__MAIN_TEXT__

Page 1

NIEUWSBRIEF -10JANUARI 2021

In deze Nieuwsbrief: Van de bestuurstafel Een pastoraal woord van pastor Janneke Kerkbalans 2021 Pastoraal Nieuws Diaconie Jaarthema: In Dienstbaarheid Verbonden Nieuws vanuit het Bisdom Boodschap van de Paus Liturgisch rooster januari, februari, maart Berichten uit H. Hippolytus, Kamerik Berichten uit O.L.Vr. Geboorte, Meije-Zegveld Berichten uit St. Franciscus, Oudewater Berichten uit H. Bonaventura, Woerden Lief en Leed

VOOR DE LAATSTE NIEUWSBERICHTEN BEZOEK ONZE WEBSITE: www.parochiepaxchristi.nl

Voor alle parochianen van de parochie Pax Christi is deze Nieuwsbrief. In deze bijzondere tijd, waarin alles ongekend en onbekend is willen we u graag informeren over de laatste actualiteiten uit de parochie Pax Christi en de vier geloofsgemeenschappen uit Kamerik, Meije-Zegveld, Oudewater en Woerden. We brengen u het laatste nieuws van het Bisdom Rotterdam en een boodschap van Paus Franciscus uit het Vaticaan. Niemand van ons had kunnen bedenken dat we deze tijden zouden moeten meemaken. De positieve boodschap uit het Heilig Evangelie mag voor ons allemaal een teken van Hoop zijn. Blijf gezond, pas een beetje op elkaar. We houden afstand, minstens anderhalve meter, maar we zijn misschien wel dichter bij elkaar dan ooit.

In Kamerik zijn heel veel Kerststukjes verkocht en alle Kerstbomen uitverkocht. Alles voor het goede doel van het herstel van de leien op de kerktoren. Tijdens deze werkzaamheden is ook de haan op de kerktoren gerestaureerd en inmiddels weer terug geplaatst. In de volgende Nieuwsbrief leest u het verslag. En wilt u nog bijdragen, dat kan middels de hiernaast geplaatste QR-code.

Heilige Hippolytus Kamerik . Onze Lieve Vrouw Geboorte Meije-Zegveld Sint Franciscus van AssisiĂŤ Oudewater . Heilige Bonaventura Woerden


VAN DE BESTUURSTAFEL Allereerst een Zalig Nieuwjaar, alle goede wensen, met kracht, moed en gezondheid voor 2021, dat de beperkingen en moeilijkheden van het voorbije jaar achter ons gelaten mogen worden, dat we in het nieuwe jaar weer mogen knuffelen, elkaar mogen aanraken en handen kunnen schudden, dat het een jaar mag worden met minder kopzorgen, we elkaar geborgenheid kunnen geven, dat de economie ons niet te zeer in het ongewisse stort, maar ook dat het klimaat onze aandacht krijgt, dat we zorgzaam zijn om onze kwetsbaren, dat armoede bestreden mag worden, dat de wereld minder agressie kent…kortom dat er een nieuwe toekomst mag groeien voor onze generaties en vele generaties na ons, dat we niet alleen aan onszelf denken, maar ook in dienstbaarheid verbonden mogen zijn aan elkaar… Nou ja dat is niet alleen een mond vol, maar ook wel een Nieuwjaarswens die veel belofte in zich draagt om een mooie toekomst tegemoet te kunnen gaan. Dat wensen we onze geloofsgemeenschappen en onze parochie dan ook van harte toe. Het jaar is nog maar net begonnen, maar de erfenis van 2020 dragen we wel met ons mee… In deze Nieuwsbrief nog maar weinig over de plannen voor het nieuwe jaar, we moeten geduld hebben en accepteren dat wat komt zoals het komt. In deze Nieuwsbrief wel veel reacties van medeparochianen wat zij in deze kerstperiode hebben beleefd. Vooral dat we elkaar zo hebben gemist. Maar ook kleine hoopvolle reacties die als teken van nieuwe toekomst mogen opbloeien. We hebben een heel nieuw jaar met 365 dagen, we zullen ook nog veel geduld moeten betrachten. In ieder geval mogen we er op vertrouwen dat de TOEKOMST voor ons ligt. En van harte hopen we u in de volgende Nieuwsbrief iets meer over de plannen voor dit voorjaar te kunnen vertellen. Blijf gezond, pas een beetje op elkaar. We houden afstand, minstens anderhalve meter, maar we zijn misschien wel dichter bij elkaar dan ooit. Met elkaar in dienstbaarheid verbonden. Zeggen we u ook namens pastor Thijs en pastor Janneke alle goede wensen voor 2021. Nico, Freya, Leonard, Ellen, pastor Huub, Grada, Ton.

Parochie Pax Christi

Parochiebestuur:

Centraal secretariaat: Marie-Louise van Schieveen Rijnstraat 56, 3441 BV Woerden Telefoon: 0348-203 012 E-mail: secr@parochiepaxchristi.nl Openingstijden: dinsdag, donderdag en vrijdag: 09.00-12.00u

Pastoraal Team: Pastor H. Spaan h.spaan@parochiepaxchristi.nl Pastor T. v. Zaal t.vanzaal@parochiepaxchristi.nl Pastor mw. J. Stam j.stam@parochiepaxchristi.nl Website Parochie Pax Christi www.parochiepaxchristi.nl Bezoek ons op www.facebook.com

Voorzitter: pastor H.L.J. Spaan Vice-voorzitter: dhr. A.G. Mastwijk Secretaris: mw. G.H.M. Nederhof Penningmeester: dhr. N.A.A. van Tricht Lid/Communicatie: mw. P.H. Vossen Lid/Bouwzaken: dhr. L.W. Smit Lid/P&O: mw. F.A Maijstré

0348-203 012 06-2013 1528 0348-563 959 0348-691 983 06-8390 2371 06-5313 9246 06-1506 4217

Wilt u de kerk een schenking doen (legaat, testament), dan kunt u zich wenden tot dhr. N. van Tricht: penningmeester@parochiepaxchristi.nl Uitvaart-coördinator Parochie Pax Christi dhr. W. Post 06-5378 2533 uitvaart@parochiepaxchristi.nl Noodnummer voor pastorale zorg

06-8387 6633

Heilige Hippolytus Kamerik . Onze Lieve Vrouw Geboorte Meije-Zegveld Sint Franciscus van Assisië Oudewater . Heilige Bonaventura Woerden


EEN PASTORAAL WOORD: PASTOR JANNEKE Rond de jaarwisseling ontving ik allerlei nieuwjaarwensen. Het was opvallend dat de meeste van deze wensen waren vergezeld van een verlangen naar een Coronavrij nieuwjaar. Dat verlangen herken ik. Het afgelopen jaar was voor een ieder van ons, de een wat meer, de ander wat minder een bijzonder en soms ook moeilijk jaar. Diverse gedachtes kwamen bij me op. Wij mensen verzinnen allerlei waarheden en complottheorieën om onheil te duiden: Zou het getal van het 2020, bij elkaar opgeteld 40, symbool staan voor de tocht van 40 dagen van Jezus door de woestijn ( Matt.4: 1-11)? Eerlijk gezegd geloof ik zelf niet zo in deze Bijbelse complottheorie als verklaring voor de komst van het Coronavirus. Meer vertrouwd voel ik me bij de oude woorden van kerkvader Augustinus (354-430): “Het zijn slechte tijden, het zijn moeilijke tijden! Dat zeggen de mensen tenminste, laten we liever goed leven, dan worden de tijden vanzelf goed. Wij zijn de tijden. Zoals wij zijn, zo zijn de tijden”. Natuurlijk gaat er veel verkeerd in de wereld, maar dat is geen reden om niet van de wereld te houden. Naast hetgeen wat niet goed gaat mogen we blijven genieten van onverwachte ontmoetingen met mensen, van kinderen die in hun spontaniteit zo ontwapend kunnen zijn, ons verwonderen over de schoonheid van de natuur. De eerste sneeuwklokjes zijn al weer gespot. Wat een pracht! En als God verantwoordelijk is voor deze schepping, dan moet er toch iets van liefde doorklinken in alles wat bestaat, ook in Coronatijd. Was het niet Jezus zelf die zei: God is geen god van de doden maar van de levenden. Niet alleen van lang gestorven geslachten, maar van ons, in onze situatie (Marc.12:18-27). Ik moest glimlachen tijdens de oudejaarsconference van Youp van ’t Hek. Youp die altijd hard roept dat hij niet van de kerk is en zeker niet in een god gelooft, maar wel een nieuwjaarsboodschap meegeeft die doorspekt is van christelijk gewortelde menselijkheid. Laten we om ons heen kijken. Er is veel goeds in Nederland, veel om dankbaar voor te zijn: er zijn weinig tekorten, als er onrecht is wordt dat aan de kaak gesteld, er is een sociaal vangnet, we kunnen veilig op straat lopen en onze mening uiten enz. enz. Maar laten we in godsnaam ook zelf actief blijven, ook tijdens deze pandemie en blijven zoeken naar momenten waarin we een afspiegeling van God vinden. Laten we luisteren naar anderen, door hen te proberen te begrijpen, want luisteren is het begin van begrijpen. Dat is de eerste stap op de weg van de liefde en een goed begin voor 2021. Ik wens u namens het team een gelukkig nieuwjaar! Pastor Janneke

Heilige Hippolytus Kamerik . Onze Lieve Vrouw Geboorte Meije-Zegveld Sint Franciscus van Assisië Oudewater . Heilige Bonaventura Woerden


KERKBALANS 2021 In de week van 16 t/m 21 januari gaat bij alle kerken de “Actie Kerkbalans” weer van start. Het thema is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Zoals u weet, krijgt de Kerk in Nederland geen geld van de overheid en is dus volledig afhankelijk van de bijdrage van de parochianen zoals u. Daarom krijgen alle parochianen een brief met het verzoek voor een jaarlijkse bijdrage tijdens actie Kerkbalans. Kerkbalans is de belangrijkste inkomstenbron voor de geloofsgemeenschap en dus ook voor de gehele parochie. In de huidige “Corona-tijd” heeft het pastorale team in samenwerking met de pastoraatsgroepen in de vier geloofsgemeenschappen kerkelijke activiteiten opgezet zoals op dat moment toegelaten was. Helaas moesten er door de vele snelle wijzigingen van de regelgeving op het laatste moment weer wijzigingen aangebracht, tot zelfs geschrapt worden (met de meest ingrijpende in de Kerstperiode) Alle vier de kerken waren al ingericht volgens de planning. Maar helaas mocht het niet doorgaan!

Doordat samenkomen in de kerk door de regelgeving beperkt is, zijn de inkomsten van de parochie behoorlijk verminderd, terwijl de kosten wel blijven doorgaan. Daarom doen de gezamenlijke penningmeesters een extra beroep op U, om de “Actie kerkbalans” goed te ondersteunen. De parochie heeft uw financiële steun hard nodig! Het is bijzonder om te merken hoe we samen Kerk kunnen zijn in deze tijd! Ondanks de beperkingen door Corona blijft de parochie een plek van betekenis voor velen. Een plek van inspirerende vieringen, waar we God ontmoeten, een kaarsje opsteken bij Maria en waar we pastoraal en diaconaal omzien naar elkaar. Het pastorale team en de werkgroepen blijven zoeken naar de “toegestane” mogelijkheden voor het samen kerk zijn. De penningmeesters van de geloofsgemeenschappen en het parochiebestuur rekenen op een ruime gift met de actie Kerkbalans 2021. Nico van Tricht, Penningmeester van de Parochie Pax Christi namens alle penningmeesters van de vier geloofsgemeenschappen

KERKBALANS H. BONAVENTURA WOERDEN De actie Kerkbalans is van belang en verdient het daarom om goed onder de aandacht te worden gebracht. Ook dit jaar treden wij daarom in Woerden weer naar buiten met de actie ‘Kerkbalans’. Op zaterdag 16 januari wordt om 11.00uur de ACTIE KERKBALANS 2021, in aanwezigheid van pastor Huub Spaan, feestelijk geopend door het luiden van de klokken en het hijsen van de kerkbalansvlag. “GEEF VOOR JE KERK 2021” Wij nodigen iedereen van harte uit om daarbij aanwezig te zijn. Het is buiten in de openlucht, maar uiteraard op gepaste afstand van anderhalve meter en coronaproof. Zoals we andere jaren de actie Kerkbalans extra aandacht gaven in een feestelijke eucharistieviering zal dit jaar nog niet mogelijk zijn. Maar wel mogen we bidden voor een gezamenlijke verantwoordelijkheid dat we de actie Kerkbalans laten slagen.

Wat betreft de ondersteuning in 2020 zijn we heel verheugd. In de afgelopen periode mochten we enkele extra bijdragen ontvangen ter ondersteuning in deze voor ons allemaal moeilijke tijden. Tegelijk doen we nog een oproep aan degenen die wel een toezegging voor 2020 hebben gedaan maar deze nog niet hebben voldaan. Het is ten overvloede, maar ons banknummer is NL10INGB 0001 8565 17 t.n.v. H. Bonaventura, Kerkbalans. Nico van der Vlugt, namens de Werkgroep “Zoals we met ons geloof en onze beschikbare talenten bijdragen aan het leven van de Kerk, is het tevens onze roeping om van onze financiële middelen te delen met de gemeenschap van de Kerk. Actie Kerkbalans nodigt ons daartoe uit.” Mgr. Hans van den Hende, Bisschop van Rotterdam

Heilige Hippolytus Kamerik . Onze Lieve Vrouw Geboorte Meije-Zegveld Sint Franciscus van Assisië Oudewater . Heilige Bonaventura Woerden


KERKBALANS H. HIPPOLYTUS KAMERIK

KERKBALANS ST. FRANCISCUS OUDEWATER

Vanaf zaterdag 16 januari 2021 gaat de jaarlijkse actie kerkbalans weer van start. Onze kerk is financieel voor het grootste deel afhankelijk van het succes van de actie kerkbalans. Deze actie is dus zeer belangrijk voor onze geloofsgemeenschap, zeker nu we het afgelopen jaar minder geld hebben ontvangen van collectes of verhuur, door sluiting of beperkte opening van de kerken! De start van de actie is dit jaar zonder viering in de kerk. In de week van 18 januari tot medio februari komen de wijkcontactpersonen bij u aan de deur om de envelop persoonlijk af te geven en/of weer op te halen. De wijkcontactpersonen houden daarbij 1,5 meter afstand. In deze envelop zit een folder, een intekenformulier en een antwoordenvelop. Het zou fijn zijn als u envelop met het intekenformulier of uw contante gift bij het ophalen klaar heeft liggen. Ook kunt u ervoor kiezen de envelop bij Joke van Leeuwen in de brievenbus te stoppen. Het adres staat op de bijgevoegde envelop. Wij hopen dat u komend jaar ook weer wil geven aan de actie kerkbalans. Hierdoor trachten we onze geloofsgemeenschap financieel gezond te houden, want “geef vandaag voor de kerk van morgen”

Meer dan ooit missen we de warmte van andere mensen om ons heen: de handdruk bij een ontmoeting, een spontane knuffel, dat klopje op de schouder. Mensen zoeken verbinding, contact en genegenheid. En de kerk is daarbij voor veel mensen niet weg te denken: samen komen om je geloof in God, maar ook je levenservaringen, te delen. Met elkaar. Dat geeft een bijzondere band. Maar we moeten anderhalve meter afstand houden. Overal. Oók in de kerk. Het zijn allemaal nieuwe maatregelen die afstand garanderen, terwijl je juist in de kerk zo graag nabijheid wilt voelen. En toch is en blijft saamhorigheid de belangrijkste pijler onder onze geloofsgemeenschap. Want omzien naar elkaar en de dingen samen doen zijn in deze tijd nog belangrijker. Ja, het is een vreemde tijd. Het liefst zouden we deze tijd zo snel mogelijk achter ons laten en weer ‘gewoon’ doen. Maar juist nu beseffen we dat we dóór vandaag heen naar de toekomst moeten kijken. We moeten het vandaag goed doen om een goede toekomst te garanderen. En dat is ook het motto van de Actie Kerkbalans van dit jaar: “ Geef vandaag voor de kerk van morgen”. Na 16 januari 2021 zullen wijkcontactpersonen en vrijwilligers van onze geloofsgemeenschap op pad gaan. Alles coronaproof en op anderhalve meter afstand. Misschien mag uw bijdrage afstand overbruggen en onze nabijheid tot uitdrukking brengen.

Namens de werkgroep Kerkbalans: Joke van Leeuwen-Looman, Wim Zuijdervliet, Hanny Okkerman, Marjan Okkerman en Nelina van Breukelen

Namens de werkgroep, Kees van Dijk Heilige Hippolytus Kamerik . Onze Lieve Vrouw Geboorte Meije-Zegveld Sint Franciscus van Assisië Oudewater . Heilige Bonaventura Woerden


PASTORAAL NIEUWS WEEK VAN GEBED EN EENHEID

“Blijf in mijn liefde” is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van christenen in 2021. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 17-24 januari. Het thema #blijfinmijnliefde is een oproep van Jezus Christus uit het evangelie volgens Johannes. Houdt u de plaatselijke berichten goed in de gaten om te zien wat er in deze tijd van lockdown door de gezamenlijke kerken aan initiatief wordt genomen. Ook de website van de parochie Pax Christi is hiervoor te raadplegen.

ZIN IN FILM Zin in een goede film? Geïnteresseerd hoe mensen –waar en hoe dan ook – ‘zin’ proberen te geven aan hun bestaan? In ‘ZIN IN FILM’ worden films met artistieke en spirituele diepgang vertoond. De cyclus heet “Zin in Film”, want deze bijzondere films laten je kijken naar het leven en zetten je aan tot nadenken. Ze gaan over hoe mensen, waar ter wereld ook, leven in vreugde en verdriet, waar ze voor gaan, hoe ze omgaan met een crisis, hoe ze geloven of niet geloven, soms de zin van hun leven op het spoor komen. De films nodigen uit tot contact met jezelf en met mede-kijkers. Daarom is na afloop gelegenheid om je reacties te delen met anderen. Woensdag 27 januari Woerden, maandag 25 januari Oudewater Hors Normes Frankrijk 2019. 114 min. Komedie van Olivier Nakache en Eric Toledano. Met o.a. Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent en Bryan Mialoundama.

Frans regisseursduo Nakache en Toledano, vooral bekend van Intouchables, is gespecialiseerd in feelgoodfilms over ernstige thema’s. Hors Normes is geen uitzondering. Al meer dan 20 jaar runt Bruno een opvang voor autistische kinderen die nergens anders terecht kunnen. Zijn vriend Malek leidt jongeren uit moeilijke buurten op tot begeleiders van deze kinderen. Dit leidt tot humoristische en confronterende situaties. “Klein geluk in een persoonlijke feelgoodfilm.” (Trouw) “Bijzonder aanstekelijk.” (VPRO) ZIN IN FILM * Woerden 27 januari in de Bonaventurakerk, Rijnstraat 60, aanvang 20.00 uur * Oudewater 25 januari in De Ontmoetingskerk, Westsingel 2, aanvang 19.30 uur Entree: € 5,00 per persoon per avond. Op groot scherm, met Nederlandse ondertiteling. Begeleiding: Jos van Hulsen. Aanmelden verplicht: voor Woerden: zininfilm@gmail.com voor Oudewater: jannieboing@kaijen.net Zin in Film is een initiatief van Pax Christiparochie in Kamerik, Meije-Zegveld, Oudewater en Woerden m.m.v. Protestantse Gemeente Oudewater.

Heilige Hippolytus Kamerik . Onze Lieve Vrouw Geboorte Meije-Zegveld Sint Franciscus van Assisië Oudewater . Heilige Bonaventura Woerden


PASTORAAL NIEUWS PAUS FRANCISCUS KONDIGT JAAR VAN DE HEILIGE JOZEF AF Paus Franciscus heeft op 8 december 2020 het hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van de H. Maagd Maria, een nieuwe apostolische brief voorgesteld met als titel: Patris corde (Met het hart van een vader). Daarin beveelt hij de Heilige Jozef aan als een bijzonder rolmodel voor katholieken en als een gids in deze moeilijke tijden. Tegelijk wordt een heel jaar tot 8 december 2021, aan hem toegewijd. De paus looft de heilige, net zoals zovele stille en onbekende helden in deze coronapandemie, als een rolmodel van creatieve moed en bescheidenheid, gehoorzaamheid, tederheid en verantwoordelijkheid. De paus schrijft in de apostolische brief dat deze pandemie het uitzonderlijke belang heeft duidelijk gemaakt van mensen die elke dag opnieuw veel geduld en grote hoop tonen en proberen geen paniek te zaaien, maar een groot gevoel van verantwoordelijkheid hebben. Daarbij spreekt hij zijn bijzondere waardering uit voor ouders, grootouders, leerkrachten, artsen, verpleegkundigen, supermarktmedewerkers, schoonmakers, verzorgers, transporteurs, ordehandhavers, vrijwilligers, priesters, religieuzen en vele, vele anderen die begrepen hebben dat niemand alleen wordt gered. Wat zegt de Bijbel over Jozef? We weten dat Jozef een timmerman was (Matteüs 13, 55), verloofd met Maria (Matteüs 1, 18; Lucas 1, 27), “rechtschapen” (Matteüs 1, 19) en altijd bereid Gods wil te doen zoals hem geopenbaard in de Wet (Lucas 2, 22; 27; 39) en in vier dromen (Matteüs 1, 20; 2, 13; 19; 22). Jozef had de moed om de wettige vader van Jezus te worden, aan wie hij de naam gaf die hem door de engel was geopenbaard (Matteüs 1, 21). We lezen hoe Maria en Jozef hun kind veertig dagen na zijn geboorte in de tempel aan God opdragen waar zij Simeons profetie horen (Lucas 2, 22-35). Over de vlucht naar Egypte en de terugkeer naar Nazareth. En hoe zij de twaalfjarige Jezus kwijtraken en na drie dagen terugvinden in de tempel.

Heiligheid zonder op te vallen Net als zijn voorgangers, wil paus Franciscus enkele gedachten delen “over deze buitengewone figuur, die zo dicht bij onze eigen ervaring staat.” Juist in deze tijden van de pandemie hebben we ontdekt dat het leven vooral draaiend wordt gehouden door gewone mensen in zorgende, hulpverlenende en ondersteunende beroepen. Hoeveel vaders, moeders, grootouders en leerkrachten leven kinderen wel niet voor hoe je met een crisis om moet gaan door gewoontes aan te passen, vooruit te kijken en te bidden. Ieder van ons kan in de vaak onopgemerkte Jozef een bemiddelaar ontdekken, een steun en een gids in moeilijke tijden. De heilige Jozef laat zien dat je zonder op te vallen toch een onvergelijkbare rol kunt spelen in de geschiedenis van het heil. De paus belicht zeven eigenschappen van Jozef. In de komende Nieuwsbrieven tot aan de zomer zullen we in deze rubriek steeds enkele van deze eigenschappen welke paus Franciscus zo vol van betekenis vindt met u delen. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Geliefd Teder en liefhebbend Gehoorzaam Aanvaardend Creatief en moedig Werkend Levend in de schaduw

Heilige Hippolytus Kamerik . Onze Lieve Vrouw Geboorte Meije-Zegveld Sint Franciscus van Assisië Oudewater . Heilige Bonaventura Woerden


DIACONIE 1+1+1=DRIE MANIEREN OM ELKAAR NABIJ TE ZIJN Iedereen kan elke week drie dingen doen om de eenzaamheid van anderen te verlichten. Drie dingen, dat is driemaal één, dus 1+1+1. In de jaren tachtig van de vorige eeuw was er in Frankrijk een bisschop die de uitspraak heeft gedaan: Äls de kerk niet dient, dient ze tot niets”. In navolging van deze uitspraak en opdracht geven we u drie suggesties die eenvoudig tot uitvoering zijn te brengen, maar die voor een ander een wereld van verschil kunnen maken. Ieder kan op zijn of haar eigen manier een steentje bijdragen: “Een telefoontje doen naar iemand die je mist of al lang niet hebt gehoord. Voor velen kan dit in de avonduren zelfs gratis.” “Een brief of kaart sturen naar iemand. Zo’n brief of kaartje ontvangen doet veel deugd. Je kan dat verscheidene keren lezen. Je zet het op de kast en je beseft dat men je niet vergeten is.” “Een gesprek op afstand met mensen die je buiten ontmoet. Afstand en nabijheid gaan hier ten volle samen. Verse lucht bij zo’n openluchtgesprek zal ook deugd doen aan het eigen welzijn. Zo kunnen we samen elke week de groeiende eenzaamheid verlichten.” Wie meedoet met het hartverwarmend initiatief 1+1+1 helpt mee onze geloofsgemeenschappen en onze parochie een warm medemenselijk gezicht te geven. “Met deze eenvoudige stapjes zetten we samen een grote stap voorwaarts om op een veilige manier deze moeilijke tijd draaglijker te maken! Samen verlichten we de corona-eenzaamheid. Afstand vervangen door nabijheid in een belletje, een krabbeltje en een babbeltje. 1+1+1.” Samen maken we eenzaamheid lichter om dragen.

Wanneer we weer mogen gaan vieren moet u ook weer reserveren. Zowel op zondag als ook op de doordeweekse dagen. Dit is digitaal mogelijk via: www.meevieren.nl/parochiepaxchristi Of de website van onze parochie: www.parochiepaxchristi.nl VERSCHIJNINGSDATA NIEUWSBRIEF 2021 Een Nieuwjaar geeft ook een nieuwe planning voor het uitbrengen van onze Nieuwsbrief. Het Parochiebestuur heeft namelijk besloten om in ieder geval nog tot aan de zomer van 2021 door te gaan met de Nieuwsbrief. Wellicht dat in het nieuwe werkjaar na de zomer het oude vertrouwde Parochiemagazine Pax Christi weer verschijnt. In ieder geval voor de komende periode kunt u noteren: Nieuwsbrief FEBRUARI 2021: inleveren kopij 31 januari uitgifte woensdag 10 februari 2021 Nieuwsbrief MAART 2021: inleveren kopij 28 februari uitgifte woensdag 10 maart 2021 Nieuwsbrief APRIL 2021: inleveren kopij 28 maart uitgifte woensdag 7 april 2021 Nieuwsbrief MEI 2021: inleveren kopij 25 april uitgifte woensdag 5 mei 2021

Heilige Hippolytus Kamerik . Onze Lieve Vrouw Geboorte Meije-Zegveld Sint Franciscus van Assisië Oudewater . Heilige Bonaventura Woerden


JAARTHEMA 2020-2022: “IN DIENSTBAARHEID VERBONDEN” HOE GEVEN WE HANDEN EN VOETEN AAN ONS JAARTHEMA IN CORONATIJD #Thuis ~ 101 tips om er iets goeds van te maken Natuurlijk zijn we trots op ons nieuwe jaarthema waarmee zoveel te doen is om uit te werken tot opbouw van onze vier geloofsgemeenschappen en onze mooie parochie. Natuurlijk vervult het van dankbaarheid dat er positieve reacties binnenkomen op de poster. Dat Kerstmis 2020 anders zou zijn dan andere jaren hadden we wel bedacht. Maar dat we opeens in onze kerken helemaal geen Kerst konden vieren, dat heeft ons wel teleurgesteld. Ja, aanvankelijk waren we blij, en opeens was het allemaal anders. En dan komt de vraag nog indringender hoe gaan we ons nieuwe jaarthema handen en voeten geven. Of moeten we toch de volgende persconferentie maar weer afwachten welke maatregelen er voor de komende periode worden afgekondigd en hoe raakt dat u en jou en de kerk en ons…..in verbondenheid??? In dienstbaarheid verbonden…..Oeps….: “Komen de muren op je af van verveling of eenzaamheid? Sta dan even stil bij deze beperkte lijst met tips die je helpen veel goeds te blijven zien (en doen).” Markus De bekende verhalen uit dit Evangelie zijn veel rijker dan we beseffen als we ze, bijvoorbeeld tijdens een viering, horen. Eigenlijk zou je het Evangelie integraal moeten lezen. Dries van den Akker helpt ons daarbij met zijn boek: Ga anders denken, Jezus leren kennen door de bril van Markus Bij de boer Je kunt al je boodschappen natuurlijk bij de supermarkt halen, maar het is ook heel leuk om het eten dichter bij de bron te kopen. Bijvoorbeeld koop je melk, yoghurt en eieren bij een boer. Je kaas bij een kaasboer. Misschien is er wel een ‘moestuin’ in de buurt waarbij ook een ‘pluktuin’ is gemaakt. Zo worden kinderen zich bewust van de oorsprong van het eten. Bovendien smaakt het ook nog eens veel lekkerder! Hoe leer ik ... fluiten Steeds leren we iets nieuws. Deze maand hebben we op YouTube een eenvoudige onlinecursus gevonden. Vooropleiding niet nodig, hoe leer ik fluiten op mijn vingers. Kijk snel naar het filmpje: www.youtube.com/watch?v=M_jg9XkL27g&feature. Tip: bekijk de video samen met bubbelgenoten of met vrienden via Facetime en houd een wedstrijdje. Bij wie lukt het eerst? Cabaret, Herman Finkers én Gregoriaans zingen Herman Finkers is een Nederlandse cabaretier en katholiek met een passie voor gregoriaans. Tijdens zijn voorstellingen komt zijn geloof af en toe op een verrassende manier ter sprake. Zoals in dit fragment uit de conférence Kalm aan en rap een beetje. www.youtube.com/watch?v=0C_sGz-4TTo. Of iets serieuzers Herman Finkers komt met een vervolg op de succesvolle onlinecursus gregoriaans. Bekijk hier alvast www.youtube.com/watch?v=G3HPe57cmlU

Heilige Hippolytus Kamerik . Onze Lieve Vrouw Geboorte Meije-Zegveld Sint Franciscus van Assisië Oudewater . Heilige Bonaventura Woerden


NIEUWS BISDOM ROTTERDAM GEBED OM ROEPINGEN

KERSTBOODSCHAP BISSCHOP VAN DEN HENDE

Trouwe God en Vader, het Woord uit uw mond keert pas bij U terug wanneer het uw wil heeft volbracht en uw zending vervuld.

Op donderdag 24 december was bisschop Van den Hende hoofdcelebrant in de kerstnachtmis vanuit de kathedraal in Rotterdam. Dit jaar waren er in de katholieke kerken op kerstavond geen publieke vieringen. “Het is een bijzondere kerstnacht, omdat we deze niet in een volle kerk kunnen vieren met een massa mensen”, preekte de bisschop. “Toch, broeders en zusters, is deze bijzondere kerstnacht met lege kerken geen holle viering, geen Kerstmis zonder betekenis, geen eucharistie zonder inhoud. Integendeel, het is de Heer zelf die inhoud geeft aan dit feest, die de oorsprong is van het licht en de vrede die wij mogen ontvangen.” Het kerstevangelie verkondigt dat Gods Zoon mens wordt in deze wereld. “God is niet ver weg, maar dichtbij. God blijft niet op een afstand, maar wil in ons midden wonen”, aldus de bisschop. “Als je Kerstmis kunt vieren met de hele wereld, met alle toeters en bellen, met alle royale gebeurtenissen en tradities, dan lijkt het misschien wel alsof wijzelf degenen zijn die bij dit feest centraal staan, dan lijkt het misschien wel of wijzelf dit feest inhoud geven met onze eigen persoon. Maar het is Christus die in ons midden komt en die Kerstmis betekenis en inhoud geeft.” “Het is bijzonder als we in het kerstevangelie lezen over Jezus’ geboorte. Er is een duidelijke verdeeldheid. Er zijn mensen die het allemaal goed voor elkaar hebben in de stad én Maria en Jozef die geen plek kunnen vinden. Er zijn mensen die er warmpjes bij zitten én de herders in het veld die ontberingen moeten doorstaan om bij hun kudde te blijven. Ook in onze tijd zijn er tegenstellingen en tweedeling in onze wereld, en corona heeft die tegenstellingen en verdeeldheid nog vergroot zo lijkt het.” De bisschop riep op om “in deze viering met gesloten deuren wel ons hart te blijven openen om God met zijn goedheid binnen te laten en van Hem te leren waartoe wij geroepen zijn en waardoor onze wereld steeds opnieuw meer en meer de gestalte mag aannemen van het Rijk van God, met zijn liefde en trouw, met zijn verbondenheid en gemeenschapszin, met zijn eerbied voor het leven en met liefde zonder eind.”

Help ons, uw Kerk, om niet alleen toehoorders te zijn maar dat wij uw Woord horen en volbrengen. Wij bidden U, dat uw Woord in onze Kerk vele harten mag raken. Geef ons priesters om alle gedoopten te leiden op de weg van het evangelie. Geef ons diakens die met heel hun hart in dienst staan van uw liefde. Help ons, die gedoopt zijn, om samen te blijven getuigen van uw Naam in woord en daad. Door Christus onze Heer. Amen.

HUWELIJKSCURSUS MARRIAGE COURSE Er start voor de (aanstaande) echtparen uit ons Bisdom weer een online Marriage Course. De cursus is bedoeld voor alle (aanstaande) echtparen die willen werken aan een sterke en blijvende relatie. Tijdens de cursus gaan zij, in een ontspannen sfeer, met zijn tweeën, in gesprek over wat echt belangrijk is voor hun

relatie, en de onderlinge verwachtingen voor de toekomst. De cursus is herkenbaar, eerlijk en opbouwend - en met een flinke scheut humor. In de acht avonden komen de benodigde theoretische kennis over de betekenis van het huwelijk en de belangrijkste onderwerpen voor de toekomst samen aan de orde. Zie voor meer informatie onze website: parochiepaxchristi.nl Diocesane Werkgroep Huwelijk en Gezin

Heilige Hippolytus Kamerik . Onze Lieve Vrouw Geboorte Meije-Zegveld Sint Franciscus van Assisië Oudewater . Heilige Bonaventura Woerden


BOODSCHAP PAUS FRANCISCUS PAUS FRANCISCUS WENST DE WERELD VREDE EN SERENITEIT TOE In zijn angelustoespraak op nieuwjaarsdag wenste paus Franciscus de wereld vrede en sereniteit in het nieuwe jaar. maken. Broeders en zusters, laten we denken aan de kinderen van Jemen! Zonder onderwijs, zonder medicijnen, hongerig. Laten we samen bidden voor Jemen, zei de paus, die daarop enige momenten in stilte bad.

Paus Franciscus tijdens zijn angelustoespraak op 1 januari 2021 © VaticanMedia In zijn angelustoespraak vanuit de bibliotheek van het apostolische paleis bedankte paus Franciscus het Italiaanse staatshoofd, president Sergio Mattarella, voor diens nieuwjaarswensen. Hij toonde zich dankbaar jegens allen die bij gelegenheid van Wereldvrededag (1 januari), met inachtneming van de beperkingen die de pandemie met zich meebrengt, gebeds- en bezinningsmomenten organiseerden. Ik denk allereerst aan de Virtuele Mars van gisteravond (oudejaarsavond), georganiseerd door de Italiaanse Bisschoppenconferentie (CEI), Pax Christi, Caritas en de Katholieke Actie, en ook aan de Virtuele Mars van vanochtend, gepromoot door Sant'Egidio. Jemen Zichtbaar aangedaan gaf de paus uiting aan zijn verdriet en bezorgdheid over de verdere escalatie van het geweld in Jemen, dat talrijke onschuldige slachtoffers maakt. Jemen is een van de armste landen ter wereld. Woensdag werden zeker 22 mensen gedood bij een aanval op het vliegveld van Aden in Jemen, kort nadat een vliegtuig met het nieuwe kabinet van de officiële regering vanuit Saoedi-Arabië was gearriveerd. Meer dan vijftig mensen raakten daarbij (zwaar)gewond. Ik bid dat er inspanningen zullen worden geleverd om oplossingen te vinden die de terugkeer van de vrede voor deze gekwelde bevolking mogelijk

Nigeria Paus Franciscus stond ook stil bij de toestand in Nigeria, waar onlangs een hulpbisschop werd ontvoerd. Ik nodig u ook uit om deel te nemen aan het gebed van het aartsbisdom Owerri in Nigeria voor hulpbisschop Moses Chikwe en zijn chauffeur, die enkele dagen geleden werden ontvoerd. Wij vragen de Heer dat zij en al diegenen die het slachtoffer zijn van soortgelijke daden in Nigeria, ongedeerd kunnen terugkeren naar de vrijheid en dat dit dierbare land veiligheid, eensgezindheid en vrede kan vinden. Sterzangertjes Aan het einde van zijn toespraak bracht de paus nog een speciale groet aan de Sterzangertjes, kinderen en jongeren die in Duitsland en Oostenrijk, maar ook in Vlaanderen en Nederland, verkleed als de Drie Koningen in de kersttijd langs de huizen gaan om geld op te halen voor het goede doel. Hoewel ze (dit jaar) niet in staat zijn om families in hun huis te bezoeken, hebben ze hopelijk een manier gevonden om het vreugdevolle nieuws van Kerstmis te brengen en te collecteren voor hun kansarme leeftijdsgenoten. Nieuwjaarswens Tot slot sprak de paus, die wegens een acute ischias niet is kunnen voorgaan in de vesperdienst op oudejaarsavond en in de hoogmis op nieuwjaarsdag, zijn nieuwjaarswens uit: Ik wens iedereen een jaar van vrede en hoop toe, onder de bescherming van Maria, de Heilige Moeder van God. En vergeet niet voor mij te bidden. Een smakelijke lunch allemaal en tot ziens! Bron: kro-ncrv.nl/katholieknieuws

Heilige Hippolytus Kamerik . Onze Lieve Vrouw Geboorte Meije-Zegveld Sint Franciscus van Assisië Oudewater . Heilige Bonaventura Woerden


LITURGISCH ROOSTER JANUARI, FEBRUARI, MAART 2021 In de hele Parochie Pax Christi kennen we een lockdown tot en met 19 januari 2021 WEEK 19 januari t/m 22 januari weekdag woensdag

locatie 20 H. Bonaventura

vrijdag

22 Wulverhorst

aanvang 09:00 uur

voorganger H. Spaan

19:00 uur

H. Spaan

WEEK 23 januari t/m 29 januari weekdag zaterdag

locatie 23 St. Franciscus

zaterdag

aanvang 17:00 uur

voorganger H. Spaan

23 H. Bonaventura

19:00 uur

H. Spaan

zondag

24 OLV Geboorte

09.00 uur

H. Spaan

zondag

24 H. Hippolytus

11:00 uur

H. Spaan

dinsdag

26 St. Franciscus

09:15 uur

H. Spaan

woensdag

27 H. Bonaventura

09:00 uur

H. Spaan

WEEK 30 januari t/m 5 februari weekdag

aanvang

locatie

voorgangers

zaterdag

30 H. Hippolytus

17:00 uur

H. Spaan/J. Stam

zaterdag

30 OLV Geboorte

19:00 uur

H. Spaan/J. Stam

zondag

31 H. Bonaventura

09.00 uur

H. Spaan/J. Stam

zondag

31 St. Franciscus

11:00 uur

H. Spaan/J. Stam

woensdag

3 H. Bonaventura

09:00 uur

T. vanZaal

vrijdag

5 Wulverhorst

19:00 uur

H. Spaan

WEEK 6 t/m 12 februari weekdag zaterdag

locatie 6 H Bonaventura

zaterdag

aanvang 17:00 uur

voorganger T. van Zaal

6 St. Franciscus

19:00 uur

T. van Zaal

zondag

7 H. Hippolytus

09.00 uur

T. van Zaal

zondag

7 OLV Geboorte

11:00 uur

T. van Zaal

10 H. Bonaventura

09:00 uur

H. Spaan

woensdag

WEEK 13 t/m 19 februari weekdag zaterdag

locatie 13 OLV Geboorte

zaterdag

aanvang 17:00 uur

voorganger H. Spaan

13 H. Hippolytus

19:00 uur

H. Spaan

zondag

14 St. Franciscus

09.00 uur

H. Spaan

zondag

14 H. Bonaventura

11:00 uur

H. Spaan

woensdag

17 H. Bonaventura

09:00 uur

H. Spaan

Aswoensdag

woensdag

17 St. Franciscus

19:00 uur

…….

Aswoensdag

woensdag

17 OLV Geboorte

19:00 uur

…….

Aswoensdag

woensdag

17 H. Hippolytus

19:00 uur

…….

Aswoensdag

vrijdag

19 Wulverhorst

19:00 uur

H. Spaan

Heilige Hippolytus Kamerik . Onze Lieve Vrouw Geboorte Meije-Zegveld Sint Franciscus van Assisië Oudewater . Heilige Bonaventura Woerden


WE HOPEN VANAF 19 JANUARI WEER SAMEN TE KUNNEN VIEREN. BELANGRIJK: U MOET ZICH VOOR DEZE VIERINGEN AANMELDEN. DIT KAN MIDDELS DE WEBSITE: WWW.MEEVIEREN.NL/PAROCHIEPAXCHRISTI WEEK 20 t/m 26 februari weekdag

aanvang

locatie

voorganger

zaterdag

20 St. Franciscus

17:00 uur

H. Spaan/J. Stam 1e zondag 40tijd

zaterdag

20 H. Bonaventura

19:00 uur

H. Spaan/J. Stam 1e zondag 40tijd

zondag

21 OLV Geboorte

09.00 uur

H. Spaan/J. Stam 1e zondag 40tijd

zondag

21 H. Hippolytus

11:00 uur

H. Spaan/J. Stam 1e zondag 40tijd

dinsdag

23 St. Franciscus

09:15 uur

H. Spaan

woensdag

24 H. Bonaventura

09:00 uur

T. van Zaal

WEEK 27 februari t/m 5 maart weekdag zaterdag

locatie 27 H. Hippolytus

zaterdag

aanvang 17:00 uur

voorgangers T. van Zaal

2e zondag 40tijd

27 OLV Geboorte

19:00 uur

T. van Zaal

2e zondag 40tijd

zondag

28 H. Bonaventura

09.00 uur

T. van Zaal

2e zondag 40tijd

zondag

28 St. Franciscus

11:00 uur

T. van Zaal

2e zondag 40tijd

woensdag

3 H. Bonaventura

09:00 uur

H. Spaan

vrijdag

5 Wulverhorst

19:00 uur

H. Spaan

WEEK 6 t/m 12 maart weekdag zaterdag

locatie 6 H Bonaventura

zaterdag

aanvang 17:00 uur

voorganger H. Spaan

3e zondag 40tijd

6 St. Franciscus

19:00 uur

H. Spaan

3e zondag 40tijd

zondag

7 H. Hippolytus

09.00 uur

H. Spaan

3e zondag 40tijd

zondag

7 OLV Geboorte

11:00 uur

H. Spaan

3e zondag 40tijd

10 H. Bonaventura

09:00 uur

H. Spaan

woensdag

WEEK 13 t/m 19 maart weekdag

aanvang

locatie

voorganger

zaterdag

13 OLV Geboorte

17:00 uur

H. Spaan/J. Stam 4e zondag 40tijd

zaterdag

13 H. Hippolytus

19:00 uur

H. Spaan/J. Stam 4e zondag 40tijd

zondag

14 St. Franciscus

09.00 uur

H. Spaan/J. Stam 4e zondag 40tijd

zondag

14 H. Bonaventura

11:00 uur

H. Spaan/J. Stam 4e zondag 40tijd

woensdag

17 H. Bonaventura

09:00 uur

T. van Zaal

vrijdag

19 Wulverhorst

19:00 uur

H. Spaan

WEEK 20 t/m 26 maart weekdag zaterdag

locatie 20 St. Franciscus

zaterdag

aanvang 17:00 uur

voorganger T. van Zaal

5e zondag 40tijd

20 H. Bonaventura

19:00 uur

T. van Zaal

5e zondag 40tijd

zondag

21 OLV Geboorte

09.00 uur

T. van Zaal

5e zondag 40tijd

zondag

21 H. Hippolytus

11:00 uur

T. van Zaal

5e zondag 40tijd

woensdag

24 H. Bonaventura

09:00 uur

H. Spaan

Heilige Hippolytus Kamerik . Onze Lieve Vrouw Geboorte Meije-Zegveld Sint Franciscus van Assisië Oudewater . Heilige Bonaventura Woerden


BERICHTEN UIT H. HIPPOLYTUS, KAMERIK Beste Parochianen van de geloofsgemeenschap van de H. Hippolytus. In de vorige Nieuwsbrief hebben we u gewezen op de mogelijkheid van digitaal collecteren. Dat is mogelijk in de kerk, maar u kunt dat ook vanuit huis doen. Al diverse parochianen hebben de App op hun mobiele telefoon gedownload via www.givtapp.net. Op de website staat een filmpje wat laat zien hoe eenvoudig de GiVT app werkt. Niet alleen handig voor de collectes in de kerk maar eveneens voor heel veel Goede Doelen. Nu alvast heel veel dank voor al uw gaven.

KERSTERVARINGEN 2020 Kerst 2020. Normaal zijn er voor en tijdens de kerstperiode in de kerk diverse activiteiten. Als koster, koorzanger en lid van de kerstsamenzangcommissie is het een drukke, maar mooie periode. De kerk dicht met kerstmis had niemand kunnen bedenken. Is al het voorbereidend werk dan voor niets geweest? Vergeleken met andere initiatieven en voorbereidingen in het hele land stelt dit niks voor, dus kijken we weer verder. Erg leuk was het initiatief van een werkgroepje om het kerstverhaal uit te beelden en tot leven te brengen bij mij in de hooiberg. Jozef en Maria, kindje Jezus en een prachtig engeltje, alles was aanwezig. Een os en ezel met 2 schapen maakten de stal compleet. Ik hoefde alleen maar voor te lezen. Het was goed voorbereid en ik hoop dat het voor iedereen heeft bijgedragen aan het kerstgevoel. Joop Vernooij.

Kerst is vol van tradities. Dit jaar moesten we tradities opzij zetten om warmte, liefde en het licht te kunnen delen. De kinderen van de Wijde Blik hebben het kerstgevoel gedeeld met de zelfgemaakte lantaarntjes. Het was mooi om te ervaren hoe het kerstverhaal tot leven kwam in het schuurtje bij Joop. Het was ingetogener, maar daardoor extra bijzonder om samen te beleven. Mieke Hoogendoorn.

Heilige Hippolytus Kamerik . Onze Lieve Vrouw Geboorte Meije-Zegveld Sint Franciscus van AssisiĂŤ Oudewater . Heilige Bonaventura Woerden


BERICHTEN UIT H. HIPPOLYTUS, KAMERIK (vervolg) Normaal gesproken zouden we met kerst 1 of 2 keer naar de kerk gaan. Dit hele jaar loopt al een beetje moeizaam i.v.m. corona, we hebben kinderen die nog niet stil zitten in de viering. Dus dat is al regelmatig uitwijken naar een andere kerk. Maar nu tijdens de Kerst geen vieringen in Kamerik. Dus Eerste Kerstdag met de kinderen cupcakes gebakken en sinaasappels uitgeperst, samen het kerstverhaal gekeken van Kinderkerstverhaal Kamerik op YouTube: https://youtu.be/sCxn9wzEcTE Daarna hebben we de live dienst van Cama Parousia Woerden gekeken. Zondag 27-12 zijn we s middags even naar de Mariakerk in de Meern geweest, kerststal kijken en er werden kerstliederen gespeeld. vriendelijke groeten en een heel gezond en voorspoedig 2021 Paul en Lise Zwetsloot.

Een paar dagen voor Kerst berichtte mijn schoonzusje dat ze positief getest was op corona. Ze had geen echt zware klachten maar hun hele gezin moest wel in quarantaine... En ineens was de kerst wéér anders dan verwacht! We vierden het alleen met mijn gezin en mijn moeder. Waardoor het wel gewoon bij ma thuis kon ipv in Utrecht, want max 3 personen...... Waardoor we niet heel uitgebreid kookten, maar, tussen alle spelletjes door, gewoon wat lekkers namen....... Waardoor mijn zoon van 9 gewoon in zijn pyjama kon, omdat dat zo lekker was..... Tja, Kerst was heel anders dan verwacht dit jaar. Maar zo met elkaar was het zeker niet minder waardevol! Groetjes Renée Hoogerwerf.

Heilige Hippolytus Kamerik . Onze Lieve Vrouw Geboorte Meije-Zegveld Sint Franciscus van Assisië Oudewater . Heilige Bonaventura Woerden


BERICHTEN UIT O.L.Vr. GEBOORTE, MEIJE-ZEGVELD Beste Parochianen van de geloofsgemeenschap van de OLV Geboorte. In de vorige Nieuwsbrief hebben we u gewezen op de mogelijkheid van digitaal collecteren. Dat is mogelijk in de kerk, maar u kunt dat ook vanuit huis doen. Al diverse parochianen hebben de App op hun mobiele telefoon gedownload via www.givtapp.net. Op de website staat een filmpje wat laat zien hoe eenvoudig de GiVT app werkt. Niet alleen handig voor de collectes in de kerk maar eveneens voor heel veel Goede Doelen. Nu alvast heel veel dank voor al uw gaven.

KERSTERVARINGEN 2020 Een rare Kerst. Als boer denk ik: Oogsttijd, zonder oogst, een stal zonder koeien, zo ontzettend leeg!!! Het had een feestjaar moeten worden‌ ik wens onze pastores Gods nabijheid. Hij was altijd bij mensen die dat speciaal nodig hebben. Ik wens jullie allen veel sterkte en vertrouwen in de toekomst. Theo en Truus Spruit.

Kerst 2020, aan de voorbereidingen voor de kerk lag het niet. We hadden met een klein groepje de kerk heel mooi versierd, een looproute door de kerk gemaakt met een aantal tafereeltjes wijzend naar het kerstverhaal. Ook voor de kinderwoorddienst hadden we iets leuks in elkaar gezet. Maar helaas geen vieringen met kerst. En ook niet met kerstavond naar de kerk. Het speciale gevoel wat je krijgt als je in het donker naar de kerk gaat, de lichtjes, een versierde kerk, prachtige liedjes gezongen door het koor en een mooie viering met pakkende teksten was er niet bij dit jaar. Ik heb het zeker gemist, daardoor was mijn kerstgevoel een heel stuk minder. Ondanks dat mindere gevoel hebben we de kerstdagen met het gezin doorgebracht wat heel fijn was. Maaike Vergeer, Meije-Zegveld.

Heilige Hippolytus Kamerik . Onze Lieve Vrouw Geboorte Meije-Zegveld Sint Franciscus van AssisiĂŤ Oudewater . Heilige Bonaventura Woerden


BERICHTEN UIT O.L.Vr. GEBOORTE, MEIJE-ZEGVELD (vervolg) In de aanloop van Kerst waren er Kerststukjes en kerstkaarten in de verkoop. Ook de afgelopen decembermaand heeft Riet Bunnik met hulp van haar familie weer kerststukjes gemaakt. Deze zijn op zondag 13 december na de viering verkocht. Dat was de laatste keer, van het afgelopen jaar, dat er een viering was in de kerk. Daarna is de verkoop verder gegaan bij haar aan huis voor de Meijenaren en aan de Rondweg voor de Zegvelders. Alles bij elkaar een mooie bijdrage voor de kerk in Meije-Zegveld. Al die kerststukjes bij elkaar geven een mooie verbondenheid in onze geloofsgemeenschap. Een prachtige prestatie van Riet en haar familie, dank je wel. Er zijn ook nog kerstkaarten voor Rwanda verkocht, een bijdrage van zevenenzeventig euro. Namens de mensen daar heel hartelijk dank. Cobi Bunnik.

Onderstaande Nieuwjaarswens kregen we doorgestuurd van Joep Nolet. Wel heel goed lezen: eerst van boven naar beneden en dan van beneden naar boven. Joep schreef: “Dit zijn precies honderd woorden voor Kerst en het afgelopen corona-jaar. Jawel, twee keer lezen, dus eigenlijk tweehonderdwoorden. Maar dan klinkt het in ieder geval heel hoopvol en wens ik ieder een goede jaarwisseling en een mooi en gezond 2021!!!” Joep Nolet. De twee kanten van TwintigTwintig TwintigTwintig heeft me niks gebracht Mij hoor je nooit zeggen Dat we samen meer kunnen dan alleen Want als ik even verder kijk, ontdek ik Spanning en onrust om mij heen Elke week voelde ik minder Verbinding met mensen die me dierbaar zijn Ik voelde Dat ik vervreemd raakte van de buitenwereld En zeg me vooral niet “Er zit iets moois in iedere dag” Want hoe je het ook went of keert Ik heb dit jaar stilgestaan Je zult mij nooit horen zeggen: TwintigTwintig bracht me veel lichtpuntjes Lees het nu van onder naar boven

“Vuurwerk” allemaal een Zalig Nieuwjaar

Heilige Hippolytus Kamerik . Onze Lieve Vrouw Geboorte Meije-Zegveld Sint Franciscus van Assisië Oudewater . Heilige Bonaventura Woerden


BERICHTEN UIT St. FRANCISCUS, OUDEWATER Beste Parochianen van de geloofsgemeenschap van de St. Franciscus. In de vorige Nieuwsbrief hebben we u gewezen op de mogelijkheid van digitaal collecteren. Dat is mogelijk in de kerk, maar u kunt dat ook vanuit huis doen. Al diverse parochianen hebben de App op hun mobiele telefoon gedownload via www.givtapp.net. Op de website staat een filmpje wat laat zien hoe eenvoudig de GiVT app werkt. Niet alleen handig voor de collectes in de kerk maar eveneens voor heel veel Goede Doelen. Nu alvast heel veel dank voor al uw gaven.

KERSTERVARINGEN 2020 Wij zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de kerstinloop. En toen………. strenge lockdown, Dat was een heel onwerkelijk gevoel. Een paar dagen voor kerst gingen wij even naar de kerk, Dirk de kerstversiering opruimen en ik ben even bij Maria gaan zitten. Een kaarsje gebrand voor iedereen die door corona getroffen is. Ook al konden we niet met het hele gezin bij elkaar zijn en in de kerk niet vieren we hadden toch een blije kerst. Wat een geluksgevoel krijg je als je op kerstochtend 2 stralend blije kindjes (9 maanden en bijna 2 jaar) uit bed mag halen. Een onverwachte logeerpartij. Verspreid over de dagen hebben we al onze kinderen gezien, veel gewandeld en ‘n boek gelezen. We zijn vooral dankbaar voor alle mooie momenten in ons leven en kijken hoopvol uit naar 2021. Dirk en Lida Baars.

Heilige Hippolytus Kamerik . Onze Lieve Vrouw Geboorte Meije-Zegveld Sint Franciscus van Assisië Oudewater . Heilige Bonaventura Woerden


BERICHTEN UIT St. FRANCISCUS, OUDEWATER (vervolg) Kerstmis vond ik dit jaar anders dan in andere jaren. Ik vond het echt heel jammer. Normaal ging ik altijd met veel plezier in de week voor Kerst naar de kerstmarkt om daar te helpen, maar helaas ging die niet door. Ik moest altijd tijdens de kerst één of twee keer misdienen en ik vond het daarom ook zo jammer dat de vieringen op kerstavond niet doorgingen, want tijdens Kerst zit de kerk altijd heel vol. Thuis hebben we het wel heel gezellig gemaakt met de Kerstboom en de Kerststal, hebben we veel spelletjes met elkaar gedaan en maken we elke Kerstvakantie legpuzzels. Dat gaf wel een Kerstgevoel. Ik hoop dat volgend jaar alles weer normaal is. Kas Kenbeek. Dit jaar zijn we met ons gezin (3 kinderen van 7, 5 en 2) op kerstavond thuis gebleven en hebben we samen gekookt en gegeten. Na het eten hebben we aan de kinderen gevraagd waarom we eigenlijk kerstmis vieren en hier kort over gepraat en hen daarna het kerstverhaal voorgelezen. Om het samenzijn met vrienden en familie te vieren, hebben we kerst gewoon uitgebreid naar meerdere dagen. Het fijne hier van was dat we nu meer tijd hadden voor elkaar en je meer diepgaande gesprekken kunt voeren dan wanneer je met een hele groep bij elkaar zit. Rianne Kasbergen. Kerst 2020, anders dan anders. Covid-19 en de landelijk lockdown maken dat we, in fysieke zin, meer teruggetrokken moeten leven. Dat de gevolgen ingrijpend zijn, blijkt iedere dag weer uit de verschillende media. Zo ook wat betreft het vieren van kerst en oudjaar. De kerk ging dicht, alle activiteiten en vieringen werden geannuleerd. Voor Ineke (als lid van de Pastoraatsgroep) betekende dit dat de oudejaars woord- en communieviering niet verder voorbereid hoefde te worden. Kerstavond zaten wij samen thuis en keken wij op tv naar de prachtige kerstavondviering vanuit de Nicolaasbasiliek te Amsterdam, met zang als altijd schitterend ondersteund door Basilica Consort; zo ook de viering op kerstochtend. Daarna toch even naar de ouders van beiden (afgestemd met broer en zus in verband met de groepsgrootte). En toen, de jaarwisseling. Op verzoek van de burgemeester luidde ook onze kerk de kerkklokken om 24.00 uur, om het nieuwe jaar in te luiden. Aan ons de eer om dit te realiseren. Kort tevoren waren wij in een donkere kerk, in stilte samen. En hoe mooi was het om daar het kerstkind aan te treffen. We staken een kaarsje bij Hem op en schakelden klokslag 24.00 uur de drie klokken in. Wat een prachtig geluid, wat een welkom aan een hopelijk voorspoedig en Covid-vrij 2021. Raymond en Ineke.

Heilige Hippolytus Kamerik . Onze Lieve Vrouw Geboorte Meije-Zegveld Sint Franciscus van Assisië Oudewater . Heilige Bonaventura Woerden


BERICHTEN UIT H. BONAVENTURA, WOERDEN Beste Parochianen van de geloofsgemeenschap van de H. Bonaventura. In de vorige Nieuwsbrief hebben we u gewezen op de mogelijkheid van digitaal collecteren. Dat is mogelijk in de kerk, maar u kunt dat ook vanuit huis doen. Al diverse parochianen hebben de App op hun mobiele telefoon gedownload via www.givtapp.net. Op de website staat een filmpje wat laat zien hoe eenvoudig de GiVT app werkt. Niet alleen handig voor de collectes in de kerk maar eveneens voor heel veel Goede Doelen. Nu alvast heel veel dank voor al uw gaven.

KERSTERVARINGEN 2020 Vol enthousiasme begonnen we aan de voorbereiding van de “snuffelkerst”. Met veel vrijwilligers gingen we aan de slag om het plan, zoals dit door het pastoraal team en parochiebestuur was uitgedacht, vorm te geven. Kerstbomen werden gekocht in Kamerik ter ondersteuning en sponsoring van het leienplan. Uit veiligheidsvoorschriften van de Regio Utrecht moesten ze geïmpregneerd worden om ze brandvrij te maken. De kerststal was al geplaatst. Om te kunnen “snuffelen aan Kerst” werd een route door de kerk uitgestippeld. De banken werden van nieuwe groene linten voorzien in plaats van de reeds aanwezige rood/witte linten, om het geheel in de sfeer te brengen. Bezoekers konden via de hoofdingang aan de Rijnstraat binnenkomen om na een rondgang via de zijuitgang Prins Hendrikkade de kerk te laten verlaten. Tijdens dit bezoek zou het Kerstevangelie worden gelezen en een gedicht worden voorgedragen. Echter, vóór de laatste Adventszondag kwam de toespraak van premier Rutte, Bisschoppen sloten aan bij de lockdown met Kerstmis. Parochiebestuur zetten alle activiteiten on hold, ja zelfs kerken werden gesloten... De vierde kaars van de adventskrans zou dit jaar niet branden….. We hopen dat in het jaar 2021 Kerstmis weer normaal zal worden gevierd. We hopen, en ik denk te spreken namens het gehele team van vrijwilligers, Kerstmis 2021 met het zelfde enthousiasme te organiseren! Ton Beving. Mijn Kerstmis Hoe heb jij Kerstmis 2020 ervaren? Hoe was jouw kerstbeleving zonder een viering in de kerk? Op 1e Kerstdag ben ik op bezoek geweest bij mijn oude lieve moeder van 103. Samen zaten wij bij het kleine kerstboompje met de coronamaatregelen. Ik vertelde mijn moeder het kerstverhaal en zij pinkte een traantje weg. Ik zong kerstliedjes en zij probeerde mee te zingen, daarna gingen we samen bidden tot God. Het was zo bijzonder om op deze wijze met mijn lieve oude moeder kerstmis te vieren in alle eenvoud, maar met een sereen gevoel en eerbied. Daarom sluit ik af met de woorden voor 2021: heb vertrouwen en wees dankbaar. Lia Burggraaf. Heilige Hippolytus Kamerik . Onze Lieve Vrouw Geboorte Meije-Zegveld Sint Franciscus van Assisië Oudewater . Heilige Bonaventura Woerden


BERICHTEN UIT H. BONAVENTURA, WOERDEN (vervolg) Wat hebben we het allemaal zo gemist!! Dit jaar van reserveren. Mondkapje! 1;50 meter afstand handen wassen, de vrede wensen, de hostie achter een scherm enz. Toch waren de vrijwilligers zo geweldig behulpzaam! En aardig! Dank daarvoor! Wat genoten we van het orgelspel! En een cantor! Op afstand elkaar de vrede toewensen! De fijne preken van de pastores! Het gaf je weer moed, het uitzwaaien na de mis door pastor Huub en pastor Janneke. We hebben de seniorenmis en de ontmoeting in de dam gemist, het uitstapje naar pastor van Zaal met de bus! De Sinterklaasviering met pastoor Huub, het bezoeken van de rommelmarkt in Oudewater op zaterdag morgen. De openluchtmis en de dierenzegening! Allemaal even leuk en gezellig! Je ging zondag weer blij naar huis met een fijn gevoel! Ook was de mis in Kamerik indrukwekkend bij de onthulling van het monumentje voor het stil geboren kind! En de openluchtmis in de Meije bij het uitzwaaien van de jongeren van Vamos. Zoveel activiteiten in onze parochiegemeenschap die hopelijk in 2021 geleidelijk aan weer door kunnen gaan. Daarom wens ik iedereen een gezond, beter, gezelliger nieuwjaar toe in 2021. Annemarie Gijsberts. Dag ik ben Niels, ik kom uit Woerden en ben negen jaar. Dit jaar was alles anders. Er mochten maar dertig mensen in de kerk. Eerst konden we met Kerst naar de kerk en toen weer niet. Corona heeft dat verpest. Met de Kerst komen er altijd veel mensen naar de kerk. Dan laten ze hun geloof zien. Daar wilde ik ook bij zijn en dat ik dan misdienaar was. Jezus deed goede dingen door andere mensen te helpen. Daarom vieren veel mensen Kerst. Net als Pasen. Maar Kerst vind ik belangrijker want dan vieren we de verjaardag van Jezus. Maar nu dus niet. De gezinsviering in de Advent ging gelukkig wel door en was erg leuk. We gingen ook knutselen, vooral de opdracht met wisseltekeningen was leuk. Dat hebben we thuis ook nog gedaan. Het was helemaal coronaproof. Voor de kinderen was dat makkelijker want die konden wel bij elkaar. We mochten ook zeggen waar we voor wilden bidden, maar dat hardop zeggen was een beetje moeilijk. Het was een echt hele leuke viering. Volgend jaar hoop ik dat er meer kinderen de opleiding voor misdienaar gaan volgen, want dat is leuk en belangrijk en dan kunnen we vrienden worden. Dat we niet ziek worden en zonder Corona weer alles mogen doen. Niels Smit. Kerst 2020… als eerste schiet dan toch door het hoofd: geen advent vieringen voor onze kinderen, geen kerstviering, geen kindje wiegen met echte schapen, geen familie bijeenkomst… Maar wat hebben we met ons gezin genoten van wat wél kon: de gezingsviering in de Advent, de gesprekken aan de eettafel over kerst, de wandelingen, de zeer beperkte bezoekjes aan familie, het uitkijken naar volgend jaar. Alles wat wel kon, kreeg extra betekenis. Nu kijken we uit naar het nieuwe jaar in de hoop dat we al onze dierbaren weer vrij mogen bezoeken en dat we in de kerk ons geloof weer zonder beperkingen met elkaar mogen vieren. Leonard Smit.

Heilige Hippolytus Kamerik . Onze Lieve Vrouw Geboorte Meije-Zegveld Sint Franciscus van Assisië Oudewater . Heilige Bonaventura Woerden


Lief en Leed Op 20 november 2020 is in haar vertrouwde omgeving op 90 jarige leeftijd Riet Vergeer- van Lieshout overleden. Het was haar grote wens om thuis te kunnen blijven wonen en sterven. Mede dankzij de hulp van kinderen en kleinkinderen heeft dit zo mogen gebeuren. Riet was een opgewekte, krachtige, gelovige, maar ook praktische senior-boerin die binnen haar gezin nog “midden in het leven stond.” Riet liet een eigen tekst na: “Telkens als je de zon ziet, denk aan mij zonder verdriet. Zoals ik ben, zoals het was, ’t is goed geweest, ik ga alvast.” Tijdens haar Uitvaart in de St. Franciscuskerk te Oudewater lazen we uit het Evangelie van Johannes waarin Jezus tot Zijn leerlingen zegt: “Ook al kun je Mij dan niet meer zien, horen of voelen, wij blijven voor altijd met elkaar verbonden.” Hoe deze bijzondere tijden kwetbare en oudere mensen zo kan raken. Dat ondervond de familie Bakker aan de Van teylingenweg in Kamerik. De gezondheid van Jan Bakker was al wel broos, maar samen met zijn vrouw woonde ze nog zo heerlijk zelfstandig en konden het leven goed aan. Jan die als mens en met zijn fabriek zoveel voor de Kamerikse gemeenschap heeft gedaan en betekend. Totdat corona hen beide in de greep kreeg en Jan op 20 november 2020 is overleden. Het betekende voor iedereen voorzichtig aan maar samen met kinderen en kleinkinderen hebben we in kleine kring herinneringen met elkaar gedeeld en Gods zegen uit dankbaarheid uitgesproken en mochten we Jan in de openlucht bewieroken en hem een goede laatste reis wensen. Ondanks de kou, het winters weer en het geringe aantal mensen dat aanwezig kon zijn was er enorm veel warmte en betrokkenheid bij het afscheid van Riek van Vuuren-den Bruinen in Oudewater. Het was juist ook al die liefde en zorg die zij aan haar kinderen had gedeeld en wat ook voor de kleinkinderen zo herkenbaar was. Toch nog snel ging de gezondheid van Riek achteruit. Nadat ze nog de ziekenzalving had ontvangen en het even leek dat ze haar belofte om 90 jaar te worden probeerde na te komen, heeft ze op 25 november 2020 haar leven los gelaten en teruggegeven aan haar God en Schepper. Haar hele leven trouw in het geloof en altijd haar Rozenkrans biddend op voorspraak van Maria. Jarenlang vertrouwd met haar beestjes op de boerderij en werkzaam in haar groenten en bloementuintje, mag ze nu zorgzaam zijn in Gods hemeltuin. Op 30 november 2020 is Maria Alida Theresia de Bruijn –Zwambag (Marie) uit Oudewater na een kort ziekbed overleden. Marie is 89 jaar geworden. Na het overlijden van haar man Martien, alweer 20 jaar geleden, heeft ze voor veel mensen gezorgd. Haar bezoekjes, samen met haar hondje, zijn bij velen bekend in Oudewater. Marie is zelf nooit naar Lourdes geweest, maar vroeg altijd aan pelgrims om voor haar te bidden in Lourdes. In de afscheidsviering vrijdag 4 december in de Franciscuskerk hebben we samen op voorspraak van Maria voor Marie gebeden. Marie: nu ben jij zelf op reis gegaan en mag je uitrusten bij onze lieve Heer na een intensief leven. Rust zacht. Op 1 december 2020 is Riet van der Burg-de Roos uit Woerden overleden. Haar man was al jong gestorven in 2007. Zij was actief, vrolijk, kunstzinnig en ze hield van de natuur. Voor de mensen die haar omringden was ze altijd vol liefde en zorg. Op 5 december hebben we afscheid van haar genomen in een gebedsdienst met veel mooie herinneringen door haar zussen en haar beide zoons en met muziek waar zij van hield in de Bonaventura-kerk, waarna ze begraven is op de Rijnhof. Ze is 72 jaar geworden.

Heilige Hippolytus Kamerik . Onze Lieve Vrouw Geboorte Meije-Zegveld Sint Franciscus van Assisië Oudewater . Heilige Bonaventura Woerden


Zoals het in de familie werd verhaalt, moeder Gerda Kromwijk-Looman kwam van achter het bos vandaan. Zo heette dat als je aan de Zuid-Linschoterzandweg in Snelrewaard was geboren. Samen met pa Kromwijk trok ze naar de proefboerderij naar Zegveld. Later naar de Dorpsstraat in Zegveld wat haar zwaar viel, maar uiteindelijk een mooi stekkie werd. De kinderen omschreven moeder als “Verdraagzaam,Dienstbaar, Hulpvaardig, Tevreden en intens diep gelovig”. Kwalificaties die met hoofdletters werden geschreven. Haar vier jongens spraken met groot respect en veel liefde over hun moeder. De laatste paar jaar woonde ze in Bodegraven in het verzorgingshuis. Ze werd er goed verzorgd en ze bracht haar dag door met lezen en veel bidden. Want zoals ze zei: “er zijn genoeg mensen die wel een gebedje kunnen gebruiken.” Na getroffen te zijn door corona overleed ze op 13 december 2020. Joannes Petrus Maria Vreeburg (Jan) uit Zegveld was al geruime tijd ziek en werd thuis verzorgd door zijn vrouw. Afgelopen zomer kwam Anny ernstig te val en moest na een operatie revalideren in een kliniek. De zorgen rondom Jan werden steeds groter en uiteindelijk is Jan opgenomen in een verpleeghuis. Daar is hij op 17 december 2020, 73 jaar oud, ingeslapen. Het is een zware tijd geweest voor de familie en de Coronaperiode heeft het hen niet makkelijker gemaakt, toch overheerst er vooral dankbaarheid. Dankbaarheid voor de mooie jaren met Jan, voor wie hij was als mens en voor zijn vakmanschap als timmerman. De afscheidsviering voor hem was woensdag 23 december in de OLVG-kerk. Op 22 december 2020 overleed Ploon van Vliet in Haulerwijk in Friesland waar ze de laatste jaren heeft geleefd. Maar na haar trouwen had ze haar hele leven in Woerden doorgebracht. Op de eerste plaats een zorgzame en lieve moeder die veel vrijheid gaf aan de kinderen. Ploon hield van gezelligheid en vond vooral dat het leven een feest moest zijn. Er waren ongetwijfeld ook wel moeilijke momenten. Maar Ploon zag graag de zonzijde van het leven met zorgzaamheid naar de dieren in de achtertuin, de aandacht aan de kinderen en de hartelijkheid naar hun vrienden en vriendinnen. Ook de kleinkinderen bewaren mooie herinneringen aan alle oppasuurtjes van oma. Woensdag 22 december 2020 is Joannes Jacobus van Rooijen(Johan) uit Woerden, op 79jarige leeftijd thuis overleden. Johan kampte al langere tijd met zijn gezondheid. Hij moest steeds meer inleveren en dat viel hem zwaar. Hij was in hart en nieren boer en heeft dit tot zijn 75e jaar vol kunnen houden. Ook nadat Gerda, zijn vrouw 10 jaar geleden is overleden lukte het hem om met wat hulp te blijven boeren. De kinderen en kleinkinderen hebben dierbare herinneringen aan het leven van hun (groot)- ouders op de boerderij en gaan Johan ontzettend missen. Het is een grote troost te weten dat Johan nu weer samen is met Gerda en hun kleinzoon Guy. De uitvaartplechtigheid voor hem was woensdag 30 december in de kapel van Weddesteijn. Haar hele leven was Tiny Brockhoff-de Langen geconfronteerd met een zwakke gezondheid. Meermaals kende ze haar beperkingen door astma. Joop, haar man, was al die jaren mantelzorger. Behalve de laatste jaren na zijn hersenbloeding werden de rollen omgedraaid. Ondanks deze niet makkelijke tijden was er veel vreugde en blijdschap om alles wat wel kon. Tiny was getalenteerd met gaven om mooie en goede kleding te maken. Daarvoor had ze op school bij de nonnen vaak de hoogste cijfers gekregen. Ze kon ongelofelijk genieten van de natuur en de schoonheid van bloemen. Het sacrament van de zieken in haar aanleunwoning in Weddesteyn in Woerden gaf haar kracht en moed. Tiny is overleden op 25 december 2020 en is ze teruggekeerd naar haar God en Schepper.

Bericht van overlijden ontvangen Oudewater: 05/12 Anton van Vliet,

68 jaar

Woerden: 07/12 Ton Lelieveld,

93 jaar

Heilige Hippolytus Kamerik . Onze Lieve Vrouw Geboorte Meije-Zegveld Sint Franciscus van Assisië Oudewater . Heilige Bonaventura Woerden


Kamerik H. Hippolytus Kerk, Mijzijde 132, 3471 GT Kamerik

Oudewater St. Franciscus van Assisië, Kapellestraat 13, 3421 CT Oudewater

Secretariaat: Hilde-Mieke Gielen Telefoon: 0348-402 482 E-mail: secr.kamerik@parochiepaxchristi.nl

Secretariaat: Geertje Zijleman/Anja Boere Telefoon: 0348-561 593 E-mail: secr.oudewater@parochiepaxchristi.nl Openingstijden Dinsdag en donderdag: 09.00-11.30u Maandag, woensdag en vrijdag gesloten

Pastoraatsgroep Dienen: mw. T. Bijsterbosch mw. M. Okkerman Vieren: dhr. P. Rijnbeek Opbouw: mw. J. van Leeuwen Pastoraal team: Pastor mw. J. Stam Locatieraad Voorzitter: dhr. G. Voorbij Secretaris: mw. N. van Breukelen Penningmeester: mw. N. Bouwman Bouwzaken: dhr. P. v.d. Boogaard Lid: dhr. W. van Schie

0348-401 985 0348-401 854 06-5474 3972 06-5554 4613 0348-203 012

Pastoraatsgroep Voorzitter: dhr. H. Vlooswijk Vieren: mw. L. Baars Leren: mw. Y. van Dijk Pastoraal team: Pastor mw. J. Stam Dienen: mw. I. Giese

0348-560 001 0348-562 467 0348-563 245 0348-203 012 06-1223 3248

Locatieraad Voorzitter: bereikbaar op Secretaris: mw. M. de Bree-Van Dijk Penningmeester: dhr. C. van Dijk Lid: dhr. C. Jongeling

0348-785328 06-5717 6331 06-5267 8007 06-5119 0818

0348-401 475 0348-401 749 0348-402 286 0348-400 717

Voor het betalen van rekeningen en stipendium: Bankrekening NL 36 RABO 0331 1001 77 Voor het betalen van kerkbijdrage: Bankrekening NL 47 RABO 0331 1024 04

Meije-Zegveld Onze Lieve Vrouw Geboorte, Meije 137, 2411 PN Bodegraven Secretariaat: Joep Nollet Telefoon: 0348-691 212 E-mail: secr.meijezegveld@parochiepaxchristi.nl Pastoraatsgroep Voorzitter/ Kerkopbouw: Dhr. M. Voorend Dienen: Vacature Pastoraal team: Pastor mw. J. Stam Vieren: mw. A. van der Burg Leren: mw. I. Spruit

0348-203 012 06-4882 9274 06-3383 6810

Locatieraad Voorzitter: dhr. I. Bos Secretaris: dhr. D. Fierens Penningmeester: dhr. J. Nollet

06-5393 5766 0348-691 925 0348-691 212

06-5766 6416

Voor het betalen van rekeningen, stipendium en kerkbijdrage: Bankrekening NL20 RABO 0341 9019 97

Voor het betalen van rekeningen en stipendium: Bankrekening NL 11 RABO 0141 0026 46 Voor het betalen van kerkbijdrage: Bankrekening NL 83 RABO 0141 0055 21

Woerden H. Bonaventura, Rijnstraat 56, 3441 BV Woerden Secretariaat: Lia Burggraaf Telefoon: 0348-412 817 E-mail: secr.woerden@parochiepaxchristi.nl Openingstijden Dinsdag, woensdag en vrijdag, 09.00-12.00u Maandag en donderdag gesloten. Pastoraatsgroep Voorzitter/Leren: mw. A. Plantenga Dienen: Vacature Vieren: mw. L. Droogh Opbouw: mw. J. Zijdemans Pastoraal team: Pastor mw. J. Stam

0348-414 584 0348-415 845 0348-415 789 0348-203 012

Locatieraad Voorzitter: dhr. Th. van Rijnsoever 0348-752 257 Secretaris: mw. T. Hendriks-van Dam 0348-419 317 Penningmeester: dhr. A. Beving 0348-417 408 Materiële zaken: dhr. J. van Schie 0348-419 464 Facilitaire zaken: dhr. A. Beving 0348-417 408 Voor het betalen van rekeningen en stipendium: Bankrekening NL72 INGB 0000 0968 88 Voor het betalen van kerkbijdrage: Bankrekening NL10 INGB 0001 8565 17 Graag de reden van uw betaling vermelden

Heilige Hippolytus Kamerik . Onze Lieve Vrouw Geboorte Meije-Zegveld Sint Franciscus van Assisië Oudewater . Heilige Bonaventura Woerden

Profile for Peter Zijdemans

210114 Pax Christi parochienieuwsbrief  

Nieuwsblad van de parochie Pax Christi van Oudewater, Woerden, Kamerik en Meije-Zegveld

210114 Pax Christi parochienieuwsbrief  

Nieuwsblad van de parochie Pax Christi van Oudewater, Woerden, Kamerik en Meije-Zegveld

Advertisement