Ljetopis 1996 2016

Page 1

1996. LJETOPIS OŠ CETINGRAD

2016. Svih naših 20 godina


2

Uvodna riječ Što je 20 godina? U oku odraslog čovjeka, tek trenutak u odrastanju; u oku tinejdžera, željno očekivana, čarobna brojka; u oku djeteta, duboka starost. U životu jedne škole, 20 godina je udah i izdah pun slobode, veselja i smijeha. U životu naše škole, to je 20 godina novog početka, novog smijeha, i znanja koji su zbog vihora Domovinskog rata na pet godina napustili ove zidove, hodnike… Godine 1996. u školu se ponovo vratio život. Nije bilo lako, školska zgrada je bila opustošena materijalno i duhovno…, ali volja i želja za znanjem brzo su napunili ove hodnike i učionice. U 20 godina mnogo je učenika prošlo kroz njezine učionice, mnogo učitelja i ostalih djelatnika, radnika, donatora, dragih prijatelja i svi zaslužuju da ostave trag na papiru, makar za početak ovom virtualnom, a ako bude prilike i pravom; svi su zaslužili da se njihovo ime spomene u ovom Ljetopisu OŠ Cetingrad, koji, dragi čitaoče, imaš ispred sebe. Zaroni u čaroliju brojki, slova i fotografija i vjerujemo da deš pronadi spomen na sebe ili nekog dragog sebi i zbog toga se osmjehnuti… i mi smo uspjeli… osmjeh je potvrda da je 20 godina i ovaj Ljetopis velika stvar za našu malu školu OŠ Cetingrad.

Povijest škole

OŠ Cetingrad je osnovana 1891. godine, a do danas promijenila je nekoliko naziva. Raniji nazivi: Pučka škola od 1891.-1945. godine Osnovna četverorazredna škola

od 1945.-1951. godine

Osnovna peterorazredna škola

od 1951.-1955. godine

Osnovna osmogodišnja škola

od 1955.

Prije izgradnje objekta na sadašnjoj lokaciji nastava se odvijala u nekoliko objekata u centru Cetingrada. U sadašnjoj zgradi nastava se počela odvijati 1967./1968. šk. god., s vremenom škola mijenja naziv u OŠ Milan Čakširan. Do 1991. godine rad se odvijao u dvije smjene. U svom sastavu imala je 8 područnih škola od kojih je do 1991. godine radilo ukupno 6. 1. PŠ Kruškovača – osmorazredna 2. PŠ Sadikovac – četverorazredna 3. PŠ Batnoga – četverorazredna 4. PŠ Tatar Varoš – četverorazredna 5. PŠ Gnojnice – četverorazredna 6. PŠ Maljevac – četverorazredna Područne škole Ruševica i Gojkovac su prije 1991. godine prestale s radom zbog smanjenja broja djece. Zbog Domovinskog rata i progona stanovništva s čitave opdine Cetingrad škola je imala prekid rada od 2. listopada 1991. do 1. listopada 1996. godine. U tom periodu matična i sve područne škole su stradale, neke su i granatirane, ostali su samo zidovi. Matične knjige i spomenice su nestale. Svih naših 20 godina


3

HIMNA OŠ CETINGRAD Od jutra je smijeha puna razigranost njome vlada to je naša škola mala uvijek ponos Cetingrada.

Pjesme, priče i račune u njoj lako spoznajemo a najbolje prijatelje u njoj mi upoznajemo

U školi se igramo, učimo i dogovaramo, u školi Cetingrad bududnost svoju stvaramo

Trudimo se dobri biti pehare, diplome osvojiti a sve dobro što mi stvorimo u Cetinku objavimo.

Svi problemi, brige teške rješavaju se bez greške jer tu su i učitelji, naši dragi prijatelji

U školi se igramo, učimo i dogovaramo, u školi Cetingrad bududnost svoju stvaramo. U školi mi učimo, plešemo i pjevamo u našoj školi Cetingrad u našoj školi Cetingrad

Tekst: Danica Plivelid

Glazba: Ratko Pogačid

2008. godine

Svih naših 20 godina


4

RAVNATELJICE / RAVNATELJ U periodu od 1996. godine do danas školom su rukovodila tri ravnatelja. Učiteljica razredne nastave Mirjana Pavlinovid obnašala je dužnost od 1996. do 2000. godine u vrijeme povratka i osnovne obnove škole. Nasljeđuje je učitelj povijesti i hrvatskog jezika Matija Stepid u razdoblju od 2000. do 2005. godine. Nakon njega ravnateljsku dužnost preuzima učiteljica razredne nastave Zorka Cindrid, a tu dužnost u svom tredem mandatu obnaša i danas. Mirjana Pavlinovid 1996. –2000.

Ravnateljice i ravnatelj su u svom mandatu radili i rade u interesu škole i učenika koji su je pohađali ili je danas pohađaju.

Zorka Cindrid od 2005.

Matija Stepid 2000. - 2005.

POVRATAK I OBNOVA Zgradu matične škole je 1996. godine obnovilo Ministarstvo obnove i razvitka i Karlovačka županija, opremljena je samo najnužnijim namještajem i nastavnim sredstvima i pomagalima. Radilo se u dvije smjene jer su uređene samo 4 učionice. Te prve poslijeratne školske godine uz odvijanje nastave trajali su radovi uređenja ostalih učionica i centralnog grijanja. MZOS, Karlovačka županija i Opdina Cetingrad su konstantno i narednih godina ulagali u daljnje opremanje ustanove. Bilo je i donatora od kojih izdvajamo: Grad Kastav i Župu Kastav te Fundaciju Recobot koju vodi sestra Antonietta Petrosini. Rad se od 1997. godine odvija u prvoj smjeni. Broj učenika se povedava pa je tako nastavu u školskoj godini 2000./2001. pohađalo 210 učenika. Vedina učenika su putnici iz šest prometnih pravaca za koje je organiziran prijevoz, a financira ga Karlovačka županija. Godine 2003. s radom je u dvije dvokombinacije počela raditi i PŠ Maljevac čiju je obnovu uz MZOS i Karlovačku županiju sufinanciralo i Američko veleposlanstvo u Republici Hrvatskoj. Ne planira se obnova ostalih PŠ u nastavne svrhe jer se smanjuje broj djece. Svih naših 20 godina


5

O ŠKOLI Ukoliko se izuzme nedostatak školske športske dvorane i još barem dviju radnih prostorija danas u odnosu na poslijeratni početak nastave u školi su dobri uvjeti za rad: centralno grijanje, sva novu PVC stolarija, uređeno vanjsko višenamjensko igralište s tribinama i reflektorima, školsko ozvučenje, kombi vozilo za vlastite potrebe, od 2005. godine specijalizirana informatička učionica, od 2008. godine pitka voda u svim učionicama; učionica za tehničku kulturu i jedna višenamjenska učionica za prirodu, biologiju, fiziku i kemiju s novim namještajem i svom modernom opremom - financiralo Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, a sufinancirala Opdina Cetingrad u okviru PSGO područja od posebne državne skrbi. Ostale učionice su dobro opremljene AV sredstvima, prijenosnim računalima i projektorima. Godine 2015./2016. uveden je e-dnevnik. Izborna nastava je organizirana iz: Njemačkog jezika, Informatike, Katoličkog i Islamskog vjeronauka. Učenici se mogu uključiti u brojne izvannastavne aktivnosti: dramsko – recitatorsku, šahovsku, zbor, likovnu,keramičarsku, GLOBE, vodarsku, tamburašku, ekološku, informatičku, novinarsku, ŠŠK, sekciju Pomlatka Crvenog križa i Sigurno u prometu. U školi se održava program predškole od 2012. godine radi pripreme za polazak u 1. razred (150 sati). Nastava se izvodi u vremenu od 8,30 – 14,25 sati, ovisno o rasporedu svakog razreda. U školi je organizirana školska kuhinja, a prehranom je obuhvadena vedina učenika – 3 puta tjedno mliječni obrok, 2 dana kuhani obrok. Kulturna i društvena djelatnost provodi se kroz sve oblike nastave kako u školi tako i izvan škole. Od Od 2006. godine škola povremeno izdaje školski list Cetinko u kojem se nastoje zabilježiti sva događanja i aktivnosti vezane uz OŠ Cetingrad. Škola je prepoznatljiva po kontinuiranom dobrom radu te mnogobrojnim izvannastavnim aktivnostima kojima se pokušava učenicima nadoknaditi nedostatak kulturnih i sportskih sadržaja u mjestu stanovanja. PŠ Maljevac Svih naših 20 godina


6

Učenici 8. razreda i djelatnici OŠ Cetingrad školske godine 1996./97.

Učenici od 1. do 8. razreda školske godine 1996./97.

Svih naših 20 godina


7

Učenici po odjeljenjima školske godine 1996./1997. 1. razred, razrednica Zlata Jurčevid Bedirevid Sedina Beganovid Sevad Beganovid Suad Brajdid Neven Cindrid Dragan Derviševid Admir Dizdarevid Selvedin Derviševid Senaid Đalto Mladen Galid Anamarija Hozanovid Mirela Hozanovid Senada Jašarevid Jasmin Jašarevid Rasema Jurčevid Milenko Kudid Sejad Medved Jelena Murid Nisvet Ogreševid Hasnija

2. razred, razrednica Danica Plivelid Bajramovid Nurfeta Brajdid Kristina Cindrid Martina Čauševid Asmir Čovid Hasan Čovid Nermina Derviševid Ago Dizdarevid Evresa Jurčevid Ilija Jurčevid Milan Kudid Arifa Kudid Sevad Mrgan Martina Stjepid Mario Velid Emina Velid Haris Bedirevid Hamira 3. razred, razrednica Dorka Stepid Bedirevid Jasmina Beganovid Semka Čauševid Esmira Čovid Fatima Derviševid Sanid Kudid Nisvet

Mrgan Slobodan Mujanovid Zlatko Murid Nedžad Samardžija Marina 4. razred, razrednica Zorka Cindrid Bogovid Marijana Čovid Husein Čovid Refija Derviševid Mirsad Dizdarevid Denis Dizdarevid Fikreta Hašid Edin Kalid Dragan Kudid Mirzeta Ogreševid Denisa Sanader Dušan Stipetid Kristina Žalac Dalibor Cindrid Igor Šabid Dražena 5. razred , razrednik Matija Stepid Balinovid Irena Balinovid Ivan Bedirevid Rasema Biščanid Jelena Brajdid Ivana Cindrid Danijela Cindrid Josipa Čovid Mirela Dizdarevid Fikret Galid Danijel Hozanovid Ernada Jukid Robert Kalid Andrijana Kampid Albert Kendid Edin Kudid Ismet Kudid Mujo Latid Denis Murid Đevad Murid Nihad Neralid Josip Stipetid Mario Stipetid Milorad Šarid Amira Tričid Velmir Svih naših 20 godina

Cindrid Danijel 6. razred, razrednik Milan Capan Balinovid Josipa Brajdid Nikolina Čovid Eldin Jašarevid Asim Kudid Alaga Mujanovid Jasmin Tričid Irma 7. razred, razrednik Milan Kalid Barid Željka Beganovid Mustafa Cindrid Mario Cindrid Željko Gašparovid Mile Medved Dragan Medved Damir Neralid Dragica 8. razred, razrednica Kata Paulid, razrednica Katica Brajdid Bedirevid Sabina Bišdanid Davor Brajdid Pave Kampid Milka Kudd Fejzo Kudid Hasan Lesar Nenad Mujanovid Jasminka Pavlinovid Tomislav Valentid Nikolina


8

Pohvaljeni učenici na kraju školske godine 1999./2000. godine

Učenici 5. razreda školske godine 1997./1998.

Pohvaljeni učenici školske godine 1999./2000.

Učenici 1. razreda školske godine 1. polugodište 2001./2002.

Svih naših 20 godina


9

Broj učenika od 1996. godine do danas Školska godina

Broj učenika

Školska godina

Broj učenika

1996./1997.

112

2006./2007.

197

1997./1998.

161

2007./2008.

190

1998./1999.

195

2008./2009.

190

1999./2000.

196

2009./2010.

180

2 000./2001.

196

2010./2011.

180

2001./2002.

210

2011./2012.

168

2002./2003.

195

2012./2013.

167

2003./2004.

194

2013./2014.

161

2004./2005.

198

2014./2015.

157

2005./2006.

197

2015./2016.

139

Broj učenika po školama na dan 15. 4. 1991. godine: Matična škola u Cetingradu imala je 143 učenika, a u područnim školama 197 učenika. Ukupno je bilo 340 učenika. Škola Matična škola Cetingrad

Broj učenika od 1.- 4. razred 63

Broj učenika od 4. – 5. razred 80

Ukupan broj učenika 143

Područna škola Kruškovača

49

72

121

Područna škola Batnoga

18

-

18

Područna škola Maljevac

49

-

49

Područna škola Sadikovac

9

-

9

Izvor: Državni arhiv u Karlovcu Svih naših 20 godina


10

NAŠI DONATORI Tijekom dvadeset godina, uz redovno financiranje resornog ministarstva i Karlovačke županije, u uređivanju škole sudjelovali su i donatori. Na neke natječaje javili su se djelatnici škole, a neki donatori javili su se sami jer su u nekom trenutku osjetili potrebu pridonijeti razvoju škole. Njihove su donacije bile su i ostala podrška predanosti i motiviranosti djelatnika škole. Svojim donacijama u velikoj mjeri pridonijeli su unaprjeđenju obrazovnog rada te su im djelatnici i učenici škole iskreno zahvalni.

Fundacija Recobot - talijanska sekcija Caritasa Grad Kastav Župa Kastav Opdina Cetingrad Zaklada Adris Zagrebačka banka Mešihat islamske zajednice Turistička zajednica Karlovačke županije Karlovačka pivovara Radio Slunj Udruga Cetin 1527

Alstom Hrvatska d.o.o.

Postaja granične policije Maljevac

Lovačko društvo Kuna Cetingrad

Jadransko osiguranje

Šumarija Cetingrad Martin Paulid i Pave Paulid,Canada Andreja Tominac, Maribor Monsinjor Marijan Ožura Azim Durmid, Široka Rijeka Slavo Mesid, Cetingrad Zuko Rašid, Petrinja Hasan Mujičid, Zagreb Joso Obrovac Marko Radočaj Sestra Antoinetta Petrosini

Svih naših 20 godina


11

KRONOLOGIJA OBNOVE ŠKOLE Tijekom 1996. i 1997. godine obnavlja se škola uništena u Domovinskom ratu: od poda do krova, bez vanjske stolarije. Slijedi: Uređenje parkirališta i vježbališta Izgradnja pomodnog objekta uz kotlovnicu- ostava, kabinet TZK, garaža—2001. godine. Zamjena vanjske stolarije, tribine i reflektori— od 2002. do 2005. Obnova PŠ Maljevac—2003. godine Formiranje informatičke učionice—2005. Nabava kombi vozila—2006. godine Zamjena žljebova i ugradnja grijača, fasada, akvarij i igralište u PŠ Maljevac - 2008. godine Dovod vode u sve učionice i uređenje i opremanje specijaliziranih učionica za fiziku, kemiju, prirodu, biologiju i tehničku kulturu— 2008. godine Sanacija kompletnog sanitarnog prostora - 2009. Zamjena unutarnje stolarije—2010. Dodatno opremanje školske kuhinje i postavljanje klima uređaja u 3 prostorije— 2011. Zamjena triju staklenih stijena—2011. godine Sanacija centralnog grijanja— 2012. godine Opremanje učionice za provedbu predškolskog programa—2012. godine Obnova knjižnog fonda školske knjižnice 2007., 2009. i 2015. godine. Brušenje i lakiranje parketa u 7 učionica—2014. i 2015. godine Sanacija krova pomodne zgrade—2015. godine Uvođenje e- Dnevnika—2015. godine Fotografije: stavljanje fasade, otvaranje školskog igrališta, učionica za fiziku, kemiju i biologiju Svih naših 20 godina


12

NA DRŽAVNIM NATJECANJIMA Svake godine učenici sudjeluju u mnogim županijskim natjecanjima. Učenici su bili među najboljima iz nastavnih predmeta: Geografija, Njemački, Povijest, Hrvatski jezik, Informatika, Matematika, Sigurno u prometu, Tehnička kultura, Pomladak Crvenog križa, Vjeronauk, Biologija i Engleski jezik. OŠ Cetingrad s ponosom ističe učenike i njihove mentore koji su sudjelovali na državnoj razini natjecanja. SIGURNO U PROMETU - mentor Marinko Tominac 2006. Julija Rupčid , Josip Tominac—5. r. 2007.— Matija Tominac—5.r., mentor Zorka Cindrid 2009.—Marija Tominac, Robert Cindrid—5. r. 2010.—Ivana Medved, Ivan Cvitkovid— 5. r. 2011.—Kristijan Medid– 5. r, Dominik Tominac–6. r. National Geographic Junior—2008.

2012.—Dorotea Bogovid, 6. r. 2014.—Igor Tominac, 6. r. 2015.— Antonio Samardžija, 5. r. 2016— Mihaela Štefanac, 5. r.

MATEMATIKA—mentor Tomislav Kukina 2003. - Ivan Rupčid, 8. razred NATIONAL GEOGRAPHIC JUNIOR - mentor Zlata Jurčevid 2008.— Marija Tominac, Robert Cindrid, Damir Puškarid - učenici 4. razreda Katolički vjeronauk - 2012.

POVIJEST Mentori: Martina Filipčid, Daliborka Grdid 2012.— Anamarija Bogovid—8. r. KATOLIČKI VJERONAUK—mentor Željko Mucid 2012.— Ivana Golek, Marija Tominac, Helena Kampid Anamarija Bogovid—učenice 8. razreda GLOBE—mentor Ljiljana Panjevid 2015.— Livio Gašparin—8. r., Petar Rupčid—8. r., Antonio Bogovid— 7. r. ISLAMSKI VJERONAUK—mentor Admir Muhid 2015.— Tarik Đogid—8. r.

GLOBE—2015.

2016.—Ella Doralid—6. r.

Svih naših 20 godina


13

PODMLADAK CRVENOG KRIŽA —mentor Marinko Tominac 2002. - Mario Mesid, Zoran Golek, Dario Strmota—učenici 7. razreda, Dragan Kalid, Katarina Lesar - učenici 8. razreda 2004. - Maja Vratarid, Nikolina Lesar, Mirko Kučinid—učenici 8. razreda, Tomislav Lesar, Marina Medved učenici 7. razreda

Sigurno u prometu—2006.

2006. - Ivan Tominac, Marina Kalid, Mirela Kalid, Ivan Rupčid, Martina Matid—učenici 8. razreda

Islamski vjeronauk, 2016.

Povijest, 2012.

Podmladak Crvenog Križa— 2005.

Matematika—2003.

Svih naših 20 godina


14

Učenici generacije Učiteljsko vijede OŠ Cetingrad na kraju školske godine nagrađuje učenika ili učenike koji su se tijekom osmogodišnjeg obrazovanja istaknuli u učenju, vladanju, radom u školskim slobodnim aktivnostima te uspjesima na natjecanjima u znanju i stvaralaštvu. Učenici generacije nagrađeni od strane Učiteljskog vijeda OŠ Cetingrad: Marina Medved - školska godina 2004./2005 Ivan Rupčid—školska godina 2005./2006. Josip Tominac—školska godina 2008./2009. Antonio Cindrid - školska godina 2009./2010. Marija Tominac—školska godina 2011./2012. Tomislava Grdid—školska godina 2011./2012. Antonio Cindrid, učenik generacije šk.g. 2010./2011. Livio Gašparin—školska godina 2014./2015.

Održana županijska natjecanja u OŠ Cetingrad U OŠ Cetingrad nekoliko su puta održana županijske razine natjecanja za učenike osnovnih škola Karlovačke županije. OŠ Cetingrad bila je domadin na slijededim natjecanjima iz nastavnih predmeta:

Hrvatski jezik - školske godine 2014./2015. Islamski vjeronauk—školske godine 2015./2016. Kemija—školske godine 2015./2016.

Matematike—školske godine 2002./2003. Povijest— školske godine 2003./2004. i 2004./2005. i 2013./2015.

U OŠ Cetingrad dva puta je održano gradsko natjecanje Podmlatka Crvenog križa u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Slunj.

Geografija—školske godine 2009./2010.

Svih naših 20 godina


15

Na državnim smotrama Učenici škole sudjelovali su na državnim smotrama Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje u:

Slatini—2006. godine Mentor Danica Plivelid i učenici Zvonko Lončarid, Nokolina Sokolid, Julija Rupčid, i Kristijan Katid

Vodicama—2009. godine Mentor Irena Komšid i učenici Matej Cvitkovid, Anamarija Bogovid, Tomislava Grdid i Alen Lesar

Djelatnici OŠ Cetingrad školske godine 2009./2010.

Djelatnici OŠ Cetingrad školske godine 2007./2009.

Prijatelji iz Japana Učenici i djelatnici škole njeguju višegodišnje prijateljstvo s prijateljima iz Japana. Zahvaljujudi slučajnom susretu započelo je dopisivanje i razmjena suvenira i drugih predmeta između učenika i djelatnika škole i gospođe Michiko Murakami iz Hiyogokena. Tijekom godina prikupljen je vedi broj predmeta: kimona, slikovnice, marame, tradicionalne lepeze, marame, razglednice….. koji su približili su učenicima OŠ Cetingrad kulturu i običaje naroda iz Japana. Učenici su se zainteresirali za tehniku savijanja papira - origami, organizirane su radionice, a najbolji su predstavljali naučeno o Japanu u drugim školama. Prijateljstvo je bilo i ostat de temelj za zanimljive nastavne sate, integrirane radne dana i posjete u druge škole.

Svih naših 20 godina


16

SURADNJA S LOKALNOM ZAJEDNICOM I ….

Članovi Školskog odbora 2009.-2013.

Paljenje svijeda uz Dan sjedanja na žrtve Vukovara

Školi u radu, kroz uspješnu suradnju pomažu:

Savjetodavna služba Slunj,

Opdina Cetingrad

Monsinjor Marijan Ožura

Udruga Cetin 1527.

Efendija Almir Šabid, džemat Bogovolja

Postaja granične policije Maljevac

Autopromet Slunj

Dobrovoljno vatrogasno društvo Cetingrad

Lovačko društvo Kuna Cetingrad

KUD-Cetingradska tamburica

Gradska knjižnica Ivan Goran Kovačid - pokretne službe

Gradsko društvo Crvenog križa Slunj

OŠ Slunj

Radio Slunj

OŠ Katarine Zrinski Krnjak

Osnovna škola 25. novembar, Velika Kladuša, BiH Udruga Eko Pan

Džamija, Bogovolja— šk. god. 2008./2009.

Misa za početak školske godine 2013./2014.

Svih naših 20 godina


17

Radionica volontera i djelatnika GDCK Slunj

Predstavljanje rada DVD-a Cetingrad

Predstavljanje rada Policijske graniÄ?ne postaje Maljevac

Svih naĹĄih 20 godina


18

U školi su bili gosti:

Izvannastavne aktivnosti Unutar velikog broja izvannastavnih aktivnosti u OŠ Cetingrad odvijaju se mnogi zanimljivi događaji. Priredbama i integriranim danima obilježavaju se praznici, blagdani i značajni datumi u godini. U školi su često gosti kazališne skupine, udruge, književnici i poznate ličnosti. Učenici i djelatnici škole rado se uključuju u projekte i humanitarne akcije među kojima se ističe sudjelovanje u projektu UNICEF-a Škole za Afriku, te višegodišnje sudjelovanje u humanitarnim akcijama Hrvatskog Caritasa Za 1000 radosti i Solidarnost na djelu Hrvatskog Crvenog križa. Ove školske godine učenici i djelatnici prikupljaju sredstva za obnovu Vodotornja u Vukovaru, a ukoliko su u mogudnosti pomognu svima koji mole pomod. Zahvaljujudi angažmanu učitelja učenici škole sudionici su međunarodnog natjecanja iz Matematike—Klokan bez granice te obilježavanja Večeri matematike. Učitelji i djelatnici škole trude se da učenici upoznaju i mogudnosti neposredne okoline u kojoj žive. Uz školu se nalazi spirali vrt sa začinskim biljem, o kojem brinu zadrugari članovi Učeničke zadruge Jabuka. Meteorološka stanica briga je polaznika izvannastavne aktivnosti GLOBE. U blizini škole nalazi se i školski vodnjak u kojem učenici mogu uz stručne vanjske suradnike naučiti sve o sortama vodki koje mogu uspijevati u kraju u kojem žive. Sve te aktivnosti ne bi bile toliko uspješne da ih ne prati podrška roditelja učenika.

Vesna Parun, Dragutin Tadijanovid, Hrvoje Hitrec, Anto Gardaš, Vladimir Halovanid, Ana Đokid Pongrašid, Željko Mavretid, Igor Demeter, Bojana Meandžija, Jadranka Čunčid Bandov Sanja Pilid, Miro Gavran, Toni Cetinski, general HV –eTomo Medved biskup Mile Bogovid predstavnici Mešihata Islamske zajednice: Ševko Omerbašid i Aziz Hasanovid

Svih naših 20 godina


19

Mali tamburaši

Spiralni vrt sa začinskim biljem

Folklorna skupina

Meteorološka stanica

U školskom vodnjaku

Svih naših 20 godina


20

DJELATNICI koji su radili / rade u OŠ Cetingrad od 1996. godine

32.

Kasunid Jelena

69.

Pizent Antun

33.

Katid Joso

70.

Plivelid Danica

34.

Kirinčid Dejana

71.

Pogačid Andrej

35.

Klasan jelena

72.

Poljak Petra

36.

Klobučar Ivana

73.

Posa Mirela

37.

Komšid Irena

74.

Protulipac Mandid Maja

1.

Bahorid Zrinko

38.

Kozina Margita

75.

Puljar Antonija

2.

Badanjakovid Danijela

39.

Kukina Tomislav

76.

Pušid Sanja

3.

Barid Irena

40.

Kuljak Dubravka

77.

Radočaj Jelena

4.

Bastaja Vanja

41.

Kusanid Andrija

78.

Rastovski Martina

5.

Belavid Maja

42.

Lenuzzi Jakšid Karla

79.

Redovnikovid Dragica

6.

Bosiljevac Maja

43.

Lesar Katica

80.

Rendulid Katarina

7.

Bošnjakovid Haris

44.

Lukin Dujkovid Marina

81.

Rendulid Marija

8.

Božičevid Ivanka

45.

Lončar Marina

82.

Rudan Nada

9.

Brajdid Kata

46.

Magdid Nikolina

83.

Rupa Josipa

10.

Brajdid Katica

47.

Matanid Ivan

84.

Stepid Dorka

11.

Brozovid Šolaid Anita

48.

Mateša Krešimir

85.

Stepid Matija

12.

Capan Marina

49.

Matid Lucija

86.

Stepid Šabid Suzana

13.

Capan Milan

50.

Matid Ivana

87.

Stipetid Jelka

14.

Rataid Sanja

51.

Medved Josipa

88.

Strelec Ines

15.

Cindrid Zorka

52.

Medved Nada

89.

Šabid Almir

16.

Dosid Marina

53.

Medved Svjetlana

90.

Šajatovid Iva

17.

Dvorabid Magdalena

54.

Medved Paulid Ankica

91.

Špelid Vidovid Elvira

18.

Filipčid Martina

55.

Mesid Mario

92.

Štajduhar Ivica

19.

Filipčid Tomislav

56.

Mravunac Dragica

93.

Šuper Patris

20.

Fumid Vladimira

57.

Mucid Željko

94.

Tomičid Ino

21.

Grabovac Katarina

58.

Muhid Admir

95.

Tominac Božica

22.

Grdid Daliborka

59.

Oštrina Panid Snježana

96.

Tominac Marinko

23.

Grubješid Gordana

60.

Ožura Marijan

97.

Tonkovid Marijan

24.

Helkert Furač Helena

61.

Pavičid Dominik

98.

Valentid Ivan (pok.)

25.

Jelid Dijana

62.

Palaid Ivana

99.

Valentid Renata

26.

Jezerinac Tanja

63.

Panjevid Ljiljana

100.

Valentid Martina

27.

Jukid Mile

64.

Pavlakovid Krajcer Valentina

101.

Vidovid Davor

28.

Jurčevid Zlata

65.

Pavlinovid Mirjana

102.

Vidovid Ksenija

29.

Jurčid Mirela

66.

Markovid Matilda

103.

Vratarid Mate

30.

Kalid Milan

67.

Perkovid Lucija

104.

Vukovid Tanja

31.

Kampid Goranka

68.

Petkovid Bojan

105.

Žalac Martina

Svih naših 20 godina


21

Djelatnici OŠ Cetingrad školske godine 1999./2000.

BIVŠI UČENICI OŠ CETINGRAD— DANAS DJELATNICI 1. Mirjana Pavlinovid

4. Mate Vratarid

7. Suzana Stepid Šabid

2. Zorka Cindrid

5. Nada Medved

8. Marina Capan

3. Marinko Tominac

6. Ivica Štajduhar

9. Martina Žalac

Djelatnici OŠ Cetingrad—školske godine 2011./2012.

Svih naših 20 godina


22

Učenici 1. razreda školske godine 2015./2016.

Učenici od 1. do 4. razreda PŠ Maljevac školske godine 2015./2016.

Svih naših 20 godina


23

Djelatnici OŠ Cetingrad školske godine 2015./2016.

Obilježavanje Svjetskog dana plesa školske godine 2015./2016.

Svih naših 20 godina


24

Učenici 8. razreda školske godine 2014./2015.

Učenici 8. razreda školske godine 2015./2016.

Izdavač: Osnovna škola Cetingrad Ivana Frankopana Cetinskog 11, 47222 Cetingrad Tel/fax: 047 781 005 E-mail: ured@os-cetingrad.skole.hr Uredništvo: Zorka Cindrid, ravnateljica, Božica Tominac, šk. knjižničarka Fotografije: Arhiva škole

Svih naših 20 godina


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.