Weekblad voor Deurne wk20

Page 1

WEEKBLAD VOOR

DEURNE

3 Benefietconcert Klotvaarders met oa Margriet Eshuijs

5 De Peel presenteert zich in Brainportregio

13

19 mei 2016 We e k Jaargang 113

20

WWW.WEEKBLADVOORDEURNE.NL

19

Talentendag met slagwerkconcert

21

Deurne van alle kanten belicht in Vals Plat

Twee Nederlands kampioenen

1 Webs1 1 Webshop 1 Webshop 1 Webshop 11 1Webshop Webshop 1 Webshop 111Webshop Webshop Webshop111Webshop 2 Winkels 1Webshop Webshop Webshop Webshop 2Winkels Wink Altijd dichtbij! 2 2 2 2 Winkels Winkels Winkels 2 Winkels 2 Winkels 1 Webshop Winkels Winkels 222Winkels Winkels Winkels 222Winkels 2 Winkels Altijd dichtbij! Altijd dic Altijd dichtbij! Altijd Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! Altijd Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! Altijd Altijd Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! dichtbij! Altijd dichtbij! OP: KIJK VOOR ALLE MERKSCHOENEN

1 Web 1 Webshop 2 Winkels 2 Win 2 Winkels M R LL O S C VA N M I E R L O S CAltijd H VA O EN Ndichtbij! E NI E. N 1 Webshop 2 Winkels VA N M I E R L O S C H O E N E N . N L

111Webshop Webshop Webshop 2 2 2 Winkels Winkels Winkels VV AA V NN A MN M IE M IR EIR LEO LRO S LO C SC H SH C OH O EN O EN EN EN .EN N .N L. N L L

K I J K VO O R A L L E M E R KS C H O E N E N O P:

K IK JK IK JK VO I J VO KOVO R OR A OLA RLLEA LM L ELM E RE M KS REKS C RH KS CO HCEO H NEO ENE NENN O E P: N O P: O P:

Altijd dichtbij! K IK JK IK J Altijd K VO I J VO KOVO R O R A OLA RLLEA LM L ELM E RE M KS RKIJ EKS C R KS CO HCEO H NEO ENE N ENN O E P: N O P: O P:EN OP: KH VOOR ALLE MERKSCHOEN Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij!

Asten en Donk KP: KIJ K VOOR VOOR K VOOR ALLE ALLE MERKSCHOEN MERKSCHOEN MERKSCHOEN ENEN OP: EN OP: OP: AN ON S.ECN K IK JK IK JK VO I J VO KOVO R OR A OLA RLLEA LM L ELM E RE M KS REKS C RH KS CO HCEO H NEO ENE NENN O E P: N O KIJ P: OKIJ KN VOOR ALLE MERKSCHOEN OP: V V AALLE A V NKIJ N A M M M IenR E IenR LEDonk O LR O S LO C S C H SVH C O H O EMN O EI-EBeek N ER LN EEN N .HN LO. EN LN ELN . N L Asten Asten Asten - Beek -I Beek -E Beek en Donk Donk www.vanmierloschoenen.nl |

ASTE N

BEEK EN DONK

KI

V

A SATSEA TNS ET N|E N|B EB |EEKBE EK EENEKN DEO N DN ODKNOKN K

VV AA V NN A MN M I EM IR EIR LEO LRwww.vanmierloschoenen.nl O SLwww.vanmierloschoenen.nl O C SC H SH C OH O EN O EN EN EN .ENN .N L. N LL www.vanmierloschoenen.nl

VV AA V NN A MN M IE M IR EIR LEO LRO S LO C SC H SH C OH O EN O EN EN EN .EN N .N L. N L L

VA N M I E R L O S C H O E N E N . N L

ASTE N | B E E K E N D O N K

KIJ K- Beek ALLE MER Asten Asten Asten -VOOR Beek - Beek en en Donk en Donk Donk KIJ K- Beek ALLE MERKSCHOEN EN Asten Asten Asten -VOOR Beek - Beek en en Donk en Donk Donk www.vanmierloschoenen.nl VA Nwww.vanmierloschoenen.nl Mwww.vanmierloschoenen.nl I EAsten R L O- Beek SCH O EOP: NEN.NL en Donk Asten - Beek en Donk

A SATSEATNSE TN|E N|B EB |EEKBE EK EENEKN DEO N DN ODKNOKN K

TNS ET N|E N|Bwww.vanmierloschoenen.nl EB |EEKBE EK EENEKN DEO N DN ODKNOKN K Asten Asten Asten - Beek - Beek - Beek enen Donk en Donk DonkA SATSEA

www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl A SATSEA TNS ET N|E N|B EB |EEKBE EK EENEKN DEO N DN ODKNOKNwww.vanmierloschoenen.nl K ASTE N | B E E K E N D O N K

www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl

www.vanmierloschoenen.nl Aanbieding geldig t/m 21 mei 2016

Altijd di Altijd dichtbij! 5. 5. SCHNITZELS NATUREL OF GEPANEERD

HALVE KIPFILETS A ST E N | B E E K E N D O N K 50 en Donk 50 Asten - Beek 5 STUKS 5 VOOR SLECHTS VOOR BARBECUE KIJK OP WWW.VANGOCH.GILDESLAGER.NL www.vanmierloschoenen.nl Slagerij van Goch A S T E N

A S T E N | Martinetplein B E E K72 EDeurne N Tel.:D0493-312385 ONK

Asten - Beek Asten - Beek en Donk www.vanmierlo www.vanmierloschoenen.nl

Festiva l en Muse um

GRA

toegan TIS kelijk LEUK OR UITJE VOLE DE HE ! FAMILIE

vernieuwend beiaardfestival der Lage Landen

Kom oo ZONDAGk 22 MEI

Alle Klokken Luiden in en rondom het museum

Zie pagina 18 U

I

T

N

O

D

I

G

Meer dan 25 optredens op 5 locaties

Bassist Sander Classens van de Rimboband met zijn peettante Antonet de Wit die bij de harmonie in Liessel tuba speelt.

(Foto: Marius van Deursen)

Muzikale wens komt uit LIESSEL - Komende zondag 22 mei wordt in De Kastanje in Liessel een bijzonder concert gehouden: een optreden van harmonie St. Cecilila samen met de Rimboband. Het idee komt van Sander Classens. Hij is lid van de Rimboband. Zijn opa -wijlen Cor Verbeek,- was lid van harmonie Sint Cecilia Liessel. Zijn tante Antonet de Wit en neef Mark de Wit zijn nog altijd lid van de Liesselse harmonie. Sander komt zelf regelmatig luisteren naar concerten van de harmonie of van de slagwerkgroep. Hij gaf aan dat het leuk zou zijn als de twee muziekgezelschappen een keer samen een concert zouden organiseren.

door Willie Thijssen Die wens komt komende zondag uit. Het concert is in De Kastanje in Liessel. De aanvang is 14.00 uur. De toegang is gratis, Antonet de Wit: “Sander had het er al zolang over om een keer samen iets te doen. Ik heb het

met het bestuur besproken en de bestuursleden reageerden positief.” De Rimboband is een muziekgezelschap voor mensen met een verstandelijke beperking. De leden wonen in de gemeenten Deurne, Asten, Someren, Gemert-Bakel, Helmond, Geldrop-Mierlo en Laarbeek. De

Handtekening tophockeyer

thuisbasis is Het Rijtven. De band bestaat uit zo’n zestig leden, variërend in de leeftijd van achttien tot ruim zestig jaar. Initiatiefnemer Sander Classens woont net als zijn muzikale familieleden zelf in Liessel.

Kleurenschema’s

Het programma komende zondag bestaat uit twee delen. De pauze tussen beide delen duurt ongeveer een half uur. Harmonie en Rimboband worden gezamenlijk opgesteld en spelen afwisselend een aantal muziekstukken. Zowel voor als na de pauze wordt dit concept gehanteerd.

De verwachting is dat het concert om 16.00 uur is afgelopen. Erik van Heijster van harmonie Sint Cecilia Liessel en betrokken bij de organisatie van de concertmiddag: “Vooraf is nog bekeken of we samen iets ten gehore konden brengen. Dit is echter niet mogelijk gebleken. Het duurt voor de Rimboband erg lang voordat een muziekstuk goed is ingestudeerd en andersom bleek het omzetten van een werk van hen voor harmonie niet eenvoudig. De Rimboband werk namelijk niet met noten maar met kleurenschema`s. Voor een arrangeur bijna ondoenlijk om te zetten naar een notenschrift.”

N

G

Maar liefst 8 beiaardiers gaan samen met u Alle Klokken Luiden op 22 mei. Uit België, Frankrijk, Tsjechië en Nederland worden hiervoor maar liefst 4 bijzondere mobiele beiaarden naar Museum Klok & Peel getransporteerd waaronder de beroemde ‘bronzen piano’. Geheel nieuwe paden worden betreden tijdens diverse unieke muzikale combinaties van beiaard met instrumenten als gitaar, harp, slagwerk, blaasinstrumenten en stem. Zulke verrassende verbindingen maken Alle Klokken Luiden tot een uniek evenement. Imposant worden ook de optredens van de Slagwerkgroep van Harmonie St. Cecilia, het A-orkest van Muziekvereniging Jong Nederland, het Handbellenkoor en Pro et Contra. Bezoekers mogen ervaren dat blazers, slagwerk én zang heel mooi samen kunnen gaan met klokken. Lees meer over alle details en tijdstip van bespeling op www.museumklokenpeel.nl. Alle Klokken Luiden van13:00 tot 17:00 uur in Museum Klok & Peel Ostaderstraat 23, Asten.

Grote Hal: Kamermuziek op een beiaard?; Dido and Aeneas; Samensmeltende klanken uit Classic Rock. Oranjerie: Piazolla for guitar and bells; Intieme luisterliedjes, Jazzy hits en Brabantse meezingers; The YesPlease with bells. Tuin: Muziek voor Muzikale uurwerken; Al dansend en swingend...

Het festival wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van de Gemeente Asten, de Rabobank en Koninklijke Eijsbouts

ToerismePoort: Melodisch slagwerk in diverse stijlen; Carmina Burana, koor en slagwerk op klokken; spontane energie tussen orkest en beiaardier; Die Zauberflöte; Quatre-mains et Deux Pieds.

Museum Klok & Peel, Ostaderstraat 23, 5721WC Asten | T 0493 69 18 65 E info@museumklokenpeel.nl | W www.museumklokenpeel.nl

Educatieruimte: Een levend Carillon en diverse concerten van het eigen Handbellenkoor.

Zie pagina 20! De Klokkenluider Kom naar de Klokkendagen in Asten op 27, 28 en 29 mei

Bisschop De Korte naar Deurne DEURNE - Mgr. Gerard de Korte, de nieuwe bisschop van ’s-Hertogenbosch komt zondag 29 mei naar Deurne. Hij zal om 16.30 uur de opening verrichten van de expositie Reflectie in de kerk in Deurne.

De Korte is onlangs bisschop Hurkmans opgevolgd. De opening van de expositie wordt een van zijn eerste taken buiten Den Bosch als nieuwe bisschop. Na de opening op zondag 29 mei is de expositie vanaf 1 juni te

zien tijdens de openstelling van de St. Willibrorduskerk. Op dinsdag tot en met zondag van 14.00 tot 16.00 uur. In de tentoonstelling is religieus werk te zien van Hendrik Wiegersma, geflankeerd door het werk van twintig lokale hedendaagse kunstenaars die zich hebben laten inspireren vanuit dezelfde bron. Museum De Wieger stelt een aantal schilderijen en prenten van Wiegersma beschikbaar.

Wim Daniëls bij Hub Berkers DEURNE - Wim Daniëls is komende zaterdag 21 mei bij boekhandel Hub Berkers in Deurne. Vanaf 14.30 uur presenteert hij er zijn nieuwe boek De Tambourmaître. In samenwerking met de Drumfanfare Peelland wordt het boek aangeboden aan de tambourmaître van Drumfanfare Peelland.

DEURNE - Onder grote belangstelling deelde hockeyinternational Mink van der Weerden afgelopen zaterdag handtekeningen uit bij Mixed Hockey Club Deurne. De hockeyclub vierde vrijdag 13 en zaterdag 14 mei haar 75-jarige bestaansjubileum op sportpark De Kranenmortel in Deurne. Er was een receptie, een feestavond, een hockeytoernooi en er waren hockeyclinics voor de jeugd. Tevens werd het jubileumboek gepresenteerd. Somerenaar Van der Weerden was naar Deurne gekomen om het boek te signeren. Voor de jeugdleden zette de hockeyer zijn handtekening ook op hockeyballen, sticks en tassen. (Foto: Marius van Deursen)

I

Waar kunt u zoal van genieten?

Wim Daniëls werkte enkele jaren als leraar Nederlands en Duits in het middelbaar onderwijs. Vervolgens was hij vijf jaar als tekstwetenschapper verbonden aan de Open Universiteit. Sinds 1994 is hij fulltime schrijver en taaladviseur. Hij geeft ook veel lezingen en voordrachten. Van 2004 tot 2012 leverde hij vrijwel wekelijks een bijdrage aan het radiopro-

gramma Klare Taal van de Wereldomroep. Van september 2009 tot juni 2014 had hij een gesproken column in het VARA-radioprogramma Spijkers met Koppen. Van 2012 tot 2014 was hij geregeld te gast bij het tv-programma Pauw & Witteman. Ook staat hij met regelmaat in de theaters. Boekhandel Hub Berkers ligt aan de Stationsstraat 42 in Deurne.

Zie pagina 9 t/m 12 Hoofdsponsor

www.astenklinktalseenklok.nl

Deurne www.centrum-mondzorg.nl 0493 - 315 332


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 19 mei 2016 | pagina 2

ACTUEE

- TUIN

Jeroen, Elke, Maartje en Imke Vincent Rode wouw 2, 5754 CM Deurne

BIEDI

Alle geraniums, hang en staande.

Geboren op 9 mei 2016

8 stuks voor 6,99

NG

Geraniums

Meike

TOP A

AN

L-

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van

Welkom kleine meid!

11 Mei 2016 Dochter van Piet Michels & Miranda Aldenzee

NU

Oude graaf 8a, 5754 PD Deurne

€0,89

Hoera! Gus en Eef hebben er een broertje bij!

Vik

Tuinactueel

Coppelmans

11 mei 2016

het actuele tuincentrum

Trotse ouders: Tom en Marieke van der Kant Nieuwstraat 47, 5757 AS Liessel

Vik

Wiesje, Bob Berkers en Sanne Louwers Houtenhoekweg 3 5751 CM Deurne

Op zaterdag 21 mei geven wij een receptie in

Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl Tel. 06 539 72 748 Tel. 72larue@scheidingshuys.nl 748 Tel. 06 539 748539 larue@scheidingshuys.nl Tel.7206 06 539 72 748 www.scheidingshuys.nl larue@scheidingshuys.nl larue@scheidingshuys.nl www.scheidingshuys.nl larue@scheidingshuys.nl www.scheidingshuys.nl larue@scheidingshuys.nl www.scheidingshuys.nl www.scheidingshuys.nl

www.scheidingshuys.nl www.scheidingshuys.nl ER IS TOEKOMST

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

ER ISNATOEKOMST DE SCHEIDING!

effectiever en goedkoper dan een advocaat

vanaf intakegesprek tot en met effectiever afhandeling enrechtbank goedkoper dan een advocaat tegen een vaste totaalprijs één aanspreekpunt vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank ER IS TOEKOMST NA DE SCHEIDING! effectiever entot goedkoper danafhandeling een éénadvocaat aanspreekpunt tegen eekpunt tegeneen eenvaste vastetotaalprijs vanaf intakegesprek en met rechtbank vanaf effectiever intakegesprek tot en met rechtbank NA totaalprijs DE SCHEIDING! en goedkoper danafhandeling een advocaat ééngoedkoper aanspreekpunt dan tegen een een vaste totaalprijs effectiever en advocaat eekpunt tegen eenadvocaat vaste totaalprijs effectiever en goedkoper dan een effectiever en goedkopertegen dan een advocaat één aanspreekpunt een vaste totaalprijs eekpunt een vaste totaalprijs ééntegen aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Thij

Geboren op 11 mei 2016

eekpunt Zoon en broertje van Davy, Kaily en Liz van Loon eekpunt eekpunt Hellemanstraat 90, 5751 HW Deurne

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

tegen een vaste totaalprijs tegen een vaste totaalprijs tegen een vaste totaalprijs

eekpunt tegen een vaste totaalprijs

Hoera 90 jaar

Anna Jacobs-Van Lieshout

Gefeliciteerd! S, F, K & M

50 Jaar getrouwd

12.00 TOT 17.00 UUR

GEOPEND

Astrid Larue Scheiden doeLarue je samen Astrid Larue Astrid Larue Astrid Astrid 06 539Larue 7206748 Tel. 539 748 AstridTel. Larue Astrid72 Larue

Welkom kleine stoere vent, wij zijn blij dat jij er bent!

Op vrijdag 27 mei 2016 om 14:15. In de St. Jozef Kerk te Deurne.

Toon en Sjaan Dovens

Scheiden doe je samen Scheiden doe je samen Scheiden doe je samen Scheiden doe je samen Scheiden doe je samen Scheiden doe je samen

MIES Tijke Toon Berkers

… gaan trouwen!

ELKE ZONDAG

Helmondseweg 118 • 5751 PH DEURNE • Tel: 0493-321825 • www.tuinactueel.com

Een mooi klein lief broertje! -x- Wiesje

LINDA DE LOIJER

Er is gelegenheid tot feliciteren tijdens Onze receptie van 18:30 tot 20:00 uur in De Reizende Man, Liesselseweg 183 in Deurne.

Per stuk voor

Lizzy

DAVEY BRANKAERT

ER IS TOEKOMST ER IS TOEKOMST ER IS TOEKOMST ER IS TOEKOMST NA DE SCHEIDING! NA DE SCHEIDING! NA DE SCHEIDING! NA DE SCHEIDING!

Perkplanten

Geraniums • Groenteplanten Kuipplanten • Tuinplanten Kwekerij

N. v.d. Zanden Kuundert 1a, Bakel

GREGORIAANS

Cafe Zaal De Molen,Kerkeind 23 te Milheeze van 17.30 - 19.30uur. Zaterdag 21 mei 2016 zijn onze ouders

Dries en Agnes Proenings-Spetgens 50 jaar getrouwd

U bent van harte welkom op hun receptie van 18.00-19.00 uur bij café-zaal Jan van Hoek, Markt 12 te Asten. Hennie en Marion, Femke en Daniël, Anouk, Sanne en Mathijs, Roel Emmy en Willie, Niels, Bram

Langs deze weg willen wij eenieder die op enigerlei wijze bijgedragen heeft aan de viering van onze diamanten Bruiloft, hartelijk danken.

Het was grandioos en onvergetelijk! Jan en Lies Dings-Sonnemans

Heel Hartelijk Dank,

Gemengd Gregoriaans Koor regio Asten en

Voor alle lieve wensen, bloemen en cadeau’s. Mede hierdoor hadden wij een prachtig FEEST!

omstreken is nog op zoek naar mooie vrouwen- en mannenstemmen met feeling voor meditatieve muziek.

Kitty en Co Boerekamps

Repetitie op vrijdagavond van 19.00 tot 21.00 uur. Kom vrijblijvend eens luisteren. Info: www.gregoriaans.com op de home-pagina en knop 4 bij Activiteiten. Repetitie kerk Asten, ingang Wilhelminastraat.

www.weekbladvoordeurne.nl

Telefoon: 0493-313796 Wim Boerekamp, dir.

Boekhandel Hub Berkers en Drumfanfare Peelland Presenteren

Zaterd a 21 me g 14.30 i Boekp uur resen tatie W

im Da

“De Ta

mbou

niëls

rmaîtr

e”

Met trots kunnen wij als stichting “Dit Deurne van ons” terugkijken op zes geslaagde voorstellingen.

Boekhandel Hub Berkers Stationsstraat 42 Deurne

VERLIJSDONK I N T E R I E U R S

Leembaan 15 • 5753 CW Deurne • Tel. 06-44871704

• VLOERBEDEKKING

Tapijt, PVC stroken, vinyl

• GORDIJNEN

Overgordijnen, vouwgordijnen, paneelgordijnen

• RAAMDECORATIE

Duette, plisse, rolgordijnen, jaloezieën

• ZONWERING

Rolluiken, screens, schermen

ON S

K E N M ER K... VAKWER K!

Zakelijke

financiering nodig?

Wij bedanken in het bijzonder: -alle sponsoren -alle vrijwilligers -de gehele cast -de figuranten -de mensen van de techniek, licht en geluid -de schrijver Erik Vink -de regisseur William van der Heijden -de ambassadeurs Bestuur stichting Dit Deurne van ons


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 19 mei 2016 | pagina 3

Met Margiet Eshuijs, Maarten Peters en Johnny Rosenberg

Kunst en inventiviteit zijn kenmerken die passen bij Deurne. Deurne dankt haar goede naam aan kunstenaars als de schrijvers Antoon Coolen, Toon Kortooms en Friso Wiegersma en ondernemers zoals Hub van Doorne. Nu nog altijd zorgen vele kunstenaars, ondernemers en andere betrokken inwoners voor een veelkleurige gemeenschap. Dit alles vormt: Deurne, Palet van De Peel!

Benefietconcert Klotvaarders DEURNE - Shantykoor De Klotvaarders uit Deurne houdt woensdag 25 mei het benefietconcert Samen de berg op tegen kanker. Niemand minder dan Margriet Eshuijs, Maarten Peters en Johnny Rosenberg verlenen hun medewerking. De totale opbrengst is voor KWF. Aanvang 20.00 uur in cultuurcentrum Martien van Doorne aan het Martinetplein in Deurne.

Shantykoor De Klotvaarders is in 2008 opgericht en staat onder leiding van Luuk Jonkers. In haar bestaan heeft het koor met succes al verschillende ‘zeeslagen geleverd. Eén daarvan was in 2013 de grote ondersteuningsactie t.b.v.Alpe d’HuZes/KWF kankerbestrijding. Om verschillende redenen wil het Shantykoor deze actie dit jaar nog eens overdoen, met als fietsende ambassadrice Margriet Hoffmans. Aan het benefietconcert op 25 mei werkt het bekende duo Margriet Eshuijs en Maarten Peters mee, De twee zetten zich al jarenlang belangeloos en met hart en ziel in voor de actie Alpe d’Huzes, Onder meer met het lied Dichter bij de hemel kom ik Niet. Margriet Eshuijs is een veelzijdig popzangeres en werd bekend met haar hit “House For Sale”, dat nog elk jaar in de Top 2000 is te vinden. Daarnaast speelt ook de bekende zanger/gitarist Johnny Rosenberg, telg van de muzikale familie Rosenberg. Hij begon al op jeugdige leeftijd met gitaar spelen en maakte, samen met zijn neefje Jimmy furore met de Gipsy Kids. Hij toerde door Europa en Amerika en excelleerde als zanger bij het Rosenberg Trio. De presentatie is in handen van Gerard Daandels Het wordt een avond volop genieten van de solisten, het Shantykoor, maar ook van de gezamenlijke liederen die ten gehore worden gebracht. Een kaartje kost 17,50 euro. De gehele opbrengst komt ten goede aan KWF kankerbestrijding.

Aanleiding

Shantykoor De Klotvaarders verloor vorig jaar zeer onverwacht één van

Kweekapparatuur bij horecazaak SOMEREN-EIND - Bij een horecazaak in Someren-Eind zijn op donderdagmiddag 12 mei 1.050 potten, waar hennepplanten in hebben gezeten, aangetroffen. Dat meldt de politie. Het gaat om een loods bij een horecabedrijf aan de Van den Eijndelaan. Ook werd er ander kweekapparatuur gevonden, zoals honderd lampen, en werd er illegaal stroom afgetapt. De politie trof de materialen aan bij een integrale controle. De hennepkwekerij was op dat moment niet actief. Volgens de politie worden twee verdachten verhoord. Het gaat om een 36-jarige man en een 49-jarige vrouw. De materialen werden geruimd.

Verwarde Astenaar ASTEN - De politie heeft dinsdagmorgen een verwarde Astenaar opgepakt in zijn woning aan de Planker. De man dreigde zichzelf wat aan te doen. Rond 7.00 uur zette de politie een inval op poten. Een arrestatieteam was aanwezig, maar hoefde niet in actie te komen. Twee uur later gaf de man zich over, waarna hij werd ingerekend. De arrestatie verliep volgens de politie rustig. Ook de brandweer werd opgeroepen uit voorzorg. Mogelijk was er gevaar door gas.

Tijdlijn Deurne III

Historische fotoroute door Deurne DEURNE - In het kader van het themajaar 100 jaar Toon Kortooms, staat de derde editie van de fotoroute Tijdlijn Deurne in het teken van het leven en werk van de Deurnese streekromanschrijver Toon Kortooms. Zondag 22 mei wordt om 16.00 uur de nieuwe Tijdlijn Deurne officieel geopend door de onthulling van de eerste tijdlijnfoto’s bij het VVV-kantoor aan de Markt. De onthulling wordt verricht door Ingrid Kortooms, dochter van de auteur.

Margiet Eshuijs. haar leden van het eerste uur, Janny van Hal. Margriet Hoffmans, de vaste fotograaf van het koor, nam het initiatief om dit jaar speciaal te gaan fietsen tijdens de Alpe d’Huzes-actie voor Janny. En daar laat zij het niet bij; zij is ook de teamcaptain van de ‘Boerendochters’, één van de vele teams uit de agrarische en foods-

ector die onder de naam Big Challenge in juni de berg op gaan. Met Alpe d’Huzes gaat een grote groep deelnemers een of meerdere keren de Franse berg Alpe d’Huez op om geld in te zamelen voor het KWF. Het geld wordt ingezet voor verdere onderzoeken rond kanker, Alpe d’Huzes is dit jaar op 1 en 2 juni.

Informatiemiddag Cratosvrienden SINT JOZEFPAROCHIE - Zaterdag 21 mei is er een informatiemiddag in het Cratoscentrum aan de Rembrandt van Rijnstraat 5b in Sint Jozefparochie. Aanvang 14.00 uur.

Het Cratoscentrum is een ontmoetingsplaats voor alle mensen met behoefte aan contacten, al dan niet met een hulpvraag door een handicap. In het kader van de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) zullen burgers steeds meer moeten varen op eigen kracht. Soms is daar wat hulp bij nodig, het Cratoscentrum helpt ook mensen die weg te vinden. De informatiebijeenkomst op zater-

Inbrekers aangehouden

dag 21 mei is dan ook vooral bedoeld om te vertellen wat het Cratoscentrum allemaal biedt. Welke ontspanningsactiviteiten worden aangeboden, wie gratis gebruik mag maken van de kledingbank en voor wie zijn de klussen- en vervoersgroep zijn bedoeld. Bezoekers krijgen zaterdag een kopje koffie of thee en iets lekkers. Nadrukkelijk worden ook de partners, mantelzorgers en familieleden uitgenodigd om te komen luisteren naar wat het Cratoscentrum kan betekenen.

Uitgever: DAS Publishers!

Bezoekadres: Stationsstraat 103 | 5751 HD Deurne Ma t/m vrij: 8.00-17.00 uur T 0493-352600 | F 0493-352601 www.weekbladvoordeurne.nl Correspondentieadres: Postbus 20, 5750 AA Deurne Advertentie-acquisitie: T 0493-352600 | M 06-29536178 E advertenties@weekbladvoordeurne.nl

Gratis wandelroute door Deurne met historische foto’s van locaties uit de boeken en plekken uit het leven Gratis routefolder Wil je ook de Tijdlijn lopen? De van Toon Kortooms folder met de wandelroute langs de foto’s is gratis verkrijgbaar bij het Heemhuis, De Wieger, VVV Deurne en andere openbare locaties in Deurne. De Tijdlijn heeft een lengte van zo’n drie kilometer en is te zien in etalages van winkels en leegstaande panden in het centrum van Deurne en in de entreehal van De Wieger, Museum-Podium. De route biedt een aangename nadere kennismaking met Toon Kortooms, de schrijver die zoveel harten voor zich heeft gewonnen. De Tijdlijn blijft te zien tot 1 maart 2017.

Prijsvraag

Tijdlijn III is niet alleen een mooie wandeloute, maar ook een puzzeltocht. Bij sommige foto’s staat een letter, de letters vormen samen een slagzin. De oplossing kun je tot 1 september inleveren bij de op de folder vermelde adressen. Er zijn leuke prijzen te winnen. Tijdlijn Deurne is een samenwerking tussen Heemkundekring H.N. Ouwerling, De Wieger, KBO, Centrummanagement en VVV. De Tijdlijn is mede (financieel) mogelijk gemaakt door Spiegel crossmedia communicatie, Vriendenkring Ons Deurne, Weekblad voor Deurne, Quickprint Deurne, Vereniging van Vastgoedeigenaren, Centrummanagement Deurne en VVV. Kijk voor info ook op www.toonkortoomsjaar.nl

Braderie goed bezocht ondanks fris weer

HELENAVEEN - In de nacht van zondag op maandag (Eerste op Tweede Pinksterdag) rond 1.00 uur zijn twee mannen uit Helmond van 22 en 25 jaar oud aangehouden op de Lage Brugweg in Helenaveen.

Iets voor 1.00 uur kreeg de politie een melding dat daar op het terrein van het sportpark zou worden ingebroken. Een buurtbewoner hoorde geluiden buiten en toen hij een kijkje nam zag hij twee mannen op het terrein. Omdat hij de zaak niet vertrouwde heeft hij de politie gealarmeerd en ging zelf met de auto naar de parkeerplaats. Daar wist hij de auto van de twee verdachten te blokkeren zodat zij het terrein niet af konden. De politie kon hen even later aanhouden. Er was ingebroken in een frietwagen die op het terrein van het sportpark stond in verband met festiviteiten op Tweede Pinksterdag. Het duo is in verzekering gesteld voor verder onderzoek.

DEURNE - Het centrum van Deurne stond op Eerste Pinksterdag in het teken van de koopzondag met braderie. Ondanks het voorspelde slechte weer in de voorgaande dagen was het ‘s middags best aangenaam en ook gezellig druk. Zeker als de zon zich even liet zien, was het goed vertoeven in de Deurnese winkelstraten. Voor een bezoekje aan de terrassen was het voor de meeste mensen net wat te fris. (Foto: Hein van Bakel)

Colofon Weekblad voor Deurne

Bijna honderd foto’s geven een mooie blik op het leven en werk van Toon Kortooms. Ook is een connectie gemaakt met personen en plaatsen die een rol spelen in zijn boeken. De tentoongestelde afbeeldingen zijn verzameld uit verschillende bronnen. Ze komen voornamelijk uit de schatkist van Heemkundekring H.N. Ouwerling maar ook de familie Kortooms, het Toon Kortooms Park en Kortoomsverzamelaars verleenden hun medewerking.

B i dt e n w e rk t , le e st , re ke n t e n h ou dt boe k Advertenties voor plaatsing op de eerstvolgende donderdag aanleveren vóór dinsdag 14.00 uur. Manager Uitgeverij: John van Veggel T 0493-352605; M 06-29536178 E advertenties@weekbladvoordeurne.nl

Redactie: Willie Thijssen (hoofdredacteur) T 0493-352606 | M 06-46017681 E redactie@weekbladvoordeurne.nl Ine van Hal T 0493-352607 | M 06-10915507 E ine@weekbladvoordeurne.nl Maarten Driessen (Asten) T 0493-352608 | M 06-13763686 E maarten@peelbelangonline.nl Eveline Lamers (Someren) T 0493-352609 | M 06-13762619 E eveline@hetcontact.nl

Berichten voor plaatsing op de eerstvolgende donderdag aanleveren vóór dinsdag 08.00 uur. Weekblad voor Deurne e.o. oplage 23.500, verschijnt op donderdag in: Deurne, Walsberg, Vlierden, Zeilberg, Neerkant, Liessel, Helenaveen, Griendtsveen, Brouwhuis, Rijpelberg en Dierdonk.

Bezorgklachten: tot vrijdag 14 uur via T 0493-352600 of E advertenties@weekbladvoordeurne.nl De editie wordt dan nog nabezorgd. Wij behouden ons ten aanzien van de inhoud van onze artikelen zowel het auteursrecht voor conform art. 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het Databankrecht.


inzicht in zicht

WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 19 mei 2016 | pagina 4

ACTUELE INFORMATIE VAN DE GEMEENTE DEURNE

Publicatie week 20 • 19 mei 2016

Alle officiële bekendmakingen en kennisgevingen van de gemeente Deurne staan in de ‘Officiële bekendmakingen’ op onze website. Voor een abonnement op de digitale versie en ander Deurnes nieuws kunt u zich aanmelden via www.deurne.nl /Nieuwsmail.

Denk je mee over de nieuwe website van de gemeente? In het Weekblad van vorige week kondigden we aan dat we op verschillende plekken in Deurne aanwezig zouden zijn om uw reactie op de conceptversie van de website te vragen. We hebben nog iets meer tijd nodig om iets goeds te laten zien. We houden u op de hoogte wanneer we naar u toekomen! Maar: in de tussentijd willen we wel al graag van u weten:

• over welke onderwerpen moet de gemeente volgens u communiceren (op de website en ook via andere communicatiemiddelen zoals de social media, nieuwsbrieven, bijeenkomsten)? • waarom is die informatie voor u van belang? Het zou fijn als u ons hierover binnen een week mailt naar info@deurne.nl

Wecycle inzamelactie Vanaf 1 oktober 2015 tot 30 april 2016 konden alle inwoners van Deurne meedoen aan de Wecycle inzamelactie, ten bate van Natuur- en Milieucentrum Ossenbeemd. Inwoners konden punten sparen door het inleveren van kleine elektrische apparaten of spaarlampen (e-waste) bij de Ossenbeemd en de milieustraat in Deurne. De Ossenbeemd is twee keer in de prijzen gevallen

In de eerste actieronde, van 1 oktober tot 31 december 2015, is de gemeente Deurne op de 10e plek geëindigd. Daarom is in januari een sponsorcheque van € 1.000,00 aan het bestuur van de Ossenbeemd overhandigd. In de tweede actieronde, van 1 januari tot 30 april 2016, is de gemeente Deurne in de top 25 geëindigd. Daarmee is de Ossenbeemd weer één van de prijswinnaars. Zij ontvangen daarom opnieuw een sponsorcheque van € 1.000,00. Wij feliciteren de Ossenbeemd met de gewonnen prijzen. En wij bedanken de inwoners van Deurne heel hartelijk. U heeft dit mogelijk gemaakt! Kijk voor meer informatie op www.wecycle.nl/inleveren.

Verkeersmaatregelen vanwege Kermis Deurne

Van vrijdag 27 mei vanaf 05.30 uur tot woensdag 1 juni om 17.00 uur

Van vrijdag 27 mei tot en met dinsdag 31 mei wordt de kermis in het centrum van Deurne gehouden. Hiervoor wordt een aantal straten afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers en bevoegden.

• de Helmondseweg (van Aaltje Reddingiusstraat tot aan de toegang van Hotel Plein Vijf).

Van woensdag 25 mei vanaf 08.00 tot woensdag 1 juni om 17.00 uur:

• de Markt, de Molenstraat (gedeeltelijk), de Visser (gedeeltelijk), de Oude Martinetstraat, de Helmondseweg (gedeelte tussen Markt en Aaltje Reddingiusstraat); • de Kerkstraat (gedeelte tussen Markt en ingang parkeerterrein); • parkeerterrein Kerkstraat – Molenstraat; De winkels in de Molenstraat blijven (overdag) tijdens de kermis bereikbaar.

Taxistandplaatsen tijdens kermis

• op parkeerterrein aan de Aaltje Reddingiusstraat; • de Harmoniestraat (nabij Cultuurcentrum); • de Molenstraat (achter De Molenberg). Weekmarkt

De weekmarkt zal op vrijdag 27 mei worden gehouden op het parkeerterrein aan de Wolfsberg.

Kermis volgende week in Deurne Van 27 tot en met 31 mei is er weer kermis in Deurne, met tal van nieuwe spannende attracties. Er staan dit jaar wel 40 attracties en kramen verdeeld in het centrum.

weer dolle pret. En natuurlijk gaan ze graag met jou op de foto. Maandag 30 mei: Clown Desalles

Maandag is de dag van de lach. Vanaf 19.00 uur komt Clown Desalles naar de kermis. Hij verrast de kermisbezoekers met zijn meest dolle creaties en grappen.

Vrijdag 27 mei: Opening kermis

Uit een net, hoog in de lucht zullen na het openingsschot honderden ballonnen neerdalen op het publiek. Zorg dat je erbij bent want in iedere ballon zit een kermiseuro die je overal kunt inleveren op de kermis !

Dinsdag 31 mei: Vuurwerkshow

Op dinsdag wordt de kermis om 22.30 uur afgesloten met een traditionele vuurwerkshow die zeker de moeite waard is. Tot ziens op de kermis!

Zondag 29 mei: Paw Patrol

Vanaf 15.00 uur is het tijd voor Paw Patrol dat wordt

Wijzigingsplan Woningsplitsing Oude Vreewijkseweg 3 Deurne ning Bestemmingsplan buitengebied’ worden gewijzigd.

Vanaf vrijdag 20 mei wordt het wijzigingsplan ‘Woningsplitsing Oude Vreewijkseweg 3 Deurne’ ter inzage gelegd. De wijziging maakt splitsing van de cultuurhistorische waardevolle boerderij mogelijk die op het terrein aan de Oude Vreewijkseweg 3 in Deurne is gelegen. Hiervoor moet het bestemmingsplan ‘Tweede Herzie-

GEMEENTE DEURNE

www.deurne.nl

Officiële publicatie op de website

Kijk voor de officiële publicatie op www.deurne.nl > Officiële bekendmakingen digitaal > Officiële bekendmakingen, donderdag 19 mei 2016.

|

info@deurne.nl

|

T. 0493 - 387 711

Klantcontactcentrum: telefoonnummer (0493) 387 711 (telefonische bereikbaarheid: maandag t/m donderdag 9.00 - 17.00 uur en vrijdag 9.00 -12.30 uur), e-mail info@deurne.nl, Openingstijden (u kunt alleen terecht op afspraak) maandag 13.00 - 19.00 uur, dinsdag t/m donderdag 10.00 - 17.00 en vrijdag 10.00 - 12.30 uur.

Gemeentehuis

|

Markt 1

|

Postbus 3

|

5750 AA Deurne

25 jaar passie voor film

Cursussen Creatieve workshops

Mensen die graag creatief bezig zijn kunnen bij Het Levensatelier een workshop volgen. Van Bonte Koeien beschilderen tot Mozaïeken. Je hebt keuze uit meer dan tien verschillende workshops. Deelname gaat op inschrijving. Apart met een groep een workshop volgen kan ook. Kijk ook op de website van Het Levensatelier voor het totale aanbod van creatieve

workshops. Daarnaast kun je tijdens de zomervakantie ook terecht in het open atelier van Het Levensatelier waar bezoekers op eigen initiatief creatief bezig kunnen zijn tegen een schappelijke prijs. Voor meer informatie of voor opgave neem contact op met Ingrid Sonnemans via info@ hetlevensatelier.nl. Het Levensatelier is gevestigd aan de Burgemeester Wijnenstraat 9 in Asten.

Vrijwilligers gevraagd DEURNE - Steunpunt Vrijwilligerswerk van Lev-groep Deurne brengt vrijwilligers en organisaties bij elkaar. Onderstaand een overzicht van de gevraagde vrijwilligers. Voor informatie: tel. 06-14871231 of 0493–352500.

Voltige Vereniging De Leysing zoekt een bestuurslid en een vrijwilliger voor assistentie bij de trainingen met kinderen, elke vrijdag van 18.00 tot 21.00 uur. Oro zoekt een gastouder voor de boerderij, eenmaal per maand op zondagmiddag, en een vrijwilliger, Van links naar rechts Theo Hikspoors, Willy Koppens, Henry van den Berkmortel, Pieter Verstegen (voorzitter), Jan van den Heuvel, Theo Albers, Maarten van Hout en Appie Louwers. DEURNE - Het Deurnese openlucht filmfestival Nacht van het Witte Doek wordt in het laatste weekend van augustus voor de 25ste keer georganiseerd. Komende zaterdag 21 mei viert de Nacht van het Witte Doek met alle medewerkers, vrijwilligers, relaties en sponsoren van de laatste 25 jaar het zilveren jubileum.

Vorige week vrijdagmiddag had de Reüniecommissie van De Nacht bestaande uit Pieter Verstegen en

Willy Koppens nog een ontmoeting met verschillende oprichters van het filmfestival. Op de foto een afvaardi-

ging van de oprichters en het huidige bestuur op de plaats van oprichting: De Potdeksel in Deurne. Wie zich nog niet heeft ingeschreven voor de reünie komende zaterdag kan dat deze week nog doen via nachtvanhetwittedoek.nl. Daar is ook het programma van deze avond te lezen.

Zelfhulpgroep psychose PEELLAND - La Folie Douce is een zelfhulpgroep voor mensen die een psychose hebben gehad of die last hebben van terugkerende psychosen. Ook mensen met schizofrenie kunnen aan de groep deelnemen.

De bedoeling van de zelfhulpgroep is dat deelnemers, door elkaar te ontmoeten en zaken bespreekbaar te maken, elkaar kunnen helpen bij het herstel of als ondersteuning. De deelnemers komen een keer per

week in de groep samen en vormen een klankbord voor elkaar. Zo werken ze er samen aan om weer het vertrouwen in eigen functioneren te krijgen. Omdat de mensen in de groep gelijkgezinden zijn begrijpen

ze elkaar beter, dat geeft bovendien rust omdat deelnemers elkaar alles kunnen vertellen. De bijeenkomsten kenmerken zich door een ontspannen sfeer en gezelligheid. Voor informatie en/of aanmelden: Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost Brabant, tel 040-2118328, email eindhoven@zelfhulpnetwerk.nl.

die in het weekend activiteiten wil ondernemen met een cliënt en op maandagavond mee kan gaan naar basketbal. De Nieuwenhof in Deurne is op zoek naar een gastheer of gastvrouw voor de maaltijden, van 16.30 tot 18.30 uur.

Ons Plekske uitgebreid LIESSEL - Wethouder Marnix Schlösser van de gemeente Deurne, manager Mark Kieft van Bergopwaarts en directeur Diana Rijntjes van De Zorgboog openen woensdag 15 juni een nieuwe ruimte voor dagbesteding in Ons Plekske.

Sinds het najaar van 2012 verzorgen zo´n tachtig vrijwilligers in Ons Plekske in woonservicecentrum De Gasterij in Liessel dagelijks activiteiten voor zo´n 200 senioren. Zoals een eetpunt, een vervoersdienst en verschillende activiteiten en dagbesteding zoals kaarten of kienen. Sinds kort is Ons Plekske uitgebreid met een nieuwe ruimte voor dagbesteding. Daarbij gaat het onder meer om respijtzorg: vervangende zorg om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten. Het stichtingsbestuur van Ons Plekske gaat de ruimte huren van pandeigenaar Bergopwaarts. Als tegemoetkoming in de kosten krijgt ze subsidie van de gemeente Deurne. Daar staat tegenover dat de senioren geen PGB of zorg-in-natura aanvra-

gen. Zij hebben geen Wmo-indicatie nodig maar gaan voor een paar euro per dag in hun eigen dorp naar Ons Plekske. Daar kunnen ze samen met andere senioren uit Liessel eten of deelnemen aan activiteiten. Omdat het hierbij ook gaat om mensen die hulpbehoevend zijn, worden de vrijwilligers van Ons Plekske geschoold door De Zorgboog. Tevens is achtervang op de locatie aanwezig van professionals van De Zorgboog, die bijvoorbeeld verzorgende handelingen kunnen verrichten of medicijnen toedienen. De vrijwilligers en de professionals van De Zorgboog kunnen communiceren via een nieuwe beeld-belverbinding, zodat de zorgmedewerkers ook op afstand tips en aanwijzingen kunnen geven.


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 19 mei 2016 | pagina 5

Peelregio groots in agro en food, high tech, vermaak en zorg

De Peel presenteert zich in Brainportregio PEELLAND - De zes Peelgemeenten Deurne, Asten, Someren, Gemert-Bakel, Helmond en Laarbeek hebben samen met de gemeenten Geldrop-Mierlo en Nuenen een ambitiedocument en een economische agenda 2016-2020 opgesteld voor hun deelname in de Brainportregio. De Coalitie van Doeners, een groep mensen uit de Peel die midden in de maatschappij staan, heeft die visie gemaakt in samenwerking met het Peelnetwerk. De strategische visie is bedoeld als ambitieuze stip op de horizon die bedrijven, bestuurders en bewoners van de Peel moet inspireren, verbinden en uitdagen om samen te werken aan een sterke Peelregio. Gisterenavond werd het project gepresenteerd in Natuurpoort Nederheide in Milheeze.

tive branche wordt ingezet op een doorontwikkeling van de Automotive Campus tot een internationale hotspot op het gebied van slimme en groene mobility. In de slimme maakindustrie gaat het vooral om een intensivering van de samenwerking. Op het gebied van zorg wordt ook vooral ingezet op een intensievere samenwerking op met name innovatie en e-health toepassingen. In de vrijetijdseconomie moeten bezoekers in de toekomst dempelloos in de hele Peel kunnen recreëren en moeten initiatieven ontwikkeld worden om de Peel nog aantrekkelijker te maken. Ook moeten de marketingstrategieën van de verschillende gemeenten samengebracht worden onder één paraplu.

door Kristie Raaijmakers

De Coalitie van Doeners gaat nu zelf aan de slag om deze ambitie te realiseren, maar roept tegelijkertijd alle bestuurders, bedrijven en bewoners van de Peel op om dat ook te doen. Met samenwerking wil de regio onderlinge concurrentie voorkomen en de concurrentiepositie ten opzichte van andere kennisregio’s versterken. Bij de bijeenkomst op woensdagavond werden het ambitiedocument De Peel maakt het in Brainport én de in maart 2016 opgeleverde economische agenda 20162020 gepresenteerd. Daarop volgde een interactieve workshop.

“We moeten onze positie als Peel claimen binnen de brainportregio”, stelt Roël Hoppezak, wethouder van Gemert-Bakel en een van de kartrekkers van dit project. “Vanuit de Peel rijst vaak de vraag; wat doet de Brainportregio voor ons. Maar wij moeten vanuit onze eigen kracht handelen. Wij moeten zelf laten zien waar de Peel van toegevoegde waarde is voor de Brainportregio.” De conclusie was dat de Peelgemeenten met elkaar moesten benoemen wat belangrijk is voor deze regio en daarvoor is dit project opgestart. De Coalitie van Doeners heeft in december 2015 toegewerkt naar een ambitieuze stip op de horizon die kansen biedt om met elkaar te groeien. Daarmee willen ze een basis leggen voor een sterke Peelregio. Hoppezak licht toe: “Zij hebben de programmalijnen uitgewerkt en gekeken waar we nu staan en wat we moeten doen om te bereiken wat we willen.”

Toekomstvisie

Momenteel is de Peelregio volgens de Coalitie van Doeners groots in agro en food, high tech, vermaak en zorg. Bovendien heeft De Peel aantrekkelijke natuurgebieden om in te recreëren. De mentaliteit van hard werken, pionieren, van niets iets maken en de eigenzinnigheid hebben de Peel volgens hen hier gebracht. De Coalitie van Doeners wil deze

Bijeenkomst CDA Deurne DEURNE - De CDA-fractie van Deurne houdt woensdag 25 mei een openbare fractievergadering ter voorbereiding van raad en commissies van mei/juni. Aanvang 20.00 uur in in Asteffekan aan de Visser 27. Onderwerpen die aan bod komen zijn de toekomst van zwembad De Wiemel, het peuterspeelzaalwerk, het welstandsbeleid en de uitgifte van bedrijventerreinen.

Aan de slag

In de vrijetijdseconomie moeten initiatieven ontwikkeld worden om de Peel nog aantrekkelijker te maken. Op de foto zie je hoe Rien Crooijmans een demonstratie turfsteken geeft in het Toon Kortoomspark in Deurne. Een voorbeeld een van toeristische activiteit kenmerkend voor de Peel. (Archieffoto: Marius van Deursen) mentaliteit koesteren. “Deze krachtige eigenschappen zijn nodig om de stip aan de horizon van de Peel te realiseren”, beweert deze coalitie in haar visie. De Coalitie van Doeners heeft in haar visie ook omschreven waar zij willen dat de Peelregio naar toe gaat. Ze willen dat wonen, werken en leven in De Peel in 2030 nog steeds aantrekkelijk en waardevol is. Circulair denken en een circulaire economie vormen daarbij de basis. Het draait daarbij om de herstelde kringloop waarbij producten en grondstoffen zoveel mogelijk gerecycled worden en waarbij circulair denken centraal staat; plannen, doen, controleren en uitvoeren. De kringloop moet dan hersteld zijn met minder verliezen. Afval bestaat niet meer. Er zijn nieuwe kansen ontstaan om te innoveren en samen te werken. De coalitie hoopt dat de Peel in 2030 zelfs erkend is als internationale hotspot, door Blue Economy van Gunter Paulie.

versiteiten, maar ook de ondernemers onderling en met overheden en maatschappelijke organisaties. Tevens wil de coalitie dat inwoners van de Peel, zogenoemde Peellanders, hun jasje van schroom afwerpen en de Parels van de Peel wereldwijd laten stralen. “De kracht van doen is onze trots geworden”, beschrijft de coalitie. “In 2030 steken we ons succes niet langer onder stoelen of banken. We zijn er trots op en laten het zien.” Een effectieve communicatiestrategie moet de Peelparels en daarmee ook de Peel op de kaart zetten, niet alleen in de regio zelf maar ook daarbuiten. De overheid moet hierbij faciliterend optreden. Ze hebben volgens de coalitie al lef

getoond door deze visie niet zelf te maken, maar dit over te laten aan een aantal invloedrijke Peellanders. Zaken waarbij de overheid zou moeten faciliteren zijn bijvoorbeeld: een regio dekkend glasvezelnetwerk en een sterk ontwikkelde infrastructuur op het gebied van water, bereikbaarheid en energie.

Uitvoeringsagenda

In de economische agenda staan voor iedere categorie ook al de verschillende uitvoeringsagenda’s beschreven. Op het gebied van agro & food gaat dat van het zoeken naar innovatie en nieuwe verdienmodellen in de landbouw tot het benutten van restproducten. In de automo-

Dag van de Hond ASTEN - KC De Peel houdt zondag 22 mei de Dag van de Hond op het oefenterrein aan de Dennedijk in Asten. Er vinden diverse activiteiten en demonstraties op het gebied van honden plaats.

Het is de zesde editie van de landelijke Dag van de Hond, met dit jaar als thema Hond & Ras. Doel van de dag is om mensen, met of zonder hond, kennis te laten maken met alle leuke, gezonde en leerzame activiteiten die met een hond gedaan kunnen worden. De opening vindt om 10.00 uur plaats en om 14.00 uur wordt het programma afgesloten. Meer informatie is te vinden op www.kcdepeel.nl.

Proef het verleden​

Peelparels op de kaart

Het doel van de Coalitie van Doeners is om dé werkplaats voor vernieuwing te worden in de Brainportregio. De Peel moet een hechte samenwerking van pioniers hebben in de sectoren waar de focus op ligt: de high tech maakindustrie, agro en food, vrije tijd, automotive en zorg. Samen zelf doen is daarbij de insteek. Er wordt nadrukkelijk samenwerking gezocht, niet alleen met andere regio’s en verschillende uni-

Debat aantrekkelijkheid en herkenbaarheid Deurne DEURNE - CDA Deurne houdt donderdagavond 26 mei een debat-avond over de aantrekkelijkheid en de herkenbaarheid van Deurne. Er wordt gedebatteerd over de onderwerpen wonen, evenementen, detailhandel, cultuur, infrastructuur, werk en recreatie. De avond start om 20:00 en is voor iedereen toegankelijk. De locatie is het leegstaande winkelpand aan de Stationsstraat 34.

De debatavond omvang zes onderwerpen die van betekenis zijn voor hoe Deurne als aantrekkelijke maar zeker ook herkenbare gemeente wordt gezien. De onderwerpen worden ingeleid door een kenner die in vijf minuten een schets zal geven van het betreffende onderwerp en de uitdagingen die Deurne op dit onderwerp aan dient te gaan. Daarna volgt aan de hand van twee of drie stellingen een debat die moet leiden tot twee actiepunten per on-

derwerp. De volgende inleiders hebben hun medewerking aan deze avond al toegezegd: Leo Verberne (voorzitter kring KBO Deurne) voor wonen, Sjef van Stratum (ondernemer Fratelli Shoes) voor Detailhandel, Jan van Schijndel (Zelfstandig adviseur Verkeer) voor Infrastructuur en Kees Witteveen (ondernemer ’t Streeckhuys) voor Werk en Recreatie. Maarten Heesakkers zal het debat over de stellingen van de zes onderwerpen vakkundig leiden. Alle aanwezigen zullen in de vorm van een lagerhuisdebat als voor- of tegenstander het debat in gaan.

Manifest

Leo Cuijpers, fractievoorzitter van CDA Deurne sluit de avond af met een samenvatting van het debat over de zes onderwerpen en de actiepunten per onderwerp vastleggen. Deze zullen worden opgenomen in een manifest en worden aangeboden aan het college van B en W.

Verhalenverteller Frans van der Pas in actie tijdens de Dag van het Kasteel in het Groot Kasteel DEURNE - Op de nationale Dag van het Kasteel 2016 opende ook het Groot Kasteel in Deurne weer haar deuren. Thema dit keer was: proef het verleden.

Het was het tweede jaar op rij dat het Groot Kasteel aan het Haageind in Deurne op Tweede Pinksterdag meedeed aan de Dag van het Kasteel. Dit jaar was de dag iets grootser opgezet dan vorig jaar. Verhalenverteller Frans van der Pas vermaakte

de kinderen met een spannend verhaal, er was live muziek van Pieter van Diesen en Wouter Hendriks en voor de kleintjes stond een springkussen opgesteld. Ook konden de kinderen een familiewapen maken. Vanwege het thema werd kasteel-

(Foto: Hein van Bakel)

bier geschonken en werd buiten een varken aan het spit bereid. Het gilde bracht een demonstratie vendelzwaaien. Ook nieuw was dat het kasteel in Deurne via een fietstocht in verbinding stond met het kasteel in Heusden dat ook meedeed met de Dag van het Kasteel. K i j k voor meer foto’s op www.weekbla dvoordeurne.nl


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 19 mei 2016 | pagina 6

SUPER RESTANTENMARKT! KORTINGEN TOT 75% DAMES- EN HERENKLEDING VAN TOPMERKEN 50% tot 75% korting HONDERDEN JEANS DAMES - HEREN voor 50% tot 75% korting

VELE KINDERSCHOENEN 25% TOT 75% KORTING

BERG-/ WANDEL SCHOENEN VOOR SPOTPRIJZEN VAN LOWA EN MEINDL

DO: 21 MEI VAN 13.30-19.30 UUR VR: 22 MEI VAN 09.00-17.30 UUR ZA: 23 MEI VAN 09.00-15.30 UUR

Heldensedijk 32, Meijel - Tel. (077) 466 17 17

www.meeuwis-meijel.nl

ALLES NETJES OP KRAMEN LANGS DE WINKEL GEPRESENTEERD

BRUIDSMODE OUTLET SALE n ur open va t 16.00 u 3 dagen o t 0 .0 0 1

² m 0 50

SCHILDERSBEDRIJF ROBERT MANDERS

M. 06 10711289 T. 0493 692500

KRUISKENSWEG 54 5721KD ASTEN

E. INFO@ROBERTMANDERS.NL I. WWW.ROBERTMANDERS.NL

!!KWEKERIJ DE LIFRA VEULEN!!

!!!BETER KAN NIET!!!

12,5 JAAR JUBILIEUM AANBIEDINGEN V.A €0,25 SURFINIA’ S NU €0,50 KNOLBEGONIA’S €0,50 12 LOBELIA’S 12 VL.LIESJES 12 PETUNIA‘S NU 12 ST.€ €1,50 ACTIE MILLION BELLS DAHLIA €0,50 GAZANIA’S €0,50 ENZ ENZ ENZ… PRIJSPAKKER!! ZAAI GERANIUM €0,25!!!!! MEER DAN 200 SOORTEN KWALITEITS PLANTEN

DE ACTION AT 6 – DEURNE RA : KERKST LOCATIE

KWEKERIJ DE LIFRA

trouwjurken trouwpakken avondmode communiekleding trouwaccessoires schoenen

LORBAAN 12A VEULEN ACTIE ACTIE

ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE Alleen wij………………zetten de prijs erbij!!!! ACTIE ACTIE KWEKERIJ DE LIFRA VEULEN. 0614217697 Open ma t/m vr 9:00 t/m 19:00 za.9:00 t/m 18:00

! ! ! N E Z J I R P T E L T U ei O m R 1 2 O g VO erda

zat 0 2 g a rijd v 9 1 g a donderd

eenmalige actie passen & meenemen pin aanwezig

Where Dreams Come True T H E

Ik sta voor u klaar! Bel me op 06 10711289.

ACTIE ACTIE GERANIUMS

D IGE PAN L A M R IN VOO URNE

ALLES

HULP NODIG MET SCHILDEREN, BEHANGEN OF HOUTROT REPARATIE?

W E D D I N G

P A L A C E

LOCATIE: KERKSTRAAT 6 – DEURNE Voor informatie bel met Koonings tel. 0493-313220 of kijk op www.koonings.com

• Taxivervoer • Touringcarvervoer • Pakketdiensten • Garagebedrijf • Autohandel www.hebbentours.nl Snoertsebaan 22 | 0493-342.342 | info@hebbentours.nl


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 19 mei 2016 | pagina 7

Woensdag 25 mei 2016

OPENING

Kruidvat Wolfsberg 25, Deurne

Profiteer nu van deze spectaculaire openingsaanbiedingen Kruidvat luiers midpak

Keuze uit alle varianten. Alle combinaties mogelijk.

L’Oréal make-up

Schepsnoep

Keuze uit het hele assortiment. Alle combinaties mogelijk.

AM 100 GR

2+1 GRATIS

1+1 GRATIS

*

Keuze uit het hele assortiment. M.u.v. mini’s en multipakken. Alle combinaties mogelijk.

*

KOAG/KAG-nr. 2979-0116-0015

120 tabletten Complete samenstelling multivitaminen en mineralen als aanvulling op de dagelijkse voeding.

1+1 GRATIS

0.

49

*

Kruidvat Multi A-Z Compleet**

Elvive haarverzorging

0.75

Fa bad, douche en deodorant

Keuze uit het hele assortiment. M.u.v. geschenksets, mini’s, douche 400 ml en multipakken. Alle combinaties mogelijk.

1+1 GRATIS *

*1+1 wordt verrekend als 50% kassakorting. 2+1 als 33%. **Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.

Deze aanbiedingen zijn alleen geldig bij Kruidvat Wolfsberg 25, Deurne, van woensdag 25 mei t/m zondag 5 juni 2016.

Steeds verrassend, altijd voordelig!

1+1 GRATIS *


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 19 mei 2016 | pagina 8 Bent u een liefhebber van

BUITEN VERFVOORDEEL

seizoensproducten, streekproducten, producten direct van de boerderij en met een duidelijke herkomst? Dan bent u bij 't Streeckhuys aan het juiste adres! U kunt hier lekker en verantwoord inkopen doen op het gebied van vlees, brood, zuivel, kaas, groenten, fruit, en aanverwanten artikelen. Ook maken wij mooie cadeaupakketten van onze producten.

Kwaliteitsvlees van eigen boerderij Entrecote 100gr € 1,59 Gehakt HOH 100gr € 0,48 Verse worst 100gr € 0,48 Uienburgers 4 + 1 Gratis Verse Hollandse bloemkool (recht van het land!) per stuk € 1,95 Vanaf Vrijdag weer verkrijgbaar de Boeren Graskaas! per pond € 4,95

WIJZONOL LBH SYSTEEMVERF VAN Ð 53,85 VOOR

WIJZONOL LBH HOOGGLANS VAN Ð 71,60 VOOR

SIKKENS RUBBOL SB PLUS VAN Ð 67,40 VOOR

SIKKENS RUBBOL EPS VAN Ð 51,70 VOOR

Ð 43,-

VERKRIJGBAAR WijNU zijnOOK weerBIJ op ONS zondagmorgen geopend! BEKROONDE Voor o.a. een versBOERENKAAS! gebakken broodje JONG BELEGEN & EXTRA BELEGEN of een last minute barbecue! Maandag Dinsdag - Vrijdag Zaterdag Zondag

SIGMA S2U GLOSS VAN Ð 67,95 VOOR

Ð 62,50

INGEN AANBIE4-D-53 t/t/mm1026-3-5 vann20 igva ldig geld ge INGEN AANBIED Kwaliteitsvlees van eigen boerderij

Haageind 24 5751 BC Deurne www.streeckhuys.nl

SIGMA S2U ALLURE GLOSS VAN Ð 77,95 VOOR

Ð 54,-

Gesloten 08.30 - 18.00 08.30 - 16.00 09.00 - 12.00

Ð 54,50

Ð 57,50

Ð 41,50

SIGMA S2U SATIN VAN Ð 65,95 VOOR

Ð 53,-

WIJZONOL DEKKEND HALFGLANS VAN Ð 46,90 VOOR

Ð 37,50

SIGMA SCHAKELVERF SEMI-GLOSS VAN Ð 54,95 VOOR

Ð 44,-

SIKKENS RUBBOL XD GLOSS VAN Ð 72,85 VOOR

Ð 58,-

PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF KLEUR

Vrijwilligers gezocht! Het Epilepsiefonds organiseert speciale reizen voor mensen met epilepsie die niet zonder begeleiding met vakantie kunnen. Hiervoor zoeken wij enthousiaste vrijwilligers. Wil jij mensen met epilepsie een onvergetelijke vakantieweek bezorgen? Op www.epilepsie.nl/vakantie vind je meer informatie en kun je je aanmelden.

Milhezerweg 31, 31,5752 5752BB BBDeurne, Deurne,Tel.: Tel.:0493 0493- -323223239393 Milhezerweg www.verheijenverfenwand.nl winkel@verheijen.nl www.verheijenverfenwand.nl, (advertorial)

Specsavers Deurne heeft een nieuwe eigenaar!

Ivan Keuppens Optiekpartner

Monique Spijkers Optometrist en partner

Michiel Schut Audicienpartner

Een stijlvolle bril, comfortabele contactlenzen of betaalbaar hoortoestel nodig? Maak kennis met Ivan Keuppens, de nieuwe eigenaar van Specsavers Deurne. Bij hem ben je aan het juiste adres voor kwaliteit, een scherpe prijs en uitstekende service. Ivan Keuppens heeft veel zin in deze nieuwe uitdaging: “Klanten kunnen bij ons terecht voor uitstekende oog- en hoorzorg onder één dak. Ik kijk er naar uit om samen met mijn team inwoners van Deurne en omgeving kennis te laten maken met de voordelen van Specsavers. Want wat is er mooier dan kwaliteit en service te kunnen leveren tegen een betaalbare prijs?” Uniek aan Specsavers is dat de winkels deels eigendom zijn van lokale ondernemers. Ivan Keuppens, optiek partner van Specsavers Deurne, werkt nauw samen met audicien Michiel Schut en optometrist Monique Spijkers. Een sterke combinatie van managementervaring en vakinhoudelijke kennis. “Hier profiteert de klant echt van. Ik kan niet wachten om mijn kennis en ervaring nu in te zetten voor Specsavers Deurne.”

Meer dan alleen verkopen Maar niet alleen de goede prijs-kwaliteit verhouding is een punt waarop Specsavers Deurne zich onderscheidt. Ook voor professioneel advies en uitmuntende service ben je hier aan het juiste adres. Bij Specsavers werken uitsluitend met opticiens met een overheidserkend optiekdiploma. “Dat lijkt misschien vanzelfsprekend, maar dat is het niet. In Nederland mag iedereen zich opticien noemen, mét of zonder papieren. Als je bij ons binnenstapt voor een oogonderzoek, word je altijd geholpen door iemand met kennis van zaken. Dit geldt ook voor een hoortest; bij Specsavers werken alleen StAr-geregistreerde audiciens. We nemen voor iedereen uitgebreid de tijd en stemmen het onderzoek af op de persoonlijke situatie van de klant. Alleen zo kan je het juiste advies geven. Met het hele team doen we er alles aan om klanten met een goed gevoel de deur uit te laten gaan. We verkopen meer dan alleen maar brillen, contactlenzen en hoortoestellen, we leveren zorg. Zo maken we écht het verschil!”

Adres Specsavers Deurne: Martinetplein 3 Tel. 0493 354 877

Openingstijden Maandag t/m donderdag 09.00 – 18.00uur Vrijdag

09.00 – 21.00 uur

Zaterdag

09.00 – 17.00 uur

Zondag

Gesloten

2e BRIL GRATIS

BIJ ELKE BRIL VANAF €79 Deze maand mag dit een zonnebril zijn!

+

€0

“We leveren zorg. Zo maken we echt het verschil!” Scherpe prijzen Maar hoe kan Specsavers de prijzen zo laag houden? “Specsavers is een grote internationale organisatie met winkels over de hele wereld. Van Nieuw-Zeeland tot Spanje en natuurlijk Nederland. Samen met al deze winkels kopen wij miljoenen brillen, glazen, contactlenzen en hoortoestellen in. Door heel scherp in te kopen, houden we de prijzen laag. En daar profiteren de inwoners van Deurne weer van!” Ivan Keuppens nodigt alle inwoners uit Deurne en omgeving uit om het zelf te ontdekken: “Bij Specsavers krijg je echt waar voor je geld. Waar vind je tegenwoordig nog een complete bril voor 29 euro, ongeacht sterkte, prisma of cilinderafwijking?”

€79

Profiteer van dit aanbod t/m 29 mei bij: Specsavers Deurne Martinetplein 3 Tel. 0493 354 877 Voor de 2e gratis zonnebril kunt u kiezen uit ons ruime assortiment zonnebrillen van dezelfde of lagere prijsklasse en en hetzelfde type glazen. Aanbod geldt voor 1 persoon. Voor extra glasopties zoals dunne glazen gelden vaste toeslagen. Niet in combinatie met andere aanbiedingen. © 2016 Specsavers Optical Group. All rights reserved.


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 19 mei 2016 | pagina 9

De Klokkenluider Kom naar de Klokkendagen in Asten op 27, 28 en 29 mei

Hoofdsponsor

www.astenklinktalseenklok.nl


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 19 mei 2016 | pagina 10

Programma in vogelvlucht Gratis kunst- en klokkenmanifestatie vol muziek Kom naar het gezelligste evenement voor jong en oud... Vrijdagavond 27 mei van 20.00 tot 22.30 uur

Klassiek in de Klepel De liefhebbers worden getrakteerd op een uniek optreden hier in Asten van het Dudok Kwartet. Door hun successen op internationale concoursen wordt het kwartet erkend als een van de meest belovende strijkkwartetten van Europa. Onder voorbehoud worden er werken gespeeld van Mozart en de Nederlandse componist Johan Verhulst. Entree is gratis.

Zaterdagavond 28 mei van 20.00 tot 00.30 uur

Avond onder de Sterren Deze avond belooft voor muzikaal spektakel te zorgen op de Markt met een optreden van BV De Vloer, een groot regionaal showorkest, goed voor een prachtige muzikale show. Vervolgens de Tribute band RU2, opgeklommen tot één van de beste en meest succesvolle U2 tribute bands van de Benelux. Met hun optreden spat het U2 gevoel van het podium af. Rosemarie Seuntiëns zal deze avond verrassende optredens laten horen en zien. Met RU2 en haar roaming bells zal zij o.a. voor een meeslepende muzikale afsluiting zorgen. Horlepiep, wereldberoemd in de Peel, zal met zijn volksmuziek garant staan voor een mooie onderbreking.


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 19 mei 2016 | pagina 11

Donateur worden van de Klokkendagen? Alle activiteiten tijdens de ‘Klokkendagen’ zijn GRATIS TOEGANKELIJK voor iedereen. Om dit mogelijk te maken hebben we ook uw steun nodig. Dus als u de Klokkendagen een warm hart toedraagt, word dan nu donateur van de klokkendagen. Kijk voor meer informatie op www.astenklinktalseenklok.nl

Zondag 29 mei om 11.30 uur

de traditionele Klokkenmis In de Maria Presentatiekerk met medewerking van het Astens Mannenkoor en beiaardier Rosemarie Seuntiens.

Zondag 29 mei van 13.00 tot 17.00 uur

Kunstmarkt met Straattheater en muziek Burg. Ploegmakerspark • Kraampjes met hoogwaardige kunst • Straattheater met Arno Huibers, Quintus, Beet, Circo Fratelli, Poppentheater Kris-Kras, Tejatergroep 2000 • Muziek met BV de Vloer, Jetleg, Sakkerdju, Hans van Gorp, Max Vogels • Vermaak voor jong en oud • Gezellige terrasjes

Volg ons op Facebook: www.facebook.com/Astenklinktalseenklok

www.astenklinktalseenklok.nl


Cultuur een warm hart toedragen

en er samen volop van genieten.

Cultuur brengt mensen samen Asten Klinkt als een Klok is hĂŠt evenement waar muziek, kunst en theater elkaar ontmoeten. Veel Astenaren zetten zich hiervoor in. We steunen dan ook met trots dit evenement. Wij wensen u fijne Klokkendagen.

www.rabobank.nl/peellandzuid Een aandeel in elkaar

Asten klinkt als een klok

WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 19 mei 2016 | pagina 12

Wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Asten

SPONSORS EN BEGUNSTIGERS BEDANKT!

Dankzij u is het bijwonen van het evenement geheel GRATIS!

DAS DEURNE WEEKBLAD

Publishers VOOR

Uitgever van WEEKBLAD VOOR

GEMERT BAKEL

www.orange-design.nl

BLOEMARRANGEMENTEN Jan van Havenstraat 32 - 5724 AV Asten-Ommel


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 19 mei 2016 | pagina 13

Talentendag met slagwerkconcert

Infoavond Leo-onderwijs DEURNE - Woensdag 25 mei is er een informatieavond over de Leo-klassen op basisschool D’n Heiakker aan de Patrijs 33 in Deurne. Aanvang 19.30 uur. In de Leo-klassen krijgen zo’n zestig hoogbegaafde kinderen uit de regio Deurne, Helmond, Asten, Someren en omstreken vijf dagen per week onderwijs dat past bij hun manier van leren. Er wordt lesgegeven aan de groepen 3 tot en met 8. De leerlingen krijgen naast het reguliere aanbod een uitdagend programma met onder meer vakken als Chinees, schaken, science, leren leren, en creatief denken. Ook komen er in het kader van de projectthema’s regelmatig gastsprekers en worden excursies ondernomen. De aanmeldingen voor nieuwe leerlingen zijn afgelopen periode binnen ge-

stroomd, waardoor mogelijk volgend schooljaar met drie Leo-klassen kan worden gestart die maximaal bezet zijn. Tijdens de informatieavond op woensdag 25 mei kunnen bezoekers spreken met leerkrachten én met andere ouders. Namens Oudervereniging Parentes, die de continuïteit van het voltijds hoogbegaafdenonderwijs financieel garandeert, zullen daar ook ouders aanwezig zijn om ervaringen te delen en vragen te beantwoorden.

Repair café DEURNE - Het Repair Café in Deurne is niet komende dinsdag 24 mei maar volgende week dinsdag 31 mei open van 13.30 tot 16.00 uur. Het adres is: Fabriekstraat 22 in Deurne.

- Advertorial -

I​ deeëndag natuurbegraafplaats Weverslo PEELLAND - Komende zondag 22 mei is er van 11.00 tot 16.00 uur een ideeëndag op natuurbegraafplaats Weverslo. De begraafplaats ligt aan de Janslust 11 in Heide, tussen Deurne en Venray.

Harm van Otterdijk uit Vlierden en lid van Jong Nederland Asten in actie samen met Koen Keunen uit Milheeze. VLIERDEN - Veertien slagwerktalenten uit onder meer Vlierden, Milheeze, Gemert en Someren en van buiten de regio nemen zaterdag 21 mei deel aan een talentendag met workshops door gerenommeerde docenten. De dag -een initiatief van dirigent Harrie van Otterdijk uit Vlierden- wordt afgesloten met een gratis toegankelijk concert, waarin vele aspecten van slagwerkmuziek aan bod komen. Het concert begint om 20.00 uur ’t Huis, Pastoriestraat 20b in Vlierden.

door Ine van Hal Aan de talentendag nemen onder anderen amateur slagwerktalenten deel, die de afgelopen jaren op zowel solisten concoursen als landelijke kampioenschappen goed hebben gepresteerd en die meervoudig Nederlands kampioen zijn. D ​ e talentendag is een initiatief van Harrie van Otterdijk uit Vlierden, onder andere slagwerkdocent en dirigent van Muziekvereniging Jong Nederland Asten (JNA) en fanfare Sint Cecilia Milheeze en verbonden aan het Kunstlokaal in Gemert. Van Otterdijk: “In de regio zijn verschillende slagwerk leerlingen die op hoog niveau spelen en die bijzondere stukken kunnen uitvoeren. Zij steken veel tijd in de muziek. Momenteel zijn ze bezig met de voorbereidingen voor de Brabantse kampioenschappen die over een maand gehouden worden en enkele weken daarna de Nederlandse kampioenschappen. Zij kunnen bij uitstek de slagwerkmuziek promoten. Zo is het idee ontstaan om een talentendag te houden, enerzijds als voorbereiding op de kampioenschappen en anderzijds als uithangbord voor de slagwerkmuziek.” Van Otterdijk sprak zijn mededocent Chris Leenders van het Kunstlokaal in Gemert aan over zijn idee

en ook hij was direct enthousiast. Leenders kaartte het op zijn beurt weer aan op het conservatorium in Rotterdam waar hij les geeft een ook daar waren de reacties positief. Zo zegde Ramon Lormans, een gerenommeerd marimba docent en een van de meest gewilde solisten ter wereld, direct toe aan de dag te willen meewerken. “Toen ging het balletje aan het rollen”, zegt Van Otterdijk. “Ik kreeg telefoontjes van slagwerk leerlingen uit heel Nederland, die aan de dag willen deelnemen. Zij zien het als een mooie voorbereiding voor examens en concoursen.”

Deelnemers

Aan de talentendag en het afsluitende concert nemen onder meer Rens Rutten en Stan Leenders (zoon van Chris Leenders) uit Gemert deel. “Zij gooien al zo’n vier of vijf jaar hoge ogen op het solistenconcours in Bladel”, aldus Harrie van Otterdijk. Ook zijn eigen zoon Harm van Otterdijk, regelmatig deelnemer aan solistenconcoursen en Nederlands kampioenschappen met JNA zal te horen zijn. Uit Milheeze is Koen Keunen een van de deelnemers. Samen met Harm van Otterdijk speelt hij multi percussie op regionale en Nederlandse kampioenschappen. Verder

doet Jacob van Eijk uit Someren mee, die als marimba-talent al meermaals te zien was in Nederlandse tv-programma’s. Daarnaast conservatorium leerlingen en slagwerktalenten uit heel Nederland, waaronder winnaar Tom van Zutphen van het solistenconcours voor slagwerkers in Berlicum. En Dominique Bukkens uit Vlissingen; een bijzonder talent volgens Van Otterdijk. “Hij speelt volgens de Zwitserse methode, dat een ingewikkeld notensysteem heeft. Dat doet hij op een bijzonder instrument; een trommel die je ook wel bij gilden ziet. Binnenkort neemt hij deel aan een kampioenschap in Zwitserland. Hij komt speciaal vanuit Leiden, waar hij die dag een concert geeft, om in Vlierden twee stukjes te spelen.”

Wie interesse heeft in de mogelijkheden van natuurbegraven kan er terecht. Het is de vierde keer dat natuurbegraafplaats Weverslo de dag organiseert. Bezoekers kunnen een wandeling maken en zich een beeld vormen van wat natuurbegraven op Weverslo inhoudt. Het thema van de ontmoetingsdag is dit jaar: verkennen en kiezen. Er komen steeds meer mogelijkheden om een natuurlijke en milieubewuste uitvaart een persoonlijk invulling te geven. Artiesten en kunstenaars, ritueelbegeleiders, fotografen, leveranciers van kisten, urnen en lijkwades, uitvaartverzorgers en andere dienstverleners presenteren er wat

zij daar aan kunnen bijdragen. Een open podium met gezellig terras biedt artistieke talenten de kans om zich te presenteren. En speciaal voor de kinderen is er een sprookjesnatuurwandeling over het landgoed met verhalenverteller Frans van de Pas. De Ideeëndag is een informele en ongedwongen ontmoeting, die helpt om persoonlijke keuzes beter te maken. Enkele tientallen exposanten tonen er welke bijdrage zij kunnen leveren aan een natuurlijke en milieubewuste uitvaart, de voorbereidingen daarop en de nazorg die er bij hoort. Op het terras bij het open podium kunnen bezoeker de hele dag genieten van een hapje en een drankje bij passende zang, muziek en van lezingen over diverse onderwerpen. De medewerkers van Weverslo zijn er om informatie te geven. De toegang is gratis. Voor meer informatie www.weverslo.nl.

Gratis toegang

De workshops die gehouden worden van 13.30 tot 16.00 uur zijn openbaar en gratis toegankelijk. Met name ouders met kinderen die belangstelling hebben voor slagwerk en geïnteresseerde muzikanten en verenigingen zijn welkom. Ook het afsluitende concert is gratis toegankelijk. Vele aspecten van slagwerkmuziek komen aan bod waaronder marimba, multi-percussie en musique de table. Multi-percussie is een vorm van slagwerk waarbij, zoals de naam al zegt, gespeeld wordt op verschillende instrumenten tegelijkertijd. “Bij musique de table (tafelmuziek, red.) zitten drie muzikanten achter een lange tafel waarop ze allerlei capriolen uithalen”, aldus Van Otterdijk.

In de natuur van Weverslo vinden bezoekers en exposanten zondag weer hun plek.

Klokkenfeest moet Astense beiaardcultuur versterken ASTEN - Alles is al geweest; alles al gedaan. Alles? Nee, toch niet. Met Alle Klokken Luiden heeft het Astense Museum Klok & Peel een vernieuwend beiaardfestival in handen. Na de geslaagde try-out vorig jaar brandt het klokkenfeest aanstaande zondag 22 mei weer los. Nu met maar liefst vier mobiele beiaarden en acht beiaardiers van naam en faam, die allerlei muzikale avonturen aangaan met andere musici en hun instrumenten.

Het beiaardfestival vindt plaats in en rond het museum, waar de tuinen geuren naar het voorjaar en waar drie terrassen uitnodigen tot aangenaam verpozen. Niet alleen de vaste collecties in het museum trekken daar de aandacht van jong en oud, maar ook de exposities van Rottiers-schilderijen en van ‘De Peel, een mysterie’. Voeg er de speciale kinderactiviteiten aan toe en alle ingrediënten zijn aanwezig voor een gezellig uitje voor het hele gezin. Het publiek kan al vanaf 12.30 uur terecht; om 12.45 uur verricht burgemeester Hubert Vos de officiële opening. Het museum hoopt met name de banden met Astenaren aan te halen. Lokale bezoekers doen er goed aan te voet of per fiets te komen. De vier mobiele beiaarden krijgen allemaal een eigen speelplek, een

eigen podium. Op alle speelplekken wordt zondagmiddag tussen 13.00 en 17.00 uur muziek gemaakt. Dan is er nog een vijfde podium waar handbellen en hun bespelers de toon zetten. De grote hal van het museum wordt ingeruimd voor een glanzende attractie: de in korte tijd beroemd geworden ‘Bronzen Piano’. Een mobiele beiaard in de vorm van een uit de kluiten gewassen concertvleugel; een indrukwekkend instrument dat in 2012 en 2013 is gegoten door de Koninklijke Eijsbouts in Asten. De eerste bespeler is Koen van Assche, veelgevraagd stadsbeiaardier in België en onder andere ook docent aan de Koninklijke Beiaardschool in Mechelen. Hij gaat tijdens Alle Klokken Luiden de muzikale dialoog aan met dwarsfluitiste Hilde Machielsen en harpiste Karen Pee-

ters. Daarmee doet deze beiaard zijn intrede in de kamermuziek. Nu eens in een begeleidende rol, dan als hoofdinstrument. De tweede beiaardier aan dit klavier wordt Arie Abbenes, oud-stadsbeiaardier van onder andere Utrecht, Eindhoven én Asten. Samen met partner Phili Abbenes-Welten - in de rol van verteller - komt hij de ontroerende opera Dido en Aeneas van componist Henry Purcell vertolken. Drama vol liefde en noodlot. Beiaardier Jan Verheyen (Hasselt/ Neerpelt) zal samen met gitarist Luc Hendriks (Overpelt) de grote hal vullen met Classic Rock & Pop. Muziek van onder andere The Shadows, Eric Clapton en Toots Tielemans. Dit wordt weer afgewisseld met de kamermuziek van Van Assche, Machielsen & Peeters. Tot slot op de Bronzen Piano: Jan Verheyen solo.

Mechelse beiaard

In de Oranjerie wordt een Mechelse beiaard opgesteld. Daarvan wordt Koen Cosaert, stadsbeiaardier te

Harelbeke en directeur van de Mechelse beiaardschool de eerste bespeler. Hij voert samen met zoon Florian - elektrische gitaar - pittige muziek uit van de Argentijnse componist Astor Piazolla. De beiaard als klavier- én percussieinstrument; de gitaar voor de lyrische melodieën. Rosemarie Seuntiëns, carillonneur in Asten en nog zes torens in Brabant en Limburg, speelt op deze beiaard samen met het Astense ensemble Pro et Contra van zanger Leo van Bussel, gitarist Joop Martens en pianist Jan Geven. Hun programma: jazzy hits, intieme luisterliedjes en Brabantse meezingers. Daarmee is het pad geëffend voor Richard de Waardt (stadsbeiaardier Rotterdam) en de band The Yes Please met Marjoleine Molenaar (zang), Jos Hoevenaars (bas), Jaap Rovers (viool/ gitaar), Rob van Gameren (zang/gitaar). Het programma: meerstemmige lyrische popsongs. Halverwege de middag nemen Cosaert & Cosaert deze beiaard weer over en volgen er reprises van Seuntiëns/Pro et Contra en De Waardt & The Yes Please.

De tuin van Klok & Peel wordt beheerst door de mobiele beiaard van het Noord-Franse Douai. Die wordt tijdens het middagprogramma selectief ingezet. Er wordt twee keer vierhandig op gespeeld door The Bells Angels, zijnde de beiaardiers Twan Bearda (Grimbergen) en Luc Rombouts (Leuven en Tienen). Hun programma omvat werk van Händel, Haydn, Mozart en Beethoven. Aan het einde van de middag neemt Koen van Assche de Douai-beiaard over om helemaal los te gaan in het programma ‘Al dansend en swingend’. Hij speelt beiaardbewerkingen van Danse Espagnole (Granados), Danse Bohème (Bizet) en Rhapsody in Blue (Gerswin). ‑

Asten klinkt als een klok

Voor wie de smaak van de klokkencultuur te pakken krijgt: in het weekend van 28 en 29 mei vindt in het centrum van Asten het evenement Asten Klinkt Als Een Klok plaats. Behalve met kunstmarkt en straattheater ook weer met verrassende muzikale presentaties.


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 19 mei 2016 | pagina 14

Vac a t u re s

Jansen Staalbouw is een staalconstructiebedrijf voor het vervaardigen van grote en kleine staalconstructies voor nieuw- en verbouw. Onze staalconstructies worden onder meer toegepast in bedrijfsgebouwen, utiliteitsbouw, industriehallen, stallen en in de woningbouw. Daarnaast produceren wij ook trappen, bordessen, balkons, hekken enz. Wij zijn per direct op zoek naar een:

Leerling / Constructiebankwerker Jouw werkzaamheden zijn  Bedienen zaagmachine en tevens boren, ponsen en tappen van diverse materialen

Wat bieden wij jou  Een functie in een prettige en informele omgeving

Wat vragen wij van jou  Technische basiskennis  Vmbo metaal opleiding

 Zeer gevarieerde Jansen Staalbouw is een staalconstructiebedrijf Zelfstandigheid voor het vervaardigen en werkzaamheden doorzettingsvermogen staalconstructies voor nieuwen het verbouw. Onze Jansen Staalbouw is een staalconstructiebedrijf voor vervaardigen  Goede primaire en secundaire

 Bereid tot het volgen van van grote en kleine opleidingen en cursussen

staalconstructies worden onder meer toegepast Initiatief inenbedrijfsgebouwen, enverbouw. enthousiasmeOnze grote en kleine staalconstructies  van Flexibele instelling m.b.t. arbeidsvoorwaarden voor nieuwtaken en werktijden utiliteitsbouw, industriehallen, stallen en in de woningbouw. Daarnaast staalconstructies worden Diverse onderdoorgroei meermogelijkheden toegepast in bedrijfsgebouwen,

produceren wij industriehallen, ook trappen, bordessen, balkons, enz. utiliteitsbouw, stallen en in dehekken woningbouw. Daarnaast Weet jij van wij aanpakken, houd bordessen, je van avontuur en ben je klaar produceren ook trappen, hekken enz.voor een nieuwe Wij zijn per direct opbalkons, zoek naar een: uitdaging? Durf jij initiatief te nemen en ben jij zelfstandig? Dan zoeken wij jou.

Constructiebankwerker / Lasser Leerling / Constructiebankwerker Wij zijn per direct op zoek naar een:

Durf jij deze uitdaging aan? Neem dan contact op met Ruud Jansen. Stuur je CV en motivatiebrief naar ruud@jansenstaalbouw.nl. Vragen? Bel dan naar 0493-670855. Kijk voor meer informatie ook op www.jansenstaalbouw.nl Wat bieden wij jou Wat vragen wij van jou Jouw werkzaamheden zijn  Jouw Het produceren van zijn werkzaamheden constructies, trappen en  hekwerken. Bedienen zaagmachine en tevens boren, ponsen en  tappen Verantwoordelijkheid dragen van diverse materialen over de productie.  Bereid tot het volgen van opleidingen en cursussen  Flexibele instelling m.b.t. taken en werktijden

 Een Wat functie bieden in wijeen jou prettige en informele omgeving  Een functie in een prettige en  Zeer gevarieerde informele omgeving werkzaamheden  Zeer gevarieerde  Goede primaire en secundaire werkzaamheden arbeidsvoorwaarden  Goede primaire en secundaire  Verantwoordelijkheid arbeidsvoorwaarden en uitdaging  Diverse doorgroei mogelijkheden

 Technische basiskennis Wat vragen wij van jou  Enige jaren ervaring met Technische basiskennis metaalbewerking  Vmbo metaal opleiding  Affiniteit met een technische  (productie)omgeving Zelfstandigheid en doorzettingsvermogen  Zelfstandigheid en  doorzettingsvermogen Initiatief en enthousiasme  Initiatief en enthousiasme

Weet jij van aanpakken, houd je van avontuur en ben je klaar voor een nieuwe uitdaging? Durf jij initiatief te nemen en ben jij zelfstandig? Dan zoeken wij jou. Durf jij deze uitdaging aan? Neem dan contact op met Ruud Jansen. Stuur je CV en motivatiebrief naar ruud@jansenstaalbouw.nl. Vragen? Bel dan naar 0493-670855. Kijk voor meer informatie ook op www.jansenstaalbouw.nl

JETSTONE Jetstone is een toonaangevende internationale producent van werkbladen in natuursteen, composiet en keramiek. Ruim 160 medewerkers zorgen met hun vakmanschap en no-nonsense mentaliteit voor kwaliteit, leverbetrouwbaarheid en flexibiliteit. Door onze klantgerichte werkwijze, realiseren wij jaar na jaar een groeiend aantal klanten en orders; niet alleen in Nederland, maar ook in Zweden, België, Engeland en Duitsland. Werken bij Jetstone betekent werken in een gezond en dynamisch bedrijf met enthousiaste collega’s. Jetstone heeft een prettige informele werksfeer en hanteert goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Heb je interesse? Stuur dan binnen 14 dagen na het verschijnen van deze vacature je schriftelijke sollicitatie met cv naar onderstaand adres t.a.v. Marian van Bree. Jetstone Florijn 9 5751 PC Deurne E hrm@jetstone.nl T 0493 352050

Ons productieproces voor werkbladen (en aanverwante producten) is opgedeeld in een aantal afdelingen, zoals de platenhal, de zagerij, de polijstafdeling en de lijmafdeling. Wegens de sterke groei van ons bedrijf, zoeken wij momenteel kandidaten voor een aantal functies binnen ons productieproces:

MEDEWERKER PLATENHAL Taken en verantwoordelijkheden Op deze afdeling sta je aan het begin van het productieproces, waar planning en efficiëncy een belangrijke rol spelen. Je controleert onder andere of binnenkomende materialen voldoen aan onze normen. Tevens zorg je dat materialen op een zo efficiënt mogelijke manier de productiestroom in kunnen. Mocht je al ervaring hebben in het werken met een bovenloopkraan, dan is dat zeker een pré.

MACHINE-OPERATOR Taken en verantwoordelijkheden In deze functie werk je met moderne productieapparatuur voorzien van cnc-besturing. Je zorgt ervoor dat producten nauwkeurig worden geproduceerd conform de specificaties van de klant. Ervaring in het werken met cnc-apparatuur en/of een waterjet is een pré.

MEDEWERKER POLIJSTAFDELING Taken en verantwoordelijkheden Op deze afdeling bewerk je producten zowel handmatig als machinaal, waarbij je gebruik maakt van speciale, watergekoelde tools. Met oog voor kwaliteit en detail zorg je voor een fraaie afwerking van onze producten, zodat er een prachtig eindresultaat op de keuken van de klant komt te liggen.

Kennis, ervaring en persoonlijke eigenschappen voor bovenstaande functies Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

www.jetstone.nl

Wij zoeken mensen die nauwkeurig, kwaliteitsbewust en zelfstandig zijn. Verder dien je een gemotiveerde, sociale werkhouding te hebben, plus een hoog verantwoordelijkheidsgevoel dat past bij de kostbare producten die we verwerken. Een specifieke vooropleiding is niet noodzakelijk. Alle genoemde functies zijn fulltime, waarbij voor de machine-operator geldt dat deze functie in een ploegendienst werkt.


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 19 mei 2016 | pagina 15

Vac a t u re s

Oostappen Vakantiepark Prinsenmeer te Ommel is op zoek naar medewerkers voor diverse afdelingen. Heb jij een service gerichte instelling, een frisse en enthousiaste uitstraling en ben je bereid om in weekenden en avonden te werken? Reageer dan snel op een van onderstaande functies!

MEDEWERKERS RECEPTIE

Je bent het eerste aanspreekpunt voor onze gasten en het visitekaartje van de organisatie. Je ontvangt onze gasten en verstrekt informatie over activiteiten op ons vakantiepark en in de omgeving en zorgt voor sleuteloverdracht van de accommodaties.

MEDEWERKERS KEUKEN

Wij zoeken een aantal collega’s die het leuk vinden om in de keuken te werken. Een opleiding is niet vereist, ervaring en feeling met betrekking tot koken wel! De werkzaamheden bestaan uit het bereiden en voorbereiden van gerechten, buffetten en de bijbehorende schoonmaakwerkzaamheden.

TOEZICHTHOUDERS ZWEMBAD

Je houdt toezicht op de veiligheid van onze gasten en je zorgt voor hygiëne in en rondom het zwembad. In het bezit zijn van een EHBO-diploma is een pré.

MEDEWERKERS SCHOONMAAK

U bent verantwoordelijk voor het poetsen van onze accommodaties op aankomst- en vertrekdagen. Spreekt dit u aan, bent u gemotiveerd en weet u wat aanpakken is dan is dit iets voor u! Op maandag en vrijdag poetst u tussen 10:00 en 15:00, na het vertrek van de gasten en controleert u of de inventaris compleet is en de accommodaties klaar zijn voor gebruik.

BEN JE GEÏNTERESSEERD?

Stuur dan een mail met een Sollicitatiebrief en CV naar po@oostappengroep.nl of bel voor meer informatie met Thea van der Heiden op 06 – 30 00 14 38! Voor meer informatie over de vacature voor schoonmaak belt u met Monique Swinkels op 06 – 30 00 14 64. Oostappen Vakantiepark Prinsenmeer is onderdeel van Oostappen Groep Vakantieparken

WWW.OOSTAPPENVAKANTIEPARKEN.NL

e: s Vacatures onlin rne.nl/vacature u e rd o o v d la b k www.wee

WE ARE COVERING THE FUTURE

Transportbedrijf Gebroeders van Eijk te Asten is een groeiend bedrijf, en wij houden ons bezig met fijnmazige distributie van stukgoed in de Benelux en Ruhrgebied.

vanaf 2018 gevestigd in Helmond

Wij zijn op zoek naar een:

HOE GROOT ZIJN JOUW AMBITIES? Kemie B.V. is één van de grotere producenten en aanbieders van hoogwaardige keukenbladen. Binnen de keukenbranche staat Kemie bekend om zijn goede kwaliteit en innovatieve producten van keramiek, composiet en natuursteen. In deze branche nemen wij al bijna 50 jaar een vooraanstaande plaats in met daarnaast een groeiende internationale orderportefeuille om trots op te zijn. Wij zijn een open en vooruitstrevende organisatie met goede toekomstperspectieven. Met onze ruim 100 professionele en enthousiaste medewerkers laten wij zien dat het mogelijk is om op een plezierige manier samen te werken en daarmee succesvol te zijn.

Vanwege uitbreiding zijn wij op zoek naar:

m/v (Full time)

Secretarieel Medewerk(st)er Functiebeschrijving Je hebt plezier in het bieden van ondersteuning in een afwisselende werkomgeving, bent daadkrachtig en kan goed uit de voeten in ad hoc situaties. Je vindt het geen probleem verschillende werkzaamheden naast elkaar te doen, je bent snel van begrip, kunt prioriteiten stellen, plannen en organiseren en neemt initiatief.

Algemeen profiel • • • •

Enthousiaste, zelfstandige teamplayer Ervaring is een pre, geen must Proactieve instelling en een goed verantwoordelijkheidsgevoel Goed Algemeen inzicht

• Telefoon behandeling • Verwerken van post en email verkeer • Agendabeheer en opvolging van acties • Ondersteuning bieden aan het management • Assisteren bij vergaderingen en overige bedrijfsactiviteiten • Alle voorkomende secretariële en administratieve werkzaamheden op de afdeling

Functie eisen • MBO-Opleiding Secretarieel • Enige jaren ervaring in vergelijkbare functie. • Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift • Kennis van Word, Excel, PowerPoint en Outlook • Actieve en klantgerichte instelling • Hoge mate van verantwoordelijkheidsgevoel

• • • •

Prima werksfeer in een jong en enthousiast team Goede begeleiding en training/opleidingsmogelijkheden Een veelzijdige, uitdagende en zelfstandige functie Een marktconform arbeidsvoorwaardenpakket

Meer informatie Voor aanvullende informatie over deze functie kun je contact opnemen met Marian van de Cruijs, Secretarieel Medewerkster. Tel.: 0493-681013. Ben jij de kandidaat die wij zoeken? Wij nodigen je van harte uit je motivatie met CV te sturen naar onze afdeling P&O via: w.vanberlo@kemie.nl. Alléén volledige sollicitaties (motivatiebrief met CV) worden in behandeling genomen.

KEMIE

voor ca. 20 uur per week

- Voor in de avond. - Het gaat om een rit van ca . 4 uur per dag. - Rijbewijs CE en de benodigde certificaten zijn vereist. Tevens zijn wij op zoek naar een:

LZV Chauffeur voor in de avond/nacht

Voor deze functie’s geldt: - Moet zelfstandig kunnen werken. - Benodigde diploma’s en certificaten. - Nederlands sprekend. - Gemotiveerde mensen die van aanpakken weten. Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met:

Waarom Kemie Belangrijke werkzaamheden:

Chauffeur

WWW.KEMIE.NL

Gebroeders van Eijk Transport De heer Jan van de Kerkhof t Hoogvelt 8 5721 VW Asten jan@gebroedersvaneijk.nl

“Zonder hulp zat ik nu kreupel thuis”

Werken

ikkanwerken.nu GIRO 131 • IBAN: NL10 INGB 0000 0001 31

**Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.**

LFW-Ik_Kan_Adv_85x30_V2_1.indd 1

21-11-14 16:08


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 19 mei 2016 | pagina 16

Va c a tu res

Heno Trans B.V. : Wij zijn op zoek naar een:

Trekker-oplegger chauffeur • Internationaal transport met walking-floor • In het bezit van Code 95 • Het betreft tenminste 3 overnachtingen • Full-time dienstverband of z.z.p. ook mogelijk

Ben jij geïnteresseerd dan kun je telefonisch reageren bij Anthony Nooyen. Telefoonnummer Mobiel 06-22955847.

Drukwerk nodig? WIJ tegen scherpe prijzen! ZOEKEN EEN...

DAS

fulltime

LEIDINGGEVENDE

Pas Drukwerk

www.daspasdrukwerk.nl

horeca m/v

BEN JIJ...

BARBECUE ALL-IN Compleet verzorgd vanaf € 10,70 p.p. Vanaf 10 personen gratis bezorging

RUTOM Cargo is een logistieke dienstverlener die zowel nationaal als internationaal deel- en compleet ladingen verzorgt. Met in totaal 95 trekkende eenheden, 150 opleggers en 30 bestelauto’s, die aangestuurd worden vanuit zowel Helmond als vanuit onze nieuwe vestiging in Hamburg (DE), kunnen wij de juiste oplossing bieden voor het gehele logistieke proces. Als familiebedrijf gaan we voor duurzame relaties en daarbij staan flexibiliteit, service, kwaliteit en korte looptijden door heel Europa voorop! In verband met de opening van onze nieuwe vestiging in Hamburg en de uitbreiding van onze werkzaamheden (o.a. geconditioneerd vervoer) hebben wij momenteel de volgende vacatures.

TRANSPORTPLANNER

Een transportplanner welke verantwoordelijk is voor het inplannen van transporten, aansturen van de chauffeurs, alsmede de administratieve afwikkeling hiervoor verzorgt. Klantencontacten per telefoon en mail vergen uitstekende communicatieve vaardigheden waarbij de beheersing van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal in woord en geschrift noodzakelijk is. Beheersing van de Franse taal is een pré, evenals ervaring met geconditioneerd vervoer. Verder dien je te beschikken over een sterke assertieve persoonlijkheid en kun je proactief en in teamverband werken.

CHAUFFEURS

Vanwege de constante groei in werkzaamheden en activiteiten, zijn wij doorlopend op zoek naar gemotiveerde chauffeurs voor zowel onze nationale als internationale werkzaamheden.

MONTEUR

Als monteur verricht je in onze werkplaats onderhoud- en reparatiewerkzaamheden aan alle transportmiddelen (trucks, opleggers en bestelauto’s). Indien u geïnteresseerd bent in één van bovenstaande vacature kunt u uw CV en motivatie per e-mail richten aan info@rutom.eu

Broodjes & wraps pakket vanaf € 7,50 p.p. Ter plaatse door ons bereid in partypannen

www.donkersfood.nl

Tel: 06-12589796

Pannen & platte daken (EPDM)

Nieuwbouw & Renovatie www.dak-werken.nl

Houtakker 2 Oldert 1A 57615761 DDPA Bakel Bakel

• Collegiaal!

T 0492-599099 F 0492-599302 M 06-53122216

GA DAN NAAR...

Voor de afdeling Transport hebben wij momenteel twee vacatures openstaan. Wij zoeken een:

06 - 48 96 74 42 www.vloerenbedrijfengelen.nl

www.schatberg.nl/ vacatures

Bakelsebrug 8a 5761 PM Bakel 0492-552685 info@vandijkrioolservice.nl www.vandijkrioolservice.nl

voor de volledige vacature.

- Verstoppingen - Rioolaanleg - Rioolinspectie- Minigraver - Combi zuig/spuitauto - 24 uurs service

Driessen Logistics (www.driessenlogistics.nl) staat voor ruim 80 jaar ervaring in logistieke oplossingen. Zij levert diensten op het gebied van opslag, transport en distributie, ondersteuning van internationale stromen en Value Added Logistics, zoals het mengen en roeren, verpakken en ompakken van producten. Driessen levert logistiek maatwerk, met eigen douanefaciliteiten, een luchtvrachtkantoor op Schiphol, een transportvloot eigen vrachtwagens, een goede IT-infrastructuur en enthousiast personeel.

Allround chauffeur dagdienst (1,0 fte) en

Allround chauffeur nachtdienst (1,0 fte) voor Trekker - oplegger

Functie omschrijving Als allround chauffeur bent u verantwoordelijk voor het laden, vervoeren en lossen van diverse ladingen waaronder silovervoer, vloeistoffen, stukgoed, partijen en palletgoed vanaf de hoofdvestiging van Driessen Logistics in Deurne naar onze klanten in binnen- en soms ook het buitenland. Driessen Logistics hecht veel waarde aan de kwaliteit en veilig werken en verwacht hierin ook van de chauffeur een actieve rol. Wij vragen • LBO(+) werk- en denkniveau; • goede kennis van de Nederlandse taal, voldoende uitdrukkingsvaardigheid in de Engelse en Duitse taal; • beschikken over het benodigde rijbewijzen en nascholingsuren code 95; • verantwoordelijkheidsgevoel ten aanzien van veiligheid en schades; • structurele flexibiliteit ten aanzien van de werktijden, zowel in dag- als in nachtdienst. Aanbod Wij bieden een fulltime baan binnen een dynamisch bedrijf. Wat betreft arbeidsvoorwaarden is de CAO Beroepsgoederenvervoer van toepassing.

MIDDENPEELWEG 5 | 077 467 77 77 WWW.SCHATBERG.NL | INFO@SCHATBERG.NL KAMPEREN, DINEREN & RECREËREN IN LIMBURG!

maakt TIJD voor KWALITEIT

Solliciteren Herkent u zichzelf in het omschreven profiel dan maken wij graag kennis met u. U kunt uw uitgebreide CV en motivatie per mail sturen naar de afdeling personeelszaken t.a.v. Nicole Mutsers: vacatures@driessenlogistics.nl Alleen indien u geschikt wordt bevonden en meegaat in de sollicitatieprocedure ontvangt u een reactie van ons, in alle andere gevallen niet. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Tel. 0622799116

willievandenakker@gmail.com

Tegenwoordig is het voor veel mensen die toch graag een

KEUKENS - RENOVATIE VAN KEUKENS - KASTEN - MEUBELS OP MAAT andere keuken willen de ideale oplossing: HORECA-WINKEL-KANTOOR INTERIEURS

van uw

Oude een Nieuwe keuken laten maken! - Andere indeling

www.daspasdrukwerk.nl - Da’s pas makkelijk drukwerk bestellen!


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 19 mei 2016 | pagina 17

SLAGERIJ BOUWMANS

Vac a t u re s

(leerling)tegelzetters! Wegens een groeiende orderportefeuille zijn wij dringend op zoek naar tegelzetters met ervaring en leerlingtegelzetters om ons team te komen versterken. Wij zijn werkzaam bij zowel de particuliere klanten als bij aannemers. Ben jij zelfstandig, kun je goed met klanten omgaan en zoek je een afwisselende baan, dan zijn wij op zoek naar jou! Stuur je CV bij voorkeur per mail naar: info@rongenvof.nl. Tegelzettersbedrijf Rongen v.o.f. Keizersveld 22 5803 AN Venray Tel. (0478) 55 04 10 Website: www.rongenvof.nl E-mail: info@rongenvof.nl

ALLEMAAL LEKKERS UIT DE BOUWMANS KOKER!!

Donderdag t/m zaterdag, 19 t/m 21 mei

• Runderlende, stuk en lappen, naturel en gemarineerd, • Cordon blue,

kilo 10.98

100 gram 0.79

varkensfricandeau gevuld met ham en kaas

• Verse bami, natuurlijk uit eigen keuken, kilo 2.99 • Slagersachterham, ambachtelijk eigen produkt,100 gram 1.39

Dinsdag t/m donderdag, 24 t/m 26 mei

• Zeilbergse sloffen, gewoon lekker • Zigeunergehaktschnitzels, vlugklaar,

100 gram 0.79 4 voor 2.00

Specialiteit:

Aspergevink; combinatie van varkensfilet, gehakt, asperges en lekkere kruiden 100 gram 1.29 Let op: Barbecue, gourmet, fondue, buffet, wok, partypan, steengrill, braai, we hebben het allemaal! Let op: vers vlees, vleeswaren uit eigen keuken, kant&klaar, online verkoop en nog veel meer, kijk op: www.slagerijbouwmans.nl

Waardering, dankbaarheid en een oprechte glimlach

www.facebook.com/slagerijbouwmansdeurne Zeilbergsestraat 50 • Deurne • T: 0493-312636 I: www.slagerijbouwmans.nl • E: slagerijbouwmans@planet.nl

CROOYMANS

dakbedekkingen

nieuwbouw - renovatie

Liesselseweg 215, 5753 PN Deurne ✬ Voor al uw dakwerken Telefoon 0493 31 18 10 - Fax 31 21 39 ✬ Bitumeuze daken info@crooijmansdak.nl ✬ Zinkwerken en goten ✬ Lichtkoepels ✬ Erkend Polygum dealer • Voor groenteplanten, o.a. ✬ 10 jaar verzekerde Polygum dakgarantie komkommer, tomaten, paprika enz., aardbeienplanten, klein ✬ Gratis dakinspectie fruit en fruitbomen naar ✬ Vrijblijvende offerte Thijs Huijs Langstraat 64 Horst-Hegelsom. Liesselseweg Tel. 077-3983552.

Ga jij na een dag werken het liefst met een gevoel van voldoening naar huis? Het gevoel dat je iets voor die ander kunt betekenen? Kijk dan eens bij de Zorgboog! We hebben verschillende vacatures van verzorgende IG tot en met verpleegkundige niveau 4 en 5 in regio Helmond: van Someren-Eind tot Aarle-Rixtel. En ben je toe aan een nieuwe uitdaging dan kun je makkelijk overstappen naar een andere afdeling of locatie. Wij bieden wijkzorg en wijkverpleging, intramurale zorg zoals revalidatiezorg, kleinschalig of groepwonen (pg of somatiek), screeningszorg, psychiatrische zorg en palliatieve zorg. Benieuwd naar onze vacatures, neem een kijkje op www.zorgboog.nl/werken-bij

de Zorgboog | Postbus 16 | 5760 AA Bakel T 0900 - 899 86 36 | info@zorgboog.nl | www.zorgboog.nl DeZorgboog | Zorgboog www.facebook.com/zorgboog |

• Overlast van ongedierte? Bel 0493-688006.

Advies, ontwerp, aanleg en onderhoud,

215, 5753 PNAdvies, Deurne Advies, ontwerp,aanleg aanleg en ontwerp, enonderhoud, onderhoud, Liesselseweg 215, 5753 PN Deurne Advies, ontwerp, aanleg en onderhoud, Advies, ontwerp, aanleg en onderhoud, sierbestrating en en renovatie sierbestrating en renovatie voor bedrijf en particulier ontwerp, aanleg onderhoud, Telefoon 0493 - 31 18 10 sierbestrating - FaxAdvies, 31 21 39 sierbestrating en renovatie en renovatie voor bedrijf en particulier sierbestrating en renovatie sierbestrating en renovatie voor bedrijf en particulier voor bedrijf en particulier Telefoon 0493 31 18 10 Fax 31 21 39 • Gebakken klinkers, oude en voor bedrijf en particulier info@crooijmansdak.nl nieuwe. www.vanwoeziksierbestrating.nl Tel. 077-4662579 Meijel. • Praktijkspeuren? www.k9-unique.nl •Trampoline reparatie en onderdelen, PRELAN, Nieuwe Udenseweg 6, Volkel 0413-272149 • Gebruikte banden vanaf €25,00 incl. montage en balanceren. Te koop gevraagd loop- en sloopauto's. Direct geld en RDW vrijwaring. Thomassen Auto's Haspelweg 37 Deurne tel. 0493-351552.

voor bedrijf en particulier TUINPLANTEN VERKOOP 229063 TUINPLANTEN VERKOOP Heikamp 2 • 5763 AC Milheeze • TUINPLANTEN VERKOOP Op donderdag, vrijdag, zaterdag of op afspraak Heikamp 2 • 5763 AC Milheeze • Op donderdag, vrijdag, of afspraak Heikamp 2 • 5763zaterdag Milheeze • Telefoon 0493 vrijdag, 313155 • AC Mobiel 06op 12242005 Op donderdag, afspraak Telefoon 0493 313155 313155zaterdag • Mobiel Mobiel of 06op 12242005 Telefoon 0493 • 06 12242005 www.wouterjoostentuinen.nl

• Verse Asperges Gratis Geschild Van Leunen Asperges Molenweg 1a Liessel 0493-342049 www.aspergesliessel.nl

• Een feestje groot of klein, met een frietwagen voor de deur wordt uw feest een festijn. Voor meer info: www.cafetariamaartenentineke. nl tel. 0493-314637. 212396 212396 212396

Verzorgende IG / Verpleegkundige

Wordt 2016 voor jou het jaar van een nieuwe liefde? Stichting Date duurzame man-vrouw relaties sinds 1969

• Video, Hi8 en DV bandjes overzetten op DVD, Foka Deurne 0493-353102.

✓ Erkend, veilig, betrouwbaar en altijd in de buurt ✓ Persoonlijke begeleiding en voorstellen ✓ Onbeperkte kennismakingen en hoge slagingskansen ✓ Gratis garantiefonds

• Beveiliging voor uw woning of bedrijf bel de Sleutelbus.nl 06-13050127 b.g.g. 06-13535297.

Carin Huijbers, tel. 0493-84 42 86 of b.g.g. 0800-022 0225

Erkend door BVSK/Singleskeurmerk/Geschillencommissie

w w w. s t i c h t i n g d a t e . n l


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 19 mei 2016 | pagina 18

Festiva en Mus l eum

GRATIS

toegan kelijk LEUK R OO UITJE VELE DE H E! FAMILI

vernieuwend beiaardfestival der Lage Landen

Kom oo ZONDA k G 22 MEI

Alle Klokken Luiden in en rondom het museum U

I

T

N

O

D

I

G

Meer dan 25 optredens op 5 locaties Maar liefst 8 beiaardiers gaan samen met u Alle Klokken Luiden op 22 mei. Uit België, Frankrijk, Tsjechië en Nederland worden hiervoor maar liefst 4 bijzondere mobiele beiaarden naar Museum Klok & Peel getransporteerd waaronder de beroemde ‘bronzen piano’. Geheel nieuwe paden worden betreden tijdens diverse unieke muzikale combinaties van beiaard met instrumenten als gitaar, harp, slagwerk, blaasinstrumenten en stem. Zulke verrassende verbindingen maken Alle Klokken Luiden tot een uniek evenement. Imposant worden ook de optredens van de Slagwerkgroep van Harmonie St. Cecilia, het A-orkest van Muziekvereniging Jong Nederland, het Handbellenkoor en Pro et Contra. Bezoekers mogen ervaren dat blazers, slagwerk én zang heel mooi samen kunnen gaan met klokken. Lees meer over alle details en tijdstip van bespeling op www.museumklokenpeel.nl. Alle Klokken Luiden van13:00 tot 17:00 uur in Museum Klok & Peel Ostaderstraat 23, Asten.

I

N

G

Waar kunt u zoal van genieten? Grote Hal: Kamermuziek op een beiaard?; Dido and Aeneas; Samensmeltende klanken uit Classic Rock. Oranjerie: Piazolla for guitar and bells; Intieme luisterliedjes, Jazzy hits en Brabantse meezingers; The YesPlease with bells. Tuin: Muziek voor Muzikale uurwerken; Al dansend en swingend...

Het festival wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van de Gemeente Asten, de Rabobank en Koninklijke Eijsbouts

ToerismePoort: Melodisch slagwerk in diverse stijlen; Carmina Burana, koor en slagwerk op klokken; spontane energie tussen orkest en beiaardier; Die Zauberflöte; Quatre-mains et Deux Pieds.

Museum Klok & Peel, Ostaderstraat 23, 5721WC Asten | T 0493 69 18 65 E info@museumklokenpeel.nl | W www.museumklokenpeel.nl

Educatieruimte: Een levend Carillon en diverse concerten van het eigen Handbellenkoor.


WEEKBLAD VOOR

DEURNE

19 mei 2016 We e k pagina 19

20

WWW.WEEKBLADVOORDEURNE.NL

Luc (gespeeld door Gabriël van Eekelen) pest Hubert (Erik Vink). In het midden Lydia, de vrouw van Luc (gespeeld door Yvonne Gijsbers) en Miriam, de vrouw van Hubert (gespeeld door Jeannette van Gijzel). (Foto: Marius van Deursen)

Toneelvoorstelling Vals Plat trekt bijna 2.000 toeschouwers

Deurne van alle kanten belicht DEURNE - Wie wonen er tegenwoordig in het centrum van Deurne ? Wat is zo typisch aan Sint Jozefparochie? Is Zeilberg wel het schonste plekse? En wat maakt wandelen in de Peel zo speciaal? De afgelopen twee weekenden werd in het cultuurcentrum het toneelstuk Vals Plat zes keer opgevoerd waarin het publiek een verrassende kijk kreeg op het Deurne van nu. Een verslag van de ingelaste voorstelling op vrijdag 13 mei.

door Willie Thijssen In de tragikomedie Vals Plat -geschreven door Erik Vink en geregisseerd door William van der Heijdendraait het om het pasgetrouwd stel Luc en Lydia dat een afscheidsfeestje organiseert. De twee willen een wereldreis maken. Luc is filiaalhouder van een bank en worstelt met zijn leven. Wil hij wel of geen kinderen? Wil hij überhaupt verder met zijn vrouw Lydia of gaat hij voor een nieuwe relatie met zijn scharrel Charlotte? Zou een reis de relatie weer nieuw leven inblazen? De rol van Luc Bartels wordt met veel energie en overtuiging gespeeld door Gabriël van Eekelen. De gehele voorstelling weet hij de vaart in zijn karakter te houden. Yvonne Gijsbers speelt eveneens met veel

Snel en voordelig tanken met PIN via de tankautomaat

Euro 95 • Premium Euro • Diesel Tamoil tankstation Boerenbond Deurne

Stationsstraat 122 5751 HJ Deurne

overtuiging de rol van Lucs vrouw Lydia. Zij houdt van orde en regelmaat. Ze weet van de affaire maar negeert het aanvankelijk en hoopt dat Luc uiteindelijk toch voor haar zal kiezen. De twee wonen in een ‘multiculti’ flat waar de Libanees Kahlil (grappig vertolkt door Frits Regtien), de Poolse Halina (Lisenka Hubers) en de rasechte Deurnenaar Janssen (goed neergezet door Mario van Rijt) het hoofd boven water proberen te houden. Mede-flatbewoners Miriam (Jeannette van Gijzel) en haar invalide man Hubert (Erik Vink) zijn als eerste op het feestje en treffen er de zus van Lydia, Julia. Zij is van het type ‘recht voor z’n raap’ en weet telkens in no time de vinger op de zere plek te leggen. Ook mede door Julia (briljant gespeeld door de jeugdige Nicky Boerekamp) en haar scherpe en prikkelende analyses blijft het stuk enerveren. Ook de ouders van het stel zijn aanwezig op het feest. De rol van Thérèse -de moeder van Luc- is Gerda van Mierlo op het lijf geschreven. Charles, of is het nu gewoon Karel, wordt gespeeld door Peter van Veelen. Jannie (AnneMarie Evers), de moeder van Lydia is met haar vriend Willem (Ger Guffens) op het feest. De twee stellen kunnen niet met elkaar overweg. Gaandeweg het stuk wordt de beerput van de jeugd van Luc en Lydia opengetrokken.

Schuren

Vals Plat durft te schuren. Deurne is een fantastisch mooie gemeente, maar er gaan ook dingen mis. Schrijver Erik Vink durft de pijnpunten te benoemen. Soms komisch soms bloedserieus. Hetzelfde geldt voor de grote emoties die het leven van mensen kunnen beheersen. Hoe overleef je de dood van je kind? Welke impact heeft het op je als je als kind bent misbruikt? Hoe reageer je als je partner vreemd gaat? Grote thema’s die Vink niet uit de weg gaat en die tijdens de voorstelling neerdalen op het publiek. De tragedie is altijd aanwezig, maar overheerst niet. De komedie houdt de voorstelling knap in evenwicht. Dat

is misschien wel het mooie aan Vals Plat. Daar komt bij dat de spelersgroep met overtuigend spel de zaal continu weet te boeien. En met de Wolfsberg als decor -gebouwd door Factor Deurne West- waant de toeschouwer zich ‘thuis’ in het hartje van Deurne.

Tragisch

De voorstellingenreeks verliep anders dan van te voren gepland vanwege een sterfgeval. Een kind van een van de spelers overleed plotseling op zondag 8 mei. Dat was ‘n geplande speeldag. Die voorstelling werd afgelast en verplaatst naar vrijdag 13 mei. Regisseur Van

der Heijden moest schuiven in de spelersgroep. Johanna Hoonings speelde afgelopen vrijdag en zaterdag niet mee. Haar rol van Jannie, de moeder van Lydia, werd vertolkt door AnneMarie Evers. Haar originele rol als buurvrouw Elly werd vervolgens gespeeld door invalster Diana Daelmans. De laatste voorstelling op zondag 15 mei werd weer gespeeld met de originele cast.

Dit Deurne van Ons

Vals Plat was een productie van Dit Deurne van Ons, het samenwerkingsverband van Deurnese toneelverenigingen dat eerder Babylon

en Binnenkort in dit Theater op de planken bracht. Vals Plat kende een moeizame aanloop. Het stuk werd in eerste instantie om financiële redenen afgeblazen en nadat het weer op de rol stond, vervolgens uitgesteld vanwege het faillissement van het cultuurcentrum. Stichting Dit Deurne van Ons is in 2005 opgericht door vijf Deurnese toneelverenigingen: De Peelcomedianten, ‘t Peels Toneel, De Klotlanders, Bejato en De Hofnarren. De naam is afkomstig van de veelgelezen krantenrubriek van wijlen Peter Vink. Het streven van Dit Deurne van Ons is om elke drie jaar een grote toneelproductie neer te zetten.

Volle zalen voor Theatergroep Neerkant NEERKANT - Theatergroep Neerkant bracht afgelopen weekend met succes de komische voorstelling Midlife-crisis en andere Nonsens op de planken.

Theatergroep Neerkant zorgde met de voorstelling, die ze speelden onder regie van Silvia Driessen, voor humor en hilariteit in het Pinksterweekend. Alle drie de voorstellingen in De Moost in Neerkant waren uitverkocht met driemaal ruim 120 bezoekers. Het publiek reageerde na afloop nagenoeg unaniem enthousiast. De spelersgroep bracht drie vlotte voorstellingen die in een flink tempo gespeeld werden. De spelers zaten goed in hun rol en speelden met veel humor en een sprekende mimiek. Ook het decor mocht er wezen. In het stuk liepen diverse verhaallijnen door elkaar met de nodige hilarische verwikkelingen tot gevolg. Zo besloot de hoofdpersoon Sjors samen met zijn vriend Simon de babyspullen van zolder te verkopen. Hun kinderen waren inmiddels het huis al uit en Sjors droomde van een eigen biljartkamer. De opbrengst viel vies tegen: in plaats van de gevraagde 3000 euro kreeg hij er maar 850 euro voor. Hij ‘vergat’ een en ander aan zijn vrouw Els te vertellen, die ook zelf haar geheimpjes leek te hebben: ze was onverwacht zwanger. In

Jeanette Berkers, Jacqueline Rooijakkers, Anouk Lemmen en Miranda Aarts in een scène van de voorstelling Midlifecrisis en andere Nonsense. (Foto: Marius van Deursen) een poging te redden wat te redden viel kocht Sjors de babyspullen terug, die nu plotseling wel 3.000 euro waard leken te zijn. Een monteur die onverwacht langs kwam voor de jaarlijkse controle van het alarmsysteem en weggeroepen werd terwijl het alarm was uitgeschakeld, twee als non verklede oplichters die hun kans schoon zagen en een verdwe-

nen horloge en halsketting zorgden voor verdere consternatie. Een ekster bleek de dief te zijn, Els bleek zwanger van een tweeling en stelde Sjors voor de babyspullen op zolder te verkopen en een nieuwe babyuitzet aan te schaffen. Waarop Simon opmerkte dat hij nog wel iemand wist voor de babyspullen, die er gemakkelijk 850 euro voor zou geven.


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 19 mei 2016 | pagina 20

In de week van n de 9 t/m 14 mei hebbe e inwoners van Deurn or bij het Weekblad vo ppe Deurne een envelo brief met een informatie ontvangen. Week n le e o D e d e o G e d In pen worden de envelop n door de collectante opgehaald.

Indien u geen enveloppe heeft ontvangen kunt u uw donatie door middel van onderstaande invulstrook alsnog doneren in de speciale bus in de hal van het gemeentehuis. Dit kunt u doen t/m 27 mei 2016. (Doe de invulstrook met uw donatie in een eigen enveloppe.)

Fonds / Stichting

Bedrag Fonds / Stichting

Bedrag

Help Alzheimer overwinnen, dan hoeft niemand zich te verliezen | www.alzheimer-nederland.nl

€......

Maakt geluk mogelijk voor kinderen die in Nederland opgroeien in armoede www.kinderhulp.nl

€......

Met uw hulp blijven zij van steun verzekerd www.fondsverstandelijkgehandicapten.nl

€......

Draagt bij aan een littekenvrije toekomst www.brandwondenstichting.nl

€......

Zolang levens te vroeg stoppen, blijven wij doorgaan | www.hartstichting.nl

€......

Leven gaat voor www.nierstichting.nl

€......

Iedereen verdient een morgen www.kwf.nl

€......

Krachtig tegen spierziekten www.prinsesbeatrixspierfonds.nl

€......

Gezonde longen, van levensbelang www.longfonds.nl

€......

Reuma zo snel mogelijk de wereld uit www.reumafonds.nl

€......

Bundelt de krachten in de strijd tegen Multiple Sclerose | www.nationaalmsfonds.nl

€......

Reuma zo snel mogelijk de wereld uit www.reumafonds.nl

€......

Betere zorg, een beter leven voor mensen met epilepsie | www.epilepsiefonds.nl

€......

Hartelijk bedankt voor uw bijdrage!

Totaal €...........


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 19 mei 2016 | pagina 21

Gerard Lomans gestopt

Sport

Nederlands kampioenen

Hockey

MHC Deurne Senioren

Zondag heren: Deurne H1-Nuth H1 14.45; Deurne H2-Oranje Zwart H10 14.00; Heesch JH1-Deurne JH1 14.15; Deurne VA-Geel Zwart VB 10.45; EMHC HLB - Deurne HLA 12.30. Zondag dames: Deurne D1-Best D1 12.45; HOD D6-Deurne D2 13.00; MHCV D2-Deurne D3 12.45; Deurne DA-Weert DA 10.30. Junioren Zaterdag jongens: Boxmeer C1-Deurne C1 12.00; Civicum D1-Deurne D1, Son D2-Deurne D2 9.30; Mierlo E6/1-Deurne E6/1 12.00; Deurne Mix E6/2-Phoenix 9.30. Zaterdag meisjes: Concordia A1-Deurne A1 16.45; Deurne A2Scoop A3 16.00; Deurne B1-Eersel B1 14.15; Deurne C1-Civicum C1 13.00; Deurne C2-Heeze C4 12.30; Deurne C3-DVS C3 11.15; Deurne D1-Uden D4 10.45; Geldrop D6-Deurne D2 10.30; Son D4-Deurne D3 9.30; Deurne E8/1-Helmond E8/1 9.30; Deurne E6/1-EMHC E6/2 9.30; HOD E6/3-Deurne E6/2 9.00; Deurne E6/3-Basko E6/8 9.30; Deurne F1-Mierlo F3, Best F5-Deurne F2 9.00.

Korfbal

ZSV

Rechts staand Haron; rechts gehurkt Daniël. LIESSEL/DEURNE - Haron Muamba uit Liessel en Daniël Stocic uit Deurne hebben afgelopen weekend voortreffelijke prestaties neergezet op het Nederlands kampioenschap streetdance. Ze haalden allebei goud op verschillende disciplines. Beiden mogen later dit jaar naar het EK in Tsjechië en het WK in Oostenrijk.​

Haron Muamba werd Nederlands kampioen hiphop in de categorie juniors solo male. Haron werd ook rankingkampioen. Daniël Stocic uit Deurne is Nederlands kampioen hip hop solo children. Ook hij werd rankingkampioen. Daarnaast werd de jonge Deurnenaar ook Nederlands ranking kampioen breakdance en Nederlands popping kampioen. Het NK Streetdance was afgelopen weekend in Waalwijk en werd geor-

ganiseerd door Dutch Dance Sports. Haron en Daniël dansen alle twee bij Urban Park in Deurne. Haron heeft vorig jaar meegedaan aan de tv-danswedstrijd Junior Dance van omroep Avrotros. Daniël is negen jaar en is onlangs gescout door Boink best of nextgen Kids in Amsterdam waar tien zeer getalenteerde kinderen in een opleiding zitten voor verschillende theaters, shows en tv-programma’s.

Zaterdag: De Eendracht/ZSV A1-Lottum A1 15.00; Oranje Wit (L) B1- De Eendracht/ZSV B1 11.30; De Eendracht/ZSV C1-Lottum C1 11.30; ZSV D1-Oxalis D1 9.30.

Volleybal

Livoc Liessel Zaterdag: Livoc N6 1-Vollido N6 2 10.30; Were-Di N6 1-Livoc N6 1 11.00; HLB Van Daal/DS N6 1-Livoc N6 1 12.30.

Met 75 jeugdige deelnemers

Tweede Schaakchallenge

Handbal

MBDE/De Sprint Zaterdag: Lido E1-MBDE/De Sprint E2 10.00. Zondag: MBDE/De Sprint HB1-Tremeg HB1 10.50; MBDE/De Sprint DA1-Tremeg DA1 11.50; MBDE/ De Sprint DC1-Bergeijk DC1 12.00; MBDE/De Sprint D2-Bergeijk D1 10.30; MBDE/De Sprint D1-Jupiter’75 D1 11.15; MBDE/De Sprint E1-Bedo E1 10.00; MBDE/De Sprint F1-Bergeijk F1 10.00.

​ erard Lomans werd bij zijn afscheid samen met zijn echtgenote in de bloemetjes G gezet. SINT JOZEFPAROCHIE - Gerard Lomans heeft op Tweede Pinksterdag na de laatste competitiewedstrijd van SJVV zijn trainerscarrière beëindigd. Hij gaat volgend seizoen werken in de luwte als jeugdcoördinator bij de vereniging waar hij de meeste jaren actief is geweest: Ondo in Heusden.

Hoewel hij bevoegd was om op het hoogste niveau te werken is hij toch altijd als trainer werkzaam geweest bij verenigingen in de regio: SV Someren, NWC, Lierop, Mifano, Maarheeze, Ondo en als laatste SJVV. Lomans staat erom bekend dat hij naast het voetbal veel waarde hecht aan de sociale functie van een voetbalvereniging. Overal waar hij werkte werd hij ook een echte club-

man, met veel interesse in alle activiteiten van de club. Ook had hij altijd veel bewondering voor alle vrijwilligers die de clubs draaiende houden. Bij zijn laatste club SJVV werd hij afgelopen maandag na zijn laatste wedstrijd als coach gehuldigd voor zijn lange en mooie carrière als trainer bij de amateurs en zijn trainerschap bij SJVV.

Lentewandeling WSV Zuth ​ EMERT - Wandelsportvereniging Zuth organiseert op zaterdag 21 en zonG dag 22 mei de jaarlijkse lentetocht. Een mooie gelegenheid om te trainen voor de Vierdaagse in Nijmegen of Apeldoorn. Of een goede reden om lekker te genieten van de rust en de mooie omgeving van Gemert.

Er kan gekozen worden uit verschillende afstanden: 5, 10, 15, 20, 30 en 42 kilometer. De starttijden zijn als volgt: de wandelaars van de route van 42 kilometer starten tussen 7.00 en 9.00 uur. Voor 30 kilometer kan gestart worden tussen 7.00 en 10.00 uur. Wandelaars van de routes van 5, 10, 15 en 20 kilometer kunnen starten tussen 9.00 en 13.00 uur. De

startplaats is bij het Clubhuis van WSV Zuth aan de Churchillaan 12 in Gemert. Kosten bedragen 1,50 euro voor leden van de erkende wandelbond en 2,50 euro voor niet-leden van de erkende wandelbond. Een medaille is apart te koop. Meer informatie is te vinden op www.wsvzuth.nl of te verkrijgen via wsvzuth@ wsvzuth.nl.

Seniorengym in Den Draai

Voetbalprogramma SV Deurne

Jeugdige schakers in actie tijdens de schaakchallenge.

Zondag: Blerick 2-Deurne 4 11.00; Deurne 3-Boekel Sport 4 11.00; Deurne 7-Bavos 7 11.30. Veteranen: Veteranen A-Blue Velvet 17.00; Walsberg-Excellent 17.00. SV Deurne junioren Zaterdag: Deurne B1-RKSV Heeze B1 15.00.

DEURNE - Dinsdag 10 mei hebben 75 kinderen van negen tot en met dertien jaar meegedaan aan de Schaakschallenge in het Willibrord Gymnasium. Het doel was om de jeugd in een ochtend te leren schaken.

SPV

De schaakchallenge is georganiseerd door Schaakvereniging Deurne en het gymnasium. Een soortgelijk evenement is ook in 2014 gehouden en op verzoek van het gymnasium dit jaar opnieuw georganiseerd. De kinderen waren uitgenodigd om simultaan te spelen tegen ervaren schakers Ger Dekker, Kees van Hooidonk, Mika Rutjens, Victor Muntean en Dimitri ten Have. De laatste twee zijn tevens leerling

SPV junioren Zondag: SPV D1 toernooi SVSH 8.25; SPV E1 toernooi ZSV 8.45; SPV F1 toernooi ZSV 13.15; SPV F2 toernooi SVSH 12.45; SPV mini’s toernooi SVSH 12.45 uur.

van het Willibrord. De deelnemers konden ook schaaklessen volgen of meedoen aan een snelschaaktoernooi bij Piet van Wetten en Harm Keunen. Ook werd er buiten estafetteschaak gehouden met levensgrote stukken. Na afloop reikte Daan van den Broek een flink aantal prijzen uit aan deelnemers die zich die morgen hebben onderscheiden. De organisatoren overwegen om volgend jaar met een nóg groter aantal kinderen de schaakchallenge aan te gaan.

Zondag nacompetitie: 1-SPV 1 14.30 uur.

Doenrade

Liessel

Zondag: Helden 1-Liessel 1 14.30 uur (promotiewedstrijd). Zaterdag: veteranen: Liessel-Vokel 17.00. Donderdag 26 mei: Liessel 1-Helden 1 19.00 uur (promotiewedstrijd).

Inschrijven Beachvolleybal Milheeze MILHEEZE - De schuddebuikjes zijn alweer volop bezig met de voorbereidingen voor het jaarlijkse beachvolleybal-toernooi van zaterdag 28 mei. Er zijn al verschillende aanmeldingen binnen, maar wie zich nog niet heeft ingeschreven heeft nog de tijd tot en met zondag 22 mei.

Deelnemende teams moeten bestaan uit vier personen met maximaal twee wisselspelers. Er wordt alleen gespeeld met mixteams, waarbij er per

team steeds minimaal één dame in het veld dient te staan. Per team moeten er minimaal twee spelers in Milheeze wonen en iedere deelnemer

mag maar voor één team uitkomen. De minimumleeftijd is veertien jaar. Inschrijven kan tot en met 22 mei via www.deschuddebuikjes.nl/inschrijven. Het inschrijfgeld bedraagt 20,00 euro per team. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jos Willems (343079) of Hans Bukkems (343556).

Seniorengym in Den Draai. ZEILBERG - KDO Deurne en Den Draai gaan samenwerken om de gymnastiekles voor senioren in Zeilberg te behouden. Door het vertrek van de trainster van de seniorengroep naar een andere locatie in Deurne Centrum, ontstond behoefte de bewegingslessen voor de groep ouderen in hun nabije woonomgeving voor de toekomst te borgen.

Bewegen voor ouderen staat bij Gymnastiek en turnvereniging KDO Deurne al langer op de agenda. Momenteel wordt hieraan nog versnipperd invulling gegeven. Gymnastiek en turnvereniging KDO Deurne heeft vorig jaar op verzoek van de KNGU deelgenomen aan het programma Club voor de Toekomst. Van de zestig geselecteerde clubs -uit 1200 verenigingen die in Nederland onder de vlag van KNGU opereren- wist KDO Deurne zich te handhaven tot de laatste groep van

dertien clubs die het programma volbracht hadden. In dit programma is gewerkt aan een toekomstplan waarin seniorengymnastiek één van de belangrijke pijlers is. In april van dit jaar werd duidelijk dat de gymlessen voor een groep van zestien ouderen in de leeftijd van 70 tot 90 jaar geen vervolg zouden krijgen in Den Draai. Uitbaters Jan en Anita van den Eijnden namen daarop contact op met gymnastiekvereniging KDO Deurne. In het overleg dat volgde stemde de hele groep ermee in lid te worden van de gymnastiekvereniging, die voortaan de beweeglessen gaat organiseren in Den Draai. Donderdag 19 mei zal de eerste les verzorgd worden door Jan Heesakkers; een van de vier seniorendocenten van KDO. Indien nodig zijn invallers altijd beschikbaar. Afgelopen week hebben zich al twee nieuwe leden voor de seniorengymnastiek aangemeld.


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 19 mei 2016 | pagina 22

teit! Topkwali e De moeit te waard om ! ijken komen k

In onze kwekerij nuhangpotten, volop Uit onze eigeneigen kwekerij nu volop perkplanten, fuchia’s perkplanten,kuipplanten, kuipplanten, fuchia’s en en geraniums kwaliteit! geraniumsvan vanuitstekende uitstekende kwaliteit! Pinautomaat aanwezig

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 20.00 uur. Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Kalkweg 3 • Someren-Eind • Tel. 0493-496969 Wij zijn bereikbaar vanuit Someren-Eind over het nieuwe viaduct en dan links.

Na een liefdevolle verzorging in verzorgingshuis De Nieuwenhof, afdeling De Lelie, hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve moeder

Een mooi leven Met soms ook zorgen en verdriet Toch zoveel waar je met liefde om kon geven Maar het is goed… zoals je dit leven verliet

Hedwig van Rijt-Ivens

Verdrietig maar ook dankbaar dat wij hem zolang in ons midden mochten hebben, geven wij kennis dat op 15 mei 2016 is overleden mijn lieve man, ons pap en opa

* Hulst, 26 december 1925 † Deurne, 14 mei 2016 sinds 26 april 2004 weduwe van

Ben van Rijt

Gerrit ter Voert

Gerard en Karien Lars, Sjoerd, Wart

echtgenoot van

Nel ter Voert - van den Akker

Marjo

In de leeftijd van 81 jaar.

Deurne, “ De Nieuwenhof “ Visser 6

Deurne: Nel ter Voert - van den Akker Neerkant: Hein en Luciënne Manuel en Maaike Chanel en Joost Etienne, Joyce en Devi Neerkant: Bert en Rozé Lonne en Femmie Robert en Elise Helmond: Gerrit en Susan Gerrit jr. en Susan Emiel Deurne: Hanneke en Pieter-Jan Carmen en Bobby Bjorn en Sofie Iris en Randy

Correspondentieadres: Gerard van Rijt Hazersweg 68 3253 XG Ouddorp De uitvaartdienst wordt gehouden op maandag 23 mei om 12.00 uur in de St. Willibrorduskerk aan de Markt te Deurne. Daarna zal de begrafenis plaatsvinden op het parochiekerkhof aan het Kerkplein te Deurne-Zeilberg, waar wij haar ter ruste leggen bij Ben. Samenkomst in de kerk, waar tevens gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. Mocht u geen rouwkaart hebben ontvangen, dan hopen wij u toch te bereiken met deze kennisgeving.

De avondwake wordt gehouden op donderdag 19 mei om 19.00 uur. Op vrijdag 20 mei om 15.00 uur vindt de uitvaartdienst plaats. Beiden worden gehouden in de St. Jozefkerk, Sint Jozefstraat te Deurne.

Langs deze weg willen wij onze dank betuigen voor de vele blijken van medeleven, in welke vorm dan ook, na het overlijden van ons pap, opa en oud-opa

Gerrit ligt opgebaard in zijn kamer (308) van de Nieuwenhof, Visser 4 te Deurne. Er is gelegenheid tot afscheid nemen na de avondwake tot 21.00 uur. Zaterdag 21 mei vindt de crematie in besloten kring plaats.

Verhuizen zonder zorgen? Afhankelijk van uw wensen nemen wij u alles uit handen. Wilt u meer informatie of een compleet overzicht van onze diensten, bel de Servicelijn 0492 343913 of ga naar onze website www.farosgroep.nl

Uw doel gemist?!

Nel ter Voert - van den Akker Willem Wijnenlaan 25, 5753 HB Deurne

Een bijzondere waardering voor de zorgzusters van De Nieuwenhof, Miriam Jacobs en Dr. Naus.

Mocht u geen rouwkaart hebben ontvangen, dan hopen wij u toch te bereiken met deze kennisgeving.

Deurne, mei 2016 Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

degroofuitvaartverzorging.nl

Faros Seniorendienstverlening Voor uw gemak en comfort Sinds 2004

Toon van der Heijden

Voor een mooi gazon fraisen, spitten, egaliseren en inzaaien. Werkbreedte 1.90 m.

Bel Henk Geraerts tel. 0493-844069 06-20848443 Someren

www.daspublishers.nl

De uitvaart in vertrouwde handen Ook wanneer u verzekerd bent Inloopuurtje voor al uw vragen: Donderdag 14:30-15:30 in Deurne en Beek en Donk Oranjelaan 54.....Beek en Donk Derpsestraat 1d............Deurne Gasthuisstraat 53.......Helmond T 0492 319533 of 0493 320027

COMPLEET NIEUW PLAFOND IN EEN DAG GEMONTEERD! Het PLAMECO-plafond is een lichtgewicht plafond van hoogwaardige kunststof, dat bestand is tegen droogte, koude en warmte en bovendien vochtbestendig. Dankzij dit unieke materiaal zijn PLAMECOplafonds geschikt voor ELKE ruimte in huis.

Toe aan een nieuw plafond, maar ziet u op tegen de rommel? Dan heeft Plameco Vakbedrijf Van Osch de ideale oplossing voor u! Het PLAMECO-plafond wordt direct, doorgaans binnen 1 dag, onder uw bestaande plafond aangebracht. Hak- en breekwerk is niet meer nodig en uw meubels kunnen blijven staan.

Mark van Osch voorziet u graag van deskundig advies

Er zijn oneindig veel mogelijkheden: van klassiek

Elk PLAMECO-plafond is uniek en wordt een plafond waar u van opkijkt!

tot strak modern, altijd passend bij uw specifieke interieurwensen en afgewerkt tot in het detail.

Er is heel veel mogelijk met de PLAMECO-plafonds. Een scala aan kleuren, in mat of hoogglans, met hoogteverschillen of een gedurfde kleurencombinatie. U zegt het maar! Daarmee kunt u accenten aanbrengen, ruimtes optisch vergroten of juist verkleinen. Er zijn nauwelijks grenzen aan het systeem. En met verlichting en afwerkingsmaterialen maken wij uw plafond nog persoonlijker. Bij een huisbezoek door Mark van Osch wordt er goed gekeken naar wat uw specifieke wensen zijn en alle mogelijkheden doorgenomen. Wij helpen u graag bij het maken van uw keuzes. Elk PLAMECO-

plafond is dan ook uniek, omdat elk plafond maatwerk is, afgestemd op uw wensen en uw situatie. Levering en montage vindt altijd plaats in overleg met u. Dit weekend laten wij tijdens de PLAFONDSHOW graag het gemak van Plameco plafonds zien. Op vrijdag 20 mei, zaterdag 21 mei en zondag 22 mei kunt u van 10.00

Woonkamer

tot 16.00 uur terecht in onze showroom aan het

Kruiseind 16C te Gemert. U bent van harte welkom!

Een nieuw plafond in 1 dag! Plafonds • Sierlijsten • Verlichting

terwijl de meubels blijven staan

PlafondShow Plafond

vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 mei 10.00-16.00 uur • Schone montage in één dag • Zonder hakken en breken • De meubels kunnen blijven staan

voor elke ruimte

• Voor elke interieurstijl • Verlichting naar wens • Uit één geheel op maat gemaakt

Tijdens deze speciale show kunt u zich uitvoerig laten voorlichten over de vele mogelijkheden van dit unieke en beproefde plafondsysteem. De koffie staat klaar! Plameco Vakbedrijf van osch Kruiseind 16C, Gemert www.plamecogemert.nl Bezoek onze showroom of bel: 0492-368100


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 19 mei 2016 | pagina 23

Hennie Versteegen - van Berlo

Mietje van den Broek

Wiel Versteegen

echtgenote van

Wiel Patrick en Evi Ramón Angela en Stefan

Om 15.30 uur zal afscheid genomen worden in crematorium Berkendonk, Meanderlaan 1 te Helmond-Brouwhuis.

Charly

n ye Ann

n en Ineke † - Ja

ira Sam

Anneke Bakkers-Kemper

Netje

Marie-Louise Traas exec.test.

Maria en Paul Loy Sissy en Jeroen Bakel, 11 mei 2016

Correspondentieadres: H. Dille Nassaustraat 30 5707 HM Helmond

Correspondentieadres: Milhezerweg 36 5752 BD Deurne

De uitvaartmis vindt plaats op zaterdag 21 mei om 10.30 uur in de parochiekerk van de heilige Willibrordus aan de Markt 1 in Deurne.

De uitvaartdienst werd gehouden op woensdag 18 mei in de St. Willibrorduskerk te Deurne, waarna de begrafenis op het parochiekerkhof te DeurneWalsberg heeft plaatsgevonden.

Aansluitend begeleiden wij hem naar de r.-k. begraafplaats aan de Hortsedijk in Helmond waar wij hem ter ruste zullen leggen.

Op 12 mei is ons ere-lid Cato Willems-van Deursen (Cato v/d Putten) op 98 jarige leeftijd overleden. Cato heeft ons gilde altijd een warm hart toegedragen, en was al meer dan 40 jaar ere-lid. Op 18 mei hebben we Cato met Gilde-eer begraven. Ons medeleven gaat uit naar de familieleden. Gilde Sint Antonius Abt Deurne.

Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze advertentie als zodanig te beschouwen.

er

† 13 mei 2016

ivi

H17 maart 1928

Ol

Architect

Theo en Sissy Wies en Loes, Niek, Mart, Bob

ia -R

e pi ru ek n H Pie ike e en eiko ter en Lex Joo st

er,

in de mooie leeftijd van 98 jaar.

,W esse l

eg

Harry Dille

,D yla Ru no M be Flo n H arie ke a ris e T nn

echtgenote van

Wies Willems †

Tim

en De Lied nnis L eke isa, Y fke

lem

Na een intens geleefd leven is met ongebroken geestkracht gestorven

ra nd Lea ank n e Fr t u vid n Da eke e n Wo i M ne e An

rja

i W s ve rd ,Y joe a nn n S ess Fi e e Th ile elk en Em Ne eer e en P gj e Br

(Cato v/d Putten)

Ma

E

Cato Willems-van Deursen

Joosje

a a ek a Ma Jann en M Dafn is n Jor as e m Tho

iek -

Je hebt genoten van het leven en wij van jou. Onze lieve moeder en oma is van ons heengegaan

Mocht u geen rouwkaart hebben ontvangen, dan hopen wij u toch te bereiken met deze kennisgeving.

-

Tobi, Danio Ceiloi en Mieke Séu Pavel en Virginia Joep Sarah en Luc

p

“ééns gaat ‘t kaarsje uit”

es

F ra n s e n W i l

In plaats van bloemen graag een donatie voor het diabetesfonds. Hiervoor is een collectebus aanwezig.

W i e s e n Ke

Jos -

Hennie is in De Madeliefkamer van ‘t Brummelhuis, waar u vrijdag van 19.00 tot 20.00 uur afscheid van haar kunt nemen.

†-

en

We hebben afscheid van hem genomen op dinsdag 17 mei in ’t Brummelhuis te Deurne, waarna de crematie heeft plaatsgevonden.

W

im

e me Im urr t, J ibo, s a a h e K ,T Ke ée Luan im, jn Ren us ara, T e, Thi Yael n s L i r Li e, Ma ees vy, Sofi en n K e E am, rtje e e rijk No

rry

De afscheidsdienst wordt gehouden op zaterdag 21 mei om 10.30 uur in ‘t Brummelhuis, St. Willibrordusplantsoen 6 te Deurne. Daarna vindt de crematie in besloten familiekring plaats.

Pe

Correspondentieadres: Beerse 42 5751 ZJ Deurne

n an to rid t J An ng er ie n n I bb on y e n e Ro Th Ell oe en n

Deurne, 11 mei 2016 Wilhelminahof 31

e r go Je nda lies Vi o i a, Tim t L nne ert uc u A ilb o , L an, llin Mil s, W Sam s W e uu a, , S Is Me ek Ni

15 mei 2016 Vriezenkamp 8 5751 CZ Deurne

Familie Zegveld-Kneepkens

Gij Jan-H ein e s en Judit n An nem h Veerle, ie B Piete K r-Pau ees en In k Marit, L as ieke, l en R ez F e Stan ebec line, Koen ca

Scoopy

Moeke is op haar kamer (339) in De Nieuwenhof, Visser 4 te Deurne, waar u donderdag 19 mei van 15.00 tot 19.00 uur haar kunt bezoeken.

Co

Hans en Socorro van de Ven-Santos Marinus

Deurne: Deurne: Deurne: Asten:

* Erlecom, 12 oktober 1913 † Deurne, 10 mei 2016

Be

Hanneke en Hennie Fransen-van de Ven Moniek en Stan, Fleur Paul, Fanny en kinderen Lieke en Jeroen

Kees van Deutekom

De uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 20 mei om 11.30 uur in de H. Jozefkerk aan de St. Jozefstraat te Deurne.

in de leeftijd van 68 jaar.

Riet Zegveld-Kneepkens

weduwe van

Je hebt genoten van het leven en wij van jou. Geheel onverwacht is overleden mijn lieve vrouw, ons mam en schoonmoeder

* 28-4-1933 † 11-5-2016 weduwnaar van levenspartner van

Oma Moeke

J a c - Re n é e n

Marinus van de Ven

Bertha van Deutekom - van Kerkhoff

en

Te midden van degenen die hem dierbaar zijn, is 2 weken na zijn 83ste verjaardag, onze pap, schoonpa, opa en vriend overleden. Wij zijn heel erg dankbaar voor wie hij was en wat hij voor ons heeft betekend.

Nooit meer samen wandelen op het strand met Scoopy en Charly, samen hand in hand Waar je hand de mijne losliet Loopt nu een spoor van herinnering.

ls

Een lege plek, een groot gemis, een mooie herinnering is al, wat er nog is.

Als ik doodga Hoop ik dat jullie er zijn Dat ik jullie aankijk Dat ik je hand voel Dan.... zal ik rustig doodgaan Dan.... ben ik gelukkig

Speciale dank aan het personeel van afdeling 3 van de Nieuwenhof, voor de goede verzorging. Mocht u geen rouwkaart hebben ontvangen, dan hopen wij u toch te bereiken met deze kennisgeving.

Natuurbegraafplaats Weverslo Waarom Weverslo een goede keus is!

Spierings.com/condoleance

Ons bereikte het droevige bericht dat op 88-jarige leeftijd is overleden

Harry Dille Beschermheer van Harmonie Excelsior Zeilberg

Een bijzonder mens 20-05-2001

20-05-2016

Piet van Bussel Dankbaar dat je in ons leven was. We missen je. Annie, kinderen en achterkleinkinderen.

Harry werd in 1983 de 1e beschermheer van Excelsior. Liefst 32 jaar heeft hij deze functie bekleed. Wij bedanken Harry voor al zijn inzet voor de vereniging en wensen familie en vrienden veel sterkte. Bestuur en leden Harmonie Excelsior Zeilberg

• Sfeervolle natuurbegraafplaats op een beschermd landgoed • Eeuwige grafrust in mooie natuur op een eigen plek naar keuze • Nu vastleggen betekent later geen zorgen en kosten • De natuur verzorgt het graf, wij beheren de natuur • Altijd vrije wandeling en tijd voor een persoonlijk gesprek op afspraak. Bezoekadres: Janslust 11 Heide, In de Peel tussen Deurne en Venray T 0478 515721 • M natuur@weverslo.nl • W www.weverslo.nl

Bovenstaande overlijdensberichten kunnen voor slechts €10,– ook geplaatst worden op onze 4 nieuwssites (onder familieberichten/rouwberichten); www.weekbladvoordeurne.nl, www.hetcontact.nl, www.peelbelangonline.nl en www.weekbladvoorgemertbakel.nl Deze mogelijkheid kunt u bespreken met uw uitvaartbegeleider en/of met ons. In combinatie met de advertentieplaatsing en in overleg met u, kunnen de gegevens van uw dierbare gratis geplaatst worden in het overlijdensregister: Overlijdensnieuws.nl


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 19 mei 2016 | pagina 24

Negende editie Peteyfest LIEROP - Twee dagen lang staat het terrein aan de Steemertseweg in Lierop in het teken van Peteyfest. Het festival vindt op vrijdag 20 en zaterdag 21 mei plaats.

Hoofdact van dag één is FeestDJRuthless, een combinatie van Feest DJ Ruud en DJ Ruthless. Ook de Heusdense Lazy Jacks draait vrijdagavond. Verder staan Funkmaster B en Alzado op het programma. De laatste drie namen, Lazy Jacks, Funkmaster B en Alzado, verschijnen een dag later opnieuw op het Lieropse hoofdpodium. Verder bestaat de zaterdagline-up uit Dubvision, Fox Stevenson (UK), The Partysquad, Mr. Belt & Wezol en Miss Bont Beats. Host is Robbie Rise, die eerder ook op grote festivals als Tomorrowland en Solar stond. “Bovendien hebben we dit jaar qua licht, geluid en decor uitgepakt op het hoofdpodium”, zegt Guus Hurkmans van het Lieropse festival.

Het Kinderfeestje

Een deel van het festivalterrein is

zaterdag ingericht voor Who Events met hun Kinderfeestje. Onder andere David Ghetto, Kerrle, Brocco, Boehmer, The Boy Next Door, De Feestnichtjes, Lux ’n Flex en Jaimster staan op dit podium. Afsluiter is het duo Lowriderz, dat een combinatie van trap en hardstyle draait. Naast het Kinderfeestje en het hoofdpodium is er nog één tent op het terrein te vinden. Deze is bedoeld voor het Brabantse techno-collectief Abstract. Liefhebbers van deephouse, techhouse en techno kunnen er genieten van dj-sets van bijvoorbeeld Man With No Shadow, Kevin Khan, Hermanos, Kruh en Lockar. Zaterdag gaan de poorten van het terrein om 13.00 uur open en kost een ticket 26 euro. Dit ticket geeft tevens gratis toegang tot de eerste festivaldag, komende vrijdag. Een los ticket voor vrijdagavond (aanvang 18.00 uur) is te koop voor 5 euro. Op beide festivaldagen zal de muziek doorklinken tot middernacht. De complete line-up en tickets zijn te vinden op www.peteyfest.nl.

Lion en Bernard van der Burgt vertellen tijdens de drank- en drugsbijeenkomst in Someren-Eind over hun dochter. Zij overleed vorig jaar aan een allergische reactie op de werkzame stof in XTC, MDMA. Het verhaal maakt zichtbaar indruk bij de meer dan tweehonderd aanwezigen van de bijeenkomst. (Foto: Marius van Deursen)

Grote belangstelling voor drank- en drugsbijeenkomst

‘We willen jeugd waarschuwen’ SOMEREN-EIND - De meer dan tweehonderd aanwezigen van de drank- en drugsbijeenkomst in Someren-Eind leveren het bewijs dat de thema’s leven in het dorp. Allen luisterden dinsdagavond naar het persoonlijke verhaal van onder meer Lion en Bernard van de Burgt uit Someren-Eind. Hun dochter overleed vorig jaar aan een allergische reactie na eenmalig XTC-gebruik. “Eén keer drugs uitproberen kan al fout gaan”, geeft Lion aan. “Daar willen we de jeugd voor waarschuwen.”

door Eveline Lamers “Het valt me op dat in de gemeente Someren veel drugs gebruikt wordt, en vooral hoe openlijk het eraan toegaat”, zegt wijkagent Peter Bongers uit Someren-Eind dinsdagavond. “Dat verwacht je in steden als Rotterdam of Amsterdam, maar niet in Someren-Eind.” Precies deze observatie gaf de Eindse dorpsraad het idee om de bijeenkomst over drank en drugs op basisschool De Vonder te organiseren. De bestuursleden nodigde onder andere (ouders van) ervaringsdeskundigen en professionals uit om hun verhaal te delen met basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8, eerste- en tweedejaarsleerlingen van het voortgezet onderwijs en hun

ouders. Doel is om de thema’s drank en drugs bespreekbaar te maken.

Witte dorp

Na een gezamenlijke opening splitst de groep zich in drieën. De ouders - maar ook enkele twintigers - luisteren naar het verhaal van de Eindse wijkagent. “Is het aantal gebruikers in Someren-Eind hoger dan in Someren of Lierop?”, vraagt één van de ouders zich af. “Dat baart me zorgen.” Bongers weet hem gerust te stellen. “Het valt me in alle dorpen in de gemeente op. Of het drugsgebruik hoger is dan in buurgemeentes weet ik niet. Ik weet alleen dat ik het drugsgebruik in Someren hoog vind.” Even later komt spreker Matthijs de Kroon van Novadic Kentron daarop terug. “Er wordt weleens gezegd: Someren is het witte dorp. Andere steden of dorpen hebben die naam ook. Maar door dit steeds te benoemen, creëer je het ook.” De Kroon informeert de ouders deze avond over de diverse soorten drugs - van alcohol tot cocaïne - en de risico’s die het gebruik ervan met zich meebrengt. Ondertussen worden de basisschoolleerlingen in een andere zaal middels een spelletje door jongerenwerkers van Onis voorbereid op de middelbare school en de verleidingen die daarbij horen. De leerlingen van de middelbare school

Fantasierijk toneel

luisteren naar een ervaringsverhaal. De bijeenkomst bestaat voor een groot deel uit persoonlijke verhalen van Somerenaren die drugsgebruik van dichtbij hebben meegemaakt. Zo vertelt wethouder Theo Maas aan de aanwezige ouders over zijn dochter. Zij raakte op 23-jarige leeftijd verslaafd aan cocaïne. “Een van de lessen die ik geleerd heb, is om drugsgebruik bespreekbaar te maken”, zegt Maas. “Ook als je kind het eenmaal heeft geprobeerd. Mijn dochter wist dat ik er tegen was. Daar hebben we het over gehad. Maar op het moment dat ik wist dat ze drugs gebruikte, had ik het open gesprek opnieuw moeten opzoeken. Als ik een tweede kans zou krijgen, was ik daar anders mee omgegaan.”

Nieuwsgierig

Diezelfde avond spreken ook Lion en Bernard van de Burgt uit Someren-Eind over hun dochter. In eerste instantie zouden zij dit alleen voor de aanwezige volwassenen doen, maar de twee vonden dat ook de jeugd hun verhaal moest horen. “Renate was een behulpzaam en sociaal meisje”, begint Lion haar verhaal. “Ze studeerde Pedagogiek, was goed met kinderen en leefde gezond. Wel was ze nieuwsgierig.” Vorig jaar besloot de 21-jarige Renate op een feestje XTC te proberen. “Misschien omdat ze vanwege haar studie met jongeren tussen de twaalf en zestien jaar werkte, en een eventuele vraag over XTC op deze manier kon beantwoorden”, geeft haar moeder aan. Echter ging het die dag volledig verkeerd. Renate kreeg een allergische reactie op de werkzame stof in XTC, MDMA. Lion: “Iets wat bij één op de 100.000 keer voorkomt. Daarmee wil ik aangeven dat veilig gebruik van XTC niet bestaat. Eén pil nemen, kan al teveel zijn.” Ze richt zich tot de jeugd in de zaal. “Je kunt net als Renate in een risicogroep vallen.” Bernard vult aan: “Bij twijfel over drugsgebruik, kies er dan voor om het niet te doen. We hebben een moeilijk jaar achter de rug. Het gemis is groot. Gelukkig krijgen we veel steun van onze vrienden, en ook van vrienden van Renate.”

Geen twijfels

Een scène uit de voorstelling ‘Ze leven nog...’

(Foto: Marius van Deursen)

SOMEREN - Ondanks het koude weer wisten de jeugdleden van De Speledonckers afgelopen zondag 265 bezoekers naar natuurtheater De Donck te trekken. Zij speelden de première van de voorstelling ‘Ze leven nog...’.

De fantasierijke, humoristische uitvoering neemt het publiek mee in de belevingswereld van hoofdpersoon Ramses. Het is een kleurig verhaal over sprookjes, maar met een zwart randje. De ruim dertig jonge spelers hebben de eerste twee voorstellingen

(naast de première op zondag, ook een uitvoering op maandagavond) erop zitten. Er zijn heropvoeringen op zaterdag 21, zondag 22, zaterdag 28 en zondag 29 mei. De regie is in handen van Rick Hooijberg en de productieleiding wordt gedaan door Tim van Dongen.

Als de bijeenkomst is afgelopen en de zaal leegloopt, stromen de complimentjes bij Lion en Bernard binnen. ‘Knap gedaan’ en ‘Wat een heftig verhaal’, klinkt er. De aanwezigen lijken dan ook zichtbaar onder de indruk. “Er zijn bij de bijeenkomst ook een aantal ouders en kinderen die Renate kenden”, zegt Lion. “Ze gaf bijvoorbeeld dansles aan jeugd in Someren-Eind. Ik denk dat het goed is dat deze jeugd ons verhaal hoort. Het persoonlijke hiervan maakt volgens mij indruk.” Naar eigen zeggen twijfelden de twee geen moment toen ze door de dorpsraad gevraagd werden om te spreken op de bijeenkomst.

Peteyfest in Lierop begon ooit als een kleinschalig feest, maar is inmiddels uitgegroeid tot een tweedaags festival met grote namen. Komend weekend vindt de negende editie plaats. (Archieffoto: Frans Klaus)

Vol kermisprogramma in Heusden HEUSDEN - Heusden staat komende zaterdag, zondag, maandag en dinsdag in het teken van de lokale kermis. Ook de omringende horeca-zaken pakken uit. De Pandoer trapt de kermis in Heusden op zaterdag af met de feestband Proost in de zaal. In het café speelt The Hipshakers hits uit de jaren 60 en 70. Zondag vindt er vanaf 15.00 uur een biercantus plaats. Joel Borelli en een dj vullen het programma vanaf 20.00 uur in. Maandag vindt voor velen het hoogtepunt van de kermis plaats. Het

matinee bij de Pandoer. Vanaf 11.00 uur kan er worden aangeschoven. De meest diverse feestmachine van Nederland, Plork en de Aannemers, staat komende zaterdag op het programma van café De Canadees. Zij betreden vanaf 20.00 uur het podium. Zondag komt de muzikale noot vanaf 20.00 uur van de feestband Khick. Het lokale dj-talent Lazy Jacks draait op maandag vanaf 15.00 uur. Vervolgens start om 20.00 uur de 90’s-party. De Canadees sluit op dinsdag af met feest-dj Mart & Pantaloni.

Time to Streetrock met Voltage BAKEL - Dave Vermeulen, bekend van The Voice of Holland, speelt met zijn band Voltage zaterdag bij Time to Streetrock. Het optreden begint om 20.30 uur bij OJC Fuse aan de Dorpsstraat 25 in Bakel. Toegang is gratis. Het voorprogramma wordt verzorgd door Crazy Monkeyz, een jonge band uit Aarle-Rixtel die zich kenmerkt door rocknummers met uitspattende gitaarsolo’s.

Dit jaar wordt Fuse Streetrock voor de twintigste keer georganiseerd in Bakel. Er wordt dan teruggekeken naar de meest indrukwekkende bands die het Streetrock-podium onveilig gemaakt hebben in de afgelopen 19 edities. Zo was het in 2014 de jaren ‘70 rockband Voltage die de bezoekers op

Streetrock-zondag wakker schudde. Deze rockers maakten een onuitwisbare indruk met hun rock, bluesrock en southern rock. Na dat optreden hebben de rockers niet stilgezeten, 2 EP’s zagen het daglicht en hun album Travellin’ Men werd in 2015 succesvol gepresenteerd tijdens Nirwana Lierop.


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 19 mei 2016 | pagina 25

Scouts landelijk twaalfde

- Advertorial -

Ook zonder vliegtickets vakantievoordeel

Specsavers Deurne introduceert 0% btw

DEURNE - Om voordelig te winkelen hoef je nu niet per se een vliegticket aan te schaffen, je kunt ook gewoon bij Specsavers Deurne terecht voor vakantievoordeel. Tot en met 29 mei betaalt Specsavers de btw bij aankoop van een (zonne) bril.

Het is voor het eerst dat een optiekketen deze actie lanceert en dat vakantiegangers ook zonder boarding pass, gewoon in hun eigen woonplaats vakantievoordeel kunnen halen. Specsavers Deurne lanceert de actie vlak voordat het zomerseizoen echt losbarst. “Met de zomervakantie in aantocht bedenken veel mensen last-minute dat ze nog een reservebril of een nieuwe zonnebril nodig

hebben. Die koopt men dan nog wel eens snel bij een drogisterij of een warenhuis, zonder erop te letten of de bril wel goed past en of het de juiste UV-bescherming heeft. Het leek ons daarom een sympathiek idee om een 0% btw-actie te starten, met een knipoog naar de vakantie. Het is een all-in deal: een bril voor een goed bedrag, met deskundig advies, volgens de laatste trends en ook nog eens op maat afgesteld, zoals we dat bij al onze brillen doen”, aldus Wieteke Lap woordvoerder van Specsavers Deurne. “En je hoeft alleen maar langs onze winkel te vliegen.” De 0% btw-actie geldt ook bij de bekende ‘tweede bril gratis’ actie van de optiekketen. Voor meer informatie: www.specsavers.nl

Tijdelijk code rood in regio VLIERDEN - De scouts Elske, Brenda, Lars, Wessel, Sjoerd, Moniek en Niels van Scouting Vlierden hebben afgelopen weekend met hun ploeg de Kieviten deelgenomen aan de Landelijke Scouting Wedstrijden (LSW). Van de 117 deelnemers eindigde Vlierden op de twaalfde plaats. Scouting Vlierden was voor de achtste keer vertegenwoordigd op de LSW, waarvan de afgelopen vijf jaar op rij.

Pilot voor oplossen VAB-problematiek PEELLAND - Dorpsoverleg Elsendorp werkt samen met de provincie Noord-Brabant, de gemeente Gemert-Bakel, ZLTO en De Ontwerptafel aan een pilot voor vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen (VAB) in Elsendorp. Samen met (agrarische) ondernemers en burgers wil het projectteam gaan kijken wat ideeën zijn voor een nieuwe inrichting van het buitengebied, tegen welke problemen men daarbij aanloopt en hoe wet- en regelgeving eventueel aangepast moet worden om een nieuwe invulling van het buitengebied te kunnen realiseren. Vanavond (donderdag 19 mei) is daarvoor de startbijeenkomst.

door Kristie Raaijmakers Leegstand op het platteland is een groeiend probleem. Een aantal agrarische bedrijven heeft zijn functie verloren, waardoor stallen en schuren leeg staan. Tegelijkertijd ontwikkelen bedrijven in andere sectoren zich en zij zoeken ruimte om zich verder te kunnen ontwikkelen. Het buitengebied is door die ontwikkelingen volop in verandering, maar veel ondernemers lopen tegen problemen aan. Gemeenten kunnen vaak niet meegaan in plannen, omdat de huidige wet- en regelgeving dat niet toelaat. Voor de provincie Noord-Brabant reden om zes pilots uit te zetten in de hele provincie waarbij iedere pilot met een andere insteek gaat kijken welke problemen er zijn en wat voor wijzigingen in wet- en regelgeving er nodig zijn om die op te lossen.

Problemen

De werkgroep Duurzaam Buitengebied 2020 van het Dorpsoverleg in Elsendorp heeft dit project opgepakt. Willy Donkers heeft als werkgroeplid plaatsgenomen in het pilotteam. Hij schetst de situatie: “Voor veel boeren was de boerderij tot tien jaar geleden het pensioen, maar dat is tegenwoordig bijna niet meer mogelijk. Bij veel boerderijen en stallen is er sprake van bijvoorbeeld asbest op de da-

ken en zit er nog mest in de putten. De bebouwing op de boerenerven heeft tegenwoordig eerder een negatieve waarde dan een positieve. Opgeteld met het feit dat het in veel agrarische sectoren momenteel niet goed gaat vanwege bijvoorbeeld melkprijzen die onder druk staan, zijn er grote financiële problemen aan het ontstaan achter diverse deuren.” Donkers vervolgt: “Een bestemmingsplanwijziging is soms wel mogelijk, maar heel beperkt. Je moet waken voor te grote concurrentie met de bedrijventerreinen en dorpskernen. Bovendien wil je geen heel grote bedrijven in het buitengebied vestigen die het landschap ontsieren. Tegelijkertijd willen we, zeker als klein dorp dat zelf geen bedrijventerrein heeft, wel graag de leefbaarheid behouden en daarom willen we graag wat nieuwe, vervangende economie kunnen vestigen in het buitengebied.”

Helft niet agrarisch

De situatie speelt al langere tijd. “Er treedt een duidelijke verschuiving op in het buitengebied. Vanuit de werkgroep hebben we vooraf al een inventarisatie gedaan in Elsendorp. We waren verrast om te moeten concluderen dat momenteel de helft van alle bedrijven in het buitengebied al niet meer agrarisch is. Dat percentage zal in de komende jaren alleen maar oplopen. Overi-

Kampioenschap turnen in Asten

Nieuwe namen Misty Fields

ASTEN - Gym- en turnclub De Molenwiek in Asten houdt zaterdag 21 en zondag 22 mei het regiokampioenschap turnen in sportcomplex De Schop. Op zaterdag zijn de districtfinales van D1 en divisie 4 en D2 en divisie 5. Zondag vinden de toestelfinales divisie 4 en 5 en D1 en D2 plaats. De wedstrijden beginnen op beide dagen om 9.00 uur. Zaterdag eindigt het turnen om 20.00 uur en op zondag om 16.30 uur. De Schop ligt aan de Lienderweg in Asten.

ASTEN/HEUSDEN - Het Heusdense festival Misty Fields heeft zaterdag vier nieuwe namen aan het programma kunnen toevoegen. Namelijk de winnaars van De Weg Naar Misty Fields bij OJC Jonosh in Heusden. Dondersteen met de Astense zangers Lieke van Ingen eindigde op één, gevolgd door Robin Hood, In the Attic en Jordi de Backer. Alle bands spelen op Misty Fields, dat plaatsvindt op 2, 3 en 4 september van dit jaar.

Kerkweg 19 - ysselsteyn

Kunstgras Tuinhuizen

Tegels Sierbestrating

gens denk ik wel dat een groot deel van die activiteiten officieel nog gelegaliseerd zou moeten worden.” Het doel van de proeftuin VAB in Elsendorp is dat zowel inwoners als (agrarische) ondernemers meedenken over de problematiek van vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen. Op donderdag 19 mei is daarvoor een startbijeenkomst. “We organiseren een proces waarbij inwoners, ondernemers en andere betrokkenen de kans krijgen om mee te denken”, vertelt Donkers. De hoop is dat er uiteindelijk een ‘minigebiedsvisie’ ontstaat. Donkers vervolgt: “We willen mensen aan het denken zetten. En vanuit de ideeën en problemen die daaruit voortkomen gaan we kijken hoe de wetgeving bij de gemeenten en provincie eventueel aangepast moet worden om dat te kunnen realiseren.” Realisatie is een mogelijke volgende stap. “Het kan zijn dat we later op erfniveau verder aan de slag gaan.” De zes Brabantse pilots moeten voor het einde van dit jaar afgerond zijn. Het project wordt zowel financieel als ambtelijk ondersteund door de provincie Noord-Brabant.

REGIO - De Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant heeft vrijdag code rood afgegeven omdat het extreem droog was in natuurgebieden in de regio. De kans op bosbranden was daarom zeer groot. Dinsdagmorgen werd er teruggeschakeld naar code geel.

Er werd opgeroepen om alert te zijn op verdachte situaties en deze te melden. Ook werd verzocht om niet van paden en wegen in natuur-

gebieden af te gaan. De brandweer raadde aan om in het geval van een bosbrand niet te wachten totdat de hulpdiensten er zijn maar zo snel en zo ver mogelijk te vluchten, het liefst naar een openbare weg. Tijdens code rood mag er geen vuur worden gemaakt, ook niet met een ontheffing op het stookverbod. Ook roken in natuurgebieden wordt dan afgeraden. Bij een kleine brand is de kans namelijk aannemelijk dat het vuur zich snel verspreid.

Spreekuur voor ondernemers DEURNE - De gemeente Deurne wil de drempel van het gemeentehuis voor ondernemende Deurnenaren verlagen en ze beter informeren over de mogelijkheden die er zijn in Deurne op economisch gebied. Nieuw is onder meer de invoering van een spreekuur speciaal voor ondernemers.

‘Als gemeente willen we vaker met ondernemers en ondernemende Deurnenaren in gesprek’, aldus wethouder Nicole Lemlijn in een brief aan de gemeenteraad. Daarom start binnenkort een spreekuur op de bedrijventerreinen. ‘Ondernemers kunnen dan binnenlopen om in gesprek te gaan over hun plannen. Lopen ze tegen problemen aan? Is er een vraag of verzoek aan de gemeente? We horen het graag. Ook als ze kansen zien of tips of ideeën hebben waarmee de ge-

meente de dienstverlening voor de ondernemers kan verbeteren.’ Ook krijgt de gemeente ruimte voor het geven van info in de bestaande nieuwsbrieven van het centrumen parkmanagement. De gemeente wil daarnaast de bedrijfsbezoeken verder uitbreiden. Ook bij het ontwikkelen van beleid wordt ondernemend Deurne intensief betrokken. Lemlijn: ‘Een mooi voorbeeld hiervan is de aanpak van het centrum. In dit proces wordt actief samen gewerkt met de stakeholders in het centrum.’

K r u i s wo o rd puzzel HORIZONTAAL: 1 Morgenland; 6 jong dier; 12 damesmode; 13 groente; 15 onder meer; 17 vruchtbare plek in de woestijn; 19 verdriet; 20 pijnkreet; 21 androïde; 23 hert; 25 pelsdier; 27 koraaleiland; 28 sierplant; 30 bloem; 31 beursterm; 32 hinderlijk; 34 vrouwelijk dier; 35 laatstleden; 36 afgemat; 37 boomkruin; 39 met name; 40 bolgewas; 41 lage kant; 42 lidwoord; 43 gereed; 44 dierengeluid; 46 koor; 49 kledingstuk; 51 rubidium; 53 familielid; 55 kalmeren; 58 gebak; 59 treffend; 61 frapperen; 62 sluiting; 63 damesvestje; 65 bloeimaand; 66 rijtuig; 67 oude maat; 68 aardhoogte; 70 Europees water; 72 neon; 73 rivier in België; 74 best; 76 jonassen; 77 vliegende hond. VERTICAAL: 2 emeritus; 3 strijkinstrument; 4 gewoonterecht; 5 muurholte; 7 plaats in Gelderland; 8 tijdsdelen; 9 bereide huid; 10 vogelproduct; 11 klipsteen; 14 voorzetsel; 16 pleisterplaats; 18 derhalve; 19 hoezee; 20 klein deeltje; 22 loophek; 24 Engelse titel; 26 kledingstuk; 28 werkplaats; 29 aanklampen; 32 schoolonderzoek; 33 zangnoot; 36 ruimtestation; 38 kostuum; 44 plaats in Drenthe; 45 brandverf; 47 laagwater; 48 rijstdrank; 50 niet even; 51 kerkelijke gebruiken; 52 vruchtjes; 54 vis; 56 wasem; 57 tocht; 58 medicijn; 60 kookgerei; 62 rede; 64 wasbak; 66 jongen; 69 hert; 71 familielid; 73 soort onderwijs; 75 kanon.

Welk winwoord komt er in het balkje? 1 11 15

2

3

4

5

12 16

21

7

17

18

22

23

31

24 29

33

41

54

59

48

55

63

56

67

68

49

50

51

57

58 62

65

66

69

70

73

71

72

74

76

75

77

© Persbelangen P0843

37

59

4

25

76

58

15

69

64

52

43

5

56

Uw oplossing op een briefkaart of via de e-mail moet bij ons binnen zijn vóór dinsdag 12.00 uur: Das Publishers, Postbus 20, 5750 AA Deurne

Winnaar vorige week:

puzzel@daspublishers.nl

A. v.d. Heuvel uit Bakel

Onder de goede inzendingen wordt wekelijks een cadeaubon t.w.v. €10,- verloot.

Winwoord: VERBROEDERING

39

43

61 64

34 38

42

47

60

26 30

37

40 46

14

25

36

53

10

20

32

45

9

19

28

35

8

13

27

44

6

52


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 19 mei 2016 | pagina 26

MEI-MAAND HELE COLLECTIE

VLAKKE BOXSPRING ELEKTRISCHE BOXSPRING COMFORT-LEDIKANTEN NIEUW: WATER-BOXSPRINGS HOOG-LAAG BOXSPRINGS

1570,-

665,-

Nu met BTW-korting v.a.

550.-

V.A. 200.V.A. 895.V.A. 1295.V.A. 1795.V.A. 2895.-

Nu met BTW-korting v.a.

1298.-

EINDHOVEN Boschdijk 231/233 Tel.: 040-2433233

Openingstijden: Ma. 13.00-18.00 Di. & Wo. 10.00-18.00 Do. & Vr. 10.00-19.00 Za. 10.00-17.00 Zet en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden niet voor eerder geplaatste orders. Vraag naar de voorwaarden. * Bij aankoop van geselecteerde boxsprings, zolang de voorraad strekt.

Nu met BTW-korting v.a.

200.-

HELMOND Engelseweg 222 (Naast Praxis)

Tel.: 0492-520880

www.slaapcentrum.nl

E I N D H OV E N H E L M O N D G R O N S V E L D - M A A S T R I C H T R O E R M O N D S I T TA R D - G E L E E N


NU OPEN

WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 19 mei 2016 | pagina 27

ZATERDAG 30% 40% 50% 60% MAGAZIJN

MEGA OPRUIMING in onze LOODS op Industrielaan 11C

HAAGEIJK 11, GEMERT

DOOR EIGEN IMPORT DE LAAGSTE PRIJZEN!

NUU O P EO N P E N N

70% KORTING

G R O T E C O L L E C T I E K A R P E T T E N I N A L L E K L E U R E N E N M AT E N . D E B E S T E K WA L I T E I T H A N D G E M A A K T E V L O E R K L E D E N . D I R E C T U I T V O O R R A A D O F O P M A AT G E M A A K T V O O R ELKE LEEFSTIJL EN PRIJS.

HAAGEIJK 11, GEMERT LOOP OOK EENS EVEN BINNEN BIJ:

HAAGEIJK 11, GEMERT

HAAGEIJK 11, GEMERT

DOOR EIGEN IMPORT GROTE COLLECTIE KARPETTEN IN ALLE KLEUREN DE LAAGSTE PRIJZEN! EN MATEN. DE BESTE KWALITEIT HANDGEMAAKTE Elisabethplaats 53 • 5421 LC Gemert T. 0492 820 150

DOOR EIGEN IMPORT NU OPEN DE LAAGSTE PRIJZEN!

O T E C O L L E C T I E K A R P E T T E N I N A L L E K L E U R E N E N M AT E N . VLOERKLEDEN. DIRECT UIT VOORRAADGD EROF OP MAAT B E S T E K WA L I T E I T H A N D G E M A A K T E V L O E R K L E D E N . D I R E C T U I T V O O R R A A D O F O P M A AT G E M A A K T V O O R GEMAAKT VOOR ELKE LEEFSTIJL EN PRIJS. ELKE LEEFSTIJL EN PRIJS.

LOOP OOK EENS EVEN BINNEN BIJ: DOOR EIGEN IMPORT DE LAAGSTE PRIJZEN!

n e n e t n a t s e r Meubel g n i m i u r p o l e prijs. tuinmeuhb le e in ig r o e d elft van alles voor de 17.00 uur 0 .0 9 n e Zaterdag op BANKSTELLEN NU V.A. € 499.-

Haageijk 25 • 5421 KW Gemert T. 0492 820 041

T R U U D SHWAO K ,E LG. ENML E R T AO G ENI W J KI N 11

G R O T E C O L L E C T I E K A R P E T T E N I N A L L E K L E U R E N E N M AT E N . D E B E S T E K WA L I T E I T H A N D G E M A A K T E V L O E R K L E D E N . L OF OOP POM OA K AETE NGSE M A A K T V O O R DIRECT UIT VOORRAAD O EVEN BINNEN BIJ: ELKE LEEFSTIJL EN PRIJS. G R O T E C O L L E C T I E K A R P E T T E N I N A L L E K L E U R E N E N M AT E N . D E B E S T E K WA L I T E I T H A N D G E M A A K T E V L O E R K L E D E N . D I R E C T U I T V O O R R A A D O F O P M A AT G E M A A K T V O O R ELKE LEEFSTIJL EN PRIJS.

20%

KORTIN

G

LOOP OOK EENS AANBIEDING EVEN BIN N E N+ VLOERKLEDEN: BIJ: TRUUDS XXL Elisabethplaats 53 • 5421 LC Gemert T. 0492 820 150

HOEK LOUNGESET

Haageijk 25 • 5421 KW Gemert T. 0492 820 041

TRUUDSWOONWINKEL.NL

€ 750.-

op alle vloerkleden/meubelen/ verlichting/schilderijen met speciale actiesticker!

TRUUDSWOONWINKEL.NL

Haageijk 25 • 5421 KW Gemert T. 0492 820 041

TRUUDSWOONWINKEL.NL

• Lnb pijntherapie verlost u in een paar behandelingen van chronische pijn in nek, schouder, arm, rug, heup of knie. 0624950554 Bakel. Lnbpijntherapie-troisfontaine.nl

• Eet- frietaardappelen te koop J. Leenders Bosweg 3 Asten-Heusden 0493-697830. Openingstijden zijn: maandag, vrijdag, zaterdag vanaf 8.30 uur.

• desleutelbus.nl Sleutels voor huis, auto, (brom)fiets. U kunt bellen of mailen info@desleutelbus.nl 06-13050127 b.g.g. 06-13535297.

TRUUDSWOONWINKEL.NL

EP:Maxwell EP: Maxwell

ElectronicPartner

1k0anxs

Hetelucht friteuse GF400HL • Regelbare temperatuur • Timer tot 60 minuten • Inhoud 4 liter • Geschikt voor 1,5 kg friet

VAN

94,95

Ook voor vlees, vis & groente

84,

• Kringloop EEN AARDE Asten. Curiosa, boeken, meubels, kle• Kringloop EEN AARDE Asten. ding en nog véél meubels, meer. Goed Curiosa, boeken, kle-& goedkoop, 9-12; ding en nogkom véélkijken: meer.Ma Goed & Woe 13-16;kom Do 18-20.30; goedkoop, kijken: MaZat 9-12; 9-12. Molenakkers 11, Asten. Woe 13-16; Do 18-20.30; Zat Breng uw spullen (i.g.st.), ook 9-12. Molenakkers 11, Asten. oud ijzer. ophalen? Breng uw Liever spullenlaten (i.g.st.), ook Bel oud 06-41655003, ijzer. Liever laten ophalen? www.eenaarde.nl Bel 06-41655003, www.eenaarde.nl • Kookplaat defect? Bel 0493-695606 voor snel herstel. Bots Witgoed Service. • Nieuwe naaimachines o.a. Singer - Pfaff - Husqvarna Brother - Lewenstein. Inruil is mogelijk. Wij repareren alle merken naaimachines. Naaimachinehandel vd Westerlo St. Annastraat 21 Gemert 0492-361116. • Bent u eigenaar van een Opel dan bent u bij ons welkom voor elke reparatie, storing of onderhoudsbeurt. Uw Opel-specialist: Garage Mark Smits. Gespecialiseerd in jonge, gebruikte Opels. Hoofdstraat 74A, Liessel Tel. 0493-342144. • Trampoline reparatie en onderdelen, PRELAN, Nieuwe Udenseweg 6, Volkel 0413-272149

95

p o o k n a a Win uw ! g u r e t g a r d e b

Like ons op • Biologisch vers brood, ambachtelijk bereid in eigen biologische bakkerij op de boerderij. 100% Speltbrood, volkoren en desem broden, stokbroden, glutenvrij brood, roggebrood, broodjes en koekjes. Elke vrijdag en zaterdag vers gebakken, Geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur Sumiran biologische boerderij, Broekstraat 3, 5725 TL Asten-Heusden, 0493-440630. • Bestrating voor o.a. uw inrit, terras, buitenterrein, grondwerk en bestratingsmaterialen. Voor bedrijven en particulieren. Scherpe prijs. Asten 06-53559761. • Vouwwagen te koop Camplet Royal 2004 €2.500,06-38281888.

• Haardhout eiken, berken, els en kersenhout. Gezaagd en gekloofd. Bakelseweg 63 Deurne 0493-319691. • Dia's inscannen, zeer goede kwaliteit, eigen beheer, scherpe prijzen. Ook grote aantallen. Foka Deurne, Kerkstraat 8, 0493-353102. • Gebakken klinkers, oude en nieuwe. www.vanwoeziksierbestrating.nl Tel. 077-4662579 Meijel.

DE ROLLUIKEN SPECIALIST Rolluiken

• Te koop bosperceel 1 ha Lierop 0653427236

Roldeuren Rolluiken Zonneschermen Zonneschermen Screens pvc-lamellen Div. horren * Zeer actieprijzen aantrekkelijke * goede service prijzen

• Te huur woonboerderij in De Rips voor max 2 jaar met tuin en garagebox voor info 0622880137

Bel ons: 0493-342318 0493-842522 06-22509919 Hoofdstraat 89 Liessel

• Stal te huur in Deurne voor opslag/ hobby vanaf 70m2 tot 300m2 06-51519594.

• www.inboedelopslag deurne.nl inboedelopslag al vanaf 6 euro per maand. 0493-311034

Voor een gezonde nachtrust

*

Mijn service *Kijk voor de actievoorwaarden op EP.nl/winactie

maakt het verschil.

EP:Maxwell DEURNE: Stationsstraat 56 – 5751 HG Deurne – Tel.: (0493) 31 61 53 – www.epmaxwelldeurne.nl info@epmaxwelldeurne.nl EP:Maxwell SOMEREN: Kanaalstraat 4b – 5711 EH Someren – Tel.: (0493) 49 27 06 www.epmaxwellsomeren.nl – info@epmaxwellsomeren.nl

Bernhardstraat 15 Bakel www.beversslapen.nl

228941

Meubels en Tuinmeubelen

BANKSTELLEN LOUNGEBANKEN KASTEN EETTAFELS EETKAMERSTOELEN


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 19 mei 2016 | pagina 28

Vloeieindsedreef 6 - Deurne - Tel. 0493-313091 / 06-53537725 www.autobedrijftabor.nl

Citroen Xsara 1.6 coupe ....................................................... 2000 citroen C1 ........................................................................ 2011 Citroen C3 Pluriel cabrio ...................................................... 2003 Chevrolet Kalos ................................................................. 2007 Fiat Punto 1.2 ................................................................... 2001 Ford Focus 1.8 TD .............................................................. 2004 Ford Ka ........................................................................... 2013 Ford LTD 6.6 automaat ......................................................... 1973 Mercedes 190 E 1.8 ............................................................ 1992 Opel Astra G caravan 1.6 ...................................................... 1999 Renault Megane Scenic 1.6 16v lpg ......................................... 2000 Renault Megane Scenic 1.6 ................................................... 1997 Renault Twingo .................................................................. 1994 Peugeot 206 ..................................................................... 2006 Suzuki Wagon R 1.3 automaat ................................................ 2002 Opel Kadett 1.3 hb automaat ................................................. 1983

Diverse laaggeprijsde auto’s met APK-keuring.

AUTO’S MOTOREN Knijnenburg Autobedrijf: Altijd minimaal 50 occasions in onze showroom!

De autospecialist in Brabant Wij doen alles voor uw auto! Afspraak maken? 0493 - 599 541

Moostdijk 5, Neerkant Moostdijk 5, Neerkant

Tel: (077) 4662426 Tel: (077) 4662426

www.garagewilms.nl www.garagewilms.nl www.garagewilms.nl Audi Q5 3.0 TDi Sline, panoramadak, automaat, grijsmet. Quattro

Audi Q5 3.0 TDi, S-line, panoramadak, AUTOMAAT, grijsmet. Quattro 2009 2009 Audi A3 Q5 2.0 3.0 FSi TDiAmbition, Sline, panoramadak, automaat, grijsmet. Quattro 2009 Audi zwart, lm-velgen model 2006 Audi A4 Avant 1.8 TFSI, S-line, grijs met. 2010 Audi Q5 3.0 TDi Sline, panoramadak, automaat, grijsmet. Quattro 2009 Audi A3 TT 3.2i,FSi automaat, DSG, zwartmet., lm velgen 2003 2.0 Ambition, zwart, lm-velgen model 2006 BMW 316Ti Exe compact, grijsmet., lm velgen 2002 Audi A4 2.0i Sedan blauw met. 2006 Audi 3.2i,Exe automaat, DSG, zwartmet., lm velgen 2003 BMWTT 316Ti compact, grijsmet., lm velgen 2002 BMW 325i EXE, lm-velgen, zwartmet. 2005 BMW 116D, High exe, 5-drs.grijsmet., 2013 BMW 316Ti Exe compact, lm velgen 2002 BMW 325i 325i EXE, EXE, lm-velgen, lm-velgen, zwartmet. zwartmet. 2005 BMW 2005 Chevrolet Matiz 0.8I sport, pure, 5-drs., grijsmet. 2007 BMW 116I, Business grijs met. 2012 BMW 325i EXE, lm-velgen, zwartmet. 2005 Ford FiëstaMatiz 1.6 TDCi Titanium, 5-deurs, lm velgen, grijsmet. 2009 Chevrolet 0.8ITekna pure, grijsmet. 2007 Nissan Qashqai 2.0i pack, panorama dak, blauw/grijsmet. 2008 Mercedes A170 Elegance Bordeaux roodmet., 3-drs. AUTOMAAT 2005 Ford FiëstaSpacestar 1.6 TDCi 1.3 Titanium, 5-deurs, lm velgen, grijsmet. 2009 Mitsubishi GL, groenmet. 1999 Nissan Qashqai 2.0iConnect Tekna pack, panorama dak, blauw/grijsmet. 2008 Mitsubishi Spacestar 1.3 GL, groenmet. 1999 Nissan Qashqai 16I, edition, grijs met. 2012 Mitsubishi Spacestar 1.3 GL, groenmet. 1999 Peugeot 107Spacestar 1.0 12V 1.3 XS,GL, 5-deurs, grijsmet. 2009 Mitsubishi groenmet. 1999 Opel Astra 1.7 DTL, Essentia, 5-drs., zilvermet. 2004 Seat Altea 16I Business line, zwart met 2006 Peugeot 107 12V XS, 5-deurs, grijsmet. 2009 Peugeot 2071.71.0 1.6DTL, 16V Essentia, Ecc-lm velgen, zilvergrijsmet. 2006 Opel Astra 5-drs.,NAV, zilvermet. 2004 Suzuki SX4 1.6 VVT Shogun, 5-drs. LM velgen, rood met. 2009 Peugeot 207 1.6 16V Ecc-lm velgen, zilvergrijsmet. 2006 Peugeot 207 1.6 16V Ecc-lm velgen, zilvergrijsmet. 2006 Renault Megane RXEEcc-lm 1.6 16V, automaat, groenmet. 1999 Peugeot 2071.6i 1.6 16V velgen, zilvergrijsmet. 2006 Toyota Aygo 1.0, VVTi Comfort, 5-drs., grijs met. 2011 Seat Altea Reference, grijsmet. 2005 Renault Megane RXE 1.6 16V, automaat, groenmet. 1999 Renault Twingo, grijsmet. 2000 Seat Altea 1.6i1.0, Reference, grijsmet. 2005 Toyota Aygo VVTi 5-drs., 2011 Toyota Aygo 1.0 VVTi Comfort, Comfort, 5-drs.,navigatie, navigatie,witwit 2011 Renault Twingo, grijsmet. 2000 Seat Altea 1.6i Reference, grijsmet. 2005 Toyota Aygo 1.0 VVTi VVTi Comfort, 5-drs., navigatie, wit 2011 Toyota Aygo 1.0, Comfort, 5-drs., wit 2009 Toyota Landcruiser 90 30D VAN, grijsmet. 2002 Seat 1.6i Sport Reference, grijsmet.grijsmet. nieuw model 2005 Seat Altea Ibiza 1.6i Up, 5-deurs, 2008 Toyota Landcruiser 90 30D VAN, grijsmet. 2002 Toyota Verso 1.6 VVTi, grijs met. grijsmet. 2009 VW Bora 2.0i, groenmet. 2000 Seat Ibiza 1.6i Sport Up, 5-deurs, nieuw model 2008 Smart Fortwo Coupé, blauw/zwart, automaat 2004 VW Bora 2.0i, groenmet. 2000 VW Caddy 2.0FSi, SDI, airco +5-deurs, elec. pakket, wit lm velgen 2008 VW Golf 1.6 Optive, zwartmet., 2007 Smart Fortwo Coupé, blauw/zwart, automaat 2004 Toyota Aygo 1.0 VVTi Comfort, 5-drs., navigatie, wit 2011 VW Golf 1.6 FSi, Optive, 5-deurs, zwartmet., lm velgen 2007 VW Golf 1.6i Optive 4, 5-drs. grijszilvergrijsmet. met. AUTOMAAT 2008 VW Golf 6 1.6i Trend, 5-deurs, 2009 Toyota Aygo 1.0 VVTi Comfort, 5-drs., navigatie, wit 2011 VW Golf Plus 1.6, zilvergrijsmet. 2008 VW Golf FSI Comfortline, LM velgen, zwart met. 2006 VW Golf Plus, 6 1.6i1.4 Trend, 5-deurs, zilvergrijsmet. 2009 VW 1.6, zilvergrijsmet. 2008 VW Golf Golf Plus 1.4i Comfortline, 5-deurs, grijsmet. 2009 VW Golf 1.4 16V, 5-drs., LM velgen, zilver grijs met. 2009 VW Golf Plus 1.6, zilvergrijsmet. 2008 VW grijsmet., 5-drs. 2006 1.4i Comfortline, 5-deurs, grijsmet. 2009 VW Golf Jetta 1.6, 2.0 FSi comfortline, lm-velgen, blauwmet. 2008 VW Golf 1.4 TSI, Highline 160PK, 5-drs., zwart met. 2010 VW Golf 1.6, grijsmet., 5-drs. 2006 VW 2.01.6 FSiFSi, comfortline, 2008 VW Jetta Touran zwartmet.,lm-velgen, Athene blauwmet. 2004 VW Golf 1.9 TDI, 5-drs., blauw met., LM velgen 2008 VW Jetta 2.0 FSi comfortline, lm-velgen, blauwmet. 2008 Touran FSi, zwartmet., Athene 2004 VW 16V Optive, 5-deurs, zilvergrijsmet. 2007 VW Polo Polo 1.4 1.61.6 16V Comfortline, 5-drs,, grijsmet. 2009 VW Golf 1.4 TSi, LM velgen, 5-drs., blauw met. 2010 VW Polo 1.4 16V Optive, 5-deurs, zilvergrijsmet. 2007 Polo 16V Comfortline, 5-drs,, 2009 VW Touran FSi, zwartmet., Athenegrijsmet. 2004 Polo 1.6 1.41.6 16V Optive, zilvergrijsmet. 2006 VW Golf 1.6i, LM velgen, grijs met. 2005 VW Touran FSi, zwartmet., Athene 2004 Polo Plus 1.41.6 16V Optive, zilvergrijsmet. 2006 Ook nog div. goedkope auto’s op voorraad Ookmet nogAPK div. goedkope auto’s met APK op voorraad

• Gespecialiseerde monteurs voor: SEAT - AUDI - SKODA VOLKSWAGEN - FORD En natuurlijk ook overige merken!

w auto Ook al is u s niet bij on gekocht, en doen onderhoud g! aa we hem gr

• Gratis aankoopkeuring als elders auto gekocht is. • Vervangend vervoer tegen scherpe tarieven. • Wij mogen voor bijna alle leasemaatschappijen het onderhoud uitvoeren.

www.autoknijn.nl

open van 07.00 - 19.00 uur

Bosch Car Service Knijnenburg Autobedrijf Blaarpeelweg 12 | 5764 PP De Rips | Tel. 0493 - 599 541 | info@autoknijn.nl


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 19 mei 2016 | pagina 29

Gun je kind iedere dag een feestje! LIESSEL

Spring Kinderopvang biedt in de gemeente Deurne op heel veel locaties opvang aan kinderen van 0 tot 13 jaar. Zowel dagopvang, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, tussenschoolse opvang en gastouderopvang.

Dagopvang Liessel

BSO Spring ErBij

We bieden kinderen een fijne, vertrouwde omgeving waarin ze zich optimaal ontwikkelen. En door een gevarieerd activiteitenaanbod valt er iedere dag iets leuks te beleven. Kom gerust eens kijken op één van locaties! Vraag vrijblijvend een rondleiding aan op onze website; je ontvangt dan bovendien gratis 3x het magazine Fabulous Mama cadeau. Kijk voor meer informatie op www.spring-kinderopvang.nl of neem contact op met onze klantenservice via tel. 088 2088 302 of klantteam2@spring-kinderopvang.nl. Het gastouderbureau is bereikbaar via tel. 088 2088 202 of gastouderbureau@spring-kinderopvang.nl.

PSZ Kelke

HELENAVEEN

DEURNE + VLIERDEN

PSZ Op Stap Kubus

TSO Peelparel

PSZ Eierdöpke

BSO High 5

PSZ + KDV Kiekeboe

TSO Heiakker

BSO Uilennest

PSZ Wilhelmientje

NEERKANT

PSZ Op Stap Piramide TSO d’n Bogerd KDV Hummelhonk

KDV + BSO Springhuis Neerkant TSO St. Willibrordus

PSZ Peuterhofke PSZ + KDV Kiekeboe

PSZ In den Dop

PSZ Hummelland

PSZ Debberke

Met onze online rekenhulp bereken je eenvoudig wat opvang jou (netto) kost.

www.spring-kinderopvang.nl

OPEN DEUREN WEEKEND 21 & 22 mei

H

, N E R R O H S I T A R G GEEN . . . S A L G + + R H F O F R E N T U O P K WALITEIT!

M A AR E E N

O T N E E R O O V S EERLIJKE PRIJ

Laat u vrijblijvend informeren over de diverse opties en mogelijkheden door één van onze adviseurs in onze grote showroom. De koffie en thee staat voor u klaar. ZONWERING EN BUITENLEVEN

Vanaf inmeten tot en met montage nemen wij al uw zorg uit handen

SERRES

 10 jaar garantie  100% gecertificeerd  hout, kunststof en aluminium

VOUWWANDEN

Ma t/m do: Vr: Za: Zo:

08.30 - 17.30 uur 08.30 - 20.00 uur 09.30 - 16.00 uur 10.30 - 16.00 uur

RAMEN EN DEUREN

Vuurijzer 9, Deurne | T: 0493 31 77 81 info@pascalramenendeuren.nl www.pascalramenendeuren.nl www.pascalzonwering.nl

kunne


PRESENTEERT IN SAMENWERKING MET WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 19 mei 2016 | pagina 30

CASH ON DELIVERY PRESENTEERTCASHONDELIVERY.ORG IN SAMENWERKING MET

met gevarieerd programma

Organisatie MARGRIET ESHUIJS

CASH ON DELIVERY CASHONDELIVERY.ORG

SHANTYKOOR DE KLOTVAARDERS Deurne www.deklotvaarders.nl

zang en gitaar, bekend van de hits “House for sale” en “Black Pearl” www.margrieteshuijs.nl MAARTEN PETERS componist en gitarist. Hij schreef het Alpe d’ HuZes lied dat hij samen met Margriet Eshuijs vertolkt. JOHNNY ROSENBERG zanger en gitarist, Rosenberg Trio familie, Gipsy Kids en Sinti Groep.

Woensdag 25 mei 2016, 20.00 uur Cultuurcentrum Martien Van Doorne,

Martinetplein 1, 5751 KM Deurne centrum.

Bereikbaarheid auto: navigatie-adres Posthoek 2, parkeren gratis na 19.00 uur, parkeergarage Wolfsberg op 1 minuut.

Een avond lang muziek voor € 17.50 inclusief 1 consumptie. Kaartverkoop: Cultuurcentrum Martien van Doorne Tel: 0493-383878 Mail: reserveringen@ccmvd.nl Website: www.ccdeurne.com

NIEUW!

Nederheid e Pruuverij

De Nederheide Pruuverij!

VOOR SLECHTS € 27,50 p.p. Onbeperkt kleine gerechtjes in tapas-stijl. Elke vrijdagavond vanaf 18u

COUNTRY, FOLK & BLUES COUNTRY, FOLK & BLUES SPECIAL MUSIC & CRAFT BEERS SPECIAL MUSIC & CRAFT BEERS

Zaterdag 21 mei - 21:00 uur Zaterdag 21 mei - 21:00 uur Café De Weijerij, Kerkeind 34, Milheeze Café De Weijerij, Kerkeind 34, Milheeze Entree € 5,00 www.weijerij.nl Entree € 5,00 www.weijerij.nl

Kom proeven van onze reguliere kaart, maar dan in het klein, uitgebreid met gerechtjes uit alle windstreken. Voor kinderen is er een speciale kaart met leuke kindergerechtjes. Voor de complete kaart en meer informatie kunt u kijken op onze website

Brabants Musik Fest

• 22 mei vlooienmarkt Kastelenplein Eindhoven Binnen en buiten 9-16 uur Gratis entree 06-20299824

26 JUNI

• Alles wat u ziet via de satelliet full HD-TV & digitale radio, internet en telefonie. Satelliet ontvangst met glasvezel techniek. Uw Antenne Service Deurne Dintel 36 tel. 0493-313479 06-53439268.

Maar ons Anita wordt

• Een feestje groot of klein, met een frietwagen voor de deur wordt uw feest een festijn. Voor meer info: www.cafetariamaartenentineke. nl tel. 0493-314637.

John, Femke & Marc, Hilde & Jouri.

Jetzt geht’s los

11.00 - 19.00 uur Onder het genot van bier en wijn genieten van live-muziek

Het wordt terras om tot Bie getoverd rgart Weinst en en ube Entree GR ATIS !

De Brabantse Kluis herbergt Hemel & Aarde

Kloosterdreef 8 | 5735 SJ Aarle-Rixtel | 0492 46 81 10 www.brabantsekluis.nl | reserveren@brabantsekluis.nl

Elke dag schoppen hart- en vaatziekten honderden levens overhoop. De Hartstichting werkt aan een toekomst zonder hart- en vaatziekten. Kijk wat u kunt doen op www.hartstichting.nl/doe-mee

Kaak 11, 5763 PK Milheeze - T. 0492-820080

www.natuurpoortnederheide.nl

•ISOLATIE.COM uit Gemert. De specialist op het gebied van spouwmuur/dak/kruipruimte isolatie. Voor geheel vrijblijvend advies/offerte 0492-364783 www.isolatie.com

Laat u verleiden tot het proeven van deze heerlijke Zeven Zonden bieren, want…. gezegend zijn zij die zondigen!

Kofferbakmarkt Heythuysen

Krijsend als een pauw is de 30 nu aangebroken voor jou!

Gratuliere Luc v.c. Volgas

Met zijn mikbak

• Verse Asperges Gratis Geschild Van Leunen Asperges Molenweg 1a Liessel 0493-342049 www.aspergesliessel.nl

mrt t/m okt elke laatste zondag v/d mnd zo 29 mei is de eerste volgende markt. Verkopers: inschrijven is verplicht via: www. kofferbakmarkt-heythuysen.nl

Ze is een vriendin van goud, die je voor 100% vertrouwd. Ze laat de hardste boeren van Neerkant, en staat nu als

30tiger in de krant!!!

Xx de meiden

in zijn hand gaat deze leraar als 30er door het land!

1 groot feest!

Broer & zus

Je vrienden

• Overlast van ongedierte? Bel 0493-688006.

Een donker bier met een krachtige uitgesproken smaak met toetsen van karamel en geroosterde mouten.

WWW.FACEBOOK.COM/BROUWERIJDEZEVENZONDEN

5x10 Gefeliciteerd!

•PRELAN voor al uw tuinhout, speeltoestellen, tuinhuisjes en overkappingen, etc. Nieuwe Udenseweg 6, Volkel 0413-272149

Door de toevoeging van vier verschillende kruiden geeft dit Blond bier haar typische smaak vrij en is daardoor kruidig en aromatisch.

DUBBEL

Vanaf nu zijn deze speciaalbieren te verkrijgen in diverse café’s, restaurants en slijterijen in de regio.

Je kunt het niet aan haar zien,

• Digitale foto’s afdrukken op Kodak papier, direct klaar, Tot A4 formaat. Foka Deurne, Kerkstraat 8.

BLOND

samen dus....

• Computerhulp, computerles of computercursus nodig? www.wegwijsopdecomputer.nl Hans Berkers, 0493-380229 of 06-29315869. • Rolluiken, luifels, vloerbedekking, lamellen, (rol)gordijnen, jaloezieën. Zeer concurrerende prijzen. Gratis meten en hangen. Willie’s Stoffering, Braaksestraat 10, Helmond. Tel. 0492-535901. www.williesstoffering.nl • Een frietwagen op uw feest? Voor meer informatie en reserveringen: www.frietexpress.nl of bel 0493-693222. • Beveiliging voor uw woning of bedrijf bel de Sleutelbus.nl 06-13050127 b.g.g. 06-13535297. • Wereldwinkel. Maandaanbieding mei: Alle koffievarianten, zoals: snelfiltermaling, bonen, pads en capsules 15% korting.

60

Feestje!! Van ons!

Deze toiletjuf 2.0 wordt 30 en dat is geen flauwekul. “In het seizoen” kamperen met het gezin, bij deze kwebbel gaan er heel wat wijntjes in! Op 21 mei 2016 wordt onze

Opa Peter 65 jaar gefeliciteerd Lieke, Stan, Daphne en ♥


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 19 mei 2016 | pagina 31

16

Eve n e m e n t e n

Uitgaan Programma Tam Tam

Vrijdag speelt eenmansband Dani Dorchin uit Israël in muziekcafé Tam Tam aan de Molenstraat 13 in Deurne. Aanvang rond 21.00 uur, entree gratis. Zaterdag vanaf 21.00 uur Swing-a-liciuos met gratis toegang, Zondag treedt de legendarische Haagse band Hallo Venray op in muziekcafé Tam Tam aan de Molenstraat 13 in Deurne. Support act is Matzko. Aanvang rond 18.00 uur, entree 5 euro. Zaterdag speelt JD Walker in café In den Sleutel aan de Stationsstraat 8 in Deurne. Aanvang 21.30 uur, entree gratis.

Voorronde Dutch Blues Challenge in Vlierden

Mannenkoor in Neerkant

Zondag is het Deurnes Mannenkoor in het kader van de Toer dur Deurze te gast bij Gemengd Koor De Veengalm. Beide koren geven een gezamenlijk concert in gemeenschapshuis De Moost in Neerkant. Aanvang 14.30 uur, toegang gratis. Tevens is er een gastoptreden van singer-songwriter Shirley Vollenberg. Naast eigen nummers zal ze ook bekende nummers van anderen zingen.

Cash on Delivery in De Weijerij

De Nederlandse Countryformatie Cash on Delivery speelt zaterdag 21 mei in het café van de Weijerij in Milheeze. De vierkoppige band bestaat uit routiniers in dit genre. Met hun show American Country Legends maken enkele leden momenteel een theatertour. Regelmatig treden zij op als begeleidingsband van

Expositie Deurnenaren

GRIENDTSVEEN - Onder de noemer Griendtsveen Kleurt verzorgt Fanfare Renantia zaterdag 21 mei om 20.00 uur een concert in De Zaal in Griendtsveen. De entree is gratis.

PEELLAND - Oud-Deurnenaar Martien Mertens, Ann van den Eijnde-Van Dijk uit Deurne en Bontha Stelpstra uit Zeilberg exposeren van 21 mei tot en met 18 juni in ‘t Oude Raadhuis aan het Heuvelplein in Beek en Donk.

Fanfare Griendtsveen werkt tijdens het concert samen met andere lokale muzikanten en vocalisten. René van de Munckhof, Romy Mennen, Leon Honings, Wouter van den Eerenbeemt en het combo Gee Bass, bestaande uit Mario van Ooij en Gerrie en Harrie Eijkemans hebben samen met de fanfare maandenlang gerepeteerd om een mooie avond te verzorgen. De jeugdleden leveren hun bijdrage met een zelf geproduceerde clip. Het belooft volgens de organisatie een kleurrijke avond te worden.

JD Walker in In den Sleutel

De Dutch Blues Foundation organiseert zondag in samenwerking met Keeping the Blues Alive in café-zaal-hotel Thijssen in Vlierden de tweede voorronde van de Dutch Blues Challenge. Regionale bands zullen de uitdaging aangaan om een plek te veroveren in de finale van de Dutch Blues Challenge op 9 oktober. De bands die in Vlierden aan de voorronde meedoen zijn: Bag of Bones Bluezz Control, The DC Dedly’s, Detonics, Trash Hombres en Wildmen Bluesband. Café-zaal-hotel Thijssen ligt aan de Pastoriestraat 20 in Vlierden. Aanvang 15.00 uur, zaal open 14.00 uur. Tickets 10 euro in de voorverkoop of 12,50 euro op de dag zelf aan de zaal.

Concert fanfare Renantia

Zondag speelt Hallo Venray in Tam Tam. internationale artiesten. Ook Ilse de Lange maakte ooit als zangeres deel uit van deze band. De aanvang is om 21.00 uur. Meer informatie: www. weijerij.nl.

Film Massaan in cultuurcentrum

Maandag is in cultuurcentrum Martien van Doorne aan het Martinetplein in Deurne de film Masaan (India/Frankrijk, 2014) te zien. Entree: 6 euro. Aanvang 19.30 uur. De avond is georganiseerd door Cinema Het Witte Doek.In Masaan worden vier personages gevolgd die onderling gelinkt zijn.

Overig Excursies Natura 2000-dag

Zaterdag is het in heel Europa Natura 2000-dag. Ook in de Groote Peel, Mariapeel en Deurnsche Peel zijn activiteiten. Tijdens excursies wordt uitleg gegeven welke rol het water daarbij speelt. Er zijn twee excursies. beiden starten om 14.00 uur: Startpunt excursie Groote Peel: Buitencentrum, Moostdijk15 in Ospel. Startpunt excursie Deurnschepeel-Mariapeel: informatiepunt, Koolweg 36a in Helenaveen (voorheen biologisch station).

Heemhuis zondag open

Het Heemhuis van de heemkundekring H.N. Ouwerling aan de Stati-

(Foto: Michel Mees) onsstraat 73 in Deurne is zondag 22 mei open voor het publiek van 14.00 tot 17.00 uur. De tentoonstelling Textiel in Deurne is te bezichtigen. Het Heemhuis is iedere tweede en vierde zondag van de maand van 14.00 tot 17.00 uur en iedere dinsdagavond geopend 19.00 tot 2100 uur. Toegang gratis.

Atelierportretten NL

Zondag opent de tentoonstelling ‘Atelierportretten NL’ in de Cacaofabriek in Helmond. In totaal 19 kunstenaars doen hier aan mee. Een van hen is Deurnenaar René Ziedses des Plantes. Ontwerper en beeldend kunstenaar Onno van Dokkum zal die zondag om 15.00 uur de opening verrichten, met een muzikale improvisatie van René Ziedses Des Plantes. Adres: Cacaokade 5 in Helmond. Het initiatief komt van Willem Muijs. De expositie loopt tot en met 3 juli.

Lezing Kennis Boek

In het Gerardushuis, Parkstraat 2 in Walsberg is zaterdag om 14.00 uur een lezing over Het Kennis Boek. De toegang is gratis. Aanmelden: Suzan van der Loo: tel. 06-57596853 of e-mail s.loo5@upcmail.nl.

Ledenvergadering Progressief Akkoord/Groen Links

Vanavond, donderdag 19 mei houdt PA/GL Deurne haar ledenvergadering in NMEC Ossenbeemd aan Haageind 31 in Deurne. Aanvang 20.00 uur. De bijeenkomst is voor iedereen toegankelijk. Dit keer krijgt ‘het nieuwe besturen’ en de aftrap voor de raadsverkiezingen de aandacht.

Open Avond roc Ter Aa

Roc Ter Aa in Helmond houdt donderdag 26 mei een info- en aanmeldavond. Van 18.30 tot 20.30 uur in het hoofdgebouw aan de Keizerin Marialaan 2 in Helmond. Iedereen kan kennismaken met de opleidingen van de mbo-colleges en het vavo-college. Medewerkers zijn aanwezig om alle vragen te beantwoorden. Daarnaast is een aantal (praktijk)lokalen geopend voor bezichtiging.

Toertocht

Zondag rijdt Tourclub TC’81 de Oirschotseheide wielertocht, afstand 90 km. Start om 8.30 uur aan de Geysendorfferstraat. Gastrijders zijn welkom. Voor info: www.tc81.nl.

Cash on Delivery zaterdag te zien en te horen in De Weijerij.

De expositie is te zien op zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur. Het werk van Martien Mertens, die in Gemert woont bestaat hoofdzakelijk uit stillevens. Ann van de Eijnde kreeg les van onder anderen Willi Martinali, Louisan Peeters, Aura Op den Camp, Jacqueline Hanssen en Shelly Lapré. Zij laat zich inspireren door de natuur en haar sociale omgeving. Ze werkt in aquarel en acryl. Van Bonetha Stelpstra zijn met de hand genaaide tassen te zien.

Kunststof blikvanger in Heusdense beeldentuin HEUSDEN - Kunstenaar Theo van Dam uit Heusden opent zondag 22 mei zijn jaarlijkse beeldentuin. Samen met vijf collega-kunstenaars exposeert hij bij zijn woning in de natuurrijke omgeving aan de Behelp. Van Dam greep de winterperiode aan om de pijlen op een nieuwe tak van sport te richten. De kwast bleef in de kast, en kunststof werd de nieuwe passie.

door Maarten Driessen Eerder werkte Van Dam al met brons. Maar de investering hierin is relatief groot. “Kunststof is wat dat betreft goedkoper en ook een stuk minder zwaar. Dat maakt het hanteerbaar”, zegt Van Dam. En dat niet alleen, het ziet er ook goed uit. Eerder maakte Van Dam een kleiner bronzen beeld. Het idee ontstond om het formaat van het beeld wat op te schroeven, in een kunststofvorm. “Het is een manier om uiting te geven aan grote vormen. Dat geeft ook voldoening. Toen ik het eindresultaat voor het eerst zag staan, kreeg ik kippenvel. Dat heb ik nog nooit eerder gehad.” Het beeld van twee meter komt op een sokkel vooraan in zijn tuin te staan. Zo is het goed zichtbaar vanaf de weg, een echte blikvanger dus. Vrijblijvendheid blijft in de beeldentuin onverminderd belangrijk. In de periode van 22 mei tot en met 26 juni kunnen bezoekers en dagjesmensen iedere zondag van 11.00 uur tot 17.00 uur binnenwandelen. Een afspraak maken voor een rondje door de tuin op een andere dag kan ook. Van Dam is sinds enkele jaren fulltime kunstenaar, en hoopt met zijn beeldentuin ook de interesse van potentiële kopers te wekken. Volgens hem is het kunstenaarschap een manier van leven. “Het moet gewoon gebeuren. Als ik de hele dag binnen zit, word ik hartstikke gek.”

Vernieuwend

Ieder jaar gaat Van Dam op zoek naar een divers gezelschap om zijn tentoonstelling verdere invulling te geven. “Het streven is altijd om nieuwe kunstvormen te introduceren. Als mensen er van op aan kunnen dat er iets nieuws te zien is, komen ze terug.’’ Zo exposeert de Deurnese Jeanne Melief in Heusden voor het eerst met haar boomsculpturen en brengt Peer van Gennep enkele droombeelden in steen. Kunstenaar

Kunstenaar Theo van Dam bij zijn kunststof blikvanger. Rinke Baaima benaderde Van Dam twee jaar terug al of hij zijn sculpturen en schilderijen uit diverse materialen in Heusden tentoon mocht stellen. “Ik heb er een zwak voor als mensen mij zelf benaderen. Daarbij is Rinke een interessante man met heel interessant werk”, zegt Van Dam. De volgende kunstenaar, Fons Spinhof, noemt zichzelf analytisch, filosoferend en creatief. “Fons is een hele bijzondere man. Hij denkt heel groot en abstract, en dat komt terug in zijn beeldhouwwerken.” De laatste kunstenaar uit het rijtje van zes is Van Dam’s zus Hennie. Zij maakt keramiek in al zijn facetten. “Hennie is al twintig jaar verliefd op klei. Dit is haar eerste grotere expositie.”

Officiële opening

De beeldentuin wordt op zondag 22 mei officieel geopend. Van Dam houdt om 14.00 uur een openingswoord. Tevens is er muziek van Harrie van Lunenburg en Mare van Soelen. Laatstgenoemde is een breed onderlegd muzikante. Zo speelt ze naast gitaar en drums ook doedelzak en fluit. De beeldentuin ligt aan de Behelp 15 in Heusden.

Lezing heemkundekring Deurne

Zuid-Willemsvaart, de moeder van alle kanalen meestal niet uit de directe omgeving. Zij kwamen vaak in groepen, soms met hun vrouwen en kinderen, uit Wallonië, Drenthe en Holland naar dit grote werk. Om zoveel mogelijk overlast te vermijden en besmetting van eventuele ontstane besmettelijke ziekten te voorkomen werden zij in kampementen ondergebracht. De meeste dorpen waren niet blij met de komst van het kanaal en waren niet gewend aan de vele vreemde werklui. Hier en daar ontstonden dan ook wel sociale problemen. Pastoors preekten hel en verdoemenis over dit ‘wilde volk’.

​ EELLAND - Donderdag 26 mei verzorgt Cees Verhagen uit Someren een P lezing voor de Deurnese heemkundekring met de titel: De Zuid-Willemsvaart, de moeder van alle kanalen in Oost-Brabant. Aanvang 20.00 uur in het cultuurcentrum aan het Martinetplein in Deurne. Voor de leden van de heemkundekring H.N. Ouwerling is de toegang gratis en voor niet leden 2,50 euro.

In deze lezing komen veel aspecten aan de orde, zoals de gravers, de bouwers, de vele alternatieve plannen en het geruzie met België over het Maaswater. De lange voorgeschiedenis, waarin de rivieren de Maas, de Dommel, de Aa, de Dieze en het Grand Canal du Nord (aangelegd door Napoleon) een rol hebben gespeeld zal besproken worden en waarom het kanaal op de plek kwam te liggen waar het nu ligt. Zo was het Carel Wesselman (de heer van Helmond) die er voor zorgde dat het kanaal door Helmond ging, dit tot grote teleurstelling van Eindhoven dat liever de dommelvariant had gezien. Het kanaal is meer dan een waterbouwkundige sleuf in

het landschap, het is bepalend geweest voor de ruimtelijke ontwikkeling van Noord-Brabant. Het kanaal snijdt al meer dan 175 jaar door het Brabants en Limburgs landschap. Het ombouwen van het “Canal du Nord” tot Zuid-Willemsvaart komt in de lezing aan de orde en de kanalen die later gegraven zijn, zoals het Defensiekanaal, Afwateringskanaal Neer en het Kanaal van Deurne en de Helenavaart.

7.000 arbeiders

Het 120 kilometer lange kanaal met 21 sluizen is door zo’n 7.000 arbeiders met de hand, schop, kruiwagens en manden, in ongeveer vier jaar gegraven. De gravers kwamen

Historische transport over het kanaal: strohulzen van J van Gogh bij Sluis 11 in Someren.

Speciale aandacht zal de spreker aan de gravers en scheepsjagers schenken, deze laatste ook wel togers of teugelers genoemd. Zij trokken met hun paarden meer dan honderd jaar de schepen door het kanaal. Arme schippers lieten hun vrouw en/of kinderen het schip trekken.


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 19 mei 2016 | pagina 32

Wij hebben zoveel meer in huis!

Vele mogelijkheden nieuwssite weekblad

onze nieuwe online-tool: de Das Bedrijvengids. Deze biedt een overzicht van alle bedrijven in de regio. Handig!

lokaal maatwerk Das Publishers is een kerngezonde organisatie met als kernwaarden; ambitieus, efficiënt en eigenzinnig. Deze kernwaarden laten wij dagelijks terugkomen bij al onze samenwerkingsvormen binnen de organisatie, maar ook bij onze klanten.

Das Publishers heeft veel in huis Das Publishers, voorheen Boerenbond Deurne Uitgeverij, geeft al 112 jaar het Weekblad voor Deurne uit. In 1990 is daar het Peelbelang (in Asten) bij gekomen en sinds 2014 geven we ook ’t Contact uit, de krant die al sinds 1955 een begrip is in de regio Someren. Sinds september 2014 valt ook het Weekblad voor Gemert-Bakel bij duizenden huishoudens in de gemeente Gemert-Bakel in de bus. Deze krant is op eigen initiatief door Das Publishers opgezet. In totaal dus vier weekbladen met nieuws op maat uit de eigen gemeente. De vier titels kenmerken zich door een sterke verbondenheid met de inwoners, het lokale verenigingsleven, de lokale politiek en het lokale bedrijfsleven. Onze lezers herkennen zich in onze bladen. Door de sterke binding met onze lezers zijn onze bladen ook bij uitstek interessant voor adverteerders. Ieder weekblad brengt het lokale nieuws niet alleen op papier, maar ook digitaal. De websites van de vier weekbladen worden maandelijks ruim 157.000 keer bekeken door ruim 55.000 unieke bezoekers. Naast een advertentie in de krant kunnen ondernemers tegen een voordelig tarief ook een banner op deze websites plaatsen. Banners kunnen al voor 4,50 euro per week een plekje krijgen, voor een toppositie centraal op de pagina’s zijn de kosten slechts 10,50 euro per week. Een snelle berekening leert dat de prijs/bereik-verhouding online uiterst voordelig is voor ondernemers. Op de websites vind je rechtsboven op de homepage meer informatie onder het kopje Adverteren.

Das bedrijvengids vacatures De vacatures zijn niet alleen in de kranten, maar ook op onze websites te vinden.

Daarnaast presenteren we een nieuwe online-tool: de Das Bedrijvengids. Deze biedt een overzicht van alle bedrijven in de regio. Handig voor mensen die op zoek zijn naar een goede bakker, automonteur of fietsenzaak in de regio. Ook voor ondernemers valt er uit deze gids veel te halen. Voor een jaarlijks tarief krijgen bedrijven een bedrijfspagina die zij naar eigen wens mogen invullen. Compleet met productenpakket, bedrijfsvisie, logo, banner en eventueel een bedrijfsvideo. Ook linken we door naar de eigen bedrijfswebsite. Zo krijgen ondernemers potentiële klanten naar hun website en komt hun bedrijf hoger in de Googlezoekresultaten van potentiële klanten te staan. Dit omdat onze sterke websites naar hun site doorverwijzen. Google beoordeelt deze websites daardoor positiever.

vacatures Overlijdensadvertenties en dankbetuigingen kunnen ook op de websites een plekje krijgen.

Op zoek naar een vacature of zelf een vacature aanbieden? De vacatures zijn niet alleen in onze weekbladen, maar ook op de websites te vinden. Deze vacaturepagina is te vinden op alle websites onder het kopje vacatures. Ondernemers betalen slechts 15 euro extra om hun vacature naast de papieren krant ook online aan te bieden. Een vacature komt ook automatisch op de eventueel eigen bedrijfspagina in de Das Bedrijvengids te staan.

overlijdenspagina www.overlijdensnieuws.nl Uitgeverij Bekijk wat wij als uitgever voor u kunnen betekenen.

uitgever van:

WeekblaD voor

Contact Bij vragen kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen.

Deurne

DAS

Publishers

Vakmanschap als basis

Afspraak is afspraak

Advies een essentieel ingredient

Onderscheiden maakt uniek

Goed werk begint bij goede vakmensen.

Als krantenuitgeverij zijn we opgegroeid met de term ‘deadline’. Het geeft geen onrust, maar orde.

Het perfecte eindproduct begint met een doordacht advies vooraf.

Creativiteit in combinatie met de meest moderne software zorgt voor een uitdagend ontwerp.

Stationsstraat 103 5751 HD Deurne Postbus 20 5750 AA Deurne T: 06 - 295 361 78 info@daspublishers.nl

www.daspublishers.nl


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 19 mei 2016 | pagina 33

overlijdensadvertenties en dankbetuigingen Overlijdensadvertenties en dankbetuigingen kunnen geplaatst worden in onze weekbladen.Doorplaatsen van de overlijdensadvertenties en dankbetuigingen naar de websites is ook mogelijk. Daarbij is het ook mogelijk de advertentie op de overlijdenspagina www.overlijdensnieuws.nl te plaatsen.

Uw bedrijf promoten?

Drukwerk en websites Das Publishers heeft een vakkundige ontwerp-/DTP-afdeling. Onze designers/DTP-ers kunnen elk idee omzetten in een passend ontwerp. Dan gaat het om kleine en grote projecten; van visitekaartjes tot het ontwerpen van websites, huisstijlen, jaarverslagen, communicatiedrukwerk, verpakkingsdrukwerk en bijvoorbeeld boekproducties. Das Publishers kan voor u eveneens het gehele vervolgtraject verzorgen; van het drukken tot en met de verspreiding.

Drukwerk tegen scherpe prijzen

ook voor al uw drukwerk heeft Das Publishers de ideale oplossing!

DAS

Hoe werkt het? Ga naar www.daspasdrukwerk.nl. Daar vindt u een overzicht van de diverse drukwerkmogelijkheden. U heeft hierbij keuze uit verschillende papiersoorten en oplages. Doordat de aantallen en papiersoorten gestandaardiseerd zijn, kunnen we uw drukwerk zeer efficiënt verwerken. Dit resulteert weer in zeer aantrekkelijke tarieven! Uw drukwerk bestellen in drie stappen 1. Ga naar www.daspasdrukwerk.nl 2. Bepaal uw product. 3. Geef de productcode uit het overzicht en het gewenste aantal door aan ons 0493-352600 of via daspasdrukwerk@daspublishers.nl samen met uw PDF.

onze redactionele kwaliteit Een vaste redacteur per gebied, dus een vast aanspreekpunt voor iedereen. Onze weekbladen brengen artikelen met nieuwswaarde, lokale gebeurtenissen en verhalen over individuen, verenigingen van groot tot klein, organisaties, instellingen en politiek. Uitgangspunt is om actueel en onafhankelijk te werk te gaan. Met een journalistieke insteek; hoor en wederhoor, achtergrond en verdieping. We werken met korte lijnen, waardoor we nieuwsitems eenvoudig en snel kunnen afstemmen.

Publishers

Voor al uw communicatiedoelen! DASPASDRUKWERK.NL

advies op maat Ons team staat altijd klaar om persoonlijk advies uit te brengen. Wilt u een afspraak of informatie neem even contact met ons op; 0493-352600.

DASPASDRUKWERK.NL

Wat kunnen wij u bieden?

Wij bieden u exTrA service en kwaliteit aan op het gebied van: • Al uw reclamedrukwerk • Ontwerp huisstijlen • Familiedrukwerk • Opmaak van advertenties • Marketing • Commerciële teksten • Bedrijfsreportages • Boekproducties • Verspreiding etc.

www.daspublishers.nl

DAS

Makkelijk

Portfolio Neem een kijkje in ons portfolio.

Reclamestudio We verlenen een breed scala aan diensten op het gebied van communicatie en reclame.

? t o p s e Twizy g

er. voertuig rijk r e d n o z ij b een : de regio is enwoordig namelijk in n e ll a v e g p o teg as het u al krant, trekt e z e hoofd doet d Misschien w n ig a n v e r m e v e ie g d it o u aut rs, Das Publishe izy door het gebied. Een dan een foto van en er Tw spot? Maak een Renault e g y iz w T e ud keren. Heeft info@daspublishers.nl rstvolgende e e w u r a p a o n g rtin stuur deze en mooie ko e u t n ie rd e Daarmee v s Publishers! a D ij b t h c ra opd


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 19 mei 2016 | pagina 34

Concertcyclus met sopraan Ien Bouwmans

Gilden schieten aan Haageind DEURNE - Bij de schutsboom aan het Haageind in Deurne wordt zondag 22 mei het verbroederingsschieten gehouden voor de vier Deurnese gilden. Aanvang 13.30 uur. Publiek is wel-

kom. De organisatie van de verbroederingswedstrijd is in handen het Sint Antonius Abt Gilde. Zowel de jeugdleden als de volwassen gildenbroeders schieten op een houten vogel.

Jaarmarkt in Lierop LIEROP - Voor drie Lieropse koren is 2016 een speciaal jaar. Zowel zangvereniging Ameezing als mannenkoor A Capella en De Koepelzangers vieren een jubileum. Op zondag 22 mei houden de koren een gezamenlijke activiteit, namelijk een jubileummis in de Koepelkerk en aansluitend een mini-concert in de pastorietuin. Diezelfde dag organiseert één van de drie koren -A Capella- een jaarmarkt.

Zangvereniging Ameezing viert haar zeventigjarige jubileum, terwijl mannenkoor A Capella vijftig jaar bestaat en De Koepelzangers hun veertigjarig bestaansfeest vieren. Alle koren hebben door het jaar heen hun eigen jubileumactiviteiten, maar vieren komende zondag ook samen een feestje. Speciaal voor het jubileum verruilt A Capella de jaarlijkse vlooienmarkt voor een grootschalige jaarmarkt. Bezoekers kunnen in het centrum van Lierop rondstruinen tussen 150 kramen, waarop zowel nieuwe als gebruikte

spullen verkocht worden. Voor kinderen zijn er diverse activiteiten te doen. Ook treden het streetdanceteam van dansstudio Geleijns uit Someren en dansgroep Demarrage uit Lierop op. De Lieropse cafés zorgen voor livemuziek, onder andere van De Briljantjes uit Someren. De markt start om 9.30 uur en eindigt om 17.00 uur. Er zijn deze dag twee parkeerterreinen beschikbaar. Verkeer uit Asten kan het beste parkeren aan het trainingsveld van de ponyclub aan de Laan ten Boomen.

DEURNE - Het vocaal kwartet Driest, met sopraan Ien Bouwmans uit Deurne, treedt zondag 22 mei om 16.00 uur op in de Sint Willibrorduskerk in Deurne. Marie-Astrid Zeinstra zorgt voor de pianobegeleiding. In de Concertcyclus staat deze keer hoogwaardige zang centraal in een concert met als thema: Es floh die Zeit.

Ien Bouwmans verzorgt een muzikale vogelvlucht door de tijd en het leven. De geboren en getogen Deurnese begon met zingen in het meisjeskoor De Zilverklokjes. Het koor stond onder leiding van Wim Boerekamp, een van de steunpilaren van de werkgroep Concertcyclus, en oogstte in de zestiger jaren internationaal succes. Ien Bouwmans studeerde solozang aan het Rotterdams Conservatorium. Als soliste is zij regelmatig te beluisteren bij koorconcerten, oratoria en recitals. Onlangs nog luisterde zij met Annelie Brinkhof het jubileumconcert van het Deurnes Mannenkoor op. Marie-Astrid Zeinstra studeerde piano en koordirectie aan

het Brabants Conservatorium in Tilburg. Ze is pianodocente, koordirigente en verzorgt pianobegeleiding voor zangers, koren en instrumentalisten. Het Vocaal Kwartet Driest bestaat uit Ien Bouwmans, Lieve van Tuijl (mezzosopraan), Pieter CorneWIE WA T WA A R

lissen (tenor) en Peter Ruiter (bas-bariton). Het kwartet zingt liederen van componist/tekstschrijver Frans van Hoek. Het concert is vrij toegankelijk. Na afloop wordt een collecte gehouden om de Concertcyclus mogelijk te blijven maken.

Vraag

Kerk b e ri ch t e n Heilige Willibrord Deurne Zondag 9.30: eucharistie Drie-eenheid (samenzang), voorganger pastor E. van Eerd. 11.00: eucharistie Drie-eenheid (kerkkoor), voorganger pastor E. van Eerd, intenties beide vieringen: Nico Kooter, Theo en Corrie Kooter-van Steen, Lambert de schoonzoon en Piet en Sina Kuijpers; Suzanne Martens-van de Weijer en opa Harrie Aarts; Jan van de Mortel, overl ouders Toon en Miet van de Mortel-van Zeeland en zonen Willie en Leo; Frans en Antonia Meulendijks-Vrijnsen; overl ouders Petrus Stevens en Antoinette Wijnhoven en Wilhelmus Stevens; Johan Reijnders v.w. sterfd en overl fam Reijnders-Thielen; Marietje Kuijpers-Rovers vw jaarget; Ad Frantzen; Ria van Seccelen-van de Kruijs vw trouwdag; Sien van Bussel-Swinkels; Mariet ter Voert-Janssen; Antoon Engelen vw verj; Wim Barten vw verj en overl fam Barten en overl fam Manders; Noud van Sleuwen vw jaarget; Harrie Bekkers en Joh Bekkers-Vollebergh; Wim van der Kant, Drica van der Kant-Mennen vw sterfd en zoon Mart; Piet Gitzels en overl fam Gitzels-van den Heurik; Miet Bevers-Adriaans, dochter Annie en haar kleindochters Esther en Anne vw sterfd moeder. 16.00: concertcylus, zangeres Ine Bouwmans. Willibrorduskapel, Visser 2 Zaterdag 15.00: eucharistie Drie-eenheid (samenzang), voorganger pastoor P. Janssen, intenties: Leo en Tonny Lemmers-van de Burgt overl fam Lemmers en overl fam van de Burgt. Woensdag 19.00 uur: eucharistie ouderenviering (Seniorenkoor 2000), voorganger pastoor P. Janssen, intenties: Leo en Tonny Lemmers-van de Burgt vw sterfd en overl fam Lemmers-van de Burgt; Huub Jagers vw sterfd; Martien Sleegers vw 50-jarige huwelijksdag en overl fam Sleegers-Lutters; voor alle jarigen in de maand mei. St. Jozefkerk Zaterdag 19.00: eucharistie Drie-eenheid (KK St. Jozef), voorganger pastor E. van Eerd, intenties: Hein en Henrica Manders-van de Mortel, Jan Crooijmans, Piet, Cato en Nel Manders; Mgr. Wim Jacobs en Arnold Jacobs; Lucie Verhoeven; Wout en Anna Kuijten-Berkers, kinderen en kleinkind; Frans Jacobs; Willem en Hanneke Kuunders-de Louw, Martien de schoonzoon en Marcel de kleinzoon. Vrijdag 14.15: Huwelijksviering Davey Brankaert en Linda de Loijer, voorganger pastoor P. Janssen. Kerk St. Willibrordus Helenaveen Zondag 9.00 uur eucharistieviering met samenzang voorganger pastoor Janssen. Intentie: Voor de vrede in de wereld: Kerk St. Willibrordus Liessel Zondag om 10.30 uur eucharistieviering mmv kerkkoor voorganger pastoor Janssen. Intenties: Piet vd Berkmortel nm echtgenote en kinderen; Mariet Mennen-Joosten nm KBO; Riek v Ooij-vd Putten nm KBO; Ouders vd Wallen-Joosten; René Luijkx vw sterfdag en Antoon Luijkx Maandag 8.00: voor mensen in nood; Dinsdag 08.00: voor de vrede; Woensdag 8.00: voor jonge gezin-

nen; openstelling van de kerk voor stilte en gebed van 19.00 tot 20.00. Donderdag 8.00 voor slachtoffer van natuurrampen; 10.30 eucharistieviering in ontmoetingsruimte Ons Plekske. Vrijdag 8.00 voor roepingen. Kerk St. Willibrordus Neerkant Zaterdag 19.00; eucharistieviering, gemengd kerkkoor.Voorganger Pastoor Janssen. Intenties: Graad en Lemmen-Pijnenburg; Broer Lemmen en Gerrit Pijnenburg; Mia Verberne v.w. verjaardag;Familie Verberne en familie Kleuskens; Siena de Boer-Verberne v.w. verjaardag. Kerk St. Willibrordus Vlierden Zondag 9.30 uur Gezinsviering. Intenties: Hans Strijbosch en overl ouders en schoonouders; Cor Driessen; Jo van Huisseling-Janssen.

O.L. Vrouw Presentatie Ommel Zaterdag 8.00 uur H. Mis: voor het welzijn vd kerkgemeenschap v Ommel; 16.00 uur H. Mis: bedevaart Pauluskerk uit Someren: jaargetijde voor André Jonkers; 18.15 uur H. Mis op de vooravond vh Hoogfeest vd Drie-eenheid met samenzang: overl ouders Cranenbroek en Sophie Philipsen, Ad Timmers overl ouders en alle overl familieleden, Jan en Anneke Mennen-Vlemmix, Theo en Drina Wijnen-Berkvens uit Geldrop, overl fam Bakker-vd Port, Nelleke Brentjes-Bakker overl te Nederweert, Toos Mennen-Scheepers; 19.30 uur H. Mis mmv Gem Zangvereniging Bel Canto uit Nederweert: uit dankbaarheid, Piet Vriens en overl familie. Zondag 6.30 uur H. Mis op het Hoogfeest vd Drie-eenheid met samenzang: voor de zussen Mieke v Lieshout-v Rijt en Sjanneke v Rijt, Piet en Cato vd Kant-Kuunders en overl familie; 8.00 uur H. Mis met samenzang: overl fam Koppens-v Eijk; 9.30 uur H. Mis mmv koor Con Spirito uit Deurne: Antoon en Truus Verdonschot-Stienen vw de sterfdag v vader, leden en overl leden v buurtvereniging DriezandVlaske uit Someren, Jan en Mina Donkers-Nooijen en achterkleinkind Luuk, Truus Janssen-Ernst, Cisca Loomans, Frans Hermans en Francien Hermans-Coolen vw de sterfdag v Francien, overl fam vd Eijnden-v Heugten, P. Joosten en Wilhelmina Goossens en overl kinderen en kleinkinderen uit Deurne; 11.00 uur H. Mis mmv St Jozefkoor uit Asten: uit dankbaarheid bgv een 49-jarig huwelijk en om kracht voor de moeilijke tijd die komen gaat, levende en overl leden vh Sint Jozefkoor uit Asten, Hendrik Berkers als jaargetijde, alle levende- en overl leden v Vrouwen van Nu uit Someren-dorp, overl mevr Toos Schroën-Gielen uit Beringe, Drica Weren-Verberne, ouders Carel en Dina Joppe-de Lau, Frans en Betsie Joppe-Boerenkamps en Ton v Deursen, Marinus en To Evers-Oomen, de dochters Annie, Riet en Toos en Jan v Mierlo, Jan en Riek Bierings uit Leende, Pierre en Dora Parren-Deben uit Thorn, Gerard Loverbosch, overl ouders Swinkels-Manders, Tinie Martens-Jansen, Piet v Bussel vw de sterfdag en Fien Cuppen, alle overl leden vd fam van Delft uit Elshout; 15.00 uur Plechtig Lof mmv het Gem Koor St Cecilia uit Ommel.

Maandag 8.00 uur H. Mis: voor het welzijn vd jonge mensen; 15.00 uur H. Mis bedevaart vd bewoners GGZ uit Eindhoven: voor het welzijn v alle bewoners vh GGZ uit Eindhoven. Dinsdag 8.00 uur H. Mis: voor het welzijn vd gezinnen en de alleenstaanden; 19.00 uur: Aanbidding vh Heilig Sacrament en het bidden vh rozenhoedje. Woensdag 8.00 uur H. Mis: uit dankbaarheid bgv een 14-jarig priesterzijn, voor de zielenrust v alle overledenen. Donderdag 8.00 uur H. Mis: voor de intenties uit de Mariatroon. Vrijdag 8.00 uur H. Mis: voor vrede in de wereld en in de gezinnen.

Protestantse Gemeente Deurne | Helenaveen Deurne Zondag 10.00 uur: ds Marise Boon uit Boxmeer Helenaveen Zondag 10.00 uur: ds M. Gosker uit Venlo.

Christelijke gemeente Iedere zondag verzorgt de christelijke gemeente De Levensboom een kerkdienst waarin het evangelie van Jezus Christus centraal staat. Samenkomst: 10 uur in de aula van basisschool D’n Heiakker aan de Patrijs 33 in Deurne. Voor kinderen is er zondagschool. Informatie: 0493322498 of www.levensboom.nl.

Deze twee dames, zussen of vriendinnen, poseren voor de fotograaf. Wij zouden graag willen weten wie ze zijn, waar en wanneer de foto is gemaakt. De foto komt uit de collectie van de Oudheidkamer. DEURNE - In het fotoarchief van Heemkundekring H.N. Ouwerling in Deurne bevinden zich veel foto’s waarvan niet bekend is wie of wat er op de foto staat of bij welke gelegenheid de foto gemaakt is. Vaak is ook de bron of de fotograaf onbekend. Plaatsing van deze foto op de site deurnewiki.nl van de Heemkundekring heeft de gevraagde informatie

niet opgeleverd. Het antwoord op de vragen bij bovenstaande kunnen met vermelding van het fotonummer 02.872 doorgegeven worden aan Heemkundekring H.N. Ouwerling via heemhuis@heemkundekringdeurne.nl of via Hans en Anneke van Hoek, tel.0493-315191. Zie ook: www.deurnewiki.nl

In fo e n di enst en Huisartsen gemeente Deurne

Voor huisartsenpraktijken gelden verschillende regelingen. Bel voor informatie over spoedgevallen tijdens avond- en weekenddiensten de eigen huisarts.

Apotheek

Mediq Apotheek Deurne, Dunantweg 16. Tel. 0493-312487. Geopend vrij t/m do: 17.30-18.30 uur. Zaterdag: 10.30- 13.00 en 17.00-18.00 uur. Zondag: 11.00-12.00 en 17.00-18.00 uur. Dienstapotheek Peelland in Elkerliek ziekenhuis Helmond, Wesselmanlaan 25. Tel. 0492-432906. Elke avond en tijdens weekend open.

Tandartsen

In het weekend (vanaf vrijdag 12.00 uur) is de tandartsenkring Deurne/ Asten/Someren/Bakel, alleen voor dringende gevallen die niet tot na het weekend kunnen wachten, bereikbaar: tel. 06-22094316.

Verloskundigen

Anja Panhuijzen, Emilie van Schijndel, Eveline Oostrom en Esmee Bakker. p/a Elkerliek Ziekenhuis, Dunantweg 16, Deurne. 0493310309. Telefonisch spreekuur/ afspraken: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00-12.00 uur.

Lev-groep Deurne

De Lev-groep is er voor iedereen die vragen heeft over zorg, wonen, opvoeden, relaties, werken, echtscheiding, geldzaken, formulieren. Voor iedereen die actief wil zijn in

wijk of buurt of die meer wil weten over vrijwilligerswerk. De locatie in Deurne: Oude Martinetstraat 2 (zij-ingang gemeentehuis). Dagelijks telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur via 0493-352500. Of via e-mail sociaalteamdeurne@ levgroep. Zie ook www.levgroep.nl.

Savant Zorg

Persoonlijke verzorging, verpleging, verpleeghuiszorg, behandeling, verblijf, huishoudelijke verzorging en acute zorg: 0492-572000. Uitleen hulpmiddelen en informatie: savantzorg.nl. Maaltijdservice, bezorging in Deurne: 0492-572073.

Tel. 0900-8998636 of zorgboog.nl. Ook voor informatie over zwangerschapsbegeleiding, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg.

GGD Brabant-Zuidoost

Aanvraag ambulancezorg voor noodgevallen: 112. Voor aanvraag vervoer: 040-2332135.

Dierenartsen

Geluidsoverlast, parkeerproblemen, onenigheid met buren? Buurtbemiddeling Das, tel. 06-11254773 of deurne@bemiddeling.nu.

Dierenartsencombinatie ZuidOost, locatie Deurne, Zeilbergsestraat 142. Gezelschapsdieren: alleen op afspraak: 0493-352425. Voor spoedgevallen tijdens avond, nacht en weekend: 0900-9933993. Landbouwhuisdieren volgens afspraak: 0493-352424. Dierenarts P. Kome, Molenweg 2, Liessel: 0493-341729. Dierenkliniek Brouwhuis, Rivierensingel 730, Helmond: 0492-515977.

Thuiszorg, Samen verder

Zwerfdieren

Zorgboog

Poetszorg, poetsen met een praatje

Buurtbemiddeling Deurne

Voor verpleging, verzorging, huishoudelijke hulp en/of begeleiding, tel 0492-476001. Zie ook www.thuiszorgsamenverder.nl. Voor spoedhulp, bijvoorbeeld na ontslag ziekenhuis: 24 uur per dag bereikbaar via tel: 06 49438319. Voor hulp bij persoonlijke verzorging en/of verpleging. Of voor zorg na behandeling in het ziekenhuis. Of voor een adviesgesprek of specialistische verpleegkundige hulp: neem contact op met het kruiswerk van de Zorgboog. In kleine wijkteams wordt hulp en ondersteuning geboden, afgestemd op de zorgvraag.

Dier kwijt of een zwerfdier gevonden: Dierenambulance Noordelijk Limburg 0900-2000112. Voor opvang vogels: Stichting ​ Vogelsasiel Someren eo, Philipsbosweg 7 in Lierop, tel. 06-29799316 of vogelasiel-someren.nl.

Voor huishoudelijke ondersteuning in de regio Peelland. Zie www.poetszorg.nl, tel: 0642677878.

Buurtzorg Deurne

Verpleging en verzorging thuis: 0612079226, buurtzorgnederland.com.


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 19 mei 2016 | pagina 35

Showroom: Langstraat 3-11 5595 AA Leende 040 2065104

PARASOLS € 99,DIV. KLEUREN

TEAK

RVS

OPEND 7 DAGEN GE !!! LENTEACTIES

LOUNGE

www.celestetuinmeubelen.nl info@celestetuinmeubelen.nl Ma - Zat 10:00 - 17:00 uur Zondag 12:00 - 17:00 uur

ALUMINIUM

Like

NATUURSTEEN

Voor particulier en groothandel • Webshop: www.celestetuinmeubelen.nl • 7 dagen per week geopend • Prelan actie tuinplank Grenen 1,5x14x360cm Van € 1,45/m1 Nu voor maar € 0,89/m1. Nieuwe Udenseweg 6, Volkel 0413-272149 • Te huur woning met 1 slaapkamer in centrum Deurne €660,00 per maand. Tel: 0493-312468. • T.K. gebruikte bouwmaterialen, vloerplanken, deuren, ramen, ijzeren balken enz. Verberne Meijelseweg 37, Beringe. Tel. 077-3078609

• Biologisch vlees, puur, ambachtelijk met de smaak van vroeger! Varkens, rund, kip, lamsvlees, vele soorten vleeswaren o.a. uit eigen rokerij. Biologische aardappelen, uien, appels, eieren, boerenkaas, geitenkaas. Geopend: vrijdag en zaterdags 10.00 tot 17.00 uur. Webwinkel en ook bezorging. Sumiran Biologische Boerderij Broekstraat 3 5725 TL Asten-Heusden 0493-440630 www.sumiran.nl • Glaswol en Pir isolatie (Dupanel). Aan spotprijzen bij de Isolatiehal tel. 0492-542002.

BBQ compleet

vanaf €10,60

Afdrukken prijslijst of bestellen kunt u op www.jomofood.nl of bel 0493-312151 • Voor groenteplanten, o.a. komkommer, tomaten, paprika enz., aardbeienplanten, klein fruit en fruitbomen naar Thijs Huijs Langstraat 64 Horst-Hegelsom. Tel. 077-3983552. WAT DOE

JIJ

BIJ BRAND?

Daar moet je nu over nadenken!

watdoejijbijbrand.nl

WEEKBLAD VOOR

• Te huur woonboerderij in De Rips voor max 2 jaar met tuin en garagebox voor info 0622880137 •ISOLATIE.COM uit Gemert. De specialist op het gebied van spouwmuur/dak/kruipruimte isolatie. Voor geheel vrijblijvend advies/offerte 0492-364783 www.isolatie.com • Tomaten, komkommer paprika, prei, kruiden en groentenplanten. Jan Vinken Beuzen 6 Deurne 06- 46579334 Di. en do. gesloten. www.plantenverkoopdeurne.nl • Artimie gaat stoppen. Daarom alle kleding op zaterdag 21 en 28 mei (11.00-16.00) voor 5 euro per stuk. Artimie, tweedehands merkkleding. Hoogstraat 12 Asten.

• Aktie: Wisa xs inbouwreservoir + arco drukplaat van €407,- nu €179,Geberit inbouwreservoir compleet duofix + delta drukplaat van vanaf €307,-nu €199,Kömhoff Sanitair Schoolstraat Met kwaliteitsvlees uit het pakket naar keuze 37 Meijel tel 0774661540

BBQ

10,-

Met vers fruit en 4 salades Met stokbrood en kruidenboter • Praktijkspeuren? Met cocktail-, knoflook- en satésaus www.k9-unique.nl Met bain Marie (vanaf 15 pakketten) • Behang, tex, schilderwerk. Met porseleinen borden en bestek (150%)

Vakkundig, betaalbaar. Met koeltassen 0478-561184 06-20335370.

Met professionele bbq op poten incl gas Met bbq-aanhangwagen met vaste tafel (vanaf 30 pakketten) Met bezorging en demonstratie Met bezorging op zondag (vanaf 10 pakketten)

DEURNE

Wij zorgen voor de afwas en reiniging

Uw kleintje in de krant! Kleintjes

Voor de complete prijslijst, andere mogelijkheden of uw bestelling www.jomofood.nl of bel 0493 312151

de snelste en goedkoopste weg naar verkoopsucces! Bon voor het aanleveren van kleintjes; betaling contant

Tarieven: Tot en met 10 woorden € 8,00; elk woord meer kost € 0,30 extra. Afkortingen als i.z.g.st. en z.g.a.n.: tellen als één woord. Tel. + nummer tellen als twee woorden, straatnaam + huisnummer tellen ook als twee woorden. Zo berekent u de kosten van een kleintje van bijvoorbeeld 23 woorden: 13 x € 0,30 = € 3,90 + € 8,00 = € 11,90 Uw advertentie in al onze kranten t/m 10 woorden € 14,00 elk woord meer € 0,40 extra. Kleintjes worden automatisch geplaatst op onze websites. Toeslagen: Voor brieven onder nummer: € 7,26 incl. btw. Voor plaatsing op de eerstvolgende donderdag moet uw kleintje op tijd bij ons aangeleverd zijn: kantoor Deurne, Stationsstraat 103 (uiterlijk dinsdag voor 14.00 uur). Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00 t/m 17.00 uur

S.v.p. duidelijk in blokletters invullen! Tekst kleintje:

Opdrachtgever: Naam: Straat: Postcode en woonplaats: Telefoonnummer: Plaatsingsdatum/data:

• Wij kunnen uw waterput maken. Slangen, sproeiers, hulpstukken, pvc en pompen op voorraad. En revisie van waterpompen. Crooijmans 0655506538 of 0493316127.

Opslagruimte huren voor goederen, voorraad, inboedel etc. Verwarmd en bewaakt. www.boxs-it.nl Tel. 0493-381718 • Wereldwinkel. Maandaanbieding mei: Alle koffievarianten, zoals: snelfiltermaling, bonen, pads en capsules 15% korting. • Lnb pijntherapie verlost u in een paar behandelingen van chronische pijn in nek, schouder, arm, rug, heup of knie. 0624950554 Bakel. Lnbpijntherapie-troisfontaine.nl • Asperge-seizoen is alweer bezig met zijn laatste weken. Dus het wordt weer tijd om de diepvries aan te vullen Verse asperges en aardbeien. Van Leunen asperges Molenweg 1a Liessel 0493-342049 Verdonckstraat 8 Someren 0614354447.

• Vouwwagen te koop Camplet Royal 2004 €2.500,06-38281888. • 8mm spoelen overzetten op dvd, Bel Foka Deurne 0493-353102. • Bestrating voor o.a. uw inrit, terras, buitenterrein, grondwerk en bestratingsmaterialen. Voor bedrijven en particulieren. Scherpe prijs. Asten 06-53559761.

• Haardhout eiken, berken, els en kersenhout. Gezaagd en gekloofd. Bakelseweg 63 Deurne 0493-319691.

Voor timmerwerk en/of klein metselwerk in en rond uw huis en/of bedrijf. Tel: 06-10698828.

• www.inboedelopslag deurne.nl inboedelopslag al vanaf 6 euro per maand. 0493-311034

• Gevraagd medewerkers/sters voor de asperge oogst vanaf 15 jaar. Wim van Kessel Bakel. 0492-343070

• Tuinen sproeien met grondwater? Wij maken voor u een waterput of waterbron op elke gewenste plaats zonder overlast. Bel voor informatie 06-27454587. Bezoek onze website benwbronnen.nl Bakel.

• www.massagepraktijk atteveld.nl voor diverse professionele sport- en ontspanningsmassages. Meteoorstraat 32, 5721 BM Asten. 06-47152324.

• Stal te huur in Deurne voor opslag/ hobby vanaf 70m2 tot 300m2 06-51519594. • Verse Asperges Gratis Geschild Van Leunen Asperges Molenweg 1a Liessel 0493-342049 www.aspergesliessel.nl • Te koop bosperceel 1 ha Lierop 0653427236 • Te huur opslagruimte met grote toegangsdeur 700m2 advies huurprijs €1500,00 p/m. excl btw. 06-51171786 Handel Fuik 15 • APK drive-in. Klaar terwijl u wacht!! MarcoCars.nl 0493-320520 Deurne. • Garageverkoop zaterdag 21 mei verkoop van kozijnen, deuren, platen, hout, gereedschap, elektromateriaal, motoren 380-220 volt, beregeningspomp. Pannenschop 6 Deurne van 10.00 tot 16.00 uur.

• Auto met APK vanaf €400,-. Tevens te koop gevraagd kleine auto’s en sloopauto’s. Tel. 0492-381631/ 06-20778602 www.twanvanhout.nl • Overlast van ongedierte? Bel 0493-688006. • Hoogwerker te huur. Werkhoogte 14 meter. Past door een poort. www.driessenverhuur.nl Someren 06-51439395.

• Container te huur. Voor puin, snoeihout, zand enz. à €60,-. Brengen en halen in regio Deurne. Tel. 06-46256440. • Verbeco. Gespecialiseerd in garagedeuren en Marantec aandrijvingen. Ommelsveld 11, Asten. Tel. 0493-697731 * Hapmobiel: voor feestjes en partijen komt de hapmobiel voorrijden. Info: 06-46003057 of www.hapmobiel.nl


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 19 mei 2016 | pagina 36