Page 1

WEEKBLAD VOOR

DEURNE

3 Matthäus Passion met Deurnes tintje

De Peel onder vuur

Vandaag aflevering

EEN TRAGISCH EINDE

6

Weer Marokkaans avontuur Greenteam Panhuijzen

Veruit de meeste munitie brengen ze dichtbij de vindplaats tot ontploffing en daarbij gebeurt volgens Wim nooit iets. Kleine hoeveelheden nemen ze ook wel mee naar huis. Die bewaren ze op één van hun talrijke geheime verstopplekken. In de zuidoosthoek van het NWC-terrein aan de Dijkstraat hebben ze er bijvoorbeeld één, maar de meeste munitie slaan ze toch op in de tuin van Verkouteren. Ze hebben er zelfs een kelder voor gegraven. En dat kan, omdat Addy’s ouders hen laten begaan. Misschien hebben zij geen idee, wat de jon-

De Peel onder Vuur: Een tragisch einde

Huis Verkouteren vlak na

de explosie op 27 december

De Meulenplak – ouderlijk huis Schriks aan de Dijkstraat. Foto: fam. Schriks Valkenswaa rd

In 2012 maakt hij daar als introducé de presentatie van mijn boek over de onderduikerskampen op Hoogenbe en Moorsel mee. De uitnodiging rgen voor dankt hij aan zijn zwager, daarTonny Peeters, die ik voor dat boek geïnterviewd heb. Als Tonny mij vraagt of Wim, die in Asten opgegroeid is, welkom is, zeg ik daar uiteraard ‘ja’ tegen. Enkele weken na die eerste ontmoeting wordt mij duidelijk, dat Wim zijn eigen oorlogsgeschiedenis en daarmee die van de familie Schriks opgetekend heeft. Tonny Peeters overhandig t mij namelijk zijn omvangrijk e geschrift met daarbij de mededelin g, dat ik dat van Wim mag lezen. Maar wel … onder embargo! Ik sta om meerdere redenen perplex. Dat verhaal heeft hij, ook nadien, nooit gepubliceerd. Ine doet open. Vriendelijk begroet zij mij, dan leidt zij me naar de woonka-

11 april 2019

De Peel onder vuur

door: Gerard Geboers

Het pal achter het vroegere verzorgingshuis Bartholom eus gelegen huis aan de Kerkstraat in Asten maakte decennialang een naargeestige gen munitie indruk. Wie uit De Klepel De Tweede Wereldoorlog – toen woedde in nog het gemeenschapshuis maar vooral – kwam, keek recht in die de periode 1940-1944 ook akeook, omdat ze lige, holle leegte op de in de Peel. bovenverdieping aan de Nu, 75 jaar later, staan we overkant. daar over kaGeen architect zou zoiets stil bij onze tekenen, geen aannemer bevrijding. Een jaar lang no’s en roeibowil zo bouwen. Achter dat treurige blikken ‘huis van Verkouteren’ blijkt we in deze rubriek terug ten navrant verhaal schuil te een beschikken. op de gaan. Een explosie verandert Kennelijk gebeurtenissen toen. de aanblik van deze voormalig heeft e fabrikantenvilla op 27 december 1946 het Beuven in die Van algemene verhalen tot ineens, wat rest is dit spookhuis tijd al een recreatiedieping finaal weg. Ongeveer . Een kamer van de bovenverpersoonlijke anekdotes, die vijftig jaar houdt dit beeldbepa functie. En ‘het hoofdlende pand zijn gehavende zich afspeelden in Asten, aanzien. Hier het trieste je’ niet te vergeten. Ook verhaal van de twee jongens, die nooit zouden Someren, Deurne en zien wat ze die dag aanrichtten bij deze aanlegsteiger in . omgeving. de Zuid-Willemsvaart, even ten zuiden van Sluis 11, brenWim Schriks is 88 jaar en woont met zijn mer, waar Wim wacht. Een gen ze de nodige tijd door. vrouw Ine nog altijd in het steviDaar herenhuis, wordt in die tijd het textiel ge handdruk volgt. Dan begeleidt waar hij in zijn jaren als advocaat uit de triIne cotagefabriek van Te Strake haar man naar de gewenste cliënten ontving. Bij het maken al zijn & Verkouplaats aan van een teren N.V. overgeslagen. Via ‘de telefonische afspraak val ik tafel. Dat Wims geheugen lijntjes’, met de deur niet al te best zeg maar, de oude tramlijn in huis, ik wil met hem meer is, is me bij het maken vanaf de faherinneringen van de afbriek naar het kanaal, komt aan de oorlog ophalen. spraak al opgevallen. Maar alles hier 88 … wat wil om per schip verder vervoerd je. Bij het serveren van een te worden. Hij vindt het prima. Spontaan kop koffie, geeft hij merkt Ine vriendelijk maar ‘Het hoofdje’ is in feite me ook meteen maar alvast resoluut op: een hangplek toestemming “Hou het alsjeblief gezellig avant-la-lettre, het is zowel om alles, wat hij vertelt, en stop met te publiceren. een favoriedat vreselijke ‘u’ en ‘meneer te zwemplek als een populaire En dat na slechts één eerdere Schriks’, ontmoeontmoezeg liever gewoon ‘je’ en ‘Wim’!” tingsplaats. Maar ook daar ting, en wel in de Ruchte in experimenSomeren. teren Addy en Wim geregeld met de munitie die ze her en der vinden, en naar eigen zeggen gaan ze daarbij altijd voorzichtig te werk. Maar als Wim tijdens het gesprek opmerkt, dat hij daar spannende dingen beleefd heeft, dan blijkt hij toch iets totaal anders te bedoelen. Spannend is het zeker … dat kijken naar meisjes die zich voor en na het zwemmen omkleden.

5

15

1946 – foto: coll. Jos Manders

Deel huis Verkouteren naast Tricotagefabriek aan de Kerkstraat. Foto: coll. Jos Manders †

Wim vertelt honderduit over zijn activiteiten in de oorlog. Twaalf of dertien is hij, als hij met Addy Verkoutere n, die hij kwalificeert als een interessant e, schappelijke medehandelaar, vriendmunitie begint te verzamelen. Zij zijn dikke matjes, ze trekken er vaak samen op uit en maar een enkele keer mag er een derde mee. Johan Muis uit Lierop is zo’n derde, meer namen schieten hem nu niet te binnen. De knapen laten geen gelegenheid voorbijgaan, als het maar enigszins kan zijn ze in het buitengebi ed te vinden. Vaak in Heusden waar Duitse en later nog veel meer geallieerde militairen zijn ingekwartierd. Het interessant st hen zijn de net verlaten kampemenvoor ten, waar militairen bij vertrek doorgaans grote hoeveelheden munitie in allerlei soorten en maten onbeheerd achterlaten. Daar houdt niemand toezicht, ze kunnen er naar hartenlust hun gang Ook het Beuven is een favoriete gaan. plek, niet alleen vanwege alle daar opgesla-

Boekpresentatie 05022012 - Wim Schriks in gesprek met mevr. Jessy Gebhard. Foto: Willemien Geboers

gens uitspoken. En die hebben op hun beurt geen behoefte om uit de school te klappen zolang ze in Verkoutere rage vrijelijk kunnen experimenns gateren. Daar ontploft wel eens wat en op een gegeven moment stelt Hennie Verkouteren, de oudere en ogenschijn lijk verstandige broer van Addy, daar kritische vragen over. Zij willen hem niet wijzer maken dan hij is … ‘niets loslaten’… is immers hun motto. Ook bij Schriks in de tuin hebben ze een voorraadje munitie opgeslagen, maar de omstandigh eden zijn daar minder gunstig. De tuin is klein, het toezicht intensief. Wim herinnert zich nog, dat zijn ouders vragen stelden en hun zorgen uitspraken. Zij vermoedden zeker iets. Maar met volledig uit de duim gezogen verhalen voert hij zijn verdediging, met succes! Het virtuele rookgordijn, dat hij zo weet op te trekken, stelt hem in staat zijn – ook naar eigen zeggen – ruige leven voorlopig weer een tijdje door te zetten. Te laat ontdekken

De 88-jarige Wim Schriks – 02042019 Foto: Gerard Geboers

zijn ouders, waar hij zich al zo lang inlaat. Dan is het leed al geschied. mee

Ine en Wim kennen elkaar van de dansschool. Zij ziet het moment nog voor zich, dat de dansleraar haar vraagt de blinde jongen wil begeleiden of zij die die dag voor het eerst komt? Ze zegt het toe, al kent ze hem niet. Ondertusse n raakt ze onder de indruk van een showbink, die totaal overbodig in de danszaal zijn zwarte zonnebril ophoudt. Als het fluittje van de dansleraar een wissel aankondigt, ziet ze haar kans schoon. Ze vraagt die gozer ten dans. Bij de volgende wissel vraagt hij op zijn beurt of ze met hem wil blijven dansen! Want hij is blind en kan daarom geen ander meisje halen. Nu pas beseft ze, dat ze met die blinde jongen danst. Hun onvolkome n wisseldans duurt intussen al 65 jaar. Dansen heeft hij nooit meer geleerd, zegt Ine tot besluit. Wim kan mij niet vertellen, wat er op 27 december 1946 gebeurd is. Hij heeft het overleefd, zoveel is zeker. zijn ruige leven een bijzonder En dat zware tol eiste, dat is ook waar. Want al meer dan 72 jaar moet hij blind en zonder rechteronderarm door het leven. Mijn vraag hoe hij op zijn leven terugkijkt, beantwoordt hij met ‘voor de volle 100 procent tevreden.’ Hij heeft uit het leven gehaald, wat erin zit. Het is het antwoord van een contente man. Met zijn altijd positieve instelling leefde hij zo goed mogelijk om zijn handicaps heen. Ja, natuurlijk heeft hij daarvan hinder ondervonden. Maar wat maar enigszins mogelijk was, heeft hij gedaan en dat stemt hem tevreden. Ine valt hem bij. Na zijn al te spannende jeugd gevolgd door een langdurige revalidatieperiode is hij rechten gaan studeren. Hij was de eerste blinde rechtenstudent in Nederland. Studieboeken in braille waren er nog niet, alles moest hem voorgelezen worden. Met veel hulp, een enorm doorzetting svermogen en vol passie heeft hij zijn rechtenstudie

We e k J a a r g a n g 1 16

15

WWW.WEEKBLADVOORDEURNE.NL

9

Leo van Asten koning en keizer

Boekpresentatie 05022012 met Tonny Peeters (r) en Wim Schriks. Foto: Willemien Geboers

15 Klotlanders spelen Kamerkabaal Malse steaks ~ speciaal bieren ~ foodtruck

afgerond. Hij zou in Nederland ook de eerste blinde advocaat met een eigen praktijk worden. Dat was een drukke praktijk met veel tevreden cliënten. Dit alles is hem gelukt in een tijd zonder computers. En daarbij heeft hij met zijn lieve vrouw nog kinderen grootgebracht. En een boek geschreven! Ja, hij kan gerust zeggen, dat hij uit het leven gehaald heeft, wat erin zat. De editie van heemkundeblad De Vonder van september 2004 is geheel gewijd is aan de herdenking van 60 jaar bevrijding. Daarin staat, dat Adrianus M.J. Verkouteren, geboren op 7 augustus 1929 als zoon van Hendrik J.W. Verkouteren en Maria E. Karhoff, op 27 december 1946 te Asten overlijdt. Volgens dat blad ontploft het huis als Addy met zijn vriendje Wim Schriks met slaghoedjes aan het spelen is. Een tragisch einde!

Het beste steakhouse in de regio! www.beerandbeefs.nl

Aanbiedingen geldig t/m 13 april 2019 5 MAGERE SPEKLAPPEN + 500 GRAM VERSE WORST HALF OM HALF

SAMEN VOOR

6,90

RUNDERSCHNITZELS

100 GRAM

1,69

Slagerij van Goch

Martinetplein 72 Deurne Tel.: 0493-312385 Kijk voor de barbeque www.slagerijvangoch.nl

OGAART TUINMEUBELEN

KOOPZONDAG 14 APRIL

TUINMEUBELEN TUINKUSSENS PARASOLS Kerkendijk 92a - Someren-Heide www.bogaarttuinmeubelen.nl

Rundvlees, stoofvlees, goulash en/of kipsaté

Kroketten

5 stuks - Diepvriesspecialist Normaal vanaf 3,19

Toon en Tony van Dijk bezorgen al ruim 38 jaar het Weekblad voor Deurne. (Foto: Hein van Bakel)

Dynamisch duo bezorgt al bijna 40 jaar de krant DEURNE - Begin dit jaar vierden ze hun gouden huwelijk en verhuisden ze naar een nieuwe woning in de Heiakker. Tony en haar man Toon van Dijk kenden een veelbewogen leven. Saai was het nooit. Een ding zal nooit veranderen. Al ruim 38 jaar bezorgt het echtpaar op donderdag het Weekblad voor Deurne. Tony van Dijk: “Hopelijk tot ik mijn ogen voorgoed dicht doe.”

door Bram Vannisselroij Een paar weken geleden zat de schrik er goed in op de redactie. “Ik stop”, zei de 77-jarige Tony van Dijk, toen ze haar verouderde bezorgtas op de balie slingerde. Het personeel

op de redactie hield de adem in. Een enkeling deed net of hij of zij iets belangrijks noteerde of roerde emotieloos in een kop al lang afgekoelde koffie. “Ik stop met deze tas”, grapte de goedlachse bezorgster. De tas, na jaren trouwe dienst, was inderdaad

Peelland Truckrun trekt veel bekijks REGIO - De 31ste Peelland Truckrun werd weer druk bezocht. Zo'n kleine 180 vrachtwagens met daarin mensen met een beperking maakten een drie uur durende tocht door de regio. Langs de kant

van de weg werden zij toegejuicht door honderden toeschouwers. De vrachtwagens legden zo’n 54 kilometer af en deden tijdens de rit Deurne, Vlierden, Ommel, Asten, Someren, Liessel en Bakel aan.

De 31ste Truckrun deed ook Vlierden aan. (Foto: Frans Klaus)

aan vervanging toe. Na decennia we door vakantie of door een andegeteisterd te zijn door regen, wind re reden een keer niet in staat zijn en alle andere weerscenario’s. Op om de krant te bezorgen, dan belde keukentafel ligt deze dinsdaglen ze meestal ‘s avond op of er iets middag een krantenartikel uit het aan de hand is.” Op vakantie gaan Weekblad voor Deurne van 19 deze geregeld, eigenlijk altijd samen cember 1991. Op de vergeelde foto’s met de KBO die de reizen organistaat onmiskenbaar Tony van Dijk seert. Zo werd onder andere Engeafgebeeld. Een voor de jaren negenland, Duitsland en Polen bezocht. tig moderne trui en dito bril maakt In het Oost-Europese land werd het het herkennen van de toen dertig concentratiekamp Auschwitz aanjaar jongere bezorgster wat lastiger. gedaan. Dat vond het echtpaar eiTony en Toon zijn opgewekt. De man genlijk te heftig. “Wat daar allemaal des huizes sukkelt al enige tijd met gebeurd is, daar moet je eigenlijk zijn gezondheid maar de 78-jarige niet over na willen denken”, meent kreeg een dag eerder goed nieuws Toon. Waar ze wel warme herinneuit het ziekenhuis. Bezorgen op de ringen aan hebben is het jaarlijkse fiets is geen optie voor Toon, gezien uitje naar het Duitse Kevelaer. De de grote afstanden in het buitengeogen glinsteren als het onderwerp bied. Daarom stapt hij elke donderter sprake komt. Tony is de drijvendag in zijn groene Renault Scénic de kracht achter de tochten naar het om trouw zijn kranten te bezorgen. bedevaartoord. Het begon ooit klein, Zijn kwieke vrouw prefereert nog maar de laatste keer waren er twee altijd haar stalen ros. “Het is goed bussen nodig voor de tocht naar in beweging te blijven. Daar blijf je Duitsland. Elk jaar regelt Tony een fit van.” Vroeger bezorgde Tony de speciale rolstoelvriendelijke bus, zokranten samen met haar eigen kindat ook de minder mobiele ouderen deren en de kinderen in de buurt. kunnen genieten. “En dat zonder Als de kranten subsidie. We vrain de bus lagen gen een kleine “Het is goed in konden ze hun bijdrage aan de geld ophalen bij deelnemers maar beweging te blijven. de familie Van we proberen het Daar blijf je fit van.” Dijk. Er is veel zo goedkoop moveranderd sinds gelijk aan te biehet artikel uit 1991. De kinderen van den.” Het toont de veelzijdigheid Toon en Tony zijn allang uitgevlovan het stel. Zo speelt Toon slagwerk gen. De passie voor het bezorgen is en Tony al jaren met veel plezier gebleven. Waar het stel toentertijd klarinet. Een bewuste keuze was het moest opletten voor loslopende, bijtinstrument niet. “Ik wist eigenlijk grage honden, heeft dat probleem helemaal niet wat een klarinet was. zich grotendeels opgelost. “EigenToen ik het koffertje opende had ik lijk heb ik daar geen last meer van. geen idee hoe ik het instrument in Meestal zorgen de mensen dat de elkaar moest zetten.” Niet alleen honden binnen zijn als ik de krant muziek is haar passie. Ook het bakbezorg op donderdag”. vertelt Tony. ken van taarten, vlaaien en andere Het komt zelden voor dat de trouwe lekkernijen is een grote hobby. Er is lezers de krant later binnen krijgen. alleen een probleem: in de keuken Een storm zorgde ooit voor een dag van de nieuwe woning zit alleen een vertraging. “De kranten lag al snel magnetron. “Daar moeten we nog door de hele straat. Daar was geen wat op verzinnen.” Het is Tony ten beginnen aan.” voeten uit. Ze denkt in oplossingen en niet in problemen. De versleten Warme herinneringen bezorgtas is inmiddels ingeruild Het duo bestrijkt een groot deel van voor een spiksplinternieuw exemhet buitengebied van Deurne. Daar plaar, zodat het echtpaar Van Dijk zijn zij graag geziene gasten. “Als nog jaren de kranten kan bezorgen.

2 schalen voor

4,99 www.diepvriesspecialist.nl Aanbieding geldig t/m dinsdag 16 april 2019

BEZORGERS GEZOCHT Voor het bezorgen van het Weekblad voor Deurne op donderdag. Voor meer info: Tel. 0493-352600 Aanmelden: www.weekbladvoordeurne.nl

Kijk snel op pagina 12 voor de wijken waar we nog bezorgers voor zoeken

Zie onze aanbiedingen op pagina 7


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 11 april 2019 | pagina 2

50

Al jaar energiek, Lief, zorgzaam en uniek!! De koffie staat altijd klaar bij deze Saar!!

Schulden? Geldzorgen? Overzicht kwijt? GOS Deurne helpt inwoners van de gemeente Deurne met financiële problemen of schulden.

Een gecertificeerd en deskundig maatje (vrijwilliger) begeleidt u op tal van terreinen om uw schuld te saneren en om in de toekomst schulden te voorkomen.

X de Pig family

Ons Steef wordt 30 jaar

Een budgetcoach, in dienst van GOS, regelt budgetbeheer voor alleenstaanden/samenwonenden met een inkomen onder de 120% van de bijstandsnorm.

en dat mag iedereen weten, maar wanneer gaat deze mama ook eindelijk van Veghel heten? Gefeliciteerd!

Al onze diensten zijn kosteloos!

Liefs meidengein

VRAAG TIJDIG OM HULP! Dan voorkomt u grotere problemen

Bonus van twee en mama in spé Nu even geen alcohol in haar glas Maar wel nog steeds als juf voor de klas

Voor informatie of aanmelding:

06 37 40 22 32

Inge 30 jaar,

www.gripopschulddeurne.nl Inloopspreekuur op maandag tussen 09:00 en 12:00 uur. Oude Martinetstraat 2, 5751 KN Deurne www.gripopschulddeurne.nl

het is echt waar

xxx je knuffelbeer en zijn twee superknechtjes

info@gripopschulddeurne.nl

OPHEFFINGS UITVERKOOP Kleding

50% 2 stuk 60% 3 stuk 70% 1 stuk

H.L Sonnemans Dorpstraat 1, Neerkant Dinsdags gesloten

TE HUUR HALFVRIJSTAANDE WONING DEURNE CENTRUM voor bepaalde tijd! Huurtoeslag niet mogelijk. Deurnehuurhuis. 06 36 50 17 72

Een fijner leven komt een stap dichterbij. Stichting Date duurzame man-vrouw relaties sinds 1969 ✓ Veilig en betrouwbaar en áltijd in de buurt ✓ Persoonlijke begeleiding en voorstellen ✓ Onbeperkte kennismakingen en hoge slagingskansen ✓ Ik kom bij u in de buurt

Jos Vellekoop, tel. 040-8431091 of b.g.g. 0800-022 0225 Aangesloten AVR/Singleskeurmerk/Geschillencommissie

w w w. s t i c h t i n g d a t e . n l

AANBIEDINGEN geldig van 5-4 t/m 11-4

Bestel nu ook online:

www.streeckhuys.nl

GEZELLIG BRUNCHEN OF DINEREN MET PASEN?

Kom langs voor onze paasspecialiteiten of advies op maat!

MAALTIJD VAN DE WEEK!

Wortelstamp met gehaktballen in jus

per stuk €4,99 100gr €0,79 100gr €0,59 4+1 Gratis 100gr €0,85 18127 JOY_ADV_WEEKBLAD_80x60.indd 1 100gr €1,49 RUST

MINDFULNESS TRAINING

Vleeswarentrio Per stuk €5,50 100gr ambachtelijke boterhamworst • 100gr Gegrilde ham • 100gr Coburgerham Belegen kaas Zwitserse Emmentaler kaas

500gr €6,10 100gr €1,99

Gehakt HOH 100gr €0,50 · Worst HOH 100gr €0,58 · Rundergehakt 100gr €0,75

• Gezocht: woonruimte, waar 2 hondjes welkom zijn. Huur max. 600,- 06-20675396.

• Haard en kachelhout gezaagd en gekloofd voor de winter 2019/ 2020. Meer info:06-23720617 • Wasmachine of TV defect? www.jehabe.nl. Jehabe Service-specialist tel. 0493-693367

Brouwhorst 19 Maandag 5704 EG Helmond Dinsdag - Vrijdag 0492-511469 Zaterdag info@streeckhuys.nl Zondag

DASPASDRUKWERK.NL Bestel uw drukwerk bij DAS Publishers, want DAS pas goed!

Mijn bedrijf sfold er is m oo i gedrukt!

Elke vrijdag vrije inloop van 12.00 - 15.00 uur voor rondleiding en al je vragen. Koffie en thee staan klaar. Tot ziens!

OUDE LIESSELSEWEG 16 DEURNE 06 29 59 37 11 WWW.YOGADEURNE.NL

Soepvlees zonder been Varkenssaucijsjes Boomstammetjes Gehaktballen met jus (kant en klaar!) Kalfsragout (paastip!)

Haageind 24 5751 BC Deurne 0493-782211 www.streeckhuys.nl

YOGA IETS VOOR JOU?

il Ik w pie r pa bri e f t e lle n be s

10.00 - 18.00 08.30 - 18.00 08.30 - 16.00 Gesloten

IN JE HOOFD & LEKKER IN JE VEL

Klaar met ongezonde stress, burn-out, angst, depressies, piekeren enz.?

Start

6 en 7 mei

Voor informatie en aanmelding mailen naar info@anders-ontmoeten.nl Tel. 06-12228909 anders-ontmoeten.nl • Auto met APK vanaf 450,-. Tevens te koop gevraagd kleine auto’s en sloopauto’s. Tel. 0492-381631/ 06-20778602 www.twanvanhout.nl

• www.massagepraktijk atteveld.nl voor diverse professionele sport- en ontspanningsmassages. Meteoorstraat 32, 5751 BM Asten. 06-47152324 • Astens Stucadoors Bedrijf voor al uw stucadoor en sierpleisterwerken bel Roland van den Heuvel, tel. 06-30609008 www.asbasten.nl

- Uw drukwerk binnen enkele minuten geregeld - bepaal zelf uw levertijd - tegen een scherpe prijs www.daspasdrukwerk.nl

STEVENS

TELEVISIES

a rtje Mij n visite k ah e rpe te g e n e e n sc ru kt p ri js g ed

UW (O)LED-TV ADRES!

Ik ka n er vo or al d ru kwerk te m ijn re cht

ZEN!! ACTIEPRIJ onze

DAS

BROEKEN

25-03-19 15:34

Kijk op internetsite!

Publishers

De Televisie Specialist

met een verrassend lage prijs!

DAGEN

5 mei Koeien in de Wei

• Hoogwerker te huur. Werkhoogte 14 meter. Past door een poort. www.driessenverhuur.nl Someren 06-51439395.

Weidegangfeest 2.0 ndische BOERgo ie Edit

Koeien in de w Bier-en ei -Bitterb allenple in Maïsba k Tracto rritjes En vee l m e er leuke activit eiten!

LED TV, UHD TV, Curved TV, OLED TV Samsung, Sony, Philips, LG, Sonos

Grootschoterweg 105 BUDEL-SCHOOT (NL)

Tel. 0031 (0)495 49 36 16

www.stevensbudelschoot.nl

Geldig tot zaterdag 13 april

Gegrilde kippenpoten, Gehaktballen en Saucijzen 3x 4 stuks 10.00

Ribcarbonade

3 + 1 GRATIS

PAAS-AANBIEDING geldig tot zaterdag 20 april

Gourmet de luxe

alleen vlees 4.75 pp Compleet verzorgd 9.50 pp

KOOPZONDAG 14 APRIL 12.00 – 17.00 uur

11.00-19.00 uur

Entree E 5,00

De Brabantse Kluis herbergt Hemel & Aarde

Dorpsstraat 95 Mierlo | T 0492 66 11 00 | www.lenssenmannenmode.nl | info@lenssenmannenmode.nl

Varkensfiletrollade

3 stuks 7.50 750 gram 8.95 

Iedere woensdag gehaktdag

* *De korting wordt berekend over de goedkoopste broek. De actie is strikt geldig van woensdag 10 april tot en met zaterdag 20 april

Malse Biefstuk

A FR

Kloosterdreef 8 | 5735 SJ Aarle-Rixtel | 0492 46 81 10 www.brabantsekluis.nl | reserveren@brabantsekluis.nl

NS BOU WMA N S

Frans Bouwmans, Uw Slager Sint Jozefstraat 24C, Deurne Tel.: 0493-312317 www.fransbouwmans.uw-slager.nl


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 11 april 2019 | pagina 3

Matthäus Passion met Deurnes tintje

Dodelijk ongeval op Oldert in Bakel BAKEL - Op de Oldert in Bakel is dinsdagmiddag een 29-jarige man uit Deurne overleden na een eenzijdig ongeval.

Door nog onbekende oorzaak raakte de bestuurder van de weg en reed

tegen een boom aan. De hulpdiensten waren snel ter plaatste. Ook werd er een traumahelikopter opgeroepen. Deze konden echter niets meer betekenen voor de bestuurder. De politie deed onderzoek naar de oorzaak van het ongeval..

Drukte in Helenaveense kas HELENAVEEN - Aardbeienkwekerij Penninx gaf afgelopen zondag in het kader van de 42ste editie van Kom in de Kas een kijkje achter het glas. Bezoekers konden ruiken,

proeven en ervaren wat er allemaal in het Helenaveense bedrijf gebeurt. Verschillende gidsen verzorgden rondleidingen en er was een aardbeienproeverij.

Organist Henk Verhoef aan het orgel van de Nieuwe Kerk in Amsterdam. DEURNE – In de Willibrorduskerk in Deurne wordt op palmzondag 14 april de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach uitgevoerd. Een klassiek passieconcert stond al lang op het wensenlijstje van de werkgroep Concertcyclus van de stichting Behoud Willibrorduskerk Deurne. “In deze tijd van het jaar worden veel moderne passieconcerten uitgevoerd, ook in de regio. Wij vinden juist de oervorm top en zijn er trots op dat we dit in Deurne hebben kunnen organiseren”, aldus Lisette van Erp van de werkgroep. De Matthäus Passion in de Willibrorduskerk heeft een Deurnes tintje: er zingen vijf lokale zangeressen mee.

door Ine van Hal De Matthäus Passion in de Willibrorduskerk wordt uitgevoerd door het barokensemble Eik en Linde uit Amsterdam en een door het ensemble samengesteld koor. De muzikale leiding is in handen van dirigent Henk Verhoef, die ook de orgelpartijen zal spelen. Het balletje ging aan het rollen toen Bert Augustus, organist en beheerder van het Smitsorgel in de Willibrorduskerk in Deurne, in 2018 de uitvoering van de Matthäus Passion in Monnickendam bijwoonde. Tijdens een gesprek na afloop met Henk Verhoef bleek dat het ensemble op zoek was naar een locatie voor de uitvoering in 2019. “Henk Verhoef kent Deurne als ad-

viseur bij de restauratie van de luidklokken en hij heeft er ook weleens het orgel bespeeld”, aldus Bert Augustus. “Hij kent ook de geweldige akoestiek van de Willibrorduskerk.”

Deurnese zangeressen

Jan Casper Verbeek van de werkgroep Concertcyclus: “Op een gegeven moment kregen we bericht dat het ensemble geen kinderkoor beschikbaar had voor de extra sopraanpartijen. Daar hadden wij snel een antwoord op. We hebben in Deurne hele goeie zangeressen, zoals vorig jaar maar weer eens bleek tijdens het indrukwekkende concert Music all-in life in de Willibrorduskerk.” Lineke Theeuwes, Inge van Beek, Fleur Verberne, Maartje Maas en Manou Rops zullen zondag de soprano in ripieno partijen zingen. Het barokensemble Eik en Linde bestaat uit ongeveer twintig professionele musici en brengt een groot koor mee met (semi)professionele en amateurzangers. In totaal zullen zondag rond de vijfenvijftig zangers en zangeressen op het podium staan in de Willibrorduskerk aan de Markt in Deurne. Het priesterkoor zal zondag uitgebouwd worden tot een groot podium, waarop plaats is voor alle musici.

Stoelenplan

Voor de praktische organisatie kreeg de werkgroep Concertcyclus ondersteuning van het cultuurcentrum in

Deurne. “Zij hebben voor ons een stoelenplan gemaakt, waarmee in de kerk zitplaatsen gecreëerd wordt voor vijfhonderd bezoekers”, aldus Lisette van Erp. “Ook de kaartverkoop loopt via het cultuurcentrum. Daarover moest door ons nog wel een ei gelegd worden. Het vragen van een entreeprijs is tegen de principes van de Concertcyclus. Maar in dit geval kon het niet anders.” Mede met onder meer een subsidie van de gemeente Deurne zijn de toegangsprijzen beperkt gebleven tot 15 en 20 euro, naargelang de zitplaats in de kerk. Om ervoor te zorgen dat het concert voor iedereen goed te volgen is worden op diverse plaatsen in de kerk grote beeldschermen opgehangen.

Het was druk bij aardbeienkwekerij Penninx (Foto: Frans Klaus)

Jubilarissen EHBO Deurne

De smaak te pakken

Het concert in de Willibrorduskerk aan de Markt in Deurne begint zondag 14 april om 14.00 uur en duurt ongeveer 3,5 uur. Tussendoor is er een pauze. De deuren van de kerk gaan om 13.30 uur open en worden om 13.55 uur weer gesloten. Tijdens het concert blijven de kerkdeuren dicht. Het is voor het eerst dat de Matthäus Passion wordt opgevoerd in Deurne. De werkgroep Concertcylus heeft echter de smaak te pakken. Bert Augustus: “We gaan proberen elk jaar een passieconcert uit te laten voeren in Deurne. Op palmzondag 5 april 2020 zal dat de Johannes Passion zijn.”

De jubilarissen, vlnr: Sylvia van Schijndel, Ken van de Poel, Ans Snijders, Hanny van den Heuvel, Jolanda van Oeffel, Marjo Hoebers, Manja van de Burgt, Wim van Lierop en Jan Grüntjens. (Foto: Erik Rutten) DEURNE – EHBO Deurne heeft tijdens de ledenvergadering in zaal De Zwaan in Zeilberg veertien jubilarissen gehuldigd.

Sylvia van Schijndel, Marjo Hoebers-Swinkels, Wim van Lierop en William van Moorsel zijn 25 jaar lid van de Deurnese EHBO-vereniging.

Onderzoek naar snelfietspad Deurne-Helmond DEURNE - De gemeente Deurne onderzoekt de mogelijkheden voor een snelfietspad tussen Deurne en Helmond. De verkennende studie naar dit tracé is inmiddels afgerond. In 2018 werd hiervoor krediet beschikbaar gesteld. De route zou tot aan de Helmondse gemeentegrens moeten lopen.

Voor het snelfietspad tussen Deurne en Helmond zijn verschillende alternatieven onderzocht. Het eerste alternatief loopt vanaf de gemeentegrens met Helmond, via de zuidelijke parallelweg langs de N270 en Helmondseweg richting de Binderendreef. Ter hoogte van de Peelven buigt deze af in zuidoostelijke richting en vervolgt de route parallel aan het spoor. Met een fietsbrug wordt de Binderendreef overgestoken en vervolgt de route via de Textielstraat richting station. Dit is de rode doorgetrokken lijn in het kaartje. De tweede variant gaat niet met een fietsbrug over de Binderendreef, maar volgt de Helmondseweg

tot aan de rotonde met de Binderendreef en gaat dan in zuidelijke richting langs de Binderendreef verder naar de Textielstraat. Dat is de gestippelde lijn in het kaartje. Er is geen onderzoek gedaan naar een verbinding direct langs het gehele spoor naar Helmond vanwege de goede en al beschikbare verbinding

langs de N270. Daarbij komt dat een verbinding direct langs het spoor niet aansluit op het huidige fietsnetwerk in Helmond.

Kosten

Omdat het tracé voor een groot gedeelte de bestaande fietsroute volgt zijn er geen extra investeringen

(Animatie: Gemeente Deurne)

nodig voor een nieuwe route. De snelfietsroute, in twee richtingen, is vier meter breed en krijgt rood asfalt. Het snelfietspad tussen station Deurne en de gemeentegrens met Helmond, die de route volgt met een fietsbrug over de Binderendreef, kost ruim 1,8 miljoen. De route via de rotonde Binderendreef is begroot op ongeveer 1,3 miljoen. In de kaderbrief wordt aan de gemeenteraad een krediet gevraagd voor het verder voorbereiden van de snelle fietsverbinding tussen Deurne en Helmond. De plannen worden dan verder uitgewerkt en de haalbaarheid van onderdelen van het tracé wordt getoetst. De vraag naar middelen bij de kaderbrief heeft betrekking op de verdere voorbereiding. Het betreft dus nog niet de vraag naar middelen voor realisering van het project. Daarnaast wordt gekeken om cofinanciering te verwerven voor de aanleg van het fietspad, naast de beschikbare middelen uit het regionaal bereikbaarheidsfonds.

Hanny van den Heuvel is veertig jaar lid en Ans Snijders-Huizinga is 45 jaar lid. Ook de leden die 12,5 jaar lid zijn werden in het zonnetje gezet. Dit zijn: Ken van de Poel, Jolanda van Oeffel-Kreekels, Manja van de Burgt, Jan Grüntjens, Eef Beekers, Madelon van Berne, Peter van Deursen en Ruud van Gaal.

Gewonde bij ongeval DEURNE - Een scooterrijder is maandagavond laat betrokken geraakt bij een ongeval aan de Stationsstraat in Deurne. Daarbij werd de bijrijder gelanceerd en deze moest ter observatie een nacht in het ziekenhuis verblijven.

De scooterrijder stelt dat hij voor een overstekend dier (vermoedelijk een kat) moest uitwijken. Hij ging daarbij dusdanig hard op de rem dat zijn bijrijder werd gelanceerd. Deze maakte een smak en kreeg een flinke klap tegen het hoofd. De hulpdiensten werden opgeroepen waaronder ook een traumahelikopter. De jongen is uiteindelijk per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Daar is hij ter observatie een nacht gebleven.

Colofon Weekblad voor Deurne Uitgever: DAS Publishers!

Bezoekadres: Stationsstraat 103 | 5751 HD Deurne Ma t/m vrij: 8.00-17.00 uur T 0493-352600 | F 0493-352601 www.weekbladvoordeurne.nl Correspondentieadres: Stationsstraat 103 | 5751 HD Deurne

Advertentie-acquisitie: T 0493-352600 | M 06-29536178 E advertenties@weekbladvoordeurne.nl Advertenties voor plaatsing op de eerstvolgende donderdag aanleveren vóór dinsdag 14.00 uur. Manager Uitgeverij: John van Veggel T 0493-352605; M 06-29536178 E john@weekbladvoordeurne.nl

Redactie: Bram Vannisselroij (Weekblad voor Deurne) T 0493-352606 | M 06-46017681 E redactie@weekbladvoordeurne.nl Ine van Hal (Weekblad voor Deurne) T 0493-352607 | M 06-10915507 E ine@weekbladvoordeurne.nl Maarten Driessen (Hoofdredacteur) T 0493-352608 | M 06-13763686 E redactie@peelbelangonline.nl Jordy van de Brug ('t Contact) T 0493-352609 | M 06-13762619 E redactie@hetcontact.nl

Martin de Bruijne (Middenstandsbelangen) T 0493-352602 | M 06-29536173 E redactie@middenstandsbelangen.nl

Bakel, Milheeze, De Rips, Brouwhuis, ­Rijpelberg en Dierdonk.

Berichten voor plaatsing op de ­eerstvolgende donderdag aanleveren vóór dinsdag 08.00 uur.

Bezorgklachten: Via onze website www.weekbladvoordeurne.nl of T 0493-352600

Weekblad voor Deurne e.o. oplage 27.300, verschijnt op donderdag in: Deurne, Walsberg, Vlierden, Zeilberg, Neerkant, Liessel, Helenaveen, Griendtsveen,

Wij behouden ons ten aanzien van de inhoud van onze artikelen zowel het auteursrecht voor conform art. 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het Databankrecht.


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 11 april 2019 | pagina 4

Gemeenteberichten

Gemeentehuis | Markt 1 | Postbus 3 | 5750 AA Deurne | www.deurne.nl | info@deurne.nl | T. 0493 - 387 711

DEURNESE BERICHTEN Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van de gemeente en de officiële bekendmakingen? Meldt u zich dan aan voor de digitale Nieuwsmail via www.deurne.nl/Nieuwsmail Klantcontactcentrum: Telefonische bereikbaarheid, maandag t/m donderdag 9.00 - 17.00 uur en vrijdag 9.00 -12.30 uur. Openingstijden: U kunt alleen terecht op afspraak, maandag 9.00 - 19.00 uur, dinsdag t/m donderdag 9.00 17.00 en vrijdag 9.00 - 12.30 uur.

Eerste Hulp Bij Dementie koffer te leen In de gemeente Deurne is er veel informatie beschikbaar over dementie. Een onderdeel hiervan is de EHBD koffer. De Eerste Hulp Bij Dementie koffer is een koffer met allerlei leesmateriaal over dit onderwerp. Denk aan het boek ‘Ma’ van Hugo Borst, maar ook informatieve boeken over hoe om te gaan met dementie en het kinderboek ‘Oma Bellenblaas’. Ook vind je folders met meer informatie. Deze koffer, of bijvoorbeeld alleen een specifiek boek uit de koffer, is gratis te leen. Ga hiervoor langs bij Zorg in Deurne, Oude Martinetstraat 2 (zij-ingang gemeentehuis) of neem contact op met de wijkwerkers van de LEVgroep via 0493-352500. Samen maken we Deurne Dementievriendelijk. Kijk voor meer informatie op www.facebook.com/dementiedeurne.

AGENDA’S VAN DE RAADSCOMMISSIES 11, 15, 16 en 17 april U bent van harte uitgenodigd voor de raadscommissies in april. Deze vergaderingen vinden plaats in de Commissiekamer van het gemeentehuis en starten om 20:00 uur. De commissie Bestuur van donderdag 11 april behandelt onder meer de raadsvoorstellen ‘Anders vergaderen’ en ‘Verduurzaming Huis voor de Samenleving. Op maandag 15 april vindt er in de commissie Wonen en Vastgoed een opinierende behandeling plaats over de actualisatie van het beleid huisvesting arbeidsmigranten. Daarnaast bespreekt de commissie de voorstellen ‘Kader en vervolgaanpak Maatschappelijke Structuurvisie’ en ‘Bestemmingsplan Derpsestraat’. Tijdens de commissie Ruimte en Economie van dinsdag 16 april komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: • Ontwikkelingen hippisch centrum • Cultuurbeleid • Subsidie museum Techniek met een Ziel • Veehouderij Bosweg Woensdag 17 april wordt de commissie Samenleving geïnformeerd over de stand van zaken bij Senzer en bespreekt de commissie de discussienotitie ‘ontwikkelingen en beleidsmaatregelen peuteropvang en vve’. Meer informatie De agenda’s zijn onder voorbehoud van wijzigingen. De volledige agenda’s met bijbehorende stukken kunt u vinden op de website van de gemeente > Menu > Bestuur & Organisatie > Gemeenteraad > Vergaderschema. De dag na de commissievergadering zijn de geluidsfragmenten bovendien te beluisteren op deze plaats.

Gemeente en Zorg in Deurne gesloten op Goede Vrijdag en Tweede Paasdag Het gemeentehuis en Zorg in Deurne zijn vrijdag 19 en maandag 22 april gesloten. Telefonisch zijn wij ook niet bereikbaar op deze dagen. Avondopenstelling op woensdag 24 april De avondopenstelling van maandag 22 april verschuift naar woensdag 24 april. Een afspraak voor de klantenbalie maakt u gemakkelijk via www.deurne.nl. Online regelen Wist u dat u veel producten ook direct online kunt regelen? Wilt u een verhuizing doorgeven, een parkeervergunning of een uittreksel aanvragen? Dat kan via www.deurne.nl. Daar vindt u steeds meer producten die u online kunt regelen. Melding openbare ruimte doorgeven Wilt u een melding doorgeven aan de gemeente, bijvoorbeeld van kapotte straatverlichting, losliggende stoep-

tegels of een gat in de weg? Dan kan via www.deurne.nl. In spoedgevallen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag kunt bellen naar telefoonnummer (0493) 38 77 77. Let op, dit nummer is alleen bedoeld voor spoedgevallen over de openbare ruimte. Crisissituatie Voor een crisissituatie waarbij direct hulp nodig is én een kind of jongere betrokken is, kunt u contact opnemen met Spoed4Jeugd, telefoonnummer 088 – 06 66 999. Advies of hulp nodig bij huiselijk geweld en kindermishandeling? Bel Veilig Thuis, telefoonnummer 08002000. Deze telefoonnummers zijn dag en nacht bereikbaar. VVV in het gemeentehuis De VVV is op Goede Vrijdag 19 april geopend van 10.00-17.00 uur en op zaterdag 20 april van 10.00-14.00 uur. Maandag 22 april (Tweede Paasdag) is de VVV ook gesloten.

Week 15 • 11 april 2019

VERGUNNINGEN, BESTEMMINGSPLANNEN EN MELDINGEN Aanvragen • Zeilbergsestraat 78, 5751LM, het realiseren van een aanbouw aan de achterzijde van een woning en sloop bestaande achteraanbouw (HZ-2019-0464) activiteit(en) Bouw, 25-3-2019; • Liesselseweg 214, 5753PP, het aanvragen van een OBM en gedeelte bouw (HZ-2019-0487) activiteit(en) Bouw, Milieu (omgevingsvergunning beperkte milieutoets), 283-2019; • Leembaan ongenummerd (kadastraal nummer F2564) 5753CV, het bouwen van een vrijstaande woning (HZ2019-0474) activiteit(en) Bouw, 29-3-2019; • Voorpeelweg 22, 5754RJ, het bouwen van een stallingsruimte/carport en het verbouwen van een kantoor (HZ2019-0479) activiteit(en) Bouw, 28-3-2019; • Dorpsstraat 23, 5758AM, het verbouwen van een pand tot 13 woonstudio’s (HZ-2019-0442) activiteit(en) Bouw, 20-3-2019; • Marie Curiestraat 24, 5756BP, het realiseren van een aanbouw (HZ-2019-0448) activiteit(en) Bouw, 24-3-2019; • Sloe 22, 5751ZX, het bouwen van een garage (HZ-20190457) activiteit(en) Bouw, 18-3-2019; • Schooteindseweg 2a, 5756PG, het aanpassen van een bouwplan voor een tweekapper in Vlierden (HZ-20190454) activiteit(en) Bouw, 25-3-2019; • Halvemaanweg 26, 5754RC, het realiseren van een opslag van vaste mest (HZ-2019-0485) activiteit(en) Bouw, 2-4-2019; • Doctor Huub van Doorneweg 26, 5753PM, het oprichten van 2 bedrijfspanden (HZ-2019-0459) activiteit(en) Bouw, 26-3-2019; • Bakkershof ongenummerd (kadastrale nummers I3790 en I3794) 5758CE, het bouwen van twee aaneengeschakelde woningen (HZ-2019-0489) activiteit(en) Bouw, 2-4-2019. Buiten behandeling laten aanvraag om omgevingsvergunning • Soemeersingel 107, 5759 RD, het bouwen van voorzieningen ten behoeve van verblijfsrecreatie (HZ-20190290) activiteiten Bouw, (3-4-2019). Verdagingsbesluiten aanvraag om omgevingsvergunning • Hazenweg 1, 5757AE, het herbouwen van een woning en het bouwen van een bijgebouw (HZ-2019-0199) activiteit(en) Bouw, Handelen in strijd met regels RO; • Hanenbergweg 8, 5753RC, het bouwen van een woning (HZ-2019-0156) activiteit(en) Bouw, Handelen in strijd met regels RO. Intrekken omgevingsvergunning • Walsbergseweg 43, 5752PA, het intrekken van bouwvergunningen (2002.0393, Z-BF1-2010-000522 en Z-BF22011-000001) activiteit(en) Bouw, 01-04-2019. Onderstaand ontwerpbesluit omgevingsvergunning heeft zes weken ter inzage gelegen • Langstraat 79 5752RK, het bouwen van twee bedrijfsloodsen en het afwijken van het bestemmingsplan (HZ-2018-0859) activiteit(en) Bouw, Handelen in strijd met regels RO; Er is een zienswijze ingediend. Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure • Kanaalstraat 26a, 5757RP, het omzetten van een mantelzorgwoning naar een B&B (HZ-2019-0153) activiteit(en) Bouw, Handelen in strijd met regels RO, 03-04-2019; • Rietven 29, 5751NJ, het bouwen van een woning (HZ2019-0144) activiteit(en) Bouw, 01-04-2019; • Heitrak 38, 5757SP, het realiseren van een B&B in een bestaand pand (HZ-2019-0192) activiteit(en) Handelen in strijd met regels RO, 4-4-2019. Meldplicht Wet milieubeheer • Hoge Zijdeweg 66, 5756BR, het veranderen van een

inrichting die valt onder het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (activiteitenbesluit) (HZ-20190251) activiteit(en) Milieumelding. Besluit uitschrijving burger(s) van gemeente Deurne naar een onbekende bestemming De personen hieronder wonen niet meer op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven. Het college van burgemeester en wethouders van Deurne heeft besloten de persoonslijsten van deze personen niet meer bij te houden en de persoonslijst ambtshalve op te schorten met de aanduiding ‘land onbekend’. Dit betekent dat zij niet meer in Nederland als inwoner staan ingeschreven. Dit kan onder andere gevolgen hebben voor uitkeringen, aanvragen paspoort en subsidies. Overzicht vertrokken personen Naam, voorletters Geboortedatum Petcu, L. 12-11-1988

Voornemen uitschrijving burger(s) van gemeente Deurne naar een onbekende bestemming Uit onderzoek van de gemeente is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven. Het adresonderzoek heeft geen resultaat opgeleverd. Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om het bijhouden van de persoonslijsten van onderstaande personen op te schorten. Dit betekent dat zij uitgeschreven worden met als reden vertrokken naar Land Onbekend. Daardoor staan zij officieel niet meer in Nederland als inwoner ingeschreven. Dit kan onder andere gevolgen hebben voor uitkeringen, aanvragen paspoort en subsidies. Overzicht vertrokken personen Naam, voorletters Geboortedatum Linders, J.W. 30-04-1959

Datum besluit 01-04-2019

Concept rampbestrijdingsplan (RBP) EDCO Deurne Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio BrabantZuidoost maakt bekend, dat in het kader van de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure vanaf 5 april 2019 gedurende zes weken ter inzage ligt: Het concept rampbestrijdingsplan (RBP) EDCO Deurne in Deurne. Het concept-RBP ligt ter inzage in het kantoor van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, Deken van Somerenstraat 2, 5611 KX Eindhoven. Het concept-RBP kan worden ingezien op afspraak tijdens kantooruren. U kunt daarvoor contact opnemen met mevr. Van Dijk (Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, tel. 040 2203 203). Het concept-RBP is ook digitaal toegankelijk via de internetpagina van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost: www.vrbzo.nl/rbp-edco-deurne/ Bezwaar maken of een plan inzien? Kijk voor de officiële bekendmakingen op www.deurne.nl > Menu > Actueel > Bekendmakingen. Daar ziet u ook hoe u bezwaar kunt maken of een beroep of zienswijze kunt indienen. Tegen een melding kunt u geen bezwaar maken. Op de website kunt u bestemmingsplannen en vergunningen inzien. Kijk hiervoor op www.deurne.nl > Menu > Bouwen en verbouwen. Heeft u geen toegang tot het internet? Een papieren exemplaar van het bestemmingsplan ligt ter inzage in het gemeentehuis. Een vergunning kunt u – op afspraak – inzien in het gemeentehuis. Neemt u hiervoor contact op met het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 0493-387711.

Impulsregeling voor lege en vrijkomende stallen verlengd De voucherregeling VABIMPULS, voor staleigenaren die zich bezinnen op een andere toekomst, wordt verlengd tot eind 2019. Tot nu toe maakten 275 eigenaren van (lege) stallen en veehouders in Brabant gebruik van de regeling. Eigenaren van een lege of leegkomende stal en veehouders die zich bezinnen op een andere toekomst kunnen een beroep doen op een adviesvoucher. Hiermee kunnen zij deskundigen van VABIMPULS inschakelen. Het adviesnetwerk van VABIMPULS bestaat uit onafhankelijke deskundigen, die met de eigenaar onderzoeken welk toekomstperspectief het best haalbaar en meest passend is bij de wensen en situatie van de eigenaar en de mogelijkheden op de locatie in de betreffende gemeente en het Brabantse landschap. Alle opties

Datum besluit 02-04-2019

voor een nieuwe toekomst kunnen de revue passeren, van sloop tot verkoop, van overdracht tot herbestemming. Vervolg De regeling zou aanvankelijk 1 april aflopen. Om lopende trajecten goed af te kunnen ronden en nieuwe vragen nog in behandeling te kunnen nemen, heeft de provincie besloten VABIMPULS langer open te stellen, tot eind 2019. Dit biedt een nieuw provinciebestuur voldoende tijd om zich te beraden op een besluit over een eventueel vervolg. Meer informatie Kijk voor meer informatie op www.vabimpuls.nl. Daar vindt u ook een uitlegvideo en kunt u een aanvraag indienen voor de voucherregeling.

Verleng uw ontheffing blauwe zone Bent u woonachtig in een blauwe zone en bent u in het bezit van een ontheffing blauwe zone? Houdt dan de verloopdatum van uw ontheffing in de gaten. Vraag tijdig een verlenging van uw ontheffing(en) aan. Het aanvragen van een verlenging en/of nieuwe ontheffing kan via www.deurne.nl Heeft u nog vragen, neem dan contact op met het Klantcontactcentrum via info@deurne.nl of 0493 387 711.


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 11 april 2019 | pagina 5

Weer Marokkaans avontuur Greenteam Panhuijzen DEURNE - Vorig jaar deed Greenteam Panhuijzen uit Deurne voor het eerst mee aan de Marocco Desert Challenge. Deze uitputtingsslag is na de Dakar-rally de grootste meerdaagse rallywedstrijd ter wereld. Een eenmalig avontuur vertelde Mike Panhuijzen toen in deze krant. Komende zaterdag staat hij met zijn team wederom aan de start van de monsterlijke rally.

door Bram Vannisselroij De uiterst succesvolle expeditie van vorig jaar smaakte naar meer. Toen werd er gezien de hevige concurrentie van de meer vermogende teams verrassend als 22ste geëindigd in het 4x4-klassement. In deze klasse deden 44 teams mee. Het Greenteam werd tevens tweede bij de classics en derde bij de wagens met een originele motor. Chauffeur Mike Panhuijzen zit ontspannen samen met zijn nieuwe navigator Mario Martens in de kantine van zijn bedrijf aan de Langstraat. Pieter Jacobs, die vorig jaar de rechterhand van de coureur was, heeft dit jaar een andere rol. “Pieter zat aan zijn max en gaat daarom dit jaar mee als monteur”, verklaart de boomlange Panhuijzen. Het is ook niet niks. Acht dagen lang, een erbarmelijke tocht door de onherbergzame woestijn van Marokko. Het avontuur is niet zonder gevaar. “Vorig jaar stortte er een truck zo’n dertig meter naar beneden. De chauffeur had alleen ‘maar’ een gebroken rug. Dat had ook anders kunnen aflopen.” Bang voor hun veiligheid zijn ze niet, maar naïef allerminst. Martens: “Het blijft een rally. Er kan altijd iets gebeuren. Je wil weer heel thuiskomen dus op het gebied van veiligheid hebben we niet bezui-

Armoede bleef in Deurne een hardnekkig fenomeen. In 2018 hebben zich volgens John Clerx, voorzitter van GOS, een recordaantal van 228 cliënten gemeld voor ondersteuning. Naast 117 verzoeken voor langdurige steun waren er ook 111 aanvragen voor kortdurende ondersteuning. Hiervan waren veertig meldingen van energiemaatschappijen van Deurnese burgers met betalingsachterstanden.

Ontwikkelingen

In het afgelopen jaar is de samenwerking met de zorgvleugel uitgebreid. Dit bleek uit 52 nieuwe aanmeldingen die via of in overleg met de zorgvleugel plaatsvond. Omgekeerd schakelde GOS de zorgvleugel in wanneer de problematiek van een cliënt ruimer bleek te zijn dan alleen financieel. Nieuw was een groeiend aantal cliënten zonder in-

DEURNE – Het college van B en W van de gemeente Deurne heeft besloten in de begroting voor 2020 een bedrag op te nemen van 693.000 euro voor KDO Deurne. De vereniging had om een eenmalige subsidie gevraagd voor de realisatie op korte termijn van een nieuwe gymsportaccommodatie. Het voorstel zal door de gemeenteraad besproken worden in de begrotingsbehandeling op woensdag 3 juli.

door Ine van Hal

Greenteam Panhuijzen: Mike Panhuijzen (chauffeur), Frits van Dijk (monteur), Mario Martens (navigator) en Pieter Jacobs (monteur) nigd.” Speciale gordels, een stalen rolkooi en neksteunen die ze ook bij de Formule 1 gebruiken, moeten voor veiligheid en enig comfort zorgen. Jori, de vrouw van Panhuijzen staat volledig achter haar man en helpt zelfs mee met de administratie. Dat is beslist geen sinecure. Liefst 22 man, veelal vrijwilligers, reizen af naar Marokko om het team te ondersteunen. Vorige week al ging de karakteristieke groene truck op transport. Chauffeur en navigator reizen per vliegtuig af naar het Afrikaanse land. “Wij stappen in het vliegtuig en komen daar vlak voor

de start aan. Dat is goed geregeld allemaal”, lacht de navigator die zin heeft in zijn vuurdoop. “Het is niet te beschrijven hoe mooi het is als je daar door die duinen rijdt”, vult Panhuijzen aan. “Daar gaat Mario alleen niet veel van zien die moet acht dagen lang navigeren.”

Laatbloeiers

Panhuijzen en Martens zijn laatbloeiers. Eerstgenoemde was sponsor bij het Rainbow Truck Team en rolde zo de rallysport in. Hij debuteerde vorig jaar als rallycoureur. Als voorbereiding op de Marocco

Desert Challenge van dit jaar deed het duo voor het eerst mee aan het NK. Greenteam Panhuijzen eindigde verdienstelijk in de middenmoot. Net zoals vorig jaar is het uitrijden van de rally in Marokko het voornaamste doel. Martens: “De verwachtingen zullen wel iets hoger zijn dan vorig jaar. We doen nu voor de tweede keer mee en de auto is helemaal geupgradet. We gaan voor de gezelligheid maar willen ook presteren.” De rally, bestaande uit 8 etappes, start zaterdag 13 april en de finish is een week later op zaterdag 20 april.

Aanvragen schuldhulpverlening in Deurne stijgen DEURNE - De aanvraag voor schuldhulpverlening bij GripOpSchuld (GOS) blijft stijgen, ondanks de groeiende economie en de dalende werkloosheid. Dat blijkt uit het jaarverslag van de stichting.

KDO kan aan de slag

komen. Strikt genomen hoort deze groep niet tot de clientèle van GOS, maar ze kunnen in Deurne nergens anders terecht. Nagenoeg alle verzoeken voor gemeentelijke schulddienstverlening, inclusief de aanmeldingen van bewindvoerders voor inwoners van Deurne, zijn via GOS verlopen. In totaal zijn er 19 cliënten aangemeld bij de schulddienstverlening, elf vanuit bewindsvoering en acht direct vanuit GOS. Het aantal cliënten voor budgetbeheer is het afgelopen jaar fors gegroeid, van vijf in 2017 tot achttien eind 2018.

Vrijwilligersbeleid

De casussen worden steeds ingewikkelder. Dat roept de vraag op wat GOS eigenlijk mag vragen van een maatje, dat als vrijwilliger zijn werk doet. In 2018 werd een commissie in het leven geroepen waarin ook maa tjes vertegenwoordigd waren. Deze commissie heeft het afgelopen jaar gewerkt aan een conceptrapport dat in breder verband binnen GOS wordt besproken.

Complexiteit

De complexiteit van de casussen

blijft hoog. Dat stelt hoge eisen aan de deskundigheid en het geduld van de maatjes en de coördinatoren. De gemiddelde doorlooptijd is gestegen naar 6,5 maanden. In 2018 is het aantal korte casussen, dat tussen de twee en vier uur tijd vergt, sterk gestegen. De cliënt wordt dan geholpen zonder dat het totale traject van intake, via overeenkomst, tot beëindiging wordt doorlopen. Ook in 2018 vroegen cliënten die eerder door GOS werden geholpen, opnieuw steun. Het blijkt dat als cliënten de stap naar GOS eenmaal hebben gezet, ze dat makkelijker een tweede keer doen. Ook blijkt hieruit dat er cliënten zijn die structureel niet in staat zijn, zelfstandig hun financiën te beheren.

Statushouders

Het blijft moeilijk statushouders te ondersteunen. In 2018 stonden 37 statushouders onder begeleiding, in een aantal gevallen ook voor budgetbeheer. Eind 2018 werden nog 24 statushouders begeleid. De problematiek varieert van het hebben van geen inkomen tot ernstige schulden. Daarbij hebben ze moeite met het

(op)volgen van de Nederlandse regelgeving, ondanks dat ze zijn ingeburgerd. Opvallender is dat een aantal geen Nederlands spreekt en begrijpt. Ook gezinshereniging kan bij statushouders leiden tot financiële problemen. Ze voelen zich verplicht om de niet gevluchte familie financieel te ondersteunen. Dat gaat ten koste van de eigen financiële verplichtingen. Er werd vooral door statushouders gebruik gemaakt van de nieuwe regelingen van het minimabeleid van de gemeente Deurne. Het blijft een aandachtspunt voor de gemeente dat de regelingen beter bekend gemaakt moeten worden bij de gemiddelde Deurnenaar.

Maatjes

Begin 2018 waren 36 maatjes actief en eind 2018 33. Er hebben zich twaalf nieuwe maatjes gemeld die de maatjestraining met succes hebben gevolgd. GOS kan nieuwe maatjes goed gebruiken en organiseert twee keer per jaar een opleidingscursus. Voor meer informatie: www.gripopschulddeurne.nl; info@ gripopschulddeurne.nl; Tel: 0637402232/0640954857

Momenteel maakt de Deurnese turn- en gymnastiekvereniging Kracht door Oefening gebruik van een tijdelijke accommodatie in een deel van de voormalige LTS aan de Haspelweg in Deurne. Het gebouw is eigendom van Bergopwaarts. De woningbouwvereniging wil het pand slopen om op die plek sociale huurwoningen te bouwen. Het gebouw is oud en voldoet niet meer aan de eisen van een volwaardige accommodatie. Vorige maand trokken trainers en ouders van leden van KDO nog aan de bel omdat trainingen afgelast moesten worden vanwege de slechte staat van het pand. In 2017 heeft het verenigingsbestuur van KDO een businessplan ingediend voor de bouw van een nieuw gymsportcentrum. De gemeenteraad gaf in december vorig jaar het college van B en W opdracht prioriteit te geven aan de plannen van KDO. KDO is nu aan zet om zijn plannen verder uit te werken. Het gemeentebestuur stelt daarbij een aantal voorwaarden, onder anderen op het gebied van duurzaamheid. Eventuele bestaande gebruikers van sportaccommodaties mogen niet de dupe worden van plannen van KDO. Ook dient KDO zoveel mogelijk te zoeken naar slimme combinaties en moet er een realistisch exploitatieplan uitgewerkt worden. Volgens voorzitter Leo Cuijpers van KDO is het bestuur zeer gemotiveerd om een volgende fase in te gaan met de inmiddels geactualiseerde plannen. Voorbereiding worden in gang gezet en er zullen werkgroepen opgericht worden. Eerder gaf de voorzitter al aan dat de vereniging ook zelf een aandeel zal leveren in de realisatie van een nieuwe accommodatie. Het bestuur van KDO hoopt komend najaar in een extra ledenvergadering concrete plannen te kunnen presenteren en een verwacht tijdspad aan te kunnen geven. ‘We hopen dat onze droom van een prachtig gymsportcentrum voor onze club dan toch echt werkelijkheid wordt na al die jaren van rondzwerven in verschillende accommodaties. Het 80-jarig bestaan in 2020 zal hierdoor een heel bijzonder jaar kunnen gaan worden’, zo schrijft Cuijpers in een brief aan ouders en leden van KDO.

Joep Coppens: van beeldhouwer tot beeldbouwer DEURNE/ASTEN - Beeldhouwer Joep Coppens uit Vlierden verzorgde donderdag 28 maart een lezing voor een welgevuld Kunstcafé in Museum De Wieger in Deurne. Vanwege het veelomvattende onderwerp, de naderende tentoonstelling Driemaal Coppens in Beeld in De Wieger en het gemeentehuis, vroeg de lezing wat meer tijd dan gewoonlijk. Het werd een uitstekende avond, geleid door Nelly van Rijt, met een twee uur durende boeiende presentatie met beeldmateriaal, talloze verhalen en af en toe een grap.

In een tentoonstelling van 12 mei tot en met 15 september zijn in De Wieger binnen en buiten beelden te zien van Joep Coppens, schilderijen en foto’s van zijn vrouw Els Coppens-van de Rijt en foto’s van zijn vader Martien Coppens. Aanleiding voor de expositie is het 60-jarig kunstenaarsjubileum van Joep Coppens. Op 12 mei opent ook een tentoonstelling van foto’s van Martien Coppens in het gemeentehuis.

Ladies first

Joep Coppens begon zijn lezing met een toelichting op de carrière van zijn vrouw Els, die ze samen aanvulden met anekdotes en gezinsfoto’s. Die gezinsfoto’s waren er niet zomaar. Ze onderstreepten zoals Els het formuleerde "de kwetsbaarheid van de vrouw in haar moederschap." Els had op haar vijftiende een meisjesboek geschreven: Alison wil ballerina worden. Dat verscheen als feuilleton in een krant en kwam onder ogen van Toon Kortooms. Hij

attendeerde zijn uitgeverij De Lanteern er op. Die gaf het uit en in twee maanden werden tienduizend exemplaren verkocht. Dit kwam de gebroeders Jansen van Jansen – de Wit in Schijndel ter ore. Zij boden Els een baan aan bij de kousenfabriek als ponstypiste en een avondopleiding aan de Kunstacademie in Eindhoven. Ze slaagde cum laude en kreeg een beurs om aan de Jan van Eyck Academie in Maastricht te gaan studeren. Ze greep die kans en kwam niet alleen met een diploma maar ook met een man thuis: ze leerde er Joep kennen. Els schilderde landschappen, portretten en stillevens in een naïef (sur) realistische stijl en tegenwoordig ook abstract. In haar vrije werk staat het kind en de zorgende moeder dikwijls centraal. Daarnaast heeft zij bijvoorbeeld diverse astronomische uurwerken beschilderd, zoals dat in het Museum Klok en Peel. Door ziekte gedwongen, kwam het schilderen op een laag pitje staan en

legde zij zich toe op schrijven en digitale fotografie.

Fotograaf Martien Coppens

Joep besprak vervolgens het werk en leven van zijn vader, de bekende Brabantse fotograaf Martien Coppens (1908-1986) uit Lieshout, die een opleiding volgde in München. Daarna opende hij in 1932 een portretatelier en fotozaak in Eindhoven. Met de portretten verdiende hij zijn

Joep Coppens; Kruisschijfblad, mahonie, 2012

brood. Zijn vrije werk verscheen vanaf 1937 in ruim zeventig, grotendeels door hemzelf geïnitieerde publicaties. Hij ontwikkelde een uitgesproken visie op portretfotografie en legde deze vast in boeken als De Mensch in de fotografie. Leerboek voor portretfotografie (1946) en Mens en camera (1950). Vanaf het einde van de jaren dertig verschoof zijn aandacht van portretten naar religieuze bouw- en beeldhouwkunst. De oorlogsverwoestingen in Nederland legde hij vast in Impressies 1945. Hij raakte steeds meer geïnteresseerd in de pictorale fotografie, gaf een aanzienlijk aantal fotoboeken uit en organiseerde internationale fototentoonstellingen in het Van Abbe in Eindhoven.

stuk hout dat overbleef stond jaren onder het stof te wachten, totdat hij besloot er een beeld van te maken. Vervolgens kwam hij hout te kort en moest de wieg eraan geloven: kunst heeft zijn prijs. De laatste jaren schuwt hij het niet een kettingzaag te gebruiken voor het maken van zijn houten beelden. “Dat had ik tien jaar geleden niet van mezelf kunnen denken,” aldus Coppens. “Maar het is gereedschap. Ik gebruik het alleen voor het grove werk. Voor grote houten beelden ben ik vanwege de omvang vaak genoodzaakt het beeld in onderdelen te maken die ik later in elkaar zet. Zo wordt men van beeldhouwer dan beeldbouwer.”

Beeldhouwer Joep Coppens

Het Kunstcafé is een initiatief van kunstenaars die deelnemen aan de tweejaarlijkse Open Atelierdagen Deurne-Asten (OAD) om elkaar en kunstliefhebbers te ontmoeten rond een aan kunst gerelateerd thema. Het volgende Kunstcafé wordt gehouden op dinsdag 21 mei in café ’t Spektakel aan de Pr. Bernhardstraat in Asten. Te gast is dan beeldend kunstenaar en beeldend therapeut Amy Driessen. Het Kunstcafé wordt afwisselend in Deurne en Asten gehouden.

De werken van Joep Coppens hebben een typische stijl, waarin de hand van de meester gemakkelijk te herkennen is wanneer je er eenmaal enkele gezien hebt. Coppens gaf een overzicht van zijn leven en actueel werk aan de hand van talrijke plaatjes. Als kunstenaar was hij begonnen in hout en overgestapt naar bronzen beelden. Coppens vertelde een anekdote die begon bij een mahoniehouten plank. Daarvan maakte hij ooit een tafel en een wiegje. Het

Volgende Kunstcafé


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 11 april 2019 | pagina 6

De Peel onder vuur

Vandaag aflevering

EEN TRAGISCH EINDE door: Gerard Geboers

De Peel onder vuur

gen munitie Het pal achter het vroegere verzorgingshuis Bartholomeus maar vooral gelegen huis aan de Kerkstraat in Asten maakte decenDe Tweede Wereldoorlog woedde in ook, omdat ze nialang een naargeestige indruk. Wie uit De Klepel – toen de periode 1940-1944 ook in de Peel. daar over kanog het gemeenschapshuis – kwam, keek recht in die akeNu, 75 jaar later, staan we stil bij onze no’s en roeibolige, holle leegte op de bovenverdieping aan de overkant. bevrijding. Een jaar lang blikken ten beschikken. Geen architect zou zoiets tekenen, geen aannemer wil zo we in deze rubriek terug op de Kennelijk heeft bouwen. Achter dat treurige ‘huis van Verkouteren’ blijkt een gebeurtenissen toen. het Beuven in die navrant verhaal schuil te gaan. Een explosie verandert de aanVan algemene verhalen tot tijd al een recreatieblik van deze voormalige fabrikantenvilla op 27 december 1946 persoonlijke anekdotes, die functie. En ‘het hoofdineens, wat rest is dit spookhuis. Een kamer van de bovenverzich afspeelden in Asten, je’ niet te vergeten. Ook dieping finaal weg. Ongeveer vijftig jaar houdt dit beeldbepaSomeren, Deurne en bij deze aanlegsteiger in lende pand zijn gehavende aanzien. Hier het trieste verhaal van de omgeving. de Zuid-Willemsvaart, even twee jongens, die nooit zouden zien wat ze die dag aanrichtten. ten zuiden van Sluis 11, brengen ze de nodige tijd door. Daar mer, waar Wim wacht. Een steviWim Schriks is 88 jaar en woont met zijn wordt in die tijd het textiel uit de trivrouw Ine nog altijd in het herenhuis, ge handdruk volgt. Dan begeleidt Ine cotagefabriek van Te Strake & Verkouwaar hij in zijn jaren als advocaat al zijn haar man naar de gewenste plaats aan teren N.V. overgeslagen. Via ‘de lijntjes’, cliënten ontving. Bij het maken van een zeg maar, de oude tramlijn vanaf de fatafel. Dat Wims geheugen niet al te best telefonische afspraak val ik met de deur briek naar het kanaal, komt alles hier meer is, is me bij het maken van de afin huis, ik wil met hem herinneringen om per schip verder vervoerd te worden. spraak al opgevallen. Maar 88 … wat wil aan de oorlog ophalen. je. Bij het serveren van een kop koffie, ‘Het hoofdje’ is in feite een hangplek merkt Ine vriendelijk maar resoluut op: Hij vindt het prima. Spontaan geeft hij avant-la-lettre, het is zowel een favorie“Hou het alsjeblief gezellig en stop met me ook meteen maar alvast toestemming te zwemplek als een populaire ontmoedat vreselijke ‘u’ en ‘meneer Schriks’, om alles, wat hij vertelt, te publiceren. tingsplaats. Maar ook daar experimenzeg liever gewoon ‘je’ en ‘Wim’!” En dat na slechts één eerdere ontmoeteren Addy en Wim geregeld ting, en wel in de Ruchte in Someren. met de munitie die ze her en der vinden, en naar eigen zeggen gaan ze daarbij altijd voorzichtig te werk. Maar als Wim tijdens het gesprek opmerkt, dat hij daar spannende dingen beleefd heeft, dan blijkt hij toch iets totaal anders te bedoelen. Spannend is het zeker … dat kijken naar meisjes die zich voor en na het zwemmen omkleden.

Huis Verkouteren vlak na de explosie op 27 december 1946 – foto: coll. Jos Manders †

Veruit de meeste munitie brengen ze dichtbij de vindplaats tot ontploffing en daarbij gebeurt volgens Wim nooit iets. Kleine hoeveelheden nemen ze ook wel mee naar huis. Die bewaren ze op één van hun talrijke geheime verstopplekken. In de zuidoosthoek van het NWC-terrein aan de Dijkstraat hebben ze er bijvoorbeeld één, maar de meeste munitie slaan ze toch op in de tuin van Verkouteren. Ze hebben er zelfs een kelder voor gegraven. En dat kan, omdat Addy’s ouders hen laten begaan. Misschien hebben zij geen idee, wat de jon-

De Meulenplak – ouderlijk huis Schriks aan de Dijkstraat. Foto: fam. Schriks Valkenswaard

Deel huis Verkouteren naast Tricotagefabriek aan de Kerkstraat. Foto: coll. Jos Manders †

Boekpresentatie 05022012 - Wim Schriks in gesprek met mevr. Jessy Gebhard. Foto: Willemien Geboers

In 2012 maakt hij daar als introducé de presentatie van mijn boek over de onderduikerskampen op Hoogenbergen en Moorsel mee. De uitnodiging daarvoor dankt hij aan zijn zwager, Tonny Peeters, die ik voor dat boek geïnterviewd heb. Als Tonny mij vraagt of Wim, die in Asten opgegroeid is, welkom is, zeg ik daar uiteraard ‘ja’ tegen.

Wim vertelt honderduit over zijn activiteiten in de oorlog. Twaalf of dertien is hij, als hij met Addy Verkouteren, die hij kwalificeert als een interessante, vriendschappelijke medehandelaar, munitie begint te verzamelen. Zij zijn dikke matjes, ze trekken er vaak samen op uit en maar een enkele keer mag er een derde mee. Johan Muis uit Lierop is zo’n derde, meer namen schieten hem nu niet te binnen. De knapen laten geen gelegenheid voorbijgaan, als het maar enigszins kan zijn ze in het buitengebied te vinden. Vaak in Heusden waar Duitse en later nog veel meer geallieerde militairen zijn ingekwartierd. Het interessantst voor hen zijn de net verlaten kampementen, waar militairen bij vertrek doorgaans grote hoeveelheden munitie in allerlei soorten en maten onbeheerd achterlaten. Daar houdt niemand toezicht, ze kunnen er naar hartenlust hun gang gaan. Ook het Beuven is een favoriete plek, niet alleen vanwege alle daar opgesla-

gens uitspoken. En die hebben op hun beurt geen behoefte om uit de school te klappen zolang ze in Verkouterens garage vrijelijk kunnen experimenteren. Daar ontploft wel eens wat en op een gegeven moment stelt Hennie Verkouteren, de oudere en ogenschijnlijk verstandige broer van Addy, daar kritische vragen over. Zij willen hem niet wijzer maken dan hij is … ‘niets loslaten’… is immers hun motto. Ook bij Schriks in de tuin hebben ze een voorraadje munitie opgeslagen, maar de omstandigheden zijn daar minder gunstig. De tuin is klein, het toezicht intensief. Wim herinnert zich nog, dat zijn ouders vragen stelden en hun zorgen uitspraken. Zij vermoedden zeker iets. Maar met volledig uit de duim gezogen verhalen voert hij zijn verdediging, met succes! Het virtuele rookgordijn, dat hij zo weet op te trekken, stelt hem in staat zijn – ook naar eigen zeggen – ruige leven voorlopig weer een tijdje door te zetten. Te laat ontdekken

Enkele weken na die eerste ontmoeting wordt mij duidelijk, dat Wim zijn eigen oorlogsgeschiedenis en daarmee die van de familie Schriks opgetekend heeft. Tonny Peeters overhandigt mij namelijk zijn omvangrijke geschrift met daarbij de mededeling, dat ik dat van Wim mag lezen. Maar wel … onder embargo! Ik sta om meerdere redenen perplex. Dat verhaal heeft hij, ook nadien, nooit gepubliceerd. Ine doet open. Vriendelijk begroet zij mij, dan leidt zij me naar de woonka-

15

De 88-jarige Wim Schriks – 02042019 Foto: Gerard Geboers

zijn ouders, waar hij zich al zo lang mee inlaat. Dan is het leed al geschied. Ine en Wim kennen elkaar van de dansschool. Zij ziet het moment nog voor zich, dat de dansleraar haar vraagt of zij de blinde jongen wil begeleiden die die dag voor het eerst komt? Ze zegt het toe, al kent ze hem niet. Ondertussen raakt ze onder de indruk van een showbink, die totaal overbodig in de danszaal zijn zwarte zonnebril ophoudt. Als het fluittje van de dansleraar een wissel aankondigt, ziet ze haar kans schoon. Ze vraagt die gozer ten dans. Bij de volgende wissel vraagt hij op zijn beurt of ze met hem wil blijven dansen! Want hij is blind en kan daarom geen ander meisje halen. Nu pas beseft ze, dat ze met die blinde jongen danst. Hun onvolkomen wisseldans duurt intussen al 65 jaar. Dansen heeft hij nooit meer geleerd, zegt Ine tot besluit. Wim kan mij niet vertellen, wat er op 27 december 1946 gebeurd is. Hij heeft het overleefd, zoveel is zeker. En dat zijn ruige leven een bijzonder zware tol eiste, dat is ook waar. Want al meer dan 72 jaar moet hij blind en zonder rechteronderarm door het leven. Mijn vraag hoe hij op zijn leven terugkijkt, beantwoordt hij met ‘voor de volle 100 procent tevreden.’ Hij heeft uit het leven gehaald, wat erin zit. Het is het antwoord van een contente man. Met zijn altijd positieve instelling leefde hij zo goed mogelijk om zijn handicaps heen. Ja, natuurlijk heeft hij daarvan hinder ondervonden. Maar wat maar enigszins mogelijk was, heeft hij gedaan en dat stemt hem tevreden. Ine valt hem bij. Na zijn al te spannende jeugd gevolgd door een langdurige revalidatieperiode is hij rechten gaan studeren. Hij was de eerste blinde rechtenstudent in Nederland. Studieboeken in braille waren er nog niet, alles moest hem voorgelezen worden. Met veel hulp, een enorm doorzettingsvermogen en vol passie heeft hij zijn rechtenstudie

Boekpresentatie 05022012 met Tonny Peeters (r) en Wim Schriks. Foto: Willemien Geboers

afgerond. Hij zou in Nederland ook de eerste blinde advocaat met een eigen praktijk worden. Dat was een drukke praktijk met veel tevreden cliënten. Dit alles is hem gelukt in een tijd zonder computers. En daarbij heeft hij met zijn lieve vrouw nog kinderen grootgebracht. En een boek geschreven! Ja, hij kan gerust zeggen, dat hij uit het leven gehaald heeft, wat erin zat. De editie van heemkundeblad De Vonder van september 2004 is geheel gewijd is aan de herdenking van 60 jaar bevrijding. Daarin staat, dat Adrianus M.J. Verkouteren, geboren op 7 augustus 1929 als zoon van Hendrik J.W. Verkouteren en Maria E. Karhoff, op 27 december 1946 te Asten overlijdt. Volgens dat blad ontploft het huis als Addy met zijn vriendje Wim Schriks met slaghoedjes aan het spelen is. Een tragisch einde!


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 11 april 2019 | pagina 7

0141284

SLAGERIJ 180x119.66BOUWMANS

FLORAPLEIN 2 - ASTEN - TEL. 0493 693321

De kop is er weer af

W W W. B E R K V E N S - W O N E N . N L

Woondeal weken

15%

KORTINkeGn

Laat het smaken, er is genoeg!!

ro op alle PVC st zen ie K van Kijken or en MFl

Donderdag t/m zaterdag, 11 april t/m 13 april • Alle soorten schnitzels, reuze keuze, • Shoarmavlees, lekker vlug klaar • Verse bami, uit eigen keuken, • Rauwe ham, natuurlijk uit onze eigen rokerij,

20%

KORTING

kilo 7.98 kilo 4.99 kilo 3.99 100 gram 1.49

Dinsdag t/m donderdag, 16 april t/m 18 april

op alle raamde coratie van Kijken Kiezen Home

• Gehaktballen, gepaneerd 5 voor 2.75, • Varkensfilet, aan ‘t stuk en lapjes, Specialiteit: • Bacon-kaas sushi,

Maak tijdens de woondeal weken van uw woonkamer een leefkamer.

kant & klare gehaktschijfjes met kaas,

4e meter

GRATjteIS n van

kilo 7.99

100 gram 1.49

Nieuw:

maaltijd, salade en lunchgerecht van de week, bereid door onze kok Mechtild, kijk op de site!

Let op:

Leuke ideetjes voor uw PAASontbijt, lunch, brunch, dinch of diner: kijk ook op onze site! Barbecue, gourmet, partypan, fondue, buffet, wok, steengrill, braai, ook met PASEN hebben we dit allemaal! vers vlees, vleeswaren uit eigen keuken, kant&klaar, online verkoop en nog veel meer, kijk op: www.slagerijbouwmans.nl

Let op:

op alle tapi terfloor Bonaparte, In so D Parade en es

naturel 5 voor 2.50

Let op:

www.facebook.com/slagerijbouwmansdeurne Zeilbergsestraat 50 • Deurne • T: 0493-312636 I: www.slagerijbouwmans.nl • E: info@slagerijbouwmans.nl

20%

E ZO

nl

WIJ

SHOWROOM

GEVELBEKLEDING

HOUT

PLAATMATERIAAL

DEUREN

DEURBESLAG

KE N !

op alle gordijn stoffen van Loft, Artel ux en Kobe

U JO

KORTING

BEKIJK

RES VAW.CONATHTU OUTONS.NL WW

Actie loopt van 1 t/m 30 april.

Meubelen

Slaapkamers

Woningstoffering

• Gebakken klinkers, oude en nieuwe. www.vanwoeziksierbestrating.nl Tel. 077-4662579 Meijel.

• Crooijmans in Deurne. Wij maken uw waterput compleet. PVC, hulpstukken, sproeiers, nieuwe pompen op voorraad! Tevens reparatie van uw beregeningsinstallatie. 06-55506538 info@crooijmansmachines.nl

Houthandel Looijmans Kerkendijk 32 5712 EV Someren

0493 - 492561 verkoop@onthoutons.nl www.onthoutons.nl

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Al uw meubels en keukens weer als nieuw !

C

ASTEN

MEUBELSPUITERIJ STRALERIJ IS VERHUISD! • Wij maken uw donkere meubels weer blank of in iedere gewenste kleur • Wij stralen en spuiten uw keuken in iedere gewenste kleur • Heeft u keukendeurtjes waarvan de folie loslaat? Vraag naar onze mogelijkheden • Ook voor milieuvriendelijk ontlakken en logen • Spuiten van MDF • Voor het spuiten van hoogwaardig hoogglans • Voor kleinmetalen kunt u ook bij ons terecht • U kunt vrijblijvend contact opnemen over de prijs • Voor een kleine vergoeding halen en terugbezorgen • Levertijd ± 15 werkdagen

OPENINGSTIJDEN: Maandag t/m donderdag Vrijdag Zaterdag

van 08.00 - 17.00 uur van 08.00 - 16.00 uur op afspraak van 09.00 - 12.00 uur

Florapark 20 • 5721 VH Asten • Tel.: 0493 - 697641 • info@meubelspuiterijasten.nl


21% KOPEN

WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 11 april 2019 | pagina 8

BTW-VRIJ

3 WEKEN NEE TEGEN BTW

A G E M L A E D HÄLSING 1000

ELEKTRISCHE BOXSPRING - INCLUSIEF GRATIS BEZORGEN EN MONTEREN - INCLUSIEF GRATIS IN- EN UITSTAPVERLICHTING

VAN 1595,- NU 1295,-

G ZONADPA RIL

Hälsing Sofia

Hälsing 3000

14 N ALLE FILIALE

OPEN

17.00 UUR VAN 12.00 -

NU - Inclusief gratis bezorgen en monteren - Voorraad boxspring snel leverbaar!

1595.-

1295.-

NU - Inclusief gratis bezorgen en monteren Elektrische uitvoering v.a. 1648,-

1395.-

1150.-

Stel zelf uw boxspring samen op www.slaapcentrum.nl Helmond

Geleen-Sittard

Roermond

Maastricht-Gronsveld

Engelseweg 222, 5705 AK Helmond 0492 - 52 08 80

Zet en drukfouten voorbehouden. * Aktie geldt niet voor reeds geplaatste orders en andere lopende aanbiedingen. Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

Doctor Philipslaan 27, 6042 CT Roermond 0475 - 33 51 09

Egelantier 1, 6163 RB Geleen 046 - 410 71 00 Burg. Frans Cortenraadstraat 22 6247 NZ Gronsveld, 043 - 363 05 25


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 11 april 2019 | pagina 9

Sport

Vo et bal D eurne

Hans van Leunen is handboogkoning LIESSEL – Handboogvereniging Kunst & Vriendschap in Liessel hield zaterdag 6 april het jaarlijkse koningschieten. Hans van Leunen schoot zich tot koning, Hans Verbeek is prins. Peter Giebelen blijft keizer.

Aan de wedstrijd namen 19 schutters deel met 32 pijlen. Het was een spannende wedstrijd, waarbij de favorieten voor de koningstitel het lieten afweten. Hans van Leunen eiste uiteindelijk na bijna 25 jaar de koningstitel weer voor zich op. Hij had een voorsprong van vier punten op Hans Verbeek die prins werd. Peter Giebelen behield de keizerstitel. In de categorie jeugd won Julian Knaapen met 200 punten, Damien Parlevliet werd tweede. In de categorie Aspiranten eindigde Jens Bleijs op de eerste plaats met 192 punten, Kaisa van der Steen werd tweede en Jason Xu eindigde als derde.

Uitslag

De uitslag van het koningschieten was: 1. Peter Giebelen 280pnt; 2. Hans van Leunen 274; 3. Hans Verbeek 270; 4. Harrie Bankers 267; 5.

De titelwinnaars van Kunst & Vriendschap, vlnr: Hans Verbeek, Hans van Leunen, Julian Knaapen, Jens Bleijs en Peter Giebelen. Frans van Bakel 269; 6. Peter Verbeek 258; 7. Cor Verbeek 257; 8. John Graat 253; 9. Cor Mennen 246; 10. Hennie Aarts 241.

De titelwinnaars van Kunst & Vriendschap, vlnr: Hans Verbeek, Hans van Leunen, Julian Knaapen, Jens Bleijs en Peter Giebelen.

Zwemmers tweede op NK DEURNE – Het team junioren 1 van de Deurnese Watervrienden behaalde afgelopen weekend een tweede plaats op het NCS-kampioenschap synchroonzwemmen voor junioren in Eindhoven.

VLIERDEN – Handboogvereniging Rozenjacht in Vlierden hield vrijdag 6 april koningschieten. Leo van Asten (r) schoot zich met 286 punten voor de derde keer tot koning en mag zich nu dus ook keizer noemen. Jan Swinkels (l) werd prins met 260 punten.

Aan het kampioenschap namen twee teams van de Deurnese Watervrienden deel, nl Junioren 1 en Junioren 2. Het team Junioren 1 bestond uit: Jytte van Lieshout, Emma de Haan, Kim Crooijmans, Nynthe Vissers, Alyssa van den Bergh en de door een blessure op het laatste moment uitgevallen Indy van Moorsel. Zij behaalden de tweede plaats. In het team Junioren 2 zwommen mee: Marith van der Loo, Ellis Grove, Dionne Grove, Juul de Haan, Jolijn Derks en Nathalie Wouters. Dit team eindigde op de vijfde plaats.

Twee regiokampioenen bij KDO Deurne DEURNE – Twee regiokampioenen, zeven medailles en een NK-ticket turnen. Dat was afgelopen weekend voor KDO Deurne het resultaat van de regiofinales turnen voor dames in Sint-Oedenrode en de landelijke halve finale in Leusden. Fleur Hebben en Jeidy van Deurzen werden eerste op de regiofinales.

Junior divisie 4: 3. Lara van den Berg; 4. Fenna van Kol. Senior divisie 4: 2. Debbie van Bree. Pupil 1 D2: 3. Ise Spierings; 15. Sanne van der Schaaf; 18. Milou de Keizer; 19. Roselie Latour. Pupil 2 D2: 11. Demi Heesakkers; 16. Sofie Hunslip. Jeugd 1 D2: 6. Anouk van der Wurf; 15. Lara Geven. Jeugd divisie 5: 12. Janne Welten; 17. Eline Beerens; 27. Mandy van Bussel. De Zuid-Nederlandse kampioenschappen voor deze categorieën vin-

den plaats op 25 en 15 juni in Cuijk en Brunssum. Leden van KDO Deurne namen afgelopen weekend ook deel aan de landelijke halve finale in Leusden. Leonieke de Keizer werd vierde in de categorie Pupil 1 nationaal 2, in een sterk deelnemersveld met turnsters uit het hele land. Hiermee plaatste ze zich voor het NK meerkamp en de landelijke toestelfinales sprong, balk en vloer op 25 en 26 mei in Duiven.

Atletiektoernooi voor pupillen DEURNE – Lopersgroep Deurne houdt zondag 14 april de Athletic Champs voor pupillen. De wedstrijden beginnen om 10.00 uur op de atletiekbaan aan Vloeieindsedreef 13 in Sint Jozefparochie.

Op het programma staan wedstrijden in diverse categorieën waaronder sprint, hordenlopen, hoog- en verspringen, vortexwerpen en meters maken (duurloop). De toegang voor bezoekers is gratis. De Athletic Champs is een onderlinge competitie voor jeugdteams uit de regio. Het doel is de verbondenheid en het plezier van pupillen in atletiek te vergroten, zonder de prestaties uit het oog te verliezen. De finale van de Athletic Champs wordt in september georganiseerd door Scopias Atletiek in Venlo.

De medaillewinnaars van KDO Deurne.

Wiel Beijers koning bij De Batavieren NEERKANT – Handboogvereniging De Batavieren in Neerkant hield zaterdag 6 april het jaarlijkse koningschieten. Dertien schutters namen aan de wedstrijd deel. Wiel Beijers is koning.

Beijers schoot 292 punten met 32 pijlen. Roy Manders schoot 289 punten en werd prins. Jeanne van Rijt is met 265 punten koningin. In de categorie jeugd zijn te weinig schutters om voor een titel te schieten.

Vrijdag: Vr 30 + (Juventus) toernooi Aarle Rixtel Zondag: Veritas 1-Deurne 1 14.30; Nulandia 2-Deurne 2 12.00; Deurne 3-Nijnsel/tve reclame 3 13.00; Udi, 19/csu 9-Deurne 4 12.00; Deurne 5-Sv Someren 7 11.30; Deurne 6-Bruheze 6 10.00; Stiphout Vooruit 6-Deurne 7 12.00. Vrouwen: Deurne 1-Baarlo 2 11.00. Zaterdag: veteranen: Milheezer Boys-Deurne veteranen A 17.00; SPV-Blue Velvet 17.00; Brandevoort-Walsberg 17.00.

SV Deurne junioren

Leo van Asten koning en keizer

De regiofinales in Sint-Oedenrode werden gehouden in de categorieën D1, D2, divisie 4 en divisie 5. Voor deze wedstrijd hadden 23 turnsters van KDO Deurne zich geplaatst. Onderstaand de resultaten in de verschillende categorieën. Instap D1: 2. Ella Janssen; 4. Tessa Hebben; 19. Vera van Ansem; 29. Lenn Megens. Pupil 2 D1: 1. Fleur Hebben; 2. Fenne Friesen. Jeugd 1 D1: 1. Jaidy van Deurzen; 7. Astrid Heessels; 15. Monique Linders.

SV Deurne

De uitslag is: 1. Wiel Beijers 292 punten; 2. Roy Manders 289; 3. Huub Vercoulen 278; 4. Joey Jonker 273; 5. Sigur Jonker 270; 6. Graad Thijssen 251; 7. Martin Friesen 249; 8. Rikus van Heugten 221; 9. Jochem van de

Ven 165. De uitslag bij de dames is als volgt: 1. Jeanne van Rijt 265pnt; 2. Mariet van Lierop 221; 3. Sylvia Friesen 206; 4. Dyonne Strijbos 163. Dyonne Strijbos schoot de wedstrijd met een longbow; een kale boog zonder vizier en stabilisatoren, wat het schieten veel moeilijker maakt.

Deurne JO19-1-Reuver JO191 15.00; SJO Helmondia/Mulo JO19-4-Deurne JO19-2 13.00; ST Volharding/Sambeek JO17-1Deurne JO17-1 15.00; Deurne JO172-SV Brandevoort JO17-3 15.00; ZSV JO17-3-Deurne JO17-3 15.00; Deurne JO15-1-FC Engelen JO15-1 13.00; Deurne JO15-2-NWC JO15-3 13.00; SV Brandevoort JO15-5-Deurne JO15-3 10.15; SJO Helmondia/ Mulo JO13-1-Deurne JO13-1 11.15; Gemert JO13-3-Deurne JO13-2G 12.00; FCV Venlo JO12-1-Deurne JO12-1 12.00; Deurne JO12-3-Stiphout Vooruit JO12-1 11.30; Deurne JO12-4-SV Venray JO12-2 11.30; Deurne JO11-1-Brevendia JO11-1 10.00; Stiphout Vooruit JO11-2GDeurne JO11-2 10.45; Deurne JO113-Stiphout Vooruit JO11-3 10.00; Deurne JO10-1-Olympia `18 JO101 10.00; NWC JO10-3G-Deurne JO10-2 10.00; Vitesse `08 JO10-2Deurne JO10-3G 9.00; Rood Wit `62 JO9-2-Deurne JO9-1 9.00; Deurne JO9-2-Someren JO9-4G 9.00; Deurne JO9-3-Mierlo Hout JO9-3 10.00; Deurne JO9-4-Mierlo Hout JO9-6 10.00 Sparta `25 JO8-1G-Deurne JO8-1 9.15; Deurne JO8-2G-Sparta `25 JO8-2G 9.00; Stiphout Vooruit JO8-1G-Deurne JO8-3 9.00; Mierlo Hout JO8-8M-Deurne JO8-4 9.00; Deurne JO7-1-Stiphout Vooruit JO7-3/JO7-4 9.00;

ZSV

Zondag: ZSV 1-De Valk 1 14:30; SV Someren 2-ZSV 2 11:00; ZSV 3-VVV'03 3 10:00; Mifano 7-ZSV 6 12:00; ZSV 7-Bruheze 5 10:00; Mulo 5-ZSV 8 11:00; ZSV 9-Menos 3 14:00; ST Heeswijk/Avesteyn VR1ZSV VR1 12:00; ZSV VR2-ST SVEB/ Sporting S.T. VR2 13:00; Stiphout Vooruit VR1-ZSV VR3 12:00. Zaterdag: MVC'19 G1-ZSV G1 11:30 Dinsdag: ZSV 9-Gemert 8 20:00 Donderdag: Rood Wit'62 3-ZSV 4 20:00

ZSV junioren

Zaterdag: ZSV JO19-1-Bruheze JO19-1 15:00; Bruheze JO17-1-ZSV JO17-1 15:00; ZSV JO17-2-Deurne JO17-3 15:00; S.V. Brandevoort JO17-6-ZSV JO17-3G 11:30; ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO15-1ZSV JO15-1G 13:30; ELI JO15-2-ZSV JO15-2G 13:00; ZSV JO15-3G-SPV JO15-1G 13:15; ZSV JO13-2G-Sparta'25 JO13-3G 11:45; Stiphout Vooruit JO13-3G-ZSV JO13-3G 10:45; Kwiek Venlo JO12-1- ZSV JO12-1 11:30; ZSV JO11-1-HVV Helmond JO11-1 10:30; ZSV JO11-2G-SJO Helmondia-Mulo JO11-3 10:30; SJVV JO11-3G-ZSV JO11-3G 10:30; Mifano JO10-1- ZSV JO10-1 10:30; ZSV JO10-2G-Wittenhorst JO10-1 10:30; S.V. Brandevoort JO10-5-ZSV JO10-3 09:45; ZSV JO9-2-Gemert JO9-2 09:15; ZSV JO9-3-SPV JO91G 09:15; Liessel JO9-2-ZSV JO94G 09:30; SV Someren JO8-1-ZSV JO8-1 09:15; ZSV JO8-2-Mierlo Hout JO8-2 09:15; Mierlo Hout JO86-ZSV JO8-3 08:30; Mierlo Hout JO8-7-ZSV JO8-4G 08:30. Woensdag: SJVV JO17-2-ZSV JO17-3G 18:30

SJVV

SJVV 1-ELI 1 14.30; Lierop 4-SJVV 3 11.30; SPV 3-SJVV 4 11.30; SJVV 5-Liessel 3 10.00; SJVV VR1-Bieslo VR1 11.00; Bruheze VR2-SJVV VR3 13.00.

SJVV junioren

SJVV JO19-1-Bruheze JO19-2 14.30; Olympia'18 JO17-1-SJVV JO17-1 15.00; SJVV JO17-2-SV Someren JO17-3G 14.30; IVO/RKDSO/DEV-Arcen/EWC'46/RESIA MO17-1-SJVV MO17-1 13.30; SJVV MO17-2-Bruheze MO17-1 14.30; Mifano JO15-3-SJVV JO15-1 13.00; Lierop JO15-2-SJVV JO15-2 12.30; SJVV MO15-1-ONDO MO15-1 13.00; SJVV JO13-1G-Bieslo JO131 11.45; SJVV JO13-2G-Olympia Boys JO13-1 11.45; ONDO JO132G-SJVV JO13-3M 11.45; NWC JO12-5G-SJVV JO12-1G 11.30; SVSH JO11-1-SJVV JO11-2G 10.00; SJVV JO11-3G-ZSV JO11-3G 10.30; Blauw Geel'38/JUMBO JO9-2SJVV JO9-1 10.15; SJO Helmondia-Mulo JO9-3-SJVV JO9-2G 9.00; SJVV JO8-1G-SV Someren JO8-2

9.30; Bruheze JO8-2-SJVV JO8-2G 9.00; SJVV JO8-3G-S.V. Brandevoort JO8-3 9.30; SJVV JO7-1/JO72-Rood Wit'62 JO7-1/JO7-2 9.30. Dinsdag: SJVV JO19-1-SJO Helmondia-Mulo JO19-4 18.30. Woensdag: SJVV JO17-2-ZSV JO17-3G 18.30; ELI JO13-2-SJVV JO13-2G 19.00.

Racing Boys

Zondag: Racing Boys 1-Ondo 2 11.00; Lierop 3-Racing Boys 2 10.30

Liessel

Zondag: Helden 1-Liessel 1 14.30; Liessel 2-Bevo 2 11.30; SJVV 5-Liessel 3 10.00. Zaterdag: Veteranen: Merefeldia-Liessel 17.00.

Liessel junioren

Zaterdag: Liessel JO19-1-HVV Helmond JO19-1 14.30; Liessel JO15-1HVV Helmond JO15-1 13.00; Mierlo Hout JO15-2-Liessel JO15-2 15.00; Liessel JO13-1-ST Roggel/SVVH JO13-1G 12.00; Rood Wit'62 JO132- Liessel JO13-2 10.30; Liessel JO11-1G-Bavos JO11-2 10.30; Liessel JO11-2-S.V. Brandevoort JO114 10.30; SPV JO9-2-Liessel JO9-1G 09.30; Liessel JO9-2-ZSV JO9-4G 09.30; Liessel JO8-2G-S.V. Brandevoort JO8-4 09.30. Donderdag: Brevendia JO13-1-Liessel JO13-1 19.30.

SPV

Zondag: SPV 1- FC de Rakt 1 14:30 uur; SV Brandevoort 2- SPV 2 12:00 uur; SPV 3-SJVV 4 11:30 uur; SPV VR1-Ollandia VR 1 10:30uur.

SPV junioren

Zaterdag : Stiphout Vooruit JO19-2 - SPV JO19-1 15:00; ZSV JO15-3G - SPV JO15-1G 13:15; SPV JO12-1 Vrij; SPV JO11-1 - Mifano JO11-2G 10:30; SPV JO10-1G - Neerkandia JO10-1 09:30; ZSV JO9-3 - SPV JO91 9:30; SPV JO9-2 - Liessel JO9-1G 09:30; SPV JO7-1 - Bruheze JO719:15; 17-04-2019 : Bruheze JO912 - SPV JO19-1 19:30; 18-04-2019 : SPV JO12-1 - SJO Helmondia-Mulo JO12-2 19:00;

Neerkandia

Donderdag: Neerkandia 1-SSE 1 18.30. Zondag: FC Cranendonck 1-Neerkandia 1 14.30; Wittenhorst 3-Neerkandia 2 11.45; Neerkandia 3-Haelen 3 11.00; SSE 4-Neerkandia 4 11.00.

Neerkandia junioren

Zaterdag: Neerkandia JO19-1-Ysselsteyn JO19-1 14.30; Neerkandia JO17-1-Reuver JO17-2 14.45; Neerkandia JO15-1-Bieslo JO15-1 13.15; Neerkandia JO13-1-Ysselsteyn JO13-1 12.00; Wilhelmina'08 JO11-1-Neerkandia JO11-1 10.30; SPV JO10-1G-Neerkandia JO10-1 9.30; SV Someren JO8-4G-Neerkandia JO8-1 9.15; Mifano JO7-3-Neerkandia JO7-1 9.3

Handbal De Sprint

Zaterdag: D2, Olympia’89/DOS’80 D1-De Sprint D2 09:55; E2, Helios’72 E1-De Sprint E2 11:20; DB1, Aristos DB1-De Sprint DB1 12:00. Zondag: E1, Wittenhorst E1-De Sprint E1 10:00; D1, PSV Handbal D2-De Sprint D1 11:00; HC1, VHC’13 HC1-De Sprint HC1 13:35.

Korfbal Arcades korfbalsport

Zaterdag 13 april: Arcades E1-MKV E1 10.30; Arcades D2-Corridor D2 13.30; Arcades C1-Oranje Wit C1 14.30 SVOC’01 B2-Arcades B1 12.30; Dinsdag 16 april: Tuldania 1-Arcades 1 20.00 Woensdag 17 april: Arcades MW1De Peelkorf MW2 20.00

Volleybal Livoc Liessel

Zaterdag: Olsredlem/Brovoc MC 1-Livoc MC 1 14:30; Revoc/VCB HS 4-Livoc HS 3 17:00; VC Polaris DS 2-Livoc DS 1 19:00; Peelpush DS 4-Livoc DS 2 19:00; VC Unitas DS 2-Livoc DS 3 19:00; Bedovo HS 1-Livoc HS 1 19:00; VC Olympia HS 2-Livoc HS 2 19:00. Zondag: Asterix N4 1-Livoc N4 1 13:30; Livoc N4 1-ActiveRooy N4 2 14:00; AV Flash N5 1-Livoc N5 1 14:00; Livoc N5 1-Set Up N5 1 14:30.

Basketbal Deurne Pioniers

Zaterdag: 11.00 Tracks Parkstad MSE 2-BC Deurne Pioniers MSE 3; 17.00 BC Deurne Pioniers V22 1 (vr) - Archipel V20 1; 18.45 BC Deurne Pioniers M16 1-JRC M16 1; 19.00 BC Deurne Pioniers X12 1 (vr)-Akros X12 1 (vr); 20.30 BC Deurne Pioniers MSE 1-BV Schijndel MSE 1; 20.30 BC Deurne Pioniers M18 1 (vr)-B.C. Waldric M18 1.


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 11 april 2019 | pagina 10

Vac a t u re s

GS Staalwerken Groep legt de nadruk op de samenwerking tussen een aantal grotere en kleinere staalconstructiebedrijven. De uitzonderlijke samenwerking tussen de onderlinge bedrijven garandeert een zeer scherpe levertijd. Bovendien kent elk bedrijf zijn

De Staalbouwbedrijven van GS Staalwerken Groep waar GS Staalwerken Gerwen ook deel vanuit maakt, zijn al jaren een betrouwbare partners voor veel gerenommeerde projectontwikkelaars.

specialisme waardoor een uitstekende kwaliteit gewaarborgd is. In geheel Europa worden toonaangevende staalbouwprojecten gerealiseerd, gericht op verschillende markten: utiliteitsbouw, stalen

Gedrevenheid, trots, vakmanschap, loyaliteit en

trappen, infra en energy.

pragmatisme zijn kernwaarden van onze organisatie. Voor GS Staalwerken Gerwen zijn wij per direct op zoek naar een gedreven:

Allround Constructiebankwerker Taken / Verantwoordelijkheden

Functie-eisen:

• Vaststellen welke onderdelen aan elkaar gelast moeten worden, het bepalen van de juiste lasvolgorde en benodigde lasvoorbereiding, het leggen van lassen volgens de lasprocedure/vastgestelde specificaties (MIG/MAG) binnen de vastgestelde normen;

• Afgeronde opleiding MBO niv.2/niv.3;

• Het aan de hand van tekeningen, stuklijsten, zaagstaten en eventueel op aanwijzing, handmatig samenstellen van verschillende onderdelen ten behoeve van een constructie (trappen en hekwerken) binnen de aangegeven tijdsplanning; • Het walsen, ponsen, knippen, zetten, buigenen uiteraard lassen van onderdelen; • Het transporteren van onderdelen en materialen met hijs- en transportmiddelen (heftruck, bovenloopkraan, takels etc.)

9 9 9

• Ervaring als constructiebankwerker; • Affiniteit met trappen/hekwerken; • Je beschikt over een VCA certificaat en een certificaat Veilig Hijsen.

Wij bieden een: • Zelfstandige en afwisselende functie met een grote mate van verantwoordelijkheid en uitdaging; • Prettige werksfeer in een informele bedrijfscultuur; • Markt conform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden; • Inspirerende werkomgeving met uitdagende werkzaamheden.

Tevens zijn wij ook op zoek naar Zaterdaghulp (16 - 25 jaar) voor allround werkzaamheden voornamelijk op zaterdagochtend.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Voldoe je aan bovenstaande gestelde eisen en ben jij degene die wij zoeken? Reageer dan direct door je motivatiebrief en CV te sturen naar hr@gss-groep.nl

GS Staalwerken Groep Schootense Dreef 35 info@gsstaalwerken-groep.nl

5708 HZ

www. gsstaalwerken-groep.nl

Tel.: (+31) 492 – 50 55 00

Helmond

• Bent u eigenaar van een Opel dan bent u bij ons welkom voor elke reparatie, storing of onderhoudsbeurt. Uw Opel-specialist: Garage Mark Smits. Gespecialiseerd in jonge, gebruikte Opels. Hoofdstraat 74A, Liessel Tel. 0493-342144.

dag je: urt oens u p w o d Inlo eerste maan 0 uur 3 e e r 4 d e 1 . ied van 0 tot 0 13. van

• Rolluiken, luifels, vloerbedekking, lamellen, (rol)gordijnen, jaloezien. Zeer concurrerende prijzen. Gratis meten en hangen. Willies Stoffering, Braaksestraat 10, Helmond. Tel. 0492-535901. www.williesstoffering.nl

Marly van Eckendonk

Sandra Slegers

Koningsplein 24 - Asten - 0493-381554

• Astens Stucadoors Bedrijf voor al uw stucadoor en sierpleisterwerken bel Roland van den Heuvel, tel. 06-30609008 www.asbasten.nl

• Arthur Koelewijn Visspecialist Nuenen zoekt medewerker (part-/ fulltime) voor de verkoop van vis op de markt. Voor de service gerichte persoon met aanpakkers mentaliteit is dit de kans op een superleuke baan met een goed salaris. Kijk op koelewijnvis.nl of bel 06-54730705 voor meer info

• Dia’s inscannen, zeer goede kwaliteit, eigen beheer, scherpe prijzen. Ook grote aantallen. Foka Deurne, Kerkstraat 8, 0493-353102.

Bieden vanaf € 225.000,- k.k.

www.uitvaartamore.nl

• Een frietwagen op uw feest? Voor meer informatie en reserveringen: www.frietexpress.nl of bel 0493-693222.

• Officiële pasfoto’s bij u thuis gemaakt, voor paspoort, ID of rijbewijs; 0493-353102, Foka Deurne.

• T.K. gebruikte bouwmaterialen, vloerplanken, deuren, ramen, ijzeren balken enz. Verberne Meijelseweg 37, Beringe. Tel. 077-3078609.

KAVEL OP EEN MOOIE LANDELIJKE LIGGING BOUW IN OMMEL JOUW DROOMHUIS!

Bouw aan de Jan van Havenstraat in Ommel het huis van je dromen. Een kavel van 2000 m2 in de vrije sector. Optioneel met meer grond. Voor meer informatie: www.Strijbosch.com

• Biologisch vers brood, ambachtelijk bereid in eigen biologische bakkerij op de boerderij. 100% Speltbrood, volkoren en desem broden, stokbroden, glutenvrij brood, roggebrood, broodjes en koekjes. Elke vrijdag en zaterdag vers gebakken, Geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur Sumiran biologische boerderij, Broekstraat 3, 5725 TL Asten-Heusden, 0493-440630.


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 11 april 2019 | pagina 11

Vac a t u re s

VACATURE

VACATURE

Meewerkend Zorgcoördinator zorg

Meewerkend Zorgcoördinator zorg

Functieomschrijving Als meewerkend zorgcoördinator coördineer je het totale proces van zorgverlening rondom de jeugdige cliënt. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de cliënt. Je houdt je bezig met het elektronisch cliëntendossier welke onder jouw zorg altijd volledig en actueel bekend is bij je collega`s en andere disciplines. Je werkt zelf mee in de directe zorg. Daarnaast is het opstellen van de wekelijkse planning een belangrijk onderdeel Functieomschrijving van je functie. Je zorgt voor een effectieve en efficiënte inzet van je collega’s bij onze cliënten. Naast de Als meewerkend zorgcoördinator coördineer je het totale proces van zorgverlening rondom de jeugdige directe cliëntenzorg en de team planning verricht je ook aanvullende taken zoals het opleiden van leerlingen, cliënt. Je bent het eerste aanspreekpunt dedeel cliënt. Je houdt je bezig organisatorische en administratieve taken en neem jevoor actief aan (werk)overleggen en met het elektronisch cliëntencliëntbesprekingen. onderhoudt contacten ouders/en wettelijke ander betrokken dossier welkeJeonder jouw zorg altijdmet volledig actueelvertegenwoordiger bekend is bij je en collega`s en andere disciplines. hulpverleners.

Je werkt zelf mee in de directe zorg. Daarnaast is het opstellen van de wekelijkse planning een belangrijk

Wij onderdeel vragen van je functie. Je zorgt voor een effectieve en efficiënte inzet van je collega’s bij onze cliënten. Naast Je hebt afgeronde HBO-opleiding SPH, HBO MWD, Pedagogiek of Soical Work) en een de een directe cliëntenzorg en de (bv team planning verricht je ook aanvullende taken zoals het opleiden geldige SKJ-registratie. van leerlingen, organisatorische en administratieve taken en neem je actief deel aan (werk)overleggen  Je hebt een stevige persoonlijkheid en goede communicatieve vaardigheden. cliëntbesprekingen. onderhoudt contacten met ouders/overtuigingskracht wettelijke vertegenwoordiger en ander en Je beschikt over sociale Je vaardigheden zoals empathisch vermogen, en gevoel voor verhoudingen. betrokken hulpverleners.  Je voelt je verantwoordelijk voor de kwaliteit waar De Kruidenhoeve voor staat en kunt De WijKruidenhoeve vragen extern vertegenwoordigen.  Je bent flexibel, stressbestendig en in staat het overzicht te bewaren. hebt een afgeronde (bv van SPH, MWD, of Soical Work) en een • Je Je spreekt goed NederlandsHBO-opleiding en bent in het bezit eenHBO rijbewijs en Pedagogiek een auto SKJ-registratie.  geldige Je beschikt over voldoende digitale vaardigheden om goed met een computer, tablet en smartphone omhebt te kunnen gaan. persoonlijkheid en goede communicatieve vaardigheden. • Je een stevige  Je bent creatief, communicatief vaardig en je kan een voorbeeldrol aannemen voor jouw collega`s. beschikt over sociale vaardigheden zoals empathisch vermogen, overtuigingskracht en gevoel • Je Je bent beschikbaar voor dag-, avond- en weekenddiensten.

KORTING TOT 70% HOUT

voor verhoudingen.

De Kruidenhoeve extern vertegenwoordigen.

Dienstverband • Je bent flexibel, stressbestendig en in staat het overzicht te bewaren. Arbeidsovereenkomst met De Kruidenhoeve met uitzicht op een vast contract.

• Je spreekt goed Nederlands en bent in het bezit van een rijbewijs en een auto vaardigheden om goed met een computer, tablet en

• Je beschikt over voldoende digitale Werktijden 24 – 32smartphone uur in onderling omoverleg. te kunnen gaan.

AN MEER D KS U T 100 S ADVOORRALEN MODEL

voor jouw collega`s.

In het kader van de wet WKKGZ vragen wij alle nieuwe medewerkers om een Verklaring Omtrent Contact Reageer snel!(VOG). (vóór 20Ook aprilhet 2019). Gedrag opvragen van referenties is onderdeel van de sollicitatieprocedure. Je kunt solliciteren door een motivatiebrief en cv te mailen naar: info@kruidenhoeve.com, Dienstverband t.a.v. Sharon Scase

het

Arbeidsovereenkomst met De Kruidenhoeve met uitzicht op een vast contract.

Salaris Salaris (FWG 45) en arbeidsvoorwaarden zijn conform Gehandicaptenzorg. Contact Ben jij die enthousiasteling die deze uitdagende functie komt vervullen? Reageer dan snel! (vóór 20 april 2019). Je kunt solliciteren door een motivatiebrief en cv te mailen naar: info@kruidenhoeve.com, t.a.v. Sharon Scase

Inkoop

en

• Gezocht: VOORBEWERKER / SCHADEHERSTELLER Interesse? Mail naar info@munckhofservicecenter.nl of bel 077-3978600

Mijn bed ri jf sfol d er is m oo i ged ru kt!

e

AUTO’S Tel. 06-53585527 www.hebbenautos.nl

il Ik w pie r pa b ri e f t e lle n be s

- Uw drukwerk binnen enkele minuten geregeld - bepaal zelf uw levertijd - tegen een scherpe prijs www.daspasdrukwerk.nl

a rtje Mij n v isit e kcah e rpe t e g e n e e n s d ru kt p ri js g e

I k k a n e r vo or a d ru k we rk te l m ij n re cht

DAS

Publishers

Osteopathie is een manuele geneeswijze voor allerlei klachten zoals chronische rug- nekklachten, hoofdpijn, buikklachten, bekkenklachten, vermoeidheidsklachten, huilbaby’s, baby’s met voorkeurhouding etc. etc.

Hebben auto’s in Deurne Leembaan 45 Geopend elke zaterdag van 10 tot 17 uur rest op afspraak Keuze uit 30 auto’s

Audi A3 Cabriolet 1.2 TFSI Attraction Pro Line 2010 BMW 3-serie Compact 316ti Exec. AIRCO, AUT., LEER 2001 In de osteopathie wordt gezocht naar de BMW Z3 Roadster 1.8 S auto is in NIEUWSTAAT 2001 oorzaak van(lid klachten. PRAKTIJK VOOR OSTEOPATHIE F. V.D. VEN nvo/NRO) Fiat Doblò 1.4 Dynamic AIRCO 2009 PRAKTIJK VOOR OSTEOPATHIE De F.osteopaat V.D. onderzoekt VEN (lid nvo/NRO) en behandelt Fiat Panda 0.9 TwinAir Easy AIRCO 2013 De praktijk is gevestigd in “dealtijd Hoeksteen”, met zijn handen. Osteopathie wordt Ford Fiesta 1.4 Trend Airco, handsfree telefoon 2009 De St. praktijk is gevestigd “de Hoeksteen”, Jozefstraat 30, in Deurnein (tegenover dezorgverzekeraars kerk). door bijna alle (gedeelteMercedes-Benz Sprinter 211 CDI 2.2 355 Lang - Hoog 2001 TELEFOON: lijk)(tegenover vergoed. 06-30 17 43 (behandeling volgens afspraak) de kerk). St. Jozefstraat 30,40in Deurne Mazda 323 1.5i LX AUTOMAAT 1996 Eerste afspraak binnen 7 dagen mogelijk! PRAKTIJK VOOR OSTEOPATHIE F. V.D. VEN (lid(LID nvo/NRO) PRAKTIJK VOOR F. V.D. VEN NVO/NRO) PRAKTIJK VOOR OSTEOPATHIE F. V.D. VEN (lid nvo/NRO) Mitsubishi Colt 1.5 d’Azur AIRCO 5 deurs 2007TELEFOON: volgens afspraak) 06-30 17OSTEOPATHIE 43 40 (behandeling www.osteopathiedeurne.nl De praktijk is gevestigd in “de Hoeksteen”, Opel Astra Cosmo 5 deurs 2012 De St. praktijk is is gevestigd in “deHoeksteen”, Hoeksteen”, De praktijk “de Jozefstraat 30,gevestigd in Deurnein (tegenover de kerk). binnen 7(behandeling dagen mogelijk! Peugeot 206 + 1.1 XR 2010 erste afspraak TELEFOON: 06-30 17 43 volgens (tegenover de kerk). St. 30, in Deurne St. Jozefstraat Jozefstraat 30, in40Deurne (tegenover deafspraak) kerk). Eerste afspraak binnen 7 dagen mogelijk! Renault Master T28 2.5 dCi L1 H1 2008 www.osteopathiedeurne.nl TELEFOON: 06-30 17 43 4043(behandeling volgens (behandeling volgens afspraak) afspraak) TELEFOON: 06-30 17 40 www.osteopathiedeurne.nl Skoda Fabia 1.2 Go IN NIEUWSTAAT 2011 Eerste afspraak binnen 7 dagen mogelijk! Volkswagen Polo 1.2-12V Comfortline 2014 Eerste afspraak binnen 7 dagen mogelijk!

www.osteopathiedeurne.nl www.osteopathiedeurne.nl

Leembaan 45, Deurne

PAASDAG)

F LO R I J N 5 A | D E U R N E | T E L . 0 4 9 3 - 3 12 6 14

• Te huur halfvrijstaande woning Deurne centrum. Voor bepaalde tijd! Huurtoeslag is niet mogelijk. deurnehuurhuis@gmail.com 06-36501772

OSTEOPATHIE in Deurne

verkoop

ZONDAG 14 APRIL & MAANDAG 22 APRIL (2 OPEN VAN 10:00 TOT 17:00 UUR

DASPASDRUKWERK.NL Bestel uw drukwerk bij DAS Publishers, want DAS pas goed!

Werktijden 24 – 32 uur in onderling overleg.

• Eet- en frietaardappelen te koop bij J. Leenders, Bosweg 3 Asten-Heusden. 0493-697830. Openingstijden maandag, vrijdag en zaterdag vanaf 8.30 uur.

GAS

ALLES MOET WEG

In het van je de verantwoordelijk wet WKKGZ vragen wij de allekwaliteit nieuwe medewerkers om een Verklaring • kader Je voelt voor waar De Kruidenhoeve voorOmtrent staat enhetkunt Gedrag (VOG). Ook het opvragen van referenties is onderdeel van de sollicitatieprocedure.

• Je bent creatief, communicatief vaardig en je kan een voorbeeldrol aannemen Salaris • Je bent45)beschikbaar voor dag-,zijn avonden Gehandicaptenzorg. weekenddiensten. Salaris (FWG en arbeidsvoorwaarden conform Als meewerkend zorg coördinator ontvang je daarnaast een maandelijkse bonus van 150 euro.

PELLET

• 8mm spoelen overzetten op dvd, Bel Foka Deurne 0493-353102.

• Computerhulp, computerles of computercursus nodig? www.wegwijsopdecomputer.nl Hans Berkers, 0493-380229 of 06-29315869.

• Biologisch vlees, puur, ambachtelijk met de smaak van vroeger! Varkens, rund, kip, lamsvlees, vele soorten vleeswaren o.a. uit eigen rokerij. Biologische aardappelen, uien, appels, eieren, boerenkaas, geitenkaas. Geopend: vrijdag en zaterdags 10.00 tot 17.00 uur. Webwinkel en ook bezorging. Sumiran Biologische Boerderij Broekstraat 3 5725 TL Asten-Heusden 0493-440630 www.sumiran.nl

• Tomaten, komkommer, paprika enz. Kruiden en groenteplanten. Preiplanten op bestelling. Jan Vinken Beuzen 6 Deurne 06-46579334 Di. en do. gesloten. www.plantenverkoopdeurne.nl

• Digitale foto’s afdrukken op Kodak papier, direct klaar, Tot A4 formaat. Foka Deurne, Kerkstraat 8.

Tegelhandel, tegelwerken Neerkant. Elk formaat, kleur en prijs! www.slaats-tegelwerken.nl

Fortweg 5A , 5752 PP Deurne www.insectenkwekerij.nl Insectenkwekerij van de Ven is een meelwormenkwekerij in de Walsberg Deurne. Wegens enorme groei zijn wij op zoek naar een

ALGEMEEN MEDEWERKER (38 UUR) Wij zoeken een enthousiaste medewerker die flexibel en leergierig is. Affiniteit heeft met insecten. Herkent u zich in bovengenoemde omschrijving? Stuur dan uw CV per mail. Bij vragen kunt u een mail sturen naar info@insectenkwekerij.nl of bezoek onze website.

Zondag 14 april Zijn wij open van 12:00 – 17:00

grote collectie kinderschoenen en sandalen! Maak kans op een Popal kinderfiets!

Voorjaarscollectie

kleding en schoenen is binnen. Pme Vanguard cast iron twinliFe no eXcess

geisha tramontana nu bij denmark g-star loFY manner

Dit is een kleine greep uit onze topmerken!

Floris Van bommel rehab australian bjorn borg brunotti

Heldensedijk 32, 5768 RL Meijel • t 077-4661717

www.meeuwis-meijel.nl

gabor mjus Piedi nudi Xsensible wolkY

tramontana


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 11 april 2019 | pagina 12

TUINMEUBELEN

OGAART T U I N M E UB EL EN KOOPZONDAG 14 APRIL

€649,95

€139,95

TUINKUSSENS

€19,95

€10,95

PARASOLS

Meer dan 25.000 tuinkussens op voorraad Kom ideeën opdoen in onze sfeervolle showroom

€34,95

€27,95

€99,95

€119,95

Ke r k e n d i j k 9 2 a - 5 7 1 2 E W S o m e r e n - H e i d e - T 0 4 9 3 - 4 9 6 9 7 0 - w w w . b o g a a r t t u i n m e u b e l e n . n l

DAS Publishers! De kracht van dichtbij Lokaal ligt de kracht Met vier sterke titels en onze websites vervullen we onze functie binnen de Peelregio. Wekelijks vallen onze kranten bij 70.000 huishoudens op de mat. Meer keuze Onze nieuwssites bieden een effectief platform om de burger dichtbij te bereiken. Combineren Papier en online gaan prima samen. Sterker nog, doordat ze verschillende doelgroepen bedienen, vullen ze elkaar aan. We bieden daarom diverse combinatiemogelijkheden voor een zo volledig mogelijk bereik. En: combineren = korting. Trouwe lezers Onze nieuwssites zijn gekoppeld aan diverse socialmedia-kanalen, waarvan Facebook de belangrijkste is. Met in totaal meer dan 10.000 likes is onze achterban binnen het medialandschap in onze regio de grootste.

Opties online

Stationsstraat 103 5751 HD Deurne T 0493 - 352 600 E info@daspublishers.nl www.daspublishers.nl

Bezoekersaantallen Aantal bezoeken per jaar: 2,1 miljoen! Aantal bezoeken per maand: 185.000 Aantal unieke bezoekers per maand: 55.000 (Gebaseerd op resultaten 2018)

www.daspublishers.nl 0493 - 352 600 | 0493 473 578

Banners • Keuze uit verschillende posities • Op maat voor zowel desktop als mobiel • Waar gewenst verzorgen wij de opmaak Branded content • Uw advertorial ook online • Tevens aandacht op onze socialmedia-kanalen • Profiteer van redactionele uitstraling Vacatures • Uw vacature op onze vier websites • Inclusief bedrijfslogo • Tevens aandacht op Facebook via DAS Vacatures DAS Bedrijvengids • Voor als u op zoek bent naar een bedrijf of product in de regio

Uitgeverij van:

DAS

Publishers

Hét weekblad voor Someren


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 11 april 2019 | pagina 13

The Passion Heusden wil opnieuw verbazen zelf. “We zijn onderhand één grote familie aan het worden. Keileuk. Iedereen kent elkaar, en dat geeft de energie om door te gaan.” Maar binnen die hechte club dus ook weer wat nieuwe namen. Niet door middel van audities, maar ‘via-via’. “Dat geniet onze voorkeur, audities zouden echt een noodgreep zijn. We hebben met Tim weer een goede Jezus gevonden. Hij heeft de looks en vult het op zijn eigen manier goed in”, aldus Swaanen. The Passion wordt volgende week donderdag, vrijdag en zaterdag opgevoerd. Aanvangstijd telkens 21.00 uur. De uitvoering op vrijdag is inmiddels uitverkocht, maar voor de donderdag en zaterdag zijn nog enkele kaarten beschikbaar. Deze kosten 15 euro per stuk en zijn online te bestellen via www.passionheusden.nl.

HEUSDEN – Met een nieuw repertoire, nieuwe hoofdrolspelers en een nieuwe insteek is The Passion Heusden weer compleet anders dan voorgaande jaren. Vanaf volgende week donderdag is de kerk wederom het decor van een moderne variant van het lijdensverhaal. Dit keer kijkt het publiek door de ogen van Simon van Cyrene, die Jezus voor even van het loodzware kruis verloste.

door Maarten Driessen Hij was het vertrouwde gezicht van Jezus, maar na vier jaar staat Rusmin Madesko zijn hoofdrol af aan Somerenaar Tim van Dongen. Die wordt onder andere bijgestaan door Manon Verbruggen uit Lierop, die dit keer de rol van Maria Magdalena vertolkt. Twee wezenlijke aanpassingen ten opzichte van voorgaande jaren, maar er is meer. “Voorheen vertelden we het verhaal vanuit het oogpunt van Jozef, dit keer kiezen we voor Simon van Cyrene. Het gevoel en het totaalbeeld worden daardoor meteen anders”, zegt Jack Swaanen, die als verteller in de huid van Van Cyrene kruipt. Dat Bijbelse figuur werd door de Romeinen gedwongen, zo luidt het verhaal, om het kruis even van Jezus over te nemen. De Romeinen waren bang dat die anders het eindpunt niet zou halen, waardoor het bekende vonnis niet voltrokken kon worden. Van Cyrene staat daarmee tevens symbool voor (het lijden van) de volgelingen van Jezus. “Van Cyrene raakte door hem geïnspireerd. Zijn leven veranderde nadat hij met hem in contact was gekomen.” Wederom wordt stevig ingezet op het gebruik van licht. De Antoniuskerk, die tegenwoordig ook als belevingskerk door het leven gaat, is

Inzameling ZSV ZEILBERG – Jeugdspelers van sportvereniging ZSV gaan zaterdag 13 april op pad om huis-aan-huis flessen, kratten en oude mobieltjes op te halen.

Jack Swaanen fungeerde ook vorig jaar als verteller. (Archieffoto: Hein van Bakel) daarvoor eerder al een ideale locatie gebleken. Niet voor niets beginnen de voorstellingen pas om 21.00 uur, zodat het licht optimaal tot zijn recht komt. En ook het repertoire is vernieuwd. Met de vorming daarvan gingen Swaanen en Madesko een jaar terug al voortvarend van start. “We zijn samen een dagje naar Limburg gegaan om te brainstormen.

Nieuwe bestuursleden bij Ondernemend Deurne

Bier drinken, whisky drinken, sigaretten roken. Zo’n sessie duurde wel een uur of zes, maar daarna hadden we een heel deel van het repertoire klaar”, lacht Swaanen. Nog een maand of drie verder waren er weer wat nummers bijgekomen en afgevallen. “We wisten toen hoe de nieuwe Passion gaat voelen. Dat was het uitgangspunt om de voorstellingen

verder vorm te geven.” Vervolgens zette Swaanen het verhaal op papier, terwijl Madesko voor de arrangementen voor de liederen zorgde.

Eén familie

The Passion begint ook in het vijfde opeenvolgende jaar allesbehalve te vervelen. En dat geldt zeker ook voor de organisatie en spelers

Flessen en kratten met statiegeld en alle soorten mobieltjes kunnen worden ingeleverd. De spelertjes gaan rond van 9.30 tot 16.00 uur in Zeilberg en delen van de wijken Koolhof en Heiakker. De opbrengst komt ten goede aan de jeugd van ZSV. Van 9.00 tot 16.30 uur kunnen mobieltjes, flessen en kratten ook ingeleverd worden op het parkeerterrein bij Den Draai aan de Blasiusstraat. Het hele jaar door komt ZSV spullen ophalen, op afspraak via tel. 06-14117917 of email zsv.mobiel@ gmail.com.

Donatie voor Lourdesgroep DEURNE - Lourdesgroep Deurne heeft onlangs een donatie van 1.800 euro ontvangen uit handen van Margaret van Dam van de kringloopwinkel Rommel of Rijkdom in Deurne.

Margaret Verdam steunt met de opbrengst van de kringloopwinkel goede doelen in Deurne en Sint Jozefparochie. Lourdesgroep Deurne is opgezet om parochianen die troost zoeken in staat te stellen een bedevaart mee te maken naar het bedevaartsoord Lourdes in de Franse Py-

reneeën. Ook organiseert Lourdesgroep Deurne dag-bedevaarten naar Klein Lourdes. De groep bestaat uit Hennie Nooijen, Frits Bouwmans en Christ Manders en is te bereiken via lourdesgroepdeurne@gmail.com.

Aanmelden dagbedevaart

Woensdag 8 mei organiseert Lourdesgroep Deurne een dagbedevaart naar Tienray; een parochie die in 1877 de titel Klein Lourdes ontvangen heeft. Pelgrims komen er naar een kopie vande Lourdesgrot voor

een moment van troost, kracht en bezinning. Seniorenkoor 2000 zal in Tienray de mis en de Mariahulde opluisteren. De reis wordt gemaakt per touringcar, er zijn opstapplaatsen in Bakel, Milheeze, Liessel en Deurne. Belangstellenden kunnen zich vanaf nu aanmelden via: lourdesgroepdeurne@gmail.com, via Hennie Nooijen, tel. 06-57332906 of Frits Bouwmans, tel. 0493-342214. Er kunnen maximaal 150 personen mee. Inschrijven kan tot zaterdag 5 mei.

Bestuur Ondernemend Deurne; van links naar rechts: Marc Janssen, Iwan Gijsbers, Twan van Doorne, Han Munsters, Jolanda Wind en John van Veggel. (Foto: Frans Klaus) DEURNE - Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 28 maart, die bij Ebusco werd gehouden, zijn Jolanda Wind en Han Munsters als nieuw bestuurslid unaniem gekozen.

Inschrijven voor schoolhockeytoernooi DEURNE – Hockeyclub MHC Deurne houdt op Koningsdag 27 april in samenwerking met Leef Deurne een schoolhockeytoernooi voor de groepen 6, 7 en 8 van de basisscholen in de gemeente Deurne. Teams kunnen zich tot 19 april aanmelden. Deelname is gratis.

Het toernooi begint op Koningsdag om 9.30 uur en duurt tot 12.30 uur. Op een kwart veld wordt vijf tegen vijf gespeeld zonder keeper. Teams bestaan uit vijf spelers en kunnen eventueel aangevuld worden met drie reservespelers. Jongens en

meisjes van verschillende leeftijden mogen bij elkaar in een team. De club heeft hockeysticks te leen en in de kantine zijn gebitsbeschermers verkrijgbaar voor 4 euro. Het dragen van een gebitsbeschermer is verplicht net als het gebruik van scheenbeschermers (dezelfde als bij voetbal). Voorafgaand aan het toernooi of na afloop kunnen deelnemers drie gratis trainingen volgen bij de hockeyclub. Teams kunnen zich tot en met uiterlijk vrijdag 19 april aanmelden via www.mhcdeurne.nl. Op de site is ook informatie te vinden over het toernooi.

Hennie Nooijen krijgt de cheque uit handen van Margaret Verdam in het bijzijn van Christ Manders en Frits Bouwmans. (Foto: José Nooijen)


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 11 april 2019 | pagina 14

De Walsbergse

kinderkermis

Het is 23 jaar geleden dat de kinderkermis is ontstaan. Op het moment dat Harrie en Fridus de Wit Cafe Dennelucht zelf gingen uitbaten, na het 10 jaar verhuurd te hebben, stopte gelijktijdig het zomerfeest bij het Gerardushuis. Het was een vaste gast van het café, wijlen Gerrie Mennen die opperde “kanne we hier ginne kermis haawe, mi wa pony’s over de weg en mi onze legerjeeps rije”. Met gasten van het café en buurtgenoten en Fridus flansten ze zoals Harrie het zelf zegt de kermis in elkaar. Het werd één groot succes, waarop het tweede jaar alles opnieuw opgebouwd werd, alleen werd er door de slechte weersvoorspelling een tent gezet op het binnenplein van autobedrijf de Wit. De tent is daarna ieder jaar opgebouwd, twintig jaar lang met een wisselend bestuur van ouders met kinderen op de basisschool onder leiding van Harrie en Fridus de Wit, die de locatie en het café beschikbaar stelde om voor kinderen van de Walsberg een fantastisch feest te houden. Dit alles was alleen mogelijk door de vele vrijwilligers die altijd klaar hebben gestaan en daardoor is de kinderkermis gedragen voor en door de Walsbergse gemeenschap. Drie jaar geleden heeft Harrie aangegeven van de verantwoordelijkheid af te willen, zijn er nieuwe bestuursleden toegetreden en is Stichting Kinderkermis Walsberg opgericht. Het bestuur bestaat momenteel uit: Marco Hendriks, Mark Meulendijks Lieke de Veth, Job Berkers, Wilma Hendriks en Marcel Knijnenburg. Op de achtergrond kijkt Harrie nog steeds met trots mee op wat hij en zijn broer ooit hebben opgezet. Daarnaast is er gekozen voor een nieuwe locatie, het terrein van MarcoCars, waarbij meer ruimte beschikbaar is om de kermis uit te bereiden. De kinderkermis is een traditie in de Walsberg die je niet zomaar overal terug vind. De kinderen staan centraal, iedereen is welkom van jong tot oud. Belangrijker nog, voor kinderen woonachtig of schoolgaand in de Walsberg is het een gratis evenement! Andere kinderen betalen een minimaal bedrag. De kinderkermis heeft een maatschappelijk belang en wil dus geen winst maken. Als de kinderen genieten, genieten de (groot)ouders ook. Het is voor de meeste volwassenen een weerzien van vroeger, ze komen oud klasgenoten tegen, waarmee ze zelf vroeger naar de kermis gingen. Wel is het van belang dat er genoeg middelen zijn om de kermis te kunnen blijven realiseren. Hiervoor maken we onder andere gebruik van de Raboclubkas campagne, waarmee een groot deel

gefinancierd kan worden. Hiervoor zijn echter wel voldoende stemmen nodig. Daarnaast zijn we vorig jaar gestart met een loterij, waarbij ondernemers uit de buurt diensten of producten beschikbaar hebben gesteld. Dus ook voor de volwassenen is er vermaak. We verzorgen twee prachtige dagen met vertier en vermaak inclusief drinken, snack en wat lekkers dankzij alle hulp van vrijwilligers en sponsoren. Het feit dat de kinderkermis alle jaren een groot succes is geweest bewijst maar, dat als je als gemeenschap samenwerkt je iets neer kan zetten wat in je eentje absoluut onmogelijk is! Als je de kinderen vraagt wat de kinderkermis zo bijzonder maakt, blijkt het de eenvoud te zijn. “Met de jeeps door het bos rijden om vervolgens zelf je eigen popcorn te bakken”, “Deuken in een sloopauto slaan, zweven in de zweefmolen en de klimpaal trotseren”. Een grote glimlach ontstaat bij het ontvangen van de stempelkaart, waarmee de kinderen rondlopen om zelf te kiezen wat ze gaan doen. Schminken, een snoepzak halen, knutselen, touwtje trekken, spijkerbroek hangen, de klimpaal, de draaimolen, een ritje met de jeep of op het paard, met de huifkar achter de tractor, fietsen op de crossbaan of met een loopauto op het minibaantje, doel schieten op luchtdruk, eendjes vissen, spelen in de zandbak en een lekker frietje met een snack. Kortom een échte kermis, waarbij het moeilijk is om te kiezen, alles is leuk en de tijd vliegt voorbij!

Stem op ons bij de raboclubkas campagne, kom ons helpen als vrijwilliger of wordt sponsor.

De kinderkermis wordt ieder jaar het derde weekend van september gehouden. Dit jaar zien we u graag op zaterdag 14 en zondag 15 september van 15.00 tot 19.00 uur op het terrein van MarcoCars, Langstraat 134a in Deurne. Maar zoals eerder gezegd kan dit evenement alleen bestaan met de hulp van vrijwilligers en sponsoren, kortom mensen die de kinderkermis een warm hart toedragen! Kunnen wij ook op uw steun rekenen? Stem op ons bij de raboclubkas campagne, kom ons helpen als vrijwilliger of wordt sponsor. Daarnaast zijn we opzoek naar iemand die voor ons de website en social media wil beheren, ben jij kundig, zelfstandig en voel jij je aangesproken? Dan horen we dat graag!

Namens Stichting Kinderkermis Walsberg, maar met name alle kinderen DANK U WEL! Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met: info@kinderkermiswalsberg.nl of 0493-320520 (Marco Hendriks). U vindt ons op facebook: Kinderkermis Walsberg


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 11 april 2019 | pagina 15

Indrukwekkend spel in De Italiaanse Meesterhand

Kamerkabaal door Klotlanders blijkt schot in de roos ZEILBERG - De acteurs van Toneelgezelschap De Klotlanders moeten zich zaterdagavond als kinderen in een snoepwinkel hebben gevoeld. Alle factoren die konden bijdragen aan een geslaagde première waren aanwezig. Een mooi décor waarin twee hotelkamers te zien waren, die om en om in de schijnwerpers gezet werden zodat duidelijk was waar het stuk zich afspeelde. Een talrijk opgekomen publiek dat al snel te kennen gaf wel zin te hebben in een klucht, de specialiteit van deze toneelvereniging. Een ondeugend stuk van toneelschrijver Maurits Keyzer, waarin ook het onmogelijke mogelijk was en tenslotte een spelersgroep voor wie het stuk Kamerkabaal op het lijf geschreven leek te zijn. Slechts zeven acteurs werd een rol toebedeeld en niet een van hen verzaakte. Kortom, Kamerkabaal was een schot in de roos.

door: Martien van Rijt Het spel begon al bij binnenkomst in de zaal van Den Draai waar de kaarten gecontroleerd werden door piccolo Martien Sleegers. Regisseur Gabriel van Eekelen speelde vervolgens de rol van gastheer. Als Jean Jacque Kacquerlacque, de ‘Uitbatúúr van ‘Otel le Bruit’, heette hij de gasten welkom en vergezelde hen naar hun zitplaats. Met zwaar aangezet Frans accent wenste hij eenieder “éél veel kijkplezier”. Ter inleiding werd op een videoscherm een proloog vertoond, waarin kamermeisje Cindy (Wendy de Wit) uit de doeken deed trots te zijn op het discutabele Le Bruit Hotel waar ze werkzaam was. Om vervolgens op het podium live verder te spelen door het vergezellen van het echtpaar Sik naar kamer 69. Nog niet binnen hief Brenda Sik (Marina van de Munckhof) al een klaagzang aan, want in haar ogen deugde de kamer voor geen meter. Ze eiste direct een andere kamer. Haar onderdanige echtgenoot Werner (Pieter Manders) deed niet eens moeite haar onre-

delijke eisen af te zwakken. Hij zat duidelijk vet onder de plak. De tweede kamer was voor de heer Duyn (William van der Heijden), een van sex vervulde grootverdiener, die al direct een slachtoffer zag in kamermeisje Cindy. Toen zijn avances niet bleken te werken, nam hij zijn toevlucht in het bestellen van een prostitué. Ondertussen werden Rick (Geert van Nunen) en Yvon (Ineke Spackler), die een pasgetrouwd koppel vormden, ook binnengebracht. De onervaren Rick kreeg het al direct warm om wat hem te wachten stond: de bruidsnacht met een smachtende bruid! Zij kregen echter dezelfde kamer toebedeeld als Duyn, die op dat moment voor een ‘opwarmertje’ richting bar was.

Draaideurklucht

Ziezo… de setting was duidelijk. Drie boekingen voor twee kamers, een aantal tussentijdse kamerruils en een prostitué die op bezoek zou komen. Voldoende ingrediënten voor een heuse draaideurklucht. De misverstanden zouden zich aan-

eenrijgen, veroorzaakt door de veeleisende hotelbezoekers van divers pluimage. Prostitué Jennifer (Diana Daelmans) kwam, zoals te verwachten, in de verkeerde kamer terecht en joeg het hoofd op hol van de naar mama’s bescherming hunkerende Werner Sik. En daarmee was het spel op de wagen. De ene kamerruil na de andere vormde de aanleiding voor nog veel meer hilarische scenes. De spelers voelden zich duidelijk als een vis in het water. In elke rol kon het gewenste typetje neergezet worden. De schreeuwende feeks Brenda Sik, de sullige echtgenoot Werner die zich zelfs liet welgevallen dat hij als een hond werd aangelijnd, het welwillende kamermeisje Cindy die het niet schuwde om de kersverse bruidegom Rick wat lessen in het bedrijven van de liefde te geven, de naar een romantische liefdesnacht smachtende Yvon die het maar niet voor elkaar kreeg om haar Rick tussen de lakens te krijgen, de in hoge lederen laarzen gestoken Jennifer, compleet met zweepje, die het maar niet lukte om de klant die om haar gevraagd had te ontmoeten en tenslotte de op seks beluste heer Duyn, die hoe verder de voorstelling vorderde, dieper en dieper in het glaasje keek. Niemand die onder de ‘goed’ scoorde, maar vooral William van der Heijden kon zijn ei kwijt in zijn rol. Geweldig hoe hij zwalkend van dronkenschap op zoek was naar zijn Jennifer, maar voor wie feitelijk niemand van het vrouwelijk geslacht veilig was. De Klotlanders lieten ook dit jaar zien dat de toneelgroep een geoliede machine is, waarin volgens regisseur Van Eekelen elk radertje net zo belangrijk is als het andere. Een groep om trots op te zijn, zo zei hij na afloop en daar was het publiek het duidelijk mee eens. De lachsalvo’s en de af en toe besmuikte reacties bleven door de zaal gaan. Een staande ovatie na afloop van het stuk, was dan ook niet meer dan logisch en werd met graagte gegeven. Een ovatie die alle leden gold, naast de regisseur en de spelers hadden ook de mensen van de decorbouw, de grime, het licht en het geluid deze klapregen meer dan verdiend.

Heropvoeringen

Absurde karakters

Het stuk Kamerkabaal wordt nog opgevoerd op 13 april in het Cultuurcentrum in Deurne, op 19 april in het Parochiehuis in Bakel en op 28 april in Den Draai in Zeilberg. Alle voorstellingen beginnen om 20.15 uur. Voor meer informatie en kaartverkoop: tel. 06-20822142.

K ru i swoord p u zze l Puzzelservice / Persbelangen / P1054 HORIZONTAAL: 1 statistische afwijking, 5 kansspel, 10 pronkvogel, 14 discipline, 15 bijzonder groot, 16 in het jaar, 17 allee, 18 schok, 19 zonder geluid, 20 tegen, 21 zachtaardig, 22 vrouwtjesdier, 23 bijwoord, 25 Romeins keizer, 27 deductie, 30 lunapark, 34 vijfde toon, 37 grootmoeder, 38 spoedig, 39 smaak na het consumeren, 40 kalverziekte, 41 vogel, 42 gevoel van eigenwaarde, 43 kortgezegd, 46 bruikbaar zijn, 48 kiesstem, 50 toon, 51 ondanks dat, 54 ongepast, 56 stalafval, 60 bushalte, 61 in elkaar, 62 hoofdtelwoord, 63 vrucht, 64 waardeloos, 65 putemmer, 66 peulvrucht, 67 graansoort, 68 klei. VERTICAAL: 1 meerriemige lasso, 2 land in Azië, 3 traditie, 4 de oudere, 5 eetgerei, 6 voorvoegsel, 7 ergernis, 8 kleur, 9 contour, 10 zielzorger, 11 zuil, 12 verbond, 13 roofdier, 24 deelgenoot, 26 odor, 27 luifel, 28 ijzer, 29 vroegere keizer van de Russen, 31 maalinstrument, 32 voorstellingsbeeld, 33 receptiekamer, 35 koeienziekte, 36 pot, 44 hemd, 45 opmeting, 46 krijgsdienst, 47 dag, 49 bevlieging, 50 proefwerk, 51 plakband, 52 kelner, 53 bemanning, 55 mannetjesvarken, 57 iedere, 58 slede, 59 vaknaam.

Winnaar vorige week

Mevr. Van Zutphen uit Deurne Proficiat! Winwoord: ZILVERPAPIER

Welk winwoord komt er in het balkje? 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 27

28

24

25

29

11

35

31

36

33

58

59

40 42

43

44

52

46

45

48

49

53

54

47

50 55

56

60

61

62

63

64

65

66

67

68

55

32

37

41

51

13

26

39

38

12

12

32

50

42

64

68

27

7

Regisseur Willeke Weerts heeft van haar spelers het uiterste gevraagd. “We hebben er hard aan moeten trekken”, aldus speler Rob van Helmond. “Het is geen gemakkelijk stuk om te spelen. Er zijn geen kleine rollen, iedereen heeft veel tekst en ook nog eens in een niet hedendaags taalgebruik.” Daar komt bij dat De Italiaanse Meesterhand niet een doorsnee komedie is, maar een komische thriller waarbij de humor vooral zit in het absurde van de karakters in het verhaal. Het stuk staat bol van wereld-

vreemde, typische figuren, die afgezonderd leven van de buitenwereld en elkaar zelfs naar het leven staan. “Het is moelijker spelen dan een gewone klucht”, zegt Rob van Helmond. “Als de tekst geen concrete grap biedt moet de humor uit het spel komen. Iedereen moet op het juiste moment op de juiste wijze reageren om de spanning in het verhaal te houden. Gezien de reacties na afloop zijn we daar blijkbaar goed in geslaagd. De positieve reacties van het publiek geven echt een kick.” Het spelen van absurde karakters is de meeste spelers van Het Peels Toneel over het algemeen wel toevertrouwt. Ook afgelopen zondag lieten toeschouwers na afloop weten onder de indruk te zijn van het spel en van het verhaal, dat een mooi complot bevat en vele verrassende wendingen.

Debutanten

In De Italiaanse Meesterhand spelen twee debutanten mee, namelijk de zestienjarige Joris Berkers en Bianca van Leeuwen. De overige spelers zijn: Corrie Lagarde, Elly de Bie, Saskia Thijs, Wilma Kastelijn, Daphne Broers, Helmy Janssen, Christian van Bommel, Rob van Helmond en Mark Relou.

Heropvoeringen

Het Peels Toneel speelt komend weekend nog twee heropvoeringen van De Italiaanse Meesterhand: zaterdag 13 en zondag 14 april om 20.00 uur in De Gouden Helm. Voor deze voorstelling zijn nog enkele kaartjes verkrijgbaar via de website van Het Peels Toneel. Zondag 21 april is De Italiaanse Meesterhand te zien in cultuurcentrum Martien van Doorne, Martinetplein 1 in Deurne, eveneens om 20.00 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via het cultuurcentrum. Een scène uit De Italiaanse Meesterhand door Het Peels Toneel in De Gouden Helm in Helenaveen. (Foto: Frans Klaus)

Overtuigende mimiek in spel Bejato DEURNE – Toneelgroep Bejato speelde zondag 31 maart de voorstelling Maakt geld Gelukkig in het Gerardushuis in Walsberg. Met overtuigende mimiek schotelden de spelers het publiek vanaf het begin een mooi staaltje amateurtoneel voor.

30

34

HELENAVEEN – Voor een uitverkochte zaal in De Gouden Helm in Helenaveen speelde het Peels Toneel zondag 7 april de komische thriller De Italiaanse Meesterhand. Geen doorsnee klucht maar een spannend verhaal met humor en absurde karakters. Een stuk dat niet alleen veel vraagt van de spelers. Om in het verhaal te blijven is het ook voor de toeschouwer zaak zijn aandacht erbij te houden.

Het Peels Toneel speelde De Italiaanse Meesterhand onder regie van Willeke Weerts. Het stuk is geschreven door Norman Robbins en speelt zich af in het Engeland van rond de jaren dertig. De Italiaanse Meesterhand gaat over de familie Tomb. De vader des huizes blies nog niet zo lang geleden zijn laatste adem uit. Zijn ongetrouwde kinderen, de huishoudster en zijn verpleegster verzamelen zich in de bibliotheek om van de huisadvocaat te horen wie welk deel van de erfenis krijgt. Tot zo ver geen vuiltje aan de lucht. Maar dan blijkt op verzoek van de oude meneer Tomb ook een schrijfster van damesromans te zijn uitgenodigd. Tot ieders afgrijzen wordt het grootste deel van het familiekapitaal aan haar nagelaten en blijkt er ook geld spoorloos verdwenen te zijn. Echt gezellig wordt het daarna niet meer.

Geoliede machine

Een scène uit de voorstelling van De Klotlanders. (Foto: Frans Klaus)

Een scène uit De Italiaanse Meesterhand door Het Peels Toneel in De Gouden Helm in Helenaveen. (Foto: Frans Klaus)

57

Een gelukkig echtpaar dat een grote som geld wint in een loterij, onverwachte profiteurs die op verdachte wijze een graantje willen meepikken, een verliefde dochter, een sullige zoon, een undercover agente en een mopperende protest-oma: genoeg ingrediënten voor een middagje lachen. Bejato bracht het blijspel op de planken onder regie van Ger Guffens. Een stuk met veel tekst voor alle

Zakenni euws Ondernemerscafé over overnames

46

Uw oplossing op een briefkaart of via de e-mail, met naam- en adresgegevens moet bij ons binnen zijn vóór dinsdag 12.00 uur: Das Publishers, Stationsstraat 103 5751 HD Deurne

puzzel@daspublishers.nl

Onder de goede inzendingen wordt wekelijks een cadeaubon t.w.v. €10,- verloot.

15

26

spelers. Dat de souffleur af en toe moest ingrijpen deed geen afbreuk aan de sfeer. Ank van de Westerlaken speelde haar rol van hoogbejaarde, mopperende protest-oma met zoveel verve dat zij de Deurnese Mary Dresselhuys genoemd werd. Toneelgroep Bejato speelt de komedie Maakt geld Gelukkig nog tweemaal voor genodigden op de donderdagen 11 en 18 april in het Hofke van Marijke.

DEURNE - In het Ondernemerscafé Deurne gaat het dinsdag 16 april over overnames en hoe je een bedrijf koopt of verkoopt. Gasten zijn Jacques Jetten, bedrijfsmakelaar bij Aeternus in Venlo en Eindhoven en Bart Vedder van bakkerij Vedder in Deurne. Jacques Jetten weet wat de valkuilen zijn en welke factoren van belang zijn voor de waardebepaling van een bedrijf. Bart Vedder heeft onlangs een bedrijf overgenomen en vertelt wat daar allemaal bij is komen kijken. Presentatoren Jan van den Heuvel en Niels Crooijmans zijn de gastheren deze avond. Dennis van der

Meijden verzorgt het nieuwsblok en Frans Franssen tekent voor het praa tje aan de bar. Ondernemerscafé Deurne vindt plaats van 21.00 tot 22.00 uur in De Brouwer aan de Markt in Deurne. De entree is gratis. De bijeenkomst heeft een open karakter; ook niet-ondernemers zijn welkom.

Open dag De Berkershoeve

LIESSEL – Aspergebedrijf en boerderijwinkel De Berkershoeve houdt zaterdag 13 april een open dag van 11.00 tot 17.30 uur. Er is een terras en er zijn diverse kramen. Verder kan er wijn- en aspergesoep geproefd worden.


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 11 april 2019 | pagina 16

Schuif met Pasen gezellig bij ons aan! Eerste en tweede Paasdag, om 17.30 uur:

• Gebruikte banden vanaf 25,00 incl. montage en balanceren. Te koop gevraagd loop- en sloopauto’s. Direct geld en RDW vrijwaring. Thomassen Auto’s Haspelweg 37 Deurne tel. 06-53926499.

• Voor groenteplanten, aardbeienplanten, aspergeplanten, kleine fruit en fruitbomen naar Thijs Huijs Langstraat 64 Horst-Hegelsom 077-3983552.

Een vier gangen dinerbuffet!

Stichting werkgroep

“Een Aarde”

Asten Asten

VLOOIENMARKT VOORJAAR!!

Kleding, curiosa, boeken, Leijgraaf 7 speelgoed, plantjes, meubels veel meer! 5951en GPnog Belfeld

Vier gangen met een ruime keuze aan gerechten met hoofdgerecht van de keramische barbecue.

Voor maar € 18,50 per persoon.

Onze goede doelen:

14 APRIL 2019

Tel-nr. +31(0)6-14930112 KvK Venlo 52015300 BTW 0898.23.497.B.02

11.00 – 16.00 uur

Colombia: nieuw dak en schoolrenovatie in San Bernardo del Viento Kinderen t/m 4 jaar gratis, kinderen van 5 t/m 12 jaar 50% korting. Brazilië: onderstaande hulp aan het kindertehuis bijgaand verzoeken wij U vriendelijk advertentie te willen plaatsen Estrela Da Manha in Amoreira

De Reizende Man Liesselseweg 183, 5753PN Deurne Reserveren: 0493-313790 of info@reizendeman.nl

geachte mevr. v. Heugten

Belfeld 7 apr. 2019

overdekte

Rommelmarkt 14 apr.(8.30-15.30 u.)

D’N UMSWING Schorfvenweg 3

Kronenberg Naast de (N277) 06-14930112 www.lirom.nl

Parkeren kunt u

Plaatsing: Deurne Contact-Peelbelang niet op de Molenakkers die dag, maar er is voldoende Uitgave: 11 apr. www.eenaarde.nl parkeergelegenheid in de nabijheid. Rubriek:evenementen 1 kolom 50

Uw nota zien wij met vertrouwen tegemoet aan onderstaand adres of per mail • 14 april mega vlooienmarkt Tennishal Eindhoven Noord Vijfkamplaan 10 Eindhoven. Entree 2 euro 9-16 uur. Bomvol! info 06-20299824

www.pietvanmierlo.com www.pietvanmierlo.com

• Vaste planten te koop t.b.v projekten in Uganda. M. Vinken, Snoertsebaan 26, Liessel

Fit blijven? Neem een krantenwijk

Klant-nr. 18107 Vlooienmarkten Lirom Leijgraaf 7 5951 GP Belfeld mvgr. CCJ Brulot-Heijmans

Lekker shoppen?

Opa? oma? Ben ik al 13 jaar?

Neem een krantenwijk

Neem een krantenwijk

BEZORGERS GEVRAAGD

Lekker naar de zon? Neem een krantenwijk

voor diverse wijken

Nieuw mobiel nodig?

Ook een stukje maand over?

Neem een krantenwijk

Neem een krantenwijk

Iedereen wil onze krant lezen! Wil jij ons helpen deze krant te bezorgen? GRAAG! Bel even naar 0493-352600 of meld je aan via www.weekbladvoordeurne.nl

ALLEMAAL VOORDELEN:

• Leuke bijverdienste • Makkelijk geld verdienen • Een stevige fietstas voor de kranten • Extra vergoeding bij flyers • Gezonde beweging • Lekker buiten

Één wijk?... oh een makkie Neem een krantenwijk


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 11 april 2019 | pagina 17

18

Ondernemend Deurne presenteert…

Eve n e m e n t e n

www.ondernemenddeurnepresenteert.nl

Uitgaan

Schiks - dé interieurspecialist

Ernst Jansz in het cultuurcentrum

Ernst Jansz treedt vrijdag in het cultuurcentrum in Deurne op met de jubileumvoorstelling De Neerkant. Hij leest voor uit zijn nieuwe boek De Neerkant en speelt liedjes van zijn gelijknamige nieuwe cd. Het boek beschrijft de jaren 1970/1980 van de hippiecommune in het Brabantse Neerkant tot de oprichting en de eerste jaren van Doe Maar. De voorstelling begint om 20.30 uur in het cultuurcentrum Martien van Doorne, Martinetplein 1 in Deurne.

Tribute to the Cats in Den Draai

In Den Draai in Zeilberg treedt zaterdag de band Cats Aglow op met een tribute to the Cats. Het concert begint om 22.00 uur, de deuren van Den Draai aan Blasiusstraat 2 in Zeilberg gaan om 20.30 uur open. De band zet als eerbetoon aan de Volendamse groep The Cats een act neer met ruim 45 hits, die live gespeeld en gezongen worden. In het voor- en naprogramma treedt Si Seventy (Roy Janssen) op.

Keeping the Blues Alive

Met twee klasse bands uit Amerika sluit Keeping The Blues Alive zondag het seizoen af met een nieuwe editie van de U.S.A.-Special. De Tom Holland Band en King Solomon Hicks uit New York treden op. Keeping the Blues Alive begint om 14.30 uur in Zaal Thijssen, Pastoriestraat 20 in Vlierden.

Film The Insult in CCD

De film The Insult (Libanon 2017, Ziad Doueri - 112 min) draait maandag in het cultuurcentrum in Deurne. Aanvang 19.30 uur. De filmvertoning wordt georganiseerd door Cinema Het Witte Doek. In een christelijke wijk van Beiroet escaleert een conflict tussen de Libanese automonteur Tony en de Palestijnse voorman Yasser naar fysiek geweld en belediging. De rechtszaak die volgt haalt het nationale nieuws en maakt sluimerende gevoelens los van haat en vooroordelen. Boeiend rechtbankdrama dat erin slaagt politieke en historische gevoeligheden te belichten zonder de complexiteit van de materie uit het oog te verliezen.

The band Cats Aglow treedt op in Den Draai met een tribute to the Cats. De kofferbakverkoop wordt georganiseerd door de stichting Gildenevenementen Vlierden.

Ook is er livemuziek te horen. De entree is gratis.

Vlooienmarkt

Het heemhuis van heemkundekring HN Ouwerling aan Stationsstraat 73 in Deurne is zondag open van 14.00 tot 17.00 uur. De tentoonstelling Vaarwel, Deurnese emigranten in den Vreemde is nog te bezichtigen. De toegang is gratis. Verder is het heemhuis elke dinsdag open van 19.00 tot 21.00 uur, maandag van 9.30 tot 11.30 uur en woensdag van 10.00 tot 12.00 uur.

De Stichting Een Aarde houdt zondag een vlooienmarkt van 11.00 tot 16.00 uur, in en om de winkel aan Molenakkers 11 in Asten. De toegang is gratis. Ook de winkel is zondag open.

Overig Expositie Mini Mennen

Heemhuis open

Beeldhouwster Mini Mennen uit Deurne exposeert zaterdag en zondag recent werk op Landgoed Zwijnsbergen, Vresselseweg 69 in Sint-Oedenrode. De expositie is een initiatief van het beeldhouwerscollectief Vresselse Beeldhouwers waar zij lid van is. Er zijn ruim 100 beelden te zien. De expositie is beide dagen open van 11.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis.

Lezing over Senior zijn

Motorweekend Liberator

Tourclub ’81 Helmond

Harley-Davidsonclub Liberator uit Aarle-Rixtel houdt komend weekend een motorweekend. Op het terrein aan de Lieshoutseweg in Aarle-Rixtel zijn dan onder andere oldtimers, motorkleding, onderdelen en tweedehands motoren te vinden.

KBO Milheeze houdt woensdag 17 april een themabijeenkomst over Senior zijn. Er wordt ingegaan op de betekenis van ouder worden vanuit de vraag: hoe groei ik in mijn ouder worden? De bijeenkomst vindt plaats in De Schans, Pastoor Simonisplein 2 in Milheeze en begint om 14.00 uur. De lezing is voor iedereen gratis toegankelijk. Tourclub’81 Helmond rijdt zondag de Kanalen wielertocht met een afstand van 75km. Vertrek om 9.00 bij winkelcentrum Straakven in Helmond. Wegkapitein is Harm van der Putten. Belangstellende toerrijders zijn welkom.

Gezondheid Bijeenkomst Prostaatkanker

De stichting Prostaatkanker houdt maandag 15 april een bijeenkomst van 14.00 tot 16.00 uur in De Cirkel, Evertsenstraat 19 in Helmond. Het thema van de middag is: Communiceren met je arts. Ook partners en naasten zijn welkom. De toegang is gratis.

Markten

Ernst Jansz treedt morgenavond op in het cultuurcentrum in Deurne.

Lezing over Middeleeuwen DEURNE - Professor Arnoud-Jan Bijsterveld verzorgt woensdag 17 april om 20.00 uur een lezing met als thema: de Middeleeuwen vanuit historisch bronnen. De lezing wordt georganiseerd door heemkundekring HN Ouwerling en vindt plaats in cultuurcentrum Martien van Doorne, Martinetplein 1 in Deurne. De toegang is gratis voor leden van de heemkundekring en 2,50 euro voor overige belangstellenden.

De middeleeuwse geschiedenis en archeologie van Brabant spreken tot de verbeelding. Regelmatig trekken archeologen de aandacht met vondsten uit de periode tussen 500 en

Vakwerk, vakmensen Twee linker handen of simpelweg geen tijd om zelf het installeerwerk in je woning te verrichten? Schiks heeft eigen vakmensen in huis die je ontzorgen. Het installeerwerk wordt dus volledig door schiks verzorgd: Met vakmannen pur sang!

Schiks - dé interieurspecialist Stijn Streuvelslaan 48 5751 XZ Deurne 0493 - 312 586 info@schiksdeurne.nl www.schiksdeurne.nl

Leven zoals in IJzertijd DEURNE – Hoe is het om ‘twee manen lang’ te leven zoals de mensen in de IJzertijd deden? Over dit thema verzorgt vrijwilliger Anneke Boonstra dinsdag 16 april een lezing in het bezoekerscentrum van de Ossenbeemd. De lezing begint om 20.00 uur.

Anneke Boonstra komt oorspronkelijk uit het onderwijs. Als amateurarcheoloog kwam zij op het idee voor educatieve doeleinden een prehistorisch huis te bouwen in Eindhoven. In de periode 1983-1996 bouwde ze samen met vele vrijwilligers het Prehistorisch Openluchtmuseum in Eindhoven. Door archeologische vondsten is over de IJzertijd veel bekend, zoals de afmetingen van huizen en nederzettingen, putten, textiel en het materiaal waarmee alles gemaakt werd. Over het leven van de mensen was minder bekend. Een aantal vrijwilligers ging aan het experimenteren met het maken van naalden, kleding, schoeisel, gereedschap, pijlen

en bogen etc. Ze verzamelden kennis over het drogen van planten en het roken van voedsel. Twee jaar lang hielden ze oefenweekenden. Tijdens de eerste volle maan van het jaar 1996 vestigden zes personen zich voor zestig dagen in de prehistorische nederzetting in Eindhoven. Halverwege het experiment kwam de reizende smid -in dit geval Thijs van de Manakker- net zoals in de IJzertijd bij de nederzetting langs om ijzer te maken en te smeden naar behoefte van de tijdelijke bewoners. Anneke Boonstra vertelt in haar lezing over het wel en wee van de groep. De entree is gratis voor Vrienden en vrijwilligers van de Ossenbeemd en 2,50 euro voor andere belangstellenden.

1500. In de lezing wordt aangegeven hoe moderne mensen tegen de Middeleeuwen aankijken. Het blijkt nog niet zo eenvoudig om vanuit de materiële resten van het middeleeuwse verleden (archeologie en landschap) een verband te leggen met datgene wat in geschreven bronnen staat opgetekend en omgekeerd. Niets lijkt dan nog zeker te zijn. Vervolgens geeft de spreker vanuit de nieuwste inzichten toch een visie op de geschiedenis van Noord-Brabant tot circa 1200. Tot slot zal hij enkele voorbeelden geven hoe historische bronnen en archeologie toch met elkaar in verband gebracht kunnen worden.

De spreker

Professor dr. Arnoud-Jan Bijsterveld (Waalre 1962) is historicus en studeerde middeleeuwse geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en de Universiteit van Amsterdam. In 1993 promoveerde hij aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij is bijzonder hoogleraar Cultuur in Brabant aan Tilburg University en universitair hoofddocent bij het Departement Sociologie aan de TiU. Als adviseur is hij betrokken bij de beleidsontwikkeling van cultuurhistorische organisaties en instellingen en van provincie en gemeenten.

NEERKANT – Gemengd koor De Veengalm uit Neerkant verzorgt zondag 14 april een concert met als thema De Zee. Gastzangers uit Lierop, Asten, Helenaveen en Meijel werken mee aan het project.

De muzikale middag vindt plaats in De Moost, Moostenstraat 3 in Neerkant en begint om 14.00 uur. Lodewijk Holzken zal de zangers muzikaal begeleiden op accordeon. De vijfkoppige band Stevie’s Feet speelt Ierse muziek. De algehele muzikale leiding is in handen van dirigent Marion van Eijk-Gähler. Harrie Petit presenteert het programma. Een bijbehorend verhaal wordt ver-

Chauffeursdag Milheeze MILHEEZE – De Peeltruckers houden zondag 14 april een Chauffeursdag met verschillende activiteiten. De dag begint om 10.30 uur op het terrein van Van Kessel, Milheesestraat 19 in Milheeze. De entree is gratis.

Er zijn diverse trucks, showtrucks, Amerikaanse auto’s en trucks, oldtimer tractors, tweewielers, etc. te bewonderen. Onder auspiciën van de Overkoepelende Stichting Chauffeurs

schop moet. Want als het goed is leggen wij een stevige basis in je interieur, waar je nog jaren van kunt genieten. Een basis die mooi blijft. Zodat je woning van binnen met een paar nieuwe woonaccessoires of een likje verf in de nieuwste modekleur weer helemaal fris en eigentijds uitziet. Eigenlijk een hele slimme en verantwoorde investering dus zo’n bezoekje.

Concert De Veengalm met De Zee als thema

Kofferbakmarkt

Aan de Pastoriestraat in het centrum van Vlierden is zondag een kofferbakmarkt van 9.15 tot 15.30 uur. De entree is 1 euro en gratis voor kinderen tot 12 jaar. Parkeren is gratis.

Voor de grote en (hele) kleine merken Precisie en perfectie, Schiks staat al vele jaren bekend om haar gastvrije overzichtelijke winkel waar heel veel (nieuws) te zien is. Met professionaliteit, actualiteit en een goed prijs-kwaliteitsbeleid. Van voorbereiding tot realisatie van kennis tot kunde. Geen produkten/onderdelen uit het buitenland, wij kiezen zoveel mogelijk dicht bij huis. Gewoon vertrouwd, ook na vele jaren. Want wat u belangrijk vindt, vinden wij nòg belangrijker! Het mooie van Schiks is dat zij zowel de exclusieve merken mogen voeren met een hoog onderscheidend vermogen, maar ook voordelige alternatieven kan aanbieden! Van woonkamer tot werkkamer, de interieurspecialisten van Schiks creëren samen met u een passende sfeer voor elke ruimte zonder de functionaliteit uit het oog te verliezen. Kom langs in Deurne voor persoonlijk en vrijblijvend advies of neem contact op via 0493 - 312 586 Gelukkig betekent bij Schiks zelden dat je hele interieur voor veel geld op de

worden voorrondes verreden in de wedstrijd om de titel Zuinigste Chauffeur van Nederland. Om 14.00 uur verzorgt de brandweer van Gemert-Bakel een demonstratie.

Verder kunnen bezoekers gratis een rijles volgen in een truck en worden demonstraties gegeven met radiografisch bestuurbare miniatuurtrucks. Er zijn stands met diverse producten en er is een kinderhoek met springkussens, een zandbak, dieren om te knuffelen en een auto om te beschilderen.

Gemengd koor De Veengalm uit Neerkant

teld door Jack Swaanen, bekend van zijn rol als verteller in de Passion dat jaarlijks opgevoerd wordt in Heusden, gemeente Asten. Tien weken lang hebben de zangers van De Veengalm en gastzangers uit de regio aan het project gewerkt. Zondag is het resultaat te beluisteren in De Moost. De deuren gaan om 13.30 uur open. Kaarten zijn onder meer te verkrijgen via email: veengalm@outlook.com.


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 11 april 2019 | pagina 18

Fam i l i e b e ri ch t e n

En nu nog maar alleen het lichaam los te laten, de liefste en de kinderen te laten gaan [...] Het werd, het was, het is gedaan. M.Vasalis

Sterven doe je niet ineens, maar af en toe een beetje en alle beetjes die je stierf, ’t is vreemd, maar die vergeet je. Het is je dikwijls zelf ontgaan, je zegt ik ben wat moe, maar op een keer dan ben je aan je laatste beetje toe.

Marianne Lokker-Ceelen echtgenote van

Laurens Lokker

Deurne, 13 oktober 1960

Goes, 2 april 2019

Laurens

Familie Lokker Familie Ceelen Boma 5

Correspondentieadres: Van der Stappen uitvaartverzorging T.a.v. Familie Lokker Postbus 85 5660 AB Geldrop

Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden. Mam, Het leven gaat voorbij Maar jij leeft door in mij In alles wat je hebt gegeven Wat je me leerde in dit leven De mooie dingen die je zei Lieve mam, hier in mijn hart Is er altijd een kamer voor je vrij

Ze was zo moe van het vechten. Omringd door de mensen die haar het meest nabij waren, is in alle rust overleden onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en overgrootoma

Riek Koppens - van Ganzewinkel echtgenote van

Martien Koppens † 1990 in de leeftijd van 80 jaar. Hans Petra en Dorus Cassandra en Marco, Jack, Viën, Shelena en Stephan, Davy Hennie en Henrie Linda, Sven Mark en Kirsten, Levi Deurne, 7 april 2019 Correspondentieadres: Fitissingel 147 5754 CK Deurne

Tonny van de Burgt-van Nunen Dankbaar voor zijn lange leven te midden van ons delen wij u mede dat, in zijn eigen vertrouwde omgeving, van ons is heengegaan mijn lieve man, onze pap, lieve opa en opa Piet

Ons mam is in de Madeliefkamer van ‘t Brummelhuis, St. Willibrordusplantsoen 6 te Deurne, waar u afscheid van haar kunt nemen op vrijdag 12 april van 17.30 tot 18.30 uur. Mocht u geen rouwkaart hebben ontvangen dan hopen wij u te bereiken met deze kennisgeving.

Van het concert des levens, krijgt niemand een program.

Na een liefdevolle verzorging in verzorgingshuis De Nieuwenhof, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn schoonzus en onze tante Truus

Truus Senden - Lutters echtgenote van

Karel Senden † in de leeftijd van 97 jaar. Tina Lutters - Hoeben Neven en nichten Deurne, 5 april 2019

Louis van de Burgt a Zij overleed in de leeftijd van 95 jaar. Leonie en Lex    Mark en Annemarie, Noah, Abel    Martijn en Rhonda, Parker, 0      Loes en Matthijs, Mats, Liz

Piet van Eijk echtgenoot van

Dinie en Titus    Tobi en Mariëlle, Lucas, Joris    Karlijn en Vincent, Thijs, Lana    Monieka    Bas en Shirley

Liza van Bommel in de leeftijd van 91 jaar. Wat achterblijft is de herinnering aan iemand die ons zeer dierbaar was. Liza van Eijk-van Bommel Maria en Jan Marloes en René, Niels, Maartje Wessel Janneke en Ab, Pippa, Stella, Lukas Eefje en Bart, Morris, Livia, Vonne Frans en Ans Mieke en Wim Kay Lissa en Matthijs

6 april 2019 Correspondentieadres: coöperatie DELA t.a.v. familie Tonny van de Burgt- van Nunen EIndhovensebaan 29, 5505 JA Veldhoven

De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 12 april om 11.00 uur in de parochiekerk St. Willibrordus, Markt 9 te Deurne. Hierna begeleiden wij Tonny naar haar laatste rustplaats op de begraafplaats Jacobshof, Pastoor Jacobsstraat te Deurne. Iedereen die zich betrokken voelt is van harte welkom. De familie wil graag alle medewerkers van zorgboogcentrum de Nieuwenhof en de thuiszorg van de Zorgboog bedanken voor de jarenlange liefdevolle verzorging.

Jan en Sophia Danique en Pieter 7 april 2019 Vorstermansplein 22 5725 AM Asten-Heusden Onze pap is thuis waar u dagelijks, na 14.00 uur, van harte welkom bent om afscheid van hem te nemen. De plechtige Eucharistieviering zal zijn op vrijdag 12 april om 11.00 uur in de kerk van de H. Antonius van Padua te Asten-Heusden. Samenkomst in de kerk waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. Aansluitend hopen wij u te ontmoeten tijdens een informeel samenzijn bij De Pandoer aan het Vorstermansplein te Asten-Heusden. Later deze dag zullen we onze pap, als gezin, begeleiden naar het crematorium te Heeze.

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze zeer gewaardeerde medewerkster

Blanca van de Kerkhof Blanca was sinds 2007 werkzaam bij Center Parcs Limburgse Peel. We hebben Blanca ervaren als een vriendelijke en behulpzame collega. Zij was een zeer gewaardeerde en loyale medewerkster. We zullen haar als mens en collega gaan missen. Onze gedachten zijn bij haar partner, kinderen, kleinkinderen en familie, die dit grote verlies moeten dragen. Wij wensen hen daarin veel kracht toe. Management team en collega’s Center Parcs Limburgse Peel

Dankbaar voor alles wat zij voor ons was en deed, delen wij u mede dat in alle rust is overleden

Dien Steeghs - Wismans

Bij elk afscheid wordt een herinnering geboren

echtgenote van

Wat was je sterk en arbeidzaam Wat heb je voor ons klaargestaan Flink was jij je hele leven Moedig ben je tot het laatst gebleven

Harry Steeghs †

De afscheidsdienst wordt gehouden op zaterdag 13 april om 11.30 uur in crematorium Berkendonk, Meanderlaan 1 te Helmond.

echtgenote van

Ook een sterke eik wordt eens geveld

in de leeftijd van bijna 87 jaar. Deurne: Frank en Nicolette Daan en Simone, Karlijn en Martijn, Job Deurne: Martien en Maria Martijn en Melissa, Pieter, Huub en Michelle, Bert Vlijmen: Herm en Jeanette Rik en Amy, Thijs, Anna, Koen en Britte

Nu is in alle rust van ons heengegaan, mijn lieve moeder, ons oma en aauw oma

Lies Janssen - Jansen weduwe van

Harrie Janssen in de leeftijd van 94 jaar. Jan †

Deurne, 7 april 2019 Correspondentieadres: Gevart van Doernestraat 7 5751 MK Deurne De uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 13 april om 12.00 uur in de H. Odakerk, Lovinckplein 8 te Ysselsteyn, waarna de crematie zal plaatsvinden in crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray. Dien is in de Mimosakamer van ‘t Brummelhuis, St. Willibrordusplantsoen 6 te Deurne. U kunt persoonlijk afscheid van haar nemen op vrijdag 12 april van 19.00 tot 20.30 uur.

Mia en Peter Elle en Jeffrey, Dane, Luz Jonne en Rik Meijel, 8 april 2019 Correspondentieadres: Brandsmastraat 3 5758 BE Neerkant De afscheidsdienst wordt gehouden op vrijdag 12 april om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk, Dorpsstraat 31 te Neerkant, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op het parochiekerkhof. Moeder is in het rouwcentrum bij het Elkerliek ziekenhuis, Dunantweg 16a te Deurne (ingang de Poort), waar u donderdag van 19.00 tot 20.00 uur welkom bent om afscheid te nemen. Mocht u geen rouwkaart hebben ontvangen, dan hopen wij u toch te bereiken met deze kennisgeving.

• Een frietwagen op uw feest? Voor meer informatie en reserveringen: www.frietexpress.nl of bel 0493-693222.

• Astens Stucadoors Bedrijf voor al uw stucadoor en sierpleisterwerken bel Roland van den Heuvel, tel. 06-30609008 www.asbasten.nl

• Bent u eigenaar van een Opel dan bent u bij ons welkom voor elke reparatie, storing of onderhoudsbeurt. Uw Opel-specialist: Garage Mark Smits. Gespecialiseerd in jonge, gebruikte Opels. Hoofdstraat 74A, Liessel Tel. 0493-342144. • Officiële pasfoto’s bij u thuis gemaakt, voor paspoort, ID of rijbewijs; 0493-353102, Foka Deurne. • Overlast ongedierte?? Bel 0493-688006.

Correspondentieadres: Zijpe 9, 5751 ZP Deurne De uitvaartdienst was op donderdag 11 april in de St. Willibrorduskerk aan de Markt te Deurne, waarna de crematie in besloten kring heeft plaatsgevonden.

• Arthur Koelewijn Visspecialist Nuenen zoekt medewerker (part-/ fulltime) voor de verkoop van vis op de markt. Voor de service gerichte persoon met aanpakkers mentaliteit is dit de kans op een superleuke baan met een goed salaris. Kijk op koelewijnvis.nl of bel 06-54730705 voor meer info

• T.K. gebruikte bouwmaterialen, vloerplanken, deuren, ramen, ijzeren balken enz. Verberne Meijelseweg 37, Beringe. Tel. 077-3078609.

• Video, Hi8 en DV bandjes overzetten op DVD, Foka Deurne 0493-353102.

DE ROLLUIKEN SPECIALIST Rolluiken

Roldeuren Rolluiken Zonneschermen Zonneschermen Screens pvc-lamellen Div. horren * Zeer actieprijzen aantrekkelijke * goede service prijzen

Bel ons: 0493-342318 0493-842522 06-22509919 Hoofdstraat 89 Liessel

228941

Met al haar strijdlust en wilskracht heeft zij de strijd niet kunnen winnen. Na alle fijne jaren die wij met haar mochten beleven, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve vrouw

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, liefde en zorgzaamheid is in vertrouwen heengegaan onze moeder, schoonmoeder, oma en oude oma


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 11 april 2019 | pagina 19

Fam i l i e b e ri ch t e n Voor verkoop en reparatie van al uw inbouw of vrijstaande apparatuur, zoals wasmachines, vaatwassers, koelkasten, vriezers, kleine huishoudelijke apparaten, enzovoorts.

Wat was je sterk en arbeidzaam Wat heb jij voor ons allen klaargestaan Flink was jij, je hele leven Moedig ben je tot het laatst gebleven Flink wil je nu ook dat wij zullen zijn Maar afscheid van jou nemen doet ons zo’n pijn Mijn lieve man, onze vader en opa uit duizenden is van ons heengegaan. Hij was er altijd voor iedereen

Jan van de Mortel

T 0493 7850 52

echtgenoot van

Ien van de Mortel - Verhoeven

Zaterdag 13 April van 11.00u tot 17.30u Heitrak 29 Liessel

info@mennenwitgoedservice.nl www.mennenwitgoedservice.nl

in de leeftijd van 73 jaar. Ien Erwin en Thea Aniek Koen

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK KAUWENBERG KAUWENBERG

Miriam en John Willem Selma Teun

Lid Org. Tandprothetici Lid Ned. Org. Lid Ned. Ned. Lid Org. Ned.Tandprothetici Org. Tandprothetici Tandprothetici

F.C.T. Kauwenberg tandprotheticus F.C.T. Kauwenberg tandprotheticus

Peter tandprotheticus LidSchoemaker Ned. Org. Lid Ned. Org. Tandprothetici Tandprothetici Lid Ned. Ned. Org. Lid Org. Tandprothetici Tandprothetici

Vo o r : Vo o r :

- Voor: Al uw gebitsprotheses Voor: - Al uw gebitsprotheses Voor: - Voor: “Klik-prothese� - -“Klik-prothese� Al uw gebitsprotheses van uw gebitsprothese -- Al Algebitsprotheses uw gebitsprotheses Reparaties van uwworden gebitsprothese Al --uw uw-Reparaties gebitsprotheses (kan op gewacht na afspraak) (kan op gewacht worden na afspraak) “Klik-prothese� -- “Klik-prothese� - --Rechtstreekse declaratie bij diverse zorgverzekeraars “Klik-prothese� “Klik-prothese� - Rechtstreekse declaratie bij diverse zorgverzekeraars -- Reparaties van uw e van uw -- Reparaties Reparaties vangebitsprothese uw gebitsprothese gebitsprothese e Sint Reparaties vangewacht uwJozefstraat gebitsprothese 1 1, 5721 1 Sint Jozefstraat 1, 5721 GM GM Asten Asten (kan op worden na afspraak) (kan op gewacht worden na afspraak) (kan op gewacht worden na afspraak) Tel: 0493-697443 (kan- op gewacht worden na afspraak) Tel: 0493-697443 declaratie bij zorgverzekeraars - Rechtstreekse Rechtstreekse declaratie bij diverse diverse zorgverzekeraars -- Rechtstreekse declaratie bij zorgverzekeraars Rechtstreekse declaratie bij diverse diverse zorgverzekeraars

3 april 2019 Willi Martinalistraat 20 5751 PS Deurne Op dinsdag 9 april hebben wij afscheid genomen van Jan in ‘t Brummelhuis, waarna de crematie in besloten kring heeft plaatsgevonden. Uw blijken van belangstelling en medeleven na het overlijden van Jan waren hartverwarmend. Dank hiervoor!

ee 1e Sint Jozefstraat 1, 5721 GM Asten 1 Sint Jozefstraat 1, 5721 Asten 38,1,5721 GL Asten 1Julianastraat Sint Jozefstraat 5721 GMGM Asten e

38,1,5721 1Julianastraat Sint Jozefstraat 5721GL GMAsten Asten Tel: 0493-697443 0493-697443 Tel: 0493-697443 Tel: 0493-697443 Tel: 0493-697443 Tel:Tel: 0493-697443

Het kost niet zoveel, iemand een glimlach te schenken of je hand op te steken voor een vriendelijke groet. Zoiets kan opeens de zon laten schijnen, in het hart van de mens, die je zomaar ontmoet.

Birgit Jansman

rijbewijs; 0493-353102, Foka Deurne. e

1 1e Sint Sint Jozefstraat Jozefstraat 1, 1, 5721 5721 GM GM Asten Asten Tel. 0493-697443, Tel. 0493-697443, Voor: Voor:Stucadoors •Email: Astens Bedrijf • Biologisch vers epolders.nl brood, info@tandartsenpraktijkd Email: info@tandartsenpraktijkd epolders.nl voor al uw stucadoor en ambachtelijk bereid in eigen - Algemene tandheelkunde

Annie Jansman Gerda Jansman

Wij hebben haar op zaterdag 6 april begraven. Spierings.com/condoleance

Familie Geven

mogelijk mogelijk

1ee Sint Jozefstraat 1, 5721 GM

1 Sint Jozefstraat 1, 5721 GM Asten Asten Tel. e Tel. 0493-697443, 0493-697443, 11e Sint Jozefstraat 1,1, 5721 Sint Jozefstraat 5721 GM GM Asten Asten Email: info@tandartsenpraktijkdepolders.nl Email: info@tandartsenpraktijkdepolders.nl Tel. 0493-697443,

Tel. 0493-697443, Email: Email: info@tandartsenpraktijkdepolders.nl info@tandartsenpraktijkdepolders.nl

Een fijn gevoel:

Tot het allerlaatst echt nabij zijn.

Geopend vanaf februari 2019

Oranjelaan54 54 5741 5741HH HHBeek Beeken enDonk Donk TT0492 0492319 730533 03 Oranjelaan info@crematoriumtlaar.nl info@degroofuitvaart.nlwww.crematoriumtlaar.nl www.degroofuitvaart.nl

Overlijdensberichten uit de regio

0493 - 352 600 0493 - 473 578

Een fijne gedachte:

Het afscheid in vertrouwde handen.

advertenties@ weekbladvoordeurne.nl

 Oranjelaan 54 5741 HH Beek en Donk T 0492 319 533 info@degroofuitvaart.nl www.degroofuitvaart.nl • Arthur Koelewijn Visspecialist Nuenen zoekt medewerker (part-/ fulltime) voor de verkoop van vis op de markt. Voor de service gerichte persoon met aanpakkers mentaliteit is dit de kans op een superleuke baan met een goed salaris. Kijk op koelewijnvis.nl of bel 06-54730705 voor meer info

• T.K. gebruikte bouwmaterialen, vloerplanken, deuren, ramen, ijzeren balken enz. Verberne Meijelseweg 37, Beringe. Tel. 077-3078609. • Overlast ongedierte?? Bel 0493-688006.

meten en hangen. Willies Stoffering, Braaksestraat 10, Helmond. Tel. 0492-535901. www.williesstoffering.nl

Inschrijven van nieuwe patiĂŤnten is Inschrijven nieuwe mogelijk Inschrijven van van mogelijk nieuwe patiĂŤnten patiĂŤnten isis

Hartelijk dank voor alle blijken van medeleven na het overlijden van

Een bijzonder woord van dank voor CV De Pottenbakkers en het Wilhelminahuis in Deurne. Dank aan allen die er voor ons zijn in deze moeilijke tijd.

0493-693222.

Voor: - Algemene tandheelkunde sierpleisterwerken bel Roland van biologische bakkerij op de Voor: den- Heuvel, tel. Implantologie boerderij. 100% Speltbrood, - Implantologie -- Algemene tandheelkunde 06-30609008 www.asbasten.nl volkoren en desem broden, • Bent u eigenaar van een Opel Algemene tandheelkunde -- Esthetische glutenvrij brood, dan bent u bij ons welkom voor Esthetische oplossingen oplossingen stokbroden, -- Implantologie roggebrood, broodjes en koekjes. elke reparatie, storing of Implantologie Bleken Elke vrijdag en zaterdag vers onderhoudsbeurt. Uw • Dia’s inscannen, zeer goede - Bleken -- Esthetische oplossingen gebakken, Geopend van 10.00 uur Opel-specialist: Garage Mark Esthetische oplossingen kwaliteit, eigen beheer, declaratie scherpe -- Rechtstreekse bij diverse zorgverzekeraars Rechtstreekse declaratie bijtotdiverse zorgverzekeraars Smits. Gespecialiseerd in jonge, 17.00 uur Sumiran biologische prijzen. Ook grote aantallen. -- Bleken gebruikte Opels. Hoofdstraat 74A, boerderij, Broekstraat 3, 5725 TL Foka Deurne, Kerkstraat 8, Bleken Liessel Tel. 0493-342144. Asten-Heusden, 0493-440630. 0493-353102. declaratie bij diverse -- Rechtstreekse zorgverzekeraars Rechtstreekse declaratievan bij diverse zorgverzekeraars Inschrijven nieuwe patiÍnten is

Correspondentieadres Familie Jansman Nassaustraat 30 5707 HM Helmond

Tonny Geven-Manders

Kruiseind 16c, Gemert . T 0492-368100 Spoorweide 1, Riel. T 013-7200977 www.vakbedrijfvanosch.nl

Insc hrijv euw e patiÍ e n is • Rolluiken, luifels, Een frietwagen op uwnt feest? Insc hrijv e en n van van ni ni •Voor euw einformatie patiÍ meer ennt e n is vloerbedekking, lamellen, • OfficiÍle pasfoto’s bij u thuis mogelij k (rol)gordijnen, jaloezien. Zeer reserveringen: gemaakt, voor paspoort, ID of mogelij k concurrerende prijzen. Gratis www.frietexpress.nl of bel

†2 april 2019

Zoveel bloemen, zoveel kaarten, zoveel warme woorden zoveel belangstelling en zoveel troost.

Plameco Vakbedrijf Van Osch

Vo o r : Vo o r : - Algemene tandheelkunde - Algemene tandheelkunde Implantologie • Video, Hi8 en DV bandjes •--Bijles nodig? Implantologie - Esthetische oplossingen overzetten op DVD, mail hannah@sipe.nl - Esthetische oplossingen Foka Deurne 0493-353102. Vijfdejaars - Blekengymnasiumleerling - BlekenDeurne/ Bakel Omgeving - Rechtstreekse declaratie bij diverse zorgverzekeraars - Rechtstreekse declaratie bij diverse zorgverzekeraars

Heden overleed zacht en kalm

*11 november 1929

Haal het voorjaar in huis Nieuw plafond in ĂŠĂŠn dag

Uit onze eigen kwekerij nu volop hangpotten, perkplanten, kuipplanten, fuchia’s en geraniums van uitstekende kwaliteit!

advertenties@ hetcontact.nl advertenties@ peelbelangonline.nl Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 20.00 uur. Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. Pinautomaat aanwezig.

www.overlijdensnieuws.nl

Kalkweg 3 • Someren-Eind • Tel. 0493-496969 Wij zijn bereikbaar vanuit Someren-Eind over het viaduct en dan links.


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 11 april 2019 | pagina 20

Films in parochiecentrum

Kerkb e ri ch t e n Heilige Willibrord Deurne St. Willibrorduskerk Zondag 11.00: Palmzondag met communicanten, mmv kerkkoor Willibrordus. Voorganger pastoor P. Janssen. Intenties: Johannes van Hugten en Petronella Josina Brunas; Broer Kuunders vw geboorted en Stien Kuunders-Janssen en dochter Crista; Theo Verhappen vw trouwdag en Jan en Anna Verboven-Beenen; Marinus Louwers, Marie Louwers-Schrama en dochter Marie Louwers; Geert Meijer; Lies van der Heijden-van Alphen vw verj. Donderdag 19.00: Witte Donderdag mmv gelegenheidskoor, voorgangers pastoor P. Janssen en pastor E. van Eerd. Vrijdag 15.00: Goede Vrijdag met kruisweg en samenzang, voorganger pastoor P. Janssen. 19.00: Goede Vrijdag mmv gelegenheidskoor, voorgangers pastoor P. Janssen en pastor E. van Eerd. Willibrorduskapel, Visser 2 Zaterdag 15.00: Palmzondag met samenzang, voorganger pastoor P. Janssen, intenties: geen opgaven. Zondag 10.30: Kleuterkerk Palmzondag. Woensdag 19.00: vervalt. St. Jozefkerk 19.00: Palmzondag mmv St. Jozefkoor. Voorganger pastoor P. Janssen, intenties: Clara Jacobs en overl fam; pastoor Hoekx vw sterfd; Sjef Mijberg vw verj; Fried en Mien Bouwmans-Verberne vw sterfd vader en overl familieleden; Josina Eevers, Ties en pater Willem Eevers vw hun sterfd; Piet Seijkens vw verj, Marietje Seijkens, zoon Theo en schoonzoon Jan; Frans Jacobs; Ties en Jo Verbeten-van de Weijer, overl fam en Greet Blumink-van Kleij. Vrijdag 15.00: Goede Vrijdag; kruisweg mmv St. Jozefkoor, voorganger diaken B. Jansen. WIE WA T WA A R

Gerardushuis Woensdag 9.30: ouderenviering met samenzang, voorganger pastoor P. Janssen. St. Willibrordus Helenaveen Zondag 9.00 uur: Palmpasen mmv kerkkoor. Voorganger pastor van Eerd. Intentie: voor vrede in de wereld. St. Willibrordus Liessel Zondag 10.30 uur: Palmzondag mmv kerkkoor, voorganger pastor van Eerd. Intenties voor: Jan Hendriks en overleden familie; Riek Manders nms KBO; Toon Damen vw sterfdag; Tjum en Anna van de Laak-Berkvens en kleinzoon Gertjan. Maandag 8.00: voor de parochianen; dinsdag 8.00 voor de zieken; woensdag 8.00: voor jonge gezinnen; openstelling van de kerk voor stilte en gebed van 19.00 tot 20.00; Witte Donderdag 08.00: eucharistieviering voor vrede; om 19.00 in de kerk in Deurne gezamenlijke viering Deurne Helenaveen Liessel Neerkant en Vlierden mmv een gelegenheidskoor. Goede Vrijdag 8.00 voor roepingen; 15.00 kruiswegviering. St. Willibrordus Neerkant: Zaterdag 19.00 uur Palmpasen viering voorganger Pastor van Eerd. Intenties voor: Marinus en Wies Jacobs–Verdeuzeldonk; Familie Janssen–Brouwers; Harrie van Veggel, Cor Mennen en overleden familie; Miet Verstappen en overledenen van de Dorpsstraat. St. Willibrordus Vlierden Zondag 9.00 uur Palmzondag. Voorganger: Pastoor Janssen mmv kerkkoor. Intenties: Sjaak vd Broek vw sterfdag; overl. fam. vd Broek-van Deurssen.

O.L. Vrouw Presentatie Ommel Zaterdag 17.30 uur rozenhoedje;

Vra a g

18.00 uur H. Mis op de vooravond v. Palmzondag + zegening v.d. Palmtakjes: voor het welzijn v.d. Franciscusparochie. Zondag 09.00 uur rozenhoedje; 09.30 H. Mis op Palmzondag + zegening v.d. Palmtakjes met zang door Jozef-Pauluskoor uit Someren-Heide: tante Dien Eijsbouts, Koos v.d. Mortel–Berkers namens het Gemengd Koor Sint Cecilia uit Ommel, Jos en Maria v.d. Boogaert-Hermans, Riek Aarts–v.d. Heuvel en zoon Wim, Jan Loverbos v.w. zijn trouwdag en zoon Johan, ter dankbare herinnering aan Lenie v. Lieshout–Franssen, Gerard Verberne. Maandag 08.30 uur H. Mis: voor het welzijn v.d. jonge mensen. Dinsdag 08.30 uur H. Mis: voor het welzijn v.d. gezinnen en de alleenstaanden, voor emeritus-paus Benediktus XVI v.w. zijn 92ste verjaardag, Jan en Paula Gillis -Hoendervangers; 19.00 uur Boeteviering met zang door Gemengd Koor Sint Cecilia uit Ommel. Woensdag 08.30 H. Mis: voor de zielenrust v.d. overledenen. Witte Donderdag: Op deze dag is er géén viering in de kerk van Ommel. Goede

Huisartsen gemeente Deurne

Voor huisartsenpraktijken gelden in het weekend verschillende regelingen. Bel voor informatie over spoedgevallen tijdens avond- en weekenddiensten de eigen huisarts.

Apotheek

Apotheek De Schelde in Gezondheidsplein aan de Fabriekstraat 24 in Deurne. Tel. 0493-311112. Geopend buiten reguliere tijden: vrij t/m do: 17.30-18.30 uur. Zaterdag: 10.3013.00 en 17.00-18.00 uur. Zondag: 11.00-12.00 en 17.00-18.00 uur. Elkerliek Apotheek, Wesselmanlaan25 in Helmond. Tel. 0492595983. Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur. Buiten deze uren dienstapotheek in Elkerliekziekenhuis Helmond. In het weekend (vanaf vrijdag 12.00 uur) is de tandartsenkring Deurne/ Asten/Someren/Bakel, alleen voor dringende gevallen die niet tot na het weekend kunnen wachten, bereikbaar: tel. 06-22094316.

Politie

Bij spoed: tel. 112. Geen spoed: tel. 0900-8844. Meld Misdaad Anoniem: tel. 0800-7000. Bureau Helmond is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur en op zaterdag en zondag van 9.00 tot 18.00 uur. Online aangifte doen kan ook via www.politie.nl.

Brandweer

Bij spoed: tel. 112. Geen spoed: 0900-8844.

Verloskundigen

Anja Panhuijzen, Emilie van Schijndel, Eveline Oostrom en Esmee Bakker p/a Elkerliek Ziekenhuis, Dunantweg 16, Deurne. 0493310309. Telefonisch spreekuur/ afspraken: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00-12.00 uur.

GGD Brabant-Zuidoost

Aanvraag ambulancezorg voor noodgevallen: 112. Voor aanvraag vervoer: 040-2332135.

Zorg in Deurne

Zorg in Deurne is er voor hulp en ondersteuning (WMO), jeugdzorg en begeleiding en armoede en schulden. Bezoekadres: Oude Martinetstraat 2 (zij-ingang gemeentehuis), tel. 0493-387387, e-mail info@ zorgindeurne.nl. Zie ook zorgindeurne.nl.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

DEURNE - In het fotoarchief van Heemkundekring H.N. Ouwerling in Deurne bevinden zich veel foto’s waarvan niet bekend is wie of wat er op de foto staat of bij welke gelegenheid de foto gemaakt is. Vaak is ook de bron of de fotograaf onbekend. Plaatsing van deze foto op de site deurnewiki.nl van de

Heemkundekring heeft de gevraagde informatie niet opgeleverd. Het antwoord op de vragen bij bovenstaande kunnen met vermelding van het fotonummer 31.883 doorgegeven worden aan Heemkundekring H.N. Ouwerling via heemhuis@heemkundekringdeurne.nl of via Hans en Anneke van Hoek, tel. 0493-315191.

Protestantse Gemeente Deurne | Helenaveen Deurne Zondag 10.00 u. Ds.Wim Hordijk, Helmond. Na afloop is er koffiedrinken in het Reddingiushuis. Witte Donderdag 20.00 u. Ds. Ada Rebel Viering Schrift en Tafel. Contactpersoon: Mw. R.van Kampen tel. 0493-317473 Helenaveen 10.00 uur: ds. M. Gosker uit Venlo.

Christelijke gemeente Iedere zondag verzorgt de christelijke gemeente De Levensboom een kerkdienst waarin het evangelie van Jezus Christus centraal staat. Samenkomst: 10 uur in de aula van basisschool D’n Heiakker aan de Patrijs 33 in Deurne. Voor kinderen is er zondagschool. Informatie: 0493322498 of www.levensboom.nl.

DEURNE – In het parochiecentrum aan Visser 2 in Deurne worden in de Goede Week twee films vertoond. Maandag 15 april is dat Into great Silence; een film die bijna een klooster wordt in plaats van er een weer te geven. Dinsdag 16 april is de film Des hommes et des Dieux te zien. In de film komen acht Franse monniken door geweld en terreur in tweestrijd: blijven of weggaan? Beide films beginnen om 20.00 uur, de entree is een vrijwillige bijdrage.

Stichting “Een Aarde” Kringloopwinkel – Asten

Asten

www.eenaarde.nl

Wij helpen in ontwikkelingslanden en verkopen in onze winkel curiosa, boeken, meubels, kleding en nog véél meer. Goed, schoon en goedkoop! Breng úw spullen (i.g.st.), ook oud ijzer. Liever laten ophalen? Bel 06-41655003. Molenakkers 11, Asten. Openingstijden: Maandag 09.00-12.00 Woensdag 13.00-16.00 Donderdag 18.00-20.30 Zaterdag 09.00-12.00

In fo e n di enst en

Tandartsen

Trots staat deze jongen op de foto bij het bordje van zijn schooltijd op de speelplaats van zijn school. Wie kan ons vertellen wie de jongen is, welke school en wanneer de foto is gemaakt. (Foto uit de collectie van familie Manders Schutsboom.)

Vrijdag: Op deze dag is er alléén om 15.00 uur de Kruisweg.

Heeft u een gesprek met een WMO-consulent, cliëntondersteuner, wijkwerker of opvoedondersteuner van Zorg in Deurne? En vindt u het moeilijk om dit gesprek alleen te voeren? Dan kunt u iemand vragen om bij het gesprek aanwezig te zijn. U kunt gebruik maken van gratis onafhankelijke cliëntondersteuning. Kijk voor meer informatie op www.zorgindeurne.nl.

Spoed4Jeugd

Voor een crisissituatie waarbij direct hulp nodig is én een kind of jongere betrokken is, kunt u contact opnemen met Spoed4Jeugd, tel. 0880666999 (dag en nacht bereikbaar).

Buurtbemiddeling Deurne

Geluidsoverlast, parkeerproblemen,

onenigheid met buren? Buurtbemiddeling Das, tel. 06-11254773 of deurne@bemiddeling.nu.

Stichting Cratosvrienden

Cratos biedt een warme plek waar iedereen, met of zonder beperking, ontvangen wordt in de gezellige huiskamer die elke dag open is. Er zijn activiteiten zoals bingo, kaarten of gezamelijk eten. De helpdesk is er voor het invullen van papieren en hulp bij vervoersproblemen. Het NAH-cafe is om de twee weken op woensdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur. geopend. Een speciale groep is er elke maandag van 9.30 tot 12.00 uur voor mensen die zich eenzaam voelen, vergeetachtig worden en behoefte hebben aan gezelschap. Locatie: Rembrandt van Rijnstraat 5b Deurne. Voor mensen met een smalle beurs is er kledingbank Cratos, Spoorlaan 5 Deurne. Geopend maandag en woensdag van 13.30 tot 15.00 uur, vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur. Aanleveren van schone kleding elke zaterdag van 10.30 tot 12.30 uur. Zie Cratosvrienden.nl. Tel. 0493-842255 of Kledingbank, tel. 06-42590876.

Grip op Schuld

Stichting Grip op Schuld helpt inwoners van Deurne die financiële problemen of schulden hebben of dreigen te krijgen. Een gecertificeerd en deskundig maatje helpt om de financiën van de hulpvrager op orde te krijgen en te houden. Inloopspreekuur elke maandag van 9.00 tot 12.00 uur of op afspraak: Oude Martinetstraat 2 Deurne (zij-ingang gemeentehuis). Voor meer info: 0637402232 of info@gripopschulddeurne nl. Zie ook gripopschulddeurne.nl.

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld Deurne helpt kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een laag besteedbaar inkomen. Het doel van de stichting is om de kinderen de mogelijkheden te bieden om mee te kunnen doen aan sport, cultuur, onderwijs, welzijn en maatschappij. Adres: Oude Martinetstraat 2 (zij-ingang van het gemeentehuis). Inloopspreekuur dinsdag van 9.00 tot 11.30 uur of na afspraak. Tel. 06-28137224, e-mail info@leergelddeurne.nl. Of zie: leergelddeurne.nl.

Lev-groep Deurne

De Lev-groep is er voor iedereen die vragen heeft over zorg, wonen, opvoeden, relaties, werken, echtscheiding, geldzaken, formulieren. Voor iedereen die actief wil zijn in wijk of buurt of die meer wil weten over vrijwilligerswerk. De locatie in Deurne: Oude Martinetstraat 2 (zij-ingang gemeentehuis). Dagelijks telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur via 0493-352500. Of via e-mail sociaalteamdeurne@levgroep. Zie ook www.levgroep.nl.

Zorgboog

Voor hulp bij persoonlijke verzorging en/of verpleging. Of voor zorg na behandeling in het ziekenhuis. Of voor een adviesgesprek of specialistische verpleegkundige hulp: neem contact op met het kruiswerk van de Zorgboog. In kleine wijkteams wordt hulp en ondersteuning geboden, afgestemd op de zorgvraag. Tel. 0900-8998636 of zorgboog.nl. Ook voor informatie over zwangerschapsbegeleiding, kraamzorg en

jeugdgezondheidszorg.

Savant Zorg

Persoonlijke verzorging, verpleging, verpleeghuiszorg, behandeling, verblijf, huishoudelijke verzorging en acute zorg: 0492-572000. Uitleen hulpmiddelen en informatie: savantzorg.nl.

Poetszorg, poetsen met een praatje

Voor huishoudelijke ondersteuning in de regio Peelland. Zie www. poetszorg.nl, tel. 06-42677878.

Buurtzorg Deurne

Verpleging en verzorging thuis: 0612079226, buurtzorgnederland.com.

Thuiszorg, Samen verder

Voor verpleging, verzorging, huishoudelijke hulp en/of begeleiding, tel 0492-476001. Zie ook www.thuiszorgsamenverder.nl. Voor spoedhulp, bijvoorbeeld na ontslag ziekenhuis: 24 uur per dag bereikbaar via tel: 06 49438319.

Acteon Thuiszorg

Huishoudelijke ondersteuning in het kader van de WMO. In 24 gemeenten waaronder de Peelgemeenten. Tel. 040-2487740 of zie acteonthuiszorg.nl.

Zorgtuin D’n Hof Liessel

Dagbesteding voor ouderen. Tel. 0624461341 of mail zorgtuindenhof@ gmail.com.

Bloedafname Elkerliek

Het Elkerliek ziekenhuis heeft verschillende bloedafnamelocaties. Van maandag tot en met donderdag van 7.30 tot 17.15 uur en op vrijdag van 7.30 tot 12.15 uur in het Elkerliek Ziekenhuis aan de Dunantweg 16. Op donderdag van 8.30 tot 9.00 uur in gemeenschapshuis Hofke van Marijke aan de Rembrandt van Rijnstraat 5. Op vrijdag van 8.15 tot 8.45 uur in Den Draai aan de Blasiusstraat 2 in Zeilberg. Op woensdag van 8.15 tot 9.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 10.15 uur in zorgcentrum De Gasterij aan het Pater Aartsplein 10 in Liessel. Op dinsdag van 9.45 tot 10.15 uur in gemeenschapshuis De Moost aan de Moostenstraat in Neerkant. Op dinsdag van 10.00 tot 10.15 uur in De Gouden Helm aan de Oude Peelstraat 3 in Helenaveen. Verder in het Elkerliekziekenhuis aan de Dunantweg van maandag tot en met vrijdag trombosedienst van 8.00 tot 10.00 uur.

Dierenartsen

Dierenartsencombinatie Zuid-Oost, locatie Deurne, Zeilbergsestraat 142. Gezelschapsdieren: alleen op afspraak: 0493-352425. Voor spoedgevallen tijdens avond, nacht en weekend: 0900-9933993. Landbouwhuisdieren volgens afspraak: 0493-352424. Dierenarts P. Kome, Molenweg 2, Liessel: 0493-341729. Dierenkliniek Brouwhuis, Rivierensingel 730, Helmond: 0492-515977.

Zwerfdieren

Dier kwijt of een zwerfdier gevonden? Dierenambulance Noordelijk Limburg 0900-2000112. Voor opvang vogels: Stichting Vogelsasiel Someren eo, Philipsbosweg 7 in Lierop, tel. 06-29799316 of zie vogelasiel-someren.nl.


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 11 april 2019 | pagina 21

In Brabant zijn er elk jaar meer dan 5.000 afvaldumpingen in bossen, water en parken. Van koelkasten, asbest en bankstellen tot puin en bouwmaterialen. Terwijl iedereen snapt dat je dat gewoon niet doet. Dus: breng oude spullen naar de Milieustraat, verkoop ze of geef ze weg. Maar dump ze niet in onze natuur. #DUMPENDOEJENIET

Meer weten? Ga dan naar www.brabant.nl/huisvuil Tegelhandel, tegelwerken Neerkant. Elk formaat, kleur en prijs! www.slaats-tegelwerken.nl

• Bijles nodig? mail hannah@sipe.nl Vijfdejaars gymnasiumleerling Omgeving Deurne/ Bakel

• Eet- en frietaardappelen te koop bij J. Leenders, Bosweg 3 Asten-Heusden. 0493-697830. Openingstijden maandag, vrijdag en zaterdag vanaf 8.30 uur.

• Te huur halfvrijstaande woning Deurne centrum. Voor bepaalde tijd! Huurtoeslag is niet mogelijk. deurnehuurhuis@gmail.com 06-36501772

WEEKBLAD VOOR

• 8mm spoelen overzetten op dvd, Bel Foka Deurne 0493-353102.

• Computerhulp, computerles of computercursus nodig? www.wegwijsopdecomputer.nl Hans Berkers, 0493-380229 of 06-29315869.

DEURNE

± 60 m2 in Asten Tel. 06-10161116

Uw kleintje in de krant! Kleintjes

OPSLAGRUIMTE TE HUUR

de snelste en goedkoopste weg naar verkoopsucces!

Bon voor het aanleveren van kleintjes; betaling per pin Tarieven: Tot en met 10 woorden € 8,00; elk woord meer kost € 0,30 extra. Afkortingen als i.z.g.st. en z.g.a.n.: tellen als één woord. Tel. + nummer tellen als twee woorden, straatnaam + huisnummer tellen ook als twee woorden. Zo berekent u de kosten van een kleintje van bijvoorbeeld 23 woorden: 13 x € 0,30 = € 3,90 + € 8,00 = € 11,90 Kleintjes worden automatisch geplaatst op onze websites. Plaatsing in ‘t Contact, Peelbelang, Middenstandsbelangen en Weekblad voor Deurne t/m 10 woorden € 14,00 elk woord meer € 0,40 extra. Toeslagen: Voor brieven onder nummer: € 7,26 incl. btw. Voor plaatsing op de eerstvolgende donderdag moet uw kleintje op tijd bij ons aangeleverd zijn: kantoor Deurne, Stationsstraat 103 (uiterlijk dinsdag voor 14.00 uur).

• Biologisch vlees, puur, ambachtelijk met de smaak van vroeger! Varkens, rund, kip, lamsvlees, vele soorten vleeswaren o.a. uit eigen rokerij. Biologische aardappelen, uien, appels, eieren, boerenkaas, geitenkaas. Geopend: vrijdag en zaterdags 10.00 tot 17.00 uur. Webwinkel en ook bezorging. Sumiran Biologische Boerderij Broekstraat 3 5725 TL Asten-Heusden 0493-440630 www.sumiran.nl • Digitale foto’s afdrukken op Kodak papier, direct klaar, Tot A4 formaat. Foka Deurne, Kerkstraat 8.

• Gezocht: VOORBEWERKER / SCHADEHERSTELLER Interesse? Mail naar info@munckhofservicecenter.nl of bel 077-3978600

Te koop Appartement Tuinstraat 4f Asten

Midden in het centrum van Asten, tegenover het Ploegmakers park, een ruim opgezet 2-kamer appartement (ideaal voor senioren). Tot het moderne, goed beveiligde complex behoort een eigen carport en een tweede berging op de begane grond.

Info 06 46857334

EXTRA ACTIES

TIJDENS HET PAASWEEKEND Openingstijden: Maandag: 12:00u tot 17:00u Dinsdag tot vrijdag: 10:00u tot 17:00u Zaterdag: 10:00u tot 16:00u

Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00 t/m 17.00 uur

S.v.p. duidelijk in blokletters invullen! Tekst kleintje:

• Tomaten, komkommer, paprika enz.Openingstijden: Maandag: 12:00u tot 17:00u Dinsdag tot vrijdag: 10:00u tot 17:00u Kruiden en groenteplanten. Zaterdag: 10:00u tot 16:00u Preiplanten op bestelling. Jan Vinken Beuzen 6 Deurne 06-46579334 Di. en do. gesloten. www.plantenverkoopdeurne.nl

Adres:

Burg. Wijnenstraat 71A Terrasoverkappingen & Tuinkamers 5721AH Asten Tel: 0493-688454 Glazenschuifen vouwwanden Mail: info@agaterras.nl Zonwering binnen en buiten Horren Horren gratis inmeten en montage

Adres: Burg. Wijnenstraat 71A 5721AH Asten Tel: 0493-688454 Mail: info@agaterras.nl

2E PAASDAG OPEN van 11.00 tot 16.00 uur

PAASACTIE!!! Terrasoverkappingen • Schuif- & Vouwwanden PAASACTIE!!!

Opdrachtgever: Naam: Straat: Postcode en woonplaats: Telefoonnummer: Plaatsingsdatum/data:

Bij A.G.A. Terras is het een hele week Pasen! Kom in de week van de 2e paasdag Maandag (28 maart) tot Zaterdag (2 April) naar de showroom en profiteer van onze spectaculaire acties!

Opslagruimte huren

Bij A.G.A. Terras is het een hele week Pasen!

Rolluiken & Screens • Zonwering • Horren

Een aantal voorbeelden hiervan:

Kom in de week van de 2 paasdag Maandag (28 maart) tot voor goederen, Zaterdag (2 April) naar de showroom en profiteer van onze spectaculaire acties! - Bij aankoop van een terrasoverkapping een gratis terrasverwarmer Een aantal voorbeelden hiervan: Horren gratis en montage voorraad, - Bij aankoop van een glazenschuifwand een gratisinmeten terrasverwarmer - Gratis reinigingsmiddel opmaat - Bij aankoop van een terrasoverkapping een gratis terrasverwarmer inboedel etc. - Veleterrasverwarmer korting op ons aanbod di.-do.-vr. 10.00 - 17.00 uur. Za. 10.00 - 16.00 uur - Bij aankoop van een glazenschuifwand een gratis Openingstijden e

Openingstijden di.-do.-vr. 10.00 - 17.00 uur. Za. 10.00 - 16.00 uur reinigingsmiddel opmaat Verwarmd-- enGratis bewaakt. Vele korting op ons aanbod Ommelsveld 4 Tel. 0493-688454 5721VT Asten4 Tel. Ommelsveld Tel:06-54967860 0654967860 www.boxs-it.nl WWW.AGATERRAS.NL 5721 VT Asten info@agaterras.nl info@agaterras.nl Tel. 0493-381718 WWW.AGATERRAS.NL


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 11 april 2019 | pagina 22

Al ruim 45 jaar hèt adres voor comfort en kwaliteit

Lekker zitten?... ... Welkom bij Teun Arts.

relaxfauteuils op draaivoet Ruim 230 modellen

relaxfauteuils met sta- op hulp Ruim 90 modellen Veelal uit voorraad leverbaar

Lekker zitten?... ... Welkom bij Teun Arts.

Banken en bankstellen Ruim 40 modellen Veelal met relaxfunctie

Onze openingstijden: Di, Wo & Do 10:00 - 17:30, Vrijdag 10:00 - 21:00, Zaterdag 10:00 - 17:00 tel.: 0485 - 45 29 86 www.teunarts.nl Boersestraat 11, 5454NG, Sint Hubert. In St.Hubert op de rotonde richting Wanroij, dan 3e weg links, 1e rechts.

info@teunarts.nl

Profile for Das Publishers!

Weekblad voor Deurne 11-04-2019  

Gratis nieuws en advertentieblad voor Deurne en omstreken

Weekblad voor Deurne 11-04-2019  

Gratis nieuws en advertentieblad voor Deurne en omstreken