Kampanjekalender Bogstadveien Magasinet 2014

Page 1

Livsstilsmagasinet for majorstuen

책 r e ts v i kt i g st e b e g i v e n h e t e r

Kalender aktiviteter

utgivelser

priser & formater

2014


2014

Majorstuen & Bogstadveien Næringsforening Bogstadveien 27B, 4. etg N-0355 Oslo Tlf: +47 22 60 88 99 post@bogstadveien.no

Bogstadveien Magasinet AS Postboks 5336 Majorstuen N-0304 Oslo Tlf: +47 24 11 85 00 post@bmagasinet.no

Bli oppdatert på hva som skjer på bogstadveien.no

Januar 1

Ons Nyttårsdag

2

Tor

Februar Uke 1

Mars

1 Lør

1 Lør

2

2

Søn

Uke 6

April

Søn Fastelaven

Uke 10

Mai

Juni

1 Tir

1

Tor Offentlig høytidsdag

1

Søn

2 Ons

2

Fre

2

Man Tir

Uke 23

3

Fre

3

Man

3

Man

3 Tor

3 Lør

3

4

Lør

4

Tir

4

Tir

4 Fre

4

Søn

4 Ons

5

Søn

5

Ons

5

Ons

5 Lør

5

Man

5

Tor

6

Man

6

Tor

6

Tor

6

Søn

6

Tir

6

Fre

7

Tir

7

Fre OL Sotsji (7-23 feb)

7

Fre World Cup Nordic, Holmenkollen

7

Man

7

Ons

7 Lør Pinseaften + Musikkfest Oslo

8

Ons

8 Lør

8

Lør

8

Tir

8 Tor Frigjøringsdagen

9

Tor

9

Søn Morsdag

9

Søn Kollensøndag

9

Ons

9

Fre

10

Fre

10

Man

10

Tor

10

Lør Holmenkollstafetten

11

Lør

11

Tir

11 Tir

11

Fre

11

Søn

12

Søn

12 Ons

12 Lør

12

Man

13

Søn Palmesøndag

13 Tir

Bislett Games 11 Ons Norwegian Wood (11-14 jun) 12 Tor Fotball-VM Brasil (12 jun-13 jul) 13 Fre

14

Man

14

Ons

14 Lør Birkebeinerløpet

15

Tir

15

Tor

15 Søn

16

Ons

16

Fre

16 Man

17

Tor Skjærtorsdag

17

Lør Grunnlovsdagen

17

18 Ons OverOslo Grefsenkollen (18-21 jun) 19 Tor

12 Ons

Uke 3

Uke 11

10 Man

Uke 19

Materiellfrist

8

Søn 1. Pinsedag

9

Man 2. Pinsedag

Uke 20

13

Man

13 Tor

13 Tor

14

Tir

14 Fre Valentinsdag

14 Fre

15

Ons

15 Lør

15

16

Tor

16

Søn

16 Søn

17

Fre

17

Man Vinterferie

18

Lør

18

Tir

18 Tir

18

Fre Langfredag

18

Søn

19

Søn

19

Ons

19 Ons

19 Lør Påskeaften

19

Man

20

Man

20

Tor

20 Tor

20

Søn 1. Påskedag

20

Tir

20 Fre Skoleslutt

21

Tir

21

Fre

21 Fre

21

Man 2. Påskedag

21

Ons

21 Lør Sommesolverv

22

Ons

22 Lør

22

22

Tir

22 Tor

22 Søn

23

Tor

23

Søn

23 Søn WC Skiskyting, Holmenkollen

23

Ons

23 Fre

23 Man St. Hansaften

24

Fre

24

Man

24

Tor

24 Lør

25

Lør

25

Tir

25 Tir

25

Fre

25

Søn

26

Søn

26

Ons

26 Ons MBN medlemsmøte

26 Lør Sentrumsløpet

26

Man

27

Man

27

Tor

27 Tor

27

Søn

27

Tir

28

Tir

28

Fre

28 Fre

28

Man

29

Ons MBN medlemsmøte

Notater

29

29

30

Tor

30 Søn Sommertid starter (+1t)

30

31

Fre

31 Man

Notater

Uke 4

Uke 5

Uke 8

Uke 9

Materiellfrist

Lør Birkebeinerrennet

17 Man

Uke 12

Lør

24 Man

Uke 13

Lør

Husk! Notater

Uke 14

Uke 16

Uke 17

Uke 18

Uke 21

Bilfri Markedsdag

Uke 26

24 Tir 25 Ons

Uke 22

26 Tor 27 Fre 28 Lør

Tir

29

Tor Kristi Himmelfartsdag

29 Søn

Ons

30

Fre

31 Lør

Uke 25

Tir

28 Ons MBN medlemsmøte

Notater

Uke 24

10 Tir SOMMER

Uke 7

Uke 15

VÅR

Uke 2

30 Man Notater

Notater

bogstadveien.no


2014

Majorstuen & Bogstadveien Næringsforening Bogstadveien 27B, 4. etg N-0355 Oslo Tlf: +47 22 60 88 99 post@bogstadveien.no

Bogstadveien Magasinet AS Postboks 5336 Majorstuen N-0304 Oslo Tlf: +47 24 11 85 00 post@bmagasinet.no

Bli oppdatert på hva som skjer på bogstadveien.no

juli

august Uke 27

oktober Uke 36

1

desember

november

Ons

1

Lør

1

Man

Tir

2 Tor

2

Søn

2

Tir

3

Ons

3 Fre

3 Man

3

Ons

4

Tor

4 Lør

4

Tir

4 Tor

Tir Øyafestivalen (5-9 aug)

5

Fre

5

Ons

5

Fre

Ons

6

Lør

6

Tor

6

Lør

Tor

7

Søn

Tir

7

Fre

7 Søn 2. søndag i advent

8

Ma

Ons

8

Lør

8

Man

9

Tir

Tor

9

Søn Farsdag

9

Tir

Fre

10 Man

Tir

2

Ons

2

Lør

3

Tor

3

Søn

4

Fre

4

Man

5

Lør

5

6

Søn

6

7

Man

7

8

Tir

Fre 8

9

Ons

9

Lør

10

Tor

10

Søn

11

Fre

11

Man

12

Lør

Tir 12

Uke 28

september

Fre 1

1

Uke 32

1

Man

2

10 Ons

Uke 33

5 Søn Bilfri Markedsdag

6

Bogstadveien Magasinet AS 7 Postboks 5336 Majorstuen UkeN-0304 37 8 Oslo www.bmagasinet.no 9 Tlf: +47 24 11 85 00 10 Fax: + 47 24 11 85 01

Uke 41

Man

Uke 45

Uke 46

11

Lør

11

Tir

11 Tor

12 Fre

12 Søn

12

Ons

12 Fre

Ons 13

13 Lør

13

Man

14 15

16 Tir

13 Tor

13 Lør Luciadagen

Tir

14

Fre

14 Søn 3. søndag i advent

Ons

15

Lør Julegaten tennes

15 Man

16

Tor

16

Søn

16 Tir

17 Ons

17

Fre

17 Man

18 Tor

18

Lør

18

Tir

18 Tor

19

Ons

19 Fre

20

Tor

20 Lør

Fre

21 Søn 4. søndag i adv. / Vintersolverv

13

Søn

14

Man

Tor 14

14 Søn

15

Tir

Fre 15

15

16

Ons

16

Lør

17

Tor

17

Søn

18

Fre

18

Man Skolestart

19

Lør

19

Tir

19 Fre

19 Søn

20

Søn

20

Ons

20 Lør Oslo Maraton

20

Man

21

Man

21

Tor

21 Søn

21

Tir

21

22

Tir

Fre 22

22

Ons

22 Lør

22 Man

23

Ons

23

Lør

23

Tor

23 Søn

23 Tir

24

Tor

24

Søn

24

Fre

24 Man

25

Fre

25

Man

25

Lør

25

Tir

26

Lør

26

Tir

26 Fre

26 Søn Sommertid slutter (-1t)

26

Ons

27

Søn Norway Cup (27 jul-2 aug)

27

Ons MBN medlemsmøte

27 Lør

27

Man

27

Tor

28

Man

28

Tor

28 Søn

28

Tir

29

Tir Olsok

29

Fre Fredagsbirken Materiellfrist

29

29

Ons MBN medlemsmøte

30

Ons

30

Lør Birkebeinerrittet

30 Tir

30

Tor

31

Tor

31

Søn

Notater

31

Fre Halloween

Notater

Uke 31

Notater

22

Man

Uke 38

Uke 39

23 Tir Høstjevndøgn 24 Ons

Uke 35

25 Tor

Man Høstferie

Uke 40

Notater

Uke 43

Uke 44

Materiellfrist

Uke 47

Uke 48

17

Ons

Uke 52

24 Ons Julaften

26 Fre 2. Juledag 27 Lør

28 Fre Black Friday

28 Søn

29

Lør Julegrantenning

29 Man

30

Søn 1. søndag i advent

30

Notater

Uke 51

25 Tor 1. Juledag VINTER

Uke 30

Uke 34

Man

HØST

Uke 29

Uke 50

10 Ons

11 Tor

Uke 42

Uke 49

Uke 1

Tir

31 Ons Nyttårsaften Notater

bogstadveien.no


2014

Livsstilsmagasinet for majorstuen

om oss Bogstadvei en Magasinet

Bogstadveien Magasinet

Bogstadvei

LIVS STIL

Livss tiLsm

SMAGAS

MAJ ORS TUE INET FOR

merkevar e mekka

en Magasinet

S! GAVETIP

Høst 2013

G DANS DE I FORM

Vår 2013

572

2013

FASHION

ND: SPRINg 13 RGES NO

5 PERFEKTE HØSTDRINKER

Wax xonoff! wa

Fever

VINT ER

JOseFiNe veRtsHus

ALDER ER BARE ET TALL TRE

,Armani 3.390

FWSS PRADA BELSTA VALENT FF MARC JAC INO OBS

N

SEXY OG STORT

Ville delikatesser

30.08.13 09:30

en

HØST 2013

Prada, kr. 2.490

Dior 3.405,-

for majo rstu

LIVSSTILSMAGASINET FOR MAJORSTUEN

Mia Gundersen

1

aga sine t

VÅR 2013

TESTE utelFL OT ivs guide TE! JULEGA

fall away 90år

25.02.13 10:49

MOTE

I MOTEB

RANSJEN

mans En gentle het hemmelig

14.03.2013

18:33:14

getlucky MOTE

Bogstadveien Magasinet er livsstils­magasinet for h ­ ele ­Majorstuen – Norges største og mest ­eksklusive handels­område med over 500 f­ orretninger. M ­ agasinet ble etablert i år 2000 e ­ tter ­ønske fra ­handelsstanden, og utgis i s­ amarbeid med M ­ ajorstuen & Bogstadveien N ­ æringsforening. Bogstadveien Magasinet er i forkant med inspirasjon innenfor livsstil, mote, reise, kunst, design, sport, skjønnhet, interiør m.m. Det retter seg mot et urbant, kjøpesterkt, engasjert, moderne og kvalitets­bevisst publikum. Bogstadveien Magasinet skal være til nytelse for både mann og kvinne, med i­nspirerende bilder, hvor vi gir tips og råd om de nyeste trendene og ikke minst hva som skjer på Majorstuen og ellers i verden. Magasinet kommer ut 4 ganger i året (vår/påske, sommer, høst og jul/vinter). Magasinet distribueres til husstander på Oslo vest og deler av Kjelsås, G ­ refsen, Ekeberg og Nordstrand (­ eksklusiv ­eventuelle reservasjoner). Hver utgave deles hele 10.000 magasiner ut til ­forretninger og andre møteplasser på M ­ ajorstuen. Vi har mange store spesial­designede stativer i ­området. Stativene etter­fylles u ­ kentlig. B ­ ogstadveien ­Magasinet ligger også på alle rom på R ­ adisson Blu Scandinavia Hotel (“SAS-hotellet”), Saga Hotel og Thon Hotel Gyldenløve. – Vi trekker handlende til Majorstuen! bogstadveien.no Majorstuen & Bogstadveien Næringsforening og Bogstadveien Magasinet har nå laget en ny felles hjemmeside. Bogstadveien.no skal være en aktiv nettside med nyheter og spennende info om Majorstuen og forretningene i området. Her vil dere finne kart med butikkoversikt, hvordan komme seg hit, artikler, nyheter, tips og mye mer. Send oss pressemeldinger og hold oss oppdatert, så legger redaksjonen dette ut. Vi har siden lanseringen i høst sett en utrolig voksende bruk av hjemmesiden. Vi er i tillegg aktive med oppdateringer på facebook og instagram. Ønsker dere å annonsere på hjemmesiden, ta kontakt.

Vinter 2013

utgivelser 2014 BM#1 Vår BM#2 Sommer BM#3 Høst BM#4 Jul/Vinter

Uke Uke Uke Uke

15 (17 pr. post) Materiellfrist 14. mars Moteserien tas uke 11 24 Materiellfrist 9. mai Moteserien tas uke 19 39 Materiellfrist 29. aug Moteserien tas uke 35 48 Materiellfrist 30. okt Moteserien tas uke 44

priser Dobbeltside 35.900,- Medlem* 32.900,Helside 23.900,- Medlem* 21.900,Halvside 13.900,- Medlem* 12.900,-

*Medlem av M ­ ajorstuen & Bogstadveien ­Næringsforening.

Tillegg Baksiden +150% Omslagsside 2 og 3 +100% Side 3 +100% Spesialplassering + kr. 5000,Dobbeltsiderlangt fremme +25%

25% Årsavtale rabatt ved annonsering i 4 utgaver! Moteserien 5000,- for én egen helside inkl. p ­ rofesjonell styling/foto/modeller Gavetips 1500,- pr. stk. til våre populære trendsider Inkl. henting/levering/foto/bildebehandling Grafiske oppdrag Vi gjør også mange andre spennende og kreative prosjekter. Kan vi hjelpe deg? Ta kontakt for en uforpliktende prat.

Formater Dobbeltside 416 x 278 mm + 3mm utfallende Helside 208 x 278 mm +3 mm utfallende Halvside Liggende 190 x 123 mm Stående 92 x 252 mm Annonser ønskes sendt som trykkbar PDF i CMYK til grafisk@bmagasinet.no For mer info ta ­kontakt på tlf 24 11 85 00

LIVSSTILSMAGASINET FOR MAJORSTUEN

MOTE: ARKTISK ØRKEN • BOGSTADVEIREVYEN • SORTE DIAMANTER • WYCLEF JEAN • HISTORISK ALLIGATOR • 118 GAVETIPS

Tlf 24 11 85 00

www.bogstadveien.no

post@bmagasinet.no


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.