Page 1

BOLIGGUIDE


2 B45

Boligkontor

Boligselskabet B45 blev stiftet i 1945 med det formål at administrere og opføre almene boliger. Vi administrerer i dag 1.428 lejemål i ­Grenaa og omegn, fordelt på 37 afdelinger, bestående af ungdomsboliger, ­ældre/ senior­boliger, familieboliger og college-boliger.

Vores boligkontor er parat til at hjælpe dig med at finde en bolig og til at rådgive og vejlede dig. Kontoret ligger på Engdalen 2 i Grenaa og vi træffes: Mandag til onsdag kl. 10-15 torsdag kl. 10-17 fredag kl. 10-13

Beboerne bestemmer Det er via lovgivning fastlagt, at der skal være beboerdemokrati i et almennyttigt boligselskab og i B45 har du og de øvrige beboere det afgørende ord i den daglige drift. I træffer bl.a. afgørelse om vedligeholdelse, fornyelse og hvilke forbedringer, der skal foretages, ligesom I fastlægger regler om fælles områderne. De enkelte afdelinger har hver deres egen afdelingsbestyrelse. Her kan du stille op som repræsentant og her har du mulighed for at komme til orde. B45 arbejder aktivt på at udvikle beboerdemokratiet og opfordrer alle vores beboere til at engagere sig.

B45 er på facebook Her kan du primært følge med i: • Hvordan det er, at bo til leje i et alment boligselskab. • Finde ledige boliger, få tips og idéer til at vedligeholde din bolig. • Få svar på spørgsmål fra beboere og andre interesserede. Klik ind på siden og „like” os.

Repræsentantskab Boligorganisationens ledelse udgøres af repræsentantskabet og bestyrelsen. Repræsentantskabet er den øverste myndighed, og består af boligorganisationens bestyrelse og valgte repræsentanter fra afdelingerne. Repræsentantskabet træffer beslutninger i h.t. vedtægterne og vælger seks medlemmer til organisationsbestyrelsen. Repræsentantskabet udpeger én person med interesse for det ­almene boligarbejde. Det vil sige, at det er beboerne der har flertallet i organisations­bestyrelsen.

Engdalen 2, 8500 Grenaa mail@B45.dk Telefon 8758 1000 www.B45.dk


3

Velkommen til B45 Når du henvender dig til B45, vil du møde engagerede medarbejdere, der er serviceorienterede og parate til at hjælpe dig. Vi kender mange af beboerne og de enkelte byggerier, og vi har derfor et godt udgangspunkt for at hjælpe og rådgive dig i valget af bolig. Hos B45 finder du det suværent største udvalg af lejeboliger på det østlige Djursland, og vi er meget opsatte på både at skabe nye boliger, og på at modernisere og udvikle vores eksisterende boligmasse, så den lever op til en høj og tidssvarende standard. Mange kender ikke de spændende muligheder, der er i et moderne boligselskab.

Gør det let at bo godt Når du bor hos B45, skal du kun selv stå for den indvendige vedligeholdelse og pasning af eventuel egen have. Alle udenoms- og fællesarealer bliver passet og ryddet af vores korps af servicemedarbejdere, der også varetager den udvendige vedligeholdelse af alle bygninger. Det er også muligt at leje B45’s festlokaler, når du har noget, der skal fejres.

Lav din bolig om Det er beboerne, der på demokratisk vis har den direkte indflydelse på hvilke forbedringer og moderniseringer, der skal igangsættes i de enkelte afdelinger. Derudover har du også mulighed for selv at stå for modernisering og ændring af din bolig. Læs mere på www.b45.dk eller kig ind på boligkontoret og hør mere om mulighederne og om, hvordan eller hvorvidt dit projekt kan finansieres.

Hvordan får jeg en ældrevenlig bolig? Mange af B45’s ældrevenlige boliger udlejes ikke efter optjent anciennitet på ventelisten. Derimod tildeles boligerne efter den enkelte ansøgers ­„behov“ for en ny bolig. Dette behov vurderes ud fra ansøgning (fås hos B45) bilagt udtalelser fra læge, sygehus, socialrapport fra ældre­ området m.m. Udvalget der kaldes „Det fælles/kommunale visitationsudvalg i Norddjurs Kommune“, er sammensat af personer udpeget af kommunalbestyrelsen samt personer udpeget af B45’s organisationsbestyrelse. Udvalget har som målsætning, at kommunens ældrepolitik først og fremmest skal tilgodese de ældres egne behov, hvor der gives mulighed for at imødekomme de ældres egne ønsker. Formålet med indflytning i ældrevenlig bolig bør sikre: • at dagligdagen rent praktisk bliver lettere at administrere for ­ansøgeren, • at ansøgerens fysiske, psykiske eller sociale behov tilgodeses i ­væsentlig grad ved boligskift, • at ansøgerens ønske og/eller behov tilgodeses således, at man fortsat kan klare sig i eget hjem. Ved gennemgang af brochuren fremgår ældrevenlig bolig/visitations­ bolig ­eller delvis visitation flere gange. Disse boliger tildeles efter behov ­gennem udvalget. Ønsker du at vide mere om ansøgning til ældrevenlige boliger, så ­kontakt ­boligkontoret.


4 1

GRENAA

Korsgade, „Bøgelunden“

Vis afdelingen

Korsgade 11-13 og 16-20 Centralt beliggende etageejendom med 40 lejligheder og 7 ­carporte, der udlejes efter venteliste. Der er altan til næsten alle lejligheder, dog ikke 3. sal. Fællesvaskeriet findes i kælderen. Der er flotte fællesarealer.

2

GRENAA

Ålunden/Ådalen

Vis afdelingen

Ålunden 5A-H og 7A-13B samt Ådalen 2A-H og 6A-14B 40 rækkehuse i ét plan med lille have. Dog er 4 af boligerne i 2 plan. Til alle boligerne er der plads til egen vaskemaskine, men der er også lille fællesvaskeri. Afdelingen er beliggende mellem byen og havnen. Krav for at søge 2 rums boligerne: Man skal være fyldt 55 år og ikke have hjemmeboende børn.

3

GRENAA

Sønderport

Vis afdelingen

Sønderport 6B-K Centralt beliggende etageejendom med 8 lejligheder på 1. og 2. sal med elevator. Der er forberedt for egen vaskemaskine. Der er ingen altan – men svalegang mod nord/vest. Lejlighederne i denne afdeling kan ikke søges efter ventelisten, men tildeles efter behov gennem det fælles/kommunale visitations­ udvalg.

Ældreboliger · Visitation

4

GRENAA

Havnevej

Vis afdelingen

Havnevej 128B-P Etageejendom med 14 lejligheder og elevator. Stuelejlighederne har direkte adgang til grønt område og 1. sals lejlighederne har altan. Der er plads til egen vaskemaskine.

Ældreboliger · Visitation

Lejlighederne i denne afdeling kan ikke søges efter ventelisten, men tildeles efter behov gennem det fælles/kommunale visitations­ udvalg.

Samtlige former for rengøring, vinduespolering, tæppe- og møbelrens samt bilrengøring.

Grenaa afd.: Havnevej 112, Grenaa · Aarhus afd.: Silkeborgvej 104, Aarhus C Tlf. 2147 8550 · www.activ-rengoering.dk

VI MÅLER, SYER OG MONTERER OVERALT SOLAFSKÆRMNING, GARDINER OG MARKISER

ING MÅL IS OP TENDE T A R G LIG FORP OG U ILBUD T AF SØG ET BE SEN MED S U INB GARD

SØNDERGADE 2 · 8500 GRENAA · TLF. 86 32 19 00 · WWW.BOLIGNYT.DK


5 5

ANHOLT

Sønderstrandvej

Vis afdelingen

Sønderstrandvej 39 A-C og E, 8592 Anholt 4 fritliggende rødstenshuse med have og udhus – beliggende centralt på Anholt i et meget smukt naturområde. Der er vandskurrede ­vægge, parketgulve m.m. Plads til egen vaskemaskine. Der er børnehave, skole og handlemuligheder på den lille ø, Anholt.

6

GRENAA

Søren Kannes Vej/ De Lichtenbergs Vej, „Kannegården“

Vis afdelingen

Søren Kannes Vej 10-14 og 18 samt De Lichtenbergs Vej 7-9 Etagebyggeri i 2/3 etager med 26 lejligheder, der alle har altan. Der er fællesvaskeri i kælder og der er gode fællesområder. Der er 7 carporte, der udlejes efter venteliste. Afdelingen er beliggende tæt ved havn/strand/skov og også nær butikstorv.

7

GRENAA

Fasanvej/Glentevej, „Fasangården“

Vis afdelingen

Fasanvej 17-27 og 18-32 samt Glentevej 14-18 Etagebyggeri i 2/3 etager med 91 lejligheder, der alle har altan. Der er fællesvaskeri i kælder og der er gode fællesområder. Der er 10 carporte og 6 garager, der udlejes efter venteliste. Afdelingen er beliggende nær centrum og i „Fuglekvarteret” tæt på uddannelsesinstitutioner, bibliotek og idrætsanlæg.

8

GRENAA

Bakkehegnet

Vis afdelingen

Bakkehegnet 5-79

Fortrin for børnefamilier

38 rækkehuse i 2 plan med lille for- og baghave samt depotrum. Der er plads til egen opvaskemaskine, vaskemaskine og ­tørretumbler. Der er 10 garager, der udlejes efter venteliste. Afdelingen blev i 2014 ­totalt renoveret og fremstår flot og vedligeholdt. Der er grønne fællesområder og legepladser. Afdelingen er ­beliggende tæt på midtbyen. Børnefamilier har fortrinsret til at søge denne afdeling.

Kuben Management er en engageret samarbejdspartner med fokus på udvikling, helhed og bæredygtighed inden for det byggede miljø Kuben Management faciliterer udviklingsprocesser i forbindelse med bolig- og byomdannelse. Vi tilbyder bistand inden for administrativ, teknisk og social bygherrerådgivning samt proces- og projektudvikling i forbindelse med nybyggeri, renovering og udvikling af by- og boligområder.

LÆS YDERLIGERE PÅ WWW.KUBENMAN.DK Skibbrogade 3 – 9000 Aalborg Tlf.: 98 77 89 99 – Fax 98 77 89 50


6 9

GRENAA

Aug. Kroghs Vej, „Kroghen“

Vis afdelingen

Aug. Kroghs Vej 9-87 40 rækkehuse i 2 plan med lille have. Der er fælles vaskeri, men egen vaskemaskine kan efter ansøgning tilsluttes for egen regning. Der er 14 garager, der udlejes efter venteliste. Der er grønne fællesområder og legepladser. Beliggende tæt på havn/strand og skov og daginstitutioner samt butikstorv. Børnefamilier har fortrinsret til at søge denne afdeling.

Fortrin for børnefamilier

10

GRENAA

Carl Svenstrups Vej

Vis afdelingen

Carl Svenstrups Vej 1-79 40 rækkehuse i 2 plan med lille for- og baghave. Der er fælles vaskeri, men egen vaskemaskine kan efter ansøgning tilsluttes for egen ­regning. I 2011/15 blev afdelingen totalrenoveret. Der er 16 garager, der udlejes efter venteliste. Der er grønne fællesområder og legepladser. Afdelingen er beliggende tæt på havn/strand/skov og daginstitutioner samt ­ ­butikstorv.

11

GRENAA

De Lichtenbergs Vej

Vis afdelingen

De Lichtenbergs Vej 31-83 Bebyggelsen er opført som etagebyggeri i 3 etager med 9 blokke. Alle lejligheder har altan og kælderrum. Der er fællesvaskeri i en tilhørende bygning på området. Der er mange garager, der udlejes efter venteliste. Der er børnevenligt miljø med flere legepladser og der er borde/ bænkesæt. Bebyggelsen ligger tæt ved havn/strand/skov samt daginstitutioner og butikstorv. Der arbejdes med en helhedsplan, hvor hele afdelingen skal total renoveres over en periode på 3 år. Spørg om mere vedr. dette projekt på boligkontoret.

12

GRENAA

Solvangs Allé

Vis afdelingen

Solvangs Allé 4-74

Fortrin for børnefamilier

36 rækkehuse i 2 plan med lille for- og baghave. Der er vaskemaskine i alle boliger. Beboerhuset er placeret midt i området.Der er 14 carporte med depotrum, der udlejes efter ventelisten. Der er børnevenligt miljø med legeplads og der er borde/bænkesæt. Afdelingen ligger ikke langt fra midtbyen og skolebussen kører lige forbi. Børnefamilier har fortrinsret til denne afdeling.

VI KLARER ALT I

GARDINLØSNINGER TRÆLAST MURER- OG KLOAKARTIKLER Åstrupvej 16 · 8500 Grenaa · Tlf. 87 58 11 00 · grenaa@bygma.dk VVS- OG ELARTIKLER STOR UDSTILLING I TRÆGULVE OG KERAMISKE FLISER VÆRKTØJ OG BEFÆSTIGELSE MALING

INKL. MONTERING

• PERSIENNER • PLISSÉGARDINER • LIFTGARDINER • LAMELGARDINER GARANT GRENÅ

KONTDAINK-T GAR

N KONSULE

Grenaa Gulvcenter Rugvænget 23 · 8500 Grenaa Tlf. 86 32 54 44 · www.garant.nu

T EN


7 13

GRENAA

Vis afdelingen

Lupinskrænten Lupinskrænten 8-150 72 rækkehuse i hhv. 1 og 2 plan med lille for- og baghave. Vaske­ maskine i alle boliger. Hele afdelingen blev i 2013 energioptimeret, og der blev indsat nyt køkken m.m. Bebyggelsen ligger tæt på børnehave og ikke langt fra midtbyen. Der er børnevenligt miljø med legeplads og der er borde/bænkesæt.

14

GRENAA

Vis afdelingen

Bakkehegnet/Grønland „Bøgegården“, Bakkehegnet 36-78 samt Grønland 36A-D 28 boliger hhv. med rækkehuse og lille have samt etagebyggeri. Der er vaskemaskine i alle boliger. Vejene til de enkelte boliger er udformet som stille veje med små grønne områder imellem husene. Bebyggelsen ligger tæt på plejecenter og ikke langt fra centrum. Lejlighederne i denne afdeling kan ikke søges efter ventelisten, men tildeles efter behov gennem det fælles/kommunale visitationsudvalg.

Ældrevenlige boliger · Visitation

14.1 GRENAA

Vis afdelingen

Violskrænten/Markedsgade „Markedsgården“ Violskrænten 3A-K samt Markedsgade 12A 13 boliger opført i etagebyggeri i hhv. 2 og 3 etager. Der er lille have til stuelejlighederne og altan på 1. sal til boligerne på Violskrænten. Der er vaskemaskine i alle boliger. Bebyggelsen ligger tæt på plejecenter og centrum. Lejlighederne på Violskrænten kan ikke søges efter ventelisten, men tildeles efter behov gennem det fælles/kommunale visitationsudvalg. Lejlighederne på Markedsgade udlejes efter normal venteliste.

Delvis visitation

14.2 GRENAA

Vis afdelingen

Storegade, „Smedegården“ Storegade 38 A-I

Ældreboliger · Visitation

Bebyggelsen er opført i etagebyggeri i 2 etager med elevator. Der er plads til egen vaskemaskine og der er også fællesvaskeri i kælderen, hvor der også er gode depotrum. Til nogle af stuelejlighederne er der lille have. Der er fælles grønt område. Bebyggelsen ligger i midtbyen og ikke langt fra Posthavecentret. Lejlighederne i denne afdeling kan ikke søges efter ventelisten, men tildeles efter behov gennem det fælles/kommunale visitationsudvalg.

- o gså sa lg af maling til pr iv a t e T lf. 8 6 3 2 0 9 8 0 · Bre d stru p ve j 1 3 · 8 5 0 0 G re na a · www.ma le rti psmar k . dk


8 14.3 GRENAA

Vis afdelingen

Valmuevej/Cikorievej, „Tulipan­haven“ Valmuevej 2-36 samt Cikorievej 1-19 Bebyggelsen er opført med 28 rækkehuse i 1 plan med lille have. Der er plads til egen vaskemaskine. Der er dejlig grønne fælles­ arealer med borde/bænkesæt. Afdelingen ligger centralt i byen, med ca. 5-10. min. gang til centrum. Boligerne på Cikorievej kan søges efter normal venteliste. Boligerne på Valmuevej kan ikke søges efter ventelisten, men tildeles efter behov gennem det fælles/kommunale visitationsudvalg.

Delvis visitation

14.4 GRENAA

Vis afdelingen

Violskrænten/Grønland, „Gyldenager“ Violskrænten 2A-4D samt Grønland 47-53 Bebyggelsen er opført med 10 boliger – hhv. i stuen og på 1. sal med egen indgang. Der er vaskemaskine installeret i alle boliger. Der er fællesareal med bord/bænkesæt. Afdelingen ligger tæt på plejecenter og centrum. Boligerne kan ikke søges efter ventelisten, men tildeles efter behov gennem det fælles/kommunale visitationsudvalg.

Ældrevenlige boliger · Visitation

15

GRENAA

Vis afdelingen

MARKEDSGADE Markedsgade 12B-D Bebyggelsen er opført som etagebyggeri i 2 etager med i alt 10 ungdomsboliger, der alle har eget køkken og bad. Der er fælles vaskeri i kælderen, hvor også depotrummet findes. Afdelingen ligger i centrum – kun ca. 2 km fra uddannelses­ institutioner. For at kunne leje en ungdomsbolig, skal man være under ­uddannelse.

Ungdomsboliger

15.1 GRENAA

Vis afdelingen

SYGEHUSVEJ Sygehusvej 7-11

Ungdomsboliger

Bebyggelsen er opført som etagebyggeri i 3 etager med i alt 22 ungdomsboliger, der alle har eget køkken og bad. Der er fælles ­vaskeri i kælderen, hvor også depotrummet findes. Der er festlokale i kælderen, som kun kan lejes af beboerne på ­Sygehusvej. Afdelingen ligger i centrum – kun ca. 2,5 km fra uddannelses­ institutioner. For at kunne leje en ungdomsbolig, skal man være ­under uddannelse.

Din lokale VVS installatør

Aut. VVS installatør og blikkenslager Robstrupvej 21 · 8500 Grenaa · Tlf.: 21 57 30 40

www.hvteknik.dk


9 15.2 GRENAA

SCHOUBYGADE

Vis afdelingen

Schoubygade 1-21 Bebyggelsen er opført som etagebyggeri i 2 etager med i alt 11 ungdomsboliger, der alle har eget køkken og bad. Der er fælles vaskeri i en tilhørende bygning, hvor også depot­ rummet findes. Afdelingen ligger i centrum – kun ca. 2 km fra ­uddannelsesinstitutioner. For at kunne leje en ungdomsbolig, skal man være under ­uddannelse.

Ungdomsboliger

15.3 GRENAA

Vis afdelingen

DE LICHTENBERGS VEJ De Lichtenbergs Vej 29A-R Bebyggelsen er opført som etagebyggeri i 2 etager med i alt 16 ungdomsboliger, der alle har eget køkken og bad. Fælles vaskeriet findes i en tilhørende bygning, ligesom depotrummet. Afdelingen ligger tæt på havn, skov og stranden – kun ca. 2,5 km fra uddannelsesinstitutioner, bibliotek og idrætsanlæg. For at kunne leje en ungdomsbolig, skal man være under ­uddannelse.

Ungdomsboliger

16

ANHOLT

Bygaden

Vis afdelingen

Bygaden 4A-E, 8592 Anholt Bebyggelsen er opført som en-familiehuse med i alt 5 huse med egen have. Afdelingen ligger centralt på øen, hvor der er børnehave, skole og handlemuligheder.

17

GRENAA

SKOLESTRÆDE

Vis afdelingen

Skolestræde 1 Bebyggelsen er opført som etagebyggeri i 3 etager med i alt 6 ­boliger, der hver har et udendørs depotrum. Der er alt i hårde hvidevarer. Afdelingen, som ligger midt i byen og tæt på Kulturhuset er totalt renoveret i 2010. Der er altan til lejlighederne på 2. sal. Til alle boliger er der privat p-plads i den hyggelige fælles gård.

VI KLARER ALT I

GULVLØSNINGER • VÆG-TIL-VÆG

TÆPPER • STORT UDVALG I LØSE TÆPPER GARANT GRENÅ

KT KONTLA VGU

NT KONSULE

Grenaa Gulvcenter Rugvænget 23 · 8500 Grenaa Tlf. 86 32 54 44 · www.garant.nu

EN

Det ser enkelt ud, når det hele spiller smukt sammen. Men der ligger et stort forarbejde bag. Hos Designa tænker vi i detaljer for at skabe smukke helheder. TREKANTEN 50 GRENÅ TLF. 87 58 60 60 DESIGNA.DK

DESIGNA - TIL DIN HVERDAG


10 18

GRENAA

BÆRHAVEN

Vis afdelingen

Bærhaven 1-67 og 2-62 Bebyggelsen er opført som 64 rækkehuse i hhv. 1 og 2 plan med lille have og depotrum. Der er beboerhus med overnatningslokaler, hvor der bliver holdt mange fællesarrangementer for beboerne. Afdelingen ligger tæt ved skov og ridehal og gode handlemuligheder. 12 stk. af 2 rums boligerne tildeles efter behov via det ­fælles/kommunale visitationsudvalg. Børnefamilier har fortrinsret til 4 rums boligerne.

Delvis visitation

21

GRENAA

Vis afdelingen

N.P. Josiassens Vej/J.H. Bostrups Vej N. P. Josiassens Vej 10-42 samt J. H. Bostrups Vej 2-16 Bebyggelsen er opført som 25 rækkehuse/dobbelthuse i 2 plan med kælder. Der er lille have til alle boligerne. Afdelingen ligger centralt med 10 min. gang til centrum, tæt ved ­uddannelsesinstitutioner, bibliotek og idrætsanlæg.

22

GRENAA

Fasanvej/KLOSTERVEJ

Vis afdelingen

Fasanvej 5AB-12AB samt Klostervej 10-20 10 dobbelthuse med 20 boliger i 2 plan med kælder. Der er have til alle boliger. Afdelingen ligger centralt med 10 min. gang til centrum, tæt ved­ uddannelsesinstitutioner, bibliotek og idrætsanlæg

22.1 GRENAA

Fasanvej/Åboulevarden/Blichersvej Vis afdelingen

Fasanvej 2AB-6AB, Åboulevarden 12-18 og Blichersvej 1-7 7 dobbelthuse med 14 boliger i 2 plan med kælder. Der er have til alle boliger. Afdelingen ligger spredt i Grenaa med Fasanvej nær centrum, Åboulevarden og Blichersvej nær havnen.

Ådiget/ Engholmen Ådiget 1-3 og 7-9 og Engholmen 11-13 Ådiget består af 2 dobbelthuse i 2 plan med have. Ejendommen blev totalt energioptimeret og moderniseret i 2014/15. Engholmen ­består af 1 dobbelthus i 2 plan med have. Afdelingen ligger nær centrum og tæt på plantecenter, uddannelsesinstitutioner, bibliotek og idrætsanlæg.

Sammen kan vi skabe dit helt eget køkken. Det er DIG, der skal bo og leve i det.

www.nettoline.dk

Spar penge som B45 beboer får du Boligforeningens specialpriser. Århusvej 179 . 8570 Trustrup . tlf. 86 33 40 88 Mobil 21 75 40 89 . trustrup@koekkenlageret.dk www.koekkenlageret.dk

Salg, service og reparation af alle mærker


11 22.2 GRENAA

MÅGEVEJ

Vis afdelingen

Mågevej 10-28 Bebyggelsen består af 5 dobbelthuse i 1 plan med i alt 10 boliger med ­udhuse/carporte og lille for- og baghave. Boligerne er energioptimeret i 2016. Afdelingen ligger centralt med ca. 15. min. gang til centrum, tæt ved uddannelsesinstitutioner, bibliotek og idrætsanlæg.

25

LYNGBY

SOLHØJVEJ

Vis afdelingen

Solhøjvej 1-3 og 9-27, Lyngby, 8570 Trustrup Bebyggelsen er opført som 12 rækkehuse med udhus, carport og lille have. Der er vaskemaskine i alle boliger. Afdelingen er beliggende tæt på kirken i den lille by Lyngby, hvor også „Toubro Børneby“, med børnehave og skole, findes. Af handlemuligheder er der en Brugs i byen. Der er busforbindelse til Grenaa, hvor afstanden er ca. 12. km.

Delvis visitation

26

ÅLSRODE

TOFTEVANGEN

Vis afdelingen

Toftevangen 11-23, Ålsrode, 8500 Grenaa Bebyggelsen er opført som 3 dobbelthuse – i alt 6 boliger med ­udhus og lille have. Der er hhv. 1 og 2 plans boliger. Der er vaske­ maskine i alle boliger. Afdelingen er beliggende i den lille by Ålsrode, hvor „Børneby Mølle“, med børnehave og skole, findes i nabobyen Ålsø. Af handlemuligheder er der en købmand i Balle (ca. 5 km. væk) eller i Grenaa. Der er busforbindelse til Grenaa, hvor afstanden er ca. 10 km.

Delvis visitation

26.1 ANHOLT

NORDSTRANDSVEJ

Vis afdelingen

Nordstrandvej 7 A-D, 8592 Anholt Bebyggelsen er opført som 2 dobbelthuse – i alt 4 boliger med ­udhus, terrasse og lille have. Der er hhv. 1 og 2 plans boliger. Der er vaskemaskine i alle boliger. Afdelingen er beliggende centralt på den lille ø Anholt. Der er børnehave, skole og handlemuligheder på øen.

Delvis visitation

Godt håndværk

Dit nye kloak-team på Djursland

leveret til tiden

Murerfirma Rasmus Jakobsen A/S Vi leverer kvalitets murer- og kloakarbejde til private og professionelle bygherrer

Tlf. 70 120 222 · www.iss-kloakservice.dk

Rasmus Jakobsen Ring 23 31 48 40

Klaus Jakobsen Ring 20 72 39 75

• Hovedentrepriser • Nybygning/tilbygning • Omforandringer/reparationer • Belægningsarbejde • Jord- og gravearbejde • Aut. kloakmester Se mere på www.rjakobsen.dk

Ring 86 32 35 11


12 28

GRENAA

De Lichtenbergs VeJ

Vis afdelingen

De Lichtenbergs Vej 47AD-83AD Bebyggelsen er opført som 25 rækkehuse i 1 plan med terrasse og lille have. Der er forberedt for vaskemaskine i alle boliger. Stort ­fælles vaskeri er beliggende tæt på afdelingen. Der er kort afstand til butikstorv, hvorfra der også er mulighed for at tage bussen til centrum. Afdelingen ligger tæt på strand, havn og skov.

Delvis visitation

33

GRENAA

LILLEGADE/MELLEMSTRÆDE

Vis afdelingen

Lillegade 47 A-F samt Mellemstræde 7-9 Bebyggelsen er opført som etagebyggeri i 2 etager. Der er lille have til stuelejlighederne og altan til nogle af 1. sals lejlighederne. Der er depotrum samt fælles cykelskur. Der er installeret vaskemaskine i alle boliger. Parkeringspladsen findes i gården. Afdelingen er beliggende tæt på centrum.

33.1 GRENAA

LILLEGADE

Vis afdelingen

Lillegade 32 Bebyggelsen på i alt 6 boliger er opført som etagebyggeri i 3 ­etager. Der er altan til taglejlighederne. Der er fælles cykelkælder med ­depotrum. Der er mulighed for at installere sin egen vaskemaskine. Afdelingen er beliggende tæt på centrum.

33.2 GRENAA

LILLEGADE

Vis afdelingen

Lillegade 27 Bebyggelsen på i alt 6 boliger er opført som etagebyggeri i 3 etager. Der er fælles cykelkælder med depotrum. Der er fælles vaskeri i kælderen. Bebyggelsen ligger i centrum og har et dejligt gårdmiljø.

• VAND • VARME • SANITET • VENTILATION • BLIKKENSLAGERARBEJDE • OLIEFYRSSERVICE

VVS-installation

• VEDVARENDE ENERGI

www.permoeller.dk

per møller

RUGVÆNGET 14 · 8500 GRENAA TLF. 86 32 21 77 · FAX 86 30 07 77

Kvalitet til tiden – ring 86 32 38 88


13 34

GRENAA

ROSENGÅRDEN

Vis afdelingen

Rosengården 1-23 og 2-46 Bebyggelsen er opført som etagebyggeri i 3 etager – i alt 34 boliger. Der er lille have til stuelejlighederne samt altan til 1. og 2. sals lejlighederne. Der er depotrum samt fælles cykelskur. Der er forberedt for vaskemaskine i boligerne. Parkeringspladsen findes i gården. Der er beboerhus i denne afdeling, hvor der afholdes fælles­ arrangementer. Afdelingen er beliggende tæt på centrum.

36

Stadion Allé, „3D College“

GRENAA

Stadion Allé 2 Bebyggelsen er opført som kollegium med 50 værelser og er ­udlejet samlet til Viden Djurs. Afdelingen er placeret i et smukt natur­område ved siden af idrætsfaciliteter og med kort afstand til uddannelses­ institutioner og bibliotek. Alle boliger udlejes kun via Viden Djurs.

Viden Djurs

37

Stadion Allé, „IT-College“

GRENAA

Stadion Allé 6-14 Bebyggelsen er opført som kollegium og er udlejet samlet til Viden Djurs. Afdelingen er placeret i et smukt naturområde ved siden af idrætsfaciliteter og med kort afstand til uddannelsesinstitutioner og bibliotek. Alle boliger udlejes kun via Viden Djurs.

Viden Djurs

39

TRUSTRUP

Århusvej, „Lindegården“

Vis afdelingen

Århusvej 222 A-H, 8570 Trustrup Bebyggelsen er opført som etagebyggeri i 2 etager (Det gamle hotel). Til stuelejlighederne er der lille have og til de midterste af 1. sals lejlighederne er der lille altan. Det er muligt at installere sin egen vaskemaskine i badeværelset. I kælderen er der depotrum. Parkerings­ areal findes bag ejendommen. Afdelingen ligger centralt i Trustrup, hvor der er gode tog- og busforbindelser til Grenaa og Aarhus. Trustrup ligger ca. 10 km. fra Grenaa. Der er Kulturhus, daginstitution, handlemuligheder og kort afstand til børnehave, skole og idrætsfaciliteter.

DIN leverandør af Kloak – Jord & Beton – Murer – Belægning MURERFIRMA

Bent Klausen

Aps

Kratbakken 10 · Ørum · Tlf. 86 38 11 60 · Biltlf. 40 86 32 60 info@bentklausen.dk · www.bentklausen.dk


14 41

GRENAA

Vis afdelingen

GRENAA

Åhavevej 1-25 og 2-22, Bebyggelsen er opført som rækkehuse i 1 plan med i alt 23 boliger med lille have, redskabsskur og privat p-plads. Det er muligt at installere sin egen vaskemaskine. Der er beboerhus, hvor der arrangeres mange fælles aktiviteter. Afdelingen ligger centralt med ca. 15. min. gang fra centrum. For at søge denne afdeling, skal man være fyldt 55 år og ikke have hjemmeboende børn. Der er specielle udlejningsregler til denne afdeling, bl.a. er der ikke intern oprykningsret for beboere, udlejning foregår efter bestemte kriterier. Hør nærmere på boligkontoret.

Seniorfællesskab

42

Åhavevej „ÅHAVEN“

Vis afdelingen

ENGDALEN Engdalen 6B Lejlighederne ligger ovenpå B45’s boligkontor på 1. sal og tæt på udlejningslokale til møder og fester. Der er 2 lejligheder i afdelingen. Der er kælderlokaler med fællesvaskeri og depotrum m.m. Afdelingen ligger centralt med ca. 10 min. gang til centrum.

43

GRENAA

Vis afdelingen

Østerbrogade 71 Etagebyggeri opført i 2013 med 53 ungdomsboliger i 6 etager med elevator. Der er fælles vaskeri i bygningen. Ungdomsboligerne er en blanding af 2 rums boliger samt dubletter (1 værelse med fælles køkken og bad, som deles med én anden studerende). Afdelingen ligger tæt på uddannelsesinstitutioner, bibliotek, idrætsanlæg, handlemuligheder og centrum. For at kunne leje en ungdomsbolig, skal man være under uddannelse. Der er røgfrit miljø i hele bygningen – også i lejlighederne.

Ungdomsboliger GD I

44

GRENAA

Østerbrogade

Vis afdelingen

Østerbrogade Østerbrogade 67D Etagebyggeri opført i 2015 med 36 ungdomsboliger i 2 etager med elevator. I hver „indgang“ findes 4 boliger med fælles altan. Der er fælles vaskeri sammen med afdeling 43 (GD I). Ungdomsboligerne er opført som store 1 rums boliger med eget køkken og bad. Afdelingen ligger tæt på uddannelsesinstitutioner, bibliotek, idrætsanlæg, handlemuligheder og centrum. For at kunne leje en ungdomsbolig, skal man være under uddannelse. Der er røgfrit miljø i hele bygningen – også i lejlighederne.

Ungdomsboliger GD II

44.1 GRENAA

Vis afdelingen

Østerbrogade Østerbrogade 69A-E Bebyggelsen er opført i 2015 som etagebyggeri med 6 lejligheder, der fremstår i „New Yorker“ stil med rå vægge og ståltrapper. Der er ingen elevator i ejendommen. De 2 yderste lejligheder er opført i 3 plan med både egen have og tagterrasse (dvs. man har selv alle 3 plan). De 2 midterste lejligheder er opført i 2 plan og med egen have. De sidste 2 lejligheder er beliggende på 2. sal med egen tagterrasse. Afdelingen er beliggende centralt i byen og meget tæt på handlemuligheder og idrætsfaciliteter. Der er røgfrit miljø i afdelingen – også i lejlighederne.


15 51

GRENAA

Vis afdelingen

Karen Blixens vej/Kaj Munks vej „Hedeparken“ Karen Blixens Vej 2-16 og 3-7A-H samt Kaj Munks Vej 1-77 og 2-22 Bebyggelsen er opført som hhv. rækkehuse med have samt etagebyggeri med altan og elevator, i alt 88 boliger. Der er stort beboerhus, hvor der afholdes mange fælles arrangementer. Endvidere er der i tilknytning til huset – 2 værelser, der kan lejes til overnattende gæster. Der er 10 carporte, der udlejers efter venteliste. Afdelingen ligger tæt ved skov og strand samt butikstorv.

Delvis visitation

52

GRENAA

Vis afdelingen

Posthaven 2-70 Bebyggelsen er opført som rækkehuse i ét plan med have samt som etagebyggeri i 2 etager med elevator og altan – i alt 33 boliger. 3 rums boligerne (4 stk.) udlejes via ventelisten. Boligerne er placeret omkring et aktivitetscenter for byens ældre borgere. Afdelingen ligger centralt i byen og tæt på handlemuligheder m.m. Man kan ikke søge 2 rums boligerne efter ventelisten, idet de til­deles efter behov via visitationsudvalget. Spørg evt. boligkontoret for yderligere oplysninger.

Ældrevenlige boliger · Delvis visitation

53

GRENAA

Posthaven

Vis afdelingen

TREKANTEN/KATHOLMVEJ, „FUGLSANGGÅRDEN“ Trekanten 3-5 samt Katholmvej 7-41 Bebyggelsen er opført som hhv. plejecenter med 4 bofællesskaber med 10 boliger i hver samt som rækkehuse i 1 plan med have – i alt 58 boliger. Afdelingen ligger tæt på skov og i „Trekantsområdet“. Udlejning foregår alene gennem Norddjurs Kommune.

Pleje-/ældreboliger · Visitation

54

GRENAA

Vis afdelingen

AUG. KROGHS VEJ Aug. Kroghs Vej 20 Bebyggelsen er opført som et enfamiliehus med have og carport. Der er kun 1 hus i denne afdeling, som ligger tæt på havnen og butikstorv. Der er gode busforbindelser til centrum.

55

NIMTOFTE

Vis afdelingen

VINKELVEJ Vinkelvej 13-19, 8581 Nimtofte. Bebyggelsen er opført som 4 enfamiliehuse med have og carport. Der er installeret vaskemaskine i alle boligerne. Husene ligger ­centralt i byen med et smukt fællesareal ned til Mølleåen tæt på kirken og Dagli’ Brugsen. Djurs Sommerland ligger ca. 1,5 km. fra Nimtofte.


16

FÆLLESHUSE I en række af B45’s afdelinger er tilknyttet fælles­ huse i form af selskabslokaler eller beboer­ lokaler, som både bruges til fælles­ arrangementer i de enkelte afdelinger, og til private fester.

OVERSIGT LEJERE Adresse

FACILITETER

kan lejes af

Engdalen 2, Grenaa

Alle (ikke til ungdomsfester)

Afd. 18 / Bærhaven 67, Grenaa

Alle

Afd. 7 / Fasanvej 32, kld., Grenaa

Beboere i afd. 7

Afd. 51 / Kaj Munks Vej 79, Grenaa

størrelse

kapacitet

køkken

handi toilet

overnatning

side

kort

14

C5

10

G4

5

D4

15

D6

102 m2

70 pers.

Industrikøkken

81 m2

60 pers.

Stort køkken

30 m

2

25 pers.

Alm. køkken

Alle (ikke til ungdomsfester)

66 m2

60 pers.

Alm. køkken

Afd. 34 / Rosengården 30, Grenaa

Beboere i afd. 34 1)

35 m2

30 pers.

Alm. køkken

13

C4

Afd. 12 / Solvangs Allé 76, Grenaa

Beboere i afd. 12 2)

48 m2

34 pers.

Alm. køkken

6

B4

Afd. 15.1 / Sygehusvej 9, kld., Grenaa

Beboere i afd. 15.1

35 m

2

30 pers.

Køkken, excl. opvasker

8

B3

Afd. 2 / Ådalen 8, Grenaa / 2

Beboere i afd. 2 4)

33 m2

40 pers.

Køkkenniche

4

C6

Afd. 41 / Åhavevej 1, Grenaa

Beboere i afd. 41 5)

48 m2

48 pers.

Alm. køkken

delvis

14

C5

*)

3)

*)

Lokalet må ikke fremlejes til venner og familie.

2)

1)

Lokalet kan ikke lejes af/til familie, venner eller ikke ­ hjemmeboende børn m.fl. Bestyrelsen kan dog give ­ tilladelse til, at beboerne kan leje lokalet til afholdelse af fester i nærtstående familie, så som barnedåb og konfirmation, hvor beboeren deltager og er ansvarlig.

3)

Lokalet kan ikke lejes til familie og venner.

4)

Lokalet kan også lejes til familie, venner og ikke ­ hjemmeboende børn m.fl. Lejer i afdelingen skal stå på leje­kontrakten som ansvarlig. Lokalet kan også lejes af naboerne i husene på Ådalen/Ålunden og her skal den pågældende lejer stå på kontrakten.

INFO

Beboerne kan også leje lokalet til afholdelse af fester i nærtstående familie, så som barnedåb og konfirmation, hvor beboeren deltager og er ansvarlig.

Selskabslokalet kan kun lejes af afdelingens beboere, som har det fulde ansvar for lejemålet og som selv skal være med til festen.

5)

Du kan find flere informationer samt priser på leje af fælles­husene på www.b45.dk

ER DU I TVIVL? SPØRG DIN ADVOKAT ZACHER ADVOKATER er et lokalt funderet advokatfirma med afdelinger i Grenaa og Ebeltoft. Firmaet har 14 medarbejdere, heraf 6 advokater. Se mere på: www.zacheradvokater.dk

Storegade 9 . 8500 Grenaa . Tlf. 86 32 12 77 Jernbanegade 22A, 1. tv. . 8400 Ebeltoft . Tlf. 86 34 38 22

Ole Husum, Advokat (H)


17

FÆLLESHUSE Bærhaven (Afd. 18) I lokalet er der 19 borde og 75 stole samt service til 60 personer. Hertil kommer køkken og 2 toiletter. Der er endvidere 2 rum til overnatning – med mulighed for 2 sovepladser i hver rum. Opført som fritliggende hus, beliggende midt i bebyggelsen.

Hedeparken (Afd. 51) I lokalet er der borde og stole samt service til 60 personer. Hertil kommer køkken og 2 toiletter, hvoraf det ene er med bruseplads. Der er endvidere 2 rum til overnatning. Opført som fritliggende hus, beliggende midt i bebyggelsen.

Sygehusvej (Afd. 15.1) I lokalet er der borde og stole samt service til 30 personer. Hertil kommer køkken, garderobe samt 1 toilet. Lokalet er beliggende i ejendommens kælder.

Engdalen I lokalet er der 13 borde og 72 stole samt service til 72 personer. Hertil kommer 3 ­toiletter, hvoraf det ene er handicapvenligt, køkken samt garderobe. Lokalet er beliggende i forlængelse af B45’s boligkontor.

Rosengården (Afd. 34) I lokalet er der borde og stole samt service til 30 personer. Hertil kommer køkken og 1 toilet. Lokalet er beliggende i stueetagen i etage­ byggeriet.

Ådalen (Afd. 2) I lokalet er der borde og stole samt service til 40 personer. Hertil køkken og 2 toiletter samt 1 rum til overnatning med 2 enkelt senge. Derudover kan lejes 2 gæstesenge. Opført som fritliggende hus, beliggende midt i bebyggelsen.

Fasanvej (Afd. 7) I lokalet er der 6 borde og 42 stole samt service til 25 personer. Der er køkken med adgang gennem kældergang til festrum og toilet forefindes i kældergang. Lokalet er beliggende i ejendommens kælder.

Solvangs Allé (Afd. 12) I lokalet er der borde og stole samt service til 34 personer. Hertil kommer køkken og 2 ­toiletter samt entre. Opført som fritliggende hus, beliggende midt i bebyggelsen.

Åhavevej (Afd. 41) I lokalet er der borde og stole samt service til 48 personer. Hertil kommer 1 toilet med bruseplads. Derudover er der et godt udstyret køkken. Opført som fritliggende hus, beliggende midt i bebyggelsen.

Vi skaber totalløsninger…

AALSRODE TØMRERFIRMA A/S

Mobil 4118 3541 |

AAT KØKKENSALG ApS

Toftevej 4 · Aalsrode · 8500 Grenaa · Tlf. 86 33 18 88 · www.aat.dk Trekanten 44 · 8500 Grenaa · Tlf. 86 32 18 00 · ksalg@aat.dk


RO TR BS J VE UP

SO L

DE LV.

ÅGADE

NØ RR EG

M OG EN LIL SG LE . G. VEST ERG . STO REG. GRISETORVET POSTHA VEN SDR.

PORT

SDR.B RO

J

7

.

J VE O BR KO DE

EJ

SVEJ ÅRHU GEN EVAN

MØLL

V FASAN

TERV.

J

3

TEVE

KLOS

VE

E AD EG IK N N KA STAT

VIBEVEJ

EJ RDV

15 .

.

THYKIERSV.

GRØNLA ND

14.1

LIGHEDS RO

RING

DA

LS

G

ÅR

Grenaa Varmeværk A.m.b.A.

ROSENG

ME LL M BANEG. EM A SK ST RK O R. ST SC LES R . H T OV OUBR. ER ST YG. R. SM ED ES TR .N YTORV

V PO ES RT TER NE DE RS TR

14.4

SD R.G AD E

ER AN TIS VE J

VER -

GYVELBAKKEN

HYBENBAK.

HØ J

KLØ KULSØVEJ

KE DS G

33.1 33.2

nal

ndka

re La

Nord

HEGNET

14.3

GLEN

GÅ NÆS

IEN«

T DSS

IGHE

RL »KÆ

J 14

VE IRIS

V.

EV. MU VAL ELV NK U N RA BLO RN KO

EJ

VE J

MA R

52

Enslev Skov

ORIE CIK

V AN LIP

ROV. KOB

KÆR FÆLLES

17

SY

. LEV ER SN

J

VEJ REN

T

ES

V ST OR EG AD E

S VE

15.2

13

E TEV KLIN

8

TE R

V. ILLE

KAM

N

EN ROG KEK GEN IN NN GRØ ENROS

IK LS J SOEVE K

. TEV

TU

LILJEBAK.

RT LU MA R. ST N . LAVE

ROSENVANG SYGEHUSV. AKSEL H HANSENS G. PARKVEJ BAKKEAKSEL H

14.2

KÆRVEJ

N

EJ

EN NT RÆ LSK VIO KEN BAK

33

LAV

S TR

U PRIM

MYN

TE ÆN KR INS LUP

IS-

BAK

VE R

15.1

NE LL IK EV .

EJ ISV

EN KK BA

VEJ

N TE SKRÆN

MERIA

L- . FØ DSV FO

GR IND

J

LERGRA VS

K.

L BEL

TJØRNEBAKKEN

VANG

N

G

KVE

S

TEN

.

RT HJO

. D SV ERO

KL Ø

UD

IG

GÆ TER

HASSELBAK

Ø ER BJ EL G

L GE MØ

VIN

N JE VE

EJ

M

BJ ER GPAR KE

JR HØ

BA

NG

N MARKE VESTER

DE RS V

IAV. SYT FO R

RI

RA N

KR EJ

EN

EJ

EV OS

J VE US OK

SL Å

KVÆDEV

VEJ ØJ

M

EJ

NV

I SM

R LE ÆB

EJ EV ML HU

HU

J VE LE

J EVE ON EM AN

EH VN BA

EL

Å

J

E VEJ ÆR

EB

SN

Skal vi slå pjalterne sammen?

K

JVE

VEJ UP TR MS LE

JA

J VE AL AN

GADE

M

Klik dig ind på www.etsundtforhold.dk og book et møde med en rådgiver i Djurslands Bank.

2

G ÆN

Y ER B DOLM

YG.

RV

DOLMER HAVE DO LME RB

Dolmer

E LM DO

Bykort Grenaa

www.grenaa-varmevaerk.dk adm@grenaa-varmevaerk.dk

D

SDR. LE

R.

E VESTR ENG

KRAG-

Produktion . Montage . Design Konstruktion

Design . Konstruktion

l stå

Produktion . Montage

l stå

Produktion . Montage . Design Konstruktion

Design . Konstruktion

Produktion . Montage

l stå

Produktion . Montage

STYK SKOV

SKOV

H SKOV H SKOV

Produktion . Montage SG ÅR DE VE J

Design . Konstruktion

J DSVE AN RÅDM

l stå

E VANG SKOV

ET BRYN SKOV SVEJ ÅRHU

Design . Konstruktion

V SKOV

SKOV EN KANT

FJERNVARME

SD

Telefon 86 32 17 44 Uden for normal åbningstid henvises til vagthavende

DA L

8500 Grenaa . Tlf.: 86 32 66 66 . www.hsm.dk

TRE K AN

TEN

RUGVÆ NGET

DA

TR

LS

G

EK A

ÅR

NT

E

DE VE J

EJ DALSAGERV

- Tlf. 8630 0355

ÅRH US VE

Stationsplads 4, 8500 Grenaa

J

F

Østergade 30, 1., 8000 Aarhus C - Tlf. 8625 3355

Hesselager


EG -H

ÅSTRUP

K BAK RUP ÅST

SMA RKV EJ

GEN

KRO

EN

T NE

STE N

ET NG VÆ RUP ÅST RTE P BYGADE HJOKKEN ÅSTRU BA UP ÅSTR

RUP ÅST

Åstrup

KAL VE J ORIE

VE J LY NG

EJ

LV EJ

RØNNEVEJ

ASKEVEJ

EN

ER SOMM LYST

VE SANG FUGL

J

EJ BÆRV BROM

18

ÆRVEJ

N VE

TYTTEB

EJ

HE

SS

EL

AL

GV EJ

ALVEJ LYNGD

EN BÆRHAV T KRATTE RKEN ANGPA FUGLS

FU GL SA N

KLITTEN

VSVEJ

EJ

MV

EJ

OL

VV KO

ENEBÆRVEJ

KYSTVEJ

LÆRKEVEJ

. EV

S ND

LU

TH KA

53

RÆVE VEJ

HYLD

KASTANIEVEJ

EJ TV OL

H VN RA

VEJ

J VE RIK FAB

LYNG

EGEVEJ

AHORNVEJ

PILEVEJ

BØGEVEJ

POLDERRE

LINDEVEJ

J VE

RFT

Værftskajen

SKA JEN

E JGAD

RE KA

NORD

PAKH FISKERG.

USV.

ADE KAJG SDR.

RG EV E

J

AT-

KAJ

EN

NE P TUN RÅDYRVEJ DEN GRØNNE VEJ

YDESVEJ

KLITTEN

KYSTVEJ

T

VV

BAG KLITTEN

KO

SS E

BIRKEVEJ

ES

HA

POPPELVEJ

TR

AN V. FYRREVEJ

ELLEVEJ

VE RÆ

MA ING ATE

N ND KA JE RS LA

6

ØS

NORDHAVN

SILOV.

KLITVEJ

HAV NEP L.

ANDERESERVATET

54

GR

KAT TEG

DJU NORDHAVNSV. KALKVÆRKSVEJ

TR.

STRA NDS

SØGAD E BRO G.

KYS TVEJ

AUG. KROGHS VEJ

SØREN KANNES VEJ

51

11

BLICHERSV.

DE LICHTENBERGS VEJ

VILLAV. STR AND GAD E

22 CHR. WINTHERS V.

RS E AAKJÆVEJ NIELS BOHRS V.

HERMAN BANGS V.

STRUPS V.

ÅDAL EN GUSTAV WIEDS V.

LUDVIG HOLBERGS V.

JEPP

J VE KATTEGAT

ÅKROGEN

ÅBOULE VARDEN 28

SØLYSTV.

EV EJ

JEN RINGVE

EJ

ET HEGN ET HEGN

RK UR VE J

NV. VÆ

E NORDRDE KAJGA

VEJ

HENRIK IBSENS

PLANTAGE

EVEJ

ENGHOLMEN

BAKK

ÅVEJ

SV. STEFAN

TOVE DITLEVSENS VEJ

GART VÆN NERGET

ÅS TR UP V EJ

ØSTERVÆNGET

KORSGADE

SAND EV.

NYVEJ

GEN ÅVAN N ÅPARKE

E SVING

EV

BAKK SKOV

EJ AKKEV

KEN

DEN

15.3

HA VN

EJ RV DY

YDESVEJ

SKOV DE

N ØN

4

9

Plantage

R NG

EN

10

KAJ MUNKS V. KAREN BLIXENS V.

Grenaa

KKET

SAT UR

VEJ LYKKE

37

EN

EGADE GRØNN

SOLB

E B AK ELS VEJ

K ÅBRIN

36

ION ALLÉ STAD

J

EJ LOGIV

SKOL S JU

V.

ÆET

ATVE KATTEG

TEKNO

SVEJ FREJA

OSEV.

ÅLUN

ET

RØRM

VÆNG FUGLE

SVEJ

HØGEVEJ

DUEVEJ

SVALEVEJ

MÅGEVEJ

GY

22.2

2

DUNHAMMERVEJ

22.1

EJ MNASIEV

NIEL

EJ ÅHAVEV LÉ ETHS AL

42

ENGDALEN

22

ENGDRAGET

SDR. ALLÉ

IGE T

ENGHAVEVEJ

ÅD

TIONSV.

N

ENGVANGEN

KSV.

EJ

HAVNEVEJ ENGHEGNET

N P JOSIASSENS VEJ

ÆR GASV

21

UMPVEJ

41YMERSV

V.

ME

ROLSHØJVEJ

SANDST

HORNSL

BROG.

ØSTER

THOR

UR

NYGADE

44.1

JER NBA NE

SVEJ LOKE

A SG

DJ

GADE ØSTER

GVEJE

43

DE

SVEJ

44

G.

BÆKKEV.

GADE

E

DGA DE H P ROSENVINGESPL.

1

KØLVEJ

BRE

F

NS DE RE

LOU DR.

ØSTER ALLÉ

34

ALLÉ

V. ISE

VINKELV.

SV .

J VE UP

UR BALD

SOLV ANG S

R ST ED BR

EV EJ

SVEJ ODIN

12

V.

. STV OM

EJ

UP

AG LL BA EM

VEJ

J

R ST

G

3

EJ PV

E UPV

IV RG

ENE

M LE EL M

RU

T ÅS

VEJ

KR PS

OV

MP

TE

R DST

VEJ

N

PO TEM

E AV PH RU

N EVA RR NØ

U TR ÅS

TEN ÆN

BRE

EJ

CARL SVEN

EN

T ÅS

K PAR UP

TR ÅS


BOLIGTYPE

OM LEJLIGHEDEN BYGGETYPE

Bolig / adresse

familie

ung

ældre

rækkehus 1 plan

rækkehus 2 plan

etage m/ elevator

VÆRELSER

etage u/ elevator

1

Korsgade

2

Ålunden/Ådalen

3

Sønderport

4

Havnevej

5

Sønderstrandsvej, Anholt

6

Søren Kannesvej/De…

7

Fasanvej/Glentevej

8

Bakkehegnet

9

Aug. Kroghs Vej

10

Carl Svenstrups Vej

11

De Lichtenbergs Vej

12

Solvangs Allé

13

Lupinskrænten

14

Bakkehegnet/Grønland

14.1 Violskrænten/Mar…

• •

2

3

4

m2

byggeår

46-98

1946-1949

60-112

1998-2000

100-109

2002

68

2000

87

2000

• •

43-75

1946-1955

37-95

1952-1957

96

1958-1960

92

1960-1961

96

1961-1962

71-118

1961-1962

112

1968-1969

• • •

14.2 Storegade

14.3 Valmuevej/Cikorievej

14.4 Violskrænten/Grønland

Markedsgade

1

• •

66-95

1980-1981

65-97

1983-1985

• •

71-109

1987

59-90

1989

69-82

1990

49-90

1991

44-54

1986

15.1 Sygehusvej

33-59

1991

15.2 Schoubygade

26-57

1992

15.3 De Lichtenbergs Vej

32-44

1993

89

1981-1983

83

2009-2010

59-97

1988

15

16

Bygaden, Anholt

17

Skolestræde

18

Bærhaven

21

NP. Josiassens Vej…

79

1951-1953

22

Fasanvej/Klostervej

79

1952-1954

79-85

1954-1956

85

1957-1958

22.1 Ådiget m.fl.

22.2 Mågevej

• • •

25

Solhøjvej, Lyngby

52-85

1978-1988

26

Toftevangen, Ålsrode

62-85

1988

62-85

1988

66

1991

60-100

1993

26.1 Nordstrandsvej, Anholt 28

De Lichtenbergs Vej

33

Lillegade/Mellemstræde

33.1 Lillegade 32

49-72

1995

33.2 Lillegade 27

55-79

-

68-97

1996

21

1995

27

1997-1999

66-93

2002

34

Rosengården

36

Stadion Allé

37

Stadion Allé

39

Århusvej, Trustrup

41

Åhavevej, seniorbolig

42

Engdalen

43

GD Østerbrogade 71

44

GD Østerbrogade 67

44.1 GD Østerbrogade 69

• •

51

Karen Blixens Vej /Kaj…

52

Posthaven

53

Trekanten/Katholmvej

54

Aug. Kroghs Vej

55

Vinkelvej, Nimtofte

75-95

2003

79-93

1985

25/50

2013

50

2015

100-115

2015

64-106

1979-1985

75-91

1996

*) Bemærk, at der er forskellige husdyrregler i afdelingerne. Spørg efter info på boligkontoret. **) Efter venteliste.

• • •

58-75

2003

114

1971

80

1977


BOLIGOVERSIGT FACILITETER

r

ombygning/ renovering

9

1989

husdyr *)

fælles vaskeri

vaske­ maskine

kælder­ rum

Delvis

0

• •

depot­ rum

udhus

altan

have

Delvis

Tilladt

Tilladt

Tilladt

Tilladt

fælles­ hus

• •

1. sal

fællesområde

Stuen

INFO

carport/ garage **)

visi­ tation

• •

C6 C3

4

C4

5

Anholt

5

D7

5

D4

5

B3

6

D7

6

D6

6

D6-7

6

B4

Delvis

Tilladt

Tilladt

Tilladt

2017-2020

1 indekat

9

1998

1

2013

Delvis

1990

0

2014

1

1997

2

1996/11/15

2

• •

• 2001

1 indekat 2011

3

2010

0

2009 2013

5

Delvis

Delvis

Delvis

Delvis

Tilladt

• Fælles

• •

1 indekat

1 indekat

• •

B4

7

B-C3

Delvis

Delvis

7

C3

7

C3

Delvis

8

B3-4

8

C3

8

C3

8

B3

9

C3

• •

Tilladt

7

Delvis

Tilladt •

Delvis

• •

Delvis

Delvis

Delvis

Tilladt •

• •

C4

4

7

4 4

• Delvis

kort

1994

side

Delvis

5

UDENOMSAREALER

• •

Delvis

9

D6

9

Anholt

9

C3

10

G4

3

Tilladt

10

C4

4

Tilladt

10

D3-4

Delvis

6

2014

Tilladt

8

2016

Tilladt

8

10

D4-5-7 C5

11

D4

Tilladt

Tilladt

1 indekat

2015

Tilladt

Delvis

Tilladt

Delvis

1998

• •

1.+2. sal

Stuen

• •

Tilladt

Delvis

Tilladt •

Fælles •

2012

• Fælles

Tilladt

Tilladt

Tilladt

Delvis Delvis

Delvis

11

Lyngby

Delvis

11

Ålsrode

Delvis

11

Anholt

Delvis

D6 C3

12

C3

12

C3

13

C4

13

D4

13

D4

13

Trustrup

12 12

• •

Stuen

2010/15

Delvis Delvis

2002/12

Delvis

• Tilladt

2015

9

5

• •

Delvis

C5 C5

14

C5

14

C5

14

C5

Delvis

Delvis

Delvis

Delvis

Delvis

15

D6

Delvis

Delvis

Delvis

Delvis

Delvis

15

C3

Delvis

15

G4

15

D7

15

Nimtofte

Delvis

14 14


JERG

NORDSTRANDVEJ

26.1 DB NOR

STIEN

VEJ ØRKEN

FUGLE

JEM HØ J VE LE ØL

Gjerrild Nordstrand

Bønnerup Strand

GE

NN

EM

Knudshoved Fjellerup Strand

Stokkebro Albæk

Fjellerup

Gjerrild

Rimsø

Glesborg

Stenvad

Dalstrup

GRENAA

Enslev

Ginnerup

Næsby

Skiffard Fannerup

Sivested Mark

Grenaa Strand Revn

Sundby

Hesselager

Allelev Sivested

Strøby

Lyngby

Kolindbro Kærby

Bugtrup

Albøge

Kelstrup

Kolind

Ebdrup

Nødager

25

Tolstrup

Lund

Ålsrode

Obdrup

Balle

Drammelstrup Attrup Stabrand

Østerballe

Rosmus Birkesig

Fruerlund Plantage

Tåstrup

Feldballe

Katholm Skov

Glatved Hoed

Ny Balle

Ørup

Tirstrup

Aarhus/Tirstrup Lufthavn

Glatved Strand

Fuglslev

Skramsø Mølle

Hyllested

Skramsø Plantage Øksenmølle

Gravlev

Sønder Skov

Kejlstrup Hyllested Skovgårde

Krakær

rønfeld

Havknude

26

Horstved

Krarup

Korup

Annebjerg Plantage Høbjerg

Ålsø

Pederstrup

Mårup

ed

Homå

39 Trustrup

Hallendrup

Fuglsang

Vejlby

Fladstrup

Søby

Koed

Essig

5

Brokkedal Tøstrup

55

Attrup

Åstrup

Ørbæk Godthåb

SØNDERBJERG

Ørbækgaard Plantage

Nimtofte Kærende

Fornæs Dolmer

Kni

DVEJ SØNDERSTRAN

Mastrup

Mastrup Mark

Kirial

Mogenstrup

Fornæs Fyr

Villersø

Ramten Basland Huse

EJ

JV

TE

KIS

Hammelev

Robstrup

Skindbjerg

16

Sangstrup

Voldby

Thorsø

Constantia

Ørum

Kolstrup Gårde

nstrup

Karlby

Selkær

Ulstrup Dystrup

Veggerslev

Emmelev

Kastbjerg Ramten Skov

Sangstrup Klint Hjembæk

Hedegård

Hytten

r Mark

Karlby Klint

BYG ADEN

Fjellerup Mark

AG ER EN

Hemmed

Glesborg Kær

Tranehuse

up

dstrup

ET

Brøndstrup

Hegedal

ø

ND

Gjerrild Klint

Bønnerup Tvedhuse

d

LA

Emmedsbo

Stubbe Holme

Lyngsbæk

Basballe

Arnakke

Handrup

Femmøller

i

Strandkær

Bogens

Fuglsø

Lyngsbæk Strand

Handrup Strand Egsmark Strand

Egsmark

Dråby Strand

Dråby Boeslum Strand

Bogens Strand

Boeslum

Ebeltoft Ahl Hage

Skovgårde

kort øvrige byer

Kobberhage

Ahl Elsegårde Ålerne Øerne

gsgårde Borup

Esby

Gåsehage

Elsegårde Strand

Hassensør

DIN LOKALE GLARMESTER SIDEN 1928 Hjelm

Spejle Skydelåger Bordplader Indramning

Kontakt: 86 32 27 12 kurt@svaneglas.dk Butik/værksted: Rugvænget 17 B 8500 Grenaa

Termoruder Stænkplader Sletterhage

Bruseløsninger Terrasseafskærmning

svaneglas Bliv inspireret på www.svaneglas.dk facebook.com/svaneglas


Vi er så glade for at bo her Selv om Lillian og Niels Bak Andersen i mange år boede i deres eget hus, er de i dag lykkelige over, at bo i boligselskabets afdeling i Ålunden. Der har de nu boet i over 15 år, og her vil de gerne blive boende, fordi det både er centralt mellem byen og havnen, og fordi det er nemt at bo her. „Haven var blevet for stor for os, så vi besluttede at blive skrevet op i B45,“ fortæller Niels, der, sammen med Lillian, i mange år boede i eget hus i området omkring Østre Skole. „Vi havde aftalt, at vi ville flytte i en lejlighed, mens vi selv kunne bestemme,“ supplerer Lillian. Moderniserede selv boligen I dag bor parret i en af afdelingens etplans rækkehuse. „Det er godt, at man selv kan være med til at præge indretningen, så da vi flyttede ind i huset, brugte vi ordningen med rådighedsbeløbet til at få omlagt haven, så den er ekstrem nem at holde,“ siger Niels og sætter tal på: „Vi kan ordne hele haven på en times tid, så det er til at overkomme.“ Terrassen blev også forsynet med en markise. Badeværelset fik ved samme lejlighed en mindre overhaling med nyt badeværelsesmiljø. „Vi har fået det som vi vil ha’ det,“ slår Lillian fast. Det er nemt De to ser det som en stor fordel, at det er nemt at bo til leje. „Du kan

altid kontakte en af viceværterne, hvis der er noget der skal ordnes, og jeg må sige, at vi får en fantastisk service, og at det er nogle kanon viceværter,“ roser Niels og giver samme skudsmål til personalet på boligselskabets kontor. „Tag nu bare en ting som storskrald,“ fortsætter han. „Vi sætter det ud søndag og så bliver det afhentet mandag. De muligheder havde vi ikke, da vi selv havde hus.“ Godt fællesskab Ægteparret opdagede hen af vejen, at fællesskabet i afdelingen var både godt og vigtigt for dem. „Det er rigtig rart at vi snakker med hinanden, uden at vi af den grund render hinanden på dørene,“ fortsætter Lillian. Afdelingen har fælleshus, hvor der året igennem er en del aktivitet. „Vi har bankospil og forskellige årsfester som for eksempel fælles julefrokost,“ fortsætter hun. Både hun og Niels er aktive i afdelingsbestyrelsen og hjælper med at gennemføre aktiviterne. Niels fortæller, at medlemsdemokratiet absolut fungerer. „Jeg synes vi har nogle gode beboermøder. Der er stor tilslutning, og vi har aldig de store uoverensstemmelser.“ Det er Lillian der runder af: „Vi kan ikke forestille os at bo andre steder, for vi er så glade for at bo her, og vil blive her så længe vi kan.”

SOM B45-LEJER I GRENAA HAR DU ALLEREDE STIK TIL SAMSIGNAL • Ingen tilslutningsafgift • Konkurrencedygtig pris • Hurtig service

Kontakt os og hør mere! samsignal@stofanet.dk


– gør det let at bo godt Mercatus Reklamebureau A/S www.mercatus.dk

B45 boligkatalog 2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you