Page 1

WEEKBLAD VOOR

DEURNE

3 Boris beste wiskundeleerling van Nederland

5 Leida Venner is verkeersheld

16

18 mei 2017 We e k Jaargang 114

20

WWW.WEEKBLADVOORDEURNE.NL

17

Goede Doelen Week levert bijna 40.000 euro op

21

Expositie Beautiful Stranger in De Wieger

Oorlogsveteraan Jan Althuizen even terug op geboortegrond

1 Webs1 1 Webshop 1 Webshop 1 Webshop 11 1Webshop Webshop 1 Webshop 111Webshop Webshop Webshop111Webshop 2 Winkels 1Webshop Webshop Webshop Webshop 2Winkels Wink Altijd dichtbij! 2 2 2 2 Winkels Winkels Winkels 2 Winkels 2 Winkels 1 Webshop Winkels Winkels 222Winkels Winkels Winkels 222Winkels 2 Winkels Altijd dichtbij! Altijd dic Altijd dichtbij! Altijd Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! Altijd Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! Altijd Altijd Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! dichtbij! Altijd dichtbij! OP: KIJK VOOR ALLE MERKSCHOENEN

1 Web 1 Webshop 2 Winkels 2 Win 2 Winkels M R LL O S C VA N M I E R L O S CAltijd H VA O EN Ndichtbij! E NI E. N 111Webshop Webshop Webshop 2 2 2 Winkels Winkels Winkels VV AA V NN A MN M IE M IR EIR LEO LRO S LO C SC H SH C OH O EN O EN EN EN .EN N .N L. N L L

K IK JK IK JK VO I J VO KOVO R OR A OLA RLLEA LM L ELM E RE M KS REKS C RH KS CO HCEO H NEO ENE NENN O E P: N O P: O P:

1 Webshop 2 Winkels VA N M I E R L O S C H O E N E N . N L

K I J K VO O R A L L E M E R KS C H O E N E N O P:

Altijd dichtbij! K IK JK IK J Altijd K VO I J VO KOVO R O R A OLA RLLEA LM L ELM E RE M KS RKIJ EKS C R KS CO HCEO H NEO ENE N ENN O E P: N O P: O P:EN OP: KH VOOR ALLE MERKSCHOEN Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij!

Asten en Donk KP: KIJ K VOOR VOOR K VOOR ALLE ALLE MERKSCHOEN MERKSCHOEN MERKSCHOEN ENEN OP: EN OP: OP: AN ON S.ECN K IK JK IK JK VO I J VO KOVO R OR A OLA RLLEA LM L ELM E RE M KS REKS C RH KS CO HCEO H NEO ENE NENN O E P: N O KIJ P: OKIJ KN VOOR ALLE MERKSCHOEN OP: V V AALLE A V NKIJ N A M M M IenR E IenR LEDonk O LR O S LO C S C H SVH C O H O EMN O EI-EBeek N ER LN EEN N .HN LO. EN LN ELN . N L Asten Asten Asten - Beek -I Beek -E Beek en Donk Donk www.vanmierloschoenen.nl ASTE N

|

BEEK EN DONK

KI

V

A SATSEA TNS ET N|E N|B EB |EEKBE EK EENEKN DEO N DN ODKNOKN K

VV AA V NN A MN M I EM IR EIR LEO LRwww.vanmierloschoenen.nl O SLwww.vanmierloschoenen.nl O C SC H SH C OH O EN O EN EN EN .ENN .N L. N LL www.vanmierloschoenen.nl

VV AA V NN A MN M IE M IR EIR LEO LRO S LO C SC H SH C OH O EN O EN EN EN .EN N .N L. N L L

VA N M I E R L O S C H O E N E N . N L

ASTE N | B E E K E N D O N K

KIJ K- Beek ALLE MER Asten Asten Asten -VOOR Beek - Beek en en Donk en Donk Donk KIJ K- Beek ALLE MERKSCHOEN EN Asten Asten Asten -VOOR Beek - Beek en en Donk en Donk Donk www.vanmierloschoenen.nl VA Nwww.vanmierloschoenen.nl Mwww.vanmierloschoenen.nl I EAsten R L O- Beek SCH O EOP: NEN.NL en Donk A SATSEATNSE TN|E N|B EB |EEKBE EK EENEKN DEO N DN ODKNOKN K

Asten - Beek en Donk

TNS ET N|E N|Bwww.vanmierloschoenen.nl EB |EEKBE EK EENEKN DEO N DN ODKNOKN K Asten Asten Asten - Beek - Beek - Beek enen Donk en Donk DonkA SATSEA

www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl A SATSEA TNS ET N|E N|B EB |EEKBE EK EENEKN DEO N DN ODKNOKNwww.vanmierloschoenen.nl K ASTE N | B E E K E N D O N K

www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl

www.vanmierloschoenen.nl

Altijd di Altijd dichtbij! Geldig: 18 t/m 27 mei

ASlavinken ST E N | B E E K E N D O N K

Asten Beek en Donk Saucijzen-3x4 stuks slechts €10,Hamburgers www.vanmierloschoenen.nl ASTE N

A S T E N | B EFrans E KBouwmans, E N DUwOSlager NK

Asten - Beek Asten - Beek en Donk www.vanmierlo www.vanmierloschoenen.nl FR

AN

S BOU WMA

NS

Sint Jozefstraat 24C, Deurne Tel.: 0493-312317 www.fransbouwmans.uw-slager.nl

DAGSCHOTEL Elke maandag t/m zaterdag tot 18.00 uur

slechts

€ 9,95

KAAK 11, MILHEEZE WWW.NEDERHEIDE.NL

Pim van de Mortel van MCM en Hans Vervoordeldonk van HVL Metaalbewerking. Beide bedrijven vormen zaterdag een hotspot van de High Tech Ontdekkingsroute van de Dutch Technology Week. Pim van de Mortel van MCM en Hans Vervoordeldonk van HVL Metaalbewerking. Beide bedrijven vormen zaterdag een hotspot van de High Tech Ontdekkingsroute van de Dutch Technology Week.

Techniek beleven in Liessel

LIESSEL - Wie kennis wil maken met bedrijven in de high tech-branche kan komende zaterdag terecht aan de Willige Laagt in Liessel. Zo’n vijftig bedrijven die zijn aangesloten bij Dutch Technology Week Helmond/De Peel presenteren er zich. Trotse gastheren zijn Pim van de Mortel van MCM en Hans Vervoordeldonk van HVL Metaalbewerking. “We willen een soort techniekefteling creëren.”

door Willie Thijssen Afgelopen maandag 15 mei is de zesde Dutch Technology Week afgetrapt. Tijdens deze week staan de meest wonderlijke en innovatieve technologieverhalen centraal. Als techniekregio bij uitstek heeft

de regio Helmond/De Peel tijdens de Dutch Technology Week een eigen programma. Zaterdag 20 mei is er de High Tech Ontdekkingsroute. Op de hotspot in Liessel aan de Willige Laagt 14 en 16 kan iedereen van 11.00 tot 17.00 uur beleven wat de moderne technologie allemaal te

Koren op de Molen

bieden heeft. Zo’n vijftig technologiebedrijven en onderwijsinstellingen in de regio Helmond/De Peel bundelen er hun krachten en presenteren samen wat techniek voor de regio betekent. Het is voor het eerst dat de Dutch Technology Week de Peel aandoet. De laatste drie jaar was Helmond steeds de hotspot. “We wilden met onze club een keer echt de Peel in. Het hoeft niet altijd Eindhoven en Helmond te zijn”, vertelt Hans Vervoordeldonk van het Liesselse bedrijf HVL Metaalbewerking. “De regio Zuidoost-Brabant bruist van de technologie. Vanuit de hele wereld komen mensen naar onze regio. Dan gaat het voornamelijk over Eindhoven en Helmond, maar zeker ook de Peel.” Vervoordeldonk startte zijn bedrijf in 1994 en levert onder meer halffabricaten, frames, plaatwerk, constructiewerk, machines en apparaten. De opdrachtgevers zijn vaak in de regio te vinden, in de sectoren transport, food, landen tuinbouw en automotive. “Van Veghel tot Venlo.” Vervoordeldonk zelf merkt dat zijn branche kampt met een onterecht negatief imago waardoor het lastig is om personeel te werven. “De uitstroom is groter dan de instroom. Het personeel is de voornaamste beperking voor groei”, vertelt hij. “En dat heeft alles te maken met ons imago.”

Sleutelen

DEURNE - Tijdens de Molendag afgelopen weekend werd in Deurne het evenement Koren op de Molen gehouden. Dit was letterlijk koren op de molen voor Shantykoor De Klotvaarders, dat zondagmiddag met veel enthousiasme een optreden verzorgde bij Holtens Molen. Ook bij de molens in Vlierden, Liessel, Zeilberg en op de Ossenbeemd, waar een nieuwe windmolen in gebruik genomen werd, traden koren of een muziekgezelschap op. VVV Deurne had een fietsroute uitgezet langs alle molens.

Zijn buurman Pim van de Mortel van MCM beaamt dat. Hij richt zich met zijn familiebedrijf op metaalproducten in zowel verspanning als constructie. Het bedrijf is voortgekomen uit de in 1909 opgerichte smederij Verbugt en is vanaf het moment van oprichting altijd eigendom geweest van dezelfde familie. “Werken in de techniek is niet alleen maar lassen in een vieze zwarte omgeving. Mensen weten vaak niet wat voor werk we doen. We willen ze zaterdag een goed beeld geven van wat bedrijven in de technologie tegenwoordig al-

lemaal te bieden hebben.” En dat is volgens de twee veel. Techniek is enerverend en de technologische ontwikkelingen volgen elkaar snel op. “We zijn continu in ontwikkeling en het personeel dus ook”, aldus Vervoordeldonk. Hij rolde zelf in het vak nadat hij op zijn veertiende verjaardag een slijptol, een boormachine en een lasapparaat van zijn vader had gekregen. “Ik deed niks liever dan sleutelen aan fietsen, brommers en auto’s. Ik heb geen opleiding gehad. Rond mijn dertigste ben ik dit bedrijf begonnen.” Vervoordeldonk heeft ongeveer vijftig mensen in dienst. Bij MCM zijn dat er ongeveer 25. Pim van de Mortel bewandelde een andere weg. Hij vormt de vierde generatie binnen MCM. “Ik ben met dit werk opgegroeid. Bij ons aan de keukentafel ging het altijd over ons bedrijf. Na de mts en hts ben ik in 2007 fulltime in ons familiebedrijf gaan werken.”

zie pagina 15 VRIJDAG 19 MEI 2017 MEER DAN 3,5 UUR SHOW!

ZAAL OPEN: 20.00 uur. AANVANG: 21.00 uur. KERKEIND 34, 5763 BC MILHEEZE

DAS

Win een GRATIS toegangskaart! Zie pagina 36

Publishers

Beleven

Het thema van de Dutch Technology Week is ‘Technology Connects’. In Liessel draait komende zaterdag alles om ontdekken en beleven. Zo kunnen bezoekers een eigen drone bouwen, zien hoe een lolly wordt gemaakt en zelfs ervaren hoe het is om in een F16 te vliegen. Ook leer je hoe een motor op elektriciteit kan rijden en zie je auto’s die rijden op zonne-energie en mierenzuur. Voor jong en oud, voor professionals en liefhebbers. Pim van de Mortel: “We willen hier een soort techniekefteling creëren.” Hans Vervoordeldonk: “Laten zien how it’s made.” De toegang is gratis. Liessel is niet de enige locatie van de publieksdag. In totaal wordt op vijf aansprekende locaties in Brainport Eindhoven en op vier locaties in Noord-Nederland een High Tech Ontdekkingsroute georganiseerd. Als het aan de twee Liesselse ondernemers ligt, zal in de komende jaren het evenement omen-om in Helmond en de Peel worden georganiseerd.

Aanbieding geldig t/m 20 mei 2017

RUNDERSCHNITZELS 500 GRAM

7,95

STEAK DIJON 100 GRAM

0,99

Slagerij van Goch

Martinetplein 72 Deurne Tel.: 0493-312385 Voor barbecue www.vangochgildeslager.nl

NIEUW:

TRUUDS OUTL ET! MEUBELS VLOERKLED EN

Haageijk 25 5421 KW Gemert • T. 0492 820 041


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 18 mei 2017 | pagina 2

Je hoort bij ons!

Livvy Maessen

ACTUEE

Piet, Moniek en Jurre van Gog-Kuunders Snoertsebaan 36, 5753 RS Deurne

Staande geraniums, in diverse kleuren.

- TUIN

Trotse ouders en broer:

BIEDI

11 mei 2017

Geraniums

TOP A

AN

Wessel

L-

Van 1,75

NG

Welkom lieve

Geboren

EEF

11 mei 2017

NU

gaan trouwen

op woensdag 24 mei 2017 om 15.00 uur

€0,98

ELKE ZONDAG

Met z’n vieren is het nog leuker!

Zusje van Tijn Eric v.d. Ven en Silvie Slaats Azaleastraat 4a 5492 JB St. Oedenrode

& SSandra Hommersom U bent van harte welkom in de St. Willibrorduskerk te Deurne.

11 mei 2017

Trotse ouders Carlo & Ilse Maessen Heideven 29, 5751 NL Deurne

M Marcel van der Heijden

Tuinactueel

Coppelmans

het actuele tuincentrum

GEOPEND

12.00 TOT 17.00 UUR

HEMELVAARTSDAG OPEN VAN 10.00 TOT 17.00 UUR

Helmondseweg 118 • 5751 PH DEURNE • Tel: 0493-321825 • www.tuinactueel.com

Welkom kleine meid!

Ditte Verberne Geboren op 8 mei 2017 Edwin Verberne en Ilse van Bussel Vendelier 6, 5751 NB Deurne

SLAAP LEKKER! ELEKTROBOXSPRING HUNTER

2299,00

Bestel nu ook online:

www.streeckhuys.nl

Gestoffeerd hoofdbord • 2x elektrisch verstelbare onderbak, rug- en voeteindverstelling en met knieknik • 2x gestoffeerde onderplint • 2x 7-zone pocketveringsmatras, HR-koudschuim afdekking, meegestoffeerd • 1x luxe 9cm topper met split.160- of 180x200cm.

UBICA® IMPRESSION MATRASSEN

2 halen, 1 betalen!

TE KOOP

AANBIEDINGEN Geldig van 19-5 t/m 25-5

Te koop 2 onder een kap. Goed onderhouden. Te aanvaarding in overleg. Klimroosstraat 17 5761GN Bakel 0615143639

VANAF NU WEER VERSE BLOEMKOOL UIT DE GEMERTSE VOLLE GROND! Aspergesoep (huisgemaakt!) Wienerschnitzel Uienburger Stroganoffgehakt Streecksalade

per liter €3,90 100 gr €1,09 4 +1 Gratis 100 gr €0,79 100 gr €1,35

Overjarige kaas (2 jaar gerijpt!) Bleu Ocean (Biologische blauwe kaas)

500 gr €10,15 100 gr €2,25

Vraagprijs: 235.000,Geslaagd

Met Hemelvaartsdag zijn wij helaas gesloten! VLIERDENSEWEG 10, DEURNE

T: 0493-311542 www.jongwonenslaapcomfort.nl di. t/m do. 10.00 - 18.00 • vr. 10.00-20.00 • za. 10.00-16.00 uur

• Container te huur. Voor puin, snoeihout, z and enz . à €60,-. Vlierdenseweg Brengen en halen in regio Deurne 06-46256440.

• Vlooienmarkt 21 mei Eindhoven Binnen 10Kastelenplein 5753 AD Deurne T: en buiten. Gratis entree 9-16 uur 06-20299824.

Haageind 24 5751 BC Deurne 0493-782211 www.streeckhuys.nl • Digitale foto’s afdrukken op Kodak papier, direct klaar, Tot 0493-311542 A4 formaat. Foka Deurne, Kerkstraat 8.

www.jongwonenslaapcomfort.nl

Open Opendag dag Vrijdag 2626 mei Vrijdag mei 13.00 uur tottot 16.30 uur 13.00 uur 16.30 uur Snoertsebaan 34,34, 5753 RSRS Deurne Snoertsebaan 5753 Deurne

ForFarmers dealerdealer ForFarmers

Brouwhorst 19 Maandag 5704 EG Helmond Dinsdag - Vrijdag 0492-511469 Zaterdag info@streeckhuys.nl Zondag • Te koop gevraagd originele militaire spullen uit deTweede Wereldoorlog. Info: 06 4198 9670.

13.00 - 18.00 08.30 - 18.00 08.30 - 16.00 Gesloten

• De sleutelbus Voor al uw huissleutels. U kunt bellen. Tel. 06-13050127

Riny Van De Beek uit Deurne is onlangs geslaagd, aan de Psychosynthese Academie te Amersfoort voor de beroepsopleiding, Psychosynthese counselor & coach m.vd.beek@planet.nl


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 18 mei 2017 | pagina 3

Provinciewijk aangeplant door bewoners

Klanken kleuren Deurne. Het dorp staat dit jaar in het teken van muziek. Onze gemeente heeft een rijke historie op muzikaal gebied en is nog steeds een bakermat voor talent. Onder de vlag van Deurne Palet van De Peel worden in 2017 tal van muzikale initiatieven en activiteiten onder de aandacht gebracht.

De passie van Carolien van der Hulst

Muziek als missie

DEURNE - Carolien van der Hulst kreeg de muziek met de paplepel ingegeven; beide ouders zongen in het koor, ooms, neven en nichten waren bij de fanfare en in het ouderlijk huis stond een piano. Vanaf haar negende speelt ze piano, ze ging naar het conservatorium en volgde daar de opleiding tot docent muziek met als onderdeel daarvan koordirectie. Ze specialiseerde zich in koren en heeft op dit moment twee koren onder haar hoede: popkoor sKoor en zanggroep De Weef. Ze is ook reserve-dirigent van shantykoor De Klotvaarders.

Enkele bewoners van de Provinciewijk bij het aanplanten van een perkje.  DEURNE - Zo’n 25 bewoners van de Provinciewijk en de omgeving van Holtens Molen in Deurne hebben zaterdag 13 mei de handen uit de mouwen gestoken en de openbare ruimte in hun omgeving aangeplant. In totaal worden in de wijk rond de vierduizend planten gepoot.

door Ine van Hal Begin dit jaar is in de Provinciewijk de riolering, het asfalt en de bestrating vernieuwd. Voor de aanleg en het onderhoud van de beplanting heeft de gemeente Deurne een nieu-

we manier van werken gehanteerd. Die komt erop neer dat wanneer bewoners zelf de handen uit de mouwen willen steken, er meer mogelijk is. De bewoners hebben bijvoorbeeld inspraak in de keuze van planten en bomen en helpen mee met de aanplant en het onderhoud ervan. Het voordeel is volgens coördinator Jan van Enckevort dat een grotere variëteit aan planten en bomen mogelijk is. “In de Provinciewijk zijn zeven verschillende soorten bomen geplant en rond de drieduizend vaste planten in allerlei variaties. Van het vroege voorjaar tot laat in het najaar

Boris de Vries is beste wiskundeleerling ​ EURNE - De dertienjarige Boris de D Vries uit Deurne, leerling van klas 1C van het Willibrord Gymnasium, heeft de Kangoeroewedstrijd gewonnen. In de categorie havo/vwo 1 is hij de beste wiskundeleerling van heel Nederland.

De Kangoeroewedstrijd is een landelijke wiskundewedstrijd, waarbij brugklassers van 500 middelbare scholen 30 wiskundepuzzels op moeten lossen. Boris had er 29 goed en daarmee was hij de beste

van heel Nederland. “Dit hebben we op school nog nooit gemaakt”, aldus een opgetogen wiskundedocent Sander Stet. “Elk jaar nemen we met de brugklassers deel aan de wedstrijd. Dit jaar waren er ruim 20.000 deelnemers in de categorie havo/vwo 1. Boris was de beste.” De wedstrijd krijgt voor Boris nog een vervolg: hij mag zaterdag 30 september deelnemen aan de Junior Wiskunde Olympiade in de Vrije Universiteit Amsterdam.

(Foto: Marius van Deursen) zullen straks planten in de perken in bloei staan. De planten trekken bovendien allerlei vlinders en insecten aan en dragen daarmee bij aan de biodiversiteit.” Wijkbewoners Thijs Wismans, Roel Keunen, Peter Vermazeren en Willem Wismans traden op als kartrekkers om het beplantingsplan mee vorm te geven, wijkbewoners naar hun mening te vragen en ze te mobiliseren tijdens de plantdag afgelopen zaterdag. Thijs Wismans: “Wanneer je de kans krijgt om mee te beslissen, moet je die ook aanpakken. De wijk gaat er straks fleurig uitzien. Er is ons verteld dat de perkjes snel dichtgroeien, waardoor steeds minder onderhoud nodig zal zijn. Het is wel de bedoeling dat we als bewoners ook meewerken aan het onderhoud van het openbare groen in de wijk. Misschien gaan we nog een gezamenlijke activiteit organiseren, maar wanneer de bewoners zelf de perken in hun eigen omgeving bijhouden zal de wijk er straks mooi bij liggen.”

Brand in Liessel door kortsluiting LIESSEL - De brandweer rukte vorige week vrijdagmorgen uit vanwege een brandmelding bij de kalkzandsteenfabriek aan de Hoogdonk in Liessel. Het bleek te gaan om kortsluiting in een transformatorruimte, waardoor rook vrijkwam. Een medewerker zag rook uit de ruimte komen en belde de brandweer. Het bedrijf werd ontruimd en zat korte tijd zonder stroom. Er raakte niemand gewond.

Man onwel DEURNE - Hulpdiensten zijn donderdag 11 mei iets na 8.30 uur uitgerukt naar de Wittedijk in Deurne. Een man was tijdens werkzaamheden in een stal onwel geworden, als gevolg van het inademen van mestgassen. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Een tweede slachtoffer, die probeerde de andere te helpen, heeft eveneens de stof ingeademd en is ook naar het ziekenhuis gebracht.

​Boris de Vries met zijn klasgenoten.

C o l ofo n Weekblad voor Deurne Uitgever: DAS Publishers!

Bezoekadres: Stationsstraat 103 | 5751 HD Deurne Ma t/m vrij: 8.00-17.00 uur T 0493-352600 | F 0493-352601 www.weekbladvoordeurne.nl Correspondentieadres: Postbus 20, 5750 AA Deurne

Advertentie-acquisitie: T 0493-352600 | M 06-29536178 E advertenties@weekbladvoordeurne.nl Advertenties voor plaatsing op de eerstvolgende donderdag aanleveren vóór dinsdag 14.00 uur. Manager Uitgeverij: John van Veggel T 0493-352605; M 06-29536178 E john@weekbladvoordeurne.nl

Redactie: Willie Thijssen (hoofdredacteur) T 0493-352606 | M 06-46017681 E redactie@weekbladvoordeurne.nl Ine van Hal T 0493-352607 | M 06-10915507 E ine@weekbladvoordeurne.nl Maarten Driessen (Asten) T 0493-352608 | M 06-13763686 Boyke Joosten (Someren) T 0493-352609 | M 06-13762619 Kristie Raaijmakers (Gemert-Bakel) T 0492-491309 | M 06-29536173

Muziek als missie. Zo kun je de passie van Carolien, geboren in De Rips, maar al lang in Deurne wonend, het beste omschrijven. Na veertien jaar in een heel andere discipline gewerkt te hebben – het welzijnswerk – besloot ze tien jaar geleden het roer rigoureus om te gooien. Ze koos voor haar oude liefde: de muziek. Carolien: “Met Zangwerk verzorg ik zangworkshops voor bedrijven en instellingen, ik heb mijn twee koren en sta een dag per week voor de klas om muziekonderwijs te geven aan de klassen in de onderbouw van het Helmondse Carolus Borromeus College. Over werk heb ik niet te klagen. Naast deze bezigheden organiseer ik sinds twee jaar een muzikale vakantie in Zuid-Frankrijk. Dit jaar gaan we voor de derde keer. Ook zing ik, incidenteel, met dementerende ouderen. Dan wordt pas écht uitduidelijk wat muziek met mensen doet. Muziek speelt de hoofdrol in mijn leven. Uit het werken met kleine of grote groepen mensen haal ik veel voldoening. Muziek is een universele taal; in alle landen van de wereld zijn de noten en tonen hetzelfde, er is een schrift dat iedereen kan lezen. Zet muzikanten uit alle uithoeken van de wereld bij elkaar en ze vinden elkaar. Het sociale aspect van mensen die gezamenlijk muziek maken met dat unieke instrument dat je altijd bij hebt, je stem, is niet te onderschatten. Dat is wat mij drijft. En weet je, zingen is een heel persoonlijk iets. Je moet over een drempel heen, je geeft jezelf bloot, maar als die eerste schroom overwonnen is, werkt het louterend. Zingen is populair. Ook Deurne is gezegend met veel koren van divers pluimage. De populaire muziek heeft zijn intrede gedaan, maar er is ook meer aandacht voor choreografie. En… je ziet steeds vaker dat er samenwerking met andere (muziek)disciplines wordt gezocht. Deze kruisbestuiving werkt enorm inspirerend en maakt het voor het publiek steeds aantrekkelijker om uitvoeringen bij te wonen. Kortom, muziek leeft, inspireert, maar geeft vooral voldoening!”

In najaar aanpak overweg DEURNE - In het najaar van 2017 zal als alles volgens planning verloopt gestart worden met werkzaamheden ter hoogte van de spoorwegovergang aan de Stationsstraat en de Vlierdenseweg in Deurne.

Bij de werkzaamheden wordt de verbinding Vlierdenseweg met de Stationsstraat recht getrokken. Het ontwerp wordt zodanig uitgevoerd dat het voor fietsverkeer onmogelijk wordt de overweg schuin over te steken. Het is de bedoeling dat de spoorwegovergang daardoor een stuk veiliger wordt en de doorstroming verbetert. Direct na de winter in 2018 zal begonnen worden met

een aanpassing van de verkeersregelingsinstallaties bij de spoorwegovergang Liesselseweg. De werkzaamheden worden bewust niet gelijktijdig aangepakt om te voorkomen dat er bij twee overwegen verkeershinder ontstaat. Voor beide projecten wordt door de gemeente Deurne momenteel een definitief ontwerp opgesteld, om vervolgens in overleg met Prorail de werkzaamheden op te kunnen pakken. Wanneer begonnen kan worden met de aanleg van een spoortunnel aan de Binderendreef is nog niet duidelijk. Prorail stelt een plan van aanpak op, dat naar verwachting medio 2017 kan worden vastgesteld.

Tijdig aanleveren DEURNE - Volgende week donderdag 25 mei is het Hemelvaartsdag. Het Weekblad voor Deurne verschijnt hierdoor een dag eerder, op woensdag 24 mei.

We sluiten komende week dan ook eerder af met het aannemen van kopij en advertenties. Berichten aanleveren kan tot maandag 22 mei 10.00 uur, maar vanwege de

kortere verwerkingsperiode liefst eerder. Advertenties kunnen worden aangeleverd tot maandag 22 mei 14.00 uur. Ook hiervoor geldt dat eerder aanleveren de voorkeur heeft. Zie onze contactgegevens in het colofon. Het kantoor van het Weekblad voor Deurne aan de Stationsstraat 103 is overigens op 25 mei gesloten.

B i dt e n w e rk t , le e st , re ke n t e n h ou dt boe k Berichten voor plaatsing op de e­ erstvolgende donderdag aanleveren vóór dinsdag 08.00 uur. Weekblad voor Deurne e.o. oplage 23.500, verschijnt op donderdag in: Deurne, Walsberg, Vlierden, Zeilberg, Neerkant, Liessel, Helenaveen, Griendtsveen, Brouwhuis, Rijpelberg en Dierdonk.

Bezorgklachten: tot vrijdag 14 uur via T 0493-352600 of E advertenties@weekbladvoordeurne.nl De editie wordt dan nog nabezorgd. Wij behouden ons ten aanzien van de inhoud van onze artikelen zowel het auteursrecht voor conform art. 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het Databankrecht.


WEEKBLAD VOOR VOOR DEURNE DEURNE || donderdag donderdag 18 18 mei mei 2017 2017 || pagina pagina 4 4 WEEKBLAD

Gemeente berichten Week 20 • 18 mei 2017

deurnes nieuws Alle officiële bekendmakingen en kennisgevingen van de gemeente Deurne staan in de ‘Officiële bekendmakingen’ op onze website. Voor een abonnement op de digitale versie en ander Deurnes nieuws kunt u zich aanmelden via www.deurne.nl /Nieuwsmail.

Inloopbijeenkomst over de N279 Op dinsdag 23 mei houden de gemeenten Deurne, Gemert-Bakel, Helmond en Laarbeek een inloopbijeenkomst over de plannen voor de N279. De voorlopige keuze die nu is gemaakt voor het tracé wordt toegelicht en er wordt uitleg gegeven over de wijze waarop straks het definitieve besluit wordt genomen. De bijeenkomst vindt plaats in zaal Traverse, Steenweg 19 in Helmond. Inwoners, ondernemers en belangenorganisaties zijn van 15.00 - 17.00 uur en van 18.00 - 21.00 uur van harte welkom om kennis te nemen van de plannen en hierover vragen te stellen. Als u de inloopavond bezoekt, kunt u het beste parkeren in parkeergarage Boscotondo. Deze garage ligt om de hoek bij zaal Traverse en is tot 01.00 uur geopend. N279

De N279 ligt voor een klein gedeelte op het grondgebied van de gemeente Deurne. Ook heeft Deurne een belangrijke aansluiting op de weg via de N270. Meer informatie over de plannen voor de N279 vindt u op de website van de provincie Noord-Brabant: www.brabant.nl (zoek op: N279).

Militaire oefening in Deurne Van 22 tot en met 24 mei vindt er een geplande militaire oefening plaats in Deurne. De oefening wordt gehouden in het kader van training voor infanteristen van de Koninklijke Landmacht. Praktisch gezien houdt dit in dat de militairen zich verplaatsen in militaire wielvoertuigen.

Voorbereiding bestemmingsplan ‘Stationsplein 30 en Tramstraat 2, Deurne’ Het bestemmingsplan ‘Stationsplein 30 en Tramstraat 2, Deurne’ wordt momenteel voorbereid. Dit als onderdeel van de herontwikkeling van het Stationsplein. Het voor te bereiden bestemmingsplan voorziet aan het Stationsplein 30 in de realisatie van nieuwbouw met maximaal 12 appartementen en een op de begane grond gelegen commerciële ruimte. De Tramstraat 2 betreft het al bestaande kantoorpand (voormalig LEV-gebouw). Dit betreft uitsluitend een mededeling ter kennisname van de voorbereiding. U hoeft (en kunt) momenteel dus niet (te) reageren op het bestemmingsplan. Voor meer informatie en de officiële bekendmaking verwijzen wij u naar www.deurne.nl > gemeente > actueel > officiële publicaties > officiële bekendmakingen digitaal.

Terinzagelegging ontwerpwijzigingsplan ‘Molenhof 1a Deurne’ Voor de locatie Molenhof 1a in Deurne is een wijziging van het bestemmingsplan in voorbereiding. Het wijzigingsplan maakt de realisatie van een bedrijfswoning mogelijk. Voor meer informatie over de terinzagelegging van het ontwerpwijzigingsplan verwijzen wij u naar www.deurne.nl > actueel > officiële publicaties > officiële bekendmakingen digitaal.

Helpende hand voor mantelzorgers Als u huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wmo ontvangt, wil dat niet zeggen dat alle taken in het huishouden opgepakt kunnen worden. Klusjes zoals ramen lappen, de stoep vegen of de schuur opruimen blijven dan vaak liggen. Of ze worden opgepakt door mantelzorgers. Deze mantelzorgers hebben vaak ook andere taken die ze moeten doen. Daarom wil de gemeente graag een helpende hand bieden om de mantelzorgers die zo waardevol zijn voor hun naasten te ontlasten. Heeft u een toekenning Wmo Huishoudelijke Hulp? En is uw mantelzorger bekend bij het Steunpunt Mantelzorg? Dan kunt u twee uur per maand extra hulp inroepen van uw zorgaanbieder. Hiervoor bent u geen eigen

bijdrage verschuldigd. De regeling is ingegaan per 15 mei 2017. Is uw mantelzorger nog niet bekend bij het Steunpunt Mantelzorg? Dan kan diegene zich daar aanmelden. Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Voor informatie over deze regeling of het aanvragen van de extra hulp kunt u contact opnemen met Zorg in Deurne. Dit geldt ook voor de registraties bij het Steunpunt Mantelzorg. Dit kan op telefoonnummer 0493- 387 387 of per e-mail mantelzorgdeurne@peelgemeenten. nl. U kunt ook binnenlopen bij Zorg in Deurne aan de Oude Martinetstraat 2 (zij-ingang van het gemeentehuis).

Tentoonstelling Patchwork en Quilts in hal van het gemeentehuis In de hal van het gemeentehuis kunt u vanaf vrijdag 19 mei genieten van een expositie van quilts van Marja Vocht en haar cursisten. De hal van het gemeentehuis is omgetoverd in een paradijs van kleuren. U kunt genieten van zo’n 60 quilts in diverse maten en kleuren met uiteenlopende patronen.

Marja Vocht maakt al 15 jaar quilts en heeft al op diverse landelijke tentoonstellingen haar quilts geëxposeerd. Sinds 2009 geeft ze les aan diverse cursisten. De expositie wordt op vrijdag 19 mei om 16.00 uur geopend en is te bezichtigen in de hal van het gemeentehuis tot 23 juni. De openingstijden zijn gelijk aan de kantoortijden van de gemeente.

Verkeersmaatregelen vanwege geplande evenementen Dreefloop in Deurne

Op Hemelvaartsdag donderdag 25 mei wordt de Dreefloop georganiseerd. Voor de veilig-heid van de deelnemers en de bezoekers worden die dag diverse wegen van 11.00 tot 13:00 uur afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers. Het betreft de volgende wegen: de Vloeieindsedreef, de Vloeieindseweg (gedeeltelijk), de Heieindseweg (gedeeltelijk), de Dolstraat, de Eikhofweg (gedeeltelijk), de Donschotseweg (gedeeltelijk) en de Molenweijerweg. Kermis Vlierden

Vanaf donderdag (Hemelvaartsdag) 25 mei tot en met zondag 28 mei is het kermis in Vlierden. De kermisat-

tracties worden geplaatst op het terrein gelegen aan de Brouw-huisweg, het Schooteind en de Schooteindseweg. Het opbouwen van de kermis start maandag 22 mei. Voor de kermis en het opbouwen en afbreken van de attracties wordt een gedeelte van de Schooteindseweg van maandag 22 mei tot en met maandag 29 mei afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers. KOZ-festival aan de Duifweg

Op vrijdag 26 mei en zaterdag 27 mei wordt aan de Duifweg in Deurne het KOZ-festival gehouden. Voor dit evenement wordt die dagen de Duifweg vanaf de Milhezerweg tot aan de Fortweg afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers.

Voorontwerpbestemmingsplan “Natuurbegraafplaats Vlierden” Het voorontwerpbestemmingsplan “Natuurbegraafplaats Vlierden” (NL.IMRO.0762.BP201613-A001) wordt ter inzage wordt gelegd. Dit gaat over het realiseren van een natuurbegraafplaats met bijbehorende parkeergelegenheid, gepaard gaande met het opwaarderen van de (aanwezige) natuurwaarden op de percelen tegenover Hazeldonkseweg 11/11a in Vlierden. Bovendien wordt de bestaande

recycletak op de locatie Hazeldonkseweg 11/11a op termijn afgebouwd. Voor meer informatie over de terinzagelegging, het raadplegen van stukken en de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen verwijzen wij u naar www.deurne. nl > gemeente > actueel > officiële publicaties > officiële bekendmakingen digitaal.

www.deurne.nl

Gemeentehuis | Markt 1 | Postbus 3 | 5750 AA Deurne | www.deurne.nl | info@deurne.nl | T. 0493 - 387 711 Klantcontactcentrum: Telefonische bereikbaarheid, maandag t/m donderdag 9.00 - 17.00 uur en vrijdag 9.00 -12.30 uur. Openingstijden: U kunt alleen terecht op afspraak, maandag 13.00 - 19.00 uur, dinsdag t/m donderdag 10.00 - 17.00 en vrijdag 10.00 - 12.30 uur.

Feestelijke Molendag rond vijftigjarig dierenpark in Liessel LIESSEL - Tijdens het Nationale Molenweekend werd zaterdag 13 mei in en rond molen De Volksvriend een feestje gevierd rond het vijftigjarige bestaansjubileum van het dierenpark in Liessel. Er werd een ballonnenwedstrijd gehouden en er waren pannenkoeken en mandarijnen.

In 1967 werd met een gemeentelijke bijdrage van 17.000 gulden een dierenpark -in de volksmond het hertenpark genoemd- opgericht bij de molen aan de Hoofdstraat in Liessel. Het terrein werd destijds aangewezen door het Liesselse raadslid Lenard Giesbers. In 2012 namen Liesselse vrijwilligers, verenigd in de stichting Behoud Dierenpark Liessel, het park over van de gemeente Deurne. De stichting zorgt voor het onderhoud en de onderkomens van de dieren met behulp van sponsoren, vrijwilligers en begunstigers. De afgelopen week kregen alle kinderen van de basisschool een kaartje voor een ballon en zaterdag kwamen veel kinderen naar de molen om een ballon op te laten. Ook kinderen van buiten Liessel die de molen bezochten mochten een ballon oplaten. “De ballonnen zijn gemaakt van biologisch afbreekbaar materiaal met touwtjes van gerecycled papier”, laat het bestuur weten naar aanlei-

De kinderen lieten zich de pannenkoeken en de mandarijnen goed smaken tijdens de Molendag met een feestelijk tintje vanwege het vijftigjarige bestaansjubileum van het dierenpark in Liessel. ding van een commentaar van Ban de Ballon op de Facebookpagina van de stichting. Wethouder Helm Verhees kwam naar de molen om de stichting Dierenpark De Volksvriend te feliciteren met het vijftigjarige jubileum van het park. Voor de kinderen had hij mandarijnen meegenomen. De kleurrijke ballonnen werden losgelaten en dreven vrolijk

weg. Vanwege het Nationale Molenweekend waren er gratis pannenkoeken, gebakken door molenaarsvrouw Marian Rongen en Francien Kuunders, met daarbij koffie, thee of ranja. Zondag rond 15.30 uur trad in een partytent voor het bakkershuisje bij de molen het koor Just4fun op in het kader van het evenement Koren op de Molen.

Open dag in De Wik DEURNE - In ontmoetingscentrum De Wik in Deurne is zondag 21 mei een open dag van 11.00 tot 16.00 uur. Belangstellenden kunnen kennis maken met De Wik. In de diverse ruimtes in het gebouw aan de Hellemanstraat 2b zijn presentaties van de activiteiten en door de verenigingen die van het ontmoetingscentrum gebruik maken. In de geheel vernieuwde keuken worden hapjes bereid door deelnemers en vrijwilligers.

In De Wik organiseren vrijwilligers activiteiten voor ouderen en mensen met een beperking. Wekelijks zijn er onder meer kooklessen, danslessen, kienavonden, een soosavond, een handwerkclub, een computerclub, een hobbyclub en een eetcafé. Daarnaast zijn er activiteiten buitenshuis, zoals de Walsbergse tuin waar vrijwilligers en deelnemers in het seizoen groenten kweken. De producten worden gebruikt in de keuken van De Wik. Deelnemers en vrijwilligers geven tijdens de open dag uitleg over alle activiteiten, de handwerkgroep geeft bijvoorbeeld een workshop, zodat bezoekers kunnen zien waar zij zich mee bezig houden. Belangstellenden kunnen ook rondkijken in de Huiskamer, een project voor senioren dat sinds oktober 2016 in de startblokken staat. Het project start zodra er voldoende aanmeldingen zijn. Kwetsbare en/of eenzame ouderen worden gedurende een of twee dagen in de week ontvangen door vrijwilligers, om een kopje koffie te drinken, de krant te lezen, te handwerken, knutselen, een spelletje te spelen of om de lunch tussen de middag mee te verzorgen. Wekelijks maken meerdere verenigingen ge-

bruik van het gebouw van De Wik, waaronder BVG, KBO Deurne-West, een buurtvereniging en muziekgroep U’mtata. Zondag zullen de gebruikers aanwezig zijn om over de eigen club en activiteiten te vertellen. U’mtata zal rond 13.30 uur een optreden verzorgen. In De Wik worden tevens thema-middagen georganiseerd voor senioren. De komende maanden staan vier bijeenkomsten op het programma. Woensdag 24 mei van 14.00 tot 16.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur) worden in samenwerking met heemkundekring HN Ouwerling films en dia’s vertoond van het Deurne van weleer. Moek luistert de middag muzikaal op. De toegang is gratis. Woensdag 7 juni van 14.00 tot 16.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur) is er een proeverij met hartige en zoete lekkernijen en een optreden van troubadour Gerard van Kol. Voor deelname wordt een eigen bijdrage gevraagd van 4 euro, aanmelden kan tot 29 mei via: activiteiten@de-wik.nl of tel.nr. 06-83072288. Woensdag 21 juni wordt een Oud Hollandse spelen- en kaartmiddag gehouden en 4 juli een Brabantse koffietafel met vergeten groenten uit de tuin van Henk Kerkers.


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 18 mei 2017 | pagina 5

Held van de maand

Theatergroep Neerkant speelt Kunst en Diefwerk NEERKANT - Theatergroep Neerkant speelt komend weekend het blijspel Kunst en Diefwerk in De Moost, Moostenstraat 3 in Neerkant. De première is vrijdag 19 mei om 20.00 uur. De overige opvoeringen zijn zaterdag 21 en zondag 21 mei, eveneens om 20.00 uur.

Kunst en Diefwerk is geschreven door Jos Schepers. Theatergroep Neerkant speelt het stuk onder regie van Silvia Driessen. De spelers zijn: Inge Lemmen, Anouk Lemmen, Ruud van der Burgt, Jeanette Berkers, Gerard Derix, Gera Swinkels, Jacqueline Rooijakkers, Tiny Derix, Jan Beijers, Anne Ebisch, Ingrid van de Mortel, Nick Raijmakers en Maarten Waals.

Inhoud

Het verhaal speelt zich af in het atelier van Kitty en haar dochter Milou. Het loopt niet bepaald storm, maar Kitty heeft volop ambitie. Ze hoopt te mogen toetreden tot het Genootschap der Schilderkunst. De voor-

Leida Venner wordt in het zonnetje gezet door burgemeester Mak. SINT JOZEFPAROCHIE - Leida Venner is dinsdagochtend gehuldigd vanuit het provinciale project Nul Verkeersdoden. Burgemeester Hilko Mak overhandigde de bijbehorende oorkonde aan de held van de maand.

Leida Venner is de allereerste held van Nul Verkeersdoden Brabant. Personen die zich belangeloos inzetten voor verkeersveiligheid komen

hiervoor in aanmerking. Venner is al dertig jaar verkeersbrigadier bij basisschool D’n Bogerd en zorgt ervoor dat kinderen en ouders vei-

Laat je niet overvallen

Bijeenkomst voor ondernemers DEURNE - In het gemeentehuis aan de Markt in Deurne wordt maandag 22 mei een bijeenkomst gehouden voor ondernemers en hun medewerkers. Het thema is: overvalpreventie en wat te doen als het toch gebeurt.

Een overval, afpersing, winkeldiefstal, geweld en agressie hebben een grote impact op ondernemers en medewerkers die het overkomt. Niet alleen financieel, maar ook emotioneel. Preventieve maatregelen kunnen helpen om dergelijke situaties te voorkomen. Te denken valt onder meer aan organisatorische maatregelen, zoals gezamenlijk openen en sluiten, duidelijke huisregels en het stimuleren van pinbetalingen. Technische en bouwkundige maatregelen, zoals camera’s of een afroombox

kunnen daarbij een hulpmiddel zijn. Deze aspecten komen tijdens de bijeenkomst aan bod, evenals het omgaan met winkeldiefstal en agressie. Tevens is er gelegenheid om vragen te stellen. De preventiebijeenkomst is een initiatief van Centrummanagement Deurne en wordt georganiseerd in samenwerking met de gemeente Deurne, de politie en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). De bijeenkomst vindt plaats op maandag 22 mei van 18.45 tot 22.00 uur in de centrale hal van het gemeentehuis in Deurne. De toegang is gratis, vanaf 18.00 uur is inloop mogelijk en zijn er broodjes. De bijeenkomst is met name bedoeld voor ondernemers in de detailhandel en daghoreca en hun medewerkers.

Cursu sse n Schilderen vanuit je hart

Eén keer in de twee weken wordt in Het Levensatelier in Asten de cursus ‘Schilderen vanuit je hart’ gegeven. Het is een schildercursus waarbij je intuïtief bezig bent en absoluut geen ervaring in het schilderen nodig hebt. Je schildert vanuit je hart, je mag je denken loslaten en je gevoel gaan volgen. De pure creativiteit komt zo naar boven. Hang het bijzondere eindresultaat op een voor

jouw fijne plek en kijk telkens met trots naar jouw unieke schilderij. Iedereen is welkom en instromen kan op elk moment. Er wordt geschilderd van 10.00 tot 11.30 uur. Voor verdere informatie of aanmelden zie de agenda op www. hetlevensatelier.nl of neem contact op via info@hetlevensatelier.nl. Het Levensatelier is gevestigd aan de Burgemeester Wijnenstraat 9 in Asten.

Klokkendagen trappen af met openingsconcert ASTEN - Asten Klinkt als een Klok gaat komende zaterdag 20 mei van start met een openingsconcert op het Koningsplein in Asten. Die avond zorgt dorpsbeiaardier Rosemarie Seuntiëns weer voor een spectaculair klokkenspel op de Markt.

Kunstmarkt

lig kunnen oversteken. Haar eigen kinderen zijn al jaren van school af. Dat weerhoudt haar er niet van om twee keer per week in weer en wind klaar te staan staat voor de kinderen uit de wijk. Verkeersouder Melanie: “Het wordt steeds lastiger om dit te realiseren in deze tijd, met zo veel werkende ouders. Leida is al dertig jaar onze held. En dat terwijl ze ook nog gewoon een baan heeft en oppast op haar kleinkinderen.” Leida is vereerd door de aandacht, maar het brigadieren vindt ze vooral léuk: “Twee keer per week twintig minuutjes, voor mij is het een kleine moeite. Omgaan met kleine kinderen en het contact met de mensen, dat vind ik gewoon kei leuk. Als het aan mij ligt sta ik hier over vijf jaar nog, hoor.” De verkeersveiligheidscampagne ‘Brabant gaat voor nul verkeersdoden’ wil dat elke weggebruiker stilstaat bij zijn of haar rol in het verkeer. De provincie vraagt samen met haar partners aandacht voor bewustwording in het verkeer in Noord-Brabant. Het gezamenlijke einddoel is: nul verkeersdoden in Brabant.

Spelers van Theatergroep Neerkant repeteren voor Kunst en Diefwerk.

Bijeenkomst voor inwoners over plannen N279 PEELREGIO - De gemeenten Deurne, Gemert-Bakel, Helmond en Laarbeek houden dinsdag 23 mei een inloopbijeenkomst over de plannen voor de N279. Inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden zijn welkom van 15.00 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 21.00 uur in zaal Traverse aan de Steenweg 19 in Helmond. De voorlopige keuze voor het tracé wordt toegelicht en er is gelegenheid om vragen te stellen.

De provinciale Stuurgroep N279 heeft een voorlopig besluit genomen voor de aanpak van de provinciale weg tussen Veghel en Asten. Voordat er een definitief advies gegeven wordt aan Gedeputeerde Staten zullen alle betreffende gemeenteraden de voorlopige voorkeur bespreken. Voorafgaand daaraan is er voor inwoners en andere belanghebbenden gelegenheid tijdens de inloopbijeenkomst kennis te nemen van de plannen en er vragen over te stellen. Provinciale Staten van Noord-Brabant zal uiteindelijk een besluit nemen over het definitieve tracé.

Voorkeursplan

Het voorkeursplan houdt onder meer in dat de N279 een weg blijft met tweemaal één rijstrook en een maximum toegestane snelheid van 80 kilometer per uur. Om een goede doorstroming en veiligheid te bevorderen worden de bestaande kruisingen en aansluitingen tussen Asten en Veghel ongelijkvloers. Verder adviseert de Stuurgroep de

N279 bij Helmond om de wijk Dierdonk heen te leggen en bij Veghel het bestaande tracé uit te breiden naar tweemaal twee rijstroken met gelijkvloerse kruisingen.

Leefbaarheid

Als gevolg van het steeds drukker wordende verkeer op de N279 nemen problemen met de doorstroming en veiligheid toe en komt de leefbaarheid in de dorpen en wij-

ken langs de provinciale weg onder druk te staan. Om dit te voorkomen willen de provincie, de betrokken gemeenten, het Waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat een toekomstbestendige aanpak van de N279. Er zijn onderzoeken uitgevoerd naar mogelijke oplossingen voor een betere doorstroming van het verkeer. Ook de effecten voor de omgeving met betrekking tot geluid, natuur, luchtkwaliteit en de gevolgen voor landbouw en recreatie zijn onderzocht. Voor de verschillende oplossingen is een kostenberekening gemaakt. Op basis van deze onderzoeken heeft de stuurgroep een keuze gemaakt voor het voorlopige voorkeursalternatief.

Schipper & zoon Debuutroman van Cobi van Baars DEURNE - De in Deurne geboren en getogen beeldend kunstenaar Cobi van Baars heeft nu ook een roman op haar naam. Vorige maand verscheen bij uitgeverij Atlas Contact haar debuutroman Schipper & Zn.

Van Baars is geboren en opgegroeid in Deurne. Ze komt er nog regelmatig en exposeerde er ook al. Aan

de Radboud Universiteit Nijmegen volgde ze een studie moderne Nederlandse letterkunde. Ze studeerde af op de relatie tussen literatuur en beeldende kunst. Haar debuutroman Schipper & Zn gaat over de relatie tussen een autoritaire vader en zijn zachtmoedige zoon. Het boek is binnenkort ook in Deurne verkrijgbaar.

HALVE PRIJS

EI M

mid summer sale

T AR ST

Het vervolg van de Astense Klokkendagen vindt een week later plaats. Dan wordt op vrijdag 26 mei gestart met een avond vol klassieke muziek in gemeenschapshuis De Klepel. Kaarten daarvoor zijn gratis verkrijgbaar bij de VVV Asten. Op zondag 28 mei staat de traditionele kunstmarkt in het Burgemeester Ploegmakerspark op het programma. Die middag is ook de kerktoren weer te bezoeken van 14.00 uur tot 16.30 uur. De slotdag gaat van start met de Klokkenmis in de H. Maria Presentatiekerk, van 11.00 uur tot 12.30 uur. Het Astens gemengd koor Puur Sangh zorgt voor de muzikale noot.

(Foto: Marius van Deursen)

18

Seuntiëns brengt wederom haar Roaming Bells. Even daarvoor zal de dorpsbeiaardier samen met Arie Abbenes en het Limburgs Trompetkwartet het openingsconcert verzorgen vanuit de toren van de H. Maria Presentatiekerk. Het concert wordt afgesloten met bazuinblazers die vanuit de toren hun klanken laten klinken. Aansluitend marcheert het Astense Sint Jorisgilde van het Koningsplein naar de Markt, waar het muziekfeest wordt voortgezet. Zo vinden er optredens plaats van De Vette Band, Tuna Ciudad De Luz en Kennèh. De Avond onder de Sterren begint om 20.00 uur. ’s Middags

wordt al gestart met de Open Toren, dit jaar terug in het programma. Van 14.00 uur tot 16.30 uur kunnen bezoekers de kerktoren beklimmen en kan de werkplek van Seuntiëns worden bekeken.

aanstaand kunstenares Cecile van Voorst komt haar beoordelen. Maar Kitty wil ook haar cursisten aandacht geven en dat valt niet mee. Zij vormen een bijzonder gemêleerd gezelschap, waaronder de pittige Stien en haar schuchtere zoon Freek en twee vrijgevochten vriendinnen Bettine en Astrid, die gek zijn op workshops. Cecile blijkt een echte kakmadam te zijn en dan is het maar goed dat Milou wat tegengas geef. Haar moeder lijkt zichzelf niet in haar pogingen alles tiptop in orde te hebben. Dan is er ook nog de immer vrolijke conciërge Marinus om de sfeer erin te houden en de drankvoorraad aan te vullen. Buurman Mark komt maar al te graag binnenvallen om Kitty een bezoekje te brengen. Of zijn liefde voor haar wederzijds is, is nog maar de vraag. Verder zijn er twee extra gasten Barry en Merel, die het een en ander op hun kerfstok lijken te hebben. Verwikkelingen en humoristische misverstanden genoeg voor een blijspel.

VAN DE VEN SCHOENMODE

SCHOUWBURGPLEIN 2 | VENRAY | TEL. 0478 580077 | WWW.VANDEVENSCHOENMODE.COM


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 18 mei 2017 | pagina 6

Een nieuw plafond in 1 dag!

SCHRIJF JE NU NOG IN!

Plafonds • Sierlijsten • Verlichting

terwijl de meubels blijven staan

Bezoek onze showroom: donderdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur. Maandag, dinsdag en woensdag op afspraak.

Beste bouwopleiding 2016/2017 Schrijf je nu nog in voor

De voordelen van Plameco:

voor elke ruimte

schooljaar 2017/2018 voor

• Schone montage in één dag • Voor elke interieurstijl • Verlichting naar wens • Zonder hakken en breken • De meubels kunnen blijven • Uit één geheel op maat gemaakt staan

de opleiding Metselen of Timmeren.

Plameco Vakbedrijf Van Osch, Kruiseind 16C, Gemert www.plamecogemert.nl info@plamecogemert.nl Bezoek onze showroom of bel: 0492-368100 MIERLO

OPLEIDINGEN BOUW|INFRA

Inschrijven tussen 07.00 – 08.00 uur: gratis inschrijfgeld + 1 maand gratis sporten Inschrijven tussen 08.00 – 09.00 uur: 1 maand gratis sporten

Tel. 0492 - 66 55 05 • Goorsedijk 6 te Mierlo

Inschrijven tussen 09.00 – 10.00 uur: gratis inschrijfgeld Inschrijven tussen 10.00 – 11.00 uur: gratis sporttas en powerbank Inschrijven na 11.00 uur: gratis powerbank

SCHRIJF JE NU NOG IN!

OUTLET Opening woensdag Beste schilderopleiding 2016

Vroege vogel actie zaterdag 20 mei

Schrijf je nu nog in voor

KERKPLEIN 5, DEURNE WWW.FITNESSCLUBNEDERLAND.NL

17 uur mei 10.00

Volg ons op Facebook en Twitter! www.facebook.com/weekbladvoordeurne www.twitter.com/weekbladdeurne

10.00 uur

OUTLET Opening woensdag

OUTLET

17 uur mei 10.00

OUTLET Verdonckstraat 2 KORTINGEN TOT 80% Someren

(Voormalig pand Vogele) Verdonckstraat 22

Someren

Openingstijden : Woensdag 17 mei (Voormalig pand10.00-18.00u Vogele) Donderdag 18mei mei 10.00-18.00u Openingstijden : 10.00-18.00 Donderdag 18 uur Woensdag19 17 mei mei 10.00-18.00u 20.00 uur Vrijdag 10.00-20.00 Vrijdag 19 mei 10.00-20.00u Donderdag2018 mei 10.00-18.00uuur Zaterdag Zaterdag. 20 mei mei10.00-17.00 10.00-17.00u Vrijdag 19 mei 10.00-20.00u Zaterdag. 20 mei 10.00-17.00u

• lA dertig jaar autorijschool J an La mmers. De eerste v ijf lessen 150 Euro gespecialiseerd in autisme en ex amenv rees 0636085346.

• uA to met APK v anaf €400,-. T ev ens te koop gev raagd kleine auto’ s en sloopauto’ s. Te l. 0492-381631/ 06-20778602 www.twanv anhout.nl

schooljaar 2017/2018 voor de opleiding Schilderen

Tel. 0492 - 66 55 05 • Goorsedijk 6 te Mierlo

• Wij v erz orgen uw waterput. Pompe n, sproeiers, slangen, pv c, toebe hore n enz . op v oorraad. Crooi jmans De urne 0655506538.

• Computerhulp, computerles of computercursus nodig? www.wegwijsopdecomputer.nl Hans Berkers, 0493-380229 of 06-29315869.

10.00 uur

HOOG GENO STROC VANTEERDE BRABAN T


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 18 mei 2017 | pagina 7

Vac a t u re s

Voor ons prachtige Kloosterhotel Willibrordhaeghe in Deurne zoeken wij per direct:

Sous Chef (38 u) Zelfstandig werkend kok (38 u) Front Office Manager (38 u) Medewerkers bediening Kijk voor het uitgebreide functieprofiel op www.fletcher.nl/vacatures Wil je werken in een leuk team? Mail dan je sollicitatie naar hotelmanager Melissa Stienen, mstienen@fletcher.nl

Voor meerdere klanten in de regio Deurne zijn wij op zoek naar een

medewerker voor op een vleesvarkensbedrijf. Zowel parttime als fulltime is mogelijk.

We zoeken iemand die: • allround inzetbaar is; • zowel zelfstandig als in een team kan functioneren.

Op zoek naar een horeca bijbaan in vakantiesferen? Ben jij student of scholier, flexibel, gastgericht, minimaal 16 jaar en wil jij werken in de sfeervolle omgeving van Albron Center Parcs Het Meerdal en/of Limburgse Peel? Geef je dan nu op voor de Bijbaan Bijeenkomst op woensdag 24 mei a.s. op Het Meerdal en ontdek tussen 16.00 - 20.00 uur jouw nieuwe werkplek! Meld je aan via petra.rutten@albron.nl Daarnaast hebben wij een interessante zomerbonus €€ voor jou, als je veel wilt werken!

Ervaring in de varkenshouderij is gewenst maar zeker geen vereiste. Voor meer informatie kunt u bellen naar Edwin Nelissen: 06-51241787

• Wereldwinkel Deurne. Maandaanbieding mei: 15% korting op al onze vruchtensappen.

• Beveiliging voor uw woning of bedrijf bel de Sleutelbus.nl 06-13050127 b.g.g. 06-13535297.

• APK Keuring alle merken ACS Werkplaats Hoofdstraat 117 Liessel www.acs-liessel.nl 0493-344449.

Center Parcs Limburgse Peel Peelheideweg 25, 5966 PJ America Tel. 077 464 8410

Center Parcs Het Meerdal Laagheideweg 11, 5966 PL America Tel. 077 464 7225

• Verbeco gespecialiseerd in garagedeuren met elektrische aandrijving. Ommelsveld 11 Asten tel. 0493-697731. www.verbeco.nl

• PC Hulp-Tablet etc. 0631214603 • Te koop Shetland pony (mini) 06-28869299.

• Tantra en Ayurvedische ontspanningsmassage. Kijk op www.tantrischemassage.org en ayurvedischemassagegemert.nl 0629473318

Knapen Trailers ontwikkelt en produceert aluminium “schuifvloertrailers” voor de Europese transport markt. Naast de productie is er tevens een service-, handel- en verhuurbedrijf: Knapen Service en Trailned. Op deze manier hebben we maximale toegevoegde waarde voor onze klanten. We onderscheiden ons op 3 manieren om de nummer 1 in de markt te zijn: Productinnovatie: merkbaar in het product; procesinnovatie: meetbaar in de kwaliteit; cultuurinnovatie: voelbaar in de omgang. Onze visie op medewerkers: We beschouwen onze medewerkers als de belangrijkste bouwstenen van ons bedrijf. “De mensen maken het bedrijf”. Daarom investeren we in scholing en ontwikkeling. We willen als team werken. Iedereen is even belangrijk, ongeacht de werkzaamheden. We spreken elkaar aan op veilig werken, kwaliteit leveren en pro-actief zijn. Beoordelingscriteria zijn niet alleen inzet, kwaliteit en hoeveelheid van het geleverde werk, maar ook samenwerken en continue verbeteren. Resultaat en werkplezier gaan hand in hand. We zijn eerlijk naar elkaar, ook als het gaat om slecht nieuws, maar blijven respectvol in de omgang. We willen dat medewerkers bij ons passen, plezier hebben in het werk en bereid zijn samen de schouders eronder te zetten om onze gezamenlijke ambities waar te maken. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden liggen laag in de organisatie. Eigen initiatief en ondernemerschap, passend bij de bedrijfsstrategie, worden beloond. De manier waarop we met elkaar en onze relaties omgaan is professioneel, maar familiair. Voor onze klanten staan we altijd klaar. Door kennis en ervaring zijn we gedegen ‘sparringpartners’. We doen op een eerlijke manier zaken. We stellen ons bescheiden op, maar laten niet met ons ‘sollen’. We denken in oplossingen en niet in problemen. Omdat we deze visie verder willen verwezenlijken zijn we op zoek naar:

Servicemonteur m/v

Afdelingsleider productie m/v

Logistiek engineer m/v

Zeer ervaren HR-Manager 24 uur/week m/v

IT-er met visual basic ervaring m/v

Verkoper binnendienst m/v

Voel jij een klik met onze visie en heb jij zin in een nieuwe uitdaging, kijk dan op www.knapen-trailers.nl/werkplezier voor de volledige vacatures.

Knapen Trailers BV Theo van Doesburgstraat 8, Deurne T: 0493 320 330 - E: info@knapen-trailers.nl

Berkers Techniek B.V. is een modern bedrijf dat zich bezig houd met het bouwen en ontwikkelen van machines voor landbouw en industrie. Constructiewerkzaamheden en het opbouwen van elektrisch-hydraulische installaties behoren tot onze werkzaamheden. Onderhoud en het verrichten van aanpassingen aan machines is een deel van onze activiteiten. Voor aanvulling van ons team zijn we op zoek naar een kandidaat voor de functie van:

Constructiebankwerker-montagemedewerker Heb je interesse in deze afwisselende functie en heb je gevoel voor techniek, neem dan schriftelijk contact met ons op voor 1 juni aanstaande. Het betreft een fulltime baan met prima arbeidsvoorwaarden. Ook kunnen we als leerbedrijf optreden. Berkers Techniek BV www.berkerstechniek.nl t.a.v. Frank Berkers www.agritruck.com Indumastraat 9 5753 RJ Deurne Tel. 0493 310305 e-mail: kantoor@berkerstechniek.nl


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 18 mei 2017 | pagina 8

Vac a t u re s Groentenkwekerij

A. v.d. Einden BV is een teeltbedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in de teelt van spinazie, rucola, babyleaf en breekpeen. De gewassen worden in het eigen verwerkingsbedrijf verwerkt tot panklare babyleaf producten voor diverse supermarktketens en horecaleveranciers in Europa.

Wij zijn voor onze verwerkingsafdeling op zoek naar:

GEZOCHT

allround medewerker kraamstal fulltime wegens uitbreiding zeugenbedrijf in Neerkant Wil jij ons team komen versterken? Maatschap van Heugten Bloemerstraat 15 A, 6031 NV Nederweert m. 06-53739890 t. 0495-663330 e. willy@vanheugtennederweert.nl

Indien u geïnteresseerd bent in deze functie kunt u uw sollicitatiebrief voorzien van een CV sturen naar vacature@vdeinden.nl of per post naar onderstaand adres.

www.greenspecialtiesholland.nl Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Oliemolen 2 - 5721 WN Asten Telefoon: 0493 - 695545 Wegens aanhoudende drukte hebben wij een:

VACATURE Meubelmaker/interieurbouwer

GEZOCHT:

Medewerker voor binnenICT-medewerker voor binnen-enenbuitendienst buitendienst installatie/reparatie computers. installatie/reparatie computers. Hanenbergweg 20, 5753 RC Deurne Tel: +31 (0493) 317 326 www.mbdc.nl info@mbdc.nl

Assistent accountant (full time) De werkzaamheden bestaan uit het verwerken en controleren van administraties, het samenstellen van jaarrekeningen en het verzorgen van belastingaangiften. Daarnaast speelt advieswerk aan onze cliënten een grote rol.

Productiemedewerkers/sters

Groentenkwekerij A v.d. Einden BV Achterbroek 26 5715 BM Lierop

Steeds meer mensen vinden de weg naar ons administratie- en belastingadvieskantoor. Daarom zoeken wij op korte termijn een kandidaat voor de functie van

Voor het vervaardigen van meubels, keukens en interieur voor zowel particulieren en bedrijven, van alle soorten materialen zoals massief, fineer, hpl en mdf. Wij zoeken een gemotiveerde vakman die in een klein team zelfstandig kan en wil werken in een goed en modern ingericht bedrijf. Mensen met CNC ervaring genieten de voorkeur of dit willen leren.

Onze gedachten gaan uit naar iemand met een: • voltooide vakgerichte opleiding op HBO niveau • flexibele en accurate instelling • spontaan karakter en goede sociale vaardigheden Wij bieden een boeiend en veelzijdig werkterrein, uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, 20 nieuwe collega’s en mogelijkheden om door te groeien naar relatiemanager. Ben je geïnteresseerd, stuur dan je sollicitatie met c.v. voor 1 juni a.s. ter attentie van de heer J.A.J. Vermeulen. Vermeulen en van Gerven bv Helmondsestraat 18a | 5761 CS Bakel | 0492-343535 jvermeulen@v-vg.nl | www.v-vg.nl

Graag telefonisch reageren. Zie ook onze website www.robsleegers.nl

www.facebook.com/DASVacatures - www.twitter.com/DASVacatures

Voor de uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar enthousiaste collega’s!

ALGEMEEN MEDEWERKER Herken jij jezelf in het volgende: Ervaring met een schovel + flexibiliteit + zelfstandigheid

Dan zijn we op zoek naar jou! Voor de functie algemeen medewerker zijn we op zoek naar een no-nonsense collega die ervoor zorgt dat de dagelijkse operatie optimaal en efficiënt verloopt. Je zorgt ervoor dat de machines en installaties tijdig voorzien worden van product door middel van een shovel. Ook zul je vrachten moeten kunnen laden en indien nodig lossen. Daarnaast zorg je er ook voor dat de productiehallen netjes en onderhouden zijn zodat deze altijd representatief zijn. Op den duur zou een deel van je functie ook het verhelpen van kleine storingen en het onderhouden van installaties onder je werkzaamheden kunnen komen te vallen. Hierin zal je worden begeleid door een van onze onderhoudsmonteurs.

ONDERHOUDSMONTEUR Herken jij jezelf in het volgende: Kennis en ervaring met elektrotechnische onderhoudswerkzaamheden + relevante technische werkervaring in de procesindustrie + zelfstandig functioneren Het doel van de functie is het verhelpen van storingen en het onderhouden van alle installaties van onze drogerij zodat de dagelijkse operatie optimaal en efficiënt verloopt. Daarnaast bouwen we ook diverse machines en installaties wat de functie uitdagend maakt en de werkzaamheden divers te noemen zijn. Wij bieden... Een zelfstandige en uitdagende functie waarin veel wisselende werkzaamheden voorkomen. Je komt terecht in een enthousiast jong no-nonsense team en uiteraard bieden wij je een prima salaris. Binnen Van de Weijer Drogerij hechten wij veel waarde aan een open en informele werksfeer.

Werken bij Center Parcs Het Meerdal Hou jij van aanpakken en ben je gastvriendelijk ingesteld? Dan zijn wij op zoek naar jou! Center Parcs Het Meerdal zoekt medewerkers voor de bungalowschoonmaak. Als medewerker Housekeeping zorg jij ervoor dat onze gasten een goede eerste indruk krijgen. Hou jij van aanpakken en ben je gastvriendelijk ingesteld? Dan zijn wij op zoek naar jou! Wij zoeken collega’s die: Center Parcsenthousiaste Het Meerdal zoekt medewerkers voor de bungalowschoonmaak. • medewerker Beschikbaar Housekeeping zijn op maandag enjijvrijdag 09:30-15:00 uur; Als zorg ervoortussen dat onze gasten een goede eerste indruk krijgen. • In bezit zijn van eigen vervoer. Wij Wij bieden: zoeken enthousiaste collega’s die: •• Salaris conform Beschikbaar zijncao op maandag en vrijdag tussen 09:30-15:00 uur; Een leuke •• In bezit zijnwerkomgeving van eigen vervoer. • bieden: Personeelsvoordeelpas voor het hele gezin Wij zwemmen, •(gratis Salaris conformkorting cao in de shops, gratis sportactiviteiten en 20 % korting op boekingen) • Een leuke werkomgeving ook vakantiekrachten voor degezin bungalowschoonmaak. Vanaf 15 jaar kun je al bij ons •Wij zoeken Personeelsvoordeelpas voor het hele aan de slag. Daarnaast zijninwij diverse van Het en Limburgse Peel (gratis zwemmen, korting devoor shops, gratisafdelingen sportactiviteiten enMeerdal 20 % korting op boekingen) op zoek naar hulpkrachten voor de weekenden en vakanties. Als vakantiekracht / hulpkracht kun je inzoeken de zomermaanden een extra zomerbonus verdienen. Wij ook vakantiekrachten voor de bungalowschoonmaak. Vanaf 15 jaar kun je al bij ons aan de slag. Daarnaast zijn wij voor diverse afdelingen van Het Meerdal en Limburgse Peel Interesse? Solliciteer via mail: werkenbijmeerdal@groupepvcp.com op zoek naar hulpkrachten voor de weekenden en vakanties. Als vakantiekracht / hulpkracht kun Volg onszomermaanden ook op facebook werkenbijhetmeerdal&limburgsepeel je in de een/ extra zomerbonus verdienen.

Werken bij Center Parcs Het Meerdal

Interesse? Solliciteer via mail: werkenbijmeerdal@groupepvcp.com Volg ons ook op facebook / werkenbijhetmeerdal&limburgsepeel

• LPG G3 inbouw en onderhoud (rdw erkend). Alle merken ook oldtimers. ACS Werkplaats Hoofdstraat 117 Liessel www.acs-liessel.nl 0493-344449.

• Verse asperges. Gratis geschild! van Leunen asperges Molenweg 1a Liessel Tel: 0493-342049 Info@aspergesliessel.nl Www.aspergesliessel.nl

• Bestrating voor o.a. uw inrit, terras, buitenterrein, grondwerk en bestratingsmaterialen. Voor bedrijven en particulieren. Scherpe prijs. Asten 06-53559761.

Wie zijn wij? Van de Weijer Drogerij is een brabants familiebedrijf en is ruim 25 jaar een drogerij voor diverse (rest)stromen. Kennis maken? Ben jij diegene die voldoet aan de gevraagde eisen en denk jij in deze functie je uitdaging gevonden te hebben? Dan nodigen wij jou van harte uit om te solliciteren. Stuur je CV met sollicitatiebrief naar monique@vdwdrogerij.nl of neem voor vragen contact op met Monique van de Weijer via 077-8200206.

Tel. 0622799116

willievandenakker@gmail.com

Tegenwoordig is het voor veel mensen die toch graag een

KEUKENS - RENOVATIE VAN KEUKENS - KASTEN - MEUBELS OP MAAT andere keuken willen de ideale oplossing: HORECA-WINKEL-KANTOOR INTERIEURS

van uw

Oude een Nieuwe keuken laten maken! - Andere indeling


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 18 mei 2017 | pagina 9

20 • 26 • 28 mei www.astenklinktalseenklok.nl Hoofdsponsor


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 18 mei 2017 | pagina 10

Programma in vogelvlucht Gratis kunst- en klokkenmanifestatie vol muziek

Kom naar het gezelligste evenement voor jong en oud...

20.05 Open toren 14:00 - 16:30 uur 28.05 Maria Presentatiekerk in Asten Op zaterdag 20 en zondag 28 mei kunt u vanaf 14:00 uur de kerktoren beklimmen. Alle moeite wordt beloond met een prachtig uitzicht over Asten. Daarnaast zal Rosemarie Seuntiëns de beiaard bespelen vanuit de toren, een mooie gelegenheid om haar werkplek eens te zien. Er worden ook rondleidingen gegeven in de kerk.

20.05 Avond onder de Sterren vanaf 20:00 uur 2017 Op het Koningsplein en de Markt in Asten Dit jaar begint Asten Klinkt Als Een Klok met een openingsconcert op het koningsplein in het kader van het 50-jarig bestaan van de klokken. Het St. Joris Gilde brengt vooraf aan het openingsconcert op de Markt een vendelgroet. Aansluitend wordt een waar muziekfestijn gehouden op de Markt met natuurlijk een beiaardconcert, de vrolijke Spaanse volksmuziek van Tuna Ciudad de Luz, De Vette Band uit Asten en Kennèh.

PROGRAMMA 20:00 uur: 21:00 uur: 21:30 uur: 23:00 uur: 23:30 uur:

DONATEUR WORDEN KLOKKEN DAGEN

OPENINGSCONCERT OP HET KONINGSPLEIN ROAMING BELLS & TUNA CIUDAD DE LUZ DE VETTE BAND (DVB) TUNA CIUDAD DE LUZ KENNÈH

l ke ta ek sp ek zi mu ar een wa

Alle activiteiten tijdens de ‘Klokkendagen’ zijn gratis toegankelijk voor iedereen. Om dit mogelijk te maken hebben we ook uw steun nodig. Dus als u de Klokkendagen een warm hart toedraagt, word dan nu donateur van de klokkendagen. Kijk voor meer informatie op www.astenklinktalseenklok.nl

don

ate ur


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 18 mei 2017 | pagina 11

26.05 Klassiek op vrijdag Aanvang 20:00 uur 2017 Gemeenschapshuis de klepel Met een Franse avond in de Peel presenteert de Astense saxofoniste Joke van Loon, samen met fluitiste Sofie Verbeeck en pianiste Dorenda Notermans, het klassieke concert van de klokkendagen te Asten. Met werken van o.a. Charles KOECHLIN, Gabriel FAURÉ, Claude DEBUSSY en Darius MILHAUD zullen ze u meenemen op een reis door de Franse muziek aan het eind van de 19e en begin van de 20e eeuw.

Toegangsbewijzen voor dit concert zijn gratis af te halen bij het VVV kantoor in Asten. Er mogen maximaal 4 kaarten per persoon worden afgehaald. Wij verzoeken u minimaal een kwartier voor aanvang van het concert aanwezig te zijn, dit in verband met het reserveren van een zitplaats.

28.05 Klokkenmis 11.00 - 12:30 uur 2017 Maria Presentatiekerk Asten

m.m.v. AGK Puur Sangh

28.05 Kunstmarkt 2017 & Straattheater vanaf 13:00 uur In en rondom het Burgemeester ploegmakerspark, Asten Op de traditionele kunstmarkt is er dit jaar wederom een divers en breed aanbod van verschillende kunstvormen, zoals houtbewerking, keramiek, schilderkunst, glas, sieraden, recycle-kunst etc. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Max Vogels, Rolling Notes, 2 of Diamonds, Hans van Gorp en de Rolling Notes. Straattheater met Mat Verhaegh en Jacqueline Castermans, Alda Loeffen, Ries van de Ven, Goochelaar, Circus Kiko en Tejaterwerkgroep 2000. Er is deze middag bijzonder veel Astens talent!

Volg ons op Facebook: www.facebook.com/Astenklinktalseenklok


Cultuur een warm hart toedragen

en er samen volop van genieten.

Cultuur brengt mensen samen Asten Klinkt als een Klok is hét evenement waar muziek, kunst en theater elkaar ontmoeten. Veel Astenaren zetten zich hiervoor in. We steunen dan ook met trots dit evenement. Wij wensen u fijne Klokkendagen.

www.rabobank.nl/peellandzuid Een aandeel in elkaar

Asten klinkt als een klok

WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 18 mei 2017 | pagina 12

Wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Asten

WWW.ASTENKLINKTALSEENKLOK.NL

BLOEMARRANGEMENTEN Jan van Havenstraat 32 - 5724 AV Asten-Ommel

DAS DEURNE WEEKBLAD VOOR Publishers

Uitgever van

www.orange-design.nl

WEEKBLAD VOOR

GEMERT BAKEL

SPONSORS EN BEGUNSTIGERS BEDANKT! Dankzij u is het bijwonen van het evenement GEHEEL GRATIS!


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 18 mei 2017 | pagina 13

Energieke show (P)art of the Culture

Het optreden van dansgroep Avant Garde Collective. DEURNE - Energiek en met heel veel enthousiasme stonden afgelopen weekend een groot aantal jongeren op het podium van het Cultuurcentrum Martien van Doorne in Deurne. Voor tweemaal een volle zaal op zaterdagavond 13 mei en zondagmiddag 14 mei met een even enthousiast publiek presenteerden ze hun shows tijdens de dansshow (P)art of the Culture, een initiatief van Deurnenaar Davy Denkers. Met als slagroom op de taart een optreden van Denkers zelf met zijn dansgroep Avant Garde Collective.

door Ine van Hal Op een als een Amerikaanse suburb aangekleed podium volgden de dansshows elkaar in snel tempo op. Grote en kleinere groepjes, bestaande uit jeugdige dansers van klein tot groot en enkele solodansers wisselden elkaar af. Met soepele armen en benen en energieke bewegingen, variërend van robotachtige danspassen tot kop- en schouderrollen, hand- en hoofdstands, hiphop, breakdance en soms op ballet lijkende passen. Dat alles verlicht met kleurige spotlights en flitslichten. De dansers klapten, sprongen en buitelden en het publiek klapte mee. Er werden saltosprongen gemaakt, soms vanaf de attributen op het podium en er werd rondgetold met steun van één hand of schouder. Dan weer zoefden groepjes dansers

soepel over het podium op hoverboards. Al dansend werden actuele situaties uitgebeeld, waarvan enkele met inleidende beelden op een groot scherm. Soms maakten dansers gebruik van attributen zoals linten, sjaals of een wit doek waar achter gedanst werd. Eline Denkers, Elise Tinga, Quinty van Selow en Davy Denkers voerden een dansact uit in donkere overalls met een fluoriserend patroon aan de voorkant en een fluoriserende zonnebril, wat voor bijzondere effecten zorgde. (P)art of the Culture was een dynamische show waarin de vele deelnemers lieten zien hoe leuk en veelzijdig dansen kan zijn. Met als slagroom op de taart het optreden van Avant Garde collective; zeven mannen die, gekleed in net kostuum met strikjes, stropdassen en hoeden, hiphoppend en swingend over het

Dorpsraad Walsberg bijeen WALSBERG - Dorpsraad Walsberg houdt dinsdag 23 mei een bijeenkomst in het Gerardushuis. Aanvang 20.00 uur. Er zal onder meer een toelichting gegeven worden op het verlichtingsplan van de gemeente Deurne.

Na behandeling van de notulen en het financieel jaarverslag is er een terugkoppeling van de lopende projecten. Aansluitend zal er een toelichting gegeven worden op het verlichtingsplan zoals de gemeente dat wil uitvoeren in de toekomst. De gemeente Deurne heeft een nieuw beleidsplan opgesteld voor de openbare verlichting. Om kosten en energie te besparen zal de meeste verlichting in parken en in grote

delen van het buitengebied verdwijnen. Alle verlichting die overblijft zal de komende jaren vervangen worden door Led-verlichting. In de toelichting wordt aangegeven waar verlichting verdwijnt en op welke plekken extra verlichting komt. Dorpsraad Walsberg wil met name insteken op behoud van verlichting op gevaarlijke punten, op routes van landbouwverkeer en op scholenroutes. Na afloop van de toelichting is er gelegenheid het plan te bekijken aan de hand van kaarten waarop alle lampen aangegeven staan. Bewoners kunnen bijvoorbeeld aangeven wat gevaarlijke punten zijn waar verlichting zeker zou moeten blijven.

(Foto: Marius van Deursen) podium dansen, buitelen en tuimelen. De dansers van het collectief: Samuel Chan, Herrie Anakotta, Tim Jansen, Gino Jagessar, Cody Loog, Kevin van der Kleij en Davy Denkers gaven enkele universele acts ten beste met een bijzonder professionele uitstraling. K i j k vo o r m e e r fo t o ’s o p w w w. we e k b l a d vo o rd e u r n e. nl

Ook kerktoren Bakel te bekijken

Zondag Torendag

BAKEL - Op zondag 21 mei vindt voor de zesde keer de middeleeuwse torendag plaats. Dit keer doet er in de regio Gemert-Bakel een nieuwe kerklocatie mee, namelijk de Sint-Willibrorduskerk in Bakel.

Tijdens de torendag organiseren betrokken heemkundekringen en stichtingen samen met de Stichting Archeologisch Samenwerkingsverband op de verschillende middeleeuwse kerklocaties activiteiten, presentaties of rondleidingen. Dit jaar doet voor het eerst ook de kerktoren in Bakel mee. Doel van de Torendag is om de historie van middeleeuwse kerklocaties in Peelland en omgeving door te vertellen en te laten beleven. Op de Torendag is de Willibrorduskerk in Bakel van 11.30 uur tot 16.30 uur open voor iedereen. De tentoonstelling van de historie van de kerk is op het zangkoor op de eerste verdieping. Deze is te bereiken met de stenen wenteltrap. In de kerk wordt doorlopend een foto-presentatie over de kerk en historie gepresenteerd. De film van de pontificale hoogmis die in 2014 tijdens Bakel 1300 werd gevierd kan continue bekeken worden. Voor de geïnteresseerden is er een rondleiding in de kerk waar onder anderen uitleg wordt gegeven over de zeven sacramenten van het geloof, die zijn

De kerk van Bakel. (Foto: heemkundekring Bakel-Milheeze) weergegeven in de gebrandschilderde ramen. Bezichtiging van de toren is op deze dag, in verband met de verwachte drukte, niet mogelijk. Naast deze openstelling is er ook een markt nabij de kerk. Andere kerken die meedoen zijn onder meer de kerk van Mierlo, Aarle-Rixtel, Beek en Donk, Stiphout, Helmond, Gerwen en Nederwetten. Er is een fietsroute langs de kerken samengesteld. Zie voor alle kerken die meedoen en de route: www. kerkenindepeel.nl.

Kermis in Brouwhuis BROUWHUIS - Van zaterdag 20 tot en met dinsdag 23 mei wordt in Brouwhuis kermis gevierd. Deze kleinschalige kermis staat opgesteld op de locatie Peeleik. De openingstijden zijn: zaterdag van 13.00 tot 1.00, zondag van 13.00 tot 24.00

uur en maandag en dinsdag van 14.30 tot 24.00 uur. Op de kermis in Brouwhuis staan negen attracties en verkoopzaken. Tot en met woensdag 24 mei 17.00 uur zijn Peeleik en de Rector Heuvelstraat gedeeltelijk afgesloten.

Met honderd pelgrims naar Klein Lourdes DEURNE - Twee bussen met daarin honderd pelgrims uit Deurne, Liessel, Bakel en Milheeze reden woensdag 10 mei voor een dagbedevaart naar het Limburgse Klein Lourdes. De busreis werd voor het derde jaar op rij georganiseerd door enkele Deurnese vrijwilligers.

In binnen- en buitenland staan verschillende plaatsen te boek als pelgrimsoord, waaronder Ommel, Kevelaer, Handel, Banneux of Lourdes. Een plek waar mensen komen om Maria te vereren, een kaarsje op te steken of gewoon voor een rustpuntje in het leven van alledag. Minder bekend bij veel Brabanders is Tienray, een dorpje in de buurt van Venray, dat bij pauselijke beschikking sinds ruim honderd jaar Klein Lourdes mag worden genoemd. In de kerk van Tienray staat een replica van de Lourdesgrot met daarin een beeld van Maria. Vorige week woensdag vertrokken vanuit Deurne en omgeving twee volle bussen richting het Limburgse dorp. Onder de passagiers waren onder meer drie deelnemers vanuit de stichting Doe een Wens. Het weer was perfect en de sfeer was opperbest. Pastoor Verheggen uit Tienray en pastor Van Eerd uit Liessel gingen voor in de Willibrordusmis, die muzikaal opgeluisterd werd door het seniorenkoor 2000 uit Deurne. Aansluitend was er een gezellige lunch in het parochiehuis, waar een troubadour op verzoek

Deelnemers aan de bedevaartreis in Klein Lourdes. oude bekende nummers ten gehore bracht. Na afloop van de lunch volgde een processie naar het lof met Mariahulde; een bloemenhulde waarbij iedere pelgrim een witte roos neerlegde voor Maria met zijn of haar eigen intentie. Voor het begin van de terugreis werd een loterij gehouden met een kop koffie en Limburgse vlaai. Helaas waren er te weinig loten voor de loterij, wat in veel ogen het enige minpuntje van de dag was. Na een

diner in Sint Jozefparochie kwamen rond 20.15 uur de bussen voorrijden om iedereen weer naar de opstapplaats te brengen. Tijdens het diner en ook tijdens de terugreis waren veel positieve reacties te horen. Deelnemers noemden het een waardevolle dag, een positieve verrassing, mooi en sfeervol of zeiden zich weer een beetje gesterkt te voelen. Volgend jaar zal de bedevaart naar Klein Lourdes georganiseerd worden op woensdag 9 mei.


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 18 mei 2017 | pagina 14 Bakelsebrug 8a 5761 PM Bakel 0492-552685 info@vandijkrioolservice.nl www.vandijkrioolservice.nl

Vloeieindsedreef 6 - Deurne - Tel. 0493-313091 / 06-53537725 www.autobedrijftabor.nl

- Verstoppingen - Rioolaanleg - Rioolinspectie- Minigraver - Combi zuig/spuitauto - 24 uurs service

Opslagruimte huren voor goederen, voorraad, inboedel etc.

Fiat Panda ....................................................................... 2001 Ford LTD 6,6 automaat ......................................................... 1973 Hyundai I10 ...................................................................... 2010 Mercedes 600 SEL V12 autmaat .............................................. 1993 Opel Astra 1.7 TD station ...................................................... 1997 Opel Astra G 1,6 station....................................................... 2001 Opel Zafira A 1,6 ................................................................ 1999 Volkswagen Golf ................................................................ 2010 Volkswagen Golf automaat .................................................... 1993 Seat Alhambra .................................................................. 1999 Suzuki Swift...................................................................... 2006 Suzuki Wagon R ................................................................. 2007 Tractor Massey harris .......................................................... 1950

maakt TIJD voor KWALITEIT

Verwarmd en bewaakt. www.boxs-it.nl Tel. 0493-381718

SCHEIDEN DOE JE SAMEN * Vanaf intakegesprek t/m afhandeling rechtbank * Effectiever en goedkoper dan een advocaat * Een aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs Astrid Larue Tel. 06 539 72 748 larue@scheidingshuys.nl www.scheidingshuys.nl

ER IS TOEKOMST NA DE SCHEIDING

Het ScheidingsHuys

www.weekbladvoordeurne.nl • www.daspublishers.nl

Diverse laaggeprijsde auto’s met APK-keuring.

Lezing:

“OP WEG NAAR EEN MOOIE OVERGANG” Opvliegers? Stemmingswisselingen? Vergeetachtigheid? Slapeloosheid? Er is een kans aanwezig dat je in de (vervroegde) overgang zit. Diep van binnen voel je dat er iets aan het veranderen is, maar wat is dat dan en wat moet ik dan herkennen? Ontdek wat goede en gezonde voeding doet met jou en je hormonen. Want gezond en mooi oud worden willen we allemaal.

zondag 21 m

Veranda’s en overkappingen in glas, polycarbonaat, kantelbare aluminium lamellen, zeil of stof. Uit te breiden met zonwering, screens of glaswanden. Openingstijden:

Het wordt een inspirerende avond van herkenning en erkenning.

ei

GEOPEND

11:00 - 17:0

0

Nieuwendijk 60 - Someren-Eind Tel: 0493-491254

maandag t/m vrijdag van 9.00-18.00 u. zaterdag 9.00-16.00 u. vrijdag koopavond tot 21.00 u.

w w w. va n d e n e i j n d e. n l

Meubelen, slapen, vloeren, raamdecoratie, rolluiken, zonneschermen, screens, verandadaken en horren.

py p a H ay d h birt us to

Maandag 22 mei om 20:00 uur De Grutter in Asten €5,- inclusief gratis consumptie en naslagwerk Inschrijven: www.gewichtsconsulenteasten.nl

• Te koop kleine pakken hooi. • Te koop kleine pakken hooi. Tel.0493-321722 b.g.g. 314006. Tel.0493-321722 b.g.g. 314006. •Roluik en Sc reens maar ook voor Kni karmsc hermen Ui tvalsc hermen Ri tzsc reens Markiezen Ga ragedeuren Binnenzonweringen ook voor inbouw van motoren en reparatie www.MADUz onweringen.nl Tel 0641 836911 • Video, Hi8 en DV bandjes overzetten op DVD, F oka De urne 0493-353102.

• T.K. gebruikte bouwmaterialen, vloerplanken, deuren, ramen, ijzeren balken enz. Verberne Meijelseweg 37, Beringe. Tel. 077-3078609 • ACS-Lies s el Uw adres voor ,APK airc o servic e, uilijnen, gasinbouw G3 ook voor storing en onderhoud RDW erkend, gespec ialiseerd in F ord. ACS werkplaats Hoofds traat 117 Li essel www.ac s-liessel.nl 0493-344449.

open dag

Altijd al willen weten waar dat lekkere brood en die heerlijke gebakjes vandaan komen? Op woensdag 24 mei van 10:00 tot 17:00 uur is dat te zien bij Bakkerij Vedder aan de

Kerkstraat 3a in Deurne. Iedereen is welkom om te komen kijken en om te proeven van al het lekkers wat bij Vedder gemaakt wordt!

!

TASSENactie - 1 Brood naar keuze* - 6 Broodjes (zacht wit/tarwe) - Peperkoek klein - 4 Appelflappen alles samen in een

Bijna

¤ 5,00

voord e

el

unieke jubileum tas!

NU € 9,95 *Met uitzondering van RB suikerbrood/krentenbrood/ Toen Anno nu. Actie loopt van 22 t/m 27 mei 2017

24 mei 10.00-17.00 n WE zie u ! graag

jke Heerli en erij proev

Bakkerij Vedder | De Echte Bakker

Al 50 jaar met liefde voor lekker & passie voor ambacht

verw e

nnen & geni eten

Speur toc door ht d bakke e rij


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 18 mei 2017 | pagina 15

SLAGERIJ BOUWMANS

EIJKEMANS BEDRIJFSMAKELAARDIJ T. 0492 - 37 13 37 St. Annastraat 21 Gemert

Bemmerstraat 8 Beek en Donk

ONZE SPEERPUNTEN, doe er je voordeel mee!! Donderdag t/m zaterdag, 18 t/m 20 mei

NABIJ HARTJE CENTRUM GEMERT HET WONEN EN WERKEN COMBINEREN! Geschikt voor detailhandel met bewoning. Unieke centrumligging, hoge attentiewaarde, u wordt gezien! Het beschikt over een diepe achtertuin (ca. 130 m²) op het zuiden. Wilt u deze opknapper geheel gaan bewonen? Voor meer informatie www.eijkemans.nl

UNIEK NIEUWBOUW BEDRIJFSOBJECT, HET WONEN EN WERKEN COMBINEREN! De boerderij wordt gesloopt en nieuw gebouwd. Mogelijkheid van aankoop achterhuis in ruwbouw óf dat u zelf de bouw realiseert, beiden volgens impressie. De indeling is bespreekbaar. Mogelijkheid plaatsen separaat bedrijfsgebouw max. vloeropp. ca. 250 m² én een extra bijgebouw (garage) max. vloeropp. ca. 100 m². Voor meer informatie www.eijkemans.nl

AFMETINGEN Inhoud object ca. 255 m³ Vloeroppervlakte ca. 120 m² Perceelsoppervlakte ca. 225 m²

AFMETINGEN Inhoud achterhuis woonboerderij ca. 660 m³ Vloeroppervlakte ca. 205 m² Perceelsoppervlakte ca. 3.000 m²

• Varkenskophaas, luxe voor een nette prijs, • Lendelappen, naturel en gemarineerd, • Huzarensalade, natuurlijk uit eigen keuken, • Gebakken peelham, op brood, bij de maaltijd,

• PC Hulp-Tablet etc. 0631214603

• Verse worst, altijd weer goed, • Barbecueworst, op de BBQ en in de pan,

• Welten Veranda's Vlierden Voorjaarsaanbieding: polycarbonaat platen 16 mm opaal/ helder €17,95 per m2. Complete zelf bouwpakketten voor op hout te monteren nu deze maand met 25% korting. Alle maten leverbaar en alles op voorraad. Voor informatie: 06-52120266 www.weltenverandas.nl

• Open Dagen Hemelvaart en Pinksteren! Beeldenpad! 25,26,27,28 mei en 2,3,4,5, juni 10.00 tot 17.00 Bestrating Antieke Bouwmaterialen, Brocante,Curiosa,antiek, Beelden Doorleefde planken, Veldbrand, Poorten, Tuindeco, Wijnvaten. www.vanroykasseien.nl 0618925099

100 gram 1.19

kilo 3.99 kilo 5.98

• Minikiprollade,

Prijs op aanvraag

• Digitale foto’s afdrukken op Kodak papier, direct klaar, Tot A4 formaat. F oka Deurne, Kerkstraat 8.

kilo 4.49

Specialiteit: 100 gram 0.99

Let op: Barbecue, gourmet, fondue, buffet, wok, partypan, steengrill, braai, we hebben het allemaal! Let op: vers vlees, vleeswaren uit eigen keuken, kant&klaar, online verkoop en nog veel meer, kijk op: www.slagerijbouwmans.nl

www.eijkemans.nl • Biologis c h vers brood, ambachtelijk bereid in eigen biologische bakkerij op de boerderij. 100% Speltbrood, volkoren en desem broden, stokbroden, glutenvrij brood, roggebrood, broodjes en koekjes. El ke vrijdag en zaterdag vers gebakken, Ge opend van 10.00 uur tot 17.00 uur Sumiran biologische boerderij, Broekstraat 3, 5725 TL Asten-Heusden, 0493-440630.

kilo 10.98

Dinsdag t/m donderdag, 23 t/m 25 mei

1 persoonsrollade: superleuk en lekker,

Vraagprijs € 175.000,00 k.k.

kilo 9.98

• Wegens vakantie gesloten van 24 mei tot en met 27 mei. Wegens nieuwe collectie veel showroombadkamermeubels met hoge kortingen. Kömhoff Sanitair Schoolstraat 37 Meijel tel. 0774661540. • LPG G3 inbouw en onderhoud (rdw erkend). Alle merken ook oldtimers. ACS Werkplaats Hoofdstraat 117 Liessel www.acs-liessel.nl 0493-344449.

www.facebook.com/slagerijbouwmansdeurne Zeilbergsestraat 50 • Deurne • T: 0493-312636 I: www.slagerijbouwmans.nl • E: slagerijbouwmans@planet.nl

• Wegens vakantie gesloten van 24 mei tot en met 27 mei. Wegens nieuwe collectie veel showroombadkamermeubels met hoge kortingen. Kömhoff Sanitair Schoolstraat 37 Meijel tel. 0774661540.

• Weduwnaar (76 jaar) eerlijk en goed karakter, zoekt langs deze weg een goede en eerlijke vrouw, leeftijd 70-75 jaar. Heb je interesse stuur dan een brief met foto en je ontvangt een brief met foto terug. Brieven onder nr. 197 bureau van dit blad.

• Te koop Shetland pony (mini) 06-28869299. • Te huur in Liessel, geï soleerde opslagruimte, vloeroppervlakte 100M²hoogte 4M, toegankelijk via toegangsdeur van 4*3M, Tel. 0610243191

Voor iedereen een plekje in de keuken

Ook binnen jouw budget extra groot werkblad

JUBILEUMACTIE

Vaatwasser cadeau* met vaatwasproducten voor een stralende vaat** + extra cadeau: het hele jubileumjaar een GRATIS kitchenaid*

* bij aankoop van een keuken ** vraag naar de voorwaarden

nuvakeukens.nl Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 18 mei 2017 | pagina 16

Voor veertien landelijke goede doelen

Goede Doelen Week levert bijna 40.000 euro op

Vlnr: Monique v.d. Linden, Frans Venner, burgemeester Mak, Mirjam van de Bogaert en Jac Megens. DEURNE - In de week van 3 tot en met 8 april is in Deurne voor de tweede keer gezamenlijk gecollecteerd voor veertien landelijke goede doelen door de Stichting Goede Doelen Week Deurne. Ruim 250 collectanten gingen op pad en haalden in totaal 39.953,11 euro op. Donderdag 11 mei maakte het stichtingsbestuur het bedrag bekend bij burgemeester Mak.

Expositie quilts DEURNE - In het gemeentehuis in Deurne is van vrijdag 19 mei tot en met vrijdag 23 juni een tentoonstelling van quilts te zien. De officiële opening is komende vrijdag.

De quilts zijn gemaakt door Marja Vocht uit Deurne en haar cursisten. Oud-regioleidster Elly Adema van het landelijke Quiltersgilde zal vrijdag om 16.00 uur de tentoonstelling openen. Tijdens de expositie zijn zo’n 60 tot 70 werkstukken te zien variërend van mini-quilts tot beddenspreien. Quilts bestaan uit kleine lapjes die in patronen aan elkaar genaaid worden met een voering aan de achterkant en ertussen een vulling, waarna het patroon doorregen wordt. Dit alles gebeurt met de hand. Wel gebruikt Marja Vocht digitale software voor het ontwerpen van eigen patronen.

van de collecte. Op maandag 10 april waren de organisatie en vrijwilligers te gast in het gemeentehuis voor het tellen van het geld in de collectebussen, die door de collectanten daar werden ingeleverd. Inwoners die de collectant hadden gemist konden tot en

met 14 april de envelop afgeven in een speciale bus in de hal van het gemeentehuis. Hiervan is weer veel gebruik gemaakt. In 2018 wordt de week voor de derde keer georganiseerd. De datum van de collecteweek wordt in het najaar 2017 bekendgemaakt. KWF Kankerbestrijding haalde het meeste geld op: 5.351 euro, gevolgd door de Hartstichting met 4.129 euro. Alzheimer Nederland is een goede derde met 3.472 euro. De overige stichtingen zitten tussen 2.000 en 3.000 euro.

PEELREGIO - Maandag 8 mei vond in In de Brouwerij in Asten een interessante editie van het Kunstcafé plaats. De jonge kunstenaar Eleye Boerenkamps, deelnemer aan de Open Atelierdagen Deurne-Asten van komende september, hield een inleiding over het thema Kunstenaarschap en Ondernemerschap. Het publiek kreeg alle ruimte om vragen te stellen en opmerkingen te maken. Conclusie: pasklare antwoorden hoe een kunstenaar ook ondernemer kan zijn, zijn er niet. Voor haar is belangrijk om haar autonomie als kunstenaar te bewaken.

Boerenkamps liet een diapresentatie zien van haar werk: installaties en tekeningen. De installatie waaraan ze momenteel werkt wordt binnenkort gepresenteerd in Atelier Leo XIII in Tilburg. Te weten van 23 tot en met 25 juni en van 30 juni tot en met 2 juli. Met haar afstudeerproject aan de Academie voor Beeldende Vormgeving in Tilburg won zij in 2016 zes maanden werken in het Tilburgse atelier, inclusief woonruimte, werkbudget, coaching en een publieke presentatie. Boerenkamps liet zich zien als een gedreven kunstenaar, die bedachtzaam is in het afwegen van opties. Ze weet wat ze wil en zeker wat ze niet wil. Ze wil autonome kunst maken en wil daarvoor geen concessies doen aan de markt: “Je moet bij mij niet zijn voor een schilderij in de juiste kleur voor boven je bank.” Bovendien lenen installaties zich volgens haar niet zo voor de private markt. “Maar ik maak ook tekeningen. Die zijn betaalbaar en er is volop vraag naar.” Zij stelde ook het belangrijk te vinden haar werk te tonen in een omgeving of setting die aansluit bij haar werk of die haar werk op zijn minst geen geweld aandoet. De voorwaarden die zij zichzelf, haar werk en de tentoonstellingsomgeving stelt, plaatsen haar regelmatig voor een dilemma. Er moet uiteindelijk geld verdiend worden, maar de autonomie van haar werk is belangrijk.

Netwerk creëren

Wat het ondernemerschap van kunstenaars betreft, had zij geen pasklare oplossingen. Ze onderstreepte wel het belang van kunstenaars om actief te zijn in het creëren van een groot netwerk. Die situaties (musea, kunstenaars etc.) op te zoeken, waarin nieuwe mensen zoals kunstenaars en curatoren ontmoet kunnen worden. Ze heeft bijvoorbeeld tijdens haar opleiding op eigen initiatief stage gelopen bij verschillende geledingen van het Museum Boymans van Beuningen Rotterdam en is nu nog actief als vrijwilliger bij het Van Abbe in Eindhoven. Ze wil voor direct contact zoveel mogelijk aanwezig zijn bij haar presentaties. Goede videoregistraties van haar installaties zijn uiteraard belangrijk. Ze staat ook open voor samenwerking met andere kunstdisciplines. Er staat bijvoorbeeld later dit jaar een project gepland in samenwerking met een dansgezelschap. En, onderstreept ze, altijd visitekaartjes op zak hebben. Spreker en onderwerp boeiden het publiek. Na een inleiding van bijna anderhalf uur werd ook daarna nog uitvoerig nagepraat. Eleye Boerenkamps groeide op in Deurne en is oud-leerling van het Peellandcollege waar zij les kreeg van de vorig jaar overleden Hans Crombach. Boerenkamps: “Hij heeft mij geleerd om echt te kijken; mezelf vragen te blijven stellen.”

Brandbrief geitenhouderij GEMERT - Anke van Extel-van Katwijk, wethouder Ruimte in Gemert-Bakel, heeft de Tweede Kamer fracties gevraagd om snel duidelijkheid te geven over het onderzoek geitenhouderij en de gezondheid van omwonenden.

Als een van de vertegenwoordigers van de Peelregio in de provinciale Stuurgroep Dynamisch Platteland, stuurde ze hierover een brandbrief aan de VNG/IPO als belangenbehartiger van gemeenten en provincies en aan de Tweede Kamer frac-

ties. Met de brief wil de stuurgroep aan de bewindslieden in Den Haag meegeven dat op korte termijn duidelijkheid nodig over de uitkomsten van het onderzoek en welke maatregelen worden genomen om deze risico’s te vermijden.

Brand in woning Bakel BAKEL - In de nacht van maandag op dinsdag is er in een woning aan de Schoolstraat in Bakel rond 00.45 uur brand uitgebroken. Er zijn geen gewonden gevallen en er is geen sprake van brandstichting.

De brand zou volgens de brandweer vermoedelijk zijn ontstaan in de keuken. Een frietpan zou de boosdoener

Nieuwe plek Wereldwinkel

zijn. De bewoner is zelf eerst de brand te lijf gegaan waarna de brandweer het daarna heeft overgenomen. De brand richtte behoorlijke schade aan in de keuken en ook de buren hadden last van rook in hun woningen. De bewoner heeft rook binnengekregen en is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht voor onderzoek.

Open Tuin-estafette PEELREGIO - Groei & Bloei Helmond e.o heeft een nieuw initiatief georganiseerd: een open tuin-estafette in Oost-Brabant. Zo kunnen tuinliefhebbers op verschillende momenten genieten van een grote diversiteit aan tuinen.

DEURNE - Wereldwinkel Deurne is verhuisd naar de nieuwe locatie aan Stationsstraat 28 in Deurne. In een vrolijke stoet verhuisden de vrijwilligers vrijdag 12 mei symbolisch de laatste artikelen uit de collectie naar het nieuwe, vijftig meter verderop gelegen pand. De winkel gaat vrijdag 19 mei om 15.00 uur open. Streetdancer Ricardo ‘Goofy’ Hendriks zal optreden en in de straat zullen artiesten het publiek aansporen een kijkje te komen nemen in de nieuwe winkel. De Wereldwinkel wil dan een poging wagen het record voor de langste (Wereld)winkelwachtrij te verbreken.

Vanaf 21 mei tot en met 17 september houden zes afdelingen van Groei & Bloei in Oost Brabant de tuinen open voor publiek. De tuinen van de Groei & Bloei-afdeling Helmond e.o die op zondag 21 mei en op zondag 18 juni open zijn: Winkelstraat 17 in Lierop; Houtse Parallelweg 102 in Helmond; Medevoort 9a in Helmond en Dobbelerserf 5 in Helmond. Drie tuinen zijn alleen op zondag 21 mei open: Dennerode 11 in Helmond; Elandlaan 5 in Helmond en Nederhuizinge 8 in Mierlo. De tuin aan de Bakelseweg 14 in Aarle-Rixtel is op zondag 18 juni open. De tuinen zijn op de betreffende data van 11.00 tot 17.00 uur geopend. De toegang is gratis.

Tijdens het Kunstcafé ontstond een interessante interactie tussen kunstenaar Eleye Boerenkamps en het publiek. Nelly van Rijt was zoals gebruikelijk de gespreksleider.

Vrijwilligers gevraagd DEURNE - Belangstellenden die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk en organisaties die vrijwilligers zoeken kunnen elkaars vraag en aanbod vinden op www.deurnevoorelkaar.nl. Onderstaande een greep uit de vragen naar vrijwilligers.

Stichting Vriendenkring Deurne Batouri zoekt bestuursleden voor de functies penningmeester en communicatie. De organisatie van Avondvierdaagse Deurne is op zoek naar personen die de wandelaars veilig laten oversteken: van 7 tot en met 10 juni, op woensdag, donderdag en vrijdag

van 18.00 tot 21.30 en op zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur. Stichting de Droom is op zoek naar mensen met groene vingers om de bewoners met een verstandelijke beperking te helpen met gras maaien en onkruid wieden. Lev-groep Deurne zoekt begeleiders voor vluchtelingen bij het regelen van bankzaken en ondersteuning in de Nederlandse taal. Informatie over deze en andere vacatures is te vinden op www.deurnevoorelkaar.nl of tijdens een van de wekelijkse inloopspreekuren van Lev-groep in alle Deurnese dorpen en wijken.

LASERBEHANDELING

KALKNAGELS

WWW.CEULENHUIDKLINIEK.NL WWW.DERMALINK.NL

De opbrengst dit jaar ligt ruim 37,7 procent hoger dan in 2016. Het bestuur en organisatiecomité zijn dan ook zeer tevreden over het verloop

(Foto: Hein van Bakel)

Ondernemerschap vaak dilemma voor kunstenaar

LASERBEHANDELING SPATADEREN

polikliniek voor dermatologie en flebologie

Zoekt u een specialist voor de behandeling van uw spataderen of huidaandoening? Zoekt u een specialist voor de behandeling Onze deskundige dermatologen volgen de nieuwste van uw spataderen of huidaandoening? Onze deskundige dermatologen volgen de ontwikkelingen in ons vakgebied en passen deze toe in de nieuwste ontwikkelingen in ons vakgebied en passen deze toe in de praktijk. Wij hebben de praktijk. Wij hebben de meeste ervaring in Nederland op het meeste ervaring in Nederland op het gebied van  gebied van laserbehandeling bij spataderen. laserbehandeling bij spataderen. dr. RPM Ceulen dermatoloog initiatiefnemer CHK DR.D.J DER KINDEREN Initiatiefnemer Dermalink Blokzijlpark 30 AB Stationsstraat Amersfoort 1 5701(Vathorst) MK Helmond 0492-792939 033-433 46 00

ALTIJD VERGOED NA VERWIJZING DOOR UW HUISARTS ALTIJD VERGOED NA VERWIJZING DOOR UW HUISARTS


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 18 mei 2017 | pagina 17

Bijdrage aan dialoog met hedendaagse Arabische en Iraanse kunstenaars

Expositie Beautiful Stranger in museum De Wieger De herdenking van de huwelijkssluiting van Hendrik Wiegersma en Nel Daniëls honderd jaar geleden zal niet alleen in beeld gebracht worden met portretten. Ook documentatiemateriaal uit de tijd van hun huwelijk zal op de expositie aanwezig zijn. Direct na hun huwelijk in 1917 vestigde het echtpaar zich aan de Stationsstraat 70 in Deurne en in 1922 verhuisden Hendrik en Nel met hun zonen Jaap en Pieter naar het door architect Roffelsen gebouwde Huize De Wieger met huisartsenpraktijk aan de Oude Liesselseweg. Hier werden nog de zonen Wieger, Friso en Sjoerd geboren. Nel overleed in 1962 en Hendrik in 1969. Sinds 1976 is in hun woonhuis museum De Wieger gevestigd. In de St.-Willibrorduskerk aan de Markt in Deurne hangt een door Hendrik Wiegersma geschilderd drieluik. Hierop zijn aan weerszijde van Christus veertien apostelen afgebeeld. Matthias, als 13e apostel gekozen in plaats van Judas -afgebeeld met geldbuidel, strop en een gebarsten aureool- staat er ook op, net als Paulus, die pas later bij de groep apostelen is gekomen. Op de achterzijde van de twee zijpanelen schilderde Wiegersma zichzelf en zijn vrouw Nel als respectievelijk de heilige Wigardus en de heilige Petronella. Die zijpanelen zullen vanaf 13 juni voor de rest van de maand juni gesloten zijn, zodat deze afbeeldingen bij hoge uitzondering te zien zijn. Het parochiebestuur sluit hiermee aan bij het thema van de expositie in De Wieger. Van Grafisch Atelier Daglicht, nu stichting Beeldenstorm, worden in het groot atelier grote prenten (120 x 160 cm) van Phoebe Maas, Saskia Marée, Alphons ter Avest, Jeroen Bodewits en Hillegon Brunt getoond. In het klein atelier is een selectie kleiner werk van Jeroen de Leijer, Lilia Scheerder, Reinoud van Vught en Tim Enthoven te zien.

Beautiful Stranger, Diana Wiegersma en De Wieger

Reza Aramesh, Action 44: Baghdad September 10th, 2004, 2009.

DEURNE - Zondag 21 mei openen in museum De Wieger in Deurne drie nieuwe exposities. Zoals gebruikelijk zal op de begane grond aandacht besteed worden aan het werk van Hendrik Wiegersma. Ditmaal met zelfportretten van de schilder en portretten die hij maakte van zijn vrouw Nel. Reden is hun huwelijksdag op 13 juni 1917: honderd jaar geleden. In de ateliers zal grafisch werk te zien zijn van kunstenaars van de stichting Beeldenstorm. Zeer bijzonder is de expositie met hedendaags werk van Arabische en Iraanse kunstenaars, deels op de begane grond en op de eerste verdieping: Beautiful Stranger. Dit werk is afkomstig uit de Collectie Nadour van de Duitse verzamelaar Rüdiger K. Weng. Als verzamelaar en bruikleengever wil hij kunstenaars uit het Midden-Oosten een podium bieden in de westerse wereld en daarmee een bijdrage leveren aan een dialoog met hen. Curator Diana Wiegersma van de Collectie Nadour koos uit de collectie dertig aansprekende werken voor de expositie Beautiful Stranger. De exposities zijn te zien tot en met 17 september 2017.

Misschien zullen velen zich afvrade Haterd nauw samen met Tjerk gen hoe een expositie als Beautiful Wiegersma, zoon van Pieter en Stranger terecht komt in De Wieger. kunsthandelaar, en leerde hij Tjerks Voor de hand liggend is dat misdochter Diana kennen. schien ook niet als het gaat om het Diana Wiegersma studeerde kunsttentoonstellingsbeleid van De Wiegeschiedenis aan de Sorbonne en ger in het verleden. Veelal wordt volgde een opleikunst uit het Interding tot curator bellum en moderne bij De Appel in kunst getoond en Amsterdam. Sinds niet hedendaagongeveer 12 jaar se kunst. Toch is is zij curator van vorig jaar al een de Collectie aanzet tot verruiming van dit Yazid Oulab; Untitled (sheep skin), 2006. Nadour van verzamelaar Rüdibeleid gegeven ger K. Weng. De met de estafetteverzameling bestaat uit schilderijen, tentoonstelling in het Groot Atelier met werk van hedendaagse kunstefoto’s en multimedia van Arabische naars uit Deurne en omgeving. En al en Iraanse kunstenaars. Het initiaeen aantal jaren wordt in de ateliers tief voor de verzameling komt voort hedendaags grafisch werk getoond. uit ervaringen tijdens een opdracht Wat nog niet eerder werd getoond is voor de Verenigde Arabische Emihedendaagse Arabische en Iraanse raten om de Arabische kunstwereld kunst. Het initiatief hiervoor ontin beeld te brengen. Weng en Wiestond vorig jaar. Tijdens de voorgersma werden geconfronteerd met bereidingen voor de jubileumexhet gegeven dat hedendaagse kunposities met werk van Pieter en stenaars uit de Arabische wereld en Friso Wiegersma en die met werk Iran in het Westen nauwelijks een van Ossip Zadkine. Voor die expopodium hebben om hun werk te sities werkte conservator Lex van presenteren. Of zij nu nog wonen in hun geboorteland of zich als vluchteling inmiddels elders gevestigd hebben. Dat podium wil Weng hen bieden door hen financieel te ondersteunen, maar ook door hun werk aan te kopen en uit te lenen voor tentoonstellingen en daarmee een dialoog op gang te brengen in en met de Westerse wereld.

In de samenstelling van de Collectie Nadour speelt Diana Wiegersma als curator een belangrijke rol. De collectie moet een evenwichtige afspiegeling zijn van hedendaagse werk van kunstenaars uit het Midden-Oosten en Arabisch Noord-Afrika en daarmee beantwoorden aan haar naam: Nadour. De naam kan vertaald worden als: observatiepost. Maar ook als: richtingwijzer. Zoals de vuurtorens dat waren op de oude karavaanroutes voor reizigers uit verre streken. Een aantal kunstenaars met werk in de Collectie Nadour is inmiddels wereldwijd doorgebroken. Dat geeft een extra betekenis aan de Collectie Nadour. Lex van de Haterd: “Aan de tentoonstelling Beautiful Stranger geven wij vanwege de actuele context en het urgente karakter van de situatie rondom vluchtelingen graag nu ruimte in De Wieger.”

Bijdrage aan dialoog

Volgens Weng en Wiegersma is het om de ander te begrijpen sowieso belangrijk kennis te maken met kunstuitingen uit de cultuur van de ander. Maar sinds ‘nine-eleven 2001’, de Arabische Lente en de turbulente ontwikkelingen die daarop volgden, is de noodzaak wellicht nog groter geworden. De schijnwerpers

zijn gericht op de Arabische wereld en Iran en ook het Westen wordt geconfronteerd met de gevolgen van deze ontwikkelingen. Vluchtelingen komen naar onze Westerse wereld; hetzij op de vlucht voor oorlogsgeweld, hetzij op de vlucht voor de onvrijheid te mogen zijn wie je bent en voor de onderdrukking van je overtuiging. De informatie uit de Arabische landen en Iran die via de media de Westerse wereld bereikt, beperkt zich meestal tot oorlogshandelingen, aanslagen, gevangennemingen en executies. Gruwelijke zaken. Maar wat er leeft onder de bevolking komt minder vaak onze wereld binnen. Kunstenaars geven er in hun werk een persoonlijke vertaling van. De voor de Collectie Nadour geselecteerde kunstenaars uit Iran en de Arabische landen doen dat in een beeldtaal die refereert aan de beeldtaal van hun eeuwenoude culturen. Culturen, waarin poëzie en orale geschiedenis een belangrijke rol spelen. Waarin zaken niet zwart/wit voorgesteld worden, maar waarin veel gebruik gemaakt wordt van metaforen en allegorische vertellingen om het onzegbare te kunnen zeggen. Nu ook vanwege hun politieke context. Dat zorgt er tegelijkertijd voor dat werk uit de Collectie Nadour een bijdrage kan leveren aan een dialoog tussen de Arabische landen en Iran met het Westen. Aan een dialoog tussen culturen, tussen mensen. Een dialoog die noodzakelijk is om elkaar vanuit heel verschillende culturen in de ingewikkelde actuele situatie beter te leren kennen en te kunnen begrijpen. In Beautiful Stranger zijn ongeveer dertig werken te zien; ook van vrouwelijke kunstenaars. Een belangrijk gegeven, volgens Diana Wiegersma, omdat vrouwen in het gebied een heel belangrijke rol spelen om de sociale cohesie niet te laten verbrokkelen. Onder de in de Collectie Nadour opgenomen kunstenaars bevinden zich inmiddels internationaal bekende kunstenaars als Kader Attia (Algerije), Mounir Fatmi (Marokko) en Ahmed Mater (Saoedi-Arabië), maar ook nog onbekende ontdekkingen. Van Kader Attia is momenteel de solotentoonstelling Repairing the Invisible te zien in SMAK Gent. Hij doet onderzoek naar noties van trauma’s en herstel in de geglobaliseerde samenleving. In 2016 won hij de Prix Marcel Duchamp voor zijn video Réfléchir La Mémoire die er tevens getoond wordt. De expositie Beautiful Stranger is opgebouwd rond de thema’s Hubris, Crossroads en Exodus, die helpen te begrijpen hoe iemand vervreemdt van zijn land, vervreemdt van zichzelf en tenslotte als vluchteling een vreemdeling wordt in een ander land. Alle in De Wieger tentoongestelde werken zijn met een introductie van Diana Wiegersma opgenomen in een catalogus die bij de opening van de expositie op 21 mei wordt gepresenteerd en verkrijgbaar is bij museum De Wieger voor de prijs van 10,00 euro.

Diana Wiegersma.

Parallelprogramma Vanwege het bijzondere karakter van de tentoonstelling zal tijdens de looptijd van Beautiful Stranger een parallelprogramma worden gepresenteerd. Een aantal programmaonderdelen is nog in voorbereiding. Daarover volgt later nadere informatie in nieuwsbrieven en op de site www.dewieger.nl • Om te beginnen wordt de opening van de expositie op 21 mei omlijst met een optreden van de Palestijnse muzikant Nizar Rohana op de oud, een snaarinstrument dat veel gebruikt wordt in het Midden-Oosten, met percussionist Udo Demandt. • Op maandagavond 3 juli is er in samenwerking met Boek en Soep een bijzondere literaire avond met de schrijver Rodaan Al Galidi (Irak, 1971). Hij ontvluchtte Irak na zijn studie bouwkunde en kwam in 1998 naar Nederland. Hij is daarna gaan schrijven en heeft inmiddels vanaf 2000 een flink aantal romans, columns ​Hayv Kahraman, Culmination, 2010.

en poëzie op zijn naam staan. Rodaan Al Galidi won in 2011 de prijs voor literatuur van de Europese Unie voor ‘De autist en de postduif’ en was tweemaal genomineerd voor de VSB-poëzieprijs. Zijn laatste roman uit 2016 is ‘Hoe ik talent voor het leven kreeg’; het was DWDD-boek van de maand in januari 2016. Hij kan als geen ander verhalen hoe hij na een studie bouwkunde en een onvermijdelijke vlucht uit zijn land, zichzelf opraapt en vanuit de beeldende kunst een nieuwe toekomst laat ontstaan. De manier waarop hij in Nederland integreerde is verrassend onthullend en doet je soms als Nederlander het schaamrood op de kaken krijgen. Tijd en plaats wordt nog bekend gemaakt. • In samenwerking met Cinema Het Witte Doek wordt de film ‘Hedi’ van Mohamed Ben Attia (Tunesië , 1976) uit 2016 vertoond. Locatie en datum worden nog bekendgemaakt.

Youssef Nabil, Self Portrait with Roots, 2008.


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 18 mei 2017 | pagina 18

Super Restanten Markt Donderdag 18 mei / Vrijdag 19 mei / Zaterdag 20 mei vanaf 13.30 tot 19.30 uur

vanaf 09.00 tot 17.30

KORTINGEN TOT Alle kleding

Berg / Wandelschoenen voor

50 tot 75%

SPOTPRIJZEN

KORTING

van LOWA & MEINDL

Honderden JEANS dames - heren voor

VELE KINDERSCHOENEN

50 tot 75% KORTING

75%

vanaf 9.00 tot 15.30 uur

Alles netjes gepresenteerd op kramen langs de winkel.

Heldensedijk 32, Meijel - Tel. (077) 466 17 17

kamertje Het kleinste

50%!

www.meeuwis-meijel.nl

Meestal is de bewegingsvrijheid in een toiletruimte beperkt. Toch is er in ‘het kleinste kamertje’ veel meer mogelijk dan u denkt. Wij laten u graag een aantal toiletideeën zien. Puur ter inspiratie, want we hebben altijd een toilet dat aansluit bij uw wensen.

Aancobmiepdleinte g Een toiletruimte inclusief tegels is er al vanaf*

895,-

Toilet zonder spoelrand: combineer topdesign met optimale hygiëne!

Stoer De tegels met hardstenen look zorgen voor karakter.

*Vraag naar de actievoorwaarden in de winkel.

Verwijst Uden Bitswijk 31, telefoon 0413 262 078 Verwijst Deurne Florijn 25, telefoon 0493 311 026 Meer informatie? Ga naar www.verwijst.nl

Badkamers Tegels Sanitair

60 JAAR


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 18 mei 2017 | pagina 19

WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 18 mei 2017 | pagina ?

GEZOND&FIT IN HET LEVEN DE EXPERTS AAN HET WOORD

Fysiotherapie VitaForum

Uw bedrijfsnaam

Fysiotherapie bij NAH, Niet Aangeboren Hersenletsel meer dan bewegen alleen! Het leven verandert enorm wanneer iemand een Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) krijgt. De meest bekende letsels zijn een beroerte, de ziekte van Parkinson, MS of een hersenletsel door bijvoorbeeld een ongeluk, een klap op het hoofd of een tumor. Aan de buitenkant is vaak niets te zien maar de gevolgen kunnen enorm zijn, zowel lichamelijk als in mentaal functioneren. De gevolgen van een niet-aangeboren hersenletsel verschillen van persoon tot persoon. Omdat de ernst en de plaats van het letsel per persoon verschilt, zo verschillen ook de verschijnselen en gevolgen per persoon. Veel mensen met NAH hebben problemen met de motoriek, waaronder lopen of de controle over de armen en handen. Ook komen vermoeidheid, hoofdpijn en concentratieproblemen veel voor. Daarnaast kan een persoon met NAH last hebben van geheugenproblemen, vertraagt denkvermogen en problemen met praten. Naast lichamelijke beperkingen hebben veel mensen met NAH vooral in de eerste periode na het letsel last van depressie en verlies in zelfvertrouwen. Veel mensen met NAH hebben ook problemen met het inplannen van taken, hebben een gestoorde tijdsorientatie, weten de weg niet meer naar het toilet of hebben moeite met het in de juiste volgorde uitvoeren van taken, zoals aankleden of koffie zetten. Soms kan de patiënt aan bijvoorbeeld de rechterzijde niets waarnemen; hij vergeet zijn rechterzijde te wassen, doet zijn rechterarm niet in zijn mouw en eet zijn bord alleen aan de linkerkant leeg. Zo zal de ene persoon halfzijdig verlamd zijn en in een rolstoel zitten, de volgende niet goed kunnen praten en bij weer een ander is er aan de buitenkant niets te zien, maar deze persoon is heel snel moe, kan zich niet concentreren en heeft er moeite mee als er veel prikkels om hem heen zijn, zoals op een feestje als veel mensen door elkaar praten. De gevolgen voor de naasten mogen natuurlijk ook niet uitgevlakt worden. Zij worden van partner of kind opeens ook verzorger. Ook kan het zijn dat het karakter van de getroffene is veranderd waardoor je de persoon niet meer herkent als de persoon die hij/zij was. Het is belangrijk dat de behandelaars samen met de patiënt en zijn/ haar naasten een team vormen. Op die manier worden ook de mantelzorgers geholpen.

0492-341886 www.vitaforum.nl info@vitaforum.nl

De revalidatie na een hersenletsel begint zo snel mogelijk, zodra de conditie van de patiënt dit toelaat. Begeleiding en behandeling door een specialist op het gebied van dit soort letsels kan u helpen. Het is belangrijk dat de behandelingen in de directe omgeving van de patiënt worden gegeven. Zo kunnen we meteen inspelen op de problemen die zich voordoen in het dagelijkse leven. De mantelzorgers kunnen zo ook gemakkelijker betrokken worden bij de behandeling. Dat kan inhouden dat zij problemen signaleren maar ook dat zij geïnstrueerd worden over hoe zij de patiënt zo goed mogelijk kunnen helpen of begeleiden bij de dagelijkse handelingen. Niet iedere fysiotherapeut is voldoende geschoold om dit soort problemen te behandelen. In onze praktijk heeft Maayke van Suijlekom zich gespecialiseerd in het behandelen van mensen met niet aangeboren hersenletsel. Om kennis en ervaringen uit te wisselen zijn wij aangesloten bij verschillende netwerken zoals het NAH fysionet zob, het multidisciplinair eerstelijnsnetwerk NAH en Parkinsonnet. Hierdoor kunnen we onszelf beter op de hoogte houden van de nieuwste ontwikkelingen en elkaar scherp houden op kennis en kunde. Binnen deze netwerken werken we samen met o.a. ergotherapeuten en logopedisten, waardoor we samen de beste zorg kunnen verlenen en zo de patiënt en zijn omgeving in staat kunnen stellen om het dagelijkse leven weer zo goed mogelijk op te pakken.

FYSIOTHERAPIE BAKEL

GEMERT

HELMOND

Bakel: St. Wilbertsplein 8a Gemert: Pater van den Elsenstraat 24 Helmond: Waterleliesingel 18 (Medisch Centrum Dierdonk)

Benieuwd naar de mogelijkheden om ook op deze plaats te adverteren? Bel ons: 0493-352600


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 18 mei 2017 | pagina 20

Centrum Mondzorg... een praktijk voor iedereen Overstappen van een vertrouwde tandarts naar een nieuwe, dat doe je niet zomaar en dat begrijpen wij maar al te goed. Toch vragen wij even uw aandacht voor de voordelen van onze praktijk. Wie weet loopt u, welllicht met uw gezin, binnenkort toch eens binnen voor een kennismaking...

Uniedke inegio! r

Zorg dtaitjd u er opent! bij b

5 VOORDELEN

ONDER ÉÉN DAK

1 2 3 4 5

Niet alleen tandartsen, implantologen en een tandprotheticus, maar ook mondhygiënisten, preventie-assistenten en klinisch prothesetechnici. Met alle kennis in huis, hulp bij alle gebitsproblemen. Onze goed opgeleide specialisten volgen continu alle vakontwikkelingen. Met de modernste apparatuur en producten (o.a. de digitale mondscanner en de digitale prothese). Dankzij onze zorgvuldige patiëntregistratie weten we altijd uw voorgeschiedenis, ook in de vakantie. De allerkleinsten kunnen kennis maken met Kimo. Hij laat ze zien hoe je het beste tanden kunt poetsen en dat naar de tandarts gaan niet eng is.

BIJ DE TIJD MET DE DIGITALE MONDSCANNER Bij Centrum Mondzorg juichen we de komst van steeds meer digitale technieken in de tandheelkunde zeer toe. Wij maken gebruik van de digitale mondscanner om afdrukken van uw gebit te maken.

UW GEBITSPROTHESE SPECIALIST! Inmiddels hebben bijna drie miljoen Nederlanders een gebitsprothese en dit aantal zal alleen maar toenemen. Wij beschiken over de modernste technieken waardoor de behandeling extra snel en een stuk aangenamer verloopt. Ons grote voordeel is dat wij onze eigen Klinisch Prothese Technici in dienst hebben.

De digitale prothese

Een win-winsituatie waar u voordeel bij heeft!

Dus geen vervelende alginaatDE afdrukken meer. De mondL A LERscanner maakt een bijzonder STE NIEUW K! IE N nauwkeurige analyse waarH TEC mee de tandarts uitstekend uit de voeten kan. De behandeling is bovendien veel comfortabeler voor alle partijen. bewaard. Deze scans worden in uw dossier bewaar Uw hele gebitssituatie is op deze manier in detail vastgelegd. U kunt dit ook zelf tot in alle hoeken zien!

MET 2 TS Ervaar bij ons het gemak en comfort IN PLAA FA van de digitale prothese. Dankzij VAN 5 N de digitale precisie voor gebitsSPRAKE protheses vindt een groot gedeelte n de vervaardiging in ons tandtechnisch van laboratorium plaats. Hierdoor is plaatsing in slechts 2 in plaats van 5 afspraken mogelijk! Hoe werkt het? Bezoek onze praktijk voor een afdruk. De overige handelingen vinden zonder uw bijzijn in ons tandtechnisch laboratorium plaats. U komt nog eenmaal terug in de praktijk voor de plaatsing van de gebitsprothese. Zo eenvoudig kan het zijn!

Baltic Denture System De digitale prothese!

Een unieke samenwerking met

Wij zijn een gecontracteerde zorgverlener en voldoen aan alle kwaliteitseisen. Bij ons géén financiële verrassingen!

Neem via 0493 - 315 332 geheel vrijblijvend contact met ons op als u meer informatie wilt. Ook voor het professioneel schoonmaken van uw implantaten. Een eventuele overstap naar onze praktijk wordt volledig door ons geregeld! Stationsstraat 51, Deurne

T 0493-315 332

www.centrum-mondzorg.nl

deurne@centrum-mondzorg.nl


WEEKBLAD VOOR

DEURNE

18 mei 2017 We e k pagina 21

20

WWW.WEEKBLADVOORDEURNE.NL

Jan Althuizen (links) was vorige week op bezoek bij zijn zwager Pierre Schriks in Asten.

Oorlogsveteraan Jan Althuizen even terug op geboortegrond DEURNE/ASTEN - Geboren en getogen Deurnenaar Jan Althuizen vocht in de Tweede Wereldoorlog als vrijwilliger aan de zijde van het Amerikaanse leger. Hij kreeg er onder meer een Purple Heart voor, een hoge Amerikaanse militaire onderscheiding. Na de oorlog verhuisde hij direct naar Amerika waar hij nu alweer zeventig jaar woont. De oud-Deurnenaar is 92 jaar en deze maand even terug op zijn geboortegrond; op bezoek bij familie en relaties in Asten en Deurne.

door Willie Thijssen Jan Althuizen werd in 1924 geboren aan het Stationsplein naast Hotel Goossens. Toen hij zestien jaar was, werd ook Nederland overlopen door de Duitsers. De tiener ging in het verzet. Toen in 1944 vanuit de geallieerden de oproep kwam om mee te strijden tegen de Duitsers, aarzelde de jonge Deurnenaar geen tel. Hij meldde zich bij het hoofdkwartier in de Deurnese wijk Houtenhoek. “Daar zat de zevende pantserdivisie van het Amerikaanse leger. Ik zei dat ik wel mee wilde vechten, maar dat ik het thuis even moest vragen. Moeder was niet blij. Maar ja, het avontuur trok.” Hij sloot zich aan bij de divisie die ook bekend was als Lucky 7. Hij fungeerde er in eerste instantie als tolk. “Maar het duurde niet lang voordat ze me een geweer gaven en een uniform.”

Foxhole

Althuizen vertelt zijn verhaal in

‘Johnny hurry up. You have to dig a foxhole’

‘Ik heb veel geluk gehad’

Deurnes dialect en met een passie alsof het onlangs is gebeurd. Zijn twinkelende ogen verraden dat de oorlog nooit uit zijn leven is verdwenen: “We gingen eerst naar Griendtsveen. Daar moest ik op de eerste dag een schuttersputje graven, want de Duitsers waren vlakbij. ‘Johnny hurry up. You have to dig a foxhole’, riepen ze. Ik had dat nog nooit gedaan. Gaandeweg leerde ik van de Amerikanen wat een soldaat allemaal moest doen. Ik wist toch helemaal niks!”

Leipzig. “Dat was soms best gevaarlijk omdat op verschillende plekken nog SS-ers zaten of leden van de Hitlerjugend. De Duitsers gaven zich in april 1945 over. Toen moest de grootste klap voor Althuizen nog komen. “Ik zat met vijf andere soldaten op een tank toen die werd beschoten door een Duitse pantsertank. Ik was vijftig voet verderop weer neergekomen”, vertelt hij. Hij heeft de aanslag overleeft. Als enige. “Ik kwam er later achter dat alle andere jongens op de tank dood waren. Ik heb veel geluk gehad.” Zwaar gehavend werd hij naar Parijs overgebracht waar hij in een militair ziekenhuis herstelde. “Het waren alleen vleeswonden, ik had niets gebroken. Ze hebben alles weer dichtgenaaid”, vertelt hij terwijl hij een groot litteken op zijn been laat zien. Bij een inspectie in datzelfde ziekenhuis kreeg Althuizen het nogmaals benauwd. “Ik was helemaal niet geregistreerd als soldaat van het Amerikaanse leger. Ik had geen bewijs, geen nummer. De inspecteur geloofde me niet. Bij toeval trof ik een andere soldaat van de zevende divisie: ‘Look there’s Johnny the Dutchman’, riep hij. Met hem ben ik teruggegaan naar mijn divisie in Duitsland. De troepen waren er nog. Het was een groot feest toen ze me weer zagen.”

Ardennenoffensief

In december 1944 trok zijn divisie verder naar het zuiden om aan te sterken. Na enkele pittige gevechten waren Althuizen en zijn nieuwe kameraden blij toen ze te horen kregen dat ze voor een paar dagen verlof naar het bevrijde Parijs mochten. “Maar Parijs hebben we nooit gehaald.” In plaats daarvan werd de 7de divisie overgebracht naar St. Vith in België om mee te vechten in de Ardennen. De Duitsers hadden er een verrassingsaanval ingezet, ook bekend als het Ardennenoffensief. De strijd trof de Amerikaanse troepen hard. Althuizen herinnert zich nog dat hij met zijn Amerikaanse collega’s probeerde een heuvel in te nemen. “Ze schoten me door de top van mijn schoen”, vertelt hij.

Jan Althuizen vlak na de Tweede Wereldoorlog; even terug in Deurne. “Toen hebben ze mijn maatje gedood. Ik moest huilen.”

​Zwaar gehavend

Althuizen overleefde de slag om de Ardennen en schoof met het 7e vervolgens op naar de rivier de Rijn, waar ze dorp voor dorp op de Duitsers wisten te heroveren. De Deurnenaar vocht aan de zijde van de Amerikanen door tot aan

Naar Amerika

De Amerikaanse divisie werd opgedeeld en Althuizen heeft nog tot eind 1946 gediend als grensbewaker in Duitsland tussen de regio’s van de Russen en de Amerikanen. Daarna reisde hij terug voor een kort bezoek aan zijn familie in Deurne. Althuizen was zo onder de indruk geraakt van de Amerikanen dat hij er naar toe wilde. Van mijn moeder moest ik solliciteren bij Philips. Maar dat was niks voor mij. Mijn vertrek naar Amerika was eigenlijk in een half uur geregeld. Voordat ik het wist zat ik vanuit Bremerhaven op de boot naar Amerika.”

Apotheek Motké

Althuizen heeft er ruim vijftig jaar gewerkt als ‘landscape-designer’. Hij trouwde er eerst met een Amerikaanse, maar ze overleed op jonge leeftijd. Bij een bezoek terug in Deurne leerde hij zijn tweede vrouw kennen: Sjan. “Ze werkte bij apotheek Motké in de Stationsstraat. Ze is met me meegegaan naar Californië. We hebben samen vier kinderen gekregen.” Althuizen komt met grote regelmaat over uit Amerika. “Dit is denk ik zo ongeveer de 45ste keer. Ik bezoek dan altijd ook Asten en Deurne.” Zijn zus Gerda is vorig jaar overleden. Ze was getrouwd met Pierre Schriks. Dat maakte het bezoek aan huize Schriks afgelopen week nog emotioneler. Volgende week vliegt de oud-strijder weer terug naar zijn tweede thuisland: Amerika.


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 18 mei 2017 | pagina 22

Fami l i e beri cht en

Gasterij De Gouden Leeuw Een warme huiskamer ambiance genieten, dat kan bij: “Gasterij De Gouden Leeuw” in Bakel. Rosalie en Ben Romonesco schiepen in Bakel centrum een eetgelegenheid op niveau. De keuken is behoorlijk onderscheidend; van Frans-Nederlands naar Mediteraan. “We bewegen ons tussen Brasserie en Restaurant in een warme atmosfeer en heel laagdrempelig”.

Een man van weinig woorden Levensgenieter

Gasterij De Gouden Leeuw hanteert het hele jaar door een nagenoeg vaste kaart met “hardlopers”, zoals het befaamde Panneke lever met spek volgens oma’s recept, en stoofpotjes met verse vis of pikante kip. Ook een aanrader zijn de op traditionele wijze geserveerde spiesen. Onze gerechten worden uitsluitend vers bereid met producten uit de streek en dat proef je. Alle seizoenen hebben weer iets moois.

Te vroeg en zeer plotseling, op zijn vertrouwde vakantieadres, is overleden mijn man en ons pap.

Asperges Hoera het is weer lente, dus op dit moment zijn ze er weer. Wij hebben heerlijke asperges uit eigen dorp met liefde en passie bereid door onze kok. Eens geroemd door het Brabants Asperge Genootschap en genomineerd als beste Aspergerestaurant van Brabant.

echtgenoot van

Ton Markhorst Ria Markhorst - van Deursen in de leeftijd van 68 jaar.

Mosselen De nazomer en herfst hebben wij de beste kwaliteit mosselen, dagelijks vers geleverd door onze visleverancier uit Yerseke, op diverse manieren bereid door onze kok. Telkens weer een feest op tafel. Hier komen onze gasten speciaal voor naar Bakel. En wat dacht u van het typische gerecht CATAPLANA, uit de Algarve, Portugal. Een must voor de echte visliefhebber. Met dit gerecht heeft Gasterij De Gouden Leeuw een groot succes bij haar gasten. En van dit alles kunt u ook genieten op ons gezellig groen en verwarmd terras. Feesten Ook verzorgen wij graag uw feest, vergadering, koffietafel en recepties voor grotere en kleinere gezelschappen met drankjes, hapjes of uitgebreide diners of buffetten, geheel naar uw wens en keuze. Alles is mogelijk. Heeft u iets te vieren, wij stellen graag onze Gasterij daarvoor beschikbaar.

Wanneer je blij bent zie dan diep in je hart en je zult zien dat wat je verdriet gegeven heeft ook vreugde brengt. Wanneer je verdrietig bent zie dan opnieuw in je hart en je zult zien dat je huilt om wat je vreugde schonk Er was al lang de angst, maar ons pap zei altijd: “Krakende wagens lopen het langst.” Verdrietig, maar dankbaar voor de jaren die hij vol aandacht en liefde met ons heeft gedeeld, nemen we afscheid van

Hans Kuijpers Joannes Arnoldus Cornelis

Ria Loes Margot

echtgenoot van

Riky Kuijpers - Mennen

Familie Markhorst Familie van Deursen

in de leeftijd van 73 jaar. Riky Nicole & Gertjan Maikel & Nienke

15 mei 2017 Torremolinos, Spanje Correspondentieadres: Helmondseweg 109a 5751 PH Deurne Als Ton ‘thuis’ is zal de uitvaartdienst worden gehouden op zaterdag 20 mei om 11.00 uur in de Sint Willibrorduskerk, Markt 9 te Deurne. Daarna vindt de crematie in familiekring plaats. Iedereen die zich betrokken voelt, is van harte welkom. Eventuele wijzigingen m.b.t. de uitvaart kunt u volgen op de website: www.wiezijneroverleden.nl

11 mei 2017 Schutsboom 49 5751 JA Deurne tel. 0493-321822 De begrafenis heeft afgelopen dinsdag plaatsgevonden. Bij deze willen we de doktoren, Buurtzorg Deurne en alle aanwezigen bedanken voor de aanwezigheid en steun die we mochten ontvangen.

KWEKERIJ DE LIFRA VEULEN!

Voor meer informatie bel: 0492-342200

ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE

DAS pas business Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze oud-prins Ton I

Ton Markhorst Prins Ton regeerde over het Peelstrekelrijk in 1977. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Ria, dochters Loes en Margot, familie en vrienden en we wensen hen veel sterkte met het dragen van dit grote verlies. Bestuur, Raad van Elf en partners C.S. de Peelstrekels Deurne Prinsengarde C.S. de Peelstrekels Deurne

12 Lobelia’s € 1,50 12 Petunia’s € 2,50 • Geraniums v.a € 0,50 12 Vlijtig Liesjes € 2,50 • Dahlia’s € 0,50 Gazania’s € 0,50 • Million Bells € 0,50 Kuipplanten op stam Solanum € 5,00

ENZ ENZ ENZ. meer dan 200 soorten Perk-, hang- en kuipplanten.

Kwekerij de Lifra Veulen alleen wij……………zetten de prijzen erbij.

KWEKERIJ DE LIFRA

LORBAAN 12A VEULEN • 06-14217697 Open: ma. t/m vr 9:00-19:00 uur. Zat. 9:00-18:00 uur.

Alles Alles op op het het gebied gebied van verlichting van verlichting Voor al uw verlichting Voor al en uwbuiten verlichting binnen binnen enmontage buiten en onderhoud Ook voor Ook voor montage en onderhoud

Geschokt, ongeloof en verdriet. Onze Hoofdsjaal en vriend

Ton Markhorst

Stationsstraat 58, 5751 HG Deurne Stationsstraat 58, 5751 HG Deurne www.mennenverlichting.nl www.mennenverlichting.nl

is plotseling overleden. Wij zullen Ton erg missen. Alle goede herinneringen blijven, …… maar er komen geen nieuwe bij.

BARBECUE ALL-IN Compleet verzorgd vanaf € 10,70 p.p. Vanaf 10 personen gratis bezorging

Broodjes & wraps pakket vanaf € 7,50 p.p. Ter plaatse door ons bereid in partypannen

www.donkersfood.nl

Tel: 06-12589796

STEVENS

Wij wensen Ria, Loes en Margot veel sterkte toe met dit zware verlies.

TELEVISIES

De Sjaaltjus Klup.

UW (O)LED-TV ADRES!

ZEN!! ACTIEPRIJ onze

Pannen & platte daken (EPDM)

Kijk op internetsite!

Nieuwbouw & Renovatie

De Televisie Specialist

www.dak-werken.nl

met een verrassend lage prijs! LED TV, UHD TV, Curved TV, OLED TV Samsung, Sony, Philips, LG, Sonos

Houtakker 2 Oldert 1A 57615761 DDPA Bakel Bakel

Grootschoterweg 105 BUDEL-SCHOOT (NL)

DIGO JEANS 3 VOOR € 65,-

Blauw en zwart maten 30 t/m 50 inch, lengtes 30, 32, 34 en 36

De Broekenparty Grote collectie. Specialist in brede en lange maten

Offermansstraat 4 - Lierop • Schuin tegenover de kerk Dealer van oa. Lee, Wrangler, Paddock’s, Lee Cooper, Mustang, Digo, Maskovick, Colorado, Pionier, Intensiv, Twenty four seven.

www.de-broekenparty.nl

Tel. 0031 (0)495 49 36 16

T 0492-599099 F 0492-599302 M 06-53122216

www.stevensbudelschoot.nl Open: ma: 10-18u • di: gesloten wo/do: 10-18u • vr: 10-20u • za: 10-17u

• Container te huur. Voor puin, snoeihout, z and enz . à €60,-. Brenge n en halen in regi o De urne 06-46256440. • Vers e as perges . Gratis ge sc hild! van Le unen asperge s Mol enw eg 1a Li essel Te l: 0493-342049 Info@ asperge sliessel.nl Ww w .asperge sliessel.nl • Glas w ol en Pi r isolatie (Dupa nel). Aa n spotprij z en bij de Is olatiehal tel. 0492-542002.

Drukwerk nodig? tegen scherpe prijzen!

DAS

werk Pas Druk

www.daspasdrukwerk.nl

• Taxivervoer • Touringcarvervoer • Pakketdiensten • Garagebedrijf • Autohandel www.hebbentours.nl Snoertsebaan 22 | 0493-342.342 | info@hebbentours.nl

• iD a's ins c annen, z eer goe de k w aliteit, eige n beheer, sc herpe prij z en. Ook grote aantallen. F ok a De urne, Kerk straat 8, 0493-35102. • Rommelmark t Carboots ale Kessel 21 Me i 90 stands 8.30 - 15.30 uur A73 afri t 14 Ri j k sw eg 30A, 5995 NW w w w .c arbootsalehorst.nl

• Vlooienmarkt 21 mei Kastelenplein Eindhoven Binnen en buiten. Gratis entree 9-16 uur 06-20299824. • Airc o s erv ic e (ook SUV en bedrij fs auto,s ). Klaar terw ij l u w ac ht. Mode rnste apparatuur ACS We rk plaats Hoofds traat 117 Li essel w w w .ac s-liessel.nl 0493-344449.


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 18 mei 2017 | pagina 23

Fam i l i e b e ri ch t e n Ik heb de bloemen gevraagd voor je te glimlachen. De vogels vroeg ik voor je te fluiten. E n de zon stuurt je haar warme stralen. Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, hartelijkheid, bezorgdheid en liefde is vrij plotseling van ons heengegaan mijn alles, onze lieve mam, trotse oma en onze spontane zus

José van B ommel-B erkers

W at je in je hart bewaart, raak je nooit meer kwijt

weduwe van

Johan de Haas

Geopend

Zij overleed in de leeftijd van 76 jaar. Tilburg: Rob en Germaine S jors Heeze: René e en F riso Deurne: K urt en Heidi L ieke, M arloes

zondag 21 MEI

in liefde verbonden met

Jo Erwin en F râ ncie Aniek, B art, Corné , Anne

van 11.00 - 16.00 u

B akel, 14 mei 2017 Correspondentieadres: Derpsestraat 17, 5751 K A Deurne

INCLUS IEF

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 20 mei om 14.00 uur in de aula van crematorium Heeze, Somerenseweg 120 te Heeze.

F rank en Janneke Senn, Vinn F amilie B erkers F amilie Huggers 13 mei 2017 Correspondentieadres: coö peratie DELA tav familie Van B ommel-B erkers B elgenlaan 11, 5406 X N Uden De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 19 mei om 15.30 uur in de aula van crematorium Heeze aan de Somerenseweg 120 te Heeze. Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.

‘t Is gebeurd Het vuur is gedoofd De hamer ligt op het aambeeld. Nadat we op 5 mei gezellig samen zijn 92ste verjaardag hebben gevierd, is na een ziekbed van slechts 2 dagen, overleden onze lieve pap en opa

Johannes Petrus Welten Jan

Het laatste beetje is nu op, veel had ik te verduren. Het kaarsje is nu opgebrand, gedoofd zijn alle vuren. Voor mij die het aangaat is het niet erg, ik heb genoeg geleden. Voor hen die ik achterlaat: vaarwel en wees tevreden. Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, hartelijkheid, bezorgdheid en liefde is toch nog plotseling van ons heengegaan mijn alles, ons pap en trotse opa

Mart van den B erkmortel echtgenoot van

Miet van den B erkmortel-Jacobs Hij overleed in de leeftijd van 79 jaar. Liessel: Miet

† Geldrop, 15 mei 2017

Someren, 5 mei 1925

Heerhugowaard: Theo en Matty Tessa en Robin Terry en Astrid Melvyn en Tinne

Correspondentieadres: Oosterenbanweg 12, 4325 GS Renesse Ons pap is overgebracht naar het Uitvaartcentrum Someren Asten, Acaciaweg 26 te Someren, waar u persoonlijk afscheid van hem kunt nemen op vrijdag 19 mei tussen 18.00 en 18.45 uur. De Eucharistieviering wordt gehouden op zaterdag 20 mei om 13.30 uur in de parochiekerk O.L. Vrouw Presentatie, Marialaan 16 te Ommel, met aansluitend een korte afscheidsdienst in de aula van crematorium Heeze, Somerenseweg 120 te Heeze. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de koffiekamer van het crematorium.

Liessel: Helmi en Johan Marith en Mathijs K armen en Jels

13 mei 2017 Correspondentieadres: coö peratie DELA tav familie Van den B erkmortel B elgenlaan 11, 5406 X N Uden

Ricky 18-5-17

10 jaar alweer voorbij Waar blijft de tijd? We denken nog vaak aan je En missen het dat je er niet meer bij bent

De crematieplechtigheid heeft donderdag 18 mei in Helmond plaatsgevonden.

- Je vrienden -

Stichting “Een Aarde”

Kringloopwinkel – Asten

De uitvaart in vertrouwde handen

0493 32 00 27 Beek en Donk Helmond Deurne

- Goed afscheid nemen vinden wij belangrijk. - Daarom kunt u bij ons voortdurend uw overleden dierbare bezoeken. - We verzorgen iedere uitvaart, wel of niet verzekerd, in elke gewenste locatie zoals in de Kapel van Willibrordhaeghe, de kerk, of anders gekozen gelegenheid. - Het gratis uitvaartwensenboekje behoort bij onze service. - Net zoals ons wekelijks inloopuurtje. voor info: www.degroofuitvaartverzorging.nl

Asten Wij helpen ontwikkelingslanden en verkopen in onze winkel curiosa, boeken, meubels, kleding en nog véél meer. Goed, schoon en goedkoop! Breng úw spullen, i.g.st, ook oud ijzer. Laten ophalen? Bel 06-41655003.

Ysselsteyn

Molenakkers 11, Asten.

Openingstijden: Maandag 09.00-12.00 Woensdag 13.00-16.00 Donderdag 18.00-20.30 Zaterdag 09.00-12.00

groot formaat

garantie, gratis nastelbeurt na 4 ½ jaar

 Kwaliteit Keukencentrum Berkers heeft al 12 jaar het Keurmerk Kwaliteit Keukenbranche

 Duidelijk Direct een

 Betrouwbaar Vertrouwd

eerlijke netto prijs en een mooie 3D presentatie op

adres, al meer dan 40 jaar een begrip in de Peelregio

 Zeker 5 jaar volledige

www.keukencentrumberkers.nl

dakbedekkingen

Zorgcentrum de Lisse Deken Meijerstraat 351, Asten

18-5-07

 Veilig Betaling 8 dagen NA levering/montage

CROOYMANS

Renesse: Trudy Welten en Stella van Zanten

Utrecht: Hans en Rob Jet Pim

ONZE 5 KERNWA ARDEN

info@keukencentrumberkers.nl • Florijn 10 a, Deurne • Tel. 0493 312570

echtgenoot van Ria Welten-Hoebergen †

Algemene kennisgeving

Keukeninspiratie met de nieuwste collecties

Tineke de Haas-F ranse

Henk van B ommel †

Zij overleed in de leeftijd van 70 jaar.

2

Na een korte periode van ziek zijn, tot het eind zichzelf gebleven, is onze geweldige mama en schoonmoeder en lieve oma in alle rust overleden

echtgenote van

Jo Huggers

1500m

www.eenaarde.nl

tuinenterrasysselsteyn.nl

nieuwbouw - renovatie

Liesselseweg 215, 5753 PN Deurne ✬ Voor al uw dakwerken 0493daken - 31 18 10 - Fax 31 21 39 ✬Telefoon Bitumeuze info@crooijmansdak.nl ✬ Zinkwerken en goten ✬ Lichtkoepels ✬ Erkend Polygum dealer ✬ 10 jaar verzekerde Polygum dakgarantie ✬ Gratis dakinspectie ✬ Vrijblijvende offerte Liesselseweg 215, 5753 PN Deurne Liesselseweg 215, 5753 PN Deurne Telefoon 0493 - 31 18 10 - Fax 31 21 39 Telefoon 0493 - 31 18 10 - Fax 31 21 info@crooijmansdak.nl

39 229063


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 18 mei 2017 | pagina 24

Wonen met Gemak woonscan

Met een checklist door het hele huis door de tuin. Naast Gerard Maessen voeren ook Harrie van Haandel en Piet van den Berg woonscans uit bij woningbezitters van 65 jaar en ouder in de gemeente Deurne. Van tevoren hebben ze een cursus gevolgd. Tijdens de woonscans noteren ze al hun bevindingen op een checklist en maken ze foto’s van obstakels, onveilige situaties of knelpunten die om een oplossing vragen. Na afloop worden alle bevindingen ingevoerd in een computersysteem en krijgen de bewoners na enkele dagen een rapportage thuisgestuurd met foto’s, oplossingen en handige tips.

DEURNE - “Een kierstandhouder op een achterdeur. Dat kom ik niet vaak tegen. Meestal zie je ze alleen op een voordeur”, zegt Gerard Maessen bij het betreden van de woning van Jan en Diny van der Sterre in Deurne. Maessen is bij het echtpaar op bezoek om een woonscan uit te voeren in het kader van Wonen met Gemak Deurne. Samen met de bewoners bekijkt hij of, en zo ja welke, veranderingen nu of in de toekomst bij kunnen dragen aan hun veiligheid of woongemak.

door Ine van Hal De kierstandhouders op de deuren aan de achterkant van het huis zijn door de bewoners zelf aangebracht. “Aan de voorkant hebben we een ketting, daar is voldoende glas om te zien wie er voor de deur staat”, zegt Diny van der Sterre. Samen met haar man volgt ze Gerard Maessen op zijn tocht door het huis. Met een duimstok in de ene en een checklist in de andere hand loopt hij rond. Hij meet de hoogte van dorpels, de breedte van deuren en de ruimte tussen de meubelstukken in de verschillende vertrekken en knikt tevreden: “De dorpels zijn niet te hoog en er is voldoende ruimte voor een eventuele rolstoel of rollator.” In de keuken geeft hij tips: “Ouderen hebben vaak moeite met lage kastjes. In dat geval adviseren wij de schappen te vervangen door rails met mandjes of laden. Dat geldt ook

Wonen met Gemak

Bewoner Jan van der Sterre en Gerard Maessen tijdens de woonscan, waarbij ook tips gegeven worden voor veiligheid en gemak in de badkamer. (Foto: Frans Klaus) voor een vaatwasser en wasmachine. Door apparaten op een verhoging te zetten zijn ze gemakkelijker

Dag van de Bouw DEURNE - Zaterdag 20 mei wordt landelijk de Dag van de Bouw gehouden. In Deurne is de bouwlocatie aan de Europastraat van 11.00 tot 15.00 uur open voor publiek.

Bots Bouwgroep bouwt momenteel 37 huurappartementen bij de rotonde aan de Molenstraat en een blok met 16 woningen aan de Europastraat. Het bedrijf neemt voor het eerst deel aan de Dag van de Bouw.

Ook Bergopwaarts en het Hub van Doornecollege zullen zaterdag aanwezig zijn. De Dag van de Bouw is met name bedoeld om de bouw te promoten en kinderen te stimuleren een bouw-gerichte opleiding te gaan volgen. Leerlingen van het Hub van Doornecollege zullen een demonstratie metselen geven en kinderen mogen zelf met een hamer aan de slag.

-Advertorial-

Won i n g m a rk t i n b ewe g i n g

Verhuur garagebox btw-belast Nu de spaarrekeningen weinig tot geen rente opbrengen, is investeren in onroerend goed voor particuliere beleggers een alternatief. In menig binnenstad is het kopen en verhuren van woningen en appartementen aan de orde van de dag. Ook garageboxen kunnen zich ontwikkelen tot een bron van maandelijkse (huur)inkomsten. Het investeringsbedrag is natuurlijk een stuk lager: vanaf €10.000 kun je al een box kopen, dus ook een met een bescheiden bedrag kun je een loopbaan als verhuurder beginnen. Je hebt er bovendien – anders dan bij veel woningen - meestal weinig kosten aan. Het is zowel voor huurders als verhuurders belangrijk om goed kennis te nemen van de regelgeving op het gebied van de btw. De verhuur van een of meer boxen is in de regel belast met btw (in het 21%-tarief). Huurders moeten die btw betalen aan de verhuurders en die dragen het weer af aan de Belastingdienst. Verhuur van onroerend goed is weliswaar in beginsel vrijgesteld van btw, maar de garagebox wordt gezien als parkeerruimte en die is wel btw-belast. Een recente uitspraak van de Hoge Raad heeft dat onlangs bevestigd, waarmee een eerdere uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch gedeeltelijk werd vernietigd. Het hof had uitgesproken dat verhuur van de garage als ‘multifunctionele ruimte’ – dus bij-

voorbeeld als opslagplaats of als werkplaats – tot vrijstelling van btw-betaling had moeten leiden. Maar volgens de Hoge Raad maakt het anders gebruiken van de ‘parkeerruimte’ de garagebox niet automatisch tot een multifunctionele ruimte. Uitgangspunt is dat er btw verschuldigd is als de garagebox ‘naar aard’ bestemd is om als stalling voor voertuigen te dienen. Als in een huurcontract duidelijk wordt overeengekomen dat de ruimte anders dan voor parkeren wordt aangewend, én er zijn ook voorzieningen voor dit multifunctionele gebruik aangebracht, dan zou vrijstelling weer wel tot de mogelijkheden behoren. Kortom, er blijft altijd wel iets te steggelen voor juristen. De belastingdienst blijft kritisch en oplettend, dat is ieder geval wel duidelijk. Dus ga niet over een nacht ijs en pleeg zonodig vooroverleg; het kan toch zomaar 21% schelen voor de huurder. En bij onjuist toepassing van de regels kan dat dus tot naheffingen leiden.

in en uit te ruimen.” Maessen kijkt ook naar bovenlichten en raambekleding voor hoge vensters. “Er bestaan voorzieningen om het openen gemakkelijker te maken, zodat je niet op een stoel hoeft te gaan staan”, tipt hij. Wijzend naar de keukenkranen geeft hij nog een hint: ouderen hebben vaak moeite met een draaidop op een kraan. Kranen met een hendel zijn gemakkelijker te bedienen.” Ook de vloeren worden door hem gecontroleerd, bijvoorbeeld op gladheid wanneer ze nat worden. “Zelf houden we onze veiligheid goed in de gaten”, zegt Jan van der Sterre, wijzend op de tegelvloer die door het hele huis ligt. “Onder alle matjes en vloerkleden liggen anti-slipmatten. We willen niet het risico lopen van een valpartij. En een tegelvloer zonder vloerkleedjes vinden we te kaal.”

Checklist

Samen met de bewoners loopt Maessen door het hele huis met de checklist als leidraad. Hij bekijkt de trappen: hoe veilig zijn ze, hebben ze een goede leuning of houvast, zijn de treden voldoende stroef, etcetera. De badkamer wordt aan een

Zakenni euws Twan van Doorne voorzitter Ondernemend Deurne DEURNE - Twan van Doorne is de voorzitter van Ondernemend Deurne, de nieuwe ondernemersvereniging in de gemeente Deurne. In maart van dit jaar werd de nieuwe naam en het nieuwe bestuur al gepresenteerd. Maar wie als voorzitter zou worden aangewezen was nog niet bekend. Ondernemend Deurne komt voort uit Ondernemersvereniging Deurne (OVD) en Deurnes Industrieel Contact (DIC). De nieuwe vereniging telt 200 leden. Naast Van Doorne bestaat het bestuur uit Mark van den Heuvel, Iwan Gijsbers, John van Veggel, Willeke van Rooij, Annerie van der Sterre en Marc Janssen. Voorzitter Van Doorne heeft een brede bestuurlijke achtergrond. Hij was onder meer voorzitter bij DZT, De Peelstrekels en de harmonie in Liessel. Ondernemend Deurne wil een lokaal netwerk zijn voor ondernemers en zorgen voor een goed ondernemersklimaat in Deurne. Ondernemend Deurne is er voor het algemeen belang van de leden en organiseert kennisbijeenkomsten en bedrijfsbezoeken.

K r u i s wo o rd puzzel HORIZONTAAL: 1 sinds; 6 vals; 12 edelknaap; 13 op een keer; 15 soort verwarming; 17 beschadiging; 19 blaam; 20 barium; 21 vlaskam; 23 keurig; 25 roofdier; 27 wasbak; 28 radioactief gas; 30 Oostzeehaven; 31 plaats in Noord-Brabant; 32 betaald; 34 vogel; 35 zangnoot; 36 schudkorf; 37 goedzak; 39 vreemde maat; 40 achter; 41 de dato; 42 bolgewas; 43 spoed; 44 buiten dienst; 46 jong dier; 49 meevaller; 51 kosten koper; 53 lidwoord; 55 bepaalde hoeveelheid; 58 erfelijkheidsdrager; 59 stoot; 61 platte steen; 62 stuur; 63 bestek; 65 onderricht; 66 kweken; 67 slee; 68 compost; 70 kledingstuk; 72 bijvoorbeeld; 73 vuisthandschoen; 74 in het jaar; 76 grote beker; 77 heimelijk. VERTICAAL: 2 selderij; 3 vrucht; 4 borsteldier; 5 mannelijk dier; 7 water in Utrecht; 8 poeder; 9 éénjarig dier; 10 boom; 11 evenwel; 14 kabaal; 16 plaats in Zeeland; 18 ontploffing; 19 zuilengang; 20 blaasinstrument; 22 hoen; 24 oud sagenboek; 26 boom; 28 openlijk; 29 snack; 32 familielid; 33 thans; 36 bijt; 38 lichaam; 44 bakmengsel; 45 deel van een breuk; 47 Frans voegwoord; 48 nauwe; 50 oosterlengte; 51 handigheid; 52 zuivelbereiding; 54 drinkbakje; 56 verharde huid; 57 toets; 58 roeipen; 60 souplesse; 62 zuivere; 64 rivier in Rusland; 66 deun; 69 bevel; 71 knaagdier; 73 waaronder; 75 oosterlengte.

Pieter van Santvoort Makelaar Pieter van Santvoort is NVM Makelaar & Registertaxateur en beschouwt elke twee weken de situatie op de woningmarkt in de regio.

inspectie onderworpen: is er houvast, is er voldoende ruimte om te manoeuvreren, bijvoorbeeld voor hulp bij het douchen, kan een douchezitje uitkomst bieden, niets ontsnapt aan zijn aandacht. Tot slot informeert hij naar de verwarming in huis en de staat van de CV-ketel en maakt hij een rondje

Wonen met Gemak Deurne is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Deurne, KBO, Rabobank, Bergopwaarts en Lev-groep Deurne. Het uitvoeringsteam bestaat uit Piet Matheij, Lia Frerichs, Wijnand Vermeulen, Gerrit van den Heuvel, Lianne Grubben en Jos Schepman. Het project is opgezet om ouderen in Deurne tips en adviezen te geven zodat ze langer comfortabel en veilig thuis kunnen blijven wonen. De woonscans zijn daarbij een praktisch hulpmiddel. Naar aanleiding van een aantal informatiebijeenkomsten voor woningbezitters zijn er 142 aanvragen gedaan voor een woonscan. Daarvan moeten er nog enkele uitgevoerd worden, waarna fase 1 is afgerond. Na de zomervakantie start een nieuwe fase; dan worden huurders in de leeftijd van 65+ uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst en/of woonscan. Lianne Grubben: “Mensen die nog graag een woonscan willen, ook al is fase 1 bijna afgerond, kunnen zich nog aanmelden via: deurne@wonenmetgemak.nl of tel. 06-24835688.”

Winnaar van vorige week:

D. Louwers uit Deurne Proficiat!! Winwoord: FIGUURSTEMPEL

Welk winwoord komt er in het balkje? 1 11 15

2

3

4

6

12 16

21

7

17

18

22

23

31

24 29

33

41

54

59

48

55

63

56

67

68

39

43 49

50

51

57

58

61 64

34 38

42

47

60

26 30

37

40 46

14

25

36

53

10

20

32

45

9

19

28

35

8

13

27

44

5

62 65

66

69

70

73

71

72

74

76

75

77

© Persbelangen P0847

19

33

43

44

75

23

56

40

8

50

25

31

54

Uw ofvia viade dee-mail, e-mail, Uwoplossing oplossingop opeen een briefkaart briefkaart of met naam- en adresgegevens moetbij bijons onsbinnen binnen zijn zijn vóór moet vóór dinsdag dinsdag12.00 12.00uur: uur: Das Publishers, Publishers, Postbus Postbus 20, 20, 5750 5750 AA AA Deurne Deurne Das

puzzel@daspublishers.nl puzzel@daspublishers.nl

Onder Onder de de goede goede inzendingen inzendingen wordt wordt wekelijks wekelijks een een cadeaubon cadeaubon t.w.v. t.w.v. €10,€10,- verloot. verloot.

52


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 18 mei 2017 | pagina 25

Sport

Vo et bal pro gramma

Trio KDO Deurne naar NK

SV Deurne

Zondag: Fiducia 3-Deurne 8 10.00. Veteranen: zaterdag Veteranen A-Blue Velvet 17.00; Walsberg-Ysselsteyn 17.00. SV Deurne junioren Zaterdag: SV Deurne JO19-1-Noad JO19-1 15.00; Deurne JO17-1Prinses Irene JO17-1 15.00; Deurne JO10-1-NWC JO10-1 10.00. Dinsdag 23 mei: SV Brandevoort JO15-4-Deurne JO15-2 19.00.

ZSV junioren

Zaterdag: Stiphout Vooruit JO10-1ZSV JO10-1 10.45; ZSV MO15-1-SJVV MO15-2 10.00. Zondag: ZSV JO11 en JO9-toernooi. JO11 begint om 9.30 en het JO9 toernooi om 14.00. Woensdag: ZSV JO13-2-SV Brandevoort JO13-4 19.00.

SJVV

Zondag: EWC’46 1-SJVV 14.30; Stiphout Vooruit VR1-SJVV VR2 14.00. SJVV junioren Zaterdag: Hapse Boys MO19-1SJVV MO19-1 14.30; Maarheeze JO17-1-SJVV JO17-1 14.30; Nijnsel JO17-1-SJVV JO17-2 15.00; ZSV MO15-1-SJVV MO15-2 10.00; SJVV JO13-2G-Mulo JO13-6 11.45. Woensdag 24 mei: Top JO17-2-SJVV JO17-1 19.30 (halve finale van het bekertoernooi).

Liessel Het podium met de bronzen medaillewinnaars Iris van de Beek, Evi Thielen en Vera Vlemmings. DEURNE - Een team van KDO Deurne plaatste zich zondag 14 mei voor het NK op 17 juni in Ahoy Rotterdam. In de halve finale werd het team derde.

Drie teams van de Deurnese gymnastiekvereniging namen zondag deel aan de tweede landelijke halve finale acrobatische gymnastiek in Zwolle. Bij de groepen op

C-niveau bleef het tot het allerlaatste moment spannend. Iris van de Beek, Vera Vlemmings en Evi Thielen wisten zich lang te handhaven op de hoogste positie. Tijdens de twee laatste oefeningen gooiden concurrerende teams roet in het eten en eindigde de drie op de derde plaats. Daarmee plaatsten zij zich wel voor het NK C-niveau, dat op 17 juni gehouden wordt in Ahoy Rotterdam.

Lokale turnsters Nederlands kampioen strijden, plaatsingswedstrijden en uiteindelijk de halve finale te plaatsen voor het NK. Ze kwam op zaterdag uit op het onderdeel brug, balk, vloer en sprong. Ze behaalde uiteindelijk de twintigste plek. Op zondag gooide ze in de toestelfinales vloer en brug nog hogere ogen. Ze werd Nederlands kampioen na een spetterende oefening op het onderdeel vloer. Op de brug pakte ze ook nog een zilveren plak.

SOMEREN/ASTEN - Tijdens het NK-turnen in Almelo zijn de Somerense Lorraine Teurlings en de Astense Fenna Vestjens Nederlands Kampioen geworden. De 15-jarige Fenna mag zich een jaar lang Nederlands Kampioen noemen op het onderdeel balk bij de senioren. De 10-jarige Lorraine won goud op het onderdeel vloer en pakte ook nog zilver op het onderdeel brug in de categorie Pupil-2 N3. Beiden turnsters komen uit voor de Helmondse turnvereniging HT’35.

Op zaterdag vond de meerkamp plaats, waar Fenna elfde werd. Zondag waren de toestelfinales waarbij Fenna haar oefening mocht laten zien op de balk. Met een score van 11.967 wist Fenna het goud te veroveren. Ze turnt nu voor het tweede jaar bij HT’35. Daarvoor turnde ze vanaf haar vijfde bij De Molenwiek in Asten. Vorig jaar was ze ook al succesvol. Toen werd ze regiokampioen bij de junioren derde divisie en mocht ze ook naar het NK voor een toestelfinale sprong. Dat deed ze prima en werd uiteindelijk Nederlands Kampioen op dat onderdeel. Dit seizoen werd ze ook weer regiokampioen in Valkenswaard. Dit

Lentewandeling

Fenna Vestjens met de gouden medaille. keer dus bij de senioren en via de halve finale in Winterswijk waar ze brons won, plaatste ze zich voor de finale meerkamp én voor de toestelfinale balk. Dat leverde uiteindelijk de titel Nederlands kampioen op de balk op.

Goud en zilver

Lorraine wist zich via de voor-wed-

- Advertentie -

GEMERT - Wandelsportvereniging Zuth Gemert houdt zaterdag en zondag de jaarlijkse lentetocht. Afstanden die er gewandeld kunnen worden zijn 5, 10, 15, 20, 30 en 42 kilometer. Starttijden: 42 kilometer: van 7.00 tot 9.00 uur. 30 kilometer: van 7.00 tot 10.00 uur. 5, 10, 15 en 20 kilometer: van 9.00 tot 13.00 uur. De startlocatie is clubhuis WSV Zuth, Churchilllaan 12 in Gemert. Kosten: 1,50 euro voor leden van de erkende wandelbond en 2,50 euro voor niet-leden van de erkende wandelbond. Meer informatie: www. wsvzuth.nl of wsvzuth@wsvzuth.nl.

Zondag: Nacompetitie Liessel 1. Zaterdag: veteranen: Ondo-Liessel 17.00. Hemelvaartsdag: Nacompetitie Liessel 1. Liessel junioren Zaterdag: Liessel JO19-1-Bruheze JO19-1 14.30; Liessel JO13-1-Mifano JO13-3 12.15 uur (finale districts-

Aanmelden Voetbaldagen SPV Vlierden VLIERDEN - SPV Vlierden organiseert in de zomervakantie van 15 tot en met 17 juli drie voetbaldagen voor jongens en meisjes van zes tot en met dertien jaar uit Vlierden en omgeving.

Gedurende drie dagen staan voor de jeugdige voetballers van 9.00 uur tot 17.00 uur uitdagende en afwisselende trainingen, nieuwe techniekoefeningen, verrassende speldagen en animatie op het programma. Ook kinderen die geen lid zijn van SPV Vlierden kunnen deelnemen. Inschrijven kan via: www.clubvoetbaldagen.nl.

beker wordt gespeeld op bij SCMH sportpark Spoorzicht).

SPV Vlierden

Zondag: Afscheidswedstrijd Andre Klaassen. SPV 1. Ook Helmond Sport 14.00; SPV 2/3-SPV J.0-19 12.00 uur. SPV Vlierden junioren Vrijdag; SPV JO19-1 toernooi bij Milheezer Boys vertrek per fiets om 17.45. Zondag: SPV JO11-1 toernooi bij ZSV Zeilberg vertrek 8.45; SPV JO11-2 toernooi bij ZSV Zeilberg vertrek 8.30; SPV JO9-1G toernooi bij SV Lierop vertrek 9.00; SPV JO92 toernooi bij SV Lierop vertrek 9.00.

Bruheze

Zondag: Bruheze 1-Den Dungen 1 14.30; Bruheze 7-Rood Wit’62 5 10.30. Zaterdag veteranen: Bruheze-Brandevoort 16.30. Bruheze junioren Zaterdag: Liessel JO19-1-Bruheze ​ JO19-1 14.30; DAW JO17-1-Bruheze JO17-1 14.45; SCMH JO9-1-Bruheze JO9-2 10.00.

Kampioenschap Bosrakkers LIESSEL - Hondenclub De Bosrakkers uit Liessel houdt komende zondag het jaarlijkse clubkampioenschap behendigheid. De honden met hun baasjes strijden dan om de titel. De wedstrijd begint om 14.00 uur. Toeschouwers zijn welkom op het terrein op de hoek van de Snoertsebaan en de Regenweg in Liessel. De toegang is gratis.

Korfbal

ZSV/Eendracht/ Treffers Zaterdag: Olympia/Dos A2-ZSV/ De Eendracht/De Treffers A2 14.00 uur; Swift B2-ZSV/De Eendracht/De Treffers B2 12.30; HBSV C1-ZSV/De Eendracht/De Treffers C2 12.00.

Handbal

De Sprint Zondag: PSV Handbal DC1-De Sprint DC1 9.00; Acritas E1-De Sprint E1 10.55; EHV/PSV HC1-De Sprint HC1 11.00; Acritas D1-De Sprint D1 11.50.

Schaakchallenge

Jeugdtoernooi SV Someren SOMEREN - Meer dan zestig teams nemen het aanstaande zaterdag tegen elkaar op tijdens het jaarlijkse E, F en Mini-toernooi van SV Someren. De F- en de mini-teams spelen in de ochtend. De eerste wedstrijd start om 9.15 uur. ‘s Middags is het de beurt aan de E-teams. Die starten om 13.30 uur. Aan de mensen uit Someren wordt verzocht om op de fiets naar De Potacker te komen om voldoende parkeerruimte vrij te laten voor de gasten.

Simultaan schaken tegen Swinkels ASTEN - Schaakvereniging De Combinatie houdt vrijdag 19 mei een simultaan waarbij grootmeester Robin Swinkels de tegenstander is. Dit evenement vindt plaats om 20.00 uur in gemeenschapshuis De Klepel. Wie belangstelling heeft voor deze simultaan is welkom en wellicht is er ruimte om ook mee te schaken. Robin Swinkels is ook lid van De Combinatie.

DEURNE - Tachtig kinderen in de leeftijd van tien tot en met dertien jaar hebben vrijdagmorgen 12 mei meegedaan aan de schaakschallenge in het Willibrord Gymnasium. In de activiteitenweek van het gymnasium hield klas 1 zich de hele ochtend bezig met schaken in allerlei vormen, met medewerking van Schaakvereniging Deurne. Jongeren die nog niet konden schaken kregen een spoedcursus en konden daarna gelijk aan de bak in een simultaanpartij tegen een ervaren schaker. Ook kinderen die al konden schaken werden uitgedaagd met een simultaan, een snelschaaktoernooi en spelen met levensgrote schaakstukken.

Allemansloop Someren SOMEREN - Atletiekvereniging ‘t Jasper Sport organiseert aanstaande zondag voor de twaalfde keer de Allemansloop. De loop is zowel voor hardlopers als voor wandelaars. Het parcours loopt over het Allemanspad langs de vele meertjes rondom het Keelven, door de bossen en over de heide.

Hardlopers kunnen kiezen om 1 tot 4 rondes van vijf kilometer te lopen. Wandelaars lopen 1 of 2 rondes. De inschrijving voor de loop bedraagt 5 euro per persoon. Driekwart van de

opbrengst gaat naar het nabijgelegen zorgcentrum Witven. Van het geld kan iets extra’s gedaan worden met de bewoners. Organisator ‘t Jasper Sport schenkt ieder jaar een groot deel van de opbrengst aan een lokaal goed doel in Someren of Asten. Na afloop sponsoren lokale supermarkten een kop koffie met vlaai. Het startschot, gegeven door een van de zusters van zorgcentrum Witven, is om 10.30 uur bij het clubhuis van de Bijenhoudersvereniging St. Ambrosius.


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 18 mei 2017 | pagina 26

EP:Maxwell EP: Maxwell Deurne

EP:Bezorgservice EP:Montageservice EP:Serviceplan

ElectronicPartner

MAX

K n a ll e r

LEUKE TIPS VOOR UW VAKANTIEGELD!

269,VAN

169,-

799,-

599,Ultra HD LED TV 43PUS7100 • 43 Inch / 108 cm • Tweezijdig Ambilight • Micro Dimming Pro • Quad Core processor

BLUETOOTH-LUIDSPREKER CHARGE 3 • Intel Celeron N3150 processor • Supersnel opstarten met een SSD • 4 GB intern geheugen • 128 GB SSD

NOTEBOOK 15,6 INCH • Intel Celeron N3150 processor • Supersnel opstarten met een SSD • 4 GB intern geheugen • 128 GB SSD

WASMACHINE WAN28292NL

WASMACHINE ZWF8167NW

• A+++(-10%) • 7 KG • 1400 Toeren • Koolborstelloze motor, inclusief 10 jaar motorgarantie

• A+++(-20%) • 8 KG • 1600 Toeren • Opfrisprogramma van 20 minuten

349,-*

565,-*

*Bij inlevering van uw oude wasmachine

*Bij inlevering van uw oude wasmachine

KOELER WMT602

195,-

• A+ • Netto inhoud van 143 liter • Tweede groentelade en zuivelvak

EP:Maxwell Deurne - Stationsstraat 56 - 5751HG Deurne - Tel.: (0493) 316153 - www.epmaxwelldeurne.nl - info@epmaxwelldeurne.nl

TIPDEURNE.NL

Uw mening over

Laat uw stem horen! Weekblad voor Deurne is benieuwd naar uw mening. Via burgerpanel Tipdeurne kan iedereen die in Deurne, Liessel, Vlierden, Helenaveen of Neerkant woont meedenken over onderwerpen die leven in de lokale samenleving. Ook u kunt meedoen. Aanmelden kan via www.tipdeurne.nl.

Raadpleging

Deelname is gratis, kost weinig tijdig tijd en is volledig anoniem. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn sterk afhankelijk van de actualiteit. U bent en blijft anoniem en kunt per raadpleging zelf beslissen of u meedoet. Na een onderzoek zijn

www.tipdeurne.nl

de resultaten terug te lezen in het Weekblad voor Deurne. Van tijd tot tijd wordt u gevraagd naar uw mening over actuele onderwerpen. Het is ook mogelijk om zelf onderwerpen aan te dragen voor de raadplegingen.

Wie zijn wij

Tipdeurne is een samenwerking tussen Weekblad voor Deurne en onderzoeksbureau Toponderzoek. Toponderzoek hanteert bij al haar onderzoeken de gedragscode van Onderzoek en Statistiek. Heeft u vragen over dit initiatief, of wilt u zelf een marktonderzoek doen in Deurne, dan kunt u een mail sturen naar info@tipdeurne.nl.

Meld u aan voor TipDeurne


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 18 mei 2017 | pagina 27

TOT 1 SEPTEMBER 2017 10% VROEGBOEKKORTING*


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 18 mei 2017 | pagina 28

THEATERPROGRAMMA 2017-2018 VRIJDAG 6/10/2017

DINSDAG 10/10/2017

JAVIER GUZMAN

VELDHUIS EN KEMPER

Javier Guzman wil zich even voorstellen. Netjes en keurig, zoals het

“Je moet niet alles geloven wat ze zeggen”. Zélf nadenken. Een zinvolle

hoort. Misschien kent u hem al. Maar kent u hem echt? En hoe spreek

tip, maar het kost zoveel tijd. Kan iemand anders de boel niet op een rijtje

je zijn naam eigenlijk uit? In de voorstelling Ga-Bie-Jer stelt Javier zich

zetten? Dan houdt je tijd over voor dingen die het leven écht de moeite

opnieuw voor. Hij laat zien dat hij goed gemanierd is en zijn woede kan

waard maken. Lachen bijvoorbeeld! Veldhuis en Kemper doken het leven in

beheersen. Dat hij eindelijk VERDOMME EEN KEER RUSTIG BLIJFT.

en kwamen met een frisse blik weer bij elkaar. Eindelijk snappen ze het: in

In Ga-Bie-Jer gaat hij niet zomaar schreeuwen. Laten we beginnen bij het

het uur van de waarheid zit er maar één ding op...

begin. Ga-Bie-Jer. Zo spreek je het uit.

CABARET | 20.30 UUR | € 17,50 INCL. PAUZEDRANKJE

CABARET (TRY-OUT) | 20.30 UUR | € 21,00 INCL. PAUZEDRANKJE

ZATERDAG 28/10/2017

VRIJDAG 3/11/2017

DIRK SCHEELE

THE FUREYS

Dirk Scheele woont in een huis en dat huis staat in een tuin. Kom op

Deze legendarische groep muzikanten is één van de oudste en

bezoek bij Dirk en maak met al zijn liedjes een reis door zijn huis, waar

populairste folkgroepen uit Ierland.

altijd wonderlijke en spannende dingen gebeuren. Stofzuigers komen tot

De vijf mannen spelen goudeerlijke muziek waar de liefde voor het

leven, boterhammen dansen en de dieren in de tuin zingen mee met al

vaderland vanaf straalt. ‘When you are sweet sixteen’, ‘The Green Fields

zijn liedjes. Het ontaardt in een uitbundig feest, waarbij iedereen uit zijn

of France’ en ‘The Old Man’. Een kleine greep uit de vele hits van de Ierse

bol knalt bij de pantoffelpolonaise en de pannenkoekenparty!

muzikanten. Een concert van The Fureys is er eentje om nooit te vergeten, met een lach en een traan, iedereen gaat vrolijk naar huis.

FAMILIEVOORSTELLING (4+) | 15.00 UUR | € 12,00

FOLKCONCERT | 20.30 UUR | € 20,00 INCL. PAUZEDRANKJE


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 18 mei 2017 | pagina 29

THEATERPROGRAMMA 2017-2018 VRIJDAG 10/11/2017

ZATERDAG 18/11/2017

LEON VAN DER ZANDEN

CHRISTEL DE LAAT

In de voorstelling ‘Kameleon’ doet Leon waar hij uniek in is. Hij stemt

Christel de Laat hoorde bij die kinderen die niet konden aangeven wat ze

zich af op alle aanwezigen en laat het onderbewuste van de zaal

later wilden worden. Alles vond ze leuk. Materiaal voor haar show, vijf-

spreken. Daarmee komt zijn focus definitief op zijn bezoekers en op de

tig jaar lief en leed, heeft ze voldoende. Ze benoemt ongemakken en zet

avond zelf te liggen. Het is de dansvloer op en gek durven doen. Alles om

haar leven op komische wijze in de etalage. De bitterheid van het leven is

je heen binnen laten komen, zelfs de meest pijnlijke dingen. Dan wordt het

immers vaak de basis voor een lach. Christels show is niet gangbaar, niet

magisch, hilarisch en totaal onberekenbaar. Kameleon lijkt van toeval-

logisch, soms ongehoord, maar wel verschrikkelijk gezellig en grappig.

ligheden aan elkaar te hangen maar elk moment blijkt onderdeel van een groots plan.

CABARET (TRY OUT) | 20.30 UUR | € 17,50 INCL. PAUZEDRANKJE

CABARET | 20.30 UUR | € 15,00 INCL. PAUZEDRANKJE

ZONDAG 19/11/2017

VRIJDAG 24/11/2017

MENEER MONSTER

HERMAN IN EEN BAKJE GEITENKWARK

Mol komt boven om te kijken of de zon al op is als er ineens op zijn kop gepoept wordt. Kak! Wat goor! Mol gaat op zoek naar de dader en

Herman in een bakje Geitenkwark is een ervaring die je leven verandert:

ontmoet een hoop wonderlijke dieren die duidelijk maken dat zij het in

een podium gevuld met de eigenzinnige humor, samenzang en bedenksels

ieder geval niet waren... Maar dan zijn er gelukkig twee strontvliegen

van vier jongens, en, als belangrijkste van alles, met jouw fantasie.

die hem kunnen helpen.

Want wat wil je nou eigenlijk? Knoeien met precisie, sterven van vreugde, een hond onder het ijs of een speeltuin na de Apocalyps?

De voorstelling is een fysieke, bijna woordloze productie door Meneer

Bij ons hoef je niet te kiezen, je krijgt het allemaal.

Monster. Een hilarische slapstickvoorstelling voor 2 jaar en ouder.

FAMILIEVOORSTELLING (2+) | 15.00 UUR | € 10,00

THEATER | 20.30 UUR | € 16,00 INCL. PAUZEDRANKJE


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 18 mei 2017 | pagina 30

THEATERPROGRAMMA 2017-2018 ZATERDAG 25/11/2017

VRIJDAG 01/12/2017

ANDERMANS VEREN LIVE!

KATINKA POLDERMAN

Een muzikale trip langs de mooiste theaterliedjes van Nederland rond

Polderman maakte al vier voorstellingen vol vrolijk cynisme, subtiele

het thema ‘fout en stout’, want er mag zovéel niet. Roddelen, elkaar het

lompheid, doortimmerde liedjes en hilarische oneliners. En Polderman

leven zuur maken, vreemdgaan, teveel drinken en stelen; het mag niet,

tiert welig voort. Niet met stemverheffingen en schreeuwerij, maar met

maar het heeft wel prachtige liedjes opgeleverd. Andermans Veren Live!

krulletters, goed gerijmde liedjes en vakkundig afgewogen woorden.

is een muzikaal cabaretgezelschap dat het Nederlandse theaterlied

Haar vijfde theatershow handelt over terrorisme, vluchtelingen, de

levend houdt. Zing mee met oude hits, lach om vergeten nummers en laat

drang naar veiligheid, hekjes en verkeersborden, babyboomers maar

je verrassen door onbekende kleinkunst parels.

ook over het moederschap. In deze voorstelling is niets zeker, behalve dat het toeval een grote rol speelt.

MUZIEKTHEATER | 20.30 UUR | € 17,50 INCL. PAUZEDRANKJE

CABARET | 20.30 UUR | € 16,00 INCL. PAUZEDRANKJE

ZATERDAG 16/12/2017

VRIJDAG 19/01/2018

DEF AMERICANS

MARK VAN DE VEERDONK

De songs die Johnny Cash met zoveel liefde wist te brengen, worden

We willen steeds meer en meer en juist daardoor krijgen we alsmaar

nieuw leven ingeblazen door de tribute band Def Americans.

minder. Welke oen heeft bijvoorbeeld de sleutelhanger bedacht, de

Zij weten de sfeer, songs en rebellie van een optreden van de legenda-

uitvinding die het mogelijk maakte om al je sleutels in één keer kwijt te

rische outlaw verbluffend goed te raken. Met het verschijnen van de

raken? Wie kwam op het onzalige idee om chips te gaan verkopen in ouwe

American Recordings reeks werd Johnny Cash in één klap sinds zijn hoogtij

tennisbalkokers? En het ultieme middel tegen droog haar is toch gewoon

dagen in de jaren ‘70 opnieuw een relevante artiest. De verzameling uitge-

water? In KaasKleum vertelt de Brabantse cabaretier over zijn zoektocht

voerde akoestische songs wordt dan ook gezien als de kroon op zijn werk.

naar dingen die er nog wel degelijk toe doen.

THEATERCONCERT | 20.30 UUR | € 17,50

CABARET | 20.30 UUR | € 17,50 INCL. PAUZEDRANKJE


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 18 mei 2017 | pagina 31

THEATERPROGRAMMA 2017-2018 VRIJDAG 02/02/2018

VRIJDAG 23/02/2018

JORIS LINSSEN EN CARAMBA

RENÉ VAN MEURS

Serenade is geïnspireerd op het Mexicaanse gebruik om een orkestje in

René heeft weer van alles meegemaakt waar hij jullie graag over

te huren om je geliefde het hof te maken of je overleden helden te eren.

vertelt. Het zou een avondje vol mooie verhalen, rake grappen en flink

Op Allerzielen maakte de groep een rondreis langs belangrijke plekken

tempo kunnen worden, maar hij belooft niks. Eigenlijk was hij van plan om

van overleden Nederlandse artiesten, om ze te eren met een lied. En in de

exact te doen wat je van een avondje cabaretteketet verwacht. Hoog tijd

zomer stonden de amigo’s onder menig balkon een liefdeslied te zingen.

voor open vizier, oprechte verbazing en elkaar leren kennen. Laten we

Joris Linssen en zijn vrienden smeden deze verhalen en liedjes aaneen tot

één ding afspreken: jullie zijn op tijd in het theater en René doet de rest.

een prachtige voorstelling. Een ode aan het leven, de liefde en de muziek.

Dat is dan bij deze zijn laatste belofte.

MUZIEKTHEATER | 20.30 UUR | € 19,00 INCL. PAUZEDRANKJE

CABARET | 20.30 UUR | € 16,00 INCL. PAUZEDRANKJE

ZATERDAG 17/03/2018

VRIJDAG 23/03/2018

GERARD VAN MAASAKKERS

SILVESTER ZWANEVELD

40 jaar geleden schreef Gerard van Maasakkers zijn eerste liedje: “Hee

In de nieuwe cabaretvoorstelling van Silvester Zwaneveld word je

gaode mee”. Dit grote succes was de start van een bloeiende carrière.

lachend slimmer. Aan de hand van het populair wetenschappelijk boek

Hij volgde altijd zijn eigen koers; prijzen als de Gouden Harp (2007) en

‘Een kleine geschiedenis van bijna alles’, van bestseller auteur Bill Bryson,

2x de Annie MG Schmidtprijs (2011 en 2013) waren de erkenning.

neemt Silvester je mee langs de wonderen van de wereld waarin we leven.

In “40 jaar liedjes” maakt Gerard een keuze uit de 13 platen die hij

Van sterrenstelsels tot atomen, van Kelvin tot Einstein, alles komt voorbij

opnam, wat een intieme avond oplevert met veelkleurige liedjes en

in deze bijna allesomvattende theatershow. Laat je betoveren door het

anekdotes. Van ontroering naar uitbundigheid en weer terug.

alledaagse en voel hoe wonderlijk het gewone kan zijn. Een avond vol humoristische wetenschap.

THEATERCONCERT | 20.30 UUR | € 19,50

CABARET | 20.30 UUR | € 16,00 INCL. PAUZEDRANKJE


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 18 mei 2017 | pagina 32

THEATERPROGRAMMA 2017-2018 ZATERDAG 24/03/2018

DONDERDAG 12/04/2018

BRANDWEERMAN SAM

ROB SCHEEPERS

Kinderheld Brandweerman Sam, bekend van RTL Telekids, komt terug in

Na een wonderlijke wending realiseert de cabaretier uit Sterksel (NB)

het theater! Dit keer komt het Circus naar Piekepolder.

zich dat het tweede deel van zijn leven is begonnen. Radio, televisie en

De Circusdirecteur heeft alles voorbereid en kijkt uit naar een fantastische

theaters ver buiten de Brabantse grenzen bespeelt hij inmiddels met veel

show, maar de ondeugende Norbert Puk weet als altijd de boel al snel in

plezier en succes. In zijn tweede show vertelt Rob aan de hand

de war te schoppen. Gelukkig staan Brandweerman Sam en zijn team

van scherpe, herkenbare en humoristische anekdotes over alledaagse

altijd paraat. Na de voorstelling komen Brandweerman Sam en zijn

situaties en de verrassingen die zomaar kunnen opduiken.

vrienden ook nog naar de foyer voor een uitgebreide Meet en Greet.

Of Rob daar klaar voor is? ‘Kom maar op!’

FAMILIEVOORSTELLING (2+) | 14.00 EN 16.00 UUR | € 14,00

CABARET | 20.30 UUR | € 16,00 INCL. PAUZEDRANKJE

VRIJDAG 13/04/2018

VRIJDAG 20/04/2018

ABBA REVIVAL

TOPPERS UIT DE TON

Op een overtuigende wijze zet ABBA Revival, dè tribute-band van ABBA,

Een avondvullend programma met een line-up die bestaat uit vier van

een uitbundige show neer met de muziek van één van de meest succes-

de beste tonpraters, met als vaste toppers Boy Jansen en Hans Keeris.

volle bands in de geschiedenis van de popmuziek. Het is een perfecte

Ook meervoudig Brabants kampioen Berry Knapen zal zeker een keer zijn

combinatie van alle onderdelen, zoals sound, arrangementen en cho-

opwachting maken. De presentatie van deze avond zal in handen zijn van

reografie. Het repertoire van de band bevat vanzelfsprekend alle greatest

komediant Sem van den Borne. Een avondvullende show die garant staat

hits. Daarnaast heeft de band ook gekozen voor een paar minder bekende,

voor een avondje ongenadig lachen!

maar des te meer interessante “smaakmakers” uit haar repertoire.

STA-CONCERT | OPEN: 20.00 UUR - AANVANG: 21.00 UUR | € 17,00

HUMOR | 20.30 UUR | € 17,50 INCL. PAUZEDRANKJE


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 18 mei 2017 | pagina 33

GENIET VAN DE CULTUUR VAN HIER... VRIJDAG 22/09/17 Vruger war alles bitter

ZATERDAG 10/03/18 EN ZONDAG 11/03/18 Vox Humana

ZATERDAG 23/09/17 EN ZONDAG 24/09/17 Open Atelierdagen Deurne Asten

ZATERDAG 14/04/18 EN ZONDAG 15/04/18 Regionaal Harpweekend Dé Muziekschool Deurne

ZONDAG 01/10/17 Shantikoor “De Klotvaarders” en de Rimboband ZATERDAG 14/10/17 Herfstconcert Deurnes Mannenkoor VRIJDAG 20/10/17 FriDMGlive

ZATERDAG 21/04/18 DéDé Dance

CARNAVALSPROGRAMMA VRIJDAG 17 NOVEMBER 2017 Onthulling Strikkelkes: jeugdprins en jeugprinses

ZONDAG 22/10/17 Theaterproductie Wizzel Voorstelling: “De Gelaarsde Poes”

ZONDAG 14 JANUARI 2018 Jeugdreceptie Strikkelkes

WOENSDAG 22/11/17 Filmavond Heemkundekring

ZONDAG 21 JANUARI 2018 Peelstrekelreceptie CS De Peelstrekels

ZATERDAG 09/12/17 St. Theater in Leven Musical: “Narnia; de Leeuw, de Heks en de Kleerkast”

ZATERDAG 27 JANUARI 2018 Quatsja ZONDAG 28 JANUARI 2018 Jeugdstekenfestijn

WOENSDAG 20/12/17, VRIJDAG 22/12/17 EN ZATERDAG 23/12/17 Kerstconcerten Koninklijke Harmonie Deurne

ZATERDAG 03 FEBRUARI 2018 Seniorenmiddag & Quatsja

DINSDAG 26/12/17 Kerst met ballen (Deurne Top2000 kerstshow)

VRIJDAG 09 FEBRUARI 2018 Kommer en Kwijl

VRIJDAG 29/12/17 EN ZATERDAG 30/12/17 Poeiersuiker Oudejaarsconference Marco Swiggers

DINSDAG 13 FEBRUARI 2018 Ukkepukkenbal

CINEMA HET WITTE DOEK Stichting Het Witte Doek verzorgt het hele jaar door de filmmprogrammering bij het cultuurcentrum. Elke maand worden er twee films vertoond; op maandagavond (zwaardere filmhuisfilm) en een op een zondag-

De data voor de najaarscyclus van 2017 zijn: maandag 4/9; zondag 17/9; maandag 2/10; zondag 15/10; maandag 30/10; zondag 12/11; maandag 27/11 en zondag 10/12.

avond (filmmhuisfilm voor een breder publiek). Aanvang: 19.30 uur

Prijs: € 6,50 en voor Vrienden van De Nacht € 5,50 Kaarten: www.ccdeurne.com

De data van de voorjaarscyclus van 2018 zijn: maandag 8/1; zondag 21/1; maandag 5/2; zondag 18/2; maandag 5/3; zondag 18/3; maandag 2/4 en zondag 15/4.


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 18 mei 2017 | pagina 34

HANDIG OM TE WETEN! BESTELINFORMATIE EN MEER

ONLINE

Heeft u een keuze gemaakt uit ons aanbod ga dan naar onze website www.ccdeurne.com om uw entreebewijzen te bestellen en zelf uw zitplaatsen te kiezen!

THEATERKASSA

Of u komt naar de theaterkassa van het cultuurcentrum, deze is geopend van ma t/m vr 10.00-12.00 en 13.00-15.00 uur. De theaterkassa is tevens één uur voorafgaand aan iedere voorstelling geopend.

VROEGBOEKKORTING*

Profiteer tot 1 september 2017 van onze 10% vroegboekkorting op al onze professionele voorstellingen.

SOCIALE MEDIA

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws: Facebook en Twitter - @CCDeurne

HOUD JIJ VAN CULTUUR? WIJ ZOEKEN JOU! Bij Cultuurcentrum Martien van Doorne zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers. Momenteel zoeken we enthousiaste krachten voor de volgende taken: • Facilitaire medewerkers

• Technici

• Gastvrouw/gastheer

• Kaartcontroleurs

• Koffie/thee schenkers

• Garderobemedewerkers

• Muntenverkopers

• PR-medewerkers

• Poster verspreiders WIL JE MEER INFORMATIE OF JE AANMELDEN: Laat het ons weten via ons personeel of stuur een email naar info@ccmvd.nl. Wij nemen snel contact met je op.

ADRES

Martinetplein 1 5751 KM Deurne T 0493 38 38 78 E info@ccmvd.nl I www.ccdeurne.com


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 18 mei 2017 | pagina 35

TOT

80% KORTING OP SHOWROOMMODELLEN

25% KORTING OP NIEUWE BOXSPRINGS*

Complete 2-persoons boxspring • Incl. Matrassen • Incl. Comforttopper • Incl. Hoofdbord

Elektrische 2-pers.boxspring compleet • Incl. Matrassen • Incl. Comforttopper • Incl. design hoofdbord (excl. nachtkastjes en accessoires)

595.-

446.25

UW VOORDEEL 148.75

Elektrische boxspring 90x200, 100x200 of 120x200 • Incl. Comforttopper (excl. accessoires) • Incl. design Hoofdbord

1595.-

UW VOORDEEL 498.75

UW VOORDEEL 398.75

Complete 2 pers. design boxspring

1995.-

1496.25

1196.25

• Incl. Matrassen • Incl. Comforttopper • Incl. Hoofdbord (excl. accessoires)

1495.-

1121.25 UW VOORDEEL 373.75

www.slaapcentrum.nl Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden niet voor eerder geplaatste orders en lopende acties en textiel. *Vraag naar de voorwaarden.

Helmond 0492 - 52 08 80 • Roermond 0475 - 33 51 09 • Sittard-Geleen 046 - 410 71 00 • Gronsveld-Maastricht 043 - 363 05 25

Volg ons op Facebook en Twitter! www.facebook.com/weekbladvoordeurne

TE KOOP

www.twitter.com/weekbladdeurne

Vrijstaande woning Perceelopp. ±740 m2

Hagelkruisweg 42

Deurne Zeilberg

Info: 06-30103238


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 18 mei 2017 | pagina 36

Annie ziet Sarah !! Ja het is waar, dinsdag wordt ze

50 jaar !! Proficiat, André, Roel en Koen

Dirk

Deze os is nu de klos Voetbal in hart en nier En lust graag heel veel bier.

Proficiat, Mam & Pap John & Kim Jinte en Finn Loes & Thijs

VRIJDAG 19 MEI 2017

Suus 3x 10 ,t.w.v. €20 n e t r a a k e IN Win entre

ST H ITS E T A E R G TH E

W ON E SHO

ROMMELMARKT

Proficiat

Jeroen

do. 25 mei Sevenum zo. 28 mei Velden zo. 4 juni Reuver

ode, Depeche M Minds e The Simpl and U2!

Standpl. v.a.€7,00

De mokkels

Het is niet niks,

ROMMELMARKT

deze bruidegom in spe wordt 5x Six!

VRIJ DAG

17 19 M EI 20

€ 20

ERT 2017 EI NC MCO 19ND G LE DAUL IJDV AV VRON JE RI J.N L WWW.WEI 20.00 UU R OM ZAAL OPEN

s poelen overz etten op € 20 • 8m dvd, Bel F oka Deurne 0493-353102.

MEER DAN 3,5 UUR SHOW!

• Bev eiliging v or uw woning of bedrijf bel de Sl eutelbus.nl 06-13050127 b.g.g. 06-13535297.

Hemels genieten van het witte goud

Asperge-avond

19 MEI • 5-gan gen asperg emenu • met b ijpasse nde wijnen • desku ndige u itleg Reserv eer nu !

De Brabantse Kluis herbergt Hemel & Aarde

Meer info over menu: www.brabantsekluis.nl/ asperge-avond-vrijdag-19-mei

Kloosterdreef 8 | 5735 SJ Aarle-Rixtel | 0492 46 81 10 www.brabantsekluis.nl | reserveren@brabantsekluis.nl

• fO fi cië le pasfoto's bij u thuis gemaak t, voor paspoort, ID of rijbewijs; 0493-353102, F oka Deurne

vrouwen, maar kan z'n bierglas niet recht houden

30 jaar De casanovas

Mei 2017 Mei 2017

24 25 26 27 28

Venray Venray

Publishers

• Biolgis c h v lees , puur, ambachte lijk met de smaak van vroeger! Varkens, rund, kip, lamsvlees, vele soorten vleeswaren o.a. uit eigen rokerij. Biologische aardappelen, uien, appels, eieren, boerenkaas, geitenkaas. Ge opend: vrijdag en z aterdags 10.00 tot 17.00 uur. Webwinkel en ook bez orging. Sumi ran Biologische Boerderij Broekstraat 3 5725 TL Asten-Heusden 0493-440630 www.sumiran.nl

Deze tuinman jaagt op

SMAAK ZIT TUSSEN JE OREN SMAAK ZIT TUSSEN 24 25 JE 26 OREN 27 28

DAS

• Open Dagen Hemelvaart en Pinksteren! Beeldenpad! 25,26,27,28 mei en 2,3,4,5, juni 10.00 tot 17.00 Bestrating Antieke Bouwmaterialen, Brocante,Curiosa,antiek, Beelden Doorleefde planken, Veldbrand, Poorten, Tuindeco, Wijnvaten. www.vanroykasseien.nl 0618925099

de Vrienden

• aG ragev erk op autobedrijf J os Heinsbergen Amperestraat 4 5753 ST Deurne telf. 0493-316563 Diverse auto-onderdelen + O pel record E2 autom.CD 1984 BMW 728i autom.1984 BMW Z3 cabrio 1997 38.000 km.

ZAAL OPEN: 20.00 uur. AANVANG: 21.00 uur. KERKEIND 34, 5763 BC MILHEEZE Bestel uw kaarten via DAS Publishers en maak kans op een GRATIS toegangskaart voor dit fantastische concert. Bestellen kan tot uiterlijk vrijdag 19 mei 12.00 uur via daspublishers.nl/ticket Vul hier de volgende actiecode in: das2017

Gefeliciteerd!

Vroeger was je smal en blond Nu ben je 30, kaal en rond

• APK Keuring alle merken ACS Werkplaats Hoofdstraat 117 Li essel www.acs-liessel.nl 0493-344449.

Prijs € 55,00 p.p.

Gefeliciteerd!

06-14930112 www.lirom.nl

• Wereldw ink el Deurne. Ma andaanbieding mei: 15% korting op al onz e vruchte nsappen.

Aanvang 18.30 uur

haar ID zal ze nog altijd moeten laten zien!

programma incl. kinderactiviteiten programma incl. kinderactiviteiten wo 24 mei 2017

wo 24 mei 2017

do 25 mei 2017

educatieve dag

business avond

dag- en avondprogramma

Een netwerkavond voor bedrijven uit de regio Venray. Onder het genot van een culinair amuse-diner leg je als nieuwe condagenondernemer avondprogramma tacten én versterk je je bestaande contacten. ondertussen geniet Eerst wij ze mee naar een Een dag- enEnavondprogramma met Ben jenemen nieuwsgierig wat er in de je van swingende muziek drankjes verzorgd lokale agrarische heerlijke hapjes, lekkere gemeente Venrayondernemer, allemaal voor door JASS. verenig je het daarna toveren ze in tentjeeen en heel veelZo entertainment. smakelijks te eten is?de Laat op nuttige wel lekker metSmaak het lokaal product om Kom, kijk enhéél beleef tijdens vrijdaggeproduceerd vanaf 17.00 uur verrassen. tot een heerlijksector gerecht! zit tussen je oren wat de regio De agrarische en de horeca aangename! Venray voor moois te bieden presenteren zich in de tent. Kom heeft. ‘s Avonds wordt de muziek proeven, ervaren en genieten verzorgdTent doorop deSchouwburgplein band Afslag7 en Waar: Tent op Schouwburgplein tijdens een avondvullend program- Waar: popgroepBedrijven LUV! regio Venray Wie: Basisscholen groeptijdens 5 Wie: ma. De muzikale omlijsting uit is denet gemeente Venray Tijd: 18.30 uur: tent geopend deze avond zo verrassend Tijd: 08.30 tot 13.00 uur 19.15 uur: welkomstwoord als de culinaire! 19.30 uur: netwerkavond einde avond Waar: Tent op Schouwburgplein Waar: 00.00 Tent opuur: Schouwburgplein Kosten: € 65 ,Wie: Jong en oud Wie: Jong en(excl. oud BTW) Tijd: 17.00 - 01.00 uur Tijd: 13.00 - 01.00 uur Jong geleerd is oud gedaan. Daarom leren wij de groepen 5 uit de gemeente Venray dat melk niet uit een pak komt, maar van de koe. avondprogramma

VR 26 mei 2017

ZA 27 mei 2017

HEMELVAARTSDAG Voor jong en oud een héérlijke dag om erop uit te gaan!

ZO 28 mei 2017

dag- en avondprogramma

Lokale agrariërs en horecaondernemers voor je klaar Vandaag is eenstaan drukke dag! Er is met gerechtjes die ze hebben natuurlijk het culinaire dag- en bereid van overheerlijke streek-de avondprogramma van SZTJO, producten. circa 21.00 maandelijksVanaf koopzondag, én een uur brengt RU2 een gezinsfietstocht voorspetterend jong en oud. optreden ten gehore. Alsof dat nog niet genoeg is, vindt het jaarlijkse ‘Schieëpersfieëst’ Waar: Tent op Schouwburgplein plaats: het Henseniusplein wordt Wie: Jong en oud overgenomen door schapen en Tijd: 13.00 -markt. 01.00 uur een historische Vanaf 16.00 Kosten: toegankelijk, uur treedtGratis Mariska Custers op. consumpties met bonnen Waar: Tent op Schouwburgplein Wie: Jong en oud Tijden: 10.00 - 20.00 uur


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 18 mei 2017 | pagina 37

17

Eve n e m e n t e n

Fools Gold speelt zaterdag in Tam Tam.

In De Muzikant in Neerkant is zondag een accordeonmiddag.

Kermisprogramma Vlierden Muziek Rock am Peel Festival

Zaterdag: 1-daags rock-, pop- en cultfestival met regionale bands. De Gouden Helm, Oude Peelstraat 3 in Helenaveen; Van 16.00 tot 2.00 uur.

Koperblazers Ensemble

Zondag: Concertcyclus met het Eindhovens Koperblazers Ensemble. In St. Willibrorduskerk, Markt 9 Deurne; 16.00 uur.

Keeping the Blues Alive

Jonn Del Toro Richardson Band en Shawn Holt & The Teardrops spelen zondag in de MFA ‘t Huis aan de Pastoriestraat 20 in Vlierden. Organisatie: Keeping The Blues Alive. Aanvang 15.00 uur.

Peters & Wolf in In den Sleutel

In café In Den Sleutel treedt zondag Peters & Wolf op met muziek uit de jaren 60-70. Aanvang 15.30 uur. Café In den Sleutel ligt aan Stationsstraat 8 in Deurne.

Van 24 tot en met 28 mei is het kermis in Vlierden. ‘t Huis, zaal Thijssen aan de Pastoriestraat 20 heeft een vol kermisprogramma dat woensdag 24 mei begint met: The Darkraver, The Allstarz, Craniax & MC Dean, Lampegastuh en Brocco. De zaal gaat om 21.00 uur open, de entree is 10 euro. Donderdag 25 mei staat Abba Gold op het programma en vrijdag 26 mei Beer Bottle and Bands met pop en rockzangeres Ann May en de Noord-Brabantse band Agitator. Zaterdag 27 mei staat de Deurnese band PD The Next geprogrammeerd.

Puur Natuur

Woensdag 24 mei is het weer Puur Natuur. Muzikaal Festijn in De Peel op een podium boven het water. Natuurpoort De Peel, Leegveld 8a Deurne. Van 19.00 tot 1.00 uur.

Uitgaan Programma Tam Tam

Vrijdag is er een sessie in muziekca-

Bijzondere beelden in Heusden ASTEN-HEUSDEN - Kunstenaar Theo van Dam, ofwel Artheo, heeft afgelopen zondag voor de tiende keer zijn beeldentuin in Heusden geopend. Zelf heeft hij zich voor deze editie toegelegd op kunststof beelden, en hij heeft wederom een viertal collega-kunstenaars uitgenodigd om de collectie te versterken. De beeldentuin is tot en met zondag 25 juni geopend.

door Maarten Driessen In de komende periode is de beeldentuin iedere zondag van 11.00 uur tot 17.00 uur geopend. Op overige dagen kan op afspraak een bezoekje worden gebracht. Jaarlijks tovert Van Dam zijn tuin aan de Behelp 15 in Heusden om tot een verzamelplek voor diverse kunststromingen. Zo is hij alweer maanden bezig met de voorbereiding voor de tiende editie. “Zo heb ik al zeker veertig kruiwagens bladeren uit de tuin gehaald. Kunstwerken moeten niet tussen de rommel staan, maar moet je mooi kunnen presenteren”, vindt Van Dam.

Fantasiefiguren

Dit jaar zijn naast de werken van Van Dam ook creaties van Kees Weimer, Sjaak Smetsers, Kathinka Roovers en Mariek Hemelaar te zien. Zo maakt Weimer creatieve kunst van metaal, zoals brons en rvs. In zijn werken komen regelmatig dieren terug. Smetsers maakt fantasiefiguren in glas en brons. Daarin combineert hij het menselijke met het dierlijke en laat hij fantasie en humor door-

komen. Verder zijn de schaterende schalen van Roovers te bezichtigen. De Bossche werkt met keramiek en maakt vaak kunstwerken met een forse afmeting. Haar vader is de inmiddels overleden bekende beeldhouwer Peter Roovers. Tot slot brengt Mariek Hemelaar verrassende vormen uit de natuur in steen. Daarbij combineert ze op bijzondere wijze verschillende materialen.

Demonstraties

Daarnaast komt er iedere zondag een kunstschilder naar Heusden. Allen exposeren werken binnen het thema natuur. Ook zullen sommige schilders demonstraties houden. Zo presenteren Catharina Driessen en Emelie Jegerings hun werk, waarin ze de vier seizoenen naar voren laten komen. De twee exposeren ook tijdens de Open Atelier Dagen die in september plaatsvinden in Asten en Deurne. Hun bezoek aan de beeldentuin fungeert daarom als tussenstop. Van Dam heeft verder ook de schilders Jan Althuizen, Yvonne Dolk, Lia Boutens-van Rijsewijk en Annelies Schooneman weten te strikken.

Een van de schaterende schalen van kunstenares Kathinka Roovers, te zien in de beeldentuin van Artheo in Asten-Heusden.

fé Tam Tam aan de Molenstraat 13 in Deurne. Met de jamsessieband olv Martin van Schijndel. Aanvang rond 21.00 uur, entree gratis. Zaterdag speelt coverband Fools Gold in Tam Tam. Aanvang 21.00 uur, entree 5 euro. Zondag staat in het teken van The Golliwogs. In januari 2011 hield de uit Deurne, Helmond en Eindhoven afkomstige band The Golliwogs een reünie-optreden in het CCD in Deurne. Van deze avond zijn beeldopnamen gemaakt voor een dvd-release. Een begin is nu gemaakt, en een preview voor nummerselectie op de uiteindelijke dvd wordt deze zondag in Tam Tam gemaakt. Aanvang rond 18.00 uur, entree gratis.

Ray Cashman en Black Booger in ‘t Spektakel

Ray Cashman en Black Booger spelen zondag 21 mei in café ’t Spektakel in Asten. Ray Cashman komt uit Amerika en brengt recht toe, recht aan blues. Support-act Black Booger bestaat uit ex-leden van M*A*M (hardrock coverband). Aanvang 18.00 uur en de entree is gratis.

Duoconcert Cor Mutsers en Ton Engels

In het kader van de lokale concertcyclus vindt zondagmiddag in de Oranjerie van Museum Klok & Peel een duo-concert plaats van de As-

tense topmuzikanten Cor Mutsers en Ton Engels. Gitarist Cor Mutsers bijt om 14.00 uur het spits af; om 15.15 uur is het de beurt aan Ton Engels. Entree: het museumkaartje. Het museum ligt aan de Ostaderstraat 23 in Asten.

Tributeband in Weijerij

De band Mind2Mode treedt vrijdag op in De Weijerij in Milheeze met drie tributes: U2, Depeche Mode en de Simple Minds in één band. Deze band met Engelse en Duitse musici is op haar gebied een van Europa’s leading tribute-acts. De zaal gaat open 20.00 uur. Voor kaarten: www. daspublishers.nl/ticket (actiecode: das2017).

Optreden Nancy Grooves

Zondag treedt Nancy Grooves op in Holland Casino in Eindhoven, van 16.00 tot 22.00 uur.

Accordeonmiddag in Neerkant

In café De Muzikant aan de Dorpsstraat in Neerkant is zondag een accordeonmiddag. Aanvang 13.30 uur. De organisatie van de middag is in handen van Ger Beekers.

Speledonckers spelen Jungleboek

De jeugdspelers van De Speledonckers brengen komende zaterdag en zondag 13 mei de première van de

voorstelling Jungleboek. Naar de verhalen van Rudyard Kipling over het mensenkind Mowgli, dat opgroeit tussen de dieren in de jungle. De aanvang zaterdag is 19.00 uur en zondag om 14.30 uur. Entree 8 euro. Openluchttheater De Donck ligt aan de Lieropsedijk in Someren, vlakbij de rotonde aan de Provincialeweg.

Overig Wasdag in Boerenbondsmuseum

Het sop van de witte was werd gebruikt om de bonte was te wassen en daarna werd er de vloer nog mee geschrobd. Op zondag mogen kinderen in het Boerenbondsmuseum meehelpen tijdens de wasdag. Op ouderwetse wijze mogen ze kleertjes wassen en drogen. In de verschillende gebouwen worden demonstraties gegeven. Het museum is op 29 mei geopend van 13.00 uur tot 17.00 uur. Entree voor kinderen van nul tot en met drie jaar gratis, kinderen vier tot en met twaalf jaar 2 euro en volwassenen 5 euro. De museumkaart (MJK) is niet geldig. Jaarkaarten van het Boerenbondsmuseum zijn verkrijgbaar aan de kassa. Voor meer informatie, de agenda en actuele openingstijden kijk op www.boerenbondsmuseum.nl.

Met drie podia

Rock am Peel in Helenaveen ​ ELENAVEEN - Zaterdag 20 mei is H het weer Rock am Peel bij De Gouden Helm in Helenaveen. Het rock-, pop- en cultfestival biedt weer veel bands en artiesten.

Na een jaartje pauze zijn de muzikanten en de organisatie er weer klaar voor; Rock am Peel 2017. Er moest even pas op de plaats worden gemaakt om de vele ideeën die er leven een plek te geven en er zo voor te zorgen dat Rock am Peel, dat aanvankelijk als een eenmalige grap begon, op een goede en solide basis verder kan. Er is hard gewerkt aan een mooi programma voor jong, maar zeker ook voor wat ouder. Dit jaar wordt gewerkt met drie zogeheten area’s; Mainstage, The Pub en Die Stube. Alle area’s stralen een eigen sfeer uit. Een kaartje kost in de voorverkoop 7,50 euro en aan de dagkassa 8,50 euro.

Transito speelt zaterdag op Rock am Peel.

Die Stube

In Die Stube luisteren De Graaskneuzers uit Grashoek de boel op, afgewisseld met de Harmonica’s in de personen van Albert van Teeffelen en Hans Wijnen uit Helenaveen in samenwerking met de Heljese Buben Geer van Zon en Theo Bos uit Beringe en Panningen.

in de Melkweg, Paard van Troje en Patronaat, maar ook op festivals als Paaspop, Jailbreak en Beaverfest. Met hun zwetende en stampende Hellbilly Mexican Balkan Polka Rock en hun, uit Odessa ingevlogen, frontvrouw Maruscha Mila Vilankova ontdooit Casa de la Muerte de harten van menig ruige rocker.

The Pub

Mainstage

Op het podium in The Pub dit jaar de band Good Souls, afkomstig uit Griendtsveen, Weert en Nederweert. Zij spelen zoals ze het zelf noemen melancholische pop/rock; slepende songs met een rauw randje. Verder speelt Transito in The Pub. Dit is een zestal enthousiaste heren uit Gemert en omgeving. Zij nemen je mee op een ontdekkingstocht van feel good muziek, ontstaan en gevormd uit verschillende stijlen en muzikale tradities uit diverse mundiale windstreken: swingend, energiek en origineel. En dan Casa de la Muerte uit Alkmaar. Zij waren de afgelopen jaren o.a. te zien

Dan Mainstage. Afgelopen jaar organiseerde Rock am Peel een heuse band-battle. Vijf regionale bands streden om in mei 2017 op het festival zelf te mogen spelen: Stone Office uit Neer won deze spannende strijd uiteindelijk en zij zullen dan ook als eerste rocken op mainstage deze editie. Trip to Dover uit Liessel neemt het stokje vervolgens over met hun alternatieve electro dancerock. En dan is het laatste woord natuurlijk aan de hoofdact van de dag: de eigen Rock am Peelband, bestaande uit vooral Helenaveense muzikanten: Erik Janssen, Marlie Cuijpers, Wim Luijten, Marco Berkers, Rob

de Bie, Janke van Dijk, Peter Kluijtmans, Bertus Klerks, Paul Cuijpers, Henri van Calis, Ruud Cuijpers en Martien Wijnands, aangevuld met wat extra hulptroepen uit de regio: Francis Stallen, Sven Verbeek en Levi Hoefnagels.Dj Yorrick zorgt voor een knallende afsluiter.

Programma Main stage 19:45 - 20:45 Stone Office 21:45 - 22:45 Trip to Dover 23:00 - 00:30 Rock am Peel band 00:30 - 02:00 DJ Yorrick The Pub 17:30 - 18:15 Good Souls 18:45 - 19:45 Transito 20:45 - 21:45 Casa de la Muerte The Stube 17:00 - 17:30 The Harmonica’s 18:15 - 18:45 Graaskneuzers 19:45 - 20:15 The Harmonica’s 21:45 - 22:15 Graaskneuzers


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 18 mei 2017 | pagina 38 WIE WA T WA A R

Vra a g

In fo e n di enst en Huisartsen gemeente Deurne

Voor huisartsenpraktijken gelden in het weekend verschillende regelingen. Bel voor informatie over spoedgevallen tijdens avond- en weekenddiensten de eigen huisarts.

Apotheek

Apotheek De Schelde in Gezondheidsplein aan de Fabriekstraat 24 in Deurne. Tel. 0493-311112. Geopend buiten reguliere tijden: vrij t/m do: 17.30-18.30 uur. Zaterdag: 10.3013.00 en 17.00-18.00 uur. Zondag: 11.00-12.00 en 17.00-18.00 uur. Dienstapotheek Peelland in Elkerliek ziekenhuis Helmond, Wesselmanlaan 25. Tel. 0492-432906. Elke avond en tijdens weekend open.

Savant Zorg

Deze trotse moeder poseert met haar twee zonen voor de fotograaf. Graag wil de werkgroep Beeldarchief van Heemkundekring HN Ouwerling weten wie deze mensen zijn en wanneer de foto is gemaakt. De foto is een afdruk van een glasnegatief  (Foto: collectie van de Oudheidkamer). DEURNE - In het fotoarchief van Heemkundekring HN Ouwerling in Deurne bevinden zich veel foto’s waarvan niet bekend is wie of wat er op de foto staat of bij welke gelegenheid de foto gemaakt is. Vaak is ook de bron of de fotograaf onbekend. Plaatsing van deze foto op de site deurnewiki.nl van de Heemkunde-

kring heeft de gevraagde informatie niet opgeleverd. Het antwoord op de vragen bij bovenstaande kunnen met vermelding van het fotonummer 02.346 doorgegeven worden aan Heemkundekring HN Ouwerling via heemhuis@heemkundekringdeurne.nl of via Hans en Anneke van Hoek, tel.0493-315191. Zie ook: www.deurnewiki.nl.

Slagwerk en orgel in Willibrorduskerk DEURNE - In de Willibrorduskerk in Deurne treden zondag 21 mei Marcel van Wensen en Annelies Willemsen op in het kader van de Concertcyclus. Marcel van Wensen speelt onder andere op marimba en vibrafoon en Annelies Willemsen bespeelt het Smitsorgel.

De titel van de uitvoering luidt: Slagwerk en orgel, iets nieuws. Het concert begint om 16.00 uur in de Willibrorduskerk aan de Markt in Deurne. Marcel van Wensen volgt momenteel de opleiding Master of Music met specialisatie slagwerk en elektronica aan het Fontys Conservatorium in Tilburg. In een kerkgebouw zou zijn instrumentarium

bijzondere effecten sorteren. Annelies Willemsen studeerde orgel en kerkmuziek aan het Brabants Conservatorium in Tilburg en treedt als soliste regelmatig op. Daarnaast is ze dirigente. Ze speelt op het Smitsorgel twee werken van F. Peeters. De toegang is gratis, na afloop wordt gecollecteerd ten behoeve van de organisatie van de Concertcyclus.

Persoonlijke verzorging, verpleging, verpleeghuiszorg, behandeling, verblijf, huishoudelijke verzorging en acute zorg: 0492-572000. Uitleen hulpmiddelen en informatie: savantzorg.nl.

Tandartsen

In het weekend (vanaf vrijdag 12.00 uur) is de tandartsenkring Deurne/ Asten/Someren/Bakel, alleen voor dringende gevallen die niet tot na het weekend kunnen wachten, bereikbaar: tel. 06-22094316.

Verloskundigen

Anja Panhuijzen, Emilie van Schijndel, Eveline Oostrom en Esmee Bakker. p/a Elkerliek Ziekenhuis, Dunantweg 16, Deurne. 0493310309. Telefonisch spreekuur/ afspraken: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00-12.00 uur.

Poetszorg, poetsen met een praatje

Voor huishoudelijke ondersteuning in de regio Peelland. Zie www. poetszorg.nl, tel. 06-42677878.

Buurtzorg Deurne

Verpleging en verzorging thuis: 0612079226, buurtzorgnederland.com.

Thuiszorg, Samen verder

Voor verpleging, verzorging, huishoudelijke hulp en/of begeleiding, tel 0492-476001. Zie ook www.thuiszorgsamenverder.nl. Voor spoedhulp, bijvoorbeeld na ontslag ziekenhuis: 24 uur per dag bereikbaar via tel: 06 49438319.

Zorgtuin D’n Hof Liessel

Dagbesteding voor ouderen. tel. 0624461341 of mail zorgtuindenhof@ gmail.com.

Buurtbemiddeling Deurne

Geluidsoverlast, parkeerproblemen, onenigheid met buren? Buurtbemiddeling Das, tel. 06-11254773 of deurne@bemiddeling.nu.

GGD Brabant-Zuidoost

Aanvraag ambulancezorg voor noodgevallen: 112. Voor aanvraag vervoer: 040-2332135.

Bloedafname Elkerliek

Het Elkerliek ziekenhuis heeft verschillende bloedafnamelocaties. Van maandag tot en met donderdag van 7.30 tot 17.15 uur en op vrijdag van 7.30 tot 12.15 uur in het Elkerliek Ziekenhuis aan de Dunantweg 16. Op donderdag van 8.30 tot 9.00 uur in gemeenschapshuis Hofke van Marijke aan de Rembrandt van Rijnstraat 5. Op vrijdag van 8.15 tot 8.45 uur in Den Draai aan de Blasiusstraat 2 in Zeilberg. Op woensdag van 8.15 tot 9.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 10.15 uur in zorgcentrum De Gasterij aan het Pater Aartsplein 10 in Liessel. Op dinsdag van 9.45 tot 10.15 uur in gemeenschapshuis De Moost aan de Moostenstraat in Neerkant. Op dinsdag van 10.00 tot 10.15 uur in De Gouden Helm aan de Oude Peelstraat 3 in Helenaveen. Verder in het Elkerliekziekenhuis aan de Dunantweg van maandag tot en met vrijdag trombosedienst van 8.00 tot 10.00 uur.

Dierenartsen

Dierenartsencombinatie Zuid-Oost, locatie Deurne, Zeilbergsestraat 142. Gezelschapsdieren: alleen op afspraak: 0493-352425. Voor spoedgevallen tijdens avond, nacht en weekend: 0900-9933993. Landbouwhuisdieren volgens afspraak: 0493-352424. Dierenarts P. Kome, Molenweg 2, Liessel: 0493-341729. Dierenkliniek Brouwhuis, Rivierensingel 730, Helmond: 0492-515977.

Zwerfdieren

Dier kwijt of een zwerfdier gevonden? Dierenambulance Noordelijk Limburg 0900-2000112. Voor opvang vogels: Stichting

Vogelsasiel Someren eo, Philipsbosweg 7 in Lierop, tel. 06-29799316 of vogelasiel-someren.nl.

Zorgboog

Voor hulp bij persoonlijke verzorging en/of verpleging. Of voor zorg na behandeling in het ziekenhuis. Of voor een adviesgesprek of specialistische verpleegkundige hulp: neem contact op met het kruiswerk van de Zorgboog. In kleine wijkteams wordt hulp en ondersteuning geboden, afgestemd op de zorgvraag. Tel. 0900-8998636 of zorgboog.nl. Ook voor informatie over zwangerschapsbegeleiding, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg.

Lev-groep Deurne

De Lev-groep is er voor iedereen die vragen heeft over zorg, wonen, opvoeden, relaties, werken, echtscheiding, geldzaken, formulieren. Voor iedereen die actief wil zijn in wijk of buurt of die meer wil weten over vrijwilligerswerk. De locatie in Deurne: Oude Martinetstraat 2 (zij-ingang gemeentehuis). Dagelijks telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur via 0493-352500. Of via e-mail sociaalteamdeurne@levgroep. Zie ook www.levgroep.nl.

Proeven van muziekles DEURNE - Kinderen kunnen in de maanden mei en juni deelnemen aan vier gratis proeflessen op een instrument naar keuze.

Koninklijke Harmonie Deurne verzorgt de proeflessen in samenwerking met Drumfanfare Peelland. De lessen worden afgesloten met een kleine uitvoering op zondag 25 juni om 11.00 uur voor ouders, familie en belangstellenden. Dinsdag 30 mei starten de proeflessen op blokfluit voor kinderen van groep 3 en hoger. Kinderen van groep 5 en hoger kunnen kiezen voor een instrument als klarinet, trompet, saxofoon, hoorn, dwarsfluit, bariton, trombone en slagwerk. Voor informatie: www. khdeurne.nl. Voor aanmelden: muziekpromotie2017@ kpnmail.nl.

Kerk b e ri ch t e n Heilige Willibrord Deurne St. Willibrorduskerk Zondag 9.30: eucharistie 6e zondag van Pasen (orgel en samenzang), voorganger pastoor P. Janssen. 11.00: woord- en communieviering 6e zondag van Pasen (KK Willibrordus), intenties beide vieringen: Sien van Bussel-Swinkels; Jan van de Mortel, overl ouders Toon en Miet van de Mortel-van Zeeland en overl broers Willie en Leo; Marietje Kuijpers-Rovers vw jaargetijde en overl fam; Suzanne Martens-van de Weijer en opa Harrie Aarts; Frans en Antonia Meulendijks-Vrijnsen; overl ouders Petrus Stevens en Antoinette Wijnhoven en Wilhelmus Stevens; overl ouders Verhees-Lutters en zoon Leo; Johan Reijnders vw sterfd en overl fam Reijnders-Thielen; pastoor Anton Brummelhuis vw verj; Ad Frantzen; Leny Honings vw sterfdag; Ria van Seccelen-van de Kruijs vw trouwdag; Harrie Bekkers en Joh Bekkers-Vollebergh. 16.00: concertcyclus, slagwerk en orgel. Woensdag 15.00: Huwelijk Marcel van der Heijden en Sandra Hommersom, voorganger diaken B. Jansen. Donderdag 9.30: gezinsviering Eerste communie (samenzang), voorganger pastoor P. Janssen, intenties: opa Mart Manders, oma Leen Bouwmans, Zizi Bouwmans en Johan van Gog namens Sanne Bouwmans. 11.30: gezinsviering Eerste communie (samenzang), voorganger pastoor P. Janssen, intenties: pa Geert opa van Liene Doorenbosch. Vrijdag 15.00: Huwelijk Jac van Oppen en Maria Knoops, voorganger pastoor J. Kloeg. Willibrorduskapel, Visser 2 Zaterdag 15.00: eucharistie 6e zondag van Pasen (samenzang), voorganger pastoor P. Janssen. Woensdag 19.00: eucharistie, voorganger pastoor P. Janssen, intenties: overl fam Aarts-van Otterdijk; Leo en Tonny Lemmers-van de Burgt vw sterfd en overl fam Lemmers-van de Burgt.

St. Jozefkerk Zaterdag 19.00: eucharistie 6e zondag van Pasen (St. Jozefkoor), voorganger pastoor P. Janssen, intenties: Harry en Anna van den Akker-Bouwmans; Wout en Anna Kuijten-Berkers, kinderen en kleinkind; Cor Gijsbers; Lucie Verhoeven en Mieke Snelders-Verhoeven; Hein en Henrica Manders-van de Mortel, Jan Crooijmans, Piet, Cato en Nel Manders; Frans Berkvens en Cato Berkvens-van de Mortel; Piet van Bussel vw sterfd en uit dankbaarheid voor 40 jaar Zaal van Bussel; Leo Jacobs; Jan van der Schaaf en de zonen Hans en Henrie; Bets Aarts-van Zwam ter maandelijkse gedachtenis; pastoor Anton Brummelhuis vw verj; Frans Jacobs. Zondag 11.30: gezinsviering Eerste communie (Jeugdkoor Sound of Joy), voorganger pastoor P. Janssen, intenties: Kay van Dam en Door Bloemen-Keunen broertje en oma van Krijn van Dam; Opa Wim, ome Pieter en ome Broertje van Thijs; Opa Mari en Opa Henk van Morris; Piet Trines opa van Daan; Anneke Raijmakers overgrootoma van Morris; Anne Aarts nichtje van Tom. Kerk St. Willibrordus Helenaveen Zondag 9.00 uur eucharistieviering mmv kerkkoor voorganger pastor Van Eerd. Intentie: Jan en Rinus Crommentuyn en overleden familie. Donderdag 25 mei Hemelvaartsdag 9.00 uur eucharistieviering met samenzang Voorganger pastor van Eerd. Voor de parochie gemeenschap. Kerk St. Willibrordus Liessel Zondag 10.30 eucharistieviering mmv kerkkoor Gregoriaans voorganger pastor Van Eerd. Intenties voor: Jan Smits, Mgr. Berkvensstraat en fam. Smits-v. Heugten; ouders vd Wallen-Joosten; Johan Damen; Piet vd Berkmortel; Anneke Hikspoors-vd Mortel nms KBO. Maandag 8.00: voor alle parochianen; 19.00 eucharistieviering in ontmoetingsruimte Ons Plekske. Dinsdag 8.00 voor mensen in nood. Woensdag 8.00: voor jonge gezin-

nen; openstelling van de kerk voor stilte en gebed van 19.00 tot 20.00. Donderdag 25 mei Hemelvaart 10.30 mmv kerkkoor voorganger pastor Van Eerd; intentie voor Petrus en Gordina Smits-Steeghs. Vrijdag 8.00 voor roepingen. Kerk St. Willibrordus Neerkant Zaterdag 19.00; eucharistieviering, gemengd kerkkoor. Voorganger pastor Van Eerd. Intenties: Graad en Mien Lemmen-Pijnenburg;Broer Lemmen en Gerrit Pijnenburg; Dina Sijben-Vinken, Mart Sijben en kleinzoon Rob; Mia Verberne-Kleuskens en familie Verberne. Kerk St. Willibrordus Vlierden Zondag 9.30 uur: woord- en communiegezinsviering. Kinderkoor. Intenties: Wim Strijbosch vw sterfdag; Door Verberne-Crooijmans en kleindochter Anne de Veth. Donderdag: Hemelvaart. 9.30 uur Eucharistieviering. Voorganger: pastoor Schellens mmv herenkoor.

O.L. Vrouw Presentatie Ommel Zaterdag 8.00: H. Mis voor het welzijn vd St. Franciscusparochie, pater Wim vd Putten vw zijn verj. 17.30: rozenhoedje; 18.00: H. Mis met zang vh koor de Koepelzangers uit Lierop: levende en overl. leden vd Koepelzangers, Theo Maas, Theo en Drina Wijnen-Berkvens uit Geldrop, Ad Timmers, ouders en alle overl. familieleden, Toos Mennen-Scheepers, Toon vd Berkmortel vw de huwelijksdag, overl. leden vd fam. Bert en Drieka v Bussel-Mennen, Rien vd Heuvel, overl. fam. Bakker-vd Port, Nelleke Brentjes-Bakker overl. te Nederweert, Miet vd Nieuwenhof– Bierings nms fam. Bierings, Truus Janssen-Ernst vw de verj. 19.30: H. Mis met zang vh koor Con Spirito uit Deurne: levende en overl. leden vh koor Con Spirito, overl. ouders Martien en An Bouwmans-vd Laar en hun schoonzoon Andre, Piet Vriens en overl. familieleden. Zondag 6.30: H. Mis met samenzang: bijz. intentie, overl. ouders Cranenbroek en Sophie Philipsen, overl.

ouders Frits en Lies v. Rijt-Kuunders en de zussen Mieke v Lieshout-v Rijt en Sjanneke v Rijt, Piet en Cato vd Kant-Kuunders en overl. familie; 8.00: H. Mis met samenzang: Harrie en Lena v Duijnhoven-Jeuken, Sjaak en Ria Blommert-Seegers; 9.30: H. Mis met zang vh St Jozefkoor uit Deurne: levende en overl. leden vh St Jozefkoor uit Deurne, Antoon en Truus Verdonschot-Stienen vw de sterfdag v vader, Jan Nooijen uit Deurne, overl. ouders vd Bogaard-vd Broek, overl. ouders vd Aker-de Kort, Jan en Mina Donkers-Nooijen en achterkleinkind Luuk, voor de leden en overl. leden v buurtvereniging DriezandVlaske uit Someren, Wim Thijssen uit Deurne, Nellie Kersten-v Duijnhoven; 11.00: H. Mis met het zang vh koor Con Amore uit Someren-Eind: levende en overl. leden vh koor Con Amore, voor alle levende en overl. leden v vrouwenvereniging Vrouwen van Nu Someren-Dorp, uit dankbaarheid fam. Couperus, Jan v Horne, Marinus en To Evers-Oomen en de dochters Annie, Riet en Toos, overl. ouders Pierre en Dora Parren–Deben uit Thorn, ouders Carel en Dina Joppe de Lau, Frans en Betsie Joppe-Boerenkamps en Ton v Deursen, Hans Strijbosch en overl. ouders en schoonouders, overl. ouders Anton en Mies Schriks-Klaassens en kinderen Ria en Jan en schoondochter Thea Schriks-Dieker, Christjan v Velthoven uit Heeze en Drina v Velthoven-Franssen uit Budel; 15.00: Grote Processie en Plechtig Lof mmv Gem. Koor St Cecilia uit Ommel en de Onze Lieve Vrouwe Schuts v Elshout. Maandag 8.00: H. Mis: voor het welzijn vd jonge mensen. Dinsdag 8.00: H. Mis: voor het welzijn vd gezinnen en de alleenstaanden; 19.00-20.00: Aanbidding vh Allerheiligste Sacrament en rozenhoedje. Woensdag 8.00: H. Mis: voor de zielenrust v alle overledenen; 10.00: H. Mis met de bedevaart vd paters en broeders S.C.J. uit Asten: voor het welzijn vd communiteit S.C.J.; 19.30: H. Mis op de vooravond v

Hemelvaartsdag met zang vh koor In Between uit Heusden: Frits en Mien Verspeek, nms de fam. v Someren, Jan v Horne, Wim Loverbosch. Donderdag (Hemelvaartsdag) 6.30: H. Mis met samenzang: Mieke v Lieshout-v Rijt, Piet en Cato vd Kant-Kuunders en overl. familie; 8.00: H. Mis met samenzang: voor de intenties vd bedevaartgangers; 9.30: H. Mis met zang vh Gem. Koor St Cecilia uit Ommel: overl. leden vh Gem. Koor St Cecilia uit Ommel, Cisca Loomans, Harrie en Leen Kersten-Bots en de zonen Henk en Frits; 11.00: H. Mis met de bedevaart vd parochie Damiaan de Veuster uit Mierlo-Hout: voor het welzijn vd Damiaan de Veusterparochie, Jan Bierings en Riek Bierings-Bax uit Leende, Maria Leenders-Kuijpers nms de kaartclub, Martien en Tonny vd Laar-vd Ven, Theodorus en Wilhelmina v Overbeek-v Vroonhoven hun kinderen Toos, Theo en Louis, schoondochter Leny en kleinzoon Leon. Arnoldus en Catharina v Dijk-v Kuik en hun dochter Jo v Overbeek-v Dijk; 15.00: Gildeprocessie Kring Peelland en Plechtig Lof. Vrijdag 8.00: H. Mis: voor vrede in de wereld en in de gezinnen.

Protestantse Gemeente Deurne | Helenaveen Deurne Zondag 10.00 uur: met ds. Ada Rebel. Na afloop van de dienst is er koffie in het Reddingiushuis. Helenaveen Zondag 10.00 uur: met ds M. Gosker uit Venlo.

Christelijke gemeente Iedere zondag verzorgt de christelijke gemeente De Levensboom een kerkdienst waarin het evangelie van Jezus Christus centraal staat. Samenkomst: 10 uur in de aula van basisschool D’n Heiakker aan de Patrijs 33 in Deurne. Voor kinderen is er zondagschool. Informatie: 0493-322498 of www.levensboom.nl.


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 18 mei 2017 | pagina 39

OP EEN GEZONDE MANIER Sneller

6X

• Haardhout o.a. eiken en berkenh out. Me er info 0493-319691 of 06-23720617.

• eB hang, tex , schi lderwerk. Vakkundig, betaalbaar. 0478-561184 06-20335370.

• Wereldw ink el Deurne. Ma andaanbieding mei: 15% korting op al onz e vruchte nsappen.

• Computerhulp, c omputerles of computercursus nodig? www.wegwijsopdecomputer.nl Hans Berkers, 0493-380229 of 06-29315869.

• Te k op gevraagd originele militaire spullen uit deTweede Wereldoorlog. Info: 06 4198 9670.

• Roluik en, luifels , vloerbedekking, lamellen, (rol )gordi jnen, jaloez ieë n. Ze er concurrerende prijz en. Gra tis meten en ha ngen. Willie’ s Stoffe ring, Braaksestraat 10, Helmond. Tel. 0492-535901. www.williesstoffering.nl

• Toma ten, k omk omer, paprik a, prei, kruiden en groenteplanten J an Vinken Beuz en 6 Deurne 06-46579334 Di. en do. gesloten. www.plantenverkoopdeurne.nl

Rozemarijn & Thijm

Stationsstraat 6A Deurne

Voor product info: www.algusun.nl (ook om zelf online te bestellen) WAARDEBON: € 3,- op alle AlgaSun-producten

• Tantr a en Ayurvedische ontspanningsmassage. Ki jk op www.tantrische massage.org en ayurvedische massagegemert.nl 0629473318

WEEKBLAD VOOR

• Gebak k en k link ers , oude en nieuwe. www.vanwoez iksierbestrating.nl Tel. 077-4662579 Me ijel.

• Garagev erk op z aterdag 20 mei Boerha avestraat 5 Vlierden 10.00-14.00 uur. • aG ragev erk op autobedrijf J os Heinsbergen Amperestraat 4 5753 ST Deurne telf. 0493-316563 Diverse auto-onderdelen + Ope l record E2 autom.CD 1984 BMW 728i autom.1984 BMW Z3 cabrio 1997 38.000 km.

DEURNE

Uw kleintje in de krant! Kleintjes

de snelste en goedkoopste weg naar verkoopsucces! Bon voor het aanleveren van kleintjes; betaling contant

Tarieven: Tot en met 10 woorden € 8,00; elk woord meer kost € 0,30 extra. Afkortingen als i.z.g.st. en z.g.a.n.: tellen als één woord. Tel. + nummer tellen als twee woorden, straatnaam + huisnummer tellen ook als twee woorden. Zo berekent u de kosten van een kleintje van bijvoorbeeld 23 woorden: 13 x € 0,30 = € 3,90 + € 8,00 = € 11,90 Uw advertentie in al onze kranten t/m 10 woorden € 14,00 elk woord meer € 0,40 extra.

• Ov erlas t v an ratten, muiz en, z ilvervisjes etc. Bel 0493-688006 • Garagev erk op z aterdag 20 mei 9.00-17.00 uur Hellemanstraat 46 Deurne. • Welten Veranda's Vlierden Voorjaarsaanbieding: polycarbonaat platen 16 mm opaal/ he lder €17,95 per m2. Complete z elf bouwpakketten voor op hout te monteren nu dez e maand met 25% korting. Alle maten leverbaar en alles op voorraad. Voor informatie: 06-52120266 www.weltenverandas.nl • Bent u eigenaar van een Ope l dan bent u bij ons welkom voor elke reparatie, storing of onderhouds beurt. Uw Ope l-specialist: Ga rage Ma rk Smi ts. Ge specialiseerd in jonge, gebruikte Ope ls. Hoofdstraat 74A, Li essel Tel. 0493-342144. • Auto met APK vanaf €400,-. Tevens te koop gevraagd kleine auto’ s en sloopauto’ s. Tel. 0492-381631/ 06-20778602 www.twanvanhout.nl • Wegens v ak antie gesloten van 24 mei tot en met 27 mei. Wegens nieuwe collectie veel show roombadkamermeubels met hoge kortingen. Kömhoff Sa nitair Sc hool straat 37 Me ijel tel. 0774661540. • Digitale fot’s afdrukken op Koda k papier, direct klaar, Tot A4 formaat. F oka Deurne, Ke rkstraat 8. • Te hur in Li essel, geï soleerde opslagruimte, vloeroppervlakte 100M² hoogte 4M, toegankelijk via toegangsdeur van 4*3M, Tel. 0610243191

Elke dag schoppen hart- en vaatziekten honderden levens overhoop. Kijk wat u kunt doen op www.hartstichting.nl/doe-mee

Kleintjes worden automatisch geplaatst op onze websites. Toeslagen: Voor brieven onder nummer: € 7,26 incl. btw. Voor plaatsing op de eerstvolgende donderdag moet uw kleintje op tijd bij ons aangeleverd zijn: kantoor Deurne, Stationsstraat 103 (uiterlijk dinsdag voor 14.00 uur). Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00 t/m 17.00 uur

S.v.p. duidelijk in blokletters invullen! Tekst kleintje:

Opdrachtgever: Naam: Straat: Postcode en woonplaats: Telefoonnummer: Plaatsingsdatum/data:

Belgische friet of pom’steak

Ambachtelijke

1 kilogram

Worstenbroodjes

Lutosa

• lA dertig jaar autorijschool J an La mmers. De eerste vijf lessen 150 Euro gespecialiseerd in autisme en ex amenvrees 0636085346.

• Vliegangs t?! Wilt u graag met he t vliegtuig op vakantie/ een verre reis maken. Uw vliegangst en veel andere angsten z ijn goed te beha ndelen met directe hy pnose. 0610930235 www.hy pnosepraktijkphi lips.nl

Super stunt

Grote flacon van 19,35 voor 16,35

• Gebruik te banden vanaf €25,00 incl. montage en balanceren. Te koop gevraagd loop- en sloopauto's . Direct geld en RDW vrijwaring. Thoma ssen Auto's Haspelweg 37 Deurne tel. 0493-351552.

• De s leutelbus Voor al uw hui ssleutels. U kunt bellen. Tel. 06-13050127

8,

99

Welten Normaal 12,89

In de zon of onder de zonnebank met de natuurzuivere diepzee-algen-lotion AlgaSun-Ultra voor gezond bruin worden.

• T.K gebruik te bouwmaterialen, vloerplanken, deuren, ramen, ijz eren balken enz . Verberne Me ijelseweg 37, Beringe. Tel. 077-3078609

• Biolgis c h v ers brood, ambach telijk bereid in eigen biologische bakkerij op de boerderij. 100% Spe ltbrood, volkoren en desem broden, stokbroden, glutenvrij brood, roggebrood, broodjes en koekjes. El ke vrijdag en z aterdag vers gebakken, Ge opend van 10.00 uur tot 17.00 uur Sumi ran biologische boerderij, Broekstraat 3, 5725 TL Asten-Heusden, 0493-440630.

Bamiof nasischijf 18 stuks

bruin

• Verbec o ges pec ialis eerd in garagedeuren met elektrische aandrijving. Omme lsveld 11 Asten tel. 0493-697731. www.verbeco.nl

Oriëntaalse

• Airc o s erv ic e (ook SUV en bedrijfsauto,s). Kl aar terwijl u wacht. Mode rnste apparatuur ACS Werkplaats Hoofdstraat 117 Li essel www.acs-liessel.nl 0493-344449.

8 stuks

1,59

3,49

10 stuks

Boerenroomijs

Vanille met aardbei, advocaat, chocolade, mango of caramel 900 ml.

Voor op BBQ

Epic

€ 14,99

Primafrost

10,99

€ 2,99

2,19

Kiphaasje

Naturel, PiriPiri, Zigeuner, Japans of Spaans 500 gram

Frikandel 5 stuks

Streekpoelier

Lekker & Anders

Super stunt

GRATIS spaarkaart artikel

€ 2,99

1,99

1,99

Deurne - Milhezerweg 19 - 5752 BA Deurne - T 0493-320051 Helmond - De Hoefkens 1B - 5707 AZ Helmond - T 0492-544407 Veghel - Gasthuisstr. 36 - 5461 BB Veghel - T 0413-344004 Waalwijk - Stationstr. 91 - 5141 GD Waalwijk - T 0416-534919

GRATIS tegen inlevering van 8 spaarpunten

www.diepvriesspecialist.nl Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist zolang de voorraad strekt. Van woensdag 17 t/m dinsdag 30 mei 2017. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

• w w w .mas s ageprak tijk attev eld.nl voor diverse professionele sport- en ontspanningsmassages. M eteoorstraat 32, 5721 BM Asten. 06-47152324. • eE n frietw agen op uw fees t? Voor meer informatie en reserveringen: www.frietex press.nl of bel 0493-693222. • Open Dagen Hemelvaart en Pinksteren! Beeldenpad! 25,26,27,28 mei en 2,3,4,5, juni 10.00 tot 17.00 Bestrating Antieke Bouwmaterialen, Brocante,Curiosa,antiek, Beelden Doorleefde planken, Veldbrand, Poorten, Tuindeco, Wijnvaten. www.vanroykasseien.nl 0618925099 • Te k op kleine pakken hooi . Tel.0493-321722 b.g.g. 314006.

• Container te huur. Voor puin, snoeihout, z and enz . à €60,-. Brengen en ha len in regio Deurne 06-46256440.

• Wij v erz orgen uw waterput. Pompen, sproeiers, slangen, pvc, toebehore n enz . op voorraad. Crooijmans Deurne 0655506538.

• Glas w ol en Pir isolatie ( upa nel). Aan spotprijz en bij D de Is olatieha l tel. 0492-542002.

€ 5,59

Garnalenspies

• Romelmark t Carbots ale Ke ssel 21 Me i 90 stands 8.30 - 15.30 uur A73 afrit 14 Ri jksweg 30A, 5995 NW www.carbootsalehors t.nl

• Vers e as perges . Gra tis geschi ld! van Le unen asperges Mol enweg 1a Li essel Tel: 0493-342049 Info@ aspergesliessel.nl Www.aspergesliessel.nl

Diepvriesspecialist

€ 1,99

• loieV nmark t 21 mei K astelenplein Ei ndhov en Binnen en buiten. Gra tis entree 9-16 uur 06-20299824. • Dia's ins c annen, z eer goede kwaliteit, eigen behe er, sche rpe prijz en. Ook grote aantallen. F oka Deurne, Ke rkstraat 8, 0493-353102.

• PC Hulp-Tablet etc. 0631214603 • Eet-aardappelen bij dappelenBosweg bij3 J•. EeLet-aarenders, J . Le enders, Bosweg 3 Asten-Heusden 0493-697830. OpAsten-Heusden e ningstijden z 0493-697830. ijn: maandag, Ope ningstijden maandag, vrijdag, z aterdagz ijn: vanaf 8.30 uur. vrijdag, z aterdag vanaf 8.30 uur.

• Weduw naar (76 jaar) eerlijk en goed karakter, z oekt langs dez e weg een goede en eerlijke vrouw, leeftijd 70-75 jaar. Heb je interesse stuur dan een brief met foto en je ontvangt een brief met foto terug. Brieven onder nr. 197 bureau van dit blad.

Bernhardstraat 15 Bakel www.beversslapen.nl

• Hogw erk er te huur. Werkhoogte 14 meter. Past door een poort. www.driessenverhuur.nl Some ren 06-51439395. • Bes trating v or o.a. uw inrit, terras, buitenterrein, grondwerk en bestratingsmaterialen. Voor bedrijven en particulieren. Sc he rpe prijs. Asten 06-53559761. • Te k op She tland pony (mi ni) 06-28869299.

• Vor groenteplanten o.a. komkommer, tomaten, paprika enz ., aardbeienplanten, klein fruit en fruitbomen naar Thi js Huijs La ngstraat 64 Horst-Hegelsom. Tel. 077-3983552. • LPG G3 inbouw en onderhoud (rdw erkend). Alle merken ook oldtimers. ACS Werkplaats Hoofdstraat 117 Li essel www.acs-liessel.nl 0493-344449.

BBQ of luxe buffet

Afdrukken prijslijst of bestellen kunt u op www.jomofood.nl of bel 0493 312151


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 18 mei 2017 | pagina 40

Weekblad voor Deurne wk20  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you