Page 1

BRIGADECOMMANDANT JAN

WEEKBLAD VOOR

DEURNE

3 Cultuurcentrum Deurne maakt eerste namen bekend

door: Willie Thijssen

14 maart 2019

Zijn boek ‘Bruno Lüdke, Seriemoordenaar’ is onlangs vertaald naar het Duits en komt deze maand in Duitsland uit. “Daar verwacht ik nog wel wat reacties op”, vertelt hij vanuit zijn zolderkamer, annex werkkamer, annex museum in Rodenrijs. “Hij zou ruim vijftig moorden hebben gepleegd. Maar ik heb ze allemaal onderzocht en ik ben ervan overtuigd dat hij onschuldig is.” Zijn passie voor het rechercheurswerk is nog altijd groot.

13 De Kranenmortelderby leeft als nooit tevoren

15 Peter Bouwmans is fervent DAF verzamelaar

WWW.WEEKBLADVOORDEURNE.NL

16

De Peel onder Vuur: Jan Blauw vertelt

11

Rebelser Nur für Wehrmacht Zo kabbelde de oorlog door de vroe Volgens Blaauw verliepen de eerste bejaren veertig. Echt spannend zou het p zettingsjaren in Deurne betrekkelijk worden in de tweede helft van 1944. H rustig. Van daadwerkelijk verzet tegen langer de oorlog duurde, hoe rebels de bezetter was nauwelijks iets merkJan Blaauw werd. Iedereen in Deur baar. “Er heerste een soort berusting. De moest op een gegeven moment de rad maatschappij draaide gewoon door.” Dat inleveren. Zo ook de radio van de fam wil niet zeggen dat de mensen in Deurlie Blaauw. “De radio’s werden opges ne en de Peel pro-Duits waren. Blaauw: gen op de zolder van het gemeentehu “Integendeel. Er waren maar een paar Ik kende de persoon die daar werkte NSB’ers. En zij werden genegeerd.” Volvroeg of we de radio terug konden kr gens Blaauw waren er in die beginjaren gen. Hij heeft toen een avond de ruim wel enkele pesterijen tegen de Duitse niet afgesloten en ik ben toen naar h bezetter. Burgemeester Robert Lambooij gemeentehuis gegaan om de radio ter gelastte in juli 1941 op last van de bezette halen. Niemand had er iets van g ter de bevolking per proclamatie: ‘om iemerkt.” In die jaren gold er een spert dere handeling welke ook achterwege te wat inhoudt dat niemand op straat moc laten die beoogt de Duitsche Weermacht zijn tussen 18.00 uur en 7.00 uur. De jon in haar geheel of bepaalde personen der Blaauw gaf de radio als cadeau terug a Duitse Weermacht in het bijzonder te bezijn pa op zijn verjaardag op 30 juni 194 ledigen of te hinderen. Speciaal wordt ten “Mijn vader schrok enorm. Hij verstop deze gedacht aan het aanbrengen op we‘m meteen onder de vloer. Als ik daar gen of aan huizen van de Duitsche Weeraan terugdenk. Aan wat voor risico’s macht kwetsende opschriften.’ Volgens liep ...” Blaauw zou deze proclamatie slaan op Jan Blaauw zette zich ook in om het lev het feit dat iemand op de begraafplaats van onderduikers - die er in de Peelreg in Deurne een origineel bordje had opgenogal wat zaten - draaglijker te make hangen met de tekst ‘Nur für Wehrmacht’. “Ik bracht wel eens eten of romannetj Dergelijke bordjes hingen in die jaren in naar ondergedoken geallieerde piloten sommige treinen aan wagons waar de geOp een dag kort voor de bevrijding wil wone burger niet in mocht komen. Een hij twee boekjes naar een onderduikadr grappig bedoelde actie, maar voor Duitse in Vlierden brengen. “Ik besloot de fie soldaten zou het een aanleiding kunnen van de buurvrouw, mevrouw De Cler zijn om de bevolking ‘terug te pakken’. te lenen aangezien onze fietsen het n Vandaar de proclamatie van de burgemeer deden. Toen ik al fietsend het spo meester. De rol van de burgemeester was bij het station wilde oversteken werd in die oorlogsjaren vooral om de rust te door drie moffen aangesproken: ‘Ha bewaren, zo herinnert Blaauw zich. “MeAbsteigen’. Ik moest de fiets inleveren. nig burgemeester manoeuvreerde zich denk dat ze ermee terug naar Duitsla door de oorlogstijd. En dat gold ook voor wilden fietsen. Voor de twee Engelstali Lambooij. En ook voor de politie. Mijn varomannetjes achterop onder de snelbi der was van de Rijkspolitie en had behalders hadden ze geen aandacht. Ik moc ve Deurne ook dorpen als Asten, Someze houden en heb ze vervolgens te vo ren en Gemert onder zijn hoede. Er was naar Vlierden gebracht.” wel regelmatig overleg met Lambooij, maar de relatie was anderst/m dan 15 metmaart de Aanbiedingen geldig 2019 gemeenteveldwachter Frans de Clerck, die met zijn gezin naast ons woonde.” Volgens Blaauw was zijn vader fanatiek anti-Duits, maar was hij heel voorzichtig. “Hij kon onderduikers in bescherming nemen en van informatie voorzien. Maar daar praatte hij gedurende de oorlog nooit over. Hij was tegen verzetsacties vanwege de angst voor wraak van de moffen. De teneur was toch vooral: Rustig aan met die moffen. Het komt uiteindelijk allemaal wel goed”, aldus Blaauw. De oud-Deurnenaar praat consequent over moffen en niet 72 overDeurne Duitsers. MofMartinetplein Tel.: 0493-312385 fen is een scheldwoord voor Duitsers. Het tekent de haat hij gedurende de oorKijk voor dedie barbeque www.slagerijvangoch.nl log heeft opgebouwd tegen de bezetter. “Ach, sinds mijn politietijd heb ik best goede relaties opgebouwd met Duitse collega’s. De vijandstemming is wat dat betreft wel voorbij.”

We e k J a a r g a n g 1 16

Jan Blaauw was tien jaar oud toen hij naar Deurne verhuisde. Zijn vader werd op 40-jarige leeftijd, in oktober 1938 bevorderd tot majoor der Rijksveldwacht en aangesteld als brigadecommandant in Deurne. Hij woonde met zijn gezin van 1938 tot 1945 in de dienstwoning op het huidige adres Oude Liesselseweg 8. Voor de kleine Jan - toen overigens nog Bertus geheten - was het wel even wennen. “Maar na enkele vechtpartijtjes op school, hoorde ik er toch al wel snel bij”, vertelt Blaauw. Kort na zijn kennismaking met Deurne brak de oorlog uit. Voor de dan twaalfjarige Jan begint een bijzondere en indrukwekkende periode. “Ons gezin werd die vrijdagochtend 10 mei tussen 4.00 uur en 4.30 uur wakker geschud door de vliegtuigen. ‘Opstaan en naar beneden komen’, riepen mijn ouders. Toen wij allemaal in de huiskamer waren, zette mijn vader de radio aan. Duitse troepen hadden de Nederlandse grens gepasseerd. Mijn vader vond het vreselijk. Hij had tien kinderen en het was oorlog. De eerste oorlogsdag … die dag vergeet je nooit.” Zijn vader ging die eerste dag niet gekleed in zijn uniform van Rijksveldwachter. In zijn boek Dossier Blaauw schrijft hij hierover: ‘Mijn vader had die dag een gewoon burgerpak aan, maar droeg wel zijn uniformpet op het hoofd. Zo fietste hij die ochtend het dorp in. Jaren later heeft hij mij verteld dat het aan de ene kant zijn taak was om op dat moment als politieman de straat op te gaan en als zodanig ook voor iedereen herkenbaar te zijn. Aan de andere kant, niet wetende wat er in die eerste uren stond te gebeuren, wilde hij niet in uniform bij verrassing tegenover Duitse soldaten komen te staan. Vandaar alleen die uniformpet, waarvan hij zich in geval van nood snel zou kunnen ontdoen.’ Toen hij na een paar uur terugkwam van zijn tochtje door Deurne, groef zijn pa een gat in de tuin en deponeerde daarin een revolver en een pistool, waarna hij de kuil weer dichtgooide. Blaauw: “Daarover heb ik hem nooit meer iets horen

straat. “Ook daar was de teneur an Duits. Daar zorgden de fraters wel voor

zeggen. Ik zou overigens de exacte plaats nog kunnen aanwijzen.”

Aimabel, recht voor zijn raap en een tikje mysterieus. Oud-Deurnenaar en voormalig hoofdcommissaris van de politie in Rotterdam, Jan Blaauw is ondertussen 90 jaar oud. Hij kijkt in zijn woning in Rodenrijs terug op een rijk leven. Behalve veertig jaar bij de politie heeft hij ook een aardig literair oeuvre opgebouwd. Vooral boeken waarin Blaauw gedetailleerd ingaat op moordzaken. De jaren die het meeste indruk op hem maakten waren de oorlogsjaren in Deurne.

21

Kees Buiter wint medaille

MAGERE VARKENSHAASRUNDERLAPPEN MEDAILLONS 4 VOOR

Jan Blaauw op de Markt in Deurne in 1943/1944. (Foto: collectie Jan Blaauw)

6,50

100 GRAM

1,79

Slagerij van Goch

Karig geheel Tegenover de familie Blaauw woonde gemeentesecretaris Gijsbers die drie zonen had die lid waren van de NSB. “Landverraders zoals wij die toen noemJan Blaauw als vrijwilliger bij de RAF, den.” Blaauw was altijd op april 1945. (Foto: collectie Jan Blaauw) zijn hoede als hij ze zag: “Als mijn vader naar de Engelse Schmeisser machinepistool zender luisterde, moest altijd Ook tegen het einde van de oorlog haal een van ons om het huis lode toen zestienjarige Jan nog een risic pen om te kijken of er iemand 59volle actie uit. Enkele weken voor de b van hen de radio kon horen. vrijding werd op het station van Deur Ook één van de veldwachters een stilstaande goederentrein door Brits in Deurne was pro-Duits. Ook jachtvliegers onder vuur genomen. “K daar werd afstand van gehouerna ben ik gaan kijken. Ik was er n den.” alleen. In de goederenwagons lagen w Volgens Blaauw leefden de pens. Ik heb toen een Schmeisser m meeste Deurnenaren in de oorchinepistool meegenomen en thuis in logstijd in armoede, maar leed schuur verborgen. Enkele dagen la niemand honger. “Alles was heb ik het wapen aan Gerard Ahout g op de bon. Veel mensen kengeven. Hij was lid van het verzet. In r den wel iemand om een extra voor het pistool kreeg ik een kleine rev brood te ritselen, maar vlees ver van hem. Ik heb het vervolgens enk hadden wij bijvoorbeeld nooit. le dagent op zak gehad, totdat mijn vad We hadden een eigen tuin waar unt stun we aardappelen en groente teelstunt st vlak voor een kerkbezoek me aanstoo en het wapen voelde. ‘Ben je helema den. Maar het was alles bij elkaar van de zotte’, riep hij toen hij hoorde d maar een karig geheel.” www.diepvriesspecialist.nl het om een revolver ging.” Aanbieding geldig dinsdag 19 maartBlaauw 2019 beschrijft het voorval ook in z Blaauw gingt/m gedurende de oorlog boek Dossier Blaauw: ‘Nog voor we in gewoon naar school. Eerst naar de kerk kwamen moest ik het wapen a lagere school en daarna naar de hem geven waarna hij het in zijn unifor Ulo, toen gevestigd aan de School-

Al onze bami- en nasi snacks op schaal

4 stuks - Diepvriesspecialist Normaal vanaf 2,

25% korting

Een van de proclamaties van burgemeester Lambooij uit de begintijd van de bezetting, oktober 1940.

Spertijd treedt in Deurne in werking na enkele brandjes en doorgesneden telefoonkabels.

Catharina Driessen en Emelie Jegerings in De Wieger bezig met het uitzoeken van werken voor de expositie de Peel in licht. (Foto: Marius van Deursen)

De Peel in licht in alle seizoenen

Emelie Jegerings: “We wilden een keer iets anders, nieuwe technieken proberen. We wilden impressionis-

tisch gaan schilderen. Aanvankelijk was het de bedoeling regelmatig de Peel in te trekken tot aan de Open Atelier Dagen in september 2017.” Catharina Driessen vult aan: “Op

Het is het sobere landschap van de Peel, dat volgens de kunstenaars maakt dat het licht zo mooi is. “Alles is onderdanig aan licht. Hoe soberder het landschap, des te mooier het resultaat. Daarom is de Peel zo geschikt voor dit project.” Het is nu bijna twee jaar geleden dat Jegerings en Driessen voor het eerst de Peel in trokken en nog steeds kunnen ze het niet laten. Voortaan gaat ook Jolanda Tielens mee en noemen ze zich de Peelschilders. “Een aantal uren intensief bezig zijn geeft energie. Je probeert hét moment te pakken. Het is heel puur, je kunt niets voorbereiden. Je hebt alleen jezelf en je schilderspullen”, zegt Catharina Driessen. “Het heeft iets mindfulls. We leren ook veel van elkaar, denken voortdurend hardop en wisselen ideeën uit”, vult Emelie Jegerings aan.

IJs en warme kruiken

DEURNE – Kinderen van D’n Bogerd vierden woensdag 13 maart Boomfeestdag samen met scholengidsen Jeanne Melief, Wim van Opbergen en Annemieke Quaadgras van de Ossenbeemd. Ze zongen het nationale Bomenlied, maakten een boompaspoort en knipten en plakten boomblaadjes en slingers om bomen op het terrein van de Ossenbeemd mee te versieren. (Foto: Marius van Deursen)

De Deurnese kunstenaars schilderden op zo’n zeven locaties in onder meer de Horster Driehoek, het Molentje, in de Neerkantse Peel, aan de Zwarte Plakweg, achter de hoeve Willem III en bij een aantal vennen. Ze schilderden er in alle omstandigheden, in storm en regen, voorzien van flessen ijs bij hoge tempera-

WEEKENDPAKKERS do vr za Alléén geldig op 16, 17 en 18 augustus

500 gram

1.35

099 .

PLUS Mineola Los Per 500 gram

2 voor

1.38

099 .

PLUS Komkommer 2 stuks

Geldig in week 9 Zondagmiddag om 15.00 uur opent wethouder Marinus Biemans de exSpaar nu voor positie Peel in Licht in De Wieger, Spaar nuhandpoppen. voor gratis handpoppen gratis die te zien zal zijn tot en met 5 mei. 299 . 379 . De expositie bevat verschillende onderdelen, waaronder een wand met werken die geschilderd zijn in alle seizoenen. In het klein atelier 8.54 4.27 4.10 2.05 worden schilderijen getoond die ge199 . 199 . maakt zijn in de nacht bij het licht van de maan. In de doorgang naar Zie pagina 8 en 9 GRATIS het groot atelier zijn bomenschildeBouwmans Jozef & Bouwmans 1 1 | XXXX Plusweg XX | Plusstad | T:Zeilberg 0523 65 63 93 | 1 (Naam) | St. ringen te zien en in het groot atelier laten de kunstenaars zien hoe ze het GRATIS licht van de Peel gebruikten in hun 19.47 + huidige werk, zoals portretten van 5.-3 kratten GRATIS mensen en paarden. 1 1 Tijdens de Open Atelier Dagen op 30 en 31 maart tonen Jegerings en 8.38  Driessen werk in het biologisch sta50% PLUS Mineola tion in de Mariapeel en neemt een 1.49 KORTING natuurgids bezoekers mee naar de Gezellig carnaval vieren? locaties waar ze geschilderd hebben. Bouwmans St. Jozef & Bouwmans Zeilberg [Naam]—/— Wij bezorgen de Zondag 7 april verzorgen de beide kunstenaars van 13.00 tot 17.00 uur boodschappen rondleidingen in De Wieger. (zondag 24 februari t/m zaterdag 2 maart 2019)

ALAAAAAF 3.75

Danie de Wet Winemakers Selection, Gatonegro of Hardys VR Chardonnay of Sauvignon Blanc

4.99

WEEK PLUS Blonde d’Aquitaine Hamburgers Pak 4 stuks

Fles 75 cl

Unox Knaks Alle blikken à 400-550 gram of Broodje rookworst Pak 4 stuks, combineren

Beckers Frituursnacks

D LKE A

Dagvers

Alle varianten, combineren mogelijk 2 dozen** Bijv. Beckers Frikandellen, 2 dozen à 20 stuks

mogelijk 2 stuks** Bijv. Unox Knaks original, 2 blikken à 400 gram

T

UI

Sober landschap

Expositie

ZATERDAG 30 MAART

G

Bij feest hoort versieren

turen en een warme kruik voor de schilderspullen bij vorst. “Het is een beetje topsport, vooral wanneer je ’s nachts schildert. Je ziet niets. De volgende dag is het een verrassing wat het geworden is.” Vanaf komende zondag kunnen bezoekers zich laten verrassen door het werk van Catharina Driessen en Emelie Jegerings.

E

door Ine van Hal

een gegeven moment besloten we door te gaan tot maart om de Peel in elk seizoen te schilderen.” Het tweetal schilderde met name tijdens de zogenoemde blauwe en gouden uren. Wanneer in het licht van de opkomende of de ondergaande zon de lucht en de omgeving blauw kleuren of juist een warme, gouden gloed aannemen. “Het licht in de Peel is het mooist tijdens zonsopkomst en zonsondergang. Met name de ochtend is speciaal, met heel bijzondere kleuren”, aldus Emelie Jegerings. “Soms waren de kleuren zo mooi, dan werden we er door gepakt en konden we er alleen maar naar kijken. Daarvan hebben we geen resultaat.”

1+1

G

DEURNE – Het is bijna twee jaar geleden dat de Deurnese kunstenaars Catharina Driessen en Emelie Jegerings aan een nieuw project begonnen. In de lente van 2017 trokken ze voor het eerst de Peel in om het landschap vast te leggen tijdens de zogenoemde blauwe en gouden uren. Ze schilderden de Peel in het licht van de zonsopkomst en de zonsondergang, in alle seizoenen. En tijdens bijzondere fenomenen zoals de sneeuwmaan, de bloedmaan en de blauwe maan. “We hebben ze allemaal gezien.” Zondag 17 maart wordt in museum De Wieger een expositie geopend met een keuze uit hun landschappen. Sommigen in combinatie met recente figuratieve schilderijen waarin zij het licht van de Peel verwerkten.

LI M B UR

De actieprijzen varieren van 1.01 - 4.27

De actieprijzen varieren van 1.75 - 4.10

2.69 - 2.99

1+1

33/18

3.39

Alle halve raster- of kruimelvlaaien

PLUS Filet Americain

Bakje naturel à 225 gram of bakje speciaal à 175 gram Per bakje

Geschikt voor 5 personen Per halve vlaai

Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Om al onze klanten te laten profiteren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld).

Wil je per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld je dan nu aan via plus.nl

De Fabeltjeskrant® © Rubinstein & De Levita Productions. Licensed by Rubinstein, Amsterdam.

plus.nl

Openingstijden:ma ma.-do. 8.00- 20.00 - 20.00| vr | vrij. 8.00 - 21.00 za. 8.00 - 20.00 | zo. 8.00 - 20.00 Openingstijden: - do 8.00 8.00 - 21.00 | za| 8.00 - 20.00 | zo 9.00 - 18.00

PLUS Klaverland Kaas 48+ plakken

Alle varianten ca. 100-230 gram, combineren mogelijk 2 pakjes** Bijv. PLUS Klaverland Jong belegen plakken, 2 pakjes à 221 gram

6.00 3.00

De actieprijzen variëren van 1.35 - 1.84 per 100 gram

11

| | Deurne |

9 .99 2

KIES & MIX

TOT 59% KORTING

• PLUS Bourgondische appeltaart

5.52 - 12.30

Geschikt voor 5 personen

• Suiker- of rozijnenbrood Zak 500 gram • Bollen lekker lang lekker

3 stuks

Wit, tarwe of krenten, zak 8-12 stuks

• Korenlanders Rond brood Wit, tarwe of volkoren • Roomboter kaastwisters Pak 3 stuks • Kaasuienbollen Zak 6 stuks • Kaasuienkruier Per stuk Combineren mogelijk

Bavaria

Set 6 blikjes 2 sets* Bijv. Bavaria

Bavaria Premium pilsener Krat 12 flesjes à 30 cl

1.89

Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. PLUS Culinaire

De actieprijzen

Per stuk

Voor alle producten in deze advertentie geldt, tenzij anders vermeld, maximaal 5 dezelfde aanbiedingen per klant. *Voor 2=1 geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs. beenham **Voor 1+1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs. Naturel, honing & mosterd of kaas & spek Per 500 gram

6.16 3.08 Los Per 500 gram Actieprijs per kilo 6.16

PLUS Bloemkool

09/19 Om al onze klanten te laten profiteren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld). **Voor 1+1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs. Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld u dan nu aan via plus.nl

plus.nl plus.nl

Openingstijden: ma 8.00-20.00 - za 7.30 - 21.00 zo 8.00 - 19.00 Openingstijden: ma-do // vr |8.00-21.00 // za 8.00-20.00 // zo 12.00-18.00

Plusweg 1 // Plusstad // T: 0573 453552

De kunstenaars

| | Deurne |

thuis.

Catharina Driessen (1956) uit Neerkant is beeldend kunstenaar, gespecialiseerd in het portretteren van paarden, koeien en mensen. Met Openingstijden: ma - za 7.30 - 21.00 | zo 8.00 - 19.00 plus name de schilderijen van paarden PLUS Blonde verraden haar liefde en vakkennis Bouwmans St. Jozef & Bouwmans Zeilberg d’Aquitaine Hamburgers van het dier. Emelie Jegerings (1964) uit Deurne ontwikkelde zich van decoratieschilder tot beeldend kunstenaar. Naast kunstwerken waarin het menselijk lichaam en de muze centraal staan, schilderde zij in opdracht voor de bekroonde documentaireserie De Nieuwe Wildernis. Pak 4 stuks

Zie onze aanbiedingen op pagina 27

PLUS Filet Americain

Bakje naturel à 225 gram of bakje speciaal Per bakje


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 14 maart 2019 | pagina 2

Opa Jan, je bent de liefste opa van de hele wereld! Gefeliciteerd met je 70ste verjaardag.

Fam i l i e b e ri ch t e n Te mooi om waar te zijn, maar het is waar en dat is het mooist.

Sem Willems

Dikke kus, Wessel, Karsten en Neeltje

Geboren op 26-02-2019 Trotse ouders: Nikkie Willems & Sanne Kusters Schuifelenberg 80 - 5751 HZ Deurne

Milan van den Eijnden

♥ 10 maart 2019 Rico & Inge van den Eijnden Wollegras 78 - 5754 ER Deurne

Gefeliciteerd! Liefs meidengein

Sucade Hamburgers (100% Runds) Fricandeau / hamlappen Rookworst Runderrookworst

100 gram e 1,35 4 +1 GRATIS 100 gram e 0,95 100 gram e 1,05 100 gram e 1,15

Vleeswarentrio per stuk e 3,95 100 gram Salami van het huys 100 gram gebraden gehakt 100 gram ambachtelijke boterhamworst Jonge Kaas 500 gram e 5,85 Huisgemaakte rode tappenade 100 gram e 1,99

Geldig tot zaterdag 16 maart

Houthakkersteak en kipfilet

Gehakt HOH 100gr €0,50 · Worst HOH 100gr €0,58 · Rundergehakt 100gr €0,75

Ribcarbonade

Haageind 24 5751 BC Deurne 0493-782211 www.streeckhuys.nl

2x 4 stuks slechts 10.00

3+1 gratis

Geldig van dinsdag 19 tot zaterdag 23 maart

Gegrilde kippenpoten, Hamburgers en Speklappen 3x 4 stuks 10.00

Inkoop

Iedere woensdag gehakt en worst extra voordelig S BOU WMA AN NS FR

Frans Bouwmans, Uw Slager

geachte mevr. v. Heugten

Sint Jozefstraat 24C, Deurne Tel.: 0493-312317 www.fransbouwmans.uw-slager.nl

Brouwhorst 19 Maandag 5704 EG Helmond Dinsdag - Vrijdag 0492-511469 Zaterdag info@streeckhuys.nl Zondag

e nLeijgraaf v e r k7 o o p 5951 GP Belfeld Tel-nr. +31(0)6-14930112 KvK Venlo 52015300 AUTO’S BTW 0898.23.497.B.02

Tel. 06-53585527 www.hebbenautos.nl

bijgaand verzoeken wij U vriendelijk onderstaande advertentie te willen plaatsen Hebben auto’s in Deurne Leembaan 45 Geopend elke zaterdag van 10 tot 17 uur rest op afspraak Keuze uit Belfeld 30 auto’s 28 febr. 2019 • Gebruikte banden vanaf 25,00

ROMMELMARKT 17 mrt. Reuver

24 mrt. Kronenberg Standplaats € 12,00 06-14930112 www.lirom.nl • Digitale foto’s afdrukken op Kodak papier, direct klaar, Tot A4 overdekte formaat. Foka Deurne, Kerkstraat 8.

ROMMELMARKT 24inmrt. • Te zondag huur appartement Deurne Stationsstraat 63a 08.30-15.30 tel. 06-53101840.

uur

D’N UMSWING

Tegelhandel, tegelwerken Schorfvenweg 3 Neerkant. Elk formaat, kleur en prijs! KRONENBERG www.slaats-tegelwerken.nl

(naast de N277) 06-14930112 wwwlirom.nl

Met een blitse bril op d’r neus en in haar hand een boswandeling is het elke week feest met dit lekker ding!

www.streeckhuys.nl

Juul van den Broek

Ons mannetje

50 worden gaat!

Bestel nu ook online:

Wij zijn heel erg gelukkig met de geboorte van onze zoon en broertje

Pancho, Kea, Jip en Beau Spaarne 7, 5751 WJ Deurne

je

Onze krien, 3 x 10!!

AANBIEDINGEN geldig van 15-3 t/m 21-3

5 maart 2019

Willeke

Met de kwast in de hand, zelfs een expositie in het buitenland! Verstoppen achter je schildersdoek is te laat, Iedereen weet nu dat

Audi A3 Cabriolet 1.2 TFSI Attraction Pro Line incl. montage en balanceren. Chevrolet Spark 1.0 16V LS Te koop gevraagd loop- en Plaatsing: – 0.9 Peelbelang Fiat Panda TwinAir Easy AIRCO sloopauto’s. Direct geldDeurne en RDW – Contact Ford Fiesta 1.4 Titanium Uitgave 7 en 14 maart vrijwaring. Thomassen Auto’s Hyundai I10 1.2 i-Drive Cool AIRCO Haspelweg 37 Deurne tel. Rubriek: evenementen Mazda 323 1.5i LX AUTOMAAT 06-53926499. Mercedes-Benz B-klasse 180 BlueEFFICIENCY Mini Mini 1.6 One ZEER NETTE AUTO • Biologisch vers brood, 1 kolom 30 Opel Astra Cosmo 5 deurs ambachtelijk bereid in eigen Peugeot 207 CC 1.6 VTi Féline AUTOMAAT biologische bakkerij op de boerderij. 100% Speltbrood, Peugeot 207 SW 1.4 VTi Access volkoren en desem broden, Skoda Fabia 1.2 Go IN NIEUWSTAAT Plaatsing: Deurne-Contact-Peelbelang stokbroden, glutenvrij brood, Volkswagen Eos 2.0-16v FSI Uitgave 21 maart roggebrood, broodjes en koekjes. Volkswagen Polo 1.4-16V Elke vrijdag en zaterdag vers Leembaan 45, Deurne gebakken, Geopend van 10.00 uur Rubriek: evenementen tot 17.00 uur Sumiran biologische boerderij, Broekstraat 3, 5725 TL Asten-Heusden, 0493-440630. • Hoogwerker te huur. • Computerhulp, computerles Werkhoogte 14 meter. of computercursus nodig? • Officiële pasfoto’s bij u thuis Past door een poort. www.wegwijsopdecomputer.nl gemaakt, voor paspoort, ID of www.driessenverhuur.nl rijbewijs; 0493-353102, Foka Hans Berkers, 0493-380229 of 1 kolom 55 Someren 06-51439395. Deurne. 06-29315869.

2010 2013 2013 2010 2011 1996 2011 2005 2012 2007 2011 2011 2013 2002

Check ook eens de nieuwe website! www.valkadviesenbemiddeling.nl

Uw nota zien wij met vertrouwen tegemoet aan onderstaand adres of per mail Klant-nr. 18107 Vlooienmarkten Lirom Leijgraaf 7 5951 Belfeld Valk GP advies & bemiddeling biedt u ruimte om te ontwikkelen! mvgr. Zoals bij: CCJ Brulot-Heijmans ♦ Het splitsen van uw woonboerderij

♦ Het omzetten van een agrarische bestemming naar een woonbestemming ♦ Het planologisch omzetten van een agrarische bedrijfswoning naar burgerwoning of plattelandswoning ♦ Het beginnen van een niet-agrarisch bedrijf in voormalige agrarische bedrijfsgebouwen ♦ Het opzetten van een Bed & Breakfast of (mini) camping ♦ Het realiseren van een Ruimte voor Ruimte woning

Meer info of voor een vrijblijvend overleg? Paul Valk Mobiel: 06-52411112 | info@valkadviesenbemiddeling.nl

➪ Opstellen bestemmingsplan ➪ Aanvraag omgevingsvergunning

10.00 - 18.00 08.30 - 18.00 08.30 - 16.00 Gesloten

STEVENS

TELEVISIES

UW (O)LED-TV ADRES!

60

Deze papa wordt jaar, da kende wel zien an zun kop mi weinig haar. Un biertje en un fistje, hij doet gezellig mee. Na 60 jaar nog steeds even knap en tevree. Annelies & Gido, Marjo & Sjoerd, Petra & Luuk

Opa Pindol 60 jaar Harde werker, helaas al wat versleten. Je kleinkinderen houden je jong en fit dat moet je niet vergeten. Dikke kus van Jens & Tess

DAF Verzamelbeurs 25 jaar Datum: 17 maart 2019 Tijd: 10.00- 16.00 uur Waar: Hotel Nobis, Nobisweg 1 te Asten Entree: € 2,50 (t/m 12 jaar gratis) 06-50848499 www.dafmaf.nl Like ons op Facebook: DAFMAF

ZEN!! ACTIEPRIJ onze Kijk op internetsite!

De Televisie Specialist

met een verrassend lage prijs! LED TV, UHD TV, Curved TV, OLED TV Samsung, Sony, Philips, LG, Sonos

Grootschoterweg 105 BUDEL-SCHOOT (NL)

Tel. 0031 (0)495 49 36 16

www.stevensbudelschoot.nl

• Gebakken klinkers, oude en nieuwe. www.vanwoeziksierbestrating.nl Tel. 077-4662579 Meijel. • Haard en kachelhout gezaagd en gekloofd. In Maart korting op de bezorgkosten. Info 06-23720617

• Auto met APK vanaf 450,-. Tevens te koop gevraagd kleine auto’s en sloopauto’s. Tel. 0492-381631/ 06-20778602 www.twanvanhout.nl

• Astens Stucadoors Bedrijf voor al uw stucadoor en sierpleisterwerken bel Roland van den Heuvel, tel. 06-30609008 www.asbasten.nl


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 14 maart 2019 | pagina 3

CCD licht tipje van sluier nieuw seizoen op

Matthäus Passion in Deurnese kerk DEURNE – Deurne krijgt dit jaar een eigen uitvoering van de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach. Het passieconcert zal op palmzondag 14 april in de Willibrorduskerk in Deurne uitgevoerd worden door het barokensemble Eik en Linde uit Amsterdam en een koor met professionele en amateurzangers. Met vijf Deurnese zangeressen krijgt het concert een lokaal tintje.

The Fortunate Sons spelen komend seizoen in het Cultuurcentrum in Deurne. DEURNE – Het cultuurcentrum in Deurne heeft een tipje van de sluier opgelicht voor het komende theaterseizoen 2019 – 2020. Naast tributebands als Fortunate Sons en de Tribute to he Cats Band staan er optredens van Deurnese origine gepland.

Vrijdag 8 november staat een concert op het programma van Fortunate Sons. De tributeband speelt sinds ruim tien jaar muziek van Creedence Clearwater Revival en oogst lof en waardering voor zijn interpretatie van de pakkende songs van CCR. Met de kerstdagen in aantocht wordt zaterdag 14 december in het cul-

tuurcentrum aandacht besteed aan de Top 2000. De band PD the Next en andere Deurnese muzikanten zullen hits uit de populaire muzieklijst aller tijden live ten gehore brengen. Hits van de legendarische Volendamse band The Cats, zoals Lea, Marian, Why, Times were When en One Way Wind zullen zaterdag 11 januari weer klinken in het cultuurcentrum. De Tribute to the Cats Band zorgt wekelijks voor een feest van herkenning voor liefhebbers in heel Nederland. Op carnavalsmaandag 24 februari staat Deurne zingt Mee weer op het programma in het cultuurcentrum. PD the Next speelt en zingt sa-

men met gastartiesten een mix van pophits, feest- en carnavalsmuziek en Nederlandstalige hits. De teksten worden geprojecteerd op een scherm, zodat het publiek mee kan zingen. De Nederlandse Neil Diamond Memories tributeband neemt op zaterdag 21 maart het publiek mee terug naar de glorietijd van Neil Diamond in de jaren ’70. Op het repertoire staan hits als Sweet Caroline, Girl – you’ll be a woman soon, Solitary Man, Cracklin’ Rosie en vele anderen. Het complete programma voor het komende theaterseizoen wordt bekendgemaakt op vrijdag 17 mei.

Peter van der Tol kandidaat waterschapsverkiezingen LIESSEL – Peter van der Tol uit Liessel is bij de waterschapsverkiezingen kandidaat voor de VVD.

Van der Tol woont ruim twintig jaar in de Peelregio en heeft als lid van de gebiedscommissie Peelvenen ruime ervaring met de werkzaamheden van het waterschap. Binnen de gebiedscommissie is hij sinds jaren betrokken als vertegenwoordiger voor recreatieve belangen. Ook in zijn werkzame leven als Streekmanager

van de Peel kwam het waterschap op zijn pad. Via managersfuncties bij de VVV en Centerparcs deed hij ruime ervaring op met de recreatiebehoefte van bewoners en gasten. Bestuursfuncties zoals voorzitter van het bestuur van gemeenschapshuis De Kastanje en lid van de stichting Deurne Promotie, hebben hem tot een betrouwbare bestuurder gemaakt met begrip voor de nodige consensus tussen verschillende belangen.

Als bestuurslid van het waterschap zou hij zich graag inzetten voor het beperken van investeringen tot de primaire waterschapstaken, zijnde: voldoende, maar niet teveel oppervlaktewater van een goede kwaliteit voor burgers en economische activiteiten. Als er werk met werk gemaakt kan worden om ook andere belangen te dienen: prima, mits de belangengroepen hiervoor hun deel betalen.

De Deurnese zangeressen: Lineke Theeuwes, Inge van Beek, Fleur Verberne, Maartje Maas en Manou Rops zullen de sopraanpartijen voor hun rekening nemen. Het barokensemble Eik en Linde bestaat uit ongeveer twintig professionele musici. De Matthäus Passion zal worden uitgevoerd onder muzikale leiding van dirigent en organist Henk Verhoef. Het balletje ging aan het rollen toen Bert Augustus, organist en beheerder van het Smitsorgel in de Willibrorduskerk in Deurne, in 2018 de uitvoering van de Matthäus Passion in Monnickendam bijwoonde. Tijdens een gesprek na afloop met Henk Verhoef bleek dat het ensemble op zoek was naar een locatie voor een van de uitvoeringen in 2019. “Henk Verhoef kent Deurne als adviseur bij de restauratie van de luidklokken en hij heeft er ook weleens

het orgel bespeeld. Zo kwam de Willibrorduskerk ter sprake”, aldus Bert Augustus. Het passieconcert wordt georganiseerd door de werkgroep Concertcyclus van de stichting Behoud Willibrorduskerk Deurne. Het priesterkoor zal uitgebouwd worden tot een podium om plaats te kunnen bieden aan de ruim vijftig musici. Er zal ruimte zijn voor 500 bezoekers. Op diverse plaatsen in de kerk zullen grote beeldschermen opgehangen worden. Het cultuurcentrum in Deurne verleent medewerking aan de opvoering van de Matthäus Passion in de Willibrorduskerk door de kaartverkoop voor rekening te nemen. De uitvoering begint om 14.00 uur en duurt ongeveer 3,5 uur. Tussendoor is er een pauze.

Thema-avond Oogcafé de Peel DEURNE - Oogcafé de Peel houdt donderdag 21 maart in samenwerking met Oogvereniging Noord-Brabant/Zeeland een themabijeenkomst in het Hofke van Marijke in Deurne. Het thema is: Hoe blijf ik zichtbaar voor mijn omgeving? De bijeenkomst begint om 20.00 uur en duurt tot 22.00 uur.

Tijdens de lezing wordt ingegaan op het proces van verwerking en het belang van communicatie. Ook wordt ruimte geboden voor het uitwisselen van ervaringen in groepsverband. Een van de onderwerpen die aan bod komen is: hoe gaat de -directe- omgeving om met de praktische, sociale en psychische consequenties voor mensen met een visuele beperking.

Aanmelden De thema-avond is bedoeld voor mensen met een visuele beperking en belangstellenden om hen heen. De toegang is gratis. Het Hofke van Marijke ligt aan Rembrandt Van Rijnstraat 5 in Sint Jozefparochie. Aanmelden kan via email naar: oogcafedepeel@gmail.com met vermelding van naam en aantal personen, of via Leo van Rijt, tel: 06-40143228.

Sla je slag-dag MILHEEZE – In De Schans, Pastoor Simonisplein 2 in Milheeze, is zondag 17 maart de tweejaarlijkse Sla je slag-dag. Jeugdleden van muziekverenigingen uit de gemeente Gemert-Bakel maken samen muziek en nemen deel aan workshops. Om 15.00 uur verzorgen ze een gezamenlijk concert dat voor iedereen gratis toegankelijk is.

De muziekverenigingen binnen de gemeente Gemert-Bakel werken vaak samen, met name als het gaat om de jeugd. De voorzitters van de verenigingen hebben regelmatig overleg in het Muzikaal Overleg Gemert-Bakel om elkaar te helpen met het opzetten van jeugdprojecten. Roel Keunen is sinds kort voorzitter van het overlegorgaan en is tevens voorzitter van Fanfare Sint Cecilia, dat dit jaar de Sla je Slag-dag organiseert. Alle jeugdleden, ongeacht erva-

ring en diploma’s, doen eraan mee. De leerlingen treden als afzonderlijke groepjes op en sluiten met een gezamenlijk slagwerknummer af. Niet alleen de jeugd speelt samen, ook de dirigenten van de verschillende muziekverenigingen werken samen om de jeugd een mooie dag vol slagwerkervaring te laten beleven. Zij begeleiden de workshops en repeteren samen met de slagwerkjeugd het gezamenlijke nummer.

Schooljeugd bezoekt de St.Willibrorduskerk DEURNE - Ruim 700 leerlingen van de groepen 7 en 8 van alle Deurnese basisscholen bezoeken de komende weken de St. Willibrorduskerk.

Peter van der Tol, lijst 3, kandidaat 8.

Het maakt deel uit van het educatieproject Wie Weet Willibrord dat na carnaval is gestart. Het is een initiatief van Stichting Behoud St.Willibrorduskerk en heeft als doel de Deurnese jeugd kennis te laten maken met de kerk als religieus historisch erfgoed. Aandacht wordt besteed aan het monumentale gebouw, de godsdienstige betekenis door de eeuwen heen en aan de rijke kerkelijke kunstschatten. Na de voorbereiding op

school verblijft iedere klas ongeveer anderhalf uur in de kerk. Een vijftiental kerkwachten is bij dit project betrokken. Een aantal verzorgt een rondleiding waarna de kinderen aan de hand van een puzzeltocht in groepjes van twee of drie kinderen de kerk met bezienswaardigheden nog beter leren kennen. De helft van de groep bezoekt de torenkamer en de gewelven, ook weer onder begeleiding van een kerkwacht.

Martin de Bruijne (Middenstandsbelangen) T 0493-352602 | M 06-29536173 E redactie@middenstandsbelangen.nl

Bakel, Milheeze, De Rips, Brouwhuis, ­Rijpelberg en Dierdonk.

Colofon Weekblad voor Deurne Uitgever: DAS Publishers!

Bezoekadres: Stationsstraat 103 | 5751 HD Deurne Ma t/m vrij: 8.00-17.00 uur T 0493-352600 | F 0493-352601 www.weekbladvoordeurne.nl Correspondentieadres: Stationsstraat 103 | 5751 HD Deurne

Advertentie-acquisitie: T 0493-352600 | M 06-29536178 E advertenties@weekbladvoordeurne.nl Advertenties voor plaatsing op de eerstvolgende donderdag aanleveren vóór dinsdag 14.00 uur. Manager Uitgeverij: John van Veggel T 0493-352605; M 06-29536178 E john@weekbladvoordeurne.nl

Redactie: Bram Vannisselroij (Weekblad voor Deurne) T 0493-352606 | M 06-46017681 E redactie@weekbladvoordeurne.nl Ine van Hal (Weekblad voor Deurne) T 0493-352607 | M 06-10915507 E ine@weekbladvoordeurne.nl Maarten Driessen (Hoofdredacteur) T 0493-352608 | M 06-13763686 E redactie@peelbelangonline.nl Jordy van de Brug ('t Contact) T 0493-352609 | M 06-13762619 E redactie@hetcontact.nl

Berichten voor plaatsing op de ­eerstvolgende donderdag aanleveren vóór dinsdag 08.00 uur.

Bezorgklachten: Via onze website www.weekbladvoordeurne.nl of T 0493-352600

Weekblad voor Deurne e.o. oplage 27.300, verschijnt op donderdag in: Deurne, Walsberg, Vlierden, Zeilberg, Neerkant, Liessel, Helenaveen, Griendtsveen,

Wij behouden ons ten aanzien van de inhoud van onze artikelen zowel het auteursrecht voor conform art. 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het Databankrecht.


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 14 maart 2019 | pagina 4

Gemeenteberichten

Gemeentehuis | Markt 1 | Postbus 3 | 5750 AA Deurne | www.deurne.nl | info@deurne.nl | T. 0493 - 387 711

VERKIEZINGEN 20 MAART

DEURNESE BERICHTEN

PROVINCIALE STATEN EN WATERSCHAP

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van de gemeente en de officiële bekendmakingen? Meldt u zich dan aan voor de digitale Nieuwsmail via www.deurne.nl/Nieuwsmail

Op woensdag 20 maart zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten en de waterschapsverkiezingen. U mag die dag dus twee keer stemmen.

Klantcontactcentrum: Telefonische bereikbaarheid, maandag t/m donderdag 9.00 - 17.00 uur en vrijdag 9.00 -12.30 uur.

Nog enkele belangrijke zaken op een rij • Vergeet uw stempassen en identiteitsbewijs niet • Stemt u alleen voor de Provinciale Statenverkiezingen óf alleen voor het waterschap? Let dan goed op dat u de juiste stempas meeneemt • Een geldig identiteitsbewijs is een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs • Voor de verkiezingen mag uw identiteitsbewijs maximaal 5 jaar verlopen zijn, dus geldig tot 21 maart 2014 of een latere datum • Bent u uw stempas(sen) kwijt? Vraag dan een nieuwe aan. Dit kan schriftelijk tot en met vrijdag 15 maart of aan de balie in het gemeentehuis tot dinsdag 19 maart, 12.00 uur. Neem uw identiteitsbewijs mee naar het gemeentehuis • Op de dag van de verkiezingen kunt

Openingstijden: U kunt alleen terecht op afspraak, maandag 9.00 - 19.00 uur, dinsdag t/m donderdag 9.00 17.00 en vrijdag 9.00 - 12.30 uur.

Nieuwe uitgave Leef Actief In het voorjaar van 2017 heeft Leef Deurne met groot succes Leef Actief gelanceerd. Het is een initiatief dat is ontstaan om het aanbod voor 55-plussers inzichtelijk te maken. Er zijn veel verenigingen en organisaties die zich inzetten voor de ouder wordende mens. In Leef Actief wordt dit aanbod uit de gemeente Deurne gebundeld. Inmiddels zijn we bijna twee jaar verder en is het aanbod veranderd of zijn er wijzigingen. Daarom komt er een nieuwe uitgave van dit boekje. Leef wil verenigingen die nog niet in Leef Actief staan, maar wel aanbod hebben voor 55-plussers, uitnodigen om hieraan deel te nemen. Zo wordt het overzicht nog completer. Vóór maandag 1 april kunt u zich opgeven. Dat kan door contact op te nemen met Anika Kanters, consulent seniorensport via anika.kanters@zorgboog.nl of tel. 06-51640825. Deelname aan Leef Actief is kostenloos.

Lange wachttijden CBR voor afgifte gezondheidsverklaring Het is belangrijk dat u gezond genoeg bent om veilig aan het verkeer deel te nemen. Niet alleen voor uzelf maar ook voor andere weggebruikers. Het CBR beoordeelt dit met de Gezondheidsverklaring. De wachttijden bij het CBR zijn op dit moment erg lang. Het kan soms langer dan vier maanden duren voordat u een gezondheidsverklaring krijgt van het CBR. Verloopt uw rijbewijs binnenkort en verwacht u een medische keuring nodig te hebben voor de verlenging van uw rijbewijs? Dan adviseren wij u om 6 maanden voor het verlopen van uw rijbewijs de gezondheidsverklaring bij het CBR aan te vragen. Meer informatie over de gezondheidsverklaring kunt u vinden op www.cbr.nl.

Hieronder ziet u waar u kunt stemmen. U kunt zelf kiezen naar welk stembureau u gaat. Alle stembureaus zijn ook toegankelijk voor minder validen.

u géén nieuwe stempas meer krijgen • Kunt u op 20 maart niet zelf stemmen? Geef dan een volmacht aan iemand die voor u gaat stemmen. Dit kan schriftelijk tot en met vrijdag 15 maart. Of vul samen de achterzijde van de stempas in. Voeg een kopie van uw identiteitsbewijs toe • U mag maximaal 2 volmachtsstemmen uitbrengen namens een ander. Deze stemmen moet u tegelijkertijd uitbrengen met uw eigen stem. Dit kan dus niet op een eerder of later tijdstip • U kunt stemmen in een andere gemeente (binnen de provincie Noord-Brabant en binnen het gebied van waterschap Aa en Maas). Hiervoor heeft u een kiezerspas nodig. Schriftelijk aanvragen kan tot vrijdag 15 maart, in het gemeentehuis kan dit tot dinsdag 19 maart, 12.00 uur. Neem u stempas en identiteitsbewijs mee. Heeft u nog vragen? Meer informatie vindt u op www.deurne.nl. Klik op de knop: Verkiezingen 20 maart. Daar kunt u ook een nieuwe stempas of kiezerspas aanvragen of een volmacht verlenen. Of volg de gemeente op Facebook (www.facebook.com/gemeentedeurne) of Twitter (www.twitter.com/gemdeurne).

Nummer:

Stembureau:

Adres:

Plaats:

1

Gemeentehuis

Markt 1

Deurne

2

Verzorgingstehuis De Nieuwenhof

Visser 4

Deurne

3

Wijkhuis D’n Houtenhoek

Haydnstraat 30

Deurne

4

Wijkcentrum De Heiakker

De Meent 3

Deurne

5

Gerardushuis

Parkstraat 2

Deurne-Walsberg

6

Openbare basisschool Spaarne 18 De Bron

Deurne

7

Hofke van Marijke

Rembrandt van Rijnstraat 5

Deurne (Sint Jozefparochie)

8

Multifunctionele accommodatie ‘t Huis

Pastoriestraat 20b

Vlierden

9

Peuterspeelzaal De Piramide (gebouw De Vlieger)

Schelde 1

Deurne

10

S.C.C. Den Draai

Blasiusstraat 2

Zeilberg

11

Gemeenschapshuis De Kastanje

Hoofdstraat 62

Liessel

12

Ontmoetingsruimte ‘de Gasterij’

Pater Aartsplein 20

Liessel

13

Gemeenschapshuis De Moost

Moostenstraat 3

Neerkant

14

Gemeenschapshuis De Gouden Helm

Oude Peelstraat 3

Helenaveen

15

Basisschool D’n Heiakker

Patrijs 33

Deurne

16

Brede school D’n Bogerd

Keltenstraat 16

Deurne (Sint Jozefparochie)

17

Station Deurne

Stationsplein 31

Deurne

Controle op sluipverkeer Breemortelweg Er vinden op dit moment wegwerkzaamheden plaats aan de Amstel – Hagelkruisweg. De riolering en het wegdek worden vervangen. De wegen zijn afgesloten voor het doorgaand verkeer. De omleidingsroute loopt via de Toon Kortoomslaan – Lagekerk – Hogeweg – Molenstraat – Zeilbergsestraat. Verkeer richting Liessel wordt via de Hanenbergweg en Snoertsebaan omgeleid. We merken dat er automobilisten zijn die omrijden via de Breemortelweg. In deze straat is tijdelijk alleen bestemmingsverkeer toegestaan. Dit wordt met verkeersborden aangegeven. Het is dus niet toegestaan om deze weg te ge-

bruiken als omleidingsroute. De politie controleert hier regelmatig op. Onlangs heeft een eerste controle plaatsgevonden en daarbij zijn diverse automobilisten bekeurd. De boete bedraagt € 95 plus € 9 administratiekosten.

Gevaarlijke situaties voorkomen De Breemortelweg is niet ingericht voor doorgaand verkeer. De weg is smal en de bermen zijn er niet geschikt om uit te wijken voor tegenliggers. Ook leidt veel verkeer in deze straat tot gevaarlijke situaties voor fietsers of voetgangers. Vandaar dat hier alleen bestemmingsverkeer is toegestaan en vandaar ook dat de omleidingsroute hier niet loopt. De politie blijft regelmatig controleren.

Week 11 • 14 maar t 2019

VERGUNNINGEN, BESTEMMINGSPLANNEN EN MELDINGEN Aanvragen Visser 4, 5751BL, het realiseren van een buitenruimte (HZ-2019-0305) activiteit(en) Bouw, 6-3-2019; Langstraat 39, 5752BE, het uitbreiden van een woonhuis (HZ-2019-0291) activiteit(en) Bouw, Handelen in strijd met regels RO, 23-2-2019; Nastreek 3, 5754RK, het wijzigen van een reeds eerder verleende omgevingsvergunning (HZ-2019-0286) activiteit(en) Bouw, Milieu (neutraal wijziging), 22-2-2019; Langstraat 91, 5752RK, het verkrijgen van een verklaring vergunningsvrij (HZ2019-0294) activiteit(en) Bouw, 25-2-2019; Oude Torenweg 17, 5756AK, het bouwen van een bijgebouw (HZ-2019-0259) activiteit(en) Bouw, 19-2-2019 Kwadestaartweg 7, 5752PV, het verzoek om agrarisch technische nevenactiviteiten te starten (HZ-2019-0260) activiteit(en) Handelen in strijd met regels RO, 20-2-2019; Bankertseweg 6a, 5752PM, het verzoek af te mogen wijken van bestemmingplan i.v.m. agrarisch technische nevenactiviteiten (HZ-2019-0299) activiteit(en) Handelen in strijd met regels RO, 25-2-2019; Pastoriestraat 38, 5756AM, het verbouwen van een woning (HZ-2019-0298) activiteit(en) Bouw, 17-2-2019; Soemeersingel 87, 5759RC, het slopen van een bijgebouw en het oprichten van een nieuw bijgebouw op dezelfde plaats (HZ-2019-0300) activiteit(en) Bouw, Sloop, Monument, 25-2-2019. Verdagingsbesluiten aanvraag om omgevingsvergunning Dieze 7, 5751XE, het plaatsen van een dakkapel (HZ-2019-0081) activiteit(en) Bouw; Vlierdenseweg 8a, 5753AD, het intern verbouwen van een winkelpand t.b.v. een tandartspraktijk (HZ-2019-0034) activiteit(en) Bouw; Suezlaan 36, 5752BG, het kappen van 4 bomen (HZ-2019-0024) activiteit(en) Kap. Onderstaande ontwerpbesluiten omgevingsvergunning hebben zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend Snoertsebaan 30, 5757PB, het bouwen van een stal en veranderen van een inrichting (HZ-2018-0638) activiteit(en) Bouw, Gebiedsbescherming, Handelen in strijd met regels RO, Omgevingsvergunning beperkte milieutoets; Bivakweg 4, 5752PZ, het milieuneutraal veranderen van een bedrijf (HZ-20180020)) activiteit(en) Gebiedsbescherming, Milieuverandering. Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure Keltenstraat 10, 5753GN, het plaatsen van een dakkapel (HZ-2019-0150) activiteit(en) Bouw, 6-3-2019; Kanveldweg 1, 5754PM, het kappen van een boom aan de oostzijde van de Kanveldweg (tussen huisnummers 1 en 3) te Deurne (HZ-2019-0069) activiteit(en) Kap, 6-3-2019; Koeweideweg 9, 5758PL, het bouwen van een bijgebouw (HZ-2019-0110) activiteit(en) Bouw, 1-3-2019; Dukaat 5a, 5751PW, het uitbreiden van een bruidsmodezaak (HZ-2018-1367) activiteit(en) Bouw, Handelen in strijd met regels RO, 1-3-2019; Voorpeelweg 22, 5754RJ, het uitvoeren van nevenactiviteiten veehandel en veetransport (HZ-2018-1649) activiteit(en) Handelen in strijd met regels RO, 7-3-2019. Meldplicht Wet milieubeheer Liesselseweg 183, 5753PN, het veranderen van een inrichting die valt onder het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieu (activiteitenbesluit) (HZ2018-1319) activiteit(en) milieumelding. Besluit uitschrijving burger(s) van gemeente Deurne naar een onbekende bestemming De personen hieronder wonen niet meer op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven. Het college van burgemeester en wethouders van Deurne heeft besloten de persoonslijsten van deze personen niet meer bij te houden en de persoonslijst ambtshalve op te schorten met de aanduiding ‘land onbekend’. Dit betekent dat zij niet meer in Nederland als inwoner staan ingeschreven. Dit kan onder andere gevolgen hebben voor uitkeringen, aanvragen paspoort en subsidies. Overzicht vertrokken personen Naam, voorletters Geboortedatum Candoi, O.D. 22-01-1982 Kirste, M.E.G.E. 22-09-1942 Nijhuis, A. 12-06-1995 Wüst, H.K. 30-06-1930

Datum besluit 11-03-2019 06-03-2019 11-03-2019 06-03-2019

Bezwaar maken of een plan inzien? Kijk voor de officiële bekendmakingen op www.deurne.nl > Menu > Actueel > Bekendmakingen. Daar ziet u ook hoe u bezwaar kunt maken of een beroep of zienswijze kunt indienen. Tegen een melding kunt u geen bezwaar maken. Op de website kunt u bestemmingsplannen en vergunningen inzien. Kijk hiervoor op www.deurne.nl > Menu > Bouwen en verbouwen. Heeft u geen toegang tot het internet? Een papieren exemplaar van het bestemmingsplan ligt ter inzage in het gemeentehuis. Een vergunning kunt u – op afspraak – inzien in het gemeentehuis. Neemt u hiervoor contact op met het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 0493-387711.

CONTACT MET ZORG IN DEURNE Bezoekadres: Oude Martinetstraat 2 (zij-ingang gemeentehuis) Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur • Tel.: 0493 - 387 387 E-mail: info@zorgindeurne.nl • Website: www.zorgindeurne.nl


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 14 maart 2019 | pagina 5

Gemeenteberichten

Gemeentehuis | Markt 1 | Postbus 3 | 5750 AA Deurne | www.deurne.nl | info@deurne.nl | T. 0493 - 387 711

Informatieavond over ­bedrijventerrein­ ­Willige­Laagt De voorbereidingen voor de uitbreiding van bedrijventerrein Willige Laagt in Liessel zijn in een ver gevorderd stadium. De gemeente organiseert een informatieavond om omwonenden, bestaande bedrijven en andere belangstellenden te informeren. Wanneer?­­ M ­ aandag­18­maart­van­ 19.30­uur­tot­21.00­uur Waar?­­ F­ eesterij­’t­Lijssels­Vertier,­ Hoofdstraat­60­in­Liessel Tijdens de bijeenkomst geven we een

presentatie om u te informeren over de volgende twee onderwerpen: 1.­Peelrandbreuk Waarnemingen in het gebied, inventarisaties, reeds uitgevoerde kleinschalige werkzaamheden en signalen vanuit de omgeving waren voor de gemeente vorig jaar aanleiding om nader geohydrologisch onderzoek te laten uitvoeren. De onderzoeken geven ons het inzicht dat de Peelrandbreuk door het plangebied loopt. De onderzoekers leggen tijdens de informatiebijeenkomst uit wat aardbreuken zijn.

Daarnaast vertellen ze hoe zij het onderzoek op de Willige Laagt uitvoerden en wat de resultaten van dit onderzoek zijn. 2.­Inrichting­van­het­gebied Tijdens de informatiebijeenkomst vertellen we u meer over het ontwerp en de planning voor de uitvoering, zoals de aanleg van riolering en wegen. Na de presentatie is er ruimte om vragen te stellen. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Week 11 • 14 maar t 2019

Expositie “Mens­en­­Molen” in hal gemeentehuis Vrijdag 15 maart wordt in de hal van het gemeentehuis de foto-expositie “Mens en Molen” geopend. De expositie bestaat uit foto’s van de vrijwilligers van Holten’s Molen gemaakt door fotograaf Harrie Jegerings bij gelegenheid van het 30 jarig bestaan van de Stichting Holten’s Molen. Drie sprekers zullen voorafgaande aan de opening ingaan op de vraag: “Wat is er voor nodig om te bereiken dat de molens in Peelland over tien jaar nog de plek innemen die ze als cultureel erfgoed verdienen” Deze sprekers zijn:

• Mevr. Nicole Bakker, directeur van de vereniging De Hollandsche Molen. • Dhr. Marc van Deursen, voorzitter Peellandse Molenstichting. • Dhr. Marinus Biemans, wethouder cultuur, gemeente Deurne De bijeenkomst vindt plaats in de hal van het gemeentehuis en begint om 14.30 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom. De expositie is te bezichtigen tot en met 19 april. De openingstijden zijn gelijk aan de kantoortijden van de gemeente.

www.deurne.nl w w w

GemeenteGemee Deurne Gem

EPP en Blink werken samen aan groene energie DEURNE – Bestuursleden van Energyport Peelland en Blink hebben maandag 11 maart een intentieverklaring ondertekend. Daarmee wordt een volgende stap gezet naar samenwerking bij een vervolgonderzoek naar de kansen voor het verwerken van organische reststromen in de regio Peelland.

Blink en EPP zijn het afgelopen jaar tot de conclusie gekomen dat een gezamenlijk vervolgonderzoek zeer de moeite waard kan zijn. Het onderzoek moet uitwijzen wat de mogelijkheden zijn om organische reststromen zoals groen- en gftafval op een circulaire, rendabele wijze te verwerken. Met als doel de productie van hoogwaardige bodemverbeteraars en het duurzaam opwekken van energie. Meer gericht op de (verdere) toekomst én indien beschikt wordt over voldoende volumes en innovatieve verwerkingsmethoden zijn toepassingen als grondstof voor farmacie, voedselindustrie, chemie, etc. een mogelijk punt op de horizon. Blink en EPP stellen hun kennis en kunde beschikbaar en betrekken daarnaast andere, mogelijke belanghebbende partijen bij het onderzoek. Dit kunnen zowel leveranciers van reststoffen zijn als afnemers van duurzame eindproducten. De verwerking is met name gericht op het meest hoogwaardige hergebruik van delen van de reststoffen voor farmacie, voedsel, chemie, bouw, etc. Wat niet voor hergebruik in aanmerking komt wordt ingezet voor de productie van duurzame energie. Het onderzoek krijgt dan ook de naam UpCyclePlein-onderzoek Peelland.

De partijen

Het samenwerkingsverband Blink, waarin acht Peel-gemeenten vertegenwoordigd zijn, zamelt in deze gemeenten huishoudelijk afval in. Blink heeft onderzoek laten uitvoeren naar het volume, de samenstelling en de toekomstverwachtingen met betrekking tot de stroom gft uit het huishoudelijk afval. De coöperatie Energyport Peelland (EPP) streeft er naar de regio energie-

Wethouder Gaby van den Waardenburg van de gemeente Helmond en voorzitter Martien Bots van Energyport Peelland bij de ondertekening van de intentieverklaring. neutraal te maken, door energiebesparing enerzijds en het produceren van duurzame energie anderzijds. EPP heeft in het afgelopen jaar mede op verzoek van en in overleg met de gemeente Deurne een onderzoek laten uitvoeren naar de beschikbaarheid in de regio van met name gft-afval. Aanleiding was een rapport van de provincie Noord-Brabant uit 2017,

waaruit bleek dat in de regio Peelland jaarlijks een grote hoeveelheid organische reststoffen beschikbaar komt. De betrokken partijen ziet kansen in het verzamelen van deze reststromen om ze te verwerken tot onder meer groene energie.

De Korte Rock Band in Eindhoven DEURNE - De Korte Rock Band presenteert op zondag 17 maart Het Vier Tellen Vooraf Festival in PopEi Rockcity Eindhoven.

De Korte Rock Band, een rockband met leden met een beperking, begeleid door Stichting ORO organiseerde het festival zelf. Er werd contact gezocht met PopEi en mbo-opleiding Rock City waardoor er een samenwerking tot stand is gekomen om dit festival te organiseren. Naast de Korte Rock Band maakt Red Velvet de line-up compleet. De zaal gaat om 14.00 uur open. Entree is gratis.

De Korte Rock Band tijdens een optreden in OJC De Roos. (Archieffoto Josanne van der Heijden)


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 14 maart 2019 | pagina 6

Zoek de verschillen

DAS

Publishers

DAS

Publishers

en ontvang 10% • • • •

Uitgeverij Weekbladen Reclamedrukwerk Ontwerp huisstijlen

• • • •

Familiedrukwerk Marketing Commerciële teksten Bedrijfsreportages

• • •

KORTING op uw order

Boekproducties Verpakkingen en nog veel meer

www.daspublishers.nl 0493 - 352 600 | 0493 473 578 Geldig t/m 30 april


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 14 maart 2019 | pagina 7

16 maart

10:00 - 17:00

“Dankzij de praktische tips heb ik weer overzicht”

17 maart

10:00 - 17:00

Als problemen uw leven beheersen Het kan iedereen overkomen, het loopt thuis niet zoals u wilt. Bijvoorbeeld door financiële of psychiatrische problemen, opvoedingsproblemen, verslaving of scheidingsproblematiek. De spanningen of ingrijpende gebeurtenissen kunnen zo intens zijn dat ze uw dagelijkse leven flink beïnvloeden. Onze medewerkers van de Thuisbegeleiding ondersteunen u bij deze sociale, psychische en financiële problemen. De hulp is gericht op uw dagelijkse leven, waarbij structuur en praktische oplossingen centraal staan.

Grip op uw leven Wanneer het thuis niet meer zo goed loopt, biedt Savant gerichte ondersteuning. Met onze praktische, daadkrachtige en betrokken Thuisbegeleiding krijgt u weer de regie over uw eigen leven.

Informatie en advies Wilt u meer weten over Thuisbegeleiding? Op www.savant-thuisbegeleiding.nl vindt u meer informatie. U kunt ook contact opnemen met onze Klantenservice via telefoonnummer (0492) 572 000 (bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 17.30 uur). Of stuur uw vraag per e-mail naar klantenservice@savant-zorg.nl.

HOT HOTTER HOTTEST

15.999

Inclusief caravan 390QD, mover én voortent!!

UW voordeel

3.700

De actie is een limited edition, OP=OP Geldig op 26, 27, 28 en 29 dec.

• Biologisch vers brood, ambachtelijk bereid in eigen biologische bakkerij op de boerderij. 100% Speltbrood, volkoren en desem broden, stokbroden, glutenvrij brood, roggebrood, broodjes en koekjes. Elke vrijdag en zaterdag vers gebakken, Geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur Sumiran biologische boerderij, Broekstraat 3, 5725 TL Asten-Heusden, 0493-440630. • Digitale foto’s afdrukken op Kodak papier, direct klaar, Tot A4 formaat. Foka Deurne, Kerkstraat 8.

Heerlijk vertoeven hier!

Vinken Huisbeurs dit jaar groter dan groots. Voor de bourgondische kampeerder dé plek om inspiratie op te doen!

• Gebruikte banden vanaf 25,00 incl. montage en balanceren. Te koop gevraagd loop- en sloopauto’s. Direct geld en RDW vrijwaring. Thomassen Auto’s Haspelweg 37 Deurne tel. 06-53926499. Tegelhandel, tegelwerken Neerkant. Elk formaat, kleur en prijs! www.slaats-tegelwerken.nl

• Gebakken klinkers, oude en nieuwe. www.vanwoeziksierbestrating.nl Tel. 077-4662579 Meijel.

Shop ook

online!

SHOWROOM

GEVELBEKLEDING

• Hoogwerker te huur. Werkhoogte 14 meter. Past door een poort. www.driessenverhuur.nl Someren 06-51439395. • Astens Stucadoors Bedrijf voor al uw stucadoor en sierpleisterwerken bel Roland van den Heuvel, tel. 06-30609008 www.asbasten.nl • Auto met APK vanaf 450,-. Tevens te koop gevraagd kleine auto’s en sloopauto’s. Tel. 0492-381631/ 06-20778602 www.twanvanhout.nl

HOUT

PLAATMATERIAAL

Aanwezig op de Vinken Huisbeurs 16 & 17 maart van 10:00 - 17:00 uur Camping Ossiacher See | Camping Donau park | Camping `t Haasje Camping Teutoburgerwald | Camping Union Lido Camping de Holterberg | Scadinavie info | All europe advies campings ACSI kampeerreizen | Luke van Leeuwen fietsen Autobedrijf Janssen-Kerres | Bibbi Nationale caravan pas Lacros vouwfietsen | Seminautic matrassen Rian satelliet schotel systemen | Truma/Mestic | Stofferinglimburg Dokterbed matrassen reiniging | Brouwerij de Skavuiten

DEUREN

Houthandel Looijmans Kerkendijk 32 5712 EV Someren

DEURBESLAG

0493 - 492561 verkoop@onthoutons.nl www.onthoutons.nl

Riwax poetsmiddelen | Wijngaard “de Linie” | The slowfood masters

Ommelseweg 65, 5721 WT Asten T +31 (0) 493 - 69 61 55 E info@vinkencaravans.nl www.vinkencaravans.nl


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 14 maart 2019 | pagina 8

Geldig in week 11

zondag 10 t/m zaterdag 16 maart 2019

1 Vleesvervangers

Alle varianten, uit de koeling, combineren mogelijk 2 stuks** Bijv. Vivera Kruimgehaktmix, 2 pakken à 175 gram

5.12 2.56 De actieprijzen variëren van 1.59 - 4.10

1+1

GRATIS

2.57 - 3.08

1

1.

Per 100 gram

PLUS Verse Zalmfilet Alle varianten

99

Geldig in week 11 zondag 10 t/m zaterdag 16 maart 2019

1

2.44 - 3.68

1

Alle bekers à 450 gram of kwark Alle bekers à 500 gram, combineren mogelijk

Douwe Egberts Koffie Aroma Rood Snelfilter PLUS Verseà 500 gram, Alle enkelpakken Zalmfi Pads Zaklet 54 stuks Alle variantene of oploskoffi

2.57 - 3.08

1. 2

e 99

Per 100 gram

Pot 200 gram, Actieprijs combineren mogelijk per kilo 19.90 2 stuks*** Bijv. Douwe Egberts Aroma Rood Filterkoffie, 2 pakken à 500 gram

HALVE PRIJS

1

10.98

Mora of Van Dobben Ovensnacks

8.23

De actieprijzen variëren van 7.17 – 10.63

Alle flessen à 500 ml Per fles Bijv. PLUS Verse sap sinaasappel, fles à 500 ml

2.00 1.00 De actieprijzen variëren van 1.00 - 1.24 Alle varianten à 30-50 cl, combineren mogelijk 2 stuks**** Bijv. Grolsch Lentebok, 2 flessen à 30 cl

2.14

1.07

De actieprijzen variëren van 0.92 - 7.99

2=1 7

Waardebon

Dat is makkelijk! Nu je boodschappen GRATIS thuisbezorgd.

99

Campina Vla Alle pakken à 1 liter, romige yoghurt

PLUS of PLUS Moment Verse sappen of smoothies

Lentebok

1.

2 stuks

do vr

Château de l’Horte Vin De France of Duc de Meynan Saint Mont

14 mrt

15 mrt

Alle varianten, combineren mogelijk 2 pakken** Bijv. Mora Ovenkroket, 2 dozen à 4 stuks

50% KORTING 7.38 5.53

De actieprijzen variëren van 2.83 - 6.13

za 2 WEEK

e

4.99

3.

Per fles

16 mrt

HALVE 79 PRIJS

11/19 Om al onze klanten te laten profiteren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbied **Voor 2e halve prijs geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 25% korting op de totaalprijs.

Alle flessen à 75 cl

Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten vo

Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PL

Openingstijden: ma 8.00-20.00 - za 7.30 - 21.00 zo 8.00 - 19.00 Openingstijden: ma-do // vr |8.00-21.00 // za 8.00-20

Bouwmans St. Jozef [Naam] / Plusweg 1 // Plus

54% KORTING OP=OP

5.65

2.19

Bestel op plus.nl US app of met de PLPer flacon

Kortingscode:

GRATIS

Robijn Wasverzachter

Pink Sensation of Zwitsal, flacon 450 ml 11/19

1.-

Met deze kortingscode ontvang je 100% korting op je bezorg- of ophaalkosten. De code is geldig voor een bestelling die tussen 8 en 16 maart 2019 wordt thuisbezorgd of opgehaald. Geldig in combinatie met alle waardebonnen uit het boekje. Uitgezonderd PLUS Express.

3

Zak 5 kilo

PLUS Kruimige aardappelen

49 .

2.75 - 3.07

Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Om al onze klanten te laten profiteren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld). *De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als jouw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper. **Voor 1+1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs. ***Voor 2e halve prijs geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 25% korting op de totaalprijs. ****Voor 2=1 geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs.

Wil je per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld je dan nu aan via plus.nl

Openingstijden:ma ma.-do. 8.00- 21.00 - 20.00 | vrij. 8.00 - 21.00 | za. 8.00 - 20.00 | zo. 8.00 - 20.00 Openingstijden: - za 7.30 | zo 8.00 - 19.00 Milka Chocoladetablet

99 1. Per stuk

plus.nl

Bouwmans Jozef & Bouwmans | Deurne | Plusweg 1 | XXXX XX | Plusstad | T:Zeilberg 0523 65 63| 93 | (Naam) | St. Alpenmelk, choco swing biscuit, hazelnoot, oreo, rozijnen & noten of peanut caramel, tablet 270-300 gram

11/19

Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfoute

Om al onze klanten te laten profiteren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per kla

Wil je per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij P


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 14 maart 2019 | pagina 9

Spaar nu voor gratis handpoppen. De Fabeltjeskrant® © Rubinstein & De Levita Productions. Licensed by Rubinstein, Amsterdam.

1

Karvan Cévitam Limonadesiroop

Alle varianten, combineren mogelijk

5.98 - 6.34

4

2 stuks

75 .

Geldig in week 11 zondag 10 t/m zaterdag 16 maart 2019

11

5.39

99 3. Per 500 gram

PLUS Schnitzels

Gepaneerd, zigeuner of naturel

De Fabeltjeskrant® © Rubinstein & De Levita Productions. Licensed by Rubinstein, Amsterdam.

1

Karvan Cévitam Limonadesiroop

Alle varianten, combineren mogelijk

6.48 - 7.30 - 3.08 22.57 dozen

5.98 - 6.34

99 KENDPAKKERS 3.99 PLUS Verse Dr. Oetker pizza Tradizionale Zalmfilet of Yes it’s pizza Alle varianten Alle varianten à 305-385 gram, Actieprijs combineren mogelijk per kilo 19.90

dingen per klant (tenzij anders vermeld).

1

voorbehouden.

LUS? Meld u dan nu aan via plus.nl

1.

Mora of Van Dobben Ovensnacks plus.nl

plus.nl

0.00 // zo 12.00-18.00

Alle varianten, combineren mogelijk 2 pakken** Bijv. Mora Ovenkroket, 2 dozen à 4 stuks

& Bouwmans Zeilberg | | Deurne |

sstad // T: 0573 453552

4.

Per 100 gram

2 stuks

75

1

7.38 5.53

De actieprijzen variëren van 2.83 - 6.13

2

e

HALVE PRIJS 1.69

6.48 - 7.30 Dr. Oetker pizza Tradizionale of Yes it’s pizza Alle varianten à 305-385 gram, combineren mogelijk

Per kilo Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. PLUS of PLUS Moment PLUS of PLUS Moment

Wilt u per mail de Verse hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld u dan nu aan via plus.nl Verse sappen of op smoothies sappen of smoothies Alle flessen à 500 ml Alle flessen à 500 ml Per fles Per fles Bijv. PLUS Verse sap sinaasappel, fles à 500 ml sap sinaasappel, fles à 500 ml Bijv. PLUS Verse

Openingstijden: ma 8.00-20.00 - za 7.30 - 21.00 zo 8.00 - 19.00 Openingstijden: ma-do // vr |8.00-21.00 // za 8.00-20.00 // zo 12.00-18.00

2.00 2.00 1.00 PLUS 1.00 Handperen Conference PLUS Handappels Elstar of

De actieprijzen variëren van 1.00 - 1.24 De actieprijzen variëren van 1.00 - 1.24 Los

ant (tenzij anders vermeld).

99 5.39 .

5.39

50% 50% 99 99 89 3 . 3 . KORTING KORTING 0 . Bouwmans St. Jozef & Bouwmans Zeilberg [Naam] /

11/19 Om al onze klanten te laten profiteren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld). **Voor 2e halve prijs geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 25% korting op de totaalprijs.

en voorbehouden.

3

2 dozen

PLUS Schnitzels

Plusweg 1 // Plusstad // T: 0573 453552

do vr za

PLUS? Meld je dan nu aan via plus.nl

PLUS Schnitzels

Gepaneerd, zigeuner of naturel Gepaneerd, zigeuner of naturel

Per 500 gram Per 500 gra plus.nl plus.nl

| | Deurne |


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 14 maart 2019 | pagina 10

Vac a t u re s Wij zijn per direct op zoek naar een Allround Reisbureau Medewerk(st)er m/v

Qualitytime

betekent niet samen op de bank. Ga samen aan de wandel in de krantenwijk van uw (klein)kind. Gezond, gezellig én betaald.

Voor 24 tot 39 uur per week. Heb jij een passie voor reizen en ben je minimaal 1 jaar werkzaam in de reisbranche, of wil je herintreden, en heb je een afgeronde toeristische opleiding, dan zijn wij op zoek naar jou. Wegens vertrek van één van onze medewerksters en toenemende werkzaamheden vragen wij een allround reisbureau medewerkster, die naast de verkoop van reizen mede verantwoordelijk is voor de volledige administratieve afhandeling. Voor de juiste kandidaat zijn er prima doorgroei kansen om naast de officemanager leiding te geven aan een team van totaal 8 medewerksters.

(Pssst… En onverstoorbaar op de smartphone kijken is geen optie.)

Wij bieden volop mogelijkheden om je te ontplooien middels het maken van studiereizen (kosten en dagen voor Reisstudio Trips), het bezoeken van informatie bijeenkomsten en het volgen van cursussen. Naast het boeken van pakketreizen, zaken en groepsreizen zijn wij vooral gespecialiseerd in het samenstellen van maatwerk vakanties. Wij zijn een volledig zelfstandig reisbureau en hebben in de 25 jaar van ons bestaan een eigen identiteit op weten te bouwen. Bij Reisstudio Trips moet je zelfstandig kunnen werken, accuraat en enthousiast zijn, waarbij het belang van de klant altijd voorop staat.

HEY! Doe je mee? a Meld je aan vi onze site.

BEZORGER(S) GEVRAAGD Meer informatie?

Wil jij ons team graag komen versterken, fulltime of parttime en vind je het geen bezwaar om op koopavond en zaterdag te werken, stuur dan je sollicitatie met pasfoto en CV naar doreth@reisstudiotrips.nl

Bel dan naar (0493)

352 600

Vanaf 13 jaar, dus óók 55-plussers. Gezonde bijverdienste!

DAS

Wij zijn op zoek naar enthousiaste bezorgers voor ons weekblad ‘Weekblad voor Deurne’. Voor ons ben je een zeer belangrijke schakel binnen de verspreiding van ons weekblad.

Publishers

Ben je betrouwbaar, sportief en wil jij een paar uurtjes per week lekker bijverdienen? Meld je dan aan als bezorger. Het bezorgingsgebied is Deurne, Bakel, De Rips, Milheeze, Vlierden, Liessel, Neerkant, Helenaveen, Griendtsveen, Helmond-Brouwhuis/Rijpelberg/Dierdonk. • Auto met APK vanaf 450,-. Tevens te koop gevraagd kleine auto’s en sloopauto’s. Tel. 0492-381631/ 06-20778602 www.twanvanhout.nl • Een frietwagen op uw feest? Voor meer informatie en reserveringen: www.frietexpress.nl of bel 0493-693222.

• 8mm spoelen overzetten op dvd, Bel Foka Deurne 0493-353102.

• www.massagepraktijk atteveld.nl voor diverse professionele sport- en ontspanningsmassages. Meteoorstraat 32, 5751 BM Asten. 06-47152324

• Astens Stucadoors Bedrijf voor al uw stucadoor en sierpleisterwerken bel Roland van den Heuvel, tel. 06-30609008 www.asbasten.nl Tegelhandel, tegelwerken Neerkant. Elk formaat, kleur en prijs! www.slaats-tegelwerken.nl

Stationsstraat 103 • 5751 HD Deurne Tel. (0493) 352 600 www.weekbladvoordeurne.nl advertenties@weekbladvoordeurne.nl • Gebakken klinkers, oude en nieuwe. www.vanwoeziksierbestrating.nl Tel. 077-4662579 Meijel.

• Officiële pasfoto’s bij u thuis gemaakt, voor paspoort, ID of rijbewijs; 0493-353102, Foka Deurne.

• Wasmachine of TV defect? www.jehabe.nl. Jehabe Service-specialist tel. 0493-693367

• Digitale foto’s afdrukken op Kodak papier, direct klaar, Tot A4 formaat. Foka Deurne, Kerkstraat 8.

Pascal ramen en deuren is producent en leverancier van aluminium, kunststof en houten gevelelementen voor de utiliteitsbouw en woning/villa bouw in het hogere segment. Ook toebehoren zoals rolluiken, screens en roosters zitten in ons assortiment. Wij bieden onze klanten een compleet pakket van advies tot en met de totale uitvoering van projecten.

Wij zoeken per direct:

VACATURES TEKENAAR

(FULLTIME)

MAGAZIJNMEDEWERKER / BEHEERDER

Je tekent voor projecten welke grotendeels bestaan uit vrijstaande woningen. Echter variëren onze projecten van aanbouw tot bedrijfsgebouw.

(FULLTIME)

Taakeigenschappen:

Taakeigenschappen:

• Je tekent details en aanzichten in het tekenprogramma Autocad uit. • Je verstuurd deze naar de (interne) opdrachtgever en geeft, daar waar nodig, extra toelichting. • Je komt samen met de (interne)klant tot een passende technische oplossing • Je bent verantwoordelijk voor het definitieve tekenwerk tbv de kozijnen. • Constateren en melden van eventuele meerwerken welke voortvloeien uit het tekenwerk. • Indien nodig maken van aanvullende tekeningen in Autocad ter verduidelijking van het productieproces.

Functie eisen:

• MBO bouwtechnische opleiding. • Kennis van Autocad en toegepaste programmatuur.

WIJ ZO E K E N JOU!!

• Verzorgen van orderpicking. • Het controleren van de binnenkomende en uitgaande onderdelen op kwaliteit en kwantiteit. • Sorteren en wegzetten van goederen. • Klaarzetten van goederen voor uitlevering. • Voorraadtekorten signaleren en doorgeven aan de inkoper. • Het aanleveren van de benodigde materialen aan de productie en montage. • Zorgdragen voor het onderhoud van magazijn en magazijnmaterieel.

Functie eisen:

• Geen 8-5 mentaliteit. • Het hebben van ervaring in een soortgelijke functie.

Interesse?

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Joop Wijnands, tel 0493-317781. Sollicitaties, voorzien van CV, kun je mailen naar: joop@pascalramenendeuren.nl

Acquisitie niet gewenst!


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 14 maart 2019 | pagina 11

Vac a t u re s Wij zoeken jou!

Verberne Projecten B.V. is gevestigd aan de Linieijzer 12 te Asten. Wij zijn een snel groeiend bedrijf dat op zoek is naar een nieuwe collega.

Timmerman

• Gebruikte banden vanaf 25,00 incl. montage en balanceren. Te koop gevraagd loop- en sloopauto’s. Direct geld en RDW vrijwaring. Thomassen Auto’s Haspelweg 37 Deurne tel. 06-53926499.

Ter uitbreiding van ons dienstenpakket zijn wij op zoek naar een timmerman. Wat zoeken we: • Je ben leergierig, flexibel, betrouwbaar, representatief en klantgericht; • Je hebt de juiste mentaliteit en geen negen tot vijf instelling; • Je bent in bezit van een geldig rijbewijs B(E); • Je kan zowel in teamverband als zelfstandig goed uit de voeten.

• Biologisch vers brood, ambachtelijk bereid in eigen biologische bakkerij op de boerderij. 100% Speltbrood, volkoren en desem broden, stokbroden, glutenvrij brood, roggebrood, broodjes en koekjes. Elke vrijdag en zaterdag vers gebakken, Geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur Sumiran biologische boerderij, Broekstraat 3, 5725 TL Asten-Heusden, 0493-440630.

Wat bieden we: • Een prima salaris conform de meubel CAO; • Goede werksfeer en een leuk team; • Een leuke afwisselende baan. Ben je enthousiast over deze vacature, herken je zelf in bovenstaande?

• Biologisch vlees, puur, ambachtelijk met de smaak van vroeger! Varkens, rund, kip, lamsvlees, vele soorten vleeswaren o.a. uit eigen rokerij. Biologische aardappelen, uien, appels, eieren, boerenkaas, geitenkaas. Geopend: vrijdag en zaterdags 10.00 tot 17.00 uur. Webwinkel en ook bezorging. Sumiran Biologische Boerderij Broekstraat 3 5725 TL Asten-Heusden 0493-440630 www.sumiran.nl

Is dit de baan voor jou? Laat dan zo snel mogelijk iets van je horen en stuur je reactie met CV naar info@verberneprojectenbv.nl t.a.v. van Dhr. Tiny Verberne. Voor meer informatie over ons bedrijf zie onze website www.verbernebouwenmeubel.nl

NEW STAR STRETCH JEANS

2 voor €

75,-

• Hoogwerker te huur. Werkhoogte 14 meter. Past door een poort. www.driessenverhuur.nl Someren 06-51439395.

Diverse kleuren blauw, maten 28 t/m 46 inch, lengtes 30, 32, 34, 36 en 38

Ondersteunend Wij zoeken jou!medewerker Verkoop Binnendienst Magazijnmedewerker Fulltime M/V M/V (24 uur per week)

Ben jij op zoek naar eenVerkoop leuke baan bij een informeel familiebedri Als ondersteunend medewerker Binnendienst ben je het eerste aanspreekpunt (potentiële) mouwen, werk jevoor nauwkeurig en klanten vind je en hetbezoekers prettig om binnen een (telefonisch en op Aarzel ons bedrijf). Jij bent ons visitekaartje! werken? dan niet langer…

Solliciteren?

• Je geeft informatie en advies over onze producten. • Je neemt orders in ontvangst en verwerkt deze in ons systeem (SAP business one). Mail jeenCV en motivatie naar: s.rademakers@kerasom.nl. Bel bij v • Je bestelt producten materialen. • Je controleert of artikelen in voorraad zijn en op de afgesproken datum kunnen worden geleverd. • Als nazorg informeer je bij de klant of de bestelling naar wens is verlopen. • Eventuele klachten neem je in ontvangst, registreert deze, handelt deze zelf af of geeft deze door aan de intern betrokken medewerker. Heb jij MBO werk- en denkniveau, bij voorkeur een aantal jaren werkervaring in een soortgelijke functie en ben je op zoek naar een leuke, afwisselende baan bij een informeel familiebedrijf? Aarzel dan niet langer…

Solliciteren? Mail je CV en motivatie naar: s.rademakers@kerasom.nl Bel bij vragen: 06 2487 5667. Raadpleeg voor meer info onze site: www.kerasom.nl

WIJ ZOEKEN SCHOONMAKERS HET MEERDAL & LIMBURGSE PEEL Meer informatie of een gesprek? Loop binnen op donderdag 21 maart tussen 9:00-11.00 uur bij Wijkhuis Westwijzer Cortenbachstraat 70, 5707 TJ Helmond

ZEER GROTE COLLECTIE SPIJKERBROEKEN

De Broekenparty

werkenbijmeerdal@groupepvcp.com www.werkenbijcenterparcs.nl

Offermansstraat 4 - LIEROP schuin tegen over de kerk

WWW.DE-BROEKENPARTY.NL Dealer van o.a. Lee, Wrangler, Paddock’s, Lee Cooper, Mustang, Brams Paris, Dxgo, Maskovick, Colorado, New Star en 247 jeans.

Helicon MBO Helmond

Scheepsboulevard 1, 5705 KZ Helmond

Info-avond woensdag 20 maart 18.30 - 20.30 uur

Kom je ook?

ALLROUND MEDEWERKER Wegens uitbreiding zijn wij op zoek naar een allround medewerker die voornamelijk op een veeg-, borstel- en/of maaimachine aan het werk zal gaan. Ben jij een gemotiveerde medewerker die van aanpakken weet? Kan jij zowel zelfstandig als in teamverband werken? Dan zijn wij op zoek naar jou!! Werkzaamheden: In eerste instantie alle voorkomende werkzaamheden, waarbij je kunt denken aan: • Het vegen of borstelen van verhardingen; • Onderhoudswerkzaamheden op sportvelden; • Werkzaamheden in het openbaar groen; • Andere voorkomende werkzaamheden binnen ons cultuurtechnisch bedrijf. Wij vragen: • Enthousiaste gemotiveerde kandidaten die graag hun handen uit de mouwen steken en gevarieerd en zelfstandig werk willen doen.

Dier Outdoor en recreatie Food professional Voeding en welzijn Allround coördinator instructeur buitensport

opendagen.helicon.nl

Wij bieden: • Een fulltime dienstverband; • Een gezellige en informele werksfeer met korte lijnen; • Een afwisselende baan met doorgroeimogelijkheden; • Een uitstekend salaris volgens CAO. Meer informatie of solliciteren? Stuur je reactie (met CV) naar: erik@elcogemert.nl of neem telefonisch contact op via: 0492-319254

www.facebook.com/DASVacatures www.twitter.com/DASVacatures


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 14 maart 2019 | pagina 12

Vac a t u re s

Kwekerij Koningstuin in Helenaveen levert exclusieve tuinplanten aan groothandels en tuin-

Kwekerij Koningstuin in Helenaveen levert exclusieve tuinplanten aan groothandels en centra. Onze leveranciers en afnemers zitten in ruim 30 landen. Wij leveren een gevarieerd tuincentra. Onze leveranciers en afnemers zitten in ruim 30 landen. Wij leveren een assortiment bijzondere naaldgewassen, tuinbonsais en heesters. Optimale kwaliteit en goede gevarieerd assortiment bijzondere naaldgewassen, tuinbonsais en heesters. Optimale Kwekerij Koningstuin in Helenaveen exclusieve tuinplanten aan groothandels en arbeidsomstandigheden staan hoog inlevert het vaandel! kwaliteit en goede arbeidsomstandigheden staan hoog in het vaandel!

Beheerder gemeenschapshuis

tuincentra. Onze leveranciers en afnemers zitten in ruim 30 landen. Wij leveren een Wegens uitbreiding zijn wij op zoek naar een representatieve: gevarieerd assortiment tuinbonsais en heesters. Optimale Wegens uitbreiding zijn wijbijzondere op zoek naarnaaldgewassen, een representatieve : kwaliteit en goede arbeidsomstandigheden staan hoog in het vaandel!

Stroomt er horeca bloed door jouw aderen en droom je ervan eigen ondernemer te zijn? Trekt het verenigingsleven je aan en wil je echt iets betekenen in een dorp? Lees dan snel verder!

Allround commercieel en/ofen/of financieel Allround commercieel financieel

Fulltime of :Parttime administratief Wegens uitbreiding zijn wijmedewerker op zoek naar een representatieve

administratief medewerker Fulltime of Parttime

Allround commercieel De afwisselende werkzaamheden zijnen/of met namefinancieel gericht op: Orderverwerking in- en verkoop en het van aanbiedingen De afwisselende werkzaamheden zijnuitwerken metFulltime name gericht op: of Parttime administratief medewerker  Onderhouden van contact met klanten, leveranciers, transporteurs • Orderverwerking in- en verkoop en het uitwerken van aanbiedingen 

Actueel houden van alle stambestanden en het beheren van de voorraad

Onderhouden van contact met klanten, leveranciers, transporteurs De • afwisselende zijnhet met name gericht op: en telefoon aannemen  Secretariëlewerkzaamheden werkzaamheden, zoals ontvangen van bezoekers • Actueel houden vanin-alle en het beheren van de voorraad website Orderverwerking enstambestanden verkoop en heten uitwerken van aanbiedingen Marketing ondersteuning zoals beurzen bezoek van klanten voorbereiden, Onderhouden van contact klanten, leveranciers, • Secretariële zoals het ontvangen van transporteurs bezoekers en telefoon aannemen bijhouden werkzaamheden, en grafisch werk met (indien ervaring aanwezig) Actueel houden van alle(indien stambestanden en het beheren van de voorraad Financiële administratie ervaring en aanwezig) • Marketing ondersteuning zoals beurzen bezoek van klanten voorbereiden, Voldoe je aan het onderstaande  website Secretariële werkzaamheden, zoals(indien het ontvangen van bezoekers en telefoon aannemen bijhouden en grafischprofiel: werk ervaring aanwezig) Je bent een representatieve duizendpoot, MBO/HBO de 22 en 45 jaar Marketing ondersteuning zoals beurzenaanwezig) en bezoektussen van klanten voorbereiden, website • Financiële administratie (indien ervaring Enkele jaren in (indien een vergelijkbare functie, liefst bij een internationaal bijhouden en werkervaring grafisch werk ervaring aanwezig) Voldoe je aan het onderstaande profiel: handelsofadministratie productiebedrijf  Financiële (indien ervaring aanwezig) • Jeje bent een representatieve MBO/HBO tussen en 45 jaar met Jeaan bent servicegericht, hebtduizendpoot, een prettige persoonlijkheid en jede kan22goed omgaan Voldoe het onderstaande profiel: mensen en met wisselende • Enkele jaren in werkdruk een vergelijkbare functie, liefst Je bent eenwerkervaring representatieve duizendpoot, MBO/HBO tussenbijdeeen 22internationaal en 45 jaar  Goede of kennis van o.a. Office en Excel en beheersing van de Engelse en Duitse taal productiebedrijf  handelsEnkele jaren werkervaring in een vergelijkbare functie, liefst bij een internationaal  Je kan goed plannen en zelfstandig werken • Jehandelsbent servicegericht, hebt een prettige persoonlijkheid en je kan goed omgaan productiebedrijf Kennis enofervaring met grafisch werk en Photoshop is ook welkom  met Je mensen bent servicegericht, hebt een prettige persoonlijkheid en je kan goed omgaan met en metandere: wisselende werkdruk Geboden wordt onder mensen en met werkdruk • Goede kennis van wisselende o.a. Office en Excel en en beheersing van de Engelse en Duitse taal Zelfstandig werk bij goed georganiseerd groeiend bedrijf kennis van o.a. Office en Excel en beheersing van de Engelse en Duitse taal Dynamische, prettige moderne werkomgeving • JeGoede kan goed plannen enenzelfstandig werken JeGoede kanengoed plannen zelfstandig werken arbeidsvoorwaarden en op termijn een vast contract • Kennis ervaring met en grafisch werk en Photoshop is ook welkom Een leuk van 15 collega’s, op kantoor is ook welkom   Kennis enteam ervaring met grafischwaarvan werk en3 Photoshop Geboden wordt onder andere: Geboden wordt onder andere: • Zelfstandig werk enen Heb je interesse ingoed deze functie, stuur dan jegroeiend sollicitatie met foto en cv naar: Zelfstandig werkbijbij goedgeorganiseerd georganiseerd groeiendbedrijf bedrijf • Dynamische, prettige enofen moderne werkomgeving barbara@koningstuin.nl naar Boomkwekerij Koningstuin BV, t.a.v. Barbara Erkelens, Dynamische, prettige moderne werkomgeving Grashoekseweg 6,en 5759 in Helenaveen www.koningstuin.nl • Goede termijn een contract Goedearbeidsvoorwaarden arbeidsvoorwaarden enopopPV termijn eenvast vast contract • Een leuk team van 1515 collega’s, waarvan 3 op kantoor Een leuk team van collega’s, waarvan 3 op kantoor Heb je je interesse interesse in in deze dezefunctie, functie,stuur stuurdan danjejesollicitatie sollicitatie met met foto foto en Heb en cv cv naar: naar: barbara@koningstuin.nl of naar Boomkwekerij Koningstuin BV, t.a.v. Barbara barbara@koningstuin.nl of naar Boomkwekerij Koningstuin BV, Erkelens, Grashoekseweg 6, 5759 PV in www.koningstuin.nl t.a.v. Barbara Erkelens, Grashoekseweg 6, Helenaveen 5759 PV in Helenaveen www.koningstuin.nl

Als beheerder in ons gemeenschapshuis de Gouden Helm in Helenaveen ben je verantwoordelijk voor een optimaal beheer en exploitatie van de bar en overige ruimten. In de Gouden Helm is een druk verenigingsleven (van biljarten tot dansen, van toneel tot een doedelzakvereniging), een winkel en onze zorgcoöperatie. Daarnaast is de Gouden Helm dé locatie voor bv carnaval, vergaderingen, feesten en koffietafels. Jij bent hierin één van de belangrijkste schakels in Helenaveen! Je communiceert met de diverse verenigingen, maakt commerciële afspraken en kunt zelf dingen organiseren en opzetten. Uiteraard wel in goed overleg met ons bestuur, maar hierin geven we je veel vrijheid.

● ● ● ● ●

Waarom is beheerder zijn van de Gouden Helm in Helenaveen een uitdaging voor jou? - Je krijgt heel veel vrijheid voor eigen ondernemerschap! - Je bepaalt je eigen inkomsten. Extra inzet loont. - Een multifunctioneel gebouw, met diverse ruimten en mogelijkheden. - Een structurele bezetting. - Je werkt in het mooiste dorp van de Peel.

● ● ● ● ●

Herken je jezelf als nieuwe beheerder in Helenaveen? Stel jezelf dan de volgende vragen: - Er stroomt horeca bloed door jouw aderen. - Je bent ondernemend en sociaal betrokken. - Je bent benaderbaar en meedenkend. - Je bent fulltime beschikbaar en een avondmens. - Je bent daadkrachtig. Kun je deze vragen met “ja” beantwoorden en zie jij jezelf dit helemaal doen? Stuur me dan meteen een motivatie + je cv per mail naar daske1973@icloud.com. Of heb je toch nog een aantal vragen? Bel of app me dan! Mijn telefoonnummer is 06-28459531. Je kunt uiterlijk tot 11 april reageren, dus zorg dat je op tijd bent!

Vliegengordijnexpert is een jong en energiek bedrijf, wij hebben webwinkels in diverse landen en daarbij meerdere verkooppunten in de Benelux. Ter uitbereiding van ons team zoeken wij:

Hopelijk tot snel. Namens het bestuur van de Gouden Helm, Danielle Assenberg

www.facebook.com/DASVacatures www.twitter.com/DASVacatures

Schoolverlaters die van aanpakken weten! Wij bieden: - Afwisselende functie in een informeel bedrijf - Goede arbeidsvoorwaarden. Wij vragen: - Goede communicatieve eigenschappen - Flexibele werktijden. Zin in deze uitdaging: Mail dan uw sollicitatie naar info@vliegengordijnenexpert.nl of bel: 0492 320819 en vraag naar Willem Raaijmakers

Containerwagenchauffeur Wil jij graag iedere avond op tijd thuis zijn en vind je het niet erg om een aantal keer per week om 5 uur te beginnen dan is dit de ideale baan voor jou. Voor deze functie zijn wij zijn op zoek naar een containerwagen chauffeur die in het bezit is van rijbewijs C,E, Code 95. Er zijn mogelijkheden om parttime en of als zzp-er deze functie uit te voeren. ___________________________________________________________________________

Assistent Productieleider Voor deze functie zijn we op zoek naar iemand die zelfstandig kan functioneren, affiniteit heeft met elektrotechnische onderhoudswerkzaamheden en werkervaring heeft in de procesindustrie. Het doel van de functie is het dagelijks onderhouden en beheren van een biomassacentrale welke de energie opwekt voor o.a. fluidbed droogsystemen. Verder behoort tot je dagelijkse werkzaamheden het plannen en onderhouden van kleine onderhoudswerkzaamheden aan de droogsystemen. Wij zijn op zoek naar een collega die graag wil doorgroeien naar een leidinggevende functie. Wij bieden... Een zelfstandige en uitdagende functie waarin veel wisselende werkzaamheden voorkomen. Je komt terecht in een klein enthousiast team met een hands-on mentaliteit. Uiteraard bieden wij je een prima salaris. Binnen Van de Weijer Drogerij hechten wij veel waarde aan een open en informele werksfeer.

Mijn visite ka ee n sche rpe prartje te ge n ijs gedrukt

DAS

Publishers

DASPASDRUKWERK.NL

Bestel uw drukwerk bij DAS Publishers, want DAS pas goed! - Uw drukwerk binnen enkele minuten geregeld - bepaal zelf uw levertijd - tegen een scherpe prijs

www.daspasdrukwerk.nl

• Biologisch vlees, puur, ambachtelijk met de smaak van vroeger! Varkens, rund, kip, lamsvlees, vele soorten vleeswaren o.a. uit eigen rokerij. Biologische aardappelen, uien, appels, eieren, boerenkaas, geitenkaas. Geopend: vrijdag en zaterdags 10.00 tot 17.00 uur. Webwinkel en ook bezorging. Sumiran Biologische Boerderij Broekstraat 3 5725 TL Asten-Heusden 0493-440630 www.sumiran.nl

Wie zijn wij? Van de Weijer Drogerij is een brabantse familie onderneming en is ruim 25 jaar een drogerij voor diverse (rest)stromen. Door middel van een biomassacentrale wekken wij warmte en elektriciteit op om onze productielijnen te voorzien van voldoende energie om reststromen te verwerken tot opnieuw inzetbare (grond) stoffen. Kijk ook eens op onze website www.vdwdrogerij.nl voor meer informatie. Kennis maken? Ben jij diegene die voldoet aan de gevraagde eisen en denk jij in deze functie je uitdaging gevonden te hebben? Dan nodigen wij jou van harte uit om te solliciteren. Stuur je CV met sollicitatiebrief naar monique@vdwdrogerij.nl of neem voor vragen contact op via 077-8200206.


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 14 maart 2019 | pagina 13

Sport

De Kranenmortelderby leeft als nooit tevoren

Voorronde NK minitrampoline springen voor scholieren DEURNE - Op donderdag 21 maart vindt in Deurne de regionale voorronde van het Nederlands kampioenschap minitrampoline springen voor scholieren plaats.

Het betreft de onderdelen Groepsspringen niveau 1, Groepsspringen niveau 2 en het onderdeel Show-

springen. Hierbij moeten de groepen een show maken door dans/ acrogymnastiek en trampolinespringen te gieten in een zelfgekozen thema waarbij muziek is uitgezocht. Het toernooi vindt plaats in sporthal De Peelhorst en duurt van 11.00 – 15.00 uur. Toegang is gratis.

Vo et bal D eurne SV Deurne

Zondag: ZSV 1-Deurne 1 14.30; Deurne 3-SV Someren 5 11.30; Deurne 4-Avesteyn 4 11.30; Deurne 5-Sparta’25/6 11.30; Racing Boys 2-Deurne 6 10.00; Ondo 4-Deurne 7 10.00. Zaterdag: Liessel veteranen-Deurne Veteranen A 17.00; SJVV veteranen-Deurne Blue Velvet veteranen 16.30; Bavos veteranen -Deurne Walsberg veteranen 17.00.

SV Deurne junioren

SV Deurne verloor eerder dit seizoen met 1-2 van ZSV. (Archieffoto: Hein van Bakel) DEURNE - Zondagmiddag om 14.30 uur trappen de eeuwige rivalen ZSV en SV Deurne af in de zoveelste editie van de Kranenmortelderby. Het belooft in meerdere opzichten een interessant duel te worden.

Er staat veel op het spel. ZSV is nog vol in de race voor de titel in de eerste klasse D. SV Deurne staat stevig in de middenmoot en zal niets liever willen dan de buurman van het kampioenschap afhouden. En dat in het hol van de leeuw, op een volgepakt sportpark van de rivaal. ZSV-trainer Ömer Kaya wil het woord kampioenschap nog niet in de mond nemen. Toch kan hij niet ontkennen dat zijn ploeg er goed voor staat, zeker in vergelijking met het afgelopen jaar. Toen verzekerde ZSV zich pas tegen het eind van de competitie van lijfsbehoud. De verwachtingen voor dit seizoen waren in de voorberei-

ding dan ook niet erg hooggespannen. De nieuwe coach bracht direct nieuw elan. Met nagenoeg dezelfde selectie als vorig jaar presteert ZSV uitstekend. Het Limburgse Chevremont voert de ranglijst aan met 34 punten, gevolgd door EHC met 32 punten. ZSV staat op een derde plaats met 31 punten maar heeft nog wel twee duels te goed. Virtueel koploper dus. Het is geen garantie voor een driepunter tegen het lager geklasseerde SV Deurne. Wedstrijden tussen beide teams zijn wedstrijden op zich en trekken zich doorgaans weinig aan van de stand op de ranglijst. Net als in vorige jaren worden ludieke acties voorafgaand aan de derby niet geschuwd. Enkele weken geleden verscheen er een mysterieus filmpje op het Facebookaccount van ZSV. Een gemaskerd persoon plakt in de video op tal van locaties in Deurne stickers met daarop de

tekst: This is our church. Op het eind van het filmpje ontsteekt de gemaskerde persoon een fakkel en wordt er een vervolgvideo aangekondigd. Wat dit precies te betekenen heeft is (nog) onbekend. Het riep in ieder geval veel vragen op. Toch zullen de Blauwwitten niet onder de indruk zijn van deze provocatie. Het team van Jurgen Elbers is al enkele seizoenen een stabiele middenmoter en is niet snel van de wijs te brengen. Zondag werd topploeg EHC op een stormachtig sportpark De Kranenmortel knap op een 1-1 gelijkspel gehouden. Na de winterstop werd pas één keer verloren. SV Deurne zal revanche willen na de 1-2 nederlaag in oktober in eigen huis. De broedertwist trekt doorgaans rond de tweeduizend bezoekers. Supporters van beide kampen zullen zondag weer voor een sfeervolle ambiance zorgen.

Koningsschieten bij HBV Vredelust DEURNE - Op zaterdag 9 maart is door de leden van de handboogvereniging de koningswedstrijd verschoten. Door de grote opkomst is er in drie klassen gestreden om de titel.

De prins en de schutter met de hoogste score mag een jaar lang de titel Koning van Vredelust dragen.

Dit jaar is Richard Knijnenburg de schutter met de hoogste score. Er zijn medailles en een wisselbeker in elke klasse uitgereikt. De complete uitslag: Recurve: Frans van de Kruijs 283, Jack Donkers 274, Jan van de Berkmortel 266, Peter Raijmakers 260, Jo van de Kruijs 250, Henri van

Lieshout 240, Huub Hendriks 239, Willem Heesmans 230 en Rens Riksma 178. Compound: Richard Knijnenburg 296, Ge Meijer 290, Edso Sluijsmans 282, Dennis Lemmens 279, Fred Buijs 276, Stefan van Dam 275 en Cavani de Zeeuw 237. Jeugd: 1 Delano van Dam, 2 Merijn Sluijsmans en 3 Niels Weijenborg.

Blerick JO19-1-Deurne JO19-1 15.00; Deurne JO19-2-Lierop JO191 15.00; SJO Helmondia/Mulo JO19-3-Deurne JO19-3 15.00; Deurne JO17-1-Someren JO17-1 15.00; Someren JO17-2G-Deurne JO17-2 14.45; Deurne JO17-3-SJVV JO17-2 15.00; HVCH JO15-1-Deurne JO151 12.15; Liessel JO15-2-Deurne JO15-2 13.00; Deurne JO15-3-SJVV JO15-2 13.00; Deurne JO13-1-ZSV JO13-1 11.30; Deurne JO13-2GSJO Helmondia/Mulo JO13-3 11.30; DESM JO12-1- Deurne JO12-1 10.30; Deurne JO12-2-Stiphout Vooruit JO12-1 11.30; Deurne JO123-ASV`33 JO12-1 11.30; SJVV JO121G-Deurne JO12-4 10.30; SV Brandevoort JO11-1-Deurne JO11-1 9.30; Deurne JO11-2-SV Brandevoort JO11-3 10.00; Bavos JO11-2-Deurne JO11-3 11.00; Rood Wit `62 JO10-1Deurne JO10-1 9.00; Deurne JO102-SV Brandevoort JO10-5 10.00; Deurne JO10-3G-SV Venray JO10-3 11.00; Deurne JO9-1-Mifano JO9-1 9.00; Ondo JO9-2G-Deurne JO9-2 9.15; NWC JO9-2G-Deurne JO9-3 8.45; Deurne JO9-4-ZSV JO9-5G 10.00; Deurne JO8-1-Someren JO81 9.00; Deurne JO8-3-Deurne JO82G 9.00; Deurne JO8-4-SV Brandevoort JO8-4 9.00; Ysselstein JO7-1/ JO7-2-Deurne JO7-1 10.30;

ZSV Senioren

Zondag: ZSV 1-Deurne 1 14:30; Bekkerveld 2-ZSV 2 11:00; ZSV 3-Koningslust 2 10:00; ZSV 4-ONDO 2 10:00; SJVV 3-ZSV 6 10:00; SV Someren 11-ZSV 7 10:00; Mierlo Hout 8-ZSV 8 10:00; ZSV 9-Gemert 8 10:30; ZSV VR2-Montagnards VR1 10:00; SVO Sp. Peel en Maas VR3ZSV VR3 10:30; ZSV VR4-s.v. Laar VR1 9:30. Zaterdag: ST TSC'04/Spcl Irene G1ZSV G1 10:00;

ZSV Junioren

Zaterdag: ST Sparta'18/Kronenberg JO19-1-ZSV JO19-1 15:15; ZSV JO17-1-SV Venray JO17-2 15:00; SJO Helmondia-Mulo JO17-3-ZSV JO17-2 15:00; ZSV JO17-3G-Stiphout Vooruit JO17-2 15:00; ZSV JO15-1G-SV Venray JO15-2 13:15; ZSV JO15-2G-Mifano JO15-4G 13:15; S.V. Brandevoort JO15-6-ZSV JO15-3G 11:15; Deurne JO13-1ZSV JO13-1 11:30; ZSV JO13-2GRood Wit'62 JO13-2 11:45; Stiphout Vooruit JO13-2-ZSV JO13-3G 12:45; ZSV JO12-1-Venlosche Boys JO12-2 10:30; SJVV JO11-1G-ZSV JO111 10:30; Mierlo Hout JO11-4-ZSV JO11-2G 10:00; ZSV JO11-3G-SV Someren JO11-3G 10:30; ZSV JO101-Sparta'18 JO10-1 10:30; Olympia'18 JO10-1-ZSV JO10-2G 8:45; ZSV JO10-3-NWC JO10-4 10:30; S.V. Brandevoort JO9-1-ZSV JO9-1 10:30; ZSV JO9-3-Mifano JO9-2G 09:15; ZSV JO9-4G-Rood Wit'62 JO9-3 09:15; Deurne JO9-4-ZSV JO9-5G 10:00; SV Someren JO8-2ZSV JO8-1 09:15; ZSV JO8-2-S.V. Brandevoort JO8-2 09:15; ZSV JO83-ZSV JO8-4G 9:15;

SJVV

ASV'33 1-SJVV 1 14.00; SJVV 2-SV Venray 9 11.00; SJVV 3-ZSV 6 10.00; SJVV 5-Mifano 9 10.00; SJVV VR3-Baarlo VR2 13.00.

SJVV junioren

SJVV JO19-1-SJO Helmondia-Mulo JO19-4 14.30; IVO JO17-1-SJVV JO17-1 13.30; Deurne JO17-3-SJVV JO17-2 15.00; FC Maasgouw MO17-1-SJVV MO17-1 13.00; SJVV MO17-2-Bavos MO17-1 14.30; SJVV JO15-1-Lierop JO15-1 13.00; Deurne JO15-3-SJVV JO15-2 13.00; Sportclub Leeuwen MO15-1-SJVV MO15-1 10.30; SJVV JO13-1G-Liessel JO13-1 11.45; RKMSV JO13-2SJVV JO13-3M 11.00; SJVV JO121G-Deurne JO12-4 10.30; SJVV JO11-1G-ZSV JO11-1 10.30; Stiphout Vooruit JO11-3-SJVV JO112G 10.45; Merefeldia JO11-4-SJVV JO11-3G 10.00; Mierlo Hout JO91-SJVV JO9-1 10.00; SJVV JO92G-Gemert JO9-2 9.30; Ysselsteyn JO8-1-SJVV JO8-1G 10.00; SJVV JO8-2G-Sparta'25 JO8-4G 9.30; Mierlo Hout JO8-7-SJVV JO8-3G 8.30; SJVV JO7-1/JO7-2-SV Someren JO7-1/JO7-2G 9.30.

Racing Boys

Zondag: Racing Boys 1-Roood-Wit '62 3 13.00; Racing Boys 2- Deurne 6 10.00.

Liessel

Zondag: Liessel 1-Baarlo 1 14.30; Neerkandia 2-Liessel 2 11.00; Liessel 3-Neerkandia 4 10.30. Zaterdag: veteranen: Liessel-Deurne 17.00.

Liessel jeugd

Zaterdag: Stiphout Vooruit JO19-2Liessel JO19-1 15.00; ASV'33 JO152G-Liessel JO15-1 13.00; Liessel JO15-2-Deurne JO15-2 13.00; SJVV JO13-1G-Liessel JO13-1 11.45; S.V. Brandevoort JO11-5-Liessel JO111G 09.30; NWC JO11-3-Liessel JO11-2 10.00; SJO Helmondia-Mulo JO9-7-Liessel JO9-1G 09.00; Liessel JO9-2-SJO Helmondia-Mulo JO95 09.30; Liessel JO8-1-ELI JO8-2 09.30; Liessel JO8-2G-SJO Helmondia-Mulo JO8-4 09.30.

SPV

Zondag: VCO 1-S.P.V.1 14:30 uur; S.P.V. 2-Stiphout-Vooruit 2 11:30 uur; S.P.V. 3-Someren 10 11:30 uur; Cito VR 1-S.P.V. VR 1 10:30 uur.

SPV junioren

Zaterdag: Bruheze JO19-2 - SPV JO19-1 15:00; Mierlo Hout Jo15-4 SPV JO15-1G 13:15; SPV JO-12-1 - Someren JO12-1 10:30; SSE JO112G - SPV JO11-1 10:30; SJO Helmondia-Mulo JO10-5 - SPV JO101G 10:00; SPV JO9-1 - Milheezer Boys JO9-1 09:30; S.V.Brandevoort JO9-4 - SPV JO9-2 10:45; SPV JO7-1 - Mifano JO7-3 09:15;

Neerkandia

Zaterdag: SJO Helmondia-Mulo JO19-2-Neerkandia JO19-1 15.00; Sportclub Irene JO17-3G-Neerkandia JO17-1 15.00; Neerkandia JO15-1-Helden JO15-2 13.15; Bavos JO13-1-Neerkandia JO13-1 10.30; Neerkandia JO11-1-Leveroy JO11-1 11.15; Neerkandia JO10-1-Bruheze JO10-1 11.15; Neerkandia JO8-1Rood Wit'62 JO8-3 10.00SV Someren JO7-3-Neerkandia JO7-1 14.30. Zondag: Neerkandia 1-Sterksel 1 14.30; Neerkandia 2-Liessel 2 11.00; S.V. Heythuysen 4-Neerkandia 3 11.00; Liessel 3-Neerkandia 4 10.30.

Volleybal

De winnaars van de verschillende klassementen met in het midden de nieuwe koning Richard Knijnenburg.

Livoc Liessel Zaterdag: Livoc DS 3-TFC DS 4 13:00; Livoc MC 1-Hovoc MC 2 13:00; Livoc DS 4-Hovoc DS 4 15:00; Livoc HS 3-Jokers VC HS 3 15:00; Livoc DS 2-VC Trivia DS 1 17:00; Livoc HS 2-Ledub HS 3 17:00; Livoc DS 1-ODI DS 2 19:00; Livoc HS 1-Were-Di HS 1 19:00. Zondag: Livoc N4 1-VC Olympia N4 1 10:00; Tupos N4 2-Livoc N4 1 11:00; Tupos N4 1-Livoc N4 2 14:00; Civitas N4 1-Livoc N4 2 14:30.

Stichting “Een Aarde” Kringloopwinkel – Asten

Asten

www.eenaarde.nl

Wij helpen in ontwikkelingslanden en verkopen in onze winkel curiosa, boeken, meubels, kleding en nog véél meer. Goed, schoon en goedkoop! Breng úw spullen (i.g.st.), ook oud ijzer. Liever laten ophalen? Bel 06-41655003. Molenakkers 11, Asten. Openingstijden: Maandag 09.00-12.00 Woensdag 13.00-16.00 Donderdag 18.00-20.30 Zaterdag 09.00-12.00


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 14 maart 2019 | pagina 14

UITNODIGING OPEN DAG 2019 40-jarig bestaan Lasita Maja Netherlands is al 40 jaar volop in beweging.

Heeft u altijd al eens willen zien hoe uw houten tuinartikelen gemaakt worden? Dan nodigen wij u van harte uit op onze locatie te Someren !

WAA R W ANNEER Lasita Maja Netherlands 13 Lage akkerweg 5711 DD Someren

www.pietvanmierlo.com www.pietvanmierlo.com

-

TE ZWAAR? NIET FIT?

Krijg je gezondheid weer op de rit Leefstijlcoach Elmie maakt van jezelf goed voelen een automatisme: “Ik breng je qua leefstijl terug naar de basis. Met mijn gedegen kennis over voeding, beweging, sport, gezondheid en coaching help ik je om balans te creëren. Dat lukt je door goede basispatronen op te bouwen, die passen bij jouw dagelijkse leefpatroon en jouw lijf.“

Kies jouw plan op

elmievandeursen.nl

Zaterdag 1 6 maart.

TIJD

Open dag van 11:30 tot 15:30 uur

RODE RODE LOPER LOPER DAG DAG Zondag 17 maart 13 - 17 uur.

BEDANKT VOOR UW WINKEL BEZOEK IN ASTEN Vele winkels leggen letterlijk de rode loper uit voor u en ontvangen u als een V.I.P. met een drankje en iets lekkers. In het centrum staan lakeien voor u klaar en bieden allerlei diensten aan bezoekers aan zoals boodschappen dragen. Met een Tuk Tuk brengen de lakeien u gratis naar de gewenste plek in het centrum. Nieuw in 2019: Kraak de kluis. Als de sleutel past wint u een prijs. Muzikale ondersteuning van de Stroatzangers.

8

e EDITIE

info@elmievandeursen.nl | 0493 560 354

Activiteiten en evenementen in Asten www.centrumasten.nl


WEEKBLAD VOOR

DEURNE

14 maart 2019 We e k Pa g i na 1 5

11

WWW.WEEKBLADVOORDEURNE.NL

Peter Bouwmans toont een selectie van zijn verzameling. (Foto: Marius van Deursen)

Fervent verzamelaar van DAF spullen is trots

Uit de hand gelopen hobby viert 25-jarig jubileum DEURNE - Het begon als hobby en resulteerde in de grootste DAFbeurs van Nederland. Zondag organiseert Peter Bouwmans samen met Ramon en Inka Wijnands voor het 25ste jaar op rij het evenement voor DAF-liefhebbers in Hotel Nobis in Asten.

door Bram Vannisselroij Tussen 1975 en 1979 gaat de dan 18-jarige en werkloze Peter Bouwmans, min of meer uit nood geboren, werken in de paardenstallen van de zussen Tinie en Annie van Doorne. De gepensioneerde Huub van Doorne, de patriarch van de familie en grondlegger van het DAF-imperium komt vaak een kijkje nemen in de stallen en deelt sigaretten uit aan het personeel. Hier begint bij de jonge Bouwmans de liefde voor alles wat met de auto’s en vrachtwagens van DAF te maken heeft.

DAF-meneer

Het begon met een bescheiden verzameling, die al snel groeide en groeide. “De hobby liep een beetje

Feestdag Sint Jorisgilde DEURNE – Het Sint Jorisgilde in Sint Jozefparochie heeft zaterdag 16 maart een feestdag.

Om 13.00 uur is er een mis in de Sint Jozefkerk. Na de mis volgt een rondgang door Sint Jozefparochie. ’s Avonds zal het gilde Frank van Rooij en Edwin Jacobs huldigen met hun jubileum als gildebroeder gedurende respectievelijk 40 en 25 jaar. Van 18.00 tot 19.30 uur is er gelegenheid de jubilarissen de hand te schudden.

uit de hand”, vertelt hij met gevoel voor understatement. De DAF-meneer, zoals hij in Deurne gekscherend genoemd wordt, startte 25 jaar geleden met zijn eerste verzamelbeurs. Ramon en Inka Wijnands uit Veldhoven voegden zich daar twee jaar later bij. Bezoekers uit het hele land reizen af om zich te vergapen aan DAF-prullaria. De eerste beurs werd gehouden in Het Trefpunt in Deurne. Die locatie was met 33 tafels eigenlijk al direct te klein. Al snel verhuisde de beurs naar De Vierspan. Toen dit pand in 2005 tegen de vlakte ging werd uitgeweken naar Hotel Nobis in Asten. Bouwmans is trots op het jubileum. “Door de opkomst van het internet verdwenen veel beurzen. Toch bleven de mensen komen. Jaarlijks toch zo’n 500 of 600 bezoekers, soms zelfs meer. Een mevrouw op leeftijd maakt elk jaar de overtocht vanuit Hoorn (een gehucht in Oost-Groningen) om de beurs te bezoeken.” Een slordige 267 kilometer. Het enthousiasme waarmee Bouwmans over DAF praat werkt aanstekelijk.

Expositie Annie Driessen NEERKANT – Annie Driessen exposeert van 15 maart tot 1 mei in museum Techniek met ’n Ziel, Dorpsstraat 23 in Neerkant.

Annie Driessen is geboren op 9 juni 1947 en getogen in Neerkant. Momenteel woont ze in Venlo, ze is getrouwd en moeder van twee dochters. Samen met haar man René runt ze een restaurant in Venlo. In 1990 heeft ze haar hobby; schilderen met aquarel, olieverf en acrylverf, weer opgepakt. De tentoonstelling is gratis te bekijken tijdens de openingstijden van het museum. De expositieruimte op de eerste verdieping is alleen per trap te bereiken.

Fervent verzamelaar

Bij de binnenkomst, eerder die avond in zijn modern gemeubileerde nieuwbouwwoning verraadt weinig dat hier een fervent verzamelaar woont. Bouwmans serveert verse koffie als hij de posters van de aller-

De Gouden Helm zoekt weer nieuwe beheerder HELENAVEEN - Na twee jaar stoppen Leon Klerks en Jennie Klerks van Rijsewijks als beheerders van gemeenschapshuis De Gouden Helm in Helenaveen.

In 2017 stopten de voorgangers van het echtpaar Klerks na twaalf jaar met de exploitatie van het pand. Sandra van Cauwenberghe en Sylvian Koopmans hielden er destijds mee op omdat de combinatie van beheerder van De Gouden Helm en het runnen van hotel/eetcafe d’Ouwe Peel te zwaar werd. Het bestuur zal dus wederom op zoek moeten naar een nieuwe uitbater. De nieuwe beheerder hoef niet per se uit Helenaveen te komen. Wel wordt er verwacht dat het centrale horecadeel open blijft en dat de verenigingen ontvangen worden. Daarnaast is de nieuwe uitbater verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw. Een belangrijke eis is dat De Gouden Helm opgesteld blijft voor de gemeenschap. Daar staat vanuit het bestuur geen salaris tegenover. De inkomsten moeten worden gehaald uit het café dat de beheerder zelf runt. Ook is er ruimte om feesten, koffietafels, verjaardagen, vergaderingen en evenementen te organiseren. Het echtpaar Klerks gaat in principe door tot na de zomer. Wel hoopt het bestuur dat er een overlap plaatsvindt om de overdracht soepel te laten verlopen.

eerste beurs laat zien. Naarmate de ciale spullen doe ik niet weg maar avond vordert komen er steeds meer alles heeft zijn prijs.” Opeens veert DAF-artikelen op de keukentafel te hij op en gaat op zoek naar een miliggen. Van speldjes, miniatuurauto- niatuurvrachtwagen van een bekend tjes, lepeltjes, aanstekers, asbakken Deurnes transportbedrijf van weleer. tot een compleet servies. Even later Na enige tijd zoeken door zijn uitverdwijnt de DAF-fanaat naar zijn gebreide verzameling staakt hij zijn zoektocht. Wel laat hij een op het oog domein. Op de eerste verdieping heeft hij normaal goudbruin DAF-autootje zien. Na twee een speciale vingervlugge kamer voor zijn verzame- 'Een mevrouw op leeftijd maakt elk handelingen verandert het ling. In fraaie, jaar de overtocht vanuit Hoorn om in een tafedoor hemzelf laansteker. de beurs te bezoeken.' ontworpen vi“Die zie je trines, staan niet veel.” De honderden miniatuurvrachtwagens. “In mijn anekdotes volgen elkaar deze avond vorige huis had ik meer plaats voor in rasse schreden op. Iedereen die mijn verzameling”, zegt hij bijna ook geïnteresseerd is in alles wat verontschuldigend. Door de verhui- met DAF te maken heeft kan komenzing moest Bouwmans selecteren de zondag van 10.00 uur tot 16.00 tewat hij wilde bewaren. “De echt spe- recht in Asten.

Gratis trui Bij aankoop van een broek van Gardeur of Meyer* * vraag naar de voorwaarden in onze winkel

Stationsstraat 9 - Deurne - www.pietersdortu.nl


WEEKBLAD WEEKBLAD VOOR VOOR DEURNE DEURNE || donderdag donderdag 14 14 maart maart 2019 2019 || pagina pagina 16 16

BRIGADECOMMANDANT JAN BLA door: Willie Thijssen Aimabel, recht voor zijn raap en een tikje mysterieus. Oud-Deurnenaar en voormalig hoofdcommissaris van de politie in Rotterdam, Jan Blaauw is ondertussen 90 jaar oud. Hij kijkt in zijn woning in Rodenrijs terug op een rijk leven. Behalve veertig jaar bij de politie heeft hij ook een aardig literair oeuvre opgebouwd. Vooral boeken waarin Blaauw gedetailleerd ingaat op moordzaken. De jaren die het meeste indruk op hem maakten waren de oorlogsjaren in Deurne. Zijn boek ‘Bruno Lüdke, Seriemoordenaar’ is onlangs vertaald naar het Duits en komt deze maand in Duitsland uit. “Daar verwacht ik nog wel wat reacties op”, vertelt hij vanuit zijn zolderkamer, annex werkkamer, annex museum in Rodenrijs. “Hij zou ruim vijftig moorden hebben gepleegd. Maar ik heb ze allemaal onderzocht en ik ben ervan overtuigd dat hij onschuldig is.” Zijn passie voor het rechercheurswerk is nog altijd groot.

Jan Blaauw op de Markt in Deurne in 1943/1944. (Foto: collectie Jan Blaauw)

Een van de proclamaties van burgemeester Lambooij uit de begintijd van de bezetting, oktober 1940.

Jan Blaauw was tien jaar oud toen hij naar Deurne verhuisde. Zijn vader werd op 40-jarige leeftijd, in oktober 1938 bevorderd tot majoor der Rijksveldwacht en aangesteld als brigadecommandant in Deurne. Hij woonde met zijn gezin van 1938 tot 1945 in de dienstwoning op het huidige adres Oude Liesselseweg 8. Voor de kleine Jan - toen overigens nog Bertus geheten - was het wel even wennen. “Maar na enkele vechtpartijtjes op school, hoorde ik er toch al wel snel bij”, vertelt Blaauw. Kort na zijn kennismaking met Deurne brak de oorlog uit. Voor de dan twaalfjarige Jan begint een bijzondere en indrukwekkende periode. “Ons gezin werd die vrijdagochtend 10 mei tussen 4.00 uur en 4.30 uur wakker geschud door de vliegtuigen. ‘Opstaan en naar beneden komen’, riepen mijn ouders. Toen wij allemaal in de huiskamer waren, zette mijn vader de radio aan. Duitse troepen hadden de Nederlandse grens gepasseerd. Mijn vader vond het vreselijk. Hij had tien kinderen en het was oorlog. De eerste oorlogsdag … die dag vergeet je nooit.” Zijn vader ging die eerste dag niet gekleed in zijn uniform van Rijksveldwachter. In zijn boek Dossier Blaauw schrijft hij hierover: ‘Mijn vader had die dag een gewoon burgerpak aan, maar droeg wel zijn uniformpet op het hoofd. Zo fietste hij die ochtend het dorp in. Jaren later heeft hij mij verteld dat het aan de ene kant zijn taak was om op dat moment als politieman de straat op te gaan en als zodanig ook voor iedereen herkenbaar te zijn. Aan de andere kant, niet wetende wat er in die eerste uren stond te gebeuren, wilde hij niet in uniform bij verrassing tegenover Duitse soldaten komen te staan. Vandaar alleen die uniformpet, waarvan hij zich in geval van nood snel zou kunnen ontdoen.’ Toen hij na een paar uur terugkwam van zijn tochtje door Deurne, groef zijn pa een gat in de tuin en deponeerde daarin een revolver en een pistool, waarna hij de kuil weer dichtgooide. Blaauw: “Daarover heb ik hem nooit meer iets horen

Spertijd treedt in Deurne in werking na enkele brandjes en doorgesneden telefoonkabels.

zeggen. Ik zou overigens de exacte plaats nog kunnen aanwijzen.”

straat. “Ook daar was de teneur antiDuits. Daar zorgden de fraters wel voor.”

Nur für Wehrmacht Volgens Blaauw verliepen de eerste bezettingsjaren in Deurne betrekkelijk rustig. Van daadwerkelijk verzet tegen de bezetter was nauwelijks iets merkbaar. “Er heerste een soort berusting. De maatschappij draaide gewoon door.” Dat wil niet zeggen dat de mensen in Deurne en de Peel pro-Duits waren. Blaauw: “Integendeel. Er waren maar een paar NSB’ers. En zij werden genegeerd.” Volgens Blaauw waren er in die beginjaren wel enkele pesterijen tegen de Duitse bezetter. Burgemeester Robert Lambooij gelastte in juli 1941 op last van de bezetter de bevolking per proclamatie: ‘om iedere handeling welke ook achterwege te laten die beoogt de Duitsche Weermacht in haar geheel of bepaalde personen der Duitse Weermacht in het bijzonder te beledigen of te hinderen. Speciaal wordt ten deze gedacht aan het aanbrengen op wegen of aan huizen van de Duitsche Weermacht kwetsende opschriften.’ Volgens Blaauw zou deze proclamatie slaan op het feit dat iemand op de begraafplaats in Deurne een origineel bordje had opgehangen met de tekst ‘Nur für Wehrmacht’. Dergelijke bordjes hingen in die jaren in sommige treinen aan wagons waar de gewone burger niet in mocht komen. Een grappig bedoelde actie, maar voor Duitse soldaten zou het een aanleiding kunnen zijn om de bevolking ‘terug te pakken’. Vandaar de proclamatie van de burgemeester. De rol van de burgemeester was in die oorlogsjaren vooral om de rust te bewaren, zo herinnert Blaauw zich. “Menig burgemeester manoeuvreerde zich door de oorlogstijd. En dat gold ook voor Lambooij. En ook voor de politie. Mijn vader was van de Rijkspolitie en had behalve Deurne ook dorpen als Asten, Someren en Gemert onder zijn hoede. Er was wel regelmatig overleg met Lambooij, maar de relatie was anders dan met de gemeenteveldwachter Frans de Clerck, die met zijn gezin naast ons woonde.” Volgens Blaauw was zijn vader fanatiek anti-Duits, maar was hij heel voorzichtig. “Hij kon onderduikers in bescherming nemen en van informatie voorzien. Maar daar praatte hij gedurende de oorlog nooit over. Hij was tegen verzetsacties vanwege de angst voor wraak van de moffen. De teneur was toch vooral: Rustig aan met die moffen. Het komt uiteindelijk allemaal wel goed”, aldus Blaauw. De oud-Deurnenaar praat consequent over moffen en niet over Duitsers. Moffen is een scheldwoord voor Duitsers. Het tekent de haat die hij gedurende de oorlog heeft opgebouwd tegen de bezetter. “Ach, sinds mijn politietijd heb ik best goede relaties opgebouwd met Duitse collega’s. De vijandstemming is wat dat betreft wel voorbij.”

Rebelser Zo kabbelde de oorlog door de vroege jaren veertig. Echt spannend zou het pas worden in de tweede helft van 1944. Hoe langer de oorlog duurde, hoe rebelser Jan Blaauw werd. Iedereen in Deurne moest op een gegeven moment de radio inleveren. Zo ook de radio van de familie Blaauw. “De radio’s werden opgeslagen op de zolder van het gemeentehuis. Ik kende de persoon die daar werkte en vroeg of we de radio terug konden krijgen. Hij heeft toen een avond de ruimte niet afgesloten en ik ben toen naar het gemeentehuis gegaan om de radio terug te halen. Niemand had er iets van gemerkt.” In die jaren gold er een spertijd wat inhoudt dat niemand op straat mocht zijn tussen 18.00 uur en 7.00 uur. De jonge Blaauw gaf de radio als cadeau terug aan zijn pa op zijn verjaardag op 30 juni 1944. “Mijn vader schrok enorm. Hij verstopte ‘m meteen onder de vloer. Als ik daar nu aan terugdenk. Aan wat voor risico’s je liep ...” Jan Blaauw zette zich ook in om het leven van onderduikers - die er in de Peelregio nogal wat zaten - draaglijker te maken. “Ik bracht wel eens eten of romannetjes naar ondergedoken geallieerde piloten.” Op een dag kort voor de bevrijding wilde hij twee boekjes naar een onderduikadres in Vlierden brengen. “Ik besloot de fiets van de buurvrouw, mevrouw De Clerck te lenen aangezien onze fietsen het niet meer deden. Toen ik al fietsend het spoor bij het station wilde oversteken werd ik door drie moffen aangesproken: ‘Halt! Absteigen’. Ik moest de fiets inleveren. Ik denk dat ze ermee terug naar Duitsland wilden fietsen. Voor de twee Engelstalige romannetjes achterop onder de snelbinders hadden ze geen aandacht. Ik mocht ze houden en heb ze vervolgens te voet naar Vlierden gebracht.”

Karig geheel Tegenover de familie Blaauw woonde gemeentesecretaris Gijsbers die drie zonen had die lid waren van de NSB. “Landverraders zoals wij die toen noemden.” Blaauw was altijd op zijn hoede als hij ze zag: “Als mijn vader naar de Engelse zender luisterde, moest altijd een van ons om het huis lopen om te kijken of er iemand van hen de radio kon horen. Ook één van de veldwachters in Deurne was pro-Duits. Ook daar werd afstand van gehouden.” Volgens Blaauw leefden de meeste Deurnenaren in de oorlogstijd in armoede, maar leed niemand honger. “Alles was op de bon. Veel mensen kenden wel iemand om een extra brood te ritselen, maar vlees hadden wij bijvoorbeeld nooit. We hadden een eigen tuin waar we aardappelen en groente teelden. Maar het was alles bij elkaar maar een karig geheel.” Blaauw ging gedurende de oorlog gewoon naar school. Eerst naar de lagere school en daarna naar de Ulo, toen gevestigd aan de School-

Jan Blaauw als vrijwilliger bij de RAF, april 1945. (Foto: collectie Jan Blaauw)

Schmeisser machinepistool Ook tegen het einde van de oorlog haalde de toen zestienjarige Jan nog een risicovolle actie uit. Enkele weken voor de bevrijding werd op het station van Deurne een stilstaande goederentrein door Britste jachtvliegers onder vuur genomen. “Kort erna ben ik gaan kijken. Ik was er niet alleen. In de goederenwagons lagen wapens. Ik heb toen een Schmeisser machinepistool meegenomen en thuis in de schuur verborgen. Enkele dagen later heb ik het wapen aan Gerard Ahout gegeven. Hij was lid van het verzet. In ruil voor het pistool kreeg ik een kleine revolver van hem. Ik heb het vervolgens enkele dagen op zak gehad, totdat mijn vader vlak voor een kerkbezoek me aanstootte en het wapen voelde. ‘Ben je helemaal van de zotte’, riep hij toen hij hoorde dat het om een revolver ging.” Blaauw beschrijft het voorval ook in zijn boek Dossier Blaauw: ‘Nog voor we in de kerk kwamen moest ik het wapen aan hem geven waarna hij het in zijn uniform-


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 14 maart 2019 | pagina 17 WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 14 maart 2019 | pagina 17

Vandaag aflevering

AAUW VERTELT

11

De Peel onder vuur

De Peel onder vuur

jas stak. Wat hij ermee heeft geDe Tweede Wereldoorlog woedde in daan ben ik nooit de periode 1940-1944 ook in de Peel. te weten gekoNu, 75 jaar later, staan we stil bij onze men. Wel herinner bevrijding. Een jaar lang blikken ik me nog dat mijn we in deze rubriek terug op de vader die avond gebeurtenissen toen. een indringend geVan algemene verhalen tot sprek heeft gehad met persoonlijke anekdotes, die Gerard Ahout.’

zich afspeelden in Asten,

Bevrijding Someren, Deurne en Maar echt gevaarlijk werd omgeving. het volgens Blaauw pas in de laatste dagen voor de bevrijding. Rond 21 september 1944 begonnen de eerste gevechten in de omgeving van Deurne. “Eerst in Ommel, Vlierden en Liessel. Toen was Deurne aan de beurt. De bombardementen en het artillerievuur bleven duren.” De familie Blaauw zocht een veilig onderkomen en trok in de schuilkelder van de NSB-buren die op de vlucht waren geslagen. “Daar hebben we menig uurtje doorgebracht en was ik echt bang. Elk moment vreesden we voor een inslag. Toen de bombardementen stopten, kwamen kort later Engelse soldaten met getrokken stenguns bij ons in de schuilkelder om te kijken of er militairen zaten. Het was zondag 24 september rond 14.00 uur. We waren bevrijd. Vervolgens gingen we naar buiten en waren we getuige van Britse infanteristen en tanks die vanuit Liessel, Deurne binnentrokken.” De familie Blaauw heeft meteen na de bevrijding onderdak verleend aan Engelse militairen. “Dat waren achterblijvers die ervoor moesten zorgen dat Deurne bevrijd bleef. Ik weet nog dat we cake en thee van ze kregen.” Engelse luchtmacht Jan was zestien jaar toen Deurne op 24 september 1944 werd bevrijd. “Ik had een enorme hekel aan de moffen en heb me meteen na de bevrijding gemeld bij de geallieerden. Ik moest wel liegen over mijn leeftijd. Ik was pas zestien en je moest achttien zijn om in aanmerking te komen voor de Engelse luchtmacht. Ik had mijn papieren vervalst. Van 2 april 1928 had ik 2 april 1926 laten maken. Ze zijn er nooit achter gekomen.” Op de vraag of zijn ouders achter zijn beslissing stonden om bij de geallieerden te gaan strijden, antwoordt hij: “Die vroegen er niet naar. Ik had maar één doel en dat was vechten tegen de moffen.” Blaauw ging begin 1945 via Oostende naar Engeland waar hij eerst een opleiding volgde. Het liefst wilde hij boordschutter worden, maar daarvoor werd hij afgekeurd. Blaauw werd vluchtbegeleider in de verkeerstoren en heeft zo twee jaar gediend bij de RAF. Toen hij weer terugkwam in het inmiddels volledig bevrijde Nederland, werd hij voor de keuze gesteld om naar Indonesië te gaan.“Dat zag ik niet zitten. Ik wilde alleen vechten tegen die moffen.” Kort later ging hij bij de politie waar hij vervolgens veertig jaar lang aan een indrukwekkende carrière heeft gewerkt.

Jan Blaauw (90 jaar) in zijn werkkamer in Rodenrijs.

Op de foto vlnr: Rinus van Otterdijk, Hans van Toer en Richard Schoutissen.

De vader van Jan Blaauw, Johannes Albertus Blaauw, brigadecommandant van de politie in Deurne tijdens de Tweede Wereldoorlog. (Foto: collectie Jan Blaauw)

Vader Blaauw Wat betreft de vader van Jan Blaauw, Johannes-Albertus Blaauw; die werd al snel toen het oorlog was op verschillende plekken gedetacheerd waaronder de politievakschool in Hilversum. In oktober 1941 werd hij als opperwachtmeester wetteninstructeur - tegen zijn zin - gedetacheerd aan het door de Duitse bezetter opgerichte Politie Opleidingsbataljon (POB) in Schalkhaar. Pas na herhaalde verzoeken mocht hij uiteindelijk in mei 1943 Schalkhaar achter zich laten. Met ingang van die datum werd hij als adjudant in Deurne toegevoegd aan de afdelingsstaf van de inmiddels tot ‘staatspolitie’ omgedoopte marechaussee. De ‘kwestie Schalkhaar’ zou na de bevrijding voor hem nog wel een vervolg krijgen. Nauwelijks veertien dagen na de bevrijding werd hij door twee in Brits militair uniform geklede mannen gearresteerd. Weer twee weken later werd een door burgemeester Lambooij geschreven aanbevelingsbrief ten gunste van Blaauw bij het militair gezag in Eindhoven afgeleverd. Enkele dagen later werd hij in vrijheid gesteld. Op 1 juli 1958 is hij als districts-adjudant in ’s-Hertogenbosch met pensioen gegaan. Hij is op 17 januari 1985 op 86-jarige leeftijd overleden.

Levensloop Jan Blaauw Jan Blaauw (90 jaar) werd op 2 april 1928 geboren als Bertus Blaauw. Toen zijn vader in 1938 in Deurne werd gestationeerd, verhuisde het gezin en dus ook Bertus mee. Aan het eind van de oorlog, eind 1944 ging hij bij de Engelse luchtmacht, als vrijwilliger. Na zijn terugkeer in Nederland volgde hij de politie-opleiding. Hij begon zijn carrière in 1950 als agent bij het politiebureau Charlois. Begin jaren 60 werkte hij bij de zedenpolitie. Gaandeweg zijn carrière werd hij door collega’s Jan genoemd en sindsdien houdt hij zelf ook die voornaam aan. In 1971 was hij de eerste Nederlander die een opleiding volgde bij de FBI. Ook werkte hij voor de kinderpolitie, afdeling moordzaken en de narcoticabrigade. Uiteindelijk werd hij hoofdcommissaris bij de politie van Rotterdam. In mei 1988 ging hij met pensioen waarna hij zich toelegde op het schrijven van boeken, met name over geruchtmakende moordzaken uit het verleden. Ook speelde hij een belangrijke rol in de afwikkeling van de Puttense moordzaak. Blaauw schrijft nog altijd. Hij is nu bezig met een boek over de Tweede Wereldoorlog.

Speuren naar wapens Onlangs heeft een team van oorlogsdeskundigen met metaaldetectors in de tuin van de Oude Liesselseweg 8 gezocht naar de betreffende wapens van agent Blaauw. Twee uur speurwerk leverde echter niets op. Omdat een groot deel van de tuin nu is bebouwd, valt niet uit te sluiten dat de wapens nog onder een van de gebouwen liggen. De huidige bewoners, de familie Munsters, hebben bij de bouwwerkzaamheden echter nooit iets aangetroffen. Het geheim blijft vooralsnog verborgen in de grond.

Zie www.oorlog-depeel.nl voor meer informatie over de Peel-verdediging. Volgende week: Jack Trend.


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 14 maart 2019 | pagina 18

Een compleet IT-netwerk voor een vaste prijs per maand. CloudEdge is een dienst van Code54

Voor verkoop en reparatie van al uw inbouw of vrijstaande apparatuur, zoals wasmachines, vaatwassers, koelkasten, vriezers, kleine huishoudelijke apparaten, enzovoorts.

T 0493 7850 52 info@mennenwitgoedservice.nl www.mennenwitgoedservice.nl

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK KAUWENBERG KAUWENBERG

Lid Org. Tandprothetici Lid Ned. Org. Lid Ned. Ned. Lid Org. Ned.Tandprothetici Org. Tandprothetici Tandprothetici

F.C.T. Kauwenberg tandprotheticus F.C.T. Kauwenberg tandprotheticus

KORTINGSWEEKEND Voor: Voor: Voor:Voor: 14 t/m 17 maart 2019

Openingstijden: Maandag: 12:00u tot 17:00u Dinsdag tot vrijdag: 10:00u tot 17:00u Zaterdag: 10:00u tot 16:00u

t 17:00u 10:00u tot 17:00u 16:00u

Adres: Burg. Wijnenstraat 71A 5721AH Asten

Terrasoverkappingen & Tuinkamers Tel: 0493-688454 Glazenschuifen vouwwanden Mail: info@agaterras.nl Zonwering binnen en buiten Horren Horren gratis inmeten en montage

Adres: Burg. Wijnenstraat 71A 5721AH Asten Tel: 0493-688454 Mail: info@agaterras.nl

KOOPZONDAG 17 MAART van 11 .00-17.00 uur

PAASACTIE!!! Terrasoverkappingen • Schuif- & Vouwwanden PAASACTIE!!! Rolluiken & Screens • Zonwering • Horren Horren gratis inmeten en montage

s is het een hele week Pasen! Een aantal voorbeelden hiervan: van de 2e paasdag Maandag (28 maart) tot il) naar de showroom en profiteer van onze spectaculaire acties!

- Bij aankoop van een terrasoverkapping een gratis terrasverwarmer beelden hiervan: - Bij aankoop van een glazenschuifwand een gratis terrasverwarmer - Gratis reinigingsmiddel opmaat p van een terrasoverkapping een gratis terrasverwarmer - Vele korting op ons aanbod p van een glazenschuifwand een gratis terrasverwarmer

Openingstijden uur Openingstijdendi.-do.-vr. di.-do.-vr.10.00 10.00- -17.00 17.00uur. uur.Za. Za.10.00 10.00 -- 16.00 16.00 uur

WWW.AGATERRAS.NL

WWW.AGATERRAS.NL

Ommelsveld 4 5721VT Asten4 Ommelsveld

5721 VT Asten

Tel. 0493-688454 Tel. Tel:06-54967860 0654967860 info@agaterras.nl info@agaterras.nl

OPHEFFINGS

UITVERKOOP GOUDEN EN ZILVEREN SIERADEN. ZINZI, SEIKO, PULSAR, LORUS, DANISH DESIGN EN JACOB JENSEN BRILJANT SIERADEN. KORTINGEN T/M

Vo o r : Vo o r : - Al uw gebitsprotheses - Al uw gebitsprotheses - “Klik-prothese” - “Klik-prothese” - Reparaties van uw gebitsprothese - (kan Reparaties van uwworden gebitsprothese op gewacht na afspraak) (kan op gewacht worden na afspraak) - Rechtstreekse declaratie bij diverse zorgverzekeraars - Rechtstreekse declaratie bij diverse zorgverzekeraars

uw Al Algebitsprotheses uw gebitsprotheses gebitsprotheses Al uw uw-- Al gebitsprotheses “Klik-prothese” “Klik-prothese” - “Klik-prothese” “Klik-prothese” van uw e van uw Reparaties - Reparaties Reparaties vangebitsprothese uw gebitsprothese gebitsprothese e Sint Reparaties van uw gebitsprothese 1 Jozefstraat 1, 5721 1 Sint Jozefstraat 1, 5721 GM GM Asten Asten (kan op gewacht worden na afspraak) (kan op gewacht worden na afspraak) (kan op gewacht worden na afspraak) Tel: 0493-697443 (kan- op gewacht worden na afspraak) Tel: 0493-697443 declaratie bij zorgverzekeraars - Rechtstreekse Rechtstreekse declaratie bij diverse diverse zorgverzekeraars -- Rechtstreekse declaratie bij zorgverzekeraars Rechtstreekse declaratie bij diverse diverse zorgverzekeraars

----

Een fijner leven komt een stap dichterbij. Stichting Date duurzame man-vrouw relaties sinds 1969 ✓ Veilig en betrouwbaar en áltijd in de buurt ✓ Persoonlijke begeleiding en voorstellen ✓ Onbeperkte kennismakingen en hoge slagingskansen ✓ Ik kom bij u in de buurt

ee 1e Sint Jozefstraat 1, 5721 GM Asten 1 Sint Jozefstraat 1, 5721 Asten 38,1,5721 GL Asten 1Julianastraat Sint Jozefstraat 5721 GMGM Asten e

Bij A.G.A. Terras is het een hele week Pasen! Kom in de week van de 2e paasdag Maandag (28 maart) tot Zaterdag (2 April) naar de showroom en profiteer van onze spectaculaire acties!

igingsmiddel opmaat ng op ons aanbod

Peter tandprotheticus LidSchoemaker Ned. Org. Lid Ned. Org. Tandprothetici Tandprothetici Lid Ned. Ned. Org. Lid Org. Tandprothetici Tandprothetici

50%

38,1,5721 1Julianastraat Sint Jozefstraat 5721GL GMAsten Asten Tel: 0493-697443 0493-697443 Tel: 0493-697443 Tel: 0493-697443 Tel: 0493-697443 Tel:Tel: 0493-697443

Jos Vellekoop, tel. 040-8431091 of b.g.g. 0800-022 0225 Aangesloten AVR/Singleskeurmerk/Geschillencommissie

w w w. s t i c h t i n g d a t e . n l

Vo o r : Vo o r : - Algemene tandheelkunde - Algemene tandheelkunde - Implantologie - Implantologie - Esthetische oplossingen - Esthetische oplossingen - Bleken - Bleken - Rechtstreekse declaratie bij diverse zorgverzekeraars - Rechtstreekse declaratie bij diverse zorgverzekeraars

// sanidrome.nl/thijssen

22 t/m 24 maart

Insc Insc hrijv hrijv e en n van van ni ni euw euw e e patië patië nt nt e en n is is mogelij k mogelij k e e 1 1 Sint Sint Jozefstraat Jozefstraat 1, 1, 5721 5721 GM GM Asten Asten Tel. 0493-697443, Tel. 0493-697443, Voor: Voor: info@tandartsenpraktijkd Email: epolders.nl Email: info@tandartsenpraktijkd epolders.nl - Algemene tandheelkunde

Voor: Algemene tandheelkunde BADKAMERS | INSTALLATIE Voor:-- Implantologie - Implantologie -- Algemene tandheelkunde Algemene tandheelkunde -- Esthetische oplossingen Esthetische oplossingen -- Implantologie Implantologie -- Bleken Blekenoplossingen -- Esthetische Esthetische oplossingen -- Rechtstreekse Rechtstreekse declaratie declaratie bij bij diverse diverse zorgverzekeraars zorgverzekeraars -- Bleken Bleken -- Rechtstreekse declaratie bij zorgverzekeraars Rechtstreekse declaratievan bij diverse diverse zorgverzekeraars Inschrijven nieuwe patiënten

Inschrijven van nieuwe patiënten is is Inschrijven nieuwe mogelijk Inschrijven van van mogelijk nieuwe patiënten patiënten isis

mogelijk mogelijk

1ee Sint Jozefstraat 1, 5721 GM

1 Sint Jozefstraat 1, 5721 GM Asten Asten Tel. e Tel. 0493-697443, 0493-697443, 11e Sint Jozefstraat 1,1, 5721 Sint Jozefstraat 5721 GM GM Asten Asten Email: info@tandartsenpraktijkdepolders.nl Email: info@tandartsenpraktijkdepolders.nl Tel. 0493-697443,

Tel. 0493-697443, Email: Email: info@tandartsenpraktijkdepolders.nl info@tandartsenpraktijkdepolders.nl 24 MAART: EXTRA KOOPZONDAG EN PRESENTATIE ZONNEPANELEN!

VRIJDAG 22 maart ZATERDAG 23 maart ZONDAG 24 maart

10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur 12.00 - 16.00 uur

Florijn 2, Deurne | (0493) 32 11 66

Komt u ook ?

Komt u ook ?


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 14 maart 2019 | pagina 19

Handen uit de mouwen voor NL Doet

Ondernemend Deurne presenteert… www.ondernemenddeurnepresenteert.nl

Flynth Deurne

Flynth adviseurs en accountants stimuleert ondernemers en haar werknemers om het maximale uit zichzelf te halen. We voorzien onze klanten tijdig van relevante cijfers, geven advies en verlenen zekerheid op basis van de laatste inzichten vanuit de markt en wet- en regelgeving. Met ruim 1500 medewerkers en zo’n 60 vestigingen zijn we Nederlands’ grootste adviseur en accountant voor het midden- en kleinbedrijf. Flynth is ontstaan vanuit een coöperatie en brengt dit gedachtegoed nog steeds in praktijk. We zijn er voor de ondernemer én de onderneming in alle levensfasen.

Bij de Ossenbeemd zijn helpende handen altijd welkom. DEURNE - Het Oranje Fonds organiseert op 15 en 16 maart de jaarlijkse vrijwilligersactie NL Doet, samen met organisaties in heel Nederland. Vrijwilligerswerk wordt in de spotlights gezet en diverse verenigingen en instanties nodigen belangstellenden uit een dagje de handen uit de mouwen te steken. Ook in de gemeente Deurne zijn volop activiteiten in het kader van NL Doet. Onderstaand een overzicht.

werk voor het agrarisch zorgbedrijf bij Vreekwijk, Meester de Jonghlaan 4 in Deurne. Voor een lunch wordt gezorgd. Zeilberg 9.30 tot 17.00 uur, Den Draai: opschonen van het gebouw en de omgeving van Den Draai en het verbeteren van de parkeergelegenheid voor fietsen. KBO Zeilberg, Blasiusstraat 2 in Zeilberg.

Een aantal van de onderstaande activiteiten zijn al van voldoende hulp voorzien, anderen kunnen nog hulp gebruiken. Op www.nldoet.nl is te vinden waar en voor welke klussen helpende handen nog nodig zijn.

Deurne 9.00 tot 13.00 uur, De Wik: opknappen van het magazijn en de binnenplaats van ontmoetingscentrum De Wik. Stichting Gejejong, Hellemanstraat 2b in Deurne. 9.00 tot 17.00 uur, Leeromgeving Los Deurne: de voormalige danszaal in het pand van Los Deurne aan Haageind 29 wordt omgebouwd tot sportzaal. De ruimte is toe aan een flinke schilder- en opknapbeurt. 9.00 tot 17.30 uur, bijenhoudersvereniging Sint Ambrosius: het opknappen en schilderen van de muren en het dak van de bijenhal, het vernieuwen van infomateriaal en fotolijsten en het onderhoud en aanplanten van groen rondom de hal op het terrein van de Ossenbeemd, Haageind 31 in Deurne. 10.00 tot 16.00 uur, stichting Peel en Kasteel: afval ruimen en harken in de Kasteeltuin aan het Haageind en bruggetjes, speelattributen, straatmeubilair en informatieborden schoonmaken. Ook het terrein voor het kasteel wordt aangeveegd. Voor materiaal, gereedschap en een lunch wordt gezorgd. 10.00 tot 17.00 uur, Natuurpoort de Peel: In de omgeving van de natuurpoort aan Leegveld 8a gaan vrijwilligers afval ruimen, wandelpaden begaanbaar maken en straatmeubilair opknappen. Sint Jozefparochie 10.00 tot 15.00 uur, D’n Bogerd: het aanleggen van een park met speelelementen, picknicktafels, een mobiele moestuin en ander groen in de omgeving van de school aan Keltenstraat 16 in Sint Jozefparochie.

Werkmiddag Ossenbeemd

De Ossenbeemd houdt zaterdag een werkmiddag van 13.00 tot 17.00 uur. De kruidentuin wordt flink onder handen genomen. De buxusstruiken die aangevreten waren door de buxusmot zijn verwijderd en er wordt een nieuwe indeling gemaakt. Daarbij gaat de kruidentuin ook meer een geheel vormen met de Onvergetelijke Groentetuin die er direct naast ligt. Ook op andere plaatsen in het park en in het bezoekerscentrum kan de Ossenbeemd -eventueel een gedeelte van de middag- helpende handen gebruiken. De Ossenbeemd ligt aan Haageind 31, naast het Kasteelpark, de ingang grenst aan de parkeerplaats. Aanmelden kan via de site van NL Doet of rechtstreeks via info@ossenbeemd.nl, maar is niet vereist.

Klussen op vrijdag

Deurne 9.00 tot 12.00 uur, Coöperatie Stationspark Deurne: inzaaien en aanplanten van groen langs de geluidswal in de omgeving van het NS-station. 9.00 tot 17.00 uur, Stichting Oro: schilderen en pimpen van de feestzaal in de Biekorf op het Rijtven, Den Dreef 13 in Deurne. 10.00 tot 15.00 uur, Bijzonder Jeugdwerk Brabant: opknappen van hek-

Aan de slag op zaterdag

Slapen en douchen tijdens Kennedymars SOMEREN – De wandelaars van de 57ste Kennedymars kunnen dit jaar douchen nadat zij over de finish zijn gekomen. Organisator Joek en fitnesscentrum Infinity Fitness hebben een samenwerking gevonden. Bij het fitnesscentrum kunnen de wandelaars, direct na de finish, terecht voor een verfrissende douche. Ook is er een mogelijkheid voor de tussentijdse uitvallers om daar te slapen.

Voor vele wandelaars gaat een wens in vervulling. Joek kreeg namelijk regelmatig de vraag of het mogelijk was om na de finish te kunnen douchen. Ook moesten wandelaars die uitvielen een tijdje wachten tot degene met wie zij samenliepen, waren gefinisht. Aan hen is ook gedacht. Zij kunnen nu slapen bij Infinity Fitness. De wandelaars kunnen tegen een vergoeding van twee euro een douche reserveren in de finishtent. Infinity Fitness ligt direct aan het Wilhelminaplein, waar ook de finish zal zijn. De slaapmogelijkheid is er alleen voor hen die uitvallen, door middel van een bezemwagen worden zij opgehaald en vanaf een post naar het centrum van Someren gebracht. Zolang er bedden beschik-

baar zijn, kunnen zij gratis slapen in het pand van Infinity.

Route

Dit zal niet de enige wens zijn waarnaar de organisatie luistert. Een deel van de wandelaars gaf in een enquête aan dat zij de gravelpaden op de Strabrechtse Heide en rond het Keelven niet prettig vinden, terwijl anderen deze passage door het natuurgebied juist prachtig vinden. Joek biedt daarom vanaf dit jaar de mogelijkheid aan om je eigen route te kiezen: door het natuurgebied of juist eromheen met een volledig verharde route.

Aanmeldingen

De teller staat inmiddels op 419 aanmeldingen sinds deze is gestart op 1 februari. Dat is 25 procent meer dan vorig jaar om dezelfde tijd. Er zijn al 125 aanmeldingen voor de jubileumeditie van het 25ste Rondje Someren, dit is ruim 80 procent meer dan vorig jaar dezelfde tijd. En niet alleen zijn er aanmeldingen van Somerenaren, ook melden opvallend veel mensen uit Deurne en Helmond zich aan, waar de route van de Kennedymars zal passeren. Aanmelden kan via www.kennedymars.nl.

Zeilberg 9.00 tot 13.00 uur, handboogvereniging Vredelust: het opknappen en aansluiten van vier radiatoren en het voegen van de binnenmuren in het clubgebouw aan Kranenmortelweg 2 in Zeilberg. 10.30 tot 15.30 uur, Jong Nederland Zeilberg: aanplanten van vlinderstruiken en ander groen en het betegelen van een voetpad in de omgeving van de blokhut, Hanenbergweg 3 in Zeilberg. Liessel 9.30 tot 14.00 uur, zorgtuin D’n Hof: voorjaarsschoonmaak en onderhoud van de tuin en gebruiksklaar maken van het tuinkasje, Leenselweg 3a in Liessel. 10.00 tot 16.30 uur, dagbesteding De Peelconnectie: de aanleg van een pluk- en groentetuin aan Hogebrug 3 in Liessel. 11.00 tot 15.30 uur, stichting Ons Plekske: de organisatie van een high tea voor buurtbewoners en deelnemers van ontmoetingsruimte Ons Plekske aan Pater Aartsplein 24 in Liessel. Vlierden 10.30 tot 17.00 uur, Scouting Vlierden: onderhoud aan het terrein en het clubhuis en het oprichten van een opberghok voor de scouting aan Hoge Zijdeweg 118 in Vlierden. Neerkant 9.00 tot 14.00 uur, jeu de boulesvereniging De Most: schilderen van stoelen, tafels, banken en lantaarnpalen en het schoonmaken van een opslagruimte, Moostenstraat 3 in Neerkant.

Prettig samenleven in een duurzame wereld. Hier draagt Flynth graag aan bij. We helpen collega’s die zich inzetten voor het goede doel. We ontwikkelen diensten waarmee ondernemers verantwoord kunnen ondernemen. Ook delen we kennis en zetten we ons in voor een beter ondernemersklimaat. Accountants- en adviesdienstverlening Deurne en omgeving Samen met u de kansen van uw onder-

neming zien om groei en continuïteit te realiseren. Dat inspireert Flynth accountancy Deurne om het maximale uit uw bedrijf te halen. We brengen uw financiele positie in kaart en adviseren u over de beste vervolgstappen. Het accountantskantoor in Deurne ondersteunt en adviseert ondernemers zoals u, in bijvoorbeeld het mkb en de agro sector. Naast ons accountantskantoor of administratiekantoor in Deurne kunt u bij ons ook terecht voor andere diensten met betrekking tot uw bedrijfsvoering. Zo ondersteunen wij u ook bij vraagstukken over personeel, audit, belasting- en bedrijfsadvies. Gebaseerd op actuele en realistische scenario’s kijken wij graag met u vooruit. Onze adviseurs en accountants in Deurne kennen uw branche en spreken uw taal. Wij staan graag voor u klaar.

Flynth Deurne De Poort 7C 5751 CN Deurne 088 236 75 00 deurne@flynth.nl www.flynth.nl

Zakenni euws Ondernemerscafé: ondernemen over de grens

DEURNE - Het Ondernemerscafé Deurne staat dinsdag 19 maart in het teken van ondernemen over de grens. Presentatoren Jan van den Heuvel en Niels Crooijmans zijn de gastheren deze avond. Dennis van der Meijden verzorgt het nieuwsblok en Frans Franssen tekent voor het praatje aan de bar. Het is de 167ste aflevering van het Ondernemerscafé. Aanvang 21.00 uur, eindtijd 22.00 uur, locatie De Brouwer aan de Markt in Deurne.

Eerste asperges in Liessel

LIESSEL – De eerste asperges van de koude grond zijn net als vorig jaar geoogst door Jan en Carmen Berkers in Liessel. Zaterdag 9 maart oogstten ze 20 kilogram asperges van de koude grond. Dit betekent dat er geen methoden aan te pas gekomen zijn om de aarde waarin de asperges groeien te verwarmen. Nooit eerder zijn er zo vroeg in het jaar asperges geoogst; het record stond op 16 maart. Evenals vorig jaar zal het Brabants Asperge Genootschap een dezer dagen het zilveren steekmes uitreiken aan de familie Berkers.

K r u i s wo o rd puzzel Puzzelservice / Persbelangen / P0654 HORIZONTAAL: 1 aanhanger, 4 lasteraar, 9 weg, 12 in het bijzonder, 13 vogel, 14 vreemde munt, 15 voorzetsel, 16 gevierde zangeres, 18 bijwoord, 21 oude maat, 22 hersenen, 23 niet alleen, 25 zandstrook langs zee, 27 invloed, 29 assistent in opleiding, 30 teloorgang, 33 nuk, 34 flacon, 36 voegwoord, 37 spil, 38 ar, 39 in afschrift aan, 40 dierentuin, 41 domoor, 43 centiliter, 44 als boven, 46 notitie, 49 lof, 50 gemak, 52 elektrisch geladen deeltje, 53 ontwikkeling, 55 waterzucht, 57 grafmonument, 59 peettante, 60 Anno Domini, 62 tekortkoming, 63 delfstof, 64 computer, 65 vrijgevig, 67 karaf, 69 tussenwerpsel, 70 deksel, 71 overwerk, 72 kunst (Lat.). VERTICAAL: 1 richting, 2 in het algemeen, 3 decibel, 4 kameraad, 5 land in Azië, 6 bergplaats, 7 witte plek op het voorhoofd van een paard, 8 gebogen lijn, 9 rivier in Italië, 10 oppervlaktemaat, 11 vernietiging, 16 spoedig, 17 film, 19 spoorbaan, 20 energie, 22 plaats waar iets vervelends ontstaat, 24 epigoon, 26 duivenverblijfplaats, 28 startteken van een regisseur, 31 onbelangrijke film, 32 grondstof voor chocolade, 35 sluis, 38 optelling, 41 met risico, 42 vogel, 43 stationcar, 45 bloedverwant, 47 uitgeput, 48 krachteloosheid, 50 meeëter, 51 snavel, 54 glansloos, 56 tweede toon, 58 iedere, 59 spijskaart, 61 tweetal, 64 duwtje, 66 langspeelplaat, 68 paardenslee, 69 bevestiging.

Winnaar vorige week

Mevr. H. Bouwmans uit Deurne Proficiat!

Winwoord: CONSERVATIEF

Welk winwoord komt er in het balkje? 1

2

3

4

5

6

8

16

15

17

18

19

26 30

31

24

33

37

38

39

40

42

43

61

46

47

58

56

59

62

63 67

66

64

68

69

71

1

42

40

48

52

55

54

70

41

45 51

57

65

44

50

49 53

28

32

36

35

11

21

27

34

60

20

23

29

10

14

22

41

9

13

12

25

7

72

58

24

53

10

23

25

Uw oplossing op een briefkaart of via de e-mail, met naam- en adresgegevens moet bij ons binnen zijn vóór dinsdag 12.00 uur: Das Publishers, Stationsstraat 103 5751 HD Deurne

puzzel@daspublishers.nl

Onder de goede inzendingen wordt wekelijks een cadeaubon t.w.v. €10,- verloot.

18

19


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 14 maart 2019 | pagina 20

Lingerie & Badmode cup A-K omvang 65-125

Grote speciale lingeriezaak

BHprijs max.

€ 29,95

Hoofdstraat 126 - Helmond (Mierlo Hout) Tegenover Jan Linders en de Rabobank - met gratis parkeren voor de deur

Ik ka n er vo or al m ijn druk we rk te recht

DAS

Publishers

DASPASDRUKWERK.NL

Bestel uw drukwerk bij DAS Publishers, want DAS pas goed! - Uw drukwerk binnen enkele minuten geregeld - bepaal zelf uw levertijd - tegen een scherpe prijs

www.daspasdrukwerk.nl

• Hoogwerker te huur. Werkhoogte 14 meter. Past door een poort. www.driessenverhuur.nl Someren 06-51439395.

• Een frietwagen op uw feest? Voor meer informatie en reserveringen: www.frietexpress.nl of bel 0493-693222.

• Heeft uw basisschool kind extra ondersteuning nodig? Ervaren juf kan helpen! www.xtrales.com 06-33622698.

• www.massagepraktijk atteveld.nl voor diverse professionele sport- en ontspanningsmassages. Meteoorstraat 32, 5751 BM Asten. 06-47152324

Gezelligheid kunt u horen Hoe klinkt uw huis? Kunt u uw gasten goed verstaan tijdens een verjaardagsfeestje? Klinkt uw homecinema-set naar behoren? Of heeft u last van een vervelende galm in huis? Dit is natuurlijk op te lossen door zware gordijnen op te hangen en een dik vloerkleed neer te leggen. Maar u wilt vanzelfsprekend geen concessies doen aan uw woonstijl. Plameco heeft een andere oplossing: Het installeren van een akoestisch plafond. Deze is voorzien van een geluidsabsorberende laag tussen het originele plafond en het nieuwe plafond. U zult merken dat u bij een volgend feestje iedereen weer kunt verstaan. En dat uw homecinema-set weer net zo klinkt als in de winkel.

Plameco Vakbedrijf Van Osch Kruiseind 16c, Gemert T 0492-368100 Spoorweide 1, Riel T 013-7200977 www.vakbedrijfvanosch.nl


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 14 maart 2019 | pagina 21

18

Lezing Zichtbare Voorouders

Eve n e m e n t e n

Uitgaan

DEURNE – In cultuurcentrum Martien van Doorne in Deurne is woensdag 20 maart de lezing: Zichtbare Voorouders. Spreker Johan Hendriks vertelt over begravingen onder heuvels vanaf de Neanderthalers tot in de vroege middeleeuwen.

Björn van der Doelen in CCD

In het cultuurcentrum in Deurne treedt zaterdag singer-songwriter Björn van der Doelen op met de show: Eerwaarde vader zegen mij, want ik heb gezondigd. In zijn show gaat hij volgens ouderwets katholiek gebruik te biecht. De zeven hoofdzonden: de ijdelheid, de hebzucht, de afgunst en de lust, de gulzigheid, de wraak en die eeuwige gemakzucht zullen de revue passeren. De show in cultuurcentrum Martien van Doorne aan Martinetplein 1 in Deurne begint om 20.30 uur.

Dany Franchi in Vlierden

Zondag treedt Dany Franchi op in Zaal Thijssen in Vlierden. Hij wordt alom gezien als een van de beste jonge blues-talenten. De muzikant is inmiddels een begrip in de Verenigde Staten. In het voorprogramma speelt de Spanjaard José Louis Pardo met zijn band The Mojo Workers. Het belooft een mooie Zuid-Europese bluesmiddag te worden in Vlierden. Het optreden begint om 15.00 uur, de zaal is open vanaf 14.30 uur.

Ierse avond in Marmabar

In de Marmabar aan Hoofdstraat 81 in Liessel is zaterdag een Ierse avond met Fin m’Coul. De band speelt nummers van onder anderen The Dubliners, Flogging Molly, The Pogues en Dropkick Murphy’s. Aanvang 21.00 uur, entree gratis. Fin m’Coul treedt op in de Marmabar in Liessel.

Gezondheid Bijeenkomst prostaatkanker

De stichting Prostaatkanker houdt maandag een bijeenkomst van 14.00 tot 16.00 uur in De Cirkel, Evertsenstraat 19 in Helmond. Het thema is: is het contact met je partner, familie en vrienden door prostaatkanker veranderd? Ook voor hen is de bijeenkomst toegankelijk, de entree is gratis.

Open dagen Infoavond MBO

Helicon MBO Helmond houdt woensdag 20 maart een informatieavond van 18.30 tot 20.30 uur. Er wordt informatie gegeven over opleidingen in de richtingen dier, outdoor en recreatie, food professional, voeding en welzijn en buitensport. De locatie is Scheepsboulevard 1 in Helmond.

Open dag Het Rijtven

Op het Rijtven in Deurne is zaterdag een open dag van 11.00 tot 16.00 uur. Bezoekers kunnen kennismaken met

het Tech & Try Lab, deelnemen aan een fotowedstrijd, dieren aaien in de stal, een animatiefilm bekijken en ervaren wat werken in de zorg inhoudt. In café de Honingpot is livemuziek.

De Zorgboog

In de Zorgboog-locatie Keyserinnedael, Kanaaldijk Noordoost 70 in Helmond, is zaterdag een open dag van 10.00 tot 14.00 uur. De dag is bedoeld om kennis te maken met (vrijwilligers)werk in de zorg.

Overig Rommelmarkt

In De Brem in Helmond is zondag een rommelmarkt. De organisatie is in handen van KBO Brouwhuis, Rijpelberg, Dierdonk. De markt is open van 10.00 tot 14.30 uur, de entree is 1 euro. De Brem ligt aan Rijpelplein 1 in Rijpelberg.

Koffie-uurtje Bakel

In de Diepstratenzaal, De Wilbertsdries 43 in Bakel, is dinsdag een

Neanderthalers zijn de eerste mensen van wie bekend is dat ze hun overledenen begroeven. Ongeveer 60.000 jaar geleden kregen overledenen zelfs bloemen mee in hun graf. Dat is uitzonderlijk, omdat mensen rondzwierven als jagers en verzamelaars en er nog geen vaste plekken waren voor hun dierbaren. Er is meer bekend over begrafenismethoden vanaf de periode dat jagers overgingen op landbouw en veeteelt. In West-Europa is dat ongeveer 7500 jaar geleden. Het meest opvallende is dat mensen hun overledenen dicht in de buurt wilden houden en dat de plekken waar zij waren bijgezet echte markeringen in het landschap waren. Zoals de heuvels die opgeworpen werden boven begravingen. De constructie van een graf varieerde naar gelang de tijd, regio en voorhanden materialen. In Noord-Nederland waren dat grote zwerfkeien. In Bretagne, Groot-Brittannië en Ierland werden graven zichtbaar gemaakt door het opwerpen van tienduizenden stenen en elders door het opwerpen van zand-of kleilichamen. In de bronstijd werden de graven kleiner, omdat crematies in zwang kwamen. In de ijzertijd kwamen rijke graven voor. De Romeinen zetten hun crematies vaak bij onder grafheuvels. Maar zij kenden ook andere

vormen zoals grafpijlers en sarcofagen. In de vijfde eeuw kwamen de lijkbegravingen weer terug onder grafheuvels. Met het begraven in kerken en kerkhoven, verdwenen niet alleen de grafgiften, maar ook de grafheuvels. De nieuwe christelijke tijd was aangebroken. En daarmee een heel ander omgaan met voorouders.

De spreker

Johan Hendriks (1954), studeerde MO-Geschiedenis (Tilburg) en Archeologie (Amsterdam). Hij was werkzaam aan de lerarenopleiding in Tilburg, als gemeentelijk archeoloog van Dordrecht en hoofd van het culturele erfgoed in de gemeente Breda. Hij publiceerde over archeologie en geschiedenis, was voorzitter van de Monumentenfederatie Noord-Brabant en de Monumentenprijs Noord-Brabant. Tegenwoordig verzorgt hij cursussen en reizen naar archeologische locaties in binnen en buitenland. De lezing Zichtbare Voorouders is georganiseerd door de werkgroep lezingen en excursies van heemkundekring HN Ouwerling en vindt plaats in de kleine zaal van het cultuurcentrum aan Martinetplein 1 in Deurne. De toegang is gratis voor leden van de heemkundekring en 2,50 euro voor andere belangstellenden.

koffie-uurtje van 10.00 tot 11.00 uur. Huisarts Van Kan vertelt over het thema: levenseinde.

Tourtocht

Tourclub ’81 In Helmond houdt zondag de Mariaheidetocht met een afstand van 65 kilometer. Vertrek om 9.00 bij winkelcentrum Straakven in Helmond. Wegkapitein is Toon van Erp.

Laatste themaochtend Seniorcompas

Computerclub Seniorcompas houdt op te bestaan, en organiseert komende maandag voor de laatste keer de periodieke themaochtend. Dit keer gaat het over ‘comfortabel en veilig wonen’, een wens van alle leeftijden. De ochtend wordt verzorgd door Piet Matheij van Wonen met Gemak, dat mede mogelijk gemaakt is door Rabobank Peelland Zuid. Daarom is ook een afgevaardigde van de Rabobank aanwezig. De themaochtend wordt gehouden in dienstencentrum De Beiaard in Asten en duurt van 9.30 uur tot 11.30 uur. De toegang is gratis.

Begraafplaatsen werden door de jaren op allerlei wijzen zichtbaar gemaakt in het landschap.

Kees Buiter wint medaille

-Advertorial-

Zeker zijn van een sterk en sociaal Brabant zieningen zijn voor iedereen op redelijke afstand bereikbaar.

Op 20 maart kiezen we de nieuwe leden van Provinciale Staten en het Waterschap. Daarna kiezen alle statenleden samen de Eerste Kamer. PvdA Brabant was de afgelopen periode onderdeel van het provinciebestuur. Daarin zijn duidelijke resultaten behaald voor een sterker en socialer Brabant. Daarmee gaat PvdA Brabant ook de komende statenperiode graag door.

Als kersverse vader staat voor de Deurnese kandidaat Jerom Coppus voorop dat iedereen zeker moet kunnen zijn van een goede toekomst met gelijke kansen. Dit betekent zeker zijn van goed werk, betaalbare woningen, bereikbaarheid, een gezonde en veilige leefomgeving en een eerlijke energietransitie. En de zekerheid dat niemand er alleen voor staat bij tegenslag in het leven. Een greep uit het verkiezingsprogramma van PvdA Brabant voor de komende jaren. Zeker zijn van goed werk: • Het gaat goed met de economie in Brabant. Juist nu moeten we daarvan allemaal profiteren en kan iedereen meedoen op de arbeidsmarkt. • Werk wordt fatsoenlijk betaald. • Door goed onderwijs jongeren opleiden voor de beroepen van de toekomst. Zeker zijn van een betaalbare woning: • Meer betaalbare en energiezuinige huurwoningen bouwen, afgestemd op de lokale behoefte. Zodat jongeren en ouderen in hun

Zeker zijn van een gezonde en veilige leefomgeving: • Schone lucht, bodem en water staan op één. • Gezonde en duurzame veehouderij die in balans is met de omgeving en natuur. Ondersteuning voor boeren bij afbouw of omschakeling van hun veebedrijf: • Meer toezichthouders in het buitengebied om ondermijnende criminaliteit en (drugs)afvaldumpingen te bestrijden. • Steun voor verder natuurherstel in de Peel. • Leegstand vermijden door pas nieuwbouw te plegen als het oude gebouw is opgeruimd is of opnieuw wordt gebruikt. Lijst 6, nummer 33: Jerom Coppus uit Deurne. vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. • Ervoor zorgen dat betaalbare koopwoningen beschikbaar blijven en niet massaal in handen vallen van beleggers en vastgoedinvesteerders voor dure verhuur. Zeker zijn van een bereikbaar dorp: • Behoud intercitystatus en uitbreiding parkeermogelijkheden NS-station Deurne. • Verlichte fietspaden langs de weg Helmond-Deurne-Venray. • Snelle verbreding van de A67 en Eindhoven-Asten/N279. • Sportfaciliteiten en culturele voor-

Zeker zijn van een eerlijke energietransitie: • De grootste vervuilers betalen het meest. • Een groene toekomst is voor iedereen bereikbaar en betaalbaar. Financiële regelingen voor het energiezuinig of –neutraal maken van huizen worden voortgezet en uitgebreid. • Alle omwonenden profiteren mee van de opbrengsten van zon- en windparken.

DEURNE – Kees Buiter (r) heeft zaterdag 9 maart de tweede plaats behaald op de achtste finale turnen in de categorie Senior derde divisie.

Mart Peeters werd zestiende. Beide turners zijn doorgeplaats naar de volgende wedstrijd op 16 maart in Hoofddorp.


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 14 maart 2019 | pagina 22

1

2

3

4

5

6


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 14 maart 2019 | pagina 23

11

10

9

8

7

Deurne da s mooi ’

winkelen


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 14 maart 2019 | pagina 24

Fam i l i e b e ri ch t e n Dank pap, om de vreugde die je bracht, om wat je zei zonder woorden, om de warmte die je gaf, om de dagen die we met je deelden, om jezelf dat je er was.

Als je in de harten van zovelen een plaatsje hebt gekregen, dan is het leven rijk geweest. Dankbaar voor de ontelbare herinneringen, nemen wij in haar 99ste levensjaar afscheid van “ons moeder”, lieve oma en overgrootoma

Met groot verdriet, maar zeker vervuld van mooie en fijne herinneringen, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn dierbare vrouw, onze zorgzame moeder en lieve oma

Miet van Kuijlenburg-Janssen

Tonny Geven-Manders

*Liessel 21-04-1920

Echtgenote van

Jan Bukkems

Nard van Kuijlenburg † 2002

* Asten, 11 juli 1936

† Bakel, 9 maart 2019

Allerliefste man, pap en opa van Mia Bukkems - van de Moosdijk Gonnie en Jos Verhagen - Bukkems Eefke en Sebastiaan, Milan Menno Karin en Fred Bongers - Bukkems Veerle Fleur

Henny en Will Judith en Marc, Brent, Maud, Yente Michael Lenie en Peter Joyce en Johan, Vera, Daan, Guus Paul en Irma, Dejan, Zara, Sacha Correspondentieadres: Bennenbroekstraat 9, 5712 BL Someren De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op dinsdag 12 maart waarna wij ons moeder hebben begeleid naar haar laatste rustplaats bij vader op het kerkhof te Liessel. Wij danken u voor uw belangstelling en medeleven na het overlijden van ons moeder en (overgroot)oma.

De Paast 23, 5768 BJ Meijel Ons pap is thuis. U kunt afscheid van hem nemen op woensdag en donderdag van 14.30 - 16.30 uur en van 18.30 20.00 uur. De crematiedienst wordt gehouden op vrijdag 15 maart om 12.30 uur in de aula van het crematorium, Somerenseweg 120, 5591 TN te Heeze. In plaats van bloemen graag een donatie voor Hospice de Populier in Bakel. Collectebussen zijn aanwezig.

Je leeft voort in onze gedachten Dat zal onze pijn verzachten Samen veel ondernomen en gelachen Terugdenkend aan al die mooie dingen Zijn er veel fijne herinneringen. Erg verdrietig, maar met diep respect voor de manier waarop zij geleefd heeft, nemen wij afscheid van mijn lieve vrouw, ons mam en oma

Tonnij Raijmakers - de Haan echtgenote van

Mochten wij iemand vergeten zijn persoonlijk te berichten, gelieve deze kennisgeving als zodanig te beschouwen.

Piet Raijmakers in de leeftijd van 76 jaar.

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze ex-Prins en erelid

Jan Bukkems Prins Jan d’n Vierde Wij willen Mia, kinderen, kleinkinderen, de familie, vrienden en alle naasten veel sterkte wensen met het verwerken van dit grote verlies. Jan, bedankt voor de vele mooie momenten die we met elkaar hebben beleefd. Bestuur, leden en Prinsengarde c.v. de Ulewappers

Milheeze: Piet Zeilberg: Mirijam en Hans Maike en Luc Rob Kim Milheeze: Pieter en Petra Jeroen Evelien Zeilberg: Hanneke en Arno Rick en Julia Elke en Vince

De uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 16 maart om 11.00 uur in de St. Willibrorduskerk te Milheeze, waarna de crematie in besloten kring zal plaatsvinden.

Heel verdrietig, maar vol mooie herinneringen willen wij jullie laten weten dat van ons is heengegaan ons pap, onze schoonvader, onze opa en opa Jan.

Ons mam is thuis bij ons pap. De mogelijkheid om afscheid van haar te nemen is op donderdag van 14.00 - 17.00 uur en vrijdag van 19.00 - 20.30 uur.

Jan van de Leensel

Mocht u geen rouwkaart hebben ontvangen, dan hopen wij u toch te bereiken met deze kennisgeving.

Nelly van de Leensel - Munsters † Loes en Erik Daan en Esther, ♥ Tom en Mariël, ♥ Sara en Thijs, Dries Tonneke en Frank Jaap en Karin, Rens, Fenne Teun en Rosa Gijs en Samantha Han en Renate Jolanda en Gerard Wout Rik en Daisy Geert en Tamara Twan Deurne, 7 maart 2019

Nooit meer hier Maar voor altijd in ons ❤ Wij hebben afscheid moeten nemen van mijn lieve man, ons pap en onze opa

Wim Vliegenberg echtgenoot van

Gerda Vliegenberg - Dekker in de leeftijd van 73 jaar.

Jan is 84 jaar geworden.

Correspondentieadres Jolanda van der Kant Liesselseweg 188 5753 PP Deurne

We hebben op dinsdag 12 maart 2019 afscheid genomen van ons pap. Het is voor ons onmogelijk om ieder persoonlijk te bedanken. Daarom willen wij via deze weg iedereen heel erg bedanken voor alle blijken van medeleven tijdens het ziekbed en overlijden van ons pap, het heeft ons erg goed gedaan. Een bijzonder woord van dank richten wij aan het medisch en verplegend personeel van de afdeling IC van het Elkerliek ziekenhuis, De Nieuwenhof afdeling 3 en aan Uitvaartverzorging Van Kessel, voor alle goede zorgen voor ons pap. Bedankt namens kinderen en (achter) kleinkinderen

Mart Geven Milheeze, 27 november 1948 Deurne, 9 maart 2019 Deurne: Mart Helenaveen: Heidi en Ad, Falk Deurne: Karin en Peter, Stan, Pleun De afscheidsdienst en crematie zal plaatsvinden op zaterdag 16 maart om 10.00 uur in crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40 in Venray. In plaats van bloemen stellen wij een bijdrage voor Het Wilhelminahuis, waar Tonny verbleef, zeer op prijs. Bij de afscheidsdienst zijn bij het condoleanceregister collectebussen aanwezig.

Iedereen die zich betrokken voelt, is van harte welkom op de afscheidsdienst.

Met droefheid ontvingen wij het bericht van het overlijden van

Tonny Geven Ruim veertig jaar maakte zij samen met haar man Mart deel uit van onze vereniging, ze deed met veel passie vele werkzaamheden achter de schermen. Tonny zorgde o.a. altijd dat prins, prinses en alle leden er piekfijn op stonden. We zullen altijd met fijne herinneringen aan haar terugdenken. Wij wensen Mart, Heidi en Ad, Karin en Peter en haar kleinkinderen Falk, Stan en Pleun heel veel sterkte toe. Moge de mooie herinneringen het verdriet verzachten. Leden van CS de Pottenbakkers Prinsengarde CS de Pottenbakkers

Zonder jou moeten wij nu verder gaan De oorsprong van ons bestaan Je was ons moeder, je was ons thuis Bedankt voor alles

Cisca Engelen - Munsters echtgenote van

in de leeftijd van 94 jaar. William en Nellie Antwan Erik en Wendy Martin en Conny Wendy en Sjors Linda en Kay Ricus

• T.K. gebruikte bouwmaterialen, vloerplanken, deuren, ramen, ijzeren balken enz. Verberne Meijelseweg 37, Beringe. Tel. 077-3078609. • Haard en kachelhout gezaagd en gekloofd. In Maart korting op de bezorgkosten. Info 06-23720617

• Computerhulp, computerles of computercursus nodig? www.wegwijsopdecomputer.nl Hans Berkers, 0493-380229 of 06-29315869.

• www.massagepraktijk atteveld.nl voor diverse professionele sport- en ontspanningsmassages. Meteoorstraat 32, 5751 BM Asten. 06-47152324

• Cats Aglow tribute to the Cats. Profiteer nu van de earlybirds. 13 april Scc Den Draai.

12 maart 2019 Hellemanstraat 21 5751 HP Deurne

• 8mm spoelen overzetten op dvd, Bel Foka Deurne 0493-353102.

De uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 16 maart om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk aan de Markt te Deurne, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op begraafplaats Jacobshof aan de Past. Jacobsstraat te Deurne.

Ilze en Eric Guus, Freek, Wies

Mocht u geen rouwbrief hebben ontvangen, dan hopen wij u toch te bereiken met deze kennisgeving.

Bakel:

William en Anne Zoë, Evi

De afscheidsdienst wordt gehouden op vrijdag 15 maart om 11.00 uur in ‘t Brummelhuis, Sint Willibrordusplantsoen 6 te Deurne, waarna de crematie in besloten kring zal plaatsvinden.

• Rolluiken, luifels, vloerbedekking, lamellen, (rol)gordijnen, jaloezien. Zeer concurrerende prijzen. Gratis meten en hangen. Willies Stoffering, Braaksestraat 10, Helmond. Tel. 0492-535901. www.williesstoffering.nl

• Heeft uw basisschool kind extra ondersteuning nodig? Ervaren juf kan helpen! www.xtrales.com 06-33622698.

Liessel:

Correspondentieadres: Helmondseweg 109a 5751 PH Deurne

• 17 maart Megavlooienmarkt Tennishal de Heiberg Heerseweg 49 Veldhoven Entree 2 euro 9-16 uur Bomvol !!! 06-20299824

• Een frietwagen op uw feest? Voor meer informatie en reserveringen: www.frietexpress.nl of bel 0493-693222.

Ons mam is thuis, waar u welkom bent om afscheid te nemen op vrijdag van 19.00 tot 21.00 uur.

10 maart 2019

www.overlijdensnieuws.nl

Toon Engelen †

Gerda

Familie Vliegenberg Familie Dekker

advertenties@ weekbladvoordeurne.nl advertenties@ hetcontact.nl advertenties@ peelbelangonline.nl

• Te huur appartement in Deurne Stationsstraat 63a tel. 06-53101840.

Deurne:

Waalwijk: Debbie en Gavin Owen

0493 - 352 600 0493 - 473 578

• Overlast ongedierte?? Bel 0493-688006.

Correspondentieadres: De Groof Uitvaartverzorging t.a.v. Familie Geven Derpsestraat 1d 5751 KA Deurne

Het mooiste dat je kunt achterlaten zijn sporen van liefde. We laten je los, maar voor altijd verbonden.

10 maart 2019 Kerkeind 49 5763 BB Milheeze

Overlijdensberichten uit de regio

echtgenote van

† Deurne 06-03-2019

Met liefde hebben wij afscheid genomen van

unne contente mens

Huil niet omdat ik er niet meer ben, maar glimlach omdat ik er was

• Dia’s inscannen, zeer goede kwaliteit, eigen beheer, scherpe prijzen. Ook grote aantallen. Foka Deurne, Kerkstraat 8, 0493-353102.

• Astens Stucadoors Bedrijf voor al uw stucadoor en sierpleisterwerken bel Roland van den Heuvel, tel. 06-30609008 www.asbasten.nl

Een fijn gevoel:

Tot het allerlaatst echt nabij zijn.

Geopend vanaf februari 2019

Oranjelaan54 54 5741 5741HH HHBeek Beeken enDonk Donk TT0492 0492319 730533 03 Oranjelaan info@crematoriumtlaar.nl info@degroofuitvaart.nlwww.crematoriumtlaar.nl www.degroofuitvaart.nl

• Mooie vakantiebungalows, wifi, huurfietsen, elec. fietsen. Geniet vakantie in Denekamp. www.twentehuisjes.nl familie.meinders@yahoo.com 0541-626578/ 06-39609666.

• Bent u eigenaar van een Opel dan bent u bij ons welkom voor elke reparatie, storing of onderhoudsbeurt. Uw Opel-specialist: Garage Mark Smits. Gespecialiseerd in jonge, gebruikte Opels. Hoofdstraat 74A, Liessel Tel. 0493-342144. • Wasmachine of TV defect? www.jehabe.nl. Jehabe Service-specialist tel. 0493-693367 • Video, Hi8 en DV bandjes overzetten op DVD, Foka Deurne 0493-353102.

• Eet- en frietaardappelen te koop bij J. Leenders, Bosweg 3 Asten-Heusden. 0493-697830. Openingstijden maandag, vrijdag en zaterdag vanaf 8.30 uur.


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 14 maart 2019 | pagina 25

WAAR KIEST U VOOR!

Fam i l i e b e ri ch t e n Zoals een boot heel langzaam achter de horizon verdwijnt, zo hebben wij de laatste jaren stap voor stap afscheid van je moeten nemen, wat blijft zijn onze herinneringen.

UITGEROEPEN TOT DE BESTE E-BIKE 2019

Na een strijd tegen een slopende ziekte, is na een liefdevolle verzorging in verzorgingshuis De Wellenshof, mijn vader, onze opa en broer overleden. Vol bewondering voor de wijze waarop hij het onvermijdelijke aanvaardde en daarmee het afscheid voor ons draaglijk maakte. Wij zijn trots op hem.

BOXSPRING

899,00

Henk Bijnen echtgenoot van

Annie Bijnen - Bakels †* 26 april 1934

SLAAP LEKKER!

OF KIEST U EEN BATAVUS MET GRATIS ACCU UPGRADE?

†10 maart 2019

accu ts e r e t o r g s i t e ďŹ e Gra en elektrisch

Eric Bijnen en Charlene Gibbons Jordi, Orlando

*

an e

bij aankoop v

Familie Bijnen Correspondentieadres: Torteltuin 41 5754 HA Deurne

Gestoffeerd hoofdbord 140- 160- of 180 x 200 cm (dezelfde prijs!) in diverse kleuren leverbaar • 2 Gestoffeerde boxspring onderbakken met binnenvering-interieur • 2 Pocketveringsmatrassen, mee gestoffeerd 7 comfortzone’s met afneembare tijk en HR-koudschuim afgedekt • Matrastopper HR-koudschuim 140- 160- of 180 x 200 cm

2e MATRAS

GRATIS

Ga naar uw erkende Batavus dealer voor een proefrit. *

Kijk voor de actievoorwaarden op batavus.nl/actie of informeer bij de dealer.

De afscheidsdienst wordt gehouden op vrijdag 15 maart om 15.30 uur in crematorium Berkendonk, Meanderlaan 1 te Helmond.

Hierbij stellen wij u in kennis van het overlijden van onze moeder, schoonmoeder en oma

Gratis grotere accuNU PROEFFIETSEN BIJ KOM

90x200cm

bij aankoop van een elektrische ďŹ ets *

BUDGETFIETSEN MIERLO

Ga naar uw Kijk voor de

*

Ria Santegoeds-van den Berg

599,

00

erkende Ba

tavus de

aleâ—?r voor e arden op batavu100 DORPSSTRAAT 5731 eJK MIERLO n p ro s.nl/actie efrit. of actievoor wa

informeer

bij de deal

â—?

TEL. 0492-663694

WWW.BUDGETFIETSEN.NL

echtgenote van

er.

VLIERDENSEWEG 10, DEURNE

T: 0493-311542 www.jongwonenslaapcomfort.nl di. t/m do. 10.00 - 18.00 • vr. 10.00-20.00 • za. 10.00-16.00 uur

Harry Santegoeds c 5 Breda, 3 februari 1944 c Helmond, 5 maart 2019

Tjerk en Anna    Kai Erwin Correspondentieadres: Smidsteeg 13, 5708 XL Helmond De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Vlierdenseweg 10 5753 AD Deurne T: 0493-

Een fijne gedachte:

Het afscheid in vertrouwde handen.

www.jongwonenslaapcomfort.n

 Oranjelaan 54 5741 HH Beek en Donk T 0492 319 533 info@degroofuitvaart.nl www.degroofuitvaart.nl

g tje: sda uur woen p o d Inlo eerste maan 0 uur e e 14.3 r d e ied van 0 tot 0 13. van

Marly van Eckendonk

Sandra Slegers

Koningsplein 24 - Asten - 0493-381554

www.uitvaartamore.nl

OSTEOPATHIE in Deurne Osteopathie is een manuele geneeswijze voor allerlei klachten zoals chronische rug- nekklachten, hoofdpijn, buikklachten, bekkenklachten, vermoeidheidsklachten, huilbaby’s, baby’s met voorkeurhouding etc. etc.

Overlijdensberichten uit de regio

gewoon goed geregeld

hypotheken en verzekeren

0493 - 352 600 0493 - 473 578 In de osteopathie wordt gezocht naar de oorzaak van(lid klachten. PRAKTIJK VOOR OSTEOPATHIE F. V.D. VEN nvo/NRO) nvo/NRO) De osteopaat onderzoekt(lid en behandelt De praktijk is gevestigd in “dealtijd Hoeksteen�, met zijn handen. Osteopathie wordt St. Jozefstraat 30, in Deurne (tegenover dezorgverzekeraars kerk). door bijna alle (gedeeltelijk)(tegenover vergoed. TELEFOON: 06-30 17 43 40 (behandeling volgens afspraak) de kerk)

PRAKTIJK VOOR OSTEOPATHIE F. V.D. VEN De praktijk is gevestigd in “de Hoeksteen�, . St. Jozefstraat 30, in Deurne Eerste afspraak binnen 7 dagen mogelijk! PRAKTIJK VOOR OSTEOPATHIE F. V.D. VEN (lid(LID nvo/NRO) PRAKTIJK VOOR OSTEOPATHIE F. V.D. VEN NVO/NRO) PRAKTIJK VOOR OSTEOPATHIE F. V.D. VEN (lid nvo/NRO) volgens afspraak) TELEFOON: www.osteopathiedeurne.nl 06-30 17 43is gevestigd 40 (behandeling De praktijk in “de Hoeksteen�, De St. praktijk is is gevestigd in “deHoeksteen�, Hoeksteen�, De praktijk “de Jozefstraat 30,gevestigd in Deurnein (tegenover de kerk). erste afspraak binnen 7(behandeling dagen mogelijk! TELEFOON: 06-30 17 43 volgens afspraak) de kerk). St. Jozefstraat 30,40in Deurne (tegenover

Hugo Vossen

advertenties@weekbladvoordeurne.nl advertenties@hetcontact.nl advertenties@peelbelangonline.nl

St. Jozefstraat 30, in Deurne (tegenover de kerk).

Eerste afspraak binnen 7 dagen mogelijk! www.osteopathiedeurne.nl TELEFOON: 06-30 17 43 volgens volgens afspraak) afspraak) TELEFOON: 06-30 174043(behandeling 40 (behandeling www.osteopathiedeurne.nl

Eerste afspraak binnen 7 dagen mogelijk! Eerste afspraak binnen 7 dagen mogelijk!

www.osteopathiedeurne.nl www.osteopathiedeurne.nl

www.overlijdensnieuws.nl

Financieel adviseur

Somerenseweg 23 • Postbus 10 • 5715 ZG Lierop t (0492) 33 13 56 • m 06 36 30 13 52 w www.vdefa.nl • e info@vdefa.nl


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 14 maart 2019 | pagina 26 WIE WA T WA A R

Concert Die sieben letzten Worte

O p lo ssi n g

Deze foto stond in het Weekblad voor Deurne van 7 februari. Op deze foto is gereageerd door: Margaret van de Putten, Tonny Wijnands, Arie Mennen, Maria Martens-van de Ven en Truus Koppens en gaven de volgende informatie: Deze vier mannen op de Markt in Deurne zijn vlnr.:

Martinus Cornelis (Ties) Koppens (1926-2011) (echtgenote van Truus Koppens), NN, Cornelis Martinus (Nelis) Mennen (1923-1994) (vader van Arie Mennen) en Gerardus (Ad) van de Ven (1921) (broer van Maria Martens-van de Ven).

DEURNE – Het Helmonds Kamerkoor verzorgt zondag 17 maart een concert in de Willibrorduskerk aan de Markt in Deurne. De titel van het concert is: Die sieben letzten Worte.

Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze is een compositie van Joseph Haydn, die vaak rond Pasen uitgevoerd wordt. Zo ook komende zondag in de Willibrorduskerk in Deurne door het Helmonds Kamerkoor. Het koor is opgericht in 1948 en bestaat uit zo’n twintig zan-

gers en zangeressen. Zij beheersen een breed repertoire van oude muziek, barok, romantische en religieuze werken. Voor de begeleiding zorgt het strijkkwartet Dames Vier, dat twee violen, een altviool en een cello bespeelt. Peter-Paul van Beekum is sinds 2017 dirigent van het Helmonds Kamerkoor. Hij behaalde zijn bachelor koordirectie aan het Fontys Conservatorium in Tilburg. Als zanger is hij verbonden aan het professioneel kamerkoor Studium Chorale Bachkoor

Pelgrimstochten voor de jeugd DEURNE - Voor de vijfde keer nemen leerlingen van groep acht van zeven basisscholen uit Asten, Someren en Deurne deel aan het project Pelgrimstochten voor de jeugd. Deze activiteit, die een hele schooldag in beslag neemt, is in 2015 op initiatief van Harry Keijsers gestart en wordt sindsdien gedragen door vele pelgrims uit de regio. Behalve de aandacht voor dit lustrum zal dit jaar ook de 500e jonge pelgrim bij het eindpunt aankomen. Na het eer-

ste jaar met twee scholen zullen dit jaar tussen 18 maart en 12 april leerlingen van acht scholen deelnemen: de Gerardusschool uit Walsberg, 't Rendal uit Lierop, De Piramide uit Deurne, Het Lover, De Horizon, Bonifatius en Voordeldonk uit Asten en De Zonnebloem uit Liessel. Zij lopen dan zo'n 12 kilometer door dorpen, over landwegen en door bossen in groepjes van vier leerlingen onder leiding van een ervaren pelgrim.

Holland en Amsterdam Baroque Chor. De toegang tot het concert is vrij. Wel wordt na afloop gecollecteerd ten behoeve van de organisatie van de concertcyclus.

Open Muziek Podium DEURNE – In de aula van het Peellandcollege in Deurne is vrijdag 15 maart een Open Muziek Podium en een Eindexamenconcert.

Leerlingen van het Peellandcollege laten tijdens het Open Muziek Podium hun muzikale talenten horen, daarnaast presenteren de eindexamenleerlingen muziek zich tijdens het eindexamenconcert. Volgens de organisatie belooft het een gevarieerde avond te worden met verschillende stijlen zang, dans en instrumentale muziek. Het Open Muziek Podium begint om 19.30 uur, de toegang is gratis. Het Peellandcollege ligt aan Vloeieindsedreef 5 in Deurne.

In fo e n di enst en Huisartsen gemeente Deurne

Voor huisartsenpraktijken gelden in het weekend verschillende regelingen. Bel voor informatie over spoedgevallen tijdens avond- en weekenddiensten de eigen huisarts.

Apotheek

Benu Apotheek, Dunantweg 16 in Deurne. Tel. 0493-312487. Geopend maandag tot en met vrijdag: 8.3018.30 uur. Zaterdag: 10.30-13.00 en 17.00-18.00 uur. Zondag: 11.0012.00 en 17.00-18.00 uur. Elkerliek Apotheek, Wesselmanlaan 25 in Helmond. Tel. 0492-595983. Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur. Buiten deze uren dienstapotheek in Elkerliek ziekenhuis Helmond.

Kerkb e ri ch t e n Heilige Willibrord Deurne St. Willibrorduskerk Zondag 10.30: eucharistieviering, voorganger pastor E. van Eerd, intenties: Nel Althuizen vw geboortedag en overl fam; Hanneke Verhees-van Bakel; Nel en Rie Manders-Adriaans, Jo Welten; Noud van Sleuwen, Janus en Bets van de Laar; Johan en Lena de Wit-van Gog en overl fam. 16.00: concertcyclus Helmonds Kamerkoor. Willibrorduskapel, Visser 2 Zaterdag 15.00: eucharistieviering, voorgangers pastoor P. Janssen en diaken B. Jansen, intenties: geen opgave. Woensdag 19.00: ouderenviering mmv Seniorenkoor 2000, voorganger pastoor P. Janssen, intenties: Huub Jagers vw geboorted en overl fam. St. Jozefkerk Zaterdag 13.00: gildeviering St. Jorisgilde mmv St. Jozefkoor, voorganger pastoor P. Janssen. 19.00: St. Jozefkoor, voorgangers pastoor P. Janssen en diaken B. Jansen, intenties: Frans Jacobs; Hein Manders als jaarget; Piet en Cisca Aarts; Josina Eevers, Johannes en Antonia Eevers-Maas, Ties, Jan en Maria, Zuster Nepomucena en pater Willem Eevers; Karel en Anna Verbaarschot-Maas en overl fam; Leo Jacobs; Jan Rovers en overl fam Rovers-Bankers; Cor en Isabel Oosterom-Jöbses en dochter Vera, ter ere van de H. Geest en ter ere van St. Jozef; Pater Henricus Bouwmans als jaarget; ouders Piet en Mien Sterken-van Lierop. Gerardushuis Woensdag 09.30: ouderenviering, voorganger pastoor P. Janssen. Reddingiushuis. Vrijdag 18.00: Vastenactiemaaltijd. St. Willibrordus Helenaveen Zondag 9.00: eucharistieviering mmv kerkkoor. Voorganger pastoor Janssen en diaken B. Jansen. Intentie: Huub en Piërre Sonnemans en overleden familie. St. Willibrordus Liessel Zondag 10.30: eucharistieviering mmv kerkkoor voorganger pastoor Janssen en diaken B Jansen. Intenties: Jan Leijssen; Willy Basten nms KBO; Jan van de Berkmortel vw sterfdag; Jan Smits en Annie de dochter. Maandag 8.00: voor de parochianen; Dinsdag 8.00: voor de zieken; Woensdag 8.00: voor jonge gezinnen; openstelling van de kerk voor stilte en gebed van 19.00 tot 20.00; Donderdag 8.00: eucharistieviering voor vrede; Vrijdag 8.00: voor roepingen.

St. Willibrordus Neerkant Zaterdag 19.00: eucharistieviering mmv gemengd kerkkoor, voorganger Pastor van Eerd. Intenties voor: Leo en Agnes Franssen vanwege verjaardag; Overleden familie Franssen–Biemans. St. Willibrordus Vlierden Zondag 10.00: Woord en Communieviering. Samenzang. Intenties: Harrie en Ria van Otterdijk-vd Horst vw de parochie; An Keijzers-van Gennip vw haar verjaardag.

O.L. Vrouw Presentatie Ommel Zaterdag 17.30 uur rozenhoedje; 18.00 uur H. Mis op de 2e zondag v.d. Veertigdagentijd: Voor het welzijn v.d. parochie. Zondag 09.00 uur rozenhoedje; 09.30 H. Mis op de 2e zondag v.d. Veertigdagentijd met zang v.h. Gemengd koor Sint Cecilia uit Ommel: Marinus Louwers en Anna v. Lierop de echtgenote, Petra Joosten–v. Helmond v.w. haar verj., Piet en Antonia Bruijsten – v. Rooy en Piet de schoonzoon, Gerard v. Eersel; 11.45 uur doop: Luuk Verbruggen; 11.30 uur doop: Maddie Munsters. Maandag 08.30 uur H. Mis: voor het welzijn v.d. jonge mensen. Dinsdag 08.30 uur H. Mis op het hoogfeest v.d. H. Jozef, de bruidegom v. Maria: voor het welzijn v.d. gezinnen en de alleenstaanden; 19.00 uur Aanbidding v.h. Allerheiligste Sacrament. Woensdag 08.30 H. Mis: voor de zielenrust v.d. overledenen. Donderdag 08.30 uur H. Mis: voor de intenties uit het intentieboek v. Maria v. Ommel, Frans Verspeek v.w. zijn verj. Vrijdag 08.30 uur H. Mis: voor vrede in de wereld en in de gezinnen.

Protestantse Gemeente Deurne | Helenaveen Deurne Zondag 10.00 u. in De Vossenberg, Elsendorp. Ds. Ada Rebel, mmv Cantorij. Na afloop is er koffiedrinken. In de kerk in Deurne is deze zondag geen dienst. Contactpersoon: R.van Kampen tel. 0493-317473. Helenaveen Zondag 10.00 uur: ds M. Gosker uit Venlo.

Christelijke gemeente Iedere zondag verzorgt de christelijke gemeente De Levensboom een kerkdienst waarin het evangelie van Jezus Christus centraal staat. Samenkomst: 10 uur in de aula van basisschool D’n Heiakker aan de Patrijs 33 in Deurne. Voor kinderen is er zondagschool. Informatie: 0493322498 of www.levensboom.nl.

Tandartsen

In het weekend (vanaf vrijdag 12.00 uur) is de tandartsenkring Deurne/ Asten/Someren/Bakel, alleen voor dringende gevallen die niet tot na het weekend kunnen wachten, bereikbaar: tel. 06-22094316.

Politie

Bij spoed: tel. 112. Geen spoed: tel. 0900-8844. Meld Misdaad Anoniem: tel. 0800-7000. Bureau Helmond is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur en op zaterdag en zondag van 9.00 tot 18.00 uur. Online aangifte doen kan ook via www.politie.nl.

Brandweer

Bij spoed: tel. 112. Geen spoed: 0900-8844.

Verloskundigen

Anja Panhuijzen, Emilie van Schijndel, Eveline Oostrom en Esmee Bakker p/a Elkerliek Ziekenhuis, Dunantweg 16, Deurne. 0493310309. Telefonisch spreekuur/ afspraken: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00-12.00 uur.

GGD Brabant-Zuidoost

Aanvraag ambulancezorg voor noodgevallen: 112. Voor aanvraag vervoer: 040-2332135.

Zorg in Deurne

Zorg in Deurne is er voor hulp en ondersteuning (WMO), jeugdzorg en begeleiding en armoede en schulden. Bezoekadres: Oude Martinetstraat 2 (zij-ingang gemeentehuis), tel. 0493-387387, e-mail info@ zorgindeurne.nl. Zie ook zorgindeurne.nl.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Heeft u een gesprek met een WMO-consulent, cliëntondersteuner, wijkwerker of opvoedondersteuner van Zorg in Deurne? En vindt u het moeilijk om dit gesprek alleen te voeren? Dan kunt u iemand vragen om bij het gesprek aanwezig te zijn. U kunt gebruik maken van gratis onafhankelijke cliëntondersteuning. Kijk voor meer informatie op www.zorgindeurne.nl.

Spoed4Jeugd

Voor een crisissituatie waarbij direct hulp nodig is én een kind of jongere betrokken is, kunt u contact opnemen met Spoed4Jeugd, tel. 0880666999 (dag en nacht bereikbaar).

Buurtbemiddeling Deurne

Geluidsoverlast, parkeerproblemen,

onenigheid met buren? Buurtbemiddeling Das, tel. 06-11254773 of deurne@bemiddeling.nu.

Stichting Cratosvrienden

Cratos biedt een warme plek waar iedereen, met of zonder beperking, ontvangen wordt in de huiskamer die elke dag open is. Er zijn activiteiten zoals bingo, kaarten of samen eten. De helpdesk is er voor hulp bij het invullen van papieren en bij vervoersproblemen. Om de twee weken is het NAH-cafe open op woensdag van 13.30 tot 16.00 uur. Elke maandag van 9.30 tot 12.00 uur is er een groep voor mensen die zich eenzaam voelen, vergeetachtig worden en behoefte hebben aan gezelschap. Locatie: Rembrandt van Rijnstraat 5b Deurne. Voor mensen met een smalle beurs is er kledingbank Cratos, Spoorlaan 5 Deurne, open op maandag en woensdag van 13.30 tot 15.00 uur en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur. Aanleveren van schone kleding elke zaterdag van 10.30 tot 12.30 uur. Zie Cratosvrienden.nl. Tel. 0493-842255 of Kledingbank, tel. 06-42590876.

Grip op Schuld

Stichting Grip op Schuld helpt inwoners van Deurne die financiële problemen of schulden hebben of dreigen te krijgen. Een gecertificeerd en deskundig maatje helpt om de financiën van de hulpvrager op orde te krijgen en te houden. Inloopspreekuur elke maandag van 9.00 tot 12.00 uur of op afspraak: Oude Martinetstraat 2 Deurne (zijingang gemeentehuis). Voor meer info: 06-37402232 of info@gripopschulddeurne nl. Zie ook gripopschulddeurne.nl.

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld Deurne helpt kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een laag besteedbaar inkomen. Het doel van de stichting is om de kinderen de mogelijkheden te bieden om mee te kunnen doen aan sport, cultuur, onderwijs, welzijn en maatschappij. Adres: Oude Martinetstraat 2 (zij-ingang van het gemeentehuis). Inloopspreekuur dinsdag van 9.00 tot 11.30 uur of na afspraak. Tel. 06-28137224, e-mail: info@leergelddeurne.nl. Of zie: leergelddeurne.nl.

Lev-groep Deurne

De Lev-groep is er voor iedereen die vragen heeft over zorg, wonen, opvoeden, relaties, werken, echtscheiding, geldzaken, formulieren. Voor iedereen die actief wil zijn in wijk of buurt of die meer wil weten over vrijwilligerswerk. De locatie in Deurne: Oude Martinetstraat 2 (zij-ingang gemeentehuis). Dagelijks telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur via 0493-352500. Of via e-mail sociaalteamdeurne@levgroep. Zie ook www.levgroep.nl.

Zorgboog

Voor hulp bij persoonlijke verzorging en/of verpleging. Of voor zorg na behandeling in het ziekenhuis. Of voor een adviesgesprek of specialistische verpleegkundige hulp: neem contact op met het kruiswerk van de Zorgboog. In kleine wijkteams wordt hulp en ondersteuning geboden, afgestemd op de zorgvraag. Tel. 0900-8998636 of zorgboog.nl. Ook voor informatie over zwangerschapsbegeleiding, kraamzorg en

jeugdgezondheidszorg.

Savant Zorg

Persoonlijke verzorging, verpleging, verpleeghuiszorg, behandeling, verblijf, huishoudelijke verzorging en acute zorg: 0492-572000. Uitleen hulpmiddelen en informatie: savantzorg.nl. Poetszorg, poetsen met een praatje Voor huishoudelijke ondersteuning in de regio Peelland. Zie www. poetszorg.nl, tel. 06-42677878.

Buurtzorg Deurne

Verpleging en verzorging thuis: 0612079226, buurtzorgnederland.com.

Thuiszorg, Samen verder

Voor verpleging, verzorging, huishoudelijke hulp en/of begeleiding, tel 0492-476001. Zie ook www.thuiszorgsamenverder.nl. Voor spoedhulp, bijvoorbeeld na ontslag ziekenhuis: 24 uur per dag bereikbaar via tel: 06 49438319.

Acteon Thuiszorg

Huishoudelijke ondersteuning in het kader van de WMO. In 24 gemeenten waaronder de Peelgemeenten. Tel. 040-2487740 of zie acteonthuiszorg.nl.

Zorgtuin D’n Hof Liessel

Dagbesteding voor ouderen. Tel. 0624461341 of mail zorgtuindenhof@ gmail.com.

Bloedafname Elkerliek

Het Elkerliek ziekenhuis heeft verschillende bloedafnamelocaties. Van maandag tot en met donderdag van 7.30 tot 17.15 uur en op vrijdag van 7.30 tot 12.15 uur in het Elkerliek Ziekenhuis aan de Dunantweg 16. Op donderdag van 8.30 tot 9.00 uur in gemeenschapshuis Hofke van Marijke aan de Rembrandt van Rijnstraat 5. Op vrijdag van 8.15 tot 8.45 uur in Den Draai aan de Blasiusstraat 2 in Zeilberg. Op woensdag van 8.15 tot 9.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 10.15 uur in zorgcentrum De Gasterij aan het Pater Aartsplein 10 in Liessel. Op dinsdag van 9.45 tot 10.15 uur in gemeenschapshuis De Moost aan de Moostenstraat in Neerkant. Op dinsdag van 10.00 tot 10.15 uur in De Gouden Helm aan de Oude Peelstraat 3 in Helenaveen. Verder in het Elkerliekziekenhuis aan de Dunantweg van maandag tot en met vrijdag trombosedienst van 8.00 tot 10.00 uur.

Dierenartsen

Dierenartsencombinatie Zuid-Oost, locatie Deurne, Zeilbergsestraat 142. Gezelschapsdieren: alleen op afspraak: 0493-352425. Voor spoedgevallen tijdens avond, nacht en weekend: 0900-9933993. Landbouwhuisdieren volgens afspraak: 0493-352424. Dierenarts P. Kome, Molenweg 2, Liessel: 0493-341729. Dierenkliniek Brouwhuis, Rivierensingel 730, Helmond: 0492-515977.

Zwerfdieren

Dier kwijt of een zwerfdier gevonden? Dierenambulance Noordelijk Limburg 0900-2000112. Voor opvang vogels: Stichting Vogelsasiel Someren eo, Philipsbosweg 7 in Lierop, tel. 06-29799316 of zie vogelasiel-someren.nl.


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 14 maart 2019 | pagina 27

0141284

• www.massagepraktijk atteveld.nl voor diverse professionele sport- en ontspanningsmassages. Meteoorstraat 32, 5751 BM Asten. 06-47152324

SLAGERIJ 180x119.66BOUWMANS De kop is er weer af

• 8mm spoelen overzetten op dvd, Bel Foka Deurne 0493-353102.

Dit waait en druppelt voordelig van ons op je bordje!!!

• Overlast ongedierte?? Bel 0493-688006.

• 17 maart Megavlooienmarkt Tennishal de Heiberg Heerseweg 49 Veldhoven Entree 2 euro 9-16 uur Bomvol !!! 06-20299824

Donderdag t/m zaterdag, 14 maart t/m 16 maart

• Rolluiken, luifels, vloerbedekking, lamellen, (rol)gordijnen, jaloezien. Zeer concurrerende prijzen. Gratis meten en hangen. Willies Stoffering, Braaksestraat 10, Helmond. Tel. 0492-535901. www.williesstoffering.nl

• Cordon bleu, een echte klassieker, 100 gram 0.85 kilo 9.98 • Varkenshaas, altijd weer een goeie!, • Gehaktballetjes in saus, kant & klaar gemak, 100 gram 0.69 • Slagers achterham, natuurlijk uit eigen keuken, 100 gram 1.39

• T.K. gebruikte bouwmaterialen, vloerplanken, deuren, ramen, ijzeren balken enz. Verberne Meijelseweg 37, Beringe. Tel. 077-3078609.

Dinsdag t/m donderdag, 19 t/m 21 maart

• Haard en kachelhout gezaagd en gekloofd. In Maart korting op de bezorgkosten. Info 06-23720617 • Te huur appartement in Deurne Stationsstraat 63a tel. 06-53101840.

• Schouderkarbonade, malse lappen en aan ‘t stuk, kilo 6.99 100 gram 0.79 • Zeilbergse sloffen, verrassend en lekker, Specialiteit: • Crispy chicken, magere kipfiletjes in kruidenmarinade en omwikkeld met ontbijtspek,

Let op: Gourmet, barbecue, partypan, fondue, buffet, wok, steengrill, braai, we hebben het allemaal!

• Computerhulp, computerles of computercursus nodig? www.wegwijsopdecomputer.nl Hans Berkers, 0493-380229 of 06-29315869.

Let op: vers vlees, vleeswaren uit eigen keuken, kant&klaar, online verkoop en nog veel meer, kijk op: www.slagerijbouwmans.nl

Opslagruimte huren voor goederen, voorraad, inboedel etc.

www.facebook.com/slagerijbouwmansdeurne Zeilbergsestraat 50 • Deurne • T: 0493-312636 I: www.slagerijbouwmans.nl • E: info@slagerijbouwmans.nl

DASPASDRUKWERK.NL Bestel uw drukwerk bij DAS Publishers, want DAS pas goed!

Verwarmd en bewaakt. www.boxs-it.nl Tel. 0493-381718 • Een frietwagen op uw feest? Voor meer informatie en reserveringen: www.frietexpress.nl of bel 0493-693222. • Heeft uw basisschool kind extra ondersteuning nodig? Ervaren juf kan helpen! www.xtrales.com 06-33622698.

Mijn bed rij fsfo ld er is m ooi ged ru kt!

il Ik w pie r pa brie f e lle n be st

- Uw drukwerk binnen enkele minuten geregeld - bepaal zelf uw levertijd - tegen een scherpe prijs www.daspasdrukwerk.nl

a rtje Mij n visit e kcah e rpe t eg e n e e n s d ru kt p ri js g e

Publishers

• Mooie vakantiebungalows, wifi, huurfietsen, elec. fietsen. Geniet vakantie in Denekamp. www.twentehuisjes.nl familie.meinders@yahoo.com 0541-626578/ 06-39609666.

• Bent u eigenaar van een Opel dan bent u bij ons welkom voor elke reparatie, storing of onderhoudsbeurt. Uw Opel-specialist: Garage Mark Smits. Gespecialiseerd in jonge, gebruikte Opels. Hoofdstraat 74A, Liessel Tel. 0493-342144. • Wasmachine of TV defect? www.jehabe.nl. Jehabe Service-specialist tel. 0493-693367

DEURNE

Uw kleintje in de krant! Kleintjes

de snelste en goedkoopste weg naar verkoopsucces!

Bon voor het aanleveren van kleintjes; betaling per pin Tarieven: Tot en met 10 woorden € 8,00; elk woord meer kost € 0,30 extra. Afkortingen als i.z.g.st. en z.g.a.n.: tellen als één woord. Tel. + nummer tellen als twee woorden, straatnaam + huisnummer tellen ook als twee woorden.

Kleintjes worden automatisch geplaatst op onze websites. Plaatsing in ‘t Contact, Peelbelang, Middenstandsbelangen en Weekblad voor Deurne t/m 10 woorden € 14,00 elk woord meer € 0,40 extra.

• Dia’s inscannen, zeer goede kwaliteit, eigen beheer, scherpe prijzen. Ook grote aantallen. Foka Deurne, Kerkstraat 8, 0493-353102.

Toeslagen: Voor brieven onder nummer: € 7,26 incl. btw.

• Astens Stucadoors Bedrijf voor al uw stucadoor en sierpleisterwerken bel Roland van den Heuvel, tel. 06-30609008 www.asbasten.nl

• Eet- en frietaardappelen te koop bij J. Leenders, Bosweg 3 Asten-Heusden. 0493-697830. Openingstijden maandag, vrijdag en zaterdag vanaf 8.30 uur.

Voor plaatsing op de eerstvolgende donderdag moet uw kleintje op tijd bij ons aangeleverd zijn: kantoor Deurne, Stationsstraat 103 (uiterlijk dinsdag voor 14.00 uur). Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00 t/m 17.00 uur

S.v.p. duidelijk in blokletters invullen! Tekst kleintje:

228941

DE ROLLUIKEN SPECIALIST Rolluiken

Bel ons: 0493-342318 0493-842522 06-22509919 Hoofdstraat 89 Liessel

WEEKBLAD VOOR

Zo berekent u de kosten van een kleintje van bijvoorbeeld 23 woorden: 13 x € 0,30 = € 3,90 + € 8,00 = € 11,90

• Video, Hi8 en DV bandjes overzetten op DVD, Foka Deurne 0493-353102.

0493-342678 Piet Mondriaanstraat 1, 5753DJ, DEURNE www.vanhoutenjanssen.nl Alle zondagen open van 12.00 - 17.00 u. Tegenover Tankstation Goossens DEURNE

Ik k a n er vo or a d ru k werk te l mij n re cht

DAS

• Cats Aglow tribute to the Cats. Profiteer nu van de earlybirds. 13 april Scc Den Draai.

Roldeuren Rolluiken Zonneschermen Zonneschermen Screens pvc-lamellen Div. horren * Zeer actieprijzen aantrekkelijke * goede service prijzen

100 gram 1.09

Opdrachtgever: Naam: Straat: Postcode en woonplaats: Telefoonnummer: Plaatsingsdatum/data:


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 14 maart 2019 | pagina 28

Al ruim 45 jaar hèt adres voor comfort en kwaliteit

Lekker zitten?... ... Welkom bij Teun Arts.

relaxfauteuils op draaivoet Ruim 230 modellen

relaxfauteuils met sta- op hulp Ruim 90 modellen Veelal uit voorraad leverbaar

Lekker zitten?... ... Welkom bij Teun Arts.

Banken en bankstellen Ruim 40 modellen Veelal met relaxfunctie

Onze openingstijden: Di, Wo & Do 10:00 - 17:30, Vrijdag 10:00 - 21:00, Zaterdag 10:00 - 17:00 tel.: 0485 - 45 29 86 www.teunarts.nl Boersestraat 11, 5454NG, Sint Hubert. In St.Hubert op de rotonde richting Wanroij, dan 3e weg links, 1e rechts.

info@teunarts.nl

Profile for Das Publishers!

Weekblad voor Deurne 14-03-2019  

Gratis nieuws en advertentieblad voor Deurne en omstreken

Weekblad voor Deurne 14-03-2019  

Gratis nieuws en advertentieblad voor Deurne en omstreken