a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

19 maart 2020 We e k Jaargang 65

12

W W W . H E TC O N TA C T. N L

3 Amy opnieuw naar Europees kampioenschap

3 Aflevering 7: Op De Koffie Bai

5

12

Gemeente Someren schrijft wedstrijd uit

De maatregelen omtrent het coronavirus

17 Franciscusparochie schrapt weekendvieringen

Zondag 12 april

PAAS BRUNCH & PAAS ROASTTABLE Voor meer info en reserveringen www.plattevonder.nl

Tosti’s ham/kaas 24 stuks - Topking Normaal 20,49

16,39

Van Rijsingen

20%

Vlamtosti’s

korting

20 stuks - Topking Normaal 22,99

18,

39

Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist zolang de voorraad strekt. Geldig t/m dinsdag 24 maart 2020.

NIEUWE

Leegte

COLLECTIE

1 Webshop 1 Webshop 1 Webshop 1 Webshop 1 Webshop 1 Webshop 1 Webshop 1 Webshop

1 1Webshop 1Webshop 1Webshop 1Webshop 1Webshop 1Webshop 1Webshop Webshop Altijd Altijd Altijd dichtbij! Altijd dichtbij! Altijd dichtbij! Altijd dichtbij! Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! Altijd dichtbij! 2 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels Winkels 2 Winkels 1 Webshop Webshop Webshop Webshop 1 Webshop 1 Webshop Webshop 1 Webshop Webshop Webshop VA N1 VA M I1 VA EWebshop M R VA LI1 EWebshop O M RWebshop N S1 VA I1 LC EWebshop M O R H N1 SVA I1 LWebshop O EWebshop M C O R E1 H N VA SI1 LWebshop NE1 O C M O R E1 H EN SWebshop IN LWebshop N EO C M O.N R EH N EWebshop SI1 LN N EO C LWebshop OR .1 EH EI1 N SLEN N O C O LRWebshop .E1 EH N N O CWebshop L.1 EH O L1 .ENO N LE.EN NLE. N VA M LSN O SENN CN H N N L. N L 111 Webshop Webshop Webshop 11 Webshop Webshop 1 Webshop 1N Webshop 1 Webshop 1N 1 Webshop 1 Webshop 1 Webshop 1 Webshop 1 Webshop 1 Webshop 1 1 Webshop Webshop 1 1 Webshop 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels 1 1 Webshop 1 Webshop 1 Webshop 1 Webshop 1 Webshop 1 Webshop Webshop 2 Winkels 1 Webshop 222Winkels Winkels Winkels 2 2 2 Winkels Winkels 2 Winkels 2 2 Winkels Winkels 2 Winkels 2 2 Winkels Winkels 2 Winkels 2 2 Winkels Winkels 2 Winkels 2 2 Winkels Winkels 2 Winkels 2 2 Winkels Winkels Winkels 2 2 2 Winkels Winkels Winkels Altijd Altijd Altijd Altijd dichtbij! Altijd dichtbij! Altijd dichtbij! Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! dichtbij! Altijd dichtbij! Altijd Altijd Altijd dichtbij! Altijd dichtbij! Altijd dichtbij! Altijd dichtbij! Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! Altijd dichtbij! 2 2Winkels 2Winkels 2Winkels 2Winkels 2Winkels 2Winkels 2Winkels Winkels Drukwerk

Webshop 1 Webshop 1 Webshop 1 Webshop 1 Webshop 1 Webshop 1 Webshop 111Webshop Webshop 1 Webshop 11Webshop Webshop 1Webshop 11Webshop Webshop 1Webshop 11Webshop Webshop 1Webshop 11Webshop Webshop 1 Webshop 11 1Webshop Webshop 1 Webshop 11 Webshop Webshop Webshop 1 1 1Webshop Webshop Webshop 1 Webshop 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels V A N M I V E A R N L O M S V I C E A H R N L O M O E V I S N E A C E R N H N L M O O . V N E I S E A N L C R N E H L N M O O . E I V S N E N C A L R H E N L N O O M . V E S N I N A E CLR N H E LN O M O N SE NC LREH LNOI. ES E NR N CLLH EON OS.EC NNH LEONE. N E LN.NL V.EIA N M 2 2 2 Winkels Winkels 2 Winkels 2 2 Winkels Winkels 2 Winkels 2 2 Winkels Winkels 2 Winkels 2 2 Winkels Winkels 2 Winkels 2 2 Winkels Winkels 2 Winkels 2 2 Winkels Winkels 2 Winkels 2 2 Winkels Winkels Winkels 2 2 2 Winkels Winkels Winkels VV AA V NN A MN M IVE M IV A R EIA V N R LEN O A M LRO N M S LV IO C S E M V A IC H R E S A V N IH R LC O EN A M O LH R O E N M V O IS LN O EE M V A O C ISN E R E A V N C H ISN E R LE N A H M C O O N L.E RN M H O V N O E IN S .LE M V N A O E LIO C S.R EA N V LC E H ISR LE N A N M E H LC O O LRN M .E H O O E IV S LN N E .M N O E O C IV A SN LR E.N C H A E IV N SN LR EN H E C N A O O M LRN H O .E N O M V ES LN IN .N O V A E O M C SN ILN .R A E C V N H SN ILR LN H A E C O M LO LN R N H .E O M EIO N S LN .E N O M EIA N O C S LR E .N EIC H LS R LE N EH C O LLR N O S E N LIN .R N O C S ELI.R C H S E N LO H N C O ELO H O .EO N N .O EC N .EH N LN EH LN .EN .N LN LN V V A V N A M N M I.EH E M E LN E LR S LN C S H SLN C O O E O EN EL.dichtbij! N E .E N .N L. N Ldichtbij! L Altijd Altijd Altijd dichtbij! Altijd dichtbij! Altijd dichtbij! Altijd Altijd dichtbij! dichtbij!

K I J K VO OK RI JAKL LVO E M O KE R I JRK AKS LVO LCEH O K M O R I JEEK A RNKS LVO ELN ECO K H M OR IO P: JEK A R EN LKS VO LEEC N O M H KR O O IEJP: A R E KLKS NVO LEEC NM O K HO IR O EJP: K R EAN KS L VO E LC E NO H R O E AR N LKS LEO EN CR M H OA O EP: R N NHEO O E NC EH NOOEP: K IM JO KEP: VO LELKS E EC M RP: KS N E N O P: K IK JK IK JK VO I J VO KOVO K R OIK JR A O K ILK JA RLK VO ILEJA LVO KM L EO K LVO M E R IO K JRK E R M A IO KS K JRLK VO A E R IKS LJC R LE VO K A LH KS O C K M L EVO O H L R IO K C M JEEO K R IH A R O N K JE M EKS LO K VO A R IEN LJEE N KS LVO E K E A C RL N O K N H M KS L E O VO C ER L IO K O P: JN H M O EC K R A IR E O P: K JE H M O N LKS K VO A R IELO P: JEN LKS E VO K A C R E N LO EM N L E H KS VO K C N R LO E O IM E H K JC P: N R O A R E K O O IE M H K JLKS N P: A R O E K VO LO IEE LKS N JE P: A C R VO E K N LEM O L E K H KS N C N VO LO IR O E M O K H EJC P: N O K R E IR O A E M O K H JN KS P: K R L VO E O IA R O EL JN KS P: L VO K C R E N A E LO N H KS M L E VO N R O E LK H E C P: O R E A O R H N M P: LJO KS E A R O R LEN E LP: E KS E A N L C R EN M L EH KS N O C LER M O EH P: N O C R O E M P: KS N O R O E E P: N C R NLEH KS N C O O H EE C P: N E O O H N EO O ENP: E N EN N O EEO P: N O P: OE P: IC K JO IM K JN K VO IE VO K O VO R O A LE A R LH LEA LKS M L EE M EN R M KS R EP: KS C R H KS C O H C H NEO EN NE NN O E P: N O P: O P:

Altijd dichtbij! Altijd Altijd Altijd Altijd Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! Altijd dichtbij! Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! Altijd dichtbij! Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! Altijd dichtbij! Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! Altijd dichtbij! Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! Altijd dichtbij! Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! dichtbij! dichtbij! dichtbij! Altijd Altijd A SAltijd TE N | A BS ET EE Kdichtbij! NEdichtbij! N| dichtbij! A DBSO ETN EE K N K E |NAB D SE TOEN K NKE|NABS DE TOEN K NKE |N ABDSEO TEE N KN KE N | AD B ST O E EENN KK EA |NS B EO EN KK TDE N |E NB EDEO KNEKN D O N K horecagelegenheden en sportclubs vanwege het

SOMEREN - De gemeente Someren lag er maandag verlaten bij. Een dag eerder besloot het kabinet namelijk dat alle scholen, KIJ Krondlopen. KIJ VOOR K KIJ VOOR ALLE KKIJ VOOR K ALLE MERKSCHOEN KIJ VOOR K ALLE MERKSCHOEN KIJ VOOR ALLE KMERKSCHOEN KIJ VOOR ALLE KKIJ MERKSCHOEN VOOR EN MERKSCHOEN OP: ENALLE MERKSCHOEN OP: EN MERKSCHOEN OP: ENMERKSCHOEN OP: EN OP: EN OP: EN OP: KALLE VOOR ALLE EN OP: coronavirus voorlopig gesloten dienen te blijven. Zo bleef de gang van het Varendonck College ook leeg. Tot aan 6 april zullen hier nauwelijks leerlingen (Foto: Hein van Bakel) Asten -N Beek Asten en -TO Asten Beek Donk en -KO Asten Beek Donk en -OD Asten Beek Donk en - Beek Asten Donk en - Asten Beek Donken - Beek Donk Donk Asten -en Beek en Donk A SATSEA TNS ET N|E N|A BS EA B |T ES EE KA B T ENS EK ET E NE |KA N D|B ESO A N D ETB |S N EE O A ED TK N K B N E S EO EK T E N KN E |E NE A K N K|N B D SA EE TO B |N D SEA E N TO K N B D S EKN E T K E N O|EK NN E A K N|B N S K DA EE TO B |S N D EA E T N K N O BE S DKN E T K E N OE |N KN EK N A |B N D KS EEA O B |T N D ESE A K O T B N D EK S E N EK EO T N EN K|E N EK AN N D K |B SE AT O EN D B S |EEN A EN K D B S E K ENT O N EK EA K |EENSE N K |B K D EA B |O E N DS EN B EDK E N K EO EN K EN KE N D K D N O N A TN SE T N E T N |E N |B B |E EO EN KBEN EK EKE N EKKN DEK O N DN ODKNOKN K Asten Asten Asten - Beek -Asten Beek -Asten Beek Asten en -en Asten Beek Donk -en Asten Beek Donk - Asten Beek Donk en - en Asten Beek -Donk en Asten Beek -Donk Asten Beek Donk en - en Asten Beek -Donk Asten en Beek -Donk Asten Beek Donk en - en Beek Asten -Donk en Beek Asten -Donk Beek Asten Donk en -en Asten Beek -Donk en Asten Beek Donk - Asten Beek Donk en - en Beek -www.vanmierloschoenen.nl Donk Beek en -Donk Beek Donk Donk Donk Donk www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl Asten Asten Asten -en Beek -en Beek -en Beek en en Donk en Donk Donkwww.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl

K I J K VO O R K IA JK L LVO E M OK ERIRJA KS KLVO LCEHO M O KR EI JN RA KKS ELVO N LE CO H O M K P: O RIEJER A K N KS LE VO LN E CH O M OK O RP: EIER JAN K KS LELVO N E CH M OK OP: E R IEJRK N AKS LEVO LN CEK H O M P: E EA R NVO KS LELN EO CH O M P: E RLN KS N EKS NE OEP: IO JR K RO AE L EE C MHO EORP: CN HO N E N O P: K IK JK IK JK VO I J VO KOVO R K OIR A K JOK ILA R K JLK VO LIEA JLVO K M L EO LK VO M ER O IRK E JM R A KS K O IRK JL EA KS R K VO LIC RLJEA H KS VO K LCO M L E O H K VO LCR O E M IO EK H JN R R A K EO IM O KS K JEN LRA R K VO E N ILKS EJLN E C RA VO K N LO H KS E O M L E CK VO P: N O LH R O M IE C K P: JEO R A H K O IE N M KS K JE P: LR O A R K E VO N LIEKS JL E N E C R A E VO K LN H KS O N M L E C O E VO LK O R H O M P: N E O C IEK O R R JA H P: O E M N O K IKS E LR K O JA R E P: E N LK VO KS ILE N C R JA ELN VO K H KS N M L E C O E K LO VO H M P: E N R O C IIK EO JRV H P: E M R K N A IO KS EK JR O LEK N P: A E VO R IKS LE N JC R LN EVO K N A L H KS N C O M L EM O H L P: N O C M E E H P: A N O E M E O LA A R E N LR E E N KS LEE A C R N LL N H O KS M L E C E LE O P: N H O M E CN E R P: H O M N KS E R P: N KS E C R N N H KS C N O E O H C N O ES O N P: O O E N P: E N E N N O E P: N O O P: V A N M E A R L O S V IJR C E H N O M O S V IO E A E R N N .M M O N E V IH LN E A R EH N N LO O M O E N SIEP: V N E C LEN A R EH N N LEO O M .E N SV IN C LEAEH RN NLOM O .V E NS IN ERH N LO O . IN ES LC H N OS .EN NE. N LE N . N L K IVO JR K VO O R A LE LC EE M E RP: KS C H N E O P: K IO K K IKS JP: VO K VO O R O A R LO A LH L EEL LO E M R EC KS R KS C H C.EO H O N E NN N O P: O P: ALECN M EN RE LO CNLHEO

Ook De Ruchte sluit deuren

VV AA V NN A MN M IV E M IV A R EIA R LV N EO LN A R M O S LN M V IO C SE M V IA C H S R EA V N IH C O R LEN A M O H LE RN M O N O S E L V IE M O C N S V A E IR E C H N S A E V N IR LH E C N O N A .EM O LR N H O N .E N M O S V L N ILN O E .E M O C S V A IN LN R EC H A S V N ILN R L EE H C O N A M O N LR .EH O N E M O S N L .IV N O E N E M O C LSI.V A N R E N C L H SIA V N N R LEE H C LO O N A N LM R .EH O EN O N S M N L.V IN O EN O C L SE M .V A IN EN C H LR S EA V N IN EH R C LO EN A M N O .EL H O R E N M N O .S ILN O E N LE M O .C S IN E N R LEC H S IN ER LLEH C O N O .E LRIH N O E O N .S LIN N O L EO C S . IN LE C H N L E H OO N .E H O EN N .N O EN LC .N EN LH N ELH N .EN .N LE. N LE N L.EN V A N M E R LS S C H O E L. N V A V A N M M E R EO LC R L O S S C O O EN N .N L L

Altijd Altijd dichtbij! Altijd dichtbij! Altijd dichtbij! Altijd dichtbij! Altijd dichtbij! Altijd dichtbij! dichtbij! Altijd dichtbij! Altijd Altijd Altijd Altijd Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! Altijd Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! Altijd dichtbij! Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! Altijd dichtbij! Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! Altijd Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! Altijd Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! dichtbij! dichtbij! dichtbij! dichtbij! dichtbij! A S TAltijd E Altijd N Altijd | BAESETKE N E Ndichtbij! |D ABOSE N TEEK KNE N | AD BSO ETEN EKN KE N | AD BSE O TEN EKN KE N | D B AE O SE TNK EKNE N| A DBSOETN EEK K N E |N D N K KE A SB TEO EEN | NB D E EOKN EKN D O N K Asten -O Beek Asten en -N Donk Beek Asten en -B Beek Asten Donk en -N Beek Asten Donk en - Beek Donk Asten en- Asten Beek Donk en -Asten Beek Donk-en Donk Beek en Donk A SATSEA TNS ET N|E N|BAES B |A ETEK SB EE A TN EK ES EEN T N EK|EN D N A E|BO N D SE AN B T |O ES D EK A K N TB N O ES EK EK EN T N EN |EK EKN A N D |BESA O EN D T B |E SN EO EA K T D B N K EN S EO EK ET N K EN |EEKN K A N |D BE SE A O N D T B |ESN EE O A K TD B N E KS N EE O K ET N K EN N |EEKN K N D |B AEE SN D B A |E TN E O SK ED B A E T KNE O S K EK E T N NE|K EK N A N D|E BSO A D ETB |N S E O EA E D T K K N B N E S E OEK E T K N N E|N EEK K N B D EO D EN N ES O KB D ET KN EK E K N N E K D E D N OEK KN A S|N TES E|N |O BN EB EKN DEKO A A T E N EE N |K |EO EKB EOD EK EN N N DN ODKNOKN K A SDonk T-en EBeek N A SALLE T EVOOR A B N SEen Ten |KIJ E-en K A BAsten SALLE EK EMERKSCHOEN TEN |EBeek A K N DBeek BK SDonk O EMERKSCHOEN TBeek N |VOOR EN EDonk K A N KB D SOP: Een O TDonk N |en EDonk E NK ADonk N B D KSEOP: O Twww.vanmierloschoenen.nl N E|EA NKN K BMERKSCHOEN O Ewww.vanmierloschoenen.nl N |EN B KOP: EO ENNK DEEOP: O NKND K O KIJ K- Beek KIJ Ken KIJ ALLE K-enBeek KIJ VOOR ALLE MERKSCHOEN K KIJ VOOR KMERKSCHOEN KIJ ALLE K MERKSCHOEN VOOR VOOR OP: ALLE EN ALLE MERKSCHOEN EN MERKSCHOEN EN SD TEOP: EEN NKD | EN BK EEN EOP: N NDKOP: ONK Asten Asten Asten -VOOR Asten Beek -Asten Beek Asten en - Donk Beek en Asten -VOOR Donk Beek Asten - Donk Beek Asten en Asten -Donk en Beek Asten Donk - Beek Asten en Asten -Donk en Beek Asten -Donk Beek Asten Donk en -| en Beek -Donk Asten en Beek -Donk Asten Beek Donk Asten -E Asten Beek Donk Asten Beek Donk -N Beek Donk en -N en -E Donk en Beek -Asten Donk Donk Donk www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl KIJ ALLE EN Asten Asten -en -en Beek -en Beek en www.vanmierloschoenen.nl

Asten Asten -E Beek Asten Beek Asten -E Asten Beek -O Asten Beek Asten Donk -C Beek Donk -CO Donk -N en VA NVA M INVA EM RN LIVA O M RSN IVA L-CEO M H Ren SN IO LVA CO M EDonk RHen SN ILVA ECO EBeek M R EDonk HN Sen N N LI-O C.EO M N EEH RN Sen N IN LLO EAsten .O EN R EH N SN LELO .Beek HSN LO CBeek .EN H EDonk NN LO.H EN EDonk N N L .EDonk NNLE. N VA M Ien REEN Len Sen C O NL. N L

www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl

www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl tegen

‘De impact voor ons is fors’

Altijd Altijd Altijd dichtbij! Altijd Altijd dichtbij! Altijd dichtbij! Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! dichtbij! Altijd dichtbij! scherpe prijzen Asten Asten - Beek Asten - Beek Asten en- Donk Beek Asten en - Beek Donk Asten en - Beek Donk Asten en- Asten Beek Donk en- Beek Donk en Donk en Donk - Beek en Donk www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl

A S T E NA S |T EBA NESET|KE A N BESENTE| EK DA N BO ESET NE| EKD N A BEO ESN TE|NEKK D AB NEO SEN TEN |EK D NB KK DBO EE|N ENKB KDEEOENN KEO AK SEOTENN E| N KD NNDKO N K

SOMEREN – Het is een raar zicht. Geen levendigheid in De Ruchte in Someren. De impact van de beslissing van het kabinet om vrijwel alles stil te leggen goed te zien. “Het is niet anders, want de gezondheid van iedereen staat voorop”, zegt manager van het theater Tim Rijper.

www.daspasdrukwerk.nl

BELANGRIJKE

door Jordy van de Brug Rijper is al enkele dagen non-stop aan het werk. Vanaf het eerste moment dat hij beseft dat ook de theaters de deuren moeten sluiten schakelt hij razendsnel om naar een noodplan. “We zijn direct in overleg gegaan met vele betrokkenen. Wat gaan we doen, en vooral hoe gaan we het doen? Want communicatie is alles. De leidraad blijft natuurlijk wat het kabinet beslist, maar je moet dat zelf wel duidelijk communiceren naar je bezoekers”, zegt de manager. Voor de maatregelen van afgelopen zondag was er nogal wat verwarring met betrekking tot evenementen onder de honderd personen, maar er was bij ons al snel geen twijfel meer. Rijper: “We hebben meteen onze verantwoordelijkheid gepakt en gezegd: ‘we gaan dicht’. Wat voor bijeenkomst of voorstelling het ook is. Alles moet eruit. Zo creëer je duidelijkheid.” “En ik moet zeggen dat wij bijna alleen maar goede reacties hebben ontvangen op de communicatie en het besluit om dicht te blijven tot 6 april. Een enkeling reageert niet prettig, maar dit is overmacht en soms lijkt het wel of die mensen de ernst van de situatie niet inzien. We zitten toch echt allemaal in hetzelfde schuitje”, vult hij aan.

Gevolgen

De gevolgen voor het theater zijn fors. Zo zit De Ruchte nog altijd in het hoogseizoen. “De Ruchte is een seizoensgebonden accommodatie. Zodra het mooi weer wordt gaan veel activiteiten naar buiten en lopen ze hier af. Enkele gecancelde voorstellingen zijn nu verplaatst richting de zomer.

MEDEDELING Zie pagina 6 De Ruchte blijft minstens tot 6 april op slot. (Archieffoto: Frans Klaus) Dit kan betekenen dat er daardoor minder bezoekers komen, maar dat is nou eenmaal zo, want zo sta ik er wel in: Gezondheid is vele malen belangrijker dan alles waar we het nu over hebben.” Toch zal het theater flinke kosten maken. Rijper: “De schade zal in de duizenden euro’s lopen. Het personeel wordt doorbetaald terwijl daar minder werk tegenover staat.” Maar geheel zonder werk komt het personeel van het theater niet te zitten. “We gaan nu alvast aan de grote schoonmaak beginnen en er staan nog wat onderhoudsklusjes gepland. Ook zijn we achter de schermen al druk bezig met het nieuwe theaterseizoen. We hopen in mei een premièreavond te beleven. Gelukkig kunnen veel werknemers dit vanuit huis allemaal regelen.”

Inventariseren

Rijper wil benadrukken dat voor iedereen die een kaartje voor een voorstelling gekocht heeft er een oplossing komt. “We hebben nog wel een bepaalde periode nodig om alles te inventariseren, maar een oplossing komt er, of het nu gaat om amateurtoneel, een professionele voorstelling of een bijeenkomst.” Helaas verwacht de manager ook nog afgelastingen na april. “Er wordt door de situatie niet meer gerepeteerd, dat heeft zijn weerslag op de toekomstige voorstellingen”, zegt Rijper. Of De Ruchte na 6 april weer het ‘normale’ leven op kan pakken is afwachten. Rijper weet het ook niet. “We kunnen niet in de toekomst kijken. Maar nogmaals, de gezondheid van de mens staat voorop. Dat is wat nu telt”, sluit hij af.

DAS PAS EEN DEAL!

Afgelaste voorstellingen 19 maart: The Sound of The Blues & Americana met Johan Derksen 20 maart: Martijn Kardol (verplaatst naar 5 juni) 24 maart: De film ‘Un Amour Impossible’ 25 maart: Sesamstraat Live! 27 maart: Niet Schieten 29 maart: Op reis met Sier en Ruutnova 1 april: Debby Peter 3 april: Heel Holland Lacht 4 april: Supertrap- tribute Supertramp 5 april: Friends of Heart & Soul in concert

www.daspaseendeal.nl


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 19 maart 2020 | pagina 2

Keurslager Thomas Koppens,

i.v.m. het Coronavirus

zijn wij GESLOTEN t/m 6 april 2020 Het Regionaal Projectkoor

Vox Humana

Dankt zijn publiek en sponsoren voor het getoonde begrip voor de afgelasting van onze drie geplande eindconcerten van koorproject 12 in Deurne en Helmond. Het coronavirus sloeg voor ons precies op het verkeerde moment toe. Dat was erg jammer maar we zijn al bezig met de planning van drie verMassage Praktijk Someren visitekaartje_Opmaak 1 21-11-2019 11:37 Pag vangende concerten in oktober 2020. Alle betaalde concertkaarten blijven dus geldig en moeten bewaard worden. Wij stellen iedereen t.z.t. op de hoogte van data en tijden. Het koor gaat nu zes maanden in zomerslaap en ontwaakt weer op de eerste repetitie van het dertiende

Dukaat 10A Deurne Tel. 06-53512555

project op woensdag 30 september onder leiding van dirigent Frans van Houten. Houdt u van zingen in een koor? Niet het hele jaar door, maar in een koorproject van 6 maanden (oktober 2020 t/m half april 2021)? Houdt u van klassieke muziek? Houdt u van flink repeteren, van presteren op niveau, van zingen met plezier in een fijne groep mensen? Wilt u ook een paar fantastische slotconcerten ervaren? Dan kunt u zich vanaf nu aanmelden op www.projectkoorvoxhumana.nl tel. 0493-314162 of info@projectkoorvoxhumana.nl

Verstand van Lekker Vlees

iedingen

Elke week verrassende aanb

Keurslagerkoopje

Vleeswarenkoopje

Italiaanse ham 150 gram

Boomstammetjes

295

4 stuks

Trots van de Keurslager

Hachee kant en klaar 100 gram

399 195

Aanbiedingen geldig van 23 t/m 28 maart 2020

Thomas Koppens, keurslager

Kerkstraat 30, Someren, tel. 0493-491437 www.koppens.keurslager.nl info@koppens.keurslager.nl

Dilmanshof 7 06-55 33 51 54

www.massagepraktijksomeren.nl

• • •

STEVENS

5712 XK Someren alleen op afspraak

TELEVISIES

info@massagepraktijksomeren.nl

UW (O)LED-TV ADRES!

Wij zijn geopend voor afhaal Indien u niet in de gelegenheid bent naar onze winkel te komen en u wilt toch verder gaan met uw klus, GEEN NOOD!! U kunt uw bestelling per mail of telefoon doorgeven en wij bezorgen kosteloos. Afhalen zonder de winkel te betreden is ook mogelijk, uw bestelling kan dan bij de achteringang worden afgehaald.

Van maandag tot en met donderdag van 16.00-20.00 uur In het weekend, vrijdag, zaterdag en zondag van 12.00 - 21.00 uur. Ook kunt u de bestelling alvast doorgeven via onze website om zo de druk te spreiden. En is het mogelijk om uw bestelling met ideal te betalen.

!!

ZEN ACTIEPRIJ onze Kijk op internetsite!

De Televisie Specialist

met een verrassend lage prijs! LED TV, UHD TV, Curved TV, OLED TV Samsung, Sony, Philips, LG, Sonos

Grootschoterweg 105 BUDEL-SCHOOT (NL)

Tel. 0031 (0)495 49 36 16

www.stevensbudelschoot.nl

• Stultiens Decoraties. Glas, spiegels en beletteringen. Boerenkamplaan 116, 5712 AH Someren. Tel. 0493-496512

• Dia’s inscannen, zeer goede kwaliteit, eigen beheer, scherpe prijzen. Ook grote aantallen. Foka Deurne, Kerkstraat 8, 0493-353102. • Voor groenteplanten, aardbeienplanten, aspergeplanten, klein fruit en fruitbomen naar Thijs Huijs Langstraat 64 Horst-Hegelsom 077-3983552. • Computerhulp, computerles of computercursus nodig? www.wegwijsopdecomputer.nl Hans Berkers, 0493-380229 of 06-29315869.

www.cafetariadeklaproos.nl 0493-692894

Met vriendelijke groet, Team Verheijen

Floraplein 15 • 5721 CT Asten

Milhezerweg 31, 5752 BB Deurne T (0493)-322393 T 06-49052801 E studio@verheijen.nl I www.verheijen.nl

• U wilt uw ontslaguitkering of een tot uitkering komende lijfrentepolis aanwenden voor aankoop van een lijfrente en U wenst naast een hoge uitkering een goed advies? • U wenst een hypotheek tegen scherpe rente, een arbeidsongeschiktheids- of ziektekosten verzekering? • U zoekt voor uw bedrijf / OR ondersteuning bij herziening van de pensioenregeling? Zo ja, wendt U zich dan tot de specialist op het gebied van pensioen-, lijfrente- en overige levensverzekeringen

Mr. H.C.M.

Looijmans belastingkundige

Nieuwendijk 70 tel 0493-440115

Bernhardstraat 15 Bakel

5712 EN Someren fax 0493-440116

www.beversslapen.nl

DE

samen staan we sterk

baak

Ontvang 3% korting op uw online bestelling

bouwadviesbureau

De Baak geeft richting aan uw bouwproject Schetsplan Milieuvergunning Omgevingsvergunning

Bestektekening Bouwbegeleiding Technische omschrijving

Someren Tel. 06 53 21 23 57 E-mail r.martens99@chello.nl

www.debaakdeurne.nl | |tel. 06-53652775 www.debaakdeurne.nl tel. 06-53652775

• Afvallen mbv hypnose - Suikerverslaving - Hypnotische maagband - Snoepen Snacken Snaaien www.HypnosePraktijkPhilips.nl Leon 0610930235

• Ovens, vaatwasser, wasautomaat, droogautomaat, kookplaat, koelkast, inbouwapparatuur defect? Bel 0493-695606 voor herstel. Bots Witgoed Service Asten

Ontvang 3% korting op uw online bestelling! Geldig op shop.onthoutons.nl en op www.uwdeur.nl

Houthandel Looijmans Kerkendijk 32 5712 EV Someren

0493 - 492561 verkoop@onthoutons.nl www.onthoutons.nl

Vloeieindsedreef 6 - Deurne - Tel. 0493-313091 / 06-53537725 www.autobedrijftabor.nl BMW 318 I...................................................................1999 Chevrolet lacetti .........................................................2005 Citroen Berlingo 1.9d ................................................1999 Ford LTD 6,6 automaat ..............................................1973 Ford Ka .......................................................................2000 Jeep Grand Cherokee 5,7 automaat ........................2005 Mercedes 600 SEL V12 autmaat ...............................1993 Opel astra G station 1,6 ............................................2003 Opel astra G station 1,6 ............................................1999 Opel Astra .................................................................2006 Opel Meriva ................................................................2006 Opel zafira 2,2 ............................................................2004 Saab 9-3 lpg G3.........................................................2005 VW polo .....................................................................1994 Tractor Massey harris................................................1950

Diverse laaggeprijsde auto’s met APK-keuring.

Nieuwbouw & Renovatie Voegen en reinigen Uithakken en impregneren

CROOYMANS

dakbedekkingen ✬ ✬ ✬ ✬ ✬ ✬ ✬

nieuwbouw - renovatie

Liesselseweg 215, 5753 PN Deurne Voor al uw dakwerken Telefoon 0493 Bitumeuze daken - 31 18 10 info@crooijmansdak.nl Zinkwerken en goten Lichtkoepels Erkend Polygum dealer 10 jaar verzekerde Polygum dakgarantie Gratis dakinspectie

• Auto met APK vanaf 450,-. Tevens te koop gevraagd kleine auto’s en sloopauto’s. Tel. 0492-381631/ 06-20778602 www.twanvanhout.nl

• Advies nodig over verblijfsvergunning/inburgering/Nederlander worden? Bel/app naar 06 40142044 MVV Advies Bureau Eindhoven.

• Rolluiken, luifels, vloerbedekking, lamellen, (rol)gordijnen, jaloezien. Zeer concurrerende prijzen. Gratis meten en hangen. Willies Stoffering, Braaksestraat 10, Helmond.Tel. 0492-535901. www.williesstoffering.nl

• Gebruikte banden vanaf 25,00 incl. montage en balanceren. Te koop gevraagd loop- en sloopauto’s. Direct geld en RDW vrijwaring. Thomassen Auto’s Haspelweg 37 Deurne tel. 06-53926499.


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 19 maart 2020 | pagina 3

Someren ligt plat SOMEREN – Het coronavirus houdt Noord-Brabant, en inmiddels Nederland, al een week lang in zijn greep. Tot begin april stonden in Someren vele evenementen, bijeenkomsten, vergaderingen, kerkdiensten en sportwedstrijden op de planning. Deze zijn vanwege de maatregelen van het kabinet allemaal afgelast. Ook openbare gebouwen, zoals scholen, de bibliotheek en horecagelegenheden, gingen op slot. De afgelastingen op een rij:

Donderdag 19 maart Architectuurlezing Vrouwen Centraal De lezing bij Vrouwen Centraal in Hotel Centraal over de architectuur van donderdag 19 maart gaat niet door vanwege de maatregelen met betrekking tot het virus. Bijeenkomst Vrouwen van Nu De bijeenkomst van Vrouwen van Nu op donderdag 19 maart in De Ruchte is afgelast. Commissie Burger en Bestuur De commissie Burger en Bestuur in de raadszaal van de gemeente Someren van 19 maart gaat vanwege het virus niet door. Boomfeestdag De boomfeestdag van donderdag 19 maart is afgelast.

Vrijdag 20 maart Lenteconcert in Someren-Heide Het lenteconcert met kinderkoor Quintessens en jeugdkoor Mixed Voices gaat op vrijdagavond 20 maart in zaal Heidehof in Someren-Heide niet door.

Zaterdag 21 maart Zwerfvuildag in Lierop De zwerfvuildag in Lierop van zaterdag 21 maart gaat niet door. De organisatie volgt de richtlijnen en adviezen van het RIVM. Fenklubavond De Meerpoel Carnavalsvereniging De Meerpoel heeft de 'fenklubavond' in Ons Cafe in Someren afgelast in verband met het coronavirus.

Zondag 22 maart Wandeltocht wandelsportvereniging Hermode De wandeltocht op 22 maart in Sterksel door wandelsportvereniging Hermode uit Someren-Eind gaat vanwege het virus niet door. Wanneer de wandeltocht wel wordt gelopen is nog niet bekend. ONK Sidecar & Quad Masters Lierop Ook het ONK Sidecar & Quad Masters bij MAC Lierop van zondag 22 maart gaat niet door. De organisatie verwachtte een flinke bezoekersstroom en dat wilde zij voorkomen.

Maandag 23 maart Informatieavond 'Samen werken aan een klimaatbestendig Someren' De informatieavond in het Varendonck

College in Someren is afgelast en opgeschort tot nader order.

Woendag 25 maart NK Metselen Op 25, 26 en 27 maart stond bij het Varendonck College in Someren het NK Metselen op het programma. De directies van KNB en het Varendonck College hebben besloten vanwege het virus het NK Metselen uit te stellen. Het NK Metselen is verplaatst naar 27, 28 en 29 mei, mits dat op dat moment verantwoord is.

Vrijdag 27 maart Culturele middag in Lierop De culturele middag in De Vurherd is afgelast. Of er een nieuwe datum komt is nog niet bekend. Lollypop Festival Het Lollypop Festival in Someren-Eind op 27 en 28 maart zal een doorgang vinden. Zodra de organisatie meer informatie heeft, zullen zij alle betrokken partijen hierover informeren. Vrijwilligersavond SV Lierop De vrijwilligersavond bij SV Lierop is vanwege de maatregelen omwille van het coronavirus afgelast.

Zondag 29 maart Open Somerense tafeltenniskampioenschappen Het 36e tafeltennistoernooi om de titel ’Open Somerense tafeltenniskampioen’ van TTC Over ’t Netje uit Someren gaat niet door in verband met het coronavirus. Het toernooi zou op zondag 29 maart in OJC Comeet in Someren plaatsvinden. Er komt geen nieuwe datum voor het toernooi. Die Heise Freunde Party Vanwege het besluit van het kabinet om alle horeca te sluiten tot 6 april zal ook Die Heise Freunde Party van zondag 29 maart in D'n Egelantier geen doorgang vinden.

Maandag 30 maart De rijvaardigheidsrit voor 55-plussers De rijvaardigheidsrit voor 55-plussers, die Veilig Verkeer Nederland-afdeling Someren op maandag 30 maart op het programma heeft staan gaat niet door.

Zondag 5 april Friends of Heart and Soul in Concert Vanwege het verlengen van de maatregelen van het kabinet gaat ook het concert van het koor Heart and Soul uit Someren-Heide niet door. Het concert zou zondag 5 april tweemaal worden gegeven in De Ruchte. De organisatie gaat op zoek naar een nieuwe

Aflevering 7: Op De Koffie Bai SOMEREN - Het beste van Man Bijt Hond, Joris' Showroom en De Stoel samengebracht in een echt lokaal Zùmmers jasje. Een programma waarin het verhaal van de Groot-Somerense mens centraal staat. Vrijdag is aflevering 7 online te bewonderen.

Na zes succesvolle afleveringen reist Dirk van Diepen vrijdag naar een nieuw adres. De vraag is: naar welk adres is Dirk op weg? Aflevering 7 is opnieuw te zien via de sociale mediakanalen van De Peelpioniers, ’t Contact en de website www.opdekoffiebai.nl.

Waar o waar is Dirk deze vrijdag te vinden?

datum. Mensen die al tickets in bezit hebben krijgen spoedig bericht.

Sint Jozefklassieker in Someren-Heide TWC De Zwaluw heeft besloten de wielerwedstrijd Sint Jozefklassieker van zondag 5 april niet door te laten gaan.

Overig Activiteiten Kansplus ASD Kansplus ASD heeft alle activiteiten opgeschort in verband met het coronavirus. Als de activiteiten hervat worden wordt men hiervan op de hoogte gebracht. Kienen bij SV Someren SV Someren heeft besloten om tot 6 april alle kienavonden op de dinsdagen op te schrappen. Bibliotheken dicht De bibliotheken van Helmond-Peel in Asten, Deurne, Helmond en Someren blijven tot 6 april gesloten. Ook Voorleesbus Blikkie rijdt de komende weken niet. Dit allemaal vanwege het virus. Onis Welzijn Gezien de laatste ontwikkelingen wat betreft het coronavirus heeft Onis Welzijn besloten om alle activiteiten tot nader order te annuleren. De locaties aan de Kerkstraat in Asten en in De Ruchte in Someren zijn gesloten. Medewerkers zijn wel gewoon per e-mail en telefonisch bereikbaar.

Amy opnieuw naar Europees kampioenschap SOMEREN-EIND - Amy van de Voort heeft zich, net als vorig jaar, weten te plaatsen voor het FCI Junior Open Agility World Championship. Samen met haar hond Figo zal zij in Finland strijden voor de titel.

Amy van de Voort is een toptalent in ‘agility’. Oftewel een behendigheidsparcours lopen met een hond. Bij agility gaat het erom dat de hond een parcours bestaande uit verschillende hindernissen in een voorgeschreven volgorde foutloos en zo snel mogelijk aflegt. De ‘handler’ (Amy) mag de hond tijdens het lopen van het parcours met de stem en door gebaren aanwijzingen geven. Zij mag de hond of de hindernissen echter niet aanraken. De hond moet dus heel goed leren om op gesproken aanwijzingen en op lichaamssignalen snel en op de juiste manier te reageren. Bij agility wordt een groot aantal hindernissen gebruikt die een beroep doen op verschillende vaardigheden van de hond. Oorspronkelijk is agility gebaseerd op de paardenspringsport. Maar anders dan bij die sport is er hier sprake van meer dan alleen maar in de hoogte of in de breedte springen. De honden moeten ook over obstakels klauteren, door tunnels rennen en tussen paaltjes door

VVV Someren Het VVV-kantoor zal tot en met 6 april dicht zijn in verband met het coronavirus. De VVV is wel voor vragen bereikbaar: info@vvv-someren.nl MTC De Happy Drivers Motorclub De Happy Drivers uit Someren-Eind heeft besloten alle activiteiten in de maanden maart en april af te gelasten. Dit gaat om de jaarvergadering, behendigheidsmiddag, de eerste toerrit, en de GPS-avond. De Viersprong Alle activiteiten in ontmoetingscentrum De Viersprong in Someren zijn tot nader order afgelast. Sonnehove Savant Zorg geeft gehoor aan de verscherpte coronamaatregelen. Savant Zorg treft voor de woonzorgcentra Sonnehove in Someren ingrijpende maatregelen om de opmars van het coronavirus tegen te gaan en de cliënten en medewerkers te beschermen. Vanaf 17 maart is Sonnehove tot nader bericht gesloten. Er zijn enkele uitzonderingen. Bijvoorbeeld voor de mantelzorger die (een deel van de) zorg komt overnemen, bezoek aan een terminale cliënt. Dit gaat in overleg met de zorg. Bezoekers die uitzonderlijke toegang krijgen, worden op een lijst gezet en krijgen een bezoekersbadge bij de ingang. Hierdoor is het duidelijk dat zij toestemming hebben om op een afdeling aanwezig te zijn of om iets te brengen tot aan de voordeur van een appartement.

Finland Amy vertrekt begin juli samen met 12 anderen richting het Finse Vantaa. Daar zal zij met Figo proberen om een ereplaats te behalen.

SOMEREN - De politie is op zoek naar een man die afgelopen week een fiets uit de fietsenstalling van het gemeentehuis in Someren heeft meegenomen.

Handbalwedstrijden in De Postel Alle handbalwedstrijden tot en met 6 april zijn afgelast. Ook alle opleidingen van het NHV (Nederlands Handbal Verbond) zijn in deze periode afgelast. Hiermee volgt het NHV de adviezen van het RIVM en het kabinet op. Handbal Someren zal ook tot 6 april geen trainingen geven.

Biljartvereniging De Veteranen Biljartvereniging De Veteranen in De Ruchte in Someren schort de biljartcompetitie op maandag-, dinsdagen donderdagmiddag op tot en met 6 april.

slingeren. De toestellen worden steeds weer in een andere volgorde neergezet, zodat het noodzaak is dat de hond goed gestuurd kan worden en volgens de voorgeschreven volgorde het parcours kan afleggen.

Man steelt fiets bij gemeentehuis

Amateur en zaalvoetbal in Brabant De KNVB heeft besloten al het amateur en zaalvoetbal tot 6 april niet door te laten gaan. Op een ander moment zal dit worden ingehaald.

Gemeenschapshuis De Weijers Gemeenschapshuis De Weijers in Someren blijft tot zeker 6 april gesloten. Dit uit voorzorg voor het coronavirus.

Amy samen met Figo (Foto: Marius van Deursen)

De verdachte ging er op klaarlichte dag met een damesfiets vandoor. Wie de man herkent kan contact opnemen met de politie via: 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

De verdachte in beeld.

Voetbalclinic bij SSE SOMEREN-EIND - Voetbalvereniging SSE hield op vrijdagochtend in samenwerking met basisschool De Vonder op sportpark de Heikampen in Someren-Eind een speciale voetbalclinic.

De school had in overleg met de GGD besloten dat de clinic gewoon doorgang kon vinden. In totaal gingen 159 kinderen van groep 1 tot en met 8 onder leiding van 4 ervaren jeugdtrainers: Fer Klinckenberg, Toon van der Linden, Geert Rooijmans en Marini van de Manakker aan de slag om kennis te maken met het voetbal en vereniging SSE. Na een warming-up leerden de kinderen enthousiast de eerste basiselementen van het voetbal om vervolgens af te sluiten met een heus partijtje waarbij er lustig op los werd gescoord.

Interesse De kinderen die geïnteresseerd zijn in voetbal kunnen binnenkort 4 vrijdagmiddagen op rij, onder leiding van SSE-trainers en spelers, nader kennis komen maken met het voetbal. Meer informatie daarover is te vinden op de site: www.sse-voetbal.nl. Natuurlijk worden daarbij de richtlijnen omtrent het coronavirus gevolgd. Ouders die graag meer willen weten over het voetballen bij SSE kunnen mailen naar: info@sse-voetbal.nl.

De kinderen van De Vonder gingen er flink tegenaan. (Foto: Hein van Bakel)

Colofon ‘t Contact

Uitgever: DAS Publishers! Adres: Witvrouwenbergweg 12 | 5711 CN Someren Ma t/m vrij: 8.30-12.30 & 13.30-17.00 uur T 0493-473578. www.hetcontact.nl John van Veggel | Manager Uitgeverij T 0493-352605; M 06-29536178 E john@daspublishers.nl

Advertentie-acquisitie: Tamar Palmen T 0493-473578 | M 06-20737257 E advertenties@hetcontact.nl Advertenties voor plaatsing op de eerstvolgende donderdag aanleveren vóór dinsdag 14.00 uur. Alle advertenties worden ook geplaatst in het Peelbelang.

Redactie: Jordy van de Brug ('t Contact) T 0493-352609 | M 06-13762619 E redactie@hetcontact.nl Maarten Driessen (Hoofdredacteur) T 0493-352608 | M 06-13763686 E redactie@peelbelangonline.nl Bram Vannisselroij (Weekblad voor Deurne) T 0493-352606 | M 06-46017681 E redactie@weekbladvoordeurne.nl

Berichten voor plaatsing op de ­eerstvolgende donderdag aanleveren vóór dinsdag 08.00 uur. Weekblad ‘t Contact Oplage 8.400. Verschijnt op donderdag in Someren, Lierop, Someren-Eind en Someren-Heide Oplage Peelbelang: 7.300. Verschijnt op donderdag in Asten, Heusden en Ommel.

Bezorgklachten: Via onze website www.hetcontact.nl of T 0493-473578 of E bezorgerhetcontact@daspublishers.nl Wij behouden ons ten aanzien van de inhoud van onze artikelen zowel het auteursrecht voor conform art. 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het Databankrecht.


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 19 maart 2020 | pagina 4

Online regelen Via www.someren.nl kunt u 24 uur per dag verschillende producten volledig digitaal afhandelen. Voor sommige producten dient u zich hierbij te identificeren met uw persoonlijke DigiD. U kunt o.a. terecht voor verhuizing, uittreksels BRP en verloren of gevonden voorwerpen.

Gemeentehuis Someren Bezoekadres: Wilhelminaplein 1, 5711 EK Someren Postadres: Postbus 290, 5710 AG Someren, Tel. (0493) 494 888, Fax (0493) 494 850, www.someren.nl/gemeente@someren.nl

Openingstijden loketten Maandag tot en met vrijdag (alleen op afspraak): 9.00–12.00 uur. Voor een bezoek aan de loketten dient u een afspraak te maken. Dit kan via www.someren.nl of telefonisch via (0493) 494 888.

Avondopenstelling Publiekszaken Maandag (alleen op afspraak): 17.00-20.00 uur Tijdens deze avondopenstelling is het loket Publiekszaken open en kunt u op afspraak terecht voor o.a. reisdocumenten, rijbewijzen, uittreksels uit het BRP, aanvragen van een Verklaring omtrent het gedrag en aangifte van verhuizing.

Openingstijden gemeentehuis en telefonische bereikbaarheid Maandag tot en met donderdag: 8.30 – 17.00 uur. Vrijdag: 8.30 – 12.30 uur. Gedurende deze tijden is de deur van het gemeentehuis geopend en is de gemeente telefonisch bereikbaar. Het team Zorg en Ondersteuning (Wmo en Jeugd) is telefonisch bereikbaar maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Voor de openingstijden van de loketten zie hierboven. Bij een bezoek aan het gemeentehuis dient u zich altijd eerst te melden bij de receptie. Indien hier om gevraagd wordt, dient u zich te kunnen legitimeren.

Team Zorg en Ondersteuning Heeft u een vraag of probleem op het gebied van zorg en welzijn, werk en inkomen of jeugd en gezin? Dan kunt u terecht bij Team Zorg en Ondersteuning van de gemeente Someren. ZO Someren Bijvoorbeeld voor huishoudelijke ondersteuning, dagbesteding of hulp bij opvoeden van uw kind. Of voor schuldhulpverlening of een bijdrage voor welzijnsactiviteiten of PC-regeling. Wij gaan samen met u op zoek naar een passende oplossing. Wij zijn er voor alle inwoners van de gemeente Someren, van jong tot oud. Voor meer informatie kijk op www.someren.nl/zosomeren of bel (0493) 494 888.

Bijstandsuitkering Wilt u een bijstandsuitkering aanvragen, dan kunt u dit digitaal doen bij het UWV via www.werk.nl Senzer zal vervolgens uw aanvraag beoordelen en u ondersteunen bij het vinden van werk. Heeft u een vraag over werk en/of inkomen? Of voor aanvragen bijzondere bijstand en minimaregelingen dan bent u welkom bij Senzer, hét werkbedrijf voor arbeidsmarktregio Helmond-De Peel. Kijk voor meer informatie op www.senzer.nl of kom langs op het kantoor aan de Churchilllaan 109 in Helmond, tel. (0492) 582 444.

Milieustraat Adres: Holberg 2 in Someren, tel: (0493) 470 025. U kunt alleen met pin betalen op de milieustraat. De milieustraat is bedoeld voor afval afkomstig uit huishoudens in Someren en Asten, dus geen bedrijfsafval. Wat

Wanneer

Inleverstation: Blik, papier/karton, drankenkartons, glas plastic verpakkingen

Maandag 13.00 uur Gratis doorlopend tot en zonder zaterdag 17.00 uur milieupas

Glas, vlakglas, drankenkartons, plastic verpakkingen, wit schoon tempex, papier/karton, frietvet, (oud) ijzer/ metalen/ blikjes, kringloopgoederen, klein chemisch afval, textiel en schoenen, elektrische apparaten, luiers, harde kunststoffen, kadavers van kleine huisdieren, asbest (max 35 m²)*, afgewerkte motorolie (tot 10 liter), autobanden zonder velg (max 5 stuks), gasflessen

Maandag t/m vrijdag van 13.00 -17.00 uur;

Blad en gras, snoeihout en grof tuinafval € 5,- per m3 Grof huishoudelijk restafval, A/B/C hout, schoonpuin en gipspuin € 22,- per m3 Gemengd bouw- en sloopafval, dakleer, vloerbedekking en niet chemisch verontreinigde grond € 50,- per m3

Maandag, woensdag en vrijdag van 13.00 – 17.00 uur; Zaterdag van 10.00 – 17.00 uur

Zaterdag van 10.00 – 17.00 uur

Hoe

Gratis met vertoon van de milieupas

Tegen betaling met pin met vertoon van de milieupas

* Als u asbest wilt aanbieden dan dient u dit van tevoren telefonisch te melden bij de milieustraat, tel. (0493) 470 025. U kunt alleen met pin betalen.

MAAK ALLEEN EEN AFSPRAAK INDIEN NOODZAKELIJK BIJ DE GEMEENTE In verband met het coronavirus vragen we u uitsluitend voor noodzakelijke aanvragen een afspraak te maken. Omdat medewerkers van de gemeente thuiswerken is de dienstverlening beperkt. Bent u verkouden, hoest u of heeft u koorts en heeft u een afspraak bij de gemeente? Verzet dan uw afspraak.

BIJEENKOMSTEN EN EVENEMENTEN GAAN NIET DOOR Vanwege het coronavirus worden bijeenkomsten en evenementen afgelast. Het betreft o.a. de commissie- en raadsvergadering, Boomfeestdagen, Sociaal Café, de Landelijke Opschoondag, NK Zijspan en Quads MAC, Lollypop Festival, 25 jarig jubileum Respen Grondwerken & Machineverhuur, Streetwise Lierop en NK metselen Varendonck. Ook collectes worden afgelast. Neem bij twijfel of iets doorgaat contact op met de organisatie van de bijeenkomst of het evenement.

BESTE SOMERENAREN,

Het coronavirus houdt ons allemaal dag en nacht bezig… Nu ook de scholen, kinderdagverblijven, eet- en drinkgelegenheden, sport- en fitnessclubs en onze gemeenschapshuizen verplicht hun deuren sluiten, wordt het eens te meer duidelijk. We leven in een uitzonderlijke situatie. Verplicht thuiswerken, beperken van sociale contacten, evenementen die worden afgelast. Iedereen krijgt ermee te maken. Dingen die tot voor kort vanzelfsprekend waren, zoals ergens een kop koffie drinken, naar een sportwedstrijd van de kinderen gaan kijken, op bezoek gaan bij onze (groot) ouders of familie, gewoon eens bij onze (oudere) buren binnenlopen. Dat kan nu niet. Ik denk zeker ook aan onze ondernemers in diverse branches, groot en klein. Zij zitten in onzekere tijden. En personeel in de zorg- en hulpverlening niet te vergeten. We doen niet alleen een extra beroep op hen persoonlijk, maar ook op hun gezinnen en directe omgeving. Het dagelijkse leven is in korte tijd drastisch veranderd. De huidige coronacrisis vraagt om een gezamenlijke aanpak. Ik verzoek u dan ook met klem om de landelijke maatregelen op te volgen en geen onnodige risico’s te nemen. Maar blijf daarnaast vooral ook aandacht houden voor elkaar en kijk wat je voor een ander zou kunnen betekenen. Afgelopen maandag bereikte ons het trieste bericht dat een inwoner van Someren aan de gevolgen van het coronavirus is overleden. Onze oprechte deelneming voor de nabestaanden en we wensen hen en andere betrokkenen enorm veel sterkte toe.

Omzien naar elkaar..... zeker ook in deze voor vele inwoners eenzame, moeilijke tijden. Een klein gebaar blijkt vaak van grote betekenis. ‘Hart voor elkaar’... de kracht van onze gemeente, zeker nu ❤. Ik hoop dat we ons met elkaar blijven inzetten om ook deze moeilijke tijd in Someren goed door te komen. Namens de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders, Dilia Blok

Wilt u meer informatie over het coronavirus? Kijk dan op www.someren.nl of www.rivm.nl Heeft u toch nog vragen, dan kunt u bellen met (0800) 1351 Ondernemers met vragen, kunnen bellen met (0800) 2117

VOORVERKOOP ZWEMABONNEMENTEN DE DIEPSTEECKEL EXTRA AANTREKKELIJK

Vacature

Vrijdag 1 mei 2020 start het nieuwe zwemseizoen van openluchtzwembad De Diepsteeckel. Het zwemseizoen loopt dit jaar tot en met dinsdag 1 september. Voorafgaand aan de opening kunt u in de voorverkoop een abonnement kopen. Dit kan digitaal of bij de kassa van het zwembad. Het is dit jaar extra aantrekkelijk om een abonnement in de voorverkoop aan te schaffen. Tijdens de voorverkoop krijgt u een korting van € 10,--(kinderen) en € 5,-- (volwassenen) per abonnement. Digitaal aanvragen U kunt vanaf woensdag 1 april tot en met woensdag 29 april 2020 via www.someren.nl/zwembad uw abonnement aanvragen. De betaling verloopt via iDEAL. Uw pasfoto brengt u mee als u uw zwemabonnement komt ophalen tijdens de voorverkoopdagen of tijdens het seizoen.Het voorverkoop tarief geldt als het abonnement is aangevraagd en betaald vóór 30 april a.s. Na deze datum vervalt de korting. Aanvragen tijdens voorverkoop aan de kassa De data voor de voorverkoop aan de kassa worden later bekend gemaakt. Afhalen abonnement U kunt het abonnement ophalen tijdens de openingstijden van het zwembad, Witvrouwenbergweg 18 in Someren. Abonnement kopen tijdens seizoen Het aanvragen van een abonnement buiten de voorverkoop kan alleen op werkdagen (ma t/m vr) tussen 14.00 en 16.00 uur als er een caissière aanwezig is. Dit is afhankelijk van het weer. Om teleurstellingen te voorkomen wordt u verzocht u vooraf contact op te nemen met het zwembad via tel. (0493) 491 963. Het abonnement kan vervolgens drie dagen na aanvraag bij de kassa van het zwembad worden afgehaald. Tot de tijd dat men over het abonnement kan beschikken dient gewoon entree te worden betaald.

Zwembad De Diepsteeckel zoekt voor het seizoen een

Assistent toezichthouder m/v

De werkzaamheden bestaan uit het houden van toezicht, het dagelijks onderhoud en andere voorkomende werkzaamheden. Afhankelijk van de weersomstandigheden en het aantal bezoekers word je voor meer of minder uren ingeschakeld via een uitzendbureau. Functie-eisen • Je hebt diploma’s behaald op gebied van reddingszwemmen en/of volgt een opleiding CIOS of Sport en Bewegen met keuzevak zwemmen • Je bent bereid om op onregelmatige tijden en in het weekend te werken • Je bent sportief ingesteld • Je bent minimaal 16 jaar • EHBO diploma is gewenst • Goede contactuele eigenschappen • Flexibele instelling Beschikbaarheid Ook als je niet het hele zwemseizoen (mei tot en met augustus 2020) beschikbaar bent, kun je solliciteren. Salaris Afhankelijk van de mate waarin je aan de functie-eisen voldoet. Interesse? Stuur vóór 17 april a.s. je sollicitatie naar r.vanhaandel@someren.nl

Tarieven 2020 Kinderen t/m 3 jaar Abonnementen volwassenen (vanaf 16 jaar) Abonnementen kinderen (van 4 t/m 15 jaar) Tienbadenkaart volwassenen Tienbadenkaart kinderen (van 4 t/m 15 jaar) Dagkaarten volwassenen Dagkaarten kinderen (van 4 t/m 15 jaar) Zwemleskaart

Gratis € 45,00 € 35,00 € 40,00 € 30,00 € 4,50 € 3,50 € 40,00

€ 40,00 (voorverkoop) € 25,00 (voorverkoop)

Aan het einde van het seizoen vervallen alle op dat moment nog circulerende 10 baden en zwemleskaarten. Kaarten zijn niet meer geldig in het daarop volgend seizoen. Meer informatie Alle informatie over het zwembad kunt u vinden op www.someren.nl/zwembad


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 19 maart 2020 | pagina 5

BELLIJN ‘PRAATJE MET EEN MAATJE’ Onis roept tijdelijk de ‘Bellijn Praatje met een maatje’ in het leven. Deze bellijn is bedoeld voor mensen die tijdelijk in een isolement komen omdat er veel activiteiten stil komen te vallen in de periode dat het Coronavirus rondwaart. Onis Welzijn heeft een telefoonlijn opengesteld voor mensen in isolement die even een praatje willen maken. Het gaat om een tijdelijke lijn, die opengesteld wordt in de periode dat er veel activiteiten wegvallen door het coronavirus en mensen minder bij elkaar op bezoek gaan. De telefoonlijn is bedoeld voor mensen die nu tijdens de coronacrisis (nog) minder contacten hebben

en toch even een praatje willen maken. Op maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 14.00 uur is het telefoonnummer geopend. Het nummer is niet bedoeld voor vragen over het virus maar voor een praatje over alledaagse zaken. Praatje met een maatje: bel op maandag tot en met donderdag van 10.00–14.00 uur: tel. (0493) 441 233.

UITSTEL HOORZITTINGEN BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE 19 MAART EN 2 APRIL Op donderdag 19 maart 2020 en op donderdag 2 april 2020 is een hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie gepland. Het is voor ons belangrijk dat onze inwoners, onze medewerkers en andere betrokkenen veilig naar een hoorzitting kunnen komen zonder dat zij zich zorgen moeten maken om hun gezondheid. Dit betekent dat wij maatregelen moeten nemen die ook voor bezwaarmakers en betrokken belanghebbenden gevolgen hebben. Wij volgen daarbij de adviezen van het RIVM en uiteraard de maatregelen die het kabinet neemt.

Om het risico op besmetting zo klein mogelijk te houden besloten wij om de hoorzittingen van de bezwaarschriftencommissie uit te stellen. Dit betekent dat de hoorzittingen van de bezwaarschriftencommissie op 19 maart 2020 en 2 april 2020 niet doorgaan. Deze maatregel duurt in eerste instantie tot en met 6 april 2020.

UITGESCHREVEN UIT DE BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP) Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat na uitvoerig onderzoek is gebleken dat vermelde personen niet meer wonen op het adres waar zij in de basisregistratie personen van de gemeente Someren staan ingeschreven. Overzicht personen Naam: Csomor, Krisztián Farkas, Nóra Haławin, Piotr Kowalewska, Julita Nagy, Tamás Nowakowski, Maciej

Geboren: 5-1-1995 17-3-1991 25-4-1980 22-4-1978 28-5-1985 2-2-1992

Uitschrijving vindt plaats met als reden: verblijfplaats onbekend, volgens artikel 2.21 en 2.60 van de wet BRP. Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer in Nederland wonen.

Geboorteplaats: Dunaújváros, Hongarije Baja, Hongarije Przemyśl, Polen Lubraniec, Polen Miskolc, Hongarije Koło, Polen

Staat uw naam hierbij of weet u waar vermelde personen verblijven, neem dan binnen zes weken na publicatie van dit artikel, contact op met de afdeling Publiekszaken van de gemeente Someren via tel. (0493)494 888 of per e-mail: gemeente@someren.nl. Een belanghebbende kan t/m zes weken na de dag van publicatie tegen de uitschrijving bezwaar maken.

Bekendmakingen ● Beleid huisvesting arbeidsmigranten 2020 Op 5 maart 2020 heeft de gemeenteraad het ‘Beleid huisvesting arbeidsmigranten 2020’ vastgesteld. Dit vervangt de ‘structuurvisie arbeidsmigranten 2008’ en de evaluatie uit 2013. Het document is te raadplegen op www.someren.nl

● Ontwerpbestemmingsplan Nieuwendijk 84 Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuwendijk 84’ met identificatienummer NL.IMRO.0847. BP02019013-OW01 gedurende zes weken ter inzage ligt. Inhoud ontwerpbestemmingsplan Het ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuwendijk 84’ voorziet in een uitbreiding van de bedrijfsbestemming. Op de planlocatie is een aannemersbedrijf c.q. houthandel gelegen, de ontwikkeling van de markt heeft ertoe geleid dat uitbreiden noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering. Met voorliggend plan wil initiatiefnemer de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden binnen de huidige bedrijfsbestemming uitbreiden. Het aantal toegestane vierkante meters bedrijfsbebouwing wordt uitgebreid en daarnaast wordt de bestaande buitenopslag, op het achtergelegen terrein, positief bestemd. De totale ontwikkeling voorziet in een ruimtelijke kwaliteitsverbetering, hiervoor wordt onder andere het perceel landschappelijk ingepast conform het gemeentelijk beeldkwaliteitsplan. Stukken ter inzage Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 20 maart tot en met 30 april 2020 ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis in Someren.

Uitgeschreven per: 20-2-2020 20-2-2020 20-2-2020 20-2-2020 20-2-2020 20-2-2020

Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. De stukken kunt u op afspraak ook buiten de openingstijden inzien. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888. Het plan is digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen. nl of via www.someren.nl onder het kopje bestemmingsplannen -> ontwerp. Indienen zienswijzen Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de raad van de gemeente Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Degenen die mondeling een zienswijze kenbaar willen maken, nadere vragen hebben of het plan buiten de openingstijden willen in zien kunnen binnen de genoemde termijn contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC), tel. (0493) 494 888.

Omgevingsvergunningen De volgende openbare bekendmakingen, van burgemeester en wethouders, liggen op afspraak ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888. Kopieën van stukken kunnen tevens worden opgevraagd. Hiervoor worden legeskosten in rekening gebracht.

• Ingediende aanvragen omgevingsvergunning In de periode van 6 t/m 12 maart 2020 zijn de volgende aanvragen omgevingsvergunningen ingediend (datum binnenkomst staat tussen haakjes): - Brimweg ongen, oprichten van een woonboerderij en een bijgebouw (9-3-2020); - Fellenbeemd 74, uitbreiden van een woonhuis (9-3-2020); - Nieuwendijk 111, uitbreiden van een woonhuis (10-3-2020); - Ploegstraat 64, oprichten van kassen (6-3-2020);

SOMEREN - De gemeente Someren heeft een wedstrijd in het leven geroepen waarbij ze inwoners oproept een selfie te maken met één van de speciale ontworpen projectborden en deze foto te uploaden via de social media. De mooiste foto wint een cadeaubon ter waarde van 75 euro te besteden aan een Nationale Tuinbon of een Fair Fashion Cheque.

Sinds kort duiken op een groot aantal locaties in Someren de kenmerkende projectborden op. Deze 'landmarks' maken deel uit van het programma Onweerstaanbaar Someren en zijn voorzien van de slogan ‘Hier werken wij aan een klimaatbestendiger Someren’. De 'landmarks' laten zien waar in de gemeente klimaatbestendige maatregelen zijn, of worden genomen om Someren onweerstaanbaar te maken en daarmee te wapenen tegen het veranderend klimaat. De veertig borden zijn ontworpen in de vorm van een omgekeerde druppel en bevatten een omschrijving van de maatregel die de gemeente realiseert. Het speciaal ontworpen bord op één van de locaties.

Verspreid over de gemeente

Afgelopen maand zijn de borden op

diverse plekken, verspreid over de hele gemeente Someren, geplaatst. Zo staan er sinds kort onder meer borden bij nieuwbouwwijk Groote Hoeven, bij de aanleg van de hemelwaterafvoer Boerenkamplaan, bij de beekdalontwikkeling van het Aa-dal Zuid en bij het Keelven. Wie de mooiste selfie maakt, wint een cadeaubon ter waarde van 75 euro.

Adverteren in 't Contact T 0493-473578 | M 06-20737257 E advertenties@hetcontact.nl www.hetcontact.nl

• Verleende omgevingsvergunningen Reguliere procedure In de periode van 6 t/m 12 maart 2020 zijn de volgende verleende omgevingsvergunningen verzonden (datum verzenden staat tussen haakjes): - Breestraat 12, kappen van bomen, herplantplicht (11-32020); - Dooleggersbaan 20, herbouwen van een bedrijfswoning (103-2020); - Kuilvenweg 12, vestigen van een kleinschalige niet-agrarische nevenfunctie (10-3-2020); - Somerenseweg 57, oprichten van een woonhuis met garage (11-3-2020); - Wilhelminaplein 32a, vervangen handelsreclame geldautomaat (12-3-2020). Tegen besluiten om vergunningen te verlenen kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop de vergunningen aan de aanvrager zijn toegezonden schriftelijk een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient u te richten aan burgemeester en wethouders van Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en voorzien zijn van dagtekening, naam en adres. Bovendien dient u duidelijk aan te geven waarom u tegen het besluit bezwaar maakt. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet. Hiervoor moet de indiener van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank OostBrabant, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Aan een dergelijk verzoek zijn kosten verbonden. U kunt uw verzoek om een voorlopige voorziening te treffen ook digitaal indienen. Hoe u dit kunt doen, kunt u lezen op de website: http://loket.rechtspraak.nl/Burgers.

• Verleende Omgevingsvergunning

Het bezwaarschrift richt u aan burgemeester en wethouders van Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. U kunt de voorzieningen rechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit richt u aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch.

Gemeente Someren schrijft wedstrijd uit

- Waterlaat ongen. en Garve ongen. (Groote Hoeven), oprichten van 13 woningen met 7 tuinbergingen (6-3-2020); - Winkelstraat 3, verbouwen van een boerderij en het oprichten van een garage en paardenstal (9-3-2020).

Uitgebreide procedure Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 20 maart 2020 gedurende zes weken ter inzage ligt de beschikking omgevingsvergunning voor: Zandstraat 101, inzake het realiseren van een zonnepark Zandstraat voor 25 jaar. Activiteiten omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders verlenen medewerking aan dit project door middel van een omgevingsvergunning voor de activiteit(en): - Bouw - Handelen in strijd met regels RO Ontwerpbesluit Er zijn 2 zienswijzen ingediend op het ontwerpbesluit. Een samenvatting en beantwoording van deze zienswijzen is opgenomen in het definitieve besluit. Inzage De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken kunt u op afspraak inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer (0493) 494 888. U kunt de gegevens ook elektronisch raadplegen op http:// www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatienummer is IMRO: NL.IMRO.0847.BP02019019-VS01) Beroep Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen, binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift indienen onder vermelding van de reden waarom u het er niet mee eens bent. U kunt alleen een beroepschrift indienen wanneer u eerder tegen het ontwerpbesluit een zienswijze hebt ingediend of kunt aantonen dat u redelijkerwijs geen zienswijze hebt kunnen indienen. Het beroepschrift moet u gedateerd, gemotiveerd en ondertekend, sturen naar de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Een beroepschrift schorst de werking van dit besluit niet. Wanneer er sprake is van een spoedeisend belang kunt u daarnaast een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank. Aan deze procedure zijn kosten verbonden. U kunt uw beroepschrift en uw verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening ook digitaal indienen. Hoe u dit kunt doen, kunt u lezen op de website: http://loket.rechtspraak.nl/Burgers.

www.someren.nl

Werkgroep Dialect Someren SOMEREN - De werkgroep Dialect Someren is nog steeds op zoek naar woorden en uitdrukkingen in het Somerens dialect. Uit onze vorige bijdrage: Hai wit nie of ie haor krie of verre: hij twijfelt wat hij moet doen

1. Prengel. Wat is dit? 2. ’n Vàol ai gi nie oonder. We zoeken naar de betekenis van dit gezegde. 3. Làot ze ’t toch kooke zó as ze ’t èète wulle. Wat betekent dit gezegde? 4. Ne pannelekker. Wat kan dit zijn? 5. ’t Is bai hun net as bai ne pestouwer mi ‘n weggewaaide parochie. Ook van dit gezegde willen we graag weten wat het betekent. Oitsmijter van de màond: ’t Is aeremoei troef!

Liedjes en gedichten

De werkgroep, die al ruim 10 jaar bezig is met het vastleggen van het Somerens dialect, is ook op zoek naar oude gedichten, liedjes, boekjes, krantenknipsels en bijnamen uit Someren en omgeving. Heeft u woorden of uitdrukkingen waarvan de betekenis niet duidelijk is, laat het weten, dan probeert de werkgroep die te achterhalen. Dat kan via e-mail redactie@dialectsomeren.nl of per post: Karel Velings, Amer 49, 5711KH Someren. Voor meer dialect kijk op: www.dialectsomeren.nl.


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 19 maart 2020 | pagina 6

Met oog voor detail Beste ondernemer,

Beste lezer,

De zorg om gezondheid van uzelf, uw dierbaren, familie en vrienden heeft nu vanzelfsprekend de grootste prioriteit. Wij begrijpen daarnaast dat dit ook zakelijk enorme impact kan hebben. Daar hebben wij alle begrip voor en wij denken dan ook graag met u mee.

Het coronavirus beïnvloedt ons dagelijks leven. Gezien de hoge bezoekersaantallen van onze nieuwssites merken wij dat er grote behoefte is aan lokale nieuwsvoorziening over het coronavirus. Met onze beschikbare middelen doen wij er alles aan om u hierin te blijven voorzien.

Voor sommigen van u zal het juist nu belangrijk zijn om uw product of dienst goed kenbaar te maken. De consument wil goed geïnformeerd worden. Wij zorgen ervoor dat wij paraat staan om u te blijven helpen om uw boodschap te verspreiden middels onze betrouwbare media; weekbladen, overige communicatiemogelijkheden en onze nieuwssites met een groot dagelijks bereik.

Als bedrijf hebben wij intern de nodige maatregelen getroffen zodat wij met onze mensen het werk zo veel mogelijk kunnen blijven voortzetten. Hetzelfde geldt voor onze overige communicatiemogelijkheden, drukkerij en onze eigen bezorgers. Wij trekken samen op met onze leveranciers (techniek, drukker en eigen bezorgers) om ervoor te zorgen dat u de krant op tijd in de bus krijgt en online het lokale nieuws kunt blijven volgen. Wij doen ons uiterste best om de krant op tijd op uw deurmat te krijgen, maar ook onze organisatie kan hinder ondervinden van de moeilijke omstandigheden. Mocht dit onverhoopt niet (tijdig) lukken dan hopen wij op uw begrip.

Meerdere grote bedrijven hebben de afgelopen dagen in de media uitleg gegeven over hoe zij omgaan met het coronavirus. Ook op lokaal/regionaal niveau is ons advies aan ondernemers om te kiezen voor een dergelijke transparante aanpak die betrokkenheid toont. Wilt u consumenten blijven ontvangen en bedienen? Kom dan, voor zover u dit nog niet heeft gedaan, via uw eigen website en socialmedia-kanalen (en eventueel aangevuld met ‘externe kanalen’) met een uitleg over genomen maatregelen. Dit neemt onzekerheid weg bij de consument. Zelf hebben wij de nodige maatregelen getroffen, zodat onze mensen u kunnen blijven helpen. Als bedrijf ‘Das Publishers’, voelen wij ons verbonden met uw commerciële, marketing- en communicatieuitdagingen. Voor onder andere de horeca hebben wij een speciale mogelijkheid om uw klanten/kopers te kunnen blijven bedienen van uw service en kwaliteit. Wij wensen alle ondernemers veel wijsheid en sterkte en hopen dat we met elkaar snel uit deze zware tijden komen.

Hét weekblad voor Someren Hét weekblad voor Someren

Via onze nieuwssite van deze krant kunt u ons blijven volgen. Hier leest u de lokale ontwikkelingen over het virus, maar ook ander nieuws. Daarnaast wordt de wekelijkse uitgave van de papieren krant ook digitaal aangeboden. Wij zullen er alles aan doen om u lokaal op de hoogte te blijven houden en wensen iedereen veel sterkte toe tijdens deze moeilijke tijden. Met vriendelijke groet, John van Veggel Manager Uitgeverij DAS Publishers en alle medewerkers

DAS

Publishers


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 19 maart 2020 | pagina 7

PLANTENCENTRUM VERSTAPPEN EEN BEGRIP IN SOMEREN

Lekker uit... thuis Uit eten thuis, voor het gemak... omdat het lekker is... en omdat het kan...

DOE IDEEËN OP VOOR JE TUIN MET VERRASSENDE COMBINATIES

Omdat eten buiten de deur vanaf heden niet meer mogelijk is gaan wij

KERKENDIJK 60A 5712 EV SOMEREN

vanaf vrijdag 20 maart bezorgen aan huis. We hebben hiervoor een menukaart met o.a. sneukelplateau’s, soepen, burgers, haantjes en pasta’s. Kijk voor de volledige kaart op onze website www.hoijsehoeve.nl

MA T/M VR

08.00 TOT 17.00

ZATERDAG

09.00 TOT 12.00 T 0644410919 OOK VOOR PARTICULIEREN

Mocht u thuis iets willen vieren, neem dan contact op om de mogelijkheden qua catering te bespreken. Bestellen kan telefonisch via 0492-331475 (tussen 16.00 uur en 18.00 uur) of per mail info@hoijsehoeve.nl Wij bezorgen op vrijdag, zaterdag en zondag tussen 18.00 en 19.00 uur. Afhalen kan ook tussen 18.00 en 19.00 uur Thuisbezorgd kan met eenmalige bezorgkosten van € 3,50 (Gemeente Someren) € 5,- (Gemeente Asten). Bezorging is gratis bij bestellingen vanaf € 75,-

Julio Saltos, keukenvernieuwer bij u in de buurt.

Keukenrenovatie: uw ‘oude’ vertrouwde keuken weer als nieuw! Als u iets aan uw keuken wilt veranderen denk dan eerst eens aan keukenrenovatie. Ik vervang keukendeurtjes, werkbladen, kranen, laden en scharnieren, inbouwapparaten en afvalsystemen. Vraag vrijblijvend advies.....

T 06 - 30 28 17 22

Betalingen alleen middels pin!!!

juliosaltos@dekeukenvernieuwers.nl www.dekeukenvernieuwers.nl

www.hoijsehoeve.nl

Hoijserstraat 20 • Someren • T 0492-331475

De Peel onder vuur

We wensen iedereen een goede gezondheid toe en we hopen u na 6 april weer te mogen begroeten in ons restaurant.

De boeken zijn nog te bestellen!

• Babyborden te huur. Stultiens Decoraties Someren, 0493496512

75 JAAR VRIJHEID

De Peel onder vuur

• Digitale foto’s afdrukken op Kodak papier, direct klaar, Tot A4 formaat. Foka Deurne, Kerkstraat 8.

De Peel onder vuur

• Voor al uw schilderwerk binnen en buiten. Inlichtingen: 0492-331720 of 06-53265973. F. Moors Lierop

• www.massagepraktijkatteveld. nl voor diverse professionele sport en ontspanningsmassages. Meteoorstraat 32, 5721 BM Asten, 06-47152324 • Kookplaat, vaatwasser, wasautomaat, droogautomaat, inbouwapparatuur defect? Bel 0493-695606 voor herstel. Bots Wigoed Service Asten.

WWW.GRANDPRIXCARWASH.NL

Grand Prix Carwash Helmond B.V. Churchilllaan 48, 5705 BK Helmond Tel. 0492-555613

nt u na De boeken ku len bij ha op g bestellin in Deurne, ons kantoor at 103. Stationsstra

De Peel onder vuur wordt geproduceerd in een beperkte oplage en uitgegeven als een genaaid gebonden boek met harde band en stofomslag.

• T.K. gebruikte bouwmaterialen, vloerplanken, deuren, ramen, ijzeren balken enz. Verberne Meijelseweg 37, Beringe. Tel. 077-3078609.

www.depeelondervuur.nl

• De Mobiele Fietsspecialist Geert, uw adres voor Verkoop/Reparatie van nieuwe en gebruikte fietsen! Bel 06-13666356. • Vaatwasser, wasautomaat, droogautomaat, kookplaat, koelkast, inbouwapparatuur defect? Bel 0493-695606 voor herstel. Bots Witgoed Service Asten.

• Een frietwagen op uw feest? Voor meer informatie en reserveringen: www.frietexpress.nl of bel 0493-693222. • Pootaardappelen te koop bij J. Leenders, Bosweg 3 AstenHeusden. 0493-697830. Openingstijden maandag, vrijdag en zaterdag vanaf 8.30 uur.

75 JAAR VRIJHEID

Wij trakteren nu op een lekker tussendoortje bij iedere wasbeurt in de wasstraat.

Atel eebnesotenllienen

De Peel onder vuur geeft een boeiende inkijk in de Peel in oorlogstijd. Het boek - dat in twee delen wordt uitgebracht - is gebaseerd op de gelijknamige oorlogsrubriek die wekelijks in deze krant verschijnt. U wordt meegenomen in de verhalen en persoonlijke herinneringen uit de gemeenten Deurne, Asten, Someren en omgeving, aangevuld met unieke foto’s en ander beeldmateriaal.

• Hoogwerker te huur. Werkhoogte 14 meter. Past door een poort. www.driessenverhuur.nl Someren 06-51439395.

Wij zijn jarig en trakteren!

De Tweede Wereldoorlog woedde in de periode 1940-1944 ook in de Peel. Nu, 75 jaar later, staan we stil bij onze bevrijding. Een jaar lang blikken we in deze rubriek terug op de gebeurtenissen toen. Van algemene verhalen tot persoonlijke anekdotes, die zich afspeelden in Asten, Someren, Deurne en omgeving.

eB stel NU! Beide delen

NU voor

49,95

via www.depeelondervuur.nl


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 19 maart 2020 | pagina 8

trendy Trendy

Wonen!

VLOEREN EN TRAPRENOVATIE

wonen

Inspiratie opdoen voor een nieuw interieur?

Hout, PVC, Laminaat

Terrasoverkappingen & Tuinkamers Glazenschuif- en vouwwanden Zonwering binnen en buiten Horren

Loop even binnen! Terrasoverkappingen • Schuif- & Vouwwanden Rolluiken & Screens • Zonwering • Horren Horrenindustriële gratis inmeten en montage Alle ( voorzien van rood label )

hang- en vloerlampen

Ommelsveld 4 Tel. 0493-688454 Ommelsveld 0654967860 5721VT Asten 4 Tel. Tel: 06-54967860 5721 VT Asten info@agaterras.nl info@agaterras.nl

WWW.AGATERRAS.NL

5n 0% samen staa

10%

KASSA

KOR

KORTING Op de overige collectie bij inleveren van deze advertentie!

Bezoek Bezoek onze onze showroom showroom Burg. Frenckenstr. 2

Openingstijden 17.00 uur. uur. Za. Za. 10.00 10.00- 16.00 - 16.00 uur Openingstijdendi.-do.-vr. di.-do.-vr.10.00 10.00 -- 17.00 uur

we sterk

TING

3% korting Ontvang Bezoek onze winkel van ruim 1100 m2 op uw online bestelling

Modern • Klassiek • Landelijk • Scandinavisch • Industrieël • Trends etc.

VOL VERLICHTING

Burg. Frenckenstr. 2 Asten Asten

Langstraat 3 - 11 5595 AA Leende Tel./Fax: 040-2060359 www.volverlichting.nl

Kijk voor info op www.gevloerddooreric.nl of bel 06 40382064 Kijk voor info op www.gevloerddooreric.nl of bel 06 40382064

Openingstijden: Maandag: Dinsdag t/m donderdag: Vrijdag: Zaterdag: NB: avonduren op afspraak

gesloten 10.00-18.00 uur 10.00-21.00 uur 10.00-17.00 uur

Ontvang 3% korting op uw online bestelling! Geldig op shop.onthoutons.nl en op www.uwdeur.nl

Onze 2000m2 showroom

Houthandel Looijmans 0493 - 492561 is 32 helemaal vernieuwd! Kerkendijk verkoop@onthoutons.nl 5712 EV Someren www.onthoutons.nl

MEER DAN

www.vandeneijnde.nl

758

PRODUCTEN

VLOEREN EN TRAPRENOVATIE Hout, PVC, Laminaat

Stoelen en tafels

Screens

Banken

Smart Home

Kasten

Rolluiken

Raamdecoratie

Zonneschermen

Vloeren

Terrasoverkappingen

Van den Eijnde Woninginrichting & Zonwering | Nieuwendijk 60, 5712 EN Someren-Eind

0493-491254 | www.vandeneijnde.nl


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 19 maart 2020 | pagina 9

Trendy Wonen! Interieurtrends 2020: deze items wil je hebben!

cement

stenen

Modern klassiek en eclectisch We houden van deze interieurtrend, want alles kan en mag. Mix & match de meest aparte items en het ziet er supertof uit in een modern klassiek interieur. Kenmerkend aan deze stijl is de combinatie van fluweel, donkergroen en messink. Ook het gebruik van wat kunst (en eventueel wat kitsch) is typisch. Wat fijn is aan deze trend, is dat je vrij bent om oude en nieuwe items, verschillende isolatie

Hout- en bouwmaterialenhandel samen staan

we sterk

Ontvang 3% korting op uw online bestelling! Geldig op shop.onthoutons.nl en op www.uwdeur.nl

Houthandel 0493 - 492561 Breed of smalLooijmans profiel. Kerkendijk 32 verkoop@onthoutons.nl Glad of houtnerf. 5712 EV Someren www.onthoutons.nl Leverbaar in diverse kleuren.

plafond panelen

isolatie

betonvloeren dakpannen

Houten bouwmaterialenhandel meranti tuinhout plinten architraven

bouwhout

plaatmateriaal

kunststof panelen houten vloeren

Modern • Klassiek • Landelijk • Scandinavisch • Industrieël • Trends etc.

VOL VERLICHTING

Ommelsveld 4 Tel. 0493-688454 Openingstijden: Ommelsveld 4 Tel. Tel: 0654967860 5721VT Asten 06-54967860 Maandag: gesloten 5721 VT Asten info@agaterras.nl info@agaterras.nl Dinsdag t/m donderdag: 10.00-18.00 uur Vrijdag: 10.00-21.00 uur Zaterdag: 10.00-17.00 uur NB: avonduren op afspraak

WWW.AGATERRAS.NL Langstraat 3 - 11 5595 AA Leende Tel./Fax: 040-2060359 www.volverlichting.nl

Nieuwendijk 84 5712 EN Someren 2 T. 0493 491 419 Onze 2000m showroom is helemaal vernieuwd! www.amaas.nl

MEER DAN

758

www.vandeneijnde.nl

Kunststof kozijnen

PRODUCTEN

isolatie buiten deuren

Breed of smal profiel. Glad of houtnerf. Leverbaar in diverse kleuren.

Open: ma. t/m vr. 7.00-18.00 u. - zaterdag 7.00 - 13.00 u. meranti

plaatmateriaal

tuinhout

plinten

architraven

binnen deuren

Loop eens binnen in onze showroom en laat u informeren over de mogelijkheden of vraag een vrijblijvende offerte aan.

bouwhout

TING

Terrasoverkappingen • Schuif- & Vouwwanden Rolluiken & Screens • Zonwering • Horren Bezoek onze winkel van ruim m2 Horren gratis inmeten en 1100 montage

houten kozijnen

stenen

Op de overige collectie bij inleveren van deze advertentie!

kunststof kozijnen

plafond panelen

KOR

KORTING

buiten deuren

stenen

binnen deuren

cement

KASSA

buiten deuren

zand

50%

10%

Openingstijden 17.00 uur. uur. Za. Za. 10.00 10.00- 16.00 - 16.00 uur Openingstijdendi.-do.-vr. di.-do.-vr.10.00 10.00 -- 17.00 uur

Open: ma. t/m vr. 7.00-18.00 u. - zaterdag 7.00 - 13.00 u.

buiten parket

stenen

Kunststof kozijnen Loop eens binnen in onze showroom en laat u informeren over de mogelijkheden of vraag een vrijblijvende offerte aan.

Ontvang 3% korting op uw online bestelling

isolatie

plafond panelen

Terrasoverkappingen & Tuinkamers Glazenschuif- en( vouwwanden Alle industriële voorzien van rood label ) Zonwering binnen en buiten Horren hang- en vloerlampen

houten kozijnen

houten vloeren

kunststof panelen

Nieuwendijk 84 5712 EN Someren T. 0493 491 419 www.amaas.nl

kunststof kozijnen

buiten parket

betonvloeren dakpannen

Industrieel en robuust Met rauwe en robuuste ondertonen is dit interieur perfect als je houdt van stoer,

maar ook van knus. Door de combinatie van donkere kleuren en het minimalistische gebruik van meubels is en blijft dit een populaire woonstijl. Gebruik veel leer, grijs, koper en hout. Maar je kunt ook de boel wat ‘spice’ geven door enige items met veel kleur toe te voegen, waardoor het als pronkstuk van de ruimte dient. Dit kan je bijvoorbeeld doen met een kleed of een paar kussens.

zand

hemian en oosterse vibe. Ook de combinatie van verschillende kleuren en wereldse kunstwerken doen het goed in deze woonstijl.

Strak Scandinavisch Zal de Scandinavische woonstijl ooit uit de mode gaan? Wij denken van niet, want ook dit jaar is en blijft de strakke Scandinavische stijl een trend. Met veel wit en symmetrische vormen lijkt het interieur bijna tijdloos. Ook moderne meubels met zacht hout zijn typisch voor deze trend. Deze woonstijl is ideaal als je een ruimte optisch groter wil laten lijken, en het een ‘clean vibe’ wilt geven. Vind je wit nou wat ongezellig ogen? Voeg wat kaarsen en zachte vachten toe en je creëert de echte Deense hygge (knusse) sfeer.

buiten deuren

plafond panelen

Bohemian en Oosters Huizen van befaamde Instagrammers staan er al vol mee en is de trend van 2020. Zo is op de Instagrampagina van Romy Boomsma het prachtige bohemian interieur al enige tijd te bewonderen en ook veel andere Instagrammers zijn fan van de stijl. Weg met dat kille en strakke design: knus is de nieuwe trend. Het liefst in een Oosters en exotisch jasje. Denk hierbij om de kleur terracotta te gebruiken, en materialen als rotan. Ook items als Perzische of Zuid-Amerikaanse tapijten en lampen met exotische Noord-Afrikaanse patronen zijn trending en geven een knusse en warme bo-

kleuren en materialen met elkaar kan combineren. Niks is te gek dus.

Bron: ze.nl

Het nieuwe jaar is het ultieme excuus om je huis opnieuw in te richten. Een ‘new you’ heeft immers ook een ‘new interior’ nodig. Een frisse start op het gebied van wonen kan verse inspiratie geven en daarbij is het leuk om je woonomgeving eens in de zoveel tijd weer eens een mini-make-over te geven. Benieuwd wat dé tofste interieurtrends van het nieuwe jaar zijn? Je leest ze hier.

Stoelen en tafels

Screens

Banken

Smart Home

Kasten

Rolluiken

Raamdecoratie

Zonneschermen

Vloeren

Terrasoverkappingen

Van den Eijnde Woninginrichting & Zonwering | Nieuwendijk 60, 5712 EN Someren-Eind

0493-491254 | www.vandeneijnde.nl


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 19 maart 2020 | pagina 10

Vac a t u re s

Een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is! Dit is slechts een Afvalkalender 2019 van de ambities van de gemeente Asten. Kun jij goed samenwerken, ben je handig en een veelzijdige klusser? Bekijk dan onze vacature:

Allround medewerk(st)er buitendienst 36 uur per week

Team UDAS (Uitvoerings Dienst Asten Someren) is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Asten en Someren. Dagelijks zet team UDAS zich met volle overgave in voor het beheer, onderhoud en de instandhouding van de openbare ruimte. Het team is georganiseerd in twee wijkteams die werkzaamheden verrichten in de vakgebieden cultuur, civiel en bossen. Je werkt op basis van een wijkplanning onder aansturing van een opzichter. Kom jij ons team versterken? We roepen in het bijzonder ook vrouwen op om te reageren op deze vacature! Wat houdt het werk in? • Je verricht een breed scala aan uitvoerende, vaktechnische werkzaamheden in de openbare ruimte. Het gaat om werkzaamheden op het gebied van beheer, onderhoud, renovatie en controle. • Je signaleert en meldt gebreken aan de openbare ruimte; • Je handelt meldingen af en staat indien nodig burgers te woord; • Je zorgt voor het efficiënt inzetten van je tijd en bent zorgvuldig in het gebruik van het materiaal en materieel; • Je draait mee in de beschikbaarheidsdienst volgens een vastgesteld rooster. Wat breng je mee? • Je bent minimaal in het bezit van een VMBO diploma, aangevuld met aantoonbare werkervaring in de cultuur-/ civiel technische branche; • Je voelt je betrokken bij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte; • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, hebt een proactieve werkhouding en bent in staat een voortrekkersrol aan te nemen in de uitvoer van de werkzaamheden; • Je bent dienstverlenend en voelt je verantwoordelijk voor je werk; • Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken; • Je bent flexibel in het uitvoeren van de werkzaamheden. Daarnaast ben je ook beschikbaar voor werkzaamheden buiten de normale werktijden (bereikbaarheidsdienst en gladheidsbestrijding); • Je bent in het bezit van een BE (aanhanger) rijbewijs. Rijbewijs C met code 95 (vrachtwagen) is een pré; • Je hebt vaardigheid in het werken met verschillende gereedschappen en in het onderhouden van materieel; • Je hebt wat algemene kennis van het werken met een computer en kunt licht administratieve taken afhandelen. Wat bieden we je? Een structurele baan binnen een enthousiast team met een open en prettige werksfeer. Afhankelijk van opleiding en ervaring bieden wij een passend salaris aan van maximaal €2.575,- bruto per maand op basis van 36 uur per week (schaal 4 cao gemeenten). Daarbovenop ontvang je een Individueel Keuze Budget (IKB) ter hoogte van 17,05 % van je bruto salaris en een Persoonsgebonden Budget van € 500,-- bruto per jaar op basis van 36 uur. Tevens bieden we jou volop mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen, een werktelefoon die ook privé gebruikt mag worden, een bijdrage in de kosten van je zorgverzekering en we hebben een actieve personeelsvereniging die regelmatig activiteiten en uitjes organiseert. Het soort dienstverband is afhankelijk van de kandidaat. De functie is ingedeeld in de normfunctie Medewerker technische uitvoering IV binnen de HR21 functiewaarderingssystematiek. Enthousiast? Stuur je sollicitatie en CV uiterlijk 5 april 2020 naar sollicitatie@asten.nl onder vermelding van “Allround medewerk(st)er buitendienst”. Nadere informatie over de functie en procedure kun je inwinnen bij Bas Geraads (Teamleider UDAS) of Sjoerd van Loon (P&O adviseur). Beiden zijn bereikbaar via (0493) 671 212.

Raijmakers Someren is een dynamisch bedrijf bestaande uit een aanneTel. 077 - 308 28 57 mingsbedrijf van grond- en sloopwerkzaamheden, een transportbedrijf, een bouwmaterialenhandel en twee betoncentrales. Wij zijn voornamelijk werkzaam in de regio’s Zuid-Oost Brabant en Noord-Limburg.

Voor al uw grond- en Ervarensloopwerkzaamheden! minigraver/-loader machinist

Binnen ons bedrijf zijn wij op korte termijn op zoek naar :

Voor al onze grond- en sloopwerkzaamheden. Pre: vrachtwagen rijbewijs en VCA certificaat. &

Ervaren lasser/monteur

Binnen deze functie bestaan de werkzaamheden uit het onderhouden van beide betoncentrales. Klein onderhoud aan vrachtwagens en overig materieel. Las-, snij & overige werkzaamheden in de werkplaats en op de bouw. Functie eisen Chauffeur/ Machinist: Tel. 077 - 308 28 57 • In het bezit van C of CE rijbewijs • In het bezit van een bestuurderskaart • In het bezit van code 95 is een pré

Containers huren?

Functie eisen voor al onze vacatures: • Betrouwbaar en flexibel inzetbaar • Geen 9 tot 5 mentaliteit Elders goedkoper, wij betalen het verschil terug! • In het bezit van VCA certificaat (of bereid dit te behalen) • Kennis van de Nederlandse taal Wij bieden: • Salaris conform cao beroepsgoederen vervoer • Fulltime functie • Een informele werksfeer Bent u geïnteresseerd, dan kunt u telefonisch contact opnemen met Esther Raijmakers, onder nummer 0493-490152. Per email naar esther@raijmakers.nl of schriftelijk naar Raijmakers Someren BV, Postbus 44, 5710 AA Someren. Tel. 077 - 308 28 57

www.facebook.com/DASVacatures www.twitter.com/DASVacatures • Te koop hooi in kleine pakjes A Weren 06 15582079 • Containers nodig voor bouwen sloopafval? Bel Raijmakers Transport BV Someren 0493-490152. • Gebakken klinkers, oude en nieuwe. www.vanwoeziksierbestrating.nl Tel. 077-4662579 Meijel.

• T.K. gebruikte bouwmaterialen, vloerplanken, deuren, ramen, ijzeren balken enz. Verberne Meijelseweg 37, Beringe. Tel. 077-3078609.

PERSONEEL GEZOCHT Wij zijn bezig met de ontwikkeling van een nieuwe Solex. Wij zijn op zoek naar iemand die ons kan assisteren met tekenen (Autocad) en bij voorkeur ook kunnen lassen (MIG) Het betreft een allround functie

• Vaatwasser, wasautomaat, droogautomaat, kookplaat, koelkast, inbouwapparatuur defect? Bel 0493-695606 voor herstel. Bots Witgoed Service Asten.

• Kookplaat, vaatwasser, wasautomaat, droogautomaat, inbouwapparatuur defect? Bel 0493-695606 voor herstel. Bots Wigoed Service Asten.

• Voor groenteplanten, aardbeienplanten, aspergeplanten, klein fruit en fruitbomen naar Thijs Huijs Langstraat 64 Horst-Hegelsom 077-3983552.

• Dia’s inscannen, zeer goede kwaliteit, eigen beheer, scherpe prijzen. Ook grote aantallen. Foka Deurne, Kerkstraat 8, 0493-353102.

• Een frietwagen op uw feest? Voor meer informatie en reserveringen: www.frietexpress.nl of bel 0493-693222.

- circa 20 uur in de week - eventueel ook als bijbaan voor student Zijn wij op zoek naar jou? Stuur dan vandaag nog een e-mail naar stanley@ solexdevelopment.nl of bel direct naar 06-81135625 Lavendellaan 54, 5766 PP Griendtsveen

• Brocante, tweedehands artikelen en vinyl. Open op zaterdagmiddag.Marktstraat 46 Mierlo.

• Voor al uw schilderwerk binnen en buiten. Inlichtingen: 0492-331720 of 06-53265973. F. Moors Lierop

Tel. 077 - 308 28 57

VACATURE Bouwplannen?

Wij leveren al uw bouwmaterialen!

Primera Asten zoekt oproepkracht (minimaal 7 uur per week)

Wij bieden een leuke en leerzame baan als verkoopmedewerk(st)er in dé gemakswinkel voor cadeauartikelen, boeken, tijdschriften, wenskaarten, kansspelen, pasfoto’s en tabak. Tel. 077 - 308 28 57

Beton van uw betonspecialist! Ben je flexibel en enthousiast? Wij leveren op uw opgegeven adres! Stuur dan je motivatie, C.V. en foto naar marrit@beheervanderloo.nl


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 19 maart 2020 | pagina 11

EERLIJK, BOURGONDISCH & SMAAKVOL

TIJDELIJK

INNESTO

Wij Bezorgen!

OPEN

GEMEENTE ASTEN & SOMEREN

Natuurpoort Vennenhorst / Boscafé de Soete Inval

zijn alleen geopend voor afhaal van de kiosk

BEKIJK ONS AFHAAL & BEZORG MENU WWW.INNESTO.NL | 0493 692406

Koffie/thee drankjes gebak broodjes softijs Als gevolg van de maatregelen tegen de verspreiding van het Corona-virus vragen wij beleefd in het belang van uw en onze veiligheid, de volgende adviezen te eerbiedigen:

WO T/M ZO

16.00 - 21.00

- bestellingen slechts door 1 persoon - houd afstand ± 1.5 meter - gebruik van terras/picnicbanken is vrij (maar respecteer een zekere afstand tot elkaar) - betalingen bij voorkeur middels pin/contactloos - café en andere ruimten blijven gesloten m.u.v. hal en toiletten. - maak a.u.b. gebruik voor de daarvoor bestemde afvalbakken - houdt uw hond a.u.b. aangelijnd

Geniet van de natuur… kijk naar elkaar… zorg voor elkaar… Fijne dag… Boscafé De Soete Inval • Bosrandweg 6 • 5711 RJ Someren

STYLE

TREND

CASUAL

KYRA & KO EVENT •VRIJDAG 20 & ZATERDAG 21 MAART DE GROOTSTE VAN DE REGIO • MEER DAN 150 TOPMERKEN • STYLE EXPERTS ALTIJD AANWEZIG • DORPSSTRAAT 161B MIERLO

GRATIS PARKEREN

BEKIJK DE NIEUWE COLLECTIE ONLINE WWW.LENSSENMODEMIERLO.NL Showroom: Langstraat 3-14b 5595 AA Leende 040 2065104

TEAK

RTING SEIZOENSKO 25% - 50%

LOUNGE

AKTIEWEKEN

www.celestetuinmeubelen.nl info@celestetuinmeubelen.nl Ma - Zat 10:00 - 17:00 uur Zondag 12:00 - 17:00 uur

RVS

LOUNGE TEAK

Like

NATUURSTEEN

Voor particulier en groothandel • Webshop: www.celestetuinmeubelen.nl • 7 dagen per week geopend


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 19 maart 2020 | pagina 12

Geen evenementen met meer dan 100 personen

Panelonderzoek over coronavirus

Vakantieplannen uitstellen en niet hamsteren ASTEN/SOMEREN – Deelnemers aan het panelonderzoek TipSomeren en TipAsten stellen hun vakantieplannen nog even uit. Ruim een kwart van de panelleden in Someren geeft aan even af te wachten, in Asten gaat het om ruim een derde van de panelleden. Ongeveer de helft van de deelnemers maakt zich zorgen over het coronavirus, rond de 65% is niet van plan om te gaan hamsteren. Dit en meer blijkt uit het panelonderzoek TipSomeren en TipAsten.

door Martin de Bruijne Het onderzoek is voor ’t Contact en Peelbelang uitgevoerd door onderzoeksbureau Toponderzoek. Opvallend is dat ongeveer de helft van de deelnemers zich zorgen maakt over de gevolgen van het virus. Er is vooral onzekerheid. “We moeten vooral niet te obsessief zijn. We moeten er rekening mee houden dat het virus niet te stoppen is en je er toch op de een of andere manier mee wordt geconfronteerd.” De mensen die zich geen zorgen zeggen te maken geven onder meer aan dat er adequaat is gereageerd en dat de griep ook gevaarlijk kan zijn. “Ik ben gezond. Dus waar zou ik me druk over maken. Kan altijd nog.”

Vakantie

Ook Koningsdag gaat dit jaar niet door. (Archieffoto: Hein van Bakel) REGIO – De Veiligheidsregio Brabant Zuidoost besloot vorige week tot het instellen van een noodverordening. Deze moet het coronavirus zoveel mogelijk indammen en blijft tot uiterlijk 1 april van kracht.

Belangrijkste maatregel uit de noodverordening is dat het samenkomen van groepen groter dan honderd personen voorlopig verboden is. Het RIVM adviseerde Brabanders eerder al hun sociale contacten zoveel mogelijk te beperken. Het overtreden van deze maatregel is strafbaar en kan in theorie in een celstraf van drie

maanden opleveren. Later kondigde ook het kabinet nieuwe stappen aan. Sinds afgelopen zondag moeten scholen en kinderdagverblijven gesloten blijven, evenals horecagelegenheden en sport- en fitnessclubs. Deze blijven zeker tot 6 april dicht. Docenten moeten nu onderwijs op afstand aanbieden waar-

bij de prioriteit bij eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo ligt. Daarnaast heeft het kabinet een lijst van ‘cruciale beroepen’ opgesteld. Voor kinderen van ouders met dergelijke beroepen is er wel opvang op school of in het kinderdagverblijf mogelijk. Dat geldt bijvoorbeeld voor mensen in de zorg, onderwijs, hulpdienstverlening en het openbaar vervoer. Ook de voedselketen vanaf de agrarische sector tot aan de supermarkt valt hieronder.

‘Banen en inkomens beschermen’ Het kabinet besloot maandag tot een steunpakket van miljarden euro’s voor de economie. Zodoende moeten banen en inkomens zoveel mogelijk worden beschermd. Zo kunnen bedrijven hun personeel bijvoorbeeld blijven doorbetalen.

Het pakket biedt maandelijks miljarden aan steun. “In de eerste plaats is het essentieel dat elke Nederlander de gezondheidsbesluiten en-adviezen steeds opvolgt. Die maatregelen hebben tegelijkertijd grote impact op ondernemers van klein tot groot, in alle sectoren. Met dit nieuwe pakket krijgen ze extra ondersteuning”, aldus het kabinet in een toelichting. Zo is er een tijdelijke regeling voor het tegemoetkomen aan loonkosten, komt er extra ondersteuning voor zzp’ers en wordt uitstel van belastingbetalingen en de verlaging van boetes versoepeld.

Voor land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal. Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. Het kabinet streeft ernaar om deze tijdelijke verruiming spoedig open te kunnen stellen. Verder gaat het kabinet in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting. Ook is het Rijk met de cul-

tuursector in overleg om te kunnen aansluiten bij generieke maatregelen.

Compensatieregeling

De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder. Zoals de sluiting van eet- en drinkgelegenheden en annuleringen in de reisbranche. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is. Het kabinet komt daarom met een compensatieregeling met maatregelen voor bedrijven in de genoemde sectoren. Deze wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun.

Elkerliek ziekenhuis neemt maatregelen HELMOND/DEURNE - In het Elkerliek zijn er de afgelopen dagen verschillende maatregelen genomen om goede zorg te kunnen blijven bieden en om risico’s op verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zoals een bezoekregeling, aangepaste toegang tot het ziekenhuis en het annuleren van enkele operaties. Ook is de polikliniek in Gemert tijdelijk gesloten.

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is het belangrijk dat er zo min mogelijk mensen tegelijk in één ruimte zijn. Daarom laat het Elkerliek per patiënt slechts één bezoeker per bezoekuur toe. Het ziekenhuis vraagt mensen daarom om vooraf met elkaar af te stemmen wie er wanneer op bezoek gaat.

Aangepaste toegang

Vanaf 12 maart kunnen patiënten en bezoekers in Helmond via de hoofdingang aan de Wesselmanlaan alleen nog het ziekenhuis binnengaan, als zij geen klachten vertonen die gerelateerd zouden kunnen zijn aan een besmetting met het coronavirus. Zoals koorts en/of hoesten of kortademigheid. Hiermee sluit het Elkerliek aan bij de landelijke instructies waartoe de overheid heeft opgeroepen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Patiënten met een afspraak die koorts hebben en/of moeten hoesten of kortademig zijn, wordt gevraagd zich te melden bij de receptie van de spoedeisende hulp. Daar wordt beoordeeld of acute medische zorg noodzakelijk is. Zo ja, dan wordt de patiënt binnengelaten, voorzien van beschermingsmaterialen. Zo nee, dan wordt gevraagd aan de patiënt om zijn afspraak telefonisch af te zeggen en eventueel opnieuw in te plannen. Bezoekers met derge-

lijke klachten, wordt verzocht huiswaarts te gaan.

Tijdelijke sluiting polikliniek

Sinds vorige week is de polikliniek in Gemert tijdelijk gesloten, in verband met het tegengaan van verspreiding van het virus. Het Elkerliek heeft telefonisch contact opgenomen met patiënten die de komende tijd een afspraak hebben staan op deze locatie. De bloedafname is op dit moment

nog wel mogelijk in Gemert. De poliklinieken in Helmond, Deurne en Asten zijn vooralsnog open.

Annuleren operaties

Het Elkerliek ziet dreigende knelpunten in de spoedzorg. Om ervoor te zorgen dat de acute zorg beschikbaar blijft, zeker in tijden met steeds meer influenza- en corona-positieve patiënten, zijn er meer menskracht en materialen nodig dan normaal. Daarom annuleert het Elkerliek de komende periode een deel van de geplande operaties. Patiënten wie dit betreft worden op korte termijn gebeld. Het is niet nodig om zelf contact met het ziekenhuis op te nemen.

Het coronavirus kan vakantieplannen in de war schoppen. Een deel van de panelleden heeft al vakantie geboekt. Ruim een kwart in Someren

heeft nog niet geboekt en wacht af. “We willen naar zuid Frankrijk. Heb nog niet geboekt. En doe dat nog even niet. Misschien moeten we de plannen voor dit jaar nog wijzigen, maar ik ga geen geld nu betalen en niet weten of we wel kunnen gaan.” In Asten heeft 35% van de deelnemers aan het onderzoek nog niet geboekt, 13% heeft geboekt en overweegt te annuleren. “Ik hoop dat ik in juli kan gaan en zo niet: dat zien we dan wel weer. Er zijn belangrijkere zaken zoals je gezondheid. Van de respondenten uit Asten zegt 64% niet van plan te zijn om voor twee weken voedsel in te slaan, in Someren is dat 66% “Heb nog niet gehoord dat er iemand in corona gebied is gestorven van de honger”, merkt een panellid op. Voor anderen is het normaal voorraad in huis te hebben. “Al senior zorg ik al mijn hele getrouwde leven voor steeds een kleine voorraad aan levensmiddelen en non-food in huis, voor het geval dat.”

Reparaties huurwoningen enkel nog bij spoed REGIO – De dertien woningcorporaties binnen de Metropoolregio Eindhoven voeren voorlopig enkel nog spoedreparaties uit. De corporaties proberen het aantal contactmomenten zo laag mogelijk te houden.

Onder de corporaties bijvoorbeeld ook Wocom, Bergopwaarts, Woonbedrijf, Compaen en Wooninc. Hun basisdienstverlening gaat door, maar in een andere vorm. En dat heeft gevolgen voor huurders. Zo zijn diverse kantoren gesloten voor inloop en worden vragen van bewoners zoveel mogelijk telefonisch afgehandeld. De corporaties verzoeken huurders daarom om enkel bij spoed te bellen. Ook wordt om begrip gevraagd op het moment dat werkzaamheden langer duren dan normaal.

Lekkages

Om diezelfde reden worden enkel

nog spoedreparaties uitgevoerd, zoals bij gas- en waterlekkages, buitensluitingen en liftstoringen. De woningcorporaties blijven daarvoor dag en nacht bereikbaar. “Voorwaarde is wel dat geen van de bewoners hoest, verkouden is of koorts heeft”, aldus een woordvoerder van de gezamenlijke corporaties. “Daarnaast vragen we aan de bewoner ruimte voor de vakman om de werkzaamheden uit te voeren. Blijf op afstand. Bij voorkeur in een andere kamer.” Tot slot zal ook het verhuurproces er tijdelijk anders uitzien. Nieuwe huurders kunnen de woning bijvoorbeeld pas zien als de vorige bewoners al vertrokken zijn.

Hooikoorts mogelijk verward met corona HELMOND/DEURNE - Vanwege het aanhoudende zachte weer raken er nu al pollen van de es en de berk in de lucht. Het Elkerliek ziekenhuis waarschuwt daarom dat bijkomende klachten met het coronavirus kunnen worden verward.

Het is nog onduidelijk hoe zwaar het berkenpollenseizoen wordt. Hooikoortspatiënten wordt daarom aangeraden tijdig met hun medicatie te starten. Een deel van de hinder bij hooikoorts lijkt op de verkoudheidsklachten die mensen met het coronavirus ervaren. Dit kan voor onrust zorgen, zowel bij hooikoortspatiënten zelf als bij hun omgeving. Het Elkerliek wil mensen hier daarom

bewust van maken. Volgens het ziekenhuis kunnen klachten zoveel mogelijk worden voorkomen door naast tijdig en juist medicatiegebruik ook minder naar buiten te gaan. Zeker lichamelijke inspanning in de buitenlucht dient vermeden te worden. Tevens wordt aangeraden ramen en deuren zoveel mogelijk gesloten te houden en was niet buiten te laten drogen.

Rutte: groot deel Nederlandse bevolking raakt besmet Een groot deel van de Nederlandse bevolking zal met het coronavirus besmet raken, zo stelde premier Mark Rutte maandagavond tijdens een persconferentie. Vooral kwetsbaren moeten daarom goed worden beschermd. 'Zolang er geen vaccin is zal het virus als een golf over de wereld blijven gaan, waarbij ons land niet wordt overgeslagen.' Of en wanneer er extra maatregelen nodig zijn, is afhankelijk van hoe het virus zich ontwikkelt. Anderzijds zouden maatregelen zodoende ook kunnen worden versoepeld.

Ook het Elkerliek ziekenhuis neemt maatregelen. (Foto: Hein van Bakel)

Een volledige 'lockdown' hing in de lucht, maar daar kiest het kabinet bewust niet voor. Zo blijft het bij de gisteren ingevoerde maatregelen, zoals het sluiten van scholen en horecagelegenheden. Het kabinet wil enerzijds het virus niet laten uitrazen vanwege de te grote impact op de zorgsector, een lockdown anderzijds betekent een te grote aanslag op de economie. Rutte en consorten hopen de situatie daarom controleerbaar te houden. Veel Nederlanders zullen dus besmet raken, maar omdat dit verdeeld over een langere periode zal gebeuren blijft de zorg adequater. Duidelijk is daarmee wel

dat de coronacrisis waarschijnlijk nog minstens maanden gaat duren.

Grote opgave

Het worden daarmee ook onzekere tijden voor bedrijven. Kunnen die zolang het hoofd boven water houden? "We zetten alles op alles dat bedrijven niet omvallen en mensen hun baan niet verliezen", aldus Rutte, die opriep elkaar waar mogelijk te helpen. "De opgave is heel groot. We zullen het daarom echt met 17 miljoen Nederlanders moeten doen. Het zal hoe dan ook een moeilijke tijd worden, maar we laten u niet in de steek."


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 19 maart 2020 | pagina 13

• Bij Restaurant de Brabander 3 gangen senioren-menu 10,80. Wel reserveren, tel. 0495-663466

• Te koop hooi in kleine pakjes A Weren 06 15582079

• Rolluiken, luifels, vloerbedekking, lamellen, (rol)gordijnen, jaloezien. Zeer concurrerende prijzen. Gratis meten en hangen. Willies Stoffering, Braaksestraat 10, Helmond.Tel. 0492-535901. www.williesstoffering.nl

• Babyborden te huur. Stultiens Decoraties Someren, 0493496512

• Stultiens Decoraties. Glas, spiegels en beletteringen. Boerenkamplaan 116, 5712 AH Someren. Tel. 0493-496512

DASPASDRUKWERK.NL

Bestel uw drukwerk bij DAS Publishers, want DAS pas goed!

il w Ik pier pa f e i br tellen bes

DAS

Publishers

- Uw drukwerk binnen enkele minuten geregeld - bepaal zelf uw levertijd - tegen een scherpe prijs

www.daspasdrukwerk.nl

• Container en/of grondverzet. Raijmakers-Leenen levert het. Tel. 0493-490152.

• Tegelhandel, tegelwerken Neerkant. Elk formaat, kleur en prijs! www.slaats-tegelwerken.nl

• Digitale foto’s afdrukken op Kodak papier, direct klaar, Tot A4 formaat. Foka Deurne, Kerkstraat 8.

• TOON TINNEMANS onderhouds en reparatiewerkzaamheden rond uw huis en bedrijf. Tel. 0493494862

• Haard en kachelhout diverse soorten. Voor de winter 2019/2020 Ook hout in zakken. 06-23720617


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 19 maart 2020 | pagina 14

Fam i l i e b e ri ch t e n

Een lieve en zorgzame moeder is van ons heengegaan. Dankbaar voor haar lange leven te midden van ons, delen wij u mede dat op 93-jarige leeftijd in alle rust is ingeslapen ons mam, oma en groot-oma:

Zoveel bloemen, zoveel kaarten, zoveel warme woorden, zoveel belangstelling en zoveel troost.

Mien de Lau-Meeuws echtgenote van

Huub de Lau †

Voor uw blijk van medeleven na het overlijden van mijn man, vader, schoonvader en opa

Harrie van Brussel

Maria † en Theo Emiel en Kirby Ilona en Thijs Floor, Guus

danken wij u oprecht. Het medeleven, persoonlijk, schriftelijk of in de vorm van bloemen tot uiting gebracht, was voor ons een grote troost en zal steeds een dankbare herinnering blijven.

Betsie en Paul Angela en Rob Jolé, Len Ron en Hilde

Marietje van Brussel-van Stiphout Nirene en Stefan Claassen Indy & Dominique

Als tranen een trap konden bouwen en herinneringen een brug dan klommen wij hoog naar de hemel en namen wij je gewoon mee terug. Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, hartelijkheid, zorgzaamheid en liefde is van ons heengegaan mijn lieve man en ons pap

Harrie van den Eijnde echtgenoot van

DANKBETUIGING

ERWIN ROBINS De vele brieven, kaarten, bloemen, donaties, warme woorden en de indrukwekkende erehaag bij het afscheid van Erwin hebben ons diep ontroerd en waren voor ons allen een grote steun. Voor ons een fijne en troostrijke gedachte dat Erwin in zijn leven voor zo velen veel heeft betekend. Daarom willen wij u middels deze advertentie hartelijk bedanken voor al uw medeleven en steun. Amanda, Senna, Ryan, Dean, Dana Familie Robins Familie van Gennip

Johanna Frans en Petra     Kinderen en kleinkinderen Peter Bundy 2  Kampstraat 43, 5712 CM Someren Eind Op donderdag 19 maart hebben we in besloten kring afscheid genomen. We bedanken iedereen voor alle steun en medeleven.

Bedroefd omdat wij hem voortaan moeten missen, maar heel dankbaar voor de vele mooie herinneringen die ons altijd zullen bijblijven, delen wij u mede dat, in de leeftijd van 86 jaar, van ons is heengegaan mijn lieve man, ons pap, schoonvader en opa

Frans van Eijk echtgenoot van

Truus Stals Truus van Eijk-Stals Maria en Jan Yvonne en Pascal, Matijn en Vera John

12 maart 2020, Sonnehove 251, 5711 HC Someren Het afscheid heeft op woensdag 18 maart in besloten kring plaatsgevonden.

Kinderen familie de Lau

Weinig nemen en veel geven, altijd hartelijk en warm. Als een ieder was zoals hij, was de wereld niet zo arm. Op zaterdagavond 14 maart j.l. is vredig ingeslapen

Michiel van Thiel echtgenoot van

Bart & Jacintha Floor, Maurits Frans Correspondentieadres: Beatrixlaan 7, 5711 AM Someren De crematie heeft vanwege de huidige omstandigheden in besloten kring plaatsgevonden.

Als het leven niet meer gaat zoals gehoopt, als je veel wordt ontnomen, als je moet toelaten dat een ander je verzorgt, als het leven niet meer jouw leven is, dan komt de tijd dat het einde goed is. Met grote bewondering en respect hebben wij je afstand zien nemen van alles wat je dierbaar en lief was. We hebben je los moeten laten mijn man, ons pap, schoonvader en trotse opa

uitvaartbegeleiding

van den Boom Samen met jullie geeft uitvaartbegeleiding

echtgenoot van

Marijke van Lierop-Verdonschot Hij overleed op 10 maart 2020 in de leeftijd van 73 jaar.

Marijke Zahra

Hubert † Bettina en Ton Thijs, Tim, Huub Chantal en Frank Cas

van den Boom zorgvuldig vorm aan een persoonlijk afscheid. Zodat jullie met een goed gevoel kunnen terugkijken.

Om de wens van Bert te respecteren, heeft de crematie in besloten kring plaatsgevonden.

Met grote verslagenheid hebben wij het droevige bericht ontvangen dat onze gewaardeerde werknemer Sinds 1953

Bert van Lierop op 10 maart 2020 is overleden. Ondanks dat hij al langere tijd sukkelde met zijn gezondheid, heeft zijn overlijden ons diep geraakt.

Korteweg 24 5712 EC Someren-Eind De plechtige Eucharistieviering waarin wij afscheid van hem hebben genomen heeft plaatsgevonden op dinsdag 17 maart in de H. Lambertuskerk te Someren. Aansluitend hebben we ons pap begeleid naar zijn laatste rustplaats op het parochiekerkhof van de O.L.V. Tenhemelopneming te Someren-Eind.

Zijn grote betrokkenheid, belangstelling en inzet binnen ons bedrijf zullen we zeker gaan missen. Ons medeleven gaat uit naar Marijke, kinderen, kleinkinderen en verdere familie. Wij wensen hen veel sterkte en kracht toe bij het verwerken van dit grote verlies. Uitvaartcentrum Someren Asten Acaciaweg 26, Someren T 0493 - 49 34 15

Rouwcentrum Asten Ceresstraat 1, Asten T 0493 - 69 16 10

E info@meeuwsverspeek.nl

I www.meeuwsverspeek.nl

Professionele vakverven

Schilderwerken Belleweg 11, Someren Tel 0493-440 788

* Professionele verf * Kwaliteit & Betaalbaar * Ook voor particulier Info: www.hetverfhuis.com Openingstijden: Ma 10.30-17.30 Di t/m Vr 8.30-17.30 Za 8.30-15.30

• Haard en kachelhout diverse soorten. Voor de winter 2019/2020 Ook hout in zakken. 06-23720617 • Gebakken klinkers, oude en nieuwe. www.vanwoeziksierbestrating.nl Tel. 077-4662579 Meijel. • Bij Restaurant de Brabander 3 gangen senioren-menu 10,80. Wel reserveren, tel. 0495-663466

Asten-Someren || 0495 625 356 | www.uitvaartvandenboom.nl Asten-Heusden www.uitvaartvandenboom.nl

Weert, 11 maart 2020

Wij danken iedereen voor het getoonde medeleven, een speciaal woord van dank gaat uit naar het verzorgend personeel van De Zorgboog en Marina voor de fijne verzorging.

Bert van Lierop

Babette en Rainer Marcel, Timo

Nico † Henriëtte Floris

Helmie † en Jos Lisa Jan en Tessa

Hans en Francine Nolan en Lenny Aukje, Willem en Dagmar Eef, Rieneke en Brian Romy, Tessa

Joke van Thiel-de Bruijn Nooit zul je meer door jouw tuin lopen waar iedere bloem en iedere plant, getuigde van je zorgende hand. Nu gaat de Hemeltuin voor je open.

Huub en Lia Harry en Yvon Greetje Els

Wij danken u voor de vele blijken van medeleven na het overlijden van moeder. In het bijzonder bedanken wij medewerkers van zorgcentrum Sonnehove voor de goede en liefdevolle verzorging van ons mam.

Someren, maart 2020

Johanna van den Eijnde -van Oosterhout c Someren Eind, 12 maart 2020 5 Someren Eind, 17 juni 1941

Frans en Hanny Maartje en Mark Lex Lieke en Toon Ciel, Luce

Karel en José Rozel en Arnold Fleur, Noud, Joep Boris en Sandra Bjorn Karel en Loes

Directie en medewerkers van de Laar Fijnmetaaltechniek B.V.

• Container en/of grondverzet. Raijmakers-Leenen levert het. Tel. 0493-490152.

• Caravanstalling Ysselsteyn nog enkele plaatsen vrij in grote geisoleerde hal 088-0313131 • Tegelhandel, tegelwerken Neerkant. Elk formaat, kleur en prijs! www.slaats-tegelwerken.nl

• Brocante, tweedehands artikelen en vinyl. Open op zaterdagmiddag.Marktstraat 46 Mierlo. • Containers nodig voor bouwen sloopafval? Bel Raijmakers Transport BV Someren 0493-490152. • TOON TINNEMANS onderhouds en reparatiewerkzaamheden rond uw huis en bedrijf. Tel. 0493494862


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 19 maart 2020 | pagina 15

Fam i l i e b e ri ch t e n Toos Janssen - Sonnemans echtgenote van

Hennie Janssen † * Neerkant, 1 april 1934

† Someren, 16 maart 2020

Beringe: Harrie en Helma Cindy en Michiel Mark en Wendy, Gianni Deurne: Frans en Elly Roy en Kristel, Brent, Mats Kim en Rein, Tren, Jon Jill en Maarten, Emmae, Mike Neerkant: Sjaak en Monique Hanneke en Patrick, Iris, Demi, Kajl Bjorn en Mieke, Sem Sven Meijel: Theo en Tiny Lotte en Arjen, Isabel, Tobias Britt Gijs Neerkant: Bert Meijel: Erik en Lourdes Brian en Sabrina, Vayenn* Glenn en Esmeralda Bradley Meijel: Sandy en Linda Anouk Tim Familie Sonnemans - Familie Janssen Familie Janssen Van der Sandenstraat 1, 5758 SJ Neerkant De afscheidsdienst zal in verband met het coronavirus in besloten kring plaatsvinden.

Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden. Je hebt het zo ontzettend moedig gedaan. Wie kan begrijpen, hoe je hebt geleden en wie kan voelen wat je hebt doorstaan? Bedroefd omdat wij haar voortaan moeten missen, maar heel dankbaar voor de vele mooie herinneringen die ons altijd zullen bijblijven, delen wij u mede dat van ons is heengegaan mijn lieve vrouw, ons mam, schoonmoeder en oma

Marie-Louise van Seggelen-Welten

’t Is ’n goei……. Lang was hij in ons midden, Maar nu nemen we afscheid van onze vader.

JANUS LOOMANS * 11 juli 1924

† 14 maart 2020

Jan Berkvens

KOOS JANSSEN

Toos Berkvens - Vervoordeldonk †

Koos Loomans-Janssen Mia en Herman Koen en Silvia Maaike en Corné, Janne, Jytte Riek en Piet Marij en Michiel, Lonneke, Loes René

Annie en Wim Ron en Rosa, Jakob, Leda, Vere Jeroen en Josefien, Rezi Tjeu en Estela

Rian en Wim Anja en Erik, ♥ Ellen en Benny, Stan, Lars

Jeanne Sjaak Janus Adriènne Gerard en Elly Linda en Willem, Ties, Suus Sanne en Stijn Malon en Dennis Cobi en Willie Lennert Kamiel Chris

Marie-José en Peter † Koen Loes

Vanwege het coronavirus hebben we in kleine familiekring afscheid genomen in de parochiekerk van de H. Antonius en aansluitend ons pap begeleid naar zijn laatste rustplaats, waar hij begraven is bij ons mam op het parochiekerkhof. De uitvaartdienst is vrijdag te zien via Siris-tv om 18:00 en 20:00 uur en op zaterdag om 10:00 uur. Wij willen iedereen bedanken voor de getoonde belangstelling bij het overlijden van ons pap en opa. Onze speciale dank gaat uit naar thuiszorg de Zorgboog, huisartsenpraktijk Lienderweg en pastoor Scheepers voor de liefdevolle zorg en begeleiding.

Rian en Ger Erwin en Lisa Pauline en Mike

• Container en/of grondverzet. Raijmakers-Leenen levert het. Tel. 0493-490152. • Babyborden te huur. Stultiens Decoraties Someren, 0493496512

• Tegelhandel, tegelwerken Neerkant. Elk formaat, kleur en prijs! www.slaats-tegelwerken.nl

• Stultiens Decoraties. Glas, spiegels en beletteringen. Boerenkamplaan 116, 5712 AH Someren. Tel. 0493-496512 • Containers nodig voor bouwen sloopafval? Bel Raijmakers Transport BV Someren 0493-490152. • Haard en kachelhout diverse soorten. Voor de winter 2019/2020 Ook hout in zakken. 06-23720617 • Brocante, tweedehands artikelen en vinyl. Open op zaterdagmiddag.Marktstraat 46 Mierlo. • Digitale foto’s afdrukken op Kodak papier, direct klaar, Tot A4 formaat. Foka Deurne, Kerkstraat 8. • Voor al uw schilderwerk binnen en buiten. Inlichtingen: 0492-331720 of 06-53265973. F. Moors Lierop

13 maart 2020 Heistraat 12, 5725 AW Asten-Heusden

• Gebakken klinkers, oude en nieuwe. www.vanwoeziksierbestrating.nl Tel. 077-4662579 Meijel.

• Dia’s inscannen, zeer goede kwaliteit, eigen beheer, scherpe prijzen. Ook grote aantallen. Foka Deurne, Kerkstraat 8, 0493-353102. • Kookplaat, vaatwasser, wasautomaat, droogautomaat, inbouwapparatuur defect? Bel 0493-695606 voor herstel. Bots Wigoed Service Asten. • Vaatwasser, wasautomaat, droogautomaat, kookplaat, koelkast, inbouwapparatuur defect? Bel 0493-695606 voor herstel. Bots Witgoed Service Asten.

• T.K. gebruikte bouwmaterialen, vloerplanken, deuren, ramen, ijzeren balken enz. Verberne Meijelseweg 37, Beringe. Tel. 077-3078609.

Angela en Jos Correspondentieadres: Marialaan 19 5724 AB Ommel Vader is op Marialaan 19 in Ommel, waar u persoonlijk afscheid van hem kunt nemen op donderdag van 14.00 uur tot 20.00 uur. Op vrijdag 20 maart nemen wij met genodigden in besloten kleine kring afscheid. Op een later moment zullen we een mooie herinneringsbijeenkomst voor onze vader organiseren.

Henk van Seggelen

weduwnaar van

17 maart 2020 Meteoorstraat 9 5721 BL Asten

Ria en René Wendy en Michiel, Tim, Lize, Tess Linda

Gerda en Wout Theo en Marian, Anne, Gijs Loes en Rory, Bobbi Yvon

Pierre Vos

U Toon U Teun

in de leeftijd van 92 jaar.

Jacqueline † en Frans, Ellen Daniëlle en Rohan Ilse en Maarten Dirk

echtgenote van

Marieke en Richard Revy en Melanie Livvy en Niek Romy en Rens Joey en Fay Jimmy

echtgenoot van

Sjakelien Janneke en Joost, Meike, Rinke Bert, Isabel, Fenne

Na een liefdevolle verzorging in zorgcentrum De Kreppel te Heythuysen is van ons heengegaan

Henk

Vol dankbaarheid voor alle goede zorgen en liefde die wij van hem mochten ontvangen, geven wij u kennis van het overlijden van onze lieve vader, opa en super-opa

ECHTGENOOT VAN

Wies

Zij overleed in de leeftijd van 69 jaar.

Nooit meer zul je door de tuin lopen Waar iedere bloem en iedere plant Getuigde van je zorgende hand Nu ging de hemeltuin voor je open.

Nooit de moed opgegeven Ook al was het zo zwaar Steeds weer de kracht om verder te leven Zeker voor ons met elkaar Het ging nu echt niet meer… Wat zijn wij trots dat jij mijn echtgenote, ons mam en oma was! Met veel verdriet nemen wij afscheid van

Ria Verberne-Michiels * 31-05-1950

• Voor groenteplanten, aardbeienplanten, aspergeplanten, klein fruit en fruitbomen naar Thijs Huijs Langstraat 64 Horst-Hegelsom 077-3983552. • TOON TINNEMANS onderhouds en reparatiewerkzaamheden rond uw huis en bedrijf. Tel. 0493494862

† 15-03-2020 Frans Verberne Björn & Barbara Teun Daan

Lies Rietjens * Asten - Heusden, 19 oktober 1934 † Heythuysen, 15 maart 2020

Cynthia & Marco Melissa & Martijn Tessa Jonas

Kinderen Kleinkinderen Achterkleinkind Familie Vos Familie Rietjens

• Een frietwagen op uw feest? Voor meer informatie en reserveringen: www.frietexpress.nl of bel 0493-693222.

Saturnusstraat 25 5721 BR Asten

Overlijdensberichten uit de regio

Helaas zijn wij genoodzaakt in besloten kring afscheid te nemen van Ria.

Correspondentieadres: Petro Vos Pijlstaartweg 18 , 5721 SK Asten De uitvaartdienst zal in verband met het coronavirus in besloten kring plaatsvinden.

Speciaal woord van dank aan Huize Witven, voor de liefdevolle zorg voor Ria in de afgelopen maanden.

0493 - 352 600 0493 - 473 578

De crematie zal vanwege de huidige omstandigheden in besloten kring plaatsvinden. www.parkinsonfonds.nl

• www.massagepraktijkatteveld. nl voor diverse professionele sport en ontspanningsmassages. Meteoorstraat 32, 5721 BM Asten, 06-47152324 • Hoogwerker te huur. Werkhoogte 14 meter. Past door een poort. www.driessenverhuur.nl Someren 06-51439395. • Computerhulp, computerles of computercursus nodig? www.wegwijsopdecomputer.nl Hans Berkers, 0493-380229 of 06-29315869.

• Auto met APK vanaf 450,-. Tevens te koop gevraagd kleine auto’s en sloopauto’s. Tel. 0492-381631/ 06-20778602 www.twanvanhout.nl

De ziekte van Parkinson is nóg ongeneeslijk. Steun daarom wetenschappelijk onderzoek.

• Pootaardappelen te koop bij J. Leenders, Bosweg 3 AstenHeusden. 0493-697830. Openingstijden maandag, vrijdag en zaterdag vanaf 8.30 uur. • De Mobiele Fietsspecialist Geert, uw adres voor Verkoop/Reparatie van nieuwe en gebruikte fietsen! Bel 06-13666356.

Marly van Eckendonk

advertenties@ weekbladvoordeurne.nl advertenties@ hetcontact.nl advertenties@ peelbelangonline.nl

Sandra Slegers

Koningsplein 24 - Asten - 0493-381554

www.uitvaartamore.nl

Hoofdweg 667A, 2131 BB Hoofddorp - Telefoon: 023 - 5540755 E-mail: info@parkinsonfonds.nl - IBAN: NL10ABNA0504201530

www.overlijdensnieuws.nl


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 19 maart 2020 | pagina 16

0141284

SLAGERIJ 180x119.66BOUWMANS

Fami l i e b e ri ch t e n

De kop is er weer af

Ik ben Jarl. Ik ben Jarl. Ik ben Jarl. Ik ben 30 jaar. Ik ben Jarl. Ik ben Jarl. Ik ben Jarl.

Wij houden het hoofd koel, doe met ons mee!

Donderdag t/m zaterdag, 19 t/m 21 maart

Op 20 maart 2020 zijn Nico & Zus van den Broek

Daniëlle 40!

• Runderlende, stuk en lappen • Shoarmareepjes, makkelijk • Kip orange, gevulde saus • Gebraden gehakt, uit eigen keuken

Gefeliciteerd!

Dinsdag t/m donderdag, 24 t/m 26 maart

Janny en Ties

Kinderen en kleinkinderen

HOERA

Werken met pis en poep, altijd vrolijk en in vur un potje toep

50 jaar getrouwd

40 Lentes!

Vriendengroep Kwamokus

Daniëlle de 40e lente, maar nog steeds een huis met te hoge rente! Te keer gaan als een beest, kan ook nog als je 40 bent geweest.

wil de volgende mensen bedanken voor Carnaval 2020:

Willem Wendy Lara Merlin

Hoera! Onze lieve oma wordt 65 jaar! Guus • Teun • Elke • Geert • Jannes • Wout • Linde Jeroen • Janne • Bram • Sam • Sjors • Kiki

• Rolluiken, luifels, vloerbedekking, lamellen, (rol)gordijnen, jaloezien. Zeer concurrerende prijzen. Gratis meten en hangen. Willies Stoffering, Braaksestraat 10, Helmond.Tel. 0492-535901. www.williesstoffering.nl

kilo 4.99 4 halen en maar 3 betalen

Specialiteit: • Onze eigen vegetarische burger,

100 gram 1.59

van groente, met groente

Let op: Wij zijn normaal geopend, maar wel met in achtneming van extra regels voor hygiëne, u vindt ze op onze site!

- Greijmans Las en Constructiebedrijf - Christ Hurkmans Grondwerken - Vries en Voort Bouw - Lumar Verhuur Weert - Marco Stienen autoservice - Veugen Dakwerken - Cafe Zaal Jan van Tieskes - Buurtschap de Brimberre - Rioolservice Budel - Buurtschap ’t Hoefke voor de fijne samenwerking

- Vereijken Kwekerijen - Hein van de Voort bestratingen - ETB Willem Bos - Renki op ’t Root groentechniek - Raad van Elf - Catering: Diny en Toon, Gerard en Tiny, Betsie en Marjan - Boomkwekerij Giel Hekers - Tools en Service Arjan Vossenberg - Auto recycling Kuijpers BV

• Verse worst, altijd goed • Indische rollen

kilo 11.98 kilo 5.99 100 gram 0.79 100 gram 0.79

• Gebruikte banden vanaf 25,00 incl. montage en balanceren. Te koop gevraagd loop- en sloopauto’s. Direct geld en RDW vrijwaring. Thomassen Auto’s Haspelweg 37 Deurne tel. 06-53926499.

Let op: Wij vragen om wat begrip, rust, soms een beetje geduld, dan kunnen we iedereen gewoon helpen!! Let op: Vers vlees, vleeswaren uit eigen keuken, kant&klaar, online verkoop en nog veel meer, kijk op: www.slagerijbouwmans.nl

www.facebook.com/slagerijbouwmansdeurne Zeilbergsestraat 50 • Deurne • T: 0493-312636 I: www.slagerijbouwmans.nl • E: info@slagerijbouwmans.nl

• Afvallen mbv hypnose - Suikerverslaving - Hypnotische maagband - Snoepen Snacken Snaaien www.HypnosePraktijkPhilips.nl Leon 0610930235

• Bij Restaurant de Brabander 3 gangen senioren-menu 10,80. Wel reserveren, tel. 0495-663466

• Caravanstalling Ysselsteyn nog enkele plaatsen vrij in grote geisoleerde hal 088-0313131

• Ovens, vaatwasser, wasautomaat, droogautomaat, kookplaat, koelkast, inbouwapparatuur defect? Bel 0493-695606 voor herstel. Bots Witgoed Service Asten

• Advies nodig over verblijfsvergunning/inburgering/Nederlander worden? Bel/app naar 06 40142044 MVV Advies Bureau Eindhoven.

leegverkoop

SonnemanS De Slaapfabriek worDt matraSSenwijzer teStcenter.

Nieuwe tijden vragen om nieuwe inzichten. Matrassenwijzer.nl is de grootste online matrassen- en boxspringvergelijker van Nederland. En gaat nu ook winkels openen. Matrassenwijzer Testcenters.

Een matras of boxspring uitzoeken is tegenwoordig bijna niet te doen. Matrassenwijzer helpt u door het enorme aanbod heen te komen. Door een eenvoudige keuzewijzer in te vullen, krijgt u een passende selectie te zien. En deze selectie ligt dan in het Matrasserwijzer testcenter. Onze winkel in Someren wordt omgebouwd naar zo’n Testcenter. En daarom moeten we leeg. Bijna alle boxsprings en matrassen van de bekende merken moeten worden vervangen. Hoge korting tot 70% is daarom geen uitzondering. wees er snel bij!

De leegverkoop van Sonnemans De Slaapfabriek: • • • • • • •

Tempur: Boxsprings en matrassen in de uitverkoop auping: Boxsprings en ledikanten met verstelbare spiraal mline: boxsprings en ledikanten. losse matrassen, hoge korting kingsleep: matrassen extra verkoelend, 30% korting Velda: luxe boxsprings en veel matrassen moeten er nog uit pullman: Hele mooie pullman boxsprings moeten weg

Serta: Dikke, weelderige boxsprings, ze moeten allemaal eruit.

Snelle levering

Een gigantische operatie wordt het. Bijna alles gaat weg. Zeker 150 matrassen en meer dan 100 boxsprings moeten weg Dat betekent ook dat we snel uit voorraad kunnen leveren. kijk snel op sonnemans. nl


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 19 maart 2020 | pagina 17

Chauffeur komt met de schrik vrij

De vrachtwagen raakte ernstig beschadigd. (Foto: Walter van Bussel) OMMEL - Een vrachtwagenchauffeur is vorige week donderdag op een mobiele rijstrooksignalering gereden. Dat gebeurde op de A67 ter hoogte van Ommel.

Het eenzijdige ongeval gebeurde rond 2.00 uur in de nacht. De chauffeur raakte daarbij niet gewond en kwam zodoende met de schrik vrij. Mogelijk is de man in

slaap gevallen waardoor hij de rijstrooksignalering niet heeft gezien. Vanwege de botsing was een deel van de A67 tijdelijk afgesloten.

Locatie pand Anneke in de verkoop ASTEN - De locatie in Asten waar voorheen het bekende pand Anneke de Bruijn stond, is maandag in de verkoop gegaan. Geïnteresseerden kunnen zich tot en met 18 mei melden.

door Maarten Driessen De locatie aan het Koningsplein was jarenlang onderwerp van discussie. Het pand waarin wijlen Anneke de Bruijn haar kruidenierswinkel runde, had namelijk een monumentele status. Vanwege achterstallig onderhoud gingen er echter steeds meer geluiden op om het gebouw te slopen. De gemeente was daar bijvoorbeeld voorstander van, maar vond onder meer de stichting Anneke de

Bruijn op haar weg. Zodoende werden meerdere rechtszaken uitgevochten. Eind 2018 ging de sloopkogel er alsnog in. Sindsdien bleef er enkel een kaal stuk grond over, maar daar moet verandering in komen. De erven van Anneke de Bruijn en de gemeente zetten de locatie nu via een inschrijving in de verkoop. Het perceel van 996 vierkante meter heeft cultuurhistorische waarde en ligt op een zichtlocatie. De plek kan zodoende voor meerdere bestemmingen geschikt zijn. Geïnteresseerden kunnen zich tot 18 mei 13.30 uur melden bij Notariskantoor van Kaam in Someren.

ASTEN/SOMEREN - De Rooms-Katholieke Kerk verbiedt tot en met 31 maart alle weekendvieringen. Dat geldt zodoende ook voor de Franciscusparochie Asten-Someren, zo maakte pastoor Pieter Scheepers vrijdagochtend bekend.

daarbij het verzoek om ver van elkaar te gaan zitten. Verder blijven de kerk van Asten en van Ommel open voor gebed", aldus Scheeper, die zegt de instructies van de bisschoppen verder af te wachten.

Kerkb e ri ch t e n R.K. Franciscusparochie Asten-Someren Lambertuskerk Geen viering Sonnehove Someren Geen viering H. Naam Jezus Lierop Geen viering O.L.Vrouw Tenhemelopneming Someren-Eind Zaterdag 21 maart is er vanwege het coronavirus, geen H. mis. Kapel Sluis XIII Someren-Eind Zondag 22 maart: Kapel gesloten. H. Maria Presentatiekerk Asten Vanwege het coronavirus komen alle vieringen te vervallen tot en met 31 maart. H. Antonius van Paduakerk Heusden Zaterdag 21 maart: 19.00 uur: Woord- en Communiedienst. Intenties: Jan en Anneke Mennen-Vlemmix vanwege verjaardag vader en sterfdag moeder.

Puzzelservice / Persbelangen / P0658

HORIZONTAAL: 1 vod, 4 evenwichtig, 9 Organisatie van Amerikaanse Staten (afk.), 12 Europeaan, 13 bodembegroeiing, 14 smalle plank, 15 bekende speelfilm, 16 optisch verschijnsel, 18 paardengang, 21 vogel, 22 roofvogel, 23 schoon gewicht, 25 wilde vruchten, 27 onderdeel, 29 zoon van Poseidon, 30 lid van een kerk, 33 ontkenning, 34 geslepen, 36 bijwoord, 37 milliliter (afk.), 38 naam voor een zwart dier, 39 landtong, 40 hoeveelheid, 41 staatsblad (afk.), 43 Gedeputeerde Staten (afk.), 44 landbouwwerktuig, 46 ornaat, 49 brandgang, 50 karbonade, 52 roep, 53 geïsoleerd gebied, 55 buikzwam, 57 safe, 59 verf, 60 voormiddag (afk. Eng.), 62 glas bier, 63 paradijs, 64 moeder, 65 Regulerende Energie Belasting (afk.), 67 plaats in de Noordoostpolder, 69 kippenhok, 70 desoxyribo nucleic acid (afk.), 71 instrument, 72 elfde toon. VERTICAAL: 1 balspel, 2 bewusteloos, 3 dominee (afk.), 4 vogelbek, 5 razernij, 6 buitengewoon onderwijs (afk.), 7 Integrated Services Digital Network (afk.), 8 onlangs, 9 oosterlengte (afk.), 10 binnenvaartschip, 11 beginneling, 16 achterbout, 17 streep, 19 oude munt, 20 File Transfer Protocol (afk.), 22 bovenste balk, 24 wetenschap van de wijnbereiding, 26 garde, 28 leidinggevende op het hoogste niveau, 31 vroegere ambtenaar, 32 welovewogen, 35 schil, 38 windscherm, 41 beroep, 42 trichloorethyleen (afk.), 43 vrouwelijke god, 45 bede, 47 slim, 48 tenminste, 50 poot, 51 podium, 54 berg, 56 zwemvlies, 58 plekje, 59 stalafval, 61 onbepaald voornaamwoord, 64 maand, 66 barium (afk.), 68 Nederlandse Spoorwegen (afk.), 69 dwarsmast.

Protestantse kerk Asten | Someren In verband met het coronavirus komt de dienst van zondag 22 maart te vervallen. Mogelijkheden om online een kerkdienst bij te wonen: www. kerkdienstgemist.nl en www.pkn.nl.

2

3

1 12

2

3

4

5 13

12 15

16

17

15

16

17

22

25

26

25 29

26

30

39 42

41 49

42

35

50 54

53

57

60

61

60 65

61

65 70

30

39

49 53

57 66

7

36

19

20

18 23

19

20

32

31

32 37

27

43

44

45

43

44

45

50

62 71

58

59

58

59 63

67

68

67

68

40

24 24

71 71

53 53

11

21 21 28 28

33

51 51

47

48

46

47

48

56

55

52 52

56 64

63

69

64

69 72 72

© Persbelangen P0658 © Persbelangen P0658 23 23

10

46

71

70

11

38

40

55

24

33 38

37

62

66

31

14

24

27

36

54

9 14

8

18

23

35

41

13

22

29 34 34

6

10

33 33

4 4

28 28

22 22

69 69

7 7

20 20

Winnaar vorige week

Uw oplossing moet bij ons binnen zijn vóór dinsdag 12.00 uur:

Proficiat!

advertenties@hetcontact.nl advertenties@peelbelangonline.nl Onder de goede inzendingen wordt wekelijks een cadeaubon van €10,- verloot.

Winwoord: KINDEROPVANG

51 51

Bellijn ‘Praatje met een maatje’ ASTEN/SOMEREN - Onis roept tijdelijk de ‘Bellijn Praatje met een maatje’ in het leven. Deze bellijn is bedoeld voor mensen die tijdelijk in een isolement komen omdat er veel activiteiten stil komen te vallen in de periode dat het coronavirus rondwaart.

toch even een praatje willen maken. Op maandag tot en met donderdag van 10.00 uur tot 14.00 uur is het telefoonnummer geopend.

Onis Welzijn heeft vanaf maandag 16 maart een telefoonlijn opengesteld voor mensen in isolement die even een praatje willen maken. Het gaat om een tijdelijke lijn, die opengesteld wordt in de periode dat er

Het nummer is niet bedoeld voor vragen over het virus, maar voor een praatje over alledaagse zaken. Praa tje met een maatje: bel op maandag tot en met donderdag van 10.00 uur tot 14.00 uur: 0493-441233.

veel activiteiten wegvallen door het coronavirus en mensen minder bij elkaar op bezoek gaan. De telefoonlijn is bedoeld voor mensen die nu tijdens de coronacrisis (nog) minder contacten hebben en

In fo e n di enst en Huisartsen

Bij spoedgevallen, avond-, nacht- en weekenddienst de centrale huisartsenpost: tel. 0900-8861. Spoedpost huisartsen Geldrop: alleen bereikbaar buiten praktijkuren van de eigen huisarts: ‘s avonds, ‘s nachts, in het weekend en op feestdagen. Telefoon eveneens: 0900-8861.

Apotheken

Benu Apotheek Someren, Postelpark 11, tel 495954 geopend maandag t/m vrijdag van 8.00-17.30 uur. Apotheek Kerkstraat, Kerkstraat 6B, tel. 440836: geopend maandag t/m vrijdag van 8.00-17.30 uur. Buiten deze openingstijden voor spoedgevallen: de dienstapotheek in het Elkerliekziekenhuis in Helmond, tel. 0492-432906.

Tandartsen

O.L. Vrouw Praesentatie Ommel Vanwege het coronavirus gaan de heilige missen op zaterdagavond 18.00 uur en zondagmorgen 09.30 niet door. De doordeweekse missen om 08.30 uur gaan, zonder tegenbericht, wel door met het verzoek dat de kerkgangers ver genoeg uit elkaar gaan zitten. Maandag 08.30 uur H. Mis: voor het welzijn v.d. jonge mensen, Annie Vermeulen-Pouw. Dinsdag 08.30 uur H. Mis: voor het welzijn v.d. gezinnen en de alleenstaanden, pater Martin v. Ooij s.c.j. v.w. zijn sterfdag, Ad Verhoeven. Woensdag 08.30 uur H. Mis op het hoogfeest v.d. Aankondiging v.d. Heer, Maria Boodschap: voor de zielenrust v.d. overledenen, Theo v. Overbeek v.w. zijn sterfdag. Donderdag 08.30 uur H. Mis: voor de intenties uit het intentieboek v. Maria v. Ommel. Vrijdag: 08.30 uur H. Mis: voor vrede in de wereld en in de gezinnen.

Welk winwoord 9 4 5 komt 6 7er in het 8 balkje?

1

Fia Cortenbach uit Asten

Cultuurhistorische waarde

Franciscusparochie schrapt weekendvieringen

Uitvaarten en dopen mogen enkel in kleine kring doorgaan. Wat betreft de weekendvieringen wordt enkel voor Ommel een uitzondering gemaakt. "Daar kan de viering om 8.30 uur doorgaan met

Puzzelservice / Persbelangen / P0658 K r u i s wo o rd puzzel

In het weekend vanaf vrijdag 12.00 uur is de tandartsenkring Deurne/Asten/Someren/Bakel bereikbaar, alleen voor zéér dringende gevallen die niet kunnen wachten tot na het weekend. Tel. 06-22094316.

Zorgboog

Voor hulp bij persoonlijke verzorging en/of verpleging. Of voor zorg na behandeling in het ziekenhuis. Of voor een adviesgesprek of specialistische verpleegkundige hulp: neem contact op met het kruiswerk van de Zorgboog. In kleine wijkteams wordt hulp en ondersteuning geboden, afgestemd op de zorgvraag. Tel. 0900-8998636 of zorgboog.nl. Ook voor informatie over zwangerschapsbegeleiding, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg.

Politie

Buurtzorg

Buurtzorg biedt verzorging en verpleging thuis. 24-uur bereikbaar voor zorgvragen. Tel. 06-12745040 of buurtzorgnederland.com

Maatschappelijk Werk - Lev–groep

Lev-groep is er voor iedereen die vragen heeft over zorg, wonen, opvoeden, relaties, werk, echtscheiding en geldzaken. Laan ten Roode 71C, tel. 0493-441400. De crisisdienst van Levgroep is tijdens en buiten kantoortijden bereikbaar via tel. 0492-508989. Savant Zorg Voor persoonlijke verzorging, verpleging, activerende begeleiding, ondersteunende begeleiding, verpleeghuiszorg, verblijf, huishoudelijke verzorging en maaltijdservice. Ook voor acute zorg 24 uur per dag, zeven dagen per week: tel. 0492-572000, op werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur. Voor nieuwe aanmeldingen: CIZ Veldhoven, tel. 040-2549999.

Dierenartsen

Dierenartsenpraktijk Veterinair Centrum Someren, Slievenstraat 16, tel. 441044. Vlas Veterinair (paarden) 0612042307.

Poetszorg, poetsen met een praatje

Voor huishoudelijke ondersteuning in de regio Peelland.

Zie www.poetszorg.nl, tel: 0642677878.

Dierenambulance

Opvang zwerfdieren: Dierenambulance en Dierenasiel Helmond e.o. De dierenambulance rijdt voor huisdieren, kleine landbouwdieren en voor in het wild levende dieren die in nood zijn. De meldkamer dierenhulp is bereikbaar via 0492-513971. De dierenambulance rijdt niet voor dode dieren. Melding daarvan kan bij de gemeente of in het weekend bij de politie.

Vogelasiel

Voor opvang vogels: Stichting Vogelasiel Someren eo, Philipsbosweg 7 in Lierop. Tel. 06-29799316 of vogelasiel-someren.nl.

Thuiszorg, Samen verder

Voor verpleging, verzorging, huishoudelijke hulp en/of begeleiding, tel 0492-476001. Zie ook www.thuiszorgsamenverder.nl. Voor spoedhulp, bijvoorbeeld na ontslag ziekenhuis: 24 uur per dag bereikbaar via tel: 06 49438319.

Onis Welzijn

Onis Welzijn voor vragen over welzijn, (mantel)zorg, meedoen, wonen of inkomen in Asten en Someren. Tel. 0493-441234, e-mail info@oniswelzijn.nl

DAS PAS EEN DEAL!

Bureau Helmond is geopend van maandag t/m vrijdag: 9.00-21.00 uur, op zaterdag en zondag 9.00-18.00 uur. Aangifte doen kan ook online via www.politie.nl. Alarmnummer: 112. Geen spoed: 0900-8844. Meld misdaad anoniem: 0800-7000.

GGD Brabant-Zuidoost

Aanvraag ambulancezorg voor noodgevallen: 112.

www.daspaseendeal.nl


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 19 maart 2020 | pagina 18

100% Geniet Garantie!

GENIETEN...

! n e l e i h G t e m t i u r e t Altijd be

8-DAAGSE EXCURSIEREIS

5-DAAGSE EXCURSIEREIS

TARRENZ, OOsTENRijk

ZUiDLAREN, DRENThE

Vertrekdata: 5 mei (6 dgn), 28 juni en 29 aug. (8 dgn)

Vertrekdata: 15 juni, 6 juli en 3 augustus

vanaf € 475,- p.p.

€ 465,- p.p.

Prachtig gelegen in het Gurgltal, een zijdal van het Inntal, is het bergdorpje Tarrenz de ideale plaats voor een korte of langere vakantie. Een uitstekende verzorging, enkele leuke en verrassende excursies en sfeervolle muzikale avonden, staan garant voor een onvergetelijke vakantie!

Helemaal in het noorden van Drenthe, vlakbij de grens met de provincie Groningen ligt de plaats Zuidlaren. Vanwege deze noordelijke ligging hebben we gekozen voor een excursieprogramma dat zich voor een flink deel in de provincie Groningen afspeelt. Zuidlaren heeft een gezellig centrum met diverse winkels en horecagelegenheden. Het dorp is verder bekend als routeplaats van het beroemde Pieterpad, van de Zuidlaarder markt en de grootste najaarspaardenmarkt van Europa.

Highlights: * Verblijf in Hotel Gurgltaler Hof * Rondrit: Mieminger Plateau, Kühtai, Imst * Merano: prachtig kuuroord! * Oberammergau: wereldbekend door de Passiespelen * Füssen: Königsschlösser Neuschwanstein en Hohenschwangau * Rettenbachgletsjer (niet bij 6-daagse reis) * Innsbruck: hoofdstad van Tirol

Highlights: * Verblijf in Brinkhotel Zuidlaren*** * Vesting Bourtange: een uniek verdedigingswerk * Voormalig gevangenisdorp Veenhuizen * Buitencentrum Drents-Friese Wold in Appelscha * Waddeneiland Ameland * Groningen-Stad * Landgoed Nienoord * Hanzestad Zutphen

Inbegrepen o.a.: * Halfpension * Afscheidsdiner * Welkomstdrankje * 3x Muziekavond * 1x Koffie/ thee met ‘Apfelstrudel’ * Parkeer- en tolkosten

Inbegrepen o.a.: * Halfpension * Afscheidsdiner * Sightseeingtour Groningen-Stad * Entree Gevangenisdorp Veenhuizen * Entree Landgoed Nienoord * Dagexcursie Ameland

*De beste prijs-kwaliteitverhouding

*Meer dan 250 vakantiereizen in Europa *Moderne bussen met vriendelijke chauffeurs

WWW.GHIELEN.NL TEL (077) 307 19 88

ISO 9001

*** *Ho TeL

8-DAAGSE RONDREIS FRANKRIJK Hoewel het geen speciale bedevaart reis betreft, is Lourdes toch het hoofddoel van deze boeiende 8-daagse reis. U verblijft namelijk 3 nachten in deze wereldberoemde bedevaartsplaats. Naast de heiligdommen van Lourdes zullen tijdens de reis nog andere bezienswaardigheden aan bod komen. Zo wordt onder meer een bezoek gebracht aan het unieke bergstadje Rocamadour en wordt er een indrukwekkende rit door de Pyreneeën gemaakt.

Beknopt programma 1e dag: Heenreis met bezoek aan Nancy en wijnstad Beaune, gelegen aan de ‘Côte d’Or’. Overnachting Beaune of omgeving. 2e dag: Via de oude Romaanse stad Autun en door natuurpark ‘Du Morvan’ rijden we naar ClermontFerrand. Overnachting in Brive-laGaillarde. 3e dag: ’s Morgens bezoek aan het unieke bergstadje Rocamadour. Later in de middag aankomst in Lourdes. 4e dag: Vrije dag in Lourdes. Bij voldoende belangstelling maakt u met de chauffeur een wandeling

naar de Heiligdommen en bezoekt u o.a. de Grot, de kerken Rosaire, Crypte en de ondergrondse Basilique Pius X. Eventueel kunt u nog het museum over de geschiedenis van Bernadette bezoeken. 5e dag: De dag van vandaag staat in het teken van het hooggebergte. De chauffeur maakt een grote rondrit door de Pyreneeën. 6e dag: We verlaten Lourdes en rijden via Les Landes naar Bergerac, gelegen aan de oevers van de Dordogne. Bezienswaardig zijn het Pelissièreplein en zijn restaurantterrasjes, het

Recollettenklooster en zijn Wijnhuis. ’s Middags rijden we richting Oradour sûr Glane, een dorp dat tijdens de Tweede Wereldoorlog totaal uitgebrand en verwoest is. Overnachting in porseleinstad Limoges. 7e dag: We rijden verder noordwaarts en komen in de omgeving van Tours waar we een bezoek brengen aan Chateau Amboise. Overnachting omgeving Orléans. 8e dag: O.l.v. de chauffeur maken we een sightseeingtour door Parijs, waarbij een groot aantal bezienswaardigheden de revue passeren. De reis wordt besloten met een prima diner. Hotel en vertrek Vrijdag 29 mei € 875,Zaterdag 11 juli en 29 augustus € 890,Toeslag 1-pk € 275,In de plaatsen Beaune, Brive-laGaillarde, Limoges en Orléans wordt overnacht in uitstekende en gunstig gelegen drie- of viersterrenhotels. In Lourdes zijn kamers gereserveerd in Hôtel Paradis****. Dit hotel ligt in het centrum van Lourdes, op 5 minuten lopen van het Heiligdom van OnzeLieve-Vrouw van Lourdes en biedt uitzicht op de Pyreneeën. Alle kamers hebben bad of douche en

toilet, airco en televisie. Het hotel beschikt over een lift. Inbegrepen o.a. • Halfpension • Afscheidsdiner • Alle te maken excursies inclusief mogelijke parkeer- en tolkosten Niet inbegrepen Niet genoemde excursies en overige excursiekosten zoals entrees, gids-, veer- en bootkosten, tenzij onder inbegrepen aangegeven. Opstapplaatsen Voor de reizen worden aparte ophaalroutes samengesteld. In veel gevallen zal dit uw woonplaats zijn. Voor Zuid-Limburg is dit Stein-Urmond (Motel van der Valk).

IN L oU RD eS!

Voor onze klanten in Brabant is de opstapplaats parkeerplaats Tongelreep in Eindhoven.

Informatie Meer informatie over de speciale lezersreis of een van de andere reizen of wilt u reserveren? KIjK oP

www.ghielen.nl of beL NaaR GHIeLeN Touringcarbedrijf

077-3071988

Profile for Das Publishers!

Het Contact 19-03-2020  

Gratis nieuws en advertentieblad voor Someren en omstreken

Het Contact 19-03-2020  

Gratis nieuws en advertentieblad voor Someren en omstreken