Page 1

WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 5 september 2019 | pagina xx

5 september 2019 DE BEVRIJDING VAN SOMEREN EN door: Gerard Geboers Operatie Market Garden begint op 17 september 1944 met luchtlandingen en een snelle opmars van het 30e legerkorps van het Tweede Britse leger. Dat trekt van Neerpelt via Eindhoven en Nijmegen over de sindsdien als “Hell’s Highway” bekendstaande route naar Arnhem. Het 8e legerkorps, dat tot taak krijgt de oostflank van bovengenoemde corridor te zuiveren, kan door logistieke problemen pas twee dagen later vanuit België oprukken. Die moeilijkheden zijn enerzijds terug te voeren op de lange aanvoerlijnen, anderzijds ook op de onderbezetting van enkele regimenten ten gevolge van recente zware verliezen. Het tekort aan manschappen kon maar voor een deel worden aangevuld, hoofdzakelijk met mannen zonder noemenswaardige gevechtservaring. Van dit 8e legerkorps maakt de 159ste Infanterie Brigade deel uit. Daaronder valt weer de 11e Pantser Divisie onder leiding van luitenant-generaal G. Roberts, die aangewezen wordt om het gebied tussen “Hell’s Highway” en de Zuid-Willemsvaart te bevrijden, een gebied met het Wilhelminakanaal als noordelijke grens. Generaal Roberts verdeelt zijn troepen in drie tank-infanteriegroepen, respectievelijk gericht naar Nuenen, Helmond-West en Someren. Tegen de avond van 20 september bereikt de laatste groep Sluis 11. De dagen daarna wordt daar hevig gevochten.

Wielertocht trekt veel bekijks

13 Het ONK Motocross kampioenschap in Lierop

De bemanning van de eerste tank die Asten haalde. Vlnr: J. McKenzie, N. Ingram, W. Steel Brownlie (com.), J. Buchanan en J. McKinnon. (Uit Gevels zonder Vlag)

Roberts’ plan: avond en nacht • Om 19.00 uur steken de compagnieën A en D van de Herefords in canvasbootjes de Zuid-Willemsvaart over. Zij moeten de noordelijke respectievelijk de zuidelijke sector van het geplande 500 meter grote bruggenhoofd aan de overzijde van het kanaal bezetten. D-compagnie moet ook het belemmerende prikkeldraad van de sluisdeuren verwijderen. • 20 minuten later legt de Britse artillerie een vuurgordijn om het in te nemen bruggenhoofd. Ook de weinig nauwkeurige mortieren worden daarbij ingezet. • Vervolgens steekt C-compagnie via de sluisdeuren over, waarna een peloton artillerie en de genie volgen. De genie bouwt in de nachtelijke uren aan een Baileybrug. Verbindingsofficier bij deze hele operatie is luitenant Jackson van K.S.L.I.

De Duitsers Op de 21ste om 13.00 uur vaardigen de Duitsers een evacuatiebevel uit voor alle bewoners van het centrum van Asten. Om 16.00 uur moet iedereen weg zijn. Die hele dag en nacht blijven nieuwe krachten toestromen om de Duitse verdediging te versterken. De hogere oever bij Sluis 11 biedt hen de mogelijkheid om zich ongezien in de huizen te verschuilen en in de dijk in te graven. Vanuit die posities verrassen zij de Britten tijdens hun nachtelijke aanval.

Kapotgeschoten huizen in de Wilhelminastraat. (Fotocollectie † Ruud Wildekamp)

De Peel onder vuur: De bevrijding van Asten en Someren

Daan Hooglugt terug uit Rusland de 22ste overdag • Vroeg in de ochtend verplaatst de Fife and Forfar Yeomanry zich via de nieuw aangelegde Baileybrug naar de overkant van het kanaal. Dan bevrijden zij Asten. Bij elke uitgang van het dorp stelt zich een eskadron tanks op. Die houden de wacht en komen bij dreiging in actie. • De K.S.L.I. zuivert vervolgens alle huizen in het dorp.

W EU

NIEUW T HE

De Peel onder vu De Tweede Wereldoorlog woedde in de periode 1940-1944 ook in de Peel.

Nu, 75 jaar later, staan we stil bij onze is zo mogelijk nog bevrijding. Een jaar lang blikken triester, van zijn we in deze rubriek terug op de bataljon van naar schatting 250 man gebeurtenissen toen. Van sneuvelen er 25 en raalgemene verhalen tot ken er 35 gewond. Van persoonlijke herinneringen zijn aanvankelijke drie uit de omgeving Asten, v compagnieën van 38 man Someren en de zijn er dan nog maar twee duw van 25 man inzetbaar. Deurne. troep d - het oorverdovende kabaal van met een de beschietingen die beginnen, Gevolgd do nadat D-compagnie de oversteek dron rijdt hij in in canvasbootjes heeft gemaakt en het Asten. Crockfo prikkeldraad heeft verwijderd. Als hijzelf met de A-compagnie als volgende overBulley, de cha steekt, blijkt dat de nieuwe krachten zo’n luik van de uitg oversteek nooit hebben geoefend. Ook gericht met zijn blijken veel boten lek als gevolg van het ten. Bulley wo eerdere oorlogsgeweld. Met hun helmen leeft dat niet. moeten ze steeds maar water blijven manningsleden scheppen. De boten moeten terug naar Waar mogelijk de overkant, wat alweer zes man kost. hulp. Achter ac De hel breekt pas echt los als ze volgens pen de ongeluk plan hun bruggenhoofd uit willen breiCrockford ten den. Overal slaan kogels en granaten in. ochtend gezien Die zes mannen worden aan de overkant ven!” bij hun boten door een mortier getrof- ook het gede fen. De Duitsers hadden zich overdag luitenant Steel ingegraven in de dijk en ze zaten in de morgen, kort n huizen bij Sluis 11. Toen A, D en C-comley met een k pagnie hun posities ingenomen hadden, ven heeft, met kwamen ze met vuursteun vanuit Asten langs de weg n in actie. bazing zien ze - dat een Duitser hem van achter vastgrijpt honderd Duitse en stevig omklemt. Twee mannen zijn ren. Daar zit Anodig om hem uit die greep te bevrijden. wachten! Even Dan opeens een enorme klap. Ze zijn van de eerste v gewaarschuwd, dat zoiets in Duitsland Duitsers met hu kan gebeuren, maar hier? Als ze stukken ten. Het tijdme verwrongen staal tussen hen zien neerzo in, dat die gr komen, beseffen ze dat het resten van de exploderen. W brug zijn. De Royal Engineers moesten nemen ze 37 g de resten van de brug opblazen om een berichten dat e nieuwe te kunnen bouwen. Die nieuwe Als Steel Brow moet morgenvroeg klaar zijn, er wordt Asten, is K.S.L flink doorgewerkt. zuiveren.

‘De dood beheerste de straten’ - dat er een stuk kozijn tegen zijn arm slaat als hij tijdens een vuurpauze zijn meest vooruitgeschoven secties bezoekt. Hij kan zijn arm niet meer bewegen. Zijn sergeant adviseert hem naar een hulppost te gaan, maar dat wil hij niet. Zijn mannen mogen niet weten, dat hij gewond is. Ze zijn toch al met te weinig. De sergeant verbindt hem, een soldaat herlaadt zijn magazijn. Hij vecht door. - dat een verbeten vijand probeert het werk van de genie te frustreren. Die Duitsers gaan maar door ook al vallen er overal granaten en wordt er flink geschoten. Als ze de brug naderen, leggen de bruggenbouwers hun gereedschap neer en pakken ze hun geweren op. De Duitsers proberen het nog vaker. Crockford ziet tijdens één van die aanvallen een lichtflits, hij ligt opeens met een splijtende hoofdpijn op de grond en hoort een hem onbekende taal. Hij houdt zich dood uit angst voor een bajonetsteek of … het genadeschot. Pas als hij geen stemmen meer hoort, opent hij zijn ogen. De zoeklichten doen hem pijn aan zijn ogen, maar ze helpen hem ook zijn positie te bepalen. Voorzichtig komt hij overeind. Hij gooit zijn pioniersschep weg, zijn ene hand heeft hij nodig om zijn geweer vast te houden. Dan hoort hij Engels praten, hij roept. Zijn sergeant reageert op de bekende stem. De vijand blijkt zich op dat moment tussen het peloton en het kanaal te bevinden. Daarom heeft de sergeant zijn mannen geïnstrueerd te schieten op alles wat beweegt. Hij heeft geluk gehad! - dat hij tegen de ochtend contact zoekt met generaal Roberts. Hij treft hem bij de brug in het gezelschap van twee soldaten met reservemunitie. Roberts geeft bevel alle huizen te zuiveren voordat hij de aanval inzet. Zijn mannen kammen de huizen aan beide kanten van de straat uit maar nergens een vijand. Als ze de laatste huizen hebben gehad, zwaaien ze naar elkaar ten teken dat alles klaar is. Dan opeens worden ze vanonder een duiker 50 meter verderop onder vuur genomen. Ze verschuilen zich in de betrekkelijke veiligheid van de tuinen, waar ze door hun eigen verkenners weer weggestuurd worden. De opmars van Fife and Forfar en K.S.L.I. staat op punt te beginnen. De artillerie zal flankerend granaatvuur geven. Ze zijn net weg als de eerste projectielen achter de huizen vallen.

Luitenant Steel Brownlie, commandant van het tweede Fife and Forfar eskadron, beschrijft het wachten voor de actie begint: “Wij staan met onze tanks te wachten, terwijl gewonde infanteristen en brancardiers terugkomen uit het bruggenhoofd. De Herefords hebben een zware nacht gehad.” Zijn tank is de eerste die Asten weet te bereiken. Later zal hij over het plan van Roberts zeggen: “Het is een wanhopig plan. We moeten met onze tanks in de rij aansluiten, er hoeft maar iets mis te gaan en de vijand kan ons op zijn dooie akkertje uit de weg ruimen. In Asten waaieren we uit naar de diverse toevoerwegen van het dorp, waar we de vijand als het nodig is, op zullen vangen. Daarmee creëren we tegelijk de mogelijkheid voor onze collega’s om rustig het kanaal over te steken.”

APK GARAGE MARK SMITS

hoofdstraat 74 ablauwmetallic, - LiesseLairco - teL. Opel Astra, 1.6i, 5-drs., Pearl, . . . . . 0493-342144 . . . . . . . . . . .2001 Opel Astra 1.6i, 5-drs., Edition, grijsmetallic, airco . . . . . . . . . . . . . . . .2002

Asten evacueert Veel Astenaren vertrekken, al weten ze vaak niet waar ze zo gauw naartoe moeten. Een flinke groep gaat naar het gehucht Baarschot onder Vlierden. Dat blijkt achteraf een goede keuze, daar zal de oorlog nagenoeg aan voorbijgaan. In die trieste stoet van ontheemden sjouwen veel gezinnen hun inwonende oma of opa op een kar of kruiwagen mee. Dat grootouders inwonen is in die tijd gewoon. De enkeling die thuisblijft, kan later aangrijpende verhalen vertellen over het verblijf in de schuilkelder of het in brand steken van woningen en boerderijen. Dat doen de Duitsers kennelijk om deze hel te overleven. De rookwolken maken het voor de Britten moeilijk gericht op hen te schieten.

Luitenant5-drs., Kenneth Crockford in 1944 Opel Atra, nieuw model, Edition,leidt airco, grijsmetallic . . . . . . . . .2007 de Herefords. Als majoor zal hij nog jarenlang innige vriendschapsrelaties met en-

kele Somerenaren Bij een Opel Corsa 1.2-16V, 5-drs., Njoy,onderhouden. grijsmetallic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2003 bezoek in 1994 overhandigt hij hen zijn eigen, op schrift gestelde herinneringen aan

de strijd bij Sluis wit. 11. In .2014 Opel Corsa 1.2, 5-drs., Swing, . . .overlijdt . . . . .hij.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1994 In 1994 herinnert hij zich:

Gedachtenisprentje Theodor Langferman, een Duitser gesneuveld bij Sluis 11. (Fotocollectie Richard Schoutissen)

Someren opgestelde Britse artillerie te vuren. Als eerste gebouw in Asten gaat Joordens’ bakkerij annex pension aan de Emmastraat in vlammen op. Veel zullen er nog volgen. Jarenlang zal de ruïne van

- dat zijn bataljon in juli voor het eerst

nauw samenwerkt met tanks bij een opeOpel Corsa 1.2-16V,ratie 5-drs., Max, airco, grijsblauwmetallic. . . . . . . . . . .2004 in Normandië. Bij die gelegenheid verliest hij 129 van de ingezette 680 man-

schappen. 25 sneuvelen, er zijn meer dan Opel Meriva 1.6i, Essentia, grijsblauwmetallic. 100 gewonden en vermisten. Niet eerder . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2003 leden de Herefords binnen 24 uur zo’n

grote verliezen. Opel Meriva 1.6-16V Temptation, airco, grijsblauwmetallic . . . . . . . . .2007

Neon nagellakken

Opel Zafira 1.6-16V, Elegance, grijsblauwmetallic, airco . . . . . . . . . . . .2001 Opel Zafira 1.8-16V Elegance, airco, grijsmetallic . . . . . . . . . . . . . . . . .2002 Opel Zafira 1.6-16V Comfort, airco, blauwmetallic. . . . . . . . . . . . . . . . .2001 OpelLosse Zafira 1.8-16V Cosmo, airco, grijsmetallic . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2007 kleuren € 5,95 Opel Vectra 1.8-16V Pearl, airco, grijmetallic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1998

www.beauty-by-astrid.nl Kouterstraat 22, Someren T 06-30377137

Opel Combo 1.7D, wit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1998 VW Polo 1.4-16V Comfortline, airco, grijsmetallic . . . . . . . . . . . . . . . . .2004

Openingstijden: ma.-vr. 8.00-22.00 uur, za. 8.00-18.00 uur

APK GARAGE MARK SMITS hoofdstraat 74 a - LiesseL - teL. 0493-342144

Beauty by Astrid- Nagelstudio Astrid Kouterstraat 22 Someren • T 06-30377137

www.plattevonder.nl programma zie pagina

Een impressie van de Agrarische Dagen. (Foto: Patrick van den Broek)

Dertiende editie Agrarische Dagen Someren

Een inkijkje in het leven van de agrariër door Jordy van de Brug Het terrein nabij de Smulderslaan 40 in Someren-Heide is al flink in opbouw. Zaterdag trapt het evenement om 11.00 uur af. Voorzitter van de Agrarische Dagen Someren (ADS), Peter Verhees kijkt uit naar de aftrap. “We willen echt laten zien wat wij tegenwoordig doen en wat we te bieden hebben.” Het evenement ziet in 1990 het levenslicht. Jan de Laat en enkele andere oud-carnavalsprinsen besluiten om iets te organiseren wat past bij de mensen in Someren-Heide en de regionale ondernemers: een agrarische beurs. Het blijkt een schot

in de roos. Het evenement wordt nu al voor de dertiende keer georganiseerd. Om de twee jaar staat het veld vol met standhouders die de organisatie in contact wil brengen met hun klant, de agrariër. Deze editie is net iets specialer. Steeds vaker merken de boeren dat de kloof tussen hen en de burger groter wordt. Daar moet nu verandering in komen. Met het thema ‘Ken uw klant, Samen naar een duurzame kringloop’ probeert de organisatie de kloof te dichten. Ook werd de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) gevraagd om mede een plein te creëren waar de consument een inkijkje krijgt in de sector.

Genieten in het park

SOMEREN - Er was afgelopen zondag weer van alles te doen in het Slievenpark in Someren. Tijdens de tweede editie van Zummer Park was het een drukte van jewelste. Er werd gegeten, gedronken en gedanst. Zo waren er optredens van Tienerkoor Mixed Voices, Artisjok, pianist Wouter van Lierop en DJ Beschuitfluiter. Ook werden er net zoals vorig jaar allerlei activiteiten georganiseerd, zoals een speurtocht door het park, een 'Zummer Slinger' maken, en knutsel een 'Zummer Flower'. Ook was Blikkie de voorleesbus aanwezig evenals het populaire blote voetenpad. (Foto: Marius van Deursen)

Secretaris van de ZLTO Jolanda Aarts bedacht samen met de organisatie en enkele andere leden het ‘Boer Meets Burger Plein’. Het plein geeft een verrassende inkijk met verschillende proeverijen van producten, diverse demonstraties en clinics. Aarts: “Sterker nog. We laten op het plein zoveel mogelijk de gehele keten zien, van begin tot eind. Hoe komt het vlees in de supermarkt terecht? Al deze stappen staan met stands op ons plein onder het motto ‘Van land naar klant.” Ook staan er beide dagen ongeveer 25 boeren en tuinders die het gesprek aangaan met de burger. "Verbinding zoeken op een positieve manier."

Verandering

Steeds meer mensen hebben weinig zicht op de agrarische sector. Dit terwijl het juist een sector is die volgens Verhees en Aarts veel te bieden heeft. “Onze sector is één van de meest innovatieve in Nederland”, zegt Verhees. “De ADS is de ideale plek om de consument te laten zien hoe het nu is”, vult Aarts aan. Tijdens de beide dagen vinden er veel demonstraties en clinics plaats. Zo zal er bijvoorbeeld een drone over een perceel vliegen die watertekort spot, worden er vernieuwende, milieuvriendelijke spuittechnieken voor de intensieve veehouderij gedemonstreerd en zijn er demonstraties op het gebied van ruwvoederwinning, grondbewerking en graswinning. Volop innovatie die net zoals de voorgaande edities weer beloond kunnen worden met de prestigieuze innovatieprijs. Op de podiumwagen van het ‘Boer meets Burger plein’ zijn ook vele activiteiten interessant voor boer en burger, bijvoorbeeld ‘De healthy sisters’: Twee Marokkaanse dames en bekende vloggers die een kook clinic geven, Fysio van de Weerden die een presentatie geeft over simpel en gezond eten, puur en eerlijk zonder alle marketing trucjes, boerin Agnes van ‘Boer zoekt vrouw’ verteld over haar passie van het boeren leven. En een varkenshouder/restaurateur komt vertellen waarom een varken nog altijd het meest ideale recycle dier is. Zomaar een greep uit de activiteiten.

Vrijwilligers

‘De Herefords h bezet, maar de ten, waren niet zouden enkele geschoten hoogs lektrocuteerd. To vijandelijke aan wen.

www.marksmitsautos.nl Keuze uit JONGe Opels

Vanzelfsprekend beantwoorden zij ook het Britse vuur. Vanuit meerdere posities richten ze hun projectielen op het bruggenhoofd en de westelijke oever van de Zuid-Willemsvaart bij Sluis 11. Een aantal burgers raakt daarbij gewond, enkele worden gedood en nog enkele boerderijen branden af.

Base + kleurlak www.beauty-by-astrid.nl € 10,-

SOMEREN-HEIDE – De dertiende editie van de Agrarische Dagen staat op het punt van beginnen. Zaterdag 7 en zondag 8 september staan er aan de Smulderslaan maar liefst 175 standhouders die iets laten zien over het agrarische leven en zijn innovaties. En dat is nodig, want de afstand tussen burger en boer wordt steeds groter.

Ook Ted Jones de Shropshires (

KOM NOU!! E S VOOR UW OPEL-SERVICE

DR

Het zwaar beschadigde patersklooster. (Fotocollectie paters SCJ)

27

NOGNooit NOOITiNIN NoG LIESSELGeWeest GEWEEST?? LiesseL ??

De Shopshires op Voordeldonk. (Fotocollectie † Ruud Wildekamp)

A

De eerste Britse motorverkenner kan in Someren nog zonder problemen tot bijna bij Sluis 11 doorrijden. In de loop van die avond loopt de spanning op, de geallieerde artillerie installeert zich in de buurt van het kanaal en de Duitsers blazen de brug op. Daarmee verdwijnt de laatste nog intacte vaste oeververbinding over de grenskanalen. Generaal Roberts overziet de situatie en besluit bij Someren een oversteek te forceren. Een dergelijke operatie op één van de andere mogelijke locaties, Helmond en Weert, zou naar verwachting meer burgers het leven kosten. Maar de Duitsers laten de Britten ook niet zomaar doorlopen naar de Maas. Zij verweren zich bijzonder fel! Vanuit een Duits mitrailleurnest worden de eerste Britse tanks bij de boerderij van Driek Driessen aan de Beemdstraat beschoten. De Britten vuren terug, waardoor Driessens boerderij in vlammen opgaat. Driek zelf zal de volgende dag, als hij met zijn gezin voor het oorlogsgeweld wegvlucht, dodelijk worden getroffen. Met het vernielen van de brug winnen de Duitsers een dag tijd, die ze gebruiken om hun verdediging te organiseren. Kampfgruppe Walther verplaatst zijn hoofdkwartier naar Asten en generaal-majoor Gotsche krijgt de opdracht om aan de oostkant van de Zuid-Willemsvaart een verdedigingslinie op te bouwen. Het ongeveer 1000 man tellende Ersatz und Ausbildungs Batallion 65 onder leiding van majoor Heesch, dat kort tevoren is gearriveerd, wordt verantwoordelijk voor de sector Asten. In totaal zal Gotsche tussen Helmond en Nederweert zes bataljons inzetten. Onder de Duitsers, die zich die nacht en de volgende dag naar de Zuid-Willemsvaart spoeden, bevinden zich veel administratieve krachten met amper militaire ervaring en ook veel gefrustreerde luchtmachtmilitairen. Velen zijn slecht getraind, weinig gemotiveerd en geneigd zich gauw over te geven. Het getalsmatige overwicht van de Duitsers mag dan groot zijn, het leidt zeker ook tot een heftiger verloop van de strijd bij Sluis 11, maar tegen de ervaren, gemotiveerde Britten zijn zij kansloos. De 20e om acht uur ‘s avonds begint de in

36 De balans van de operatie bij Sluis 11 in die septembernacht

W W W . H E TC O N TA C T. N L

In de vroege ochtend van 21 september presenteert generaal Roberts zijn strijdplan en ook licht hij het besluit tot herschikking van troepen toe. Het 1e bataljon van het Herefordshire Regiment (infanterie) en het 2e bataljon van de Fife and Forfar Yeomanry (tanks) komen opnieuw onder gezag bij de 159ste Infanterie Brigade. Roberts wil voor deze klus ervaren bataljons, die hebben aangetoond dat ze kunnen samenwerken. Naast de Herefords en de Fife and Forfar selecteert hij het 4e bataljon van de King’s Shropshires Light Infanterie (K.S.L.I. of ook Shropshires), het 151e Field Artillery Regiment (Ayrshire Yeomanry), de 3e Royal Horse Artillery en de Royal Engineers (genie). Roberts vertrouwt erop, dat hij deze operatie met de 159ste tot een goed einde kan brengen. Dat straalt hij ook uit. En dat komt het moreel van de troepen weer ten goede.

24 en 25

17 Speledonckers zetten bezoeker aan het denken

We e k Jaargang 64

NI

3

Joordens’ pand - niet veel meer dan een vloer met een kelder - nog aan de beschieting herinneren. Het patersklooster wordt zwaar onder vuur genomen. Vermoeden de geallieerden hierin misschien een Duitse commandopost? Hoe moeten we anders de 73 voltreffers verklaren tegenover de 25 bij de naburige kerk – immers, kerktorens zijn bekende observatieposten. Tegelijk nemen de Britten ook de toegangswegen naar Asten onder vuur. Zo proberen ze de aanvoer van Duitse troepen en materieel te ontregelen.

Ook dit evenement valt of staat met hulp van vrijwilligers. Verhees: “Er zijn heel veel mensen uit de Hei die helpen. Dit jaar zijn er rond de 200 vrijwilligers. De ADS kan echt niet zonder hen. We geven ze wel wat terug. De vrijwilligersregeling is de basis van het evenement. De verenigingen leveren vrijwilligers die helpen bij het opbouwen en organiseren en verdienen zo een bijdrage voor hun club.” Om het evenement helemaal af te maken begint men zondag 8 september met de Oogstdankviering, dit keer met als goed doel, de Voedselbank Deurne/Asten/Someren. Deze viering vindt om 09.30 uur plaats op het ‘Boer Meets Burger Plein’. Er zijn verschillende sprekers die komen vertellen over het thema ‘Samen voor elkaar’. De muzikale invulling wordt verzorgd door het koor ‘In Between’ uit Heusden. Bij slecht weer staat er een grote tent op het plein vanwaar de viering en activiteiten plaatsvinden. Na de viering is er nog de gehele dag van alles te doen op het terrein van de ADS. “Je hoeft je echt niet te vervelen hier. Ik weet zeker dat je hier de gehele dag rond kunt lopen”, zegt voorzitter Verhees. “Er is zoveel te zien en te doen. Ook aan de kinderen is gedacht, zowel spelenderwijs als educatief”, vult de secretaris van de ZLTO aan. Er is een traptractorparcours, blote voetenpad, koemelken, speurtocht en nog veel meer. Het volledige programma van de ADS is verderop in deze krant te vinden. De organisatie hoopt dat de consument tijdens deze dertiende editie weer een goed beeld krijgt van de sector. Verhees: “Ook hopen we dat de dagen van toegevoegde waarde zijn voor de ondernemers. Daar doe je het natuurlijk ook voor.” Een schatting over het bezoekersaantal durft Verhees wel aan. “We verwachten tussen de 13.000 en 15.000 bezoekers. Als ik al zie hoeveel kaarten er de deur uit zijn. Dat wordt wat”, lacht hij. Wie nog geen kaartje heeft: www.agrarischedagensomeren.nl. Bij de Jumbo, eveneens standhouder, in Someren kun je gratis entreekaarten krijgen bij 20 euro aan boodschappen.

Kerkstraat 5, Deurne T. 0493 35 22 10 info@advocatenkantoorlemmens.nl www.advocatenkantoorlemmens.nl

Final Sale 50% korting Asten - Beek en Donk www.vanmierloschoenen.nl

BEZORGERS GEZOCHT Voor het bezorgen van ’t Contact op donderdag in Someren, Someren-Eind, Someren-Heide en Lierop.

0493-473578 PEELBELANG Hét weekblad voor Someren

Hét weekblad voor Someren

ZIE PAGINA 4 T/M 5

Majoor Kenneth C (Fotocollectie Mar

Toen de Fife and werden zij aang ten en trekbomm leefde het niet. D wisten te spring geweren bescho trokken als laats lagen doden, va het hoofd groten wit konijntje zat het onder mijn b eerst brachten w geleerd hadden. door die van ac straat was onze het eind van d schoot op iedere naar buiten kwa ons in enkele tu dorp in. Tijdens


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 5 september 2019 | pagina 2

Keurslager Thomas Koppens, Verstand van Lekker Vlees

iedingen

Elke week verrassende aanb Vleeswarenkoopje

Achterham uit eigen keuken 150 gram voor

Keurslagerkoopje

Special

Gekruid gehakt 2x 500 gram voor

295

650

Avocadoos 100 gram

195

Aanbiedingen geldig van 9 t/m 14 september 2019

Thomas Koppens, keurslager

Kerkstraat 30, Someren, tel. 0493-491437 www.koppens.keurslager.nl info@koppens.keurslager.nl

• U wilt uw ontslaguitkering of een tot uitkering komende lijfrentepolis aanwenden voor aankoop van een lijfrente en U wenst naast een hoge uitkering een goed advies? • U wenst een hypotheek tegen scherpe rente, een arbeidsongeschiktheids- of ziektekosten verzekering? • U zoekt voor uw bedrijf / OR ondersteuning bij herziening van de pensioenregeling? Zo ja, wendt U zich dan tot de specialist op het gebied van pensioen-, lijfrente- en overige levensverzekeringen

Mr. H.C.M.

Looijmans belastingkundige

Nieuwendijk 70 tel 0493-440115

5712 EN Someren fax 0493-440116

FINALE Boerenontbijt OP=O P

GRANDIOZE OPRUIMING NU NOG MEER

AFGEPRIJSD

Geniet van een uniek boerenontbijt tussen de koeien op de boerderij!

kosten slechts € 13,50!

Op de gehele Ecco collectie 15% tot 50% korting Op de gehele Rieker, Ara, Tamaris, Verhulst 15% tot 50% korting Mephisto en Verhulst restanten 20% tot 50% korting Restanten damesschoenen Nu 75% korting

LAATSTE

2

DAGEN

GRANDIOZE OPRUIMING

De nieuwe collectie in binnen! Vele bekende merken o.a. Ecco - Ara - Rieker - Mephisto - Braend Verhulst - Tamaris - Rhode - Romika - Remonte - enz.

Van Best Schoenen

Officieel Ecco, Rieker, Ara en Mephisto-dealer voor Deurne e.o.

zondag 8 september 11.00-13.00 uur: familie Verbaarschot, Bruggenseweg 12, Deurne.

zondag 15 september 11.00 - 13.00 uur: Sierkwekerij Kools, Vlierdenseweg 115, Deurne. voor alle informa�e en reservering: Natuurpoort de Peel, 0493-745008 direct boeken: www.�cketsdeurne.nl

Stationsstraat 3, Deurne, 0493-320712

www.vanbestschoenen.nl • Eet- en frietaardappelen te koop bij J. Leenders, Bosweg 3 Asten-Heusden. 0493-697830. Openingstijden maandag, vrijdag en zaterdag vanaf 8.30 uur. Woonhuis en/of kamers te huur in Someren op korte termijn. Prijs in overleg. Bel voor meer info 0624802413, • Gebakken klinkers, oude en nieuwe. www.vanwoeziksierbestrating.nl Tel. 077-4662579 Meijel.

• Een frietwagen op uw feest? Voor meer informatie en reserveringen: www.frietexpress.nl of bel 0493-693222.

STEVENS

TELEVISIES

UW (O)LED-TV ADRES!

ZEN!! ACTIEPRIJ onze Kijk op internetsite!

De Televisie Specialist

met een verrassend lage prijs! LED TV, UHD TV, Curved TV, OLED TV Samsung, Sony, Philips, LG, Sonos

Grootschoterweg 105 BUDEL-SCHOOT (NL)

Tel. 0031 (0)495 49 36 16

www.stevensbudelschoot.nl

• Haard en kachelhout gezaagd en gekloofd voor de winter 2019/ 2020. Meer info:06-23720617

• www.massagepraktijk atteveld.nl voor diverse professionele sport- en ontspanningsmassages. Meteoorstraat 32, 5721 BM Asten. 06-47152324

• Auto met APK vanaf 450,-. Tevens te koop gevraagd kleine auto’s en sloopauto’s. Tel. 0492-381631/ 06-20778602 www.twanvanhout.nl

• Voor al uw schilderwerk binnen en buiten. Inlichtingen: 0492-331720 of 06-53265973. F. Moors Lierop

• De Mobiele Fietsspecialist Geert, uw adres voor Verkoop/Reparatie van nieuwe en gebruikte fietsen! Bel 06-13666356.

• Waterschade? plafonds,muren als NIEUW. Gratis offerte voor verzekering! Het Verfhuis 440788

EN KIJKDAG 5, 6 en 7 r septembe u .00 11.00 - 16

• T.K. gebruikte bouwmaterialen, vloerplanken, deuren, ramen, ijzeren balken enz. Verberne Meijelseweg 37, Beringe. Tel. 077-3078609.

• TOON TINNEMANS onderhouds- en reparatiewerkzaamheden rond uw huis en bedrijf. Tel. 0493-494862.

• Computerhulp, computerles of computercursus nodig? www.wegwijsopdecomputer.nl Hans Berkers, 0493-380229 of 06-29315869.

BEMIDDELING OF PROCEDEREN? ADVOCATENKANTOOR SMEETS Pastoor van Ervenstraat 39 Ommel Telefoon (0493) 49 68 16


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 5 september 2019 | pagina 3

Wielertocht trekt veel bekijks

Werkgroep Dialect Someren SOMEREN - De werkgroep Dialect Someren is nog steeds op zoek naar woorden en uitdrukkingen in het Somerens dialect. Uit onze vorige bijdrage: ne kölder is een wulp enknillisrouze zijn pioenrozen.

1. Hai wit nie of ie haor of verre krie. We zoeken naar de betekenis van deze uitdrukking. 2. Ne muuk (meuk) erpel. Hoeveel is dat? 3. Ge zàod ‘r de henne van te bed doew en zaelf óp de hoord gàon zitte. Wie weet wat deze uitdrukking betekent? 4. Dè zijn klómpe oit inne poist. Wat betekent deze uitdrukking? 5. Pelderien. Wat is dat? Oitsmijter van de màond: Wa èète we taovend? Strónt mi striepkes!

Liedjes en gedichten

De werkgroep, die al ruim 10 jaar bezig is met het vastleggen van het Somerens dialect, is ook op zoek naar oude gedichten, liedjes, boekjes, krantenknipsels en bijnamen uit Someren en omgeving. Heeft u woorden of uitdrukkingen waarvan de betekenis niet duidelijk is, laat het weten, dan probeert de werkgroep die te achterhalen. Dat kan via e-mail redactie@dialectsomeren.nl of per post: Karel Velings, Amer 49, 5711KH Someren. Voor meer dialect kijk op: www.dialectsomeren.nl.

Doorbraak in zaak Arnold-Jan Prinsen SOMEREN - Het proces van Arnold-Jan Prinsen (66) tegen het Kleinseminarie van de Heilige Geest in Weert krijgt dit najaar toch nog een vervolg. De civiele rechtszaak leek begin dit jaar vast te lopen. De rechtbank in Roermond bepaalde toen dat de zaak tegen het internaat verjaard was.

De renners passeerden ook de Koepelkerk in Lierop. (Foto: Hein van Bakel) LIEROP - De 'Tour der Ongeschoren Benen Classic' zit er weer op. De ludieke wielertocht vol BN'ers en lokale helden vertrok afgelopen zondag om 11.00 uur vanuit Lierop.

Het was voor de toeschouwer een feest der herkenning op sportpark De Renkant. Ongeveer honderd enthousiaste toerfietsers stonden aan de start in Lierop, aangevuld met een vijftigtal BN'ers uit de muzieken de wielerwereld. Zij werden op het speciale podium bij het sportpark

aan het publiek voorgesteld door de wielerspeakers Kees Maas en Rien van Horik. De presentielijst werd getekend door onder andere Guus Meeuwis, Frank Lammers, René Froger, Olcay Gulsen, Blaudzun, JW Roy en Leo Alkemade en de oud-beroepsrenners Jan, Piet en Fons

van Katwijk, Peter Winnen, Erik Breukink en Jacques Hanegraaf. De wielertocht deed ook nog Someren, Someren-Eind en Someren-Heide aan. Burgemeester Dilia Blok gaf na een aantal kilometers het startsein van de toertocht. Na 110 kilometer kwam de de grote groep rond 16.00 uur aan op Megaland in Landgraaf. Voor meer foto's: www.hetcontact.nl.

Louis van den Bosch ontvangt bijzondere oorkonde

De 66-jarige tandarts van beroep werd in het schooljaar 1964-1965, toen hij elf jaar was, seksueel is misbruikt door een pater. De congregatie van de paters van de Heilige Geest in Weert wist dat hun medepater pedofiel was, maar liet hem zijn gang gaan op twee Limburgse internaten. Het was voor Prinsen midden januari daarom een klap in het gezicht toen de rechtbank in Roermond zich uitsprak. Verjaring, daar moest hij het maar mee doen. De Somerenaar liet het er niet bij zitten en ging in beroep, en met succes. Omdat Prinsen pas in 2015 ontdekte dat de congregatie wist van het eerdere geval van misbruik, stapte hij niet eerder naar de rechter. Zijn advocaat Zegveld was daarom van mening dat de zaak nog niet verjaard was. Prinsen mag nu van het Gerechtshof in Den Bosch zes getuigen laten verhoren. Die getuigen zouden de kern van zijn verwijt kunnen bevestigen: dat de leiding van de congregatie wist dat een van de paters een pedoseksueel

was, maar niets deed om kinderen als Prinsen te beschermen. ‘Voor het eerst komt er nu gerechtelijk onderzoek naar misbruik in de RoomsKatholieke Kerk’, stelt zijn advocaat Liesbeth Zegveld.

Geleden schade

Na de ontdekking in 2015 dat de congregatie van het misbruik wist ging het lange tijd slecht met de tandarts. Zowel psychisch als zakelijk. Naar eigen zeggen kostte het hem tonnen omzet in zijn tandartspraktijk. Iets waar hij de congregatie in Weert verantwoordelijk voor houdt. Die weerspreekt de feiten niet, blijkt uit de uitspraak van het hof, maar beroept zich op de verjaring. Prinsen is ook een crowdfunding begonnen: stichting Law (Look away). Het doel van de stichting is het werven van fondsen, middels crowdfunding en giften, voor het aanspannen en voeren van een rechtszaak/proefproces tegen de Congregatie van de Paters van de Heilige Geest.

Startbijeenkomst Lokaal Sportakkoord SOMEREN - De gemeente Someren wil dit jaar een 'Lokaal Sportakkoord' realiseren. Dit willen ze doen met verschillende partners.

Voorzitter van De Speledonckers Gert-Jan Bakermans overhandigde Louis van den Bosch een bos bloemen en een oorkonde. (Foto: Eric Driessen) SOMEREN - Somerenaar Louis van den Bosch heeft afgelopen zaterdag een oorkonde ontvangen vanwege zijn betrokkenheid bij de Nederlandse Vereniging Openluchttheaters (NVO).

Van den Bosch is inmiddels al 50 jaar betrokken bij de NVO. Een kleine delegatie van toneelvereniging De Speledonckers reikte de bijzondere oorkonde uit. Het toneelspelen zit Van den Bosch in het bloed. 'Een van de eerste grote rollen was Solinus in het Spel der Vergissingen in 1971 van William

Shakespeare maar ook als Cyrano de Bergerac in het gelijknamige stuk, wat een prachtige rol was in 1973. Honderd jaar Someren in 1974 was in De Donck een hoogtepunt met een openluchtspel waar Louis samen met andere een waar stukje cabaret liet zien als de vijf commissarissen, waar ontzettend van werd genoten. De Huzaren samen met

Jan Vaes waar een vriendschap uit is ontstaan voor altijd (1976). Govert Goedbloed in het Galgemaal van Govert Goedbloed, een zware maar mooie rol voor Louis in 1979. Peer de Koster waarin Louis Peer was en het hele publiek van de humor en zijn spel genoot in 1981. We kunnen nog wel even doorgaan, Mozart, Oberon in Midzomernachtsdroom. Allemaal schitterende rollen voor Louis, het natuurtalent', aldus toneelvereniging De Speledonckers.

Op donderdag 12 september vindt er een startbijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst worden de aanwezigen nader geïnformeerd over het 'Sportakkoord voor Someren', de weg er naar toe, de kansen die dit biedt en wat de inbreng van partners kan zijn. In het akkoord maken sport- en beweegaanbieders, zorg, welzijn, onderwijs, overige maatschappelijke partners, het bedrijfsleven en de gemeente afspraken over hoe zij met elkaar de ambities voor en/of met sport en bewegen in Someren kunnen realiseren.

sport en bewegen in Someren, van harte uitgenodigd voor een startbijeenkomst. Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdag 12 september om 19.30 uur in gemeenschapshuis De Weijers in Someren. Aanmelden kan via: www.ssnb.nl/sportakkoord-Someren

Startbijeenkomst

Wij helpen in ontwikkelingslanden en verkopen in onze winkel curiosa, boeken, meubels, kleding en nog véél meer. Goed, schoon en goedkoop! Breng úw spullen (i.g.st.), ook oud ijzer. Liever laten ophalen? Bel 06-41655003.

Een belangrijke factor voor de realisatie van een succesvol akkoord is actieve deelname van een grote groep partners uit diverse sectoren. Daarom worden sport- en beweegaanbieders, het brede maatschappelijke middenveld, bedrijfsleven, de gemeente Someren en alle inwoners die graag meedenken over

Stichting “Een Aarde” Kringloopwinkel – Asten

Asten

www.eenaarde.nl

Molenakkers 11, Asten. Openingstijden: Maandag 09.00-12.00 Woensdag 13.00-16.00 Donderdag 18.00-20.30 Zaterdag 09.00-12.00

Bijna jarig? Vraag geen kado maar een donatie. Kijk op kadoneren.nl

Colofon ‘t Contact

Uitgever: DAS Publishers! Adres: Witvrouwenbergweg 12 | 5711 CN Someren Ma t/m vrij: 8.30-12.30 & 13.30-17.00 uur T 0493-473578. www.hetcontact.nl John van Veggel | Manager Uitgeverij T 0493-352605; M 06-29536178 E john@daspublishers.nl

Advertentie-acquisitie: Tamar Palmen T 0493-473578 | M 06-20737257 E advertenties@hetcontact.nl Advertenties voor plaatsing op de eerstvolgende donderdag aanleveren vóór dinsdag 14.00 uur. Alle advertenties worden ook geplaatst in het Peelbelang.

Redactie: Jordy van de Brug ('t Contact) T 0493-352609 | M 06-13762619 E redactie@hetcontact.nl Maarten Driessen (Hoofdredacteur) T 0493-352608 | M 06-13763686 E redactie@peelbelangonline.nl Bram Vannisselroij (Weekblad voor Deurne) T 0493-352606 | M 06-46017681 E redactie@weekbladvoordeurne.nl

Berichten voor plaatsing op de ­eerstvolgende donderdag aanleveren vóór dinsdag 08.00 uur. Weekblad ‘t Contact Oplage 8.400. Verschijnt op donderdag in Someren, Lierop, Someren-Eind en Someren-Heide Oplage Peelbelang: 7.300. Verschijnt op donderdag in Asten, Heusden en Ommel.

Bezorgklachten: Via onze website www.hetcontact.nl of T 0493-473578 of E bezorgerhetcontact@daspublishers.nl Wij behouden ons ten aanzien van de inhoud van onze artikelen zowel het auteursrecht voor conform art. 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het Databankrecht.


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 5 september 2019 | pagina 4

Online regelen Via www.someren.nl kunt u 24 uur per dag verschillende producten volledig digitaal afhandelen. Voor sommige producten dient u zich hierbij te identificeren met uw persoonlijke DigiD. U kunt o.a. terecht voor verhuizing, uittreksels BRP en verloren of gevonden voorwerpen.

Gemeentehuis Someren Bezoekadres: Wilhelminaplein 1, 5711 EK Someren Postadres: Postbus 290, 5710 AG Someren Tel. (0493) 494 888, Fax (0493) 494 850, www.someren.nl/gemeente@someren.nl

Openingstijden loketten Maandag tot en met vrijdag (alleen op afspraak): 9.00–12.00 uur. Voor een bezoek aan de loketten dient u een afspraak te maken. Dit kan via www.someren.nl of telefonisch via (0493) 494 888.

Avondopenstelling Publiekszaken Maandag (alleen op afspraak): 17.00-20.00 uur Tijdens deze avondopenstelling is het loket Publiekszaken open en kunt u op afspraak terecht voor o.a. reisdocumenten, rijbewijzen, uittreksels uit het BRP, aanvragen van een Verklaring omtrent het gedrag en aangifte van verhuizing.

Openingstijden gemeentehuis en telefonische bereikbaarheid Maandag tot en met donderdag: 8.30 – 17.00 uur. Vrijdag: 8.30 – 12.30 uur. Gedurende deze tijden is de deur van het gemeentehuis geopend en is de gemeente telefonisch bereikbaar. Het team Zorg en Ondersteuning (Wmo en Jeugd) is telefonisch bereikbaar maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Voor de openingstijden van de loketten zie hierboven. Bij een bezoek aan het gemeentehuis dient u zich altijd eerst te melden bij de receptie. Indien hier om gevraagd wordt, dient u zich te kunnen legitimeren.

Team Zorg en Ondersteuning Heeft u een vraag of probleem op het gebied van zorg en welzijn, werk en inkomen of jeugd en gezin? Dan kunt u terecht bij Team Zorg en Ondersteuning van de gemeente Someren. ZO Someren: Bijvoorbeeld voor huishoudelijke ondersteuning, dagbesteding of hulp bij opvoeden van uw kind. Of voor schuldhulpverlening of een bijdrage voor welzijnsactiviteiten of PC-regeling. Wij gaan samen met u op zoek naar een passende oplossing. Wij zijn er voor alle inwoners van de gemeente Someren, van jong tot oud. Voor meer informatie kijk op www.someren.nl/zosomeren of bel (0493) 494 888.

Bijstandsuitkering Wilt u een bijstandsuitkering aanvragen, dan kunt u dit digitaal doen bij het UWV via www.werk.nl Senzer zal vervolgens uw aanvraag beoordelen en u ondersteunen bij het vinden van werk. Heeft u een vraag over werk en/of inkomen? Of voor aanvragen bijzondere bijstand en minimaregelingen dan bent u welkom bij Senzer, hét werkbedrijf voor arbeidsmarktregio Helmond-De Peel. Kijk voor meer informatie op www.senzer.nl of kom langs op het kantoor aan de Churchilllaan 109 in Helmond, tel. (0492) 582 444.

Burgemeester of wethouder spreken? Indien u een kwestie wilt bespreken met de burgemeester of een van de wethouders dan kunt u hiervoor een afspraak maken met een bestuurssecretariaat, tel. (0493) 494 888.

Milieustraat Adres: Holberg 2 in Someren, tel: (0493) 470 025. U kunt alleen met pin betalen op de milieustraat. De milieustraat is bedoeld voor afval afkomstig uit huishoudens in Someren en Asten, dus geen bedrijfsafval. Wat

Wanneer

Inleverstation: Blik, papier/karton, drankenkartons, glas plastic verpakkingen

Maandag 13.00 uur Gratis doorlopend tot en zonder zaterdag 17.00 uur milieupas

Glas, vlakglas, drankenkartons, plastic verpakkingen, wit schoon tempex, papier/karton, frietvet, (oud) ijzer/ metalen/ blikjes, kringloopgoederen, klein chemisch afval, textiel en schoenen, elektrische apparaten, luiers, harde kunststoffen, kadavers van kleine huisdieren, asbest (max 35 m²)*, afgewerkte motorolie (tot 10 liter), autobanden zonder velg (max 5 stuks), gasflessen

Maandag t/m vrijdag van 13.00 -17.00 uur;

Groenafval en overig (grof) huishoudelijk afval: Per voetganger/fietser € 3,Personenauto/busje (max 2 m³) € 8,Bouw – en sloopafval 0-1 m³ € 8,1-2 m³ € 16,-

Maandag, woensdag en vrijdag van 13.00 – 17.00 uur;

Zaterdag van 10.00 – 17.00 uur

Zaterdag van 10.00 – 17.00 uur

Hoe

Gratis met vertoon van de milieupas

Tegen betaling met pin met vertoon van de milieupas

* Als u asbest wilt aanbieden dan dient u dit van tevoren telefonisch te melden bij de milieustraat, tel. (0493) 470 025. U kunt alleen met pin betalen.

DORPSONDERSTEUNERS

De dorpsondersteuners zijn er voor u! Heeft u een ondersteuningsvraag en weet u niet precies waar u moet beginnen met zoeken? Vraag het de dorpsondersteuner! Er zijn meerdere dorpsondersteuners actief: • Lierop: Marieke Linders (dorpsondersteuner@lieropleeft.nl / 06-53668150) •Someren-Eind: Cindy Manders (dorpsondersteuner@someren-eind.nl / 0619221188) • Someren-Dorp: Loes van der Weerden (l.vanderweerden@oniswelzijn.nl / 06-24844536) • Someren-Heide: Judith Bleekman (dorpsondersteuning@someren-heide.nl) / 06 40434350) Voorbeeld waarvoor u bij een dorpsondersteuner terecht kunt: Een zorginstelling in Someren belde met de dorpsondersteuner met een vraag voor een man die naar het ziekenhuis vervoerd moest worden. De dorpsondersteuner heeft de vervoersdienst van Onis Welzijn ingeschakeld en het probleem werd opgelost. Kijk voor meer informatie op www.zosomeren.nl/dorpsondersteuning

Vrijdag 6 september a.s.:

ZEER BEPERKTE DIENSTVERLENING PUBLIEKSZAKEN Op vrijdag 6 september a.s. vinden er ICT-werkzaamheden plaats in het gemeentehuis. Hierdoor is de dienstverlening zeer beperkt. Er kunnen deze dag geen reisdocumenten, rijbewijzen etc. worden opgehaald of aangevraagd. Ook via de website is de dienstverlening beperkt. Vanaf donderdag 18.00 uur en vrijdag de hele dag kunt u bijvoorbeeld geen verhuizing doorgeven of uittreksels aanvragen. Excuses voor het ongemak.

MANTELZORGCOMPLIMENT 2019: VRAAG HET AAN VOOR 1 DECEMBER! Zorgt u langdurig en onbetaald voor iemand die in Someren woont en die zorg nodig heeft? Vraag dan het Mantelzorgcompliment aan! Dit is een (financiële) blijk van waardering voor de inzet die u als mantelzorger doet. De aanvraag doet u samen met de zorgvrager. U kunt het compliment aanvragen tot 1 december 2019. Er wordt maximaal één mantelzorgcompliment per zorgvrager verstrekt. Let op: het mantelzorgcompliment moet u elk jaar opnieuw aanvragen.

Aanvragen U kunt het aanvraagformulier digitaal invullen of downloaden op www.someren.nl/zosomeren of het formulier ophalen bij: - Steunpunt Mantelzorg Onis Welzijn, Laan ten Roode 71 - Klant Contact Centrum gemeente Someren, Wilhelminaplein 1 - De dorpsondersteuners

BEZOEK ONWEERSTAANBAAR SOMEREN TIJDENS DE AGRARISCHE DAGEN

Op zaterdag 7 en zondag 8 september 2019 zijn de gemeente Someren, waterschap Aa en Maas en waterschap De Dommel aanwezig tijdens de Agrarische Dagen Someren. Onder de noemer Onweerstaanbaar Someren vindt u ons in het paviljoen. Het klimaat verandert. Het weer wordt extremer. Daarvan laten wij u een aantal treffende voorbeelden zien in onze stand. Graag hebben wij het met u over de mogelijkheden die er zijn om ons beter voor te bereiden op extreem weer. Ook kunnen boeren uit Someren zich bij ons aanmelden voor een gratis bodemadvies. Met zijn allen willen we Someren klimaatbestendiger maken. Dit kunnen we niet alleen! Bedrijven, scholen en inwoners van Someren helpen mee. U ook?

Graag zien wij u in onze stand (35) tijdens de Agrarische Dagen. Voor de eerste honderd bezoekers hebben wij een leuke gadget in de vorm van een zakje grasbloemenmix. Meer informatie over Onweerstaanbaar Someren? Kijk dan op www.onweerstaanbaarsomeren.nl Meer informatie over de ADS? Kijk dan op www.agrarischedagensomeren.nl

BERICHTENBOX: UW DIGITALE BRIEVENBUS VOOR POST VAN DE OVERHEID Wilt u post van de overheid digitaal ontvangen? Dat kan met de Berichtenbox van MijnOverheid. De Berichtenbox is uw persoonlijke brievenbus waarin u post van de overheid digitaal ontvangt. Overzichtelijk, veilig en altijd beschikbaar. Wat is de Berichtenbox? De Berichtenbox is uw persoonlijke brievenbus waarin u post van verschillende overheidsinstanties zoals de Belastingdienst, RDW, SVB, UWV en de gemeente digitaal kunt ontvangen. Voorbeelden van post zijn berichten over uw toeslagen, uw kinderbijslag, betaalspecificaties van uw WW, of het verlopen van uw rijbewijs of APK. Als er nieuwe berichten voor u zijn, ontvangt u automatisch een e-mail. Steeds meer overheidsinstanties sluiten zich aan bij de Berichtenbox, waardoor u steeds meer post digitaal kunt ontvangen.

Gemeente Someren en Berichtenbox Ook de gemeente Someren maakt gebruik van de Berichtenbox: Zo ontvangen inwoners die op de site van MijnOverheid hebben aangegeven dat ze post van de gemeente digitaal willen ontvangen, de bevestiging van het doorgeven van een verhuizing in hun Berichtenbox. De gemeentelijke aanslagen kunt u ook via de Berichtenbox ontvangen. Aangezien de BSOB (Belastingsamenwerking Oost-Brabant) dit voor de gemeente Someren regelt, dient u hiervoor op MijnOverheid de BSOB toestemming te geven voor het versturen van digitale post.

Voordelen Berichtenbox Waar u ook bent, met de Berichtenbox heeft u post van de overheid altijd bij de hand. En als u wilt, ontvangt u automatisch een e-mail als er post voor u is. De Berichtenbox is overzichtelijk, veilig en altijd beschikbaar. U logt gemakkelijk in met uw DigiD.

Binnenkort breidt de gemeente haar diensten via de Berichtenbox verder uit. We houden u hiervan op de hoogte. Meer informatie? Voor meer informatie over MijnOverheid kijkt u op mijn.overheid.nl.

HOORZITTING BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE 5 SEPTEMBER GAAT NIET DOOR Vorige week plaatsten wij de agenda voor de hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie van 5 september 2019 op de gemeentepagina. Deze hoorzitting is tot een nog nader te bepalen datum uitgesteld en gaat dus niet door op 5 september 2019.

OVERZICHT ACTIVITEITEN

Overzicht van evenementen, collectes en meldingen voor het optreden van een band in een horeca-inrichting, voor de komende twee weken. ● Evenementen Dit overzicht is gebaseerd op vergunningaanvragen voor een evenement. Aan de vermelding in dit overzicht kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. 7 september

75 jaar bevrijding in Lierop, Frank Doucettestraat 7 september Buurtbarbecue Morgenrood 7 & 8 september Agrarische Dagen Someren 8 september ONK solo motorcross, Kerkenhuis Lierop 13 t/m 16 sept. Kermis Lierop 13 t/m 16 sept. Kermisactiviteit bij café de Ontmoeting

Voor vragen kunt u contact opnemen met de secretaris van de bezwaarschriftencommissie, mevrouw mr. G. Meulensteen, telefoonnummer (0493) 671 212 of e-mail: g.meulensteen@asten.nl

14 september 14 september 15 15 16 19 22

september september september september september

● Collectes 8 t/m 14 sept. 15 t/m 21 sept.

Buurtfeest Oranjebuurt Julianapark Verzamelplaats Scouting Someren - Wilhelminaplein Grensland Klassieker Bierdoppenfestival Wilhelminaplein Fokpaardendag Lierop Streetwise Hondenplons bij De Diepsteeckel St. Prinses Beatrix spierfonds Nierstichting

Informatie Meer informatie over locaties en de tijden kunt u vinden via www.someren.nl/evenementen of u kunt contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC), tel. (0493) 494 888.


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 5 september 2019 | pagina 5

VIER MEE: 75 JAAR BEVRIJDING IN SOMEREN

Op 20 september is het 75 jaar geleden dan Someren werd bevrijd. Daarom hebben we september uitgeroepen tot feestmaand 75 jaar bevrijding. In deze krant staat een overzicht van alle evenementen die in deze maand georganiseerd worden. Viert u mee?

GESCHEIDEN INZAMELEN TEXTIEL HEEFT ZIN EN IS DUURZAAM! Door textiel gescheiden aan te bieden komt kwalitatief goede kleding beschikbaar voor mensen die een bewuste keuze maken voor tweedehands kleding. Daarnaast is deze kleding ook beschikbaar voor mensen die geen budget hebben voor nieuwe kleding. Van kapotte kleding wordt nu nog poetslappen en isolatiemateriaal gemaakt maar er wordt hard aan gewerkt om een manier te vinden om hier weer nieuwe garens en stoffen van te maken. Kortom: 90% van het textiel wat wij inzamelen krijgt een duurzame nieuwe bestemming. Het wordt ofwel herdragen ofwel gerecyceld. Aanbieden textiel U kunt textiel op diverse manieren aanbieden. Bijna iedere eerste zaterdag van de maand wordt textiel huis-aan-huis opgehaald. De eerstvolgende inzameling vindt plaats op zaterdag 7 september a.s. U steunt daar tevens diverse verenigingen mee. Daarnaast staan er in heel de gemeente textielcontainers. Ook worden er af en toe kledingacties georganiseerd. Meer informatie Op www.mijnblink.nl vindt u meer informatie over wanneer er

Zaterdag 7 september a.s.:

TEXTIELINZAMELING Zaterdag 7 september a.s. vindt er weer een textielinzameling plaats. In heel Someren wordt door verschillende verenigingen ingezameld, dus óók in het buitengebied. Zet textiel vanaf 9.00 uur aan de straat. Zorg ervoor dat de kleding goed is verpakt en dat schoenen per paar gebundeld zijn. Ook kan men goed bruikbare kleding en schoenen in gesloten vuilniszakken brengen naar comité “Hulp aan Polen”. U kunt hiervoor terecht bij J. Leenen, Dorpsstraat 94a in Someren

Raadsvergadering Donderdag 12 september 2019 vergadert de Somerense gemeenteraad in de raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is openbaar en begint om 20.00 uur. 1. a. Opening met overweging. b. Trekken van het stembriefje. c. Vaststellen van de agenda. 2. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van donderdag 4 juli 2019. 3. Mededelingen door voorzitter, raadsleden en/of portefeuillehouders. 4. Ingekomen stukken. 5. Vaststellen vergaderschema 2020. 6. Vaststellen bestemmingsplan Kerkstraat 70. 7. Vaststellen bestemmingsplan Boerenkamplaan 23. 8. Vaststellen bestemmingsplan Veegplan VII. 9. Formeel vaststellen jaarrekening 2018. 10. Instemmen met Zomernota 2019. 11. Sluiting Live raadsvergadering volgen? Stem af op Siris-radio of Siristv. Wanneer u afstemt op Siris-tv dan kun u alleen de radio horen als er geen filmuitzending is.

Omgevingsvergunningen en Wet milieubeheer De volgende openbare bekendmakingen, van burgemeester en wethouders, liggen op afspraak ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888. Kopieën van stukken kunnen tevens worden opgevraagd. Hiervoor worden legeskosten in rekening gebracht.

• Ingediende aanvragen omgevingsvergunning In de periode van 23 t/m 29 augustus 2019 is de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend (datum indiening staat tussen haakjes): - Avennelaan ongen., oprichten van zes patiowoningen (298-2019); - Boerenkamplaan 131, aanleggen van een extra inrit (26-82019); - Ruttenhoek 9, uitbreiden van een woonhuis (25-8-2019); - Somerenseweg ongen., oprichten van een tweekapper (278-2019); - Spelt ongen., plaatsen van een tijdelijke woonunit (26-82019).

• Verleende omgevingsvergunningen Reguliere procedure In de periode van 23 t/m 29 augustus 2019 zijn de volgende verleende omgevingsvergunningen verzonden (datum verzending staat tussen haakjes): - Floreffestraat 66, oprichten van een woonhuis (28-8-2019); - Somerenseweg 43, oprichten van een woonhuis (28-8-2019); - Vaartje 32, verbouwen van een woonhuis (29-8-2019). Tegen besluiten om vergunningen te verlenen kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop de vergunningen aan de aanvrager zijn toegezonden schriftelijk een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient u te richten aan burgemeester en wethouders van Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en voorzien zijn van

bij u textiel wordt opgehaald, wat er aangeboden kan worden en waar de textielcontainers staan. U kunt ook de Afvalapp van Blink downloaden. Via deze app kunt u uw persoonlijke afvalkalender inzien en een melding ontvangen als er textiel wordt ingezameld. Zo vergeet u niet om tijdig uw textiel aan te bieden. U kunt de app downloaden voor Android (via Google Play Store) en Apple (via de App Store). Wat kun je aanbieden?

Kleding

Schoenen

Lakens & dekens (GEEN dekbedden en kussens)

Lappen

Tassen & accessoires

Versleten kleding

Gordijnen

Petten & hoeden

Huishoudtextiel

Knuffels

besluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift indienen onder vermelding van de reden waarom u het er niet mee eens bent. U kunt alleen een beroepschrift indienen wanneer u eerder tegen het ontwerpbesluit een zienswijze hebt ingediend of kunt aantonen dat u redelijkerwijs geen zienswijze hebt kunnen indienen. Het beroepschrift moet u gedateerd, gemotiveerd en ondertekend, sturen naar de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Een beroepschrift schorst de werking van dit besluit niet. Wanneer er sprake is van een spoedeisend belang kunt u daarnaast een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank. Aan deze procedure zijn kosten verbonden. U kunt uw beroepschrift en uw verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening ook digitaal indienen. Hoe u dit kunt doen, kunt u lezen op de website: http://loket.rechtspraak.nl/Burgers.

• Verleende Omgevingsvergunning en besluit vaststelling hogere grenswaarden Uitgebreide procedure Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 6 september 2019 de beschikking omgevingsvergunning en het besluit vaststelling hogere grenswaarden Wet Geluidhinder voor het verbouwen/uitbreiden van een woonhuis op het perceel Kanaalstraat 87 te Someren gedurende zes weken ter inzage ligt. - Kanaalstraat 87, inzake het verbouwen/uitbreiden van een woonhuis.

dagtekening, naam en adres. Bovendien dient u duidelijk aan te geven waarom u tegen het besluit bezwaar maakt. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet. Hiervoor moet de indiener van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Aan een dergelijk verzoek zijn kosten verbonden.

Activiteiten omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders verlenen medewerking aan dit project door middel van een omgevingsvergunning voor de activiteit(en): 1. Bouw 2. Handelen in strijd met regels RO, waarbij het woonhuis wordt gebouwd binnen de aanduiding geluidszone-industrie, grotendeels wordt gesitueerd buiten het op verbeelding aangegeven bouwvlak en de woning niet wordt voorzien van een hellend dak.

• Ontwerp omgevingsvergunningen

Op de eerder ter inzage gelegde ontwerpbeschikking zijn geen zienswijzen ingediend.

Uitgebreide procedure Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 6 september 2019 gedurende zes weken ter inzage liggen de ontwerpbeschikkingen omgevingsvergunningen voor: - Heikantstraat ongen., inzake het realiseren van een zonnepark Heikantstraat voor 25 jaar, sectie S 2264, S 2286, S 2290, S 2292; - Lungendonk 16, inzake het realiseren van een zonnepark Lungendonk voor 25 jaar. Activiteiten omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders zijn voornemens medewerking te verlenen aan dit project door middel van een omgevingsvergunning voor de activiteit(en): • Bouw • Handelen in strijd met regels RO Inzage De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken kunt u op afspraak inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer (0493) 494 888. U kunt de gegevens ook elektronisch raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl (Lungendonk: planidentificatienummer is NL.IMRO.0847.OV02019010-OW01) (Heikantstraat: planidentificatienummer is NL.IMRO.0847.OV02019009-OW01) Zienswijze Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zowel mondeling als schriftelijk zijn/haar zienswijze(n) kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient een afspraak te worden gemaakt. U kunt hiervoor contact opnemen met het KCC, via tel. (0493) 494 888. De gemeente maakt u erop attent dat in beginsel slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

• Verleende Omgevingsvergunning Uitgebreide procedure Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 6 september 2019 gedurende zes weken ter inzage ligt de beschikking omgevingsvergunning voor: - Zandstraat 64, inzake het oprichten van een bijgebouw. Activiteiten omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders verlenen medewerking aan dit project door middel van een omgevingsvergunning voor de activiteit(en): 1. Bouw 2. Handelen in strijd met regels RO Ontwerpbesluit Er zijn geen zienswijzen ingediend op het ontwerpbesluit. Inzage De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken kunt u op afspraak inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer (0493) 494 888. U kunt de gegevens ook elektronisch raadplegen op http://www. ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatienummer is NL.IMRO.0847. OV02019004-VS01). Beroep Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen, binnen zes weken na de dag waarop het

Inhoud besluit vaststelling hogere grenswaarden Burgemeester en wethouders van Someren hebben hogere grenswaarden vastgesteld als bedoeld in artikel 83 van de Wet geluidhinder voor de op te richten woning aan de Kanaalstraat 87. Deze hogere grenswaarden zijn vastgesteld onder de voorwaarden dat een binnenniveau van maximaal 33 dB in de woning wordt gegarandeerd en bij in de woning voldoende verblijfsruimte(n) aan de zijde van de geluidsluwe gevel zijn gelegen. Op het eerder ter inzage gelegde ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend. Inzage De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken kunt u op afspraak inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer (0493) 494 888. U kunt de gegevens ook elektronisch raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatienummer is NL.IMRO.0847.OV02019006-VS01) Beroep Bent u het niet eens met deze besluiten? Dan kunt u hiertegen, binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift indienen onder vermelding van de reden waarom u het er niet mee eens bent. U kunt alleen een beroepschrift indienen wanneer u eerder tegen het daarop betrekking hebbende ontwerpbesluit een zienswijze hebt ingediend of kunt aantonen dat u redelijkerwijs geen zienswijze hebt kunnen indienen. Het beroepschrift moet u gedateerd, gemotiveerd en ondertekend, sturen naar de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Een beroepschrift schorst de werking van dit besluit niet. Wanneer er sprake is van een spoedeisend belang kunt u daarnaast een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank. Aan deze procedure zijn kosten verbonden. U kunt uw beroepschrift en uw verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening ook digitaal indienen. Hoe u dit kunt doen, kunt u lezen op de website: http://loket.rechtspraak.nl/Burgers.

• Melding artikel 8.40 Wet milieubeheer De volgende ingekomen melding wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 8.41 Wet milieubeheer: - Vaarsehoef 3, D'n Hoef Beheer B.V., voor het oprichten van een inrichting. Melding ingevolge het Activiteitenbesluit. De melding is ingekomen op 18 december 2018. Voor inrichtingen die onder de aangeduide Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) vallen, is geen omgevingsvergunning voor milieu nodig. De inrichting moet voldoen aan de algemene voorschriften. Tegen bovengenoemde melding(en) staat geen bezwaar en beroep open. Inzage termijn: Van 6 september tot 20 september 2019.

• Beoordeling aanmeldingsnotitie mer voor Vaarsehoef 6 en 8 Burgemeester en wethouders van Someren maken bekend dat een beoordeling van de m.e.r. - beoordelingsnotitie heeft plaatsgevonden voor: - Vaarsehoef 6 en 8, voor het wijzigen en uitbreiden van een melkveehouderij. Vanwege de wijze waarop de activiteit wordt ondernomen is er geen noodzaak tot het opstellen van een milieueffectrapportage. Het besluit en de bijbehorende stukken liggen, op aanvraag, met ingang van 6 september 2019 voor zes weken ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis, Wilhelminaplein 1, Someren. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888. De beschikking betreft een procedure ter voorbereiding van het besluit op de aanvraag om een omgevingsvergunning op grond van de Wabo. Conform artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen deze beslissing geen bezwaar of beroep mogelijk, tenzij deze beslissing de belanghebbende – los van het voor te bereiden besluit tot vergunningverlening - rechtstreeks in zijn belang treft.

www.someren.nl


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 5 september 2019 | pagina 6

Vier mee: 75 jaar bevrijding in Someren Op 20 september 2019 is het 75 jaar geleden dat Someren werd bevrijd. Een historisch moment, waarvoor we nog elke dag dankbaar mogen zijn. We hebben daarom september 2019 uitgeroepen tot feestmaand 75 jaar bevrijding. In deze maand worden er door vrijwilligers en diverse organisaties mooie evenementen georganiseerd voor en door Someren en omstreken. Want we kunnen de gebeurtenissen van 75 jaar geleden niet zomaar voorbij laten gaan! Op deze pagina staat een overzicht van alle activiteiten in de gemeente Someren. Ik hoop u binnenkort te ontmoeten om samen de vrijheid te vieren.

Herdenking ’75 jaar bevrijding Lierop’ Burgemeester Dilia Blok

Tentoonstelling STILLLEVEN Peetmoeder van de veteranen 22 september 1944. Someren was al bevrijd, maar er werd nog fel gestreden bij Sluis 11, anderhalve kilometer verderop. Engelse bevrijders vielen aan met grof geschut; de Duitsers verdedigden hardnekkig. Tijdens het opruimen van de schade aan het huis van de familie Kruijf aan de Slievenstraat raakt dochter Marietje (13) zwaargewond door een granaat. Als een wonder overleeft ze dit drama. Dit is één van de 75 persoonlijke, levensveranderende verhalen die door Brabant Remembers zijn opgetekend. Kunstenaar Rocco Verdult uit Eindhoven heeft van alle verhalen verschillende STILLLEVENS gemaakt. In de vorm van een maquette worden de indrukwekkende, soms gruwelijke, gebeurtenissen uitgebeeld. Zo ook dat af­ schuwelijke moment in Someren, waardoor het leven van Marietje Kooistra­Kruijf nooit meer hetzelfde zou zijn. Het STILLLEVEN ‘Peetmoeder van de veteranen’ over Marietje Kooistra is de hele maand september te zien in het gemeentehuis van Someren.

Wanneer:

hele maand september ma t/m do: 8.30 - 17.00 uur vrij: 8.30 tot 12.30 uur Waar: gemeentehuis Someren, Wilhelminaplein 1 Entree: gratis Meer info: www.brabantremembers.com

Op 21 september 1944 werd Lierop bevrijd. Met basisschoolleerlingen wordt hierbij stilgestaan. Op zaterdag 7 september wordt dit bovendien herdacht in de Koepelkerk en bij het Frank Doucette monument in de Frank Doucettestraat. Burgemeester Dilia Blok is hierbij aanwezig en houdt een toespraak. Frank Doucette, een Amerikaanse vliegenier, werd door trieste omstandigheden de bekendste persoon uit het onderduikerskamp Dennenlust in de Moorselse bossen. Komende vanuit de bossen sneuvelde hij vlak voordat Lierop werd bevrijd. In Lierop is een straat naar hem vernoemd en om de 5 jaar vindt daar bij het Frank Doucette monument een herdenking plaats.

zaterdag 7 september 18.30 uur in de Koepelkerk in Lierop 19.30 uur bij het Frank Doucette monument in de Frank Doucettestraat in Lierop Entree: gratis Meer info: www.deathvalleydepeel.nl

Lezing Vliegveld Venlo en Wehrmachthuisjes in WO-II

Wanneer: Waar:

Het bestaan van de Wehrmachthuisjes, zoals die in Someren-Heide en omgeving, is onlosmakelijk verbonden met de operaties van Duitse nachtjagers. Deze nachtjagers waren namelijk aangewezen op zoeklichten om in de nachtelijke duisternis Britse bommenwerpers te onderscheppen. De ontwikkeling van boordradar stond immers nog in de kinderschoenen. Drs. Marcel Hogenhuis beschrijft in een boeiende lezing zowel de historie van Fliegerhorst Venlo als de ondersteunende rol van Flakscheinwerfer Regiment 1 met haar zoeklichten. In de presentatie zit veel, niet eerder gepubliceerd beeldmateriaal waaronder ook unieke, originele kleurenfoto’s. Het is het verhaal van een gruwelijke luchtstrijd waarvan nu nog enkele Wehrmachthuisjes, maar vooral veel oorlogskerkhoven stille getuigen zijn.

Wanneer:

vrijdag 13 september van 20.00 – 22.00 uur Waar: Heidehof, Kerkendijk 126a, Someren-Heide Entree: gratis Meer info: www.someren.nl


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 5 september 2019 | pagina 7

Bevrijdingsconcert 14 september Muziekvereniging Somerens Lust en het fanfare-orkest van Muziekvereniging Excelsior uit Bergambacht Er vindt een muzikale uitwisseling plaats tussen Muziek­ vereniging Somerens Lust en het fanfare­orkest van Muziekvereniging Excelsior uit Bergambacht. Dankzij onze burgemeester Dilia Blok heeft Someren een speciale band met de gemeente Krimpenerwaard, waartoe Bergambacht behoort.

Open Dag Wehrmachthuisje

Daarom deze unieke uitwisseling op 14 september. Na afloop zal een speciaal geformeerde Big Band (met leden uit de hele gemeente Someren) muziek uit de oorlogsjaren ten gehore brengen, onder meer van de Andrew Sisters. Dit zal na afloop van het concert gebeuren tijdens een informeel samenzijn in de foyer van de Ruchte.

Wanneer:

zaterdag 14 september om 20.00 uur Waar: De Ruchte, Laan ten Roode 71 Someren Entree: gratis Meer info: www.somerenslust.nl

Ontsteken Bevrijdingsvuur

Fietstocht bevrijdingsroute Someren Stichting Someren Natuurlijk/VVV Someren heeft in het kader van de viering van 75 jaar bevrijding een fietstocht uitgezet langs een aantal memorabele plekken in Someren die herinneren aan de Tweede Wereldoorlog. De fietstocht is 40 km lang en neemt u mee naar verschillende gedenkwaardige plekken in Someren. Natuurlijk kunt u de fietsroute ook opknippen in delen.

Het Wehrmachthuisje in Someren-Heide is de laatste jaren gerestaureerd en voorzien van informatie over de historie ervan. Er is zoveel mogelijk getracht de beleving van destijds terug te brengen. Om die reden is pas geleden een origineel Duits zoeklicht geplaatst. Tijdens de Open Dag zullen er diverse vrijwilligers aan­ wezig zijn die vragen kunnen beantwoorden en kunnen uitweiden over de restauratie. Dit kan onder het genot van een drankje en live muziek. Ook voor de kinderen zijn er diverse activiteiten die dag.

Wanneer:

zaterdag 21 september van 11.00 – 17.00 uur Waar: Wehrmachthuisje, Kerkendijk Someren-Heide Entree: gratis Meer info: www.wehrmachthuisje.nl

U vindt de gratis fietsroute en meer informatie op www.deathvalleydepeel. nl/routes. De fietsroutes kunnen worden opgehaald op het VVV-kantoor Someren.

Op 19 september om 18.30 uur wordt in Asten het bevrijdingsvuur ontstoken als start voor de herdenking van de bevrijding van de 6 Peelgemeenten en het Limburgse Meijel. Hierna wordt het vuur door een lopersgroep van ’t Jasper Sport Atletiek naar het Vredes­ monument aan het Speelheuvelplein in Someren gebracht. Onder begeleiding van de Fanfare Someren­ Heide, het Sint Joris Gilde en een groep veteranen wordt het vuur daar rond 21.00 uur verwelkomd. Burgemeester Blok zal hierbij een toespraak houden. We sluiten af met koffie, thee en fris. Voor de geïnteresseerden is er voorafgaand aan de ceremonie rond 20.15 uur een lezing over de bevrijding in het protestants kerkje.

Wanneer:

donderdag 19 september vanaf 20.45 uur Waar: Vredesmonument Speelheuvelplein, Someren Entree: gratis Meer info: www.deathvalleydepeel.nl

Het project Death Valley De Peel is in 2019 en 2020 de kapstok waaraan meer dan 150 herdenkings- en bevrijdingsactiviteiten in De Peel zijn opgehangen. De 6 Peelgemeenten Someren, Asten, Helmond, Deurne, GemertBakel en Laarbeek hebben met financiële ondersteuning een belangrijke aanzet gegeven om het project te realiseren. We werken samen om de verhalen door te vertellen uit De Peel, Brabant en Nederland. Speciaal voor de herdenkingsjaren is er, naast alle activiteiten, ook een overzichtstentoonstelling over De Peel in oorlogstijd ontwikkeld in het museum Klok en Peel in Asten. Hierbij is ook aandacht voor de burgemeestersmoorden. Verder zijn er bijzondere (fiets)routes gerealiseerd, is er een Peelbreed educatieprogramma opgetuigd voor basisscholen en is er een verhalenboek uitgegeven. De routes, het educatieprogramma en het boek zijn ook na 2020 beschikbaar.

Alle informatie is te vinden op: www.deathvalleydepeel.nl


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 5 september 2019 | pagina 8

Staat jouw toekomstig droomhuis in Loverbosch Asten? Dan wil je vast snel weten wat je financiële mogelijkheden zijn. Op woensdag 11 september organiseren we een Inloopavond ‘Wonen in Loverbosch Asten’. Je kunt vrijblijvend binnenlopen tussen 17.00 en 21.00 uur. Locatie Rabobank Asten

Check je financiële haalbaarheid

e Bezoek d ond v a p o o l In sch in o b r e v o L Asten op r! e b m e t p 11 se


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 5 september 2019 | pagina 9

Loverbosch fase 1, Asten 6 TWEEKAPPERS EN 28 HOEK- EN TUSSENWONINGEN In de 1e fase van het Loverbosch II worden 34 woningen gerealiseerd aan de entree van de wijk. Er komen diverse typen woningen van twee-onder-een-kap tot rijwoningen. Woensdag 11 september start de verkoop. Inschrijven kan tot vrijdag 20 september 12.00 uur.

Start verkoop! 11 september van 18.30 tot 20.00 uur. Locatie In de Gloria, Lindestraat 1, Asten. Adriaan van den Heuvel makelaars en adviseurs Hoofdstraat 155, Helmond

W W W.W O N E N I N A S T E N . N L

T 0492-661 884 info@heuvel.nl www.heuvel.nl

(advertorial)

Uw gehoor is bij Specsavers Deurne in goede handen!

2 hoortoestellen zonder bijbetaling Profiteer t/m 31 juli

Profiteer t/m 30 september

Al jaren is Specsavers te vinden in het straatbeeld van Deurne. Uniek aan Specsavers is dat de winkels deels eigendom zijn van vaak lokale

Specsavers beoordelingen Goed 8.8 van 0 - 10

ondernemers zoals hoorzorg directeur Michiel Schut in Deurne. ‘Kwaliteit, een goede prijs en een prettige beleving: dat is waar het om draait

10.713 beoordelingen (mei 2019)

bij Specsavers Deurne.’ Helpen bij de juiste keuzes

dan uzelf. Moet u de laatste tijd de televisie

Met een hoormeting krijgt u bij Specsavers

harder zetten of tijdens gesprekken regelmatig

direct inzicht in uw gehoor. ‘Aan de hand van

vragen om herhaling? Het is tegenwoordig

een hoormeting, in een speciaal daarvoor

heel normaal om ogen op te laten meten, dus

bestemde ruimte, geef ik uitgebreid advies en

waarom zou u dat voor uw gehoor niet doen?

help ik bij het maken van de juiste keuze uit

Meten is weten,’ aldus Michiel Schut. U kunt bij

ons brede assortiment,’ vertelt Michiel. ‘Op het dragen van een hoortoestel rust nog steeds een taboe. Gelukkig zijn het allang geen grote plastic gevallen meer. Tegenwoordig zijn ze zo klein dat

Specsavers Deurne gratis en geheel vrijblijvend een gehoortest laten afnemen. Kom eens langs of maak meteen een afspraak.

je niet eens meer ziet dat je een hoortoestel draagt. Mensen met een hoortoestel vertellen me vaak dat ze veel lekkerder in hun vel zitten nu ze weer goed kunnen horen. Dat gevoel gun ik iedereen. Ik ben heel blij dat ik daar met mijn werk aan bij kan dragen.’

Deurne Torenstraat 21 Tel. 0493 354 877

Gratis vrijblijvende gehoortest ‘Gehoorverlies sluipt er vaak langzaam in. De

Michiel Schut

omgeving heeft het vaak eerder in de gaten

StAr-geregistreerde audicien

Ga naar specsavers.nl/horen en maak nu een afspraak.

Deze actie is geldig t/m 30 september. Niet in combinatie met andere aanbiedingen en niet geldig op al eerder gedane aankopen. © Specsavers 2019. Specsavers en het Specsavers-logo zijn merken van Specsavers.


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 5 september 2019 | pagina 10

Vac a t u re s

Professionele vakverven

Schilderwerken Belleweg 11, Someren Tel 0493-440 788

* Professionele verf * Kwaliteit & Betaalbaar * Ook voor particulier Info: www.hetverfhuis.com

Interieurverzorg(st)er (m/v)

VACATURE

Openingstijden:

In regio Someren zijn wij op zoek naar een enthousiaste medewerker ter versterking van ons team

Ma 10.30-17.30 Di t/m Vr 8.30-17.30 Za 8.30-15.30

timmerman - zzp’er

• 8 september vlooienmarkt Grasveld A. van Leeuwenhoeklaan Eindhoven 9.00-16.00 Gratis entree 06-20299824

Ben je enkele avonden van maandag t/m vrijdag op zoek naar een parttime baan? Een baan die past bij je thuissituatie en met een aantrekkelijk salaris? Neem dan contact met ons op om je mogelijkheden te bespreken.

• Ovens, vaatwasser, wasautomaat, droogautomaat, kookplaat, koelkast, inbouwapparatuur defect? Bel 0493-695606 voor herstel. Bots Witgoed Service Asten • T.k. gevraagd land- en tuinbouwmachines o.a. ploegen, frees, spitmachine, schudder, hark, kieper, mesttank, weidebloter, tractor enz. 06-19076959.

Vraag naar Mevr. T. Roefs of laat je gegevens achter op www.schoonmaakbedrijfroefs.nl/vacatures.

Warebo Geveltechniek is gespecialiseerd in het aanbrengen van diverse soorten gevelbekleding van o.a. massief hout, Rockpanel, Volkern en Keramisch.

Tegelvloeren;

• Mega Rommelmarkt Carbootsale Horst. 8+ 22 september 8.30- 15.30uur 450 stands. Peeldijkje1, 5961 NK A73 afrit 10 www.carbootsalehorst.nl

vloertegels met vloerverwarming Tegelvloeren Stofvrij inslijpen, klaar in 3 dagen

Schoonmaakbedrijf Roefs - Mastbos 23 - 5531 MX Bladel Leggen van T +31(0)497 38 84 58 - E info@schoonmaakbedrijfroefs.nl

Leggen van vloertegels met vloerverwarming Stofvrij inslijpen, klaar in 3 dagen

Wegens uitbereiding van ons team zijn wij op zoek naar

Medewerker Kwekerij 38 uur/week Functie inhoud: • Meewerken in de productie • Overpotten, vermeerderen en verzorging van de bamboeplanten zowel binnen als buiten. • Enig technisch onderhoud • Bamboestengels oogsten t.b.v. panda’s op diverse locaties. • Vele diverse, afwisselende taken. Uw profiel: • U hebt affiniteit met groen. • U heeft goede contactuele eigenschappen • U kunt snel en secuur werken • U heeft geen 9 tot 5 mentaliteit • U bent bereid te schuiven met werktijden afhankelijk van drukke/ rustige perioden. • U bent bereid om indien nodig te werken op zaterdag, waarbij u een andere dag in die week vrij bent (in overleg te bepalen) • U heeft verantwoordelijkheidsgevoel • U bent stressbestendig • In bezit van rijbewijs B (+E). Trekker rijbewijs is een pré.

Badkamer en w.c. renovatie; Tegels Met of zonder sloopwerk, keuze. metselwerk Zeer nieuwegrote muurtjes Alle prijsklassen. Leveren en zetten van alle tegels Met of zonder sloopwerk,

Badkamer en w.c. renovatie Alleen leveren. metselwerk nieuwe muurtjes Leveren Vakkundig en zetten van alle tegels aanbrengen.

zaterdag vanaf 9.00 uur, uur, Elke dag open vanaf 10.00 vrijdag koopavond tot 20.00 “Prettige feestdagen zaterdag vanaf 9.00 uur,uur, • Trouwring gevonden in Lierop, • Gratis Offerte schilderwerk, scriptie GV-WB tel. 06 18779288 0493-440788, 35 jaar ervaring. vrijdag koopavond tot 20.00 uur, woensdag gehele dag gesloten. gewenst!” woensdagmiddag gesloten!

TEGELWERKEN P. SLAATS NEERKANT B.V. • UW BAD NAAR INLOOPDOUCHE, SNEL EN VOORDELIG! • Eigen voordelige import: “FILGIO SELECTION • Bijna 1000 soorten en kleuren tegels in showroom te bezichtigen • Vrijblijvende offerte op maat. • Tegels in elke prijsklasse, elk formaat en alle kleuren • ERKENT EN TROTSE VTWONEN DEALER, MAAK KENNIS MET ONZE TEGELSTYLISTE

Gezien onze teamsamenstelling gaat onze voorkeur uit naar een man. Interesse ? Uw schriftelijke reactie kunt u sturen aan: BAMBOO GIANT NEDERLAND BV T.n.v. Dhr. B. Nielen Kleine Heitrak 10, 5721 SC Asten (N-Br.) Tel. +31 0493-342791, Fax. +31 0493-341703 E-mail: info@bamboogiant.nl

Tegelwerken P. Slaats Dorpsstraat 35 Tel: (077) 466 32 52 5758 AN Neerkant info@slaats-tegelwerken.nl Elke dag open vanaf 10.00 uur, zat. vanaf 9.00 uur. Vr. koopavond tot 20.00 uur. Wo gesloten!

Van Horssen Wegenbouw BV is een

www.slaats-tegelwerken.nl regionaal werkend wegenbouwbedrijf met • Feestje op maat? www.partyplanner.nl ca. 25www.facebook.com/DASVacatures medewerkers en wij zijn op zoek www.twitter.com/DASVacatures • Gebruikte banden vanaf 25,00 naar versterking van ons huidige team.

Grondwerk / Vakman GWW Van HorssenSpreekt deze functie je aan? Werk je graag buiten? Werk je graag in een leuk WegenbouwStuur BV ons jeteam? motivatie met CV naar: Dan hebben wij een leuke baan voor je! is een regionaal werkend Van Horssen Wegenbouw BV wegenbouwbedrijf met Werkzaamheden: ca. 25 medewerkers samen met je collega’s aan alle t.a.v. mevr. Je K.werkt Verheijen en wij zijn op zoek naar voorkomende infra-werkzaamheden, versterking van ons zoals grondwerk het aanleggen van riolering. Moleneind 12, 5721 WPen Asten Het gaat om een full-time baan. huidige team.

of mail naar: Wat wij vragen: info@horssenwegenbouw.nl - VMBO werk- en denkniveau Spreekt deze functie je aan? Stuur ons je motivatie met CV naar: Van Horssen We horen Wegenbouw BV t.a.v. mevr. K. Verheijen Moleneind 12, 5721 WP Asten of mail naar: info@ horssenwegenbouw.nl We horen graag van je!

Van Gerwen Metaal bv is een staalconstructie bedrijf met een reeds jarenlange ervaring in de metaalindustrie.

Wegens vakantie gesloten Ter versterking zijn wij op zoek naar een: Leerling constructie bankwerker/lasser Gratis gebruik gereedschap. van -van 12 t/m 2 -1 Elke dag24 open vanaf 10.00 uur,

Wij bieden u: Een afwisselende zelfstandige baan binnen een klein enthousiast team, een uitstekend pakket arbeidsvoorwaarden en een flexibele houding. Honorering is conform het functiepakket.

Voor meer vragen omtrent deze functie kunt u zich wenden tot Dhr. B. Nielen, tel. 0493-342791 Algemene informatie op www.bamboogiant.nl

Randweg 2, 5711 DJ Someren www.warebo-geveltechniek.nl

- Ervaring in bovengenoemde werkzaamheden - Bij voorkeur rijbewijs BE en VCA-basis of bereid deze te halen - Je bent enthousiast, leergiering, nauwkeurig en jevan kunt je! goed in teamverband werken. graag Daarbij ben je een gemotiveerde aanpakker met een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en heb je kwaliteit hoog in het vaandel staan. Wij bieden een afwisselende en zelfstandige functie in een informele werksfeer met een marktconform salaris en goede arbeidsvoorwaarden volgens de bouw-cao. Bij interesse geven we je de ruimte een opleiding te volgen om jezelf verder te ontwikkelen. Ook ZZP’ers mogen reageren op deze functie!

incl. montage en balanceren. Te koop gevraagd loop- en sloopauto’s. Direct geld en RDW vrijwaring. Thomassen Auto’s Haspelweg 37 Deurne tel. 06-53926499.

• Rolluiken, luifels, vloerbedekking, lamellen, (rol)gordijnen, jaloezien. Zeer concurrerende prijzen. Gratis meten en hangen. Willies Stoffering, Braaksestraat 10, Helmond. Tel. 0492-535901. www.williesstoffering.nl

• Biologisch vers brood, ambachtelijk bereid in eigen biologische bakkerij op de boerderij. 100% Speltbrood, volkoren en desem broden, stokbroden, glutenvrij brood, roggebrood, broodjes en koekjes. Elke vrijdag en zaterdag vers gebakken, Geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur Sumiran biologische boerderij, Broekstraat 3, 5725 TL Asten-Heusden, 0493-440630.

• Biologisch vlees, puur, ambachtelijk met de smaak van vroeger! Varkens, rund, kip, lamsvlees, vele soorten vleeswaren o.a. uit eigen rokerij. Biologische aardappelen, uien, appels, eieren, boerenkaas, geitenkaas. Geopend: vrijdag en zaterdags 10.00 tot 17.00 uur. Webwinkel en ook bezorging. Sumiran Biologische Boerderij Broekstraat 3 5725 TL Asten-Heusden 0493-440630 www.sumiran.nl

of Allround productiemedewerker

Voor alle voorkomende werkzaamheden. 187608

Bamboo Giant Nederland BV is een dynamische handelskwekerij geheel toegelegd op tuinbamboes en bamboe voor panda’s. Door ons breed assortiment in grote aantallen en onze flexibiliteit hebben we een zéér sterke positie verworven op de Europese markt. De kweek vindt plaats in kassen, op containervelden en buiten in de volle grond.

Wij zoeken een gemotiveerde ervaren timmerman, zzp’er die ons team wil komen versterken. Ben jij de persoon die wij zoeken, stuur je cv naar: info@warebo-geveltechniek.nl of neem contact op met Bart van Bussel 0493-380118. Ben je een zzp’er neem dan gerust contact met ons op om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

VAN GERWEN

Metaalbewerkingsbedrijf en Constructiewerken b.v. 5712 AH Someren - Boerenkamplaan 94 Telefoon: (0493) 49 17 36 - E-mail: info@gerwenmetaal.nl

Thwan van Gennip teelt en verkoopt kwalitatief hoogwaardige aardbeien-, asperge-, frambozen- en bramenplanten en teelt aardbeien, frambozen en bramen vanuit Lierop (NB) en omgeving voor de (inter)nationale markt.

Vanwege groei en professionalisering zijn wij per direct op zoek naar een getalenteerde duizendpoot:

Logistiek/Kwaliteit Medewerker

(M/V)

Als Logistiek/Kwaliteit medewerker heb je een gevarieerde en veelzijdige functie waarbij technisch inzicht zeer gewenst is. Je bent het visitekaartje van onze logistieke hal en functioneert als aanspreekpunt in het logistiek centrum van het bedrijf. De uiteenlopende taken bestaan o.a. uit het verzamelen en verzendklaar maken van orders, verladingen en het toezien op naleving van de kwaliteitseisen. Dit wordt gedaan door visueel toezicht en het uitvoeren van kwaliteitscontroles (o.a. gewichtscontrole/etiketcontrole). Daarnaast beheer en controleer je de voorraadadministratie, voorraad en verpakkingsmaterialen en ondersteun je bij storingen de medewerkers met het sealproces in de verpakkingshal. Kortom een veelzijdige functie met ontwikkelingsmogelijkheden, waarbij je continue met verschillende werkzaamheden bezig bent. Wij vragen: • Een pro-actieve houding en je houdt van aanpakken • Een LBO+/MBO werk- en denkniveau • Meer dan een 9 tot 5 mentaliteit • Enige vaardigheid in het werken met de computers • Technisch inzicht is een pre • Een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. Pools en/of Engels is een pre • Werkervaring in eenzelfde en/of soortgelijke (agrarische) functie is een pre • Rijbewijs B, en of CE en licenties voor het mogen besturen van bijvoorbeeld een heftruck zijn een pre • Op korte termijn beschikbaar Wij bieden: • Een voltijd dienstverband (40 uur per week) • Een marktconform salaris in overeenstemming met leeftijd en ervaring • Opleidingen en trainingen • Een uitdagende baan in een sterk groeiend bedrijf met toekomstperspectief en ontwikkelingsmogelijkheden Interesse? Bij interesse kun je tot en met 22 september solliciteren. Dit doe je door je CV en motivatiebrief te mailen naar: p&o@thwanvangennip.nl. Voor meer inhoudelijke informatie kun je terecht bij Marlèn Sanders, te bereiken op telefoon: 0492 33 24 00. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Thwan van Gennip: samen naar groeiend succes!

www.thwanvangennip.nl


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 5 september 2019 | pagina 11

Vac a t u re s

Steek jij graag je handen uit je mouwen en heb je een passie voor groen, beheer en onderhoud? Bekijk Afvalkalender dan onze vacature.2019 Aldenzee RVS BV is een groeiend bedrijf gespecialiseerd in het bewerken van uitsluitend RVS. Enkele bewerkingen zijn lasersnijden zowel profiel als plaat tot 6m1, kanten, afbramen en samenstellen. De producten zijn voornamelijk bestemd voor de voedingsmiddelenindustrie.

Het team UDAS (Uitvoerings Dienst Asten Someren) is een samenwerkings-verband tussen de Gemeente Asten en Someren. Dagelijks zet team Udas zich met volle overgave in voor het beheer en onderhoud van de gemeentelijke gronden en openbare ruimten. Kom jij ons team versterken? We zijn op zoek naar een:

Allround medewerk(st)er buitendienst 36 uur per week

Per direct zoeken wij:

We roepen in het bijzonder ook vrouwen op om te reageren op deze vacature!

KANTER

Voor het zetten van RVS plaatwerk Jouw kerntaak: Als kanter lees je de tekening, stel je de machine in, controleer je de uitslag, instellingen en het programma en plaats je de gereedschappen.

CONSTRUCTIEBANKWERKER / TIG-LASSER Jouw kerntaak: Vanaf een tekening RVS onderdelen vervaardigen, samenstellen en afwerken.

Ben jij geïnteresseerd in deze functies Stuur een e-mail of bel naar: info@aldenzeervs.nl tel. 0493-560320 Meijelseweg 21 | 5725 BA Heusden gem. Asten | tel: 0493-560320

www.facebook.com/DASVacatures www.twitter.com/DASVacatures

Pascal ramen en deuren is producent en leverancier van aluminium, kunststof en houten gevelelementen voor de utiliteitsbouw en woning/villa bouw in het hogere segment. Ook toebehoren zoals rolluiken, screens en roosters zitten in ons assortiment. Wij bieden onze klanten een compleet pakket van advies tot en met de totale uitvoering van projecten.

VACATURES (LEERLING) MAGAZIJNMEDEWERKER

Wat houdt het werk in? • Je voert (vak)technische werkzaamheden uit in de openbare ruimte binnen 1 van de drie wijkteams: (groen, bossen, civiel). Het betreft beheer, onderhoud, renovatie en controle; • Je signaleert en meldt gebreken aan de openbare ruimte; • Je handelt meldingen af en staat indien nodig burgers te woord; • Je zorgt voor het efficiënt inzetten van je tijd en bent zorgvuldig in het gebruik van het materiaal en materieel; • Je draait mee in de beschikbaarheidsdienst volgens een vastgesteld rooster. Wat breng je mee? • Je bent minimaal in het bezit van een VMBO diploma, aangevuld met aantoonbare werkervaring in de cultuur-/ civiel technische branche; • Opleiding en ervaring in cultuurtechniek is een pré; • Je voelt je betrokken bij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte; • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden; • Je bent dienstverlenend en voelt je verantwoordelijk voor je werk; • Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken; • Je bent flexibel in het uitvoeren van de werkzaamheden. Daarnaast ben je ook beschikbaar bij voorkomende werkzaamheden buiten de normale werktijden; • Je bent in het bezit van een BE (aanhanger) en C plus code 95 (vrachtwagen) rijbewijs; • Je hebt vaardigheid in het werken met verschillende gereedschappen en in het onderhouden van materieel; • Je hebt wat algemene kennis van het werken met een computer en kunt licht administratieve taken afhandelen. Wat bieden we je? Een structurele baan binnen een enthousiast team met een open en prettige werksfeer. Afhankelijk van opleiding en ervaring bieden wij een uitstekend salaris aan van maximaal €2.470,- bruto per maand op basis van 36 uur per week. Daarbovenop ontvang je Individueel Keuze Budget (IKB) ter hoogte van 17,05 % van je bruto salaris. Het soort dienstverband is afhankelijk van de kandidaat. De functie is ingedeeld in de normfunctie Medewerker technische uitvoering IV binnen de HR21 functiewaarderingssystematiek. Enthousiast? Stuur je sollicitatie en CV uiterlijk 1 oktober 2019 naar sollicitatie@asten.nl onder vermelding van “allround medewerk(st)er buitendienst”. Nadere informatie over de functie en procedure kun je inwinnen bij Bas Geraads (Teamleider UDAS), telefoonnummer (0493) 671 212.

OVER ATOOM13

WIJ ZO E K E N JOU!!

(FULLTIME)

Taakeigenschappen: • Verzorgen van orderpicking. • Het controleren van de binnenkomende en uitgaande onderdelen op kwaliteit en kwantiteit. • Sorteren en wegzetten van goederen. • Klaarzetten van goederen voor uitlevering. • Voorraadtekorten signaleren en doorgeven aan de inkoper. • Het aanleveren van de benodigde materialen aan de productie en montage. • Zorgdragen voor het onderhoud van magazijn en magazijnmaterieel.

Functie eisen: • Geen 8-5 mentaliteit.

Atoom13 is specialist in het produceren van aluminium kozijnen, ramen, deuren, hef-schuifpuien en vliesgevels. We leveren onze producten aan de zakelijke markt door heel Nederland. Wij zijn een dynamische organisatie die voorop loopt in innovatie en ontwikkelingen. Voor meer informatie: www.atoom13.nl

WIJ ZOEKEN PER DIRECT (FULLTIME):

CALCULATOR / VERKOOP BINNENDIENST

PERSONE E G E ZO C H T L !!

WAARUIT BESTAAN JOUW DAGELIJKSE WERKZAAMHEDEN?

Als calculator / verkoop binnendienst ben je verantwoordelijk voor het opstellen van calculaties voor de productie van aluminium kozijnen, ramen, deuren, hef-schuifpuien en vliesgevels. Je beoordeelt de aanvraag van de klant en je bepaalt de benodigde materialen en productie-uren. Hiervoor maak je gebruik van ons calculatiepakket “Orgadata”. Het is je taak om de wensen van de klant te vertalen naar een scherpe calculatie. Daarnaast adviseer je de klant en sluit je opdrachten af. Je bewaakt het gehele traject van aanvraag tot verkregen opdracht.

WAT MAAKT JOU GESCHIKT ALS CALCULATOR / VERKOOP BINNENDIENST?

• • • • • •

MBO werk- en denkniveau; Affiniteit met de (gevel) bouw is een pre; Kostenbewust en accuraat; Goede communicatieve vaardigheden; Teamplayer; Flexibele instelling.

WIJ BIEDEN:

• • • •

Een uitdagende en zelfstandige functie in een groeiende organisatie; Een marktconform salaris; Goede arbeidsvoorwaarden conform cao kleinmetaal; Werken in een leuk en gemotiveerd team.

INTERESSE?

Herken je jezelf in bovenstaand profiel? Dan komen wij graag met je in gesprek. Richt je sollicitatie voorzien van CV en motivatie naar joop@pascalramenendeuren.nl, t.a.v. Joop Wijnands. Natuurlijk is het ook mogelijk te bellen voor meer informatie omtrent de vacature en organisatie op telefoonnummer 0493-319072.

Interesse?

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Joop Wijnands, tel 0493-317781. Sollicitaties, voorzien van CV, kun je mailen naar: joop@pascalramenendeuren.nl Acquisitie niet gewenst!

Acquisitie niet gewenst!

ATOOM13.NL


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 5 september 2019 | pagina 12 • Voor al uw schilderwerk binnen en buiten. Inlichtingen: 0492-331720 of 06-53265973. F. Moors Lierop

Vac a t u re s

wij zijn op zoek

• Haard en kachelhout gezaagd en gekloofd voor de winter 2019/ 2020. Meer info:06-23720617

voor het gezelligste oud bruin cafe in deurne

naar nieuwe collega's

Woonhuis en/of kamers te huur in Someren op korte termijn. Prijs in overleg. Bel voor meer info 0624802413,

‘UITBLINKER’ GEZOCHT! WORD JIJ ONZE NIEUWE SCHOONMAAK(ST)ER IN SOMEREN? Van maandag t/m vrijdag van 17.30 – 19.00 uur.

ben je enthousiast, ben je tussen de 25 en 55 jaar, heb je ervaring in de horeca en vind je het niet erg om in de avonduren en / of weekenden te werken  reageer dan snel want dan zoeken wij jou ! info@cafeindensleutel.nl / tel 06 136 06 807

• Containers nodig voor bouwen sloopafval? Bel Raijmakers Transport BV Someren 0493-490152. • Officiële pasfoto’s bij u thuis gemaakt, voor paspoort, ID of rijbewijs; 0493-353102, Foka Deurne. • Gebakken klinkers, oude en nieuwe. www.vanwoeziksierbestrating.nl Tel. 077-4662579 Meijel.

• Te koop! Kuilvoerpakken gewikkeld in plastic. Mooi droog, ook geschikt voor paarden. Tel.: 06-18070315

CHAUFFEUR GEZOCHT

• Eet- en frietaardappelen te koop bij J. Leenders, Bosweg 3 Asten-Heusden. 0493-697830. Openingstijden maandag, vrijdag en zaterdag vanaf 8.30 uur.

Lees de vacature op: werkenbijessential.nl of stuur je cv naar info@essentialschoonmaakdiensten.nl

• www.massagepraktijk atteveld.nl voor diverse professionele sport- en ontspanningsmassages. Meteoorstraat 32, 5721 BM Asten. 06-47152324

• TOON TINNEMANS onderhouds- en reparatiewerkzaamheden rond uw huis en bedrijf. Tel. 0493-494862.

• Auto met APK vanaf 450,-. Tevens te koop gevraagd kleine auto’s en sloopauto’s. Tel. 0492-381631/ 06-20778602 www.twanvanhout.nl

• De Mobiele Fietsspecialist Geert, uw adres voor Verkoop/Reparatie van nieuwe en gebruikte fietsen! Bel 06-13666356.

• Een frietwagen op uw feest? Voor meer informatie en reserveringen: www.frietexpress.nl of bel 0493-693222.

• Hoogwerker te huur. Werkhoogte 14 meter. Past door een poort. www.driessenverhuur.nl Someren 06-51439395.

• T.K. gebruikte bouwmaterialen, vloerplanken, deuren, ramen, ijzeren balken enz. Verberne Meijelseweg 37, Beringe. Tel. 077-3078609.

• Waterschade? plafonds,muren als NIEUW. Gratis offerte voor verzekering! Het Verfhuis 440788

• Computerhulp, computerles of computercursus nodig? www.wegwijsopdecomputer.nl Hans Berkers, 0493-380229 of 06-29315869.

HÉ HANDYMAN, KOM JIJ ONS TEAM VERSTERKEN? Eric Manders werkt al twintig jaar als monteur bij Jetstone. Hij ontwikkelde zich gedurende de jaren tot ware specialist en verzorgt inmiddels ook interne opleidingen voor collega’s uit binnen- en buitenland. Op de afdeling logistiek zorgen we ervoor dat de geproduceerde werkbladen op het afgesproken tijdstip bij de klant terecht komen. Dat begint bij de expeditiemedewerkers, die zorgen dat alles per route correct klaar staat. Belangrijk werk, want daardoor kunnen de vrachtwagenchauffeurs en monteurs ‘s morgens met een gerust hart op pad. Een groot deel van onze werkbladen leveren we op grote magazijnen bij keukenzaken, maar veel werkbladen worden ook door ons (in opdracht van de keukenzaak) ingemeten

en gemonteerd bij de consument. Mooi werk, want dan zien consumenten echt het eindresultaat van de keuken.

‘Ik ga vrijwel altijd met een glimlach naar het werk, maar zorg ook voor een glimlach bij anderen. Als ik een werkblad monteer bij mensen thuis, zie ik echt dat wauweffect ontstaan en dat blijft leuk!’ Werken bij Jetstone betekent samenwerken in een fijne informele sfeer. Als werkgever probeert Jetstone zaken echt laagdrempelig te houden en goed te zorgen voor haar mensen; er is altijd een luisterend oor. En dan zijn er natuurlijk nog de activiteiten buiten het werk, zoals gave uitjes met de personeelsvereniging en beregezellige personeelsfeestjes. Afgelopen januari waren we met z’n allen zelfs op Vrienden Van Amstel in Rotterdam!

voor 1, 2, 3, of 4 dagen per week

Bas van Ewijk logistics is op zoek naar een chauffeur voor onze standplaats Someren. Wij verzorgen transporten voor Stramit/ Isobouw met bestemmingen in de Benelux. Geen overnachtingen. Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en gemotiveerde chauffeur die ons team voor 1, 2, 3 of 4 dagen per week kan komen versterken. Voor meer informatie bezoek onze website: www.basvanewijklogistics.nl Heeft u interesse om ons team te komen versterken, neem dan met ons contact op: Bas van Ewijk, Tel.: 024-6424006.

Monteur werkbladen Inmeter werkbladen Leerling-monteur werkbladen Expeditie-medewerker Meer informatie over deze vacatures op onze logistieke afdeling is te vinden op:

www.jetstone.nl/werken-bij-jetstone

Wie is Jetstone? Jetstone is een toonaangevende producent van werkbladen in natuursteen, composiet en keramiek. De inzet en kennis van onze medewerkers (in 5 landen) zorgt ervoor dat onze loyale klantenkring steeds groter wordt. Werken bij Jetstone betekent werken in een betrouwbaar en financieel gezond bedrijf met enthousiaste collega’s. Er hangt een fijne informele werksfeer waarin samenwerken en open communiceren centraal staan. Naast goede arbeidsvoorwaarden, vinden we het ook belangrijk om regelmatig sociale activiteiten te organiseren die bijdragen aan het teamgevoel.

Interesse? Klinkt een van bovenstaande functies als jouw nieuwe baan? Reageer dan via onze website, of stuur een e-mail met je cv en een korte motivatie naar: Marian van Bree [hoofd HRM]: hrm@jetstone.nl Heb je nog vragen? Dat kan natuurlijk. Neem daarvoor gerust even telefonisch contact op met: Arijan Veldhuijzen [hoofd Logistiek]: 0493-352050.

www.jetstone.nl / werken-bij-jetstone


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 5 september 2019 | pagina 13

Koen Meuffels in actie

Sp ort

In galop door de Somerense bossen

Een ander team Ik zal de resterende drie WK Supersport 300-races uitkomen voor het MTM Kawasaki Racing Team. De samenwerking met Team Freudenberg was goed, maar we kregen niet de juiste combinatie te pakken.

Gedurende het hele seizoen ben ik samen met het Freudenberg Team bezig geweest om de KTM te verbeteren. Er is extra veel geïnvesteerd in testwerk. Echt alles heeft het team uit de kast gehaald om het voor elkaar te krijgen, maar helaas hebben zij en wij de conclusie moeten trekken……het gaat niet lukken. Het is nu voor mij niet mogelijk om in de kopgroep te rijden en mee te strijden voor de winst. In goed overleg met het team van Freudenberg en het begeleidingsteam is er besloten om over te stappen naar een ander motormerk. Er is voor een Kawasaki van het MTM Racing Team (uit België) gekozen nadat zij de mogelijkheid hadden geboden voor een uitgebreide test op het circuit van Portimão. Ik vind het jammer dat ik deze keuze heb moeten maken na een jarenlange samenwerking met KTM. Maar we krijgen het niet voor elkaar een motor neer te zetten waarmee ik op het hoogste podium kan eindigen en dat is wat ik wil. De Kawasaki en de samenwerking met het team van MTM gaven me na de test voldoende vertrouwen om deze beslissing te nemen. Ik wil hierbij het team van Freudenberg bedanken voor de geweldige samenwerking. Ik voelde me er helemaal thuis. En natuurlijk mijn sponsoren die me altijd zijn blijven steunen.

SOMEREN - Van de Brabantse Kempen naar de Limburgse Peel, en dat in drie dagen tijd. Afgelopen weekend werd de derde editie van de 'Endurance Marathon Someren' verreden.

Het startschot werd vrijdag 30 augustus gegeven bij Paardensportcentrum de Kempen in Eersel, waarna de ruiters in drie dagen hun weg moesten vinden naar Will's Ranch in Hei-

bloem. Via het Dommeldal, Leenderbos, Boswachterij de Pan, Weerterbos en de Grote Peel genoten de ruiters van een afwisselend landschap. Een mooie route, maar niet gemakkelijk, 9

ruiters en 1 aangespannen deelnemer haalde de finish niet. De dierenartsen vonden de paarden niet fit om hun weg te vervolgen en werden vroegtijdig uit de wedstrijd gehaald. Het paard 'Paradis van ’t Ark van Noach' van de Belgische amazone Saartje Verwaest werd bekroond met de beste conditie prijs.

NWC ontmoet fusieclub in Geleen ASTEN - Na de 3-1-zege op Olympia’18, afgelopen zondag in Asten, staat de volgende bekerwedstrijd alweer voor de deur. Zondag gaat het elftal van coach Roel Nabuurs op bezoek bij de fusieclub RKFC Lindenheuvel-Heidebloem Combinatie in Geleen.

Het was de start waar NWC op hoopte, afgelopen weekend op sportpark ’t Root. NWC domineerde de wedstrijd tegen de Boxmeerse opponent tot aan ongeveer het laatste kwartier en voetballend maakte de thuisploeg een alleraardigste, frisse indruk. Youri van Brussel, terug van weggeweest, maakte er twee en Tijs van Tilburg was ook trefzeker. NWC trok de goede lijn van vorig seizoen door en gaat nu proberen om dat niveau vast te houden. Dat zal nodig zijn tegen Lindenheuvel-Heidebloem, dat

eveneens winnend uit de eerste bekerspeelronde kwam.

Kampioenen

De Geleense formatie, in 2016 ontstaan uit een fusie tussen het voor NWC uit de eerste klasse bekende Heidebloem en diens plaatsgenoot RKFC Lindenheuvel, versloeg eersteklasser Venlosche Boys in Venlo knap met 2-3. De bekerpoule telt liefst drie teams die vorig seizoen kampioen werden, want naast NWC en Olympia’18 vierde ook Lindenheu-

vel-Heidebloem de titel. Dat kunstje flikte de groen-witte equipe met grote overmacht in de derde klasse B, waardoor de ploeg van de nieuwe hoofdtrainer Dennis Visser zijn opwachting mag maken in de tweede klasse. Een snelle opmars, want in 2016 startte de Zuid-Limburgse club nog in de vierde klasse. Opnieuw een mooie krachtmeting die NWC dus te wachten staat, zondag op sportpark Lindenheuvel. Een goed resultaat zou bevestigen dat de oranjehemden al vroeg in het seizoen de juiste vorm te pakken hebben. Het duel aan de Rozenlaan 1 in Geleen, dat geleid wordt door scheidsrechter Janssen, start om 14.30 uur.

Lijfsbehoud voor De Punderman ASTEN - Het triatlonteam van De Punderman uit Asten stelde afgelopen weekend lijfsbehoud veilig. In Amersfoort verzekerde het viertal zich van opnieuw een plekje in de divisie Zuid.

De Amersfoortse triatlon bedroeg 750 meter zwemmen, 22 kilometer fietsen en 5 kilometer hardlopen in en om het centrum van de stad. Het team van De Punderman deed dit dusda-

nig goed, dat op de laatste competitiedag degradatie werd ontlopen. Tegelijkertijd waren er ook leden bij andere triatlons actief. Zo waagde Frank van de Velden zich aan de

kwart afstand bij de High Tech Campus in Eindhoven en wat verder van huis deed Addy Raymakers in Berg en Dal de trialrun. Ook ging Dirk van de Ven namens De Punderman de grens over naar het Belgische Mol, waar de triatlon door blauwalg in het kanaal werd omgezet in een duatlon.

Aanstormende talenten in Lierop LIEROP - Motorsport liefhebbers kunnen aankomende zondag weer hun hart ophalen op Circuit de Herselse Bossen in Lierop. Het ONK Motocross kampioenschap staat dan op het programma.

Het ONK is het kleine broertje van de Dutch Masters of Motocross waar de absolute toppers achter de starthekken verschijnen. De ONK-formule richt zich op de snelle mannen en vrouwen die net achter de Grand Prix-toppers komen. Er zal dan ook veel jeugdig talent aan de start staan. Dat staat garant voor mooie en spectaculaire wedstrijden met vele Internationale deelnemers die op de ONK’s afkomen. Met name bij de 85cc en 125cc is het een samenkomst van jonge aanstormende talenten uit heel Europa. Deze zoeken elkaar op in de sterke ONK-formule.

Vele klassen

Koploper in de 85cc-klasse, Cas Valk. (Foto: Niek Fotografie)

In Lierop zullen de klassen 85-125250-500cc achter het starthek verschijnen. De vrije trainingen starten rond 09.00 uur en de wedstrijden zullen rond 11.30 uur aanvangen. Kinderen tot 12 jaar zijn gratis, 12 tot en met 17 jaar, 5 euro. Vanaf 18 jaar is de entreekaart 15 euro.

SV Someren laat kans op overwinning liggen SOMEREN - SV Someren is er niet in geslaagd hun eerste bekerduel te winnen. In Someren wist tegenstander en eersteklasser Venray in de laatste minuut gelijk te maken: 2-2.

De Somerenaren begonnen zeer gebrand aan de wedstrijd. Na een teleurstellende 8ste plaats in de competitie vorig jaar, wilde de mannen van trainer Dominik Vergoossen iets bewijzen aan het publiek. De tegenstander werd snel onder druk gezet en het doelpunt liet niet lang op zich wachten. Luc Hoeben maakte de 1-0. Ook doelman Maarten Werts onderscheidde zich in de eerste helft. Hij wist een strafschop te stoppen. Na de pauze

bleef SV Someren voetballen en viel al snel de 2-0. Dit keer was het Maico Meulen die wist te scoren. Toch ging het in de resterende minuten mis. De tegenstander kwam steeds vaker voor het doel van Werts en de 2-1 was snel gemaakt. Het duurde echter tot aan de 95ste minuut voordat Venray de 2-2 wist te maken. Aankomend weekend neemt SV Someren het in Maastricht op tegen Heer.

TWC houdt Asa Light ASTEN - TWC Asten houdt zaterdag de toertocht Asa Light. De route van 150 kilometer gaat van start vanaf het gemeentehuis.

Voorheen bedroeg de route 225 kilometer, maar de organisatie schroeft de lengte wat terug. Iedere jaar wordt als uiterste bestemming een andere ’S’ aangedaan. Dit keer is dat het Limburgse Swalmen, vanuit waar weer naar Asten wordt teruggekeerd. De tocht gaat onder andere over de Meinweg bij Roermond, Duitsland in, langs de Maas en via een mooi

parcours terug. De GPS-route is te vinden op de website van TWC Asten. Er wordt zaterdag om 8.30 uur vertrokken vanaf de parkeerplaats op het Koningsplein. Van tevoren aanmelden is gewenst, maar kan ook op de dag zelf nog. Vooraf aanmelden kan per mail via jos@bada-asten.nl en per Whats App via 06-49730415.

Pech voor Ryan Robins NEDERWEERT/SOMEREN - Jonge motorcrosser Ryan Robins heeft een pechweekend achter de rug. In Nederweert kon hij niet profiteren van het ontbreken van de leider in het kampioenschap.

Het was de eerste race na de vakantie. De leider in het DMX Zuid 65cc kampioenschap Sem den Boer ontbrak in Nederweert. Voor Ryan een uitgelezen kans om de koppositie te pakken. Echter liep het net ietsje anders voor de Somerenaar. In de eerste manche liep alles voorspoedig. Ryan reed lang rond op de eerste plaats en leek op weg naar de overwinning, maar de motor liet hem in de steek. Met pijn en moeite duwde de jonge motorcrosser de motor nog naar plaats negen.

Vallen en opstaan

Ook in de tweede manche zat het pechduiveltje op de schouder van Ryan. In de eerste bocht moest hij vol op de rem vanwege een valpartij voor hem. Lange tijd reed hij rond op plaats 5. Halverwege viel de Somerenaar zelf. Toch kreeg hij het voor elkaar om als zesde te finishen. In het kampioenschap blijft Ryan tweede. Nu met een achterstand van 19 punten op de nieuwe leider Brayn van Vulpen. Zondag 22 september is de volgende wedstrijd in Rosmalen.


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 5 september 2019 | pagina 14

4

D T

V

• • • D • T Vo Vo

• R • E • Deze modellen zijn allemaal zijn alle Deze modellen L verkrijgbaar bij Meeuwis. verkrijgbaar bij Meeu • 5 0 in w R Er

Deze modellen zijn allemaal verkrijgbaar bij Meeuwis.

Heldensedijk 32, Meijel

samen scoren tegen kanker Vraag nu meer informatie aan

• Kookplaat, vaatwasser, wasautomaat, droogautomaat, inbouwapparatuur defect? Bel 0493-695606 voor herstel. Bots Wigoed Service Asten. • Digitale foto’s afdrukken op Kodak papier, direct klaar, Tot A4 formaat. Foka Deurne, Kerkstraat 8.

• Stultiens Decoraties. Glas, spiegels en beletteringen. Boerenkamplaan 116, 5712 AH Someren. Fax/tel. 0493-496512.

• Appels en pruimen zelf plukken. 0,50 per kg. Van Lankveld Tienrayseweg 2, Meerlo. 06-53130132

• Dia’s inscannen, zeer goede kwaliteit, eigen beheer, scherpe prijzen. Ook grote aantallen. Foka Deurne, Kerkstraat 8, 0493-353102. Woonhuis en/of kamers te huur in Someren op korte termijn. Prijs in overleg. Bel voor meer info 0624802413,

EEN EIGEN KIJK met onze allerbeste gepersonaliseerde brillenglazen

GELDIG TOT EN MET 21 SEPTEMBER 2019

150,- KORTING OP ONZE ALLERBESTE MULTIFOCALE GLAZEN en 75,- korting op onze allerbeste enkelvoudige glazen

Burgemeester Wijnenstraat 44 | Asten | T. 0493 694 232 | www.oogwereld.nl

Le 59 07 in w


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 5 september 2019 | pagina 15

Schoonheidssalon Huid en Welzijn Geldrop

Schoonheidssalon Huid en Welzijn Geldrop

Verwenbehandeling €30,Reiniging , onzuiverheden verwijderen, enzym peeling, stoombehandeling, epileren, gelaat- en decolleté-massage, masker, dagcrème. Werkzaam met het product Swissdermyl van Zwitsers top kwaliteit en dierproefvrij.

Verwenbehandeling €30,Ook is er de mogelijkheid om oudere op locatie te behandelen (omgeving Geldrop/Mierlo) Reiniging , onzuiverheden verwijderen, enzym peeling, stoombehandeling, epileren, gelaat- en decolleté-massage, masker, dagcrème. Werkzaam met het product Swissdermyl van Zwitsers top kwaliteit en Conny Meulendijks. dierproefvrij. Tarweland 11 I 5663 HD Geldrop I 06 17 282 523 Ook is er de mogelijkheid om07.00 oudere locatie Ma. t/m do. van totop 20.00 uur te behandelen (omgeving Geldrop/Mierlo) Vrijdag en zaterdag in overleg E-mail: info@huidenwelzijngeldrop.nl Website: www.huidenwelzijngeldrop.nl

&

Conny Meulendijks. Tarweland 11 I 5663 HD Geldrop I 06 17 282 523 Ma. t/m do. van 07.00 tot 20.00 uur Vrijdag en zaterdag in overleg E-mail: info@huidenwelzijngeldrop.nl Website: www.huidenwelzijngeldrop.nl

BODY Beauty Kies voor kwaliteit invoor kennis en ervaring! Kies kwaliteit in kennis en ervaring!

Hemelberg 60 5721 CP Asten T (0493) 694851 06 en 10451851 gratis huidscan

Herfst beauty trends 2019 Sultry eyes De focus ligt hier op een stralende huid en natuurlijk de ogen. Dit najaar zetten weer oldskool een zwart lijntje om onze ogen, maar dan welHemelberg met een twist 60 die bij 2019 past. Gebruik een romig zwart oogpotlood en trek hiermee eenAsten lijntje langs 5721 CP je bovenste en onderste wimperrand. Vervaag het vervolgens met een pencil T (0493) 694851 kwast, breng een laagje mascara aan en je bent klaar. 06 en 10451851 gratis huidscan Art Deco liner Het najaar van 2019 staat compleet in het teken van Art Deco. We zien opvallende kleuren en veel grafische liners om je ooglook net even wat interessanter te maken. Soft smokey Het najaar wordt gedomineerd door de soft smokey eye. Houd de rest van je huid net zo zacht als de randen van je oogschaduw. Op die manier ziet het er natuurlijk uit én is het ook prima overdag te dragen. No make-up, make-up We willen ‘real skin’ zien, glans, volle wenkbrauwen en vooral weinig opsmuk. Highlighter, bronzer en blush kun je natuurlijk nog altijd blijven gebruiken. Less is zeker more bij deze beauty trend.

Bio MediCo Expert in huidverbetering

Bold lips We zien een prachtige paarse lip, felrood of juist een ombre lip. Het contrast met de natuurlijke make-up is groter dan je misschien gewend bent. Als het te heftig is, kun je altijd je wimpers goed aanzetten met mascara om het geheel in balans te brengen.

en huidverjonging

Bio MediCo biedt al jaren de oplossing voor rimpels, pigmentvlekken, steelwratjes, acne, rosacea, allergieën, overbeharing en andere huidproblemen en beschikt daarvoor over geavanceerde apparatuur en technieken.

Nalany skincare,

Bron: www.beautify.nl

doeltreffende huidverzorging Puur en natuur

Doe deMediCo online huidtest Bio Expert in huidverbetering

Ontwikkeld door Yvonne van de Kerkhof Verbetert ieder huidtype al binnen 10 dagen.

Veel behandelingen worden vergoed door zorgverzekeraar.

en huidverjonging

Last van adertjes in uw gelaat? Laat ze veilig verwijderen met direct Last van adertjes in uw gelaat? resultaat! Geschikt voor zowel vrouwen

Bio MediCo biedt al jaren de oplossing voor rimpels, pigmentvlekken, steelwratjes, acne, rosacea, allergieën, overbeharing en andere huidproblemen en beschikt daarvoor over geavanceerde apparatuur en technieken.

Laat ze verwijderen met direct alsveilig mannen. resultaat! Geschikt voor zowel vrouwen Last van ouderdomsvlekken en/of als mannen. pigmentvlekken? Last van ouderdomsvlekken en/of behandelingen Dankzij onze huidverjongende pigmentvlekken? gevenwij uw huid weer een frisse uistraling. Dankzij onze huidverjongende behandelingen gevenwij uw huid weer een frisse uistraling. Genoeg van steeds terugkerende ontharingsbehandelingen? Genoeg van1 steeds terugkerende Al na behandeling 6 weken lang ontharingsbehandelingen? harenvrij en glad, dankzij het Al na 1Ellipse-systeem! behandeling 6 weken lang harenvrij en glad, dankzij het Ellipse-systeem!

Meerdere behandelingen zijn mogelijk met de Ellipse MultiFlex Meerdere behandelingen zijncontact mogelijk Geïnteresseerd? Neem met ons op met deofEllipse MultiFlex kom langs voor een intake gesprek!

Nooit meer scheren, harsen, epileren of waxen Geen ingegroeide haartjes of stoppels Haarreductie van 80-90% na gemiddeld 8 behandelingen Nieuwste Nooit meermethode, scheren, geen gebruik van gel harsen, epileren -- of waxen Maak een IPL/SHR Geennuingegroeide afspraak haartjes of stoppels Haarreductie van 80-90% na gemiddeld 8 behandelingen Nieuwste methode, geen gebruik van gel Maak nu een IPL/SHR afspraak

Nalany skincare,

Doe de online huidtest

doeltreffende huidverzorging Puur en natuur

Ontwikkeld door Yvonne van de Kerkhof Verbetert ieder huidtype al binnen 10 dagen.

Veel behandelingen worden vergoed| Webshop www.nalany.nl | Blog www.activebeauty.nl Website www.biomedico.nl door zorgverzekeraar. Mail info@biomedico.nl

Volg ons ook op Facebook en Instagram

Voorbeemd 24 someren Tel: 0493-471431

MultifFlex MultifFlex

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op of kom langs voor een intake gesprek! Nieuwendijk 31 5712 EJ Someren-Eind Tel. 0493-471040 Website: www.beautique.nl E-mail. info@beautique.nl Nieuwendijk 31 5712 EJ Someren-Eind Tel. 0493-471040 Website: www.beautique.nl E-mail. info@beautique.nl

Website www.biomedico.nl | Webshop www.nalany.nl | Blog www.activebeauty.nl Mail info@biomedico.nl

Volg ons ook op Facebook en Instagram

Voorbeemd 24 someren Tel: 0493-471431


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 5 september 2019 | pagina 16

Agrarische dagen Someren 7 & 8 september

e Bekijk liv ties a r t s n o m de uwste e i n e d n va landbouw en werktuig

oor v k a a Verm eren o b e t s de jong pĂŠ in s

Maak k de boe ennis met ro meets- p het Boerburger -plein

ADS INNOVATIE PRIJS

Openingstijden beurs Zaterdag 7 september - 11:00 uur tot 18:00 uur Zondag 8 september - 10:00 uur tot 17:00 uur Demonstraties Zaterdag 13.00 en 15.30 uur Zondag 11.00 en 14.00 uur Programma zaterdag 13.00 uur Praatjesmakers. Een kinderdebat geleid door Boerin Agnes 14.00 uur Uitreiking ADS Innovatiejuryprijs. 16.00 uur Eet je Fit. Fysiotherapeut Paul van de Weerden 17.00 uur Ons boerenerf door varkenshouder Aad van Leeuwen Programma zondag 11.00 uur Het leven van de moderne boerin door Agnes 13.00 uur Gezond koken met de Healthy sisters 14.00 uur Uitreiking ADS Innovatiepublieksprijs *Kinde 15.00 uur Ons boerenerf door varkenshouder Aad van Leeuwen ren tot 12 jaar 16.00 uur Live muziek Tick gra

Entree â‚Ź 10,- p .p.

Parkeren

Smulderslaan 40 volg parkeerborden richting parkeerterrein P1, P2 of P3

Voor meer info: www.agrarischedagensomeren.nl

ets ver tis krijgba a r via web site

De innovatieprijs is een bijzondere prijsuitreiking voor bedrijven die een bijzondere productontwikkeling of nieuwe dienst aanbieden. Genomineerden: 1. Circular Values 2. Van Asten Group & ForFarmers 3. MTS Kuipers-Bax 4. Animal Lift Plus 5. Evax BV

Ook jij kunt je stem uitbrengen! Ga naar: tiny.cc/ADS2019 en stem voor 6 september

De Agrarische Dagen Someren worden mede mogelijk gemaakt door: Smulderslaan 40 Someren-Heide www.agrarischedagensomeren.nl


5 september 2019 We e k pagina 17

36

W W W . H E TC O N TA C T. N L

Een impressie uit de voorstelling. (Foto: Eric Driessen)

De Storm zet publiek aan tot nadenken

SOMEREN – Onder een stralende zon ging afgelopen zondag de voorstelling ‘De Storm’ van De Speledonckers in première. Een voorstelling die de bezoeker aan het denken zet.

door Jordy van de Brug De Speledonckers spelen dit jaar ‘De Storm’. Een voorstelling van William Shakespeare. Een uitdaging voor de spelersgroep. Wat bij binnenkomst opvalt is het goed aangeklede podium. Als bezoeker waan je jezelf echt op een eiland. Het eiland van Prospero, de verdreven hertog uit Milaan. Hij wordt via een gemeen spel verbannen door de koning van Napels naar een verlaten eiland. Daar

beheerst hij het leven van zijn dochter Miranda, de luchtgeest Ariel, die door drie dames wordt gespeeld, en de oorspronkelijke bewoner van het eiland, Kalibaan (Rogier Claessens). Prospero (Devòn van Dijk) zint op wraak en grijpt zijn kans wanneer een schip met daarop zijn aartsrivalen voorbijvaart. Na het ontketenen van een magische storm vergaat het koningsschip en spoelen de opvarenden op het eiland aan. Onder hen is Ferdinand

(Ruud van Otterdijk), de koningszoon, die onmiddellijk zijn hart verliest aan de dochter van Prospero, Miranda (Manon Verbruggen). Je merkt dat het verhaal van Shakespeare is. De verhaallijnen lopen soms zo door elkaar dat men altijd scherp moet zijn in het publiek. De spelersgroep onder leiding van regisseur Ruud van Bree laat zien dat zij het voor elkaar krijgen om het verhaal toch goed over te brengen. Vooral Devòn van Dijk in zijn rol als Prospero moet veel ingewikkelde dialogen overbrengen op de toeschouwer en doet hij met verve.

Gezellig onder mekaar!

Luchtgeest

Prospero wordt de gehele voorstelling bijgestaan door de luchtgeest Ariel. Een ingewikkelde rol. Maar liefst drie dames spelen deze rol, Bodine van der Lubbe, Inge de Haas en Carin Slegers laten zien dat er flink gerepeteerd is de afgelopen maanden. Zonder blikken of blozen gooien zij ingewikkelde zinnen in koor eruit. De voorstelling is niet alleen zwaarmoedig. Humor ontbreekt zeker niet. De dronken matrozen en nar Trinculo (Johanny Slegers), Stephano (Rick Geurtjens) en Valentino (Janne van Eijk) zorgen voor gelach op de tri-

bune in natuurtheater De Donck. Ook Speledonckers-waardig zijn de kleine knipogen naar de hedendaagse tijd. Zo komt de term ‘MeToo’ in een scène voorbij. De Speledonckers zetten met de première ‘De Storm’ de toon wat betreft de aankomende voorstellingen. Het publiek kan zeker spektakel verwachten. Wie zelf nog een kijkje wil komen nemen: De Storm wordt tussen zaterdag 7 en zondag 15 september nog vijf keer gespeeld. Kaarten zijn verkrijgbaar via speledonckers.nl en kosten 12,50 euro.

Het eerste boek is binnen Het eerste deel van de boekenreeks De Peel onder vuur is gearriveerd! Lezers die de reeks al hebben besteld kunnen een exemplaar ophalen in Deurne of Someren.

De boekenreeks komt voort uit de wekelijkse rubriek De Peel onder vuur die dit jaar in ’t Contact, Peelbelang en Weekblad voor Deurne wordt gepubliceerd. In deel 1 worden de mobilisatie en de beginjaren van de Tweede Wereldoorlog in de Peel beschreven. Intussen is de reeks al ruim 700 keer besteld. Diegenen die tot die groep behoren, kunnen

een exemplaar ophalen bij ons kantoor in Deurne, Stationsstraat 103 of in Someren, Witvrouwenbergweg 12. Daarbij dient het afhaalbewijs of bewijs van betaling meegenomen te worden. Uiteraard kunnen er nog steeds boeken worden aangeschaft. Daarvoor kunt u terecht op www.depeelondervuur.nl.

Gratis trui Bij aankoop van een broek van Gardeur of Meyer* * vraag naar de voorwaarden in onze winkel

De mensen konden genieten van verschillende optredens. (Foto: Marius van Deursen) SOMEREN – Drie dagen lang stond De Ruchte in Someren in het teken van het Zummers Triduüm. De 57e editie vond dit jaar plaats op dinsdag 3, woensdag 4 en donderdag 5 september.

Vandaag staat er nog een speciale dag op het programma. Het evenement wordt afgesloten

met de Mariahulde en de zegening door kapelaan van Overbeek. De andere dagen werden gevuld met

lekker eten en muziek. Zo waren er optredens van Mirjam Aarts, Simone Slegers, Hans van Seggelen en Frans van der Pas. Het thema van de 57ste editie was 'Gezellig onder mekaar'.

STATIONSSTRAAT 9 DEURNE • WWW.PIETERSDORTU.NL


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 5 september 2019 | pagina 18

MAGAZIJN OPRUIMING NU TOT

50% KORTING

OP VERSCHILLENDE BOXSPRINGS

Deelbaar Ledikant Lana

Hälsing 11000 Boxspring

- Inclusief vlakke lattebodems - Inclusief koudschuimmatrassen (Exclusief nachtkastjes)

20%

van

1595.- voor

van

1790.- voor

1276.-

Boxspring Savanna

ZONDAG 8 SEPTEMBERN

van

25%

E ALLE FILIAL

OPEN

1295.- voor

971.-

50%

895.-

Business Class Boxspring Swing

17.00 UUR VAN 12.00 -

vanaf

2545.-

Op deze boxspring wordt geen korting berekend.

Stel zelf uw boxspring samen op www.slaapcentrum.nl Zet en drukfouten voorbehouden. * Aktie geldt niet voor reeds geplaatste orders en andere lopende aanbiedingen. Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

Helmond

Engelseweg 222, 5705 AK Helmond 0492 - 52 08 80

Roermond

Geleen-Sittard

Doctor Philipslaan 27, 6042 CT Roermond Egelantier 1, 6163 RB Geleen 0475 - 33 51 09 046 - 410 71 00

Maastricht-Gronsveld Burg. Frans Cortenraadstraat 22 6247 NZ Gronsveld, 043 - 363 05 25


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 5 september 2019 | pagina 19

Assistent-scheidsrechter bezig aan internationale afscheidstournee

'Het heeft mijn leven verrijkt' Topsport

Hoewel Goossens met volle teugen van zijn carrière geniet moet hij wel bekennen dat het af en toe zwaar is. “Het is natuurlijk wel topsport. Ik train, naast mijn reguliere baan vier keer per week. De conditietesten van de KNVB zijn pittig.” Zijn 24-urige werkweek bij een sportcentrum in Helden kan hij gelukkig goed combineren. Daarover heeft hij afspraken gemaakt met zijn baas. Zijn wederhelft Renate steunt hem volop, maar is niet altijd blij met zijn reizen kriskras over de aardbol. Zeker sinds de geboorte van zoontje Mads (5). “Ik ben steeds drie dagen op pad. Dat is soms wel lastig voor Renate, die ook gewoon werkt.” Op zijn laptop laat hij filmpjes en geluidsfragmenten zien en horen. Met daarop de communicatie tussen de scheidsrechter, zijn assistenten en vierde official. Dit is inderdaad topsport. “Je moet in een vol stadion, in een split second beslissen, of het buitenspel is, een overtreding of zelfs een rode kaart. Van een slechte beslissing kan ik wel een paar dagen chagrijnig zijn.” Gelukkig voor de assistent-scheidsrechter kwam dit in zijn lange carrière nog niet zo vaak voor.

Breivik

Dave Goossens is bezig aan zijn laatste maanden als internationaal assistent-scheidsrechter. (Foto: Hein van Bakel) NEERKANT - Dave Goossens is voor veel mensen een grote onbekende. Toch stond de Neerkantse assistent-scheidsrechter in de kleedkamer samen met Messi. Met Cristiano Ronaldo had hij een klein onderonsje voor een interland van Portugal. Nu hij vijfenveertig jaar is lonkt na tien jaar zijn internationale afscheid. Goossens mag vanwege zijn leeftijd dit kalenderjaar nog assisteren op Europees en mondiaal niveau. Een kijkje in de keuken van een topgrensrechter.

door Bram Vannisselroij Op relatief late leeftijd kwam Goossens in aanraking met het scheidsrechtersvak. Jarenlang speelde hij in een lager elftal van de lokale trots Neerkandia. Toen hij zich aanmeldde voor de cursus ging het snel. Binnen vijf jaar debuteerde hij in het betaalde voetbal als scheidsrechter. Het staat hem nog helder voor de

geest. “Mijn debuut was in 2005. Eigenlijk zou de wedstrijd FC Omniworld tegen FC Den Bosch door iemand anders gefloten worden, maar door het slechte weer werd het duel verplaatst.” Na vier duels in de Gouden Gids Divisie (nu Keuken Kampioen Divisie) adviseerde toenmalig scheidsrechtersbaas Mario van den Ende hem om assistent te worden. “De echte top zou ik als arbiter niet

halen. Wellicht als assistent-scheidsrechter wel.” En zo geschiedde. Spijt heeft Goossens nooit gehad.

voor zijn volgende wedstrijd. Dinsdag staat het EK-kwalificatieduel Litouwen-Portugal op het programma. Goossens bewaart alles wat hij tijdens zijn reizen cadeau heeft geHonderdste wedstrijd Hij reisde de hele wereld over. De kregen. Voor zijn verzameling heeft lijst met bestemmingen is eindeloos. hij een speciale kamer ingericht. Die Van Azerbeidzjan, Zweden, Roepuilt inmiddels uit. Vaantjes, likeur uit Sevilla, whismenië tot Spanje, Schotland en ky uit Schotland Saudi-Arabië. De 'Je moet in een vol stadion, in en vele prachtige wedstrijd tussen voetbalshirtjes. een split second beslissen' het Wit-RussiWaaronder een Juventus-tricot sche Bate Borivan Argentijns insov en Sarajevo uit Bosnië en Herzegovina was zijn ternational Paulo Dybala. De ruimte honderdste internationale wedzou niet misstaan als een dependanstrijd. Als deze krant op de mat ploft ce van het voetbalmuseum in Miermaakt Goossens zich alweer op lo.

Lekker Ding Festival voor het hele gezin DEURNE - Na de succesvolle eerste editie van het Lekker Ding Festival van vorig jaar kunnen speciaalbierliefhebbers komende zaterdag weer terecht in de Kasteeltuin in Deurne. Daar zullen lokale brouwerijen uit de regio laten zien en proeven wat zij in huis hebben. Nieuw is de pendelbus die de bezoekers vanaf het station in Deurne naar het evenemententerrein brengt.

door Bram Vannisselroij Het festival is een initiatief van het Dinghuis en van brouwerij Holevoort uit Bakel. Bij de ingang kunnen de bezoekers een speciaal proefglas kopen. Dit glas kan aan het eind van het speciaalbierfestival weer ingeleverd worden min een euro servicekosten. Bij het glas wordt een menukaart gevoegd, waarop de waslijst aan verschillende speciaalbieren staan, die te verkrijgen zijn. En dat zullen er weer veel zijn weet ook Maarten Manders van brouwerij Holevoort. “Het gaat niemand lukken om alle

biertjes te proeven. Daarvoor is het aanbod te groot.” Voor de kinderen is er volop entertainment. Zo is er een springkussen, kleur- en knutselhoek, clowns en knabbelkaarten, waarmee wat lekkers gehaald kan worden. “Bezoekers betalen geen entree. We willen het laagdrempelig houden”, zegt medeorganisator Rob van Berlo van het Dinghuis. Zo zijn de prijzen voor een biertje relatief laag, zeker in vergelijking met andere bierfestivals. Op ticketsdeurne.nl kunnen nu al consumptiebonnen gekocht worden tegen een gereduceerde prijs van 2 euro per stuk. Voor hapjes wordt

De tweede editie van het Lekker Ding Festival begint zaterdag om 16.00 uur. (Archieffoto: Marius van Deursen.

gezorgd door het barbecueteam van De Reizende Man. Vorig jaar kende het evenement, met 900 bezoekers, een prima debuut, maar Van Berlo wil meer. “We gaan dit jaar voor een verdubbeling van het aantal bezoekers. Toch willen we het festival niet te massaal maken. Zo hebben we ook dit jaar weer een dj die voor bijpassende muziek zorgt en niet van die snoeiharde beats. En natuurlijk een hoek voor de kinderen.” De organisatie richt zich dan ook op het hele gezin. Een speciale pendelbus moet de bezoekers buiten Deurne vanaf het station naar het evenemententerrein brengen. Ze gokken dit jaar op meer bezoekers van buiten Deurne. Volgens Manders is de keuze voor de zaterdagmiddag- en avond een bewuste. “We denken dat als we het op zondag organiseren dat mensen om een uur of zeven huiswaarts keren als ze de volgende dag moeten werken.” Ook over de aanvang en duur van het evenement is goed nagedacht. De aftrap is om 16.00 uur en duurt tot 23.00 uur. “Vorig jaar was het om 23.00 uur nog gezellig. Langer doorgaan was even een optie, maar het was goed zo. Je kan beter stoppen als het nog gezellig is.” De organisatie is trots op de lijst van brouwerijen. Zeker omdat er geen ‘grote jongens’ zoals Heineken of Bavaria achter het evenement zitten. “We kiezen voor echte lokale brouwerijen. Dat vinden de mensen denk ik ook het leukst”, besluit Manders. Op het festival wordt door verschillende brouwerijen een biertje verkocht, waarvan de opbrengst volledig gedoneerd gaat worden aan Stichting ALS. Lijst van deelnemende brouwerijen: Holevoort, Laarbeek, De Kat, Eeuwig Zonde, Solo Beer, Huflo, Rufus, Mannenpap, DeGRieze, Deurne’s Bier en Skavuiten.

Het bracht hem vele mooie, maar ook vreemde en gevaarlijke momenten. Zo kreeg hij in Griekenland een vuurwerkbom naar zijn hoofd geslingerd. Na de aanslagen van Anders Breivik in Noorwegen in 2011 was hij aanwezig bij de eerstvolgende wedstrijd van het Noorse Strømsgodset IF. De minuut stilte voor de slachtoffers was zo indrukwekkend dat het kippenvel hem op de armen stond. In Donetsk, Oekraïne was hij aanwezig toen de Oranje Revolutie net was uitgebroken. Hij poseerde met kamelen en sjeiks in Saudi-Arabië. Hij assisteerde diverse topscheidsrechters zoals Serdar Gözübüyük en afgelopen weekend nog Bas Nijhuis tijdens Willem II tegen Feyenoord. Die momenten zullen hem altijd bijblijven. “Het heeft mijn leven verrijkt. En dat voor een gewone jongen uit Neerkant.” Zijn ervaringen deelt hij graag. Zo kunnen bedrijven en verenigingen hem inhuren voor lezingen. Hij gaat genieten van de resterende maanden op internationaal niveau. Woensdag vertrekt hij samen met topscheidsrechter Kevin Blom naar China. Daar zal hij assisteren bij twee wedstrijden in de Chinese Super League. Na zijn internationale carrière zal hij alleen nog te bewonderen zijn in Nederland.

WTC naar gemeentehuis Deurne

Er was veel mankracht nodig voor het vervoer van het WTC. (Foto: Hein van Bakel) DEURNE - Drieënhalf jaar was de achttienjarige Daan van der Steijn bezig met het creëren van ‘zijn’ World Trade Center. Als eerbetoon aan de slachtoffers die vielen tijdens de aanslagen op 11 september 2001. Afgelopen vrijdag werd het immense bouwwerk verhuist van zijn garage naar het gemeentehuis.

Het waren hachelijke momenten, maar uiteindelijk kwam het WTC veilig aan op bestemming. Daan ontwierp zelf speciale kisten voor het transport. In zes delen werd het gevaarte met een geschat gewicht tussen de 250 en 350 kilo per vrachtwagen naar de Markt gebracht. Op veertienjarige leeftijd zag Daan van der Steijn een film over de aanslag in 2001 op de Twin Towers van het World Trade Centre. Daarbij vie-

len 2.983 doden en alle gebouwen van het complex raakten zwaar beschadigd. Dit maakte diepe indruk op Daan en hij besloot de wereld het World Trade Centre een klein beetje terug te geven. Het WTC staat van 2 september tot vrijdag 18 oktober in het gemeentehuis in Deurne en is te zien op maandag van 13:00 uur tot 19:00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17.00 uur.


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 5 september 2019 | pagina 20

DANSLES

FEESTJE?? Vanaf €19,- p.p. compleet verzorgd feest. (Vraag naar de voorwaarden) Partycentrum Hellendoorn, Tel. 06-55140501

Atelier Joop van Deventer Tekenen en schilderen

Wimen enBrigitte Brigitte Wim STIJLDANSEN StijLDANSEN SALSA SALSA BACHATTA SwiNg

ZUMBA ZUMBA

LESSEN OP OPEN DAG

DANcEHIP 4 fANS HOP ALLE DAGEN VAN StrEEtDANcE STREETDANCE

Zondag 1 sept.

SWING 19.00 uur rock AND roLL vanaf DE WEEK ROCK AND ROLL

BrEAkDANcE BREAKDANCE

www.dansschoolhellendoorn.nl www.dansschoolhellendoorn.nl Boerenkamplaan 43 - Someren

06 - 55140501 06 - 55140501

Cursussen voor beginners en gevorderden Singel 1, 5712 HL Someren www.joopvandeventer.nl joopvandeventer@planet.nl T: 0651831581

Tennisvereniging ’t Root bestaat 50 jaar! Dit willen we graag samen met U vieren

• 8mm spoelen overzetten op dvd, Bel Foka Deurne 0493-353102. • DKL 51.42145 5.68058

• Babyborden te huur, Stultiens Decoraties Someren. 0493-496512.

“OPEN MIDDAG”

• Bij Restaurant de Brabander 3 gangen senioren-menu 10,80. Wel reserveren, tel. 0495-663466 • Video, Hi8 en DV bandjes overzetten op DVD, Foka Deurne 0493-353102. • Container en/of grondverzet. Raijmakers-Leenen levert het. Tel. 0493-490152. • Vaatwasser, wasautomaat, droogautomaat, kookplaat, koelkast, inbouwapparatuur defect? Bel 0493-695606 voor herstel. Bots Witgoed Service Asten.

Voor wie: Iedereen is van harte welkom Wanneer: zondag 15 september ‘19 13:-30 – 16:30 Diverse clinics en demonstraties van tennis/padel/beachtennis 14:30 - 16:30 is er een receptie voor genodigden en belangstellenden

Opgeven kan via: acitiviteitencommissie@tvroot.nl • Overlast ongedierte?? Bel 0493-688006.

• Te koop: electrische fiets Sparta, zgan. Tel. 0493-694147

GEZOCHT STREETDANCE / HIPHOP LERARES graag met ervaring

TEL. 06-55140501

zaterdag 7 september

Kasteeltuin Deurne

lokale brouwerijen laten proeven wat ze kunnen! 16.00 tot 23.00 uur bbq-kindervermaak muziek-gezelligheid

entree gratis!


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 5 september 2019 | pagina 21

2019

Anna Ceelen Lezing in Asten

Eve n e m e n t e n

Beurzen Dames en tienerkledingbeurs Someren-Eind

In gemeenschapshuis De Einder in Someren-Eind wordt er op zondag 15 september een tweedehands dames en tienerkledingbeurs georganiseerd. Men kan hier tegen een zelf te bepalen prijs de kleding te koop aanbieden, die dan door de organisatie wordt verkocht. Inschrijfformulieren zijn vrijdag 6 september van 18.30 uur tot 19.30 uur en zaterdag 7 september van 13.00 uur tot 14.00 uur af te halen in gemeenschapshuis De Einder, Einderplein 1, in Someren-Eind. Inschrijven kost 1,50 euro.

Vogelmarkt Zang en Kleur

Vogelvereniging Zang en Kleur uit Asten houdt komende zondag een vogelmarkt in dienstencentrum De Beiaard. Daar worden uiteenlopende vogelsoorten, kooien, voer en andere vogelbenodigdheden aangeboden. Tevens zijn er leden van Zang en Kleur aanwezig om eventuele vragen van een deskundig antwoord te voorzien. De markt is van 9.00 uur tot 11.30 uur geopend. Entree bedraagt 1 euro, kinderen tot en met 16 jaar mogen gratis naar binnen. De Beiaard ligt aan het Pastoor de Kleijnhof 21.

Overig Open avond sterrenwacht

De Jan Paagman Sterrenwacht in Asten opent vrijdag de deuren voor

het publiek. Iedereen kan dan zonder voorafgaande afspraak de sterrenwacht bezoeken. Het programma begint om 19.00 uur met een presentatie in de filmzaal, verzorgd door Matt Verhaegh. Daarna neemt Martin Prick de groep mee naar het Pieterse planetarium. Tenslotte wordt de koepel opengedraaid voor een blik op het hemelgewelf. De entree bedraagt 4 euro voor volwassenen en 2 euro voor kinderen tot en met 16 jaar. De sterrenwacht ligt aan de Ostaderstraat 28.

Repair Café bij NWC

Het Repair Café Asten-Someren is woensdag weer geopend. Mensen met kapotte spullen zoals huishoudelijke apparaten en kleding kunnen dan van 14.00 uur tot 16.00 uur terecht in de kantine van voetbalclub NWC Asten. Daar staan diverse vrijwillige vaklieden klaar om gratis te helpen bij alle mogelijke reparaties. Het café is bedoeld om de afvalberg te verkleinen en buurtbewoners met elkaar in contact te brengen. De kantine van NWC ligt aan de Beatrixlaan 42.

Prijsrikken in De Ruchte

Het wekelijks prijsrikken in De Ruchte gaat weer van start. Vanaf woensdag 11 september kan men weer terecht in De Ruchte in Someren. Het prijsrikken begint om 14.00 uur. Wie weer even moet inkomen of het spel wil leren kennen kan op dinsdag 10 september van 10.00 uur tot 11.30 uur terecht voor een rikcursus. Deze cursus wordt ook gegeven in De Ruchte.

Expositie stilleven Marietje Kooistra

In het gemeentehuis in Someren is er vanaf vorige week donderdag een expositie te zien over Marietje Kooistra. Marietje raakte 22 september 1944 zwaargewond door een granaat. Als een wonder overleeft ze dit drama. Dit is één van de 75 persoonlijke, levensveranderende verhalen die door Brabant Remembers is opgetekend. Kunstenaar Rocco Verdult uit Eindhoven heeft van alle verhalen verschillende stillevens gemaakt. In de vorm van een maquette worden de indrukwekkende, soms gruwelijke, gebeurtenissen uitgebeeld. Het stilleven ‘de peetmoeder van de veteranen’ over Marietje Kooistra is de hele maand september te zien in het gemeentehuis van Someren tijdens kantooruren.

Magische cultuur en duivelse betrokkenheid

Stoelyogalessen in Asten en Someren

Met ingang van 10 september start Leef Someren met stoelyogalessen in Asten en Someren. De lessen zijn bedoeld voor ouderen en mensen met een chronische aandoening en of bewegingsbeperking. Er zijn in Someren gratis proeflessen bij gemeenschapshuis de Weijers op de donderdagmiddag. In Asten zijn de gratis proeflessen bij gemeenschapshuis de Beiaard en in Ommel bij gemeenschapshuis de Kluis. In Asten zijn de lessen op dinsdagmiddag en in Ommel op dinsdagavond. Voor aanmelden voor deze gratis lessen: 06-33624318.

De Kluifzwam viert vijfjarig bestaan

Hans de Waardt. ASTEN – Hans de Waardt spreekt tijdens de vijfde Anna Ceelen Lezing, vrijdag 6 september bij In de Gloria in Asten. De Waardt, verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, plaatst als geen ander de dramatische Peellandse heksenjacht van 1595 in een breder kader. Ook geeft hij inzicht in de omstandigheden en mechanismen die hier en elders aan ten grondslag lagen.

De lezing is een activiteit van het Anna Ceelen Huis, het bij de Astense kasteelruïne gevestigde documentatiecentrum voor de studie van hekserij. Anna Ceelen was het laatste slachtoffer van de heksenjacht die in deze regio vijfentwintig vrouwen het leven kostte. Ze zouden in dienst zijn getreden van de duivel en in zijn opdracht door toverij dood en verderf hebben gezaaid. Onder marteling bekenden ze de meest bizarre daden, zoals het vliegend door de lucht bezoeken van nachtelijke feesten met hun satanische leidsman.

Het bestuur van De Kluifzwam. ASTEN – Hondenlosloopterrein De Kluifzwam in Asten bestaat vijf jaar. De initiatiefnemers houden daarom zondag een jubileumfeestje.

Het veldje op het evenemententerrein aan de Lienderweg werd in 2014 door wethouder Theo Martens geopend. Een klein jaar later besloten de initiatiefnemers zich te verenigen in de Stichting Honden Losloop Terrein De Kluifzwam. Sindsdien wordt er hard gewerkt

aan het binnenhalen van financiële middelen ten gunste van het hondenveld. Zo konden onder meer een waterpomp, bosmaaier en bladblazer worden aangeschaft. Het vijfjarig bestaan wordt zondag van 10.00 uur tot 14.00 uur gevierd. Op en rondom het terrein

staan allerlei activiteiten ingepland. Zo geven leden van KC de Peel een gehoorzaamheids- en behendigheidsdemonstratie en komt de dierenambulance naar Asten. Ook Stichting Asten Schoon (SAS) is aanwezig met een promotietour. Zelf houdt de organiserende stichting een loterij met vijftig loten en vijftig prijzen. De toegang zondag is gratis.

Boerenontbijt tussen koeien óf bloemen DEURNE - ZLTO Deurne organiseert in samenwerking met Natuurpoort de Peel en het Streeckhuys Deurne op zondag 8 en zondag 15 september weer het boerenontbijt. Streekproducten worden aan lange tafels geserveerd in de voergang van een melkveehouderij en bij een sierteeltkwekerij.

Het boerenontbijt van vorig jaar. (Archieffoto: Marius van Deursen)

Het is een kans om kennis te maken met ambachtelijke producten uit de regio en tegelijkertijd mee te kijken op een modern boerenbedrijf. De boer gaat tijdens het ontbijt in gesprek met zijn gasten. Na afloop wordt een rondleiding gegeven over het erf. Het boerenontbijt wordt alweer voor het vierde jaar op rij gehouden. Zondag 8 september wordt het ontbijt geserveerd aan de Bruggenseweg 12 te Deurne bij het melkveebedrijf van de familie Verbaarschot. Zondag 15 september ontvangt Nelis Kools geïnteresseerden op de sierteelkwekerij aan de Vlierdenseweg 115 te Deurne. Aanvangstijd is beide keren 11.00 uur, eindtijd omstreeks. 13.00 uur. Kaartjes á 13,50 euro zijn verkrijgbaar via www. ticketsdeurne.nl Kinderen tot 12 jaar betalen 6,75 euro. Meer informatie via Natuurpoort De Peel 0493-745008.

Het onderzoek naar hekserij en magie kreeg in de jaren tachtig van de vorige eeuw krachtige impulsen door de vorming van een landelijke studiegroep, waarvan ook De Waardt deel uitmaakte. Er verscheen een reeks publicaties, bundels met nieuwe gegevens en inzichten, en ook twee proefschriften. Een daarvan was in 1991 het proefschrift van Hans de Waardt: 'Toverij en Samenleving: Holland 1500-1800'. De studiegroep is gestopt, maar De Waardt is nog wel actief binnen de Arbeitskreis Interdisziplinäre Hexenforschung, een gezelschap van wetenschappers uit verschillende landen dat congressen organiseert en bevindingen uitgeeft in een boekenreeks. Vanuit de invalshoek van hekserij en magie heeft hij zich ook beziggehouden met de medische geschiedenis en speciaal die

van de psychiatrie.

Genoeg te ontdekken

De spreker gaat in de lezing in op de magische cultuur en het concept van duivelse betrokkenheid, en stelt zich daarbij de vraag hoe mensen elkaar zulke verschrikkelijke dingen kunnen aandoen als destijds gebeurde. De vervolging in de Lage Landen benadert hij vergelijkenderwijs: wat verklaart bijvoorbeeld de verschillen tussen vervolging in de Franstalige en Nederlandstalige delen van Vlaanderen en Brabant? En wat valt te zeggen over de verschillen tussen de rijke kustprovincies en de arme, dunbevolkte binnenlandse gewesten? Het gedegen onderzoek in de recente geschiedenis heeft al veel verhelderd, maar De Waardt maakt duidelijk dat er ook nog genoeg te ontdekken valt. Hij benadrukt in zijn lezing ook dat het magisch wereldbeeld tot op de dag van vandaag voortleeft, dat het geloof in bovennatuurlijke krachten niet alleen iets van het verleden is. Hij illustreert dit met voorbeelden uit de praktijk.

Aanmelden

De lezing op vrijdag 6 september begint om 20.00 uur. De toegangsprijs is 7,50 euro. Aanmelden kan via de site www.indegloria.nl. De lezing is aanvullend en verdiepend met betrekking tot de tentoonstelling ‘Heksenjacht in Peelland’, die nog tot en met 3 november te bezoeken valt in kasteelmuseum Helmond.

Week van Alfabetisering ASTEN/SOMEREN - Bibliotheek Helmond-Peel staat vanaf maandag in het teken van de Week van Alfabetisering, een jaarlijks terugkerend programma waarin aandacht wordt gevraagd voor het beter leren van de taal. Thema dit jaar is: Durf!

Tijdens de Week van Alfabetisering staan ook vaardigheden zoals het omgaan met computers centraal. In Asten doen de basisscholen ’t Lover en Lambertus mee aan de activiteiten. Zo komt Voorleesbus Blikkie komende woensdag om voor te lezen aan de jongste leerlingen. Astenaren die niet aan deze twee scholen verbonden zijn, zijn welkom op maandag 16 september bij wijkhuis de Stip aan

het Boletenplein. Ook daar is Blikkie aanwezig en wordt er een taalspel gedaan met volwassenen. Het programma duurt van 9.30 uur tot 12.00 uur. De voorleesbus is een week eerder op donderdag 12 september present bij basisschool De Diamant. Ook daar wordt het schoolplein passend versierd voor kinderen, ouders en belangstellenden.

Eerste 'Funtime' na de schoolvakantie SOMEREN - De vakantie zit er weer op en dus is het weer tijd voor een nieuw seizoen van 'Funtime'. Vrijdag 6 september viert de organisatie aan de Witvrouwenbergweg 20 in Someren alvast een beetje kermis.

Er zal binnen geen attractie staan vanwege ruimtegebrek, echter zullen de snoepkraam en diverse spellen

niet ontbreken. De avond begint om 19.30 uur en duurt tot 22.00 uur. Zoals altijd geldt binnen is binnen.


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 5 september 2019 | pagina 22

www.teunarts.nl

Aktiemodel Vetego B11

Aktiemodel Vetego 02

Handmatig: in stof vanaf € 945,- in leder vanaf € 995,-

3 motorig mét accu in stof vanaf € 1695,-

Verder ruim 175 modellen relaxfauteuils tot € 1295,-

Verder ruim 230 modellen relaxfauteuils op draaivoet

Aktiemodel Vetego B33

Handmatig: in stof vanaf € 945,- in leder vanaf € 995,Verder ruim 270 modellen relaxfauteuils met handmatige verstelling

Nu: Zeer veel relaxfauteuils met sta- op hulp extra scherp geprijsd en veelal direct uit voorraad leverbaar. (In onze showroom vindt u ruim 90 modellen sta- op fauteuils)

Ruim 300 modellen relaxfauteuils

-

Zitcomfortspeciaalzaak sinds 1973

-

Op onze 1e verdieping altijd zo'n 100 á 150 Weg = Weg aanbiedingen direct uit voorraad leverbaar.

Onze 2000m² showroom vindt u aan de Boersestraat nr. 11 in St.Hubert. Op rotonde 'Erica' richting Wanroij, dan 3e links, 1e rechts. Di-Wo-Do 10:00 - 17:30, Vr 10:00 - 21:00, Za 10:00 - 17:00 TEL. 0485 - 45 29 86 info@teunarts.nl www.teunarts.nl

Iedere vierkante centimeter gebruiken in een kleine ruimte

Ook binnen jouw budget een keuken op maat

KitchenAid cadeau* * bij aankoop van een keuken, vanaf 1 september t/m 31 oktober. Vraag naar de voorwaarden.

nuvakeukens.nl Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 5 september 2019 | pagina 23 - Advertorial -

Dansschool Hellendoorn start met open lessen

Zakenni euws

SOMEREN – Dansschool Hellendoorn in Someren start op zondag 8 september weer met de lessen. Iedereen die interesse heeft in dansen is van harte welkom.

Dansschool Hellendoorn is al 74 jaar de gezelligste dansschool van Brabant en heeft weer een uitgebreid dansaanbod voor jong en oud samengesteld. Drie generaties van dansleraren staan garant voor de nieuwste trends, maar natuurlijk ook voor de traditionele dansen, waarbij een gezellig avondje uit centraal staat. Een greep uit de dansen: Stijldansen nieuwe stijl: voor alle leeftijden, en geheel aangepast aan deze tijd, zodat je je op elk feestje van je beste kant kunt laten zien. Salsa/ bachatta: voor alle leeftijden, lekker uitleven op latin muziek, en veel makkelijker te leren dan je denkt. Eventueel les van Nederlands kampioene latin. Swingsolution, Rock and roll: voor mensen die van het betere gooi en smijtwerk houden. Hiphop /streetdance: voor kids, jeugd en jongvolwassenen 20+ op de nieuwste trends, en muziek, onder leiding van een super professionele lerares, je kunt als je wilt ook deelnemen aan wedstrijden. Breakdance: De topper voor jongens, maar ook enkele meiden van 6 tot 14 jaar, met coole moves, en de vetste muziek. Zumba: Geschikt voor meiden en dames die willen dansen en afvallen, geen partner nodig, intensief, afwisselend, maar vooral plezier.

Bond

Wil je dansen als sport beoefenen, dat kan ook, dansschool Hellendoorn is aangesloten bij alle grote wedstrijdbonden, zowel voor ballroom en latin als streetdance en hiphop, gezien de vele eerste plaatsen een goede keus. Ben je verhinderd, je kunt de hele maand september nog instromen. Wie al goed kan dansen kan ook instromen. De dansschool zoekt dan een geschikte club en niveau. Voor aanmeldingen en info (lestijden) W.Hellendoorn: 06-55140501 of: www.dansschoolhellendoorn.nl voor het complete programma.

Een danspaar van Hellendoorn bij een professionele wedstrijd. - Advertorial -

Maya Healthy Weight: een garantie voor succes SOMEREN - Gewicht kwijtraken is niet zo makkelijk. Veel mensen vinden het lastig om af te vallen. Maya Merrington zorgt met haar voedingsplan al meerdere jaren voor gezonde Nederlanders. Waaronder Emmy Thijs en Dave Kriek.

Het is een passie voor Maya, mensen helpen met hun overgewicht door middel van een persoonlijke aanpak. Ruim tien jaar geleden begint Maya Merrington haar eigen bedrijf, Maya Healthy Weight. Daarvoor was zij vele jaren werkzaam bij Weight Watchers. Toch is Maya niet altijd werkzaam geweest in de gezondheidswereld. “Ik heb een toeristische opleiding genoten en heb tot een 6-tal jaren gewerkt voor een grote Nederlandse tour-operator. Ik heb mij als vrouw met overgewicht destijds als klant aangemeld bij Weight Watchers; van klant werd ik cursusleidster, vervolgens trainer/ coach en uiteindelijk manager. Na wat omzwervingen ben ik uiteindelijk mijn eigen praktijk gestart in Someren.

Succes

Maya heeft in al die jaren heel wat

succesverhalen op haar naam staan. Emmy Thijs en Dave Kriek zijn daar twee van. “In december 2018 heb ik de knoop doorgehakt, ik heb Maya gemaild. Mijn tante en nichtje waren allebei kilo’s afgevallen met de hulp van Maya en dat was het duwtje in de rug dat ik nodig had”, zegt Emmy. Dave: “Na het lezen van Maya’s website met de succesverhalen en dat je met haar dieet toch lekker kon eten en afvallen tegelijk was ik ervan overtuigd dat Maya mij kon helpen met afvallen en het uiteindelijke doel mijn levensstijl te veranderen. Eind oktober 2017 had ik een intakegesprek en kwam de waarheid boven tafel 90,6 kilo, zonder blikken of blozen. We spraken af om 15 kilo af te vallen in een tijdsbestek van 15 weken. Vanaf dat moment heb ik voor mezelf de knop omgezet en ben ik ervoor gegaan. Het dieet is mij heel erg meegeval-

len door de heerlijke gerechten die vers zijn en makkelijk te bereiden.” Maya geeft iedereen een-op-een coaching. “Ik wil de mensen goed kunnen inschatten en motiveren om hun doelen te bereiken. En natuurlijk hun streefgewicht te behouden.” Wat betreft Emmy en Dave. Beiden hebben hun streefgewicht weten te behouden en blijven in de toekomst op consult komen.

Henk Bevers en Han van Zeeland.

Van Zeeland Watertechniek neemt handelsactiviteiten Bevers in Gemert over DEURNE - Van Zeeland Watertechniek gevestigd aan de Helmondseweg 113a in Deurne heeft per 1 september alle handelsactiviteiten op het gebied van beregening en riolering over genomen van Henk en Toos Bevers uit Gemert. Na 52 jaar hebben Henk en Toos Bevers besloten om hun handelsactiviteiten te staken. Bevers is voor vele in de regio een bekende naam en stond bekend om zijn grote kennis en goede service. In goed overleg is besloten dat Van Zeeland Watertechniek de activiteiten en handelsvoorraad overneemt. En tevens ook diverse dealerschappen, welke in het verleden door Henk Bevers zijn verworven. Al vele jaren is Van Zeeland Watertechniek een bekend adres in Deurne voor pvc-materialen en toebehoren. Bedrijven maar ook particulieren kunnen zes dagen per week van 7.00 uur tot 18.00 uur terecht in de showroom voor een deskundig advies op het gebied van pvc-materialen en toebehoren. En tevens voor het uitwerken van complete beregeningsplannen.

Wilbertoord Pakt Uut WILBERTOORD - Wilbertoord gaat zondag 8 september weer massaal ‘uut’ pakken tijdens het Wilbertoord pakt Uut. De combinatie van feestavond, oldtimers, motorisch geweld, terrassen met live-muziek en handelsmarkten met megakofferbakverkoop en veiling zijn al jarenlang de perfecte mix voor het hele gezin. Het festijn begint op zaterdagavond 21.00 uur met een feestavond met coverband Fantix en de band Barracuda Rock. Samen met een dj zorgen deze bands voor een doorlopend muzikaal en entertainment programma. Op zondagochtend worden om 11.00 uur de poorten geopend. Bezoekers kunnen dan genieten van de oldtimershow, kofferbakverkoop, Zwarte Crossdemonstraties, regiofair Land van Cuijk, bedrijvenmarkt of op de verschillende terrassen met live muziek. 's Ochtends is er een optreden van de fanfare uit Landhorst en ’s middags staan er verschillende dweilorkesten, een bigband, toneelvoorstellingen en rockbands op het programma. Ook de roofvogelshows en demonstraties van Unimogs, Dakar en Zwarte Cross voertuigen trekken jaarlijks veel bekijks. Speciaal voor de kinderen is er een buitenspeeltuin met; luchtkussens, klimtoren, quads, een zweefmolen, zandbakken, tractorbaan, maisbak, koe-knuffelen, aaibakken en meer. Liefhebbers van speciaal bier en Formule 1 hebben geluk. Onder de titel; ‘Bier van Hier’ heeft de organisatie een heerlijk fris witbiertje gebrouwen. Daarnaast zijn er speciaalbieren uit de regio verkrijgbaar. Om 15.00 uur kunnen liefhebbers van Formule 1 op grote schermen de Grand Prix kijken. De entree is 2,50 euro per persoon, kinderen van 2 tot 12 jaar betalen 1,00 euro. Meer informatie is te vinden op www.wilbertoordpaktuut.nl.

Herdenking in Lierop

Passie

Het belangrijkste is volgens Maya het vermogen hebben je te verplaatsen in die ander. “We gaan altijd samen gericht naar het doel. Ik bied daarin een product en sturing, maar het is uiteindelijk Emmy, Dave of wie dan ook die het zelf helemaal waarmaakt. Ben jij enthousiast geworden na lezing van dit verhaal neem dan contact op met Maya Merrington; mailen kan natuurlijk ook naar info@mayahealthyweight.nl of bellen naar: 06-10193501. Maya Healthy Weight zit aan de Dorpsweg 16b in Someren en is ook te volgen via Facebook.

LIEROP – In de eerste week van september trapt Lierop de herdenking en viering van 75 jaar bevrijding van het zuiden van Nederland af. Vandaag en zondag 7 september staan er twee herdenkingen op het programma.

Dave Kriek voor en na.

Emmy Thijs voor en na.

Het Frank Doucette monument staat beide herdenkingen centraal. Vandaag is er om 12.00 uur de kinderherdenking en op zondag 7 september staat de grote herdenking op het programma. Vanaf 18.30 uur is er van alles te doen in Lierop. Er wordt gezongen, er worden muziekstukken gespeeld, de gildes bewijzen hun eer, er zijn toespraken, er worden kransen gelegd en voor iedereen bestaat de gelegenheid zelf bloemen te leggen. Natuurlijk zal er

tevens 1 minuut stilte zijn en worden ‘The Last Post’ en het Wilhelmus gespeeld. Stichting Lierop 825 tekent voor de organisatie van alle activiteiten. Bij het Frank Doucette monument vindt vanaf 19.30 uur de grote herdenking plaats, 75 jaar na dato en voor de tiende keer sinds de plaatsing van het monument in september 1974. De viering bij het monument valt uiteen in twee delen: het herdenken van alle slachtoffers en het vieren van de vrijheid.


WEEKBLAD VOOR DEURNE| |donderdag donderdag55september september2019 2019| |pagina pagina24 xx 'T CONTACT/PEELBELANG

DE BEVRIJDING VA door: Gerard Geboers Operatie Market Garden begint op 17 september 1944 met luchtlandingen en een snelle opmars van het 30e legerkorps van het Tweede Britse leger. Dat trekt van Neerpelt via Eindhoven en Nijmegen over de sindsdien als “Hell’s Highway” bekendstaande route naar Arnhem. Het 8e legerkorps, dat tot taak krijgt de oostflank van bovengenoemde corridor te zuiveren, kan door logistieke problemen pas twee dagen later vanuit België oprukken. Die moeilijkheden zijn enerzijds terug te voeren op de lange aanvoerlijnen, anderzijds ook op de onderbezetting van enkele regimenten ten gevolge van recente zware verliezen. Het tekort aan manschappen kon maar voor een deel worden aangevuld, hoofdzakelijk met mannen zonder noemenswaardige gevechtservaring. Van dit 8e legerkorps maakt de 159ste Infanterie Brigade deel uit. Daaronder valt weer de 11e Pantser Divisie onder leiding van luitenant-generaal G. Roberts, die aangewezen wordt om het gebied tussen “Hell’s Highway” en de Zuid-Willemsvaart te bevrijden, een gebied met het Wilhelminakanaal als noordelijke grens. Generaal Roberts verdeelt zijn troepen in drie tank-infanteriegroepen, respectievelijk gericht naar Nuenen, Helmond-West en Someren. Tegen de avond van 20 september bereikt de laatste groep Sluis 11. De dagen daarna wordt daar hevig gevochten.

Kapotgeschoten huizen in de Wilhelminastraat. (Fotocollectie † Ruud Wildekamp)

De eerste Britse motorverkenner kan in Someren nog zonder problemen tot bijna bij Sluis 11 doorrijden. In de loop van die avond loopt de spanning op, de geallieerde artillerie installeert zich in de buurt van het kanaal en de Duitsers blazen de brug op. Daarmee verdwijnt de laatste nog intacte vaste oeververbinding over de grenskanalen. Generaal Roberts overziet de situatie en besluit bij Someren een oversteek te forceren. Een dergelijke operatie op één van de andere mogelijke locaties, Helmond en Weert, zou naar verwachting meer burgers het leven kosten. Maar de Duitsers laten de Britten ook niet zomaar doorlopen naar de Maas. Zij verweren zich bijzonder fel! Vanuit een Duits mitrailleurnest worden de eerste Britse tanks bij de boerderij van Driek Driessen aan de Beemdstraat beschoten. De Britten vuren terug, waardoor Driessens boerderij in vlammen opgaat. Driek zelf zal de volgende dag, als hij met zijn gezin voor het oorlogsgeweld wegvlucht, dodelijk worden getroffen. Met het vernielen van de brug winnen de Duitsers een dag tijd, die ze gebruiken om hun verdediging te organiseren. Kampfgruppe Walther verplaatst zijn hoofdkwartier naar Asten en generaal-majoor Gotsche krijgt de opdracht om aan de oostkant van de Zuid-Willemsvaart een verdedigingslinie op te bouwen. Het ongeveer 1000 man tellende Ersatz und Ausbildungs Batallion 65 onder leiding van majoor Heesch, dat kort tevoren is gearriveerd, wordt verantwoordelijk voor de sector Asten. In totaal zal Gotsche tussen Helmond en Nederweert zes bataljons inzetten. Onder de Duitsers, die zich die nacht en de volgende dag naar de Zuid-Willemsvaart spoeden, bevinden zich veel administratieve krachten met amper militaire ervaring en ook veel gefrustreerde luchtmachtmilitairen. Velen zijn slecht getraind, weinig gemotiveerd en geneigd zich gauw over te geven. Het getalsmatige overwicht van de Duitsers mag dan groot zijn, het leidt zeker ook tot een heftiger verloop van de strijd bij Sluis 11, maar tegen de ervaren, gemotiveerde Britten zijn zij kansloos. De 20e om acht uur ‘s avonds begint de in

Joordens’ pand - niet veel meer dan een vloer met een kelder - nog aan de beschieting herinneren. Het patersklooster wordt zwaar onder vuur genomen. Vermoeden de geallieerden hierin misschien een Duitse commandopost? Hoe moeten we anders de 73 voltreffers verklaren tegenover de 25 bij de naburige kerk – immers, kerktorens zijn bekende observatieposten. Tegelijk nemen de Britten ook de toegangswegen naar Asten onder vuur. Zo proberen ze de aanvoer van Duitse troepen en materieel te ontregelen. In de vroege ochtend van 21 september presenteert generaal Roberts zijn strijdplan en ook licht hij het besluit tot herschikking van troepen toe. Het 1e bataljon van het Herefordshire Regiment (infanterie) en het 2e bataljon van de Fife and Forfar Yeomanry (tanks) komen opnieuw onder gezag bij de 159ste Infanterie Brigade. Roberts wil voor deze klus ervaren bataljons, die hebben aangetoond dat ze kunnen samenwerken. Naast de Herefords en de Fife and Forfar selecteert hij het 4e bataljon van de King’s Shropshires Light Infanterie (K.S.L.I. of ook Shropshires), het 151e Field Artillery Regiment (Ayrshire Yeomanry), de 3e Royal Horse Artillery en de Royal Engineers (genie). Roberts vertrouwt erop, dat hij deze operatie met de 159ste tot een goed einde kan brengen. Dat straalt hij ook uit. En dat komt het moreel van de troepen weer ten goede. De Duitsers Op de 21ste om 13.00 uur vaardigen de Duitsers een evacuatiebevel uit voor alle bewoners van het centrum van Asten. Om 16.00 uur moet iedereen weg zijn. Die hele dag en nacht blijven nieuwe krachten toestromen om de Duitse verdediging te versterken. De hogere oever bij Sluis 11 biedt hen de mogelijkheid om zich ongezien in de huizen te verschuilen en in de dijk in te graven. Vanuit die posities verrassen zij de Britten tijdens hun nachtelijke aanval.

De bemanning van de eerste tank die Asten haalde. Vlnr: J. McKenzie, N. Ingram, W. Steel Brownlie (com.), J. Buchanan en J. McKinnon. (Uit Gevels zonder Vlag)

Roberts’ plan: avond en nacht • Om 19.00 uur steken de compagnieën A en D van de Herefords in canvasbootjes de Zuid-Willemsvaart over. Zij moeten de noordelijke respectievelijk de zuidelijke sector van het geplande 500 meter grote bruggenhoofd aan de overzijde van het kanaal bezetten. D-compagnie moet ook het belemmerende prikkeldraad van de sluisdeuren verwijderen. • 20 minuten later legt de Britse artillerie een vuurgordijn om het in te nemen bruggenhoofd. Ook de weinig nauwkeurige mortieren worden daarbij ingezet. • Vervolgens steekt C-compagnie via de sluisdeuren over, waarna een peloton artillerie en de genie volgen. De genie bouwt in de nachtelijke uren aan een Baileybrug. Verbindingsofficier bij deze hele operatie is luitenant Jackson van K.S.L.I.

de 22ste overdag • Vroeg in de ochtend verplaatst de Fife and Forfar Yeomanry zich via de nieuw aangelegde Baileybrug naar de overkant van het kanaal. Dan bevrijden zij Asten. Bij elke uitgang van het dorp stelt zich een eskadron tanks op. Die houden de wacht en komen bij dreiging in actie. • De K.S.L.I. zuivert vervolgens alle huizen in het dorp.

De Shopshires op Voordeldonk. (Fotocollectie † Ruud Wildekamp)

Het zwaar beschadigde patersklooster. (Fotocollectie paters SCJ)

Vanzelfsprekend beantwoorden zij ook het Britse vuur. Vanuit meerdere posities richten ze hun projectielen op het bruggenhoofd en de westelijke oever van de Zuid-Willemsvaart bij Sluis 11. Een aantal burgers raakt daarbij gewond, enkele worden gedood en nog enkele boerderijen branden af.

Gedachtenisprentje Theodor Langferman, een Duitser gesneuveld bij Sluis 11. (Fotocollectie Richard Schoutissen)

Someren opgestelde Britse artillerie te vuren. Als eerste gebouw in Asten gaat Joordens’ bakkerij annex pension aan de Emmastraat in vlammen op. Veel zullen er nog volgen. Jarenlang zal de ruïne van

Asten evacueert Veel Astenaren vertrekken, al weten ze vaak niet waar ze zo gauw naartoe moeten. Een flinke groep gaat naar het gehucht Baarschot onder Vlierden. Dat blijkt achteraf een goede keuze, daar zal de oorlog nagenoeg aan voorbijgaan. In die trieste stoet van ontheemden sjouwen veel gezinnen hun inwonende oma of opa op een kar of kruiwagen mee. Dat grootouders inwonen is in die tijd gewoon. De enkeling die thuisblijft, kan later aangrijpende verhalen vertellen over het verblijf in de schuilkelder of het in brand steken van woningen en boerderijen. Dat doen de Duitsers kennelijk om deze hel te overleven. De rookwolken maken het voor de Britten moeilijk gericht op hen te schieten.

Luitenant Steel Brownlie, commandant van het tweede Fife and Forfar eskadron, beschrijft het wachten voor de actie begint: “Wij staan met onze tanks te wachten, terwijl gewonde infanteristen en brancardiers terugkomen uit het bruggenhoofd. De Herefords hebben een zware nacht gehad.” Zijn tank is de eerste die Asten weet te bereiken. Later zal hij over het plan van Roberts zeggen: “Het is een wanhopig plan. We moeten met onze tanks in de rij aansluiten, er hoeft maar iets mis te gaan en de vijand kan ons op zijn dooie akkertje uit de weg ruimen. In Asten waaieren we uit naar de diverse toevoerwegen van het dorp, waar we de vijand als het nodig is, op zullen vangen. Daarmee creëren we tegelijk de mogelijkheid voor onze collega’s om rustig het kanaal over te steken.” Luitenant Kenneth Crockford leidt in 1944 de Herefords. Als majoor zal hij nog jarenlang innige vriendschapsrelaties met enkele Somerenaren onderhouden. Bij een bezoek in 1994 overhandigt hij hen zijn eigen, op schrift gestelde herinneringen aan de strijd bij Sluis 11. In 2014 overlijdt hij. In 1994 herinnert hij zich: - dat zijn bataljon in juli voor het eerst nauw samenwerkt met tanks bij een operatie in Normandië. Bij die gelegenheid verliest hij 129 van de ingezette 680 manschappen. 25 sneuvelen, er zijn meer dan 100 gewonden en vermisten. Niet eerder leden de Herefords binnen 24 uur zo’n grote verliezen.


'T CONTACT/PEELBELANG WEEKBLAD VOOR DEURNE || donderdag donderdag 55 september september 2019 2019 || pagina pagina 25 xx

Vandaag aflevering

36

AN SOMEREN EN ASTEN

De Peel onder vuur

De Peel onder vuur

De balans van - dat vijftig meter verderop de eerde operatie bij De Tweede Wereldoorlog woedde in ste tank tot stilSluis 11 in die de periode 1940-1944 ook in de Peel. stand komt. Door septembernacht Nu, 75 jaar later, staan we stil bij onze een trekbom. De is zo mogelijk nog bevrijding. Een jaar lang blikken andere twee tanks triester, van zijn we in deze rubriek terug op de van de troep wilbataljon van naar len hun leider rechts schatting 250 man gebeurtenissen toen. Van en links passeren, ze sneuvelen er 25 en raalgemene verhalen tot moeten daarvoor van de ken er 35 gewond. Van persoonlijke herinneringen weg af. Allebei lopen ze zijn aanvankelijke drie uit de omgeving Asten, vast in de moerassige bocompagnieën van 38 man Someren en dem. Het lijkt voorbij. Dan zijn er dan nog maar twee van 25 man inzetbaar. duwt de leider van de tweede Deurne. troep de in de weg staande tank - het oorverdovende kabaal van met een enorme klap aan de kant. de beschietingen die beginnen, Gevolgd door de tanks van zijn eskanadat D-compagnie de oversteek dron rijdt hij in een noodgang door naar in canvasbootjes heeft gemaakt en het Asten. Crockford ziet hoe luitenant Don prikkeldraad heeft verwijderd. Als hijzelf met de A-compagnie als volgende overBulley, de chauffeur van de eerste, het steekt, blijkt dat de nieuwe krachten zo’n luik van de uitgeschakelde tank opent en oversteek nooit hebben geoefend. Ook gericht met zijn revolver begint te schieblijken veel boten lek als gevolg van het ten. Bulley wordt zelf geraakt en overeerdere oorlogsgeweld. Met hun helmen leeft dat niet. Her en der springen bemoeten ze steeds maar water blijven manningsleden uit hun stilgevallen tank. scheppen. De boten moeten terug naar Waar mogelijk biedt de volgende troep de overkant, wat alweer zes man kost. hulp. Achter achteruitrijdende tanks sluiDe hel breekt pas echt los als ze volgens pen de ongelukkigen terug naar de brug. plan hun bruggenhoofd uit willen breiCrockford ten slotte: “Wat ik daar die den. Overal slaan kogels en granaten in. ochtend gezien heb, zal me altijd bij blijDie zes mannen worden aan de overkant ven!” bij hun boten door een mortier getrof- ook het gedenkwaardige verhaal van fen. De Duitsers hadden zich overdag luitenant Steel Brownlie. Die staat die ingegraven in de dijk en ze zaten in de morgen, kort nadat hij de tank van Bulhuizen bij Sluis 11. Toen A, D en C-comley met een klap aan de kant geschopagnie hun posities ingenomen hadden, ven heeft, met zijn bemanning te posten kwamen ze met vuursteun vanuit Asten langs de weg naar Ommel. Tot zijn verin actie. bazing zien ze wat naar het westen wel - dat een Duitser hem van achter vastgrijpt honderd Duitsers naar Sluis 11 marcheen stevig omklemt. Twee mannen zijn ren. Daar zit A-compagnie echt niet op te nodig om hem uit die greep te bevrijden. wachten! Even later, als ze bekomen zijn Dan opeens een enorme klap. Ze zijn van de eerste verbazing, bestoken ze die gewaarschuwd, dat zoiets in Duitsland Duitsers met hun ‘high explosive’-granakan gebeuren, maar hier? Als ze stukken ten. Het tijdmechanisme ervan stellen ze verwrongen staal tussen hen zien neerzo in, dat die granaten boven die Duitsers komen, beseffen ze dat het resten van de exploderen. Witte zakdoeken. Daarna brug zijn. De Royal Engineers moesten nemen ze 37 gewonden gevangen, die de resten van de brug opblazen om een berichten dat er 60 doden zijn gevallen. nieuwe te kunnen bouwen. Die nieuwe Als Steel Brownlie weer teruggaat naar moet morgenvroeg klaar zijn, er wordt Asten, is K.S.L.I. nog bezig de huizen te flink doorgewerkt. zuiveren.

‘De dood beheerste de straten’ - dat er een stuk kozijn tegen zijn arm slaat als hij tijdens een vuurpauze zijn meest vooruitgeschoven secties bezoekt. Hij kan zijn arm niet meer bewegen. Zijn sergeant adviseert hem naar een hulppost te gaan, maar dat wil hij niet. Zijn mannen mogen niet weten, dat hij gewond is. Ze zijn toch al met te weinig. De sergeant verbindt hem, een soldaat herlaadt zijn magazijn. Hij vecht door. - dat een verbeten vijand probeert het werk van de genie te frustreren. Die Duitsers gaan maar door ook al vallen er overal granaten en wordt er flink geschoten. Als ze de brug naderen, leggen de bruggenbouwers hun gereedschap neer en pakken ze hun geweren op. De Duitsers proberen het nog vaker. Crockford ziet tijdens één van die aanvallen een lichtflits, hij ligt opeens met een splijtende hoofdpijn op de grond en hoort een hem onbekende taal. Hij houdt zich dood uit angst voor een bajonetsteek of … het genadeschot. Pas als hij geen stemmen meer hoort, opent hij zijn ogen. De zoeklichten doen hem pijn aan zijn ogen, maar ze helpen hem ook zijn positie te bepalen. Voorzichtig komt hij overeind. Hij gooit zijn pioniersschep weg, zijn ene hand heeft hij nodig om zijn geweer vast te houden. Dan hoort hij Engels praten, hij roept. Zijn sergeant reageert op de bekende stem. De vijand blijkt zich op dat moment tussen het peloton en het kanaal te bevinden. Daarom heeft de sergeant zijn mannen geïnstrueerd te schieten op alles wat beweegt. Hij heeft geluk gehad! - dat hij tegen de ochtend contact zoekt met generaal Roberts. Hij treft hem bij de brug in het gezelschap van twee soldaten met reservemunitie. Roberts geeft bevel alle huizen te zuiveren voordat hij de aanval inzet. Zijn mannen kammen de huizen aan beide kanten van de straat uit maar nergens een vijand. Als ze de laatste huizen hebben gehad, zwaaien ze naar elkaar ten teken dat alles klaar is. Dan opeens worden ze vanonder een duiker 50 meter verderop onder vuur genomen. Ze verschuilen zich in de betrekkelijke veiligheid van de tuinen, waar ze door hun eigen verkenners weer weggestuurd worden. De opmars van Fife and Forfar en K.S.L.I. staat op punt te beginnen. De artillerie zal flankerend granaatvuur geven. Ze zijn net weg als de eerste projectielen achter de huizen vallen.

Baileybrug bij Sluis 11. (Fotocollectie † Ruud Wildekamp)

Ook Ted Jones van de A-compagnie van de Shropshires (K.S.L.I.) doet verslag: ‘De Herefords hadden een bruggenhoofd bezet, maar de berichten die ons bereikten, waren niet goed. Bij tegenaanvallen zouden enkele jongens door een kapotgeschoten hoogspanningsleiding zijn geëlektrocuteerd. Toch wist de genie ondanks vijandelijke aanvallen een brug te bouwen.

Situatieschets bij verslag majoor K. Crockford. (Fotocollectie Marietje Kooistra-Kruijf)

een vreemde bobbel onder het hemd van mijn battledress. Het witte konijn! Ik had er geen moment meer aan gedacht. Ik liet het beestje vrij.’ De Shropshires (K.S.L.I.) Asten werd stevig verdedigd door vooral ervaren Duitse soldaten, die aan het Oostfront gevochten hadden. De Shropshires moesten het dorp zuiveren en dat kostte hen met al hun ervaring een hele dag. Overal lagen dode Duitsers, ze maakten 250 krijgsgevangenen.

Majoor Kenneth Crockford MC. (Fotocollectie Marietje Kooistra-Kruijf)

Toen de Fife and Forfar die brug over trok, werden zij aangevallen met pantservuisten en trekbommen, de eerste troep overleefde het niet. Degenen die uit hun tank wisten te springen, werden met machinegeweren beschoten. Wij als A-compagnie trokken als laatsten de brug over. Overal lagen doden, van één Duitse soldaat was het hoofd grotendeels weggeschoten. Een wit konijntje zat bij zijn schouder, ik nam het onder mijn battledress mee. Voor het eerst brachten we in de praktijk, wat we geleerd hadden. We zuiverden de huizen door die van achter binnen te gaan. De straat was onze ‘killing ground’. Een aan het eind van de straat opgestelde tank schoot op iedereen, die door een voordeur naar buiten kwam. ’s Avonds groeven we ons in enkele tuinen aan de rand van het dorp in. Tijdens dat graven ontdekte ik

George Perks, motorordonnans bij het mortier peloton: ‘Mijn pelotonscommandant en ik waren op zoek naar een goede uitkijkpost. We gingen de kerk in. Daar was een eerstehulppost gevestigd, het lag er vol gewonden van beide partijen. We klommen een stuk de toren in, maar konden geen geschikte uitkijkplek vinden. Er hing een geur van dood en destructie. De dood beheerste de straten.’ Jo Davey herinnert zich: ‘Als A-compagnie de brug over gaat, is het vuren gestopt. In het open terrein tot 300 meter na de brug en in de huizen, overal liggen doden, vooral Duitsers. Dat beeld zal ik nooit vergeten. We werkten de huizen in het dorp een voor een af en ook het kerkhof. Ik kreeg een appel van de pastoor. Hij was de eerste burger, die ik zag. Verderop (bij de ijzergieterij, red.) staan we tegenover de vijand. Een kogel raakt de deurpost naast mij, de volgende gaat door mijn buik. Het zal een half jaar duren voor ik me weer bij mijn bataljon kan voegen.’ Davey komt in het veldhospitaal in Geldrop terecht. Daar ligt hij naast Marietje Kruijf, die ook zwaargewond is geraakt die dag. Na veertig jaar zal hij haar als Marietje Kooistra-Kruijf weer ontmoeten.

Commandant Tom Maddocks van de A-compagnie: ‘Als de mannen van peloton 7 bijna klaar zijn (op Voordeldonk, red.) zien ze Duitse infanteristen met anti-tankguns naderen. Sergeant Cahill organiseert zijn peloton, terwijl ze onder mortiervuur liggen. In het stuk van de straat, dat nog niet gezuiverd is, vinden man tot man gevechten plaats.’ De Shropshires hebben negen doden te betreuren en dat is minder dan verwacht. Met de terugtocht van de geallieerden uit Arnhem eindigt in de nacht van 25/26 september ook de flankoperatie. Voor de 11e pantserdivisie is de slag om Asten goed verlopen. De samenwerking tussen infanterie en tanks was ongeëvenaard en voor de gevechten bij Sluis 11 en in Asten zijn in totaal twaalf geallieerde militairen gedecoreerd. Bronnen: - De Geschiedenis van Someren in de Tweede Wereldoorlog – 1984 - Gevels zonder Vlag - 1989 - Kampfgruppe Walther and Panzerbrigade 107 – Jack Didden en Maarten Swarts, 2016 - Major R.B. Hesketh – Advance to Victory – A war history of the 1ste batallion of the Herefordshire Regiment 1939-1945 –– mei 1946 - Major Kenneth Crockford – 1 Herefords – Notities over de slag bij Sluis 11, 1994 - W. Steel Brownlie – A sq. 2 Fife and Forfar Yeomanry – The bridge at Asten, 22 september 1944 - Major Urwin (Ned) Thornburn – D compagnie K.S.L.I., After Antwerp – 1993 - Ted Jones – verslag - George Perks – verslag


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 5 september 2019 | pagina 26

Mij n bed ri jf s fo ld e r is m oo i g ed ru kt!

il Ik w pie r pa n f e i r b t e ll e be s

a rtj e a k e it is v n j i M rpe e h c s n e e n e g te p ri js g ed ru kt

DAS

Publishers

Markt Groen Deurne Zondag 8 september 2019 13.00 - 17.00 uur

Ik k a n e r v oo r a l m ij n d ru k w e r k t e re cht • Informatie over natuur, milieu en duurzaamheid • Informatie en aanbiedingen nieuwe energie • Verkoop van fairtrade en streekproducten • Energieloket open • Kunstenaars aan het werk • Ossenbeemd-cadeau artikelen en Natuurkalender 2020 • Kinderactiviteiten 15:00 uur

DASPASDRUKWERK.NL Bestel uw drukwerk bij DAS Publishers, want DAS pas goed!

Toegang gratis

De Ossenbeemd, Haageind 31 Deurne www.ossenbeemd.nl Tel. 0493 320457

Poppe theatenr A lda Lo

effen

Korenakker 4, Someren

OPENINGSAANBIEDING: In september

eerste consult voor maar e

40.00

Info: www.acupunctuurlotus.nl

06 - 488 12 137

BBQ VLEES www.vandenboschvlees.nl 06-51826116

Geef eens een cadeaubon!

Te huur per direct Vrijstaand woonhuis in het buitengebied van Someren - Eind Tel. 06-22 93 73 45


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 5 september 2019 | pagina 27

Daan Hooglugt terug uit Rusland KAZAN/LIEROP - Lieroppenaar Daan Hooglugt (18) is er in Kazan, Rusland tijdens het WK voor beroepen niet in geslaagd een medaille te behalen. Hij werd 23ste.

De Nederlands kampioen tegelzetten beleefde een leerzame paar dagen tijden het grootste beroepenevenement ter wereld. De eerste dag

was zwaar voor Daan. Na een fout in de opdracht moesten alle 25 tegelzetters stoppen met de opdracht. Alles moest opnieuw. Ook liet hij een

Muziek in centrum Asten

paar tegels vallen en bezeerde zijn rechterhand aan de snijmachine. De dagen erna liepen iets minder stroef voor de Lieroppenaar, maar wist hij niet alle punten van de opdracht juist uit te voeren. Hierdoor moest hij genoegen nemen met een 23ste plaats.

Vanaf komende week klinkt er muziek in het Astense centrum. (Archieffoto: Marius van Deursen) ASTEN – Vanaf komende week klinkt er muziek door het centrum van Asten. Daarmee gaat een langgekoesterde wens in vervulling.

door Maarten Driessen

nemersvereniging Asten (OVA). Ze wilde voor haar opleiding een project ontwikkelen, als zijnde een soort stage. Na overleg werd dat de uitwerking van mogelijkheden voor achtergrondmuziek in de openbare ruimte van het centrum. Een speciale werkgroep presenteerde vervolgens een uitvoerbaar plan waarbij in principe geen ondergrondse bekabeling nodig was. In die werkgroep uiteraard Van de Put, samen met Wim van Boxtel van CMA en Ronnie ter Brugge voor de techniek. Met financiële steun van de gemeente en de OVA kon daarna met de uitvoering worden gestart. De nieuwe installatie wordt komende donderdag officieel in gebruik genomen. ‘Weer een grote steen voor de bouw van een gezellig en dynamisch centrum van Asten’, aldus het Centrummanagement.

Het was vanwege financiële redenen dat er eerder nog geen geluidsinstallatie voor het winkelend publiek werd aangelegd. Want het idee, dat bestaat al sinds de laatste twee herinrichtingen van het centrum. De samenwerkende ondernemers aldaar zouden hiervoor bedrading onder de grond moeten aanleggen. Dat wilden ze ook, maar het ontbrak nog aan de benodigde centen. Met de oprichting van Stichting Centrummanagement Asten (CMA) in 2010 en door het innen van reclamebelasting zijn die middelen er nu wel. Zo werd uit dat potje eerder ook nieuwe feestverlichting aangeschaft.

Stage

Studente Katja van de Put meldde zich eind 2015 bij CMA en Onder-

Daan in actie tijdens het WK voor beroepen.

Het dagboek van Jan Been Deel vier van het dagboek van de Haagse onderduiker Jan Been, die tijdens de Tweede Wereldoorlog in kampen in Heusden en Lierop verbleef. Hier bijschrijft hij zijn beginperiode in 1943 in kamp Hoogenbergen in Heusden.

Zaterdag 11 september

Opgestaan om 7.45 uur. No. 1 (*) die gisteravond naar het dorp is geweest, heeft groot nieuws, onder andere de capitulatie van Italië en rede van Hitler. We hebben nieuwe pannen. Dus we eten ’s avonds allen tegelijk. ’s Middags gaan we allen in bad. Het is zonnig weer. Menu: aardappelen en prinsessenbonen en na het eten wat gelezen. No. 4 (**), 5 (***) en mijn persoon gaan naar de boer. Ik draag het brood. We komen, toen we weer thuis kwamen, tot de ontdekking dat er twee witte broden gekraakt waren. Ik heb ook deze dag brieven voor thuis meegegeven aan no. 3 (****), die weer naar huis ging.

Dat avontuur zal hem heugen. Na deze geschiedenis hebben we de aardappelen verder geschild. Na dit karwei hebben we wat spelletjes gedaan. Na de spelletjes wat zitten seinen. Toen gegeten. Aardappelen en prinsessenbonen. Na het eten een appel toe. ’s Middags gezellig bijeen. ’s Avonds voor het naar bed gaan ieder twee borden heerlijke vla met appelen. We hebben deze morgen ook nog gewerkt aan de camouflage van de zojuist ingewijde valkuil!

eten we aardappelen, peen, erwten en appelmoes toe. De bril van no. 6 (******), die in een stoeipartij ‘sneuvelde’ wordt door no. 5 gerepareerd. Na het avondeten seinen we nog wat in de hof. Toen gebeurde er weer iets. Een geraas alsof er weer iemand in de valkuil viel. No. 2 gaat kijken en komt tot de ontdekking, dat de grote valkuil is ingestort. Ik stond bij deze gelegenheid klaar om bij onraad direct de kuiten te kunnen nemen. Het onweert in de verte.

pap. Ik zou net een bordje pap op gaan eten, toen het me te draaierig werd. Ik moest overgeven, hierna verdween ik gelijk naar bed. Brief meegegeven aan no. 1, die deze middag weer naar huis vertrok. Deze nacht weer onweer.

Woensdag 15 september

Ik blijf in bed. Vermoedelijk lichte hersenschudding. Absoluut geen eetlust. ’s Ochtends slaap ik, ’s middags wat geslapen en gelezen, maar lezen lukt mij niet. Ik heb hoofdpijn en ben misselijk. Een halve appel op.

Het dagboek van Jan Been

Zondag 12 september

Om 8.00 uur opgestaan. Aardappelen geschild en bonen afgehaald. We waren net begonnen met aardappelen jassen toen we een reuze avontuur beleefden. Opeens horen we praten en een van de jongens ziet een kind. No. 1 er op af. We hoorden hem een poosje praten en toen hij terug kwam, bestormden we Wim met vragen. Wat was het geval! We hadden bij de boer wel eens kennis gemaakt met een jongeman uit Twello. Nu, dit jong mens was zo nieuwsgierig, dat hij ons op ging zoeken. Hij vond ons, d.w.z. hij bracht het niet verder dan de bodem van de valkuil aan de ingang. En geschrokken, dat hij was. Toen no. 1 hem aantrof, zat hij op zijn achterste in het struikgewas. Hij dorst niet meer te lopen. Zijn hondje had hij eerst uit de kuil geholpen en dat liep nu door het bos. Na door no. 1 eens stevig aangesproken te zijn werd hij door hem het bos uitgebracht, steeds vragende of hij hier wel kon lopen.

Maandag 13 september

Opgestaan om 7.00 uur. Ik heb geen zeep meer dus ik was me zonder zeep. We hebben brood met appelmoes. Onze distributiebonkaarten zijn nog niet gearriveerd, zodat we zonder jam, kaas, boter enz. zitten. Doch het smaakt best. We hebben een zware dag. De valkuil, waar gisteren die Twello-naar in is gevallen, moet verbreed worden! Ik krijg dit karwei op te knappen. Ik begin met aan iedere kant plusminus 25 centimeter af te steken. Het valt heus niet mee. Ik duvel ook nog een keer in de kuil, blijf halverwege hangen, maar sla met mijn achterhoofd tegen de zijkant van de kuil. Ik ben duizelig en heb hoofdpijn. Maar ik zet de graverij ongestoord voort. ’s Middags een uurtje plat. Dan komt no. 2 (*****) uit de stad met brieven, pakjes en shag. Ik ontvang deze keer geen brieven, iets wat me in een slecht humeur brengt. Later hoor ik, dat toen de brieven thuis afgehaald werden, er niemand thuis was. Niets aan te doen. Dan maar wachten tot de volgende keer. Ik zou blij zijn als het tijd is. Ik ben bekaf van die graafpartij. Ik krijg van no. 5 een stuk zeep. ’s Avonds

Dinsdag 14 september

Onrustige nacht. Hevig onweer en in dat onweer Engelse vliegtuigen, die in de buurt bommen gooien. De jongens maken van de gelegenheid gebruik om eens flink herrie te maken. Ik heb geen behoefte aan herrie. Ik heb slaap en hoofdpijn. Ik droom hardop en maak de jongens aan het lachen door te roepen: “Jongens, wie helpt mij even uit de kuil?” ’s Morgens hebben we weer boter, want no. 1 was even voor het onweer naar het dorp geweest. ’s Middags met no. 2 de ingestorte valkuil uitgegraven. Ik heb steeds meer last van pijn in mijn hoofd, ik ben misselijk als een kat. Later in de middag moet ik wat op wacht gaan staan, omdat er mensen in de brandgang onderhoudswerkzaamheden verrichten. Vanaf mijn zitplaats zie ik ze precies zitten. Ze halen heideplaggen uit de gangen en maken gaten dicht. ’s Avonds lust ik mijn eten niet. Alleen een bordje appelmoes weet ik naar binnen te werken. Halverwege de avond eten we

Donderdag 16 september

Ik blijf in bed. Ik eet wat. De hele morgen wat geslapen en ’s middags wat getekend onder andere het schip de ‘Nieuw Amsterdam’ voor no. 8 (*******) en ‘Torpedojager 7’ voor no. 7 (********). No. 7 wil de tekening, die ik maak hebben maar die vlieger gaat niet op. Geprobeerd wat te lezen. Toen ineens enkele keren naar de ‘lat’. Bijzondere samenstelling ‘camouflagekleuren’. Norit ingenomen en gaan slapen met een stijve rug van het liggen.

Vrijdag 17 september

Ik heb hoofdpijn en blijf in bed. Ik lees wat, slaap wat en eet weer. De eetlust is prima. Ik teken wat voor no. 4, 7, 8. We eten hutspot. ’s Avonds beleven we weer een reuze avontuur. Ik lag in bed, dus mistte veel. Ineens was er een hond in het kamp. No. 8 die bij de waterput staat, ziet plotseling een stokje over het pad komen. Hij vertelde dat, ‘met een oud baasje dat aan kwam stappen.’ No. 8 waarschuwde direct no. 2, die er direct op afstuift. Hij vangt hem halverwege het pad op en houdt hem staande. Zijn naam is Vereijken. Hij heeft de schrik behoorlijk te pakken. Hij staat te beven als een juffershondje. Hij vertelde aan no. 2, dat

hij in de sloot was gevallen. No. 2 vroeg in welke sloot. Toen wees Vereijken de valkuil no. 1 aan. Nu dat was hem wel aan te zien, dat hij in de kuil had gezeten. Hij zat onder de rommel. Hij had nog een jongen van een jaar of zeven en een paar honden bij zich. Eerst wilde hij niet veel zeggen, maar toen no. 2 hem op speelse wijze een vuurwapen liet zien, toen wilde hij wel. Hij kreeg er tenminste een kleine rotting overheen. In de tijd dat no. 2 met de stroper stond te praten, liepen de jongens druk te patrouilleren met knuppels gewapend. Ook aan dit avontuur kwam een eind. Dit was nog niet goed en wel gebeurd of een geraas deed ons weer opschrikken. Het was net of er weer iemand in de kuil mieterde. No. 2 er weer op uit. Gezocht, maar niets gevonden. Alle valkuilen afgelopen, maar niets was er te zien. Weer eens gekeken en toen kwam men tot de ontdekking, dat valkuil no. 6, deze bevindt zich naast valkuil no. 10, ingestort was. Ik mistte dus deze avond veel. No. 1 komt deze avond laat terug uit de stad. Geen brieven bij zich, die brengt no. 3 mee, die over enkele dagen komt. Volgende week deel vijf van het dagboek van Jan Been. *

Onderduiker Wim Gebhard uit Gouda ** Onderduiker Piet Stolk uit Wassenaar *** Onderduiker Nico Zonneveld uit Wassenaar **** Onderduiker Jan Houtman uit Rijswijk ***** Onderduiker Koos Stolk uit Den Haag ****** Onderduiker Koos Kemper uit Den Haag ******* Onderduiker Hans van der Kooij uit Rotterdam ******** Onderduiker Rinus Hildernisse uit Den Haag


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 5 september 2019 | pagina 28

Fam i l i e b e ri ch t e n

Laat maar los, we houden je voor altijd vast

Het leven begint met een glimlach maar eindigt met een traan…..

Na alle mooie jaren die we met haar mochten beleven en in het bezit van vele fijne herinneringen, is na een dappere strijd van ons heengegaan, mijn lieve Riek, ons moederke, schoonmoeder en super oma

Na alle mooie jaren die we samen met haar mochten beleven, hebben we afscheid moeten nemen van ons moeder, schoonmoeder, oma en oma Mietz

Riek Jeuken-Dortmans echtgenote van

Leentje Schmitz - Meeuwis

Tinus Jeuken †

echtgenote van

Zij overleed in de leeftijd van 77 jaar.

Martien Schmitz †

Trotse ouders en grote zus: Mark & Fanny en Julia Goossens Vlamoven 9, 5753 CB Deurne

Tom is petekind van: Ruud Goossens en Karlijn Tielemans

xxx Fem

Annie is 80 jaar! Hieper de piep, zoals je ziet, vergeten we de krant ook niet! Van harte gefeliciteerd! Ronny, Lyènne, René, Sasha, Simone en Erika

Redmar & Anneloes van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk! Info over jullie cadeau volgt in de komende edities van deze krant.

DJ asbak

wordt 30 jaar,

deze Beunhaas komt het liefst op zijn Yamaha klaar De 2e editie van Zummer Park was een groot succes!

Dit is mede mogelijk gemaakt door: de Ruchte Henk ICT Services Kluspunt Lasita Maja Sleegers Farm Equipment Tomassen Vlees Blikkie de Voorleesbus 't Weverke & natuurlijk alle vrijwilligers, artiesten en bezoekers

Ons moeder is 92 jaar geworden.

Jos Lavrijsen

Deze mama van bijna twee is 30 jaar! Over een paar maanden staan de glazen wijn weer voor je klaar.

Marco & Irene Diede, Joes

Sjef en Gerda Mark Astrid

Johan & Angèle Mathijs, Dirkje, Janske

Franca en Johan Els en Chico, Fenne en Jesse Wim en Eefje, Lieve en Pleun

Dirkjan 1 september 2019 Kerkstraat 8G, 5712 GV Someren

30 augustus 2019 Markt 15, 5711 GD Someren

Riek is overgebracht naar rouwsuite “de Peel” van Uitvaartcentrum Someren Asten, Acaciaweg 26 te Someren. U kunt daar nog even bij haar zijn op donderdag 5 september tussen 19.00 en 20.00 uur.

De afscheidsdienst heeft plaats gevonden op dinsdag 3 september in de aula van Uitvaartcentrum Someren Asten. Aansluitend is zij in stilte gecremeerd.

Wij nodigen u uit voor de afscheidsviering welke zal plaatsvinden op vrijdag 6 september om 14.00 uur in de aula van bovengenoemd uitvaartcentrum. Later deze dag zullen wij Riek in besloten kring begeleiden naar het crematorium. In plaats van bloemen vragen wij u om een donatie voor KWF kankerbestrijding en KiKa Kinderen Kankervrij, hiervoor zijn collectebussen geplaatst bij het condoleanceregister.

POETSHULP GEVRAAGD

Het leven is overgegaan in mooie herinneringen.

De natuur was zijn lust en zijn leven. Hij vond er de rust die wij hem niet konden geven. Intens verdrietig zijn wij, nu wij afscheid hebben moeten nemen van de liefde van mijn leven, ons pap en opa

Intens verdrietig zijn wij door het overlijden van

Leo van Bree

Henk van Tilburg

Wilhelmien van Bree-van den Reek

(ome Henk)

voor 1 ochtend per week.

echtgenoot van

Geboren te Nuenen, 17 juli 1947. Overleden te Geldrop, 30 augustus 2019.

*Asten-Heusden, 4 januari 1936 † Asten-Heusden, 4 september 2019

Tel.: 0493 696680

Wilhelmien van Bree-van den Reek Armanda Noëlle en Bart, Jailey Tedje 2 , Vladimir 3

Familie van Tilburg Neven en Nichten

Döner Kebab Safé

Döner Kebab Safé De beste Turkse specialiteiten, Someren: lamsvlees of kalfsvlees

uit Nieuw-Zeeland. Iedere vrijdag en zondag van 11.30-21.00 uur en Someren: Iedere dinsdag Wilhelminaplein vrijdag van 12.00 tot 21.00 uur op

Correspondentieadres: Meijelseweg 6 5725 BC Asten-Heusden

Op verzoek van Leo heeft zijn begrafenis in besloten kring plaatsgevonden.

De beste Turkse specialiteiten, lamsvlees of kalfsvlees uit Nieuw-Zeeland.

het Wilhelminaplein. Asten: Let op!

Asten: Iedere zaterdag Iedere zaterdag en donderdag van 12.00 tot 20.00 uur op vanhet11.30-20.00 Koningsplein.uur

Koningsplein NIET GOED, GELD TERUG Voor bestellingen Voor bestellingen en 06-30931681 reserveringen 06-30931681

SNEL JE VAKANTIE KILO’S KWIJT?

Henk is thuis. (Heidehof 1) Waar u persoonlijk afscheid van hem kan nemen op vrijdag 6 september tussen 18.00 en 20.00 uur. De afscheidsdienst zal plaatsvinden op zaterdag 7 september om 13.30 uur in de H. Antoniuskerk aan het Vorstermansplein te Asten-Heusden. Waar vanaf 13.00 uur de mogelijkheid is om schriftelijk te condoleren.

Mede dankzij Uitvaartverzorging Meeuws Verspeek hebben wij een waardig afscheid gehad van mijn vrouw, moeder en oma. Speciaal woord van dank aan Frank.

Henk zal na de afscheidsdienst in besloten kring begeleidt worden naar het crematorium.

Chapeau namens de familie…

Als U geen rouwkaart heeft ontvangen, gelieve deze advertentie te beschouwen als uitnodiging.

Someren: Iedere dinsdag en Sinds 1953

vrijdag van 12.00 tot 21.00 uur op het Wilhelminaplein. Asten: Iedere zaterdag van 12.00 tot 20.00 uur op CoachUP het Koningsplein. van den Boom Een fijner leven komt

Tot volgend jaar, zondag 6 september in het Slievenpark! Organisatie Zummer Park

De praktijk van Dr. Deimann is GESLOTEN 16 t/m 20 september VOOR SPOED: DR VAN OTTERDIJK SPEELHEUVELPLEIN13 SOMEREN TEL NR 0492-331856 Website: deimann-huisartsenpraktijk.nl

CoachUP CoachUP

Praktijk Praktijk voor coaching voor coaching en loopbaanbegeleiding en loopbaanbegeleiding

Loopbaan Loopbaan APK / APK / Ontwikkeladvies Ontwikkeladvies 45+ 45+

Ben je 45 jaar Ben of jeouder 45 jaar en of werk ouder je op endit werk je op dit moment, maar moment, vraagtmaar u zich vraagt wel ueens zich wel eens af hoe uw huidige af hoe werk uw huidige er overwerk tien er jaarover tien jaar uit zal zien? uit Kunt zal uzien? uw huidige Kunt u werk uw huidige tot werk tot de AOW-leeft deijdAOW-leeft volhouden? ijd volhouden? Bestaat het Bestaat het werk dan nog werk wel? danHoe nogkunt wel?u Hoe werken kunt u werken leuk houden? leuk Zouhouden? u misschien Zou uiets misschien heel iets heel Marly van Eckendonk Sandra Slegers Uitvaartcentrum Someren Asten Rouwcentrum Asten anders willen? anders Wat willen? zijn dan Watdezijn mogedan de mogeDeuaanvraag voor aanvraag de subsidie voor wordt de subsidie door wordt door Acaciaweg 26, Someren lijkheden enlijkheden welke stappen en welke moet stappen u dan moet dan De Ceresstraat 1, Asten mij gedaan-en mij afgehandeld. gedaan en afgehandeld. nemen? Het nemen? ontwikkeladvies Het ontwikkeladvies voor vijfen-24 voor vijfenKoningsplein - Asten 0493-381554 T 0493 - 49 34 15 T 0493 - 69 16 10 veertigplussers veertigplussers biedt de mogelijkheid biedt de mogelijkheid om om Wat het verschil Wat is tussen het verschil een tussen een over dit soortover vragen dit soort na te vragen denkenna enteeen denken eniseen E info@meeuwsverspeek.nl I www.meeuwsverspeek.nl en een loopbaanadvies? en een loopbaanadvies? plan voor deplan toekomst voor de te maken. toekomstDankzij te maken.ontwikkeladvies Dankzij ontwikkeladvies ontwikkeladviestraject Een ontwikkeladviestraject is preventiefis preventief een subsidieregeling een subsidieregeling van het rijk isvan dithet ont-rijk isEen dit onten dient bewustzijn en dient te bewustzijn creëren over te creëren het over het wikkeladvieswikkeladvies voor iedere werkende voor iedere van werkende 45 van 45 www.hetcontact.nl toekomst perspectief toekomstvan perspectief het huidige vanwerk het huidige werk jaar en ouderjaar in 2019 en ouder GRATIS. in 2019 GRATIS. zodat je meer zodat regiejekan meer gaan regie nemen kan gaan over nemen over toekomst de vantoekomst je eigen loopbaan. van je eigen loopbaan. Een ontwikkeladvies Een ontwikkeladvies bestaat uitwww.peelbelangonline.nl 4 gesprekbestaat uit 4 de gesprekuitvaartbegeleiding Een loopbaantraject Een loopbaantraject wordt ingezet wordt om ingezet om ken waarin ken uw persoonlijke waarin uw persoonlijke kwaliteiten, kwaliteiten, actiefcenvervolgstappen actief vervolgstappen te gaan zetten te in gaan je zetten in je www.daspublishers.nl behoeften, vragen, behoeftzorgen en, vragen, en kansen zorgen cenen kansen loopbaan. loopbaantraject Een loopbaantraject kan een kan een traal staan. Na traal hetstaan. volgen Navan hethet volgen ontwikvan hetloopbaan. ontwik- Een vervolg op een zijn ontwikkeladviestraop een ontwikkeladviestrakeltraject zultkeltraject u meer zicht zult uhebben meer zicht op wat hebben op watzijn vervolg ject. de toekomstde voor toekomst u brengt voor en uhoe brengt u hier en hoe u hier ject. Coachpraktijk voor * Loopbaanvragen het ontwikkeladviestraject of het ontwikkeladviestraject zelf invloed op zelfkan invloed hebben. op kan U zult hebben. een beU zultBenieuwd een be- ofBenieuwd Samen met jullie geeft uitvaartbegeleiding * 45+ ontwikkeladvies * Begeleiding Stress en iets voor is? Neem voor bij jou danis? contact Neem op dan met contact op met ter beeld hebben ter beeld van hebben wat u wilt, vankunt wat uenwilt, kunt en jou iets wat de mogelijkheden wat de mogelijkheden zijnklachten om te zorgen zijn *om te zorgen van Ondernemers Burn-out Coaching van den Boom zorgvuldig vorm aan een CoachUP dat u met plezier dat u werkend met plezier uw werkend AOW leefuw AOW leef- CoachUP Anny Driessen Anny Driessen tijd kan bereiken. tijd kan bereiken. persoonlijk afscheid. Zodat jullie met een

www.uitvaartamore.nl

Praktijk voor coaching en loopbaanbegeleiding

een stap dichterbij. Loopbaan APK / Ontwikkeladvies 45+

Stichting Date duurzame man-vrouw relaties sinds 1969 ✓ Veilig en betrouwbaar en áltijd in de buurt ✓ Persoonlijke begeleiding en voorstellen Ben je 45 jaar of ouder en werk je op dit ✓ Onbeperkte kennismakingen en hoge slagingskansen moment, ✓ Ik kom bij u inmaar de buurtvraagt u zich wel eens

af Vellekoop, hoe uwtel. huidige werk Jos 040-8431091 of er over tien jaar b.g.g.Kunt 0800-022 0225huidige werk tot uit zal zien? u uw Aangesloten AVR/Singleskeurmerk/Geschillencommissie de AOW-leeftijd volhouden? Bestaat het werk w w w. s tdan i c hnog t i wel? n g dHoe a tkunt e . nul werken leuk houden? Zou u misschien iets heel anders willen? Wat zijn dan de mogelijkheden en welke stappen moet u dan nemen? Het ontwikkeladvies voor vijfen-

NIET GOED, GELD TERUG Voor bestellingen en

goed gevoel kunnen terugkijken.

06 27889178 06 27889178

www.coach-up.nl www.coach-up.nl

info@coach-up.nl info@coach-up.nl

De aanvraag voor de subsidie wordt door mij gedaan en afgehandeld.

Asten-Someren || 0495 625 356 | www.uitvaartvandenboom.nl Asten-Heusden www.uitvaartvandenboom.nl


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 5 september 2019 | pagina 29

APK Airco service Alarm SCM erkend Banden / Velgen / Accu’s Onderhoud en reparatie van alle merken Ruitservice / Ruitreparaties Storingen

We hebben een uitgebreid assortiment bbqvlees op voorraad

Hollandse biefstuk 100 gram

Varkenssatévlees

Bouillonvlees

(heerlijk gemarineerd)

Voor ‘n heerlijke pan soep.

219

Vlugklaar: Blinde vinken

500 gram

495

Paprikagehakt

Babi-pangang 500 gram

549

Vleeswaren:

Kant & klaar:

4 HALEN 3 BETALEN

500 gram

Belleweg 2A, 5711 DH Someren, Tel. (0493) 47 03 04 j.boerekamps@kpnplanet.nl

100 gram

1.19

100 gram

1.39

100 gram

1.55

Schouderham

545

Katenspek

Vloeieindsedreef 6 - Deurne - Tel. 0493-313091 / 06-53537725 www.autobedrijftabor.nl Audi A6 automaat........................................... 1999 Ford LTD 6,6 automaat.................................... 1973 Jeep Grand Cherokee 5,7 automaat .............. 2005 Mercedes 600 SEL V12 automaat ................... 1993 Opel Astra G station ....................................... 2003 Saab 9-3 lpg g3................................................ 2005 Volkswagen Beetle ......................................... 2000 Tractor Massey Harris ..................................... 1950

ACTIES GELDIG VAN DONDERDAG 5 SEPTEMBER T/M WOENSDAG 11 SEPTEMBER

TE HUUR

OPSLAGRUIMTE CARAVAN/CAMPER STALLING SOMEREN 950M2 Info 06 - 38 272 606

Te koop Woning bouwterrein 749m2 en 504m2 Bouwrijp

Diverse laaggeprijsde auto’s met APK-keuring.

CROOYMANS

dakbedekkingen

nieuwbouw - renovatie

Liesselseweg 215, 5753 PN Deurne ✬ Voor al uw dakwerken 0493daken - 31 18 10 - Fax 31 21 39 ✬Telefoon Bitumeuze info@crooijmansdak.nl ✬ Zinkwerken en goten ✬ Lichtkoepels ✬ Erkend Polygum dealer ✬ 10 jaar verzekerde Polygum dakgarantie ✬ Gratis dakinspectie ✬ Vrijblijvende offerte

In Nederweert-Eind Tel. 06 - 127 91 768

Liesselseweg 215, 5753 PN Deurne Liesselseweg 215, 5753 PN Deurne Telefoon 0493 - 31 18 10 - Fax 31 21 39 Telefoon 0493 - 31 18 10 - Fax 31 21 info@crooijmansdak.nl

39

OPEN DAG ZONDAG 26 JANUARI 2020 12.00 - 16.00 UUR ASTEN EN SOMEREN

Kennismakingskalender INFORMATIEAVOND OVER HET VOORTGEZET ONDERWIJS VAN NU Ouders groep 7 en 8 23 SEPTEMBER 2019 SOMEREN 1 OKTOBER 2019 ASTEN

EXPERIENCE DAY OVER HET INFORMATIEAVOND Leerlingen groep ONDERWIJS 7 en 8 VOORTGEZET VAN NU 1 EN 10 OKTOBER 2019

MASTERCLASSES SOMEREN Leerlingen groep 8 RONDE 1: 30 OKTOBER, 6 EN 11 NOVEMBER RONDE 2: 20 EN 27 NOVEMBER, 4 DECEMBER 2019

MASTERCLASSES ASTEN

OPEN DAG

Leerlingen groep 8 RONDE 1: 31 OKTOBER, 7 EN 14 NOVEMBER RONDE 2: 21 EN 28 NOVEMBER, 12 DECEMBER

26 JANUARI 2020

INFORMATIEAVOND ASTEN

9 EN 10 MAART 2020

Gymnasium, technasium, tweetalig onderwijs, vwo-havo, havo-kansklas Ouders groep 7 en 8 9 DECEMBER 2019

KENNISMAKEN NIEUWE LEERLINGEN

INFORMATIEAVOND SOMEREN Mavo, vmbo, praktijkonderwijs Ouders groep 7 en 8 11 DECEMBER 2019

AANMELDEN 2020-2021

15 JUNI 2020

Kijk voor uitgebreide informatie op varendonck.nl

229063


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 5 september 2019 | pagina 30

Cursu sse n

K r u i s wo o rd puzzel Puzzelservice / Persbelangen / P0456

Puzzelservice / Persbelangen / P0456

Eerste Hulp aan Kinderen

De EHBO in Someren start op dinsdagavond 1 oktober met de cursus Eerste Hulp aan Kinderen. De cursus omvat 5 lessen van 2 en een half uur, waarna men een Oranje Kruis-certificaat ontvangt. Voor meer informatie en/of aanmelden: secretariaat@ehbo-someren.nl of 06-30712068.

Prinsenmeer baalt van opgelegde dwangsom ASTEN/OMMEL – De gemeente Asten legt recreatiepark Prinsenmeer een dwangsom op na klachten over geluidsoverlast. Vanuit het dorp kwamen meldingen binnen tijdens avonden met livemuziek. Parkdirecteur Jos Mennen noemt de maatregel overtrokken en reageert teleurgesteld: ‘We voelen ons niet happy bij de manier waarop dit nu gebeurt.’

door Maarten Driessen Per geconstateerde overschrijding van de geluidsnormen dient Prinsenmeer nu een boete van 1.000 euro te betalen, met een maximumbedrag van 10.000 euro. Volgens de gemeente vormen klachten uit de buurt de aanleiding voor deze stap. “Hierop heeft een controle van de Omgevingsdienst plaatsgevonden en is geconstateerd dat het geluidsniveau te hoog was”, aldus een woordvoerder. Directeur Jos Mennen van Prinsenmeer is niet te spreken over het handelen van de gemeente. “Eerder hebben we een hele rapportage gemaakt over hoe het moet qua geluid. We meten zelf ook drie keer per avond. Twee keer bleek dat de waardes te hoog waren, overschrijdingen van drie en vijf decibel. Blijkbaar zijn er enkele klachten, maar we krijgen ook veel positieve reacties vanuit Ommel”, zegt Mennen. Volgens hem doet Prinsenmeer er alles aan om overlast te voorkomen. En daarbij: eigen metingen bij de A67 leverde steevast hogere geluidswaardes op, om maar een voorbeeld te noemen. “Dit is erg overtrokken”,

vindt Mennen daarom, “we voelen ons niet happy bij de manier waarop dit nu gebeurt.” Hoe dan ook, de dwangsom is een feit. Dus wat nu? “We laten nieuwe rapportages maken om te kijken of we het geluid nog verder kunnen onderdrukken. En prima dat het op deze manier wordt aangepakt, maar dan niet alleen bij ons, maar bij iedereen.”

HORIZONTAAL: 1 pompoen, 6 stand der edelen, 11 alfabet, 12 gevangenis, 13 vorst, 14 fust, 15 onaangenaam koel, 16 nieuw (Lat.), 17 twijg, 18 vervoermiddel, 22 gedroogde halmen, 24 vorstenzetel, 27 idool, 29 sociëteit, 31 verstijvend koud, 32 aspirant-lid, 34 groen gewas, 36 lof, 37 veen, 39 beweging op de muziek, 41 stap, 44 maatstaf, 46 een beetje, 50 zuil, 52 vlug, 54 geldstraf, 55 samentrekking, 57 lange smalle sloep, 59 verwikkeling, 60 in verband met, 62 vloeibare kleefstof, 64 buiten de lijn, 65 grote hoeveelheid, 66 beschonken, 68 vorm van Boeddhisme, 69 telwoord, 70 in het oog vallend, 71 medisch specialist. VERTICAAL: 1 compagnon, 2 snoer, 3 eenheid van oppervlakte, 4 gezwel, 5 plat stuk drijvend ijs, 6 repliek, 7 boven het vriespunt, 8 vastberadenheid, 9 zwerver, 10 mengeling, 19 vliegende schotel, 20 ten gevolge van, 21 op enig tijdstip, 23 zeevis, 25 keten, 26 iemands afstammeling in de rechte lijn, 28 eenvoudige melodie, 30 vervelend, 33 voederbak, 35 snavel, 38 onderdeel, 40 halt, 41 coupe, 42 achtervoegsel, 43 knikker, 45 stroomgeul, 47 waterput, 48 atmosfeeroverdruk, 49 bekende infectieziekte, 51 kiemcel, 53 plaveisel, 56 Italiaans gerecht, 58 gewas, 61 turf, 63 één kanaal, 67 sleepnet.

Winnaar van vorige week (29-8-2019)

3 3

4 4

5 5

6 6

11 11

19 19

20 20

21 21

27 27

99

38 38 44 44

60 60 64 64

35 35

45 45

47 47

62 62

65 65

66 66

68 68

69 69

70 70

48 48

49 49

54 54 58 58

61 61

36 36

46 46

57 57

26 26

40 40

53 53

56 56

25 25 31 31

39 39

52 52

51 51

55 55

30 30 34 34

37 37

50 50

24 24

29 29 33 33

43 43

15 15

23 23

28 28

42 42

10 10

17 17 22 22

32 32

41 41

88

14 14 16 16

18 18

77

12 12

13 13

59 59 63 63 67 67

71 71

© Persbelangen Persbelangen P0456 © P0456 24 24

21 21

56 56

58 58

53 53

6 6

2 2

46 46

37 37

88

60 60

33 33

Uw oplossing moet bij ons binnen zijn vóór dinsdag 12.00 uur: advertenties@hetcontact.nl advertenties@peelbelangonline.nl Onder de goede inzendingen wordt wekelijks een cadeaubon van €10,- verloot.

Proficiat! Winwoord: SCHEMERAVOND

www.hetcontact.nl / www.peelbelangonline.nl / www.daspublishers.nl

Kijk op toegift.nl en ontdek hoe uw idealen kunnen voortleven.

Kerk b e ri ch t e n

Lambertuskerk Zaterdag 12.30 uur Huwelijk Ilona Verdonschot en Ruud Breedveld Zondag 9.30 uur H. Mis Lambertus Kerkkoor Cees en Anna v Rijsewijk-Sonnemans; Liza Truijen-v Horne; Lies vd Moosdijk-Smits vw sterfdag; Jo de Haas-v Gelder vw huwelijksdag; Mia Vendrig-v Roij. Eegelshoeve Someren Zaterdag 19.00 H. Mis Huub Leenen Sonnehove Someren Maandag 18.30 uur H. Mis H. Naam Jezus Lierop Zaterdag 7 september 15.00 uur Huwelijk René de Brouwer en Nicky Keijzer, 18.30 uur Bevrijdingsherdenking vw 75 jaar bevrijding. Ter intentie van allen, die in Nederland of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Intenties Overleden ouders Meulendijks en zn Thomas en Toon, Ouders Kuypers van Velthoven en Martien, Martien van Horik vw trouwdag, Marietje van Moorsel vd Bogaart vw sterfdag, Martien Raymakers vw sterfdag. Zondag 8 september Geen mis. Woensdag 11 september: Gildemis in Henricushof bij gelegenheid van patroonsdag van het Gilde OLV vd Zeven Weeën door Kapelaan van Overbeek. O.L.Vrouw Tenhemelopneming Someren-Eind Zaterdag 7 september om 18.00 uur H. mis in de Einder, ingang Lambertusstraat. Intenties: Overleden familie Seijkens; Tineke Veltrop-Bierlee en zoon Jeffrey; Huub van Mierlo vw. verjaardag. Kapel Sluis XIII Someren-Eind Zondag 8 september: Communieviering 10.15 uur. H. Maria Presentatiekerk Asten Zondag 8 September 11.00: Eucharistieviering mmv Jozefkoor Vrijwilligersdag. Intenties: Jan Koolen; Anneke Thielen-v Deursen; Ria vd Schoot–Mennen; Annij Eijsbouts-vw sterfd; Elly Bukkems- Douven; Johanna Driessen-v Dijk en overleden fam; Overleden ouders Jan en Rina Haver-Vreenegoor, dochter Rita, zoon Sjaak en schoondochter Miriam; Emmelie Bukkems; Ben Cle-

2 2

Louis van den Boer uit Asten

Uitwisseling Jeu de boulesclub Asten en 't Ackertje

‘Ik wil de natuur aan mijn kinderen doorgeven.’

R.K. Franciscusparochie Asten-Someren

Welk winwoord komt er in het balkje? 1 1

ment; Sjef Meijs; Piet Hoefnagels en Piet en Nella Hoefnagels Verheijen; Pater Frans Grul o.p. Rector Frank Janssens. Dinsdag 09.30: Eucharistieviering Kapel Missiezusters. Donderdag 18.30: Eucharistieviering Kapel Missiezusters. Intentie: Tot welzijn van de gehele Franciscusparochie en kerk. H. Antonius van Paduakerk Heusden Zaterdag 7 september: 17.00 uur Poolse viering. 18.30 uur woord en communiedienst m.m.v. Amicitia, Overleden ouders Aarts vd Heuvel vanwege sterfdag moeder en als jaargetijde. Johan en Jo Verberne Rovers, Gerda, Harrie en Wim vanwege verjaardagen. Driek Koolen. Zondag 8 september, Woord en communieviering uit dankbaarheid van het 60-jarig huwelijksjubileum van Anna en Piet Aarts van Bussel. O.L. Vrouw Praesentatie Ommel Zaterdag 17.30 uur: Rozenhoedje; 18.00 uur H. Mis op de 23ste zondag door het jaar: uit dankbaarheid b.g.v. het 60-jarig priesterjub. v. pater Jan Nabuurs o.praem., uit dankbaarheid, Zizi Bouwmans, Bert en Alda v. Bussel–Leenders en zoon Rob v.w. de sterfdag v. Rob. Zondag 09.00 uur Rozenhoedje; 09.30 uur H. Mis op de 23ste zondag door het jaar met zang v.h. Jozef-Pauluskoor uit Someren-Heide: Jos en Maria v.d. Bogaert-Hermans, Jo Loomans-Driessen, Jo v. Overbeek-v. Dijk v.w. haar sterfdag, Piet Slegers en familie, Martien en Harry Fransen b.g.v. hun sterfdag. Maandag 08.30 uur H. Mis: voor het welzijn v.d. jonge mensen. Dinsdag 08.30 uur H. Mis: voor het welzijn v.d. jonge gezinnen; 19.0020.00 uur: Aanbidding v.h. Allerheiligste Sacrament. Woensdag 08.30 uur H. Mis: voor de zielenrust v.d. overledenen. Donderdag 08.30 uur H. Mis: voor de intenties uit het intentieboek v. Maria v. Ommel. Vrijdag 08.30 uur H. Mis: uit dankbaarheid b.g.v. een 90ste verj., voor vrede in de wereld en in de gezinnen.

Protestantse kerk Asten | Someren Zondag 8 september, dienst in Someren, Speelheuvelplein. Startzondag. Aanvang 10.00 uur. Voorganger is ds Baerends, predikant te Son.

ASTEN/SOMEREN Jeu de boulesclub Asten en petanquevereniging 't Ackertje uit Someren hebben afgelopen donderdag weer een uitwisseling gehouden.

Er werd op de baan in Asten flink gestreden om de winst. Mede dankzij het mooie weer werd de middag een groot succes. Wim Aarts ging er met de eerste plaats vandoor. Achter hem eindigde Jan Thielen en Louis Mennen op de tweede en derde plaats.

Foto: Wim Maas

In fo e n di enst en Huisartsen

Bij spoedgevallen, avond-, nacht- en weekenddienst de centrale huisartsenpost: tel. 0900-8861. Spoedpost huisartsen Geldrop: alleen bereikbaar buiten praktijkuren van de eigen huisarts: ‘s avonds, ‘s nachts, in het weekend en op feestdagen. Telefoon eveneens: 0900-8861.

Apotheken

Benu Apotheek Someren, Postelpark 11, tel 495954 geopend maandag t/m vrijdag van 8.00-17.30 uur. Apotheek Kerkstraat, Kerkstraat 6B, tel. 440836: geopend maandag t/m vrijdag van 8.00-17.30 uur. Buiten deze openingstijden voor spoedgevallen: de dienstapotheek in het Elkerliekziekenhuis in Helmond, tel. 0492-432906.

Tandartsen

In het weekend vanaf vrijdag 12.00 uur is de tandartsenkring Deurne/ Asten/Someren/Bakel bereikbaar, alleen voor zéér dringende gevallen die niet kunnen wachten tot na het weekend. Tel. 06-22094316.

Zorgboog

Voor hulp bij persoonlijke verzorging en/of verpleging. Of voor zorg na behandeling in het ziekenhuis. Of voor een adviesgesprek of specialistische verpleegkundige hulp: neem contact op met het kruiswerk van de Zorgboog. In kleine wijkteams wordt hulp en ondersteuning geboden, afgestemd op de zorgvraag. Tel. 0900-8998636 of zorgboog.nl. Ook voor informatie over zwangerschapsbegeleiding, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg.

Politie

Bureau Helmond is geopend van maandag t/m vrijdag: 9.00-21.00 uur, op zaterdag en zondag 9.00-18.00 uur. Aangifte doen kan ook online via www.politie.nl. Alarmnummer: 112. Geen spoed: 0900-8844. Meld misdaad anoniem: 0800-7000.

GGD Brabant-Zuidoost

Aanvraag ambulancezorg voor noodgevallen: 112. Voor aanvraag vervoer: 040-2332135.

Buurtzorg

Buurtzorg biedt verzorging en verpleging thuis. 24-uur bereikbaar voor zorgvragen. Tel. 06-12745040 of buurtzorgnederland.com

Maatschappelijk Werk - Lev–groep

Lev-groep is er voor iedereen die vragen heeft over zorg, wonen, opvoeden, relaties, werk, echtscheiding en geldzaken. Laan ten Roode 71C, tel. 0493-441400. De crisisdienst van Lev-groep is tijdens en buiten kantoortijden bereikbaar via tel. 0492-508989. Savant Zorg Voor persoonlijke verzorging, verpleging, activerende begeleiding, ondersteunende begeleiding, verpleeghuiszorg, verblijf, huishoudelijke verzorging en maaltijdservice. Ook voor acute zorg 24 uur per dag, zeven dagen per week: tel. 0492572000, op werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur. Voor nieuwe aanmeldingen: CIZ Veldhoven, tel. 0402549999.

Dierenartsen

Dierenartsenpraktijk

Veterinair

Centrum Someren, Slievenstraat 16, tel. 441044. Vlas Veterinair (paarden) 06-12042307.

Poetszorg, poetsen met een praatje

Voor huishoudelijke ondersteuning in de regio Peelland. Zie www.poetszorg.nl, tel: 0642677878.

Dierenambulance

Opvang zwerfdieren: Dierenbescherming Zuidoost-Brabant. De dierenambulance rijdt voor huisdieren, kleine landbouwdieren en voor in het wild levende dieren die in nood zijn. De meldkamer dierenhulp is bereikbaar via 0900-1120000. Dierenambulances rijden niet voor dode dieren. Melding daarvan kan bij de gemeente of in het weekend bij de politie.

Vogelasiel

Voor opvang vogels: Stichting Vogelasiel Someren eo, Philipsbosweg 7 in Lierop. Tel. 06-29799316 of vogelasiel-someren.nl.

Thuiszorg, Samen verder

Voor verpleging, verzorging, huishoudelijke hulp en/of begeleiding, tel 0492-476001. Zie ook www.thuiszorgsamenverder.nl. Voor spoedhulp, bijvoorbeeld na ontslag ziekenhuis: 24 uur per dag bereikbaar via tel: 06 49438319.

Onis Welzijn

Onis Welzijn voor vragen over welzijn, (mantel)zorg, meedoen, wonen of inkomen in Asten en Someren. Tel. 0493-441234, e-mail info@oniswelzijn.nl


2996

722987

tes eten

2581

822595

ak

'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 5 september 2019 | pagina 31

0141284

SLAGERIJ 180x119.66BOUWMANS

BEN JIJ GEMOTIVEERD, WIL JIJ WERKEN EN GELD VERDIENEN?

De kop is er weer af

Reclames met de R van SeptembeR

Donderdag t/m zaterdag, 5 t/m 7 september Aankomend Vaklieden Wegenbouw

Aankomend Straatmakers Wegenbouw

4 dagen werken 1 dag school (Bouwcao)

• Rolluiken, luifels, vloerbedekking, lamellen, (rol)gordijnen, jaloezien. Zeer concurrerende prijzen. Gratis meten en hangen. Willies Stoffering, Braaksestraat 10, Helmond. Tel. 0492-535901. www.williesstoffering.nl

Wij vragen: interesse in de Wegenbouw Heb jij deze interesse? Neem snel contact met ons op. Wij nodigen je dan uit voor een gesprek.

- Combinatie van Praktijk en Theorie - Baangarantie (duur opleiding ca. 2 jr) - Intensieve deskundige begeleiding - Gedegen vakopleiding

• Officiële pasfoto’s bij u thuis gemaakt, voor paspoort, ID of rijbewijs; 0493-353102, Foka Deurne.

• Containers nodig voor bouwen sloopafval? Bel Raijmakers Transport BV Someren 0493-490152.

Kroketten

Frites Frieten

10/10 mm

1020409

1020407

2 kg 54 10376 722996 5 x 2 kg 1 54 10376 722987

1 kg 54 10376 722997 10 x 1 kg 1 54 10376 723007

Dikke of dunne

Frites

*goedkoopste gratis

2+1 * gratis Frites préfrites - Voorgebakken Frieten

voor Frites préfrites - Voorgebakken Frieten 72x 9kilogram c.-o. 7 x 9 c.-o. - Lutosa 2 zakken

Normaal 3,49 Allumettes 10/10 mm Fijne Frieten

5,99

Frites 7/7 mm Frieten

Sitostick of kipkorn

Allumettes Fijne Frieten

10/10 mm

8,

99

1020407

1020536 2 kg 54 10376 822581 5 x 2 kg 1 54 10376 822595

1 kg 54 10376 722997 10 x 1 kg 1 54 10376 723007

1020513 1 kg 54 10376 822604 10 x 1 kg 1 54 10376 822618

7 x 9 c.-o.

7 x 9 c.-o.

7 x 9 c.-o.

Stoofvlees/hachee 7/7 mm

Pom’Steak

Allumettes 10/18 mm Fijne Frieten

500 gram - Diepvriesspecialist Normaal 4,89

7/7 mm

8-12 stuks - Diepvriesspecialist Normaal vanaf 11,79

7/7 mm

Diverse smaken

Boerenroomijs 900 ml - Primafrost Normaal 3,09

1016226 1 kg 54 10376 022325 10 x 1 kg 1 54 10376 022322

1020513 1 kg 54 10376 822604 10 x 1 kg 1 54 10376 822618

8 x 9 c.-o.

7 x 9 c.-o.

3,49

2 voor

5,

Normaal vanaf 2,

Frites of curry saus

900 ml - Oliehoorn

2325

022322

1,79 Deurne - Milhezerweg 19 - T 0493-320051 Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407 Veghel - Gasthuisstr. 36 - T 0413-344004 www.diepvriesspecialist.nl Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist

zolang de voorraad strekt. Van woensdag 4 september t/m dinsdag 17 september 2019. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

onze soep (paprikasoep), broodje (saucijzebroodje) en maaltijd v.d. week (gestoofde sucade), bereid door onze eigen kokkin

Let op:

Barbecue, gourmet, partypan, fondue, buffet, wok, steengrill, braai, we hebben het allemaal!

Let op:

vers vlees, vleeswaren uit eigen keuken, kant&klaar, online verkoop en nog veel meer, kijk op: www.slagerijbouwmans.nl

www.facebook.com/slagerijbouwmansdeurne

• Biologisch vers brood, ambachtelijk bereid in eigen biologische bakkerij op de boerderij. 100% Speltbrood, volkoren en desem broden, stokbroden, glutenvrij brood, roggebrood, broodjes en koekjes. Elke vrijdag en zaterdag vers gebakken, Geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur Sumiran biologische boerderij, Broekstraat 3, 5725 TL Asten-Heusden, 0493-440630.

Zeilbergsestraat 50 • Deurne • T: 0493-312636 I: www.slagerijbouwmans.nl • E: info@slagerijbouwmans.nl

• T.k. gevraagd land- en tuinbouwmachines o.a. ploegen, frees, spitmachine, schudder, hark, kieper, mesttank, weidebloter, tractor enz. 06-19076959.

• Mega Rommelmarkt Carbootsale Horst. 8+ 22 september 8.30- 15.30uur 450 stands. Peeldijkje1, 5961 NK A73 afrit 10 www.carbootsalehorst.nl

• Gebruikte banden vanaf 25,00 incl. montage en balanceren. Te koop gevraagd loop- en sloopauto’s. Direct geld en RDW vrijwaring. Thomassen Auto’s Haspelweg 37 Deurne tel. 06-53926499.

“ De Modestraat ”

SHOPPING -PERIENCE

Donderdag 12 September

Spectaculaire modeshow op de Markt “ De Modestraat ” van Asten

MODESHOW modeshow 19.30 - 20.30 uur

Extra Koopavond deelnemende winkels

Gemengde groentemix 29

Let op:

Met overdekte catwalk !!

00

10/18 mm

balkan, europees, broccoli, gemengd 1 kilogram - Diepvriesspecialist

kilo 4.29 100 gram 0.65

Specialiteit: • Varkenshaas cheese onion, gevulde en gemarineerde varkenshaas gerold in ontbijtspek 100 gram 1.69

• Feestje op maat? www.partyplanner.nl

5 stuks - Diepvriesspecialist Normaal vanaf 3,19

10/10 mm

• Gehakt half om, altijd weer een hele goeie, • Bloedworst, weer eens lekker

• Biologisch vlees, puur, ambachtelijk met de smaak van vroeger! Varkens, rund, kip, lamsvlees, vele soorten vleeswaren o.a. uit eigen rokerij. Biologische aardappelen, uien, appels, eieren, boerenkaas, geitenkaas. Geopend: vrijdag en zaterdags 10.00 tot 17.00 uur. Webwinkel en ook bezorging. Sumiran Biologische Boerderij Broekstraat 3 5725 TL Asten-Heusden 0493-440630 www.sumiran.nl

Rundvlees, stoofvlees, goulash en/of kipsaté

Frites Frieten

Dinsdag t/m donderdag, 10 t/m 12 september

Tel. 0492-665505 info@bouwinframensen-mierlo.nl www.bouwinframensen-mierlo.nl

• Te koop! Kuilvoerpakken gewikkeld in plastic. Mooi droog, ook geschikt voor paarden. Tel.: 06-18070315

• Hoogwerker te huur. Werkhoogte 14 meter. Past door een poort. www.driessenverhuur.nl Someren 06-51439395.

• Runderpoulet, voor stoofgerechten en in de soep kilo 8.99 kilo 8.98 • Schnitzels, diverse soorten, dus altijd lekker • Kip Bangkok, kant & klaar kipgerecht, vol smaak 100 gram 0.79 • Gebakken Peelham, natuurlijk uit eigen keuken,100 gram 1.39

Normaal 1,99 3

GRATIS tegen inlevering van 150 piggypunten 3

19:00 - 22:00 UUR

Lever je kassabon in en WIN.... (alleen geldig op 12 september)


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 5 september 2019 | pagina 32

Zo laag is onze hypotheekrente. Benieuwd wat dat voor jou betekent?

) Bel (0493 or o v 3 9 3 3 39 k a a r p s f a een

Profile for Das Publishers!

Het Contact 05-09-2019  

Gratis nieuws en advertentieblad voor Someren en omstreken

Het Contact 05-09-2019  

Gratis nieuws en advertentieblad voor Someren en omstreken