Peelbelang 21-10-2021

Page 1

PEELBELANG 3 Heusdense kerk viert 100-jarig bestaan

7 Primair en voortgezet onderwijs tekenen convenant

9 Pompoenfestijn van start

11 NWC wil zich herpakken tegen koploper

21 oktober 2021 Week Jaargang 99

42

WWW.PEELBELANGONLINE.NL

21 Finale playbackwedstrijd KansPlus

Woning verkopen?

Drukwerk & verspreiding www.dasmediacentrum.nl

zaterdag 30 en zondag 31 oktober

OPEN DAGEN welkom van 11.00 tot 16.00 uur meer informatie: www.hoeveruth.nl

VLIERDEN [GEMEENTE DEURNE]

1 Webshop 2 Winkels VA N M I E R L O S C H O E N E N . N L

Het financiële plaatje ziet er voor Asten na enkele flinke bezuinigingsrondes eindelijk weer positiever uit.

KIJK VOOR ALLE MERKSCHOENEN OP:

Eindelijk wat lucht voor gemeente Asten

‘We kunnen weer ambitie tonen’ ASTEN - Het was enkele jaren bijna een mantra: het Rijk gaf de gemeente Asten steeds meer taken, maar de zak met geld die het daarvoor kreeg was verre van toereikend. Die tijden lijken voorlopig voorbij. Het komende jaar schrijft de gemeente nog rode cijfers, vanaf 2023 kan Asten weer een sluitende begroting overleggen. door Bram Vannisselroij Het financiële plaatje ziet er voor

Asten na enkele flinke bezuinigingsrondes eindelijk weer positiever uit. Het Rijksbeleid hing

Mooie herfstplaatjes

ASTEN – Als je aan een herfstfoto denkt, dan denk je aan een paddenstoel met witte stippen. Gerard Timmermans zette deze bijzondere vliegenzwam op de foto. Op pagina 8 in deze krant zijn nog veel meer mooie herfstplaatjes te zien.

lange tijd als een molensteen om de nek van de gemeente. Na jaren discussie kwam het Rijk over de brug. Onder andere het gemeentefonds, de belangrijkste bron van inkomsten voor Asten, wordt in positieve zin aangepast. Ook voor de uitvoering van de jeugdzorg en voor het realiseren van klimaatdoelen komt meer geld beschikbaar. Kleine min Volgens wethouder Financiën Henk van Moorsel kan Asten hierdoor weer ambities tonen. Volgend jaar schrijft de gemeente nog een kleine min van 84.000 euro, de jaren daarop worden er zwarte cijfers geschreven die oplopen van anderhalve tot bijna drie ton. Het betekent niet dat de wethouder nu met geld gaat strooien. Zo blijft de (extra) verhoging van de onroerendzaakbelasting (ozb) van vijf procent bovenop de inflatiecorrectie ‘gewoon’ staan. Dit was Someren ook van plan, maar begin deze week zag de buurgemeente daar vanaf omdat er door de tegemoetkoming van het Rijk genoeg geld binnenkomt. Nu Asten weer wat lucht

heeft kunnen ze ook verschillende plannen ten uitvoer brengen die al langer op de rol stonden. Zo is er 11.000 euro gereserveerd voor extra nieuws op de gemeentepagina in dit weekblad. Maar ook wordt er 150.000 euro vrijgemaakt voor burgerinitiatieven. De uitvoering van het Klimaatakkoord kan rekenen op een ton en voor de dorpsondersteuner in Ommel is 13.500 euro in de begroting opgenomen. Volgens het B&W heeft Asten, ondanks dat de jaren 2020 en 2021 vooral in het teken stonden van de coronacrisis, haar grootste gedeelte van haar ambities uit het ‘Coalitieakkoord 2018-2022, Samen op weg naar een duurzaam vitaal Asten!’ waar kunnen maken. Rooskleuriger Meer grip en inzicht krijgen op de kosten van het sociaal domein waren de laatste jaren het devies, dat lijkt nu te zijn gelukt. Volgens Van Moorsel heeft de gemeente lange tijd besluiten moeten nemen die minder leuk waren voor de Astenaren, maar nu ziet het er voor inwoners een stuk rooskleuriger uit.

Altijd dichtbij!

A ST E N | B E E K E N D O N K

Asten - Beek en Donk www.vanmierloschoenen.nl

Donderdag 23 december

“KERST INN”

Kerstborrel & Kerstpakket in 1 Voor meer info zie advertorial in deze krant of www.plattevonder.nl

* echtscheiding * familierecht * erfrecht De Poort 7A - Deurne www.imkegerrits.nl


• U wilt uw ontslaguitkering of een tot uitkering komende lijfrentepolis aanwenden voor aankoop van een lijfrente en U wenst naast een hoge uitkering een goed advies? • U wenst een hypotheek tegen scherpe rente, een arbeidsongeschiktheids- of ziektekosten verzekering? • U zoekt voor uw bedrijf / OR ondersteuning bij herziening van de pensioenregeling? Zo ja, wendt U zich dan tot de specialist op het gebied van pensioen-, lijfrente- en overige levensverzekeringen

Mr. H.C.M.

Looijmans belastingkundige

Nieuwendijk 70 tel 0493-440115

5712 EN Someren fax 0493-440116

Atelier ‘Clamode’ Naailes Varendonkweg 2 Someren. Info: stuur mail naar c. zeegers@chello.nl Corrie Zeegers 06-51326689.

20 tm 23 oktober

Weekaanbieding

Kibbeling

500 gram vers gebakken kibbeling met een saus naar keuze & een gratis bakje huissalade.

€10,-

Penne met zalm met overheerlijke romige kreeftensaus

€12,50 voor 2 personen

Bestel ook online op: www.visvanhein.nl

Visspeciaalzaak Hein van Helvoirt Molenstraat 11a Deurne - 0493-383194 /visvanhein

Stultiens Decoraties Glas, spiegels en beletteringen. Boerenkamplaan 116, 5712 AH Someren. Tel. 0493-496512

Toon Tinnemans onderhouds en reparatiewerkzaamheden rond uw huis en bedrijf. Tel 0493-494862

Professionele vakverven

Schilderwerken Belleweg 11, Someren Tel 0493-440 788

Voor al uw schilderwerk binnen en buiten. Inlichtingen: 06-53265973 F Moors Lierop

Bij restaurant de Brabander 3 gangen senioren-menu € 12,50. Wel reserveren. Tel. 0495-663466,

T.k. gevraagd land- en tuinbouwmachines o.a. ploeg, frees, spitmachine, kopeg, weisleep, bloter, mesttank, kipper, schudder, hark, tractor enz. 06-19076959.

Vanaf nù weer volop winterviolen, potchrysanten, gaultheria’s en heideplanten. Perkplantenkwekerij Loeffen, Kalkweg 3 Someren-Eind. Tel. 06 51 20 99 48

* Professionele verf * Kwaliteit & Betaalbaar * Ook voor particulier Info: www.hetverfhuis.com Openingstijden: Ma 10:30 – 17:30 Di t/m Vr 9.00-17.30 Za 9.00-13.00

/visvanhein

Zondag 24 oktober vlooienmarkt Sporthal Tivoli Geert Grootestraat 72, Eindhoven 9-16u. info: 06-20299824 www.timmermans evenementen.nl

Gevraagd Poetshulp 3 uur per 2 weken. Tel. 06-50464921, alleen sms

Gevraagd oude motorfietsen/ brommers/crossers/auto’s Oldtimers opknappers.Alle merken in elke staat,ook in onderdelen en partijen. 0681694890 ruud_vanlent@hotmail.com

T.k. gebruikte bouwmaterialen, vloerplanken, deuren, ramen, ijzeren balken enz. Verberne Meijelseweg 37 Beringe. Tel. 077-3078609.

STEVENS

TELEVISIES

UW (O)LED-TV ADRES!

ZEN!! ACTIEPRIJ onze Kijk op internetsite!

De Televisie Specialist

met een verrassend lage prijs! Eet- en frietaardappelen bij J. Leenders, Bosweg 3 Asten-Heusden. 0493-697830. Openingstijden ma, vrij, zat. vanaf 8.30 uur.

LED TV, UHD TV, Curved TV, OLED TV Samsung, Sony, Philips, LG, Sonos

Grootschoterweg 105 BUDEL-SCHOOT (NL)

Tel. 0031 (0)495 49 36 16

www.stevensbudelschoot.nl


3

PEELBELANG / ‘T CONTACT | Donderdag 21 oktober 2021

PB

Heusdense kerk viert 100-jarig bestaan HEUSDEN - De kerk in Heusden bestaat honderd jaar, tijd voor een feestje. Maar ook zeker tijd voor een terugblik. In de herfst van 1911 wordt in Heusden een biljet aangeplakt met de oproep voor een vergadering voor de oprichting van een nieuwe parochie. De opkomst voor deze vergadering in het café van F. Meulendijks is zo groot dat het café te klein blijkt. Tijdens de vergadering wordt direct een comité gevormd van zes personen die de opdracht krijgen om de mogelijkheden voor deze nieuwe parochie te onderzoeken. Al snel blijkt dat er geen medewerking komt van het Astens parochiebestuur, de reden: ze kunnen de inkomsten vanuit Heusden voor de Astense kerk niet missen. Het comité zoekt steun bij de bisschop, maar die wil niet verder gaan dan het advies om een school te stichten. Ondanks toezeggingen komt er voor de plannen van een school vanuit de Astense politiek geen medewerking en dus ook geen financiering. De Heusdenaren gaan niet bij de pakken neerzitten en richten een coöperatie op met het doel om de winsten van deze coöperatie te gebruiken voor de school. Ook komt er toestemming om het geld wat al was ingezameld voor de nieuwe parochie te gebruiken voor de stichting van een school. Het doorzettingsvermogen van de Heusdenaren heeft tot gevolg dat

Colofo n Peelbelang

Uitgever: DAS Publishers! Bezoekadres: Stationsstraat 103 | 5751 HD Deurne Ma t/m vrij: 08.00-17.00 uur T 0493-473578 www.peelbelangonline.nl Correspondentieadres: Stationsstraat 103 | 5751 HD Deurne Media adviseur: Tamar Palmen T 0493-473578 | M 06-20737257 E advertenties@peelbelangonline.nl Advertenties voor plaatsing op de eerstvolgende donderdag aanleveren vóór dinsdag 14.00 uur. Alle advertenties worden ook geplaatst in ’t Contact. Redactie: Maarten Driessen (Hoofdredacteur) T 0493-352608 | M 06-13763686 E redactie@peelbelangonline.nl Jordy van de Brug (‘t Contact) T 0493-352609 | M 06-13762619 E redactie@hetcontact.nl

Een foto van de eerste communicanten van de Heusdense kerk. de school in 1919 wordt gebouwd en in gebruik genomen. Respect De plannen voor een nieuwe kerk worden echter nooit opgegeven en het respect voor de geslaagde realisering van een school zorgt er dan ook dat de bisschop in 1920 toestemming geeft voor de oprichting van de nieuwe parochie. Na de gerealiseerde bouw van de school konden de winsten

van de goed lopende coöperatie worden ingezet voor de bouw van een kerk. Als bouwpastoor wordt pastoor Arnold benoemd. Vele Heusdenaren helpen mee met de bouw, zoals het uitvoeren van het grondwerk en de aanvoer van bouwmaterialen die via de ZuidWillemsvaart worden aangevoerd. Het duurt slechts zeven maanden om de fraaie kerk te bouwen die uiteindelijk op 26 oktober 1921 wordt ingezegend. De zes pas-

Gemeente sluit opslagbox ASTEN - Een opslagbox aan de Emmastraat in Asten is afgelopen week voor een periode van zes maanden gesloten. Dit naar aanleiding van een eerder gevonden hennepkwekerij. Afgelopen juli werd er door de toezichthouders van de gemeente Asten en de politie een controle uitgevoerd in de opslagbox. Daar werden toen goederen aangetroffen waarmee bedrijfsmatig hennep kan worden gekweekt. Op grond van artikel 13b van de Opiumwet heeft de burgemeester van Asten nu besloten om de garage voor een periode van zes maanden te sluiten. Aan de ei-

genaar van de opslagbox heeft de gemeente eerst een brief gestuurd waarin het voornemen tot sluiting werd aangekondigd. De eigenaar heeft zienswijzen ingediend, zonder succes. Daarna is de burgemeester overgegaan tot de daadwerkelijke sluiting. De opslagbox is per 12 oktober gesloten en verzegeld en mag gedurende zes maanden door niemand gebruikt of betreden worden. Op grond van artikel 13b van de Opiumwet heeft de burgemeester de bevoegdheid om woningen, lokalen of erven waar verdovende middelen worden verkocht, verhandeld, verstrekt, afgeleverd of aanwezig zijn, tijdelijk te sluiten.

Bram Vannisselroij (Weekblad voor Deurne) T 0493-352606 | M 06-46017681 E redactie@weekbladvoordeurne.nl

Advertorial

Martin de Bruijne (Middenstandsbelangen) T 0493-352602 | M 06-29536173 E redactie@middenstandsbelangen.nl

Atelier/galerie de peelse school voor amateur kunstschilders en andere kunstminnenden

Berichten voor plaatsing op de ­eerstvolgende donderdag aanleveren vóór dinsdag 08.00 uur. Peelbelang Oplage: 7.300 Verschijnt op donderdag in Asten, Heusden en Ommel. Oplage ‘t Contact: 8.400 Verschijnt op ­donderdag in Someren, Lierop, Someren-Eind en Someren-Heide. Bezorgklachten: Via onze website www.peelbelangonline.nl Wij behouden ons ten aanzien van de inhoud van onze artikelen zowel het auteursrecht voor conform art. 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het Databankrecht. Deze krant is aangesloten bij:

Al meer dan 20 jaar weten amateur kunstschilders de Peelse school in Asten te vinden om er onder leiding van academisch geschoolde docenten te tekenen en te schilderen. In de inspirerende omgeving van het atelier werkt iedereen op eigen niveau. Ervaring in tekenen of schilderen is geen handicap maar ook geen vereiste! Er wordt gewerkt met plezier en positivisme als uitgangspunt. Facultatief organiseren we workshops, over specifieke schildertechnieken, modeltekenen of kunstbeschouwing.

Heb je interesse in de cursussen? Kijk op www.depeelseschool.nl Dit najaar opent het atelier zijn deuren voor tentoonstellingen van professionele lokale en minder lokale kunstenaars. 6-7 november; fotografie van Johan Pabon, 27-28 nov; mixed media van Shelly Lapré, 18-19 dec; beelden en schilderijen van Geert Hermsen, Januari; schilderijen van Diederik Grootjans, Januari; grafiek en tekeningen van Jos en Sarah Wigman Voor iedereen vrij toegankelijk (mèt QR code).

toors die in honderd jaar kerk de vieringen verzorgen blijken ook erg belangrijk voor de Heusdense samenleving. Zij stimuleren de oprichting van verenigingen zoals het jongens- en meisjesgilde, een jongerensoos, jongerenkoor en ga zo maar door. Terugloop Toch is ook in Heusden het kerkbezoek sterk teruggelopen. Om te voorkomen dat dit leidt tot slui-

ting van de kerk zijn er initiatieven genomen tot het opzetten van een ‘belevingskerk’. Naast traditionele vieringen zijn er daarmee vieringen die meer inspelen op de tegenwoordige opvattingen en beleving van de bezoekers. Er is veel mogelijk in de ‘belevingskerk’, uiteraard zonder de waardigheid van de kerk aan te tasten. Honderd jaar een kerk in Heusden is voor het parochiebestuur en locatieraad een goede reden voor een feestelijke viering. Op zondag 24 oktober is er om 11.00 uur in de kerk een Pontificale Hoogmis met als voorganger Mgr. de Korte en met zang van het eveneens 100-jarige kerkkoor. Na deze plechtigheid is er gelegenheid om het jubileum met mede Heusdenaren te vieren op het feestterrein dat gelegen is aansluitend aan de botanische tuin. Er zijn muzikale optredens van zangkoor In Between, kapel de Turvers en de harmonie. Ook de jeugd kan zich vermaken met een springkussen en diverse spelletjes. Daarnaast geeft ook de in 1873 opgerichte Heusdense schietvereniging, die daarmee de oudste vereniging van Heusden is, gelegenheid om te schieten met een buks. In verband met de coronamaatregelen mogen de bezoekers alleen toestemming krijgen tot de feestlocatie als ze in bezit zijn van: een negatieve testuitslag, een vaccinatiebewijs (QR-code) of een bewijs dat men hersteld is van corona.

Vijftigjarig jubileum Midas: flink feestprogramma

Midas Winkelcentrum bestaat 27 oktober vijftig jaar. Zij vieren dat de komende tijd met een flink feestprogramma. ASTEN - Midas Winkelcentrum bestaat 27 oktober vijftig jaar. Zij vieren dat de komende tijd met een flink feestprogramma. Zo zijn er pop-up activiteiten in het voormalige Rabo pand. Hier worden op zaterdag 23 oktober en maandag 25 tot en met zaterdag 30 oktober tussen 13.00 en 17.00 uur activiteiten georganiseerd. Ook is er de ‘Kindershow van Rolando’ en is er voor kinderen het schminken, een foto voor een green screen of knutselen op het knutselplein. Outletkramen Kijk voor het volledige programma op www.midaswinkelcentrum.

nl. Er is ook volop feest in het winkelcentrum met bijvoorbeeld outletkraampjes en verrassend muzikaal entertainment. Ook dit jaar wordt tijdens de herfstvakantie weer vol ingezet op feestelijke activiteiten van het pompoenfestijn. Stempelkaart Als klap op de vuurpijl is er een spectaculaire jubileumspaaractie tot en met vrijdag 29 oktober. Het is heel simpel. Alle winkels in Midas Winkelcentrum doen mee. Bij elke aankoop ontvangt men een stempel. Op een stempelkaart heb je totaal vijf stempels nodig, van minimaal drie verschillende winkels. Lever hem in en je maakt kans op vier hoofdprijzen.


Informatie gemeente Gemeentehuis Asten Informatie gemeente Asten Bezoekadres: Koningsplein 3, Asten Postadres: Postbus 290, 5720 AG Asten Tel: (0493) 671 212 gemeente@asten.nl, www.asten.nl Ook voor meldingen openbare ruimte. Of gebruik daarvoor de BuitenBeterApp. Twitter: @gemeente_asten Facebook: Gemeente-Asten Instagram: GemeenteAsten Gemeentewinkel (paspoorten, rijbewijzen etc.) Alleen op afspraak (telefonisch of via website) Maandag t/m vrijdag: 8.30 – 12.30 uur Woensdag: 16.00 – 19.00 uur Openingstijden Gemeentehuis Maandag, dinsdag en donderdag: 8.30-17.00 uur Woensdag: 8.30 – 19.00 uur Vrijdag: 8.30 – 12.30 uur

Verkeersveiligheidsmaatregelen op de Astense centrumring De maximumsnelheid op de centrumring van Asten wordt 30 kilometer per uur. Daarnaast komen er fietsstroken op de weg te staan. Hiermee neemt de verkeersveiligheid in en rondom het centrum toe. Met het doorvoeren van deze maatregelen geeft de gemeente uitvoering aan het gemeentelijke verkeer- en vervoersplan. De werkzaamheden staan gepland voor eind oktober. Bij de herinrichting van de Logtenstraat is de straat ingericht als 30 kilometerzone met fietsstroken. De gemeente Asten richt de andere straten die behoren tot de centrumring nu op dezelfde manier in. Hiervoor wijzigen de verkeersborden en wegmarkeringen. Ook worden er fietssymbolen en witte strepen op de weg aangebracht. Afhankelijk van het type weg gebeurt dat laatste met wegenverf of door het vervangen van klinkers. De centrumring Bij de centrumring van Asten gaat het naast de Logtenstraat om de Tuinstraat, Emmastraat, Julianastraat, Deken Meijerstraat, Kerkstraat, Koningsplein, Burgemeester

Wijnenstraat, Langstraat, Frits de Bruijnstraat en de Logtenstraat. Begeleiding verkeer Verkeersregelaars begeleiden het verkeer tijdens de uitvoering van het werk op een veilige manier langs de werkzaamheden. De gemeente Asten plaatst na de realisatie op meerdere locaties in het centrum snelheidsdisplays. De displays hebben als doel weggebruikers te wijzen op de nieuwe toegestane snelheid. Verkeersveiliger Wethouder Bankers: “Het centrum van Asten moet veilig en bereikbaar blijven. Met het aanpassen van de centrumring ontstaat een meer verkeersveilige situatie voor voetgangers, fietsers en automobilisten. Dat is goed nieuws voor onze inwoners, toeristen die hier verblijven en ondernemers in het centrum”. Meer informatie Ga voor meer informatie over de werkzaamheden naar www.asten.nl.

Sportcomplex De Schop Lienderweg 66, 5721 CN Asten adminschop@asten.nl, www.asten.nl Volg De Schop ook op facebook en Instagram. Sociaal Team Asten Pastoor de Kleijnhof 21, 5721 CR Asten Tel: (0493) 671 234 Website: sociaalteam-asten.nl Facebook: @sociaalteam-asten.nl Openingstijden Asten: Maandag, dinsdag en donderdag: 09.00 - 12.00 uur Bij het hart van Heuze: Vrijdag 10.30 - 11.30 uur Officiële bekendmakingen Op de hoogte blijven van onder meer aangevraagde en verleende vergunningen? Kijk op www.officielebekendmakingen.nl. Ook voor het instellen van de attenderingsservice via e-mail. Of download de “over uw buurt” app. www.overuwbuurt.overheid.nl.

Bezoek onze website

www.asten.nl


Naast het uitgeven van verschillende huis-aan-huiskranten, kan je bij DAS Mediacentrum terecht voor drukwerk en verspreiding, het vervaardigen van huisstijlen en campagnes, het opzetten van websites en webshops, het opzetten en beheren van socialmediapagina’s, het schrijven van teksten en fotografie. Lees hieronder meer over onze diensten:

Adverteren of hulp nodig bij het opzetten van social media? Wij kunnen je daarbij helpen!

Adverteren

Drukwerk & Verspreiding

Social Media

Wij helpen graag mee aan een zo groot mogelijk

Als ondernemer heb je regelmatig drukwerk nodig.

Wil je als bedrijf online beter vindbaar zijn en meer

bereik van jouw boodschap. Door de advertenties

Van posters tot visitekaartjes en van bedrijfskleding

interactie met jouw doelgroep, maar heb je hier zelf

zowel in onze nieuwsbladen als op onze nieuwssites

tot placemats. Lokaalensneldrukwerk.nl is ons

geen kennis van of tijd voor?

en socialmediakanalen te plaatsen, worden alle lezers

drukwerkplatform en werkt met prijzen die tot de

DAS Mediacentrum biedt professionele zorg voor jouw

(off- en online) bereikt. Hiermee is het bereik van je

laagste in Europa behoren.

socialmedia- kanalen. Wij staan voor je klaar als

boodschap enorm groot en doeltreffend!

Wil je een groot lokaal bereik en je drukwerk huis-aan-

socialmedia- manager en content creatie bureau; van

huis laten verspreiden? Wij verspreiden op wijkniveau

het opzetten of optimaliseren van je bedrijfspagina

of postcodegebied.

tot contentstrategie.

Huisstijl & Campagnes

Websites

Tekst & Fotografie

Een huisstijl zorgt ervoor dat alle uitingen van het

Een website is voor elke ondernemer een must.

Een goede tekst en bijpassend beeld kan de lezer dat

bedrijf dezelfde positieve associatie oproepen. Wij

Je hebt een professionele site nodig die vindbaar is

laatste duwtje in de rug geven om met jou in zee te

helpen lokale ondernemers graag aan een moderne en

voor Google (SEO). Wij ontwikkelen aantrekkelijke en

gaan. Wij ontzorgen jou op het gebied van tekst en

professionele huisstijl zodat het bedrijf weer gezien

doelgerichte websites, gebouwd op WordPress. Wij

fotografie. Zo kun jij je tijd aan andere zaken

mag worden! Je kunt ervoor kiezen om een logo te

hebben voor iedere ondernemer een passende

besteden. Onze ervaren tekstschrijvers helpen je

laten vormgeven voor gebruik op drukwerk

mogelijkheid voor handen. Je beheert zelf eenvoudig

verder met een bestaande tekst of schrijven deze van

of op de website. Dat is natuurlijk al een goed begin!

de content van de website, maar uiteraard kunnen wij

begin tot eind. Daarnaast regelen wij ook bijpassende

Wij maken daarnaast ook gehele huisstijlen.

ook aanpassingen doen op jouw website.

fotografie die de tekst ondersteunt.

De Lokale Verbinder www.dasmediacentrum.nl


Weekblad De Schakel

Valkenswaards Weekblad

Weekblad voor Deurne

‘t Contact

- Verschijnt op woensdag in - Verschijnt op woensdag in - Verschijnt op donderdag in - Verschijnt op donderdag in Waalre en Aalst Met onze nieuwsmerken Valkenswaard e.o. Someren en omstreken. Deurne en omstreken. zijn wij al sinds jaar en dag een sociale factor met het hart in de - Oplage: 8.700 ex. - Oplage: 18.800 ex. - Oplage: 8.400 ex. - Oplage: 27.300 ex. lokale gemeenschap. Middels onze nieuwsbladen, nieuwssites en socialmediakanalen - www.weekbladdeschakel.nl - www.hetcontact.nl - www.valkenswaardsweekblad.nl - www.weekbladvoordeurne.nl

worden lokale belanghebbenden met elkaar in verbinding gebracht en helpen wij hen met het bereiken van hun doelen.

Onze nieuwssites hebben gezamenlijk Een groot lokaal bereik voor jouw boodschap!

zo’n 200.000 bezoeken per maand en onze socialmediakanalen ruim 15.000 likes/volgers. Informeer naar de actuele bereikcijfers.

Peelbelang

Middenstandsbelangen

- Verschijnt op donderdag in Asten, Asten-Heusden en Ommel. - Oplage: 7.300 ex. - www.peelbelangonline.nl

- Verschijnt op donderdag in Geldrop, Mierlo, Heeze, Leende en Sterksel. - Oplage: 25.500 ex. - www.middenstandsbelangen.nl

Weekblad De Schakel

Valkenswaards Weekblad

Weekblad voor Deurne

- Verschijnt op woensdag in Waalre en Aalst - Oplage: 8.700 ex. Oss Weekblad Regio - www.weekbladdeschakel.nl - Verschijnt op woensdag in Oss en omstreken. - Oplage: 45.000 ex.

- Verschijnt op woensdag in Valkenswaard e.o. - De Oplage: ex. Maas18.800 Driehoek

- Verschijnt op donderdag in

Wil je adverteren in een van onze kranten? Bekijk hieronder onze titels:

-- www.valkenswaardsweekblad.nl Verschijnt op dinsdag in Boxmeer, Cuijk, Gennep, Middelaar, Mook en omstreken.

Deurne en omstreken. - Oplage: 27.300 ex. Bossche Omroep -- www.weekbladvoordeurne.nl Verschijnt op woensdag in Gemeente Den Bosch. - Oplage: 65.000 ex.

- Oplage: 47.500 ex.

Naast deze regio’s, kunnen wijPeelbelang je boodschap ook plaatsen de gebieden van onze - inVerschijnt op donderdag in Asten, Asten-Heusden en andere mediacentrums en Ommel. dat- van onze samenwerkende Oplage: 7.300 ex. - www.peelbelangonline.nl partners. Informeer naar de mogelijkheden.

- Verschijnt op donderdag in Someren en omstreken. - Oplage: 8.400 ex. DeMooiSchijndelKrant - www.hetcontact.nl - Verschijnt op woensdag in Schijndel, Wijbosch, Eerde en Gemonde. - Oplage: 12.400 ex.

Onze nieuwssites hebben gezamenlijk zo’n 200.000 bezoeken per maand en onze socialmediakanalen ruim 15.000 likes/volgers. Informeer naar de actuele bereikcijfers.

Middenstandsbelangen - Verschijnt op donderdag in Geldrop, Mierlo, Heeze, Leende en Sterksel. Stadskrant Veghel - Oplage: 25.500 ex. - Verschijnt op woensdag - www.middenstandsbelangen.nl in Veghel en omstreken. - Oplage: 21.000 ex.

‘t Contact

Udens Weekblad

Weekblad Arena

- Verschijnt op woensdag in Uden en omstreken. - Oplage: 31.000 ex.

- Verschijnt op zaterdag in gemeente Landerd, Herpen, Ravenstein, Langenboom en gemeente Grave. - Oplage: 16.500 ex.

De Lokale Verbinder www.dasmediacentrum.nl

Weekblad Regio Oss - Verschijnt op woensdag in

Raambezoek of huisbezoek Pasfoto’s voor VISUM nodig? enopomstreken. met Sint en Oss Piet? Kijk Voor 87 landen, direct klaar, scoutingsomereneind.nl/ ex. afspraak sinterklaas- of Oplage: mail naar 45.000 zonder Foto Foka - Kerkstraat 8 sinterklaassomereneind@ Deurne gmail.com

NaastTE deze HUUR regio’s, kunnen ASTEN CENTRUM wij je boodschap ook plaatsen nieuw, hoogwaardig afgewerkt appartement met slaapkamers balkon. in2de gebieden(80m2) van enonze Incl. zéér moderne keuken, voorzien van alle benodigde apparaturen en & andere mediacentrums mooie badkamer en strakke PVC-vloer. datparkeerplaats van onze samenwerkende Eigen en eigen, ruime berging. Per direct beschikbaar, nov-2021. partners. Interesse? Informeer naar de mogelijkheden. Mail: het.oude.vat.app7@gmail.com

De Maas Driehoek -

Bossche Omroep

Overlast van wespen, mieren, ratten of muizen bel Verschijnt op dinsdag in0493-688006. Boxmeer, - Verschijnt op woensdag in

Supersnel afdrukken Cuijk,foto’s Gennep, Middelaar, Mook en Gemeente Den Pasfoto’s voorBosch. rijbewijs, vanaf je smartphone of usb ID of paspoort. omstreken. - Oplage: 65.000 ex. Container en/of grondverzet. stick, direct klaar! Direct klaar, zonder afspraak Raijmakers-Leenen levert het. Foto Foka - Kerkstraat 8 Foto Foka, Kerkstraat 8, - Oplage: 47.500 ex. Tel. 0493-490152 Deurne Deurne.

Stichting Sint en Piet Someren Sinterklaas komt dit jaar met zijn roetveegpieten weer naar Nederland. Een bezoek bij vereniging, bedrijf of Stadskrant Veghel huisbezoek is mogelijk.

DeMooiSchijndelKrant - Verschijnt op woensdag in Schijndel, Wijbosch, Eerde Leibomen snoeien, houtsingels uitdunnen en en Gemonde.Containers nodig voor bouwhagensnoei. Ook voor en sloopafval? Bel Raijmakers algemeen tuinonderhoud. Tel.12.400 - Oplage: ex. BV Someren Transport 06-53355618.

0493-490152

CROOYMANS

dakbedekkingen

nieuwbouw - renovatie

Udens Weekblad Liesselseweg Weekblad Arena PNPN Deurne Liesselseweg215, 215,5753 5753 Deurne ✬ Voor al uw dakwerken

- Bel Verschijnt opemail woensdag - Verschijnt op woensdag in Telefoon - Verschijnt Telefoon 0493 31 18 18op 10zaterdag in gemeente 0493 --31 10 of stuur een voor ✬ Bitumeuze daken een in Vafspraak eghel en omstreken. Uden en omstreken. Landerd, Herpen, Ravenstein, voor 1 november 2021 info@crooijmansdak.nl info@crooijmansdak.nl ✬ Zinkwerken en goten sintenpietsomeren@gmail.com of 06 588 04171 - Oplage: 21.000 ex. - Oplage: 31.000 ex. Langenboom en gemeente Grave. ✬ Lichtkoepels www.crooijmansdak.nl Oplage: 16.500 ex. ✬ Erkend Polygum- dealer

✬ 10 jaar verzekerde Polygum dakgarantie


PB

7

PEELBELANG / ‘T CONTACT | Donderdag 21 oktober 2021

Primair en voortgezet onderwijs tekenen convenant ASTEN - Het convenant is getekend: het primair onderwijs en voortgezet onderwijs uit Asten en Someren gaan samenwerken.

ASTEN - Vogelvereniging Zang en Kleur uit Asten is vorige week flink in de prijzen gevallen tijdens de regionale TT Parkieten Speciaalclub Oost Noord-Brabant.

De bestuurders van Prodas, Platoo en het Varendonck College hebben afgelopen woensdag met elkaar een convenant getekend, waarmee zij tekenden voor een samenwerking tussen alle basisscholen in gemeente Asten en Someren en het Varendonck College. Dit om samen ervoor te zorgen dat de leerling een soepelere overgang ervaart naar het voortgezet onderwijs. Maar ook het behouden van het voortgezet onderwijs in eigen regio is erg belangrijk in het convenant, zeker nu er een leerlingenkrimp is gesignaleerd.

‘De leerling moet een soepele overgang ervaren naar het voortgezet onderwijs’ Na dit feestelijk moment werden de aanwezigen geïnspireerd door een eerdere samenwerking die plaatsvond tussen een basisschoolleerkracht en een docent van het voortgezet onderwijs, waarbinnen derdejaars leerlingen verschillende casussen bedachten voor basisschoolleerlingen om mee aan de slag te gaan. Denk aan het verbreden van de

In Gemert waren er prijzen voor Martie van den Berg met zijn Agapornis roseicollis marbled blauw en Agapornis roseicollis opaline blauw. Ook Jeffrey Wilmsen en Hans Jansen grepen een titel. Wilmsen werd winnaar van een bondsmedaille, Jansen kreeg goud in het statusklassement Ckwekers Kleur Grasparkieten.

Stemmen Top 100 Heuze Afgelopen woensdag tekenden de bestuurders van de scholen het convenant. A67 en het herinrichten van het plein in Heusden. Winst Voor beiden was er winst te behalen. De derdejaars leerlingen werden beoordeeld op het uitzetten en begeleiden van een project en voor de basisschoolleerlingen werd dit gekoppeld aan hun themaweek. Dit inspirerende verhaal van de twee docenten werd gevolg door vijf verschillen-

De wereld op zijn kop

de sparsessies die plaatsvonden. Basisschoolleerkrachten en docenten voortgezet onderwijs zijn met elkaar in gesprek gegaan over mogelijke samenwerkingen. Proeftuinen Zo zijn docenten bereid gevonden om hun vakgebied bij basisschoolleerkrachten en leerlingen bij te spijkeren en stelt het Varendonck College verschillende materialen/ruimten beschikbaar

ASTEN - De wereld lijkt wel vaker op zijn kop te staan, maar in deze foto is het echt goed te zien. Henk van Lieshout fotografeerde een parkje in Asten, maar dan op zijn kop.

die binnen basisscholen niet aanwezig zijn. Zo kunnen basisschoolleerlingen vroegtijdig ontdekken waar hun interessegebieden en talenten liggen. Al deze ideeën worden nu verder vormgegeven tot proeftuintjes die vervolgens kunnen worden uitgerold over meerdere scholen. De bedoeling is dat de scholen met elkaar belangrijke en vooruitstrevende doelen kunnen behalen.

Weinig succes voor voetballers ASTEN/SOMEREN - De voetbalploegen in onze regio beleefden een slecht weekend. Alleen de vrouwen van Someren/NWC en SVSH stapten als winnaar van het veld. De dames van Someren/NWC konden weer drie punten bijschrijven. Shauny Regli was de gevierde vrouw. Zij wist tweemaal te scoren tegen Fortuna’54. In de vierde klasse F kwamen alle ploegen er bekaaid vanaf. Zo verloor Ondo voor het eerst dit seizoen. In Mierlo ging de Heusdense formatie met 3-1 onderuit

tegen hoogvlieger Mifano. Ook SV Lierop en SSE kwamen niet tot winst. Koploper HVV Helmond was met 1-3 te sterk voor SV Lierop en SSE ging op eigen veld met 0-3 onderuit tegen Bruheze. De ploeg uit SomerenEind wacht nog altijd op de eerste punten van het seizoen. In de vijfde klasse C stond de regioderby SVSH-Olympia Boys op het programma. De oranje-zwarten uit Someren-Heide bleken met 4-1 te sterk voor de ploeg uit Ommel. Beide ploegen blijven wel goed meedraaien bovenin. SVSH staat derde, Olympia Boys vierde.

Overige activiteiten 100-jarig Jubilarissen gehuldigd bestaan Heusden HEUSDEN - Naast de activiteiten in de Heusdense kerk, is er in Heusden meer te beleven de aankomende maanden. De rode draad in de festiviteiten rondom het 100-jarig bestaan is het verenigingsleven in Heusden. Honderd jaar geschiedenis, maar ook honderd jaar verbondenheid tussen inwoners en verenigingen onderling. Verbondenheid creëren is een proces dat met dynamiek tot stand moet komen, en niet altijd eenvoudig te organiseren is. Die verbondenheid wil de organisatie, de stichting achter het jubileum-

Zang en Kleur in de prijzen

jaar, graag ook uiten op een fysieke manier. Niet alleen door de organisatie van tal van activiteiten, maar ook door een plek centraal te stellen waar ontmoeting tussen verenigingen zichtbaar kan zijn. Vandaar dat een werkgroep gestart is onder de noemer project ´Lichttafel 100 jaar Heusden’. Deze tafel wordt onthuld op zaterdag 22 januari in Hart van Heuze. Hier zal ze ook haar vaste plek krijgen. Meer activiteiten zitten in het vat, maar de voorbereidingen hiervoor zijn nog maar net opgestart. Voor meer info: www.hartvanheuze. nl/100jaarheusden

ASTEN - ZijActief Asten heeft afgelopen donderdag twee jubilarissen in het zonnetje gezet: Anny van Zeeland, 50 jaar lid, en Lies Loomans, 40 jaar lid. (Foto: Anna van Extel)

HEUSDEN - Harmonie St. Antonius uit Heusden organiseert Op 8 en 9 juli 2022 concerten die in het teken staan van Top 100 Heuze. Stemmen kan nog tot 29 oktober. Het is de bedoeling dat de Top 100 Heuze de top 100 allertijden van heel Heusden wordt, dus stemmen van iedereen zijn welkom. Alles is geoorloofd. Van klassiek tot pop, van lokale hits tot kinderliedjes, muziek van over de hele wereld. Stemmen kan via www.harmonieheusden. nl/top100heuze. Ook hebben alle inwoners van Heusden een stemformulier in de brievenbus ontvangen. Tot 29 oktober zijn de (online) stembussen nog geopend.

Puur Sangh zoekt leden ASTEN - Astens koor Puur Sangh is op zoek naar projectleden en vooral tenoren en bassen. Op zondag 1 mei 2022 voert Puur Sangh het Requiem van Mozart uit in de Maria Presentatiekerk in Asten. Het orkest Brabant Sinfonia zal het koor begeleiden, dit alles onder leiding van interim-dirigent Ton Slegers. Toch zoekt het koor nog flink wat leden. De repetities zijn op donderdagavond in de Kluis, Kluisstraat 19 in Ommel. Op 6 januari 2022 start de eerste repetitie voor de projectleden, vooraf gegaan met de nieuwjaarsborrel van Puur Sangh. De begintijd zal rond 20.00 uur zijn. Vanwege de korte repetitietijd van vier maanden wordt er van de projectzangers verwacht dat ze in staat zijn zelf ook thuis te oefenen. De dirigent geeft iedere repetitie kleine delen huiswerk op, die tijdens de volgende repetitie geoefend worden. Wie interesse heeft, informatie wil, of zich aan wil melden, stuur een mail of bel gerust naar: dirigent Ton Slegers: 06-47760629 of tonslegers@hotmail.com.


8

Donderdag 21 oktober 2021 | ‘T CONTACT / PEELBELANG

De herfstfoto’s van de week Met temperaturen naar de twintig graden zou je niet zeggen dat het herfst is, toch is het goed te zien dat wij in het herfstseizoen zitten. De lezers trokken ook deze week weer de natuur in om mooie plaatjes te schieten. Ook een leuke herfstfoto gemaakt? Stuur deze dan in naar redactie@peelbelangonline.nl, en misschien zie je hem binnenkort op deze plek terug! (Foto: Patricia Schurgers)

(Foto: Eric Joosten)

(Foto: Irma Koppens)

(Foto: Fiona Welten)

(Foto: Harrie van Schalen)

(Foto: Carla van Berlo)

(Foto: Jos Verheijen) (Foto: Jet van Oosterhout)

PB


PB

9

PEELBELANG / ‘T CONTACT | Donderdag 21 oktober 2021

Halloween in Heusden HEUSDEN - Jong Nederland Heusden viert zaterdag 30 oktober Halloween. Mensen uit Heusden hebben inmiddels allemaal in briefje in de bus mogen ontvangen met daarop de uitnodiging om dit met ons mee te vieren. De mensen kunnen zich opgeven en zo kans maken op mooie prijzen. Hiervoor moeten ze natuurlijk wel iets doen, de bedoeling is dat ze hun huis zo leuk mogelijk versieren in het thema Halloween. Een jury beoordeeld welk huis het mooiste en origineelste versiert is en er dus vandoor gaat met deze prijs. Verder kunnen ook alle kinderen van Heusden zich opgeven om mee te doen. Zij mogen, ver-

kleed in een Halloween kostuum, langs de deuren van alle deelnemende huizen voor een ‘Trick or Treat’. Voor het kind wat het origineelste verkleed is er ook een prijs. Aanmelden De avond begint om 18.30 uur bij de blokhut aan het Vorstermansplein nummer 10 en zal duren tot 20.30 uur. Opgeven kan via een link op de website: www.jongnederlandheusden.nl of door een mail te sturen naar: jnheusden@ hotmail.com. De prijzen worden uitgereikt bij de afsluiting van de avond die plaats vind aan het kampvuur op het plein voor bij Jong Nederland.

Jong Nederland Heusden viert zaterdag 30 oktober weer het Halloweenfeest.

Zomerkampioen bij ‘t Ackertje SOMEREN - Het zomerseizoen van petanque vereniging ’t Ackertje zit erop. Astenaar Toon van Seccelen ging er met de eerste prijs vandoor.

Pompoenfestijn van start ASTEN - Van zaterdag 23 oktober tot en met zondag 31 oktober vindt het Pompoenfestijn Asten weer plaats. Een festijn voor jong en oud. Van maandag 25 tot en met zondag 31 oktober pendelt elke middag tussen 12.00 uur en 17.30 uur een gratis treintje op en neer tussen het centrum en Museum Klok & Peel. Dit treintje brengt je in 10 minuten van Asten centrum naar Museum Klok & Peel en andersom. De opstapplaats in het centrum is voor de trap van het gemeentehuis. Bij de opstaplocaties ligt een gratis speurtocht in de vorm van een letterjacht voor de kinderen klaar, deze letterjacht is tevens verkrijgbaar bij Museum Klok & Peel, VVV Asten, Midas Winkelcentrum en alle deelnemende winkels. Na het oplossen van de slogan op de letterjacht kun je je prijsje ophalen bij VVV Asten. Ook wordt er een heuse selfiewedstrijd georganiseerd. Maak tijdens deze week een originele selfie met jouw persoonlijke beleving. Laat zien hoe leuk jij het Pompoenfestijn en de Pompoendagen vindt. Post jouw inzending op Instagram, voorzien van de tag #pompoenfestijnAsten en win een leuke prijs. Ook zijn er dankzij sponsoring van de jubilerende PLUS Supermarkt alle ingrediënten voor een heerlijke pompoensoep te koop. En vanzelfsprekend zijn hier ook de

kleurrijke creaties te zien met ruim 10.000 pompoenen. De Pompoendagen in Museum Klok & Peel zijn dagelijks te bezoeken van 12.00 uur tot 17.00 uur. Horeca Tijdens dit Pompoenfestijn kun je samen met je (groot)ouders ook een bezoekje brengen aan de horeca in Asten, zij serveren gratis Halloween-ranja voor alle kinderen bij iedere bestelling. Zondag 31 oktober is alweer de laatste dag van dit Pompoenfestijn en dat wordt dit jaar afgesloten met een echte Halloween-optocht. Om 17.00 uur wordt buiten bij Museum Klok & Peel verzameld en van daaruit lopen de ouders

met alle kinderen in Halloweenoutfits naar de Markt in Asten. De kinderen kunnen van thuis meegebrachte lampionnen dragen. Kinderen met uitgesneden Halloween-pompoenen kunnen met het treintje mee. Op de route museum-dorpscentrum is publiek natuurlijk van harte welkom. De mooist verklede kinderen kunnen een prijsje winnen. Op de Markt vindt de prijsuitreiking plaats van de meest originele Halloween-outfit. “Wij hopen jullie te mogen verwelkomen, want tijdens de herfstvakantie moet je in Asten zijn”, aldus de organisatie. Je vindt de uitgebreide activiteiten op de website: www. pompoenfestijnasten.nl

Opgeven evenementenkalender ASTEN - In Asten wordt binnenkort weer de drie maandelijkse evenementenkalender uitgegeven. De volgende editie is januari tot en met maart 2022.

compleet aan hen door te sturen. Daarnaast blijft het van belang om latere data van de evenementen alvast door de sturen. Dit alles mag voor 31 oktober worden ingeleverd bij de VVV winkel in Asten of bij Beppie Aarts, Burg. Wijnenstraat 1 in Asten. Per mail is ook mogelijk: beppie@aartsaarts.nl. Voor meer informatie eveneens Beppie Aarts: 0493-693477. De kalender is gratis verkrijgbaar bij de VVV. Een belangrijk verzoek om ook de contactpersoon met telefoonnummer van de organisatie te vermelden, evenals adres met postcode waar het evenement gehouden wordt.

De zomercompetitie op sportpark De Potacker begon op 1 juli. Met de nodige coronaregels kon de vereniging een volwaardige competitie spelen. Toon van Seccelen bleek uiteindelijk de beste met achter hem Ton Uitdehaag en Frans Isbouts. Als beste dame kwam Ine van de Ven naar voren.

De drie maandelijkse evenementenkalender geeft een zo volledig mogelijk overzicht van activiteiten in Asten, Heusden en Ommel. Alles wat plaatsvindt op gebied van muziek, toneel, kunst en andere uitingen van cultuur kan een plaats krijgen op deze kalender. De VVV verzoekt de verenigingen en stichtingen, om het juiste programma voor drie maanden

Reünie Etec gaat door

Terug in de tijd: Midas 50 jaar

SOMEREN-EIND - Na drie keer uitstellen is het dan eindelijk zover: de reünie van de Etec gaat door. Zaterdag 13 november zal de reünie plaatsvinden bij de Platte Vonder in Someren-Eind ”Wij hopen dan eindelijk iedereen, die zich heeft opgegeven, te kunnen begroeten”, aldus Ine Berkers, Agnes Kursten en Annie Linders. De middag duurt van 13.30 uur tot 17.30 uur. Aanmelden is niet meer mogelijk. Denk aan het coronatoegangsbewijs en ID-kaart.

Van zaterdag 23 oktober tot en met zondag 31 oktober vindt het Pompoenfestijn Asten weer plaats. (Foto: Rob Fritsen)

e i t c a n e k e o r B Broekenactie

€10,00 korting op een broek + een waardebon €25,00 € 10,00 korting op van een broek een GRATIS ++een waardebon vanhemd € 25,00

Broekenactie * geldig op alle broeken van € 89,99. Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

+ een GRATIS hemd € 10,00 korting op een broek *geldig op alle broeken vanaf € 89,99

+ een waardebon van € 25,00 + een GRATIS hemd *geldig op alle broeken vanaf € 89,99

STATIONSSTRAAT 9 DEURNE • WWW.PIETERSDORTU.NL

ASTEN - Winkelcentrum Midas bestaat dit jaar alweer een halve eeuw. Tijd voor een blik in het verleden. Ditmaal met een winkelinrichting uit 1964. (Foto: Helmie Kuijpers)


a.s. zondag open

• Bloeiende violen • Potchrysanten

11:00 - 17:00

Rene Berkvens

24 oktober

www.vandeneijnde.nl

Jan-van-havenstraat 32 (straat achter de kerk) Ommel • 0493-696680

Oktober

10% KORTING op ALLE relaxfauteuils

Stoelen en tafels

Vloeren

Banken en fauteuils

Screens

Kasten

Rolluiken

Slaapkamers

Zonneschermen

Raamdecoratie

Terrasoverkappingen

Van den Eijnde Woninginrichting & Zonwering | Nieuwendijk 60, 5712 EN Someren-Eind

Uw woning & project is mijn werk!

0493-491254 | www.vandeneijnde.nl

Sloopauto’s gevraagd, hoge prijs, direct opgehaald. P. de Beer 0402435700.

‘Oude’ super-8 mm filmspoelen overzetten naar dvd of usb-stick. Foto Foka - Kerkstraat 8 Deurne Tel: 0493-353102

Rolluiken, luifels, vloerbedekking, lamellen, (rol) gordijnen, jaloeziIën. Zeer concurrerende prijzen. Gratis meten en hangen. Willie Stoffering, Braaksestraat 10 Helmond. Tel. 0492-535901. www.williestoffering.nl

Perkplantenkwekerij Kalkweg 3 -3Someren-Eind 51 20 99 48 Kalkweg - Someren-Eind- -Tel. Tel.06 0493-496969

Vanaf nù weer volop winterviolen, Vanaf nugaultheria’s volop en potchrysanten, winterviolen heideplanten.

tie i d e 30 e

Dagel activite ijkse it jong en en voor 23 t/m oud van 31 o van 12 ktober tot 17 uur

POMPOENDAGEN

Gebruikte banden vanaf €25,00 incl. montage en balanceren. Te koop gevraagd loop- en sloopauto’s. Direct geld en RDW vrijwaring. Thomassen Auto’s Haspelweg 37 Deurne Tel. 06-53926499

HET LEVEREN EN LEGGEN VAN: - tapijt - trappen stofferen - PVC tegels en stroken - vinyl - marmoleum / linoleum - kunstgras - het egaliseren van vloeren Voor vrijblijvend advies: 06 122 94 404 Randweg 13A Someren www.fbwoningenprojectstoffering.nl Hondentrimsalon Anja v. Oosterhout. Lierop 0492331575.

Babyborden te huur. Stultiens Decoraties Someren, 0493-496512

Frietwagen op uw feest of evenement cafetariamaartenentineke.nl Tel: 06-46775059

n e o p m o P fes t i j n Asten

van zaterdag 23 tot zondag 31 oktober

Museum Klok & Peel

• Ontdek het best bewaarde geheim van de Pompoendagen: het Kalebassenbos. Je komt er ogen en oren tekort bij de ‘Droomvlucht van de kalebassen’ en de Halloween-tunnel. En beleef er het nieuwste Pompelientje avontuur. • Nieuw dit jaar: neem plaats op een heuse pompoenwaag voor kinderen en laat je wegen. • Proef van de heerlijke pompoensoep of maak je eigen pompoengerechten; een receptenboekje en alle ingrediënten voor een heerlijke pompoensoep zijn verkrijgbaar op de gezellige braderie. • Geniet van optredens van dagelijks andere muzikanten. Neem een kijkje op de braderie; er zijn diverse demonstraties of volg (tegen vergoeding) een workshop. • Voor de doeners: snijd zelf voor € 3,- je eigen Halloween-pompoen. Laat je op zondag 24 en zondag 31 oktober schminken. Welke Halloween creatie wil jij worden? Of volg een gratis djembee workshop op woensdag 27 oktober. • Neem ook een kijkje in het museum en sta o.a. oog in oog met wolven of speel zelf op een beiaard. Bestel je tickets op tickets.museumklokenpeel.nl.

• Neem het treintje van Asten centrum (voor de trap van het gemeentehuis) naar Museum Klok & Peel. Het treintje is gratis en rijdt van maandag 25 t/m zondag 31 oktober tussen 12.00 en 17.30 uur. • Doe de Letterjacht, een gratis speurtocht verkrijgbaar bij de opstaplocaties van het treintje, Museum Klok & Peel, VVV Asten, Midas Winkelcentrum en alle deelnemende winkels. Na het oplossen van de slogan kun je je prijsje ophalen bij VVV Asten. • Win een prijs met de leukste selfie van de dag! Fotografeer jouw mooiste persoonlijke beleving deze week, laat zien hoe leuk jij het Pompoenfestijn en de Pompoendagen vindt en post de foto op Instagram met de tag #pompoenfestijnAsten. • Het Midas winkelcentrum bestaat 50 jaar. Bezoek de pop-up activiteiten in het voormalige Rabopand van maandag 25 t/m zaterdag 30 oktober tussen 13 en 17 uur. Kom je kijken naar de kindershow van Rolando of wil je graag een glittertattoo? Laat je schminken als een dino, maak een foto voor het green screen of kom knutselen op het knutselplein. Of doe mee met de vlog-challenge en maak kans op een Go Pro. De activiteiten zijn gratis maar let op: vol = vol. • Tijdens dit Pompoenfestijn kun je samen met je (groot)ouders ook een bezoekje brengen aan de horeca in Asten; zij serveren gratis Halloweenranja voor alle kinderen bij iedere bestelling. • Op zondag 31 oktober sluiten we af met een echte Halloween- optocht! Om 17.00 uur verzamelen we buiten bij Museum Klok & Peel en lopen dan met alle kinderen in Halloween-outfits met zelf meegebrachte lampionnen naar de Markt in Asten. En daar zal de prijsuitreiking plaatsvinden van de meest originele Halloween-outfit, jij doet toch ook mee?

Ostaderstraat 23, 5721 WC Asten | info@museumklokenpeel.nl | 0493 - 69 18 65 | www.museumklokenpeel.nl

Van harte welkom in Asten; want tijdens de herfstvakantie moet je in Asten zijn! Meer informatie: www.pompoenfestijnasten.nl


PB

11

PEELBELANG / ‘T CONTACT | Donderdag 21 oktober 2021

NWC wil zich herpakken tegen koploper ASTEN - Na de eerste verliespartij dit seizoen, zondag thuis tegen Sparta’25, hoopt NWC op eerherstel. Zondag treffen de manschappen van coach Mario Verlijsdonk Oirschot Vooruit, de huidige nummer één in de tweede klasse H. NWC beleefde zondag een teleurstellende middag tegen Sparta’25. NWC kreeg enkele goede mogelijkheden, maar op slag van rust kwam Sparta toch op 0-1. Via de

sterk spelende jongeling Daan van Gansewinkel trok NWC de stand net na rust weer gelijk, maar de Beek en Donkenaren gingen er door een doelpunt van Joost Ankersmit toch met de drie punten vandoor. Oirschot Vooruit is toch vrij verrassend de lijstaanvoerder in klasse 2H. De groen-witte formatie pakte vooralsnog tien punten en heeft daarmee twee punten voorsprong op Sparta. In november 2019 bracht NWC voor het laatst een bezoek

aan sportpark Jumbo Moorland. Met succes, want toen wonnen de Astenaren met 1-3. Doelpuntenmakers aan NWC-zijde waren Chesron Geuns en Sander van den Eijnde met twee treffers. Toen acteerde Oirschot Vooruit onderin de middenmoot, nu is de ploeg de trotse koploper in 2H. Zondag om 14.30 uur krijgt NWC de kans om de zure smaak van de verliesbeurt tegen Sparta weg te spoelen, tegen een Oirschot Vooruit dat in de ‘winning mood’ verkeert.

Heerlijck Besonder naar Postelstraat

Dagbesteding Heerlijck Besonder gaat verhuizen. Vanaf zaterdag zitten zij in de Postelstraat in Someren. SOMEREN - Dagbesteding Heerlijck Besonder gaat verhuizen. De kleinschalige bakkerij zal de pastorie in Someren-Eind verlaten en naar de Postelstraat in Someren vertrekken. “Wij hebben nu een dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking in de vorm van een kleinschalige bakkerij waar mensen hun gebak kunnen bestellen en het gemaakt wordt door onze top bakkers. Nu gaan we verhuizen naar de Postelstraat in het centrum van Someren. Hiermee komt er weer wat meer leven in de brouwerij

NWC wil zich zondag graag herpakken met een zege.

Thema-avond in het Varendonck ASTEN/SOMEREN - Midden november vindt er in het Varendonck College in Someren een thema-avond plaats over het sociale media- en gamegedrag van kinderen. Aanmelden kan vanaf nu. Gamen en chatten, vloggen en sexting. Online zijn is zeker in de afgelopen periode voor jongeren een onmisbaar deel van het leven. Welke afspraken zijn reëel over computer en telefoongebruik? Ouders krijgen tijdens deze avond inzicht in hoe ze internetgebruik en sociale media een plek kunnen geven in de da-

gelijkse opvoeding. Theatergroep PlayBack verzorgt het eerste deel van de avond. Twee acteurs en een gespreksleider schetsen via korte scènes een confronterend en hilarisch beeld van hoe het er bij veel gezinnen thuis aan toe gaat. De avond wordt afgesloten met een gastspreker die vertelt over haar eigen ervaring en de impact van een puber met gameverslaving. De avond in de aula van het Varendonck College in Someren is op 11 november en begint om 19.30 uur. Graag inschrijven via: www.varendonck. nl/thema-avond.

in de winkelstraat die toch vrij leeg staat”, aldus één van de eigenaren Robin Berkers. Ook een reden om te vertrekken is de uitbreidingswens. Robin: “Door de uitbreiding kunnen mensen nu ook gebak komen eten, koffie drinken, maar ook lunchen. Dat was eerst niet mogelijk. Uiteraard kan er nog steeds gebak besteld en afgehaald worden.” Welkom Aankomende zaterdag zal de plek feestelijk worden geopend. Dit is wel alleen voor genodigden. Daarna is iedereen van harte welkom bij Heerlijck Besonder.

Zummers Oogstfeest bij OJC Comeet SOMEREN - OJC Comeet organiseert aankomende zaterdag voor het eerst het Zummers Oogstfeest. Een avond met drie muzikale acts. Het graan, de mais en de pompoenen, oftewel de oogst is binnen en er mogen nu voor het eerst sinds anderhalf jaar weer evenementen met staand publiek gehouden worden. “Al die tijd heeft OJC Comeet onder druk gestaan van vele maandelijkse lasten, zonder elke bron van inkomsten. De vele beperkingen maakten het niet mo-

gelijk om avonden zonder verlies op touw te zetten. Daarom is de organisatie erg blij, dat er nu weer mooie optredens kunnen plaatsvinden”, aldus medeorganisator John Eikelenboom. Bij het Zummers Oogstfeest treedt Hillbilly Hayride op, waar het idee van het Oogstfeest vandaan kwam. Ook zijn er optredens van Hot Rod Riot en Rob de Peel Troubadour. Aankleding Om het Zummers Oogsfeest, naast de optredende artiesten, nog mooier te maken, zal de aankle-

ding van de zaal ook in de stijl zijn van het thema, zodat iedereen zich weer thuis voelt en aan een nieuw seizoen bij OJC Comeet kan beginnen, dit nog wel met geldige QR-code, ID-kaart en sluiting van 00.00 uur. “Om het voor iedereen aantrekkelijk te maken, zijn alle leeftijden van 16 tot 65 jaar welkom en is er deze avond gratis entree. Zorg dat je er op tijd bent, zo rond 19.00 uur, want vol is vol”, aldus John. Voor meer informatie: www.ojccomeet.nl, de Facebookpagina van OJC Comeet Someren en Instagram ojccomeetsomeren.

Techlab gaat op tour ASTEN - Het Techlab van de bibliotheek gaat in de herfstvakantie op tour. Op dinsdag 26 oktober is er in de bibliotheek van Asten een speciale workshop ‘Stopmotion’. Kinderen tussen de 8 en 12 jaar kunnen deelnemen aan de workshop. Tussen 14.00 uur en 16.00 uur gaan deelnemers aan de slag om een eigen stopmotion film te maken. Stopmotion is een filmpje dat je maakt door verschillende foto’s na elkaar te nemen. Tijdens deze workshop leer je in een middag al-

les wat je moet weten om zelf zulke filmpjes te maken. Na een korte introductie kunnen de kinderen aan de slag met het maken van een verhaal en een storyboard. Uiteindelijk worden er materialen verzameld om een decor te maken en vertelt men het verhaal. De workshop wordt afgesloten door alle films te bekijken en te zien hoe alle verhalen tot leven zijn gekomen. Deelname kost 2,50 euro per kind. Vooraf aanmelden is noodzakelijk via: www.bibliotheekhelmondpeel. nl/activiteiten OJC Comeet organiseert zaterdag voor het eerst het Zummers Oogstfeest. Op de foto Hillbilly Hayride.


Puzzelservice / Persbelangen / P0865

Kruiswoordpuz z el

12

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2

3

4 13

5

6

7

8 14

9

10

11

13 17

16 19

gewas, 14 vertering, 15 enkele, 16 neerslag, 20 landtong, 22 larve, 23 niet gesloten, 24 huisbel, 27 limousine, 28 gehoororgaan, 29 eventueel (afk.), 32 droogoven, 34 Federale Overheidsdienst (afk.), 35 elektrisch geladen deeltje, 36 automodel, 37 dunne ijskorst, 38 zolderkamertje, 39 meter, 41 espressodeskundige, 42 zorgen, 43 onderbreking, 44 stad in het Roergebied, 45 identificatieteken, 48 bereik, 49 waagstuk, 51 prehistorish dier, 52 opening, 53 mest, 55 Ghanese taal, 56 ventilator, 57 loot.

VERTICAAL: 1 lijsterbes, 2 scherpe kant, 3 Europeaan, 4 heisa, 5 paladijn, 6 verhittingsruimte, 7 via, 8 commando, 9 kier, 10 land in Afrika, 12 groen

2

1

12 16

Welk winwoord komt er in het balkje? HORIZONTAAL: 1 breuk, 5 gepofte maïs, 11 afbeelding, 13 watervogel, 17 boer, 18 hij of zij, 19 boterton, 20 hachelijk, 21 voorwendsel, 24 naamvalsvorm, 25 bevlieging, 26 plakband, 27 luchtig gebakje, 29 zelf, 30 hoogwaardig, 31 eiland in Papoea-Nieuw-Guinea, 32 eerste vrouw, 33 snelle loop, 34 zachte ijzerkristallen, 36 kleefstof, 39 uitgeput, 40 grote bomengroep, 41 Binnenlandse Zaken (afk.), 42 snelheid (Eng.), 45 linnen behuizing, 46 slotwoord, 47 vruchtbare plaats, 48 vogel, 49 bronstig, 50 zondag, 52 zee-inham, 54 vrouwelijk zoogdier, 55 overmaking, 58 behaaglijk, 59 welvaart, 60 reiziger, 61 zuil.

1

17

20 20

22 26

27

26

27 33

34

35

33 40

34

35

25 28

29

30

31

32

28

29 39

30

31

32

38

36 41

37

38

41 45

46

45 49

46

49

58

59

60

58 66

59

60

71

39 42

43

42

43

50

Uw oplossing moet bij ons binnen zijn vóór dinsdag 12.00 uur: advertenties@hetcontact.nl • advertenties@peelbelangonline.nl Onder de goede inzendingen wordt wekelijks een cadeaubon van €10,- verloot.

12 12

47

50

52

53 61

62

61

62 68

69

68 72

69

67

74

72 75

74

75

53 53

15 15

48

7 7

30 30

63

64

63

64

23

44 44

48

51

53

67

23

40

47

52

© Persbelangen P0865 © Persbelangen P0865

Winwoord: POEDERSUIKER

21

24

37

18

22

25

36

15

21

19 24

66 71

Winnaar vorige week Sjan Kersten uit Asten

14 18

15

51 54

55

56

57

54

55 65

56

57

70

65

70 73 73

67 67

66 66

33 33

55 55

1 1

64 64

14 14

Keurslager Thomas Koppens, Verstand van Lekker Vlees

iedingen

Elke week verrassende aanb

Keurslagerkoopje:

Vleeswaren trio:

Hooglanderburger

Gegrild gehakt, Rauweham en Kipfilet

20 & 23 OKTOBER 25 T/M 30 OKTOBER VAN 13-17 UUR

Elke 4de GRATIS

5

99

3x 100 gram voor

Keurslager Culinair:

Lasagne Napolitana

499

portie voor

Aanbiedingen geldig van 25 t/m 30 oktober 2021

Thomas Koppens, keurslager

Jubileum Feest! act ’t Cont en rein Somer er et ri st Wijk: Indu lang Peelbe ed Heusden bi ge en nn Wijk: bi

• • • •

act ’t Cont n ein Somere rr e t e ri st Wijk: Indu lang Peelbe usden ngebied He Wijk: binne

Kerkstraat 30, Someren, tel. 0493-491437 www.koppens.keurslager.nl info@koppens.keurslager.nl

Hét weekblad voor Someren

act ’t Cont Someren trieterrein

Wijk: Indus

lang Peelbe usden ngebied He Wijk: binne

Een krant bij d Een krant bij de Koffie ... Hét weekblad voor Someren

Hét weekblad voor Someren

heerlijk! Een krant bij de Koffie ... ! k j i l r e e ... maar dan heeft h ... maar dan heeft u hier wel een trouwe bezorger voor nodig ...

k! heerlijiets voor ... maar dan heeft hier wel ietsu voor u? iets voor u?

... maar dan heeft hier weltrouwe een trouwe bezorge Bel danu naar (0493) 473 578 een bezorger voor nodig ... rechtsboven of meld u aan via het blokje ‘aanmelden als bezorger’ op onze site: www.hetcontact.nl of www.peelbelangonline.nl

een trouwe bezorger voor nodig ...dan naar (04 BEL DAN NAAR (0493) 473 578 Bel VLOG CHALLENGE WIN EEN GO PRO of meld u aan via het blokje iets voor u?bezorger’ meld u aan via het blokje ‘aanmeld ‘aanmelden alsof rechtsboven op LIVE MUZIEK & PROMOTEAM op onze site: www.hetcontact.nl o onze(0493) site: www.hetcontact.nl of Bel dan naar 473 578 www.peelbelangonline.nl OUTLETMARKT BIJ ONDERNEMERS of meld u aan via het blokje ‘aanmelden als bezorger’ rechtsboven VoorofPee op onze site: www.hetcontact.nl www.peelbelangonline.nl lbelang zoeken KINDERPROGRAMMA (RABOBANK PAND: 13-17 UUR) we bezorgers vo or Asten MET O.A. SCHMINKEN, VLECHTEN, KNUTSELEN, Voor ’t Conta ct zoeken we bezorgers vo HERFSTTRAKTATIE MAKEN EN BALLONNENSHOWS or Lierop Een kra

Hét

MIDAS WINKELCENTRUM | MARKT 10 ASTEN T. 0493 692 623 | WWW.MIDASWINKELCENTRUM.NL

ee

KIJK VOOR HET VOLLEDIGE PROGRAMMA OP DE WEBSITE

of meld op o


Notaris Jan Meijer geeft heldere lezing op 9 november 2021 in Asten Een testament kan veel familieleed voorkomen én geld besparen HELMOND - Er bestaan veel misverstanden over de verdeling van een nalatenschap wanneer één van de twee partners overlijdt. Het merendeel van de mensen denkt dat de afwikkeling van een erfenis in Nederland prima bij wet geregeld is. Maar niets is minder waar, stelt notaris Jan Meijer van OMD Notarissen in Helmond. Volgens hem kan het opstellen van een testament mensen veel familieleed én geld besparen. ‘Wie dan leeft, wie dan zorgt’, wordt weleens gezegd. Toch kan het leven van een achterblijvende partner na een overlijden, los van alle verdriet en rouw, door het ontbreken van een testament op een regelrecht drama uitlopen. Door diverse wetswijzigingen in de afgelopen decennia, is het vaak onduidelijk hoe het erfrecht nu eigenlijk wettelijk is geregeld. “Met het opstellen van een testament, weten mensen vooraf al precies waar ze aan toe zijn wanneer een dierbare wegvalt”, zegt Jan Meijer. “Bij verhalen over testamenten, erfenissen en nalatenschappen wordt onterecht vaak gedacht dat het iets is voor vermogende mensen”, gaat Jan Meijer verder. “Misschien heeft niet iedereen een kapitaal in geld op de bank opgebouwd, een groot deel heeft wel een eigen huis dat (bijna) hypotheekvrij is. Ook dat is vermogen waarover (eventueel) erfbelasting verschuldigd is.” In de wet is inmiddels geregeld dat bij het overlijden van één van de ouders, de overblijvende ouder en de kinderen samen erven. De langstlevende is eigenaar van alle eigendommen en de kinderen zijn weliswaar erfgenaam maar krijgen nog niets in handen. Ze krijgen een soort tegoedbon op de overblijvende ouder. Aan de hand van voorbeelden legt Jan Meijer uit dat bij het ontbreken van een testament, het overlijden van een partner tot een financieel drama voor de achterblijvers kan leiden. “De nog levende partner heeft weliswaar een grote vrijstelling van erfbelasting, maar deze ouder moet de erfbelasting over de erfdelen van de kinderen al wel direct afrekenen. Zo’n acht maanden na het overlijden van een partner ligt de blauwe envelop op de deurmat. Als de erfenis voor het merendeel bestaat uit het huis, hoe ga je dan die erfbelasting betalen?” Jan Meijer kent meerdere voorbeelden van mensen die hierdoor

in financiële problemen zijn gekomen. “Onnodig familieleed, dergelijke schrijnende situaties zijn te voorkomen door het opstellen van een testament. Maar je moet het wel even doen.” Naast een gewoon testament, dat pas na een overlijden in werking treedt, kan ook een levenstestament familiedrama’s voorkomen, legt Jan Meijer uit. “Stel, één van de twee partners wordt wilsonbekwaam, dan is het niet vanzelfsprekend dat de ander zonder meer kan beschikken en beslissen over de (gezamenlijke) eigendommen. Het is daarom verstandig om bij leven samen een volmacht vast te laten leggen in een levenstestament. Is dat niet het geval, dan zal het er in de praktijk op uitdraaien dat de partner van iemand die bijvoorbeeld door ziekte wilsonbekwaam is geworden ineens voor alledaagse zaken bij de rechter om toestemming moet vragen.” De kosten voor het opstellen van een testament en levenstestament wegen niet op tegen de lasten die mogelijk anders voor rekening van nabestaanden en partners komen”. “Laat staan het onvoorziene leed dat er mee gemoeid kan zijn.”

U bent op dinsdag 9 november aanstaande vanaf 14:00 uur van harte welkom in de zaal van Jan van Hoek aan de Markt 12 in Asten voor een kopje koffie of thee. Om 14.30 uur start de lezing. U kunt zich kosteloos aanmelden via onze website: www.omdnotarissen.nl. We houden ons aan de richtlijnen opgesteld door het RIVM. Indien u klachten heeft, verzoeken wij u vriendelijk om thuis te blijven. De toegang zal alleen verleend worden op vertoon van een geldige QR-code uit de CoronaCheck app in combinatie met een geldig Paspoort, Identiteitskaart of Rijbewijs.

do. 21 oktober vr. 22 oktober zat. 23 oktober 13.30 – 19.30 uur

09.30-17.30 uur

09.30-16.00 uur

Restantenbraderie

Kinder- Bergwandelschoenen: DamesDamesen Herenjeans en HerenTOPS schoenen veel bergwandelschoenen: tot 50% 50% LOwa, MEINDL met 75% 75% 75% Korting Korting Korting Korting

Dames- en Herenschoenen

tot 75% korting

Voetbal- + Running- Alles netjes op + Volleybalschoenen kraampjes

50-75% korting langs de winkel

Heldensedijk 32, Meijel - Tel. (077) 466 17 17

www.meeuwis-meijel.nl


Stichting Land van Horne

Hoe belangrijk goede zorg is, besef je als je het nodig hebt.

PROGRAMMA HERFSTVAKANTIE 2021

Deze zorghelden zoeken collega’s

Bij Land van Horne draait de zorg om mensen. Goede zorg, waardoor mensen zichzelf kunnen zijn en blijven, ook als ze door omstandigheden op de hulp van anderen zijn aangewezen. Jezelf zijn en blijven geldt ook voor onze medewerkers, en voor jou! Wanneer jij jezelf bent, ben jij óók op je best. Dat lukt vooral als we respect hebben voor elkaar. Zoek jij een functie in de zorg? Jouw nieuwe collega’s maken graag kennis met jou! Wij zijn een moderne zorgorganisatie die goede en betrokken zorg levert aan cliënten. Wij kennen uitstekende arbeidsvoorwaarden en hebben veel aandacht en mogelijkheden voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Kijk op onze website werkenbij.landvanhorne.nl naar wat we bieden en wat we vragen. Voor meer informatie kijk op werkenbij.landvanhorne.nl

Kom gerust langs maar vergeet niet te reserveren! En trek van te voren je badkleding aan! Reserveer online via onze website www.deschop.nl of telefonisch tussen 10.00-12.00 uur Bekijk onze website voor het normale programma en actuele richtlijnen m.b.t. Covid-19.

datum

ochtend

middag

avond

maandag Gesloten 25-10-2021

13.30-14.30 Banen zwemmen Normaal programma 14.30-16.30 Recreatiezwemmen 20.00-21.00 Banenzwemmen

dinsdag 26-10-2021 Normaal programma

Normaal programma 13.30-14.30 Banen zwemmen 14.30-16.30 Recreatiezwemmen 20.00-21.00 Banenzwemmen

woensdag 07.30-08.30 Banen zwemmen 27-10-2021 Normaal programma

13.30-14.30 Banen zwemmen Normaal programma 14.30-16.30 Recreatiezwemmen 20.00-21.00 Banenzwemmen

donderdag 08.45-09.30 Fifty Fit 28-10-2021 10.00-12.00 Gezinszwemmen

13.30-14.30 Banen zwemmen Normaal programma 14.30-16.30 Recreatiezwemmen 20.00-21.00 Banenzwemmen

vrijdag Normaal programma 29-10-2021

13.30-14.30 Banen zwemmen 14.30-16.30 Recreatiezwemmen

zaterdag Normaal programma 30-10-2021 09.45-10.45 Banen Zwemmen

13.30-14.30 Banen zwemmen Gesloten 14.30-16.30 Recreatiezwemmen

zondag Gesloten 31-10-2021

Gesloten

Familie Deckers heeft hart voor de zorg

Gesloten

Tijdens het banen zwemmen is het ondiepe instructiebad beschikbaar voor recreatief zwemmen m.u.v. zaterdag 30 oktober 2021 van 9.45-10.45 uur. Let op: In de herfstvakantie vervallen de volgende lessen: Peuterzwemmen, Zwemlessen ABC, Privézwemles, Zwemvaardigheid, Snorkelen, Zeemeermincursus en Borstcrawlcursus

Tekst & Fotografie De Lokale Verbinder

Zo moeder, zo dochters

17.00-19.00 DISCOZWEMMEN

Op vrijdag 29-10-2021 is er DISCOZWEMMEN: Toegang: t/m 14 jaar, minimaal zwemdiploma A, geldig E-ticket. Verkoop E-tickets vanaf vrijdag 22-10-2021 via www.deschop.nl

www.dasmediacentrum.nl

Jezelf zijn, jezelf blijven!

Anita Deckers werkt al 30 jaar in de zorg. Gestart als verzorgende-IG, is ze na activiteitenbegeleider uiteindelijk vrijwilligerscoördinator geworden van de locaties St. Joseph, St. Charles en St. Elisabeth. Haar man werkt ook in de zorg, maar dan als kok bij een andere zorgorganisatie. Haar beide dochters Anne (22) en Diede (19) hebben eveneens voor een functie in de zorg gekozen. Anne is nog studerend maar helpt in de weekenden bij de voeding en Diede is verzorgende-IG en wil zich in het welzijn verder bekwamen. Lees hoe de hele familie Deckers hart heeft voor de zorg op www.werkenbij.landvanhorne.nl

Nieuwe uitdaging? Ben jij een trotse zorgprofessional en ben je toe aan een nieuwe uitdaging in een inspirerende omgeving? Kijk op werkenbij.landvanhorne.nl.

����l� ���� , ����l� �������

Stichting Land van Horne | Werthaboulevard 3 | 6001 HZ Weert | 0900 333 55 55


PB

15

PEELBELANG / ‘T CONTACT | Donderdag 21 oktober 2021

CDA Asten wil aandacht voor energiearmoede ASTEN - Het CDA in Asten vraagt aandacht voor de energiearmoede in Asten. Onderzoeksorganisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) heeft becijfert dat ruim 700.000 huishoudens te maken krijgen met energiearmoede als gevolg van een laag inkomen en een hoge energierekening. Eigen gemeente Omgerekend naar de schaal van de gemeente Asten kan het in die gemeente gaan om ruim 700 huishoudens. Het CDA Asten wil van het college weten of ook de gemeente Asten kan bijdragen aan het oplossen van dit probleem. Afgelopen dinsdagavond hebben zij dit voorgelegd aan het gemeentebestuur. Aanvullend De landelijke overheid onderzoekt verdere mogelijkheden om inwoners tegemoet te komen in de energierekening, en heeft al financiële steun toegezegd. Het CDA Asten-Heusden-Ommel wil weten wat de gemeente aanvullend kan doen voor met name inwoners in een kwetsbare (financiële) positie. De partij denkt daarbij aan meer informatie en advies aan inwoners over het besparen van energie of het isoleren van woningen. Niks uitsluiten Ook subsidiemogelijkheden om inwoners aan te zetten maatregelen te nemen en nadere afspraken met woningcorporaties sluit het CDA niet uit. Besparen Rico ter Voert: “Als gemeente stellen we later dit jaar twee belangrijke documenten vast, die betrekking hebben op het onderwerp energiearmoede: de Regionale Energiestrategie (RES) en de Transitievisie Warmte (TVW). Hoe besparen we in de toekomst energie? Hoe gaan wij geleidelijk aan van het gas af en welke alternatieven zijn er?” Korte termijn “Gelet op de actuele energieprijzen vinden wij het belangrijk, dat bij de uitvoering van de plannen er op korte termijn specifiek aandacht komt voor inwoners, die in financiële problemen verkeren en/of in verouderde en slecht geïsoleerde woningen leven. Op die manier willen wij het aantal Astense gezinnen met mogelijke energiearmoede zo snel mogelijk verminderen”, vult ter Voert aan.

Steeds meer lucht voor gemeente Someren SOMEREN - Nog altijd heerst er onzekerheid rondom de begroting van de gemeente Someren. Onzekerheid over de lange termijn gevolgen van de coronacrisis, onzekerheid over de financiële bijdragen van het Rijk. Toch lijkt er wel wat meer lucht te komen. door Jordy van de Brug De gemeente Someren presenteerde afgelopen donderdag de begroting en kon eindelijk weer eens wat positief nieuws melden. Zoals het er nu uitziet is het tekort waarover werd gesproken in de kadernota afgelopen mei omgezet naar een plus. In die maand stonden de zaken behoorlijk anders voor. Zo leek de herijking van het gemeentefonds negatief uit te pakken, maar ook dit lijkt nu de goede kant op te vallen voor het Somerens gemeentebestuur. Wethouder Theo Maas: “Wij verwachten eind 2021 meer duidelijkheid te hebben over de herijking van het gemeentefonds en de besluitvorming rondom de rijksbudgetten voor het sociaal domein met name jeugdhulp, maar het ziet er positief uit.” Al is het momenteel wel sterk afhankelijk van de duur van de kabinetsformatie. Maas: “ De eerste signalen zijn hoopvol en duiden op een gunstig financieel effect voor onze gemeente. Tot die tijd zoeken wij de balans tussen de onzekerheid in de financiële

Afgelopen donderdag presenteerde de gemeente Someren de begroting voor 2022. middelen van het Rijk, het risico van bezuinigingen, voor zover die leiden tot afbraak van basisvoorzieningen, en lastenverzwaring voor de burgers.” Terugdraaien Waar in de kadernota nog werd gesproken over een fikse onroerendezaakbelasting (ozb) verhoging, is deze nu van de baan. “Dit jaar is de eerder geplande verhoging van vijf procent bovenop de inflatiecorrectie nog nodig, maar in de jaren 2022 tot en met 2024 kan die vijf procent extra er af”, aldus het college. Ook de bezuiniging op Onis Welzijn wordt opgeschort. De gemeenteraad stemde eerder voor het toekennen van 2,5

Advertorial

KERST INN Laat uw medewerk(st)ers zelf een kerstpakket samenstellen tijdens uw feestelijke kerstborrel met lekker eten Partycentrum De Platte Vonder te Someren-Eind Op donderdag 23 december a.s. organiseert partycentrum De Platte Vonder een kerstborrel waarbij uw medewerk(st)ers onder ‘t genot van lekker eten en een borrel zelf hun kerstpakket kunnen samenstellen. Tijdens deze kerstborrel worden tal van koude & warme gerechten van vis, vlees & wild onbeperkt door onze koks middels livecooking in onze open keuken het “ Koksdomein” bereidt. Het kerstshoppingcenter binnen ons partycentrum met food ( o.a. levensmiddelen, dranken etc.) en non food kerstgeschenken ( o.a. Audio en elektra apparatuur, tuinartikelen, bijouterie, wellness decoratie etc.) biedt uw gasten de mogelijkheid om geheel naar eigen wens een kerstpakket samen te stellen. Omtrent de waarde van het kerstpakket zijn er diverse staffels welke u als werkgever/ organisatie vooraf zelf bepaalt. De kosten voor de kerstborrel bedragen € 39,95 p.p. ex btw ( inclusief live-cooking dinner en dranken) doch exclusief kerstpakket waarvan de waarde door u zelf te bepalen)

Kerst Inn is een Platte Vonder arrangement op donderdag 23 december a.s. van 18.30 uur tot 21.30 uur. (eventuele tijdsuitbreiding is mogelijk) Voor meer informatie of reserveringen bel de reserveerlijn 0493491381 of ga naar reserveringen Kerst Inn via www.plattevonder.nl Indien gewenst kunt u ook telefonisch een afspraak maken, waarbij wij verdere informatie omtrent Kerst Inn persoonlijk komt toelichten op uw bedrijf of binnen uw organisatie. Partycentrum De Platte Vonder, Nieuwendijk 10, 5712 EM Someren-Eind.

procent minder subsidie per jaar. In vier jaar tijd zou de korting op het Onis-budget dus tien procent bedragen. Het gemeentebestuur stelt nu voor om die besparing van 2022 op te schorten naar 2025. Hiermee wil Maas tijd winnen voor een goed onderzoek, onder meer naar de toenemende vraag voor (mantelzorg)ondersteuning. Organisatie Deze begroting is de laatste in de raadsperiode voor het college van Someren. Investeringen die voortvloeien uit het coalitieprogramma zijn inmiddels afgerond of liggen nog op de plank om uitgevoerd te worden. Een groot deel van het investeringsprogramma be-

staat dan ook voornamelijk uit de jaarlijks terugkerende kosten, zoals rehabilitatie van wegen, Onweerstaanbaar Someren, en noodzakelijke vervangingen groen. Waar wel extra in geïnvesteerd wordt is de gemeentelijke organisatie. “Binnen de gemeentelijke organisatie zien wij dat het hybride werken steeds meer vorm krijgt en een werkvorm is die zal blijven bestaan. Er wordt gekeken naar hoe de organisatie beter ondersteund kan worden, bijvoorbeeld in de vorm van het beschikbaar stellen van verschillende middelen. Maar ook wordt onderzocht wat er nog meer nodig en passend is, om als organisatie voorbereid te zijn op de toekomst. Denk hierbij onder ander aan de inrichting van het gemeentehuis. Daarnaast constateren wij grote tekorten op de arbeidsmarkt. De realiteit is dat in een heel korte tijd alle bronnen voor nieuwe mensen opgedroogd blijken. Er is zo goed als niemand meer te vinden. Ook bureaus die normaal gesproken gemeenten voorzien van tijdelijke krachten, lukt het nog maar moeilijk. Naast het invullen van vacatures die ontstaan door vertrek van medewerkers, zijn er ook meer mensen nodig door de groei van het aantal beleidsterreinen en het anders werken binnen de gemeente. Denk hierbij aan duurzaamheid, klimaatadaptatie, maar ook de omgevingswet”, sluit het college af.

Alzheimer Café Peelland ASTEN - Op 2 november is er weer een Alzheimer Café Peelland. Ditmaal met het thema: Ervaringsverhalen van mantelzorgers. “Lotgenoten weten als geen ander hoe jij je als mantelzorger voelt en waar je tegenaan loopt. Ze kunnen je wellicht tips geven om de zorg voor je naaste wat gemakkelijker te maken of ze weten waar je hulp kunt vragen. Op deze avond hebben we een mantelzorger uitgenodigd die met de gespreksleider in gesprek gaat en zijn ervaringen vertelt. Want dat is het belangrijkste: Ervaringen met elkaar delen”, aldus de organisatie. Op de bijeenkomst van 5 oktober was de belangstelling alweer groter dan in september. Thema toen was: Wat leg ik vast bij de bank en/of notaris, met vooral aandacht voor testament en levenstestament. De

aanwezigen kregen veel informatie over niet altijd eenvoudige materie. Aanmelden niet meer nodig Was bij de laatste Alzheimer Cafés aanmelden nog nodig, vanaf nu is iedereen welkom zonder aanmelden. Er is geen coronacheck, omdat er geen gebruik wordt gemaakt van de horecagelegenheden. Wel vragen we de handen te ontsmetten en de tafels op veilige afstand van elkaar te laten staan. De avonden zijn bedoeld voor mensen uit Deurne, Asten en Someren en vinden plaats in De Beiaard in Asten, Pastoor de Kleijnhof 21 in Asten van 19.30 uur tot 21.00 uur. Inloop vanaf 19.00 uur. De laatste bijeenkomst dit jaar is op dinsdag 7 december met als thema: De overgang naar het verpleeghuis.

Natuurwerkdag IVN AstenSomeren ASTEN/SOMEREN - IVN Asten-Someren neemt op zaterdag 6 november, samen met de gemeente Someren en Waterschap Aa en Maas, deel aan de landelijke natuurwerkdag. Dit jaar gaan ze wilgen knotten in het beekdal van de Kleine Aa aan de Driehoekstraat in Someren. De Kleine Aa stoomt door een prachtig oud beekdal waar een mooie rij knotwilgen staat waar onderhoud hard nodig is. Laarzen of stevige schoenen zijn aan te bevelen. De

werkzaamheden beginnen om 9.00 uur en stoppen om 14.00 uur. Het verzameladres is Driehoekstraat 10 in Someren. Aanmelden kan via: www.natuurwerkdag.nl of bij Gerard Claassen via: gerardenmarieke@outlook.com of 0622892965.


Wil jij graag je C-rijbewijs halen? Bij OTC Someren kun je op korte termijn starten met lessen voor je C-rijbewijs.

Wij zijn op zoek naar professionele, flexibele, representatieve en klantvriendelijke

OPROEPCHAUFFEURS (m/v)

• • • •

Vrachtwagen rijbewijs C met code 95 Vrachtwagen rijbewijs C zonder code 95 Basiskwalificatie en nascholing code 95 Vrachtwagen rijbewijs E achter C

Otc-someren.nl | info@otc-someren.nl 0493-782287

GEVRAAGD Boekhoudkundig medewerker

25-30 uur per week Taken bestaan uit het zelfstandig boekhouden, factureren en zorgdragen van personeelszaken.

U dient in het bezit te zijn van geldig rijbewijs B en/of C/C1 en volledig taxipas.

Stuur uw CV naar info@hebbentours.nl

Geïnteresseerden kunnen een motivatiebrief inclusief CV en pasfoto mailen naar: info@LimoExclusief.nl of bellen: 0653742718.

www.hebbentours.nl

Anna Hoeve Horses zoekt:

STALHULP 3 uur per dag (Ma – Vr) -

Voeren en verzorgen Handzaam maken en longeren Helpen van hoefsmid en veearts Transporteren van paarden Geen stallen uitmesten

Te koop eet- en sierpompoenen. J. Slegers, Hardsteeg 4 Nederweert. Tel. 0641111348.

Auto met APK vanaf €450,-. Tevens te koop gevraagd kleine auto’s en sloopauto’s. Tel. 0492-381631/0620778602 ww.twanvanhout.nl

Hulp nodig bij het stoppen met roken? Al eens aan hypnose gedacht? www.hypnosepraktijkphilips.nl Leon 0610930235

06-46198293 annie@agricollectief.com

Gezocht Poetshulp(en) voor het poetsen van een woonhuis en/of kantoor. Voor meer informatie graag bellen met 0629540639.

Snoertsebaan 22 | Liessel | 0493-342.342

www.massagepraktijk atteveld.nl voor diverse professionele sport- en ontspanningsmassages. Meteoorstraat 32, 5721 BM Asten, 06-47152324

Gebakken klinkers oude en nieuwe. ww.vanwoeziksierbestrating.nl Tel. 077-4662579 Meijel.

Hoogwerker te huur. Werkhoogte 14 meter. Past door een poort. www.driessenverhuur.nl Someren 0651439395

Dé occasiondealer van Deurne en omstreken

Wegens aanhoudende drukte zijn wij per direct op zoek naar een

junior verkoopadviseur Wij vragen

Wij bieden

• actieve en enthousiast manier van klanten benaderen • resultaatgericht • no-nonsense aanpak • ambities om verder te ontwikkelen • Goede beheersing van de Nederlandse taal

• marktconform salaris • doorgroeimogelijkheden

Dukaat 6A, 5751 PW Deurne

T. 0493 235 000

Interesse of vragen? Neem contact op via info@mvs-auto.nl of telefonisch 0493-235000

info@mvs-auto.nl

www.mvs-auto.nl

.nl

VACATURE CHAUFFEUR LEERLINGENVERVOER

VACATURE TOURINGCARCHAUFFEUR

Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn we opzoek naar enthousiaste chauffeurs voor leerlingenvervoer. Werkdagen van maandag t/m vrijdag. 10 tot 20 uur per week met uitzondering van de schoolvakanties. Er zijn doorgroei mogelijkheden. Liever geen vastigheid. Solliciteer dan als afroepchauffeur.

Per direct zijn wij op zoek naar enthousiaste touringcarchauffeurs op afroepbasis, met doorgroeimogelijkheden. Wij bieden een uitdagende en afwisselende functie als touringcarchauffeur voor bedrijven, scholen, verenigingen en groepen. O.a. Dagtochten, festivals, schoolreizen.

VACATURE CHAUFFEUR LEERLINGENVERVOER

• Ben je beschikbaar van maandag t/m • Ben je in bezit van een geldig D rijbewijs. vrijdag in de ochtend en in de middag • Ben je in bezit van Code 95 of bereid dit te (schooltijden). behalen. (Wij zorgen voor vervolgcursussen.) • Beheers je de Nederlandse taal. • Beheers je de Nederlandse taal. naar chauff eurs vooreen leerlingenvervoer. Werkdagen maandag t/m vrijdag; werk o.a. •Wij Benzijnjeop in zoek het bezit van minimaal • Ben je flexibel en is onregelmatig 15B-rijbewijs. tot 20 uur per week met uitzondering van de schoolvakanties. Er zijn doorgroei mogelijkheden. in de weekenden geen probleem. vastigheid? eur. je representatief en werk je klantgericht. •Liever Salarisgeen conform CAO.Solliciteer dan als afroepchauff • Ben •• Ben jeaffi woonachtig in doelgroep de omgeving van onze Heb je niteit met de en een standplaats. flexibele instelling. • Ben je bereid een korte interne cursus te volgen. Heb je interesse werken in een • Voertuig aan huisom is inteoverleg mogelijk. familiebedrijf met een team.dan 25 jaar. • Leeftijd speelt geen rolhecht mits ouder Aanvullende cursussen voor bijvoorbeeld • Chauffeurs moeten woonachtend zijn in een Taxipas Helmond of Codeof 95Geldrop/Mierlo worden intern gemeente verzorgd. Voor info en sollicitatie neem Heb je interesse? Een aanvullende cursus wordt interngerust verzorgd. contact met ons op: Voor informatie en sollicitatie neem contact met ons op: personeelszaken@bergerhof.nl personeelszaken@bergerhof.nl of tel.: 0492 – 66 22 of60. tel.: 0492 - 66 22 60.

Ben je vandemaandag t/m en vrijdag •• Heb je beschikbaar affiniteit met doelgroep een in de ochtend en in de middag (schooltijden). flexibele instelling. Beheers je de Nederlandse taal. cursus te •• Ben je bereid een korte interne • volgen. Ben je woonachtig in de omgeving. Ben je inspeelt het bezit vanrol minimaal een dan •• Leeftijd geen mits ouder B-rijbewijs. 25 jaar. • Salaris conform CAO.

H. Verberne Grondwerken BV is een grondverzetbedrijf werkzaam in Zuid-Nederland en België met een team van circa 20 medewerkers.

Gezocht:

Grondwerker Wij zijn per direct op zoek naar een gemotiveerde en ervaren grondwerker. Interesse of vragen? Mail naar info@verbernegrondwerken.com of bel naar 0493-691567. Antoniusstraat 34 • 5725 AS Asten-Heusden • tel. 0493 - 691 567 www.verbernegrondwerken.com


Emopad 70 - 5663 PB Geldrop Postbus 58 - 5660 AB Geldrop Telefoon (040) 285 89 00 Internet: www.jvandewinkel.nl

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN FULLTIME MEDEWERKSTER SECRETARIAAT / RECEPTIE

PERSONEEL (waar zitten jullie !!!!! ) Administratie- en Advieskantoor J. van de Winkel is al meer dan 35 jaar een begrip in de regio en heeft cliënten in alle voorkomende branches. Wij zijn in al die tijd steeds meegegaan in alle ontwikkelingen zodat we in 2021 nog steeds een modern kantoor zijn. Wij doen er alles aan om de sfeer op kantoor te optimaliseren door ons flexibel op te stellen en activiteiten te organiseren zowel op als buiten het werk. Wij zijn er trots op dat medewerkers lang bij ons in dienst blijven.

Ons bedrijf en onze filosofie: Administratie- en Advieskantoor J. van de Winkel B.V. te Geldrop is gespecialiseerd in advies op maat, administratieve dienstverlening, belastingadvies, loonadministratie en begeleiden bij financieringsaanvragen voor voornamelijk het midden- en kleinbedrijf. Voor nadere informatie verwijzen wij je naar: www.jvandewinkel.nl. Persoonlijk en regelmatig cliëntencontact staat bij ons kantoor hoog in het vaandel, zodat wij goed op de hoogte blijven van de wensen van de cliënt. De kwaliteit van onze dienstverlening proberen wij steeds zoveel mogelijk te optimaliseren.

In alle jaren was het redelijk eenvoudig om goede mensen te vinden die hier graag wilden werken. Op dit moment is er meer werk en minder aanbod van goede mensen in ons vakgebied. Maar…. Toch zijn wij weer op zoek naar de pareltjes die bij ons aan de slag willen.

Functieomschrijving: Je bent het visitekaartje van ons bedrijf, het eerste aanspreekpunt zowel aan de telefoon als aan de receptie. Je geeft ondersteuning aan de medewerkers van het secretariaat met alle voorkomende administratieve en secretariële werkzaamheden.

Op dit moment zoeken wij iemand voor de receptionele en secretariële werkzaamheden en de vacature zie je hier. Daarnaast hebben wij nog andere vacatures. Daar verwijzen wij voor naar onze website . Deze zijn eenvoudig te vinden op de openingspagina onder het kopje : VACATURE !!

Functie-eisen: • Je bent representatief en communicatief vaardig; • Je weet de weg in programma’s binnen het Officepakket; • Je werkt nauwkeurig en gestructureerd; • Je beschikt over minimaal een MBO denk- en werkniveau. Je werkzaamheden bestaan uit: • Beantwoorden en doorverbinden van telefoon; • Ontvangen bezoekers; • Beheren van agenda’s; • Stukken digitaal archiveren; • Verzorgen correspondentie; • Alle voorkomende administratieve en secretariële werkzaamheden. Ons aanbod: Voor deze gevarieerde functie kun je rekenen op uitstekende arbeidsvoorwaarden. Ons kantoor kenmerkt zich door een informele werksfeer en prettige werkomstandigheden. Interesse? Voldoe je aan het profiel en lijkt het je leuk om ons secretariaat te komen versterken? Stuur dan jouw CV met motivatie naar de heer C. Ekas: cekas@jvandewinkel.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met dhr. C. Ekas per mail of op 040-2858900.

Tekst & fotografie De Lokale Verbinder

www.dasmediacentrum.nl

Van Hoof Groep zoekt KANJERS in de techniek

Starten als ZZP’er? Ter versterking van ons team zijn wij met spoed op zoek naar een:

Betontimmerman Ervaring op de bouw en timmerwerk is een pre, maar ook als je op zoek bent naar een nieuwe uitdaging kun jij wellicht onze nieuwe kracht zijn.

AANPAKKERS GEZOCHT!

✓ Heb je altijd al willen werken in de techniek? ✓ Zoek je afwisselend werk en wil je iets nieuws leren? ✓ Ben je resultaatgericht en houd je van aanpakken? ✓ DAN ZOEKEN WE JOU! UITDAGEND EN AFWISSELEND WERK DUS! BEN JE NIEUWSGIERIG, VRAAG ONS OM EEN RONDLEIDING.

Interesse? Tom Kleeven: 06-53180754 • www.kleevenbv.nl • Someren

Wil jij leren of opnieuw de techniek in? Ook dan ben je bij ons meer dan welkom!

SSER TIG-LA AIER RA KER CNC D /BANKWER ER ER SLIJP TROM S R N E I T E J N KA LLTIM JE / ZI U T F / N E A IM BIJBA PARTT G IN LEERL VERLATER OL SCHO

Kijk voor alle andere vacatures op www.werkenbijvanhoofgroep.nl Stikker 19, 5721 VD Asten www.vanhoofgroep.nl

Interesse?

Vraag naar Nicol, nicol@vanhoofgroep.nl


2de BH

NIPA leidt al sinds 1948 mensen op voor het beroep van doktersassistent. Het is de eerste niet bekostigde Doktersassistent opleiding met een door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen erkend mbo-niveau 4 diploma.

50% KORTING*

Wegens uitbreiding van het team zijn wij op zoek naar een docent Engels en een docent voor het vak anatomie, fysiologie en pathologie Je geeft op onze locatie in Asten les aan studenten die opgeleid worden voor het beroep doktersassistent. Je brengt enthousiast en motiverend de lesstof over. Daarnaast heb je oog en hart voor de studenten. Voor beide functies betreft het een freelancefunctie die heel goed te combineren is met een andere baan. Wat vragen wij van de docent Engels: • Je bent in het bezit van een tweedegraads onderwijsbevoegdheid Engels of je bent hiervoor in opleiding. • Je hebt ervaring met het afnemen van TOA-examens (is een pre). • Je hebt ervaring binnen het middelbaar onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs. • Je bent enkele uren overdag en/of in de avond beschikbaar. • Je bent woonachtig in de directe omgeving van Asten. Wat vragen wij van de docent anatomie, fysiologie en pathologie • Je bent in het bezit van een onderwijsbevoegdheid, didactische aantekening of je bent hiervoor in opleiding. • Je hebt een achtergrond in de medische sector. • Je hebt ervaring binnen het middelbaar onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs (is een pre). • Je bent in de avonduren op woensdag en/of donderdag beschikbaar. • Je bent woonachtig in de directe omgeving van Asten. Wat bieden wij • Gemotiveerde studenten die bewust voor het beroep doktersassistent kiezen. • Gezellig team. • Marktconforme vergoeding. • Schoolvakanties vrij. • Rooster half jaar vooraf opgesteld. • Werklocatie Asten. • Organisatie met korte lijntjes.

Midas Winkelcentrum, Markt 10, Asten * De actie is geldig van 22 oktober t/m 14 november 2021 en geldt op alle BH’s van alle merken, alle combinaties mogelijk. De korting wordt verrekend over de goedkoopste BH. De korting geldt niet op reeds afgeprijsde artikelen of in combinatie met andere aanbiedingen of acties. De korting is niet geldig met terugwerkende kracht.

Mocht je interesse hebben dan graag je Curriculum Vitae en motivatiebrief mailen naar: info@nipaopleidingen.nl t.a.v. Petra van Bussel - Kusters. Geef in de onderwerp regel aan voor welke functie je solliciteert.

Laat me jou helpen bij het vergroten van je naamsbekendheid en het verhogen van je verkopen!

Heb je nog vragen stuur dan een mail naar: info@nipaopleidingen.nl Wil je meer weten over onze opleiding bezoek onze website www.nipaopleidingen.nl

De Lokale Verbinder

www.dasmediacentrum.nl

Heb je altijd al iets moois willen creëren, niet één keer maar wel honderdduizend keer, maar toch altijd weer met iets geheel nieuws en anders bezig willen zijn? Dat is wat wij bij H&D Precision elke dag doen. Wij zijn een producent van high tech spuitgietmatrijzen. Elke matrijs is altijd weer een uniek gereedschap gemaakt om één plastic deel in zeer grote aantallen te produceren. Zo'n matrijs is opgebouwd uit tientallen unieke onderdelen die samen één compleet werktuig vormen. Dit alles uitgedacht, ontwikkeld en geproduceerd door ons team van 18 zeer vakbekwame mensen in ons bedrijf in Asten. Voel je geroepen om deel uit te maken van dit team en kom samen met ons iets moois creëren!

Wij zijn steeds op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde medewerkers:

• (leerling) CNC Frezer / CAM Programmeur • CAD Engineer / Matrijs constructeur (Leerling of met ervaring; kennis van Cimatron is een pré)

Voor meer informatie over bovenstaande vacatures kunt u contact opnemen via onderstaand telefoonnummer en/of e-mailadres. H&D Precision | Ommelseweg 51 | 5721 WT Asten | T: +31(0)493 691947 | vacature@hdprecision.nl


PB

19

PEELBELANG / ‘T CONTACT | Donderdag 21 oktober 2021

Sinterklaasintocht Someren op de schop SOMEREN - De Sinterklaasintocht in Someren zal er de komende jaren anders uitzien. Niet alleen is de route van de Sint anders, ook is er een gehele nieuwe stichting opgericht die alles in goede banen gaat leiden.

Na het officiële gedeelte krijgen alle kinderen een stempelkaart waarmee zij bij alle horecagelegenheden rondom het plein een activiteit kunnen doen. André: “Het wordt interactiever op deze manier. Tevens is er meer tijd, en zijn er meer mogelijkheden om Sinterklaas te ontmoeten.” De activiteiten blijven voorlopig nog even geheim.

door Jordy van de Brug Jarenlang organiseerde Stichting Jeugdcomité Someren de intocht, maar daar komt nu een einde aan. De nieuwe opgerichte stichting ‘Stichting Intocht Sinterklaas Someren’ neemt het spreekwoordelijke stokje over.

‘Door de snelheid van het vinden van nieuwe mensen zien wij dat het Sinterklaasfeest nog echt leeft’ Vera Deenen, voorzitter van de nieuwe stichting, en nog even voorzitter van het jeugdcomité, legt uit: “Twee jaar geleden zijn we om de tafel gaan zitten met elkaar. Daarin is besproken dat het Sinterklaasfeest niet meer in de visie van het jeugdcomité past. Zij willen zich richten op activiteiten voor de schoolgaande jeugd uit Someren, gekoppeld aan schoolvakanties. Dus is er

Afweging Verder zal de nieuwe stichting goed kijken wat er speelt in de maatschappij. De pietendiscussie lijkt dit jaar minder mediaaandacht te krijgen, maar hij is er wel degelijk. “We hebben nu nog geen idee wat wij doen. We hebben binnenkort een gesprek met de gemeente Someren, dat standpunt zullen wij volgen. Het belangrijkste is dat 14 november een onvergetelijke dag moet worden voor de kinderen.” De intocht van Sinterklaas zal er dit jaar een tikkeltje anders uitzien. (Foto: Eric Driessen) besloten Sinterklaas los te laten.” Overgangsjaar Omdat de Stichting Intocht Sinterklaas Someren helemaal vanaf nul begint zal Jeugdcomité Someren dit jaar nog wel bijspringen, financieel en bestuurlijk. Vera: “Het is echt een overgangsjaar waarin ik en Ine, bestuursleden van het jeugdcomité, bij de nieuwe stichting aansluiten om de nieuwe groep met raad

Bewonersraad in gesprek met huurders ASTEN/HEEZE - Bewonersraad de Pan houdt aankomende 27 oktober weer een jaarvergadering. Alle Wocom-huurders uit de gemeenten Asten, Cranendonck, Heeze-Leende en Someren zijn deze avond welkom. Een avond waar ontmoeten centraal staat, het bestuur wordt voorgesteld en waar informatie wordt uitgewisseld over van alles wat met huren en wonen te maken heeft. Bewonersraad de Pan is een volwaardige gesprekpartner voor gemeente en woningcorporatie bij alle onderwerpen van beleid en beheer die voor huurders van belang zijn. Zoals nieuwbouw, het onderhoud van woningen, de jaarlijkse huurverhoging en de leefbaarheid in de wijken.

‘Om elke wijk en kern te vertegenwoordigen, zoekt de bewonersraad nog huurders die actief mee willen denken’ De huurdersorganisatie heeft, afhankelijk van het onderwerp, informatierecht, adviesrecht en instemmingsrecht. “Tijdens de avond laten wij zien wat wij doen en al gedaan hebben voor de

huurders,” zegt voorzitter Jo Noten. “Maar huurders kunnen zelf ook vragen stellen. Aan ons, aan de Woonbond en aan de vertegenwoordigers van Wocom.” Vooraf aanmelden Huurders van Wocom zijn van harte welkom op de jaarvergadering op woensdag 27 oktober vanaf 19.30 uur in Dorpshuis ’t Perron, Schoolstraat 48 in Heeze.

‘Het is een avond waar ontmoeten centraal staat’ Om te voldoen aan de coronamaatregelen moeten de huurders zich vooraf aanmelden. Dat kan op www.bewonersraad-depan.nl of door een e-mail te sturen naar info@bewonersraad-depan.nl met naam en met hoeveel personen men komt. Onderwerpen aandragen wordt ook gewaardeerd. Nieuwe belangenbehartigers Om elke wijk en kern te vertegenwoordigen, zoekt de bewonersraad nog Wocom-huurders die actief mee willen denken. Over hoe het wonen in hún gemeente en het wonen bij Wocom nog beter vorm kan krijgen. Omdat ze daarbij met werkgroepen werken, is elke expertise welkom. Meer informatie is te vinden op de website: www. bewonersraad-depan.nl.

en daad bij te staan.” Ook heeft Vera binnen de kortste keren een volledig nieuwe groep gevonden die zich willen inzetten voor de intocht, waaronder André, een graag geziene gast tijdens de intocht. “Het is een mooie diverse groep met mensen van binnen en buiten Someren. Door de snelheid van het vinden van de mensen zien wij dat het Sinterklaasfeest echt nog levend is”, zegt André. Door de verandering van

stichting en mensen is de weg open komen te liggen voor vernieuwing. Vera: “Dit was de kans om het eens met andere ogen te bekijken. We willen de komende jaren alles veel meer centreren op het Wilhelminaplein.” Zoals het er nu uitziet zal Sinterklaas met zijn pieten op zondag 14 november veelal vertoeven op het plein. De route in de Postelstraat blijft wel gehandhaafd. Ook de horeca draagt bij aan het feestje.

‘De stichting zal goed kijken wat er speelt in de maatschappij’ Wie de Stichting Intocht Sinterklaas Someren wil ondersteunen of meer informatie wil, kan zich melden bij: sinterklaassomeren@ gmail.com. Mocht je ‘Vriend van de Sint’ willen worden, dan kan men ook naar dit bovenstaande mailadres mailen.

Persbericht - 18 oktober 2021 advertorial

Kijk mee achter de schermen en geniet van de natuur

Natuurbegraafplaats Landgoed Hoeve Ruth opent haar deuren tijdens OPEN DAGEN Op zaterdag 30 en zondag 31 oktober 2021 opent Natuurbegraafplaats Landgoed Hoeve Ruth in Vlierden haar deuren. Tijdens de open dagen maken bezoekers van 11.00 tot 16.00 uur in een ongedwongen sfeer kennis met het landgoed, de natuur en met het natuurbegraven zelf. Geïnteresseerden kijken mee achter de schermen en kunnen deelnemen aan wandelingen onder leiding van een gids. Uiteraard is er ook gelegenheid om even te genieten van akoestische livemuziek en een kopje koffie met wat lekkers. Prachtige natuur De vorig jaar vanwege corona uitgestelde opening en open dagen van Natuurbegraafplaats Hoeve Ruth, vinden nu op zaterdag 30 en zondag 31 oktober plaats. Het was een bijzonder begin, in een uitzonderlijke tijd. Inmiddels hebben veel wandelaars en fietsers al kennisgemaakt met de prachtige natuur tegen het dal van de Aa. Bij anderen heeft Hoeve Ruth weer een warm plek-

je in het hart vanwege het afscheid van een dierbare. Velen hebben het prachtige landgoed in Vlierden leren kennen als de plaats waar afscheid en troost elkaar ontmoeten. Pad naar de Aa hersteld Sinds enkele weken is het pad vanuit Hoeve Ruth naar de Berken geopend. Dankzij de samenwerking van familie Swinkels, familie van Paassen en Brabants Land-

schap is het nu weer mogelijk om direct vanuit de Hazeldonkseweg in Vlierden door De Berken naar Ommel te wandelen of fietsen. Met name ouderen onder ons kennen het pad nog als de bedevaartroute tijdens de maand mei naar Ommel. Dankzij dit pad is het beekdal weer toegankelijk voor iedereen. Welkom op zaterdag 30 en zondag 31 oktober van 11.00 tot 16.00 uur. Kijk voor een mogelijk laatste update over de corona-maatregelen op www.hoeveruth.nl/corona_update. Natuurbegraafplaats Landgoed Hoeve Ruth, Hazeldonkseweg 24, 5756 PA in Vlierden [gemeente Deurne], 0493-745474, www.hoeve ruth.nl, info@hoeveruth.nl.


Tillandsia in Cube/Ring

Bolchrysant

Cube: 12cm breed, 31cm hoog. Ring: Diam. 15cm, 30cm hoog. 19.99 p.st.

Diverse kleuren in pot. Diam. 40/50cm. 6.99

11.99

4.79 Aanbiedingen zijn geldig t/m 27 oktober 2021 of zolang de voorraad strekt.

Gaultheria in schaal Of Bergthee is winterhard. 9.99

Vleesetende planten

5.99

In 12cm-pot. 12.99

Tulpenbollen Zak à 100 tulpen, diverse kleuren. 17.99

7.99 Winterviolen

Chrysantjes Kunnen binnen en buiten. Diverse kleuren, in 12cm-pot. 1.75 p.st

12.99

Volle doos à 12 stuks. In diverse kleuren. 6.99

1.29

12 stuks

3.99 Deurne Helmondseweg 118 | Elke zondag open!

Particulier, ondernemer of allebei, u wilt uw zaken goed geregeld hebben.

PARTNER VAN GENERATIES

Gerrits & van Gulick Notarissen helpt u daar graag bij. Uw notariële zaken zijn onze prioriteit, iedere dag opnieuw. Met up-to-date juridische kennis staan wij blijvend voor u klaar, zodat u weet dat alles rondom uw familie, onderneming en vastgoed geregeld is. Onze samenwerking omvat meer dan het passeren van de akte. Wij bouwen graag samen aan een duurzaam partnership. Met u, maar ook met de generaties na u. Onze rol is daarbij zo klein of groot als u wenst. Met ambitie, openheid, een frisse kijk en persoonlijke aanpak bieden wij de beste dienstverlening. Samen werken we aan een gezonde toekomst voor uw familie en/of bedrijf.

Bekijk onze nieuwe website:

www.gvgn.nl

Ondernemingsrecht

Onroerende zakenrecht

Personen- en familierecht


PB

21

PEELBELANG / ‘T CONTACT | Donderdag 21 oktober 2021

‘Ik heb zelf veel steun en aandacht gekregen’ GELDROP-MIERLO - Marielle Verdouw uit Geldrop werd in elkaar geslagen omdat ze getrouwd is met een vrouw. Ze kreeg hulp van de Dusty Foundation. Nu is Marielle voorzitter van de landelijke stichting die strijdt tegen geweld en discriminatie tegen de lhbti+ gemeenschap. “Ik wilde graag iets terugdoen.”

moment dat een lesbienne, homo, biseksueel of transgender openlijk voor zijn of haar seksuele geaardheid of genderidentiteit uitkomt. Uit de kast komen, oftewel coming-out. Die dag is ook op steeds meer plaatsen de Regenboogvlag te zien. Belangrijk ook voor de mensen van Dusty Foundation dat ‘je mag zijn wie je bent’.

door Martin de Bruijne Vier je met je vrouw en een groep vrienden gezellig carnaval in Mierlo en eindig je als slachtoffer van geweld. In elkaar geslagen omdat je als vrouw op vrouwen valt. Het overkwam Marielle en ze is zeker niet de enige. Wat volgde was een zware tijd. Een tijd waarin ze veel steun kreeg van haar vrouw, gezin, familie en vrienden. En van de Dusty Foundation. “De voorzitter belde mij op en bood aan te helpen. Dat was bijzonder: een wildvreemd iemand die vraagt hoe het met mij gaat.”

‘Al die tijd bleven ze steun en aandacht geven, dat doet zo ontzettend goed’ De steun vanuit de Dusty Foundation bleef. “Twee weken later kreeg ik bloemen thuisbezorgd.

‘Geldropse Pride heeft in korte tijd een uitstekende naam opgebouwd’

Organisatie van GeldropsPride: Gerald van Hoof, Marielle en Miranda, Jolande Manders en Robin Liebreks. Al die tijd bleven ze steun en aandacht geven, dat doet zo ontzettend goed.” De Dusty Foundation maakt sinds eind 2018 een vuist tegen bekrompenheid. Het geweld en de discriminatie tegen de lhbti+ gemeenschap neemt toe en gevallen worden gewelddadiger. De stichting wil slachtoffers ondersteunen en in contact brengen met de juiste instanties. Marielle en Miranda helpen graag mee. In eerste instantie zocht

Lierops stel maakt indruk tijdens dansmarathon LIEROP - Toon en Maria van den Eijnden uit Lierop hebben afgelopen weekend enorm veel indruk gemaakt door als tweede te eindigen in de dansmarathon, uitgezonden door SBS6. Van donderdag 14 tot zaterdag 16 oktober was het stel 50 uur lang live op tv te zien in de dansmarathon, een speciaal opgezet programma van SBS6. Helaas voor Toon en Maria ging de hoofdprijs van de marathon aan hun voorbij, dit omdat zij net wat meer gerust hadden dan hun tegenstander. Het geld dat ze konden winnen

zou gaan naar de zorgtuinderij waarin hun zoon zit. Hij heeft een beperking en epilepsie. Om Toon en Maria te ondersteunen en te laten weten hoeveel indruk ze hebben gemaakt zijn er inmiddels drie crowdfundingacties opgezet. Een actie werd opgezet door Anna Van Eijk op GoFundMe, een ander door Mirjam de Groot op Geef.nl en nog één door Ashley Beikes op Doneeractie.nl. Samen hebben deze acties al meer dan 25.000 euro opgeleverd. Via de bovenstaande websites is het nog altijd mogelijk om te doneren.

De Live Tech Battle REGIO - Groepen 7 en 8 uit de regio gaan aankomende vrijdag de strijd aan met elkaar tijdens de Live Tech Battle. De online techniek quiz wordt voor de derde keer georganiseerd door Stichting Hightech Helmond-de Peel en laat deze keer 1200 kinderen kennis maken met techniek en bedrijven uit de regio. Aan de hand van vragen over de regio, technische ontwikkelingen en bekende uitvinders, krijgen de kinderen een kijkje in de wereld van techniek. Verschillende beken-

de en onbekende bedrijven en producten uit de regio worden zo onder de aandacht gebracht van de kinderen. Tussen de vragenrondes komen echte techniekproefjes voorbij. Met deze informatieve en leuke quiz werden bij de vorige edities ruim 3000 kinderen, in 700 teams, uit meer dan 90 klassen van 28 scholen bereikt. Naast het organiseren van de Live Tech Battle maakt de stichting zich jaarrond sterk voor techniekpromotie bij de jeugd. Voor meer informatie: www.hightechhelmonddepeel. nl.

Dusty Foundation een secretaris. Die taak heeft Miranda op zich genomen, Marielle is voorzitter. Juridisch en menselijk “Als stichting ondersteunen we, juridisch en menselijk, slachtoffers van geweld in de regenbooggemeenschap”, leggen de twee uit. Ze zetten zich graag in voor de stichting. “De Dusty Foundation helpt met een warm hart.” De Dusty Foundation wil zich

graag laten zien. De stichting is vernoemd naar Dusty Gersanowitz, bekend dragqueen die al jaren strijd tegen geweld en discriminatie tegen de lhbti+ gemeenschap. Die strijd blijft nodig, zo blijkt nog regelmatig. Coming Out Day Vorige week maandag was het Coming Out Day. Jaarlijks is er op 11 oktober op veel plekken in de wereld aandacht voor het

De Dusty Foundation laat zich zien, onder meer tijdens de jaarlijkse pride week in Amsterdam. Bij de pride walk liepen vertegenwoordigers van de stichting voorop. Marielle Verdouw is ook voorzitter van Geldrops Pride. “Het is jammer dat dit feest nu voor het tweede jaar op rij niet door kon gaan”, vertellen Marielle en Miranda. Ze hebben als organisatie nu vooral veel hoop dat in 2022 er wel weer een editie van Geldrops Pride is. Trots vertellen de beide bestuursleden dat Geldrops Pride in korte tijd een uitstekende naam heeft opgebouwd. Zo was Axe Leito in 2019 aanwezig bij GeldropPride. Hij is nu ambassadeur voor Amsterdam Pride en noemt Geldrop nadrukkelijk in zijn promotiefilmpje.

Finale playbackwedstrijd KansPlus ASTEN/SOMEREN - Twaalf individuele playbackers of groepen gaan op zaterdag 30 oktober met elkaar de strijd aan tijdens de finale van de playbackwedstrijd van KansPlus Asten-Someren-Deurne. De negentiende editie vindt, net als voorgaande jaren, plaats in de zaal van Hotel Centraal in Someren. Op muziek van onder andere Band Aid, Blöf, Spargo, Mart Hoogkamer, Annie Schilder, Frank Etten, Boney M, Lydia de Haas, Jan Smit en Abba wordt geplaybackt. Een jury, bestaande uit Franca van der Weerden, Eduard Wijlaars en Ad van Seggelen, beoordeelt de optredens. De winnaar ontvangt een trofee en de ‘Henk Hoeben Wisseltrofee’. Programma Voordat de deelnemers hun playback-act brengen, gaan ze eerst bij het pannenkoekenrestaurant De Coeckepanne in Lierop een lekkere pannenkoek eten met een toetje na. Om 12.00 uur worden de deelnemers door oldtimerclub O.T.V. opgehaald, om in oldtimers via een tocht door Lierop, Asten, Heusden en Someren naar de zaal gebracht te worden. Ze komen rond 13.00 uur bij Hotel Centraal aan. Daar krijgen de finalisten een feestelijk ontvangst door de bezoekers en lopen zij over de rode loper naar binnen. De zaal gaat open om 13.00 uur. Vanaf 13.00 uur is er muziek van de hofkapel van CV De Meer-

Een eerdere editie van het evenement van KansPlus. (Archieffoto: Hein van Bakel) poel en vanaf 13.30 uur beginnen de optredens. Elke deelnemer wordt naar het podium begeleid en na hun optreden weer teruggebracht naar de foyer. Telkens treden drie finalisten achter elkaar op, waarna een intermezzo met muziek gebracht wordt door de hofkapel. Tijdens de pauze is er een gastoptreden van Dirk en van Daan. Rond 17.00 uur vindt de prijsuitreiking plaats, waarbij burgemeester Dilia Blok en de wethouder Maas van de gemeente Someren aanwezig zullen zijn. De middag wordt gepresenteerd door Ruud Meeuws. Voorronde De twaalf finalisten zijn gekozen uit twintig deelnemers of groepen tijdens de voorronde die ge-

houden werd op 20 september in Den Dissel in Asten. Tijdens de finale reikt prins Pim I van carnavalsvereniging De Meerpoel de ‘Geef nooit op’-prijs uit aan één van de afvallers in de voorronde: Johan Netten. Toegang Om toegang te krijgen tot het evenement is er een geldig toegangsbewijs nodig. Dat is gratis te verkrijgen bij Ivar Hoeben via: 06-83521335 of: ivarhoeben@ gmail.com. Verder is nodig een geldig coronatoegangsbewijs. Zonder dit bewijs is geen toegang mogelijk. Het gele vaccinatieboekje laten zien is niet voldoende. De entree is uitsluitend aan de zijkant van Hotel Centraal.


DIRECT UIT VOORRAAD LEVERBAAR

PHILIPS

50.- KORTING!

43PUS8536 G

43"/109cm

ENERGIE

DIAGONAAL

LED TV

849.-

799.-

ULTRA HD 4K BEELDKWALITIET

De nieuwste Philips The One – De tv voor iedereen 3-zijdig ambilight Dolby Vision & Atmos Android TV – Geniet van talloze apps

500.- KORTING!

SAMSUNG

2099.-

QE55QN95A G

ENERGIE

55"/140cm DIAGONAAL

NEO QLED TV

ULTRA HD 4K BEELDKWALITIET

Dankzij het Neo QLED scherm bekijk je gedetailleerde kleurrijke beelden met een hoge helderheid en een krachtig contrast. Je sluit al je randapparatuur met 1 transparante kabel op de tv aan via de strak ontworpen Slim One Connect BoX

1599.-* *Prijs is na 300.- korting en 200.- cashback via Samsung

MIELE

No Frost DIEPVRIESKAST FN26062S F

ENERGIE

SONOS

BEAM GEN. 2

499.-

BOWERS & WILKINS 607

Verrijk al je entertainment met de nieuwste generatie van onze compacte smart soundbar, nu met Dolby Atmos.

8

KILO

1600

TOEREN

Voorzien van Quick Powerwash voor een maximale reiniging capaciteit in minder als een uur tijd! Deze zeer degelelijke wasmachine behandeld je wasgoed uiters voorzichtig door de trommel met unieke honingraad structuur. Door Addload is het eenvoudig om nog wat wasgoed toe te voegen.

49.- KORTING!

299.-

250.-

per stuk

E

ENERGIE

46 DB

Het vervelende klusje van de vrieskast ijsvrij maken is voorgoed voorbij, met de No Frost technologie. Deze vrieskast heeft No Frost, wat betekent dat je nooit hoeft te ontdooien. Lucht in de vrieskast blijft droog, door de constante luchtcirculatie en daardoor ontstaat er geen ijsvorming in de vrieskast. Daarnaast blijft de temperatuur door de luchtcirculatie in de gehele vrieskast zeer constant.

120.- KORTING!

819.-

699.-

BOSCH C

ENERGIE

12

9

KILO

1400

TOEREN

Geschikt voor 1-9 Kg wasgoed. Voorzien van Speedperfect: perfect schone was in 65% minder tijd. Zeer eenvoudig te bedienen.

COUVERTS

Vaatwasser voorzien van besteklade voor beladingsgemak en goede reiniging. Met extra dry programma voor een goede droging.

1269.-

291

KW/JAAR

WASMACHINE WAU28T95

Volledig geïntegreerde VAATWASSER SN61HX8VE

WEF375 A

De 607 S2 Anniversary Edition biedt een vermogen en schaal die je bij zijn compacte formaat niet zou verwachten Continuum™ conus opgewaardeerde wisselfilters voor buitengewone resolutie en muzikaliteit.

SIEMENS

MIELE

WASMACHINE

ENERGIE

S2 ANNIVERSARY EDITION

232

LITER

679.-

Wasmachine stuk, en kunt u hem niet missen? Bel onze technische dienst voor een huisbezoek.

699.Druk en zetfouten voorbehouden Advertentie is geldig tot en met 30-10-2021

WOUT VAN VLERKEN Hoofdstraat 105 Kanaalstraat 4B

5706 AK HELMOND 5711 EH SOMEREN

Tel 0492-539405 Tel 0493-539405

KIJK VOOR ONS COMPLETE ASSORTIMENT OP WWW.WOUTVANVLERKEN.NL


PB

23

PEELBELANG / ‘T CONTACT | Donderdag 21 oktober 2021

Veel belangstelling bij presentatie bundel Vrouw in Meervoud VLIERDEN - De belangstelling bij de presentatie van de bundel Vrouw in Meervoud van Els Coppens, Helma Michielsen en Rennie van Windt op zondag 17 oktober jl. was groot. De zaal van Het Huis in Vlierden, aangekleed met foto’s en reproducties van schilderijen van Els Coppens, was nagenoeg vol. Het eerste exemplaar van de bundel met schilderijen van Coppens en gedichten van Michielsen en Van Windt reikte Els Coppens uit aan burgemeester Greet Buter. De schilder en dichters waren aangenaam verrast met de grote belangstelling. Te meer daar de presentatie vanwege corona enkele keren was uitgesteld en de interesse er blijkbaar niet minder om was geworden. De presentatie was onderdeel van een feestelijk programma met pianospel van Mathijs Maas en twee interessante lezingen. Dominee Ada Rebel, predikante aan de Protestantse Gemeente Deurne en groot voorstander van samenwerking met de katholieke kerk in oecumenische vieringen en samenkomsten, sprak over de Bijbelse Maria. Over haar rol in relatie tot die van vrouwen in het Oude en Nieuwe Testament tot en met de huidige tijd. Niet een lezing over Mariadevotie, maar een vertaling van haar rol naar die van inspirerende vrouwen van alle tijden. Rebel haakte

voor een geboeid publiek, tijdens een interview met gespreksleider en presentator Nelly van Rijt. Helder en ontroerend Helma Michielsen, kunsthistorica, gaf een toelichting op de door Els Coppens gefotografeerde Maria-afbeeldingen aan de wanden van de zaal en de keuze van Coppens voor middeleeuwse verbeeldingen. De analyse van Michielsen van die keuze voor de herkenbaar menselijke en moederlijke Maria was helder en ontroerend. Coppens heeft zich, sinds schilderen haar door lichamelijke belemmeringen niet meer lukt, toegelegd op fotografie.

Burgemeester Greet Buter, Els Coppens, Rennie van Windt en Helma Michielsen. (Foto: Roos Knijnenburg) daarmee aan bij de in de bundel opgenomen schilderijen van Els Coppens.

‘De kunstenaars spraken over de inhoud en intentie van hun werk’ Coppens verbeeldt met haar schilderijen als het ware auto-

Crescendo trapt campagne nieuwe voorstelling af

biografisch de verschillende fasen in haar eigen leven. Zij heeft zich daarbij gespiegeld aan de verschillende levensfasen van Maria, zoals die in middeleeuwse verbeeldingen vorm gegeven zijn. Van meisje tot vrouw tot moeder; met vreugde en verdriet. Haiku Bij elk schilderij met haiku van Els Coppens schreven Helma Michielsen en Rennie van Windt

vanuit hun eigen interpretatie van het schilderij een gedicht. De bundel omvat daarmee 50 schilderijen en tweemaal vijftig gedichten. Ze vormen in de bundel Vrouw in Meervoud een symbiose en vertellen samen een nog completer verhaal dan elke bijdrage aan de bundel afzonderlijk zou doen; helemaal beantwoordend aan Vrouw in Meervoud. De kunstenaars spraken over de inhoud en intentie van hun werk,

Aansprekend Burgemeester Greet Buter mocht het eerste exemplaar van de bundel Vrouw in Meervoud in ontvangst nemen. Zij noemde de titel en de inhoud van de bundel aansprekend en complimenteerde de kunstenaars met het resultaat. Zij liet een schilderij uit de bundel zien, dat volgens haar elk (moeder)hart direct aanspreekt, en las de daarbij behorende haiku voor: Geboren onschuld, kleine dappere jongen, hoop voor de toekomst. De bundel is voor 22,50 euro te koop bij Boekhandel Berkers in Deurne

Brandweerlieden Someren in het zonnetje gezet SOMEREN - Afgelopen zaterdag werd er sinds lange tijd weer een Postdag georganiseerd voor de brandweer in Someren. Op deze dag werd stilgestaan bij alle taken die de vrijwilligers uitvoeren, jubilarissen gehuldigd, medailles uitgereikt en afscheid genomen van enkelen. Posthoofd Erik Urlus reikte, als blijk van waardering en erkenning, de brandweeronderscheiding van Brandweer Nederland uit aan de

volgende mensen voor hun vele jaren trouwe dienst als lid van de vrijwillige brandweer. 12,5 jaar: Eduard van Tulden, Marcel Looijmans en Erik Urlus. 20 jaar: Raymond van Oussoren. 25 jaar: Jan Hikspoors. 30 jaar: Erik Lamberts en Ben van de Waarsenburg. 35 jaar: Nico Vinken. Burgemeester Dilia Blok reikte de medaille Openbare Orde Veiligheid uit aan hen die gedurende een periode van tien jaren in repressieve dienst werkzaamheden hebben

verricht als vrijwilliger bij brandweer. Afscheid Tijdens de Postdag werd er ook afscheid genomen van drie brandweermannen die zich jarenlang voor de Somerense gemeenschap hebben ingezet. Na 35 jaar trouwe dienst neemt de brandweer in Someren afscheid van Nico Vinken. Ook Henk van Lierop en Wilfried Voorbraak zwaaiden af.

Crescendo bij elkaar. De kick-off van de voorstelling vond vrijdagavond plaats in Someren. SOMEREN - Koud en guur, een echte winteravond. Zo leek het afgelopen vrijdag toen toneelvereniging Crescendo hun campagne aftrapte voor hun jubileumvoorstelling: ‘Elf de musical’. Met trots presenteerde regisseur Ad van Seggelen vrijdagavond de voorstelling en de speciale etalage aan het Wilhelminaplein. “Hier werken wij al zolang naar toe en nu mag het eindelijk weer.” De toneelvereniging ‘vierde’ afgelopen jaar hun 75-jarig jubileum. Helaas voor Crescendo zonder voorstelling. Maar nu zijn ze er klaar voor. Met de jubileumvoorstelling Elf de musical wil Crescendo iedereen omver blazen.

Liefst acht keer wordt de voorstelling gespeeld. De musical is gebaseerd op de gelijknamige Amerikaanse film Elf. “Het wordt een spektakel. Wij vieren hiermee alsnog ons 75-jarig bestaan. Zie het als 75+1, niks mis mee”, lacht Ad. “Deze voorstelling vol zang en dans wordt door meer dan vijftig leden ten tonele gebracht. Het gemêleerde gezelschap bezorgt u een sprankelende voorstelling die u zeker niet mag missen”, vult Ad aan. Wie zelf de etalage op het Wilhelminaplein wil bezoeken kan terecht bij op nummer 29 (voormalig Rabobankkantoor). “Misschien ontdekt u al wat van uw eigen sprankelfonkelglittertwinkelheid”, aldus de vereniging.

Afgelopen zaterdag werd er sinds lange tijd weer een Postdag georganiseerd voor de brandweer in Someren.


Familieberichten Tot het laatst positief met regie over haar eigen leven is op haar verjaardag overleden

Riet Klaus * Asten, 13 oktober 1938

† Geldrop, 13 oktober 2021 Familie Klaus

Correspondentieadres: Familie Klaus Voordeldonk 92 5721 HM Asten

Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden. Je hebt het zo ontzettend moedig gedaan. Wie kan begrijpen, hoe je hebt geleden en wie kan voelen wat je hebt doorstaan? Bedroefd omdat wij haar voortaan moeten missen, maar heel dankbaar voor de vele mooie herinneringen die ons altijd zullen bijblijven, delen wij u mede dat van ons is heengegaan onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Marietje van de Laarvan de Voort

De crematiedienst heeft in besloten kring plaatsgevonden. Wij willen iedereen bedanken voor alle steun, kaarten en lieve berichten. Dit doet ons goed.

✩ Someren-Eind, 7 november 1936

† Helmond, 19 oktober 2021

echtgenote van

Wij danken iedereen voor de overweldigende belangstelling, fijne brieven en kaarten die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn lieve man, ons pap, schoonvader en trotse opa

Sjef Verberne Met trots kijken wij als familie terug op de mooie en waardige afscheidsdienst. Het is voor ons een fijne en troostrijke gedachte dat Sjef in zijn leven voor velen zoveel heeft betekend. Mien Verberne - van de Heuvel Kinderen en kleinkinderen Vlierden, oktober 2021

Wim van de Laar † Moeder zijn is alles geven, zorg en lijden, liefde en leven. Moeder zijn is alles derven, alles…. en tevreden sterven. Na een lang en mooi leven is overleden ons moeder, schoonmoeder, oma en overgroot-oma

Marietje Schriks-Aarts ✩ Ommel, 14 januari 1926

† Asten, 14 oktober 2021

echtgenote van

Tonny Schriks † Emile † Saskia en Harrie Imre Lars en Judith, Romy Mary-Nell en Frank Celine en Geert Reinier en Kim Christel en Frans Romy Frans

Petra en Bart Ilse en Ruud Maarten Ton en Bettina Thijs Tim Huub en Anouk Correspondentieadres: Familie Verboogen-van de Laar Belleweg 4 5711 DH Someren De afscheidsdienst vindt plaats op maandag 25 oktober om 11.00 uur in de aula van Uitvaartcentrum Someren Asten, Acaciaweg 26 te Someren. Voor aanvang van de dienst is er gelegenheid tot schriftelijk condoleren. Later deze dag zal de crematie in stilte plaatsvinden. In plaats van bloemen stellen wij een donatie voor De Zonnebloem, afdeling Someren, zéér op prijs. Hiervoor staat een collectebus in de ontvangstruimte van het uitvaartcentrum.

Amaliazorg - Hof van Bluyssen, kamer 5

Na een leven vol liefde en hartelijkheid en tot het laatst toe betrokken bij allen die haar zo dierbaar waren, is overleden mijn lieve vrouw, ons mam, schoonmoeder en trotse oma

Rikie Kuijpers-Heesakkers Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Correspondentieadres: Donksedreef 8, 5711 RM Someren

echtgenote van

De plechtige Eucharistieviering heeft plaatsgevonden op woensdag 20 oktober in de H. Maria Presentatiekerk te Asten. Aansluitend hebben we haar begeleid naar haar laatste rustplaats, bij ons vader, op het parochiekerkhof. Wij willen iedereen bedanken voor alle steun en medeleven na het overlijden van ons moeder, schoonmoeder, oma en overgroot-oma. Een speciaal woord van dank aan het team van Amaliazorg-Hof van Bluyssen voor de liefdevolle verzorging.

Weinig nemen en veel geven, altijd hartelijk en warm. Als ’n ieder was zoals zij, was de wereld niet zo arm.

Piet Kuijpers Zij overleed in de leeftijd van 77 jaar. Piet Kuijpers

Het is onmogelijk iedereen persoonlijk te bedanken. Vandaar dat wij eenieder willen bedanken middels deze dankbetuiging. Wij zijn als familie werkelijk ontroerd door de enorme steun die wij hebben gekregen na het overlijden van mijn lieve man, ons pap, schoonvader en trotse opa

Frank en Emmy Tom en Kevin Joep Daniëlle en Ton Isis en Glenn Nine Stasz

Fons Romme

uitvaartbegeleiding

van den Boom Samen met jullie geeft uitvaartbegeleiding Samen met jullie geeft uitvaartbegeleiding van den Boom zorgvuldig vorm aan een van den Boom zorgvuldig aan een persoonlijk afscheid. Zodat vorm jullie met een goed gevoelafscheid. kunnen terugkijken. persoonlijk Zodat jullie met een

goed gevoel kunnen terugkijken. Asten-Someren || 0495 625 356 | www.uitvaartvandenboom.nl Asten-Heusden www.uitvaartvandenboom.nl Asten-Someren | 0495 625 356 | www.uitvaartvandenboom.nl

De overweldigende belangstelling, de lieve reacties, brieven, kaarten en bloemen hebben ons goed gedaan om deze moeilijke periode door te komen. Bedankt eenieder die op welke wijze dan ook met ons heeft meegeleefd. Mede bedanken wij huisarts dr. DeimannGeltink en Meeuws Verspeek Uitvaartverzorging voor de goede zorgen en de prachtige afscheidsdienst. Toos Romme-Huijben Kinderen en kleinkinderen Someren-Eind, oktober 2021

Jan Vriendshof 6 5721 KZ Asten De plechtige Eucharistieviering zal plaatsvinden op zaterdag 23 oktober om 10.30 uur in de H. Maria Presentatiekerk aan de Kerkstraat te Asten. Aansluitend zullen we haar als gezin begeleiden richting het crematorium. In plaats van bloemen vragen wij u om een donatie, die wij zullen verdelen onder de vrijwilligersorganisaties waar Rikie zich jarenlang voor heeft ingezet. Hiervoor zal een collectebus geplaatst worden achter in de kerk.


Deze gekke krullenbol wordt 30 wordt jaar, 30 jaar, Deze gekke krullenbol Hij heeft al wat rimpels,rimpels, maar nog geen borsthaar. Hij heeft al wat maar nog geen borsthaar. Vroeger nog Vroeger reedreed hij noghijtwee auto’twee s in de auto’s sloot, in de sloot, binnenkort stapt hij met Simone in de huwelijksboot binnenkort stapt hij met Simone in de huwelijksboot Op zaterdag toewat een Op zaterdag nog afnog en toeafeenen feestje, eenfeestje, held! wat een als held! En zondag matig amateur op het voetbalveld. En zondag als matig amateur op het voetbalveld. Floris, proficiat met jemet 30e verjaardag! Floris, prociat je 30e verjaardag! De vrienden!!! De vrienden!!!

"Hee gaode mee lief ventje"

Familieberichten

Puk Megens Geboren op 14 oktober 2021 John Megens & Lian van den Boomen Pastoor van Ervenstraat 49, 5724 AW Ommel

column

Zwerfafval Een mooie nazomerse ochtend, het is warm buiten. We wandelen met een klein groepje van zes mensen in het bos vlakbij het Keelven. In tweetallen wordt er gedeeld over een verlieservaring die ieder persoonlijk heeft meegemaakt. Soms wordt er gehuild, soms wordt er gelachen. Onderweg komen we symbolen tegen in de natuur. Zo staat er een heel grote naaldboom, waar je onder zou kunnen schuilen, voor zon of voor regen of voor een veilige knusse plek. Het kleine bloeiende heideplantje, een dennenappel of een libelle; momenten van ontmoeting met de natuur die van betekenis kunnen zijn tijdens een symbolenwandeling.

vader had de handen op de rug en liep dan samen met zijn dochters rustig en zeker. Net voordat we bij het bankje kwamen, kwam deze herinnering zo sterk terug dat de tranen konden stromen. Eén ding tijdens hun vele uitstapjes in de natuur, kwam altijd terug: ze raapten altijd het zwerfafval op onderweg en gooiden dat aan het eind van de wandeling weg. De wandeling voert ons verder en uiteindelijk komen we weer uit bij het beginpunt. De vrouw komt naar mij toe. Ze heeft op de laatste honderd meter een leeg blikje gevonden, zwerfafval. Voor haar maakt dit de cirkel rond zegt ze met een stralende lach…

Rustig en met aandacht lopen we. Dan rusten we even uit bij een bankje bij een ven. De deelnemers vertellen wat ze zijn tegengekomen en wat hun aandacht heeft getrokken. Eén van hen deelt dat alweer een aantal jaren geleden haar vader is overleden. Zij ging altijd met haar vader de natuur in. Haar

Elke van Genugten Uitvaartbegeleider en ritueelbegeleider 06 165 543 63 info@elkevangenugten.nl www.elkevangenugten.nl Michelslaan 9, Someren

Marco de klusser is nu een happy 50 plusser

24 Oktober zijn:

Jan & Tonny van Laarhoven-van Hoeij

Jan & Nel 50 jaar getrouwd 22-10-1971 22-10-2021

Riek en Harrie van Vlerken-van de Laar

T 0493 - 49 34 15

T 0493 - 69 16 10

E info@meeuwsverspeek.nl

I www.meeuwsverspeek.nl

Stan, Anke, Sef Jules, Hilde, Stella en Bas

Kinderen en (achter)kleinkinderen Wilhelminaplein 40, 5711 EL Someren

Jan en Nellie Van Heugten

30

Rouwcentrum Asten Ceresstraat 1, Asten

Van harte gefeliciteerd met jullie 40 jarig huwelijk!

Van harte gefeliciteerd!

jaar, wordt maar is met het wilde leven nog lang niet klaar! De sterkste vrouw van Bakel, feesten en zuipen als de beste. Deze moeder komt toch nog regelmatig in de nesten.

Uitvaartcentrum Someren Asten Acaciaweg 26, Someren

T O I N E & R I A,

Liefs xx

Op 26 oktober 2021 zijn onze ouders 60 jaar getrouwd.

Deze te gekke verpleegkundige Sinds 1953

60 jaar getrouwd Van harte gefeliciteerd Kinderen & kleinkinderen

60 jaar een paar Kinderen en kleinkinderen.

Laat me jou helpen bij het vergroten van je naamsbekendheid en het verhogen van je verkopen! De Lokale Verbinder

www.dasmediacentrum.nl

Marly van Eckendonk

Sandra Slegers

Koningsplein 24 - Asten - 0493-381554

www.uitvaartamore.nl

Tel. 077 - 308 28 57 Tel. 077 - 308 28 57 Tel. 077 - 308 28 57

Openingstijden:

Stichting Een Aarde Maan-/Dinsdag 09.00-12.00 Woensdag 13.00-16.00 18.00-20.30 Kringloopwinkel – Asten Donderdag Zaterdag 09.00-12.00 Kom gezellig shoppen bij ons! Wij helpen in ontwikkelingslanden en verkopen in onze mooie winkel curiosa, boeken, speelgoed, elektronica, meubels, kleding en nog véél meer. Goed, schoon en goedkoop!

Voor al uw gronden Voor al uw gronden Voor al uw gronden sloopwerkzaamheden! sloopwerkzaamheden! sloopwerkzaamheden!


Werken bij de Strabrechtse Hoeve. De Strabrechtse Hoeve is gelegen in het prachtige buitengebied van Mierlo. Vele gasten weten inmiddels de weg naar ons te vinden. Voor een heerlijk diner, een super gezellig feestje, een lekkere lunch of zomaar gezellig op ons prachtige terras.

30 en 31 oktober

Wegens enorme groei willen wij ons team uitbreiden met jou!

OPEN DAGEN Natuurbegraafplaats Landgoed Hoeve Ruth opent haar deuren

* Medewerk(st)er bediening * Medewerk(st)er afwas Wil jij ons team komen versterken?

Een bijzonder begin De vorig jaar door corona uitgestelde opening en open dagen vinden nu in het laatste weekend van oktober plaats. Het was een bijzonder begin, in een uitzonderlijke tijd. Inmiddels hebben veel wandelaars en fietsers al kennisgemaakt met de prachtige natuur tegen het dal van de Aa. Bij anderen heeft Hoeve Ruth weer een warm plekje in het hart vanwege het afscheid van een dierbare. Velen hebben de natuurbegraafplaats inmiddels leren kennen als de plaats waar afscheid en troost elkaar ontmoeten.

Voor informatie kun je contact opnemen met Peter-Paul van Meerwijk: 06-54324774 of mailen naar: info@strabrechtsehoeve.nl

Wees welkom Tijdens de open dagen maken bezoekers in een ongedwongen sfeer kennis met het landgoed, de natuur en met het natuurbegraven zelf. Geïnteresseerden kijken mee achter de schermen en kunnen deelnemen aan wandelingen onder leiding van een gids. Uiteraard is er ook gelegenheid om even heerlijk te genieten van akoestische livemuziek en een kopje koffie met wat lekkers. Zaterdag 30 en zondag 31 oktober van 11.00 tot 16.00 uur.

Kijk voor een mogelijk laatste update over de corona-maatregelen op www.hoeveruth.nl/corona-update.

Strabrechtse Hoeve Strabrechtse Hoeve

Hazeldonkseweg 24 | 5756 PA Vlierden [gemeente Deurne] | 0493 745474 | www.hoeveruth.nl | info@hoeveruth.nl f facebook.com/natuurbegraafplaatshoeveruth | instagram.com/natuurbegraafplaatshoeveruth

Aardborstweg 5731PSPS Mierlo • 0492 66 22- 66 06 54 324 774 Aardborstweg 19 19,•5731 Mierlo, T: 0492-662266 M: •06-54324774 info@strabrechtsehoeve.nl • www.strabrechtsehoeve.nl www.strabrechtsehoeve.nl Uw gastheer: Peter-Paul van Meerwijk

Strabrechtse Hoeve

Aardborstweg 19 • 5731 PS Mierlo • 0492 66 22 66 • 06 54 324 774 info@strabrechtsehoeve.nl • www.strabrechtsehoeve.nl Uw gastheer: Peter-Paul van Meerwijk

De ideale nachtrust en het hoogste comfort MET EEN PERSOONLIJK MATRAS DAT SPECIAAL VOOR U IS ONTWIKKELD

Ontwerp bij ons uw ideale matras of complete boxspring. Persoonlijk, van A tot Z begeleid en met een voortreffelijke service. Ervaar het zelf in ons ambachtelijke atelier in Son. www.MATRASATELIER.nl | Ekkersrijt 7423 SON | 040 - 29 123 25


PB

27

PEELBELANG / ‘T CONTACT | Donderdag 21 oktober 2021

Kerk beri cht en R.K. Franciscusparochie Asten-Someren Op de foto het oude boerenbondsgebouw van Asten. Rond 1910 bouwde Leonard Franssen ‘n graanopslag aan de Stationstraat wat in 1913 werd verkocht aan de boerenbond. Het voor ons zo bekende ge-

bouw komt vervolgens in 1942 in handen van Handelsmij. “Het Zuiden” die het in 1944 weer verkoopt aan de Nederlandse Christelijk Boerenbond van Asten. Het Boerenbondsgebouw lag op een gunstige plek vlakbij het

tramstation, de spoorlijnverbinding tussen Asten en Helmond maar die tramverbinding verdween in 1935. In de oorlog heeft het boerenbondsgebouw, naar men zegt, ook dienst gedaan als adres voor onderduikers.

Lambertuskerk Zondag 24 oktober: 09.30 uur H. Mis Intenties: overleden ouders van Horne-Deckers en dochter Liza Truijen-van Horne; overleden ouders Bernards-Welten; Gerard de Bont; overleden ouders vd Heijden-van Deursen; Theo vd Ven. Woensdag 27 oktober: 18.40 uur: Rozenhoedje; 19.00 uur: H. Mis. Vrijdag 29 oktober: 19.00 uur: H. Mis.

Er hoeft voor de zondagse vieringen niet meer gereserveerd te worden. U meldt zich bij een vrijwilliger bij de toegang. Voor de H. Mis op woensdag en vrijdag kan een misintentie opgegeven worden. Betalen via de normale route.

Rond 2010 is het boerenbondsgebouw gesloopt en nadat het terrein lange tijd braak heeft gelegen staan er nu prachtige appartementen.

Info e n d i e n st e n Huisartsen Bij spoedgevallen, avond-, nachten weekenddienst de centrale huisartsenpost: tel. 088-8765151. Spoedpost huisartsen Geldrop: alleen bereikbaar buiten praktijkuren van de eigen huisarts: ‘s avonds, ‘s nachts, in het weekend en op feestdagen. Telefoon eveneens: 088-8765151. Apotheken Benu Apotheek Someren, Postelpark 11, tel 495954 geopend maandag t/m vrijdag van 8.0017.30 uur. Apotheek Kerkstraat, Kerkstraat 6B, tel. 440836: geopend maandag t/m vrijdag van 8.00-17.30 uur. Buiten deze openingstijden voor spoedgevallen: de dienstapotheek in het Elkerliekziekenhuis in Helmond, tel. 0492-595983. Tandartsen Voor spoedeisende tandheelkundige hulp buiten openingstijden en in het weekend, kunt u de website of het telefonisch antwoordapparaat van uw eigen tandarts raadplegen. Zorgboog Voor hulp bij persoonlijke verzorging en/of verpleging. Of voor zorg na behandeling in het ziekenhuis. Of voor een adviesgesprek of specialistische verpleegkundige hulp: neem contact op met het kruiswerk van de Zorgboog. In kleine wijkteams wordt hulp en ondersteuning geboden, afgestemd op de zorgvraag. Tel. 0900-8998636 of zorgboog.nl. Ook voor informatie over zwangerschapsbegeleiding, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg.

Politie Bureau Helmond is geopend van maandag t/m vrijdag: 9.00-21.00 uur, op zaterdag en zondag 9.0018.00 uur. Aangifte doen kan ook online via www.politie.nl. Alarmnummer: 112. Geen spoed: 09008844. Meld misdaad anoniem: 0800-7000. GGD Brabant-Zuidoost Aanvraag ambulancezorg voor noodgevallen: 112. Buurtzorg Buurtzorg biedt verzorging en verpleging thuis. 24-uur bereikbaar voor zorgvragen. Tel. 0612745040 of buurtzorgnederland. com Maatschappelijk Werk - Lev–groep Lev-groep is er voor iedereen die vragen heeft over zorg, wonen, opvoeden, relaties, werk, echtscheiding en geldzaken. Laan ten Roode 71C, tel. 0493-441400. De crisisdienst van Lev-groep is tijdens en buiten kantoortijden bereikbaar via tel. 0492-508989. Savant Zorg Voor persoonlijke verzorging, verpleging, activerende begeleiding, ondersteunende begeleiding, verpleeghuiszorg, verblijf, huishoudelijke verzorging en maaltijdservice. Ook voor acute zorg 24 uur per dag, zeven dagen per week: tel. 0492-572000, op werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur. Voor nieuwe aanmeldingen: CIZ Veldhoven, tel. 040-2549999. Dierenartsen Dierenartsenpraktijk Veterinair

H. Maria Presentatiekerk Asten Zondag 24 oktober: 11.00 uur: Eucharistieviering mmv Jozefkoor. Intenties: Jo Cortooms- Verhees; Miet Berkers-Kerkers vw sterfdag vader; Marinus en Ida HeijligersEijsbouts; Pieternel vd Burgt-Bots vw sterfdag. 13.30 uur: Doop: Axel Zentjens. 14.30 uur: Doop: Bo Welten. Dinsdag 26 oktober: 19.00 uur: Eucharistieviering.

Centrum Someren, Slievenstraat 16, tel. 441044. Vlas Veterinair (paarden) 06-12042307. Poetszorg, poetsen met een praatje Voor huishoudelijke ondersteuning in de regio Peelland. Zie www.poetszorg.nl, tel: 0642677878. Dierenambulance Opvang zwerfdieren: Dierenambulance en Dierenasiel Helmond e.o. De dierenambulance rijdt voor huisdieren, kleine landbouwdieren en voor in het wild levende dieren die in nood zijn. De meldkamer dierenhulp is bereikbaar via 0492-513971. De dierenambulance rijdt niet voor dode dieren. Melding daarvan kan bij de gemeente of in het weekend bij de politie. Vogelasiel Voor opvang vogels: Stichting Vogelasiel Someren eo, Bussersdijk 11 in Lierop. Tel. 06-29799316 of www.vogelasielsomeren.nl. Thuiszorg, Samen verder Voor verpleging, verzorging, huishoudelijke hulp en/of begeleiding, tel 0492-476001. Zie ook www. thuiszorgsamenverder.nl. Voor spoedhulp, bijvoorbeeld na ontslag ziekenhuis: 24 uur per dag bereikbaar via tel: 06 49438319. Onis Welzijn Voor vragen over vrijwilligerswerk, (mantel)zorg, meedoen in de maatschappij, vervoer en cursussen. Ook voor hulp bij contact met de WMO, bij het invullen van formulieren en bij schulden, het opbouwen van een sociaal netwerk en het vinden van passende activiteiten. 0493–441234 of info@ oniswelzijn.nl

Donderdag 28 oktober: 18.40 uur: Rozenhoedje vanwege Mariamaand en 19.00 uur: Eucharistieviering.

Voor de Eucharistievieringen op dinsdag en donderdag is het ook mogelijk om intenties door te geven.

de 30e zondag door het jaar met orgelspel: voor een voorspoedige operatie en herstel, Ies v.d. Linden, Riet Klaus. Maandag 25 oktober: 08.30 uur: H. Mis: voor het welzijn v.d. jonge mensen. Dinsdag 26 oktober: 08.30 uur: H. Mis: voor het welzijn v.d. gezinnen en alleenstaanden; 19.00-20.00 uur: Aanbidding v.h. Allerheiligste Sacrament. Woensdag 27 oktober: 08.30 uur: H. Mis: voor de zielenrust v.d. overledenen. Donderdag 28 oktober: 08.30 uur: H. Mis: voor de intenties uit het intentieboek v. Maria v. Ommel, Janus v. Hout, Ad Klijn v.w. zijn geboortedag. Vrijdag 29 oktober: 08.30 uur: H. Mis: voor vrede in de wereld en in de gezinnen, Jo v. Overbeek- v. Dijk v.w. haar geboortedag

U hoeft zich niet aan te melden om bij de H. Missen aanwezig te zijn! H.Naam Jezus Lierop Vrijdag 22 oktober: 20.00 uur: Koepelkerkconcert ‘Bij elkaar’ Zaterdag 23 oktober: 11.00 uur: Huwelijksviering Ruud van Asten en Anke de Brouwer Zondag 24 oktober: 10.00 uur: Eucharistieviering in Koepelkerk. Muziek Jack Swaanen kerkorgel. Intenties: Hein Berkers, Sjaak en Thea Cortooms-Aarts, Overleden ouders Zus en Fons van Lierop, Toon Manders nms het Gilde van Sint Antonius Abt

Voor de zondagen hoeft niet meer gereserveerd te worden.

Woensdag 27 oktober: 19.00 uur: Mis in Henricushof. Intenties: Til en Piet Cortooms en Mien vw verjaardag.

H. Antonius van Paduakerk Heusden Zaterdag 23 oktober: 19.00 uur: Eucharistieviering. Intentie: Arnoldus van Bussel, Jan van Heugten

O.L. Vrouw Tenhemelopneming Someren-Eind Zaterdag 23 oktober: 18.00 uur: H. mis in de Einder, ingang Lambertusstraat. Geen intenties.

Zondag 24 oktober: 11.00 uur: 100-jarig jubileum kerk m.m.v. Mgr. de Korte en het kerkkoor. Intentie: Nancy en Arnold Rovers.

Kapel Sluis XIII Someren-Eind Zondag 24 oktober: 10.15 uur: Communieviering.

O.L. Vrouw Praesentatie Ommel Zaterdag 23 oktober: 17.30 uur: rozenhoedje; 18.00 uur: H. Mis op de 30e zondag door het jaar: uit dankbaarheid b.g.v. het 60-jarig huwelijksjub. v. Jan en Tonny v. Laarhoven-v. Hoey, overl. ouders Cranenbroek en Sophie Philipsen, Jacques de Bekker.

Protestantse kerk Asten-Someren

Zondag 24 oktober: 09.00 uur: rozenhoedje; 09.30 uur: H. Mis op

Zondag 24 oktober, dienst te Someren, Speelheuvelplein. Aanvang: 10.00 uur. Voorganger: ds Spaa predikant te Barneveld.

De kerkdienst kan online bijgewoond worden: www.kerkomroep. nl.

Inloopdag Wehrmachthuisje SOMEREN-HEIDE - Het Wehrmachthuisje is ook in de herfstvakantie te bewonderen. Zaterdag 23 oktober is er weer een speciale

inloopdag. Iedereen is van 13.00 uur tot 16.00 uur van harte welkom aan de Kerkendijk in Someren-Heide.


Al ruim 45 jaar hèt adres voor comfort en kwaliteit

Al ruim 45 jaar staan wij garant voor de beste fauteuils en de mooiste banken. Welkom bij zitcomfortspeciaalzaak Teun Arts.

Welk type fauteuil u ook zoekt, Teun Arts heeft alles!

Relaxfauteuils Handmatig > 280 modellen

Relaxfauteuils op draaivoet > 230 modellen

Relaxfauteuils klassiek > 55 modellen

uw fauteuil compleet op maat + 40 modellen

Designfauteuils ook relax > 25 modellen

heren & dames fauteuils + 50 modellen

Kamerfauteuils ook relax > 30 modellen

Relaxfauteuils Sta- op functie > 90 modellen

Luxe eetkamerfauteuils + 35 modellen

Relaxfauteuils van, voor aanbiedingen Nu: > 300 modellen!

Relaxfauteuils compleet op maat > 40 modellen

kortom: heerlijk zitten doet u in een meubel van Teun Arts

Voor de mooiste bankstellen, naar wens met bijpassende relaxfauteuil, bent u bij Teun Arts aan het juiste adres. Ook voor de mooiste bankstellen.

Veelal Nederlands fabricaat.

Assortiment

Inruil

Levertijd

Bezorging

Garantie

Mogelijkheden

Advies

in onze 2000m² showroom

Nu tot wel

Onze meubelen zijn veelal

Gratis levering

Enkel West Europees

Naar wens aanpassingen

Door ruim 45 jaar ervaring

vindt u de grootste collectie

€ 300,- retour voor

uit vooraad leverbaar

door heel

topfabrikaat met minimaal

mogelijk in onze eigen

met zitmeubelen krijgt u

relaxfauteuils van Nederland

uw oude meubel*

dus binnen 1 week

Nederland

5 jaar fabrieksgarantie

stoffeerderijafdeling

bij ons het beste advies

Onze openingstijden: Di, Wo & Do 10:00 - 18:00, Vrijdag 10:00 - 21:00, Zaterdag 10:00 - 17:00 tel.: 0485 - 45 29 86 www.teunarts.nl Boersestraat 11, 5454NG, Sint Hubert. In St.Hubert op de rotonde richting Wanroij, dan 3e weg links, 1e rechts.

info@teunarts.nl

* n.v.t. op aktiemodellen & aanbiedingen.