Grøntsager (dansk-kurmanji)

Page 1

Grøntsager Dansk

Kurmanji


Min første billedordbog

Grøntsager

Forfatter | Ahmed Rakha Oversættelse | Şehmus Kurt, ph.d. i kurdisk, Mardin Artuklu Universitet Grafisk tilrettelæggelse | pedersen & pedersen Billeder | Shutterstock Udgave | 1. udgave 2022 ISBN | 978-87-93489-37-0

Forlaget Kitab www.kitab.dk | info@kitab.dk


Min første billedordbog

Grøntsager

Guide Dansk Kurmanji

fennikel rizyane

19

3


tomat firîngî, bacansor

4


spinat ispanax

22


rødbede silk, silkesor

23


gulerod gêzer

24


Ord er sprogets grundlæggende byggeklodser, og ordforrådet er en central komponent i indlæringen af sprog. Et kendskab til blot få tusinde af de mest almindelige og anvendte ord giver et funktionelt ordforråd med en meget høj forståelsesgrad, og et veludviklet ordforråd er en forudsætning for gode kommunikative færdigheder i skrift og tale.

ISBN 978-87-93489-37-0

Min første billedordbog er en serie af tematiske billedordbøger, der har til formål at opbygge et bredt og nyttigt basisordforråd om vores hverdag og verden omkring os. Serien benytter visuel ordforrådstilegnelse som redskab til at understøtte ordindlæringen. Serien henvender sig til børn og voksne og er velegnet i undervisningen af modersmål, andetsprog og fremmedsprog.

9 788793 489370


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.