Page 1

DE KRONIEKEN VAN DE NEERKANTSE FAMILIE J

DEURNE

door: Piet Joosten

WEEKBLAD VOOR 3 Nieuwe voorstelling Erik Vink in première

De Tweede Wereldoorlog woedde in de periode 1940-1944 ook in de Peel. Nu, 75 jaar later, staan we stil bij onze bevrijding. Een jaar lang blikken we in deze rubriek terug op de gebeurtenissen van toen. Van algemene verhalen tot persoonlijke herinneringen uit de omgeving Asten, Someren en Deurne. Vandaag aflevering 23: de oorlogsherinneringen (deel 1) van de familie Joosten uit Neerkant, nabij de Lage Brug, zoals die zijn opgenomen in het boek dat zoon Piet in 1986 schreef: ‘60 jaar familie Joosten-van Loon, portret van een skôn, grote familie’.

Deurnes synchroonzwemsucces

17 Rasoptimist viert honderdste verjaardag

Moeder genoot in soldatenkringen alle respect. Ze werd dan ook alom het ‘soldatenmoedertje’ genoemd. Zo werd bijvoorbeeld de proviand in de kelder opgeslagen, waarbij een wacht werd geplaatst met het geweer in de aanslag. Alleen ons moeder had toestemming om in de kelder te komen. Ook met de wachtposten aan de brug waren vele contacten. Het was traditie dat tweemaal per dag door moeder een pot koffie werd gebracht, voor niets. Daar stond tegenover dat er nogal wat eten, kuch en andere resten hun weg vonden naar de stal, waaraan de varkens zich tegoed konden doen. Vooral ook op zondag, als de warme hap vanuit de centrale keuken uit Helenaveen naar de brug werd aangevoerd, viel er voor de familie Joosten vaak wat mee te eten, want de hofmeester keek niet op ‘n schep meer of minder. Het vlees was toen nog volop voorradig, dus was het vaak smullen. Het bakken van ons moeder beperkte zich niet tot pannenkoeken alleen. Zo zijn er in die tijd, als de soldaten met verlof naar huis gingen, vele eigengebakken mikken mee naar Tilburg, Breda, Lage Zwaluwe, Rotterdam en andere plaatsen gegaan.

deze burgers middenin de verwachte gevechten terecht zouden komen.

De Peel onder vuur De Tweede Wereldoorlog woedde in de periode 1940-1944 ook in de Peel. Nu, 75 jaar later, staan we stil bij onze bevrijding. Een jaar lang blikken

Al ging het vader en we in deze rubriek terug op de moeder aan het hart om gebeurtenissen toen. vrijwel hun hele have en Van algemene verhalen tot goed achter zich te laten, persoonlijke herinneringen veel keus had men niet. uit de omgeving Asten, Dat het de legerleiding meSomeren en nens was, bleek uit een aantal Deurne. maatregelen die werden getroffen om de verdedigingslinie zo duidelijk mogelijk te markeren. Zo werd de brug over het kanaal in de loop van de dag met dynamiet vernield, alle turfaken werden tot zinken gebracht. Daarnaast werden alle bestaande gebouwen aan de huidige vuurlinie in brand gestoken. Doordat ons huis net achter het denkbeeldige front lag werd het gespaard. Later zou dat anders uitpakken! Inmiddels hadden vader en moeder besloten om naar Liessel, naar oom Bert te trekken, immers verbleef dochter An daar intussen al. Men had dan, wat er ook gebeurde, in ieder geval het gezin compleet. Op een vierwielige wagen van eveneens vluchtende mensen trok men naar Liessel. Mijn broer Wim herinnert zich dat men onderweg de Hollandse militairen met hun geweer op overkomende Duitse vliegtuigen zag schieten. Blijkbaar dachten ze op die manier de vijand te kunnen uitschakelen. Omgekeerd kon men toen voor zag het Winter 1939-1940, An en Cisca Joosten met enkele gemobiliseerde Nederland eerst de barbaarsheid van de moffen meemaken die vanuit diezelfde vliegtuigen niet alleen op ‘Jan Soldaat’ schoten, maar eveneens op de vluchtende burgers.

6 juni 2019

We e k J a a r g a n g 1 16

De boerderij van de familie Joosten aan de Lage Brug in Neerkant.

7

leen de zon op. Elke pannenkoek kostte 10 cent, met suiker 12 cent. Daarnaast werd er koffie geschonken, zwart 3 cent, met melk en suiker 5 cent. Zo waren er dagen dat moeder meer dan 120 pannenkoeken bakte. Om te zorgen dat de dubbeltjes ook allemaal betaald werden had moeder veel steun aan Rinus Luyten, een van de soldaten met wie ons gezin een bijzondere band had. Hij speelde als het ware voor kelner.

meer chocolade in zijn koffer. De kindeIn de omgeving van de Deurnesche Peel, ren kregen van de soldaten de wikkels en aan de Lage Brug over het Deurnesch Kaals ze er zes hadden, kregen ze een gratis naal was de familie Joosten in 1937 vanreep. Moeder gunde haar kinderen dit exuit Liessel neergestreken om daar een traatje. Zelf was ze toch ook wel goed met agrarisch bedrijfje te stichten en tegelijk deze inkwartiering. Ondanks dat de soldaook de brugwachtersfunctie te vervullen. ten niet slecht te eten hadden, was al gauw Deze omgeving ging deel uitmaken van alom bekend dat moeder Joosten aan de de verdedigingslinie in Oost Brabant, de Lage Brug bijzonder lekkere pannenkoePeel-Raamstelling. Zo kon het gebeuren ken (streuf) kon bakken. Het duurde dan dat in de loop van de maand september ook niet lang of ons moeder stond dagelijks 1939 het gehele Peelgebied gonsde van uren achter het fornuis, dat roodgloeiend activiteit. Overal werden Nederlandse miwerd gestookt, met twee pannen met daarlitairen ingekwartierd, scholen werden geop een grote deksel om de streuf bijtijds vorderd. Ook ons huis aan het kanaal werd om te draaien. aangewezen als kwartier voor een groep De kinderen waren continu in de weer om militairen. In een ommezien lagen het hele turf aan te slepen, d’n afwas en vele andehuis en de stal vol met soldaten. re dingen te doen, kortom om ons moeder De diverse kazematten stonden in het al‘d’r restaurant’ zo goed mogelijk te laten gemeen geconcentreerd bij de toegangslopen. Zo stond ze dan achter het fornuis, wegen. Zo ook de grote kazemat die op een groot, blauw geruite schort met daarons erf werd geplaatst, met daarin geschut op een grote ‘tes’ om daarin de dubbeltjes dat loodrecht stond gericht op de weg naar te doen. Want, voor niets gaat alHelenaveen. De bouw van deze kazemat vond plaats pal voor de latere Duitse inval en had bouwkundig nogal wat voeten in de aarde. Onkundig als men was, wilde men boven op het nauwelijks uitgegraven veen het beton gaan storten. Vader toonde de boterige massa aan door een betonnen staaf zo’n anderhalve meter in de grond te duwen. Op zijn aanwijzing werden uiteindelijk achttien putringen, twee op twee, als fundering gebruikt. Het was een en al bedrijvigheid aan het kanaal, iets wat we eigenlijk niet gewend waren. Zoals bij veel veranderingen zaten ook hier wat negatieve kanten aan. Zo dreigden vader en moeder direct al hun slaapkamer kwijt te raken, maar door zich standvastig op te stellen wisten ze dat te voorkomen. Hun persoonlijke vrijheid waren ze echter wel volkomen kwijt. Toch waren er ook leuke en positieve gevolgen. De kinderen keken hun ogen uit en waren dan ook niet bij de soldaten weg te slaan. Ze gingen regelmatig voor de soldaten te voet naar het dorp om bij ‘Lindere Nella’ (Nella Lenders) sigaretten te gaan halen. Ze kregen dan een stuiver voor de moeite. Zo kwam ook marskramer Pietje van Rijt vanuit Helmond Het gezin Joosten in 1939. naar de stellingen met onder

23

Maar, in die tijd had men andere dingen aan het hoofd. Want al wekenlang gonsde het van de geruchten. Het stond voor vrijwel iedereen vast dat ‘het’ eens moest gebeuren, alleen men wist niet hoe en wanneer. Hitler liet niet lang meer op zich wachten. In de ochtendschemer van vrijdag 10 mei 1940 lanceerde hij zijn grote aanval op het Westen. De veldtocht tegen Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk was begonnen. Toen ‘s morgens vroeg een zwerm Duitse vliegtuigen was overgekomen, op weg naar de ‘Vesting Holland’, wist men ook in de Peel dat de oorlog was uitgebroken. Een officier van het Nederlandse leger raadde vader aan om met het gehele gezin elders onderdak te zoeken, bevreesd als hij was dat

De stellingen die eertijds met zoveel zorg en inzet waren vervaardigd waren nu volkomen verlaten. Slechts de restanten van een inderhaast vertrokken leger werden aangetroffen. Wapens waren mede uit frustratie in de Peelkanalen geworpen. Zo ging ons gezin, samen met zo vele dorps- en landgenoten een zware tijd tegemoet. Zo goed en zo kwaad als dat ging herpakte het normale leven zich. Vooral het eerste bezettingsjaar was gelet op de situatie nog niet het zwaarste. Daarentegen werd ons gezin in die eerste winter onder het juk van de bezetter door diep leed getroffen.

WWW.WEEKBLADVOORDEURNE.NL

De Lage Brug over het Deurnesch Kanaal.

24 & 25

19 Avondvierdaagse Deurne Uit de Kunst

Nadat op 8 september 1940 het gezin was verblijd met opnieuw een meisje, Joke genaamd, sloeg deze blijdschap op 14 december van datzelfde jaar om in droefenis

toen moeder ‘s morgens de drie maanden oude baby dood in haar bedje aantrof. Ze was gestorven aan een sterk heersende en gevreesde ziekte: difterie, het als gevolg van een besmettelijke bacil opzetten van de slijmvliezen in keel en mond, dat, indien niet tijdig onderkend en inge¬grepen grote ademhalingsmoeilijkheden en zelfs verstikking tot gevolg kan hebben. Als een engeltje stond Joke in de gang opgebaard, omgeven door zilveren sterretjes. Hoewel vader door het zware leven ook gevoelsmatig was gehard, had hij in die dagen moeite om zijn emoties te bedwingen. Echter, juist dergelijke droeve gebeurtenissen brengen de mensen nader tot elkaar. Men heeft behoefte aan steun, iets wat zeker in die moeilijke tijd nodig was. De eerste oorlogsjaren waren verder betrekkelijk rustig. Naderend gevaar werd via een luchtalarm aangekondigd. De juf of onderwijzer gaf dan via tikken op de lessenaar de bevelen. Eerste tik: op¬staan; tweede tik: de lessenaar van de bank omhoog en bij de derde tik: op de hurken onder de banken. Dit gaf nooit problemen, want alle kinderen waren zeer gedisciplineerd. In de loop van 1942 werd de oorlog in toenemende mate dagelijks merkbaar. Omdat de aanvliegroute van de Tommy’s ook boven Zuidoost-Brabant lag, kon men ‘s avonds

De kronieken van de Neerkantse familie Joosten

vaak getuig zijn van boei vooral ook d ten. De Duitse opgesteld die, gen werd, de h een prooi. Wa bundeling van gehouden kwa mer genoeg in vliegtuig wist al te vaak de kwam. In die tijd ston dere broer Leo gade te slaan. met een boerd

Schoolfoto 1941:

Aanbieding geldig t/m 8 juni 2019

KOPHAASJES

KILO VOOR

RUNDERGEHAKT

9,90

500 GRAM

3,75

Slagerij van Goch

Martinetplein 72 Deurne Tel.: 0493-312385 Kijk voor de barbeque www.slagerijvangoch.nl

NIEUW

NOGNooit NOOITiNIN NoG LIESSELGeWeest GEWEEST?? LiesseL ??

NI

T HE

W EU

KOM NOU!! E S VOOR UW OPEL-SERVICE

A

DR

www.marksmitsautos.nl Keuze uit JONGe Opels

APK GARAGE MARK SMITS

hoofdstraat 74 ablauwmetallic, - LiesseLairco - teL. Opel Astra, 1.6i, 5-drs., Pearl, . . . . . 0493-342144 . . . . . . . . . . .2001 Opel Astra 1.6i, 5-drs., Edition, grijsmetallic, airco . . . . . . . . . . . . . . . .2002 Opel Atra, nieuw model, 5-drs., Edition, airco, grijsmetallic . . . . . . . . .2007 Opel Corsa 1.2-16V, 5-drs., Njoy, grijsmetallic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2003 Opel Corsa 1.2, 5-drs., Swing, wit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1994 Opel Corsa 1.2-16V, 5-drs., Max, airco, grijsblauwmetallic. . . . . . . . . . .2004 Opel Meriva 1.6i, Essentia, grijsblauwmetallic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2003 Opel Meriva 1.6-16V Temptation, airco, grijsblauwmetallic . . . . . . . . .2007 Opel Zafira 1.6-16V, Elegance, grijsblauwmetallic, airco . . . . . . . . . . . .2001 Opel Zafira 1.8-16V Elegance, airco, grijsmetallic . . . . . . . . . . . . . . . . .2002 Opel Zafira 1.6-16V Comfort, airco, blauwmetallic. . . . . . . . . . . . . . . . .2001 Opel Zafira 1.8-16V Cosmo, airco, grijsmetallic . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2007 Opel Vectra 1.8-16V Pearl, airco, grijmetallic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1998 Opel Combo 1.7D, wit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1998 VW Polo 1.4-16V Comfortline, airco, grijsmetallic . . . . . . . . . . . . . . . . .2004

Openingstijden: ma.-vr. 8.00-22.00 uur, za. 8.00-18.00 uur

APK GARAGE MARK SMITS hoofdstraat 74 a - LiesseL - teL. 0493-342144

Ton Schreurs spreekt vanaf het podium de vrijwilligers toe, die de afgelopen tijd hard gewerkt hebben aan de herinrichting van de dorpskern. (Foto: Hein van Bakel)

Zie onze aanbiedingen op pagina 31

Neerkant kan vooruit met nieuw dorpshart

Alléén geldig op 16, 17 en 18 augustus

Danie de Wet Winemakers Selection, Gatonegro of Hardys VR Chardonnay of Sauvignon 2 voor Blanc

3.75

PLUS Blonde 500 gram d’Aquitaine Hamburgers Pak 4 stuks

1.35

PLUS Mineola

PLUS PLUS Komkommer Los

Los Per 500 gram

4.99

1.38

Fles 75 cl

2 stuks

Per

500

Mineola gram

D LKE A

Dagvers T

UI

DEURNE – Voor de eindexamenleerlingen van het Hub van Doornecollege stond vorige week woensdag het jaarlijkse gala op het programma. De scholieren lieten zich in stijl naar het gala vervoeren. Zoals op bijgaade foto leerling Roy Derks (r), die verwelkomd werd door docent maatschappijleer Gerard Slegers. (Foto: Hein van Bakel)

Ton Schreurs benadrukte in zijn toespraak dat het ontwerp voor het nieuwe dorpscentrum niet uit de koker van de werkgroep gekomen is, maar mede tot stand is gekomen met inzet van de inwoners van Neerkant. "Zij brachten ideeën naar voren tijdens dorpsbijeenkomsten, kinderen van de basisschool maakten maquettes en inwoners maakten schetsen; het was een mooi proces om te zien." Hij somde de werkzaamheden op waar de afgelopen tijd ruim 35 vrijwilligers de schouders onder gezet hebben: het verwijderen en terugplaatsen van straatmeubilair, verwijderen van bestrating, afkoppelen van de riolering voor het hemelwater, aanleg en onderhoud van perken, verplaatsen van de bushalte, etc. “Overleggen was in deze periode het meest gebruikte werkwoord. Het was voortdurend afstemmen,

2 stuks

G

Zelfwerkzaamheid

1.38

2 voor

PLUS Komkommer

LI M B UR

3.39

2.69 - 2.99

Danie de Wet Winemakers 4.99 Selection, Alle halve raster- of kruimelvlaaien Gatonegro Geschikt voor 5 personen of Hardys VR Per halve vlaai Chardonnay 33/18 PLUS Blonde of Sauvignon PLUS Blonde Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. d’Aquitaine Hamburgers Om al onze klanten te laten profiteren van onze scherpe aanbiedingen, Blanc geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld). d’ Aquitaine Hamburgers

PLUS Filet Americain

*Uitgezonderd PLUS Express

3.75

Bakje naturel à 225 gram of bakje speciaal à 175 gram Per bakje

Pak 4 stuks

Fles 75 cl Pak 4 stuks Wil je per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld je dan nu aan via plus.nl

plus.nl

Openingstijden:ma ma.-do. 8.00- 20.00 - 20.00| vr | vrij. 8.00 - 21.00 za. 8.00 - 20.00 | zo. 8.00 - 20.00 Openingstijden: - do 8.00 8.00 - 21.00 | za| 8.00 - 20.00 | zo 9.00 - 18.00 D LKE A

Bouwmans Jozef & Bouwmans | Deurne | Plusweg 1 | XXXX XX | Dagvers Plusstad | T:Zeilberg 0523 65 63| 93 | (Naam) | St. T

UI

In stijl naar gala

De gemeenteraad stelde uiteindelijk een krediet van 800.000 euro beschikbaar voor het vervangen van de riolering en de herinrichting van het dorpscentrum. Vanuit het dorp zelf werd zo’n 250.000 euro ingelegd, bestaande uit een bijdrage van 60.000 euro door de stichting Pro Neerkant, 7.000 euro van het Brabants Cultuurfonds en vele uren zelfwerkzaamheid door inwoners. "Na een aantal dorpsbijeenkomsten, lag er een wens in Neerkant voor een mooi, sfeervol en aantrekkelijk dorpscentrum met veel groen en aandacht voor verkeersveiligheid", aldus de voorzitter. "Met uitzondering van dat laatste -er wordt nog wel eens te hard gereden- is aan die wens voldaan. Neerkant loopt voorop in wat tegenwoordig burgerparticipatie heet."

1.35

Los Per 500 gram

G

Leden van Theatergroep Neerkant liepen verkleed rond en hielden de schwung erin. Muziekvereniging sint Willibrordus speelde een aantal nummers waaronder Ode an Die Freude. Thea Ugen en Maria Verstappen hadden er een tekst over het dorp op gemaakt, dat door vele aanwezigen meegezongen werd. Voorzitter Ad Cosijn van Leefbaar en Vitaal Neerkant memoreerde nog maar eens aan hoe de vernieuwde dorpskern tot stand gekomen is. Vanaf het niet doorgaan van het Idop

500 gram

PLUS Mineola

E

Burgerparticipatie

in 2005 tot aan een bezoek van het College van B en W aan Dorpsraad Neerkant in 2013. Destijds luidde de boodschap dat er geen geld was om van het dorpshart van Neerkant iets moois te maken. Een boodschap die leidde tot het aftreden van Dorpsraad Neerkant. “Het was duidelijk dat we zelf met ideeën, menskracht, deskundigen en middelen zouden moeten komen”, aldus Cosijn. Niet veel later werd Leefbaar & Vitaal Neerkant opgericht, bestaande uit een stuurgroep met Cosijn aan het roer en vier werkgroepen. “We waren blij dat oud-dorps-

Alléén geldig op 16, 17 en 18 augustus

G

door Ine van Hal

4 halen 2 betalen

keuzes maken, oplossingen bedenWEEKENDPAKKERS www.jolinkids.nldo vr za ken en klachten verwerken", aldus Schreurs. Industrieweg 45, Deurne Het werk is voor de vrijwilligers nog niet gedaan. De komende tijd wordt het belevingsplein nog afgemaakt. Zie pagina De herinrichting van de ruimte tus99 099 . 8 en 90. sen de kerk en het kerkhof liep verWEEKEN traging op, onder meer omdat bijWEEKENDPAKKERS do vr za archeologische opgravingen de fun* damenten blootgelegd werden van GRATIS BEZORGING Bij aankoop van diverse producten op plus.nl of met de PLUS app. de oude kerk van Neerkant. Deze 299 . 379 . werd vlak voor de bevrijding in de 99 99 0. 0. Tweede Wereldoorlog verwoest. Vanwege de mogelijke aanwezigheid van oorlogsprojectielen mochten de vrijwilligers niet zelf het terplus.nl/gratis-bezorging 199 . rein afgraven, maar moesten ze dat 199 . 299 . 379 . overlaten aan een gespecialiseerd bedrijf. E

raadvoorzitter Ton Schreurs de kar wilde trekken van de werkgroep Wonen en Woonomgeving. We hadden het ook begrepen als hij bedankt had, na alle tegenslagen die de dorpsraad te verduren kreeg.”

Gemeenschapszin

Wethouder Helm Verhees noemde de herinrichting van het dorpscentrum met de vernieuwing van de riolering een mega-operatie. “Niet de gemeente, maar Neerkant was de bedenker. We wisten niet wat we onderweg tegen zouden komen” Burgemeester Hilko Mak noemde het project: "een fantastisch voorbeeld van de gemeenschapszin, die hier in Neerkant volop aanwezig is." Vervolgens riep hij Joop Dielissen naar voren om hem een koninklijke onderscheiding op te spelden. Zijn vrouw Door kreeg een mooie bos bloemen. Met tromgeroffel en vuurwerk werd het dorpshart officieel geopend, waarna er door alle aanwezigen gezamenlijk op geproost werd. Drie dagen lang was het feest in Neerkant, te beginnen woensdagavond met een gezellige dorpsquiz, de officiële opening op donderdag en vrijdag was er een vossenjacht voor de jeugd en een Oudhollandse spellenmiddag voor de oudere inwoners van het dorp. De festiviteiten waren georganiseerd door de werkgroep Opening Dorpskern, bestaande uit: Coen van Horen, Yvonne Jenniskens, Kristel Janssen, Truus de Laat, Roy Petit, Liesbeth Goorts en Theo Donkers.

PLUS Filet Americain

199 .

LI M B UR

3.39

199 .

2.69 - 2.99

Bakje naturel à 225 gram of bakje speciaal à 175 gram Per bakje

G

NEERKANT - In Neerkant is met Hemelvaart op feestelijke wijze de vernieuwde dorpskern geopend. Er was een ontbijt in de openlucht, kinderen vermaakten zich met stoepkrijt en op een springkussen, er werd geproost en samen gezongen. De officiële opening vond plaats op een podiumwagen in de vernieuwde Dorpsstraat met pleinen, terrassen, veel groen en perkjes met bloeiende planten.

Alle halve raster- of kruimelvlaaien

PLUS Filet Geschikt voor 5 personen Bakje naturel à Per halve vlaai Per bakje

33/18

Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

33/ 18

Om al onze klanten te laten profiteren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld).

Aanbiedingen Om

al

onze

Wil je per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld je dan Wil nu aan via plus.nl je

Americain

225 gram

zijn

klanten

per

niet

te

of

bakje

bestemd

laten

mail

voor

profiteren

op

de

Fruit-tella ijsjes

Openingstijden:ma ma.-do. 8.00- 20.00 - 20.00| vr | vrij. 8.00 - 21.00 za. 8.00 - 20.00 | zo. 8.00 - 20.00 Openingstijden: - do 8.00 8.00 - 21.00 | za| 8.00 - 20.00 | zo 9.00 - 18.00

speciaal

à

175 gram

wederverkopers

van

onze

scherpe

hoogte

en/of

aanbiedin

blijven

va

plus.nl Openingstijden: ma.-do. 8.00 Openingstijden: ma - do 8.00 -

Bouwmans Jozef & Bouwmans | Deurne | Plusweg 1 | XXXX XX | Plusstad | T:Zeilberg 0523 65 63| 93 | (Naam) | St.

6 stuks - IJsboerke Normaal 4,19

2,99 NIEUW

www.diepvriesspecialist.nl Aanbieding geldig t/m dinsdag 11 juni 2019

Kerkstraat 5, Deurne T. 0493 35 22 10 info@advocatenkantoorlemmens.nl www.advocatenkantoorlemmens.nl

2

Bouwm (Naa


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 6 juni 2019 | pagina 2

Fam i l i e b e ri ch t e n

Stan Cuppen & Laura Spee gaan trouwen op 14 juni 2019. Je bent van harte welkom op onze receptie van 18:00 tot 19:30 uur. Riet 5, Deurne

Tuinonderhoud! Snoeien, knippen van hagen, gazon maaien, afvoeren van uw tuinafval. Bel 06-365

40 199

• Feestje op maat? www.partyplanner.nl

• Bent u eigenaar van een Opel dan bent u bij ons welkom voor elke reparatie, storing of onderhoudsbeurt. Uw Opel-specialist: Garage Mark Smits. Gespecialiseerd in jonge, gebruikte Opels. Hoofdstraat 74A, Liessel Tel. 0493-342144.

Toon en Pieta 50 jaar getrouwd Proficiat! Familie van der Schaaf

•Kringloop EEN AARDE Asten. Curiosa, boeken, meubels, kleding en nog veel meer. Goed en goedkoop, kom kijken: ma 9-12; woe 13-16; do 18. -20.30; za 9-12. Molenakkers 11 Asten. Breng u spullen i.g.st, ook oud ijzer. Liever laten ophalen? Bel 06-41655003 www.eenaarde.nl

Een fijner leven komt een stap dichterbij. Stichting Date duurzame man-vrouw relaties sinds 1969 ✓ Veilig en betrouwbaar en áltijd in de buurt ✓ Persoonlijke begeleiding en voorstellen ✓ Onbeperkte kennismakingen en hoge slagingskansen ✓ Ik kom bij u in de buurt

Jos Vellekoop, tel. 040-8431091 of b.g.g. 0800-022 0225 Aangesloten AVR/Singleskeurmerk/Geschillencommissie

w w w. s t i c h t i n g d a t e . n l

ee 1e Sint Jozefstraat 1, 5721 GM Asten 1 Sint Jozefstraat 1, 5721 Asten Julianastraat 38,1,5721 GL Asten 1 Sint Jozefstraat 5721 GMGM Asten e

38,1,5721 1Julianastraat Sint Jozefstraat 5721GL GMAsten Asten Tel: 0493-697443 Tel: 0493-697443 Tel: Tel: 0493-697443 Tel: 0493-697443 Tel:0493-697443 0493-697443

Vo o r : Vo o r : - Algemene tandheelkunde - Algemene tandheelkunde - Implantologie www.weekbladvoordeurne.nl - Implantologie - Esthetische oplossingen - Esthetische oplossingen - Bleken - Bleken - Rechtstreekse declaratie bij diverse zorgverzekeraars - Rechtstreekse declaratie bij diverse zorgverzekeraars

Geldig van dinsdag 11 juni tot zaterdag 15 juni

Mexicaanse Tortilla + Kipfilet

2x3 stuks 10.00

Iedere woensdag

Gehakt en Worst extra voordelig Gehaktballen, Roomschijven en Hamburgers 3+1 gratis FR

AN

S BOU WMA

NS

Frans Bouwmans, Uw Slager Sint Jozefstraat 24C, Deurne Tel.: 0493-312317 www.fransbouwmans.uw-slager.nl

/ www.daspublishers.nl

Insc Insc hrijv hrijv e en n van van ni ni euw euw e e patië patië nt nt e en n is is mogelij mogelij k k 1 1e Sint Sint Jozefstraat Jozefstraat 1, 1, 5721 5721 GM GM Asten Asten Tel. Tel. 0493-697443, 0493-697443, Voor: Voor: info@tandartsenpraktijkd Email: epolders.nl Email: info@tandartsenpraktijkd epolders.nl - Algemene tandheelkunde e

- Bleken Rechtstreekse declaratie bij zorgverzekeraars declaratievan bij diverse diverse zorgverzekeraars met een verrassend lage prijs!- Rechtstreekse Inschrijven nieuwe patiënten intern

De Televisie Specialist-

Inschrijven van nieuwe patiënten is is nieuwe mogelijk Grootschoterweg 105Inschrijven Inschrijven van van mogelijk nieuwe patiënten patiënten isis

LED TV, UHD TV, Curved TV, OLED TV Samsung, Sony, Philips, LG, Sonos

BUDEL-SCHOOT (NL)

Tel. 0031 (0)495 49 36 16

www.stevensbudelschoot.nl

mogelijk mogelijk

11ee Sint Sint Jozefstraat Jozefstraat 1, 1, 5721 5721 GM GM Asten Asten Tel. e Tel. 0493-697443, 0493-697443, 11e Sint Jozefstraat 1,1, 5721 Sint Jozefstraat 5721 GM GM Asten Asten Email: info@tandartsenpraktijkdepolders.nl Email: info@tandartsenpraktijkdepolders.nl Tel. 0493-697443,

Tel. 0493-697443, Email: Email: info@tandartsenpraktijkdepolders.nl info@tandartsenpraktijkdepolders.nl

Wij wensen iedereen fijne pinksterdagen! Let op, 2e pinksterdag zijn wij gesloten! NIEUW! Verse peultjes en nieuwe aardappelen vers van het land! per stuk e 1,99 4+1 GRATIS 100 gram e 0,89 per stuk e 4,50

€ 19,45

Nu in de winkel! Van mobilisatie tot bevrijding ww.deathvalleydepeel.nl

500 gram e 6,50 100 gram e 1,75

Gehakt HOH 100gr e0,55 · Worst HOH 100gr e0,59 · Rundergehakt 100gr e0,75 Haageind 24 5751 BC Deurne 0493-782211 www.streeckhuys.nl

Vo o r : Vo o r :

tandheelkunde UW (O)LED-TV- Algemene -- Esthetische oplossingen Esthetische oplossingen Implantologie ADRES! - Implantologie -- Bleken Blekenoplossingen ZEN!! -- Esthetische Esthetische oplossingen ACTIEPRIJ -- Rechtstreekse declaratie Rechtstreekse declaratie bij bij diverse diverse zorgverzekeraars zorgverzekeraars Kijk op onze - Bleken etsite!

Bestel nu ook online:

Extra belegen kaas St Bernardus abdijkaas

Lid Org. Tandprothetici Lid Ned. Org. Lid Ned. Ned. Lid Org. Ned.Tandprothetici Org. Tandprothetici Tandprothetici

Peter tandprotheticus LidSchoemaker Ned. Org. Lid Ned. Org. Tandprothetici Tandprothetici Lid Ned. Ned. Org. Lid Org. Tandprothetici Tandprothetici

TELEVISIES-Voor: -- Implantologie Implantologie Algemene tandheelkunde

www.streeckhuys.nl

Vleeswarentrio 100 gram Ardenner boterhamworst 100 gram Gebraden gehakt 100 gram Coburgerham

Gegrilde hele kip per stuk 6.00 Malse Biefstuk met gratis steakmes 4 stuks slechts 10.00 Verse Bami 2x portie kipsaté Kipkrokant + Schnitzels en kroepoek samen voor10.00 8.90 2x4 stuks slechts

F.C.T. Kauwenberg tandprotheticus F.C.T. Kauwenberg tandprotheticus

STEVENS Voor:- Algemene tandheelkunde

AANBIEDINGEN geldig van 7-6 t/m 13-6

Varkenshaasspies Whiskey black pepper Uienburgers Gegrilde kippenbouten / drumsticks

Geldig tot zaterdag 8 juni

KAUWENBERG KAUWENBERG

- Voor: Al uw gebitsprotheses Voor: - Al uw gebitsprotheses Voor: - Voor: “Klik-prothese” - -“Klik-prothese” Al uw gebitsprotheses van uw gebitsprothese -- Al Algebitsprotheses uw gebitsprotheses Reparaties van uwworden gebitsprothese Al --uw uw-Reparaties gebitsprotheses (kan op gewacht na afspraak) (kan op gewacht worden na afspraak) “Klik-prothese” “Klik-prothese” - -Rechtstreekse declaratie bij diverse zorgverzekeraars “Klik-prothese” “Klik-prothese” Rechtstreekse declaratie bij diverse zorgverzekeraars • Vlooienmarkt Deurne, al 47 jaar Reparaties van uw gebitsprothese voor het goede doel en voor steun- Reparaties e van uw gebitsprothese Reparaties van uw gebitsprothese e Sint vangewacht uwJozefstraat gebitsprothese 1 1, 5721 aan de Wereldwijde Duurzame - Reparaties 1gewacht Sint Jozefstraat 5721 GM GM Asten Asten (kan op worden na afspraak) Ontwikkelingsdoelen. Op zaterdag (kan op worden na afspraak) (kan op gewacht worden na 1, afspraak) Tel: 0493-697443 (kan op gewacht worden na afspraak) Tel: 0493-697443 29 juni vindt van 14.15 tot 15.45 -- Rechtstreekse declaratie bij zorgverzekeraars Rechtstreekse declaratie bij diverse diverse zorgverzekeraars uur op het binnenterrein de -- Rechtstreekse declaratie bij zorgverzekeraars Rechtstreekse declaratie bij diverse diverse zorgverzekeraars jaarlijkse verkoop per opbod

plaats. Vanaf 13.45 uur kan men het aanbod bekijken in de voorruimte. De grote winkel is zoals elke zaterdagmiddag - van 14.00 tot 16.00 uur open voor het publiek. Aanleveren van goederen op woensdagmorgen van 09.30 tot 12.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur, Brouwhuisweg 36 in Vlierden, 0493-320302.Vanwege ruimtegebrek en een veranderende markt kunnen wij geen grote meubels, slaapkamers, kasten, matrassen, bedden, kinderbedden en -boxen, VHSbanden, maxi-cosy’s, fietsstoeltjes en tuinmeubilair meer aannemen. Zie ook: www.vlooienmarktdeurne.nl

www.pietvanmierlo.com www.pietvanmierlo.com

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

Brouwhorst 19 Maandag 5704 EG Helmond Dinsdag - Vrijdag 0492-511469 Zaterdag info@streeckhuys.nl Zondag

10.00 - 18.00 08.30 - 18.00 08.30 - 16.00 Gesloten

Signeersessie door Auteur Piet Snijders zaterdag 8 juni van 14:00 - 16:00 uur in Museum Klok & Peel. Met muzikale omlijsting van Pro et Contra. Death Valley De Peel is een initiatief van Museum

| www.museumklokenpeel.nl


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 6 juni 2019 | pagina 3

Nieuwe voorstelling Erik Vink in première

Senzer krijgt begroting niet sluitend REGIO – Werkbedrijf Senzer krijgt de begroting voor de komende jaren niet sluitend. Het concept-ondernemingsplan 2020 met meerjarenbegroting is onlangs aangeboden aan de deelnemende gemeenten. Daarin schetst Senzer een negatief beeld voor de komende jaren en roept de hulp in van Geldrop-Mierlo, Helmond en de vijf Peelgemeenten. “De daling van de financiële middelen vanuit het Rijk is een probleem waarvoor we gezamenlijk een oplossing dienen te vinden”, stelt Senzer.

door Martin de Bruijne Het concept - ondernemingsplan 2020 met meerjarenbegroting staat 26 juni op de agenda van het algemeen bestuur van Senzer, de organisatie heeft de provincie gevraagd om uitstel voor het indienen van de conceptbegroting. Senzer helpt mensen bij het zoeken naar werk voor de gemeenten Geldrop-Mierlo, Helmond en de Peelgemeenten Asten, Deurne, Someren, Gemert-Bakel en Laarbeek. De Rijksbijdrage daalt echter flink. Eind vorig jaar kondigde het Rijk al aan dat Senzer 4,2 miljoen euro minder zou ontvangen voor 2019. Daar is nog een extra korting van drie miljoen euro bijgekomen. In een toelichting op het concept-ondernemingsplan stelt Senzer dat er voor de komende jaren structureel bijna vijf miljoen minder budget komt. Senzer wil bezuini-

Erik Vink tijdens de repetities van 'Zuidwal'. (Foto: Frans Klaus) DEURNE - In het Speelhuis in Helmond staan leerlingen van het Knippenbergcollege vanaf vrijdag vier keer op de planken tijdens de musical ‘Zuidwal’. Het op feiten gebaseerde stuk, ter ere van 75 jaar bevrijd Brabant, gaat over keuzes. Niet alleen in de Tweede Wereldoorlog, maar ook nu tijdens het ‘Facebooktijdperk’. Het verhaal dat heden en verleden met elkaar verbind, is geschreven door de Deurnese journalist, auteur en toneelschrijver Erik Vink. De regie is in handen van Anneke Schröder.

door Bram Vannisselroij De ooit zo reislustige Vink sukkelde de laatste jaren regelmatig met zijn gezondheid. De laatste tijd gaat het een stuk beter. De medicijnen houden zijn kwalen onder de duim. Tegenwoordig trekt hij zich graag terug in zijn fraaie appartement aan de Stationsstraat om te schrijven. Toen hij in 1973 afstudeerde aan de School voor Journalistiek in Utrecht trok hij als begin twintiger de wijde wereld in.

Oegandese Burgeroorlog

Eerst trok hij naar het Midden-Oosten en daarna bevond hij zich als één van de eerste westerse journalisten in de Oegandese Burgeroorlog. Het besef, hoe heftig het was, kwam pas later. “Als je er eenmaal inzit dan laat je het maar over je heenkomen.” Op een klein transistorradiootje hoorde de beginnende journalist dat hij vermist werd. Contact opnemen met Nederland was niet mogelijk. “Vooral mijn moeder had het zwaar. Ze kreeg een telefoontje met de

vraag wat voor kleur ogen ik had.” Dat de vraag in verleden tijd gesteld werd, deed alle alarmbellen af gaan in het ouderlijk huis van Vink. In de hoofdstad Kampala kon hij enige tijd later via de telex zijn moeder geruststellen. Het impulsieve karakter van de Deurnenaar bracht hem op bijna alle continenten. “Ik was eigenlijk gewoon een hippie met lang haar en op zoek naar avontuur.” De echte wil om de wereld te verkennen werd minder en Vink stortte hij zich op het schrijven van toneelstukken.Toneel is iets dat als een rode draad door zijn leven loopt. Vader Peter had een bioscoop/theater aan de markt in Deurne. Dat hij toneelschrijver zou worden kon hij toentertijd niet bevroeden.

Anna

Bij toeval rolde hij het vak in. Als acteur maakte hij deel uit van toneelgroep Genesius. Het script moest nog geschreven worden. Animositeit tussen de twee auteurs zorgde ervoor dat Vink gevraagd werd om het stuk te herschrijven. Zijn debuut

'Anna' was met duizenden bezoekers een doorslaand succes. In 2007 werkte hij aan het grote stuk 'Babylon' over de elitestrijd in Deurne in de Tweede Wereldoorlog. De laatste jaren leek het een utopie om verschillende Deurnese toneelgroepen samen te brengen voor een grote productie. De verenigingen komen tot teleurstelling van Vink niet tot een samenwerking. “Het lijkt wel of elke groep voor zichzelf bezig is. Dat vind ik vreemd want in Helmond en ook in Someren kan het wel.” Toch houdt hij hoop dat er in de toekomst weer iets gaat gebeuren in Deurne. Vink schrijft ondertussen gestaag door aan alweer zijn tiende script. ‘Duivelskwartier’, over de heksenvervolging in de Peel, naar het boek van Johan Otten, moet volgend jaar opgevoerd worden door De Speledonckers in Someren. Niet voordat de megaproductie ‘Zuidwal’ vrijdag zijn première beleeft. Bemoeizuchtig is de schrijver niet meer. Hij legt zijn kindje, het script, volledig in handen van regisseur Anneke Schröder. “Toen ik net begon moest ik daar erg aan wennen en had ik moeite om het los te laten. Ik moest dat nog leren.Tegenwoordig bemoei ik me niet meer met hoe een toneelstuk of musical er uit moet gaan zien.” Voor de vier voorstellingen van ‘Zuidwal’ in het Speelhuis zijn nog kaarten beschikbaar.

gen, onder meer door tien procent te bezuinigen op het personeelsbestand. Daarmee is de grens volgens Senzer bereikt. “Verdere reductie zal het hart van de dienstverlening raken en zal moeten leiden tot het maken van keuzes met betrekking tot de huidige dienstverlening.”

Minder uitkeringen

De organisatie heeft de gemeenten verder gevraagd om de bijdrage te indexeren. In Geldrop-Mierlo is de politiek hier verdeeld over. “Naar onze mening kan deze indexatie alleen aan de orde zijn wanneer een combinatie van andere maatregelen onvoldoende soelaas biedt. Met name een verdere invulling van een gericht re- integratie of uitstroombeleid is hier cruciaal”, stellen burgemeester en wethouders in een zienswijze op de plannen. Het aantal mensen met een uitkering moet omlaag, is de mening van een meerderheid binnen de politiek. Senzer zelf noemt een vermindering met vijftig dit jaar. “Overigens valt op dat juist specifiek beleid gericht op het terugdringen van het cliëntenbestand ontbreekt”, reageert het college in Geldrop-Mierlo. Wethouder Peter Looijmans zei vorige week dat Senzer vooral moet kijken wat men zelf kan doen. “Er zijn allerlei ontwikkelingen gaande, er moet een stevige uitstroom komen. Wij vragen Senzer kritisch te kijken naar de eigen organisatie.”

Joop Dielissen koninklijk onderscheiden NEERKANT – Joop Dielissen uit Neerkant heeft op Hemelvaartsdag een koninklijke onderscheiding gekregen uit handen van burgemeester Hilko Mak. Dielissen kreeg de onderscheiding voor zijn inzet gedurende de afgelopen twintig jaar op vele fronten voor de Neerkantse samenleving.

Dielissen werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dit gebeurde tijdens de feestelijkheden rondom de officiële opening van de vernieuwde dorpskern van Neerkant. Vanaf zijn pensionering in 1998 zet Joop Dielissen zich op allerlei fronten in voor de gemeenschap in Neerkant. Bijna elke vrijdag is hij te vinden op het sportpark van voetbalvereniging Neerkandia voor onderhoud en bouwkundige werkzaamheden. Ook voor de parochie Willibrordus zet hij zich in, onder anderen voor het onderhoud van de kerk en het kerkhof, evenals voor gemeenschapshuis De Moost. Verder was Dielissen medeoprichter van het museum Techniek met ’n Ziel en was hij actief betrokken bij de verbouwing en de verhuizing van het museum naar de huidige locatie.

Bij basisschool Sint Willibrordus is Dielissen onder meer actief als decorbouwer voor de musicals van groep 8 en het realiseren van een verkeersplein op de speelplaats van de school. Ook bij Dorpsraad Neerkant en later bij Leefbaar en Vitaal Neerkant is Dielissen nauw betrokken, Hij was onder anderen een van de kartrekkers en uitvoerders van de realisatie van een overdekte bushalte en van de totstandkoming van het monument ter nagedachtenis van de bij de ramp met de MH17 omgekomen familie Wals. Sinds 2017 is Dielissen bestuurslid bij Zangvereniging De Oude Weelde. Last but not least heeft Joop Dielissen zich ingezet als vrijwilliger bij de herinrichting van de dorpskern in Neerkant.

Gesprek Den Draai hervat ZEILBERG – Vorige week meldde het bestuur van sociaal cultureel centrum Den Draai in Zeilberg, dat het overwoog de deuren van het gebouw te sluiten. De voornaamste reden is het uitblijven van subsidie voor groot onderhoud vanuit de gemeente Deurne. Na overleg met de wethouder lijken de gesprekken nu toch weer op gang te komen.

door Ine van Hal Het gebouw van Den Draai, dat eigendom is van de beheersstichting, is hard aan onderhoud toe. De gemeente Deurne is verantwoordelijk voor een deel van de onderhoudskosten, maar toezeggingen bleven alsmaar uit. Wethouder Helm Verhees zei desgevraagd in een reactie, aan alle partijen duidelijk aangegeven te hebben dat de deur open staat voor overleg. Het gemeentebestuur geeft er volgens de wethouder de voorkeur aan met alle betrokkenen samen te zoe-

ken naar een oplossing. Voor zowel Den Draai als voor de school en een gymzaal voor Zeilberg. ”Ook voor de school ligt er een uitdaging”, aldus de wethouder. “Het gebouw is verouderd en kampt mogelijk in de toekomst met overcapaciteit. Bovendien ligt er een duidelijke vraag voor een beweegaccommodatie/gymzaal. We hebben drie problemen op te lossen en hebben alle partijen nodig om te bekijken wat het beste is voor Zeilberg. Nu al het geld in een keer uitgeven, terwijl we later misschien zeggen dat we het toch anders hadden moe-

ten doen, is geen effectieve oplossing voor Zeilberg."

Toezegging

Inmiddels is volgens het stichtingsbestuur de toezegging gedaan dat de onderhoudsverplichting wordt nagekomen, inclusief de vastgestelde subsidiebijdrage. Daarmee wordt de toekomst verzekerd voor het voortbestaan van de 23 verenigingen die van het gebouw gebruik maken, huurders en het beheerdersechtpaar van Den Draai. Het bestuur heeft aangegeven dan ook open te staan voor slimme oplossingen. Afgelopen woensdag 5 juni is het gesprek tussen de gemeente Deurne en het stichtingsbestuur van Den Draai hervat. De uitkomst van dat gesprek was bij het ter perse gaan van deze editie nog niet bekend.

Joop Dielissen (r) krijgt de onderscheiding opgespeld door burgemeester Hilko Mak. (Foto: Hein van Bakel)

Colofon Weekblad voor Deurne Uitgever: DAS Publishers!

Bezoekadres: Stationsstraat 103 | 5751 HD Deurne Ma t/m vrij: 8.00-17.00 uur T 0493-352600 | F 0493-352601 www.weekbladvoordeurne.nl Correspondentieadres: Stationsstraat 103 | 5751 HD Deurne

Advertentie-acquisitie: T 0493-352600 | M 06-29536178 E advertenties@weekbladvoordeurne.nl Advertenties voor plaatsing op de eerstvolgende donderdag aanleveren vóór dinsdag 14.00 uur. Manager Uitgeverij: John van Veggel T 0493-352605; M 06-29536178 E john@weekbladvoordeurne.nl

Redactie: Bram Vannisselroij (Weekblad voor Deurne) T 0493-352606 | M 06-46017681 E redactie@weekbladvoordeurne.nl Ine van Hal (Weekblad voor Deurne) T 0493-352607 | M 06-10915507 E ine@weekbladvoordeurne.nl Maarten Driessen (Hoofdredacteur) T 0493-352608 | M 06-13763686 E redactie@peelbelangonline.nl Jordy van de Brug ('t Contact) T 0493-352609 | M 06-13762619 E redactie@hetcontact.nl

Martin de Bruijne (Middenstandsbelangen) T 0493-352602 | M 06-29536173 E redactie@middenstandsbelangen.nl

Bakel, Milheeze, De Rips, Brouwhuis, ­Rijpelberg en Dierdonk.

Berichten voor plaatsing op de ­eerstvolgende donderdag aanleveren vóór dinsdag 08.00 uur.

Bezorgklachten: Via onze website www.weekbladvoordeurne.nl of T 0493-352600

Weekblad voor Deurne e.o. oplage 27.300, verschijnt op donderdag in: Deurne, Walsberg, Vlierden, Zeilberg, Neerkant, Liessel, Helenaveen, Griendtsveen,

Wij behouden ons ten aanzien van de inhoud van onze artikelen zowel het auteursrecht voor conform art. 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het Databankrecht.


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 6 juni 2019 | pagina 4

Gemeenteberichten

Gemeentehuis | Markt 1 | Postbus 3 | 5750 AA Deurne | www.deurne.nl | info@deurne.nl | T. 0493 - 387 711

DEURNESE BERICHTEN Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van de gemeente en de officiële bekendmakingen? Meldt u zich dan aan voor de digitale Nieuwsmail via www.deurne.nl/Nieuwsmail Klantcontactcentrum: Telefonische bereikbaarheid, maandag t/m donderdag 9.00 - 17.00 uur en vrijdag 9.00 -12.30 uur. Openingstijden: U kunt alleen terecht op afspraak, maandag 9.00 - 19.00 uur, dinsdag t/m donderdag 9.00 17.00 en vrijdag 9.00 - 12.30 uur.

Gemeente en Zorg in Deurne gesloten op Tweede Pinksterdag Het gemeentehuis en Zorg in Deurne zijn gesloten op maandag 10 juni vanwege 2e Pinksterdag. Ook telefonisch zijn wij dan niet bereikbaar. Avond-openstelling klantenbalie is op woensdag 12 juni. De avondopenstelling van maandag 10 juni verschuift naar woensdag 12 juni. Een afspraak voor de klantenbalie maakt u gemakkelijk via www.deurne.nl.

Naar een toekomstbestendig centrum Wij vinden het belangrijk dat Deurne een vitaal, groen en levendig centrum heeft. Maar wat verstaan we daar precies onder? En hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? De komende tijd gaan we aan de slag met het opstellen van een ‘integrale centrumvisie’. En daar kunt u een waardevolle bijdrage aan leveren. Tijdens drie bijeenkomsten werken we samen stap voor stap toe naar een visie en een uitvoeringsprogramma met concrete projecten en activiteiten. Wilt u meedenken? Meld u dan aan voor deze bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst vindt plaats op woensdag 12 juni, aanvang 19.30 uur in Cultuurcentrum Martien van Doorne, Martinetplein 1 in Deurne. Tijdens deze bijeenkomst praten we u eerst bij over de verschillende onderzoeken die hebben plaatsgevonden. Daarna inventariseren we aan de hand van luchtfoto’s de sterke en zwakke punten van het centrum, en de kansen en bedreigingen die we zien. Twee weken later vindt de tweede bijeenkomst plaats: op donderdag 27 juni, ook vanaf 19.30 uur in het Cultuurcentrum. We betrekken de aanwezigen deze avond bij het maken van keuzes en bespreken de gevolgen van deze keuzes. Na deze bijeenkomst stellen wij een eerste concept op voor de integrale centrumvisie. Hier kunt u tijdens de derde bijeenkomst in september (datum volgt) op reageren. Dit resulteert in

een definitieve versie die eind 2019 ter besluitvorming wordt aangeboden aan het college van B en W en de gemeenteraad. Keuzes maken De staat van het bestaande centrumgebied is zorgwekkend. Er is veel leegstand. De maatregelen vanuit het Centrumplan ‘Samen Deurne-centrum verbeteren’ dragen wel bij aan het verbeteren en verlevendigen van het centrum, maar zorgen niet voor een structurele oplossing van de leegstand. Daarom is het nu écht nodig om keuzes te maken. We moeten het kernwinkelgebied meer concentreren, compacter maken. Maar welke straten/ gebieden horen straks niet meer bij het kernwinkelgebied? En welke invulling krijgen die dan wél? En hoe gaan we dat gezamenlijk realiseren? Wij zijn benieuwd naar uw ideeën. Aanmelden Om de bijeenkomsten goed voor te bereiden, horen wij graag van tevoren of u aanwezig bent. Wij stellen het op prijs als u bij alle drie de bijeenkomsten aanwezig bent. U kunt zich voor de eerste bijeenkomst aanmelden door een mail te sturen naar info@deurne.nl, onder vermelding van ‘aanmelding bijeenkomst centrumvisie’. Aanmelden kan ook telefonisch, via het centrale telefoonnummer van de gemeente Deurne (0493) 38 77 11. Wij ontvangen uw aanmelding graag vóór 10 juni.

Informatiebijeenkomst zonnepanelenproject

De Groene Zone op 20 juni

Melding openbare ruimte doorgeven Wilt u een melding doorgeven aan de gemeente, bijvoorbeeld van kapotte straatverlichting, losliggende stoeptegels of een gat in de weg? Dan kan via www.deurne.nl. In spoedgevallen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag kunt bellen naar telefoonnummer (0493) 38 77 77. Let op, dit nummer is alleen bedoeld voor spoedgevallen over de openbare ruimte. Crisissituatie Voor een crisissituatie waarbij direct hulp nodig is én een kind of jongere betrokken is, kunt u contact opnemen met Spoed4Jeugd, telefoonnummer 088 – 06 66 999. Advies of hulp nodig bij huiselijk geweld en kindermishandeling? Bel Veilig Thuis, telefoonnummer 08002000. Deze telefoonnummers zijn dag en nacht bereikbaar. VVV in het gemeentehuis Maandag 10 juni (2e Pinksterdag) is de VVV gesloten.

Andere ophaaldag afval Op maandag 10 juni is het 2e Pinksterdag. Die dag wordt er geen afval opgehaald. In plaats daarvan is de inzameldag op zaterdag 8 juni. Wordt bij u normaal op maandag het afval opgehaald? Dan kunt u dit keer de grijze container (restafval) en de zakken met PMD-afval (plastic, metalen en drankenkartons) komende zaterdag al aan de straat zetten. Zorgt u ervoor dat uw grijze container en/of PMD-zakken om 7.30 uur aan de straat staan? Dan zorgen wij ervoor dat het afval wordt opgehaald.

Foto: Jos Lammers

Online regelen Wist u dat u veel producten ook direct online kunt regelen? Wilt u een verhuizing doorgeven, een parkeervergunning of een uittreksel aanvragen? Op onze site www.deurne.nl vindt u steeds meer producten die u online kunt regelen.

Op donderdagavond 20 juni organiseert de gemeente Deurne een informatiebijeenkomst over het zonnepanelenproject De Groene Zone. De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis en begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur). Met dit project kunnen huiseigenaren op een gemakkelijke en betrouwbare wijze zonnepanelen aanschaffen. In Deurne kunnen nog zo’n 300 huishoudens meedoen. Inwoners krijgen een aanbod voor een aantal zonnepanelen en een bijbehorende lening. In maximaal 15 jaar lossen ze maandelijks af, tegen een lage rente van 1,35%. Huiseigenaren die meedoen aan het project worden volledig ontzorgd. Technische kennis en inzet van eigen geld bij de start is niet nodig.

Andere bijeenkomsten Als u op 20 juni niet aanwezig kunt zijn bij de informatiebijeenkomst in Deurne, kunt u altijd aansluiten bij de een van de bijeenkomsten in de andere deelnemende gemeenten. De volledige planning is te vinden op www.degroenezone.nl. Hier vindt u ook meer informatie over het project.

Programma De bijeenkomst is opgebouwd uit drie onderdelen; na de opening door wethouder Marinus Biemans worden de algemene uitgangspunten en voorwaarden van het project toegelicht. Vervolgens gaat de leverancier in op de techniek en het offertetraject. Als laatste bespreken we de financiële kant van het project. Na de toelichtingen is er uiteraard gelegenheid om vragen te stellen. De avond duurt tot uiterlijk 21.00 uur.

Rommelmarkt aan de Albert Schweitzerstraat Op 10 juni wordt er een rommelmarkt gehouden aan de Albert Schweitzerstraat 38 in Deurne. Voor dit evenement wordt een gedeelte van de Albert Schweitzerstraat die dag van 9.00 tot 16.00 uur afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers.

U hoeft zich niet aan te melden en bent van harte welkom!

Week 23 • 6 juni 2019

VERGUNNINGEN, BESTEMMINGSPLANNEN EN MELDINGEN Aanvragen • Rodegraafweg 26, 5757RE, het plaatsen van een tijdelijke woonunit (HZ2019-0737) activiteit(en) Bouw, 21-5-2019; • Goorsebergweg 9b, 5752PX, het uitbreiden van een bestaande vleesvarkenshouderij (fase 1: milieu Wnb en fase 2: bouw) (HZ-2019-0730) activiteit(en) Gebiedsbescherming, Milieu (vergunning), 20-5-2019; • Linge 10, 5751TV, het uitoefenen van een internetwinkel (HZ-2019-0744) activiteit(en) Handelen in strijd met regels RO, 23-5-2019; • Jan Vermeerstraat 30, 5753BP, het uitoefenen van een cateringservice en kookstudio in een bedrijf aan huis (HZ-2019-0747) activiteit(en) Handelen in strijd met regels RO, 24-5-2019; • Kouterdreef 6, 5752PK, het realiseren van drie trekkershutten en een pipowagen (HZ-2019-0739) activiteit(en) Handelen in strijd met regels RO, 21-5-2019. Verdagingsbesluiten aanvraag om omgevingsvergunning • Sint Jozefstraat 49, 5753AS, het legaliseren van bestaande distributieactiviteiten (HZ-2019-0248) activiteit(en) Handelen in strijd met regels RO; • Doctor Huub van Doorneweg 24 en 24a, 5753PM, het oprichten van 2 bedrijfspanden (HZ-2019-0459) activiteit(en) Bouw, Handelen in strijd met regels RO. Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure • Spoorlaan 6 (kadastraal nummer N2812), 5751JM, het realiseren van een chauffeursverblijf (HZ-2019-0580) activiteit(en) Bouw, Handelen in strijd met regels RO, 27-5-2019; • Bleijs 4, 5752RX, het bouwen van een woonboerderij (HZ-2019-0520) activiteit(en) Bouw, Sloop, Handelen in strijd met regels RO, 28-05-2019 ; • Visser 25, 5751BL, het slopen van binnenmuren van een rijksmonument (HZ2017-1902) activiteit(en) Bouw, Sloop, Monument; Omgevingsvergunning is verleend van rechtswege: 28-5-2019. Verleende omgevingsvergunningen na toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure • Belgerenseweg 31, 5756PP, het veranderen van een inrichting (HZ-20181714) activiteit(en) Gebiedsbescherming, Milieu (Omgevingsvergunning beperkte milieutoets), 31-05-2019. Ter inzage Deze besluiten liggen in het gemeentehuis van Deurne aan de Markt 1 ter inzage van 07-06-2019 tot 19-07-2019 (6 weken). Heeft u vragen over een hierboven genoemd besluit of heeft u behoefte aan uitleg over het besluit? Neemt u dan contact op met het Klantcontactcentrum. Omdat de aanvragen digitaal zijn ingediend, kun u de vergunningen en de bijbehorende stukken digitaal inzien via vergunningen en op afspraak. Meldplicht Wet milieubeheer • Heimolenweg 1, 5753PW, het veranderen van een inrichting die valt onder het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (activiteitenbesluit) (HZ-2018-0759) activiteit(en) Milieumelding; • Belgerenseweg 31, 5756PP, het veranderen van een inrichting die valt onder het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieu (activiteitenbesluit) (HZ2018-1706) activiteit(en) Milieumelding. • Kwadestaartweg 7, 5752PV, het veranderen van een inrichting die valt onder het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer ( activiteitenbesluit) (HZ-2019-0272) activiteit(en) Milieumelding. Besluit hogere waarde Wet geluidhinder saneringsplan N270 Langstraat Het besluit hogere waarde Wet geluidhinder saneringsplan N270 Langstraat van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, inclusief de daaraan ten grondslag liggende stukken, ligt ter inzage. Met dit besluit zijn tevens de maatregelen vastgesteld om de geluidbelasting op de gevels van betrokken woningen terug te brengen tot de vastgestelde waarden. Het besluit is opgesteld, omdat burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne een saneringsprogramma hebben opgesteld en aan de staatssecretaris van Infrastructuur en waterstaat hebben voorgelegd. Bezwaar maken of een plan inzien? Kijk voor de officiële bekendmakingen op www.deurne.nl > Menu > Actueel > Bekendmakingen. Daar ziet u ook hoe u bezwaar kunt maken of een beroep of zienswijze kunt indienen. Tegen een melding kunt u geen bezwaar maken. Op de website kunt u bestemmingsplannen en vergunningen inzien. Kijk hiervoor op www.deurne.nl > Menu > Bouwen en verbouwen. Heeft u geen toegang tot het internet? Een papieren exemplaar van het bestemmingsplan ligt ter inzage in het gemeentehuis. Een vergunning kunt u – op afspraak – inzien in het gemeentehuis. Neemt u hiervoor contact op met het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 0493-387711.

Verkeersmaatregelen vanwege evenementen

Avondwandelvierdaagse Deurne Van woensdag 12 t/m zaterdag 15 juni wordt in Deurne de avondwandelvierdaagse gehouden. De start is vanaf de

Markt. De Markt wordt op woensdag, donderdag en vrijdag van 17.30 tot 22.00 uur afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers. Op zaterdag wordt de Markt van 12.30 tot 01.00 uur afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers. Voor de veiligheid van de wandelaars wordt voor het bloemendefilé, de Beethovenlaan op zaterdag 15 juni van 15.00 tot 16.30 uur afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers.

Peelfeesten Helenaveen Op 14, 15 en 16 juni worden in Helenaveen de Peelfeesten georganiseerd. Voor dit evenement worden op zondag 16 juni de Oude Peelstraat (gedeelte tussen Pastoor van Haarenstraat en Sevenumseweg), de Soemeersingel (gedeelte tussen Pastoor Kerssemakersstraat en Oude Peelstraat) en de Helenastraat (gedeelte tussen Kervelweg en Oude Peelstraat) afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers van 12.00 tot 20.00 uur.


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 6 juni 2019 | pagina 5

Gemeenteberichten

Gemeentehuis | Markt 1 | Postbus 3 | 5750 AA Deurne | www.deurne.nl | info@deurne.nl | T. 0493 - 387 711

Week 23 • 6 juni 2019

Sluitingstijd horeca met Pinksteren

Inspiratieavond over de toekomst van het buitengebied

In de nacht van zondag 9 juni (1e pinksterdag) op maandag 10 juni (2e pinksterdag) gelden voor de horeca die een ontheffing van het sluitingsuur op feestdagen hebben de volgende sluitingstijden:

Op 11 juni organiseert de gemeente Deurne een inspiratieavond met Rijksbouwmeester Floris Alkemade over de toekomst van het buitengebied. De avond is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij dit onderwerp: van beleidsmakers en ondernemers, tot inwoners, bestuurders en belangenverenigingen.

Voor horeca-inrichtingen met een drank- en horecavergunning, de ‘natte’ horeca, mét ontheffing van het sluitingsuur: • om 02.00 uur een deurbeleid hanteren. Dit betekent dat de bezoekers vanaf 02.00 uur niet meer in de horeca-inrichtingen naar binnen kunnen, maar de inrichting wel kunnen verlaten;

• om 04.00 uur moeten alle bezoekers de horeca-inrichting verlaten hebben en moet de inrichting gesloten zijn. Voor de “natte horecabedrijven”, zonder ontheffing van het sluitingsuur: • om 02.00 uur moeten alle bezoekers de horeca-inrichting verlaten hebben en moet de inrichting gesloten zijn. Voor de horecabedrijven die géén Drank- en Horecavergunning hebben, de “droge” horeca: • om 02.00 uur moeten alle bezoekers de horeca-inrichting verlaten hebben en moet de inrichting gesloten zijn.

Tweede ronde vaccinaties meningokokkenziekte Vanaf dinsdag 11 juni start de tweede periode van de vaccinatiecampagne tegen meningokokkenziekte in onze regio. Alle jongeren, geboren in 2003 en 2005 ontvangen een uitnodiging van het RIVM voor een vaccinatie tegen meningokokkenziekte. Tijdens de eerste periode in mei werden jongeren die geboren zijn in 2001, 2002 en (een deel van) 2004 uitgenodigd. Als zij toen hun vaccinatie niet hebben gehaald, dan krijgen ook zij nu een herhalingsoproep. Tegengaan van meer ziektegevallen Sinds 2015 worden jaarlijks steeds meer mensen ziek door een besmetting met de meningokok, type W. Deze bacterie kan hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging veroorzaken. Vaccinatie moet een verdere toename van het aantal ziektegevallen voorkomen. De keuze om tieners te vaccineren heeft te maken met het feit dat zij relatief vaker drager zijn van de bacterie en daarom meer kans op de ziekte hebben. Daarnaast dragen tieners in belangrijke

mate bij aan de verspreiding van de bacterie. Verwacht wordt dat vaccinatie van tieners leidt tot groepsbescherming en daarmee ziekte voorkomt in alle leeftijdsgroepen. Meningokok type W Van de meningokokbacterie bestaan meerdere types. De bacterie kan in de neus of keel zitten zonder dat je het merkt. De bacterie verspreidt zich door hoesten, niezen of zoenen. Meestal word je niet ziek. Komt de bacterie in de bloedbaan of het zenuwstelsel, dan kan je in korte tijd ernstig ziek worden. Ziekte door meningokok type W kan in de eerste uren op buikgriep lijken en is daarom soms lastig te herkennen. Meer informatie Alle informatie over de priktijden en locaties in de regio vindt u op www. meningokokkenprik.nl. Op de landelijke campagne website van het RIVM www.deelditnietmetjevrienden.nl leest u uitgebreide informatie over de prik en de ziekte.

Meer informatie over deze inspiratieavond ziet u in de aankondiging hiernaast. Een gratis toegangsbewijs bestelt u via www.ccdeurne.com/programma/inspiratieavond. Transitie buitengebied Gemeente Deurne maakt werk van de transitie in het buitengebied. Vanuit het ‘Transitieprogramma buitengebied Deurne: ruimte voor kansen’ is er aandacht voor het herstel van de sociale draagkracht, het oplossen van knelpunten, de aanpak van leegstaande agrarische bebouwing en het creëren van nieuwe perspectieven. Er wordt onder andere gewerkt aan een visie op het buitengebied die ruimte biedt voor maatwerk en experimenten. Gemeente Deurne was mede-initiatiefnemer van de prijsvraag Brood en Spelen, waarbij boeren samen met ontwerpers aan de slag gingen met vernieuwende ideeën. Daarnaast begeleiden zogenaamde erfbetreders boeren die stoppen met hun veehouderij richting een nieuw toekomstperspectief. Dit alles om het buitengebied van Deurne weer aantrekkelijk, gezond en toekomstbestendig te maken.

CONTACT MET ZORG IN DEURNE Bezoekadres: Oude Martinetstraat 2 (zij-ingang gemeentehuis)

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.00 – 17.00 uur

Gemeente en Senzer blijven samenwerken met Deurne Doet ‘t door Bram Vannisselroij Gemeente Deurne en Senzer zorgen samen met andere ondernemingen voor het onderhoud van de openbare ruimtes in de hele gemeente. Zij ondersteunen de vele burgerinitiatieven in Deurne. Deurne Doet ‘t voorziet in werk voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Daarnaast zorgt de samenwerking voor een fraaier straatbeeld door burgerparticipatie. Zoals de aanleg van parkjes, speeltuintjes en andere groenvoorzieningen. De verschillende doelgroepen van het werkbedrijf kunnen op deze wijze werkervaring opdoen, stage lopen of een werkplek krijgen. Zij werken in teams bestaande uit medewerkers van gemeente, Senzer en anderen. Hierdoor is het mogelijk om de juiste persoon passend werk aan te bieden. Deurne Doet ‘t voorziet er ook in dat andere ondernemingen binnen de samenwerking, moeten bijdragen in het aanbieden van werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Burgemeester Hilko Mak en algemeen directeur van Senzer, René Walenberg, ondertekenden vorige week een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. (Foto: Hein van Bakel) DEURNE - De gemeente Deurne en werkbedrijf Senzer zetten de samenwerking met Deurne Doet ’t voor minimaal vijf jaar voort. Op 28 mei werd de samenwerkingsovereenkomst ondertekend door burgemeester Hilko Mak en René Walenberg, algemeen directeur van Senzer,. Wellicht wordt de samenwerking in de toekomst verlengt tot tien jaar.

De gemeente Deurne moet de komende jaren steeds meer mensen met een beperking een werkplek bieden. In deze samenwerking voorziet de gemeente de komende jaren in het invullen van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Senzer vult deze werkplekken voor de gemeente in.

Tel.: 0493 – 387 387 E-mail: info@zorgindeurne.nl Website: www.zorgindeurne.nl

Participatiecafé Deurne LIESSEL - Positieve Gezondheid is het thema van het Participatiecafé dat donderdag 13 juni van 13.30 tot 17.00 uur gehouden wordt in De Kastanje, Hoofdstraat 62 in Liessel.

Mensen zijn niet hun aandoening. Toch ligt in de zorg de focus daar doorgaans wel op. Alle aandacht gaat uit naar klachten en gezondheidsproblemen, en hoe die opgelost kunnen worden. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte. Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Belangstellenden krijgen deze middag tips en handvatten om gesprekken te voeren aan de hand van het spinnenweb. Participatiecafé Deurne is bedoeld voor alle medewerkers van professionele instellingen én vrijwilligersorganisaties. Elk jaar zijn er twee bijeenkomsten om het onderlinge netwerk

te versterken en inzichten te delen over actuele gespreksonderwerpen. Tot vorig jaar was er ook een CJG-café. Vanaf dit jaar worden deze beide bijeenkomsten in het Participatiecafé samengevoegd aan de hand van thema’s, die voor alle werkers interessant zijn.

Organisatie

De agendacommissie van de komende editie bestaat uit: Ingrid Bloemers, Rosanne Westra en Marrig Hertoghs (allen Zorg in Deurne), Dian Derks (gemeente Deurne), Anneke Hikspoors (Savant Thuisbegeleiding), Marlies Tielemans (ORO) en Will Mossink (Stichting Sociale Gezondheid Deurne).

‘Kennedyvloggers’ gezocht voor nieuw experiment REGIO - De organisatie van de Kennedymars is voor het eerst in haar geschiedenis op zoek naar zogenaamde ‘Kennedyvloggers’. Om de unieke sfeer van de Somerense Kennedymars beter dan ooit in beeld te brengen wil de organisatie vlogs gaan produceren die de ‘tocht der tochten’ in beeld brengen.

De organisatie wil met dit experiment iedereen een onvergetelijke herinnering meegeven. Het is de bedoeling dat men de beelden tijdens de Kennedymars met eigen mobiel maakt en opstuurt naar een speciale redactie. Deze redactie zal de beelden omtoveren tot een heuse ‘vlog’ die via de kanalen van de Kennedymars verspreid zal worden.

Workshop

Je hoeft geen professionele vlogger te

zijn om mee te doen met dit ‘vlogexperiment’, want je krijgt vooraf een training aangeboden door de Peelpioniers die je de fijne kneepjes van het vak zullen bijbrengen. Aspirant ‘Kennedyvloggers’ kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar: kennedymars@peelpioniers.nl. De uiterlijke aanmelddatum is vrijdag 14 juni. De uitverkorenen ontvangen daarna een uitnodiging voor de speciale workshop.


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 6 juni 2019 | pagina 6 • Rolluiken, luifels, vloerbedekking, lamellen, (rol)gordijnen, jaloezien. Zeer concurrerende prijzen. Gratis meten en hangen. Willies Stoffering, Braaksestraat 10, Helmond. Tel. 0492-535901. www.williesstoffering.nl

KEUKENCENTRUM BERKERS DEURNE 1500 M M² KEUKENINSPIRATIE MET DE NIEUWSTE COLLECTIES

• Een frietwagen op uw feest? Voor meer informatie en reserveringen: www.frietexpress.nl of bel 0493-693222. • Dia’s inscannen, zeer goede kwaliteit, eigen beheer, scherpe prijzen. Ook grote aantallen. Foka Deurne, Kerkstraat 8, 0493-353102.

   DEURNE 

• T.K. gebruikte bouwmaterialen, vloerplanken, deuren, ramen, ijzeren balken enz. Verberne Meijelseweg 37, Beringe. Tel. 077-3078609.

Opge10n juni

• Auto met APK vanaf 450,-. Tevens te koop gevraagd kleine auto’s en sloopauto’s. Tel. 0492-381631/ 06-20778602 www.twanvanhout.nl

m aan d a

VAN 11.0 0 TOT 16.0 0 UU

• Hoogwerker te huur. Werkhoogte 14 meter. Past door een poort. www.driessenverhuur.nl Someren 06-51439395. • Gebakken klinkers, oude en nieuwe. www.vanwoeziksierbestrating.nl Tel. 077-4662579 Meijel. • Wasmachine of TV defect? www.jehabe.nl. Jehabe Service-specialist tel. 0493-693367 • Officiële pasfoto’s bij u thuis gemaakt, voor paspoort, ID of rijbewijs; 0493-353102, Foka Deurne. • 8mm spoelen overzetten op dvd, Bel Foka Deurne 0493-353102. • Overlast ongedierte?? Bel 0493-688006.R

MET

Onze 5 kernwaarden  Veilig

Betaling na levering/montage

 Zeker

5 jaar volledige garantie, gratis nastelbeurt na 4½ jaar

 Kwaliteit

Zie www.klantenvertellen.nl voor reviews over ons bedrijf

 Duidelijk

Direct een eerlijke netto prijs en een mooie 3D presentatie op groot formaat

 Betrouwbaar

Vertrouwd adres, al meer dan 40 jaar een begrip in de Peelregio

DEURNE - NULAND KEUKENCENTRUMBERKERS.NL

FLORIJN 10A , 5751 PC DEURNE KERK STR A AT 4, 5391 A A NUL AND

A LIFE CHANGING EXPERIENCE Doe mee en schrijf je in: opgevenisgeenoptie.nl

Afslanken op maat - locatie Deurne

Zomeractie

20% korting geldig tot 30 juni 2019

Wil jij 3-5 kg afvallen in 4 weken en toch normaal blijven eten? Maak dan kennis met Slinc./SLIMdiet In combinatie met 2 trainingen per week in een warmtecabine of vacustep. Vermindert cellulitis en zorgt voor een strakkere, zachtere huid en figuurcorrectie.

Wil jij weten wat wij voor jou kunnen betekenen? Vraag een gratis figuuranalyse aan in onze afslankstudio in Deurne. Gerard Bildersstraat 3 5753 DE Deurne T 0493-320948

www.templeofbeauty.nl


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 6 juni 2019 | pagina 7

Deurnes synchroonzwemsucces

De Deurnese deelneemsters aan de synchroonzwemmeerkamp met v.l.n.r. Tess Nelissen, Mae van Someren, Janne Aarts en Eva Jagers met achter hen Lisanne Grove en Nienke Janssen. DEURNE - Zes synchroonzwemsters van de Deurnese Watervrienden namen zondag 2 juni deel aan een regionale meerkamp in Sportcentrum Deurne. Ze namen het op tegen zwemsters uit Tilburg en Eindhoven. Het Deurnese team won de groepsuitvoering. Het duet gezwommen door Lisanne Grove en Nienke Janssen eindigde op de tweede plaats in hun categorie.

De regionale meerkamp wordt eens per twee jaar georganiseerd en is speciaal voor beginnende synchroonzwemsters. Tijdens de wedstrijd komen verschillende disciplines van het synchroonzwemmen aan bod: synchroonzwemtechniek in banen, technische figuren en uitvoeringen op muziek. Op deze zonnige zondag was zwembad De Wiemel goed gevuld met publiek om de zwemsters aan te moedigen. Vanaf volgende week gaan de Deurnese synchroonzwemsters aan de slag met de voorbereidingen van de show Frozen. De synchroonzwemgroep gaat in januari 2020 – het moment van het 50-jarige jubileum van de Deurnese Watervrienden – het verhaal van ijskoningin Elsa op muziek van de film Frozen uitvoeren. Ook nieuwe leden mogen meedoen met de show. Dat kan natuurlijk niet zonder eerst te oefenen. Vandaar dat het laatste instroommoment bij het synchroonzwemmen direct na de zomervakantie is. Geïnteresseerden kunnen zowel voor als na de zomervakantie een paar proeflessen volgen. Meer informatie: www.deurnesewatervrienden.nl

MTB-toertocht Liessel

WANDELEN REIZEN OUTDOOR KAMPEREN RECREËREN BARBECUE BAD&BEACH

2e PINKSTERDAG OPEN VAN 12.00 - 17.00 UUR

Bestellen 24/7

• Altijd minimaal 10% met klantenspaarsysteem • Gratis parkeren voor de deur • Persoonlijke en deskundige bediening • Vertrouwd adres sinds 1947

www.adventurestore.nl

Plekkerscup volleybaltoernooi LIESSEL – Volleybalvereniging Livoc in Liessel houdt eerste pinksterdag, zondag 9 juni, de 45ste editie van het Plekkerscuptoernooi; een recreatief volleybaltoernooi voor jongeren vanaf 12 jaar, senioren en basisschoolleerlingen.

Het toernooi vindt plaats op sportpark De Smeltkroes aan de Monseigneur Berkvensstraat 82 in Liessel. ’s Morgens van 9.45 tot 13.00 uur zijn er activiteiten voor basisschoolleerlingen. Voor kinderen uit de groepen 1 tot en met 3 wordt een volleybalspeeltuin georganiseerd, waar ze op een speelse manier kennis te maken met volleybal. Voor leerlingen uit de groepen 4 tot en met 6 zijn er volleybalwedstrijdjes De MTB-toertocht van vorig jaar. veel mogelijk uit op de bestaande uitgepijlde routes die in de bossen in de gemeente Deurne en omgeving liggen. De routes zijn geheel uitgepijld met grote gele pijlen die goed zichtbaar zijn. WCL heeft de veiligheid hoog in het vaandel staan, maar deelnemers moeten natuurlijk altijd

Jeugdtoernooi ZSV blijft groeien ZEILBERG - Op een zonovergoten sportpark De Kranenmortel vond afgelopen zaterdag het jaarlijkse jeugdtoernooi van ZSV plaats. Een toernooi voor de jongste jeugd spelende in de leeftijdscategorieën JO8 t/m JO12.

Aan het toernooi deden 83 teams mee. Er was zelfs een team uit Rosmalen afgereisd. Door de toernooiorganisatie is zo goed mogelijk geprobeerd de teams in te delen op hun eigen niveau waardoor er veel spannende wedstrijden waren. Collega-voetbalvereniging SJVV schoot ZSV te hulp door het lenen van een aantal goals, om alle velden uit te kunnen zetten. In de ochtend was het de beurt aan 48 JO12, JO11 en JO10 teams. In elf verschillende poules werkten zij hun wedstrijden af. ’s Middags kwamen de jongste deelnemers in actie. Verdeeld over zeven

BUITENGEWOONGOED

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl

LIESSEL - Stichting Wielercomité Liessel (WCL) organiseert op zondag 9 juni voor de vijfde keer een zomer MTB- toertocht. Mountainbiken is populair in Nederland en steeds meer recreanten fietsen gedurende het gehele jaar in het bos op single tracks.

WCL speelt in op die trend met hun zomerversie van de MTB-toertocht. Jaarlijks komen zo’n 300 tot 400 wielerliefhebbers naar Liessel om een van de afstanden te fietsen. Met deelnemers uit België en Duitsland is de toertocht een evenement dat tot over de grens deelnemers trekt. Zij kunnen kiezen uit drie afstanden: 30, 45 of 60 km. De tochten zijn ook in de zomer een uitdaging omdat de routes dan weer andere eisen stellen aan de deelnemers. Bij de aankomst loopt de route ook over Bikefunpark bij de Smeltkroes. Niet iedereen durft zich te wagen aan de hindernissen die kunstmatig op het park zijn aangelegd. De meer ervaren deelnemers vinden het echter prachtig. De pauzeplek is deze keer in het Zandbos in de ruimte van de Lopersgroep Deurne en voor de deelnemers aan de 60 km is er nog een tweede post waar men drinken kan krijgen. WCL zet haar routes zo

Adventure Store

KLAASEN | VANDEURSEN.COM WK 23 WVD

Sport

poules speelden waren er 35 deelnemende teams in de leeftijdscategorieën JO8 en JO9. De wedstrijden stonden onder leiding van in totaal 22 ZSV-scheidsrechters, waarvan maar liefst 20 jeugdscheidsrechters. Sinds ruim een jaar kan ZSV terugvallen op een flinke poule jeugdscheidsrechters. Zij zijn via een KNVB-cursus opgeleid en worden door een aantal enthousiaste begeleiders ondersteund. Hierdoor is er geen tekort meer aan scheidsrechters voor de wedstrijden in de pupillencategorie binnen de vereniging, wat in het verleden wel eens anders was.

en voor de groepen 7 en 8 is er een beachtoernooi. Daarbij wordt in het zand gevolleyd. De wedstrijden voor jongeren en senioren beginnen om 13.00 uur en worden gespeeld in teams van vier personen. Er zijn diverse klassen voor dames- en herenteams en gemengde teams. In de A-klassen voor dames en heren wordt beachvolleybal gespeeld in teams van twee personen.

Voetbal zelf ook goed opletten en gevaarlijke situaties zo veel mogelijk vermijden. De deelnemers kunnen tussen 8.00 uur en 10:00 uur inschrijven bij de Blokhut van Jong Nederland aan de Hazeldonkseweg 1B in Liessel waar voldoende parkeergelegenheid beschikbaar is. Volg voor het parkeren de instructies van de vrijwilligers. Parkeren is deze keer dus niet bij de sporthal in Liessel omdat daar de Plekkerscup wordt georganiseerd. Na de toertocht is er gelegenheid tot douchen in de Blokhut en daar kunnen de deelnemers onder genot van een drankje ook nog napraten met hun groepje over de tocht. Meer informatie kunt u verkrijgen bij Noud Kuijpers 0622537840/ Jos van Loon 0644428281

SV Deurne

Maandag, tweede pinksterdag: Sportclub Susteren 2-Deurne 2 12.00 (nacompetitie); RKPVV 2-Deurne 5 11.30. Vrouwen: Deurne 1 - FCV-Venlo 2 11.00.

SV Deurne junioren

Zaterdag: VV Dieren JO17-1 - Deurne JO17-1 12.00.

Liessel

Maandag, tweede pinksterdag: Liessel 1-EVVC 1 14.30; Liessel 3-SJVV 5 10.30.

SPV

Maandag, tweede pinksterdag: Promotie/degradatiewedstrijd op sportpark Den Uil in Erp, SPV 1–Herpinia 1 14:30 uur.

SPV junioren

Zaterdag: JO15-1G toernooi Ondo, vertrek 9:00 uur, begin 10:00 uur.

Korfbal Arcades korfbalsport

Zaterdag 8 juni: Dakos D1-Arcades D1 11.15

Kampioenen driebanden DBB DEURNE – De kampioenen in de eerste en de derde klasse competitie driebanden van de Deurnese Biljartbond zijn bekend. In de eerste klasse is team A van Het Groene Laken (HGL) uit Deurne kampioen geworden. In de derde klasse ging Ons Vermaak uit Vlierden met de titel naar huis.

In de eerste klasse stelde HGL A het kampioenschap op de slotavond veilig ondanks een 6-2 nederlaag tegen TBK. Een overwinning van Ivan van Oosterhout in de derde partij was genoeg om het kampioenschap binnen te halen. Op de tweede plaats eindigde Pomerans. De beste biljarter was Frank Jonker van HGL A; hij sloot de competitie af met een gemiddelde van 1.153 en speelde daarmee ruim 0.200 boven zijn aanvangsgemiddelde. Nico van den Heuvel van d’n Anlaup speelde met 18 caramboles de hoogste serie van de competitie. De eindstand in de eerste klasse driebanden was na 16 wedstrijden: 1. HGL A 82 punten; 2. Pomerans 77 punten; 3. TBK 71 punten; 4. De Zwaantjes ’82 68 punten; 5. SVN Marmabar 67 punten; 6. HGL B 59 punten; 7. ’t Turfke 56 punten; 8. D’n Anlaup 54 punten; 9. O en O 42 punten.

met vier punten voorsprong op het Vlierdense team, dat nog één wedstrijd moest spelen tegen ’t Turfke. Een 4-4 eindstand zou een barrage betekenen maar Ons Vermaak won met 7–1 en haalde de titel binnen. Jacq Crommentuijn van Internos, Patrick Hoefnagels van Neerkandia, Dorie Steevens van OLV, Leo Ver-

meulen van Ons Vermaak, Jo Huggers van SVN Marmabar en Gerard van den Heuvel van Vriendenkring maakten allen een serie van zes caramboles. De eindstand in de derde klasse driebanden was na 16 wedstrijden: 1. Ons Vermaak 92 punten; 2. Ona 77 punten; 3. HGL 71 punten; 4. ’t Turfke 68 punten; 5. Vriendenkring 67 punten; 6. Internos 59 punten; 7. Neerkandia 56 punten; 8. SVN Marmabar 54 punten en 9. OLV 42 punten.

Derde klasse:

Maar liefst 83 teams deden mee aan het ZSV-jeugdtoernooi.

Ons Vermaak uit Vlierden besliste in de laatste wedstrijd het kampioenschap in de derde klasse. Ona ging in de slotavond aan de leiding

De kampioenen in de eerste klasse, vlnr: Frank Jonker, Roland Jonker, Ivan van Oosterhout en Remy van Dooren van HGL A.


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 6 juni 2019 | pagina 8

Geldig in week 23

zondag 2 t/m zaterdag 8 juni 2019

Heinz Seriously Good Mayonaise, saus of ketchup, Wijko Satésaus of Bull’s Eye Saus

1+1

combineren mogelijk 2 stuks** Bijv. Wijko Satésaus kant & klaar, 2 emmers à 500 gram

GRATIS

4.98 2.49 De actieprijzen variëren van 1.03 - 3.69

Royal Club of Sourcy

1+1

Naturel, sprankelend of fruit, alle flessen à 0,5-1 liter, combineren mogelijk 2 flessen** Bijv. Royal Club Bitter lemon regular, 2 flessen à 1 liter

3.08

GRATIS

1.54

De actieprijzen variëren van 0.55 - 1.59

PLUS Waterijs of Fabeltjeskrant IJs Alle varianten, combineren mogelijk 2 pakken** Bijv. PLUS Fruitijs bosvruchten, 2 pakken à 12 stuks

4.12 2.06 De actieprijzen variëren van 0.89 - 2.99

1+1

GRATIS

Corona

OP=OP

Set 12 flesjes à 355 ml,

50% KORTING

Apple Bandit, Jillz of Wieckse

Alle varianten Per set Bijv. Corona Bier extra, set 12 flesjes à 355 ml

20.78 10.39 De actieprijzen variëren van 0.34 - 10.39 Ariel wasmiddel Flacon 2530 ml, pak 2730 gram of pods pak 36 stuks

KKING

VOORDEELVERPA OP=OP

of Lenor wasverzachter

50% KORTING

Flacon 1695 ml Per stuk Bijv. Ariel Wasmiddel vloeibaar color, flacon 2530 ml

18.49

9.24

De actieprijzen variëren van 4.74 - 9.49

1+1

Vivera Vleesvervanger

Alle pakken à 150-350 gram 2 pakken** Bijv. Vivera Kruimgehakt, 2 pakken à 175 gram

GRATIS

5.58 2.79 Actieprijzen variëren van 2.39 - 3.69

GRATIS BEZORGING *

Bij aankoop van diverse producten op plus.nl of met de PLUS app.

PLUS Nectarines of perziken

Los Per 500 gram Bijv. PLUS Nectarines los, per 500 gram

2.99

1.49

De actieprijzen variëren van 1.24 - 1.49 per 500 gram

50% KORTING

plus.nl/gratis-bezorging

*Uitgezonderd PLUS Express

23/19

Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Om al onze klanten te laten profiteren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld). *De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als jouw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper. **Voor 1+1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs.

Wil je per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld je dan nu aan via plus.nl

Openingstijden:ma ma.-do. 8.00- 21.00 - 20.00 | vrij. 8.00 - 21.00 | za. 8.00 - 20.00 | zo. 8.00 - 20.00 Openingstijden: - za 7.30 | zo 8.00 - 19.00

plus.nl

Bouwmans Jozef & Bouwmans | Deurne | Plusweg 1 | XXXX XX | Plusstad | T:Zeilberg 0523 65 63| 93 | (Naam) | St.


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 6 juni 2019 | pagina 9

2.28 - 2.44

5.97 - 9.00

1.-

5.3 stuks

4 stuks

PLUS Harde broodjes

Italiaanse bol, mini ciabatta of volkorenbroodje maanzaad sesam, combineren mogelijk

OOK GELDIG OP ZONDAG

PLUS Tapas

Alle varianten, combineren mogelijk

do vr za WEEKENDPAKKERS 21 6 juni feb 22 7 juni feb 23 8 juni feb

1.

69

PLUS Oeroud druivenras Alle flessen à 75 cl

3.

49

3.

6.42

Per 250 gram

Per fles

Per stuk

PLUS Galia meloen

5.78

4.69

1.89

PLUS Blonde d’Aquitaine Biefstuk

59

4

Per 250 gram

PLUS Blonde d’Aquitaine Kogelbiefstuk

39 .

23/19

Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Om al onze klanten te laten profiteren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld).

Wil je per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld je dan nu aan via plus.nl

Openingstijden:ma ma.-do. 8.00- 21.00 - 20.00 | vrij. 8.00 - 21.00 | za. 8.00 - 20.00 | zo. 8.00 - 20.00 Openingstijden: - za 7.30 | zo 8.00 - 19.00

plus.nl

Bouwmans Jozef & Bouwmans | Deurne | Plusweg 1 | XXXX XX | Plusstad | T:Zeilberg 0523 65 63| 93 | (Naam) | St.


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 6 juni 2019 | pagina 10

Zomerspecial VVV’s De Peel & DAS Publishers!

ZOMERUITJES in De Peel en omgeving De VVV’s in De Peel en DAS Publishers! brengen dit jaar weer in week 25 de jaarlijkse zomerspecial uit. In deze vakantiespecial kunnen de vakantiegangers en inwoners alles lezen over de vele activiteiten die er in De Peel zijn in de periode vanaf 20 juni tot en met eind september. Daarin willen wij samen met u speciale aandacht besteden aan de vele festiviteiten in onze mooie peelregio.

Adverteren in de Zomerspecial 2019?

In samenwerking met VVV’s De Peel

ZOMERkriebels De Peel: ontdek het zelf!

De zomerspecial wordt in het Weekblad voor Deurne (Deurne en omgeving), het Peelbelang (Asten en omgeving), ‘t Contact (Someren en omgeving) en Middenstandsbelangen (Geldrop-Mierlo en omgeving) verspreid, als zomerspecial ook in de gemeente Helmond, de gemeente Laarbeek en de gemeente Gemert-Bakel. Daarnaast is deze special verkrijgbaar op diverse locaties zoals de VVV’s in De Peel, campings en vakantieparken. Heeft u vragen neem dan gerust contact op met ons: 0493 - 352 600 of 0493 - 473 578. Let op: het materiaal kunt u tot uiterlijk donderdag 13 juni 14.00 uur aanleveren. Uw materiaal voor de advertentie kunt u mailen naar; advertenties@weekbladvoordeurne.nl, advertenties@hetcontact.nl, advertenties@middenstandsbelangen.nl Met vriendelijke groet, Team DasPublishers en de VVV’s

VAKANT

IAL RSPEC ZOM EEWAAR B AR A L P EXEM

L VVV’S DE VAKANTIESPECIA

Zomerspecial VVV’s De Peel & DAS Publishers!

ZOMERUITJES

ISHERS | donderdag

PEEL & DAS PUBL

21 juni 2018 | pagina

rh eid e St ra nd ba d Ne de

St 018 rh eid e St ra nd ba d Ne de

Heerlijke eve nement routes, tips en, en meer! Brabant

is Europese regio van de ook in De Peel gastronomie , in Asten, 2018. Dat vier Deurne, Helm Bakel. Met bijzo en we ond, Laarbeek ndere eveneme en Gemertmenten, rout nten, expositie es en innovati s en (groeps) eve foodconc arrangeDe Peel van epten. Het hele alles te bele ven. Beleef jaar is er in en vier het mee!

20.0 0u d van 11.0 0u tot Dag elijk s geo pen van 11.00 u tot 20.0 0u end

lijks geop SmullenDage van streekp roducten In De Peel zijn tal van bijzonder neder heide .nl www. e prod zelf van te proe ucten uit de stree ven en leuk om k te ontdekke cadeau te doen ten die je de smaak van De . Ook zijn er (groe n. Lekker om Peel laten belev ps)arrangeme ne, Gemert-B en. Bij de VVVnakel en Helm winkels in Asten ond vind je een leuk artikelen. Een ,20.0 Deur- 0u bezoek aan locat assortiment aan 11.0 0ustreetot iespen Boerderij De zoalsd kgebonden de van Brandevoortse Eiken geo hof s in Liess elijk Hoeve in Helm Dag el, de Peelbascu Deurne en Landwinkel ond, le in Helenave de Reijse Heer en, ’t Stree ten groenten ckhuys in lijckheid in Gem uit de Heemtuin ert is een belev van de Ossenbee uit Deurne, mee ing. Vergel md enide.n l van Holten’s www .ned erhe van Bijzonder Molen, kaas Helmond, hapje Brabants van het Kranenbr s van Bijzonder oeks Boerderijk e Smaken uit Viersprong in e in Liessel. Tapas De Rips, amb uit de streek achtelijk ijs van vruchten en groe bij De de Helenaveense nten van Betsi Hoeve Willem e’s Hof. In De voor alle tips III, en adressen op Peel valt geno eg te proeven! www.vvvdepee Kijk l.nl

e Kaa k 11, Milh eez

Smaakvolle

Ka ak 11, Mil hee ze

evenementen

Diverse bijzo ndere eveneme nten hebben themajaar. Denk een plaatsje aan proeverije op de kalender n, biologisch of culinaire wand van het e markten, work elingen. Tijde shops, excursies ns filmfestival op 26 augustus Nacht van het Taste Sensation Witte Doek, vindt proeven van Deurne plaat lekkere en voor s. Een culinair event waar je al gezonde hapj ders. Food, kuns kunt es van lokale t, muziek en en regionale aanb theater zijn de H20 Festival iein het tweede ingrediënten voor het Helm weekend van vanuit Asten ond september. De biedt bezienswa Cabrio them ardigheden en Helmond orga atour streekproduct niseert de VVV en. op In Bibliothee eten en litera 3 en 4 novembe k tuur centraal r het Eat & Read staan . evenementen Kijk voor een festival waar op www.vvv actueel overzicht depeel.nl van alle food -

De Peel: ontdek het zelf!

Bijzonder tafe

len

DAS

Publishers

Eten op een bijzondere locat ie, dineren op mee rdere locaties achter elkaar of genie ten van een maaltijd in combinatie met bijzonder amusement. Uitleg door de boer aan tafel en meer te weten komen over wat je eet en smu llen van al het heerlijks uit de Peelstree k. Dat is bijzo nder tafelen. Zo kun je deelnemen aan een Boerenontbijt of op gastronom ontdekkingsrei ische s in de onve rgetelijke groentetuin van boer Henk. Kijk data en locat voor ies voor bijzo nder tafelen op www .vvvdepeel.nl of voel je welkom bij de veelzijdige en gastvrije horeca in De Peel. Eet smakelij k!

Speciale fietsen wandelr outes In het kader van het themajaar zijn er in De delen en te Peel diverse fietsen. De Aspe mooie routes rgefietsroute, door Asten, Vlierd te wanontwikkeld door en, Deurne en VVV Asten, loop de VVV’s in De Liessel. Het route t Peel. kaartje is gratis Peelproeven af te halen bij is een fietsof wandeltoc vroeger en nu, ht die je mee waarbij je onde neemt naar De rweg kunt genie ter tafel kom Peel van en. De fietstocht ten van de goed ‘Proef de smaa aanbieders van e dingen die k van De Peel streekproduct ’ voert langs en in Deurne. via de OJOO acht De route is gratis app op je smar tphone. De Natu te downloaden prachtige kruid entuinen in de ur- en Kruidenro gemeente Gem ute leidt langs ook een aspe rgeroute rijde ert-Bakel. Vanu n. Fiets4daagse it Gemert kun fietsers op de De Peel haak routes vanuit t in op het them je Deurne kunn renbedrijf en ajaar, en dagelijks meer afstappen bij van de agrarische te weten komen over de een boewerkzaamhede sector. Ook bij n en producte paprikakweker Fiets3daagse n ij Joosten (dag Asten is afsta ppen mogelijk 1) en Mierlo (dag 2). bij De culinaire wand aan D’n Kersengaerd van fam. Huijbers op 14 oktober, elroute ‘In de in voetsporen van bied Toon Kortooms aan de streekrom t culinair vermaak en loop ’, t langs plaatsen anschrijver. die herinnere n

L VVV’S

DE PEEL

stendom’ ‘Beleef Gemert Vor tijd dat 600

uit de Gemert dateert nog Het mooie kasteel in waren. Van 1200 in Gemert gevestigd jaar de Duitse ridders geweest, zeg maar een soevereine staat tot 1800 is Gemert De VVV Gemertand. Nederl binnen een apart stukje land us en septemaugust juli, van g zaterda Bakel geeft op elke 1e te van het kasteel in het oudste gedeel ber een rondleiding 1,5 uur onder van iding . Een rondle en de prachtige tuinen p/p. tijd 11.00 €4,00 gids. Kosten maar begeleiding van een el.nl uur. Info@vvvgemert-bak

VAKANT VAKIESP ANTIESP ECIAECIA L VVV L VVV ’S DE ’S PEE DE PEE L &LDAS & DAS PUB PUB LISH LISH ERS ERS | dond | dond erda erda g g2121juni juni2018 2018| |pagi pagin Meer naa 5x we actuel ten over De e Peel vie tips, ev informatie rt eten enem over enten activite ? Kijk voor op ww en w.vvvd iten, expo’s, epeel.n (groeps)a rrang l exposities, emen ten

De Peel vie in De Peel en omge ving rt eten in Str eid e Ne de rhide derhe an db d Ne baad 2 nd ra

IESPECIA

18

& DAS PU

BLISH ER VAKA S | donNT IESPECIA der dag 21 jun L VVV’S i 2018 DE PEEL & | pag ina 26DAS PU BL

Verrasse n

ISH ERS

de uitje

Zomerav ondrondl Kasteel Asten-H eidingen eusden Kasteel Ast en

s

Lourdes in Maria ho

is ook één van de ver ras locaties tijd sende ens de Cab ThemaTou rior plekjes in “Verrassende De Peel”!

| donderdag

21 juni 201 8 | pagina

ut In het har t van Ma riahout, link het kerkple s van ces in, is een siepark zijn grote Lou grot gevest rdes- mo sinds 200 igd. De gro 1 een rijks nument. t is in 193 bouwd in 4 geopdracht van pastoo Eijndhoven r Van Pro en eind cessiepa jaren ’90 dig gereno rk volle- In veerd. Al het proces sinds de in 1934, siep bou is de gro ark zijn enk w den t een trek te vinden ele beelvoor vele pleister die betrek pelgrims. op Lourde king hebben Maar het een intiem s, zoals een is ook e plek voo beeld van nadette r een mo van bezinn en een Ma Berment kad ing of het riabeeld. er van het een kaarsje branden 85-jarig bes In het van Ma . En sinds riahout dit taan van dit jaar wan je vanaf de jaar, heeft del siep grot het pra het proces ark een me chtige pro siepark in, tam ces- en dat is ope orfose ond is het par ngesteld het publiek ergaan k – mede voor van . door de inze vele vrijw t Aan de ran illigers gemaakt d van de toegankeli Lourdesgr voor het jk Peel, ver achter we ot publiek. Er scholen speciale elderige De grot is is een Mocht u stichting begroeiing de romant een kopie opgericht, over een ligg Groene Har ische res van de Gro Stichting groep bes Massabie tanten van en dan kunt u op t van Ma meer dan t van de lle, zoals chikken riahout, iedere gew 600 jaar die in Lou het tijd aanleg en het zuid oude kas stip een enste dag rdes (in Asten. De westen van het onderh welke teel van rondleidin het park idyllische oud van Frankrijk) stond. g reservere of VVV Asten. bek ruïne roe bewogen ost be- He igt en coö n via In samenw pt verleden t proces rdineert. De grot is erking me op van ont een (Stichting siepark is gen, oorlog 10 meter t SBKA Beh ginninrolstoelvrie een pracht en en hek hoog en ter breed. ten) is een oud Kasteelerfgoe ndelijk ig senvervolg 25 meHet d Aswandelpar aantal VVV ingen. monument Vrouwe van beeld van Onze Liev k vol leid welke -Gidsen ale bom Altijd al opgee nen Lourdes en met voortaan benieuwd naar de mo dat zich grot bevind zichtlijnaast ron gen door geweest leven van in num dle de de t, is 1.80 het centrum naar het idinentale bee kasteelhe parochie hoog en op een lden, rondleidin van Asten ren of de en vervolging staa hoo de gen verzor Lourdesgr t jong gte van ook heksen? Kom dan en oud zich 4.50m bov gen bij de ot waar de begane ruïne Ast naar de ruïne in Ast kasteelen teru en en het grond. De even hee kasteelen-Heusd gtrekken Anna Cee O.L.V. van naastgeleg Ook deze en tijdens meravond en kan rus rlijk kan lenhuis. en ban Lourdeske rondleidin de Zorondleidin ten op de kjes of kan rk en het g duurt 1 uur en de gen. Dez plaats op spelen op pro- leg tot 1,5 e vinden kosten zijn alle donder de natuur de aange€ 4,50 per soon. Kin dagavonde lijke en august spe deren t/m perelplekken. n in juli us. De ron 7 jaar zijn Voor gro dleidingen om 19.00 epen gel gratis. starten uur en je dt een De Lourde aantal van hoeft je hie voren nie minimum sgrot en processiep 10 betale r van te t voor aan het ark nde deelne Meer info te melde Deze Zom ters van het zijn de trekpleisrmatie via mers. n. eravondro mooie Ma VVV Asten, Wijnenstra ndleiding ½ uur en en riahout de at 1 te Burg. moeite wa duurt 1 kost € 4,5 Asten. Tel: ard voor 692999. 0 per per deren t/m een 049 soo Zomeravon 3n. Kin7 jaar zijn heerlijk bez vinden pla drondleid gratis. oek! ingen ats bij Kas teel Asten, Kasteellaa n 1 te Ast en-Heusd en.

Groepsw

andelin

g naar h

Gerard Ge boers, sch rijver van “Zij woond het boek en een jaar dens de Twe in een bos zorgt wan ede Wereld delingen ”, ver- we naar het oorlog gez rden doo reerde’ ond ‘gerestau ocht opg r Duitsers. erduikerska - was cru Geheimh ehaald mp Denne in Lierop. ciaal en kor door de ouding nlust hie De wan t voor de onderduike lden de ond delingen bevrijding rs. staan gep erduikers woensdag partizanen zich bezig land op In het bos 25 juli en acti me es. Met hou in gebied t august woensdag de versch Moorsel is us. Ze star ten palen tig. Het bos 1 en 8 illen zijn dur het rusten om 11. de kamers lijkt niet en ongeve bij het voo 00 uur en van het af te wijk ieder and er hui rma twee uur en van er bos. Toc s lige onderd . De wan gemarkeer h is er één uikerskamp ling is voor scootm verschil: ded. hier woond groot obielen, en wandel rolstoelen en zevent geleden wagens hel ig jaar ruim der aas niet ges dit i.v.m. tig Neder De rondle derduiker de soms chikt, landse oniding bij s en er stoffige en modderige het onderd kamp sto verbleven 15 gestran som bos uike pt s pad ook nie rs- draagt en. De afst de gealliee t in het nog boe bos. Ook 3 -4 kilo and berde piloten rderij van onderduike meter. He de aan de familie . Het op rskamp tal deelne t maximum Berkers in Dennenlu wordt get in 1943 mers is 20 Lier- bed st werd oond. Hie gebouwd en de kos ragen € r gingen derduiker om ond bieden aan ten 3,de s erd hun onp.p ak te drin . (gelieve schone was Haagse stu aanvang dit voor ken halen. , brood en contant denten die te voldoen Die spullen tij- gelegd inschrijven ). Vooraf werden klaa is gezien in het kipp r- aantal het gelimi enhok en deelneme teerde ‘s nachts rs noodza g.geboers1 kelijk via @chello.n l

et onder

duikersk

amp

x


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 6 juni 2019 | pagina 11

Astenaar presenteert Death Valley De Peel

Ondernemend Deurne presenteert… www.ondernemenddeurnepresenteert.nl

Plus Bouwmans

mobilisatie tot aan de bevrijding. Dat was ook reden om zelf een regionaal oorlogsboek te maken.”

Intensief project

Piet Snijders in de tentoonstelling Death Valley De Peel, met in zijn hand het gelijknamige boek. ASTEN – Astenaar Piet Snijders werkte sinds 2016 aan het verzamelen, optekenen en bundelen van vijftig dramatische oorlogsverhalen uit de Peel. Uiteenlopend van de mobilisatie in 1939 tot onze bevrijding in 1944. Vandaag presenteert hij het eindresultaat: een 144 pagina’s tellend boek met als titel Death Valley De Peel. “Wat mensen hebben moeten meemaken … verschrikkelijk.”

door Maarten Driessen Oud-journalist Snijders volgde in 2016 een workshop ‘storytelling’ van Erfgoedpunt Brabant. “Daar ging het al snel over het ophalen van oorlogsverhalen, en dan vooral de ingrijpende. Ik kreeg al snel in de gaten: hier moeten we in de Peel iets mee doen”, zegt Snijders, toen al als vrijwilliger actief bij Museum Klok

& Peel in Asten. In het kader van 75 jaar vrijheid, naar aanleiding van de bevrijding van Noord-Brabant in 1944, ontstond provinciaal het idee voor een bundeling van verhalen, uit elke gemeente één. Snijders biedt ook aan dat project een helpende hand, maar: “Eén verhaal per gemeente vond ik voor de Peel veel te weinig. Er heeft zich hier de hele oorlog wel wat afgespeeld, van de

Expositie Helmy Aarts NEERKANT - In museum Techniek met 'n Ziel in Neerkant zijn van 15 juni tot 1 augustus beelden en schilderijen te zien van Helmy Aarts uit Liessel.

Helmy Aarts is van jongs af aan creatief bezig. Aarts is autodidact. In haar atelier aan huis, Atelier 33 in Liessel, maakt ze schilderijen met oliepastelkrijt en beelden van speksteen of van Zimbabwaanse opaal.

Verder geeft ze cursussen. De Wientjeskamer is alleen per trap te bereiken. De expositie is gratis te bezoeken tijdens de openingstijden van het museum, dat gelegen is aan Dorpsstraat 23 in Neerkant.

Uitgever van de bundel is Museum Klok & Peel. Geen verrassing, omdat het werk tevens ter ondersteuning van een gelijknamige tentoonstelling dient. Deze wordt vandaag evenals het boek officieel gepresenteerd, komende zaterdag houdt Snijders in datzelfde museum een eerste signeersessie. Volgens hem was het eigenlijk de bedoeling om dertig verhalen tot één te maken. “Maar er moesten tussenstukken bij om de losse verhalen aan elkaar te plakken. Zo zijn het er uiteindelijk vijftig geworden. Een intensief project? Daar kan ik alleen maar volmondig ‘ja’ op antwoorden.” Maar het harde werk wordt beloond, met een omvangrijk, prettig leesbaar boek als resultaat. Zo komen onderwerpen als de Peel-Raamstelling, evacuatie, bonnen en onderduiken aan bod, allen aangevuld met bijpassend beeldmateriaal. “Het geheel moet als handige samenvatting van vijf jaar oorlog in de Peel dienen. Gericht op een hedendaags publiek, omdat mensen niet meer zo snel lange oorlogsboeken lezen.” De gebeurtenissen spelen zich af in de zes Peelgemeenten en omgeving, met soms uitstapjes naar bijvoorbeeld Meijel en Nederweert. “Ik heb zelf een aantal mensen gesproken en uit mijn journalistieke verleden geput, want ik heb eerder meermaals over de oorlog geschreven. Het gros van de verhalen zijn van mijn hand, aangevuld met enkele bijdrages van anderen. Bijvoorbeeld van Carlijn Fransen uit Vlierden, stagiaire bij het museum.”

Verbijsterd

Gaandeweg het project ontdekte ook de ervaren Snijders tal van nieuwe, lokale oorlogsfeiten. “Ik heb altijd belangstelling voor het onderwerp gehad. Maar hoe langer ik ermee bezig was, hoe meer ik me verbaasde. Of eigenlijk was ik verbijsterd. Wat mensen hebben moeten meemaken … verschrikkelijk. Dat leven in angst en armoede.” Death Valley De Peel is vanaf vandaag verkrijgbaar bij onder andere Boekhandel Berkers in Deurne en Letters & Zo en de Primera in Asten, evenals bij Museum Klok & Peel. Kosten bedragen 19,45 euro per exemplaar. De signeersessie van Snijders komende zaterdag duurt van 14.00 uur tot 16.00 uur.

VERTICAAL: 1 plaats waar iets lek is, 2 besmettelijke ziekte, 3 zee-inham, 4 heldere ster, 5 schuilnaam, 6 ma, 7 waterbekken, 8 langspeelplaat, 9 kleefkruid, 10 zoetelijk, 11 urn, 12 gedrocht, 16 balie, 18 slot, 24 opschudding, 26 belemmering, 27 onbepaald voornaamwoord, 29 een heel punt, 31 bewustzijn, 33 erkenning, 34 por, 37 opmerking dat men het ergens niet mee eens is, 38 mondeling, 39 biljet, 40 afsplitsing, 41 biedprijs, 43 bedorven, 44 namaakivoor, 45 streep, 46 gedurende een deel van de tijd, 48 in orde brengen, 49 richtingbepaler, 52 ruzie, 53 dichtstbijzijnde, 56 ontwikkelingsstadium, 58 drietal, 61 achterbout, 63 auto.

Welk winwoord komt er in het balkje? 1

2

M. Kerstens uit Deurne Proficiat! Winwoord: WINKELSTRAAT

4

5

6

7

16 20

10

11

Heeft u geen tijd om boodschappen te doen? Dan heeft Plus Bouwmans de online boodschappenservice op www. plus.nl. Wij verzamelen de boodschap-

Plus Bouwmans

We hopen u snel in een van onze winkels te mogen begroeten. Familie Bouwmans en Medewerkers

Plus Bouwmans St. Jozefstraat 36 5753 AV Deurne Tel. 0493-348840

Zeilbergsestraat 46-48 5751 LL Deurne Tel. 0493-312364

Zakenni euws Rabobank zichtbaar dementievriendelijk PEELREGIO – Op de kantoren van Rabobank Peelland Zuid in Deurne, Asten, Someren en Mierlo prijkt sinds maandag 3 juni een vergeet-me-nietsticker. Het dementievriendelijk-logo werd maandagmiddag uitgereikt door trainer Ivonne Berkers van Samen Dementievriendelijk. Geregeld komen bij bankkantoren mensen binnen, die verward zijn of niet meer weten wat ze komen doen. Adviseurs liepen soms tegen vraagstukken aan als: hoe herken je iemand met dementie en wat is de beste manier van benadering? Om mensen met dementie zo goed en passend mogelijk te kunnen helpen volgden zij een op maat gemaakte training Omgaan met Dementie. Meer informatie is te vinden op www.samendementievriendelijk.nl waar ook gratis onlinetrainingen van 15 minuten voor iedereen in Nederland te vinden zijn.

28 32

30 34 36

40

41 48

47

42 49

52

60

43

57

64

45

46

54 58

De inschrijfkosten zijn 10 euro per deelnemend voertuig. Tussen 13.00 en 14.30 uur kan er een tussenstop gemaakt worden en onderweg kunnen deelnemers meedoen aan een quiz. De prijsuitreiking daarvan is om 17.00 uur bij Plein Vijf.

In de deelnemende oldtimers dienen minimaal twee personen naast elkaar te kunnen zitten, oldtimers dienen minimaal op drie wielen te staan en alleen auto’s van 25 jaar (bouwjaar 1994) of ouder mogen meedoen.

59

62

61

44

50 53

56

55

DEURNE – De Deurnese Oldtimer Club houdt op tweede pinksterdag, maandag 10 juni, de tweede rit van het seizoen. Inschrijven kan tot 10.30 uur bij Plein Vijf aan de Markt in Deurne. Omstreeks het middaguur wordt er vertrokken.

31

35

51

Pinksterrit Oldtimer Club

22 27

33

een evaluatie van Samen Deurne Centrum verbeteren, visie op de mestverwerking, Kinderopvang Deurne, de noodbrief van Den Draai, het logo van de gemeente Deurne. Ook andere onderwerpen kunnen aan de orde worden gesteld.

18

26

29

39

12

DEURNE – CDA Deurne houdt woensdag 12 juni een openbare vergadering in Den Draai. Aanvang 20.00 uur.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn: de Woonvisie 2019-2040,

21 25

24

38

9

17

23

37

8

14

19

63

65

66

67

© Persbelangen P0555 42

Winnaar vorige week

3

13 15

pen zelf in de winkel en bezorgen deze bij de mensen thuis tot in de keuken.

Vergadering CDA

Krui swoord p u zze l HORIZONTAAL: 1 lijf, 7 kundig, 13 groet, 14 gehele hoeveelheid, 15 kledij, 17 afkijken, 19 tovenaarster, 20 schaalvormige bak, 21 groep, 22 reeks, 23 putemmer, 25 rij, 27 penning, 28 benodigdheden, 30 pluimveehok, 31 elk van de twee, 32 ronde, 34 filosoof, 35 spie, 36 bijwoord, 37 grote kever, 42 aardbol, 47 bijwoord, 48 brand, 50 angst, 51 bedrijf, 52 waterkruikje, 54 deun, 55 houtknoest, 56 hulpzeil, 57 onderzetter, 59 groef, 60 tenminste, 62 vogel, 64 omhulsel, 65 kattenras, 66 Europeaan, 67 hinderend.

Ons Familiebedrijf bestaat al meer dan 100 jaar. Als 4e generatie Bouwmans met 2 PLUS supermarkten in Deurne willen wij het doen van de dagelijkse boodschappen voor de klant makkelijk en leuk maken. De winkelindeling en presentatie van het assortiment zijn overzichtelijk en er is alles aan gelegen om een gezellige sfeer te creëren. Plus Bouwmans staat voor kwaliteit, wat in de winkels is door vertaald naar een uitgebreid assortiment van lokale producten. Het vers vlees van Slagerij Bouwmans, het brood van Bakkerij Vedder en veel groente en fruit van de lokale boer. Ook bloemen en planten worden dagelijks vers aan de Veiling gekocht door Hans Bouwmans.

32

53

40

8

1

58

18

33

56

64

44

Uw oplossing op een briefkaart of via de e-mail, met naam- en adresgegevens moet bij ons binnen zijn vóór dinsdag 12.00 uur: Das Publishers, Stationsstraat 103 5751 HD Deurne

puzzel@daspublishers.nl

Onder de goede inzendingen wordt wekelijks een cadeaubon t.w.v. €10,- verloot.

Een van de deelnemende voertuigen aan de Paasrit eerder dit jaar, met passagier.


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 6 juni 2019 | pagina 12

GEZOCHT:

Vac a t u re s

-

Ben jij de spin in het web en administratief talent met een goed commercieel denkvermogen? Die leergierige duizendpoot die graag in een afwisselende functie bij dé producent van heerlijke foodproducten werkzaam wil zijn? Kom dan werken bij Compagnon Culinair….

Medewerker Bedrijfsbureau (32-40u p/wk) In deze functie staan diversiteit en zelfstandigheid centraal. Je bent de schakel tussen onze afdelingen kwaliteit, sales, inkoop en logistiek. Iedere dag is anders in deze verantwoordelijke job. Dat maakt je werk ook zo leuk! De taken zijn o.a.: • Zorgdragen voor een backoffice die op rolletjes loopt • Administratieve ondersteuning bieden aan sales • Coördineren, implementeren en de voortgang bewaken van uiteenlopende projecten • Orders aannemen en diverse administratieve taken

Teamleider 32-36 uur Teamleider weekend

Je geeft leiding aan een team vulploegmedewerkers, rapporteert aan het management en stuurt het werkproces Verkoopklaar aan. Functie-eisen: - VMBO diploma – theoretische leerweg/ MBO niveau 3 - Ervaring in retail- en winkelprocessen - Leidinggevende ervaring is een pre - Gastvrije opstelling naar klanten - Representatief - Open in communicatie en samenwerking

Interesse? Stuur je motivatie en C.V. met pasfoto naar luc.verberne@ah.nl

Wat bieden wij? Een veelzijdige baan in een groeiende toekomstgerichte organisatie met een goed salaris en marktconforme voorwaarden conform Horeca Cao. Een informele ‘Brabantse’ sfeer waar ook tijd is voor humor en gezelligheid.

Interesse? Reageer dan binnen 21 dagen met je CV en motivatie naar hrm@compagnonculinair.nl t.a.v. Nicole Mutsers. De uitgebreide omschrijving van de vacature staat op onze website www.compagnonculinair.nl

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

ROUTE INZAMELING

oud ijzer en metalen

a.s.

dinsdag 11 juni 2019 Graag bellen voor ophalen

Tel. 0493-312764

• www.massagepraktijk atteveld.nl voor diverse professionele sport- en ontspanningsmassages. Meteoorstraat 32, 5721 BM Asten. 06-47152324 • Nieuwe en geschrapte aardappelen te koop bij J. Leenders, Bosweg 3 Asten-Heusden. 0493697830. Openingstijden maandag, vrijdag en zaterdag vanaf 8.30 uur.

WIJ ZOEKEN

SYSTEEMBEHEERDER

m/v

WAT KUN JE VOOR ONS BETEKENEN ? ICT speelt een erg belangrijke rol in de toenemende automatisering en efficiency binnen ons bedrijf. Als onderdeel van ons ICT-team ben je medeverantwoordelijk voor de optimalisatie en het beheer van alle ICT-systemen en voor de ondersteuning aan (internationale) gebruikers. Uiteraard ben je nauw betrokken bij lopende en nieuwe projecten. Daarnaast ben je op dagelijkse basis bezig met zaken zoals:

• Gebruikte banden vanaf 25,00 incl. montage en balanceren. Te koop gevraagd loop- en sloopauto’s. Direct geld en RDW vrijwaring. Thomassen Auto’s Haspelweg 37 Deurne tel. 06-53926499.

- beheer van telefonie, copiers, servers, dataopslag en MDM-omgeving, - ontwerpen en doorvoeren van aanpassingen aan de ICT-structuur, - beheer van onze ICT-helpdesk en het oplossen van 1e lijns storingen, - documenteren van zaken in handleidingen en systeemdocumentatie. HOE KOM JE HET BESTE TOT JE RECHT IN DEZE FUNCTIE ? Voor deze functie zoeken we een daadkrachtige, stressbestendige samenwerker met een hoge mate van verantwoordelijkheid. Je bent flexibel en beschikt over voldoende inlevingsvermogen om wensen van collega’s te vertalen naar oplossingen. Met minimaal een MBO-opleiding ICT Beheer (niveau 4) of een HBO-opleiding ICT&Infrastructuur heb je een goede basiskennis opgedaan. Om optimaal te kunnen functioneren heb je vervolgens minimaal 3 jaar werkervaring opgedaan in een soortgelijke functie. Het zou erg prettig zijn als je kennis hebt van RES Workspace Manager, Citrix, MS Exchange en Active Directory. Ook ervaring met helpdesksoftware, firewalls en routers is wenselijk.

WIE IS JETSTONE

Werken bij Jetstone betekent werken in een gezond en dynamisch bedrijf met enthousiaste collega’s. Er hangt een fijne informele werksfeer waarin samenwerken, open communiceren en een no-nonsense houding centraal staan. Interne opleidingen en doorgroeien behoren daarbij zeker tot de mogelijkheden. En naast goede arbeidsvoorwaarden, vinden we het vooral ook belangrijk om regelmatig sociale activiteiten te organiseren die bijdragen aan het teamgevoel.

STRALER (FULLTIME) FUNCTIE OMSCHRIJVING: - je zult producten van staal gaan stralen - je hebt geen 8 tot 5 mentaliteit - je hebt een ‘hands on’ mentaliteit - je werkt nauwkeurig en bent kwaliteitsgericht - je hebt verantwoordelijkheidsgevoel - je kunt goed samenwerken in een team

INTERESSE?

KLINKT DIT ALS JOUW NIEUWE BAAN ? Reageer dan via onze website of stuur een e-mail met je cv en een korte motivatie naar Marian van Bree [hoofd HRM]: hrm@jetstone.nl. HEB JE NOG VRAGEN ?

WAT BIEDEN WIJ: - Marktconform salaris en uitstekende arbeidsvoorwaarden - Een uitdagende functie binnen een groeiend en dynamisch bedrijf - Een prettige informele werksfeer in een jong team - De mogelijkheid om door te groeien binnen het bedrijf - Uitzicht op een vast dienstverband

Jetstone is een toonaangevende producent van werkbladen in natuursteen, composiet en keramiek. De inzet en kennis van onze 250 medewerkers (in 4 landen) zorgt ervoor dat we klanten kwaliteit, betrouwbaarheid en flexibiliteit kunnen bieden.

Dat kan natuurlijk. Neem daarvoor even telefonisch contact op met Harold van Heugten [hoofd Administratie en ICT]: 0493-352050.

www.jetstone.nl

Jetstone | Florijn 9 | 5751 PC Deurne | Nederland | 0493-352050

www.facebook.com/DASVacatures STRAALBEDRIJF ASTEN - Moleneind 6 - 5721 WP - Asten www.straalbedrijfasten.nl

www.twitter.com/DASVacatures


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 6 juni 2019 | pagina 13

Vac a t u re s WEGENS UITBREIDING VAN ONS TEAM ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR:

Stap in en ga de uitdaging met ons aan!

Meewerkend Voorman (fulltime) Als meewerkend voorman ga je leidinggeven aan de productieafdeling en ben je zelf actief in de uitvoering. Tevens draag je zorg voor de organisatie van het productieproces en alles wat hierbij komt kijken. Je bent het aanspreekpunt voor collega’s en de verkoopafdeling, maar soms ook voor de klanten van het bedrijf. Medewerker binnendienst verkoop/inkoop (fulltime) Je bent verantwoordelijk voor het inkoop- en het verkoopproces. Je streeft naar win-win situaties en bent verantwoordelijk voor het zorgdragen van het gehele proces (van order tot nazorg). Je investeert in het behouden van relaties, adviseert en beantwoordt vragen van klanten. Je ondersteunt op zowel commercieel als administratief gebied. Administratieve bijbaan (dagen en uren in overleg) Heb je (onlangs) Examen gedaan en ben je op zoek naar een leuke bijbaan? Ben jij goed met computers en werk jij nauwkeurig? En ben je in de maanden juni/juli/augustus (grotendeels) beschikbaar? Dan kan deze vacature weleens perfect voor jou zijn! Weko Group BV is een modern en innoverend metaalbewerkings-bedrijf met een geavanceerd machinepark en een gemotiveerd team. Een bedrijf wat gestaag groeit, dus volop mogelijkheden voor jou! Interesse? Wij nodigen je uit om zo snel mogelijk je interesse kenbaar te maken door een CV te mailen naar info@wekogroup.nl Voor meer informatie over één van de functies bel Thijn Koppens 06 - 36 15 11 15. VOOR MEER INFORMATIE OVER DE VACATURES > WWW.WEKOGROUP.NL/NIEUWS/ Winnerstraat 107a - 6031 NK Nederweert - 0495-764003 • Container te huur. Voor puin, snoeihout, zand enz. à 70,--. Brengen en halen in regio Deurne 06-46256440.

Zoekt mensen: die hun kennis willen inzetten om anderen te helpen De Voedselbank Deurne verstrekt iedere week gratis voedselpakketten aan mensen die in de problemen zijn geraakt. Het bestuur is op zoek naar een of twee vrijwilligers (man of vrouw), die de Voedselbank een warm hart toedragen. Als vrijwilliger ga je in gesprek met mensen / gezinnen die zich aanmelden voor hulp. Tijdens dit intakegesprek, dat je altijd samen met een andere vrijwilliger doet, beoordeel je of de hulpvrager in aanmerking komt voor een voedselpakket. Voedselbank Deurne hanteert de criteria die zijn opgesteld door de Vereniging Voedselbanken Nederland Natuurlijk staat de privacy voor alle klanten voorop. Hebt u interesse om bij te dragen? Neem voor nadere informatie contact op met Nico Maandag, secretaris, tel. 06 21 96 71 32

• Voor groenteplanten o.a. komkommer, tomaten, parikaplanten enz., aardbeienplanten, klein fruit en fruitbomen naar Thijs Huijs Langstraat 64 Horst-Hegelsom 077-3983552. • Computerhulp, computerles of computercursus nodig? www.wegwijsopdecomputer.nl Hans Berkers, 0493-380229 of 06-29315869.

• Dierenhotel Molenzicht Vlierden.Tevens hondenhokken, paardenboxen, slaaphokken, werpkisten. www.molenzichtvlierden.nl 0493-313821.

• Crooijmans in Deurne. Wij maken uw waterput compleet. PVC, hulpstukken, sproeiers, nieuwe pompen op voorraad! Tevens reparatie van uw beregeningsinstallatie. 06-55506538 info@crooijmansmachines.nl

EBUSCO®, gevestigd in Deurne, is een pionier op het gebied van elektrisch busvervoer en ontving als eerste Europese fabrikant een Europese typegoedkeuring voor elektrische bussen. In 2025 moet al het busvervoer in alle steden in Europa emissievrij zijn, EBUSCO® heeft dit jaren geleden al voorzien en is haar concurrenten technisch ver voor. Om deze positie te kunnen behouden en te kunnen voorzien in de vraag die gaat komen zijn we op zoek naar nieuw technisch talent die met ons deze fantastische uitdaging aan wil gaan!

Technisch Magazijnmedewerker Technisch Productiemedewerker Project Leader Electrical Engineer Software Engineer Service Advisor Field Service Engineer Ben jij een echte aanpakker, technisch aangelegd en voel jij je thuis in een snel groeiend bedrijf in Deurne? Kijk voor meer info over jouw functie op www.ebusco.eu Neem contact met ons op via jobs@ebusco.eu

ECHT WEL! JIJ BENT DE

BEZORGER DIE WIJ ZOEKEN! Buiten sporten en geld verdienen tegelijk?

Bij ons kan dat! Let op, er komt weer wat vrij:

Wij zoeken versterking M/V Heb jij groene vingers en vind je het leuk om met planten te werken? Dan pas jij in ons team. Je houd je samen met collega’s bezig met het sorteren, schoonmaken en etiketteren van onze vaste planten. Daarnaast zorgen jullie samen voor de opkweek en verzorging. Door onze automatisering kun je veel werkzaamheden staand uitvoeren. Ervaring is geen vereiste maar interesse voor planten heeft wel de voorkeur. Wat bieden wij: • Een fulltime baan van 40 uur per week, met een vaste aanstelling op termijn • Mogelijkheden om binnen het bedrijf door te groeien naar een hoger niveau • Vaste Werktijden Wat kun je van ons verwachten: • Een team van enthousiaste mensen met liefde voor planten. • Een prettige werkomgeving en een goede sfeer • Salaris en arbeidsvoorwaarden conform cao open teelten

• Wijk Heiakker • Centrum Deurne • Milheeze • Wijk Rijpelberg Helmond ALLEMAAL VOORDELEN: • Leuke bijverdienste • Makkelijk geld verdienen • Een stevige fietstas • Extra vergoeding bij flyeren • Gezonde beweging • Lekker buiten • Blije lezers van ons nieuwsblad

Interesse? Neem dan contact op met Jos Swinkels via 06-51551809 of stuur een mail naar jos@josswinkels.nl Tevens zijn wij op zoek naar vakantie/zaterdaghulpen vanaf 15 jaar. Ervaring is geen vereiste, interesse en motivatie wel. Vaste plantenkwekerij Jos Swinkels VOF Chijnsgoed 10, 6029 RR Sterksel

Vanaf 13 jaar, dus óók 55-plussers. Een lekker gezonde bijverdienste!

Meer informatie? Bel (0493) 352 600 Of meld je aan via www.weekbladvoordeurne.nl


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 6 juni 2019 | pagina 14

Vac a t u re s

MEDEWERKER BEDRIJFSBUREAU (20 UUR) FUNCTIE OMSCHRIJVING: Je taken zullen onder andere bestaan uit: - Werkvoorbereiding - Inkoop en verkoop - Planning - Klantcontact

WegensWegens uitbreidende uitbreidende activiteiten, activiteiten, hebbenhebben wij diverse wij diverse vacatures: vacatures:

FUNCTIE EISEN: - Ervaring in een soortgelijke functie is een pré

• Monteur • Monteur landbouw landbouw tractoren tractoren (24-32 uur (24-32 per week) uur per week) - Je hebt kennis van ERP-software - Je beschikt over goede (commerciële) communicatievaardigheden • - Je hebt een proactieve en positieve werkhouding, je bent klant- en resultaatgerichtZ • • ZZP • Monteur ZZP Monteur landbouw landbouw tractoren tractoren (24-32 uur (24-32 per week) uur per week) - Je bent stressbestendig WAT BIEDEN WIJ: • Zaterdag • Zaterdag hulp hulp (vanaf 16 jaar, (vanaf 8 uur 16 per jaar,week) 8 uur per week) Wie zijn wij? Wie zijn wij? Dijkma B.V.Dijkma gevestigd B.V.ingevestigd Deurne is in een Deurne bedrijf is een dat bedrijf is gespecialiseerd dat is gespecialiseerd in het importeren in het importeren en exporteren en exporteren van landbouw van tractoren landbouwen tractoren grondverzet en grondverzet machines. machines. In bijna 40Injaar bijna tijd40hebben jaar tijd wijhebben een wereldwijd wij een wereldwijd netwerk opgebouwd netwerk opgebouwd van klantenvan en klanten leveranciers. en leveranciers. Ons werkterrein Ons werkterrein is dan ook is dedan gehele ook wereld. de gehele wereld.

Werkzaamheden Werkzaamheden

Functie eisen: Functie eisen:

- Marktconform salaris en uitstekende arbeidsvoorwaarden - Een uitdagende functie binnen een groeiend en dynamisch bedrijf - Een prettige informele werksfeer in een jong team - De mogelijkheid om door te Wi groeien binnen het bedrijf - Uitzicht op een vast dienstverband Dijk van net

STRAALBEDRIJF ASTEN - Moleneind 6 - 5721 WP - Asten W e www.straalbedrijfasten.nl De

228941

De werkzaamheden De werkzaamheden zullen uiteen zullen lopen uiteen van lopen kleine van reparaties, kleine reparaties, Ervaring in Ervaring de techniek in de techniek tot complete totrevisie complete van revisie motoren. vanOok motoren. het verkoop Ook het enverkoop transport en transport klaar maken klaar behoren makenbijbehoren de werkzaamheden. bij de werkzaamheden. Je bent in Je staat bent in staatGemotiveerde Gemotiveerde instelling instelling DE ROLLUIKEN om in onzeom werkplaats in onze werkplaats zelfstandig zelfstandig en vakkundig en vakkundig reparaties reparaties uit uit Geen 9 tot Geen 5 mentaliteit 9 tot 5 mentaliteit SPECIALIST te voeren. te Er voeren. zal gewerkt Er zal worden gewerkt met worden verschillende met verschillende soorten en soorten en Rolluiken Roldeuren merken tractoren, merkenwat tractoren, resulteert watinresulteert afwisselend in afwisselend werk. Dijkma werk. B.V.Dijkma B.V.Technisch inzicht Technisch inzicht Rolluiken Zonneschermen Zonneschermen is werken iniseen werken jongeinbedrijfscultuur, een jonge bedrijfscultuur, waar er volop waar ruimte er volop is voor ruimte is voor Screens ZelfstandigZelfstandig kunnen werken kunnen werken pvc-lamellen Div. horren eigen initiatief eigen en/of initiatief inbreng. en/of Wijinbreng. bieden doorgroeimogelijkheden Wij bieden doorgroeimogelijkheden * Zeer actieprijzen aantrekkelijke evenals uitzicht evenals op een uitzicht vastop dienstverband. een vast dienstverband. Technische Technische opleiding opleiding

Past een van Past deze een van functies dezebij functies jou? bij jou? Stuur danStuur een mail dan een met mail je cv met naar: je info@dijkmabv.com cv naar: info@dijkmabv.com Neem voorNeem meer informatie voor meer contact informatie op contact met Janop van met Dijk. Jan van Dijk.

tot

• Een huifkartocht op uw feestje • www.inboedelopslagdeurne.nl kla bel 06-51431709 of de goedkoopste in de regio www.dekoehorn.nl 0493-311034. om

te v me is w eig eve

RESTAURANT ZAAL-CAFÉ

* goede service prijzen Bel ons: 0493-342318 0493-842522 06-22509919 Hoofdstraat 89 Liessel

• Gebakken klinkers, oude en nieuwe. www.vanwoeziksierbestrating.nl Tel. 077-4662579 Meijel.

V V uur Vuurijzer Vuurijzer 5 • 5753 5 SV Deurne SV •Deurne T: +31•(0)493 T: +31319360 (0)493 319360 • 5753 • www.dijkmabv.com • www.dijkmabv.com

VACATURE Primera Asten zoekt oproepkracht Wij bieden een leuke en leerzame baan als verkoopmedewerk(st)er in dé gemakswinkel voor cadeauartikelen, boeken, tijdschriften, wenskaarten, kansspelen, pasfoto’s en tabak. Ben je flexibel en enthousiast? Stuur dan je motivatie, C.V. en foto naar marrit@beheervanderloo.nl

• Wasmachine of TV defect? www.jehabe.nl. Jehabe Service-specialist tel. 0493-693367

• Snuffelmarkt Helmond 23 juni achter de lidl op Suytkade info 06-22966324 09.30-15.30 uur entree 1.• Digitale foto’s afdrukken op Kodak papier, direct klaar, Tot A4 formaat. Foka Deurne, Kerkstraat 8. • Te koop stationsfietsen c.q. uitgaansfietsen 40,- euro tel. 06-34491825.

• Mega Rommelmarkt Carbootsale Horst 10 + 23 juni 8.30 - 15.30 uur 450 stands Peeldijkje 1, 5961 NK. A73 afrit 10 www.carbootsalehorst.nl • Op zoek naar een fotograaf? Zowel voor familie als bedrijven en bruiloften. Eviannephotography.nl voor prijzen en afspraken. Ook via 0620605209.

• Haard en kachelhout gezaagd en gekloofd voor de winter 2019/ 2020. Meer info:06-23720617 • Officiële pasfoto’s bij u thuis gemaakt, voor paspoort, ID of rijbewijs; 0493-353102, Foka Deurne.

• Dia’s inscannen, zeer goede kwaliteit, eigen beheer, scherpe prijzen. Ook grote aantallen. Foka Deurne, Kerkstraat 8, 0493-353102. • Een frietwagen op uw feest? Voor meer informatie en reserveringen: www.frietexpress.nl of bel 0493-693222. • Overlast ongedierte?? Bel 0493-688006.

• T.K. gebruikte bouwmaterialen, vloerplanken, deuren, ramen, ijzeren balken enz. Verberne Meijelseweg 37, Beringe. Tel. 077-3078609.

• Hoogwerker te huur. Werkhoogte 14 meter. Past door een poort. www.driessenverhuur.nl Someren 06-51439395.

Ripseweg 2 • 5424 SM Elsendorp Tel.: 0492-352355

www.dn-brabander.nl

Wegens aanhoudende drukte zijn wij op zoek naar personeel

Per direct gezocht

HULP VOOR IN DE KEUKEN

Ben je handig met een mes, weet je van aanpakken dan zijn we op zoek naar jou. Aantal uren kan in overleg fulltime of parttime Daarnaast zijn we op zoek naar een

AFWASHULP

in het weekend en doordeweeks. Ook zoeken wij

BEDIENINGS PERSONEEL voor in het weekend

‘Om mijn vrouw te eren koos ik een fonds op naam.’ Kijk op toegift.nl en ontdek hoe uw idealen kunnen voortleven door na te laten aan een goed doel.

Voor verkoop en reparatie van al uw inbouw of vrijstaande apparatuur, zoals wasmachines, vaatwassers, koelkasten, vriezers, kleine huishoudelijke apparaten, enzovoorts.

T 0493 7850 52 info@mennenwitgoedservice.nl www.mennenwitgoedservice.nl

Heb jij ervaring en wil je werken in een jong en dynamisch team en heb je geen 9 tot 5 mentaliteit dan zijn wij op zoek naar jou! Het salaris is conform de Horeca cao. Ben je geïnteresseerd en heb je zin om bij ons te komen werken, dan ontvangen we graag je sollicitatie met cv. Deze kun je richten aan Christel of Willy. Telefoon 0492-352355 of mail naar info@dn-brabander.nl


De Peel onder vuur

WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 6 juni 2019 | pagina 15

75 JAAR VRIJHEID De Peel onder vuur De Peel onder vuur geeft een boeiende inkijk in de Peel in oorlogstijd. Het boek - dat in twee delen wordt uitgebracht - is gebaseerd op de gelijknamige oorlogsrubriek die wekelijks in deze krant verschijnt. U wordt meegenomen in de verhalen en persoonlijke herinneringen uit de gemeenten Deurne, Asten, Someren en omgeving, aangevuld met unieke foto’s en ander beeldmateriaal. Een citaat uit het verhaal van Deurnenaar Anton van Baars:

De Peel onder vuur De Tweede Wereldoorlog woedde in de periode 1940-1944 ook in de Peel. Nu, 75 jaar later, staan we stil bij onze bevrijding. Een jaar lang blikken we in deze rubriek terug op de gebeurtenissen toen. Van algemene verhalen tot persoonlijke anekdotes, die zich afspeelden in Asten, Someren, Deurne en omgeving.

“We denken dat er verraad is gepleegd. Er is iets gebeurd waardoor wij ’s nachts van ons bed zijn gelicht. We sliepen met een paar man op één kamer, toen er Duitse militairen binnenkwamen. Zij doorzochten de kasten en bedden, maar vonden niets. Ze hebben niet onder de matten gekeken. Hadden ze dat wel gedaan, dan was het een slechte zaak geweest.” De Peel onder vuur wordt geproduceerd in een beperkte oplage en uitgegeven als een genaaid gebonden boek met harde band en stofomslag. Voorintekening: de twee delen zijn nu te bestellen via de website;

www.depeelondervuur.nl en/of tegen inlevering van nevenstaande bon bij Uitgeverij Das Publishers, Stationsstraat 103, 5751 HD Deurne. Reguliere prijs voor deze twee delen bedraagt € 49,95, maar tot eind juni betaalt u slechts € 39,95. Alvast veel leesplezier! Uitgeverij DAS Publishers

De Peel onder vuur 75

75 JAAR VRIJHEID

Bestel nu beide delen

van 49, NU voor 95

39,

95

Aanbieding geldig tot 30 juni 2019 via www.depeelondervuur.nl en vul de kortingscode in: Weekblad


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 6 juni 2019 | pagina 16

COMPLEET VERNIEUWDE HEMA DEURNE OPENT HAAR DEUREN vanaf 8 juni bent u van harte welkom! De HEMA in Deurne wordt komende zaterdag 8 juni feestelijk heropend. De winkel is compleet verbouwd, heeft een breder en gevarieerder assortiment en is stukken klantvriendelijker. “Het is voor de klant vooral gemakkelijker geworden. We hebben de afdelingsstructuur losgelaten en de producten geïntegreerd in werelden, zodat de winkel veel logischer in elkaar zit. De klant hoeft niet meer heel de winkel door”, vertelt HEMA-directeur Wil Olde Hampsink. Zo komt er onder anderen een speciale baby- en dameswereld waar de daarbij behorende artikelen bij elkaar zullen liggen.

Zelfscankassa

Niet alleen de indeling van de winkel is veranderd ook de zelfscankassa maakt haar intrede. De vestiging in Deurne is hiermee een van de eerste HEMA’s in Nederland die dit type kassa introduceert. De wachttijd zal met de komst van de slimme kassa’s tot een minimum beperkt worden. Klanten die geen gebruik willen maken van de zelfscankassa kunnen nog terecht bij een ‘gewone’ kassa. De eerste maanden is er een gastvrouw aanwezig om de stap van traditionele kassa naar zelfscankassa te begeleiden en te vergemakkelijken.

Fris en modern

Sfeer- en inspiratietafels, paspoppen en nieuwe verlichting geven de winkel een modern en fris karakter. Via automatisering zullen de schappen altijd vol zijn. Niet alles zal veranderen. Voor rookworsten en het afdrukken van foto’s kunt u nog steeds terecht bij de HEMA in Winkelcentrum De Wolfberg. De gordijnafdeling krijgt een

update. Zo kan de klant aan een tafel op zijn of haar gemak een keuze maken tussen de verschillende stoffen. De inval van daglicht maakt het mogelijk om de perfecte gordijnen uit te zoeken, waarna deze op maat worden gesneden tegen een scherpe prijs.

Concept

Het concept van de nieuwe winkel is nog vrij nieuw in Nederland. In het buitenland werd deze vorm al uitvoerig getest. In Frankrijk, Spanje en Duitsland is de nieuwe HEMA al gemeengoed. In Nederland is de vestiging een voorloper. Olde Hampsink heeft vertrouwen dat het nieuwe concept aanslaat. “In Mierlo hebben we een soortgelijke winkel alleen is die iets kleiner. De ervaring leert dat het winkelend publiek vrij snel gewend raakt aan het nieuwe concept. We hebben er vertrouwen in dat dit ook in Deurne het geval is. Onze HEMA kan er weer jaren tegenaan.”

Gebak en gratis bakje koffie

De officiële opening van de nieuwe winkel wordt zaterdag om 9.00 uur verricht door wethouder Marinus Biemans samen met Karin van Vliet van de gemeente Deurne. Een week lang kunnen klanten in de vernieuwde winkel genieten van gebak en een gratis bakje koffie.

Wolfsberg 15 5751 GX Deurne

Graag tot 8 juni!


WEEKBLAD VOOR

DEURNE

Rasoptimist viert honderdste verjaardag

in de brievenbussen pasten. Tegenwoordig klemt hij ze erachter. “Dat is gemakkelijker voor de mensen, dan hoeven ze de brievenbus niet helemaal te openen”, zegt hij met een ondeugende twinkeling in zijn ogen. “Ach, papa je bent gewoon lui geworden”, grapt zijn dochter. De nog opvallend kwieke Dortant zit nooit om een grapje verlegen. Zo wil het regelmatig voorkomen dat hij het borreltje van iemand inwisselt voor een watertje om niet veel later het ‘slachtoffer’ uit eigen zak op een nieuw drankje te trakteren.

In topconditie

Frans Dortant bezorgt nog elke donderdag het Weekblad voor Deurne. (Foto: Hein van Bakel) DEURNE - Op donderdag 6 juni viert de Limburgse Frans Dortant zijn honderdste verjaardag in Verzorgingstehuis de Nieuwenhof. Zijn leven speelde zich voornamelijk af in Zuid-Limburg. Toen de gezondheid van zijn vrouw verslechterde, toog het echtpaar in 2013 naar Deurne. Enkele jaren later stierf mevrouw Dortant. De voormalig mijnwerker geniet ondanks het verlies van zijn vrouw nog elke dag met volle teugen van het leven.

door Bram Vannisselroij De verhuizing naar Deurne was er geen uit luxe. Het verzorgen van zijn vrouw, thuis in Brunssum, trok een steeds zwaardere wissel op het leven van Dortant. “Op het laatst ging het gewoon niet meer”, weet ook dochter José van Uden. In Brunssum en omgeving was er in geen enkel verzorgingstehuis plek voor Dortant en zijn vrouw. De Nieuwenhof bood uitkomst. De keuze voor Deurne was niet geheel uit de lucht gegrepen, aangezien dochterlief al jarenlang in de Peelgemeente woont. Dortant verhuisde mee naar De Nieuwenhof om zijn vrouw te ondersteunen. Als er een prijs zou zijn voor de oudste

mantelzorger van Nederlander dan zou Dortant een serieuze gooi doen naar de titel. Elke dag zat hij trouw van ‘s morgens vroeg tot ‘s avond laat naast het bed van zijn grote liefde. Rond 22.00 uur wandelde hij dan naar zijn eigen kamer, die zich op een andere verdieping bevond. Na de dood van zijn vrouw hield hij zijn kamer aan in het verzorgingstehuis. “Ik mis haar nog elke dag, maar het is goed zo.” Hij bleef niet bij de pakken neerzitten en ontpopte zich al snel tot een graag geziene gast. Om de paar weken bakt hij voor alle bewoners eitjes en op donderdag bezorgt hij trouw het Weekblad voor Deurne bij zijn medebewoners. Vroeger vouwde hij alle kranten netjes dubbel, zodat ze

Niet alleen is de Limburger nog helder van geest, ook fysiek is hij voor zijn leeftijd in topconditie. Met moeite is hij bij te houden als hij richting zijn kamer beent. Dit is zijn domein. Geen modern tv-meubel, maar een stut uit de beruchte Emma-mijn ondersteunt zijn geliefde tv. Daar was hij 25 jaar werkzaam. Het zware beulswerk heeft niet tot blijvende fysieke malheur gezorgd. Naast het bezorgen van het Weekblad voor Deurne loopt hij regelmatig een rondje om eenzame bewoners op te fleuren. Op de kamers komt hij niet, dat is privéterrein. Dortant is altijd actief en sportief geweest. Hij fietst nog vaak en doet zelf zijn boodschappen.

De twee voorgaande jaren viel het evenement -dat georganiseerd wordt door de stichting Peel en Kasteel- bij veel belangstellenden in de smaak. Op het terrein voor de kasteelruïne en het Dinghuis zullen dit jaar verschillende instellingen en ondernemers zich presenteren met kleine hapjes en gerechtjes, die ter plekke bereid worden. De organisatie verwacht dat veel van de deelnemers met minder alledaagse kost voor de dag zullen komen.

Brasada

Behalve professionele voedselbereiders nemen ook andere organisaties deel aan de Dag van het Kasteel. Waaronder de Deurnese stichting Brasada, die zich inzet voor patiënten met HIV en aids via de polikliniek Pasada in Tanzania. Door bezuinigingen bij de kliniek worden medicijnen voor de behandeling van de ziektes niet langer verstrekt.

Brasada steunt nu de realisatie van een apotheek/eerste hulppost in een van de armste wijken van de hoofdstad Dar es Salaam, waar de ergste nood gelenigd zal kunnen worden. Er wordt volop gebouwd, maar geld is nog steeds nodig. De stichting probeert dit onder meer met een poffertjeskraam op de Dag van het Kasteel bij elkaar te krijgen.

Schapen scheren

Tijdens de Dag van het Kasteel is nog meer te beleven in de omgeving van het groot kasteel. Bij de Parkboerderij worden schapen geschoren, op een podium zal de Limburgse folkformatie The Bottle optreden en saxofonist Jos Theunissen zal de stille momenten tussendoor opluisteren. Ook voor de kinderen is er vermaak.

Boererbij

Op de avond vóór de Dag van het

De Dag van het Kasteel in 2018 bracht veel mensen op de been. (Archieffoto: Marius van Deursen)

We e k Pa g i na 1 7

23

WWW.WEEKBLADVOORDEURNE.NL

-Advertorial-

Adventure Store MIERLO – Adventure Store, de sport & outdoor speciaalzaak aan de Kastanjehoutstraat 3 in Mierlo, is op Tweede Pinksterdag open van 12.00 tot 17.00 uur.

bele lichtgewicht meubels om te relaxen, benodigdheden om te kunnen eten en drinken, etc. Op de campingafdeling heel veel voordeel met verschillende scherpe prijspakkers.

De outdoor afdeling heeft alles voor wandelen, buitensporten en reizen. Zoals een collectie (berg) wandelschoenen, accessoires en outdoor kleding voor recreatieve vakantiewandelaars en fanatieke vierdaagse lopers. Bagage die in de rugzak mee gaat en gadgets zoals een nieuw mes of verrekijker, ook voor mensen die lichtgewicht reizen.

Bad & strand en barbecue

Camping

Festivalgangers, kampeerders en mensen die kamperen in luxe kunnen bij Adventure Store terecht, ook voor campingartikelen. Voor tenten en alles wat er verder bij komt kijken; slaapzakken, luchtbedden en matten voor een goede nachtrust, comforta-

Adventure Store heeft een grote collectie bad & strandkleding, slippers en sandalen, uitgestald op circa 400 vierkante meter ruimte. Naast de collectie zwembaden, bubbelbaden, boten, hangmatten en terpen heeft Adventure Store veel aandacht voor de barbecue. Op zo’n 200 vierkante meter staan complete ¬collecties barbecues van onder anderen Borett, Campingaz, Cobb en Weber, zowel keuze op gas, stroom als houtskool. En daarnaast alle denkbare accessoires en brandstof als houtskool, briketten, gastanks en vullingen. Adventure Store heeft op tweede pinksterdag verschillende aanbiedingen en kortingen.

Sportfanaat

Op zijn kamer zijn veel foto’s van hem als kunstwielrijder te bewonderen. Op de foto’s haalt hij de meest halsbrekende toeren uit. In 1933 werd hij lid bij Kunstwielrenvereniging de Heidebloem in Heerlen. “Ik ben al bijna 87 jaar lid”, zegt hij niet zonder trots in zijn stem. Op tv en in de kranten volgt hij alle sporten op de voet. Veld- en wielrennen ziet hij graag, maar ook voor een Formule 1 Grand Prix draait de sportfanaat zijn hand niet om. Dortant straalt en zit nog vol levenslust. “Dat heeft te maken met de verzorgers hier. Dat zijn zo’n aardige mensen.” Deze week deelt hij ter ere van zijn honderdste verjaardag zelfgemaakte Berlinerbollen uit. In een ver verleden werkte hij bij een bakker dus dat moet geen probleem zijn. In Natuurpoort de Peel zal hij een dag later met zijn familie zijn verjaardag vieren.De goedlachse rasoptimist lijkt nog jaren mee te kunnen.

‘Er komt zeker geen derde jaar’

Reprises Weg uit de Peel al weer uitverkocht HELENAVEEN – Het theaterspektakel Weg uit de Peel komt terug in de Peel. Na 19, vrijwel allemaal uitverkochte, uitvoeringen in 2018 worden de komende twee weekenden nog zes voorstellingen gegeven. Dit keer is het tijdelijke openluchttheater opgebouwd bij ijsboerderij Hoeve Willem III aan de Soemeersingel 127 in Helenaveen. Ook deze voorstellingen zijn allemaal al weer uitverkocht.

door Ine van Hal

Kasteel, eerste pinksterdag zondag 9 juni om 17.00 uur, opent Boererbij zijn deuren op het terrein van het Dinghuis. In figuurlijke zin, want de bedoeling is dat er buiten gedineerd wordt. Boererbij is een pop-up restaurant waarvan het initiatief mede van boeren- en tuindersorganisatie ZLTO komt. De geserveerde gerechten zullen toegelicht worden door de lokale ondernemers die de ingrediënten ervoor produceerden. De nadruk in het avondvullende programma ligt op streekproducten. Kaarten zijn verkrijgbaar via ticketsdeurne. nl. Voor meer informatie: info@natuurpoortdepeel.nl.

Na de eerste opvoeringen in 2018 zagen de producenten van Weg uit de Peel al snel lange wachtlijsten ontstaan. “Het zou zonde zijn mensen niet de kans te geven de productie nog -een keer- te gaan zien. Ons voorstel om in 2019 nog eens zes voorstellingen te geven werd ook door de spelersgroep met gejuich ontvangen”, aldus producent Bas Leenders. Samen met schrijver en regisseur Jacques Vriens van het gelijknamige boek en diens zoon Casper Vriens vormt hij de stichting De Theatermakers, de initiators van de productie Weg uit de Peel. “Er komt zeker geen derde jaar”, verzekert Leenders. Dat er in de toekomst nog wel iets gaat gebeuren staat volgens hem al wel vast. “Binnenkort gaan we onze toekomstplannen doornemen. De bedoeling is een keer in de twee jaar met een spektakel te komen. Met audities voor nieuwe en huidige spelers; een gelegenheidsgroep als het ware.”

Kasteel Asten

Paarden en geit

Dag van het Kasteel met hapjesmarkt DEURNE – Tweede pinksterdag is landelijk de Dag van het Kasteel. In Deurne heeft het programma van deze dag de afgelopen twee jaar een andere invulling gekregen. In plaats van muziek en historische beleving rondom de kasteelruïne aan het Haageind ligt de nadruk op bijzondere smaken en vooral op proeven. Van 12.00 tot 18.00 uur, de entree is gratis.

6 juni 2019

In het kader van de landelijke Dag van het Kasteel is ook de ruïne in Heusden maandag open. In het naastgelegen Anna Ceelen Huis wordt een tentoonstelling over Kasteel Asten in oorlogstijd geopend. De tentoonstelling is vervolgens te bezichtigen tijdens de zomeravondrondleidingen op alle donderdagen in de maanden juli, augustus en september. Dit jaar is september toegevoegd omdat de gemeente Asten precies 75 jaar terug in die maand werd bevrijd. Daarover schreef Astenaar Piet Snijders het boek ‘Het kasteel brandt!’, dat vanaf maandag voor 4,95 euro verkrijgbaar is. Ook rondom de kasteeluïne zijn activiteiten. Waaronder livemuziek van The Gentlemens Agree Band uit Deurne. De band brengt popmuziek uit de afgelopen vijftig jaar. Verder zorgt ook zangkoor To Enjoy uit Vlierden voor de muzikale omlijsting. Daarnaast komt er een verhalenverteller, is bijenhoudersvereniging Sint Ambrosius aanwezig en houdt het IVN een onderzoekstocht voor de jeugd. De ruïne is maandag van 12.00 uur tot 17.00 uur open. Entree is 3 euro, kinderen tot en met 7 jaar mogen gratis naar binnen.

Vooralsnog zitten eerst de zes voorstellingen van Weg uit de Peel er aan te komen. De speeldata zijn 7, 8, 9, 14, 15 en 16 juni, aanvang 20.30 uur. Per uitvoering is er plaats voor bijna 400 bezoekers. De cast van ruim 80 personen is op twee nieuwe spelers na, en uitgezonderd enkele spelers die moesten afhaken vanwege werk of gezondheid, dezelfde als vorig jaar. Ook nu weer spelen er paarden en een geit mee.

Het verhaal van Janneke Berkvens is natuurlijk ook gebleven. Janneke woont met haar ouders, broers en zusje in een armoedig huisje in de Peel. Haar broer Nard en haar vader zijn turfstekers en moeten heel hard werken voor een schamel loon. Janneke droomt ervan juf te worden en zo te ontsnappen aan het zware, uitzichtloze leven dat de meeste Peelbewoners leiden. Omdat haar grote broer Nard en haar meester van de lagere school nauw betrokken raken bij een opstand tegen Witlox, de grote Peelbaas, dreigt haar droom onbereikbaar te worden en ziet Janneke nog maar één uitweg.

Bijzonder decor

Schrijver Jacques Vriens staat erom bekend dat hij een lach en een traan uitstekend weet te combineren. Dat doet hij als schrijver en regisseur van deze toneelproductie zeker. In het verhaal komen sociale thema’s zoals sociale ongelijkheid en machtsmisbruik aan de orde, die ook ‘anno nu’ nog actueel zijn. Het intense spel, de dieren, het bijzondere decor; namelijk de natuur van de Peel en de belichting van de decorstukken tegen die natuurlijke achtergrond. Dat alles maakt Weg uit de Peel tot een echte belevenis. In 2018 genoten meer dan 7.000 toeschouwers van de voorstellingen. De komende twee weken kunnen bijna 2.400 bezoekers de voorstellingen nog gaan zien. Maar alleen, als ze nu al in het bezit zijn van een kaartje. Want zoals eerder gezegd: alle voorstellingen zijn uitverkocht.

Een scène uit de voorstelling Weg uit de Peel. (Foto: Selva Wilbers)


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 6 juni 2019 | pagina 18

NU TIJDELIJK

21%

BTW-VRIJ KOPEN

OP ALLE HÄLSING BOXSPRINGS Geldig t/m 10 juni

HÄLSING 7000: STEL ZELF UW BOXSPRING SAMEN -Kies uit 10 verschillende hoofdborden! -Kies je matras (MEDIUM/FIRM) -Kies je potenset -Kies je topper -Kies je stof/lederlook

Elektrische uitvoering vanaf 1979.33

2E PINKSTERDAG

10 JUNNI E ALLE FILIAL

OPEN

Nu 1595.-

1318.18

17.00 UUR VAN 12.00 -

GOUDEN DEAL OP DE HÄLSING 11.000 - 10% EXTRA KORTING Complete “deelbare” boxspring Hälsing 11.000 - incl. hoofdbord - incl. gestoffeerde elektrisch boxen - incl. gestoffeerde pocket- matrassen - incl. comfort- toppers - inclusief deelbaar systeem voor opmaken en schoonmaken. - kleur na keuze

Nu 1295.-

963.22 Elektrische uitvoering van 1995.- nu 1483.88

Stel zelf uw boxspring samen op www.slaapcentrum.nl Zet en drukfouten voorbehouden. * Aktie geldt niet voor reeds geplaatste orders en andere lopende aanbiedingen. Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

Helmond

Engelseweg 222, 5705 AK Helmond 0492 - 52 08 8

Roermond

Geleen-Sittard

Doctor Philipslaan 27, 6042 CT Roermond Egelantier 1, 6163 RB Geleen 0475 - 33 51 09 046 - 410 71 00

Maastricht-Gronsveld Burg. Frans Cortenraadstraat 22 6247 NZ Gronsveld, 043 - 363 05 25


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 6 juni 2019 | pagina 19

Johan van Cuijk koning Vlierdense Schutte

Avondvierdaagse Deurne Uit de kunst DEURNE – Volgende week wordt er weer gewandeld in Deurne tijdens de 58ste editie van de Avondvierdaagse. De vierdaagse begint woensdag 12 juni, de start- en finishlocatie is de Markt in Deurne. Bij het Martinetplein is een fietsenstalling, leden van Scouting Deurne houden toezicht.

Elke dag zijn er drie routes uitgezet. Voor de route over 5 kilometer is de start tussen 18.30 en 19.00 uur, voor de route van 10 kilometer tussen 18.15 en 18.45 uur en voor de route van 15 kilometer is de start tussen 18.15 en 18.30 uur. Iedere avond worden de wandelaars na afloop binnen geblazen met livemuziek door onder andere Bloast um Op, Drumfanfare Peelland en De Hôsbengels. Donderdagavond speelt de drumband van Harmonie Excelsior bij de molen in Zeilberg. De Avondvierdaagse wordt zaterdagmiddag afgesloten met het bloemendefilé dat om 15.30 uur begint bij wijkgebouw D’n Houtenhoek

aan Haydnstraat 30 in Deurne. Koninklijke Harmonie Deurne zal de lopers muzikaal begeleiden naar de Markt waar de prijsuitreiking plaatsvindt. Op de Markt speelt het Vrijetijdsorkest.

Prijs voor creatieve wandelaar

Zoals elk jaar worden de groepen beoordeeld door een jury en zijn er prijzen te winnen; dit jaar zijn dat creatieve activiteiten. Voor het eerst maken ook individuele wandelaars kans op een prijs. Tot en met vrijdagavond kunnen zij een foto insturen via Facebook, uit de inzendingen kiest een jury de meest kunstzinnige creatie/foto.

De nieuwe koning (r) wordt toegesproken door Peter van Otterdijk (l). VLIERDEN – De leden van het Sint Willibrordusgilde Vlierden hebben op Hemelvaartsdag geschoten om het koningschap voor de komende drie jaar.

Johan van Cuijk schoot met het 187ste schot de vogel naar beneden.

Van Cuijk is 38 jaar gildebroeder in Vlierden, hij begon als tamboer, was

jonge en oude deken, waarnemend kapitein en is nu koning. Zaterdag 15 juni is in gildehuis Thijssen gelegenheid de nieuwe koning de hand te schudden.

Verkeersles leerlingen Tijl Uilenspiegel DEURNE – Leerlingen van groep 7 van basisschool Tijl Uilenspiegel hebben op dinsdag 28 mei de Veilig op Wegles gekregen. Waar kinderen en grote voertuigen elkaar ontmoeten, kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Daarom is voorlichting letterlijk van levensbelang, met name aan de meest kwetsbare verkeersdeelnemers: kinderen.

Om kinderen bewust te maken van de mogelijke gevaren van het verkeer hebben Transport en Logistiek Nederland (TLN) en Veilig Verkeer Nederland (VVN) een les ontwikkeld waarin leerlingen van groep 7 en groep 8 van het basisonderwijs kennismaken met vrachtauto’s. Het dodehoekproject bestaat uit een the-

orie- en een praktijkles. De theorieles wordt gegeven aan de hand van een online film in de klas. Daarna gaan de leerlingen naar buiten waar de Veilig op Wegvrachtauto klaar staat voor de praktijkles. Achter het stuur van een vrachtauto beseffen de leerlingen pas hoe belangrijk het is om als fietser uit de dode hoek te

blijven. De twee vuistregels ‘blijf rechts en ruim achter een vrachtauto en houd minstens drie meter afstand’ zijn daarbij heel belangrijk. Ieder jaar zijn er in het verkeer een aantal ongelukken in de dode hoek te betreuren. Vooral scholieren zijn een kwetsbare groep in het verkeer. ’Veilig op Weg’ is het grootste dode hoek lesproject in Nederland en uniek in Europa. Jaarlijks worden door TLN, VVN en alle Veilig op Weg partners, zo’n 1500 basisscholen bezocht.

Negen medailles voor zwemploeg DEURNE – Zeven leden van de wedstrijdploeg van de Deurnese Watervrienden wonnen afgelopen zondag negen medailles tijdens lange baanwedstrijden in het Pieter van den Hoogenbandbad in Eindhoven.

brons, Micah Gielens behaalde een zilveren medaille en Emma de Haan won goud, zilver en brons.

Marco Driessen behaalde drie gouden medailles, Annemay Gielens won eenmaal goud en eenmaal

Juul de Haan, Wout Sanders en Roy Venner vielen net buiten de medailles.

De zwemmers kwamen op diverse zwemslagen aan de start en wonnen in totaal negen medailles.

De Avondvierdaagse in 2018. Ook dit jaar is er livemuziek op de molen. (Archieffoto: Marius van Deursen)

Lezing duikclub OSV Deurne DEURNE - Duikvereniging OSV Deurne houdt op 13 juni om 20.00 uur in Den Draai in Zeilberg een lezing aan de hand van foto’s en filmmateriaal van het onderwaterleven in de koraaldriehoek en het leven in één van de mooiste onderwaternatuurparken van Europa, de Oosterschelde in Nederland.

De koraaldriehoek is de geografische term die verwijst naar de tropische wateren van Indonesië, Maleisië, Papoea-Nieuw-Guinea, Filipijnen, Salomonseilanden en Oost-Timor. De Oosterschelde fungeert als kraamkamer voor de Noordzee en het leven in de Oosterschelde. Duikclub OSV Deurne heeft leden uit Deurne, Asten, Someren en Venray en de omliggende gemeenten. Het is een duikclub waarnaast het duiken ook de gezelligheid centraal staat.

Zij zijn aangesloten bij de NOB, dit is de Nederlandse Onderwatersport Bond. Deze organisatie staat voor goed en veilig duiken. Het is een niet-commerciële opleidingsinstelling en staat in hoog aanzien in de duikwereld. Duikclub OSV Deurne traint iedere dinsdagavond tussen 20.30 uur en 21.30 uur in de Wiemel te Deurne. In dit uur wordt er gewerkt aan duikvaardigheden en aan de conditie.

Kastelijn vierde in etappe Thüringen Rundfahrt NEERKANT - Terwijl het veldseizoen erop zit voor Yara Kastelijn blonk ze uit tijdens haar voorbereiding op het nieuwe seizoen in etappe drie van de Thüringen Rundfahrt. Kastelijn werd door bondscoach Loes Gunnewijk geselecteerd om de zesdaagse etappekoers te rijden in het Duitse Thüringen en wist donderdag op twee seconden van het podium te finishen op de Hankaberg.

Yara Kastelijn in haar paarse trui. (Foto: Anton Vos)

“Ik wist bij de bespreking dat deze aankomst mij zou moeten liggen. De klim was een kilometer met korte steile stukken. Daar houd ik van. In elke rit zit de laatste 2 à 3 km nog een lange afdaling. Daarin ben ik nog niet zo vertrouwd als de rest en ik verlies daar vaak mijn goede positie. Maar op de klim maakte ik alles goed en toen kwam het podium ineens heel dichtbij.” De wedstrijd werd gewonnen door de Noors Kampioen Vita Heinen, voor Duits Kampioen Liane Lippert en Europees Kampioen Marta Bastianelli. “Na deze namen finishen en om wereldtoppers achter mij te laten, laat zien dat ik conditioneel goed in orde ben op het moment. Ik ben pas net terug in competitie.” Twee weken geleden startte Kastelijn haar kortewegprogramma in Veldhoven waar ze als 17e over de meet holde in de massasprint. Kastelijn won in de derde etappe ook de paarse trui voor beste niet UCI-renster.

Young Impact Award voor Nicole Derix NEERKANT - De 18-jarige Nicole Derix uit Neerkant en haar vriendin Stephanie Moonen wonnen afgelopen week een Young Impact Award in de categorie Education. De prijzen worden elk jaar toegekend aan jongeren die zich op een bijzondere manier inzetten voor anderen.

Het duo wil workshops gaan geven om de (jeugd)hulpverlening in de psychische zorg te verbeteren. Omdat ze zelf in de jeugdhulpverlening zitten, weten ze uit eerste hand wat er verbeterd kan worden. Vandaar dat ze een workshop hebben opgezet voor begeleiders om zo het gesprek aan te gaan en voor meer begrip en verbeterde hulp te zorgen. Maar ook buiten de jeugdhulpverlening willen ze meer bekendheid creëren rondom mentale gezondheid en hopen in de toekomst

dan ook ziekenhuizen en politie voorlichting te geven hoe zij de hulpverlening hebben ervaren, wat er verbeterd kan worden en daar te zorgen voor een stukje verbinding. Op 12 juni is de Young Impact Celebration in Ahoy Rotterdam. Daar zullen Derix en Moonen hun verhaal nog een keer toelichten. Tijdens de viering wordt ook de winnaar van de George Maduro-prijs bekend gemaakt. Die gaat naar één van de vijf categoriewinnaars van de awards.


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 6 juni 2019 | pagina 20

Showroom: E TERDAG: /M 2 PINKS T U N Langstraat 3-14b GEN! XTRA KORTIN * E 5595 AA Leende 25 T/M 50% 040 2065104 * op Celeste Outdoor

TEAK

LOUNGE

DAG: 2 PINKSTER UUR 11:00-17:00 E

RVS

www.celestetuinmeubelen.nl info@celestetuinmeubelen.nl Ma - Zat 10:00 - 17:00 uur Zondag 12:00 - 17:00 uur

LOUNGE TEAK

Like

NATUURSTEEN

Voor particulier en groothandel • Webshop: www.celestetuinmeubelen.nl • 7 dagen per week geopend

Aankomend Straatmakers Wegenbouw

4 dagen werken 1 dag school

- Combinatie van Praktijk en Theorie

(Bouwcao)

- Gedegen vakopleiding

- Baangarantie (duur opleiding ca. 2 jr) - Intensieve deskundige begeleiding

Wij vragen: interesse in de Wegenbouw Heb jij deze interesse? Neem snel contact met ons op. Wij nodigen je dan uit voor een gesprek. Tel. 0492-665505 info@bouwinframensen-mierlo.nl www.bouwinframensen-mierlo.nl

WIJ

SHOWROOM

GEVELBEKLEDING

HOUT

PLAATMATERIAAL

DEUREN

DEURBESLAG

Houthandel Looijmans Kerkendijk 32 5712 EV Someren

KE N

!

Aankomend Vaklieden Wegenbouw

E ZO

U JO

BEN JIJ GEMOTIVEERD, WIL JIJ WERKEN EN GELD VERDIENEN?

BEKIJK

RES VAW.CONATHTU OUTONS.NL WW

0493 - 492561 verkoop@onthoutons.nl www.onthoutons.nl

JARIG JUBILEUM BASEL

(250 x 305 cm)

Keuken compleet zoals afgebeeld, inclusief apparatuur

2e PINKSTERDAG

D N E P O E G UR VAN 12.00 - 17.00 U

NETTO PRIJS:

€ 4.199,-

LEVERBAAR IN DIVERSE KLEUREN EN IN ALLE DENKBARE AFMETINGEN

BEZOEK EEN VAN ONZE VESTIGINGEN IN ROERMOND, HELMOND, HEERLEN EN TILBURG

ONZE PRIJS IS HET BEWIJS.

W W W. K E U K E N H A L . N L


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 6 juni 2019 | pagina 21

Boeren van de Peel

Wilt u zich ook aansluiten bij Boeren van de Peel? Neem contact met ons op www.boerenvandepeel.nl

www.boerenvandepeel.nl


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 6 juni 2019 | pagina 22 • Haard en kachelhout gezaagd en gekloofd voor de winter 2019/ 2020. Meer info:06-23720617

2e Pinksterdag open van ß12.00-17.00

• Mega Rommelmarkt Carbootsale Horst 10 + 23 juni 8.30 - 15.30 uur 450 stands Peeldijkje 1, 5961 NK. A73 afrit 10 www.carbootsalehorst.nl • Op zoek naar een fotograaf? Zowel voor familie als bedrijven en bruiloften. Eviannephotography.nl voor prijzen en afspraken. Ook via 0620605209.

• Snuffelmarkt Helmond 23 juni achter de lidl op Suytkade info 06-22966324 09.30-15.30 uur entree 1.• Digitale foto’s afdrukken op Kodak papier, direct klaar, Tot A4 formaat. Foka Deurne, Kerkstraat 8. • Een huifkartocht op uw feestje bel 06-51431709 of www.dekoehorn.nl • www.inboedelopslagdeurne.nl de goedkoopste in de regio 0493-311034. • Video, Hi8 en DV bandjes overzetten op DVD, Foka Deurne 0493-353102.

FNV visie op energietransitie:

“Hoe doen we dat?”

Lokaal FNV Peelgemeenten organiseert op donderdag 20 juni a.s. een bijeenkomst over de naderende energietransitie. De rekening van een omschakeling van een oude milieuvervuilende economie naar een nieuwe groenere economie, mag niet volledig op het bordje komen van burgers, werkenden en gepensioneerden.

Hoe gaan we dit aanpakken?

• Aandacht o.a. voor opbouw van de energierekening, woningaanpassingen en andere kosten • Aandacht voor de gevolgen voor huurders en verhuurders, de betaalbaarheid en het verschil tussen compensatie en participatie • Wat is de visie van de FNV op de energietransitie?

Hebt u vragen?

U bent van harte welkom, ook niet-leden! Donderdag 20 juni 2019 in Wijkhuis De Fonkel, Prins Karelstraat 131 te Helmond. Zaal open 19:00 uur, aanvang 19:30 uur.

• Haard en kachelhout gezaagd en gekloofd voor de winter 2019/ 2020. Meer info:06-23720617

WITVROUWENBERGWEG 13 - 5711CN - SOMEREN

• Vlooienmarkt opruiming Trollenland Deurne 8 en 9 juni 11.00-16.00 uur Jacob Marisstraat 6. • Haard en kachelhout gezaagd en gekloofd voor de winter 2019/ 2020. Meer info:06-23720617

Blokhutten • Tuinhuizen • Garage’s • Carports • Veranda’s

Kerkweg 19 • Ysselsteyn • 0478-541709 Blokhutten • Tuinhuizen • Garage’s • Carports • Veranda’s

tuinenterrasysselsteyn.nl

Kom langs om inspiratie op te doen!

Blokhutten • Tuinhuizen • Garage’s • Carports • Veranda’s

• Gratis af te halen 2 gecastreerde geitenbokken (8 jaar) en groot klimrek voor geiten 06-53506529. • Te koop stationsfietsen c.q. uitgaansfietsen 40,- euro tel. 06-34491825.

DASPASDRUKWERK.NL Bestel uw drukwerk bij DAS Publishers, want DAS pas goed!

Mijn bedrijf sfol de r is m ooi gedrukt!

il Ik w pie r pa bri e f e lle n be st

- Uw drukwerk binnen enkele minuten geregeld - bepaal zelf uw levertijd - tegen een scherpe prijs www.daspasdrukwerk.nl

a rtje Mij n visit e k ah e rpe sc te g e n e e n ru kt p ri js g ed

Ik ka n er vo or a d ru kwerk te l mij n re cht

DAS

Publishers

Omdat jouw week al druk genoeg is

2e Pinksterdag alle vestigingen geopend

nuvakeukens.nl Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 6 juni 2019 | pagina 23

voor en door ondernemers

D-NIGHT

Kaartverkoop via

www.d-n

ight.nl

Ondernemers-event Deurne 15 juni van 19.00 - 24.00 uur

RICHARD VAN HOOIJDONK

SPOTLIGHT PIANO’S

ROB SCHEEPERS

Gezelligheid, humor, culinaire hapjes en topmuziek; lekker avondje uit en netwerken in sfeervolle omgeving. Op 15 juni aanstaande komen alle ondernemers in Deurne bijeen in het CultuurCentrum. Daar willen wij u ook graag voor uitnodigen. Gezellig netwerken in sfeervolle ambiance met humor, muziek en culinaire verwennerij van streekproducten.

Verbinden, inspireren en plezier maken. Kom samen naar hĂŠt ondernemers-event van Deurne. Wij heten u van harte welkom!

Cultuur Centrum Deurne Martinetplein 1, 5751 KM Deurne

DAS

Publishers

Samen voor FC Robinstijn


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 6 juni 2019 | pagina 24

DE KRONIEKEN VAN DE NEERKAN door: Piet Joosten De Tweede Wereldoorlog woedde in de periode 1940-1944 ook in de Peel. Nu, 75 jaar later, staan we stil bij onze bevrijding. Een jaar lang blikken we in deze rubriek terug op de gebeurtenissen van toen. Van algemene verhalen tot persoonlijke herinneringen uit de omgeving Asten, Someren en Deurne. Vandaag aflevering 23: de oorlogsherinneringen (deel 1) van de familie Joosten uit Neerkant, nabij de Lage Brug, zoals die zijn opgenomen in het boek dat zoon Piet in 1986 schreef: ‘60 jaar familie Joosten-van Loon, portret van een skôn, grote familie’.

De boerderij van de familie Joosten aan de Lage Brug in Neerkant.

meer chocolade in zijn koffer. De kindeIn de omgeving van de Deurnesche Peel, ren kregen van de soldaten de wikkels en aan de Lage Brug over het Deurnesch Kaals ze er zes hadden, kregen ze een gratis naal was de familie Joosten in 1937 vanreep. Moeder gunde haar kinderen dit exuit Liessel neergestreken om daar een traatje. Zelf was ze toch ook wel goed met agrarisch bedrijfje te stichten en tegelijk deze inkwartiering. Ondanks dat de soldaook de brugwachtersfunctie te vervullen. ten niet slecht te eten hadden, was al gauw Deze omgeving ging deel uitmaken van alom bekend dat moeder Joosten aan de de verdedigingslinie in Oost Brabant, de Lage Brug bijzonder lekkere pannenkoePeel-Raamstelling. Zo kon het gebeuren ken (streuf) kon bakken. Het duurde dan dat in de loop van de maand september ook niet lang of ons moeder stond dagelijks 1939 het gehele Peelgebied gonsde van uren achter het fornuis, dat roodgloeiend activiteit. Overal werden Nederlandse miwerd gestookt, met twee pannen met daarlitairen ingekwartierd, scholen werden geop een grote deksel om de streuf bijtijds vorderd. Ook ons huis aan het kanaal werd om te draaien. aangewezen als kwartier voor een groep De kinderen waren continu in de weer om militairen. In een ommezien lagen het hele turf aan te slepen, d’n afwas en vele andehuis en de stal vol met soldaten. re dingen te doen, kortom om ons moeder De diverse kazematten stonden in het al‘d’r restaurant’ zo goed mogelijk te laten gemeen geconcentreerd bij de toegangslopen. Zo stond ze dan achter het fornuis, wegen. Zo ook de grote kazemat die op een groot, blauw geruite schort met daarons erf werd geplaatst, met daarin geschut op een grote ‘tes’ om daarin de dubbeltjes dat loodrecht stond gericht op de weg naar te doen. Want, voor niets gaat alHelenaveen. De bouw van deze kazemat vond plaats pal voor de latere Duitse inval en had bouwkundig nogal wat voeten in de aarde. Onkundig als men was, wilde men boven op het nauwelijks uitgegraven veen het beton gaan storten. Vader toonde de boterige massa aan door een betonnen staaf zo’n anderhalve meter in de grond te duwen. Op zijn aanwijzing werden uiteindelijk achttien putringen, twee op twee, als fundering gebruikt. Het was een en al bedrijvigheid aan het kanaal, iets wat we eigenlijk niet gewend waren. Zoals bij veel veranderingen zaten ook hier wat negatieve kanten aan. Zo dreigden vader en moeder direct al hun slaapkamer kwijt te raken, maar door zich standvastig op te stellen wisten ze dat te voorkomen. Hun persoonlijke vrijheid waren ze echter wel volkomen kwijt. Toch waren er ook leuke en positieve gevolgen. De kinderen keken hun ogen uit en waren dan ook niet bij de soldaten weg te slaan. Ze gingen regelmatig voor de soldaten te voet naar het dorp om bij ‘Lindere Nella’ (Nella Lenders) sigaretten te gaan halen. Ze kregen dan een stuiver voor de moeite. Zo kwam ook marskramer Pietje van Rijt vanuit Helmond Het gezin Joosten in 1939. naar de stellingen met onder

leen de zon op. Elke pannenkoek kostte 10 cent, met suiker 12 cent. Daarnaast werd er koffie geschonken, zwart 3 cent, met melk en suiker 5 cent. Zo waren er dagen dat moeder meer dan 120 pannenkoeken bakte. Om te zorgen dat de dubbeltjes ook allemaal betaald werden had moeder veel steun aan Rinus Luyten, een van de soldaten met wie ons gezin een bijzondere band had. Hij speelde als het ware voor kelner. Moeder genoot in soldatenkringen alle respect. Ze werd dan ook alom het ‘soldatenmoedertje’ genoemd. Zo werd bijvoorbeeld de proviand in de kelder opgeslagen, waarbij een wacht werd geplaatst met het geweer in de aanslag. Alleen ons moeder had toestemming om in de kelder te komen. Ook met de wachtposten aan de brug waren vele contacten. Het was traditie dat tweemaal per dag door moeder een pot koffie werd gebracht, voor niets. Daar stond tegenover dat er nogal wat eten, kuch en andere resten hun weg vonden naar de stal, waaraan de varkens zich tegoed konden doen. Vooral ook op zondag, als de warme hap vanuit de centrale keuken uit Helenaveen naar de brug werd aangevoerd, viel er voor de familie Joosten vaak wat mee te eten, want de hofmeester keek niet op ‘n schep meer of minder. Het vlees was toen nog volop voorradig, dus was het vaak smullen. Het bakken van ons moeder beperkte zich niet tot pannenkoeken alleen. Zo zijn er in die tijd, als de soldaten met verlof naar huis gingen, vele eigengebakken mikken mee naar Tilburg, Breda, Lage Zwaluwe, Rotterdam en andere plaatsen gegaan. Maar, in die tijd had men andere dingen aan het hoofd. Want al wekenlang gonsde het van de geruchten. Het stond voor vrijwel iedereen vast dat ‘het’ eens moest gebeuren, alleen men wist niet hoe en wanneer. Hitler liet niet lang meer op zich wachten. In de ochtendschemer van vrijdag 10 mei 1940 lanceerde hij zijn grote aanval op het Westen. De veldtocht tegen Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk was begonnen. Toen ‘s morgens vroeg een zwerm Duitse vliegtuigen was overgekomen, op weg naar de ‘Vesting Holland’, wist men ook in de Peel dat de oorlog was uitgebroken. Een officier van het Nederlandse leger raadde vader aan om met het gehele gezin elders onderdak te zoeken, bevreesd als hij was dat

deze burgers middenin de verwachte gevechten terecht zouden komen.

De Peel

De Tweede Wereld de periode 1940-19 Nu, 75 jaar later, sta bevrijding. Een ja Al ging het vader en we in deze rubr moeder aan het hart om gebeurteni vrijwel hun hele have en Van algemene goed achter zich te laten, persoonlijke h veel keus had men niet. uit de omgev Dat het de legerleiding meSomer nens was, bleek uit een aantal Deur maatregelen die werden getroffen om de verdedigingslinie zo duidelijk mogelijk te markeren. Zo werd de brug over het kanaal in de loop van de dag met dynamiet vernield, alle turfaken werden tot zinken gebracht. Daarnaast werden alle bestaande gebouwen aan de huidige vuurlinie in brand gestoken. Doordat ons huis net achter het denkbeeldige front lag werd het gespaard. Later zou dat anders uitpakken! Inmiddels hadden vader en moeder besloten om naar Liessel, naar oom Bert te trekken, immers verbleef dochter An daar intussen al. Men had dan, wat er ook gebeurde, in ieder geval het gezin compleet. Op een vierwielige wagen van eveneens vluchtende mensen trok men naar Liessel. Mijn broer Wim herinnert zich dat men onderweg de Hollandse militairen met hun geweer op overkomende Duitse vliegtuigen zag schieten. Blijkbaar dachten ze op die manier de vijand te kunnen uitschakelen. Omgekeerd kon men toen voor zag het eerst de barbaarsheid van de moffen meemaken die vanuit diezelfde vliegtuigen niet alleen op ‘Jan Soldaat’ schoten, maar eveneens op de vluchtende burgers.

De stellingen die eertijds met zoveel zorg en inzet waren vervaardigd waren nu volkomen verlaten. Slechts de restanten van een inderhaast vertrokken leger werden aangetroffen. Wapens waren mede uit frustratie in de Peelkanalen geworpen. Zo ging ons gezin, samen met zo vele dorps- en landgenoten een zware tijd tegemoet. Zo goed en zo kwaad als dat ging herpakte het normale leven zich. Vooral het eerste bezettingsjaar was gelet op de situatie nog niet het zwaarste. Daarentegen werd ons gezin in die eerste winter onder het juk van de bezetter door diep leed getroffen.


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 6 juni 2019 | pagina 25

Vandaag aflevering

23

NTSE FAMILIE JOOSTEN (DEEL 1)

onder vuur

De volgende morgen, het was inmiddels maandag 25 september, werd de omgeving opgeschrikt door enorme knallen en grote stofwolken boven het centrum van Meijel. De ‘kathedraal van de Peel’ waaraan de Meijelse bevolking jarenlang had gewerkt was gereduceerd tot een rokende puinhoop. Duitse barbaren hadden deze prachtige kerk opgeblazen, zogenaamd voor ‘wegversperring’. Een zinloze daad van doelloze mensen.

doorlog woedde in 944 ook in de Peel. aan we stil bij onze aar lang blikken riek terug op de issen toen. e verhalen tot herinneringen ving Asten, ren en rne.

Omstreeks een uur of negen kwam een grote groep Duitse soldaten weer vanuit Helenaveen aanzetten, maar hun doorgang werd belemmerd door de ruïne van de brug die zij daags voordien hadden vernield. Op allerlei manieren probeerde men het kanaal over te steken. Zo ook met een kano die daar nog lag. Wim werd gesommeerd om hem over te zetten maar hij vond het raadzamer om de kano een zetje te geven en zelf aan de andere kant te blijven. Een Duitser probeerde zo over te steken maar ging halverwege kopje onder. Waren ze dat maar allemaal gegaan!

Winter 1939-1940, An en Cisca Joosten met enkele gemobiliseerde Nederlandse soldaten.

is zo eens ‘n vliegtuig neergekomen waarin daags nadien, toen men ging kijken de verongelukte bemanning werd aangetroffen. Dat dit op iedereen een diepe indruk maakte spreekt voor zich. In de loop van 1944 werd het juk van de bezetter steeds zwaarder voelbaar. Van de andere kant begon op allerlei wijzen, van geruchten tot berichten vanuit de veel beluisterde uitzendingen van Radio Oranje duidelijk te worden dat een tegenaanval niet lang meer op zich zou laten wachten.

De Lage Brug over het Deurnesch Kanaal.

Nadat op 8 september 1940 het gezin was verblijd met opnieuw een meisje, Joke genaamd, sloeg deze blijdschap op 14 december van datzelfde jaar om in droefenis toen moeder ‘s morgens de drie maanden oude baby dood in haar bedje aantrof. Ze was gestorven aan een sterk heersende en gevreesde ziekte: difterie, het als gevolg van een besmettelijke bacil opzetten van de slijmvliezen in keel en mond, dat, indien niet tijdig onderkend en inge¬grepen grote ademhalingsmoeilijkheden en zelfs verstikking tot gevolg kan hebben. Als een engeltje stond Joke in de gang opgebaard, omgeven door zilveren sterretjes. Hoewel vader door het zware leven ook gevoelsmatig was gehard, had hij in die dagen moeite om zijn emoties te bedwingen. Echter, juist dergelijke droeve gebeurtenissen brengen de mensen nader tot elkaar. Men heeft behoefte aan steun, iets wat zeker in die moeilijke tijd nodig was.

vaak getuige zijn van boeiende maar vooral ook dramatische luchtgevechten. De Duitsers hadden overal zoeklichten opgesteld die, zodra er op Duitsland gevlogen werd, de hemel aftastten op zoek naar een prooi. Wanneer zo’n slachtoffer in de bundeling van stralen was gevangen en gehouden kwam een Duitse jager die jammer genoeg in te veel gevallen het Engelse vliegtuig wist neer te halen, waarbij maar al te vaak de bemanning om het leven kwam. In die tijd stonden vader, Wim en mijn andere broer Leo dan ook vaak buiten om dit gade te slaan. Vlak bij Driek Dielissen, ook met een boerderij nabij het ‘Molentje’,

Hoe was de situatie inmiddels in de Neerkant en met name aan het kanaal? Met blijdschap was ook daar bekend geworden dat de bevrijders in aantocht waren. Al de hele week had men de troepenbewegingen van de Duitsers kunnen gadeslaan en op afstand getuige kunnen zijn van de allesvernietigende beschietingen. Op zondag 25 september kwam laat in de namiddag een aantal Duitsers vanuit Helenaveen, waarop men zich inmiddels had teruggetrokken, naar de brug toe. Men ging deze laten springen om zodoende een barrière op te werpen. De kinderen werden in allerijl naar Hanneke Smeets gebracht, waarna vader en moeder in grote spanning de verdere gebeurtenissen afwachtten. Met een geweldige knal zakte de brug door haar ophanging en een vormloze massa staal bleef achter, waarna de Duitse soldaten zich weer terugtrokken. Vader en moeder dachten: nou, daar zijn we goed vanaf gekomen. Het huis en have hebben nauwelijks schade opgelopen. Dat het daags nadien tot dramatische ontwikkelingen zou leiden, konden ze toen nog niet voorzien.

Uiteindelijk werd vanuit Helenaveen een lange ladder aangevoerd die over de bruggenhoofden werd gelegd. Zo wisten ze de overkant te bereiken, waar moeder werd gesommeerd om eieren te bakken. Ook de aanwezige eigengebakken mik werd in beslaggenomen, maar daarna op last van een officier weer teruggegeven. Toen ze goed en wel hun buik hadden vol gevreten, werd duidelijk waarvoor ze gekomen waren. De bewoners moesten ‘furtmachen’ en maar naar ‘Mayel’ gaan. Ze kregen ‘eine Stunde, dan wird das Feuer ins Haus angelegt’. Daar sta je dan, machteloos, want zij hebben de wapens en bepalen wat er gebeurt, inwendig kokend van woede, uiterlijk proberend toch zo kalm mogelijk te blijven. Want vader wist dat elk verzet tevergeefs zou zijn, ja, zelfs averechts zou uitpakken. In deze situatie waren deze barbaren tot alles in staat. Iedereen sjouwde de spullen bij elkaar. Het vee, een koe en drie varkens, werd meegedreven. Een mank varken moest in de wei worden achtergelaten en werd lang nadien, ten dele gevild, in de Duitse stellingen aangetroffen. Men probeerde zoveel mogelijk dingen tegelijk mee te nemen, bevreesd als men was dat een tweede keer niet mogelijk zou zijn. Zo ploeterde men richting Neerkant. Nadat vader diezelfde dag nog eenmaal was teruggekeerd, wou hij daags nadien opnieuw terug naar het kanaal om te zien of het manke varken nog te redden was. Maar halverwege floten de Duitse kogels hem om de oren, waardoor hij spoorslags moest omkeren. Inmiddels waren het huis en de ‘schop’ in brand gestoken, waarna men ‘s middags, omdat het toch niet zo wilde branden, met dynamiet de hele zaak liet ontploffen. Alleen de schoorsteen bleef nog staan en werd nadien een mikpunt voor granaatvuur. Later vond An bij het afhakken van de stenen nog circa honderd pakjes onontplofte springstof tussen de restanten. Vader en moeder hadden het er maar moeilijk mee. Het is ook een harde slag als je vrijwel al je have en goed moet achterlaten en vernield ziet worden. Daar tegenover beseften ze terdege dat ze hun allerhoogste goed, hun gezin, bijeen en behouden hadden weten te houden. Deel 2 van het verhaal van de Neerkantse familie Joosten volgt later in de bevrijdingsperiode.

De eerste oorlogsjaren waren verder betrekkelijk rustig. Naderend gevaar werd via een luchtalarm aangekondigd. De juf of onderwijzer gaf dan via tikken op de lessenaar de bevelen. Eerste tik: op¬staan; tweede tik: de lessenaar van de bank omhoog en bij de derde tik: op de hurken onder de banken. Dit gaf nooit problemen, want alle kinderen waren zeer gedisciplineerd. In de loop van 1942 werd de oorlog in toenemende mate dagelijks merkbaar. Omdat de aanvliegroute van de Tommy’s ook boven Zuidoost-Brabant lag, kon men ‘s avonds

De Peel onder vuur

Schoolfoto 1941: Cisca, Riet en Riena

Schoolfoto 11 april 1942: Wim en Leo


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 6 juni 2019 | pagina 26

woensdagmiddag gesloten!

Heldens markten heeft op 16 juni in samenwerking met Roma evenementen een kofferbak verkoop op het terrein van Roma evenementen. De kofferbak verkoop duurt van 9.00 uur tot 15:00 uur . Voor deze markt zijn nog plaatsen beschikbaar. Standhouders kunnen zich aanmelden per mail heldensweb@outlook.com of per telefoon 0624452810 of 0651890760 Bij geen gehoor spreek de voicemail in dan nemen wij snel contact met u op. Heldens markten en Roma evenementen. PS mailen is sneller!

lle Voor a en RS e VADE ENTJE PRES

TEGELWERKEN P. SLAATS NEERKANT B.V. • UW BAD NAAR INLOOPDOUCHE, SNEL EN VOORDELIG! • Eigen voordelige import: “FILGIO SELECTION • Bijna 1000 soorten en kleuren tegels in showroom te bezichtigen • Vrijblijvende offerte op maat. • Tegels in elke prijsklasse, elk formaat en alle kleuren • ERKENT EN TROTSE VTWONEN DEALER, MAAK KENNIS MET ONZE TEGELSTYLISTE

VADERDAG ZONDAG 16 JUNI

Ribs & Beer V.A. 17.00 UUR

Onbeperkt Spareribs eten.

Tegelwerken P. Slaats Dorpsstraat 35 Tel: (077) 466 32 52 5758 AN Neerkant info@slaats-tegelwerken.nl

€ 22,50 per persoon

Elke dag open vanaf 10.00 uur, zat. vanaf 9.00 uur. Vr. koopavond tot 20.00 uur. Wo gesloten!

www.slaats-tegelwerken.nl

Graag telefonisch reserveren

WWW.NEDERHEIDE.NL • 0492-820080

Pinkstershow 2e pinksterdag geopend van 12.00-17.00 uur

1449,1199,-

2095,160/180x200 cm elektrisch verstelbaar

Optie uitschuifbare zitting 120,-

Hoekbank Rana Uitgevoerd in stof met verstelbare hoofdsteunen en stijlvolle chromen poten. Breedte 270x241 cm.

Boxspring JBLM Zoals afgebeeld 180 x 200 cm, elektrisch verstelbaar incl. gestoffeerde 7-zone pocketvering matrassen met polyether afdekking en 1 koudschuim topdekmatras, oversized hoofdbord Single 110 cm hoog, blokpoot 12 cm hoog.

voor

1199,-

Nu compleet voor 2.095,-

Hoekbank Friso

ELEKTRISCH VERSTELBAAR 160 x 200 cm van 3989,- nu € 2095,180 x 200 cm van 3989,- nu € 2095,-

Uitgevoerd in zachte ribstof incl. 3 lende kussens. Breedte 314x248 cm.

160 x 200 cm € 1269,180 x 200 cm € 1269,-

VLAKKE UITVOERING

75 JAAR

Zondag 9 juni, 1e pinksterdag, 17.00 uur Terrein van het Dinghuis, Haageind 39 , Deurne

Buitenrestaurant Boererbij Een avondvullend diner met streekproducten van een meer dan bijzondere kwaliteit. De gerechten worden u toegelicht door de ondernemers die ze ook produceerden. Elke gang wordt voorzien van een bijpassende wijn. Meer weten? Mail naar info@natuurpoortdepeel.nl of bel 0493-745008. Kaarten zijn verkrijgbaar via ticketsdeurne.nl

All-in prijs €42,50

Maandag 10 juni, 2e pinksterdag, vanaf 12.00 uur Voorterrein kasteelruïne, Haageind 37, Deurne

Dag van het Kasteel

De inmiddels traditionele grote Hapjesmarkt met veel bijzondere gerechtjes voor een klein prijsje, demonstraties, een uitnodigend terras, passende live-muziek van de Limburgse formatie The Bottle en saxofonist Jos Theunissen en volop vermaak voor de kinderen.

Entree gratis!

Beide showrooms zijn naast elkaar gelegen! Nijverheidsweg 1, Brugstraat 67 Mierlo, Tel. 0492-661584

www.vanheeswijk-wooncenter.nl

ONZE MENUKAART IS TROEF EINDHOVEN HEUVEL Op vertoon van deze originele advertentie een tweede driegangenmenu gratis van 27 mei t/m 28 juni 2019. Reserveren verplicht via tinyurl.com/restaurantactie

187608

van - 12 t/m 2 -1 Elke dag24 open vanaf 10.00 uur, zaterdag vanaf 9.00 uur, Elke dag open vanaf 10.00 uur, vrijdag koopavond tot 20.00 “Prettige feestdagen zaterdag vanaf 9.00 uur,uur, vrijdag koopavond tot 20.00 uur, woensdag gehele dag gesloten. gewenst!”


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 6 juni 2019 | pagina 27

Eve n e m e n t e n

Uitgaan Gerard van Kol op Carat

Zanger en muzikant Gerard van Kol uit Liessel treedt eerste pinksterdag om 13.00 uur op tijdens het Caratconcert in Helmond. Van Kol schrijft zelf zijn teksten in Liessels dialect. Het Caratconcert begint om 12.00 uur met een optreden van de Helmondse mondharmonicavereniging. Om 14.00 treedt de Seniorenblaaskapel uit Geldrop op. De toegang is gratis. Het Caratpodium ligt in stadswandelpark De Warande in Helmond.

Beurzen en mar kten Peelmert in Neerkant

In en rond de Dorpsstraat in Neerkant wordt zondag, eerste pinksterdag, de jaarlijkse Peelmert gehouden van 11.00 tot 17.00 uur. Van 14.00 tot 20.00 uur is er een podium met livemuziek. De entree is gratis, de organisatie is in handen van Instuif Downside.

Boeremèrt Brouwhuis

tweede pinksterdag, de jaarlijkse rommelmarkt in en om De Muggenhof aan Albert Schweitzerstraat 38 in Deurne. De markt is open van 11.30 tot 16.00 uur, om 13.30 uur worden de mooiste spullen geveild. De opbrengst komt deels ten goede aan de organisatie van het jaarlijkse zomerkamp en deels aan de accommodatie, spelmaterialen en activiteiten. De toegang is gratis voor kinderen tot 12 jaar onder begeleiding en 2 euro voor volwassenen.

Overig Oldtimer Peelrit

Motonostalgia Griendtsveen houdt op eerste pinksterdag een oldtimer Peelrit. Alle eigenaren van brommers, motoren en auto’s van 30 jaar en ouder kunnen meerijden. Inschrijven kan vanaf 9.00 uur tot aan het vertrek om 10.00 uur aan de Helenaveenseweg 10 in Griendtsveen. De route wordt aangegeven met pijlen. Deelname is 10 euro, inclusief koffie, vlaai en broodjes en frites na afloop.

In Brouwhuis wordt zondag van 11.00 tot 18.00 uur de Boeremèrt gehouden met oude ambachten, oldtimer tractoren, hobbyisten, kinderspelen en een mini-treintje, Scoutingactiviteiten, horecapleinen en muziek. Dweilorkest Navenant uit Helmond, Papa Dre Dixie Paraders uit Breda, Just4Fun uit Eindhoven, DeDe Dance en Unity Eight treden op. Om 18.15 uur is er een optreden van Ivo van Rossum. Vanaf 19.00 uur zal de band Yellow Pants samen met dj Peter(tje) een feestavond op het plein verzorgen.

Heemhuis open

Rommelmarkt Scouting

Tourclub ’81 uit Helmond rijdt maandag de Volkel wielertocht met

Scouting Deurne houdt maandag,

Het heemhuis van heemkundekring HN Ouwerling, Stationsstraat 73 in Deurne is zondag open van 14.00 tot 17.00 uur. De tentoonstelling Handarbeid, het gereedschap van de Kunstenaar is te bezichtigen, evenals de archeologische vondsten in de kelder en de oudheidkamer. Het heemhuis is iedere tweede en vierde zondag van de maand open van 14.00 tot 17.00 uur en iedere dinsdag van 19.00 tot 21.00 uur. De toegang is gratis.

Tourclub ‘81

Cornelis le Mair 75 jaar, Een Ode aan het Stilleven. T/m 30 juni 2019 bij Galerie Bonnard in Nuenen Met nieuw werk van: Cornelis le Mair, Rutger Hiemstra, Adriana van Zoest, Heidi von Faber, Ingrid Smuling, Sietse W. Jonker, Keimpe van der Kooi, Henk Boon en Joran van der Haar. De Eindhovense kunstenaar Cornelis le Mair wordt deze zomer 75 jaar. De Eindhovenaar heeft vanaf de oprichting van Galerie Bonnard in 1984 veel zeer succesvolle exposities gehad in de oude galerie en daarbuiten. René Renders en David van der Linden zochten de vermaarde kunstenaar op en spraken met hem over een expositie ter gelegenheid van zijn 75e verjaardag in aanloop naar de expositie rond het 35-jarig bestaan van de galerie. Het gevolg is dat de kunstenaar het afgelopen jaar heeft besteed aan het maken van een imposante collectie nieuwe werken. In deze collectie o.a. een rariteitenkabinet van enkele meters breed en hoog zoals le Mair al heel zijn leven eens wilde schilderen. Zo komt ook voor de kunstenaar zelf een lang gekoesterde wens uiteindelijk uit. Groepsexpositie 9 Kunstenaars uit heel Nederland Bij Galerie Bonnard wordt voor een expositie niet alleen naar kwaliteit gezocht, 8 bekende ‘stilleven kunstenaars’ uit heel Nederland. Zij schilderen stillevens maar dan op totaal andere wijze als le Mair dat doet. Hierdoor is er een bijzonder fraaie en afwisselende expositie tot stand gekomen met speciaal voor deze expositie gemaakt werk. Het unieke karakter van de expositie is precies wat Galerie Bonnard voor ogen heeft. Immers door de kunstenaars volledig vrij te laten in hun onderwerpkeuze rond stillevens zijn werken ontstaan waar het plezier, de identiteit, de expressie en het vakmanschap van de kunstenaars vanaf spat. Galerie Bonnard Berg 9, 5671 CA Nuenen 0612400861 • 0613763320 www.galeriebonnard.com

een afstand van 95 km. Het vertrek is om 8.30 uur bij winkelcentrum Straakven in Helmond. Gastrijders zijn welkom.

Voorstelling Heksenhysterie

In Kasteel Helmond wordt eerste pinksterdag de theatervoorstelling Heksenhysterie opgevoerd. De doorlopende voorstelling duurt van 11.00 tot 16.00 uur en is gebaseerd op de heksenjacht in Peelland in 1595. Productie, script en regie zijn in handen van Christian de Rooy en Mieke Vankan. Tevens is de tentoonstelling Heksenjacht in Peelland nog te zien in Kasteel Helmond, Kasteelplein 1 in Helmond.

Beeldentuin geopend

De beeldentuin van kunstenaar Artheo in Heusden is komende zondag weer geopend voor het publiek. In de tuin zijn diverse kunstvormen te bezichtigen zoals schilderijen, beelden, houtsculpturen en glas-in-lood. In de bijbehorende pop-up-ruimte exposeert dit keer Toon Daelmans. Zijn werk is ook in de beeldentuin zijn te zien, maar hij stelt zondag extra glas-in-loodwerk tentoon. De beeldentuin ligt aan de Behelp 15 en is van 11.00 uur tot 17.00 uur gratis te bezoeken.

Schapenscheren bij Parkboerderij DEURNE – De schapen van de Parkboerderij aan het Haageind worden tweede pinksterdag geschoren. Het scheren begint om 14.00 uur, bezoekers die dit van nabij willen bekijken wordt aangeraden tijdig aanwezig te zijn.

De schapen worden elk jaar geschoren om zonder ‘winterjas’ de zomer in te kunnen. Leo Hoeben uit Liessel komt rond 14.00 uur de schapen van de Parkboerderij van hun dikke jas ontdoen. Vanaf 13.00 uur zijn vrijwilligers van de Parkboerderij aanwezig. Afgelopen vrijdag kwamen vijftien bewoners van het Wilhelminahuis met hun begeleiders een kijkje nemen in de dierenweide. Ze genoten van de soms ondeugende streken van de lammeren van geiten en schapen en bewonderden de kuikentjes, die met Pasen in het Wilhelminahuis op bezoek waren en inmiddels mooie kippetjes zijn.

Wegwerkzaamheden? Jumbo blijft bereikbaar! Jumbo blijft bereikbaar tijdens de periode van de wegwerkzaamheden rondom onze winkel. Naar verwachting vinden de werkzaamheden plaats van maandag 3 juni t/m zondag 23 juni 2019. Volg de pijlen naar onze parkeerplaats. Excuus voor het eventuele ongemak.

1e uur gratis parkeren

Openingstijden van Jumbo Deurne Stationsstraat De Schelde Ma : 08.00-22.00 Ma : 08.00-20.00 Di : 08.00-22.00 Di : 08.00-20.00 Wo : 08.00-22.00 Wo : 08.00-20.00 Do : 08.00-22.00 Do : 08.00-20.00 Vr : 08.00-22.00 Vr : 08.00-20.00 Za : 08.00-22.00 Za : 08.00-20.00 Zo : 08.00-22.00 Zo : Gesloten

Deurne: Stationsstraat 43, Schelde 40

Aanbieding week 23 Actie geldig vanaf 12 juni t/m 18 juni 2019

18

Roomboter appeltaart €4,10 GRATIS Bij besteding van €25,- en inlevering van deze coupon, krijgt u dit product GRATIS

Deurne: Stationsstraat 43, Schelde 40

Open tuinendag Groei & Bloei omringende akkers en natuur. De familie Joosten aan de Pastoor Kerssemakersstraat 9 heeft een voortuin met grote groepen planten en een achtertuin met veel afwisseling, een strak gazon, zitjes, groentetuin en kippen. Bij de familie Verhees aan Hoge Brug 3 in Liessel zijn bezoekers welkom een kijkje te komen nemen in de groentetuinen, een beginnende pluktuin en een kruidentuin, er zijn wolvarkens, imkers en bijen. Om 15.00 uur wordt uitleg gegeven over een voedselbos. In Neerkant neemt de familie Raijmakers aan Heesterveld 9 deel aan de Open Tuinendag, onder de paraplu van Groei & Bloei Asten-Someren. De ruimtelijke tuin met beukenhagen, gelegen in de Peel is open van 11.00 tot 17.00 uur.

Henk Boon, Compositie met een Mediumflesje Meer informatie over de expositie vindt u op www.galeriebonnard.com Op de zondagmiddagen in juni is kunstenaar Cornelis le Mair aanwezig in de galerie. Het werk van le Mair en van de andere kunstenaar kunt u gratis bekijken, het is bovendien in de galerie te koop. U kunt gebruik maken van de kunstkoopregeling. Openingstijden: Donderdag, zaterdag en zondag van 11-18 u en op vrijdag van 11-20 uur

Inschrijven Fietsvierdaagse

1e en 2ePinksterdag geopend

Zondag zijn er diverse tuinen te bezichtigen in het kader van de Nationale Tuinweek. DEURNE - In het kader van de Nationale Tuinweek stelt een aantal tuineigenaren en organisaties in Deurne en omgeving zondag 9 juni de tuin open voor publiek. De tuinen zijn gratis te bezoeken van 10.00 tot 16.00 uur. Het thema van de tuinweek is: de levende tuin.

Cornelis le Mair, Rariteiten kabinet, (olieverf op paneel, 300 x 215 cm) Openingstijden: Donderdag t/m zondag van 11-18 u vrijdag van 11-20 uur

In Deurne kunnen bezoekers terecht bij de familie Willems aan Griendtsveenseweg 80. In de grote tuin zijn spreuken, beelden, grote bomen en hagen te bewonderen en er is livemuziek. In Griendtsveen is de tuin van de familie Vossen aan Lavendellaan 29 open; een tuin met straatwerk met bloemen, zichtlijnen, plantengroepen en een tuinhuis.

De familie Lagarde aan Soemeersingel 55 in Helenaveen laat bezoekers rondkijken in een grote tuin met een waterpartij vol vis, grote plantengroepen, een kweekkas, groentetuin en volière. Bij de familie van Bavel aan Meester Theelenstraat 35 is een strakke, moderne tuin te bezichtigen met kippen en een bijgebouw met sedumdak. De tuin biedt uitzicht op

DEURNE – Fietsvierdaagse de Peel vindt dit jaar plaats van 9 tot en met 12 juli. Voorinschrijven kan nog tot en met dinsdag 3 juli.

Deelnemers kunnen 1 tot en met 4 dagen meefietsen vanuit de startlocaties Deurne, Meijel, Stiphout en Weert. Elke dag een andere startplaats kiezen kan ook. Ook kan dagelijks gekozen worden voor een afstand van 30, 45 of 60 kilometer. Inschrijven kan online via www. fiets4daagsedepeel.nl of in Deurne bij de VVV-balie in het gemeentehuis of boekhandel Berkers in de Stationsstraat. Na 3 juli is inschrijven alleen nog mogelijk aan de kassa in elke startplaats. Deelnemers krijgen elke dag een routebeschrijving mee en een programmaboekje voor alle vier de dagen.


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 6 juni 2019 | pagina 28

Fam i l i e b e ri ch t e n

Als het leven lijden geworden is De kans op beter worden er niet is Dan zal ik naar een plek toe gaan Waar ziekte en pijn niet meer bestaan

‘Alles kumt goe’

Aan het einde van een veelzijdig leven, waarin het hem zwaar viel de beperkingen van de laatste periode te aanvaarden, geven wij u kennis van het overlijden van mijn man, ons pap en opa

LOUIS LOOMANS

Harrie van den Broek

ďƒŠ 18-12-1929 –  01-06-2019

Mien van den Broek - Manders

Verdrietig geven wij kennis van het overlijden van mijn lieve man, ons vadder, schoonvader, opa, overgroot opa.

Echtgenoot van Anna Loomans - Janssen De plechtige dienst waarin wij afscheid van hem nemen zal plaatsvinden op vrijdag 7 juni aanstaande, om 10.30 uur in de Heilige Maria Presentatie te Asten. Waar u vanaf 10.00 uur in de gelegenheid bent om schriftelijk te condoleren. Waarna wij hem ten ruste leggen op de R.K. Begraafplaats te Asten. Ons vadder is thuis. Anna Loomans - Janssen Maria en Jan van den Boomen - Loomans Marieke - Sander, Rick - Sabine Rikie en Peter Meuwissen - Loomans Rob, Luc - Leonie Wies en Tjeu Swinkels - Loomans Ellen - Daan, Karlijn - Frank Gerard en Marij Loomans - Berkers Lieke - Mark, Joost - Jesse, Teun Ans en Jozef van Bussel - Loomans Koen - Nina, Tom - Dafne HarriÍt en Hennie van den Hurk - Loomans Maartje - Joost, Anne - Jeroen Isa en Frans van Lankveld - Loomans Martijn - Kim, Roel - Kim Louis en NoÍlle Loomans - Kuijpers Myrte - Teun, Ynske - Dirk, Tyn En alle achterkleinkinderen: Jinthe, Ravi, Vieve, Fenne, Semmy, Lenno, Indy, Vins, Fern, Jip, Jort, Brent, Mika, Raff, Noud, Ties, ♼ ♼ Hemel 17 | 5721 HE Asten

in de leeftijd van 82 jaar. Henri en Wilma Marijke en Jos, Vera, Tessa RenĂŠ 31 mei 2019 Krammer 3 5751 SJ Deurne

STATE OF ART EN VANGUARD

STATE OF ART: POLO / SHIRT + BERMUDA

Op woensdag 5 juni hebben wij afscheid genomen in ‘t Brummelhuis, waarna de crematie in besloten kring heeft plaatsgevonden.

VAN â‚Ź159,90

VOOR â‚Ź119,90*

VANGUARD: POLO + BERMUD VAN â‚Ź159,90

VOOR â‚Ź119,90*

*Uit de geselecteerde collectie. De actie geldt alleen in de winkel t/m zaterdag 15 juni 2019.

Dorpsstraat 95 Mierlo | T 0492 66 11 00 | www.lenssenmannenmode.nl | info@lenssenmannenmode.nl

Onze oprechte dank voor uw steun en medeleven. Een speciaal woord van dank aan de verzorgenden van afdeling de Lelie 1 en Zorgboerderij Zeilberg van de Zorgboog.

Ik heb het leven liefgehad, u allen evenzeer. Graag had ik hier nog wat vertoefd, helaas, dat mocht niet meer. Wanneer er iemand aan mij denkt, dan zonder veel verdriet. Bedenk het leven is maar kort, dus is mijn wens: geniet! Verdrietig, maar dankbaar voor al het goede wat hij ons gegeven heeft, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve man, onze zorgzame vader en trotse opa

Leonardus (Leon) van Doorne

Hockey’ers gezocht Het leukste veteranenteam van hockeyclub Deurne zoekt wedstrijdspelers. Een gevarieerd gezelschap van ervaren hockeyers, maar zeker ook van veel minder ervaren spelers, zijn nu in een gezellig team samengebracht. Wij zijn best fanatiek, maar gezelligheid en sportiviteit staan wel voorop. Wij spelen onze wedstrijden op zondag en daar waar mogelijk trainen wij door de week. Heb je interesse of wil je meer informatie en ben je 35+? Bel dan 06-34237911 of mail j.niemeijer35@kpnmail.nl

echtgenoot van

Hij overleed thuis in de leeftijd van 94 jaar.

Mien Petit - van de Mortel

Greta

Greta van Doorne-Kivits

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Twan & Hannelie Margreet, Thijn & Anouk,  Anneloes & Chiel, Maud

Meijel, juni 2019

Peter & Sabina Sanne & Rick,  GabriÍla, Natalia & Janik

Medewerkers Beheermaatschappij Van der Loo bv

DEAL

echtgenoot van

We willen iedereen bedanken voor het warme medeleven, in welke vorm dan ook en voor de wijze waarop we samen afscheid hebben genomen van ons mam, schoonmoeder, oma en overgrootoma

Het bericht dat Anja van de Wijnboom is overleden heeft ons diep geraakt. Voor ons was Anja een trouwe, zorgzame en lieve collega, die erg veel voor ons betekend heeft. Wij zullen haar vriendelijkheid, enorme inzet en enthousiasme missen. Wij wensen de familie veel sterkte met dit grote verlies.

SUMMER

Arno & Annelie Tessa, Linda, Rik Tante Mia 30 mei 2019 Helmondseweg 75, 5751 GB Deurne Op maandag 3 juni hebben we afscheid van Leon genomen in de parochiekerk St. Jozef.

GRATIS ZWEEFPARASOL*

1e/2e PINKSTERDAG GEOPEND

12.00-17.OO UUR

JIVE

GRATIS

799,GRATIS

INCL. 2 HOCKERS

BASIC KETTLER

Op 1 juni 2019 namen wij kennis van het onverwachte overlijden van onze medewerkster

Anja van de Wijnboom Vereijken

Verdrietig, maar met grote dankbaarheid voor alles wat hij voor ons heeft betekend, is overleden in de leeftijd van 88 jaar, mijn zorgzame man, onze pap en onze opa

Harry van Lierop echtgenoot van

Anja is vanaf 2003 werkzaam bij ons geweest. Wij herinneren haar als zeer gemotiveerde, betrokken en plezierige collega.

Jo van Lierop - van den Broek

Wij wensen haar familie en andere nabestaanden veel sterkte toe met dit grote verlies.

Norg: Annemie en Bas Oudorp: Marc en Lea en zijn kleinkinderen

Directie en medewerkers, Variant Schoonmaak Service

109,-

180x90cm V.A. 399,-

TEAK OUTDOOR

GRATIS KUSSEN

DE GROOTSTE COLLECTIE TEGEN DE LAAGSTE PRIJZEN. ALLES OP VOORRAAD!

CONTAINER VERKOOP

INDUSTRIELE MEUBELEN NIEUWE COLLECTIE

Deurne, 2 juni 2019

Een fijne gedachte:

Het afscheid in vertrouwde handen.

Wij nemen afscheid op vrijdag 7 juni om 11.00 uur in ‘t Brummelhuis, St. Willibrordusplantsoen 6 te Deurne, waarna de crematie in besloten kring zal plaatsvinden.

500 M2 BANKSTELLEN HOEKBANKEN - LOUNGEBANKEN

Harry is in de Mimosakamer van ‘t Brummelhuis, waar u donderdag van 19.00 tot 20.00 uur welkom bent om afscheid te nemen.  Oranjelaan 54 5741 HH Beek en Donk T 0492 319 533 info@degroofuitvaart.nl www.degroofuitvaart.nl

Mocht u geen rouwkaart hebben ontvangen, dan hopen wij u toch te bereiken met deze kennisgeving.

EIGEN BEZORG DIENST

*BIJ ÉÉN AANKOOP VANAF ₏ 750,ALLEEN TIJDENS PINKSTEREN.

IEDERE ZONDAG GEOPEND 12.00-17.00 uur

WWW.WIEGERSXL.NL INDUSTRIELAAN 4, ASTEN T. 0493 670910 MA. 13.00-18.00 UUR | DI. T/M DO. 10.00-18.00 UUR VR. 10.00-20.00 UUR - ZA. 10.00-17.00 UUR


Openingstijden: VOOR Maandag: 12:00u totWEEKBLAD 17:00u Dinsdag tot vrijdag: 10:00u tot 17:00u Zaterdag: 10:00u tot 16:00u

Fam i l i e b e ri ch t e n Openingstijden: Maandag: 12:00u tot 17:00u Dinsdag tot vrijdag: 10:00u tot 17:00u Zaterdag: 10:00u tot 16:00u

Het was sinds carnaval geen verrassing meer dat je ons ging verlaten. Afgelopen week was het wel een verrassing dat het zo snel zou gaan. Met je geliefde familie om je heen heb je jouw laatste strijd gestreden en heb je rust gevonden.

Adres:

DEURNE | donderdag 6 juni 2019 | pagina 29 Burg. Wijnenstraat 71A

Adres: Burg. Wijnenstraat 71A 5721AH Asten Tel: 0493-688454 Mail: info@agaterras.nl

5721AH Asten

Tel: 0493-688454 Mail: info@agaterras.nl

2e pinksterd ag geopend van 11.00 to t 16.00 uur

2e pinksterdag open met aantrekkelijke aanbiedingen

Sjef van Paassen echtgenoot van

Nellie van Paassen - Verstappen

PAASACTIE!!!

in de leeftijd van 81 jaar.

Bij A.G.A. Terras is het een hele week Pasen! KomTerrasoverkappingen in de week van de 2e paasdag & Maandag (28 maart) tot Zaterdag (2 Tuinkamers April) naar de showroom en profiteer van onze spectaculaire acties!

Terrasoverkappingen • Schuif- & Vouw PAASACTIE!!!

Wil en Monique, Jetske Jolanda en Jan Ton en Ellis Emmy en Pascal, Kim, Jill †, Koen, Rik

Rolluiken & Screens • Zonwering • H Horren Horren gratis inmeten en montag

Bij A.G.A. Terras is het een hele week Pasen! Glazen schuifen vouwwanden Een aantal voorbeelden hiervan: Kom in de week van de 2e paasdag Maandag (28 maart) tot Zonwering binnen en buiten Zaterdag (2 April) naar de showroom en profiteer van onze spectaculaire acties! Openingstijden: Maandag: 12:00u tot 17:00u Dinsdag tot vrijdag: 10:00u tot 17:00u Zaterdag: 10:00u tot 16:00u

30 mei 2019 Correspondentieadres: Helmondseweg 109a 5751 PH Deurne

Adres: Burg. Wijnenstraat 71A 5721AH Asten

Tel: 0493-688454 Mail: info@agaterras.nl

- Bij aankoop van een terrasoverkapping een gratis terrasverwarmer - Bij aankoop van eenen glazenschuifwand een gratis terrasverwarmer Horren gratis inmeten montage - Gratis reinigingsmiddel opmaat - Bij aankoop van een terrasoverkapping een gratis terrasverwarmer - Vele korting op ons aanbod Ommelsveld 4 - Bij aankoop van een glazenschuifwand een gratis terrasverwarmer Openingstijden: Maandag: 12:00u tot 17:00u Dinsdag tot vrijdag: 10:00u tot 17:00u Zaterdag: 10:00u tot 16:00u

Adres: Burg. Wijnenstraat 71A 5721AH Asten

Tel: 0493-688454 Mail: info@agaterras.nl

Een aantal voorbeelden hiervan:

Openingstijden PAASACTIE!!!

Bij A.G.A. Terras is het een hele week Pasen! Kom in de week van de 2e paasdag Maandag (28 maart) tot Zaterdag (2 April) naar de showroom en profiteer van onze spectaculaire acties!

De eucharistieviering wordt gehouden op donderdag 6 juni om 14.00 uur in de Onze-Lieve-VrouwPresentatiekerk, Marialaan 16 te Ommel.

Bij A.G.A. Terras is het een hele week Pasen! Een aantal voorbeelden hiervan: Kom in de week van de 2e paasdag Maandag (28 maart) tot Zaterdag (2 April) naar de showroom en profiteer van onze spectaculaire acties!

Een aantal voorbeelden hiervan: -

- Bij aankoop van een terrasoverkapping een gratis terrasverwarmer - Bij aankoop van een glazenschuifwand een gratis terrasverwarmer - Gratis reinigingsmiddel opmaat

WWW.AGATERRAS.NL

Openingstijden di.-do.-vr. 10.00 - 17.00 uur. Za. 10.00 - 16.00 uur

WWW.AGATERRAS.NL

WWW.AGATERRAS.NL

Ommelsveld 4 5721 VT Asten

Tel: 0654967860 info@agaterras.nl

Wegens uitbreiding van onze werkzaamheden zijn wij dringend op zoek naar een:

Als je moeder sterft en je vader reeds lang geleden hoop dan dat je hun liefde erft want “kind” zijn is nu verleden.

MEUBEL BEZORGER

Erg verdrietig, maar zeker vervuld van mooie en fijne herinneringen, hebben wij vrij plotseling op 87-jarige leeftijd afscheid moeten nemen van ons mam, schoonmoeder, oma en oma van haar achterkleinkinderen

(Part-time)

Agnes Beijers - Martens Nes

Functie eisen: • Bereid in de weekenden te werken • Grote mate van zelfstandigheid en flexibiliteit • Kunnen werken in een team • In bezit van rijbewijs B • Leeftijd geen bezwaar

echtgenote van

Louis Beijers † 2000 Neerkant: Mia en Harrie Karin en Jaap, Rens - Fenne Roy Ruud en Anne

28 mei 2019 Franciscanessenstraat 4 5758 SH Neerkant

5721VT Asten Tel. 0493-688454 Tel. 06-54967860 Ommelsveld 4 info@agaterras.nl 5721 VT Asten

Openingstijden: Di./Do./Vr. 10.00 - 17.00. Za. 10.00 - 16.00. WWW.AGATERRAS.NL

Bij aankoop van een terrasoverkapping een gratis terrasverwarmer - Vele korting op ons aanbod Bij aankoop van een glazenschuifwand een gratis terrasverwarmer Gratis reinigingsmiddel opmaat Vele korting op ons aanbod

Na de eucharistieviering begeleiden we Sjef naar zijn laatste rustplaats op de begraafplaats in Brouwhuis. Sjef zou het fijn vinden als hij hierbij omringd wordt door velen.

Asten-Heusden: Annie en Mario Suzan en Rob Manja en Martijn

di.-do.-vr. 10.00 - 17.00 uur. Za. 10.00 - 16

- Gratis reinigingsmiddel opmaat Terrasoverkappingen • Schuif- & Vouwwanden PAASACTIE!!! - Vele korting op ons aanbod Rolluiken & Screens • Zonwering • Horren Horren gratis inmeten en montage

Wiegers XL is een dynamisch bedrijf gelegen in Asten. Het bedrijf heeft twee locaties, welke samen meer dan 5000 m2 omvatten. Wiegers XL verkoopt (tuin)meubelen aan particulieren en bedrijven.

dag je: urt oens u p w o d Inlo eerste maan 0 uur 3 e e r 4 d e 1 . ied van 0 tot 0 13. van

Heb je interesse? Stuur dan een korte brief met C.V. naar: Wiegers XL Industrielaan 4, 5721 BC Asten info@wiegersxl.nl t.a.v. Dhr. H. Wiegers T: 0493-670910

De uitvaartdienst werd gehouden op dinsdag 4 juni in de St. Willibrorduskerk te Neerkant. De crematie vond in besloten kring plaats. Onze hartelijke dank voor uw medeleven. Speciaal dank aan hospice de Populier voor de liefdevolle zorg. Marly van Eckendonk Een fijn gevoel:

Koningsplein 24 - Asten - 0493-381554

Oranjelaan54 54 5741 5741HH HHBeek Beeken enDonk Donk TT0492 0492319 730533 03 Oranjelaan info@crematoriumtlaar.nl info@degroofuitvaart.nlwww.crematoriumtlaar.nl www.degroofuitvaart.nl

• Biologisch vers brood, ambachtelijk bereid in eigen biologische bakkerij op de boerderij. 100% Speltbrood, volkoren en desem broden, stokbroden, glutenvrij brood, roggebrood, broodjes en koekjes. Elke vrijdag en zaterdag vers gebakken, Geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur Sumiran biologische boerderij, Broekstraat 3, 5725 TL Asten-Heusden, 0493-440630.

• VanRoyKasseien.nl Grashoek Antieke Bouwmaterialen en tuindecoratie. Veldbrand ,eikenbalk, wijnvaten, vazen, barnwood. Open met Hemelvaart en Pinksteren. Dit bedrijf is een belevenis!; een 2 ha grote schatkamer met beeldenpad en ambachtelijk zelf gebrouwen bier naar familie recept!Tel 0618925099 • Biologisch vlees, puur, ambachtelijk met de smaak van vroeger! Varkens, rund, kip, lamsvlees, vele soorten vleeswaren o.a. uit eigen rokerij. Biologische aardappelen, uien, appels, eieren, boerenkaas, geitenkaas. Geopend: vrijdag en zaterdags 10.00 tot 17.00 uur. Webwinkel en ook bezorging. Sumiran Biologische Boerderij Broekstraat 3 5725 TL Asten-Heusden 0493-440630 www.sumiran.nl

MEUBELSPUITERIJ STRALERIJ IS VERHUISD! Al uw meubels en keukens weer als nieuw !

Geopend vanaf februari 2019

Meubels en Tuinmeubelen

www.uitvaartamore.nl

ASTEN

Tot het allerlaatst echt nabij zijn.

Sandra Slegers

• Wij maken uw donkere meubels weer blank of in iedere gewenste kleur • Wij stralen en spuiten uw keuken in iedere gewenste kleur • Heeft u keukendeurtjes waarvan de folie loslaat? Vraag naar onze mogelijkheden • Ook voor milieuvriendelijk ontlakken en logen • Spuiten van MDF • Voor het spuiten van hoogwaardig hoogglans • Voor kleinmetalen kunt u ook bij ons terecht • U kunt vrijblijvend contact opnemen over de prijs • Voor een kleine vergoeding halen en terugbezorgen • Levertijd ± 15 werkdagen

OPENINGSTIJDEN: Maandag t/m donderdag Vrijdag Zaterdag

van 08.00 - 17.00 uur van 08.00 - 16.00 uur op afspraak van 09.00 - 12.00 uur

Florapark 20 • 5721 VH Asten • Tel.: 0493 - 697641 • info@meubelspuiterijasten.nl


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 6 juni 2019 | pagina 30

Kerkb e ri ch t e n Heilige Willibrord Deurne Sint Willibrorduskerk Zondag 10.00: eucharistie Pinksteren mmv kerkkoor Willibrordus, voorgangers pastoor P. Janssen en diaken B. Jansen, intenties: overl ouders Petrus Stevens en Antoinette Wijnhoven en Wilhelmus Stevens; Piet Manders, Johanna Manders-Vrijnsen en zoon Harrie; Karel en Truus Senden-Lutters; Frans Fransen vw verj; Pleun en Jan van de Ven en zoon Frank; Pastoor Antoon Brummelhuis vw sterfd. 12.00: vormselviering mmv Candido, voorganger pastoor P. Janssen, intenties: opa Toon Kanters en oma Jo Kuijpers van Hanne Kuijpers; oma Mia en opa Martien Roodt en opa Ton Panhuijzen van Anne Roodt; opa van Lukas Anneijes; papa Erik Verhees en oma Hildegarde Nibbelke van Arne Verhees; Wim de Groot, opa van Meike, Annie Koolen-Bouwmans, oma van Meike en Siena; opa Jan Aarts, opa Jan Meulendijks, neef Rik en neefje Joep van Janne Aarts. Willibrorduskapel, Visser 2 Zaterdag 15.00: eucharistie met samenzang, voorgangers pastoor P. Janssen en diaken B. Jansen, intenties: geen opgaven. Woensdag 19.00: eucharistie, voorganger pastoor P. Janssen, intenties: Mariska Flipsen-Manders vw sterfd, Willy Manders vw vaderdag en overl familieleden Manders en Barten; Piet en Drieka de Keizer, kleindochter Anita en schoonzoon Toon. Sint Jozefkerk Vrijdag 19.00: vormselviering mmv Invite, voorgangers deken J. van de Laar en pastoor P. Janssen, intenties: opa Leo en oma Mien Munsters en zusje Fenne van Hidde Boonstra; Mari Swinkels en Henk Raaijmakers de opa's van Mila; opa Piet Nooijen van Jarno Kuijpers; kanjer Milou van Nynthe Vissers; opa Ben, opa Martien en ome Gino van Juul van Rijssel. Zaterdag 19.00: eucharistie mmv Sint Jozefkoor, voorganger pastor E. van Eerd, intenties: Nel Manders als jaarget; Wout en Petronella Kuijpers-Kuunders; Josina Eevers, Jan Eevers en overl ouders, broers en zussen; Frans en Nolda van Heugten-van Dinther; Pastoor Antoon Brummelhuis vw sterfd; Jan van Veghel en Anna van Veghel-van den Eijnden; Clara Jacobs en overl fam; Frans Jacobs. Sint Willibrordus Helenaveen Zondag eerste pinksterdag 9.00 uur: eucharistieviering mmv kerkkoor, voorganger pastor van Eerd. Intenties voor: Jan van Horen en zoon Lambert; Jan en Zus v.d. Werf, Gerrit, Cor en kleinzoon en overleden familie. Sint Willibrordus Liessel Zondag eerste pinksterdag 10.30 uur: eucharistieviering mmv kerkkoor, voorganger pastor van Eerd. Intenties voor: Karel Vervoordeldonk vw trouwdag; Jan en Jaan van Lierop; Harrie Rijkers en overleden familie; Sjef Manders vw verjaardag. Maandag tweede pinksterdag 10.30 uur: eucharistieviering mmv Ouderenkoor De Peelzangers, voorganger pastor van Eerd. Intenties voor: Fam van Seccelen-Hoeben; Harrie Janssen en Robbe; uit dankbaarheid voor een 80ste verjaardag. Dinsdag 8.00 uur voor de zieken; woensdag 8.00 uur voor jonge gezinnen; openstelling van de kerk voor stilte en gebed van 19.00 tot 20.00 uur; donderdag 8.00 uur: eucharistieviering voor vrede; 10.30 uur eucharistieviering in Ons Plekske, intentie voor overleden familie

Hanssen-van Rijt; vrijdag 8.00 voor roepingen. Sint Willibrordus Neerkant Zaterdag 19.00 uur: dankviering Eerstecommunicanten mmv communicantenkoortje, voorganger Pastoor Paul Janssen. Collecte Nederlandse Missionarissen. Intenties voor: Sjang en Nel spreeuwenberg–Baltussen; Jaargetijde Toon Strijbos en Mart Strijbos. Sint Willibrordus Vlierden Vrijdag 7 juni 19.00 uur in St. Jozefkerk in Deurne vormselviering, ook voor vormelingen uit Vlierden. Intenties: Voor overleden familie en vrienden van de vormelingen. Zondag eerste pinksterdag 10.00 uur Woord en Communieviering mmv kerkkoor. Intenties: Nellie Sleegersvan Rijssel en dochter Miriam; Jan Jacobs.

O.L. Vrouw Presentatie Ommel Zaterdag 17.30 uur Rozenhoedje; 18.00 uur H. Mis: Sophie Philipsen vw haar sterfdag. Zondag eerste pinksterdag 9.00 uur: Rozenhoedje; 9.30 uur H. Mis mmv Jozef-Pauluskoor uit Someren-Heide: ter ere van Maria uit dankbaarheid bgv een 50-jarig huwelijksjubileum, Jan en Koos vd Mortel–Berkers vw de sterfdag van Koos, Johan Loverbos vw zijn verj., ter dankbare herinnering aan Lenie v. Lieshout–Franssen, Christ en Toos v. Berlo v.d. Boogaert en Maria de dochter, Piet Slegers en familie, Fons en Siena Verberne–v.d. Eijnden, Jos en Maria v.d. Boogaert–Hermans, Sandra Schmitz, Jozefus Schmitz, Alberta Maas, Johannus Thijssen, Elisabeth v. Hooren, zoon Jan en zoon Guillemom. Maandag tweede pinksterdag 9.00 uur Rozenhoedje; 9.30 uur H. Mis, gedachtenis v.d. heilige Maagd Maria, Moeder v.d. Kerk met samenzang: voor het welzijn v.d. jonge mensen, Riek Verhoeven v.w. haar verj.; 11.00 uur H. Mis bedevaart Heeze met zang v.h. Gemengd Koor Sint Cecilia uit Ommel: voor het welzijn v.d. kerkgemeenschap v. Heeze, Thomas Kox en kinderen. Dinsdag 8.00 uur H. Mis: voor het welzijn v.d. gezinnen en alleenstaanden; 19.0020.00 uur: Aanbidding v.h. Allerheiligste Sacrament. Woensdag 8.00 uur H. Mis: voor de zielenrust v.d. overledenen, Jo Blummel. Donderdag 8.00 uur H. Mis: voor de intenties uit het intentieboek v. Maria v. Ommel, monseigneur de Korte v.w. zijn verj.(1955). Vrijdag 8.00 uur H. Mis: voor vrede in de wereld en in de gezinnen.

Protestantse Gemeente Deurne | Helenaveen Deurne Eerste pinksterdag 10.00 uur: ds Ada Rebel, m.m.v. Cantorij. Na afloop van de dienst is er koffie en thee in het Reddingiushuis. Contactpersoon: R.van Kampen, tel. 0493317473. Helenaveen Eerste pinksterdag 10.00 uur: ds. P. Verschoor uit Helmond.

Christelijke gemeente Iedere zondag verzorgt de christelijke gemeente De Levensboom een kerkdienst waarin het evangelie van Jezus Christus centraal staat. Samenkomst: 10 uur in de aula van basisschool D’n Heiakker aan de Patrijs 33 in Deurne. Voor kinderen is er zondagschool. Informatie: 0493-322498 of www.levensboom.nl.

Opbrengst Vastenactie DEURNE – Tijdens de Vastenactie is dit jaar in Deurne een totaalbedrag ingezameld van 10.285,98 euro. Het thema van de Vastenactie was: Schoon water verandert alles.

In tegenstelling tot voorgaande jaren is de opbrengst niet bestemd voor een bepaald project in een Derde Wereldland. Dit jaar worden organisaties ondersteund, die als doel hebben inwoners van ontwikkelingslanden te voorzien van schoon water. Per wijk is de opbrengst als volgt: Deurne Centrum 891,50 euro; He-

lenaveen 224 euro; Deurne West 2.259,19 euro; Sint Jozefparochie 675 euro; Liessel 1.761,22 euro; Neerkant 120 euro; Vlierden 1.230,12 euro; Walsberg 878,95 euro; Kapelgroep Willibrordhaeghe 550 euro; rechtstreeks werd 1.696 euro gestort op de bankrekening van de Vastenactie.

Pinksterviering in kapel DEURNE – In de kapel van Willibrordhaeghe aan Vlierdenseweg 109 in Deurne wordt een eucharistievering gehouden op eerste pinksterdag, zondag 9 juni.

De themaviering begint om 10.30 uur, het thema is: elkaar verstaan in verbondenheid. Voorganger is pater Koos van Dijk svd. Pinksteren is het verhaal van de

apostelen die deuren en ramen wijd opengooien en naar buiten komen met hun boodschap. Het is de 45ste pinksterviering (sinds 1975), iedereen is welkom.

A LIFE CHANGING EXPERIENCE

Doe mee en schrijf je in: opgevenisgeenoptie.nl

In fo e n di enst en Huisartsen gemeente Deurne

Voor huisartsenpraktijken gelden in het weekend verschillende regelingen. Bel voor informatie over spoedgevallen tijdens avond- en weekenddiensten de eigen huisarts.

Apotheek

Benu Apotheek, Dunantweg 16 in Deurne. Tel. 0493-312487. Geopend maandag tot en met vrijdag: 8.3018.30 uur. Zaterdag: 10.30-13.00 en 17.00-18.00 uur. Zondag: 11.0012.00 en 17.00-18.00 uur. Elkerliek Apotheek, Wesselmanlaan 25 in Helmond. Tel. 0492-595983. Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur. Buiten deze uren dienstapotheek in Elkerliek ziekenhuis Helmond.

Tandartsen

In het weekend (vanaf vrijdag 12.00 uur) is de tandartsenkring Deurne/ Asten/Someren/Bakel, alleen voor dringende gevallen die niet tot na het weekend kunnen wachten, bereikbaar: tel. 06-22094316.

Politie

Bij spoed: tel. 112. Geen spoed: tel. 0900-8844. Meld Misdaad Anoniem: tel. 0800-7000. Bureau Helmond is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur en op zaterdag en zondag van 9.00 tot 18.00 uur. Online aangifte doen kan ook via www.politie.nl.

Brandweer

Bij spoed: tel. 112. Geen spoed: 0900-8844.

Verloskundigen

Anja Panhuijzen, Emilie van Schijndel, Eveline Oostrom en Esmee Bakker p/a Elkerliek Ziekenhuis, Dunantweg 16, Deurne. 0493310309. Telefonisch spreekuur/ afspraken: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00-12.00 uur.

GGD Brabant-Zuidoost

Aanvraag ambulancezorg voor noodgevallen: 112. Voor aanvraag vervoer: 040-2332135.

Zorg in Deurne

Zorg in Deurne is er voor hulp en ondersteuning (WMO), jeugdzorg en begeleiding en armoede en schulden. Bezoekadres: Oude Martinetstraat 2 (zij-ingang gemeentehuis), tel. 0493-387387, e-mail info@ zorgindeurne.nl. Zie ook zorgindeurne.nl.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Heeft u een gesprek met een WMO-consulent, cliëntondersteuner, wijkwerker of opvoedondersteuner van Zorg in Deurne? En vindt u het moeilijk om dit gesprek alleen te voeren? Dan kunt u iemand vragen om bij het gesprek aanwezig te zijn. U kunt gebruik maken van gratis onafhankelijke cliëntondersteuning. Kijk voor meer informatie op www.zorgindeurne.nl.

Spoed4Jeugd

Voor een crisissituatie waarbij direct hulp nodig is én een kind of jongere betrokken is, kunt u contact opnemen met Spoed4Jeugd, tel. 0880666999 (dag en nacht bereikbaar).

Buurtbemiddeling Deurne

Geluidsoverlast, parkeerproblemen,

onenigheid met buren? Buurtbemiddeling Das, tel. 06-11254773 of deurne@bemiddeling.nu.

Stichting Cratosvrienden

Cratos biedt een plek waar iedereen, met of zonder beperking, ontvangen wordt in de huiskamer die elke dag open is. Er zijn activiteiten zoals bingo, kaarten of gezamenlijk eten. De helpdesk is er voor het invullen van papieren en hulp bij vervoersproblemen. Het NAH-café is om de twee weken open op woensdag van 13.30 tot 16.00 uur. Verder is er een groep op maandag van 9.30 tot 12.00 uur voor mensen die zich eenzaam voelen, vergeetachtig worden en behoefte hebben aan gezelschap. Locatie: Rembrandt van Rijnstraat 5b Deurne. Voor mensen met een smalle beurs is er kledingbank Cratos, Spoorlaan 5 Deurne. Open: maandag en woensdag van 13.30 tot 15.00 uur, vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur. Aanleveren van schone kleding elke zaterdag van 10.30 tot 12.30 uur. Zie Cratosvrienden.nl. Tel. 0493-842255 of Kledingbank, tel. 06-42590876.

Grip op Schuld

Stichting Grip op Schuld helpt inwoners van Deurne die financiële problemen of schulden hebben of dreigen te krijgen. Een gecertificeerd en deskundig maatje helpt om de financiën van de hulpvrager op orde te krijgen en te houden. Inloopspreekuur elke maandag van 9.00 tot 12.00 uur of op afspraak: Oude Martinetstraat 2 Deurne (zijingang gemeentehuis). Voor meer info: 06-37402232 of info@gripopschulddeurne.nl. Zie ook gripopschulddeurne.nl.

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld Deurne helpt kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een laag besteedbaar inkomen. Het doel van de stichting is om de kinderen de mogelijkheden te bieden om mee te kunnen doen aan sport, cultuur, onderwijs, welzijn en maatschappij. Adres: Oude Martinetstraat 2 (zij-ingang van het gemeentehuis). Inloopspreekuur dinsdag van 9.00 tot 11.30 uur of na afspraak. Tel. 06-28137224, e-mail: info@leergelddeurne.nl. Of zie: leergelddeurne.nl.

Lev-groep Deurne

De Lev-groep is er voor iedereen die vragen heeft over zorg, wonen, opvoeden, relaties, werken, echtscheiding, geldzaken, formulieren. Voor iedereen die actief wil zijn in wijk of buurt of die meer wil weten over vrijwilligerswerk. De locatie in Deurne: Oude Martinetstraat 2 (zij-ingang gemeentehuis). Dagelijks telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur via 0493-352500. Of via e-mail sociaalteamdeurne@levgroep. Zie ook www.levgroep.nl.

Zorgboog

Voor hulp bij persoonlijke verzorging en/of verpleging. Of voor zorg na behandeling in het ziekenhuis. Of voor een adviesgesprek of specialistische verpleegkundige hulp: neem contact op met het kruiswerk van de Zorgboog. In kleine wijkteams wordt hulp en ondersteuning geboden, afgestemd op de zorgvraag. Tel. 0900-8998636 of zorgboog.nl. Ook voor informatie over zwangerschapsbegeleiding, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg.

Savant Zorg

Persoonlijke verzorging, verpleging, verpleeghuiszorg, behandeling, verblijf, huishoudelijke verzorging en acute zorg: 0492-572000. Uitleen hulpmiddelen en informatie: savantzorg.nl.

Poetszorg, poetsen met een praatje

Voor huishoudelijke ondersteuning in de regio Peelland. Zie www. poetszorg.nl, tel. 06-42677878.

Buurtzorg Deurne

Verpleging en verzorging thuis: 0612079226, buurtzorgnederland.com.

Thuiszorg, Samen verder

Voor verpleging, verzorging, huishoudelijke hulp en/of begeleiding, tel 0492-476001. Zie ook www.thuiszorgsamenverder.nl. Voor spoedhulp, bijvoorbeeld na ontslag ziekenhuis: 24 uur per dag bereikbaar via tel: 06 49438319.

Acteon Thuiszorg

Huishoudelijke ondersteuning in het kader van de WMO. In 24 gemeenten waaronder de Peelgemeenten. Tel. 040-2487740 of zie acteonthuiszorg.nl.

Zorgtuin D’n Hof Liessel

Dagbesteding voor ouderen. Tel. 0624461341 of mail zorgtuindenhof@ gmail.com.

Bloedafname Elkerliek

Het Elkerliek ziekenhuis heeft verschillende bloedafnamelocaties. Van maandag tot en met donderdag van 7.30 tot 17.15 uur en op vrijdag van 7.30 tot 12.15 uur in het Elkerliek Ziekenhuis aan de Dunantweg 16. Op donderdag van 8.30 tot 9.00 uur in gemeenschapshuis Hofke van Marijke aan de Rembrandt van Rijnstraat 5. Op vrijdag van 8.15 tot 8.45 uur in Den Draai aan de Blasiusstraat 2 in Zeilberg. Op woensdag van 8.15 tot 9.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 10.15 uur in zorgcentrum De Gasterij aan het Pater Aartsplein 10 in Liessel. Op dinsdag van 9.45 tot 10.15 uur in gemeenschapshuis De Moost aan de Moostenstraat in Neerkant. Op dinsdag van 10.00 tot 10.15 uur in De Gouden Helm aan de Oude Peelstraat 3 in Helenaveen. Verder in het Elkerliekziekenhuis aan de Dunantweg van maandag tot en met vrijdag trombosedienst van 8.00 tot 10.00 uur.

Dierenartsen

Dierenartsencombinatie Zuid-Oost, locatie Deurne, Zeilbergsestraat 142. Gezelschapsdieren: alleen op afspraak: 0493-352425. Voor spoedgevallen tijdens avond, nacht en weekend: 0900-9933993. Landbouwhuisdieren volgens afspraak: 0493-352424. Dierenarts P. Kome, Molenweg 2, Liessel: 0493-341729. Dierenkliniek Brouwhuis, Rivierensingel 730, Helmond: 0492-515977.

Zwerfdieren

Dier kwijt of een zwerfdier gevonden? Dierenambulance Noordelijk Limburg 0900-2000112. Voor opvang vogels: Stichting Vogelsasiel Someren eo, Philipsbosweg 7 in Lierop, tel. 06-29799316 of zie vogelasiel-someren.nl.


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 6 juni 2019 | pagina 31

0141284

SLAGERIJ 180x119.66BOUWMANS De kop is er weer af

Opslagruimte huren voor goederen, voorraad, inboedel etc.

Pinksteren, letterlijk een lekker lang weekend

Verwarmd en bewaakt. www.boxs-it.nl Tel. 0493-381718 • Rolluiken, luifels, vloerbedekking, lamellen, (rol)gordijnen, jaloezien. Zeer concurrerende prijzen. Gratis meten en hangen. Willies Stoffering, Braaksestraat 10, Helmond. Tel. 0492-535901. www.williesstoffering.nl

WEEKBLAD VOOR

DEURNE

Uw kleintje in de krant! Kleintjes

de snelste en goedkoopste weg naar verkoopsucces!

Bon voor het aanleveren van kleintjes; betaling per pin Tarieven: Tot en met 10 woorden € 8,00; elk woord meer kost € 0,30 extra. Afkortingen als i.z.g.st. en z.g.a.n.: tellen als één woord. Tel. + nummer tellen als twee woorden, straatnaam + huisnummer tellen ook als twee woorden. Zo berekent u de kosten van een kleintje van bijvoorbeeld 23 woorden: 13 x € 0,30 = € 3,90 + € 8,00 = € 11,90 Kleintjes worden automatisch geplaatst op onze websites. Plaatsing in ‘t Contact, Peelbelang, Middenstandsbelangen en Weekblad voor Deurne t/m 10 woorden € 14,00 elk woord meer € 0,40 extra. Toeslagen: Voor brieven onder nummer: € 7,26 incl. btw. Voor plaatsing op de eerstvolgende donderdag moet uw kleintje op tijd bij ons aangeleverd zijn: kantoor Deurne, Stationsstraat 103 (uiterlijk dinsdag voor 14.00 uur). Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00 t/m 17.00 uur

S.v.p. duidelijk in blokletters invullen!

Tekst kleintje:

• Biologisch vers brood, ambachtelijk bereid in eigen biologische bakkerij op de boerderij. 100% Speltbrood, volkoren en desem broden, stokbroden, glutenvrij brood, roggebrood, broodjes en koekjes. Elke vrijdag en zaterdag vers gebakken, Geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur Sumiran biologische boerderij, Broekstraat 3, 5725 TL Asten-Heusden, 0493-440630.

• VanRoyKasseien.nl Grashoek Antieke Bouwmaterialen en tuindecoratie. Veldbrand ,eikenbalk, wijnvaten, vazen, barnwood. Open met Hemelvaart en Pinksteren. Dit bedrijf is een belevenis!; een 2 ha grote schatkamer met beeldenpad en ambachtelijk zelf gebrouwen bier naar familie recept!Tel 0618925099 • Biologisch vlees, puur, ambachtelijk met de smaak van vroeger! Varkens, rund, kip, lamsvlees, vele soorten vleeswaren o.a. uit eigen rokerij. Biologische aardappelen, uien, appels, eieren, boerenkaas, geitenkaas. Geopend: vrijdag en zaterdags 10.00 tot 17.00 uur. Webwinkel en ook bezorging. Sumiran Biologische Boerderij Broekstraat 3 5725 TL Asten-Heusden 0493-440630 www.sumiran.nl

Donderdag t/m zaterdag, 6 juni t/m 8 juni

• Varkenskophaas, zacht vlees en vlug klaar, kilo 9.98 100 gram 0.99 • Rundersucade, lang stoven voor veel smaak, • Gebakken spareribs, altijd makkelijk, ook BBQ, 100 gram 0.89 • Slagers achterham, bij ontbijt/brunch/lunch, 100 gram 1.39

Dinsdag t/m woensdag, 11 juni t/m 13 juni • Zeilbergse sloffen, lekker hartig en smakelijk, 100 gram 0.89 4 halen en maar 3 betalen • Slavinken, ook lekker! Specialiteit: • Sleetje HETE KIP, alu schaaltje met pittige kipfilet en roerbakgroenten, in oven of op BBQ,

100 gram 1.35

Let op:

onze salade (bleekselderie/meloen), broodje (best) en maaltijd v.d. week (varkenshaas met bruine pepersaus), bereid door onze eigen kokkin

Let op:

Barbecue, gourmet, partypan, fondue, buffet, wok, steengrill, braai, we hebben het allemaal! vers vlees, vleeswaren uit eigen keuken, kant&klaar, online verkoop en nog veel meer, kijk op: www.slagerijbouwmans.nl

Let op:

www.facebook.com/slagerijbouwmansdeurne Zeilbergsestraat 50 • Deurne • T: 0493-312636 I: www.slagerijbouwmans.nl • E: info@slagerijbouwmans.nl

• Vlooienmarkt opruiming Trollenland Deurne 8 en 9 juni 11.00-16.00 uur Jacob Marisstraat 6. • Video, Hi8 en DV bandjes overzetten op DVD, Foka Deurne 0493-353102.

Opdrachtgever:

• Haard en kachelhout gezaagd en gekloofd voor de winter 2019/ 2020. Meer info:06-23720617

Naam: Straat: Postcode en woonplaats:

Plaatsingsdatum/data:

• Haard en kachelhout gezaagd en gekloofd voor de winter 2019/ 2020. Meer info:06-23720617

Inkoop

• Gratis af te halen 2 gecastreerde geitenbokken (8 jaar) en groot klimrek voor geiten 06-53506529.

Telefoonnummer:

en

verkoop

• Auto met APK vanaf 450,-. Tevens te koop gevraagd kleine auto’s en sloopauto’s. Tel. 0492-381631/ 06-20778602 www.twanvanhout.nl

AUTO’S

• 8mm spoelen overzetten op dvd, Bel Foka Deurne 0493-353102.

Tel. 06-53585527 www.hebbenautos.nl Hebben auto’s in Deurne Leembaan 45 Geopend elke zaterdag van 10 tot 17 uur rest op afspraak Keuze uit 30 auto’s

Audi A3 Cabriolet 1.2 TFSI Attraction Pro Line Fiat Panda 0.9 TwinAir Easy AIRCO Fiat Scudo 10 2.0 MultiJet KH1 SX AIRCO, Trekhaak Ford Fiesta 1.4 Trend Airco, handsfree telefoon Mercedes-Benz B-klasse 180 BlueEFFICIENCY Mini Mini 1.6 One ZEER NETTE AUTO Opel Astra Cosmo 5 deurs Peugeot 206 + 1.4 XS AIRCO trekhaak Peugeot 207 CC 1.6 VTi Première AIRCO Peugeot 3008 1.6 VTi ST Zeer luxe uitvoering 1e eig. Renault Master T28 2.5 dCi L1 H1 Skoda Fabia 1.4-16V Tour Pro AIRCO Hoge instap Volkswagen Polo 1.2-12V BlueMotion Trendline Volkswagen Polo 1.2-12V Comfortline

Leembaan 45, Deurne

2010 2013 2013 2009 2011 2005 2012 2011 2007 2010 2006 2009 2013 2014

AG 2e PINKSTERD

GEN 11O:0P0 TOETN17D :00 VA

Compleet in overkappingen, zonneschermen, rolluiken en screens

Compleet in wonen, slapen, vloeren en raamdecoratie Nieuwendijk 60 - Someren-Eind Tel: 0493-491254 www.vandeneijnde.nl www.vandeneijnde-veranda.nl


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 6 juni 2019 | pagina 32

Al ruim 45 jaar hèt adres voor comfort en kwaliteit

relaxfauteuils met sta- op hulp Ruim 90 modellen Veelal uit voorraad leverbaar

Banken en bankstellen Ruime keuze Veelal met relaxfunctie

CLH-02 3 zits van € 1670,-

relaxfauteuils op draaivoet Ruim 230 modellen

Lekker zitten?... ... Welkom bij Teun Arts.

Nu: € 1275,-

Béla Gasdruk & Topswing van € 1730,-

Nu: € 975,-

(6x Béla voorradig)

Geparo 120 Gasdruk & Topswing In leder vanaf € 1175,uit voorraad leverbaar

(9x voorradig)

Jerzu (sta-op) 2 motorig & accu van € 2985,-

Nu: € 2175,-

Smimix 62 Gasdruk & Topswing In leder vanaf € 1175,uit voorraad leverbaar

(4x voorradig)

Onze openingstijden: Di, Wo & Do 10:00 - 17:30, Vrijdag 10:00 - 21:00, Zaterdag 10:00 - 17:00 tel.: 0485 - 45 29 86 www.teunarts.nl Boersestraat 11, 5454NG, Sint Hubert. In St.Hubert op de rotonde richting Wanroij, dan 3e weg links, 1e rechts.

info@teunarts.nl

Profile for Das Publishers!

Weekblad voor Deurne 06-06-2019  

Gratis nieuws en advertentieblad voor Deurne en omstreken

Weekblad voor Deurne 06-06-2019  

Gratis nieuws en advertentieblad voor Deurne en omstreken