Bogstadveien Magasinet Sommer 2014

Page 80

Internasjonalt kunstprosjekt på Valkyrie plass

Marte Bjørndal, lokal kunstner

Vernissage Cape Town med jentene som var med å skape fotballmaleriet playing the paint- fra prosessen

80

BM | Sommer 2014

Marte Bjørndal debuterte på Galleri A på Majorstua i 2010. Hun har siden da gjort flere utendørs prosjekter og utstillinger i Sør-Afrika. Marte reiser i juni til Brasil og fotball-VM med sitt internasjonale kunstprosjekt The Art of Goalgetting. Målsetningen er å skape et maleri som tar opp i seg den gleden, entusiasmen og det engasjementet som fotball skaper. The Art of Goalgetting kombinerer fotball og skaperkraft ved å spille fotball med

malingen sammen med barn og unge «på løkka» der VM pågår. I Sør-Afrika var hun i townshipen Gugulethu utenfor Cape Town, denne gangen skal hun til favelaen Mangueira i Rio de Janeiro. Maleriet som ble laget under VM i 2010 ble stilt ut i Cape Town, presentert på den Sør-Afrikanske ambassaden i Oslo, og henger idag i hovedkontoret til Premier Soccer League i Johannesburg. 


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.