forbehold om godkjenning i kommunen. Om garasjen du bestiller er innenfor forskriftene i Plan og Bygningsloven fra 01.07.15, ligger det ingen forbehold i bestillingen. HUSK! Det er utbyggers ansvar å sørge for at alle forskriftene følges.

Når du er klar, bestiller du selve produksjonen og levering av garasjen. Produksjonstid er ca 4-8 uker. Ferdigstillingsgrad av din garasje bestemmer du selv.

Vurdér også leverandørenes erfaring, kompetanse og leveringsdyktighet i tillegg til selve pristilbudet.

Du kan fortsatt gjøre endringer på din garasje frem til garasjen settes i produksjon.

Skissetegninger Igland Garasjen leverer alltid tegninger som viser en skisse av garasjen du har fått tilbud på. Det gjør det enklere for deg å se valgene du har gjort før den blir bestilt og produsert.

Gratis tegninger Når du kjøper garasjen hos oss, får du gratis snitt- og fasadetegninger i målestokk 1:100, ringmurstegninger til grunnarbeidet, samt eventuelt malsett og veiledning om hvordan byggesøknaden fylles ut.

FERDIG MONTERT

FERDIG ELEMENTER

FERDIG KAPPET

Les om ferdigstillingsgrad på siden 5.

garasjer.no

/29


TILPASNINGS-

MULIGHETER // Innkjøring takrenneside

Du kan velge å ha innkjøring på takrenneside i stedet for på gavlsiden. Dette anbefales når garasjens plassering på tomten tilsier at det er mest fornuftig, eller hvis du ønsker en bod ved siden av, i stedet for i bakkant.

// Fremskutt front

Fremskutt front beskytter port og portåpning mot vær og vind, og mange mener at garasjen også blir visuelt penere. Standard fremskutt front er 60 cm på vegg, vi tilbyr også fremskutt front på søyler, dragere eller skråfront. Ta kontakt for mer informasjon.

// Kledning

Ferdig grunnet liggende dobbelfals

Trykkimpregnert stående tømmermann

Standard kledning er liggende dobbelfals- eller stående tømmermannskledning. Disse kan du få i trykkimpregnert eller ferdig grunnet utførelse. Vannbord og bunnsvill leveres alltid trykkimpregnert. Utenom standard leverer vi hele sortimentet til Moelven.

/30

garasjer.no


// Mur & Terreng

Dersom du har en bratt tomt, og trenger en murvegg på den ene siden eller i bakkant, tilpasser vi garasjebygget etter terrenget. Da kan du etterfylle rundt mur og få en garasje som ligger fint på tomten.

// Mønekvist, opplettkvist

Med et opplett eller en kvist får du optimal utnyttelse av loftsrommet. Det gir også mulighet for ekstra vindu, slik at du slipper inn mer dagslys på loftet.

// Trapp

Dersom du skal ha tilgang til loftsrommet kan du velge mellom utvendig eller innvendig trapp. Vi anbefaler minimum 620 lengde på garasjen ved innvendig trapp, og gjør oppmerksom på at utvendig trapp blir medregnet i totalt antall kvadratmeter. Vi har også loftstiger som kan gjøre tilkomst til loft enklere på garasjer med bortstuingsloft.

garasjer.no

/31


NYTTIGE

TIPS

Skal du bygge garasje, hagebod eller en annen frittliggende bygning fra Igland Garasjen, gir vi deg 5 nyttige tips.

1

50

Her er noen av punktene i den nye plan og bygningsloven fra 01.07.15. Vi anbefaler alle å ta kontakt med sin kommune.

KVM

1M

4M

• Minimum 1 meter fra nabogrense • Under 50 kvadratmeter • Mønehøyde under 4 meter • Gesimshøyde under 3 meter • Godkjent reguleringsplan • Innenfor gyldig utnyttelsesgrad

3M

2

1M

/32

garasjer.no

// Byggeregler

// Plassering på egen tomt • Vurder solforhold. Du vil ikke skygge for f.eks grillplassen din eller naboens • Husk på nødvendig avstand (1 meter) fra andre bygninger og hindringer som trær, fjell etc. Dette også for å hindre oppbygging av snø på taket om vinteren


3

// Tilbud Bestilling av garasje • Søknadspliktig garasje Bestillingen gjelder med forbehold om godkjenning i kommunen. (Skriftlig avslag fra kommunen må sendes til Igland Garasjen innen 2 måneder). • Ikke søknadspliktig garasje Bestilling uten forbehold. Bekreftelse for levering Vi setter garasjen i produksjon og du vil få den levert om 4-8 uker.

4

// Leveranse For at sjåføren skal levere garasjen på en best mulig måte: • Husk på tilgjengelighet for lastebil med kran og støtteben • Det er viktig å ha ryddet og klargjort såle for hensiktsmessig plassering av garasjepakkene.

5

// Montasje For at montørene skal kunne montere garasjen på en best mulig måte:

1M

!

• Tilgang til strøm • Tilgjengelighet på minimum 1 meter fra vegg til nærmeste hindring i hele høyden. • Lik høyde på bakkenivå 1 meter ut fra grunnmur • Vær obs på høydeforskjell i terreng må evt kompenseres med nødvendig stillas.

garasjer.no

/33


garasjer.no

post@igland.no

Tlf.: 37 25 70 70

Igland Garasjen AS Reddalsveien 47 4886 Grimstad

igarasjen.no

Igland Garasjen  
Igland Garasjen  

Norges ledende garasjeleverandør.