__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

OPTIMALE MILIEUBEVORDERENDE

REINIGING

PROBIO RANGE crazy about cleaning


PRO-BIO INTERIEURREINIGER

PROBIO MULTI Probiotische interieurreiniger met milieubevorderende werking voor dagelijks gebruik. Licht schuimende interieurreiniger Voor reiniging van waterbestendig meubilair, deuren, ramen,... Maakt het oppervlak zuiver en bestrijdt actief geuren Geconcentreerd product, te verdunnen aan 0.5 - 1 % (of 25 ml / 5 l) Fris parfum 1l&5l pH 7 EU Ecolabel

SANITAIRREINIGER

PROBIO SAN Probiotische sanitairreiniger met milieubevorderende werking voor dagelijks gebruik. Licht schuimende sanitairreiniger Voor reiniging van de gehele sanitaire ruimte en toilet Maakt voegen zuiver, bestrijdt actief geuren en voorkomt kalkaanslag Geconcentreerd product, te verdunnen aan 0.5 - 1 % (of 25 ml / 5 l) Fris parfum 1l&5l pH 7 EU Ecolabel

VLOERREINIGER

PROBIO FLOOR SCRUB Probiotische vloerreiniger met milieubevorderende werking voor dagelijks gebruik. Niet-schuimende vloerreiniger Voor manuele en machinale reiniging van alle waterbestendige vloeren Maakt voegen zuiver en bestrijdt actief geuren Geconcentreerd product, te verdunnen aan 0.5 - 1 % (of 40 ml / 8 l) Fris parfum 1l&5l pH 7 EU Ecolabel


OPTIMALE REINIGING DIEPGAANDE REINIGING • De probiotica verwijderen vuil en organische vervuiling tot diep in het oppervlak. Dit leidt tot een merkbaar visueel mooier oppervlak. • Voldoet aan strenge kwaliteitseisen, getest door het EU Ecolabel.

GEURBESTRIJDING • Preventieve en curatieve geurbestrijding. • Actieve absorptie van geurmoleculen. • Verwijderen stoffen die door andere micro-organismen tot geuren omgevormd kunnen worden.

VEILIGHEID MILIEUBEVORDEREND • 100 % natuurlijke micro-organismen. • Wanneer de producten na gebruik opnieuw in het milieu terecht komen, dragen ze actief bij tot waterzuivering en het behoud van een natuurlijke microbiële balans. • EU Ecolabel.

• Zeer veilig in gebruik. • Geen gevarensymbolen (CLP-wetgeving).


CONTACT T +31 (0)70 345 87 37 F +31 (0)70 345 89 42 greenspeed@greenspeed.eu HOOFDKANTOOR Greenspeed B.V. Rotterdam Airportplein 24 3045 AP Rotterdam Nederland P.O.Box 1250 2280 CG Rijswijk Nederland www.greenspeed.eu


PROBIO RANGE: FEITEN

crazy about cleaning


DIEPE REINIGING EN BEHEERSING VAN GEURTJES De probiotica in de producten van Greenspeed zijn zeer actieve producenten van een breed scala aan enzymen, waarvan bekend is dat ze organische verontreiniging (koolhydraten, proteïnen, vetten ...) actief afbreken. Ze houden geurtjes actief in bedwang en verwijderen stoffen die andere microorganismen kunnen omzetten in geurtjes. Bovendien verwijderen de probiotica organische vervuiling tot diep in het oppervlak.

HOE WERKT HET? Tijdens de reiniging met de probiotische reinigingsmiddelen wordt een laagje probiotica (goede bacteriën) op het oppervlak achtergelaten. Deze probiotica hebben voeding nodig om te overleven. Deze voeding gaan ze rondom hen zoeken onder de vorm van organische vervuiling. Om deze vervuiling te kunnen gebruiken als voedingsbron, scheiden de probiotica enzymen uit. Er zijn vele soorten enzymen die de probiotica kunnen maken, omdat je voor elk soort organische vervuiling een specifiek enzym nodig hebt. Enkele voorbeelden: Proteases breken vervuiling af die vooral bestaat uit eiwitten (proteïnen) zoals bloed, urine, voedsel, uitwerpselen, dranken…

Lipases breken vetmoleculen af zoals olie en vetten. Amylases breken zetmeelverbindingen af zoals deze in suikers, sauzen, roomijs…

1. Bacteriën produceren enzymes

2. Enzymes breken de grote deeltjes af

3. Bacteriën verteren de kleine deeltjes als voedsel


Van zodra de organische vervuiling in kleine stukjes is gebroken door de enzymen, kunnen de probiotica de kleine stukjes opnemen en verteren als voeding. Aangezien die probiotica dagenlang blijven doorwerken na de reiniging, is er een langdurige nawerking van de producten. Bovendien zijn de probiotica en enzymen die ze maken 100% biologisch/natuurlijk en totaal onschadelijk.

productie van allerhande enzymen en zodoende ook een grote verscheidenheid aan organische vervuiling kunnen verwijderen. Chemische reiniging

Zo is het resultaat bijvoorbeeld dat de probiotica in staat zijn om het gereinigde oppervlak veel dieper choon te maken waardoor hardnekkige vervuiling toch verdwijnt. Als voorbeeld de foto van zwarte voegen die na 2 weken probiotische reiniging weer helemaal zuiver worden. De probiotische producten van Greenspeed maken gebruik van een complex mengsel aan probiotica die samen zeer actief zijn in de

Probiotische reiniging

WAT MAAKT HET MILIEUBEVORDEREND? De Probio-lijn van Greenspeed heeft als eerste probiotische reinigingsassortiment voor professionals het EU Ecolabel verkregen. Probiotica worden pas sinds 2017 gebruikt als bestanddeel in reinigingsproducten met het Ecolabel en leveren tal van voordelen op, zoals langdurige beheersing van geurtjes en microscopisch diepe reiniging. Een bijkomend voordeel is dat de probiotica actief bijdragen aan een beter milieu, waardoor deze producten ‘milieubevorderend’ zijn!

1. Milieubevorderend versus milieuvriendelijk Milieuvriendelijk (ecologisch, natuurvriendelijk en groen) is een duurzaamheidsen marketingterm voor producten waarvoor wordt geclaimd dat ze de ecosystemen of het milieu minder, minimale of geen schade toebrengen. Milieubevorderende producten leveren een positieve en actieve bijdrage aan een schoner milieu.


2. Gunstige effecten op het milieu

114:324-33.

De Probio-producten van Greenspeed bevatten alleen probiotica van bioveiligheidsniveau 1, die goedgekeurd zijn voor levensmiddelen. Ze komen uit de bodem en uit het water en zijn 100% natuurlijk. Door hun natuurlijke herkomst integreren ze goed in een natuurlijk microbieel ecosysteem en helpen ze een gezonde natuurlijke microflora in het milieu te herstellen en te behouden.

Treatment of diesel- and kerosenecontaminated water by B. subtilis SPB1 biosurfactant-producing strain. Mnif I., Ellouze-Chaabouni S., Ayedi Y., Ghribi D., Water Environ Res., augustus 2014, 86(8), 707-16.

De Probio-producten van Greenspeed bevatten uiteenlopende Bacillus-probiotica, waarvan bekend is dat ze de volgende milieuvoordelen opleveren:

Het water en de bodem kunnen verontreinigd raken door zeer uiteenlopende gifstoffen die het resultaat zijn van microbiële, plantaardige of dierlijke activiteit. Bepaalde Bacillus-soorten kunnen die gifstoffen neutraliseren of afbreken en vergroten zo de veiligheid van het water en de bodem.

Verwijdering van olieverontreiniging De bodem en het water zijn vaak verontreinigd met olie. Verschillende soorten Bacillus kunnen olieverontreiniging afbreken. Deze biologische verwijdering van olie uit de bodem of het water wordt ook wel bioremediatie genoemd. De Probio-producten van Greenspeed bevatten Bacillus-soorten die olieverontreiniging kunnen afbreken. Voorbeeld 1: verwijdering van palmolie uit afvalwater. Lipase production from a novel thermotolerant and extreme acidophile Bacillus pumilus using palm oil as the substrate and treatment of palm oil-containing wastewater. Saranya P., Sukanya Kumari H., Prasad Rao B., Sekaran G., Environ Sci Pollut Res Int, maart 2014, 21(5), 3907-19. Voorbeeld 2: verwijdering/terugwinning van lichte en zware ruwe olie. Biosurfactant production by Bacillus subtilis B30 and its application in enhancing oil recovery. Al-Wahaibi Y., Joshi S., Al-Bahry S., Elshafie A., Al-Bemani A., Shibulal B., Colloids Surf B Biointerfaces, februari 2014,

Verwijdering van gifstoffen uit de bodem of het water

Voorbeeld: verwijdering van cyanide uit (afval)water An effective method for the detoxification of cyanide-rich wastewater by Bacillus sp. CN-22. Wu C.F., Xu X.M., Zhu Q., Deng M.C., Feng L., Peng J., Yuan J.P., Wang J.H., Appl Microbiol Biotechnol, april 2014, 98(8), 3801-7. Verwijdering van agressieve chemicaliën uit de bodem of het water Het water en de bodem raken verontreinigd met chemicaliën die niet in de natuur voorkomen, vaak als gevolg van de industrie en de landbouw. Dergelijke stoffen worden ook wel xenobiotica genoemd. Van bepaalde Bacillus-soorten is bekend dat ze een brede waaier van xenobiotica kunnen absorberen of afbreken om het water en de bodem te zuiveren. Voorbeeld 1: behandeling van afvalwater van looierijen met Bacillus. Integrated Bacillus sp. immobilized cell reactor and Synechocystis sp. algal reactor


for the treatment of tannery wastewater. Sekaran G., Karthikeyan S., Nagalakshmi C., Mandal A.B., Environ Sci Pollut Res Int, januari 2013, 20(1), 281-91. Voorbeeld 2: verwijdering van fipronil uit de bodem. Bioremediation of fipronil by a Bacillus firmus isolate from soil. Mandal K., Singh B., Jariyal M., Gupta V.K., Chemosphere, april 2014, 101:55-60. Zware metalen verwijderen uit de bodem of het water Een giftig zwaar metaal is elk relatief vast metaal of metalloïde dat potentieel giftig is, met name voor het milieu. Dit geldt in het bijzonder voor cadmium, kwik, lood en arsenicum, die allemaal zijn opgenomen in de lijst van de Wereldgezondheidsorganisatie met de tien chemicaliën die de bevolking de meeste zorgen baren. Zware metalen komen van nature voor in de aarde en komen door menselijk handelen in hoge concentraties voor. Ze zijn vaak afkomstig uit mijnbouwen industrieafval; voertuigemissies; loodzuur-accu’s; kunstmest; verfstoffen; behandeld hout; verouderde waterleidingen

en kleine plasticdeeltjes wereldzeeën drijven.

die

op

de

Voorbeeld 1: verwijdering van lood uit afvalwater. Characteristics of Bacillus sp. PZ-1 and its biosorption to Pb(II). Ren G., Jin Y., Zhang C., Gu H., Qu J., Ecotoxicol Environ Saf, juli 2015, 117:141-8. Voorbeeld 2: verwijdering van zware metalen uit afvalwater door Bacillus subtilis. Biosorption of heavy metals from aqueous solution by UV-mutant Bacillus subtilis. Wang T., Sun H., Environ Sci Pollut Res Int, oktober 2013, 20(10), 7450-63. Conclusie: De Probio-producten van Greenspeed bevatten een brede waaier van Bacillus-soorten waarvan bekend is dat ze verontreinigende stoffen uit het water en de bodem verwijderen. Wanneer u deze producten gebruikt, komen de milieubevorderende probiotica terecht in het milieu, waar ze een bijdrage leveren aan een veiligere en schonere wereld.

JA, HET IS VEILIG! Alle bacteriën die we in de Greenspeed Probioproducten gebruiken, zijn natuurlijke probiotica die ook in de levensmiddelenindustrie en in voedingssupplementen worden toegepast. Ze zijn dan ook goedgekeurd voor de levensmiddelenproductie (oftewel: geschikt

voor menselijke consumptie). De uiteenlopende probiotische bacteriën die wij gebruiken (Bacillus-soorten), zijn ingedeeld en erkend als probiotische voedingssupplementen. Deze indeling wordt officieel verricht door twee instanties:


1. ATCC (American Type Culture Collection) Alle bacteriën die ooit zijn ontdekt, zijn opgenomen in de officiële internationale bacteriënverzameling: de American Type Culture Collection (ATCC), die monsters van alle bacteriën bevat plus alle wetenschappelijke informatie die erover bekend is. Zie www.atcc.org voor alle informatie. De ATCC deelt alle bestaande micro-organismen in op basis van hun bioveiligheid, van niveau 1 (veilige micro-organismen) tot niveau 4 (zeer besmettelijke ziekteverwekkers). Deze bioveiligheidsindeling is gebaseerd op de Amerikaanse richtsnoeren voor de volksgezondheid: http://www.cdc.gov/biosafety/ publications/bmbl5/index.htm Alle in de Greenspeed-producten gebruikte probiotica zijn ingedeeld in bioveiligheidsniveau 1 en zijn dus veilig!

2. EFSA (Europese Autoriteit voor voedselveiligheid) Het tweede onderdeel van de veiligheidsindeling is de lijst van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) met micro-organismen die zijn toegelaten voor menselijke consumptie. Deze QPS-lijst (Qualified Presumption of Safety – gekwalificeerd vermoeden van veiligheid) is hier te raadplegen: https://www.efsa.europa. eu/en/topics/topic/qps Alle probiotische bacteriën die in de Greenspeedproducten worden gebruikt, staan op de QPS-lijst en zijn dus veilig voor menselijke consumptie. Conclusie: Alle probiotica in de Greenspeedproducten zijn van natuurlijke oorsprong en zijn niet genetisch gemodificeerd. Ze zijn ingedeeld in bioveiligheidsniveau 1 (ATCC) en staan op de QPS-lijst (EFSA). Deze officiële indelingen garanderen dat Greenspeed alleen probiotica gebruikt die 100% veilig zijn.


WILT U MEER INFORMATIE OF WILT U WETEN WAAR ONZE PRODUCTEN TE KOOP ZIJN? BEZOEK ONZE SITE WWW.GREENSPEED.EU OF BLIJF OP DE HOOGTE VIA

CONTACTEER ONS: GREENSPEED@GREENSPEED.EU +31 (0)70.345.87.37

ADRES: ROTTERDAM AIRPORTPLEIN 24 3045 AP ROTTERDAM NEDERLAND


Profile for BOMA

Greenspeed Probio  

Probiotische reinigers met milieubevorderende werking

Greenspeed Probio  

Probiotische reinigers met milieubevorderende werking

Profile for boma