Page 1

PEELBELANG 3 Sam Strijbosch onderweg naar Blauw Geel ‘38

4 Lieropse doet mee aan jeugd-WK judo in Chili

5 Voetbalsters oefenen tegen grote clubs

10 augustus 2017

32

We e k Jaargang 95

WWW.PEELBELANGONLINE.NL

9

15

Zondag vlooienmarkt en kofferbakverkoop ’t Lover

In memoriam Han Meeuwsen

Wij geven de HOOGSTE PRIJS voor uw OUD GOUD tegen contante betaling

Milhezerweg 27a Deurne www.goldiesjuwelen.nl

start SALE 1 Webs1 1 Webshop 1 Webshop 1Webshop Webshop 111Webshop Webshop Webshop 11 1Webshop Webshop 2 Wink 1 Web 50% 2 2 2 Winkels Winkels 2Winkels Winkels 2 Winkels 1 Webshop 1 Webshop 222Winkels Winkels Winkels 2 Winkels 1 Webshop 111Webshop Webshop Webshop 1 Webshop 2 Winkels 2 Winkels VA N M I E R L O S C H O E N E N . N L 2 2 2 Winkels Winkels Winkels VV AA V NN A MN M IE M IR EIR LEO LRO S LO C SC H SH C OH O EN O EN EN EN .EN N .N L. N L L

1 Webshop K I 111Webshop Webshop Webshop Altijd dichtbij! 4LARLLdecember K IK JK IK J Altijd K VO I J VO KOVO R O R A O EA LM L ELM Edichtbij! RE M KS REKS C R2 H KS CO HC EO H NEO ENE NENN O E P: N O P: O P: V Altijd Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! Winkels VH AN MN I EN R LN ON S.ECN HN O. EN NE N.NL K IK JK IK JK VO I J VO KOVO R OR A OLA RLLEA LM L ELM E RE M KS REKS C RH KS CO HCEO H NEO ENE NENN O E P: N O P: O P: 2 2 2 Winkels Winkels Winkels KIJ KN VOOR ALLE MERKSCHOEN EN OP: V V A A V N N A M M I E M I R E I R L E O L R O S L O C S C H S C O H O E O E E E N . L L L VV AA V NN A MN M I EM IR EIR LEO LRO SL O C SC H SH C OH O EN O EN EN EN .ENN .N L. N LL VV AA V NN A MN M IE M IR EIR LEO LRO S LO C SC H SH C OH O EN O EN EN EN .EN N .N L. N L L VA N M I E R dichtbij! LO Sdichtbij! C HAltijd O E N E Ndichtbij! .NL Altijd dichtbij! Altijd Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! Altijd Altijd Altijd dichtbij! Altijd Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! KIJK VOOR Altijd dichtbij! OP: 1 ALLE MERKSCHOENEN KIJ K ALLE MER Asten Asten Asten - Webshop Beek -VOOR Beek - Beek en en Donk en Donk Donk 1 A S T E N 1| Webshop BEEK EN DONK 1 1 1 Webshop Webshop Webshop KIJ K ALLE MERKSCHOEN EN OP: 1 1 1Webshop Webshop Webshop Asten Asten Asten - Beek -VOOR Beek - Beek en en Donk en Donk Donk www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl 1 Webshop VA N M I E R L O S C H O E N E N . N L KI Asten - Beek 1 en Donk Webshop 2 Winkels 11 1Webshop Webshop Webshop11Webshop 2 Winkels 1 Webshop 222Winkels Winkels Winkels Webshop Webshop www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl 1 www.vanmierloschoenen.nl Altijd dichtbij! N M IHKSCMOEH.CIWinkels ROLENOENESNLLCNOEHP:NOOOP:EONP:ESN . NCL V K IK JK IK J Altijd K VO I J VO KVA OVO R O R A OLA RLLE A LM L ELM Edichtbij! RE M KS REKS C R2 EO H NE Altijd Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! 2 2 2 Winkels Winkels Winkels 2 Winkels N E R L O S C H O E N E N N VH AN EN R K IK JK IK JK VO I J VO KVA OVO R OR A OLA RLLE A LM L ELM EM RE M KS REKS C RI H KS CO HCEO H NE O ENE NEN N O E P: N O P: O P: 2 2 2 Winkels Winkels Winkels KIJ K VOOR ALLE MERKSCHOEN OP: V V A A V N N A M N M I E M I R E I R L E O L R O S L O C S C H S C O H O E N O E E N EENN .EN N .N L. N L L 2 2 2 Winkels Winkels Winkels 2 VV AA V NN A MN M I EM IR EIR LEO LRO SL O C SC H SH C O H O EN O EN EN EWinkels N .ENN .N L. N LL Altijd dichtbij! VV AA V NN A MN M IE M IR EIR LEO LRO S LO C SC H SH C OH O EN O EN EN EN .EN N .N L. N L L VA N M I E R L O S C H O E N E N . N L Altijd dichtbij! Altijd Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! Altijd Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! A ST E N | B E E K E N D O N K Altijd Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! KIJK VOOR Altijd dichtbij! ALLE MERKSCHOENEN Asten Beek en Donk KIJ K- -Beek ALLE OP: MER Asten -VOOR Beek Donk Asten Asten - Beek enen Donk en Donk ASTE N | B E E K E N D O N K KIJ K- Beek ALLE MERKSCHOEN EN OP: Asten Asten Asten -VOOR Beek - Beek en en Donk en Donk Donk www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl VAwww.vanmierloschoenen.nl N M I EAsten R L O- Beek SCH E N E NA.SNTLE N en O Donk K I J K VO O R A L L E M E R KS C H O E N E N O P:

K IK JK IK JK VO I J VO KOVO R OR A OLA RLLEA LM L ELM E RE M KS REKS C RH KS CO HCEO H NEO ENE NENN O E P: N O P: O P:

KIJ K VOOR ALLE MERKSCHOEN EN OP:

Altijd dic Altijd dichtbij! 1 Webs 2 Winkels 1 Webshop 2 Wink 2 Winkels 1Altijd Webshop dichtbij! Altijd di dic Altijd dichtbij! Altijd Altijd dichtbij! ASTE N

KIJKIJ KKIJ K VOOR VOOR K VOOR ALLE ALLE ALLE MERKSCHOEN MERKSCHOEN MERKSCHOEN EN EN OP: A SATSEA TNS ET N|E N|BEN EB |EEK BE EK EOP: EN EKN DEO N DOP: N ODKNOKN K

|

BEEK EN DONK

Asten - Beek en Donk www.vanmierloschoenen.nl

2 Win 2 Winkels 1 Web 1 Webshop 2 Winkels 2 Win 2 Winkels M R LL O S C VA N M I E R L O S CAltijd H VA O EN Ndichtbij! E NI E. N Asten Asten Asten - Beek - Beek - Beek en en Donk en Donk Donk www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl

ASTE N | B E E K E N D O N K

Asten - Beek en Donk

A SATSEATNSE TN|E N|B EB |EEKBE EK EENEKN DEO N DN ODKNOKN K

TNS ET N|E N|Bwww.vanmierloschoenen.nl EB |EEKBE EK EENEKN DEO N DN ODKNOKN K Asten Asten Asten - Beek - Beek - Beek enen Donk en Donk DonkA SATSEA

www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl A SATSEA TNS ET N|E N|B EB |EEKBE EK EENEKN DEO N DN ODKNOKNwww.vanmierloschoenen.nl K

K I J K VO O R A L L E M E R KS C H O E N E N O P:

VA N M I E R L O S C H O E N E N . N L

K IK JK IK JK VO I J VO KOVO R OR A OLA RLLEA LM L ELM E RE M KS REKS C RH KS CO HCEO H NEO ENE NENN O E P: N O P: O P:

VV AA V NN A MN M IE M IR EIR LEO LRO S LO C SC H SH C OH O EN O EN EN EN .EN N .N L. N L L

KIJ K VOOR ALLE MERKSCHOEN EN OP: ASTE N

KIJKIJ KKIJ K VOOR VOOR K VOOR ALLE ALLE ALLE MERKSCHOEN MERKSCHOEN MERKSCHOEN EN EN OP: A SATSEA TNS ET N|E N|BEN EB |EEK BE EK EOP: EN EKN DEO N DOP: N ODKNOKN K

|

BEEK EN DONK

Asten - Beek en Donk www.vanmierloschoenen.nl

Asten Asten Asten - Beek - Beek - Beek en en Donk en Donk Donk www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl

ASTE N | B E E K E N D O N K

Asten - Beek en Donk A SATSEATNSE TN|E N|B EB |EEKBE EK EENEKN DEO N DN ODKNOKN K TNS E TN|E N|Bwww.vanmierloschoenen.nl DN ODKNOKN K EB |EEKBE EK EENEKN DEO N Asten Asten Asten - Beek - Beek - Beek enen Donk en Donk DonkA SATSEA www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl A SATSEA TNS ET N|E N|B EB |EEKBE EK EENEKN DEO N DN ODKNOKNwww.vanmierloschoenen.nl K

A S T E N | www.vanmierloschoenen.nl BEEK EN DONK

www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl

Asten - Beek Asten - Beek en Donk A ST E N | B E E K E N D O N K www.vanmierlo www.vanmierloschoenen.nl Asten - Beek en Donk Worsten-

Altijd di Altijd dichtbij! www.vanmierloschoenen.nl broodjes ASTE N A S T E N | B E E K24Estuks. NBeckers DONK

Kapelaan Harold van Overbeek bij het bord voor de kerk waarop de plannen staan vermeld.

Asten - Beek Asten - Beek en Donk super stunt www.vanmierlo (Foto: Frans Klaus) www.vanmierloschoenen.nl

Ommels processiepark moet levend zijn, en blijven

OMMEL - Een levendig park waar godsdienst, ontspanning en educatie worden gecombineerd. Momenteel wordt er hard gewerkt aan het bidbook met plannen voor het processiepark in Ommel, waar in de komende jaren veel staat te gebeuren. Het was de wens van wijlen Wim Loverbosch om het park toegankelijker te maken. “Maar het wordt veel meer dan dat.”

door Maarten Driessen Het beste idee van Ommel is in de afgelopen maanden alleen maar beter geworden. Het plan van Wim

Loverbosch werd vorig jaar door de dorpsraad Ommel verkozen tot winnaar van de jaarlijkse beste ideeën-wedstrijd. Sindsdien is de werkgroep Renovatie Processie-

Jan Berkers erevoorzitter

ASTEN - Na afloop van de veertigste Fietsdriedaagse Asten is voorzitter Jan Berkers (m) benoemd tot erevoorzitter van de organiserende stichting. Berkers is al 36 jaar betrokken bij de Fietsdriedaagse, waarvan de laatste 18 jaar als voorzitter. De jubileumeditie was de laatste keer dat hij die rol vervulde. Hij draagt het stokje over aan Joop Deenen (l), maar blijft wel nog betrokken bij de stichting. (Foto: Hein van Bakel)

blijven hangen in één onderwerp, park Ommel volop in de weer om de het moet niet altijd hetzelfde zijn. Zo plannen concreet invulling te geven. blijft het park levendig.” Dat moet gebeuren in een speciaal De werkgroep vroeg in het voortrabidbook, dat de basis moet worden ject ook nadrukkelijk naar de mevan de fondsenwerving later dit jaar. ning van de Ommelnaar. Zo dienDe werkgroep is momenteel nog in den ook kinderen van de lokale afwachting van het besluit van de basisschool planRijksdienst voor nen en ideeën in. het Cultureel Erf‘We hopen in de Voor die kinderen goed. De calvariekomende twee jaar al een moet het park soberg, grot en kapheleboel te bereiken’ wieso een leerzapelletjes zijn nu me en leuke plek al aangemerkt als worden. “Geen speeltuin, maar door monument, maar mogelijk gaat dat de bijzondere flora en fauna kan het straks voor het gehele park gelden. park bijvoorbeeld dienen als edu“Daarover moeten nog gesprekken catief bos. Ook met Kerk in Nood plaatsvinden, maar het gaat wel die kunnen we kijken naar voor kinderichting uit. We hopen in september ren geschikte projecten”, aldus Van meer duidelijkheid te krijgen”, zegt Overbeek. Harold van Overbeek, kapelaan in Ommel. Komt de Rijksdienst met goed nieuws, dan zijn er ineens een Actuele boodschap stuk meer subsidiemogelijkheden. Daarmee wordt de wens van LoverAnderzijds worden dan ook de eisen bosch volgens hem meer dan vervoor het onderhoud strenger. vuld. Al krijgt hij het resultaat zelf niet meer te zien, Loverbosch overleed in augustus vorig jaar op 70Kerk in Nood jarige leeftijd. “Het uitgangspunt Het park moet een open karakter van Wim was toegankelijkheid, krijgen en gaat daarom grondig op maar we hebben dat veel breder de schop. Maar daar blijft het volgetrokken. Het park moet een open gens Van Overbeek niet bij. “We kijplaats worden voor godsdienst, ontken nu ook uitvoerig naar het onderspanning en educatie. Met thema’s houd in de toekomst, misschien nog die een actuele boodschap verwel belangrijker dan de renovatie kondigen.” Voordat de schop in de nu. Het zou jammer zijn als het park grond kan, moet eerst worden afgeer over 5 of 6 jaar alweer verwaarrekend met een aantal onzekere facloosd bij ligt.” Momenteel lopen er toren. Wel of geen monumentstatus ook gesprekken met Kerk in Nood, is daarvan een belangrijke, ook in een organisatie die zich inzet voor verband met de financiën. “Als je nu kerken en christenen in de wereld te voortvarend te werk gaat, bestaat die worden bedreigd. De stichting het risico dat je later wordt teruggedenkt aan een permanente exposifloten. Dan heb je alles voor niets tieruimte in het park waar afwissegedaan.” De werkgroep heeft geen lende thema’s aan bod komen. “Er harde deadline waarop de renovatie zijn nog geen concrete afspraken moet zijn afgerond. “Maar we hopen gemaakt, de praktische uitwerking in de komende twee jaar al een hevolgt later. Maar er moet sowieso leboel te bereiken. Rond 2020 zou de mogelijkheid komen om in de het werk ongeveer af moeten zijn.” toekomst zaken te vernieuwen. Niet

op=op

2 voor 00

12,

€ 14,79

6,49

www.diepvriesspecialist.nl

www.plattevonder.nl programma zie pagina

Hét weekblad voor Someren

PEELBELANG Ook tijdens de vakantie verschijnt ’t Contact/Peelbelang wekelijks! Ons kantoor aan de Kerkstraat 2a in Someren is van 24 juli t/m 18 augustus geopend van 08.30 - 12.30 uur.

ONTHOUT ONS! VOOR AL UW HOUT, PLAATMATERIAAL, GEVELBEKLEDING EN DEUREN! Ook op zaterdag open van 8.00-14.00 uur

Houthandel Looijmans

0493 - 492561

Kerkendijk 32

verkoop@onthoutons.nl

5712 EV Someren

www.onthoutons.nl


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 10 augustus 2017 | pagina 2

17 JULI T/M 19 AUGUSTUS EINDHOVEN HEUVEL

• Voor winterpreiplanten, aardbeienplanten, groenteplanten, fruitbomen en klein fruit naar Thijs Huijs Langstraat 64 Horst-Hegelsom. Tel. 077-3983552.

FEESTJE?? Vanaf €19,- p.p. compleet verzorgd feest. (Vraag naar de voorwaarden) Partycentrum Hellendoorn, Tel. 06-55140501

• U wilt uw ontslaguitkering of een tot uitkering komende lijfrentepolis aanwenden voor aankoop van een lijfrente en U wenst naast een hoge uitkering een goed advies? • U wenst een hypotheek tegen scherpe rente, een arbeidsongeschiktheids- of ziektekosten verzekering? • U zoekt voor uw bedrijf / OR ondersteuning bij herziening van de pensioenregeling? Zo ja, wendt U zich dan tot de specialist op het gebied van pensioen-, lijfrente- en overige levensverzekeringen

Mr. H.C.M.

Looijmans belastingkundige

Nieuwendijk 70 tel 0493-440115

5712 EN Someren fax 0493-440116

* Vaatwasser, wasautomaat, droogautomaat, kookplaat, koelkast, inbouwapparatuur defect? Bel 0493-695606 voor herstel. Bots Witgoed Service Asten. • T.k. gevraagd landbouwmachines o.a ploegen, frees, schudders, hark, maaier, kipper, mesttank, weibloter, mestverspreider, schijfeg, tractor enz. en vee/paardetrailer 06-19076959. • G ebruikte banden vanaf €25,00 incl. montage en balanceren. Te koop gevraagd loop- en sloopauto's. Direct geld en RDW vrijwaring. Thomassen Auto's Haspelweg 37 Deurne tel. 0493-351552. • Bent u eigenaar van een O pel dan bent u bij ons welkom voor elke reparatie, storing of onderhoudsbeurt. U w O pel-specialist: Garage Mark Smits. Gespecialiseerd in jonge, gebruikte O pels. Hoofdstraat 74A, Liessel Tel. 0493-342144. • Rolluiken, luifels, vloerbedekking, lamellen, (rol)gordijnen, jaloezieën. Zeer concurrerende prijzen. Gratis meten en hangen. Willie’s Stoffering, Braaksestraat 10, Helmond. Tel. 0492-535901. www.williesstoffering.nl * K ringloop E E N AARD E Asten. Curiosa, boeken, meubels, kleding en nog veel meer. Goed en goedkoop, kom kijken: ma 9-12; woe 13-16; do 18. -20.30; za 9-12. Molenakkers 11 Asten. Breng u spullen i.g.st, ook oud ijzer. Liever laten ophalen? Bel 06-41655003 www.eenaarde.nl

Ook voor ruwe en/of geschaafde eiken planken voor binnen en buiten Michelslaan 7, Someren-Heide | tel. 0493-496270 of 06-22561498

www.eikenvloerke.nl

• Biologisch vers brood, ambachtelijk bereid in eigen biologische bakkerij op de boerderij. 100% Speltbrood, volkoren en desem broden, stokbroden, glutenvrij brood, roggebrood, broodjes en koekjes. E lke vrijdag en zaterdag vers gebakken, Geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur Sumiran biologische boerderij, Broekstraat 3, 5725 TL Asten-Heusden, 0493-440630.

houten vloeren

stenen

isolatie

betonvloeren

dakpannen

Tijdens de Bouwvak vakantie van 31 juli tot en met 18 augustus zijn wij geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur. Op zaterdag zijn wij gesloten / 12 aug /isolatie 19 aug betonvloeren dakpannen zand cement 5 aug stenen

2E PAASDAG OPEN DAG

plafond panelen plafond houten vloeren kunststof buiten parket panelen houten vloerenpanelen kunststof panelen plafond panelen houten vloeren kunststof panelen

TIJDENS SUNNY MONDAY

cement

HoutHout- en en bouwmaterialenhandel bouwmaterialenhandel

zand

cement

stenen

kunststof kozijnen houten kozijnen buiten deuren binnen deuren kunststof kozijnen kozijnenkozijnen buiten deuren binnen deuren binnen deuren kunststof kozijnen houten houten buiten deuren

• www.massagepraktijk atteveld.nl voor diverse professionele sport- en ontspanningsmassages. Meteoorstraat 32, 5721 BM Asten. 06-47152324.

vanFraser 12.00 Zweeds uur tot 17.00 rabat uur!

zwart. isolatie22x167mm betonvloeren dakpannen 16 jaar garantie op verf afwerking

Hout- en bouwmaterialenhandel 90 Fraser Zweeds rabat €47,

22x167mm zwart. 2 p/m incl. btwop verf afwerking 16 jaar garantie

Nieuwendijk 84 5712 EN Someren84 Nieuwendijk T. 0493 491 419 5712 EN Someren www.amaas.nl

Kunststofkozijnen Stijlvolle 90 Serredaken

€47,

Binnen- en buitendeuren

Albo, Skantrea, Bruynzeel p/mDouglas incl. btw hout

T.Voorraad: 0493 491 Nieuwendijk 84 419 • Glasheldere golfplaten 5712 EN Someren www.amaas.nl SVK golfplaten T.• 0493 491 419 www.amaas.nl Op bestelling:

2

en Wehkamp op voorraad Vraag vrijblijvend een offerte aan

Tuinvisie producten Stijlvolle Kunststofkozijnen www.tuinvisie.nl Binnenen buitendeuren Serredaken Albo, Skantrea, Bruynzeel

• Dakramen/koepels • Dakpannen • Glasheldere golfplaten • Dakplaten •• SVK golfplaten Stalen sandwichpanelen

Voorraad:

Douglas hout en Wehkamp

op vrijblijvend voorraadeen offerte aan Vraag

Tuin visie producten Kunststofkozijnen www.tuinvisie.nl Serredaken

Op Open: bestelling: ma. t/m vr. 7. -18.

u. zaterdag 7. - 13.00 u. • Dakramen/koepels • Dakpannen plaatmateriaal bouwhout meranti • Dakplaten Diverse akties op 00

00

Douglas hout

00

buiten parket buiten parket

WIN TICKETS FORMULE 1 GRAND PRIX SPA

zand

houten kozijnen

• 1 3 augustus vlooienmarkt V italis jean sibelius Sibeliuslaan E indhoven 9 tot 16 uur gratis entree timmermans-evenementen.nl

tuinhout

op voorraad plinten

architraven

Tuinvisie Tuin visie producten Diverse akties op sierbestrating/schutting

sierbestrati ng • Stalen sandwichpanelen

www.tuinvisie.nl

00 0000-18. Open:ma. ma.t/m t/mvr.vr.7.7. Open: -18.00 u.u. 00 00 00 00 u. zaterdag 7.7. - -13. 13. zaterdag u.

bouwhout bouwhout

meranti meranti

plaatmateriaal plaatmateriaal

tuinhout tuinhout

plinten plinten

architraven architraven

CROOYMANS

dakbedekkingen

nieuwbouw - renovatie

Liesselseweg 215, 5753 PN Deurne ✬ Voor al uw dakwerken 0493daken - 31 18 10 - Fax 31 21 39 ✬Telefoon Bitumeuze info@crooijmansdak.nl ✬ Zinkwerken en goten ✬ Lichtkoepels ✬ Erkend Polygum dealer ✬ 10 jaar verzekerde Polygum dakgarantie ✬ Gratis dakinspectie ✬ Vrijblijvende offerte Liesselseweg 215, 5753 PN Deurne Liesselseweg 215, 5753 PN Deurne Telefoon 0493 - 31 18 10 - Fax 31 21 39 Telefoon 0493 - 31 18 10 - Fax 31 21 info@crooijmansdak.nl

39 229063


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 10 augustus 2017 | pagina 3

Wilhelminaplein moet schwung krijgen met muziekfeest SOMEREN - Twee dagen met zeer uiteenlopende muziekstijlen moeten de traditionele midzomeravonden doen vergeten op het Wilhelminaplein in Someren. Vandaag donderdag 10 augustus organiseren de Samenwerkende Kasteleins het Hollands Muziek Festijn op ’t plein met als hoofdact Django Wagner. Morgen vrijdag 11 augustus zullen verschillende lokale dj’s het Wilhelminaplein opwarmen voor de bekendste dj van de avond: Fajah Lourens.

Groeiproces

“De gemeente verdient trouwens ook wel een pluim”, volgens Sch-

Bij binnenkomst nemen de vrijwilligers van het promotieteam kennistesten af die bestaan uit een tiental vragen. Daarmee is een BOB-armband te verdienen. Ben jij die dag de Bob en wil je ook een sleutelhanger? Dan moet je de afspraak maken niet (teveel) alcohol te drinken, en dat na afloop bevestigen door een blaastest af te nemen. “Blijkt dat iemand

De publiekstrekker vanavond tijdens de Hollandse avond, Django Wagner. weren. “We hebben het allemaal heel snel kunnen regelen, ze hebben heel goed meegedacht.” De Samenwerkende Kasteleins zitten allemaal aan het Wilhelminaplein in Someren. De traditionele midzomeravonden liepen ieder jaar terug. “Dat werd steeds minder bezocht, toen hebben we dit bedacht.” Wanneer het evenement als succesvol bestempeld kan worden, is moeilijk te zeggen volgens Schweren. “Het zal niet winstgevend zijn, maar we hopen op wat meer schwung in Someren”, zegt ze. “Het is niet zo dat we er allemaal van op vakantie kunnen”, lacht de kasteleinsvrouw. Ook is er een duidelijk besef dat de eerste keer altijd lastig is. “We moeten dit misschien wel zo’n vijf jaar volhouden voordat het een succes

File vrijdagavond op de A67 ter hoogte van Liessel. 

De snelweg werd in beide richtingen afgesloten. Op beide kanten lagen brandende brokstukken. De brandweer was de brand vrij snel meester. De vrachtwagen vervoerde

teveel heeft gedronken, dan zijn we niet bij machte daar iets mee te doen. We kunnen enkel waarschuwen dat je niet goed bezig bent als je nu achter het stuur kruipt”, zegt een woordvoerder van Veilig Verkeer Nederland.

Reactietest

Het promotieteam heeft daarnaast ook een reactietest op het festivalterrein staan. Deelnemers moeten gas geven en remmen, onder nuchtere, aangeschoten en dronken toestand. “Je hoeft dus niet per se zelf gedronken te hebben, het apparaat kan die verschillen ook zichtbaar maken. Je zult zien dat je met drank op echt pas meters verder stopt.” Nirwana Tuinfeest vindt plaats op 18, 19 en 20 augustus.

Zoektocht Astenaar naar bijzondere kanarie

Truck met oplegger in brand

​ IESSEL - Een brandende vrachtwaL gen heeft vrijdagavond op de A67 ter hoogte van de afslag Liessel voor chaos gezorgd. De truck met oplegger vatte rond 20.15 uur vlam.

​IEROP - Promotieteam BOB van L Veilig Verkeer Nederland komt naar Nirwana Tuinfeest in Lierop. Bezoekers kunnen bij binnenkomst een quizje verwachten, plus na afloop een blaastest. “Er hangen nergens consequenties aan, we willen mensen enkel bewust maken van de risico’s.”

door Maarten Driessen

door Boyke Joosten “Een keer knallen in de vakantie, daar gaan we voor”, zegt Miranda Schweren, uitbater van hotel Centraal enthousiast. Vanavond is het dus een Hollandse avond. “We hebben verschillende zangers met onder andere Ronald van der Lee, die de avond ook nog presenteert. Django Wagner is natuurlijk de absolute uitsmijter van de avond”, zegt ze. Wagner is bekend van verschillende nummers als ‘Kali’ en ‘Mooie blauwe ogen’. Naast deze twee heren komen ook Frank Verkooyen, Sani van Mullem en Marian Mayloo, Marco de Hollander, Ronald van der Lee en Marco Kraats. “We hopen dat de weergoden ons een beetje gunstig gezind zijn, al ziet dat er voor donderdag nog niet echt goed uit”, aldus Schweren. De vrijdag wordt in het geheel gewijd aan dj’s. “We hebben vooral ingezet op lokale dj’s.” Zo komen Vezz D, Graniax, Moombahbaas. De absolute publiekstrekker is dj Fajah Lourens. Lourens is onder ander bekend uit verschillende series en films. Zo speelde ze drie jaar in Goede tijden slechte Tijden. In 2011 maakte ze haar debuut in de dancewereld. Voor het nummer Squat ontving ze vorig jaar een gouden plaat.

Tuinfeest-gangers kunnen blaastest verwachten

(Foto: Bram van Oosterhout)

personenauto’s. De cabine van de vrachtwagen en drie auto’s brandde volledig uit. Volgens een woordvoerder van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is de brand in de cabine van de vrachtwagen ontstaan. De chauffeur van de truck liep lichte brandwonden op. Ook een brandweerman liep licht letsel op toen een van de personenauto’s ontplofte.

gaat worden. Het moet wel groeien. We zijn er op korte termijn aan begonnen, normaal vergaderen we in januari al, dan heb je meer tijd voor promotie.” Allebei de dagen beginnen vanaf 19.30 uur. De entree is gratis.

F-16’s trainen boven Noord-Brabant REGIO - De Nederlandse Luchtmacht oefent de komende weken boven Noord-Brabant. Van 7 tot en met 11 augustus, van 21 tot en met 25 augustus en van 28 augustus tot en met 1 september trainen F-16-vliegers van vliegbasis Volkel gesimuleerde luchtgevechten. Mogelijk wordt ook boven de Peelregio geoefend. De F-16’s maken gebruik van een gereserveerd militair luchtruim boven Noord-Brabant. Daarnaast maakt men ook gebruik van gereserveerd luchtruim boven België. Of er ook boven Zuidoost-Brabant wordt geoefend, kan vliegbasis Volkel niet aangeven. “Dat is per dag verschillend. Of we boven de Peel gaan vliegen is vooral afhankelijk van het vliegverkeer boven Eindhoven”, aldus een woordvoerder van de vliegbasis. Van 14 tot en met 18 augustus trainen F-16’s voor de Fighter Weapons Instructor Training. Vliegers leren onder meer alles over de wapens aan boord en de tactieken om ze te gebruiken tijdens luchtoperaties. Deze vliegers worden opgeleid hun kennis over te dragen op nieuwe vliegers.

Ongeval Vlierdenseweg ​DEURNE - Drie auto’s zijn donderdagmiddag betrokken geweest bij een ongeval op de Vlierdenseweg, vlakbij de gemeentegrens tussen Deurne en Asten. Het ongeluk gebeurde rond 16.45 uur. Een automobiliste raakte gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend.

ASTEN - Aan het ontbijt ontdekte Astenaar Ties van Dam op vrijdag 28 juli dat zijn kanarie was verdwenen. De deur van het kooitje stond open, volgens Van Dam het werk van een sperwer. Omdat er geen veertje was te zien, houdt hij hoop dat zijn kanarie nog ergens rondvliegt. “Het klinkt misschien niet erg, maar voor mij is het dat wel. Het vogeltje is een aandenken aan mijn onlangs overleden vriend.”

door Maarten Driessen De kanarie was eerder in het bezit van een vriend, ook een vogelliefhebber. Na diens overlijden verhuisde het diertje naar Van Dam (88). “De sperwer had eerder al een tortelduif die hier zat te eten te pakken. Toen ik die vrijdagochtend wakker werd hoorde ik een klap. Ik dacht eerst dat het de buurman was, maar aan het ontbijt zag ik dat het kooitje open stond”,

zegt Van Dam. Hij vermoedt dat de sperwer tegen de kooi is gevlogen en daarmee het deurtje heeft geopend. “Hij is niet in het kooitje geweest, want als dat zo was had ik dat kunnen zien. Ik hoop dat ik de kanarie nog terugvind, want voor mij heeft hij emotionele waarde.”

Groen

Een oproep van zijn zoon op Facebook leverde tot dusver geen resultaat op, dus Van Dam blijft zoeken. “Op een gegeven moment moet hij honger hebben gekregen, dan is hij mak en makkelijk te pakken. Het is geen veelvoorkomende gele, maar een groene kanarie. Misschien dat hij intussen bij iemand is aan komen zetten.” Mocht iemand de groene kanarie inderdaad onder zijn of haar hoede hebben, of ergens hebben gezien, dan kan contact worden opgenomen met Van Dam. De Astenaar is bereiken via 0493-692966 of per mail via m. dam25@chello.nl.

Sam Strijbosch onderweg naar Blauw Geel ‘38 ASTEN/HELMOND - De clubs zijn er intussen uit, en zelf ziet Sam Strijbosch een verhuurperiode bij het Veghelse Blauw Geel ‘38 ook wel zitten. De Astenaar in dienst van Helmond Sport traint sinds maandag met de Derde Divisionist mee, club en speler willen eind deze week de knoop doorhakken. “De eerste indruk is goed, zowel bij de trainer als de spelers.”

bij Helmond Sport moet Strijbosch vrijwel dagelijks paraat staan. “Ik heb me daarom aangemeld voor de VVCS Academy, waar topsporters een opleiding kunnen volgen. Misschien zoek ik daarnaast nog een bijbaantje.” Zijn contract in Helmond loopt nog tot medio 2018, met een optie voor twee extra seizoenen die de club eventueel kan lichten.

door Maarten Driessen ​ trijbosch was al enkele weken op S zoek naar een nieuwe club, nadat hij in Helmond te horen kreeg niet op veel speelminuten te hoeven rekenen. Er was interesse vanuit De Treffers, maar die transfer ketste af. In Blauw Geel ‘38 lijkt Strijbosch nu alsnog een nieuw onderkomen te hebben gevonden. “Het is een mooie club, ik heb er een goed gevoel over. We hebben afgesproken aan het einde van de week een besluit te maken. Beide partijen moeten er volledig achter staan”, zegt Strijbosch.

Opleiding

Wat zijn rol in Veghel moet worden is nog niet besproken. Maar eigenlijk telt maar één ding: minuten maken. Het liefst zoveel als mogelijk. Want daar ontbrak het de middenvelder in het afgelopen seizoen nog teveel aan, vindt hij zelf ook. Een overgang naar de Derde Divisie betekent tevens een andere invulling van zijn tijd. Blauw Geel ‘38 traint namelijk drie keer in de week,

Sam Strijbosch.  (Foto: Harrie van der Sanden)

Colofo n Peelbelang

Uitgever: DAS Publishers! Bezoekadres: Kerkstraat 2a | 5711 GV Someren Ma t/m vrij: 8.30-12.30 & 13.30-17.00 uur T 0493-473578. www.peelbelangonline.nl John van Veggel | Manager Uitgeverij T 0493-352605; M 06-29536178 E john@daspublishers.nl

Advertentie-acquisitie: Tamar Palmen T 0493-473578 | M 06-20737257 E advertenties@peelbelangonline.nl Advertenties voor plaatsing op de eerstvolgende donderdag aanleveren vóór dinsdag 14.00 uur. Alle advertenties worden ook geplaatst in ’t Contact.

Redactie: Maarten Driessen (Asten) T 0493-352608 | M 06-13763686 E redactie@peelbelangonline.nl Boyke Joosten (Someren) T 0493-352609 | M 06-13762619 E redactie@hetcontact.nl Willie Thijssen (hoofdredacteur) T 0493-352606 | M 06-46017681

Berichten voor plaatsing op de ­eerstvolgende donderdag aanleveren vóór dinsdag 08.00 uur.

Bezorgklachten: T 0493-473578 of E advertenties@hetcontact.nl

Weekblad ‘t Contact Oplage 8.400. Verschijnt op donderdag in Someren, Lierop, Someren-Eind en Someren-Heide Oplage Peelbelang: 7.300. Verschijnt op donderdag in Asten, Heusden en Ommel.

Wij behouden ons ten aanzien van de inhoud van onze artikelen zowel het auteursrecht voor conform art. 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het Databankrecht.


10januari augustus 2017 | pagina PEELBELANG | donderdag 8 2017 | pagina 4 4

nieuwspagina

actuele informatie vindt u ook op www.asten.nl

Informatie gemeente Gemeentehuis Asten Informatie gemeente Asten Bezoekadres: Koningsplein 3, Asten Postadres: Postbus 290, 5720 AG Asten Tel: (0493) 671 212 gemeente@asten.nl, www.asten.nl Ook voor meldingen openbare ruimte. Of gebruik daarvoor de BuitenBeterApp. Twitter: @gemeente_asten Facebook: Gemeente-Asten Gemeentewinkel (paspoorten, rijbewijzen etc.) Alleen op afspraak (telefonisch of via website) Maandag t/m vrijdag: 8.30 – 12.30 uur Woensdag: 16.00 – 19.00 uur Openingstijden Gemeentehuis Maandag, dinsdag en donderdag: 8.30-17.00 uur Woensdag: 8.30 – 19.00 uur Vrijdag: 8.30 – 12.30 uur Sportcomplex De Schop Lienderweg 66, 5721 CN Asten adminschop@asten.nl, www.asten.nl/deschop Volg De Schop ook op facebook en Twitter. Steunpunt Guido Asten (hulp- en ondersteuningsvragen) Pastoor de Kleijnhof 21 5721 CR Asten Tel: (0493) 671 234 Website: http://guido.asten.nl guido@asten.nl, www.twitter.com/guidoasten, Facebook: www.facebook.com/guidoasten. Openingstijden loket: Maandag, dinsdag en donderdag: 9.00 – 12.00 uur

Resultaten klanttevredenheidsonderzoek Taxbus In april-mei 2017 is in de regio Zuidoost-Brabant onder de gebruikers van Taxbus, vervoer voor mensen met een beperking en senioren, een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Met een gemiddeld rapportcijfer van 7,9 blijken klanten duidelijk tevreden te zijn over de kwaliteit van Taxbus. Klanten van Taxbus zijn vooral tevreden over behulpzaamheid van telefonisten en chauffeurs. Stiptheid en klachtafhandeling worden iets minder positief beoordeeld. Deze punten worden meegenomen ter verbetering.

Enquête Het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek bestond uit een enquête onder recente gebruikers van Taxbus. Gevraagd is naar hun reisgedrag en naar hun mening over de kwaliteit van de dienstverlening rond de ritreservering, chauffeur, voertuig, prijs, stiptheid en klachtafhandeling. Ook is er gevraagd naar eventueel gebruik van het openbaar vervoer. De meeste maken hiervan geen gebruik vanwege lichamelijke beperkingen. De loopafstand en onvoldoende begeleiding vormen hierbij een belemmering.

Vraag je inschrijfgeld terug

Lijst voor nieuwbouwkoopwoning vervalt De woningmarkt is veranderd en er is geen sprake meer van krapte. Om die reden vervalt de lijst waarop men zich jaren kon inschrijven om in aanmerking te komen voor een nieuwbouwkoopwoning. Personen die op de lijst staan hebben hiervoor destijds inschrijfgeld betaald. Wanneer zij zich melden, krijgen zij een deel van hun inschrijfgeld terug.

Geld terugvragen Wanneer men voor 1 november 2017 een mail stuurt naar terugbetaling@asten.nl onder vermelding van naam, voorletters, geboortedatum en het IBAN-nummer, wordt de € 35,- teruggestort op de rekening. Meer informatie Vragen? Stel ze per mail aan m.vossen@asten.nl.

ww

www.asten.nl

Volg o @Gem

Volg ons op Twitter en Facebook! @Gemeente_Asten

www.asten.nl Volg ons op Twitter en Facebook! @Gemeente_Asten

Joanne van Lieshout op discipline naar jeugd-WK judo in Chili ​ IEROP - De 14-jarige Joanne van Lieshout uit Lierop begint vandaag, donL derdag 10 augustus, aan het jeugd-WK judo in de categorie onder 52 kilogram. Haar eerste stappen op de Tatami (judomat) zette ze in de gymzaal van Lierop bij judoclub Lierop die later opging in judoclub De Hechte Band. Nu staat ze in Chili tegen de wereldtop.

door Boyke Joosten Het judo werd Joanne met de paplepel ingegoten. Haar moeder Claudia Moors-van Lieshout werd twee maal Nederlands kampioen bij de jeugd en won maar liefst vier keer brons bij de volwassenen. Door een auto-ongeluk kwam haar veelbelovende carrière abrupt ten einde. Ze is nu samen met haar dochter in Santiago, de hoofdstad van Chili voor het WK judo onder de 18. Joanne heeft het dus niet van een vreemde. Haar vader Johnny van Lieshout is nog wel in Nederland. “Het is niet aan de deur hè, supporters moeten de reis zelf betalen en dat gaat niet als je ook nog twee zoons hebt”, zegt hij. “Maar dat snapt Joanne ook wel. Ik ben wel mee geweest naar Litouwen begin juli, daar stond ze op het EK.”

Aan de weg timmeren

Een trotse vader is Van Lieshout wel. “Het is eigenlijk niet normaal dat ze als eerstejaars judoka in deze categorie al meedraait met de top.” Joanne heeft dan ook een ongelooflijk sterk jaar achter de rug. Ze traint inmiddels in Eindhoven bij Essink Judo en op Sportcentrum Papendal. In de selectietoernooien werd ze twee keer tweede en een keer zevende “Maar toen had ze griep”, zegt haar vader er meteen bij. “Door die twee tweede plaatsen kreeg ze een kans om samen met twee concurrenten mee naar Spanje te reizen voor een European Cup-toernooi in februari. Daar werd ze uit het niets vijfde. Die andere twee presteerden daar niet zo goed.” Een maand later in Kroatië deed ze het ook niet

onaardig en pakte ze een zevende plaats. En zo begint de Lieropse judoka begin dit jaar aardig aan de weg te timmeren.

Grote doorbraak

Ze doet er dan ook alles aan. Zelfs haar school, het St. Joriscollege in Eindhoven is ingericht op haar sportloopbaan. “Ze gaat naar het vierde jaar van de havo. Ze heeft eerder dit jaar aangegeven dat het naast al die judotoernooien te veel werd op school. De mentor is met haar gaan zitten en samen hebben ze een vakkenpakket samengesteld waarin ze alleen nog maar les krijgt in komende examenvakken. Ook krijgt ze altijd vrij om toernooien te kunnen judoën”, legt de vader van Joanna uit. Haar grote doorbraak komt eind maart. Op een belangrijk internationaal toernooi in het Duitse Blankenburg pakt ze de overwinning. “Toen ze weer op Papendal ging trainen kwam er een trainer van de nationale bond naar haar toe en zei: ‘Klopt het dat jij van 2002 bent en dat cadettoernooi in Blankenburg gewonnen hebt? Dat is echt heel bijzonder!’”, zegt Van Lieshout. Vanaf toen was er geen ontkomen meer aan voor de nationale judobond. Ze bevestigt haar talent in april nogmaals door de nationale titel onder de achttien jaar te winnen in Leek. Nederlands kampioen onder de achttien jaar terwijl ze pas veertien jaar is. Ook tijdens het laatste meetmoment voor de judobond, eind april tijdens de European Cup in Berlijn is Joanne met haar zevende plek de beste Nederlandse in de categorie onder 52 kilogram. Ging

Joanne van Lieshout op het toernooi in Zagreb. haar weg richting het WK dan helemaal zonder slag of stoot? Nee, natuurlijk niet. “In 2013 stort haar wereld in toen ze de diagnose diabetes kreeg. Toen de verpleegster zei dat ze haar moeder zouden leren hoe ze insuline moest spuiten zei ze meteen dat ze het zelf wilde kunnen en doen”, zegt Van Lieshout. “Ze wil ook niet gezien worden als zielig of ziek. ‘Ik heb dit, maar ik ben niet

minder dan een ander’, zei ze. Joanne moest als judoka al op haar eten letten en dat doet ze nu nog meer. Ze heeft volgens haar vader een ijzeren discipline, zowel in het omgaan met de diabetes als in haar judo. Het is moeilijk in te schatten hoeveel kans de gedisciplineerde judoka heeft. “In het judo kan het binnen tien seconden gebeurd zijn”, legt haar vader uit. “Maar als ik reëel kijk dan

(Foto: Klaus Müller/www.km-pics.de) is ze momenteel ongeveer de zesde van Europa. In Chili komt de gehele wereldtop dus een achtste tot tiende plek op dit WK zou mooi zijn. Maar wie weet zit het ontzettend mee, iedere wedstrijd kan anders lopen dan je verwacht en wie weet haalt ze wel een medaille”, droomt hij hardop. “Ik heb donderdag vrij genomen, ik ga kijken via de livestream”, sluit Van Lieshout af.


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 10 augustus 2017 | pagina 5

Vrouwen SV Someren/NWC van start in oefencampagne

Strategie met ballen in het bos REGIO - De Broekriem houdt maandag 14 augustus de meet-up ‘Strategie met ballen in het bos’. Voor werkzoekenden. Van 10.00 tot 12.30 uur. De start is vanaf de parkeerplaats van paviljoen De Warande aan de Kluis 2 in Hel-

mond. Op basis van de methode ‘strategie met ballen’ en aan de hand van een inspirerende wandeling ga je actief met jouw bestemming en route aan de slag. Inschrijven via de website van De Broekriem: www. debroekriem.nl/events.

Somerens talent op NJO Muziekzomer SOMEREN - Het Somerense slagwerktalent Jacob van Eijk werkt op dinsdag 15 augustus mee aan het zomerconcert van het Nationaal Jeugd Orkest in het Gelderse Klarenbeek. Jacob speelt onder meerde Libertango, een werk waarmee hij in juni vorig jaar veel lof oogstte tijdens zijn openbare D-examen in De Ruchte.

De vrouwen in actie tegen Borussia Mönchengladbach afgelopen zondag.  SOMEREN - De eerste wedstrijd van het vrouwen combinatieteam van SV Someren en NWC was nuttig maar ging met 1-5 verloren tegen de het vrouwenteam van Borussia Mönchengladbach. Afgelopen zondag speelden de teams in een oefenwedstrijd tegen elkaar op De

Potacker in Someren. De trainers noemden het een nuttige wedstrijd omdat ze de speelsters een keer aan het werk hebben kunnen zien. Het combinatieteam speelt nog enkele oefenwedstrijd voordat een selectie kan worden gemaakt door de trainers. Morgen vrijdag 11 augustus

Ruim 6.000 ouderen aangeschreven

Deurnese ouderen worden op fitheid getest DEURNE - Alle inwoners uit de gemeente Deurne tussen de 65 en 85 jaar krijgen een dezer dagen een brief thuis voor deelname aan een fittest. in totaal worden 6.334 ouderen aangeschreven.

door Willie Thijssen Het initiatief komt van project Leef van de gemeente Deurne. Er zijn alvast drie testdagen ingepland; eind september en begin oktober. De locatie is twee keer Asteffekan in Deurne en één keer De Kastanje in Liessel. Doel van het project is om de gezondheid van senioren te stimuleren, vertelt Anika Kanters van Leef. “Alle inwoners tussen de 65-85 jaar in de gemeente Deurne krijgen begin volgende week vanuit de gemeente een brief in de bus.

Met deze test willen we mensen laten inzien hoe fit ze zijn. Ook hopen we hiermee de senioren te bereiken die in een isolement zitten of weinig sociale contacten hebben.” De test neemt ongeveer anderhalf uur in beslag. Aan het einde van de fittest krijgt de deelnemer de uitslag van een professional.Het is de eerste keer dat in Deurne zo’n grootschalige test onder ouderen wordt georganiseerd, vertelt Kanters. “Het project is in samenwerking met onder meer sportverenigingen en de KBO’s. We hopen dat vijf tot tien procent van de ouderen gaat deelnemen. We hebben drie testdagen ingepland, maar dat zullen er waarschijnlijk meer worden.” Leef Deurne richt zich op het realiseren van voldoende sport-, bewegings- en cultuuraanbod voor alle Deurnenaren.

(Foto: Frans Klaus) staat de zware uitwedstrijd tegen de vrouwen van PSV op het programma. Deze wedstrijd wordt gespeeld op De Herdgang, het trainingscomplex van PSV en begint om 19.30 uur. Zie meer foto’s op www.hetcontact.nl

Gewelddadige overval DEURNE - Een bejaarde man is in de nacht van zaterdag op zondag op gewelddadige wijze overvallen in zijn woning in Deurne. Rond 2.45 uur werd de man wakker en zag dat er mannen in zijn slaapkamer stonden. Het slachtoffer werd vervolgens bedreigd en geslagen. De daders doorzochten daarna zijn huis, dat aan de Wittedijk in Deurne staat. Ze gingen er met een geldbuit vandoor. De mannen zouden met een kleine auto vanuit de Wittedijk zijn gevlucht. De bejaarde man is voor een medische controle naar het ziekenhuis gebracht. Op het moment dat de daders vluchtten fietste een getuige door de straat. Ook deze werd door de mannen bedreigd. De recherche onderzoekt de zaak uitvoerig en forensische deskundigen hebben de woning en de directe omgeving op sporen onderzocht. De politie houdt daarnaast ook een buurtonderzoek.

Jacob, lid van het slagwerkensemble van Somerens Lust en paukenist van Symfonieorkest Helmond-Venray, is op achtjarige leeftijd begonnen met slagwerklessen. Maar liefst acht keer werd hij Nederlands kampioen voor zowel gestemd als ongestemd slagwerk. Hij behaalde onder andere de eerste prijs in de regiofinale van het Prinses Christina Concours in 2012 en had diverse optredens op televisie (o.a. Kinderprinsengrachtconcert, Vrije Geluiden en De Tiende van Tijl). Het zomerconcert van het Nationaal Jeugd Orkest is dé springplank voor jonge getalenteer-

de musici uit binnen- en buitenland. Jacob treedt op samen met zijn slagwerkdocent Maikel Claessens en medeleerling Jens Wilms. Het concert is dinsdag 15 augustus in galerie Bij Krepel aan de J.R. Krepellaan 7 in Klarenbeek. Aanvang 20.00 uur. Zie ook www.muziekzomer.nl.

Aniek Nouwen wint met Oranje van Frankrijk DEURNE - Aniek Nouwen uit Deurne heeft met het Nederlands elftal voor meiden onder 19 jaar de eerste wedstrijd op het EK voetbal gewonnen. Tegen Frankrijk werd het dinsdag 2-0. Daarmee lijkt de jeugd de goede lijn van de volwassen Oranje-dames door te trekken. Aniek Nouwen stond in de basis en speelde de wedstrijd uit.

Het EK wordt gespeeld in NoordIerland. De ploeg van coach Jessica Torny rekende in de eerste poulewedstrijd af met het lastige Frankrijk. ADO Den Haag-speelster Victoria Pelova opende na tien minuten al de score. Een klein kwartier later werd de score verdubbeld dankzij een eigen doelpunt van Julie Piga. Oranje O19 gaat dankzij de 2-0 overwinning aan kop in groep B. Komende vrijdag spelen de Oranjemeiden in Belfast tegen Engeland. De tegenstander in de laatste poulewedstrijd is Italië. De nummers 1 en

2 van de poule nemen het in de halve finale op tegen de nummer 1 en 2 van de andere poule die bestaat uit Noord-Ierland, Schotland, Spanje en Duitsland. De halve finale staat op 17 augustus gepland en de finale wordt 20 augustus gespeeld. Als Oranje de halve finale haalt, dan is de kans groot dat de wedstrijd rechtstreeks op televisie te zien zijn.

Cursus Spaans

Volgende maand start in Asten vanuit Taalleraar een cursus Spaans. Voor beginners of (half)gevorderden. De eerste cursusavond is op maandag 4 september om 19.00 uur of 20.30 uur aan de Kerstraat 10 in Asten. Meer info? 06-40595911, of info@taalleraar.com. Zie ook www. taalleraar.com.

Jongveedag in Lierop drukbezocht ​ IEROP - De jaarlijkse Jongveedag Peel en Maas was afgelopen zondag L neergestreken op het melkveebedrijf van Hanry de Groot in Lierop. Boeren uit heel Brabant en Limburg kwamen naar het kerkdorp met hun mooiste jongvee om dit aan een deskundige jury voor te geleiden.

door Boyke Joosten De organisatie is dik tevreden omdat het aantal deelnemers voor het eerst in jaren is toegenomen. Het prachtige weer hielp mee om honderden

bezoekers naar het evenement te trekken. “Het is prima verlopen, we hadden kei goed weer”, zegt Berna Pouwels, secretaris Jongveedag Peel en Maas. “Zaterdag met het opbou-

Een jongedame presenteert een van de deelnemende kalveren.

wen hebben we regen gehad maar op zondag was het droog en een prima temperatuur”, aldus Pouwels. Dit trok dan ook vele bezoekers. “We hadden een paar honderd toeschouwers, ik hoorde iemand zelfs zeshonderd zeggen maar dat vond ik wel heel veel.” Het publiek bleef echter niet tot de laatste keuring gedaan was. “Rond vijf uur waren de meeste mensen richting huis om

de finale van de voetbalvrouwen te kunnen zien. Ons programma liep wat uit dus we waren toen nog net niet helemaal klaar.” Pouwels is ontzettend tevreden met zowel het massaal toegestroomde publiek als de vele boeren die meegedaan hebben. “Het loopt ieder jaar terug maar dit jaar hadden we meer deelnemers dan vorig jaar”, zegt Pouwels. De terugloop is te verklaren door de

Een deskundige jury beoordeelt een categorie jongvee. 

nieuwe regelgeving in de afgelopen jaren. “Veel boeren hebben de veestapel moeten verkleinen vanwege de nieuwe fosfaatwet. Meestal is er gekozen om jongvee weg te doen. Een Lieropse deelneemster viel nog in de prijzen. Milou Claessens won zilver in de categorie presenteren door kinderen van zes jaar. Alle andere winnaars kwamen van buiten de regio.

(Foto’s: Frans Klaus)


GSO deurne visite.pdf 1 24-12-2015 14:14:48

‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 10 augustus 2017 | pagina 6

Thuisblijvers VOORDEEL!

HOGERE KORTINGEN op onze ...

GOOS SATELLIET ONTVANGST DEURNE  

rioolontstopping

en rioolinspectie rioolontstoppingen en rioolinspectie Half Elfje 16, 5711 ES Someren, tel. (0493) 49 45 39

287 - info@gsodeurne.nl Jeker 13 - 5751 TT Deurne - 0493 380 Kanaalstraat 101c, 5711 EG Someren, tel. (0493) 49 45 39 www.rioolsomeren.nl

www.gsodeurne.nl • Video, Hi8 en DV bandjes overzetten op DVD, Foka Deurne 0493-353102.

• Babyborden te huur, Stultiens Decoraties Someren. 0493-496512.

• Wij verzorgen uw waterput. Pompen, sproeiers, slangen, pvc, toebehoren enz. op voorraad. Crooijmans Deurne 0655506538.

• (Ver)bouwen?? Jan Meeuws bouwbedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte. Bel 06 46278485 of kijk op www.janmeeuwsbouw.nl

BARBECUE ALL-IN Compleet verzorgd vanaf € 10,70 p.p. Vanaf 10 personen gratis bezorging

Broodjes & wraps pakket vanaf € 7,50 p.p. Ter plaatse door ons bereid in partypannen

www.donkersfood.nl

SALE SALE SALE SALE Bernhardstraat 15 Bakel

LINDESSA DEURNE, STATIONSSTRAAT 13, Tel. 0493-320944 facebook.com/lindessadeurne

www.beversslapen.nl

Tel: 06-12589796

• E et- en frietaardappelen te koop bij J. L eenders, Bosweg 3 Asten-Heusden. 0493-697830. O peningstijden maandag, vrijdag en zaterdag vanaf 8.30 uur.

Lingerie speciaalzaak

Zoek jij een leuke en uitdagende bijbaan in een snelle omgeving? SHI in Asten op zoek naar:

• Wespennest of mierenoverlast bel 0493-688006. • O fficië le pasfoto' s bij u th uis gemaakt, voor paspoort, I D of rijbewijs; 0493-353102, Foka Deurne • S tultiens D ec oraties. Glas, spiegels en beletteringen. Boerenkamplaan 116, 5712 AH Someren. Fax / tel. 0493-496512.

Magazijnmedewerkers (zaterdagkrachten)

Wij zijn op zoek naar enthousiaste magazijnmedewerkers die van aanpakken houden en het leuk vinden om in een team te werken. Als magazijnmedewerker zorg je ervoor dat onze klanten op tijd de juiste producten ontvangen. De werkzaamheden vinden plaats op zaterdag van 07:00 uur tot 15:00 uur en tijdens vakanties. Heb je interesse? Wij bieden jou een leuke bijbaan binnen een gezellig en hardwerkend team. Je salaris is afhankelijk van je leeftijd (minimaal 16 jaar). Is dit het bijbaantje waar jij naar op zoek bent? Stuur dan jouw gegevens naar Mark Adriaans (mark.adriaans@ shi.nl).

Meer info over ons bedrijf? Kijk op www.shi.nl.

• 8mm spoelen overzetten op dvd, Bel Foka Deurne 0493-353102. • Mega rommelmarkt Carbootsale Horst 13 + 27 AUG 8.30 - 15.30 uur 400 stands Peeldijkje 1, 5961 NK A73 afrit 10 www.carbootsalehorst.nl • T.K. gebruikte bouwmaterialen, vloerplanken, deuren, ramen, ijzeren balken enz. Verberne Meijelseweg 37, Beringe. Tel. 077-3078609

PR M O UI IN PR M G O UI IN PR M G O UI IN PR M G O UI IN PR M G O UI IN PR M G O UI IN PR M G O UI IN PR M G O U IN PR IM G O UI IN PR M G O UI IN PR M G O UI IN PR M G O UI IN PR M G O UI IN PR M G O UI IN PR M G O UI IN PR M G O UI IN PR M G I

MAGAZIJN LEEGVERKOOP* 40 - 50% ECHTE KORTING

* op gehele collectie Celeste Outdoor

-40%

TEAK Showroom: Langstraat 3-11 5595 AA Leende 040 2065104

LOUNGE

OOP OUTLET VERK

RVS

7 DAGEN GEOPEND

www.celestetuinmeubelen.nl info@celestetuinmeubelen.nl Ma - Zat 10:00 - 17:00 uur Zondag 12:00 - 17:00 uur

Like

O

PR

O UI PR M O UI IN PR M G O UI IN PR M G O U IN PR IM G O UI IN PR M G O UI IN PR M G O UI IN PR M G UI IN M G IN G

MIS DEZE UNIEKE KANS NIET!!

LOUNGE TEAK

% 0 -5

NATUURSTEEN

Voor particulier en groothandel • Webshop: www.celestetuinmeubelen.nl • 7 dagen per week geopend


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 10 augustus 2017 | pagina 7

OSTEOPATHIE in Deurne Osteopathie is een manuele geneeswijze voor allerlei klachten zoals chronische rug- nekklachten, hoofdpijn, buikklachten, bekkenklachten, vermoeidheidsklachten, huilbaby’s, baby’s met voorkeurhouding etc. etc.

Zomeraanbieding! showroommodellen met kortingen tot 70%

HOEKBANK LEWIS Verkrijgbaar in diverse materialen, afmetingen en kleuren.

van 1699.- nu

In de osteopathie wordt gezocht naar de

1399.-

oorzaak van(lid klachten. PRAKTIJK VOOR OSTEOPATHIE F. V.D. VEN nvo/NRO) PRAKTIJK VOOR OSTEOPATHIE De F.osteopaat V.D. onderzoekt VEN (lid nvo/NRO) en behandelt De praktijk is gevestigd in “dealtijd Hoeksteen”, met zijn handen. Osteopathie wordt De St. praktijk is gevestigd “de Hoeksteen”, Jozefstraat 30, in Deurnein (tegenover dezorgverzekeraars kerk). door bijna alle (gedeeltelijk)(tegenover vergoed. TELEFOON: 06-30 17 43 (behandeling volgens afspraak) de kerk). St. Jozefstraat 30,40in Deurne Eerste afspraak binnen 7 dagen mogelijk! PRAKTIJK VOOR OSTEOPATHIE F. V.D. VEN (lid(LID nvo/NRO) PRAKTIJK VOOR F. V.D. VEN NVO/NRO) PRAKTIJK VOOR OSTEOPATHIE F. V.D. VEN (lid nvo/NRO) volgens afspraak) TELEFOON: 06-30 17OSTEOPATHIE 43 40 (behandeling www.osteopathiedeurne.nl De praktijk is gevestigd in “de Hoeksteen”, De St. praktijk is is gevestigd in “deHoeksteen”, Hoeksteen”, De praktijk “de Jozefstraat 30,gevestigd in Deurnein (tegenover de kerk). erste afspraak binnen 7(behandeling dagen mogelijk! TELEFOON: 06-30 17 43 volgens (tegenover de kerk). St. 30, in Deurne St. Jozefstraat Jozefstraat 30, in40Deurne (tegenover deafspraak) kerk). Eerste afspraak binnen 7 dagen mogelijk! www.osteopathiedeurne.nl TELEFOON: 06-30 17 43 40 (behandeling volgens afspraak) (behandeling volgens afspraak) TELEFOON: 06-30 17 43 40 www.osteopathiedeurne.nl

Eerste afspraak binnen 7 dagen mogelijk! Eerste afspraak binnen 7 dagen mogelijk!

www.osteopathiedeurne.nl www.osteopathiedeurne.nl

Kom naar onze winkel en profiteer!!

Telefonisch bestellen ASTEN

Tel. 06-51826116

BARBECUEVLEES Tijdens de bouwvakantie geopend

Voor al uw andere vlees, kijk op onze site

M. DEN DEKKER GAZON Renovatie van uw oude gazon of voor aanleg nieuw gazon.

STEVENS

TELEVISIES

UW (O)LED-TV ADRES!

Bel voor meer info naar: M. Den Dekker Someren Tel. 0495-663303 - gsm 06-20028632

Kijk op internetsite!

De Televisie Specialist

met een verrassend lage prijs!

• A uto met AP K vanaf € 400,-. Tevens te koop gevraagd kleine auto’ s en sloopauto’ s. Tel. 0492-381631/ 06-20778602 www.twanvanhout.nl

LED TV, UHD TV, Curved TV, OLED TV Samsung, Sony, Philips, LG, Sonos

Grootschoterweg 105 BUDEL-SCHOOT (NL)

Tel. 0031 (0)495 49 36 16

www.stevensbudelschoot.nl

Chinees Specialiteiten Restaurant Mgr. Kreyelmansstraat 39, NEDERWEERT Tel. 0495 - 632020 www.meigardennederweert.com Openingstijden: Maandag t/m donderdag van 16-22 uur vrijdag, zaterdag, zondag en feestdagen van 11.30 - 22.00 uur Ruime parkeergelegenheid aanwezig.

Weekmenu (voor 2 personen) ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Tomatensoep Babi Pangang Tjap Tjoy met kip Foe Yong Hai Saté (2 stokjes) Mini Loempia’s (6 stuks) Kroepoek Grote nasi of grote bami

Maandmenu (voor 2 à 3 personen) ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

NIEUW:

nu onbeperkt ijs div. smaken bij het g, lopend buffet op zaterda . zondag en feestdagen

€ 16,50

Babi Pangang Koe Loe Kai Tjap Tjoy met kip Foe Yong Hai Saté (2 stokjes) Mini Loempia’s (8 stuks) Gebakken ananas (4 stuks) Kroepoek Grote nasi of grote bami €

Keuze uit Chinese, Indische, anse Kantonese, Viëtnamese, Jap ten en exclusieve gerech . Inclusief soep, sushi en ijs; exclusief dranken.

€ 14,50 p.p.

4 t/m 11 jr € 7,25 p.p.

20,00

!!

ZEN ACTIEPRIJ onze

Ook voor het lossnijden van uw oude grasmat.

Aanbieding voor afhalen

Nieuwendijk 60 - Someren-Eind Tel: 0493-491254

w w w. va n d e n e i j n d e. n l

Meubelen, slapen, vloeren, raamdecoratie, rolluiken, zonneschermen, screens, verandadaken en horren.

www.vandenboschvlees.nl

• Verbeco gespecialiseerd in garagedeuren met elektrische aandrijving. Ommelsveld 11 Asten tel. 0493-697731. www.verbeco.nl

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00-18.00 u. zaterdag 9.00-16.00 u. vrijdag koopavond tot 21.00 u.

Voor catering & afhaallijst zie: www.meigardennederweert.com

* G ratis Offerte schilderw erk, 06-20552192, 35 jaar ervaring. • Wespennest of mierenoverlast bel 0493-688006.

• Overlast van ratten, muizen, zilvervisjes etc. Bel 0493-688006

• Container en/of grondverzet. Raijmakers-Leenen levert het. Tel. 0493-490152.

• TOON TINNEMANS onderhouds- en reparatiewerkzaamheden rond uw huis en bedrijf. Tel. 0493-494862.

• Computerhulp, computerles of computercursus nodig? www.wegwijsopdecomputer.nl Hans Berkers, 0493-380229 of 06-29315869.

• Dia's inscannen, zeer goede kwaliteit, eigen beheer, scherpe prijzen. Ook grote aantallen. Foka Deurne, Kerkstraat 8, 0493-353102.

Bakelsebrug 8a 5761 PM Bakel 0492-552685 info@vandijkrioolservice.nl www.vandijkrioolservice.nl - Verstoppingen - Rioolaanleg - Rioolinspectie- Minigraver - Combi zuig/spuitauto - 24 uurs service

maakt TIJD voor KWALITEIT


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 10 augustus 2017 | pagina 8

e t s i o o m f : o 2 3 e T K S g W i p R p A jksa r A g N , N e ! I ! T Q S W B f i K B a E a d E e g d , W n g e r e t o s z l k r u e t u e v l e t o e e j e h M l r p c u m s s ang o l c Stu n n E ’ o n i d w r n n d e rg e o e s n n i V o Z fotO DE VIER GEKOZEN FOTO’S VAN WEEK 32

1

OOSTENRIJKSE RODELBAHN (FOTO: ERIC VAN VELDHOVEN)

2

SYRISC BARBEC HE IN AS UE (FOTO: TEN CHEIKH AHMAD HASSAN )

3

VAKANTIE fotowedstrijd

UITZICHT IN DE USA (FOTO: DAAN VAN DEN EERENBEEMT)

van week 30 tot en met 34 kun j vakantiefoto st e jouw leukste uren naar redac tie@peelbel Daarmee maak j e kans op de hoo angonline.nl. fdprijs..

compleet verzorgd

e

(barbecue zomerp barbecue voor 10 personen akket + gratis ge bruik barbecue) V e r z o rg d d o o r m a r Burgemeester Rutcel louwers, keurslager tenplein 10 • Ast Vanaf week 32 tot en en met wee

PEELBELANG w w w. p e e l b e l a n g o n l i n e. n l

T 0493 - 473 578

k 34 kunnen lezers van de vier foto’s via onze website st geselecteerd door on emmen op één ze vakjury. Deze se week tevens in on lectie verschijnt ze papieren editie. vanaf deze Iedere weekwinnaa de hoofdprijs, die r di n g t v erv winnaar wordt oo k online door de le olgens mee naar In week 35 wordt be zers gekozen. kendgemaakt wie het mooiste plaatj e heeft geschoten.

Thomas Koppens, keurslager Someren • www.koppens.keurslager.nl Thomas Koppens, keurslager SomerenLouwers, • www.koppens.keurslager.nl Marcel keurslager Asten • www.louwers.keurslager.nl Marcel Louwers, keurslager Asten • www.louwers.keurslager.nl


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 10 augustus 2017 | pagina 9

17

Meteorenregen op komst

Eve n e m e n t e n

ASTEN - De Jan Paagman Sterrenwacht in Asten opent zaterdag speciaal de deuren voor bezoekers die gezamenlijk de voorspelde meteorenregen willen bekijken.

Elk jaar zijn in de nacht van 12 op 13 augustus grote hoeveelheden meteoren – ook wel vallende sterren genoemd - waar te nemen. Dit verschijnsel wordt ‘de Perseïden’ genoemd. De Jan Paagman Sterrenwacht begint het programma om 21.00 uur met een presentatie over

meteoren gegeven door Francois Swinkels. Wat zijn het, waar komen ze vandaan en hoe vaak zijn ze te zien? Swinkels gaat dieper in op die vragen. Na afloop is het inmiddels donker geworden en kunnen bij helder weer in het open veld de meteoren worden waargenomen. Entreeprijs voor deze avond bedraagt 2 euro per persoon, kinderen tot en met 16 jaar betalen 1 euro. De sterrenwacht ligt aan de Ostaderstraat 28.

Avond over Frans Babylon REGIO - Woensdag 16 augustus staat café Kraaij en Balder in Eindhoven in het teken van dichter en kunstkenner Frans Babylon. Babylon is het pseudoniem van Frans Obers, geboren in Deurne in 1924 en overleden in 1968. Babylon is op het strand van Bloemendaal gevonden nadat hij in de zee was gelopen.

Frans Babylon was in de jaren vijftig en zestig een bekende Brabantse dichter en kunstcriticus. Pierre Maréchal schreef het onlangs gepubliceerde boek ‘Frans Babylon herinneringsgewijs’. Het boek wordt De Thomas Toussaint Band speelt dinsdag in het centrum van Asten.

Uitgaan Muziekfestijn op Wilhelminaplein

Vandaag donderdag 10 augustus organiseren de Samenwerkende Kasteleins op het Wilhelminaplein in Someren het Hollands Muziek Festijn met als hoofdact Django Wagner. Morgen vrijdag 11 augustus zullen verschillende lokale dj’s het Wilhelminaplein opwarmen voor de bekendste dj van de avond: Fajah Lourens. Aanvang beide avonden 19.30 uur, entree gratis.

Zomeravond in Asten met blues

Dinsdag 15 augustus is er weer een Zomeravondactiviteit in het centrum van Asten. De avond is dit keer ingevuld door Stichting Blast. Als eerste speelt de bluesband Tony Dowlers Hell Hounds. Aanvang 20.00 uur. Om 22.00 uur begint de Thomas Toussaint Band. De bronnen waaruit deze vierkoppige formatie hun inspiratie tappen zijn Chicago blues, swing, Louisiana swamp, rock-’nroll en New Orleans.

Tailor Birds in ‘t Spektakel

De Australische band Tailor Birds

speelt dinsdag 15 augustus in café ’t Spektakel in Asten. Aanvang 21.30 uur en de entree is gratis. Tailor Birds is de band rondom violiste Sophie Kinston. De groep speelt een bijzondere mix van stijlen met veel afwisselingen binnen de nummers. ‘t Spektakel ligt aan de Prins Bernhardstraat 44 in Asten.

Return to sender

Woensdag 16 augustus wordt in café D’n Borrel in Deurne een Elvis-avond gehouden. Elvis Presley overleed precies veertig jaar geleden op deze dag. Met deze avond muziek, film en optredens. D’n Borrel ligt aan de Helmondseweg 2 in Deurne.

Kunstmarkt en Chewy and the Locals

De Markt in Deurne wordt woensdagmiddag 16 augustus omgetoverd tot kunstmarkt. Met diverse stands van kunstenaars. Aanvang 13.00 uur. Met ook wagenspel Paletorkest door de Klotcomedianten (Klotlanders & Peelcomedianten). Doorlopende voorstellingen tussen 13.00 en 16.00 uur. ‘s Avonds speelt de band Chewy and the Locals op het Marktpodium. Aanvang 20.00

Inschrijven halve marathon DEURNE - Zondag 10 september vindt de 32ste Vescom Halve Marathon van Deurne plaats. Start en finish zijn op de Markt in het centrum van Deurne. De organisatie is in handen van Lopersgroep Deurne. Inschrijven kan nu.

Naast de halve marathon zijn er nog andere afstanden: de 5 kilometer IT-Connectie Run (individueel), de 10 kilometer Hoppenbrouwers Techniek Run (individueel) en de 5 en 10 kilometer Rabobank Business Run (teams van drie tot vijf personen). Voor de jeugd is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de Macron Store Bambino- en Scholierenloop. Deelnemers aan de 5 en 10 kilometer individueel, halve marathon en de 5 en 10 kilometer business run, kunnen zich tot en met 7 september

M

inschrijven via www.inschrijven.nl. Na-inschrijving op de wedstrijddag kan vanaf 9.00 uur in het gemeentehuis van Deurne aan de Markt 1. Hier dienen ook de startnummers van de voorinschrijvingen te worden afgehaald. Inschrijving voor de bambino- en scholierenloop kan op de dag zelf. Deelname aan de halve marathon kost bij voorinschrijving 9 euro en op de dag zelf 12 euro. Deelname aan de tien kilometer kost 7 euro bij voorinschrijving en 9 euro op de dag zelf. Voor de 5 kilometer-wedstrijd is dat 5 euro en 7 euro. Deelname aan de 5 kilometer business run kost 50 euro en de 10 kilometer business run 75 euro. Deelname aan de scholierenloop is gratis. Tot dusver hebben zich al 400 kinderen zich aangemeld.

OPROEP

METAMORFOSE Toe aan een fris kapsel of nieuwe outfit? Of wil je iemand verrassen met een verwendag? Geef jezelf of een ander dan op voor de metamorfose van ’t Contact/Peelbelang!

Kandidaten voor de metamorfose kunnen zich aanmelden via e-mail advertenties@hetcontact.nl of advertenties@peelbelangonline.nl. Opgeven kan ook schriftelijk: stuur je brief naar Kerkstraat 2a, 5711 GV Someren. Vermeld daarin waarom jij of degene die je opgeeft een metamorfose verdient. Verder lezen we graag wat jouw of zijn/haar naam, adres, telefoonnummer, kledingmaat, schoenmaat en leeftijd zijn. Stuur ook een recente portretfoto mee. We willen graag de reden van opgave weten, maar we zullen er in de berichtgeving discreet mee omgaan.

PEELBELANG

volgende week woensdag in Eindhoven gepresenteerd. Maréchal verzorgt met een aantal dichters zowel de persoonlijke en literaire kant van Frans Babylon. De optredende dichters zijn: Monique Hendrikx, Angela Polderman, Max Violier, Hans F. Marijnissen en Robert Tau. De band Anders Ook zal aan de hand van Babylons gedichten zelf gecomponeerde muziek ten gehore brengen. Café Kraaij en Balder ligt aan de Strijpsestraat 79 in Eindhoven. Het café gaat om 19.30 uur open. Het programma begint om 20.00 uur.

Vlooienmarkt en kofferbakverkoop ’t Lover

(Foto: Kuno Mooren) uur. De toegang is gratis. Op de setlist van coverband Chewy and the Locals staan covers van onder andere CCR, Bruce Springsteen, Van Morisson en Mumford & Sons maar ook eigen nummers. De markt en het optreden zijn onderdeel van de Zomerfestivalreeks van de Markthoreca.

De Carolientjes bij Nederheide

Komende vrijdag treden De Carolientjes op op het terras van hotel-restaurant Nederheide in Milheeze. Aanvang 19.30 uur. Nederheide ligt aan Kaak 11 in Milheeze. Het optreden is in het kader van Vier de Zomer.

Overig Dagbesteding Levensatelier

Het Levensatelier in Asten biedt ook dagbesteding in creatieve zin aan. Mensen kunnen onder begeleiding aan de slag in het sfeervolle atelier, aan de ezel of gewoon aan tafel. Schilderen, tekenen en diverse andere creatieve activiteiten zijn mogelijk. Maar ook kunnen ze eventueel helpen met werkzaamheden in de tuin of als gastvrouw/ gastheer. Voor informatie of voor het maken van een afspraak: info@hetlevensatelier.nl. Het Levensatelier is gevestigd aan de Burgemeester Wijnenstraat 9 in Asten.

Ook aan de hapjes werd tijdens de editie vorig jaar gedacht. ASTEN - Petanquevereniging ’t Lover in Asten houdt komende zondag de jaarlijkse grote, overdekte vlooienmarkt. Ook dit jaar is het evenement aangevuld met een kofferbakverkoop en een kindermarkt. Dat alles vindt plaats bij het bou-

(Foto: Frans Klaus)

lodrome van de vereniging aan de Weivelden 1. De verkoop duurt van 10.00 uur tot 15.00 uur. Entree bedraagt 1 euro per persoon, kinderen onder de 14 jaar mogen onder begeleiding gratis naar binnen.

K r u i s wo o rd puzzel HORIZONTAAL: 1 verbinding; 3 opgeblazen; 8 kloosterhoofd; 11 water in Noord-Brabant; 12 vogelproduct; 13 streep; 14 tangens; 16 slee; 17 slotstuk; 20 Europese vrouw; 22 soort kano; 24 tap; 25 bereids; 27 magma; 28 akelig; 29 voegwoord; 30 Europese rivier; 32 nuchter persoon; 33 stonde; 34 openbaar vervoer; 36 lawrencium; 37 selenium; 38 de dato; 39 wisselborgtocht; 40 vochtig; 41 honingdrank; 43 dreumes; 44 dierengeluid; 45 aarzeling; 47 neon; 49 water in Utrecht; 51 timmeren; 53 watering; 55 militair; 56 prijzige; 57 plaats in Noord-Holland; 59 krypton; 60 verstellen; 61 omlaag; 63 aangezicht; 66 recente; 68 selderij; 69 welaan; 70 precies; 72 boom; 73 zilver; 74 plaats op Ameland; 75 zenden; 76 akkoord. VERTICAAL: 1 durfniet; 2 streling; 3 zuil; 4 milliliter; 5 buis; 6 voegwoord; 7 weg; 9 zangstem; 10 raken; 12 Engelse titel; 15 goed gekookt; 18 parkeerverbod; 19 kwaad; 20 volzin; 21 de onbekende; 23 observeren; 24 ritselen; 26 lage kant; 29 ondernemingsraad; 31 iets nieuws; 33 plaats in Gelderland; 35 beroep; 38 naaldboom; 42 lastig vallen; 44 hoofddeksel; 46 vandaag; 48 danig; 50 Frans voegwoord; 51 ruitersoldaat; 52 achteraf; 54 maanstand; 56 insect; 58 vogel; 60 milliliter; 62 Rijksuniversiteit; 64 plaats op de Veluwe; 65 uitroep; 67 bijt; 70 soort computer; 71 militair.

Winnaar vorige week

Fee Klinckenberg uit Someren Proficiat!! Winwoord: HOOFDAFMETING

Welk winwoord komt er in het balkje? 1

2

3

11

4

12

17

18

26

30

19

49

38 41

45

46

51 56

57

65 69

74

70

48 53

58

61

64

68

47 52

60 63

29

37

44

50

16

33 36

43

54 59

62 66

71

67 72

73

75

76

© Persbelangen P0648

30

54

7

72

75

10

21

32 35

9

24

40

55

15

28

39 42

8

20 23

31

7 14

27

34

6

13

22 25

5

35

45

13

73

60

3

50

74

Uw oplossing moet bij ons binnen zijn vóór dinsdag 12.00 uur: advertenties@hetcontact.nl advertenties@peelbelangonline.nl Onder de goede inzendingen wordt wekelijks een cadeaubon van €10,- verloot.


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 10 augustus 2017 | pagina 10

GEZOND&FIT IN HET LEVEN DE EXPERTS AAN HET WOORD

Torso Finis Bent u heerlijk aan het genieten van uw vakantie? U hoeft zich geen zorgen te maken over de extraatjes die de vakantie met zich mee brengt. Na uw vakantie staan wij, Torso Finis voor u klaar. Wij kunnen u begeleiden met het vinden naar een gezonde levensstijl die bij u past of uw probleem zones behandelen. Natuurlijk kunt u bij ons ook terecht voor schoonheid- en cosmetische behandelingen, wellness en ontspanning. U kunt na de vakantie bij ons terecht voor; - Begeleiding in een gezonde levensstijl, zonder het gebruik van dieetproducten of het tellen van calorieën – Spierstimuatie, passieve krachttraining om uw spiermassa te vergroten en te versterken – Dermotherapie, mechanische bindweefsel massage voor het afdrijven

van cellulite ophopingen – Laconium, therapeutische infrarood cabine die zorgt voor een verbranding tot 800 calorieën per sessie – UCW, Universal Contour Wrap met ontgiftende werking zorgt voor een minimale afname van 15 centimeter van de totale lichaamsomvang en geeft meer energie U bent altijd welkom voor een vrijblijvend en persoonlijk advies. Neem hiervoor wel even contact met ons op zodat we de tijd voor u kunnen nemen. Wij wensen u nog een fijne vakantie en hopen u graag te zien bij Torso Finis.

Torso Finis Lage Akkerweg 4d 5711 DC Someren

Fysiotherapie Vissers Staat voor kwaliteit om de klant de optimale zorg om de kwaliteit van leven op het allerhoogste niveau blijft bestaan en/of te verbeteren. Door de samenwerking met heel veel partijen en vandaag een inzage in de mogelijkheden in ons eigen team. Naast Echografie , Shockwave en de sport-beweeggroepen Core Stability en/of Funxtion Training, is er ook het Beweegprogramma voor diverse aandoeningen zoals reuma, longproblematiek(COPD), arthrose, hartfalen, obesitas, diabetes en oncologie. Tevens wordt er in het najaar met Medische fitness gestart voor de mensen die een gezond fitheid niveau willen bereiken en behouden. In de afgelopen tijd is er in onze praktijk een sterke verbetering in kwaliteit ontstaan. Dit jaar is Linda Morres gepromoveert tot Master in de Neurorevalidatie. Dat betekent dat zij een expert is op het gebied van hersenaandoeningen, waar je aan kunt denken aan aandoeningen veroorzaakt door een hersenbloeding/infarct, Parkinson, MS en andere zenuwaandoeningen. Verder heeft collega Carola Pellemans met succes haar studie Master Geriatrisch fysiotherapeute behaald. Zij is de specialiste in ouderenzorg, zodoende heeft zij de kennis en de mogelijkheden om de ouder wordende mens zo optimaal mogelijk te kunnen laten functioneren. Zij onderhoudt sterke samenwerkingscontacten met de instanties in de gemeente Someren, ergo-

0493 473881

0493 492289

www.torsofinis.nl

http://www.fysiotherapievissers.nl

info@torsofinis.nl

info@fysiotherapievissers.nl

FysioActive Someren 4 miljoen Nederlanders hebben jaarlijks te maken met hooikoortsklachten, dit is circa 20% van de bevolking. Uit een eerste inventarisatie van een wetenschappelijke studie blijkt dat 84% van de mensen flinke verlichting heeft door medical taping bij hooikoortsklachten, zelfs al na 3x tapen!.

Dit lijkt vooral te komen door de kalmerende werking van de tape op het allergisch reactiemechanisme en het bindweefsel. FysioActive Someren biedt deze manier van medical taping aan. Heeft u veel last van loopneuzen, niesbuien, jeukende rode ogen of benauwdheid? Probeer of medical taping uw klachten kan verlichten! Het zomerseizoen komt er weer aan en dit betekent voor veel sporters welverdiende rust in de zomerstop. Helaas blijkt uit nieuw wetenschappelijk onderzoek dat sporters in de zomerstop door een mindere activiteit van het lichaam juist vatbaarder zijn voor sportblessures. Wij van FysioActive vinden het belangrijk dat u volledig fit en gezond het nieuwe sportseizoen hervat. Twijfelt u over pijntjes of klachten die u tijdens de zomerstop hebt afgelopen? Vraagt u zich af of uw huidige conditie, beweeglijkheid en kracht genoeg is om

het nieuwe seizoen blessurevrij door te komen? Maak een afspraak voor een sportscreening via 06-45475858 of www.fysio-active.com.

therapie, huisartsen, specialisten en ziekenhuizen. Een volgende keer een kijkje in specifieke samenwerkingsorganisaties. Ons motto: “mens blijf bewegen want dat is gezond”

Fysiotherapie Vissers Postelpark 15, 5711 JE Someren

Oefentherapie Cesar van der Wilt Hoe is de houding van uw kind? Door veelvuldig gebruik van (spel)computers, mobiele telefoons en i-pads, zien we bij kinderen een toename van houdingsafwijkingen. Veel kinderen hebben door een verkeerde houding al klachten, zoals hoofdpijn, rug- en nekklachten. Hoe vaak zit uw kind niet krom achter de computer? De rugspieren zijn niet sterk genoeg meer om de wervelkolom te corrigeren, waardoor vooral tijdens de groeispurt de kans op toename van een houdingsafwijking vergroot wordt. Soms zijn deze houdingsafwijkingen structureel, dat wil zeggen dat ze na de groei niet meer of maar gedeeltelijk gecorrigeerd kunnen worden. De meest voorkomende houdingsafwijkingen bij kinderen zijn kyfose (ronde rug) en scoliose (zijdelingse verkromming van de wervelkolom). Oefentherapie Cesar van der Wilt gevestigd in Gezondheidscentrum Nederweert en Gezondheidscentrum Someren, is gespecialiseerd in de behandeling van kyfose en scoliose middels de Duitse Schroth methode. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat dit de meest effectieve oefenmethode voor deze houdingsafwijkingen bij kinderen en volwassenen is. Wij vinden samenwerken met andere disciplines zoals (kinder)fysiotherapie, osteopathie en podotherapie, erg belangrijk om tot een optimaal houding- en bewe-

06-45475858

0495-626268

www.fysio-active.com

www.cesarnederweert.nl

aron@fysio-active.com

info@cesarnederweert.nl

gingspatroon te komen. Ziet u bij uw kind een scheefstand van de schouders, een versterkte buiging in de bovenrug of een gedraaide rug bij voorover bukken? Er bestaat de mogelijkheid om de houding van uw kind te laten controleren middels een screening. Hiervoor heeft u geen verwijzing nodig,vergoeding vind plaats vanuit de basisverzekering. ONS MOTO: GEZOND BEWEGEN KUN JE LEREN!

Oefentherapie Cesar van der Wilt Jolanda Carpay Ellis van der Wilt Postelpark 15 5711 JE Someren Loverstraat 8 6031 VD Nederweert


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 10 augustus 2017 | pagina 11

GEZOND&FIT IN HET LEVEN DE EXPERTS AAN HET WOORD Dymphy & Co

rouwtherapeut/paardencoaching Iets over mezelf; Mijn naam is Dymphy Vissers, ik ben getrouwd met Hans en we hebben 3 volwassen kinderen. Daarnaast hebben we verschillende dieren waaronder katten, een hond, kippen en paarden. Ik ben een echt mensen-mens en dieren-mens, waar vooral de paarden een speciaal plekje in mijn hart hebben veroverd. Vanaf mijn 18e heb ik in de zorg gewerkt, eerst als kraamverzorgster en vanaf 1995 als verzorgende in de palliatieve thuiszorg. Hierdoor kwam ik intensief met kankerpatiënten in aanraking, maar ook met mensen die met de zorg van kankerpatiënten te maken hadden, zoals familieleden en mantelzorgers. Omdat ik alleen de nachten werkte, kreeg ik niet alleen met lichamelijke kanten ten gevolgen van de ziekte te maken, maar ook met de mentale problemen die het met zich mee bracht. Zowel bij de clienten als bij hun naasten. Toen ik zelf door lichamelijke beperkingen mijn werk als verzorgende niet meer uit kon voeren ben ik op zoek gegaan naar werk waar mijn hart ligt. Om mijn werk en hobby te combineren kwam ik op het coachen van mensen met behulp van paarden uit, paardencoach dus. Eind februari 2015 heb ik de opleiding met succes afgerond en ben ik als ZZP-er begonnen met mijn eigen bedrijf

Dymphy & Co. Omdat veel mensen bij mij voor een coaching kwamen die met verlies te maken hadden was een opleiding te volgen tot rouwtherapeut voor mij een logische keuze. Sinds januari 2017 mag ik mij ook holistisch rouwtherapeut noemen. Deze therapie kan ik aanbieden zowel zonder als met de paarden. Zijn er nog vragen of wilt U meer informatie over paardencoaching en/of rouwtherapie, neem dan een kijkje op mijn website, of neem telefonisch contact op.

Paarden maken het onzichtbaren zichtbaar!! Opgeven of informatie kan bij;

Dymphy & Co

rouwtherapie/paardencoaching Info@dymphyenco.nl Tel.0612052170

06 12052170 www.dymphyenco.nl info@dymphyenco.nl

www.zorgdidact.nl Menselijk lichaam en ziekteleer Welke kinderziektes zijn gevaarlijk als je zwanger bent? Hoe werkt het hart nu precies? Wat is een hartritmestoornis? Hoe werkt het afweersysteem? Wat is Malaria, en wat moet je weten als iemand Malaria heeft? Wat zijn de verschijnselen van een ‘echte’ griep? Kun je de griep voorkomen? Door je kennis te vergroten leer je je eigen lichaam beter kennen en te begrijpen. Wij verzorgen de cursus Anatomie, fysiologie en Pathologie, waar alle eerdergenoemde onderwerpen aan bod komen. Tevens bestaat er ook de mogelijkheid om een workshop te volgen om bijvoorbeeld meer over infecties en kinderziektes te weten te komen of hoe te handelen in acute situaties, zoals een

verslikking of ernstige bijt- of brandwond.

Fysiotherapie Van der Weerden NATUURLIJK GEZOND! Vitaliteit! Dit geldt voor jong en oud. Vitaliteit is energie om te leven. Synoniemen zijn levenskracht en (hoeveelheid) energie. Bij vitaliteit gaat het om een gezonde geestelijke en lichamelijke gesteldheid van de mens, ofwel om de levenskracht die iemand heeft. Een mens kan lichamelijk gezond zijn, maar als de persoon zich geestelijk niet goed voelt, kan het zijn dat hij een tekort heeft aan energie om te leven. Tegenwoordig is vitaliteit steeds belangrijker geworden. Mensen proberen gezonder te leven, bijvoorbeeld door gezond te eten en veel te sporten. Behalve lichamelijke gezondheid, denken mensen ook vaker aan hun geestelijke gezondheid. Men gaat bijvoorbeeld naar yoga voor innerlijke rust, maar ook sneller naar een therapeut als men zich geestelijk niet goed voelt. Voor een goed en gelukkig leven is vitaliteit erg belangrijk. Een ongezonde levensstijl (roken, drinken, slechte voeding, slecht slapen etc.) kan invloed hebben op de geestelijke gesteldheid (vermoeidheid, stress, minder presteren). Wie vitaal wil zijn, moet zorgen voor een balans tussen beide. Een synoniem van vitaliteit is ook wel veerkracht. Als iemand veerkracht heeft, voelt degene zich geestelijk en lichamelijk in staat om te ondernemen en te doen wat degene wil doen. En iedereen kan daar zijn of haar eigen doelen in gaan verwezenlijken. Maar hoe kan ik zo’n doel gaan bereiken? Daar is een goede begeleiding m.b.t. de onderstaande vijf elementen voor nodig: 1. Voeding 2. Het dagelijkse portie beweging 3. Slaap 4. Mentaal welbevinden 5. Ontspanning Maar hoe kun je mensen vooruit helpen om aan bovenstaande punten te werken? Daar zijn verschillende mogelijkheden voor. A. Trainen onder begeleiding, zowel op fysiek- alsook ontspannend vlak B. Trainen & coaching op ‘afstand’ via een app C. Voedingsconsult D. Kennisdeling door workshops en lezingen Dit willen wij graag als team van Natuurlijk Gezond met jullie bewerkstelligen. Natuurlijk Gezond is een samenwerking tussen Trainingscentrum Teun en Paul, Wellness test Centre Teun Custers, Fysiotherapiepraktijk Paul van der Weerden, Natuurlijk Bewegen en osteopathiepraktijk Sander Michiels. Maar welke personen zitten in dit team en waar zijn zij in gespecialiseerd?

Lori Dingenouts Coach in het trainingscentrum op gebied van voeding en bewegen Jasper de Graef Coach in het trainingscentrum en Natuurlijk Bewegen Sjoerd Otter Coach op gebied van Natuurlijk Bewegen Miranda van den Berg Yoga docente Tessa Custers Yoga docente Lonneke Peeters-Dekkers Algemeen fysiotherapeute (specialisatie COPD) Lieke Stultjens-Slot Algemeen fysiotherapeute(specialisatie oedeemtherapie en oncologie) Robbie de Jong Algemeen fysiotherapeut (specialisatie hoofdpijnbehandeling en dry needling) Mirjan van Maris-Donkers Algemeen fysiotherapeute (specialisatie kinderfysiotherapie) Mark Thielemans Algemeen fysiotherapeut (specialisatie hartfalen en vaatlijden) Janneke van Eijk Algemeen fysiotherapeute (specialisatie COPD) Didi van Breugel-van Sinten Algemeen fysiotherapeute (specialisatie zwangerschap-gerelateerde klachten en thuiszorgtherapeute) Teun Loverbos Fysiotherapeut en manueel therapeut i.o. Jelmer Zijlstra Sport- fysiotherapeut Ilse Slegers Algemeen fysiotherapeute Esther Verhees-Smits Algemeen fysiotherapeute/secretaresse Sander Michiels Osteopaat

HET TEAM

Meer info kunt u krijgen op de volgende websites: www.trainingscentrumteunenpaul.nl www.fysiosportweerden.nl www.wt-teuncusters.nl www.osteopathiemichiels.nl www.natuurlijkbeweegonderwijs.nl

Teun Custers Bewegingswetenschapper en mede eigenaar Paul van der Weerden Sport- fysiotherapeut en mede eigenaar

Dit team staat graag klaar om jullie te helpen deze doelen (op gebied van het verbeteren van uw gezondheid) te bereiken. Zo hopen we dat iedereen op zijn of haar eigen manier een vitaler leven kan leiden!

Trainingscentrum Teun & Paul Postelstraat 26 5711 EN Someren

Is je interesse gewekt en wil je graag meer weten. Wil je in de ‘zorg’ werken, maar niet aan het bed staan? Dan is de opleiding Medisch secretaresse misschien iets voor je. Deze opleiding start in september. In deze opleiding komen o.a. ook de Anatomie, fysiologie (kennis en werking van het menselijk lichaam) en Pathologie (ziekteleer) aan bod. Informeer naar de mogelijkheden. Ommelseweg 55 • 5721 WT Asten

06-57848354 www.zorgdidact.nl info@zorgdidact.nl

06-55162241

www.zorgdidact.nl

VITALITEIT!

www.trainingscentrumteunenpaul.nl Info@trainingscentrumteunenpaul.nl


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 10 augustus 2017 | pagina 12

Vac a t u re s “Efkes danse, hosse, wa zinge en un glèske bier, ingrediënten vur un lève vol plezier.”

Dolblij zijn wij met de geboorte van onze zoon

Jurre Geboren op 24 juli 2017 Niels & Hilke van Houts - van Lieshout De Hork 1 5754 HH Deurne

Kiekeboe, hier ben ik dan!

Jan

Bart 27-07-2017 Zoon en broertje van Bart, Marjan, Tessa en Bram van Eijk Balisboom 17, 5715 BZ Lierop

Het heeft zo moeten zijn. Het is mooi dat mijn geliefde vrouw, onze lieve (schoon)mama, oma en omama op deze speciale dag is overleden. We zullen haar ontzettend missen.

Annie van Bree - Verdeuzeldonk geliefde echtgenote van

Wim van Bree * Asten, 16 augustus 1935

Franca † Sofie en Guido, Tessa - Amber Joost en Berdy, Julia - Eva

Toch nog vrij onverwacht, maar gelukkig in ons bijzijn, is afgelopen zaterdag overleden ons moeder, schoonmoeder en oma

Henriëtte en Cor Laura en Marcel, Lenka en Niels, Elise - Tim Mirna en Michael, Marissa

Annie Berkers-Rademakers

Tini en Bart Marril en Max Lisan en Tom Rob

echtgenote van

Jan Berkers †

EVI

is geboren op 3 augustus 2017

Theo en Angela Mariëtte en Norbert Kevin Pieternel en Peter

Deze 30er staat altijd voor iedereen klaar, Een kaartje, cadeautje of lief gebaar. Ze werkt hard om te bereiken wat ze wil, maar Gerrits wilde haargroei zet ze niet stil. Kus de meiden

SCHEIDEN DOE JE SAMEN * Vanaf intakegesprek t/m afhandeling rechtbank * Effectiever en goedkoper dan een advocaat * Een aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs Astrid Larue Tel. 06 539 72 748 larue@scheidingshuys.nl www.scheidingshuys.nl

ER IS TOEKOMST NA DE SCHEIDING

Het ScheidingsHuys

Asten, 5 augustus 2017 Correspondentieadres: Den Tip 4 5725 CJ Asten-Heusden

Annie is thuis, waar u van harte welkom bent, dagelijks van 14.00 uur tot 21.00 uur. We nemen afscheid van Annie op zaterdag 12 augustus om 15.00 uur in ‘t Brummelhuis, St. Willibrordusplantsoen 6 te Deurne. Daarna vindt de crematie in familiekring plaats. In plaats van bloemen zouden wij het fijn vinden als u een donatie wilt geven aan de Hartstichting. Hiervoor is een collectebus aanwezig.

Ons mam is opgebaard in haar appartement in zorgcentrum De Lisse, Deken Meijerstraat 3 te Asten. Gelegenheid tot afscheid nemen, op donderdag 10 augustus van 19.00 tot 20.00 uur. De afscheidsdienst wordt gehouden op vrijdag 11 augustus om 14.00 uur in de aula van Uitvaartcentrum Someren Asten, Acaciaweg 26 te Someren. Samenkomst in de ontvangstruimte waar vanaf 13.30 uur gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. De crematie zal later op de dag in stilte plaatsvinden. In plaats van bloemen graag een donatie voor een nog nader te bepalen doel. Hiervoor zijn collectebussen bij het condoleanceregister geplaatst.

Als op aarde de cirkel rond is….. Als je een leven hebt gehad van geven, van delen….. Als er momenten zijn geweest vol vreugde en van intens verdriet….. Vergeet dan niet….. Je hebt het op jouw manier volbracht. Heel plotseling hebben wij afscheid moeten nemen van ons mam en oma

Anneke van der Weerden-Verstappen Acaciaweg 26 5711 CM Someren

Potbosstraat 11 5753 GV Deurne

Mocht u geen rouwkaart hebben ontvangen, dan hopen wij u toch te bereiken met deze kennisgeving.

T 0493 - 49 34 15 T 0493 - 69 16 10 E info@meeuwsverspeek.nl I www.meeuwsverspeek.nl

Someren, 6 juni 1927

Mariahout, 5 augustus 2017

begeleiding van den Boom zorgvuldig vorm aan een persoonlijk afscheid. Zodat jullie met een goed gevoel kunnen terugkijken.

Sandra Slegers-de Groot

Asten-Someren | 0495 625 356 | www.uitvaartvandenboom.nl

Jeanne Eevers-Verdonschot echtgenote van

Martien Eevers

Martien Annie Verdonschot-Vogels Maik en Jeanette Inge en Ron Lola, Sam, Britt Tom en Esther Mies, Jilles

4 augustus 2017 Berkmortel 13, 5751 RJ Deurne De crematieplechtigheid heeft woensdag 9 augustus in crematorium Berkendonk te Helmond plaatsgevonden. Iedereen bedankt voor jullie steun en medeleven.

Kees, tel. 06-11441257 Valkenswaard.

Ook tijdens de bouwvakvakantie.

• D e M ob iel e F ietssp ecial ist Geert, u w ad res voor Verk oop / R ep aratie van nieu we en geb ru ik te f iets en! B el 0 6 -1 3 6 6 6 3 5 6 . • Gl aswol en P ir is olatie ( Du panel) . A an s potprij z en b ij d e I s olatieh al tel. 0492-5 42002. • H aardhou t o. a. eiken en b erkenh ou t. Meer inf o 0493-319691 of 06-237 20617 .

Döne

Döner Kebab Safé De beste Turkse specialiteiten, Someren: lamsvlees of kalfsvlees

Iedere vrijdag en zondag uit Nieuw-Zeeland. van 11.30-21.00 uur Someren: Iedere dinsdag en Wilhelminaplein vrijdag van 12.00 tot 21.00 uur op

De bes lam u

het Wilhelminaplein. Asten: Let op!

van 12.00 tot 20.00 uur op vanhet11.30-20.00 Koningsplein.uur

* W aterschade? plaf ond s , mu ren als N I E U W . Gratis of f erte voor verz ekering ! H et Verf hu is 4407 8 8 Noveen

Some

St. Clara

Belangrijk. Vraag alleen positieve dingen. Bid 9 dagen het weesgegroet bij een brandende kaars, ook als u er geen zin in heeft. Vraag 2 dingen die vast onmogelijk lijken om verhoord te worden en iets wat u heel erg ter harte ligt. Laat de negende dag de kaars geheel opbranden en publiceer dit bericht. U krijgt wat u vroeg.

vrijdag v h M.G.

• H oogwerk er te h u u r. W erkh oog te 14 meter. P as t d oor een poort. w w w .d ries s enverh u u r.nl Someren 06-5 1439395 . • D e sl eu tel b u s V oor al u w h u is s leu tels . U ku nt b ellen. Tel. 06-1305 0127

Ast

van 1

* B ij R estau rant de B rab ander 3 g ang en s enioren-menu € 9, 8 0. W el res erveren, tel. 0495 -663466 • C ontainer te h u u r. V oor pu in, s noeih ou t, z and enz . à € 60, -. B reng en en h alen in reg io Deu rne 06-4625 6440.

Margreth Leis Wouter en Kevin Jolijn en Timo

Drukwerk nodig?

Marcelle Gudo † Groeningen 38 5712 HC Someren De afscheidsdienst werd gehouden op woensdag 9 augustus in de aula van Uitvaartcentrum Someren Asten. De begrafenis heeft in familiekring plaatsgevonden.

• C ontainers nodig voor b ou w en s loopaf val? B el R aijm ak ers T ransp ort B V S om eren 0493-49015 2.

Met ruim 40 jaar ervaring in diverse timmerwerken, schilderen, texen, behangen. Tevens ook tegel- en straatwerk.

Koningsplein NIET GOED, GELD TERUG Voor bestellingen Voor bestellingen en 06-30931681 reserveringen 06-30931681

Elfri en Eric Peeke en Lize Elke en Pim Emma

Samen met jullie geeft uitvaart-

Voor werk in HUIS, TUIN en INTERIEUR

Intens als de kracht van de zon, die in het voorjaar de bloemen doet ontluiken, zo intens is ons verdriet bij het overlijden van mijn zorgzame vrouw, mijn sterke dochter, ons mam en lieve oma

Piet van der Weerden †

van den Boom

65+ klusser

Asten: Iedere Iedere zaterdag enzaterdag donderdag

echtgenote van uitvaartbegeleiding

Biedt zich aan:

Algemene kennisgeving

Zij overleed in de leeftijd van 70 jaar.

Sinds 1953

Uitvaartcentrum Someren Asten

Anja en Ton Bas en Evi Lex

Zij overleed in de leeftijd van 83 jaar.

Dochtertje van Stef Welten en Chantal van Doren Keizerstraat 95 5711 TV Someren

† 8 augustus 2017

* Gezocht: Vrijstaande woning Someren-Dorp. Minimale perceel oppervlakte 600 m2. Tel. 06 46326191

tegen scherpe prijzen!

NIET G Voo reserve

• Geb ak k en k l ink ers, ou d e en nieu w e. w w w .vanw oez iks ierb es trating .nl Tel. 07 7 -46625 7 9 Meij el. • Voor al u w s ch ild erw erk b innen en b u iten. I nlich ting en: 0492-3317 20 of 06-5 3265 97 3. F . Moors L ierop • D igital e f oto’ s af d ru kken op K od ak papier, d irect klaar, Tot A 4 f ormaat. F oka Deu rne, K erks traat 8 .

DAS

werk Pas Druk

www.daspasdrukwerk.nl

• B ev eil iging v oor u w w oning of b ed rij f b el d e Sleu telb u s .nl 06-1305 0127 b .g .g . 06-135 35 297 .


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 10 augustus 2017 | pagina 13

TE HUUR: BOVENWONING CENTRUM OMMEL Vanaf 1 september 2017 beschikbaar. Ruime en keurige bovenwoning, Marialaan 37, centrum Ommel. Huurprijs per maand: € 750,- p.m. excl. gas/water/licht.

Huisstijl nodig? Uw naam

BEDRIJFSNAAM Op maat voor u gemaakt!

1e Verdieping: ✓ Toilet, eetkeuken en ruime woonkamer. ✓ Zonnig en ruim balkon (achter keuken en woonkamer).

mailadres Tel. nummer Fax nummer www.website.nl

BEDRIJFSNAAM Op maat voor u gemaakt!

BEDRIJFSNAAM

2e Verdieping: ✓ Gerenoveerde badkamer, 2 slaapkamers en bergruimten. ✓ Ketel recent vernieuwd.

BEDRIJFSNAAM Op maat voor u gemaakt!

BEDRIJFSNAAM Op maat voor u gemaakt!

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Lorem ipsum Your business email Business phone number www.website.com

Lorem ipsum dolors sit amet All this mistaken idea of denouncing pleasure and praising pain was born and I will give you a complete account of the system, and expound the actual teachings of the great explorer of the truth, the master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because those who do not know how to pursue pleasure rationally encounter consequences that are extremely painful. Nor again is there anyone who loves or pursues or desires to obtain pain of itself, because it is pain, but because occasionally circumstances occur in which toil and pain can procure him some great pleasure.

Lorem ipsum dolors sit amet To take a trivial example, which of us ever undertakes laborious physical exercise, except to obtain some advantage from it? But who has any right to find fault with a man who chooses to enjoy a pleasure that has no annoying consequences, or one who avoids a pain that produces no resultant pleasure? To take a trivial example, which of us ever undertakes laborious physical exercise, except to obtain some advantage from it? But who has any right to find fault with a man who chooses to enjoy a pleasure that has no annoying consequences, or one who avoids a pain that produces no resultant pleasure?

Eigen parkeerplaatsen op afsluitbaar terrein. Binnen 2 minuten op de A67.

Naam en achternaam Functie Lorem ipsum Your business email Business phone number www.website.com

Lorem ipsum Your business email Business phone number www.website.com

What is he or she doing

Interesse: mail uw gegevens naar info@werkconsult.nl Uw naam

BEDRIJFSNAAM Op maat voor u gemaakt!

mailadres Tel. nummer Fax nummer www.website.nl

Specialisten in Mens en Werk www.werkconsult.nl • www.ldc.nl BEDRIJFSNAAM Op maat voor u gemaakt!

BEDRIJFSNAAM

BEDRIJFSNAAM Op maat voor u gemaakt!

BEDRIJFSNAAM Op maat voor u gemaakt!

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Lorem ipsum Your business email Business phone number www.website.com

Lorem ipsum dolors sit amet All this mistaken idea of denouncing pleasure and praising pain was born and I will give you a complete account of the system, and expound the actual teachings of the great explorer of the truth, the master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because those who do not know how to pursue pleasure rationally encounter consequences that are extremely painful. Nor again is there anyone who loves or pursues or desires to obtain pain of itself, because it is pain, but because occasionally circumstances occur in which toil and pain can procure him some great pleasure.

Lorem ipsum dolors sit amet To take a trivial example, which of us ever undertakes laborious physical exercise, except to obtain some advantage from it? But who has any right to find fault with a man who chooses to enjoy a pleasure that has no annoying consequences, or one who avoids a pain that produces no resultant pleasure? To take a trivial example, which of us ever undertakes laborious physical exercise, except to obtain some advantage from it? But who has any right to find fault with a man who chooses to enjoy a pleasure that has no annoying consequences, or one who avoids a pain that produces no resultant pleasure?

Naam en achternaam Functie Lorem ipsum Your business email Business phone number www.website.com

Lorem ipsum Your business email Business phone number www.website.com

What is he or she doing

DAS

Publishers

8 JULI T/M 27 AUGUSTUS

www.daspublishers.nl

* V a a tw a s s er , w a s a uto m a a t, d r o o g a uto m a a t, k o o k p l a a t, k o el k a s t, i nb o uw a p p a r a tuur d ef ec t? Bel 0 4 9 3 - 6 9 5 6 0 6 v o o r h er s tel . Bo ts W i tg o ed S er v i c e A s ten.

Gezocht in Someren

Opslagruimte 75-100 m2

voor kleine werkzaamheden. Mag ook een stal zijn.

Tel. 06-57215035

- ruwbouw/nieuwbouw - aanbouw/verbouw - renovatie - regiewerken

• Bi o l o g i s c h v l ees , puur, ambachtelijk met de smaak van vroeger! V arkens, rund, kip, lamsvlees, vele soorten vleeswaren o.a. uit eigen rokerij. B iologische aardappelen, uien, appels, eieren, boerenkaas, geitenkaas. Geopend: vrijdag en z aterdags 10.00 tot 17.00 uur. W ebwinkel en ook bez orging. Sumiran B iologische B oerderij B roekstraat 3 5 725 TL Asten-Heusden 0493-4406 30 www.sumiran.nl • O v er l a s t v a n ratten, muiz en, z ilvervisjes etc. B el 0493-6 8 8 006

• T . k . g ev r a a g d landbouwmachines o.a ploegen, frees, schudders, hark, maaier, kipper, mesttank, weibloter, mestverspreider, schijfeg, tractor enz . en vee/ paardetrailer 06 -19076 95 9. • Bent u eigenaar van een Opel dan bent u bij ons welkom voor elke reparatie, storing of onderhoudsbeurt. Uw Opel-specialist: Garage Mark Smits. Gespecialiseerd in jonge, gebruikte Opels. Hoofdstraat 74A, Liessel Tel. 0493-342144.

Wij maken een vrijblijvende offerte die past binnen ieder budget. Het gebruik van materieel (eigen bouwkraan, steigermateriaal, machines, stutten enz.) stellen wij tijdens de bouw dan gratis ter beschikking. Bel ons voor een afspraak.

Tegelvloeren

Biljartclub De Veteranen

Bouwbedrijf Leggen van vloertegels metHollanders vloerverwarming wil graag nieuwe leden verwelkomen. Kerkendijk 102 Stofvrij inslijpen,5712 klaar 3 dagen Wij zijn een biljartclub voor 50+ers in EWin Someren-Heide Leggen van vloertegels met vloerverwarming 0493-47 28 53

(Groot) Someren. Er wordt gespeeld op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag in De Ruchte. Het nieuwe biljartseizoen start begin september. Heeft u belangstelling, neem gerust contact op met Willy Bolk (tel. 479930) of Han Fens (tel. 492474) voor informatie of kom een keertje vrijblijvend kijken.

Badkamer en w.c. renovatie; Tegels Stofvrij inslijpen, klaar 3 126 dagen 06-215in00

www.hollanders-bouwbedrijf.nl

Met of zonder sloopwerk, keuze. metselwerk Zeer nieuwegrote muurtjes Alle prijsklassen. Leveren en zetten van alle tegels Met of zonder sloopwerk, Tegelvloeren,

Badkamer en w.c. renovatie Alleen leveren. metselwerk nieuwe Badkamer enmuurtjes wc renovatie Leveren Vakkundig en zetten van alle tegels aanbrengen.

Wegens vakantie gesloten

HUP, NAAR ZOMERKASTEEL HELMOND! M U S E U M H E L M O N D. N L

Elke dag schoppen hart- en vaatziekten honderden levens overhoop. Kijk wat u kunt doen op www.hartstichting.nl/doe-mee

Sleegers Metaaltechniek

Uw specialist in ruwbouw maar het complete pakket, inclusief afbouw, behoort ook tot de mogelijkheden.

Tegelvloeren;

Héél de zomer de leukste dingen te beleven in Kasteel Helmond

Mijn naam is Teun Sleegers, ik ben 21 jaar en wist al vanaf mijn zestiende dat ik een eigen metaalbedrijf wilde beginnen. Het was alleen de vraag wanneer. In augustus 2015 ben ik uiteindelijk voor mezelf begonnen en was Sleegers Metaaltechniek een feit. Sinds januari 2017 is Sleegers Metaaltechniek gevestigd op het nieuwe industrieterrein in Bakel, waar we over een werkplaats van ruim 200 m2 beschikken. Het machinepark is het laatste half jaar sterk gegroeid en bestaat uit onder andere een CNC plaatschaar, een CNC kantbank, een grote bandzaagmachine en de allernieuwste lasapparatuur en opspantafels. Sleegers Metaaltechniek is volledig ingericht op het snel kunnen leveren van producten. Dit maken we mede mogelijk door middel van een ruime voorraad materialen. We maken constructie, plaat- en laswerkzaamheden in staal, RVS en aluminium voor onder andere de voedingsindustrie, interieurbouw, agro, bouw etc. We kunnen voor vrijwel iedere sector iets betekenen. Ook voor particulieren. We denken graag mee met de klanten en streven naar de meest perfecte oplossing. Door nuchter boerenverstand en vakmanschap te combineren kunnen we tot de beste resultaten komen.

SLEEGERS Metaaltechniek

• Tegels in alle formaten, kleuren en prijsklassen! • Meer dan 100 soorten keramische houtstructuur open vanaf 10.00 uur, • Slopen vanElke bad endag inloopdouche maken zaterdag vanaf 9.00 uur, uur, • HET adres voor uw droombadkamer Elke dag open vanaf 10.00

Gratis gebruik gereedschap. van 24 -van 12 t/m 2 -1 Vloeieindsedreef 6 - Deurne - Tel. 0493-313091 / 06-53537725 www.autobedrijftabor.nl 187608

“Prettige feestdagen zaterdag vanaf 9.00 uur, gewenst!” te bezichtingen woensdagmiddag gesloten!

(alles is één vrijdag hand, tot in koopavond de puntjes geregeld, zonder zorgen!!) tot 20.00 uur,

• GROOT VT-WONEN huis in dag showroom vrijdag koopavond tot gesloten. 20.00 uur, woensdag gehele

Wegens vakantie gesloten van 28 juli t/m 21 augustus

Fiat Panda ....................................................................... 2011 Ford LTD 6.6 automaat ......................................................... 1973 Ford courier 1.8 d rolstoelvervoer ........................................... 1998 Hyundai i10 ...................................................................... 2010 Mercedes 600 SEL V12 autmaat .............................................. 1993 Mercedes E 200 CDI ............................................................ 2005 Opel Corsa sport 1.4 ........................................................... 1997 Opel Zafira A 1.6 ................................................................ 1999 Seat Alhambra .................................................................. 1999 Suzuki Wagon R ..................................................................2007 Volkswagen Golf ................................................................ 1998

Elke dag open vanaf 10.00 uur, zat. vanaf 9.00 uur. Vr. koopavond tot 20.00 uur. Wo gesloten!

Tractor Massey harris .......................................................... 1950

www.slaats-tegelwerken.nl

Diverse laaggeprijsde auto’s met APK-keuring.

TEGELWERKEN P. SLAATS NEERKANT B.V. Tegelwerken P. Slaats Dorpsstraat 35 Tel: (077) 466 32 52 5758 AN Neerkant info@slaats-tegelwerken.nl

Hooieeuwsels 16 | 5761 DC Bakel | 06 31951078 info@sleegersmetaaltechniek.nl | www.sleegersmetaaltechniek.nl

DAS pas business


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 10 augustus 2017 | pagina 14

www.dak-werken.nl

Houtakker 2 Oldert 1A 57615761 DDPA Bakel Bakel T 0492-599099 F 0492-599302 M 06-53122216

Nieuw! Cursus Spaans in Asten Ga je graag op vakantie naar Spanje? Heb je altijd al Spaans willen spreken? Leer alles van de Spaanse taal en cultuur. De nieuwe cursussen voor beginners of (half)gevorderden starten op ma 4 sept. om 19.00 uur of 20.30 uur aan de Kerstraat 10 in Asten. Kosten: € 95 incl. materiaal. Meer info? 06 40 59 59 11 / info@taalleraar. com / www.taalleraar.comHasta pronto!

PARAMEDISCH PEDICURE Reuma - Diabeet Orthese techniek Gecer tificeerde spor tpedicure

• 8mm spoelen overzetten op dvd, Bel Foka Deurne 0493-353102. • Eet- en frietaardappelen te koop bij J. Leenders, Bosweg 3 Asten-Heusden. 0493-697830. Openingstijden maandag, vrijdag en zaterdag vanaf 8.30 uur.

Voor een afspraak, bel 06-53505061 M. Slegers • Kerkstraat 17 • Someren Rolstoel toegankelijk

SE ZOMER D A G VON DINSDA

LIVE

Dinsdag t/m do 10.00-18.00 Vrijdag 10.00-20.00 Zaterdag van 10.00-17.00. Zondag 12.00-17.00 Dinsdag t/m do 10.00-18.00 Dinsdag t/mZaterdag do 10.00-18.00 Vrijdag 10.00-20.00 van 10.00-17.00. Vrijdag 10.00-20.00 van 10.00-17.00. ZondagZaterdag 12.00-17.00 Zondag 12.00-17.00

Zomerse Dinsdagavond Live Dinsdag 15 augustus: Prins Bernhardstraat 44 Asten 0493-695243, www.hetspektakel.nl

Nieuwbouw & Renovatie

Café ’t Spektakel

Pannen & platte daken (EPDM)

* Gezocht: Vrijstaande woning Someren-Dorp. Minimale perceel oppervlakte 600 m2. Tel. 06 46326191

Tailor Birds (Australië)

(band rondom violiste Sophie Kinston)

Aanvang 21.30 uur. Gratis entree

• Taxivervoer • Touringcarvervoer • Pakketdiensten • Garagebedrijf • Autohandel www.hebbentours.nl Snoertsebaan 22 | 0493-342.342 | info@hebbentours.nl


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 10 augustus 2017 | pagina 15

Han Meeuwsen ASTEN - Niet bij de pakken neerzitten, was het credo van Han Meeuwsen. Ondanks zijn ziekte trok de Astenaar het liefst dagelijks met zijn camera de natuur in. Zijn film De Verborgen Wereld van de Strabrechtse Heide werd zijn levenswerk. Meeuwsen overleed op vrijdag 28 juli op 54-jarige leeftijd, en vond in het zicht van zijn geliefde Strabrechtse Heide zijn laatste rustplaats.

Pareltjes uit de natuur, vastgelegd in een parel van een film. Begin november vorig jaar presenteerde Meeuwsen zijn werk voor het eerst aan het publiek in bioscoop Vue Eindhoven. Ontroerd, maar ook al volop bezig met zijn volgende project. Na de Strabrechtse Heide had hij de Peel op de korrel. Daar maakte hij intussen al tal van beelden, maar voor de afronding kreeg hij niet genoeg tijd. Toch is ook dat werk niet voor niets geweest. “Han heeft aangegeven wie het project mag afmaken. Met hem gaan we nog contact opnemen”, zegt boswachter Jap Smits. Het was Smits die Meeuwsen in 2012 wist te strikken voor zijn beoogde natuurfilm over de Strabrechtse Heide. “Hij zou filmen, ik zou faciliteren. Ik zorgde voor ladders, auto’s, boten, alles wat Han maar nodig had. Zo hebben we ongelofelijk veel uren samen doorgebracht.” Volgens Smits was Meeuwsen een ‘mensenmens’, gedreven, innovatief. “Hij kon goed met mensen opschieten, tenminste, als je hetzelfde wilde als hij”, zegt Smits met een lach. Hij noemt het bewonderingswaardig hoe Meeuwsen ondanks dat hij ernstig ziek was gewoon door bleef gaan. “Hij zei altijd: ‘Al val ik om, het is beter dan ziek in bed liggen.’ Hij wilde niet aan de kanker sterven, dan maar aan de chemo of een operatie. Dan had hij er in ieder geval alles aan ge-

Han Meeuwsen in zijn tuin in Asten. (Archieffoto: Hein van Bakel) daan.” Tekenend voor zijn doorzettingsvermogen en zijn levenslust, vindt Smits. Staatsbosbeheer zorgde na zijn overlijden dat de Strabrechtse Heide onderdeel kon zijn van zijn afscheidsdienst. “Na afloop hebben we hem helemaal over de heide gereden, op weg naar zijn laatste rustplaats (natuurbegraafplaats Schoorsveld, red.). Ik heb zelden zo’n waardig afscheid gezien.” Meeuwsen reisde de hele wereld over, maakte overal foto’s en filmpjes. Dat zijn grootste passie uiteindelijk luttele kilometers van huis zou liggen, kon ook Meeuwsen niet voorspellen. “Dan zat hij op zijn knieën naast mij, en liet ik hem zien dat een eikel een compleet mierennest bevatte. Dan ging hij helemaal uit zijn bol”, zegt Smits. Samen werkten ze ook nog aan een boek over de Strabrechtse Heide. En dat boek gaat er alsnog komen, als het aan Smits ligt. “Helaas kan ik het niet samen met hem afmaken, maar hij heeft nog heel veel materiaal liggen. Ondanks zijn overlijden wordt het een boek waar Han nauw bij betrokken is.”

Kerkb e ri ch t e n Franciscusparochie Asten|Someren

Franciscusparochie

www.rkfranciscus.nl; 0493-691315. In verband met vakantie is het centrale parochiececretariaat van de Franciscusparochie gesloten tot en met maandag 14 augustus. H.Maria Presentatiekerk Asten Zaterdag 18.30: Eucharistieviering mmv VZ. Intenties: Overl Ouders Bukkems-Berkvens; Overl Ouders Swinkels- Salimans. Zondag 11.00: Eucharistieviering mmv VZ (aansluitend koffie en thee voor iedereen). Intenties: Intentie uit dankbaarheid vw verj; Jan en Nel Strijbosch; Maroesja vd Broek; Liza v Kessel-v Hout vw sterfd. Dinsdag 9.30: Eucharistieviering Kapel Missiezusters Maria ten Hemelopneming Intenties: Loes van Oosterhout-Compiet; Diny Koolen; Overl.fam vd Wallen. Donderdag 17.00: Eucharistieviering Kapel Missiezusters Intentie: Tot welzijn van de gehele Franciscusparochie en kerk. H. Antonius van Padua Heusden Zaterdag 18.30: Eucharistieviering mmv kerkkoor. Maria ten Hemelopneming. Intenties: Rina vd. Loo-Dekkers. Martha van Berlo-vd. Broek. Overleden ouders van Kessel-Beckers en Jan Biemans. Albert Aarts en Ida Aarts-Relou. Paul van Tilburg. O.L. Vrouw Praesentatie Ommel Zaterdag 17.30: rozenhoedje; 18.00: H. Mis op de 19e zondag door het jaar: voor het welzijn vd parochie. Zondag 9.00: rozenhoedje; 09.30: H. Mis op de 19e zondag door het jaar mmv het Gem. Koor St. Cecilia uit Ommel: Piet Slegers en familie, ter dankbare herinnering aan Leny v Lieshout-Franssen. Maandag 8.00: H. Mis: voor het welzijn vd jonge mensen. Dinsdag 8.00: H. Mis op het hoogfeest v Maria Tenhemelopneming: voor het welzijn vd gezinnen en de alleenstaanden; 14.30: H. Mis: bedevaart KBO kring Asten Deurne Someren: levende en overl. leden vd KBO-kring Asten Deurne Someren, Jan v Geffen; 19.00-20.00: Aanbidding vh Allerheiligste Sacrament.

Woensdag 8.00: H. Mis: voor de zielenrust vd overledenen. Donderdag 8.00: H. Mis: voor de intenties uit het intentieboek v Maria v Ommel. Vrijdag 8.00: H. Mis: voor vrede in de wereld en in de gezinnen, rector Jan Peijnenburg vw zijn verj., Leon Derks vw zijn sterfdag. Lambertuskerk Someren Donderdag 19.00: H. Mis en vrijdag 9.00: H. Mis. Zondag 9.30: H Mis; koor: Bonum Tenete; Intenties: Miet v Eijk; Mien v Eijk-Snijders vw haar verjaardag. Eegelshoeve Someren Zaterdag 19.00: H Mis; intenties: Jan Moonen en Koen Vos. H. Naam Jezus Lierop Zondag 10.00: H Mis; Koor: Par Kerkkoor; Intenties: Herman Kuijpers vw sterfdag; Bertha Welten-van Heugten. Woensdag 19.00: H Mis in Henricushof; Someren Heide Zondag 11.00: Eucharistieviering; Intenties: Overleden ouders Verdonschot-van Hooff vw verjaardag moeder; Karel van Bommel en overleden zus en broers, Agnes Custers; namens de parochie voor: Sjaak v.d. Mortel O.L.Vrouw Tenhemelopneming Someren-Eind Zaterdag 18.00: H. mis in de Einder, ingang Lambertusstraat. Intenties: Petronella, Henrika en Henricus Borsboom; Hubertus Michiels, Albertina Michiels-Kraak en overleden familieleden; Mieke en Albert Dijkmans-van Doorn; Karel Frederik Bierlee, Marsiam Bierlee Doelmoengit en Ella Bierlee-de Roo; Nel Rutjens; Mia van Lierop-Schroyen; familie Steijvers-van de Vijver en kinderen; Hendrikus Eilers. Kapel Sluis Xlll Zondag 10.15 uur: Communieviering.

Protestantse kerk Asten | Someren Zondag 10.00 uur: dienst in Someren, Speelheuvelplein. Voorganger is ds Baerends, predikant in Son.

Pand aan de Markt Deurne wordt verbouwd

VVV Deurne tijdelijk in gemeentehuis DEURNE - De VVV in Deurne zal met ingang van 1 oktober tijdelijk haar informatiefunctie uitvoeren vanuit de hal van het gemeentehuis. Bergopwaarts heeft namelijk aangekondigd het pand aan de Markt 14, waarin de VVV momenteel het voorste deel in gebruik heeft, grondig te verbouwen en er appartementen in te realiseren. Ondanks dat het deel aan de zijde van de Markt een commerciële ruimte blijft, is het voor de VVV niet mogelijk om er tijdens de werkzaamheden te blijven in verband met de bouwoverlast.

Bergopwaarts wil al in oktober starten met de verbouwing. De VVV moest daarom snel op zoek naar een alternatief. Het gemeentebestuur heeft de VVV de mogelijkheid geboden om twee balies in de hal van het gemeentehuis, die niet meer in gebruik zijn, te benutten als VVV-informatiebalie. Op deze manier is het toch mogelijk voor de VVV om op deze korte termijn haar gastheerschaps- en promotiefunctie voort te zetten. Voor de gemeente past de tijdelijke huisvesting van de VVV perfect bij haar filosofie om het gemeentehuis steeds meer het ‘huis

van de gemeente’ te laten zijn, waar ook andere organisaties gebruik van maken die vergelijkbare dienstverlening aanbieden.

Openingstijden

De tijdelijke huisvesting duurt naar verwachting tot 1 april 2018. Gedurende deze periode zijn de openingstijden van de VVV gelijk aan die van het gemeentehuis. Uitzondering hierop is de vrijdagmiddag, dan zijn de balies van de gemeente niet open, maar de balie van de VVV wel. Dit betekent ook dat de VVV op zaterdag gesloten zal zijn.

De VVV is momenteel in gesprek met Bergopwaarts over de planning en voorwaarden voor terugkeer naar Markt 14 na de verbouwing.

Huis van de gemeente

Wethouder Marinus Biemans in een brief aan de gemeenteraadsleden: ‘De huisvesting van de VVV past perfect bij onze filosofie om het gemeentehuis steeds meer het ‘huis van de gemeente’ te laten zijn, waar ook andere organisaties gebruik van maken die vergelijkbare dienstverlening aanbieden.’ Eerder heeft de gemeente het gemeentehuis al beschikbaar gesteld voor Zorg in Deurne en de andere zorgpartners in de zorgvleugel (Levgroep, Grip Op Schuld, Stichting Leergeld, Centrum voor Jeugd en Gezin, Senzer en MEE), de medewerkers van Peelgemeenten en de politie.

Lezing: de kerk van steen tot steen DEURNE - Architect Hans Flapper geeft zaterdag 12 augustus een lezing naar aanleiding van de expositie De kerk steen voor Steen die momenteel te zien is in de St. Willibrorduskerk in het centrum van Deurne. De expositie toont een fraaie tijdlijn met de geschiedenis van de Deurnese kerken gekoppeld aan de plaatselijke en landelijke historie en architectuur. De lezing begint om 16.00 uur, in diezelfde Willibrorduskerk aan de Markt 9 in Deurne.

Met behulp van afbeeldingen laat Hans Flapper zaterdag zien hoe de ontwikkeling van het bouwen van kerken is verlopen en welke invloeden daarbij een rol hebben gespeeld. Flapper: “In het Nieuwe Testament staat niets over het bouwen van kerken, geen voorschrift noch aanwijzing. Toch begonnen christenen op een zeker moment kerken te bouwen. Er ontstonden prototypen die tot op heden nog worden gebruikt. Ook de St. Willibrorduskerk is gebouwd op basis van één van die prototypen.” De lezing zaterdag wordt

niet alleen een reis door de architectuurgeschiedenis maar ook door de geschiedenis van mensen die de kerk hebben gebouwd, herbouwd, verbouwd, uitgebreid, beschadigd, misbruikt en weer hergebruikt. En daarna gaat hij in op de vraag: Hoe zal de toekomst van kerken zijn? Kunnen we iets leren van het ver-

LASERBEHANDELING

KALKNAGELS

Bedevaart voor ouderen OMMEL - De KBO’s Kring Deurne, Kring Asten en Kring Someren houden komende dinsdag de Bedevaart voor Ouderen. Om 14.30 uur wordt dan de bedevaartsmis gehouden in de kerk in Ommel. De intentie is voor de (overleden) leden van de verschillende KBO’s. Voorgangers zijn pastor Kalb van KBO Brabangt en kapelaan Van Overbeek van Ommel, pastoor Scheepers van Asten, pastoor Janssen van Deurne en pastor Zwirs van Lierop.

leden?” De toegang is gratis. De wisseltentoonstelling De kerk steen voor Steen is ook te bezichtigen tijdens de openstelling van de St. Willibrorduskerk aan de Markt in Deurne, iedere dag behalve op maandag, tussen 14.00 en 16.00 uur. Behalve de geschiedenis van de bouw van kerken zijn ook materialen en gereedschappen uit het verleden te zien. Ook wordt een film van de St. Willibrorduskerk vertoond, gemaakt door videoclub Deurne. Kinderen kunnen met legosteentjes een eigen kerk bouwen.

WWW.CEULENHUIDKLINIEK.NL WWW.DERMALINK.NL

In memoriam

LASERBEHANDELING SPATADEREN

polikliniek voor dermatologie en flebologie

Zoekt u een specialist voor de behandeling van uw spataderen of huidaandoening? Zoekt u een specialist voor de behandeling Onze deskundige dermatologen volgen de nieuwste van uw spataderen of huidaandoening? Onze deskundige dermatologen volgen de ontwikkelingen in ons vakgebied en passen deze toe in de nieuwste ontwikkelingen in ons vakgebied en passen deze toe in de praktijk. Wij hebben de praktijk. Wij hebben de meeste ervaring in Nederland op het meeste ervaring in Nederland op het gebied van  gebied van laserbehandeling bij spataderen. laserbehandeling bij spataderen. 

dr. RPM Ceulen dermatoloog initiatiefnemer CHK DR.D.J DER KINDEREN Initiatiefnemer Dermalink Blokzijlpark 30 AB Stationsstraat Amersfoort 1 5701(Vathorst) MK Helmond 0492-792939 033-433 46 00ALTIJD VERGOED NA VERWIJZING DOOR UW HUISARTS ALTIJD VERGOED NA VERWIJZING DOOR UW HUISARTS

In fo e n di enst en Huisartsen

Bij spoedgevallen, avond-, nacht- en weekenddienst: de centrale huisartsenpost bij het Elkerliek in Helmond: tel. 0900-8861. Spoedpost huisartsen Geldrop: alleen bereikbaar buiten praktijkuren van de eigen huisarts: ‘s avonds, ‘s nachts, in het weekend en op feestdagen. Telefoon eveneens: 0900-8861.

Apotheken

Alphega apotheek Floralaan 28 in Asten, tel. 0493-694343. Op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur. Buiten deze openingstijden voor spoedgevallen: de apotheek in het Elkerliek in Helmond aan de Wesselmanlaan 25, tel. 0492-595983.

Tandartsen

In het weekend vanaf vrijdag 12.00 uur is de tandartsenkring Deurne/ Asten/Someren/Bakel bereikbaar, alleen voor zéér dringende gevallen die niet kunnen wachten tot na het weekend. Tel. 06-22094316.

Buurtbemiddeling

Voor geluidsoverlast en problemen met de buren: Buurtbemiddeling DAS: 06-27856865 of asten@bemiddeling.nu.

GGD Brabant-Zuidoost

Aanvraag ambulancezorg voor noodgevallen: 112. Voor aanvraag vervoer: 040-2332135.

Zorgboog

Voor hulp bij persoonlijke verzorging en/of verpleging. Of voor zorg na behandeling in het ziekenhuis. Of voor een adviesgesprek of specialistische verpleegkundige hulp: neem contact op met het kruiswerk van de Zorgboog. In kleine wijkteams wordt

hulp en ondersteuning geboden, afgestemd op de zorgvraag. Tel. 09008998636 of zorgboog.nl. Ook voor informatie over zwangerschapsbegeleiding, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg.

Politie Asten

lijke verzorging en maaltijdservice. Ook voor acute zorg 24 uur per dag zeven dagen per week: tel. 0492572000, op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur. Voor nieuwe aanmeldingen: CIZ Veldhoven, tel. 0402549999.

Afdelingsbureau Asten, Planker 20; geopend: maandag t/m vrijdag: 9.0017.00 uur, zaterdag: 10.00-16.00 uur, zondag: gesloten. Alarmnummer: 112. Geen spoed: 0900-8844. Meld misdaad anoniem: 0800-7000.

Dierenartsen

Bloedafname

Dierenambulance

Het Elkerliek ziekenhuis heeft een bloedafnamelocatie in medisch centrum Campanula aan de Floralaan 30, ingang Lienderweg in Asten. Op werkdagen van 8.00 tot 12.00 uur. Trombosedienst op werkdagen van 8.00 tot 10.00 u.

Onis Welzijn

Onis Welzijn voor vragen over welzijn, (mantel)zorg, meedoen, wonen of inkomen in Asten en Someren. Tel. 0493-441234, e-mail info@oniswelzijn.nl<mailto:info@oniswelzijn. nl.

Lev-groep

De Lev-groep is er voor iedereen die vragen heeft over zorg, wonen, opvoeden, relaties, werk, echtscheiding en geldzaken en werkt wijkgericht met vrijwilligers. Asten: 0493-693889. Zie ook levgroep.nl. De crisisdienst van Levgroep is tijdens en buiten kantoortijden bereikbaar via tel. 0492-598989.

Savant Zorg

Voor persoonlijke verzorging, verpleging, activerende begeleiding, ondersteunende begeleiding, verpleeghuiszorg, verblijf, huishoude-

Dierenartsenpraktijk De Eenhoorn, Ommelsveld 25 Asten, tel. 0493689715. Dierenartsenpraktijk Asten, Dijkstraat 1 Asten, tel. 0493-691330. Ook voor spoed. Opvang zwerfdieren: Dierenbescherming Zuidoost-Brabant. De dierenambulance rijdt voor huisdieren, kleine landbouwdieren en voor in het wild levende dieren die in nood zijn. De meldkamer dierenhulp is bereikbaar via 0900-1120000. Dierenambulances rijden niet voor dode dieren. Melding daarvan kan bij de gemeente of in het weekend bij de politie.

Vogelasiel

Voor opvang vogels: Stichting Vogelasiel Someren eo, Philipsbosweg 7 in Lierop. Tel. 06-29799316 of vogelasiel-someren.nl.

Thuiszorg, Samen verder

Voor verpleging, verzorging, huishoudelijke hulp en/of begeleiding, tel 0492-476001. Zie ook www.thuiszorgsamenverder.nl. Voor spoedhulp, bijvoorbeeld na ontslag ziekenhuis: 24 uur per dag bereikbaar via tel: 06 49438319.

Poetszorg, poetsen met een praatje

Voor huishoudelijke ondersteuning in de regio Peelland. Zie www.poetszorg.nl, tel: 0642677878.


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 10 augustus 2017 | pagina 16

Z mertips! OP=OP! POWERBANK | SLIM S 10000

169,-

133,-

∙ Laadt onderweg uw smartphone of tablet meerdere keren op ∙ Capaciteit: 10.00mAh

24,95

15,-

LED-TV | 24LED1500 ∙ 24” (61 cm) LED-TV ∙ Speel uw films, foto’s en muziek af via USB ∙ Energieklasse B

488,549,-

DRAADLOZE SMART SPEAKER | PLAY:1 ∙ Luister overal in huis naar uw favoriete radiozender of naar muziekstreamingsdiensten ∙ Eenvoudige installatie en bediening via de gratis Sonos-app ∙ Vochtbestendig, zelfs geschikt voor o.a. de badkamer ∙ Ook verkrijgbaar in wit

229,-

Bij onze sleutelservice

2e SLEUTEL GRATIS!

LAPTOP | IDEAPAD 320-14ISK 80XG0057MH ∙ ∙ ∙ ∙

Intel® Core™ i3-6006U processor 4GB werkgeheugen 128GB SSD harde schijf Full HD beeldscherm

Onze pluspunten:

79,

Alles op het gebied tablets en laptops Pasfotoservice Uitgebreid assortiment accessoires en onderdelen Smarthome & thuisnetwerk

HOMEPLUG | 500 WIFI STARTER KIT POWERLINE ∙ ∙ ∙ ∙

Draadloos (WiFi) en bedraad internet over stroomnet Compacte behuizing Zendt een draadloos signaal uit Eén extra WiFi toegangspunt

Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m zaterdag 12 augustus 2017

Expert 2connect

NIEUW! Wilhelminaplein 22 (naast Domino’s Pizza), Someren, (0493) 749000

Expert Asten Burgemeester Ruttenplein 1, (0493) 692541

* Excl. 4,24 thuiskopieheffing

95

Smartphones (& reparatie)

Sleutelservice

*

Peelbelang wk32  
Peelbelang wk32