Het Contact 30-03-2023

Page 1

• U wilt uw ontslaguitkering of een tot uitkering komende lijfrentepolis aanwenden voor aankoop van een lijfrente en U wenst naast een hoge uitkering een goed advies?

• U wenst een hypotheek tegen scherpe rente, een arbeidsongeschiktheids- of ziektekosten verzekering?

• U zoekt voor uw bedrijf / OR ondersteuning bij herziening van de pensioenregeling? Zo ja, wendt U zich dan tot de specialist op het gebied van pensioen-, lijfrente- en overige levensverzekeringen

Mr. H.C.M. Looijmans belastingkundige

Nieuwendijk 70 5712 EN Someren tel 0493-440115 fax 0493-440116 Hulp nodig

al meer dan 30 jaar een waarborg voor kwaliteit

Uw specialist in ruwbouw maar het complete pakket, inclusief afbouw, behoort ook tot de mogelijkheden.

Tijdens de bouw stellen wij het materieel gratis beschikbaar!

Wij maken een vrijblijvende offerte die past binnen ieder budget.

Bel ons voor een afspraak.

ma gesloten di 12.30 - 18.00u wo 12.30 - 18.00u do 12.30 - 18.00u vrij 12.30 - 18.00u za 10.00 - 17.00u Volg ons op facebook
Margrietstraat 106 5731 BR Mierlo 0492-664623 06-51289157 info@sported.nl
met SCHildeRen, BeHAngen of HoutRot RepARAtie? ik sta voor u klaar! Bel me op 06 10711289. m. 06 10711289 t. 0493 692500 KRuiSKenSweg 54 5721Kd ASten SCHildeRSBedRiJf RoBeRt mAndeRS e. info@RoBeRtmAndeRS.nl i. www.RoBeRtmAndeRS.nl
ruwbouw/
-
nieuwbouw - aanbouw/ verbouw - renovatie - regiewerken
Bouwbedrijf Hollanders Kerkendijk 102 5712 EW Someren-Heide 06-215 00 126 www.hollanders-bouwbedrijf.nl Vaste
Catch
06 14816159 of 0493 493666 Lesprijs 43,00 per uur Er zijn nog enkele plekjes vrij Te huur in Lierop: Kantoor - PraktijkVerkoopruimte Laan ten Boomen 2 - Lierop Totaal 126 m2. Op goede zichtlocatie en voldoende parkeergelegenheid Tel. 06-27552031 Professionele vakverven Schilderwerken Belleweg 11, Someren Tel 0493-440 788 * Professionele verf * Kwaliteit & Betaalbaar * Ook voor particulier Info: www.hetverfhuis.com Openingstijden: Ma 10:30 – 17:30 Di t/m Vr 9.00-17.30 Za 9.00-13.00 Thomas Koppens, keurslager Kerkstraat 30, Someren, tel. 0493-491437 www.koppens.keurslager.nl info@koppens.keurslager.nl Elke week verrassende aanbiedingen Keurslager Thomas Koppens, Verstand van Lekker Vlees Keurslager Culinair: Beenham in honingmosterdsaus 100 gram voor 230 Aanbiedingen geldig van 3 t/m 8 april 2023 Keurslagerkoopje: Runder ragout 100 gram voor 220 Vleeswarenkoopje: Grillworst 2 stuks voor 599 www.dasmediacentrum.nl Drukwerk & Verspreiding Gepaneerde Schnitzels Bami-/ nasivlees naturel of gekruid Vlugklaar: Hamburgers 100% runds Gemarineerde runderreepjes runderreepjes of roerbak 500 gram 4 95 500 gram 5 95 500 gram 9 95 500 gram 395 AKTIES GELDIG VAN DONDERDAG 30 MAART T/M WOENSDAG 5 APRIL Wij hebben een ruim assortiment kant en klaar maaltijden Kant & klaar: Chinese kip heerlijk met rijst 500 gram 5 45 Vleeswaren: Gegrilde achterham 100 gram 1.99 Tostiham 100 gram 1.39 Snijworst 100 gram 1.39 gelato&chocolate 3voor€10,Heelveelpaaschocolade Numetgratis mini-paashaasje! Op=op.AanbiedinggeldigzolangvoorraadstrektKijkopbacio.nlvoordeactueleopeningstijden Mierlo-Asten-Weert
lage lesprijs bij
Autorijschool

Helft jongvolwassenen in regio heeft psychische klachten

REGIO - De mentale gezondheid van jongvolwassenen in de regio staat onder druk. De helft van de jongvolwassenen (16 tot en met 25 jaar) in Zuidoost-Brabant ervaart psychische klachten, zoals neerslachtig en niet gelukkig zijn. Daarnaast ziet de GGD veel eenzaamheid en suïcidale gedachten bij deze groep. Dit blijkt uit de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022, een grootschalig vragenlijstonderzoek waaraan ook ruim 2300 jongvolwassenen in ZuidoostBrabant deelnamen.

Onze regio is hierin geen uitzondering. Ook landelijk is het aandeel jongvolwassenen met mentale klachten hoog. Thieu Smeets, directeur GGD Brabant-Zuidoost: “Deze cijfers bevestigen onze zorgen over het mentaal welzijn van veel jonge mensen. Het onderzoek onderstreept de noodzaak om in de regio in te zetten op preventie en waar nodig in een vroeg stadium jongvolwassenen ondersteuning bieden bij hun mentale gezondheid.” Someren deed enkele weken geleden mee aan de Week van de Mentale Gezondheid. Dit alles voor preventie en het herkennen van mentale gezondheid.

Vrouwen

Jonge vrouwen ervaren duidelijk vaker psychische problemen dan mannen in hun leeftijdscategorie. Bijna 1 op de 4 jongvolwassenen

Colofon

‘t Contact Uitgever: DAS Mediacentrum

Bezoekadres: Laan ten Roode 71e | 5711 GB Someren Ma. t/m vr.: 09.00-17.00 uur

T 0493-473578 www.hetcontact.nl

Correspondentieadres: Laan ten Roode 71e | 5711 GB Someren

Media adviseur:

Tamar Palmen

T 0493-473578 | M 06-20737257

E advertenties@hetcontact.nl

Advertenties voor plaatsing op de eerstvolgende donderdag aanleveren vóór dinsdag 14.00 uur.

Alle advertenties worden

ook geplaatst in het Peelbelang.

Redactie:

Jordy van de Brug (‘t Contact)

T 0493-352609 | M 06-13762619

E redactie@hetcontact.nl

Maarten Driessen (Hoofdredacteur)

T 0493-352608 | M 06-13763686

E redactie@peelbelangonline.nl

Bram Vannisselroij (Weekblad voor Deurne)

T 0493-352606 | M 06-46017681

E redactie@weekbladvoordeurne.nl

Martin de Bruijne (Middenstandsbelangen)

T 0493-352602 | M 06-29536173

E redactie@middenstandsbelangen.nl

Berichten voor plaatsing op de eerstvolgende donderdag aanleveren vóór dinsdag 08.00 uur.

Weekblad ‘t Contact

Oplage: 8.400

Verschijnt op donderdag in Someren, Lierop, Someren-Eind en Someren-Heide

Oplage Peelbelang: 7.300

Verschijnt op donderdag in Asten, Heusden en Ommel.

Bezorgklachten:

Via onze website www.hetcontact.nl

Wij behouden ons ten aanzien van de inhoud van onze artikelen zowel het auteursrecht voor conform art. 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het Databankrecht.

Deze krant is aangesloten bij:

De mentale gezondheid van jongvolwassenen in onze regio staat onder druk.

in de regio voelt zich in het dagelijks leven vaak tot voortdurend beperkt door hun psychische klachten. Circa 30 procent had in de afgelopen 12 maanden een enkele keer tot heel vaak suïcide gedachten. Hierbij zien we dat jongvolwassenen die alleen wonen, lager tot midden opgeleid zijn en jongvolwassenen die moeite hebben om financieel rond te komen vaker suïcidale gedachten hebben. Ook eenzaamheid is

een zorgwekkend probleem onder jongvolwassenen. Een kwart van de jongvolwassenen voelt zich sterk eenzaam. Eenzaamheid komt vaker voor bij vrouwen en alleenwonenden. Maar ook lager tot midden opgeleide jongvolwassenen en jongvolwassenen die moeite hebben met rondkomen voelen zich vaker eenzaam.

Op basis van dit onderzoek is niet te zeggen in welke mate psychi-

Buurt maakt Groote Hoeven samen groen

SOMEREN - De wijk Groote Hoeven is volop in ontwikkeling. De afgelopen jaren zijn er veel huizen gebouwd en zijn er nog steeds huizen in aanbouw. Nu de wijk verder vorm krijgt, is het tijd om de openbare ruimte aan te pakken.

Afgelopen zaterdag zijn de bewoners van de wijk samen aan de slag gegaan met het plaatsen van hagen aan de rand van het fietspad. Met een kleine groep bewoners (het kernteam) is vorig jaar gestart om te kijken wat de wensen uit de buurt zijn.

Briljante foto

Vervolgens zijn deze wensen tijdens een drukbezochte sessie besproken met de wijk. Het uitgangspunt was: ‘natuurlijk spelen’ en biodiversiteit. Landschapsontwerpster Marleen van Tilburg heeft met alle input van de eerste sessie een functieplan gemaakt voor het groen en het spelen in het park. Vooruitlopend op de verdere uitvoering hebben bewoners op zaterdag 25 maart, ondersteund door professionals, samen aan de rand van het fietspad losse hagen van inheems materiaal geplant.

sche klachten onder jongvolwassenen een gevolg zijn van de coronaperiode. Wel is duidelijk dat deze periode veel impact had op een groot deel van deze groep. Iets meer dan de helft van de jongvolwassenen had tijdens de coronaperiode hulp of steun nodig, vooral omdat ze niet lekker in hun vel zaten.

Het alcohol- en drugsgebruik

Het alcohol- en drugsgebruik in

de regio is bij jongvolwassenen fors. Eén op de 5 jongvolwassenen geeft aan de afgelopen 4 weken drugs te hebben gebruikt. Daarnaast is ruim 1 op de 5 een zware drinker (drinken tenminste 1 dag in de week 6 glazen alcohol of meer (mannen) of 4 glazen alcohol of meer (vrouwen)). Bijna 40 procent geeft ook aan dat hun vrienden het heel normaal vinden dat er 10 glazen alcohol of meer op één dag of avond wordt gedronken. Deze cijfers bevestigen volgens de GGD Brabant-Zuidoost de noodzaak om aandacht te blíjven vragen voor het terugdringen van alcoholgebruik en het denormaliseren van drugsgebruik onder jongvolwassenen.

Van april tot en met augustus 2022 hebben alle GGD’en, in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), een onderzoek uitgevoerd onder Nederlandse jongvolwassenen van 16 tot en met 25 jaar: de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen. Dit is de eerste keer dat de gezondheidsmonitor landelijk onder deze doelgroep werd uitgevoerd. Bijna 70.000 jongvolwassenen verspreid over heel Nederland hebben een vragenlijst ingevuld over hun gezondheid en welzijn. Voor meer resultaten voor de regio ZuidoostBrabant kun je de rapportage raadplegen op de website van de GGD Brabant-Zuidoost.

Dilia Blok beschikbaar voor herbenoeming

SOMEREN - Per 4 december 2023 verstrijkt de eerste ambtstermijn van burgemeester Dilia Blok als burgemeester van Someren. De burgemeester heeft aangegeven in aanmerking te willen komen voor herbenoeming.

Vanavond staat het ‘Vaststellen verordening vertrouwenscommissie herbenoemen burgemeester’ op de agenda van de gemeenteraadsvergadering. De gemeenteraad legt met de verordening vast dat hij een vertrouwenscommissie uit zijn midden opdraagt om de aanbeveling tot herbenoeming voor te bereiden. De raad stelt hiermee ook de regels vast voor de werkwijze, taak en samenstel-

ling van de vertrouwenscommissie mede ter bescherming van de privacy van de burgemeester. De werkwijze van de commissie moet zodanig geregeld zijn dat volstrekte geheimhouding is gegarandeerd. Na vaststelling van de verordening en de samenstelling van de vertrouwenscommissie zal de commissie een aanbeveling voorbereiden. Het is aan de vertrouwenscommissie om te bepalen welke andere belanghebbenden en betrokkenen ze willen betrekken en op welke wijze de commissie dat zal doen. De vertrouwenscommissie zal verslag doen aan de gemeenteraad en een aanbeveling voorleggen met betrekking tot de herbenoeming.

PEELBELANG / ‘T CONTACT | Donderdag 30 maart 2023 3 PB
BALI - De Somerense Joke Megens werd op vakantie in Bali verrast door een brutale aap. Het beestje ging er zomaar met haar bril vandoor. Joke nam nog snel deze ‘briljante’ foto. Per 4 december 2023 verstrijkt de eerste ambtstermijn van burgemeester Dilia Blok als burgemeester van Someren.

Algemene informatie

Contact

Bezoek/Post: Wilhelminaplein 1, 5711 EK Someren

Telefoon: (0493) 494 888

E-mail: gemeente@someren.nl

Website: www.someren.nl

Openingstijden gemeentehuis

Maandag tot en met donderdag: 9.00-17.00 uur

Vrijdag: 9.00-12.30 uur

Maandagavond van 17.00-20.00 uur

Loketten alleen op afspraak te bezoeken. Een afspraak maakt u via www.someren.nl of telefonisch.

Team Zorg en Ondersteuning is in de ochtend bereikbaar voor vragen over zorg, welzijn en opvoeding. Meer informatie op www.zosomeren.nl

Afvalbalie

Informatie over afval is te vinden op www.mijnblink.nl

Bijstandsuitkering

Een bijstandsuitkering vraagt u aan bij het UWV via www.werk.nl

Gemeentenieuws digitaal

Ontvangt u het gemeentenieuws liever digitaal in uw mailbox? Meld u dan aan via www.someren.nl/gemeentenieuws

Volg ons www.facebook.com/GemeenteSomeren twitter.com/gemsomeren instagram.com/gemeente_someren

Subsidie aanvragen? Doe het op tijd!

Wilt u als vereniging, stichting of groep initiatiefnemers een activiteit organiseren die bijdraagt aan het algemeen maatschappelijk en/of sociaal belang van Someren? Dan kunt u hiervoor subsidie aanvragen. De gemeente toetst uw aanvraag aan de subsidiewet- en regelgeving. Als de aanvraag hierop aansluit, verlenen wij de subsidie.

Er zijn twee mogelijkheden:

1. jaarlijkse subsidie

2. eenmalige subsidie voor incidentele activiteiten of opstartende activiteiten met een beperkte duur (maximaal 4 opeenvolgende jaren)

Hoe werkt het?

Subsidies lager dan 2500 euro worden bij besluit verleend en doorgaans direct vastgesteld.

Subsidieaanvragen hoger dan 2500 euro worden voorlopig toegekend en achteraf vastgesteld. Ná het subsidiejaar onderzoeken we of (in hoeverre) de activiteiten zijn verricht en wat er daadwerkelijk is besteed aan het initiatief. Op basis hiervan stellen we de subsidie definitief vast. Dit kan een lager bedrag zijn dan in eerste instantie is verleend. Het teveel ontvangen subsidiebedrag kunnen we terug vorderen, ook als blijkt dat niet aan de subsidievoorwaarden is voldaan.

Buurt maakt Groote Hoeven samen groen

Hoe vraag ik subsidie aan?

1. Via het digitale formulier op www.someren.nl/sport-cultuurrecreatie/subsidie-verenigingen

2. Via het algemene mailadres: gemeente@someren.nl

3. Schriftelijk via het postadres van de gemeente Someren, Postbus 290, 5711 AG Someren.

Wanneer aanvragen?

Aanvragen voor jaarlijkse (structurele) subsidie moeten vóór 1 mei van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar bij ons binnen zijn. Dus wilt u subsidie voor 2024, vraag deze dan aan vóór 1 mei 2023.

Aanvragen voor eenmalige subsidie moet u uiterlijk 8 weken voor aanvang van de incidentele activiteit bij ons indienen.

Verantwoording achteraf

Ontving u subsidie in 2022? Dan moet u voor definitieve vaststelling van het bedrag nog een aanvraag doen. Doe dit ook vóór 1 mei 2023 om te voorkomen dat u subsidie terug moet betalen.

Voor een kleinere activiteit moet u binnen 8 weken nadat de activiteit heeft plaatsgevonden laten zien dat de activiteiten zijn uitgevoerd en dat aan de eventuele verplichtingen is voldaan. Ook dit kunt u doen via een aanvraag vaststelling subsidie.

Wijzigingen in het bestuur of in de naam van de organisatie/stichting?

Vergeet deze niet door te geven aan de Kamer van Koophandel. Denk hierbij aan een andere samenstelling van het bestuur of adreswijziging van bestuursleden. De KvK zorgt dan voor een correcte registratie in onze systemen. Dit is nodig voor de subsidieverstrekking.

Nog vragen?

Mail naar gemeente@someren.nl t.a.v. mevrouw P. Handels of informeer via het algemeen telefoonnummer (0493) 494 888 op maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur of vrijdag tussen 9.0012.30 uur.

Van 1 april tot en met 30 april a.s.: Voorverkoop abonnement De Diepsteeckel

Vanaf zondag 1 mei a.s. is zwembad De Diepsteeckel weer geopend. Het zwemseizoen loopt tot en met donderdag 31 augustus 2023. Van 1 april tot en met 30 april a.s. kunt u met korting een zwemabonnement aanvragen. Het zwembad heeft dit jaar andere openingstijden. Op werkdagen is het zwembad, afhankelijk van het weer, voortaan van 11.00 tot 19.00 uur geopend. Dit biedt zwemliefhebbers meer mogelijkheden om na het werk hun baantjes te komen te trekken.

Digitaal aanvragen via www.someren.nl

• Voorverkoop van zaterdag 1 april tot en met zondag 30 april 2023

o Voorverkoopprijs abonnement volwassenen € 50,-

o Voorverkoopprijs abonnement kinderen (4 t/m 15 jaar) € 30,-

• Neem een recente pasfoto mee als u uw abonnement komt ophalen

• U kunt het abonnement afhalen bij de kassa van het zwembad tijdens de openingstijden

Voorverkoop aan de kassa van het zwembad

Buurtbewoners van Groote Hoeven hebben samen een plan gemaakt voor de inrichting van de openbare ruimte. Natuurlijk spelen en biodiversiteit staan hierbij centraal. Afgelopen zaterdag hebben bewoners de eerste hagen geplaatst. Later dit jaar volgt de verdere uitvoering van het parkgedeelte met o.a. glijbanen, een waterspeelplek, een kabelbaan, veel bloemen en planten, een trapveldje en ontdekkingspaadjes.

Wilt u wekelijks het gemeentenieuws per mail ontvangen?

Stuur dan een mail naar communicatie@someren.nl onder vermelding van aanvragen gemeentenieuws.

• Vrijdag 21 april van 16.00 tot 20.00 uur

• Schrijf naam, woonplaats en geboortedatum van de aanvrager op een briefje en lever dit in met een recente pasfoto bij de kassa van het zwembad

• Bij de aanvraag betaalt u het abonnement (pinnen mogelijk)

Aangepaste openingstijden

Maandag, woensdag en vrijdag

11.00 tot 19.00 uur (bij slecht weer mogelijk eerder gesloten)

Dinsdag en donderdag 11.00 tot 19.00 uur

Zaterdag, zondag en feestdagen

11.00 tot 18.00 uur (bij slecht weer mogelijk eerder gesloten)

Afhankelijk van het weer kunnen op maandag, woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag andere openingstijden gelden. Op dinsdag en donderdag is het zwembad altijd geopend tot 19.00 uur.

Meer informatie

Voor meer informatie over het zwembad kunt u kijken op www.someren.nl/ zwembad.

Gemeentenieuws Someren • Someren-Eind • Lierop • Someren-Heide
WWW.SOMEREN.NL 30 maart 2023 Meer informatie: www.someren.nl

Ouderbijeenkomst Inclusie

Als uw kind gebruik maakt van het leerlingenvervoer dan betekent dit dat uw kind niet in de eigen gemeente naar school gaat. En dat kan best veel gevolgen hebben. Vindt u het jammer dat uw kind niet altijd betrokken wordt bij jeugdactiviteiten in het eigen dorp? En lijkt het u fijn om andere ouders te ontmoeten die ook een kind met een beperking hebben? Kom dan naar de ouderbijeenkomst op dinsdag 5 april, van 19.30 – 21.00 uur in De Ruchte.

De gemeente hoopt dat ouders elkaar ook na deze bijeenkomst makkelijker vinden. Bijvoorbeeld om samen activiteiten te organiseren of beter aansluiting te vinden in het dorp. Of om elkaar gewoon wat beter te leren kennen en ervaringen te delen.

Overzicht activiteiten

Programma

19.15 uur: Inloop

19.30 uur: Welkomstwoord door wethouder Willem van Doorn

19.45 uur: Presentatie van Arjan Muller (orthopedagoog) over herkenbare praktijkvoorbeelden voor ouders van kinderen met een beperking

20.15 uur: U kiest zelf een onderwerp waarover u met anderen in gesprek wilt gaan

21.00 uur: Afsluiting, met mogelijkheid nog na te praten met een drankje

Aanmelden kan tot 4 april via communicatie@someren.nl

Samen voor Someren zoekt versterking

Wil jij maatschappelijk ook een steentje bijdragen?

De gemeente Someren werkt samen met Samen voor Someren als het gaat om maatschappelijke thema’s. We vinden het namelijk belangrijk dat inwoners actief meedenken over onderwerpen die hen aan gaan. Samen voor Someren is een belangrijke schakel tussen betrokken inwoners en de gemeente. We zoeken naar inwoners die zich hiervoor in willen zetten.

Samen voor Someren bestaat uit enthousiaste vrijwilligers die zich inzetten om de gemeente Someren nóg mooier te maken voor iedereen. Zo hebben zij onlangs bijvoorbeeld de Week van de mentale gezondheid georganiseerd. Samen met diverse partners zijn tal van activiteiten georganiseerd rondom dit thema.

Samen voor Someren

• denkt met de gemeente mee over maatschappelijke thema’s zoals eenzaamheid, armoede, gezondheid en jongeren;

• gaat in gesprek met inwoners over bepaalde onderwerpen;

• komt maandelijks bij elkaar met het bestuur en de werkgroep;

• geeft gevraagd of ongevraagd advies aan de gemeente;

• verbindt en versterkt initiatieven uit de samenleving.

Op dit moment zoeken we naar twee nieuwe bestuursleden en leden voor de werkgroep. Waarvan minimaal een persoon met talent voor websitebeheer en/of social media. Maar ook andere talenten zijn van harte welkom.

Vindt u het leuk om mee te denken over maatschappelijke thema’s? En wilt u een steentje bijdragen aan een (nog) mooier Someren? Neem dan contact op met Jan Müller (voorzitter van Samen voor Someren) via info@samenvoorsomeren.nl. Jan komt graag (vrijblijvend) op de koffie om kennis te maken. Hij kan dan meer uitleg geven en bespreken wat de mogelijkheden zijn. Kijk voor meer informatie op www.samenvoorsomeren.nl

Dinsdag 4 april: Alzheimer Café Peelland: thema Leefstijl

Het thema van het Alzheimer Café op 4 april is Leefstijl: bewegen – gezondheid – voeding. Het café is bedoeld voor mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden uit Asten, Deurne en Someren en is van 19.30 – 21.00 uur. Locatie: ’t Kwartier, Kerkstraat 10 in Asten. Wat is de invloed van leefstijl op dementie?

Dementie overkomt je, het valt niet te

genezen. Wat doet je manier van leven met de voortgang van het proces van dementie? Daarover gaat gespreksleider Jac Huijsmans in gesprek met Peter Bakens, publicist en oud-docent HBO-Verzorging. Onderwerpen die in het gesprek aan de orde komen zijn voeding, bewegen, mondverzorging, sociale contacten, verkeersdeelname, etc. Ze zoomen in op een heel bijzondere manier van bewegen: zwementie.

Overzicht van evenementen, meldingen gebruik openbaar gebied, collectes en meldingen voor het optreden van een band in een horeca-inrichting, voor de komende twee weken. Aan de vermelding in dit overzicht kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

● Melding gebruik openbaar gebied

2 april: Plaatsen springkussen Duinerweg Lierop

2 april: Peelrand Classic 2023

Informatie

Meer informatie over locaties en tijden kunt u vinden via www.someren.nl/ evenementen of u kunt contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC), tel. (0493) 494 888.

Commissievergaderingen

Woensdag 5 april a.s. vergadert de commissie Ruimte ter voorbereiding op de raadsvergadering. De commissievergadering is openbaar en vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. U kunt de vergadering live (audio) volgen via someren. notubiz.nl. De commissie Burger en Bestuur komt op donderdag 6 april te vervallen.

Spreekrecht Insprekers kunnen zich melden bij de griffier door een e-mail te sturen naar de griffier (j.oostdijk@someren.nl) of haar dit telefonisch te melden, tel. (0493) 494 888.

Op woensdag 5 april a.s. om 20.00 uur vergadert de commissie Ruimte. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

1. Opening en vaststelling van de agenda.

2. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 15 maart 2023 en behandelen stand van zaken actielijst.

3. Regionale samenwerking.

4. Besluiten om zonnepark Heikantstraat toe te voegen aan zoekgebied zonneparken.

5. Besluiten over voorkeursscenario windinitiatief Diepenhoek.

6. Vaststellen bestemmingsplan Gezandebaan 22 en 24.

7. Vaststellen bestemmingsplan Boerenkamplaan 65, 65a en 65b.

8. Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Hanekampweg 15 en 17.

9. Vaststellen bestemmingsplan Veegplan XIII.

Omgevingsvergunningen en Wet milieubeheer

De volgende openbare bekendmakingen, van burgemeester en wethouders, liggen op afspraak ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888. Kopieën van stukken kunnen tevens worden opgevraagd. Hiervoor worden legeskosten in rekening gebracht.

• Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

In de periode van 17 t/m 30 maart 2023 is de volgende aanvraag omgevingsvergunning ingediend (datum binnenkomst staat tussen haakjes):

- Beatrixlaan 11, verbouwen en uitbreiden van een woonhuis (20-3-2023). Tegen de nu ingediende aanvragen kan geen formeel bezwaar/beroep of voorlopige voorziening (vovo) worden ingesteld. U kunt pas formeel (zienswijze/bezwaar/beroep/vovo) reageren op het plan wanneer een ontwerpbesluit of definitief besluit op de aanvraag is genomen. Een besluit op de aanvraag wordt, gelijk aan deze berichtgeving, gepubliceerd en ter inzage gelegd.

• Verleende omgevingsvergunning

In de periode van 17 t/m 30 maart zijn er geen verleende omgevingsvergunningen verzonden.

• Verlengen beslistermijn

In de periode van 17 t/m 30 maart zijn de volgende verlengingen van de beslistermijn verzonden (datum verzending besluit staat tussen haakjes):

- Dilmanshof 25, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten arbeidsmigranten (23-3-2023);

- Hugterweg 12, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten zes arbeidsmigranten (17-3-2023).

Tegen verlenging van een beslistermijn op een aanvraag omgevingsvergunning is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Gemeentenieuws 30 maart 2023 Meer informatie: www.someren.nl
VRAGEN OVER ZORG, WELZIJN EN OPVOEDING? KIJK OP WWW.ZOSOMEREN.NL

• Melding artikel 8.40 Wet milieubeheer

De volgende ingekomen melding ingevolge het activiteitenbesluit wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 8.41 Wet milieubeheer:

Oude Goorenweg 12, voor het veranderen van een inrichting (wijzigen dieraantallen, dierindeling en realiseren van een drijfmestsilo). De melding is ingekomen op 25-10-2022.

Voor inrichtingen die onder de aangeduide Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) vallen, is geen omgevingsvergunning voor milieu nodig. De inrichting moet voldoen aan de algemene voorschriften. Tegen bovengenoemde melding(en) staat geen bezwaar en beroep open.

Inzage

Inzage termijn: van 31 maart t/m 13 april 2023.

30 maart 2023

Berichten over uw buurt? Meld u aan!

Wilt u op de hoogte zijn van besluiten die worden genomen in uw buurt, zoals aangevraagde kap- of bouwvergunningen, wijzigingen in bestemmingsplannen en wijzigingen van andere regelgeving? De gemeente publiceert deze besluiten op berichten over uw buurt. U kunt zich hiervoor abonneren via een e-mailservice, zo wordt u actief op de hoogte gehouden.

Aanmelden e-mailservice

Meld u aan via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt/aanmelden.

Meer informatie: www.someren.nl

Niet

Gemeentenieuws
-
meer door je knieën tijdens het koken
binnen jouw budget een oven op werkhoogte nuvakeukens.nl Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg een Siemens vaatwasser cadeau* Tijdelijk bij aankoop van een nieuwe keuken Adviesprijs €1.399,*Vraag naar alle actievoorwaarden in de showroom of kijk op nuvakeukens.nl/collectie/acties/siemens-vaatwasser. Al���������������������������������������������� l���������������������������������������������������������������������������������������������������������� www.dasmediacentrum.nl
Ook

ASTEN OP DE CATWALK

Gepelde garnalen

400 gram - Epic

Normaal 8,79

Smoothiesap met vriesvers fruit

1 liter + 4 zakjes fruit - SmoothieShop

Normaal 8,15

PAAS BRUNCH

zondag 9 april

1e Paasdag 11:00 - 14:00 uur

Amuse eilanden

Diverse koude vis en vlees gerechtjes

Soep & pastei bars

Live Cooking stations

Vis en vleesgerechten a la minute door de koks in uw bijzijn bereid vergezeld met diverse brood variaties en warme garnituren.

Dessertbufetten

Variatie aan nagerechten in paasstijl

Keuze uit 11 smaken Toetjes van Belgische mousse

120 ml - Van Gils

Normaal 0,99

Diverse smaken IJscoupe

2 stuks - Primafrost

KOOPZONDAG 2 APRIL 13.00 - 17.00
• Marloes van Kralingen als speaker/ presentatrice op de markt bij het hoofdpodium; • bijna alle Astense winkels openen hun deuren; • aanvang modeshow om 14.00 uur en om 15.15 uur; • in Winkelcentrum Midas kunnen de selfiepro’s meedoen met de Selfie wedstrijd!!! DIT CATWALK SPEKTAKEL MAG JE NIET MISSEN... BIJNA 1 KILOMETER CATWALK MET MEER DAN 80 MODELLEN! Bolle Akker 7 5761 RW Bakel 0492-552685 info@vandijkrioolservice.nl www.vandijkrioolservice.nl DE ROLLUIKEN SPECIALIST Rolluiken Zonneschermen pvc-lamellen * actiepr ijzen * goede ser vice Bel ons: 0493-342318 0493-842522 06-22509919 Hoofdstraat 89 Liessel 228941 Rolluiken Roldeuren Zonneschermen Screens Div. horren Zeer aantrekkelijke prijzen De specialist in alle soor ten en maten glas Emopad 37D 5663 PA Geldrop Tel: 040 - 2851098 info@gogglas.nl www.gogglas.nl De so Glasschade? Wij komen naar u toe! Ook gespecialiseerd in hardglazen deuren en balustrades van glas! Nieuwbouw & Renovatie Voegen en reinigen Uithakken en impregneren Someren Tel. 06 53 21 23 57 E-mail r.martens99@chello.nl Pick & Mix 6,99 6,99 9,99 15,99 2+1 GRATIS 2+1 GRATIS 5,99 6,50 Deurne - Milhezerweg 19 - T 0493-320051 Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407 Veghel - Gasthuisstr. 36 - T 0413-344004 www.diepvriesspecialist.nl - Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist zolang de voorraad strekt. Van woensdag 22 maart t/m dinsdag 11 april 2023. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. GRATIS tegen inlevering van 250 spaarpunten Paas roomijstaart 1 liter - Van Gils Normaal 9,99 Gerookte palingfilet 100 gram - Rijpelaal Normaal 6,49 (kiphammetje) Smikkelkip 700 gram - Hilco Normaal 7,49 10,99 2 stuks voor Worstenbroodjes 8 stuks - Diepvriesspecialist Normaal 6,99 10,99 2 zakjes voor Gekruide kiprollade 700 gram - Hilco Normaal 11,49 Carpaccio 12 x 60 gram - Deviante Normaal 19,49 Worsten, pikant, ragout, goulash of saucijzen Mini broodjes 8 of 10 stuks - Diepvriesspecialist Normaal 3,99 - 4,49 - 4,89
Dat wordt genieten tijdens de Paasdagen! Van Rijsingen
* Voor gasten t/m 12 jaar € 1,85 per leeftijdsjaar Voor meer info en of reserveringen bel de reserveer lijn 0493-491381 of online via www.plattevonder.nl vol=vol 32,75 p.p. inclusief koffie/thee en melkdranken
STEVENS Samsung, Sony, Philips, LG, Sonos De Televisie Specialist met een verrassend lage prijs! Grootschoterweg 105 BUDEL-SCHOOT (NL) Tel. 0031 (0)495 49 36 16 www.stevensbudelschoot.nl UW (O)LED-TV ADRES! ACTIEPRIJZEN!! Kijk op onze internetsite! LED TV, UHD TV, Curved TV, OLED TV Bij restaurant de Brabander 3 gangen senioren-menu € 16,50. Wel reserveren. Tel. 0495-663466. www.dasmediacentrum.nl De Lokale Verbinder Heb je ���� e �� nieu���� e ���� eb �� i ���� e no������������

Wij starten met een nieuwe rubriek in deze krant: Koop Lokaal. Dé gelegenheid voor lokale ondernemers om zichzelf in de spotlights te zetten d.m.v. een interview en een foto.

Bent u ondernemer en wilt u onze lezers nog beter kennis laten maken met uw bedrijf?

Neem dan contact op met: Mieneke Klinkert 06-12729778

Voor het Jan van Brabant College locatie Molenstraat zijn wij op zoek naar een:

Conciërge

(1,0 fte)

E-mail: mieneke@groothellevoetmediacentrum.nl

E-mail: mieneke@dasmediacentrum.nl

Zij vertelt u graag over de verschillende mogelijkheden.

nieuwe collectie

Bij Oogwereld Philip bieden wij een exclusieve collectie oog mode: van de bekende modehuizen tot merken die u nergens anders vindt. De nieuwste collectie hebben wij nu in huis. Komt u hem bewonderen?

Maak snel een afspraak voor een briladvies door onze specialisten.

Graag tot ziens!

Brillenkoord cadeau bij aankoop van een (zonne)bril ontvangt u tijdelijk een brillenkoord van Sunny Cords cadeau*

Voor meer informatie ga naar www.janvanbrabant.nl

TOM FORD
* Aanbieding is geldig t/m 15 april bij aankoop van een bril of zonnebril op sterkte. Vraag naar de voorwaarden in de winkel.
LINDBERG
dé kwaliteitsopticien
jongsma philip Asten • 0493 - 694 232 • oogwereld.nl
bij u in de buurt
Het Jan van Brabant College is onderdeel van Onderwijsgroep Oost-Brabant. Scan de QR-code met de camera van je telefoon om de vacature te bekijken.

- Aanmelden -

Reanimeren met AED gebruik

SOMEREN - EHBO Someren start maandag 17 april weer met een cursus Reanimatie en Automatische Externe Defibrilator gebruiken. Aanmelden kan vanaf deze week.

De cursisten leren in één avond van drie uur reanimeren en de Automatische Externe Defibrilator gebruiken. De avond duurt van 19.00 uur tot 22.00 uur. Voor meer informatie en/of aanmelden, kunt u contact opnemen met het secretariaat secretariaat@ehbosomeren.nl of 06-30712068. Of kijk op de website: www.ehbosomeren.nl.

Melderslo een maatje te groot voor Dakos

SOMEREN - De korfballers van Dakos namen het dit weekend op tegen de nummer twee uit de competitie, Melderslo. Het werd een pittige wedstrijd voor de Somerense ploeg.

Melderslo staat bekend als een goede ploeg die veel druk geeft en aanvallend hun tempo hoog heeft liggen. Dit lieten zij vanaf het begin af aan dan ook zien. Waar Dakos verdedigend fouten maakte, strafte Melderslo dit goed af. Melderslo pakte een voorsprong van 1-6. Na een timeout kwam Dakos iets beter in de wedstrijd waardoor de achterstand wat kleiner werd. Helaas was dit van korte duur en breidde Melderslo hun voorsprong voor en na rust verder uit. Hierdoor liepen de Somerenaren de gehele wedstrijd achter de feiten aan. Vanaf volgende week gaat de ploeg zich voorbereiden op de tweede helft van het veldseizoen.

Lezing over Schoorsveld

ASTEN/SOMEREN - IVN AstenSomeren houdt donderdag een lezing over de flora en fauna bij natuurbegraafplaats Schoorsveld in Heeze, verzorgd door Ad Brouwers.

Op de plek waar eerst een naaldhoutbos stond, verrees nog niet zolang geleden natuurbegraafplaats Schoorsveld. Het terrein wordt gekenmerkt door een bijzonder rijke fauna, in het gebied vond recent nog een insecteninventarisatie plaats waarbij onder meer werd gekeken naar dagvlinders, libellen, sprinkhanen en bosmierennesten. Ook heeft het Schoorsveld een gezonde voedingsbodem voor veel aan zand gebonden flora. Naast dop- en struikheide zijn dit bijvoorbeeld vele soorten kruiden van de zandgronden. Ad Brouwers geeft aan de hand van foto’s een inkijkje in de resultaten. De lezing wordt gehouden in IVN-gebouw De Stulp aan de Ostaderstraat 30 in Asten en begint om 20.00 uur. De toegang is gratis.

Nationaal Park loopt tonnen mis

DE PEEL - Stichting Nationaal

Park De Groote Peel moet een eerder toegekende subsidie van twee ton terugstorten naar het Rijk. Die denkt namelijk dat de beoogde doelen niet binnen de afgesproken termijn gerealiseerd kunnen worden. Voor de natuur zelf heeft dat geen gevolgen, maar: “We hadden dat geld heel goed kunnen gebruiken om de Peel beter op de kaart te zetten.”

door Maarten Driessen

De subsidie werd in 2020 aangevraagd én toegekend door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). In de jaren die volgden zou het geld voor diverse doeleinden worden benut. Maar door interne strubbelingen –kartrekker Herman Vrehen raakte in opspraak – bleef een en ander onaangeroerd op de plank liggen. Met dank aan Aa en Maas-bestuurder Ernest de Groot en Astens wethouder John Bankers, die samen het bestuur van de stichting vormen, is de boel inmiddels weer aardig op de rit. Maar de RVO gelooft niet dat de beoogde plannen de uiterste datum van 1 januari 2024 gaan halen. “En dat klopt ook. We hebben gezegd dat dat niet meer gaat: de doelen blijven overeind maar we hebben daar langer voor nodig. De RVO is daar echter vrij onvermurwbaar in”, reageert Bankers. Hoewel er nog een laatste poging wordt ge-

waagd, moet de twee ton subsidie naar verwachting inderdaad worden teruggestort. “Zover ik weet was dit eenmalig en komt er dus ook geen nieuwe subsidieronde.” De natuurdoelen voor de Groote Peel blijven echt fier overeind. Die lopen namelijk via een ander spoor: de gebiedsgerichte aanpak Vitale Peel. Daarbij was de RVOsubsidie niet de enige pot geld: alle betrokken provincies, waterschappen en gemeenten zegden

Passieconcert in Lieropse Koepelkerk

eerder een bedrag naar ratio toe, gezamenlijk eveneens goed voor minimaal enkele tonnen. Bankers: “We richten ons nu eerst op het samenstellen van een voltallig bestuur, daarna gaan we langs alle betrokken partijen: staat jullie geld nog? Bij zowel de provincies als de waterschappen is het de vraag of de nieuwe besturen de eerder toegezegde gelden behouden.” De RVO-subsidie was met name bedoeld voor het beter presenteren

van de Groote Peel. “Dat is voor ons de meerwaarde van het traject Nationaal Park: zo kunnen we ons heel nadrukkelijk manifesteren op het gebied van pr en marketing, communicatie, educatie en kennisdeling. Dus die middelen waren heel bruikbaar geweest om het gebied goed op de kaart te zetten en daarmee de recreatieve meerwaarde beter benutten.” Maar helaas, die plannen belanden nu dus op de lange(re) baan.

Sportdromen verwezenlijken

REGIO - Mensen met een beperking of aandoening verdienen dezelfde kansen om te sporten en bewegen als iedereen. Het project ‘Sportdromen’ van Uniek Sporten De Peel en het BrabantSport Fonds helpt mensen bij het realiseren van hun sportdromen.

Met steun van het fonds kunnen zes mensen in onze regio hun sportdroom verwezenlijken. Iedere gemeente heeft een eigen beweegcoach die mensen met een beperking of aandoening gratis ondersteunt bij het vinden van een passende sport of beweegvorm. “Het is lang niet voor iedereen vanzelfsprekend om te spor-

LIEROP - In de Koepelkerk in Lierop geeft het Strijps Kamerkoor vrijdag 7 april een passieconcert onder de naam: ‘De lijdensweg verklankt’.

De Via Crucis van Franz Liszt staat tijdens het passieconcert centraal. De Hongaarse componist Franz Liszt heeft het lijden en de kruisweg van Jezus indringend verklankt in een werk voor gemengd koor, een piano (bespeelt door Hanke Scheffer) en enkele solisten. Ook staan op het programma twee werken van Jacob Carlo Gesualdo: Tristis est anima mea, een werk voor Witte Donderdag en Tenebrae factae sunt, over de kruisdood van Jezus. Het concert staat onder leiding van de nieuwe dirigent van

het Strijps Kamerkoor, Rienk Bakker. Het Strijps Kamerkoor komt graag naar de Koepelkerk in Lierop. Zo stonden zij ook op 28 oktober 2022 in de kerk. Toen brachten zij daar het concert Missa Pro Pace. Dit concert werd toen erg goed ontvangen.

Gratis toegang

Het concert op Goede Vrijdag 7 april begint om 20.00 uur in de kerk aan de Offermanstraat 3. De toegang is gratis, en er is een collecte achteraf.

ten en bewegen. Met het project Sportdromen willen we dat doorbreken en laten zien dat iedereen kan bewegen. Denk bijvoorbeeld aan fietsen of hardlopen met begeleiding, fitnessen, rolstoeltennis, G-voetbal of sporten met een prothese. En zo zijn er nog veel meer mogelijkheden”, aldus Lisanne, beweegcoach in Helmond. Mensen in de regio kunnen hun sportdroom insturen op de website van Uniek Sporten Brabant tot en met maandag 10 april. Een jury, met onder andere wethouder Monika Slaets-Sonneveldt van de gemeente Laarbeek, kiest de zes winnaars.

Cursus amfibieën en reptielen

ASTEN/SOMEREN - IVN

AstenSomeren biedt vanaf 17 mei een korte cursus aan over amfibieën en reptielen. De cursus is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over deze bijzondere dieren. Er is geen voorkennis vereist.

De cursus bestaat uit twee theorieavonden en één excursie onder leiding van Domin Dalessi, een bioloog en deskundige op dit gebied. De cursus vindt plaats in het verenigingsgebouw

De Stulp aan de Ostaderstraat 30 in Asten. De data van de cursus zijn als volgt: woensdag 17 mei, woensdag 24 mei en zaterdag 3 juni (excursie). De lesavonden beginnen om 20.00 uur en duren twee uur. De excursie is op zaterdagochtend van 09.30 uur tot 12.00 uur. De kosten voor de cursus bedragen 15 euro per persoon voor leden van het IVN en 20 euro voor niet-leden. Voor meer informatie/aanmelden: cursus@ivnastensomeren.nl of 06-38163610 (Jack Feijen).

PEELBELANG / ‘T CONTACT | Donderdag 30 maart 2023 9 PB
In de Koepelkerk in Lierop geeft het Strijps Kamerkoor vrijdag 7 april een passieconcert onder de naam: ‘De lijdensweg verklankt’. Twee reeën in Nationaal Park De Groote Peel. (Foto: Eric Joosten)

Voor ons kantoor in Deurne zijn we op zoek naar een

Customer Service Representative (fulltime, m/v)

De functie

Als Customer Service Representative maak je deel uit van een klantgericht team dat uiteenlopende taken uitvoert. De Customer Service Representative is verantwoordelijk voor verschillende orderverwerkingsfuncties van ontvangst van Product Order tot levering van zowel reserveonderdelen als dispensing machines.

De opdrachten zijn redelijk complex van aard en vereisen een goed beoordelingsvermogen bij het oplossen van problemen en het doen van aanbevelingen. Je werkt volledig zelfstandig en krijgt algemene instructies bij nieuwe opdrachten.

Essentiële taken en verantwoordelijkheden

• Faciliteren van communicatie van de klant, naar verkoop, fabriek, tech-support en logistieke teams;

• Verantwoordelijk voor het contact onderhouden met belanghebbenden om een verscheidenheid aan pre-sales of post-sales gerelateerde acties af te handelen;

• Faciliteren van verzoeken voor expeditie met betrekking tot planning / verzending;

• Genereren van offertes voor reserveonderdelen, controleren van prijzen, beschikbaarheid en invoeren van bestellingen;

• Administratieve activiteiten uitvoeren om de orderstatus en planning actueel te houden;

• Zorgen voor procesintegratie met andere functionele gebieden;

• C4C/SAP interactie en ondersteuning;

• Oordeelsvorming binnen algemeen gedefinieerde praktijken en beleid bij het selecteren van methoden en technieken voor het verkrijgen van oplossingen en om ervoor zorgen dat aan de verwachtingen van de klant wordt voldaan;

• Gebruik makende van C4C case management systeem waarmee met klanten wordt gecommuniceerd en waarin alle klant contacten worden vastgelegd c.q. gedocumenteerd.

Uw profiel

• Bachelor diploma heeft de voorkeur;

• 2+ jaar werkervaring met orderverwerking of gelijkwaardige ervaring;

• Bewezen vaardigheden in klantinteracties met een diep gevoel van urgentie, toewijding en drive om afspraken na te komen;

• Hoog niveau van probleemoplossend vermogen en effectieve relatievaardigheden;

• Je hebt een “track-record” en bewezen ervaring met het omgaan met ingewikkelde transactionele procesproblemen;

• Bewezen vaardigheid en ervaring met procesverbetering;

• Wordt consequent gezien als "eigenaar" van proces- en transactie-uitdagingen die zich voordoen;

• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en hebt ervaring met het onderhouden van contact met klanten vanuit een klantenservice oogpunt;

• Ervaring met SAP/C4C is een pluspunt;

• Gemiddelde vaardigheden in Microsoft Office;

• Vermogen om te multitasking, effectief managen van je dagelijkse taken en oog voor detail;

• Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatie in het Engels; Nederlands/Frans/Duits is een pluspunt;

Interesse?

Mail dan je C.V. en korte motivatie naar richard.paulissen@nordson.com

Nordson Electronic Processing Systems (EPS) in Deurne - WWW.NORDSON.COM

Raema Caravans en Campers is een toonaangevend caravan - en camperbedrijf met dealerschappen van Hobby caravans, Hymer campers en we zijn importeur van Frankia en Yucon campers. Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar:

CAMPER MONTEU

Werkzaamheden

Je voert werkzaamheden aan campers uit:

- Onderhoud motor/onderstel

- APK

- Airco onderhoud/reparatie

- Onderhoud opbouw

- Afleveringsklaar maken

- Montage accessoires

Wij zijn op zoek naar kandidaten met deze kwalificaties:

- Opleiding tot automonteur

- APK bevoegdheid

- Klantgericht

- Klantvriendelijk

- Technisch inzicht

- Nauwkeurig

CARAVAN MONTEU

Werkzaamheden

Je voert werkzaamheden aan caravans uit:

- Onderhoud

- Reparatie

- Montage accessoires

- Afleveringsklaar maken

Profiel

Wij zijn op zoek naar kandidaten met deze kwalificaties:

- Zelfstandig

- Klantgericht

- Klantvriendelijk

- Technisch inzicht

- Nauwkeurig

- Flexibel - Automotive ervaring is een pré

Raema Caravans en Campers - Hulsenweg 8 - 6031 SP Nederweert Tel. 0495-725900 - info@raemacaravans.nl - www.raemacaravans.nl

Wasmachine of TV defect? www.jehabe.nl Jehabe Servicespecialist. Tel. 0493-693367.

Voor schilder en tex werkzaamheden Frans Moors Lierop. 06-53265973

Voor asperges-, aardbeien- en groenteplanten, fruitbomen en klein fruit naar Thijs Huijs Langstraat 64 Horst-Hegelsom tel. 077-3983552.

Vlooienmarkt 2 april Tennishal Eindhoven Noord. Vijfkamplaan Eindhoven, bomvol. 9-16u. Entree 2.50 p.p. www.timmermans evenementen.nl

Rolluiken, luifels, vloerbedekking, lamellen, (rol) gordijnen, jaloeziIën. Zeer concurrerende prijzen. Gratis meten en hangen. Willie Stoffering, Braaksestraat 10 Helmond. Tel. 0492-535901. www.williestoffering.nl

‘Oude’ super-8 mm filmspoelen of dia’s overzetten naar dvd, usb of hard-disc Foto Foka - Kerkstraat 8Deurne Tel: 0493-353102 Clamode naailes Corrie Zeegers Someren 06-51326689

Toon Tinnemans onderhouds en reparatiewerkzaamheden rond uw huis en bedrijf. Tel 0493-494862

Particulier vraagt te koop: Singles en LP’s. 06-20421053. www.massagepraktijk atteveld.nl voor diverse professionele sport- en ontspanningsmassages. Meteoorstraat 32, 5721 BM Asten, 06-47152324

T.k. gevraagd land- en tuinbouwmachines o.a. ploeg, frees, spitmachine, kopeg, weisleep, bloter, mesttank, kipper, schudder, hark, tractor enz. 06-19076959.

T.k. gebruikte bouwmaterialen, vloerplanken, deuren, ramen, ijzeren balken enz. Verberne Meijelseweg 37 Beringe. Tel. 077-3078609.

Sloopauto’s gevraagd, hoge prijs, direct opgehaald. P. de Beer. 040-2435700

Pootaardappelen J. Leenders Bosweg 3 Asten-Heusden 0493-697830 openingstijden ma-vrij-zat. v.a. 8.30 uur.

Poetshulp gezocht in Lierop Uren en dagen in overleg. Tel.0651450394

Last van een angst/ fobie/ trauma? Al eens aan hypnose gedacht? www.HypnosePraktijkPhilips. nl Leon 0610930235

Hoogwerker te huur. Werkhoogte 14 meter. Past door een poort. www.driessenverhuur.nl

Someren 0651439395

Gebruikte banden vanaf €25,00 incl. montage en balanceren. Te koop gevraagd loop- en sloopauto’s. Direct geld en RDW vrijwaring.

Thomassen Auto’s Haspelweg 37 Deurne Tel. 06-53926499

Foto’s: Evianne Wiegers Photography

Voorjaarstrends voor dames

Hangt jouw kledingkast nog vol met dikke truien en wollen jurkjes? Dan is het tijd om te ontdekken welke voorjaarsmode in 2023 niet mag ontbreken in jouw garderobe. Met de mode voor het voorjaar zie je er hip en stijlvol uit én ben je helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. Wij zetten de leukste trends voor dames voor je op een rijtje.

Verrassende kleurentrends

Ook dit seizoen wil je het liefst opvallende kleuren toevoegen aan je garderobe. Een pop of colour, ook wel pop-colors, doet iedere outfit immers goed! Combineer de felle kleuren met het tijdloze zwart om ze extra kracht bij te zetten of combineer ze met een andere trend voor de zomermode voor dames: witte tinten. Een neon top met een mom jeans en witte sneakers brengt al de kleur in je leven die je je maar kunt wensen. Op zoek naar een iets subtielere kleurentrend dit seizoen? Pastelkleuren zijn ook weer terug. Ga voor een pastelkleurige jurk of een zacht gekleurde rok met een witte blouse. Wit is eenvoudig met de andere kleurentrends van deze zomer te combineren, maar wees ook niet bang om wit met wit te dragen. Een witte top met een witte broek of rok is immers de ultieme zomeroutfit.

Details

In het voorjaar van 2023 gaat het om de subtiele details Je kunt alle kanten op met deze trend. Zo zijn geborduurde designs helemaal in dit seizoen. Dat is bijvoorbeeld een subtiel borduursel rond de naden. Ook gehaakte en gequilte designs zijn een perfecte

keuze wanneer je er trendy uit wilt zien. Mag je outfit wel een tikkeltje stoer zijn? Kies dan voor broeken en rokjes met grote cargozakken.

Uitgesproken prints

De modetrends van dit voorjaar zijn niet compleet zonder prints. Maak het zo gek als je maar wilt. Ga voor leuke retrodesigns, een grafische print of een tijdloze ruiten print. Kies je liever voor bloemen of simpele strepen? Er zijn genoeg tops, jurken en broeken om uit te kiezen. Vlinders horen helemaal bij de voorjaarstrends van 2023, dus een mooie blouse met vlinderprint mag niet aan je garderobe ontbreken.

Materialen

Ook op het gebied van materialen zijn er wat trends te bespeuren in het voorjaar van 2023. Satijn is bijvoorbeeld helemaal in. Deze luxe stof geeft je een chique uitstraling. Match bijvoorbeeld een satijnen blouse met je favoriete pantalon. Op warme lentedagen draag je juist linnen

Pakken

Welke ook zeker niet in het rijtje mogen ontbreken zijn: pakken. We zien ze al een tijdje voorbijkomen en dit jaar horen ze ook zeker in het rijtje essentials thuis. Je kunt ze natuurlijk als een pak dragen, maar ook kun je de broek en blazer los van elkaar stylen. Dit jaar zit de verandering in het materiaal en zijn pakken gemaakt van silk, polyester of viscose onmisbaar. Dankzij het materiaal springen deze pakken er net iets meer uit, maar alsnog zijn ze eenvoudig met andere items te combineren.

Bron Wehkamp / omoda

Heren merken

Lyle&Scott

Replay

Paul&Shark

John Miller

Heren o.a.

Olymp

Dames merken

Pom

Nukus

OUI

MAC

Airforce

Meyer

Dames o.a.

Gentiluomo

Caroline Biss

Scotch & Soda – Tommy Hilfiger – 7FALMK jeans – Jott – Parajumpers – Paul & Shark – Zilton

Maison Scotch

Maison Scotch – Moscow – Stroke –Mcgregor – Jott – POM shawls – NYDJ Parajumpers

Airforce

Tommy Hilfiger

Burgemeester Ruttenplein 11-12, Asten 40 celebrate gifts for you Shoeby viert 40 jaar persoonlijke styling met waanzinnige modedeals en een wheel of fashion met daarop vele prijzen, waaronder €5.000 euro shop tegoed met personal styling advies! Bezoek shoeby.nl of onze Shoeby-store in Asten. winwinwin take a chance 20 nightV.I.P 50 10 spintowin wheel of fashion spin to win SHOEBY.NL Burgemeester Ruttenplein 11-12, Asten 40 years of personal styling celebrate gifts for you Shoeby viert 40 jaar persoonlijke styling met waanzinnige modedeals en een wheel of fashion met daarop vele prijzen, waaronder €5.000 euro shop tegoed met personal styling advies! Bezoek shoeby.nl of onze Shoeby-store in Asten. winwinwin take a chance 20 nightV.I.P 50 10 spintowin wheel of fashion spin to win SHOEBY.NL Burgemeester 40 years of personal styling celebrate gifts for you Shoeby viert 40 jaar persoonlijke styling waanzinnige modedeals en een wheel of fashion met daarop vele prijzen, waaronder €5.000 shop tegoed met personal styling advies! Bezoek shoeby.nl of onze Shoeby-store in Asten.
EMMASTRAAT 32 ASTEN WWW.49TRENDZ.NL 0493 69 6070 KOOPZONDAG 2 APRIL OPEN VAN 13:00 - 17:00
SHOEBY.NL Burgemeester Ruttenplein 11-12, Asten

Wat zijn de trends voor mannenkleding in 2023

Het lijkt erop dat de kleur zwart al lang de go-to kleur voor herenmode is. Maar tegenwoordig is er een trend opkomst waardoor deze kleur toch echt aan vervanging toe komt. Heldere tinten, gedurfde patronen en kleurrijke accessoires duiken overal op, van modeshows tot in de plaatselijke supermarkt. De herenmode legt steeds meer focus op subtiel kleuren aan de outfits toevoegen waardoor het helemaal hot is voor mannen.

Waarom zijn kleuren populair?

Een van de redenen waarom kleur meer in de mode komt is dat het opvalt tussen alle donkere outfits. Wanneer jij drie mannen op een rij ziet staan en één daarvan heeft iets van kleur aan, zullen je ogen hier als eerste een blik op laten vallen. Kleurrijke kleding kan een manier zijn om een statement met je outfit te maken. Het laat zien dat je niet bang bent om op een positieve manier op te vallen in de menigte.  Naast de uitstraling van deze stijl is het ook een praktische toevoeging aan je kledingkast. Met kleuren kun je namelijk veel meer soorten outfits maken dan met alleen de kleur zwart of donkergrijs. Uiteraard is het allerbelangrijkste dat kleurrijke kleding bij je persoonlijkheid past.

Top 3 stylingtips voor kleurrijke kleding

3 tips om je te helpen met het stylen van kleurrijke items.

Begin basic

Als je nieuw bent in het dragen van kleurrijke kleding, begin dan met ze in een neutrale outfit te verwerken. Combineer bijvoorbeeld een lichtblauwe trui met een grijze  cargobroek. Of maak je basic zwarte skinny jeans af met een felle kleur coltrui

Blijf bij één statement item

Te veel kleurrijke kleding bij elkaar kan overweldigend zijn. Kies in plaats daarvan één knallend item zoals een felgekleurd overshirt of maak een neutrale outfit af met een kleurrijk accessoire zoals een muts of pet.

Probeer verschillende printjes

Wanneer je nog niet weet welke kleuren of patronen goed bij je passen, probeer dan zoveel mogelijk verschillende. Kijk naar de kleuren van je ogen bijvoorbeeld, welke kleur past hier het beste bij? Probeer dan eens een trui van die kleur en oordeel of je het item bij je vind passen!

Cargobroeken

Het jaar 2023 staat volledig in het teken van het herontdekken van trends en kledingstijlen die een tijd geleden helemaal hot waren. Een item wat een man niet kan missen in de kledingkast is de cargobroek. Deze zijn niet alleen stijlvol maar ook nog super comfortabel. Je kunt deze broek zowel net als casual dragen. Deze kledingstijl komt voor een deel in de mannenkleding in 2023 terug. Steeds meer heren laten de strakke T-shirts en de skinny jeans in de kast liggen en gaan voor een oversized look.

Old is the new fit

In de jaren ‘90 was de oversized kleding erg populair. Veel mensen droegen wijde broeken met truien die stiekem twee maten te groot waren. Deze kledingstijl komt voor een deel in de mannenkleding in 2023 terug bijvoorbeeld door een baggy jeans aan te trekken. Je kunt de jeans combineren met een T-shirt en een leuk overshirt. Dit zijn jasjes die van nature wat wijder vallen waardoor dit naadloos aansluit op de oversized mannen mode trend. Bron: youstyle

ONTDEKDENIEUWETRENDS,

Onzemerken:AFishNamedFred,Alberto,BlueIndustry,Butcherof Blue,CastIron,Denham,Dstrezzed,Gardeur,Genti,Koll3kt,Meyer, NoExcess,Olymp,PMELegend,R2,StateofArt,Vanguard,...

Despecialistmetaandachtvoor Élkemanenélkegelegenheid Dorpsstraat95Mierlo|lenssenmannenmode.nl| P GRATISPARKEREN
KLEURENENMEER... Voorjaars Collectie
Prinsbernhardstraat 9 Asten www.mellow-asten.nl mode en Mooie mode en schoenen bij Mellow...
Floraplein 3 Asten | tel. 0493 691271 Onze openingstijden Ma 13.00 - 17:30u | Di t/m Do 9.30 - 17.30u | Vr 9.30 - 20.00u | 1 en 2 januari GESLOTEN Dat past toch iedereen GREIN MODE Floraplein 3 Asten | Onzeopeningstijden Ma 13.00 - 17:30u | Di t/m Do 9.30 - 17.30u | 1 en 2 januari GESLOTEN Dat past toch Alle DAMESJACKS nu 59.95 Bij aankoop van een HEREN een Overhemd -/-50% GREIN MODE Floraplein 3 Asten | tel. 0493 691271 Onze openingstijden Ma 13.00 - 17:30u | Di t/m Do 9.30 - 17.30u | Vr 9.30 - 20.00u | Za 9.30 - 17.00u 1 en 2 januari GESLOTEN Dat past toch iedereen GREIN MODE Floraplein 3 Asten | tel. 0493 691271 Onzeopeningstijden Ma 13.00 - 17:30u | Di t/m Do 9.30 - 17.30u | Vr 9.30 - 20.00u | Za 9.30 - 17.00u 1 en 2 januari GESLOTEN Dat past toch iedereen Alle DAMESJACKS nu 59.95 Bij aankoop van een HEREN trui - vest - sweater een Overhemd -/-50% KORTING GREIN MODE Het voorjaar: wij zijn er klaar voor! Floraplein 3 Asten | tel. 0493 691271 Onze openingstijden Ma 13.00 - 17:30u | Di t/m Do 9.30 - 17.30u | Vr 9.30 - 20.00u | Za 9.30 - 17.00u 1 en 2 januari GESLOTEN Dat past toch iedereen GREIN MODE Floraplein 3 Asten | tel. 0493 691271 Onzeopeningstijden Ma 13.00 - 17:30u | Di t/m Do 9.30 - 17.30u | Vr 9.30 - 20.00u | Za 9.30 - 17.00u 1 en 2 januari GESLOTEN Dat past toch iedereen Alle DAMESJACKS nu 59.95 Bij aankoop van een HEREN trui - vest - sweater een Overhemd -/-50% KORTING GREIN MODE Onze openingstijden ma 13.00-17.30 di t/m vrij 9.30 tot 17.30 za 09.30-17.00 uur KOOPZONDAG 2 APRIL EN DAT VIEREN WIJ GRAAG MET U 30 DAGEN LANG MAAKT U KANS OP KORTINGEN VAN MINIMAAL GELDIG OP DE HELE COLLECTIE! BESTAAT ALWEER 30 JAAR IN GELDROP a.s. ZONDAG GEOPEND van 10.00 tot 17.00 uur met volop aanbiedingen op onze kraam buiten Korte Kerkstraat 19 Geldrop tel. 040-2851577 www.marjolingerie.nl

Kindermode

In 2023 hebben we al heel wat koude en donkere dagen achter de rug. Gelukkig komen die warmere dagen steeds dichterbij en daarom kunnen wij ook niet meer wachten tot het dan eindelijk lente en daarna zomer is. Van frisse kleurtjes en pakken tot een stoer baseball jack; laat het voorjaar maar weer komen!  Het is niet altijd even makkelijk om jongens en meisjes stijlvol te kleden in het voorjaar, daarom de lente en zomer kindermode trends van 2023 op een rijtje.

Frisse kleurtjes

Kleur liefhebbers opgelet: Als het aan de modehuizen ligt paraderen jongens en meisjes in het voorjaar in alle mooie en opvallende kleuren van de regenboog. Er zijn dit jaar tal van kleuren en combinaties. Het is daarom super leuk om te experimenteren met verschillende looks.

Pakken voor meisjes

Pakken spelen al langer een grote rol in de modewereld. Ook pakken zien we steeds vaker in de mooiste en meest opvallende kleuren en dat is heel gaaf natuurlijk. Deze trend is ook overgegaan naar de meisjes trends.

Baseball jack

Terug van weggeweest, letterlijk! Een stoer baseball jack is lekker sportief en daarnaast uitermate comfortabel. Het baseball jack is een geweldig item om mee te combineren. In het voorjaar is het leuk om het lekker open te laten met een gaaf T-shirt eronder.

Flared pijp en wijde broeken

De hele wijde broek en de beroemde  flared pants bij meisjes, zijn nooit echt verdwenen uit het straatbeeld. De combinaties met flared broeken zijn eindeloos: je kan het dragen met een chique blouse, blazer of sneakers. Naast flared broekspijpen vallen wijde broeken ook onder de trends van dit jaar. We zagen de wijde broeken vorig jaar al voorbij komen. Een wijde broek is uitermate comfortabel om te dragen en daarnaast zijn ze erg stijlvol en modieus.

Ruches voor meisjes

Je zal ze zonder twijfel al voorbij hebben zien komen: Ruches! Super leuk en daarnaast heel gemakkelijk te combineren met diverse andere kledingstukken. Ruches zijn echt een finishing touch.

Bron: Berden mode

ZOMER 2023
Postelstraat 36 Someren

Schoenentrends voor lente en zomer 2023:

Een paar schoenen is de perfecte finishing touch van elke look en is allesbepalend voor de sfeer van je outfit. Van trends die we vorig jaar al zagen zoals ballerina’s, dijhoge laarzen en sleehakken tot nieuwe trends die elke look naar een hoger niveau tillen:

Sleehak

Als het aan de modehuizen ligt gaan we dit voorjaar allemaal de hoogte in. Niet meer met platform schoenen of de klassieke hak, maar de sleehak zal deze lente en zomer de boventoon voeren. Het fijne aan de trend is dat hij perfect is als je liever niet op hakken loopt, aangezien een sleehak een stuk comfortabeler is.

Hoge laars

We gaan dit voorjaar weer de hoogte in: het ziet ernaar uit dat de dijhoge laars voorlopig blijft, de perfecte manier om minirokjes het hele jaar door te dragen.

Western-laarsjes

Een aantal jaar geleden deed deze schoen haar intrede in de modewereld. Seizoen op seizoen was het dé trend van het moment en ondertussen is het een stabiele factor in onze schoenenkast. Western laarsjes zijn vrouwelijk, maar stoer. Elegant en toch krachtig. Vaak wordt een gestroomlijnd model gekarakteriseerd met een stoere, grove hak en toffe stiksels of andere details zoals riempjes en puntige neuzen. Het zijn de perfecte schoenen om lekker mee op pad te gaan of om je outfit een stoere touch te geven.

Prima ballerina

Ja echt, de ballerina blijft voorlopig nog veel te zien in het straatbeeld. De van origine balletschoen zien we in allerlei moderne jasjes: vierkante neuzen, diverse materialen en bezaaid met pailletten.

Nette loafers

Gaan hoge hakken je niet (meer) zo makkelijk af of zoek je een mooi alternatief om je geliefde pumps mee af te wisselen? Wel de lusten, maar niet de lasten, zo zit het met loafers. Even vrouwelijk, sierlijk en stijlvol als pumps, maar dan gewoon heerlijk plat. Helemaal geschikt voor speciale gelegenheden, zoals een bruiloft, maar ook erg mooi om te combineren met een stoere jeans en een oversized blouse. Met loafers geef je elke look wat extra klasse. Ook voor mannen maken de loafers een comeback. Deze ook wel genoemde “instappers” maken je outfit helemaal af. Je hebt ze in alle kleuren, maten en verschillende modellen.

Zilver-goud

Metallics en glitter zagen we al in ontzettend veel trends terug afgelopen tijd, maar nemen we ook gewoon mee één van de schoenentrends voor de lente en zomer van 2023.

Sneakers

Met een paar witte sneakers zit je altijd goed. Al jaren op rij zijn witte sneakers een trend. Witte sneakers zijn gewoon onmisbaar. Je kunt ze gewoon het hele jaar dragen. Weer of geen weer. Ook zien we dit voorjaar sneakers in vele kleurtjes. Bron: omoda

www.klinkenbergschoenen.nl gratis parkeren achterom NIEUWENDIJK 24 GELDROP • T 040 285 33 40 P @ * vraag naar de voorwaarden 30% KORTING* VANAF 1 JULI 30% KORTING OP SALE ARTIKELEN * VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN SALE VOORJAAR Verhulst_NJ20_advertentie_A4_LC.indd 1 13-05-20 11:01 www.klinkenbergschoenen.nl gratis parkeren achterom NIEUWENDIJK 24 GELDROP • T 040 285 33 40 P @ * vraag naar de voorwaarden 30% KORTING* VANAF 1 JULI 30% KORTING OP SALE ARTIKELEN * VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN SALE VOORJAAR Verhulst_NJ20_advertentie_A4_LC.indd 1 13-05-20 11:01 KOM DE NIEUWE VOORJAARSCOLLECTIE BEWONDEREN NU VERKRIJGBAAR BIJ KLINKENBERG SCHOENEN IN GELDROP Wij verkopen onder meer: Durea, Gijs, Hartjes, Joya en Xsensible Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 9.30 - 17.00 uur Hoofdstraat 42 Best T 0499-329997 Mierloseweg 329 Helmond T 0492-536450 Korte Kerkstraat 38 Geldrop T 040-2985253 BEZOEK ONZE NIEUWE WEBSHOP 24/7 BEREIKBAAR DEELENMENSWEAR.NL DE NIEUWSTE TRENDS SHOP JE BIJ DEELEN MENSWEAR KOOPZONDAG 2 APRIL van 12.00 - 17.00 uur in Geldrop dames maat 36 t/m 45 - heren maat 38 t/m 53kinder maat 18 t/m 39 GROTE COLLECTIE DAMES-HEREN-KINDERSCHOENEN VOORJAARSCOLLECTIE IS BINNEN BIJ MEEUWIS 2e Paasdag geopend van 13.00u tot 17.00u Heldensedijk 32 Meijel / 077 466 1717

Handbaldames weten weer wat verliezen is

SOMEREN – De handbaldames van Handbal Someren hebben hun overwinningsreeks geen vervolg kunnen geven. In sporthal De Postel in Someren ging de ploeg van Frits Aspers met 14-18 onderuit tegen ESC.

De toeschouwers werden de eerste minuten van de wedstrijd niet verwend. Pas na vijf minuten lag de bal in het net. De gehele eerste helft bleek het tempo niet van dusdanig niveau dat er nog veel gescoord werd. Het resulteerde in een schamele 5-7 bij rust. Een peptalk van trainer Aspers was dus wel enigszins nodig om te kijken

NWC speelt ‘eerste finale’

hoe er meer doelpunten gescoord konden worden. Minder balverlies, snelle wissels en op tempo spelen was nodig om in ieder geval iets meer te scoren voor Someren.

De tweede helft ging het beter bij beide ploegen. Wel had de tegenstander een andere tactiek bedacht: twee cirkels. Een tactiek die zorgde voor wat foutjes bij Someren. De Somerense ploeg kon daardoor niet meer terugkomen in de wedstrijd met een 14-18 als eindstand tot gevolg. Zondag spelen de dames opnieuw, dan tegen de Beekse Fusie Club om 14.30 uur in Beek.

ASTEN – De weken van de waarheid komen in zicht voor NWC. Zondag spelen de oranjehemden de kraker thuis tegen Veritas, één van de concurrenten in de onderste regionen op de ranglijst. Voor beide teams dus een zeer belangrijke ontmoeting.

De dames van Handbal Someren konden afgelopen zondag in De Postel niet winnen van ESC.

Je zou het kunnen zien als een ‘eerste finale’ voor de Astenaren in de strijd om – zoals het er nu naar uitziet – het ontlopen van de play-offs. NWC heeft drie punten meer dan nummer negen Hoogeloon, maar de promovendus heeft nog een duel tegoed. Dat geldt ook voor de andere concurrenten Wilhelmina’08 en Veritas, en ook voor de nummers twaalf en dertien MVC’19 en Rood-Wit Veldhoven die overigens wel op een behoorlijke afstand staan. Zondag winnen van de formatie uit Neeritter is een must voor NWC, dat in april en mei ook nog bezoek krijgt van Wilhelmina en MVC’19. NWC heeft nu drie wedstrijden achter de rug tegen hoog geklasseerde ploegen, waartegen geen bonuspunten konden worden gepakt. De oranjehemden hadden er misschien wel twee verdiend, waaronder afgelopen zondag in Helmond tegen subtopper MierloHout. Lang koesterde NWC een 1-1-tussenstand, maar onnodig gaven de gasten het gelijkspel uit handen waardoor de thuisclub aan het langste eind trok: 2-1. NWC legde in ieder geval wel de juiste

SV Someren strijdt voor nacompetitie

SOMEREN – Op zondag 2 april speelt Someren op sportpark De Potacker tegen Sportclub Susteren en coach Jurgen de Haan. De oud-trainer van Someren is na vijf stabiele jaren bezig aan zijn laatste seizoen in Susteren. Onlangs tekende hij een contract tot de zomer van 2024 bij de Onder-21 van Willem II in Tilburg.

SV Someren speelde afgelopen zondag een goede wedstrijd en bezorgde Volharding (winnaar van de 2e periodetitel) de eerste thuisnederlaag van het seizoen. Someren begon sterk aan de wedstrijd en kreeg al in de eerste minuut een dubbele kans. Thijs Martens speelde zich uitstekend vrij en haalde uit. Bono Barten pareerde de bal, waarna Koen de Louw in de rebound naast schoot. Ook een harde knal van Luc Bouwmans belandde op de vuisten van de voormalige Gemert-doelman. In de zesde minuut was het alsnog raak: na een prima voorzet van Justin Hoeben scoorde Koen de Louw via de binnenkant van de paal, 0-1. In de twaalfde minuut tekende Luc Bouwmans al voor de 0-2, en tevens direct de eindstand, na opnieuw een assist van Justin Hoeben. Someren-coach Tim van Seggelen was een tevreden man: “We gaan nog vol voor de nacompetitie, gelet op de andere uitslagen hebben we goede zaken gedaan. We wonnen eerder dit seizoen in Susteren en het

zou mooi zijn als we dat in eigen huis kunnen herhalen.”

Tegenstander

Na wekenlang puntenverlies

schoot Sportclub Susteren weer eens uit z’n slof in de degradatiekraker tegen ZSV. Het speelde alle frustraties van zich af en haalde keihard uit: 4-0. Dat zorgde voor opluchting op Sportpark Suestra.

SC Susteren speelt al tien seizoenen onafgebroken in de eerste klasse. Dit seizoen zijn de groenwitten, die veel scoren en een positief doelsaldo hebben, vreemd genoeg op een degradatieplek beland. Jurgen de Haan heeft bij de nummer voorlaatst nog

één doel en dat is handhaving in de eerste klasse. De meesten van de veertien clubs zijn overigens verwikkeld in dezelfde strijd. Het gat met de nummer voorlaatst en de nummer zes bedraagt maar vier punten. Subtoppers en middenmoters kunnen nog meedoen voor promotie, maar een slechte reeks kan ook zomaar nacompetitie betekenen voor degradatie. De geringe krachtsverschillen staan inmiddels garant voor een spannend competitieverloop.

14.30 uur

De wedstrijd in Someren begint zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Opsteen uit Keldonk.

mentaliteit op de mat en bleef knokken voor een resultaat tot diep in de blessuretijd. De bal viel echter niet meer goed.

Belangrijke strohalm

Voor opponent Veritas is de situatie nog nijpender. De Limburgers grepen op 20 maart nog wel een belangrijke strohalm door thuis af te rekenen met hekkensluiter

Rood-Wit (2-0), en ook afgelopen zondag lag een knap punt op bezoek bij lijstaanvoerder Valkenswaard binnen handbereik. Veritas bleef echter nipt met lege handen

achter: 2-1. De oranjewitten staan elfde met veertien punten en zullen de confrontatie met NWC van zondag ook als cruciaal beschou-

wen. Evenals NWC is ook Veritas overigens nog actief in het bekertoernooi. Zij gaan het op paasmaandag 10 april thuis opnemen tegen vierde divisie B-koploper Meerssen, terwijl NWC op dezelfde dag de strijd aangaat met derde klasse E-lijstaanvoerder Avanti’31 uit Schijndel. Eerder dit seizoen boekte NWC een belangrijke overwinning op Veritas. In Neeritter trokken de Astense manschappen een zwaarbevochten 0-1 zege over de streep dankzij een treffer van Arne van Geffen. Zondag om 14.30 uur gaan we zien of NWC op eigen terrein eenzelfde resultaat kan boeken, met minder zullen de gastheren geen genoegen nemen.

Zijspancrossers kennen uitdagend begin van seizoen

SOMEREN/LIEROP – Zijspancrossers Han van Hal uit Lierop en Haske Hurkmans uit Someren hebben afgelopen weekend deelgenomen aan de openingswedstrijd van het seizoen in de Grand Prix Sidecar Cross. De race vond plaats in Talavera de la Reina in Spanje.

Op zaterdag moesten de twee zich moeten kwalificeren voor de wedstrijden op zondag. Han en Haske werden respectievelijk ingedeeld in groep A en groep B. Han zette een zevende tijd neer, terwijl Haske een veertiende tijd neerzette. In de eerste manche op zondag eindigde Haske op de veertiende plek na een goede start. Han had

daarentegen een matige start en moest als een van de laatsten vertrekken. Na een spectaculaire inhaalrace eindigde hij als vijftiende, wat voor beide teams de eerste WK-punten betekende.

Helaas liep Haske in de eerste manche wel een blessure op aan zijn pols en kon daardoor niet deelnemen aan zijn tweede manche. Han had een slechte start in deze tweede manche en moest als 26e vertrekken. Opnieuw moest hij een inhaalrace rijden om uiteindelijk als zestiende over de finish te komen. Al met al een uitdagend begin van het seizoen. Volgende week staat de Grand Prix van Portugal op het programma.

PEELBELANG / ‘T CONTACT | Donderdag 30 maart 2023 17 PB
Routinier Martijn Ghielen heeft zich de laatste weken weer in het basiselftal van NWC geknokt. Foto van de vorige wedstrijd tegen en in Susteren op 13 november 2022 (uitslag 1-3). Afgelopen weekend stond de eerste Grand Prix sidecar cross van dit seizoen op het programma.

Someren

www.dasmediacentrum.nl

Garage Vink zoekt

Automonteur

Voor onze Garage in Asten zoeken wij een ervaren automonteur. Type functie: Fulltime of BBL

Wat wij bieden: Een leuke werkomgeving met gezellige collega’s en een goed salaris.

Ben jij diegene die wij zoeken of ken jij iemand die mogelijk geïnteresseerd is?

Neem dan contact met ons op:

- Bellen mag naar: 0493 - 696962

- Je mag ons ook mailen: mail@garagevink.nl

B en B Snijderij groeit en daarom zijn wij op zoek naar:

Productie medewerkers

Fulltime

Leerling productieleider

Fulltime

Chauffeur vrachtauto

Parttime.

Je bent in het bezit van het juiste rijbewijs en je hebt code 95 of bent bereid dit te behalen.

Chauffeur koelbus

Parttime

Medewerker kwaliteit

Parttime

Je bent verantwoordelijk voor het onderhoud en de uitbreiding van ons IFS kwaliteitssysteem.

Heb je interesse. Neem dan contact op met Pieter Beijers via mail: info@benbsnijderij.nl of bel 0439-697837

Heeft u of uw kind iets extra’s nodig?

DAGBESTEDING

Vergoeding uit WMO, PGB of zelf-betalend Wilt u onze dagbesteding eens meebeleven?

Meld u dan aan om een dagdeel GRATIS en VRIJBLIJVEND mee te draaien

Naast therapie en diagnostiek voor volwassenen en kinderen bieden we ook (Kinder)Coaching, Mindfulness, EFT en Yoga

Voor informatie: info@hetlevensatelier.nl

Het Levensatelier, Burgemeester Wijnenstraat 9, Asten www hetlevensatelier.nl tel. 0493670251

BEMO

Betonboor & Zaagtechniek B.V.

Wij zijn gespecialiseerd in het zagen, boren en afkitten van betonverhardingen.

Wij zoeken een

MEDEWERKER voor 40 uur per week

Bel naar 06-22520681

Of mail naar info@bemobetonboren.nl

Gaat u opruimen? En heeft u oud ijzer veel of weinig? Wij komen het gratis halen!! Geen koelkasten/diepvriezers. Voor meer info 06-46964303

Frietwagen op uw feest of evenement cafetariamaartenentineke.nl Tel. 06-46775059 www. cafetariamaartenentineke.nl

Auto met APK vanaf €450,-. Tevens te koop gevraagd kleine auto’s en sloopauto’s. Tel. 0492-381631/0620778602 ww.twanvanhout.nl

Computerhulp, computerles of computercursus nodig? www.wegwijsopdecomputer.nl Hans Berkers, 0493-380229 of 06-29315869

Containers nodig voor bouwen sloopafval? Bel Raijmakers Transport BV Someren 0493-490152

Alle soorten videobanden kunnen wij snel en in hoge kwaliteit digitaliseren naar dvd, usb-stick of hard-disc. Foto Foka - Kerkstraat 8 - Deurne Tel: 0493-353102

Hulp nodig bij het schrijven van teksten en fotografie?

Lieroppenaar Bram van Heugten wint zilver tijdens Skills Heroes

AMSTERDAM/LIEROP – Nederland heeft er sinds vrijdag 58 nieuwe Nederlands Kampioenen bij. Tijdens Skills The Finals streden in de Amsterdam RAI honderden mbo-studenten om de beste te zijn in hun vakgebied. Lieroppenaar Bram van Heugten viel in de prijzen. Hij pakte zilver bij het onderdeel metselen.

Skills Heroes zijn de vakwedstrijden voor mbo-studenten. De wedstrijdopdrachten zijn van hoog niveau en vragen vakmanschap van de studenten. Honderden finalisten strijden twee dagen lang om de titel ‘beste vakman/vakvrouw van Nederland’. Bram, leerling van het ROC Ter AA in Mierlo, zal zijn ogen hebben uitgekeken. De RAI in Amsterdam was voor dit evenement zo goed als uitverkocht. Al was het niet de eerste keer dat de Lieroppenaar het podium betrad vanwege zijn metselkunsten. Vorig jaar behaalde hij zilver tijdens de finales op de BouwInfraCampus Helmond-De Peel in Mierlo. Een studiejaar extra leverden hem opnieuw een finaleplek op. Bram was één van de 12 studenten van het ROC ter AA die meestreden om de hoogste eer. Yino Krasnici uit Mierlo won zelfs goud. Hij deed dit in de categorie tegelzetten. Krasnici mag zich nu opmaken voor de Euroskills in

Gdansk, Polen. Alle winnaars van afgelopen vrijdag plaatsen zich voor dit Europese evenement.

Hoog bezoek Ook was er nog hoog bezoek voor de deelnemers van Skills Heroes afgelopen vrijdag. Koning Willem-Alexander bezocht namelijk de finales. Hij nam uitgebreid de tijd om bij verschillende vakwedstrijden te kijken en met studenten te spreken in de etalage van het vakmanschap. Hij ging onder andere langs bij de vakfinales van bloembinder, kapper, mechatronicus, schilder, tegelzetter en patissier. Donderdag werd het

Kerkberichten

R.K. Franciscusparochie AstenSomeren

tweedaagse evenement geopend door onderwijsministers Robbert Dijkgraaf en Dennis Wiersma van Skills The Finals.

Over WorldSkills Netherlands

WorldSkills Netherlands vestigt de aandacht op het belang van vakmanschap en beroepsonderwijs bij jongeren. Dat doet het door het ontwikkelen en organiseren van evenementen en vakwedstrijden voor het vmbo en mbo. Bovendien verzorgt WorldSkills Netherlands de Nederlandse deelname aan EuroSkills en WorldSkills, respectievelijk het EK en WK voor beroepen.

Lambertuskerk

Zondag 2 april:  09.30 uur H. Mis Jozef/Pauluskoor Misintenties Piet Jeuken; Familie Jeuken-Leenen en overleden familieleden

Woensdag 5 april: geen Rozenhoedje en geen H. Mis

Vrijdag 7 april: geen H. Mis. Voor verdere informatie zie ook de website www.rkfranciscus.nl

H.Naam Jezus Lierop

Donderdag 30 maart: 10.30 uur: Uitvaart Tjeu Meeuws. Voorganger Pastoor Steijaert, Zang Josef Pauluskoor.

Zondag 2 april:  Palmpasen. 11.00 uur Eucharistieviering in Koepelkerk, Voorganger Pastoor Steijaert, Zang A Capella. Intenties: Familie Cortooms-Hesius vw sterfdag Tonia, Cor Vlemmix, Ouders Kuypers-van Velthovenen Martien, Overleden leden van de KBO Lierop, Harrie Bekx namens gilde St Antonius Abt.

Vrijdag 7 april : 15.00 uur Kruisweg en film van De Passie Lierop. 20.00 uur Concert Strijps Kamerkoor

Zondag 9 april: 11.00 uur Eucharistieviering Pasen, Voorganger Pastor Schevers, Zang A Capella

Kruisweg voormalige kapel krijgt nieuwe plek op begraafplaats Dellerhof

SOMEREN – De kruisweg van de voormalige kapel van het oude Sonnehove in Someren heeft een nieuwe plek gekregen op de begraafplaats Dellerhof aan de Loovebaan in Someren.

Het kunstwerk, dat is vervaardigd in het keramisch atelier van kunstenaar Theo de Groot en Maria Crolla in Maastricht, is de enige in zijn soort. Het werd oorspronkelijk geschonken door de architect de Bever van het oude Sonnehove, dat in 1959 werd geopend. De veertien stenen met afbeeldingen werden destijds ingemetseld in de wanden van de kapel. Helaas werd de kapel gesloopt, maar de kruisweg werd gered en tijdelijk opgeslagen. De kruisweg is niet alleen een kunstwerk dat een geschiedverhaal van het christen-

dom vertelt, maar vertelt ook een stuk geschiedenis van Someren.

in Someren-Noord in 2017, waar de kruisweg zeven jaar lang te zien was, werd het kunstwerk weer verwijderd en opgeslagen. Nu heeft het zijn nieuwe rustplaats gevonden op de begraafplaats Dellerhof, dankzij het initiatief van Theo van Heugten, samen met zijn neef Ad van Seggelen en wijlen Piet Linders, die in 2010 de kruisweg naar de Pauluskerk haalden.

Bewonderen

Na de sluiting van de Pauluskerk

Het gemeentebestuur van Someren en de beheerders van de begraafplaats Dellerhof zijn verheugd dat de kruisweg een nieuwe plek heeft gekregen en hopen dat het kunstwerk nog vele jaren bewonderd kan worden.

Zaterdag 22 april: 14.00 uur  Eerste CommunieVoorganger Pastoor Steijaert.

O.L. Vrouw Tenhemelopneming

Someren-Eind

Maandag 3 april:  09.00 uur:  H. mis in de Einder, ingang Lambertusstraat.

Kapel Sluis XIII Someren-Eind

Zondag 2 april: Communieviering 10.15 uur.

H. Maria Presentatiekerk Asten

Zondag 2 april Palmzondag

11.00u Eucharistieviering mmv

Franciscuskoor en het naspelen van de Intocht in Jeruzalem door kinderen. Intenties: Johanna Sofia de Boer-Assendelft; Fahmi Yousef Shamoun vw verjaardag; Leo van der Velden en kleinzoon Luka.

Dinsdag 4 april 19.00u Eucharistieviering.

Donderdag 6 april 18.00u/19.00u bezinning/stille aanbidding van het Heilig Sacrament en om 19.00u Eucharistieviering. Voor de Eucharistievieringen op dinsdag en donderdag is het ook mogelijk om intenties door te geven.

Het secretariaat is open op maandag, donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur en bereikbaar via de tel. 0493-691315.

H. Antonius van Paduakerk Heusden

Zaterdag 1 april 19.00 uur.  Eucharistieviering m.m.v. Antoniuskoor: Viering van Palmzondag en wijding van palmtakken. Misintentie: Martha van Berlo – v.d. Broek, vanwege verjaardag.

Donderdag 6 april in Asten 19.00 uur:  Eucharistieviering (Witte Donderdag).

Vrijdag 7 april in Asten 19.00 uur: Woord- en Communiedienst. (Goede Vrijdag).

Zondag 9 april in Heusden 09.30 uur Paasviering m.m.v. Antoniuskoor.

Misintenties kunt u opgeven op dinsdagmorgen van 10.30 tot 11.30 uur in de sacristie of via email: heusden@rkfranciscus.nl of via de brievenbus bij de kerk

O.L. Vrouw Praesentatie Ommel

Zaterdag 1 april: 16:30 uur:  Rozenhoedje. 17:00 uur: H. Mis t.g.v. Palmzondag. Intenties: Zizi Bouwmans; Harrie en Leen Kersten-Bots en de zonen Henk en Frits;

Woensdag 5 april: 08:30 uur: Voor de zielenrust van de overledenen.

Protestantse kerk Someren-Asten

Zondag 2 april,  geen dienst in Someren: Gezamenlijke dienst in Helmond. Aanvang 10.00 uur. De dienst kan online bijgewoond worden op : www.kerkdienstgemist.nl.

Bijzondere Palmpaasviering

ASTEN/SOMEREN – Aanstaande zondag is het Palmpasen. Op deze zondag is er om 11.00 uur in de kerk van Asten daarom weer een speciale Palmzondagviering.

De werkgroep wil dan ook hun dank uitspreken aan pastoor Steijaert, het bestuur van de Franciscusparochie en de locatieraad van de Lambertusparochie voor hun medewerking.

Alle kinderen van de Franciscusparochie, uit zowel Someren en Asten, die dit jaar het Vormsel gaan doen beelden de intocht van Jezus in Jeruzalem uit. Het is een klein toneelspel wat opgevoerd wordt in de tuin van de pastorie in Asten. De bezoekers van de Palmpasenviering worden uitgenodigd om naar deze kleine voorstelling in de pastorietuin te

komen kijken. De vormelingen gaan daarna met de palmpaasstokken die ze vooraf gemaakt hebben in processie de kerk binnen. De kerkgangers zullen vervolgens achter deze processie aangaan en nemen plaats in de kerk. Hierna begint de eucharistieviering. Iedereen is van harte uitgenodigd om te komen kijken.

PEELBELANG / ‘T CONTACT | Donderdag 30 maart 2023 19 PB
‘De gemeente en de beheerders van begraafplaats Dellerhof zijn verheugd dat de kruisweg een nieuwe plek heeft gekregen’
‘Het kunstwerk, dat is vervaardigd in het keramisch atelier van kunstenaar Theo de Groot en Maria Crolla in Maastricht, is de enige in zijn soort’
Bram van Heugten (l) met zijn zilveren medaille. Naast hem Yino Krasnici uit Mierlo. Hij won goud in de categorie tegelzetten. De kruisweg van de voormalige kapel van het oude Sonnehove in Someren heeft een nieuwe plek gekregen op de begraafplaats Dellerhof.

De lezersfoto’s van de week

Een wisselvallige week, maar wel een week waar genoeg lezers er weer op uit trokken voor een mooi plaatje.

Ook een mooie foto gemaakt? Stuur deze dan in via redactie@hetcontact.nl en misschien zie je hem binnenkort op deze plek terug.

Donderdag 30 maart 2023 | ‘T CONTACT / PEELBELANG 20 PB
Wadi in Waterdael. (Foto: Cor Verbeek) (Foto: Kamila Fafara-Marek) (Foto: Agnieszka Pacanowska) (Foto: Ivonne Fuhren-van de Kerkhof) (Foto: Anneke Bukkems) Boomklever. (Foto: Willie Nijssen) (Foto: Cenzie Spetgens) (Foto: Piet van de Laar)

Je wilde zo graag bij ons blijven. En vocht ervoor zolang je kon. De strijd was oneerlijk, de strijd was niet terecht.

Je wilde graag verder leven, maar verloor dit gevecht.

Dankbaar voor zijn lange leven te midden van ons delen wij u mede dat, in zijn eigen vertrouwde omgeving, van ons is heengegaan mijn lieve man, ons pap, schoonvader en fantastische opa

Tjeu Meeuws

echtgenoot van Gerda Welten

in de leeftijd van 82 jaar.

Wat achterblijft is de herinnering aan iemand die ons zeer dierbaar was.

Gerda Meeuws-Welten

Mariëlle en Ronnie Rick en Meagan Roel Stijn

Toine

Heel bijzonder, heel gewoon, gewoon een heel bijzondere man

Geheel onverwacht, in zijn eigen omgeving hebben we afscheid moeten nemen van onze broer, zwager en oom

Michel Jeuken

* Asten-Heusden, 27 november 1945

† Asten-Heusden, 22 maart 2023

Nellie en Jan † Gerard en Lily

Peter †

Frans en Maria

Toos en Piet

Ria en Piet Neven en nichten

Correspondentieadres

Je bent erbij, al dobberend en grinnekend Voor altijd in de Franse zon, op een Zwitserse Alp, onderweg in de nacht.

Wees niet bang, we vergeten je niet.

In liefde hebben wij afscheid genomen van onze vriend en vader.

Ir. Geert-Jan van Heugten

architect

* 29 maart 1961 .22 maart 2023

Someren Bakel

Mees en Tadeja

Roos en Stijn

Sam, Julius en Leo Faas en Semmy Wimmie

Op zaterdag 25 maart hebben we afscheid genomen in ‘t Brummelhuis in Deurne. We bedanken iedereen die er in de afgelopen tijd voor Geert-Jan of voor ons is geweest, in welke vorm dan ook.

24 maart 2023

Lijestraat 47 5715 AW Lierop

De plechtige Eucharistieviering heeft plaatsgevonden op donderdag 30 maart in de parochiekerk van de H. Naam Jezus, te Lierop. Aansluitend hebben we hem begeleid naar zijn laatste rustplaats op het parochiekerkhof.

Een speciaal woord van dank aan huisarts Sigrid van Otterdijk en de Buurtzorg voor hun persoonlijke aandacht en zorg voor ons pap.

“Zwaar werden de dagen en lang duurde de nacht, hoe moeilijk is het te vechten bij het ontbreken van de kracht. Maar ondanks je verlies van de strijd om het leven heb je ons een heel stuk geluk en liefde gegeven”

Verdrietig, maar erg dankbaar dat wij hem zo lang in ons midden mochten hebben, geven wij u kennis dat nog vrij plotseling is overleden mijn man, ons pap, lieve opa en schoonvader

Frans Spetgens

Someren, † Geldrop, 30 juni 1940 22 maart 2023 echtgenoot van Sinie van de Voort

Sinie Spetgens-van de Voort Cenzie en Gerold Rens Ruben

Diego en Sheila

Devin

Jathan

Munnekenstraat 17

5711 BE Someren

Wij hebben op dinsdag 28 maart in besloten kring afscheid genomen.

Familie Jeuken, Vlinderveld 2 5721 PX Asten

De afscheidsdienst heeft plaats gevonden op dinsdag 28 maart.

We willen iedereen bedanken, die op welke manier dan ook, betrokken was bij het leven van Michel.

“Tis goed zo”

Hans Mennen

echtgenoot van

Martha Mennen - van Gerwen

* Asten, 25 augustus 1936

† Mierlo-Hout, 22 maart 2023

Martha

Hanny en Henk van Kemenade-Mennen Marieke en Roy Hein en Iris

Ellen en Ronny van Asten-Mennen

Matthijs

Wouter

Hein en Thea Mennen-Smits

Floor en Joris

Loes en Jordy

Correspondentieadres, Familie Mennen

Burgemeester Wijnenstraat 63 5721 AH Asten

De afscheidsceremonie heeft plaatsgevonden op maandag 27 maart.

Wij willen iedereen bedanken voor alle steun en betrokkenheid. Het doet ons goed.

Ik heb een mooi leven gehad En ik heb nergens spijt van

Tine Schreibers-Kort

* 6 juli 1938 in Eijsden † 24 maart 2023 in Helmond

Frank & Irma

Jip, Max, Ava

Floor, Quint

Pien

Loet

Marie-José & Dick

Job

Pim, Raika

Correspondentieadres:

Boerendansweg 56, 5914 RH Venlo

Ondanks het verdriet willen we graag, samen met jullie, het leven van mam en oma vieren. Dit doen we op vrijdag 31 maart om 14.30 uur in Aerdehof, Grote Blerickse Bergenweg 24, 5927 PB Venlo.

We vinden het fijn als iedereen twee bloemen naar keuze meeneemt. Zo zorgen we samen voor een kleurrijke viering. Liever geen bloemstuk.

bij afscheidsdiensten en herdenkingen

• Uitvaartbegeleiding

• Symbolenwandelingen

• Dementievriendelijk

Ongeacht of en hoe u verzekerd bent.

Elke van Genugten

Michelslaan 9 5712 PL Someren

uitvaartbegeleiding

info@elkevangenugten.nl www.elkevangenugten.nl 06 165 543 63

van den Boom

Samen met jullie geeft uitvaartbegeleiding van den Boom zorgvuldig vorm aan een persoonlijk afscheid. Zodat jullie met een goed gevoel kunnen terugkijken.

Samen met jullie geeft uitvaartbegeleiding van den Boom zorgvuldig vorm aan een persoonlijk afscheid. Zodat jullie met een goed gevoel kunnen terugkijken.

Asten-Someren | 0495 625 356 | www.uitvaartvandenboom.nl

Asten-Heusden | 0495 625 356 | www.uitvaartvandenboom.nl

Asten-Someren | 0495 625 356 | www.uitvaartvandenboom.nl

E info@meeuwsverspeek.nl I www.meeuwsverspeek.nl
Someren Asten Acaciaweg 26, Someren T 0493 - 49 34 15 Sinds 1953 Rouwcentrum Asten Ceresstraat 1, Asten T 0493 - 69 16 10
Uitvaartcentrum
Familieberichten

helder over wat een uitvaart kost

U bent altijd welkom voor een open gesprek.

Bel 0492 - 66 60 00 of ga naar monutamagis.nl

Magis

Huisstijl & Campagnes

uitvaartverzorging

Tel. 0495-632848

www.arlene-uitvaart.nl

Kijk op toegi .nl en ontdek hoe jouw idealen kunnen voortleven

Kanaalstraat 101c, 5711 EG Someren

Tel. (0493) 49 45 39 • www.hoebergenrioolsomeren.nl

MILJOENEN MENSEN UIT OEKRAÏNE OP DE VLUCHT Doneer via unhcr.nl Uw hulp is nu nodig

In ons jonge bedrijf in Liessel bouwen wij lichte aanhangwagens met luchtvering. Het betreft een innovatieve ontwikkeling met een internationaal groeiende vraag. Tohaco is de enige onderneming in Nederland die in dit lichte segment volledig luchtgeveerde aanhangwagens op de markt brengt. De productie en montage gebeurt volledig in Liessel.

Lijkt je samenwerken in een gezellig en klein team prettig? Vind je het leuk om te sleutelen aan een uniek product ? Bel of mail ons dan zeker, of kom eens langs.

Montage medewerker

Ervaring is niet nodig. Enthousiasme vinden wij veel belangrijker. Technisch inzicht of een technische opleiding komt zeker van pas.

Heb je na je studie meer vrije tijd, ben je (middelbare) school(verlater), BBL leerling of MBO student, ook dan vinden wij het fijn als je reageert.

Wij bieden je de mogelijkheid om je te specialiseren tot aanhangwagen monteur. Wij zorgen voor leuk en afwisselend werk, een goede sfeer en uiteraard een passend salaris.

Heb je hier zin in gekregen? Kom dan eens langs, stuur een mailtje naar info@tohaco.nl, of bel:

Berry, tel. 06-46831555

René, tel. 0493-380639

Tohaco

Staals & Van de Laar zien

Abraham & Saar

Van ❤❤ gefeliciteerd van de Family...

Al 25 jaar geeft Jet ons bedrijf glans!

VAN HARTE GEFELICITEERD

namens directie en collega’s

Afhalen,cateringthuis,weekendenfeestdagen lopendbuffet.DoordeweeksAllYouCanEat. Vanaf april tijdelijk maandag gesloten, uitgezonderd feestdagen. Dinsdag t/m vrijdag geopend 16.00 uur tot 21.00 uur. Zaterdag en zondag

Kringloopwinkel – Asten

Kom gezellig shoppen bij ons!

Wij helpen in ontwikkelingslanden en verkopen in onze mooie winkel curiosa, boeken, speelgoed, elektronica, meubels, kleding en nog véél meer. Goed, schoon en goedkoop!

M. DEN DEKKER GAZON

Renovatie van uw oude gazon of voor aanleg nieuw gazon. Bel voor meer info naar:

M. Den Dekker Someren

Tel. 0495-663303 - gsm 06-20028632

Ook voor het lossnijden van uw oude grasmat.

Tandprothetische

-

Marly van Eckendonk-Driessen Sandra Slegers-de Groot Tijn Poelmann
Een Aarde Openingstijden: Maan-/Dinsdag 09.00 -12.00 Woensdag 13.00 -16.00 Donderdag 18.00 -20.30 Zaterdag 09.00-12.00
Stichting
INDISCH SPECIALITEITEN RESTAURANT
(tegenover park Asten) Logtenstraat 37 - 5721 EX Asten - Tel. (0493) 69 51 82
geopend van 12.00 tot 21.00 uur. CHINEES
JASMINE
www.jasmine-asten.nl
praktijk
Tandprothetiek
Klikgebit
Reparaties
-
-
-
Esthetische oplossingen
Implantologie
38 5721 GL Asten tel. 0493-697443 www.depolders.nl WWW.DEPOLDERS.NL
-
Julianastraat
Inschrijven nieuwe patiënten mogelijk
BV, Willige Laagt 8 • 5757 PZ Liessel • Website: www.tohaco.nl
Voor een persoonlijk afscheid Familieberichten www.dasmediacentrum.nl
‘Je idealen doorgeven. Dat is het mooiste om te doen.’

Klok & Peel ontvangt unieke luidklok

ASTEN - Museum Klok & Peel ontving vorige week vrijdag hooggeëerd bezoek. Een Tsjechische delegatie bezocht het Astense museum en overhandigde een unieke replica van de beroemde glazen luidklok uit Harrachov. Zo zijn er nu wereldwijd slechts twee glazen luidklokken, waarvan er een in Klok & Peel komt te hangen.

Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij in Asten goot vorig jaar de nieuwe klokken voor Harrachov, een Tsjechisch skioord nabij de Poolse grens. Ter gelegenheid van de eerste verjaardag van de nieuwe klokken, toog een delegatie vorige week vanuit Tsjechië naar Asten.

Een fysieke verbinding tussen

Astens klokkengieterij en de glasblazerij

Bij Museum Klok & Peel overhandigden burgemeester van Harrachov Tomáš Vašícek en klokkengieter Petr Manoušek een unieke replica van de beroemde glazen luidklok in het dorp. Deze werd in ontvangst genomen door vicevoorzitter van Klok & Peel Jan van de Rijdt en burgemeester Anke van Extel-van Katwijk. Harrachov is van oudsher de thuishaven van beroemde glasblazers. Dit van-

wege zijn gunstige ligging in een bosrijk gebied, dat als energiebron volop hout levert voor de productie van het glas. Zo zag de eerste glasblazerij in Harrachov in 1712 het levenslicht waarna het bedrijf in de 19e eeuw een flinke groeispurt maakte. Het dorp ligt in de historische regio van Tsjechië, de Bohemen, en zo werd het Boheemse glas al snel wereldberoemd. Harrachov heeft met Novosad & Zn. Glaswerken de oudste nog produ-

Mannenkoor De Nachtegaal huldigt jubilarissen

cerende glasblazerij.

Koninklijke Eijsbouts goot vorig jaar de klokken voor Harrachov

Fysieke verbinding

Sinds 1914 hangt de originele glazen klok in de rooms-katholieke kapel H. Elizabeth, gevestigd op

Lezing over huidkanker bij De Cirkel

HELMOND - Woensdagavond 12 april verzorgt dermatoloog Astrid Vredenborg van het Elkerliek ziekenhuis in Helmond een gratis lezing bij De Cirkel, het regionaal centrum voor leven met en na kanker. Thema van haar lezing zal zijn ‘Effecten van zonlicht op de huid en vormen van huidkanker’. De lezing begint om 19.30 uur en het adres is Evertsenstraat 19 in Helmond.

De jubilarissen: Vlnr: Evert-Jan Swinkels 25 jr, Noud van der Weerden 12,5 jr, Maan Verdonschot 12,5 jr, en Thieu Verhees 25 jr.

SOMEREN - Mannenkoor De Nachtegaal heeft tijdens een druk bezocht koorfeest afgelopen zaterdag vier jubilarissen gehuldigd. Thieu Verhees en Evert-Jan Swinkels vierden hun 25-jarig jubileum, terwijl Noud van der Weerden en Maan Verdonschot werden gehuldigd vanwege hun 12,5-jarig jubileum.

Voor elke jubilaris sprak voorzitter Adriaan Swinkels een persoonlijk woordje en werden er passende cadeaus uitgereikt. De zilveren jubilarissen kregen een glazen oorkonde met het logo van het mannenkoor, terwijl de koperen jubilarissen een koperen koor-insigne met ‘Sol’-sleutel ontvingen.

Nico de Voogd van de Koninklijke Bond van Zang- en Oratoriumverenigingen sprak namens de bond een woordje en overhandigde de

jubilarissen een ingelijste oorkonde. De partners van de jubilarissen ontvingen allen een mooie bos bloemen. Het koor zelf en het bestuur zongen de jubilarissen volop toe en er was ook nog een hilarische noot van de ‘Jonge Nachtegaaltjes’, bestaande uit vier koorzangers, die zichzelf muzikaal begeleidden met trom en gitaar. De feestdag vond plaats in zaal Hellendoorn. Meer foto’s van de huldiging zijn te zien op www. mannenkoordenachtegaal.nl.

het terrein van de glasfabriek. De glasblazers van Harrachov deden hun naam eer aan en schonken de kapel daarnaast ook nog gebrandschilderde ramen en een altaar met Venetiaanse spiegels. De glasblazerij heeft tevens een replica van de klok gemaakt. Deze krijgt dus een bijzonder plekje in Museum Klok & Peel, waarmee een fysieke verbinding wordt gelegd tussen Astens klokkengieterij en de glasblazerij in Harrachov.

Meer boetes in Brabant voor rijden onder invloed

REGIO - Het aantal boetes voor rijden onder invloed is afgelopen jaar in Noord-Brabant flink gestegen. In vergelijking met 2021 was een stijging te zien van 40,5 procent. Volgens recente politiecijfers van Independer.nl zijn in totaal 5795 proces-verbalen uitgeschreven aan weggebruikers die betrapt werden op rijden onder invloed van alcohol, drugs of bepaalde medicijnen.

De stijging is veel sterker dan de gemiddelde landelijke toename van 34,1 procent. Vooral in Den Bosch werden in 2022 flink meer bestuurders betrapt op rijden onder invloed, met een toename van 240 bekeuringen in 2022. In de top 5 Brabantse gemeenten met de grootste stijging van het aantal boetes voor rijden onder invloed staan Den Bosch, Eindhoven, Maashorst, Breda en Tilburg. Er zijn echter ook 9 Brabantse gemeenten waar minder verkeersdeelnemers betrapt zijn op rijden onder invloed in 2022. De grootste daling was er in Bergen op Zoom en Valkenswaard (- 20 procent).

Cijfers per gemeente

In Noord-Brabant werden gemiddeld per 1000 inwoners 2,6 bekeuringen uitgedeeld voor rijden onder invloed, maar er zijn grote verschillen per gemeente. Maashorst spant de kroon met 7,4 bekeuringen per 1000 inwoners. Eindhoven, Eersel en Oosterhout volgen met respectievelijk 3,8 en 3,6 bekeuringen per 1000 inwoners. Geïnteresseerden kunnen op de onderzoekspagina van Independer meer informatie vinden over de cijfers per gemeen-

te: https://www.independer.nl/ autoverzekering/info/dekking/ alcohol/onderzoek/rijden-onderinvloed-2023/

‘De stijging is veel sterker dan de gemiddelde landelijke toename van 34,1 procent’

Volgens autoverzekeringexpert Menno Dijcks hebben vrijwel alle verzekeraars een alcoholclausule, wat betekent dat de verzekeraar de schade bij de tegenpartij vergoedt, maar de kosten op de veroorzaker verhaald. Een nieuwe autoverzekering afsluiten wanneer je een ongeluk hebt veroorzaakt omdat je alcohol op hebt, kan enorm lastig zijn zegt Menno. “Een ongeluk veroorzaken met alcohol op kan problemen opleveren voor het afsluiten van een nieuwe autoverzekering. Zeker wanneer de oude verzekering beëindigd is vanwege het veroorzaken van een ongeluk onder invloed. Daarom heel simpel gezegd: kruip niet met alcohol op achter het stuur.”

In haar lezing zal ze een divers scala van onderwerpen behandelen zoals de zon- en schaduwzijde van zonlicht, voor- en nadelen van zonlicht, welke huidtypes zijn er, wat doet zonlicht (UV-A en UV-B) met je huid, wat geeft veroudering, info over zonnebrandcrèmes, welke crèmes moet je gebruiken, hoe vaak komt huidkanker voor, welke vormen van huidkanker zijn er en welke behandelingen horen daarbij en wat mensen zelf kunnen doen.

Handbalheren pakken belangrijke punten

OIRSBEEK/SOMEREN - De handbalheren van Handbal Someren hebben zaterdag in Oirsbeek belangrijke punten gepakt. De ploeg van Eric-Jan Hermans versloeg Zwart Wit met 32-33.

In de eerste fase van de wedstrijd was het al vrij snel duidelijk dat deze teams aan elkaar gewaagd waren. Pas na 20 minuten lukte het de heren van Someren om enkele doelpunten afstand te nemen van Zwart Wit. Tijdens de rust stond het 15-18 in het voordeel van Someren. Na een peptalk in de rust ging de tweede helft van start. De eerste fase van de tweede helft begon sterk en het lukte Someren om de voorsprong verder uit te bouwen. Na enkele verdedigende fouten in de laatste tien minuten met tijdstraffen als gevolg, wisten de heren van Zwart Wit terug te komen in de wedstrijd. Hierdoor bleef het tot de laatste minuut spannend. Dit resulteerde in een eindstand van 32-33 in het voordeel van Someren. De punten gaan mee naar Someren waardoor de heren nu op 7de plaats staan.

Aankomende zondag spelen de heren een thuiswedstrijd in de Postel. De wedstrijd tegen HC Groot Venlo begint om 11.35 uur.

PEELBELANG / ‘T CONTACT | Donderdag 30 maart 2023 23 PB
De delegatie uit Harrachov samen met burgemeester Anke van Extel-van Katwijk en de glazen klok.

Administratief medewerker

(part-time)

Ben jij op zoek naar een uitdagende baan bij een succesvol logistiek bedrijf in Someren? Ben je nauwkeurig in je doen en laten, vind je het leuk om met facturen bezig te zijn en heb je gevoel bij administratieve taken? Dan ben jij misschien wel onze nieuwe collega!

We stellen ons aan je voor:

Vendrig is de logistieke specialist in transport, opslag en het afvullen en verpakken van vloeistoffen. Naast 16 vrachtwagens hebben wij meer dan 40 opslagtanks voor de opslag van vloeistoffen en “state of the art” meng- en afvulfaciliteiten. We staan al ruim 30 jaar bekend om kwaliteit en service.

Hoe ziet je werkdag eruit?

Ter versterking van ons team ben je onder andere actief om de financiële administratie in Exact op gang te houden. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de juiste afhandeling van de uren administratie en draag je zorg voor ons onderhoudsysteem. In dit onderhoudsysteem voer je gegevens in die betrekking hebben op ons personeel en voor het onderhoud van onze installaties. Je kunt zelf flexibel je taken indelen, maar tussendoor kun je adequaat omgaan met ad-hoc taken. Het betreft een baan voor 24 uur. Precieze dagen en tijden kunnen in overleg afgestemd worden.

Wat wij zoeken:

✔ Minimaal MBO werk- en denk niveau;

✔ Zelfstandige en die goed zijn eigen taken kan indelen;

✔ Basis-kennis van financiële administratie;

✔ Communicatief vaardig;

✔ Een enthousiaste aanvulling voor ons team.

Wat wij bieden:

✔ Flexibele indeling van je eigen taken;

✔ Werken in een prettig en informeel team met ervaren collega’s

✔ Korte communicatielijnen, wat kenmerkend is voor een familiebedrijf;

✔ Een aantrekkelijk salaris;

✔ Naast het werken bieden wij de leukste personeelsfeestjes in de omgeving van Someren.

Kom eens langs, wij zijn per direct opzoek naar iemand!

Heb jij het gevoel dat je deze uitdaging wilt aangaan? Dan nodigen wij je graag uit om te reageren en misschien word jij onze nieuwe collega bij Vendrig Transport in Someren.

Je kunt reageren via 0493-495937 of info@vendrigtransport.nl.

Kruiswoordpuzzel

Kruiswoordpuzzel

Welk winwoord komt er in het balkje?

Welk winwoord komt er in het balkje?

HORIZONTAAL: 1 koek, 5 mink, 9 inwijding, 13 vaat, 15 opstootje, 16 meet, 17 jonkvrouw, 19 mond, 20 boom, 21 toegevoegde amtenaar, 24 familielid, 25 synagoge, 27 schilder, 30 soort hert, 31 doopgetuige, 33 plus, 35 ladder, 38 gast, 39 lidwoord, 40 het waken, 41 pech, 42 slok, 43 in memoriam, 44 verhittingsruimte, 46 drietal, 48 voorzetsel, 49 walm, 50 Spaanse edelman, 52 spoor, 54 seinwachter, 57 sterke drank, 58 oplossing, 60 oude maat, 62 knapzak, 64 compositie, 66 laster, 67 scherpe kant, 69 manier, 70 losse naad, 71 houtsoort, 72 genodigde.

Het bedrijf

Roval Aluminium in Helmond maakt deel uit van de internationale Reynaers Group en is een toonaangevende producent van aluminium bouwproducten. Het assortiment van Roval bestaat onder andere uit dakranden, muurafdeksystemen, aluminium handelsprofielen en waterslagen. Deze producten worden toegepast in de woning- en utiliteitsbouw, voor zowel nieuwbouw als renovatie. Voor de uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een logistiek medewerker en een productiemedewerker.

LOGISTIEK MEDEWERKER

PRODUCTIEMEDEWERKER (DAGDIENST)

Jouw werkzaamheden

Als logistiek medewerker leren wij je het logistieke vak: digitaal scannen, orders picken, verzendklaar maken en vooral werken in een leuk team!

Kom je in de productie, dan leer je alle stappen van het productieproces, van ponsen tot zagen. Het verwerken van aluminium gebeurt machinaal maar uiteraard kunnen een paar handen daarbij niet gemist worden! Jouw handen?

Jouw profiel

Je kunt goed zelfstandig werken. Je bent leergierig en hebt de juiste werkmentaliteit. En een goede fysiek. Je tilt namelijk regelmatig de aluminium platen en profielen.

Wat bieden we jou?

Je werkt van 07:45 tot 16:30 uur en op vrijdag begint jouw weekend om 14:15 uur.

Na je inwerkperiode, kan je je uren zelfs flexibel indelen. Je hebt verdeeld over de dag 40 minuten pauze. 10 minuten daarvan krijg je van ons cadeau. Samen werken vinden wij belangrijk, maar samen plezier hebben ook. Met leuke activiteiten voor iedereen, zoals grotbiken, bowling, een tennistoernooi en nog veel meer. Voor elk wat wils dus.

En wat dacht je van de jaarlijkse bouwvakborrel en ons personeelsfeest? Of de speciale gelegenheden waarmee we bijzondere momenten en successen vieren? Zoals jubilarissen en jarigen in het zonnetje zetten. Of een extra lekkere lunch vanwege een geslaagde maandomzet. · Maar ook twee keer per week vers fruit, ergonomische tilhulpen, leuke themadagen, toffe collega’s… Heb jij er al zin in?

Interesse?

Heb je interesse en wil je een kijkje komen nemen? Solliciteer via de QR-code links en wij bellen jou binnen 5 werkdagen. Je kunt ook contact opnemen met het HR-team via +31 (0) 492 56 10 50 of een WhatsApp sturen op +31 (0) 6 153 57 803.

Puzzelservice / Persbelangen / P0270

Puzzelservice / Persbelangen / P0567

HORIZONTAAL: 1 scheepswerkplaats, 4 Midden en Kleinbedrijf (afk.), 6 bergrug, 9 met medewerking van (afk.), 12 inwisseling, 14 peddel, 16 ziener, 18 in weerwil van, 19 rapiditeit, 20 oude maat, 22 Business Software Alliance (afk.), 23 schaakstukverplaatsing, 25 uitheems café, 27 traag, 29 opgewekt, 31 voorzetsel, 33 vader, 34 maximale hoeveelheid, 36 morsdoekje, 38 appartement, 39 openbaar vervoer (afk.), 40 persoonlijk voonaamwoord, 41 uitwisseling, 42 kortaf en scherp, 45 vogel, 47 beeltenis, 49 traject, 51 bergplaats, 52 postscriptum, 53 babbelaar, 54 voornamelijk (afk.), 56 in geheime zitting (afk.), 58 ton, 59 muziekterm, 61 mankement, 62 grappige filmgebeurtenis, 63 kasteel, 65 aangenzend, 68 hemorroïde, 69 uit naam van, 70 straat (Fr.), 71 vertraging een netwerk, 72 Europeaan, 73 Nederlandse Aardolie Maatschappij (afk.).

VERTICAAL: 1 inzinking, 2 besmet, 3 zendgemachtigde, 4 gerecht, 5 klap, ademstilstand, 8 bordspel, 9 vent, 10 visagie, 11 waterdier, 13 vliegende schotel, 15 slag, 17 tegen elk aannemelijk bod (afk.), 18 naar de kant, 20 visnet, 21 stofwisseling, 22 bijzonder tijdelijk kader (afk.), 24 doorgangsheffing, 26 overbodige last, 28 redelijkheid, 30 briefaanhef, 32 uitgestotene, 35 noodoproep, 36 sneeuwlat, 37 blik, 43 ten name van (afk.), 44 onder andere (afk.), 46 bladzijde (afk.), 48 schenking, 49 spon, 50 meisjesnaam, 52 bladzijde, 55 treurdicht, 57 poel, 58 plant, 60 Mountain Bike (afk.), 62 stuf, 63 Verenigde Arabische Republieken (afk.), 64 mager, 66 slaghout, 67 standaard voor mobiele digitale telefonie.

VERTICAAL: 1 pub, 2 deel van een autoweg, 3 tuinder, 4 reukwater, 6 daar, 7 ontvanstbewijs, 8 soort verlichting, 9 fotografische afdruk, 10 bevrijding, 11 parfum, 12 dagbladen en tijdschriften, 14 binnendijk, 16 ingang, 18 plaats in Gelderland, 19 sierlijk bewerkte staf, 22 jongstleden, 23 Naamloze Vennootschap, 26 vallende meteoriet, 28 manifestatie, 29 profijt, 32 sportwagen, 34 Nederlandse Aardolie Maatschappij, 36 kolder, 37 keukengerei, 38 loot, 39 korte slaap, 45 onderzoeker, 47 bijzondere taaluitdrukking, 49 hardloper, 51 staat in de VS, 52 klavier, 53 namelijk, 54 sint, 55 nadrukkelijke vraag, 56 ritueel gebruik, 57 hol, 59 melkklier, 61 stalafval, 63 vreemde munt, 65 bij voortduring, 67 op dit moment, 68 persoonlijk voornaamwoord.

Winnaar week 26:

Persbelangen P0567

Johan Verberne uit Deurne

De Winnaar van vorige week: Dhr. van Diepen uit Someren Proficiat!

Winwoord: KLEURPOTLOOD

Winwoord: Grootschalig

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. Logistiek medewerker Productiemedewerker www.roval.nl
|
Uw oplossing op een briefkaart of via de e-mail, met naam- en adresgegevens moet bij ons binnen zijn vóór maandag 9.00 uur: Das Mediacentrum, Laan ten Roode 71e, 5711GB Someren, puzzel@dasmediacentrum.nl De winnaars krijgen een GRATIS diner voor 2 personen te besteden bij Grieks specialiteiten restaurant IRODION, Bogardeind 17, 5664 EA Geldrop
©
70 60 21 27 39 44 20 66 40 10 44 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Uw oplossing op een briefkaart of via de e-mail, met naam- en adresgegevens moet bij ons binnen zijn vóór maandag 9.00 uur: Das Mediacentrum, Stationsstraat 103 5751 HD Deurne puzzel@dasmediacentrum.nl De winnaar krijgt een GRATIS diner voor 2 personen te besteden bij Grieks specialiteiten restaurant IRODION, Bogardeind 17 5664 EA Geldrop DE WINNAAR VAN WEEK 25 IS: José van Loon Sudoku WINSPEL OPLOSSING WEEK 25 49 4 6 5 1 8 9 3 7 2 9 7 8 3 5 2 4 6 1 3 1 2 4 7 6 8 5 9 7 3 1 8 2 4 5 9 6 8 5 9 7 6 3 1 2 4 2 4 6 9 1 5 7 8 3 6 8 3 5 9 1 2 4 7 1 2 7 6 4 8 9 3 5 5 9 4 2 3 7 6 1 8
3 36 21 62 19 16 51 32 10 28 20 49 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
© Persbelangen P0270

Asten op de Catwalk met ruim 80 modellen

ASTEN - Jaarlijks trekt het veel bekijks: Asten op de Catwalk. Komende zondag presenteren meer dan tachtig modellen opnieuw de nieuwste voorjaarsmode, verspreid over een catwalk van bijna een kilometer lang.

De vijfde editie van Asten op de Catwalk bewijst het succes van deze bijzondere koopzondag in Asten. Traditiegetrouw wordt er, in het kader van de lente, geen rode maar een groene loper uitgerold. De bijna een kilometer lange catwalk begint ter hoogte van Verdonschot Mode, vanaf waar de stoet om 14.00 uur vertrekt.

Nieuw hek bij Mierlose molen

Dit keer neemt een tiental winkels deel aan het evenement. Diens modellen sluiten gaandeweg bij de stoet aan, die zo steeds langer wordt. De slotsom is op de Markt waar een verhoogde catwalk staat opgesteld. Daar wordt de tijd genomen om te poseren voor het publiek. Vervolgens gaat om 15.15 uur een nieuwe ronde van start.

In Winkelcentrum Midas is tevens van alles te doen voor de jeugd, zoals Paas-knutselen en een glittertattoo laten zetten. Ook kunnen kinderen meedoen aan een selfiewedstrijd. De winkels zijn van 13.00 uur tot 17.00 uur geopend.

MIERLO - Sinds afgelopen week schittert er een nieuw hekwerk rond de Mierlose Standerdmolen aan de Dorpsstraat. Met dank aan met name het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo en de mensen van ’t Saam. Gezamenlijk klaarden zij eigenhandig de klus in het kader van de jaarlijkse vrijwilligersdag van NLdoet.

door Jos Lenssen

Elk jaar in maart organiseert het Oranje Fonds NLdoet, een grote vrijwilligersactie. Daarmee zet NLdoet de vrijwillige inzet in de schijnwerpers en activeert door een publiekscampagne zoveel mogelijk Nederlanders om een dag vrijwilligerswerk te doen en zo te ervaren wat werken als vrijwilliger met je doet. Ook het college van burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo behoort steevast tot de vrijwilligers die tijdens NLdoet de handen uit de mouwen steekt. Zo ook tijdens de eerder deze maand gehouden NLdoet editie 2023.

Volwaardig klussers

rondom de molen, die sinds 2021 onder gebracht is in de stichting Molenstichting Geldrop-Mierlo, aan vervanging toe was. En dat bleek een mooie klus voor de vrijwilligersactie.

Honderd planken

Enkele kinderen presenteren de nieuwste mode tijdens een vorige editie van Asten op de Catwalk. (Foto: Joyce van Dijk)

Jubileumprogramma TWC

ASTEN - TWC Asten bestaat 50 jaar en viert dat met een speciaal jubileumprogramma. Zo is zaterdag 16 september de grote dag met tal van activiteiten.

TWC presenteerde de jubileumactiviteiten tijdens de jaarvergadering van de club. Zo krijgen basisscholen een speciale lesbrief aangeboden en houdt TWC een zoektocht naar racefietsen in de etalages van diverse winkels in Asten. De winnaars worden op 16 september bekendgemaakt, als TWC exact een halve eeuw bestaat.

Ook zilver voor Sofie Lahaije bij Skills Heroes

LIEROP - De Lieropse Sofie Lahaije heeft afgelopen weekend ook zilver gewonnen tijdens de nationale beroepenwedstrijd Skills Heroes.

In de categorie managementassistente behaalde Sofie de tweede plaats. De Lieropse is werkzaam bij HD Solar in Someren waar ze vier dagen per week werkt. Ze gaat één dag in de week naar het Summa College in Eindhoven.

Via Coen Loijen van de afdeling ruimte en vastgoed van de gemeente Geldrop-Mierlo werd er contact gelegd met ’t Saam. Als eigenaar van de grond en dus ook het hekwerk rondom de molen was hij op de hoogte dat het hekje

In samenwerking met onder andere Paul Oosterhof en Johan den Ouden, vrijwilligers van ’t Saam, namen burgemeester Jos van Bree en de wethouders Peter Looijmans, Hans van de Laar en Mathil Sanders de uitdaging vol enthousiasme aan. En niet zonder resultaat, integendeel. Als volwaardig klussers hadden zij de schone taak de bijna honderd planken van padoek, een hard -

houtsoort uit Afrika die onbehandeld kan blijven, te bewerken en in elkaar te zetten. Vorige week dinsdag 21 maart was het eindresultaat zichtbaar bij de Mierlose Standerdmolen en gingen de hoofdrolspelers van de speciale NLdoet vrijwilligersklus met de nodige trots gezamenlijk op de foto bij het fraaie hekwerk rondom de molen.

Het nieuwe hek kan er weer jaren tegen, tot grote tevredenheid van de molenaars Ronald Groothedde en Jan Molenkamp die samen met molengids Wim van der Linden namens het molenteam vorige week dinsdag aanwezig waren tijdens de ‘oplevering’ van het nieuwe hekwerk.

Voetbalmuseum Mierlo viert vierjarig bestaan

MIERLO - Aanstaand weekend, zaterdag 1 en zondag 2 april zijn er gratis rondleidingen in hotel Hup in Mierlo ter gelegenheid van het 4-jarig bestaan van voetbalmuseum Fanatic.

Een mooie gelegenheid de laatste nieuwtjes te vernemen van verzamelaar en museumeigenaar Jos Lenssen en de aanwinsten te bewonderen in het voetbalmuseum dat op 2 april 2019 werd geopend door Louis en Truus van Gaal in samenwerking met Hans van Breukelen.

‘De meest unieke collectoritems pronken in de vitrinekasten’

Ruim 650 originele gedragen wedstrijdshirts, 300 paar oude voetbalschoenen, persoonlijke trofeeën, accreditaties en al wat met de voetbalsport te maken heeft is terug te vinden in het voetbalmuseum dat gevestigd is in hotel Hup, Arkweg 3 in Mierlo.

Grootste verzameling

De meest unieke collectoritems pronken in de vitrinekasten en zijn van dichtbij te bewonderen tijdens de gratis rondleidingen die zullen plaatsvinden op zaterdag 1 april (aanvang 13.00 uur) en zondag 2 april (11.00 uur).

Belangstellenden kunnen vrij aansluiten tijdens de rondleidingen die zo’n uur zullen duren. De rondleidingen worden gedaan door de museumeigenaar die inmiddels ruim 55 jaar actief is met het verzamelen van de meest uiteenlopende voetbalsouvenirs en door de jaren heen inmiddels in binnen- en buitenland bekendheid geniet vanwege de grootste voetbalverzameling van Nederland. Tal van voetbalbekendheden als Louis van Gaal, Guus Hiddink, Hans van Breukelen, Willy van de Kerkhof, Diego Maradona en Jordi Cruijff en vele anderen stelden persoonlijke souvenirs en trofeeën beschikbaar voor het museum dat dagelijks gratis te bezoeken is.

Tijdens de rondleidingen is ook

de mogelijkheid om op de foto te gaan met de KNVB Kampioenschaal 2018 gewonnen door PSV én de Zilveren Voetbalschoen van 1983 gewonnen door Helmond Sport keeper Otto Versfeld.

Qatar

Interessant zijn ook de voetbalschoenen van Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk waarop hij speelde tijdens het WK 2022 in Qatar. Deze schoenen zijn onder andere voorzien van de namen van zijn beide kinderen en de vlaggen van Nederland en Suriname. Twee weken geleden kreeg Jos Lenssen de schoenen, evenals een Nederlands Elftal wedstrijdshirt van Ajax-doelman Remko Pasveer, van de WK-wedstrijd Senegal-Nederland.

PEELBELANG / ‘T CONTACT | Donderdag 30 maart 2023 25 PB
Het college en ’t Saam zorgen voor nieuw hekwerk voor Mierlose Standerdmolen. (Foto: Thom van den Heuvel) Otto Versfeld (l) overhandigt Jos Lenssen de Zilveren voetbalschoen voor zijn voetbalmuseum. (Foto: Wim van den Broek) De kampioensschaal van PSV. De Brabantse ploeg wist deze in 2018 te veroveren en is nu te zien in het voetbalmuseum in Mierlo.

De Groningse cabaretier Jasper van der Veen komt vrijdag 31 maart naar theater De Ruchte in Someren. Jasper zit propvol grootse plannen, sterke grappen, slap geouwehoer en prachtige verhalen. De voorstelling begint om 20.00 uur. Kaarten kosten 19 euro en zijn te bestellen via: www.deruchte.nl.

Zaterdag 1 april

Concert in De Einder

Op zaterdag 1 april geven de harmonieorkesten van Harmonie St. Caecilia uit Nieuwenhagen en Muziekvereniging Juliana uit Someren-Eind een gezamenlijk concert in MFA De Einder. Dit begint om 20.00 uur, de entree is gratis.

Beide verenigingen hebben een licht en gevarieerd programma ingestudeerd, wat ligt tussen statige concertmarsen en indrukwekkende filmmuziek.

Na het concert treden ‘Die Angeber’ op in de foyer, zij zullen met stemmige Böhmische muziek, afgewisseld met muziek van DJ Danny, zorgen voor een gezellige voortzetting van de avond.

Maandag 3 april

Lezing Vrouwen Centraal

Vereniging Vrouwen Centraal organiseert maandag een lezing over ‘Erwin Olaf, topfotograaf en wereldberoemd’. De lezing wordt gegeven door fotorecensent John Lommen.

Met zijn choquerende beelden, het expliciete bloot uit zijn beginperiode, de nostalgie, de intimiteit en met zijn vaak subtiele humor is Erwin Olaf over de hele wereld beroemd en gelauwerd. In 2011 kreeg hij de Johannes Vermeerprijs, de Nederlandse staatsprijs voor de kunsten. Schilderijen in het Rijksmuseum, van Rembrandt en Jan Steen, waren voor Erwin Olaf al sinds zijn vroege jeugd een grote inspiratiebron. Hij schonk het Rijksmuseum dan ook in 2018 ruim 400 foto’s, het museum kocht er nog eens 80. In 2019 waren de twee grote overzichtstentoonstellingen in het Fotomuseum en het Gemeentemuseum in Den Haag een groot succes. John Lom -

‘Gratis naar Klok & Peel’

ASTEN - Tijdens de Museumweek 2023, die komende zaterdag van start gaat, krijgen Museumkaarthouders de kans om een mooi cadeautje weg te geven. Iedere kaarthouder mag namelijk iemand verrassen met een gratis bezoek aan Museum Klok & Peel in Asten.

men, fotorecensent en fotobespreker verzorgt in Someren een boeiende lezing met veel foto’s van Olaf’s werk en vertelt een en ander over de achtergronden daarvan. De lezing begint om 20.00 uur en wordt gehouden in Hotel Centraal in Someren. Kosten voor nietleden bedragen 5 euro.

Dinsdag 4 april

Goede Weekviering

De Zonnebloem-afdeling Someren organiseert dinsdag voor de 35e keer de Goede Weekviering. De dienst begint om 19.00 uur in De Einder in Someren Eind en duurt tot ongeveer 20.15 uur.

Tijdens deze viering wordt de gehele Goede Week, van Palmzondag tot en met de verrijzenis van Christus met Pasen, in een viering beleefd. Pastor Schevers gaat voor in deze dienst voor de zieke en gehandicapte mensen uit Asten, Someren en Deurne. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door het Jozef/Pauluskoor onder leiding van Toos Douven. Na de dienst is er voor alle aanwezigen een kop koffie of thee met koek.

Woensdag 5 april

Bloemschikken

Op woensdagmorgen gaat de KBO Someren weer bloemschikken. Voor materiaal wordt gezorgd. De deelnemers hoeven alleen maar een potje mee te brengen.

Op deze morgen kunnen de deelnemers een mooi lentestukje komen maken in De Huiskamer in De Ruchte in Someren. Francé van de Kemenade komt de KBO hier weer bij helpen. De activiteit start om 10.00 uur. De kosten voor de materialen bedragen 17,50 euro die graag bij opgave te voldoen. Verplicht aanmelden voor 31 maart bij Hennie Vossen: 0493-494541.

Bij de Museumvereniging zijn landelijk 450 musea aangesloten. Normaliter worden deze musea gevraagd om zelf wat te organiseren tijdens de Museumweek, maar dit keer is het de vereniging die uitpakt. Vanaf komende zaterdag tot en met vrijdag 7 april mogen de 1,4 miljoen Museumkaarthouders in Nederland hun kaart uitlenen aan bezoekers die daarmee gratis binnenkomen. Zo ook bij Museum Klok & Peel in Asten. ‘Krijg je deze geste van niemand spontaan aangeboden, maar zou je er wel graag gebruik van willen maken? Dan kun je ook zelf het initiatief nemen. Ken je iemand met een Museumkaart? Vraag die kaart dan voor een dagje te leen’, aldus Klok & Peel.

je iemand met een Museumkaart?

Vraag die kaart dan voor een dagje te leen’

De kaarthouders krijgen zo dus de gelegenheid om een mooie geste te doen. Bijvoorbeeld aan een familielid of goede buur die veel voor hen betekent. Maar de kaart mag dus aan eenieder worden uitgeleend.

Ambassadeur Door Museumkaarthouders op te roepen in de loop van de actieweek hun kaart te delen met iemand anders, worden de kaarthouders vanzelf ambassadeur voor de Nederlandse musea. Afhankelijk van de vraag hoe gretig het publiek meegaat in het ‘gratismuseumbezoek-met-een-geleende-museumkaart’ kan de actie leiden tot 1,4 miljoen extra muse-

Passion Someren keert terug in De Ruchte

umbezoekers in één week tijd. Zo draagt de vereniging bij aan haar doelstelling: musea helpen hun collecties en naamsbekendheid uit te dragen.

Kleine verrassing

Per kaart mag er één bezoeker naar binnen. Die komt dus in plaats van de kaarthouder. De houder kan weliswaar op een ander moment het museum bezoeken, maar ze mogen niet samen naar binnen. Tot slot krijgen leenkaarthouders tijdens de actieweek nog een kleine verrassing aangeboden bij Museum Klok & Peel. Het museum aan de Ostaderstraat in Asten is binnen de reguliere openingstijden te bezoeken.

Alzheimer Café in ’t Kwartier

ASTEN - Het Alzheimer Café Peelland behandelt op dinsdag 4 april het thema ‘Leefstijl: bewegen, gezondheid en voeding’. Het Alzheimer Café is gevestigd in gemeenschapshuis ‘t Kwartier in Asten.

SOMEREN - Na een succesvolle eerste editie van Passion Someren in 2022, welke plaats vond in theater De Ruchte in Someren, komt Stichting Madesko in samenwerking met Naš Orkestar terug met Passion 2023. Ditmaal op zaterdag 1 april, zondag 2 april en zaterdag 8 april.

Met jaren ervaring door Passion Heusden vormde zich vier jaar geleden Naš Orkestar. Aangevuld met gepassioneerde muzikanten met eveneens een grote liefde voor muziek, ontstond er een mooie club. Naš Orkestar brengt een heel eigen en vooral ook eigentijdse Passion op het podium. Energievol, sensationeel, vol emotie en met heel veel muziek. Het verhaal blijft hetzelfde; daar wordt niet aan getornd, maar met nummers zoals Heroes van David

Bowie, Judaskus van Stef Bos of My Way van Sinatra kan men genieten van een gloednieuwe, meeslepende show die niemand onberoerd zal laten. Vanwege de enthousiaste reacties van het publiek dat aanwezig was bij de twee uitverkochte voorstellingen vorig jaar, is Passion Someren in 2023 uitgebreid naar drie data.

Kaarten zijn verkrijgbaar via de site van theater De Ruchte: www. deruchte.nl, en kosten 17,50 euro.

Afgelopen 7 maart opende het Alzheimer Café voor het eerst de deuren in het nieuwe gemeenschapshuis. Bezoekers wisten de locatie prima te vinden, getuige de grote opkomst. Toen werd het thema ‘Palliatieve zorg, euthanasie en terminale zorg’ behandeld. Dinsdag 4 april dus een minder zwaar thema: ‘Leefstijl, bewegen, gezondheid en voeding’. Wat doet je manier van leven met de voortgang van het proces van dementie? Gespreksleider Jac Huijsmans bespreekt dat met Peter Bakens, publicist en oud-docent Verzorging. Zo komen onderwerpen als voeding, bewegen, mondverzorging, sociale contacten en verkeersdeelname aan bod.

Tijden

Het Alzheimer Café is bedoeld voor mensen met dementie, hun naasten en andere belangstellenden uit Deurne, Asten en Someren. Het café is van 19.30 uur tot 21.00 uur geopend, inloop vanaf 19.00 uur.

Donderdag 30 maart 2023 | ‘T CONTACT / PEELBELANG 26 PB
Evenementen 2023
‘Ken
Tijdens de Museumweek kunnen bezoekers een dagje gratis naar Museum Klok & Peel. (Foto: Rob Fritsen) Na een succesvolle eerste editie van Passion Someren in 2022 komt Stichting Madesko terug met Passion 2023. (Foto: Eric Driessen)

Prijs: € 1.375,

Prijs: € 2.195,

Prijs: € 2.575,

Prijs: € 2.195,

kijk voor een indruk van onze aanbiedingen op: www.teunarts.nl

Prijs: € 1.595,

Prijs: € 1.175,

Prijs: € 1.375,

Prijs: € 1.075,

www.teunarts.nl
ZONDAG 26 MAART GEOPEND Z O N DAG 2 APRIL GEOPEND VAN 10.00 - 17.00 UUR 10.00 - 17.00