Page 1

WEEKBLAD VOOR

DEURNE

3 VVV Deurne tijdelijk in gemeentehuis

3 Vrachtwagen op A67 in brand

5

10 augustus 2017

32

We e k Jaargang 114

WWW.WEEKBLADVOORDEURNE.NL

8

Hoogdonk draait als nooit tevoren

9

Kermis Zeilberg weer voorbij

EK-goud Jan van Lierop

Zonaanbidders in Liessel

DEURNE - De echte zonaanbidder komt deze zomer nog niet echt aan z’n trekken. Dagen met temperaturen boven de 25 graden zijn schaars. Dit veld met zonnebloemen aan het Leegveld in Liessel is er

nochtans klaar voor om de warme zonnestralen op te vangen. Ook bij het NS-station in Deurne staat een strook met zonnebloemen, ingezaaid door Stationspark Deurne. (Foto: Hein van Bakel)

Onderzoek burgerpanel Tipdeurne over glasvezel

Deurnenaren zien glasvezel nu wèl zitten DEURNE - Meer dan de helft van de inwoners van de gemeente Deurne wil glasvezel. Dat blijkt uit een onderzoek onder het burgerpanel van Tipdeurne over glasvezel. In totaal deden 324 panelleden mee aan het onderzoek. 56 procent van de respondenten geeft aan dat àls in de gemeente Deurne een glasvezelnetwerk wordt aangelegd, hij of zij de woning laat aansluiten op dit netwerk. Zestien procent twijfelt nog. 22 procent weet het niet. Slechts zes procent zegt de woning niet aan te laten sluiten op het netwerk. De respondenten die zeggen hun woning aan te laten sluiten, voegen in een reactie vaak toe: ‘Mits financieel aantrekkelijk’.

door Willie Thijssen De gemeente Deurne is al enige tijd van plan een glasvezelnetwerk aan te leggen in de hele gemeente. Voornaamste reden is een sneller en stabieler internet. Wethouder Helm Verhees verwacht op korte termijn uitsluitsel over de aanleg: “Op dit moment voeren we gesprekken met een partij die voornemens is een glasvezelnetwerk te realiseren. We willen onze inwoners hierover liefst zo snel mogelijk duidelijkheid geven, maar zorgvuldigheid is ook belangrijk. We leggen een glasvezelnetwerk aan voor meerdere decennia. We moeten er voor zorgen dat het netwerk op een kwalitatief goede en toekomstbestendige manier wordt aangelegd. Hierover moeten we goede afspraken maken met de partij waarmee we in gesprek zijn.” De meeste omliggende gemeenten beschikken in de bebouwde kom al over een glasvezelnetwerk. Glasvezelbedrijf Mabib is momenteel bezig om in de andere gemeenten ook in het buitengebied glasvezel aan te leggen. In de gemeente Deurne ligt

nog geen glasvezelnetwerk, niet in de bebouwde kom en ook niet in het buitengebied.

Aanlegkosten

Over wie voor de aanlegkosten moet opdraaien, verschillen de meningen van de burgerpanelleden. Een kwart vindt dat de gemeente de aanleg moet betalen. 29 procent vindt dat de glasvezelaanbieder het zelf moet betalen. Dertig procent vindt dat de bewoners en de gemeente het samen moeten betalen. Tegelijkertijd

vindt de helft van de Deurnenaren dat de gemeente (als zij de aanleg financiert) de aanlegkosten niet moet doorbereken aan de burger via het innen van belastingen. Financieren uit de algemene middelen is een vaak voorkomende reactie. 63 procent geeft in elk geval aan voor één uniform tarief te zijn voor aansluiting op het glasvezelnetwerk, ongeacht of de gebruiker in de bebouwde kom of in het buitengebied woont. Twintig procent is het daar niet mee eens. Achttien procent antwoordt neutraal/weet niet. Wethouder Verhees: “We realiseren ons dat het financiële plaatje een belangrijk punt is voor onze inwoners bij de keuze om wel of niet aangesloten te worden op het glasvezelnetwerk. Onder andere over dit punt voeren we gesprekken met de partij die het glasvezelnetwerk wil aanleggen. Ik begrijp dat onze inwoners

Wij geven de HOOGSTE PRIJS voor uw OUD GOUD tegen contante betaling

Milhezerweg 27a Deurne www.goldiesjuwelen.nl

Worstenbroodjes

hier benieuwd naar zijn, maar in het belang van deze gesprekken kan ik hier nu niet verder op ingaan.”

24 stuks. Beckers

Nieuwe technieken

Als de gemeente Deurne er met de glasvezelpartij uitkomt, is er nog een belangrijke stap te nemen: de zogenoemde ‘vraagbundeling’. Hierbij inventariseert de glasvezelpartij hoeveel potentiële klanten een abonnement willen afsluiten met een provider op het glasvezelnetwerk. Het netwerk wordt gerealiseerd als er voldoende potentiële klanten zijn. In 2009 heeft Onsbrabantnet al eens een poging gedaan om in de bebouwde kom van Deurne een glasvezelnetwerk aan te leggen. Toen werd het vooraf gestelde percentage van inwoners die glasvezel in hun huis willen niet gehaald. Lees verder op pagina 3

super stunt op=op

2 voor

12,00

€ 14,79

6,49

www.diepvriesspecialist.nl

Aanbieding geldig t/m 12 augustus 2017

KIPSATÉVLEES 500 GR

4,95

SOUVLAKI STEAKS 100 GR

0,99

Slagerij van Goch

Martinetplein 72 Deurne Tel.: 0493-312385 www.vangochgildeslager.nl

SALE 1 Web 50% 1 Webshop

Kunstmarkt, wagenspel en start 1 Webs1 Chewy and the Locals op de Markt 1 Webshop 1 Webshop 1 Webshop 1 1 1 Webshop Webshop Webshop 111Webshop Webshop Webshop 1Webshop Webshop 1 Webshop 2 Winkels 111Webshop Webshop Webshop111Webshop 2 Winkels 1 222Winkels Winkels Winkels Webshop Webshop 2 Wink 4Winkels december Altijd dichtbij! 2 Winkels 2 2 2 Winkels Winkels 2 Winkels 2 Winkels 1 Webshop 2 2 2 Winkels Winkels Winkels 222Winkels Winkels Winkels 2 Winkels VA NMI ERLO S C HAltijd O E N E Ndichtbij! . N L dic Altijd Altijd dichtbij! Altijd dichtbij! Altijd Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij!

DEURNE - De Markt in Deurne wordt woensdagmiddag 16 augustus omgetoverd tot kunstmarkt. Verschillende kunstenaars presenteren er hun kunstwerken. Aanvang 13.00 uur.

Tijdens de kunstmarkt kunnen de bezoekers ook genieten van het wagenspel Paletorkest door de Klot-

KI VA N M I E R L O S C H O E N E N . N L covers van onder andere CCR, Bruce comedianten. Dit is een samenwerVV AA V NN A MN M IE M IR EIR LEO LRO S LO C SC H SH C OH O EN O EN EN EN .EN N .N L. N L L Altijd dichtbij! Springsteen, Van Morisson en Mum-K IKJ K kingsverband tussen de Klotlanders IK J Altijd K VO I J VO KOVO R O R A OLA RLLEA LM L ELM E RE M KS RKIJ EKS C R KS CO HCEO H NEO ENE N ENN O E P: N O P: O P:EN OP: V KH VOOR ALLE MERKSCHOEN Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! KP: KIJ K VOOR VOOR K VOOR ALLE ALLE MERKSCHOEN MERKSCHOEN MERKSCHOEN OP: EN OP: OP:S CVH AN ON S.ECN & maar ook eigen numen de Peelcomedianten. DeK IKJgroep K IK JK VO I J VO KOVO R Oford R A OLA RLLEA LM L ELSons M E RE M KS REKS C RH KS CO HCEO H NEO ENE NEN N O E P: N O KIJ P: OKIJ V A N M IR EEN LR O O EI EN EEN .HN LN ELN . N L KIJ KN ALLE MERKSCHOEN OP: V AALLE V N A M IOVOOR E M IR LEN E O S LO C H SC O H EMN O ER LN N LO. EN VV AA V NN A MN M I EM IR EIR LEO LRO SL O C SC H SH C OH EN O EN EN EN .ENN .N L. N LL het geeft doorlopende voorstellingen VV AA V NN A MN M IE M Imers. R EIR LEO LRDe O S LO C Smarkt C H SH C OH O Een N O EN EN E optreden N .EN N .N L. N L L zijn onderdeel van de Zomerfestivalreeks tussen 13.00 en 16.00 uur. ‘s Avonds ASTE N | B E E K E N D O N K Asten - Beek en Donk van de Markthoreca. De toegang A SATSEATNSETN|E N|B EB|EEKBEEKEENEKNDEONDNODKNOKN K speelt de band Chewy and the LoA SATSE A TNS ET N|E N|Bwww.vanmierloschoenen.nl EB |EEKBE EK EENEKN DEO N DN ODKNOKN K KIJK ALLE MERKSCHOENEN OP: Asten Asten Asten - Beek -VOOR Beek - Beek enen Donk en Donk Donk voor zowel de kunstmarkt als het opcals op het Marktpodium. Aanvang Asten Asten Asten - Webshop Beek - Beek - Beek en en Donk en Donk Donk www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl A SATSEA TNS ET N|E N|B EB |EEKBE EK EENEKN DEO N DN ODKNOKNwww.vanmierloschoenen.nl K 1 1 Webshop A S T E N | B E E K E N D O N K tredens Chewy and the Locals is 111Webshop 20.00 uur. Op de setlist van cover-Asten Webshop Webshop Asten Asten - Beek - Beek -van Beek en en Donk en Donk Donk www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl Asten - Beek en Donk gratis. band Chewy and the Locals staan 2 Winkels 2 Winkels KI VA N M I E R L O S C H O E N E N . N L K IK JK IK JK VO I J VO KOVO R OR A OLA RLLEA LM L ELM E RE M KS REKS C RH KS CO HCEO H NEO ENE NENN O E P: N O P: O P:

K I J K VO O R A L L E M E R KS C H O E N E N O P:

ASTE N

A SATSEA TNS ET N|E N|B EB |EEKBE EK EENEKN DEO N DN ODKNOKN K

|

BEEK EN DONK

Asten - Beek en Donk www.vanmierloschoenen.nl

2 Win 2 Winkels 1 Web 1 Webshop

Altijd Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! Altijd dichtbij! Altijd dichtbij! 1 ALLE Webs KIJ K VOOR MER1 2 Winkels 1 Webshop 1 Webshop 1 1 Webshop Webshop KIJ K VOOR ALLE MERKSCHOEN EN OP: 1 VA N M I EWebshop RWebshop L O S C1 H OWebshop ENEN.NL 111Webshop Webshop Webshop111Webshop 1VA Webshop Webshop 2 N M I E.Winkels RWink LL O S C Altijd dichtbij! 2 2 2 2 Winkels Winkels Winkels 2 Winkels 2 Winkels 1 Webshop VA N M I E R L O S C H O E N E N N Altijd dichtbij! 2 2 2 Winkels Winkels Winkels 222Winkels Winkels Winkels 2 Winkels Altijd dichtbij! Altijd Altijd dichtbij! Altijd Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! Altijd Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! dic Asten Asten Asten - Beek - Beek - Beek en en Donk en Donk Donk www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl

Altijd Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl

K I J K VO O R A L L E M E R KS C H O E N E N O P:

222Winkels Winkels Winkels www.vanmierloschoenen.nl

K IK JK IK JK VO I J VO KOVO R OR A OLA RLLEA LM L ELM E RE M KS REKS C RH KS CO HCEO H NEO ENE NENN O E P: N O P: O P:

Altijd dichtbij! K IK JK IK J Altijd K VO I J VO KOVO R O R A OLA RLLEA LM L ELM E RE M KS RKIJ EKS C R KS CO HCEO H NEO ENE N ENN O E P: N O P: O P:EN OP: KH VOOR ALLE MERKSCHOEN Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! VV AA V NN A MN M IE M IR EIR LEO LRO S LO C SC H SH C OH O EN O EN EN EN .EN N .N L. N L L

Asten en Donk KP: KIJ K VOOR VOOR K VOOR ALLE ALLE MERKSCHOEN MERKSCHOEN MERKSCHOEN ENEN OP: EN OP: OP: AN ON S.ECN K IK JK IK JK VO I J VO KOVO R OR A OLA RLLEA LM L ELM E RE M KS REKS C RH KS CO HCEO H NEO ENE NENN O E P: N O KIJ P: OKIJ KN VOOR ALLE MERKSCHOEN OP: V V AALLE A V NKIJ N A M M M IenR E IenR LEDonk O LR O S LO C S C H SVH C O H O EMN O EI-EBeek N ER LN EEN N .HN LO. EN LN ELN . N L Asten Asten Asten - Beek -I Beek -E Beek en Donk Donk www.vanmierloschoenen.nl ASTE N

|

BEEK EN DONK

A SATSEA TNS ET N|E N|B EB |EEKBE EK EENEKN DEO N DN ODKNOKN K

VV AA V NN A MN M I EM IR EIR LEO LRwww.vanmierloschoenen.nl O SLwww.vanmierloschoenen.nl O C SC H SH C OH O EN O EN EN EN .ENN .N L. N LL www.vanmierloschoenen.nl

VV AA V NN A MN M IE M IR EIR LEO LRO S LO C SC H SH C OH O EN O EN EN EN .EN N .N L. N L L

VA N M I E R L O S C H O E N E N . N L

ASTE N | B E E K E N D O N K

V


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 10 augustus 2017 | pagina 2 AANBIEDINGEN Geldig van 11-8 t/m 17-8

Wij zijn intens gelukkig met de geboorte van onze zoon

Bestel nu ook online:

Willem

www.streeckhuys.nl

geboren op 1 augustus 2017 Hanneke en Cor van den Broek-Boeren Torteltuin 15, 5754HA Deurne

Geboren op 29 juli 2017

Niene

Welkom lief zusje! -x- Luna en Julie

Entrecôte Roomschnitzels Brusselse kip Blinde vink

100 gram €1,69 100 gram €0,78 100 gram €1,09 4 +1 GRATIS

Vleeswaren trio

per stuk €3,95

• 100gr gebraden kipfilet • 100gr gebakken pastei • 100gr mosterdrollade

Trotse ouders: Mark en Sanne van Dam Heideven 49, 5751 NL Deurne

Mrs Jersey belegen kaas (biologisch) 500 gram €8,45

Wens, wonder, werkelijkheid

Deze jarige heeft al 2 kinderen, ook bij haar begint op dr 30ste het strakke vel te minderen. Susan, Choppes, Bots, Denise, Tom, Marjo, Sjoerd, Henry, Eliza, Naomi, Rik, Silvie, Roy en Loes

Melle Geboren op 4 augustus 2017 Haageind 24 5751 BC Deurne 0493-782211 www.streeckhuys.nl

Zoon van Martijn en Marloes van Loon Steenovenweg 16, 5753 AK, Deurne

Brouwhorst 19 Maandag 5704 EG Helmond Dinsdag - Vrijdag 0492-511469 Zaterdag info@streeckhuys.nl Zondag

Dolblij zijn wij met de geboorte van onze zoon

13.00 - 18.00 08.30 - 18.00 08.30 - 16.00 Gesloten

Jurre

30 jaar is hij nu, een echte os. Dus daarom is ook hij nu de klos! Uitslapen doet hij al zijn hele leven, maar helemaal nu zijn quad het 'alweer' heeft begeven.

Geboren op 24 juli 2017 Niels & Hilke van Houts - van Lieshout De Hork 1 5754 HH Deurne

WIN TICKETS FORMULE 1 GRAND PRIX SPA

TIJDENS SUNNY MONDAY

Welkom lief klein mannetje

Marjo, Sjoerd, Choppes, Susan, Dave, Puck, Eliza, Henry, Mike, Daniëlle, Randy, Maikel, Roy en Loes

17 JULI T/M 19 AUGUSTUS EINDHOVEN

Thomas Geboren op 30 juli 2017 Zoon van Marc en Pauline Rovers

BARBECUE ALL-IN

HEUVEL

Hogeweg 115 5751KX Deurne

Tegelvloeren;

Compleet verzorgd vanaf € 10,70 p.p. Vanaf 10 personen gratis bezorging

Tegelvloeren

Leggen van vloertegels met vloerverwarming Broodjes & wraps pakket vanaf € 7,50 p.p. StofvrijTerinslijpen, klaar inin 3partypannen dagen plaatse door ons bereid

OSTEOPATHIE in Deurne

Leggen van vloertegels met vloerverwarming Stofvrij inslijpen, klaar in 3 dagen

www.donkersfood.nl Badkamer en w.c. renovatie; Tegels

Osteopathie is een manuele geneeswijze voor allerlei klachten zoals chronische rug- nekklachten, hoofdpijn, buikklachten, bekkenklachten, vermoeidheidsklachten, huilbaby’s, baby’s met voorkeurhouding etc. etc.

Tel:sloopwerk, 06-12589796 Met of zonder keuze. metselwerk Zeer nieuwegrote muurtjes Alle prijsklassen. Leveren en zetten van alle tegels Met of zonder sloopwerk, Tegelvloeren,

Badkamer en w.c. renovatie Alleen leveren. metselwerk nieuwe Badkamer enmuurtjes wc renovatie Leveren Vakkundig en zetten van alle tegels aanbrengen.

Wegens vakantie gesloten

• Tegels in alle formaten, kleuren en prijsklassen! • Meer dan 100 soorten keramische houtstructuur open vanaf 10.00 uur, • Slopen vanElke bad endag inloopdouche maken zaterdag vanaf 9.00 uur, uur, • HET adres voor dag uw droombadkamer Elke open vanaf 10.00

Gratis gebruik gereedschap. van 24 -van 12 t/m 2 -1

In de osteopathie wordt gezocht naar de oorzaak van(lid klachten. PRAKTIJK VOOR OSTEOPATHIE F. V.D. VEN nvo/NRO) PRAKTIJK VOOR OSTEOPATHIE De F.osteopaat V.D. onderzoekt VEN (lid nvo/NRO) en behandelt De praktijk is gevestigd in “dealtijd Hoeksteen”, met zijn handen. Osteopathie wordt De St. praktijk is gevestigd “de Hoeksteen”, Jozefstraat 30, in Deurnein (tegenover dezorgverzekeraars kerk). door bijna alle (gedeeltelijk)(tegenover vergoed. TELEFOON: 06-30 17 43 (behandeling volgens afspraak) de kerk). St. Jozefstraat 30,40in Deurne Eerste afspraak binnen 7 dagen mogelijk! PRAKTIJK VOOR OSTEOPATHIE F. V.D. VEN (lid(LID nvo/NRO) PRAKTIJK VOOR F. V.D. VEN NVO/NRO) PRAKTIJK VOOR OSTEOPATHIE F. V.D. VEN (lid nvo/NRO) volgens afspraak) TELEFOON: 06-30 17OSTEOPATHIE 43 40 (behandeling www.osteopathiedeurne.nl De praktijk is gevestigd in “de Hoeksteen”, De St. praktijk is is gevestigd in “deHoeksteen”, Hoeksteen”, De praktijk “de Jozefstraat 30,gevestigd in Deurnein (tegenover de kerk). erste afspraak binnen 7(behandeling dagen mogelijk! TELEFOON: 06-30 17 43 volgens (tegenover de kerk). St. 30, in Deurne St. Jozefstraat Jozefstraat 30, in40Deurne (tegenover deafspraak) kerk). Eerste afspraak binnen 7 dagen mogelijk! www.osteopathiedeurne.nl TELEFOON: 06-30 17 43 40 (behandeling volgens afspraak) (behandeling volgens afspraak) TELEFOON: 06-30 17 43 40 www.osteopathiedeurne.nl

“Prettige feestdagen zaterdag vanaf 9.00 uur, gewenst!” te bezichtingen woensdagmiddag gesloten!

• GROOT VT-WONEN huis in dag showroom vrijdag koopavond tot gesloten. 20.00 uur, woensdag gehele

TEGELWERKEN P. SLAATS NEERKANT B.V.

Eerste afspraak binnen 7 dagen mogelijk! Eerste afspraak binnen 7 dagen mogelijk!

www.osteopathiedeurne.nl www.osteopathiedeurne.nl

Thuisblijvers VOORDEEL!

HOGERE KORTINGEN op onze ...

• Auto met APK vanaf €400,-. Tevens te koop gevraagd kleine auto’s en sloopauto’s. Tel. 0492-381631/ 06-20778602 www.twanvanhout.nl

• Video, Hi8 en DV bandjes overzetten op DVD, Foka Deurne 0493-353102.

Tegelwerken P. Slaats Dorpsstraat 35 Tel: (077) 466 32 52 5758 AN Neerkant info@slaats-tegelwerken.nl Wegens vakantie gesloten van 28 juli t/m 21 augustus Elke dag open vanaf 10.00 uur, zat. vanaf 9.00 uur. Vr. koopavond tot 20.00 uur. Wo gesloten!

www.slaats-tegelwerken.nl

COMPLETE WONINGINRICHTING Alles wordt door ons gemeten en geïnstalleerd

Nieuwe toekomstige bewoners in gemeente Deurne Nu voor jullie een speciale introductiekorting! van PVC tot vloerbedekking, gordijnen, zonwering, meubelen, banken, stoelen en bedden; het is allemaal te vinden in de winkel. Alles voor wonen én slapen dus! Je kunt uiteraard bekijken of alles bij elkaar past en beleef direct hoe je nieuwe inrichting er uit zal gaan zien. Nieuwsgierig geworden? Laat je dan ook verrassen. VAN HOUT & JANSSEN, 70 JAAR EEN BEGRIP IN BRABANT EN LIMBURG. HET ADRES VOOR

KWALITEIT, COMFORT EN SERVICE.

WONEN SLAPEN ZITTEN MEUBELEN VLOERBEKLEDING RAAMDECORATIE LINDESSA DEURNE, STATIONSSTRAAT 13, Tel. 0493-320944 facebook.com/lindessadeurne

Lingerie speciaalzaak

Dinsdag t/m do Vrijdag Zaterdag Zondag

10.00-18.00 10.00-20.00 10.00-17.00 12.00-17.00

187608

(alles is één vrijdag hand, tot in koopavond de puntjes geregeld, zonder zorgen!!) tot 20.00 uur,


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 10 augustus 2017 | pagina 3

VVV tijdelijk in gemeentehuis

Onderzoek burgerpanel Tipdeurne over glasvezel Vervolg van de voorpagina Onsbrabantnet hoopte minimaal dertig procent binnen te halen. Nu lijkt - tenminste als het aan het burgerpanel ligt - de tijd in Deurne wel rijp voor glasvezel. Met de stelling: ‘In plaats van nu een glasvezelnetwerk aan te leggen is het beter om te wachten op nieuwe technieken’, is dan ook bijna de helft het oneens. ‘We lopen nu al achter de feiten aan’, is een van de reacties. Of: ‘Zeven jaar geleden hebben we ook al gewacht’. Dertien procent vindt het

beter nu te wachten en bijna veertig procent zegt hier geen mening over te hebben of niet goed kan beoordelen of er nieuwe technieken zijn.

Burgerpanellid worden?

Alle resultaten van het glasvezelonderzoek zijn terug te lezen via tipdeurne.nl. Ook lid worden van het burgerpanel? Meld je aan via het aanmeldformulier op diezelfde website: www.tipdeurne.nl. Tipdeurne is een samenwerking tussen Weekblad voor Deurne en onderzoeksbureau Toponderzoek.

Gewelddadige overval DEURNE - Een bejaarde man is in de nacht van zaterdag op zondag op gewelddadige wijze overvallen in zijn woning in Deurne.

In 2016 werd de VVV aan de Markt nog vernieuwd.

(Archieffoto: Marius van Deursen)

DEURNE - De VVV in Deurne zal met ingang van 1 oktober tijdelijk haar informatiefunctie uitvoeren vanuit de hal van het gemeentehuis. Bergopwaarts heeft namelijk aangekondigd het pand aan de Markt 14, waarin de VVV momenteel het voorste deel in gebruik heeft, grondig te verbouwen en er appartementen in te realiseren. Ondanks dat het deel aan de zijde van de Markt een commerciële ruimte blijft, is het voor de VVV niet mogelijk om er tijdens de werkzaamheden te blijven in verband met de bouwoverlast.

Bergopwaarts wil al in oktober starten met de verbouwing. De VVV moest daarom snel op zoek naar een alternatief. Het gemeentebestuur heeft de VVV de mogelijkheid geboden om twee balies in de hal van het gemeentehuis, die niet meer in gebruik zijn, te benutten als VVV-informatiebalie. Op deze manier is het toch mogelijk voor de VVV om op deze korte termijn haar gastheerschaps- en promotiefunctie

voort te zetten. Voor de gemeente past de tijdelijke huisvesting van de VVV perfect bij haar filosofie om het gemeentehuis steeds meer het ‘huis van de gemeente’ te laten zijn, waar ook andere organisaties gebruik van maken die vergelijkbare dienstverlening aanbieden.

Openingstijden

De tijdelijke huisvesting duurt naar verwachting tot 1 april 2018. Ge-

Truck met oplegger in brand

File vrijdagavond op de A67 ter hoogte van Liessel.  ​LIESSEL - Een brandende vrachtwagen heeft vrijdagavond op de A67 ter hoogte van de afslag Liessel voor chaos gezorgd. De truck met oplegger vatte rond 20.15 uur vlam.

De snelweg werd in beide richtingen afgesloten. Op beide kanten lagen brandende brokstukken. De brandweer was de brand vrij snel meester. De vrachtwagen vervoerde

(Foto: Bram van Oosterhout)

personenauto’s. De cabine van de vrachtwagen en drie auto’s brandde volledig uit. Volgens een woordvoerder van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is de brand in de cabine van de vrachtwagen ontstaan. De chauffeur van de truck liep lichte brandwonden op. Ook een brandweerman liep licht letsel op toen een van de personenauto’s ontplofte.

Uitgever: DAS Publishers!

Bezoekadres: Stationsstraat 103 | 5751 HD Deurne Ma t/m vrij: 8.00-17.00 uur T 0493-352600 | F 0493-352601 www.weekbladvoordeurne.nl Correspondentieadres: Postbus 20, 5750 AA Deurne

Deurnese ouderen worden op fitheid getest

durende deze periode zijn de openingstijden van de VVV gelijk aan die van het gemeentehuis. Uitzondering hierop is de vrijdagmiddag, dan zijn de balies van de gemeente niet open, maar de balie van de VVV wel. Dit betekent ook dat de VVV op zaterdag gesloten zal zijn. De VVV is momenteel in gesprek met Bergopwaarts over de planning en voorwaarden voor terugkeer naar Markt 14 na de verbouwing.

DEURNE - Alle inwoners uit de gemeente Deurne tussen de 65 en 85 jaar krijgen een dezer dagen een brief thuis voor deelname aan een fittest. in totaal worden 6.334 ouderen aangeschreven.

Huis van de gemeente

door Willie Thijssen

Wethouder Marinus Biemans in een brief aan de gemeenteraadsleden: ‘De huisvesting van de VVV past perfect bij onze filosofie om het gemeentehuis steeds meer het ‘huis van de gemeente’ te laten zijn, waar ook andere organisaties gebruik van maken die vergelijkbare dienstverlening aanbieden.’ Eerder heeft de gemeente het gemeentehuis al beschikbaar gesteld voor Zorg in Deurne en de andere zorgpartners in de zorgvleugel (Lev-groep, Grip Op Schuld, Stichting Leergeld, Centrum voor Jeugd en Gezin, Senzer en MEE), de medewerkers van Peelgemeenten en de politie.

Het initiatief komt van project Leef van de gemeente Deurne. Er zijn alvast drie testdagen ingepland; eind september en begin oktober. De locatie is twee keer Asteffekan in Deurne en één keer De Kastanje in Liessel. Doel van het project is om de gezondheid van senioren te stimuleren, vertelt Anika Kanters van Leef. “Alle inwoners tussen de 65-85 jaar in de gemeente Deurne krijgen begin volgende week vanuit de gemeente een brief in de bus. Met deze test willen we mensen la-

ten inzien hoe fit ze zijn. Ook hopen we hiermee de senioren te bereiken die in een isolement zitten of weinig sociale contacten hebben.” De test neemt ongeveer anderhalf uur in beslag. Aan het einde van de fittest krijgt de deelnemer de uitslag van een professional. Daarna is er ruimte voor advisering. Het is de eerste keer dat in Deurne zo’n grootschalige test onder ouderen wordt georganiseerd, vertelt Kanters. “Het project is in samenwerking met onder meer sportverenigingen en de KBO’s. We hopen dat vijf tot tien procent van de ouderen gaat deelnemen. We hebben drie testdagen ingepland, maar dat zullen er waarschijnlijk meer worden.” Leef Deurne richt zich op het realiseren van voldoende sport-, bewegings- en cultuuraanbod voor alle Deurnenaren van jong tot oud.

Wethouder Helm Verhees:

Kennismaken met sport en cultuur

‘Busvervoer naar De Kubus optimaliseren’

DEURNE - Ook dit jaar organiseert de gemeente Deurne in samenwerking met de organisatie Sport- en Cultuurimpuls het project Leef Sportief & Creatief Deurne. Bij dit project bieden de sport- en cultuurverenigingen in Deurne gratis kennismakingscursussen aan voor kinderen van vier tot en met dertien jaar. Met bijna duizend inschrijvingen was het project in 2016 zéér geslaagd te noemen. Doel van de actie is dat meer kinderen gaan bewegen en dat verenigingen meer leden krijgen. Alle cursussen zijn gebundeld in een boekje. De buurtsportcoaches overhandigen dit boekje aan alle kinderen in de groepen 1 tot en met 8 van alle basisscholen in Deurne. Kinderen kunnen zich vanaf 4 september inschrijven via www.leefdeurne.nl. Het is niet mogelijk om rechtstreeks bij de verenigingen in te schrijven. Zie ook sportencultuurimpuls.eu. Of e-mail naar: info@sportencultuurimpuls.eu, tel. 088-6332030.

DEURNE - De gemeente Deurne gaat na de vakantie met de basisschool in Zeilberg bespreken hoe het busvervoer van de Zeilbergse leerlingen naar sporthal De Kubus verder kan worden geoptimaliseerd. Ook eventueel andere partijen zoals de ouderraad, politie en omwonenden worden hierbij betrokken. Er wordt onder meer gekeken naar de opstapplaats en de route. Dat laat wethouder Helm Verhees weten in een reactie op raadsvragen van de VVD.

Colofon Weekblad voor Deurne

Rond 2.45 uur werd de man wakker en zag dat er mannen in zijn slaapkamer stonden. Het slachtoffer werd vervolgens bedreigd en geslagen. De daders doorzochten daarna zijn huis, dat aan de Wittedijk in Deurne staat. Ze gingen er met een geldbuit vandoor. De mannen zouden met een kleine auto vanuit de Wittedijk zijn gevlucht. De bejaarde man is voor een medische controle naar het ziekenhuis gebracht. Op het moment dat de daders

vluchtten fietste een getuige door de straat. Ook deze werd door de mannen bedreigd. De recherche onderzoekt de zaak uitvoerig en forensische deskundigen hebben de woning en de directe omgeving op sporen onderzocht. De politie houdt daarnaast ook een buurtonderzoek. De auto van de daders heeft waarschijnlijk een donkere kleur. Vermoedelijk gingen ze er via de Hazenveldweg richting Zeilberg vandoor. De politie kan alle mogelijke info over de daders, de auto en de overval goed gebruiken voor het onderzoek. Getuigen kunnen zich melden via 0900-8844. Anoniem getuigen kan ook via 0800-7000.

Het college van B en W maakte onlangs bekend dat er geen nieuwe gymvoorziening komt in Zeilberg. De leerlingen van de basisschool sporten al in De Kubus, sinds de oude gymzaal in Zeilberg dicht moest. Het busvervoer naar sporthal De Kubus was een tijdelijke oplossing die nu definitief wordt gemaakt. Volgens wethouder Helm Verhees is deze oplossing veilig. ‘Wel zijn er aandachtspunten’, zo schrijft hij in een reactie op raadsvragen van de VVD-fractie. ‘Na de vakantie gaan we zo snel mogelijk met de school en eventueel andere partijen bespreken waar we het busvervoer verder kunnen optimaliseren. We kijken hierbij naar de op-

stapplaats, route en eventuele andere aandachtspunten. Dat we dit gaan doen, hebben we ook besproken in het overleg van 24 juli met de werkgroep gymzaal Zeilberg en het stichtingsbestuur van Den Draai’, aldus Verhees in de reactie. De VVD vroeg de wethouder eerder deze week een nieuwe opstapplaats te realiseren dichtbij de school, bijvoorbeeld op de Blasiusstraat, Margrietstraat of Irenestraat. Dit zodat het busvervoer toch makkelijker en veiliger georganiseerd is. ‘De extra infrastructurele kosten kunnen meegenomen worden in de begroting, aangezien de eerder toegezegde 360.000 euro nu ook vrijvalt’, aldus de VVD.

B i dt e n w e rk t , le e st , re ke n t e n h ou dt boe k Advertentie-acquisitie: T 0493-352600 | M 06-29536178 E advertenties@weekbladvoordeurne.nl Advertenties voor plaatsing op de eerstvolgende donderdag aanleveren vóór dinsdag 14.00 uur. Manager Uitgeverij: John van Veggel T 0493-352605; M 06-29536178 E john@weekbladvoordeurne.nl

Redactie: Willie Thijssen (hoofdredacteur) T 0493-352606 | M 06-46017681 E redactie@weekbladvoordeurne.nl Ine van Hal T 0493-352607 | M 06-10915507 E ine@weekbladvoordeurne.nl Maarten Driessen (Asten) T 0493-352608 | M 06-13763686 Boyke Joosten (Someren) T 0493-352609 | M 06-13762619

Berichten voor plaatsing op de ­eerstvolgende donderdag aanleveren vóór dinsdag 08.00 uur. Weekblad voor Deurne e.o. oplage 23.500, verschijnt op donderdag in: Deurne, Walsberg, Vlierden, Zeilberg, Neerkant, Liessel, Helenaveen, Griendtsveen, Brouwhuis, Rijpelberg en Dierdonk.

Bezorgklachten: tot vrijdag 14 uur via T 0493-352600 of E advertenties@weekbladvoordeurne.nl De editie wordt dan nog nabezorgd. Wij behouden ons ten aanzien van de inhoud van onze artikelen zowel het auteursrecht voor conform art. 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het Databankrecht.


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 10 augustus 2017 | pagina 4

Gemeente berichten Week 32 • 10 augustus 2017

deurnes nieuws

Provincie opent stalderingsloket

Alle officiële bekendmakingen en kennisgevingen van de gemeente Deurne staan in de ‘Officiële bekendmakingen’ op onze website. Voor een abonnement op de digitale versie en ander Deurnes nieuws kunt u zich aanmelden via www.deurne.nl /Nieuwsmail.

Staldering is één van de maatregelen van de versnelling transitie veehouderij, die de provincie heeft genomen. Veehouders die willen uitbreiden of stoppen kunnen zich melden bij het stalderingsloket van de provincie. Dit is de enige plek waar veehouders die willen uitbreiden stalderingsmeters kunnen verkrijgen. Waarvoor kunt u terecht bij het stalderingsloket?

Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons mogen allemaal in dezelfde zak. U gebruikt hiervoor de groene PMD-zak. Zijn de zakken (bijna) op? U kunt op acht plekken in de gemeente Deurne nieuwe zakken ophalen.

Tot midden september 2017 verkent de provincie de vraag naar en het aanbod van stalderingsmeters in Brabant om de juiste prijs te bepalen. Bij de uitwerking van de stalderingssystematiek vindt de provincie het belangrijk om een goed beeld te krijgen van de markt. Daarom wil de provincie de komende weken in gesprek gaan met zoveel mogelijk veehouders die willen uitbreiden of stoppen.

Voor PMD-zakken kunt u terecht bij:

Agrarisch ondernemers kunnen bij het stalderingsloket

PMD-zakken verkrijgbaar op 8 locaties

• Attent supermarkt, Neerkant • Dorpsservicecentrum, Helenaveen • Jan Linders, Liessel • SCC Den Draai, Zeilberg • Gemeentehuis, Deurne • Milieustraat, Deurne • Natuur- en Milieucentrum Ossenbeemd, Deurne • Hofke van Marijke, Deurne (St. Jozef)

|

Markt 1

|

Postbus 3

|

Vanaf midden september 2017, wanneer prijs en vraag en aanbod in kaart zijn gebracht en de regeling is uitgewerkt, kunt u ook bij het stalderingsloket van de provincie terecht om te slopen stallen aan te bieden voor staldering en om stalderingsmeters voor uitbreiding te verkrijgen. Meer informatie

Op www.brabant.nl/stalderingsloket vindt u meer informatie. Daar kunt u ook contact opnemen met de medewerkers van het stalderingsloket via het contactformulier.

www.deurne.nl

Weet u welk afval er wel en niet in de groene PMD-zak mag? Kijk voor een overzicht op www.deurne.nl > Afval.

Gemeentehuis

van de provincie terecht voor een oriënterend gesprek over het verkrijgen of aanbieden van stalderingsmeters. De medewerkers van het stalderingsloket komen graag met u in contact via het contactformulier. U kunt hier ook terecht voor andere vragen over staldering.

5750 AA Deurne

|

www.deurne.nl

|

info@deurne.nl

|

T. 0493 - 387 711

Klantcontactcentrum: Telefonische bereikbaarheid, maandag t/m vrijdag 9.00 - 12.30 uur. Openingstijden: U kunt alleen terecht op afspraak, maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur.

Meld evenementen voor jaarkalender 2018

Aanmelden Scootmobieldag DEURNE - Veilig Verkeer Nederland afdeling Deurne houdt dinsdag 26 september een Scootmobieldag voor iedereen die nog niet zo lang een scootmobiel heeft en zich nog niet zeker voelt in het verkeer. De cursusdag bestaat uit twee delen, namelijk een theoretisch deel en een praktisch deel in cultuurcentrum Martien van Doorne aan het Martinetplein 1 in Deurne. Aanmelden kan bij Gerda Zweden-Goossens, tel. 06-22098284. Deelname is gratis.

Ongeval Vlierdenseweg DEURNE - Drie auto’s zijn donderdagmiddag betrokken geweest bij een ongeval op de Vlierdenseweg, vlakbij de gemeentegrens tussen Deurne en Asten. Het ongeluk gebeurde rond 16.45 uur. Een automobiliste raakte gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend.

Strategie met ballen in het bos REGIO - De Broekriem houdt maandag 14 augustus de meet-up ‘Strategie met ballen in het bos’. Voor werkzoekenden. Van 10.00 tot 12.30 uur. De start is vanaf de parkeerplaats van paviljoen De Warande aan de Kluis 2 in Helmond. Op basis van de methode ‘strategie met ballen’ en aan de hand van een inspirerende wandeling ga je actief met jouw bestemming en route aan de slag. Zie www.debroekriem.nl.

Jongveedag in Lierop drukbezocht De jaarkalender van 2017. DEURNE - Fotoclub Optika, VVV Deurne en het Weekblad voor Deurne hebben vorig jaar voor het eerst een jaarkalender uitgegeven. De aanleiding hiervoor was het 40-jarig jubileum van de fotoclub. Door de positieve reacties op de kalender krijgt dit een vervolg in 2018.

Naast 53 unieke Deurnese foto’s, gemaakt door de fotografen Marius van Deursen, Hein van Bakel en Frans Klaus, zullen ook de evenementen die in 2018 in Deurne worden georganiseerd, opgenomen worden in de kalender. VVV Deurne is momenteel druk bezig met het verzamelen van alle evenementen in 2018 en roept alle verenigingen,

evenementenorganisatoren en andere partijen die in 2018 een evenementen organiseren op dit aan de VVV door te geven. De activiteiten kunnen gemeld worden vóór 31 augustus via conny@ vvvdeurne.nl. Graag daarbij minimaal de datum, naam en locatie van de activiteit vermelden. De kalender is in het najaar te koop.

LIEROP - De jaarlijkse Jongveedag Peel en Maas was afgelopen zondag neergestreken op het melkveebedrijf van Hanry de Groot in Lierop. Boeren uit heel Brabant en Limburg kwamen naar het kerkdorp met hun mooiste jongvee om dit aan een deskundige jury voor te geleiden. De organisatie is dik tevreden omdat het aantal deelnemers voor het eerst in jaren is toegenomen. Het prachtige weer hielp mee om honderden bezoekers naar het evenement te trekken.

“Het is prima verlopen, we hadden kei goed weer”, zegt Berna Pouwels, secretaris Jongveedag Peel en Maas. “Zaterdag met het opbouwen hebben we regen gehad maar op zondag was het droog en een prima temperatuur”, aldus Pouwels. Dit trok dan ook vele bezoekers. “We hadden een paar honderd toeschouwers, ik hoorde iemand zelfs zes-

honderd zeggen maar dat vond ik wel heel veel.” Het publiek bleef echter niet tot de laatste keuring gedaan was. “Rond vijf uur waren de meeste mensen richting huis om de finale van de voetbalvrouwen te kunnen zien. Ons programma liep wat uit dus we waren toen nog net niet helemaal klaar.” Pouwels is ontzettend tevre-

den met zowel het massaal toegestroomde publiek als de vele boeren die meegedaan hebben. “Het loopt ieder jaar terug maar dit jaar hadden we meer deelnemers dan vorig jaar”, zegt Pouwels. De terugloop is te verklaren door de nieuwe regelgeving in de afgelopen jaren. “Veel boeren hebben de veestapel moeten verkleinen vanwege de nieuwe fosfaatwet. Meestal is er gekozen om jongvee weg te doen. Een Lieropse deelneemster viel nog in de prijzen. Milou Claessens won zilver in de categorie presenteren door kinderen van zes jaar. Alle andere winnaars kwamen van buiten de regio.

F-16’s trainen boven Noord-Brabant REGIO - De Nederlandse Luchtmacht oefent de komende weken boven Noord-Brabant. Van 7 tot en met 11 augustus, van 21 tot en met 25 augustus en van 28 augustus tot en met 1 september trainen F-16-vliegers van vliegbasis Volkel gesimuleerde luchtgevechten. Mogelijk wordt ook boven de Peelregio geoefend.

De F-16’s maken hierbij gebruik van een gereserveerd militair luchtruim boven Noord-Brabant. Daarnaast maakt men ook gebruik van gereserveerd luchtruim boven België. Of er ook boven Zuidoost-Brabant wordt geoefend, kan vliegbasis Volkel niet aangeven. “Dat is per dag verschillend. Of we boven de Peel gaan vliegen is vooral afhankelijk van het vliegverkeer boven Eindhoven”, aldus een woordvoerder van de vliegbasis. Van 14 tot en met 18 augustus trainen F-16’s voor de Fighter Weapons Instructor Training. Vliegers leren onder meer alles over de wapens aan boord en de tactieken om ze te

gebruiken tijdens luchtoperaties. Deze vliegers worden opgeleid hun kennis over te dragen op nieuwe vliegers. De FWIT-klas bestaat uit Belgen, Denen, Noren, Portugezen en Nederlanders. De deelnemers behoren tot de zogenoemde European Participating Air Forces, kortweg EPAF. De vliegers worden tijdens de trainingen gehouden aan de geldende vlieghoogten en procedures. De trainingen vinden plaats binnen de reguliere openingstijden van de vliegbasis Volkel. Vanwege operationele redenen en onvoorziene omstandigheden kan van bovenstaande planning worden afgeweken.

Een jongedame presenteert een van de deelnemende kalveren.

(Foto: Frans Klaus)


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 10 augustus 2017 | pagina 5

Per dag gaan er tussen de 30 en 35 vrachtwagens de poort uit

Kalkzandsteenfabriek Hoogdonk draait als nooit tevoren

Kalkzandsteenfabriek Hoogdonk in Liessel. LIESSEL - Bij kalkzandsteenfabriek Hoogonk in Liessel produceerden 40 medewerkers in de eerste jaren jaarlijks 60 miljoen stenen. Sinds 2015 produceren 40 medewerkers jaarlijks 100.000 kubieke meter kalkzandstenen en cellenbetonelementen en -panelen. In die tussenliggende periode is er heel wat veranderd; van het met de hand verladen van stenen uit een draaitafelpers tot aan een digitaal aangestuurd productieproces. Het bedrijf kende in de loop der jaren heel wat verschillende eigenaren, maar draait nu volgens vestigingsmanager Henk Ehrismann als nooit tevoren.

door Ine van Hal

sche ontwikkeling in deze eeuwenoude streek, waar onze voorouders zich afbeulden in een noodgedwonDe eerste eigenaar was Gijsbertus gen turfwinning en primitieve Antonius (Bert) van den Brink, die landbouw’, schreef Babylon. ‘Naarin 1954 de Hoogdonk in Liessel opmate de steeds talrijker land- en richtte. De familie van den Brink had tuinbouwbedrijven floreren stijgt een kalkzandsteenfabriek in Huizen ook de algemene welstand in het geen enkele zonen, die in de voetspozonde dorp, dat zware oorlogsslagen ren van hun vader wilden treden. Na gekregen heeft maar zoveel krachonderzoek in verschillende plaatsen tige opbouw- en vernieuwingswil in Brabant en Limburg trof Bert in toont. De nieuwe industrie geeft aan Liessel een locatie aan, waar precies tientallen mannen uit Liessel werk het juiste zand voorkwam waarnaar en bevordert zodoende dus ook de hij op zoek was. plaatselijke welvaart. Of, zoals Henk Ehrismann het uit‘In het eerste halfjaar werden in legt: “Het moest kwartshoudend Liessel 10 miljoen stenen geproduzand zijn in een winbare situatie. ceerd. In de jaren Voor de poort van de fabriek ligt de ‘Sinds 2015 kunnen we een daarna liep het aantal medewerPeelrandbreuk. gezonde, verwachtingsvolle kers op tot 75 en Aan deze kant blik naar voren richten’ de productie tot van de breuk is 60 miljoen stenen het zand gemakper jaar. “Dat gebeurde allemaal kelijk winbaar omdat het hoog aan handmatig. De stenen werden met de oppervlakte ligt. Aan de andere de hand vanuit een draaitafelpers kant van de Peelrandbreuk is het op een kar geladen”, zegt Ehrisniet te vinden. Het is er misschien mann. “In die tijd werd de producwel, maar dan ligt het veel dieper.” tie uitgedrukt in BWF, voluit basis Van twee boeren kocht Van den Waalformaat. Dat is de kleinste soort Brink 15 hectare landbouwgrond en steen. Tegenwoordig meten we de van de gemeente Deurne 20 hectare productie in kubieke meters en spreveengrond. “Er waren in die tijd wel ken we over circa 100.000 kubieke enkele zandwinningen, maar van meter per jaar.” Overigens werd in een plas was nog geen sprake”, alde volksmond zelden gesproken dus Ehrismann. “Enkele aannemers over Hoogdonk als men het over de waaronder Daniëls uit Zeilberg en kalkzandsteenfabriek had. Henk Manders uit Liessel hadden er een Ehrismann: “Zelf woon ik in Helzandwinning. Voor het overige wamond. Toen ik hier 25 jaar geleden ren er alleen weilanden en heidebegon en aan mensen vertelde dat grond.” ik bij Hoogdonk werkte, wist in de hele regio niemand wat ik bedoelde. Eeuwenoude streek ‘Oh, bij D’n Brink’, zeiden ze dan.” De Deurnese schrijver Frans BabyDe benaming De Brink is naar alle lon wijdde een verhaal aan de nieuwaarschijnlijkheid ontleend aan de we fabriek in het Deurne’s Weeknaam van de oprichter. Zelf noemde blad no 21 d.d. 19 augustus 1955. hij zijn bedrijf naar de hoge en droNiet te verwarren met het Weekblad ge zandrug, de Hoogdonk geheten, voor Deurne; het Deurne’s Weekwaarop de fabriek gebouwd werd. blad was zoals de ondertitel luidde Overigens is de naam De Brink dereen: Bijvoegsel van de Helmondse mate ingeburgerd, dat de zandwinCourant voor Deurne. ningsplas onder die naam op plat‘Dit nieuwe bedrijf is een typisch tegronden en landkaarten vermeld voorbeeld van de modern-ekonomi-

wordt.De vijver die door de zandwinning ontstond groeide uit tot een waterplas met een afmeting van 32 hectare en een diepte van 25 meter.

Walvissen in de Peel

Niet alleen het juiste zand lag dicht aan de oppervlakte nabij de Peelrandbreuk waar Hoogdonk gevestigd werd. Door de wijze van baggeren die aanvankelijk gehanteerd werd kwam er heel wat meer naar boven, zoals brokstukken die uiteindelijk een walvisbot of een kies van een mastodont, de voorloper van de mammoet en de olifant, bleken te zijn. Ehrismann: “Dat was voer voor amateurarcheologen. Hoogdonk werkte samen met twee musea, het huidige Klok en Peel in Asten en De Groene Poort in Boxtel. Groepjes amateurarcheologen zochten regelmatig samen met groepjes medewerkers van Hoogdonk naar bijzondere vondsten in het gedregde zand. Die groepjes boksten tegen elkaar op, dat waren spannende tijden.” Een van de amateurarcheologen was Noud Peters, samensteller van het boek: Brabant tussen walvissen en mastodonten, fossielen uit Liessel. In het boek geeft hij een overzicht van alles wat er in Liessel gevonden werd, zoals haaientanden, walviswervels, resten van vogels, zeeëgels, zeesterren, etc. Maar ook zaden van planten en artefacten die wijzen op

de aanwezigheid van mensen. In onder meer het museum Klok en Peel in Asten en het heemhuis van heemkundekring HN Ouwerling in Deurne zijn archeologische vondsten uit Liessel te zien. Later wijzigde de methode van baggeren, waardoor er een einde kwam aan de archeologie in Hoogdonk. “Er werd jarenlang gebaggerd met een eigen drijvend kraanschip. Als gevolg van veranderende milieueisen gebeurt dat de laatste jaren met een extern ingehuurde elektrische zuiger. Gedurende drie a vier maanden per jaar zuigt deze een hoeveelheid zand naar boven, waarmee we zowat een jaar vooruit kunnen”, legt de vestigingsmanager uit. “In 2000 hebben we vergunning gekregen voor uitbreiding van de plas, waarmee we nog minstens tien jaar vooruit kunnen.”

Verschillende eigenaars

Bert van den Brink was behalve oprichter van de Hoogdonk in Liessel en kalkzandsteenfabrieken in Ossendrecht en het Belgische Genk, ook betrokken bij de oprichting van het Deurnes Industrieel Contact (red.: het huidige Ondernemend Deurne waarin DIC is samengegaan met OVD). “Er was hem veel gelegen aan een degelijk netwerk tussen ondernemers en aan goede contacten met de burgemeester en

Visvijver De Brink LIESSEL - De waterplas De Brink van kalkzandsteenfabriek Hoogdonk in Liessel wordt naast zandwinning ook gebruikt voor recreatieve doeleinden. Hengelsportvereniging de Peel heeft de plas in pacht als visvijver. Als tegenprestatie onderhouden vrijwilligers van de visvereniging de oevers.

De hengelsportvereniging heeft steigerplaatsen aangelegd rond de oevers, ze controleert de waterkwaliteit en de visstand en zet regelmatig vis uit in het water. Rondom de in het groen gelegen visvijver is het voor vissers aangenaam vertoeven.

Het water van De Brink nodigde met name in het verleden inwoners van Liessel en Deurne nog wel eens uit tot het nemen van een frisse duik. “Zwemmen was vanaf het begin verboden en dat is het nu nog”, zegt vestigingsmanager Ehrismann van kalkzandsteenfabriek Hoogdonk. “De rede is dat het te gevaarlijk is. Op een diepte van 25 meter heeft water een temperatuur van 4 graden. In het water ontstaan gemakkelijk kolken. Wanneer je in een kolk terechtkomt met zo’n lage temperatuur verkrampen in korte tijd al je spieren. Ook je hart is een spier. Dat kan hele nare gevolgen hebben.”

wethouders”, zegt de vestigingsmanager. Van den Brink verkocht zijn bedrijven samen met het voormalige moederbedrijf in Huizen in 1988 aan de Zweedse groep Euroc. Sindsdien had de kalkzandsteenfabriek diverse eigenaren, waaronder de Duitse groep Haniel. In 2003 werd het Xella concern afgesplitst van Haniel. “Xella is een wereldwijd concern dat zich uitstrekt over 46 landen. Het Nederlandse hoofdkantoor is in Vuren gevestigd.”

35 vrachtwagens per dag

Zoals aan vele toeleveringsbedrijven voor de bouw ging de economische crisis ook niet voorbij aan Hoogdonk. Ehrismann: “In augustus 2013 hebben we het besluit moeten nemen de fabriek tijdelijk te sluiten. Alle medewerkers werden gedetacheerd bij nevenvestigingen. Sinds mei 2015 zijn we weer in bedrijf en kunnen we een gezonde, verwachtingsvolle blik naar voren richten. Het mooie is dat nagenoeg alle medewerkers terug zijn in Liessel, aangevuld met diverse uitzendkrachten. Er is zelfs een tekort aan medewerkers. We zijn met name op zoek naar technische medewerkers, onder meer voor onderhoudswerkzaamheden.” Momenteel heeft kalkzandsteenfabriek Hoogdonk zo’n 40 medewerkers, die voornamelijk werkzaam zijn in onderhoud, productie en in de tekenkamer. De kantoorfuncties van alle zeven Xella vestigingen in Nederland zijn gecentraliseerd. De productie in Liessel bestaat tegenwoordig uit kalkzandstenen, cellenbetonblokken en cellenbeton vloer- en wandplaten. “In 85 procent van alle seriematig gebouwde woningen in Nederland wordt kalkzandsteen gebruikt. Aannemers sturen ons een tekening en onze tekenkamer rekent precies uit hoeveel elementen er in de wanden passen en hoe die in elkaar gelijmd moeten worden. Kalkzandstenen worden niet gemetseld met gelijmd met lijmmortel. Vanuit de tekenkamer worden de instructies digitaal naar de zagerij gestuurd, waar de machines ze oppakken en alles op maat zagen”, aldus de vestigingsmanager. “Per dag gaan er tussen de 30 en 35 vrachtwagens de poort uit. We draaien nu als nooit tevoren.”


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 10 augustus 2017 | pagina 6

Vac a t u re s Zoek jij een leuke en uitdagende bijbaan in een snelle omgeving? SHI in Asten op zoek naar:

Magazijnmedewerkers (zaterdagkrachten)

Wij zijn op zoek naar enthousiaste magazijnmedewerkers die van aanpakken houden en het leuk vinden om in een team te werken. Als magazijnmedewerker zorg je ervoor dat onze klanten op tijd de juiste producten ontvangen. De werkzaamheden vinden plaats op zaterdag van 07:00 uur tot 15:00 uur en tijdens vakanties. Heb je interesse? Wij bieden jou een leuke bijbaan binnen een gezellig en hardwerkend team. Je salaris is afhankelijk van je leeftijd (minimaal 16 jaar). Is dit het bijbaantje waar jij naar op zoek bent? Stuur dan jouw gegevens naar Mark Adriaans (mark.adriaans@ shi.nl).

Meer info over ons bedrijf? Kijk op www.shi.nl.

AANGEBODEN DAGJE VRIJ IN HET WEEKEND VOOR

KOK M/V

ZELFSTANDIG WERKEND Hotel Centraal is een veelzijdig bedrijf op een goede locatie in Someren. Wij bieden onze nieuwe collega: 

Veel ruimte voor creativiteit en vernieuwing

Een gezellig en ambitieus keukenteam

Fulltime functie en een goed salaris

Het beloofde dagje vrij in het weekend!

Ervaring in een soortgelijke functie is een pré

Meer weten? Bel 06-30407987 Hans Schweren of stuur je CV naar hotel-centraal@planet.nl

WWW.HOTELCENTRAAL.NL www.facebook.com/DASVacatures www.twitter.com/DASVacatures

Vloeieindsedreef 6 - Deurne - Tel. 0493-313091 / 06-53537725 www.autobedrijftabor.nl

• Taxivervoer • Touringcarvervoer • Pakketdiensten • Garagebedrijf • Autohandel

Fiat Panda ....................................................................... 2011 Ford LTD 6.6 automaat ......................................................... 1973 Ford courier 1.8 d rolstoelvervoer ........................................... 1998 Hyundai i10 ...................................................................... 2010 Mercedes 600 SEL V12 autmaat .............................................. 1993 Mercedes E 200 CDI ............................................................ 2005 Opel Corsa sport 1.4 ........................................................... 1997 Opel Zafira A 1.6 ................................................................ 1999 Seat Alhambra .................................................................. 1999 Suzuki Wagon R ..................................................................2007 Volkswagen Golf ................................................................ 1998 Tractor Massey harris .......................................................... 1950

Diverse laaggeprijsde auto’s met APK-keuring.

Pannen & platte daken (EPDM)

www.hebbentours.nl

Nieuwbouw & Renovatie

Snoertsebaan 22 | 0493-342.342 | info@hebbentours.nl

www.dak-werken.nl

SCHEIDEN DOE JE SAMEN * Vanaf intakegesprek t/m afhandeling rechtbank * Effectiever en goedkoper dan een advocaat * Een aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Houtakker 2 Oldert 1A 57615761 DDPA Bakel Bakel T 0492-599099 F 0492-599302 M 06-53122216

Astrid Larue Tel. 06 539 72 748 larue@scheidingshuys.nl www.scheidingshuys.nl

ER IS TOEKOMST NA DE SCHEIDING

Het ScheidingsHuys

Zomeraanbieding! showroommodellen met kortingen tot 70%

HOEKBANK LEWIS Verkrijgbaar in diverse materialen, afmetingen en kleuren.

van 1699.- nu

1399.Kom naar onze winkel en profiteer!!

Bakelsebrug 8a 5761 PM Bakel 0492-552685 info@vandijkrioolservice.nl www.vandijkrioolservice.nl - Verstoppingen - Rioolaanleg - Rioolinspectie- Minigraver - Combi zuig/spuitauto - 24 uurs service

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00-18.00 u. zaterdag 9.00-16.00 u. vrijdag koopavond tot 21.00 u.

Nieuwendijk 60 - Someren-Eind Tel: 0493-491254

w w w. va n d e n e i j n d e. n l

Meubelen, slapen, vloeren, raamdecoratie, rolluiken, zonneschermen, screens, verandadaken en horren.

maakt TIJD voor KWALITEIT


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 10 augustus 2017 | pagina 7

PR M O UI IN PR M G O UI IN PR M G O UI IN PR M G O UI IN PR M G O UI IN PR M G O UI IN PR M G O UI IN PR M G O U IN PR IM G O UI IN PR M G O UI IN PR M G O UI IN PR M G O UI IN PR M G O UI IN PR M G O UI IN PR M G O UI IN PR M G O UI IN PR M G I

MAGAZIJN LEEGVERKOOP* 40 - 50% ECHTE KORTING

* op gehele collectie Celeste Outdoor

-40%

TEAK Showroom: Langstraat 3-11 5595 AA Leende 040 2065104

LOUNGE

OOP OUTLET VERK

RVS

7 DAGEN GEOPEND

www.celestetuinmeubelen.nl info@celestetuinmeubelen.nl Ma - Zat 10:00 - 17:00 uur Zondag 12:00 - 17:00 uur

Like

O UI PR M O UI IN PR M G O UI IN PR M G O U IN PR IM G O UI IN PR M G O UI IN PR M G O UI IN PR M G UI IN M G IN G

MIS DEZE UNIEKE KANS NIET!!

O

PR

% 0 -5

LOUNGE TEAK

NATUURSTEEN

Voor particulier en groothandel • Webshop: www.celestetuinmeubelen.nl • 7 dagen per week geopend • De sleutelbus Voor al uw huissleutels. U kunt bellen. Tel. 06-13050127

• Haardhout o.a. eiken en berkenhout. M eer inf o 04 9 3-319 69 1 of 06-23720617.

• 8mm spoelen ov erz etten op d v d , B el F oka D eurne 04 9 3-353102.

• Gebakken klinkers, oud e en nieuwe. www.v anwoez iksierbestrating .nl Tel. 077-4 662579 M eij el.

• www.inboedelopslag deurne.nl inboed elop slag al v anaf 6 euro p er m aand . 04 9 3-311034 • Haardhout o.a. eiken en berkenhout. M eer inf o 04 9 3-319 69 1 of 06-23720617.

Sleegers Metaaltechniek Mijn naam is Teun Sleegers, ik ben 21 jaar en wist al vanaf mijn zestiende dat ik een eigen metaalbedrijf wilde beginnen. Het was alleen de vraag wanneer. In augustus 2015 ben ik uiteindelijk voor mezelf begonnen en was Sleegers Metaaltechniek een feit. Sinds januari 2017 is Sleegers Metaaltechniek gevestigd op het nieuwe industrieterrein in Bakel, waar we over een werkplaats van ruim 200 m2 beschikken. Het machinepark is het laatste half jaar sterk gegroeid en bestaat uit onder andere een CNC plaatschaar, een CNC kantbank, een grote bandzaagmachine en de allernieuwste lasapparatuur en opspantafels. Sleegers Metaaltechniek is volledig ingericht op het snel kunnen leveren van producten. Dit maken we mede mogelijk door middel van een ruime voorraad materialen. We maken constructie, plaat- en laswerkzaamheden in staal, RVS en aluminium voor onder andere de voedingsindustrie, interieurbouw, agro, bouw etc. We kunnen voor vrijwel iedere sector iets betekenen. Ook voor particulieren. We denken graag mee met de klanten en streven naar de meest perfecte oplossing. Door nuchter boerenverstand en vakmanschap te combineren kunnen we tot de beste resultaten komen.

SLEEGERS Metaaltechniek

Hooieeuwsels 16 | 5761 DC Bakel | 06 31951078 info@sleegersmetaaltechniek.nl | www.sleegersmetaaltechniek.nl

DAS pas business


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 10 augustus 2017 | pagina 8

Kermis in Zeilberg

Vliegerfeest in Gemert GEMERT - Vliegervereniging Free Fun Flyers (FFF) houdt zaterdag 12 en zondag 13 augustus de 29ste editie van het jaarlijkse internationaal vliegerfeest. Het vliegerfeest wordt gehouden op het terrein bij de Kokse Hoeve aan de Koksedijk in Gemert. Het terrein is zaterdag van 9.00 uur tot 24.00 uur en zondag van 9.00 tot 17.00 uur gratis toegankelijk voor publiek.

door Ine van Hal Op een terrein ter grootte van twee voetbalvelden worden kleurrijke vliegers in allerlei vormen en afmetingen opgelaten. De deelnemers komen uit Nederland, België en Duitsland. Voorzitter Ben te Hofstee van de Free Fun Flyers: “Alle deelnemers komen met een caravan, camper of tent en kamperen twee dagen op het terrein. We hebben maximaal 65 kampeerplaatsen en elk jaar zo’n 70 aanmeldingen. Daardoor moeten we elk jaar weer deelnemers op een reservelijst plaatsen. De meest kampeerders komen met twee personen, dat maakt gemiddeld zo’n 130 deelnemers. Het zijn telkens weer twee gezellige dagen. Veel vliegerfeesten, met name in Duitsland zijn veel groter en commerciëler. Daar doen wij niet aan mee. Het vliegerfeest in Gemert is een van de weinige zonder lawaai of harde muziek.”

Nachtvliegeren ZEILBERG - De kermis in Zeilberg zit er weer op. Het jaarlijkse evenement kende weer een mooie mix van kermisattracties en een breed horecaprogramma. De weersomstandigheden waren overigens uitstekend: niet te warm en niet te koud. (Foto: Frans Klaus)

Over publieke belangstelling heeft de organisatie van het vliegerfeest volgens Te Hofstee niet te klagen.

“Er komen altijd behoorlijk wat toeschouwers naar het vliegerfeest, al is dat een beetje afhankelijk van het weer. Vooral het nachtvliegeren is een publiekstrekker.” Het nachtvliegeren is op zaterdagavond; in het donker worden vliegers opgelaten, versierd met led-verlichting of met figuren die oplichten als ze beschenen worden met een sterke zaklamp. “Tegenwoordig heb je verschillende vormen van verlichting. Ook voor vliegeraars staat de techniek niet stil.” Het vliegerterrein wordt sfeervol verlicht met lampionnen. Zaterdagmiddag en zondagmiddag wordt voor kinderen het zogenoemde berenspringen gehouden. “We laten dan een grote vlieger stil in de lucht staan. De knuffels krijgen een parachute en dan laten we ze in een mandje langs het touw van de vlieger omhoog gaan. Halverwege zit er een rem op het touw waardoor het mandje omvalt en de knuffels aan de parachute naar beneden dwarrelen. Kinderen vinden dat leuk, alsof hun knuffel echt een parachutesprong gemaakt heeft. Zondagmiddag doen we ook snoepjes in het mandje die

dan vanuit de lucht gedropt worden voor de kinderen”, aldus de voorzitter. Kinderen mogen op verzoek van ouders of grootouders vaak ook een tijdje een klos van een vlieger vasthouden om te voelen hoe hij trekt.

Unieke ontwerpen

De meeste vliegeraars maken hun vlieger met de hand en naaimachine naar eigen ontwerp. Elk vliegermodel heeft specifieke vliegeigenschappen en is aangepast aan de soort wind en windkracht. Als materiaal wordt volgens de voorzitter vooral spinaker gebruikt; een lichte, sterke stof die bovendien waterbestendig is zodat er ook in de regen gevliegerd kan worden. De stokken bestaan meestal uit glasvezel. Vliegers zijn er in allerlei soorten, maten en kleuren. “Zelf heb ik weleens een vliegeraar gezien, die een wasmachine had nagebouwd. Wanneer de vlieger in de lucht was zag je zelfs de trommel draaien. Ook vliegers in de vorm van de Sesamstraatfiguren Bert en Ernie zullen weer aanwezig zijn. Zelf heb ik twee clowns, een van 16 meter en een van 4 meter, dat is steeds een succes bij kinderen. Ook populair is een vlieger met een afmeting van 2.40 meter in de vorm van een vleermuis. De vleugels fladderen in de lucht ook echt.”

Robbie van Bakel wint ook in Ospel DEURNE - Robbie van Bakel heeft zaterdag 5 augustus het wielercriterium Tour d’Oospel in Ospel gewonnen. De wedstrijd over tachtig kilometer stond open voor de elite-mannen, amateurs en beloften-renners. Na een hectisch begin kwam half koers een drietal renners voorop. Van Bakel had gezelschap van ex-Rabobank-prof

Marc de Maar en Folkert Oostra. In de finale moest De Maar lijdzaam toezien hoe zijn winstkansen door een lekke band in rook opgingen. In de sprint met twee pakte Van Bakel zijn tweede overwinning in acht dagen. In Zeilberg wist hij onlangs namelljk ook al de hoogste trede te behalen.

Sam Strijbosch onderweg naar Blauw Geel ‘38 ASTEN/HELMOND - De clubs zijn er intussen uit, en zelf ziet Sam Strijbosch een verhuurperiode bij het Veghelse Blauw Geel ‘38 ook wel zitten. De Astenaar in dienst van Helmond Sport traint sinds maandag met de Derde Divisionist mee, club en speler willen eind deze week de knoop doorhakken. “De eerste indruk is goed, zowel bij de trainer als de spelers.”

door Maarten Driessen Strijbosch was al enkele weken op zoek naar een nieuwe club, nadat hij in Helmond te horen kreeg niet op veel speelminuten te hoeven rekenen. Er was interesse vanuit De Treffers, maar die transfer ketste af. In Blauw Geel ‘38 lijkt Strijbosch nu alsnog een nieuw onderkomen te hebben gevonden. “Het is een mooie club, ik heb er een goed gevoel over. We hebben afgesproken aan het einde van de week een besluit te maken. Beide partijen moeten er volledig achter staan”, zegt Strijbosch.

lijk. Want daar ontbrak het de middenvelder in het afgelopen seizoen nog teveel aan, vindt hij zelf ook. Een overgang naar de Derde Divisie betekent tevens een andere invulling van zijn tijd. Blauw Geel ‘38 traint namelijk drie keer in de week, bij Helmond Sport moet Strijbosch vrijwel dagelijks paraat staan. “Ik heb me daarom aangemeld voor de VVCS Academy, waar topsporters een opleiding kunnen volgen. Misschien zoek ik daarnaast nog een bijbaantje.” Zijn contract in Helmond loopt nog tot medio 2018, met een optie voor twee extra seizoenen die de club eventueel kan lichten.

Opleiding

Wat zijn rol in Veghel moet worden is nog niet besproken. Maar eigenlijk telt maar één ding: minuten maken. Het liefst zoveel als moge-

Sam Strijbosch. (Foto: Harrie van der Sanden)

LASERBEHANDELING

WWW.CEULENHUIDKLINIEK.NL WWW.DERMALINK.NL

KALKNAGELS

LASERBEHANDELING SPATADEREN

polikliniek voor dermatologie en flebologie

Zoekt u een specialist voor de behandeling van uw spataderen of huidaandoening? Zoekt u een specialist voor de behandeling Onze deskundige dermatologen volgen de nieuwste van uw spataderen of huidaandoening? Onze deskundige dermatologen volgen de ontwikkelingen in ons vakgebied en passen deze toe in de nieuwste ontwikkelingen in ons vakgebied en passen deze toe in de praktijk. Wij hebben de praktijk. Wij hebben de meeste ervaring in Nederland op het meeste ervaring in Nederland op het gebied van  gebied van laserbehandeling bij spataderen. laserbehandeling bij spataderen. dr. RPM Ceulen dermatoloog initiatiefnemer CHK DR.D.J DER KINDEREN Initiatiefnemer Dermalink Blokzijlpark 30 AB Stationsstraat Amersfoort 1 5701(Vathorst) MK Helmond 0492-792939 033-433 46 00

ALTIJD VERGOED NA VERWIJZING DOOR UW HUISARTS ALTIJD VERGOED NA VERWIJZING DOOR UW HUISARTS

Een vliegeraar tijdens het vliegerfeest van de Free Fun Flyers in 2016.

(Archieffoto: Johan van de Laar)

K r u i s wo o rd puzzel HORIZONTAAL: 1 verbinding; 3 opgeblazen; 8 kloosterhoofd; 11 water in Noord-Brabant; 12 vogelproduct; 13 streep; 14 tangens; 16 slee; 17 slotstuk; 20 Europese vrouw; 22 soort kano; 24 tap; 25 bereids; 27 magma; 28 akelig; 29 voegwoord; 30 Europese rivier; 32 nuchter persoon; 33 stonde; 34 openbaar vervoer; 36 lawrencium; 37 selenium; 38 de dato; 39 wisselborgtocht; 40 vochtig; 41 honingdrank; 43 dreumes; 44 dierengeluid; 45 aarzeling; 47 neon; 49 water in Utrecht; 51 timmeren; 53 watering; 55 militair; 56 prijzige; 57 plaats in Noord-Holland; 59 krypton; 60 verstellen; 61 omlaag; 63 aangezicht; 66 recente; 68 selderij; 69 welaan; 70 precies; 72 boom; 73 zilver; 74 plaats op Ameland; 75 zenden; 76 akkoord. VERTICAAL: 1 durfniet; 2 streling; 3 zuil; 4 milliliter; 5 buis; 6 voegwoord; 7 weg; 9 zangstem; 10 raken; 12 Engelse titel; 15 goed gekookt; 18 parkeerverbod; 19 kwaad; 20 volzin; 21 de onbekende; 23 observeren; 24 ritselen; 26 lage kant; 29 ondernemingsraad; 31 iets nieuws; 33 plaats in Gelderland; 35 beroep; 38 naaldboom; 42 lastig vallen; 44 hoofddeksel; 46 vandaag; 48 danig; 50 Frans voegwoord; 51 ruitersoldaat; 52 achteraf; 54 maanstand; 56 insect; 58 vogel; 60 milliliter; 62 Rijksuniversiteit; 64 plaats op de Veluwe; 65 uitroep; 67 bijt; 70 soort computer; 71 militair.

Winnaar vorige week

Dhr. / Mevr. Smeur uit Deurne Proficiat!! Winwoord: KOFFIEKLEURIG

Welk winwoord komt er in het balkje? 1

2

3

11

4

12

17

18

26

30

19

49

38 41

45

46

51 56

57

65 69

74

70

48 53

58

61

64

68

47 52

60 63

29

37

44

50

16

33 36

43

62 66

71

67 72

73

75

54

7

72

75

76

35

45

13

73

54 59

© Persbelangen P0648

30

10

21

32 35

9

24

40

55

15

28

39 42

8

20 23

31

7 14

27

34

6

13

22 25

5

60

3

50

74

Uw ofvia viade dee-mail, e-mail, Uwoplossing oplossingop opeen een briefkaart briefkaart of met naam- en adresgegevens moetbij bijons onsbinnen binnen zijn zijn vóór moet vóór dinsdag dinsdag12.00 12.00uur: uur: Das Publishers, Publishers, Postbus Postbus 20, 20, 5750 5750 AA AA Deurne Deurne Das

puzzel@daspublishers.nl puzzel@daspublishers.nl

Onder Onder de de goede goede inzendingen inzendingen wordt wordt wekelijks wekelijks een een cadeaubon cadeaubon t.w.v. t.w.v. €10,€10,- verloot. verloot.


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 10 augustus 2017 | pagina 9

Sport Aanmelden voor gelegenheidskoor

Nieuw clublied SV Deurne DEURNE - SV Deurne heeft een nieuw clublied. Op de melodie van de Schotse traditional Loch Lomond is een fraaie tekst bedacht. Zondag 3 september - tijdens het jubileumweekend - wordt het lied voor het eerst ten gehore gebracht. SV Deurne bestaat dit jaar 75 jaar.

door Willie Thijssen Het lied wordt in het jubileumweekend zondag 3 september door een zo groot mogelijk aantal zangers en zangeressen gezongen. De club roept dan ook iedereen op zich aan te melden voor het gelegenheidskoor. Ondertussen zijn 35 aanmeldingen binnen. Daarnaast hebben enkele koren al toegezegd om 3 september mee te zingen. De aanvang is ‘s middags om 13.00 uur op het terrein van SV Deurne. Op sportpark De Kranenmortel aan de Energiestraat 7 in Deurne. De organisatie verwacht een koor van 300 tot 400 personen. De Deurnese dirigente Marlies Joosten is bereid gevonden het koor op 3 september te dirigeren.

Meer zal gaan leven

SV Deurne is in 1942 ontstaan vanuit een fusie tussen Dos (uit 1922) en Deurania (uit 1916). De organisatie van de jubileumfeesten is van mening dat een club die 75 jaar oud is een passend clublied moet hebben. SV Deurne had al een clublied maar daar werd nauwelijks iets mee gedaan. SV Deurne verwacht dat het nieuwe lied meer zal gaan leven onder de supporters en leden.

Nieuwe arrangementen

Clublied SV Deurne Langs de lijn, op ‘t veld, eijn ding is d’r mer wà telt. Altijd vol d’r tegenan, SV Deurne. Irlek, rechtuit, nooit ’s trug deger vuruit, Mì respect vur iedereijn, SV Deurne. Vruuger al, ’t moes zo zijn, tweije wier dor saome eijen. Lang geleje, Meulepeep, SV Deurne. Saome inne wil, tèèj en bonkig as de Peel, En ’t is nie anders naw, SV Deurne. Wij zen d’rbij, kiek ons uurste in de wei. We gaon d’r wir vur, SV Deurne. Makt niks welke cup, vur ons is t’r mer eijn club. Blauw mì wit, vur altijd, SV Deurne.

DEURNE - Aniek Nouwen uit Deurne heeft met het Nederlands elftal voor meiden onder 19 jaar de eerste wedstrijd op het EK voetbal gewonnen. Tegen Frankrijk werd het dinsdag 2-0. Daarmee lijkt de jeugd de goede lijn van de volwassen Oranje-dames door te trekken. Aniek Nouwen stond in de basis en speelde de wedstrijd uit.

Het EK wordt gespeeld in NoordIerland. De ploeg van coach Jessica Torny rekende in de eerste poulewedstrijd af met het lastige Frankrijk. ADO Den Haag-speelster Victoria Pelova opende na tien minuten al de score. Een klein kwar-

tier later werd de score verdubbeld dankzij een eigen doelpunt van Julie Piga. Oranje O19 gaat dankzij de 2-0 overwinning aan kop in groep B. Komende vrijdag spelen de Oranjemeiden in Belfast tegen Engeland. De tegenstander in de laatste poulewedstrijd is Italië. De nummers 1 en 2 van de poule nemen het in de halve finale op tegen de nummer 1 en 2 van de andere poule die bestaat uit Noord-Ierland, Schotland, Spanje en Duitsland. De halve finale staat op 17 augustus gepland en de finale wordt 20 augustus gespeeld. Als Oranje de halve finale haalt, dan is de kans groot dat de wedstrijd rechtstreeks op televisie te zien zijn.

EK-goud Jan van Lierop

Al dè volk wà d’r stì, as ’t ooit wà minder gì. Vierkant aachter ons ploeg, SV Deurne. Mì hart vur de sport, tot ’t straks wir bitter wordt, Dè gevuul makt ons eijn, SV Deurne. Wij zen d’rbij, kiek ons uurste in de wei. We gaon d’r wir vur, SV Deurne. Makt niks welke cup, vur ons is t’r mer eijn club. Blauw mì wit, vur altijd, SV Deurne.

De Koninklijke Harmonie Deurne zorgt op 3 september voor de muzikale begeleiding. Daarvoor heeft het de arrangementen opnieuw moeten schrijven. Overigens hebben méér voetbalverenigingen een clublied op de melodie van Loch Lomond, zoals het Duitse FC Köln.

Wij zen d’rbij, kiek ons uurste in de wei. We gaon d’r wir vur, SV Deurne. Makt niks welke cup, vur ons is t’r mer eijn club. Blauw mì wit, vur altijd, SV Deurne.

Aanmelden

Wij zen d’rbij, kiek ons uurste in de wei. We gaon d’r wir vur, SV Deurne. Makt niks welke cup, vur ons is t’r mer eijn club. Blauw mì wit, vur altijd, SV Deurne.

Iedereen die graag eenmalig met dit grote gelegenheidskoor mee wil zingen kan zich nog aanmelden door een mailtje te sturen naar svdeurne@yahoo.com. Iedereen die meezingt op 3 september krijgt een bestand met de melodie en de tekst vooraf toegezonden zodat er thuis volop kan worden geoefend.

Aniek Nouwen wint met Oranje van Frankrijk

Golfschool Stippelberg stopt BAKEL - Golfschool Stippelberg stopt ermee. De Beheerstichting Golfbaan Stippelberg heeft op vrijdag 4 augustus het contract met headprofessional Johan Ridders van de golfschool beëindigd. De beheerstichting zal er volgens voorzitter Jan van Maasakkers zo snel als mogelijk voor zorgen dat de leden toch les krijgen. “We gaan er meteen voor zorgen dat we de mensen die les krijgen een alternatief kunnen bieden. Dat gaat ons lukken”, aldus Van Maasakkers.

Ridders schrijft in een e-mail aan zijn leden en andere belanghebbenden dat de golfschool vanaf het begin achter hoge onkosten aanliep, mede vanwege een exorbitant hoog pachtbedrag. In september 2016 heeft hij bij de toen nieuwe manager Jeroen van Triest aangegeven, dat de golfschool als gevolg van de hoge pacht in financiële problemen zou komen en niet meer aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen. De manager erkende volgens Ridders dat de pacht te hoog was en vroeg enkele maanden de tijd om hier verandering in te brengen. ‘Ik heb hem elke maand aan deze uitspraak gehouden, maar kreeg steeds hetzelfde te horen. Hij was er mee bezig. Elk voorstel van mijn kant voor een win-winsituatie voor zowel de golfbaan als de golfschool werd niet beantwoord of afgekeurd. De enige reserve die ik nog had heb ik betaald aan pacht’, schrijft Ridders in zijn e-mail. ‘Nu ik gevoelsmatig uitgerookt ben door het achterblijven van enige coulance en samenwerking vanuit de stichting, de manager en de voorzitster van de club, heeft de stichting contractueel het recht het contract te beëindigen.’ Behalve een aangetekend schrij-

ven van de voorzitter van de beheerstichting, waarmee het contract inderdaad wordt beëindigd is er volgens Ridders de laatste maand geen enkel overleg geweest. Ook niet na vele verzoeken van zijn kant aan het adres van de besturen van de golfbaan en de golfclub.

Huishoudboekje moet kloppen

Volgens Voorzitter Jan van Maasakkers van Beheerstichting Golfbaan Stippelberg is er wel overleg geweest en is de hoogte van de pacht conform marktprijs. “Er zijn regelmatig gesprekken geweest. De pachtprijs, die 1.800 euro bedraagt, is gebaseerd op een bepaald aantal leden. De golfschool is een zelfstandige onderneming. Het is aan de ondernemer zelf om nieuwe leden aan te trekken. Wanneer hij onvoldoende klanten heeft is dat zijn eigen bedrijfsrisico.” Volgens de voorzitter is er een achterstand van vijf maanden voor de betaling van de pacht. “ Het is net als met een huis. Als je de huur niet betaalt moet je ook je huis uit. Uiteindelijk moet het huishoudboekje wel kloppen. Het kan niet zo zijn dat wij de contributie moeten verhogen omdat de pacht niet op tijd betaald wordt.” De voorzitter geeft

aan dat de beheerstichting er zo snel als mogelijk voor gaat zorgen dat de leden toch les krijgen. “Er zijn jongeren en beginnende volwassenen die les krijgen, maar ook mensen die al een tijdje golfen en zo nu en dan weer eens een nieuwe techniek willen leren. Golfbaan Stippelberg heeft meerdere mensen die les geven maar sommige spelers hechten aan een vaste golfleraar. Anderen krijgen juist graag les van verschillende leraren.”

Uitgebreid netwerk

De voorzitter zegt ervan overtuigd te zijn dat de golfbaan snel een nieuwe professional zal kunnen aantrekken. “Dat gaat ons lukken. We hebben sinds bijna een jaar een manager met een uitgebreid netwerk in de persoon van Jeroen van Triest. De golfbaan zit juist weer in een stijgende lijn. Een tiental professionals komt hier regelmatig spelen en ook de Nederlandse jeugdkampioenschappen worden hier gehouden. Dat zegt wel iets over de kwaliteit van de baan.” Golfclub Stippelberg heeft momenteel 900 leden afkomstig uit de hele regio rondom Gemert-Bakel, Laarbeek, Helmond en Deurne en uit Oploo, Uden en Veghel. Voorzitter is Theanne van Lierop uit Deurne. In de top-50 ranglijst 2017 van beste golfbanen van Nederland met een par van 30 of hoger staat Golfbaan Stippelberg op plaats 18, golfspelers beoordelen de baan met een gemiddeld waarderingscijfer van 8,4.

Europees kampioen Jan van Lierop. DEURNE - Jan van Lierop (17) uit Deurne heeft maandagavond goud gewonnen tijdens het EK poolbiljart voor jongeren tot 19 jaar. Van Lierop versloeg de Rus Fedor Gorst in de finale van het onderdeel 9-ball.

De jonge Deurnenaar kwam met 0-2 achter, maar nam via 5-2 het initiatief over. Bij 6-6 toonde de Van

Lierop zich koelbloedig en greep het goud. Eerder op het EK haalde de Deurnese biljarter al brons met het landenteam. Het jeugd-EK werd gehouden in Leende. Er deden 142 spelers uit 27 landen mee. Het WK in Moskou is het volgende grote toernooi waaraan Van Lierop meedoet. Dat toernooi wordt eind oktober en begin november gehouden.

Inschrijven halve marathon DEURNE - Zondag 10 september vindt de 32ste Vescom Halve Marathon van Deurne plaats. Start en finish zijn op de Markt in het centrum van Deurne. De organisatie is in handen van Lopersgroep Deurne. Inschrijven kan nu.

Naast de halve marathon zijn er nog andere afstanden: de 5 kilometer IT-Connectie Run (individueel), de 10 kilometer Hoppenbrouwers Techniek Run (individueel) en de 5 en 10 kilometer Rabobank Business Run (teams van drie tot vijf personen). Voor de jeugd is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de Macron Store Bambino- en Scholierenloop. Deelnemers aan de 5 en 10 kilometer individueel, halve marathon en de 5 en 10 kilometer business run, kunnen zich tot en met 7 september inschrijven via www.inschrijven.nl. Na-inschrijving op de wedstrijddag kan vanaf 9.00 uur in het gemeentehuis van Deurne aan de Markt 1. Hier dienen ook de startnummers van de voorinschrijvingen te worden afgehaald. Inschrijving voor de bambino- en scholierenloop kan op de dag zelf. Deelname aan de halve marathon kost bij voorinschrijving 9 euro en op de dag zelf 12 euro. Deelname aan de tien kilometer kost 7

euro bij voorinschrijving en 9 euro op de dag zelf. Voor de 5 kilometer-wedstrijd is dat 5 euro en 7 euro. Deelname aan de 5 kilometer business run kost 50 euro en de 10 kilometer business run 75 euro. Deelname aan de scholierenloop is gratis. Tot dusver hebben zich al 400 kinderen zich aangemeld.

Jeu de boules in Liessel LIESSEL - Jeu de boules-club D’n Bolker uit Liessel houdt zaterdag 12 augustus een groot mix-koppel toernooi op de banen aan de Zandstraat in Liessel. Aanvang 11.00 uur, inschrijven vanaf 10.30 uur.

Deelnemende verenigingen zijn: Tic Tac uit Deurne, De Most uit Neerkant, het Pastpaadje uit Meijel en D’n Bolker uit Liessel. De teams worden door loting samengesteld. Donderdagmiddag 17 augustus begint om 13.30 uur het vijfde open mix koppel toernooi uit een serie van zes. Dit toernooi is open voor alle jeu de boules liefhebbers. Inschrijving vanaf 13.00 uur.


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 10 augustus 2017 | pagina 10 ‘t is seund

Toch nog onverwacht is op 69 jarige leeftijd overleden onze broer en schoonbroer

Tot ver zijn wij met je meegegaan Nu moeten we je laten gaan Onmacht, loslaten, verdriet Maar oh zo trots op jou

Piet Verheijen Verbijsterd maar het is waar,

echtgenoot van † Diny Schrama

Jo Kuijpers-van Moorsel en Piet Verheijen

Fam. Verheijen Fam. Schrama

zijn op zaterdag 5 augustus 2017 ons ontvallen. Wij zullen Jo en Piet erg missen.

Andelst, 5 augustus 2017

Een traan kan een glimlach niet onderdrukken in onze herinneringen aan jullie. Harry Anja en Johan John en Mariët

Wij wensen Karin en Albert Johan en Marieke

en kleinkinderen veel sterkte toe met dit zware verlies.

Jo Kuijpers - van Moorsel Deurne, 1 augustus 1941

echtgenote van

Harry Kuijpers

Algemene kennisgeving Intens als de kracht van de zon, die in het voorjaar de bloemen doet ontluiken, zo intens is ons verdriet bij het overlijden van mijn zorgzame vrouw, mijn sterke dochter, ons mam en lieve oma

in de leeftijd van 76 jaar Anja en Johan Janneke Bodi

Jeanne Eevers-Verdonschot

De Sjaaltjus Klup.

Bakel, 5 augustus 2017

John en Mariët Hanne Ties

echtgenote van

Martien Eevers

Molenstraat 2b 5751 LD Deurne

Zij overleed in de leeftijd van 70 jaar. Martien Annie Verdonschot-Vogels Maik en Jeanette Inge en Ron Lola, Sam, Britt Tom en Esther Mies, Jilles

Wij namen afscheid van Jo op donderdag 10 augustus om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk aan de Markt te Deurne. Daarna vond de crematie plaats.

4 augustus 2017 Berkmortel 13, 5751 RJ Deurne De crematieplechtigheid heeft woensdag 9 augustus in crematorium Berkendonk te Helmond plaatsgevonden. Iedereen bedankt voor jullie steun en medeleven.

• C o n ta i n er snoeihout, z B reng en en D eurne 06-4

te huur. Voor p uin, and enz . à € 60, -. halen in reg io 62564 4 0.

• w w w . i n bo ed elo p sla g d eur n e. n l inboed elop slag al v anaf 6 euro p er m aand . 04 9 3-311034

De uitvaart in vertrouwde handen

0493 32 00 27 Beek en Donk Helmond Deurne

- Goed afscheid nemen vinden wij belangrijk. - Daarom kunt u bij ons voortdurend uw overleden dierbare bezoeken. - We verzorgen iedere uitvaart, wel of niet verzekerd, in elke gewenste locatie zoals in de Kapel van Willibrordhaeghe, de kerk, of anders gekozen gelegenheid. - Het gratis uitvaartwensenboekje behoort bij onze service. - Net zoals ons wekelijks inloopuurtje. voor info: www.degroofuitvaartverzorging.nl

• De sleutelbus Voor al uw huissleutels. U kunt bellen. Tel. 06-13050127

TIPDEURNE.NL

Uw mening over

Laat uw stem horen! Weekblad voor Deurne is benieuwd naar uw mening. Via burgerpanel Tipdeurne kan iedereen die in Deurne, Liessel, Vlierden, Helenaveen of Neerkant woont meedenken over onderwerpen die leven in de lokale samenleving. Ook u kunt meedoen. Aanmelden kan via www.tipdeurne.nl.

Raadpleging

Deelname is gratis, kost weinig tijdig tijd en is volledig anoniem. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn sterk afhankelijk van de actualiteit. U bent en blijft anoniem en kunt per raadpleging zelf beslissen of u meedoet. Na een onderzoek zijn

www.tipdeurne.nl

de resultaten terug te lezen in het Weekblad voor Deurne. Van tijd tot tijd wordt u gevraagd naar uw mening over actuele onderwerpen. Het is ook mogelijk om zelf onderwerpen aan te dragen voor de raadplegingen.

Wie zijn wij

Tipdeurne is een samenwerking tussen Weekblad voor Deurne en onderzoeksbureau Toponderzoek. Toponderzoek hanteert bij al haar onderzoeken de gedragscode van Onderzoek en Statistiek. Heeft u vragen over dit initiatief, of wilt u zelf een marktonderzoek doen in Deurne, dan kunt u een mail sturen naar info@tipdeurne.nl.

Meld u aan voor TipDeurne


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 10 augustus 2017 | pagina 11 Altijd samen, ook in de ruimte voor jezelf. De sterke verbondenheid in liefde en vriendschap blijft overeind. Thuis, omringd door haar dierbaren, hebben we haar los moeten laten.

Schôn dè ge dur bent... Erg verdrietig, maar zeker vervuld van mooie en fijne herinneringen, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn man, ons pap en onze lieve opa

Sjaak Philipsen

Marianne van Bussel Lid in de orde van Oranje Nassau

* Veulen, 19 november 1927

† Bakel, 5 augustus 2017

Echtgenote van

Frans van Bussel * Rotterdam, 7 juni 1950 † Deurne, 4 augustus 2017

Johanna Maria

Lies Philipsen - Claessen

Tjeu

Kleinkinderen Bas, Alex & Joey

Inie en Tonnie Jeroen en Kamila, Sebastian Eric en Christel

Den Haag Fred & Rineke

Karin en Elroy Lisa, Luuk Correspondentieadres: Stationsstraat 59 5751HB Deurne 0493 - 312392

We wisten dat het onvermijdelijk was. Toch nog kwam het bericht van het overlijden van onze secretaris

Marianne van Bussel als een schok. Marianne was op en top natuurmens. Vol enthousiasme bezig met haar bijen. Het doet ons dan ook deugd dat ze samen met Frans de zomerhoning van dit jaar nog heeft mogen slingeren. Ook in het bestuur stond zij als secretaris haar mannetje en heeft ze haar bijdrage geleverd aan het welvaren van onze vereniging en het imkeren in zijn algemeenheid. We zullen haar betrokkenheid en gezelligheid missen. We wensen Frans en familie veel sterkte toe bij het dragen van dit grote verlies.

De uitvaartdienst werd gehouden op donderdag 10 augustus in de St. Willibrorduskerk te Liessel, waarna wij hem te rusten hebben gelegd op het parochiekerkhof.

echtgenote van

Leonard Mennen † Moeder, oma en overgrootmoeder van: Martien en Ria André en Jeannette Amy en Ricardo Maarten Lena Lian en Frans † Leonie Marc, Len René Leo en Miranda Astrid Claudia en Guido, Jasper

TELEVISIES

UW (O)LED-TV ADRES!

Ons mam is thuis op de Kulert, waar u persoonlijk afscheid van haar kunt nemen op vrijdag en zaterdag van 14.00 tot 18.00 uur. Mocht u geen rouwkaart hebben ontvangen, dan hopen wij u toch te bereiken met deze kennisgeving.

Albert Wijnen echtgenoot van

Wim van Bree

Leentje van Bakel †

† 8 augustus 2017

Franca † Sofie en Guido, Tessa - Amber Joost en Berdy, Julia - Eva Henriëtte en Cor Laura en Marcel, Lenka en Niels, Elise - Tim Mirna en Michael, Marissa Tini en Bart Marril en Max Lisan en Tom Rob Anja en Ton Bas en Evi Lex Potbosstraat 11 5753 GV Deurne Annie is thuis, waar u van harte welkom bent, dagelijks van 14.00 uur tot 21.00 uur. We nemen afscheid van Annie op zaterdag 12 augustus om 15.00 uur in ‘t Brummelhuis, St. Willibrordusplantsoen 6 te Deurne. Daarna vindt de crematie in familiekring plaats. In plaats van bloemen zouden wij het fijn vinden als u een donatie wilt geven aan de Hartstichting. Hiervoor is een collectebus aanwezig. Mocht u geen rouwkaart hebben ontvangen, dan hopen wij u toch te bereiken met deze kennisgeving.

!!

ZEN ACTIEPRIJ onze Kijk op internetsite!

De Televisie Specialist

met een verrassend lage prijs! LED TV, UHD TV, Curved TV, OLED TV Samsung, Sony, Philips, LG, Sonos

Tel. 0031 (0)495 49 36 16

geliefde echtgenote van

in de leeftijd van bijna 90 jaar. Snoepie Ineke en Bernard Miepke en Frans Joke en Gerry Kleinkinderen en achterkleinkinderen

www.stevensbudelschoot.nl

• D ig ital e f o to ’ s afdrukken op K odak papier, direct klaar, Tot A4 formaat. F oka Deurne, K erkstraat 8 . • B ev eil ig ing v o o r uw woning of bedrijf bel de S leutelbus.nl 06 -13050127 b.g.g. 06 -13535297.

• O fficië le pasfoto's bij u th uis g em aakt, voor paspoort, I D of rijbewijs; 0493-353102, F oka Deurne • B io l o g is c h v l ees , puur, ambachtelijk met de smaak van vroeger! V arkens, rund, kip, lamsvlees, vele soorten vleeswaren o.a. uit eigen rokerij. B iologische aardappelen, uien, appels, eieren, boerenkaas, geitenkaas. G eopend: vrijdag en z aterdags 10.00 tot 17.00 uur. Webwinkel en ook bez orging. S umiran B iologische B oerderij B roekstraat 3 5725 TL Asten-Heusden 0493-4406 30 www.sumiran.nl • H o o g w erker te huur. Werkhoogte 14 meter. P ast door een poort. www.driessenverhuur.nl S omeren 06 -51439395.

7 augustus 2017 Margrietstraat 31 5754 AG Deurne-Zeilberg

• W es p ennes t o f mierenoverlast bel 0493-6 8 8 006 .

We nemen afscheid van ons pap op zaterdag 12 augustus om 10.30 uur in ‘t Brummelhuis, St. Willibrordusplantsoen 6 te Deurne. Later op de dag wordt hij te rusten gelegd bij ons mam op het parochiekerkhof te Zeilberg.

• W erel dw inkel D eurne. M aandaanbieding juni: 15% korting op: kruidenpasta’ s, woksausen, sweet- chilisaus, sojasaus en rijstaz ijn.

Albert is in de Madeliefkamer van ‘t Brummelhuis, waar u vrijdag van 19.00 tot 20.00 uur afscheid van hem kunt nemen.

• A p p artem ent te huur in het centrum van Deurne. 06 -1278 3532

Mocht u geen rouwkaart hebben ontvangen, dan hopen wij u toch te bereiken met deze kennisgeving.

• B io l o g is c h v ers brood, ambachtelijk bereid in eigen biologische bakkerij op de boerderij. 100% S peltbrood, volkoren en desem broden, stokbroden, glutenvrij brood, roggebrood, broodjes en koekjes. E lke vrijdag en z aterdag vers gebakken, G eopend van 10.00 uur tot 17.00 uur S umiran biologische boerderij, B roekstraat 3, 5725 TL Asten-Heusden, 0493-4406 30.

• B ent u eigenaar van een O pel dan bent u bij ons welkom voor elke reparatie, storing of onderhoudsbeurt. U w O pel-specialist: G arage M ark S mits. G especialiseerd in jonge, gebruikte O pels. Hoofdstraat 74A, L iessel Tel. 0493-342144.

• Gebruikte banden vanaf €25,00 incl. montage en balanceren. Te koop gevraagd loop- en sloopauto's. Direct geld en RDW vrijwaring. Thomassen Auto's Haspelweg 37 Deurne tel. 0493-351552.

TE HUUR: BOVENWONING CENTRUM OMMEL Vanaf 1 september 2017 beschikbaar. Ruime en keurige bovenwoning, Marialaan 37, centrum Ommel. Huurprijs per maand: € 750,- p.m. excl. gas/water/licht.

Correspondentieadres: Pater van den Elsenstraat 61, 5421 HZ Gemert We namen afscheid van moeder, oma en overgrootmoeder op woensdag 9 augustus in crematorium Berkendonk te Helmond-Brouwhuis.

STEVENS

Grootschoterweg 105 BUDEL-SCHOOT (NL)

Kulertseweg 12 5754 BK Deurne-Zeilberg

Annie van Bree - Verdeuzeldonk

Leen Mennen - Rompen † 3 augustus 2017

Zeilberg: Franca en Mario Asten: Anja en Marcel Richard, Sandra en Wessel, Nicole Zeilberg: Twan †

Erg verdrietig, maar zeker vervuld van mooie en fijne herinneringen, hebben wij afscheid moeten nemen van ons pap, opa en oudopa

Het laatste draadje is er af, Van het klosje dat mijn leven gaf Met veel plezier heb ik soms afgewonden Samen met jullie de vreugde gevonden Nu is het leed geleden, het is voorbij Treur niet, wees met mij blij Dat zoveel, zo lang, ons werd gegund Bedenk veel korter had gekund Zeer dankbaar ben ik allen Die mij mijn ziektetijd gemakkelijk deden vallen.

Verwarmd en bewaakt. www.boxs-it.nl Tel. 0493-381718

Ties Rovers

Het heeft zo moeten zijn. Het is mooi dat mijn geliefde vrouw, onze lieve (schoon)mama, oma en omama op deze speciale dag is overleden. We zullen haar ontzettend missen.

* Asten, 16 augustus 1935

voor goederen, voorraad, inboedel etc.

eerder echtgenote van

Voor aanvang van de uitvaartdienst is er gelegenheid om schriftelijk te condoleren.

Loon 18 5757 AC Liessel

Bestuur en leden van Bijenhoudersvereniging Sint Ambrosius Peelland.

* 24 oktober 1926

† 18-05-2004

De uitvaartmis wordt gehouden op maandag 14 augustus om 10.30 uur in de Sint Willibrorduskerk, Markt 9 te Deurne. Daarna wordt zij te rusten gelegd op het parochiekerkhof te Zeilberg.

Marc

De crematie heeft inmiddels in besloten kring plaatsgevonden.

Theo (Thij) Jonkers

Opslagruimte huren

† 06-04-1967

Elly en Peet Inge en Lars, Sara

Hapert Linette & Ingmar

Anneke Jonkers - Rooijakkers * Zeilberg, 25-09-1937 † Deurne, 08-08-2017 echtgenote van

Jan en Dayane Teun en Rozan, Mara en Koen, Janne

Walter & Milou

Voor ons moeilijk te aanvaarden, maar dankbaar dat verder lijden haar bespaard is gebleven, geven wij kennis dat temidden van ons allen en voorzien van het H. Sacrament der Zieken, is heengegaan onze zorgzame moeder, schoonmoeder en lieve oma

echtgenoot van

Wilhelmien en Tjeu Marlies, Simone, Karina

Deurne Frans

Zonder jou moeten wij nu verder gaan De oorsprong van ons bestaan Je was onze moeder, je was onze thuis Bedankt voor alles.

Drukwerk nodig? tegen scherpe prijzen!

1e Verdieping: ✓ Toilet, eetkeuken en ruime woonkamer. ✓ Zonnig en ruim balkon (achter keuken en woonkamer). 2e Verdieping: ✓ Gerenoveerde badkamer, 2 slaapkamers en bergruimten. ✓ Ketel recent vernieuwd. Eigen parkeerplaatsen op afsluitbaar terrein. Binnen 2 minuten op de A67. Interesse: mail uw gegevens naar info@werkconsult.nl

DAS

werk Pas Druk

www.daspasdrukwerk.nl

Specialisten in Mens en Werk www.werkconsult.nl • www.ldc.nl


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 10 augustus 2017 | pagina 12

e t s i o o m f o e : T 2 S 3 g i p K p a W del r g R , A e ! ! T A Q S N B f B a N chijn a e I g d , W g e r K t o E s z k E r u e S e W v l t n e e j a e l r v p u m o na c Stu e n N ’ l E i n i R w M A n V e t n Ui fotO i DE VIER GEKOZEN FOTO’S VAN WEEK 32

1

OOSTENRIJKS PARELTJE (FOTO: MARJON FRANSSEN)

2

GENT BY N IG (FOTO: GEE HT VAN DER V RT ELDEN)

VAKANTIE fotowedstrijd

3

UITZICHT (FOTO: JOOST MEULENDIJKS)

4

VUURZ (FOTO: P EE VAN DER EGGY WALLEN )

WEEKBLAD VOOR

DEURNE

w w w. w e e k b l a d v o o r d e u r n e . n l

T 0493 - 352 600

van week 3 vakantiefoto st 0 tot en met 34 kun je jouw leu kste uren naar redac t i e@ w ee k blad Daarmee maak j e kans op de hoo voordeurne.nl. fdprijs..

compleet verzorgd

e barbeue voor 10 p (assorti pakket b ersonen bq compleet + gr a t i s gebruik b V e r z o rg d d o o r s l agerij bouwman arbecue) zeilbergestraat 50 s Vanaf week 32 tot • d e u r ne en met wee

k 34 kunnen lezers de vier foto’s gesel via onze website st ecteerd door onze emmen op één van v ak jury. Deze selectie tevens in onze pa v erschijnt vanaf de pieren editie. Iede ze week re weekwinnaar di de hoofdprijs, die n gt vervolgens mee winnaar wordt oo naar k online door de le In week 35 wordt be zers gekozen. kendgemaakt wie het mooiste plaatj e heeft geschoten.

SLAGERIJ BOUWMANS


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 10 augustus 2017 | pagina 13

17

Meteorenregen op komst

Eve n e m e n t e n

ASTEN - De Jan Paagman Sterrenwacht in Asten opent zaterdag speciaal de deuren voor bezoekers die gezamenlijk de voorspelde meteorenregen willen bekijken.

Elk jaar zijn in de nacht van 12 op 13 augustus grote hoeveelheden meteoren – ook wel vallende sterren genoemd - waar te nemen. Dit verschijnsel wordt ‘de Perseïden’ genoemd. De Jan Paagman Sterrenwacht begint het programma om 21.00 uur met een presentatie over

meteoren gegeven door Francois Swinkels. Wat zijn het, waar komen ze vandaan en hoe vaak zijn ze te zien? Swinkels gaat dieper in op die vragen. Na afloop is het inmiddels donker geworden en kunnen bij helder weer in het open veld de meteoren worden waargenomen. Entreeprijs voor deze avond bedraagt 2 euro per persoon, kinderen tot en met 16 jaar betalen 1 euro. De sterrenwacht ligt aan de Ostaderstraat 28.

Avond over Frans Babylon REGIO - Woensdag 16 augustus staat café Kraaij en Balder in Eindhoven in het teken van dichter en kunstkenner Frans Babylon. Babylon is het pseudoniem van Frans Obers, geboren in Deurne in 1924 en overleden in 1968. Babylon is op het strand van Bloemendaal gevonden nadat hij in de zee was gelopen.

Frans Babylon was in de jaren vijftig en zestig een bekende Brabantse dichter en kunstcriticus die veel in steden als Eindhoven, Den Bosch en Amsterdam verbleef. Vaak was hij te vinden als druivenplukker in Frankrijk en Spanje. Hij was actief als lid van De Brederoclub en stelde zich ten doel de kunsten te vernieuwen. Daartoe ontwikkelde Babylon en de zijnen allerhande activiteiten

Chewy and the Locals speelt volgende week woensdag op de Markt in Deurne.

Muziek Kunstmarkt en Chewy and the Locals

De Markt in Deurne wordt woensdagmiddag 16 augustus omgetoverd tot kunstmarkt. Met diverse stands van kunstenaars. Aanvang 13.00 uur. Met ook wagenspel Paletorkest door de Klotcomedianten (Klotlanders & Peelcomedianten). Doorlopende voorstellingen tussen 13.00 en 16.00 uur. ‘s Avonds speelt de band Chewy and the Locals op het Marktpodium. Aanvang 20.00 uur. De toegang is gratis. Op de setlist van coverband Chewy and the Locals staan covers van onder andere CCR, Bruce Springsteen, Van Morisson en Mumford & Sons maar ook eigen nummers. De markt en het optreden zijn onderdeel van de Zomerfestivalreeks van de Markthoreca.

Uitgaan Return to sender

Woensdag 16 augustus wordt in café D’n Borrel in Deurne een Elvis-avond gehouden. Elvis Presley overleed precies veertig jaar geleden op deze dag. Met deze avond muziek, film en optredens. D’n Borrel ligt aan de Helmondseweg 2 in Deurne.

Muziekfestijn in Someren

Vandaag donderdag 10 augustus organiseren de Samenwerkende Kasteleins op het Wilhelminaplein in Someren het Hollands Muziek Festijn met als hoofdact Django Wagner. Morgen vrijdag 11 augustus zullen verschillende lokale dj’s het Wilhelminaplein opwarmen voor de bekendste dj van de avond: Fajah Lourens. Aanvang beide avonden 19.30 uur, entree gratis.

Zomeravond in Asten met blues

Dinsdag 15 augustus is er weer een Zomeravondactiviteit in het centrum van Asten. De avond is dit keer ingevuld door Stichting Blast. Als eerste speelt de bluesband Tony Dowlers Hell Hounds. Aanvang 20.00 uur. Om 22.00 uur begint de Thomas Toussaint Band. De bronnen waaruit deze vierkoppige formatie hun inspiratie tappen zijn Chicago blues, swing, Louisiana swamp, rock-’nroll en New Orleans.

Tailor Birds in ‘t Spektakel

De Australische band Tailor Birds speelt dinsdag 15 augustus in café ’t Spektakel in Asten. Aanvang 21.30

uur en de entree is gratis. Tailor Birds is de band rondom violiste Sophie Kinston. De groep speelt een bijzondere mix van stijlen met veel afwisselingen binnen de nummers. ‘t Spektakel ligt aan de Prins Bernhardstraat 44 in Asten.

Zomermarkt met Honey Butter Biscuit

Tijdens de zomermarkt op het Ridderplein in Gemert treedt donderdag Honey Butter Biscuit op met wereldmuziek. Van 18.00 tot 22.00 uur wordt op het Ridderplein tevens een zomeravondmarkt gehouden met marktkramen en jeugdentertainment. Ook donderdag 17 augustus is er livemuziek en een zomeravondmarkt op het Ridderplein.

De Carolientjes bij Nederheide

Komende vrijdag treden De Carolientjes op op het terras van hotel-restaurant Nederheide in Milheeze. Aanvang 19.30 uur. Nederheide ligt aan Kaak 11 in Milheeze. Het optreden is in het kader van Vier de Zomer.

Zomerse Zondag in Gemert

Op het Ridderplein in Gemert wordt in de zomervakantie elke zondag van 15.00 tot 18.00 uur een Zomerse Zondag gehouden met livemuziek bij Gij&Ik en Heeren van Gemert. Komende zondag treedt singer-songwriter The Straw that broke the Donkeys Back op. The straw that broke the donkeys Back is het pseudoniem van Jim Haagman; een folk Singer-songwriter uit Heerlen, die indruk maakt met zijn aparte stemgeluid, poëtische teksten en eigenzinnige podiumpresentatie.

Overig Heemhuis open

Het heemhuis van de heemkundekring HN Ouwerling aan de Stationsstraat 73 in Deurne is zondag open voor het publiek. Van 14.00 tot 17.00 uur. De tentoonstelling over volksmuziekgroep Moek is er onder meer te bezichtigen. Daarnaast zijn in de archeologische kelder bodemschatten te zien van rondom het kasteel aan het Haageind, de Grote Bottel, Zeilberg en de zandwinning in Liessel. De toegang is gratis.

Dagbesteding Het Levensatelier

Het Levensatelier in Asten biedt ook dagbesteding in creatieve zin aan. Mensen kunnen onder begeleiding aan de slag in het sfeervolle atelier, aan de ezel of gewoon aan tafel. Schilderen, tekenen en di-

Vlooienmarkt en kofferbakverkoop ’t Lover ASTEN - Petanquevereniging ’t Lover in Asten houdt komende zondag de jaarlijkse grote, overdekte vlooienmarkt. Ook dit jaar is het evenement aangevuld met een kofferbakverkoop en een kindermarkt. Dat alles vindt plaats bij het boulodrome van de vereniging aan de Weivelden 1. De verkoop duurt van 10.00 uur tot 15.00 uur. Entree bedraagt 1 euro per persoon, kinderen onder de 14 jaar mogen onder begeleiding gratis naar binnen.

verse andere creatieve activiteiten zijn mogelijk. Maar ook kunnen ze eventueel helpen met werkzaamheden in de tuin of als gastvrouw/ gastheer. Voor informatie of voor het maken van een afspraak: info@hetlevensatelier.nl. Het Levensatelier is gevestigd aan de Burgemeester Wijnenstraat 9 in Asten.

Landgeitenkeuring in Boerenbondsmuseum

In het Boerenbondsmuseum in Gemert wordt zondag om 11.00 uur een landgeitenkeuring gehouden door de landelijke Fokkersclub afdeling Zuid. De landgeit is een Oudhollands ras en daarmee levend erfgoed. In de ambachtsgebouwen van het Boerenbondsmuseum worden verschillende demonstraties gegeven en is de jaartentoonstelling te bezichtigen. Een tingieter verzorgt demonstraties en kinderen mogen een klompje schilderen. Het museum aan Pandelaar 106 in Gemert is open tot 17.00 uur.

Peelmuseum geopend

Het Peelmuseum in America is zondag geopend. Van 13.30 tot 16.30 uur. Gidsen geven uitleg over hoe vroeger werd geleefd en gewerkt in de Peel. Griendtsveenseweg 69.

om deze doelen te bereiken en dat werd niet altijd in dank afgenomen door de gevestigde orde. Pierre Maréchal schreef het onlangs gepubliceerde boek ‘Frans Babylon herinneringsgewijs’. Het boek wordt volgende week woensdag in Eindhoven gepresenteerd. Maréchal verzorgt met een aantal dichters zowel de persoonlijke en literaire kant van Frans Babylon. De optredende dichters zijn: Monique Hendrikx, Angela Polderman, Max Violier, Hans F. Marijnissen en Robert Tau. De band Anders Ook zal aan de hand van Babylons gedichten zelf gecomponeerde muziek ten gehore brengen. Café Kraaij en Balder ligt aan de Strijpsestraat 79 in Eindhoven. Het café gaat om 19.30 uur open. Het programma begint om 20.00 uur.

Lezing: de kerk van steen tot steen DEURNE - Architect Hans Flapper geeft zaterdag 12 augustus een lezing naar aanleiding van de expositie De kerk steen voor Steen die momenteel te zien is in de St. Willibrorduskerk in het centrum van Deurne. De expositie toont een fraaie tijdlijn met de geschiedenis van de Deurnese kerken gekoppeld aan de plaatselijke en landelijke historie en architectuur. De lezing begint om 16.00 uur, in diezelfde Willibrorduskerk aan de Markt 9 in Deurne.

Met behulp van afbeeldingen laat Hans Flapper zaterdag zien hoe de ontwikkeling van het bouwen van kerken is verlopen en welke invloeden daarbij een rol hebben gespeeld. Flapper: “In het Nieuwe Testament staat niets over het bouwen van kerken, geen voorschrift noch aanwijzing. Toch begonnen christenen op een zeker moment kerken te bouwen. Er ontstonden prototypen die tot op heden nog worden gebruikt. Ook de St. Willibrorduskerk is gebouwd op basis van één van die prototypen.” De lezing zaterdag wordt niet alleen een reis door de architectuurgeschiedenis maar ook door de geschiedenis van mensen die de kerk hebben gebouwd, herbouwd, verbouwd, uitgebreid, beschadigd,

misbruikt en weer hergebruikt. En daarna gaat hij in op de vraag: Hoe zal de toekomst van kerken zijn? Kunnen we iets leren van het verleden?” De toegang is gratis.

Tentoonstelling

De wisseltentoonstelling De kerk steen voor Steen is ook te bezichtigen tijdens de openstelling van de St. Willibrorduskerk aan de Markt in Deurne, iedere dag behalve op maandag, tussen 14.00 en 16.00 uur. Behalve de geschiedenis van de bouw van kerken zijn ook materialen en gereedschappen uit het verleden te zien. Ook wordt een film van de St. Willibrorduskerk vertoond, gemaakt door videoclub Deurne. Kinderen kunnen met legosteentjes een eigen kerk bouwen.

Zaterdag Dientjes Jazzcafé

Met allround pianist Cor Bakker GEMERT - “Cor Bakker is een allround pianist. Hij is in alle muziekstijlen thuis, ook in de jazzwereld”, zegt voorzitter Jos Strijbosch van Gemert Jazz over de bekende Nederlandse pianist, die komende zaterdag 12 augustus optreedt tijdens het maandelijkse Dientjes Jazzcafé. Naast Cor Bakker zal ook saxophonist Jan Menu optreden. Zij worden begeleid door een combo. Dientjes Jazzcafé begint om 21.00 uur bij Dientje, Kerkstraat 9 in Gemert.

Strijbosch, die zelf onder meer gespeeld heeft met de Nederlandse jazztrombonist en leraar Bert Boeren, heeft vele connecties in de jazzwereld. Elke maand organiseert de stichting Gemert Jazz waarvan hij voorzitter is een nieuwe editie van Dientjes Jazzcafé met bekende artiesten. Waaronder ook Cor Bakker zich mag scharen. “Bakker is een echte allrounder”, aldus Strijbosch. “Hij is in alle muziekgenres thuis, ook in de jazzwereld en speelt in vele verschillende combinaties met diverse muzikanten. Echt beroemd is hij geworden door de tv-shows van presentator Paul de Leeuw waarin hij optrad als vaste pianist.”

die hem uiteindelijk ook aanspoorde zijn muzikale talent verder te ontwikkelen aan het conservatorium. Bakker studeerde in 1984 cum laude af aan het conservatorium in Amsterdam. Hij vervolgde zijn studie in Los Angeles bij de Amerikaanse pianist, componist en arrangeur Clare Fischer. Hij begeleidde nagenoeg alle grote Nederlandse artiesten, was gedurende elf jaar vaste pianist van het Metropole Orkest en werkte

mee aan diverse radio- en televisieprogramma’s, theaterproducties en concertseries. In 2010 werd hij gastheer in zijn eigen theaterserie: Cor Bakker Ontvangt. De 55-jarige saxofonist Jan Menu was in 2013 en 2014 gastheer van Jazzin; een serie concerten in Restaurant Stedelijk in Amsterdam. In november 2014 werd hij uitgenodigd voor het International Saxophone Festival Amsterdam. Vanaf die tijd treden Menu en Bakker ook samen op als het duo Gerry Mulligan Revisited. Ze bewerken bekende en minder bekende composities van Mulligan en voeren ander repertoire uit in de stijl van de Amerikaanse baritonsaxofonist.

Goede sponsoren

De maandelijkse edities van Dientjes Jazzcafé worden wisselend bezocht. “De ene keer hebben we 300 personen en een andere keer zijn het er een stuk minder. Gelukkig hebben we goede sponsoren, zodat we de entreeprijs laag kunnen houden. Toegangskaarten voor komende zaterdag kosten 15 euro per persoon. Kaarten zijn wel alleen via internet te bestellen en zijn niet verkrijgbaar aan de zaal”, waarschuwt Strijbosch.

Bakker en Menu

De nu 55-jarige Bakker begon op 11-jarige leeftijd met piano spelen. Als kind raakte hij geïnspireerd door de bekende pianist Louis van Dijk,

Pianist Cor Bakker.

(Foto: Bokkie Vink)


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 10 augustus 2017 | pagina 14

In memoriam

Marianne van Bussel DEURNE - Marianne van BusselSchippers uit Deurne is vrijdag 4 augustus op 67-jarige leeftijd overleden. Van 2000 tot 2009 was ze bestuurslid van Platoo, waarvan vier jaar voorzitter. Platoo is het bestuur voor het openbaar basisonderwijs in de regio. Daarvoor was ze voorzitter van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Stichting Katholiek Onderwijs Asten, de voorloper van Prodas.

Marianne van Bussel was in de jaren negentig docent lichamelijke opvoeding aan de school voor speciaal basisonderwijs De Brigantijn in Deurne. Daarnaast was ze actief voor de vakbond van leraren lichamelijke oefening. In 1987 was zij mede-initiatiefnemer van de totstandkoming van de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding en heeft ze er diverse bestuursfuncties vervuld. Haar inzet al die jaren heeft volgens de KVLO een belangrijke invloed gehad op zowel de KVLO en haar bijna 10.000 leden als op de lichamelijke opvoeding in Nederland. In 2012 werd ze bij haar afscheid benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Hilko Mak reikte haar de koninklijke onderscheiding uit tij-

​ MMEL - Een levendig park waar O godsdienst, ontspanning en educatie worden gecombineerd. Momenteel wordt er hard gewerkt aan het bidbook met plannen voor het processiepark in Ommel, waar in de komende jaren veel staat te gebeuren. Het was de wens van wijlen Wim Loverbosch om het park toegankelijker te maken. “Maar het wordt veel meer dan dat.”

door Maarten Driessen

Marianne van Bussel.  (Archieffoto: KVLO, Hans Dijkhoff) dens de jaarvergadering van de KVLO in Zeist. In Deurne was ze samen met haar man Frans actief lid van bijenhoudersvereniging Sint Ambrosius Peelland. In het bestuur stond zij als secretaris haar mannetje en heeft ze haar bijdrage geleverd aan het welvaren van de vereniging en het imkeren in zijn algemeenheid. De crematie heeft woensdag in besloten kring plaatsgevonden.

Kerk b e ri ch t e n Heilige Willibrord Deurne St. Willibrorduskerk Zaterdag 16.00: lezing over kerkarchitectuur door Hans Flapper. Zondag 10.30: eucharistie Gregoriaans (Herenkoor en gasten), voorganger pastoor P. Janssen, intenties: Nel Heijmans-Vissers; Frans en Christel Nooijen; Cor Gijsbers; Johan Reijnders vw geboorted en overl fam Reijnders-Thielen; Antoon Verberne vw geboorted; Frans en Lien Bouwmans-Verhees. Dinsdag 19.00: eucharistie Maria ten Hemelopneming (orgel en samenzang), voorganger pastoor P. Janssen. Willibrorduskapel, Visser 2 Zaterdag 15.00: eucharistie (samenzang), voorganger pastoor P. Janssen, intenties: Jan Kuijpers en overl fam; Piet en Leen Kuijpers-Swinkels en overl fam. Woensdag 19.00: eucharistie, voorganger pastoor P. Janssen, intenties: Geen opgave. St. Jozefkerk Zaterdag 19.00: eucharistie (St. Jozefkoor), voorganger pastoor P. Janssen, intenties: overl ouders Kusters-Lintermans; Maria en Jan Eevers vw hun sterfd; Piet en Huub van Casand-Lafleur vw geboorted; Jan Raas vw verj; Sjef en Sina Thomassen-Claassen; Antonius Kuijpers en Martha de echtgenote als jaarget; Clara Jacobs en overl fam; Frans Jacobs. Gerardushuis Woensdag 9.30: geen viering i.v.m. vakantie. Samen Thuis Donderdag 10.30: eucharistie ouderenviering, voorganger pastoor P. Janssen. Kerk St. Willibrordus Helenaveen Zondag 9.00 uur eucharistieviering met samenzang voorganger pastor Van Eerd. Intentie: Wiel van Teeffelen. Kerk St. Willibrordus Neerkant Zaterdag 19.00; eucharistieviering, gemengd kerkkoor. Voorganger pastor Van Eerd. Intenties: Toon Sijben en Thea Sijben-Vinken; Wim Vos; Cor Mennen en overleden familie Mennen-v. Veggel. Kerk St. Willibrordus Vlierden Zondag 9.30 uur eucharistieviering. Voorganger pastoor Schellens. Herenkoor. Intenties: Janus en Anneke van Dooren-van Woensel namens de kinderen; Piet en Anneke Kersten-van Dooren vw haar verjaardag. Kerk St. Willibrordus Liessel Zondag 10.30 eucharistieviering met samenzang voorganger pastor v Eerd. Intenties voor: ouders v Kessel-Hendriks en Rogier; Martinus en Petronella Pijnenburg-Meulendijks; Toon Janssen vw sterfdag nms Mien en kinderen; Harrie Hanssen nms KBO. Maandag 8.00: voor alle parochianen. Dinsdag 8.00 voor de

Ommels processiepark moet levend zijn, en blijven

zieken in de parochie. Ivm Maria Hemelvaart is er om 19.00 een gezamenlijke gezongen eucharistieviering in de kerk aan de Markt in Deurne. Woensdag 8.00: voor jonge gezinnen; openstelling van de kerk voor stilte en gebed van 19.00 tot 20.00. Donderdag 8.00: voor jongeren. Vrijdag 8.00: voor roepingen.

O.L. Vrouw Presentatie Ommel Zaterdag 17.30: rozenhoedje; 18.00: H. Mis op de 19e zondag door het jaar: voor het welzijn vd parochie. Zondag 09.00: rozenhoedje; 9.30: H. Mis op de 19e zondag door het jaar mmv het Gem. Koor St. Cecilia uit Ommel: Piet Slegers en familie, ter dankbare herinnering aan Leny v Lieshout-Franssen. Maandag 8.00: H. Mis: voor het welzijn vd jonge mensen. Dinsdag 8.00: H. Mis op het hoogfeest v Maria Tenhemelopneming: voor het welzijn vd gezinnen en de alleenstaanden; 14.30: H. Mis: bedevaart KBO kring Asten-Deurne-Someren: levende en overl. leden vd KBO kring Asten-Deurne-Someren, Jan v Geffen; 19.00-20.00: Aanbidding vh Allerheiligste Sacrament. Woensdag 8.00: H. Mis: voor de zielenrust vd overledenen. Donderdag 8.00: H. Mis: voor de intenties uit het intentieboek v Maria v Ommel. Vrijdag 8.00: H. Mis: voor vrede in de wereld en in de gezinnen, rector Jan Peijnenburg vw zijn verj., Leon Derks vw zijn sterfdag.

Protestantse Gemeente Deurne | Helenaveen Deurne Zondag 10.00 uur Ds. P. Verschoor, Helmond. Na afloop van de dienst is er koffie in het Reddingiushuis. Helenaveen Zondag 10.00 uur Inge van der Mast uit Helmond.

Christelijke gemeente Iedere zondag verzorgt de christelijke gemeente De Levensboom een kerkdienst waarin het evangelie van Jezus Christus centraal staat. Samenkomst: 10 uur in de aula van basisschool D’n Heiakker aan de Patrijs 33 in Deurne. Voor kinderen is er zondagschool. Informatie: 0493322498 of www.levensboom.nl.

Bedevaart OMMEL - De KBO’s Kring Deurne, Kring Asten en Kring Someren houden komende dinsdag de Bedevaart voor Ouderen. Om 14.30 uur in de kerk in Ommel. De intentie is voor de (overleden) leden van de verschillende KBO’s. Voorgangers zijn pastor Kalb van KBO Brabangt en kapelaan Van Overbeek van Ommel, pastoor Scheepers van Asten, pastoor Janssen van Deurne en pastor Zwirs van Lierop.

Het beste idee van Ommel is in de afgelopen maanden alleen maar beter geworden. Het plan van Wim Loverbosch werd vorig jaar door de dorpsraad Ommel verkozen tot winnaar van de jaarlijkse beste ideeën-wedstrijd. Sindsdien is de werkgroep Renovatie Processiepark Ommel volop in de weer om de plannen concreet invulling te geven. Dat moet gebeuren in een speciaal bidbook, dat de basis moet worden van de fondsenwerving later dit jaar. De werkgroep is momenteel nog in afwachting van het besluit van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De calvarieberg, grot en kappelletjes zijn nu al aangemerkt als monument, maar mogelijk gaat dat straks voor het gehele park gelden. “Daarover moeten nog gesprekken plaatsvinden, maar het gaat wel die richting uit. We hopen in september meer duidelijkheid te krijgen”, zegt Harold van Overbeek, kapelaan in Ommel. Komt de Rijksdienst met goed nieuws, dan zijn er ineens een stuk meer subsidiemogelijkheden. Anderzijds worden dan ook de eisen voor het onderhoud strenger.]

Kerk in Nood

Het park moet een open karakter krijgen en gaat daarom grondig op de schop. Maar daar blijft het volgens Van Overbeek niet bij. “We kijken nu ook uitvoerig naar het onderhoud in de toekomst, misschien nog wel belangrijker dan de renovatie nu. Het zou jammer zijn als het park er over 5 of 6 jaar alweer verwaarloosd bij ligt.” Momenteel lopen er ook gesprekken met Kerk in Nood, een organisatie die zich inzet voor

Kapelaan Harold van Overbeek bij het bord voor de kerk waarop de plannen staan vermeld.  (Foto: Frans Klaus)

‘We hopen in de komende twee jaar al een heleboel te bereiken’ kerken en christenen in de wereld die worden bedreigd. De stichting denkt aan een permanente expositieruimte in het park waar afwisselende thema’s aan bod komen. “Er zijn nog geen concrete afspraken gemaakt, de praktische uitwerking volgt later. Maar er moet sowieso de mogelijkheid komen om in de toekomst zaken te vernieuwen. Niet blijven hangen in één onderwerp, het moet niet altijd hetzelfde zijn. Zo blijft het park levendig.” De werkgroep vroeg in het voortraject ook nadrukkelijk naar de mening van de Ommelnaar. Zo dienden ook kinderen van de lokale basisschool plannen en ideeën in. Voor die kinderen moet het park sowieso een leerzame en leuke plek worden. “Geen speeltuin, maar door de bijzondere flora en fauna kan het park bijvoorbeeld dienen als educatief bos. Ook met Kerk in Nood kunnen we kijken naar voor kinderen ge-

schikte projecten”, aldus Van Overbeek.

Actuele boodschap

Daarmee wordt de wens van Loverbosch volgens hem meer dan vervuld. Al krijgt hij het resultaat zelf niet meer te zien, Loverbosch overleed in augustus vorig jaar op 70-jarige leeftijd. “Het uitgangspunt van Wim was toegankelijkheid, maar we hebben dat veel breder getrokken. Het park moet een open plaats worden voor godsdienst, ontspanning en educatie. Met thema’s die een actuele boodschap verkondigen.” Voordat de schop in de grond kan, moet eerst worden afgerekend met een aantal onzekere factoren. Wel of geen monumentstatus is daarvan een belangrijke, ook in verband met de financiën. “Als je nu te voortvarend te werk gaat, bestaat het risico dat je later wordt teruggefloten. Dan heb je alles voor niets gedaan.” De werkgroep heeft geen harde deadline waarop de renovatie moet zijn afgerond. “Maar we hopen in de komende twee jaar al een heleboel te bereiken. Rond 2020 zou het werk ongeveer af moeten zijn.”

In fo e n di enst en Huisartsen gemeente Deurne

Voor huisartsenpraktijken gelden in het weekend verschillende regelingen. Bel voor informatie over spoedgevallen tijdens avond- en weekenddiensten de eigen huisarts.

Apotheek

Apotheek De Schelde in Gezondheidsplein aan de Fabriekstraat 24 in Deurne. Tel. 0493-311112. Geopend buiten reguliere tijden: vrij t/m do: 17.30-18.30 uur. Zaterdag: 10.3013.00 en 17.00-18.00 uur. Zondag: 11.00-12.00 en 17.00-18.00 uur. Dienstapotheek Peelland in Elkerliek ziekenhuis Helmond, Wesselmanlaan 25. Tel. 0492-432906. Elke avond en tijdens weekend open.

Tandartsen

In het weekend (vanaf vrijdag 12.00 uur) is de tandartsenkring Deurne/ Asten/Someren/Bakel, alleen voor dringende gevallen die niet tot na het weekend kunnen wachten, bereikbaar: tel. 06-22094316.

Verloskundigen

Anja Panhuijzen, Emilie van Schijndel, Eveline Oostrom en Esmee Bakker. p/a Elkerliek Ziekenhuis, Dunantweg 16, Deurne. 0493310309. Telefonisch spreekuur/ afspraken: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00-12.00 uur.

Zorg in Deurne

Zorg in Deurne is er voor Hulp & Ondersteuning (WMO), Jeugdzorg & Begeleiding en Armoede & Schulden. Bezoekadres: Oude Martinetstraat 2 (zij-ingang gemeentehuis), tel. 0493-387387, e-mail info@ zorgindeurne.nl. Zie ook zorgindeurne.nl.

Spoed4Jeugd

Voor een crisissituatie waarbij direct hulp nodig is én een kind of jongere betrokken is, kunt u contact opnemen met Spoed4Jeugd, tel. 0880666999 (dag en nacht bereikbaar).

Lev-groep Deurne

De Lev-groep is er voor iedereen die vragen heeft over zorg, wonen, opvoeden, relaties, werken, echtschei-

ding, geldzaken, formulieren. Voor iedereen die actief wil zijn in wijk of buurt of die meer wil weten over vrijwilligerswerk. De locatie in Deurne: Oude Martinetstraat 2 (zij-ingang gemeentehuis). Dagelijks telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur via 0493-352500. Of via e-mail sociaalteamdeurne@levgroep. Zie ook www.levgroep.nl.

Zorgboog

Voor hulp bij persoonlijke verzorging en/of verpleging. Of voor zorg na behandeling in het ziekenhuis. Of voor een adviesgesprek of specialistische verpleegkundige hulp: neem contact op met het kruiswerk van de Zorgboog. In kleine wijkteams wordt hulp en ondersteuning geboden, afgestemd op de zorgvraag. Tel. 0900-8998636 of zorgboog.nl. Ook voor informatie over zwangerschapsbegeleiding, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg.

Savant Zorg

Persoonlijke verzorging, verpleging, verpleeghuiszorg, behandeling, verblijf, huishoudelijke verzorging en acute zorg: 0492-572000. Uitleen hulpmiddelen en informatie: savantzorg.nl.

Poetszorg, poetsen met een praatje

Voor huishoudelijke ondersteuning in de regio Peelland. Zie www. poetszorg.nl, tel. 06-42677878.

Buurtzorg Deurne

Verpleging en verzorging thuis: 0612079226, buurtzorgnederland.com.

Buurtbemiddeling Deurne

Geluidsoverlast, parkeerproblemen, onenigheid met buren? Buurtbemiddeling Das, tel. 06-11254773 of deurne@bemiddeling.nu.

GGD Brabant-Zuidoost

Aanvraag ambulancezorg voor noodgevallen: 112. Voor aanvraag vervoer: 040-2332135.

Bloedafname Elkerliek

Het Elkerliek ziekenhuis heeft verschillende bloedafnamelocaties. Van maandag tot en met donderdag van

7.30 tot 17.15 uur en op vrijdag van 7.30 tot 12.15 uur in het Elkerliek Ziekenhuis aan de Dunantweg 16. Op donderdag van 8.30 tot 9.00 uur in gemeenschapshuis Hofke van Marijke aan de Rembrandt van Rijnstraat 5. Op vrijdag van 8.15 tot 8.45 uur in Den Draai aan de Blasiusstraat 2 in Zeilberg. Op woensdag van 8.15 tot 9.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 10.15 uur in zorgcentrum De Gasterij aan het Pater Aartsplein 10 in Liessel. Op dinsdag van 9.45 tot 10.15 uur in gemeenschapshuis De Moost aan de Moostenstraat in Neerkant. Op dinsdag van 10.00 tot 10.15 uur in De Gouden Helm aan de Oude Peelstraat 3 in Helenaveen. Verder in het Elkerliekziekenhuis aan de Dunantweg van maandag tot en met vrijdag trombosedienst van 8.00 tot 10.00 uur.

Thuiszorg, Samen verder

Voor verpleging, verzorging, huishoudelijke hulp en/of begeleiding, tel 0492-476001. Zie ook www.thuiszorgsamenverder.nl. Voor spoedhulp, bijvoorbeeld na ontslag ziekenhuis: 24 uur per dag bereikbaar via tel: 06 49438319.

Zorgtuin D’n Hof Liessel

Dagbesteding voor ouderen. tel. 0624461341 of mail zorgtuindenhof@ gmail.com.

Dierenartsen

Dierenartsencombinatie Zuid-Oost, locatie Deurne, Zeilbergsestraat 142. Gezelschapsdieren: alleen op afspraak: 0493-352425. Voor spoedgevallen tijdens avond, nacht en weekend: 0900-9933993. Landbouwhuisdieren volgens afspraak: 0493-352424. Dierenarts P. Kome, Molenweg 2, Liessel: 0493-341729. Dierenkliniek Brouwhuis, Rivierensingel 730, Helmond: 0492-515977.

Zwerfdieren

Dier kwijt of een zwerfdier gevonden? Dierenambulance Noordelijk Limburg 0900-2000112. Voor opvang vogels: Stichting Vogelsasiel Someren eo, Philipsbosweg 7 in Lierop, tel. 06-29799316 of vogelasiel-someren.nl.


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 10 augustus 2017 | pagina 15

De Brabantse Kluis herbergt

CROOYMANS

dakbedekkingen

Hemel & Aarde nieuwbouw - renovatie

Liesselseweg 215, 5753 PN Deurne ✬ Voor al uw dakwerken 0493daken - 31 18 10 - Fax 31 21 39 ✬Telefoon Bitumeuze info@crooijmansdak.nl ✬ Zinkwerken en goten ✬ Lichtkoepels ✬ Erkend Polygum dealer • C omp uter h ul p , ✬ c omp10 uterjaar l es • W er el d w i n k el D eurPolygum n e. •dakgarantie W es p en n es t of m ierenverzekerde M aandaanb ieding j uni: 15 % of c om puterc ursus nodig? overlast b el 0493-688006. ✬om Gratis korting op: kruidenpasta’s, www.wegwij sopdec puter.nl dakinspectie ✬ Vrijblijvende offerte H ans B erkers, 0493-380229 woksausen, sweet- c hilisaus, of • D i a ' s i n s c a n n en , z eer goede 06-29315 869.

soj asaus en rij staz ij n.

kwaliteit, eigen b eheer, sc herpe Liesselseweg 215, 5753 PN Deurne Liesselseweg 215, 5753 PN Deurne prij z en. O ok grote aantallen. • O v Telefoon er l a s t v a n ratten, m uiz en, 0493 - 31 18 10 - Fax 31 21 39 F oka D eurne, Kerkstraat 8, oog w er10 k er te huur. 31 21 39 Telefoon 0493 - 31• H 18 - Fax z ilvervisj es etc . 0493-35 3102. info@crooijmansdak.nl W erkhoogte 14 m eter. 229063 B el 0493-688006

• B i ol og i s c h v l ees , puur, am b ac htelij k m et de sm aak van vroeger! V arkens, rund, kip, lam svlees, vele soorten vleeswaren o.a. uit eigen rokerij . B iologisc he aardappelen, uien, appels, eieren, b oerenkaas, geitenkaas. G eopend: vrij dag en z aterdags 10.00 tot 17.00 uur. W eb winkel en ook b ez orging. S um iran B iologisc he B oerderij B roekstraat 3 5 725 TL Asten-H eusden 0493-440630 www.sum iran.nl • T e h uur opslagruim te 25 of 40 m 2 in de W alsb erg 065 3205 737.

* K r i n g l oop E E N AAR D E As ten . C uriosa, b oeken, m eub els, kleding en nog veel m eer. G oed en goedkoop, kom kij ken: m a 9-12; woe 13-16; do 18. -20.30; z a 9-12. M olenakkers 11 Asten. B reng u spullen i.g.st, ook oud ij z er. L iever laten ophalen? B el 06-4165 5 003 www.eenaarde.nl • E et- en f r i eta a r d a p p el en t e koop b ij J . L eenders, B osweg 3 Asten-H eusden. 0493-697830, O peningstij den: m aandag, vrij dag en z aterdag vanaf 8.30 uur.

• Resta urant • Terra s • Feest en & pa rtijen • Hote l • Verga derruim tes • Activ iteiten • Land winkel

Past door een poort. www.driessenverhuur.nl S om eren 06-5 1439395 .

• D i g i ta l e f oto’ s afdrukken op Kodak papier, direc t klaar, Tot A4 form aat. F oka D eurne, Kerkstraat 8. • R ol l ui k en , l ui f el s , vloerb edekking, lam ellen, ( rol) gordij nen, j aloez ieë n. Z eer c onc urrerende prij z en. G ratis m eten en hangen. W illie’s S toffering, B raaksestraat 10, H elm ond. Tel. 0492-5 35 901. www.williesstoffering.nl • B en t u eigenaar van een O pel dan b ent u b ij ons welkom voor elke reparatie, storing of onderhoudsb eurt. U w O pel-spec ialist: G arage M ark S m its. G espec ialiseerd in j onge, geb ruikte O pels. H oofdstraat 74A, L iessel Tel. 0493-342144. • V oor w i n ter p r ei p l a n ten , aardb eienplanten, groenteplanten, fruitb om en en klein fruit naar Thij s H uij s L angstraat 64 H orst-H egelsom . Tel. 077-39835 5 2.

• G eb a k k en k l i n k er s , oude en nieuwe. www.vanwoez iksierb estrating.nl Tel. 077-46625 79 M eij el.

De Brabantse Kluis herbergt Hemel & Aarde Voor iedereen wat te doen: Biggetjesbos • Koetjes kijken • Zandberg Activiteiten • Happen en Stappen Wandeling kloostertuin • Wandelroutes

Kloosterdreef 8 | 5735 SJ Aarle-Rixtel | 0492 46 81 10 www.brabantsekluis.nl | reserveren@brabantsekluis.nl

• T . K . g eb r ui k te b ouwm aterialen, vloerplanken, deuren, ram en, ij z eren b alken enz . V erb erne M eij elseweg 37, B eringe. Tel. 077-3078609

• C on ta i n er te huur. V oor puin, snoeihout, z and enz . à €60,-. B rengen en halen in regio D eurne 06-4625 6440. • w w w . i n b oed el op s l a g d eur n e. n l inb oedelopslag al vanaf 6 euro per m aand. 0493-311034

• V er b ec o g es p ec i a l i s eer d in garagedeuren m et elektrisc he aandrij ving. O m m elsveld 11 Asten tel. 0493-697731. www.verb ec o.nl • G eb r ui k te b a n d en vanaf €25 ,00 inc l. m ontage en b alanc eren. Te koop gevraagd loop- en sloopauto' s. D irec t geld en R D W vrij waring. Thom assen Auto' s H aspelweg 37 D eurne tel. 0493-35 15 5 2. • D e s l eutel b us V oor al uw huissleutels. U kunt b ellen. Tel. 06-1305 0127 • 8 mm s p oel en overz etten op dvd, B el F oka D eurne 0493-35 3102.

• H a a r d h out o. a . eiken en b erkenhout. M eer info 0493-319691 of 06-23720617. • Ap p a r temen t te huur in het c entrum van D eurne. 06-127835 32 • B i ol og i s c h v er s b rood, am b ac htelij k b ereid in eigen b iologisc he b akkerij op de b oerderij . 100% S peltb rood, volkoren en desem b roden, stokb roden, glutenvrij b rood, roggeb rood, b roodj es en koekj es. E lke vrij dag en z aterdag vers geb akken, G eopend van 10.00 uur tot 17.00 uur S um iran b iologisc he b oerderij , B roekstraat 3, 5 725 TL Asten-H eusden, 0493-440630.

• Auto met APK vanaf €400,-. Tevens te koop gevraagd kleine auto’s en sloopauto’s. Tel. 0492-381631/ 06-20778602 www.twanvanhout.nl • M eg a r ommel ma r k t C arb ootsale H orst 13 + 27 AU G 8.30 - 15 .30 uur 400 stands Peeldij kj e 1, 5 961 N K A73 afrit 10 www.c arb ootsalehorst.nl

Dinsdag t/m do 10.00-18.00 Vrijdag 10.00-20.00 Zaterdag van 10.00-17.00. Zondag 12.00-17.00 Dinsdag t/m do 10.00-18.00 Dinsdag t/mZaterdag do 10.00-18.00 Vrijdag 10.00-20.00 van 10.00-17.00. Vrijdag 10.00-20.00 Zaterdag van 10.00-17.00. Zondag 12.00-17.00 Zondag 12.00-17.00

• w w w . ma s s a g ep r a k ti j k a ttev el d . n l voor diverse professionele sport- en ontspanningsm assages. M eteoorstraat 32, 5 721 B M Asten. 06-4715 2324. • W i j v er z or g en uw waterput. Pom pen, sproeiers, slangen, pvc , toeb ehoren enz . op voorraad. C rooij m ans D eurne 065 5 5 065 38. • E en f r i etw a g en op uw f ees t? V oor m eer inform atie en reserveringen: www.frietex press.nl of b el 0493-693222.

• G l a s w ol en Pir isolatie ( D upanel) . Aan spotprij z en b ij de I solatiehal tel. 0492-5 42002. • 1 3 a ug us tus vlooienm arkt V italis j ean sib elius S ib eliuslaan E indhoven 9 tot 16 uur gratis entree tim m erm ans-evenem enten.nl

• T . k . g ev r a a g d landb ouwm ac hines o.a ploegen, frees, sc hudders, hark, m aaier, kipper, m esttank, weib loter, m estverspreider, sc hij feg, trac tor enz . en vee/paardetrailer 06-1907695 9.

SALE SALE SALE SALE Bernhardstraat 15 Bakel www.beversslapen.nl


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 10 augustus 2017 | pagina 16

Weekblad voor Deurne wk32  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you