a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

WEEKBLAD VOOR 3

DEURNE 5

Afgelastingen in de gemeente Deurne

VVD wil uitstel gemeentelijke belastingen

7 Supermarktondernemer: hamsteren niet nodig

19 maart 2020 We e k J a a r g a n g 1 17

12

WWW.WEEKBLADVOORDEURNE.NL

9 De maatregelen vanwege het coronavirus

16 Geen vieringen in de kerk

Coronacrisis houdt aan

DAS PAS EEN DEAL!

www.daspaseendeal.nl Aanbiedingen geldig t/m 21 maart 2020

KATENHAASJE

100 GRAM

MAGERE SPEKLAPPEN

1,65 4+1 GRATIS

Slagerij van Goch

Martinetplein 72 Deurne Tel.: 0493-312385 www.slagerijvangoch.nl

NIEUWE

COLLECTIE

1 Webshop 1 Webshop 1 Webshop 1 Webshop 1 Webshop 1 Webshop 1 Webshop 1 Webshop

1 1Webshop 1Webshop 1Webshop 1Webshop 1Webshop 1Webshop 1Webshop Webshop Altijd Altijd Altijd dichtbij! Altijd dichtbij! Altijd dichtbij! Altijd dichtbij! Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! Altijd dichtbij! 2 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels Winkels 2 Winkels 1 Webshop Webshop Webshop Webshop 1 Webshop 1 Webshop Webshop 1 Webshop Webshop Webshop VA N1 VA M I1 VA EWebshop M R VA LI1 EWebshop O M RWebshop N S1 VA I1 LC EWebshop M O R H N1 SVA I1 LWebshop O EWebshop M C O R E1 H N VA SI1 LWebshop NE1 O C M O R E1 H EN SWebshop IN LWebshop N EO C M O.N R EH N EWebshop SI1 LN N EO C LWebshop OR .1 EH EI1 N SLEN N O C O LRWebshop .E1 EH N N O CWebshop L.1 EH O L1 .ENO N LE.EN NLE. N VA M LSN O SENN CN H N N L. N L 111 Webshop Webshop Webshop 11 Webshop Webshop 1 Webshop 1N Webshop 1 Webshop 1N 1 Webshop 1 Webshop 1 Webshop 1 Webshop 1 Webshop 1 Webshop 1 1 Webshop Webshop 1 1 Webshop 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels 1 1 Webshop 1 Webshop 1 Webshop 1 Webshop 1 Webshop 1 Webshop Webshop 2 Winkels 1 Webshop 222Winkels Winkels Winkels 2 2 2 Winkels Winkels 2 Winkels 2 2 Winkels Winkels 2 Winkels 2 2 Winkels Winkels 2 Winkels 2 2 Winkels Winkels 2 Winkels 2 2 Winkels Winkels 2 Winkels 2 2 Winkels Winkels Winkels 2 2 2 Winkels Winkels Winkels Altijd Altijd Altijd Altijd dichtbij! Altijd dichtbij! Altijd dichtbij! Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! dichtbij! Altijd dichtbij! Altijd Altijd Altijd dichtbij! Altijd dichtbij! Altijd dichtbij! Altijd dichtbij! Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! Altijd dichtbij! 2 2Winkels 2Winkels 2Winkels 2Winkels 2Winkels 2Winkels 2Winkels Winkels

Webshop 1 Webshop 1 Webshop 1 Webshop 1 Webshop 1 Webshop 1 Webshop 111Webshop Webshop 1 Webshop 11Webshop Webshop 1Webshop 11Webshop Webshop 1Webshop 11Webshop Webshop 1Webshop 11Webshop Webshop 1 Webshop 11 1Webshop Webshop 1 Webshop 11 Webshop Webshop Webshop 1 1 1Webshop Webshop Webshop 1 Webshop 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels V A N M I V E A R N L O M S V I C E A H R N L O M O E V I S N E A C E R N H N L M O O . V N E I S E A N L C R N E H L N M O O . E I V S N E N C A L R H E N L N O O M . V E S N I N A E CLR N H E LN O M O N SE NC LREH LNOI. ES E NR N CLLH EON OS.EC NNH LEONE. N E LN.NL V.EIA N M 2 2 2 Winkels Winkels 2 Winkels 2 2 Winkels Winkels 2 Winkels 2 2 Winkels Winkels 2 Winkels 2 2 Winkels Winkels 2 Winkels 2 2 Winkels Winkels 2 Winkels 2 2 Winkels Winkels 2 Winkels 2 2 Winkels Winkels Winkels 2 2 2 Winkels Winkels Winkels VV AA V NN A MN M IVE M IV A R EIA V N R LEN O A M LRO N M S LV IO C S E M V A IC H R E S A V N IH R LC O EN A M O LH R O E N M V O IS LN O EE M V A O C ISN E R E A V N C H ISN E R LE N A H M C O O N L.E RN M H O V N O E IN S .LE M V N A O E LIO C S.R EA N V LC E H ISR LE N A N M E H LC O O LRN M .E H O O E IV S LN N E .M N O E O C IV A SN LR E.N C H A E IV N SN LR EN H E C N A O O M LRN H O .E N O M V ES LN IN .N O V A E O M C SN ILN .R A E C V N H SN ILR LN H A E C O M LO LN R N H .E O M EIO N S LN .E N O M EIA N O C S LR E .N EIC H LS R LE N EH C O LLR N O S E N LIN .R N O C S ELI.R C H S E N LO H N C O ELO H O .EO N N .O EC N .EH N LN EH LN .EN .N LN LN V V A V N A M N M I.EH E M E LN E LR S LN C S H SLN C O O E O EN EL.dichtbij! N E .E N .N L. N Ldichtbij! L Altijd Altijd Altijd dichtbij! Altijd dichtbij! Altijd dichtbij! Altijd Altijd dichtbij! dichtbij!

K I J K VO OK RI JAKL LVO E M O KE R I JRK AKS LVO LCEH O K M O R I JEEK A RNKS LVO ELN ECO K H M OR IO P: JEK A R EN LKS VO LEEC N O M H KR O O IEJP: A R E KLKS NVO LEEC NM O K HO IR O EJP: K R EAN KS L VO E LC E NO H R O E AR N LKS LEO EN CR M H OA O EP: R N NHEO O E NC EH NOOEP: K IM JO KEP: VO LELKS E EC M RP: KS N E N O P: K IK JK IK JK VO I J VO KOVO K R OIK JR A O K ILK JA RLK VO ILEJA LVO KM L EO K LVO M E R IO K JRK E R M A IO KS K JRLK VO A E R IKS LJC R LE VO K A LH KS O C K M L EVO O H L R IO K C M JEEO K R IH A R O N K JE M EKS LO K VO A R IEN LJEE N KS LVO E K E A C RL N O K N H M KS L E O VO C ER L IO K O P: JN H M O EC K R A IR E O P: K JE H M O N LKS K VO A R IELO P: JEN LKS E VO K A C R E N LO EM N L E H KS VO K C N R LO E O IM E H K JC P: N R O A R E K O O IE M H K JLKS N P: A R O E K VO LO IEE LKS N JE P: A C R VO E K N LEM O L E K H KS N C N VO LO IR O E M O K H EJC P: N O K R E IR O A E M O K H JN KS P: K R L VO E O IA R O EL JN KS P: L VO K C R E N A E LO N H KS M L E VO N R O E LK H E C P: O R E A O R H N M P: LJO KS E A R O R LEN E LP: E KS E A N L C R EN M L EH KS N O C LER M O EH P: N O C R O E M P: KS N O R O E E P: N C R NLEH KS N C O O H EE C P: N E O O H N EO O ENP: E N EN N O EEO P: N O P: OE P: IC K JO IM K JN K VO IE VO K O VO R O A LE A R LH LEA LKS M L EE M EN R M KS R EP: KS C R H KS C O H C H NEO EN NE NN O E P: N O P: O P:

Altijd dichtbij! Altijd Altijd Altijd Altijd Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! Altijd dichtbij! Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! Altijd dichtbij! Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! Altijd dichtbij! Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! Altijd dichtbij! Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! Altijd dichtbij! Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! dichtbij! dichtbij! dichtbij! Altijd Altijd A SAltijd TE N | A BS ET EE Kdichtbij! NEdichtbij! N| dichtbij! A DBSO ETN EE K N K E |NAB D SE TOEN K NKE|NABS DE TOEN K NKE |N ABDSEO TEE N KN KE N | AD B ST O E EENN KK EA |NS B EO EN KK TDE N |E NB EDEO KNEKN D O N K

KIJ K KIJ VOOR K KIJ VOOR ALLE KKIJ VOOR K ALLE MERKSCHOEN KIJ VOOR K ALLE MERKSCHOEN KIJ VOOR ALLE KMERKSCHOEN KIJ VOOR ALLE KKIJ MERKSCHOEN VOOR EN MERKSCHOEN OP: ENALLE MERKSCHOEN OP: EN MERKSCHOEN OP: ENMERKSCHOEN OP: EN OP: EN OP: EN OP: KALLE VOOR ALLE EN OP:

Asten -N Beek Asten en -TO Asten Beek Donk en -KO Asten Beek Donk en -OD Asten Beek Donk en - Beek Asten Donk en - Asten Beek Donken - Beek Donk Donk Asten -en Beek en Donk A SATSEA TNS ET N|E N|A BS EA B |T ES EE KA B T ENS EK ET E NE |KA N D|B ESO A N D ETB |S N EE O A ED TK N K B N E S EO EK T E N KN E |E NE A K N K|N B D SA EE TO B |N D SEA E N TO K N B D S EKN E T K E N O|EK NN E A K N|B N S K DA EE TO B |S N D EA E T N K N O BE S DKN E T K E N OE |N KN EK N A |B N D KS EEA O B |T N D ESE A K O T B N D EK S E N EK EO T N EN K|E N EK AN N D K |B SE AT O EN D B S |EEN A EN K D B S E K ENT O N EK EA K |EENSE N K |B K D EA B |O E N DS EN B EDK E N K EO EN K EN KE N D K D N O N A TN SE T N E T N |E N |B B |E EO EN KBEN EK EKE N EKKN DEK O N DN ODKNOKN K Asten Asten Asten - Beek -Asten Beek -Asten Beek Asten en -en Asten Beek Donk -en Asten Beek Donk - Asten Beek Donk en - en Asten Beek -Donk en Asten Beek -Donk Asten Beek Donk en - en Asten Beek -Donk Asten en Beek -Donk Asten Beek Donk en - en Beek Asten -Donk en Beek Asten -Donk Beek Asten Donk en -en Asten Beek -Donk en Asten Beek Donk - Asten Beek Donk en - en Beek -www.vanmierloschoenen.nl Donk Beek en -Donk Beek Donk Donk Donk Donk www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl Asten Asten Asten -en Beek -en Beek -en Beek en en Donk en Donk Donkwww.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl

DEURNE - In heel Nederland en dus ook in de gemeente Deurne heeft het coronavirus grote impact op het dagelijks leven. Scholen en kinderdagverblijven gingen dicht en V A N M IV EA R LNOMSV ICEA H RN O LM O EN S V IE CA ER H N NLO .M O NES V ILN EC AR EH N N LO M O .E N SIV N EC LA R EHN N LO O M . EN SV INC LEAEH RN NLOM O .V E NS IN ERH N LO O . IN ES LC H N OS .EN NE. N LE N . N L ALECN M EN RE LO CNLHEO het centrum is uitgestorven. Inwoners moeten verplicht thuiswerken en ook ondernemers namen maatregelen. In sommige winkels mag alleen nogVmaar de afgerekend V AA V NN A MN M IV E M IV A R EImet A R LV N EO LN A R M O S LN M V IO C SE M V IA C H S R E A V N IH C O R LEN A M O H LE RN M O N O S E L V Ipin E M O C N S V A E IR E C H N S A E V N IR LH E C N O N A .EM O LR N H O N .E N M O S V L N ILN O E .E M O C S V A IN LN R EC H A S V N ILN R L EE H C O N A M O N LR .EH O N E M O S N L .IV N O E N E M O C LSI.V A N R E N C L H SIA V N N R LEE H C LO O N A N LM R .EH O EN O N S M N L.V IN O EN O C L SE M .V A IN EN C H LR S EA V N IN EH R C LO EN A M N O .EL H O R E N M N O .S ILN O E N LE M O .C S IN E N R LEC H S IN ER LLEH C O N O .E LRIH N O E O N .S LIN N O L EO C S . IN LE C H N L E H OO N .E H O EN N .N O EN LC .N EN LH N ELH N .EN .N LE. N LE N L.EN V A N M E R LS S C H O E L.dichtbij! V A V A N M M E R EO LC R L O S S C O O EN N .N N L L Altijd Altijd Altijd dichtbij! Altijd dichtbij! Altijd dichtbij! Altijd dichtbij! Altijd dichtbij! dichtbij! Altijd dichtbij! Altijd Altijd Altijd Altijd Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! Altijd Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! Altijd dichtbij! Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! Altijd dichtbij! Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! Altijd Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! Altijd Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! dichtbij! dichtbij! dichtbij! Altijd Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! worden. De bakkerij op deze foto nam enkele drastische maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan. (Foto: Hein van Bakel)

K I J K VO O R K IA JK L LVO E M OK ERIRJA KS KLVO LCEHO M O KR EI JN RA KKS ELVO N LE CO H O M K P: O RIEJER A K N KS LE VO LN E CH O M OK O RP: EIER JAN K KS LELVO N E CH M OK OP: E R IEJRK N AKS LEVO LN CEK H O M P: E EA R NVO KS LELN EO CH O M P: E RLN KS N EKS NE OEP: IO JR K RO AE L EE C MHO EORP: CN HO N E N O P: K IK JK IK JK VO I J VO KOVO R K OIR A K JOK ILA R K JLK VO LIEA JLVO K M L EO LK VO M ER O IRK E JM R A KS K O IRK JL EA KS R K VO LIC RLJEA H KS VO K LCO M L E O H K VO LCR O E M IO EK H JN R R A K EO IM O KS K JEN LRA R K VO E N ILKS EJLN E C RA VO K N LO H KS E O M L E CK VO P: N O LH R O M IE C K P: JEO R A H K O IE N M KS K JE P: LR O A R K E VO N LIEKS JL E N E C R A E VO K LN H KS O N M L E C O E VO LK O R H O M P: N E O CIEK O R R JA H P: O E M N O K IKS E LR K O JA R E P: E N LK VO KS ILE N C R JA ELN VO K H KS N M L E C O E K LO VO H M P: E N R O C IK EO JRH P: E M R K N A IO KS EK JR O LEK N P: A E VO R IKS LE N JC R LEVO K N A L H KS N C O M L EIVO O H L P: N O C M E E H P: A N O E M EIKS O LA R E N LVO E E N KS LEE A C R N LVO N H O KS M L E C ELO P: N H O M E CE R O P: H O M N KS RLO P: N KS C R N H KS N O O H C N O EO H P: O O E N P: E N E N O E P: N O O P: K JR K VO O R A LE LE EE M EE RP: KS C H NEP: ENE N O K IO K JR K JP: K O R O A R A LE L EEN LC M E M RN EKS R KS CNO H CEO H O ENN E P: N O P: O P: ASTE N

|

BAESETKE N E N| DABOSEN TEEK KNE N | AD BSO ETEN EKN KE N | AD BSE O TEN EKN KE N | D B AE O SE TNK EKNE N| A DBSOETN EEK K N E |N D N K KE A SB TEO EEN | NB D E EOKN EKN D O N K

A SALLE T EKIJ N A SALLE T| KIJ EVOOR AB NALLE SEK TE|KIJ EK ANBSALLE EK EMERKSCHOEN TEN N |EEVOOR A KN DBK SOP: O EMERKSCHOEN TEN N |VOOR EN EKA N KB DALLE SOP: EO TEN N |EE NK AN B D KSEOP: O TEN N E|EA NKN K BMERKSCHOEN O EEEN N |EN B KOP: EO ENNK DEEOP: O NKND K O KIJ K VOOR KIJ K KIJ VOOR ALLE K KIJ VOOR MERKSCHOEN K VOOR KMERKSCHOEN MERKSCHOEN VOOR ALLE MERKSCHOEN MERKSCHOEN SD TEOP: NKD | EN BK EEN EOP: N NDKOP: ONK KIJ ALLE EN

Asten -O Beek Asten en -N Donk Beek Asten en -B Beek Asten Donk en -N Beek Asten Donk en - Beek Donk Asten en- Asten Beek Donk en -Asten Beek Donk-en Donk Beek en Donk A SATSEA TNS ET N|E N|BAES B |A ETEK SB EE A TN EK ES EEN T N EK|EN D N A E|BO N D SE AN B T |O ES D EK A K N TB N O ES EK EK EN T N EN |EK EKN A N D |BESA O EN D T B |E SN EO EA K T D B N K EN S EO EK ET N K EN |EEKN K A N |D BE SE A O N D T B |ESN EE O A K TD B N E KS N EE O K ET N K EN N |EEKN K N D |B AEE SN D B A |E TN E O SK ED B A E T KNE O S K EK E T N NE|K EK N A N D|E BSO A D ETB |N S E O EA E D T K K N B N E S E OEK E T K N N E|N EEK K N B D EO D EN N ES O KB D ET KN EK E K N N E K D E D N OEK KN A S|N TES E|N |O BN EB EKN DEKO A A T E N EE N |K |EO EKB EOD EK EN N N DN ODKNOKN K Asten Asten Asten - Beek - Asten Beek -Asten Beek Asten en en - Donk Beek en Asten - Donk Beek Asten - Donk Beek Asten en -en Beek Asten -Donk en Beek Asten Donk - Beek Asten Donk en -en Beek Asten -Donk en Beek Asten -Donk Beek Asten Donk en -en Beek -Donk Asten en Beek -Donk Asten Beek Donk Asten en en - Asten Beek Donk -en Asten Beek Donk - Asten Beek Donk en -Asten en Beek -Asten Donk en Beek -Asten Donk Beek Donk Donk Donk Donk www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl -en Beek -en Beek -en Beek en en Donk en Donk Donk www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl

Veel vraagtekens na tijdelijke sluiting Cultuurcentrum

Asten Asten -E Beek Asten Beek Asten -E Asten Beek -O Asten Beek Asten Donk -C Beek Donk -CO Donk -N en VA NVA M INVA EM RN LIVA O M RSN IVA L-CEO M H Ren SN IO LVA CO M EDonk RHen SN ILVA ECO EBeek M R EDonk HN Sen N N LI-O C.EO M N EEH RN Sen N IN LLO EAsten .O EN R EH N SN LELO .Beek HSN LO CBeek .EN H EDonk NN LO.H EN EDonk N N L .EDonk NNLE. N VA M Ien REEN Len Sen C O NL. N L www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl

Altijd Altijd Altijd dichtbij! Altijd Altijd dichtbij! Altijd dichtbij! Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! dichtbij! Altijd dichtbij! A S T E NA S |T EBA NESET|KE A N BESENTE| EK DA N BO ESET NE| EKD N A Bonz EO ESN TE|NEKK D AB NEO SEN T E N | E K K D N B EOTENN KK DBO EEbie ENKB KDEEdin OENN KEO NDKO N K A S E| N |N KD Ngen een- aan e Beek Zi Asten Asten - Beek Asten - Beek Asten en- Donk Beek Asten en - Beek Donk Asten en - Beek Donk Asten en- Asten Donk en- Beek Donk Donk en Donk Beek en Donk op pagina 11 www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl

‘De impact is nu nog niet duidelijk’ DEURNE – Het Cultuurcentrum had vorige week woensdag alles in gereedheid gebracht voor een succesvolle avond. De bekende cabaretier Guido Weijers zou op de planken staan. De grote zaal was met 350 belangstellenden stijf uitverkocht toen het coronavirus roet in het eten gooide. Alle voorstellingen tot maandag 6 april zijn gecanceld. Net nu het theater langzaamaan opkrabbelt krijgt het weer een harde klap te verduren. Volgens voorzitter Piet van Kalken zijn de gevolgen nu nog lastig te overzien.

door Bram Vannisselroij Op woensdagmiddag kwam het gevreesde telefoontje van de gemeente. De burgemeester achtte het niet ver-

standig om de voorstelling van de cabaretier door te laten gaan. Van Kalken kijkt er nu gelaten op terug. “Het kwam als een verrassing omdat er toen nog een richtlijn was van maxi-

maal 1000 bezoekers. Toch konden de boekingskantoren. Daarbij moest we begrip opbrengen voor het bewel rekening gehouden worden met sluit.” Het gooit de gehele programhet nieuwe theaterseizoen dat in september van start mering op de schop. Optredens en voorgaat.” Wat de finan'Bij ons staat gezondheid stellingen moeten ciële gevolgen zijn op nummer één' verzet, of zelfs geanvoor het Cultuurcentrum is nog ongewis. nuleerd worden. De “De impact is nu nog niet duidelijk”, annuleringskosten zijn voor rekening van het Cultuurcentrum. “Gelukkig zegt Van Kalken. Feit is dat er veel hebben we veel kunnen verzetten inkomsten misgelopen worden. “We naar het najaar. Dit alles ging in hebben natuurlijk geen opbrengsten goed overleg met verenigingen en uit de horeca en de vaste lasten en de huur lopen gewoon door”, somt de voorzitter op.

Spookachtige taferelen

DEURNE - Het kabinet nam zondagmiddag ingrijpende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Vanaf 18.00 uur moesten alle horecagelegenheden in Nederland sluiten. Het zorgde voor spookachtige taferelen op de Markt in Deurne. Ook cafés en restaurants zijn dicht, net als sportclubs, sauna's, seksclubs en coffeeshops. Hotels mogen wel gewoon openblijven. (Foto: Hein van Bakel)

Arbeidstijdverkorting

Het personeel dat een nul-urencontract heeft ontvangt de komende tijd geen salaris. Voor de krachten met een contract is arbeidstijdverkorting aangevraagd. Komt er geld vrij om de cultuursector te ondersteunen? Hoe lang gaat de coronacrisis nog duren?, het zijn allemaal vragen waar Van Kalken mee worstelt. Het Cultuurcentrum was al druk bezig met het schrijven van een gedegen businessplan. Het was één van de eisen van de gemeente toen zij in december een renteloze lening toekende, zodat het theater kon blijven voortbestaan. “Dat dit nu gebeurt is gewoon overmacht. Niet alleen onze branche zal er grote problemen van ondervinden. We begrijpen dat we als theater niet vooraan staan als het gaat om financiële compensatie. We kunnen niets anders doen dan afwachten en in de zomer de balans opmaken.” Van Kalken wil wel benadrukken dat er belangrijkere dingen in het leven zijn. “Ook bij ons staat de gezondheid van iedereen op nummer één.”

Tosti’s ham/kaas 24 stuks - Topking Normaal 20,49

16,39

Van Rijsingen

20%

Vlamtosti’s

korting

20 stuks - Topking Normaal 22,99

18,

39

Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist zolang de voorraad strekt. Geldig t/m dinsdag 24 maart 2020.

BELANGRIJKE

MEDEDELING Zie pagina 12


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 19 maart 2020 | pagina 2

Fam i l i e b e ri ch t e n

Beste inwoners van Deurne,

13-03-2020 zijn wij trotse ouders geworden van ons knappe manneke

In dit bericht informeren wij u over de aanpassingen in onze huisartsenpraktijken in verband met het Coronavirus.

Bert(je) Munsters Rickus Sieuwerd

Momenteel hebben we een andere werkwijze dan u van ons gewend bent. Laagdrempeligheid en persoonlijk contact maken plaats voor veiligheid en efficiëntie. We willen beschikbaar zijn voor patiënten die zorg nodig hebben èn veilige zorg leveren aan al onze patiënten met bescherming van onszelf. Deze tijd vraagt van iedereen creativiteit om alles staande te houden. Wij krijgen dagelijks meerdere updates betreffende Corona. We doen aan voorbereidingen, mede omdat er meer patiënten ziek zullen worden en er voorspellingen zijn dat 30% van ons personeel in de huisartsenzorg kan uitvallen.

Zoon van: Stijn Rakels en Janneke Munsters Broertje van Maddie Fitissingel 26 5754 CA Deurne

Lieve oma,

65 jaar, Proficiat!!

Liefs Niels, Maud, Isa, Lars, Owen, Lily en Thom

Als huisartsengroep Deurne hebben we onderling veelvuldig contact en is er een intensieve samenwerking. Hierdoor hopen wij de huisartsenzorg in Deurne te garanderen voor iedereen.

BELANGRIJK: Kom niet zonder afspraak naar de huisartsenpraktijk! Tot nader order zullen de reguliere spreekuren komen te vervallen. Voor alle klachten geldt dat wij patiënten willen vragen vooraf contact op te nemen met de huisartsenpraktijk. Dit om te overleggen of een consult op de praktijk echt noodzakelijk is of dat de klachten ook telefonisch kunnen worden besproken. We proberen de wachtkamer zo leeg mogelijk te houden en besmetting zoveel mogelijk te voorkomen.

Hoera! Onze lieve oma wordt 65 jaar! Guus • Teun • Elke • Geert • Jannes • Wout • Linde Jeroen • Janne • Bram • Sam • Sjors • Kiki

Bereid u voor alvorens te bellen: meet uw temperatuur. Hierdoor kunnen wij een betere inschatting maken aan de telefoon van uw situatie. We proberen patiënten MET luchtwegklachten te scheiden van patiënten ZONDER luchtwegklachten. Aan de telefoon wordt door de doktersassistente (in overleg met de huisarts indien nodig) besloten of u in een speciale isolatiepraktijk gezien moet worden. In een isolatiepraktijk worden patiënten gezien door een van de huisartsen of verpleegkundig specialisten in beschermende kleding. Voor dit isolatiespreekuur gelden speciale instructies die u van de assistente te horen krijgt. Waar dit spreekuur overdag gehouden wordt hoort u telefonisch via uw eigen huisartsenpraktijk.

Indien u niet in de gelegenheid bent naar onze winkel te komen en u wilt toch verder gaan met uw klus, GEEN NOOD!! U kunt uw bestelling per mail of telefoon doorgeven en wij bezorgen kosteloos. Afhalen zonder de winkel te betreden is ook mogelijk, uw bestelling kan dan bij de achteringang worden afgehaald.

In avond-, nacht- en weekenddienst wordt dit geregeld door de Huisartsenpost. Telefoonnummer: 0900-8861.

Met vriendelijke groet, Team Verheijen

Wij willen met klem vragen de adviezen van de overheid ter harte te nemen: Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, hoest of koorts. Alle patiënten met deze klachten moeten thuisblijven tot 24 uur nadat ze klachtenvrij zijn. Voor patiënten die werkzaam zijn in de zorg gelden andere regels. Neem hiervoor contact op met uw werkgever.

Milhezerweg 31, 5752 BB Deurne T (0493)-322393 T 06-49052801 E studio@verheijen.nl I www.verheijen.nl

• Gezocht vrije tijd tuinman voor onderhoud van tuin en buiten terrein. Reactie aan we-ha@live.nl

• Hoogwerker te huur. Werkhoogte 14 meter. Past door een poort. www.driessenverhuur.nl Someren 06-51439395.

Kijk voor meer informatie op: https://www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus/ ik-denk-dat-ik-nieuwe-coronavirus-heb of bel met 0800-1351, het nummer van het RIVM. Hier kunt u ook vinden wanneer het nodig is contact op te nemen met uw huisarts.

• Te koop hooi in kleine pakjes A Weren 06 15582079 • Haard en kachelhout diverse soorten. Voor de winter 2019/2020 Ook hout in zakken. 06-23720617

Wij vertrouwen op u. Door samenwerking zal de huisartsenzorg in Deurne gewaarborgd blijven.

• Brocante, tweedehands artikelen en vinyl. Open op zaterdagmiddag.Marktstraat 46 Mierlo.

i.v.m. het Coronavirus

zijn wij GESLOTEN t/m 6 april 2020

DEURWAARDER KOMT? GRATIS HULP bij GripOpSchuld!

06 - 37 40 22 32 info@gripopschulddeurne.nl

• Caravanstalling Ysselsteyn nog enkele plaatsen vrij in grote geisoleerde hal 088-0313131 • Gebakken klinkers, oude en nieuwe. www.vanwoeziksierbestrating.nl Tel. 077-4662579 Meijel. • Digitale foto’s afdrukken op Kodak papier, direct klaar, Tot A4 formaat. Foka Deurne, Kerkstraat 8. • Vallen de CITO resultaten van uw basisschool kind tegen? Ervaren juf kan helpen! www.xtrales.com 06-33622698.

STEVENS

TELEVISIES

UW (O)LED-TV ADRES!

ZEN!! ACTIEPRIJ onze Kijk op internetsite!

De Televisie Specialist

met een verrassend lage prijs! LED TV, UHD TV, Curved TV, OLED TV Samsung, Sony, Philips, LG, Sonos

Grootschoterweg 105 BUDEL-SCHOOT (NL)

Tel. 0031 (0)495 49 36 16

www.stevensbudelschoot.nl

• Tegelhandel, tegelwerken Neerkant. Elk formaat, kleur en prijs! www.slaats-tegelwerken.nl

Geldig tot zaterdag 28 maart

Runderpoulet en kipfilet

11.00

2x 500 gram

Verse Bami 2x portie kipsate en kroepoek samen voor 8.90 Iedere woensdag: Gehakt en worst EXTRA VOORDELIG Gehaktballen, Roomschijven en Hamburgers

3+1 GRATIS

Iedere donderdag:

3+1 GRATIS

Schnitzels

Iedere vrijdag en zaterdag:

Malse Biefstuk FR

AN

S BOU WMA

NS

3 stuks

7.50

Frans Bouwmans, Uw Slager Sint Jozefstraat 24C, Deurne Tel.: 0493-312317 www.fransbouwmans.uw-slager.nl

Huisartsengroep Deurne

W

DE

AANBIEDINGEN geldig van 20-3 t/m 26-3

Bestel nu ook online:

Roomschnitzel Souvlaki Steak argentina Gehaktballen in Jus

De Baak geeft richting aan uw bouwproject Bestektekening Bouwbegeleiding Technische omschrijving

www.debaakdeurne.nl | |tel. 06-53652775 www.debaakdeurne.nl tel. 06-53652775

1 liter e 4,50

Vleeswarentrio 100 gram Ardennerham 100 gram Gebraden gehakt 100 gram Schouderham

per stuk e 5,25

500 gram e 4,99 100 gram e 1,99

Gehakt HOH 100gr €0,55 · Worst HOH 100gr €0,59 · Rundergehakt 100gr €0,75 Haageind 24 5751 BC Deurne 0493-782211 www.streeckhuys.nl

Schetsplan Milieuvergunning Omgevingsvergunning

100 gram e 1,39 100 gram e 1,29 100 gram e 1,79 100 gram e 0,89

Rundvleessoep

Boerderijkaas Jong Marcaire

baak

bouwadviesbureau

www.streeckhuys.nl

Liever bestellen en even snel ophalen of thuis laten bezorgen? Dat kan! Bestel online op www.streeckhuys.nl

Dukaat 10A Deurne Tel. 06-53512555

• Stichting Vlooienmarkt Deurne: In verband met de overheidsmaatregelen m.b.t. het Corona-virus is de Vlooienmarkt Deurne aan de Brouwhuisweg 36 in Vlierden in ieder geval tot 6 april gesloten. Men kan ook GEEN goederen aanleveren.

Brouwhorst 19 Maandag Dinsdag - Vrijdag 5704 EG Helmond 0492-511469 Zaterdag info@streeckhuys.nl Zondag

10.00 - 18.00 08.30 - 18.00 08.30 - 16.00 Gesloten

De mooiste boeken vind je bij Boekhandel Hub Berkers. Ook online: www.boekhandelhubberkers.nl


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 19 maart 2020 | pagina 3

Afgelast als gevolg van coronavirus

Saskia werd opgelicht op Marktplaats DEURNE – Saskia Noten (24) uit Deurne wilde haar fotocamera via Marktplaats verkopen om van de opbrengst een nieuw model aan te schaffen. Het liep verkeerd af. Ze werd opgelicht door een persoon die zich ‘Amber’ noemde. Haar camera is ze kwijt, maar het geld heeft ze nooit ontvangen. “Ik wil andere mensen waarschuwen voor deze manier van oplichting.”

DEURNE – In heel Nederland zijn evenementen afgelast als gevolg van de maatregelen met betrekking tot het coronavirus. Het moge duidelijk zijn dat het ook in Deurne het geval is. Vele verenigingen hebben zich de afgelopen maanden -tevergeefs- veel moeite getroost een mooi evenement te organiseren, dat nu niet door kan gaan. Daarom willen wij u onderstaand overzicht niet onthouden van bij ons bekende evenementen, die volledig afgelast of tot een nader te bepalen datum zijn uitgesteld. Diverse organisaties houden vanwege het coronavirus voorlopig de deuren gesloten.

door Bram Vannisselroij “Ik dacht met de verkoop een groot deel van mijn nieuwe camera te kunnen betalen”, vertelt de gedupeerde fotografe. Al snel kreeg Saskia bericht van ‘Amber’. Ze was geïnteresseerd en wilde na een korte onderhandeling voldoen aan de vraagprijs. De koper zou in totaal 1209,22 euro betalen voor de camera-set van het merk Nikon. Voor de zekerheid wilde de Deurnese gebruik maken van de zogenaamde Tegelijk Oversteken-dienst van Marktplaats. Daarbij zorgt de website, tegen een meerprijs van 34,50 euro, dat het geld wordt overgemaakt op een tussenrekening. Als het product ontvangen is wordt het bedrag op de bankrekening van de verkoper gestort. Dit alles om malafide praktijken tegen te gaan.

Vertrouwen

Saskia stelde voor om de camera enkele dagen later op te sturen omdat ze nog een fotoshoot moest doen. Toen ze dit kenbaar maakte aan de koper kreeg ze direct een reactie. Als de verzending niet voor 17.00 uur plaats zou vinden zou ze op zoek gaan naar een andere camera. Ook vroeg ze het nummer van de gedupeerde. Normaal gesproken gaat het contact tussen koper en verkoper via de Marktplaats-app. Volgens de ‘koper’ was ze enkele keren opgelicht. Het telefoonnummer geven zou vertrouwen kweken. Dit wekte enige argwaan bij Saskia, maar ze ging toch overstag. Ze vroeg naar het adres waar het pak-

Het sms'je leek van Marktplaats te komen. ketje naartoe mocht worden gestuurd. Het betrof een woning in een straat in Duivendrecht. Nu moest ‘Amber’ over de brug komen met de betaling.

wil afgeven bij PostNL krijgt ze op het laatste moment nog een adreswijziging. De camera moet niet naar Duivendrecht, maar naar een adres in Assendelft. Volgens ‘Amber’ is Trucage ze de dag dat het pakketje aankomt Niet veel later ontving Saskia een niet thuis vanwege een vergadering. sms’je met Marktplaats als afzender. Daarom moet het naar haar moeder verzonden worden, zodat ze het ’s Daarin stond dat aan de betaling voldaan was en dat het bedrag op de tusavonds op kan halen. Saskia trapt er senrekening stond. Het met open ogen in. Ze berichtje leek authenverzendt het pakketje, 'Het leek tiek. Compleet met het maar hoort niets meer. logo van de website. ‘Amber’ reageert niet allemaal echt' Het blijkt echter trumeer op haar appjes cage. Op haar account en ook het geld wordt stond dat er nog niet was betaald. niet overgemaakt. Ze neemt contact “Achteraf waren dit allemaal signaop met Marktplaats. Die verkondiglen dat er iets niet klopte. Zo stuurt den dat ze enkel nog het account van Markplaats nooit sms’jes, maar daar de ‘koper’ kunnen blokkeren. Saskia kwam ik later achter. Het leek alleheeft inmiddels aangifte gedaan bij de politie, maar de kans dat ze het maal echt”, zo blikt ze terug. De koper probeerde haar gerust te stellen geld of haar camera nog terugziet is en met resultaat. Als ze het pakketje nihil.

Heilight Parade is geannuleerd SINT JOZEFPAROCHIE - Zaterdag 21 maart zou de veertiende editie van De Heilight Parade, de verlichte stoet van praalwagens, door de straten trekken in Sint Jozefparochie. De activiteit is inmiddels geannuleerd.

"Helaas hebben we door de ontwikkelingen met betrekking tot het Coronavirus het besluit moeten nemen dit prachtige evenement voor jong en oud te annuleren", liet voorzitter Leo Cuijpers van de stichting Heilight Parade vorige week woensdagavond al weten. De stichting Heilight Parade heeft woensdag 11 maart een ex-

tra beraad ingelast over de ontstane situatie rond het Coronavirus en de eventuele gevolgen voor de Heilight Parade in Sint Jozefparochie. Dit mede naar aanleiding van de door de voorzitters van de veiligheidsregio's in Brabant aangekondigde maatregelen, waaronder het verbieden van evenementen met meer dan duizend

bezoekers. Inmiddels zijn deze adviezen ingehaald door verscherpte maatregelen, die een stop zetten op alle activiteiten, niet alleen in Deurne maar in heel Nederland.“We hebben met pijn in ons hart moeten besluiten de veertiende editie van de Heilight Parade af te gelasten”, aldus Cuijpers. "Echter met goede moed starten we binnenkort alweer met de voorbereidingen voor de volgende editie.” In 2021 zal de Heilight Parade plaatsvinden op zaterdag 13 maart.

In het Weekblad voor Deurne van donderdag 12 maart kondigden wij enkele evenementen aan, waarvan de afgelastingen onze redactie pas bereikten nadat de papieren versie al ter perse was gegaan. Zo is de geplande vrijwilligersactiviteit NL Doet op de Ossenbeemd van zaterdag 14 maart uitgesteld. De activiteit zal op een nog nader te bepalen moment doorgaan. De Boomfeestdag op de Ossenbeemd voor kinderen in de basisschoolleeftijd is niet doorgegaan. Het cultuurcentrum Martien van Doorne en Museum de Wieger zijn gesloten. Dit betekent dat onder anderen de lezing Noord-Zuid van Hans Flapper op woensdag 18 maart in het CCD en het Kunstcafé in De Wieger, waar vanavond glazenier Arend Brons te gast zou zijn, afgelast zijn.

Expositie Sprongcollege gaat wel door

In het gemeentehuis in Deurne is deze maand de expositie ‘Jij bent de kunstenaar’ te zien van leerlingen van het Sprongcollege. Leerlingen uit de schakelklas en de integratieklas hebben onder leiding van de kunstenaressen Karin Toma en Thea Dorssers aan het project gewerkt. De officiële opening op vrijdag 13 maart is niet doorgegaan, de schilderijen zijn deze maand wel te zien in de hal van het gemeentehuis tijdens de (aangepaste) openingstijden.

De Wieger

Museum De Wieger in Deurne is gesloten en gaat weer open zodra de omstandigheden het toelaten.

Heemhuis

Heemkundekring H.N. Ouwerling in Deurne heeft alle activiteiten afgelast. Het heemhuis aan de Stationsstraat is tot nader bericht gesloten. Dit houdt onder meer in, dat de voor 22 maart aangekondigde opening van de tentoonstelling ‘Van Landbouwwagen tot XF’ wordt uitgesteld naar een nader te bepalen datum.

Seniorweb

Stichting Seniorweb schort alle activiteiten op, in elk geval tot en met 6 april. Het Inloopcafé en de Technische Helpdesk blijven de komende weken gesloten en workshops en themabijeenkomsten gaan niet door.

VVV

De VVV-balies in het gemeentehuis in Deurne zijn gesloten tot 6 april. De VVV blijft bereikbaar voor vragen en informatie via tel. 0493-323655 en per mail info@vvvdeurne.nl. Lev-groep dicht De locaties van Lev-groep zijn vanwege het coronavirus in ieder geval tot 6 april gesloten. De spreekuren, bijeenkomsten, trainingen en activiteiten gaan niet door. De wijkwerkers in Deurne zijn op werkdagen te bereiken via tel. 0493-352500 of e-mail sociaalteamdeurne@levgroep.nl

Concerten

De koren Animato en Vela Monte hebben hun geplande lenteconcert op zondag 22 maart in De Zwaan in Zeilberg afgelast. Popkoor Musical Voices uit Neerkant heeft besloten de Celebration-concerten in het kader van het veertigjarige bestaansjubileum te verplaatsen naar een nader te bepalen datum. Gekochte toegangskaartjes en e-tickets blijven geldig.

Dienstenveiling

De winnende wagen van De Gangmaokers uit Gemert in de Heilight Parade 2019. (Archieffoto: Hein Van Bakel)

De dienstenveiling van muziekvereniging Wilona in Helenaveen, gepland op 21 maart in het kader van het zestigjarige bestaansjubileum van de vereniging, wordt verplaatst naar zaterdag 26 september.

Symposia afgelast

In ’t Gerardushuis in Walsberg waren op 25 en 26 maart symposia gepland in het kader van de Week van de Psychiatrie. Zowel het symposium Burnout op woensdag als Trauma(verwerking) op donderdag is afgelast. Initiatiefnemer Henk Driessen gaat in overleg met Lev-groep en de gemeente Deurne bekijken of de bijeenkomsten later dit jaar alsnog gehouden kunnen worden.

Toneel

Toneelvereniging Grikon uit Griendtsveen verplaatst de voorstellingen van 20 tot en met 23 maart naar een nader te bepalen datum. De toneelvereniging heeft voor de jaarlijkse uitvoering een theaterstuk ingestudeerd dat gebaseerd is op de Britse comedy Allo Allo. ’t Vat in Vlierden heeft besloten de uitvoeringen van het blijspel Nog steeds Normaal, die gepland stonden op 28 en 29 maart en 5 april, dit jaar niet te laten doorgaan. Het Peels Toneel heeft de uitvoeringen op 2 en 3 mei uitgesteld tot 10 en 11 oktober. De voorstelling Hooggeëerd Publiek wordt gespeeld in een circustent op het kerkplein. Er zijn drie opvoeringen: zaterdag 10 oktober om 20.00 uur en zondag 11 oktober om 11.00 en 15.30 uur.

Concerten Willibrorduskerk

De uitvoering van de Matthäus Passion op zondag 5 april in de Willibrorduskerk in Deurne is afgelast. Digitaal bestelde kaarten via het cultuurcentrum zullen worden terugbetaald. Bij de kassa van het cultuurcentrum gekochte kaarten worden daar ook terugbetaald, rekening houdend met het feit dat het cultuurcentrum voorlopig gesloten is. Het is ook mogelijk per e-mail een verzoek om terugbetaling in te dienen onder vermelding van het ordernummer en bankgegevens. Voor meer informatie: publiciteit@ccmvd.nl of concerten@willibrorduskerkdeurne.nl. “Als gevolg van de afgelaste concerten ondervinden de musici (zelfstandige professionals in de culturele sector) en organisaties zoals de Concertcyclus grote inkomstenderving. Alle vorm van steun om hen hierin tegemoet te komen is welkom”, zo laat de organisatie weten. Verder zijn het orgelconcert op vrijdag 20 maart en het concert ‘Die Sieben lezten Worte’ op 7 april afgelast. Voor meer informatie: www.willibrorduskerkdeurne.nl/concerten/.

Golden Oldies

De Golden Oldies avond in Asteffekan op 28 maart is afgelast. De volgende avond staat voorlopig gepland op zaterdag 25 april.

Goede Doelen Week verplaatst

De gezamenlijke collecte van de Goede Doelen Week Deurne in de week van 6 tot en met 11 april wordt verplaatst naar september 2020. Tijdens de vierde editie van de Goeden Doelen Week werd vorig jaar een bedrag van 47.815,30 euro opgehaald.

Kledingactie

Handbalvereniging De Sprint heeft de kledingactie op zaterdag 4 april in Deurne, Vlierden en Liessel afgelast.

Oudijzeractie

Musis Sacrum Bakel heeft de oud-ijzeractie, die gepland stond op zaterdag 4 april, verplaatst naar zaterdag 26 september. Voor het storten van oud ijzer en andere metalen, inclusief blik, staat het hele jaar een container bij de familie Nooijen, Hilakker 4a in Bakel.

Open Jeugdkamp

De inschrijving van zondag 5 april voor het Open Jeugdkamp Zeilberg wordt tot nader bericht uitgesteld.

Colofon Weekblad voor Deurne Uitgever: DAS Publishers!

Bezoekadres: Stationsstraat 103 | 5751 HD Deurne Ma t/m vrij: 8.00-17.00 uur T 0493-352600 | F 0493-352601 www.weekbladvoordeurne.nl Correspondentieadres: Stationsstraat 103 | 5751 HD Deurne

Advertentie-acquisitie: T 0493-352600 | M 06-29536178 E advertenties@weekbladvoordeurne.nl Advertenties voor plaatsing op de eerstvolgende donderdag aanleveren vóór dinsdag 14.00 uur. Manager Uitgeverij: John van Veggel T 0493-352605; M 06-29536178 E john@weekbladvoordeurne.nl

Redactie: Bram Vannisselroij (Weekblad voor Deurne) T 0493-352606 | M 06-46017681 E redactie@weekbladvoordeurne.nl Ine van Hal (Weekblad voor Deurne) T 0493-352607 | M 06-10915507 E ine@weekbladvoordeurne.nl Maarten Driessen (Hoofdredacteur) T 0493-352608 | M 06-13763686 E redactie@peelbelangonline.nl Jordy van de Brug ('t Contact) T 0493-352609 | M 06-13762619 E redactie@hetcontact.nl

Martin de Bruijne (Middenstandsbelangen) T 0493-352602 | M 06-29536173 E redactie@middenstandsbelangen.nl

Bakel, Milheeze, De Rips, Brouwhuis, ­Rijpelberg en Dierdonk.

Berichten voor plaatsing op de ­eerstvolgende donderdag aanleveren vóór dinsdag 08.00 uur.

Bezorgklachten: Via onze website www.weekbladvoordeurne.nl of T 0493-352600

Weekblad voor Deurne e.o. oplage 27.300, verschijnt op donderdag in: Deurne, Walsberg, Vlierden, Zeilberg, Neerkant, Liessel, Helenaveen, Griendtsveen,

Wij behouden ons ten aanzien van de inhoud van onze artikelen zowel het auteursrecht voor conform art. 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het Databankrecht.


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 19 maart 2020 | pagina 4

Gemeenteberichten

Gemeentehuis | Markt 1 | Postbus 3 | 5750 AA Deurne | www.deurne.nl | info@deurne.nl | T. 0493 - 387 711

DEURNESE BERICHTEN

BESTE INWONERS EN ONDERNEMERS VAN DE GEMEENTE DEURNE,

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van de gemeente en de officiële bekendmakingen?

We bevinden ons in een bijzondere periode. Het kabinet heeft aanvullende maatregelen genomen tegen de verspreiding van het coronavirus. Het sluiten van scholen, horeca en sportclubs en het afgelasten van evenementen en activiteiten heeft impact op veel ondernemers, leerkrachten, ouders, vrijwilligers, organisaties, verenigingen en inwoners.

Meldt u zich dan aan voor de digitale Nieuwsmail via www.deurne.nl/Nieuwsmail Klantcontactcentrum: Telefonische bereikbaarheid, maandag t/m donderdag 9.00 - 17.00 uur en vrijdag 9.00 -12.30 uur. Openingstijden: U kunt alleen terecht op afspraak. Maandag 9.00 - 12.30 uur en van 17.00 - 19.00 uur. Dinsdag t/m vrijdag van 9.00 – 12.30 uur.

CONTACT MET ZORG IN DEURNE Bezoekadres: Oude Martinetstraat 2 (zij-ingang gemeentehuis) Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 9.00 – 12.30 uur. Telefoonnummer: 0493 – 387 387 E-mail: info@zorgindeurne.nl Website: www.zorgindeurne.nl

Extra goederentreinen door Deurne Ook in 2020 vinden er werkzaamheden plaats aan de Betuweroute. Dit is de verbinding tussen de haven van Rotterdam en Duitsland. Op Duits grondgebied wordt de Betuweroute uitgebreid met een derde spoor. Zo kan er in de toekomst meer goederenvervoer via deze route plaatsvinden. Tijdens de werkzaamheden worden goederentreinen omgeleid. De belangrijkste omleidingsroute is de Brabantroute, die door Deurne loopt. Een andere omleidingsroute loopt door Overijssel. Zaterdag 21 tot en met zondag 29 maart is zo’n periode waarin er gewerkt wordt en goederentreinen omgeleid worden. In deze periode rijden er daardoor meer goederentreinen door Deurne. Kalender 2020 De volgende langere omleidingsperiode is van 18 april tot en met 10 mei. Wilt u weten wanneer de andere omleidingsperiodes zijn? Kijk dan in de overzichtskalender op www.deurne.nl > Menu > Projecten en plannen > Extra goederentreinen door Deurne. Ervaart u overlast van de goederentreinen? Neemt u dan contact op met het team Publiekscontacten van spoorbeheerder ProRail. Dit kan via telefoonnummer 0800776 72 45 of het contactformulier op www.prorail.nl.

Samen met het kabinet, het RIVM, de GGD en de veiligheidsregio zetten we alles op alles om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook u als inwoner, ondernemer of organisator van een activiteit of evenement speelt daarbij een belangrijke rol. Ik zie dat inwoners en ondernemers de adviezen goed opvolgen. Ook organisatoren nemen hun verantwoordelijkheid. Zij gelasten hun evenement af of stellen het uit tot een later moment. Hoe lastig dit soms ook is, als er al vele uren tijd in de voorbereiding hebben gezeten. Mijn gedachten gaan vooral uit naar mensen die besmet zijn door het virus. Ik wens deze inwoners een spoedig herstel toe. Verder spreek ik mijn waardering uit voor de mensen die zich elke dag inzetten voor anderen, om door deze moeilijke periode heen te komen, zoals de mensen in de zorg, het onderwijs en de hulpdiensten. Zij verdienen onze waardering en respect. Dit geldt zeker ook voor onze mantelzorgers en mensen die zich hiervoor als vrijwilliger inzetten. Ik vraag iedereen in deze periode oog te hebben voor uw naasten. En zeker voor de mensen die wat ouder zijn of een minder goede gezondheid hebben. Hebben zij nog voldoende eten in huis en zijn de medicijnen aangevuld? Neem wat vaker (telefonisch) contact met ze op, stuur een appje of laat de kinderen, nu ze toch thuis zijn, een mooie tekening voor ze maken. Maar vermijd onnodig contact. Eten voor de deur zetten kan ook. In elk geval tot en met maandag 6 april geldt: blijf zo veel mogelijk thuis. Maak afspraken over thuiswerken en beperk sociale contacten tot de allernoodzakelijkste. Gaat u toch naar buiten? Houd dan 1,5 meter afstand tot elkaar aan. Beste inwoners en ondernemers, als we allemaal de adviezen van het RIVM en de GGD opvolgen en onnodige contacten vermijden, dan neemt de kans op besmetting fors af. Ik ben ervan overtuigd dat als we dit allemaal samen doen, we samen door deze moeilijke periode komen. Pas op uzelf en zorg voor elkaar! Hilko Mak Burgemeester van Deurne

Aangepaste dienstverlening gemeente en Zorg in Deurne Er zijn in heel Nederland maatregelen genomen tegen de verspreiding van het coronavirus. De dienstverlening van de gemeente en van Zorg in Deurne gaat door. Wel merken we dat er minder bezoekers naar het gemeentehuis komen. Daarom zijn de openingstijden, in elk geval tot en met maandag 6 april, aangepast. Gemeente Deurne Openingstijden: Maandag 9.00 – 12.30 uur en 17.00 – 19.00 uur Dinsdag t/m vrijdag: 9.00 – 12.30 uur Telefonische bereikbaarheid: Maandag t/m donderdag 9.00 – 17.00 uur Vrijdag 9.00 – 12.30 uur

Heeft u een afspraak in het gemeentehuis of bij Zorg in Deurne en heeft u last van verkoudheid, hoesten of koorts? Dan vragen wij u om niet naar het gemeentehuis te komen en een nieuwe afspraak te maken op het moment dat u klachtenvrij bent. Kan de afspraak niet wachten? Neem dan telefonisch contact met ons op. Alvast bedankt voor uw medewerking!

Zorg in Deurne Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 9.00 – 12.30 uur

Sporthallen De sporthallen zijn gesloten tot en met maandag 6 april.

Telefonische bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag 9.00 – 17.00 uur

Wegwerkzaamheden De wegwerkzaamheden aan de Stationsstraat in Deurne en Dorpsstraat in Neerkant gaan door. De aannemers nemen de adviezen van het RIVM in acht.

VVV De balies van de VVV zijn gesloten tot en met maandag 6 april.

Aanvullende maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus

VERGUNNINGEN BESTEMMINGS PLANNEN EN MELDINGEN Aanvragen • Voorpeelweg 9, 5754RH, het omschakelen van een varkenshouderij naar een kalverenhouderij (HZ-2020-0225) activiteit(en) Milieu (omgevingsvergunning beperkte milieutoets), 5-3-2020; • Vlierdenseweg 4, 5753AD, het verbouwen van een supermarkt (wijziging van verleende vergunning) (HZ-2020-0226) activiteit(en) Bouw, 5-3-2020; Buiten behandeling laten aanvraag om omgevingsvergunning • Kranenmortelweg 6a, 5753RG, het aanbrengen van verlichting op een sportveld (HZ-2019-1518) activiteit(en) Bouw, Uitvoering werk of werkzaamheid, 10-3-2020; Verdagingsbesluiten aanvraag om omgevingsvergunning • Belgerenseweg 8, 5756PP, het bouwen van een woonhuis (wijziging van eerder verleende omgevingsvergunning) (HZ-2019-1634) activiteit(en) Bouw; Ontwerpbesluiten omgevingsvergunning in het kader van een uitgebreide voorbereidingsprocedure • Langstraat 83, 5752RK, het bouwen van een varkensstal (HZ-2019-1396) activiteit(en) Bouw, Handelen in strijd met regels RO, Milieuvergunning; Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure • Vlierdenseweg 119, 5753AC, het huisvesten van maximaal 6 arbeidsmigranten voor een periode van maximaal 6 maanden (HZ-2020-0023), activiteit(en) Bouw, Handelen in strijd met regels RO, 9-3-2020; • Slootweg 3, 5757RH, het verbouwen van een woonhuis (HZ-2020-0074) activiteit(en) Bouw, 9-3-2020; • Oude Liesselseweg 25, 5751WN, het plaatsen van een erfafscheiding (HZ2019-1462) activiteit(en) Bouw, Handelen in strijd met regels RO, 9-3-2020; • Kaasweg 6, 5759RN, het plaatsen van een dakkapel (HZ-2019-1625) activiteit(en) Bouw, 10-3-2020; • Eikendreef 6, 5757PK, het bouwen van een voorziening voor het huisvesten van paarden (HZ-2019-1419) activiteit(en) Bouw, 12-3-2020; • Daal 1, 5754RD, het uitoefenen van nevenactiviteiten (HZ-2019-1537) activiteit(en) Handelen in strijd met regels RO, 9-3-2020; • Zandbosweg 108, 5751CH, het bouwen van een carport (HZ-2020-0078) activiteit(en) Bouw, Handelen in strijd met regels RO, 11-3-2020; • Sint Jozefstraat 26, 5753AV, de verbouwing van een voormalige discotheek naar 6 appartementen (HZ-2019-1623) activiteit(en) Bouw, Handelen in strijd met regels RO, 11-3-2020; • Haspelweg 14a, 5751JH, het bouwen van een nieuwe woning (HZ-2020-0107) activiteit(en) Bouw, Handelen in strijd met regels RO, 11-3-2020; • Donschotseweg 16, 5756BE, het realiseren van agrarisch technische nevenactiviteiten (HZ-2019-1585) activiteit(en) Handelen in strijd met regels RO, 13-32020; Meldplicht Wet milieubeheer • Kerkeindseweg 2a, 5752PC, het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen (HZ-2020-0191) activiteit(en) Milieumelding, Bodemenergie; Besluit uitschrijving burger(s) van gemeente Deurne naar een onbekende bestemming. De personen hieronder wonen niet meer op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven. Het college van burgemeester en wethouders van Deurne heeft besloten de persoonslijsten van deze personen niet meer bij te houden en de persoonslijst ambtshalve op te schorten met de aanduiding ‘land onbekend’. De betrokkenen zijn met een brief op [datum verzenden besluit] op de hoogte gesteld van dit besluit. Dit betekent dat zij niet meer in Nederland als inwoner staan ingeschreven. Dit kan gevolgen hebben voor uitkeringen, toeslagen, het aanvragen van een paspoort of rijbewijs en andere voorzieningen. Overzicht vertrokken personen Kooyman, Jerrel Martinus Eugène, geboren op 02-01-2001 Vaststelling ‘Bestemmingsplan Heuvelstraat ong. Deurne’ De gemeenteraad heeft op 18 februari jl het ‘Bestemmingsplan Heuvelstraat ong. Deurne’ vastgesteld. Het plan maakt het mogelijk om ter plaatse van het huidige autowasboxenbedrijf en de trimsalon (Heuvelstaat 5 en omgeving) maximaal 11 patiowoningen en 4 rijwoningen te bouwen. Voor meer informatie: www.deurne.nl Bezwaar maken of een plan inzien? Kijk voor de officiële bekendmakingen op www.deurne.nl > Menu > Actueel > Bekendmakingen. Daar ziet u ook hoe u bezwaar kunt maken of een beroep of zienswijze kunt indienen. Tegen een melding kunt u geen bezwaar maken. Op de website kunt u bestemmingsplannen en vergunningen inzien. Kijk hiervoor op www.deurne.nl > Menu > Bouwen en verbouwen. Heeft u geen toegang tot het internet? Een papieren exemplaar van het bestemmingsplan ligt ter inzage in het gemeentehuis. Een vergunning kunt u – op afspraak – inzien in het gemeentehuis. Neemt u hiervoor contact op met het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 0493-387711.

www.deurne.nl

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen, kinderdagverblijven, horeca en sport- en fitnessclubs blijven dicht tot en met maandag 6 april. Aan iedereen wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren, ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen. Kijk voor meer informatie over de maatregelen op www.rijksoverheid. nl/coronavirus. Wordt uw vraag daar niet beantwoord? Dan kunt u bellen met de landelijke informatielijn: 0800

Week 12 • 19 maar t 2020

1351 (dagelijks bereikbaar van 8:00 tot 20:00 uur). Hulp voor ondernemers Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Voor meer informatie kunnen ondernemers terecht bij het adviesteam van de Kamer van Koophandel: www.kvk.nl/ coronaloket of telefoonnummer 08002117 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur).

Gemeente Deurne

Vragen over jouw gemeente? Laat het ons weten!

www.deurne.nl Gemeente Deurne


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 19 maart 2020 | pagina 5

Gemeenteberichten

Gemeentehuis | Markt 1 | Postbus 3 | 5750 AA Deurne | www.deurne.nl | info@deurne.nl | T. 0493 - 387 711

Week 12 • 19 maar t 2020

Ervaringsverhalen uit de zorg De wijkagent Aan de hand van interviews en gesprekken met medewerkers, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen bieden we een inkijkje in de zorg en ondersteuning in de gemeente Deurne. Vandaag gaan we op pad met Expert Wijkagent Adwin Mols. Veilig wonen in Deurne De gemeente Deurne vindt het belangrijk dat inwoners zich veilig voelen in hun wijk of buurt. Daarom spelen wijkagenten een belangrijke rol in de samenleving. “Samen met burgers en partners, proberen wij Deurne veilig en leefbaar te maken en te houden,” vertelt Expert Wijkagent Adwin Mols. “De gemeente Deurne is onderverdeeld in vijf wijken. In elk gebied is een Senior Wijkagent verantwoordelijk voor de totale politiezorg. De vijf gebieden en hun wijkagenten 1) Centrum en de Vennen - Luc Dirckx 2) Heiakker en Walsberg Frank Janssen 3) Koolhof en Zeilberg - Rens Kanters 4) Vlierden en St. Jozef - Bert ter Voert 5) Liessel, Neerkant en Helenaveen - Math van den Bekerom Bekend gezicht Al 12 jaar geef ik leiding aan het team van wijkagenten in Deurne. Ik ben ver-

verbinding. Het is erg prettig dat het centrale punt van de politie op slechts enkele meters van het loket van Zorg in Deurne is gevestigd. Onze lijntjes zijn hierdoor letterlijk kort. Dat maakt het eenvoudig om samen op zoek te gaan naar oplossingen.

antwoordelijk voor het volledige gebied. Een van mijn belangrijkste taken is ervoor zorgen dat de wijkagenten Uitdaging hun werk goed kunnen doen. De wijkWaar ik trots op ben, is dat de gemeenagenten onderhouden het contact met te Deurne een vrij stabiele veiligheid de inwoners van Deurne. Zij zijn een kent. De tevredenheid bekend gezicht voor de van inwoners is hoog. Een mensen en staan letterlijk middenin de samen- ‘Ook criminaliteit belangrijke uitdaging voor leving. Daarnaast staan vindt steeds meer de politie is tegenwoorde omschakeling van de wijkagenten in contact digitaal plaats’ dig de fysieke wereld naar met partners zoals Zorg de digitale wereld. Waar in Deurne, de gemeenmensen vroeger weleens overlast erte, verenigingen, horeca, bedrijven, vaarden van hangjeugd, zitten jongejeugd- en jongerenwerkers en scholen. ren anno 2020 op social media. Ook criminaliteit vindt steeds meer digiKorte lijntjes taal plaats. Als wijkagenten spelen we Zorg in Deurne is een van onze behierop in door meer online aanwezig langrijkste partners. Ik ben erg tevrete zijn. Zo staan we bijvoorbeeld met den over onze samenwerking. Omdat inwoners van Deurne in contact via wij als wijkagenten bij mensen achFacebook en Instagram. ter de voordeur komen, zijn we vaak de eersten die met een probleem in Contact aanraking komen. Vaak is er behoefte Heb je vragen, tips of opmerkingen aan hulp of advies vanuit de zorg. Wij over de veiligheid in je wijk? Dan kun brengen dan mensen met elkaar in

je bij mij terecht. Je mag ook contact opnemen met je eigen wijkagent door te bellen met 0900-8844. Benieuwd

Aanmelden voor nieuw project

Slotconcerten Vox Humana afgelast DEURNE – Het projectkoor Vox Humana heeft de drie geplande eindconcerten in Deurne en Helmond van de twaalfde editie van het project afgelast. Er worden vervangende concerten gepland in oktober.

Een eerder projectconcert van Vox Humana in de kapel van Willibrordhaeghe in Deurne.

“Het coronavirus sloeg voor ons precies op het verkeerde moment toe”, laat dirigent Frans van Houten weten. “Dat was erg jammer, maar we zijn al bezig met de planning van drie vervangende concerten in oktober 2020. Alle betaalde concertkaarten blijven dus geldig en moeten bewaard worden. Wij stellen iedereen te zijner tijd op de hoogte van data en tijden.” Het koor gaat nu zes maanden in zomerslaap en ontwaakt weer op de eerste repetitie van het dertiende project op woensdag 30 september, ook dan weer onder leiding van dirigent

Frans van Houten. Het project is met name interessant voor wie houdt van klassieke muziek en zingen in een koor, niet het hele jaar door maar in een koorproject van zes maanden. Het project heeft een looptijd van oktober 2020 tot half april 2021. Deelname aan het project houdt in: flink repeteren, presteren op niveau, zingen met plezier in een fijne groep mensen en een paar fantastische slotconcerten tot besluit. Belangstellenden kunnen zich vanaf nu aanmelden op www. projectkoorvoxhumana.nl tel. 0493-314162 of info@projectkoorvoxhumana.nl.

naar wat een wijkagent zoal meemaakt op een dag? Volg politie_deurne op Instagram.” Aldus Adwin Mols.

Historische krantenkop DEURNE – Theo Vosmeer uit Deurne is momenteel bezig met het digitaliseren van alle weekbladen die in het verleden ooit verschenen zijn in de gemeente Deurne. Bijgaande foto toont een krantenkop van de voorloper van het Weekblad voor Deurne: Weekblad van de Boerenbond te Deurne.

Het weekblad van de Boerenbond te Deurne werd in oktober 1903 opgezet door kapelaan Roes en werd in de volksmond ook wel het Boerenbondsblaadje genoemd. Het doel was de boeren in Deurne en Peelland te ‘ontwikkelen’. Tot 2013 werd op de voorpagina van het Weekblad voor Deurne nog wekelijks de lijfspreuk van pastoor Roes afgedrukt: Bidt, werkt, leest,

rekent en houdt boek. (Bron: Deurne Wiki). De stichting Digitalisering Historische Kranten Deurne zoekt nog historische exemplaren van Deurnese Weekbladen, die ze tijdelijk mogen gebruiken om te scannen. Contact opnemen met Theo Vosmeer kan via tel. 06-81913150, via e-mail theo@vosmeer.nl of via Facebook.

Rinie Weemen kampioen libre DEURNE – De Deurnese Biljartbond hield voor het eerst sinds 2008 een kampioenschap gespeeld in de spelsoort libre. De titel ging naar Rinie Weemen.

Voor het toernooi hadden zich negen deelnemers aangemeld. Gezien de grote verschillen in gemiddeldes moest iedereen in verhouding tot dat gemiddelde een bepaald aantal caramboles maken. Als experiment werd ook een nieuwe opzet voor de slotavond gehanteerd, waarbij de bovenste vier na afloop van de voorwedstrijden op één avond twee halve finales en

een finale speelden. Het toernooi werd gespeeld in café ’t Ankertje in Sint Jozefparochie. De eerste wedstrijd op de laatste spelavond ging tussen nummer drie Rinie Weemen van Ons Vermaak en nummer twee Jo van Lierop van biljartvereniging Vriendenkring. Rinie Weemen won de wedstrijd. Het tweede duel speelde zich af tussen nummer vier Michel

Berkers van biljartvereniging O en O en nummer één Peter Kooter van OVU. Peter Kooter won de wedstrijd. Rinie Weemen won de finale tegen Peeter Kooter. Weemen kreeg de kampioensprijs uit handen van toernooileider Martien Meulendijks van Vriendenkring. Gezien de reacties van de deelnemers komt er zeer waarschijnlijk volgend jaar een vervolg op het libre toernooi. Ook de nieuwe opzet op de finale avond leidde tot grotere publieke belangstelling en tot tevredenheid van de deelnemers.

Eindstand

De eindstand van het libretoernooi is als volgt: 1. Rinie Weemen, Ons Vermaak; 2. Peter Kooter, Ovu; 3. Jo van Lierop Vriendenkring; 4. Michel Berkers, O en O; 5. Michiel Penninx, Helenaveen; 6. Willy Kivits, Vriendenkring; 7. Harry de Wit, Vriendenkring; 8. Kees Leenders, Helenaveen; 9. Karel Wijnhoven, Helenaveen. De hoogste serie werd gemaakt door Michel Berkers 25 punten.

Bibliotheek gesloten DEURNE – De bibliotheek in Deurne is gesloten tot en met maandag 6 april. Materialen die tijdens de sluiting ingeleverd hadden moeten worden, worden in elk geval tot die datum verlengd.

De finalespelers vlnr; Peter Kooter, Rinie Weemen, Jo van Lierop en Michel Berkers. (Foto: Jan Rosmulder)

Ook de reserveer- en ophaalservice van Bibliotheek Helmond-Peel is voorlopig beëindigd. Boeken die al gereserveerd zijn worden bewaard totdat de bieb weer opengaat. Voor iedereen die gedwongen thuis moet blijven zijn er de digitale mogelijkheden van Bibliotheek Helmond-Peel. Zoals voorleesfilmpjes voor kinderen op www.jeugdbibliotheek.nl/ voorleesfilmpjes, die ze na in-

loggen met de bibliotheekpas kunnen bekijken. Voor jeugd en volwassenen zijn er e-books op www.onlinebibliotheek.nl.

VVD wil uitstel belastingen voor ondernemers DEURNE - De Deurnese VVD wil dat de gemeente Deurne lokale ondernemers vanwege de coronacrisis ontziet. De partij wil voor deze groep uitstel van gemeentelijke belastingen omdat zij anders financieel in de problemen komen.

“Alle inwoners worden geraakt door de maatregelen die genomen zijn om het coronavirus in te dammen. Maar onze ondernemers worden ook economisch hard geraakt door

Extra luisterboeken

De bibliotheek heeft een extra selectie luisterboeken toegevoegd aan de gratis LuisterBieb app. Voor iedereen, voor jong en oud, ook voor wie geen lid is van de bibliotheek. Het zijn meer dan 80 titels, waaronder De meeste mensen Deugen van Rutger Bregman. Door hemzelf ingesproken. Voor meer informatie of vragen: www.onlinebibliotheek. nl/luisterbieb en www.bibliotheekhelmondpeel.nl/corona.

Mirjam van Asten van de Deurnese VVD.

de noodzakelijke ingrepen. De maatregelen die de afgelopen dagen genomen moesten worden, hakken er hard in. Horecaondernemers liggen stil, veel bedrijven kunnen hun normale werkzaamheden niet uitvoeren. De werkelijke impact is nog niet te overzien”, liet VVD-raadslid Mirjam van Asten maandag aan het gemeentebestuur weten. De gemeente maakte woensdag bekend dat het lokale ondernemers tegemoet komt door tot en met 18 mei geen nieuwe aanslagbiljetten, aanmaningen en dwangbevelen van gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen te versturen. Alle bedragen die nog open staan bij de BSOB hoeven pas op 31 mei 2020 betaald te zijn.


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 19 maart 2020 | pagina 6

STYLE

TREND

CASUAL

KYRA & KO EVENT •VRIJDAG 20 & ZATERDAG 21 MAART DE GROOTSTE VAN DE REGIO • MEER DAN 150 TOPMERKEN • STYLE EXPERTS ALTIJD AANWEZIG • DORPSSTRAAT 161B MIERLO

GRATIS PARKEREN

BEKIJK DE NIEUWE COLLECTIE ONLINE WWW.LENSSENMODEMIERLO.NL • Stichting Vlooienmarkt Deurne: In verband met de overheidsmaatregelen m.b.t. het Corona-virus is de Vlooienmarkt Deurne aan de Brouwhuisweg 36 in Vlierden in ieder geval tot 6 april gesloten. Men kan ook GEEN goederen aanleveren.

ht

Bernhardstraat 15 Bakel l i www.beversslapen.nl w Ik pie r DASPASDRUKWERK.NL fpa

Bestel uw drukwerk bij DAS Publishers, want DAS pas goed!

bri e t e lle n be s

- Uw drukwerk binnen enkele minuten geregeld bepaal zelf uw levertijd Vloeieindsedreef 6 - Deurne - Tel. 0493-313091 / 06-53537725 - tegen een scherpe prijs

• SeniorWeb Deurne: Computerhulp voor 50-plussers (PC, tablet, smartphone). Inloopcafe, Technische Helpdesk, workshops en themabijeenkomsten. Informatie: seniorwebdeurne.nl

www.autobedrijftabor.nl

www.daspasdrukwerk.nl DAS BMW 318 I...................................................................1999 Publishers

K.NL

shers,

• Afvallen mbv hypnose - Suikerverslaving - Hypnotische maagband - Snoepen Snacken Snaaien www.HypnosePraktijkPhilips.nl Leon 0610930235

Chevrolet lacetti .........................................................2005 Citroen Berlingo 1.9d ................................................1999 Ford LTD 6,6 automaat ..............................................1973 Ford .......................................................................2000 MKa ijn Jeep Grand bedrijf sfolde r Cherokee 5,7 automaat ........................2005 uw drukwerk DAS Publishers, SEL V12 autmaatbij ...............................1993 isMercedes m ooi gedrukt!600Bestel Opel astra G station 1,6 ............................................2003 want DAS pas goed! Opel astra G station 1,6 ............................................1999 Opel Astra .................................................................2006 - Uw drukwerk binnen Opel Meriva ................................................................2006 enkele minuten geregeld Opel zafira 2,2 ............................................................2004 bepaal zelf uw levertijd Saab 9-3 lpg G3.........................................................2005 tegen een scherpe prijs VW polo .....................................................................1994 Tractor Masseywww.daspasdrukwerk.nl harris................................................1950

DASPASDRUKWERK.NL

• Gebruikte banden vanaf 25,00 incl. montage en balanceren. Te koop gevraagd loop- en sloopauto’s. Direct geld en RDW vrijwaring. Thomassen Auto’s Haspelweg 37 Deurne tel. 06-53926499.

• Rolluiken, luifels, vloerbedekking, lamellen, (rol)gordijnen, jaloezien. Zeer concurrerende prijzen. Gratis meten en hangen. Willies Stoffering, Braaksestraat 10, Helmond.Tel. 0492-535901. www.williesstoffering.nl

DAS

Publishers

d

k.nl

rs,

Diverse laaggeprijsde auto’s met APK-keuring.

DASPASDRUKWERK.NL Bestel uw drukwerk bij DAS Publishers, want DAS pas goed!

il Ik w pie r pa bri e f t e lle n be s

Mij n bed ri jf sfol d er is m oo i g ed ru kt!

- Uw drukwerk binnen enkele minuten geregeld - bepaal zelf uw levertijd - tegen een scherpe prijs www.daspasdrukwerk.nl

a rtje Mij n v isit e kcah e rpe t e g e n e e n s d ru kt p ri js g e

Wij zijn jarig en trakteren! Wij trakteren nu op een lekker tussendoortje bij iedere wasbeurt in de wasstraat. WWW.GRANDPRIXCARWASH.NL

Grand Prix Carwash Helmond B.V. Churchilllaan 48, 5705 BK Helmond Tel. 0492-555613

I k k a n e r vo or a d ru k we rk te l m ij n re cht

DAS

Publishers

Tel. 0622799116

Tegenwoordig is het voor veel mensen die toch graag een

KEUKENS - RENOVATIE VAN KEUKENS - KASTEN - MEUBELS OP MAAT andere keuken willen de ideale oplossing: HORECA-WINKEL-KANTOOR INTERIEURS

van uw

Showroom: Langstraat 3-14b 5595 AA Leende 040 2065104

NTE DEURNE

RTING SEIZOENSKO 25% - 50%

TEUN ARTS

willievandenakker@gmail.com

Oude een Nieuwe keuken laten maken!

www.celestetuinmeubelen.nl - Andere indeling info@celestetuinmeubelen.nl Ander blad N E K AKTIEW- ENieuwe deurtjes (kunststof, hout, gespoten) - Nieuwe scharnieren, ladengeleiders Like Ma - Zat 10:00 - 17:00 uur - Andere inbouwapparatuur, kranen, Zondag 12:00 - 17:00spoelbakken uur - I.p.v. een tegelachterwand, kunststof - spiegel of graniet - Ook voor lambrizering en een ander plafond bent u bij ons aan het goede adres. Mogelijkheden genoeg, wij denken graag met uw mee. Ook regelen wij voor u als u dat wenst een loodgieter, elektricien of evt. een tegelzetter. Voor advies en/of informatie: 06-22799116 Bezoek ook onze internetsite: www.willievdakkerinterieurs.nl

Qolres voottett.

nieuwspagina

TEAK

actuele informatieLOUNGE vindt u ook op www.asten.nlRVS

LOUNGE TEAK

NATUURSTEEN

entenieuws Voor particulier en groothandel • Webshop: www.celestetuinmeubelen.nl • 7 dagen per week geopend pagina .. ZIE ONZE ADVERTENTIE Aktiemodel Vetego 02

Aktiemodel Vetego B33

anaf€ 995,­

3 motorig mét accu in leder vanaf€ 1995,­

Handmatig: in stof vanaf€ 945,- in leder vanaf€ 995,­

s

verder ruim 170 modellen relaxfauteuils op draaivoet

verder ruim 230 modellen relaxfauteuils met handmatige verstelling


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 19 maart 2020 | pagina 7

Foto-expositie De Cirkel

‘Je komt in contact met mensen die echt weten wat je voelt’ Het inloophuis

De Schreeuw van Monique Raaijmakers; een van de foto's uit de expositie. DEURNE – “Wat lotgenotencontact voor mij zo belangrijk maakt is dat je ervaringen kunt delen met mensen, die echt weten wat je voelt”, zegt Thom de Vos uit Deurne. “Zelfs mijn partner zegt vaak dat ze er niets van snapt.” Dat was enkele jaren geleden de reden dat Margreet de Vos haar man meetroonde naar De Cirkel in Helmond, een inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten. Dat beviel ze zo goed dat ze er inmiddels allebei vrijwilliger zijn. Zij stonden onder meer aan de basis van de oprichting van een fotoclubje. Een expositie van hun foto’s zal vanaf maandag 6 april te zien zijn in de hal van het gemeentehuis in Deurne. Dit mede in het kader van het tweede lustrum van het inloophuis, dat tien jaar geleden geopend werd op 4 februari Wereldkankerdag.

door Ine van Hal

alle rust een krantje willen lezen. Dat zijn ervaringen die zelfs een partner Bij Thom de Vos werd tien jaar gele- niet altijd begrijpt.” den de diagnose Ziekte van Kahler Ook Thoms vrouw Margreet zegt gesteld, een vorm van beenmerg- vaak dat ze er niets van snapt dat kanker. “Zoals dat vaak het geval is hij altijd pijn heeft en altijd moe is. bij de diagnose kanker, stond direct “Elke middag moet ik een paar uur mijn hele leven op zijn kop. Ik werd naar bed. Dan zegt zij dat ze zich niet acuut opgenomen voor chemobehan- kan voorstellen wat het is om altijd delingen en stamceltransplantatie, zo vermoeid te zijn,” zegt hij. “Termaar na drie maanden ging het weer wijl ik me niet kan voorstellen dat zij mis. De dokters waren pessimistisch, dan nog energie heeft om in de tuin totdat een moderne chemokuur wel te gaan werken.” aan bleek te slaan. Momenteel krijg Het mooie aan lotgenotencontact is ik eenmaal per twee volgens De Vos dat je weken een injectie. als bezoeker van het Soms schreeuw Genezen kan ik niet. inloophuis van elkaar Op een gegeven weet hoe het voelt. je het uit moment kan het geEn dat ook partners er hun ervaringen beuren dat ook deze chemobehandeling niet meer effec- kunnen uitwisselen. Vragen als ‘hoe tief is. Wat dan mijn perspectief is, is vertel jij dat aan je partner’ of ‘hoe tot nog toe onbekend”, aldus De Vos. ervaar jij het dat je het je partner Bij De Cirkel ontmoet hij mensen met nooit voor honderd procent uit kunt ervaringen die hij zelf ook beleefd. leggen’ zijn vaak onderwerp van ge“Als bezoekers van De Cirkel zeg- sprek. gen ‘ik ben zo moe’, dan weet je dat “Niet alleen tussen bezoekers zelf, ze echt op zijn. Dat ze rust zoeken bij maar er wordt ook samen met partmensen die snappen dat ze even niet ners of tussen partners onderling willen praten, maar bijvoorbeeld in over gesproken”, aldus De Vos.

Inloophuis De Cirkel is gelegen aan Evertsenstraat 19 in Helmond, maar is er voor mensen met kanker en hun naasten uit de hele regio. Thom de Vos: “De meeste bezoekers komen uit Helmond en meestal komt er een vijftal mensen uit Deurne. Natuurlijk ken ik niet iedereen, maar ik weet dat er ook bezoekers komen uit Asten, Someren, Gemert-Bakel en Geldrop. Er zijn zo’n 200 vaste bezoekers, als je die meetelt komen er jaarlijks zo’n vierduizend mensen naar De Cirkel. Inloophuis De Cirkel is er niet alleen voor lotgenotenbijeenkomsten en gespreksavonden, maar organiseert ook activiteiten die ontspanning en afleiding bieden zoals yoga, fitness, zwemmen, wandelen of workshops. Inmiddels is ook het inloophuis ingehaald door de actualiteit rondom het coronavirus en heeft De Cirkel zijn deuren moeten sluiten. Alle activiteiten zijn voorlopig opgeschort.

Foto-expositie

Thom de Vos: “na de diagnose zeiden artsen meteen: ‘dit is het einde van je arbeidzame leven. Ik heb twee jaar voor het raam gelegen. Na vier jaar was ik redelijk opgekrabbeld en van de morfine af, mede dankzij de nieuwe chemotherapie. Langzaamaan ging ik weer op zoek naar een nieuwe tijdsinvulling.” De Vos volgde een fotocursus bij fotoclub Optika in Deurne. “Bij de fotoclub heb ik onder meer een reportage gemaakt over ziek zijn. Zo’n drie jaar geleden liet ik die foto’s zien bij De Cirkel. Meerdere bezoekers vroegen zich af of het iets voor hen zou zijn en zo is er een fotoclub tot stand gekomen. Per seizoen hebben we rond de tien deelnemers die met thema’s en vrije onderwerpen aan de slag gaan.” Vanwege het tienjarige bestaan van het inloophuis opperde het bestuur van De Cirkel een expositie te organiseren met foto’s van de fotoclub. De expositie zal elke kalendermaand van het jubileumjaar te zien zijn in een andere gemeente. In april is dat de aula van het gemeentehuis in Deurne. Thom de Vos: “Van elf fotoclubleden hebben we elk twee foto’s uitgezocht. Iedere foto drukt iets uit over hoe iemand de ziekte ervaart of hoe een partner dit ervaart. De fotoclub heeft ook partners als lid, waaronder mijn vrouw.” Elke foto uit de expositie heeft een titel en een ondertitel. Zoals de foto van Monique Raaijmakers uit Hel-

Provinciale vragen over Astense mestverwerker ASTEN - De provinciale Partij voor de Dieren wil dat Gedeputeerde Staten de activiteiten van Kovemi in Asten stillegt. Volgens de partij schaadt het gedogen het vertrouwen in de politiek en zorgt het voor mogelijke precedentwerking. Eigenaar Marcel Koolen verwijt de partij juist een gebrek aan dossierkennis.

door Maarten Driessen De aanvraag van Kovemi om aan de Dijkstraat jaarlijks 80.000 ton mest te mogen verwerken zorgde eerder al voor ophef. Ondanks dat gaf de gemeenteraad medio 2016 toch een verklaring van geen bedenkingen af. Zodoende was voor Kovemi de weg vrij om de jaarlijkse hoeveelheid mest van 6.000 ton naar 80.000 ton op te hogen. Sindsdien maken omwonenden echter waar mogelijk bezwaar en floot de rechter de provincie al eens terug. Vorige week

diende opnieuw een zaak bij de Raad van State. In afwachting van de definitieve vergunningverlening zouden de extra activiteiten echter al zijn opgestart, zo stelt althans de Partij voor de Dieren (PvdD). Volgens hen is er wel een vergunning voor de bouw van de installatie, maar nog niet voor het gebruik daarvan. De PvdD wil daarom van het provinciebestuur weten of het klopt dat hierop niet wordt gehandhaafd en zo ja, waarom niet. De partij vreest dat andere mestverwerkers hierdoor ook zonder vergunning aan de slag gaan. "Er zijn meer situaties bekend waarbij installaties al worden gebouwd, terwijl er nog geen vergunning is verleend voor het gebruik", aldus Statenlid Anne-Miep Vlasveld. Ze vindt daarom dat beleidsmatig moet worden vastgelegd dat de bouw van dergelijke installaties pas van start kan gaan nádat alle benodigde vergunningen binnen zijn. Het provinciebestuur heeft nog niet gereageerd op de vragen van Vlasveld.

Schande

Statenlid Anne-Miep Vlasveld.

Eigenaar van Kovemi Marcel Koolen reageert desgevraagd emotioneel. “Schande, de PvdD moet zich diep schamen om op deze wijze ons bedrijf aan de schandpaal te nagelen. Het getuigd van geen enkele dossierkennis binnen die partij. Als ze dit wel hadden, zouden ze weten dat het probleem bij Provinciale Staten zelf ligt. Keer op keer hebben ze een Verordening Ruimte vastgesteld die juridisch gezien van alle kanten rammelt”, aldus Koolen. Ook de opmer-

king over een ‘illegale mestfabriek’, zoals de PvdD zijn bedrijf noemt, schiet bij de Astenaar in het verkeerde keelgat. “De gehele installatie is gebouwd in een periode dat er gewoon een vergunning was. Keer op keer is deze door de rechter vernietigd en weer opnieuw verleend door GS. En hoe komt dat? Omdat men kennelijk in staat is om de regels sneller te veranderen dan een vergunningsaanvraag af te werken. Zoals de rechter ter zitting al uitsprak: ‘om gek van te worden’.” Koolen herinnert aan de opdracht vanuit het Rijk vijf jaar terug. Die droeg de sector op mest op een verantwoorde manier te gaan verwerken. Naar aanleiding daarvan is ook provinciaal beleid gemaakt. “En dat is waar we nu mee bezig zijn. Hoe kan het dat de provincie zo omgaat met de uitvoering van regelgeving die door Den Haag is opgelegd? Al in 2014 zijn we formeel aangemerkt als concreet initiatief, en maken we onderdeel uit van de capaciteit die binnen de provincie noodzakelijk is om de mest te verwerken. Provinciale Staten hebben nota bene mijn vergunde mestverwerkingscapaciteit meegenomen in de berekeningen om aan de regelgeving vanuit Den Haag te kunnen voldoen.” Koolen noemt het schandalig dat PS zelf niet lijkt te weten wat hun eigen beleid is. “Het is te gek voor woorden dat we nu al meer dan zes jaar bezig zijn en al een vermogen hebben uitgegeven aan meerdere milieurapporten omdat de regels steeds veranderen. Vanuit Den Haag hebben we die tijd in ieder geval niet gekregen.” Koolen wil nu eerst de uitspraak van de Raad van State afwachten. Van een ‘illegale mestfabriek’ is volgens hem in ieder geval geen sprake: “Ik beschik nog steeds over een vergunning.”

mond met de titel De Schreeuw en als ondertitel: Van opluchting? Van angst? Van onzekerheid? “Soms schreeuw je het uit; omdat het uitzichtloos is, of van altijd maar pijn, vermoeidheid en bijwerkingen. En dan ga je weer door”, is volgens Thom de Vos de gedachte achter de foto. Zelf maakte hij de foto Chemobrein. De ondertitel is een hele zin: Chemokuren zijn belangrijk maar helaas leiden ze ook tot vergeetachtigheid, concentratieverlies en moeizaam lezen. “Gesprekken in De Cirkel gaan vaak over geheugenproblemen en verlies van concentratie, verschijnselen die zich veelvuldig voordoen onder mensen met kanker, ook bij jongeren. Op mijn foto krijg ik veel reacties als: dat is precies wat er in mijn hoofd zit.” Op een van de foto’s in de expositie staat de monumentale hijskraan bij de Cacaofabriek in Helmond. De foto heeft als titel Sterk Staaltje en als ondertitel: Je hebt je al vaak staande moeten houden in weer en wind, maar je bent er nog steeds. “De foto is door de maker opgedragen aan zijn vrouw, die borstkanker heeft”, legt De Vos uit.

Zwaard van Damocles

“Bij de eerste bijeenkomst van de fotoclub na de zomer van 2019 hadden we een enthousiaste mevrouw als nieuw lid”, vertelt de medeorganisator. “Bij de derde bijeenkomst merkte ik op dat ze al twee keer niet geweest was. Een telefoongesprek met haar man leerde dat ze in het

ziekenhuis lag en inmiddels uitbehandeld was. Zo snel kan het gaan. Inmiddels is ze overleden, terwijl ik me haar nog herinner als actief deelneemster aan de club.” Ook daar gaan de gesprekken in het inloophuis vaak over. “Geen berusting, maar het weten: soms kan het heel snel gaan. Dat kun je niet ontkennen. Het is er altijd. Iedereen gaat een keer dood, maar het punt is dat voor kankerpatiënten het punt van overlijden altijd komt. Het hangt als een Zwaard van Damocles boven je hoofd. Ook dat hoort bij lotgenotencontact; een lach en een traan. Er wordt wel eens gehuild, maar evengoed ook gelachen”, aldus De Vos. Van de overleden deelneemster zijn twee foto’s gekozen voor de expositie. “Uit respect en als eerbetoon.” Op een van de foto’s staat een smeedijzeren poort, vervaagd tegen een heldere achtergrond. De titel is Onzekerheid. De ondertitel: Hoe het ziektebeeld verloopt is onzeker. “Een paar maanden later was ze er niet meer”, zegt haar medeclublid. De symbolische waarde van de foto’s in de expositie is volgens De Vos van een grotere betekenis dan de technische kwaliteit. “Bijna de helft van de clubleden maakt foto’s met een mobiele telefoon. In de expositie gaat het niet over diafragma of welke lenzen iemand gebruikt, maar over de zeggingskracht die in de foto’s ligt. Die symbolische waarde wordt versterkt door de titels en ondertitels van de foto’s.” De expositie heeft dan ook als titel: Kracht uit het beeld.

Thom de Vos met enkele kopieën van foto's uit de expositie.

Supermarktondernemer: hamsteren onnodig DEURNE – Nadat vorige week voor heel Nederland aangescherpte maatregelen van kracht gingen met betrekking tot het coronavirus, verschenen overal in de media foto’s van lege schappen en hamsterende supermarktbezoekers. “Helemaal niet nodig”, zegt supermarktondernemer Gerard Bouwmans.

Ook in Deurne ervaren supermarkten een grotere drukte dan normaal. “Gisteren viel het nog mee, maar vandaag is de drukte echt losgebarsten”, vertelde Bouwmans vorige week vrijdagmiddag. Mensen hamsteren volgens hem vooral langer houdbare producten zoals blikgroen-

ten, tissues, toiletpaper en houdbare melk. “Hamsteren is nergens voor nodig. De supermarkten blijven gewoon open en krijgen dagelijks aanvoer. Niemand hoeft zich zorgen te maken over tekorten. Dat zal niet gebeuren”, aldus Bouwmans.

Het was de afgelopen dagen drukker dan normaal in de supermarkten in Deurne. (Foto: Hein Van Bakel)


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 19 maart 2020 | pagina 8

DAS PAS EEN DEAL!

Samen staan we sterk! Beste adverteerder/ondernemer, Wij zijn ons ervan bewust dat de belangrijkste zorg op dit moment de gezondheid van uzelf, familie en de vrienden is. Daarnaast zal het voor iedereen een impact hebben, maar we zullen met z’n allen verder moeten. Om uw producten als adverteerder /ondernemer toch bij de klanten/kopers te krijgen hebben wij een platform “www. daspaseendeal.nl” waarop u de producten kunt plaatsen. Onder andere de horecaondernemers kunnen hierdoor de klanten uitstekend blijven bedienen.

elke bestelling ontvangt u een bevestiging zodat u op de hoogte bent wat de klant heeft afgenomen. In het geval van een maaltijd kunt u contact opnemen met de besteller/klant over hoe laat de klant het kan afhalen. Natuurlijk kunt u ook beslissen om het zelf te bezorgen.

Hoe werkt het precies; U neemt met ons contact op en/of stuurt een foto met de tekst van het product waarmee u wilt adverteren. Wij zorgen voor de plaatsing van uw advertentie/product en ontvangt van ons een bevestiging. Vanaf dat moment kunnen de klanten gaan bestellen. Van

Mocht u vragen hebben en informatie willen ontvangen kunt u contact opnemen met ons team; 0493-352600 en 0493-473578 en of per mail via; info@daspaseendeal.nl

Op deze wijze kunnen wij samen zorgdragen dat, ondanks deze huidige situatie, uw bedrijf toch kan doordraaien en uw klanten gebruik kunnen blijven maken van de service en kwaliteit die ze van u gewend zijn.

Met vriendelijke groet, Team Das Publishers

www.daspaseendeal.nl


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 19 maart 2020 | pagina 9

Geen evenementen met meer dan 100 personen REGIO – De Veiligheidsregio Brabant Zuidoost besloot vorige week tot het instellen van een noodverordening. Deze moet het coronavirus zoveel mogelijk indammen en blijft tot uiterlijk 1 april van kracht.

Belangrijkste maatregel uit de noodverordening is dat het samenkomen van groepen groter dan honderd personen voorlopig verboden is. Het RIVM adviseerde Brabanders eerder al hun sociale contacten zoveel mogelijk te beperken. Het overtreden van deze maatregel is strafbaar en kan in theorie in een celstraf van drie

maanden opleveren. Later kondigde ook het kabinet nieuwe stappen aan. Sinds afgelopen zondag moeten scholen en kinderdagverblijven gesloten blijven, evenals horecagelegenheden en sport- en fitnessclubs. Deze blijven zeker tot 6 april dicht. Docenten moeten nu onderwijs op afstand aanbieden waarbij de priori-

teit bij eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo ligt. Daarnaast heeft het kabinet een lijst van ‘cruciale beroepen’ opgesteld. Voor kinderen van ouders met dergelijke beroepen is er wel opvang op school of in het kinderdagverblijf mogelijk. Dat geldt bijvoorbeeld voor mensen in de zorg, onderwijs, hulpdienstverlening en het openbaar vervoer. Ook de voedselketen vanaf de agrarische sector tot aan de supermarkt valt hieronder.

Rutte: groot deel Nederlandse bevolking raakt besmet Een groot deel van de Nederlandse bevolking zal met het coronavirus besmet raken, zo stelde premier Mark Rutte maandagavond tijdens een persconferentie. Vooral kwetsbaren moeten daarom goed worden beschermd. 'Zolang er geen vaccin is zal het virus als een golf over de wereld blijven gaan, waarbij ons land niet wordt overgeslagen.' Of en wanneer er extra maatregelen nodig zijn, is afhankelijk van hoe het virus zich ontwikkelt. Anderzijds zouden maatregelen zodoende ook kunnen worden versoepeld.

Een volledige 'lockdown' hing in de lucht, maar daar kiest het kabinet bewust niet voor. Zo blijft het bij de gisteren ingevoerde maatregelen, zoals het sluiten van scholen en horecagelegenheden. Het kabinet wil enerzijds het virus niet laten uitrazen vanwege de te grote impact op de zorgsector, een lockdown anderzijds betekent een te grote aanslag op de economie. Rutte en consorten hopen de situatie daarom controleerbaar te houden. Veel Nederlanders zullen dus besmet raken, maar omdat dit verdeeld over een langere periode zal gebeuren blijft de zorg adequater. Duidelijk is daarmee wel

dat de coronacrisis waarschijnlijk nog minstens maanden gaat duren.

Grote opgave

Het worden daarmee ook onzekere tijden voor bedrijven. Kunnen die zolang het hoofd boven water houden? "We zetten alles op alles dat bedrijven niet omvallen en mensen hun baan niet verliezen", aldus Rutte, die opriep elkaar waar mogelijk te helpen. "De opgave is heel groot. We zullen het daarom echt met 17 miljoen Nederlanders moeten doen. Het zal hoe dan ook een moeilijke tijd worden, maar we laten u niet in de steek."

Hooikoorts mogelijk verward met corona HELMOND/DEURNE - Vanwege het aanhoudende zachte weer raken er nu al pollen van de es en de berk in de lucht. Het Elkerliek ziekenhuis waarschuwt daarom dat bijkomende klachten met het coronavirus kunnen worden verward.

Ook Koningsdag gaat dit jaar niet door. (Archieffoto: Hein van Bakel)

Reparaties huurwoningen enkel nog bij spoed REGIO – De dertien woningcorporaties binnen de Metropoolregio Eindhoven voeren voorlopig enkel nog spoedreparaties uit. De corporaties proberen het aantal contactmomenten zo laag mogelijk te houden.

Onder de corporaties bijvoorbeeld ook Wocom, Bergopwaarts, Woonbedrijf, Compaen en Wooninc. Hun basisdienstverlening gaat door, maar in een andere vorm. En dat heeft gevolgen voor huurders. Zo zijn diverse kantoren gesloten voor inloop en worden vragen van bewoners zoveel mogelijk telefonisch afgehandeld. De corporaties verzoeken huurders daarom om enkel

bij spoed te bellen. Ook wordt om begrip gevraagd op het moment dat werkzaamheden langer duren dan normaal.

Lekkages

Om diezelfde reden worden enkel nog spoedreparaties uitgevoerd, zoals bij gas- en waterlekkages, buitensluitingen en liftstoringen. De woningcorporaties blijven daarvoor

dag en nacht bereikbaar. “Voorwaarde is wel dat geen van de bewoners hoest, verkouden is of koorts heeft”, aldus een woordvoerder van de gezamenlijke corporaties. “Daarnaast vragen we aan de bewoner ruimte voor de vakman om de werkzaamheden uit te voeren. Blijf op afstand. Bij voorkeur in een andere kamer.” Tot slot zal ook het verhuurproces er tijdelijk anders uitzien. Nieuwe huurders kunnen de woning bijvoorbeeld pas zien als de vorige bewoners al vertrokken zijn.

Panelonderzoek over coronavirus

Vakantieplannen uitstellen en niet hamsteren ASTEN/SOMEREN – Deelnemers aan het panelonderzoek TipSomeren en TipAsten stellen hun vakantieplannen nog even uit. Ruim een kwart van de panelleden in Someren geeft aan even af te wachten, in Asten gaat het om ruim een derde van de panelleden. Ongeveer de helft van de deelnemers maakt zich zorgen over het coronavirus, rond de 65% is niet van plan om te gaan hamsteren. Dit en meer blijkt uit het panelonderzoek TipSomeren en TipAsten.

door Martin de Bruijne Het onderzoek is voor ’t Contact en Peelbelang uitgevoerd door onderzoeksbureau Toponderzoek. Opvallend is dat ongeveer de helft van de deelnemers zich zorgen maakt over de gevolgen van het virus. Er is vooral onzekerheid. “We moeten vooral niet te obsessief zijn. We moeten er rekening mee houden dat het virus niet te stoppen is en je er toch op de een of andere manier mee wordt geconfronteerd.” De mensen die zich geen zorgen zeggen te maken ge-

ven onder meer aan dat er adequaat is gereageerd en dat de griep ook gevaarlijk kan zijn. “Ik ben gezond. Dus waar zou ik me druk over maken. Kan altijd nog.”

Vakantie

Het coronavirus kan vakantieplannen in de war schoppen. Een deel van de panelleden heeft al vakantie geboekt. Ruim een kwart in Someren heeft nog niet geboekt en wacht af. “We willen naar zuid Frankrijk. Heb nog niet geboekt. En doe dat nog even niet. Misschien moeten we de

plannen voor dit jaar nog wijzigen, maar ik ga geen geld nu betalen en niet weten of we wel kunnen gaan.” In Asten heeft 35% van de deelnemers aan het onderzoek nog niet geboekt, 13% heeft geboekt en overweegt te annuleren. “Ik hoop dat ik in juli kan gaan en zo niet: dat zien we dan wel weer. Er zijn belangrijkere zaken zoals je gezondheid. Van de respondenten uit Asten zegt 64% niet van plan te zijn om voor twee weken voedsel in te slaan, in Someren is dat 66% “Heb nog niet gehoord dat er iemand in corona gebied is gestorven van de honger”, merkt een panellid op. Voor anderen is het normaal voorraad in huis te hebben. “Al senior zorg ik al mijn hele getrouwde leven voor steeds een kleine voorraad aan levensmiddelen en non-food in huis, voor het geval dat.”

Het is nog onduidelijk hoe zwaar het berkenpollenseizoen wordt. Hooikoortspatiënten wordt daarom aangeraden tijdig met hun medicatie te starten. Een deel van de hinder bij hooikoorts lijkt op de verkoudheidsklachten die mensen met het coronavirus ervaren. Dit kan voor onrust zorgen, zowel bij hooikoortspatiënten zelf als bij hun omgeving. Het Elkerliek wil men-

sen hier daarom bewust van maken. Volgens het ziekenhuis kunnen klachten zoveel mogelijk worden voorkomen door naast tijdig en juist medicatiegebruik ook minder naar buiten te gaan. Zeker lichamelijke inspanning in de buitenlucht dient vermeden te worden. Tevens wordt aangeraden ramen en deuren zoveel mogelijk gesloten te houden en was niet buiten te laten drogen.

Elkerliek ziekenhuis neemt maatregelen HELMOND/DEURNE - In het Elkerliek zijn er de afgelopen dagen verschillende maatregelen genomen om goede zorg te kunnen blijven bieden en om risico’s op verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zoals een bezoekregeling, aangepaste toegang tot het ziekenhuis en het annuleren van enkele operaties. Ook is de polikliniek in Gemert tijdelijk gesloten.

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is het belangrijk dat er zo min mogelijk mensen tegelijk in één ruimte zijn. Daarom laat het Elkerliek per patiënt slechts één bezoeker per bezoekuur toe. Het ziekenhuis vraagt mensen daarom om vooraf met elkaar af te stemmen wie er wanneer op bezoek gaat.

Aangepaste toegang

Vanaf 12 maart kunnen patiënten en bezoekers in Helmond via de hoofdingang aan de Wesselmanlaan alleen nog het ziekenhuis binnengaan, als zij geen klachten vertonen die gerelateerd zouden kunnen zijn aan een besmetting met het coronavirus. Zoals koorts en/of hoesten of kortademigheid. Hiermee sluit het Elkerliek aan bij de landelijke instructies waartoe de overheid heeft opgeroepen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Patiënten met een afspraak die koorts hebben en/of moeten hoesten of kortademig zijn, wordt gevraagd zich te melden bij de receptie van de spoedeisende hulp. Daar wordt beoordeeld of acute medische zorg noodzakelijk is. Zo ja, dan wordt de patiënt binnengelaten, voorzien van beschermingsmaterialen. Zo nee, dan wordt gevraagd aan de patiënt om

zijn afspraak telefonisch af te zeggen en eventueel opnieuw in te plannen. Bezoekers met dergelijke klachten, wordt verzocht huiswaarts te gaan.

Tijdelijke sluiting polikliniek

Sinds vorige week is de polikliniek in Gemert tijdelijk gesloten, in verband met het tegengaan van verspreiding van het virus. Het Elkerliek heeft telefonisch contact opgenomen met patiënten die de komende tijd een afspraak hebben staan op deze locatie. De bloedafname is op dit moment nog wel mogelijk in Gemert. De poliklinieken in Helmond, Deurne en Asten zijn vooralsnog open.

Annuleren operaties

Het Elkerliek ziet dreigende knelpunten in de spoedzorg. Om ervoor te zorgen dat de acute zorg beschikbaar blijft, zeker in tijden met steeds meer influenza- en corona-positieve patiënten, zijn er meer menskracht en materialen nodig dan normaal. Daarom annuleert het Elkerliek de komende periode een deel van de geplande operaties. Patiënten wie dit betreft worden op korte termijn gebeld. Het is niet nodig om zelf contact met het ziekenhuis op te nemen.

‘Banen en inkomens beschermen’ Het kabinet besloot maandag tot een steunpakket van miljarden euro’s voor de economie. Zodoende moeten banen en inkomens zoveel mogelijk worden beschermd. Zo kunnen bedrijven hun personeel bijvoorbeeld blijven doorbetalen.

in overleg om te kunnen aansluiten bij generieke maatregelen.

tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal. Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. Het kabinet streeft ernaar om deze tijdelijke verruiming spoedig open te kunnen stellen. Verder gaat het kabinet in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting. Ook is het Rijk met de cultuursector

De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder. Zoals de sluiting van eet- en drinkgelegenheden en annuleringen in de reisbranche. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is. Het kabinet komt daarom met een compensatieregeling met maatregelen voor bedrijven in de genoemde sectoren. Deze wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun.

Het pakket biedt maandelijks miljarden aan steun. “In de eerste plaats is het essentieel dat elke Nederlander de gezondheidsbesluiten en-adviezen steeds opvolgt. Die maatregelen hebben tegelijkertijd grote impact op ondernemers van klein tot groot, in alle sectoren. Met dit nieuwe pakket krijgen ze extra ondersteuning”, aldus het kabinet in een toelichting. Zo is er een tijdelijke regeling voor het tegemoetkomen aan loonkosten, komt er extra ondersteuning voor zzp’ers en wordt uitstel van belastingbetalingen en de verlaging van boetes versoepeld. Voor land- en

Compensatieregeling

Ook het Elkerliek ziekenhuis neemt maatregelen. (Foto: Hein van Bakel)


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 19 maart 2020 | pagina 10

Vac a t u re s

Raijmakers Someren is een dynamisch bedrijf bestaande uit een aanneTel. 077 - 308 28 57 mingsbedrijf van grond- en sloopwerkzaamheden, een transportbedrijf, een bouwmaterialenhandel en twee betoncentrales. Wij zijn voornamelijk werkzaam in de regio’s Zuid-Oost Brabant en Noord-Limburg.

Een krant bij de Koffie ... heerlijk! Tel. 077 - 308 28 57

Voor al uw grond- en Ervarensloopwerkzaamheden! minigraver/-loader machinist

Bouwplannen? Wij leveren al uw bouwmaterialen!

Binnen ons bedrijf zijn wij op korte termijn op zoek naar :

Voor al onze grond- en sloopwerkzaamheden. Pre: vrachtwagen rijbewijs en VCA certificaat. &

Ervaren lasser/monteur

Binnen deze functie bestaan de werkzaamheden uit het onderhouden van beide betoncentrales. Klein onderhoud aan vrachtwagens en overig materieel. Las-, snij & overige werkzaamheden in de werkplaats en op de bouw. Functie eisen Chauffeur/ Machinist: Tel. 077 - 308 28 57 • In het bezit van C of CE rijbewijs • In het bezit van een bestuurderskaart • In het bezit van code 95 is een pré

Containers huren?

Functie eisen voor al onze vacatures: • Betrouwbaar en flexibel inzetbaar • Geen 9 tot 5 mentaliteit Elders goedkoper, wij betalen het verschil terug! • In het bezit van VCA certificaat (of bereid dit te behalen) • Kennis van de Nederlandse taal Wij bieden: • Salaris conform cao beroepsgoederen vervoer • Fulltime functie • Een informele werksfeer Bent u geïnteresseerd, dan kunt u telefonisch contact opnemen met Esther Raijmakers, onder nummer 0493-490152. Per email naar esther@raijmakers.nl of schriftelijk naar Raijmakers Someren BV, Postbus 44, 5710 AA Someren.

Tel. 077 - 308 28 57

...maar dan heeft u hier wel een trouwe bezorger nodig... Beton van voor uw betonspecialist!

Wij leveren uw opgegeven adres! op dit moment zoeken wij op bezorgers voor neerkant, Rijpelberg, dierdonk en bakel

iets voor u?

Bel dan naar (0493) 352 600 of meld u aan via het blokje ‘aanmelden als bezorger’ rechtsboven op onze site: www.weekbladvoordeurne.nl

Tel. 077 - 308 28 57

VACATURE Voor al uw asbest- & sloopsaneringen! Een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is! Dit is slechts een Afvalkalender 2019

van de ambities van de gemeente Asten. Kun jij goed samenwerken, ben je handig en een veelzijdige klusser? Bekijk dan onze vacature:

Allround medewerk(st)er buitendienst 36 uur per week

Team UDAS (Uitvoerings Dienst Asten Someren) is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Asten en Someren. Dagelijks zet team UDAS zich met volle overgave in voor het beheer, onderhoud en de instandhouding van de openbare ruimte. Het team is georganiseerd in twee wijkteams die werkzaamheden verrichten in de vakgebieden cultuur, civiel en bossen. Je werkt op basis van een wijkplanning onder aansturing van een opzichter. Kom jij ons team versterken? We roepen in het bijzonder ook vrouwen op om te reageren op deze vacature! Wat houdt het werk in? • Je verricht een breed scala aan uitvoerende, vaktechnische werkzaamheden in de openbare ruimte. Het gaat om werkzaamheden op het gebied van beheer, onderhoud, renovatie en controle. • Je signaleert en meldt gebreken aan de openbare ruimte; • Je handelt meldingen af en staat indien nodig burgers te woord; • Je zorgt voor het efficiënt inzetten van je tijd en bent zorgvuldig in het gebruik van het materiaal en materieel; • Je draait mee in de beschikbaarheidsdienst volgens een vastgesteld rooster.

Primera Asten zoekt oproepkracht (minimaal 7 uur per week) Wij bieden een leuke en leerzame baan als verkoopmedewerk(st)er in dé gemakswinkel voor cadeauartikelen, boeken, tijdschriften, wenskaarten, kansspelen, pasfoto’s en tabak.

Ben je flexibel en enthousiast? Stuur dan je motivatie, C.V. en foto naar marrit@beheervanderloo.nl

Wat breng je mee? • Je bent minimaal in het bezit van een VMBO diploma, aangevuld met aantoonbare werkervaring in de cultuur-/ civiel technische branche; • Je voelt je betrokken bij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte; • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, hebt een proactieve werkhouding en bent in staat een voortrekkersrol aan te nemen in de uitvoer van de werkzaamheden; • Je bent dienstverlenend en voelt je verantwoordelijk voor je werk; • Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken; • Je bent flexibel in het uitvoeren van de werkzaamheden. Daarnaast ben je ook beschikbaar voor werkzaamheden buiten de normale werktijden (bereikbaarheidsdienst en gladheidsbestrijding); • Je bent in het bezit van een BE (aanhanger) rijbewijs. Rijbewijs C met code 95 (vrachtwagen) is een pré; • Je hebt vaardigheid in het werken met verschillende gereedschappen en in het onderhouden van materieel; • Je hebt wat algemene kennis van het werken met een computer en kunt licht administratieve taken afhandelen. Wat bieden we je? Een structurele baan binnen een enthousiast team met een open en prettige werksfeer. Afhankelijk van opleiding en ervaring bieden wij een passend salaris aan van maximaal €2.575,- bruto per maand op basis van 36 uur per week (schaal 4 cao gemeenten). Daarbovenop ontvang je een Individueel Keuze Budget (IKB) ter hoogte van 17,05 % van je bruto salaris en een Persoonsgebonden Budget van € 500,-- bruto per jaar op basis van 36 uur. Tevens bieden we jou volop mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen, een werktelefoon die ook privé gebruikt mag worden, een bijdrage in de kosten van je zorgverzekering en we hebben een actieve personeelsvereniging die regelmatig activiteiten en uitjes organiseert. Het soort dienstverband is afhankelijk van de kandidaat. De functie is ingedeeld in de normfunctie Medewerker technische uitvoering IV binnen de HR21 functiewaarderingssystematiek. Enthousiast? Stuur je sollicitatie en CV uiterlijk 5 april 2020 naar sollicitatie@asten.nl onder vermelding van “Allround medewerk(st)er buitendienst”. Nadere informatie over de functie en procedure kun je inwinnen bij Bas Geraads (Teamleider UDAS) of Sjoerd van Loon (P&O adviseur). Beiden zijn bereikbaar via (0493) 671 212.

Laat jongeren kennismaken met méér cultuur. Ga naar cultuurfonds.nl/ educatie

Ze kent The Voice... nuVerdi nog!


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 19 maart 2020 | pagina 11

Vac a t u re s

PERSONEEL GEZOCHT Wij zijn bezig met de ontwikkeling van een nieuwe Solex. Wij zijn op zoek naar iemand die ons kan assisteren met tekenen (Autocad) en bij voorkeur ook kunnen lassen (MIG) Het betreft een allround functie - circa 20 uur in de week - eventueel ook als bijbaan voor student Zijn wij op zoek naar jou? Stuur dan vandaag nog een e-mail naar stanley@ solexdevelopment.nl of bel direct naar 06-81135625 Lavendellaan 54, 5766 PP Griendtsveen • www.massagepraktijkatteveld. nl voor diverse professionele sport en ontspanningsmassages. Meteoorstraat 32, 5721 BM Asten, 06-47152324

• Via Android opgegeven

• Te koop hooi in kleine pakjes A Weren 06 15582079 • Brocante, tweedehands artikelen en vinyl. Open op zaterdagmiddag.Marktstraat 46 Mierlo.

www.facebook.com/DASVacatures www.twitter.com/DASVacatures 0141284

SLAGERIJ 180x119.66BOUWMANS De kop is er weer af

Wij houden het hoofd koel, doe met ons mee!

Donderdag t/m zaterdag, 19 t/m 21 maart • Runderlende, stuk en lappen • Shoarmareepjes, makkelijk • Kip orange, gevulde saus • Gebraden gehakt, uit eigen keuken

wema-import.nl

WEMA-IMPORT HOLLAND

kilo 11.98 kilo 5.99 100 gram 0.79 100 gram 0.79

Dinsdag t/m donderdag, 24 t/m 26 maart • Verse worst, altijd goed • Indische rollen

kilo 4.99 4 halen en maar 3 betalen

Specialiteit: • Onze eigen vegetarische burger, van groente, met groente

100 gram 1.59

Let op: Wij zijn normaal geopend, maar wel met in achtneming van extra regels voor hygiëne, u vindt ze op onze site!

Motorservice Bagster zadels 0493-312783 Leensel 14 Liessel

Let op: Wij vragen om wat begrip, rust, soms een beetje geduld, dan kunnen we iedereen gewoon helpen!! Let op: Vers vlees, vleeswaren uit eigen keuken, kant&klaar, online verkoop en nog veel meer, kijk op: www.slagerijbouwmans.nl

www.facebook.com/slagerijbouwmansdeurne Zeilbergsestraat 50 • Deurne • T: 0493-312636 I: www.slagerijbouwmans.nl • E: info@slagerijbouwmans.nl


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 19 maart 2020 | pagina 12

Met oog voor detail Beste ondernemer,

Beste lezer,

De zorg om gezondheid van uzelf, uw dierbaren, familie en vrienden heeft nu vanzelfsprekend de grootste prioriteit. Wij begrijpen daarnaast dat dit ook zakelijk enorme impact kan hebben. Daar hebben wij alle begrip voor en wij denken dan ook graag met u mee.

Het coronavirus beïnvloedt ons dagelijks leven. Gezien de hoge bezoekersaantallen van onze nieuwssites merken wij dat er grote behoefte is aan lokale nieuwsvoorziening over het coronavirus. Met onze beschikbare middelen doen wij er alles aan om u hierin te blijven voorzien.

Voor sommigen van u zal het juist nu belangrijk zijn om uw product of dienst goed kenbaar te maken. De consument wil goed geïnformeerd worden. Wij zorgen ervoor dat wij paraat staan om u te blijven helpen om uw boodschap te verspreiden middels onze betrouwbare media; weekbladen, overige communicatiemogelijkheden en onze nieuwssites met een groot dagelijks bereik.

Als bedrijf hebben wij intern de nodige maatregelen getroffen zodat wij met onze mensen het werk zo veel mogelijk kunnen blijven voortzetten. Hetzelfde geldt voor onze overige communicatiemogelijkheden, drukkerij en onze eigen bezorgers. Wij trekken samen op met onze leveranciers (techniek, drukker en eigen bezorgers) om ervoor te zorgen dat u de krant op tijd in de bus krijgt en online het lokale nieuws kunt blijven volgen. Wij doen ons uiterste best om de krant op tijd op uw deurmat te krijgen, maar ook onze organisatie kan hinder ondervinden van de moeilijke omstandigheden. Mocht dit onverhoopt niet (tijdig) lukken dan hopen wij op uw begrip.

Meerdere grote bedrijven hebben de afgelopen dagen in de media uitleg gegeven over hoe zij omgaan met het coronavirus. Ook op lokaal/regionaal niveau is ons advies aan ondernemers om te kiezen voor een dergelijke transparante aanpak die betrokkenheid toont. Wilt u consumenten blijven ontvangen en bedienen? Kom dan, voor zover u dit nog niet heeft gedaan, via uw eigen website en socialmedia-kanalen (en eventueel aangevuld met ‘externe kanalen’) met een uitleg over genomen maatregelen. Dit neemt onzekerheid weg bij de consument. Zelf hebben wij de nodige maatregelen getroffen, zodat onze mensen u kunnen blijven helpen. Als bedrijf ‘Das Publishers’, voelen wij ons verbonden met uw commerciële, marketing- en communicatieuitdagingen. Voor onder andere de horeca hebben wij een speciale mogelijkheid om uw klanten/kopers te kunnen blijven bedienen van uw service en kwaliteit. Wij wensen alle ondernemers veel wijsheid en sterkte en hopen dat we met elkaar snel uit deze zware tijden komen.

Hét weekblad voor Someren Hét weekblad voor Someren

Via onze nieuwssite van deze krant kunt u ons blijven volgen. Hier leest u de lokale ontwikkelingen over het virus, maar ook ander nieuws. Daarnaast wordt de wekelijkse uitgave van de papieren krant ook digitaal aangeboden. Wij zullen er alles aan doen om u lokaal op de hoogte te blijven houden en wensen iedereen veel sterkte toe tijdens deze moeilijke tijden. Met vriendelijke groet, John van Veggel Manager Uitgeverij DAS Publishers en alle medewerkers

DAS

Publishers


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 19 maart 2020 | pagina 13

Amy opnieuw naar Europees kampioenschap SOMEREN-EIND - Amy van de Voort heeft zich, net als vorig jaar, weten te plaatsen voor het FCI Junior Open Agility World Championship. Samen met haar hond Figo zal zij in Finland strijden voor de titel.

Amy van de Voort is een toptalent in ‘agility’. Oftewel een behendigheidsparcours lopen met een hond. Bij agility gaat het erom dat de hond een parcours bestaande uit verschillende hindernissen in een voorgeschreven volgorde foutloos en zo snel mogelijk aflegt. De ‘handler’ (Amy) mag de hond tijdens het lopen van het parcours met de stem en door gebaren aanwijzingen geven. Zij mag de hond of de hindernissen

echter niet aanraken. De hond moet dus heel goed leren om op gesproken aanwijzingen en op lichaamssignalen snel en op de juiste manier te reageren. Bij agility wordt een groot aantal hindernissen gebruikt die een beroep doen op verschillende vaardigheden van de hond. Oorspronkelijk is agility gebaseerd op de paardenspringsport. Maar anders dan bij die sport is er hier sprake van meer dan alleen maar in de

hoogte of in de breedte springen. De honden moeten ook over obstakels klauteren, door tunnels rennen en tussen paaltjes door slingeren. De toestellen worden steeds weer in een andere volgorde neergezet, zodat het noodzaak is dat de hond goed gestuurd kan worden en volgens de voorgeschreven volgorde het parcours kan afleggen.

Finland

Amy vertrekt begin juli samen met 12 anderen richting het Finse Vantaa. Daar zal zij met Figo proberen om een ereplaats te behalen.

Amy samen met Figo (Foto: Marius van Deursen)

Grondwaterstand op veel plekken hersteld REGIO - De grondwaterstanden zijn in vrijwel het gehele werkgebied van waterschap Aa en Maas hersteld. Het dagelijks bestuur heeft daarom besloten om normale stuwstanden te gaan hanteren.

                                           

                                                          



De stuwen stonden sinds de herfst van 2018 continu extreem hoog. Door de

ASTEN - Staatssecretaris Mona Keijzer heeft haar bezoek aan de Peel afgezegd. Afgelopen maandag zou ze eigenlijk naar Brabant komen, waarbij ook Asten op het programma stond.

Keijzer heeft haar trip geannuleerd vanwege het coronavirus. Een nieuwe datum is nog niet bekend. De staatssecretaris zou onder meer de Van Hoof Groep in Asten bezoeken. 'Mona Keijzer geeft graag mee, mee

te leven met alle ondernemers die op dit moment last ondervinden van de gevolgen van het coronavirus en kijkt ernaar uit om Van Hoof Groep op een later moment te bezoeken', zo laat haar adviseur weten.

DEURNE – Lev-groep Deurne heeft naar aanleiding van de meest recente berichtgeving en de adviezen omtrent het coronavirus besloten tot en met 6 april alle geplande activiteiten en ritten van Automaatje te annuleren. De werkzaamheden van Lev-groep zelf zijn aangepast.

De gebruikers van Automaatje behoren veelal tot een kwetsbare doelgroep, waarvoor het advies onder meer luidt niet onnodig te reizen of contacten te

hebben. Hoewel het bij Automaatje om één op één contact gaat, is er juist sprake van fysiek contact bij het in- en uit de auto helpen. Gebruikers die een

belangrijke afspraken hebben en daarvoor geen alternatief vervoer kunnen regelen, kunnen contact opnemen via tel. 0493-441405. Voorwaarde is wel dat er geen sprake is van gezondheidsklachten, hetzij milde dan wel ernstigere klachten. Er wordt dan gekeken of een maatwerk-oplossing mogelijk is via de wijkwerkers.

Chauffeur komt met de schrik vrij OMMEL - Een vrachtwagenchauffeur is vorige week donderdag op een mobiele rijstrooksignalering gereden. Dat gebeurde op de A67 ter hoogte van Ommel.

De vrachtwagen raakte ernstig beschadigd. (Foto: Walter van Bussel)

Puzzelservice / Persbelangen / P0658

K r u i s wo o rd puzzel Puzzelservice / Persbelangen / P0658 HORIZONTAAL: 1 vod, 4 evenwichtig, 9 Organisatie van Amerikaanse Staten (afk.), 12 Europeaan, 13 bodembegroeiing, 14 smalle plank, 15 bekende speelfilm, 16 optisch verschijnsel, 18 paardengang, 21 vogel, 22 roofvogel, 23 schoon gewicht, 25 wilde vruchten, 27 onderdeel, 29 zoon van Poseidon, 30 lid van een kerk, 33 ontkenning, 34 geslepen, 36 bijwoord, 37 milliliter (afk.), 38 naam voor een zwart dier, 39 landtong, 40 hoeveelheid, 41 staatsblad (afk.), 43 Gedeputeerde Staten (afk.), 44 landbouwwerktuig, 46 ornaat, 49 brandgang, 50 karbonade, 52 roep, 53 geïsoleerd gebied, 55 buikzwam, 57 safe, 59 verf, 60 voormiddag (afk. Eng.), 62 glas bier, 63 paradijs, 64 moeder, 65 Regulerende Energie Belasting (afk.), 67 plaats in de Noordoostpolder, 69 kippenhok, 70 desoxyribo nucleic acid (afk.), 71 instrument, 72 elfde toon. VERTICAAL: 1 balspel, 2 bewusteloos, 3 dominee (afk.), 4 vogelbek, 5 razernij, 6 buitengewoon onderwijs (afk.), 7 Integrated Services Digital Network (afk.), 8 onlangs, 9 oosterlengte (afk.), 10 binnenvaartschip, 11 beginneling, 16 achterbout, 17 streep, 19 oude munt, 20 File Transfer Protocol (afk.), 22 bovenste balk, 24 wetenschap van de wijnbereiding, 26 garde, 28 leidinggevende op het hoogste niveau, 31 vroegere ambtenaar, 32 welovewogen, 35 schil, 38 windscherm, 41 beroep, 42 trichloorethyleen (afk.), 43 vrouwelijke god, 45 bede, 47 slim, 48 tenminste, 50 poot, 51 podium, 54 berg, 56 zwemvlies, 58 plekje, 59 stalafval, 61 onbepaald voornaamwoord, 64 maand, 66 barium (afk.), 68 Nederlandse Spoorwegen (afk.), 69 dwarsmast.

Winnaar vorige week

M. Roijackers uit Milheeze Proficiat! Staatssecretaris Mona Keijzer.

gebied. Bij normaal peilbeheer hoort laag of hoog stuwen binnen een vastgestelde marge. Waar het water in de sloot hoog opgestuwd kan worden doet het waterschap dat, alleen als het echt nodig is wordt er water afgevoerd. Zo speelt het waterschap in op een mogelijk nieuwe periode met extreme droogte.

Automaatje rijdt voorlopig niet

Het eenzijdige ongeval gebeurde rond 2.00 uur in de nacht. De chauffeur raakte daarbij niet gewond en kwam zodoende met de schrik vrij. Mogelijk is de man in slaap gevallen waardoor hij de rijstrooksignalering niet heeft gezien. Vanwege de botsing was een deel van de A67 tijdelijk afgesloten.

Staatssecretaris niet naar Asten

regenval van de afgelopen maanden, meer dan gemiddeld in een winterperiode, zijn de grondwaterstanden hersteld van een lange periode met extreme droogte waar we in 2018 en 2019 mee geconfronteerd werden. De stuwen worden geleidelijk aan op normaal niveau gezet, te beginnen in de lage en natte delen van het werk-

Winwoord: KINDEROPVANG

Welk winwoord er in het 9 4 5 komt 6 7 8 balkje?

1

2

3

1 12

2

3

4

12 15 15

22

25

26

25 29

26

16

17

16

17

30 35 39

41

42

41 49

42

30

35

39 50

49 53

54

53

6

36

11

21

18 23

19

20

24

21

23

27

24

28

31

32

27

33

28

31

32 37 37

43

44

43

44

50

54

58

59

59 63

61

57

62

58

60 65

61

66

62

67

68

67

68

38

33

40

38

45

40

46

45

51

46

52

55

51

56

52

55

47

48

47

48

56 64

63

69

64

69 72 72

71

70

10

14

36

71

9 14 20

57

66

8 19

60

65 70

7

11

18

13

22

29 34 34

5 13

10

© Persbelangen P0658

© Persbelangen P0658 23

24

23

24

71

53

33

4

28

22

69

7

20

51

71

53

33

4

28

22

69

7

20

51

Uw oplossing op een briefkaart of via de e-mail, met naam- en adresgegevens moet bij ons binnen zijn vóór dinsdag 12.00 uur: Das Publishers, Stationsstraat 103 5751 HD Deurne

puzzel@daspublishers.nl

Onder de goede inzendingen wordt wekelijks een cadeaubon t.w.v. €10,- verloot.


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 19 maart 2020 | pagina 14

Fam i l i e b e ri ch t e n Dag vogel, Vlieg! Zo hoog, zo ver je vleugels je dragen. In liefde losgelaten,

Met grote bewondering en respect hebben wij je afstand zien nemen van alles wat je dierbaar en lief was. We hebben mijn lieve man, ons pap en opa los moeten laten.

Bedroefd, maar dankbaar voor haar lange rijke leven, nemen wij afscheid van onze lieve moeder, oma, overgrootmoeder en zus. Zij ontving het H. Sacrament der zieken.

Harrie Giebelen

Elisabeth Cornelia Jegerings - Bouwmans

echtgenoot van

Thea Giebelen - Jansen * Liessel, 4 december 1941 † Helmond, 17 maart 2020

Sjef van Bakel

Thea Ron en Marij

in de leeftijd van 86 jaar.

Moniek en Joris Kristel en Loek Harm

echtgenoot van

Francien van Bakel-Kronenberg

Ruud en Magdalena Mark, Sven

Carla en Peter Jochem Meggie en Jop Marleen en Jon Tom en Lieke, Tessa Marijn en Loran Marc en Cobi Roos 17 maart 2020 Trimperthof 3 5752 AM Deurne

Familie Giebelen Hazeldonkseweg 16 5757 SM Liessel Graag hadden we met iedereen die zich betrokken voelt het afscheid van ons pap beleefd, echter de huidige omstandigheden maken dat we de crematiebijeenkomst tot de familiekring moeten beperken. We hopen op uw begrip hiervoor.

Op 17 maart ontvingen wij het trieste bericht, dat zeer plotseling is overleden, ons zeer gewaardeerd erelid

Wij nemen in familiekring afscheid van Sjef. Enorm veel dank aan de lieve mensen van de Nieuwenhof voor de meer dan goede zorgen! Na een liefdevolle verzorging in zorgcentrum De Kreppel te Heythuysen is van ons heengegaan

Pierre Vos weduwnaar van

Harry Giebelen Harry was ruim 60 jaar lid van onze vereniging en heeft veel voor onze club betekend. Vanaf zijn jeugd tot aan de veteranen als actief speler en vervolgens hebben wij altijd een beroep op hem mogen doen als vrijwilliger. Graag kwam hij naar zijn kleinkinderen kijken, waar hij enorm van genoot. Wij wensen zijn vrouw Thea, zijn kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe met dit verdrietige verlies.

Kinderen Kleinkinderen Achterkleinkind Familie Vos Familie Rietjens Correspondentieadres: Petro Vos Pijlstaartweg 18 , 5721 SK Asten De uitvaartdienst zal in verband met het coronavirus in besloten kring plaatsvinden. Het verlies was er al voor het einde De rouw voordat het afscheid kwam Totdat die onzekere verwarring Bezit van haar krachten nam Erg verdrietig, maar met diep respect voor de manier waarop zij geleefd heeft, laten wij u weten dat toch nog onverwacht is overleden ons mam, schoonmoeder, oma en oudoma

Mariet Noijen - Verhoeven in de leeftijd van 89 jaar. echtgenote van

Wim Noijen † Wilma en Sjaak † Maria en Patrick Ronnie en Eliza, Noah, Riven

Wij danken iedereen hartelijk voor het medeleven na het overlijden van moeder. Een speciaal woord van dank aan het personeel van de Zorgboerderij in de Zeilberg voor de liefdevolle verzorging. Deurne, 11 maart 2020 Correspondentieadres: Verdistraat 24, 5751 EP Deurne

Piet en Rieky Jegerings - Spetgens Brianne en Roy, Florence, Cas Arjan en Loes, ♥ , Ilse

Overlijdensberichten uit de regio

Jan Jegerings Henri en Eveline Jegerings - Winters Robbert-Jan en Janneke, Stan, Rein, Boy Alexander en Vivian, Boris, Jack, Isabel Michiel en Fiona, Vince Caroline en Coen, Mason

0493 - 352 600 0493 - 473 578

Maria en Boudewijn van den Brink - Jegerings Wilbert en Tonje, Marius, Andrea Stefan en Lysanne Veronique en Rogier

advertenties@ weekbladvoordeurne.nl

Mevr. P. van de Mortel - Bouwmans Mevr. H. van der Burgt - Bouwmans Dhr. P. Bouwmans

advertenties@ hetcontact.nl

Correspondentieadres: Stationsstraat 107 5751 HD Deurne Moeder is thuis op de Stationsstraat. Afscheid nemen kan, maar graag na telefonische afspraak. Tel. 0613238847

advertenties@ peelbelangonline.nl

Vanwege de huidige bijzondere omstandigheden zijn wij helaas genoodzaakt om in besloten kring afscheid te nemen. De afscheidsviering vindt plaats op zaterdag 21 maart om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk aan de Markt te Deurne, waarna ze zal worden begraven op begraafplaats Jacobshof te Deurne.

www.overlijdensnieuws.nl

Nooit meer zul je door de tuin lopen Waar iedere bloem en iedere plant Getuigde van je zorgende hand Nu ging de hemeltuin voor je open.

DANKBETUIGING Afscheid nemen is moeilijk... Wij willen familie, buren, vrienden en kennissen bedanken voor het medeleven, lieve kaarten, mooie woorden en bloemen die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn man, ons pap en opa

Arie Vogels Speciale dank aan de Jachthoornblazers. Annie Vogels-van Gog Kinderen en kleinkinderen 

Veel fijne herinneringen Verzachten ons verdriet Voorgoed uit ons midden Maar vergeten doen wij niet. Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, geven wij kennis van het overlijden van mijn man, onze vader, opa en overgrootopa

Broer van de Kerkhof echtgenoot van

Truus van de Kerkhof - Smets in de leeftijd van 87 jaar.

Vol dankbaarheid voor alle goede zorgen en liefde die wij van hem mochten ontvangen, geven wij u kennis van het overlijden van onze lieve vader, opa en super-opa

Jan Berkvens

• Gezocht vrije tijd tuinman voor onderhoud van tuin en buiten terrein. Reactie aan we-ha@live.nl

echtgenoot van

Toos Berkvens - Vervoordeldonk † in de leeftijd van 92 jaar.

• Gebakken klinkers, oude en nieuwe. www.vanwoeziksierbestrating.nl Tel. 077-4662579 Meijel.

Ria en René Wendy en Michiel, Tim, Lize, Tess Linda

• Digitale foto’s afdrukken op Kodak papier, direct klaar, Tot A4 formaat. Foka Deurne, Kerkstraat 8.

Annie en Wim Ron en Rosa, Jakob, Leda, Vere Jeroen en Josefien, Rezi

• Vallen de CITO resultaten van uw basisschool kind tegen? Ervaren juf kan helpen! www.xtrales.com 06-33622698.

Tjeu en Estela Jacqueline † en Frans, Ellen Daniëlle en Rohan Ilse en Maarten Dirk

• Haard en kachelhout diverse soorten. Voor de winter 2019/2020 Ook hout in zakken. 06-23720617

Rian en Wim Anja en Erik, ♥ Ellen en Benny, Stan, Lars Marie-José en Peter † Koen Loes

GEVEN OM MOLENS IS

13 maart 2020 Heistraat 12, 5725 AW Asten-Heusden

Carla Eric en Rianne Bjorn en Frieda, Lisa Remco en Anne Stacey en Frence

Frans en Cobi Michael Jeroen en Nienke, Pleun

Op dinsdag 17 maart hebben wij i.v.m. het coronavirus in besloten kring afscheid genomen in de H. Willibrorduskerk te Vlierden, waarna de begrafenis heeft plaatsgevonden op het parochiekerkhof.

Maria nam haar aan de hand naar het haar beloofde land.

Leden en bestuur van RKSV Liessel

André en Petra Debbie en Aron, Romy, Jaimy Mandy

Jolanda en Albert John Rob Anja en Danny

Jan Jegerings †1991

Het is wel mogelijk de afscheidsviering rechtstreeks te volgen via de website: www.kerkdienstgemist.nl

Lies Rietjens * Asten - Heusden, 19 oktober 1934 † Heythuysen, 15 maart 2020

Lies * 17 september 1922 † 16 maart 2020 echtgenote van

14 maart 2020 St. Jozefstraat 44 5753 AW Deurne Vanwege het coronavirus hebben we in kleine familiekring afscheid genomen en werd Broer te rusten gelegd op het parochiekerkhof in de St. Jozef. Op een later te bepalen datum willen wij een herdenkingsbijeenkomst houden, waarbij iedereen die zich betrokken voelt van harte welkom is.

Volg ons op Facebook en Twitter! www.facebook.com/weekbladvoordeurne www.twitter.com/weekbladdeurne

GEVEN AAN

Vanwege het coronavirus hebben we in kleine familiekring afscheid genomen in de parochiekerk van de H. Antonius en aansluitend ons pap begeleid naar zijn laatste rustplaats, waar hij begraven is bij ons mam op het parochiekerkhof. De uitvaartdienst is vrijdag te zien via Siris-tv om 18:00 en 20:00 uur en op zaterdag om 10:00 uur. Wij willen iedereen bedanken voor de getoonde belangstelling bij het overlijden van ons pap en opa. Onze speciale dank gaat uit naar thuiszorg de Zorgboog, huisartsenpraktijk Lienderweg en pastoor Scheepers voor de liefdevolle zorg en begeleiding.

MOLENS

molenfonds.nl

CROOYMANS

dakbedekkingen ✬ ✬ ✬ ✬ ✬ ✬ ✬

nieuwbouw - renovatie

Liesselseweg 215, 5753 PN Deurne Voor al uw dakwerken Telefoon 0493 - 31 18 10 Bitumeuze daken info@crooijmansdak.nl Zinkwerken en goten Lichtkoepels Erkend Polygum dealer 10 jaar verzekerde Polygum dakgarantie Gratis dakinspectie


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 19 maart 2020 | pagina 15

Fam i l i e b e ri ch t e n

Toos Janssen - Sonnemans echtgenote van

Hennie Janssen † ’t Is ’n goei……. Lang was hij in ons midden, Maar nu nemen we afscheid van onze vader.

JANUS LOOMANS * 11 juli 1924

† 14 maart 2020

ECHTGENOOT VAN

KOOS JANSSEN Koos Loomans-Janssen Mia en Herman Koen en Silvia Maaike en Corné, Janne, Jytte Riek en Piet Marij en Michiel, Lonneke, Loes René Sjakelien Janneke en Joost, Meike, Rinke Bert, Isabel, Fenne Gerda en Wout Theo en Marian, Anne, Gijs Loes en Rory, Bobbi Yvon

* Neerkant, 1 april 1934

† Someren, 16 maart 2020

Beringe: Harrie en Helma Cindy en Michiel Mark en Wendy, Gianni Deurne: Frans en Elly Roy en Kristel, Brent, Mats Kim en Rein, Tren, Jon Jill en Maarten, Emmae, Mike Neerkant: Sjaak en Monique Hanneke en Patrick, Iris, Demi, Kajl Bjorn en Mieke, Sem Sven Meijel: Theo en Tiny Lotte en Arjen, Isabel, Tobias Britt Gijs Neerkant: Bert Meijel: Erik en Lourdes Brian en Sabrina, Vayenn* Glenn en Esmeralda Bradley Meijel: Sandy en Linda Anouk Tim Familie Sonnemans - Familie Janssen

Jeanne

Familie Janssen Van der Sandenstraat 1, 5758 SJ Neerkant

Sjaak Janus Adriènne

De afscheidsdienst zal in verband met het coronavirus in besloten kring plaatsvinden.

Gerard en Elly Linda en Willem, Ties, Suus Sanne en Stijn Malon en Dennis Cobi en Willie Lennert Kamiel Chris Rian en Ger Erwin en Lisa Pauline en Mike Angela en Jos Correspondentieadres: Marialaan 19 5724 AB Ommel

Het Regionaal Projectkoor

Vox Humana

Dankt zijn publiek en sponsoren voor het getoonde begrip voor de afgelasting van onze drie geplande eindconcerten van koorproject 12 in Deurne en Helmond. Het coronavirus sloeg voor ons precies op het verkeerde moment toe. Dat was erg jammer maar we zijn al bezig met de planning van drie vervangende concerten in oktober 2020. Alle betaalde concertkaarten blijven dus geldig en moeten bewaard worden. Wij stellen iedereen t.z.t. op de hoogte van data en tijden. Het koor gaat nu zes maanden in zomerslaap en ontwaakt weer op de eerste repetitie van het dertiende • T.K. gebruikte bouwmaterialen, vloerplanken, deuren, ramen, ijzeren balken enz. Verberne Meijelseweg 37, Beringe. Tel. 077-3078609.

• SeniorWeb Deurne: Computerhulp voor 50-plussers (PC, tablet, smartphone). Inloopcafe, Technische Helpdesk, workshops en themabijeenkomsten. Informatie: seniorwebdeurne.nl

Dan kunt u zich vanaf nu aanmelden op www.projectkoorvoxhumana.nl tel. 0493-314162 of info@projectkoorvoxhumana.nl

Een fijne gedachte: het afscheid in vertrouwde handen.

• Dia’s inscannen, zeer goede kwaliteit, eigen beheer, scherpe prijzen. Ook grote aantallen. Foka Deurne, Kerkstraat 8, 0493-353102. • Voor groenteplanten, aardbeienplanten, aspergeplanten, klein fruit en fruitbomen naar Thijs Huijs Langstraat 64 Horst-Hegelsom 077-3983552.

Ons bereikte het verdrietige bericht van het overlijden van onze zeer gewaardeerde vrijwilligster

project op woensdag 30 september onder leiding van dirigent Frans van Houten. Houdt u van zingen in een koor? Niet het hele jaar door, maar in een koorproject van 6 maanden (oktober 2020 t/m half april 2021)? Houdt u van klassieke muziek? Houdt u van flink repeteren, van presteren op niveau, van zingen met plezier in een fijne groep mensen? Wilt u ook een paar fantastische slotconcerten ervaren?

• Auto met APK vanaf 450,-. Tevens te koop gevraagd kleine auto’s en sloopauto’s. Tel. 0492-381631/ 06-20778602 www.twanvanhout.nl

Dag en nacht bereikbaar 0493 32 00 27 Derpsestraat 1d Deurne - Oranjelaan 54 Beek en Donk info@degroofuitvaart.nl www.degroofuitvaart.nl www.crematoriumtlaar.nl

• Kl zelfst schilder bied zich aan voor al u schilder/behangwerkzaamheden voor zowel binnen als buiten bel gerust voor een vrijblijvende prijsopgave. Tel: 0653926127

• Hoogwerker te huur. Werkhoogte 14 meter. Past door een poort. www.driessenverhuur.nl Someren 06-51439395.

Franka van Stiphout-Vermulst Franka zette zich al jaren wekelijks in, eerst op de Jan de Witkliniek te Bakel en later op St. Jozefsheil te Bakel, om de kien-activiteit mede te ondersteunen.

Vader is op Marialaan 19 in Ommel, waar u persoonlijk afscheid van hem kunt nemen op donderdag van 14.00 uur tot 20.00 uur.

Wij gaan haar lach, betrokkenheid en zorgzaamheid erg missen.

Op vrijdag 20 maart nemen wij met genodigden in besloten kleine kring afscheid.

Wij wensen haar naasten heel veel sterkte met dit grote verlies.

Op een later moment zullen we een mooie herinneringsbijeenkomst voor onze vader organiseren.

Raad van Bestuur, directie, medewerkers, vrijwilligers en bewoners van de Zorgboog

Terrasoverkappingen & Tuinkamers Glazenschuif- en vouwwanden Zonwering binnen en buiten Horren

Met grote verslagenheid hebben wij het droevige bericht ontvangen dat onze gewaardeerde werknemer

Bert van Lierop op 10 maart 2020 is overleden.

Terrasoverkappingen • Schuif- & Vouwwanden Rolluiken & Screens • Zonwering • Horren Horren gratis inmeten en montage

Ondanks dat hij al langere tijd sukkelde met zijn gezondheid, heeft zijn overlijden ons diep geraakt. Zijn grote betrokkenheid, belangstelling en inzet binnen ons bedrijf zullen we zeker gaan missen. Ons medeleven gaat uit naar Marijke, kinderen, kleinkinderen en verdere familie. Wij wensen hen veel sterkte en kracht toe bij het verwerken van dit grote verlies. Directie en medewerkers van de Laar Fijnmetaaltechniek B.V.

• Caravanstalling Ysselsteyn nog enkele plaatsen vrij in grote geisoleerde hal 088-0313131 • Pootaardappelen te koop bij J. Leenders, Bosweg 3 AstenHeusden. 0493-697830. Openingstijden maandag, vrijdag en zaterdag vanaf 8.30 uur.

• Computerhulp, computerles of computercursus nodig? www.wegwijsopdecomputer.nl Hans Berkers, 0493-380229 of 06-29315869.

Openingstijden 17.00 uur. uur. Za. Za. 10.00 10.00- 16.00 - 16.00 uur Openingstijdendi.-do.-vr. di.-do.-vr.10.00 10.00 -- 17.00 uur

WWW.AGATERRAS.NL

• Tegelhandel, tegelwerken Neerkant. Elk formaat, kleur en prijs! www.slaats-tegelwerken.nl

Julio Saltos, keukenvernieuwer bij u in de buurt.

Keukenrenovatie: uw ‘oude’ vertrouwde keuken weer als nieuw! Als u iets aan uw keuken wilt veranderen denk dan eerst eens aan keukenrenovatie. Ik vervang keukendeurtjes, werkbladen, kranen, laden en scharnieren, inbouwapparaten en afvalsystemen. Vraag vrijblijvend advies..... Marly van Eckendonk

Sandra Slegers

Koningsplein 24 - Asten - 0493-381554

www.uitvaartamore.nl

Ommelsveld 4 Tel. 0493-688454 Ommelsveld 0654967860 5721VT Asten 4 Tel. Tel: 06-54967860 5721 VT Asten info@agaterras.nl info@agaterras.nl

T 06 - 30 28 17 22 juliosaltos@dekeukenvernieuwers.nl www.dekeukenvernieuwers.nl


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 19 maart 2020 | pagina 16

Geen vieringen in de kerk DEURNE - Vanwege de coronamaatregelen vervallen de komende weken alle vieringen van de parochie Heilige Willibrord Deurne in de kerken en kapellen in Deurne, Helenaveen, Liessel, Neerkant en Vlierden.

Ook de woensdagavondvieringen in de Willibrorduskapel en de vieringen in Ons Plekske in Liessel, het Gerardushuis in Walsberg, Den Draai in Zeilberg en in Deurne het Wilhelminahuis, Samen Thuis en de

Het zal leeg zijn de komende weken in de kerken in Deurne. (Archieffoto: Hein Van Bakel) WIE WA T WA A R

Nieuwenhof zullen niet doorgaan. Het pastorale team zal op de zondagen 22 en 29 maart en 5 april om 10.30 uur in besloten kring de eucharistie vieren in de Sint Willibrorduskerk. Tijdens de vieringen zullen de intenties van alle parochies (Deurne, Helenaveen, Liessel, Neerkant, Vlierden) in het betreffende weekend worden voorgelezen. De vieringen zijn te volgen of terug te kijken via www.kerkdienstgemist. nl. Doopvieringen kunnen in overleg wel doorgaan, zij het met een beperkt aantal bezoekers. Uitvaarten zullen in overleg alleen in kleine kring plaatsvinden en worden sober gehouden, met inachtneming van fysieke afstand tussen de bezoekers. De koren zullen niet zingen. Meer informatie is te vinden op www.heiligewillibrorddeurne.nl.

Vesper en Vastenactiemaaltijd afgelast

De vesperviering en de aansluitende vertelling door pastoor Paul Janssen over Sint Jozef gaat vanavond niet door. De viering had als thema Meet and Greet met Sint Jozef en zou plaatsvinden in de Sint Jozefkerk in het kader van het honderdjarige bestaansjubileum van Sint Jozefparochie. Het bestuur van de Parochie Heilige Willibrord Deurne gaat bekijken of de viering alsnog gehouden kan worden op een andere datum. Ook de eerder aangekondigde Vastenactiemaaltijd op vrijdag 20 maart in het Reddingiushuis gaat niet door. Wie al een deelnamekaartje heeft, kan dit inleveren bij het Parochiecentrum aan Visser 2 in Deurne. Beide activiteiten zijn wel aangekondigd in de editie van donderdag 12 maart, omdat het bericht van de afgelastingen de redactie pas bereikte nadat de papieren editie van het Weekblad voor Deurne ter perse ging.

O plo ssi n g

Oplossing Wie Wat Waar van 13 februari 2020. foto: 162-26.651 Op deze foto is gereageerd door José Smits-van de Mortel. Dit is een diplomauitreiking van de verpleegsters in Sint Jozefheil in Bakel, groep uit 1967-1969. Voor: Lisette Kupper,

Thea Hoebenaar, Josefien van de Mortel en Vivian Mourilljon. 1e rij: Nelly Donker, Hanneke Knapen, Nelly Brands, zuster Christa (hoofd verpleegopleidingen), Jose Thielen, Rita van Stiphout, Tonny Ernst, Toon van de Burgt en Berry van Balkom. 2e rij: NN, Maria Donkers, NN, NN, NN, Toos Kusters, NN en Gerti van Hout.

Huisartsen gemeente Deurne

Alle inwoners die zijn ingeschreven bij een huisarts in Deurne of Liessel bellen vanaf 1 januari 2020’s avonds, ’s nachts en in het weekend voor spoedeisende medische zorg het volgende telefoonnummer: 0900-8861 Huisartsenposten Oost-Brabant (locatie Helmond) is geopend van maandag t/m vrijdag van 17.00 uur ‘s middags tot 08.00 uur de volgende ochtend. In het weekend vanaf vrijdagmiddag 17.00 uur tot maandagochtend 08.00 uur én op feestdagen. Het bezoekadres van Huisartsenposten Oost-Brabant (locatie Helmond) is: Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond Buiten de reguliere openingstijden van de Deurnese apotheken kunt u terecht bij de Dienstapotheek Elkerliek. De dienstapotheek is op werkdagen geopend van 18:00 tot 8:00 de volgende ochtend. In het weekend en op feestdagen 24 uur. U vindt de dienstapotheek in de centrale hal van het Elkerliek ziekenhuis in Helmond. Na 21.00 uur kunt u de dienstapotheek bereiken via de ingang bij de Spoedeisende Hulp. Het adres van Dienstapotheek Elkerliek is Wesselmanlaan 25, 5707HA, Helmond. Voor telefonisch contact belt u 0492 – 595983.

Kerkb e ri ch t e n Sint Willibrorduskerk

Zondag 10.30: eucharistie 4e vasten, besloten viering alleen te volgen via kerkdienstgemist.nl, voorgangers pastorale team.

Willibrorduskapel, Visser 2

Zaterdag 15.00: geen viering. Zondag 10.30: eucharistie 4e vasten, besloten viering in de St. Willibrorduskerk Deurne, alleen te volgen via kerkdienstgemist.nl, voorgangers pastorale team. 20.00: geen film. Woensdag 19.00: geen viering.

Sint Jozefkerk

Zaterdag 19.00: geen viering. Zondag 10.30: eucharistie 4e vasten, besloten viering in de St. Willibrorduskerk Deurne, alleen te volgen via kerkdienstgemist.nl, voorgangers pastorale team.

Sint Willibrordus Helenaveen

Zondag 9.00: geen viering. 10.30: eucharistie 4e vasten, besloten viering in de St. Willibrorduskerk Deurne, alleen te volgen via kerkdienstgemist.nl, voorgangers pastorale team.

Sint Willibrordus Liessel

Zondag geen viering, 10.30: eucharistie 4e vasten, besloten viering in de St. Willibrorduskerk Deurne, alleen te volgen via kerkdienstgemist.nl, voorgangers pastorale team.

Kerk Sint Willibrordus Neerkant

Zaterdag 19.00: geen viering. Zondag 10.30: eucharistie 4e vasten, besloten viering in de St. Willibrorduskerk Deurne, alleen te volgen via kerkdienstgemist.nl, voorgangers pastorale team.

H. Willibrordus Vlierden

Zondag geen viering: 10.30: eucharistie 4e vasten, besloten viering in de St. Willibrorduskerk Deurne, alleen te volgen via kerkdienstgemist. nl, voorgangers pastorale team. Intenties: Karel vd Laar; Mies Schee-

ZEILBERG - De ondergaande zon zet Zeilberg in vuur en vlam. Het lijkt een teken van boven in deze donkere tijden, waar een dodelijk virus dood en verderft zaait. (Foto: Yvonne Verhees-van Neerven)

In fo e n di enst en

Apotheek

Heilige Willibrord Deurne

Licht in de duisternis

pers vw Jeu de Boule.

O.L. Vrouw Presentatie Ommel Vanwege het coronavirus gaan de heilige missen op zaterdag 18.00 u en zondag 9.30 u niet door. De doordeweekse missen om 8.30 u gaan zonder tegenbericht wel door met het verzoek aan kerkgangers om met voldoende afstand uit elkaar te gaan zitten. Maandag 8.30 uur H. Mis: voor het welzijn van jonge mensen, Annie Vermeulen-Pouw. Dinsdag 8.30 uur H. Mis: voor het welzijn van gezinnen en alleenstaanden, pater Martin van Ooij s.c.j. vanwege zijn sterfdag, Ad Verhoeven. Woensdag 8.30 uur H. Mis op het hoogfeest van de Aankondiging van de Heer, Maria Boodschap: voor de zielenrust van de overledenen, Theo van Overbeek vanwege zijn sterfdag. Donderdag 8.30 uur H. Mis: voor de intenties uit het intentieboek van Maria van Ommel. Vrijdag 8.30 uur H. Mis voor vrede in de wereld en in de gezinnen.

Protestantse Gemeente Deurne | Helenaveen

Deurne

Zondag 10.00 u. is er vanwege het Coronavirus geen dienst in de Protestantse kerk aan de Helmondseweg. Contactpersoon: R. van Kampen tel. 0493-317473.

Helenaveen

Zondag 10.00 uur. ds. R. Wijkhuizen uit Helmond.

Christelijke gemeente Iedere zondag verzorgt de christelijke gemeente De Levensboom een kerkdienst waarin het evangelie van Jezus Christus centraal staat. Samenkomst: 10.00 uur in de aula van basisschool D’n Heiakker aan de Patrijs 33 in Deurne. Voor kinderen is er zondagschool. Informatie: www.levensboom.nl.

Tandartsen

In het weekend (vanaf vrijdag 12.00 uur) is de tandartsenkring Deurne/ Asten/Someren/Bakel, alleen voor dringende gevallen die niet tot na het weekend kunnen wachten, bereikbaar: tel. 06-22094316.

Politie

Bij spoed: tel. 112. Geen spoed: tel. 0900-8844. Meld Misdaad Anoniem: tel. 0800-7000. Bureau Helmond is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur en op zaterdag en zondag van 9.00 tot 18.00 uur. Online aangifte doen kan ook via www.politie.nl.

Brandweer

Bij spoed: tel. 112. Geen spoed: 0900-8844.

Verloskundigen

gratis onafhankelijke cliëntondersteuning. Kijk voor meer informatie op www.zorgindeurne.nl.

Spoed4Jeugd

tische verpleegkundige hulp: neem contact op met het kruiswerk van de Zorgboog. In kleine wijkteams wordt hulp en ondersteuning geboden, afgestemd op de zorgvraag. Tel. 0900-8998636 of zorgboog.nl. Ook voor informatie over zwangerschapsbegeleiding, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg.

Buurtbemiddeling Deurne

Savant Zorg

Voor een crisissituatie waarbij direct hulp nodig is én een kind of jongere betrokken is, kunt u contact opnemen met Spoed4Jeugd, tel. 0880666999 (dag en nacht bereikbaar). Geluidsoverlast, parkeerproblemen, onenigheid met buren? Buurtbemiddeling Das, tel. 06-11254773 of deurne@bemiddeling.nu.

Stichting Cratosvrienden

Cratos biedt een plek waar iedereen, met of zonder beperking, ontvangen wordt in de huiskamer die elke dag open is. Er zijn activiteiten zoals bingo, kaarten of gezamenlijk eten. De helpdesk is er voor het invullen van papieren en hulp bij vervoersproblemen. Het NAH-café is om de twee weken open op woensdag van 13.30 tot 16.00 uur. Verder is er een groep op maandag van 9.30 tot 12.00 uur voor mensen die zich eenzaam voelen, vergeetachtig worden en behoefte hebben aan gezelschap. Locatie: Rembrandt van Rijnstraat 5b Deurne. Voor mensen met een smalle beurs is er kledingbank Cratos, Spoorlaan 5 Deurne. Open: maandag en woensdag van 13.30 tot 15.00 uur, vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur. Aanleveren van schone kleding elke zaterdag van 10.30 tot 12.30 uur. Zie Cratosvrienden.nl. Tel. 0493-842255 of Kledingbank, tel. 06-42590876.

Grip op Schuld

Stichting Grip op Schuld helpt inwoners van Deurne die financiële problemen of schulden hebben of dreigen te krijgen. Een gecertificeerd en deskundig maatje helpt om de financiën van de hulpvrager op orde te krijgen en te houden. Inloopspreekuur elke maandag van 9.00 tot 12.00 uur of op afspraak: Oude Martinetstraat 2 Deurne (zijingang gemeentehuis). Voor meer info: 06-37402232 of info@gripopschulddeurne.nl. Zie ook gripopschulddeurne.nl.

Stichting Leergeld

Aanvraag ambulancezorg voor noodgevallen: 112. Voor aanvraag vervoer: 040-2332135.

Stichting Leergeld Deurne helpt kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een laag besteedbaar inkomen. Het doel van de stichting is om de kinderen de mogelijkheden te bieden om mee te kunnen doen aan sport, cultuur, onderwijs, welzijn en maatschappij. Adres: Oude Martinetstraat 2 (zij-ingang van het gemeentehuis). Inloopspreekuur dinsdag van 9.00 tot 11.30 uur of na afspraak. Tel. 06-28137224, e-mail: info@leergelddeurne.nl. Of zie: leergelddeurne.nl.

Zorg in Deurne

Lev-groep Deurne

Anja Panhuijzen, Emilie van Schijndel, Eveline Oostrom en Esmee Bakker p/a Elkerliek Ziekenhuis, Dunantweg 16, Deurne. 0493310309. Telefonisch spreekuur/ afspraken: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00-12.00 uur.

GGD Brabant-Zuidoost

Zorg in Deurne is er voor hulp en ondersteuning (WMO), jeugdzorg en begeleiding en armoede en schulden. Bezoekadres: Oude Martinetstraat 2 (zij-ingang gemeentehuis), tel. 0493-387387, e-mail info@ zorgindeurne.nl. Zie ook zorgindeurne.nl.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Heeft u een gesprek met een WMO-consulent, cliëntondersteuner, wijkwerker of opvoedondersteuner van Zorg in Deurne? En vindt u het moeilijk om dit gesprek alleen te voeren? Dan kunt u iemand vragen om bij het gesprek aanwezig te zijn. U kunt gebruik maken van

De Lev-groep is er voor iedereen die vragen heeft over zorg, wonen, opvoeden, relaties, werken, echtscheiding, geldzaken, formulieren. Voor iedereen die actief wil zijn in wijk of buurt of die meer wil weten over vrijwilligerswerk. De locatie in Deurne: Oude Martinetstraat 2 (zij-ingang gemeentehuis). Dagelijks telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur via 0493-352500. Of via e-mail sociaalteamdeurne@levgroep. Zie ook www.levgroep.nl.

Zorgboog

Voor hulp bij persoonlijke verzorging en/of verpleging. Of voor zorg na behandeling in het ziekenhuis. Of voor een adviesgesprek of specialis-

Persoonlijke verzorging, verpleging, verpleeghuiszorg, behandeling, verblijf, huishoudelijke verzorging en acute zorg: 0492-572000. Uitleen hulpmiddelen en informatie: savantzorg.nl.

Poetszorg, poetsen met een praatje

Voor huishoudelijke ondersteuning in de regio Peelland. Zie www. poetszorg.nl, tel. 0850761100.

Buurtzorg Deurne

Verpleging en verzorging thuis: 0612079226, buurtzorgnederland.com.

Thuiszorg, Samen verder

Voor verpleging, verzorging, huishoudelijke hulp en/of begeleiding, tel 0492-476001. Zie ook www.thuiszorgsamenverder.nl. Voor spoedhulp, bijvoorbeeld na ontslag ziekenhuis: 24 uur per dag bereikbaar via tel: 06 49438319.

Acteon Thuiszorg

Huishoudelijke ondersteuning in het kader van de WMO. In 24 gemeenten waaronder de Peelgemeenten. Tel. 040-2487740 of zie acteonthuiszorg.nl. Zorgtuin D’n Hof Liessel Dagbesteding voor ouderen. Tel. 0624461341 of mail zorgtuindenhof@ gmail.com.

Bloedafname Elkerliek

Op donderdag van 8.30 tot 9.00 uur in gemeenschapshuis Hofke van Marijke aan de Rembrandt van Rijnstraat 5. Op vrijdag van 8.15 tot 8.45 uur in Den Draai aan de Blasiusstraat 2 in Zeilberg. Op woensdag van 8.15 tot 9.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 10.15 uur in zorgcentrum De Gasterij aan het Pater Aartsplein 10 in Liessel. Op dinsdag van 9.45 tot 10.15 uur in gemeenschapshuis De Moost aan de Moostenstraat in Neerkant. Op dinsdag van 10.00 tot 10.15 uur in De Gouden Helm aan de Oude Peelstraat 3 in Helenaveen. Verder in het Elkerliekziekenhuis aan de Dunantweg van maandag tot en met vrijdag trombosedienst van 8.00 tot 10.00 uur.

Dierenartsen

Dierenartsencombinatie Zuid-Oost, locatie Deurne, Zeilbergsestraat 142. Gezelschapsdieren: alleen op afspraak: 0493-352425. Voor spoedgevallen tijdens avond, nacht en weekend: 0900-9933993. Landbouwhuisdieren volgens afspraak: 0493-352424. Dierenarts P. Kome, Molenweg 2, Liessel: 0493-341729. Dierenkliniek Brouwhuis, Rivierensingel 730, Helmond: 0492-515977.

Zwerfdieren

Dier kwijt of een zwerfdier gevonden? Dierenambulance Noordelijk Limburg 0478-220800 Voor opvang vogels: Stichting Vogelsasiel Someren eo, Philipsbosweg 7 in Lierop, tel. 06-29799316 of zie vogelasiel-someren.nl.


leegverkoop

WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 19 maart 2020 | pagina 17

SonnemanS De Slaapfabriek worDt matraSSenwijzer teStcenter.

Nieuwe tijden vragen om nieuwe inzichten. Matrassenwijzer.nl is de grootste online matrassen- en boxspringvergelijker van Nederland. En gaat nu ook winkels openen. Matrassenwijzer Testcenters.

Een matras of boxspring uitzoeken is tegenwoordig bijna niet te doen. Matrassenwijzer helpt u door het enorme aanbod heen te komen. Door een eenvoudige keuzewijzer in te vullen, krijgt u een passende selectie te zien. En deze selectie ligt dan in het Matrasserwijzer testcenter. Onze winkel in Someren wordt omgebouwd naar zo’n Testcenter. En daarom moeten we leeg. Bijna alle boxsprings en matrassen van de bekende merken moeten worden vervangen. Hoge korting tot 70% is daarom geen uitzondering. wees er snel bij!

De leegverkoop van Sonnemans De Slaapfabriek: • • • • • • •

Tempur: Boxsprings en matrassen in de uitverkoop auping: Boxsprings en ledikanten met verstelbare spiraal mline: boxsprings en ledikanten. losse matrassen, hoge korting kingsleep: matrassen extra verkoelend, 30% korting Velda: luxe boxsprings en veel matrassen moeten er nog uit pullman: Hele mooie pullman boxsprings moeten weg

Serta: Dikke, weelderige boxsprings, ze moeten allemaal eruit.

Snelle levering

Een gigantische operatie wordt het. Bijna alles gaat weg. Zeker 150 matrassen en meer dan 100 boxsprings moeten weg Dat betekent ook dat we snel uit voorraad kunnen leveren.

De Peel onder vuur

kijk snel op sonnemans. nl

De boeken zijn nog te bestellen!

De Peel onder vuur De Tweede Wereldoorlog woedde in de periode 1940-1944 ook in de Peel. Nu, 75 jaar later, staan we stil bij onze bevrijding. Een jaar lang blikken we in deze rubriek terug op de gebeurtenissen toen. Van algemene verhalen tot persoonlijke anekdotes, die zich afspeelden in Asten, Someren, Deurne en omgeving.

Atel eebnesotenllienen

De Peel onder vuur geeft een boeiende inkijk in de Peel in oorlogstijd. Het boek - dat in twee delen wordt uitgebracht - is gebaseerd op de gelijknamige oorlogsrubriek die wekelijks in deze krant verschijnt. U wordt meegenomen in de verhalen en persoonlijke herinneringen uit de gemeenten Deurne, Asten, Someren en omgeving, aangevuld met unieke foto’s en ander beeldmateriaal.

nt u na De boeken ku len bij ha op g bestellin in Deurne, ons kantoor at 103. Stationsstra

• Dia’s inscannen, zeer goede kwaliteit, eigen beheer, scherpe prijzen. Ook grote aantallen. Foka Deurne, Kerkstraat 8, 0493-353102.

• Pootaardappelen te koop bij J. Leenders, Bosweg 3 AstenHeusden. 0493-697830. Openingstijden maandag, vrijdag en zaterdag vanaf 8.30 uur.

• Voor groenteplanten, aardbeienplanten, aspergeplanten, klein fruit en fruitbomen naar Thijs Huijs Langstraat 64 Horst-Hegelsom 077-3983552.

• Computerhulp, computerles of computercursus nodig? www.wegwijsopdecomputer.nl Hans Berkers, 0493-380229 of 06-29315869.

• Kl zelfst schilder bied zich aan voor al u schilder/behangwerkzaamheden voor zowel binnen als buiten bel gerust voor een vrijblijvende prijsopgave. Tel: 0653926127 • SeniorWeb Deurne: Computerhulp voor 50-plussers (PC, tablet, smartphone). Inloopcafe, Technische Helpdesk, workshops en themabijeenkomsten. Informatie: seniorwebdeurne.nl • SeniorWeb Deurne: Computerhulp voor 50-plussers (PC, tablet, smartphone). Inloopcafe, Technische Helpdesk, workshops en themabijeenkomsten. Informatie: seniorwebdeurne.nl

• Afvallen mbv hypnose - Suikerverslaving - Hypnotische maagband - Snoepen Snacken Snaaien www.HypnosePraktijkPhilips.nl Leon 0610930235

De Peel onder vuur wordt geproduceerd in een beperkte oplage en uitgegeven als een genaaid gebonden boek met harde band en stofomslag.

• Gebruikte banden vanaf 25,00 incl. montage en balanceren. Te koop gevraagd loop- en sloopauto’s. Direct geld en RDW vrijwaring. Thomassen Auto’s Haspelweg 37 Deurne tel. 06-53926499.

www.depeelondervuur.nl

75 JAAR VRIJHEID

• T.K. gebruikte bouwmaterialen, vloerplanken, deuren, ramen, ijzeren balken enz. Verberne Meijelseweg 37, Beringe. Tel. 077-3078609.

• Auto met APK vanaf 450,-. Tevens te koop gevraagd kleine auto’s en sloopauto’s. Tel. 0492-381631/ 06-20778602 www.twanvanhout.nl

75 JAAR VRIJHEID

De Peel onder vuur

• www.massagepraktijkatteveld. nl voor diverse professionele sport en ontspanningsmassages. Meteoorstraat 32, 5721 BM Asten, 06-47152324

eB stel NU! Beide delen

NU voor

49,

95

via www.depeelondervuur.nl

• Rolluiken, luifels, vloerbedekking, lamellen, (rol)gordijnen, jaloezien. Zeer concurrerende prijzen. Gratis meten en hangen. Willies Stoffering, Braaksestraat 10, Helmond.Tel. 0492-535901. www.williesstoffering.nl • Stichting Vlooienmarkt Deurne: In verband met de overheidsmaatregelen m.b.t. het Corona-virus is de Vlooienmarkt Deurne aan de Brouwhuisweg 36 in Vlierden in ieder geval tot 6 april gesloten. Men kan ook GEEN goederen aanleveren.

WEEKBLAD VOOR

• Via Android opgegeven • Stichting Vlooienmarkt Deurne: In verband met de overheidsmaatregelen m.b.t. het Corona-virus is de Vlooienmarkt Deurne aan de Brouwhuisweg 36 in Vlierden in ieder geval tot 6 april gesloten. Men kan ook GEEN goederen aanleveren.

DEURNE

Uw kleintje in de krant! Kleintjes

de snelste en goedkoopste weg naar verkoopsucces!

Bon voor het aanleveren van kleintjes; betaling per pin Tarieven: Tot en met 10 woorden € 8,00; elk woord meer kost € 0,30 extra. Afkortingen als i.z.g.st. en z.g.a.n.: tellen als één woord. Tel. + nummer tellen als twee woorden, straatnaam + huisnummer tellen ook als twee woorden. Zo berekent u de kosten van een kleintje van bijvoorbeeld 23 woorden: 13 x € 0,30 = € 3,90 + € 8,00 = € 11,90 Kleintjes worden automatisch geplaatst op onze websites. Plaatsing in ‘t Contact, Peelbelang, Middenstandsbelangen en Weekblad voor Deurne t/m 10 woorden € 16,00 elk woord meer € 0,30 extra. Toeslagen: Voor brieven onder nummer: € 7,26 incl. btw. Voor plaatsing op de eerstvolgende donderdag moet uw kleintje op tijd bij ons aangeleverd zijn: kantoor Deurne, Stationsstraat 103 (uiterlijk dinsdag voor 14.00 uur). Openingstijden: ma. t/m vr. 9.00 t/m 17.00 uur

S.v.p. duidelijk in blokletters invullen! Tekst kleintje:

Opdrachtgever: Naam: Straat: Postcode en woonplaats: Telefoonnummer: Plaatsingsdatum/data:


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 19 maart 2020 | pagina 18

100% Geniet Garantie!

GENIETEN...

! n e l e i h G t e m t i u r e t e Altijd b

8-DAAGSE EXCURSIEREIS

5-DAAGSE EXCURSIEREIS

TARRENZ, OOsTENRijk

ZUiDLAREN, DRENThE

Vertrekdata: 5 mei (6 dgn), 28 juni en 29 aug. (8 dgn)

Vertrekdata: 15 juni, 6 juli en 3 augustus

vanaf € 475,- p.p.

€ 465,- p.p.

Prachtig gelegen in het Gurgltal, een zijdal van het Inntal, is het bergdorpje Tarrenz de ideale plaats voor een korte of langere vakantie. Een uitstekende verzorging, enkele leuke en verrassende excursies en sfeervolle muzikale avonden, staan garant voor een onvergetelijke vakantie!

Helemaal in het noorden van Drenthe, vlakbij de grens met de provincie Groningen ligt de plaats Zuidlaren. Vanwege deze noordelijke ligging hebben we gekozen voor een excursieprogramma dat zich voor een flink deel in de provincie Groningen afspeelt. Zuidlaren heeft een gezellig centrum met diverse winkels en horecagelegenheden. Het dorp is verder bekend als routeplaats van het beroemde Pieterpad, van de Zuidlaarder markt en de grootste najaarspaardenmarkt van Europa.

Highlights: * Verblijf in Hotel Gurgltaler Hof * Rondrit: Mieminger Plateau, Kühtai, Imst * Merano: prachtig kuuroord! * Oberammergau: wereldbekend door de Passiespelen * Füssen: Königsschlösser Neuschwanstein en Hohenschwangau * Rettenbachgletsjer (niet bij 6-daagse reis) * Innsbruck: hoofdstad van Tirol

Highlights: * Verblijf in Brinkhotel Zuidlaren*** * Vesting Bourtange: een uniek verdedigingswerk * Voormalig gevangenisdorp Veenhuizen * Buitencentrum Drents-Friese Wold in Appelscha * Waddeneiland Ameland * Groningen-Stad * Landgoed Nienoord * Hanzestad Zutphen

Inbegrepen o.a.: * Halfpension * Afscheidsdiner * Welkomstdrankje * 3x Muziekavond * 1x Koffie/ thee met ‘Apfelstrudel’ * Parkeer- en tolkosten

Inbegrepen o.a.: * Halfpension * Afscheidsdiner * Sightseeingtour Groningen-Stad * Entree Gevangenisdorp Veenhuizen * Entree Landgoed Nienoord * Dagexcursie Ameland

*De beste prijs-kwaliteitverhouding *Meer dan 250 vakantiereizen in Europa

*Moderne bussen met vriendelijke chauffeurs

WWW.GHIELEN.NL TEL (077) 307 19 88

ISO 9001

*** *Ho TeL

8-DAAGSE RONDREIS FRANKRIJK Hoewel het geen speciale bedevaart reis betreft, is Lourdes toch het hoofddoel van deze boeiende 8-daagse reis. U verblijft namelijk 3 nachten in deze wereldberoemde bedevaartsplaats. Naast de heiligdommen van Lourdes zullen tijdens de reis nog andere bezienswaardigheden aan bod komen. Zo wordt onder meer een bezoek gebracht aan het unieke bergstadje Rocamadour en wordt er een indrukwekkende rit door de Pyreneeën gemaakt.

Beknopt programma 1e dag: Heenreis met bezoek aan Nancy en wijnstad Beaune, gelegen aan de ‘Côte d’Or’. Overnachting Beaune of omgeving. 2e dag: Via de oude Romaanse stad Autun en door natuurpark ‘Du Morvan’ rijden we naar ClermontFerrand. Overnachting in Brive-laGaillarde. 3e dag: ’s Morgens bezoek aan het unieke bergstadje Rocamadour. Later in de middag aankomst in Lourdes. 4e dag: Vrije dag in Lourdes. Bij voldoende belangstelling maakt u met de chauffeur een wandeling

naar de Heiligdommen en bezoekt u o.a. de Grot, de kerken Rosaire, Crypte en de ondergrondse Basilique Pius X. Eventueel kunt u nog het museum over de geschiedenis van Bernadette bezoeken. 5e dag: De dag van vandaag staat in het teken van het hooggebergte. De chauffeur maakt een grote rondrit door de Pyreneeën. 6e dag: We verlaten Lourdes en rijden via Les Landes naar Bergerac, gelegen aan de oevers van de Dordogne. Bezienswaardig zijn het Pelissièreplein en zijn restaurantterrasjes, het

Recollettenklooster en zijn Wijnhuis. ’s Middags rijden we richting Oradour sûr Glane, een dorp dat tijdens de Tweede Wereldoorlog totaal uitgebrand en verwoest is. Overnachting in porseleinstad Limoges. 7e dag: We rijden verder noordwaarts en komen in de omgeving van Tours waar we een bezoek brengen aan Chateau Amboise. Overnachting omgeving Orléans. 8e dag: O.l.v. de chauffeur maken we een sightseeingtour door Parijs, waarbij een groot aantal bezienswaardigheden de revue passeren. De reis wordt besloten met een prima diner. Hotel en vertrek Vrijdag 29 mei € 875,Zaterdag 11 juli en 29 augustus € 890,Toeslag 1-pk € 275,In de plaatsen Beaune, Brive-laGaillarde, Limoges en Orléans wordt overnacht in uitstekende en gunstig gelegen drie- of viersterrenhotels. In Lourdes zijn kamers gereserveerd in Hôtel Paradis****. Dit hotel ligt in het centrum van Lourdes, op 5 minuten lopen van het Heiligdom van OnzeLieve-Vrouw van Lourdes en biedt uitzicht op de Pyreneeën. Alle kamers hebben bad of douche en

toilet, airco en televisie. Het hotel beschikt over een lift. Inbegrepen o.a. • Halfpension • Afscheidsdiner • Alle te maken excursies inclusief mogelijke parkeer- en tolkosten Niet inbegrepen Niet genoemde excursies en overige excursiekosten zoals entrees, gids-, veer- en bootkosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven. Opstapplaatsen Voor de reizen worden aparte ophaalroutes samengesteld. In veel gevallen zal dit uw woonplaats zijn. Voor Zuid-Limburg is dit Stein-Urmond (Motel van der Valk).

IN L oU RD eS!

Voor onze klanten in Brabant is de opstapplaats parkeerplaats Tongelreep in Eindhoven.

Informatie Meer informatie over de speciale lezersreis of een van de andere reizen of wilt u reserveren? KIjK oP

www.ghielen.nl of beL NaaR GHIeLeN Touringcarbedrijf

077-3071988

Profile for Das Publishers!

Weekblad voor Deurne 19-03-2020  

Gratis nieuws en advertentieblad voor Deurne en omstreken

Weekblad voor Deurne 19-03-2020  

Gratis nieuws en advertentieblad voor Deurne en omstreken