Page 1

WEEKBLAD VOOR 3 Plan voor stadstuin aan Spoorlaan

DEURNE 13

Recepten voor het leven én voor in de keuken

17

1 december 2016 We e k Jaargang 113

48

WWW.WEEKBLADVOORDEURNE.NL

21

Jong Deurne feestelijk van start

30

Goud en zilver voor KDO Deurne

Jubilarissen kerkkoor Vlierden Aanbieding geldig t/m 3 december 2016

BOTERMALSE BIEFSTUK 3 STUKS

5,95

PEELHAM 5 SCHIJVEN + bakje Cumberlandsaus

SAMEN VOOR

5,95

Slagerij van Goch

Martinetplein 72 Deurne Tel.: 0493-312385 www.vangochgildeslager.nl

NI

NIEUW

NOGNOOIT NOOITININ NOG LIESSELGEWEEST GEWEEST?? LIESSEL ??

T HE

W EU

KOM NOU!! E S VOOR UW OPEL-SERVICE

A

DR

www.marksmitsautos.nl KEUZE UIT JONGE OPELS

APK GARAGE MARK SMITS

HOOFDSTRAAT 74 Ablauwmetallic, - LIESSELairco - TEL. Opel Astra, 1.6i, 5-drs., Pearl, . . . . . 0493-342144 . . . . . . . . . . .2001 Opel Astra 1.6i, 5-drs., Edition, grijsmetallic, airco . . . . . . . . . . . . . . . .2002 Opel Atra, nieuw model, 5-drs., Edition, airco, grijsmetallic . . . . . . . . .2007 Opel Corsa 1.2-16V, 5-drs., Njoy, grijsmetallic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2003

1 Webs1 1 Webshop 1 Webshop 1 Webshop 11 1Webshop Webshop 1 Webshop 111Webshop Webshop Webshop111Webshop 2 Winkels 1Webshop Webshop Webshop Webshop 2Winkels Wink Altijd dichtbij! 2 2 2 2 Winkels Winkels Winkels 2 Winkels 2 Winkels 1 Webshop Winkels Winkels 222Winkels Winkels Winkels 222Winkels 2 Winkels Altijd dichtbij! Altijd dic Altijd dichtbij! Altijd Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! Altijd Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! Altijd Altijd Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! dichtbij! Altijd dichtbij! OP: KIJK VOOR ALLE MERKSCHOENEN

1 Web 1 Webshop 2 Winkels 2 Win 2 Winkels M R LL O S C VA N M I E R L O S CAltijd H VA O EN Ndichtbij! E NI E. N Opel Corsa 1.2, 5-drs., Swing, wit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1994 Opel Corsa 1.2-16V, 5-drs., Max, airco, grijsblauwmetallic. . . . . . . . . . .2004 Opel Meriva 1.6i, Essentia, grijsblauwmetallic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2003

Opel Meriva 1.6-16V Temptation, airco, grijsblauwmetallic . . . . . . . . .2007 111 Webshop Webshop Webshop 1 Webshop Opel Zafira 1.6-16V, Elegance, grijsblauwmetallic, airco . . . . . . . . . . . .2001 2 Winkels VA N M I E R L O S C H O E N E N . N L 2 2 2 Winkels Winkels Winkels VV AA V NOpel N A MN M IE M IZafira R EIR LEO LRO S L O C SC H SH C OH O EElegance, N O EN EN EN .EN N .N L. N L L grijsmetallic . . . . . . . . . . . . . . . . .2002 1.8-16V airco,

K IK JK IK JK VO I J VO KOVO R OR A OLA RLLEA LM L ELM E RE M KS REKS C RH KS CO HCEO H NEO ENE NENN O E P: N O P: O P:

K I J K VO O R A L L E M E R KS C H O E N E N O P:

Altijd dichtbij! K IK JK IK J Altijd K VO I J VO KOVO R O R A OLA RLLEA LM L ELM E RE M KS RKIJ EKS C R KS CO HCEO H NEO ENE N ENN O E P: N O P: O P:EN OP: KH VOOR ALLE MERKSCHOEN Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij!

Asten en Donk KP: KIJ K VOOR VOOR K VOOR ALLE ALLE MERKSCHOEN MERKSCHOEN MERKSCHOEN ENEN OP: EN OP: OP: AN ON S.ECN K IK JK IK JK VO I J VO KOVO R OR A OLA RLLEA LM L ELM E RE M KS REKS C RH KS CO HCEO H NEO ENE NENN O E P: N O KIJ P: OKIJ KN VOOR ALLE MERKSCHOEN OP: V V AALLE A V NKIJ N A M M M IenR E IenR LEDonk O LR O S LO C S C H SVH C O H O EMN O EI-EBeek N ER LN EEN N .HN LO. EN LN ELN . N L Asten Asten Asten - Beek -I Beek -E Beek en Donk Donk www.vanmierloschoenen.nl EN DONK Opel Zafira 1.6-16V Comfort, airco, blauwmetallic. . . . .A.S.T .E N. . .| . B. E. E. K. .2001

KI

V

A SATSEA TNS ET N|E N|B EB |EEKBE EK EENEKN DEO N DN ODKNOKN K

Opel Zafira VV AA V NN A MN M I EM IR EIR LEO LRO S LO C SC H SH C OH O E1.8-16V N O EN EN ECosmo, N .ENN .N L.airco, N L Lgrijsmetallic . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2007

VV AA V NN A MN M IE M IR EIR LEO LRO S LO C SC H SH C OH O EN O EN EN EN .EN N .N L. N L L

VA N M I E R L O S C H O E N E N . N L

www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl

Opel Vectra 1.8-16V Pearl, airco, grijmetallic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1998

| BEEK EN DONK Opel Combo 1.7D, wit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. .S.T. E. .N.1998 Asten - Beek en Donk VW Polo 1.4-16V Comfortline, airco, grijsmetallic . . . . . . . . . . . . . . . . .2004 A S A T S E A T N S E T N | E N | B E B | E E K B E E K E E N E K N D E O N D N O DKNOKN K Asten Asten Asten - Beek - Beek - Beek enen Donk en Donk Donk www.vanmierloschoenen.nl Asten Asten Asten -ma.-vr. Beek - Beek -8.00-22.00 Beek en en Donk en Donk Donkuur www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl Openingstijden: uur, za. 8.00-18.00 A SATSEA TNS ET N|E N|B EB |EEKBE EK EENEKN DEO N DN ODKNOKNwww.vanmierloschoenen.nl K

KIJ K VOOR ALLE MER (Foto: Hein van Bakel) KIJ K- Beek ALLE MERKSCHOEN EN Asten Asten Asten -VOOR Beek - Beek en en Donk en Donk Donk www.vanmierloschoenen.nl VA Nwww.vanmierloschoenen.nl Mwww.vanmierloschoenen.nl I EAsten R L O- Beek SCH O EOP: NEN.NL en Donk A SATSEATNSE TN|E N|B EB |EEKBE EK EENEKN DEO N DN ODKNOKN K

Buurtbewoners samen aan de slag met het vernieuwen van het plantsoen, afgelopen zaterdag.

ASTE N | B E E K E N D O N K

Buurtbewoners samen aan de slag

www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl

APKwww.vanmierloschoenen.nl GARAGE MARK SMITS HOOFDSTRAAT 74 A - LIESSEL - TEL. 0493-342144

Altijd di Altijd dichtbij! Nieuw groen in plantsoen A ST E N | B E E K E N D O N K

DEURNE - Buurtbewoners zijn afgelopen zaterdag aan de slag gegaan met de aanleg van nieuw ‘groen’ in het plantsoen aan de Robert Kochstraat, Albert Schweitzerstraat en Frederick Hopkinshof. Onder meer de eikenbomen die er tot voor kort stonden zijn in samenspraak met de gemeente verwijderd en er zijn struiken voor in de plaats gekomen.

door Willie Thijssen De werkzaamheden zijn in goed overleg tussen de gemeente Deurne en de buurtbewoners uitgevoerd. Henk van

den Heuvel woont in de wijk en is een van de initiatiefnemers. “De eiken zorgden voor nogal wat overlast en sommige bewoners waren bang dat bij harde wind takken van de bomen

zouden waaien. We zijn met de gemeente om tafel gaan zitten en in het kader van Deurne koerst op eigen Kracht hebben we het voor elkaar gekregen”, vertelt Van den Heuvel. Voorafgaand aan de werkzaamheden heeft de initiatiefgroep eerst handtekeningen verzameld in de buurt om aan te tonen dat er draagvlak was voor de ingreep. De gemeente heeft de eiken vervolgens laten verwijde-

ren en de omwonenden hebben het plantsoen zaterdag opnieuw aangeplant. In de deal tussen de gemeente en de omwonenden is ook afgesproken dat de buurt zorgt voor het onderhoud van het plantsoen. Wethouder Helm Verhees kwam zaterdag even een kijkje nemen.

ASTE N | B E E K E N D O N K

Asten - Beek Asten - Beek en Donk www.vanmierlo www.vanmierloschoenen.nl K i j k voor meer foto’s op www.weekbla dvoordeurne.nl

Gebouw Rode Kruis Deurne aan de maat Doorne. Het noodgebouw staat er ruim 25 jaar. Enkele jaren geleden is het nog geschilderd door leerlingen van een schilderschool via een soortgelijk project.

DEURNE - Het gebouw van het Rode Kruis aan de Zonneland in Deurne is weer aan de maat. Leerlingen van voortgezet speciaal onderwijs De Korenaer in Deurne hebben het houten gebouw een opknapbeurt gegeven.

koopzondag

4 december

helmond centrum openingstijden

12:00 uur tot 17:00 uur

Sloopplannen

door Willie Thijssen De luiken van het Rode Kruis-gebouw moesten nodig vervangen worden. Mike Zschüschen van het Rode Kruis Deurne heeft daarop contact opgenomen met vakschool De Korenaer in Deurne, de school die verbonden is aan instituut Vreekwijk. De Korenaer en ook Vreekwijk willen meer en meer hun maatschappelijke verbondenheid laten zien en dat ze echt iets kunnen betekenen voor Deurne. Vijf jongens, Justin, Mike, Ramon, Colin en Giordano hebben samen met hun leraar Hans van Berlo en werkmeester Henry Barents de luiken een-op-een nagemaakt. Ze hebben de luiken vervolgens goed in de grondlak gezet en daarna groen geschilderd. Bij het plaatsen van de luiken, donderdag 24 november, zijn de luiken voorzien van het juiste hang- en sluitwerk. De leerlingen hebben meteen ook

Asten - Beek en Donk www.vanmierloschoenen.nl ASTE N

Leerlingen aan de slag bij het gebouw van Rode Kruis een deur die niet goed dicht ging bijgeschaafd en een probleem met een andere deur opgelost. Ze gaan verder ook nog zorgen dat het

(Foto: Hein van Bakel)

Rode Kruis een nieuwe brievenbus krijgt. Het Rode Kruis heeft het gebouw in bruikleen van de familie Van

Mike Zschüschen verwacht dat het Rode Kruis zo weer een flink aantal jaren vooruit kan met het gebouw. Tenminste zolang de plannen voor de nabijgelegen voormalige huishoudschool niet ten uitvoer worden gebracht, Zschüschen: “Het gebouw is onderdeel van de sloopplannen van de oude huishoudschool. Dus we weten niet hoe lang we hier nog kunnen blijven zitten. Een alternatieve locatie hebben we vooralsnog niet. Ik hoop dat we de komende vijf tot acht jaar nog gebruik kunnen maken van ons clubhuis.” Rode Kruis Deurne gebruikt het gebouw voor het geven van cursussen. Ook andere verenigingen maken gebruik van het gebouwtje. “Het ziet er van buiten weer goed uit. De binnenkant is een ander verhaal. Maar daar is helaas geen geld voor. Ach we doen het er maar mee. Het is ook heel fijn dat het weer goed beveiligd is. We waren vaak slachtoffer van vandalisme.”

DEURNESE

KALENDER 2017

AR!

A NU VERKRIJGB

Zie pagina 31


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 1 december 2016| pagina 2

NGEN

Wij zijn dolblij met de geboorte van onze dochter

SAAR

24 november 2016

Bestel nu ook online:

I AANBIED

Martien & Nelly

www.streeckhuys.nl

Hendriks

40 JAAR GETROUWD

Kwaliteitsvlees vanvan eigen boerderij Kwaliteitsvlees eigen boerderij

Bart & Sabine Brabers Parkstraat 12, 5752 AP Deurne

Wij zijn heel erg gelukkig met de geboorte van onze zoon en broertje

Beau van den Broek 21 november 2016

Pancho, Kea en Jip Spaarne 7, 5751 WJ Deurne

Hoera! We hebben een zoon.

Cas

Petrus Joannes Geboren op 16 november 2016 Frank en Lieke Kuunders - Wullems Groenveld 43, 5752 BH Deurne

Vrijdag 2 december

AANBIEDINGEN! Sinterklaasfeest!

GEFELICITEERD

Geldig van 2-12 t/m 8-12

Kant en klare producten uit eigen keuken, lekker gemakkelijk! Gehaktballetjes in tomatensaus 100gr ₏ 0,69 Gehaktballetjes in Satesaus 100gr ₏ 0,69 Varkenshaas in Champignonroomsaus 100gr ₏ 0,99 Eigengemaakte bourgondische vleessalade 100gr ₏ 1,59 Abondance au lait 100gr ₏ 1,99 Boeren extra belegen 500gr ₏ 5,80 15% korting op alle huisgemaakte patÊ’s! (lekker voor op toast!) Voor heerlijke versgemaakte gourmetpakketten bent u ook bij ons op de juiste plaats!

Op zoek naar mooie kerstpakketten?

Vraag in de winkel naar de mogelijkheden.

Ook hiervoor bent u bij ons op de juiste plaats! Daar is ze dan!

EEF 25 november 2016Zusje van Jelt Peter Nooyen & Neelke AdriaansStraatsebaan 11, 5757 PX Liessel

van de kinderen en de kleinkinderen

Zaterdag 3-12 hebben wij de hele dag zwarte piet op bezoek! Zondag 4-12 zijn wij open van 9:00u-14:00u Maandag 5-12 zijn wij open van 08:30-16:00u!

Maandag Dinsdag - Vrijdag Zaterdag Zondag

Haageind 24 5751 BC Deurne 0493-782211 www.streeckhuys.nl

Gesloten 08.30 - 18.00 08.30 - 16.00 Gesloten

www.daspasdrukwerk.nl

Geboren!

JUNE

JOLIE 18 november 2016

ZONDAG 4 DEC

Dochter van Roy Vogels en Judith Martens Zusje van Lennon Julianastraat 34, 5751 JX Deurne

G Grootste collectie kunstkerstbomen k v van de regio!

Dolblij zijn wij met de geboorte van onze dochter

Lou Swinkels 25-11-2016

Zusje van Lauren Ruud Swinkels en Nancy Martens Bosven 44, 5751 NK Deurne

Geopend!

van 10.00 tot 17.00 u.

K Kunstkerstboom m matterhorn

6 T/M 9 DECEM D DE DECE DECEMBER MB M BER B E ER R

van 149,v

tot 21.00 uurr

EXTRA KOOPAVOND! PAV ND! D!! D

1,85 hoog 1

voor 119,v

Sfeerwindlicht

Kerstbomen, diverse groenten, fruit, eieren en streekproducten.

Vis & co 2 witvisrolletjes met zalm + 2 porties visfriet met saus + Triobakje salade

â‚Ź12.50

Aanbieding geldig t/m zaterdag 10 december Molenstraat 11A Deurne • 0493 - 31 87 78

Kerstbomen

Ook dit laatste jaar, staan onze bomen voor u klaar. Keuze uit 5 soorten; van groot tot klein. Wilt u liever op het land uitzoeken? Ook dat kan. U kunt elke dag bij ons terecht, ook op zondag, van 8.30 tot 19.30 uur. Bakelseweg 63 Deurne 0493-319691 of 06-23720623

NĂ™

â‚Ź5,49

van 24,95

NĂ™

â‚Ź19,99

Kerstkaarten

ks Automaat is dagelij uur open van 8.00-20.00

Open: dinsdag, donderdag en vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur. Zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur.

VAN 20,- VOOR

700 LED-lampjes, 16m snoer. Makkelijk in de boom te verwerken

o c & s i V

Kerstpakketten

Boerderijwinkel Manders Biesheuvelweg 20 • Deurne Tel. 0493-321963

Ivylights

doos van 10 stuks van 1,25

Dwergspar

5 dozen voor â‚Ź5,-

Picea Conica ca. 80 cm hoog van 9,95

NĂ™

â‚Ź595

Zweedse fakkel 25 cm hoog 2,5 tot 3,5 branduren Los 4,95 per stuk

WIJ ZIJN GENOMINEERD VOOR DE BESTE KERSTSHOW VAN NEDERLAND

3 voor â‚Ź

10,-

w

Bezoek onze kerstsho

Amaryllis

ŌŢ

$ƀŤş 

Diverse kleuren van 3,95

NĂ™

Tuinactueel

Coppelmans

Deurne

HELMONDSEWEG 118 5751 PH DEURNE TEL: 0493-321825 WWW.TUINACTUEEL.COM

â‚Ź1,95

Druk en zet fouten voorbehouden, aanbiedingen geldig tot een week na verschijning of zolang de voorraad strekt

Het boek is o.a. verkrijgbaar bij Bruna en bij boekhandel Hub Berkers in Deurne. Of kijk op www.frencisfransen.nl/thuis

incl. batterij verlichting, binnen en buiten, diverse motieven en kleuren. van 6,99

ELKE ZONDAG GEOPEND VAN 10.00 TOT 17.00 UUR


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 1 december 2016 | pagina 3

Verhalen uit de Spoorzone

Ontmoetingsplek aan Fabriekstraat DEURNE - In het Weekblad voor Deurne treft u regelmatig verhalen aan van mensen die op een of andere wijze iets te maken hebben met de Spoorzone bij station Deurne. Dit keer zijn we op bezoek gegaan bij een nieuwe ontmoetingsplek voor honden én hondenbezitters.

Aan de Fabriekstraat is de bouw van het Façade-project in volle gang. De nieuwbouwwoningen schieten als paddenstoelen uit de grond, het gebied wordt opnieuw ingericht en er ontstaat een nieuw stukje Deurne in de Sint Jozefparochie. In veel gevallen worden de huidige en toekomstige bewoners daar waar mogelijk betrokken in, met name, de inrichting van de omgeving. Een voorbeeld hiervan is het geplande hondenuitrenveld aan de Fabriekstraat aan het einde van de huidige P+R. Dankzij de welwillende medewerking van de NS, die een strook grond van ongeveer 450 vierkante meter beschikbaar stelt, kan het project gerealiseerd gaan worden.

Meerwaarde voor omgeving

“Voor de NS is het van belang dat de omgeving van stations op zodanige wijze is ingericht dat de aantrekkelijkheid van het gebied wordt verhoogd”, vertelt Martijn Noldus, Exploitatiemanager Regio Zuid Nederland bij NS Stations. “Het hondenuitrenveld zien wij duidelijk als een meerwaarde voor de leefbaarheid in de omgeving. Daarom verlenen wij graag medewerking aan dit initiatief.”

Goed alternatief

De strook die de gemeente heeft aangekocht van NS Vastgoed.

Gemeente koopt strook grond aan spoor

Plan voor stadstuin aan Spoorlaan DEURNE - De gemeente Deurne heeft onlangs een strook van 2.500 vierkante meter grond gekocht van NS Vastgoed. Het gaat om de groenstrook tussen de Spoorlaan en het spoor. De bedoeling is dat de mobiele moestuin van de coöperatie Stationspark Deurne er een plekje gaat krijgen. Michel Lintermans van de coöperatie ziet mogelijkheden om er op termijn een stads­tuin te realiseren.

door Willie Thijssen Momenteel is Stationspark Deurne samen met verschillende onderwijspartijen bezig een inrichtingsplan op te stellen voor de 2.500 vierkante

meter. Hoe het eruit met gaan zien is nu nog niet duidelijk. “We zitten met onze mobiele moestuin nu tijdelijk aan de Laurens Costerstraat. Daar moeten we binnen niet al te lange tijd weg. We hopen in de loop van

Fabriekstraat wordt blauwe zone DEURNE - Om overlast van parkerende treinreizigers bij de nieuwe woningen aan de Fabriekstraat te voorkomen wordt er een blauwe zone ingesteld. De parkeerduur is twee uur. Ook wordt het P+R-gebied bij het station uitgebreid.

Vorige week is het verkeersbesluit voor de blauwe zone aan de bewoners van de Fabriekstraat toegelicht. Wethouder Helm Verhees hoopt dat met de maatregel het voor treinreizigers niet meer interessant is in de vakken aan de Fabriekstraat te parkeren. “Sommige auto’s staan er de hele dag. Ook vakantiegangers parkeren er soms hun auto als ze met de trein bijvoorbeeld naar Schiphol gaan. Met de instelling van de blauwe zone voorkomen we dit.” Verhees verwacht ook dat met het uitbreiden en verbeteren van de fietsenstallingen dat het aantal treinreizigers dat met de fiets naar het station komt toeneemt. Het P+R-gebied bij het station wordt tevens uitgebreid. Het college heeft een verzoek ingediend bij de stuurgroep Hoogwaardig Openbaar Vervoer en knooppunten voor een financiële bijdrage in de uitbreiding. De stuurgroep - waarin ook de provincie zit - beslist welke projecten subsidie gaan krijgen. In de eerste tranche is aan de uitbreiding van de fietsenstallingen bij het station subsidie toegewezen.

Tijdelijke parkeerplaatsen

De gemeente zoekt ondertussen naar tijdelijke oplossingen. ‘We zien dat de extra parkeerplaatsen op de locatie Fabriekstaat 22 gebruikt worden. Deze gaan op korte termijn verdwijnen vanwege de sloop van de bedrijfspanden. In de plaats

daarvan komen er binnenkort tijdelijk extra parkeerplaatsen aan de Laurens Costerstraat’, aldus wethouder Verhees in een brief aan de gemeenteraad. Het P-R-terrein wordt goed gebruikt. Uit een onderzoek uitgevoerd door Empaction blijkt dat de bezetting van het terrein tijdens de reguliere werktijden fluctueert tussen ruim 70 en ruim 90 procent. Met name dinsdag en donderdag zijn drukke dagen. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat een groot deel van de treinreizigers verder dan vijf kilometer van het station woont.

Waterschap wijst eerste claims af PEELREGIO - Waterschap Aa en Maas heeft de eerste veertig schadeclaims na de extreme regenval in juni afgewezen. Het gaat om claims van minder dan 50.000 euro. Volgens het waterschap treft hen geen blaam. In geen van de veertig gevallen zou sprake zijn van het schenden van de zorgplicht of verwijtbaar handelen door het waterschap. In totaal kwamen er na het noodweer 256 claims binnen van particulieren en ondernemers. Claims van meer dan 50.000 euro worden niet door het waterschap zelf, maar door aansprakelijkheidsverzekeraar Centraal Beheer/Achmea afgehandeld. Een groot deel van de nu afgewezen claims is afkomstig uit Deurne, Asten en Someren. Het waterschap investeert in de komende periode wel ongeveer anderhalf miljoen euro om de kans op wateroverlast in de toekomst te beperken.

2017 naar de nieuwe stek aan het spoor te kunnen verhuizen. In plaats van een mobiele moestuin zouden we er dan een stadstuin kunnen realiseren”, vertelt Lintermans. Ook zou het groenonderhoud in de Spoorzone vanuit de nieuwe plek georganiseerd kunnen worden. Het aanliggende transformatorhuisje is geen onderdeel van het plan. “Dat blijft in eigendom van Prorail en moet mooi in het zicht blijven liggen.” Lintermans wil op het terrein wel een unit laten plaatsen als vergaderlocatie en voor het opbergen van spullen.”

20.000 euro voor speelterrein Rijtven

Uitgever: DAS Publishers!

Bezoekadres: Stationsstraat 103 | 5751 HD Deurne Ma t/m vrij: 8.00-17.00 uur T 0493-352600 | F 0493-352601 www.weekbladvoordeurne.nl Correspondentieadres: Postbus 20, 5750 AA Deurne Advertentie-acquisitie: T 0493-352600 | M 06-29536178 E advertenties@weekbladvoordeurne.nl

Gezamenlijkheid

Konings: “Wij als buurtbewoners en hondenbezitters, willen daar ook graag ons steentje aan bijdragen. Zo denken we mee over de inrichting van het terrein en kunnen we, bij de realisatie, eenvoudige handen spandiensten verrichten. Belangrijk is dat we in gezamenlijkheid een goede voorziening voor onze honden realiseren. Het mes snijdt hierbij aan twee kanten: wij en onze honden hebben een ontmoetingsplek én de levendigheid en de leefbaarheid van het gebied worden verhoogd.”

DEURNE - Het college van B en W stelt 20.000 euro beschikbaar voor de realisatie van de speelgelegenheid op het Rijtven.

Stichting Oro is bij de Biekorf en niet ver van de woonwijk De Rijtse Vennen een speelgelegenheid aan het realiseren die ontmoeting tussen bewoners van Deurne, de woonwijk en het Rijtven moet bevorderen. Oro heeft de gemeente om een financiële bijdrage in de stichtingskosten van deze speelgelegenheid gevraagd. De kosten van de realisatie zijn in totaal ruim 100.000 euro. De gemeente Deurne en Stichting Oro zijn in 2007 een samenwerking aangegaan om het bestemmingsplan Rijtse Vennen tot stand te brengen. Onderdeel daarvan is om openbare functies te creëren waar alle bewoners gebruik van kunnen maken. De speelgelegenheid op het Rijtven realiseert past binnen deze afspraken. De Honingpot, de Biekorf en de dierenwei staan open voor ontvangst van publiek. Ook wandel- en fietsroutes over het terrein zorgen voor meer toeloop. De aanleg van een aangepast speelterrein kan en zal hier volgens wethouder Helm Verhees nog een extra dimensie aan toevoegen.

Buurtbewoner en kartrekker Leon Konings en Martijn Noldus van de NS op het toekomstige hondenuitrenveld.

Overval cafetaria

Brand container

DEURNE - De politie is op zoek naar de daders van de overval op de cafetaria aan de Sint Jozefstraat, zaterdagavond. De signalementen van de vier overvallers zijn nog beperkt. Volgens de politie zijn twee van de vier verdachten ongeveer 1.60 meter groot. De andere twee waren iets groter.

DEURNE - Zaterdag 26 november iets na 21.00 uur heeft een brandje gewoed in een container aan De Meent in Deurne. Het ging om een bovengrondse kledingcontainer. De brandweer heeft de brand geblust.

Zaterdag 26 november rond 21.25 uur werd een cafetaria aan de Sint Jozefstraat in Deurne overvallen. Vier gemaskerde personen kwamen de cafetaria binnen en bedreigden de aanwezige medewerkers met een

Colofon Weekblad voor Deurne

Buurtbewoner Leon Konings, zelf hondenbezitter en kartrekker van het project, kent het belang van zo’n omheinde voorziening: “Wat is er fijner voor een hond om enigszins vrij, zonder aangelijnd te zijn, veilig wat te kunnen ravotten met soortgenoten: het bevordert het sociale gedrag van je huisdier. Voor de meeste honden is dit ideaal, zeker in een omgeving waarin nogal wat woningbouw is en de vrije ruimte dus beperkt. Maar ook voor de hondenliefhebbers is het dé ideale tussenoplossing; meestal kun je in het weekend wel een paar uurtjes vrij maken om met je hond naar het bos te gaan, maar op doordeweekse dagen wordt dit een stuk lastiger. Zo’n hondenuitrenveld is dan een goed alternatief. Ik ben daarom zeer blij dat de NS hiervoor een stuk grond beschikbaar wil stellen.” Noldus: “Levendige stationsgebieden zijn ook in ons voordeel, dus stellen we het braakliggend terrein graag beschikbaar. We hebben met de gemeente Deurne een bruikleenovereenkomst gesloten en afspraken gemaakt over het beheer. De gemeente zorgt voor de invulling van het beheer en het onderhoud.”

op een vuurwapen gelijkend voorwerp en wilden geld. De vier gingen er zonder buit vandoor in de richting van het centrum van Deurne. Tijdens de overval waren er geen klanten aanwezig in de cafetaria. Twee van de vier verdachten waren ongeveer 1.60 meter groot. De andere twee waren iets groter. De politie heeft na de overval een onderzoek ingesteld. Getuigen die iets kunnen vertellen over deze overval kunnen contact opnemen met de politie op 0900-8844. Dat kan ook anoniem op 0800-7000.

B i dt e n w e rk t , le e st , re ke n t e n h ou dt boe k Advertenties voor plaatsing op de eerstvolgende donderdag aanleveren vóór dinsdag 14.00 uur. Manager Uitgeverij: John van Veggel T 0493-352605; M 06-29536178 E advertenties@weekbladvoordeurne.nl

Redactie: Willie Thijssen (hoofdredacteur) T 0493-352606 | M 06-46017681 E redactie@weekbladvoordeurne.nl Ine van Hal T 0493-352607 | M 06-10915507 E ine@weekbladvoordeurne.nl Maarten Driessen (Asten) T 0493-352608 | M 06-13763686 E maarten@peelbelangonline.nl Eveline Lamers (Someren) T 0493-352609 | M 06-13762619 E eveline@hetcontact.nl

Berichten voor plaatsing op de ­eerstvolgende donderdag aanleveren vóór dinsdag 08.00 uur. Weekblad voor Deurne e.o. oplage 23.500, verschijnt op donderdag in: Deurne, Walsberg, Vlierden, Zeilberg, Neerkant, Liessel, Helenaveen, Griendtsveen, Brouwhuis, Rijpelberg en Dierdonk.

Bezorgklachten: tot vrijdag 14 uur via T 0493-352600 of E advertenties@weekbladvoordeurne.nl De editie wordt dan nog nabezorgd. Wij behouden ons ten aanzien van de inhoud van onze artikelen zowel het auteursrecht voor conform art. 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het Databankrecht.


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 1 december 2016 | pagina 4

inzicht in zicht

ACTUELE INFORMATIE VAN DE GEMEENTE DEURNE

Publicatie week 48 • 1 december 2016

Alle officiële bekendmakingen en kennisgevingen van de gemeente Deurne staan in de ‘Officiële bekendmakingen’ op onze website. Voor een abonnement op de digitale versie en ander Deurnes nieuws kunt u zich aanmelden via www.deurne.nl /Nieuwsmail.

Traditiegetrouw meeste inbraken in december

Gemeente Deurne

Rommel de bommel wat een gestommel, daar op de zolder… Het klinkt als de eerste regel van een vrolijk sinterklaasliedje. Maar in werkelijkheid zou het in deze tijd van het jaar net zo goed over een inbreker kunnen gaan. De feestdagen die weer voor de deur staan blijken namelijk zeer populaire dagen om in te breken. Cijfers van de laatste jaren laten zien dat er tijdens de feestdagen anderhalf tot twee keer zoveel wordt ingebroken in vergelijking met de andere maanden. Erg verrassend is dat ook niet. Bewoners zijn vaak langere tijd van huis, vooral tijdens de avonduren. Terwijl zij gezellig met familie en vrienden pakjesavond vieren, aan het kerstdiner zitten of met elkaar het jaar uitluiden, slaan inbrekers hun slag. Wat een mooie avond had moeten zijn, eindigt zo in een hoop narigheid. Simpele maatregelen Moet u dan uw afspraken maar afzeggen? Nee. Met een paar simpele maatregelen kunt u de kans op een inbraak aanzienlijk verkleinen. • Alleen de deur achter u dichttrekken is niet voldoende, alle ramen en deuren moeten echt met een sleutel op slot gedraaid worden • Laat na vertrek een bewoonde indruk achter, laat bijvoorbeeld wat glazen op tafel staan • Maak van uw woning geen etalage, leg uw tablet of smartphone uit het zicht. Ook sinterklaas- en kerstcadeaus kunnen de interesse van een inbreker wekken • Laat in en om uw huis lampen branden • Gebruik geen klein lichtje om te doen of u thuis bent, daar prikken inbrekers wel doorheen. Laat bijvoorbeeld ook op de bovenverdieping een lamp aan • Informeer directe buren of bevriende straatbewoners wanneer u de feestdagen - of een andere avond - niet thuis bent. Zij kunnen bij verdachte situaties 112 bellen • Richt een WhatsApp-groep op in uw buurt Verdachte situatie? Ziet u toch iets verdachts bij u in de buurt? Bel dan vooral 112! Door uw melding kan de politie snel ter plaatse zijn en de inbrekers oppakken. Zoals ook de politie benadrukt: liever tien keer voor niets gebeld, dan één keer te weinig!

inschrijving pacht De gemeente Deurne stelt landbouwkavels ter beschikking ter uitoefening van de landbouw. U kunt nu inschrijven. We geven de kavels in pacht uit aan de hoogste bieders, maar behouden ons het recht toe van gunning aan een andere inschrijver. De inschrijving geldt ook voor niet Deurnenaren. Een informatie set met inschrijfbiljet, tekeningen en de algemene voorwaarden kunt u vinden op onze website. Op aanvraag zenden we deze ook toe. Inschrijven via mail of persoonlijk inleveren Het inschrijfbiljet kunt u vóór woensdag 14 december 12.00 uur per mail verzenden aan: inschrijvingpacht@deurne.nl. U kunt deze ook persoonlijk inleveren op vertoning van uw legitimatiebewijs. Dit kan alléén op 14 december tussen 11.00 en 12.00 uur, bij de receptie in het gemeentehuis van Deurne aan de Markt 1. Alleen correct ingevulde en tijdig ingediende formulieren worden in behandeling genomen. U krijgt direct een ontvangstbevestiging. Voor meer informatie, een overzicht van de landbouwkavels en de inschrijfvoorwaarden kunt u terecht op onze website www.deurne.nl.

www.deurne.nl

T 0493 387 711

Agenda’s van de raadscommissies Werkt u ook mee aan een gezond Zuidoost-Brabant? GGD Brabant-Zuidoost voert dit najaar een grootschalig onderzoek uit naar de gezondheid en leefstijl van inwoners vanaf 19 jaar. Ook inwoners van Deurne hebben in september een uitnodiging voor het ‘Gezondheidsonderzoek 2016’ ontvangen. In de hele regio Zuidoost-Brabant ontvangen ruim 50.000 inwoners de vragenlijst. Dit is een steekproef van alle inwoners. Doel van het onderzoek De vragenlijst gaat onder andere over gezondheid, manier van leven, woonomgeving, zelfredzaamheid en zorg- en welzijnsvoorzieningen. GGD Brabant-Zuidoost voert dit onderzoek eens in de vier jaar uit in opdracht van de gemeente. Met de resultaten kunnen wij als gemeente ons lokaal (gezondheids) beleid en onze activiteiten beter aanpassen op de behoefte van onze inwoners.

Op 7 december komen in de commissie Samenleving over de volgende onderwerpen ter sprake: Integrale aanpak statushouders, Plan van aanpak BUIG en Subsidieregeling peuteropvang. • Op 8 december vergadert de commissie Bestuur over het Vervolgtraject Veerkrachtig Bestuur. Let op: deze vergadering begint al om 19:30 uur. • Op 12 december komen in de commissie Wonen & Vastgoed aan de orde: Stand van zaken Hippisch Centrum, Voorontwerp bestemmingsplannen Walsberg en Helenaveen en Actualisatie van het gemeentelijk verkeer- en vervoersplan (GVVP).

• De vergadering van de commissie Ruimte & Economie op 6 december gaat niet door. Meer informatie Deze vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in het gemeentehuis, start 20.00 uur. De agenda’s zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Meer informatie kunt u vinden op de website van de gemeente > Menu > Bestuur & Organisatie > Gemeenteraad > Vergaderingen raad en commissies.

Direct informatie bij een noodsituatie Kijk op nl-alert.nl of jouw mobiel geschikt is.

Heeft u de vragenlijst nog? Vul het dan alsnog in. Hoe meer mensen meedoen, hoe beter wij weten wat er speelt in de gemeente. Als extra stimulans om mee te doen verloot de GGD een fiets onder alle invullers. Daarnaast maken online invullers kans op een cadeaubon van 15 euro. Meer informatie – www.ggdbzo.nl.

GEMEENTE DEURNE

www.deurne.nl

|

info@deurne.nl

|

T. 0493 - 387 711

Klantcontactcentrum: telefoonnummer (0493) 387 711 (telefonische bereikbaarheid: maandag t/m donderdag 9.00 – 17.00 uur en vrijdag 9.00 – 12.30 uur), e-mail: info@deurne.nl Openingstijden (u kunt alleen op afspraak terecht): maandag 13.00 – 19.00 uur, dinsdag t/m donderdag 9.00 – 17.00 uur. en vrijdag 9.00 – 12.30 uur.

Gemeentehuis

|

Markt 1

|

Postbus 3

|

5750 AA Deurne

Fietsverlichting meeste scholieren in orde DEURNE - Vrijwilligers Piet Martens, Jo Seijkens en Gerard Boerkamps van Veilig Verkeer Nederland afdeling Deurne hebben samen met de politie en de verkeerscoördinator de fietsen van scholieren van alle Deurnese scholen voor voortgezet onderwijs gekeurd op fietsverlichting. Het percentage afgekeurde fietsen was dit jaar lager dan ooit.

Van de naar schatting 2.887 gekeurde fietsen werden er 179 afgekeurd vanwege geen goede of helemaal geen verlichting. Alle ouders van leerlingen waarvan de fiets geen goede of helemaal geen verlichting

had hebben een brief gekregen. Bij het Peellandcollege had 3,3 procent van de gekeurde fietsen geen goede verlichting, bij het Alfrinkcollege was dat 5,9 procent, bij het Hub van Doornecollege 10,1 procent, bij De

Sprong 10,7 procent en bij het Willibrord Gymnasium 6,7 procent. “Na veertien jaar actie voeren was dit jaar wel een echte topper. Het beste jaar ooit. Met name op het Peellandcollege was het percentage afgekeurde fietsen ongekend laag”, aldus kartrekker Gerard Boerkamps. De fietskeurders hebben tevens afscheid genomen van de oudste vrijwilliger in hun team; de 84-jarige Piet Martens. “De afgelopen tien jaar heb ik van

mijn team nog nooit een afzegging gekregen anders dan vanwege ziekte of andere verplichtingen. Toch wel heel bijzonder”, vindt Boerkamps. “Er was nog een ander record: nooit eerder hebben wij met zulk koud weer gekeurd. Vooral de eerste dag toen de leerlingen in de stromende en ijskoude regen vertrokken was het niet fijn. Gelukkig hebben we dit jaar veel ondersteuning gehad van de politie.”

Vergadering dorpsraad ZEILBERG - Dorpsraad Zeilberg houdt donderdag 8 december om 20.00 uur haar jaarlijkse openbare vergadering in Den Draai.Alle werkgroepen zullen een korte terugkoppeling geven over hun activiteiten. Wethouder Helm Verhees zal aanwezig zijn om te horen wat er leeft onder de Zeilbergse bewoners. Ook zal hij eventuele vragen beantwoorden. Wijkagent Math van den Bekerom is eveneens uitgenodigd. Alle belangstellenden zijn welkom.


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 1 december 2016 | pagina 5

Meevallers gemeente Deurne DEURNE - De gemeente Deurne sluit 2016 financieel goed af dankzij enkele meevallers en het vrijvallen van eerder gereserveerde posten. De gemeente houdt zo 745.000 euro over, terwijl in de begroting voor 2016 was uitgegaan van een nadeel van 475.000 euro. Een verschil van ruim 1,2 miljoen euro.

door Willie Thijssen

Deurnes Mannenkoor afgelopen zondag in actie.

(Foto: José Nooijen)

Volle St. Jozefkerk geniet van Deurnes Mannenkoor

Laatste concert in Toer dur Deurze SINT JOZEFPAROCHIE - Afgelopen zondag heeft een volle St. Jozefkerk kunnen genieten van een schitterend concert in de zevende en laatste etappe van de Toer dur Deurze. De toer was georganiseerd in het kader van het veertigjarig jubileum van het Deurnes Mannenkoor. Bij de voorgaande concerten was de publieke belangstelling af en toe aan de magere kant, echter niet in Sint Jozefparochie.

De St. Jozefkerk leent zich met haar uitstekende akoestiek bij uitstek voor het geven van koorconcerten. Naast het Deurnes Mannenkoor onder leiding van Fred Weijers traden ook koor Invite onder leiding van Célinda Scheepers en het Jozefkoor onder leiding van Ine Teunissen op. Beide laatste koren werden op de piano begeleid door Lodewijk Holzken. Samen met het mannenkoor zong sopraan Annelie Brinkhof met pianobegeleiding van Renate Hasselaar. Het Deurnes Mannenkoor had een première met het lied Altijd het Eerste dat door dirigent Fred Weijers is geschreven speciaal voor het veertigjarig jubileum van het man-

nenkoor. Het nummer is naar een gedicht van Albert Verweij. Het slotnummer dat door het Deurnes Mannenkoor samen met Annelie Brinkhof werd gezongen was Time to say Goodbye, tevens het laatste nummer van deze concertcyclus. Ook was dit het laatste door Fred Weijers gedirigeerde lied omdat hij per 1 december na negen jaren stopt als dirigent van het Deurnes Mannenkoor. Na afloop werden de dirigenten soliste en pianobegeleiders door voorzitter Jan Bouwmans van het

Trapveldje mag blijven WALSBERG - De gemeente Deurne heeft het trapveldje aan het Groenveld in Walsberg gelegaliseerd. De handhavingsprocedure is stopgezet.

De gemeente had eerder dit jaar een handhavingsverzoek ontvangen. Dit verzoek had betrekking op het strijdig gebruik van de grond. Dit verzoek bleek gegrond. De grond werd namelijk anders gebruikt dan de bestemming ‘agrarisch’. De gemeente trad aanvankelijk handhavend op, maar toen een vergunningsproce-

Toch fietspad Helenaveen HELENAVEEN - Het college van B en W van Deurne ziet toch mogelijkheden om een fietspad aan te leggen van de Oude Peelstraat naar het sportpark aan de Lagebrugweg in Helenaveen. Aanvankelijk zouden twaalf bomen verwijderd moeten worden voor de aanleg. De Bomenstichting maakte eerder met succes bezwaar tegen de kap.

Nu wil het college het fietspad aanleggen, vanaf het dorp gezien aan de linkerkant van de weg ofwel de zuidkant. Het wordt in totaal 250 tot 300 meter lang; van de Oude Peelstraat naar het sportpark. Het pad wordt fysiek afgescheiden van de weg. Aan de andere zijde wordt de weg verbreed. “De strook naast die

DMK met een mooie bos bloemen in het zonnetje gezet. Ook werden alle deelnemende koren/muziekgezelschappen en de organisatie van de Toer dur Deurze bedankt voor deze mooie concertreeks. Als laatste sprak hij, namens alle leden van het Deurnes Mannenkoor, nog zijn dank uit aan Fred Weijers voor zijn geweldige muzikale inbreng en leiding aan het koor de afgelopen negen jaren. Na afloop kreeg hij dan ook een staande ovatie van de vele aanwezigen.

kant van de weg is in eigendom van de gemeente. Aan die zijde kunnen we de weg verbreden”, aldus wethouder Helm Verhees. De wethouder verwacht dat de werkzaamheden - afhankelijk van het weer - al op korte termijn kunnen worden uitgevoerd. “Ik verwacht dat de technische uitwerking over een paar weken klaar is.” De gemeente Deurne heeft deze nieuwe variant samen met de dorpsraad en belanghebbenden bedacht om zo toch de verkeersveiligheid bij het sportpark te verbeteren. Het fietspad komt bewust aan die zijde van de weg, omdat fietsers anders twee keer moeten oversteken: eerst bij het dorp en daarna nog een keer bij het sportpark.

dure voor tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan werd gestart, kwam ook voor het college van B en W legalisatie in beeld. Inmiddels is die vergunning verleend. Het CDA had vorige week raadsvragen gesteld over de gang van zaken en over het vermoeden van willekeur in het handelen van het college. Volgens de fractie is afgeweken van ambtelijke advisering. De aanvraag omgevingsvergunning voor het trapveldje aan het Groenveld is twee keer behandeld binnen het college. De eerste keer was op 25 april 2016. Er is toen afgeweken van het ambtelijk advies. ‘Het college wilde in het kader van ‘de rode loper’ graag mogelijkheden creëren voor inwoners, met als randvoorwaarde dat de inwoner zelf voor het draagvlak in de omgeving zorgt. Dat draagvlak was er toen nog niet’, aldus wethouder Helm Verhees in een schriftelijke verklaring. In de collegevergadering van 27 september 2016 is de aanvraag omgevingsvergunning een tweede keer behandeld. Het college heeft toen besloten zoals ambtelijk is geadviseerd. Verhees: ‘Er heeft een complete bestuurlijke heroverweging plaatsgevonden op grond van de oude en nieuwe voorliggende gegevens, waaronder het aangetoonde draagvlak. Het primaire besluit is herroepen. Er is een nieuw besluit genomen en de vergunning is verleend.’

De gemeente Deurne heeft dit jaar veel meer gemeentelijk vastgoed verkocht dan begroot. “Daarin hebben we flinke slagen kunnen maken”, aldus wethouder Helm Verhees. Als voorbeeld noemt hij het Dinghuis en het gemeentelijk vastgoed aan de Katoenstraat. De doelstellingen voor de jaren 2016-2018 zijn dit jaar al volledig behaald. Ook vanuit de samenwerkingsverbanden Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en de MRE vloeien overschotten terug naar de gemeenten. Binnen de Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BS-OB) bleek dat de bijdrage van de gemeente Deurne niet goed werd berekend. Deze fout is hersteld en dit leidt voor Deurne tot een terugbetaling van de bijdrage over 2015. Verder bleken de OZB-inkomsten hoger dan verwacht. De oorzaak hiervan is dat de gemiddelde woningwaarde minder is gedaald dan van te voren was ingeschat. Daarnaast zijn de plannen voor het asielzoekerscentrum in Willibrordhaeghe niet doorgegaan. Het daarvoor gereserveerde bedrag van 170.000 euro is daarmee niet volledig uitgegeven. De gemeente heeft wel kosten gemaakt voor de plannen voor het AZC. Grootste ‘winstpakker’ voor de gemeente Deurne is dat het Lokaal Herstructureringsfonds is beëindigd. Hierdoor valt een bedrag van ongeveer 700.000 euro vrij.

Sociaal domein

In de najaarsnota zijn nog geen be-

dragen opgenomen voor het sociaal domein. Wethouder Marnix Schlösser: “We kunnen op dit moment nog geen realistische bedragen noemen, omdat er nog onzekerheden zijn. De verwachting is dat we, net als vorig jaar, ook dit jaar een substantieel bedrag over zullen houden op het sociaal domein. Zoals het er nu naar uitziet, zullen we een tekort hebben op Jeugdzorg, maar een overschot hebben op de Wmo. Bij de jaarrekening zijn de exacte bedragen bekend.” De verwachting is overigens niet dat de jaren met overschotten binnen het sociaal domein blijven voortduren. “Als gevolg van meerjarige kortingen die het Rijk nog doorvoert op de bijdragen aan gemeenten, komen we waarschijnlijk in 2019 uit op nul en bestaat de kans dat er vanaf 2020 sprake is van een tekort”, aldus het college in de aanbiedingsbrief van de Najaarsnota 2016.

Cultuurcentrum

Het verbeterblad voor cultuurcentrum Martien van Doorne heeft de gemeente wèl extra geld gekost. Een team dat grotendeels bestaat uit professionals van De Ruchte in Someren, is ingevlogen om samen met het stichtingsbestuur verder aan de slag te gaan met het verbeterplan en de professionaliseringsslag. De gemeente betaalt de helft van de kosten voor het inschakelen van dit interim-team. Verder heeft de gemeente voor dit project een projectleider ingehuurd en is het onderzoek van de registeraccountant naar de vermeende malversaties door de voormalige voorzitter betaald. De extra kosten bedragen 65.000 euro. Ook het extreem weer In 2016 heeft de gemeente extra geld gekost. Door een hagelstorm en extreme regenval is bijvoorbeeld extra onderhoud gepleegd aan rioolgemalen en was geld gegaan naar het opruimen van takken en snoeien en verwijderen van bomen.

Prins Rob I en prinses Nicole DEURNE - Zaterdagavond 26 november werd in Plein Vijf bekend gemaakt dat Rob van Rijssel als 59ste prins van de Peelstrekels de scepter zal zwaaien over het Peelstrekelrijk. Prins Rob I is 42 jaar, getrouwd met prinses Nicole en hun twee prinsjes heten Bor en Sebas. Prins Rob I wordt bijgestaan door zijn secondanten Frank en Tjerk. Het motto van de nieuwe prins is: Wij trekken de stoute schoenen aan en laten ons helemaal gaan, want deze carnaval heb ik de broek aan!

Prins Rob I.

Jeugdprins Aldwin en jeugdprinses Marieke De Prinsonthulling van De Strikkelkes was op vrijdag 25 november in het Gerardushuis in de Walsberg. Tijdens een programma vol muziek en dans werd bekend dat Aldwin Wouters en Marieke Schrader De Strikkels voorgaan komend carnaval. Vorst is Stijn Maagdenberg en de vaandeldragers zijn: Daan Bankers, Nina van Kuijlenburg en Eefje Nijssen. De raad van Elf bestaat uit: Lotte Strik, Loes Pieterse, Zjuul van Maasbommel, Meike Gooyert, Lieke Schrama, Jesse de Groot, Tom Gerrits, Dirk Serrarens, Pip Aspers en Teun de Wit. Het motto van De Strikkelkes - bedacht door Lotte Strik - voor komend carnaval is: We hebben geen tijd om te chillen, Hossen en feesten is wat we willen.

- Advertorial -

Sparen voor vuurwerk Vuurwerkwinkel Bakel kochten waarin dan toch weer meer grondvuurwerk dan luchtvuurwerk zat.

BAKEL - Vuurwerkwinkelbakel. nl gaat in samenwerking met Jumbo Supermarkten in Bakel, Deurne (Stationsstraat) en Gemert een vuurwerk spaaractie starten. Wie boodschappen doet bij Jumbo kan vanaf dinsdag 6 december sparen voor korting op vuurwerk.

Deze gespaarde korting kan tijdens de verkoopdagen (29, 30 en 31 december) ingewisseld worden bij Vuurwerkwinkel Bakel (benzinepomp Texaco) aan de Benthem 3 in Bakel. Eigenaar Peter Smits, van Vuurwerkwinkelbakel.nl is een vuurwerkliefhebber pur sang. Hij volgt de ontwikkelingen op de voet. Jaarlijks neemt hij deel aan de evaluaties en de brainstormsessies over hoe het verder moet in vuurwerkland. Daar komen de mooiste ideeën los. Afgelopen jaren werden er geen babypijltjes en romeinse kaarsen meer verkocht, maar ze zijn de jeugd niet vergeten. Dit jaar heeft Smits weer meerdere soorten jeugd-

Meer siervuurwerk

vuurwerk in het assortiment. Ook gaat de winkel zich meer richten op gezinnen die vuurwerk en oudjaar met elkaar verbinden, een traditie die gedeeld wordt. Nieuw in het assortiment zijn dit jaar de familie cakes. Dat zijn cakes die zich onderscheiden door veel luchtvuurwerk en langere duur voor een aantrekkelijke prijs. Dit zijn echte aanraders voor mensen die eerder een pakket

“We zien de laatste jaren verkoop van knalwerk krimpen en siervuurwerk daartegen verder stijgen”, vertelt Smits. “Waren het in het verleden de cakes/potten die in de lift zaten zijn het nu de cake-boxen die meer belangstelling krijgen. Een cake-box is een doos die bestaat uit meerdere op elkaar afgestemde cakes met een eindfinale. Zo kan men een eigen vuurwerkshow samenstellen. Cake-boxen zijn ook ideaal wanneer je voor meerdere mensen vuurwerk koopt, bijvoorbeeld voor een vriendengroep of de buurt.” Meer informatie, acties en scherpe aanbiedingen zijn te vinden op www.vuurwerkwinkelbakel.nl. Schroom niet om advies te vragen over welk vuurwerk het best bij je past aan de vuurwerkverkopers in de winkel.

De Strikkelkes. Peelstrekelala Op zaterdag 4 februari vindt in Plein Vijf aan de Markt in Deurne de achtste editie van Peelstrekelala plaats. Aanmelden voor dit liedjesfestijn – op eigen of geleende muziek wordt een carnavalstekst gezongen die over Deurne en (of) carnaval gaat – kan nog tot en met 31 december. Aanmelden via: www.peelstrekels.nl


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 1 december 2016| pagina 6

Onder het genot van een kopje koffie laten wij U graag de nieuwe collectie zien

Stationsstraat 44a 5751 HG Deurne 0493-321755

Damesmodezaak

Wij gaan stoppen! Opheffingsuitverkoop* vanaf vrijdag 2 december 10.00 uur.

Alles voor de helft van de prijs * behalve de koopjeshoek

5-N

Vanaf 1 januari 2017 zorg dichtbij huis De Sint komt met een mooi gebaar, een geschenk voor het nieuwe jaar. De zorg regelt u dan in uw eigen dorp of wijk, Want zorg dichtbij huis, dat vinden we belangrijk. Tot het einde van dit jaar kunt u bij Peel 6.1 terecht. Vanaf 1 januari 2017 wordt dit naar Zorg in Deurne verlegd Voor Hulp & Ondersteuning, Jeugdzorg & Begeleiding of Armoede & Schulden is Zorg in Deurne het aanspreekpunt. Zij helpen u verder, geen enkel punt. De zorg en gemaakte afspraken blijven gelijk Maar met uw zorgvragen kunt u voortaan terecht in uw eigen dorp of wijk. Zorg in Deurne staat vanaf 1 januari voor u klaar Voor een goed begin van het nieuwe jaar. Sint en zijn Zorg in Deurne pieten

Voor meer informatie kijkt u snel op www.zorgindeurne.nl Oude Martinetstraat 2 (zij-ingang gemeentehuis) Bereikbaar vanaf 1 januari 2017


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 8 januari 2016 WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 1 december 2016|| pagina 73

SINTERKLAAS

SPECIAL

Doe mee met de puzzel

& maak kans op mooie prijzen!

Naast pepernoten en chocoladeletters regent het de komende week ook puzzelstukjes. Weekblad voor Deurne verstopt deze week puzzelstukjes in de krant én bij de deelnemende ondernemers in het centrum van Deurne liggen ook unieke stukjes in de winkels. Gezamenlijk vormen deze een mooi plaatje waarop de puzzelstukjes geplakt moeten worden. Deze afbeelding is in week 47 geplaatst. Op elk uniek puzzelstukje die bij de deelnemende ondernemers liggen staat 1 letter met cijfer waarmee je de rebus moet oplossen. In de editie van deze week zijn weer stukjes te

1

vinden. Het eindresultaat kan in week 49 bij Das Publishers! worden ingeleverd op ons adres Stationsstraat 103 Deurne.

Kans maken op prijzen?

Dan volgt er nog een tweede opdracht. Want ook in week 50 en 51 zit de krant bomvol met puzzelstukjes, nu in het teken van Kerstmis. Deze puzzel moet samen met de rebus in week 52 bij Das Publishers! worden ingeleverd. Fanatiekelingen die beide puzzels en de rebussen correct hebben ingeleverd, maken kans op mooie prijzen.

2

3

Heren- of dames fiets + fietskleding LG 55UH 615 t.w.v. €799,Ter beschikking gesteld door: Expert Deurne & DAS Publishers!

Ter beschikking gesteld door: Manders Fietsen Deurne & DAS Publishers!

Deelnemende ondernemers: Expert Deurne

Fratelli shoes

Trendstore

Lindessa Lingerie

Manders Fietsen Deurne

Optiek van Gool

Kadoshop 22

Van Best schoenen

Foto Foka

Berkers Boekhandel

MoedersMooiste

Hema Deurne

Profile Juwett

PetsYmotion

Spijkerhoek

Basilicum

Telecombinatie

Primera Deurne

Rozemarijn & Thijm

Sency Sieraden

Van den Eijnde Modeschoenen

Zuss enzo

Cadeaubon van de Praxis t.w.v. €100,Ter beschikking gesteld door: Praxis & DAS Publishers!


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 1 8 december januari 2016 2016| | pagina pagina 68

int!! r p s s r jaa Einde g

rtin o k 0%

2

merk t e h op

. h p m u

Tri

de

perio

(actie

er

cemb

1 de t/m 3

944

AAT e NSSTR eurn ssad TATIO inde NE, S om/l ok.c

DEUR ESSA

LIND

trisc

. 2016)

-320

93 l. 04 13, Te

Elek

bo face

OPRU I M

he f ietse

n

I NG

Alle ov fiets erjarige hoge en met ko r t i Oude Liess e l ng! s ew www . j u w eg 1, Deurn e e tt-tw

Tel: 0 4933

eew

iele

5139

rs.n

8

l

ECCDO ING A A N BI E

% 0 2 5 1KORTING . CCO-collectie

Op de gehele E

s, er, Ara, Carmen n o.a. Ecco, Riek z. ke en er e m e hd nd Ro , ke Vele be histo, Braend ep M , st ul rh er , Ve Mephisto-deal Tamaris, Jana , Rieker, Ara en Officieel Ecco o. voor Deurne e.

De leu k cadea ste u Sinter s voor klaas

De Go edhei helem aal ge ligman hee f en hu van de lp nod t natuurlijk juiste i g bij he cad Hulps t vind interk eaus. Maar en lazen moois hebbe voor alle te cad n wij d e Loop eens b aus voor u e u i n i tgezoc n e n voor lekker h t. ste ca deaus de leukste en van D eurne ! Basili cu Helmo m ndsew eg 6 Deurne Tel. 04 93 www.b -323328 asilicum deurne .nl

nen e o h c S t s e B n Va ionsstraat 3, Deurne, 0493-320712 Stat

choenen.nl

www.vanbests

mber open Zondag 4 dece .00 uur van 12.00 - 17


WEEKBLADVOOR VOORDEURNE DEURNE| |donderdag donderdag18december januari 2016 | pagina WEEKBLAD 2016| pagina79

DIT

% 0 -2

匀椀渀琀攀爀 匀 匀 匀椀椀椀渀渀渀琀琀琀攀攀爀爀欀欀欀氀氀愀愀愀愀猀猀  琀琀椀瀀 氀愀愀猀 琀椀椀瀀瀀 De orig inele HoLE L A P O SES U O L N B TEN E S S JA VES UIEN S T SHIR ERTS TR ICS EK O . BAS COLB V . H U . M ER URNE

me Soc

Fur, Mul ti en Het zijn Lurex, in divers e bi comfora jna pantoffels; kleuren warm, bel en vo lledig Voor va n anti-s gevoerd. lipzoo. Al v €16 anaf ,50

䴀漀 䴀漀渀渀最最漀漀 漀甀琀搀漀漀爀 欀  漀甀琀搀漀漀 氀攀搀椀渀最 䐀䴀攀 漀 漀渀最椀最漀椀渀 漀 爀 欀氀攀搀椀渀 攀甀氀攀琀搀 䠀漀漀漀洀 䐀䴀 攀 漀漀爀爀椀最 渀 最 最 爀 欀攀氀攀 䐀攀 漀爀椀最 椀渀攀漀氀攀  䠀  匀搀漀椀渀 洀 挀欀最猀 洀琀攀 匀 猀 猀樀愀愀氀猀 攀椀渀攀氀攀 䠀漀漀甀 攀 渀 渀 栀愀渀搀猀洀攀 匀漀漀挀挀欀Ⰰ猀 挀栀漀攀渀攀欀猀 渀

ks

PIJSSKTR. 35 DE S E D ATION ST

9-W

18

E

L

52 -

onnees, sjaals, Tassen, portem veel meer. WoodWick en eurne De Wever 7, D

D

EN K E E W

SPANNEN D SCHOENT JE Z E T T E N?


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 8 1 januari december 2016 2016| | pagina pagina 6 10

Ruim 85 soort cadeaukaarte en n Primera Deurn bij e

ERG 1

WOLFSB

N J I Z J I W ! D N E GEOP

Deurne

85

mobiel mobiel

energie energie

tiee & raic repsearv service reparatie &

tebrneellt, entv in& & bellen tv t, e rn te in

RSLOTERIJ

, lotto & staat sloten, skaarten

07-10-16

07-10-16

DEURNE De Wever 4 Bij elk heel of oudjaarslot on een kansO elfja Varuodt.haoKo ainrs gt u ka r coftiefe tvban ljaau opa rimera n. w br.ij20P11 nog een staa tslot en uw ka ar Le t is Dve vo er W l. deze evinero en omkaa r4 •wkDakaeans urrn ope ee• n pr 0ijs4.93-354E Ma. 13.00 - 18 .00 uur • Di. t/m 7 N 1e pri vr. 9.00 S 15E

Staatsloterij

ACTIE

ERS V js: gtirocoktbeeld JDEN e I 2e prijs: tafelbts TLCD tv FFIE O K a rb e E c u J e P 3elopttrio O js:&sts ats1lo rata atje NGS! /5 te nK A lote L n T S U tijdschriften & GER M wen KsO kaa rten 18.00 uur • Za

. 9.00 - 17.00 uu

* Actie alleen

r

13:43

AL UW R O O V ES HET ADR TEN, KEUZE UIT MEN ABONNE M TOESTELLEN ALLE GS KLAAR S E I T A R EN REPA HT! C A W U TERWIJL 1

3

Telefoonkasten_1300x896_x5_DEF.indd

Telefoonkasten_1300x896_x5_DEF.indd

07-10-16

11-10-16

14:14

13:42

2

Telefoonkasten_1300x896_x5_DEF.indd

5 Telefoonkasten_1300x896_x5_DEF.indd

geldig bij Prime

ra Deurne

Even naar Prim era telef Eve n 04 noona ar93P-3ri54 m15er7a

telefoon 0493 -354157

���������

������

�� ��������� � � � � � � � � � � � ��

� � ��

��� ����� � � � � �� � �� � �������

������� �������

�� ������

� �� ������� � – � � � � �������� � ������������ ������ � � � � � � ��� ������ ������������ ���

������������

�����

NS PWINNA A U “ Po BLIEK R!! het gingen SPRIJ le S i

��� �������

ets ven Het van g t Hen eheime e ma k drik d Gro agboe en” en, k va 8 n 3 ¼ AL U j a a r. GRA W BES TIS

THU TELLIN ISBE GEN ZOR GD. ww w.b hub oekha n ber kers del .nl

Boe Hub khande l Ber k Deu ers rne

13:42


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 8 januari 2016 pagina11 7 WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 1 december 2016||pagina

11 -

E

aal j s zo

En s s u l! a Z a r k de o

ie z Zon k k ne e j s i

40 - U

e eurn D 4 at 1 stra k r e OK

l zo.n ssen u z . www

Z S EN ZUS

35 -

Z

17 -T

. d n a a m t s e e f r e b m Dece ssante aanbiedingen Vele intere

gen tot n i t r o k t e m tent Kom in onze

50%

rs e d n a M j i b n e p p o h s r n e k komt u lek p vertoon van deze bo gt o n a v t n o u n e

g n i t r o k 15% . an deze bon

ng v i r e nkopen. v a e a l e n n i a d n e e g eeds Alleen teg tsen en/of r

-312354 gebruikte fie 3 f 9 o 4 e 0 w l. u e T ie n • p alle eurne Geldt niet o • 5751 HJ D at Stationsstra

108


WEEKBLAD VO

WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 1 8 december januari 2016 2016| | pagina pagina 6 12

rt Perfecte e ë e r c t r a t Zw

Kleuren

Perfec

tot

Statio

0 0 0 . 1 €

47-4 nsstraat

e • T. 0 9 • Deurn

direct voordeel

493-3193

89

* ACT U

IE *

w tick et is D UBBE geld w a Allee ard... L n op vrijda Baby , Kind

Molen

g 2 en embe zaterdag r!

3 dec

er- en

zwan

straa

roomboteramandelstaaf of -speculaasstaaf Met echte amandelspijs . Vers uit eigen bakkerij. 2.50 2 voor

3.75

gersc

t 4, D

haps

mode

eurne

van p o o k n Bij aa bril e w u e i een n t uw n i s e d geeft uro’s, e n i d j i leeft ting als kor ! cadeau Gool n a v k e Opti 313913 • 0493-

rne M Deu K 1 5 7 nl 5 ngool. in 70 • a e l v p k t e i e pt Martin www.o


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 1 december 2016 | pagina 13

In boek van Frèncis Fransen

Recepten voor het leven.... én voor in de keuken GRIENDTSVEEN - Thuis, recepten van en voor het Leven is de titel van het eerste boek van de 45-jarige Frèncis Fransen uit Griendtsveen. De verhalen in haar boek gaan niet alleen over haar eigen ervaringen, maar ook over de levenservaringen van mensen in haar omgeving. Met sommigen deelt ze een hobby of een vriendschap. Anderen kregen een groot verlies of een ernstige ziekte te verwerken. “Het gaat vooral over hoe zij daarmee omgaan en wat we van elkaar kunnen leren. Hun levensrecepten als het ware. Maar in het boek staan ook recepten uit de keuken”, aldus Frèncis Fransen.

door Ine van Hal

opgenomen van de natuur in en rondom Griendtsveen.

Fransen is geboren en getogen in Sint Jozefparochie en heeft sinds Pastor Ben bijna twintig jaar een acupunctuurEen van de dorpsgenoten waarover praktijk aan huis in Griendtsveen. Fransen schrijft in haar boek is de Ze woont er met haar man Albert pastor van Griendtsveen. “Pastor Maas en hun twee kinderen in een Ben is een pastor in hart en nieren. apostelwoning. “Een rijksmonument Niet alleen in religieuze zin. Hij staat met een geschiedenis van meer dan tussen de mensen, hij is geïnteres125 jaar.” seerd in het dorp en in de wereld en Albert Maas runt samen met zijn wil de mensen daarover vertellen.” broer Harry een kapsalon aan de In levendige bewoordingen vertelt Blasiusstraat in Zeilberg. “Na hun Fransen over, eveneens dorpsgenovader George en opa Harrie vormen ten, Koen en Suzan van Ham. Zij zij de derde generatie kappers in de zetten de banketbakkerij voort van familie Maas.” Koen’s vader Gerard van Ham in het In het boek beschrijft Fransen onder centrum van Deurne. Met veel gemeer hoe ze samen hun huis hebben voel voor decor beschrijft Fransen opgeknapt. Uit de met foto’s geïlhet leven in de bakkerij en de passie lustreerde vervan het bakkerhalen spreekt sechtpaar voor ‘Thuis bevat ook de een passie voor hun ambacht. ­herinneringen die we buiten wonen, Daarnaast gaat tuinieren, kode schrijfster ­opbouwen en alles wat we ken, interieur zware ondernodig hebben in het leven’ en gezelligheid. werpen niet uit De verhalen zijn de weg. Zoals doorspekt met liefde voor haar gein het hoofdstuk Zeg nooit: nooit, zin en haar familie, vriendschap en waarin ze schrijft over een zestienjaoprechte belangstelling voor haar rige jongen die het besluit nam zelf dorpsgenoten, collega´s en de menuit het leven te stappen. Zijn ouders sen die ze ontmoet in haar praktijk. vertelden haar hun verhaal. “Zelf Fransen: “Met het boek wil ik vooral heb ik ook geworsteld met de vraag het belang van thuis benadrukken. of ik als therapeut niet toch meer En dan bedoel ik thuis niet alleen als voor hem had kunnen doen.” de plek waar we wonen of de omNiet alle verhalen in het boek zijn geving waarin we zijn opgegroeid. door de maakster geschreven; somThuis is ook de herinneringen die mige personen hebben zelf hun lewe opbouwen en alles wat we nodig vensverhaal opgetekend. Zoals een hebben in het leven. Zoals kracht in collega acupuncturist, die schrijft moeilijke perioden of oprechte aanover een zware periode in haar ledacht, waar bijvoorbeeld ouderen en ven. Net moeder geworden na een zieken vaak behoefte aan hebben.” langdurig onvervulde kinderwens Het boek is rijkelijk voorzien van kreeg ze de diagnose beenmergfoto´s. Behalve als illustratie bij de kanker. Openhartig en zonder zelfverhalen zijn er prachtige foto’s in beklag vertelt zij over haar ziekte.

Succes voor leden Kanexo DEURNE - Leden van vogelvereniging Kanexo uit Deurne namen afgelopen weekend met succes deel aan de regionale vogeltentoonstelling Kampioen van de Peel; een gecombineerde tentoonstelling van diverse vogelverenigingen uit de Peel. De organisatie was in handen van de Vogelvriend Bakel. Kanexo hield tijdens de show tevens een clubwedstrijd; clubkampioen werd Johan Thomassen.

Aan de show Kampioen van de Peel namen rond de vijftig vogelliefhebbers deel. De Vogelvriend uit Bakel had een mooie show verzorgd met verschillende tamme ara’s, enkele vitrines en een volière met hoppen. Parkieten waren in mooie vluchten tentoongesteld rondom de andere vogels, waaronder kanaries in allerlei kleuren en exoten wildzang. De

show trok veel bezoekers. Een aantal leden van Kanexo was succesvol op de tentoonstelling. Theo van Dijk behaalde brons en goud met zijn agaat witte kanaries. Jan Koolen won zilver met een kanarie agaat rood mozaïek. Broer Maas behaalde zilver met een stel zwart geel intensieve kanaries en brons met een Europese kanarie. Hennie van Lieshout won zilver en brons met zijn Isabel gele kanaries. Johan Thomassen behaalde goud met een stel rotsduiven en goud met een Senegal tortelduif. Thomassen werd tevens clubkampioen met 455 punten. Jeugdlid Kevin Coolen behaalde goud met een Gloster Corona Kanarie. Komend weekend wordt van 2 tot en met 4 december in zalencomplex Roelanzia in Ysselteyn een internationale vogelshow gehouden met uitsluitend kleurkanaries.

Positioneringsadvies

Frèncis Fransen met dwergteckel Saartje. Over het gemis van haar man en vooral haar zeven maanden oude zoontje tijdens de langdurige ziekenhuisopnamen en het zware behandeltraject.

Binnenstebuiten

Frèncis Fransen vertelt in het boek in geuren en kleuren over haar passie voor de inrichting van haar huis en interieur. Een landelijk woontijdschrift besteedde al eens een reportage aan de apostelwoning. Afgelopen 14 november werden in Griendtsveen opnamen gemaakt voor het tv-programma Binnenstebuiten van KRO-NCRV. Het programma wordt elke werkdag om 18.50 uur uitgezonden op NPO2. De opnamen uit Griendtsveen zullen waarschijnlijk te zien zijn op maandag 19 december.

Recepten

Veel verhalen in het boek eindigen

Kletsavond De Ulewappers NEERKANT - Carnavalsvereniging De Ulewappers houdt zaterdag 10 december een kletsavond in café-zaal Internos in Neerkant.

Er zijn een aantal acts van eigen bodem. Daarnaast treden de volgende artiesten op: Kitty Goverde, Berry Knapen, Boy Janssen, Rob van Elst en Two Petjes.

met een recept uit de keuken. Gerechten die de schrijfster herinneren aan haar eigen jeugd, zoals de worstenbroodjes van “ons pap” of de zondagse soep en zelfgebakken frieten van haar oma’s. Kip Bastilla is een recept van de Marokkaanse schoonmoeder van haar zus Miriam en gegrilde grietfilet een suggestie van haar zus Anke voor de warme maaltijd na een dag hard werken. Cakerecepten ontbreken niet, zoals de wortelcake van Koen en Su-

zan van Ham en de orange cake van Maria; de uitbaatster van een Grieks vakantiehotel. Verder een recept voor gebakken zeetong uit De Panne aan de Belgische kust waar Fransen graag een paar keer per jaar vertoeft. En een recept voor bosbessenmisu; een variatie op tiramisu van een blauwe bessenteler uit de Peel. In deze en in de komende drie edities van het Weekblad voor Deurne wordt een recept afgedrukt uit het boek Thuis.

Recept uit Thuis

Bruschetta met tomaten Het Italië-gevoel van pastor Ben uit Griendtsveen. Ingrediënten: Wit brood van de bakker, voor mij is dat een Ardenner wit. Flinke scheut olijfolie extra vergine, 2 teentjes knoflook, trostomaatjes, handje verse basilicum, enkele kaaskrullen en zwarte peper. Bereiding: Het brood in dikke plakken snijden en besprenkelen met olijfolie. Knoflookteentjes schoonmaken en het brood ermee inwrijven. Het brood grillen, de tomaatjes in vieren snijden en op het brood leggen met de blaadjes basilicum. Verse kaas raspen voor de garnering in combinatie met de zwarte peper. Serveren met een lekker glaasje

BEELDPUZZEL DE HANDIGE LOODGIETER

rode wijn.

Bruschetta met tomaat.

OPLOSSING WK47

organisatieadvies - leadgeneratie - coaching

Cursus

Hoe werf ik nieuwe klanten voor mijn bedrijf of organisatie? Veel bedrijven willen graag meer nieuwe klanten binnenhalen? Maar hoe pak je dat aan?

WIJ HEBBEN HIERVOOR EEN PLAN VAN AANPAK BEDACHT WAT DIRECT RESULTAAT OPLEVERT! Volg een 4 daagse cursus, tijdstip in overleg.

Interesse neem dan contact op met info@positioneringsadvies.com of bel naar 06 30064281.

Winnaar week 47: Dhr. Manders uit Deurne Daily Deurne Stationsplein 31 5751 JN Deurne Tel. 0493-312332 www.dailydeurne.nl

Zoek de 10 verschillen en stuur uw oplossing vóór maandag 12.00 uur naar: beeldpuzzel@daspublishers.nl of naar Das Publishers, Postbus 20, 5750 AA Deurne. Vermeld uw contactgegevens bij de oplossing.

Onder de goede inzendingen wordt wekelijks een menu verloot van Daily Deurne.

Dagelijks geopend van 06.30 uur tot 18.00 uur. Vanaf 06.30 uur heerlijk ontbijt te verkrijgen!

Tegen inlevering van deze advertentie een hamburger voor € 2,50


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 1 december 2016| pagina 14

MAGAZIJNOPRUIMING

SLAGERIJ BOUWMANS

WOLFSBERG 2 ASTEN

KINDERSCHOENEN DAMESSCHOENEN

. Het avondje is gekomen, 3, 4 of 5 december !! Daarom maandag 5 december ook geopend! GOURMETVLEES ( 7 stuks p.p.) vanaf 3,25 p.p., COMPLEET PAKKET vanaf 7,25 p.p.

met vlees, rauwkost, saus, stokbrood, fruit, uitjes en champignons, aardappeltjes e.d.

Donderdag t/m zaterdag

1 t/m 5 december • Varkenskophaas, altijd een knaller, kilo 8.99 • Varkensfilet, stuk, lapjes en a la minute, kilo 6.99 • Hazepeper, kant en klaar, van de ambachtelijke slager, 100 gram 1.59 • Sinterklaasletter, worstenbrood in S-vorm, per stuks slechts 1.99

OPENINGSTIJDEN

• vrijdag van 15.00 tot 20.00 uur • zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

Specialiteit:

100 gram

1.49

Let op: Diverse pakketten zoals gourmet, fondue, wok, partypan, barbecue, buffet, uitgebreid en prettig geprijsd, voor een gezellig Sinterklaasfeest

SCHEIDEN DOE JE SAMEN * Vanaf intakegesprek t/m afhandeling rechtbank * Effectiever en goedkoper dan een advocaat * Een aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Let op: vers vlees, vleeswaren uit eigen keuken, kant&klaar, online verkoop en nog veel meer, kijk op: www.slagerijbouwmans.nl Let op: maandag 5 december zijn we geopend, dus alles lekker vers voor Sinterklaasavond!!

Astrid Larue Tel. 06 539 72 748 larue@scheidingshuys.nl www.scheidingshuys.nl

Er is toekomst na de scheiding HET SCHEIDINGSHUYS

Zeilbergsestraat 50 • Deurne • T: 0493-312636 I: www.slagerijbouwmans.nl • E: slagerijbouwmans@planet.nl

De studio voor pilates, yin, hatha en asthanga lessen. Zelf ervaren? Schrijf je in voor de gratis proefles. 0640666477

Mooie cadeau’s voor Sint & Piet en kerst

Siergespen (buckles) en riemen

a.s. dinsdag 6 december 2016 graag bellen voor ophalen

T. 0493-312764

Thaise massage alternatief bij spierklachten. Vastzittende en pijnlijke spieren zijn een veelvoorkomend probleem waar u soms maar moeilijk vanaf kan komen. Bij Lanna Thai Medische Massage Therapie wordt u vakkundig behandeld om uw spieren weer soepel te krijgen en te houden. Anton van Duinkerkenstraat 23 5751 XK Deurne | T. 06-54252505 E. Info@lannathaimassage.nl I. www.lannathaimassage.nl

TE KOOP HALF VRIJSTAANDE WONING FELICITÉSTRAAT 31 LIEROP

De Broekenparty Offermansstraat 4 - Lierop - Schuin tegenover de kerk Dealer van oa. Lee, Wrangler, Paddock’s, Lee Cooper, Mustang, Digo, Maskovick, Colorado, Pionier, Intensiv, Twenty four seven.

www.riemen-bretels.nl

Voor inlichtingen telefoon 06 51260557

www.de-broekenparty.nl

31 - E

• Vanaf heden is Hypnocoach Deurne --> Hypnose Praktijk Philips. Praktijk voor direct hypnose. Bezoek onze website wat directe hypnose voor u kan betekenen. www.hypnosepraktijkphilips.nl

HUIZENTIPS VAN DEZE MAAND PANDELAARSE KAMPEN 17 GEMERT

• Auto met APK vanaf €400,-. Tevens te koop gevraagd kleine auto’s en sloopauto’s. Tel. 0492-381631/ 06-20778602 www.twanvanhout.nl

• Te huur gevr. per 01-01-2017 in Neerkant of direct omgeving plm. 100 a 150m2 bedrijfsruimte. (+380 aansluiting) Liefst met buiten parkeerruimte van plm. 100m2. Reacties via 06-23917235

• Gezocht PGB hulp via contract, persoonlijke verzorging voor man 35, 8 uur p/week ma-woe mail renskekoppens@gmail.com

RENSEWEG 8 DE MORTEL Vrijstaand woonhuis gelegen op een fraaie locatie in de dorps-

- Prachtige ruimte-voor-ruimte kavel van 2.000m2

kern van De Mortel. De woning beschikt over een vrijstaande ga-

- Op slechts 1,7 km afstand van het centrum!

rage en een multifunctionele ruimte welke uitstekend geschikt is

- Geschikt voor de bouw van een woonboerderij

Vraagprijs € 325.000,- k.k.

Geerts MA K E L A A R S • TAXAT E U R S

BINDERSEIND 1 5421 CG GEMERT 0492-392498 INFO@GEERTSMAKELAARDIJ.NL WWW.GEERTSMAKELAARDIJ.NL

met schuur/garage. - Eigen toegang vanaf de weg en goede afmetingen: ca. 36m x 55m.

• www.massagepraktijk atteveld.nl voor diverse professionele sport- en ontspanningsmassages. Meteoorstraat 32, 5721 BM Asten. 06-47152324.

- Veel rust en natuur in de directe omgeving.

- Verstoppingen - Rioolaanleg - Rioolinspectie- Minigraver - Combi zuig/spuitauto - 24 uurs service

maakt TIJD voor KWALITEIT Keulen

15 december vertrekgarantie

Aken

14 december vertrekgarantie

€ 22,50 € 19,50

Valkenburg Gemeentegrot

Keukenhof € 25,00 Keukenhof � 35,€ 19,50 � 35,Oberhausen Libelle Zomerweek 6*, 9 *, 10 *, 13*, 14, 16, 17* en 21 december Libelle Libelle Zomerweek * € 19,50 Libelle Voorjaarsdagtocht Leerdam zomerweek Voorjaarsdagtocht Leerdam zomerweek Essen 50 6*,� 9*, 32 10*, 13*,, 14, 16, 17* en 21 december 50 Verrassingsreis * � 32,(2 verschillende) € 19,50 Verrassingsreis (2 verschillende) Winterverrassingsreis Verrassingsreis 21Verrassingsreis januari. Touringcarvervoer BUGA Gartenschau Duitsland incl. koffie/gebak, lunch, diner en excursies. € 65,00 BUGA Gartenschau Duitsland �op60,Kijk www.twintours.nl voor meer informatie. � 60,inclusief entree Gemeentegrot 14Dagtocht december vertrekgarantie

Dinsdag 21 april 2009 Dagtocht Düsseldorf Dinsdag 21 april 2009 3*, 6*, 10 *, 16 *, 17 en 20 december incl. vervoer en entreekaart *vertrekgarantie incl. vervoer en entreekaart

18 en 19 mei. Vervoer incl. entree Dagtocht 18vertrekgarantie en 19 mei. Vervoer incl. entree Dagtocht

e 35,00 e 35,00

e 65,00 29 juni. Vervoer incl. koffie met gebak, koffietafel, Woensdag13 mei 2009 e 65,00 diner, boottocht Lingekoffie en excursie glasblazerij 29 juni. Vervoer incl. met gebak, koffietafel, incl. vervoer en entreekaart Woensdag13 mei 2009 diner, boottocht Linge en excursie glasblazerij incl. vervoer en entreekaart e 65,00 vertrekgarantie

19 juli en 11 augustus. e 65,00 Vervoer met gebak, lunch, diner, excursies 19 juli enincl. 11 koffie augustus. VervoerDagtocht, incl. koffie met gebak, lunch, excursies e 65,00 donderdag 23diner, juli of 20 augustus donderdag 23 juli of 2009 e 65,00 12 meiDagtocht, en 7 september 20verzorgd augustus 2009 Vervoer incl.7 entree, koffie met koek, Geheel 12 mei en september lunchpakket en dinerkoffie Vervoer incl. entree, met koek, Geheel verzorgd lunchpakket en diner

PROFITEER DIT JAAR NOG VAN 6% OVERDRACHTSBELASTING OP DEZE KAVEL. VANAF 1 JANUARI 2017 BETAALT U 21% BTW. GRIJP NU UW KANS!

Vraagprijs € 325.000- k.k. ELISABETHPLAATS 4 5421 LC GEMERT 0492-363038 GEMERT@WOONPLEZIER.NL WWW.WOONPLEZIER.NL

Bakelsebrug 8a 5761 PM Bakel 0492-552685 info@vandijkrioolservice.nl www.vandijkrioolservice.nl

• T.K. gevraagd landbouwmachines o.a ploegen, schudders, hark, maaier, frees, bloter, weisleep, mesttank, kipper, tractor enz. 06-19076959

• Pedicure bij u aan huis Rian Peters tel. 06-54756618.

extra slaap- en badkamer op de begane grond. - Bouwjaar 1981 - Perceel opp 562m2, 580m3 inhoud - Woning is voorzien van vloer, wand- en dakisolatie - Nefit HR- combiketel 2014 - Royale oprit voor meerdere auto’s

www.passievooryoga.nl

Lanna Thai Medische Massage Therapie

ROUTE INZAMELING oud ijzer en metalen

voor beroep aan huis of mogelijkheid tot het realiseren van een

10 TOT 16 UUR

De pilates en yoga studio in Elsendorp

6 december t/m 8 december • Speklapjes, naturel kilo 4.99, gemarineerd kilo 5.50 • Runderhamburgers, van puur rundvlees, 4 halen en maar 3 betalen

gerold in katenspek,

ELKE ZATERDAG

Wolfsberg 2 Asten

Dinsdag t/m donderdag

Katenhaasje, gemarineerde varkenshaas

NU HELFT VD HELFT

38 - S Reserveren:

www.twintours.nl www.twintours.nl of bel 088 -1235555 Reserveren: Helmond - Asten Tel. 088 - 123 55 55 www.twintours.nl of bel 088 -1235555


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 1 december 2016| pagina 15

TOPDEAL

HOOGGLANZENDE KEUKEN

5.998,-

JOUW SMAAK VOOR ELK BUDGET

Incl. Granieten werkblad en achterwand, 5 luxe ATAG apparaten en eenhendelmengkraan vol RVS. Leverbaar in 12 hoogglans kleuren.

Bezoek nu een van onze vijf inspirerende keukenshowrooms. DEURNE

SOMEREN-EIND

STATIONSSTRAAT 67 T 0493-441111

BOERENKAMPLAAN 143 T 0493-441111

Wij zijn ook gevestigd in: BERGEIJK

HEERLEN

TILBURG

W W W.NU VA K EUK ENS.NL

Koop wasprogramma 1 (€ 15,-) of 2 (€ 13,-) en laat uw auto wassen in de wasstraat. Na het wassen kunt u direct een bouwdoos t.w.v. € 8,- gratis uitzoeken in de shop! 48 verschillende bouwdozen voor jongens en meisjes.

- 90 meter softwash wasstraat incl. automatische Pre Wash Tunnel en Shampoo Shower. Grote capaciteit, dus nauwelijks wachttijden. - Zeer zachte textiel lappen voor een schoon en glanzend resultaat. - 9 ruime zelfwasboxen 24/7 geopend. - 18 krachtige stofzuigers - Indoor en Outdoorshop - Al onze wasprogramma’s zijn incl. velgen intensief en automatisch nadrogen met textiel. - Gratis GP Multi Munt t.w.v. € 1,- bij ieder wasprogramma in de wasstraat.


Actie! j Vj

WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 1 december 2016| pagina 16

Complete badkamer Badkamer Madrid nĂş voor maar *

2995,-

21% btw korting op wand- en vloertegels en sanitair!

Deze badkamer bestaat uit: spiegel• Badmeubel 90 cm breed met raan. kast, sifon en Grohe wastafelk ouche, • Inloopdouche met Grohe stortd rvs thermostaat en douchegoot of doucheputje. met soft • Compleet sphinx wandcloset ervoir close zitting, Geberit inbouwres en spoelplaat. ok. • Designradiator met aansluitbl or • Wandtegels, vloertegels en dec . atie tall ins stroken.* Exclusief

60 JAAR

WÄł orn k   at n uw  .

U profiteert van deze actie tot 31 december!

Al 60 jaar de scherpste tegelprijzen in de regio!

*Vraag naar de actievoorwaarden in de winkel.

Badkamers, tegels & sanitair

Verwijst Uden Bitswijk 31, telefoon 0413 262 078 Verwijst Deurne Florijn 25, telefoon 0493 311 026 Meer informatie? Ga naar www.verwijst.nl

Al ruim 40 jaar hèt adres voor comfort en kwaliteit

Met ruim 300 modellen, vindt u bij Teun Arts de grootste collectie relaxfauteuils van Nederland.

De beste banken Nederlands fabrikaat. Naar wens compleet op maat gemaakt.

Model 'Petunia' In leder & stof vanaf â‚Ź 899,899, direct uit voorraad (Duits fabrikaat)

Ruim 90 modellen relaxfauteuils met sta- op hulp. naar wens op draaivoet

www.teunarts.nl Onze 2000m² showroom vindt u aan de Boersestraat nr. 11 in St.Hubert. Op rotonde 'Erica' richting Wanroij, dan 3e links, 1e rechts. Di-Wo-Do 10:00 - 17:30, Vr 10:00 - 21:00, Za 10:00 - 17:00 TEL. 0485 - 45 29 86 info@teunarts.nl www.teunarts.nl


WEEKBLAD VOOR

DEURNE

1 december 2016 We e k pagina 17

48

WWW.WEEKBLADVOORDEURNE.NL

Jong Deurne feestelijk van start

​De kick-off trok veel belangstellenden.

(Foto: Marius van Deursen)

DEURNE - Vrijdagavond is de nieuwe netwerkorganisatie Jong Deurne van start gegaan tijdens een drukbezochte kick-off in cultuurcentrum Martien van Doorne. De avond trok zo’n 150 bezoekers.

Energie en enthousiasme. Twee kernwoorden van Jong Deurne die ook tijdens de kick-off te ervaren waren. Wethouder Marinus Biemans

hield een inleiding en met Stefan Aspers van Movico werd een vraaggesprek gehouden. Daarin werd onder meer de kracht van het netwerk

belicht. Gedurende de avond hebben ongeveer vijftig nieuwe leden zich aangemeld. De organisatie telt nu zo’n 65 leden. Jong Deurne komt elke zes weken bij elkaar in thuisbasis Cultuurcentrum Martien van Doorne. Naast bijeenkomsten worden ook be-

‘Verbreding A67 duurt nog minstens tien jaar’ PEELREGIO - De verbreding van de A67 tussen Asten en Leenderheide duurt nog minstens tien jaar. Die verwachting spreekt de Astense wethouder Theo Martens van Verkeer en Vervoer uit. Rijkswaterstaat is in september met een nieuwe verkenningsstudie gestart, tot teleurstelling van Martens: “Hou toch op met die onderzoeken, de noodzaak is duidelijk.”

door Maarten Driessen Wegbeheerder Rijkswaterstaat komt eind 2018 pas met een conclusie op basis van de verkenningsstudie. Dan wordt besloten of de rijrichtingen wel of niet van een derde baan moeten worden voorzien. De studie is onderdeel van het bidbook Bereikbaarheid Zuid-Nederland, een schriftelijk overzicht van voorgestelde plannen waaraan 141 partijen

File op de A67 bij Lierop. 

meewerkten. Het bidbook werd in november vorig jaar gepresenteerd en spreekt de verwachting uit dat de verbreding op zijn vroegst in 2022 zou starten. Volgens wethouder Martens is die hoop tevergeefs. “De praktijk leert dat het na een ‘go’ van Rijkswaterstaat nog altijd zo’n tien jaar duurt voordat de weg er daadwerkelijk ligt”, aldus Martens. Dat zou betekenen dat de verbreding – als die er al komt – op zijn vroegst

(Archieffoto: Marius van Deursen)

drijfsbezoeken georganiseerd. Voor 2017 liggen er alvast drie vast: bij Koonings Bruid en Bruidegom, Knapen Trailers en bij Movico. Het bestuur bestaat uit voorzitter Mitch Gielen, secretaris Niels Crooijmans, penningmeester Rick Kuijpers, Bart Witteveen en Marjo-

lein Zoon. Het doel van de netwerkclub is het bij elkaar brengen van de leden om samen te sparren over alledaagse zaken èn om netwerken uit te breiden. Overigens is Jong Deurne er niet alleen voor jonge mensen. Jong staat voor Jong, Ondernemend, Nieuwsgierig en Gezellig.

Sponsorloop levert 3.333 euro op

in 2028 gerealiseerd is. Een ‘no go’ van Rijkswaterstaat is volgens hem praktisch onmogelijk. “Het stuk tussen Venlo en Leenderheide kent het hoogste percentage vrachtverkeer van Nederland. Je krijgt daar een soort treintje rijden.” Volgens Martens zorgde de crisis tijdelijk voor minder verkeer, maar is er nu weer een stijging zichtbaar. Zo zou het percentage inmiddels weer gelijk zijn aan dat van 2007, of zelfs hoger.

Roet in het eten

Ook de landelijke verkiezingen in maart 2017 kunnen nog roet in het eten gooien. Want hoe denkt het toekomstige kabinet over meer asfalt? “De verkiezingen kunnen een negatieve rol gaan spelen, maar ik hoop van niet. Positieve gevolgen zal het in ieder geval niet hebben, want het proces loopt nu al”, zegt Martens. Vorige week dinsdag ontstond er chaos nadat een vrachtwagen rond 15.00 uur ter hoogte van Asten in de middenberm was beland. Daardoor werden beide rijrichtingen volledig afgesloten. Pas rond 20.00 uur ging de weg weer open. In de tussentijd zocht veel verkeer naar een uitweg in de omliggende dorpen zoals Asten. “Onder meer de ANWB en Rijkswaterstaat doen er alles aan om het verkeer uit ons gebied te houden als het op de A67 vastloopt”, zegt Martens. Tot dusver slagen zij daar echter nauwelijks in, zo lijkt. Dus de ellende die blijft, verwacht ook Martens: “Ja, helaas wel.”

SINT JOZEFPAROCHIE - Kinderen van brede school D’n Bogerd hebben begin november 3.333 euro bij elkaar gerend tijdens de jaarlijkse sponsorloop. Het geld gaat naar drie goede doelen: Baie Dankie in Zuid-Afrika, het project van Joop en Wilma Martens in Gambia en de straatkinderen in Brazilië. De sponsorloop van D’n Bogerd kent een lange historie. Dertig jaar geleden werd met de sponsorloop gestart om mensen uit de wijk Sint Jozefparochie te steunen met hun projecten in de missie. In die dertig jaar is bijna 75.000 euro bij elkaar gelopen.

Roy Manders blijft bij SJVV SINT JOZEFPAROCHIE - Voetbalvereniging SJVV in Sint Jozefparochie heeft het contract met trainer Roy Manders verlengd. SJVV is bijzonder tevreden over de samenwerking met trainer Roy Manders en heeft met hem over-

eenstemming bereikt het contract met een jaar te verlengen. Manders is aan zijn eerste seizoen bezig als hoofdtrainer van SJVV en zowel de spelersgroep als technische staf willen graag met hem verder, zo laat de voetbalvereniging weten.


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 1 december 2016| pagina 18

Vac a t u re s

JETSTONE Jetstone is een toonaangevende internationale producent van werkbladen in natuursteen, composiet en keramiek. Ruim 200 medewerkers zorgen met hun vakmanschap en no-nonsense mentaliteit voor kwaliteit, leverbetrouwbaarheid en flexibiliteit.

Vraagt per direct een part-time

Tandarts-assistente Taakomschrijving: • Het ontvangen en begeleiden van patiënten. • Administratieve (balie)werkzaamheden. • Beantwoorden van de telefoon. • Het geven van voorlichting aan patiënten. • Verzorgen, steriliseren en voorbereiden van instrumentarium. • Onderhouden van de praktijkruimtes. • Assisteren tijdens tandheelkundige behandelingen. Wij vragen: • Iemand voor 12 tot 16 uur per week. • Ervaring en/of opleiding vereist. • Flexibele en collegiale instelling. • Representatieve en vrolijke uitstraling. • Ervaring met het werken met de computer. Wij bieden: • Salariëring conform landelijke KNMT richtlijnen. • Een prettige werkomgeving in een moderne praktijk. • Mogelijkheid tot bij- en nascholing. Graag ontvangen wij uw sollicitatie met c.v. en foto voor 20 december 2016 alléén per e-mail, op: tandartsbossers@planet.nl t.a.v. dhr. Bossers en mw. Bossers - Verhulsdonck

Ter optimalisatie van onze organisatie zoeken wij momenteel enthousiaste kandidaten voor onderstaande twee functies, op basis van 40 uur per week:

MEDEWERKER SALES SUPPORT BELGIË én MEDEWERKER SALES SUPPORT NEDERLAND

Door onze klantgerichte werkwijze, realiseren wij jaar na jaar een groeiend aantal klanten en orders; niet alleen in Nederland, maar ook in Zweden, België, Engeland en Duitsland.

Taken en verantwoordelijkheden In deze veelzijdige functie behartig je de belangen van een eigen klantengroep, hoofdzakelijk bestaande uit keukendetaillisten. Je bent onder andere verantwoordelijk voor: ▪ het afwikkelen van (telefonische) vragen ▪ het invoeren en begeleiden van offertes en orders ▪ het verstrekken van informatie over lever- en montageplanning ▪ het registreren van klachtafhandelingen ▪ het bewaken van een optimale orderflow ▪ het accuraat afhandelen van administratieve zaken

Werken bij Jetstone betekent werken in een gezond en dynamisch bedrijf met enthousiaste collega’s. Jetstone heeft een prettige informele werksfeer en hanteert goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Heb je interesse? Stuur dan binnen 14 dagen na het verschijnen van deze vacature je schriftelijke sollicitatie met cv naar onderstaand adres t.a.v. Marian van Bree.

Kennis, ervaring en persoonlijke eigenschappen Je bent een enthousiaste, klantvriendelijke teamspeler, met de volgende eigenschappen: ▪ een MBO+ / HBO werk- en denkniveau, met enige mate van technisch inzicht ▪ ervaring in het omgaan met klanten ▪ uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk ▪ een nauwkeurige werkwijze ▪ een stressbestendige en initiatiefrijke persoonlijkheid

Jetstone Florijn 9 5751 PC Deurne E hrm@jetstone.nl T 0493 352050

Talenkennis ▪ voor Sales Support België: goede beheersing van de Nederlandse en Franse taal (vereist) ▪ voor Sales Support Nederland: goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

www.jetstone.nl

7-i 26 - E

Carmar is een kleine specialistische groothandel in verkoop banden en velgen voor Amerikaanse markt, maar ook alle andere merken. We leveren voornamelijk aan bedrijven (auto- en bandenbedrijven), maar ook particulier. Door eigen import uit het buitenland, heeft Carmar een groot assortiment velgen en banden op voorraad. Klantvriendelijk en service staat bij Carmar hoog in het vaandel.

Nog cadeautjes kopen? Dan bij EEN AARDE binnenlopen! Ma 9-12; Woe 13-16; Do 18-20.30; Zat 9-12. Molenakkers 11, Asten. Spullen (i.g.st.) laten ophalen? Bel 06-41655003

Wij zijn per direct op zoek naar een

Bandenmonteur/verkoper binnendienst Wij bieden: - Een afwisselende full time functie met ruimte voor ideeën en eigen inbreng - Een prettige werksfeer in een informeel bedrijf - Goede secundaire arbeidsvoorwaarden - Het betreft functie met mogelijkheden voor lange termijn. Wij vragen: - Minimaal MBO opleiding - Leeftijd: 18 - 35 jaar - Ervaring banden monteren en/of verkoop is een pré - Belangrijk is zorgvuldig en nauwkeurig werken - In bezit zijn minimaal rijbewijs B - Affiniteit met auto’s - Je kunt goed samen werken met collega’s maar ook zelfstandig - Flexibele en service gerichte instelling - Bereid om op zaterdagen te werken en enkele zondagen per jaar i.v.m. beurzen - Beschikt over een positieve instelling en oplossinggerichte werkhouding Voorkeur omgeving Deurne. Uw schriftelijke reactie of E-mail voorzien van CV kunt u binnen 7 dagen na het verschijnen van deze advertentie richten aan: Carmar BV, Haspelweg 35a, 5751 JH Deurne, info@carmar.nl Als u vragen heeft, kunt u bellen met Mario Renders op 0493-399666.

43 - E

• Bent u eigenaar van een Opel dan bent u bij ons welkom voor elke reparatie, storing of onderhoudsbeurt. Uw Opel-specialist: Garage Mark Smits. Gespecialiseerd in jonge, gebruikte Opels. Hoofdstraat 74A, Liessel Tel. 0493-342144. • Wereldwinkel Deurne vraagt vrijwilligers voor: verkoop, inkoop en PR. Frans 0493-313379.

Vacature

Broodbakker, Fulltime 38 uren p/week. Wij zijn een ambachtelijke brood- en banket bakkerij in Deurne (NB) met een winkel en diverse externe klanten. Vanwege uitbreiding met nog een winkel zoeken wij per direct een Broodbakker.

Werktijden: Maandag t/m Zaterdag. Aanvang +/- 00:00 uur ’s nachts, ooit enkele uren eerder, ooit iets later, dit wordt in overleg besproken. Een dag in de week vrij.

Ben jij degene die wij zoeken? - Je hebt minimaal de (brood)bakkersopleiding niveau 3 gedaan. - Enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie is een vereiste. (dit houdt ook in het zelfstandig werken met een bollenkast) - Wij verwachten dat je de productie compleet zelfstandig kan opstarten, om vervolgens in teamverband de overige broodproducten en vlaaien te produceren. - Je moet flexibel ingesteld zijn.

Wij bieden je een contract en salaris aan conform de CAO bakkersbedrijf. Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op! Stuur je uitgebreide sollicitatiebrief met CV op naar info@degebackerij.nl Let op: Reageer snel! Aanstelling bij voorkeur per direct.


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 1 december 2016| pagina 19

14 - N

Preferent KI is een snel groeiende particuliere varkens ki organisatie, met vestigingen in Lierop, Stiphout, Vijlen, Landhorst, Diessen, Ottersum en Mierlo. Voor onze hoofdvestiging in Lierop vragen wij voor ons laboratorium een:

Assistent Hoofd-productie m/v 58 - N

Voor deze uitdagende en brede functie verwachten wij van de kandidaat; • Verantwoordelijk voor het realiseren van kwalitatieve productienormen • Minimaal MBO denk en werk niveau • Productieplanning • Een positieve inzet • Coachen en motiveren van medewerkers als doel een goed team • Bereidheid om in het weekend en in de vroege uren te werken Voor meer info kunt u zich wenden tot: Peter Bakkers E-mail: peter.bakkers@preferentki.com

TECHNISCHE

MAANDAG

BANEN AVOND 12 DEC INFORMATIE EN AANMELDEN:

WWW.HOPPENBROUWERSTECHNIEK.NL

Dr. H. van Doorneweg 44 5753 PM Deurne 0493 313962


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 1 december 2016| pagina 20

Vac a t u re s 45 - i

            Over NEWstairs  

meer dan 10 jaar ervaring in traprenovatie & -bekleding kunnen we Met onszelf met recht dé specialist op dit gebied noemen. NEWstairs is werkzaam

Service binnendienst monteur

• Glaswol en Pir isolatie (Dupanel). Aan spotprijzen bij de Isolatiehal tel. 0492-542002.

in geheel Nederland en België. Ter uitbreiding van het NEWstairs team zijn we op zoek naar montage- en eventmedewerkers.

• V.snaren, bouten Wim v.d. Munckhof Leembaan 13 Deurne tel. 0493-313922.

Wat bieden wij: • Een prettige werksfeer in een leuk team; • Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden; • Bij gebleken geschiktheid een vaste aanstelling

Montagemedewerker (interieurbouw) Wat voor werkzaamheden kun je verwachten: Samen met één van je collega monteurs ga je bestaande trappen van een nieuw uiterlijk voorzien. Het betreft een uitdagende functie waarbij oog voor detail van groot belang is. Functievereisten: • Ervaring op het gebied van interieurtimmerwerk of nauwkeurig aftimmerwerk • Goed inzicht in de voorkomende werkzaamheden • Grote mate van zelfstandigheid • Flexibele instelling • Sociale vaardigheden • In bezit van rijbewijs B • Fulltime beschikbaar

• Biologisch vers brood, ambachtelijk bereid in eigen biologische bakkerij op de boerderij. 100% Speltbrood, volkoren en desem broden, stokbroden, glutenvrij brood, roggebrood, broodjes en koekjes. Elke vrijdag en zaterdag vers gebakken, Geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur Sumiran biologische boerderij, Broekstraat 3, 5725 TL Asten-Heusden, 0493-440630.

Eventmedewerkers (salespromotor) Wat voor werkzaamheden kun je verwachten: Als eventmedewerker vertegenwoordig je NEWstairs op de verschillende events waar we aanwezig zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan woon- en interieurbeurzen. Samen met je collega’s ben je actief op de NEWstairs-stand om bezoekers te benaderen en te informeren. De werktijden zijn onregelmatig. Functievereisten: • Commerciële instelling • Enthousiasmerende eigenschappen • Zelfstandig • Representatief • Flexibel • In bezit van rijbewijs B

Functie-inhoud:

Functie-eisen:

Als servicemonteur van SITECH repareer en onderhoud je de meest geavanceerde meet- en besturingsinstrumenten die worden gebruikt in de bouw en het grondverzet. Dit varieert van lasers tot GPS apparatuur en hoogwaardige totaal stations met bijbehorende randapparatuur. In deze functie stel je zelfstandig diagnose en voer je reparatiewerkzaamheden uit. Je voert regulier en gepland onderhoud uit, zowel technisch als softwarematig. Inventief te werk gaan bij het oplossen van technische problemen is van belang.

• Afgeronde MBO opleiding (bijvoorbeeld MTS elektrotechniek); • Je hebt een goede kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift, Engelse taal in woord en geschrift is een pre; • Je kunt goed overweg met computer en programmatuur; • Je bent zelfstandig, gedreven, je houdt van uitdagingen en hecht veel belang aan de samenwerking met je klanten en collega’s; • Je werkt nauwkeurig, bent servicegericht, communicatief en initiatiefrijk; • Je woont in de omgeving van Asten;

Interesse? Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Ari van den Berkmortel, Service manager SITECH, tel. 0493 681000 Sollicitaties kunnen worden gestuurd aan info@sitech-nederland.com

32 - P

SITECH Nederland B.V. Heesakkerweg 11 | 5721 KM Asten | Nederland T +31(0) 4 93 68 10 00 www.sitechsolutions.nl

SITECH Vacature NL 162x215 mm Print.indd 1

Ben je de Montagemedewerker of Eventmedewerker die wij zoeken? Reageer dan binnen twee weken door een korte brief of e-mail met motivatie en CV o.v.v. ‘Sollicitatie montagemedewerker’ of ‘Sollicitatie eventmedewerker’ te sturen naar: NEWstairs | T.a.v. Frank Steijvers | Oude Graaf 6 | 6002 NL Weert E-mail: frank@newstairs.com | Tel: 0800 77 592 22 | +31 06 22 71 85 76 | www.newstairs.com

21 -D

EMC Slank & Fit Wegens succes derde infraroodtraining Sun400xl aangeschaft Bijna drie jaar geleden zijn Elke Crooijmans en Mieke SleegersCrooijmans begonnen met EMC Slank & Fit . Zij bieden een unieke afslankmethode door middel van infraroodtrainingen en voedingsadviezen. Vol trots kijken ze terug op mooie resultaten en enthousiaste klanten. Ze werken met een klein team en persoonlijke begeleiding. Mieke en Elke zijn allebei gediplomeerd voedingsdeskundigen. Op korte termijn hebben ze een nieuw voedingsprogramma om aan te bieden. Dit is een persoonlijk voedingsadvies, helemaal op maat gemaakt. Tien weken lang krijg je een persoonlijk dagmenu in je mailbox, waar precies in staat wat, hoeveel en wanneer je mag eten. Er zit ook een boodschappenlijst bij, dus het enige dat je hoeft te doen is het in huis te halen. Het is wel wennen want je mag veel en vaak eten en de resultaten zijn super! Dit in combinatie met bewegen geeft gegarandeerd resultaat. Daarnaast zijn ze momenteel bezig met een uitbreiding van de zaak. “Hier kunnen we nog niet te veel over vertellen, omdat we nog volop in de voorbereidingen zitten, maar eind december horen jullie hier meer over”, vertellen de ondernemers. “Maar dat het mooi wordt, is zeker.” Voor informatie en interesse neem gerust contact op of loop binnen. Wij wensen iedereen alvast een sportief en gezond 2017!

EMC Slank & Fit Van de Poelstraat 12 5761 BW Bakel 0492 – 745 159

EMC Slank & Fit

DAS pas business

www.facebook.com/DASVacatures www.twitter.com/DASVacatures

02.11.15 15:29


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 1 december 2016 | pagina 21

Handbalclinic voor s­ portklas Ivo-Deurne

Sport

Mark van Kessel wint Zandboscross DEURNE - Atleet Mark van Kessel van Atletiekvereniging Lopersgroep Deurne pakte zondag 27 november dubbele winst in de door zijn vereniging georganiseerde Zandboscross in Deurne. Hij won zowel de lange cross over een afstand van 9.800 meter als de korte cross over 4.800 meter. “Omdat ik vaker langere afstanden loop heb ik beide afstanden gelopen. Daarnaast zie ik het als een extra uitdaging”, aldus de Deurnese atleet. De Zandboscross was de vierde wedstrijd in de Limbra-crosscompetitie. In totaal namen circa 600 lopers aan de wedstrijden deel.

Het door vele vrijwilligers perfect schoon opgeleverde, snelle parcours en de ideale weersomstandigheden droegen bij aan een succesvolle 33ste editie van de wedstrijd. Het record aantal voorinschrijvingen was voor de organisatie vooraf al een positief signaal. De actie van de hoofdsponsor had hierop wellicht enige invloed: alle deelnemende leden van Lopersgroep Deurne kregen een DSD Zandboscross t-shirt.

Dubbele winst Van Kessel

De sportieve ochtend begon met de trimlopen voor recreanten over afstanden van 4.800 of 7.200 meter. Om 11.30 uur klonk het startsignaal voor de wedstrijdatleten. Casper van der Putten van Eindhoven atletiek

Een fragment van een van de jeugdwedstrijden van de Zandboscross. en Mark van Kessel van de organiserende vereniging maakten hun favorietenrol gelijk waar; ze namen direct afstand van de andere lopers. Van der Putten liep in de openingskilometer zo’n vijftig meter uit, maar moest in de tweede ronde Van Kessel weer voor zich dulden. Van Kessel stond zijn leidende positie niet meer af en won de lange cross over 9.800 meter in 31.19 minuten. Van der Putten eindigde ruim een minuut later op de tweede plaats. Meervoudig Nederlands kampioen

- Advertorial -

Meisjes C2 MHC Deurne ongeslagen kampioen

DEURNE - De Meisjes C2 van MHC Deurne zijn ongeslagen kampioen geworden met 29 goals voor en slechts 3 tegen. Het kampioenschap kon hen op 19 november al niet meer ontgaan. Maar afgelopen zaterdag, na hun gewonnen thuiswedstrijd in hun kampioensshirts, hebben de dames het met de trouwe supporters gevierd. Met dank aan trainster Nina Vos. Op de foto vlnr: Lieke Beijers, Sabien van den Heuvel, Shirley Goossens, Janne van Kuijlenburg, Marloes de Haas, Loes van der Zanden, Mirthe van de Kerkhof, Meike van Tilburg, Janne Flaton, Katja van Cranenbroek, Larissa Seker, Eefje Nijssen, Emma Geraerts, Sanne Verberne en trotse coaches Carla van Daele en Renate Boerenkamps.

Miranda Boonstra finishte als eerste vrouw na de beide heren. Om 12.30 uur startte voor de wedstrijdatleten de korte cross over 4.800 meter. Mark van Kessel domineerde de wedstrijd van meet af aan. Hij won de wedstrijd met een voorsprong van 45 seconden op Sjors Thielen, die tweede werd. Tatjana Cernochova, lid van Prins Hendrik uit Vught, won bij de vrouwen. Fiona Jaberg was de snelste Deurnese atlete, zij werd tweede in de categorie vrouwen 45.

DEURNE - Handbalvereniging De Sprint uit Deurne heeft gedurende drie middagen een handbalclinic verzorgd voor de sportklas van de Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne. De eerste handballes werd donderdag 17 november gegeven. De sportklas is een buitenschoolse activiteit voor leerlingen die zich willen verbreden in sport of die meer willen sporten. Leerlingen uit de eerste drie leerjaren van alle scholen van Ivo-Deurne kunnen er aan deelnemen. Vanaf de herfstvakantie krijgen ze wekelijks een uur extra sport. Op het programma staan verschillende sporten. De lessen worden verzorgd door LO-docenten of door sportverenigingen. De handbalclinic werd voor een groep van 90 leerlingen verzorgd door bekwame vrijwilligers van De Sprint. Door middel van oefeningen maakten de sportleerlingen kennis met de ba-

sis van het handbalspel. Dat de deelnemers extra gemotiveerd zijn om te sporten was tijdens de clinic duidelijk waarneembaar. De Sprint heeft verder in december een actie voor geïnteresseerden in de handbalsport. De hele maand kunnen belangstellenden op dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur in sporthal de Peelhorst meedoen met de trainingen. Nieuwe leden mogen daarna de eerste maand gratis meetrainen.

Volleybal Livoc Liessel

Zaterdag: Nuvo’68 MB 1-Livoc MB 1 13.30; Revoc/VCB MA 1-Livoc MA 1 14.30; Set Up JC 1-Livoc JC 1 15.00; Bravo’99 HS 1-Livoc HS 1 17.00; Civitas DS 2-Livoc DS 4 18.15; Set Up DS 1-Livoc DS 1 19.00; Livoc HS 2-Peelpush HS 3 19.00.

Goud en zilver voor KDO

Talentvolle jeugd

’s Middags waren de wedstrijden voor de jeugdleden en andere belangstellende jeugdlopers. Zij liepen hun ronden over aangepaste afstanden voor diverse leeftijdscategorieën. De verschillende prestaties bevestigden dat Lopersgroep Deurne een talentvolle jeugdafdeling heeft. Pouke van Dijk won bij de meisjes junioren c en verstevigde daarmee haar leidende positie in het Limbra-klassement. Koen Terheijden was niet alleen een maatje te groot voor zijn clubgenoot Bodhi van Selow, maar ook voor de overige lopers in zijn categorie. Hij won de wedstrijd bij de jongens junioren b. Ook bij de jongens junioren A behaalden twee jeugdatleten van de Lopersgroep het erepodium. Imre Dielis werd eerste gevolgd door Ian Franssen. Bij de pupillen was er eveneens succes voor de Lopersgroep. Myka Kuijpers werd tweede bij de jongens b pupillen. Kirsten van den Hurk werd in deze categorie derde. De volgende wedstrijd van het Limbra-crosscircuit zal zondag 18 december plaatsvinden in Roermond.

Deelnemers van KDO vlnr: Diesel de Groot, Simon Beerens, Storm de Groot met goud en Lamek Berkers met een zilveren medaille. DEURNE - Storm de Groot en Lamek Berkers van KDO Deurne behaalden zondag 27 november respectievelijk een eerste en een tweede plaats op de open Tilburgse kampioenschappen herenturnen.

Gymnastiek en turnvereniging KDO Deurne was in Tilburg afgevaardigd met zeven deelnemers. In totaal namen vijftien teams deel aan de kampioenschappen. Storm de Groot wist in de tweede divisie Pupil de eerste plaats te bemachtigen. Lamek Berkers werd tweede in dezelfde

Korfbal

Basketbal Interkosmos Pioniers

Zaterdag 3 december 11.30 uur: Yellow Sox JU16-Interkosmos Pioniers JU16; 13.15 uur: Yellow Sox MU18-Interkosmos Pioniers MU18. Zondag 4 december 16.30 uur: JRC DS2-Interkosmos Pioniers DS1.

ZSV

Zaterdag: Sporting ST A1-ZSV/De Eendracht/De Treffers A2 17.45; Lottum B1-ZSV/De Eendracht/De Terffers B1 12.00; De Eendracht/ZSV/De Treffers C2-Oranje Wit (L) C1 13.00. Woensdag: De Eendracht/ZSV MW1-Oranje Wit (L) MW1 19.30 uur.

divisie. Senn Aarts kwam uit in de divisie talenten, Nick Bignell in de tweede divisie, Diesel de Groot en Simon Beerens in de derde divisie en Kees Buiter in de tweede divisie junioren. Zij vielen buiten de prijzen.

Handbal MBDE/De Sprint

Zaterdag: MBDE/De Sprint DS1PSV Handbal DS2 19.20; MBDE/ De Sprint HS2-Avanti HS1 20.00; MBDE/De Sprint HS1-Zwart Wit HS2 20.45. Zondag: MBDE/De Sprint E1-Apollo E1 9.30; MBDE/De Sprint D1-Bedo D1 10.30; MBDE/De Sprint DC1-LimMid DC4 11.20; MBDE/ De Sprint HC1-GHV HC1 12.20; MBDE/De Sprint DS3-VHC DS2 13.25; MBDE/De Sprint DS2EHV DS1 14.40; MBDE/De Sprint DS4-Aristos DS2 15.50; MBDE/De Sprint HA1-Sittardia HA2 17.10.

Voe t b a lp rog ra m ma SV Deurne

Niet ontvangen.

JO9-4 18.30; NWC MO17-2-SJVV MO17-1 19.30.

SJVV

ZSV

Zondag: SJVV 1-Liessel 1 14.15; SJVV 2-Deurne 4 11.00; Mulo 5-SJVV 3 11.00; SJVV 4-Racing Boys 2 10.00; Mifano 8-SJVV 5 10.30; SJVV 6-SV Venray 9 13.00; SJVV VR1-Volharding VR1 11.00; NWC VR2-SJVV VR2 12.00. SJVV junioren Zaterdag: Mulo MO19-1-SJVV MO19-1 15.00; Maarheeze JO171-SJVV JO17-1 14.30; SJVV JO172-Deurne JO17-2 14.30; SJVV MO17-1-Rood Wit’62 MO17-1 14.30; Oranje Zwart Helmond JO15-1-SJVV JO15-1 14.00; SJVV JO15-2GNWC JO15-5 13.00; Nijnsel/TVE Reclame MO15-1-SJVV MO15-1 13.00; SJVV MO15-2-SV Budel MO15-1 13.00; SJVV JO13-1G-ZSV JO13-2 11.45; SJVV JO13-2G-Mulo JO13-2 11.45; Bruheze JO13-4-SJVV JO133M 12.45; SJVV JO11-1-Bruheze JO11-2 10.30; SJVV JO11-2G-SPV JO11-1 10.30; Mierlo Hout JO11-3SJVV JO11-3G 9.00; SV Brandevoort JO11-7G-SJVV JO11-4 8.30; SJVV JO11-5G-ZSV JO11-3G 10.30; NWC JO11-8G-SJVV JO11-6M 10.15; SJVV JO9-1-NWC JO9-3 9.30; SSE JO9-1G-SJVV JO9-2G 10.30; Deurne JO9-2-SJVV JO9-3G 9.00; SJVV JO9-5G-Bavos JO9-3G 9.30. Woensdag: SJVV JO9-4G-Mifano

Zondag: ZSV 1-SSS’18 1 14.15; Margriet 2-ZSV 2 11.00; UDI’19 5-ZSV 3 11.00; Rood Wit’62 3-ZSV 4 11.00; ZSV 5-Rood Wit’62 5 12.00; Ondo 4-ZSV 6 10.00 RKSV Budel 8-ZSV 7 10.00l ZSV 8-Racing Boys 3 13.00 11.00; ZSV vr2-SC Helmondia vr1 10.00. ZSV junioren Zaterdag: ZSV JO19-1-OJC Rosmalen JO19-1 14.30; Olympia Boys JO19-1-ZSV JO19-2 14.30; ZSV JO19-3-SV Brandevoort JO19-2 14.30; Blauw Geel ‘38 JO17-1-ZSV JO17-1 15.00; ZSV JO17-2-Mulo JO17-2; ZSV JO15-IVO JO15-1 12.45; ZSV JO15-2-Mierlo-Hout JO15-5 12.45; Someren JO15-5ZSV JO15-3 13.00; Deurne JO13-1ZSV JO13-1 11.30; SJVV JO13-1ZSV JO13-2 11.45; ZSV JO13-3-ELI JO13-1 11.45; Sparta’25 JO13-4ZSV JO13-4 11.30; ZSV JO11-1Mierlo-Hout JO11-1 10.30; SJVV JO11-5-ZSV JO11-3 10.30; Mulo JO10-1-ZSV JO10-1 10.00: ZSV JO9-1-Rood-Wit’62 JO9-2 9.15; ZSV JO9-2-SVVH JO9-1 9.15; Ondo JO92-ZSV JO9-4 9.15; Rood-Wit’62 JO96-ZSV JO9-5 9.00; Merefeldia JO94-ZSV JO9-6 9.00; SV Brandevoort JO7-ZSV JO9-7 8.30; Mulo G1-ZSV G1 13.30.

Racing Boys

Zondag: Racing Boys 1-Eli 1 14.15; SJVV 4-Racing Boys 2 10.00; ZSV 8-Racing Boys 3 13.00; Racing Boys VR1-SBC VR2 10.30.

Liessel

Zondag: SJVV 1-Lieseel 1 14.15; Liessel 2-Olympia Boys 2 11.30; Liessel 3-Ondo 3 10.30; Ondo VR1-Liessel Vr1 10.00. Zaterdag: veteranen: Liessel-Walsberg 17.00. Liessel junioren Zaterdag: Liessel JO19-1-SSE JO191 14:30; SC Helmondia JO17-1Liessel JO17-1 14.30; Deurne JO153G-Liessel JO15-1 12:45; Liessel MO15-1-Venhorst MO15-1 13.00; Liessel JO13-1-Deurne JO13-2G 12.00; SPV JO13-1G-Liessel JO13-2 11.45; Liessel JO11-1-Deurne JO111 10.00; Ondo JO11-1-Liessel JO11-2 09:15; Liessel JO11-3G-SVVH JO111G 10:30; ST Helenaveen/Griendtsveen JO9-1G-Liessel JO9-1G 09:00; Liessel JO9-2G-Deurne JO9-3 09:30; Bevo JO9-2-Liessel JO9-3G 11.00.

SPV Vlierden

Zondag: SPV 1-Mulo 1 14.15; SPV 2-SV Venray 5 11.00; Lierop 4-SPV 3 11.30; SV Budel VR 2-SPV VR 1 11.00. SPV junioren Zaterdag: SPV JO19-1-NWC JO19-3 15.00; Bruheze JO17-2-SPV JO17-1

15.00; SPV JO13-1G-Liessel JO132 11.45; SJVV JO11-2-SPV JO11-1 10.30; SPV JO11-2-SV Venray JO1111G 10.30; SPV JO9-1G-Bruheze JO9-3 9.30; SPV JO92G-Someren JO9-5G 9.30.

Helenaveen/Griendtsveen

Zondag: Koningslust 1-Helenaveen/ Griendtsveen 1 14.15; Sparta’18 7-Helenaveen/Griendtsveen 3 10.00; Helenaveen/Griendtsveen 4-Olympia Boys 3 10.00. Helenaveen/Griendtsveen junioren ​Zaterdag: Helenaveen/Griendtsveen JO13-1G-NWC JO13-3 12.00; Mifano JO11-4-Helenaveen/Griendtsveen JO11-1G 10.30; Helenaveen/ Griendtsveen JO9-1G-Liessel JO91G 9.00

Bruheze

Zondag: DBS 1-Bruheze 1 14.15; Milheezer Boys 2-Bruheze 2 11.30; Deurne 6-Bruheze 4 11.30; Bruheze 5-Lierop 5 12.00; Bruheze 6-Someren 12 12.00; MVC 3-Bruheze 7 12.00; Bavos 6-Bruheze 8 11.00. Dames: Stiphout Vooruit vr1-Bruheze vr 1 11.00. Bruheze junioren Zaterdag:Bruheze JO19-1-Mulo JO19-2 15.00; Mierlo Hout JO172-Bruheze JO17-1 14.30; Bruheze JO17-2-SPV JO17-1G 15.00; Deurne JO17-3-Bruheze JO17-4 15.00; Bruheze MO17-1-NWC MO17-2

15.00; Olympia’18 JO15-1-Bruheze JO15-1 13.15; Bruheze JO15-2-Mulo JO15-2 12.45; Mierlo Hout JO15-4Bruheze JO15-3 12.15; Ondo JO152-Bruheze JO15-4 11.45; Bruheze MO15-1-VOW MO15-1 12.45; Bruheze JO13-1-Merefeldia JO13-1 10.30; Bruheze JO13-2-Brandevoort JO13-3 10.30; Mifano JO13-3Bruheze JO13-3 11.45; Mierlo Hout JO13-6G-Bruheze JO13-4 10.30; Deurne JO11-1-Bruheze JO11-1 10.30; SJVV JO11-1-Bruheze JO11-2 10.30; Bruheze JO11-3-Rood Wit’62 JO11-4 10.45; Bruheze JO11-4-Brandevoort JO11-9 10.45; ZSV JO11-4Bruheze JO11-5 10.30; Mierlo Hout JO9-2-Bruheze JO9-1 9.00; Bruheze JO9-2-Someren JO9-4G; SPV JO91G-Bruheze JO9-3 9.30; Bruheze JO9-4-ASV’33 JO9-5 9.00; Rood Wit’62 JO9-7-Bruheze JO9-5 9.00.

Neerkandia

​ ondag: Neerkandia 1-Kronenberg 1 Z 14.15; RKSVO 3-Neerkandia 2 12.00; Neerkandia 4-Panningen 5 11.00. Neerkandia junioren Zaterdag: Neerkandia JO19-1-Haelen JO19-1 14.30;Ondo JO17-2-Neerkandia JO17-1 13.15; Sportclub Irene JO15-3-Neerkandia JO15-1 12.45; RKMSV JO13-1-Neerkandia JO13-1 12.00; Neerkandia JO11-1-Sparta’18 JO11-4 11.15; RKMSV JO9-3-Neerkandia JO9-1 9.00; Neerkandia JO92-RKMSV JO9-5G 11.15.


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 1 december 2016| pagina 22

ZWARTE MARKT

Nu moeten we jouw hand loslaten Maar in ons hart ga je ons nooit verlaten.

Evenementenhal 600 kr. vanaerlebv.nl 0492-525483 volgende markten 12/2-26/3

Mijn lieve man, vader en opa is van ons heengegaan. Hij was er altijd voor iedereen.

Venray zon. 8 jan.

Sjaak Elbers * 26-3-1939 echtgenoot van

•VOLKELSE VRIJE MARKT iedere zondag van 09.00-16.00 uur. Rudigerstraat 32a te Volkel 06-12240868. • Pedicure bij u aan huis Rian Peters tel. 06-54756618.

Roldeuren Rolluiken Zonneschermen Zonneschermen Screens pvc-lamellen Div. horren * Zeer actieprijzen aantrekkelijke * goede service prijzen

Bel ons: 0493-342318 0493-842522 06-22509919 Hoofdstraat 89 Liessel

228941

DE ROLLUIKEN SPECIALIST Rolluiken

† 23-11-2016

Thea Elbers-Willems vader van Hugo opa van Jack en Brian

Deurne, 2 oktober 1924

Tevens willen wij iedereen hartelijk danken, die op welke manier dan ook met ons heeft meegeleefd. Een speciaal woord van dank aan de Zorgboog, Dr. Bakker en het Elkerliekziekenhuis voor de liefdevolle zorg en aandacht.

www.hulplijnpeelregio.nl 085-02 000 11 Wij zijn op zoek naar vrijwilligers: 0492-59 89 89 hulplijnpeelregio@levgroep.nl

Ria Jos Nelly Lyssa, Jordy Edwin en Gaby Chiara, Luca Correspondentieadres: Zorgboogcentrum De Nieuwenhof Visser 4, T.3, 5751 BL Deurne De uitvaart heeft plaatsgevonden op dinsdag 29 november.

Hiermede geven wij u kennis dat te vroeg en zeer plotseling, thuis in zijn vertrouwde omgeving, onze broer, zwager en oom van ons is heengegaan

Sjef Smets Als u liever online met ons wilt spreken kan dat ook:

Wij zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers:

www.hulplijnpeelregio.nl

hulplijnpeelregio@evgroep.nl

in de leeftijd van 73 jaar.

0492-59 89 89

085-02 000 11

Piet † en Tinie Truus en Broer Toon † en Nellie Riek en Frans † Martien en Margriet † Frans en Wies Guus en Betsie Mia † en Piet

Telefonische Hulplijn Peelregio is een initiatief van LEVgroep Leven & Verbinden Contactgegevens: LEVgroep Leven & Verbinden Penningstraat 55 5701 MZ HELMOND www.levgroep.nl, telefoon: 0492 - 59 89 89

www.hulplijnpeelregio.nl, telefoon: 085 - 02 000 11

CROOYMANS

dakbedekkingen

Neven en nichten Huisgenootje Sita

nieuwbouw - renovatie

† 27 november 2016

Jac en Nellie in ’t Hulst-Manders Anita Leon † Jolanda U kunt persoonlijk afscheid nemen van Davy op donderdag 1 december tussen 18.30 en 19.30 uur in uitvaartcentrum De Groof, Derpsestraat 1d in Deurne. De afscheidsdienst vindt plaats op vrijdag 2 december om 10.30 uur in de kapel van Willibrordhaeghe, Vlierdenseweg 109 in Deurne. Samenkomst in de kapel, waar voor aanvang van de dienst gelegenheid is de familie schriftelijk te condoleren. Aansluitend zullen we Davy in besloten kring begeleiden naar begraafplaats Jacobshof aan de Pastoor Jacobsstraat in Deurne. Correspondentie: Haydnstraat 37 - 5751 ER Deurne

Trots en intens verdrietig zijn wij met de geboorte en het overlijden van onze zoon en broertje

Rens Knapen  8 november 2016 t Zo teer, zo mooi en zo klein. De tijd met jou erbij was heel fijn. Bedankt kereltje, Mama, Papa en Stijn Petra Crooijmans en Harold Knapen Poolsterstraat 26 5721 CB Asten De crematie van Rens heeft in besloten kring plaatsgevonden op maandag 14 november 2016.

Deurne, 25 november 2016 Kloosterstraat 7 Correspondentieadres: Vlierdenseweg 46 5753 AE Deurne

Liesselseweg 215, 5753 PN Deurne ✬ Voor al uw dakwerken Telefoon 0493 31 18 10 - Fax 31 21 39 ✬ Bitumeuze daken info@crooijmansdak.nl ✬ Zinkwerken en goten ✬ Lichtkoepels ✬ Erkend Polygum dealer ✬ 10 jaar verzekerde Polygum dakgarantie ✬ Gratis dakinspectie ✬ Vrijblijvende offerte Liesselseweg 215, 5753 PN Deurne Liesselseweg 215, 5753 PN Deurne Telefoon 0493 - 31 18 10 - Fax 31 21 39 Telefoon 0493 - 31 18 10 - Fax 31 21 info@crooijmansdak.nl

* 28 augustus 1975

† Deurne, 22 november 2016

Zoals jij was er in ons leven maar één Nu moet je tot ons grote verdriet van ons heen Wat zullen wij je ontzettend missen Konden we dat ene moment maar uit ons leven wissen Maar ondanks de pijn en het verdriet Blijven wij denken aan de mooie herinneringen die je voor ons achterliet.

Hulplijn Peelregio

Voor een vertrouwelijk gesprek

Bel 24 uur per dag voor een vertrouwelijk telefoongesprek:

Davy in ’t Hulst

Ria Nouwen-Poulisse

We hebben afscheid genomen van Sjaak op maandag 28 november in ‘t Brummelhuis, St. Willibrordusplantsoen 6 te Deurne, waarna de crematie heeft plaatsgevonden.

Bel 24 uur per dag voor een vertrouwelijk telefoongesprek: 085-02 000 11.

Theo Nouwen

Wat zijn wij verdrietig nu wij zo plotseling afscheid hebben moeten nemen van onze lieve zoon en geweldige broer

echtgenoot van

23 november 2016 Kruisstraat 35 5751 BJ Deurne

Wil je ergens over praten?

Verdrietig, maar dankbaar voor al het goede dat hij ons gegeven heeft, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve man, onze lieve pa en opa

Toen kwam die onverwachte dag, die dag dat de stilte kwam…

De afscheidsdienst werd gehouden op woensdag 30 november in ‘t Brummelhuis, St. Willibrordusplantsoen 6 te Deurne, waarna de crematie heeft plaatsgevonden.

Aan het einde van een veelzijdig leven, waarin het hem zwaar viel de beperkingen van de laatste periode te aanvaarden, geven wij u kennis van het overlijden van onze broer, zwager en oom

Frans Rots * 5 januari 1931

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze 15e Prins der Heikneuters

SJEF SMETS

39 229063

Sjef den Eerste regeerde over het Heikneuterrijk in 1972 Ons diepste medeleven gaat uit naar zijn familie. We wensen hen alle kracht en sterkte toe om dit grote verlies te verwerken. Bestuur, (ere)-leden, dames, Prinsengarde C.v. de Heikneuters Sint - Jozefparochie

DANKBETUIGING We willen u bedanken voor uw betrokkenheid, medeleven en de donatie voor het KWF bij het afscheid van

Overlijdensberichten kunnen voor slechts €10,– (excl. BTW) ook geplaatst worden op onze 4 nieuwssites (onder familieberichten/rouwberichten); www.weekbladvoordeurne.nl, www.hetcontact.nl, www.peelbelangonline.nl en www.weekbladvoorgemertbakel.nl Deze mogelijkheid kunt u bespreken met uw uitvaartbegeleider en/of met ons. In combinatie met de advertentieplaatsing en in overleg met u, kunnen de gegevens van uw dierbare gratis geplaatst worden in het overlijdensregister:

Jos Coolen

† 29 november 2016

Marie † en Wim † Henk en Leny † Riek en Piet † Bernard † Diny en Sjef † Anny en Martien † Agnes † en Piet † Kinderen Feller Hoofdstraat 14 5757 AM Liessel De uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 3 december om 11.00 uur in de St. Willibrorduskerk te Liessel. De crematie vindt in familiekring plaats. Frans is in de Mimosakamer van ‘t Brummelhuis, St. Willibrordusplantsoen 6 te Deurne, waar u vrijdag van 19.00 tot 20.00 uur afscheid van hem kunt nemen. Mocht u geen rouwkaart ontvangen, dan hopen wij u toch te bereiken met deze kennisgeving.

De vele kaarten en bloemen die we mochten ontvangen zijn voor ons tot steun en troost. Marion Kapteijns, familie Coolen en familie Kapteijns Lierop, 28-11-2016

Advies, ontwerp, aanleg en onderhoud,

Advies, ontwerp,aanleg aanleg en Advies, ontwerp, enonderhoud, onderhoud, Advies, ontwerp, aanleg en onderhoud, Advies, ontwerp, aanleg en onderhoud, sierbestrating en en renovatie sierbestrating en renovatie voor bedrijf en particulier Advies, ontwerp, aanleg onderhoud, sierbestrating en renovatie sierbestrating en renovatie voor bedrijf en particulier sierbestrating enparticulier renovatie sierbestrating en renovatie voor bedrijf en particulier voor bedrijf en

voor bedrijf bedrijf en en particulier particulier voor TUINPLANTEN VERKOOP TUINPLANTEN VERKOOP Heikamp 2 • 5763 AC Milheeze • TUINPLANTEN VERKOOP Op donderdag, vrijdag, zaterdag of op afspraak Heikamp 2 • 5763 AC Milheeze Op donderdag, vrijdag, zaterdag of op afspraak Heikamp 2 • 5763 AC Milheeze •• Telefoon 0493 vrijdag, 313155zaterdag • Mobiel 06op 12242005 Op donderdag, of afspraak Telefoon 0493 0493 313155 313155 •• Mobiel Mobiel 06 06 12242005 12242005 Telefoon www.wouterjoostentuinen.nl 212396 212396 212396

•PRELAN voor al uw tuinhout, speeltoestellen, tuinhuisjes en overkappingen, etc. Nieuwe Udenseweg 6, Volkel 0413-272149

Hand in hand zijn wij gegaan tot aan de drempel. Moegestreden, maar omringd door onze liefde, ben je moedig en rustig heengegaan.


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 1 december 2016| pagina 23 Ik ben niet zo goed in weg gaan op ‘t hoogtepunt Ik wil meestal het licht uitdoen We wisten al een tijdje dat deze dag zou gaan komen. Telkens nam onze lieve, dappere, nuchtere Manfred ons bij de hand. We vinden het verschrikkelijk dat we hem nu los moeten laten.

Manfred van Teeffelen

Moeder zijn is alles geven Zorg en lijden, liefde en leven Moeder zijn is alles derven Alles.... en tevreden sterven.

Waarom Weverslo een goede keus is!

Ze was zo moe van het vechten. Omringd door de mensen die haar het meest nabij waren, is in alle rust overleden mijn schat, onze lieve (schoon)moeder en superoma

Mietje van Moorsel - Biemans * 27 april 1939

Moniek van Teeffelen-Hermans Pap van Kees & Jill

Natuurbegraafplaats Weverslo

† 26 november 2016

echtgenote van Frits

van Moorsel † van der Schaaf

in liefde verbonden met Gerrit

Manfred is slechts 48 jaar oud geworden. Moniek Kees, Jill Familie van Teeffelen Familie Hermans Neerkant, 28 november 2016 Sint Vincentiusstraat 13 5758 SB Neerkant De avondwake wordt gehouden op donderdag 1 december om 19.00 uur in de St. Willibrorduskerk, Dorpsstraat 31 te Neerkant. We nemen afscheid van Manfred op vrijdag 2 december om 14.00 uur in crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray. We nodigen jullie uit bij één of beide diensten aanwezig te zijn. In plaats van bloemen liever een gift voor WensAmbulance Brabant. Collectebussen staan achter in de kerk en in het crematorium.

Veel te vroeg

Hoie Manfred Moniek, Kees, Jill veel sterkte. Familie van de vrienden van de prins.

Met groot verdriet en diepe verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze gewaardeerde medewerker en fijne collega

Manfred van Teeffelen Manfred, wij denken met respect en erkentelijkheid terug aan je bekwame inzet. Je was een spontane en fijne collega die voor een ieder klaarstond. Wij zullen jouw inspirerende daadkracht, optimisme, vakmanschap, vriendelijkheid, humor en enthousiasme missen. Wij wensen Moniek en de kinderen heel veel sterkte toe in deze moeilijke periode. Directie en collega’s, Vekoma Rides

William en Lion Joris en Inge, Ralph en Kirsten, Gitta †, Niels Frank en Petra Iris, Gaby en Joran Rianne en Henny Nick en Kayleigh, Roy en Celine Rodney en Patricia Indy Gerrit van der Schaaf

Bezoekadres: Janslust 11 Heide, In de Peel tussen Deurne en Venray T 0478 515721 • M natuur@weverslo.nl • W www.weverslo.nl

Anita en Peter Lisanne, Marloes Monique en Henny Lieke, Isa Familie van Moorsel - Familie van der Schaaf Legerweg 7 5754 BC Deurne De uitvaartdienst werd gehouden op donderdag 1 december om 12.00 uur in de St. Barbarakerk te Griendtsveen, waarna de crematie heeft plaatsgevonden in crematorium Berkendonk te Helmond-Brouwhuis.

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van ons bestuurslid.

Mietje van Moorsel – Biemans Wij verliezen in haar een hard werkend, sociaal, en bescheiden bestuurslid. Wij wensen Gerrit en familie veel sterkte in deze moeilijke tijd. Bestuur en leden van Buurtvereniging Zeilbergsestraat.

Toch nog onverwacht hebben wij afscheid moeten nemen van ons lid van verdienste

Mietje van Moorsel Wij wensen Gerrit, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe bij het dragen van dit verlies. Bestuur en leden Sportvereniging Z.S.V.

Frans van Neerven * Liessel, 10-04-1932

† Helmond, 23-11-2016

echtgenoot van

Mien van Neerven - Seegers

Een woord, een gebaar of een kaart, het doet je goed wanneer je iemand die je lief hebt, missen moet. Langs deze weg willen wij onze dank betuigen voor de vele blijken van medeleven, in welke vorm dan ook, tijdens haar ziekte en na het overlijden van ons Mam, Oma en Omi

Mia (Zus) van Mullekom - Swinkels

Ine en Frans

• Megavlooienmarkt 4 december 9-16 uur Sporthal de Heiberg Heerseweg 49 Veldhoven 120 kramen bomvol! €2 p.p. 06-20299824.

•PRELAN voor al uw tuinhout, speeltoestellen, tuinhuisjes en overkappingen, etc. Nieuwe Udenseweg 6, Volkel 0413-272149

CASHEN KOM, KOOP &WIN AANKOOP

BEDRAG

K ZO

TERUG!

3

Het heeft ons goed gedaan te mogen ervaren, dat zij bij zo velen geliefd was. Familie van Mullekom

Simon, Jonneke, Vincent, Floris

• Overdekte braderie 3 december 9-16 uur outlet Veldhoven de run 4202 Veldhoven 50 kramen gratis entree 06-20299824.

WIN UW

Zo krachtig, zo kwetsbaar Op de gezegende leeftijd van 84 jaar is zijn leven voltooid. Na een kort ziekbed is rustig ingeslapen mijn dierbare man, onze lieve zorgzame vader, opa en overgrootvader

• Sfeervolle natuurbegraafplaats op een beschermd landgoed • Eeuwige grafrust in mooie natuur op een eigen plek naar keuze • Nu vastleggen betekent later geen zorgen en kosten • De natuur verzorgt het graf, wij beheren de natuur • Altijd vrije wandeling en tijd voor een persoonlijk gesprek op afspraak.

Griendstveen, december 2016

Willeke en Hans

AU

4 & 18

DECEMBER

VAN 13.00

Emma en Frank, Anne, Renske, Iris

TOT 16.00

Hanny † en Mart, Anja Rob en Linda, Stan Han en Vera Martijn

NI

WWW.E

KOOPZONDAG

Wim en Monique

DOW

SHOPP IP

Willem, Thijs, Dirk, Bart

Winand Kom met de kassabon van 1 van de ondernemers naar de uitgifte balie op het grote plein en laat deze zien dan ontvangt u een lotnummer.

Eikenlaan 15 5757 PS Liessel De afscheidsdienst was op maandag 28 november jl. in de St. Willibrorduskerk in Liessel. We hebben hem daarna te rusten gelegd op het parochiekerkhof. Voor alle kaarten, bloemen, bezoekjes en uw aanwezigheid bij de dienst danken we u hartelijk. We hebben het als een heel waardig en mooi afscheid ervaren. Een speciaal woord van welgemeende dank voor de liefdevolle verzorging de afgelopen weken in het Elkerliek ziekenhuis. Mien, kinderen en kleinkinderen

De uitvaart in vertrouwde handen

0493 32 00 27 Beek en Donk Helmond Deurne

- Goed afscheid nemen vinden wij belangrijk. - Daarom kunt u bij ons voortdurend uw overleden dierbare bezoeken. - We verzorgen iedere uitvaart, wel of niet verzekerd, in elke gewenste locatie zoals in de Kapel Willibrordhaeghe, de kerk, of anders gekozen gelegenheid. - Het gratis uitvaartwensenboekje behoort bij onze service. - Net zoals ons wekelijks inloopuurtje. voor info: www.degroofuitvaartverzorging.nl

Wordt uw lotnummer getrokken dan ontvangt u het bedrag van de bon in cadeaubonnen van de Elzas Passage tot het maximale speelbedrag van die ronde. Zie trekkingstijden, spelregels en reglement bij uitgiftepunt of op www.elzaspassagehelmond.nl download de App!

V ZATER

KRA

www.elzaspassagehelmond.nl

GEZELLIG SHOPPEN IN DE

KLEURRIJKSTE

WINKELPASSAGE VAN HELMOND

df

App Shopping Elzas Passage voor iPhone en Android

www.elzaspassagehelmond.nl


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 1 december 2016| pagina 24

Voor de betere badkamer van A t/m Z Vakkundig geïnstalleerd door eigen monteurs www.sanidrome.nl/thijssen Florijn 2, Deurne (0493) 32 11 66

www.facebook.com/weekbladvoordeurne www.twitter.com/weekbladdeurne

62 - R

Hoera, wij bestaan 1 jaar!

Wie jarig is trakteert!

Op vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag 4 december 2016.

49

-U

KERSTSHOW KERSTBOMEN

RUIME KEUZE SCHERPE PRIJZEN.

MOEDERDAGBOEKETTEN Grote keuze VALENTIJNSBOEKETTEN PLANTENARRANGEMENTEN Tuincentrum WIJNEN v.o.f. PERKKUIPPLANTEN Hazeldonk 12 - 5721 TA ASTEN - Tel. 0493 - 69 21 63 www.wijnenasten.nl OLIJFPALMBOMEN KAMERPLANTEN Alles POTTERIE op het gebied

van verlichting

Tuincentrum WIJNEN v.o.f. Hazeldonk 12 - 5721 TA ASTEN - Tel. 0493 - 69 21 63 Voor al uw verlichting binnen en buiten Ook voor montage en onderhoud

www.wijnenasten.nl

Stationsstraat 58, 5751 HG Deurne www.mennenverlichting.nl

Kerstbomen Diverse soorten o.a.

Omorika fraseri Nordman (naaldhoudend) Diverse groottes met en zonder kluit.

Boeketten en Kerststukken Jumbo,Bakel, Bakel, Sint Wilbertsplein Jumbo, Auerschootseweg 174

Open Eikenlaan 24, 5757 PS Liessel Rotonde Eikenlaan - Snoertsebaan MA T/M VR - 8.00 / 18.00 ZA - 8.00 / 17.00 Tel.0493-344173


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 1 december 2016| pagina 25

Uit eten met Kerst T (0493) 322 226 www.kreta-deurne.nl

V

Restaurant Kreta Molenstraat 27, 5751 LA Deurne info@kreta-deurne.nl

N enu

Kerstm

5/P.P €39,9

.

ag Ker19std 1e & 2e va naf .00u

Openingstijden maandag t/m zaterdag16:30 - 23:00 uur zondag 15:30 - 23:00 uur

Heeft u al plannen voor de komende feestdagen?

TARTAAR VAN TONIJN MET EEN WASABIMAYONAISE

Of

CARPACCIO

MET TRUFFELMAYONAISE, RUCOLA, PIJNBOOMPITJES EN PARMEZAANSE KAAS

Bij ons kunt u beide kerstdagen a la carte dineren, of voor ons verrassende Mezedes (tapas) menu kiezen. We hebben de dagen opgedeeld in 3 groepen. Groep 1 van 14.00 tot 17.00 Groep 2 van 17.00 tot 20.00 Groep 3 van 20.00 tot sluitingstijd. Geef bij het reserveren duidelijk aan voor welke groep u kiest, en of u voor het a la carte of Mezedes (tapas) menu kiest. (Mezedes menu is met de kerstdagen €29,50 p.p)

We hopen u graag te zien tijdens deze gezellige dagen!

PADDENSTOELEN BOUILLON MET EEN SERRANO HAM KOEKJE

OSSENHAAS

OP SHARED DINING WIJZE GESERVEERD MET FRIET, AARDAPPELTJES & WARME GROENTE

HEMELSE MODDER

CHOCOLADE MOUSSE MET ROODFRUIT Kerkstraat 21 Gemert - www.brasseriekopofmunt.nl - fb.com/brasseriekopofmunt Tel. 0492 - 347371

5-gangen Kerstdiner Op 1e en 2e Kerstdag, vanaf 17.00u. Enkel op reservering. € 39,50 p.p.

Duo van carpaccio en hertenham met truffelcreme, geroosterde pijnboompitjes en schilfers van Parmezaanse kaas of Tonijntartaar Met frisse sla, limoen mayonaise en croutons Vers getrokken wildbouillon met winterse garnituur van knolselderij, wortel en bospaddestoelen of Lichtgebonden witlofsoep met een garnituur van gerookte paling Frisse spoom van bosvruchten

Ossenhaas overgoten met een saus van rode port en geserveerd met een krul ganzenlever of

Grieks Specialiteiten Restaurant Rhodos Dineren op 25 en 26 december; van 14.00 tot 17.00 uur, van 17.00 tot 19.30 uur en van 19.30 uur tot laat. Wilt u tijdens de Kerst à la carte dineren? Graag vooraf reserveren.

Wij heten u van harte welkom. Raadhuisstraat 6, Deurne • Tel.: 0493-320482

Duo zalm en zeebaars Zalm met een kruidenkorst en zeebaars met een antiboise van tomaat, kappertjes en knoflook Dessert du Chef een keur van huisgemaakte lekkernijen Vraag ook naar het vegetarisch kerstdiner en het kinder kerstdiner. Naast het diner serveren we ook een kerstbrunch. Op kerstavond zijn wij geopend.

Kijk voor meer informatie op: www.restaurantnederheide.nl


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 1 december 2016| pagina 26

Kerstbrunch Op 1e en 2e Kerstdag verzorgt Restaurant Nederheide een luxe brunch-buffet. Vanaf 12.00u, alleen op reservering

7 1 0 2 i r a u n a j 8 2 g a Zaterd rgde feestavond voor

Ontvangst met prosecco Verse Italiaanse tomatensoep of wilbouillon met garnituur van het seizoen Luxe broodsoorten, met diverse vleeswaren, vis en kaas Varkenshaas in bospaddestoelensaus, zalmrolletjes in vissaus en beenham in honingmosterdsaus aardappelgratin en Vlaamse frieten. Voor de kinderen zijn er diverse snacks en poffertjes. Dessertbuffet met diverse smaken bavaroise, crème brulee, chocolademousse, aardbeienmousse, ijstaart, warme kersen, verse fruitsalade en vruchtencake. Koffie, thee, melk, jus d’orange en ranja Het buffet kost € 34,50 per persoon. (Kinderen tot 5 jaar € 3,50, kinderen 5 tot 12 jaar € 17,25) Het buffet start om 12u en is afgelopen om 15u. Naast het de brunch serveren we ook een kerstdiner. Op Kerstavond zijn wij ook geopend.

• Rommelmarkt Merthal Horst 4 December 9.30-15.30 u Gasthuisstr 30, 5961GA A73 afrit 11 www.carbootsalehorst.nl

•PRELAN ACTIE tuinplank Grenen 1,5x14x360cm Van € 1,45/m1 Nu voor maar € 0,89/m1. Nieuwe Udenseweg 6, Volkel 0413-272149

• Een frietwagen op uw feest? Voor meer informatie en reserveringen: www.frietexpress.nl of bel 0493-693222. • Video, Hi8 en DV bandjes overzetten op DVD, Foka Deurne 0493-353102. •Trampoline reparatie en onderdelen, PRELAN, Nieuwe Udenseweg 6, Volkel 0413-272149

•Nieuwe naaimachines o.a. Singer - Pfaff - Husqvarna Brother - Lewenstein. Inruil is mogelijk. Wij repareren alle merken naaimachines. Naaimachinehandel vd Westerlo St. Annastraat 21 Gemert 0492-361116. • Atelier De Peelse School in Asten. Nog meer genieten van alles om je heen? Ga schilderen en tekenen! Nog plaats op maandag- en dinsdagavond en op vrijdagochtend. Susan Relou 06 23424198 of Sarah Wigman 06 48421420. Instromen op elk niveau. www.depeelseschool.nl • Wereldwinkel Deurne vraagt vrijwilligers voor: verkoop, inkoop en PR. Frans 0493-313379.

a .30 - 01.00 uur n ~ Interactief programm ~ Uitgebreide dinerbuffette ~ Allround muziek repertoire 19 ~ Alle dranken (onbeperkt!) nt ~ Dessertbuffetten & koffiebars ~ Avondvullend entertainme

Reserveer NU: www.plattevonder.nl Partycentrum De Platte Vonder Nieuwendijk 10 5712 EM Someren-Eind T: 0493-491381 info@plattevonder.nl www.plattevonder.nl

53 - E

• Beveiliging voor uw woning of bedrijf bel de Sleutelbus.nl 06-13050127 b.g.g. 06-13535297.

57 - O

Kijk voor meer informatie op: www.restaurantnederheide.nl

• Biologisch vlees, puur, ambachtelijk met de smaak van vroeger! Varkens, rund, kip, lamsvlees, vele soorten vleeswaren o.a. uit eigen rokerij. Biologische aardappelen, uien, appels, eieren, boerenkaas, geitenkaas. Geopend: vrijdag en zaterdags 10.00 tot 17.00 uur. Webwinkel en ook bezorging. Sumiran Biologische Boerderij Broekstraat 3 5725 TL Asten-Heusden 0493-440630 www.sumiran.nl

Een compleet verzo ideaal als & en ep o gr en d en ri v s, ie il m fa 52,50 p.p !! je p a st it su jf bedri ALL-INN

KOOPZONDAG 4 DECEMBER laatste sintinkopen doen

stadsstijl HELMOND laatste SinterklaasinOp deze dag kunt u uw ° kopen doen. De kinderen kunnen nog een Op 4 december is het koopzondag in Helmond Centrum.

richtlijnen

keer genieten van de leuke centrumpieten die weer voor een feestje zullen zorgen. Zij rijden rond in hun pietenmobiel en delen strooigoed uit. Alle winkels zijn geopend van 12:00 tot 17:00 uur. 1

de sinterklaasdagen beleef je in:


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 1 december 2016 | pagina 27

16

Expositie in museum Techniek met ‘n Ziel

Eve n e m e n t e n

Uitgaan

NEERKANT - In museum Techniek met ‘n Ziel aan de Dorpsstraat in Neerkant is van 1 december tot half januari een expositie te zien van Liesbeth Vaes uit Ospel. In plaats van verf en penselen gebruikt zij warmtebronnen en gekleurde stukjes was. Encaustic of encaustiek betekent inbranden en is een oude schildermethode die al in 600 voor Christus werd benoemd.

Empty Field in In den Sleutel

Vrijdag wordt in In den Sleutel in Deurne een pokeravond gehouden. Aanvang 19.30 uur. Zaterdag treedt de Deurnese band Empty Field op; de coverband speelt muziek uit de jaren ‘60 - ‘70. De bandleden zijn Thijs Kivits, Johan Stevens en Wessel Langedijk. Aanvang 21.30 uur, entree gratis. In den Sleutel ligt aan Stationsstraat 8 in Deurne.

Programma Tam Tam

Donderdag is het weer The Alternative in muziekcafé Tam Tam aan de Molenstraat 13 in Deurne. Met dj Patrick. Aanvang 20.00 uur. Vrijdag speelt Mother’s Finest-coverband Finest Truth vanaf 21.00 uur. Zaterdag is het vanaf 21.00 uur Swing-a-licious. Zondag treedt Mac Taple op in Tam Tam. Vanaf 18.00 uur. Alle avonden gratis entree.

Hypergoods in De Weijerij

Vrijdag speelt de band Hypergoods in De Weijerij in Milheeze. De band brengt een mix van sferische synths, catchy vocals en elektronische beats. Land of Nowhere is de naam van de debuut EP. Aanvullend volgen nog optredens van Sem (recentelijk Voice of Holland) en enkele leden van Black Cadillac. Aanvang 20.00 uur. Zie ook www.weijerij.nl.

Wëreldbänd en Wim Daniëls in Someren

De vijfkoppige Wëreldbänd speelt vrijdag in De Ruchte in Someren. Aanvang 20.30 uur. Brabander Wim Daniëls treedt zaterdag op. De schrijver en neerlandicus speelt de cabaretvoorstelling Associëren. Aanvang 20.30 uur. De entree is 17,50 euro.

Empty Field speelt zaterdag in café In den Sleutel. eetcafé De Potdeksel het jaarlijkse riktoernooi. Aanvang 20.30 uur, deelnemers worden uiterlijk om 20.15 uur verwacht. Het inschrijfgeld is 5 euro. Naast leuke (geld) prijzen wordt er gespeeld om de wisseltrofee.

Repaircafé Rijpelberg

Repaircafé Rijpelberg is woensdag 7 december open van 13.00 tot 17.00 uur. Vrijwilligers repareren defecte apparaten. Locatie: de oude basisschool aan Groningenhof 4 in Helmond.

Open huis imkers

Imkersvereniging Sint Ambrosius Peelland in Deurne houdt zondag van 13.00 tot 16.30 uur open huis op het terrein van de Ossenbeemd, Haageind 31 in Deurne. In de ontvangstruimte van de Ossenbeemd wordt een DVD vertoont over het leven van de honingbij. Het boek Een kwestie van Bijhouden over 150 jaar bijenhouden in Deurne is verkrijgbaar en er is volop honing te koop van het nieuwe seizoen. Belangstellenden kunnen zich tevens inschrijven voor de cursus Bijenhouden

Een van de werken in de expositie Licht/Wit.

Exposities Expo René Ziedses des Plantes

René Ziedses des Plantes houdt tot en met zondag 11 december een expositie in zijn presentatieruimte aan de Oude Liesselseweg 31 in Deurne. De titel is: Licht/Wit. De schilderijen van Ziedses des Plantes tonen contrastrijke bomen met zwevende takken en grillige vormen die afsteken tegen een lichte lucht. De boomvormen zijn vaak afgesneden, ze stoppen en gaan dan op een andere plaats weer verder. De schilderijen zijn vaak samen gesteld uit losse panelen, die iets uit elkaar hangen en toch één werk vormen. Hierdoor krijgen de geschilderde bomen een ritmische levendigheid. De expositie is te bezichtigen van 13.30 tot 17.00 uur op de zaterdagen 3 en 10 december en de zondagen 4 en 11 december.

Overig Riktoernooi in De Potdeksel

Donderdag 1 december begint in

voor beginners. Info: Jan Berkers, tel. 317728 of j.berkers16@chello.nl.

Mantra zingen in Het Levensatelier

Maandag 12 december vindt er een avond mantra zingen plaats in Het Levensatelier in Asten. De mantra’s worden kort uitgelegd, de tekst kan iedereen meelezen. Het zingen wordt begeleid door Carla Ham met harmonium, sjamanendrum of shruti-box. Er ontstaat een zachte flow van zingen en luisteren, delen en ontvangen, dragen en gedragen worden. Het zingen is van 20.00 tot 21.30 uur. Voor aanmelden zie de agenda op www.hetlevensatelier.nl of neem contact op via info@hetlevensatelier.nl. Het Levensatelier is gevestigd aan de Burgemeester Wijnenstraat 9 in Asten.

Pooltoernooi voor beginners

Vrijdag 2 december houdt Ames in Deurne in samenwerking met de Regionale Pool Competitie een toernooi voor beginnende poolbiljartspelers. Inschrijven is gratis. Aanvang 20.00 uur. Inschrijven en info: info@amesdeurne.nl of 0493-316647.

Verzamelbeurs in Asten

In café-zaal Jan van Hoek, Markt 12 in Asten wordt zondag van 9.30 tot 12.30 uur een verzamelbeurs gehouden. De entree is 1 euro en gratis voor kinderen tot 16 jaar. De verzamelobjecten zijn onder meer postzegels, ansichtkaarten, winkelwagenmuntjes, geboortekaartjes, kadokaarten, bidprentjes en pennen.

In de oudheid werden bijenwas en verschillende soorten hars, vermoedelijk op lepels boven een houtskoolvuur, gesmolten en vermengd met pigmenten. Zo kon de wasverf met penselen en spatels worden verwerkt. In de eerste tot derde eeuw na Christus werd de methode onder meer gebruikt voor het schilderen van grafportretten op sarcofagen: de beroemde Egyptische Fayumportretten. In Parijs is bij een opgraving een atelier uit de dertiende eeuw ontdekt waar gereedschap gevon-

den werd dat gebruikt werd voor het werken met bijenwasverf. Later verdween de originele techniek. Schilders stapten over op tempera en olieverf. Momenteel wordt de techniek met hedendaagse methoden weer toegepast. Verschillende kunstenaars smelten de was en schilderen dan op een traditionele manier. Liesbeth Vaes gebruikt bij voorkeur een hotplate; een hete plaat die de was laat smelten zodat er met palletmessen gewerkt kan worden. Vaes heeft geen artistieke opleiding. Ze zag per toeval een encaustic afbeelding en werd meteen geraakt. Na een korte introductiecursus ging ze zelf op zoek naar de mogelijkheden. Het uiten van haar gevoel is een belangrijk aspect in haar werken. Daarnaast zet ze fantasiewerelden neer met was. Sinds enkele jaren maakt ze soulwhispers; creaties die ontstaan vanuit haar intuïtie. De expositie is tijdens de openingstijden van het museum gratis te bezoeken.

Kalender ook te koop in Neerkant NEERKANT - De jaarkalender van Weekblad voor Deurne, fotoclub Optika en VVV Deurne is vanaf nu ook te koop bij museum Techniek met ‘n Ziel aan de Dorpsstraat 23 in Neerkant.

De leden van de fotoclub hebben geprobeerd de diversiteit en veelzijdigheid van Deurne fotografisch in beeld te brengen onder de noemer: Deurne Palet van De Peel. Er zijn foto’s opgenomen van Deurne en van alle kerkdorpen. De VVV heeft gezorgd voor een jaaroverzicht van de evenementen in het komende jaar. Zo kan iedereen in één oogopslag zien wat er binnen de gemeente Deurne in 2017 allemaal te doen is. De uitgever van deze jaarkalender is Das Publishers, de uitgever van onder meer Weekblad voor Deurne. Mensen kunnen bij het museum in Neerkant terecht tijdens de openingstijden: woensdag tot en met vrijdag en zondag van 13.30 tot 16.30 uur. De full colour-kalender kost 7,50 euro en is behalve bij het museum in Neerkant ook verkrijgbaar bij het kantoor van Weekblad voor Deurne aan de Stationsstraat 103, Boekhandel Hub Berkers aan de Stationsstraat 42, Daily Deurne bij het NS-station, Primera aan de Wever in Deurne en bij de VVV aan de Markt in Deurne.

Een werk van Liesbeth Vaes.

Stone Office wint Rock am Peel the battle HELENAVEEN - Festival Rock am Peel in Helenaveen heeft afgelopen weekend voor het eerst een voorselectie gehouden: Rock am Peel the Battle. De band Stone Office uit Neer won en mag volgend jaar op het festival spelen.

Bands uit de hele regio hadden zich kunnen aanmelden om via een spannende battle de kans te krijgen straks in 2017 op het festival zelf te mogen spelen. Middels loting kwamen vervolgens Stone Office uit Neer, Empty Field uit Deurne, Dutch Balls uit Eindhoven, de Golden Monkeys uit Helenaveen en Endless Wire uit Maasbree uit de bus en stond er dus een behoorlijke willekeur van bands

op het podium tijdens de Rock am Peel battle. Elke band kreeg dertig minuten om zichzelf te presenteren aan de vakjury. Deze bestond uit 2 vertegenwoordigers vanuit Rock am Peel; Marco Berkers en Freek Hoogendoorn en muziekliefhebber en kenner; Ted Willems van Willems Muziek uit Helmond. Tevens mocht het publiek haar mening laten horen middels hun enthousiaste applaus en geroep na afloop van elk optreden dat via een decibelmeter gemeten werd. Uiteindelijk kwam de band Stone Office aan het eind van de enerverende avond als terechte winnaar uit de bus en zij zullen op mainstage spelen tijdens de volgende editie van Rock am Peel, op 20 mei 2017.

K r u i s wo o rd puzzel HORIZONTAAL: 1 vaas; 3 indien; 6 pap; 9 snavel; 12 traagloper; 13 baas; 14 verharde huid; 16 lidwoord; 17 beschutting; 18 plaats in Oostenrijk; 20 fust; 22 woonplaats; 24 plaats in Gelderland; 26 visgerei; 28 vis; 30 zangnoot; 31 vogelproduct; 32 compagnie; 34 zoen; 36 zangnoot; 37 soort paddenstoelen; 41 vogel 42 zangnoot; 43 en andere; 44 vordering; 46 deel van een huis; 51 ten bedrage van; 53 plaaggeest; 54 duw; 55 schoolonderzoek; 56 medicijn; 58 Turkse titel; 60 bedrog; 61 hooivork; 63 groot hert; 65 desalniettemin; 66 notie; 68 perceel; 70 vogel; 72 doorbakken; 73 voedsel; 74 arrestatieteam; 75 ledemaat; 76 vat; 77 vogel; 78 slot. VERTICAAL: 1 vogel; 2 bolgewas; 3 als het ware; 4 Europese taal; 5 stemming; 6 omsingeling; 7 tocht; 8 dunne; 10 en dergelijke; 11 commanderen; 13 wisselbeker; 15 onderzoeksinstituut; 17 tongbeweging; 19 hoofdtelwoord; 21 eenkleurig; 23 smelten van ijs; 25 gevangenis; 27 projectieplaatje; 29 tweetal; 32 warboel; 33 aker; 34 jongen; 35 schimpscheut; 37 arrestantenhok; 38 gebak; 39 raar; 40 Engelse titel; 45 vruchtgewas; 47 brandstof; 48 Oostzeehaven; 49 sporenplantje; 50 hoofddeksel; 52 aanwijzend vnw.; 55 droog; 57 koeienmaag; 58 iedereen; 59 houvast; 60 zandheuvel; 62 wig; 63 Europese munt; 64 gegevens; 65 voorzetsel; 67 vochtig; 69 huid; 71 slee; 74 met name.

Welk winwoord komt er in het balkje? 1

2

3

12

4

5

6

13

22

26

27 32

46 52

56

58

49

50 55

59

63

60 64

67

68

72

75

44

54

62

71

36 40

48

57

66

35

43

47

25 30

39

53

61

70

34

42

65 69

73 76

74

77

78

© Persbelangen P1045

37

24

67

15

71

13

65

45

2

60

76

43

9

Uw oplossing op een briefkaart of via de e-mail moet bij ons binnen zijn vóór dinsdag 12.00 uur:

Winnaar vorige week:

A. van Bree uit Someren Proficiat!! Wim Daniëls treedt zaterdag op in De Ruchte.

(Foto: Heidi Wils)

Winwoord: ETABLISSEMENT

11

16

24 29

38

10

19

23

33

41

51

15

28

37

45

9

18

21

31

8

14

17 20

7

Das Publishers, Postbus 20, 5750 AA Deurne

puzzel@daspublishers.nl

Onder de goede inzendingen wordt wekelijks een cadeaubon t.w.v. €10,- verloot.


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 1 december 2016| pagina 28

Koopzondag 4 december Winkels geopend van 12-00 - 17.00

Mooie mannenmode in Gemert

by J.P. Fashion for men

Sint actie:

20% korting

Op alle maryley broeken!

TIP van de sint!

1 Bertoni trui €59,95, 2 voor €99,95 Extra koopavond: 1 dec Extra koopzondag: 4 dec

Alleen geldig dit weekend do, vrij, zat, zondag! Extra koopavond: donderdag 1 dec Extra koopzondag: zondag 4 dec

by J.P. Virmundtstraat 7 Gemert 0492 387072 Gratis parkeren achterom - like us on facebook

Virmundtstraat 9 Gemert 0492 369700 Like us on facebook.

Sinterklaas kadotip!

NIEUW IN

Haageijk 25 • 5421 KW Gemert T. 0492 820 041

KOOP ZONDAG

GEMERT NIEUW IN Nieuwstraat 4 GEMERT 0492-792709 Nieuwstraat 4

0492-792709NIEUW IN

GEMERT

Nieuwstraat 4

4 december

0492-792709

Open van 12.00 - 17.00 uur

Haageijk 11 • Gemert

Extra koopavonden: donderdag 1 en vrijdag 2 december tot 21.00 uur.

Geldig t/m 24 december 2016 Zolang de voorraad strekt Enkel in geselecteerde winkels

Elisabethplaats 53 5421 LC Gemert • T. 0492 820 150

TRUUDSWOONWINKEL.NL

Grote lingeriespeciaalzaak Grote lingeriespeciaalzaak

LLingerie i ngeri e le Net Ne t Lingerie LingerieleleNet Net Grote lingeriespeciaalzaak

E. truudswoonwinkel@live.nl • I. www.truudswoonwinkel.nl

Son Eindhoven Gemert Uden

Nieuwstraat 14

Nieuwe 94 Nieuwstraat 4Emmasingel 0492-792709 Nieuwstraat 4 Sacramentsweg 16 Nieuwstraat 4 0492-792709 Nieuwstraat 4 0492-792709 www.lingerie-lenet.nl

www.lingerie-lenet.nl www.lingerie-lenet.nl

0499-475725 040-2366803 0492-792709 0413-782104


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 1 december 2016| pagina 29

KOOPZONDAG

• Frozen shoulder, rsi, nekpijn, rugpijn, heuppijn, kniepijn of artrose pijn. LNBpijntherapie-troisfontaine.nl lost deze snel en blijvend op. 0624950554 Bakel. • Vlooienmarkt Deurne, al 44 jaar voor het goede doel en voor de Wereldwijde Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Verkoop elke zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur, nu ook met een speciale kerstafdeling. Aanleveren van goederen op woensdagmorgen tussen 09.30 en 12.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur, Brouwhuisweg 36 in Vlierden, 0493-320302, www.vlooienmarktdeurne.nl.

SINTERKLAAS SINT KOOPZONDAG 4 DECEMBER 2016 EN EXTRA SINT-KOOPAVONDEN

• Gebruikte banden vanaf €25,00 incl. montage en balanceren. Te koop gevraagd loop- en sloopauto's. Direct geld en RDW vrijwaring. Thomassen Auto's Haspelweg 37 Deurne tel. 0493-351552. • Atelier De Peelse School in Asten. Nog meer genieten van alles om je heen? Ga schilderen en tekenen! Nog plaats op maandag- en dinsdagavond en op vrijdagochtend. Susan Relou 06 23424198 of Sarah Wigman 06 48421420. Instromen op elk niveau. www.depeelseschool.nl

• ZONDAG 4 DECEMBER VAN 12.00 – 17.00 UUR

• Tuinen sproeien met grondwater? Wij maken voor u een waterput of waterbron op elke gewenste plaats zonder overlast. Bel voor informatie 06-27454587. Bezoek onze website benwbronnen.nl Bakel.

SINT-KOOPAVONDEN:

• DONDERDAG 1 DECEMBER EN VRIJDAG 2 DECEMBER WINKELS OPEN TOT 21.00 UUR • MAANDAG 5 DECEMBER WINKELS OPEN TOT 17.00 UUR

• Digitale foto’s afdrukken op Kodak papier, direct klaar, Tot A4 formaat. Foka Deurne, Kerkstraat 8.

Naj

0001

aar 11 n ovem sactie H ber t/ a m 24 rtjeGem On dece mber ert Prijze derneme 2016 rsver n wo rden enigin be g www kend ge Gemert m .har Prijze tjege aakt via en n af te ha de lokale mert.nl len to t 31- kranten 01-2 017

Naja

arsa

ctie 0001

•VOLKELSE VRIJE MARKT iedere zondag van 09.00-16.00 uur. Rudigerstraat 32a te Volkel 06-12240868.

Nieuwbouw & Renovatie www.dak-werken.nl

Houtakker 2 Oldert 1A 57615761 DDPA Bakel Bakel T 0492-599099 F 0492-599302 M 06-53122216

• Wisa xs inbouwreservoir+ drukplaat van € 419,10 NU € 159,95 Grohe inbouwreservoir +drukplaat van € 345,75 NU € 159.95 Viega inbouwreservoir + drukplaat NU 149,95 Kömhoff Sanitair Schoolstraat 37 Meijel tel 0774661540 www.komhoff-sanitair.nl

• Te koop kleine pakken goed hooi, oogst 2016 tel. 0493-321722 bgg 314006.

DOE MEE MET ONZE LOTENACTIE

• Bent u eigenaar van een Opel dan bent u bij ons welkom voor elke reparatie, storing of onderhoudsbeurt. Uw Opel-specialist: Garage Mark Smits. Gespecialiseerd in jonge, gebruikte Opels. Hoofdstraat 74A, Liessel Tel. 0493-342144.

Pannen & platte daken (EPDM)

•Kringloop EEN AARDE Asten. Curiosa, boeken, meubels, kleding en nog véél meer. Goed & goedkoop, kom kijken: Ma 9-12; Woe 13-16; Do 18-20.30; Zat 9-12. Molenakkers 11, Asten. Breng uw spullen (i.g.st.), ook oud ijzer. Liever laten ophalen? Bel 06-41655003, www.eenaarde.nl

WINKELS OPEN GEMERT:

•PRELAN voor al uw tuinhout, speeltoestellen, tuinhuisjes en overkappingen, etc. Nieuwe Udenseweg 6, Volkel 0413-272149

• Overdekte braderie 3 december 9-16 uur outlet Veldhoven de run 4202 Veldhoven 50 kramen gratis entree 06-20299824. • Sintverkoop Allesvoorjepaard.nl: zaterdag 3 december 09.00-17.30u. 25% korting. Goed advies! • Megavlooienmarkt 4 december 9-16 uur Sporthal de Heiberg Heerseweg 49 Veldhoven 120 kramen bomvol! €2 p.p. 06-20299824.

• V.snaren, bouten Wim v.d. Munckhof Leembaan 13 Deurne tel. 0493-313922. • Biologisch vers brood, ambachtelijk bereid in eigen biologische bakkerij op de boerderij. 100% Speltbrood, volkoren en desem broden, stokbroden, glutenvrij brood, roggebrood, broodjes en koekjes. Elke vrijdag en zaterdag vers gebakken, Geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur Sumiran biologische boerderij, Broekstraat 3, 5725 TL Asten-Heusden, 0493-440630. • Eet-aardappelen bij J. Leenders, Bosweg 3 Asten-Heusden 0493-697830. Openingstijden zijn: maandag, vrijdag, zaterdag vanaf 8.30 uur. • Glaswol en Pir isolatie (Dupanel). Aan spotprijzen bij de Isolatiehal tel. 0492-542002.

• T.K. gebruikte bouwmaterialen, vloerplanken, deuren, ramen, ijzeren balken enz. Verberne Meijelseweg 37, Beringe. Tel. 077-3078609

WEEKBLAD VOOR

DEURNE

Uw kleintje in de krant! Kleintjes

de snelste en goedkoopste weg naar verkoopsucces! Bon voor het aanleveren van kleintjes; betaling contant

Tarieven: Tot en met 10 woorden € 8,00; elk woord meer kost € 0,30 extra. Afkortingen als i.z.g.st. en z.g.a.n.: tellen als één woord. Tel. + nummer tellen als twee woorden, straatnaam + huisnummer tellen ook als twee woorden. • Gebakken klinkers, oude en nieuwe. www.vanwoeziksierbestrating.nl Tel. 077-4662579 Meijel.

• 8mm spoelen overzetten op dvd, Bel Foka Deurne 0493-353102.

• De sleutelbus Voor al uw huissleutels. U kunt bellen. Tel. 06-13050127

• Kogellagers, keerringen Wim v.d. Munckhof Leembaan 13 Deurne tel. 0493-313922.

KIJK OP ONZE DIGITALE SHOWROOM WWW.HEBBENTOURS.NL > OCCASIONS MERK, MODEL, UITVOERING

BJ.

Ford Ka 1.2 Cool & Sound start/stop okt-2011 Mazda 2 1.4 Exclusive jan-2007 Mercedes-Benz A-klasse 150 Classic jan-2005 Mercedes-Benz A-klasse 160 Business Class jan-2009 Mercedes-Benz A-klasse 200 Classic jan-2005 Mercedes-Benz B-klasse 170 jan-2005 Mercedes-Benz Sprinter dc dubbel cabine jan-2002 Mercedes-Benz Vito 109 CDI 320 jan-2007 Mini Mini 1.6 One jan-2005 Opel Agila 1.2 Enjoy aug-2008 Opel Astra 1.4 Selection jan-2009 Opel Astra Sports Tourer 1.4 Cosmo jan-2012 Opel Corsa 1.2 EcoFlex Selection jan-2012 Opel Meriva 1.4 Edition jan-2011 Opel Tigra TwinTop 1.8-16V Sport jan-2006 Peugeot 208 1.0 VTi Access jan-2013 Renault Twingo 1.2 Dynamique jan-2010 Toyota RAV4 2.0-16V VVT-i Sol jan-2003 Volkswagen Golf 1.2 TSI Trendline jan-2013 Volkswagen Golf 1.6 Turijn jan-2006 Volkswagen Golf Plus 1.4 Easyline nov-2010 Volkswagen Golf Plus 1.4 Turijn jan-2005 Volkswagen Polo 1.2-12V Comfortline jul-2005 Volkswagen Polo 1.2-12V Comfortline mei-2009 Volkswagen Polo 1.4-16V okt-2002 Volkswagen Polo 1.4-16V Trendline apr-2008 Voor meer info kijk op onze website www.hebbentours.nl > occasions

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

www.hebbentours.nl

PRIJS

5.750,00 5.950,00 5.950,00 8.250,00 5.950,00 7.250,00 2.950,00 6.950,00 5.650,00 5.750,00 6.950,00 10.950,00 6.950,00 10.950,00 5.950,00 9.500,00 3.950,00 5.950,00 12.750,00 4.950,00 12.250,00 5.950,00 4.750,00 6.250,00 2.950,00 6.250,00

Snoertsebaan 22 Liessel | 0493-342.342 | info@hebbentours.nl Showroomlocatie: Provincialeweg 2 Maasbree

Nog cadeautjes kopen? Dan bij EEN AARDE binnenlopen! Ma 9-12; Woe 13-16; Do 18-20.30; Zat 9-12. Molenakkers 11, Asten. Spullen (i.g.st.) laten ophalen? Bel 06-41655003

• Rolluiken, luifels, vloerbedekking, lamellen, (rol)gordijnen, jaloezieën. Zeer concurrerende prijzen. Gratis meten en hangen. Willie’s Stoffering, Braaksestraat 10, Helmond. Tel. 0492-535901. www.williesstoffering.nl • Wereldwinkel Deurne vraagt vrijwilligers voor: verkoop, inkoop en PR. Frans 0493-313379.

Zo berekent u de kosten van een kleintje van bijvoorbeeld 23 woorden: 13 x € 0,30 = € 3,90 + € 8,00 = € 11,90 Uw advertentie in al onze kranten t/m 10 woorden € 14,00 elk woord meer € 0,40 extra. Kleintjes worden automatisch geplaatst op onze websites. Toeslagen: Voor brieven onder nummer: € 7,26 incl. btw. Voor plaatsing op de eerstvolgende donderdag moet uw kleintje op tijd bij ons aangeleverd zijn: kantoor Deurne, Stationsstraat 103 (uiterlijk dinsdag voor 14.00 uur). Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00 t/m 17.00 uur

S.v.p. duidelijk in blokletters invullen! Tekst kleintje:

Vloeieindsedreef 6 - Deurne - Tel. 0493-313091 / 06-53537725 www.autobedrijftabor.nl Citroën C1 .........................................................................2011 Chevrolet Kalos ..................................................................2007 Ford LTD 6.6 automaat ..........................................................1973 Mercedes 600 SEL V12 automaat .............................................1993 Opel Astra 1.7 TD station .......................................................1997 Opel Zafira A 1.6 .................................................................1999 Opel Zafira A 1.8 .................................................................2003 Opel Zafira A 2.0 DTL ...........................................................2000 Peugeot 206 ......................................................................2006 Renault Megane Scenic 1.6 ....................................................1997 Renault Megane .................................................................2003 Volkswagen Golf automaat .....................................................1993 Suzuki Alto ........................................................................2000 Suzuki Wagon R ..................................................................2007

Diverse laaggeprijsde auto’s met APK-keuring.

Opdrachtgever: Naam: Straat: Postcode en woonplaats: Telefoonnummer: Plaatsingsdatum/data:


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 1 december 2016 | pagina 30 WIE WA T WA A R

Viering in kapel

O plo ssi n g

DEURNE - In de kapel aan de Vlierdenseweg in Deurne is zondag 4 december om 10.30 uur een ­thematische eucharistieviering.

Jubilarissen kerkkoor Helenaveen

Het is de tweede zondag van de Advent; een tijd van uitzien en verlangen naar vrede en rechtvaardigheid. Het thema is: Stilstaan bij ons verlangen. Voorganger is pater Cor Buijs svd. Iedereen is welkom.

C u rs u s s e n Oorlogspoëzie over WO I

DEURNE - Op deze foto in het Weekblad voor Deurne van donderdag 20 oktober reageerde Dora Kanters-van Stiphout. De oude man is Johannes Gerardus Kanters (1892-1966), vader van fotograaf en filmproducent Johannes Justinus (Jan) Kanters (1924-2007), oprichter van Foka in o.a. Deurne, en schoonvader van diens echtgenote, die deze informatie gaf. De persoon met de fiets is Martinus (Tinus) van den Heuvel, jongere broer van Adriana Francina van den Heuvel, echtgenote van J­ohannes Gerardus Kanters die tegen de muur staat.

Kerk b e ri ch t e n Heilige Willibrord Deurne St. Willibrorduskerk Zondag 9.30: eucharistie 2e advent (Con Spirito), voorganger pastoor P. Janssen. 11.00: eucharistie 2e advent (KK Willibrordus), voorganger pastoor P. Janssen, intenties beide vieringen: familie Kuijpers-van Lieshout; overl fam Fransen-van Otterdijk; Jo van der Zanden; Toon en Anna van Bussel-van den Heuvel en fam; John Goossens; overl fam Bouwmans-Janssens; Ellen van Dijk-Hunslip; Theodoor Manders vw verj en Riek Manders-van Rixtel; Marcelo Matos Floris vw sterfd en overl fam; Hans de Vet en overl ouders; overl ouders Toon Fransen en Bertha Fransen-Schoonwater; overl ouders Arnoldus van den Eijnden-van den Heuvel, Wout, Goen en Marinus van den Eijnden; Johanna van Nunen-Verbeten; Anjo Dekker-Werts. Willibrorduskapel, Visser 2 Zaterdag 15.00: eucharistie 2e advent (samenzang), voorganger pastoor P. Janssen, intenties: Huub van den Boomen en Fien van den Boomen-Lammers; Theo Bosch en overl fam Bosch-Heuves; Leo en Tonny Lemmers-van de Burgt overl fam Lemmers en overl fam van de Burgt; An van de Burgt en overl fam van de Burgt-Crooijmans; Wiel Damen. 19.00: Rozenhoedje. Zondag 20.00: Film The Theory of Everything. Woensdag 19.00: eucharistie, voorganger pastoor P. Janssen, intenties: Tinus en Mien van Kuijlenburg en zoon Huub; Jan en To van de Burgt-van Lierop; Theo Verhappen vw sterfd; Annie en Bert Aarts-Elbers, Jan Manders en overl fam. Manders-Elbers ivm sterfdag. St. Jozefkerk Zaterdag 19.00: eucharistie 2e advent (St. Jozefkoor), voorganger pastoor P. Janssen, intenties: Cor Oosterom, Isabella Oosterom-Jöbses, dochter Vera, ter ere van de H. Geest en ter ere van St. Jozef; Piet Manders als jaarget; Fien van Stratum-Munsters vw sterfdag; Mien Weijenborg-Bennenbroek vanwege verjaardag; Martien Keunen; Frans Jacobs; Peter Aldenzee; Tiny van Hoek, Harry Geenen en fam Escobar; Harrie en Gerarda Goossens-Goossens; ter ere van St. Jozef. Den Draai Woensdag 9.30: eucharistie ouderenviering, voorganger pastoor P. Janssen. Kerk St. Willibrordus Helenaveen Zondag tweede zondag van de advent 9.00 uur eucharistieviering met samenzang voorganger pastor Van Eerd. Intentie: Voor de vrede in de wereld. Kerk St. Willibrordus Liessel Zondag om 10.30 uur eucharistieviering mmv Kerkkoor voorganger pastor van Eerd. Intenties: Marinus Joosten-Verheijen; Harrie Rijkers en overl fam; Leo Verberne vw sterfdag en overl

fam Verberne-Geurts van Kessel; Cor Verbeek vw verj; Willem Michels. Maandag 8.00: voor mensen in nood. Dinsdag 8.00 voor de eenzamen. Woensdag 8.00: voor jonge gezinnen; openstelling van de kerk voor stilte en gebed van 19.00 tot 20.00. Donderdag 8.00 voor vrede; 10.30 eucharistieviering in ontmoetingsruimte Ons Plekske. Vrijdag 8.00 voor roepingen. Kerk St. Willibrordus Neerkant Zaterdag 19.00: eucharistieviering, gemengd kerkkoor.Voorganger pastor Van Eerd. Intenties: Mien Janssen-Aarts v.w. de buurt Vinkenbroek; Sjef Prinse v.w. verjaardag en zoon Wim. Kerk St. Willibrordus Vlierden Zondag 9.30 uur: woord- en communieviering mmv dameskoor. Intenties: Niek van Leeuwen vw sterfdag; Overl fam Driessen-van Kessel; Francien van Otterdijk; Wim van Dooren; Jan Kusters; Janus van Dooren; Jan en Hanneke Jacobs-vd Wittenboer, zonen Jan en Tinus, schoondochter Ans en kleinzoon Martijn.

Van Euforie naar Deceptie is de titel van een cursus over de Eerste Wereldoorlog, die georganiseerd wordt door docenten van het Willibrord Gymnasium. Onder de noemer Willibrord Academy verzorgen historicus Daan van den Broek en letterkundige Maartje Vosters een voor iedereen toegankelijke cursus van twee avonden. De cursus geeft een algemeen beeld van de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog. De oorlog ontaardde in een van de zwartste bladzijdes van de moderne geschiedenis met meer dan tien miljoen doden. Oorzaken, verloop en gevolgen van WO I komen aan bod evenals de weerslag ervan op de poëzie. De ontwikkeling van de oorlog hangt nauw samen met de poëzie: in de eerste oorlogsmaand werden in Duitsland 50.000 gedichten per dág geschreven. De cursusavonden zijn maandag 12 en maandag 19 december van 19.00 tot 21.00 uur. Deelname is 10 euro. Het Willibrord Gymnasium ligt aan Beukenstraat 80 in Deurne. Aanmelden: academy@willibrordgymnasium.nl.

Elly Michiels en Corry Lagarde. HELENAVEEN - Vrijdag 25 november kwamen de leden van het RK Kerkkoor in Helenaveen bijeen voor de viering van het jaarlijkse Sint Ceciliafeest. Corry Lagarde (50 jaar lid) en Elly Michiels (25 jaar lid) werden gehuldigd. Beiden leveren al vanaf hun dertiende een bijdrage aan het koor.

Corry Lagarde-van Horen kreeg uit handen van pastoor Van Eerd de gouden medaille van de Gregoriusvereniging opgespeld en de daarbij behorende oorkonde uitgereikt. Elly Michiels-Fleuren volgde vanaf de basisschool de opleiding tot organist

en bespeelt vanaf haar zeventiende jaar het orgel in de kerk en op de repetities van het koor. Voor haar inzet werd zij geëerd met een zilveren medaille en ontving zij de oorkonde die bij het 25-jarig lidmaatschap hoort.

Jubilarissen kerkkoor Vlierden VLIERDEN - Afgelopen zondag 27 november werden vijf jubilarissen van het dameskerkkoor en het herenkerkkoor in Vlierden gehuldigd. Dat gebeurde tijdens het Ceciliafeest in de pastorie, dat eerder wegens omstandigheden een week was uitgesteld.

Zondagmorgen luisterde het koor eerst de viering van 9.30 uur in de Willibrorduskerk in Vlierden op. Aansluitend werd het Ceciliafeest voortgezet in de pastorie. Bestuurslid Mart van Dijk sprak de jubilarissen toen en pastor Schellens reikte de bijbehorende onderscheidingen uit. Alt Anneke Vermeulen-van Deursen is 25 jaar lid van het dameskoor, de sopranen Annie Weemen-Vriens, Ria Weemen-Peeters en alt Marietje van Horne-Sneijders zijn vijftig jaar lid van het dameskoor. Tenor Gerard van den Heuvel is 40 jaar lid van het herenkoor waarvan tien jaar dirigent van beide koren.

De jubilarissen vlnr: Marietje van Horne, Annie Weemen, Anneke Vermeulen, Gerard van den Heuvel en Ria Weemen.

O.L. Vrouw Presentatie Ommel Zaterdag 17.30 uur rozenhoedje; 18.00 uur H. Mis op de 2e zondag vd Advent: Zizi Bouwmans, fam Heuts-Bouwmans, Tommie Mennen uit Geldrop, Tonnie Mennen-Janssen uit Geldrop. Zondag 9.00 uur rozenhoedje; 9.30 uur H. Mis op de 2e zondag vd Advent mmv Gem. Koor St Cecilia uit Ommel: ter dankbare herinnering aan Lenie v Lieshout-Franssen vw haar huwelijksdag, Piet Slegers en familie, Cisca Loomans. Maandag 8.30 uur H. Mis: voor het welzijn vd jonge mensen. Dinsdag 8.30 uur H. Mis: voor het welzijn vd gezinnen en de alleenstaanden; 19.00-20.00 uur: Aanbidding vh Allerheiligste Sacrament. Woensdag 8.30 uur H. Mis: voor de zielenrust v alle overledenen. Donderdag 8.30 uur H. Mis op het hoogfeest vd Onbevlekte Ontvangenis vd H. Maagd Maria: voor de intenties uit de Mariatroon. Vrijdag 8.30 uur H. Mis: voor vrede in de wereld en in de gezinnen.

Protestantse Gemeente Deurne | Helenaveen Deurne Zondag 10.00 uur ds. Ada Rebel. 2de advent Na afloop van de dienst is er koffie in het Reddingiushuis. Helenaveen Zondag 10.00 uur W. van der Wouw.

Christelijke gemeente Iedere zondag verzorgt de christelijke gemeente De Levensboom een kerkdienst waarin het evangelie van Jezus Christus centraal staat. Samenkomst: 10 uur in de aula van basisschool D’n Heiakker aan de Patrijs 33 in Deurne. Voor kinderen is er zondagschool. Informatie: 0493322498 of www.levensboom.nl.

In fo e n di enst en Huisartsen gemeente Deurne

Voor huisartsenpraktijken gelden in het weekend verschillende regelingen. Bel voor informatie over spoedgevallen tijdens avond- en weekenddiensten de eigen huisarts.

Apotheek

Apotheek De Schelde in Gezondheidsplein aan de Fabriekstraat 24 in Deurne. Tel. 0493-311112. Geopend buiten reguliere tijden: vrij t/m do: 17.30-18.30 uur. Zaterdag: 10.3013.00 en 17.00-18.00 uur. Zondag: 11.00-12.00 en 17.00-18.00 uur. Dienstapotheek Peelland in Elkerliek ziekenhuis Helmond, Wesselmanlaan 25. Tel. 0492-432906. Elke avond en tijdens weekend open.

Tandartsen

In het weekend (vanaf vrijdag 12.00 uur) is de tandartsenkring Deurne/ Asten/Someren/Bakel, alleen voor dringende gevallen die niet tot na het weekend kunnen wachten, bereikbaar: tel. 06-22094316.

Verloskundigen

Anja Panhuijzen, Emilie van Schijndel, Eveline Oostrom en Esmee Bakker. p/a Elkerliek Ziekenhuis, Dunantweg 16, Deurne. 0493310309. Telefonisch spreekuur/afspraken: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00-12.00 uur.

Lev-groep Deurne

De Lev-groep is er voor iedereen die vragen heeft over zorg, wonen, opvoeden, relaties, werken, echtscheiding, geldzaken, formulieren. Voor iedereen die actief wil zijn in wijk of buurt of die meer wil weten over vrij-

willigerswerk. De locatie in Deurne: Oude Martinetstraat 2 (zij-ingang gemeentehuis). Dagelijks telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur via 0493-352500. Of via e-mail sociaalteamdeurne@levgroep. Zie ook www.levgroep.nl.

Zorgboog

Voor hulp bij persoonlijke verzorging en/of verpleging. Of voor zorg na behandeling in het ziekenhuis. Of voor een adviesgesprek of specialistische verpleegkundige hulp: neem contact op met het kruiswerk van de Zorgboog. In kleine wijkteams wordt hulp en ondersteuning geboden, afgestemd op de zorgvraag. Tel. 09008998636 of zorgboog.nl. Ook voor informatie over zwangerschapsbegeleiding, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg.

Savant Zorg

Persoonlijke verzorging, verpleging, verpleeghuiszorg, behandeling, verblijf, huishoudelijke verzorging en acute zorg: 0492-572000. Uitleen hulpmiddelen en informatie: savantzorg.nl.

Poetszorg, poetsen met een praatje

Voor huishoudelijke ondersteuning in de regio Peelland. Zie www.poetszorg.nl, tel. 06-42677878.

Buurtzorg Deurne

Verpleging en verzorging thuis: 0612079226, buurtzorgnederland.com.

Thuiszorg, Samen verder

Voor verpleging, verzorging, huishoudelijke hulp en/of begeleiding,

tel 0492-476001. Zie ook www.thuiszorgsamenverder.nl. Voor spoedhulp, bijvoorbeeld na ontslag ziekenhuis: 24 uur per dag bereikbaar via tel: 06 49438319.

Zorgtuin D’n Hof Liessel

Dagbesteding voor ouderen. tel. 0624461341 of mail zorgtuindenhof@ gmail.com.

Buurtbemiddeling Deurne

Geluidsoverlast, parkeerproblemen, onenigheid met buren? Buurtbemiddeling Das, tel. 06-11254773 of deurne@bemiddeling.nu.

GGD Brabant-Zuidoost

Aanvraag ambulancezorg voor noodgevallen: 112. Voor aanvraag vervoer: 040-2332135.

Dierenartsen

Dierenartsencombinatie Zuid-Oost, locatie Deurne, Zeilbergsestraat 142. Gezelschapsdieren: alleen op afspraak: 0493-352425. Voor spoedgevallen tijdens avond, nacht en weekend: 0900-9933993. Landbouwhuisdieren volgens afspraak: 0493352424. Dierenarts P. Kome, Molenweg 2, Liessel: 0493-341729. Dierenkliniek Brouwhuis, Rivierensingel 730, Helmond: 0492-515977.

Zwerfdieren

Dier kwijt of een zwerfdier gevonden: Dierenambulance Noordelijk Limburg 0900-2000112. Voor opvang vogels: Stichting Vogelsasiel Someren eo, Philipsbosweg 7 in Lierop, tel. 06-29799316 of vogelasiel-someren.nl.


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 1 december 2016| pagina 31

P O = P O

• Sint en Piet bestellen Buurtvereniging Klavertje 4 bellen! M: 06-12097746 E: sintenpietBVK4@gmail.com

Nu r! erkrijgbaa

v

voor

Bernhardstraat 15 Bakel

• Te huur mooie vakantiebungalow. Goede fiets/wandel omgeving, WiFi www.twentehuisjes.nl familie.meinders@yahoo.com Denekamp 0541-626578.

7.

50

www.beversslapen.nl

• Pedicure bij u aan huis Rian Peters tel. 06-54756618.

• Computerhulp, computerles of computercursus nodig? www.wegwijsopdecomputer.nl Hans Berkers, 0493-380229 of 06-29315869.

• Kookplaat defect? Bel 0493-695606 voor snel herstel. Bots Witgoed Service.

• Wereldwinkel Deurne vraagt vrijwilligers voor: verkoop, inkoop en PR. Frans 0493-313379. • Kerstbomen. Diverse soorten en maten, met kluit, in pot, gezaagd. Bij aankoop van een boom gratis mini-boompje. Dijkstraat 68 Asten. 0627204269, • Kamers te huur voor begeleid/beschermd wonen te Helmond. Huurprijs 375,00 inclusief Voor clienten met een ZZP LVG /GGZ. Ook voor begeleiding individueel PGB Zorgbureau Aanbieder BV 06-55715933.

Bijzondere samenwerking Optika, VVV en Weekblad voor Deurne

DEURNESE KALENDER 2017 Deze kalender is een bijzondere co-productie van de Deurnese fotoclub Optika, VVV Deurne en Weekblad voor Deurne. De aanleiding vormt het veertigjarig jubileum van Optika. De leden van de fotoclub hebben geprobeerd de diversiteit en veelzijdigheid van Deurne in beeld te brengen onder de noemer: Deurne Palet van De Peel. De VVV heeft gezorgd voor

een jaaroverzicht van de evenementen in het komende jaar. Zo kan iedereen in één oogopslag zien wat er binnen de gemeente Deurne allemaal te doen is. De uitgever van deze jaarkalender is Das Publishers, de uitgever van onder meer Weekblad voor Deurne.

Boekhandel

Hub

Deurne ASTEN

Stationsstraat 103

Markt 14

• Dia's inscannen, zeer goede kwaliteit, eigen beheer, scherpe prijzen. Ook grote aantallen. Foka Deurne, Kerkstraat 8, 0493-353102.

Stationsstraat 42

Stationsplein 31

• www.massagepraktijk atteveld.nl voor diverse professionele sport- en ontspanningsmassages. Meteoorstraat 32, 5721 BM Asten. 06-47152324.

• Te huur gevr. per 01-01-2017 in Neerkant of direct omgeving plm. 100 a 150m2 bedrijfsruimte. (+380 aansluiting) Liefst met buiten parkeerruimte van plm. 100m2. Reacties via 06-23917235 • Atelier De Peelse School in Asten. Nog meer genieten van alles om je heen? Ga schilderen en tekenen! Nog plaats op maandag- en dinsdagavond en op vrijdagochtend. Susan Relou 06 23424198 of Sarah Wigman 06 48421420. Instromen op elk niveau. www.depeelseschool.nl • T.K. gevraagd landbouwmachines o.a ploegen, schudders, hark, maaier, frees, bloter, weisleep, mesttank, kipper, tractor enz. 06-19076959 • Doe-het-zelf trappen voor zolder, kelder, garage www. timmerbedrijfpeterdriessen.nl

• Vanaf heden is Hypnocoach Deurne --> Hypnose Praktijk Philips. Praktijk voor direct hypnose. Bezoek onze website wat directe hypnose voor u kan betekenen. www.hypnosepraktijkphilips.nl

Verkrijgbaar bij:

De Wever 4

• Hoogwerker te huur. Werkhoogte 14 meter. Past door een poort. www.driessenverhuur.nl Someren 06-51439395.

• Auto met APK vanaf €400,-. Tevens te koop gevraagd kleine auto’s en sloopauto’s. Tel. 0492-381631/ 06-20778602 www.twanvanhout.nl

• Sintverkoop Allesvoorjepaard.nl: zaterdag 3 december 09.00-17.30u. 25% korting. Goed advies! • Gezocht PGB hulp via contract, persoonlijke verzorging voor man 35, 8 uur p/week ma-woe mail renskekoppens@gmail.com • uit eten met de feestdagen www.proefdefeestdagen.nl • www.inboedelopslag deurne.nl inboedelopslag al vanaf 6 euro per maand. 0493-311034

• Overlast ratten, muizen of mollen. Bel. 0493-688006 • Verbeco. Gespecialiseerd in garagedeuren en Marantec aandrijvingen. Ommelsveld 11, Asten. Tel. 0493-697731 * Kerstbomen van eigen veld, diverse soortenvan en maten. Bus* Kerstbomen eigen veld, selseweg 5, Asten diverse soorten en 06-11083818 maten. Busselseweg 5, Asten 06-11083818

Opslagruimte huren voor goederen, voorraad, inboedel etc. Verwarmd en bewaakt. www.boxs-it.nl Tel. 0493-381718

Wij maken plaats voor de collectie 2017

Haageijk 11 • Gemert • T. 0492 820 041

± 500 KLEDEN OP VOORRAAD

SPECTACULAIRE UITVERKOOP COLLECTIE 2016!!

50% KORTING Op de gehele voorraad vloerkleden, poefen, kussens, taboerets etc.

ALLE MERKEN RECHTSTREEKS VAN DE IMPORTEURS

GROTE COLLECTIE KARPETTEN IN ALLE KLEUREN EN MATEN. DE BESTE KWALITEIT HANDGEMAAKTE VLOERKLEDEN. DIRECT UIT VOORRAAD OF OP MAAT GEMAAKT VOOR ELKE LEEFSTIJL EN PRIJS.

Zondag 4 december

KOOPZONDAG van 12.00 - 17.00 uur Extra koopavonden:

donderdag 1 en vrijdag 2 december tot 21.00 uur

E. truudswoonwinkel@live.nl • I. www.truudswoonwinkel.nl

Like ons op


WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 1 december 2016| pagina 32

COMPLEET 2-PERSOONS LEDIKANT

COMPLEET 2-PERSOONS LEDIKANT

COMPLETE 7-ZONE POCKET BOXSPRING

Hälsing

2-SIDE Topper

r

voor verwisselbaa

comfort

Inclusief lattenbodems + matrassen

895,-

695.-

1095,-

inclusief lattenbodems + matrassen

895.-

Inclusief 10cm 2-SIDE topper

SINT DEALS v.a.

v.a.

GELDIG TOT 8 DECEMBER 2016

1795,-

v.a.

1495.-

15% KORTING OP ALLE HÄLSING BOXSPRINGS COMPLEET DEELBAAR COMFORTLEDIKANT

+ Elektrische lattenbodems + Matrassen + Achterwand met nachtkastjes

v.a.

ELEKTRISCHE BOXSPRING MET HOOG-LAAG FUNCTIE

2695,-

2595,-

2195.-

DREAMER MATRAS

Beste Koop augustus 2002 - november 2007

v.a.

1995.-

*

COMPLEET DEELBAAR COMFORTLEDIKANT

+ inclusief nachtkastjes + elektrische lattenbodems + koudschuimmatrassen

v.a.

2495,-

1995.-

• Pocket-verenmatras 300 veertjes per m2 • 7 Comfort zones • Beide zijden comfortschuim • Afneembare hoes bestaande uit een damast in dubbel jersey doorstikt

GRATIS

• Anti-allergisch

elektrische lattenbodem

Comfortledikant 90x200

2 GRATIS e

+ elektrische lattenbodem + 7-zone matras + nachtkastje Meerdere kleuren leverbaar

EINDHOVEN Boschdijk 231/233 Tel.: 040-2433233

Openingstijden: Ma. 13.00-18.00 Di. & Wo. 10.00-18.00 Do. & Vr. 10.00-19.00 Za. 10.00-17.00 Zet en drukfouten voorbehouden. * Aanbiedingen gelden niet voor eerder geplaatste orders en lopende acties. Vraag naar de voorwaarden.

v.a.

Complete 2-pers. boxspring

895,-

695.-

+ gestoffeerde matrassen + comfort-topper + hoofdbord (excl. nachtkastjes)

v.a.

1095,-

895.-

HELMOND Engelseweg 222 (Naast Praxis)

Tel.: 0492-520880

www.slaapcentrum.nl

E I N D H OV E N H E L M O N D G R O N S V E L D - M A A S T R I C H T R O E R M O N D S I T TA R D - G E L E E N

Weekblad voor deurne week 48  
Weekblad voor deurne week 48