Farver (dansk-arabisk)

Page 1

Farver ‫ألوان‬


sort •

‫�أ ْس َود‬


hvid •

‫�أ ْب َيض‬


Min første pegebog er en lærerig temaserie af danske og tosprogede billed­ordbøger med fokus på den sproglige udvikling hos små børn. Tema­ serien introducerer det lille barn for de første ord med farvestrålende billeder af genkendelige ting fra barnets omgivelser. Peg på billederne, læs ordene højt for barnet, tal om billederne og lad barnet gentage ordene. Denne visuelle, auditive og dialogiske sprogstimulering understøtter barnets indlæring af nye ord og hjælper barnet med at forstå sig selv og den omgivende verden. I serien er også udkommet ...

9 788793 489684

ISBN 978-87-93489-68-4

Se flere titler på www.kitab.dk Forfatter | Ahmed Rakha Grafisk tilrettelæggelse | pedersen & pedersen Billeder | Shutterstock ISBN | 978-87-93489-68-4 Udgave | 1. udgave 2022 Forlaget Kitab www.kitab.dk | info@kitab.dk


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.