De Schakel 03-08-2022

Page 1

DE SCHAKEL 3 Bewoners SLIMme wijk willen ontmoetingsruimte

7 Koelhuis Eindhoven is op zoek naar verhalen

7 Openbare repetitie Midlife+ Band

3 augustus 2022

31

WWW.WEEKBLADDESCHAKEL.NL

9

11

Gratis muziekfestival ‘Grote Beek Pop’

Geheugenbibliotheek biedt veel informatie

Zie gemeentenieuws vanaf pagina 5

Besparen op je hypotheeklasten? Bel 040 - 22 22 109 of email info@faw.nu

Hulp nodig bij het schrijven van teksten en fotografie? De Lokale Verbinder

De nieuwe wethouders v.l.n.r. Peet van de Loo, Suzan van de Goor-Gelens en Kees Vortman (Foto: Jurgen van Hoof)

www.dasmediacentrum.nl

Nieuwe wethouders willen in gesprek blijven WAALRE - De drie nieuwe wethouders van Waalre werden op donderdag 21 juli geïnstalleerd. Peet van de Loo, (58) is wethouder duurzame ontwikkeling. Kees Vortman (53) is wethouder sociale ontwikkeling en Suzan van de Goor-Gelens (51) is wethouder ruimtelijke ontwikkeling. Uit een gesprek kwam naar voren dat de verschillende portefeuilles met elkaar verweven zijn. De wethouders willen vooral samen op pad gaan en ‘luisteren en in gesprek blijven met de mensen’ staan bij hen hoog in het vaandel. Door Wilma Stofmeel Susan van de Goor Gelens woont 37 jaar in Waalre. Ze is getrouwd en heeft een zoon en twee dochters. Een dochter woont nog thuis. In 2014 kwam ze in de gemeenteraad van Waalre. Susan van de Goor-Gelens: “Ik ben al jaren actief in de politiek en thuis zijn ze er inmiddels aan gewend dat ik in het dorp eens wordt aangesproken. Als wethouder kijk ik naar het algemeen belang, niet naar het individu. Daardoor zal ik wel eens besluiten moeten nemen die niet bij iedereen goed ontvangen worden. Ik heb mijn kinderen daarom geleerd wat ze moeten doen als zij worden aangesproken op mijn werk.” Ruimtelijke ontwikkeling Met haar portefeuille Ruimtelijke ontwikkeling kijkt Susan van de Goor-Gelens er naar uit om mooie projecten te kunnen realiseren. Ze

heeft als raadslid in 8 jaar al veel dossierkennis kunnen opdoen. “Als raadslid droeg ik projecten aan, als wethouder mag ik uitvoeren. Ik mag, bij wijze van spreken, kijken, ruiken en proeven. Eerst was het op raadsniveau, nu kijk ik naar de uitvoering. Er zijn verschillende woningbouwprojecten nodig, ik hoop dat we de komende 4 jaar kunnen bouwen. Zo zijn daar nu tien tot vijftien tijdelijke woningen die we willen realiseren. Eigenlijk lijken die meer op gewone rijtjeshuizen. We zijn met bewoners daarover in gesprek, het belangrijkste is dat we elkaar horen en begrijpen.” Peet van de Loo Peet van de Loo is getrouwd en heeft een dochter, Julia. Ze is in Arnhem geboren en studeerde in Nijmegen. Zij werkte in drie gemeentes en was onder andere gemeentesecretaris in Sint Oedenrode en wethouder in Best waar

ze haar man Bert leerde kennen die daar wethouder was. Verder werkte zij bij Rijkswaterstaat en ASML, kortom Van de Loo heeft een brede schat aan ervaring. Duurzame ontwikkeling Peet van de Loo woont in Best en heeft van de gemeenteraad ontheffing gekregen om daar te blijven wonen. Peet van de Loo: “Het is in deze tijd bijna onmogelijk om een huis te kopen. Het heeft bijna 5 jaar geduurd voordat wij ons huis in Best hadden gevonden. Ik zoek een goede balans tussen mensen, planeet en welzijn (people, planet, prosperity). Ik eet biologisch, ons huis in St. Oedenrode was energieneutraal. Ons huis in Best is voorzien van een luchtwarmtepomp. Zelf ga ik, als mijn agenda dat toelaat, zoveel mogelijk op de fiets. Dat geeft me meer energie, ik leid vooral een zittend bestaan en bij een bijeenkomst is vaak iets lekkers te eten. Onze portefeuilles (ruimtelijke ontwikkeling, sociale ontwikkeling en mijn portefeuille duurzame ontwikkeling), zorgen er voor dat we als wethouders in de toekomst vaak samen afstemmen en vooral ook op locaties te vinden zijn. Het ene project heeft ook met het andere te maken.”

Kees Vortman Kees Vortman woont in Son en Breugel. Hij is getrouwd met Paula en heeft twee dochters: Lieke van 21 die in Rotterdam studeert en Sanne van 23 die samen met haar vriend Stan op zolder woont. Kees Vortman: “Sanne en Stan willen graag op zichzelf wonen, maar net als veel anderen kunnen zij niet aan een woning komen. We vinden het wel gezellig zo, Stan kookt vaak en heel lekker, soms kook ik ook, net als mijn vrouw. Wij wonen in Son en Breu-

gel en ik heb ook ontheffing gekregen om daar te blijven wonen. Ik zie veel overeenkomsten tussen Waalre en Son en Breugel; wij hebben ook twee kernen een een mooie natuur, net als Waalre en hebben hard gestreden om zelfstandig te blijven. Tenslotte hebben beide gemeenten een beperkt ambtelijk apparaat. Ambities en capaciteit moeten voortdurend afgewogen worden om de dienstverlening op peil te houden.” Lees verder op pagina 3

3 t/m 9 augustus

Z MER

SALE TOT 50% KORTING!

Elke zondag open Valkenswaard Nieuwe Waalreseweg 199


MANON GRAND MODA

IN De nieuwe najaars collectie is binnen en we hebben nog hele mooie sale aanbiedingen. Voor stijlvolle mode voor de vollere vrouw, komt u naar MANON GRAND MODA in Eersel. Bij ons kunt u terecht voor maat 40 t/m 60, met onder andere bekende merken zoals Yoek, Exxcellent, Only-M, Azay, Pont Neuf en nog meer!

MAAK VAN PLUSSIZE UW PLUSPUNT Wij zien u graag in onze prachtige winkel.

Nieuwstraat 13 5521 CA EERSEL /manon. staal. 334

Manon Grand Moda

HIER VIND EN KRIJG JE ALLE TOOLS

ZIE JIJ DEZE ROL ZITTEN? WWW.TOOLSTATIONJOBS.NL

Toolstation zoekt een

SHOP ASSISTANT in onze vestiging in VALKENSWAARD!


3

WEEKBLAD DE SCHAKEL | Woensdag 3 augustus 2022

Onderzoek ontmoetingsruimte SLIMme Wijk WAALRE - De SLIMme Wijk in Waalre is volop in ontwikkeling. Woningcorporatie Wooninc. werkt samen met ouderenzorgorganisatie Oktober, gemeente Waalre en Technische Universiteit Eindhoven aan een stedenbouwkundig plan. ‘Ontmoeten’ is een belangrijk thema in de SLIMme Wijk. Daarom dachten de bewoners en omwonenden mee over een belangrijke vraag: (waar) realiseren we een ontmoetingsruimte?

komende jaren worden de woongebouwen aan de Malvalaan vernieuwd. Woningcorporatie Wooninc., zorgorganisatie Oktober en de Technische Universiteit Eindhoven hebben de handen ineengeslagen om te werken aan een inclusieve SLIMme wijk rond de Malvalaan in Aalst-Waalre.

SLIM staat voor: Sociaal, Leefbaar, Inclusief en Mensgericht

Dat blijkt uit de antwoorden die bewoners gaven tijdens ongeveer 80 voordeurgesprekken. Wooninc. liet bewoners meedenken over een ontmoetingsruimte. Ze kregen de vraag of ze graag een ontmoetingsruimte in de wijk willen, waar ze die dan het liefste zien en wat ze in de ontmoetingsruimte willen doen.

‘Maak een ontmoetingsruimte dichtbij bewoners die minder mobiel zijn’ De bewoners waren eensgezind: ze willen graag een ontmoetingsruimte in de wijk. Wooninc. en Oktober gebruiken de uitkomst van het onderzoek bij het vormgeven van het stedenbouwkundig plan voor de SLIMme Wijk. Die reactie gaven de meeste bewo-

Colofo n Weekblad de Schakel

Uitgever: DAS Mediacentrum Bezoekadres: Stationsstraat 103 | 5751 HD Deurne Ma t/m vrij: 08.00-17.00 uur T 0493-473578 www.weekbladdeschakel.nl Correspondentieadres: Stationsstraat 103 | 5751 HD Deurne Media-adviseur: Marianne van Gelder T 0493-473578 | M 06-82097740 E deschakelwaalre@dasmediacentrum.nl Advertenties voor plaatsing op de eerstvolgende woensdag aanleveren vóór maandag 12.00 uur. Redactie: Pien Buwalda (Hoofdredacteur) M 06-57017064 E deschakel@dasmediacentrum.nl Maarten Driessen (Peelbelang) T 0493-352608 | M 06-13763686 E redactie@peelbelangonline.nl Jordy van de Brug (‘t Contact) T 0493-352609 | M 06-13762619 E redactie@hetcontact.nl

De Slimme Wijk in Waalre is volop in ontwikkeling. ners die meedachten over het onderwerp. Zij stellen voor om een ontmoetingsruimte te realiseren in of bij het woonzorggebouw van Oktober en niet in of bij één van de woongebouwen van Wooninc. Dan hoeven de cliënten van Oktober, die vaak minder mobiel zijn, niet zo ver te lopen. Zo redeneren de deelnemers aan het onderzoek. Een terras hoort voor hen ook bij een ontmoetingsruimte. Daarnaast zien ze een ruimte

met veel ramen voor zich, zodat je fijn naar buiten kan kijken. En als het aan de bewoners ligt, krijgt de ontmoetingsruimte een gastheer of gastvrouw als het vaste gezicht en aanspreekpunt. Waardevolle ideeën Bewoners hadden nog meer waardevolle ideeën over ontmoeten in de wijk. Bijvoorbeeld om te koken voor bewoners uit de wijk, of kin-

Vervolg van de voorpagina

Wethouder Kees Vortman Sociale ontwikkeling In zijn portefeuille sociale ontwikkeling ziet Kees Vortman het zorgen voor de meest kwetsbaren als belangrijk speerpunt. Kees Vortman: “Kwetsbaren en ouderen krijgen van mij structurele aandacht. De wachtlijsten voor jeugdzorg zijn bijvoorbeeld een grote zorg. We hebben overal met personeelsproblemen te maken, het is nodig om in regionaal verband samen te werken. Problemen moeten we met de verschillende partners efficiënt en creatief zien op te lossen. Onlangs kwa-

Blijft u graag op de hoogte van de ontwikkeling van de SLIMme Wijk Waalre? Of denkt u graag mee over de SLIMme Wijk? Kijk op www.slimmewijkwaalre.nl en schrijf u in voor de nieuwsbrief.

Waalres Museum krijgt flinke opknapbeurt

men de boeren op het gemeentehuis protesteren. We zijn met elkaar in gesprek gegaan en ontvingen ze als gasten. Op een nette en goede manier hebben ze hun boodschap gebracht.” Huifkarrentocht De nieuwe wethouder vervolgt: “We zijn alle drie uitgenodigd voor een huifkarrentocht om in de omgeving kennis te nemen van duurzame ontwikkeling, maatschappelijke en sociale belangen. En dat gaan we ook doen, we kijken er naar uit.”

Kunstwerk of afval?

Bram Vannisselroij (Weekblad voor Deurne) T 0493-352606 | M 06-46017681 E redactie@weekbladvoordeurne.nl Martin de Bruijne (Middenstandsbelangen) T 0493-352602 | M 06-29536173 E redactie@middenstandsbelangen.nl Berichten voor plaatsing op de ­eerstvolgende woensdag aanleveren vóór maandag 08.00 uur. Weekblad de Schakel Oplage: 8.700 exemplaren Verschijnt op woensdag in Waalre en Aalst. Bezorgklachten: Via onze website www.weekbladdeschakel.nl Wij behouden ons ten aanzien van de inhoud van onze artikelen zowel het auteursrecht voor conform art. 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het Databankrecht. Deze krant is aangesloten bij:

derfeestjes organiseren. Een bewoner wil graag een bridgeclub starten. Ook een computercursus voor senioren werd voorgesteld. Andere bewoners wilden juist graag gaan wandelen met ouderen in de wijk. Uit al die ideeën blijkt wel hoe betrokken de bewoners zijn. Wooninc., Oktober, de TU/e en gemeente Waalre bekijken nu samen hoe ze in de toekomst vorm aan die waardevolle ideeën kunnen geven. In de

Om het vernieuwingsproces te ondersteunen en om te profiteren van wetenschappelijke ontwikkelingen is de Technische Universiteit Eindhoven bij het vernieuwingstraject betrokken. Het idee is om aan de Malvalaan in Waalre, praktijk en onderzoek samen te brengen. Het wordt een plek waar (technische) innovaties worden getest en worden omgezet naar realistische (ontwerp)oplossingen; dit alles in het voordeel van de bewoners van de woongebouwen aan de Malvalaan en de omwonenden in de wijk Voldijn.

Daar kunnen de meningen over verschillen, maar dit is wat er gebeurt wanneer besluitvormers vooraf niet goed nadenken als ze iets willen veranderen. (Foto: Hans van der Boon)

Het Waalres Museum aan de Willibrorduslaan in Waalre krijgt op dit moment een flinke opknapbeurt. WAALRE - Het Waalres Museum aan de Willibrorduslaan in Waalre krijgt op dit moment een flinke opknapbeurt. Het gebouw zelf, alle ramen en kozijnen worden gratis geschilderd door schildersbedrijf Rob van Lindert uit Aalst-Waalre. Het oorspronkelijke aanzien blijft gehandhaafd, maar zal door de schilderbeurt een veel frissere uitstraling krijgen. Rob heeft altijd al een warm hart voor het Waalres Museum gehad. Rob herinnert zich nog goed dat zijn vader, Jan van Lindert, voor de opening van Het Waalre Museum in 2000 alle raampjes geplaatst en geschilderd heeft. Hij weet dat de inkomsten

van het museum laag zijn daarop besloot hij het museum te sponseren door het buitenschilderwerk aan te bieden. Voor Het Waalres Museum, dat een Rijksmonument is, komt het op een uitgelezen moment na de jaarlijks inspectie van de Monumentenwacht. Omdat het museum binnen ook aan een opknapbeurt toe was, heeft Van Lindert onlangs de benedenverdieping opnieuw gestuct, gewit en geschilderd. Het bestaande grijze interieur is vervangen door een lichte en frisse tint. In deze ‘nieuwe’ ruimte komt de tentoonstelling Duurzaam speelgoed van Simplex en Fisher-Price – voor generaties speelplezier – geweldig uit. (Nog tot 1 september).


Heeft u géén vervoer? Neem contact op en dan halen en brengen wij u.

RELAXFAUTEUILS

Siersteek Artisan

LEDER OF STOF / MAATWERK / STA-OP-STOELEN Deze ar ad leverba ra r o o v it U

:

In small -medium - large Snel leverbaar Binnen 1 week in huis Combinatie stof x leder mogelijk

Nu met gratis poef • Altijd een eerlijk advies. • Pasmodel aanwezig. • Zeer ruime keuze

Poefmodel Forte of Fine

MEER DAN 100 MODELLEN IN ONZE SHOWROOM Maandag t/m zaterdag Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur

WONEN

SLAPEN

ZITTEN

Wij nemen uw oude meubelen mee

MEUBELEN

uw WONINGINRICHTER Gestelsestraat 59 Waalre Tel. 040 - 22 13 922 www.profita.nl

VLOERBEDEKKING

Profita weet van wanden

RAAMDECORATIE

Q-media multimedia dressoirs

Kara System kasten

Modern systeemprogramma

Maandag t/m zaterdag Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur

5 jaar garantie

Wij nemen uw oude meubelen mee

Kara Frame programma

uw WONINGINRICHTER Gestelsestraat 59 Waalre Tel. 040 - 22 13 922 www.profita.nl

ACTIE


Gemeentenieuws EEN EEN PUBLICATIE PUBLICATIE VAN VAN DE DE GEMEENTE GEMEENTE WAALRE WAALRE

Op vakantie? Overeenkomst ontwikkeling bouwplan Trolliuslaan getekend Geef je woning een bewoonde indruk Op 20 juli 2022 hebben de gemeente Waalre en LVM Investments B.V, onderdeel van Arlo,

een

anterieure

Even kort er tussenuit of op vakantie naar het buitenland?

over-

Inbrekers weten dat ook. Een inbreker kiest voor de woning waar hij gemakkelijk binnen kan komen. De afwezigheid

eenkomst gesloten voor de herontwikkeling van een bedrijfslocatie aan de Trollius-

van bewoners is een belangrijke factor. Inbrekers willen tij-

laan in Aalst. Daarmee is een belangrijke stap gezet voor de

waarin mensen soms wel weken weg zijn, is voor inbrekers daarom ideaal.

realisatie van 18 appartementen op het terrein bij ‘t Hazzo.

Tips voor een bewoonde

dens hun inbraak niet gestoord worden. De vakantieperiode,

indruk Om te voorkomen dat inbrekers

Het woningbouwplan aan de Trolliuslaan sluit aan bij de visie die

voor

het

gebied

rondom

jouw woning laten vallen, is het belangrijk dat jouw woning een

Veilig Wonen Scan

bewoonde indruk geeft.

goed beveiligd is tegen inbraak?

• Vraag vertrouwde buren om

Doe dan de Veilig Wonen Scan, via veiligwonenscan.nl. Een

gebieden De Keizer en Locatie Ligtvoet, de nieuwbouw van de van

het huis in de gaten te hou-

’t Hazzo, de twee blokken met huurwoningen van Woonbedrijf

den. • Laat de buren de post verwij-

en de herinrichting van de openbare ruimte rond dat complex. Met de bouw van de appartementen verdwijnt een bedrijfsbestemming uit de bebouwde kom van Aalst. Daarmee krijgt het totale gebied een kwalitatieve impuls.

afgesloten.

tijdens je vakantie hun oog op

sporthal ’t Hazzo is gemaakt. De visie bestaat verder uit de woon-

kantine/ontmoetingsruimte

• Laat de buren checken of alle ramen en deuren goed zijn

deren. • Laat de buren hun auto op je

V.r.n.l. Maurits, Valerie, Lorraine en Toine Fick van LVM, burgemeester J. Boelhouwer en projectleider Aico Visschers van gemeente Waalre

Paspoort, rijbewijs of identiteitskaart gestolen of verloren Is je paspoort/identiteitskaart/rijbewijs gestolen of heb je deze verloren? Dan leg je eerst een verklaring van vermissing af bij jouw eigen woongemeente. Dit voorkomt fraude.

inrit parkeren. • Laat planten in de vensterbank staan en vraag de buren deze water te geven. • Zorg door gebruik van een tijdschakelaar dat het licht brand als het ’s avonds donker is. Denk ook aan de bovenverdieping. • Laat de buren bij een verdachte situatie direct de politie bellen via 112.

Wil je checken of jouw woning

goed beveiligde en afgesloten woning én het oplettende gedrag van jezelf en je buren, zorgt voor tot wel 90% minder kans op een inbraak. Word lid van WhatsApp-groep

de

Buurt

Via de Buurt WhatsApp-groep houden buurtbewoners samen een oogje in het zeil. Iets verdachts gezien? Meld deze situatie bij de politie. Op waalre.nl zie je of er in jouw buurt al een buurtwhatsappgroep actief is. Neem voor vragen contact op met de gemeente Waalre via 0402282500 of via veilig@waalre.nl.

wordt gesignaleerd. Vanaf dat moment is het document niet meer geldig. Vervolgens kun je een nieuw document aanvragen bij jouw gemeente. Document teruggevonden? Wordt jouw document na een verklaring van vermissing teruggevonden, dan wordt de vermissing niet teruggedraaid. Het document blijft ongeldig. Je bent verplicht om het teruggevonden document in te leveren, zodat deze kan worden vernietigd. Dit voorkomt fraude. Het gebruiken van een teruggevonden document is strafbaar!

Ben je in het buitenland jouw paspoort of ID-kaart kwijtgeraakt? Meld dit dan zowel bij de plaatselijke politie als ook bij jouw eigen gemeente in Nederland. Een nooddocument krijg je alleen als het om een noodsituatie gaat. In dat geval kan je een noodpaspoort of een laissez-pas-

ser aanvragen bij de Nederlandse ambassade of het consulaat in het betreffende land.

Online regelen Een vermissing van jouw identiteitskaart of paspoort kun je online doorgeven via onze website www.waalre.nl. Een vermist rijbewijs kun je online melden via www.rdw.nl met jouw DigiD. Het rijbewijs is dan direct ongeldig. Na registratie van de melding, ontvang je hiervan een bevestiging. Vervolgens kun je een afspraak maken bij de gemeente om een nieuw rijbewijs aan te vragen. Ook is het nog steeds

Vermissing doorgeven

mogelijk om de vermissing van het rijbewijs bij de gemeente door te geven. Dit gebeurt dan

Wanneer je de vermissing hebt doorgegeven, registreert de gemeente het document als ‘ver-

direct bij de aanvraag van het nieuwe rijbewijs. Maak een afspraak via www.waalre.nl of bel

mist’, wat automatisch nationaal

040-2282500.

Zomerstop In de zomerperiode vergadert de gemeenteraad niet. De eerste bijeenkomst na de zomerstop is op dinsdag 6 september. Dat is een oordeelsvormende bijeenkomst. De gemeenteraad van Waalre wenst u een prettige zomer en een fijne vakantie. We zien u graag in het najaar terug in onze raadzaal.


Gemeentenieuws EEN PUBLICATIE VAN DE GEMEENTE WAALRE

Bekendmakingen AANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure hebben ontvangen: Koningin Julianalaan 12 - het bouwen van extra opslagruimte (zaaknummer 345267), ingekomen op 19 juli 2022. Valkenswaardseweg 6 - het plaatsen van een dakkapel (zaaknummer 344409), ingekomen op 20 juli 2022. Ekenrooisestraat 57 - het verbouwen van een woonhuis, wijzigen van de voorgevel en plaatsen zonnepanelen (zaaknummer 346653), ingekomen op 24 juli 2022. Dennelaan 6 - het kappen van 3 bomen (zaaknummer 347940), ingekomen op 25 juli 2022. De aanvragen liggen ter inzage in het gemeentehuis. U kunt een afspraak maken via tel.: 040 – 2282500 om deze te bekijken. U kunt nog geen bezwaar indienen op deze aanvraag, maar slechts reageren. Het indienen van bezwaren is mogelijk nadat het college een besluit op de aanvraag heeft genomen. Dit besluit wordt gepubliceerd. VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Waalre maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend: De Huipen 18 - het verbouwen en uitbreiden van een woonhuis en plaatsen dakkapellen (zaaknummer 278244), verzenddatum besluit 15 juli 2022. De beschikkingen liggen in het gemeentehuis. U kunt een afspraak maken via tel.: 040 – 2282500 om deze te bekijken. Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken, daags na verzenddatum, bezwaar maken. Het bezwaarschrift kunt u richten aan het college van burgemeester

en wethouders, postbus 10.000, 5580 GA Waalre. Heeft u een spoedeisend belang? Het bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. U kunt naast het bezwaarschrift een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter. Richt uw verzoek aan de rechtbank Oost Brabant in ‘s- Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. AANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUNNING (UITGEBREID) Burgemeester en wethouders van Waalre maken bekend dat de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen: Meester Slootsweg 1 - het tijdelijk plaatsen van extra onderwijs-accommodatie in combinatie met brandveilig gebruik (zaaknummer 347083), ingekomen op 22 juli 2022. De aanvraag om omgevingsvergunning ligt ter inzage bij de balie van Team Vergunningen in het gemeentehuis. De openingstijden van deze balie vindt u op de eerste pagina van het gemeentenieuws. U kunt nog geen bezwaar indienen op deze aanvraag, maar slechts reageren. Het (eventueel) indienen van bezwaren is pas mogelijk nadat het college een besluit op de aanvraag heeft genomen. Dit besluit wordt gepubliceerd. ANTERIEURE OVEREENKOMST ‘TROLLIUSLAAN’ Burgemeester en wethouders van Waalre maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6.24, lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat zij op 20 juli 2022 een anterieure overeenkomst ex artikel 6.24, lid 1, hebben gesloten voor de herontwikkeling van het gebied gelegen aan de Trolliuslaan te Waalre, kadastraal bekend Gemeente Aalst, sectie E, nummers 3122, 3342 en 3335 (gedeeltelijk). De overeenkomst heeft betrekking op de voorgenomen realisatie van 18 appartementen op deze (voormalige) bedrijfslocatie in Waalre. Ter voldoening aan artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) wordt een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ter inzage gelegd. Deze beschrijving ligt vanaf donderdag 4 augustus tot en met

woensdag 14 september 2022 voor een ieder ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis van Waalre. Tegen de gesloten anterieure overeenkomst en de zakelijke beschrijving hiervan kunnen geen zienswijzen en/of bezwaren worden ingediend. Aankondiging voornemen tot verkoop grond perceel Trolliuslaan te Waalre Burgemeester en wethouders maken, met in achtneming van de publicatieplicht volgend uit het op 26 november 2021 door de Hoge Raad gewezen Didam-arrest (ECLI:NL:HR:2021:1778), het voornemen bekend tot de één-opéén verkoop aan LVM Investments B.V. van het perceel grond gelegen aan de Trolliuslaan in Waalre, kadastraal bekend Gemeente Aalst, sectie E, nummer 3335 (gedeeltelijk). Het College van B&W weegt in dit voornemen mee dat door de één-op-één verkoop van dit perceel grond de herontwikkeling van een bedrijfsperceel tot woningbouwlocatie mogelijk wordt gemaakt. Er is namelijk sprake van eigendom van LVM Investments B.V. van het grootste gedeelte van het te ontwikkelen gebied. De grond die de gemeente Waalre verkoopt is beperkt in omvang maar maakt de ontwikkeling mogelijk. Zienswijze Belanghebbenden kunnen tegen het voornemen tot éénop-één verkoop van het perceel grond in het kader van de herontwikkeling van een bedrijfsperceel aan de Trolliuslaan tot woningbouwlocatie, een gemotiveerde zienswijze indienen bij het College van burgemeester & wethouders, postbus 10.000, 5580 GA Waalre, t.a.v. afdeling RO, mevrouw J. Leenen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op de publicatiedatum en bedraagt 20 kalenderdagen. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met mevrouw J. Leenen, afdeling Grondzaken, per email bereikbaar jleenen@waalre.nl of per telefoon via 040-228 26 19. Waalre, 3 augustus 2022. De gemeente publiceert haar bekendmakingen elektronisch op www.overheid.nl. De bekendmakingen in de Schakel zijn een extra service naast deze elektronische bekendmakingen.

Aangepaste openingstijden Goed voor Mekaar Waalre Vanwege de vakantieperiode is Goed voor Mekaar Waalre van 25 juli tot en met 26 augustus alleen bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur op telefoonnummer 06-25762422. Vanaf maandag 29 augustus zijn wij er weer alle werkdagen.

GEMEENTE WAALRE Postbus 10.000 5580 GA Waalre (040) 2282500 gemeente@waalre.nl www.waalre.nl twitter : @Waalregemeente facebook : facebook.com/GemeenteWaalre Instagram : @gemeentewaalre LinkedIn : Gemeente Waalre

BEZOEKADRES Koningin Julianalaan 19 5582 JV Waalre COLLEGE VAN B&W EN RAAD Koningin Julianalaan 19 5582 JV Waalre Voor een afspraak neemt u contact op met het bestuurssecretariaat, (040) 2282500.

OPENINGSTIJDEN De gemeente werkt alleen op afspraak. Openingstijden loket Burgerzaken Ma t/m vrij van 8.30 - 12.30 uur Do van 8.30 - 19.30 uur

CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE DEELNAME (040) 2282500 cmd@waalre.nl www.waalre.nl/cmd

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID Ma t/m do van 8.30 - 17.00 uur Vrijdag van 8.30 - 12.30 uur

KLACHT OF MELDING Voor het doen van een melding of het indienen van een klacht ga naar www.waalre.nl.

GEMEENTENIEUWS Het gemeentenieuws vindt u ook op www.waalre.nl. De gemeentelijke pagina’s staan onder redactie van Team Communicatie.


7

WEEKBLAD DE SCHAKEL | Woensdag 3 augustus 2022

Terrasconcert Gee Whizz WAALRE - De coverband Gee Whizz geeft zondag 7 augustus een terrasconcert bij Café De Volmolen. Met muziek uit de jaren 60 en 70 timmert het vijftal al meer dan 3 decennia aan de weg. Het repertoire is gevarieerd, ook in klankkleur. Naast vocale nummers worden ook instrumentale nummers gebracht. Iedereen is zondag 7 augustus vanaf 14.30 uur welkom op het terras van Café De Volmolen op de grens van Waalre en Riethoven. De toegang is gratis.

Tips voor een frisse GFT-bak WAALRE - Wat doe je tegen de geur uit je groene container en hoe bestrijd je ongedierte? Tien bruikbare tips én oplossingen voor je GFTafval. Tuinafval in de groene container: Fijn tuinafval zorgt ervoor dat de groene container schoner en droger blijft. Zonder dit afval is het GFT-afval vochtiger en krijg je sneller last van vieze geurtjes. Etensresten verpakken: verpak etensresten daarom in een krant of biologisch afbreekbare afvalzak. Zet de container op een zo koel mogelijke plek en laat hem bij iedere ophaalronde legen. Oude krant onderin: een oude krant voorkomt dat afvalresten aan de onderkant van je bak vast blijven zitten. Laagjes: eerst keukenafval, dan tuinafval, dan keukenafval etc. Zo blijft het droger. Zaagsel: gooi af en toe wat zaagselin de GFT-bak, dat neemt vocht en geurtjes op. Gebruik speciale afvalzakken: papieren of afbreekbare plastic GFT-inzamelzakken zijn heel geschikt om te gebruiken. Let op: leg er geen knoop in. Geen vochtig afval in de container: om broeien en extra stank te voorkomen; gooi geen vochtig afval in de container. Gemaaid gras laat je bijvoorbeeld een dag drogen en vochtige etensresten laat je eerst in het gootsteenbakje uitlekken. GFT-container leeg achterlaten: op vakantie? Laat de GFT-bak dan leeg achter, zo voorkom je stankoverlast. Schoonmaken: maak de bak regelmatig schoon. Je kunt hierbij warm water en wat allesreiniger, groene zeep of azijn gebruiken. Laat de bak daarna goed drogen, voordat je ‘m weer gebruikt. GFT-bak open of dicht: met de deksel goed dicht krijg je minder snel last van vliegen en maden. De bak een beetje openlaten voorkomt stankoverlast.

Koelhuis Eindhoven zoekt verhalen EINDHOVEN - Wie kent het Koelhuis? Misschien er vroeger gewerkt? Of wel eens binnen geweest omdat er iemand werkte die je kende? Heb je het zelf bezocht tijdens de Campina-periode of later om een underground feest bij te wonen? Help ons om samen de geschiedenis van het gebouw te ontdekken. Het gebouw stond bekend als het Campina Vrieshuis, maar werd in de volksmond het ‘Koelhuis’ genoemd. Dit fascinerende, industriële erfgoed viert dit jaar zijn 50-jarig bestaan als herkenningspunt aan de Dirk Boutslaan in Eindhoven. De komende maanden verandert het gebouw naar een plek voor werken en experimenteren rondom hedendaagse kunst- en cultuur. Met behoud van het originele karakter. Reconstructie geschiedenis Om dit stukerfgoed te vieren, worden verhalen, documenten, wetenswaardigheden, foto’s, voorwerpen verzameld: alles wat kan helpen bij de reconstructie van de geschiedenis van het gebouw sinds het in 1972 in gebruik werd genomen. Alle bijdragen komen van pas, of het nu een persoonlijk verhaal is van een oud-werknemer van Campina, foto’s uit de underground periode van Koelhuis, of voorwerpen uit de tijd dat het een vrieshuis was. Elke bijdrage vormt een waardevol

van (tech)kunstenaars en makers bij elkaar komen om onderzoek te doen en te experimenteren, om les te geven en om iets te leren, en om hun werken te maken en te laten zien.

Een ‘Artist Impression’ van het nieuwe Koelhuis in Eindhoven. (Foto: Ector Hoogstad) stukje van de puzzel. Een selectie van de inzendingen zal opgenomen worden (voorzien van naamsvermelding) in publicaties over Koelhuis Eindhoven, en zal daarnaast te zien zijn in een speciale tentoonstelling over Koelhuis Eindhoven in het gebouw zelf, bijvoorbeeld tijdens Openmonumentendag. Als je meer wilt weten of jouw bijdrage wil insturen, schrijf dan naar: info@ koelhuiseindhoven.nl en zet ‘Mijn verhaal’ in de onderwerpregel. 50 Jaar Koelhuis Het gebouw dat bekend staat als ‘Koelhuis’ maakt deel uit van een snel veranderend gebied waar het industriële en innovatieve erfgoed

van Eindhoven samenkomt met toonaangevende, stedelijke transformatie. Het imposante gebouw aan de Dirk Boutslaan 1 is al jaren onderdeel van het voormalige Campina-terrein. Dit jaar, tijdens het 50-jarig bestaan van het pand, zal Koelhuis een transformatie ondergaan waarbij zijn industriële nalatenschap behouden blijft, maar zal het tegelijkertijd een nieuwe functie gaan vervullen binnen de stad. Deze nieuwe invulling zal ervoor zorgen dat Koelhuis een ontmoetingsplek wordt voor iedereen die geïnteresseerd is in nieuwe mediakunst, innovatie en creativiteit. Het wordt de plek waar zowel de lokale als internationale gemeenschap

Nieuw leven Ooit was het een vriesopslag voor de nabijgelegen zuivelfabriek van Campina en meer recentelijk een plek voor ondergrondse subculturen. Deze geheimzinnige kolos van industriële architectuur is nu klaar voor een heel nieuw leven. Om de historie van deze plek te behouden en tegelijkertijd veilig te stellen voor de toekomst, hebben we de hulp nodig van de lokale gemeenschap. Initiatief Koelhuis Eindhoven is een initiatief van Concrete Ventures. Zij gebruiken creatieve ontwikkeling en culturele programmering om plekken te verrijken en hun gemeenschappen te versterken door middel van inclusieve en duurzame groei. Missie is het vergroten van leefbaarheid en tegengaan van gentrificatie door culturele activering van vastgoedlocaties en ontwikkelingen. Concrete Ventures is een samenwerkingsverband tussen Bakkers | Hommen en Factorr.nl. Factorr.nl voegt als producent waarde toe aan (openbare)ruimtes door middel van kunst, cultuur en entertainment.

Openbare repetitie Midlife+ Band WAALRE - De Midlife+ Band houdt zaterdag 6 augustus een openbare repetitie voor de deur van Groelslaan 28 in Waalre. De repetitie is van 13.00 tot 16.00 uur. De bandleden die allemaal boven de 70 zijn, spelen meezingliederen uit vervlogen tijden en instrumentale nummers, waar iedereen zich in kan herkennen. De band bestaat uit een drummer, drie accordeonspelers. ritmebegeleider en een snaarmuzikant onder leiding van Peter Wielink, gaan voor de tweede keer buiten oefenen. Het buitenseizoen is klaar, de laatste uitvoeringen zijn in de openlucht geweest. Dus dit is nog een keer voor de fun.

Bij slecht weer als in veel regen op zaterdag 6 augustus, is helaas genoeg reden om de openbare buitenrepetitie te verplaatsen naar binnen. Midlife+ Band is dan noodgedwongen aan het oefenen in het repetitielokaal in Dommelen. Als het droog weer is, dan gaat alles gewoon door. Toeschouwers moeten alleen niet vergeten, het is een repetitie, dus er kan van alles fout gaan, ook wel eens leuk om mee te maken. Een stoel meebrengen is handig voor wie wil zitten.

De Midlife+ Band houdt zaterdag 6 augustus een openbare repetitie voor de deur van Groelslaan 28 in Waalre.

Hecht duo zoekt leuk huisje

Gizmo en Kaatje zijn een leuk, koddig en hecht duo. Samen zoeken ze een nieuw thuis (Foto: Dierenbescherming).

Gizmo is samen met Kaatje naar de opvang gekomen wegens persoonlijke redenen van de eigenaar. Gizmo is een rustig kereltje die graag geniet van een aaitje op zijn neus en bij zijn oren. Optillen is niet zo zijn ding maar komt wel op schoot als je bij hem gaat zitten. Hiervoor moet Gizmo je natuurlijk wel eerst goed leren kennen. Qua intelligentie is Gizmo minder slim (of wellicht wat luier) dan Kaatje. Hij kijkt graag af wat zij doet. Gizmo en Kaatje zijn een heel leuk en hecht koppel. Het asiel voor ze naar een leuk verblijf

waar ze lekker in de tuin kunnen spelen. Het duo is niet gewend aan andere huisdieren. Soms kwam er wel eens een kat bij hen verblijf en dat vonden ze erg spannend. Kinderen zijn ze ook niet gewend maar als de kinderen rustig van karakter zijn dan zou het mogelijk moeten zijn. Wil je meer weten over deze leukerds? Kijk voor meer informatie op de website: https://ikzoekbaas.dierenbescherming.nl/asieldier/konijnenen-knagers/1629610-gizmo-enkaatje


VACATURES Werkvoorbereider, Monteur Mechatronica, Logistiek Manager, en Cleanroom Medewerker Dit zijn wij D&M bouwt en onderhoudt complexe vacuümsystemen. Deze systemen worden gebruikt in hoogwaardige industrie, denk aan semiconductors, lichttechnologie, ruimtevaart, zonnecellen en medische apparatuur. D&M speelt al 30 jaar een toonaangevende rol in de internationale vacuümindustrie. We zijn sterk in de samenwerking tussen de domeinen fysica, mechanica, elektronica, software en vacuümtechniek. Onderscheidend is het gegeven dat D&M vacuümsystemen turnkey oplevert. Van ontwerp tot installatie en onderhoud: alles in eigen beheer.

wERkVooRbEREidER

LogiSTiEk MAnAgER

Het realiseren van maatwerk vacuümsystemen is even uitdagend als complex. Als werkvoorbereider heb je een belangrijke rol in onze ontwikkeltrajecten, want zonder goede voorbereiding geen succesvolle uitvoering. Kun jij goed organiseren, samenwerken en heb je aandacht voor details? Wie weet ben jij dan de Werkvoorbereider die wij zoeken.

Weet je van aanpakken, heb je overzicht en werk je graag in een dynamische omgeving? Heb je affiniteit met techniek en zorg je graag voor de logistieke slagkracht van ons bedrijf? Dan ben jij voor ons de ideale kandidaat.

Wat ga je doen: Je bent verantwoordelijk voor het voorbereiden van de werkzaamheden die binnen productie en montage worden uitgevoerd, inclusief planning, inkoop en documentatie. De volgende taken en verantwoordelijkheden horen daarbij: • Zorgvuldige orderverwerking, inclusief beheer van het ERP-systeem. • Uitvoeren kostprijscalculaties, inclusief uurtarieven, wachttijden et cetera. • Opstellen productie- en montageplanning, in overleg met projectleider of productieleider. • Borgen productie- en montageplanning, inclusief tijdig anticiperen op de vraag naar materiaal, gereedschap en capaciteit. • Verzorgen voorraadbeheer inclusief inkoop, in overleg met de plantmanager. • Toezien op naleving kwaliteitsprocessen. • Beantwoorden vragen van klanten en het managen van verwachtingen, ook bij problemen. Wat vragen we: We zijn op zoek naar een Werkvoorbereider met de volgende skills: • Minimaal MBO werk- en denkniveau • Minimaal 5 jaar ervaring met werkvoorbereiding en (productie)planning • Ervaring met inkoop en bedreven in onderhandelen • Kennis van en ervaring met ERP, software projectplanning en MS Office • Goede beheersing van zowel de Nederlandse als Engelse taal • Teamspeler met goede communicatieve vaardigheden • Oog voor detail, zonder het grote geheel uit het oog te verliezen

Wat ga je doen: Als Logistiek Manager ben je verantwoordelijk voor de gehele goederenstroom van levering, opslag en verzending. Hiervoor heb je de volgende taken en verantwoordelijkheden: • Aan de hand van onze procedures zorg je ervoor dat onze klanten hun bestelling op het juiste moment ontvangen. • Je zorgt voor de administratieve verwerking in ons ERP-systeem. • Je denkt mee over efficiënte logistieke processen én over een optimale inrichting van ons magazijn. Wat vragen we: Om succesvol te zijn als logistiek manager voldoe je aan de volgende eisen: • • • • • •

Minimaal MBO werk- en denk niveau Enkele jaren ervaring met magazijnwerkzaamheden en orders verzamelen Goede communicatieve vaardigheden en een pragmatische instelling Je bent een teamspeler met een proactieve en flexibele houding Je hebt overzicht en werkt secuur Je bent in het bezit van een auto- en heftruckrijbewijs of je bent bereid deze te halen

MonTEUR MEChATRoniCA

CLEAnRooM MEdEwERkER (PARTTiME)

Ben jij een gedreven Monteur Mechatronica? Werk je graag samen met collega’s aan hoogwaardige systemen voor aansprekende klanten? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Weet je van aanpakken, heb je overzicht en werk je graag in een dynamische omgeving? Ben je nauwkeurig, heb je oog voor kwaliteit en regel je zaken graag tot in de puntjes? Dan ben jij voor ons de ideale kandidaat.

Wat ga je doen: Als Monteur Mechatronica ga je zelfstandig aan de slag met het monteren en assembleren van complete systemen of submodules. In deze rol heb je de volgende taken en verantwoordelijkheden: • Je hebt oog voor detail en volgt nauwgezet de tekeningen en werkinstructies • Kwaliteit is leidend in alles wat we doen. Jij zorgt ervoor dat jouw werk aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet • Je denkt mee over oplossingen voor uitdagingen die gedurende het project ontstaan • Je werkt samen met enthousiaste collega’s aan verschillende projecten, volop afwisseling dus Wat vragen we: Om succesvol te zijn als Monteur Mechatronica heb je de volgende kwalificaties in je gereedschapskist: • Minimaal een afgeronde MBO opleiding Mechatronica of Werktuigbouwkunde • Relevante ervaring in mechatronica montage, ervaring met elektrische montage is een pré • Goede communicatieve vaardigheden en een pragmatische instelling • Je bent een teamspeler met een proactieve en flexibele houding • Je bent kwaliteitsgericht en hebt oog voor detail

Contact en solliciteren Wil jij het team bij DM Vacuumsystemen komen versterken en voldoe je aan wat we hierboven schetsen? Dan ontvangen wij graag je cv en motivatie. Je kunt reageren door te mailen naar Nellie v.d. Voort (HR Manager) hr@dm-vacuumsystems.com of neem telefonisch contact op: +31 (0) 495 - 491 967. D&M Vacuumsystemen Albert Plesmanstraat 3 6021 PR Budel The Netherlands T F E I

+31 (0) 495 - 491 967 +31 (0) 495 - 494 385 info@dm-vacuumsystems.com www.dm-vacuumsystems.com

Wat ga je doen: Als Cleanroom Medewerker heb je maken met veel verschillende taken en producten Concreet betekent dit de volgende taken en verantwoordelijkheden: • Reinigen van technische onderdelen volgens instructies en protocollen • Uitvoeren van schoonmaak werkzaamheden • Verpakken van schoongemaakte onderdelen volgens protocollen • Alle verdere voorkomende werzaamheden Wat vragen we: De Cleanroom Medewerker beschikt over de volgende vaardigheden: • Minimaal VMBO werk- en denk niveau • Nette en gestructureerde medewerker • Je hebt technische affiniteit • Je bent flexibel en beheerst de Nederlandse taal Wat bieden we? • Een salaris dat past bij de functie en bij jouw profiel • 25 verlofdagen bij fulltime dienstverband • Goede pensioenregeling • Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer • Ruime opleidingsmogelijkheden • Voorzieningen conform de CAO Metaal & Techniek


9

WEEKBLAD DE SCHAKEL | Woensdag 3 augustus 2022

Gratis festival Grote Beek Pop EINDHOVEN - GGzE houdt op zondag 7 augustus muziekfestival Grote Beek Pop. Het is de tiende editie dus het wordt een editie met een gouden randje. Van 11.30 tot 19.00 uur laten grote namen én lokale artiesten Eindhoven weer borrelen en bruisen. Het festival vindt plaats op Landgoed De Grote Beek. Het is gratis toegankelijk en alcoholvrij. Inmiddels is het een traditie en zijn er ook dit jaar weer twee podia waar afwisselend bands spelen. Dus geen muziekloze momenten, maar van het ene bruisende optreden naar het andere. Op Planetree-stage brengen getalenteerde medewerkers, cliënten en beginnende Eindhovense bands hun muziek ten gehore. Op de mainstage treden grote smaakmakers op. Line-up Wild Romance was de begeleidingsband van Herman Brood en is dit jaar weer live op tour en komt langs op Grote Beek Pop. Dat doet ook Toontje Lager, voor velen een feest van herkenning want wie kent de tekst van ‘Ik heb stiekem met je gedanst’ niet? Vendetta Drive brengt met drums, gitaren en een Hammondorgel, een eigenzinnige en explosieve mix van hard/southern rock en blues. Het laatste album van het Vlaam-

Zangers, zangeressen en acteurs gezocht REGIO - KleinKunstig zoekt voor haar Project Adèle Bloemendaal zangers, zangeressen en toneelspelers. De repetities starten in september. Project Adèle Bloemendaal verhaalt over haar bloemrijke leven. Het is een muziektheaterstuk van 45 minuten, waarin naast bijzondere gebeurtenissen ook diverse liedjes zijn verwerkt. KleinKunstig houdt voor iedereen die mee wil doen aan dit project, twee auditieavonden: - Dinsdagavond 6 september audities voor zang en - Dinsdagavond 13 september audities voor toneelspel Je mag voor beide disciplines intekenen, maar dat hoeft niet, de exacte tijd volgt nog. De wekelijkse repetities zijn op dinsdagavond en starten op 20 september vanaf 20.15 uur. De audities en repetities vinden plaats in Cultuurcentrum De Hofnar. Uitvoeringsdata worden gepland op zondagen in maart/april op diverse locaties in Valkenswaard. Interesse? Stuur een mail naar: abaeten@upcmail.nl

L e ze rs s chrijven In deze rubriek stelt de redactie ruimte beschikbaar voor meningen over en reacties op ­algemene en/of actuele zaken. Publicatie geschiedt geheel voor eigen verantwoording van de inzender. Door plaatsing spreekt de redactie geen voor- of afkeur uit. De redactie behoudt zich verder het recht voor om zonder opgaaf van redenen een ingezonden brief in te korten of niet te plaatsen. Inzendingen dienen voorzien te zijn van naam en adres.

AWB reageert op begroting De gemeenteraad heeft op 12 juli jl. de kaders voor het opstellen van de begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 vastgesteld. AWB heeft daarbij aangegeven dat het betreffende voorstel door de positieve effecten van de meicirculaire geheel is achterhaald. AWB heeft daarbij het volgende overwogen.

Archiefbeeld van Grote Beek Pop in 2016. Zondag 7 augustus keert het festival weer terug. (Foto: Bram Saeys) se Handkerchief werd bijzonder goed onthaald. Het is opnieuw een fascinerende, wat donkere trip in de bijzonder wereld van deze gave band, een wereld van steden, havens en romantiek. En als laatste Woman, dé Anouk Tribute band. De achtkoppige band met liefde en passie voor de echte Anouk. Van Nobody’s wife’ tot ‘Make it rain’ en alleandere songs waar de Haagse zangeres bekend mee is geworden. Wie, wat, waar, wanneer? Iedereen die van muziek en gezelligheid houdt is op zondag 7 augustus van 11.30 tot 19.00 uur welkom bij Grote Beek Pop. Dit alcoholvrije festival wordt gehou-

den op het prachtige Landgoed De Grote Beek, Dr. Poletlaan 40, aan de rand van Eindhoven. De entree en parkeren is gratis. Leren en werken GGzE organiseert Grote Beek Pop om cliënten op een laagdrempelige manier een culturele activiteit te bieden en om de integratie van mensen met een psychische aandoening in de samenleving te bevorderen. Het evenement is ook een goede leerschool. Cliënten maken het festival zelf mee mogelijk door mee te werken aan de voorbereiding of zich in te zetten als vrijwilliger op de dag zelf. Meer informatie: www.grotebeekpop.nl

Gratis afvalapp Waalre WAALRE -De gratis afvalapp van de gemeente Waalre is beschikbaar in Play Store of App Store onder de naam: Afvalkalender Waalre. In de app vindt u de afvalkalender, een kaart met locaties van containers van glas, textiel en luiers in de gemeente en handige adressen zoals het adres van de milieustraat. In de app is ook de afvalwijzer met informatie over welk afval waar in hoort, te vinden. Als u de optie ‘meldingen’ aanzet, krijgt u automatisch berichten over de afvalinzameling. Zelf uitprinten Uw eigen digitale afvalkalender is nog steeds te vinden op onderstaande website. Via deze site

kunt u inloggen met uw postcode en huisnummer. Zo komt u bij uw eigen digitale afvalkalender. U kunt de afvalkalender afdrukken of opslaan als PDF en als iCal-bestand toevoegen aan uw digitale agenda. Op de website is ook veel informatie over afval te vinden. Heeft u vragen? Stuur deze per mail naar: GemeenteContactCentrum@ waalre.nl. of bel met tel.: 040-2282500. www.afvalkalender.waalre.nl

Ook tijdens de vakantie verschijnen onze bladen wekelijks! Ons kantoor aan Stationsstraat 103 in Deurne is van 8 augustus t/m 26 augustus geopend van 08.30 tot 12.30 uur. WEEKBLAD

VALKENSWAARDS WEEKBLAD VOOR

DEURNE

DE SCHAKEL

Nu de effecten van de meicirculaire en van het coalitieprogramma op de begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 zijn doorgerekend, blijkt voor de zoveelste maal dat Waalre er financieel gezien de komende jaren veel beter voorstaat dan door het college is aangegeven. En dan moeten de resultaten van de septembercirculaire nog volgen. De positieve effecten van de meicirculaire resulteren, nadat de kosten van alle vermelde noodzakelijke en gewenste opgaven zijn meegenomen, in positieve begrotingssaldi in de jaren 2023 tot en met 2025 van respectievelijk 268.818, 985.825 en 1.427.358 euro. Voor 2026 (ravijnjaar) wordt een neerwaartse bijstelling verwacht. Om dit tekort te dekken stelt u voor om de OZB vanaf 2023 extra te verhogen. Wij vinden het speculatief om nu al rekening te houden met een mogelijk tekort in 2026 van 1.230.508 euro. Nu al valt te voorspellen dat wanneer deze korting zou worden doorgevoerd er zich in gemeenteland een financiële ramp gaat voltrekken. Dat gaat dan ook niet gebeuren.

Gemeenten hebben 2026 benoemd tot ‘ravijnjaar’; de bijdrage van het rijk daalt van 137 naar 47 euro per inwoner Bovendien hebben de gemeenten op het VNG-congres bij monde van hun voorzitter aan de minister van Binnenlandse Zaken laten weten dat zij nu, onmiddellijk duidelijkheid willen over de hoogte van het gemeentefonds na 2025. De minister liet weten te werken aan een nieuw financieringsstelsel voor de decentrale overheden dat in 2026 moet ingaan. En scherp voor ogen te hebben dat de gemeenten op Prinsjesdag in september duidelijkheid willen hebben over de financiële toekomst na 2025. Laten we ons dan ook weer niet onnodig druk maken over ongelegde eieren en de ontwikkelingen afwachten. Wij achten prematuur en onnodig om nu al de OZB extra te verhogen om een mogelijke neerwaartse

bijstelling in 2026 te kunnen opvangen. Reeds bij de behandeling van de begroting 2022, waarbij het college ook voorstelde om de OZB met 12% te verhogen hebben wij hier tegen geageerd. De gemeente dient er alles aan te doen om de koopkracht van de burgers op peil te houden. De vaste lasten nekken nu zelfs onze burgers met een middeninkomen. Het coalitieakkoord vermeld enerzijds: Het verhogen van de lokale lasten zetten we terughoudend in en alleen in het geval dat nut en noodzaak duidelijk zijn. Voor 2023 tot en met 2025 is de noodzaak daartoe duidelijk niet aanwezig. En voor 2026 is dit zeer onwaarschijnlijk. Verder vermeld het akkoord: We zetten in op oplossingen ter voorkoming van schulden, waaronder vroegsignalering, en van stapeling van schulden. Door de gemeentelijke belastingen niet dan wel niet extra te verhogen kan hiermee een begin worden gemaakt en blijft het niet bij goede bedoelingen, maar wordt de daad bij het woord gevoegd. Wij kunnen ons ook niet vinden in het uitgangspunt om geen bezuinigingen door te voeren op de lopende programma’s. Het voorstel om in te stemmen met het uitgangspunt om een eventueel negatief saldo in de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 honderd procent sluitend te maken door het extra verhogen van de inkomsten uit de OZB, is door de positieve effecten van de meicirculaire geheel achterhaald. AWB vindt het dan ook onacceptabel en onnodig om aan het extra verhogen van de gemeentelijke belastingen, conform het voorstel mee te werken. Met als gevolg dat daarmee impliciet de toenemende armoede, niet alleen financieel maar ook sociaal gezien, van onze burgers wordt bevorderd. Wij hebben dan ook een amendement ingediend om de kaders aan het vorenstaande aan te passen. Het amendement is met 13 stemmen tegen en 3 stemmen voor verworpen. Jo Claessen, fractievoorzitter Aalst Waalre Belang


Familieberichten Elle fut longue la route Mais je l'ai faite, la route

Eigenzinning en muzikaal

tekst uit: Ma Plus belle historie d'amour

Annelies Theeuwes-Clijsen 9 april 1945 - 21 juli 2022

Verdrietig, maar met een onuitwisbare herinnering aan haar leven, hebben wij afscheid moeten nemen van onze moeder en oma

Colette Alberti - Janssen

we stonden deze zomer op de rand van een dal om ons heen alleen wind

weduwe van

Ferdinand Alberti 5 Eindhoven, 8 januari 1949

In besloten kring is afscheid van haar genomen.

c Valkenswaard, 29 juli 2022

Corresponden�eadres: De uitvaartzorg Postbus 310 5500 AH Veldhoven

Miekje Alberti Roel Muurlink Nienke Muurlink Anne Alberti David Alberti

Afscheid nemen

Ronald en Helena Alberti Raven Alberti

begint bij vasthouden wat je lief is. Anja Hertroijs, Barbara Kolen, Sarah van Hout-Trienekens

Correspondentieadres: Coöperatie Dela Ter attentie van mevrouw C. Alberti Eindhovensebaan 29, 5505 JA Veldhoven

Bergstraat 17, Valkenswaard | 040 201 7513 Felix Timmermanslaan 2, Eindhoven | 040 221 2550

U kunt persoonlijk afscheid nemen van Colette op woensdag 3 augustus van 16.45 tot 17.30 uur in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA, Rosheuvel 5 te Valkenswaard. De afscheidsdienst vindt plaats op vrijdag 5 augustus om 14.30 uur in de kerk van H. Martinus, Bergstraat 15 te Valkenswaard, gevolgd door de begrafenis op de begraafplaats H. Martinus, Bergstraat 17 te Valkenswaard. Samenkomst vanaf 14.00 uur in de kerk, waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.

www.vdstappen.nl

een persoonlijke uitvaart voor elk budget

U bent altijd welkom voor een open gesprek. Bel 040 - 212 98 00 of ga naar monuta.nl/ eindhoven.

Bram Heijnens

Tekst & Fotografie De Lokale Verbinder

www.dasmediacentrum.nl

WE KUNNEN NIET ZONDER NATUUR Word nu lid op natuurmonumenten.nl en ontvang 4 x per jaar het magazine Puur Natuur

Sloopauto’s gevraagd, hoge prijs, direct opgehaald. P. de Beer. 040-2435700

Te koop gevraagd: Singles en LP’s. 06-20421053.

Kijk op toegift.nl en ontdek hoe jouw idealen kunnen voortleven

‘Ik ben trots op de nalatenschap van mijn broer’

VERKOOP 12 NIEUWBOUWWONINGEN PATER AARTSLAAN BORKEL & SCHAFT VAN START

advertentie 117 x 37 mm

Het Dorpsinitiatief Borkel & Schaft heeft in samenwerking met de gemeente Valkenswaard de aanzet gegeven voor een mooie ontwikkeling van 12 nieuwbouwwoningen die door Bouwbedrijf Gebr. Van Gisbergen gerealiseerd zullen gaan worden aan de Pater Aartslaan. Eigentijds wonen, eensgezind met de natuur.

SCHILDERWERK ONDERHOUD

Het plan bestaat uit 6 tussenwoningen waarvan 4 betaalbare woningen bestemd voor starters, 4 hoekwoningen waarvan 3 met garage en 2 halfvrijstaande woningen, beiden ook met garage. De eigentijdse woningen zullen worden gebouwd op een prachtige en unieke locatie, dicht bij de gezellige dorpskern en aan de rand van natuurgebied De Malpie. Deze moderne en duurzame woningen worden uiteraard voorzien van een warmtepomp en zonnepanelen en zijn door een uitgebreid keuzemenu van Bouwbedrijf Gebr. Van Gisbergen (www.woonmenu.eu) verder naar eigen wens in te vullen en af te werken. Interesse? Inschrijven is mogelijk tot en met 15 september 2022. Voor meer informatie waaronder een brochure en inschrijfformulier kunt u contact opnemen met Leemans Makelaardij Valkenswaard via info@leemansmakelaardij.nl.


11

WEEKBLAD DE SCHAKEL | Woensdag 3 augustus 2022

Geheugenbieb biedt meer WAALRE - Op zoek naar informatie over het geheugen? Kom langs bij de Geheugenbibliotheek in Waalre! Ben je op zoek naar spellen om je geheugen te trainen en te behouden? Of zoek je informatie over geheugenproblemen en dementie? Neem dan eens een kijkje bij de Geheugenbibliotheek in de Bibliotheek Waalre.

Heilige Willibrorduskerk Aanspreekbare pastor: Diaken B.T.W.G.M. Leijtens Pastorie Waalre: Markt 23, Waalre. Tel. 040-2212732. Mailadres: info@willibrordus-waalre.nl

In de Geheugenbibliotheek zijn boeken over dementie en geheugenproblemen te vinden net als spellen die het geheugen trainen. Collectie Geheugenbibliotheek In de Bibliotheek Waalre staat een diverse collectie aan boeken over geheugen(verlies) en dementie. Niet alleen kennisboeken maar ook romans over dit onderwerp zijn er te vinden. Iedereen met interesse in dit onderwerp is welkom om eens te kijken in dde collectie. En wie er niet uit komt, kan altijd een medewerker om hulp vragen. De boeken uit de Geheugenbibliotheek zijn allemaal te leen. Geheugenspellen De bibliotheek leent naast boeken ook andere materialen uit. Bijvoorbeeld de geheugenspellen Terugblik en Geluidenmemory. Door middel van spelletjes en speelse activiteiten worden verschillende vaardigheden geactiveerd, zoals het denkvermogen

Rastík Vereš verlengt bij Kemphanen REGIO - Ook voor seizoen 2022-2023 heeft Eindhoven Kemphanen topper Rastík Vereš weten te behouden voor het Eredivisieteam. Dat Vereš zijn verblijf in Eindhoven zou verlengen, lag zeker niet voor de hand. Bestuurder Technische Zaken Van Galen Last: “We zijn er blij dat Rastík blijft. We weten dat hij op een hoger niveau goed mee kan, maar zijn beslissing om te blijven is volgens ons een hele goede. Hij kan hier maatschappelijk aan de weg timmeren, hij gaat opleidingen volgen bij onze nieuwe hoofdsponsor Memostar Clever Lightsystems.” Vorig seizoen had hij getekend bij het professionele team van Nijmegen, maar toen de licentie van dat team werd ingetrokken kwam Kemphanen razendsnel in actie. Ook nu waren er vanuit de BeNeLeague kapers op de kust, maar hebben diverse zaken de doorslag gegeven. Over het komende seizoen is Rastik Vereš duidelijk: “Fit en gezond blijven om het team te kunnen helpen om te strijden voor de prijzen. En natuurlijk de fans en sponsoren een mooi seizoen bieden. Ik kijk ernaar uit!”

Kerk beri cht en

Eucharistievieringen: zondag om 11.00 uur; dinsdag en donderdag om 12.00 uur. Eucharistische aanbidding; dinsdag en donderdag 16.00-16.30 uur

ristieviering tot 20:00u. Protestantse gemeente Agnus Dei Koningin Julianalaan 12 Waalre. Dominee Ferdinand Borger. Hij is bereikbaar van dinsdag tot en met zaterdag. Open kerk/Ontmoeting en gesprek: elke vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur Kerkdienst: Elke zondag om 10.00 uur is er een kerkdienst die ook (eventueel later) online te volgen is via: www.adkerk.nl/agenda.

“Ieder jaar sloopt hij de meubels”

In de Geheugenbibliotheek zijn kennisboeken te vinden maar ook romans over dit onderwerp.

en het geheugen, de spraak en van vier via GoedVoorKapotgebeten meubels en weken deurkozijnen, taal en motoriek. En tegelijkertijd MekaarWaalre. ondergeplaste banken Vanwege en kleden, dagenlang is worden de zintuigen geprikkeld. de vakantieperiode In de bibberend Geheugenbibliotheek staan Goed voor Mekaar tot en in de mand en niet naarWaalre buiten enkele spellen gepresenteerd. met 26 augustus alleen bereikdurven. Hadden ze er maar eerder aanwoensdag gedacht,en Vraag een medewerker voor baar op maandag, meer dan informatie. Allewe spellen vrijdag van 09.30 12.00 uur hadden ze zijn kunnen helpen. Doortothet jaar te leen. op telefoonnummer: 06 – 25 76 heen wordt, tijdens een jaarlijkse controle of een 24 22. bezoekje voor iets anders, de angst voor harde Geheugenkoffer De EHBD (Eerste Hulp Bij De- Op onderstaande website staat knallen en vuurwerk af en toe benoemd, maar mentie) informatiekoffer is een een overzicht van partijen die drukinformatieve zijn met de zich laatste details onze kofferals volwe boeken, inzetten voorvoor mensen met flyersoutfit, en een het dvd.diner De koffer is dementie en hun naasten, zoals en de oliebollen, wordt Bobbie bestemd voor iedereen in Waalre het Alzheimer Café of Goedvoorvergeten. overigens ook uit die tetoch makenvaak heeft met dementie: Soms mekaarWaalre. mensen met dementie, hun famionwetendheid, maar daarmee niet minder lieleden of mantelzorgers en ovewww.bibliotheekeindhoven.nl/ vervelend voor trouwe maatje. Honden en rige belangstellenden. De uw koffer geheugenbibliotheek-waalre is gratis te leen voor eenveelal periodegeen prettige jaarwisseling katten hebben

“Vakantie, maar wat doen we met Max?” vanwege stress alsbesluiten gevolg Vakantie! Eindelijk na 2 jaarde Corona kunnenen onrust Mocht je toch om jevan hond ofalle kat thuis we weer. Waar gaan we naar toe? Vliegen of te laten, zorg er dan voor dat je tijdig een oppas veranderingen in huis en natuurlijk het met de auto? Durven we al te boeken? We zijn adres geregeld hebt. Dit kan bij familie of “Mijn paard is een heethoofd” er zo aan toe! En wat doen we met Max? Gaat vrienden zijn, maar er zijn ook dierenpensions. vuurwerk. hij mee of naar opa en oma? Wandelen in de Zorg ervoor dat je op tijd een plekje reserveert. Een veelgehoorde klacht binnen onze praktijk...

bergen Een vindtpaard hij heerlijk. dat om het minste of geringste

Hij verbruikt dan alle voedingsstoffen. Maar als

Vraag danmaar direct na welke voorwaarden gelden. een paard 1 keer in de week loopt op laag tempo, krijgt vragen het paard De meestedanpensions om de teveel jaarlijkse voedingsstoffen met name suiker vaccinaties en enaanvullend een binnen vaccindievoor het niet op een hondenhoest. goede manier kan verwerken. De besmettelijke

Ach het zijn maar een paar dagen

schrikt, omdraait, steigert of veel spierspanning

De knoop is doorgehakt, we vaak gaan wordt 2 weken naar heeft. Een kreet die geroepen: de Dordogne. Heerlijk Er wandelen in de Hij ziet bakkabouters! wordt begonnen met prachtige natuur,oorzaken oude dorpjes en langs medische uitsluiten. Een mooie algeheel onderzoek röntgenfoto’s, kastelen. En Max met gaat bloedafname, mee! Gelukkig vindt hij gebitsbehandeling, echo’s, autorijden niet vervelend. Wat ruiterwissel moeten weof Kapotgebeten meubels en deurkozijnen, andere training, alles komt vaakWe voorbij. allemaal voor hem moeten ondergeplaste bankenregelen? en kleden, dagenlang volgende week met hem naar de dierenarts voor In een aantal van deze gevallen is er bibberend in de mand en niet naar buiten zijndurven. jaarlijkse prik,ze kunnen weeerder het meteen even daadwerkelijk een oorzaak vinden. Hadden er medische maar aan te gedacht, Maar wat als er geen medische oorzaak wordt vragen. dan hadden we ze kunnen helpen. Door het jaar

suikers in de voeding worden niet omgezet in de Zodra“Ieder mensen ons hij in gesprek gaan over dit jaarmet sloopt de meubels” gewenste energie. Op deze manier wordt het Fijn, de eerste voorbereidingen zijn gedaan. paard hoe een ‘heethoofd’. Maar zit het eigenlijk met vlooien en teken vaak voorkomende probleem Op tijd startenwordt er vaak inIn de Frankrijk? Voldoen praktijk wordt er steedszijn vakermaandelijkse aandacht Hetalleen is heel erg belangrijk omeen opmisselijk tijdkeer te starten Enhet watopstellen als Maxvan toch wordt besteed aan individueel gerelativeerd: “hij plastpipetjes? een paar met en medicatie. Wanneer pas gestart inrantsoen. de training auto? Daarover keer meer, nu Hierbij wordt volgende er gekeken naar ras, wordt als erwandelen, alwat angst voor vuurwerk wordt leeftijd, grootte, soort en allemaal hoeveelheid arbeid, bedenken we gaan doen in binnen”, “ze wil nieteerst mee maar body condition scorede en resultaten temperament. Op basisveel gevonden? ervaren dan zijn duidelijk Frankrijk! tijdens een jaarlijkse controle ofhet een Alsheen je jewordt, hond of kat mee wil nemen naar van deze factoren kan de behoefte aan alle minder. We zullen samen met u kijken naar de verder het wel Zou het misschien aanvalt dede voeding van het paard mee”. Als dierenartsen en bezoekje voor iets angst voor harde voedingsstoffen berekend worden. voeding, Een buitenland heeft hij anders, een chip en een geldig Samen zorgen voor vakantie! best passende oplossing. Training, kunnen liggen? Eenafpensionstal heeft vaak één knallen en vuurwerk en toe benoemd, maar individueel rantsoen wordt opgesteld, het liefst Europees paspoort nodig (check). Daarnaast paraveterinairen fungeren we als ambassadeurs supplementen en/of medicatie behoren allemaal soort brok, gewicht gevoerd Naast de reguliere zorg kunt u voor al uw als we druk zijndie metgebaseerd de laatsteopdetails voor onze met behulp van een ruwvoeranalyse. Als we moet hij minimaal 21 dagen voor tot de mogelijkheden. wordt. Weegtenhetde paard 600 kg? Danvertrek krijgt het outfit, het voor diner oliebollen, wordt Bobbie vakantie gerelateerde vragen over uwhet huisdier precies weten wat er in het ruwvoer aanwezig is diergezondheid en dierenwelzijn en gevaccineerd zijn tegenper rabiës volle scheppen dag. Is het(check). een toch 2vaak vergeten.brok Soms overigens ookpony uit qua voedingsstoffen, dandekan er precies terecht bijmedicatie dierenkliniek Kempen. We zijn Nieuwe Sommige landen vragen aanvullend van 300 kg? Dan is 1 schep brok pereen dag berekend welke dieren voedingsstoffen nog onwetendheid, maar daarmee niet minder andere gevestigd in het Evidensia gaat hart onder dat erworden veel een voldoende. Maar ons is ditKoninkrijk, welaan zo? Niethet elk paard titerbepaling (Verenigd meeste “Ik geef mijn dierworden niks, want dan wordt hij aangevuld moeten met krachtvoer. Op suf, vervelend voor uw trouwe maatje. Honden en Dierenziekenhuis Zuidoost Brabant in Geldrop. heeft dezelfde hoeveelheid voedingsstoffen landen buiten de EU) (Gelukkig voor Max niet maar manier hij van nog steeds deze wordtbinnen voorkomen dat hetbang”, paard dat katten hebben veelal geen prettige jaarwisseling Heeft uiseen vakantie gepland en weethun u niet of minder fijne jaarwisseling hebben dan nodig. De ene loopt op hoog niveau in de sport, nodig!). En sommige stellen eisen ‘overvoederd’ en dus We horen we nogwordt steeds heel‘onhandelbaar’. vaak. Jaren geleden vanwege stress enlanden onrust gevolg vanaan alle uw huisdier de benodigde vaccinaties heeft terwijlde de andere één als keer in de week hebben al meerderevaak paarden volledig tot rust ontworming (bijvoorbeeld Noorwegen, Finland was dit iets inderdaad het geval, omdat we nog veranderingen inwordt huis en natuurlijk het er echt baasjes. kunnen aan doen! meegenomen opWe buitenrit. De behoefte gehad? Beldoor of verandering kom langsvanbijheteen van onze zien komen rantsoen. en het Verenigd Koninkrijk) (Ook niet nodig niet beschikten over de medicatie die we nu

vuurwerk. aan bepaalde voedingsstoffen is dan ook anders. voor Max). Letpaard hierbij op dat je niet Als een op ook Z-niveau 5 keer in alleen de week Achnaar het zijn een hij paar kijkt demaar eisen van het van wordt gereden, kan de dagen 2 kg land brok per dag bestemming, maar ook alle landen waar je door meestal goed gebruiken. Zodra mensen met ons in gesprek gaan over dit heen en de eisenwordt vaner vaak de vaak reist voorkomende probleem luchtvaartmaatschappij. gerelativeerd: “hij plast alleen een paar keer Maartje Dam Paarden Dierenarts binnen”, “zevan wil niet– mee wandelen, maar Sanne Berndsen – Dierenarts Marnix Tesselaar – Paarden Dierenartsen verder valt het wel mee”. Als dierenartsen en Angela van Goolde–Kempen Locatiemanager Dierenkliniek paraveterinairen fungeren we als ambassadeurs

locaties. Samen zorgen we dat u met uw dier op voorschrijven. De huidige middelen Wilt u ookkunt! een voedingsadvies op maat voor uw vakantie onderdrukken juist primair de een angst geven paard? Neem dan contact op met vanen onze afhankelijk van de dosering ook een rustgevend paardendierenartsen. effect.

Frank van Schaijk – Dierenarts Samen zorgen voor rust kunt voor alle reguliere diergeneeskunde en Angela van Gool –Uterecht Locatiemanager bij Dierenkliniek de Kempen. We zijn

voorBogardeind diergezondheid en dierenwelzijn en het Dierenkliniek de 199 Kempen Geldrop (in het Evidensia

onder andere gevestigd in het Evidensia Dierenziekenhuis Zuidoost Brabant in Geldrop. Samen met u zorgen we voor een gelukkig nieuwjaar voor u èn uw huisdier!

Dierenkliniek de Kempen

gaat Dierenziekenhuis) ons aan het hart dat er 303 veel5152 dieren een – 040

Bogardeind 199jaarwisseling Geldrop (inhebben het Evidensia minder fijne dan hun baasjes. We kunnen–er echt303 iets5152 aan doen! Dierenziekenhuis) 040

Bogardeind 199 Geldrop (in het Evidensia Frank van Schaijk – Dierenarts Dierenziekenhuis) – 040 303 5152 en Angela van Gool – Locatiemanager Dierenkliniek de Kempen Bogardeind 199 Geldrop (in het Evidensia Dierenziekenhuis) – 040 303 5152

OLV Presentatiekerk Op tijd starten Aanspreekbare pastor: Diaken B.T.W.G.M. Leijtens

Voorganger zondag 7 aug.: Ds. A. van Andel uit Valkenswaard www.adkerk.nl/agenda

Het is heel erg belangrijk om op tijd te starten Pastorie Aalst: Trinity Church Eindhoven met training en medicatie. Wanneer pas gestart Eindhovenseweg 63, Church of England, De Pracht 1 wordt als er al angstinvoor vuurwerk wordt Aalst-Waalre. Aalst. ervaren dan zijn de resultaten duidelijk veel Tel.: 0402212285. Engelstalige vieringen: elke zonminder. We zullen samen met u kijken naar de Mailadres: dag 10.30 uur. Kindernevendienbest passende oplossing. Training, voeding, info@willibrord-aalst.nl sten voor verschillende leeftijdsgroepen. Ook in het Nederlands supplementen en/of medicatie behoren allemaal Eucharistievieringen: mogelijk. tot de mogelijkheden. woensdag en vrijdag: 19:00u.; Chaplain: Francis Noordanus, Assistant-Chaplain: Barbara Noordanus, tel.: 040-2450601. Eucharistische aanbidding: Jan Waterschoot, “Ik geef mijn dier niks,Lay-Minister: want dan wordt hij suf, woensdag aansluitend aan eucha- tel.: 040-2015040. zaterdag 17.00u.; zondag 09.30u. medicatie Nieuwe

maar is hij van binnen nog steeds bang”, dat horen we nog steeds heel vaak. Jaren geleden Telefonisch bereikbaar via: 06Wegwijzer was dit inderdaad vaak 25762422 het geval,(ma. omdat we nog t/m vr.dag van 09.30-12.00 uur). die we nu Dienstniet huisartsen beschikten over de medicatie De huisartsen uit Waalre nemen voorschrijven. De Meerhuidige deel aan de dienstenstructuur informatie: middelen van SHOKO in het Maxima www.goedvoormekaarwaalre.nl onderdrukken juistMCprimair de angst en geven in Veldhoven. afhankelijk van de dosering ook een rustgevend effect. medische klach- St. Wél! Welzijn de Kempen Bij spoedeisende

ten op maandag tot en met vrijdag De welzijnsorganisatie die met tussenSamen 17.00 uurzorgen en 08.00 voor uur en rust vrijwilligers en professionals doet het gehele weekend telefonisch waar ze sterk in is; mensen onderbereikbaar onder: steunen die hulp nodig hebben. U kunt voor alle reguliere diergeneeskunde Telefoonnummer: 040 – 2660505. Van begeleiden naar erbij horen en weer meedoen. We zijn terecht bij Dierenkliniek de Kempen. Dienst tandartsen onder andere gevestigd in het Evidensia De dienstdoende tandarts is, uit- Eikenburg 2, 5521 HZ Eersel, Dierenziekenhuis Brabant in Geldrop. sluitend voor spoedgevallen,Zuidoost te Te bereiken via telefoonnummer: bereiken via het centrale telefoon- 0497-514746. Samen met u zorgen www.welzijndekempen.nl we voor een gelukkig nummer: 0900-2041177.

nieuwjaar voor u èn uw huisdier!

Thuiszorg Verpleeg Collectief biedt alle vormen van zorg/verpleging: dagdelen vanaf 4 uur aaneengesloten; nachten; 24-uurszorg. Burgemeester Mollaan 28, 5582 CK in Waalre, tel.nr. (dag en nacht): 040-2215271. www.verpleegcollectief.nl Dynamo Jeugdwerk Waalre Dynamo Jeugdwerk biedt in Het Klooster en in De Pracht diverse activiteiten aan voor de jeugd. Meer info via de Facebookpagina: www.facebook.com/DynamoJeugdwerkWaalre Goed voor Mekaar Waalre Dé plek voor vrijwilligerswerk en informele hulp, zoals begeleid vervoer, hulp bij boodschappen en kleine klusjes, mantelzorg en bezoek- en belmaatjes.

Bij overlijden Van der Stappen Uitvaartverzorging Vossenlaan 18 in Waalre, Te bereiken via telefoonnummer: 040-2212550, Website: www.vdstappen.nl

Uitvaartzorg Hans Raaijmakers, Emopad 56 in Geldrop, Te bereiken via telefoonnummer: 040-7808000, Website: www.hansraaijmakers.nl

Rian van Leest Uitvaartverzorging Rouwcentrum ‘t Dennehuys, Dennelaan 1 in Waalre. Te bereiken via telefoonnummer: 040-2121071, Website: www.rvlu.nl


DE BESTE KIA DEALER VAN NEDERLAND J I R P O R AL 15 JAA

ZIT GEWOON BIJ JOU OM DE HOEK!

DRAGONDER 18, VALKENSWAARD | AUTOWINTERS.NL

PLATINUM PRESTIGE

TOP DEALER 2007 - 2022