Valkenswaard Weekblad 04-10-2022

Page 1

WEEKBLAD

VALKENSWAARDS 3 Stap gezet naar toekomstig basisonderwijs

6 Sport van deze week: voetbal, tafeltennis en reünie

9

5 oktober 2022

40

WWW.VALKENSWAARDSWEEKBLAD.NL

11

Martin ging aan het werk met een buddy

Cultuurpenning voor Dorian Jonkers-Fasol

17 Duizend-en-een-nacht in Steendrukmuseum

Zie gemeentenieuws vanaf pagina 5

VERKOOP AANKOOP TAXATIES Willibrorduslaan 50a, Waalre Tel. 040-2823790 www.vosmakelaars.nl

Pastoor Felie Spooren met kapelaan Ramesh. Beiden hebben Valkenswaard per 1 oktober verlaten. (Foto: Jurgen van Hoof)

Penning van Verdiensten bij afscheid VALKENSWAARD - Een pastoor is binnen de katholieke kerk de priester die door de bisschop benoemd wordt als verantwoordelijke van een parochie. Ruim tien jaar geleden kwam pastoor Felie Spooren dan ook van Geldrop naar Valkenswaard in de parochie van de Heilige Willibrord. Door Ton van Helvoort Met veel enthousiasme pakte hij zijn werk op dat echt niet beperkt bleef tot de diensten in de Nicolaaskerk. Wat er ook te doen was, hij was er altijd en overal. Natuurlijk kwam hij in een mooie parochie om in te werken. Dat deed hij mede dankzij veel steun van een groot aantal vrijwilligers en het goede werk van pater Ramesh en pater John in Valkenswaard en van diaken Bas Leijtens in Waalre. Even zag het er nog somber uit. Pastoor Spooren werd immers opgenomen in het ziekenhuis. Later zei hij hierover: “Ik heb de moed nooit verloren. Ik wist immers dat ik heel goede vervangers had die het werk in de parochie goed zouden blijven doen.” Na tien jaar te zijn verbonden met de Willibrordparochie, besloot het Bisdom Den Bosch hem te benoemen tot Pastoor-Deken in de parochie Sint-Odulphus van Brabant in Oirschot. Pastoor Felie Spooren: “Ik had mijn werk in Valkenswaard natuurlijk graag verder

door kunnen doen maar iedere kloosterling weet dat er vroeg of laat een mogelijkheid is dat je door de bisschop wordt overgeplaatst. Zoals eerder gezegd zal de Willibrordparochie door mijn vertrek beslist niet instorten. Natuurlijk gaan mensen zich aan elkaar hechten en maken verdere plannen voor de toekomst. Ik heb er echter alle vertrouwen in dat de nieuwe pastoor van der Sluis de parochie prima zal besturen.” Bij een afscheid na tien jaar, ontkom je er niet aan nog even terug te kijken. “Wellicht niet altijd verstandig maar neem maar van mij aan”, zegt Spooren, “dat niemand zo’n jaarlijkse aankomst van de bedevaartgangers uit Handel zal vergeten. Ook heb ik fijne herinneringen aan de Carnavalsmis. En zo zijn er nog tal van voorvallen die diep in mijn geheugen gegrift staan.” Pater Ramesh Ook pater Ramesh Chinta, verlaat de Willibrordparochie in Valkenswaard. Hij is benoemd tot kape-

laan van de parochie Sint Christoffel in Dreumel. Pater Ramesh Chinta werd geboren in het zuiden van India in de provincie Telangana. Hij was vijf jaar in Valkenswaard en spreekt inmiddels redelijk goed Nederlands. “Het begin was wel moeilijk door een heel andere cultuur en taal.” Penning van Verdiensten Intussen heeft Felie Spooren op zondag 2 oktober de Penning van Verdiensten ontvangen die hem door burgemeester Ederveen werd uitgereikt. Burgemeester

Ederveen wees erop dat pastoor Spooren niet alleen voor zijn parochianen een belangrijke rol heeft gespeeld maar ook voor veel andere inwoners. Zo heeft hij een groot aantal jaren op een heel bijzondere manier invulling gegeven aan de traditionele Striepergatse carnavalsmis. “Met het vertrek van pastoor Spooren verliest de gemeente een voor velen zeer geliefde en gerespecteerd persoon.” Valkenswaard-Oirschot is goed te overbruggen. We zullen hem dan ook ongetwijfeld nog wel eens een keertje signaleren.

ALTIJD KORTING! BEST BRANDS, BEST PRICES! ONTDEK ONZE MERKEN, WINKEL ÉN WEBSHOP

BERGMANSOUTLET.COM

Voordelige hypotheek nodig? Bel 040 - 22 22 109 of email info@faw.nu

VERBOUWINGSUITVERKOOP! LAATSTE KANS! Iedere zaterdag feest op het plein

Alle tuinplanten nu met

60% KORTING AFDELING SLUT DEZE ZONDAG 9 OKTOBER

ALLES MOET WEG! Elke zondag open Valkenswaard Nieuwe Waalreseweg 199

ONTDEK ONZE

GRATIS

WOONCADEAUS & WINACTIES

meubelpleinekkersrijt.nl


Uw volgende afspraak is: • SPORTMASSAGE Medical Taping • ONTSPANNINGSMASSAGE Herstelmassage • HERSTELMASSAGE • MEDICAL TAPING Preventiemassage • PREVENTIEMASSAGE Strodekkerwei 4 Ontspanningsmassage Arnold Claeijs Sportmassage

Arnold Claeijs 06 - 47 68 78 43

5551 SR Dommelen

06 - 474,68 78 43 arnoldclaeijs@gmail.com Strodekkerwei 5551 SR Dommelen arnoldclaeijs@gmail.com

Highlights oktober

FILMS DEZE ZOMER

Wo 5 okt, 15.00 uur Professor S. (6+) Klein Amsterdam Vanaf ma 26 Producties juli Jeugdtheater | € 10,-

(12+) Land ................................................... Vr 7 okt, Film | € 20.15 8,50 uur | pas € 7,-

MAAS - Datastroom Muziek | € 18,-

...................................................

Vanaf ma20.15 26 juli Do 13 okt, uur Je kuntVadis, me gerust een geheim Quo Aida? (12+)vertellen Juul Vrijdag - Matzer Theaterproducties Film 8,50 | pas € 7,Toneel|| €€18,50

................................................... Vr 14 okt, 20.15 u

Vanaf 28 juli Billy Joelwo en Elton John – Face to Face tour - Alexander Broussard en Guy Harris The Mauritanian (16+) Muziek | € 22,50 ................................................... Film | € 8,50 | pas € 7,-

Zo 16 okt, 15.00 u Het Valkenswaards Kamerkoor Jubileumconcert Vanaf wo 29Valkenswaards juli Kamerkoor De Slag Om De Schelde (16+) Muziek | € 17,50

................................................... Film € 8,50 Vr 21 |okt, 20.15| upas € 7,Huub Stapel - Alleen Familie (try out)

Toneel| €do 29,50 Vanaf 30 juli ................................................... Do 27 okt, TINA (AL) 20.15 uur Veldhuis & Kemper Film | €Vast 8,50 | pas € 7,Hou Dat (reprise) Cabaret | € 25,-

...................................................

Vr 28 okt, u Vanaf ma20.15 2 augustus Joost Spijkers - HOTEL SPIJKERS Meskina (AL) Muziek| € 21,50 ................................................... Film | € 8,50 | pas € 7,Ben er GAUW bij op:

www.hofnar.nl


3 Stap gezet naar toekomstbestendig basisonderwijs VALKENSWAARDS WEEKBLAD | Woensdag 5 oktober 2022

VALKENSWAARD - Gemeente Valkenswaard gaat de komende jaren fors investeren in de vernieuwing van basisscholen. Voor de komende vier jaar staan de Pionier, ’t Smelleken, Agnetendal en de Martinus op de planning.

consensus. Iedereen wil de beste ontwikkelmogelijkheden voor de kinderen van Valkenswaard.”

Op het gebied van onderwijshuisvesting is in Valkenswaard nu sprake van een achterstand. Een aantal scholen staat al een poos in de wachtstand. Op 29 september stelde de gemeenteraad het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor het primair onderwijs/basisonderwijs vast. Door deze vaststelling van het IHP ligt er nu een gedegen plan waarmee de huidige knelpunten structureel worden aangepakt. Zo knelt het bij de oudere scholen bijvoorbeeld ook op zaken als ‘fossiele brandstoffen’ en ‘frisse lucht’, onderwerpen die door de klimaat- en coronacrisis hoog op de agenda staan. Het verouderde gebouw van De Pionier krijgt zoals het zo fraai heet; vernieuwbouw. Gezonde en veilige omgeving Een Integraal Huisvestingsplan beschrijft het beleid van de gemeente voor de huisvesting van de (basis)scholen op haar grondgebied. Het geeft voor de komende 15 jaar aan welke investeringen de gemeente doet in gebouwen voor onderwijs en kinderopvang. Het IHP is tot stand gekomen in overleg met de schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en de gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor de kosten van

Colofo n Valkenswaards Weekblad Uitgever: DAS Mediacentrum

Bezoekadres: Stationsstraat 103 | 5751 HD Deurne Ma t/m vrij: 08.00-17.00 uur T 0493-473578 www.valkenswaardsweekblad.nl Correspondentieadres: Stationsstraat 103 | 5751 HD Deurne Media-adviseur: Marianne van Gelder T 0493-473578 | M 06-82097740 E valkenswaardsweekblad@ dasmediacentrum.nl Advertenties voor plaatsing op de eerstvolgende woensdag aanleveren vóór maandag 12.00 uur. Redactie: Pien Buwalda (Hoofdredacteur) M 06-57017064 E valkenswaard@dasmediacentrum.nl Ton van Helvoort (correspondent Valkenswaard) T 040-2015609 E tvhelvoort1935@gmail.com

nieuwe schoolgebouwen. Mieke Theus, wethouder onderwijs: “Ik ben erg blij met dit besluit, dat betekent dat we een inhaalslag kunnen gaan maken. Dat verdienen de kinderen in onze gemeente, de ouders/verzorgers, leerkrachten en schoolbesturen. Zo kan er het gewenste onderwijs gegeven worden in schoolgebouwen die weer van deze tijd zijn. Het is belangrijk dat kinderen in een gezonde en veilige omgeving

de kans krijgen om zich optimaal te ontwikkelen. Natuurlijk zouden we het liefst alle scholen in één keer aanpakken maar dat is gewoon onmogelijk. Nu ligt er een goed stappenplan wat voor iedereen duidelijkheid geeft.” Schoolbesturen Schoolbesturen dragen zorg voor de realisatie van gebouwen en de instand­houding ervan, inclusief binnen- en buitenonderhoud. Ron

Nieuw seizoen lichtvieringen VALKENSWAARD - Deze maand starteen nieuw seizoen met lichtvieringen. Voor hen die deze vieringen nog niet kennen: lichtvieringen zijn oecumenische vieringen met een meditatief karakter geïnspireerd op de gebedsvieringen van de kloostergemeenschap in het Franse Taizé. De zes vieringen worden gehouden in het winterseizoen (oktober tot en met maart) steeds op de tweede zondag van de maand. De viering start om 19.15 uur op de vaste locatie, de Ontmoetingskerk aan de Julianastraat in Valkenswaard. Het centrale thema van de vieringen in dit seizoen is ‘Wegen van barmhartigheid’. Deze worden benoemd in het evangelie van

iedereen is welkom bij de viering op zondag 9 oktober. Na afloop van de viering is er de mogelijkheid van een gezamenlijk kopje koffie of thee. Het advies is om een zakspiegeltje mee te brengen zodat er ook onder de hoed gekeken kan worden (Foto: IVN Valkenswaard-Waalre). VALKENSWAARD-WAALRE – IVN Valkenswaard-Waalre verzorgt op zondag 9 paddenstoelenwandelingen in het Leenderbos.

Johan Follon (correspondent Dommelen/Borkel en Schaft) T 06-13773187 E jbgmfollon@kpnmail.nl

Berichten voor plaatsing op de ­eerstvolgende woensdag aanleveren vóór maandag 08.00 uur.

Uw hoortoestel tot 31 oktober

€ 0,-*

Valkenswaards Weekblad Oplage: 18.800 exemplaren Verschijnt op woensdag in Valkenswaard e.o. Bezorgklachten: Via onze website www.valkenswaardsweekblad.nl Wij behouden ons ten aanzien van de inhoud van onze artikelen zowel het auteursrecht voor conform art. 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het Databankrecht. Deze krant is aangesloten bij:

Met het IVN op zoek naar paddenstoelen

Mattheus. In de eerste viering gaat het over de hongerigen voeden: een thema dat door de ongelijkheid tussen armen en rijken door de geschiedenis heen alle eeuwen ook letterlijk actueel is gebleven. .

Willem-Jan Schampers (correspondent Valkenswaard) T 06-53135972 E kopij.vw@gmail.com

Roy de Leijer T 06-25080189 E info@yormedia.nl

Schoonhein, groepsdirecter RBOB De Kempen: “Het opstellen van het IHP is een intensief traject geweest, maar het eindresultaat is een realistisch, visierijk en gedragen plan. Uiteraard hebben alle partijen concessies moeten doen, maar eigenlijk alleen qua prioritering. Op het belangrijkste doel van het IHP, een lange termijnvisie op onderwijshuisvesting en integrale kindcentra, was er vanuit alle betrokken partijen

Plannen per school In deze coalitieperiode (tot en met 2025) staat op de planning: - De Pionier: vernieuwbouw van het sterk verouderde gebouw. De architectenselectie heeft plaatsgevonden, de uitwerking van het definitieve ontwerp vindt nu plaats; - ‘t Smelleken: er is ruimtetekort en een groeiend leerlingaantal. Daardoor is er dringend behoefte aan uitbreiding. Deze wordt gerealiseerd op het dak, waar al voorbereidingen zijn gedaan voor uitbreiding met schoollokalen; - Agnetendal en St. Martinus in Dommelen: beide scholen zijn sterk verouderd en hebben nu deels tijdelijke huisvesting/noodlokalen. Om de onderwijsmogelijkheden te vergroten wordt onderzocht of het mogelijk is om één nieuw schoolgebouw te bouwen. De start van het haalbaarheidsonderzoek staat gepland voor dit najaar of begin 2023. Tussen 2026 en 2030 staan De Smelen, Servatius, Schepelweyen en de Belhamel op de planning. De Windroos, Dorenhagen en de Zonnewijzer komen daarna aan de beurt. Het IHP wordt in 2025 geëvalueerd. De gemeenteraad is dan weer aan zet voor het definitief vaststellen van het plan voor de periode tussen 2026 en 2030.

Verander je leven met het juiste hoortoestel Onze audiciens zijn getuige van de mooiste momenten. Dat is wat het juiste hoortoestel kan doen. U vindt dat nu bij ons al voor 0 euro! Hoe dat kan? We vergoeden tot 31 oktober de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt, met uitzondering van uw eigen risico en kosten voor oplaadbaar.

Maak nu een afspraak; bel 088 – 52 52 052 of ga naar www.vanboxtelhoorwinkels.nl

Valkenswaard Richterpad 7

*Zie voorwaarden op onze website

Om 11.00 uur start een paddenstoelenwandeling speciaal voor de jeugd, deze duurt tot circa 13.00 uur. Van 14.00 tot 16.00 uur vinden de middagwandelingen plaats, een voor volwassenen en een voor kinderen. Deelnemers aan de wandelingen wordt aangeraden een zakspiegeltje mee te brengen zodat ze de paddenstoelen ook onder de hoed kunnen bekijken. El Dorado Juist het Leenderbos is met zijn verschillende bosbegroeiingen

een El Dorado voor paddenstoelen. Onder leiding van IVN gidsen zal er naar paddestoelen gezocht worden. Naast uitleg over de diverse soorten paddenstoelen, het gebruik ervan door de vroegere mens, wordt ook de rol van de paddenstoel in de natuur toegelicht en worden anekdotes over paddenstoelen de wandelaars niet onthouden. Verzamelen is de parkeerplaats aan de provinciale weg Valkenswaard-Leende, afslag Leenderbos. Deelname is zoals gebruikelijk gratis.


ADVERTORIAL Erfrechtspecialiste Carien Moeijes geeft dinsdag 11 oktober een lezing in Café-Zaal Sint Joris

Testament kan veel familieleed voorkomen én geld besparen VELDHOVEN - Er bestaan veel misverstanden over de verdeling van een nalatenschap wanneer één van de twee partners overlijdt. De meeste vijftigplussers denken dat de afwikkeling van een erfenis in Nederland prima bij wet geregeld is. Maar niets is minder waar, stelt erfrechtspecialiste Carien Moeijes van Erfrechtplan. Volgens haar kan een goed testament veel familieleed én geld besparen.

Aan de hand van een simpel rekensommetje legt Carien Moeijes uit dat bij het ontbreken van een testament, het overlijden van een partner tot een financieel drama voor de achterblijvers kan leiden. “De nog levende partner heeft weliswaar een grote vrijstelling van erfbelasting, maar deze ouder moet de erfbelasting over de erfdelen van de kinderen al wel direct afrekenen.

schikken en beslissen over de (gezamenlijke) eigendommen. Het is daarom verstandig om bij leven samen een volmacht vast te laten leggen in een levenstestament. Is dat niet het geval, dan zal het er in de praktijk op uitdraaien dat de partner van iemand die bijvoorbeeld door ziekte wilsonbekwaam is geworden ineens voor alledaagse zaken bij de rechter om toestemming moet vragen.”

‘Wie dan leeft, wie dan zorgt’, wordt weleens gezegd. Toch kan het leven van een achterblijvende partner na een overlijden, los van alle verdriet en rouw, door het ontbreken van een testament op een regelrecht drama uitlopen. Door wetswijzigingen in de afgelopen decennia, is het vaak onduidelijk hoe het erfrecht nu wettelijk is geregeld. “Met een testament weet men vooraf al precies waar ze aan toe zijn wanneer een dierbare wegvalt”, zegt Carien Moeijes.

Zo’n acht maanden na het overlijden van een partner ligt de blauwe envelop op de deurmat. Als de erfenis voor het merendeel bestaat uit het huis, hoe ga je dan die erfbelasting betalen?”

De kosten van een testament wegen niet op tegenover de lasten die anders voor rekening van nabestaanden en partners komen”, zegt Carien Moeijes tot slot. “Laat staan het onvoorziene leed dat er mee gemoeid kan zijn. Dat wens je niemand toe.”

“Bij verhalen over testamenten en erfenissen wordt vaak gedacht dat het iets is voor vermogende mensen”, gaat Carien Moeijes verder. “Binnen de generatie vijftigplussers heeft misschien niet iedereen een kapitaal op de bank opgebouwd. Een groot deel heeft wel een eigen huis dat (bijna) hypotheekvrij is. Ook dat is vermogen waarover erfbelasting verschuldigd kan zijn.” In de wet is inmiddels geregeld dat bij het overlijden, de overblijvende ouder en de kinderen samen erven. De langstlevende is eigenaar van alle eigendommen en de kinderen zijn weliswaar erfgenaam maar krijgen nog niets in handen. Ze krijgen een soort tegoedbon op de overblijvende ouder.

www.erfrechtplan.nl 085 - 8000 101

Carien Moeijes kent meerdere voorbeelden van mensen die hierdoor in financiële problemen zijn gekomen. “Onnodig familieleed, dergelijke schrijnende situaties zijn te voorkomen door het opstellen van een testament. Maar je moet het wel even doen.” Vreemd genoeg is het maken van een afspraak bij een notaris voor veel mensen nog een erg grote stap. Dat ziet Carien Moeijes ook. “Mensen vrezen vaak dat het handenvol geld kost of dat de materie erg ingewikkeld is. En nadenken of praten over een testament is ook niet de leukste bezigheid die je kunt bedenken, dus schuiven ze het opstellen van een testament voor zich uit. Soms té ver.” Erfrechtplan heeft in samenwerking met een groot aantal notariskantoren een laagdrempelige service ontwikkeld, waarbij op heel persoonlijke wijze een testament kan worden opgesteld. Bovendien blijven de totale kosten inzichtelijk en relatief laag. “Onze erfrechtspecialist komt bij de mensen thuis om de wensen en verzoeken op te tekenen en vertaalt dit naar een concept-testament in begrijpelijke taal. De erfrechtspecialist gaat samen met de klant naar de notaris om het definitieve testament te laten bezegelen. We verlagen niet alleen de drempel naar de notaris, we ontzorgen ook. ” Naast een testament kan ook een levenstestament familiedrama’s voorkomen, legt Carien Moeijes uit. “ “Stel, één van de twee partners wordt wilsonbekwaam, dan is het niet vanzelfsprekend dat de ander zonder meer kan be-

Lezing op locatie Dinsdag 11 oktober om 19:30 uur geeft Carien Moeijes een lezing over de noodzaak van een testament en levenstestament. U kunt deze lezing kosteloos bijwonen door u in te schrijven op www.erfrechtplan.nl of te bellen naar 085 - 8000 101. Blijft u liever thuis? Geef u dan op voor onze online lezingen. Deze worden dagelijks gehouden op verschillende tijdstippen. U bepaalt zelf wanneer u de lezing volgt via uw eigen computer, tablet of smartphone.

Locatie: Datum: Aanvang: Inschrijven kan via:

Café-Zaal Sint Joris Heuvel 7 5502 AJ Veldhoven dinsdag 11 oktober 2022 19:30 uur www.erfrechtplan.nl 085 - 8000 101


GEMEENTENIEUWS

VALKENSWAARD 040 - 208 34 44 | gemeente@valkenswaard.nl | www.valkenswaard.nl

THEMABIJEENKOMST WOONVISIE OP 13 OKTOBER 2022 Op donderdag 13 oktober is er een themabijeenkomst voor de gemeenteraad over het onderwerp Woonvisie. De gemeenteraad wordt tijdens deze bijeenkomst aan de hand van feiten, analyses en de uitkomsten van gesprekken met maatschappelijke partners in de gelegenheid gesteld om te brainstormen over de richting die de raad wil meegeven aan de woonvisie, die daarna zal worden opgesteld.

De bijeenkomst begint om 19.30 uur en is openbaar. U bent van harte welkom. De bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal in het gemeentehuis aan de Hofnar 15. U kunt hem ook rechtstreeks volgen via livestream. Bekijk de bijeenkomst op uw computer, tablet of telefoon via webcast: www.valkenswaard.nl/webcast.

OVERZICHT BEKENDMAKINGEN In deze rubriek treft u (een verkorte versie van) de openbare bekendmakingen aan. Wilt u automatisch op de hoogte blijven van berichten over uw buurt? Meld u dan gratis aan voor de e-mailservice ‘Berichten over uw buurt’ en ontvang de bekendmakingen die voor u relevant zijn wekelijks in uw e-mail. Meer informatie vindt u op www.valkenswaard.nl/bekendmakingen.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bezwaar maken tegen besluiten. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van zes weken worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard of via de website: www.valkenswaard.nl/bezwaar. De termijn gaat in één dag nadat de vergunning/ beschikking aan de aanvrager is verzonden.

Let op: een ingekomen aanvraag voldoet niet automatisch aan alle vereisten. De beoordeling van een aanvraag vindt na de publicatie plaats.

Beschikking uitschrijving BRP 28 september 2022 Onderstaande personen hebben niet voldaan aan de verplichting om binnen vijf dagen na adreswijziging of binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking ‘Vertrokken BRP Onbekend Waarheen’ te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending. De volgende personen zijn uitgeschreven uit de Basisadministratie Personen: Voorletter(s) en naam C. Woods S. Sprogis

Geboortedatum 05-11-1991 13-02-1976

Adres Peedijk 24, 5556 VG Oranje Nassaustraat 4F, 5554 AG

Verleend • Zaak 2022-275495, aanleggen uitweg, De Vlasroot 14 - 5555KR • Zaak 2022-230689, bouwen woonhuis en uitrit aanleggen, Keizerstraat 7 - 5551NZ • Zaak 2022-284797, bouwen carport (vergunningsvrij), Mgr. Smetsstraat 37A - 5551AB Geweigerd • Zaak 2022-259094, bouwen 4 appartementen, Richterpad 1 - 5554BJ • Zaak 2022-233554, dempen watergang, Abdijweg ong. sectie E 535, Abdijweg -5556VC Kapvergunning verleend • Zaak 2022-262086, kappen bomen, Akeleilaan 11 - 5552GS

Uitschrijfdatum 30-08-2022 30-08-2022

Mededeling te kappen gemeentebomen vergunningsvrij • 1 Berk < 200 cm, locatie Grensweg t.h.v. huisnummer 15 - 5556VH

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van zes weken gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard. De termijn gaat één dag na deze publicatie in.

Aangevraagd • Zaak 2022-288995, ATB toertocht TWC Valkenswaard 12 november 2022 en 15 januari 2023, Frans van Beststraat - 5554EA

Omgevingsvergunning Aangevraagd • Zaak 2022-287316, • Zaak 2022-287336, • Zaak 2022-288471, • Zaak 2022-288496, • Zaak 2022-288526, • Zaak 2022-289092, • Zaak 2022-289313,

plaatsen hekwerk en poort, Luikerweg ong. sectie K 947 -5551VA realiseren B&B met stal - Koetsmuseum, Molenstraat 200 - 5554TT bouwen aanbouw met garage, Daalderhof 27 - 5551TT bouwen aanbouw slaapkamer, Norbertusdreef 1 - 5551BA bouwen veranda, Gildebroederpad 2 - 5551NE plaatsen van dakkapel aan voorzijde, Crocuslaan 22 - 5551AH kappen 1 eikenboom, Rebeccadal 1 - 5551BE

gemeente_valkenswaard

Evenementenvergunning

Verleend • Zaak 2022-260335, Op herhaling 2022 23 oktober, Opperheide 3 - 5556XT • Zaak 2022-287815, Sinterklaasintocht 13 november, Borkel en Schaft Valkenswaard, 4 oktober 2022 het gemeentebestuur van Valkenswaard, de secretaris, de burgemeester, drs. W.J.S.A. Weeterings MBA drs. A.B.A.M. Ederveen

GemeenteValkenswaard

@_Valkenswaard

gemeente-valkenswaard


6

Woensdag 5 oktober 2022 | VALKENSWAARDS WEEKBLAD

Sp o r t u i t d e re g i o

De Valk laat dure punten liggen in Hoogeloon HOOGELOON - De Valk heeft in de uitwedstrijd tegen Hoogeloon de eerste twee dure punten laten liggen van het seizoen. In een duel waar De Valk nooit haar normale niveau wist te halen, werd in blessuretijd de voorsprong alsnog weggegeven.

Programma De Valk loopt dus op de tweede speeldag averij op en mag volgende week in de thuiswedstrijd tegen RPC laten zien dat deze tegenslag verwerkt is. Scoreverloop Scoreverloop Hoogeloon – De Valk 2-2(1-1) 14. 0-1 Joran Vermeulen 19. 1-1 Sjoerd de Laat 65. 1-2 Joran Vermeulen 90. 2-2 Yannick Sol

Door Marc Janssen Binnen een kwartier kwam De Valk op voorsprong uit een snel omschakelmoment. Robin Smets stuurde Luc Nouwen weg, de spits hield knap het overzicht en gaf de bal breed op de vrijstaande Joran Vermeulen die de bal eenvoudig binnen kon schieten 0-1. Gelijkmaker Lang kon De Valk niet genieten van de voorsprong, want na slordig balverlies van verdediger Aart Verberne was het Sjoerd de Laat die met een zeer fraaie lob over doelman Dennis Verhoeven de gelijkmaker binnen schoot 1-1. Vlak voor de rust kreeg Luc Nouwen nog een kopkans voor een hernieuwde voorsprong, maar zijn inzet ging ruim naast. Tweede helft In de tweede helft bleven de doelkansen uiterst schaars, Hoogeloon kon niet en De Valk kon amper

Opstellingen Hoogeloon Twan Peters; Hans van der Heijden, Rik Michielse, Tom de Laat, Luuk van den Broek; Sam de Laat, Jesse van Gerwen, Tom Michielse(72. Jordy Bruininx), Yannick Sol; Sjoerd de Laat(79. Nick Wouters), Koen Appels(61. Niels Luyten) Luc Nouwen geeft een pass aan Joran Vermeulen die hieruit de 0-1 scoort (Foto: Henry Jansen). een bres slaan tegen de stugge thuisploeg. Maar halverwege de tweede helft was het weer Joran Vermeulen die een hoofdrol voor zich opeiste door met een bekeken schot in de verre hoek over de volstrekt kansloze doelman Twan Peters de bal tegen het net te schieten 1-2.

M.H.V. DVS bestaat 65 jaar en zoekt oud-leden

Meer ruimte De Valk kreeg mede doordat Hoogeloon steeds meer ruimte weggaf, nog enkele mogelijkheden, maar onder andere invaller Brian Vermeer wist de wedstrijd niet in het slot te schieten. In de slotminuut was het Sam de Laat

die door komt aan de rechterkant en is het de uitgekomen doelman Dennis Verhoeven die in het strafschopgebied de middenvelder onderuit haalt, wat een strafschop betekende voor Hoogeloon. Middenvelder Yannick Sol benutte de strafschop voor de 2-2, wat ook meteen de eindstand betekende.

De Valk Dennis Verhoeven; Aart Verberne, Koen van Steensel, Max Manche, Dion Vermeulen(46. Joost Thomassen); Robin Smets, Luuk Broers, Ferre Devos, Antonio Balta(77. Brian Vermeer); Joran Vermeulen(84. Nigel Kempers), Luc Nouwen(72. Cas Kuipers)

Senioren TTV winnen VALKENSWAARD - Tegen middenmoter Flash uit Eindhoven hebben de senioren van TTV Valkenswaard een ruime 9-1 overwinning geboekt in eigen huis. Ronald Grijseels en Erwin Duivis wisten alle drie hun enkelspelen te winnen en samen sleepten ze ook het dubbelspel binnen. Ook Patrick van Moll wist ditmaal tot twee winstpartijen te komen waardoor de uitslag vast stond. Met deze overwinning klimmen ze naar de tweede plaats.

Een foto uit de ‘oude doos’ van een van de hockeywedstrijden van MHV DVS. WAALRE - Mixed Hockey Vereniging DVS staat voor ‘Door Vriendschap Sterk’. De club werd opgericht in 1958 en bestaat komend jaar 65 jaar. En dat gaat gevierd worden. Deze keer is er een heel weekend voor gereserveerd, van 10 tot en met 12 maart 2023. Het precieze programma is voorlopig nog een verrassing. Wat wel duidelijk is, is dat het een gevarieerd programma wordt, met voor elk wat wils. Oproep Speciaal voor dit bijzondere lustrum wil DVS graag een blijvende herinnering maken voor iedere aanwezige tijdens het lustrum. De club is daarom op zoek naar mooie verhalen en/of foto’s over de rijke historie van de hoc-

keyvereniging. Heb je dus nog een mooie herinnering, een leuke anekdote of een altijd verborgen gebleven foto? Mail dit dan naar: lustrum@dvshockey.nl. Reünie Een lustrum is niks zonder een reünie. Daarvoor wil DVS zoveel mogelijk oud-leden uitnodigen om samen met de huidige leden, een leuk feestje te vieren. Ben je oud-lid of ken je iemand dat is en willen jullie naar de reünie komen? Stuur dan de gegevens naar lustrum@dvshockey.nl, zodat we een uitnodiging kunnen sturen.

Dubbel weekend Het eerste jeugdteam van TTV Valkenswaard had een dubbel weekend en daarmee de kans om de slechte start van de competitie ongedaan te maken. Het tegenovergestelde gebeurde helaas. Met een 7-3 en 9-1 nederlaag werd het een dramatisch weekend voor het team van coach Erik van Veenendaal. Zaterdag De nederlaag van 7-3 op zaterdag tegen het sterke Middelburg was dan wel een nederlaag maar er was met twee maal winst voor Lars van Veenendaal en een keer voor Suze Dijk.

TTV-Jeugd is nu de eerste in de rij voor degradatie De nederlaag op zondag van 9-1

De senioren van TTV wonnen ruim, de jeugd deed slechtere zaken en verloor tweemaal. tegen concurrent VTV (Nieuwegein) om degradatie was matig. Alleen Lars van Veenendaal behaalde een overwinning. Tegen VTV speelde Valkenswaard overigens met een invaller, Mees Kant debuteerde in de Landelijke B klasse. Mees speelde sterk en vol vertrouwen. Met goede forehand openingen en een sterke backhand contra pakte hij een aantal malen de game winst. Helaas kwam Mees net te kort voor een overwinning, maar hij mag zeker terugkijken op een goede debuut qua spel. Helaas is het team door deze beide nederlagen de eerste in rij voor degradatie. Komende week zal hard moeten worden getraind nog kans te maken. De eerstvolgende wedstrijd

is tegen koploper TOGB. Over TTV Tafeltennis is een sport voor iedereen: jong en oud kunnen aan deze sport plezier beleven en iedereen kan het bij TTV Valkenswaard komen spelen op zijn of haar niveau. Dat kan in recreatief- of in competitieverband. Na afloop van de training of wedstrijd kan er in onze eigen kantine nog gezellig, tegen betaalbare prijzen, een drankje of hapje genomen worden. Meer informatie is te vinden op de website en op de Facebookpagina: www.ttv-valkenswaard.nl facebook.com/TTV.valkenswaard


7

VALKENSWAARDS WEEKBLAD | Woensdag 5 oktober 2022

Rijnders Optiek is nu Hofleverancier VALKENSWAARD - Het Valkenswaardse familiebedrijf Rijnders Optiek mag zich voortaan Hofleverancier noemen. Het was Koning Willem de Eerste die in 1815 voor de eerste maal het predicaat Hofleverancier verleende. Het is daarmee ook de oudste Koninklijke Onderscheiding die we in Nederland kennen.

tiek altijd wel een familiebedrijf zal blijven. “Van mijn vader Cees Rijnders, kan ik nog elke dag leren. Hij heeft immers een enorme ervaring. Natuurlijk is ook hij ontzettend trots dat wij ons voortaan Hofleverancier mogen noemen. Dat is mede mogelijk geweest door zijn inzet in de afgelopen jaren.”

Door Ton van Helvoort De onderscheiding ‘Hofleverancier’ is meer bestemd voor kleinere en regionale bedrijven en kent een aantal voorwaarden. Ze moeten minstens 100 jaar bestaan en van onbesproken gedrag zijn. Intussen mogen landelijk ruim 500 bedrijven zich Hofleverancier noemen en zij mogen ook het Koninklijk Wapen voeren. In de huidige tijd is het Koning Willem Alexander die het predicaat Koninklijk verleent. Het is een symbool van respect, waardering en vertrouwen. Jorg Rijnders: “Natuurlijk zijn we niet alleen blij maar ook trots op zo’n onderscheiding. 1922 Het bedrijf Rijnders is in 1922 opgericht door Cees Rijnders, de overgrootvader van de huidige eigenaar Jorg Rijnders. Die heeft het bedrijf vier jaar geleden weer overgenomen van zijn vader Frans Rijnders. In 1922 startte de zaak op de Lui-

‘Al 100 jaar met passie en liefde voor het vak de klant een goed advies geven’

Caroline en Jorg Rijnders met Julie, Frans en Sonja Rijnders met kleindochter Vesper. (Foto:J urgen van Hoof). kerweg waar inmiddels appartementen de nog bestaande winkels hebben vervangen. “Ook na die honderd jaar”, zegt Jorg, “is het nog altijd een echt familiebedrijf.” Frans Rijnders, de vader van Jorg, is natuurlijk een zéér tevreden mens dat hij dit allemaal mee mag maken. “Ik weet dat de zaak bij Jorg in goede handen is en het zal me niets verbazen, als er tenminste geen gekke dingen gebeuren,

Kinderarts Hein Brackel koninklijk onderscheiden

dat er over honderd jaar opnieuw feest zal zijn. Ook dan zal Optiek Rijnders nog altijd veel tevreden klanten hebben.” Prachtig pand In het prachtige familiepand op de hoek van de Corridor/ Eindhovenseweg is het goed winkelen. Onder meer het assortiment brillen is groot. “Jorg Rijnders: “Het moet al gek zijn, als mensen bij ons niet kunnen slagen.

Het is echter niet alleen belangrijk om een goede bril te kopen maar veel belangrijker is de route die vooraf moet worden gemaakt om die juiste bril aangepast aan de ogen en uiterlijk te vinden. En die kennis en ervaring hebben wij volledig. De klant zal dan ook bij ons altijd met een goed gevoel de zaak kunnen verlaten.” Familiebedrijf Jorg Rijnders denkt dat de op-

Amélie Living Amélie Living is de gezellige inspirerende woonwinkel midden in het centrum van Bergeijk. Op ruim 500 m² vind je er prachtige landelijke meubels en woonaccessoires in verschillende stijlkamers. Deze zijn rijk gedecoreerd compleet met tapijten, lampen, kleinmeubelen, kunstplanten en andere woonaccessoires. Kortom, een schatkamer aan inspiratie! Daarnaast is een enorme keus aan Woodwick geurkaarsen geuren van Millefiori. Altijd leuk om cadeau te geven of om zelf van te genieten. Ook kun je een schitterend boeket uit het enorm grote assortiment zijden bloemen laten samenstellen. Neem gerust je eigen vaas mee! En wie fan is van het Poolse aardewerk Bunzlau Castle vindt bij Amélie de grootste collectie van het zuiden!

Dr. Hein Brackel krijgt de onderscheiding opgespeld door burgemeester Dijsselbloem. (Foto: Jarno Verhoef) EINDHOVEN - Hein Brackel is vrijdag benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Jeroen Dijsselbloem van Eindhoven reikte de bijbehorende versierselen uit tijdens zijn afscheid in het Catharina Ziekenhuis ter gelegenheid van zijn pensionering. Hein Brackel is sinds 2001 werkzaam als kinderarts – gespecialiseerd in kinderlongziekten – en opleider in het Catharina Ziekenhuis. Daarvoor was hij werkzaam bij het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam en het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. In het Catharina Ziekenhuis heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd in de behandeling van kinderen met ernstige luchtwegaandoeningen waaronder kinderen met moeilijk behandelbaar astma en kinderen met cystic fibrosis en

spierziekten. Brackel zette zich in voor de verdere professionalisering van de medische vervolgopleidingen in de volle breedte van het ziekenhuis en daarbuiten. Sinds 2003 is hij lid en sinds 2016 voorzitter van de Centrale Opleidingscommissie in het Catharina Ziekenhuis. Hij zette zich bovenmatig in voor de opleiding van tientallen artsen tot kinderarts en sommige van hen leidde hij op tot kinderlongarts. Hij wordt omschreven als opvallend veelzijdig met een enorme dossierkennis.

Nog een Hofleverancier Voor de gemeente Valkenswaard is het ook heel bijzonder dat naast Bakkerij Hoekx die afgelopen jaar Hofleverancier werd, er nu opnieuw een Hofleverancier is bijgekomen. Jorg Rijnders heeft nog wel een laatste opmerking: “Overigens zullen niet alleen wij maar alle ondernemingen in onze omgeving blij zijn als de werkzaamheden, ook bij ons recht voor de deur, afgerond zijn. Het is nu niet altijd even gemakkelijk om de Corridor te kunnen bereiken. Dat neemt overigens niet weg dat we zullen blijven doen wat we nu al 100 jaar doen en dat is: met passie en liefde voor het vak de klant een goed advies geven.”

Advies op maat Amélie bestaat inmiddels bijna 10 jaar en is uitgegroeid tot een complete woninginrichter. Heb jij een woonvraag waar je zelf niet uitkomt? Dan weten ze bij Amélie Living vast wel het antwoord. Van de kleinste oplossingen tot aan complete wooninrichting.

De adviseurs voorzien je graag van een passend woonadvies of maken een interieurontwerp op maat en helpen je met het afstylen met de mooiste woonaccessoires. Met 3D tekeningen krijg je een compleet beeld van hoe jouw nieuwe interieur eruit komt te zien! Kunstbloemen abonnementen Amélie Living is gespecialiseerd in het opmaken van boeketten van zijden bloemen. Zij bieden hiervoor ook abonnementen aan voor zowel de particuliere als de zakelijke markt. Neem voor verdere informatie contact op met de winkel. Amélie Living • Hof 15-17 • 5571 CA Bergeijk +31 (0)40 - 73 70 307 • info@amelie-living.nl9

VALKENSWAARDS WEEKBLAD | Woensdag 5 oktober 2022

Parochienieuws VALKENSWAARD - Begin oktober zal de nieuwe Pastoor; Pastoor Norbert van der Sluis zijn intrek nemen in de Nicolaaspastorie in Valkenswaard. Op zondag 4 december zal zijn installatie plaatsvinden in de H. Nicolaaskerk; maar vanaf begin oktober zal hij zijn werkzaamheden binnen de parochie al gaan opstarten. Op de website van de parochie stelt hij zichzelf in het kort alvast voor: www.willibrord-valkenswaard.nl Voorbereiding 1e H. Communie De parochie nodigt alle kinderen uit groep 4 die graag hun 1e H. Communie willen ontvangen, uit om mee te doen aan de kindermiddagen die binnenkort van start zullen gaan. Ouders kunnen hun kinderen aanmelden via de website, en tevens zullen er ook de uitnodigingsbrieven op de verschillende scholen worden uitgedeeld. Nieuwsgierig wat Eerste Heilige Communie betekent? Op de website is alvast een kort uitleg-filmpje hierover te vinden. Rozenhoedje bidden In de maand oktober wordt weer op elke doordeweekse avond het rozenhoedje gebeden. In de Mariakapel in het Brouwersbos in Dommelen aan het Helenadal. Het begint om 18.30 uur en duurt ongeveer 20 minuten. Meer informatie is te krijgen bij Ankie Jansen of Sascha Vissere. Iedereen is welkom om mee te bidden.

Aan het werk met een buddy REGIO - Ben je 50-plus en op zoek naar een andere baan? Loop je ineens tegen een leeftijdsgrens aan, waarvan je niet wist dat die er was. De ene afwijzing na de andere krijg je in je mailbox. Hoe teleurstellend!

het leuk omdat ik dagelijks met andere mensen om mag gaan,” en glimlachend: “Ze zoeken nog mensen, trouwens.” Gezien als mens “Mijn grootste inzicht dat ik kreeg via Buddy Werkt? Met name de coaching gesprekken hebben me veel opgeleverd. Ik vond het een aangenaam traject. Je werd er gezien als mens. Ik kan het iedere werkzoekende aanbevelen. Je hoeft je absoluut niet te schamen om hieraan mee te doen. Het is ook heel gezellig. Het is een soort lotgenotenclubje, maar dan positief. Het schept een band.”

Met het project Buddy Werkt hebben de gemeenten Eindhoven, Heeze-Leende, Veldhoven en Valkenswaard samen met het UWV en Ergon dé formule voor succesvol solliciteren voor 50-plussers op de kaart gezet. De buddy Recruiter Marijella van der Klugt draagt al vijf rondes haar steentje bij aan Buddy Werkt, als buddy uit het bedrijfsleven. “Waarom ik me zo inzet voor Buddy Werkt? Ik ga op mijn 61e nog altijd uit van het positieve en van de gedachte ‘de aanhouder wint’. De kandidaat moet het zelf doen, ik geef alleen maar tips: ik kijk mee naar het cv, geef advies over persoonlijke verzorging en over het slim gebruiken van LinkedIn.” Netwerk In de huidige arbeidsmarkt zou je denken dat de banen voor het oprapen liggen, ook voor de 50-plusser. Wat is jouw toegevoegde waarde als buddy? “Soms hebben kandidaten nooit geleerd om te solliciteren. Netwerken is voor hen ook heel spannend. Mijn kracht als buddy is twee-

De 58-jarige Martin Drop voelde zich zeer op waarde geschat binnen ‘zijn’ groep van Buddy Werkt. ledig: ik stel mijn zakelijke netwerk open voor mijn kandidaat. De kandidaat kan hierdoor sneller op gesprek en sollicitatie-ervaring opdoen. Uit onzekerheid onderneemt de kandidaat vaak weinig uit zichzelf. Daarom stimuleer ik de kandidaat continu om op onderzoek uit te gaan: vraag jezelf af ‘wat kan ik?’ en ‘wat is mijn toegevoegde waarde bij deze werkgever?’ Het is hard werken hoor, solliciteren.” De kandidaat De 58-jarige Martin Drop voelde zich zeer op waarde geschat binnen ‘zijn’ groep van Buddy Werkt. “Je werd er niet verlaagd tot ‘werkzoekende’, nee, we wer-

Supermarkt enkele dagen dicht in verband met restyling

Deze training is gratis voor inwoners van Valkenswaard, je hebt geen verwijzing of indicatie nodig. Doe je mee? Of heb je een vraag? Mail naar: directtrainingen@ggze.nl

Woon je buiten de hierboven genoemde gemeente en heb je interesse om mee te doen? Schroom niet om contact op te nemen met een mailtje naar: 50plus@buddywerkt.nl. We denken graag met je mee over de mogelijkheden.

Voorronden 55e Brabantse Kampioenschap Tonpraoten

Organisator is als vanouds Stichting Tonpraotersconcours Valkenswaard, samen met de Eerste Valkenswaardse Carnavalsvereniging ADA. De finale van het Brabants Kampioenschap Tonpraoten 2023 zal plaatsvinden in het weekend van 13, 14 en 15 januari 2023. De Brabantse toppers gaan dan de strijd om die 55e titel met elkaar aan.

VALKENSWAARD - Wil jij je mentaal weer wat lekkerder in je vel voelen? Bij De Hofnar in Valkenswaard start weer een gratis training ‘Mentale kracht’.

De training is op zes dinsdagen van 09.30-12.00 uur. De start is op 18 oktober, en daarna op 1, 8, 15, 22 en 29 november.

www.buddywerkt.nl/buddy-nodig

VALKENSWAARD - Nu de eerder uitgestelde finale van het Brabants Kampioenschap Tonpraoten van 2022 achter de rug is, wordt het tijd om vooruit te kijken naar een nieuw kampioenschap. Vanuit carnavalsperspectief een jubileumeditie: 5x11 ofwel de 55e editie.

Mentale training

De deelnemers gaan aan de slag om meer grip op hun gedachten, gevoelens en gedrag te krijgen. Hierbij wordt gekeken naar leefstijl, omgaan met obstakels, sociale vaardigheden, steunsystemen en jouw persoonlijke kwaliteiten en krachtbronnen.

den allemaal voor vol aangezien, als vakmensen met veel levenservaring. Zeg maar ‘tussen twee banen in’. Dat gaf direct zelfvertrouwen en een veilig gevoel. Ik ben het traject met open vizier ingestapt. Als je een uitkering hebt, is weer aan het werk gaan de betere optie, ook financieel. Met mijn elektronica-achtergrond en werkervaring in de telecombranche werd ik gekoppeld aan Marijella. Zij stelde haar netwerk voor me open en zo kon ik al snel op de koffie bij Circet Benelux. Dat is een glasvezelbedrijf. Ik ben er gestart als projectondersteuner. Het is een afwisselende baan waarbij ik mijn technische kennis goed kan toepassen. Daarnaast is

Meedoen? Ben je (rond de) 50-plus, op zoek naar werk en wil je steviger in je schoenen staan bij het solliciteren? Meld je dan aan voor ronde 8 van Buddy Werkt! Deze ronde start op 11 oktober. Voor meer info of direct aanmelden, ga naar :

De versafdeling krijgt in de supermarkt een andere, meer prominente plaats. VALKENSWAARD - Supermarkt ALDI zet een volgende stap in het aanscherpen van de ANIKo (ALDI Nord Instore Konzept) formule. Bij deze optimalisatie van de winkel krijgen aardappelen, groente en fruit een prominente plek bij binnenkomst van het filiaal. Het ontwikkelen van de winkelformule is een continu proces waarbij de behoefte van de klant centraal staat en waarbij processen voor medewerkers zo eenvoudig mogelijk worden gemaakt. Prominente plaats Aardappelen, groenten en fruit krijgen een prominente plek bij de binnenkomst van de winkel. Het klinkt voor een supermarkt en voor de klant vanzelfsprekend, maar voor ALDI een mooie

nieuwe stap binnen alle ontwikkelingen van de laatste jaren. Filiaal gesloten Door deze aanpassing moet de winkel wel enige dagen sluiten. Het filiaal in Valkenswaard aan de Goorkes 2, is gesloten van maandag 10 oktober tot en met donderdag 13 oktober. Dit wordt uiteraard ook in het filiaal zelf gecommuniceerd. Vrijdag 14 oktober heropent de winkel.

De voorronden Plaatsing voor de finale van dit evenement verloopt via voorronden die, afhankelijk van het aantal inschrijvingen worden gehouden op: donderdag 17, vrijdag 18 en vrijdag 25 november 2022. Deelnemers dienen op deze avonden beschikbaar te zijn. Na sluiting van de inschrijving worden het aantal voorronden, de exacte data, deelnemers en indeling van de avonden bekendgemaakt op website www.bktonpraten.nl en via andere media. Bij overschrijding van het maximum aantal inschrijvingen wordt een gereguleerde loting toegepast. De Belleman De voorronden vinden plaats in de theaterzaal van De Belleman aan het Bruninckxdal 2 in Valkenswaard. De avonden begin-

nen om 19.30 uur en de entree zal 6 euro bedragen. Kaartverkoop hiervoor verloopt via de ticketservice via www.bktonpraten.nl. De kaartverkoop start op dinsdag 1 november. Dit jaar is er geen voorverkoop en kan er niet gereserveerd worden. Finale De finale van dit 55e kampioenschap wordt gehouden op vrijdag 13 januari 2023 in Theater de Hofnar in Valkenswaard. Galavoorstellingen zullen plaatsvinden op zaterdag 14 en zondag 15 januari. Inschrijven De organisatie nodigt hierbij Brabantse Tonpraoters uit zich hiervoor in te schrijven. Van de tonpraoters wordt verwacht dat zij een goed type uitbeelden en met de nodige humor een vloeiend en goed verstaanbaar verhaal brengen. Een geteste, gerijpte buut is min of meer een voorwaarde. Inschrijving is mogelijk tot en met zaterdag 15 oktober 2022 bij: Secretariaat Stichting Tonpraotersconcours Valkenswaard, Braspenninghof 29, 5551 DL Valkenswaard. Mailen kan naar: info@bktonpraten.nl


NIEUWE COLLECTIE MET KORTING! BEST BRANDS, BEST PRICES!

FAMILY FASHION STORE De bekendste merken tot 60% goedkoper!

BROEKENSPECIALIST Meer dan 20.000 broeken in alle maten

IEDERE ZONDAG OPEN! 6 dagen open. Vrijdag tot 19u

GRATIS PARKING Parking voor de deur

GRATIS KOFFIE Tijdens het shoppen

AND MANY MORE...

BERGMANS FASHION OUTLET LUIKERSTEENWEG 475 I BELGIË - 3920 LOMMEL I BERGMANSOUTLET I TEL. +32 (0)11 64 23 07 DI.-DO. 10U TOT 18U I VR. 10U TOT 19U I ZA. 10U TOT 18U I ELKE ZONDAG OPEN VAN 10U TOT 17U30

ONTDEK ONZE MERKEN, WINKEL ÉN WEBSHOP VIA BERGMANSOUTLET.COM


11

VALKENSWAARDS WEEKBLAD | Woensdag 5 oktober 2022

Huub Stapel komt met een persoonlijke voorstelling VALKENSWAARD - Huub Stapel is terug in het theater met zijn nieuwe voorstelling ‘Alleen Familie’. De man die Mars en Venus genadeloos langs de meetlat van het leven legde en het huwelijk tot op het bot ontleedde, wijdt zich nu aan een nog groter onderwerp: familie. Vrijdag 21 oktober komt Huub Stapel naar Valkenswaard en speelt hij een try out van deze voorstelling. Geen ruzie gaat zo diep als familieruzie. En tegelijk is het de enige band waar je je nooit van ontdoen kunt. Een huwelijk is te ontbinden. Een vriendschap kun je beëindigen. Maar familie blijft altijd. Huub Stapel leidt zijn publiek langs feesten der herkenning en verborgen verledens. Een hilarische,

ontroerende en meeslepende voorstelling over wat we allenmaal hebben: familie. Kaarten De kaartverkoopbalie is doordeweeks geopend van 13.00 tot 17.00 uur en is telefonisch bereikbaar via: 040-2074010.Een mail sturen kan naar: kaartverkoop@hofnar.nl. Het bestellen van kaarten kan online via www.hofnar.nl.

Huub Stapel komt met de voorstelling ‘Alleen familie’ Naar Theater de Hofnar (Foto: Mark Engelen)

Cultuurpenning uitgereikt DOMMELEN - Samen voor Valkenswaard (SvV) heeft de vierde eigen Cultuurpenning uitgereikt. Nu aan Dorian Jonkers-Fasol uit Dommelen. Met haar activiteiten bereikt Dorian een breed publiek in Dommelen en brengt zij verenigingen bij elkaar. Volgens initiatiefnemer Hans Deuze van SvV is Dorian zeer betrokken bij alles wat zich in Dommelen afspeelt. Groot of klein. Jong of oud. Dorian zet zich als echte Dommelse al jaren in voor alle inwoners van Dommelen. Dat doet zij als secretaris van de wijkcommissie “Doe mee® met Dommelen” en medeoprichter van het Dommels Plekske. Zij verzorgt daar de wekelijkse bijeenkomsten waar tientallen mensen op af komen. Maandelijks is er in het Bellemancafé een buurtetentje onder het genot van “samen eten en buurten”. “De ruimte wordt bijna te klein door de overgrote belangstelling die er is”, aldus Ben de Klerk die namens het bestuur van SvV in de Commissie ‘Cultuur’ zit. De Klerk: “Regelmatig komen verenigingen door haar inzet bij elkaar om van gedachten te wisselen. Zo is ontstaan, dat de Dommelse Kermis wordt ondersteund door Dommelse verenigingen en worden er gezamenlijke verenigingsactiviteiten georganiseerd. Dorian weet als geen ander het enthousiasme van de betrokke-

l’abeille by mieke is verhuisd!

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Maandag 19 september is “L’Abeille by Mieke” verhuisd met een groots openingsfeest voor haar klanten, vrienden en collega’s! Mieke Wassenburg ( eigenaresse ) pakt altijd groots uit, een prachtig aangeklede tent was het middelpunt op De Corridor! Oscar Sweere knipte officieel het lintje door, haar vaste huismuzikant Paul Brugel verzorgde zoals altijd de muziek, Koken bij Dees verzorgde dit keer de heerlijke hapjes en de koffie en wijn vloeide rijkelijk. Ook de 200 goodybags waren voor een ieder weer een lust voor het oog! Mieke Wassenburg en haar superteam hoopt dan ook dat een ieder zijn weg ook zeker weer kan vinden naar De Corridor 35. De nieuwe Wintercollectie en de nieuwe merken vallen de eerste week al gretig in trek in de prachtige nieuwe, gezellig ingerichte winkel. Voor iedereen die bij Mieke komt, de koffie met wat lekkers staat zoals altijd weer klaar en de gezelligheid krijg je er gratis bij!

Dorian Jonkers-Fasol met rechts Ben de Klerk van SvV na de uitreiking van de Cultuurpenning. nen hoog te houden door haar optimisme.” Belangrijke schakel De partij geeft aan dat het te ver gaat om alle activiteiten van Dorian te noemen, maar het mag duidelijk zijn, dat zij voor de samenleving een belangrijke schakel is. Veel mensen genieten van haar inzet! “Dat is waarom wij haar heel graag onze cultuurpenning geven. Zij heeft hem verdiend,” aldus Hans Deuze. Samen voor Valkenswaard is in 2021 met een eigen Cultuurpenning gekomen. Er bestaat een gemeentelijke cultuurpenning maar de drempel daarvoor vindt

SvV te hoog. Zij wil als partij laagdrempelig mensen in het zonnetje zetten die een actieve en aanstekelijke bijdrage leveren aan de huidige cultuur in Valkenswaard. Het kan gaan om fotografie, toneel, corso, musea, muziek, dans maar ook evenementen en carnaval. Iedereen kan via Facebook of via de website van SvV anderen nomineren. De cultuurpenning is een nieuwe langdurige actie van de partij, nadat zij eerder 12 maanden lang mensen in het zonnetje heeft gezet, omdat zij actief stappen ondernamen tegen zwerfafval.

Stichting Leergeld breidt hulp uit voor werkende ouders

De hulp voor werkende ouders bij Stichting Leergeld is uitgebreid met onmiddellijke ingang. VALKENSWAARD - Stichting Leergeld Valkenswaard/Waalre maakt zich sterk voor kinderen zodat ze mee kunnen doen, met schoolreisjes, cultuur en sport en ook sportkleding en -schoenen. Alles is ongemerkt duurder geworden en een grote groep werkende gezinnen heeft geen recht op allerlei toeslagen en vergoedingen. Voor deze groep verhoogt de plaatselijke Stichting Leergeld met directe ingang ven voor een proefperiode van 6 maanden, de inkomensnorm naar 150% van de bijstandsnorm. De cijfers: Alleenstaande met kinderen: netto €1637,57 (dit is 150% van de bijstandsnorm 2022). Samenwonenden met kinderen: netto €2339,37 (dit is 150% van

de bijstandsnorm 2022). Het netto-inkomen is het netto salaris plus eventuele alimentatie. Twijfelt u of u in aanmerking komt? Neem contact op met één van onze vrijwilligers via tel.nr.: 06-430 057 35 voor Ineke (Valkenswaard) voor gezinnen met achternaam A t/m M. 06-2891 2192 voor Hanneke (Valkenswaard) Voor gezinnen met achternaam N t/m Z. Zij zijn direct bereikbaar op dinsdag tussen 09.00-11.30 uur. Of mail uw vragen naar leergeldvalkenswaard@outlook.com.


Bijzondere afscheidslocaties Een afscheidsdienst hoeft niet plaats te vinden in een aula van een crematorium of in de kerk. Daar is niets mis mee als dat bij je past, maar een unieke locatie kan het afscheid wel persoonlijker maken. In de natuur Voor een natuurliefhebber is het prachtig als het afscheid kan plaatsvinden in een café of restaurant in het bos, al dan niet voorafgegaan of gevolgd door een mooie boswandeling. Of een dienst op het strand met het geruis van de zee op de achtergrond. Na afloop kan er in een afgehuurde strandtent een toast op het leven worden uitgebracht worden.

Natuurbegraven Misschien denk je al aan een graf op een natuurbegraafplaats. Dit graf koop je voor eeuwig en je ligt midden in de natuur. Op de hei, met zicht op het ven, onder een boom of juist op die mooie open plek in het bos. Op de natuurbegraafplaats is vaak

een openlucht aula (al dan niet overdekt) waar het afscheid ook echt ín de natuur georganiseerd kan worden. Ga eens kijken op Schoorsveld bijvoorbeeld. Je wordt daar gastvrij ontvangen en op verzoek rondgeleid. Thuis of op het werk Is het eigen huis en of de eigen tuin is groot genoeg om de gasten te ontvangen? Wat is er dan mooier om daar, tussen de eigen meubels of de bloemen en planten een afscheidsdienst te houden. De overledene vertrekt daarna echt vanaf zijn of haar eigen plekje. Ook als er een eigen bedrijf was, is daar vast een ruimte die geschikt gemaakt kan worden om de uitvaartdienst te houden. Bij de sportvereniging Als de overledene een fervent golfer was, dan vindt de club het vast een eer als het laatste afscheid gehouden wordt in het clubhuis. Ook de voetbalvereniging, de schaakclub of de manege zullen graag meewerken.

Een sporthal kan met wat passende decoratie en verlichting omgevormd worden tot een mooie uitvaartlocatie. Theater of bioscoop Uit ervaring weet ik dat theaters of (oude) bioscopen ook verhuurd worden om een ‘laatste voorstelling’ in te geven. De belichting en akoestiek zijn daar heel erg geschikt voor. Het witte doek kan gebruikt worden om een afscheidsfilm en foto’s te tonen. Als je kiest voor een écht alternatieve locatie is het is wel belangrijk om allerlei zaken goed te regelen, zoals bijvoorbeeld een garderobe, catering, voldoende zitplaatsen, een beeld- en geluidsinstallatie en sanitaire voorzieningen. Uiteraard heb ik ervaring met het organiseren van een uitvaart op een bijzondere locatie en kan een familie helpen waar dat nodig is en/of hen ondersteunen bij wat zij zelf willen regelen.

een persoonlijke uitvaart voor elk budget

U bent altijd welkom voor een open gesprek. Bel 040 - 212 98 00 of ga naar monuta.nl/ eindhoven.

Bram Heijnens

Afscheid nemen

begint bij vasthouden wat je lief is. Anja Hertroijs, Barbara Kolen, Sarah van Hout-Trienekens Bergstraat 17, Valkenswaard | 040 201 7513 Felix Timmermanslaan 2, Eindhoven | 040 221 2550

www.vdstappen.nl

Kijk op toegift.nl en ontdek hoe jouw idealen kunnen voortleven

Van Cuijkstraat 30 | 5555 EC Valkenswaard | 06-44 312 423 ester@ester-uitvaart.nl | www.estervandenhoekuitvaart. nl

Els Uitvaartzorg aandacht en stijlvol eerbetoon Persoonlijke dienstverlening ongeacht óf en waar u verzekerd bent Waalre, Aalst, Eindhoven, Valkenswaard en omstreken

Edith Kloppers 06-53 280 076

edith@elsuitvaartzorg.nl | www.elsuitvaartzorg.nl Overlijden melden? Bel dag en nacht 088-2140400

Hulp in de huishouding gezocht!

Miss-Koop! De 2e hands dameskledingbeurs van Waalre met uitsluitend najaars- en winterkleding van de betere merken voor vriendelijke prijzen. Vrijdag 7 oktober van 12-00 tot 19:00 en Zaterdag 8 oktober van 10:00 tot 17:00. Locatie: Restaurant de Doelen, Markt 18, Waalre.

Te koop gevraagd: Singles en LP’s. 06-20421053.

Wij, een gezin met 2 jonge kindjes, wonen in Waalre en zoeken iemand die wekelijks circa 3 á 4 uur helpt bij de schoonmaak en het strijken van de was. Sloopauto’s gevraagd, hoge prijs, direct opgehaald. P. de Beer. 040-2435700

PVC TAPIJT TRAPBEKLEDING EGALISEREN VINYL BINNEN ZONWERING 06-12 29 44 04 www.fbwoningenprojectstoffering.nl

Heb je interesse? Bel ons dan voor een kennismaking via 06-18192961.


13

VALKENSWAARDS WEEKBLAD | Woensdag 5 oktober 2022

Ruimte voor de toekomst met nieuwe begroting VALKENSWAARD - Het college van burgemeester en wethouders presenteerd eop dinsdag 27 september, de begroting voor 2023-2026.

dracht van de raad, een bedrag van 870.000 euro gereserveerd voor de plannen en ambities van de nieuwe raad en college. Bijvoorbeeld voor het stimuleren van woningbouw, vergroening, leefbaarheid, participatie, sport en cultuur. Op dit moment werkt het college hard aan een concreet programma voor de periode 20232026.

Met deze begroting houdt de gemeente de stijging van vaste lasten voor inwoners beperkt. Ook is er ruimte gereserveerd voor de plannen en ambities van het nieuwe gemeentebestuur. Ondanks de stijgende kosten heeft de gemeente een positief saldo op de begroting. Vaste lasten Elke inwoner van Valkenswaard merkt op dit moment dat het leven duurder wordt door de torenhoge energieprijzen en inflatie. Ook onze gemeente wordt geconfronteerd met de gevolgen hiervan. Denk daarbij aan kosten voor energie, wegenwerken, onderhoud en vele andere kosten. In relatie tot de voorliggende begroting heeft het gemeentebestuur er echter voor gekozen om de kostenstijging van de vaste lasten voor de inwoners zoveel als mogelijk te beperken. Ondanks de hoge kosten beperkt de stijging zich tot een bedrag van 18 euro voor een gemiddeld huishouden per jaar. Financieel solide Elke gemeente heeft de wettelijke verplichting een sluitende begroting te presenteren. Dat

Openbare behandeling De gemeenteraad buigt zich op woensdag 19 oktober om 19.30 uur in commissieverband over deze begroting en op donderdag 3 november, vanaf 12.30 uur, neemt de gemeenteraad een definitief besluit over de begroting. Beide vergaderingen zijn openbaar toegankelijk.

Gemeente Valkenswaard heeft voldoende armslag en staat er financieel goed voor. betekent dat de gemeente geen verlies mag maken op de begroting. Met de begroting 2023 voldoet de gemeente Valkenswaard ruimschoots aan deze vereiste. Er is voldoende armslag en de gemeente staat er financieel goed voor. De afgelopen jaren is er om verschillende redenen gebruik gemaakt van de algemene reserve. Bijvoorbeeld om de tekorten op jeugdzorg op te vangen en meer hulp te kunnen bieden. Op

Repair Café komende zaterdag open

basis van de informatie waarover ze nu beschikken, ziet het college voldoende ruimte om de reserves van de gemeente de komende vier jaar weer aan te vullen. Wethouder Theo Geldens van financiën: “Met de goede uitgangspositie die onze begroting de komende jaren laat zien, is er ruimte om veel mooie en belangrijke plannen voor onze inwoners en ons dorp uit te werken en uit

te voeren. We zijn ook blij dat de begroting ons de ruimte biedt om de inwoners van Valkenswaard te beschermen tegen een grote stijging van hun vaste lasten.” Voorzichtigheid is echter geboden, de huidige economische omstandigheden bieden weinig houvast en zekerheid voor de toekomst. Nieuw beleid Binnen de begroting is, in op-

Inspreken Tijdens de commissievergadering op 19 oktober kunnen inwoners hun mening geven over de begroting. Hiervoor krijgen zij maximaal vijf minuten. Spreektijd aanvragen kan bij de griffie. Tot uiterlijk 12.00 ‘s middags op 19 oktober kunt u zich aanmelden. Dit kan via telefoonnummer 040 2083407. De stukken van de begroting vindt u op de website. Kies op de pagina voor de datum 19-10-2022: www.valkenswaard.nl/commissievergadering.

Technika10 voor meisjes en vrouwen VALKENSWAARD - Stichting Technika 10 Valkenswaard bestaat inmiddels al meer dan 30 jaar en nog steeds is het hoofddoel en noodzaak om zo veel mogelijk meisjes met techniek in aanraking te laten te komen. Nog steeds zijn er relatief weinig meisjes die doorstromen naar technische vervolgopleidingen. Dit doet Technika 10 door leuke en laagdrempelige naschoolse techniekcursussen te bieden aan meisjes van 10 t/m 13 jaar. Tijdens deze cursus maken de deelneemsters allerlei leuke werkstukken van hout, kunststof of metaal. Ze leren programmeren, doen gekke chemieproefjes of leren wat een stroomkring is. De cursus wordt

begeleid door uitsluitend vrouwelijke rolmodellen die allemaal als vrijwilliger verbonden zijn aan de stichting. Inmiddels zijn ruim 80% van de deelneemsters doorgestroomd naar technische vervolgopleidingen of beroepen. Hippe klusvrouw Ook zijn we sinds kort gestart met

een cursus de hippe klusvrouw begonnen, waarbij we dames op een laagdrempelige manier kennis laten maken met techniek in de vorm van een cursus eerste technische hulp in de huishouding. En daarmee de zelfredzaamheid voor technische klusjes te vergroten. Dit is een groot succes en de cursussen stromen dan ook snel vol. Meer weten over de cursussen voor meisjes of volwassen vrouwen? Meer informatie op: www.technika10valkenswaard.nl

De vrijwilligers van het Repair Café staan zaterdag 8 oktober weer klaar om te helpen bij allerlei reparaties. VALKENSWAARD - Repair Café Valkenswaard opent zaterdag 8 oktober om 10 uur weer de deuren tot 13.30 uur . Bezoekers kunnen terecht met voor al hun defecte artikelen met als enige voorwaarde dat deze in de hand kunnen worden meegenomen. Logisch is dus dat een vaatwasser, wasmachine of wasdroger helaas thuis moeten blijven. Ook kledingstukken kunnen gerepareerd worden. Het is wel zo, dat bij een groot aanbod, er maar één stuk per persoon aangeboden kan worden. Het Repair Café vindt plaats in Ons Dommels Plekske, Van Bruhezedal 1 in Dommelen. Dit is achter supermarkt Plus en de Belleman in Dommelen. Het Repair Café is iedere tweede

zaterdag van de maand wat betekent op de volgende zaterdagen: 12 november en 10 december. Repair Cafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten die draaien om (samen) repareren. Op de locatie is gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren op kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen, speelgoed etc. Ook zijn deskundige vrijwilligers aanwezig, met reparatiekennis en -vaardigheden op allerlei gebieden.

Technika 10 biedt leuke en laagdrempelige naschoolse techniekcursussen aan meisjes van 10 t/m 13 jaar.


Houd deze winter de warmte binnen met de raamdecoratie van Profita; de grootste collectie topmerken van de regio Rolgordijn met isolerende werking Kvadrat Verosol Plisségordijnen

Bij Profita kunt er ook voor kiezen gordijnen te laten voorzien van een isolerende voering. Deze optie is beschikbaar voor alle types gordijnen.

afgebeeld: Kendix Duo 17

De aluminiumlaag werkt isolerend Met Kvadrat Verosol kies je voor comfort. En voor een product dat gemaakt is in Nederland.

Stijlvol energie besparen met Duette® Shades Architella®

Deze binnenzonwering biedt niet alleen comfort en isolatie, maar zorgt ook voor aanzienlijke energiebesparingen doordat er minder airconditioning en verwarming nodig is.

Houd je huis 's winters warm door de warmte binnen te houden en 's zomers koel door de binnenkomende warmte te verminderen met Duette® Shades Architella®, de meest energiezuinige stof.

Dit levert besparingen tot maar liefst 25% op.

De unieke cel-in-celconstructie bestaat uit drie isolerende luchtlagen die het hele jaar door uitstekende isolatie bieden. Voor al onze raamdecoratie geldt:

Door ons gemeten en professioneel geïnstalleerd Wij geven vakkundig advies in de winkel of bij u thuis

uw WONINGINRICHTER

Maandag t/m zaterdag geopend Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur

ACTIE

Gestelsestraat 59 Waalre Tel. 040 - 22 13 922 www.profita.nl

RELAXFAUTEUILS LEDER OF STOF / MAATWERK / STA-OP-STOELEN Deze ar ad leverba Uit voorra

:

In small -medium - large Snel leverbaar Binnen 1 week in huis

Varier Peel™

Peel™ en Kokon™ nu met gratis voetenbank

• Altijd een eerlijk advies. • Pasmodel aanwezig. • Zeer ruime keuze

Relaxfauteuils

Nu met gratis poef

- op maat - in stof - in leder - persoonlijk advies

ACTIE

Poefmodel Forte of Fine

Combinatie stof x leder mogelijk Siersteek Artisan

Heeft u géén vervoer? Neem contact op en dan halen en brengen wij u. MEER DAN 100 MODELLEN IN ONZE SHOWROOM Maandag t/m zaterdag geopend Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur

Wij nemen uw oude meubelen mee

uw WONINGINRICHTER Gestelsestraat 59 Waalre Tel. 040 - 22 13 922 www.profita.nl

selectstore


Raadhuisstraat 20 5582 JD Waalre

Openingstijden Di–Vr: 09.00–18.00 Zat: 10.00-17.00

VACATUREBANK Valkenswaards weekblad oktober 2022 Op zoek naar vrijwilligerswerk? Ga naar www.goedbezigvalkenswaard.nu of maak een afspraak bij Cordaad Welzijn Vrijwilligerscentrale. Van 29 september t/m 6 oktober is het de Week tegen Eenzaamheid. Helaas zijn er op de dag van vandaag veel mensen eenzaam. Ook binnen de gemeente Valkenswaard zijn er veel inwoners die wel wat gezelschap kunnen gebruiken. Cordaad Welzijn zoekt vrijwilligers om een ander hun dag op te vrolijken. Een groep uit onze vele vacatures waarvoor enthousiaste vrijwilligers gezocht worden: Handig maatje Voor een 70-jarige man zoekt Cordaad Welzijn een maatje om samen te hobbyen. Zijn interesse ligt in elektronica en zoekt een maatje dat samen met hem in zijn man cave wil knutselen. Je kunt hierbij denken aan een 3D printer, C en C en een beetje programmeren van machines. Een goed gesprek tussendoor is ook wenselijk. Meneer is gesteld op duidelijke afspraken. Spreekt bovenstaande jou aan? Laat het ons weten! Actief maatje Cordaad Welzijn zoekt voor een 83-jarige alleenstaande vrouw een maatje. Mevrouw vindt leuk om met iemand te sparren over algemene kennis, literatuur en taal. Ook vindt mevrouw het leuk om een spelletje te spelen of er samen op uit te gaan. Ben jij iemand die met mevrouw wil sparren, het leuk vindt om een spelletje te spelen of er een dag op uit te gaan? Dan zijn wij op zoek naar jou. Empathisch maatje Ben jij empathisch en vind jij het leuk om op pad te gaan? Voor een 89-jarige man in Valkenswaard zoekt Cordaad Welzijn een maatje die samen hem naar de markt wil gaan, boodschappen wil doen en een hapje wil eten. Meneer is slechtziend, hoort minder en is minder mobiel. Helaas is het alleen niet meer mogelijk om deze activiteiten te ondernemen. Ben jij empathisch en vind jij het leuk om samen op pad te gaan? Dan is dit leuk vrijwilligerswerk voor jou. Ondernemend maatje Ben jij ondernemend en heb je in het weekend de tijd om erop uit te gaan? Cordaad Welzijn zoekt voor een 68-jarige man een maatje om samen activiteiten te ondernemen. Zijn interesse is erg breed. Denk hierbij aan musea, festival, toneelgroepen en een wandeling door de bossen. Natuurlijk staat gezelligheid voorop. Gezellig maatje Voor een rustige 59-jarige man zoekt Cordaad Welzijn een maatje. Meneer zoekt iemand waarmee hij onder het genot van een kop koffie een goed gesprek aan kan gaan of een potje kan kaarten. Daarnaast vindt hij het fijn om met zijn scootmobiel naar buiten te gaan en samen de buurt te verkennen. Als maatje kun je langs meneer lopen, maar ook op de fiets is hij goed bij te houden. Spreekt bovenstaande jou aan of wil je meer informatie? Laat het ons weten! Voor meer informatie neem contact op met Cordaad Welzijn Vrijwilligerscentrale. De Hofnar 12, 5554 DA Valkenswaard. 06-23252348 / 06-19373374 E-mail: vrijwilligerscentraleva@cordaadwelzijn.nl. Website: https://www.goedbezigvalkenswaard.nu/ Spreekuur dinsdagochtend van 10:00-12:00 uur, andere tijden op afspraak.

IN

MANON GRAND MODA

De najaarscollectie nieuwe najaars is De nieuwe collectie is binnen we binnen en we hebben nog en hele hebben nog hele mooie mooie sale aanbiedingen. sale aanbiedingen.

MAAK VAN PLUSSIZE MAAK VAN PLUSSIZE UW PLUSPUNT UW PLUSPUNT Wij zien u graag in onze

Wij zien u graag in onze prachtige winkel. prachtige winkel

Manon Grand Moda Manon Grand Moda

Voor dede vollere Voorstijlvolle stijlvollemode modevoor voor vollere vrouw, komt u naar vrouw, komt u naar MANON GRAND MODA in Eersel.

MANON GRAND MODA in Eersel.

Bij ons kunt u terecht voor maat Bij ons kunt u terecht voor maat 40 t/m 40 t/m 60, met onder andere 60, met onder andere bekende merken bekende merken zoals Yoek, zoals Yoek, Exxcellent, Only-M, Azay, Exxcellent, Only-M, Azay, Pont Neuf en nog meer! Pont Neuf en nog meer! Nieuwstraat 13 5521 CA EERSEL /manon. staal. 334


Veldhuis&Kemper in de Hofnar VALKENSWAARD - Cabaretduo Veldhuis & Kemper staat donderdag 27 oktober met hun reprisevoorstelling ‘Hou Dat Vast’ in Theater De Hofnar. Een hilarische, confronterende en ontroerende avond over vriendschap, relaties en liefde. Het is 20 jaar geleden dat de mannen voor het eerst samen op het podium stonden. Je zou zeggen dat ze elkaar na zo’n tijd goed kennen, maar is dat wel zo? Ze denken dat ze elkaar alles kunnen vertellen, maar of dat nou zo verstandig is... Confronterend grappig is het in ieder geval wel! Met ontroering als onverwachte bonus. Dat weten ook de bezoekers van hun laatste programma Geloof ons nou maar waarmee Veldhuis & Kemper een schitterende nominatie voor de belang-

rijkste cabaretprijs van Nederland ‘de Poelifinario’ in de wacht sleepten. Je snapt, de mannen hebben maar één wens: Hou dat vast! Kaarten De kaartverkoopbalie is doordeweeks geopend van 13.00 tot 17.00 uur en telefonisch bereikbaar via: 040-2074010. Mailen kan naar: kaartverkoop@hofnar.nl. Meer informatie en het direct bestellen van kaarten: www.hofnar.nl

Veldhuis en Kemper staan al 20 jaar samen op het podium en kunne elkaar alles vertellen. (Foto: Carli Hermès).

Beeldhouwen in Borkel BORKEL EN SCHAFT - Elke week komt een groep enthousiaste mensen beeldhouwen op het terrein van De Stenen Poort aan de Dorpstraat 15a in Borkel. Beeldhouwerscollectief de Stenen Poort stelt al jaren mensen in de gelegenheid om op hun terrein aan de Dorpstraat 15a in Borkel zelf beelden te hakken. Wekelijks worden er cursussen beeldhouwen gegeven onder begeleiding van een ervaren beeldhouwer van het beeldhouwerscollectief. Beginners en meer ervaren hakkers, iedereen is welkom. Op dit moment zijn er zo’n 20 tot 25 cursisten, verdeeld over een dinsdag- en een vrijdaggroep. Zij komen het hele jaar door wekelijks naar Borkel en vormen inmiddels een enthousiaste vriendengroep. Het zou erg leuk zijn als de groep weer wat groter wordt. Verschillende steensoorten Er kan worden gehakt in diverse materialen, allerlei harde en zachte steensoorten, bijv. marmer, arduin, of albast, of in hout. Uitgangsmateriaal voor een beeld kan of een heel groot, of juist een klein stuk zijn. Daarbij kan worden gewerkt aan de hand van een voorbeeld, of helemaal uit de fantasie, figuratief, of juist heel abstract. Bij het beeldhouwen wordt bijna alles ambachtelijk, dus met de

Hondenspeciaalzaak met voor elk wat wils Aalst – Halsbanden, voeding, speeltjes, Doggy Wash en zelfs cadeautjes voor de hondenliefhebbers, ook zonder hond. Je kan het niet bedenken of het ligt bij The Dog Store & more. En ligt het er niet? Dan is dat voor de eigenaresse Christianne van Laarhoven geen probleem: “Dan zorg ik ervoor dat het de volgende keer in huis is.” ‘Het is een droom die uitkomt”, zegt eigenaresse Christianne van Laarhoven terwijl ze naar haar hondenspeciaalzaak kijkt. Vijf maanden geleden opende de hondenliefhebber de deuren van haar eigen winkel aan de Raadhuisstraat 20 in Aalst. Een hondenwinkel waar voor iedereen wel iets te vinden is. Ook als het niet hond gerelateerd is. “Ik denk graag mee met mijn klanten en wil ze graag van alle gemakken voorzien. Ik heb nu ook een klein assortiment kat gerelateerde producten liggen, maar mocht er veel vraag zijn naar bijvoorbeeld konijnenvoer dan kan ik dat ook regelen.” Goed, lokaal en biologisch De speciaalzaak heeft een variëteit aan halsbanden, manden, speeltjes, cadeauartikelen en voeding. Vooral met die laatste onderscheidt van Laarhoven zich van de ander speciaalzaken in de buurt. “Ik verkoop voornamelijk lokaal voer. Ik vind dat we in Nederland goede kwaliteit voer produceren, waarom zou ik het dan uit het buitenland laten komen? Daardoor zijn er minder transportkosten en dat is ook beter voor het milieu. Wanneer ik voer in het assortiment opneem let ik goed op de ingrediënten en kwaliteit, met een kleine knipoog

naar biologisch. Waar mogelijk houd ik er rekening mee. De gezondheid van de hond staat bij mij hoog in het vaandel.” Van Laarhoven weet ook goed waar ze het over heeft. Ze begon de winkel niet in een opwelling maar na veel voorbereiding. “Het begon met mijn eerste hondje vijf jaar geleden en een hondenwinkel die ik in het buitenland tegenkwam. De winkel wilde niet naar Nederland komen, dus besloot ik het zelf te doen”. Na het volgen van alle opleidingen en cursussen opende in april de deuren van de The Dog Store. “Als je dan eindelijk klanten advies kan geven en samen met de klant, die

specifieke vragen of wensen heeft, tot een passende oplossing kan komen, is dat enorm leuk. Ik vind het prettig om mensen en honden te helpen en dat klanten met blij gezicht naar huis gaan”

Beeldhouwen bij de Stenen Poort kan in de open lucht of in de verwarmde ‘Kapsalon’. hand gehakt; er wordt weinig machinaal gedaan. Het is mogelijk om buiten in het open veld, of onder het afdak in de ‘Kapsalon’ (met verwarming!) te werken. Praktische informatie Op het terrein zijn verschillende steensoorten tegen kostprijs te koop. Je hoeft zelf alleen je veiligheidsbril mee te brengen. Als een belangstellende wil blijven komen moet er zelf een basis-set gereedschap aangeschaft worden. Er wordt lesgegeven van 10:00 tot 16:30 uur. De kosten zijn 25 euro voor een hele dag, of 12,50 euro voor een halve dag per dag, dit isinclusief een kopje koffie en

thee en wat lekkers Gratis proefles Iedere dinsdag en vrijdag geven de beeldhouwers Annet de Wit en Mieke Beijer les op het terrein van de Stenen Poort in Borkel. Je kunt gratis een proefles op het terrein komen volgen, Neem wel graag vooraf even contact op met Mieke: miekebeijer@hotmail.com of Annet: annet-de-wit@hotmail. com.. De Stenen Poort ligt aan de Dorpsstraat 15a in Borkel en Schaft. Er is voldoende gratis parkeergelegenheid aanwezig. Meer informatie: www.stenenpoort.nl.

Bijeenkomst over zorg voor kinderen bij scheiding

Vuil naar binnen, schoon naar buiten Naast het grote assortiment aan hondenspullen kan je ook je hond wassen in de winkel. Achter in de winkel staat een Doggy Wash cabine waar mensen zelf hun hond kunnen wassen. “Ik streef ernaar om er binnen een jaar een hondentrimster bij te hebben.” Maar ook als je hond niet gewassen hoeft te worden zijn ze welkom. Dan neemt van Laarhoven met liefde en plezier de viervoeter even over terwijl de baasjes rondkijken. “Hoe meer honden er in de winkel zijn, hoe leuker ik het vind.”

In de bijeenkomst in De Hofnar staan niet alleen de ouders centraal maar vooral het belang van het kind. VALKENSWAARD - Veel ouders die gaan scheiden of onlangs gescheiden zijn, hebben vragen over de zorg voor hun kinderen in die bijzondere periode. Daarom organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin Valkenswaard op dinsdag 11 oktober van 19.30 tot 21.00 uur een informatiebijeenkomst voor deze ouders. Ook de mensen om hen heen zijn welkom. De bijeenkomst is bedoeld om ouder(s) en betrokkenen een steun in de rug te geven bij het centraal stellen van het belang van het kind bij een scheiding. Ze krijgen informatie over wat er komt kijken bij een scheiding, of gescheiden zijn. En vooral wat dit betekent voor kinderen. Daarbij komt de beantwoording van vragen aan bod zoals: – Hoe vullen we onze rol in als ouder en niet meer als partners; – Welke

hulp kan ik inschakelen voor mij en mijn partner, voor de kinderen en/of de omgeving; – Hoe moet het verder met de zorg voor de kinderen; – Hoe verloopt een scheidingsprocedure? De bijeenkomst is gratis toegankelijk en vindt plaats in Theater De Hofnar in Valkenswaard. Aanmelden kan vóór 8 oktober via naar: cjg@valkenswaard.nl


17 Ontdek Duizend-en-een-nacht

VALKENSWAARDS WEEKBLAD | Woensdag 5 oktober 2022

Presentatie over valkeniers Adriaan en Karel Mollen VALKENSWAARD - Joke Peels-Mollen verzorgt samen met haar zoon Robert een presentatie over haar grootvader en overgrootvader Karel en Adriaan Mollen, de laatste beroepsvalkeniers van Valkenswaard. In vroeger tijden stelden valkeniers aan vele edellieden en hoven in Europa hun diensten beschikbaar voor de valkenjacht. Joke Peels-Mollen en Robert kunnen vele foto’s laten zien en vertellen gepassioneerd over de valkenjacht en valkeniers in hun eigen familie. Karel Mollen (1854-1935) was valkenier en wereldwijd leverancier van valken en fournituren. Zijn vader Adriaan Mollen (18161895) was hoofdvalkenier van

koning Willem II bij de Royal Loo Hawking Club. Karel werd bij zijn overlijden alom ‘de laatste valkenier van Europa’ genoemd. Joke Peels-Mollen schreef een boek over haar grootvader dat in 2021 verscheen. De presentatie is op woensdag 12 oktober en begint om 20.00 uur in De Horizon, Amundsenstraat 6, Valkenswaard. Entree is gratis net als een kopje koffie of thee. De organisatie is in handen van wijkcommissie Kerkakkers.

VALKENSWAARD - In het Nederlands Steendrukmuseum opent vrijdag 7 oktober een nieuwe expositie: ‘Uit het wonderland: de magie van het Oosten’. Deze expositie biedt een nieuwe kijk op de westerse verbeelding van het Oosten in de kunst en de lithografie: van het sprookje van Aladin tot de Oriënt-Express. Er zijn bijzondere kunstwerken te zien, onder meer uit het Singer Laren en het Rijksmuseum.

De magie van het Oosten Belangstelling voor andere culturen is een eeuwenoud fenomeen. Het magische Oosten heeft daarbij altijd veel aantrekkingskracht gehad op het Westen. Uit het wonderland hoe kunstenaars Kapotgebeten meubels enlaat zien deurkozijnen, uit het Westen vanaf de 19e eeuw ondergeplaste banken een en artistieke kleden,invulling dagenlang vinden voor het Oosten. De invloeden bibberend in de mand en niet naar buiten hiervan blijven zelfs nog tot in de durven. Hadden ze er maar eerder gedacht, 21e eeuw door aan sudderen.

“Ieder jaar sloopt hij de meubels”

dan hadden we ze kunnen helpen. Door het jaar Kees van Dongen heen wordt, tijdens een jaarlijkse controle of een Nederlandse kunstenaars als Kees bezoekje voor iets anders, de angst voor harde van Dongen en Marius Bauer illustreren de bekende vertellinknallen en vuurwerk afgen envan toeDuizend-en-een-nacht, benoemd, maar als we druk zijn met de terwijl laatsteWillem details voor Hofker enonze Willem Dooijewaard de schoonheid van outfit, het diner en de oliebollen, wordt Bobbie Nederlands-Indië in beeld brentoch vaak vergeten. Soms overigens ook uittogen. Sommige kunstenaars nen een realistische registratie onwetendheid, maar daarmee niet minder van hun reizen, anderen brengen voor uw trouwe enin Karel Mollen na zijn overlijden betiteld alsvervelend de laatste beroepsvalkenier vooralmaatje. oosterse Honden stereotypen van Europa. beeld. katten hebben veelal geen prettige jaarwisseling vanwege de stress en onrust als gevolg van alle veranderingen in huis en natuurlijk het Is uw huisdier een fitte senior? Introductie vuurwerk.

mindfulness

VALKENSWAARD - Voor de inwoners van Valkenswaard heeft Volksuniversiteit regio Eindhoven heeft een bijzondere ervaring aan te bieden: Introductie Mindfulness. Heb je altijd al willen weten wat Mindfulness is? Ervaar het zelf! Doe mee met deze eenmalige kennismakingsworkshop en stel al je vragen aan de deskundige en ervaren docente, Natasje Timmermans. Zij heeft een eigen praktijk Focus at Heart (Focus@ Heart) die zich richt op mindfulness, compassie, meditatie en coaching. Eenmalig De eenmalige workshop is op dinsdag 11 oktober van 20:00-21:30 uur in De Belleman te vinden aan het Bruninckxdal 2 in Valkenswaard. Meer informatie Meer informatie vind je op onderstaand websiteadres. Als je vragen hebt, mag je ook de docente mailen. Haar e-mailadres staat op de cursuspagina onderaan bij docentinformatie. www.vu-eindhoven.nl

Niet alleen mensen, maar ook onze Maar ook als uw hond of kat geen huisdieren worden steeds ouder. En lichamelijke klachten heeft, is een ook zij kunnen op den duurmaar last wat gezondheidscheck verstandig. “Vakantie, doen we met Max?” krijgen van ouderdomskwaaltjes. Sommige aandoeningen uiten zich Vaak Vakantie! wordt Eindelijk gedacht dat Corona dezekunnen namelijk inbesluiten een later na 2 jaar Mochtpas je toch om jestadium. hond of kat thuis we weer. normaal Waar gaan zijn we naar toe?een Vliegen of Daarnaast te laten,laat zorg er danhond voor dat tijdigniet een oppas symptomen voor een ofjekat de auto? Durven al te boeken? geregelddat hebt.erDit kan aan bij familie oudermetdier, maar hetwekunnen ookWe zijn altijdadres merken iets de of er zozijn aan toe! watonderliggende doen we met Max? Gaat handvrienden zijn, eerder maar er zijn dierenpensions. tekenen vanEn een is.starten En hoe weook erbij zijn, Op tijd Kapotgebeten meubels en deurkozijnen, hij mee of naar opa enisoma? daarom Wandelen in de hoe Zorg ervoor dat jeuw op tijd een plekje reserveert. aandoening. Het beter we dier kunnen ondergeplaste banken en kleden, dagenlang bergen vindt hij heerlijk. na welke gelden. Het isVraag heel dan erg direct belangrijk omvoorwaarden op tijd te starten belangrijk om uw senior huisdier ondersteunen. bibberend in de mand en niet naar buiten De meeste pensions vragen om de jaarlijkse De knoop islaten doorgehakt, we gaan 2 weken naar met training en medicatie. Wanneer pas gestart regelmatig te controleren. vaccinaties en aanvullend een vaccin voor durven. Hadden ze er maar eerder aan gedacht, de Dordogne. Heerlijk wandelen in de wordt als eren al angst voor vuurwerk Oktober november: extrawordt besmettelijke hondenhoest. dan hadden we ze is kunnen helpen. Door het jaar Wanneer een dier senior? prachtige natuur, oude dorpjes en langs mooie ervaren danvoor zijn de de senior! resultaten duidelijk veel aandacht heen wordt, tijdens een jaarlijkse of eenvindt hij kastelen. En Max gaat controle mee! en Gelukkig Fijn, eerste voorbereidingen gedaan. Het verschilt per diersoort vooral In oktober en samen november iszijn er minder. Wedezullen met u kijken naar de bezoekje iets anders, de angst autorijden vervelend. Watharde moeten we Maar hoe zit het eigenlijk met vlooien en teken bijvoor honden ookniet nog per rasvoor wanneer best passende oplossing. Training,voor voeding, daarom speciale aandacht knallenwe eneen vuurwerk af en toe benoemd, maar allemaal voor hem regelen? We moeten in Frankrijk? Voldoen zijn maandelijkse dier senior noemen. Bij een onze pipetjes? senioren/of huisdieren. Bij de wordt supplementen medicatie behoren allemaal volgende week met hem naarvoor de dierenarts En wat als Max toch misselijk als we kat drukiszijn de laatste details ditmet rond de leeftijd van 8 onze jaar. voor tot seniorcheck wordt uwvolgende huisdier van de in mogelijkheden. zijn jaarlijkse prik, kunnen we het meteen even de auto? Daarover keer meer, nu outfit, Honden het diner en de oliebollen, wordt Bobbie noemen we senior vanaf kop tot nagekeken en kan vragen. Soms overigens ook uit eerststaart bedenken wat we allemaal gaaner doen in toch vaak Nieuwe medicatie een vergeten. leeftijd van 7 jaar; voor tevens bloed- en urineonderzoek Frankrijk! onwetendheid, maar daarmee niet minder Als je je hond of kat mee wil nemen naar het kleinere rassen is dit een paar jaar wordenmijn gedaan. Op deze manier dier niks, dan wordt hij suf, buitenland heeft maatje. hij een Honden chip en een Samen zorgen voor want vakantie! vervelend voor uw trouwe en geldig “Ik geef later. kunnen we vroegtijdig eventuele maar is hij van binnen nog steeds bang”, dat Europees paspoort nodig (check). Daarnaast katten hebben veelal geen prettige jaarwisseling Naast de reguliere zorg kunt u voor al uw (on)zichtbare aandoeningen moet contact hij minimaal dagen we nog steeds heel vaak. Jaren geleden Wanneer opnemen? vanwege de stress en onrust als 21 gevolg vanvoor alle vertrek horen vakantie gerelateerde vragen over uw huisdier opsporen envaak het uw huisdier zijn tegen rabiës (check). was ditterecht inderdaad geval, omdat we Het gevaccineerd is in belangrijk naar een veranderingen huis en om natuurlijk het bij dierenkliniek de Kempen. We nog zijn welverdiend van zijn goede oude Sommige landen vragen aanvullend een niet beschikten overgevestigd de medicatie we nu dierenarts te gaan als u een van de onder andere in hetdieEvidensia vuurwerk. titerbepaling (Verenigd Koninkrijk, meeste dag laten genieten! voorschrijven. DeZuidoost huidige middelen Dierenziekenhuis Brabant in Geldrop. volgende merkt aan landenverschijnselen buiten de EU) (Gelukkig voor Max niet Ach het maar paar dagen Heeft u een vakantie gepland en weet niet of juist primair de angst enu geven uwzijn hond of een kat: nodig!). En sommige landen stellen eisen aan onderdrukken Heeftuwu huisdier nog of twijfels? Bel heeft benodigde afhankelijk vanvragen dede dosering ook vaccinaties een rustgevend - ontworming Moeite met opstaan en/of (bijvoorbeeld Noorwegen, Zodra mensen met ons in gesprek gaan over dit Finland dan een vanBel onze praktijken. gehad? of kom langs bij een van onze enspringen; het Verenigd Koninkrijk) (Ook niet nodig effect. vaak voorkomende probleem wordt er vaak locaties. Samen zorgen we dat u met uw dier op voor Max). Let hierbij ook op dat je niet alleen Samen zorgen voor dieren! (Af en toe) kreupel lopen; gerelativeerd: “hij plast alleen een paar keer vakantie kunt! kijkt naaropenstaande de eisen vanvacht het land van Samen zorgen voor rust Doffe, binnen”, -“zebestemming, wil niet mee ook wandelen, maar alle landenmaar waar je door Gewichtsverlies; U kunt voor alle reguliere diergeneeskunde verder valt- het mee”. en Als dierenartsen heenwel reist de eisen en van de - luchtvaartmaatschappij. Meer drinken terecht bij Dierenkliniek de Kempen. We zijn paraveterinairen fungeren we en als plassen; ambassadeurs - Gedragsveranderingen. onder andere gevestigd in het Evidensia voor diergezondheid en dierenwelzijn en het Sanne Berndsen – Dierenarts Dierenziekenhuis Zuidoost Brabant in Geldrop. gaat ons aan het hart dat er veel dieren een en Angela van Gool – Locatiemanager Samen met u zorgen we voor een gelukkig minderSabine fijne van jaarwisseling hebben dan hun Brunschot – Dierenarts nieuwjaar voor u èn uw huisdier! Dierenkliniek Kempen baasjes. We kunnen er echt iets aan doen! Angela van Gool – de Locatiemanager

Ach het zijn maar een paar dagen

Zodra“Ieder mensen ons hij in gesprek gaan over dit jaarmet sloopt de meubels” vaak voorkomende probleem wordt er vaak gerelativeerd: “hij plast alleen een paar keer binnen”, “ze wil niet mee wandelen, maar verder valt het wel mee”. Als dierenartsen en paraveterinairen fungeren we als ambassadeurs voor diergezondheid en dierenwelzijn en het gaat ons aan het hart dat er veel dieren een minder fijne jaarwisseling hebben dan hun baasjes. We kunnen er echt iets aan doen!

Frank van Schaijk – Dierenarts en Angela van Gool – Locatiemanager Dierenkliniek de Kempen

Bogardeind 199 Geldrop (in het Evidensia Dierenziekenhuis) – 040 303 5152

Dierenkliniek de199 Kempen Bogardeind Geldrop (in het Evidensia Bogardeind 199 Geldrop Dierenziekenhuis) – 040 303 5152 040-3035152 Frank van Schaijk – Dierenarts

en Angela van Gool – Locatiemanager Dierenkliniek de Kempen

Bogardeind 199 Geldrop (in het Evidensia Dierenziekenhuis) – 040 303 5152

Twee werken van Kees van Dongen die te zien zijn in het Steendrukmuseum in Valkenswaard.

wijd het enige museum over de Op tijd starten steendrukkunst en lithografie. Extra activiteiten Bij deze expo hoort een catalogus, Sinds 2001 draagt het museum Het is heel erg belangrijk om op tijd te starten geschreven door curator Frédèri- zorg voor het behoud van dit bijque van Vrijdag 4 no- zondere erfgoed. pas De indrukwekmetDuppen. training en medicatie. Wanneer gestart vember verzorgt zij een lezing kende collectie omvat werk van wordt als er al angst voor vuurwerk wordt over de magie van het Oosten. internationale kunstenaars als danmogelijk zijn de duidelijk veel Alphonse Mucha, Pablo Picasso, Na deervaren lezing is het de resultaten expositie te bezoeken. Francis Bacon en Jan Sluyters. minder. We zullen samen met u kijken naar de Op vrijdagavond 25 november Het museum ligt aan de Oranje passendevanoplossing. Training, voeding, wordtbest naar aanleiding deze Nassaustraat 8c in Valkenswaard. Het is geopend voor allemaal publiek van expo supplementen een speciale ‘Duizend-enen/of medicatie behoren een-nacht’-avond georganiseerd dinsdag tot en met zondag van de mogelijkheden. in hettot Nederlands Steendrukmu- 13.00 tot 17.00 uur. seum. Entree bedraagt 7 euro voor volwassenen, 5 euro voor jongeren Nieuwe medicatie Het Nederlands Steendrukmu- tussen de 13 en 18 jaar en kinseum “Ik geef mijn dier niks,deren en met 12 jaar wanttotdan wordt hijmogen suf, Het Nederlands Steendrukmu- gratis naar binnen. is hij van binnenwww.steendrukmuseum.nl nog steeds bang”, dat seum maar in Valkenswaard is wereld-

horen we nog steeds heel vaak. Jaren geleden was dit inderdaad vaak het geval, omdat we nog Verschillende cursussen niet beschikten over de medicatie die we nu voorschrijven. De CMD huidige middelen keramiek bij het onderdrukken juist primair de angst en geven afhankelijk van de dosering ook een rustgevend effect. Samen zorgen voor rust U kunt voor alle reguliere diergeneeskunde terecht bij Dierenkliniek de Kempen. We zijn onder andere gevestigd in het Evidensia Dierenziekenhuis Zuidoost Brabant in Geldrop. Samen met u zorgen we voor een gelukkig nieuwjaar voor u èn uw huisdier!

In het CMD starten deze maand verschillende cursussen keramiek voor beginners en gevorderden. VALKENSWAARD - Vanaf de eerste week van oktober starten bij het CMD verschillende cursussen keramiek. De lessen worden gegeven door Lianne Rijkers, die deze lessen voorheen ook verzorgde voor de Draaikolk. Beginners maken in het eerste jaar kennis met de diverse technieken om te komen tot een geslaagd werkstuk. Gevorderden kunnen de technieken verfijnen en gebruiken om hun eigen stijl en vormgeving te ontdekken. Je leert meer over hoe klei verandert in keramiek door het op hoge temperatuur te bakken in een keramiekoven.. De cursus kan zowel door beginners als gevorderden worden gevolgd, zodat je in de les ook van elkaar kunt leren en geïnspireerd

wordt. Je wordt individueel begeleid en je kunt op je eigen tempo werken. Er zijn verschillende dagen waarop de lessen gevolgd kunnen worden. Kijk voor tijden en kosten op de website. Inschrijven voor de cursus kan digitaal via een algemeen inschrijfformulier op onderstaande website of bij de balie van het CMD. Bellen kan natuurlijk ook: 040-208 35 91. www.centrumvoormuziekendans. nl


KEUZE UIT 350 SOORTEN KEUZE UIT 350 SOORTEN WINTERVIOLEN vaste planten & heesters vaste planten & heesters

Voor een vakkundige oogmeting !

Ze zijnAsters, er weer: 12 voor € 4,00 zoals Verbena, Sedums zoals Asters, Verbena, Sedums Volop grassen vaste tuinplanten en heesters kruiden grassen enen kruiden Creatieve cadeautjes uit eigenatelier atelier decoraties uit eigen decoraties uit eigen atelier

Willibrorduslaan 52 A, Waalre Tel: 040-2220494

Achtereindsestraat 1b, 5583 TB Waalre - Tel: 040 2222305 Achtereindsestraat 1b, 5583 TB Waalre - Tel: 040 2222305 open op dinsdag t/m zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur open op dinsdag t/m zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur

LADIES SHOPPING WEEKEND EVENT 28 oktober 10.30 tot 19.00 uur 29 oktober 10.30 tot 18.00 uur 30 oktober 12.00 tot 18.00 uur

advertentie 117 x 37 mm

‘met of zonder afspraak’ Burgemeester Uijenstraat 15 • Waalre • 040-2213141 www.kimzhaarstudio.nl

Lang weekend shoppen en gezelligheid bij By Byon Den Hof 106 en pand Den Hof 100. Speciaal voor dit event zijn wij in gesprek met gast ondernemers die ook aanwezig zullen zijn. Het zal een variatie zijn van leuke unieke producten die niet in onze winkel verkrijgbaar zijn maar wel tijdens het event. Onze gast ondernemers maken wij de komende weken bekend via onze FB en andere social kanalen. Tevens hebben wij dit weekend uiteraard leuke acties en aanbiedingen!!

SCHILDERWERK ONDERHOUD

By Byon | Den Hof 106 | 5582 JZ Waalre Wijlaars Beregeningsmaterialen

Voor al uw materialen op het gebied van beregening, riool en hemelwaterafvoer. Van Dijklaan 33 Tel: 06-25425657 Email: shop@wijlaars.com Maandag t/m vrijdag 8:00-17:00 uur Zaterdag 8:00-13:00 uur

SCHILDERWERK ONDERHOUD

advertentie 130 x 45,45 mm

• Zipp 73 • B-Three • Eterna • Bloomings Kom eens een kijkje nemen in •onze Another Woman • Dolce-Vita nieuwe winkel, en geniet Frank Walder •van Barbara Lebeknajaar• collectie. onze mooie Gardeur • Betty Barclay En natuurlijk staat ook•hier de • Gil Bret • Gerry Weber koffie klaar. • Rabe • Frank Lyman • Rosner • Roberto Sarto • Happyrainydays • Just White • Dekkers• Zerres • Zipp 73 • Frank Walder Ledermode •• Batida Eterna • Gardeur

• Gollehaug

Tot snel!

• • • • • • • • • • • •

Another Woman • Gil Bret Passage• Valkenstaete 2 • 5554 AH Valkenswaard Barbara Lebek Rabe Tel.: 0031 (0)40-2092250 Betty Barclay • Rosner Gerry Weber • Happy-rainydays • DekkersFrank Lyman Ledermode Roberto Sarto • Cat-noir Gollehaug Just White • Mart Visser Zerres Batida • Mat Fashion B-Three • Toni, Verpass Bloomings • Passioni Dolce-Vita • Faber Woman

Corridor - Eindhovense weg 35 | 5554 AA Valkenswaard | Tel: 040-2092250

Wij zijn de schakel tussen jou en je doelgroep!

De Lokale Verbinder

www.dasmediacentrum.nl


VAN WEGWERPENNAAR

HERGEBRUIKEN

JE ENERGIEREKENING

VERLAGEN


DAKDEKKERSBEDRIJF - DAKGOTENRENOVATIE

Kwaliteitswerk tegen een lage prijs! voor bedrijf en particulier • Bitumeuze dakbedekkingen • Isolatie • Renovatie • Gespecialiseerd in het vernieuwen van dakgoten en daken

Elektrotechniek Solar – Zonnepanelen

SIND S 1944

WWW.MARTIENGEEVEN.NL

Norbertusdreef 13, 5551 BA Valkenswaard www.paselektra.nl | robert@paselektra.nl | +31 6 53699362

Emopad 30-32 Geldrop info@martiengeeven.nl Tel: 040 286 26 28 volg ons nu ook op facebook!

VAN WEGWERPEN NAAR HERGEBRUIKEN

W

ist je dat er jaarlijks drie miljard koffie-to-go wegwerpbekers na eenmalig gebruik worden weggegooid? “Ze zijn van papier gemaakt, dan maakt het toch niet uit?” Zeker wel! Ook de ‘papieren’ wegwerpbekers bevatten een plastic laagje om het waterdicht te maken. Hierdoor zijn wegwerpbekers moeilijk te recyclen. Slimme koffiedrinkers stappen daarom over naar een herbruikbare koffiebeker.

Verminder het afval met een herbruikbare koffiebeker Met één wegwerp beker vervuil je natuurlijk niet de gehele oceaan. Maar bedenk eens hoeveel wegwerpbekers je per jaar koopt. En kijk eens om je heen hoeveel andere mensen dit ook doen. Bizar! Het merendeel van deze wegwerpbekers wordt niet gerecycled. Het verminderen van afval is dan ook de belangrijkste reden om een herbruikbare koffiemok aan te schaffen. Echter biedt een herbruikbare koffiebeker nog vele andere voordelen.

Houd je koffie langer warm Je wil ‘s ochtends natuurlijk genieten van een heerlijke warme kop koffie. Drink jij je koffie uit een plastic, piepschuim of kartonnen beker? Dan zal jouw koffie snel afkoelen. In een herbruikbare koffiebeker van bijvoorbeeld roestvrij staal, blijft jouw koffie urenlang op de ideale temperatuur.

Koffie uit een herbruikbare beker is lekkerder en gezonder Dit klinkt misschien een beetje gek. Het is toch in beide bekers gewoon dezelfde koffie? Dat klopt.

Echter kunnen koffiebekers van piepschuim of wegwerpdeksels schadelijke chemicaliën, zoals BPA, bevatten. Daarnaast geven ze jouw koffie een nare plastic smaak. Daar zit je natuurlijk niet op te wachten. Kies jij voor een roestvrijstalen herbruikbare koffiebeker? Dan hoef je niet langer koffie met een plastic smaak te drinken. Bovendien houdt de beker geen vieze geuren vast en lekt het geen giftige chemicaliën. Een stuk gezonder én lekkerder dus!

Geld besparen De aanschaf van een herbruikbare koffiebeker kan je een hoop geld besparen. Er zijn namelijk veel populaire koffieketens die een korting bieden wanneer je een eigen koffiemok meeneemt. Omdat een herbruikbare koffiebeker je koffie langer warm houdt, kun je jouw koffie ook vanuit thuis meenemen. Hierdoor hoef je het onderweg niet meer te kopen.

Wat als je jouw koffiebeker vergeten bent? Ben jij de duurzame reis aangegaan en heb je een herbruikbare koffiebeker gekocht? Goed bezig! Echter kan het ook voorkomen dat je deze een

keer vergeet. Wat doe je dan? Je wil immers toch genieten van je heerlijke kop koffie. In dit geval ontkom je er niet aan om een wegwerpbeker te gebruiken. Vermijd dan in ieder geval de plastic deksel. En neem geen

extra bekertje omdat je bang bent dat je vingers verbranden. Spoel de wegwerp koffiebeker achteraf om met koud water en je kunt hem eenvoudig een tweede keer gebruiken. Wanneer je de beker weggooit doe je dit in de bak met plastic, blik en drinkpakken (PMD).

Een herbruikbare koffiebeker is dus niet alleen beter voor het milieu en je gezondheid, maar ook voor jouw portemonnee!


BROA Vloerisolatie B.V. Niels van den Broek E: niels@broavloerisolatie.nl T: 085-3301100 Prettig wonen begint bij de vloer én daaronder. Veel mensen staan er niet bij stil, maar het goed isoleren van je vloeren is nog jaren goud waard. Het bespaart op je energierekening en het bezorgt je warme voeten. Een kruipruimte goed ventileren is eveneens belangrijk. Vocht kruipt niet meer naar boven en het voorkomt nare luchtjes en andere problemen. Wie dit allemaal voor je kan regelen voor een goede prijs en dito service? Broa vloerinsolatie, een op en top familiebedrijf uit Den Bosch. Na-isoleren van je vloer, wanneer doe je het goed? Belangrijke pijlers binnen BROA vloerisolatie zijn de oprechte betrokkenheid bij uw situatie en natuurlijk de kwaliteit van het product, waar zij na onderzoek kozen voor TONZON vloerisolatie. Broa vloerisolatie gelooft dat je voor een optimale isolatie moet uitgaan van de dubbele TONZON aanpak; thermoskussens voor de onderkant van de vloer en een bodemafdekking. Uitermate geschikt

voor het isoleren van vloeren en het bestrijden van vochtige muf ruikende kruipruimtes. De thermoskussens en bodemfolie van TONZON behalen door deze combinatie dan ook unieke isolatiewaardes. Uw energieverbruik gaat omlaag Zette u vaak, vanwege de koude vloer, de verwarming nog maar een standje hoger? En nog maar eentje? Want tja, het werd nog steeds niet warm. Dat is

verleden tijd met vloerisolatie, want u heeft niet langer last van koude voeten en een koude vloer. Doordat u uw verwarming niet meer op standje sauna hoeft te zetten, hoeft uw cv-ketel (of warmtepomp uiteraard) minder hard te werken en daardoor gaat uw energieverbruik omlaag. Niet alleen prettig voor u, maar ook voor het milieu. Wat kost vloerisolatie? Bent u inmiddels enthousiast geworden door de voordelen van vloerisolatie? Dan bent u waarschijnlijk nu benieuwd naar de kosten van vloerisolatie. U kunt zich vast voorstellen dat geen woning hetzelfde is en we daarom geen vaste prijs hanteren voor vloerisolatie.

De kosten voor vloerisolatie hangen bijvoorbeeld af van de grootte van uw kruipruimte, de toegankelijkheid van de kruipruimte, de benodigde materialen en de eventuele bijkomstigheid van kruipruimte ventilatie. Subsidies voor vloerisolatie Voor het isoleren van uw vloer kunt u een subsidie aanvragen. Vanaf 1 januari 2022 zijn er nieuwe voorwaarden. Deze voorwaarden zijn beter in vergelijking met 2021. Het subsidiebedrag voor vloerisolatie bedraagt vanaf dan € 11,- per m². U kunt deze subsidie aanvragen bij de overheid. Wilt u graag de exacte prijs weten voor het isoleren van uw vloer? We maken graag een vrijblijvende offerte voor u.

Met TONZON vloerisolatie kunt u het energieverbruik soms met wel meer dan 34% verminderen!

WWW.BROAVLOERISOLATIE.NL WWW.KRUIPRUIMTEVENTILATIESPECIALIST.NL


6 er, nce 31 nt, ng, 52 k.), el, ng ).

ap, de et, ng, 35 ere de, de ele

Puzzelservice / Persbelangen / P0567 Kruiswoordp u zze l 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

HORIZONTAAL: 1 hervomd (afk.), 5 traditionele rode stip op het voorhoofd van een hindoevrouw, 10 toga, 14 struisvogel, 15 negatief geladen deeltje, 16 zwijn, 17 natie, 18 schimpscheut, 19 feodaal 14 15 22 bijbelse naam, 23 Ghanese taal, 25 16 kruising, 27 wapen, 31 gebied, 20 honingdrank, 21 bovenlijf, ontvangst, 35 voelhoorn, 36 aangeslagen, 37 gemeente in Saône-et-Loire, 38 fout in een computerprogramma, 39 kanttekening, 43 manuele behandeling, 47 interruptie, 48 19 sluikhandel, 49 vreselijk, 17 18 50 uitheems bier, 51 certificaat, 54 drukprocédé, 58 reëel, 62 knellende greep, 63 liquidatie, 64 fijn gemalen eikenbast, 65 watervogel, 66 sierplant, 67 paradijs, 68 gebruik, 69 muziekkorps, 70 overschot. 20 21 22

Puzzelservice / Persbelangen / P0568

VERTICAAL: 1 duin23 gras, 2 eiland in Vanuatu, 3 cirkelvormig, 4 beroemdheid, 5 deel van 27 28 29 een vestingwal, 6 geheel vervuld van, 7 orgaan, 835 hondenras, 9 kostwinning, 10 ontspannen, 11 fornuis, 12 lichaamsdeel, 37achteraf, 24 vreemde 13 munt, 26 informatie- en communicatietechnol39 (afk.), 27 kleur,40 ogie 28 trouw, 29 kortschrift, 30 47leegheid, 31 paaps, 32 rookartikel, 33 sojascheut, 34 hemelgeest, 40 onbekende, 41 49 afstammeling, 42 ongerief, 44 ovale steenvrucht, 45 51 toon, 52 46 rolschaats, 53 vijfde 51 putemmer, 52 leem, 53 62tijdelijke behuizing, 55 ambtskleed, 56 luchtige televisieserie, 57 er65 59 geheimschrift, fgoed, 60 beschermkap, 61 kleurschakering. . 68 Winnaar van vorige week: Mevr. Teunis uit Valkenswaard. Proficiat! Winwoord: KALVERLIEFDE

241

2

3

5

4

6

257

826

9

10

15

32

17

18

19

20

21

14

30

36

23 27

41

16

31

28

42

25

43

30

31

44

45

39

40

54

41

55

49

56

52 63 53

42

63

66

66

69

69

© Persbelangen P0568 © Persbelangen P0567 35

44

31

48

43

50

49

57 54

65

69

34

38 32

46

33

34

38

47

68

26

48

37

62

33

13

36

35

51

12

22

24

29

11

55

4 56 9 3 7 8 2 6 1 5

34

48

6 57 7 1 3 5 4 8 2 9

44

45

46

Sudok u WINSPEL

58 59 WEEK 60 2561 OPLOSSING 50 5 1 64 8 3 2 4 67 1 8 9 7 70 6 9 3 5 7 6 4 2

8 58 5 64 7 2 67 6 70 1 9 4 3

9 59 2 6 4 3 5 1 8 7

3 60 4 8 5 1 7 2 9 6

7 61 6 5 9 2 8 4 3 1

DE WINNAAR VAN WEEK 25 IS: 7 8José36van Loon 4 67 39

60 op 21 27 39 20 met66 10 44 Uw70 oplossing een briefkaart of via 44 de e-mail, naam-40 en adresgegevens moet bij ons binnen zijn vóór maandag 9.00 uur: Das Mediacentrum, Stationsstraat 103 5751 HD Deurne bij onspuzzel@dasmediacentrum.nl binnen zijn vóór maandag 9.00 uur: De winnaars krijgen een GRATIS diner voor 2 perso@dasmediacentrum.nl nen te besteden bij Grieks specialiteiten restaurant estaurantIRODION, IRODION, Bogardeind 17 5664 EA Geldrop Bogardeind 17, 5664 EA Geldrop

4

2 1 9 6 4 3 7 5 8


23

VALKENSWAARDS WEEKBLAD | Woensdag 5 oktober 2022

Kinderboekenweek in de bieb VALKENSWAARD - Hoe sterk is een mier? Waarmee ruikt een slang? Hoe diep is de diepste oceaan? Tijdens de Kinderboekenweek van 5 tot en met 16 oktober kunnen kinderen het gratis ontdekken in de bibliotheek. Dit jaar alles in het teken van de natuur met het motto Gi-Ga-Groen! Op woensdag 5 oktober om 14.30 uur kunnen kinderen zich mee laten voeren in de wereld van de Blaadjesdief. Wie haalt in de herfst de blaadjes weg van eekhoorn? De vertelling wordt begeleid met harpmuziek gespeeld door Renske Leuw van het Centrum van Muziek en Dans. De activiteit vindt plaats ‘Boven de boeken’- bovenin Bibliotheek Valkenswaard en is georganiseerd door De Mixerij; een initiatief van Bibliotheek De Kempen, Centrum van Muziek en Dans, Theater de Hofnar en Cordaad Welzijn, allen bewoners van het gebouw De Hofnar. Schatten ontdekken in de berm In samenwerking met IVN Valkenswaard – Waalre gaan we kijken wat er zo allemaal te vinden is in de berm. Kom naar de bibliotheek en kom ontdekken welke schatten er te vinden zijn in de berm. De IVN neemt ook van alles mee om te doen en te bekijken. Je kunt onder andere knutselen met kastanjes en beestjes zoeken. Ook vertellen ze meer over de ac-

Kerk beri cht en H. Nicolaaskerk waard)

De bibliotheek is een plek waar oud en jong veel plezier beleven aan het lezen en de bijzondere activiteiten.

(Valkens-

Doordeweekse vieringen: Elke woensdag en vrijdag om 12.00u. Eucharistieviering Zaterdag 8 okt.: 19.00u. Eucharistieviering met samenzang Zondag 9 okt.: 11:00u. Eucharistieviering met Sursum Corda Misintenties: Cor v.d. Boogaertv.d. Oetelaar (1e jaargetijde), Toos de Rooij-Dings (1e jaargetijde), Tiny v.d. Broek (1e jaargetijde), Wim en Coleta v.d. Kerkhoff-Smets, Pastoor Willy Schaar, Rieky v. Hout, 6-wk.dienst: Wim Uitjens, Anja Driessen

Intenties: Cornelis Theunisse, Els v. Kessel-Ummels, Jan v.d. Nieuwenhuijzen

OLV Presentatiekerk (Aalst) Doordeweekse vieringen: woensdag en vrijdag om 19:00u. Aanbidding wo.dag aansluitend aan Eucharistieviering tot 20:00u. Zaterdag 8 okt: 17.00u. Eucharistieviering met samenzang Zondag 9 okt: 09.30u. Eucharistieviering met samenzang Misintenties: Ad van der Heijden, Paula Jolie-Stofmeel

H. Willibrorduskerk (Waalre) tiviteiten die ze organiseren. De schattentocht is op woensdag 12 oktober van 14:00-16:30 uur.

In de Kinderboekenweek zijn er allerlei activiteiten Gi-Ga-Groene speurtocht Van 10 oktober tot en met 15 oktober is het in Bibliotheek Valkenswaard mogelijk dat kinderen zelf óf samen met hun ouders een speurtocht door de bibliotheek volgen. Tijdens deze route komen ze allerlei vragen tegen over de natuur. Van het kleinste drolletje

tot de grootste boom. Weet jij alle vragen foutloos in te vullen? Dan maak je kans op een mooie prijs! Boekjes en Babbels Elke laatste vrijdag van de maand is er een uurtje voor (groot)ouders met jonge kinderen. Er wordt voorgelezen en samen boekjes bekeken. Vrijdag 28 oktober is het thema: Gi-Ga-Groen! Boekjes en Babbels begint om 11.00 uur. Aanmelden Kijk voor meer informatie, het volledige programma in alle vestigingen en het reserveren van een (gratis) kaartje op: www.bibliotheekdekempen.nl/kinderboekenweek.

St. Servatiuskerk (Borkel en Schaft) Zondag 9 okt.: 09:30u. Eucharistieviering met Sursum Corda Misintenties: Piet en Jana MaasGoossens en dochters, Toon Schellekens en Dina v. Beysterveld, Toon Kwinten, Bernard v. Ampting, Marij Spoorenberg-Hendrix, Jan Kuijpers, Agnes Poos, Harrie Rijkers en Jo Rijkers-v.d. Zanden, overleden ouders Tegenbosch-v.d. Paal en zonen Nico en Harrie

H. Martinuskerk (Dommelen) Zondag 9 okt.: 09:30u. Woordviering met samenzang

Doordeweekse vieringen: dins- en donderdag om 12.00u. Eucharistieviering Eucharistische aanbidding: dinsdag en donderdag 16:00-16:30u. Zondag 9 okt: 11:00u. Eucharistieviering met Samenzang Misintenties: Piet Jansen, Marinus Lijten en Mia Hertogs de echtgenote, Maria Wouters-Theuws, Jaargetijde Nel Boelens-de Bie, Fajiz Matta, Jamal Matta, Rita Matta, Nadim Matta, David Butcher, Marguerit Butcher, Fam. Matta, Fam. Sarkis, Matthijs Smolders, Perpetuum t.g.v. de overleden weldoeners; Fam. Mastbroek-Leenen, Fam. Janssen-v. Veldhoven en kinderen.

Val kenswaard evo l

Communicantjes in de Leenderweg? Samen met Elly Leijssen Mandala’s tekenen ‘Even met jezelf zijn’ Een Mandala of magische cirkel maakt je bewust van de oneindigheid van het bestaan en de verbinding met alles om je heen. Het is een oersymbool, kent geen begin en einde . Bekend is het vanuit het Hindoeïsme en Boeddhisme. Het tekenen van een Mandala is niet alleen rustgevend maar kan ook een inzicht in jezelf, of in een situatie bieden. Het is een creatief proces waarin het onderbewuste wordt aangesproken. Je hoeft absoluut geen tekenervaring te hebben, iedereen kan het gewoon. Geometrische vormen en kleuren geven je het harmonische gevoel, zoals een meditatie. Heel prettig en verrassend is het wat je creëert. Er zijn verschillende manieren om een Mandala te maken. Dat kan geheel intuïtief en spontaan zijn. Of laten ontstaan vanuit emoties en gevoelens. Maar kan ook bewust zijn in vakken, repeterende vormen. Alles is geheel rustgevend vanuit de linker hersenhelft. Vaak doe je het samen. Dat is het magische aspect. Een verbinding tussen ratio en gevoel, linker- en rechterhersenhelft.

Even tijd aan jezelf neemt je mee naar een rustgevende ontmoeting. Liefdevol in verbinding met jezelf. Alles even laten zijn zoals het is. Het is oké. Antwoorden en besef vanuit jezelf geeft zelfvertrouwen. Het bracht mij, Elly, altijd weer in een leuk, maar soms hectisch leventje, een warm hart. Balans met veel positiviteit.

moeting met elkaar staat centraal. Contactenleggen, zomaar op iemand afstappen, bepaalde gedragingen van anderen kunnen allerlei gevoelend en emoties oproepen en aanwakkeren. Elly zal via meerdere technieken en oefeningen jou leren hoe je zelf thuis tot rust kan komen en hoe zelf kan luisteren naar je lichaam en wat het echt van je vraagt.

Op woensdag 5 oktober ben je welkom in de Hofnar 16, 5554 DA te Valkenswaard. Je kunt je aanmelden voor 14:00u tot 15:30u of voor 19:00u tot 20:30u. Aanmelden kan via Shana Raes shanaraes@cordaadwelzijn.nl of 0619373374

Let op: we zijn van twee aanmeldmogelijkheden naar één optie gegaan; 15:00u tot 16:30u, en naar een maximaal aantal van 10 deelnemers. Zijn er meer dan 10 aanmeldingen, niet getreurd we organiseren dan een tweede bijeenkomst in overleg elkaar.

De volgende keer bij ‘Even met jezelf zijn’

Datum: woensdag 2 november 2022 Tijd: 15:00u tot 16:30u Adres: Hofnar 16, 5554 DA te Valkenswaard Aanmelden: 0619373374 of shanaraes@cordaadwelzijn.nl

De volgende keer wordt je meegenomen in een ontspannende ontmoeting met elkaar. De ont-

Op de foto staan vier jongens en twee meisjes. Zo te zien zijn de meisjes communicantjes. Het is niet duidelijk om welke familie of gezinnen het gaat. Mogelijk zijn de meisjes een tweeling en doen ze samen de eerste H. Communie. Enig aanknopingspunt is dat ze voor de huisnummers 197 en 199 staan op de Leenderweg. Wie kan ons hier meer over vertellen? We horen het graag. Wie, wat, waar en wanneer, dat zijn de vragen waar de Heemkundekring graag een antwoord op krijgt. Heeft u de antwoorden waar de Heemkundekring naar zoekt? Neem dan contact op met: Etienne Wetzer, Schutterwei 14 in Valkenswaard. Hij is telefonisch bereikbaar via: 06 – 474 997 57.

Mailen kan natuurlijk ook: sgbmwetzer@onsbrabantnet.nl. De antwoorden kunnen ook gemaild worden naar: valkenswaardevol@weerderheemvalkenswaard.nl. Meer informatie is ook te vinden op de website: www.weerderheemvalkenswaard.nl


DE BESTE KIA DEALER VAN NEDERLAND J I R P O R AL 15 JAA

ZIT GEWOON BIJ JOU OM DE HOEK!

DRAGONDER 18, VALKENSWAARD | AUTOWINTERS.NL

PLATINUM PRESTIGE

TOP DEALER 2007 - 2022