Page 1

PaxChristimagazine jaargang  • nummer  • juli-augustus 

In dit nummer o.a. Opening pastoraal jaar • Vuurdoop • Maria Tenhemelopneming • Seniorenreis • Bonaventura • Meijerie

Heilige Hippolytus Kamerik • Onze Lieve Vrouw Geboorte Meije-Zegveld Sint Franciscus van Assisië Oudewater • Heilige Bonaventura Woerden


Inhoudsopgave Van de redactie

2

Jongeren

13

Pastoraal gezien

3

Nieuws uit Kamerik

14

Pastoraal nieuws

4-5

Nieuws uit Meije-Zegveld

Algemeen

6-9

Nieuws uit Oudewater

15-16 17

Jaar van de roepingen

10

Nieuws uit Woerden

18-20

Cartoon

11

Liturgisch rooster

21-22

Diaconie

12-13

Adressen

achterzijde

Van de redactie Paula Sangers

Dromen van vakantie

V

akantie. We kunnen er van dromen en in gedachten een waar paradijs van maken. Witte zonovergoten stranden, eindeloos mooie fietsroutes, uitdagende bergwandelingen, eten bij een knapperend vuur, drankje op een gezellig terras, lange stille avonden met een goed boek….. Waar we aan denken bij vakantie heeft alles te maken met ons diepste verlangen, onze eigen ik. Wat willen we echt graag. Of het bij dromen blijft of werkelijkheid wordt hangt af van een aantal factoren. Hoe staan partner, gezin of vrienden tegenover het idee. Zijn er middelen, is er voldoende tijd en laat de gezondheid het nu toe? Soms kan de grote droom nu niet, maar kan met wat passen en meten wel wat passends voor nu. En als het met wat passen en meten nog niet lukt zijn er geluk gelukkig nog wat initiatieven* waardoor het ook met een handicap of geen geld toch lukt. Iedereen heeft baat bij vakantie. Vrij zijn, rust hebben en opladen. Onze zomermaanden zijn bij uitstek vakantiemaanden. We trekken eropuit. Leven in een andere wereld, dichtbij of ver weg met andere gewoonten en culturen. Vinden het heerlijk om weg te gaan en zijn ook weer blij om thuis te komen. Ons woord vakantie stamt af van het latijnse ‘vacantio’, wat vrij van verplichtingen betekent. In de vroege middeleeuwen

Colofon Een uitgave van de Parochie Pax Christi, Kamerik, Meije-Zegveld, Oudewater en Woerden Verschijnt 1x per maand - 10x per jaar Verspreiding: Dit blad wordt binnen de parochiegrenzen gratis thuisbezorgd. Redactie Ineke Meulendijk-Giese Paula Mulder-Sangers Marie-Louise van Schieveen Bep Willers-van Oostwaard Redactieadres: Rijnstraat 56, 3441 BV Woerden 0348-203 012 E-mail: redactie@parochiepaxchristi.nl

kenden we ook het latijnse woord ‘feria’ als feestdag van een heilige. Met werkdagen van 14 uur was het in die tijd best fijn om naast de vrije zondag ook zo af en toe een Heiligendag te hebben. Een dag om te bezinnen, te bidden en te rusten. Het Duitse Ferien of Portugese ferias, nu woorden die vakantie aanduiden, zijn gemakkelijk te herleiden naar dat latijnse feria. In onze vakantieperiode zijn er veel zogenaamde heiligendagen maar wil ik de aandacht vestigen op 13 juli - het feest van de Heilige Bonaventura en op 15 augustus - het feest van Maria ten Hemelopneming. De dag dat Maria naar de Hemel gaat en wordt herenigd met Jezus wordt in Nederland niet bijzonder groots gevierd. In veertien andere landen in de Europese Unie is het één van de belangrijkste feestdagen van het jaar. Er wordt die dag daar echt uitgepakt. Ben je als vakantieganger op die dag in één van die landen dan kun je om dat feest niet heen. Geniet van de processies. Laat het over je heen komen en schuif aan bij de vele tafels met heerlijk eten….. Ben je al op vakantie geweest, heb je het nog tegoed of is voor jou vakantie vooral lekker rustig om het huis. Dan zullen het pastoraal team en de vrijwilligers hun uiterste best doen om dat zalige gevoel die 15e ook bij ons in de geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw Geboorte te laten landen. De redactie wenst een ieder, thuis of op reis, fijne dagen toe! Y

Kopij De redactie behoudt zich het recht voor om bijdragen niet te plaatsen, aan te passen of in een later nummer te plaatsen. Voor onjuistheden in de kopij kan de redactie (en drukker) geen verantwoording nemen. Overname van artikelen is met bronvermelding toegestaan. Inleverdatums kopij Uitgave september 2019: donderdag 15 augustus Uitgave oktober 2019: donderdag 12 september Druk Ecodrukkers, Nieuwkoop Ontwerp/opmaak Robert-jan Cornet Op de voorkant Foto vlinder: Gerda Timmermans


Pastoraal gezien

Pastoraal gezien Pastor Janneke Stam

D

e maanden juli en augustus zijn voor mij altijd net even anders in het jaar. Het lijkt wel of het jaar hier doorbroken wordt. Een overgang van de ene naar de andere periode. De scholen zijn dicht, de kinderen hebben vrij, sommigen genieten van het behalen van hun diploma, anderen zijn moed aan het verzamelen voor de herkansing. De achtste groepers maken zich op om brugpieper te worden. Cursussen zijn afgesloten, koren repeteren niet meer. Vult u het zelf verder maar aan. Nederland maakt zich op om op vakantie te gaan, even op adem komen. Ik vroeg me af: zou God ook weleens vakantie houden? Om op die vraag antwoord te krijgen moeten we terug naar de Bron: de Bijbel. De eerste aanwijzing voor een antwoord is te vinden in het scheppingsverhaal. Op de zevende dag rust God uit van heel zijn werk (Gen.2:2). Er staat niet dat dat God moe is, of wellicht overwerkt is van al zijn scheppingswerk. Je zou kunnen denken dat Hij even stil wil staan bij wat Hij gemaakt heeft. Even pas op de plaats maken, terugkijken, wat mijmeren, ervan genieten. Vervolgens kunnen we in Exodus 16 lezen hoe Mozes ingegeven door God de zevende dag als sabbat, als rustdag instelt. Even op adem komen in het teken van het verbond, de relatie tussen de mens en God (Ex.-13:1517). Maar is vakantie houden zoals wij dat kennen bijbels? Het dichtst in de buurt komt misschien het sabbats sabbatsjaar (Lev. 25). In het sabbatsjaar -elk zevende jaar- mocht er een heel jaar lang niet op het land gewerkt worden. Het land moest rust krijgen. Daardoor kreeg de boer, de wijnbouwer, de fruitteler ook rust. Ze hoefden niet bang te zijn dat er dan niets te eten was. Maar de meeste van ons nemen geen rust als ze vakantie hebben. Ze gaan op reis. In de Bijbel is ook heel wat afgereisd. Wat denkt u van Abraham? Hij reisde van Ur via Haran naar Sichem, door naar Egypte en weer terug. Een enorme reis. Of wat denkt u van de Israëlieten van Egypte naar Kanaän. Een reis van wel 40 jaar. En Paulus dan, wat een reizen heeft hij

gemaakt! Lopend over land, soms per schip. Reizen in de Bijbel heeft altijd een bijzondere lading en zijn vaak pelgrimstochten. Een aantal van onze parochianen houden deze zomer ook een pelgrimstocht. Een vakantie waar de relatie met God en met de ander centraal staat zoals bijvoorbeeld de VAMOS-jongeren die naar Brazilië gaan, de Taizégroep die een week van gebed houdt in Frankrijk en de pelgrims die zich voorbereiden op Lourdes. Maar zijn wij gelovigen mensen niet allemaal en altijd op reis? Vakantie of niet? Zijn wij niet altijd onderweg naar de ontmoeting met De Eeuwige, Bron van alle Leven? En is het niet God die onderweg over ons waakt? Dat lezen we onder andere in Psalm 121, een pelgrimslied staat erboven. God laat je voet niet wankelen. Niet tijdens de reis van je leven en ook niet tijdens je vakantie. Neen, God houdt geen vakantie, Hij trekt met jou mee, waar je ook gaat en waakt over je leven. Waar u ook bent of gaat, ga met God en Hij zal bij je zijn! Een fijne zomer toegewenst! Y

Pax Christi-magazine

3


Pastoraal Nieuws Programma 2018-2019 Vorming en Toerusting Voor het pastorale werkjaar hebben wij weer een uitgebreid programma vol met activiteiten. Die staan allemaal in het programmaboekje Vorming en Toerusting. Juli ’19 14 t/m 21

Jongerenreis naar Taize

14 en 15

Patroonsfeest Bonaventura

Aug ’19 13

Patroonsfeest Hippolytus van Rome

15

Hoogfeest Maria Tenhemelopneming

Sept ’19 1

Kerkcafé

8

Patroonsfeest OLVG Meije-Zegveld

14

Startviering nieuw werkjaar parochie

14 en 15

Open Monumentendag

21 t/m 29

Pax Vredesweek

25

Zin in film (Oudewater)

30

Zin in film (Woerden)

Doopvieringen 2019 Doopvieringen

Doopcatechese

Doopgesprek

Datum

Aanvang

Locatie

Pastor

Datum

Datum

15 september

12.00 uur

Woerden

H. Spaan

2 juli

4 september

20 oktober

13.00 uur

Oudewater

H. Spaan

11 september

2 oktober

17 november

12.30 uur

Woerden

H. Spaan

24 september

5 november

15 december

12.00 uur

Oudewater

H. Spaan

13 november

3 december

Aanvang doopcatechese en doopgesprek: 20.00 uur

Zaterdag 14 september Start nieuw pastoraal werkjaar en zendingsviering Lourdes Ieder jaar na de vakantietijd willen we samen het nieuwe werkjaar starten met een gezamenlijke viering. Dit jaar zal dat zijn op zaterdag 14 september om 19.00 uur in Oudewater. Zoals vorig jaar al aangekondigd wordt het jaarthema nog een jaar doorgezet en staat dit thema ook boven de viering: “Het mooiste moet nog komen…”. De gezamenlijke koren zijn uitgenodigd voor het vormen van een gelegenheidskoor of zoals het ook weleens genoemd is het ad hoc PaxChristikoor. Daarnaast staat de parochiereis naar Lourdes voor de deur. In deze viering wordt daaraan in het bijzonder aandacht besteed. Alle bedevaartgangers naar Lourdes worden dan ook in het bijzonder uitgenodigd omdat ze in deze viering de Pelgrimszegen mogen ontvangen.

4

juli-augustus 2019

Maar uiteraard nodigen we alle vrijwilligers, alle jongeren, ouderen en natuurlijk de kinderen, ook alle parochianen en iedereen die zich verbonden weet met de vier geloofsgemeenschappen van de Pax Christi van harte uit in de St. Franciscuskerk te Oudewater. Y


Pastoraal Nieuws Vieringen in de Vredesweek 21 t/m 29 september Het thema nodigt uit om de grenzen op te zoeken en te onderzoeken. Want aan de andere kant van de grens wacht vaak een wereld aan ontmoetingen en mogelijkheden. Veel mensen leven steeds meer in de eigen bubbel, en spreken steeds minder mensen uit andere bubbels. Polarisatie ligt dan op de loer. En dat terwijl vreedzaam samenleven met mensen uit andere bubbels en verschillende culturen goed mogelijk is. Elke dag zetten vele duizenden mensen in heel Nederland zich in voor een inclusieve samenleving. De groeiende groep wandelaars die meedoen met de Walk of Peace brengen hiermee zelf hun verlangen naar vrede in de

praktijk. Onze samenleving heeft behoefte aan deze mensen, die bereid zijn om uit hun comfortzone te stappen. Die laten zien dat er een alternatief is, een antwoord op polarisatie. Als je op een constructieve manier conflicten oplost, krijg je nieuwe manieren van samenleven. De beste manier om dat te doen? Ontmoetingen… met elkaar praten dus. Nee, dat is niet soft, dat is hard werken. Soms komen er namelijk pijnpunten op tafel. En ja, soms zijn er momenten dat je een lijn moet trekken, een grens. Y

Voorbereiding op het Vormsel 2020 van start Wie meedoet aan de voorbereiding op het Vormsel gaat eigenlijk een soort avontuur aan. Want je weet natuurlijk wel iets over het christelijk geloof, maar wat betekent dat nou eigenlijk in je eigen leven? En je hebt vast wel een idee van wie Jezus van Nazareth was, maar hoe kun je nou zelf in Zijn geest leven? Gewoon in je eigen concrete leven op school, thuis en bij de sport, in het contact met familie, vrienden en bekenden en onbekenden? En wie of wat is nou eigenlijk de Heilige Geest, die een rol speelt bij het Vormsel? ‘Een kracht en hulp om jouw leven als gelovige vorm te geven.’ Maar hoe kun je dat dan ervaren in je eigen leven? Over dit soort vragen ga je nadenken en praten met andere jongeren. En waar je dan uitkomt, dat is nog een open vraag… . Want je hoeft vooraf nog helemaal niet zeker te weten of je nou gevormd wilt worden of niet. Dat komt pas later in het jaar. Wel moet je nu weten of je het leuk en interessant vindt om elke paar weken met andere jongeren samen te praten, na te denken, spelletjes te doen en lol te hebben.

Het project dat gebruikt wordt bij de voorbereiding op het Vormsel heet ‘In Vuur en Vlam’. Het is speciaal geschreven voor jongeren. Bovendien is het geschreven voor voorbereiding in de parochie. De Vormselviering zal plaatsvinden op zaterdag 15 februari 2020. De Vicaris Mgr. T.F.M. Visser komt één keer voor alle vormelingen van de hele parochie. Dit jaar zal de Vormselviering in Oudewater zijn. De informatie-avonden over de vormselvoorbereiding zijn op: 3 september in Woerden om 19.30 uur in de parochiezaal en 5 september in Oudewater om 19.30 uur Heilig Leven Als je zin hebt gekregen om het avontuur aan te gaan en mee te doen met ‘In Vuur en Vlam’, dan vragen we je zo snel mogelijk aan te melden via het secretariaat van de parochie: www.parochiepaxchristi.nl/contact/ formulieren/vormsel. Omdat we direct na de grote vakantie gaan starten; vragen we je om je zo snel mogelijk aan te melden. Y

Pax Christi-magazine

5


Algemeen Dauw Getrapt Christ van Vroonhoven

Op Hemelvaartsdag 2019, 30 mei, verzamelde zich een fikse groep wandelaars bij de boerderij van de familie Vollering aan het Oosteinde in Waarder. Er viel aanvankelijk wat miezerige regen. ‘Rorate cæli desuper …’ (dauwt hemelen uit de hoge) zou je dan kunnen zingen. Maar ja, geen Adventstijd. Met de komst van pastor Huub klaarde de hemel behoorlijk op, het werd (en bleef) droog. Er was een smetje aan het begin. Een groepje Vamos-gangers was met hun auto de verkeerde weg op gestuurd, waarna zij in een bus sluis belandden, goed 100 meter van de plaats van verzameling af. Geen enkele auto-onderkant is daar gelukkig mee. Dat werd slepen.

De dauw werd ‘getrapt’ in het uitgestrekte grasland bij de boerderij zelf en ook dat van de buren. Vanwege de afwatering waren er enkele slootjes te nemen. Daar waren vernuftige bruggetjes gebouwd of versterkt. Geen echt natte voeten gekregen. Na een klein uur weer terug bij de familie Vollering. Zij hadden een royaal ontbijt klaargemaakt. Wellicht ook vanwege een bijzondere dag voor henzelf. Hun ‘pater familias’, grondlegger van het bedrijf, zou die dag 100 jaar geworden zijn. Na het uitbundige ontbijt, waarbij de dauwtrappersgroep geleidelijk met een veelvoud aan andere belangstellenden was uitgebreid, werden voorbereidingen getroffen voor een plechtige en bijzondere Eucharistieviering. Het werd een stemmige Mis met vier heren en één dame. Indrukwekkend was de aanwezigheid van pater Gabriel Hofstede, 60 jaar priester, broos na een aangrijpende en nog niet geheel afgesloten ziekteperiode. Zijn ‘broertje’ Nico, inmiddels 50 jaar priester, was ook van de partij. Pater Kees Boomaerts van het Passionisten klooster uit Haastrecht is mee voorgegaan in de viering. Naast pastor Huub Spaan was ook pastor Janneke Stam aanwezig. Aan het einde van de viering werd de opbrengst van de collecte bekend gemaakt. Ten behoeve van het VAMOS-project werd bijna € 1.000,-- bij elkaar gebracht. Samen zingen, samen bidden, opbeurende woorden van pater Gabriel en de andere pastores: de hemel leek een beetje open te gaan. (Foto’s van Hemelvaartsdag zijn terug te vinden op de kleurpagina achterin dit magazine.) Vele vrijwilligers hebben meegeholpen bij deze mooie viering. Namens ons allen: Dank jullie wel! Y

Nieuws voor senioren Karel Vermeulen

Keurslagerij Van Kesteren Kruisstraat 3, 3441 BW Woerden tel. (0348) 41 27 40

6

juli-augustus 2019

Vanuit Woerden wordt er op dinsdag 3 september een seniorenreis naar het Cisterciënzerklooster in Nieuwkuijk georganiseerd. Lijkt het u ook interessant om het prachtige klooster, waar pastor Thijs de helft van zijn tijd woont, van dichtbij te bekijken? Ga dan mee! Meer informatie kunt u vinden op bladzijde 19 van dit nummer. Y


Algemeen De Vuurdoop Patricia Mulder, moeder van één van de vormelingen

Op zaterdagmorgen 7 juni verzamelden we ons in Bodegraven waar Janneke ons opwachtte. We reden met vier auto’s uit Oudewater, Woerden en Zegveld vol enthousiaste kinderen naar Rotterdam. Zoals Janneke ons al had voorspeld viel de kerk van buiten niet op, maar eenmaal binnen was de ruimte heel groot. Na de rustige opening volgde het programma met drie workshops. De kinderen mochten als eerste door de gewelven van de kerk lopen. Het was er erg donker, lopend over smalle, steile trappen kwamen ze onderweg figuren tegen, waaronder een geest en heiligen. Ze mochten tien vragen aan ieder stellen om er achter te komen wie zij waren. St. Maarten was er één van. Tijdens de pauze was er een goochelaar die je middels kaarten allerlei keuzes liet maken. Voor de een was dit een leuk vermaak, voor de ander frustratie: hoe doet die man dat? Daarna kregen we een opwekkende, humoristische uitvoering te zien van twee acteurs die als engel, Eva, Jezus, Maria, Paulus, de duivel en zelfs God ons meenamen in hun dilemma’s. Eva vertelde over haar bestaan en dat het zo lastig was de juiste keuze te maken en Jezus vroeg zich af of hij mens of god was? Kortom onze bewustwording dat we zelf keuzes mogen maken werd hierdoor wakker gemaakt. Als laatste moesten we een stukje door Rotterdam lopen naar de Mariaschool, hier werden de kinderen en begeleiders gesplitst. De kinderen kregen uitleg over de Stichting PhySCI, deze stichting helpt in Bangladesh kinderen met een beperking. De zus van de oprichtster, Ria Schmitz, liet hierover een PowerPoint zien. Deze vrouwen hebben een moeilijke, maar duidelijke keuze in hun leven gemaakt. De begeleiders kwamen ondertussen in een ander lokaal bijeen waar een tekst werd gelezen door Vicaris Tjeerd Visser. Daarna vertelden we elkaar wat we mooi vonden en wat juist een beetje schuurde. De tekst ging over de vissers die zich meteen bij Jezus aansloten en dat Jezus hen leerde op een andere manier dan ze gewend waren van de Schriftgeleerden. Een mooie vergelijking met onze kinderen die nu in de pubertijd komen en op zoek zijn naar voorbeelden in hun omgeving. We sloten gezamenlijk af in de grote kerk en na de zegen van bisschop Van den Hende zongen we het moeilijke openingslied ‘Jezus Christ you are my life’, nu wel enthousiast mee. Ondanks het slechte weer wisten alle ouders het restaurant met de twee gouden bogen langs de A12 te vinden en daar eindigden we de dag met een gezellige lunch. Y

Pax Christi-magazine

7


Algemeen

Gedoopt Oudewater 16 juni: • Lynn Saskia Blok, dochter van Leendert Blok en Nicole van Vliet. • Mila Olivia Grem en Sofia Lois Grem, dochters van Nils Grem en Marjolein Rosengarten. • Marit Eline Maaijen, dochter van Hendrik Jacobus Maaijen en Vivianne Maaijen-Vergeer.

Overleden

† Op 10 april 2019 78 jaar oud, overleed mevrouw Coby van den Haak - van Leeuwen uit Zegveld vrij onverwachts, al had ze geen erg goede gezondheid. Daardoor heeft Coby geen gemakkelijk leven gehad, maar ze bleef zoeken naar wat positief is. Een zorgzame vrouw met een mooi en goed karakter. Coby was creatief op het gebied van handwerken. Al in de zomer begon ze met het maken van prachtige kerstkaarten! De uitvaart van Coby was in de lijdensweek van Jezus. We lazen het Paasverhaal zoals dat verteld is door Johannes, waarin Jezus zegt dat we onze lieve doden moeten loslaten, omdat ze anders niet kunnen opgaan naar God. We hebben God gedankt voor het leven van Coby, voor alles wat ze aan goeds gedaan heeft. We hebben gevraagd om steun en kracht voor Herman en om eeuwige rust voor Coby en dochter Anneke die in 2017 is overleden.

kinderen vertelden dat ze heel liefdevol zijn opgegroeid, dat hij meeleefde met alles wat ze deden. Later was hij een echte kinderopa met geduld en oprechte aandacht voor zijn kleinkinderen. Hij was altijd vrolijk. Zijn vrouw Ans was al op 60-jarige leeftijd overleden. Hij had 3 jaar voor haar gezorgd tijdens haar ziekte. Vanuit zijn geloof had hij het vaste vertrouwen dat ze elkaar zouden weerzien. Op 22 mei hebben we afscheid van hem genomen met een kerkdienst in de Bonaventura-kerk in Woerden. Daarna is hij in familiekring naar het crematorium gebracht.

† Na een lang leven is Mien van der Vlist-Glissenaar op 17

† Op 16 mei is Kees Okhuijsen (Woerden) overleden,

mei in verzorgingshuis Futura in Oudewater overleden. Zij was bijna 90 jaar oud. De laatste jaren heeft zij in Oudewater doorgebracht omdat zij intensive verzorging nodig had. Maar haar leven speelde zich voor het grootste deel af in Woerden. Geboren in Harmelen heeft zij met haar man Bertus in Woerden hun gezin gesticht. In dat gezin heeft zij veel inzet gegeven, maar daar ook veel voldoening uit geput. Later zeker ook in de verbondenheid met de kleinkinderen. Ook in kerk en maatschappij was zij zeer actief. Van de voetbalclub VEP tot de Bonaventuraparochie kon men op haar inzet rekenen. Zij bleef persoonlijke banden dan ook onderhouden. De kerk was voor haar ook een plaats van geloven en bidden. Tot zij niet meer kon bleef zij in Oudewater naar de vieringen gaan. Dat geloof gaf haar troost en kracht. Nu mogen we haar in dat geloof toevertrouwen aan God. Dat zij bij Hem herenigd mag zijn in liefde met haar man Bertus.

plotseling, op de leeftijd van 79 jaar. Hij was een man met veel talenten. In zijn werk heel precies, als instrumentmaker voor technisch onderzoek; handig ook in klussen, en sportief. Tegelijkertijd was hij een familieman, zijn gezin stond centraal. Zijn

† Op 30 mei 2019 is thuis in zijn eigen omgeving Cor van Slagmaat uit Woerden overleden. Hij mocht 83 jaar worden. Cor was in heel Woerden en ver daarbuiten bekend van zijn

./+#0123,#$4"55%&3%$ -%16%5$7"-%&8$3,%$2%,3%&$)/)$%%&$ 9""+3%0/22%$(%+,&&%+,&#

!!!"#$%&'(&#)*+%$$,+"'# *'-./#$%&'(&#)*+%$$,+"'# 0123425426405 !"#$%&$&"'()$*%+%,-*""+

8

juli-augustus 2019


Algemeen

wasserij. Met steun van zijn vrouw Riet was het een mooi bedrijf geworden, waar in de vakantietijd ook door de kinderen een steentje werd bijgedragen. Cor was niet alleen bezig met de wasserij, maar hij liet zijn creativiteit, zijn technisch inzicht en zijn handigheid op veel plaatsen gelden. Hij hield ervan om ondernemend te zijn en ook de kleinkinderen mochten dat met hun opa ervaren en beleven. Met veel mensen in de Bonaventurakerk hebben we Cor begeleid naar zijn laatste rustplaats op de Hoge Wal.

† Op 6 juni hebben we afscheid genomen van Thea StrengBode in Oudewater. Ze was een vrouw met een groot hart, toegankelijk en empathisch, iedereen was welkom bij haar thuis. Ze heeft veel meegemaakt in haar leven – haar man is al gestorven in 1978 – maar zij bleef altijd positief en optimistisch. Voor de kerk heeft ze zich jarenlang ingezet als contactpersoon. Verschillende malen heeft ze noden van o.a. haar kinderen (werk, ziekte) weten op te lossen door een noveen te houden. Op Hemelvaartsdag is ze overleden in de leeftijd van 91 jaar. Bij de uitvaart in de Franciscus-kerk hebben kinderen en kleinkinderen haar geëerd door veel mooie herinneringen te vertellen.

Bericht van overlijden Woerden: 29 mei: Agaath Borsboom-Kwakkenbos, 88 jaar 3 juni: Hendrika Bergh-van Velzen, 92 jaar

Pax Christi-magazine

9


Jaar van de roeping De Bisschop van Rotterdam J.H.J. van den Hende heeft als jaarthema gekozen voor “het jaar van roepingen”. Op diverse momenten en op verschillende manieren wordt dit thema uitgewerkt en krijgt het aandacht. In ons Pax Christi Magazine geven we er op onze eigen wijze vorm aan. Op deze pagina vindt u bezinnende teksten, gebeden of gedichten die mogen helpen stil te staan bij onze eigen roeping. Voor dit nummer van het Pax Christi Magazine hebben we gekozen voor gebeden en bezinnende teksten die iets met de vakantietijd te maken mogen hebben. Uitgangspunt daarvoor vonden we in het Evangelie van Matteus 11, 28-30 waarin Jezus zegt: “Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken. Neemt mijn juk op uw schouders en leert van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.”

Bij deze tekst de volgende overdenking: Kom draag jij mee? Juist als je afgemat en belast bent. In Mij vind je rust, want Ik zal ook jou dragen. Draag jij Mij? Neem mijn juk op en leer van Mij, zachtmoedig en eenvoudig als Ik ben. Licht is mijn last en zacht mijn juk; Zoek je rust voor je ziel? Laat Mij haar dan onrustig maken.

Bij dit Evangelie van Matteus bidden we het volgende roepingengebed: Goede God, U bent de Alfa en de Omega. U was, bent, zal er altijd zijn, Dat vertrouwen mogen we hebben. En in dit vertrouwen mogen we leven. Daartoe willen we ook geroepen zijn. God, wilt U bij hen zijn die U geroepen hebt: de priesters, de diakens, de pastoraal werkers en allen die van U willen getuigen. Maar wilt U ook hen die U nu roept de steun en kracht geven om gehoor te geven aan uw roepstem? Wij willen allen wel naar uw Stem luisteren, maar dat gaat niet zonder uw hulp. Wilt U ons in uw handen dragen? God, mag dit beeld ons voor ogen staan, zodat wij onze naaste zullen gaan dragen. En laat ons elkaar ook durven vragen: “Draag jij mee?” Want met elkaar kunnen we van U getuigen en vrede bewerkstelligen. Amen.

10

juli-augustus 2019

En tenslotte een gebed als pelgrims onderweg: Goede God, gedreven door verlangen zijn mensen door alle tijden heen op weg gegaan. Op zoek naar licht dat daagt, komen wij telkens weer samen in uw kerkgemeenschap. Wij horen uw Woord ten leven, wij ervaren uw nabijheid in de sacramenten en wij vinden steun bij elkaar. Verlangend naar uw liefde ben ik ook zelf op weg gegaan. Ik heb U gezocht in de stilte, in het gebed, in de zorg om mensen, uw beelddragers, in de inzet voor uw Rijk van gerechtigheid en vrede. U hebt mij aangeraakt, en mij op weg gestuurd, om er te zijn voor mensen die zoeken naar licht, naar hoop en toekomst. Goede God, Ik bid U om mensen die, ook in deze tijd, Gedreven door verlangen op weg gaan, Om U zonder vrees te dienen, om uw kerkgemeenschap mee te dragen, om bij te dragen aan de inspanningen voor de Blijde Boodschap, verkondigd en belichaamd door Jezus Messias,


Cartoon

Pax Christi-magazine

11


Diaconie Historie van de Diaconie Drs. Jan Maasen, stafmedewerker sectie dienen Bisdom Rotterdam schrijft voor het blad Diakonie & Parochie een reeks over historische modellen van diaconie. Een boeiende reeks artikelen. Met toestemming van Jan kunt u hier de komende PaxChristimagazines kennis van nemen.

Vanaf het begin van het christendom is diaconie een wezenskenmerk van de kerk. Zorg voor mensen in nood behoort evenzeer tot haar identiteit als liturgie, verkondiging en catechese. De wijzen waarop die zorg vorm kreeg, varieerden in de loop der tijd. Ze waren afhankelijk van de heersende denkbeelden over armoede en arbeid in kerk en samenleving, maar ook van de sociaaleconomische en politieke omstandigheden. Zo hadden oorlogen, epidemieën en natuurrampen als overstromingen of droogteperioden hun weerslag op de economie en het aantal armen. In tijden van crises nam het beroep op de armenzorg toe, maar stonden ook de beschikbare middelen onder druk. Dat leidde tot aanpassingen en de ontwikkeling van nieuwe vormen. In een serie artikelen wil ik de geschiedenis van diaconie en christelijke armenzorg beknopt schetsen. Bij elke periode licht ik een karakteristieke vorm van diaconie uit (‘historisch model’). Bijsluiter: Een indeling in perioden en modellen heeft didactische voordelen. Toch is een waarschuwing op zijn plaats. De perioden lopen in elkaar over en houden zich niet aan de strakke grens van een jaartal. Dat geldt ook voor de historische modellen. Die gaan vaak als een onderstroom door in een volgende periode. Instellingen voor armenzorg leiden soms een lang leven, waarbij de methoden van hulpverlening wel veranderen. Voor de eerdere perioden zijn minder en beperktere bronnen beschikbaar dan voor latere tijdvakken. En de afstand tussen de toenmalige ideeënwereld en nu is ook groter. We zijn geneigd om die perioden te bekijken door een moderne bril. Gevormd door de 19de eeuwse meesters van de argwaan zien we achter elke daad van naastenliefde economische belangen (Marx) of psychische behoeften (Freud). En we gaan uit van een strikte scheiding tussen kerk en staat. Kunnen we de verschillende perioden wel op hun eigen waarde schatten of zien we ze slechts als voorstadia tot de huidige laatmoderne samenleving?

1. Vroege kerk tot einde Romeinse Rijk: de bisschop als vader van de armen. Het christendom begon als een arme beweging. Petrus vertrok met een aantal vissers van Jerusalem naar Antiochië. Vandaaruit verspreidde het christendom zich verder naar Edessa en uiteindelijk naar Rome. In de tweede eeuw besloten de Romeinse keizers de christenen te gaan vervolgen, omdat ze staatsgevaarlijk werden.

12

juli-augustus 2019

In het Romeinse rijk was er ruimte voor andere godsdiensten, zolang men de keizer maar wilde vereren. Dat weigerden de christenen. Juist door de vervolgingen groeide de aanhang. Tertullianus (gestorven na 220) zei dan ook: “Het bloed van de martelaren is het zaad der kerk.” Maar minstens zo belangrijk voor de groei van het christendom was de zorg voor armen, zieken en vreemdelingen. Dat riep bewondering op bij hun omgeving, aldus diezelfde Tertullianus: “Zie, hoe zij elkaar liefhebben.” Als ideaalbeeld voor de vroege christengemeenschappen gold dan ook de schets uit Hand. 2 en 4. Het belang van die diaconale zorg bleek ook uit de nauwe verbinding met de eucharistie, het centrum van het christelijke gemeenschapsleven. Dit was een echt liefdesmaal. De gaven die werden meegebracht, werden verdeeld onder de aanwezigen en ook bezorgd bij die behoeftigen die niet aanwezig hadden kunnen zijn. Daarbij was een belangrijke rol weggelegd voor de diakens.

Aalmoezen Een andere diaconale praktijk was het geven van aalmoezen. Armen waren daarbij niet louter objecten van liefdadigheid. Door aalmoezen aan te nemen en voor de rijken te bidden, redden de armen de rijken en verschaften hen “een woonrecht in de eeuwige tent” (Clemens van Alexandrië). Hoe hoog een aalmoes moest zijn, was een bron van discussie. Johannes Chrysostomos vond, dat rijken minstens een-derde van hun vermogen hieraan moesten besteden. Maar anderen relativeerden die eis. Een aalmoes moest komen uit de overvloed en de rijken moesten een leven kunnen voeren volgens hun stand. De situatie van de kerk veranderde toen het christendom erkend werd in de vierde eeuw. Met het edict van Milaan (313) maakte Constantijn een einde aan de christenvervolgingen. Dat had grote gevolgen voor het christendom. De bisschoppen gingen zich kleden als Romeinse senatoren en trokken het purper aan. Ze kwamen ook steeds meer uit de hogere lagen. Bisschop Paulinus van Nola (353-431) was schatrijk.

Xenodochia Die veranderingen leidden tot een identiteitscrisis. De christenen groeiden in aantal, in invloed en in vermogen, maar lazen in de schrift dat hun Heer geen steen had om zijn hoofd


Diaconie op te leggen. Toen de hogere kerkleiding zich ging kleden als senatoren, riep dat de vraag op wie ze dan zijn als navolgers van Christus en hoe ze om moeten gaan met hun vermogen. Augustinus van Hippo en Paulinus van Nola zochten naar een antwoord. Christenen moesten vooral niet doen wat de Romeinse keizers altijd hadden gedaan. Zij hadden het Colosseum opgericht om het volk spelen te verschaffen en zichzelf vereeuwigd in grote standbeelden. De christenen besloten iets totaal anders met hun vermogen te doen. Voor hen werd de arme hun ideologie. Vanaf de vierde eeuw zien we dan ook vooral in het oosten van het Romeinse Rijk de opbouw van instituties voor de verzorging van zieken, armen en reizigers, met name pelgrims. De behoefte aan dergelijke instellingen groeide in die tijd ook sterk door de opkomst van pelgrimstochten naar het Heilig Land, in navolging van Constantijns moeder Helena. Deze instellingen werden xenodochia genoemd (letterlijk: vreemdenherberg), in het Latijn later vertaald als hospitium of hospitale. Inderdaad is dit de voorloper van ons woord hospitaal. Maar een xenodochium richtte zich niet alleen op zieken. Het was een gasthuis voor iedereen die onderdak behoefde: pelgrims, maar al snel ook armen, ouderen en zieken. Deze instellingen lagen gewoonlijk in de nabijheid van een kerk of het bisschopshuis. Ook als ze door particuliere gelovigen waren gesticht, stonden zij onder bisschoppelijk toezicht. Ze kwamen vooral voor in het Oostromeinse rijk, en drongen pas langzaam door in het westen. Een uitzondering vormde het ziekenhuis voor melaatsen, dat Fabiola, een dochter uit een rijke familie, in 399 in Rome stichtte. Je kan de oprichting van xenodochia en andere instellingen zien als een van de vernieuwingen van het christendom op het gebied van de armenzorg. De verant-

woordelijkheid kwam meer en meer bij de bisschop te liggen als “vader van de armen”. De diakens werden helpers van de bisschop en raakten op de achtergrond. Bij dat alles moet je je bedenken, dat de kerk nog niet georganiseerd was in territoriale parochies. Dat zou pas in de volgende periode gebeuren. De kerk was gecentreerd rond de bisschop. De volgende keer zal Jan verder ingaan op de vroege middeleeuwen (500 – 900): ‘verkloostering’ van de diaconie.

Literatuurtip (en belangrijke bron voor dit artikel) Bernhard Schneider, Christliche Armenfürsorge. Von den Anfängen bis zum Ende des Mittelalters, Freiburg, 2017 Y

Liefdesmaaltijd van christenen. Detail van een sarcofaag in de catacomben van Rome.

Jongeren Alpha Youth Ben jij tussen de 18 en 25 jaar? Vraag je je af of er meer is tussen hemel en aarde? Wil je meer te weten komen over het christelijk geloof en jouw relatie met God? Kom dan naar de bijeenkomsten van Alpha Youth in Kamerik. Wat doen we: • we eten met elkaar • er is een spreker die een onderwerp kort inleidt • en we delen onze gedachtes met elkaar. Dit jaar gaat Alpha Youth in Kamerik het 7e seizoen in.

Dat zegt iets over de bijzondere sfeer en het open en veilige karakter van deze bijeenkomsten. Deelnemers van de afgelopen jaren geven als reactie zich geraakt en aangesproken te voelen. Er zijn 10 bijeenkomsten op donderdagavond. Start: september 2019, op de clubzolder, Ontmoetingskerk, Kamerik. Woon je buiten Kamerik en heb je interesse, dan ben je natuurlijk ook van harte welkom! Verder informatie bij: Ad van Schaik atmvanschaik59@gmail.com en Janneke Stam: j.stam@parochiepaxchristi.nl Y Pax Christi-magazine

13


Nieuws uit Kamerik Gezinsviering: Bouwen aan toekomst Pastor Huub Spaan De laatste gezinsviering voor de vakantie staat helemaal in het teken van de vrije tijd die we tegemoet gaan. Tijd van ontspanning, tijd van even niets doen, maar daarbij de opdracht van God in ons leven niet vergeten: “Bouwen aan toekomst”. De spannende verhalen uit de bijbel van de ark van Noach en het verhaal van Jezus over de Barmhartige Samaritaan geven de leidraad aan dit thema.

En omdat de kinderen bijna de schooldeuren voor een paar weken gaan sluiten, noemen we deze viering een uitzwaaiviering. Daarom is het ook fijn dat de jongeren die meegaan met pastor Huub naar Brazilië met de Stichting Vamos ook in deze viering zijn. Ook hen mogen we uitzwaaien voor hun reis van drie weken naar Pater Gabriel. Iedereen groot en klein, oud of jong nodigen we uit om deze viering op

14 juli mee te maken. Samen zingen we dat we met elkaar mogen bouwen om deze wereld mooier te maken. Of zoals in de Voorbede gebeden wordt: Laten we bidden voor een wereld, waar wij op elkaar kunnen rekenen en steun ondervinden. Laten wij zoals Jezus bouwen met stenen van liefde en vriendschap. Y

weg te zakken en om te waaien. Dus is na overleg besloten om ze dan maar weg te halen om de algemene veiligheid niet in gevaar te brengen. Vandaar de kale tuin. Inmiddels zijn we begonnen met de herindeling want ja zo kan het ook niet. De papiercontainer moest ook verplaatst worden. Vandaar dat mooie

pad in de tuin en er komt ook weer voldoende grasveld, zodat de jeugd zich ook weer kan vermaken als dat nodig is. Verder weinig te melden over de herinrichting, maar we gaan er van uit dat het allemaal weer goed komt. Y

Locatieraad Gerard Voorbij Velen van U zullen zich wel afgevraagd hebben: wat een kale boel bij onze kerk. Zoals U allen weet wordt de Kanis gerenoveerd. Omdat het pastorielaantje uitgegraven is geweest, is er veel aarde onder de fundering van het hek door weggelopen , zoveel zelfs, dat de huidige bomen en de beplanting dreigden

14

juli-augustus 2019


Nieuws uit Meije-Zegveld

5 jaar “De Meijerie” Ons eerst lustrum zal plaatsvinden op zaterdag 7 september van 15.00 uur tot 20.00 uur op de parkeerplaats achter de OLV Geboortekerk in de Meije. Net als ieder jaar is er voor iedereen wel iets te doen: • een markt met o.a. boeken, kaarten en zelfgemaakte producten • een uitgebreid terras met koffie en natuurlijk iets lekkers • de welbekende spellenkaart voor de kinderen met allerlei activiteiten • een speelhoek voor de allerkleinsten • een loterij met mooie prijzen • BBQ met verschillende soorten vlees De opbrengst zal dit jaar gaan naar het opknappen van de pastorie en het up-to-date maken van de schoolbibliotheek. Verder mogen we aankondigen dat u dit jaar ook kunt genieten van: • live muziek van de Band “Memory Lane” waar onze dorpsgenoot Daniël Burgers deel van uit maakt • tussen 15.30 en 17.30 uur zal De Ballonnenclown zorgen voor prachtige ballonfiguren voor de kinderen • en of het nog niet genoeg is, het uitdagende krat-stapelen… hoe hoog durf jij te gaan? Nog nooit geweest? Het is absoluut de moeite waard om eens te komen kijken in de Meije!

Oproep Het zou fijn zijn om bij de koffie/thee wat lekkers te kunnen verkopen voor de goede doelen. Dus wil je jouw bakkunsten tonen en wil je hier iets voor bakken? Tevens zijn we op zoek naar vrijwilligers die ons op 7 september willen komen helpen! Wil je helpen bij de kinderactiviteiten in een kraam of achter de bar Graag aanmelden bij: Lennie Bunnik, tel 06-47544338 of mailen naar demeijerie@gmail.com Iemand van de organisatie van De Meijerie aanspreken kan natuurlijk ook: Petra Baartman, Lennie Bunnik, Mariëlle Stolwijk, Joke Bos, Leon Koot en Hans v/d Knaap. Eind augustus ontvangt u ons programmaboekje. Wilt u op de hoogte blijven van de vorderingen? Like dan onze Facebookpagina “De Meijerie”. Y

Misdienaars gevraagd! Op 2 juni hebben vijf kinderen in onze geloofsgemeenschap hun Eerste Communie gedaan. Allemaal van harte gefeliciteerd. En.. nu kun je ook misdienaar worden. Eén van de Communicanten heeft zich al aangemeld als misdienaar: dit is Stefan van Vliet. Daar zijn we heel blij mee. Stefan, succes tussen alle meiden. Helaas gaan er ook twee misdienaars stoppen. Julia en Elise vd Kleij, bedankt voor jullie inzet. Als misdienaar mag je de pastoor meehelpen bij de eucharistieviering, er zijn altijd twee misdienaars. Dit betekent dat je gemiddeld 1 keer in de zes weken mag dienen en met feestdagen wat vaker. Lijkt het je leuk om misdienaar te worden of wil je eerst meer hierover weten? Neem dan contact op met Astrid van Lieshout, E-mail john-astrid@kpnplanet.nl Y

Pax Christi-magazine

15


Nieuws uit Meije-Zegveld Eerste Communieviering Zondag 2 juni was het zover: Liselotte, Ires, Stef, Stefan en Nancy deden hun eerste communie. De voorbereiding hiervoor was al begin dit jaar begonnen: we zijn drie zondagochtenden bij elkaar gekomen in de pastorie om te praten over het grote hart van God, van Jezus en ons eigen grote hart. Daarbij hebben we geknutseld en hadden we een rondleiding in de kerk met pastor Huub. We hebben de liedjes voor de viering geoefend en versiering voor in de kerk geknutseld. Thuis hebben we ook nog aan het project “Blijf dit doen” gewerkt, een mooi boek met vragen en opdrachten. Zondag zagen de kinderen er alle vijf prachtig uit, met een mooie regenboogcorsage. De kerk was ook versierd met allemaal regenbogen. We hebben geluisterd naar het verhaal van de Ark van Noach en zongen over de regenboog en over dromen. Het thema van de viering was “Laat je droom bestaan”. Het werd een hele mooie viering. De communicanten mochten pastor Huub helpen bij het klaarmaken van de tafel, zij ontvingen voor het eerst de Communie en mochten drinken uit de Beker. Het was een prachtige zonnige dag dus na de viering werden buiten foto’s gemaakt. Ondertussen konden hun gasten alvast aan de koffie want pastor Huub had verteld dat de sleutel onder de mat lag en het gebak op de tweede plank in de koelkast. Y

16

juli-augustus 2019

Uitstrooiveld

De begraafplaats in de Meije is sinds kort uitgebreid met een as uitstrooiplaats. Via een van de regionale uitvaartondernemers werden wij benaderd of er een mogelijkheid was om de as van een dierbare overledene uit te strooien op onze locatie. Een klein stukje terrein helemaal achter op het kerkhof leek hier wel geschikt voor. Na overleg met de Locatieraad en het pastoraal team konden we aan deze wens tegemoet komen. Op donderdag 16 mei, na de ochtendviering van 9 uur, heeft pastor Huub de uitstrooiplaats ingezegend. Bijzonder detail is wel dat op dat moment op het kleine veldje een eend zat te broeden. Met het nest jonkies is het vast helemaal goed gekomen. Y


Nieuws uit Oudewater Monique van den Hoogen 10 jaar dirigent van het Middenkoor Zaterdag 15 juni jl. vierde het Middenkoor het feit dat Monique 10 jaar dirigent van het Middenkoor is. Het bestuur had een leuk feestje voor haar en de koorleden verzorgd. De middag begon met koffie en gebak in een aan de Hollandse IJssel gelegen tuin van een koorlid. De weergoden waren ons goedgezind. Een deel van het gezelschap werd alsnog onverwachts ‘ingewijd’ door de sproei installatie in de tuin. Het koor werd opgehaald door de ‘Jan Kordaat’ (een voormalige trekschuit) voor een boottochtje op de Hollandse IJssel. Door accordeoniste Gerda Huigen zat de sfeer er al meteen goed in! Aan boord werden met toespraakjes, doorspekt met persoonlijke uitspraken van Monique en liederen herinneringen opgehaald aan de afgelopen 10 jaren. Halverwege de tocht werd er aangemeerd aan het Jaagpad waar Jeanne van Jaarsveld klaar stond met heerlijke hapjes. In het bijzijn van de dochter en zoon van Monique werd haar als cadeau een spiegel aangeboden met daarom heen Delfts blauwe tegeltjes met haar eigen ‘tegeltjeswijsheden’, waar zij het koor in de loop van de jaren ruimschoots van voorzag.

Zoals: Ik kan zo pastorette worden; Uit volle borst graag want het ijs is dik genoeg; Gooi d’r ’n beetje Juffrouw Ooievaar in! In een speciaal voor haar geschreven lied werd haar muzikaal talent bezongen: passievol, mentor en de X-factor. De dag werd afgesloten met een heerlijk buffet. Wij als koor hopen dat we nog heel lang van haar mogen genieten en zoals we haar al toezongen: “Dol op haar, gaan ervoor, wij van het Middenkoor”! Y

Pax Christi-magazine

17


Nieuws uit Woerden De ontdekkingstocht door de Bonaventurakerk

Bonaventura, een bezielend schrijver Paula Sangers

Bonaventura, een bezielend schrijver. Bonaventura heeft een eigen standbeeld bij de ingang van de kerk. Net boven de twee zware en mooi bewerkte houten toegangsdeuren zien we Kardinaal Bonaventura schrijvend in een boek terwijl hij toekijkt hoe Gods huis zich vult. De heilige Bonaventura (1217-1274, geboren met de naam Giovanni di Fidanza, was franciscaan, bisschop, kardinaal en één van de grootste geleerden uit de Middeleeuwen. De naam Bonaventura verwijst naar een legende. Als kind zou hij van een ernstige ziekte zijn genezen door de heilige Franciscus van Assisi, die na het wonder de woorden ‘O buona ventura’ (O heerlijk lot) zou hebben geroepen. Bonaventura studeerde vrije kunsten aan de universiteit van Parijs en sloot zich kort voor zijn dertigste verjaardag aan bij de Franciscaner orde der Minrebroeders. Na een studie theologie begon Bonaventura in 1248 zijn loopbaan als bijbeldocent aan de universiteit van

Parijs. In 1257 behaalde hij de graad van magister theologiae en werd hij het hoofd van het franciscaanse studium in Parijs. Naast docent was hij ook bezield schrijver van vele boeken waaronder ‘Itinerarium mentis in Deum’1, ‘De seks alis Seraphim’2 en het ‘Breviloquium’3. Bonaventura, levend volgens het motto ‘alleen God komt eer en glorie toe’, was een groots bestuurder van de Franciscaner Orde. (Al zou hij dat vanwege zijn motto ‘Alleen God komt eer en glorie toe’, zelf nooit gezegd hebben.) Hij vernieuwde de orde, stelde spirituele richtlijnen op en verplichte predikers tot een theologiestudie. In 1273 kwam zijn benoeming tot Kardinaal-Bisschop. Bij de voorbereiding een jaar later van het 2e Concilie van Lyon speelde Bonaventura een belangrijke rol bij het dichter bij elkaar brengen van Grieks- en Rooms-Katholieken. Twee dagen voor het einde daarvan stierf Bonaventura op 15 juli op 53 jarige leeftijd. Paus Sixtus verklaarde hem 100

Ensemble Filomusica Het was vrijdagavond 14 juni genieten tijdens het goed bezochte concert van ensemble Filomusica en organist Gerrit Christiaan de Gier in de Bonaventurakerk. Gestart werd met een gezamenlijke uitvoering van Georg Friedrich Händel. Halverwege klonk de Hallenser sonata II met Gerrit Christaan de Gier op het Wörtman-orgel en Lianne Blok op dwarsfluit klonk mooi verfijnd. Voor het afsluitende muziekstuk verhuisde het hele ensemble inclusief organist naar het koor om daar groots en vol het Opus 137 voor orgel, orkest en drie hoornen van Joseph Rheinberger ten gehore te brengen. De staande ovatie van alle aanwezigen na afloop was echt verdiend. Y

18

juli-augustus 2019

jaar later heilig en verhief hem tot kerkleraar met de titel Doctor Seraphicus. Zijn sterfdag werd zijn naamdag en zijn naamdag vieren wij elk jaar opnieuw. 1 2 3

De route van de geest naar God, Over de zes vleugels van de Serafijn en Theologie in kort bestek.


Nieuws uit Woerden 6 september soloconcert door Aart Bergwerff Aart Bergwerff heeft een passie voor het klassieke repertoire waarbij de repertoire van Johan Sebastiaan Bach tot zijn grootste passie behoort. Tevens zoekt hij samen met videokunstenaar Jaap Drupsteen naar nieuwe wegen en vormen in de orgelcultuur. Samen maakten ze de voorstelling ‘East meets West’ met derwisj danser Kadir Sonuk en muziek van Ten Holts Canto Ostinato. Aart studeerde orgel aan het Rotterdams Conservatorium, in Parijs bij Marie-Claire Alain en in Noord-Duitsland bij Harald Vogel. Zijn studie bij Alain in Parijs sloot hij af met het behalen van de Prix de Virtuosité. Prijzen won hij op internationale orgelconcoursen in Brugge, Lausanne en Groningen. In 2003 werd hij onderscheiden met de zilveren medaille van de Société Académique ‘Arts, Sciences et Lettres’ vanwege zijn verdiensten voor de Franse orgelcultuur. Aan het Rotterdams Conservatorium,

onderdeel van Codarts Hogeschool voor de Kunsten, is hij hoofdvakdocent orgel. Als organist is hij vaak te gast bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest en de Philharmonie Zuid-Nederland.

Aanvangstijd: 20.15 uur Toegangsprijzen: Kinderen tot 16 jaar mogen gratis mee, volwassenen betalen € 10,- en ben je 65 jaar of ouder dan betaal je € 9,- per persoon. Contante betaling aan de kassa. Y

Op concerten en festivals in binnen- en buitenland treedt Aart veelvuldig op als concertorganist. In 2012 maakte hij zijn debuut in het meest prestigieuze orgelfestival ter wereld Toulouse-Les-Orgues in het Franse Toulouse. Aart is organist van de Grote- of O.L.V.-Kerk te Breda en daarmee de vaste bespeler van het monumentale Flentrop-orgel daar. Vanaf 1 september is hij ook cantor-organist bij de Remonstrantse Gemeente/Arminius Rotterdam waar hij het unieke Steenkuyl-orgel mag bespelen. Een musicus pur sang. De Stichting Bonaventuraconcerten nodigt u van harte uit om dit concert bij te wonen.

Nieuws voor senioren Karel Vermeulen, seniorencommissie Op dinsdag 3 september staat onze Seniorenreis gepland. Het wordt weer een heel leuk reisje. We gaan namelijk naar het Cisterciënzer klooster in Nieuwkuijk. We zijn daar te gast zijn Pastor Thijs van Zaal. We vertrekken die dinsdagmorgen om 8.45 uur bij de in aanbouw zijnde Lidl (hoek Iepenlaan/ Boerendijk) en rijden dan naar de Bonaventurakerk aan de Rijnstraat. Daar vertrekken we zo rond 9.00 uur naar De Abdijlaan in Nieuwkuijk. In Nieuwkuijk wacht Pastor Thijs met de koffie en iets lekkers. Na de koffie is er een korte, interessante

rondleiding, gevolgd door een Eucharistieviering waarin Pastor Thijs voorgaat. Na de viering gaan we samen met Pastor Thijs gezellig en uitgebreid lunchen in Nuland. Ze hebben daar een buffet met voor ieder wat wils. Na de lunch stappen we weer op en brengen Pastor Thijs naar huis om daarna af te zakken naar Haarzuilen. We hopen daar op een zonnig terras met uitzicht op het kasteel nog heerlijk te genieten van een drankje of ijsje. Rond 17.00 uur vertrekken we vanuit Haarzuilens weer richting Woerden. We verwachten daar rond 17.15 uur weer aan te komen. Een reis, waar alle SENIOREN van de hele PAROCHIE van harte welkom zijn. Een reis voor een ieder die het leuk vindt om Pastor Thijs eens op te zoeken en hem enthousiast te horen vertellen over zijn thuis in het Cisterciënzerklooster. We maken er een GEZELLIG UITJE van. Een ieder (leeftijd is niet belangrijk) is van harte welkom! Opgeven kan bij Ans Vergeer door € 40,-- p.p. over te maken op rekeningnummer NL49 RABO 0158314522 t.n.v. J.A. Vergeer-Stolwijk. Vermeld daarbij wel je naam of jullie namen. Y

Pax Christi-magazine

19


Nieuws uit Woerden Kort nieuws Gezinsviering Op zondag 7 juli organiseren we weer een viering waar ook de kinderen volop mee mogen en kunnen doen. Met veel wordt het een mooie viering. Komen jullie ook?

Patroonsfeest Heilige Bonaventura Zaterdagavond 13 juli om 19.00 uur en Zondagmorgen 14 juli om 9.30 uur vieren wij het Patroonsfeest van De Heilige Bonaventura in onze kerk. Je bent van harte welkom!

Activiteiten voor senioren Op 3 september staat het jaarlijkse uitje gepland. In augustus is er geen Seniorenmorgen met Eucharistieviering.

Maria Tenhemelopneming Op donderdag 15 augustus om 9.00 uur wordt in onze parochie Maria Tenhemelopnemingneming gevierd in de Onze Lieve Vrouw Geboorte kerk te Meije Zegveld gevierd. Vieren met meer mensen is gezelliger. Ben je erbij?

Muziekmarathon in beeld en geluid op vrijdag 13 september Noteer ‘m vast in uw agenda. Vrijdagavond 13 september, de muziekmarathon in de Bonaventura. We beginnen met de film The Kit van Charlie Chaplin met live-muziek. Daarna komt het Gregoriaans Koor Utrecht. De avond wordt afgesloten met een kamermuziekconcert. Aanvangstijden zijn 18.45 uur, 20.15 uur resp. 21.45 uur. Tussen de voorstellingen zit een kleine pauze. Alle voorstellingen zijn los van elkaar te bezoeken.

Nieuws van de contactcommissie Jacky Zijdemans, contactcommissie De oproep voor contactpersonen in het magazine van mei heeft geholpen om een aantal vacatures op te vullen. Door verhuizing van een aantal contactpersonen en hoofdcontactpersonen worden er vacatures opgevuld en komen er binnenkort ook een aantal vacatures bij. In het magazine van september komen we daar graag op terug. Y

20

juli-augustus 2019

Open Monumentendag op zaterdag 14 september Ook dit jaar wordt de Bonaventurakerk, in het kader van Open Monumentendag, opengesteld voor publiek. Y


Liturgisch Rooster

Let op: Wijzigingen voorbehouden!

WEEK 29 juni t/m 5 juli Lezingen: Hand. 2, 1-11; 1 Kor. 12, 3b-7+12-13; ev. Joh. 20, 19-23 weekdag zaterdag zondag zondag zondag zondag zondag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

29 30 30 30 30 30 2 3 4 5

locatie Bonaventura Bonaventura Hippolytus Franciscus Weddesteijn OLV geb Bonaventura Bonaventura OLV geb Wulverhorst

aanvang 19:00 uur 9:30 uur 9:30 uur 10:00 uur 10:00 uur 11:00 uur 9:00 uur 9:00 uur 9:00 uur 19:00 uur

voorganger H. Spaan WoCoVi WoCoVi WoCoVi H. Spaan F. Burgers T. van Zaal T. van Zaal T. van Zaal H. Spaan

opmerking Cantor Dames- en herenkoor St. Caecilia koor

Seniorenviering

WEEK 6 t/m 12 juli Lezingen: Jes. 66, 10-14c; Gal. 6, 14-18; ev. Lc. 10, 1-12+17-20 weekdag zaterdag zondag zondag zondag zondag woensdag donderdag

6 7 7 7 7 10 11

locatie Franciscus Bonaventura Hippolytus Franciscus OLV geb Bonaventura OLV geb

aanvang 19:00 uur

9:30 uur 9:30 uur 10:00 uur 11:00 uur 9:00 uur 9:00 uur

voorganger T. van Zaal H. Spaan T. van Zaal F. Burgers T. van Zaal H. Spaan H. Spaan

opmerking Cantor Gezinsviering/ Bonakidz Middenkoor

WEEK 13 t/m 19 juli Lezingen: Deut. 30, 10-14, Kol. 1, 15-20; ev. Lc. 10, 25-37 weekdag zaterdag zaterdag zondag zondag zondag zondag woensdag donderdag

13 13 14 14 14 14 17 18

locatie Bonaventura Bonaventura Bonaventura Hippolytus Franciscus OLV geb Bonaventura OLV geb

aanvang 17:30 uur 19:00 uur 9:30 uur 9:30 uur 10:00 uur 11:00 uur 9:00 uur 10:00 uur

voorganger H. Spaan H. Spaan WoCoVi H. Spaan F. Burgers A. Burgers T. van Zaal T. van Zaal

opmerking Sacr. Van Vergeving en Verzoening Patroonsfeest/Cantor Patroonsfeest/ Dames- en herenkoor Gezinsviering/uitzwaaiviering Vamos St. Caecilia koor Buitenviering/kinderwoorddienst

WEEK 20 t/m 26 juli Lezingen: Gen. 18, 1-10a, Kol. 1, 24-28; ev. Lc. 10, 38-42 weekdag zaterdag zondag zondag zondag zondag woensdag donderdag

20 21 21 21 21 24 25

locatie Franciscus Bonaventura Hippolytus Franciscus OLV geb Bonaventura OLV geb

aanvang 19:00 uur 9:30 uur 9:30 uur 10:00 uur 11:00 uur 9:00 uur 9:00 uur

voorganger T. van Zaal T. van Zaal F. Burgers WoCoVi T. van Zaal F. Burgers F. Burgers

opmerking St. Caecilia koor

Middenkoor

WEEK 27 juli t/m 2 augustus Lezingen: Gen. 19, 20-32; Kol. 2, 12-14; ev. Lc. 11, 1-13 weekdag zaterdag zondag zondag zondag zondag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

27 28 28 28 28 30 31 1 2

locatie Bonaventura Bonaventura Hippolytus Franciscus OLV geb Franciscus Bonaventura OLV geb Wulverhorst

aanvang 19:00 uur 9:30 uur 9:30 uur 10.00 uur 11.00 uur 9:15 uur 9:00 uur 9:00 uur 19:00 uur

voorganger WoCoVi WoCoVi WoCoVi F. Burgers WoCoVi T. van Zaal T. van Zaal T. van Zaal T. van Zaal

opmerking

St. Caecilia koor Kerkhofkapel

Pax Christi-magazine

21


Liturgisch Rooster

Let op: Wijzigingen voorbehouden!

WEEK 3 augustus t/m 9 augustus Lezingen: Pred, 1, 2+2,21-23; Kol.3,1-5+9-11; ev. Lc. 12, 13-21 weekdag zaterdag zondag zondag zondag zondag woensdag donderdag

3 4 4 4 4 6 7

locatie Franciscus Bonaventura Hippolytus Franciscus OLV geb Bonaventura OLV geb

aanvang 19:00 uur 9:30 uur 9:30 uur 10.00 uur 11.00 uur 9:00 uur 9:00 uur

voorganger T. van Zaal T. van Zaal WoCoVi WoCoVi T. van Zaal N. v.d. Horst F. Burgers

opmerking Cantor

Middenkoor

WEEK 10 t/m 16 augustus Lezingen: Pred, 1, 2+2,21-23; Kol.3,1-5+9-11; ev. Lc. 12, 13-21 weekdag zaterdag zondag zondag zondag zondag woensdag donderdag

10 11 11 11 11 14 15

locatie Bonaventura Bonaventura Hippolytus Franciscus OLV geb Bonaventura OLV geb

aanvang 19:00 uur

9:30 uur 9:30 uur 10:00 uur 11:00 uur 9:00 uur 9:00 uur

voorganger T. van Zaal WoCoVi P. Heemskerk F. Burgers P. Heemskerk T. van Zaal T. van Zaal

opmerking

St. Caecilia koor

Maria Tenhemelopneming

WEEK 17 t/m 23 augustus Lezingen: Jer. 38, 4-6+8-10; Heb. 12, 1-4; ev. Lc. 12, 49-53 weekdag zaterdag zondag zondag zondag zondag woensdag donderdag

17 18 18 18 18 21 22

locatie Franciscus Bonaventura Hippolytus Franciscus OLV geb Bonaventura OLV geb

aanvang 19:00 uur 9:30 uur 9:30 uur 10:00 uur 11:00 uur 9:00 uur 9:00 uur

voorganger T. van Zaal T. van Zaal H. Spaan WoCoVi T. van Zaal H. Spaan H. Spaan

opmerking Middenkoor

Patroonsfeest St. Caecilia koor

WEEK 24 t/m 30 augustus Lezingen: Jes, 66,18-21; Heb. 12,5-7+11-13; ev. Lc. 13, 22-30 weekdag zaterdag zondag zondag zondag zondag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

24 25 25 25 25 27 28 29 30

locatie Bonaventura Bonaventura Hippolytus Franciscus OLV geb Franciscus Bonaventura OLV geb Bonaventura

aanvang 19:00 uur 9:30 uur 9:30 uur 10:00 uur 11:00 uur 9:15 uur 9:00 uur 9:00 uur 15.30 uur

voorganger H. Spaan WoCoVi F. Burgers H. Spaan F. Burgers H. Spaan H. Spaan H. Spaan H. Spaan

opmerking

Middenkoor Kerkhofkapel

Huwelijksviering

WEEK 31 augustus t/m 6 september Lezingen: Sir. 3,17-18+20+28-29; Heb. 12, 18-19+22-24a; ev. Lc. 14, 1+7-14 weekdag zaterdag zondag zondag zondag zondag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

31 1 1 1 1 3 4 5 6

locatie Franciscus Bonaventura Hippolytus Franciscus OLV geb Bonaventura Bonaventura OLV geb Wulverhorst

aanvang 19:00 uur 9:30 uur 9:30 uur 10.00 uur 11.00 uur 9:30 uur 9:00 uur 9:00 uur 19:00 uur

voorganger H. Spaan WoCoVi H. Spaan WoCoVi H. Spaan H. Spaan H. Spaan H. Spaan H. Spaan

opmerking Cantor

St. Caecilia koor Seniorenvieirng

WEEK 7 t/m 13 september Lezingen: Wijsh. 9, 13-18b; Filemon 9b-10+12-17; ev. Lc. 14, 25-33 weekdag zaterdag zondag zondag zondag zondag woensdag donderdag

22

7 8 8 8 8 11 12

juli-augustus 2019

locatie Bonaventura Bonaventura Hippolytus Franciscus OLV geb Bonaventura OLV geb

aanvang 19:00 uur 9:30 uur 9:30 uur 10:00 uur 11:00 uur 9:00 uur 9:00 uur

voorganger H. Spaan H. Spaan WoCoVi J. Stam H. Spaan T. van Zaal T. van Zaal

opmerking Gezinsviering Gezinsviering Nationale Zonnebloem Patroonsfeest/kinderwoorddienst


Dauwtrappen/ontbijt en viering op Hemelvaart

Pax Christi-magazine

23

Profile for Peter Zijdemans

190704 Pax Christi parochiemagazine  

Nieuwsblad van de parochie Pax Christi van Oudewater, Woerden, Kamerik en Meije-Zegveld

190704 Pax Christi parochiemagazine  

Nieuwsblad van de parochie Pax Christi van Oudewater, Woerden, Kamerik en Meije-Zegveld

Advertisement