Page 1

kort maar moeten toch na opgeven.

rtuskerkhof van op Tijdelijk graf op Lambe en gesneuvelde 11 mei 1940 in Somer - fotocollectie Nederlandse militairen ijf. ra-Kru Marietje Kooist

en zijn niet per se De gevluchte soldat vrijheid blijft beter af, de gedroomde bereik. Zij worvoor de meeste buiten nt nagezeten door den tot in West-Braba die met hun bomDuitse vliegtuigen, lleurs dood en vermen en boordmitrai die heksenketel derf zaaien. En voor wie krijgsgevangennog altijd ligt overleeft, schap in het verschiet. R.I. bemannen na De troepen van II-30 tocht de stelling hun nachtelijke terug Sluis 13. Zo gauw tussen Sluis 11 en nduren de zij in de vroege ochte zijn, blaast Zuid-Willemsvaart over bruggen de de militaire politie n alleen op. Achterblijvers kunne naar de euren sluisd de via nog die versperd overkant, totdat ook dant mman onsco Batalj worden. vestigt zijn majoor Van Oeveren een boerdecommandopost in Some in t rij aan de Einderstraa hij geen ren-Eind. Daar heeft rengen telefoon, voor het overb kelijk afhan van berichten is hij regimentvan ordonnansen. Als te Thescommandant, overs de stelling uur 09.00 mann, om hij mee, deelt komt inspecteren in aann dat er Franse troepe de mantocht zijn. Hij spreekt t hen aan nen moed in en spoor tegelijk het laatste vol te houden. Dit is r Van Oeveren en contact tussen majoo van de naar het overste Themann. Geen gestuurde ordonrtier afkwa entsst regim geen enkele order nansen komt terug, Ook de aannog. ren Oeve bereikt Van n komen niet gekondigde Franse troepe opdagen. ft reserve-2e luiIn zijn verslag schrij en van een sectie tenant S. van Kamp , dat hij zijn stukpantserafweergeschut Heeze heeft opken langs de weg naar 100 meter achter gesteld, op ongeveer onmogelijk het kanaal. Het was

3 Tessa Kusters wint voorleeswedstrijd

mandant van 112.00 uur komt 1941 over: Omstreeks vijand gezien is in het bericht dat de ing aan de overde brugwachterswon l. Deze woning ligt zijde van het kanaa van de Zuid-Wilop ongeveer 50 meter Asten-Someren. weg de aan aart lemsv vele vijanden in Aangezien zich reeds anst, wordt bevel versch n dat huis hebbe lichte mitrailen zware gegeven het met n. Het resultaat leurs onder vuur te neme Omdat wij steeds kunnen we niet zien. n beschoten, geef vanuit één huis worde de stukken pantik de commandant van dat huis onder serafweergeschut bevel schoten wordt l vuur te nemen. Een tienta iële schade aan de afgevuurd. De mater de projecmaar , gering lijkt buitenzijde heen gegaan muren de tielen zijn door ft. In en om het en binnenshuis ontplo gevallen. zijn en huis moeten veel vijand Van Kampen op Reserve-2e luitenant l prekanaa het zijn beurt: Wat er aan we niet zien, maar cies gebeurt, kunnen Duitsers over. Het al spoedig komen er zeer smal en de kanaal is bij de Sluis e oever is nog verbinding met de ander komt er vuur gauw Al . intact ltelijk gedee trekt de infanterie van opzij. Vóór ons l er op andere terwij , terug van de dijk vlaggen wordt geplaatsen met witte zwaaid.

5

Coeckepanne schenkt bedrag aan Vrienden van Koepelkerk

Sluis 11 rond 1955 ers - fotocollectie: † Jos Mand

age kleren. Hun camoufl zij boerenknechervan overtuigen, dat laten ten zijn. De Duitsers

van op 11 mei 1940 Graf op kerkhof in Asten Nederlandse bij Sluis 11 omgekomen Rabobank. militairen - fotocollectie

enkele zelfs staand op een gevorderde auto. t Bij een vuurgevech op Vaarsel komen die middag enkele Nederlandse maar ook een paar Duitse militairen om het leven. Jan Gielen uit Liessel, die als boerenknecht bij zijn tante in de Hoijserstraat werkt, fietst die middag naar huis. Omdat Sluis 11 een niet te nemen barrière is, fietst hij terug naar zijn tante. Dat treffen op Vaarsel wordt hem noodlottig, hij is het enige burgerslachtoffer die dag.

7 februari 2019 Driek Driessen fotocollectie Maria Berkvens-Driessen

de tuin leiden, dit zich echter niet om boerenknech‘s Avonds vanaf zijn militairen en geen deren daar niets 20.00 uur treffen de ten. Drieks kleren veran Duitsers voorbereiook zijn trouwpak aan, al heeft hij er omen voork wil dingen om bij Sluis voor ingezet. Wat Driek worden opgeen 12 de Zuid-Wilgebeurt toch, de mann dat hoopt maar, lemsvaart over te pakt en afgevoerd. Hij – gen.’ steken. LichtkoJan Gielen 8-1 1920 zij ‘het er levend afbren verlichten gels 10-5 1940 - fotocollece Zij gaan onder geleid het hele voorterrein. tie Theo Gielen in de naar Asten, waar ze De vele hier afgede Molenstraat, tegenover meerde schepen ligin militairen hinderDuitse commandopost gen de Nederlandse een de lage ligging van hotel Van Rooij, nog lijk in de weg, maar n hier is een onoverworde oever schot lijke onder weste poosje de heeft Hoe goed ze ook gehouden. Iemand komelijk probleem. nd raken. el op schieten, ze zullen niema kans gezien dat tafere uur 11 mei 1940 rond 15.00 situatie heel prede op wordt r Om 23.00 uur te fotograferen. Achte lt zijn bataljon bevee n oten cair. Van Haale de foto staat ‘doodgesch te trekken met al ruim zo snel mogelijk terug in 1943’. De foto is lawaaiige karren Peelachterlating van alle vier decennia oud, als ns plan verzamedoet het en voertuigen. Volge belang een poging Someren-Eind om rhalen ze bij de kerk van verhaal erachter te achte die Heeze. af te marcheren naar it zoon, s daaru Driek van kost len. Het dwingen echter tot d eden leeftij ndigh lbare omsta De dan al van midde g Hamont in richtin ing, pijnwijzig dit koers een is, moeite om met in Leenderstrijp, nende dit geval. Ze lopen vast lijke en nog altijd schrij latie als krijgsDriessen in de kelder komen. vanwaar ze na de capitu oerd. In Someren bij Driek relaas voor de dag te kte Nederlandse afgev krijgsgevangen gemaa gevangenen worden half jaar later zal hij op een en wacht Maar kleren militairen in boeren elang wijdt er op in Asten Peelb artier Zuid-Willemsstafkw doen. de Duits toch rond dat beslissing van Bij de gevechten l aan onder de ers. elen 19 Neder26 maart 1982 een artike - foto collectie † Jos Mand vaart in mei 1940 sneuv geïdentificeerd’. kop ‘Oorlogsfoto nu e militairen. nog te lands jaren l zovee na De redactie weet de richting Somevan de mannen is niet bekend, Dan wordt er ook uit achterhalen, dat twee Het aantal Duitse doden geschoten. Van de overleefd hebben. ren op ordonnansen en geven hogere op de foto de oorlog Nederlandse bronn mannen op onder… of zij ieken. Wilt gaat met enkele lot van de andere vier eer 25 aan dan de Duitse statist het llen ongev Maar op aanta … ft: zoek uit en schrij ‘in een oorlog is de inderdaad in 1943 …? Het aloude gezegde de commandopost meter afstand van slachtoffer’ geldt eerste verhet s, eid gewa 1982 waarh in struik komt ook zit een vijand in het Op die pijnlijke vraag hier dus ook. hutist. Als we deze moedelijk een parac geen antwoord. nemen, overvallen vijand onder vuur n van rden vijanden met Bronnen: kapitein J. van Haale ns Volge ons plotseling honde Van welke zijde de Duitsers op - Gevels zonder Vlag 2-II-30 R.I. boeken een hels “krijgsgeroep”. ren in de s: “Ingekomen is nog een raadsel. - Geschiedenis van Some 11 mei om 15.00 uur succe hrijding van zij ons genaderd zijn, oversc een n melde Tweede Wereldoorlog berichten parachutisten, illemsgeen Zuid-W zijn interviews de rs over Duitse n Die Duitse troepe - Informatie uit eigen ren.” het kanaal. Een over Some g on Kooistra-Kruijf richtin gewo tje n de in zij kome vaart bij Sluis 11 - Informatie van Marie den moet direct aantal vijandelijke eenhe majoor Van Oeterwijl andere opOnmiddellijk reageert door naar Heeze, s voor meer gen sectie eel.nl stellin stelt e g-dep Hij rlands ind. Zie www.oorlo veren in Someren-E dracht krijgen de Nede verdediging. e bataljons met te vallen. Tijdens informatie over de Peelvan twee verschillend van achteren aan becommandopost van zware mitrailleurs onder sectie een deze aanval gaat de lnhout ant Aarde aveen tussen aan de Kanaa vel van reserve-1e luiten draagt hen op Volgende week: Helen Van de Wilt in een huis msvaart. Hij De Nederlandse en sergeant Hermans. straat in vlammen op. Maaslinie en Zuid-Wille korte tijd later het kanaal terug te zich over en rs trekk Duitse en alle soldat terug, maar daarin huizen in de buurt

7

De Peel onder vuur: Brandpunt Sluis 11

We e k Jaargang 64

6

W W W . H E TC O N TA C T. N L

11

SV Someren wil revanche tegen Marvilde

19 Twan Linders vertelt over zijn reizen door Australië

CARNAVALSBRUNCH Reserveerlijn geopend vanaf 7 februari om 19.00 uur. Zie pagina 12

500 GRAM VERSE WORST EN 500 GRAM GEMENGD GEHAKT

VOOR € 7,50

100 GRAM LEVERKAAS EN 100 GRAM BEENHAM

VOOR € 3,50

GELDIG VAN DONDERDAG Thomas Koppens, keurslager Someren www.koppens.keurslager.nl 7 FEB.•T/M 13 FEB. 2019

Thomas keurslager MarcelKoppens, Louwers, keurslager Someren www.koppens.keurslager.nl Asten •• www.louwers.keurslager.nl

Marcel Louwers, keurslager Asten • www.louwers.keurslager.nl

Huishoudbeurs 16 t/m 23 februari 2019 incl. vervoer en entree p.p. €

36,00

www.twintours.nl Helmond - Asten Tel. 088 - 123 55 55

Groente & fruit. Jaarrond scherp geprijsd.

De training is in volle gang. (Foto: Marius van Deursen)

De Meerpoel wil record ‘langste afstand polonaise’ verbreken

door Jordy van de Brug Het klinkt makkelijk. Een polonaise lopen. Handen op de rug van de persoon voor je en lopen maar. “Zo simpel is het dus niet”, zegt een van de meelopers. Het gaat om de conga linedance. Een polonaise tussen aanhalingstekens, omdat in het officiële Guinness Book of Records wordt gesproken over de ‘longest distance danced in a conga line’. Een conga linedance is een soort van polonaise, maar dan net iets anders. Ten behoeve van dit record bestaat een congalijn uit meerdere mensen die voorwaarts gaan door drie passen op het ritme te lopen, gevolgd door een schop die iets voor of op de vierde tel van de muziek ligt. Een hele uitdaging dus. Op de atletiekbaan van ’t Jasper Sport komen de heren sinds twee weken bij elkaar om te oefenen, want dat is nodig. Davy van Otterdijk en Grard Wijnen staan er, omgekleed en wel, weer klaar voor. Zelfs door regen laten de heren zich niet tegenhouden. “Het oefenen is echt nodig. Het lopen lukt wel, zelfs als het regent. 17,5 kilometer is wat dat betreft ook niet veel, maar dat ritme houden is zo

moeilijk. Dat moet je echt op elkaar afstemmen”, zegt Van Otterdijk. Het wereldrecord staat nu 12,62 kilometer. De vereniging koos bewust voor 17,5 kilometer, oftewel een symbolische elf mijl. Wijnen: “Dat sluit mooi aan op het 55-jarig jubileumjaar.”

Idee

Al moeten ze zich aan strikte regels houden. Wijnen: “Er moeten minimaal elf personen meedoen. Er mag worden aangesloten door anderen, maar de elf die starten moeten ook finishen. We mogen pauzeren, maar we moeten dan wel exact op dezelfde plek weer starten. Ook mag er geen moment worden afgeweken van de dans.” De vereniging moet zorgen voor minstens twee onafhankelijke getuigen en alle rondjes die op de atletiekbaan worden gelopen moeten op video worden vastgelegd. Alleen dan is het een officieel wereldrecord.

Het idee om een wereldrecord te verbreken ontstaat een aantal jaar geleden in Someren-Eind. In ‘café De Polonaise’ wordt een idee bedacht Optocht om iets bijzonders te doen tijdens In eerste instantie was het idee om het jubileumjaar. “Dat was makkede recordpoging te starten in Lierop lijker gezegd dan gedaan. Vele weom daarna via Someren-Heide en reldrecords met betrekking tot de Someren-Eind weer terug te keren polonaise zijn niet te verbreken. Zo op het Wilhelminaplein in Someis er een record ren. Vanwege in Brazilië waar de strikte regels duizenden menvan het Guin'Het ritme is sen aan hebben ness Book of Rede grootste uitdaging' meegedaan. Het cords heeft De moest voor ons Meerpoel beslowel haalbaar ten om dat idee zijn”, zegt Van Otterdijk. Uiteindete laten varen. “Het is gewoon een lijk komen de heren terecht bij de stuk makkelijker te documenteren conga line. Een officiële aanvraag als wij de kilometers op de atletieknaar het Guinness Book of Records baan lopen. Gelukkig geeft ’t Jasper gaat de deur uit en goed nieuws Sport daarvoor ons alle ruimte. Daar volgt. De Meerpoel mag het wezijn we ze zeer dankbaar voor”, zegreldrecord proberen te verbreken. gen de initiatiefnemers. De bedoe-

ling is dat er om 08.00 uur gestart wordt en dat er 34, ofwel 35, rondes worden gelopen op de atletiekbaan. Na ongeveer 13 kilometer rondjes lopen, gaan de heren in stijl richting Someren om mee te doen aan de optocht van De Meerpoel. Van Otterdijk: “Wij willen in de conga line als eerste het parcours van de optocht oplopen. Dat is het ideale scenario. Het is eigenlijk al feest als wij richting Someren lopen. Dan hebben we het wereldrecord al in handen, maar in Someren tussen het publiek finishen. Dat lijkt ons fantastisch. Als de groep de finish haalt hebben ze er maar liefst een tocht van 6 uur erop zitten, als het mee zit. “Het zou zomaar kunnen dat het een uurtje langer lopen wordt, maar dat hebben we ervoor over. Als er bij de finish maar een koud biertje klaarstaat”, lachen beide heren. De regen heeft zet inmiddels flink door. Toch maakt de groep zijn trainingsuur af. Wijnen: “Als we dat niet doen dan kunnen we het wel vergeten. We moeten dat ritme oefenen.” Wie de groep wil komen aanmoedigen is maandag 4 maart van harte welkom op atletiekbaan ’t Jasper Sport in Someren. Vanaf 08.00 uur gaan de mannen op weg naar het wereldrecord. Zelf hebben ze er alle vertrouwen in. “Wij gaan dat wereldrecord verpulveren.”

NI

W EU

NIEUW

NOGNooit NOOITiNIN NoG LIESSELGeWeest GEWEEST?? LiesseL ??

KOM NOU!! E S VOOR UW OPEL-SERVICE

DR

A

SOMEREN – Carnavalsvereniging De Meerpoel uit Someren bestaat 55 jaar. Ter ere van het bijzondere carnavalsjubileum wil de vereniging iets bijzonders doen. Een wereldrecord verbreken. Op carnavalsmaandag 4 maart gaan elf man precies elf mijl (17,5 kilometer) een speciale polonaise lopen.

Erik Gorissen / Burg. Ruttenplein 4 // Asten

T HE

‘Wij gaan dat wereldrecord verpulveren’

Openingstijden: ma - do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00 | zo 10.00 - 18.00

www.marksmitsautos.nl Keuze uit JONGe Opels

APK GARAGE MARK SMITS

hoofdstraat 74 ablauwmetallic, - LiesseLairco - teL. Opel Astra, 1.6i, 5-drs., Pearl, . . . . . 0493-342144 . . . . . . . . . . .2001 Opel Astra 1.6i, 5-drs., Edition, grijsmetallic, airco . . . . . . . . . . . . . . . .2002 Opel Atra, nieuw model, 5-drs., Edition, airco, grijsmetallic . . . . . . . . .2007 Opel Corsa 1.2-16V, 5-drs., Njoy, grijsmetallic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2003 Opel Corsa 1.2, 5-drs., Swing, wit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1994 Opel Corsa 1.2-16V, 5-drs., Max, airco, grijsblauwmetallic. . . . . . . . . . .2004 Opel Meriva 1.6i, Essentia, grijsblauwmetallic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2003 Opel Meriva 1.6-16V Temptation, airco, grijsblauwmetallic . . . . . . . . .2007 Opel Zafira 1.6-16V, Elegance, grijsblauwmetallic, airco . . . . . . . . . . . .2001 Opel Zafira 1.8-16V Elegance, airco, grijsmetallic . . . . . . . . . . . . . . . . .2002 Opel Zafira 1.6-16V Comfort, airco, blauwmetallic. . . . . . . . . . . . . . . . .2001 Opel Zafira 1.8-16V Cosmo, airco, grijsmetallic . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2007

Kerkstraat 5, Deurne T. 0493 35 22 10 VW Polo 1.4-16V Comfortline, airco, grijsmetallic . . . . . . . . . . . . . . . . .2004 Openingstijden: ma.-vr. 8.00-22.00 uur, za. 8.00-18.00 uur info@advocatenkantoorlemmens.nl APKwww.advocatenkantoorlemmens.nl GARAGE MARK SMITS Opel Vectra 1.8-16V Pearl, airco, grijmetallic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1998 Opel Combo 1.7D, wit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1998

hoofdstraat 74 a - LiesseL - teL. 0493-342144

20% KORTING OP GORDIJNEN

Kom snel langs en profiteer van 20% korting op gordijnen. Actie loopt van 11 t/m 23 februari 2019. Vraag naar de voorwaarden.

Stijn Streuvelslaan 48 | 5751 XZ Deurne


middelbare orzien.nl

d

en te sweg 3 97830. g, f 8.30

'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 7 februari 2019 | pagina 2 'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 7 februari 2019 | pagina 15

STEVENS

TELEVISIES

UW (O)LED-TV ADRES!

• Digitale foto’s afdrukken op Kodak papier, direct klaar, Tot A4 formaat. Foka Deurne, Kerkstraat 8. RIJZEN!!

ACTIEP

Kijk op onze T.k. gevraagd land tuinbouwsite! rnet inteen machines o.a. ploegen, frees, De Televisie Specialist spitmachines, schudder, hark, met een verrassend prijs! mesttank, kieper, bloter,lage tractor enz. LED 06-19076959 TV, UHD TV, Curved TV, OLED TV Samsung, Sony, Philips, LG, Sonos

Grootschoterweg 105 BUDEL-SCHOOT (NL)

Tel. 0031 (0)495 49 36 16

www.stevensbudelschoot.nl • Te koop in Mierlo aan het Sang +/- 2 ha. weiland. Tel. 0612665088

• Bijles volgen in een bepaald vak als scholier of student? www.studiedoorzien.nl

• Voor al uw schilderwerk binnen en buiten. Inlichtingen: 0492-331720 of 06-53265973. F. Moors Lierop

• Je paper of werkstuk laten controleren op spelling en/of taalgebruik? www.studiedoorzien.nl

•Kringloop EEN AARDE Asten. Curiosa, boeken, meubels, kleding en nog veel meer. Goed en goedkoop, kom kijken: ma 9-12; woe 13-16; do 18. -20.30; za 9-12. Molenakkers 11 Asten. Breng u spullen i.g.st, ook oud ijzer. Liever laten ophalen? Bel 06-41655003 www.eenaarde.nl

Professionele vakverven

Schilderwerken

• De Mobiele Fietsspecialist Geert, uw adres voor Verkoop/Reparatie van nieuwe en gebruikte fietsen! Bel 06-13666356.

• Bij Restaurant de Brabander 3 gangen senioren-menu 10,80. Wel reserveren, tel. 0495-663466

• Informatieavond Hypnotische maagband. Woensdag 27 feb. 19:00 uur. Entree: gratis Aanmelden: Leon 0610930235/ info@hypnosepraktijkphilips.nl

• Video, Hi8 en DV bandjes overzetten op DVD, Foka Deurne 0493-353102.

• Stultiens Decoraties. Glas, spiegels en beletteringen. Boerenkamplaan 116, 5712 AH Someren. Fax/tel. 0493-496512.

• Vaatwasser, wasautomaat, droogautomaat, kookplaat, koelkast, inbouwapparatuur defect? Bel 0493-695606 voor herstel. Bots Witgoed Service Asten.

• ** ZWARTE MARKT ** VENRAY. Zondag 17 Feb. Evenementenhal. 600 Kramen van alles en nog wat. vanaerlebv.nl 0492-525483

MINDFULNESS TRAINING Klaar met ongezonde stress, burn-out, angst, depressies, piekeren enz.?

aan 2, 8 l

jke ppels, chutneys, roene streek

ns Hoeve

woensdag r, op donerdag van

Winterkriebels

• 8mm spoelen overzetten op dvd, Bel Foka Deurne 0493-353102.

En onze winteraanbiedingen; - Woensdag • Hoogwerker te huur. Waterschade? Haantjes-dag... Vers •als gegrild halfplafonds,muren haantje van de rotisserie-grill • Wie heeft er soms Werkhoogte 14 meter. NIEUW. autosleutel+huissleutel gevonden Past door een poort. met verse frieten enGratis appelmoes € 10,offerte voor tussen Postel en Boerenkamplaan? Tel. 06-53107581.

verzekering! Het Verfhuis

gemaakt, voor paspoort, ID of rijbewijs; 0493-353102, Foka - Vrijdag Deurne.

Bel 0493-688006.

biologische bakkerij op de

• Rolluiken, luifels, vloerbedekking, lamellen, (rol)gordijnen, jaloezien. Zeer concurrerende prijzen. Gratis meten en hangen. Willies Stoffering, Braaksestraat 10, Helmond. Tel. 0492-535901. www.williesstoffering.nl

stokbroden, glutenvrij brood, roggebrood, broodjes en koekjes. Elke vrijdag en zaterdag vers gebakken, Geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur Sumiran biologische boerderij, Broekstraat 3, 5725 TL Asten-Heusden, 0493-440630.

www.driessenverhuur.nl Someren 06-51439395.

440788 - Donderdag Iedere pannenkoek gratis* • Officiële pasfoto’s2de bij u thuis • Overlast ongedierte??

• Eet- en frietaardappelen te koop bij J. Leenders, Bosweg 3 Asten-Heusden. 0493-697830. Openingstijden maandag, vrijdag en zaterdag vanaf 8.30 uur.

• Babyborden te huur, Burgers & Ribs... Stultiens Decoraties Someren. Alle hamburgers en 0493-496512. spare-ribs met verse friet en coleslaw

• Voor al u binnen en 0492-3317 F. Moors L

• De Mobi Geert, uw Verkoop/R nieuwe en Bel 06-136

• Informa maagband 19:00 uur Aanmelde info@hypn

€ 10,-

* (de goedkoopste pannenkoek)

www.hoijsehoeve.nl

De Hoijse hoeve… natuurlijk genieten

Openingstijden: Ma 10.30-17.30 Di t/m Vr 8.30-17.30 Za 8.30-15.30

• Computerhulp, computerles of computercursus nodig? www.wegwijsopdecomputer.nl Hans Berkers, 0493-380229 of 06-29315869.

•• TOON TINNEMANS Feestje op maat? onderhoudsen www.partyplanner.nl reparatiewerkzaamheden rond uw huis en bedrijf. Tel. Te koop gevraagd: percelen 0493-494862. landbouwgrond in gemeente Someren Maarheeze. Mail to •Buitenstatebrabant@gmail.com Dia’s inscannen, zeer goede kwaliteit, eigen beheer, scherpe prijzen. Ook grote aantallen. • Beter leren leren als middelbare Foka Deurne, Kerkstraat 8, scholier? www.studiedoorzien.nl 0493-353102. • Gebakken klinkers, oude en • 10 februari vlooienmarkt nieuwe. Sporthal Tivoli Geert Grootestraat www.vanwoeziksierbestrating.nl 72 Eindhoven. Entree 2 euro. Tel. 077-4662579 Meijel. 9-16 uur Kraamhuur 06-20299824.

Te koopalgevraagd: percelen • Voor uw schilderwerk landbouwgrond gemeente binnen en buiten.inInlichtingen: Someren Maarheeze. Mail to 0492-331720 of 06-53265973. Buitenstatebrabant@gmail.com F. Moors Lierop

• Container en/of grondverzet. • Overlast ongedierte?? Raijmakers-Leenen Bel 0493-688006. levert het. Tel. 0493-490152.

• Containers nodig voor bouwen sloopafval? Bel Raijmakers Transport BV Someren 0493-490152.

• Rommelmarkt De Schakel Reuver 10 februari 9.30 - 15.30 uur Broeklaan 2, 5953 NB, A73 afrit 17/18 www.carbootsalehorst.nl

• Auto met APK vanaf 450,-. Tevens te koop gevraagd kleine auto’s en sloopauto’s. Tel. 0492-381631/ 06-20778602 www.twanvanhout.nl

• T.K. gebruikte bouwmaterialen, vloerplanken, deuren, ramen, ijzeren balken enz. Verberne Meijelseweg 37, Beringe. Tel. 077-3078609.

L aatste kans

Te huur: bus

boerderij. 100% Speltbrood, Tel. 06-51195776 volkoren en desem broden,

• Te koop Sang +/- 2 12665088

• GratisisOfferte Buiten het schilderwerk, koud en guur.. 06-20552192, 35 jaar ervaring. binnen brand de open haard. Kom heerlijk genieten van ons vernieuwde interieur en nieuwe menukaart met o.a. veel grillgerechten uit de houtskooloven grill.

Sale artikelen 50% korting 3 stuks - 55% 4 stuks - 60% 5 stuks - 65%

• Wil jij je teken- en schildertalent (verder) ontwikkelen, dan helpen wij je graag op weg: Atelier de Peelse School Julianastraat 11 Asten Sarah Wigman: 06-48421420 Susanne Relou: 06-23424198 www.depeelseschool.nl

Te koop gevraagd loop- en sloopauto’s. Direct geld en RDW vrijwaring. Thomassen Auto’s Haspelweg 37 Deurne tel. 06-53926499.

• Te huur landbouwgrond 06-13144138.

Hoijserstraat 20, Someren • T 0492-331475

aterialen, men, erne e. Tel.

Met of zonder chauffeur. Omgeving Someren. Voor particulier en • Biologisch vers brood, • Gebruikte banden vanaf 25,00 bedrijven. ambachtelijk bereid in eigen incl. montage en balanceren.

• Haard/kachelhout gezaagd en gekloofd o.a eik en berk voor de winter 2018/2019. Ook hout in zakken. 06-23720617

• Beter leren leren als middelbare scholier? www.studiedoorzien.nl

Info: www.hetverfhuis.com

• www.massagepraktijk atteveld.nl voor diverse professionele sport- en ontspanningsmassages. Meteoorstraat 32, 5751 BM Asten. 06-47152324

akel

• Onderhoud en plantadvies voor kleine tuinen en bedrijfsgroen Piet van de Laar, tel. 06-41824620

• Feestje op maat? www.partyplanner.nl

* Professionele verf * Kwaliteit & Betaalbaar * Ook voor particulier

Voor informatie en aanmelding mailen naar info@anders-ontmoeten.nl Tel. 06 12228909 • Kijk op anders-ontmoeten.nl

verzet. ert het.

• Gebakken klinkers, oude en nieuwe. www.vanwoeziksierbestrating.nl Tel. 077-4662579 Meijel.

Belleweg 11, Someren Tel 0493-440 788

• Een frietwagen op uw feest? Voor meer informatie en reserveringen: www.frietexpress.nl of bel 0493-693222.

RUST IN JE HOOFD & LEKKER IN JE VEL

• Te koop: Hooi bij H. Vink Kerkweg 21 Someren, tel. 0493491201

• Gebruikte banden vanaf 25,00 incl. montage en balanceren. • Wil jij gevraagd je teken- en schildertalent Te koop loopen (verder) ontwikkelen, dan sloopauto’s. Direct geld enhelpen RDW wij je graagThomassen op weg: Auto’s vrijwaring. Atelier de Peelse School Haspelweg 37 Deurne tel. Julianastraat 11 Asten 06-53926499. Sarah Wigman: 06-48421420 Susanne Relou: 06-23424198 www.depeelseschool.nl

• www.massagepraktijk atteveld.nl voor diverse professionele sport- en ontspanningsmassages. Meteoorstraat 32, 5751 BM Asten. 06-47152324

•Kringloop EEN AARDE Asten. van de basisschool Tijdens de inschrijfmomenten Tijdens de inschrijfmomenten van de basisschool Curiosa, boeken, meubels, kleding en nog veelbij meer.Norlandia Asten staat ook de koffie klaar. in Asten staatinook bij Norlandia de koffie klaar. Goed en goedkoop, kom kijken: ma 9-12; woe do 18.oom, • Engels leren als volwassene in Kom gerust kijken en13-16; neem je opa, oma, oom, Kom gerust kijken en neem je opa, oma, -20.30; za 9-12. Molenakkers 11 een kleine groep? Asten. Breng u spullen i.g.st, ook kennis, buren vriend, vriendin, familie, tante,www.studiedoorzien.nl vriend,tante, vriendin, familie, kennis, buren oud ijzer. Liever laten ophalen? 06-41655003 om jullie te laten zien wat Wij zijn aanwezig mee. Wij zijn mee. aanwezig omBel jullie te laten zien wat www.eenaarde.nl deons kinderen bij ons krijgen. aangeboden krijgen. de kinderen bij aangeboden

Zondag2019 10 februari 2019 Zondag 10 februari 10.00-11.30 uur BSO en dagopvang basisschool 10.00-11.30 uur BSO en dagopvang basisschool Voordeldonk Voordeldonk Zondag2019 17 februari 2019 Zondag 17 februari 10.00-11.30 uur BSOBonifatiusschool basisschool Bonifatiusschool 10.00-11.30 uur BSO basisschool Voor meer informatie u contact opnemen Voor meer informatie kunt u contactkunt opnemen met Roosje Verhees roosje.verhees@norlandia.nl met Roosje Verhees roosje.verhees@norlandia.nl

• Wil jij je teken- en schildertalent (verder) ontwikkelen, dan helpen wij je graag op weg: Atelier de Peelse School Julianastraat 11 Asten Sarah Wigman: 06-48421420 Susanne Relou: 06-23424198 www.depeelseschool.nl

• Biologisch vlees, puur, ambachtelijk met de smaak van vroeger! Varkens, rund, kip, lamsvlees, vele soorten vleeswaren o.a. uit eigen rokerij. Biologische aardappelen, uien, appels, eieren, boerenkaas, geitenkaas. Geopend: vrijdag en zaterdags 10.00 tot 17.00 uur. Webwinkel en ook bezorging. Sumiran Biologische Boerderij Broekstraat 3 5725 TL Asten-Heusden 0493-440630 www.sumiran.nl

• Appels, peren, heerlijke (winter)groenten, aardappels, huisgemaakte jams en chutneys, honing, boerenzuivel, groentenpakketten en diverse streek produkten. Boerderijwinkel Sint Jans Hoeve Bakelseweg 54 Tel: 0493-311516 www.sint-janshoeve.nl Geopend op dinsdag, woensdag en vrijdag van 9-17 uur, op donderdag van 9-12 en zaterdag van 9-16 uur.

(of meer)

*Geldig op alle artikelen voorzien van een stapelkorting etiket

Dorpsstraat 95 Mierlo | T 0492 66 11 00 | www.lenssenmannenmode.nl | info@lenssenmannenmode.nl

• U wilt uw ontslaguitkering of een tot uitkering komende lijfrentepolis aanwenden voor aankoop van een lijfrente en U wenst naast een hoge uitkering een goed advies? • U wenst een hypotheek tegen scherpe rente, een arbeidsongeschiktheids- of ziektekosten verzekering? • U zoekt voor uw bedrijf / OR ondersteuning bij herziening van de pensioenregeling? Zo ja, wendt U zich dan tot de specialist op het gebied van pensioen-, lijfrente- en overige levensverzekeringen

Mr. H.C.M.

Looijmans belastingkundige

Nieuwendijk 70 tel 0493-440115

DASPASDRUKWERK.NL Bestel uw drukwerk bij DAS Publishers, want DAS pas goed!

Mijn bedrijf sfol de r is m oo i gedrukt!

il Ik w pie r pa bri e f t e lle n be s

5712 EN Someren fax 0493-440116

- Uw drukwerk binnen enkele minuten geregeld - bepaal zelf uw levertijd - tegen een scherpe prijs www.daspasdrukwerk.nl

a rtje Mij n visite k ah e rpe te g e n e e n sc ru kt p ri js g ed

Ik ka n er vo or al d ru kwerk te m ijn re cht

DAS

Publishers

• Gebruikt incl. monta mont Te koop ge sloopauto’ vrijwaring. Haspelweg 06-539264

• Rolluike vloerbedek (rol)gordij concurrere meten en h Stoffering, Helmond. www.willie


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 7 februari 2019 | pagina 3

Club houdt veiling bij In de Gloria

Creatief HCAS heeft renovatie bijna rond ASTEN – Hockeyclub HCAS heeft de renovatie van haar clubgebouw in Asten bijna gereed. De accommodatie op sportpark ’t Root moet na een uitgebreide verbouwing weer jaren vooruit kunnen. Voor de laatste loodjes, de inrichting van het gebouw, komt de club echter nog middelen te kort. Een bijzondere veiling vrijdagavond moet daar verandering in brengen.

Skillparkveld

Het grove werk zit er inmiddels op. Enkel de afwerking en de inrichting moeten nog gebeuren. Maar dat laatste stukje was van tevoren niet begroot. “Daar hoopten we nog wat voor over te houden, maar zo gaat dat niet in de bouw. We zagen al snel dat dat niet ging lukken”, zegt Plu. Daarom dat HCAS creatief te werk moest gaan. Veel leden leverden een bijdrage aan de renovatie door zelf de handen uit de mouwen te steken. En er ontstond het idee voor een veiling, vrijdagavond vanaf 19.00 uur in het voormalig protestantse kerkje In de Gloria. De

Leden van HCAS voor het gerenoveerde clubgebouw. Met uiterst links Roland Lijten en uiterst rechts Boud Custers, beide nauw bij de renovatie betrokken. (Foto: Marius van Deursen) lijst met te veilen producten en diensten is indrukwekkend. Neem bijvoorbeeld een rondvlucht in een vliegtuig, drie overnachtingen in het Italiaanse Abruzzo, tickets voor het Parktheater in Eindhoven en een compleet nieuwe keuken. En natuurlijk hockeyclinics van internationals Mink van der Weerden, Lieke Hulsen en Bob de Voogd. Het aanbod is dusdanig divers dat er voor iedereen wat te halen valt. Zo hoopt HCAS een breed publiek te mogen verwelkomen. De vernieuwde accommodatie wordt straks ook nog met een zogenaamd ‘skillparkveld’ verrijkt: een oefenveld met speciale matten waarop je bijzondere technieken kunt uitproberen. Het veld wordt belangeloos geschonken, wel kan tijdens de veiling een stuk worden aangekocht in de vorm van een soort aandeel. De totale oppervlakte bedraagt 66 vierkante meter, de prijs per vierkante meter ligt op 150 euro. Van de opbrengst gaat twee

derde naar de club. Het restant is voor enkele (oud-)leden die aan de goede doelenactie Alpe d’Huzes deelnemen.

Officiële opening

HCAS gaat voor een opbrengst ergens tussen de 15.000 euro en 20.000 euro. “Dat zou fantastisch zijn. Het prijzenpakket is ook dusdanig interessant dat dat moet kunnen”, verwacht Plu. Vervolgens vindt op 16 maart de officiële opening van het gerenoveerde clubgebouw plaats. In de zomer moet tevens het tweede kunstgrasveld worden aangepakt, ook hier komt een zogenaamd semi-waterveld te liggen. Daarna is HCAS weer klaar voor de toekomst. Zo had het privatiseringsproces heel wat voeten in de aarde, maar blikt de club er toch positief op terug. Plu: “Je kunt het vervelend vinden, maar dit hoort er gewoon bij. En ja, we kunnen het als vereniging ook zelf.” Zoveel heeft HCAS inmiddels wel bewezen.

Opgeven is geen optie run voorbereiding in volle gang SOMEREN - De voorbereidingen voor de tweede editie van de 'Opgeven is geen optie run' zijn in volle gang. Inmiddels is ook de verkoop van de deelnamebewijzen gestart. Nieuw dit jaar: Niet 1, maar 3 verschillende runs.

De run bleek vorig jaar een groot succes. Begin juni liepen 100 dames door Someren in de strijd tegen borstkanker. Er werd toen 17.000 euro opgehaald voor het goede doel. Dit jaar is de run terug. Op zaterdag 1 juni is er een 5 kilometer ladies run, een 5 kilometer kids run en een 10 kilometer dames en heren run. Inmiddels is de organisatie ook een stichting geworden. Wie een deelnamekaart wil bemachtigen moet snel zijn. Ze vliegen namelijk de deur uit. De kaarten zijn beschikbaar Healthclub One in Someren.

Dansschool Hellendoorn start met zijn lessen SOMEREN - Dansschool Hellendoorn start vanaf zondag 10 februari weer met hun lessen.

door Maarten Driessen Net als andere verenigingen in de gemeente Asten is ook Hockeyclub Asten-Someren (HCAS) inmiddels geprivatiseerd. Dat houdt in dat de gemeente niet langer zorg draagt voor de accommodatie, clubs worden zelf eigenaar. Om deze niet van een valse start te voorzien mogen verenigingen via een eenmalige subsidie hun huidige accommodatie opknappen. Zo spraken HCAS en de gemeente in 2016 na lange onderhandelingen een bedrag van 170.000 euro af. Voorzitter Ruud Plu is tevreden over het gelopen traject met de gemeente(n). “We maken hier vaak de vergelijking met een auto waar je eigenaar van wordt. Als die meteen tig gebreken heeft, wordt het lastig. Als de auto een paar jaar vooruit kan heb je de tijd om het proces goed in te richten.”

- Advertorial -

De school heeft weer een uitgebreid dansaanbod voor jong en oud. Drie generaties van dansleraren staan garant voor de nieuwste trends, maar natuurlijk ook voor de traditionele dansen, waarbij een gezellig avondje uit centraal staat. Een greep uit de dansen: Stijldansen nieuwe stijl: voor alle leeftijden, en geheel aangepast aan deze tijd, zodat je je op elk feestje van je beste kant kunt laten zien. Salsa/bachatta: voor alle leeftijden, lekker uitleven op latin muziek, en veel makkelijker te leren dan je denkt. Eventueel les van Nederlands kampioene latin. Swingsolution, Rock and roll: voor mensen die van het betere gooi en smijtwerk houden. Hip hop /streetdance: voor kids, jeugd en jong volwassenen 20+ op de nieuwste trends, en muziek, onder leiding van een super professionele lerares, je

kunt als je wilt ook deelnemen aan wedstrijden. Breakdance: De topper voor jongens, maar ook enkele meiden van 6 tot 14 jaar, met coole moves, en de vetste muziek. Zumba: Geschikt voor meiden en dames die willen dansen en afvallen, geen partner nodig, intensief, afwisselend, maar vooral plezier.

Bond

Wil je dansen als sport beoefenen, dat kan ook, dansschool Hellendoorn is aangesloten bij alle grote wedstrijdbonden, zowel voor ballroom en latin als streetdance en hip hop, gezien de vele eerste plaatsen een goede keus. Ben je verhinderd, je kunt de hele maand februari nog instromen. Wie al goed kan dansen kan ook instromen. De dansschool zoekt dan een geschikte club en niveau. Voor aanmeldingen en info (lestijden) W.Hellendoorn: 0655140501 of: www.dansschoolhellendoorn.nl voor het complete programma.

Bijeenkomst over dementie in het dagelijks leven ASTEN/SOMEREN - Onis Welzijn organiseert volgende week donderdag in Asten een bijeenkomst over dementie in het dagelijks leven. Aan de Kerkstraat is iedereen welkom vanaf 19.00 uur.

Wat zijn niet-pluis signalen die mogelijk op dementie wijzen? Hoe kunt u ze herkennen? Hoe gaat u er mee om? Omgaan met een persoon die te maken heeft met de ziekte dementie is niet altijd makkelijk. Waar we snel denken dat geheugenproblemen het eerste signaal zijn van dementie, zijn er juist nog veel andere zaken waar we op moeten letten. Denk

bijvoorbeeld aan gedragsverandering, verstoorde waarneming of taalproblemen. Deze verschillende onderwerpen passeren donderdagavond 14 februari de revue. Aanmelden voor de bijeenkomst kan tot 11 februari via t.vanotterdijk@oniswelzijn.nl, 0493-441246. Of m.lenders@oniswelzijn.nl, 0493-441253. Kaarten kosten drie euro.

Tessa Kusters wint voorleeswedstrijd in Someren SOMEREN - Tessa Kusters is vorige week donderdag winnaar geworden van de lokale voorleeswedstrijd in Someren. Zij versloeg zeven andere schoolwinnaars en mag zich nu opmaken voor de regionale wedstrijd in Goirle.

In De Ruchte mochten de acht schoolwinnaars elk een zelfgekozen fragment uit een boek voorlezen. Dit fragment mocht maximaal vijf minuten duren. Tessa, leerling van basisschool 't Rendal uit Lierop, koos voor het boek van 'De Gorgels' van Jochem Myjer en deed dit volgens de jury als beste. De jury be-

stond uit wethouder Swinkels van de gemeente Someren, Laurien van Horssen van logopedie en dyslexie groepspraktijk Eilers en Petra van Bussel een voormalig leerkracht. Tessa mag zich door de overwinning ‘Voorleeskampioen van de gemeente Someren’ noemen en kreeg de befaamde wisselbeker mee naar huis.

Afgelopen jaar bleek de run een enorm succes. (Foto: Hein van Bakel)

Zwaargewonde na eenzijdig ongeval in Lierop LIEROP - In de nacht van vrijdag op zaterdag is een automobilist zwaargewond geraakt na een eenzijdig ongeval op de Otterdijk in Lierop.

Omstreeks 03.00 uur raakte de bestuurder nog door onbekende oorzaak enkele bomen en belandde daarna in een diepe greppel. De automobilist kon na het ongeluk nog wel zelf de hulpdiensten waarschuwen. Vanwege de ernst van het ongeluk werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Het slachtoffer is onder begeleiding van de trauma-arts met spoed naar een ziekenhuis gebracht. De auto ligt volledig in de greppel. (Foto: 112pers.nl)

Tessa Kusters met haar trofee. (Foto: Hein van Bakel)

Colofon ‘t Contact

Uitgever: DAS Publishers! Adres: Witvrouwenbergweg 12 | 5711 CN Someren Ma t/m vrij: 8.30-12.30 & 13.30-17.00 uur T 0493-473578. www.hetcontact.nl John van Veggel | Manager Uitgeverij T 0493-352605; M 06-29536178 E john@daspublishers.nl

Advertentie-acquisitie: Tamar Palmen T 0493-473578 | M 06-20737257 E advertenties@hetcontact.nl Advertenties voor plaatsing op de eerstvolgende donderdag aanleveren vóór dinsdag 14.00 uur. Alle advertenties worden ook geplaatst in het Peelbelang.

Redactie: Jordy van de Brug (Someren) T 0493-352609 | M 06-13762619 E redactie@hetcontact.nl Maarten Driessen (Asten) T 0493-352608 | M 06-13763686 E redactie@peelbelangonline.nl Willie Thijssen (hoofdredacteur) T 0493-352606 | M 06-46017681 Martin de Bruijne (Geldrop-Mierlo) T 0493-352602 | M 06-29536173

Berichten voor plaatsing op de ­eerstvolgende donderdag aanleveren vóór dinsdag 08.00 uur. Weekblad ‘t Contact Oplage 8.400. Verschijnt op donderdag in Someren, Lierop, Someren-Eind en Someren-Heide Oplage Peelbelang: 7.300. Verschijnt op donderdag in Asten, Heusden en Ommel.

Bezorgklachten: Via onze website www.hetcontact.nl of T 0493-473578 of E bezorgerhetcontact@daspublishers.nl Wij behouden ons ten aanzien van de inhoud van onze artikelen zowel het auteursrecht voor conform art. 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het Databankrecht.


‘T | donderdag 7| februari 2019 | pagina2019 4 | pagina 4 'T CONTACT CONTACT/PEELBELANG donderdag 7 februari

Online regelen Via www.someren.nl kunt u 24 uur per dag verschillende producten volledig digitaal afhandelen. Voor sommige producten dient u zich hierbij te identificeren met uw persoonlijke DigiD. U kunt o.a. terecht voor verhuizing, uittreksels BRP en verloren of gevonden voorwerpen.

Gemeentehuis Someren Bezoekadres: Wilhelminaplein 1, 5711 EK Someren Postadres: Postbus 290, 5710 AG Someren Tel. (0493) 494 888, Fax (0493) 494 850, www.someren.nl/gemeente@someren.nl

Openingstijden loketten Maandag tot en met vrijdag (alleen op afspraak): 9.00–12.00 uur. Voor een bezoek aan de loketten dient u een afspraak te maken. Dit kan via www.someren.nl of telefonisch via (0493) 494 888.

Avondopenstelling Publiekszaken Maandag (alleen op afspraak): 17.00-20.00 uur Tijdens deze avondopenstelling is het loket Publiekszaken open en kunt u op afspraak terecht voor o.a. reisdocumenten, rijbewijzen, uittreksels uit het BRP, aanvragen van een Verklaring omtrent het gedrag en aangifte van verhuizing.

Openingstijden gemeentehuis en telefonische bereikbaarheid Maandag tot en met donderdag: 8.30 – 17.00 uur. Vrijdag: 8.30 – 12.30 uur. Gedurende deze tijden is de deur van het gemeentehuis geopend en is de gemeente telefonisch bereikbaar. Het team Zorg en Ondersteuning (Wmo en Jeugd) is telefonisch bereikbaar maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Voor de openingstijden van de loketten zie hierboven. Bij een bezoek aan het gemeentehuis dient u zich altijd eerst te melden bij de receptie. Indien hier om gevraagd wordt, dient u zich te kunnen legitimeren.

Team Zorg en Ondersteuning Heeft u een vraag of probleem op het gebied van zorg en welzijn, werk en inkomen of jeugd en gezin? Dan kunt u terecht bij Team Zorg en Ondersteuning van de gemeente Someren. ZO Someren Bijvoorbeeld voor huishoudelijke ondersteuning, dagbesteding of hulp bij opvoeden van uw kind. Of voor schuldhulpverlening of een bijdrage voor welzijnsactiviteiten of PC-regeling. Wij gaan samen met u op zoek naar een passende oplossing. Wij zijn er voor alle inwoners van de gemeente Someren, van jong tot oud. Voor meer informatie kijk op www.someren.nl/zosomeren of bel (0493) 494 888.

Bijstandsuitkering Wilt u een bijstandsuitkering aanvragen, dan kunt u dit digitaal doen bij het UWV via www.werk.nl Senzer zal vervolgens uw aanvraag beoordelen en u ondersteunen bij het vinden van werk. Heeft u een vraag over werk en/of inkomen? Of voor aanvragen bijzondere bijstand en minimaregelingen dan bent u welkom bij Senzer, hét werkbedrijf voor arbeidsmarktregio Helmond-De Peel. Kijk voor meer informatie op www.senzer.nl of kom langs op het kantoor aan de Churchilllaan 109 in Helmond, tel. (0492) 582 444.

Milieustraat Adres: Holberg 2 in Someren, tel: (0493) 470 025. U kunt alleen met pin betalen op de milieustraat. De milieustraat is bedoeld voor afval afkomstig uit huishoudens in Someren en Asten, dus geen bedrijfsafval. Wat

Wanneer

Inleverstation: Blik, papier/karton, drankenkartons, glas plastic verpakkingen

Maandag 13.00 uur Gratis doorlopend tot en zonder zaterdag 17.00 uur milieupas

Glas, vlakglas, drankenkartons, plastic verpakkingen, wit schoon tempex, papier/karton, frietvet, (oud) ijzer/ metalen/ blikjes, kringloopgoederen, klein chemisch afval, textiel en schoenen, elektrische apparaten, luiers, harde kunststoffen, kadavers van kleine huisdieren, asbest (max 35 m²)*, afgewerkte motorolie (tot 10 liter), autobanden zonder velg (max 5 stuks), gasflessen

Maandag t/m vrijdag van 13.00 -17.00 uur;

Groenafval en overig (grof) huishoudelijk afval: Per voetganger/fietser € 3,Personenauto/busje (max 2 m³) € 8,Bouw – en sloopafval 0-1 m³ € 8,1-2 m³ € 16,-

Maandag, woensdag en vrijdag van 13.00 – 17.00 uur;

Zaterdag van 10.00 – 17.00 uur

Zaterdag van 10.00 – 17.00 uur

Hoe

Gratis met vertoon van de milieupas

Tegen betaling met pin met vertoon van de milieupas

* Als u asbest wilt aanbieden dan dient u dit van tevoren telefonisch te melden bij de milieustraat, tel. (0493) 470 025. U kunt alleen met pin betalen.

DORPSONDERSTEUNERS

De dorpsondersteuners zijn er voor u! Heeft u een ondersteuningsvraag en weet u niet precies waar u moet beginnen met zoeken? Vraag het de dorpsondersteuner! Er zijn meerdere dorpsondersteuners actief: • Lierop: Anita Hurkmans (dorpsondersteuner@lieropleeft.nl / 06-53668150) • Someren-Eind; Cindy Manders (dorpsondersteuner@someren-eind.nl/ 06-19221188) • Someren-Dorp; Moniek Hoeve (m.hoeve@oniswelzijn.nl/ 06-29085003) en Loes van der Weerden (l.vanderweerden@oniswelzijn.nl/ 06-24844536) • Someren-Heide: Judith Bleekman (dorpsondersteuning@somerenheide.nl)/ 06 40434350) Voorbeeld waarvoor u bij een dorpsondersteuner terecht kunt: De dorpsondersteuner komt in contact met iemand die veel alleen is. Uit gesprek blijkt dat er behoefte is aan gezelschap. Samen komen ze op het idee om een kaartclubje te vormen met buurtgenoten. Kijk voor meer informatie op www.zosomeren.nl/dorpsondersteuning

Volg de gemeente via twitter @gemsomeren

Dinsdag 12 februari a.s.:

INLOOPAVOND WERKZAAMHEDEN HEESAKKERWEG EN PROVINCIALEWEG Van maart tot en met juli dit jaar vinden er diverse werkzaamheden plaats aan de Heesakkerweg in Asten en de Provincialeweg in Someren. De werkzaamheden worden als één project uitgevoerd. Iedereen die belangstelling heeft voor dit project is van harte welkom tijdens de inloopavond op dinsdag 12 februari in het Varendonckcollege in Asten. De werkzaamheden 1. De asfaltverharding en betonverharding van de Heesakkerweg op het gedeelte tussen de N279 en de Wolfsberg krijgt een nieuwe laag asfalt. De rotonde aan de Wolfsberg blijft in de richting Heusden en de richting Asten Centrum toegankelijk. 2. De huidige asfaltverharding van de Heesakkerweg op het gedeelte tussen de Wilhelminastraat en de Beatrixlaan wordt vervangen. De rotonde aan de Wilhelminastraat blijft in de richting Asten Centrum en de richting naar het bedrijventerrein toegankelijk. 3. Het kruispunt Beatrixlaan–Heesakkerweg wordt veranderd in een rotonde. De noordelijke parallelweg van de Heesakkerweg (even huisnummer kant) op de Beatrixlaan blijft behouden. 4. De betonverharding van de Heesakkerweg vanaf de Beatrixlaan tot aan de rotonde Witvrouwenbergweg wordt van asfaltverharding voorzien. De rotonde Witvrouwenbergweg blijft nog ongewijzigd. De rotonde blijft in de richting Someren Centrum en de richting Kanaaldijk/ N266 toegankelijk. 5. De betonverharding van de Provincialeweg in Someren tussen de rotondes Witvrouwenbergweg en Ter Hofstadlaan wordt voorzien van

nieuwe asfaltverharding. Beiden rotondes blijven toegankelijk. 6. De noordelijke parallelweg van de Heesakkerweg, tussen het Varendonckcollege en de Veldweg wordt fietsvriendelijk gemaakt. Na de werkzaamheden blijft de weg toegankelijk voor doorgaand verkeer. Inloopavond De gemeente Asten organiseert samen met de gemeente Someren een inloopavond over de werkzaamheden. Iedereen die belangstelling heeft om de ontwerptekeningen in te zien is van harte welkom op dinsdag 12 februari tussen 18.00 en 20.00 uur in het Varendonckcollege, Beatrixlaan 25 in Asten. Daarnaast wordt er ook nog een informatieavond georganiseerd voor de directe belanghebbenden. Zij ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. Tijdens deze tweede avond geeft de gemeente samen met de aannemer een toelichting op de fasering en de wegomleidingen die worden ingesteld. Meer informatie Heeft u vragen over de werkzaamheden op Somerens grondgebied neem dan contact op met het Klant Contact Centrum van de gemeente, tel. (0493) 494 888.

Dinsdag 12 februari a.s.:

BIJEENKOMST WATEROVERLAST SOMEREN-NOORD/SLIEVENSELOOP Op dinsdag 12 februari om 19.00 uur wordt in gemeenschapshuis De Weijers, Ter Hofstadlaan 77 een bijeenkomst georganiseerd over de waterproblematiek in Someren-Noord en langs de Slievenseloop. De gemeente Someren is samen met de waterschappen bezig om Someren onweerstaanbaar en klimaatrobuust te maken. Een groot knelpunt bij hevige neerslag is de wateroverlast in Someren-Noord en langs de Slievenseloop. Samen met Waterschap Aa en Maas willen we belangstellenden maar zeker ook de belanghebbenden informeren over de stand van zaken. Doel van de bijeenkomst is om in grote lijnen uit te leggen wat de werking van de waterberging en de toekom-

stige buffers langs Slievenseloop inhoudt. Verder willen wij graag weten wat de belangen en aandachtspunten vanuit de samenleving zijn, om een voor iedereen zo’n optimaal mogelijke inrichting te realiseren. Ook wordt de planning van het project besproken. Bij deze nodigen wij iedereen van harte uit om u te laten informeren en om mee te denken over de beste oplossing voor een Onweerstaanbaar Someren.

REGISTRATIE LEVENLOOS GEBOREN KIND (BRP) Vanaf 4 februari 2019 kunt u een verzoek indienen om uw levenloos geboren kind te registreren in de Basisregistratie Personen (BRP) bij uw gemeente. Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid. Zoek op "levenloos geboren kind". In de volgende gevallen is registratie van uw levenloos geboren kind niet mogelijk: • U woonde op het moment van de geboorte niet in Nederland en stond niet ingeschreven in de BRP. • U heeft sinds 1 oktober 1994 niet meer in Nederland gewoond. Er is dan geen persoonslijst van u in

de BRP waarop de registratie kan worden bijgeschreven. Mocht u vragen hebben of een verzoek willen indienen, dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente, tel. (0493) 494 888.

MOGELIJKE OVERLAST DOOR OPRUIMWERKZAAMHEDEN

De dagen worden langer en het voorjaar komt langzaam dichterbij. Tijd om het overtollige blad in de plantsoenen en straten op te ruimen en dat gaan we de komende weken dan ook doen. Het opruimen gebeurt met bladblazers, bladzuigers en veegwagens. Bij droog weer is het mogelijk dat er overlast ontstaat door opwaaiend stof. Het stof kan neerslaan op auto’s en gebouwen en door openstaande ramen binnenkomen. De werkzaamheden kunnen ook zorgen voor tijdelijke geluidsoverlast.

We voeren de werkzaamheden zo efficiënt mogelijk uit en proberen de overlast waar mogelijk te voorkomen. Waar dat niet lukt hopen we op uw begrip. Volgens planning zijn onze straten en plantsoenen half maart klaar voor het voorjaar.

SUCCESVOLLE STAMTAFEL OVER LANGER ZELFSTANDIG THUIS WONEN

Op maandag 28 januari was de 4e Stamtafelbijeenkomst. Deze keer ging het over Langer Zelfstandig Thuis Wonen. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door de werkgroep Samen voor Someren. Zij hadden hierbij hulp gevraagd van Johan Aders (coördinator team Zorg en Ondersteuning van de gemeente) en Judith Bleekman (dorpsondersteuner in Someren-Heide). Opbrengsten bijeenkomst De circa 45 aanwezigen hebben druk met elkaar gesproken over Langer Zelfstandig Thuis Wonen. Het viel op dat mensen zich heel bewust zijn van wat ze zelf kunnen doen. Bijvoorbeeld sociaal actief blijven, genoeg bewegen en gezond eten. Ook leren omgaan met een smartphone of tablet, zodat je makkelijker contact kunt houden met de mensen om je heen werd genoemd. Net als op tijd nadenken over de geschiktheid van je woning als je ouder wordt. Help elkaar Daarnaast gaven de aanwezigen aan dat het belangrijk is om oog te hebben voor de mensen om je heen. Biedt

een luisterend oor en neem écht de tijd voor iemand. Of help met kleine dingen, zoals de container aan de straat zetten of boodschappen doen. Wat er nog beter kan in Someren? Beter in beeld brengen wat er allemaal is aan voorzieningen. En duidelijk zijn over waar mensen terecht kunnen met een hulpvraag. Ook levensloopbestendig bouwen kwam aan de orde. De werkgroep gaat met de opbrengst aan de slag! Heb je hulp nodig? Neem dan contact op met team ZO Someren. Kijk op www.zosomeren.nl/contact of bel (0493) 494 888 (ma t/m vrij tussen 8.30 en 12.30 uur). Je kunt ook contact opnemen met een van de dorpsondersteuners.


'T CONTACT/PEELBELANG ‘T CONTACT | donderdag 7 februari 2019 | pagina 5

CURSUS ‘OMGAAN MET IEMAND MET DE ZIEKTE DEMENTIE’

Omgevingsvergunningen

Omgaan met een persoon die de ziekte dementie heeft, is niet altijd gemakkelijk. Naast geheugenproblemen leidt dementie ook tot gedragsveranderingen en -stoornissen. Daarom organiseert Onis Steunpunt Mantelzorg de cursus ‘omgaan met de ziekte dementie’. De cursus leert inzien waarom mensen met de ziekte dementie zich anders gaan gedragen. Waarom doen ze dat? Hoe werken de hersenen in het hoofd van iemand die dementeert. Onderwerpen In drie bijeenkomsten gaat u aan de slag met het begrip dementie, de verschijnselen, het verloop van de ziekte en uitleg over diverse benaderingswijzen. De cursus biedt kennis en enkele vaardigheden die het omgaan met de ziekte vergemakkelijken. En helpen begrip te krijgen. Dit alles ondersteund door beeldmateriaal. De cursus biedt niet op alle vragen een pasklare oplossing, omdat dementie zich bij elke persoon anders manifesteert. Uiteraard is er wel de mogelijkheid om van gedachten te wisselen met collega-mantelzorgers. Datum: Tijd: Locatie: Kosten:

maandag 18, 25 maart en 1 april 19.30-21.30 uur Onis, Kerkstraat 10 in Asten 10 euro

Aanmelden Aanmelden is voor deze cursus verplicht en kan tot uiterlijk 8 maart bij Onis Steunpunt Mantelzorg. LET OP: per familie kunnen maximaal 2 personen deelnemen. Het aantal plaatsen is beperkt! Asten:

Truus van Otterdijk, Kerkstraat 10 Asten, (0493) 44 12 46 t.vanotterdijk@oniswelzijn.nl

Someren: Marianne Lenders Laan ten Roode 71A (de Ruchte) Someren, (0493) 44 12 53 m.lenders@oniswelzijn.nl

RIJVAARDIGHEIDSRIT VOOR 55 PLUSSERS Op maandag 18 maart 2019 organiseert VVN afdeling Someren een opfriscursus voor automobilisten die al langer hun rijbewijs hebben. Uw rijgedrag en uw verkeerkennis wordt onder de loep gehouden. De cursus is geen examen, maar een test voor uzelf om erachter te komen hoe u rijdt en hoe goed u op de hoogte bent van de huidige verkeersregels. Inhoud cursus De cursus bestaat uit vier onderdelen: - U gaat met een ervaren rijinstructeur, die hiervoor speciaal is opgeleid, met uw auto een eindje rijden. Na afloop wordt de rit besproken. U krijgt een ritverslag met persoonlijke adviezen en een bijbehorend naslagboekje. - Uw kennis van de verkeerstheorie wordt opgefrist. Veel voorkomende verkeersproblemen en nieuwe verkeersregels worden onder de aandacht gebracht. - Een fysiotherapeut kijkt met u naar het bewegen in de auto, zoals het over de schouder kijken en het in- en uitstappen. - U kunt uw ogen en gehoor laten testen. Het aantal deelnemers is beperkt, meld u dus zo spoedig mogelijk aan.

Voor wie:

55 plussers met rijbewijs uit de gemeente Someren. Datum: Maandag 18 maart 2019, van 8.30 tot 12.00 uur Waar: Gemeenschapshuis De Weijers, Ter Hofstadlaan 77 in Someren Kosten: € 15,Aanmelden: U kunt u aanmelden tot woensdag 13 maart 2019 via e-mail vvn.someren.cursus@gmail.com

KENNISMIDDAG AGRARISCHE ONDERNEMERS SOMEREN Op dinsdag 12 februari organiseert Onweerstaanbaar Someren een kennismiddag voor agrarische ondernemers. Op deze dag krijgt u allerlei praktische en direct bruikbare tips voor kansrijke maatregelen te horen, zodat u uw percelen beter tegen weersextremen kan wapenen. Ook ontvangt u informatie over mogelijke subsidies voor het nemen van maatregelen voor uw bedrijf. Praktijkgerichte kennismiddag Tijdens deze kennismiddag worden onder leiding van experts, 6 praktijkgerichte thema’s besproken. We gaan in op workshops in op de thema’s bodem, water, teelten, bemesting, grondbewerking en meten/participeren. De experts gaan graag met u samen aan de slag. Hiervoor is het belangrijk dat u gegevens of monsters van uw eigen bedrijf meeneemt. Subsidiebijeenkomst landschap en water Aansluitend vindt een subsidiebijeenkomst plaats met als thema landschap en water. De provincie Noord-Brabant, ZLTO, waterschappen en gemeente bieden subsidies voor landschap en water aan. Agrariërs en eigenaren van een perceel in het buitengebied kunnen daar gebruik van maken. Tijdens de bijeenkomst worden de subsidies toegelicht. Op de subsidiemarkt kunt u een afspraak maken met een expert om te bekijken wat voor uw situatie relevant is. Ook niet-agrarische ondernemers kunnen hierbij aansluiten. Aanmelden en meer informatie De bijeenkomst vindt plaats op 12 februari van 13.00 – 18.00

uur in De Ruchte (Laan ten Roode 71, Someren). Inloop en ontvangst vanaf 12.30 uur. De subsidiebijeenkomst voor landschap en water start om 16.15 uur (inloop vanaf 16.00 uur). Aanmelden voor de kennismiddag kan tot 9 februari via www. onweerstaanbaarsomeren.nl/kennismiddag. U bent dan automatisch aangemeld voor de subsidiebijeenkomst. Komt u niet naar de kennismiddag, dan kunt zich voor de subsidiebijeenkomst aanmelden via www.onweerstaanbaarsomeren.nl/subsidiemarkt. Onweerstaanbaar Someren Onweerstaanbaar Someren is een initiatief van gemeente Someren, waterschap Aa en Maas, waterschap De Dommel. Samen met partijen als ZLTO, provincie Noord-Brabant en IVN werken zij aan een klimaatbestendig Someren. Someren is de afgelopen jaren (2016, hevige buien en 2018, droogte) niet gespaard gebleven van weersextremen. Dit zit nog vers in ieders geheugen. Alleen wanneer overheden, burgers en ondernemers gezamenlijk de schouders er onder zetten, wordt Someren klimaatbestendiger. Daarom hopen we u te zien op dinsdag 12 februari in De Ruchte.

SNELHEIDSCONTROLE HUGTERWEG Op 29 januari 2019 heeft er op de Hugterweg een snelheidscontrole plaatsgevonden. Tijdens deze controle waren er 90 overtredingen van de toegestane maximumsnelheid van 80 km/h. De hoogste gemeten snelheid bedroeg 122 km/h.

Samen in gesprek over het levenseinde LIEROP - De KBO en Dorpscoöperatie ‘Lierop Leeft’ organiseren op dinsdag 12 februari een thema bijeenkomst met als onderwerp ‘In gesprek over het levenseinde’.

Tijdens de avond wordt er gesproken over verschillende moeilijke vraagstukken. Het is namelijk niet voor iedereen even gemakkelijk om over de dood na te denken, dan wel daarover te spreken. De avond ziet er als volgt uit. Ferd Raaymakers, voormalig huisarts uit Lierop, is gespreksleider. Gastspreker is Maaike Veldhuizen, arts palliatieve geneeskunde en specialist ouderengeneeskunde in het Elkerliek ziekenhuis en in een hospice. Zij zal met een presentatie uitvoerig stilstaan bij verschillende onderwerpen. Tevens zal pastoor Jan Zwirs aanwezig zijn voor het beantwoorden van eventuele vragen. De bijeenkomst wordt gehouden in gemeenschapshuis De Vurherd aan de Offermansstraat 10 in Lierop en begint om 19.30 uur. De toegang is gratis.

Volg ons op instagram

Op Instagram plaatsen wij onder andere mooie sfeerbeelden uit de gemeente.

www.instagram.com/gemeente_someren

Nieuwe dorps­ ondersteuner voor Lierop LIEROP - Met ingang van 1 april gaat Marieke Linders-Van Doorn aan de slag als nieuwe dorpsondersteuner in Lierop. Zij volgt hiermee Anita Hurkmans op.

De 41-jarige Linders-Van Doorn is geboren en getogen in Lierop en woont samen met haar man en kinderen aan de Vaarsehoefweg. Vanaf 1996 is zij werkzaam bij Savant Zorg, de laatste jaren als begeleider op de dagactiviteit voor mensen met dementie en/of met een somatische aandoening in Hof van Bethanië in Mierlo. In deze functie heeft Linders-Van Doorn veel ervaring opgedaan in het onderzoeken en afstemmen van zorgbehoeften, een van de belangrijke taken van de dorpsondersteuner. Deze ervaring wil zij graag in dienst stellen van de mensen in Lierop.

De volgende openbare bekendmakingen, van burgemeester en wethouders, liggen op afspraak ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888. Kopieën van stukken kunnen tevens worden opgevraagd. Hiervoor worden legeskosten in rekening gebracht.

• Ingediende aanvragen omgevingsvergunning In de periode van 25 t/m 31 januari 2019 zijn de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ingediend (datum indiening staat tussen haakjes): - Buitengebied Lierop (ten noorden van de A67), kappen van bomen (25-1-2019); - Eggendreef ongen., oprichten van een woonhuis (30-12019); - Eggendreef ongen., plaatsen van een tijdelijke woonunit (301-2019); - Melchertstraat 7, plaatsen van een tijdelijke woonunit (261-2019); - Nieuwendijk 13, uitbreiden van een woonhuis (25-1-2019).

• Verleende omgevingsvergunningen Reguliere procedure In de periode van 25 t/m 31 januari 2019 zijn de volgende verleende omgevingsvergunningen verzonden (datum verzending besluit staat tussen haakjes): - De Hoof 18, uitbreiden van een groepsaccommodatie met een slaapvleugel (30-1-2019); - Dorpsstraat 87, vergroten van een woonhuis en plaatsen van 2 dakkapellen (25-1-2019); - Buitengebied Lierop (ten noorden van de A67), kappen van bomen (31-1-2019); - De Hoof/Hollestraat ongen., kappen van bomen (28-12019). Tegen besluiten om vergunningen te verlenen kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop de vergunningen aan de aanvrager zijn toegezonden schriftelijk een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient u te richten aan burgemeester en wethouders van Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en voorzien zijn van dagtekening, naam en adres. Bovendien dient u duidelijk aan te geven waarom u tegen het besluit bezwaar maakt. • Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet. Hiervoor moet de indiener van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Aan een dergelijk verzoek zijn kosten verbonden. U kunt uw verzoek om een voorlopige voorziening te treffen ook digitaal indienen. Hoe u dit kunt doen, kunt u lezen op http:// loket.rechtspraak.nl/Burgers.

OVERZICHT ACTIVITEITEN Overzicht van evenementen, collectes en meldingen voor het optreden van een band in een horeca-inrichting, voor de komende twee weken. ● Evenementen Dit overzicht is gebaseerd op vergunningaanvragen voor een evenement. Aan de vermelding in dit overzicht kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. 15 februari t/m 2 maart 17 februari

Spel kapen FPF Paol Wandeltochten OLAT Buitengebied Someren-Eind

Informatie Meer informatie over locaties en de tijden kunt u vinden via www.someren.nl/evenementen of u kunt contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC), tel. (0493) 494 888.

www.someren.nl

De Coeckepanne schenkt bedrag aan stichting 'Vrienden van de Koepelkerk' in Lierop LIEROP - Herberghe de Coeckepanne heeft een vorige week een flink bedrag geschonken aan de stichting 'Vrienden van de Koepelkerk' in Lierop. De actie werd speciaal opgezet voor Jos en Marij Haerkens.

Jos en Marij Haerkens besloten eind december na bijna dertig jaar te stoppen met werken bij Herberghe de Coeckepanne. In 2013 droegen zij al de verantwoordelijkheid over aan de volgende generatie. Als speciaal afscheidscadeau voor Jos en Marij werd in de periode van 29 december tot en met 31 januari voor elke favoriete verkochte pannenkoek van het duo een euro geschonken aan de stichting. De favoriete pannenkoek van Jos, de Mexicaanse met sambalkaas, chorizo, Mexicaanse groenten en tacosaus, en van Marij de spek-appel pannenkoek werden samen maar liefst 686 keer verkocht. Dit betekende een mooi bedrag van 686 euro dat werd geschonken aan stichting 'Vrienden van de Koepelkerk' in Lierop.

Vlnr. Gerrit Verhees, Marij Haerkens, Jos Haerkens en Annebet Verhees-Haerkens.


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 7 februari 2019 | pagina 6

€ 500,-

Tot contante korting Hälsing 11000 deelbare boxspring

Hälsing 7100 boxspring

ZOFNEBDRUAAGRI

10 N ALLE FILIALE

OPEN

17.00 UUR VAN 12.00 -

NU

v.a. 12 95.-

995.-

NU

Elektrische uitvoering 1695,-

70/80/90x200cm

- Inclusief vlakke lattebodems - Inclusief koudschuimmatrassen

1-pers. elektrisch senioren boxspring

499.-

Zet en drukfouten voorbehouden. * Aktie geldt niet voor reeds geplaatste orders en andere lopende aanbiedingen. Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

Engelseweg 222, 5705 AK Helmond 0492 - 52 08 8

1795.-

1295.-

Inclusief GRATIS in- en uitstapverlichting

+ NU

Helmond

NU

Complete slaapkamerset

(Exclusief nachtkastjes)

Stel zelf uw boxspring samen op www.slaapcentrum.nl

1295.-

Elektrische uitvoering 1995,-

Cinderella matras C300 HR

NU

v.a. 15 95.-

- Kast 200(b) x 216(h) cm (andere opties en/of maten tegen minder-/of meerprijs)

2190.-

1890.-

Roermond

Geleen-Sittard

Doctor Philipslaan 27, 6042 CT Roermond Egelantier 1, 6163 RB Geleen 0475 - 33 51 09 046 - 410 71 00

Maastricht-Gronsveld Burg. Frans Cortenraadstraat 22 6247 NZ Gronsveld, 043 - 363 05 25


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 7 februari 2019 | pagina 7

11 MEI 1940 BRANDPUNT SLUIS 11 door: Gerard Geboers Vervolg week 5. Een heel chaotische dag. Bij de Zuid-Willemsvaart leggen een paar bataljons uitgeputte militairen in de vroege ochtenduren een provisorische verdedigingslinie aan. Maar meer dan een zwakke linie die amper weerstand biedt aan de oprukkende vijand, wordt dat niet. Die ochtend vluchten direct al veel gedesillusioneerde Nederlandse soldaten naar het westen. Niet alleen de gevechtskracht van de troepen vermindert hierdoor, ook het moreel van de achterblijvers zakt tot een bedenkelijk niveau. Commandanten verliezen de controle, compagnieën gedragen zich niet langer gedisciplineerd, de manschappen zijn amper te motiveren de strijd aan te gaan. Al geldt dat niet voor de compagnieën bij Sluis 10 en Sluis 11. Zij gaan het gevecht aan en weren zich kranig, maar moeten toch na korte tijd de strijd opgeven.

Tijdelijk graf op Lambertuskerkhof van op 11 mei 1940 in Someren gesneuvelde Nederlandse militairen - fotocollectie Marietje Kooistra-Kruijf.

De gevluchte soldaten zijn niet per se beter af, de gedroomde vrijheid blijft voor de meeste buiten bereik. Zij worden tot in West-Brabant nagezeten door Duitse vliegtuigen, die met hun bommen en boordmitrailleurs dood en verderf zaaien. En voor wie die heksenketel overleeft, ligt altijd nog krijgsgevangenschap in het verschiet. De troepen van II-30 R.I. bemannen na hun nachtelijke terugtocht de stelling tussen Sluis 11 en Sluis 13. Zo gauw zij in de vroege ochtenduren de Zuid-Willemsvaart over zijn, blaast de militaire politie de bruggen op. Achterblijvers kunnen alleen nog via de sluisdeuren naar de overkant, totdat ook die versperd worden. Bataljonscommandant majoor Van Oeveren vestigt zijn commandopost in een boerderij aan de Einderstraat in Someren-Eind. Daar heeft hij geen telefoon, voor het overbrengen van berichten is hij afhankelijk van ordonnansen. Als regimentscommandant, overste Themann, om 09.00 uur de stelling komt inspecteren deelt hij mee, dat er Franse troepen in aantocht zijn. Hij spreekt de mannen moed in en spoort hen aan vol te houden. Dit is tegelijk het laatste contact tussen majoor Van Oeveren en overste Themann. Geen van de naar het regimentsstafkwartier gestuurde ordonnansen komt terug, geen enkele order bereikt Van Oeveren nog. Ook de aangekondigde Franse troepen komen niet opdagen. In zijn verslag schrijft reserve-2e luitenant S. van Kampen van een sectie pantserafweergeschut, dat hij zijn stukken langs de weg naar Heeze heeft opgesteld, op ongeveer 100 meter achter het kanaal. Het was onmogelijk

Sluis 11 rond 1955 - fotocollectie: † Jos Manders

ze in de drassige weilanden dichter bij het kanaal op te stellen.

De Peel onder vuur

Vandaag aflevering

6

De Peel onder vuur

mee is hun probleem niet De Tweede Wereldoorlog woedde in opgelost. Binde periode 1940-1944 ook in de Peel. nen de kortste Nu, 75 jaar later, staan we stil bij onze keren wordt hun bevrijding. Een jaar lang blikken positie hopeloos. we in deze rubriek terug op de Als de Duitse geReservekapitein gebeurtenissen toen. neraal-majoor KrieVan de Wilt taxeert Van algemene verhalen tot bel rond het middagde situatie en neemt uur in Asten arriveert, persoonlijke anekdotes, die het voor een officier geeft hij direct bevel zich afspeelden in Asten, moeilijkst mogelijke tot de aanval bij Sluis 11. Someren, Deurne en besluit: hij geeft zich over Een hels vuurgevecht volgt, omgeving. met zijn mannen. In het waarin de Nederlanders met dagboek van de Duitse 56e weinig meer dan geweren en Divisie komt Van de Wilts naam lichte mitrailleurs geen partij zijn ook voor, als één van de veertig voor de zwaarbewapende, ervaren krijgsgevangenen die de 56ste divisie Duitse soldaten die bovendien luchtbij Sluis 11 maakt. steun krijgen. Toch meldt het bataljonsverslag van II-30 R.I. zware verliezen Even later zuiveren de Duitsers de omaan Duitse zijde. geving van Sluis 11, daarbij doorzoeken ze ook de Beemdstraat. Daar, bij Driek Reservekapitein A. van de Wilt, comDriessen in de kelder, stuiten zij op een mandant van 1-II-30 R.I. schrijft er in aantal mannen in veel te ruim zittende 1941 over: Omstreeks 12.00 uur komt kleren. Hun camouflage moet de vijand het bericht dat de vijand gezien is in ervan overtuigen, dat zij boerenknechde brugwachterswoning aan de overten zijn. De Duitsers laten zijde van het kanaal. Deze woning ligt op ongeveer 50 meter van de Zuid-Willemsvaart aan de weg Asten-Someren. Aangezien zich reeds vele vijanden in dat huis hebben verschanst, wordt bevel gegeven het met zware en lichte mitrailleurs onder vuur te nemen. Het resultaat kunnen we niet zien. Omdat wij steeds vanuit één huis worden beschoten, geef ik de commandant van de stukken pantserafweergeschut bevel dat huis onder vuur te nemen. Een tiental schoten wordt afgevuurd. De materiële schade aan de buitenzijde lijkt gering, maar de projectielen zijn door de muren heen gegaan en binnenshuis ontploft. In en om het huis moeten veel vijanden zijn gevallen. Reserve-2e luitenant Van Kampen op zijn beurt: Wat er aan het kanaal precies gebeurt, kunnen we niet zien, maar al spoedig komen er Duitsers over. Het kanaal is bij de Sluis zeer smal en de verbinding met de andere oever is nog gedeeltelijk intact. Al gauw komt er vuur van opzij. Vóór ons trekt de infanterie van de dijk terug, terwijl er op andere plaatsen met witte vlaggen wordt gezwaaid.

In Someren bij Driek Driessen in de kelder krijgsgevangen gemaakte Nederlandse militairen in boerenkleren wachten op beslissing van Duits stafkwartier in Asten - foto collectie † Jos Manders.

Dan wordt er ook uit de richting Someren op ordonnansen geschoten. Van de Wilt gaat met enkele mannen op onderzoek uit en schrijft: … op ongeveer 25 meter afstand van de commandopost zit een vijand in het struikgewas, vermoedelijk een parachutist. Als we deze vijand onder vuur nemen, overvallen ons plotseling honderden vijanden met een hels “krijgsgeroep”. Van welke zijde zij ons genaderd zijn, is nog een raadsel. Die Duitsers zijn geen parachutisten, zij komen gewoon over het kanaal. Een aantal vijandelijke eenheden moet direct door naar Heeze, terwijl andere opdracht krijgen de Nederlandse stellingen van achteren aan te vallen. Tijdens deze aanval gaat de commandopost van Van de Wilt in een huis aan de Kanaalstraat in vlammen op. De Nederlandse soldaten trekken zich korte tijd later in huizen in de buurt terug, maar daar-

Graf op kerkhof in Asten van op 11 mei 1940 bij Sluis 11 omgekomen Nederlandse militairen - fotocollectie Rabobank.

zich echter niet om de tuin leiden, dit zijn militairen en geen boerenknechten. Drieks kleren veranderen daar niets aan, al heeft hij er ook zijn trouwpak voor ingezet. Wat Driek wil voorkomen gebeurt toch, de mannen worden opgepakt en afgevoerd. Hij hoopt maar, dat zij ‘het er levend afbrengen.’ Zij gaan onder geleide naar Asten, waar ze in de Molenstraat, tegenover de Duitse commandopost in hotel Van Rooij, nog een poosje onder schot worden gehouden. Iemand heeft kans gezien dat tafereel op 11 mei 1940 rond 15.00 uur te fotograferen. Achter op de foto staat ‘doodgeschoten in 1943’. De foto is al ruim vier decennia oud, als Peelbelang een poging doet het verhaal erachter te achterhalen. Het kost Drieks zoon, die dan al van middelbare leeftijd is, moeite om met dit pijnlijke en nog altijd schrijnende relaas voor de dag te komen. Maar een half jaar later zal hij dat toch doen. Peelbelang wijdt er op 26 maart 1982 een artikel aan onder de kop ‘Oorlogsfoto nu geïdentificeerd’. De redactie weet na zoveel jaren nog te achterhalen, dat twee van de mannen op de foto de oorlog overleefd hebben. Maar het lot van de andere vier … of zij inderdaad in 1943 …? Op die pijnlijke vraag komt ook in 1982 geen antwoord. Volgens kapitein J. van Haalen van 2-II-30 R.I. boeken de Duitsers op 11 mei om 15.00 uur succes: “Ingekomen berichten melden een overschrijding van Duitse troepen over de Zuid-Willemsvaart bij Sluis 11 in de richting Someren.” Onmiddellijk reageert majoor Van Oeveren in Someren-Eind. Hij stelt secties van twee verschillende bataljons met een sectie zware mitrailleurs onder bevel van reserve-1e luitenant Aardenhout en sergeant Hermans. Hij draagt hen op alle Duitsers over het kanaal terug te

Na het inwinnen van informatie bij HKK de Vonder over hun bij Sluis 11 gesneuvelde vader bezoeken Riet, Lena en Jana Vermetten zijn graf in Alphen - 2016 - fotocollectie familie Vermetten

jagen. Maar na een hevig vuurgevecht langs de weg van Someren-Eind naar Someren moeten zij alweer terugtrekken. Hun aanval mislukt. Het breekt Van Oeveren op, dat hij geen communicatiemiddelen heeft. Hij weet niet, dat Someren al voor de aanval van Aardenhout en de zijnen stevig in Duitse handen is. Sergeant Hermans komt met slechts twintig man terug. Al zijn andere mannen zijn krijgsgevangen gemaakt of gevlucht, enkele zelfs staand op de treeplank van een gevorderde auto. Bij een vuurgevecht op Vaarsel komen die middag enkele Nederlandse maar ook een paar Duitse militairen om het leven. Jan Gielen uit Liessel, die als boerenknecht bij zijn tante in de Hoijserstraat werkt, fietst die middag naar huis. Omdat Sluis 11 een niet te nemen barrière is, fietst hij terug naar zijn tante. Dat treffen op Vaarsel wordt hem noodlottig, hij is het enige burgerslachtoffer die dag.

Driek Driessen fotocollectie Maria Berkvens-Driessen

‘s Avonds vanaf 20.00 uur treffen de Duitsers voorbereidingen om bij Sluis 12 de Zuid-Willemsvaart over te steken. LichtkoJan Gielen 8-1 1920 – gels verlichten 10-5 1940 - fotocollechet hele voorterrein. tie Theo Gielen De vele hier afgemeerde schepen liggen de Nederlandse militairen hinderlijk in de weg, maar de lage ligging van de westelijke oever hier is een onoverkomelijk probleem. Hoe goed ze ook schieten, ze zullen niemand raken. Om 23.00 uur wordt de situatie heel precair. Van Haalen beveelt zijn bataljon zo snel mogelijk terug te trekken met achterlating van alle lawaaiige karren en voertuigen. Volgens plan verzamelen ze bij de kerk van Someren-Eind om van daaruit af te marcheren naar Heeze. De omstandigheden dwingen echter tot een koerswijziging, richting Hamont in dit geval. Ze lopen vast in Leenderstrijp, vanwaar ze na de capitulatie als krijgsgevangenen worden afgevoerd. Bij de gevechten rond de Zuid-Willemsvaart in mei 1940 sneuvelen 19 Nederlandse militairen. Het aantal Duitse doden is niet bekend, Nederlandse bronnen geven hogere aantallen aan dan de Duitse statistieken. Het aloude gezegde ‘in een oorlog is de waarheid het eerste slachtoffer’ geldt hier dus ook.

Bronnen: - Gevels zonder Vlag - Geschiedenis van Someren in de Tweede Wereldoorlog - Informatie uit eigen interviews - Informatie van Marietje Kooistra-Kruijf Zie www.oorlog-depeel.nl voor meer informatie over de Peel-verdediging. Volgende week: Helenaveen tussen Maaslinie en Zuid-Willemsvaart.


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 7 februari 2019 | pagina 8 Inkoop

en

verkoop

AUTO’S Wij hebben een uitgebreid assortiment kant en klaar maaltijden voor u op voorraad

Gemarineerde Runderschnitzels 100 gram

5

Gepaneerde Schnitzels

(diverse smaken)

190

Vlugklaar: Runder-Ui-Baconburgers 500 gram

Mini Rollade

500 gram

595

500 gram

Kant & klaar:

Vleeswaren:

Kip Pilav

(heerlijk met rijst)

25

500 gram

5

495

25

Tel. 06-53585527 www.hebbenautos.nl Hebben auto’s in Deurne Leembaan 45 Geopend elke zaterdag van 10 tot 17 uur rest op afspraak Keuze uit 30 auto’s

Audi A3 Cabriolet 1.2 TFSI Attraction Pro Line Chevrolet Spark 1.0 16V LS Fiat Doblò Cargo 1.3 MultiJet SX MARGE Ford Fiesta 1.4 Titanium Hyundai Tucson 2.7i V6 4WD Style Mercedes-Benz B-klasse 180 BlueEFFICIENCY Mini Mini 1.6 One ZEER NETTE AUTO Nissan Note 1.6 Acenta AIRCO Peugeot 207 1.4 VTi Style Peugeot 3008 1.6 VTi ST Zeer luxe uitvoering 1e eig. Renault Twingo AIRCO 1.2 Dynamiqu Toyota Yaris 1.3 VVTi Aspiration NIEUWSTAAT Volkswagen Eos 2.0-16v FSI Volkswagen Polo 1.2-12V BlueMotion Comfortline

2010 2013 2007 2010 2005 2011 2005 2008 2011 2010 2008 2010 2006 2013

Leembaan 45, Deurne

Ger. achterham

100 gram 1.99

Katenspek

100 gram 1.55

Boterhamworst

100 gram 1.09

Bloedworst

500 gram 4.45

• Haard/kachelhout gezaagd en gekloofd o.a eik en berk voor de winter 2018/2019. Ook hout in zakken. 06-23720617

• Officiële pasfoto’s bij u thuis gemaakt, voor paspoort, ID of rijbewijs; 0493-353102, Foka Deurne.

Heeft u of uw kind iets extra’s nodig? AKTIES GELDIG VAN DONDERDAG 7 FEBRUARI T/M WOENSDAG 13 FEBRUARI

• Stultiens Decoraties. Glas, spiegels en beletteringen. Boerenkamplaan 116, 5712 AH Someren. Fax/tel. 0493-496512.

• Wie heeft er soms autosleutel+huissleutel gevonden tussen Postel en Boerenkamplaan? Tel. 06-53107581.

• Containers nodig voor bouwen sloopafval? Bel Raijmakers Transport BV Someren 0493-490152.

• Digitale foto’s afdrukken op Kodak papier, direct klaar, Tot A4 formaat. Foka Deurne, Kerkstraat 8.

Kijkdag IVO-Deurne

• Wil jij je teken- en schildertalent (verder) ontwikkelen, dan helpen wij je graag op weg: Atelier de Peelse School Julianastraat 11 Asten Sarah Wigman: 06-48421420 Susanne Relou: 06-23424198 www.depeelseschool.nl

• Appels, peren, heerlijke (winter)groenten, aardappels, huisgemaakte jams en chutneys, honing, boerenzuivel, groentenpakketten en diverse streek produkten. Boerderijwinkel Sint Jans Hoeve Bakelseweg 54 Tel: 0493-311516 www.sint-janshoeve.nl Geopend op dinsdag, woensdag en vrijdag van 9-17 uur, op donderdag van 9-12 en zaterdag van 9-16 uur.

Ben je veel bezig met het uitoefenen van controle maar brengt dit je niet verder? ACT Coaching helpt je controle los te laten en het leven te leiden zoals jij dat wilt. Iedere donderdagavond een CREATIEVE WORKSHOP naar eigen invulling? Loop gewoon binnen en je kunt meteen aan de gang VOEDINGSCOACH Soms zie je door de bomen het bos niet meer. Welke voeding is nu goed voor je? De coaching in een 1 op 1 gesprek is puur, no-nonsense en eenvoudig. Kwel jezelf niet langer met strenge diëten maar geniet van verantwoorde voeding. Voor informatie: info@hetlevensatelier.nl Het Levensatelier, Burgemeester Wijnenstraat 9, Asten www.hetlevensatelier.nl tel. 0493670251

• Rolluiken, luifels, vloerbedekking, lamellen, (rol)gordijnen, jaloezien. Zeer concurrerende prijzen. Gratis meten en hangen. Willies Stoffering, Braaksestraat 10, Helmond. Tel. 0492-535901. www.williesstoffering.nl

Zondag 10 februari

voor leerlingen groep 8 en hun ouders

• Gratis Offerte schilderwerk, 06-20552192, 35 jaar ervaring.

• Wil jij je teken- en schildertalent (verder) ontwikkelen, dan helpen wij je graag op weg: Atelier de Peelse School Julianastraat 11 Asten Sarah Wigman: 06-48421420 Susanne Relou: 06-23424198 www.depeelseschool.nl

Gemeente Deurne

inschrijving pacht

Tijdens de Kijkdag kun je binnenlopen tussen: 11.00 - 14.00u 12.00 - 15.00u 13.00 - 15.00u

(vwo-Top klas, gymnasium, atheneum, havo)

De gemeente Deurne stelt landbouwkavels ter beschikking ter uitoefening van de landbouw. U kunt nu inschrijven. We geven de kavels in pacht uit aan de hoogste bieders, maar behouden ons het recht toe van gunning aan een andere inschrijver. De inschrijving geldt ook voor niet Deurnenaren.

(vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg)

Het inschrijfbiljet, tekeningen en de inschrijf- en uitgiftevoorwaarden vindt u op onze website. Op aanvraag zenden we deze ook toe.

bij het Peellandcollege bij het Hub van Doornecollege bij De Sprong

(integratieklas, schakelklas vmbo basis/ praktijkonderwijs, praktijkonderwijs)

13.00 - 16.00u

bij het Alfrinkcollege

(schakelklas mavo/havo, mavo, mavo-kansklas)

Proeflessen 27 februari 2019 Schrijf je alvast in!

Voor meer informatie: www.IVO-Deurne.nl

Inschrijven via mail of persoonlijk inleveren Het inschrijfbiljet kunt u vóór dinsdag 19 februari 12.00 uur per mail verzenden aan: inschrijvingpacht@deurne.nl. U kunt deze ook persoonlijk inleveren op vertoning van uw legitimatiebewijs. Dit kan alléén op dinsdag 19 februari tussen 11.00 en 12.00 uur, bij de receptie in het gemeentehuis van Deurne aan de Markt 1. Alleen correct ingevulde en tijdig ingediende formulieren worden in behandeling genomen. U krijgt direct een ontvangstbevestiging. Voor meer informatie, een overzicht van de landbouwkavels en de voorwaarden kunt u terecht op onze website www.deurne.nl.

www.deurne.nl

T 0493 387 711


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 7 februari 2019 | pagina 9

Cor Beerepoot nieuwe prins KBO Someren-Heide SOMEREN-HEIDE - Cor Beerepoot is vorige week tijdens de jaarlijkse KBO- carnavalsmiddag verkozen tot de nieuwe prins van de KBO in Someren-Heide. Hij is hiermee de 25ste prins van de vereniging.

Prins Cor I is de 25ste prins van de KBO in Someren-Heide.

‘Smart’ invoegen in Asten? ASTEN – Met behulp van drones werd onlangs het invoegend verkeer op de A67 bij Asten in kaart gebracht. Smartwayz, een gezamenlijk programma van onder meer de provincies Noord-Brabant en Limburg, gebruikt te beelden om te bepalen of ‘smart’ invoegen op deze locatie kansrijk is. Vooral vrachtverkeer zou zo soepeler de snelweg op moeten kunnen.

er zogenaamde ‘hiaten’ waarneembaar, dan kunnen deze mogelijk door invoegend vrachtverkeer worden benut. Hoe dan precies? Dat volgt later.

Simulatie

Naast het verbeteren van de verkeersdoorstroming is Smartways vooral ook bedoeld om te innoveren. Zo moet straks bijvoorbeeld blijken of de beelden van de drones kwa-

litatief voldoende zijn, of niet. Met behulp van de beelden wordt de verkeerssituatie in een computeromgeving nagebootst. Een simulatie dus. “Daarmee kunnen we zien wat de effecten van bepaalde maatregelen zijn. Zo kijken we wat er gebeurt als we het vrachtverkeer gelijktijdig groen geven. Welke voor-, en welke nadelen heeft dat?”, aldus Van Egeraat. De analyse duurt waarschijnlijk nog een aantal weken, en daarna moeten de concrete oplossingen verder worden uitgewerkt. Maar blijkt deze pilot een succes, dan zal de werkwijze ook bij toekomstige verkeersanalyses van Smartways worden gebruikt.

Zanikavonden bij De Meerpoel SOMEREN - De Meerpoel pakt flink uit in hun 55-jarig jubileumjaar. Op zaterdagavond 9 februari, zondagmiddag 10 februari, vrijdagavond 15 februari en zaterdagavond 16 februari valt er in weer volop te genieten van zàonik, cabaret en muziek van de bovenste plank in Hotel Centraal.

Met onder andere Andy Marcelissen, Rob Scheepers en Zilvernarrenkap winnaar 2018 Rob Bouwman staan er in het jubileumseizoen van de carnavalsvereniging echte toppers in het Meerpoelschip tijdens de zàonikaovenden. Naast deze zàonikers is de vierde tonprater op 9 februari Frank

Schrijen, op 10 en 15 februari Freddy van den Elzen en op laatste avond René van den Heuvel. Daarnaast is er cabaret van de groep Stenzil, Kivit & Menders, natuurlijk zal de eigen Prinsengarde weer schitteren en zal de prinselijke Hofkapel zorgen voor de muzikale invulling.

Jeugd Carnaval Asten (JCA) heeft na de onthulling wederom enkele lokale dj’s op het programma staan, afkomstig uit Asten en Heusden. Zij zullen de feestavond compleet maken. Tijdens de JCA Pré-Party worden zowel de nieuwe jeugdprins(es) als de nieuwe vorst, ceremoniemeester en jeugdraad van elf bekendgemaakt. Dit alles onder toeziend oog van car-

Een dag na het feestelijke weekend begint ook meteen de kaartverkoop van de kolderavond. Deze avond wordt zondag 3 maart georganiseerd door Heidehof in samenwerking met De Keijepaol. De voorverkoop start maandag 11 februari om precies 11.11 uur in de Heidehof en kaarten kosten tien euro.

OMMEL - De r'Ommelpotters onthulden zaterdagavond Mark Meijer als de 48e prins van de Ommelse carnavalsvereniging. In zaal De Pelgrim kwam prins Mark de eerste uit het bekende 'voeierkarske van Janus'. Een dag eerder al werd jeugdprins Tijn gepresenteerd.

Prins Mark werd in 1978 in Uithoorn geboren en verhuisde in 1987 naar Ommel. Daar trouwde hij uiteindelijk met Monique Meijer-Gofers, die hij leerde kennen op carnavalszondag in Someren-Eind. Het carnavalsbloed stroomt dus door dit huwelijk. Samen hebben ze een zoontje genaamd Sven. En het gezin wordt verder aangevuld door hond Kaya, konijn Knabbel en hamster Hammie. In 2015 namen Mark en Monique het stokje over als beheerder van groepsaccommodatie 'Ons Thuis' in Ommel, daarvoor beheerd door de ouders van Mark. De accommodatie ligt in het bosrijke deel dat bekendstaat als het 'Oostappense heidegebied'. Daarnaast is prins Mark werkzaam als internationaal vracht-

SOMEREN - Carnavalsvereniging De Pompers organiseert vrijdag 8 februari hun jaarlijkse jeugdprinsen­ receptie. Ook wordt er nog een speciale extra 'party' gehouden.

In café In den Herberg in Someren is iedereen vanaf 19.00 uur van harte welkom om de jeugdhoogheden prins Olaf, adjudant Dirk en markiezen Sanne en Tim te komen fe-

liciteren. Aansluitend wordt er voor de jeugd tot 12 jaar een 'Frikandellenparty' gegeven, waar de jeugd, zonder ouders, een gezellig feestje bouwen van 20.00 uur tot 22.00 uur. Uiteraard onder het toeziend oog van de jeugdcommissie, zodat de ouders die aanwezig zijn in alle rust met elkaar een drankje kunnen nuttigen in het café. De entree is gratis.

Joost van Bussel nieuwe prins De Klot ASTEN - Joost van Bussel is de nieuwe prins van carnavalsstichting De Klot. De 29-jarige Astenaar werd zondagmiddag in gemeenschapshuis De Klepel in Asten onthuld.

Van Bussel is daarmee de 59e prins van De Klot. Hij is de zoon van prins Jan de vierde, Klotprins in 1999. Van Bussel woont samen met zijn vriendin Brigitte aan de Vlas in Asten. Al zeven jaar speelt hij saxofoon bij de Asteiner Bloaskapel, waar hij tevens sinds een half jaar in het bestuur zit. Ook neemt

wagenchauffeur bij Vendrig Transport in Someren. Verder houdt hij van motorcross (kijken), samen met Sven crossen, en is hij een bier- en wijnliefhebber, het liefst aangevuld met een lekker stuk hertenbiefstuk. Een lijfspreuk heeft hij niet, maar de woorden 'tot ziens bij Ons Thuis in Ommel' zullen deze carnaval veelvuldig klinken in r'Ommelpottersland.

Jeugdprins Tijn

Eerder werd vrijdagavond in gemeenschapshuis De Kluis Tijn Hoefnagels als jeugdprins van de r'Ommelpotterkes gepresenteerd. De 11-jarige Tijn zit in groep 8 van het Toverkruid in Ommel en voetbalt in de D1 van Olympia Boys. Daarnaast doet de zoon van Ramon en Doris Hoefnagels op vrijdagavond aan taekwondo, is hij lid van muziekvereniging Sancta Maria én drumt hij bij het C-orkest van Jong Nederland. Tijn wordt deze carnaval bijgestaan door jeugdvorstin Simone, en samen hopen ze vooral ook veel lol te maken.

navalsstichting De Klot, carnavalsvereniging De Plekkers en de Asteiner Bloaskapel. De prinsen van De Klot en De Plekkers, Joost van Bussel en Antwan van Heugten, zullen de nieuwe hoogheid van JCA uit de kist begeleiden. De Pré-Party duurt van 19.00 uur tot 22.00 uur, de toegang is gratis. En de dresscode is ook dit jaar weer: wit.

Jeugdprinsenreceptie bij De Pompers

Mark Meijer 48e r'Ommelpotters-prins

Prins Mark de eerste.

Kolderavond

ASTEN – Tijdens de JCA Pré-Party vrijdagavond in gemeenschapshuis De Klepel wordt wederom op spectaculaire wijze de nieuwe Astense jeugdprins(es) onthuld. De opvolger van jeugdprins Piet Feijen zal volgens de traditie uit de kist tevoorschijn komen.

LIEROP - Carnavalsvereniging De Kaauw Voetjes houdt zaterdag 9 februari hun jaarlijkse prinsen­ receptie.

Binnen het programma Smartwayz werken de provincies Noord-Brabant en Limburg, het ministerie, Rijkswaterstaat en een aantal gemeenten en andere betrokken partijen samen om de verkeersdoorstroming te verbeteren. En Asten is zo’n plek waar het mogelijk beter kan. “Binnen Smartwayz hebben we acht deelopgaven, waarvan de N279 en de A67 er twee zijn. Omdat die op één plek samenkomen dachten we: laten we daar eens beginnen”, zegt Michaël van Egeraat, teamleider Verkeer & Vervoer bij de provincie Noord-Brabant. “Vanuit de N279 gaat veel vrachtverkeer richting de A67, onder meer afkomstig van Friesland Campina en de Jumbo in Veghel. Het invoegen op de snelweg kan dan best lastig zijn.” Daarom dat Smartwayz eerst de huidige situatie in beeld brengt. Daarvoor werd donderdag 24 januari de ochtendspits met behulp van drones gefilmd. Deze beelden worden momenteel geanalyseerd. Zo wordt gekeken naar de samenstelling van het auto- en vrachtverkeer, maar ook naar de onderlinge afstanden daartussen. Want juist die afstanden zijn voor Smartways interessant. Blijken

de vrijdag en de zondag zijn nog kaartjes beschikbaar bij Heidehof. De avonden beginnen om 19.30 uur en de bonte middag zal om 14.30 uur starten. Kaarten kosten elf euro.

Onthulling nieuwe jeugdprins(es) Asten

Prinsenreceptie De Kaauw Voetjes

door Maarten Driessen

SOMEREN-HEIDE - Ook dit jaar houdt carnavalsvereniging De Keijepaol weer zijn bonte avonden en middag.

Dit jaar vindt het evenement plaats op vrijdagavond 8, zaterdagavond 9 februari en zondagmiddag 10 februari in residentie Heidehof. De optredende artiesten zijn de tonpraters Boy Jansen, Rien van Genugten, Jasper van Gerwen en Rob Scheepers. Van eigen bodem is er entertainment van danscrew Heibel, de ex-prinsen, de Raad van Elf en hofkapel De Bessembloazers. Voor

Prins Cor I is nog altijd bekend als champignonkweker in de Hei, al is hij sinds 2009 met pensioen. Ook is prins Cor I penningmeester van de KBO, een fanatiek golfer en vader van vier kinderen en opa van vijf kleinkinderen. Tijdens de middag werd er ook afscheid genomen van prinses Christien I die het afgelopen jaar de scepter zwaaide. Prins Cor I zijn lijfspreuk luidt: Nu even een paar dagen geen golfballen, maar met zijn allen lekker carnavallen!

Dit jaar is besloten om de receptie niet meer op zondagmiddag te houden, maar op zaterdagavond. Iedereen is vanaf 18.00 uur van harte welkom in Zaal van Oosterhout aan de Van Dongenstraat 18 in Lierop om prins Jan IV en zijn prinses te feliciteren.

Bonte avonden bij De Keijpaol

Prins Joost de eerste.

Van Bussel zitting in het seniorenbestuur van voetbalclub NWC. Muziek maken doet hij overigens niet alleen bij de Asteiner Bloaskapel, ook bij harmonie St. Cecilia levert hij een bijdrage. In het dagelijks leven werkt Van Bussel bij AAE, een hightech machinefabrikant in Helmond.


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 7 februari 2019 | pagina 10

Word lid en breng je stem uit tijdens de Clubkas Campagne! Bij de Rabobank Clubkas Campagne geven we onze leden invloed op de verdeling van het beschikbare budget van â‚Ź275.000. Leden bepalen namelijk door het uitbrengen van hun stem, welke clubs zij willen ondersteunen. Niet de bank, maar onze leden verdelen dus het geld. Ga naar de website en word lid! Stemmen is mogelijk van 4 t/m 30 april.

www.rabobank.nl/particulieren/leden

Word lid en breng je stem uit tijdens de Clubkas Campagne!


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 7 februari 2019 | pagina 11

Rondje langs de velden

Sp ort

SV Someren wil revanche tegen Marvilde SOMEREN - SV Someren is goed begonnen aan de tweede seizoenshelft. In Someren werd rode lantaarndrager Bladella met 4-1 verslagen. Hiermee handhaaft de ploeg zich in de top van de competitie. Aankomende zondag neemt de ploeg het van Dominik Vergoossen op tegen nummer vier Marvilde.

Beide teams hadden in het begin van de competitie opstartproblemen. De laagste positie van Marvilde op de ranglijst was de elfde plek, terwijl Someren zelfs even op de voorlaatste plaats stond. Geleidelijk aan begon het te lopen bij de beide blauwwitte teams. Van de laatste vijf wedstrijden wonnen zowel Marvilde als Someren er vier. Opvallend is het scorend vermogen van de Veldhovenaren, want Wilhelmina ’08 werd verslagen met 5-0, terwijl Beerse Boys er met 6-0 van langs kreeg. Gestel kreeg klop met 1-4 en Braakhuizen ging onderuit met 2-0. De enige ploeg die de mannen van trainer Edwin Slagboom pijn kon doen, was EFC dat in Veldhoven met 1-5 won.

Revanche

SV Someren staat weliswaar op de

SV Lierop

SV Someren had geen kind aan Bladella. (Foto: Leo van Overbeek) tweede plaats in de tweede klasse F, maar de Veldhovenaren hebben slechts een verliespunt meer. Op kermiszondag verloor Someren in eigen huis zijn eerste competitiewedstrijd van het seizoen met 0-1 van Marvilde. Dat was een gelukkige overwinning, want Someren was sterker, maar verzuimde destijds om een aantal goede kansen succes-

vol af te ronden, terwijl Danny Das uit een zeldzame tegenaanval wel scoorde. De ploeg van Vergoossen krijgt zondag de kans om de kleine voorsprong op Marvilde uit te bouwen en zich te revancheren voor de eerdere thuisnederlaag. De wedstrijd op sportpark Jongelingsveld in Veldhoven begint om 14.30 uur.

NWC zondag op bezoek bij Ysselsteyn ASTEN - Na de 3-0 zege op Blerick, afgelopen zondag in Asten, hoopt NWC het jaar ook buitenshuis te starten met een driepunter. Zondagmiddag treffen de manschappen van trainer Roel Nabuurs nummer zes Ysselsteyn op sportpark De Vlies.

Door de vele afgelastingen van de laatste weken zijn de verhoudingen in de derde klasse C flink scheefgegroeid. Het aantal kunstgrasvelden in deze competitie is op één hand te tellen, waardoor de clubs met alleen natuurvelden niet anders konden dan een streep zetten door de te spelen wedstrijden. Het winterweer is nog niet voorbij en dat zorgt ervoor dat het aantal gespeelde duels per team behoorlijk is gaan verschillen. NWC en Ysselsteyn zijn daar een prima voorbeeld van. De Astenaren kwamen al twaalf keer in actie, terwijl Ysselsteyn nog maar acht wedstrijden afwerkte. Een reëel beeld is dus niet te vormen van de huidige ranglijst, waarop de Limburgers plek zes bezetten en NWC fier aan kop gaat.

twintig minuten spelen al tegen een 2-0 achterstand aankeek. Sander van den Eijnde en Chesron Geuns brachten NWC al vroeg in veilige haven en na rust benutte Van den Eijnde ook nog een strafschop. Een zakelijke driepunter, al speelde NWC vooral na rust niet overtuigend. Blerick probeerde het wel, maar kwam niet verder dan een handjevol mogelijkheden. NWC zette de zegetocht voort en wint de wedstrijden vooralsnog vrij gemakkelijk, al zal coach Nabuurs in bepaalde wedstrijdfases meer eisen van zijn ploeg. De voorsprong op buurman Liessel is inmiddels al dertien punten, maar ook dat zegt weinig omdat Liessel drie wedstrijden achter loopt op de Astense lijstaanvoerder.

Meer eisen

Ysselsteyn wacht een zwaar tweede seizoensdeel. De Limburgse formatie moet in een kleine vier maanden nog

De oranjehemden boekten een 3-0 overwinning op Blerick, dat na ruim

Weinig doelpunten

zestien keer aan de bak. De equipe van de voor NWC bekende oefenmeester Ruud Jenneskens maakt deel uit van de brede groep ploegen die elkaar maar weinig ontlopen, want liefst vijf teams staan op dit moment op elf punten. Wedstrijden van Ysselsteyn staan vooralsnog niet bekend om de grote uitslagen, want met een doelsaldo van negen voor en zeven tegen, vallen er doorgaans weinig doelpunten te noteren. Vlak voor de winterstop begon de rood-witte motor wat beter te draaien en werden Melderslo (4-0) en IVO (1-0) op een nederlaag getrakteerd op het eigen sportpark De Vlies. Eerder dit seizoen, om precies te zijn op de eerste speeldag, won NWC met 1-0 van Ysselsteyn dankzij een prachtige goal van Jeroen van Deursen. Voor Ysselsteyn kan de seizoenshervatting niet snel genoeg beginnen om niet nóg verder achter te lopen op de rest, terwijl NWC de koppositie steviger in handen wil krijgen. De confrontatie zondagmiddag, die geleid wordt door scheidsrechter Reddy, gaat van start om 14.30 uur.

Ook uitwedstrijden geen probleem voor handballers Someren SOMEREN - De zegereeks van zowel de handbaldames als heren stopt maar niet. Ook dit weekend gingen beide teams er met een overwinning vandoor.

Heren

Wederom speelden de heren een zaterdagavond wedstrijd. In Helmond namen zij het op tegen middenmoter Swift. De eerdere confrontatie tussen beide teams leverde een makkelijke overwinning op voor het team van Frits Aspers. In Helmond had de ploeg het een stuk zwaarder. De verdediging stond slecht, de aanval haperde regelmatig en de tegenstander speelde de beste wedstrijd van het seizoen. Al deze factoren bij elkaar zorgden ervoor dat Swift in de eerste helft gelijkwaardig was aan Someren. Dit was ook terug te zien in de ruststand. Na een moeizame eerste helft werd er met een gelijke stand gerust, 15-15. Na de rust liet Someren zien waarom zij de koploper zijn in de tweede klasse. Swift kon het niveau niet vasthouden en mede door uitstekend keeperswerk liep Someren uit naar een 22-30 einduitslag. Zondag speelt de ploeg van Aspers een thuiswedstrijd tegen De Sprint uit Deurne. De ploeg die als enige kon winnen van Someren dit seizoen. De wedstrijd begint om 14.45 uur.

REGIO - Het duurde even, maar afgelopen zondag kon er eindelijk weer gevoetbald worden in de competitie, en meteen met succes. Vrijwel alle teams konden drie punten bijschrijven. Tijd voor een rondje langs de velden.

Dames

De ploeg van trainer Eric-Jan Hermans moest een dag later aan de bak. In Son en Breugel nam Someren het op tegen Apollo. Het werd een zorgeloze middag voor de dames. Het team kwam nog 1-0 achter, maar binnen de kortste keren liepen de dames uit naar een 7-15 voorsprong. Door goed verdedigend en aanvallend werk kwam de tegenstander er niet aan te pas. In de tweede helft liep de score verder op: 18-28. Inmiddels staat Someren zeven punten los van de nummer twee Dongen. Het kampioenschap komt daardoor steeds dichterbij. Zondag spelen ook de dames een thuiswed-

strijd. In De Postel ontvangen zij middenmoter Elshout. De wedstrijd begint om 13.30 uur.

Speciaal weekend

Aankomend weekend staat sporthal De Postel in het teken van de 'Super Saturday' en 'Super Sunday'. Het komt vrijwel nooit voor, maar dit weekend speelt elk team van Handbal Someren een thuiswedstrijd. Alle wedstrijden krijgen daardoor een extra feestelijk tintje met muziek en alles erop en eraan. Iedereen is van harte welkom. De zaterdag begint om 14.30 uur en duurt tot 17.30 uur. Zondag is er al om 12.15 uur handbal te zien in de sporthal.

Inschrijven voor jeugdtoernooi Badminton Someren

Het was bijna twee maanden geleden dat SV Lierop zijn laatste officiële duel speelde, maar daar was weinig van te merken op sportpark De Renkant. De ploeg van Roy Manders speelde tegen RKMSV uit Meijel een goede eerste helft en kwam via Bas van den Wittenboer op voorsprong. Na de rust kwamen de Lieroppenaren geen moment in gevaar. Rob van der Sluijs, opnieuw Bas van den Wittenboer en Hidde Maas tekenden voor de 4-0 einduitslag. Door de overwinning blijft SV Lierop in het spoor van koploper Ondo, die niet in actie kwam. Het verschil bedraagt nu zeven punten, maar de ploeg van Manders heeft wel een wedstrijd minder gespeeld. Aankomende zondag neemt de nummer twee uit de vierde klasse E het op tegen nummer laatst Sterksel, dat inmiddels door omstandigheden op -3 punten staat. De wedstrijd start om 14.30 uur.

SSE

Ook voor SSE was het de eerste wedstrijd na de winterstop. Op sportpark De Heikampen nam het team uit Someren-Eind het op tegen FC Cranendonck. De ploeg van William van Moorsel speelde een uitstekende eerste helft. In een aantrekkelijk duel was het bij rust al 2-0 door doelpunten van Eward Slegers en Merijn Altena. In de tweede helft zagen de toeschouwers Cranendonck terugkomen in de wedstrijd, maar vrij snel na de aansluitingstreffer schoot Roel Smits de 3-1 binnen. In de absolute slotfase kreeg de tegenstander uit Soerendonk nog een strafschop: 3-2, maar de overwinning kwam niet meer in gevaar. Door de winst handhaaft SSE zich in de top-3 van de vierde klasse E. Zondag speelt de ploeg van Van Moorsel een uitwed-

strijd tegen middenmoter Neerkandia uit Neerkant. De wedstrijd wordt om 14.30 uur afgetrapt.

Olympia Boys

Het was een moeilijke middag voor de ploeg van Dennis Wouterse. In Helmond moesten zij het opnemen tegen titelkandidaat Stiphout Vooruit. Het team uit Ommel begon goed aan de wedstrijd en kwam zelfs 0-1 voor door een doelpunt van Koen van Bree. Al kon Olympia Boys niet lang genieten van de voorsprong, want een minuut later stond de 1-1 alweer op het scorebord na een strafschop. Vlak voor rust werd het ook nog 2-1 voor Stiphout. Daarmee was het verzet van de ploeg uit Ommel wel gebroken. In de tweede helft liep de tegenstander uit Helmond uit naar een makkelijke 6-2 overwinning. Het tweede doelpunt van Olympia Boys was een eigen goal. De mannen van Wouterse blijven door de nederlaag dertiende in de vierde klasse F. Zondag speelt de ploeg opnieuw een uitwedstrijd. In Deurne nemen ze het op tegen concurrent en nummer elf in de competitie SJVV. De wedstrijd begint om 14.30 uur.

SVSH

De ploeg uit Someren-Heide mocht ook eindelijk weer voor het 'echie' aan de bak. In Waalre nam de ploeg van trainer Niels Roijakkers het op tegen DVS. Vrijwel de gehele wedstrijd was SVSH de betere ploeg. Dit uitte zich door doelpunten van Lex Klaver en vlak na rust van Bram Verhees. Daarna ging de wedstrijd als een nachtkaars uit en bleef de ploeg uit Someren-Heide moeiteloos op de been. Het was voor SVSH alweer de vierde overwinning op rij. Door de winst blijft het team van Roijakkers tweede in de vijfde klasse E. Aankomende zondag neemt SVSH het op tegen middenmoter Pusphaira uit Eindhoven. De wedstrijd begint om 14.30 uur.

Afgelast

De wedstrijd Neerkandia-Ondo werd vanwege de slechte staat van het veld afgelast. Wanneer de wedstrijd wordt ingehaald is nog niet duidelijk.

Vrouwen Someren/NWC hervatten competitie na winterstop SOMEREN - Aankomende zondag hervatten de dames van ST Someren/ NWC de competitie. Na een lange winterstop neemt de ploeg van trainer Ivo Veltrop het zondag in Enschede op tegen Rigtersbleek.

Someren/NWC speelde zijn laatste competitiewedstrijd in de Hoofdklasse alweer een tijd geleden. 9 december ging de ploeg hard onderuit tegen Trekvogels uit Nijmegen: 5-1. Na de eerste seizoenshelft is de ploeg van Veltrop terug te vinden op plaats ne-

gen, net boven de degradatiestreep. Het verschil met de bovenste plaatsen is niet groot, dus Someren/NWC is er alles aan gelegen om de wedstrijd tegen degradatiekandidaat Rigtersbleek winnend af te sluiten. De wedstrijd in Enschede begint om 12.30 uur.

Teun van Otterdijk begint aan kwalificatiecyclus voor EK SOMEREN - Somerenaar Teun van Otterdijk is begonnen aan de kwalificatietoernooien die hem moeten brengen naar het Europees kampioenschap poomsae later dit jaar.

Poomsae is de Koreaanse naam voor stijlvorm. Het is een schijngevecht tegen een of meerdere denkbeeldige tegenstanders. In poomsae's worden alle basisbewegingen van taekwondo gebruikt. Er worden een aantal verdedigings- en aanvalstechnieken in een vaste volgorde achter elkaar uitgevoerd. Teun is inmiddels al twee jaar op rij Nederlands kampioen in deze discipline. Afgelopen weekend vond de eerste kwalificatiewedstrijd

plaats in het Duitse Sindelfingen. De jonge Somerenaar liet meteen zien waarom hij bij de beste van Nederland behoort en behaalde zowel individueel als bij de paren, samen met zijn nieuwe partner Dewi van der Weide, een gouden medaille. Om zijn wedstrijdniveau te behouden en zijn EK-ticket veilig te stellen neemt Teun de komende maanden nog deel aan wedstrijden in Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk. Te beginnen aankomend weekend. Dan staat het German Open Poomsae op het programma. In Hamburg gaat de jonge Somerenaar opnieuw voor goud. Wie Teun wil volgen kan terecht op www.heldenvanteun.nl.

SOMEREN - Badmintonclub Someren houdt op zondag 24 maart de 19e editie van het jeugdtoernooi in sporthal De Postel in Someren. Aan het toernooi kunnen jeugdleden van regionale badmintonverenigingen deelnemen. Aanmelden kan vanaf nu.

Het toernooi start om 09.00 uur en duurt tot 17.00 uur. Er is plaats voor ruim 120 deelnemers. De poules worden ingedeeld naar leeftijd en niveau, zodat iedereen de hele dag

leuke partijen kan spelen. Aanmelden kan tot en met 8 maart via toernooi@badmintonclub-someren. nl. Meer info is te vinden op www. badmintonclub-someren.nl.

Noah Vreeswijk beleeft leerzaam WK veldrijden BOGENSE - De Somerense veldrijder Noah Vreeswijk is er afgelopen weekend niet in geslaagd om een top-10 plaats te noteren in het Deense Bogense. Het jonge talent begon sterk aan de wedstrijd, maar zag door een massale valpartij in het peloton een goede notering in rook opgaan.

Vreeswijk startte bijzonder goed. Binnen de kortste keren reed hij op de zevende plaats. Vrijwel alle Nederlandse talenten zaten vooraan tot de massale valpartij in het peloton.

Dit schudde de groep zodanig door de war dat het voor Vreeswijk een inhaalrace werd. "Mijn start was super goed. Ik voelde mij ook goed, maar door die val kon ik niet meer in

mijn ritme komen", zegt de Somerenaar. Aan het einde van de rit kwam Vreeswijk als 24ste over de finish, nog wel voor zijn Nederlandse concurrenten Luke Verburg en Hugo Kars. Vreeswijk: "Ik heb er enorm veel van geleerd en genoten van alles wat ik om mij heen heb gezien. Dit zijn de dingen waar je het allemaal voor doet."

Teun van Otterdijk samen met zijn nieuwe partner Dewi van der Weide op de hoogste trede van het podium.


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 7 februari 2019 | pagina 12

Lekker uit eten… Goeiendag menu

3- gangen - keuze uit 2 voor- hoofd- en nagerechten € 24.50 p.p.

Woensdag & donderdag speciaal

Goeiendagmenu voor Twee. Per 2 personen € 19.50 p.p.

Kip in ‘t Bakkie

(alleen per complete tafel te bestellen m.u.v. kinderkaart) Sneukelplank met 5 verschillende gerechtjes *** Halve hanen, grillgroenten en aardappelwedges Appelcompote 3- gangen*** - keuze uit Nagerechtje of koffie/thee toe € 22.50 p.p.

Lekker uit eten… Goeiendag menu

Aanbieding voor afhalen

2 voor- hoofd- en nagerechten € 24.50 p.p.

Elke zaterdag, zondag en feestdagen, lopend buffet van 17.00 tot 22.00 uur.

Weekmenu (voor 2 personen)

Preuverije-plank Woensdag & donderdag speciaal (alleen per complete tafel en alleen op reservering)

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Goeiendagmenu voor Twee. Per 2 personen € 19.50 p.p.

3 -gangen verrassingsplanken met per gang 5 verschillende gerechten Voorplank-hoofdplank-naplank… € 34.50 p.p. (alleen per complete tafel te bestellen m.u.v. kinderkaart) Bijpassend Sneukelplank metwijn/waterarrangement 5 verschillende gerechtjes € 15.- p.p. ***( 3 glazen) Halve hanen, grillgroenten en aardappelwedges Appelcompote *** Nagerechtje of koffie/thee toe € 22.50 p.p.

Kip in ‘t Bakkie

Tomatensoep Babi Pangang Kipfilet in tienkruidensaus Foe Yong Hai Saté (2 stokjes) Mini Loempia’s (6 stuks) Kroepoek Grote nasi of grote bami

he, Keuze uit Chinese, Indisc se me tna Kantonese, Vië en Japanse gerechten. Inclusief soep, sushi en ijs.

€17,50

€15,00 p.p. 4 t/m 11 jr €7,50 p.p.

Maandmenu (voor 2 à 3 personen) ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Preuverije-plank

Geen zin om zelf te koken? Ga danBijpassend eenswijn/waterarrangement langs bij een van de p.p. ( op 3 glazen) restaur€ 15.ants deze pagina!

(alleen per complete tafel en alleen op reservering) 3 -gangen verrassingsplanken met per gang 5 verschillende gerechten Voorplank-hoofdplank-naplank… € 34.50 p.p.

Exclusief dranken

Babi Pangang Koe Loe Kai Kipfilet in tienkruidensaus Foe Yong Hai Saté (2 stokjes) Mini Loempia’s (8 stuks) Gebakken ananas (4 stuks) Kroepoek Grote nasi of grote bami

RING CATE 20 personen vanaf op locatie bezorgen.

€21,00

Voor catering & afhaallijst zie: www.meigardennederweert.com

“Grill Kitchen” ********************

Smakelijk eten!

Iedere vrijdag, zaterdag en zondag.

Burgers & à la Carte Nieuw receptuur en menukaart, Bourgondisch en op houtskool.

Partycentrum De Platte Vonderbeleving” presenteert Kijken – Ruiken – Proeven - ervaar de “Pure DINSDAG 5 MAART V.A. 11 UUR

Gewoon net even anders:

CARNAVALSBRUNCH

High Tea Moderne style, Pannenavond, Amuse diner, Verwen Me-Nu

Partycentrum De Platte Vonder presenteert DINSDAG 5 MAART V.A. 11 UUR

CARNAVALSBRUNCH

********************

Voor meer info kijk opUITGEBREID onze website en reserveerMET snel. EEN BRUNCHBUFFET SOEPEN, DIVERSE WARME VLEESSCHOTELS, SALADES,

Postel 27, 5711 ET Someren, 0493-492061 www.indenherberg.nl BROODSOORTEN, KOFFIE/ THEE

MET TOPPERS IN DE TON

EEN UITGEBREID BRUNCHBUFFET MET SOEPEN, DIVERSE WARME VLEESSCHOTELS, SALADES, BROODSOORTEN, KOFFIE/ THEE

“Grill Kitchen”

METIedere TOPPERS INen DE vrijdag, zaterdag zondag.TON ********************

Burgers & à la Carte Nieuw receptuur en menukaart, Bourgondisch en op houtskool. Kijken – Ruiken – Proeven - ervaar de “Pure beleving”

Gewoon net even anders: High Tea Moderne style, Pannenavond, ROB SCHEEPERS Amuse diner, FREDDY VD ELZEN (HELMOND) ERIC MULDER Verwen Me-Nu ********************

GEPRESENTEERD DOOR HUMORIST PIMMETJE EN GEHEEL Voor meer info kijk op onze website en reserveer snel. VERGEZELD MET PRINS CARL 1 EN PRINSES TESSA VAN

Postel 27, 5711 ET Someren, 0493-492061 www.indenherberg.nl DE PLATTEVONDER & EINDER MUZIKANTEN

Prijs volwassenen

Kaarten kunt u uitsluitend telefonisch reserveren vanaf donderdag 7 februari - 19.00 uur

€ 20,95 p.p. € 12,50 p.p.

Kinderen t/m 12 jaar

Bel reserveerlijn: 0493-491381

De Platte Vonder B.V. Nieuwendijk 10 5712 EM Someren-Eind 0493-491381 info@plattevonder.nl www.plattevonder.nl

Aanbieding voor afhalen Weekmenu (voor 2 personen) ROB SCHEEPERS

Elke zaterdag, zondag en d buffet VD ELZEN agen, lopenFREDDY feestd ERIC MULDER van 17.00 tot 22.00 uur.

Tomatensoep (HELMOND) Babi Pangang Kipfilet in tienkruidensaus GEPRESENTEERD DOOR HUMORIST PIMMETJE EN GEHEEL Foe Yong Hai inese, Indische, uze uit1Ch KeCARL VERGEZELD MET PRINS EN PRINSES TESSA VAN Saté (2 stokjes) e, Kantones Viëtnamese Mini Loempia’s (6 stuks) DE PLATTEVONDER & gerechten. Japanse MUZIKANTEN enEINDER Prijs volwassenen Kroepoek sushi en ijs. p, soe Inclusief € 20,95 p.p. Grote nasi of grote bami deren t/m 12 jaar Kin Kaarten kunt u uitsluitend telefonisch reserveren p.p. Maandmenuvanaf (voor 2 à 3 personen) clusief dranken € 12,50 p.p. donderdag 7 februariEx- 19.00 uur ◆ Babi Pangang . p.p 4 t/m 11 jr ◆ Koe Loe Kai ◆ Kipfilet in tienkruidensaus ◆ Foe Yong Hai nen af 20 perso De Platte Vonder B.V. Nieuwendijk 10 5712 EM Someren-Eind info@plattevonder.nl www.plattevonder.nl van0493-491381 ◆ Saté (2 stokjes) n. rge zo be op locatie ◆ Mini Loempia’s (8 stuks) ◆ Gebakken ananas (4 stuks) Voor catering & afhaallijst zie: ◆ Kroepoek www.meigardennederweert.com ◆ Grote nasi of grote bami ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

€17,50

€15,00 €7,50

Bel reserveerlijn ING1381 ER3-49 CA:T049 €21,00


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 7 februari 2019 | pagina 13

Na een flinke wandeling door natuurgebied de Peel tijd voor een tussendoortje, wat drinken of een complete maaltijd! Een Bed and Breakfast of onze nieuwe High Tea uitproberen? Het kan allemaal bij Brasserie ’t Turfke.

Speciaal voor u! Vanaf 11 februari t/m 28 februari 25% korting op de nieuwe high tea bij inlevering van deze advertentie.

Hoofdgerecht

Bereidingstijd 30 minuten 2-3 personen

Alleen op reservering

Gezandebaan 29A, 5725 TM Asten-Heusden, +31 493560520

www.brasseriehetturfke.nl

Geen zin om zelf te koken? Ga dan eens langs bij ‘t Turfke of ga voor de hete bliksem!

Smakelijk eten!

Hete bliksem

Recept

Het basisrecept voor een heerlijke Na een flinke met wandeling winterse stamppot een frisse door natuurgebied de Peel tijd voor en een zoetetussendoortje, touch van appel. wat drinken of een complete maaltijd!

Ingrediënten Een Bed and Breakfast of onze nieuwe High Tea uitproberen? • 800 gr geschilde kruimige aardappels Hetgrkan allemaal Brasserie • 500 appels (mix vanbij zoet en zuur) ’t Turfke. • 1 grote ui • Klont boter Speciaal • Scheut melk voor u! • Peper en zout Vanafkaneel 11 februari t/m 28 februari • Snufje

25% korting op de nieuwe high tea Bereiding bijde inlevering deze advertentie. Snijd aardappelsvan in grove stukken. Schil de appels, pel de ui en snijd beide in

stukjes. Verhit een pan met water op het vuur. Voeg de aardappels en ui toe, en op reservering na Alleen 5 minuten de appel. Kook in totaal ca. 15 minuten tot de aardappels gaar zijn. Giet vervolgens af en doe terug in de pan. Pureer met een stamper fijn en maak de stamppot smeuïg met een klont boter en melk. Breng de hete bliksem op Gezandebaan 29A, 5725 TM Asten-Heusden, +31 493560520 smaak met peper, zout en een snufje kaneel. Lekker met wat gebakken spekjes www.brasseriehetturfke.nl of een rookworst. Gebruik voor zure appels bijvoorbeeld goudrenetten en voor de zoete appels Jazz. Bron: leukerecepten.nl

BEZORG(ST)ER GEZOCHT Tijd over? Neem een krantenwijk!

VOOR HET BEZORGEN VAN

’T CONTACT

IN SOMEREN, SOMEREN-EIND, SOMEREN-HEIDE EN LIEROP

VOOR HET BEZORGEN VAN

HET PEELBELANG IN ASTEN, HEUSDEN EN OMMEL

Vanaf 13 jaar, dus óók 55-plussers. Een lekker gezonde bijverdienste!

Meer informatie? Bel (0493) 473 578 Of meld je aan via www.hetcontact.nl / www.peelbelangonline.nl

Hét weekblad voor Someren

Hét weekblad voor Someren


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 7 februari 2019 | pagina 14

Wil jij werken bij een ambitieus en dynamisch bedrijf? Dan ben jij misschien wel diegene die wij zoeken.

Lasser TIG en MIG/MAG

Logistiek Medewerker

Schoonmaakmedewerk(st)er

Wil jij graag jouw unieke bijdrage leveren in een ambitieus en dynamisch bedrijf dat zich bezighoudt met lasersnijden, kanten en lassen. Ben jij net als al onze medewerkers in staat om het allerbeste van jezelf te laten zien en onze klanten boven verwachting te bedienen... dan past Maref perfect bij jou!

Ben jij een echte duizendpoot oftewel in staat om te overzien en te organiseren. Op zoek naar de logistieke uitdaging. Dan is dit je kans!

Wil jij jouw bijdrage leveren aan de uitstraling en orde en netheid binnen ons bedrijf. Vind je het prettig om dagelijks maar bijv. tijdens schooltijden te werken. Dan ben jij misschien wel de persoon die bij ons past.

Wat ga je doen? • Volgens gegeven instructies, tekeningen en bewerkinsvolgorden samenstellen en lassen. • Bijbehorende bewerkingen uitvoeren als zagen, walsen, boren en slijpen. • Zowel zelfstandig als in groepsverband werken. • Kwaliteitsbewust produceren Kwalificaties en vaardigheden; Voor deze functie zoeken we een gemotiveerde man/ vrouw een goede lasser die toe is aan een nieuwe uitdaging. Je hebt oog voor kwaliteit, bent verantwoordelijk en nauwkeurig. Je hebt aantoonbare ervaring en/of bent een gecertificeerd lasser.

Wat ga je doen? • Ontvangst goederen • Controleren en verwerken van binnenkomende goederen • Het verzamelen ven combineren van orders voor klanten • Het verzamelen en combineren van goederen voor de bewerkingen intern • Het gereed leggen en pakbonnen maken voor transport • Indien nodig het weg brengen van orders naar klanten met onze bus • Alle overige voorkomende werkzaamheden mbt logistiek zowel voor klant als intern Kwalificaties en vaardigheden; We zoeken een energieke en gemotiveerde man/ vrouw met een passie voor metaal en techniek. Je bent flexibel, gedreven en in het bezit van een rijbewijs en een heftruckcertificaat.

Wat ga je doen? • Schoonmaken kantoorruimtes en kantine. • Schoonmaken van gemeenschappelijke ruimtes als kleedruimtes en toiletten. • Keukenblok kantine bijhouden, vaat opruimen en keukenblok schoonmaken. • Voorkomende opruim werkzaamheden in productie ruimte ( verzamelen vaat e.d.) • Wasgoed als zijnde thee, vaat en handdoeken uitwassen. Kwalificaties en vaardigheden; Een enthousiast en gedreven persoon die zich medeverantwoordelijk voelt voor de orde en netheid en daarmee de uitstraling van ons bedrijf.

Wat hebben wij te bieden: Naast dat je gaat werken in een enthousiast en ambitieus team, en geniet van onze goede arbeidsvoorwaarden vinden wij het van zelfsprekend om iedereen de ruimte te bieden om je als persoon te ontwikkelen. Spreekt een van deze functies je dan ook aan en wil je graag met ons kennis maken. Of wil je gewoon nog wat meer informatie? Bel dan even met Rianne van den Broek-Tomassen 06-15465449 of stuur haar een email. Graag ontvangen we dan je motivatie en CV. rianne@maref.nl • Biologisch vlees, puur, ambachtelijk met de smaak van vroeger! Varkens, rund, kip, lamsvlees, vele soorten vleeswaren o.a. uit eigen rokerij. Biologische aardappelen, uien, appels, eieren, boerenkaas, geitenkaas. Geopend: vrijdag en zaterdags 10.00 tot 17.00 uur. Webwinkel en ook bezorging. Sumiran Biologische Boerderij Broekstraat 3 5725 TL Asten-Heusden 0493-440630 www.sumiran.nl

zand

cement

• Biologisch vers brood, ambachtelijk bereid in eigen biologische bakkerij op de boerderij. 100% Speltbrood, volkoren en desem broden, stokbroden, glutenvrij brood, roggebrood, broodjes en koekjes. Elke vrijdag en zaterdag vers gebakken, Geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur Sumiran biologische boerderij, Broekstraat 3, 5725 TL Asten-Heusden, 0493-440630.

stenen

isolatie

• Informatieavond Hypnotische maagband. Woensdag 27 feb. 19:00 uur. Entree: gratis Aanmelden: Leon 0610930235/ info@hypnosepraktijkphilips.nl • Eet- en frietaardappelen te koop bij J. Leenders, Bosweg 3 Asten-Heusden. 0493-697830. Openingstijden maandag, vrijdag en zaterdag vanaf 8.30 uur.

betonvloeren

dakpannen

plafond panelen

buiten deuren

Bouwbedrijf

kunststof panelen

kunststof kozijnen

houten vloeren

voor alle voorkomende werkzaamheden.

Vraag naar Arie Maas of Haske Maas.

meranti

Open: ma. t/m vr. 7.00-18.00 u. zaterdag 7.00 - 13.00 u. plaatmateriaal

tuinhout

plinten

PROFESSIONELE VERF PROFESSIONELE Professionele verf VERF KWALITEIT & BETAALBAAR KWALITEIT & BETAALBAAR kwaliteit & betaalbaar 30 JAAR ERVARING

30 opJAAR ERVARING Voor particulier neem contact via www.hetverfhuis.com

Vloeieindsedreef 6 - Deurne - Tel. 0493-313091 / 06-53537725 www.autobedrijftabor.nl

30 jaar ervaring

Somerenzijn Kermis (week 40)open! In deMet bouwvak wij gewoon

Audi A6 automaat ................................................ 1999 zijn wij gesloten van Fiat Doblo ............................................................. 2001 Voor de particulier neem contact Ford LTD 6,6 automaat ........................................ 1973 maandag september t/m vrijdag 3 oktober. op29 met www.hetverfhuis.com Jeep Grand Cherokee 5,7 automaat .................. 2005 Mercedes 600 SEL V12 automaat ....................... 1993 Nieuwbouw & Renovatie Opel Astra G station ............................................ 2003 Renault Laguna.................................................... 1998 Voegen en reinigen Renault Scenic LPG G3....................................... 2000 Uithakken en impregneren Renault Megane cabrio ....................................... 1999 Toyota Corolla automaat ..................................... 1998

Someren Tel. 06 53 21 23 57 E-mail r.martens99@chello.nl

Tractor Massey Harris ......................................... 1950

Diverse laaggeprijsde auto’s met APK-keuring.

OPEN AVOND

MA 11 FEBRUARI 18.00 - 21.00 UUR

binnen deuren

bouwhout

• Te huur landbouwgrond 06-13144138.

buiten deuren

Lijkt deze baan iets voor jou, neem dan contact met ons op.

plafond panelen

stenen

ALLROUND TIMMERMAN

Voor particulier neem contact op via Belleweg 11, Someren Telefoon 0493-440788 www.hetverfhuis.com

• ** ZWARTE MARKT ** VENRAY. Zondag 17 Feb. Evenementenhal. 600 Kramen van alles en nog wat. vanaerlebv.nl 0492-525483

isolatie

buiten parket

houten kozijnen

Wij zoeken een

Nieuwendijk 84 5712 EN Someren T. 0493 491 419 www.amaas.nl

• Wil jij je teken- en schildertalent (verder) ontwikkelen, dan helpen wij je graag op weg: Atelier de Peelse School Julianastraat 11 Asten Sarah Wigman: 06-48421420 Susanne Relou: 06-23424198 www.depeelseschool.nl

architraven

Mierlo

MIERLO

OPLEIDINGEN BOUW|INFRA

Tel. 0492 - 66 55 05 Goorsedijk 6 te Mierlo


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 7 februari 2019 | pagina 15

Wonen aan de Linde feestelijk van start

Betrokkenen bij het project stonden vorige week feestelijk stil bij het startmoment. (Foto: Hein van Bakel) ASTEN – Wonen aan de Linde, zo gaat de nieuwe wijk aan de Industrielaan in Asten heten. De eerste kopers hebben intussen definitief ‘ja’ gezegd, en dus kon het project vorige week feestelijk van start. Op het voormalige industrieterrein verrijzen in totaal 49 nieuwe woningen.

door Maarten Driessen De diverse makelaars zijn momenteel druk in gesprek met potentiële kandidaten voor de woningen. Van die kandidaten hebben er intussen al ruim twintig hun handtekening gezet. “En elke dag komen er nu bij, dus dat is echt fantastisch”, zegt Kim van der Loo van de vastgoedmaatschappij. Op het moment dat 75

procent van de woningen is verkocht kan aannemer Hurks uit Eindhoven ook daadwerkelijk aan de slag. Maar daarvoor vindt eerst nog archeologisch onderzoek plaats. “Dat is meer een reconstructie van wat er op die plek ooit is geweest. Het is één van de stappen die we moeten volgen binnen het hele traject”, aldus Van der Loo. Ook is het volledige terrein inmiddels gecontroleerd op vervuil-

Verkeerscontrole in Someren SOMEREN - Afgelopen dinsdag heeft de politie een verkeerscontrole gehouden in Someren. Op de Witvrouwenbergweg werden verschillende voertuigen bekeurd.

44 voertuigen werden gecontroleerd tijdens de snelle controle, waarbij er 9 een proces-verbaal kregen voor diverse verkeersovertredingen en

voertuig tekortkomingen. De komende tijd staan er nog diverse controles gepland om de verkeersveiligheid te bevorderen.

Puppy Bo dood gevonden na lange zoektocht ASTEN - Hondje Bo is vorige week woensdag na een lange zoektocht gevonden. Bo werd dood aangetroffen in een sloot nabij Asten. Na een maand zoeken door honderden vrijwilligers volgt nu het verdriet.

Waarschijnlijk is de labradoodle pup aangereden. De dierenarts concludeerde dat Bo slechts een of twee dagen voor haar vondst zou zijn overleden. 31 december schrok de pup zo erg van het vuurwerk dat ze wegliep. Een maand lang zochten vrijwilligers elk stukje stad en land af waar Bo gespot zou zijn. Zo werd de pup gezien in Sterksel, Someren, Lierop en Asten. Helaas mocht het niet baten en kwam er vorige week woensdag het keiharde bericht dat Bo dood gevonden was.

Meeleven

De vermissing maakte veel los in Brabant. Ook het overlijden van Bo is hard aangekomen bij veel mensen. De jonge labradoodle werd slechts zeven maanden oud. De eigenares van Bo is intens verdrietig, maar wil iedereen bedanken die mee heeft geleefd en gezocht naar Bo. Puppy Bo.

de grond. En op de plekken waar wat werd aangetroffen is deze grond afgevoerd. “Omdat het hier om woningen gaat, willen we uiterst zorgvuldig werken. We doen daarom net wat meer dan noodzakelijk is.” De nieuwe wijk gaat dus Wonen aan

de Linde heten. En met reden. “Er staan twee oude lindebomen op het terrein. Dat zijn beschermde bomen, die daarom een mooie plek binnen het plan hebben gekregen. En er komen nog een paar lindebomen bij.” Wonen aan de Linde is volgens Van

der Loo een echte ‘woonwijk-naam’, want industrie is hier definitief verleden tijd. Aannemer Hurks hoopt de werkzaamheden rond de bouwvak te kunnen starten. In de periode daarvoor zal de infrastructuur worden aangelegd.

Astenaren bikkelen in Finland ASTEN – Jacoliene en Richard van Bussel uit Asten hebben onlangs deelgenomen aan de Noordkaap Challenge, een reis voor het goede doel naar het noordelijkste puntje van Finland. Samen haalden ze 4.000 euro op voor zorg aan kinderen met diabetes.

Jacoliene en Richard vertrokken op 7 december vorig jaar in Hilversum, vanaf de studio van radiostation 3FM. Vanuit daar reden ze in een Fiat 500 C naar het noordelijkste puntje van Finland. Daar is het ruim 30 graden onder nul, en dus trotseerden de Van Bussels meters sneeuw en ijs. Zonlicht was er nauwelijks. Dit alles om een bijdrage te kunnen leveren aan de zorg voor kinderen met diabetes. Een goede doelenkeuze die niet uit de lucht komt vallen, want hun 17-jarige dochter Lot en 22-jarige zoon Marijn hebben hier allebei mee te kampen.

ons gezin in z’n geheel. Het vraagt heel veel discipline, structuur en aanpassingsvermogen”, aldus de twee. Op 19 december keerden ze terug in Asten. Met in totaal 7.200 kilometer op de teller en 4.000 euro rijker voor het goede doel. Het bedrag werd vervolgens gedoneerd aan stichting Kids & Ko, een samenwerkingsverband van kin-

derdiabetesteams van ziekenhuizen in de regio. “Deze donatie gaan we samen besteden om de kwaliteit en continuïteit van diabeteszorg aan kinderen en tieners in de regio optimaal te houden”, aldus Wilfred Hurkx, kinderarts in het Elkerliek in Helmond. En de Van Bussels, die weten nu al zeker: “Dit jaar gaan we weer!”

Dit jaar weer

“Het was een geweldige uitdaging. Net zoals leven met diabetes een uitdaging is. In de eerste plaats natuurlijk voor Lot en Marijn, die vanwege diabetes type 1 gebonden zijn aan een heel strikt regime van meten en eten. Het is ook een uitdaging voor

BEZORGERS GEZOCHT Voor het bezorgen van ’t Contact op donderdag in Someren, Someren-Eind, Someren-Heide en Lierop.

0493-473578 Hét weekblad voor Someren

Hét weekblad voor Someren

Richard van Bussel (l) overhandigt de opbrengst aan kinderarts Wilfred Hurkx.


en ken op en op op ar, enTot op A4 ar, Tot A4 ar, Tot A4 ar, Tot A4

uinbouwuinbouwuinbouwfrees, uinbouwfrees, frees, frees, , hark, hark, hark, tractor hark, tractor tractor tractor

uterles uterles uterles g? uterles g? g? uter.nl g? puter.nl uter.nl 0229 of uter.nl 0229 of 0229 of 0229 of

feest? feest? feest? nfeest?

el bel el el

'T CONTACT/PEELBELA

'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 7 februari 2019 | pagina 16

Vac a t u re s

Magazijn-/Baliemedewerker BMN Asten • Digitale foto’s afdrukken op Kodak papier, direct klaar, Tot A4 formaat. Foka Deurne, Kerkstraat 8.

T.k. gevraagd land en tuinbouwmachines o.a. ploegen, frees, spitmachines, schudder, hark, mesttank, kieper, bloter, tractor enz. 06-19076959

De verjaardag van je dochter • Te koop: is Hooinooit bij H. Vink meer •hetzelfde Gebakken klinkers, oude en Kerkweg 21 Someren, tel. 0493491201

• Onderhoud en plantadvies voor kleine tuinen en bedrijfsgroen Piet van de Laar, tel. 06-41824620

nieuwe. www.vanwoeziksierbestrating.nl Tel. 077-4662579 Meijel. • Haard/kachelhout gezaagd en gekloofd o.a eik en berk voor de winter 2018/2019. Ook hout in zakken. 06-23720617

Word jij de beste vriend • 8mm spoelen op vanoverzetten bouwend Asten en dvd, Bel Foka Deurne • Gratis Offerte schilderwerk, 0493-353102. omstreken? 06-20552192, 35 jaar ervaring.

• Feestje op maat? www.partyplanner.nl • Beter leren leren als middelbare scholier? www.studiedoorzien.nl • Te huur landbouwgrond 06-13144138. Dit ben jij

• Te koop in Mierlo aan het Sang +/- 2 ha. weiland. Tel. 0612665088

• Bijles vo als scholie www.studi

• Voor al uw schilderwerk binnen en buiten. Inlichtingen: 0492-331720 of 06-53265973. F. Moors Lierop

• Je paper controlere gebruik? w

Iemand die van aanpakken weet, graag zelfstandig maar ook in teamverband werkt. Mbo werk- en denkniveau; In het bezit van een heftruckcertificaat (of bereid om dit te halen); Klantgericht, gedreven, flexibel en leergierig; Goede kennis van de Nederlandse taal; Beschikt over basis computerkennis.

Ben jij bekend met bouwmaterialen, van baksteen tot bitumen en wil jij werken voor de grootste bouwmaterialenhandel van Nederland? Zou jij jezelf omschrijven als een doorzetter die zorgvuldig en resultaatgericht werkt? Word dan de beste vriend van de Dit bieden wij • Bij Resta • De Mobiele Fietsspecialist • Hoogwerker te huur. • Waterschade? plafonds,muren 3 gangen s Geert, uw adres voor bouw als Magazijn-/Baliemedewerker bij Marktconform • Wie heeft er soms Werkhoogte 14 meter. maandsalaris; als NIEUW. Wel reserv Verkoop/Reparatie van autosleutel+huissleutel gevonden Past door een poort. BMN Bouwmaterialen Asten (40 uur)! 25 vakantiedagen en 12 atv-dagen; Gratis offerte voor 'T || donderdag 2019 'T CONTACT/PEELBELANG CONTACT/PEELBELANG donderdag 77 februari februari 2019 || pagina pagina 15 15 nieuwe en gebruikte fietsen! tussen Postel en Boerenwww.driessenverhuur.nl verzekering! Het Verfhuis Personeelskorting op15 bouwmaterialen; 'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 7 februari 2019 | pagina Bel 06-13666356. • Video, H kamplaan? Tel. 06-53107581. Someren 06-51439395. 440788 Dit wordt jouw werk Opleidingsmogelijkheden via onze eigen overzetten2 'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 7 februari Foka Deurn BMN Academie; Magazijn-/Baliemedewerker ben je het • OfficiëleAls pasfoto’s bij u thuis • Overlast ongedierte?? • Informatieavond Hypnotische • Eeten frietaardappelen te gemaakt, eerste voor paspoort, ID of Bel 0493-688006. aanspreekpunt voor onze leveranciers Veel nieuwe vrienden! maagband. Woensdag 27 feb. koop bij J. Leenders, Bosweg 3 • Stultiens rijbewijs; 0493-353102, Foka Asten-Heusden. 0493-697830. 19:00 uur. Entree: gratis spiegels en Deurne. én klanten. • Babyborden te huur, Stultiens Decoraties Someren. Maandag t/m vrijdag0493-496512. tussen 7.00 en 17.00 uur;

Het verzamelen, laden en lossen van goederen; Zorgen voor een netjes en geordend magazijn en buitenterrein; Het bedienen van de klanten aan de balie en in het magazijn.

••• Te Te koop: koop: Hooi Hooi bij bij H. H. Vink Vink Te koop: Hooi bij H. Vink Kerkweg Someren, tel. •Kerkweg Te koop:21 bij H. Vink Kerkweg 21Hooi Someren, tel. 0493049321 Someren, tel. 0493491201 Kerkweg 21 Someren, tel. 0493491201 491201 491201 ••• Onderhoud Onderhoud en en plantadvies plantadvies voor voor Onderhoud en plantadvies voor kleine tuinen Piet •kleine Onderhoud en bedrijfsgroen plantadvies voor kleine tuinen en bedrijfsgroen Piet tuinen en bedrijfsgroen Piet van de Laar, tel. 06-41824620 kleine tuinen en bedrijfsgroen van de de Laar, Laar, tel. tel. 06-41824620 06-41824620Piet van van de Laar, tel. 06-41824620 ••• 8mm 8mm spoelen spoelen overzetten overzetten op op 8mm spoelen overzetten op dvd, Bel Foka •dvd, 8mm overzetten op dvd, Belspoelen Foka Deurne Deurne Bel Foka Deurne 0493-353102. dvd, Bel Foka Deurne 0493-353102. 0493-353102. 0493-353102.

••• Gebakken Gebakken klinkers, klinkers, oude oude en en Gebakken klinkers, oude en nieuwe. •nieuwe. Gebakken klinkers, oude en nieuwe. www.vanwoeziksierbestrating.nl nieuwe. •www.vanwoeziksierbestrating.nl Digitale foto’s afdrukken op www.vanwoeziksierbestrating.nl Tel. Meijel. www.vanwoeziksierbestrating.nl Kodak papier, direct klaar, Tot A4 Tel. 077-4662579 077-4662579 Meijel. Tel. 077-4662579 Meijel. Tel. 077-4662579 Meijel. formaat. Foka Deurne, ••Kerkstraat Haard/kachelhout gezaagd 8. • Haard/kachelhout Haard/kachelhout gezaagd en en gezaagd en gekloofd o.a voor •gekloofd Haard/kachelhout gezaagd en o.a eik eik en en berk berk voor de de gekloofd o.a eik en berk voor de winter 2018/2019. Ook hout in gekloofd o.a eikland en Ook berk voorin de winter 2018/2019. Ook hout in T.k. gevraagd en tuinbouwwinter 2018/2019. hout zakken. 06-23720617 winter Ook hout zakken.2018/2019. 06-23720617 machines o.a. ploegen, frees,in zakken. 06-23720617 zakken. 06-23720617 spitmachines, schudder, hark, ••• Gratis Gratis Offerte Offerte schilderwerk, Gratis Offerte schilderwerk, mesttank, kieper,schilderwerk, bloter, tractor 06-20552192, jaar •enz. Gratis Offerte35 schilderwerk, 06-20552192, 35 jaar ervaring. ervaring. 06-20552192, 35 jaar ervaring. 06-19076959 06-20552192, 35 jaar ervaring.

••• Waterschade? Waterschade? plafonds,muren plafonds,muren Waterschade? plafonds,muren als NIEUW. •als Waterschade? plafonds,muren als NIEUW. NIEUW. Gratis offerte als NIEUW. Gratis offerte voor voor Gratis offerte voor verzekering! Verfhuis Gratis offerteHet voor verzekering! Het Verfhuis verzekering! Het Verfhuis 440788 verzekering! Het Verfhuis 440788 440788 440788

Feestje Feestje op op maat? maat? •••• Computerhulp, computerles Feestje op maat? www.partyplanner.nl •www.partyplanner.nl Feestje op maat?nodig? of computercursus www.partyplanner.nl www.partyplanner.nl www.wegwijsopdecomputer.nl • Te koop: Hooi bij H. Vink ••• Beter leren leren als middelbare Hans Berkers, 0493-380229 of Beter leren leren alstel. middelbare Kerkweg 21 Someren, 0493Beter leren leren als middelbare scholier? www.studiedoorzien.nl •scholier? Beter leren leren als middelbare www.studiedoorzien.nl 06-29315869. 491201 scholier? www.studiedoorzien.nl scholier? www.studiedoorzien.nl

Te landbouwgrond Te huur huur landbouwgrond •••• Een frietwagen op uw feest?voor Te huur landbouwgrond Onderhoud en plantadvies 06-13144138. •06-13144138. Te huur landbouwgrond Voor meer informatie en 06-13144138. kleine tuinen en bedrijfsgroen Piet 06-13144138. reserveringen: van de Laar, tel. 06-41824620 www.frietexpress.nl of bel 0493-693222. • 8mm spoelen overzetten op dvd, Bel Foka Deurne 0493-353102.

••• Overlast Overlast ongedierte?? ongedierte?? Overlast ongedierte?? Bel 0493-688006. •Bel Overlast ongedierte?? 0493-688006. Bel 0493-688006. Bel 0493-688006. ••• Babyborden Babyborden te te huur, huur, Babyborden te huur, Stultiens Decoraties Someren. •Stultiens Babyborden te huur, Decoraties Someren. Stultiens Decoraties Someren. 0493-496512. Stultiens Decoraties Someren. 0493-496512. 0493-496512. 0493-496512. toonaangevende producent

Jetstone is een van werkbladen in natuursteen, composiet en keramiek. De inzet en kennis van onze 250 medewerkers (in 4 landen) zorgt ervoor dat we onze klanten kwaliteit, betrouwbaarheid en flexibiliteit kunnen bieden.

Gratis Offerte schilderwerk, • 10 februari vlooienmarkt 06-20552192, jaarGrootestraat ervaring. Sporthal Tivoli 35 Geert 72 Eindhoven. Entree 2 euro. 9-16 uur Kraamhuur 06-20299824.

Kom jij ons logist••• DeDeDeieMobiele kadres eFietsspecialist team Mobiele Fietsspecialist ••• Hoogwerker Mobiele Fietsspecialist Hoogwerker te te huur. huur. Hoogwerker te huur. Geert, uw voor •Geert, De Mobiele Fietsspecialist Geert, uw adres voor Werkhoogte 14 meter. •Werkhoogte Hoogwerker te huur. uw adres voor Werkhoogte 14 meter. 14 meter. Verkoop/Reparatie van Geert, uw adres voor Verkoop/Reparatie van Past Werkhoogte 14poort. meter. Verkoop/Reparatie van Past door door een een poort. ve Past door een poort. r s t •nieuwe Waterschade? plafonds,muren e en gebruikte k Verkoop/Reparatie van e nfietsen! nieuwe enr gebruikte fietsen! www.driessenverhuur.nl ? nieuwe en gebruikte fietsen! Past door een poort. www.driessenverhuur.nl www.driessenverhuur.nl als NIEUW. Bel 06-13666356. nieuwe en gebruikte Bel 06-13666356. fietsen!

JETSTONE

••• Wie Wie heeft heeft er er soms soms Wie heeft er soms autosleutel+huissleutel •autosleutel+huissleutel Wie heeft er soms gevonden gevonden autosleutel+huissleutel gevonden tussen Postel en autosleutel+huissleutel gevonden tussen Postel Postel en en BoerenBoerentussen Boerenkamplaan? Tel. 06-53107581. tussen Postel Boerenkamplaan? Tel.en06-53107581. 06-53107581. kamplaan? Tel. kamplaan? Tel. 06-53107581. ••• Officiële Officiële pasfoto’s pasfoto’s bij bij u thuis Officiële pasfoto’s bij uu thuis thuis gemaakt, paspoort, of •gemaakt, Officiëlevoor pasfoto’s bij uID thuis gemaakt, voor paspoort, ID of voor paspoort, ID of rijbewijs; gemaakt, voor paspoort,Foka ID of rijbewijs; 0493-353102, 0493-353102, Foka rijbewijs; 0493-353102, Foka Deurne. rijbewijs; Deurne. 0493-353102, Foka Deurne. Deurne.

Te in ••••TOON TINNEMANS Te koop koop in Mierlo Mierlo aan aan het het Te koop in Mierlo aan het Sang +/ha. 06•Sang Te koop Mierlo aan Tel. het +/- 2 ha. weiland. Tel.op 06onderhoudsenweiland. +/22in ha. weiland. Tel. 06•Sang Digitale foto’s afdrukken 12665088 Sang +/2 ha. weiland. Tel. 12665088 reparatiewerkzaamheden rond 12665088 papier, direct klaar, Tot •Kodak Gebakken klinkers, oude en06-A4 12665088 uw huis en bedrijf. Tel. formaat. Foka Deurne, nieuwe. ••• Voor 0493-494862. Voor al al uw uw schilderwerk Kerkstraat 8. schilderwerk www.vanwoeziksierbestrating.nl Voor al uw schilderwerk binnen en buiten. Inlichtingen: •binnen Voor al schilderwerk binnen enuw buiten. Inlichtingen: Tel. 077-4662579 Meijel. en buiten. Inlichtingen: 0492-331720 of 06-53265973. binnen en buiten. Inlichtingen: •T.k. Dia’s inscannen, zeer goede 0492-331720 of 06-53265973. 0492-331720 of 06-53265973. gevraagd land en tuinbouwF. Moors Lierop 0492-331720 06-53265973. Moors eigen Lierop kwaliteit, beheer, scherpe •machines gezaagd F.F.Haard/kachelhout Moors Lierop o.a. of ploegen, frees, en F. MoorsOok Lierop prijzen. grote gekloofd o.a eikschudder, enaantallen. berk voor spitmachines, hark,de Foka Deurne, Kerkstraat 8, winter 2018/2019. Ook hout in mesttank, kieper, bloter, tractor 0493-353102. zakken. 06-23720617 enz. 06-19076959

• Wie heeft er soms Someren www.driessenverhuur.nl Someren 06-51439395. 06-51439395.gevonden autosleutel+huissleutel Someren 06-51439395. Someren 06-51439395. tussen Postel en Boerenkamplaan? Tel. 06-53107581. ••• Eette Eet- en en frietaardappelen frietaardappelen te Eeten frietaardappelen te koop Leenders, •koop Eet-bij enJ. frietaardappelen te 3 koop bij J. Leenders, Bosweg Bosweg bij J. Leenders, Bosweg 33 •Asten-Heusden. Officiële bij u thuis3 0493-697830. koop bij J. pasfoto’s Leenders, Bosweg Asten-Heusden. 0493-697830. Asten-Heusden. 0493-697830. gemaakt, voor paspoort, ID of Openingstijden maandag, Asten-Heusden. 0493-697830. Openingstijden maandag, Openingstijden maandag, rijbewijs; vrijdag zaterdag vanaf 8.30 Openingstijden maandag, vrijdag en en0493-353102, zaterdag vanafFoka 8.30 vrijdag en zaterdag vanaf 8.30 Deurne. uur. vrijdag uur. en zaterdag vanaf 8.30 uur. uur.

Bel 06-13666356. Gratis offerte voor Bel 06-13666356. verzekering! Het Verfhuis ••• Informatieavond 440788 Informatieavond Hypnotische Hypnotische Informatieavond Hypnotische maagband. Woensdag 27 •maagband. Informatieavond Hypnotische Woensdag 27 feb. feb. maagband. Woensdag 27 feb. 19:00 uur. Entree: gratis maagband. Woensdag 27 feb. Overlast ongedierte?? 19:00 uur. Entree: gratis 19:00 Entree: gratis ••Aanmelden: Wil jijuur. je tekenen schildertalent Leon Bel 0493-688006. 19:00 uur. Entree: gratis Aanmelden: Leon 0610930235/ 0610930235/ Aanmelden: Leon 0610930235/ (verder) ontwikkelen, dan helpen info@hypnosepraktijkphilips.nl Aanmelden: Leon info@hypnosepraktijkphilips.nl info@hypnosepraktijkphilips.nl wij je graag op weg:0610930235/ •info@hypnosepraktijkphilips.nl Babyborden te huur, Atelier de Peelse School Stultiens Decoraties Someren. Julianastraat 0493-496512.11 Asten Sarah Wigman: 06-48421420 Susanne Relou: 06-23424198 www.depeelseschool.nl

••• Bijles bepaald Te koop volgen gevraagd: percelen Bijles volgen in in een een bepaald vak vak Bijles volgen in een bepaald vak als scholier of •als Bijles volgen in bepaald vak scholier of student? student? landbouwgrond in een gemeente als scholier of student? •www.studiedoorzien.nl Te koop: Hooi bij H. Vink als scholier student? www.studiedoorzien.nl Someren Maarheeze. Mail to •www.studiedoorzien.nl Feestje opof maat? Kerkweg 21 Someren, tel. 0493www.studiedoorzien.nl Buitenstatebrabant@gmail.com www.partyplanner.nl 491201 ••• Je paper of werkstuk Je paper of werkstuk laten Je paper of werkstuk laten laten spelling en/of taal•controleren Je paper ofop werkstuk laten controleren op spelling en/of taal••controleren Containers nodig voormiddelbare bouwBeter leren leren als op spelling en/of taalgebruik? www.studiedoorzien.nl •scholier? Onderhoud plantadvies controleren openBel spelling en/of voor taalgebruik? www.studiedoorzien.nl en sloopafval? Raijmakers gebruik? www.studiedoorzien.nl kleine tuinen bedrijfsgroen Piet gebruik? www.studiedoorzien.nl Transport BV en Someren van Laar, tel. 06-41824620 0493-490152. • Te de huur landbouwgrond 06-13144138.

•• Auto APK vanaf 450,-.op 8mmmet spoelen overzetten Tevens koopDeurne gevraagd kleine dvd, BelteFoka auto’s en sloopauto’s. 0493-353102. Tel. 0492-381631/ 06-20778602 www.twanvanhout.nl

••• Bij Bij Restaurant Restaurant de de Brabander Brabander Bij Restaurant de Brabander 3 gangen senioren-menu 10,80. •33 Bij Restaurant de Brabander gangen senioren-menu 10,80. gangen senioren-menu 10,80. Wel reserveren, tel. 0495-663466 3 gangen senioren-menu 10,80. Wel reserveren, tel. 0495-663466 Wel reserveren, tel. 0495-663466 ••Wel Hoogwerker huur. Wie heeft er te soms reserveren, tel. 0495-663466 Werkhoogte 14 meter. autosleutel+huissleutel gevonden ••• Video, Video, Hi8 Hi8 en en DV DV bandjes bandjes Video, Hi8 en DV bandjes Past door een poort. tussen Postel en Boerenoverzetten op DVD, •overzetten Video, Hi8 DV bandjes open DVD, overzetten op DVD, www.driessenverhuur.nl Foka 0493-353102. kamplaan? Tel. 06-53107581. overzetten op DVD, Foka Deurne Deurne 0493-353102. Foka Deurne 0493-353102. Someren 06-51439395. Foka Deurne 0493-353102. Stultiens Decoraties. •••• Officiële bij uGlas, thuis Stultienspasfoto’s Decoraties. Glas, Stultiens Decoraties. Glas, spiegels beletteringen. voor paspoort, IDteof •spiegels Stultiens Decoraties. Eeten en frietaardappelen •gemaakt, Biologisch vlees, puur,Glas, spiegels en beletteringen. en beletteringen. Boerenkamplaan 5712 AH rijbewijs; 0493-353102, Foka spiegels en beletteringen. koop bij J. Leenders, Bosweg 3 ambachtelijk met 116, de smaak van Boerenkamplaan 116, 5712 AH Boerenkamplaan 116, 5712 AH Someren. Fax/tel. 0493-496512. Deurne. Boerenkamplaan 116, 5712 Asten-Heusden. 0493-697830. Someren.Varkens, Fax/tel. 0493-496512. vroeger! rund, kip, AH Someren. Fax/tel. 0493-496512. Someren. Fax/tel. 0493-496512. Openingstijden maandag, lamsvlees, vele soorten vrijdag en zaterdag vanaf rokerij. 8.30 vleeswaren o.a. uit eigen uur. Biologische aardappelen, uien,

Openingstijden maandag, Aanmelden: Leon 0610930235/ Vrienden worden? vrijdag en zaterdag vanaf 8.30 Ben jij geïnteresseerd in dezeinfo@hypnosepraktijkphilips.nl functie? uur.

Boerenkam Someren.

• Container en/of grondverzet. Raijmakers-Leenen levert het. • Gebakken klinkers, oude en Tel. • Te0493-490152. koop in Mierlo aan het nieuwe. Sang +/2 ha. weiland. Tel. 06•www.vanwoeziksierbestrating.nl Rommelmarkt De Schakel 12665088 Tel. 077-4662579 Reuver 10 februariMeijel. 9.30 - 15.30 Broeklaan 2, Voor al uw uur schilderwerk • Haard/kachelhout gezaagd en 5953 A73 afritInlichtingen: 17/18 binnenNB, eno.a buiten. gekloofd eik en berk voor de www.carbootsalehorst.nl 0492-331720 of 06-53265973. winter 2018/2019. Ook hout in F. Moors06-23720617 Lierop zakken. • T.K. gebruikte bouwmaterialen, vloerplanken, deuren, ramen, • Gratis Offerte schilderwerk, ijzeren balken enz. Verberne 06-20552192, 35 jaar ervaring. Meijelseweg 37, Beringe. Tel. 077-3078609.

• www.ma atteveld.n • Te koop profession Sang +/- 2 ontspannin 12665088 Meteoorst Asten. 06• Voor al u binnen en 0492-3317 F. Moors L

Stuur dan je motivatie met cv naar peggy.vanhorrik@bmn.nl of neem contact op via 06 546 353 86.

•• Vaatwasser, Vaatwasser, wasautomaat, wasautomaat, • Vaatwasser, wasautomaat, droogautomaat, kookplaat, kookplaat, •droogautomaat, Vaatwasser, wasautomaat, droogautomaat, kookplaat, koelkast, inbouwapparatuur koelkast, inbouwapparatuur inbouwapparatuur droogautomaat, kookplaat, koelkast, Waterschade? plafonds,muren Bel 0493-695606 voor •defect? De Mobiele Fietsspecialist defect? Bel Bel 0493-695606 voor koelkast, inbouwapparatuur defect? 0493-695606 voor herstel. als NIEUW. herstel. Geert, uw voor defect? Beladres 0493-695606 voor herstel. Bots Witgoed Service Asten. Gratis offerte voor Bots Witgoed Witgoed Service Asten. herstel. Verkoop/Reparatie vanAsten. Bots Service Bots Witgoed Service Asten. verzekering! Het Verfhuis nieuwe en gebruikte fietsen!

• Feestje op maat? •www.partyplanner.nl Bijles volgen in een bepaald vak als scholier of student? www.studiedoorzien.nl • Beter leren leren als middelbare scholier? www.studiedoorzien.nl • Je paper of werkstuk laten controleren op spelling en/of taal• Te huur landbouwgrond gebruik? www.studiedoorzien.nl 06-13144138.

Hoogwerker te de huur. •• Bij Restaurant Brabander Werkhoogte 14 meter. 3 gangen senioren-menu 10,80. Pastreserveren, door een poort. Wel tel. 0495-663466 www.driessenverhuur.nl 06-51439395. •Someren Video, Hi8 en DV bandjes overzetten op DVD, Foka 0493-353102.te • Eet-Deurne en frietaardappelen •koop Gebruikte banden vanaf 25,00 bij J. Leenders, Bosweg 3 incl. montage en 0493-697830. balanceren. •Asten-Heusden. Stultiens Decoraties. Glas, Te koop gevraagd loopen spiegels en beletteringen. Openingstijden maandag, sloopauto’s. Direct116, geld en8.30 RDW Boerenkamplaan 5712 AH vrijdag en zaterdag vanaf vrijwaring. Thomassen Auto’s Someren. Fax/tel. 0493-496512. uur. Haspelweg 37 Deurne tel. 06-53926499.

Bel ••440788 ZWARTE • ** **06-13666356. ZWARTE MARKT MARKT ** ** ** ZWARTE MARKT ** VENRAY. Zondag 17 •VENRAY. ** ZWARTE MARKT ** VENRAY. Zondag 17 Feb. Feb. Zondag 17 Feb. •Evenementenhal. Overlast ongedierte?? Kramen VENRAY. Zondag 600 17 Feb. Evenementenhal. 600 Kramen Evenementenhal. Kramen •Bel Informatieavond Hypnotische 0493-688006. 600 •van Appels, peren, heerlijke alles nog Evenementenhal. 600 Kramen van alles en en nog wat. wat. van alles en nog wat. maagband. Woensdag 27 feb. (winter)groenten, aardappels, vanaerlebv.nl 0492-525483 van alles nog wat. 0492-525483 vanaerlebv.nl 0492-525483 19:00 uur.enEntree: gratis •vanaerlebv.nl Babyborden te huur, huisgemaakte jams0610930235/ en chutneys, vanaerlebv.nl 0492-525483 Stultiens Decoraties Someren. Aanmelden: Leon honing, boerenzuivel, groen0493-496512. info@hypnosepraktijkphilips.nl tenpakketten en diverse streek produkten. appels, eieren, boerenkaas, Boerderijwinkel Sint Jans Hoeve geitenkaas. Geopend: vrijdag en • Rolluiken, luifels, zaterdags 10.00 tot 17.00 uur. Bakelseweg 54 Tel: vloerbedekking, lamellen, Webwinkel en ook bezorging. 0493-311516 • Wil jij je teken- en schildertalent (rol)gordijnen, jaloezien. Zeer Sumiran Biologische Boerderij www.sint-janshoeve.nl (verder) ontwikkelen, dan helpen concurrerende prijzen. Gratis Broekstraat 3 5725 TL Geopend op dinsdag, woensdag wij je graag op weg: meten en hangen. Willies 0493-440630 Atelier de Peelse School en vrijdag van 9-17 en uur, montages. op don▪ Assisteert onze planner bij het maken van Asten-Heusden planningen voor leveringen, inmetingen Stoffering, Braaksestraat 10, www.sumiran.nl Julianastraat 11 Asten derdag van 9-12 en zaterdag van Helmond. Tel. 0492-535901. ▪ Is een spontane,Sarah klantvriendelijke teamspeler die kan werken en denken op minimaal MBO-niveau. Wigman: 06-48421420 9-16 uur. www.williesstoffering.nl Susanne Relou: 06-23424198 ▪ Kan goed organiseren, heeft topografisch inzicht en communiceert gemakkelijk in Nederlands en Engels. www.depeelseschool.nl

ASSISTENT PLANNER

Werken bij Jetstone betekent werken in een gezond en dynamisch bedrijf met enthousiaste collega’s. Er hangt een fijne informele werksfeer waarin samenwerken, open communiceren en een no-nonsense houding centraal staan. Interne ▪ Werkt nauwkeurig en kan een beetje stress wel hebben. ••• TOON TINNEMANS Te percelen ••• www.massagepraktijk TOONopleidingen TINNEMANS Container en/of en/of grondverzet. grondverzet. behoren daarbij ••• Container en doorgroeien Te koop koop gevraagd: gevraagd: percelen www.massagepraktijk TOON TINNEMANS Container en/of grondverzet. Te koop gevraagd: percelen www.massagepraktijk Raijmakers-Leenen levert onderhoudsen landbouwgrond in atteveld.nl voor •onderhoudsTOON TINNEMANS •Raijmakers-Leenen Container en/of grondverzet. Te koop gevraagd: percelen •atteveld.nl www.massagepraktijk levert het. het. en tot de mogelijkheden. landbouwgrond in gemeente gemeente voor diverse diverse Raijmakers-Leenen levert het. onderhoudsen landbouwgrond in gemeente atteveld.nl voor diverse zeker En naast goede • TOON TINNEMANS • Computerhulp, computerles Tel. 0493-490152. Someren Maarheeze. Mail to reparatiewerkzaamheden rond professionele sporten Raijmakers-Leenen levert het. onderhoudsen landbouwgrond incomputerles gemeente atteveld.nl voor diverse Tel. 0493-490152. Someren Maarheeze. Mail to to reparatiewerkzaamheden rond professionele sporten Tel. 0493-490152. Someren Maarheeze. Mail reparatiewerkzaamheden rond professionele sporten • TOON TINNEMANS • Container en/of grondverzet. Te koop gevraagd: percelen • Computerhulp, onderhoudsen of computercursus nodig? vinden we hetMail ook erg onderhoudsBuitenstatebrabant@gmail.com uw en ontspanningsmassages. Tel. 0493-490152. Someren Maarheeze. reparatiewerkzaamheden professionele sport- en Buitenstatebrabant@gmail.com uw huis huis arbeidsvoorwaarden, en bedrijf. bedrijf. Tel. Tel. rond ontspanningsmassages. Buitenstatebrabant@gmail.com uw huis en bedrijf. Tel. ontspanningsmassages. Raijmakers-Leenen levertrond het. en landbouwgrond in gemeente of computercursus nodig? to reparatiewerkzaamheden www.wegwijsopdecomputer.nl 0493-494862. Meteoorstraat 32, ••• Rommelmarkt Buitenstatebrabant@gmail.com uw huis en bedrijf. Tel. ontspanningsmassages. 0493-494862. Meteoorstraat 32, 5751 5751 BM BM belangrijk om regelmatig sociale activiteiten te reparatiewerkzaamheden Rommelmarkt De De Schakel Schakel 0493-494862. Tel. 0493-490152. Meteoorstraat 32, 5751 Someren Maarheeze. Mail to of rond Rommelmarkt De Schakel www.wegwijsopdecomputer.nl Hans Berkers, 0493-380229 uw huis en bedrijf. Tel. BM Asten. 06-47152324 Reuver 10 februari 0493-494862. •Hans Containers nodig voor bouwMeteoorstraat 32, 5751 BM • Rommelmarkt De Schakel Asten. 06-47152324 Reuver 10 februari Containers nodig voor bouwbouwAsten. 06-47152324 Buitenstatebrabant@gmail.com Reuver Berkers, 0493-380229 of uw huis10 en februari bedrijf. Tel. •• Containers nodig voor organiseren die bijdragen aan het 06-29315869. 0493-494862. 9.30 - 15.30 uur Broeklaan 2, en sloopafval? Bel teamgevoel. Raijmakers Asten. 06-47152324 • Dia’s inscannen, zeer goede Reuver 10 februari

• De Mobi

• Vaatwas Geert, uw droogauto Verkoop/Ri koelkast, nieuwe en defect? Be herstel. Bel 06-136 Bots Witgo

Informa ••• Biologisc ** ZWA maagband ambachtel VENRAY. 19:00 uur biologisch Evenemen Aanmelde boerderij. van alles e1 info@hypn volkoren e vanaerlebv stokbroden roggebroo Elke vrijda gebakken, tot 17.00 u boerderij, B Asten-Heu

• Engels le een kleine www.studi

Te koop gevraagd: percelen landbouwgrond in gemeente Someren Maarheeze. Mail to Buitenstatebrabant@gmail.com

• Container en/of grondverzet. •Raijmakers-Leenen www.massagepraktijk levert het. atteveld.nl voor diverse Tel. 0493-490152. professionele sport- en ontspanningsmassages. • Rommelmarkt De Schakel • Containers nodig voor bouw9.30 15.30 uur Broeklaan 2, en sloopafval? sloopafval? Bel Bel Raijmakers Raijmakers Dia’s inscannen, inscannen, zeer zeer goede goede 9.30 - 15.30 uur Broeklaan 2, 06-29315869. 0493-494862. Meteoorstraat 32, 5751 BM en •• Dia’s • Rommelmarkt De Schakel Reuver 10 februari • Containers nodig voor bouw5953 NB, A73 afrit 17/18 Transport BV Someren kwaliteit, eigen beheer, scherpe 9.30 15.30 uur Broeklaan 2, en sloopafval? Bel Raijmakers •kwaliteit, Dia’s inscannen, zeer goede 5953 NB, A73 afrit 17/18 Transport BV BV Someren Someren kwaliteit, eigen eigen beheer, beheer, scherpe ▪ afrit Komt mensennodig over de vloer die via 10 een van onze dealers een werkblad hebben besteld. 5953 NB, A73 17/18dagelijks bij Transport Asten. 06-47152324 scherpe Reuver februari • Containers voor bouwOnze klantenkring bestaat hoofdzakelijk uit 9.30 15.30 uur Broeklaan 2, en sloopafval? Bel Raijmakers • Een frietwagen op uw feest? • Dia’s inscannen, zeer goede www.carbootsalehorst.nl 0493-490152. prijzen. Ook grote aantallen. 5953 NB, A73 afrit 17/18 Transport BV Someren kwaliteit, eigen beheer, scherpe www.carbootsalehorst.nl 0493-490152. prijzen. Ook Ook grote grote aantallen. aantallen. www.carbootsalehorst.nl prijzen. 9.30 - 15.30 uurbeheer, Broeklaan 2, en sloopafval? Bel Raijmakers •0493-490152. Een frietwagen Onze op uw feest? Dia’s inscannen, zeer goede 5953 NB, A73 afrit 17/18 Transport BV Someren Voor meer informatie en kwaliteit, eigen scherpe keukenzaken en interieurbouwers. afdeling •www.carbootsalehorst.nl Foka Kerkstraat 8, ▪ beheer, Zorgt scherpe voor nauwkeurige inmetingen, waarbij ook digitale inmeetapparatuur wordt gebruikt. 0493-490152. prijzen. Ook grote aantallen. Foka Deurne, Deurne, Kerkstraat 8, Foka Deurne, Kerkstraat 8, 5953 NB, A73 afrit 17/18 Transport BV Someren Voor meer informatie en kwaliteit, eigen www.carbootsalehorst.nl 0493-490152. reserveringen: prijzen. Ook grote aantallen. 0493-353102. ••• T.K. bouwmaterialen, Foka Deurne, Kerkstraat 8, er dagelijks ••• Auto met vanaf 0493-353102. Logistiek zorgt dat de450,-. bestelde prijzen. T.K. gebruikte gebruikte bouwmaterialen, Autovoor met APK APK vanaf 450,-. 0493-353102. www.carbootsalehorst.nl 0493-490152. T.K. gebruikte bouwmaterialen, reserveringen: Ook ▪grote aantallen. vakkundig Auto met APK vanaf 450,-. Monteert onze producten op lokaties in Nederland www.frietexpress.nl of bel Foka Deurne, Kerkstraat 8, en België. vloerplanken, deuren, ramen, 0493-353102. Tevens te •vloerplanken, T.K.Deurne, gebruikte bouwmaterialen, •Tevens Auto met APKgevraagd vanaf 450,-. deuren, ramen, te koop koop gevraagd kleine vloerplanken, deuren, ramen, www.frietexpress.nl ofworden belkleine Foka Kerkstraat 8, Tevens te koop gevraagd kleine werkbladen worden afgeleverd of 0493-693222. 0493-353102. • T.K. gebruikte bouwmaterialen, • Auto vanaf 450,-. ijzeren enz. Verberne auto’s ••• 10 vloerplanken, ramen, Tevens te sloopauto’s. koop gevraagd kleine ijzeren balken balken enz. Verberne auto’s en en sloopauto’s. 10 februari februari vlooienmarkt vlooienmarkt ▪ deuren, Is een klantvriendelijke die met kanAPK denken in oplossingen. ijzeren balken enz. Verberne 0493-693222. 0493-353102. auto’s en sloopauto’s. 10 februari vlooienmarkt • T.K. gebruikte bouwmaterialen, • Auto metperfectionist APK vanaf 450,-. met verantwoordelijkheidsgevoel vloerplanken, deuren, ramen, gemonteerd op Tevens te koop gevraagd kleine Meijelseweg Beringe. Tel. Tel. 06-20778602 Sporthal Tivoli Geert ijzeren balken37, enz. Verberne auto’s en lokatie. sloopauto’s. •Sporthal 10 februari Meijelseweg 37, Beringe. Tel. Tel. 0492-381631/ 0492-381631/ 06-20778602 Tivolivlooienmarkt Geert Grootestraat Grootestraat Meijelseweg 37, Beringe. Tel. Tel. 0492-381631/ 06-20778602 Sporthal Tivoli Geert Grootestraat vloerplanken, deuren, ramen, Tevens te koop gevraagd kleine ijzeren balken enz. Verberne auto’s en sloopauto’s. 077-3078609. • 10 februari vlooienmarkt www.twanvanhout.nl 72 2 Meijelseweg 37, Beringe. Tel. Tel. 0492-381631/ 06-20778602 Sporthal Tivoli Entree Geert 077-3078609. www.twanvanhout.nl 72 Eindhoven. Eindhoven. EntreeGrootestraat euro. 077-3078609. www.twanvanhout.nl 72 Eindhoven. Entree 22 euro. euro. ijzeren balken enz. Verberne auto’s en sloopauto’s. • 10 februari vlooienmarkt Meijelseweg 37, Beringe. Tel. Tel. 0492-381631/ 06-20778602 Sporthal Tivoli Geert Grootestraat 9-16 uur Kraamhuur 077-3078609. www.twanvanhout.nl 72 Eindhoven. Entree 2 euro. 9-16 uur Kraamhuur Kraamhuur 9-16 uur Meijelseweg 37, Beringe. Tel. Tel. 0492-381631/ 06-20778602 Sporthal Tivoli Geert Grootestraat 077-3078609. www.twanvanhout.nl 72 Eindhoven. Entree 2 euro. 06-20299824. 9-16 uur Kraamhuur 06-20299824. 06-20299824. 077-3078609. www.twanvanhout.nl 72 Eindhoven. Entree 2 euro. 9-16 uur Kraamhuur 06-20299824. 9-16 uur Kraamhuur 06-20299824. 06-20299824.

MONTEUR & INMETER WERKBLADEN

CHAUFFEUR TREKKER-OPLEGGER

▪ Zorgt ervoor dat onze producten juist én tijdig bij de magazijnen van onze klanten (voornamelijk Nederlandse keukendetaillisten) worden afgeleverd. ▪ Is representatief en in het bezit van rijbewijs CE en Code-95. ▪ Werkt nauwkeurig en is klantvriendelijk en servicegericht.

••• Gebruikte banden vanaf ••• Biologisch vlees, ••• Wil jij en Gebruikte banden vanaf 25,00 25,00 Biologisch vlees, puur, puur, of interesse zoek naar meer informatie om heerlijke te solliciteren? Kijk voor meer Gebruikte banden vanaf 25,00 WilOp jij je je tekentekenen schildertalent schildertalent Biologisch vlees, puur, ••• Appels, Wil jij je tekenen schildertalent Appels, peren, peren, heerlijke Appels, peren, heerlijke incl. montage en ambachtelijk met smaak •incl. Gebruikte banden vanaf 25,00 •ambachtelijk Biologisch vlees, (verder) ontwikkelen, dan incl. montage en balanceren. balanceren. ambachtelijk met de depuur, smaak van van •(verder) Wil jij je teken- en schildertalent montage en balanceren. (verder) ontwikkelen, dan helpen helpen met de smaak van ontwikkelen, dan helpen (winter)groenten, aardappels, • Appels, peren, heerlijke (winter)groenten, aardappels, aardappels, Te koop gevraagd loopen (winter)groenten, vroeger! rund, kip, incl. montage en balanceren. ambachtelijk met de smaak wij op koop gevraagd loopen (verder) ontwikkelen, vroeger! Varkens, Varkens, rund, kip,van Te koop gevraagd loopwij je je graag graag op weg: weg: dan helpen vroeger! Varkens, rund, kip, •TeBiologisch vlees, puur,en wij je graag op weg: •huisgemaakte Wil jij je tekenen schildertalent jams en (winter)groenten, aardappels, huisgemaakte jams en chutneys, chutneys, sloopauto’s. Direct geld lamsvlees, vele Te koop gevraagd loopen huisgemaakte jams en chutneys, vroeger! Varkens, rund, kip, Atelier de School sloopauto’s. Direct geld en RDW RDW wij je graag op weg: lamsvlees, vele soorten soorten sloopauto’s. Direct geld en RDW Atelier de Peelse Peelse School lamsvlees, vele soorten ambachtelijk met de smaak van Atelier de Peelse School (verder) ontwikkelen, dan helpen honing, boerenzuivel, groenhuisgemaakte jams engroenchutneys, vrijwaring. Thomassen honing, boerenzuivel, boerenzuivel, groenvleeswaren o.a. uit sloopauto’s. Directrund, geldAuto’s en RDW lamsvlees, Julianastraat 11 honing, vrijwaring. Thomassen Auto’s Atelier de Peelse School vleeswarenvele o.a.soorten uit eigen eigen rokerij. rokerij. vrijwaring. Thomassen Auto’s Julianastraat 11 Asten Asten vleeswaren o.a. uit eigen rokerij. vroeger! Varkens, kip, Julianastraat 11 Asten wij je graag op weg: tenpakketten en diverse streek honing, boerenzuivel, groenHaspelweg 37 Deurne tel. vrijwaring. Thomassen Auto’s Biologische aardappelen, uien, tenpakketten en diverse streek vleeswaren o.a. uit eigen rokerij. Sarah Wigman: 06-48421420 Haspelweg 37 Deurne tel. Julianastraat 11 06-48421420 Asten tenpakketten en School diverse streek Biologische aardappelen, aardappelen, uien, uien, Haspelweg 37 Deurne Sarah Wigman: Wigman: 06-48421420 Biologische lamsvlees, vele soortentel. Sarah Atelier de Peelse produkten. tenpakketten en diverse streek 06-53926499. Haspelweg 37 Deurne tel. appels, boerenkaas, Susanne Relou: 06-23424198 Biologische aardappelen, uien, produkten. 11 06-53926499. Sarah Wigman: appels, eieren, eieren, boerenkaas, produkten. 06-53926499. Susanne Relou:06-48421420 06-23424198 appels, eieren, boerenkaas, vleeswaren o.a. uit eigen rokerij. Susanne Relou: 06-23424198 Julianastraat Asten Boerderijwinkel Sint Jans Hoeve produkten. 06-53926499. geitenkaas. Geopend: vrijdag en www.depeelseschool.nl appels, eieren, boerenkaas,

••• Biologisch ••• Wil Biologisch vers vers brood, brood, Biologisch vers brood, Wil jij jij je je tekenteken- en en schildertalent schildertalent informatie op : www.jetstone.nl/werken-bij-jetstone Wil jij je tekenen schildertalent ambachtelijk bereid in •ambachtelijk Biologisch vers brood, (verder) ontwikkelen, dan helpen bereid in eigen eigen ambachtelijk bereid in eigen bakkerij op de ambachtelijk bereid eigen biologische bakkerij op de •biologische Wil jij je tekenenin schildertalent biologische bakkerij op de boerderij. 100% Speltbrood, biologische bakkerij opdan dehelpen •(verder) Appels,ontwikkelen, peren, heerlijke boerderij. 100% Speltbrood, boerderij. 100% Speltbrood, volkoren en desem broden, boerderij. 100% Speltbrood, wij je graag op weg: volkoren en desem broden, (winter)groenten, aardappels, volkoren en desem broden, stokbroden, glutenvrij volkoren desem broden, Atelier deen Peelse School stokbroden, glutenvrij brood, huisgemaakte jams enbrood, chutneys, stokbroden, glutenvrij brood, roggebrood, broodjes koekjes. stokbroden, glutenvrij brood, Julianastraat 11 Asten en roggebrood, broodjes en koekjes. roggebrood, broodjes en koekjes. honing, boerenzuivel, groenElke en zaterdag roggebrood, broodjes envers koekjes. Sarah Wigman: 06-48421420 Elke vrijdag vrijdag en zaterdag vers

•(verder) Wil jij je teken- en schildertalent (verder) ontwikkelen, dan helpen helpen ontwikkelen, dan •wij Biologisch vlees, wij je op weg: ontwikkelen, dan helpen je graag graag op weg:puur, wij je graag op weg: •(verder) Gebruikte banden vanaf 25,00 ambachtelijk met de smaak van Atelier de School wij jemontage graag op weg: Atelier de Peelse Peelse School Atelier de Peelse School incl. en balanceren. vroeger! Varkens, rund, kip, Julianastraat 11 Atelier degevraagd Peelse School Julianastraat 11 Asten Asten Julianastraat 11 Asten Te koop loop- en lamsvlees, vele Sarah 06-48421420 Julianastraat 11soorten Asten Sarah Wigman: Wigman: 06-48421420 Sarah Wigman: 06-48421420 sloopauto’s. Direct geld en RDW vleeswaren o.a. 06-48421420 uit eigen rokerij. Susanne Relou: 06-23424198 Sarah Wigman: Susanne Relou: 06-23424198 Susanne Relou: 06-23424198 vrijwaring. Thomassen Auto’s Biologische aardappelen, uien, www.depeelseschool.nl Susanne Relou: 06-23424198

•• Biologisch vers brood, Appels, peren, heerlijke ambachtelijk bereidaardappels, in eigen (winter)groenten, biologische bakkerij huisgemaakte jams op en de chutneys, boerderij. 100% Speltbrood, honing, boerenzuivel, groenvolkoren en desem broden, tenpakketten en diverse streek

• Gebruikt •incl. Wilmont jij je (verder) on Te koop ge wij je graa sloopauto’ Atelier de vrijwaring. Julianastra Haspelweg


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 7 februari 2019 | pagina 17

0141284

SLAGERIJ BOUWMANS 180x119.66 De kop is er weer af

Vac a t u re s Pedicure praktijk Nicole Laane

De 1e voetbehandeling Van € 24,50 Nu voor € 21,50

Insectenkwekerij van de Ven Fortweg 5A , 5752 PP Deurne www.insectenkwekerij.nl

Bergslandstraat 2 5721 XE Asten 06-57652499 Op vertoon van deze advertentie

Insectenkwekerij van de Ven is een meelwormenkwekerij in de Walsberg Deurne. Momenteel zijn wij op zoek naar:

WEEKEND- / VAKANTIE MEDEWERKERS

Een fijner leven komt een stap dichterbij.

Wij zoeken enthousiaste medewerkers die flexibel en leergierig zijn. Affiniteit heeft met insecten.

✓ Veilig en betrouwbaar en áltijd in de buurt ✓ Persoonlijke begeleiding en voorstellen ✓ Onbeperkte kennismakingen en hoge slagingskansen ✓ Ik kom bij u in de buurt

Jos Vellekoop, tel. 040-8431091 of b.g.g. 0800-022 0225

Op zoek naar een leuke

weekendbaan?

• Onderhoud en plantadvies voor T.k. gevraagdKom land endan tuinbouwons enthousiast team kleine tuinen en bedrijfsgroen Piet machines o.a. ploegen, frees, van deallerlei Laar, tel. 06-41824620 versterken voor spitmachines, schudder, hark, mesttank, kieper,werkzaamheden bloter, tractor in en om • 8mm spoelen overzetten op enz. 06-19076959 onze kippenstallen. dvd, Bel Foka Deurne 0493-353102.

www.hero-ei.nl Venbergweg 17 te Asten 06-2374 5005 frank@hero-ei.nl

w w w. s t i c h t i n g d a t e . n l • Gebakken klinkers, oude en nieuwe. www.vanwoeziksierbestrating.nl Tel. 077-4662579 Meijel. • Haard/kachelhout gezaagd en gekloofd o.a eik en berk voor de winter 2018/2019. Ook hout in zakken. 06-23720617

• Officiële pasfoto’s bij u thuis gemaakt, voor paspoort, ID of rijbewijs; 0493-353102, Foka Deurne.

kilo 7.99 kilo 6.98 100 gram 0.89 100 gram 0.89

Dinsdag t/m donderdag, 12 t/m 14 februari • Verse worst, altijd een hele goeie!

kilo 4.29

Specialiteit: Gratin burger,

• Te koop in Mierlo aan het • Bijles volgen in een bepaald vak Sang +/- 2 ha. weiland. Tel. 06als scholier of student? hartig en magere burger metwww.studiedoorzien.nl kaas en gerookt spek, 12665088

• Feestje op maat? www.partyplanner.nl • Beter leren leren als middelbare scholier? www.studiedoorzien.nl • Te huur landbouwgrond 06-13144138.

100 gram 1.39

• Je paper of partypan, werkstuk laten fondue, buffet, wok, Let op: Gourmet, barbecue, controleren op spelling en/of taalgebruik? www.studiedoorzien.nl steengrill, braai, we hebben het allemaal!

• Voor al uw schilderwerk binnen en buiten. Inlichtingen: 0492-331720 of 06-53265973. F. Moors Lierop

Let op: vers vlees, vleeswaren uit eigen keuken, kant&klaar, online verkoop en nog veel meer, kijk op: www.slagerijbouwmans.nl

• Gratis Offerte schilderwerk, 06-20552192, 35 jaar ervaring.

www.facebook.com/slagerijbouwmansdeurne Zeilbergsestraat 50 • Deurne • T: 0493-312636 I: www.slagerijbouwmans.nl • E: info@slagerijbouwmans.nl • Waterschade? plafonds,muren als NIEUW. Gratis offerte voor verzekering! Het Verfhuis 440788

• Hoogwerker te huur. Werkhoogte 14 meter. Past door een poort. www.driessenverhuur.nl Someren 06-51439395.

• De Mobiele Fietsspecialist Geert, uw adres voor Verkoop/Reparatie van nieuwe en gebruikte fietsen! Bel 06-13666356.

• Overlast ongedierte?? Bel 0493-688006.

• Eet- en frietaardappelen te koop bij J. Leenders, Bosweg 3 Asten-Heusden. 0493-697830. Openingstijden maandag, vrijdag en zaterdag vanaf 8.30 uur.

• Informatieavond Hypnotische maagband. Woensdag 27 feb. 19:00 uur. Entree: gratis Aanmelden: Leon 0610930235/ info@hypnosepraktijkphilips.nl

www.facebook.com/DASVacatures www.twitter.com/DASVacatures • Wie heeft er soms autosleutel+huissleutel gevonden tussen Postel en Boerenkamplaan? Tel. 06-53107581.

• Runderpoulet, voor stoofgerechten en soep, • Verse Peelham, kan niet mislukken, • Rundergoulash, kant&klaar, winters, • Zeeuws spek, lekker op (rogge)brood,

• Vleeshiel of hamschijf, voor de winterse pot, 100 gram 0.49

Aangesloten AVR/Singleskeurmerk/Geschillencommissie

• Te koop: Hooi bij H. Vink Kerkweg 21 Someren, tel. 0493491201

'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 7 februari 2019 | pagina 15

Donderdag t/m zaterdag, 7 t/m 9 februari

Stichting Date duurzame man-vrouw relaties sinds 1969

Herkent u zich in bovenstaand profiel? Stuur dan een mail naar info@insectenkwekerij.nl

• Digitale foto’s afdrukken op Kodak papier, direct klaar, Tot A4 formaat. Foka Deurne, Kerkstraat 8.

Houdt de kou buiten met stoofgerechten!!!

• Babyborden te huur, Stultiens Decoraties Someren. 0493-496512.

• Bij Restaurant de Brabander 3 gangen senioren-menu 10,80. Wel reserveren, tel. 0495-663466

• Vaatwasser, wasautomaat, droogautomaat, kookplaat, koelkast, inbouwapparatuur defect? Bel 0493-695606 voor herstel. Bots Witgoed Service Asten.

• Video, Hi8 en DV bandjes overzetten op DVD, Foka Deurne 0493-353102.

• ** ZWARTE MARKT ** VENRAY. Zondag 17 Feb. Evenementenhal. 600 Kramen van alles en nog wat. vanaerlebv.nl 0492-525483

• Stultiens Decoraties. Glas, spiegels en beletteringen. Boerenkamplaan 116, 5712 AH Someren. Fax/tel. 0493-496512.

Zoekt een enthousiaste Zoekt een enthousiaste

CAD Tekenaar/Constructeur m/v CAD Tekenaar/Constructeur m/v Wij bieden:

Wij bieden: Goede begeleiding en een open werksfeer Goede begeleiding en een open werksfeer Wij bieden: Wij Goede begeleiding envragen: een open werksfeer • MBO/HBO/TU Bouwkunde of Werktuigbouw Wij vragen: • MBO/HBO/TU Kennis van Autocad/Revit • Bouwkunde of Werktuigbouw Wij vragen: •Bouwkundig Kennis van of Autocad/Revit • MBO/HBO/TU Bouwkunde Werktuigbouw bureau Verberne is gevestigd in Well en heeft momenteel 8 medewerkers. Er wordt hoofdzakelijk werk uitgevoerd t.b.v. aluminium • Kennis van Autocad/Revit Bouwkundig bureau Verberne is gevestigd in Well en heeft mogevelbouwprojecten. menteel 8 medewerkers. Er wordt hoofdzakelijk werk uitgevoerd • TOON TINNEMANS Te koop gevraagd: percelen • Bouwkundig Computerhulp, computerles bureau is kunt gevestigd inmet Well en heeft moVoorVerberne inlichtingen u bellen Pierre Verberne. onderhoudsen gevelbouwprojecten. landbouwgrond in gemeente of computercursus nodig? t.b.v. aluminium en stalen menteel 8 medewerkers. Er wordt hoofdzakelijk werk Bouwkundig bureau Verberne Someren Maarheeze. Mail to reparatiewerkzaamheden rond uitgevoerd www.wegwijsopdecomputer.nl t.b.v. aluminium en gevelbouwprojecten. Buitenstatebrabant@gmail.com Hans Berkers, 0493-380229 of huisEG en bedrijf. Tel. Destalen Kamp 16,uw 5855 Well Voor inlichtingen kunt u bellen met Pierre Verberne. 06-29315869. 0493-494862.

Verberne Tel: 0478-508181 Voor inlichtingen Bouwkundig kunt u bellen metbureau Pierre Verberne. • Een frietwagen op uwDe feest? • 5855 Dia’s inscannen, Kamp EG Well zeer goede Tel. privé: 16, 0478-508180 Voor meer informatie enbureau kwaliteit, eigen beheer, scherpe Bouwkundig Verberne E-mail: p.verberne@bbverberne.nl reserveringen: Tel:EG 0478-508181 De Kamp 16, 5855 Well prijzen. Ook grote aantallen. www.frietexpress.nl of bel Foka Deurne, Kerkstraat 8, Tel. privé: 0478-508180 0493-693222. 0493-353102. Tel: 0478-508181

• Containers nodig voor bouwen sloopafval? Bel Raijmakers Transport BV Someren 0493-490152.

• Auto met APK vanaf 450,-. Tevens te koop gevraagd kleine auto’s en sloopauto’s. Tel. 0492-381631/ 06-20778602 72 Eindhoven. Entree 2 euro. Van Roy & van Diessenwww.twanvanhout.nl Daktechniek BV 9-16 uurisKraamhuur gespecialiseerd in dakbedekkingen 06-20299824.

E-mail: p.verberne@bbverberne.nl Tel. privé: 0478-508180 • 10 februari vlooienmarkt E-mail: p.verberne@bbverberne.nl Sporthal Tivoli Geert Grootestraat

van ROY & van DIESSEN

D A K T E C H N I E K

Helicon MBO Helmond

Scheepsboulevard 1, 5705 KZ Helmond

Open dag • www.massagepraktijk atteveld.nl voor diverse professionele sport- en ontspanningsmassages. Meteoorstraat 32, 5751 BM Asten. 06-47152324

• Container en/of grondverzet. Raijmakers-Leenen levert het. Tel. 0493-490152.

• Rommelmarkt De Schakel Reuver 10 februari 9.30 - 15.30 uur Broeklaan 2, 5953 NB, A73 afrit 17/18 www.carbootsalehorst.nl

Zondag 17 februari 11.00 - 14.00 uur

• T.K. gebruikte bouwmaterialen, vloerplanken, deuren, ramen, ijzeren balken enz. Verberne Meijelseweg 37, Beringe. Tel. 077-3078609.

voor platte daken. Wij zijn een onderneming die voor zowel particulieren als bedrijven het complete dakbedekkingspakket kan verzorgen voor zowel nieuwbouw als renovatie projecten.

Kom je ook?

Wij zijn per direct op zoek naar een:

Voorman dakdekker fulltime Dakdekker fulltime • Biologisch vlees, puur, • Wil jij je teken- en schildertalent pantone P179-5 C (verder) ontwikkelen, dan helpen ambachtelijk met de smaak van vroeger! Varkens, rund, kip, wij jedakdekker graag op weg: Leerling fulltime lamsvlees, vele soorten Atelier de Peelse School pantone P48-8 C

Julianastraat 11 Asten

vleeswaren o.a. uit eigen rokerij.

Wij vragen: Biologische aardappelen, uien, Sarah Wigman: 06-48421420 standard Black appels, eieren, boerenkaas, Susanne Relou: 06-23424198 • Ervaring in verwerking van bitumineuze en kunststof dakbedekking geitenkaas. Geopend: vrijdag en www.depeelseschool.nl (voorman dakdekker) zaterdags 10.00 tot 17.00 uur. • Zelfstandig kunnen werken Webwinkel en ook bezorging. • Wil jij je teken- en schildertalent Sumiran Biologische Boerderij • Goede motivatie en inzet(verder) ontwikkelen, dan helpen Broekstraat 3 5725 TL • In bezit van rijbewijs B wij je graag op weg: Asten-Heusden 0493-440630 Atelier de Peelse School www.sumiran.nl • Vriendelijk in omgang op Julianastraat de werkvloer 11 Asten Sarah Wigman: 06-48421420 Susanne Relou: 06-23424198 www.depeelseschool.nl

Wij bieden: • Een goed salaris conform cao biku-dak • Werken in de regio • Prettige collega’s • Het maken van zowel kleine als grote projecten

Ben jij de persoon die wij zoeken? Stuur je sollicitatie en CV naar: info@vanroyvandiessen.nl Van Roy & van Diessen Daktechiek BV Heizeecht 4 | 5721 VC Asten | Tel: 0493-697220 | www.vanroyvandiessen.nl

• Appels, peren, heerlijke (winter)groenten, aardappels, huisgemaakte jams en chutneys, honing, boerenzuivel, groentenpakketten en diverse streek produkten. Boerderijwinkel Sint Jans Hoeve Bakelseweg 54 Tel: 0493-311516 www.sint-janshoeve.nl Geopend op dinsdag, woensdag en vrijdag van 9-17 uur, op donderdag van 9-12 en zaterdag van 9-16 uur.

• Gebruikte banden vanaf 25,00 incl. montage en balanceren. Te koop gevraagd loop- en sloopauto’s. Direct geld en RDW vrijwaring. Thomassen Auto’s Haspelweg 37 Deurne tel. 06-53926499.

Dier • Rolluiken, luifels, vloerbedekking, lamellen, jaloezien. Zeer Outdoor(rol)gordijnen, en recreatie concurrerende prijzen. Gratis meten en hangen. Willies Stoffering, Braaksestraat 10, Food professional Helmond. Tel. 0492-535901. Voedingwww.williesstoffering.nl en welzijn Allround coördinator instructeur buitensport

opendagen.helicon.nl

• Biologisch vers brood, ambachtelijk bereid in eigen biologische bakkerij op de boerderij. 100% Speltbrood, volkoren en desem broden, stokbroden, glutenvrij brood, roggebrood, broodjes en koekjes. Elke vrijdag en zaterdag vers gebakken, Geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur Sumiran biologische boerderij, Broekstraat 3, 5725 TL Asten-Heusden, 0493-440630. • Engels leren als volwassene in een kleine groep? www.studiedoorzien.nl

• Wil jij je teken- en schildertalent (verder) ontwikkelen, dan helpen wij je graag op weg: Atelier de Peelse School Julianastraat 11 Asten Sarah Wigman: 06-48421420 Susanne Relou: 06-23424198 www.depeelseschool.nl

•Kringloop EEN AARDE Asten. Curiosa, boeken, meubels, kleding en nog veel meer. Goed en goedkoop, kom kijken: ma 9-12; woe 13-16; do 18. -20.30; za 9-12. Molenakkers 11 Asten. Breng u spullen i.g.st, ook oud ijzer. Liever laten ophalen? Bel 06-41655003 www.eenaarde.nl


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 7 februari 2019 | pagina 18 • Te koop: Hooi bij H. Vink Kerkweg 21 Someren, tel. 0493491201 • Engels leren als volwassene in een kleine groep? www.studiedoorzien.nl

MAANDAG 11 FEB 18.00 - 21.00 UUR

• Je paper of werkstuk laten controleren op spelling en/of taalgebruik? www.studiedoorzien.nl

• 10 februari vlooienmarkt Sporthal Tivoli Geert Grootestraat 72 Eindhoven. Entree 2 euro. 9-16 uur Kraamhuur 06-20299824. • Een frietwagen op uw feest? Voor meer informatie en reserveringen: www.frietexpress.nl of bel 0493-693222. T.k. gevraagd land en tuinbouwmachines o.a. ploegen, frees, spitmachines, schudder, hark, mesttank, kieper, bloter, tractor enz. 06-19076959

Prins PrinsBernhardstraat Bernhardstraat44 44Asten Asten 0493-695243, 0493-695243, www.hetspektakel.nl www.hetspektakel.nl

Zaterdag 9 februari live:

Café Café ’t’t Spektakel Spektakel

OPEN AVOND

• Bijles volgen in een bepaald vak als scholier of student? www.studiedoorzien.nl

Agitator (Rap-over crosscore)

& Unknown Jet (Energieke rock uit Asten)

Aanvang 21.00 uur. Toegang gratis.

• Rommelmarkt De Schakel Reuver 10 februari 9.30 - 15.30 uur Broeklaan 2, 5953 NB, A73 afrit 17/18 www.carbootsalehorst.nl

• Hoogwerker te huur. Werkhoogte 14 meter. Past door een poort. www.driessenverhuur.nl Someren 06-51439395.

CROOYMANS

dakbedekkingen

nieuwbouw - renovatie

Liesselseweg 215, 5753 PN Deurne ✬ Voor al uw dakwerken 0493daken - 31 18 10 - Fax 31 21 39 ✬Telefoon Bitumeuze info@crooijmansdak.nl ✬ Zinkwerken en goten ✬ Lichtkoepels ✬ Erkend Polygum dealer ✬ 10 jaar verzekerde Polygum dakgarantie ✬ Gratis dakinspectie 1 liter - Diepvriesspecialist ✬ Vrijblijvende offerte

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.ROC-TERAA.NL  /rocteraa  /rocteraaonline

Chinese tomatensoep

 /roc-ter-aa  /rocteraa

3, Liesselseweg 215, Normaal 5753 PN vanaf Liesselseweg 215, 5753Deurne PN Deurne Telefoon 0493 - 31 18 10 - Fax 31 21 39 Telefoon 0493 - 31 18 10 - Fax 31 21 info@crooijmansdak.nl 99

• De Mobiele Fietsspecialist Geert, uw adres voor Verkoop/Reparatie van nieuwe en gebruikte fietsen! Bel 06-13666356.

• Computerhulp, computerles of computercursus nodig? www.wegwijsopdecomputer.nl Hans Berkers, 0493-380229 of 06-29315869.

• Vaatwasser, wasautomaat, droogautomaat, kookplaat, koelkast, inbouwapparatuur defect? Bel 0493-695606 voor herstel. Bots Witgoed Service Asten.

• Waterschade? plafonds,muren als NIEUW. Gratis offerte voor verzekering! Het Verfhuis 440788

• Auto met APK vanaf 450,-. Tevens te koop gevraagd kleine auto’s en sloopauto’s. Tel. 0492-381631/ 06-20778602 www.twanvanhout.nl

• TOON TINNEMANS onderhouds- en reparatiewerkzaamheden rond uw huis en bedrijf. Tel. 0493-494862.

• T.K. gebruikte bouwmaterialen, vloerplanken, deuren, ramen, ijzeren balken enz. Verberne Meijelseweg 37, Beringe. Tel. 077-3078609.

• Dia’s inscannen, zeer goede kwaliteit, eigen beheer, scherpe prijzen. Ook grote aantallen. Foka Deurne, Kerkstraat 8, 0493-353102.

39

stunt stunt stunt

229063

2 emmers voor

5,49 Steppegras

1500 gram - Lamb Weston

Javaanse, kip, krokante, gepaneerde of oven

Normaal 4,

19

Frikandel

4 -5 stuks - Diepvriesspecialist Normaal vanaf 3,99

2,99

25% korting

Bamischijf of nasischijf 12 stuks - Welten Normaal 7,79

Pangasiusfilet 800 gram - Epic

5,29 5 FEBRUARI 3 NOVEMBER

HEKSEN JACHT IN PEELLAND MUSEUMHELMOND.NL

Normaal 5,99

3,99

XXL Schnitzel of cordon bleu 2-3 stuks - Fleischkrone Normaal 4,29

3,19

Deurne - Milhezerweg 19 - T 0493-320051 Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407 Veghel - Gasthuisstr. 36 - T 0413-344004 www.diepvriesspecialist.nl Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist

zolang de voorraad strekt. Van woensdag 6 februari t/m dinsdag 19 februari 2019. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Stoofvlees/ hachee

500 gram - Diepvriesspecialist Normaal 4,89

GRATIS tegen inlevering van 25 spaarpunten


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 7 februari 2019 | pagina 19

2019

Eve n e m e n t e n

Zakenni euws Senzer en Dorel Juvenile veertig jaar partners HELMOND - Bij Dorel Juvenile in Helmond rolden al tientallen miljoenen veiligheidszitjes voor kinderen van de band. Zoals het eerste Maxi-Cosi autostoeltje in 1984, Quinny wandelwagens en vele andere modellen. Het bijzondere is dat veel van deze zitjes zijn gemaakt samen met werkbedrijf Senzer en diens voorgangers. Al vanaf eind jaren ‘70 hebben mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt er zo bij Dorel Juvenile hun werkplek. Senzer en Dorel werken al veertig jaar samen volgens de geest van de Participatiewet, ruim voordat deze in 2015 werd ingevoerd. Het begon allemaal eind jaren ‘70 toen het Helmondse bedrijf Maxi Milliaan - later aangekocht door Dorel Juvenile - de eerste opdracht verstrekte aan Helso, de sociale werkplaats van de gemeente Helmond. Maxi Milliaan-eigenaar Sjef van der Linden had sociaal ondernemen namelijk hoog in het vaandel staan. Ondertussen werd Maxi Milliaan onderdeel van Dorel Juvenile, Helso werd Atlant Groep en uiteindelijk Senzer én de Wet Sociale Werkvoorziening werd de participatiewet, maar de samenwerking op het gebied van sociale werkgelegenheid bleef. In de loop der tijd is er zo aan duizenden mensen in de Peelregio toekomst in werk geboden. Sommigen bleven er langdurig - 22 medewerkers bijvoorbeeld al 40 jaar - terwijl anderen via deze begeleide opstap een andere baan wisten te vinden. Anno 2019 werken er via Senzer, dat de participatiewet uitvoert voor de regio Helmond-De Peel, zo’n 600 mensen aan de veiligheidszitjes van Dorel. Deze medewerkers hebben allemaal een bepaalde arbeidsbeperking.

Unknown Jet speelt zaterdag in Asten. (Foto: Josanne van der Heijden)

Uitgaan Agitator en Unknown Jet

Café ‘t Spektakel in Asten heeft zaterdag twee bands met lokale roots op het programma staan. Namelijk het Astense Unknown Jet en Agitator, met onder meer Lieropse invloeden. Agitator laat zich het beste omschrijven als een filtering van bands zoals Rage Against The Machine, Linkin Park en Biohazard. De sound van Unknown Jet is juist geïnspireerd door bands als Foo Fighters en The Black Keys. Het liveprogramma begint zaterdag om 21.00 uur. De toegang is gratis.

The Containers in In den Sleutel

In café In den Sleutel, Stationsstraat 8 in Deurne treedt zaterdag coverband The Containers op. Met leadzanger Niels Hereijgers, onder meer bekend van Voice of Holland. De band speelt een divers repertoire in een combinatie van vrij recent werk tot oudere classics. Aanvang 22.00 uur, de entree is gratis.

Pro gramma De Ruchte Cabaretgroep Herman in een bakje Geitenkwark

Cabaretgroep Herman in een bakje Geitenkwark treedt vrijdag 8 februari op in Someren. Herman in een bakje Geitenkwark is een ervaring die je leven verandert: een podium gevuld met de eigenzinnige humor, samenzang en bedenksels van vier jongens, en, als belangrijkste van alles, met jouw fantasie. Want wat wil je nou eigenlijk? Lachen of huilen, denken of voelen, lekker achterover of op het puntje van je stoel? Bij Herman in een bakje Geitenkwark hoef je niet te kiezen, je krijgt het allemaal in de voorstelling ‘Verplicht spelen’. De voorstelling begint om 20.30 uur. Kaarten kosten 17,50 euro inclusief consumptie.

Queen Forever Tribute in Someren

De tributeband Queen Forever komt naar De Ruchte. Zaterdag 9 februari treedt de band op in Someren. Queen Forever doet iedereen versteld staan met hun interpretatie van de legendarische Britse rockformatie Queen. De band speelt vrijwel alle bekende Queen nummers tijdens een twee uur durende show. Zelfs epische Queen songs zoals: ‘Innuendo’, ‘Bohemian Rhapsody’ en de rock-opera ‘Barcelona’ worden uitgevoerd met

passie en gemak. Niet alleen doet de band haar uiterste best het geluid van zo exact mogelijk te benaderen, ze kleden zich ook als de leden van Queen, wat zorgt voor de volledige ervaring en het nostalgische ‘Queen’ gevoel. De show begint om 22.00 uur. Reguliere tickets kosten 17,50 euro. Balkon tickets 20 euro.

Nederlands studenten orkest

Ook dit jaar komt het Nederlands studenten orkest weer naar Someren. Iedere editie laten 100 studenten zien om in 10 dagen tijd een orkest van professioneel niveau te kunnen worden. Deze editie van het wordt het vioolconcert nr. 1 van Sergei Prokofjev met soliste Maria Milstein gespeeld. Het concert wordt geopend met een opdrachtcompositie van Hawar Tawfiq. Na de pauze speelt het orkest Symfonie nr. 7 ‘Leningrad’ van Dmitri Sjostakovitsj. Het orkest staat onder leiding van dirigent Arjan Tien. Het concert is zondag 10 februari om 20.30 uur. Kaarten kosten 21,50 euro.

Lezingen Lezing door Twan Linders: Mijn reizen naar Australië

Drie keer backpacken door Australië in zeventien jaar tijd: Twan Linders, geboren en getogen in Someren-Eind, deed het en schreef er een boek over, ‘Endless road. Terug naar Australië’. Op woensdagavond 13 februari 2019 vertelt Linders erover in de bibliotheek in Someren, illustreert hij zijn verhaal met foto’s en leest hij passages voor uit zijn boek. Daarnaast is het boek een reisverslag, waarin persoonlijke ervaringen worden opgetekend: de ontmoetingen met andere backpackers en met het ‘echte’ Australische leven, de dynamiek van hostels, maar ook het afzien bij het lopen van The Overland Track in Tasmanië of de zenuwen bij het parachutespringen komen in hilarische of beschouwende anekdotes voorbij. De avond start om 20.00 uur en duurt tot 22.00 uur. Graag vooraf aanmelden: www.bibliotheekhelmondpeel.nl/activiteiten.

Europese orchideeën bij IVN Asten-Someren

Orchideeën zijn door hun unieke bloemvorm en hun verscheidenheid erg fotogeniek. De bloemen onderscheiden zich niet alleen door hun schoonheid en bloembouw, maar ook door hun geraffineerde verleidingskunsten.

Niet voor niets worden ze ook de ‘femmes fatale’ van de natuur genoemd. Het zijn verleiders voor hun bestuiving. Deze bijzondere aspecten komen zeker aan bod tijdens een foto-lezing door Ad Brouwers over Europese orchideeën. De lezing vindt plaats in verenigingsgebouw de Stulp aan de Ostaderstraat 30 in Asten op zaterdag 8 februari. De aanvang is om 20.00 uur en de toegang is gratis.

Overig Themaochtend digitale basisschool

Seniorcompas houdt komende maandag een themaochtend over de digitalisering van het basisonderwijs. Waar voorheen enkel een schoolbord met krijtjes stond, is het klaslokaal van nu stevig veranderd. Leerkracht en mediacoach Jeroen Vrijnsen geeft hierover een presentatie. Tevens kunnen bezoekers van de themaochtend zelf aan de slag met de nieuwe middelen die in het huidige basisonderwijs worden ingezet. De bijeenkomst vindt plaats in dienstencentrum De Beiaard in Asten en duurt van 9.30 uur tot 11.30 uur. De toegang is gratis, en ook niet-leden van Seniorcompas zijn welkom.

Vogelmarkt in Asten

Vogelvereniging Zang en Kleur uit Asten houdt zondag de maandelijkse vogelmarkt in dienstencentrum De Beiaard. Er wordt dan een ruime sortering aan vogels, voer en vogelbenodigdheden aangeboden. De markt is van 9.00 uur tot 11.30 uur geopend. Entree bedraagt 1 euro, bezoekers tot en met 16 jaar mogen gratis naar binnen.

Open dagen Open dagen Prodas-scholen

De Astense basisscholen behorend tot schoolbestuur Prodas houden binnenkort een open dag. Zo openen kindcentrum Het Talent en basisschool Voordeldonk dit weekend al de deuren. Het Talent is zondag van 11.00 uur tot 12.30 uur geopend, Voordeldonk van 10.00 uur tot 11.30 uur. Vervolgens vinden op zondag 17 februari nog vier open dagen plaatsen: bij Bonifatius (10.00 uur tot 11.30 uur), Lambertus (10.00 uur tot 11.30 uur), het Lover (11.00 uur tot 12.30 uur) en bij de Antoniusschool in Heusden (11.00 uur tot 12.30 uur).

Kijkdag Ivo-Deurne

De Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne houdt zondag een kijkdag voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. De openingstijden zijn als volgt: Peellandcollege, Vloeieindsedreef 5 van 11.00 tot 14.00u; Hub van Doornecollege, Vloeieindsedreef 1 van 12.00 tot 15.00u; De Sprong, Burg. Roefslaan 13 van 13.00 tot 15.00u en Alfrinkcollege, Burg. Roefslaan 11 van 13.00 tot 16.00u.

ROC Ter Aa

Het ROC Ter Aa houdt maandag een open avond van 18.00 tot 21.00 uur. In de schoolgebouwen aan de Keizerin Marialaan 2 en Nieuwveld 59 en 61 in Helmond en Goorseweg 6 in Mierlo geven scholieren, docenten en leerbedrijven informatie over de verschillende mbo-opleidingen. Belangstellenden kunnen zich direct aanmelden voor een opleiding.

Opleidingen bouw/infra

Twan Linders geeft een lezing over zijn reizen door Australië.

Bouw Infra mensen Mierlo en Schildersvakopleiding Peelland aan de Goorseweg 6 in Mierlo houden maandag een open avond van 18.00 tot 21.00 uur voor geïnteresseerden in een vakopleiding in de bouw- en infrasector.

Het veertigjarige partnerschap werd vorige week gevierd met de onthulling van beide logo’s op het pand op de Heibloemweg.

Aanmelden

Banenmarkt techniek en logistiek REGIO - ROC Ter Aa houdt maandag 18 februari in samenwerking met bedrijven uit de regio een BBL-banenmarkt voor technische en logistieke opleidingen. BBL staat voor Beroeps Begeleidende Leerweg. Aanmelden voor de markt kan nu.

De BBL-banenmarkt is gericht op huidige en toekomstige mbo-scholieren en zij-instromers die kiezen voor een combinatie van werken en leren. Van 15.00 uur tot 17.00 uur aan de Keizerin Marialaan 2 in Helmond. De banenmarkt is voor verschillende doelgroepen interessant. Bijvoorbeeld voor vmbo’ers die dit jaar examen doen en nog op zoek zijn naar een leerwerkplek. Leerlingen uit het derde jaar van het vmbo kunnen zich alvast oriënteren

op het aanbod van de bedrijven of om een bijbaan te vinden. Ook ouders/verzorgers zijn welkom. Technische mbo’ers die (bijna) zijn afgestudeerd vinden op de banenmarkt hun baan in de techniek. Verder biedt de BBL-banenmarkt mogelijkheden voor de werkzoekende via het leerbedrijf of het UWV, zij-instromers of andere geïnteresseerden in een baan binnen de techniek of logistiek. Aanmelden voor het bezoeken van de banenmarkt kan via www.roc-teraa.nl.

ODC tegen Be Quick OMMEL/HEUSDEN – KV ODC pakte afgelopen weekend tegen Be Quick haar tweede punt, waar het misschien zelfs had moeten winnen. Komende zondag wacht met Korfrakkers opnieuw een pittige tegenstander.

Afgelopen zondag speelde ODC tegen Be Quick uit Nuland. ODC kon initiatief nemen over de gehele wedstrijd en creëerde een 12-8 voorsprong. Maar Be Quick kwam sterk terug en pakte vlak voor tijd zelfs het initiatief: 15-16. ODC wist dit nog op tijd goed te ma-

ken en liet de wedstrijd eindigen in een gelijkspel van 16-16.

Weinig te verliezen

ODC speelt komende zondag om 14.30 uur uit tegen Korfrakkers in Erp. Zij hebben 19 punten uit 10 wedstrijden en laten daarmee zien wat zij waard zijn. Een lastige tegenstander voor ODC, maar voor de dames uit Ommel/Heusden valt er weinig te verliezen. Een verrassend resultaat neerzetten is daarom waar ze voor gaan.

Cursussen Kindercoaching

Zit jouw kind niet lekker in zijn vel, door welke omstandigheid dan ook? Of heb jij als ouder vragen over de opvoeding? Het Levensatelier biedt: de kindercoach. De kindercoach luistert naar het verhaal van kind en ouder en gaat samen met ze kijken hoe stappen in een andere richting kunnen worden gemaakt. Voor informatie of aanmelding: Marleen via info@hetlevensatelier.nl. Het Levensatelier is gevestigd aan de Burgemeester Wijnenstraat 9 in Asten.

Cursus Digisterker

Voor wie extra hulp wil bij het leren werken met de digitale overheid verzorgt Bibliotheek Helmond Peel de gratis cursus Digisterker. Onderwerpen zijn onder meer: een DigiD aanvragen en gebruiken, informatie zoeken op overheidswebsites van

bijvoorbeeld de gemeente, UWV, Belastingdienst en Mijn Overheid. De cursus begint donderdag 14 februari om 10.15 uur in de bibliotheek aan Watermolenwal 11 in Helmond en bestaat uit 3 lessen van 2 uur. De volgende lessen zijn op 28 februari en 14 maart. Meer informatie en aanmelden: www.bibliotheekhelmondpeel.nl/activiteiten.

Proeftraining mindfulness

Anders Ontmoeten geeft komende zondag een proeftraining mindfulness. De training is informatief en ervaringsgericht en duurt van 10.00 uur tot 11.00 uur. Kosten bedragen 10 euro per deelnemer. Vooraf aanmelden is gewenst en kan per mail naar Ankie Scholten via info@ anders-ontmoeten.nl. Anders Ontmoeten is gevestigd aan de Kleine Marktstraat 13 in Asten.


en op r, Tot A4

uinbouwrees, hark, tractor

uterles g? uter.nl 229 of

feest?

el

Tel. 077-4662579 Meijel.

controleren op spelling en/of taalgebruik? www.studiedoorzien.nl

• Wie heeft er soms autosleutel+huissleutel gevonden tussen Postel en Boerenkamplaan? Tel. 06-53107581. 'T CONTACT/PEELBELANG

• Gratis Offerte schilderwerk, 06-20552192, 35 jaar ervaring.

| donderdag 7 februari 2019 | pagina 20

• Officiële pasfoto’s bij u thuis gemaakt, voor paspoort, ID of rijbewijs; 0493-353102, Foka Deurne.

Fam i l i e b e ri ch t e n

• Haard/kachelhout gezaagd en gekloofd o.a eik en berk voor de winter 2018/2019. Ook hout in zakken. 06-23720617

Onze zoon en broertje is geboren!

• Hoogwerker te huur. Werkhoogte 14 meter. Past door een poort. www.driessenverhuur.nl Someren 06-51439395.

RENS

30 januari 2019

• Waterschade?Roel plafonds,muren & Ingrid, Lieke van Otterdijk als NIEUW. Zeggestraat 7, 5712 VA Someren-Heide Gratis offerte voor verzekering! Het Verfhuis 440788 • Overlast ongedierte?? Bedankt voor Bel 0493-688006.

de vele felicitaties en attenties voor onze gouden bruiloft. • Babyborden te huur, Stultiens Decoraties Someren. 0493-496512.

Het was geweldig!

Te koop gevraagd: percelen landbouwgrond in gemeente Someren Maarheeze. Mail to Buitenstatebrabant@gmail.com

Harrie & Dora,

• Containers nodig voor kinderen enbouwkleinkinderen en sloopafval? Bel Raijmakers Transport BV Someren 0493-490152.

van Bussel

• Auto met APK vanaf 450,-. Tevens te koop gevraagd kleine auto’s en sloopauto’s. Tel. 0492-381631/ 06-20778602 www.twanvanhout.nl

Kienen in B A K E L

• TOON TINNEMANS Iedere zondag en dinsdag onderhouds- en reparatiewerkzaamheden rond uw huis en bedrijf. Tel. 0493-494862. • Digitale foto’s afdrukken op • Te koop: Hooi bij H. Vink papier, direct klaar, Tot A4 Kerkweg 21 Someren, tel. 0493•Kodak Dia’s inscannen, zeer goede formaat. Foka Deurne, 491201 kwaliteit, eigen beheer, scherpe Kerkstraat 8. prijzen. Ook grote aantallen. T.b.v. 34 Foka Deurne, Kerkstraat 8, Bakelse• verenigingen Onderhoud en plantadvies voor T.k.Horecacentrum gevraagd land en tuinbouw0493-353102. “de Bosparel” Nuijeneind 20Piet kleine tuinen en bedrijfsgroen machines o.a. ploegen, frees, in Bakel. van de Laar, tel. 06-41824620 schudder, hark, •spitmachines, 10 (Zaal februari vlooienmarkt open vanaf 18.30 uur / aanvang 19.30 uur) mesttank, kieper, bloter, tractor Sporthal Tivoli Geert Grootestraat • 8mm spoelen overzetten op enz. 06-19076959 72 Eindhoven. Entree 2 euro. dvd, Bel Foka Deurne 9-16 uur Kraamhuur 0493-353102. • Te koop: Hooi bij H. Vink 06-20299824. • Gebakken klinkers, oude en Kerkweg 21 Someren, tel. 0493nieuwe. www.vanwoeziksierbestrating.nl •491201 Computerhulp, computerles Tel. 077-4662579 Meijel. of computercursus nodig? www.wegwijsopdecomputer.nl • Onderhoud en plantadvies voor • Haard/kachelhout gezaagd en Hans 0493-380229 kleineBerkers, tuinen en bedrijfsgroenofPiet gekloofd o.a eik en berk voor de 06-29315869. van de Laar, tel. 06-41824620 winter 2018/2019. Ook hout in zakken. 06-23720617 • Een frietwagen op uw feest? • 8mm spoelen overzetten Voor meer informatie en op dvd, Bel Foka Deurne • Gratis Offerte schilderwerk, reserveringen: 0493-353102. 06-20552192, 35 jaar ervaring. www.frietexpress.nl of bel Wie heeft- T: er soms Lage Akkerweg 4d - 5711 DC •Someren 0493 473881 0493-693222. autosleutel+huissleutel gevonden tussen Postel en Boerenkamplaan? Tel. 06-53107581.

ook met Carnaval Hoofdprijs € 400,=

www.torsofinis.nl

Ontgiften - Figuurcorrectie - Ontharen

• Officiële pasfoto’s bij u thuis gemaakt, voor paspoort, ID of rijbewijs; 0493-353102, Foka Deurne. • Wie heeft er soms autosleutel+huissleutel gevonden tussen Postel en Boerenkamplaan? Tel. 06-53107581. • Officiële pasfoto’s bij u thuis gemaakt, voor paspoort, ID of rijbewijs; 0493-353102, Foka Deurne.

• ** ZWARTE MARKT ** VENRAY. Zondag 17 Feb. Evenementenhal. 600 Kramen van alles en nog wat. vanaerlebv.nl 0492-525483

• Waterschade? plafonds,muren als NIEUW. Gratis offerte voor verzekering! Het Verfhuis 440788 • Overlast ongedierte?? Bel 0493-688006.

• Babyborden te huur, Stultiens Decoraties Someren. 0493-496512.

Berichten

• Te koop in Mierlo aan het Sang +/- 2 ha. weiland. Tel. 0612665088

Döner Kebab Safé • www.massagepraktijk

Döner Kebab Safé De beste Turkse specialiteiten, Someren: • Voor al uw schilderwerk lamsvlees of kalfsvlees

atteveld.nl voor diverse Ik huil om de stilte na jouw bestaan, professionele sport- en het verdriet omdat er geen afscheid was. ontspanningsmassages. Meteoorstraat 32, 5751 BM Ik huil omdat jij zo eenzaam bent gegaan Asten. 06-47152324 omdat de dood jou zo plots heeft verrast.

binnen enuitbuiten. Nieuw-Zeeland. Iedere vrijdagInlichtingen: en zondag 0492-331720 of 06-53265973. van 11.30-21.00 uur en F. Moors Lierop Iedere dinsdag Someren:

Wilhelminaplein vrijdag van 12.00 tot 21.00 uur op Wilhelminaplein. • Digitalehetfoto’s afdrukken op KodakAsten: papier, direct Tot A4 Iedereklaar, Iedere zaterdag enzaterdag donderdag formaat. Deurne, van Foka 12.00 tot 20.00 uur op Kerkstraat 8.11.30-20.00 vanhet Koningsplein.uur Koningsplein

GOED, GELD TERUG T.k.NIET gevraagd land en tuinbouwVoor machines o.a.bestellingen ploegen, frees, Voor bestellingen en spitmachines, schudder, hark, mesttank, kieper, bloter, tractor reserveringen 06-30931681 enz. 06-19076959 • Te koop in Mierlo aan het +/- 2 ha.Fietsspecialist weiland. Tel. 06•Sang De Mobiele 12665088 Geert, uw adres voor Verkoop/Reparatie van nieuwe gebruikte fietsen! • Video,enHi8 en DV bandjes Bel 06-13666356. overzetten op DVD, Foka Deurne 0493-353102.

06-30931681

• Wil jij je teken- en schildertalent

(verder) ontwikkelen, dan helpen Bedroefd omdat wij hem voortaan moeten wij je graag op weg: missen, maar heel dankbaar voor de Atelier de Peelse Schoolvele mooie herinneringen die ons altijd zullen Julianastraat 11 Asten Sarah Wigman: 06-48421420 bijblijven, delen wij u mede dat van ons is Relou: 06-23424198 heengegaan mijn lieve Susanne zorgzame man, ons www.depeelseschool.nl pap en opa moppie

Jean-Louis van Gorp echtgenoot van

Rita van Gorp-van den Bogaard

★ Helmond, 21 september 1953 † Asten, 2 februari 2019

•Kringloop EEN AARDE Asten. Curiosa, boeken, meubels, kleding Rita van Gorp-van den Bogaard en nog veel meer. Irene en Jeroen Schönberger-van Gorp Goed en goedkoop, kom kijken: ma 9-12; woe 13-16; do 18. Julia, Luuk en Guus -20.30; echtgenoot vanza 9-12. Molenakkers 11 Inge en Niels Sauvé-van Gorp Asten. Breng u spullen i.g.st, ook Flore en Laure oud ijzer. Liever laten ophalen? Bel 06-41655003 | donderdag 7 februari 2019 | pagina www.eenaarde.nl 'T CONTACT/PEELBELANG Correspondentieadres;

Mia Arts

Someren: Iedere dinsdag en

• Informatieavond Hypnotische • Container Woensdag en/of grondverzet. maagband. 27 feb. Raijmakers-Leenen levert het. 19:00 uur. Entree: gratis Tel. 0493-490152. Aanmelden: Leon 0610930235/ info@hypnosepraktijkphilips.nl

Hij overleed in de leeftijd• Biologisch van 66 jaar. vers brood,

ambachtelijk bereid in eigen

bakkerij op de Mia vanbiologische Horik-Arts boerderij. 100% Speltbrood,

• 8mm spoelen overzetten op dvd, Bel Foka Deurne •0493-353102. Eet- en frietaardappelen te koop bij J. Leenders, Bosweg 3 Asten-Heusden. 0493-697830. • Babyborden temaandag, huur, Openingstijden Stultiens Someren. vrijdag en Decoraties zaterdag vanaf 8.30 0493-496512. uur.

volkoren en desem broden, Suzan en Klaas glutenvrij brood, stokbroden, Lise, Merijn roggebrood, broodjes en koekjes.

15

Uitvaartverzorging Buitelaar & Verlaek Engelsbergenstraat 315, 5616 JZ Eindhoven ter attentie van de familie van Gorp Jean-Louis is thuis.

vrijdag van 12.00 tot 21.00 uur op het Wilhelminaplein. Asten: Iedere zaterdag van 12.00 tot 20.00 uur op het Koningsplein.

••Wil jij je teken- de en schildertalent Bij Restaurant Brabander (verder) dan helpen 3 gangenontwikkelen, senioren-menu 10,80. Weljereserveren, tel. 0495-663466 wij graag op weg: Atelier de Peelse School Julianastraat • Onderhoud11 enAsten plantadvies voor Sarah kleineWigman: tuinen en06-48421420 bedrijfsgroen Piet Susanne Relou: 06-23424198 van de Laar, tel. 06-41824620 www.depeelseschool.nl

Elke vrijdag en zaterdag vers

boerderij, Broekstraat 3, 5725 TL

Asten-Heusden, 0493-440630. André en Loes Reva, Fen, Mas • Engels leren als volwassene in

Geldrop, 3 februari

een kleine groep? www.studiedoorzien.nl 2019

Sijlkensstraat 14 5711 XT Someren

• Container en/of grondverzet. Raijmakers-Leenen levert het. Tel. 0493-490152.

De opcrematieplechtigheid zijn op vrijdag Reuver 10 februari • Feestje maat? • Tezal koop in Mierlo aan het 15.30 uur Broeklaan 2, www.partyplanner.nl 8 februari om 09.30 9.30 uur-+/in2 de aula van Sang ha. weiland. Tel. 065953 NB, A73 afrit 17/18 12665088 Crematorium Heeze, Somerenseweg 120 te www.carbootsalehorst.nl • Beter leren leren als middelbare Heeze. Samenkomst in• de ontvangstruimte scholier? www.studiedoorzien.nl Voor al uw schilderwerk

• Gratis Offerte schilderwerk, 06-20552192, 35 jaar ervaring. • Feestje op maat?

Meijelseweg 37, Beringe. Tel. In plaats van bloemen vragen wij u liever om 077-3078609. een donatie voor ReumaNederland, hiervoor ••aanwezig Gebruikte banden vanaf 25,00vak collectebussen bijin het • Te koop inzijn Mierlo aan het Bijles volgen een bepaald incl. montage balanceren. Sang +/- 2 ha. weiland.condoleanceregister. Tel. 06als scholier ofen student? Te koop gevraagd loop- en

winter 2018/2019. Ook hout in zakken. 06-23720617

www.partyplanner.nl

Overlijdensberichten • Te huur landbouwgrond 06-13144138. uit de regio

• Beter leren leren als middelbare scholier? www.studiedoorzien.nl

Op zaterdag 9 februari vanaf 9.00 uur bent u van

harte welkom in de ontvangstruimte van NatuurMonique en ErikGeopend gebakken, van 10.00 uur7 februari 'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 2019 | Schoorsveld pagina 15 aan de Somerenseweg 116 begraafplaats tot 17.00 uur Sumiran biologische Stijn, Tessa

• Wil jij je teken- en schildertalent (verder) ontwikkelen, dan helpen • Gebakken klinkers, wij je graag op weg: oude en nieuwe.de Peelse School Atelier www.vanwoeziksierbestrating.nl Julianastraat 11 Asten Tel. 077-4662579 Meijel. Sarah Wigman: 06-48421420 Susanne Relou: 06-23424198 • Haard/kachelhout gezaagd en www.depeelseschool.nl gekloofd o.a eik en berk voor de

in Heeze. De afscheidsdienst begint om 9.30 uur in de aula. Aansluitend begeleiden we Jean-Louis naar zijn laatste rustplaats. Op zijn verzoek zullen er collectebussen aanwezig zijn voor stichting “Een Aarde”.

• Rommelmarkt De Schakel

•binnen T.K. gebruikte bouwmaterialen, van het crematorium waar vanaf 09.00 uur en buiten. Inlichtingen: vloerplanken, deuren, ramen, • Te huur landbouwgrond 0492-331720condoleren. of 06-53265973. gelegenheid zal zijn tot schriftelijk ijzeren balken enz. Verberne 06-13144138. F. Moors Lierop

12665088

www.studiedoorzien.nl sloopauto’s. Direct geld en RDW vrijwaring. • Je paper Thomassen of werkstuk Auto’s laten Haspelweg controleren37 opDeurne spellingtel. en/of taal06-53926499. gebruik? www.studiedoorzien.nl

• Bijles volgen in een bepaald vak Je moeder blijft je moeder, als scholier of student? www.studiedoorzien.nlzo eigen en vertrouwd.

Je wilt haar niet graag missen,

• Je paper of werkstuk laten omdat van haar houdt. controleren op spelling en/of je taalgebruik? www.studiedoorzien.nl Maar eens dan komt de dag,

dat je haar moet laten gaan. Je verstand zegt dat het goed is, maar in je ogen blinkt een traan.

Wij hebben je mogen begeleiden in je laatste levensdagen. Het was fijn om dit samen voor je te mogen doen. Vandaag is overleden ons mam, oma en ouwe oma

NIET GOED, GELD TERUG

• Waterschade? plafonds,muren als NIEUW. 0493 - 352 600 Gratis offerte voor 0493Het - 473 578 verzekering! Verfhuis 440788

• Voor al uw schilderwerk binnen en buiten. Inlichtingen: 0492-331720 of 06-53265973. F. Moors Lierop ons enorm gesteund in deze dagen, We voelen • Rolluiken, luifels, na het overlijden van mijn lievevloerbedekking, man, ons paplamellen, en opa. (rol)gordijnen, jaloezien. Zeer • De Mobiele Fietsspecialist • Hoogwerker te huur. concurrerende prijzen. Geert, uw adres voor Gratis Werkhoogte 14 meter. meten en hangen. Willies Verkoop/Reparatie van Past door een poort. Braaksestraat 10, nieuwe gebruikte fietsen! Uw betrokkenheid heeft ons ergStoffering, goed en gedaan. www.driessenverhuur.nl Helmond. Tel. 0492-535901. Bel 06-13666356. Someren 06-51439395. Dank voor alle brieven, kaarten,www.williesstoffering.nl telefoontjes, e-mails,

Martien Loomans

Nolda van de Mortel-Klaus

• Vaatwasser, wasautomaat, • Bij Restaurant de Brabander droogautomaat, kookplaat, 3 gangen senioren-menu 10,80. koelkast, echtgenote van inbouwapparatuur Wel reserveren, tel. 0495-663466

defect? Bel 0493-695606 voor herstel. Bots Witgoed Service Asten.

Voor bestellingen en reserveringen 06-30931681

• Overlast ongedierte?? Bel 0493-688006. advertenties@

weekbladvoordeurne.nl • Babyborden te huur, Stultiensadvertenties@ Decoraties Someren. 0493-496512. • Hoogwerker te huur. hetcontact.nl Werkhoogte 14 meter. Past door een poort. advertenties@ www.driessenverhuur.nl peelbelangonline.nl Someren 06-51439395.

• Eet- en frietaardappelen te koop bij J. Leenders, Bosweg 3 www.overlijdensnieuws.nl Asten-Heusden. 0493-697830. Openingstijden maandag, vrijdag en zaterdag vanaf 8.30 uur.

van Onis Welzijn

bloemen en vooral voor uw aanwezigheid bij • Informatieavond Hypnotische • Eet- en frietaardappelen te debij afscheidsviering van Martien. koop J. Leenders, Bosweg 3 •maagband. BiologischWoensdag vlees, puur,27 feb. Asten-Heusden. 0493-697830. 19:00 uur. Entree: metdat degratis smaak van Ons verdriet wordt verlicht doorambachtelijk de gedachte Martien Openingstijden maandag, Aanmelden: Leon rund, 0610930235/ vroeger! Varkens, kip, niet vergeten zal worden. vrijdag en zaterdag vanaf 8.30 info@hypnosepraktijkphilips.nl vele soorten • Bij Restaurant de Brabander • De Mobiele Dat maaktFietsspecialist ons zeer dankbaar! lamsvlees, uur. 3 gangen senioren-menu 10,80. vleeswaren o.a. uit eigen rokerij. Geert, uw adres voor Wel reserveren, tel. 0495-663466 Verkoop/Reparatie van Biologische aardappelen, uien, nieuwe en gebruikte fietsen!Mariet Loomans-Fischer appels, eieren, boerenkaas, Bel 06-13666356. Marja, Rob, Rosa Hi8 enGeopend: Jet • Video, en DV bandjes geitenkaas. vrijdag en overzetten op DVD, zaterdags 10.00 tot 17.00 uur. Lisette, Harrie, Wessel, Max en Vera Foka Deurne Webwinkel en0493-353102. ook bezorging. • Informatieavond Hypnotische Sumiran Biologische Boerderij Asten, januari 201927 feb. maagband. Woensdag • Stultiens Decoraties. Broekstraat 3 5725 TL Glas, 19:00 uur. Entree: gratis spiegels en beletteringen. Asten-Heusden 0493-440630 Aanmelden: Leon 0610930235/ Boerenkamplaan 116, 5712 AH www.sumiran.nl info@hypnosepraktijkphilips.nl Someren. Fax/tel. 0493-496512.

• Appels, peren, heerlijke DANKBETUIGING (winter)groenten, aardappels, huisgemaakte jams en chutneys, honing, boerenzuivel, Via deze weg willen wij u danken voorgroenuw • Container en/of grondverzet. tenpakketten en diverse streek blijken vanlevert medeleven tijdens de ziekte en Raijmakers-Leenen het. produkten. Tel. 0493-490152. na het overlijden van mijn vrouw, ons mam, Boerderijwinkel Sint Jans Hoeve oma en schoonmoeder Bakelseweg 54 Tel: • Rommelmarkt De Schakel 0493-311516 Reuver 10 februari www.sint-janshoeve.nl 9.30 - 15.30 uur Broeklaan 2, Geopend op dinsdag, woensdag 5953 NB, A73 afrit 17/18 en vrijdag van 9-17 uur, op donwww.carbootsalehorst.nl derdag van 9-12 en zaterdag van medeleven, persoonlijk, schriftelijk of in • T.K. Het gebruikte bouwmaterialen, 9-16 uur. vloerplanken, deuren, • www.massagepraktijk de vorm vanramen, een donatie tot uiting gebracht, ijzeren balken enz. Verberne atteveld.nl voor diverse was voor ons Tel. een groteprofessionele troost ensportzal steeds Meijelseweg 37, Beringe. en 077-3078609. ontspanningsmassages. een dankbare herinnering blijven. Meteoorstraat 32, 5751 BM Asten. 06-47152324

Ria Verberne-Mennen

Wim Verberne

Rob en Elles, Rick, Lenne Nicole en Jeroen, Lotte, Tessa Someren, februari 2019

• Appels, peren, heerlijke (winter)groenten, aardappels, huisgemaakte jams en chutneys, honing, boerenzuivel, groentenpakketten en diverse streek produkten. Boerderijwinkel Sint Jans Hoeve Bakelseweg 54 Tel: 0493-311516 www.sint-janshoeve.nl • Gebruikte vanaf 25,00 Geopend opbanden dinsdag, woensdag incl.vrijdag montage balanceren. en vanen9-17 uur, op donTe koop gevraagd loop- en derdag van 9-12 en zaterdag van sloopauto’s. Direct geld en RDW 9-16 uur. Thomassen Auto’s vrijwaring. Haspelweg 37 Deurne tel. 06-53926499.

• Wil jij je teken- en schildertalent (verder) ontwikkelen, dan helpen wij je graag op weg: Atelier de Peelse School

• Rolluiken, luifels, vloerbedekking, lamellen, (rol)gordijnen, jaloezien. Zeer concurrerende prijzen. Gratis meten en hangen. Willies

Boerderijwinkel Sint Jans Hoeve Bakelseweg 54 Tel: 0493-311516 www.sint-janshoeve.nl Geopend op dinsdag, woensdag en vrijdag van 9-17 uur, op don-

Piet van de Mortel †

• Video, Hi8 en DV bandjes overzetten op DVD, Foka Deurne 0493-353102.

• ** ZWARTE MARKT ** Zij overleed thuis in de leeftijd van 89 jaar. VENRAY. Zondag 17 Feb. • Stultiens Decoraties. Glas, Evenementenhal. 600 Kramen spiegels en beletteringen. van alles en nog wat. Boerenkamplaan 116, 5712 AH Rita en Peter vanaerlebv.nl 0492-525483 Fax/tel. 0493-496512. •Someren. Vaatwasser, wasautomaat, droogautomaat, kookplaat, Ester en Johan, Lynn, Daan koelkast, inbouwapparatuur Sandra defect? Bel 0493-695606 voor en Erwin, Noa, Demi herstel. Bots Witgoed Service Asten.

Willy en Hennita

en Martin • ** ZWARTE MARKT Maartje ** Jorg en Esli VENRAY. Zondag 17 Feb. Evenementenhal. 600 Kramen van alles en nog wat. Anja en André vanaerlebv.nl 0492-525483 Jordi

3 februari 2019

Kokmeeuw 10, 5754 CN Deurne • www.massagepraktijk atteveld.nl voor diverse U kunt sportpersoonlijk afscheid nemen van Nolda professionele en ontspanningsmassages. in het uitvaartcentrum van crematorium Meteoorstraat 32, 5751op BMdonderdag 7 februari tussen Berkendonk, Asten. 06-47152324 17.45 en 18.15 uur.

De afscheidsdienst wordt gehouden op vrijdag 8 februari om 09.30 uur in de aula van crematorium Berkendonk, Meanderlaan 1 te Helmond. Samenkomst in de ontvangstkamer van het crematorium, waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.

Ilse en Patrik, Maud

U kunt wel eens moeite hebben bij het pony’s. AutoMaatje is een vervoersservice. Je betaalt een vergoeding van €0,30 per km voor invullen van formulieren. Ieder formulier • Biologisch vlees, puur, • Wilzijn, jij je teken- enisschildertalent weer anders. Als u er zelf niet uitkomt, vervoer naar plaatsen waar je moet maar ambachtelijk met de ontwikkelen, danuhelpen kunt gratis de hulp inschakelen vansmaak de van nadrukkelijk ook naar daar waar (verder) je wilt zijn. vroeger! Varkens, rund, kip, wijdoen je graag Om die dingen te kunnen (blijven) dieop weg:Formulierenbrigade. lamsvlees, vele soorten Atelier de Peelse School De Formulierenbrigade is een het leven kleur geven. vleeswaren o.a.groep uit eigen rokerij. Julianastraat 11 Asten enthousiaste en getrainde vrijwilligers. Biologische aardappelen, uien, Sarah Wigman: 06-48421420 De Formulierenbrigade u recht Een rit aanvragen met AutoMaatje kan door appels, weet eieren,waar boerenkaas, Susanne Relou: 06-23424198 Geopend: vrijdagvan en www.depeelseschool.nl op heeft en kan ugeitenkaas. helpen met het invullen minimaal 2 werkdagen van tevoren te bellen zaterdags 10.00 tot 17.00 uur. Someren, naar (0493) 44 12 66 (bereikbaar van maandag aanvragen. Inloopspreekuur Webwinkel en ook bezorging. dinsdag 13.30-14.30 uur en Asten maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur). • Wil jij je teken- en schildertalent Sumiran Biologische Boerderij (verder) ontwikkelen, dan helpen 13.30-14.30 uur. • Biologisch vlees, puur, 3 5725heerlijke TL • Wil jij je teken- en schildertalent wij je graag op weg: •Broekstraat Appels, peren, Repair Cafe ambachtelijk metSchool de smaak van Asten-Heusden 0493-440630 (verder) ontwikkelen, dan helpen Atelier de Peelse (winter)groenten, aardappels, vroeger! Varkens, rund, kip, Afspraak maken kan via: februari tussen Julianastraat www.sumiran.nl wijWoensdag je graag op13 weg: 11 Asten huisgemaakte jams en chutneys, lamsvlees, vele soorten Atelier Peelse (0493) 44 12boerenzuivel, 34, (bereikbaar 14.00deen 16.00School uur repareren deSarah Wigman: 06-48421420 honing, groenvleeswaren o.a. uit eigen rokerij. maandag t/m donderdag van Julianastraat Asten Relou: 06-23424198 vrijwilligers11van het Repair Café Susanne tenpakketten en diverse streek Biologische aardappelen, uien, Sarah Wigman: 06-48421420 www.depeelseschool.nl 09.00produkten. tot 12.30 uur). kapotte spullen. appels, eieren, boerenkaas, geitenkaas. Geopend: vrijdag en zaterdags 10.00 tot 17.00 uur. Webwinkel en ook bezorging. Sumiran Biologische Boerderij Broekstraat 3 5725 TL Asten-Heusden 0493-440630

Verdrietig, en dankbaar voor alle mooie herinneringen geven wij kennis van het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame (schoon)vader en allerliefste opa

De beste Turkse specialiteiten, lamsvlees of kalfsvlees van Horik uitAndré Nieuw-Zeeland.

Asten: Let op!

• TOON TINNEMANS Te koop gevraagd: percelen • Computerhulp, computerles aanwezig. Zij instaan voor u onderhouds- en Ook de naaister is landbouwgrond gemeente of Boxz! computercursus nodig? klaar in de kantineSomeren van NWC, Beatrixlaan Jongeren van 11 t/m 15 jaar kunnen aansluiten Maarheeze. Mail to42 reparatiewerkzaamheden rond www.wegwijsopdecomputer.nl Buitenstatebrabant@gmail.com Hans Berkers, 0493-380229 of uit verschillende uw huis en bedrijf. Tel. Asten. Reparatie is gratis en de koffie staat bij Boxz. Middels technieken 06-29315869. klaar. verdedigingssporten ga je werken0493-494862. aan • Containers nodig voor bouwfysieke en mentale weerbaarheid, grenzen en sloopafval? Bel Raijmakers • Een frietwagen op uw feest? • Dia’s inscannen, zeer goede OuderSupport stellen, sociale vaardigheden, discipline, Transport BV Someren Voor meer informatie en kwaliteit, eigen beheer, scherpe OuderSupport biedt ouders een (gratis) doorzettingsvermogen, samenwerking, 0493-490152. reserveringen: prijzen. Ook grote aantallen. www.frietexpress.nl of bel Foka Deurne, 8, in de rug. Bevlogen vrijwilligers steuntje wederzijds respect, coördinatie, motoriek en Kerkstraat 0493-693222. 0493-353102. met APK vanaf 450,-. helpen ouders die• Auto een ondersteuningsvraag zo verder. • TOON TINNEMANS • Container en/of grondverzet. Te koop gevraagd: hebben percelen graag verder. Tevens koop gevraagd Dattekan zijn omdatkleine je Raijmakers-Leenen onderhouds- en in gemeente auto’s en sloopauto’s.levert het. •landbouwgrond 10 februari vlooienmarkt als ouder, overbelast bent, je verhaal kwijt In gymzaal de Schop in Asten kun je meedoen 0493-490152. 06-20778602 SomerenTivoli Maarheeze. Mail to reparatiewerkzaamheden rond Tel. 0492-381631/ Sporthal Geert Grootestraat wilt, ondersteuning wilt bij vragen die je hebt, dinsdag van Tel. 15.45 tot 16.45 uur. Voor Buitenstatebrabant@gmail.com uwop huis en bedrijf. www.twanvanhout.nl 72 Eindhoven. Entree 2 euro. bij het organiseren van de 8 x betaal je 10 euro. Aanmelden9-16 bij Onis 0493-494862. uur Kraamhuurpraktische hulp wil • Rommelmarkt De Schakel 06-20299824. Reuver 10 februari enz. Jongerenwerk, Rogier le Pair, r.lepair@ • Containers nodig gezinsactiviteiten/huishouden, voor bouw9.30 - 15.30 uur Broeklaan 2, en sloopafval? Bel Raijmakers • Dia’s inscannen,/zeer goede oniswelzijn.nl 06-18779368 5953 A73 afrit 17/18 Transport BV Someren kwaliteit, eigen beheer, scherpe Informeer bij Ellen vanNB, Heugten; www.carbootsalehorst.nl 0493-490152. prijzen. Ook grote aantallen. (0493) 44 12 43, e.vanheugten@oniswelzijn.nl Er zelf op uit met AutoMaatje Foka Deurne, Kerkstraat 8, Ook wanneer je ouders/gezinnen wilt In de ruim twee maanden dat AutoMaatje 0493-353102. • T.K. gebruikte bouwmaterialen, • Auto met APK vanaf 450,-. ondersteunen alsvloerplanken, vrijwilliger ben je van harte bestaat, hebben 30 vrijwilligers inmiddels deuren, ramen, Tevens te koop gevraagd kleine ijzeren balken enz. Verberne auto’svan en sloopauto’s. • 10 februari vlooienmarkt welkom. bijna 100 ritten gereden. Dit varieert een Meijelseweg 37, Beringe. Tel. 0492-381631/ 06-20778602 Sporthal Tivoli Geert Grootestraat afspraak in het ziekenhuis, op de Tel. koffie bij 077-3078609. www.twanvanhout.nl 72een Eindhoven. Entree euro. Hulp bij het invullen van een formulier dierbare, een 2wekelijks bezoekje aan de 9-16 uur Kraamhuur of een aanvraag kapper of de kaartclub tot het aaien van eigen 06-20299824.

Susanne Relou: 06-23424198 www.depeelseschool.nl

“Ik ben mijn weg gegaan”

• Gebruikte banden vanaf 25,00 incl. montage en balanceren. Te koop gevraagd loop- en sloopauto’s. Direct geld en RDW vrijwaring. Thomassen Auto’s Haspelweg 37 Deurne tel. 06-53926499.

• Rolluiken, luifels, vloerbedekking, lamellen, (rol)gordijnen, jaloezien. Zeer • Biologisch vers brood, concurrerende prijzen. Gratis ambachtelijk bereidWillies in eigen meten en hangen. biologischeBraaksestraat bakkerij op de10, Stoffering, boerderij. 100% Speltbrood, Helmond. Tel. 0492-535901. volkoren en desem broden, www.williesstoffering.nl stokbroden, glutenvrij brood, roggebrood, broodjes en koekjes. Elke vrijdag en zaterdag vers gebakken, Geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur Sumiran biologische boerderij, Broekstraat 3, 5725 TL Asten-Heusden, 0493-440630.

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van oud brandweerman

Mart Janssen In herinnering aan Mart zien wij terug op zijn grote betrokkenheid, technische ondersteuning en enthousiasme voor de Vrijwillige Brandweer Someren • Biologisch vers brood, en de Seniorenclub. • Wil jij je teken- en schildertalent ambachtelijk bereid in eigen (verder) ontwikkelen, dan helpen Wij wensen en op familie biologische bakkerij op de zijn echtgenote wij je graag weg: boerderij. 100% heel Speltbrood, veel sterkte toe omAtelier dit verlies te dragen. de Peelse School volkoren en desem broden, Julianastraat 11 Asten stokbroden, glutenvrij brood, Namens de leden van de brandweer en de seniorenclub, Sarah Wigman: 06-48421420 roggebrood, broodjes koekjes. Susanne Relou: 06-23424198 BestuurenBrandweervereniging Someren. Elke vrijdag en zaterdag vers www.depeelseschool.nl gebakken, Geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur Sumiran biologische •Kringloop EEN AARDE Asten. boerderij, Broekstraat 3, 5725 TL Curiosa, boeken, meubels, kleding Asten-Heusden, • Wil jij je teken-0493-440630. en schildertalent en nog veel meer. (verder) ontwikkelen, dan helpen Goed en goedkoop, kom kijken: je graag op weg: ma 9-12; woe 13-16; do 18. •wijEngels leren als volwassene in Atelier de Peelse -20.30; za 9-12. Molenakkers 11 een kleine groep?School Julianastraat 11 Asten Asten. Breng u spullen i.g.st, ook www.studiedoorzien.nl Sarah Wigman: 06-48421420 oud ijzer. Liever laten ophalen? Susanne Relou: 06-23424198 Bel 06-41655003 www.depeelseschool.nl www.eenaarde.nl •Kringloop EEN AARDE Asten. Curiosa, boeken, meubels, kleding en nog veel meer. Goed en goedkoop, kom kijken:


e en

ating.nl

evonden

7581.

thuis ID of Foka

aagd en voor de out in

s,muren

s

meren.

len ente il to ail.com

bouwakers

0,-. kleine

778602

Someren 06-51439395. • Beter leren leren als middelbare scholier? www.studiedoorzien.nl • Waterschade? plafonds,muren

als NIEUW. offerte voor •Gratis Te huur landbouwgrond 06-13144138. verzekering! Het Verfhuis 440788 • Bijles volgen in een bepaald vak als scholierongedierte?? of student? • Overlast Bel 0493-688006. www.studiedoorzien.nl

www.studiedoorzien.nl • Je paper of werkstuk laten controleren op spelling en/of taalgebruik? www.studiedoorzien.nl

Foka Deurne machines o.a.0493-353102. ploegen, frees, spitmachines, schudder, hark, •mesttank, Stultienskieper, Decoraties. bloter, Glas, tractor spiegels en beletteringen. enz. 06-19076959 Boerenkamplaan 116, 5712 AH Someren. Fax/tel. 0493-496512. • De Mobiele Fietsspecialist Geert, uw adres voor •Verkoop/Reparatie Vaatwasser, wasautomaat, van droogautomaat, kookplaat, nieuwe en gebruikte fietsen! koelkast, inbouwapparatuur Bel 06-13666356. defect? Bel 0493-695606 voor

defect? Bel 0493-695606 voor herstel. Bots Witgoed Service Asten.

www.depeelseschool.nl

•Kringloop EEN AARDE Asten. Curiosa, boeken, meubels, kleding en nog veel meer. Goed en goedkoop,'Tkom kijken: CONTACT/PEELBELANG ma 9-12; woe 13-16; do 18. -20.30; za 9-12. Molenakkers 11 Asten. Breng u spullen i.g.st, ook oud ijzer. Liever laten ophalen? Bel 06-41655003 www.eenaarde.nl

• ** ZWARTE MARKT ** VENRAY. Zondag 17 Feb. | donderdag 7 februari 2019 | pagina 21 Evenementenhal. 600 Kramen van alles en nog wat. vanaerlebv.nl 0492-525483 • Te koop in Mierlo aan het uitvaartbegeleiding Sang +/- 2 ha. weiland. Tel. 06herstel. • www.massagepraktijk te huur, laten Bots Witgoed Service Asten. 12665088 •• Babyborden Je paper of werkstuk • Informatieavond Hypnotische Stultiens Decoraties Someren. atteveld.nl voor diverse controleren op spelling en/of taalmaagband. Woensdag 27 feb. 0493-496512. professionele sport- en gebruik? www.studiedoorzien.nl • Voor al uw schilderwerk •19:00 ** ZWARTE MARKT ** • Biologisch vers brood, uur. Entree: gratis ontspanningsmassages. binnen en buiten. Inlichtingen: VENRAY. Zondag 17 Feb. ambachtelijk bereid in eigen Meteoorstraat 32, 5751 BM Aanmelden: Leon 0610930235/ koop Offerte gevraagd: percelengedeeld0492-331720 of 06-53265973. Allesschilderwerk, samen •TeGratis Samen met jullie geeft uitvaartbegeleiding Evenementenhal. 600 Kramen biologische bakkerij op de Asten. 06-47152324 landbouwgrond35injaar gemeente info@hypnosepraktijkphilips.nl 06-20552192, ervaring. F. Moors Lierop Alles samen gevierd van alles en nog wat.van den Boom zorgvuldig vorm aan een boerderij. 100% Speltbrood, Someren Maarheeze. Mail to vanaerlebv.nl 0492-525483 CONTACT/PEELBELANG | donderdag 7 februari 2019 | pagina 15 Elke dag randje versierd volkoren en desem'T broden, • Wil jij je teken- en schildertalent •Buitenstatebrabant@gmail.com Te koop in Mierlo aanmet het een gouden • Eet- en frietaardappelen te • Digitale foto’s afdrukken op persoonlijk afscheid. Zodat jullie met een stokbroden, glutenvrij brood, (verder) ontwikkelen, dan helpen Sang +/- 2 ha. weiland. Tel. 06koop bij J. Leenders, Bosweg 3 Kodak papier, direct klaar, Tot A4 Alles roggebrood, broodjes en koekjes. •Asten-Heusden. www.massagepraktijk wij je graag op weg: • Containers nodigbeleefd voor bouwgoed gevoel kunnen terugkijken. 12665088 0493-697830. formaat. Foka Deurne, Elke vrijdag en zaterdag vers atteveld.nl voormaandag, diverse Atelier de Peelse School en sloopafval? Belgedaan Raijmakers Alles Openingstijden Kerkstraat 8. 'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag gebakken, Geopend van 10.00 uur7 februari 2019 | pagina 15 professionele sport-vanaf en 8.30 Julianastraat 11 Asten BVschilderwerk Someren vrijdag en zaterdag •Transport Voor al uw Altijd met liefde en plezier • Bij Restaurant de Brabander tot 17.00 uur Sumiran biologische ontspanningsmassages. 0493-490152. Sarah Wigman: 06-48421420 uur. binnen en buiten. Inlichtingen: 3 gangen senioren-menu 10,80. Tot aan de sterren enT.k.degevraagd maan land en tuinbouwboerderij, Broekstraat 3, 5725 TL Meteoorstraat 32, 5751 BM Susanne Relou: 06-23424198 0492-331720 of 06-53265973. Asten-Someren || 0495 625 356 | www.uitvaartvandenboom.nl Asten-Heusden www.uitvaartvandenboom.nl machines o.a. ploegen, frees, Wel reserveren, tel. 0495-663466 Asten. 06-47152324 Asten-Heusden, 0493-440630. www.depeelseschool.nl • Auto met APK vanaf 450,-. F. Moors Lierop • Wil jij je teken- en schildertalent spitmachines, schudder, hark, • Te koop: Hooi bij H. Vink Tevens te koop gevraagd kleine (verder) ontwikkelen, dan helpen Bedroefd omdat wij hem voortaan moeten mesttank, kieper, bloter, tractor • Video, Hi8 en DV bandjes • Bij Restaurant de Brabander •• Feestje op maat? •wij Wil jij je21tekenen schildertalent Kerkweg Someren, tel. 0493Engels leren als volwassene in en sloopauto’s. •Kringloop EEN AARDE Asten. je graag op weg: •auto’s Digitale foto’s afdrukken op enz. 06-19076959 overzetten op DVD, 3 gangen senioren-menu 10,80. www.partyplanner.nl missen, maar heel dankbaar voor de vele 491201 een kleine groep? (verder) ontwikkelen, dan helpen Tel. 0492-381631/ 06-20778602 Curiosa, boeken, meubels, kleding Atelier de Peelse School Kodak papier, direct klaar, Tot A4 Foka Deurne 0493-353102. Wel reserveren, tel. 0495-663466 www.studiedoorzien.nl wij je graag op weg: www.twanvanhout.nl mooie herinneringen die ons altijd zullen en nog veel meer. Julianastraat 11 Asten formaat. Foka Deurne, • •De Mobiele Fietsspecialist • Beter leren leren als middelbare Atelier de Peelse School Te koop: Hooi bij H. Vink • Onderhoud en plantadvies voor Goed en goedkoop, kom kijken: Kerkstraat 8. Sarah Wigman: 06-48421420 bijblijven, delen wij u Geert, mede van is uwdat adres voorons scholier? www.studiedoorzien.nl • Video, Hi8 en DV bandjes • Stultiens Decoraties. Glas, • Feestje op maat? Julianastraat 11 Asten Kerkweg 21 Someren, tel. 0493kleine tuinen en 06-23424198 bedrijfsgroen Piet • Container en/of grondverzet. • TOON TINNEMANS ma 9-12; woe 13-16; do 18. Susanne Relou: Verkoop/Reparatie van pap, overzetten op DVD, spiegels en beletteringen. www.partyplanner.nl heengegaan mijn lieve man, ons 491201 van de Laar, tel. 06-41824620 Raijmakers-Leenen levert het. Sarah Wigman: 06-48421420 onderhouds- en -20.30; za 9-12. Molenakkers 11 www.depeelseschool.nl T.k. gevraagd land en tuinbouwnieuwe en gebruikte fietsen! Foka Deurne 0493-353102. Boerenkamplaan 116, 5712 AH •Tel. Te 0493-490152. huur landbouwgrond Susanne Relou: 06-23424198 reparatiewerkzaamheden rond schoonvader en opa Asten. Breng u spullen i.g.st, ook machines o.a. ploegen, frees, Bel 06-13666356. Someren. Fax/tel. 0493-496512. 06-13144138. • Beter leren leren als middelbare www.depeelseschool.nl uw huis en bedrijf. Tel. • Onderhoud en plantadvies voor • 8mm spoelen overzetten op oud ijzer. Liever laten ophalen? spitmachines, schudder, hark, •dvd, WilBel jij je tekenen schildertalent scholier? www.studiedoorzien.nl • Stultiens Decoraties. Glas, kleine tuinen en bedrijfsgroen Piet Foka Deurne • Rommelmarkt De Schakel 0493-494862. Bel 06-41655003 mesttank, kieper, bloter, tractor (verder) ontwikkelen, dan helpen • Vaatwasser, wasautomaat, spiegels en beletteringen. •Reuver Bijles 10 volgen in een bepaald vak de Laar, tel. 06-41824620 0493-353102. februari •Kringloop EEN AARDE Asten. www.eenaarde.nl • van Informatieavond Hypnotische enz. 06-19076959 droogautomaat, kookplaat, wij je graag op weg: Boerenkamplaan 116, 5712 AH als student? • Te huur landbouwgrond 9.30scholier - 15.30ofuur Broeklaan 2, Curiosa, boeken, meubels, kleding • Dia’s inscannen, zeer goede koelkast, inbouwapparatuur maagband. Woensdag 27 feb. Atelier de Peelse School Someren. Fax/tel. 0493-496512. 06-13144138. www.studiedoorzien.nl 5953 NB, A73 afrit 17/18 • 8mm spoelen overzetten op • Gebakken klinkers, oude en defect? Bel 0493-695606 voor kwaliteit, eigen beheer, scherpe en nog veel meer. • Biologisch vers brood, 19:00 uur. Entree: gratis Julianastraat 11 Asten •prijzen. De Mobiele Fietsspecialist echtgenoot van www.carbootsalehorst.nl herstel. dvd, Bel Foka Deurne nieuwe. Ook grote aantallen. Goed en goedkoop, kom kijken: ambachtelijk bereid in eigen Aanmelden: Leon 0610930235/ Sarah Wigman: 06-48421420 Geert, uw adres voor • Vaatwasser, wasautomaat, Bots Witgoed Service Asten. • Bijles volgen in een bepaald vak • Je paper of werkstuk laten 0493-353102. www.vanwoeziksierbestrating.nl Foka Deurne, Kerkstraat 8, ma 9-12; Relou: woe 13-16; do 18. biologische bakkerij op de droogautomaat, kookplaat, info@hypnosepraktijkphilips.nl Susanne 06-23424198 Verkoop/Reparatie van als scholier of student? controleren op spelling en/of taalTel. 077-4662579 Meijel. • T.K. gebruikte bouwmaterialen, 0493-353102. -20.30; za 9-12. Molenakkers 11 koelkast, inbouwapparatuur boerderij. 100% Speltbrood, www.depeelseschool.nl nieuwe en gebruikte fietsen! www.studiedoorzien.nl gebruik? www.studiedoorzien.nl vloerplanken, deuren, ramen, • Gebakken klinkers, oude en defect? Bel 0493-695606 voor Asten. Breng u spullen i.g.st, ook • ** ZWARTE MARKT ** volkoren en desem broden, Bel 06-13666356. • nieuwe. Eet- en frietaardappelen te herstel. ijzeren balken enz. Verberne • Wie heeft er soms oud ijzer. Liever laten ophalen? • 10 februari vlooienmarkt VENRAY. Zondag 17 Feb. stokbroden, glutenvrij brood, koop bij J. Leenders, Bosweg 3 Bots Witgoed Service Asten. • Je paper of werkstuk laten • Gratis Offerte schilderwerk, Meijelseweg 37, Beringe. Tel. www.vanwoeziksierbestrating.nl autosleutel+huissleutel gevonden Bel 06-41655003 Sporthal Geert Grootestraat HijTivoli overleed in de leeftijd van 86 jaar. roggebrood, broodjes en koekjes. Evenementenhal. 600 Kramen Asten-Heusden. 0493-697830. controleren op spelling en/of taal06-20552192, 077-3078609. 35 jaar ervaring. Tel. 077-4662579 Meijel. tussen Postel en BoerenEindhoven. Entree 2 euro. www.eenaarde.nl •72Informatieavond Hypnotische Elke vrijdagwww.studiedoorzien.nl en zaterdag vers van alles en nog wat. Openingstijden maandag, gebruik? kamplaan? Tel. 06-53107581. 9-16 uur Kraamhuur • ** ZWARTE MARKT ** maagband. Woensdag 27 feb. gebakken, Geopend van 10.00 uur vanaerlebv.nl 0492-525483 vrijdag en zaterdag vanaf 8.30 Nelly • Gebruikte Te koop in banden Mierlo aan het25,00 vanaf 06-20299824. • WieJanssen-Meeuws heeft er soms VENRAY. Zondag 17 Feb. • Biologisch vers brood, 19:00 uur. Entree: gratis tot 17.00 uur Sumiran biologische uur. Sang +/2 ha. weiland. Tel. 06• Gratis Offerte schilderwerk, incl. montage en balanceren. autosleutel+huissleutel gevonden • Officiële pasfoto’s u thuis ambachtelijk bereid inbijeigen Evenementenhal. 600 Kramen boerderij, Broekstraat 3, 5725 TL Aanmelden: Leon 0610930235/ Peter • www.massagepraktijk 06-20552192, 35 jaar ervaring. 12665088 enPostel Gerry Te koop gevraagd loop- en tussen en Boerengemaakt, voor paspoort, • Computerhulp, computerles biologische bakkerij op deID of Asten-Heusden, 0493-440630. van alles en nog wat. info@hypnosepraktijkphilips.nl atteveld.nl voor diverse • Wil jij je tekenen schildertalent kamplaan? Tel. 06-53107581. sloopauto’s. Direct geld en RDW rijbewijs; 0493-353102, Foka of computercursus nodig? Laurie boerderij. 100% Speltbrood, vanaerlebv.nl 0492-525483 professionele sport- en (verder) ontwikkelen, dan helpen • Te koop in Mierlo aan het vrijwaring. Thomassen Auto’s • Voor al uw schilderwerk Deurne. www.wegwijsopdecomputer.nl volkoren en desem broden, • Sang Engels leren als volwassene in Iryn Stefan ontspanningsmassages. •Hans Eet- Berkers, en frietaardappelen wij jeen graag op weg: bij u thuis +/2 ha. weiland. Tel. 06binnen en buiten. Inlichtingen: Haspelweg 37 Deurne tel. 0493-380229teof • Officiële pasfoto’s stokbroden, glutenvrij brood, een kleine groep? Meteoorstraat 32, 5751 BM • www.massagepraktijk koop bij J. Leenders, Bosweg 3 12665088 Atelier de Peelse School ID of 0492-331720 of 06-53265973. 06-53926499. 06-29315869. gemaakt, voor paspoort, • Haard/kachelhout gezaagd en roggebrood, broodjes en koekjes. www.studiedoorzien.nl John en Beppie Asten. 06-47152324 atteveld.nl voor diverse Asten-Heusden. 0493-697830. Julianastraat 11 Asten Foka F. Moors Lierop rijbewijs; 0493-353102, gekloofd o.a eik en berk voor de Elke vrijdag en zaterdag vers professionele sport- en Openingstijden maandag, Sarah Wigman: 06-48421420 Ellen en Frank, Sep • Voor al uw schilderwerk Deurne. winter 2018/2019. Ook hout in • Rolluiken, luifels, • Een frietwagen uw feest? gebakken, Geopend van 10.00 uur • Container en/of grondverzet. ontspanningsmassages. vrijdag en zaterdagopvanaf 8.30 • Wil jij je teken- en schildertalent Susanne Relou: 06-23424198 binnen en buiten. Inlichtingen: zakken. •vloerbedekking, Digitale foto’s lamellen, afdrukken op Hilde Voor meer informatie en tot 17.0006-23720617 uur Sumiran biologische Raijmakers-Leenen levert het. Meteoorstraat 32, 5751 BM uur. (verder) ontwikkelen, dan helpen www.depeelseschool.nl 0492-331720 of 06-53265973. Kodak papier, direct klaar, Tot A4 (rol)gordijnen, jaloezien. Zeer reserveringen: • Haard/kachelhout gezaagd en boerderij, Broekstraat 3, 5725 TL Tel. 0493-490152. Asten. 06-47152324 wij je graag op weg: F. Moors Lierop formaat. Foka Deurne, concurrerende prijzen. Gratis www.frietexpress.nl of bel gekloofd eik en berk voor de Marcel eno.aYvonne • Hoogwerker te0493-440630. huur. Asten-Heusden, Atelier de Peelse School •0493-693222. Wil jij je teken- en schildertalent • winter Kerkstraat 8. Wil jijSureya je teken- en Ook schildertalent 2018/2019. hout in meten en hangen. Willies Werkhoogte 14 meter. • Rommelmarkt De Schakel Rik en • Wil jij je teken- en schildertalent Julianastraat 11 Asten (verder) ontwikkelen, dan helpen (verder) zakken.ontwikkelen, 06-23720617dan helpen Stoffering, Braaksestraat 10, • Digitale foto’s afdrukken op Past doorleren een poort. • Engels als volwassene in Reuver 10 februari Sarah Wigman: 06-48421420 (verder) ontwikkelen, dan helpen wij je graag op weg: Sara wij je graag op weg: Kodak papier, klaar, 2, Tot A4 Helmond. Tel. 0492-535901. www.driessenverhuur.nl T.k. gevraagd land en tuinbouween kleine groep? 9.30 - 15.30 uurdirect Broeklaan Susanne Relou: 06-23424198 wij je graag op weg: Atelier de Peelse School Atelier de PeelseteSchool formaat. Fokaafrit Deurne, Someren 06-51439395. www.williesstoffering.nl • Hoogwerker huur. machines o.a. ploegen, frees, www.studiedoorzien.nl 5953 NB, A73 17/18 www.depeelseschool.nl Atelier de Peelse School Julianastraat 11 Asten EdJulianastraat en Sylvia11 Kerkstraat 8. Werkhoogte 14Asten meter. spitmachines, schudder, hark, www.carbootsalehorst.nl Julianastraat 11 Asten Sarah Wigman: 06-48421420 Sarah Wigman: 06-48421420 Past door poort. mesttank, kieper, bloter, tractor Maaike eneen Marvin •• Container Waterschade? plafonds,muren en/of grondverzet. Sarah Wigman: 06-48421420 Susanne Relou: 06-23424198 •Kringloop EEN AARDE Asten. Susanne Relou: 06-23424198 www.driessenverhuur.nl enz. 06-19076959 als NIEUW. en tuinbouw• Biologisch vlees, puur, Raijmakers-Leenen levert het. • T.k. T.K.gevraagd gebruikteland bouwmaterialen, Bram Susanne Relou: 06-23424198 www.depeelseschool.nl Curiosa, boeken, meubels, kleding Leggen van vloertegels met vloerverwarming www.depeelseschool.nl Someren 06-51439395. Gratis offerte voor machines o.a. ploegen, frees, ambachtelijk met de smaak van Tel. 0493-490152. vloerplanken, deuren, ramen, www.depeelseschool.nl en nog veel meer. verzekering! Het Verfhuis spitmachines, schudder, hark, vroeger! Varkens, rund, kip, • De Mobiele Fietsspecialist ijzeren balken enz. Verberne Stofvrij inslijpen, klaarMeijelseweg in 3 dagen Goed en goedkoop, kom kijken: • Wil Geldrop, jij je teken- en2schildertalent mesttank, kieper, bloter, Tel. tractor februari 2019• Waterschade? plafonds,muren lamsvlees, vele soorten Geert, uw adres voor 37, Beringe. •440788 Rommelmarkt De Schakel •Kringloop EEN AARDE Asten. ma 9-12; woe 13-16; do 18. (verder) ontwikkelen, dan helpen enz. 06-19076959 als NIEUW. Verkoop/Reparatie vleeswaren o.a. uit van eigen rokerij. 077-3078609. Reuver 10 februari Curiosa, boeken, meubels, kleding -20.30; za 9-12. Molenakkers 11 wij je graag op weg: Gratis offerte voor • Overlast ongedierte?? nieuwe en gebruikte fietsen! Biologische aardappelen, uien, 9.30 15.30 uur Broeklaan 2, en nog veel meer. Asten. Breng u spullen i.g.st, ook 100 AtelierKeizerstraat de Peelse School Bel 0493-688006. verzekering! Het Verfhuis Bel 06-13666356. appels, eieren, boerenkaas, De Mobiele Fietsspecialist 5953 NB, A73 afrit 17/18 • •Gebruikte banden vanaf 25,00 Goed en goedkoop, kom kijken: oud ijzer. Liever laten ophalen? Julianastraat 440788 5711 11 TZAsten Someren Geert, uw adres voor geitenkaas. Geopend: vrijdag en www.carbootsalehorst.nl incl. montage en balanceren. ma 9-12; woe 13-16; do 18. Bel 06-41655003 Sarah Wigman: 06-48421420 • Babyborden te huur, van en zaterdags 10.00 tot 17.00 uur. TeVerkoop/Reparatie koop gevraagd loop-20.30; za 9-12. Molenakkers 11 www.eenaarde.nl •Webwinkel Informatieavond Hypnotische Susanne Relou: 06-23424198 Stultiens Decoraties Someren. • Overlast ongedierte?? nieuwe en gebruikte fietsen! en ook bezorging. • T.K. gebruikte bouwmaterialen, sloopauto’s. Direct geld en RDW Asten. Breng u spullen i.g.st, ook De afscheidsdienst enBelcrematie maagband. Woensdag 27 feb. www.depeelseschool.nl 0493-496512. 0493-688006.hebben Belleweg 2A, 5711 DH Someren, Tel. (0493) 47 03 04 Bel 06-13666356. Sumiran Biologische Boerderij vloerplanken, deuren, ramen, vrijwaring. Thomassen Auto’s Met of zonder sloopwerk, oud ijzer. Liever laten ophalen? •kun Biologisch vers brood, In mijn coachpraktijk je terecht voor 19:00 uur. Entree: plaatsgevonden op donderdag 7 februari. Broekstraat 3 5725 gratis TL ijzeren balken enz. Verberne Haspelweg 37 Deurne tel. j.boerekamps@kpnplanet.nl Bel 06-41655003 ambachtelijk bereid in eigen Aanmelden: Leon 0610930235/ • Babyborden te huur, Te koop gevraagd: percelen Asten-Heusden 0493-440630 Meijelseweg 37, Beringe. Tel. 06-53926499. metselwerk nieuwe muurtjes Loopbaanbegeleiding /coaching www.eenaarde.nl • Informatieavond Hypnotische biologische bakkerij op de Stultiens Decoraties Someren. landbouwgrond in gemeente info@hypnosepraktijkphilips.nl www.sumiran.nl 077-3078609. Woensdag 27 feb. boerderij. 100% Speltbrood, 0493-496512. Someren Maarheeze. Mail to van maagband. Persoonlijke Coaching Leveren en zetten alle tegels • 19:00 Rolluiken, luifels, • Biologisch vers brood, volkoren en desem broden, uur. Entree: gratis • Eet- en frietaardappelen te •Buitenstatebrabant@gmail.com Gebruikte banden vanaf 25,00 vloerbedekking, lamellen, Coaching bij Stress & Burn-out • Appels, heerlijke ambachtelijk bereid in eigen stokbroden, glutenvrij brood, Aanmelden: Leon 0610930235/ Te koop gevraagd: percelen koop bij J. peren, Leenders, Bosweg 3 incl. montage en balanceren. (rol)gordijnen, jaloezien. Zeer biologische bakkerij op de roggebrood, broodjes en koekjes. (winter)groenten, aardappels, landbouwgrond in gemeente info@hypnosepraktijkphilips.nl •TeContainers nodig voor bouwCoaching voor Ondernemers Asten-Heusden. 0493-697830. koop gevraagd loopen dag open concurrerende prijzen. Gratis Elke vanaf 10.00 uur, boerderij. 100% Speltbrood, Elke vrijdag en zaterdag vers Someren Maarheeze. Mail to huisgemaakte jams en chutneys, en sloopafval? Bel Raijmakers DANKBETUIGING Openingstijden maandag, sloopauto’s. Direct geld en RDW meten en hangen. Willies volkoren enBen desem Geopend van 10.00 uur Buitenstatebrabant@gmail.com Transport BV Someren honing,enboerenzuivel, groenzaterdag 9.00 uur, 10, vrijdag zaterdag vanaf 8.30 •vanaf Eeten frietaardappelen te vrijwaring. Thomassen jebroden, benieuwd ofgebakken, ik iets voor jou Elke Auto’s dag open vanaf 10.00 uur, Stoffering, Braaksestraat stokbroden, glutenvrij brood, tot 17.00 uur Sumiran biologische 0493-490152. tenpakketten en diverse streek uur. koop bij J. Leenders, Bosweg 3 Haspelweg 37 Deurne tel. Helmond. Tel. 0492-535901. en jouw vraag kan betekenen? vrijdag koopavond tot 20.00 zaterdag vanaf 9.00 uur,uur, roggebrood, broodjes en koekjes. Voor de vele blijken• van medeleven boerderij, Broekstraat 3, 5725 TL Containers nodig voor bouwAsten-Heusden. 0493-697830. produkten. 06-53926499. www.williesstoffering.nl Elke vrijdag enKijk zaterdag vers 0493-440630. dan eens opAsten-Heusden, mijn website, en sloopafval? Bel Raijmakers • Auto met APK vanaf 450,-.koopavond vrijdag tot gesloten. 20.00 uur, •Boerderijwinkel bij het overlijden van ons moeder Openingstijden maandag, woensdag gehele dag Jans Hoeve Wil jij je teken-Sint en schildertalent gebakken, Geopend van 10.00 uur of bel me 06-27889178. Transport BV Someren Tevens te koop gevraagd kleine vrijdag en zaterdag vanaf 8.30 WWW.COACH-UP.NL (verder) ontwikkelen, • Rolluiken, luifels, Bakelseweg 54 Tel: dan helpen woensdagmiddag gesloten! tot 17.00 uur Sumiran biologische • Engels leren als volwassene in 0493-490152. auto’s en sloopauto’s. wij je graag op weg: vloerbedekking, lamellen, 0493-311516 • uur. Biologisch vlees, puur, Ik maak graag je! boerderij, Broekstraat 3, 5725 TL kennis een kleinemet groep? Tel. 0492-381631/ 06-20778602 Atelier de Peelse School (rol)gordijnen, jaloezien. Zeer ambachtelijk met de smaak van www.sint-janshoeve.nl Asten-Heusden, 0493-440630. www.studiedoorzien.nl www.twanvanhout.nl • Auto met APK vanaf 450,-. Julianastraat Asten woensdag • Wil jijVarkens, jeP. tekenen schildertalent concurrerende prijzen. Gratis TEGELWERKEN SLAATS vroeger! rund, kip, Geopend op 11 dinsdag, Tevens te koop gevraagd kleine Sarah Wigman: 06-48421420 (verder) ontwikkelen, meten en hangen. Willies lamsvlees, vele soortendan helpen en vrijdag van 9-17 uur, op don• Container en/of grondverzet. • Engels leren als volwassene in NEERKANT B.V. auto’s en sloopauto’s. •Stoffering, TOON TINNEMANS Susanne Relou: 06-23424198 wij je graago.a. op uit weg: Braaksestraat 10, vleeswaren eigen rokerij. bedanken wij u hartelijk voor de06-20778602 lieve derdag van 9-12 en zaterdag van Raijmakers-Leenen levert het. een kleine groep? Tel. 0492-381631/ onderhoudswww.depeelseschool.nl Atelier de Peelse School uien, Helmond. Tel.en 0492-535901. Biologische aardappelen, Tel. 0493-490152. www.studiedoorzien.nl 9-16 uur. kaarten, bloemen en uw www.twanvanhout.nl aanwezigheid bij de reparatiewerkzaamheden rond Julianastraat 11 Asten www.williesstoffering.nl appels, eieren, boerenkaas, uw•huis bedrijf. Tel. INLOOPDOUCHE, UWenBAD NAAR Sarah Wigman: 06-48421420 uitvaart. Het is voor ons een grote troost te • Wil jij je teken- en schildertalent geitenkaas. Geopend: vrijdag en • Container en/of grondverzet. • Rommelmarkt De Schakel 0493-494862. • TOON TINNEMANS SNEL EN VOORDELIG! Susanne 10.00 Relou:tot 06-23424198 (verder) ontwikkelen, dan helpen zaterdags 17.00 uur. weten hoe geliefd ze was en hoe Raijmakers-Leenen levert het. Reuver 10 februari onderhoudsen ze werd www.depeelseschool.nl • Eigen voordelige SELECTION • Biologisch vlees, puur, import: “FILGIO wij je graag op weg: Webwinkel en ook bezorging. Tel. 0493-490152. 9.30 - 15.30 uur Broeklaan 2, reparatiewerkzaamheden rond gewaardeerd. •ambachtelijk Dia’s inscannen, zeer goede met de smaak van Atelier de Peelse School Sumiran Biologische Boerderij • Bijna 1000 soorten en kleuren tegels in showroom 5953 NB, A73 afrit 17/18 uw huis en bedrijf. kwaliteit, eigen beheer, scherpe Een speciaal woord van dank aan Tel. Team vroeger! Varkens, rund, kip, • Wil jij je 3tekenBroekstraat 5725en TLschildertalent Julianastraat 11 Asten www.carbootsalehorst.nl te bezichtigen • Rommelmarkt De Schakel 0493-494862. prijzen. Ook grote aantallen. Sarah Wigman: 06-48421420 lamsvlees, vele soorten (verder) ontwikkelen, dan helpen Asten-Heusden 0493-440630 Savant “Het Huukske” in de Lisse waar ze Reuver 10 februari Foka Deurne, Kerkstraat 8, op maat. • Vrijblijvende offerte Susanne Relou: 06-23424198 wij je graag op weg: vleeswaren o.a. uit eigen rokerij. www.sumiran.nl 9.30 - 15.30 uur Broeklaan 2, • T.K. gebruikte bouwmaterialen, 0493-353102. ruim zes jaar heeft gewoond. • Dia’s inscannen, zeer goede • Tegelsaardappelen, in elke prijsklasse, elK formaat en alle kleuren www.depeelseschool.nl Atelier de Peelse School Biologische uien, 5953 NB, A73 afrit 17/18 vloerplanken, deuren, ramen, kwaliteit, eigen beheer, scherpe • ERKENT EN TROTSE VTWONEN DEALER, Julianastraat 11 Asten appels, eieren, boerenkaas, www.carbootsalehorst.nl ijzeren balken enz. Verberne prijzen. Ook grote aantallen. • 10 februariGeopend: vlooienmarkt • Appels, peren, heerlijke Sarah Wigman: 06-48421420 geitenkaas. vrijdag en Mieke en Theo, Ricus Tiny,Kerkstraat 8, MAAK KENNIS MET Meijelseweg 37, Beringe. Tel. Fokaen Deurne, Sporthal Tivoli Geert Grootestraat (winter)groenten, aardappels, Susanne Relou: 06-23424198 zaterdags 10.00 tot 17.00 uur. 077-3078609. ONZE TEGELSTYLIST • T.K. gebruikte bouwmaterialen, 0493-353102. Frans en Nelly, Francine, 72 Eindhoven. Entree 2 euro. huisgemaakte jams en chutneys, www.depeelseschool.nl Webwinkel en ook bezorging. vloerplanken, deuren, ramen, 9-16 uur Kraamhuur Jacqueline en Wim en de kleinkinderen honing, boerenzuivel, groenSumiran BiologischeP.Boerderij ijzeren balken enz. Verberne • Gebruikte banden vanaf 25,00 06-20299824. Tegelwerken Slaats • 10 februari vlooienmarkt tenpakketten en diverse streek Broekstraat 3 5725 TL Meijelseweg 37, Beringe. Tel. incl. montage en balanceren. Sporthal Tivoli Geert Grootestraat Dorpsstraat 35 Tel: (077) 466 32 52 Asten-Heusden 0493-440630 produkten. 077-3078609. Te koop gevraagd loop- en 72 Eindhoven. Entree 2 euro. Asten, februari 2019 • Computerhulp, computerles www.sumiran.nl 5758 AN nodig? Neerkant info@slaats-tegelwerken.nl Boerderijwinkel Sint Jans Hoeve sloopauto’s. Direct geld en RDW 9-16 uur Kraamhuur of computercursus Bakelseweg 54 Tel: vrijwaring. Thomassen Auto’s • Gebruikte banden vanaf 25,00 06-20299824. www.wegwijsopdecomputer.nl Elke dag open vanaf 10.00 uur, zat. vanaf 9.00 uur. Vr. koopavond tot 20.00 uur. Wo gesloten! 0493-311516 Haspelweg 37 Deurne tel. incl. montage en balanceren. Berkers, 0493-380229 •Hans Appels, peren, heerlijke of 06-53926499. Te koop gevraagd loop- en www.sint-janshoeve.nl 06-29315869. • Computerhulp, computerles (winter)groenten, aardappels, www.slaats-tegelwerken.nl sloopauto’s. Direct geld en RDW of computercursus nodig? huisgemaakte jams en chutneys, Geopend op dinsdag, woensdag vrijwaring. Thomassen Auto’s • Rolluiken, luifels, www.wegwijsopdecomputer.nl • Een frietwagen op uwgroenfeest? en vrijdag van 9-17 uur, op donhoning, boerenzuivel, Haspelweg 37 Deurne tel. Hans Berkers, 0493-380229 of vloerbedekking, lamellen, Voor meer informatie en streek derdag van 9-12 en zaterdag van tenpakketten en diverse 06-53926499. 06-29315869. (rol)gordijnen, jaloezien. Zeer reserveringen: 9-16 uur. produkten. concurrerende prijzen. Gratis www.frietexpress.nl of bel Boerderijwinkel 0493-693222. Sint Jans Hoeve meten en hangen. Willies • Rolluiken, luifels, • Een frietwagen op uw feest? Bakelseweg 54 Tel: Stoffering, Braaksestraat 10, vloerbedekking, lamellen, Voor meer informatie en Nobisweg 1a Asten 0493-311516 Helmond. Tel. 0492-535901. (rol)gordijnen, jaloezien. Zeer reserveringen: Sportschool Move Your Body of bel www.sint-janshoeve.nl www.williesstoffering.nl concurrerende prijzen. Gratis www.frietexpress.nl 0493-693222. meten en hangen. Willies Geopend op dinsdag, woensdag www.acupunctuurlotus.nl Stoffering, Braaksestraat 10, en vrijdag van 9-17 uur, op donHelmond. Tel. 0492-535901. • Biologisch vlees, puur, derdag van 9-12 en zaterdag van www.williesstoffering.nl ambachtelijk met de smaak van 9-16 uur. vroeger! Varkens, rund, kip, lamsvlees, vele soorten • Biologisch vlees, puur, vleeswaren o.a. uit eigen rokerij. Tevens: ambachtelijk met de smaak van Biologische aardappelen, uien, vroeger! Varkens, rund, kip, • Dakpan reparatie appels, eieren, boerenkaas, lamsvlees, vele soorten geitenkaas. Geopend: vrijdag en • Gevel reiniging tevens: vleeswaren o.a. uit eigen rokerij. zaterdags 10.00 tot 17.00 uur. • Stallen reiniging tevens: tevens: • Airless spuitwerken Biologische aardappelen, uien, Webwinkel en ook bezorging. • Silo reiniging • Airless spuitwerken • Dakgoot reiniging appels, eieren, boerenkaas, Sumiran Biologische Boerderij • Airless spuitwerken • Gevelreiniging Korting geldt op de gehele SALE (Lingerie, en TL heren). geitenkaas. Geopend: vrijdag en nachtmode Broekstraat 3 5725 • Zonnepaneel reiniging • Gevelreiniging • Gevelreiniging • Stallenreiniging zaterdags 10.00 tot 17.00 uur. Asten-Heusden 0493-440630 • Bemand te huur, spin hoog• Stallenreiniging • Stallenreiniging • Siloreiniging Webwinkel en ook bezorging. www.sumiran.nl werker, past door een loopdeur • Siloreiniging Sumiran Biologische Boerderij • Siloreiniging • Bomen snoeien. Broekstraat 3 5725 TL www.heuvareiniging.nl • Appels, peren, heerlijke Asten-Heusden 0493-440630 www.heuvareiniging.nl (winter)groenten, aardappels, www.heuvareiniging.nl Someren www.sumiran.nl Korting geldt op de gehele SALE (Lingerie, nachtmode en heren). huisgemaakte jams en chutneys, Someren Someren 0493-472172 - 06-28230356 honing, boerenzuivel, groen0493-472172 06-28230356 0493-472172 - 06-28230356 • Appels, peren, heerlijke kor tenpakketten en diverse streek LINDESSA DEURNE, STATIONSSTRAAT 13, Tel. 0493-320944 (winter)groenten, aardappels, Dakre ting op produkten. i n i g i huisgemaakte jams en chutneys, n Geve facebook.com/lindessadeurne Boerderijwinkel Sint Jans Hoeve lreini g en honing, boerenzuivel, groenging. Bakelseweg 54 Tel: Marly van Eckendonk Sandra Slegers tenpakketten en diverse streek 0493-311516 LINDESSA DEURNE,produkten. STATIONSSTRAAT 13, Tel. 0493-320944 www.sint-janshoeve.nl Koningsplein 24 - Asten - 0493-381554 Boerderijwinkel Sint Jans Hoeve Geopend op dinsdag, woensdag www.uitvaartamore.nl LINDESSA DEURNE,facebook.com/lindessadeurne STATIONSSTRAAT 13, Tel. 0493-320944 Bakelseweg 54 Tel: en vrijdag van 9-17 uur, op don0493-311516 derdag van 9-12 en zaterdag van facebook.com/lindessadeurne www.sint-janshoeve.nl 9-16 uur. Geopend op dinsdag, woensdag en vrijdag van 9-17 uur, op donderdag van 9-12 en zaterdag van • Gratis Offerte schilderwerk, 06-20552192, 35 jaar ervaring.

Fam i l i e b e ri ch t e n

van den Boom

VALENTIJNSMENU DONDERDAG 14 FEBRUARI

Romantisch dineren met uw geliefde.. 3 of 4-gangen diner Preuverije plank voor 2, bestaande uit diverse vlees en visgerechtjes, groenten en dips met brood, aïoli en kruidenboter *** Paddenstoelenbouillon met truffelroom of Mezzaluna met basilicumjus *** Doradefilet van de grill met citroen-chimichurri en gegrilde little gem of Aardappeltortilla met medaillon van varkenshaas en gerookte paprikamayonaise *** Plank met zoetigheden om samen te delen

Mart Janssen Nelly Meeuws

Prijs 3-gangen: € 32,50 p.p. Prijs 4-gangen: € 37,50 p.p. Reserveren gewenst

oede cherpe en. 8,

kt otestraat uro.

terles g? uter.nl 229 of

eest?

el

Tegelvloeren; APK Tegelvloeren

Leggen van vloertegels met vloerverwarming Airco service Stofvrij inslijpen, in 3 dagen Alarm klaar SCM erkend Banden / Velgen / Accu’s Onderhoud en reparatie van alle merken Ruitservice / Ruitreparaties Met of zonder sloopwerk, Storingen grote keuze. metselwerk Zeer nieuwe muurtjes

Badkamer en w.c. renovatie; Tegels Badkamer en w.c. renovatie

Alle prijsklassen. Leveren en zetten van alle tegels

Alleen leveren. Vakkundig aanbrengen. Wegens vakantie gesloten Gratis gebruik van gereedschap. van 24 - 12 t/m 2 -1 “Prettige feestdagen gewenst!”

Stien Thijssen-Verberne

• • • •

187608

rond

HOGE KORTING OP DE SALE!!! HOGE KORTING OP DE SALE!!!

ALLE BH’s en SLIPS

40 t/m 70%

KORTING

06 488 12 137

Dakreiniging & Coating

Dakreiniging & Coating Dakreiniging & Coating Dakreiniging & Coating

ALLE NACHTMODE

korting rting % 0 4 ko nu -//- 50% r e e ks of m

50 t/m 70% 3 stu

P O = g OP40% kortin rting

nu -/50% ko / r e of me 3 stuks

P O = KORTINGOP

25%


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 7 februari 2019 | pagina 22

Kerkb e ri ch t e n R.K. Franciscusparochie Asten-Someren Lambertus Someren Zondag 09.30 uur H. Mis St. Lambertus Dameskerkkoor Wim en Leen Meeuws-Martens en Marjan Meeuws; Leen Bollen-Zeegers vw verjaardag; Miet Welten-vd Laar vw verjaardag; Bertha vd Weerden-v Heugten vw verjaardag; Helmi Muijen vw verjaardag. Eegelshoeve Someren Zaterdag 19.00 uur H. Mis. Intentie: uit dankbaarheid; Joep Umans. Sonnehove Someren Maandag 18.30 uur H. Mis H. Naam Jezus Lierop Zondag 10 feb 10.00 uur: H. Mis in Koepelkerk, mmv Par. Kerkkoor, Herman Kuijpers vw verjaardag, Martien vd Einden vw sterfdag Jan vd Eijnden. Ouders Kuypers-van Velthoven en Martien, Piet Verberne vw verjkaardag en sterfdag. Woensdag 13 feb: Mis in Henricushof. O.L.Vrouw Tenhemelopneming Someren-Eind Zaterdag 9 februari om 18.00 uur H. mis in de Einder, ingang Lambertusstraat. Intenties: Overleden familie Seijkens; To Theelen-Caris. Kapel Sluis XIII Someren-Eind Zondag 10 februari: Communieviering 10.15 uur. H. Maria Presentatiekerk Asten Zondag 11.00: Eucharistieviering mmv Jozefkoor ( Na afloop koffie en thee voor iedereen) Intenties: Peter Knapen; Lena Leijten- v Lierop; Ad vd Schoot; Ria vd Schoot – Mennen; Leo v Kessel; Huub Engels en overleden familieleden; Jan de Beer en Tiny de Beer Kelders; Overl. Ouders Bukkems- Berkvens; Johan Swinkels; Overleden ouders Janus en Anneke Verhees – Verbeten en overl. familie; Arian Verleisdonk; Mieke van Gogh –v Baar; Zr Livina

v Hest; Coba de Haas- Honing. dinsdag 9.30: Eucharistieviering Kapel Missiezusters. Donderdag Eucharistieviering Kapel Missiezusters Intentie: Tot welzijn van de gehele Franciscusparochie en kerk. H. Antonius van Paduakerk Heusden Zaterdag 9 februari: 18.30 uur: Eucharistieviering mmv het kerkkoor. Intenties: Pastoor van Steen vanwege verjaardag. Overleden ouders Aartsv.d. Heuvel vanwege verjaardag, Johan en Jo Verberne-Rovers, Gerda, Harrie, en Wim vanwege verjaardagen. Na de viering is er koffie in het zaaltje. O.L. Vrouw Praesentatie Ommel Zaterdag 17.30 uur rozenhoedje; 18.00 uur H. Mis op de 5e zondag door het jaar: voor het welzijn v.d. parochie, Toon Swolfs, Jan Gorissen. Zondag 09.00 uur rozenhoedje; 09.30 uur H. Mis op de 5e zondag door het jaar met zang v.h. Jozef-Pauluskoor uit Someren-Heide: Piet Slegers en familie, Nelly Beijers–v.d. Ven en familie, Jan Loverbos v.w. zijn sterfdag. Maandag 08.30 uur H. Mis bij de gedachtenis v. Onze Lieve Vrouw v. Lourdes: voor het welzijn v.d. jonge mensen. Dinsdag 08.30 uur H. Mis: voor het welzijn v.d. gezinnen en de alleenstaanden, Catharina v. Dijk–v. Kuik, pater Tonny v. Steen s.v.d.; 19.00-20.00 uur: Aanbidding v.h. Allerheiligste Sacrament. Woensdag 08.30 uur H. Mis: voor de zielenrust van de overledenen, Mariet Eijsbouts–Driessen, Peter Klerks. Donderdag 08.30 uur H. Mis: voor de intenties uit het intentieboek v. Maria v. Ommel. Vrijdag: 08.30 uur H. Mis: voor vrede in de wereld en in de gezinnen.

Protestantse kerk Asten | Someren Zondag 10 februari. Dienst in Someren, Speelheuvelplein. Eerste van drie carrouseldiensten. Aanvang 10.00 uur. Voorganger is ds Op den Brouw, predikant te Venray.

Info e n d i e n st e n Huisartsen

Bij spoedgevallen, avond-, nacht- en weekenddienst de centrale huisartsenpost: tel. 0900-8861. Spoedpost huisartsen Geldrop: alleen bereikbaar buiten praktijkuren van de eigen huisarts: ‘s avonds, ‘s nachts, in het weekend en op feestdagen. Telefoon eveneens: 0900-8861.

Apotheken

Benu Apotheek Someren, Postelpark 11, tel 495954 geopend maandag t/m vrijdag van 8.00-17.30 uur. Apotheek Kerkstraat, Kerkstraat 6B, tel. 440836: geopend maandag t/m vrijdag van 8.00-17.30 uur. Buiten deze openingstijden voor spoedgevallen: de dienstapotheek in het Elkerliekziekenhuis in Helmond, tel. 0492-432906.

Tandartsen

In het weekend vanaf vrijdag 12.00 uur is de tandartsenkring Deurne/Asten/Someren/Bakel bereikbaar, alleen voor zéér dringende gevallen die niet kunnen wachten tot na het weekend. Tel. 06-22094316.

Zorgboog

Voor hulp bij persoonlijke verzorging en/of verpleging. Of voor zorg na behandeling in het ziekenhuis. Of voor een adviesgesprek of specialistische verpleegkundige hulp: neem contact op met het kruiswerk van de Zorgboog. In kleine wijkteams wordt hulp en ondersteuning geboden, afgestemd op de zorgvraag. Tel. 0900-8998636 of zorgboog.nl. Ook voor informatie over zwangerschapsbegeleiding, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg.

Politie

Bureau Helmond is geopend van maandag t/m vrijdag: 9.00-21.00 uur, op zaterdag en zondag 9.00-18.00 uur. Aangifte doen kan ook online via www.politie.nl. Alarmnummer: 112. Geen spoed: 0900-8844. Meld misdaad anoniem: 0800-7000.

GGD Brabant-Zuidoost

Aanvraag ambulancezorg voor noodgevallen: 112. Voor aanvraag vervoer: 040-2332135.

Buurtzorg

Buurtzorg biedt verzorging en verpleging thuis. 24-uur bereikbaar voor zorgvragen. Tel. 06-12745040 of buurtzorgnederland.com

Maatschappelijk Werk - Lev–groep

Lev-groep is er voor iedereen die vragen heeft over zorg, wonen, op-

De Berken als rode loper voor de boomkikker

voeden, relaties, werk, echtscheiding en geldzaken. Laan ten Roode 71C, tel. 0493-441400. De crisisdienst van Lev-groep is tijdens en buiten kantoortijden bereikbaar via tel. 0492-508989. Savant Zorg Voor persoonlijke verzorging, verpleging, activerende begeleiding, ondersteunende begeleiding, verpleeghuiszorg, verblijf, huishoudelijke verzorging en maaltijdservice. Ook voor acute zorg 24 uur per dag, zeven dagen per week: tel. 0492572000, op werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur. Voor nieuwe aanmeldingen: CIZ Veldhoven, tel. 0402549999.

Dierenartsen

Dierenartsenpraktijk Veterinair Centrum Someren, Slievenstraat 16, tel. 441044. Vlas Veterinair (paarden) 06-12042307.

Poetszorg, poetsen met een praatje

Voor huishoudelijke ondersteuning in de regio Peelland. Zie www.poetszorg.nl, tel: 0642677878.

Dierenambulance

Opvang zwerfdieren: Dierenbescherming Zuidoost-Brabant. De dierenambulance rijdt voor huisdieren, kleine landbouwdieren en voor in het wild levende dieren die in nood zijn. De meldkamer dierenhulp is bereikbaar via 0900-1120000. Dierenambulances rijden niet voor dode dieren. Melding daarvan kan bij de gemeente of in het weekend bij de politie.

Vogelasiel

Voor opvang vogels: Stichting Vogelasiel Someren eo, Philipsbosweg 7 in Lierop. Tel. 06-29799316 of vogelasiel-someren.nl.

Thuiszorg, Samen verder

Voor verpleging, verzorging, huishoudelijke hulp en/of begeleiding, tel 0492-476001. Zie ook www.thuiszorgsamenverder.nl. Voor spoedhulp, bijvoorbeeld na ontslag ziekenhuis: 24 uur per dag bereikbaar via tel: 06 49438319.

Onis Welzijn

Onis Welzijn voor vragen over welzijn, (mantel)zorg, meedoen, wonen of inkomen in Asten en Someren. Tel. 0493-441234, e-mail info@oniswelzijn.nl

Rinus Manders (l) en boswachter Mari de Bijl in natuurgebied de Berken. (Foto: Marius van Deursen) ASTEN – Natuurgebied de Berken in Asten moet een paradijsje worden voor onder meer de boomkikker en zangvogel de grauwe klauwier. Het gebied wordt zo ingericht dat deze bedreigde diersoorten er prima kunnen vertoeven. Brabants Landschap helpt initiatiefnemer Rinus Manders uit Heusden om dit project te realiseren. “Het ziet er straks op het eerste oog misschien vreemd uit, maar er zit een idee achter.”

door Maarten Driessen Natuurliefhebber Manders brengt veel tijd door in de Berken. Zo ontdekte hij dat de houtwal helemaal was dichtgegroeid. “Ik ben intussen al twee jaar aan het zagen, en nu komt er meer licht doorheen waardoor de bramen weer groeien. Daar profiteert de boomkikker van”, zegt Manders. De Berken leent zich volgens hem goed om de kikkersoort te huisvesten. Het natuurgebied ligt in het beekdal, is vochtig, en is daarmee uitermate geschikt voor amfibieën. De provincie Noord-Brabant kende 25 jaar terug nagenoeg geen boomkikkers meer, terwijl ze in de periode daarvoor overal te vinden waren. Daarom werkt Brabants Landschap aan de herintreding van de bedreigde soort. Manders hoopt het diertje ook in de Berken weer in ere te herstellen. Daarbij krijgt hij steun van boswachter Mari de Bijl, namens Brabants Land-

schap beheerder van het gebied. Die benadrukt dat niet alleen de boomkikker van de aanpassingen profiteert. “Ook de kleine ijsvogelvlinder gaat hier bijvoorbeeld op meeliften. Je moet een gebied ook nooit inrichten voor één soort, maar je kunt er wel rekening mee houden”, aldus De Bijl. Belangrijk is verder dat de dieren zich straks kunnen verplaatsen. Het moet geen ‘eilandje’ zijn, maar aansluiten op ontwikkelingen elders binnen het beekdal van de Astense Aa, het riviertje dat door de Berken stroomt.

Poelen

Wat er precies gaat gebeuren? “Er komt onder meer een vijftal poelen in het gebied. Daarover zijn we in contact met waterschap Aa en Maas”, zegt Manders. Want het waterschap werkt momenteel al aan een project om de Astense Aa op te waarderen, en kan de aanleg van de poelen hierin mogelijk meenemen. In deze plassen dropt de boomkikker vervolgens haar eitjes. Hoewel ze zelf direct weer op land gaat, ontwikkelen de larven zich onder water. Het is daarom essentieel dat de poelen geen vissen bevatten. “Die eten de eitjes op, en zijn de doodsteek voor amfibieën. Mensen helpen daarom ook niet als ze daar vissen dumpen”, zegt De Bijl. Verder ligt er een groot weiland van zo’n vier hectare waarop momenteel niets groeit. “Dat stuk gaan we ontwikkelen. De koeien kunnen straks

op bepaalde plekken niet meer grazen, daar kan de natuur dan zijn gang gaan.” Op ieder van die plekken worden een paar complete bomen neergelegd. Het vee zal zich daartussen niet begeven, en dus kunnen struiken en kruiden zich ontwikkelen. Een nieuwe manier van werken, aldus De Bijl. “De boomkikker moet echt zonnen, dat kan hij dan op deze struiken doen. Een wei met in het midden ineens neergelegde bomen, dat ziet er straks op het eerste oog misschien vreemd uit. Maar er zit dus een idee achter.”

Niet op de schop

De fanatieke wandelaar hoeft niet te vrezen: de werkzaamheden binnen de Berken vallen nauwelijks op. “Het landschap gaat absoluut niet op de schop. Er wordt alleen wat aan toegevoegd.” En wie een struik beter bekijkt, ontdekt over een tijdje misschien tientallen boomkikkers. Dat zou betekenen dat het project is geslaagd. Maar zover is het voorlopig nog niet. Voordat de heruitzetting van de boomkikker kan plaatsvinden – een taak voor ecologisch adviesbureau Natuurbalans uit Nijmegen - moet er nog van alles gebeuren. Zo is het nog afwachten of en wanneer het waterschap met de aanleg van de poelen begint. De Bijl: “In onze sector moet je een beetje geduld hebben. Het zal dit jaar allemaal nog niet gebeuren.”

K r u i s wo o rd p u z Puzzelservice zel / Persbelangen / P0154 HORIZONTAAL: 1 schitterend, 7 bordje, 13 meetbuis, 14 circus, 16 reeds, 18 deftige vrouw, 19 druk, 20 salvo titulo, 21 afsluitdijk, 23 vogel, 25 regenscherm, 26 atmosfeeroverdruk, 27 klepje, 29 redactie (afk.), 30 troep, 32 stel, 33 knel, 35 uitwonend, 37 afstand, 38 toeval, 39 vragend voornaamwoord, 40 knip, 45 altijd, 50 aanname, 51 tabulator, 53 waakzaam, 54 vogel, 55 vrolijk plagend, 58 grappenmaker, 59 familielid, 60 proza, 61 desoxyribo nucleic acid, 62 trekdier, 63 tafelgast, 65 memorandum, 68 vogel, 69 toneelstuk, 70 begeleider, 72 reactie, 73 tree.

Welk winwoord komt er in het balkje? 1 12 16

Winnaar vorige week

N.Berkers uit Someren Proficiat!! Winwoord: WINDRICHTING

3

4

5

6

7

13

8

23

20

24

25 28

32

31

35

39

43

44 51

50 55

34

37

38

54

29

33

36

42

11 15

27

26

41

10

19

22

30

9

14 18

17

21

40

VERTICAAL: 2 laagwater, 3 hectoliter, 4 tijdperk, 5 hoofdwoord, 6 heimelijk, 7 groet, 8 zwemslag, 9 kiel, 10 internationaal, 11 bergplaats, 12 mevrouw, 15 cursus, 17 verf, 20 trek met een net, 22 ontkiemd graan, 24 zwijn, 25 frommel, 27 nadeel, 28 tas voor papien, 31 voorzetsel, 34 voorzetsel, 36 verwaand meisje, 37 rechtsvordering, 40 melasse, 41 zootje, 42 hoofdbescherming, 43 United States, 44 titel, 46 oude maat, 47 vogel, 48 vloeistof om te drinken, 49 zee-engte, 51 tors, 52 oningevuld, 56 roomkleur, 57 snelheidsmaat op zee, 63 boerderijgrond, 64 hoeveelheid, 66 buidel, 67 komische ingestudeerde handeling, 69 lidwoord, 71 hectare.

2

45 52

56

46

47

63

62

49

53 57

58

60

59

48

61

64

65

69

66

67

68

70

72

71

73

© Persbelangen P0154

52

47

39

10

58

69

1

37

13

52

63

Uw oplossing moet bij ons binnen zijn vóór dinsdag 12.00 uur: advertenties@hetcontact.nl advertenties@peelbelangonline.nl Onder de goede inzendingen wordt wekelijks een cadeaubon van €10,- verloot.

60


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 7 februari 2019 | pagina 23

●●●●

T-Mobile NL

18:03

 

Annemarie Peeters

laatst gez. vandaag om 10:34

Heb je de vacatures gezien bij het nieuwe Martinus aan het Zorgplein en St. Joseph? 10:49 Ja ik zag ze! Helpenden (plus), verzorgenden C en IG, medewerkers Welzijn, zorgcoördinatoren en verpleegkundigen... 10:50  In februari, maart en april zijn er informatiemarkten. Samen een kijkje nemen op zaterdag 16 februari om 10.00 uur? 10:50 Goed idee! Mooie zorglocaties, nieuwe teams, pionieren. Echt iets voor ons! 10:50 

Precies! Heb er zin in!

10:50

Bij vragen over de informatiemarkt app of bel met Laurie 06 18 30 17 76. Zij weet er alles van. 10:51 Makkelijk. Thnx voor de tip! Tot dan! 10:51 

+ Werken bij Martinus of St. Joseph? Bezoek de informatiemarkten op 16 februari, 12 maart of 13 april in zorgcentrum St. Joseph, Brugske 16 in Nederweert. Check: www.bit.ly/informatiemarkten-lvh 0493-342678 Piet Mondriaanstraat 1, 5753DJ, DEURNE www.vanhoutenjanssen.nl Alle zondagen open van 12.00 - 17.00 u. Tegenover Tankstation Goossens DEURNE


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 7 februari 2019 | pagina 24

Al ruim 45 jaar hèt adres voor comfort en kwaliteit

Lekker zitten?... ... Welkom bij Teun Arts.

Lekker zitten?... ... Welkom bij Teun Arts.

Onze openingstijden: Di, Wo & Do 10:00 - 17:30, Vrijdag 10:00 - 21:00, Zaterdag 10:00 - 17:00 tel.: 0485 - 45 29 86 www.teunarts.nl Boersestraat 11, 5454NG, Sint Hubert. In St.Hubert op de rotonde richting Wanroij, dan 3e weg links, 1e rechts.

info@teunarts.nl

Profile for Das Publishers!

Het Contact 07-02-2019  

Gratis nieuws en advertentieblad voor Someren en omstreken

Het Contact 07-02-2019  

Gratis nieuws en advertentieblad voor Someren en omstreken