Page 1

Sanok, dn. 23.06.2012 Miejscowość i data

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 18.06.2012 Tłumaczenie pisemne POL – ANG; słowa źródłowe: 113 682 słów. „Nauka wystawiania dokumentów księgowych”

Zleceniodawca: mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań Zleceniobiorca: Bogdan Chomiszczak ul. Sadowa 13a/34 38-500 Sanok Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

1. Kwota wynagrodzenia brutto:

€ 2842,05

2. Kwota uzysku: € 1421,02 3. Kwota do opodatkowania: € 1421,00 różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2

4. Podatek od wynagrodzenia:

€ 255,8

18% pozycji nr 3

5. Kwota do wypłaty:

€ 2586,25

różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4

(słownie: dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt sześć Euro, 25/100)

........................................... ............................................... Zleceniodawca

Zleceniobiorca

bogdan1966 rachunek do UoD  

Nie byłem pewien co do waluty. Mam nadzieję, ze TA dobrze zliczył słowa

Advertisement