Page 1

www.middenstandsbelangen.nl

Bluesavond met Ramblin ‘Dog bij ’t Spitje in Mierlo

Feyenoord-Anderlecht op Mierloos sportpark ‘De Ark’

pagina 03

pagina 05

Zaterdag 18 augustus staat in Gasterij t Spitje in het kader van de Zomerfeesten 2018 een

Huis aan huis weekblad voor:

Tweede editie Geldrop-Mierlo Cup in aantocht pagina 11

Op zaterdag 25 augustus is het zover, dan organiseert VV Geldrop de tweede editie van

De ene professionele voetbalclub is nog niet naar huis of de ander staat alweer klaar om op

Geldrop

|

Mierlo

|

Heeze

|

Leende

Gezellig een potje touwtrekken bij Mierlose Spruwwejagers

|

Sterksel

|

Uitgave: Das Publishers Postbus 165, 5660 AD Geldrop, T 0493 - 473 578, Redactie: redactie@middenstandsbelangen.nl Advertenties: advertenties@middenstandsbelangen.nl

Nuenen

|

32

Woensdag 8 aug ‘18

Jaargang 67 Oplage 27.000

Gemeente Actueel Bel of mail uw bezorgklacht door: 0493 - 473 578 of verkoop@celedreclame.nl

HeezeLeende24 zie pagina 13

Gevraagd: BEZORGERS MIERLO Centrum Noord 1, 295 kranten

Straten: Markstraat, Ellenaar, Hekelstraat Hertenkampstraat, Dorpsstraat etc. Gezellig een potje touwtrekken in Mierlo (foto Jos Lenssen) MIERLO - Alweer voor het zesde jaar op rij organiseert de Mierlose carnavalsvereniging ‘De Spruwwejagers’ het sportieve en gezellige touwtrektoernooi. Dit zal plaatsvinden op de eerste zondag van september op de locatie nabij hun residentie Dorpspaviljoen ‘De Weijer’. Voor dit sportieve evenement op zondag 2 september 2018 hebben zich inmiddels al diverse teams aangemeld. Ook zin in een potje touwtrekken en nog niet aangemeld ? Meld uw team dan snel aan bij de organisatie van het ludieke-,

sportieve-, maar vooral gezellige evene- aangaan voor de eer en de wisselbeker betreffende de 6e editie van het Mierment. loos Kampioenschap Touwtrekken 2018. Aan de zesde editie van de Mierlose Touwtrekkampioenschappen, het eve- Indien er teams zijn (bijvoorbeeld vriennement welke de voorgaande vijf jaar den-, familie-, buurt-, bedrijf- of verenitelkens een zeer groot succes was, zal gingsteams, red,) die aan dit gezellige deelgenomen worden door diverse da- en prachtige evenement willen deelnemes- en herenteams. Onder hen teams men op zondag 2 september 2018 dan van plaatselijke en regionale carnavals- kunnen zij zich aanmeldingen c.q. voor verenigingen alsmede bevriende clubs informatie een mailtje sturen naar pamen organisaties van ‘De Spruwwejagers’. vandeneijnden@onsbrabantnet.nl of seOok de organiserende vereniging doet cretariaat.spruwwejagers@outlook.com vanzelfsprekend weer mee met enkele of bellen met Piet van den Eijnden (tel. teams en zal mede de sportieve strijd 06-15436796).

Centrum 4, 225 kranten

Straten: M. van Busselstraat, Hertshooi, Dr. Kerssemakersstraat, Dalkruid en Hoefblad.

V.a. 13 jaar, dus óók 55-plussers. Gezonde bijverdienste Tel. (040) 285 85 45 l www.middenstandsbelangen.nl | verkoop@opcommunicatie.nl

Vennenexcursie over heide met IVN Geldrop GELDROP - Een smaakvolle wandeling over de bloeiende Braakhuizensche Heide vindt plaats op zondag 12 augustus. Natuurgidsen van IVN Geldrop leiden natuurliefhebbers langs vijf vennen die hier op een relatief klein oppervlak liggen.

Route De wandeling duurt anderhalf tot twee uur. Startpunt is manege Meulendijks, die vanaf de Bosrand gezien (in de wijk Coevering) aan het eind van de Strabrechtseheideweg ligt. Het verdient de voorkeur op de fiets te komen aangezien het parkeerterrein van de manege Boeiend en nu bloeiend is de heide net particulier bezit is en het er soms druk over de zuidgrens van Geldrop. Wie kan zijn. Alternatief is het parkeerterrein vanaf de Bosrand in Geldrop het via- bij de natuurpoort, aan de Rul/Mierloseduct over de A67 passeert, ziet aan zijn linkerhand de Braakhuizensche Heide liggen, een kleinschalig gebied, in beheer van Brabants Landschap. Over dit terrein, dat aansluit op de Strabrechtse Heide, voert vanaf 14.00 uur een excursie met natuurgidsen van IVN Geldrop. Zij geven in het kort achtergrondinformatie bij de verschillende vennen, die door wandelpaden en knuppelbruggetjes verbonden zijn, het landschap en andere interessante waarnemingen. Ook laten ze deelnemers iets proeven.

dijk (vanuit Heeze) en dan te voet naar de manege. Afhankelijk van regenval kan het verstandig zijn om waterdicht schoeisel te dragen. Bij regen gaat de excursie normaliter door tenzij te veel regen of hitte verwacht wordt. Raadpleeg zo nodig daags tevoren of ’s morgens de website www.ivn.nl/geldrop. IVN Geldrop is ook op facebook. Start om 14.00 uur bij manege Meulendijks. Deelname gratis, geen honden. foto: Wim Hendrikx

Zie onze advertentie Al 11 jaar het beste hardloop- en wandelschoenadvies op pagina van 2 Nederland! Al 11 jaar het beste hardloop- en wandelschoenadvies van Nederland!

Ons persoonlijk en merkonafhankelijk schoenadvies komt tot stand via de onderstaande werkwijze en is gratis bij aankoop van schoenen:

Volg Weekblad Middenstandsbelangen ook op Facebook

Ons persoonlijk en merkonafhankelijk schoenadvies komt tot stand via de onderstaande werkwijze en is gratis bij aankoop van schoenen:

Nog

4

weken...

De nieuwe Middenstandsbelangen. W W W . M I D D E N S TA N D S B E L A N G E N . N L

Persberichten en kopij naar ons sturen? Wilt u ons graag een persbericht, aankondiging of verslag toesturen? Dan zijn we daar natuurlijk erg blij mee. Let daarbij wel goed op of u geen foutmelding ontvangt. Ontvangt u deze wel, neem dan even contact met ons op via 0493-352604.

Voor een gratis waardebepaling bel 040-2 444 770


www.middenstandsbelangen.nl

Woensdag 8 augustus 2018 - bladnr. 32 pagina 02

Al 11 jaar het beste hardloop- en wandelschoenadvies van Nederland! Ons persoonlijk en merkonafhankelijk schoenadvies komt tot stand via de onderstaande werkwijze en is gratis bij aankoop van schoenen:


www.middenstandsbelangen.nl

Woensdag 8 augustus 2018 - bladnr. 32 pagina 03

Besluiten B&W vergadering 24 juli 2018

SALE

Uitvoerings- en aanwijzingsbesluit APV 2018. Op 2 juli 2018 heeft de gemeenteraad de “Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Geldrop-Mierlo 2018” (hierna APV 2018) vastgesteld. De APV 2018 vraagt om een nadere uitwerking. Dit vindt plaats door flankerende

MIERLO – Zaterdag 18 augustus staat in Gasterij t Spitje in het kader van de Zomerfeesten 2018 een onvervalste Bluesavond op het programma. Met in de hoofdrol de band Ramblin ‘Dog. Deze sfeervolle avond begint om 20.00 uur en is geheel gratis. De akoestische bluesband Ramblin’ Dog bestaande vier muzikanten is opvallend en verrassend in de Nederlandse Blues scène. De muzikanten met een vracht aan muzikale ervaring brengen ingetogen én swingende, maar vooral met passie gespeelde Blues and more. De band zorgt voor kippenvel én losse heupen! Bluesy stemmen, bluesharp, gitaar,

0% 4 KORTING

50%

KORTIN

G

5%G 2 KORTIN

Bluesavond met Ramblin ‘Dog bij ’t Spitje in Mierlo

Interbestuurlijk toezicht externe veiligheidsmaatregelen langs het spoor. In het kader van het Interbestuurlijk Toezicht Omgevingsrecht heeft de provincie een onderzoek uitgevoerd naar de realisatie van externe veiligheidsmaatregelen langs het spoor. Doel van het onderzoek is inzicht te verkrijgen of externe veiligheid in de spoorzone op een juiste wijze is verankerd in het bestemmingsplan en is doorvertaald in de uitvoering van het bestemmingsplan. Verder wil de provincie onderzoeken of de veiligheidsmaatregelen in de praktijk zijn gerealiseerd en worden onderhouden. Bovendien wil ze weten of toezicht en handhaving van externe veiligheid regelgeving in de praktijk op een adequate manier wordt uitgevoerd. Het college besluit om het inspectierapport door te sturen naar de gemeenteraad en deze met een concept-raadsinformatiebrief op de hoogte stellen van de bevindingen van de provincie en de genomen maatregelen om herhaling van geconstateerde tekortkomingen in de toekomst te voorkomen. Een afschrift

van de brief aan de raad wordt naar regelgeving in de vorm van een uitvoerings- en aanwijzingsbesluit. Het de provincie gestuurd. college besluit het Uitvoerings- en Convenant Beachvolleybalveld aanwijzingsbesluit APV 2018 vast te Mierlo. Afgelopen maand is in sa- stellen onder gelijktijdige intrekking menwerking met volleybalvereniging van het Uitvoerings- en aanwijzings“Door Katholieke Jongeren Opge- besluit APV 2016 van 28 juni 2016. richt” (DKJO) een beachvolleybalveld gerealiseerd in Mierlo. Met DKJO Beslissing op bezwaar. zijn afspraken gemaakt over het on- Per brief van 10 april 2018 ontving derhoud van het beachvolleybalveld de gemeente een bezwaarschrift, en organiseren van activiteiten. Deze gericht tegen het besluit van 26 feafspraken zijn vastgelegd in een con- bruari 2018 waarin de bezwaarmavenant. Het college besluit om in te ker met een dwangsom wordt gelast stemmen met het “Convenant spor- de dakopbouwen van een garage ten bewegen en ontmoeten op en te verwijderen en de dakvlakken in rond het beachvolleybalveld Mierlo” overeenstemming te brengen met de en dit ter ondertekening aan te bie- omgevingsvergunning. Het college besluit het bezwaarschrift op grond den aan volleybalvereniging DKJO. van artikel 6:6 onder a van de Awb Eenmalige subsidieaanvraag niet-ontvankelijk te verklaren. Stichting Au3 Smits Music. Stichting Au3smits vraagt een eenmalige subsidie aan om drie muzikale evenementen in de gemeente Geldrop-Mierlo te organiseren, namelijk Kids Voice, Stars on Stage en Ameezing. Deze evenementen vinden Hoge verspreid plaats over 2018 en 2019. KORTINGEN tijdens de Het college besluit om de evenementen van stichting Au3smits Music in aanmerking te laten komen voor een eenmalige subsidie ter hoogte van 3.150,-- en deze te verstrekken ten laste van het budget incidentele subsidies.

Knip de advertentie en ontvang 25% korting op 1 artikel naar keuze.

bas en percussie zijn de ingrediënten voor een gevarieerde sound en naast eigen composities spelen zij op eigen wijze nummers van diverse oude en hedendaagse blues grootheden. Een mix van diverse stijlen.

Geldig in augustus 2018.

GELDROP-MIERLO / Aan de B&W vergadering van 24 juli jl. namen, naast burgemeester B. H. M. Link, de heren H. v. d. Laar, P. Looijmans en R. v. Otterdijk, alle 3 wethouder en de heer J. van Vroenhoven, hoofd afdeling Ondersteuning / loco-secretaris, deel. Wethouder M. Jeucken en de heer N. Scheltens, gemeentesecretaris waren afwezig. Tijdens de vergadering kwamen o.m. de volgende onderwerpen aan de orde:

GroenRijk Geldrop • Zwembadweg 6 040-2856490 • ZONDAG OPEN vrijdag koopavond!

De hoge muzikale kwaliteit en het verrassende van de act viel twee jaar geleden ook op bij de jury van The Dutch Blues Challenge en daarom plaatste Ramblin’ Dog zich voor de finale. Ramblin’ Dog bestaat uit Frank Reemers – Gitaar en zang, Joep de Greef – Zang, gitaar, en bluesharp, Hans Marijnissen – Cajon en percussie, Markus Trum – Bas. Bluesavond in Mierloos gezelligste donkerbruin café op zaterdag 18 augustus 2018.

Belevenissen in Colombia

Door: Adriaan van der Velden

Altijd goed weer Dat is iets wat wij hier zowat altijd hebben in Colombia. Hier schijnt de zon zowat 52 weken per jaar. De enige onderbrekingen zijn zo af en toe een stevige onweersbui. In ons dorp is het wat warmer dan in Cartagena. Dat komt omdat er daar minder wind waait. Ook is het in ons dorp iets vochtiger. De gemiddelde temperatuur is het hele jaar door een graad of 35. Tussen 12.00 en 15.00 uur kan dit nog een paar graden meer zijn. Het is hier eigenlijk hetzelfde weer zoals de afgelopen weken in Nederland. Ik ben bang dat er nu een heleboel mensen in Nederland zijn die gaan zeggen, dan ben ik blij dat ik niet in Colombia woon. Toch is het klimaat hier een van de belangrijkste redenen dat ik niet meer terug wil naar Nederland. Het klimaat hier is namelijk de belangrijkste oorzaak dat we hier een compleet andere cultuur hebben. Een cultuur waar een relaxts leven overgoten met veel muziek de basis vormt. De temperatuur zorgt ervoor dat je je manier van leven compleet anders inricht. De dag begint voor ons om 5.00 uur. Dan begint het licht te worden en is het ook nog niet warmer dan een graad of 25. Het geeft een heerlijk gevoel als je op je terras, in je onderbroek, om 6.00 uur in de morgen je krant kan lezen. Tussen 12.00 en 15.00

uur doen we niets. Dan is het veel te heet. Ik heb er aan moeten wennen maar het tempo van bewegen gaat me nu goed af. Een tempo waarbij je moet proberen om nog net niet te gaan sloffen. Dat moet je wel leren omdat je, als je wat sneller probeert te lopen, gegarandeerd begint te zweten als een otter. Dat zweten doe ik overigens toch wel maar het is toch een verschil of je met een nat hemd rond loopt of met een kletsnat hemd. Als je weet dat ik elke dag al snel een liter of 3 a 4 water naar binnen werk moet dat ook wel. De waaier hier is ook helemaal heilig. Die staat hier 24 uur per dag aan en is meestal niet verder van me weg dan een kleine meter. Airco moeten we niet, te koud en veel te duur in verbruik. We gaan vrijwel elke avond enkele kilometers wandelen. Heerlijk, met een graadje of 28 is iedereen buiten. De straten en de pleinen zijn stampvol met mensen die aan het fitnessen zijn, aan het buurten of van muziek aan het genieten zijn. Dit is voor mij het perfecte leven en mochten er nadat de ergste hitte weer voorbij is in Nederland nog mensen zijn met heimwee naar dit weer. Je bent hier van harte welkom. Ons huis staat open voor iedereen die ook een tijdje van het ideale leven wil genieten.

Samen genieten van een onbezorgd dagje uit GELDROP-MIERLO - In deze gemeente worden gezinnen die financieel niet in staat zijn om op vakantie te gaan door diverse instanties begeleid om hun financiële situatie weer op orde te krijgen. Om de kinderen een leuke ervaring te geven in deze zomervakantie, heeft de Vincentiusvereniging wederom een uitje georganiseerd in samenwerking met Stichting Samen voor Geldrop-Mierlo.

goedgevulde lunchtasjes gezorgd. Zowel ouders als de kinderen genoten zichtbaar en kijken terug op een gezellige en onbezorgde dag. Samen voor Geldrop-Mierlo heeft haar netwerk ingezet om bedrijfsleven en deze maatschappelijke activiteit aan elkaar te verbinden. Met behulp van inzet op verschillende manieren is deze dag mogelijk gemaakt. Dank aan de vrijwilligers van Vincentiusvereniging en Budgetmaatje en de inzet van Rabobank Dommelstreek, The Colour Kitchen Geldrop, Van Dit jaar ging de reis naar attractie- Gerwen Munckhof Tours en Dippie park ‘Dippie Doe’ en was er weer voor Doe.

Bluesavond in Gasterij ’t Spitje Mierlo met Ramblin ‘Dog

€1,50

½ rozijnenbrood 75

€1,

Heuvel 26a Geldrop

Reef KOOPJE

4 Houthakkers steaks

€6,95

Procureurlapje in saus met stamppot naar keuze per portie

€4,98

Heuvel 31 Geldrop

AANBIEDING

Victoriavlaaipunt

AANBIEDING

WEEKENDAANBIEDING

De versspecialisten in Geldrop-Centrum

500 gram De lekkerste huzarensalade Huzarensalade van Geldrop €2,49 Heuvel 36 Geldrop


www.middenstandsbelangen.nl

Woensdag 8 augustus 2018 - bladnr. 32 pagina 04

AUGUSTUS

www.desprong-geldrop.nl AUGUSTUS 040-2858757 www.desprong-geldrop.nl info@desprong-geldrop.nl

Nieuwe cursussen:

040-2858757 info@desprong-geldrop.nlBones for Life: start ma 20 augustus (5 lessen) Nieuwe cursussen:Bones forstart Life:ma start (5 lessen) • • Yin Yoga: 20ma en20 woaugustus 22 augustus (8 lessen) Yin Yoga: start mastart 20 en augustus(8(8lessen) lessen) • • Zhineng Qigong: vr wo 24 22 augustus Zhineng Qigong: startstart vr 24ma augustus (8 lessen) • • Vijf elementen yoga: 27 augustus (5 lessen) •

Vijf elementen yoga: start ma 27 augustus (5 lessen)

Inspiratiebijeenkomsten:

Inspiratiebijeenkomsten: Thuiskomen bij je Zelf; klankheling, wo 29 augustus Thuiskomen bij je Zelf; klankheling, wo 29 augustus

Workshops:

Workshops:

Hoe om te gaan met entiteiten?, do 30 augustus Hoe om te gaan met entiteiten?, do 30 augustus

Expositie:

Expositie:

• • Brenda van der Burgt, vanaf 20 augustus t/m oktober Brenda van der Burgt, vanaf 20 augustus t/m oktober Doorlopende Doorlopende cursussen: cursussen:

• • vrije opwo, wo,hatha hathayoga yoga vrijeplaatsen: plaatsen:dru dru yoga yoga op opop do,do,

buikdans opwo woen enmeditatie meditatie buikdansop opdo, do, leeskring leeskring op opop zo zo

Chefs Choice Menu: Voorgerecht Seranoham / truffel paté / tomatenjam / kaaskrokant ********

Tussengerecht Gamba tempura / wakame / soja dressing ********

Hoofdgerecht Runder entrecote / Caprese of Gegrilde dorade / Caprese ********

Dessert Witte chocolade / basilicum / framboos

€ 29,95

Heuvel 7a l 5564 HK Geldrop l 040 - 368 52 32 info@tastegeldrop.nl l www.tastegeldrop.nl


www.middenstandsbelangen.nl

Woensdag 8 augustus 2018 - bladnr. 32 pagina 05

Bewoners zorgcentrum Akert maakten boottocht door de Biesbosch

Steeds meer aandacht voor lichte balseming! Wij zijn er trots op dat onze collega’s Jan, Dave en Johan het theoretisch gedeelte van hun opleiding tot thanatopracteur succesvol hebben afgerond! Na hun twee weken praktijkopleiding bij een uitvaartcentrum in Londen kunnen ook zij u van dienst zijn bij de lichte balseming van uw overleden dierbare. Steeds meer aanvragen voor thanatopraxie Het aantal aanvragen van lichte balseming is de laatste tijd flink gestegen. Wij verzorgden als een van de eersten thanatopraxie, meteen sinds het in 2010 voor iedereen in Nederland werd toegestaan. Met de komst van 3 thanatopracteurs neemt de specialistische kennis op dit gebied binnen onze organisatie flink toe.

GELDROP/DRIMMELEN - Zon, water en wind, alle ingrediënten voor een onvergetelijke dag waren aanwezig toen de bewoners van zorgcentrum Akert met hun begeleiders, dankzij de opbrengst van de jaarlijkse benefiet bridgedrive een dagje op pad gingen naar de Biesbosch. Op donderdag 2 augustus jl. vertrokken de bewoners van Woonzorgcentrum de Akert al vroeg met hun begeleiders per bus naar Drimmelen. Aan boord van de Zeemeeuw 6 genoten ze van een prachtige tocht door Sudoku 31 de Biesbosch. Een van de bewoners zei: ”Ze moeten allemaal naar Italië, maar 9 voor ons is8 deze dag onze vakantie, helemaal, hele6 De Vrienden van de4 maal top.” Akert 1 konden 4 3deze geweldige 2 6 5

7

dag met boottocht aanbieden wedstrijden vinden plaats in dankzij de opbrengst van de de grote zaal van het Gemeenschapshuis Zesgehuchten aan benefiet bridgedrive 2017. de Papenvoort 1 in Geldrop. Mede dankzij de ondersteu- De Aanvang is 13:30 uur en de nende bridgeclubs: BC. Cul- zaal is open vanaf 12.30 uur. bertson, BC. Op-Dreef, BC. 3 harten, BC. Drive-Inn, BC. Het inschrijfgeld bedraagt Geldrop. BC. N.V.V.H. en BC. 20.00 per paar. U wordt ver90 is er op zaterdag 10 no- zocht dit bedrag voor 1 novemvember a.s. weer een benefiet ber a.s. over te maken op rek. bridgedrive. Ook de opbrengst nr. NL33 RABO 0147453429 hiervan wordt weer besteed van de Rabobank t.n.v. beneaan een gezellig uitstapje voor fiet bridgedrive. Wanneer uw de bewoners van Woonzorg- betaling binnen is, bent u tot centrum de Akert. Er worden een maximaal aantal van 54 traditiegetrouw weer 24 spel- paren verzekerd van deelnalen topintegraal gespeeld. U me. Bij overschrijding van het kunt zich inschrijven voor de maximale aantal paren wordt bridgedrive bij de secretaris uw inschrijfgeld teruggestort. van de St. Vrienden Zorgcen- De Vrienden van Zorgcentrum Akert via e-mail naar: trum Akert rekenen, net als in hjansen50@gmail.com onder voorgaande jaren, weer op een 7 vermelding van naam, voor- groot aantal deelnemers en zij naam en E-mailadres van u ontmoeten u graag op zateren uw partner. De benefiet- dag 10 november a.s.

8

4 2 Uitnodiging Veteranenbijeenkomst

6 - Beste mede1 GELDROP veteranen, Het is alweer bijna 9 1 4 8 3 6 een jaar geleden dat we elkaar zagen 4in SCC Hofdael op de2 eerste 5 bijeenkomst2voor veteranen in Geldrop-Mierlo. We hebben toen samen de wens uitgesproken om deze bijeenkomst jaarlijks terug te laten komen. En door een gezamenlijke inspanning gaat dit aankomende september ook weer

plaatsvinden. We nodigen jullie bij deze dan ook alvast uit om op donderdag 20 september vanaf 19.30uur aanwezig te zijn bij de tweede 9 Veteranenbijeenkomst in onze gemeente. Dit keer komen we bij elkaar in Café Den Heuvel, Heuvel 2 in Mierlo. Aan het programma wordt op dit moment nog druk gewerkt, maar het idee is om een interessante

Orgelconcert in Brigidakerk

SUDOKU BEL&WINSPEL Oplossing 31

OPLOSSING WEEK 31

9 8 7 1 4 3 2 6 5

3 6 1 5 8 2 9 4 7

5 2 4 7 9 6 1 8 3

6 5 3 2 7 8 4 9 1

8 1 9 4 6 5 7 3 2

4 7 2 3 1 9 8 5 6

2 9 6 8 5 1 3 7 4

spreker van een Veteranenorganisatie uit te nodigen die de aftrap van de avond zal verzorgen. En daarna zorgen we nog voor voldoende ruimte om vooral met elkaar in gesprek te komen. Als je aan kan geven of je erbij aanwezig kunt zijn is dat erg fijn, mail dit dan even naar adroste@onsbrabantnet. nl

1 4 5 9 3 7 6 2 8

7 3 8 6 2 4 5 1 9

DE WINNAAR VAN WEEK 31 IS: Marleen van den Broek Alkstraat 18 5667NB Geldrop

GELDROP - Zondagavond 12 augustus verzorgt de befaamde organist Kees van Eersel (1944) het zevende concert in de cyclus concerten in de H. Brigidakerk: werken van Jan Zwart, Sweelinck, Philip Pool, Joh. Worp, Anton W.Rijp en eigen werk: een triosonate. Hij besluit zijn concert met een Improvisatie. Het concert in de Geldropse

H. Brigidakerk vindt dus afwijkend van de gewoonte op zondagavond om 19.30 uur. plaats. Deze wijziging in het programma is nodig door uitgebreide liturgische plechtigheden op zaterdag: er blijft dan te weinig voorbereidingstijd over voor de organist en voor het stemmen van het orgel en het oefenen met de registranten.

Lichte balseming voor een goed afscheid “Waarom ik deze opleiding ben gaan doen?” Johan is er duidelijk over. Hij wil mensen helpen bij het afscheid nemen.“Lichte balseming of thanatopraxie brengt de natuurlijke uitstraling terug. Veel uiterlijke kenmerken van bijvoorbeeld een ziekte zoals gespannenheid of blauwe plekken nemen zienderogen af. De overledene voelt daarbij niet zo koud aan en er is geen gezoem van koelmachines. Goed afscheid nemen is belangrijk, ook voor de rouwverwerking. Dankzij lichte balseming kunnen nabestaanden dat op een meer ont-

GELDROP - MIERLO – De ene professionele voetbalclub is nog niet naar huis of de ander staat alweer klaar om op het Mierlose sportpark ‘De Ark’ de voetbalaccu op te laden bij voetbalvereniging Mifano met het oog op het nieuwe seizoen. Aanstaande zaterdag 11 augustus 2018 betreffen het een tweetal (jeugd) teams van het Rotterdamse Feyenoord en RSC Anderlecht uit Brussel.

Meer weten? Onze uitvaartverzorger vertelt u graag meer over lichte balseming. Neem gerust contact met ons op als u hier meer over wilt weten! Monique van HeeschToirkens RU. Uitvaartverzorgster Geldrop-Mierlo

Gert-Jan Hendrikx RU. Uitvaartverzorger Geldrop-Mierlo

gelegenheid voor een bezoekje aan het Mifano-Paviljoen dat geopend zal zijn in verband met de internationale oefenwedstrijden van de topclubs welke beide in hun land tot de absolute top behoren. Een bezoekje aanstaande zaterdag 11 augustus aan de internationale oefenwedstrijden

in Mierlo is een mooie gelegenheid om van dichtbij de aanstaande toppers in actie te zien. Toppers waarvan een aantal zonder twijfel binnen afzienbare tijd tot de A-selectie van één van beide voetbalgrootmachten uit Nederland en België behoren. Foto: Jos Lenssen

Voor beide oefenwedstrijden van zowel Feyenoord O16 tegen Anderlecht O16 als de wedstrijd Feyenoord O17 tegen Anderlecht O18 staat de aanvang op sportpark ‘De Ark’ (Goorsedijk) gepland om 13.00 uur. De toegang tot de wedstrijden zijn geheel gratis. Ook is er vanzelfsprekend de

ZO DOET U MEE:

Daar wordt u gevraagd om één bepaalde rij cijfers van de door u gevonden oplossing in te toetsen. Uit alle juiste inzendingen wordt de winnaar voor een gratis diner voor 2 bij Grieks restaurant Irodion getrokken. Veel succes!

Wat is dat eigenlijk, lichte balseming? Bij lichte balseming wordt het bloed vervangen door een balsemvloeistof. Deze vloeistof wordt ook tussen de organen aangebracht. Zo wordt het ontbindingsproces van binnenuit geremd. Dit heeft als voordeel dat het u als nabestaanden meer tijd geeft om afscheid te nemen. Dat kan gewenst zijn als er bijvoorbeeld nog iemand uit het buitenland moet komen. Na ruim een week neemt de werking van deze vloeistof langzaam af. Vanwege de veiligheid van u en onze medewerkers verrichten wij deze behandeling altijd in een van onze uitvaartcentra.

Feyenoord-Anderlecht op Mierloos sportpark ‘De Ark’

wekelijks in weekblad Middenstandsbelangen

Sudoku 32 SUDOKU BEL & WINSPEL:

0909 - 501 01 98

Praktijk in London Onze collega’s volgden hun praktijkopleiding in London. Engeland loopt namelijk voorop in balseming; daar worden al 60 tot 70% van de overledenen gebalsemd. In Nederland staat de balseming vergeleken met daar dus nog in de kinderschoenen. Als altijd wilden wij het beste kunnen bieden, dus gingen we naar de meesters om deze behandeling zo goed mogelijk te leren.

Toon van der Velden RU. Uitvaartverzorger Geldrop-Mierlo

p u z z e l r u b r i e k

Om kans te maken op een prijs, belt u de oplossing door naar

spannen manier doen, omdat hun overledene er zo vertrouwd uitziet en aanvoelt.”

0909 - 50.10.198

WEEK 32

5 1 4 6 5 6 9 2 4 8 4 1 2 1 7 8 9 7 6 3 8 2 1 5 2 7 5 4

Alle cijfers van 1 t/m 9 moeten één keer voorkomen in alle horizontale rijen en één keer in alle verticale kolommen en één keer in elk van de negen vierkantjes van 3 x 3 vakjes.

(max. 0,60 per gesprek)

DE WINNAAR KRIJGT: GRATIS diner voor 2 personen te besteden bij

grieks

specialiteiten restaurant

ook voor afhalen!

www.puzzelland.com

Bogardeind 17 - 5664 EA Geldrop - (040)2868654


www.middenstandsbelangen.nl

Woensdag 8 augustus 2018 - bladnr. 32 pagina 06

familieberichten

weekenddiensten Huisartsen Geldrop-Mierlo Voor spoedgevallen buiten kantooruren en in het weekend belt u de centrale huisartsenpost, telefoon 0900-8861. houd uw verzekeringsgegevens bij de hand als u de huisartsenpost belt.

IN MEMORIAM

Jan Adelaars (Fotograaf) echtgenoot van

Mientje Staals Onder grote belangstelling hebben wij op 28 juli 2018 afscheid moeten nemen van Jan Adelaars Het was voor ons een geweldige troost en steun om te zien hoeveel mensen bij zijn afscheid aanwezig waren. Ook het grote aantal kaarten, en bloemen waren hart verwarmend Speciale dank aan Pastor Tony Meulder, dr.Stassen en verplegend personeel van het st.Anna Ziekenhuis en aan de buurgenoten Geldrop Mientje Adelaars – Staals Fam. Adelaars - Fam. Staals

Als het leven lijden wordt, komt de dood als een vriend. Verdrietig, maar met een onuitwisbare herinnering aan zijn leven, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve man, ons pap, schoonvader en trotse opa

Willie van der Sanden echtgenoot van

Thea van der Sanden-van Grootel Hij overleed in de leeftijd van 82 jaar. Thea Patrick en Elke Imke Tom Maaike en Twan Nina Rik Geldrop, 31 juli 2018 Correspondentieadres: Berkenheuvel, afdeling Margriet, t.a.v. Mw. van der Sanden, Grote Bos 6, 5666 AZ Geldrop De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden. Onze oprechte dank gaat uit naar het personeel van Berkenheuvel, afdeling Margriet voor de goede en liefdevolle verzorging van Willie.

Tandartsen 11-12 augustus: De tandarts J. Loeffen. Nachtegaallaan 2, 5595 BJ Leende. Tel: 040 206 18 86. Spreekuren op zaterdag en zondag van 12.00 tot 12.30 uur (dit geldt ook voor de feestdagen). Dienstdoende apotheek De AnnApotheek in het St. Anna Ziekenhuis is geopend van Ma t/m Za 8-23 uur en Zo 9-23 uur. Wij verzoeken u de AnnApotheek ’s avonds (na 18.00 uur) en op zondag alleen voor spoedeisende medicatie te gebruiken. Na 23.00 uur is de AnnApotheek gesloten en kunt u voor spoedeisende medicatie terecht bij de Centrale Dienstapotheek bij het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Apotheek Coevering is elke zaterdag geopend van 10.00 tot 14.00 uur. Openingstijden per 1 juli 2016:Ma t/m Vrij : 8.0017.30 uurZaterdag : geslotenZondag: gesloten Buiten onze openingstijden kunt u 24 uur per dag uw medicijnen ophalen via onze geneesmiddel-uitgifteautomaat. Wilt u van deze service gebruik maken? Kom dan naar de apotheek voor meer informatie. We laten u dan ook graag zien hoe onze geneesmiddel- uitgifteautomaat werkt.Benu Apotheek Geldrop Langstraat 4 5664 GG Geldrop 040-2862474 Apotheek Hofdael is elke zaterdag geopend van 10.00 tot 14.00 uur. Apotheek Heeze is op zaterdag gesloten en verwijst door naar apotheek Coevering. Verloskundigen Voor de verloskundigenpraktijk van Willemijn van Dijk en Marjo Engelaar in Geldrop en de praktijk van Maartje Kluck in Heeze-Leende graag bellen naar 2858323, 2263031 of 06-52678066. Tea Bijlsma en Madelon Janssen, verloskundigen Geldrop - Mierlo - Brandevoort. 24 uur per dag bereikbaar op 06 - 51 24 93 50. Dierenartsen Dienst Geldrop: wilt u voor de dienst uw eigen dierenarts bellen. Boschhoven kliniek voor dieren Heeze-Leende: voor dringende gevallen tel: 040-206 16 82.

Dier en Dokter Mierlo Drs. B. ten Bruggen Cate, Geldropseweg 8a, 5731 SG Mierlo, Tel. 0492 - 599 599. Voor gebouw met mooie inrichting, spoed 24 uur per dag bereikgoede horecafaciliteiten, baar. volop parkeerruimte en positief ingestelde directie en staf van Kapellerput.

Subsidie van € 3.500,- voor Kunstsmullen 2018 HEEZE - Het college heeft besloten aan Stichting Kunst en Cultuur een subsidie van 3.500,- te verlenen voor Kunstsmullen in 2018. Dit bedrag is lager dan het gevraagde bedrag van 5.000,omdat er in 2017 een positief saldo was van 1.600,- en er naar gestreefd wordt dat het evenement zichzelf kan bedruipen. De subsidie zal elk jaar opnieuw worden overwogen en vastgesteld. Kunstsmullen Kunstsmullen is een jaarlijks kunst- en cultuurevenement van enkele weken in oktober/ november, met onder andere een buitenexpositie, een expositie binnen en podiumkunsten. Het doel is

zoveel mogelijk mensen in contact te brengen met allerlei vormen van kunst. In 2014 werd het evenement voor het eerst georganiseerd rond Kasteel Heeze. Er is hiervoor een eenmalige subsidie verleend van 2.500,-. In 2015 en 2016 is geen subsidie verleend. Voor de editie van 2017 is Kunstsmullen groter opgezet en verplaatst naar Landgoed Kapellerput. Hiervoor is een subsidie verleend van 5.000,-. Uit de evaluatie 2017 blijkt dat ongeveer 5.000 mensen Kunstsmullen hebben bezocht. De nieuwe locatie bleek meer mogelijkheden te bieden door de fraaie ligging in de natuur, het uitstekende

Landgoed Kapellerput Voor 2018 is het voornemen het evenement wederom te organiseren op Landgoed Kapellerput, en te streven naar verhoging van de kwaliteit van de exposities, uitbreiding van het aantal exposanten, betrokkenheid van de dorpskern, verbreding van de te bieden kunstvormen, en uitbreiding van het publiciteitsgebied met omliggende gemeenten. Recreatief Heeze-Leende adviseert positief over het evenement.

zorg en welzijn

voedingsvoorlichting en dieetadvisering. voor alle diensten 24 uur per dag bereikbaar: centraal kantoor, postbus 2160, 5500 BD Veldhoven 0402308408. bureau Heeze: J. Deckersstraat 6. Bureau Nuenen: Kloosterstraat 15. afspraak diëtiste: ma t/m vr. (040) 2308425. Thuiszorgwinkel voor uitleen, verhuur en verkoop van verpleeg- en kraamzorgartikelen, Kastelenplein 168, Eindhoven. 040-230 80 00. open: ma. t/m vr. van 08.30-18.00 uur en zaterdag van 09.00-17.00 uur.

Buurtzorg Geldrop (1) Verpleging en verzorging thuis. 24 uur per dag bereikbaar onder nummer 06-12133393. Of via mail: geldrop@buurtzorgnederland.com

Levgroep De LEVgroep is een Welzijnsorganisatie die verschillende diensten en ondersteuning biedt in Geldrop en Mierlo. O.a. ; ouderenwerk, jongerenwerk, vluchtelingenwerk, taalprojecten, steunpunt vrijwilligerswerk buurtbemiddeling, buurtsportcoaches, cursusaanbod, ondersteuning burgerinitiatieven en opbouwwerk. Voor Contact Tel: 0492-59 89 89 E-mail: info@ levgroep.nl Web-sites: www.levgroep.nl www.lerenmetlev.nl www.voorelkaaringeldrop-mierlo.nl

Dementheek Geldrop-Mierlo Een uitleen- en adviescentrum voor volwassenen met geheugenproblemen en voor hun familieleden, vrienden en kennissen. Bibliotheek dommeldal, Heuvel 94, Geldrop. Telefoon: 040-744 05 05. www.bibliotheekdommeldal.nl/dementheek. Openingstijden: dinsdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 11.00 tot 14.00 uur. In Mierlo: Hof van Bethanië, maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur en donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur.

Buurtzorg Geldrop (2) Verpleging en verzorging thuis. 24 uur per dag. Bereikbaar onder nr. 06-12206444 of via geldrop2@buurtzorgnederland. com

Buurtzorg Mierlo Verpleging en verzorging thuis. 24 uur per dag bereikbaar onZuidzorg Heeze-Leendeder nummer 06-10705509. Of Sterksel via mail: mierlo@buurtzorgneHeeft u vragen over (thuis) derland.com zorg, wonen en welzijn of hoe u thuiszorg kunt regelen? Dan Buurtzorg Heeze-Leendekunt u terecht bij het inloop- Sterksel spreekuur van de wijkverpleeg- Verpleging en verzorging thuis. kundige, iedere: Dinsdag van 24 uur per dag bereikbaar on14:00-15:00 in Dorpshuis Va- der nummer 06-83222805. Of lentijn, Valentijn 3 in Sterksel. via mail: leende@buurtzorgneDonderdag van 13:00-14:00 in derland.com Dorpshuis ‘t Perron, Schoolstraat 48 in Heeze. Tevens is de PrivaZorg Eindhovenwijkverpleegkundige van Zuid- Helmond e.o. Zorg bereikbaar tijdens kan- Huishoudelijke en persoonlijke tooruren op 040-8806833. verzorging, verpleging, begeleiding en palliatief terminale zorg bij u thuis. Info: 0492-381138, SVA: Samenwerkende www.privazorgeindhovenhelVrijwilligersorganisaties mond.nl Armoedebestrijding Voedselbank Geldrop-MierAnanz lo Info: www.voedselbankZorg Thuis in Geldrop en de geldrop-mierlo.nl aanleunwoningen bij het NiEmail: secretariaat@voedsel casius in Heeze, dagbesteding bank-geldrop-mierlo.nl en dagbehandeling, revalidatie, Telefoon: 06 - 12 53 47 47 hospice, verpleeg-/verzorgingshuiszorg, kleinschalig wonen Stichting Leergeld voor dementerenden. Tel: 040 Geldrop-Mierlo / HeezeLeende E-mail info@leergeld- 286 44 43 of www.ananz.nl geldrop.nl info en aanmelding Sint Annaklooster via website www.leergeldWijkzorg: persoonlijke verzorgeldrop.nl ging, verpleging, begeleiding en palliatief terminale zorg bij Vincentius vereniging u thuis. Tel.: 040 -294 54 00 Geldrop Hospice en Logeerhuis ValkenhaeInfo: jmscheepers@onsbrabantnet.nl. Tel: 040-2863512 of ghe voor terminale en tijdelijke verzorging en verpleging. 1e 040-2868951 Haagstraat 89, Helmond. Tel.: 0492 - 76 02 00 Ook Hulp bij Werkgroep BudgetMaatje Info: bertvanleijsen1@gmail. het Huishouden. www.sintannaklooster.nl com. Tel: 040-2868951

De zorgboog Wijkzorg en wijkverpleging, behandeling en begeleiding, hulpmiddelen, revalidatie, specialistische zorg, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg. St. vrijw. zorg thuis Meer info: www.zorgboog.nl of Geldrop / Mierlo / Nuenen Voor terminale zorg bereikbaar 0900 - 899 86 36 via 06 12458961. Voor zorg aan mensen met dementie en/of Archipelthuis lichamelijke beperking via 06 Tel 0800-0717 12458961 of via CMD Geldrop, www.archipelthuis.nl tel 14040, of CMD Nuenen, tel. CarePower Zorg aan huis bij 040 2831675 psychiatrische problematiek Ouderenadviseurs/cliënton- info: www.carepower.nl 040-2869760 info@carepower.nl dersteuning “Senioren in Geldrop en Mierlo kunnen voor vragen en advies de vrijwillig ouderenadviseurs of cliëntondersteuners bereiken via telefoonnummer 0613946383”. Boodschappen- en begeleidingsdienst Mierlo Ook maatjes! Info bij mevr. A de Putter, telnr: 0492-66 2003

Diabeteslijn Diabeteslijn (033) 463 05 66, info@dvn.nl, voor alle vragen over diabetes (24 uur per dag, ‘s nachts alleen in geval van Savant zorg nood) en over de producten en Verzorging, verpleging, acute diensten van de diabetesverenizorgvragen, uitleen verpleegarging nederland. tikelen, eetpunt, verzorgingshuiszorg, dagopvang, tijdelijk Zuidzorg verblijf/logeerzorg. info: 0492Organisatie voor thuiszorg, 572000 of 0492-502000 of www. kraamzorg, jeugdgezondheidssavant-zorg.nl zorg (consultatiebureau) en

IN-GELDROP.NL IN-MIERLO.NL


www.middenstandsbelangen.nl

kerkdiensten H.BRIGIDA KERK (GELDROP) Woensdag 8 augustus 2018 H. Dominicus, priester. 08.30 uur lauden/ochtendgebed (in de kapel van het Antoniushuis, Stationsstr. 21). 13.00 uur tot en met 16.00 uur is de kerk open 18.30 uur eucharistische aanbidding, vesper/avondgebed. 19.00 uur eucharistieviering (in de kapel van het Antoniushuis, Stationsstr. 21), Intenties: Ger Meulders. Donderdag 9 augustus 2018 H. Teresia Benedicta van het Kruis, maagd en martelares. 08.30 uur lauden/ochtendgebed (in de kapel van het Antoniushuis, Stationsstr. 21). 18.30 uur eucharistische aanbidding, vesper/avondgebed. 19.00 uur eucharistieviering, Intenties: Gerrit van Zoggel. Vrijdag 10 augustus 2018 H. Laurentius. 08.30 uur lauden/ochtendgebed (in de kapel van het Antoniushuis, Stationsstr. 21). 18.30 uur eucharistische aanbidding, vesper/avondgebed. 19.00 uur eucharistieviering, Intenties; Overleden ouders. Zaterdag 11 augustus 2018 H. Clara. 13.00 uur tot en met 16.00 uur is de kerk open. 19.00 uur eucharistieviering met volkszang, Intenties: Piet van de Wiel v.w. zijn sterfdag; Huwelijks afkondiging van Sjeffie van Cranenbroek en Christa van den Boomen.

Woensdag 8 augustus 2018 - bladnr. 32 pagina 07

Hoof; Silvia von Marinelle; mevrouw getijde. Thijssen-Gras; Huwelijks afkondiging van Sjeffie van Cranenbroek en Christa Zondag 12 augustus 2018 van den Boomen. 10.00 uur Plechtige eucharistieviering Donderdag 2 augustus t/m woensdag 8 augustus waarin we het feest vieren van Maria Dinsdag 14 augustus 2018 Tenhemelopneming, met medewerking H. Maximiliaan Maria Kolbe, priester en van beide koren martelaar. Intenties: Theodorus van der Kruis en Ali 19.00 uur eucharistieviering. van der Kruis-Versteeg; Hendrikus van (in de kapel van de zusters, Diepe Vaart Meijl en Maria van Meijl-Verduijn; Ger 2). van der Palen als jaargetijde; Henrica Maria van Mierlo-Duisters; Theodorus van Mierlo en Anke van Mierlo- SmulST.MARTINUS KERK (HEEZE) ders; Hennie van Weert en Marietje van Weert-van Asten; Jan van Mierlo; MelMededelingen chior Hendriks als jaargetijde en Janus Openluchtmis in de pastorietuin op 19 Seijkens; Clasien Weekers-Vromans; Jan augustus: en Marietje Hurkmans-van der Cruijs en De traditionele viering van Maria Ten- overleden familie; Jana Bax-van der Pahemelopneming in de pastorietuin is dit len als jaargetijde; jaar op 19 augustus om 11.00 uur. Sjef Jutten n.a.v. zijn verjaardag. Zaterdag 11 augustus 2018 H. CATHARINA VAN 19.00 uur eucharistieviering, ALEXANDRIËKERK (STERKSEL) Intenties: Nico en Francien v.d. Boogaert-v.d. Broek; Piet en Koos van Bree- Zaterdag 11 augustus 2018. Gezongen eucharistieviering in de kerk van Dijk om 19.00 uur met medewerking van het gemengd koor. Zondag 12 augustus 2018 Intenties: Corrie Sturkenboom-Uyte11.00 uur eucharistieviering Intenties: Dora en Dorus van der Worp- waal; Bert Geraets; Jan en Anna Polmanvan Hienen; Overleden ouders Maas v. van Hal en familie; Overleden ouders Kemperman-WichBree en de dochters Iet en Bertha. gers. Maandag 13 augustus 09.00 uur Gildemis St. Agatha en St. Joris Dinsdag 14 augustus 08.30 uur Euchristie viering. Woensdag 15 augustus 08.30 uur eucharistieviering, Intenties: Nieke de Beer- Strauven. Donderdag 16 augustus2018 08.30 uur eucharistieviering H. LUCIAKERK (MIERLO) (parochie H. Nicasius) Heer van Scherpenzeelweg 18 5731 EW Mierlo Pastorie 0492 661215 www.parochienicasius.nl E-mail mierlo@parochienicasius.nl van maandag t/m vrijdag van 09.00 10.00 uur kunt u afspraken maken i.v.m. dopen, huwelijken, jubilea, misintenties etc. Voor echt dringende zaken kunt u echter altijd contact opnemen.

PASTORAALTEAM: • Pastoor van der Maazen Stationsstraat 21 5664 AP Geldrop tel: (040)- 2862364 • Pastoor Kloeg Heer van Scherpenzeelweg 18 5731 EW Mierlo tel: (0492)- 661215

Zondag 12 augustus 2018 19e week door het jaar. 09.30 uur eucharistieviering met volkszang, Intentie Maria van Gastel en overleden familie van Gastel; Jan en Cato Vos-van Laarhoven; Martien van Litsenburg; Overleden familie van Bree-van

ST. PETRUS’ BANDEN KERK (LEENDE)

Deze week bij Centrum Hofdael:

Zondag 12 augustus: Geopend 13:00 – 17:00 Woensdag 15 augustus: Geopend 13:00 – 17:00

Centrum Hofdael zorgt voor de faciliteiten. Zo is er een grote buitenbar voor een drankje en kleiStichting ‘Ook’ ne versnaperingen. kookt: Geldrop Anders: drie daDe Wiele creatief Vrijdag 10 augustus: gen muzikaal vermaak Elke vrijdagmiddag volwassenen: 7 september: tussen 12:30 en 13:30 Zomerfotowedstrijd: t/m Vrijdag Zingggg Geldrop Zingggg verzorgen cliënten 31 augustus kunnen foVanaf 19.30 uur kunt u van Stichting OOK to’s worden ingezonden genieten van dit muzikaal Begeleiding een heerlijke U kunt uw foto’s in de evenement op 3-gangen maaltijd categorieën Geldrop ver- meezing het cultuurplein bij Cenvoor €5,- in Centrum weven, Mens en Natuur trum Hofdael. Hofdael. De cliënten (maximaal 5 foto’s per Onder leiding van Maristellen het menu samen, categorie per persoon) anne van Beek levert het doen de inkopen, inzenden naar mailkoor weer haar geweldige bereiden de maaltijd, adres: Zomerfotowedbijdrage. dekken de tafel, serveren strijd.2018@gmail.com  8 september: de maaltijd uit en De foto met de meeste li- Zaterdag open heten je als gastheer / kes wint de publieksprijs. Hofdael Open dag bij Centrum gastdame welkom! Er kan al gestemd Hofdael met info over worden, dus kijk gauw cursussen, workshops op onze facebookpagiVolksuniversiteit en evenementen,live na voor de ingezonden Geldrop: muziekoptredens en nog foto’s. Kom een kijkje nemen op veel meer. onze vernieuwde website: Zet alvast in uw agenda: Zondag 9 september: www.vu-geldrop.nl Mis het niet!  Het 15e Met cursussen en work- Filmhuis Hofdael Blaas kapellen festival in shops voor het nieuwe Buitenfilm: het centrum van Geldrop. seizoen op het gebied Deze zomer vinden er Als afsluiting een spetvan o.a. mens en maatweer buitenfilms plaats terend optreden van schappij, kunst en cultuur op cultuurplein De Bleek Heavy Hoempa op het en gezondheid. bij Centrum Hofdael. hoofdpodium bij Centrum Open Huis: woensdag 29 De toegang is gratis. Hofdael. Neem uw eigen stoel mee augustus 19:00 – 21:00 en ontvang gratis koffie De Liberty Loop houdt of thee. eveneens haar eveneWeverijmuseum: ment door het gezellige Zaterdag 11 augustus: Vrijdag 17 augustus: centrum van Geldrop. Geopend 13:00 – 17:00 Buitenfilm ‘De wilde stad’ aanvang 21:00

www.hofdael.nl

•Pater van Meijl Dorpstraat 48 5595 CJ, Leende tel: (040)- 2061215

Zondag 12 augustus www.kerkenindepeel.nl. Bekijk Kerken Twaalfde zondag na Pinksteren. 10.30 in Peelland ook op Facebook (‘Kerken uur gezongen Hoogmis. in Peelland’) en op YouTube (‘Kerken in Peelland Gerwen WMV’). Maandag 13 augustus 18.30 uur H. Mis, gedachtenis van H. PROTESTANTSE GEMEENTE Hyppolytus en Cassianus (GELDROP - MIERLO)

• Kapelaan Pater Mervin J. Deckersstraat 22 5591 HS Heeze tel. nr. (040) -2261215

Dinsdag 14 augustus Vigilie van Maria-ten-Hemel-Opneming; gedachtenis van H. Eusebius, belijder.

Zondag 12 augustus 2018 19e week door het jaar. 11.15 uur eucharistieviering met volkszang, Intenties: Overleden familie van • Diaken H. van Leuken Hoek-Verhoeven; Wim Houben; Cor en Mobiel 0627346809. Tilly Stoef-Verleg; Overleden ouders van Litsenburg-Smulders en dochter Mieke; Huwelijks afkondiging van Sjeffie van Donderdag 9 augustus ZIEKENBEZOEK Cranenbroek en Christa van den Boo- 18.30 u: eucharistieviering (Hof van Mensen die langdurig of ernstig ziek zijn, men. Bethanië) of in het ziekenhuis zijn opgenomen, en Koffie drinken na afloop van de viering Zaterdag 11 augustus een bezoekje vanuit de parochie op prijs in Antoniushuis. stellen, willen we vragen om dit door te 17.00 uur eucharistieviering geven aan de pastorie. Iemand van het m.m.v. het dameskoor Maandag 13 augustus 2018. Intenties voor: Gerda v. Neerven; Nella pastoraal team of de bezoekgroep komt 12.30 uur eucharistieviering. v. Stiphout – Beks; Tiny Knoops, Nellie dan graag bij u op bezoek. Zie adres Jacobs – Aarts; Doortje v. Mierlo - v. Vler- hierboven ter plaatsen. Dinsdag 14 augustus 2018 ken; Anja v. Hoorn - Helmond. H. Maximiliaan Maria Kolbe, priester en PAROCHIEKANTOOR: martelaar. Zondag 12 augustus 08.30 uur lauden/ochtendgebed (in de 10.00 uur eucharistieviering Stationsstraat 21, Geldrop Tel: (040)kapel van het Antoniushuis, Stationsstr. m.m.v. het mannenkoor 3685060. Maandag t/m vrijdag van 09.30 21). Intenties voor: Ria Bekkers – Hendrks; uur tot 12.00 uur bereikbaar m.u.v. don18.30 uur eucharistische aanbidding, Miet en Cor Slegers – Smits; Lies; Pan en derdag. E-mailadres van de parochie: vesper/avondgebed. Cas Panken. geldrop@parochienicasius.nl 19.00 uur eucharistieviering. Maandag 13 augustus OUDE SINT-CLEMENSKERK Woensdag 15 augustus 2018 18.30 uur eucharistieviering (Hof van (GERWEN) Maria Tenhemelopneming. Bethanië) Uitsluitend de “Buitengewone vorm van 08.30 uur lauden/ochtendgebed (in de de Romeinse ritus”, volgens decreet kapel van het Antoniushuis, Stationsstr. Woensdag 15 augustus Summorum Pontificum van paus Bene21). Hoogfeest Maria Tenhemelopneming. dictus XVI, van 7 juli 2007. 13.00 uur tot en met 16.00 uur is de Eucharistie viering 10.00 u: in de kerk. kerk open Intenties voor: Jan en Martina v. Beek Donderdag 9 augustus 18.30 uur eucharistische aanbidding, v.d. Boomen. 17.30 uur Lof; 18.30 uur H. Mis, Vigilie vesper/avondgebed. van de H. Laurentius, diaken en marte19.00 uur eucharistieviering met volks- Donderdag 16 augustus zang in H. Brigida kerk, Intenties: Ger 18.30 uur eucharistieviering (Hof van laar; gedachtenis van H. Romanus, martelaar. Meulders. Bethanië) HH. MARIA EN BRIGIDA KERK (GELDROP)

Donderdag 9 augustus t/m woensdag 15 augustus

Vrijdag 10 augustus 07.15 H. Mis, H. Laurentius, diaken en martelaar.

Zaterdag 11 augustus 2018 16.30 uur: eucharistieviering in het Zaterdag 11 augustus Leenderhof. 08.30 uur 18.30 H. Mis, Onze Lieve Vrouw op zaterdag; gedachtenis van H. Met medewerking van het dameskoor. Tiburtius en Susanna, martelaren. Intenties: Jan Swevels namens het Leenderhof; Jana Bax-van der Palen als jaar-

Ontmoetingscentrum ‘t Kruispunt, Slachthuisstraat 22, Geldrop. Gedurende de zomervakantie is er geen kindernevendienst, wel is er kinderoppas.   Woensdag 15 augustus 07.15 uur H. Mis, Feest van Maria-ten- Zondag 12  augustus    Hemel-Opneming. 18.30 uur gezongen 10.00 uur       ds. C.A. Terlouw, Boxtel. Meer  op www.pggweb.nl Hoogmis. Contactadres: Priesterbroederschap Sint Pius X, Pater Carlo de Beer, Heuvel 23, 5674 RR Nuenen/Gerwen, tel.: 040-283 45 05; e-mail: c.debeer@stpiusx.nl. website: www.stpiusx.nl De geschiedenis van het kerkgebouw en de toren vanaf begin 15de eeuw staat op

PROTESTANTSE GEMEENTE (HEEZE) Adres: Kapelstraat 50 Heeze, zondag 12-08-2018 Aanvang 10.00 uur. Voorganger is Ds. M. van Nie uit Heeze ; meer info: www.ogheeze.nl

Leesclub Engels in Nuenen zoekt nieuwe leden NUENEN - Bent u geïnteresseerd in Engelstalige literatuur, en leest u boeken ook graag in het Engels?

tactpersoon van de groep, Dave Corben, telefonisch op nr. 06 402 35553 of via email dave@corben.nl.

Dan is een leesclub Engels misschien iets voor u. Deze leesclubs bespreken elke zes weken een Engelstalige roman waarbij de voertaal ook Engels is. Er zijn plaatsen vrij in een leesgroep in Nuenen, die bij elkaar komt op woensdagochtend. Als u interesse hebt kunt u voor meer informatie terecht bij de con-

De leesclub maakt gebruik van de literatuurlijst van de landelijke organisatie Senia. Senia-leesgroepen bespreken de boeken aan de hand van leeswijzers met discussievragen die het gesprek in de leesgroep houvast bieden. Zie www. senia.nl voor meer informatie.


www.middenstandsbelangen.nl

Woensdag 8 augustus 2018 - bladnr. 32 pagina 08

Gemeente Actueel Straatverlichting eerder of later aan en uit

Voor de 20e keer Indië-herdenking in Geldrop-Mierlo

Op woensdag 15 augustus is de jaarlijkse herdenking van de gevallenen in voormalig NederlandsIndië. Bij het gedenkteken, bij de ingang van de algemene begraafplaats ’t Zand aan de Aragorn te Geldrop, worden burgers en militairen herdacht die gevallen zijn in de periode 1941-1949. De U kunt aan de straatverlichting merken dat Enexis Netbeheer plechtigheid begint om 18.30 uur en duurt tot ongeveer 19.30 uur. werkt aan het elektriciteitsnet. De straatverlichting in de ene wijk of straat kan wat eerder aan gaan dan in de andere wijk of straat. Normaal gesproken gaat alle verlichting tegelijk aan. Slimmer elektriciteitsnet In onze gemeente regelt Enexis Netbeheer het transport van elektriciteit onder de grond. Zij zijn bezig om het elektriciteitsnet een stuk ‘slimmer’ te maken. Daardoor kan Enexis Netbeheer bij een storing sneller achterhalen wat de oorzaak is en dus eerder starten met het oplossen van het probleem. Balans Een ander doel van het slimme elektriciteitsnet is het beter in kaart brengen van energiestromen. Dat is belangrijk om het elektriciteitsnet in balans te houden en dus goed te laten werken. Door actuele ontwikkelingen wordt dat een steeds grotere uitdaging. De Nederlandse netbeheerders moeten bijvoorbeeld steeds meer rekening houden met elektrische auto’s, die tijdens het laden in korte tijd veel energie vragen. En ook het groeiende aantal zonnepanelen is een uitdaging, omdat die op een zonnige dag massaal energie terugleveren aan het net.

Vergadering commissie voor bezwaarschriften Op maandag 13 augustus 2018 komt de Commissie voor Bezwaarschriften in Centrum Hofdael aan de Molenstraat 23 te Ieder jaar is er weer veel belangstelling voor de Indiëviering bij de ingang van de algemene begraafplaats ’t Zand in Geldrop bijeen in een openbare hoorzitting. Geldrop. Deze foto is gemaakt in 2016 door fotograaf Marco Magielse.

Op de agenda staat de volgende zaak:

PROGRAMMA: 19:30 uur: Het bezwaarschrift gericht tegen het collegebesluit van 11 • Openingswoord door loco-burgemeester M. Jeucken april 2018 (verzonden 12 april 2018). Het college heeft toen besloten een • Muzikaal optreden door Jaga Tanjung omgevingsvergunning te verlenen voor het oprichten van een woonhuis aan • Toespraak door mevrouw T. van der Woude • Muzikaal optreden door Jaga Tanjung de Rielsedijk 5 in Geldrop. • Overdenking door mevrouw G. Pattipeilohy • Muzikaal optreden door Jaga Tanjung • Verhaal door meneer J. van Gemert • Gedicht door mevrouw E. Paol • Muzikaal optreden door Jaga Tanjung • Toespraak door Dominee H. Kip • Kranslegging door loco- burgemeester gevolgd door

Burgemeester Link sluit drugspand

Op 3 augustus 2018 heeft burgemeester Link een woning aan de Korte Kerkstraat in Geldrop voor drie maanden gesloten nadat er een handelshoeveelheid hennep is aangetroffen.

overige bloemleggers • Last Post door Camilo Hoevenaars • Een minuut stilte • Wilhelmus door Camilo Hoevenaars • Afsluiting gevolgd door slotdefilé. Na afloop van het officiële gedeelte vindt er een informele bijeenkomst plaats in gemeenschapshuis Zesgehuchten aan de Papenvoort 1 in Geldrop. Onder het genot van een drankje kan er nagepraat worden over de herdenking. Bovendien kan hier, op eigen kosten, een Indische maaltijd worden genuttigd.

Op 26 februari 2018 vond een opsporingsonderzoek plaats in de woning aan de Korte Kerkstraat in Geldrop. Daar trof de politie in de woning een handelshoeveelheid hennep aan. In totaal ging het om 30 gram hennep.

Samen sterk tegen woninginbraken

Damoclesbeleid Het besluit van de burgemeester is genomen op grond van het zogenaamde Damoclesbeleid. Drugspanden leveren vaak overlast op voor de woonomgeving en trekken criminele personen aan. De maatregel moet bijdragen aan de vermindering van de drugscriminaliteit en daarmee aan de vergroting van de veiligheid en leefbaarheid in de samenleving.

De zomerperiode is in volle gang. Voor veel mensen een fijne tijd waarin ze een vakantie of dagjes uit gepland hebben. Maar ook de tijd waarin veel inbrekers toeslaan. Helaas gaan zij niet op vakantie, zo blijkt ieder jaar maar weer. De gemeente Geldrop-Mierlo heeft een boarding pass, of te wel instapkaart, ontwikkeld voor vakantiegangers. Deze is verkrijgbaar op het gemeentehuis en op de gemeentelijke website.

Vragen aan de gemeente?

Geldrop-Mierlo heeft Antwoord© Bel 14 040 of kijk op www.geldrop-mierlo.nl

Met wekelijkse tips wil de gemeente gedurende de zomerperiode u er dan ook extra op alert maken uw woning veilig achter te laten, in de hoop een eventuele woninginbraak te voorkomen. De woningen van vakantiegangers zijn namelijk een zeer eenvoudig doelwit en laten vaak duidelijk zien dat er voor een langere periode niemand thuis is. Door uitpuilende brievenbussen, gordijnen die continu gesloten zijn en nooit een lampje aan, is het voor inbrekers vaak eenvoudig de woningen eruit te pikken waarvan de bewoners langere tijd weg zijn. Gelegenheidsinbrekers grijpen hun kans tijdens de zomerperiode. Daarnaast staan tijdens de zomerperiode vaker ramen of deuren open waardoor een insluiping zo is gebeurd. Gelukkig neemt het aantal woninginbraken in onze gemeente jaarlijks af. Maar dit betekent niet dat de aanpak van woninginbraken geen prioriteit meer heeft bij de gemeente en de politie. Elke woninginbraak of een poging tot inbraak is er één te veel. De emotionele schade na een inbraak is enorm. De inwoners van de gemeente Geldrop-Mierlo moeten veilig wonen en zich veilig voelen.

De gemeente en politie werken nauw samen om het aantal woninginbraken te verminderen maar hebben daarbij ook uw hulp nodig. Het loont om uw huis veilig achter te laten. Zie jij een verdachte situatie? Bel dan 1-1-2! Ook u kunt een steentje bijdragen om een inbraak te voorkomen. U kent uw wijk het beste! Als uw denkt dat er iets niet in orde is, dan is dat ook meestal zo. Ziet u verdachte personen in uw buurt, mensen die niet in uw buurt thuishoren en veel aandacht hebben voor woningen in de buurt of op de uitkijk lijken te staan... bel dan direct de politie via 1-1-2 Om de politie zo goed mogelijk van informatie te voorzien, let op: • hoe de verdachte persoon eruit ziet, zoals kleding; • in welke richting de verdachte persoon vertrekt; • noteer merk, kleur en kenteken van het eventuele vervoermiddel. Door uw melding kan de politie snel ter plaatse zijn en de inbrekers oppakken.


www.middenstandsbelangen.nl

Woensdag 8 augustus 2018 - bladnr. 32 pagina 09

Dit is een uitgave van de gemeente Geldrop-Mierlo - woensdag 8 augustus 2018

Tel jij het juiste aantal bladeren van het Katoenpad? Speel mee en win een Katoenpad-pakket Het Katoenpad verdween ooit van de kaart. Omdat niemand er over sprak, weet bijna niemand in Geldrop-Mierlo nog van het bestaan ervan. Een enkeling kan zich nog herinneren dat het spookte op dat deel van de heide en later in het bos, maar de meeste inwoners weten dat niet eens meer. Over het pad vol met bladeren liepen wevers van Mierlo naar Geldrop. Vanaf augustus 2018 ligt dit avontuurlijke het pad er weer. Je kunt dan ‘Het geheim van het verdwenen Katoenpad’ zelf beleven.

In de kijkdoos op het De Bleek in Geldrop (plein voor het weverijmuseum) kun je alvast een voorproefje krijgen op dit pad. In de kijkdoos liggen bladeren van het Katoenpad. Weet jij hoeveel? Tel jij het juiste aantal bladeren van het Katoenpad? Misschien win jij wel een mooi en avontuurlijk Katoenpad-pakket.Vul jouw antwoord in op www.katoenpad.nl. Wie weet, win jij wel een leuk Katoenpad-pakket.

Doe nu mee!

Maak kans op leuke prijzen!

1.

Ga naar De Bleek (plein bij het Weverijmuseum)

2.

Tel het aantal bladeren op de grond in de kijkdoos van Sem

3.

Vul jouw antwoord in op katoenpad.nl

4.

Maak kans op leuke prijzen!

Mededeling geen ingekomen zienswijzen (1) Locatie Omschrijving Zaaknummer

: Vlinderlaan in Mierlo : 5 bouwkavels met woonbestemming : 20180412

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2) Locatie : Bosrand 98 in Geldrop Verzenddatum besluit : 1 augustus 2018 Omschrijving : vervangen/verkleinen raam Zaaknummer : 20180554 Locatie : Sleedoorn 5 in Geldrop Verzenddatum besluit : 1 augustus 2018 Omschrijving : verbreden inrit Zaaknummer : 20180524 Locatie : Wilhelminastraat 22 in Mierlo Verzenddatum besluit : 1 augustus 2018 Omschrijving : renoveren en uitbreiden woonhuis en balkon op verdieping Zaaknummer : 20180401 Locatie : Geldropseweg 68 in Mierlo Verzenddatum besluit : 1 augustus 2018 Omschrijving : restaureren en renoveren Mierlo War Cemetry Zaaknummer : 20180514 : Burgemeester van Lokvenstraat 48 en 50 in Mierlo Verzenddatum besluit : 1 augustus 2018 Omschrijving : verbreden opritten Zaaknummer : 20180533 Locatie

aag jouw Als je vand npad.nl lt op katoe vu in rd ns o o antw ook nog ee eciale gast sp ing ls n a e p je word lijke o or de feeste vo d ig . d d a o n p en uitge van het Kato (september)

PUBLIEKSZAKEN/VERGUNNINGEN APV EN BIJZONDERE WETTEN

Verleende vergunningen en ontheffingen APV en bijzondere wetten (7)

verweven.nl

BEKENDMAKINGEN PUBLIEKSZAKEN/VERGUNNINGEN BOUWEN EN WONEN Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1) Locatie Datum ontvangst Omschrijving Zaaknummer

: Koninginnenpage 28 in Mierlo : 27 juli 2018 : oprichten vrijstaand woonhuis : 20180625

Locatie Datum ontvangst Omschrijving Zaaknummer

: Luchen 23A in Mierlo : 27 juli 2018 : oprichten woonhuis : 20180626

Datum ontvangst Omschrijving Zaaknummer

: Villapark ongenummerd (openbare ruimte nabij huisnummer 25) in Geldrop : 31 juli 2018 : rooien 14 bomen : 20180627

Locatie Datum ontvangst Omschrijving Zaaknummer

: Mierloseweg 1 in Geldrop : 31 juli 2018 : plaatsen 3 ondergrondse containers : 20180636

Locatie Datum ontvangst Omschrijving Zaaknummer

: Willem van Gentstraat 41 in Geldrop : 31 juli 2018 : rooien boom : 20180637

Locatie

Locatie : Verzenddatum besluit : Omschrijving : Zaaknummer :

Mierlo 25 juli 2018 Jeugdvakantieweek Mierlo van 13 augustus t/m 17 augustus 2018 20180475

Locatie : Verzenddatum besluit : Omschrijving : Zaaknummer :

Luchense Heide in Mierlo 25 juli 2018 3D Handboogwedstrijd op 19 augustus 2018 20180592

Locatie : Verzenddatum besluit : Omschrijving : Zaaknummer :

Heer de Swaeffstraat 125 in Mierlo 27 juli 2018 plaatsen steiger van week 34 t/m week 40 2018 20180603

Locatie : Verzenddatum besluit : Omschrijving : Zaaknummer :

Horecaplein in Geldrop 24 juli 2018 Geldrops Pride op 19 augustus 2018 20180527

Locatie : Verzenddatum besluit : Omschrijving : Zaaknummer :

Hulst in Geldrop 31 juli 2018 halloweenactiviteiten op 27 oktober 2018 20180550


www.middenstandsbelangen.nl

Woensdag 8 augustus 2018 - bladnr. 32 pagina 10

Dit is een uitgave van de gemeente Geldrop-Mierlo - woensdag 8 augustus 2018

Gemeente Actueel Locatie : Verzenddatum besluit : Omschrijving : Zaaknummer :

Heuvel in Geldrop 1 augustus 2018 plaatsen springkussen op 8 september 2018 20180618

Inzagetermijn en bezwaar maken? Voor bekendmakingen met nummer 1 geldt: Dit is een kennisgeving. Bezwaar maken is in dit stadium (nog) niet mogelijk. Dit kan pas nadat er een besluit is genomen. Voor bekendmakingen met nummer 2 geldt: Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders, Postbus 10101, 5660 GA Geldrop. Als het spoed heeft, kunt u tegelijk met uw bezwaarschrift een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Voor bekendmakingen met nummer 7 geldt: De besluiten en overige stukken liggen vanaf de dag na verzending zes weken ter inzage. Om de stukken in te zien maakt u een afspraak via www.geldrop-mierlo.nl of telefoonnummer 14 040. Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 10101, 5660 GA Geldrop. Als het spoed heeft, kunt u tegelijk met uw bezwaarschrift een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Meer informatie Wilt u meer informatie over het maken van bezwaar of beroep bij de overheid, kijk dan op www.geldrop-mierlo.nl. Wilt u meer weten over aanvragen en besluiten? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 040 of (040) 289 38 93.

RUIMTE/VERKEER Kennisgeving Onteigening van onroerende zaken in de gemeente Geldrop-Mierlo voor de uitvoering van het bestemmingsplan Groot Luchen. De burgemeester van de gemeente Geldrop-Mierlo deelt mee dat, ingevolge artikel 78, zevende lid, van de onteigeningswet, vanaf 14 augustus 2018 tot en met 24 september 2018 een afschrift van het koninklijk besluit van 5 juli 2018, nr. 2018001211, ter inzage ligt. De in het koninklijk besluit ten name van de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo ter onteigening aangewezen onroerende zaken zijn nodig voor de uitvoering van het bestemmingsplan Groot Luchen. Aan de onroerende zaken is de bestemming Verkeer en de dubbelbestemmingen Waarde – Archeologie 2, en Waarde – Archeologie 3 toegekend. Op de onroerende zaken worden werken en werkzaamheden uitgevoerd ter verwezenlijking van die bestemmingen.

Het koninklijk besluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 30 juli 2018, nr. 40738. Tegen dit besluit staat geen beroep open. Een afschrift van het koninklijk besluit ligt ter inzage op de volgende locaties: • gemeente Geldrop-Mierlo, Dwarsstraat 70 te Geldrop (openingstijden staan op de website van de gemeente). • Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Griffioenlaan 2 te Utrecht in de centrale hal. Bekendmaking milieu Burgemeester en Wethouders van Geldrop-Mierlo maken op grond van de Wet milieubeheer en het Besluit omgevingsrecht bekend, dat er een melding is ingediend op grond van het “Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer” door: •

Euroram-Rockmaster B.V., in verband met het oprichten van een inrichting aan de Ambachtweg 71 in Mierlo. De melding is ingediend op 6 juli en aangevuld op 1 augustus 2018.

De melding en andere stukken die van belang zijn liggen vanaf 9 augustus t/m 22 augustus 2018 ter inzage in de publiekshal op de tijdelijke locatie van het gemeentehuis, Dwarsstraat 70 in Geldrop. De openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag tot en met donderdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur. Voor een mondelinge toelichting op de stukken kunt u telefonisch een afspraak maken met Jos van Hoeij of Hans van Santvoort (tel. 040-2893893).

COLLEGEBESLUITEN Bezwaar vertrokken naar onbekende bestemming: De personen hieronder wonen niet meer op het adres waar zij volgens de basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken, cluster Inwoners. Het college heeft besloten de persoonslijsten van deze personen niet meer bij te houden. Daardoor staan zij officieel niet meer op dat adres ingeschreven.

Geslachtsnaam en voorletters

Geboortedatum

Datum voornemen

Voorgenomen uitschrijving wegens vertrek naar...

van Buul, JH

27-05-1954

14-06-2018

Onbekend

Dobbelaer, RH

27-03-1975

27-06-2018

Onbekend

Naast een goede aanvoer van voedingsstoffen, een optimaal intern milieu en een adequate afvoer van afvalstoffen is ‘druk’ een conditie die nodig is om ons beenderengestel oftewel skelet te verstevigen. Bones for Life is een gevarieerd bewegingsprogramma wat zich richt op soepel bewegen en het stimuleren van botsterkte.

Vijf Elementen Yoga is een zachte, rustige vorm van yoga. Het is een combinatie van verschillende yoga en ontspanningsvormen die allemaal hun oorsprong in, of een relatie met de Vijf Elementenleer hebben.

U stuurt de brief naar: Gemeente Geldrop-Mierlo T.a.v. Publiekszaken (adresonderzoek) Postbus 10101 5660 GA GELDROP Wilt u meer weten? Belt u dan met de adresonderzoekers van de afdeling Publiekszaken, telefoon: 14 040 of (040) 289 38 93. Zienswijze vertrokken naar onbekende bestemming De personen hieronder wonen niet meer op het adres waar zij volgens de basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken, cluster Inwoners. Het college heeft het voornemen de persoonslijsten van deze personen niet meer bij te houden. Daardoor staan zij officieel niet meer op dat adres ingeschreven, wanneer een definitief besluit is genomen.

Geslachtsnaam en voorletters

Geboortedatum

Datum voornemen

Voorgenomen uitschrijving wegens vertrek naar...

Coffy, EA

24-05-2000

24-07-2018

Onbekend

Toraman, S

12-04-1988

31-07-2018

Onbekend

Toraman, T

12-03-2013

31-07-2018

Onbekend

Toraman, A

23-03-2014

31-07-2018

Onbekend

Een betrokken persoon kan over dit voorgenomen besluit zijn mening geven, schriftelijk of mondeling. Wanneer u dit mondeling wilt doen, vragen wij u een afspraak te maken via het telefoonnummer 14040 of (040) 289 38 93. U hebt vier weken de tijd om een brief te sturen of een afspraak te maken. De termijn gaat in, één dag na de datum van deze publicatie. Zet in de brief de volgende zaken: • uw naam en adres; • de datum; • een omschrijving van het voorgenomen besluit waar u uw mening over wilt geven; • de reden waarom (uw mening) u het niet eens bent met dit voorgenomen besluit en • uw handtekening.

Een betrokken persoon kan tegen dit besluit schriftelijk bezwaar maken. U hebt zes weken de tijd om een brief te sturen. De termijn gaat in, één dag na de datum van deze publicatie. Zet in de brief de volgende zaken: • uw naam en adres; • de datum;

Wilt u meer weten? Belt u dan met de adresonderzoekers van de afdeling Publiekszaken, telefoon: 14 040 of (040) 289 38 93.

Bones for Life is ontwikkeld door Ruthy Alon en heeft een achtergrond in de methode van dr. M. Feldenkrais. Het programma kent ruim negentig ‘processen’, waarbij o.a. het zoeken naar een optimale uitlijning van de wervelkolom en rest van het skelet aan bod komt. Elementen van druk/pulsaties worden toegevoegd om het bot te helpen versterken. Bewegingspatronen zoals kruipen als ook het patroon van vallen en onze relatie met de vloer onderzoeken we. Goed gecoördineerd lopen wordt neurologisch ook gezien als een signaal aan het lichaam om botten en

weefsels te versterken. Eén van de hulpmiddelen die we in de lessen gebruiken is een Bones ‘wrap’; een lap stof van zeven meter lang die rond het lichaam wordt gewikkeld en zo de verticale as verduidelijkt. Dagelijks enkele korte oefeningen in de Bones wrap kan al leiden tot een betere lichaamsorganisatie en een meer optimale houding. Kijk voor meer informatie en voor aanmelding op www.desprong-geldrop.nl

Nieuw bij de Sprong: Vijf elementen Yoga GELDROP - Vanaf maandag 27 augustus van 9.00 - 10.30 uur, 5 lessen, cursusleider: Ingrid Daemen

een omschrijving van het voorgenomen besluit; de reden waarom u het niet eens bent met dit besluit en uw handtekening.

U stuurt de brief naar: Gemeente Geldrop-Mierlo T.a.v. Publiekszaken (adresonderzoek) Postbus 10101 5660 GA GELDROP

Nieuw bij de Sprong: Bones for Life GELDROP - Vanaf maandag 20 augustus 10.45 – 12.00 uur, 5 lessen, door Linda van der Weide Jansen

• • •

Denk hierbij o.a. aan Yin yoga, Chi Kung, Do-In, Jin Shi Jyutsu, Meridiaan yoga en Shiatsu. Het is gericht op het aandacht geven en activeren van de elementen in het lichaam en draagt bij aan balans in lichaam en geest. Vijf Elementen Yoga werkt helend. Zowel op fysiek, mentaal, emotio-

neel als spiritueel vlak. Vijf Elementen Yoga wordt gegeven in een blok van 5 lessen, waarbij in iedere les 1 van de Vijf Elementen centraal staat. De Vijf Elementen zijn: water, hout, vuur, aarde en metaal.

Wandelexcursie door het Leenderbos LEENDE - Beleef de rijkdom samen met boswachters Erik en Jap. Op zondagochtend 12 augustus nemen boswachters Erik Schram en Jap Smits je mee op excursie in het Leenderbos. Aansluitend bezoek je de LCHF Belevingsmarkt van GezondDorp. Het Leenderbos (ongeveer 2.400 hectare) was een typisch productiebos. Hoewel het bos jaarlijks nog zo’n 6.000 kuub hout oplevert, is die productiefunctie inmiddels ondergeschikt aan de natuur- en recreatiewaarden. Er lopen veel wandel-, fiets- en ruiterpaden door het uitgestrekte gebied. De bossen worden door ingrepen van Staatsbosbeheer steeds gevarieerder en daardoor ook aantrekkelijker, zowel voor bezoekers als voor flora en fauna. Ga zondag 12 augustus om 09.30 uur samen met boswachters Erik en Jap op stap en laat je gedurende ongeveer 1 uur meenemen in de verhalen en wetenswaardigheden. Ze beginnen en eindigen de wandeling op het terras van manage De Molenberg: Valkenswaardseweg 29C in Leende (nabij Eindhoven).

Kijk voor meer informatie en voor aanmelding op www.desprong-gel- Voor het hele gezin Deze wandelexcursie is onderdeel van drop.nl de LCHF Belevingsmarkt van Gezond-

Dorp. Dat is een lekker dagje uit voor het hele gezin die draait om een gezonde leefstijl: om de pijlers voeding, beweging, ontspanning en bioritme. Naast informatie verzamelen, shoppen, workshops volgen, voedingsadviezen krijgen en LCHF hapjes proeven, geniet je ook van live muziek en relax je op één van de vele terrassen. En omdat bekend is dat “pas als de kinderen blij zijn, kunnen ouders ontspannen”, zijn er – naast de wandelexcursie – volop activiteiten voor kinderen. Voorinschrijven verplicht Ga naar http://lchfbelevingsmarkt.gezonddorp.nl/programma/wandelexcursie/ voor meer informatie en om jezelf in te schrijven. Vergeet dat laatste niet, want vol=vol. En weet dat het inschrijven ook geldt voor wie gratis deelneemt aan deze wandelexcursie; leden van GezondDorp en Keto in de Kempen.


www.middenstandsbelangen.nl

Woensdag 8 augustus 2018 - bladnr. 32 pagina 11

Tweede editie Geldrop-Mierlo Cup in aantocht Geldrop - Mierlo - Op zaterdag 25 augustus is het zover, dan organiseert VV Geldrop de tweede editie van de Geldrop-Mierlo Cup. De vaandelteams en de hoogste jeugdelftallen (JO19-1) van SV Braakhuizen, VV Mifano en VV Geldrop zullen net als vorig jaar de degens kruisen. Het programma zal starten om 16.00 uur. De eerste elftallen van de drie verenigingen werken hun wedstrijden op het hoofdveld af, terwijl de JO19-1 teams voor het beste resultaat gaan op veld 2. Alle wedstrijden zullen 45 minuten duren en na afloop van iedere partij worden er strafschoppen genomen. Het aantal raak geschoten penalty’s zijn namelijk ook van invloed op de einduitslag. De laatste wedstrijden eindigen om 18.45 uur. Hierna volgt de prijsuitreiking en zijn er leuke festi-

viteiten in en rondom onze kantine.Zo kunt u meespelen met een loterij, waarmee mooie prijzen te winnen zijn. Daarnaast wordt er gezorgd voor een hapje en een drankje. Verder komt de Nederlandse Neil Diamond een bezoek brengen aan sportpark De Kievit. Het wedstrijdprogramma ziet er als volgt uit: 16.00 uur Braakhuizen 1 – Mifano 1 16.00 uur Mifano JO19-1 – Geldrop JO19-1 17.00 uur Mifano 1 – Geldrop 1 17.00 uur Geldrop JO19-1 – Braakhuizen JO19-1 18.00 uur Geldrop 1 – Braakhuizen 1 18.00 Braakhuizen JO19-1 – Mifano JO19-1 We hopen u zaterdag 25 augustus a.s. van harte te mogen begroeten op sportpark De Kievit, Kervel 6 in Geldrop. De entree is gratis.

Televisie opnames Rob Verlinden bij GroenRijk Geldrop GELDROP - Kom vrijdag 10 augustus naar de televisieopnames van het populaire tuinprogramma 'De Grote Tuinverbouwing' van SBS6. De opnames zijn tussen 10 en circa 15u en gratis te bezoeken. Het nieuwe seizoen gaat weer van start met het team Ivo Putman en de nieuwe aanwinst Lodewijk Hoekstra. Rob Verlinden is vooral achter de schermen betrokken bij de invulling van het programma.

KOM OM NU NAAR BRUNA VOOR EXTRA KORTING! Kaftpapier 25% KORTING

* 3+1 GRATIS

op schoolagenda’s

En dit keer zal hij zelf ook aanwezig zijn bij de start van het nieuwe televisieseizoen. Maak jij de mooiste, leukste, gekste foto van Rob? Zet deze op Facebook of stuur hem naar info@geldrop.groenrijk.nl en maak kans op een Tuinbon ter waarde van 25. Wij zijn elke zondag open van 11 tot 17 uur. GroenRijk Geldrop, Zwembadweg 6, 0402856490.

25% KORTING 15% KORTING op schriften

op een schoolartikel naar keuze

Kijk voor de actievoorwaarden op bruna.nl/hischool

GELDROP-MIERLO CUP

25 AUGUSTUS 2018 16.00 UUR BRAAKHUIZEN 1 MIFANO 1 17.00 UUR MIFANO 1 GELDROP 1 18.00 UUR GELDROP 1 BRAAKHUIZEN 1 Sportpark “De Kievit”, vv Geldrop

Bruna Heuvel 50 • 5664 HM Geldrop • 040 280 26 11

John Vermeulen Fietsplezier Geldrop, Eindhoven & Uden

MEUBEL OUTLET GEMERT! OP=OP

ALLES

HELFT VAN

& DIRDEE HELFT!! MEEN CT EMEN

NU DE HELFT VAN DE HELFT E. truudswoonwinkel@live.nl • I. www.truudswoonwinkel.nl

Haageijk 25 HOEKPAND 5421 KW Gemert • T. 0492 820 041 Openingstijden: vrijdag 10 augustus & zaterdag 11 augustus 10.00 - 17.00 uur

Like ons op


www.middenstandsbelangen.nl

Woensdag 8 augustus 2018 - bladnr. 32 pagina 12

Kermis Heeze 11 t/m 14 augustus ‘18 HEEZE – Van 10 tot en met 14 september is het weer kermis in Heeze. Lees hier alles over wat u dit jaar van de kermis mag verwachten.

Tijdens de kermis alle dagen geopend vanaf 11.00 uur

Programma kermis 2018 Vrijdag - Zaterdag - Zondag - Maandag Lunch van 11.00 - 15.00 uur

s’maandags Kermisvlucht i.s.m. duivenvereniging luchtbode

Vrijdag - Zaterdag - Zondag DJ Gijs met goud van oud Maandag DJ John de B Nederlandstalig Dinsdag en woensdag gesloten Elke dag geopened vanaf 11.00

Ginderover 2 Heeze Tel: 040-2264953

Cafe Thuys Jan deckersstraat 53 5591 HP heeze 040-2266616

Extra dag, nieuwe attracties Kermisactiviteiten bij de Heezer gildes HEEZE - De kermis in Heeze die dit weekend van start zal gaan, heeft een aantal nieuwe attracties zoals de Breakdance, de Heartbreaker en de Speedway. De nieuwe attractie Waterballs maakt deze kermis compleet. De Beachparty en Teacups zijn ook van de partij, net als de vaste attracties en het horecaterras.

Vuurwerk afgelast wegens droogte Al eerder verscheen het bericht dat de kermis in Heeze dit jaar een extra dag krijgt. U bent op vrijdag 10 augustus vanaf 15.00 uur al van harte welkom! Deze extra dag zou gevierd worden met een spectaculaire vuurwerkshow. Deze vuurwerkshow is uit veiligheidsoverwegingen geannuleerd. Vanwege de aanhoudende hitte en droogte en

daarmee verhoogde kans op (natuur)branden, is het risico te groot. Overige activiteiten Kermiszondag, 12 augustus, wordt een dag vol extra activiteiten. Dj’s Miss Faith en Nils van Zandt brengen hun muziekmixen ter oren via de muziekinstallatie van attractie de Breakdance. Ook vindt op zondag de finale van de DJ-wedstrijd Next Level plaats. Een spannende strijd waarin DJ Deem’s haar uiterste best zal doen om DJ Mad Stan en DJ Stan Alpha ervan te overtuigen dat het DJ-vak niet alleen voor mannen is. Met special act van Bodyguard XXL. Op kermismaandag en –dinsdag zorgt clown Desalles en make-up artist Lieke Vrienden voor mooie en vrolijke snoetjes door gratis te schminken en airbrush tattoos te zetten.

Burger Kermiskoning HEEZE - Het Sint Jorisgilde Heeze organiseert deze maandag voor de zesde keer het  Burger Kermiskoningschieten voor de inwoners van Heeze-Leende en andere belangstellenden. Het evenement zal plaatsvinden op het gildeterrein “De Santen” Sint

Jorispad 2 te Heeze. Aanvang inloten om 12.30 uur, aanvang schieten om 13.30 uur. De kosten zijn 5 euro. Legitimatie verplicht. Johan Meevis zal zijn titel verdedigen. Als de kermiskoning bekend is, zal en nog een aantal mooie prijzen verschoten worden. Dit alles volgen het reglement Kermiskoning St. Jorisgilde Heeze.

Kermisterras in gemeentehuistuin HEEZE – Van vrijdag 10 augustus tot en met dinsdag 14 augustus is het weer kermis in Heeze. Met deze vijfde dag duurt de kermis in Heeze dus een dag langer dan de voorgaande jaren. Zoals de kermisbezoekers gewend zijn zal er ook dit jaar weer een gezellig terras staan op de kermis om even lekker bij te komen van het kermis vieren, te genieten van de kinderen die volop vertier hebben

op de kermis of gewoon om een lekker biertje te pakken. Tapperij De Zwaan en Arjen Verhuurt zorgen er ook dit jaar weer voor dat het de kermisbezoeker aan niets zal ontbreken op het terras in de gemeentehuistuin. Het kermisterras zal iedere dag tijdens de kermis geopend zijn wanneer de kermis ook open is. Kom gezellig naar de kermis in Heeze van 10 tot en met 14 augustus!

HEEZE - Tijdens kermismaandag zullen de gildes traditioneel hun opwachting maken in de straten van Heeze. Vooraf aan de rondgang staat er voor het Sint Joris gilde dit jaar weer het driejaarlijkse Koningsschieten op het programma. Na de gezamenlijke gildemis en vendelhulde vertrekt het Sint Joris gilde naar het gilde terrein “De Santen” gelegen aan het Sint Jorispad. Daar wordt er gestreden tijdens een altijd spannende wedstrijd, wie de komende drie jaar de Koningsvogel zal mogen dragen. De huidige Koning Jan van Lierop junior zal zijn titel verdedigen. Na de wedstrijd zal er aangeschoven worden aan de koffietafel. Het gilde van Sint Agatha vertrekt na haar gilde terrein aan de Zegge in Heeze waar de gildebroeders en zusters zullen strijden om het wisselschild. De strijd zal worden

gestreden met een licht gilde geweer. Aspirant gildebroeder Mark Heesakkers de winnaar van afgelopen jaar zal zijn titel verdedigen. Na de schietwedstrijd zullen de gilde leden van een koffietafel genieten. Vervolgens zullen de gildebroeders Henry Gerlings 25j., John de Kuster 25j. en Bart Heesakkers 12.5j. worden gehuldigd. Tevens zullen twee nieuwe gilde zusters geïnstalleerd worden.

Na de koffietafels zoeken de gildes elkaar weer op en maken zich op voor een druk middag programma. Allereerst zal het Gilde van Sint Agatha een vendelhulde brengen aan de nieuwe Koning van het Sint Joris gilde dat zal rond 14.00 uur plaats vinden op het grasveld voor de kerk.

Agenda 09.00 uur: Gildemis met zang van het koor “Levensvreugde”. ±10.30 uur: Aanvang Koningsschieten bij Sint Jorisgilde. -Aanvang schietwedstrijd om het wisselschild bij Gilde van Sint Agatha. Bij beide gildes zijn toeschouwers van harte welkom. ± 14.15uur: Start gezamenlijke rondgang van beide gildes door Heeze met vendelhuldes bij: 14.30uur Het gemeentehuis 15.30uur Zorgcentrum Nicasius 16.30uur Het kasteel 17.30uur De huisartsen praktijk op Strabrecht waar de rondgang zal worden afgesloten.


www.middenstandsbelangen.nl

Woensdag 8 augustus 2018 - bladnr. 32 pagina 13

Heeze-Leende Jouw nieuws uit:

Heeze

|

Leende

|

Leenderstrijp

DOSL kiest voor verduurzaming

LEENDE - In het kader van verduurzaming is bij voetbalvereniging DOSL in Leende gekozen om zonnepanelen te plaatsen. Begin juli zijn op het dak van de kleedkamers 88 zonnepanelen geïnstalleerd. Voorzitter van DOSL Alex van Balen: ''We willen als vereniging in de toekomst nog verder verduurzamen. Helemaal 100% energieneutraal zal niet lukken maar deze 88 panelen wekken per jaar al 25000 Kilowatt op. De club verbruikt er ongeveer 30.000 dus komen we al een heel eind in de goede richting. Nu zijn we aan het kijken of we het gasverbruik kunnen verminderen in de vorm van een luchtwarmtepomp.''

Reden voor de verduurzaming is onder andere het milieu. ''We willen een groene club zijn.'' Daarnaast natuurlijk de geldbesparing. ''We kunnen als vereniging het geld maar één keer uitgeven en dan stoppen we dat liever in de club zoals bijvoorbeeld de jeugd.'' Een andere vorm van energiebesparing kan LED verlichting zijn. Deze zijn in aanschaf erg prijzig maar middels een huurkoop constructie wordt er wel degelijk naar gekeken bij DOSL. De elektriciteitsmeter die eerst nog gezamenlijk was met de naastgelegen tennisclub is nu ook gescheiden zodat er geen interne verrekening meer hoeft plaats te vinden. Verder wordt er ook

sportpark De Groote Speel bij DOSL in Leende. Dit evenement biedt een perfecte gelegenheid om met vriendinnen, studiegenoten, familie, kennissen of collega’s een leuke dag te hebben waarin teamspirit en sportiviteit de boventoon voeren. Voor sommigen zal dit ook een leuke ervaring zijn om eens kennis te maken met het trappen van een balletje in teamverband. Dus of je nu wel

Sterksel

nog gekeken bij DOSL naar de mogelijkheid om zonnepanelen te leggen op het dak van de kantine. Om 100% energieneutraal te worden is wellicht te ''Ik fiets iedere week met hoog gegrepen maar de Vrouwen van Nu en hetgeen dat bespaard inderdaad ook alle Heekan worden bij DOSL, zullen ze zeker doen! Op deze manier draagt de voetbalclub bij aan een beter milieu maar het levert ook direct een besparing op. Een prestigieus project voor de voetbalclub die na het bouwen van de tribune dit jaar, de tweede grote klus van dit jaar heeft geklaard. Met dank aan Elektro De Groof uit Heeze voor de panelen, de leden van de vrijdagmiddagploeg en Wim en Joep van den Broek voor

of geen bal hebt aangeraakt van te voren, meedoen kan altijd! Schrijf je in als team of geef je individueel op dan staan er andere leuke medespelers klaar op het toernooi. Met een lekker muziekje op de achtergrond, een drankje en een hapje, maken ze er een gezellig en sportief toernooi van! Inschrijven kan tot en met 26 augustus. Voor meer informatie kun je ook kijken op www.dosl. nl en www.rksvheeze.nl.

heezeleende24.nl

91 jarige fietste alle Heezer fietsweekenden mee HEEZE - Het Heezer fietsweekend is volop bezig. Zaterdagmorgen vertrokken er weer honderden fietsers voor een mooie tocht van 30, 45 of 60 kilometer die onder meer het plaatsje Vlierden aandeden. HeezeLeende24 sprak de oudste deelneemster van het Heezer Fietsweekend. Clara Vermeer (91) fietst voor de 31e keer mee met het Heezer Fietsweekend en heeft er dus niet één gemist.

Sportieve dames opgelet! HEEZE-LEENDE - Op zaterdag 1 september wordt met vol enthousiasme een vrouwen zes tegen zes voetbaltoernooi georganiseerd. RKSV Heeze en DOSL nodigen hiervoor alle meiden uit van jong tot oud! Kosten hiervan zijn 7,50 inclusief onbeperkt frietjes en snacks. Dit toernooi begint om 10.00 uur en eindigt om 16.00 uur waarna je dus een lekker hapje kan eten met zijn allen. Het toernooi vindt plaats op

|

zer Fietsweekenden heb ik meegemaakt. Het is heel mooi weer en geniet er volop van'', aldus de hoogbejaarde actieve deelnemer aan het fietsweekend. Enkele jaren geleden is ze een keer gevallen toen ze met het stuur inhaakte met iemand die naast haar fietste. Sindsdien fietst ze alleen in de groep maar geniet ze er niet minder van. Of ze volgend jaar weer meedoet? ''Jazeker, mits de gezondheid het toelaat in ieder geval.'' Tijdens het fietsweekend kunt u gebruik maken van alle faciliteiten die sportpark ‘t Lambrek u te bieden heeft zoals ruime

parkeergelegenheid, toiletvoorziening, terras, tijdelijk stallen van de fietsen. U kunt dagelijks vertrekken tussen 9.00 uur en 14.00 uur. Om 18.00 uur wordt iedereen terug verwacht. Voor eventuele pech onderweg is er een materiaal-

wagen oproepbaar. Wilt u meer informatie over het Heezer Fiets Weekend? Ga dan naar www.tcheeze.nl of vraag informatie aan bij Leny Thijs, tel. 0402263746 of t.thijs@upcmail.nl.

Leendenaar maakt paardentuig voor Circus Renz International LEENDE - Er komen klanten naar Leende uit heel de wereld voor het vakwerk van Jan Snellen (57) van JS Horsetack. Jan maakt veelal paardentuig en kleine accessoires van leer maar allemaal op maat en geheel naar wens van de klant. ''Er zijn nog denk ik een viertal collega's van mij in Nederland maar voor de springpaarden ben ik de enige die dit nog maakt.'' Begin dit jaar kreeg ik de vraag van Circus Renz International de vraag of ik nieuwe tuigen kon maken voor vier paarden die in het circus lopen en een Shetlander pony. Afgelopen week was alles klaar en heb ik het persoonlijk naar het Circus gebracht dat was neergestreken in Cadzand. Een bijzondere opdracht die Snellen met de grootste precisie tot in de perfectie heeft voltooid. HeezeLeende24 sprak Jan

in zijn werkplaats aan de Oostrikkerstraat in Leende. ''Er komen hier springruiters uit heel de wereld met specifieke vragen waarvoor ik dan een oplossing bedenk. Ik ken alle regelementen van de FEI waardoor ik feilloos weet wat is toegestaan en zowel ruiter als paard kan helpen. Wanneer het werk klaar is en de ruiter er thuis mee gaat rijden krijg ik een berichtje dat het ontzettend goed werkt, dat is toch wel het mooiste compliment dat je kunt krijgen.'' Ook op de grote internationale concoursen wordt Jan regelmatig uitgenodigd en kennen de ruiters hem. Het paardentuig dat hij afgelopen week afleverde bij Circus Renz International was een mooi karwei. ''Ik ben er geruime tijd mee bezig om het tot in de perfectie af te werken. De paarden lopen vrijwel dagelijks in het tuig dus moet het

goed zijn. Een tiental jaren geleden heb ik ook al eens iets gemaakt voor het circus en ze blijven terug komen. Dan doe je toch iets goed.'' Het persoonlijk contact, het vakmanschap en het inzicht zorgen ervoor dat de wereldtop naar Leende komt. Zo heeft Jan de 'Cardi boot' door ontwikkeld. Een leren band voor om de benen van het paard zodat het edele dier nog beter kan lopen. ''Een geweldig

produkt dat ik net in de markt heb gezet maar nu al loopt als een tierelier. Het is vooral meedenken met de ruiters en amazones, inzicht hebben in de paardensport en vooral creatief kunnen denken. Als ik het daarna nog kan omzetten in een leren fabricaat dan is de opdracht geslaagd.'' Nieuwsgierig geworden? Neem gerust een kijkje op de Facebookpagina van JSHorstack.

BEKENDMAKING

Bestemmingsplan “Centrumplan Leende, 1ste partiële herziening”

bestemmingsplan “Centrumplan Leende, 1ste partiële herziening” maakt deze aanpassingen mogelijk.

Burgemeester en wethouders van Heeze-Leende maken bekend dat de gemeenteraad op 2 juli 2018 het bestemmingsplan ““Centrumplan Leende, 1ste partiële herziening”” (gewijzigd) heeft vastgesteld.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 30 november 2017 tot en met 10 januari 2018 ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn geen zienswijzen ingediend. Wel is de bestemming “Verkeer” ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd, zodat binnen deze bestemming geen vlaggenmasten en overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden zijn toegestaan.

Het bestemmingsplan “Centrumplan Leende, 1ste partiële herziening” heeft betrekking op de aanpassingen van de openbare ruimte en de buitenruimte van de mfa (multifunctionele accommodatie). Vanuit de klankbordgroep is de voorkeursvariant naar voren gekomen met een ontsluiting op de Kerkstraat, Schoolstraat en Julianastraat. Daarnaast is in het hart van het centrumplan een autovrij gedeelte voorzien waardoor er geen autoverbinding ontstaat tussen de Julianastraat en Schoolstraat / Kerkstraat. Tevens is het wenselijk om het terras aan de westzijde van de mfa iets te verruimen. Het

Het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 9 augustus 2018 tot en met 19 september 2018 voor een ieder ter inzage in de hal van het gemeentehuis. Tevens zijn het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken raadpleegbaar via de gemeentelijke website www.heeze-leende.nl.

Gedurende de periode van terinzagelegging kan tegen het vaststellingsbesluit beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om tijdig een zienswijze in te dienen. Tegen de wijzigingen die zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan kunnen belanghebbenden beroep instellen. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de genoemde termijn van terinzagelegging. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Belanghebbenden die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien binnen de termijn naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.


www.middenstandsbelangen.nl

Wekkertjes dienen uiterlijk maandag voor 17.00 uur gemaild te zijn naar verkoop@opcommunicatie.nl

• Wist u dat uw fabrieksgarantie bij ons gewoon behouden blijft bij uw onderhoudsbeurt? Bovag-garage Car City Service Center Geldrop 040-280 21 15 -----------------------------------• Ook uw bedrijfswagen kunnen wij perfect onderhouden Car City Service Center Geldrop 040-280 21 15 ------------------------------------

• APK vanaf €29,95 Car City Service Center 040-280 21 15

• 12 augustus vlooienmarkt Rondom Jean Sibelius Sibeliuslaan 101 Eindhoven 9-16 uur gratis entree Kraamhuur 06-20299824 ------------------------------------• Vitrage – rol- paneelvouwgordijnen Bel 0492-535901 www. williesstoffering.nl -------------------------------------

Woensdag 8 augustus 2018 - bladnr. 32 pagina 14

• Tuinaanleg of renovatie? Onderhoud? Bestrating? Ontwerp? www. henselmanshoveniers.nl tel. 040-226 19 89 ------------------------------------• Voor al uw schilderen texwerk. Vakkundig en betaalbaar. Gratis prijsopgave. Tel: 06-81881966 ------------------------------------• Laat nu uw trap stofferen met tapijt voor €295,Williesstoffering 0492-535901 ------------------------------------• Digitaliseren van uw smalfilms, videobanden en dia’s. Al uw videowerk bij ons in goede handen. 06-53391018.

Te koop gevraagd • Te koop gevraagd fietsen en snorfietsen 06-46830117

Personeel • poetshulp voor 3 uur per 14 dagen tel 040-2867585 -------------------------------------

Geldropse Stichting zamelt geld in voor slachtoffers van de aardbevingen in Lombok GELDROP - De Geldropse stichting Anak-Anak Lombok Timur is een inzamelingsactie gestart voor de slachtoffers van 2 aardbevingen op het Indonesische eiland Lombok.

Te huur • bedrijfsruimte Industrieweg Heeze te huur: diverse bedrijfsruimten. Tel 06-25268555

Te koop • Vinyl tapijt laminaat grastapijt Williesstoffering Helmond Bel 0492-535901 -------------------------------------

Bezoekers kunnen tijdens de markt proeven, ruiken, ervaren en leren wat de Low Carb, Healthy Food (LCHF) leefstijl inhoudt. Bezoekers hebben de hele zondagmiddag de tijd om te genieten van inspirerende lezingen, workshops te volgen en langs de marktkraampjes te lopen. Uiteraard kunnen diverse (streek-)producten ook ter plekke gekocht of besteld worden. Een dagje uit voor het hele gezin Naast te weten komen hoe het écht zit met LCHF, is het ook een lekker dagje uit voor het hele gezin. Naast informatie verzamelen, shoppen, workshops volgen, voedingsadviezen krijgen en hapjes proeven, geniet je ook van live muziek en relax je op één van de vele terrassen. En omdat bekend is dat “pas als de kinderen blij zijn, ouders kunnen ontspannen”, zijn er ook activiteiten voor kinderen. Het nieuwe eten voor diabetici De EetJeBeter-foodtruck komt zondag naar GezondDorp Leende om informatie en kookclinics

te geven. Dit is een initiatief dat diabetes II-patiënten en de mensen in hun omgeving inspireert om nieuwe, gezonde kookroutines te ontdekken! En het kookboekje waarin deze en andere recepten staan, haal je hier gratis op. Uiteraard kun je deze lekkere hapjes ook ter plekke proeven. Chefkok Robert Danse verzorgt ook kookclinics Chefkok Robert Danse verzorgt in de foodtruck ook kookclinics. Hij is kok bij Maison van den Boer én diabetes II-patiënt. Ruim tien jaar geleden kreeg hij de diagnose. Met een nieuwe kijk op koken lukte het hem om zijn medicijngebruik flink terug te brengen: van elke dag spuiten tot spuitvrij. Tijdens EetJeBeter deelt Robert zijn ervaringen tijdens de kookclinics. Misschien krijg je wel levensveranderende tips mee? Schrijf je nu in en stap 12 augustus met een gevulde maag de foodtruck uit! En loop vervolgens over de LCHF Belevingsmarkt om nog meer inspiratie op te doen bij de andere deelnemers die allemaal bezig zijn met gezonde en eerlijke voeding. Kookworkshops door Oanh Oanh verzorgt drie kookworkshops met koolhydraatarm lekkers in GezondDorp Leende. Haar passie is koken en ze vindt het leuk om dat te delen met andere mensen. Zij richt zich op koolhydraatarme gerechten begon bij de wens om af te vallen, gevoelige darmen en eczeem. Het afvallen lukte en daarbij werd haar huid

weer mooi en deden haar darmen het weer naar behoren.

zijn Smaakcentra en ook op zondag 12 augustus tijdens de LCHF Belevingsmarkt.

Sinds eind juni 2015 combineert Oanh haar drie grote passies: Lekkere gerechten maken, genieten van lekker eten en fotografie. Dat komt samen in “Oanh’s KHA Food Blog” waar ze ze koolhydraatarme gerechten publiceert met foto’s bij elk gerecht. Inmiddels heeft ze vier kookboeken met koolhydraatarme recepten geschreven. Die ze op op de LCHF Belevingsmarkt uiteraard (gesigneerd) zal verkopen. Naast deze kookworkshops van Oanh zijn er ook andere inspirerende lezingen, trainingen en interessante workshops die allemaal in het teken staan van de Low Carb, Healthy Food (LCHF) leefstijl. Kom op zondagmiddag 12 augustus proeven, ruiken, ervaren en leren wat deze leefstijl inhoudt! Let op: voor deelname aan de lezingen, trainingen en workshops tijdens de LCHF Belevingsmarkt is de registratie geopend. Voor al deze activiteiten geldt vol=vol, dus wees er tijdig bij.

Een smakelijk lesprogramma Bovenstaand gedachtegoed is voor hem de reden om het Smaakcentrum op te richten. En een smakelijk lesprogramma te verzorgen voor basisschool scholieren. In theorie en in de praktijk leren de kinderen op een speelse manier alles over eten. Op een positieve manier wordt de oorsprong van veelal slechte eetgewoonten aangepakt door ze kook, tuin- en theorielessen te geven. En dat allemaal gewoon onder schooltijd. Dat doet hij samen met bedrijven, gemeenten, scholen en de GGD. Bovendien worden ook de (groot-)ouders aangehaakt in dit programma.

Bewustmaking van voeding bij kinderen “Voeding is het medicijn van de toekomst. Als je goed eet, is dat positief voor je gezondheid. Als je dat kinderen meegeeft, hebben zij de bagage om de rest van hun leven zélf te kiezen hoe ze met voeding omgaan.”, stelt topkok Martien Bos. Dat stelt hij overigens niet alleen, daar handelt hij ook naar. Met

Restaurant

drinkwater, voedselpakketten, medische hulp en schoolbenodigdheden voor de slachtoffers. Alle ingezamelde en voor het goede doel gestorte bedragen gaan rechtstreeks naar het zwaar getroffen gebied. Meer informatie over het werk in Lombok is te vinden op de website: www.anak-anak-lomboktimur.nl en op facebook via https://www.facebook.com/ anakanaklomboktimur/ Wie mee wil helpen om de meest acute nood als gevolg van de aardbevingen te lenigen kan dit doen door het storten van een bedrag, hoe klein ook, op Bankrekeningnummer: NL67 RABO 0121 3340 15 t.n.v. de Stichting AnakAnak Lombok-Timur.

AUGUSTUS 2018

DENHEUVEL

Volg Weekblad Middenstandsbelangen ook op Facebook

GezondDorp organiseert deze zondag LCHF Belevingsmarkt LEENDE - Zondagmiddag 12 augustus is GezondDorp Leende de aangewezen plaats voor iedereen die op zoek is naar inspiratie op het gebied van goede, eerlijke voeding, maar ook voldoende beweging, ontspanning en sociale contacten, slaap en bioritme. Deze onderwerpen komen aan bod tijdens de LCHF Belevingsmarkt.

Met name Oost Lombok is zeer zwaar getroffen. Alleen al bij de eerste aardbeving zijn zeker veertien mensen om het leven gekomen en waren er meer dan 300 gewonden. De stichting Anak-Anak Lombok Timur heeft intensief contact met haar projectmedewerkers ter plaatse. Samen met onze lokale partners in Labuan Pandan werd snel een inzamelingsactie gestart voor de slachtoffers. De aardbeving was op tien kilometer van het door de stichting “geadopteerde” dorp Labuan Pandan.

Ook het naburige dorp Obel-Obel is vorige week grotendeels verwoest. De contactpersonen van de stichting Anak-Anak Lombok Timur, Aris en Acok, zijn met vele andere inwoners van Labuan Pandan en reddingswerkers naar het rampgebied getogen om ter plekke om hulp te verlenen. En dat was heel hard nodig want binnen een week werd Lombok opnieuw getroffen door een tweede aardbeving. De inwoners van Labuan Padan moesten deze keer zelfs ijlings hun woning verlaten omdat men voor het gevaar van een Tsunami vreesde. En opnieuw waren er tientallen dodelijke slachtoffers te betreuren. Op dit moment is vooral extra financiële steun heel hard nodig. Dit geld is nodig om te kunnen zorgen voor schoon

Een praktijken theorieles tijdens de LCHF Belevingsmarkt De LCHF Belevingsmarkt in Leende (nabij Eindhoven) is ‘the place to be’ voor iedereen die op zoek is naar inspiratie op het gebied van goede, eerlijke voeding: Low Carb, Healthy Food. Daar mag iemand als Martien dan natuurlijk ook niet ontbreken. Kom jij samen met je kinderen naar zijn verhaal luisteren? Doen jouw kinderen mee aan zijn kookworkshop? Meer informatie over de andere diverse agendapunten van deze dag is te vinden op lchfbelevingsmarkt. gezonddorp.nl.

3 GANGEN

VAKANTIE MENU

14,50

Soep, hoofdgerecht & nagerecht

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON MENU VOOR

12,50

Maximaal 4 personen per bon, geldig tot 01/09/2018

HEUVEL 2 - 5731 AM MIERLO - 0492-661258 - WWW.DENHEUVEL.NL - INFO@DENHEUVEL.NL


www.middenstandsbelangen.nl

Woensdag 8 augustus 2018 - bladnr. 32 pagina 15

uit GeMak!

Kienen voor boodschappen

Kasteel Geldrop

Elke dinsdag 14.00 - 16.00 uur

Donderdag 2&9 augustus 14.30 uur

Het oranjeveld, J. v. Amstelstraat 1

Kasteel Geldrop Elke zondag tussen 14.00 - 17.00 uur

Bezichtiging van het kasteel. Op zondagen zijn de Oudheidkamer en Expositieruimte ook geopend.

Korenmolen ‘t Nupke Geldrop Elke zaterdag 10:00 - 16:00 uur

Kienen in de Akert Iedere eerste en derde woensdag van de maand

Kienen m et jackpot bij wijkvereniging den Akert in Geldrop. Het begint om 20.00 uur, zaal open om 19.00 uur in wijkgebouw den Akert aan de Eikelaar 2a te Geldrop.

Voorlezen op de Kinderboerderij Elke eerste woensdag van de maand 15.00-15.30 uur

Kom gezellig naar onze dierenverhalen luisteren en ga na de verhaaltjes met ons mee wat dieren voeren. Locatie Kinderboerderij, Mierloseweg 1G, Geldrop.

Om 12.30 uur een lekkere lunch met 2 koppen thee of koffie voor slechts e3,50 in het LEV gebouw St. Jozefplein. Opgeven tot 3 dagen van tevoren tel. 040-2851641

Elke zondag 14.00 - 17.00 uur

Iedere dag van de week mogelijk

Zondagen tot november 14.00 - 17.00 uur

Bezichtiging van het Kasteel, op zondag zijn de oudheidkamer en Expositieruimte nog geopend.

Rondleiding met gids door het centrum van Geldrop. Ook in combinatie met bezoek aan het Weverij Museum. Inlichtingen/aanmelden: Tel. 040 286 35 12 of 040 285 55 43

1 juli t/m 26 augustus

Expositie ‘Een leven vol schilderkunst’ Een overzichtstentoonstelling ter herdenking van de honderdste geboortedag van kunstschilder Steffen Wolthuizen. Opening 8 juli om 14.30, verder open op donderdag, vrijdag en zondag tussen 14.00 en 17.00. Entree is gratis. Kasteel Geldrop, Mierloseweg 1.

Bridgen Interactieve expositie over de Kleine Dommel. Met klankbeeld en vitrines in Koetshuis. Natuurinformatiecentrum De Paardestal, kasteelpark. Gratis

Elke woensdagavond 6 juni t/m 29 aug 19.30 uur aanvang

Bridgen in gemeenschapshuis Zesgehuchten Papenvoort 1 Geldrop. De zaal is geopend vanaf 19.30 uur, start om 20.00 uur. Niet-leden betalen 1,50 per deelnemer

Galerie de Ruimte

Kermis Heeze

15 juni t/m 19 augustus

Zaterdag 11 Jaarlijkse Kermis op de Jan Deckersaugustus tot en met straat in Heeze! dinsdag 14 augustus

Expositie ‘Ruimte voor de Zomer’. Galerie de Ruimte, Molenstraat 2, Geldrop. Voor meer informatie kijk op www.galeriederuimte.nl

Kasteel Geldrop 15 juli t/m 15 augustus

Zomeropenstelling: Bezichteging van het Kasteel en expositie. Enkel benedenverdieping en de expositieruimte. Tussen 14.00 - 17.00. Entree gratis. Mierloseweg 1, Geldrop

Woensdag 1, 8 & 15 augustus 14.30 uur

Brigida Carillon concerten Zaterdag 11 augustus15.00 uur

In de komende zomermaanden worden verschillende 4 tal Carillon concerten uitgevoerd op het beiaard in de monumentae Brigidakerk te Geldrop. Jan Verheyen (Neerpelt), beiaard.

Brigida orgelconcerten Geldrop

Kasteel Geldrop Verhaal vertelling door Marianne Menting. Laat u verrassen. Aanvang 14.30 uur, duur ongeveer 15 min. entree gratis. Mierloseweg 1

ZOEK DE 10 VERSCHILLEN

Nu reserveren voor 2 september! Al vanaf 10,- (1/2 kraam) Bij Bakker Bart of Verest Schoenen en Sport Meer informatie Geldropcentrum.nl

Kasteel Geldrop

Weverijmuseum: Vanaf woensdag 2 mei is het weverij museum weer geopend! Ze zijn open van 13.00 - 17.00 elke woensdag, zaterdag en zondag.

IVN Geldrop

Heb jij ook geen ruimte meer voor nieuw speelgoed? Dan hebben wij de oplossing!

Entree gratis. Bezoek tijdens openingstijd voor groepen van meer dan 10 personen graag op afspraak. Bezoek buiten openingstijd, excursies, huwelijksreportages e.d.d alleen op afspraak. Locatie: Molenakker 3, Geldrop. www.hetnupke.nl

Rondje Geldrop-Mierlo

Centrum Hofdael vanaf woensdag 2 mei

KINDERROMMELMARKT

Kasteel Geldrop

Lunch-café in het Lev-gebouw Iedere derde zondag van de maand

Rondleiding door het kasteel. Deelname 5,- p.p kinderen tot 12 jaar 2,50 p.p. Kasteel Geldrop, Mierloseweg 1.

Zaterdag 11 In de komende zomermaanden augustus 16.15 uur worden verschillende organisten ten gehore gebracht in de monumentae Brigidakerk te Geldrop. Kees van Eersel (Kloetinge), orgel

ZOEK DE 10 VERSCHILLEN

SLAGERIJ VAN HOOF

KIEVITSTRAAT 50 GELDROP TEL. 040-280 19 95 Voor al uw vlees en vleeswaren

Varkensfricandeau

500 gram ............................................................... € Kipsate

3 stokjes .............................................................. €

Gemengd gehakt of worst

500 gram ............................................................... €

250 100 175

BBQ Pakket A 1 hamburger, 1 barbequeworst, 1 portie kipsate, 1 gegaarde kipdrumstick, 1 gemarineerde varkenslap

Samen.................................................................... €

325

Geldig t/m 11-08-2018 of zolang de voorraad strekt.

ZOEK DE 10 VERSCHILLEN

LEVEN = AANPASSEN. De aankondiging van een hittegolf bracht een opwindende spanning, zoals rondom een geboorte. Zoals een kind bij zijn ouders hoort weten wij achteraf dat een hittegolf brandend zand voortbrengt. En dat kind mag later aan het strand als de zon in de zee zakt beweren dat het water brandt.Als hij ouder wordt en dan beweert dat hij water ziet branden, wordt hij door velen afgebrand. Brandend water bij een hitte-‘golf’ moet mogelijk zijn, want in lopen over water geloven we ook.

MAAK KANS KANS OP OP MAAK EEN CADEAUBON CADEAUBON

www.bodyenkids.nl

t.w.v. €15,-

vraag naar de voorwaarden

Kapelstraat 62 5591 HG Heeze

Jan verberne De imker 1 5591 MV Heeze

vraag naar de voorwaarden

Volop nieuwe collectie Opruiming tot 70%

WINNAAR WEEK 31

De winnaar ontvangt een horlogebattery van Saphy’s jewellery Kapelstraat 60 Heeze OPLOSSING WEEK 30

Stuur de oplossing naar postbus 165 5660 AD Geldrop of mail een foto of scan naar advertenties@middenstandsbelangen.nl


www.middenstandsbelangen.nl | Geldrop | Mierlo

Woensdag 8 augustus 2018 - bladnr. 32 pagina 16

NuNu sparen Verhagen: sparenbij bij JUMBO JUMBO Verhagen:

“Superleuke “Superleuke bedels bedels voor ons allebei”

voor ons allebei” Irene Moors & dochter Rosalie “Superleuke bedels Irene Moors Moors & & dochter dochter Rosalie Rosalie Irene

voor ons allebei” Irene Moors & dochter Rosalie

GRATIS GRATIS leren armbandje armbandje leren Geldig vanaf woensdag 8 25,augustus 2018 vanaf € aan vanaf € 25,aan Op = op boodschappen boodschappen OP == OP! OP! OP GRATIS

Verhagen leren armbandje Coevering 5, 5, Geldrop Geldrop Coevering vanaf € 25,- aan boodschappen

ma. - za. ma. - za. zondag zondag

Openingstijden: Openingstijden:

8:00 - 21:00 8:00 - 21:00 10:00 - 20:00 10:00 - 20:00

* Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. Excl. statiegeld, tabakswaren, geneesmiddelen, babyvoeding tot 1 jaar, loten, DVD’s, cadeaubonnen/-kaarten, slijterijartikelen, loten en telefoonkaarten. * Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. Excl. statiegeld, tabakswaren, geneesmiddelen, babyvoeding tot 1 jaar, loten, DVD’s, * Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. Excl. statiegeld, tabakswaren, geneesmiddelen, babyvoeding tot 1 jaar, loten, DVD’s, cadeaubonnen/-kaarten, slijterijartikelen, loten en telefoonkaarten.

cadeaubonnen/-kaarten, slijterijartikelen, loten en telefoonkaarten. * Actie loopt van woensdag 8 augustus t/m dinsdag 16 oktober 2018

100987 100987

Geldig vanaf woensdag 8 augustus 2018 Geldig vanaf woensdag Op = op8 augustus 2018 Op = op

Middenstandsbelangen wk32  
Middenstandsbelangen wk32