Page 1

8 maart 2018 We e k Jaargang 63

10

W W W . H E TC O N TA C T. N L

3

11 Tentoonstelling IVN over de eik

Scholierendebat is investeren in de toekomst

17

21

Politiek onjuist geïnformeerd over arbeidsmigranten

Boekenweek met thema natuur

27 Janez Dead speelt zaterdag in Nirwana

1e Paasdag

PAASBRUNCH Zie pagina 26

Omdat samen doen ook samen genieten is, organiseert de PGA voor alle Astenaren een groot verkiezingsfeest. Wees welkom ‘In de Gloria’ 17 maart, vanaf 20.00 uur. Entree is gratis. Met optreden van o.a. HILLBILLY HAYRIDE Leuke presentjes en lekkere hapjes www.pga-asten.nl

De drie talenten vlnr: Bjorn Bremmers, Mike Bakker en Stefan Maas.

(Foto: Marius van Deursen)

‘Een vriendengroep die elkaar vaktechnisch aanvult’

Bjorn, Mike en Stefan zijn klaar voor finale Skills Talents SOMEREN - De landelijke finale van Skills Talents vakwedstrijd staat volgende week donderdag op het programma in de IJsselhallen in Zwolle. De voorbereidingen zijn in volle gang voor drie leerlingen van het Varendonck College in Someren. Er is de afgelopen maanden zelfs twee keer in de week buiten schooltijd getraind. Stefan Maas (16), Bjorn Bremmers (15) en Mike Bakker (15) uit Someren vertegenwoordigen de provincie Noord-Brabant op het onderdeel Produceren, Installeren en Energie (PIE).

door Boyke Joosten Een vriendengroep die elkaar vaktechnisch aanvult. Zo noemt Roel

Grootenboer, docent PIE, de drie leerlingen die in januari de regionale finale wisten te winnen. “Ze kwamen zelf met het idee om aan

Circus Renz naar Asten

deze wedstrijd mee te doen”, zegt Grootenboer. Maar waarom zouden deze vierdejaars leerlingen eigenlijk mee willen doen? “Het is leuk en interessant. Mijn broer heeft ook ooit meegedaan”, vertelt Stefan in het technieklokaal waar de jongens normaal gesproken de lessen van Grootenboer volgen. “We zijn ook extra gaan trainen. Zo wordt het proces mede begeleid door André Engelen, vrijwilliger op het Varendonck College. Ook hij heeft hier een wezenlijk aandeel in. We trainen alleen niet meer op maandag want dan hebben die drie het alleen maar over hoe leuk het afgelopen weekend was. Eind november begin december zijn we begonnen met trainen. Dat doen ze nu iedere dinsdag en donderdag”, zegt Grootenboer. Afgelopen vrijdag kregen de

Wij geven de HOOGSTE PRIJS voor uw OUD GOUD tegen contante betaling

Milhezerweg 27a Deurne www.goldiesjuwelen.nl

ZATERDAG 10 MAART

drie zelfs een persoonlijke training bij het bedrijf Hager in Den Bosch dat een eigen opleidingscentrum heeft. “Zij kunnen specifiek ingaan op het bouwen van een meterkast. Zij hebben alle moderne middelen. Dat is voor een school als dit niet te betalen”, vertelt de leraar. Wat ze op die interne trainingsdag hebben geleerd? “We hebben een meterkast op moeten bouwen vanaf nul”, vertelt Stefan.

Verwachtingen

Op de vraag wat de opdracht wordt volgende week donderdag, antwoorden de drie vrienden bijna in koor: “Dat weten we niet.” Grootenboer haakt in: “ De richting PIE is nieuw. Voorheen was het gesplitst DIVERSE KIP SCHNITZELS in elektrotechniek, metaal en installatietechniek. Dit is de eerste landeELKE 4DE GRATIS lijke finale waarbij dit dus als één 100 GRAM BOTERHAMWORST onderdeel wordt gezien.” EN 100 GRAM De jongens nemen het in de finale op GEGRILD GEHAKT tegen acht andere teams. “Er komen SAMEN € 2.50 acht andere provincies. De opdracht wordt vooraf niet bekend gemaakt”, Thomas Koppens, keurslager VAN DONDERDDAG zegt Grootenboer. Hoe kun je je dan • www.koppens.keurslager.nl 8Someren MAART T/M WOENSDAG 14 MAART voorbereiden als de opdracht niet Thomas keurslager MarcelKoppens, Louwers, keurslager bekend is? “Gokken en gewoon van Someren Asten •• www.koppens.keurslager.nl www.louwers.keurslager.nl alles proberen”, antwoord Mike. SOMEREN - ‘t Contact lanceerde Marcel Louwers, keurslager “Het is in de IJsselhallen in Zwolle. vorige week de Lokale Stemwijzer, Asten • www.louwers.keurslager.nl Daar kun je een draaibank in zo’n een ondersteuning voor de zwevenkorte tijd niet waterpas zetten. Dus de kiezer in de gemeente Someren. het zal meer de montagekant opIn aanloop naar de gemeenteraadsgaan verwacht ik”, zegt Grootenverkiezingen op 21 maart krijgen boer. Of het team uit Someren ook inwoners met behulp van de stem1 Webshop Webshop Webshop 1 Webshop echt kans maakt op de overwinning 111Webshop wijzer een beter beeld van het aan2 Winkels 2 Winkels KI VA N M I E R L O S C H O E N E N . N L en een ticket naar de Euroskills zal 222Winkels bod aan partijen, en welke het beste Winkels Winkels VV AA V NN A MN M IE M IR EIR LEO LRO S LO C SC H SH C OH O EN O EN EN EN .EN N .N L. N L L Altijd dichtbij! bemachtigen, is eigenlijk ook nogK IKJ K aansluiten bij de eigen standpunten. IK J Altijd K VO I J VO KOVO R O R A OLA RLLEA LM L ELM Edichtbij! RE M KS RKIJ EKS C R KS CO HCEO H NEO ENE N ENN O E P: N O P: O P:EN OP: V KH VOOR ALLE MERKSCHOEN Altijd Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! KIJ KP: KIJ K VOOR VOOR K VOOR ALLE ALLE MERKSCHOEN MERKSCHOEN MERKSCHOEN OP: EN OP: OP:S CVH AN ON S.ECN te “Toen ze de beste Nu al wordt daar volop gebruik K IK JK IK Jvan K VO I J VO KOVO R Oniet R A OLA RLLEA LM L ELzeggen. M E RE M KS REKS C RH KS CO HCEO H NEO ENE NEN N O E P: N O P: OKIJ V A N M IR EEN LR O O EI EN EEN .HN LN ELN . N L KIJ KN ALLE MERKSCHOEN OP: V AALLE V N A M IOVOOR E M IR LEN E O S LO C H SC O H EMN O ER LN N LO. EN VV AA V NN A MN M I EM IR EIR LEO LRO SL O C SC H SH C OH EN O EN EN EN .ENN .N L. N LL zijn geworden gemaakt. Zo werd de Lokale StemAltijd dichtbij! VV A A V NN A MN M IE M Ivan R EIR LEBrabant O LRO S LO C SC H SH C OH O EN O EN EN EN .EN N .N L.kreeg N L L je VA NMI ERLOSCHOEN EN.N L Altijd Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! niet te horen met hoeveel punten je wijzer voor Someren tot dusver meer ASTE N | B E E K E N D O N K Asten - Beek en Donk gewonnen had. dan 600 keer ingevuld. De stemA SATSEATNSE TN|E N|B EB |EEKBE EK EENEKN DEO N DN ODKNOKN K A SATSE A TNS ET N|E N|Bwww.vanmierloschoenen.nl EB |EEKBE EK EENEKN DEO N DN ODKNOKN K KIJK ALLE MERKSCHOENEN OP: Asten Asten Asten - Beek -VOOR Beek - Beek enen Donk en Donk Donk wijzer blijft tot de verkiezingen beAsten Asten Asten - Beek - Beek - Beek en en Donk en Donk Donk www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl A SATSEA TNS ET N|E N|B EB |EEKBE EK EENEKN DEO N DN ODKNOKNwww.vanmierloschoenen.nl K A S T E N | B E E K E N D O N K schikbaar en is te vinden via www.Asten Asten Asten - Beek - verder Beek - Beek en en en Donk Donk www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl Lees opDonk pagina 3 Asten - Beek en Donk hetcontact.nl/stemwijzer.

Lokale Stemwijzer in trek

1 Webs1 1 Webshop 1 1 1 Webshop Webshop Webshop Webshop 1 Webshop 111Webshop Webshop Webshop111Webshop 11Webshop Webshop Webshop 2 Wink 2 Winkels 2 2 2 Winkels Winkels 2Winkels Winkels 2 Winkels 1 Webshop 2 2 2 Winkels Winkels Winkels 222Winkels Winkels Winkels 2 Winkels Altijd Altijd dichtbij! Altijd dichtbij! Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dic Altijd Altijd Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! dichtbij! Altijd dichtbij!

1 Web 1 Webshop 2 Winkels 2 Win 2 Winkels M R LL O S C VA N M I E R L O S CAltijd H VA O EN Ndichtbij! E NI E. N K IK JK IK JK VO I J VO KOVO R OR A OLA RLLEA LM L ELM E RE M KS REKS C RH KS CO HCEO H NEO ENE NENN O E P: N O P: O P:

ASTEN - Het circus komt naar Asten. Van 16 tot en met 20 mei strijkt Circus Renz International neer op het evenemententerrein aan de Lienderweg. De familie Renz is al sinds jaar en dag dé circusfamilie van Nederland. Circus Herman Renz, zoals de voorloper heette, ging eerder failliet, maar de familie maakte een doorstart. Het rondreizende gezelschap maakt nu een tournee door Nederland en Duitsland, en doet daarbij dus ook Asten aan.

K I J K VO O R A L L E M E R KS C H O E N E N O P:

ASTE N

A SATSEA TNS ET N|E N|B EB |EEKBE EK EENEKN DEO N DN ODKNOKN K

Asten Asten Asten - Beek - Beek - Beek en en Donk en Donk Donk www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl

|

BEEK EN DONK

Asten - Beek en Donk www.vanmierloschoenen.nl

KIJ K VOOR ALLE MER KIJ K VOOR ALLE MERKSCHOEN EN VA N M I E R L O S C H O EOP: NEN.NL

www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl

www.vanmierloschoenen.nl


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 8 maart 2018 | pagina 2

ModeStraat

Open Dag Eegelshoeve Jezelf zijn , jezelf blijven

De modestraat van Asten

Donderdag 15 Maart 2018

ModeShow Locatie Manege Heijligers Hippisch Parc Reeweg 3 Asten Entree 6,- euro.

( Kaartjes te koop bij deelnemende winkels vanaf 14 Februari a.s ) Zaal open vanaf 19.30 uur. Aanvang show 20.00 uur.

Emmastraat 32

Asten

0493 69 6070

Zaterdag 17 mrt 14-17u. Kom naar het kloppend hart voor zorg, welzijn en wonen. Volg de wandelroute van de open dag en kijk hoe de cliënten comfortabel wonen, warme zorg krijgen en actief bezig zijn. Stel uw vragen over wonen met zorg, werken of vrijwilligerswerk in Eegelshoeve. Er zijn demonstraties, er is amusement en de koffie staat klaar. Meer info: www.landvanhorne.nl Woonzorgcentrum Eegelshoeve | Ter Hofstadlaan 201 | 5711 VG Someren

www.no49.nl

KKIIJJKK D DA AGGEEN N ddoo-v-vrr 1111-2-211

Loterij

uuuurr za za1111–1 –166uuuurr

Maak kans op mooie prijzen van alle deelnemende modezaken tijdens dit spectaculaire mode event !!

STEVENS

TELEVISIES

UW (O)LED-TV ADRES!

ZEN!! ACTIEPRIJ onze Kijk op internetsite!

De Televisie Specialist

met een verrassend lage prijs! LED TV, UHD TV, Curved TV, OLED TV Samsung, Sony, Philips, LG, Sonos

• U wilt uw ontslaguitkering of een tot uitkering komende lijfrentepolis aanwenden voor aankoop van een lijfrente en U wenst naast een hoge uitkering een goed advies? • U wenst een hypotheek tegen scherpe rente, een arbeidsongeschiktheids- of ziektekosten verzekering? • U zoekt voor uw bedrijf / OR ondersteuning bij herziening van de pensioenregeling? Zo ja, wendt U zich dan tot de specialist op het gebied van pensioen-, lijfrente- en overige levensverzekeringen

Mr. H.C.M.

Looijmans belastingkundige

Nieuwendijk 70 tel 0493-440115

5712 EN Someren fax 0493-440116

HET KAN ÉCHT: een eengloednieuw gloednieuwplafond plafondzonder zonderstress stress moet het product zien”, aldus aldus [naam [naam ondernemer] ondernemer] van vanPlameco Plameco in “Je “Jemoet moet moethet het hetproduct productzelf zelf zelfzien”, zien”, zien”, aldus aldus Maurice Maurice van vande deWetering Wetering van van in [plaatsnaam]. [plaatsnaam]. Voor Voor elke elkeelke ruimte ruimte in inhuis huis woonkamer, woonkamer, keuken, keuken, badkamer, badkamer, Plameco inBest. Best. Voor elke ruimte in--huis huis woonkamer, keuken, badPlameco in Voor ruimte in --woonkamer, keuken, badslaapkamer slaapkamer --isiseen eenPlameco-plafond Plameco-plafond dé déperfecte perfecte en duurzame duurzame oplossing. oplossing. kamer, slaapkamer eenPlameco-plafond Plameco-plafond déen perfecte enduurzame duurzame kamer, slaapkamer --isiseen dé perfecte en Kom Kom het het zelf zelf ervaren ervaren tijdens tijdens de de kijkdagen kijkdagen bij bij Plameco. Plameco. oplossing.Kom Komhet hetzelf zelfervaren ervarentijdens tijdensde dekijkdagen kijkdagenbij bijPlameco. Plameco. oplossing. Het Hetflflexibele exibeleplafondsysteem plafondsysteemvan van Het Hetflexibele flexibeleplafondsysteem van vanPlameco Plameco Plameco Plameco isisininplafondsysteem heel heelveel veelvarianten varianten is is in in heel heel veel veel varianten varianten leverbaar leverbaar en het leverbaar leverbaaren enhet hetmateriaal materiaalblijft blijft enhet materiaal materiaal blijft blijft absoluut absoluut mooi mooi en en strak. strak. absoluut absoluutmooi mooien enstrak. strak.Het Hetwordt wordt Het namelijk direct onder de Hetwordt wordtdirect namelijk direct onder de namelijk namelijk direct onder onder het het bestaande bestaande bestaande plafond snel, bestaande plafondaangebracht: aangebracht: snel, plafond plafond aangebracht: aangebracht: snel, snel,vakkundig vakkundig vakkundig en zonder rommel. Dankzij de vakkundig en zonder rommel. Dankzij de en enzonder zonderrommel. rommel.Dankzij Dankzijde de voorbereidingen de werkplaats en het voorbereidingeninin de werkplaats enen het voorbereidingen voorbereidingen inin de de werkplaats werkplaats en slimme systeem kunnen de slimme systeem kunnen degrote grote meuhet het slimme slimme systeem systeem kunnen kunnen de demeugrote grote bels ruimte gewoon blijven staan. belsininde dein ruimte gewoon blijvenblijven staan. meubels meubels in de deruimte ruimte gewoon gewoon blijven Installatie gebeurt ininéén de monInstallatie gebeurt ééndag, dag, dedag, mon-de staan. staan. Installatie Installatie gebeurt gebeurt ininéén één dag, de teurs ‘s‘sochtends en het teursbeginnen beginnen ochtends enzijn zijnvoor voor het monteurs monteurs beginnen beginnen ’s’sochtends ochtends en enzijn zijn voor voor het einde van van de deweg. dag dagweer weerweg. weg. einde van de weer eindehet vaneinde dedag dag weer weg.

Er Erisisook ooknog nogeens eensveel veelkeuze keuzeinin ErErisisook ooknog nogeens eensveel veelkeuze keuzeininzowel zowel zowel zowel structuur, structuur, kleur kleur als alsafwerking, afwerking, structuur, kleur als afwerking, dus structuur, kleur als afwerking, dus een dus dusisiseen eenPlameco-plafond Plameco-plafond isiseen Plameco-plafond geschikt voor iedere Plameco-plafond geschikt voor iedere ingeschikt geschiktvoor vooriedere iedereinterieurstijl. interieurstijl. interieurstijl. terieurstijl. Overal Overalisisfunctionele functionele verlichting verlichting Overal Overalisisfunctionele functionele verlichting verlichting of of of of sfeerverlichting sfeerverlichting te te realiseren, realiseren,eventueel eventueel eventueel sfeerverlichting sfeerverlichting te te realiseren, realiseren, eventueel dimbaar dimbaar en en met met afstandsbediening afstandsbediening als alsals de de dimbaar dimbaaren enmet metafstandsbediening afstandsbediening als klant klant dat datdat wil. wil.wil. de deklant klant dat wil. Nieuwsgierig Nieuwsgieriggeworden? geworden?Kom Komdan danlangs langs in in onze onzeshowroom showroom op opdonderdag donderdag 88en en Nieuwsgierig Nieuwsgierig geworden? geworden? Kom Komdan dan vrijdag vrijdag 99onze maart maart van van11-21 11-21uur, uur, langs langsinin onze showroom showroom op op[dag, [dag, Zaterdag Zaterdag 10 10[dag, maart maart van van11-16 11-16 uur. datum] datum]en en [dag, datum]. datum]. De Deuur. koffi koffieestaat staat klaar klaar van vanstaat 10:00 10:00 tot tot17:00 17:00uur. uur. De De koffie koffie staat klaar! klaar!

SINT KOOPJES BIJ EP: JEUKEN ASTE Magnetrons 700 watt van 75,-- voor Tel. 0031 (0)495 49 36 16 www.stevensbudelschoot.nl Gaskookplaat vrijstaand (4-pits).... 1 Repair Café Asten & Someren * Te koop: Gazelle herenfiets Philips TV 98cm A+ van 379 voor....2 53inch. Zo goed als nieuw, tel. Woensdag 14 maart extra aandacht voor slijpen van tuingereedschap. 06-23080466 Van Van Voordenpark Voordenpark20 20 5301 5301 KP KPZaltbommel Zaltbommel 0418 -57 -5750 50 40 40 Vaatwassers vrijstaand (5 progr)...... 1 Plafondbedrijf Plafondbedrijf WeRa WeRa BV, BV, Zandstraat Zandstraat0418 22, 22,5683 5683 PL PL Best Best Woensdag 28 maart Repair Café bij Woonzorgcentrum Eegelshoeve Someren. info@plameco.com info@plameco.comwww.plameco.com www.plameco.com info@plamecobest.nl info@plamecobest.nl www.plamecobest.nl www.plamecobest.nl Luxe appartement te huur, Van 14.00 tot 16.00 uur. Voor kleine reparaties door handige Diepvrieskisten leegverkoop nu v.a.1 begane grond, eigen tuintje en vrijwilligers en een gezellige ontmoeting met anderen. parkeerplaats in Asten Tel. Kijk ook op www.oniswelzijn.nl Diepvrieskast A+ (energie zuinig)....... 1 0493-695606 • Sc hilder nodig? K orsten Sc hilderwerken SINT KOOPJES BIJ EP: JEUKEN ASTEN !!! 4 Diepvrieskast Liebherr nofrost nu.. *Gratis Offerte schilderwerk, • Ik zoek een huurwoning in M ilheez e. Vri jblijvende offe rte SUPER KOOPJES BIJ voor EP: 55,-JEUKE Magnetrons 700 watt van 75,-06-20552192, 35 jaar ervaring. Asten/Deurne tel. 06-25379933. Tel. 06-51064745 Koel/vrieskasten (205 ltr) de laatste vrijstaand (4-pits).... 149,-- 2 PIZZARETTE 4-persoons SUPER KOOPJES BIJGaskookplaat EP: JEUKEN ASTEN SUPER KOOPJES BIJ EP: JEUKEN!!! ASTEN !!!STUN Philips TV 98cm A+ van 379 voor....299,-Diepvrieskisten 1400T leegverkoopnu nu v.a.179,-Wasautomaten vanaf. ..... 2 Gaskookplaat vrijstaand (4-pits PIZZARETTE 4-persoons STUNT....... 39,-Vaatwassers (5 progr)...... Diepvrieskast vrijstaand Liebherr nofrost nu.. 475,--179,-ONDERNEMERS GEZOCHT Wasdrogers tot 40% korting vanaf.. Koel/vrieskasten 207700 ltr+5 jaar garantie Magnetrons watt van 75,--1 Gaskookplaat vrijstaand (4-pits).... 149,-Diepvrieskisten leegverkoop nu239,-v.a.179,-Bernhardstraat 15 Bakel Wasautomaten 1400T nu vanaf. ..... 279,-Diverse kantoorruimtes te huur Diepvrieskast A+(RVS (energie zuinig)....... 129,-Afzuigkap 90cm schouwkap 365m3) www.beversslapen.nl Philips led TV 98cm A+ van 379 Magnetrons 700 van 75,-voor 49,-Wasdrogers tot 40% korting vanaf.. 179,-Ideale ligging, Marialaan 33 in Ommel (gem. Asten). Binnen 2 minuten op de A67. watt Diepvrieskast Liebherr nofrost 475,-Wasdroger met warmtepomp 7KG.. nu.. 489,-Inbouw koelkast 200 ltr. A+ (stunt) Vaatwassers vrijstaand (5 progr2 Philips led TV 98cm A+ van 379 nu 299,-Koel/vrieskasten (205 ltr) de laatste 239,-Vaatwassers vrijstaand (5 progr)...... 179,-• Ruimte A = 1 tot 2 werkplekken: € 230 Te koop: Woonhuis Veenmossingel 1 Inbouw vaatwasser metRVS 5 nu jaar garantie Wasautomaten vanaf. ..... 279,-- nu Inbouw oven 641400T ltr (4 449,-progr).. 2 • Ruimte B = 2 tot 3 werkplekken: € 325 Diepvrieskisten leegverkoop Vaatwassers vrijstaand (5 progr)...... 179,-Inbouw koelkast 200 ltr. A+ (stunt) 279,-• Ruimte C = 4 tot 6 werkplekken: € 690 Deurne vraagprijs €385.000 tel 06-55195696. Wasdrogers tot 40% korting vanaf.. 179,-Inbouw oven 64 ltr met 5A+ jaar garantie 249,-- zuinig) vaatwasser integreerbaar.. 4 Diepvrieskast (energie DiepvrieskistenInbouw leegverkoop nu v.a.179,-• Per maand excl. BTW incl. GWL Afzuigkap 90cm (RVS schouwkap 365m3)139,-Inbouw elektro kookplaat (stunt)... 145,-• Flexibel huurcontract Inbouw koelkast 200 ltr. A+ (stunt) 279,-- 2 Inbouw kookplaat inductie (stunt)... Diepvrieskast Liebherr nofrost Diepvrieskast A+ (energie zuinig)....... 129,-Gaskookplaat vrijstaand (4-pits).... 149,-Inbouw oven 64(RVS ltrschouwkap RVS (4365m3) progr).. 259,-139,-Afzuigkap 90cm Inclusief gebruik van / toegang tot Stofzuiger eco-clean 1400 watt nu.. Koel/vrieskasten (205 ltr) de laa Diepvrieskast Liebherr nofrost 475,-Magnetrons 700nu.. watt van 75,-voor 49,-Inbouw vaatwasser integreerbaar.. 429,-• Pantry met vaatwasser, gratis koffie en thee Senseo Crema koffiezetter Philips.... 49,-• Eigen tuin met parkeerplaatsen op afsluitbaar terrein Wasautomaten 1400T nu299,-vanaf Koel/vrieskasten (205 ltr) de laatste 239,-Stofzuiger MIELE C2 power1600 watt.. 1 Inbouw kookplaat inductie (stunt)... Stofzuiger MIELE C2 power1600 watt..199,-• Onze historische kapel voor uw afspraken/vergaderingen (op reservering) Stofzuiger eco-clean 1400 watt nu.. 69,-Stofzuiger Siemens van 89,-nu....... korting 69,-- stunt tot 40% va. Wasautomaten Elektrische 1400TWasdrogers nu vanaf. ..... 279,-dekens 2-persoons • Wekelijkse schoonmaak Stofzuiger power1600 watt..175,-LG Oled TVMIELE 139 cm C2 beeld stuntprijs 1399,-Stofzuiger eco-clean 1400 watt Wasdrogers tot * 40% korting 179,-DEELNEMER NAJAARSACTIE ASTE Philips KTVvanaf.. 60cm fullHD van 209 nu 169,-Elektrische dekens 2-persoons stunt..25,-Huur van onze computer-/serverruimte behoort tot de mogelijkheden. Uw logo kan geplaatst worden op de reclamezuil voor ons kantoor. eco-clean 1400 *Stofzuiger DEELNEMER NAJAARSACTIE ASTEN * MIELE C2 power1600 w Stofzuiger watt nu.. 69,-EP: Jeuken Pr.Bernhardstraat 17-Asten- Tel 0493 693388 Te koop Interesse of vragen? Mail naar info@werkconsult.nl. Afzuigkap 90cm (RVS schouwkap 3 Stofzuiger MIELE C2 power1600 179,-EP:watt.. Jeuken WerkConsult Holding BV 06-55195696 Pr.Bernhardstraat 17-AstenTel200 0493 Inbouw koelkast ltr. A+ (st Afzuigkap 90cm (RVS schouwkap 365m3) 139,-Maurice Vermunt Pr.Bernhardstraat 17-AstenTel 693388 0493 693388 Winkel open: Dinsd.t/m donderd. 13.30 -18.00 uur open: Dinsd.t/m 13.30 -18.00 uu Vrijdag 13.30–18.00 uur donderd. Zaterd. 11.00-17.00 oven 64 ltr RVSuur (4 prog Inbouw koelkast Winkel 200 Inbouw ltr. A+ (stunt) 279,-www.werkconsult.nl Maandag hele dag gesloten Vrijdag 13.30–18.00 uur Zaterd. 11.00-17.00 uu www.ldc.nl Inbouw vaatwasser integreerb Inbouw oven 64 ltr RVS (4 progr).. 259,-Maandag hele dag gesloten Inbouw kookplaat inductie (stun Inbouw vaatwasser integreerbaar.. 429,-*FIJNE KERSTDAGEN-VOORSPO Inbouw kookplaat inductie (stunt)... 299,-Grootschoterweg 105 BUDEL-SCHOOT (NL)

EP: Jeuken

Winkel open: Dinsd.t/m donderd. 13.30 -18.00 uur Vrijdag 13.30–18.00 uur Zaterd. 11.00-17.00 uur Maandag hele dag gesloten


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 8 maart 2018 | pagina 3

Scholierendebat is investeren in de toekomst

Veerkrachtig ondernemerschap Maatschappelijk verantwoord Werkgever ook voor de kwetsbaren Één gemeenschap, Samen sterk Vakmanschap door stage Modern en innovatief

Daarom steun ik Zùmmers Belang CDA Hart voor héél Someren Zó Doen Wij Dat

William Bos ETB Willem Bos www.cdasomeren.nl

facebook.com/zummersbelangcda

Experimenteel plan voor betere burgerparticipatie

Burgemeester Hubert Vos van Asten spreekt de leerlingen toe. ASTEN - In een van aula’s van het Varendonck College in Asten waren de tafels en stoelen vorige week woensdag gepositioneerd in een Lagerhuis-opstelling voor het scholierendebat. Leerlingen uit de vierde en vijfde klas van de havo mochten, na een voorbereidingsles over de te bespreken thema’s, in debat met elkaar en de politieke partijen van Asten en Someren die allemaal aanwezig waren.

door Boyke Joosten Hiermee investeren partijen wellicht in toekomstige aanwas, want stemmen zijn er deze dag niet te winnen. Hiervoor zijn deze leerlingen nog net te jong. Na een korte speech van de Astense burgemeester Hubert Vos, die de toekomstige kiezers het belang van stemmen benadrukte, kon het debat beginnen. De eerste stelling waarover in debat gegaan werd was: ‘Mensen betrekken bij de samenleving zorgt voor meer veiligheid, de gemeente heeft hier een grote rol in.’ Een jongeman is zo dapper om het eerste statement te maken. “Ik ben tegen deze stelling, het is de verantwoordelijkheid van de mensen zelf.” Zo komt het debat langzaam maar zeker op gang al zijn het met name de politici die zich nog afzijdig houden. “We moeten de zwakkeren in de samenleving betrekken”, zegt een jongedame die duidelijk voor de stelling is. Ze krijgt applaus uit beide kanten van de aula. “Het gaat er niet om of ik voor of tegen ben, het gaat erom dat we er samen uitkomen”, aldus Frank van Tulden voor Lijst Someren-Heide die duidelijk opzoek is naar de verbinding tussen het voor- en tegenkamp. Een driekoppige jury bestaande uit leraren besluit dat er geen winnaar aan te wijzen is na de eerste stelling.

Alcoholgebruik

De tweede stelling verschijnt op het grote scherm: ‘Het verenigingsleven en sociaal leven wordt minder door een verminderd alcoholgebruik.’ Inmiddels hebben enkele politici zich tussen de leerlingen gevoegd om actief deel te nemen aan het debat. Wethouder en lijsttrekker van de PvdA Someren, Theo Maas is zelfs zo sportief om tegen zijn politieke standpunt in te kiezen voor het kamp dat zich hard maakt voor de stelling. “Het is toch gezellig om na

de wedstrijd een drankje te doen”, zegt hij. Een jongedame ontleedt de stelling vernuftig: “Sociaal leven is een breed begrip. Thuis en op school kan ik namelijk prima zonder”, zegt ze. Even later dwaalt de discussie af doordat iemand pleit dat de overheid de inkomsten van de accijnzen op alcohol heel hard nodig heeft. “Dan kunnen we ook meteen beginnen met het uitdelen van pakjes sigaretten”, wordt er aan de andere kant van de zaal geopperd. Uiteindelijk oordeelde de jury dat het kamp dat tegen de stelling was dit het beste had verwoord en verdedigd.

Zorg

Tijdens de voorlaatste stelling ging het debat in niveau omhoog. De stelling luidde: ‘Een oma van 92 jaar oud mag geen nieuwe kunstheup meer krijgen.’ Uit het tegenkamp wordt direct gereageerd door een leerling: “Je kunt die heup beter aan iemand van 52 geven.” Een jongedame uit het voorstanderskamp reageert meteen fel: “Leeftijdsdiscriminatie! En dat is verboden bij de wet”, zegt ze. Ze krijgt bijval van een medeleerling: “Stel dat het je eigen oma is.” Jules Klessens, lijsttrekker Wij zijn Someren/VVD, reageert: “Het is een afweging van de arts die dat per geval bekijkt.” Al snel gaat het erover of het financieel nog wel rendabel is om iemand van 92 nog een nieuwe heup te geven. “Zo’n vrouw voegt niets meer toe aan onze maatschappij. Die draagt financieel ook niet bij”, zegt een leerling. Wethouder Maas pareerde de aanval: “Ze heeft al 92 jaar belasting betaald, zo’n vrouw heeft er alle recht op.” De jury geeft het voorkamp uiteindelijk de overwinning op dit punt omdat de debaters inhoudelijk sterker waren.

Fusie

Bij de laatste stelling mogen de leerlingen vooral toekijken hoe de politici elkaar bestoken met argumenten. De stelling luidde: ‘De gemeenten Someren en Asten moeten fuseren.’ “Als dat de kosten reduceert waarom niet?”, vraagt Wesley van der Heiden namens D66/Hart voor Asten, zich hardop af. Lijsttrekker van Zummers Belang/CDA Louis Swinkels is het niet met zijn collega politicus eens: “We werken al veel samen het is veel belangrijker om groot te denken en klein uit te voeren.” Volgens Janine Spoor, lijsttrekker Leef-

(Foto: Hein van Bakel) baar Asten, moeten we samen een vuist maken tegen de randstad. Lijsttrekker van de Gemeenschapslijst Guido Schoolmeesters weerlegt dat als volgt: “Door te fuseren wordt de afstand naar de burger alleen maar groter.” Ook Annemie Urlings van PGA, onderschrijft haar tegenstand met een voorbeeld: “Er gaan veel bevoegdheden naar wijkraden in de steden omdat deze anders onbestuurbaar worden.” Volgens Maarten van Asten, VVD Asten en Theo Maas, lijsttrekker PvdA Someren zou het nooit een ‘moet’ moeten zijn, maar moet er gekeken worden naar de voor- en nadelen en het draagvlak onder de inwoners van beide dorpen. Zo lijken ook de politici iets geleerd te hebben van de uitstpraak van de jonge politicus Frank van Tulden bij het eerste punt. Of de leerlingen ook politiek inhoudelijk iets opgestoken hebben is niet duidelijk. Is misschien ook niet het allerbelangrijkste omdat ze nog te jong zijn om te stemmen. Dat ze hebben geleerd hoe een politiek debat werkt is wel zeker. Misschien hebben we zelfs een toekomstig lijsttrekker of wethouder aan het werk gezien, want er werd fanatiek en enthousiast gedebatteerd, ook door de politici.

SOMEREN - De gemeenteraad stemde vorige week donderdag in met het Samen voor Someren-model. Dit is een nieuwe invulling van de burgerparticipatie wat van start gaat met een experimenteel jaar. De burger wordt uitgenodigd aan te schuiven aan de stamtafel om aan te geven wat er speelt binnen de gemeente. Dit experimentele plan is een concreet voorbeeld van de visie op het sociale vlak vanuit de gemeente.

door Boyke Joosten De vastgestelde Sociale Structuurvisie 2030 zoals het overkoepelende plan heet, is de stip op de horizon om te zien waar de gemeente met het sociale domein naar toe wil de komende twaalf jaar. Die overkoepelende visie is een kapstok voor de werkplannen om tot uitvoer van de visie te komen. Het Samen voor Someren-model is het eerste plan of eigenlijk het eerste experiment van de gemeente om de burger te laten participeren in het sociaal domein.

Stamtafelsessies

Onder begeleiding van Movisie, het landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor het sociaal domein, gaat de gemeente Someren het komende jaar vier zogenoemde stamtafelsessies organiseren. Hiermee krijgt een voorproefje van een stamtafelsessie van afgelopen december een vervolg. Burgers en organisaties kunnen aanschuiven om de signalen over wat er leeft in de Somerense samenleving aan te kaarten. Daarnaast kan de gemeente onderwerpen aandragen waarop

Bjorn, Mike en Stefan zijn klaar voor finale Skills Talents Vervolg van de voorpagina Dus het kan goed zijn dat wij bijvoorbeeld met 20 punten de finale gehaald hebben maar in Noord-Holland 14 punten al genoeg was of andersom”, aldus de docent. De jongens lijkt het allemaal niet zoveel te deren. “Meer dan je best kun je sowieso niet doen”, zegt Stefan. “Ook ik verwacht niet een bepaalde positie maar wel dat ze er alles aan gaan doen”, vertelt Grootenboer.

Toekomst

Als alles naar verwachting verloopt zullen de drie jongens aan het einde van dit schooljaar hun diploma halen. Er is in deze branche veel

vraag naar werknemers maar zo’n certificaat van deelname aan de Skills Talents zal het extra gemakkelijk maken. Toch zijn twee van de drie al werkzaam in het vakgebied. “Ik werk bij Jan Peters Elektrotechniek”, zegt Stefan. “En ik bij Koat”, vertelt Mike. “Ik wil dadelijk bij Jansen Staalbouw gaan werken maar daarvoor moet ik 16 zijn”, zegt Bjorn. Wat de kracht is van deze vakkanjers? “Ze hebben sociaal een goede samenwerking. Stefan zit in de elektrotechniek, Bjorn in de metaal en Mike heeft een beetje van beiden.” Of dat genoeg is voor een overwinning zal volgende week donderdag 15 maart blijken. “Wij hopen van wel”, zegt Bjorn tot slot.

zij samen met inwoners nieuw beleid wil maken. Ook een jaarlijkse netwerkbijeenkomst en het gebruik van het burgerpanel is onderdeel van het plan. Dat gaat Hans van Tulden van Lijst Someren-Heide nog niet ver genoeg: “Burgerbetrokkenheid is essentieel. Via de stamtafel proberen we dicht bij de burgers te komen. Misschien moeten we de drempel verlagen door zelfs bij de burgers thuis te komen”, stelde hij tijdens de raadsvergadering. Jos Feijen van de Gemeenschapslijst ziet ook veel in burgerparticipatie: “De stamtafelsessies hebben we het liefst vanuit een zo breed mogelijke doelgroep uit de Somerense samenleving. Maar ik denk wel dat we alert moeten blijven om de burgers te bewegen om naar de stamtafel toe te komen. We zien bij bijeenkomsten vaak dezelfde gezichten. Nodig doelgroepen niet alleen uit maar ga er ook naar toe.” Jules Klessens, Lijst6/VVD onderschrijft deze angst voor tunnelvisie. “We zien vaak hetzelfde kringetje. We moeten er voor waken dat we op basis van die 20 à 25 mensen conclusies trekken”, aldus Klessens. Angeline Nagel, Zummers Belang/ CDA roept de gemeente op om pro-actief te zijn om de doelgroep die wordt bereikt te verbreden. “Meezeggen, meedenken en meedoen is in onze samenleving ontzettend belangrijk”, bevestigt Mariska Verheijen van de PvdA nog een keer. “De uitdaging die er ligt om meerde partijen te betrekken in nieuwe vormen plus de slag naar jongeren te maken, kan er ook aan digitale vormen gedacht worden. Ook om mensen te verleiden om deel te nemen aan de stamtafel”, aldus wethouder Theo Maas. De wethouder komt dan met een voorbeeld dat hij in de afgelopen week bij mensen thuis aan tafel heeft ervaren. “Ik heb met clienten van Oro aan de keukentafel gezeten om over de overlast van verkeer en jeugd te praten. En dat los je het beste op door met elkaar in gesprek te gaan. Samen oplossingen maken zorgt voor veel meer draagvlak en begrip voor wat wel en niet mogelijk is”, aldus de Wethouder. Arnold Verhofstad van Leefbaar Someren, is vooral te spreken over het lage budget wat er uitgetrokken moet worden voor dit plan. “Ik lees een kostenpost van 5.000 euro per jaar. Ik denk als we zoveel kunnen bereiken met zo weinig geld, dan zeg ik doen.” De gemeente heeft van Movisie het advies gekregen het model zoals het er nu ligt niet verder uit te werken maar te beginnen met dit experiment. De gemeenteraad stemde uiteindelijk unaniem in met het Samen voor Someren-model. Volgend jaar kan de balans al worden opgemaakt, want in maart 2019 staat de evaluatie van het experimentele jaar op de agenda.

Colofon ‘t Contact

Uitgever: DAS Publishers! Adres: Kerkstraat 2a | 5711 GV Someren Ma t/m vrij: 8.30-12.30 & 13.30-17.00 uur T 0493-473578. www.hetcontact.nl John van Veggel | Manager Uitgeverij T 0493-352605; M 06-29536178 E john@daspublishers.nl

Advertentie-acquisitie: Tamar Palmen T 0493-473578 | M 06-20737257 E advertenties@hetcontact.nl Advertenties voor plaatsing op de eerstvolgende donderdag aanleveren vóór dinsdag 14.00 uur. Alle advertenties worden ook geplaatst in het Peelbelang.

Redactie: Boyke Joosten (Someren) T 0493-352609 | M 06-13762619 E redactie@hetcontact.nl Maarten Driessen (Asten) T 0493-352608 | M 06-13763686 E redactie@peelbelangonline.nl Willie Thijssen (hoofdredacteur) T 0493-352606 | M 06-46017681 Jolein van der Ven (Gemert-Bakel) T 0492-391406 | M 06-29536173

Berichten voor plaatsing op de eerstvolgende donderdag aanleveren vóór dinsdag 08.00 uur.

Bezorgklachten: T 0493-473578 of E advertenties@hetcontact.nl

Weekblad ‘t Contact Oplage 8.400. Verschijnt op donderdag in Someren, Lierop, Someren-Eind en Someren-Heide Oplage Peelbelang: 7.300. Verschijnt op donderdag in Asten, Heusden en Ommel.

Wij behouden ons ten aanzien van de inhoud van onze artikelen zowel het auteursrecht voor conform art. 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het Databankrecht.


‘T CONTACT | donderdag 8 maart 2018 | pagina 4

Online regelen Via www.someren.nl kunt u 24 uur per dag verschillende producten volledig digitaal afhandelen. Voor sommige producten dient u zich hierbij te identificeren met uw persoonlijke DigiD. U kunt o.a. terecht voor verhuizing, uittreksels BRP en verloren of gevonden voorwerpen.

Gemeentehuis Someren Bezoekadres: Wilhelminaplein 1, 5711 EK Someren Postadres: Postbus 290, 5710 AG Someren Tel. (0493) 494 888, Fax (0493) 494 850, www.someren.nl/gemeente@someren.nl

Openingstijden loketten Maandag tot en met vrijdag (alleen op afspraak): 9.00–12.00 uur. Voor een bezoek aan de loketten dient u een afspraak te maken. Dit kan via www.someren.nl of telefonisch via (0493) 494 888.

Avondopenstelling Publiekszaken Maandag (alleen op afspraak): 17.00-20.00 uur Tijdens deze avondopenstelling is het loket Publiekszaken open en kunt u op afspraak terecht voor o.a. reisdocumenten, rijbewijzen, uittreksels uit het BRP, aanvragen van een Verklaring omtrent het gedrag en aangifte van verhuizing.

Openingstijden gemeentehuis en telefonische bereikbaarheid Maandag tot en met donderdag: 8.30 – 17.00 uur. Vrijdag: 8.30 – 12.30 uur. Gedurende deze tijden is de deur van het gemeentehuis geopend en is de gemeente telefonisch bereikbaar. Het team Zorg en Ondersteuning (Wmo en Jeugd) is telefonisch bereikbaar maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Voor de openingstijden van de loketten zie hierboven. Bij een bezoek aan het gemeentehuis dient u zich altijd eerst te melden bij de receptie. Indien hier om gevraagd wordt, dient u zich te kunnen legitimeren.

Team Zorg en Ondersteuning Heeft u een vraag of probleem op het gebied van zorg en welzijn, werk en inkomen of jeugd en gezin? Dan kunt u terecht bij Team Zorg en Ondersteuning van de gemeente Someren. ZO Someren Bijvoorbeeld voor huishoudelijke ondersteuning, dagbesteding of hulp bij opvoeden van uw kind. Of voor schuldhulpverlening of een bijdrage voor welzijnsactiviteiten of PC-regeling. Wij gaan samen met u op zoek naar een passende oplossing. Wij zijn er voor alle inwoners van de gemeente Someren, van jong tot oud. Voor meer informatie kijk op www.someren.nl/zosomeren of bel (0493) 494 888.

Bijstandsuitkering Wilt u een bijstandsuitkering aanvragen, dan kunt u dit digitaal doen bij het UWV via www.werk.nl Senzer zal vervolgens uw aanvraag beoordelen en u ondersteunen bij het vinden van werk. Heeft u een vraag over werk en/of inkomen? Of voor aanvragen bijzondere bijstand en minimaregelingen dan bent u welkom bij Senzer, hét werkbedrijf voor arbeidsmarktregio Helmond-De Peel. Kijk voor meer informatie op www.senzer.nl of kom langs op het kantoor aan de Churchilllaan 109 in Helmond, tel. (0492) 582 444.

Burgemeester of wethouder spreken? Indien u een kwestie wilt bespreken met de burgemeester of een van de wethouders dan kunt u hiervoor een afspraak maken met een bestuurssecretariaat, tel. (0493) 494 888.

Milieustraat Adres: Holberg 2 in Someren, tel: (0493) 470 025. U kunt alleen met pin betalen op de milieustraat. De milieustraat is bedoeld voor afval afkomstig uit huishoudens in Someren en Asten, dus geen bedrijfsafval. Wat

Wanneer

Inleverstation: Blik, papier/karton, drankenkartons, glas plastic verpakkingen

Maandag 13.00 uur Gratis doorlopend tot en zonder zaterdag 17.00 uur milieupas

Glas, vlakglas, drankenkartons, plastic verpakkingen, wit schoon tempex, papier/karton, frietvet, (oud) ijzer/ metalen/ blikjes, kringloopgoederen, klein chemisch afval, textiel en schoenen, elektrische apparaten, luiers, harde kunststoffen, kadavers van kleine huisdieren, asbest (max 35 m²)*, afgewerkte motorolie (tot 10 liter), autobanden zonder velg (max 5 stuks), gasflessen

Maandag t/m vrijdag van 13.00 -17.00 uur;

Groenafval en overig (grof) huishoudelijk afval: Per voetganger/fietser € 3,Personenauto/busje (max 2 m³) € 8,Bouw – en sloopafval 0-1 m³ € 8,1-2 m³ € 16,-

Maandag, woensdag en vrijdag van 13.00 – 17.00 uur;

Zaterdag van 10.00 – 17.00 uur

Zaterdag van 10.00 – 17.00 uur

Hoe

Gratis met vertoon van de milieupas

Tegen betaling met pin met vertoon van de milieupas

* Als u asbest wilt aanbieden dan dient u dit van tevoren telefonisch te melden bij de milieustraat, tel. (0493) 470 025. U kunt alleen met pin betalen.

DORPSONDERSTEUNERS

De dorpsondersteuners zijn er voor u! Heeft u een ondersteuningsvraag en weet u niet precies waar u moet beginnen met zoeken? Vraag het de dorpsondersteuner! In elke kern zijn een of meerdere dorpsondersteuners actief: - Someren-Heide: Ennie van de Boer (dorpsondersteuning@someren-heide. nl/06-40434350) - Lierop: Anita Hurkmans (dorpsondersteuner@lieropleeft.nl /06-53668150) - Someren-Eind; Cindy Manders (dorpsondersteuner@someren-eind.nl/0619221188) - Someren-Dorp; Moniek Hoeve (m.hoeve@oniswelzijn.nl/06-29085003) en Loes van der Weerden (l.vanderweerden@oniswelzijn.nl/06-24844536) Voorbeeld waarvoor u bij een dorpsondersteuner terecht kunt: Een mevrouw heeft erg lang op dezelfde plek gewerkt en is ontslagen. Ze is al wat ouder en erg onzeker in haar communicatie. Tijdens het gesprek met de dorpsondersteuner blijkt dat mevrouw erg onzeker is over een ‘werkende toekomst’. De dorpsondersteuner zoekt daarom contact met Onis voor een maatje en een begeleidingstraject.

Heeft u vragen over uw aanslagbiljet van BSOB?

KOM NAAR DE INLOOPAVOND IN HET GEMEENTEHUIS

Vorige week heeft u van Belastingsamenwerking Oost- Brabant (BSOB) uw aanslagbiljet voor de gemeentelijke belastingen ontvangen. Heeft u een vraag over uw aanslagbiljet, WOZ-waarde of iets anders waar BSOB u mee kan helpen? Bel dan of kom langs bij de inloopavond in uw gemeente. Bellen of binnenlopen Als u vragen heeft, kunt u bellen met BSOB via 088 551 00 00 op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur. U kunt ook binnenlopen met uw vraag. In Someren organiseert BSOB een inloopspreekuur op maandag 12 maart tussen 16.00 en 20.00 uur in het gemeentehuis. Tijdens dit spreekuur zijn deskundigen van BSOB aanwezig om vragen te beantwoorden. Vergeet niet uw legitimatiebewijs mee te nemen.

De inwoners en bedrijven die onder waterschap De Dommel vallen, krijgen voor het eerst te maken met de BSOB. Het aanslagbiljet voor de gemeentelijke belastingen komt voortaan van de BSOB. De waterschapsbelasting blijft via waterschap De Dommel lopen. De afvalstoffenheffing gaat in 2018 nog een laatste keer via BrabantWater, vanaf 2019 loopt dit ook via BSOB.

Wat is er veranderd? BSOB voert vanaf 1 januari 2018 de belastingen uit voor onze gemeente. De BSOB is voor de inwoners en bedrijven die vallen onder waterschap Aa en Maas geen onbekende instantie. Zij voert namelijk al enkele jaren de waterschapsbelasting voor hen uit. De belastingaanslagen van het waterschap en de gemeente komen nu voor hen zoveel mogelijk op één aanslagbiljet. Doordat beide belastingen nu samen op één aanslagbiljet staan vermeld, is het bedrag hoger. In totaal betaalt u niet meer. U kunt het bedrag nu ook in 10 termijnen via automatische incasso betalen. Bij uw aanslagbiljet zit een flyer met alle veranderingen op een rij.

Wilt u meer informatie? Kijk voor meer informatie op de website www.bs-ob. nl. Hier kunt u ook zelf snel en eenvoudig uw belastingzaken regelen via het digitaal loket. Over BSOB Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) is een samenwerkingsverband tussen waterschap Aa en Maas en elf Brabantse gemeenten (Asten, Bernheze, Boekel, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek, Landerd, Oss, Sint Anthonis, Someren en Uden) op het gebied van gemeentelijke en waterschapsbelastingen.

INFORMATIEBIJEENKOMST ‘KERKENDIJK - BINNEN BEBOUWDE KOM’ Gemeente Someren gaat in de tweede helft van 2018 onderhoudswerkzaamheden verrichten aan de Kerkendijk, gedeelte binnen de bebouwde kom Someren-Heide. De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit het aanbrengen van nieuwe asfaltlagen en het herstraten van bestratingen. In het kader van een veilige schoolomgeving worden er aanvullende verkeersmaatregelen getroffen en de noordelijke komgrens wordt een stukje richting de Michelslaan verplaatst. Bijeenkomst dinsdag 13 maart In het kader hiervan organiseert de gemeente op dinsdag 13 maart a.s. een informatiebijeenkomst. De bijeenkomst start om 19.30 uur en vindt plaats in de Heidehof (Kerkendijk 126 in Someren-Heide). Tijdens de informatiebijeenkomst worden aanwonenden en overige belanghebbenden nader geïnformeerd over de voorgenomen plannen.

Aanmelden Bewoners van de Kerkendijk (binnen bebouwde kom) en overige belanghebbenden zijn reeds schriftelijk uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Wilt u ook naar deze bijeenkomst komen, meld u dan aan per e-mail via gemeente@someren.nl.

ACTIE ‘GEEF MIJ MAAR EEN BOEK’ Ter stimulering van het lezen heeft de gemeente Someren voor de bovenbouw van alle scholen in Someren het boek ‘Ronja de roversdochter’ van schrijver Astrid Lindgren aangeschaft. Wethouder Theo Maas heeft het boek op een aantal scholen uitgereikt. Geef Mij Maar Een Boek Geef mij maar een boek is een initiatief van de landelijke boekhandels. Boekhandels in het hele land hebben de handen ineen geslagen om ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren, ook als ze weinig te besteden hebben, zelf hun eigen boeken in de kast hebben staan. Ieder jaar kiest de boekhandel een nieuw boek zodat de leerlingen kennis kunnen maken met de kroonjuwelen van de Nederlandse jeugdliteratuur. Ook scholen en bibliotheken zijn uitgenodigd samen met de boekhandel aan de actie mee te doen.

HELP MEE OM ZWERFAFVAL OP TE RUIMEN

OVERZICHT ACTIVITEITEN

De Stichting Nederland Schoon organiseert ook dit jaar weer de Landelijke Opschoondag op zaterdag 24 maart.

● Evenementen Dit overzicht is gebaseerd op vergunningaanvragen voor een evenement. Aan de vermelding in dit overzicht kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Zwerfafval staat hoog in de top van ergernissen van de Nederlandse bevolking. Het ontsiert onze woon- en leefomgeving en vervuilt de bodem en het grondwater. Ook de gemeente Someren ervaart zwerfafval als een probleem. Meehelpen Wilt u tijdens de Landelijke Opschoondag of op een ander tijdstip meehelpen om Someren schoon te maken? Vraag je buren, sportgenoot, vriend/vriendin om samen zwerfafval op te ruimen. Of ga gezellig met je buurt, wijk of vereniging aan de slag. Lekker actief buiten bezig zijn om je eigen gemeente nog mooier te maken. Je houdt er een goed en schoon gevoel aan over!

Overzicht van evenementen, collectes en meldingen voor het optreden van een band in een horecainrichting, voor de komende twee weken.

17 en 18 maart

St. Patricksday, Wilhelminaplein

● Collectes 11 t/m 18 maart Amnesty International 18 t/m 24 maart Reumafonds Informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC), tel. (0493) 494 888. Meer informatie over evenementen is ook te vinden in de evenementenkalender op www.vvvsomeren.nl.

Aanmelden Doet u met ons mee? Wij zorgen voor grijpers, handschoenen, hesjes en vuilniszakken. U kunt zich aanmelden via Klant Contact Centrum, telefoon (0493) 494 888 of per email gemeente@ someren.nl

Volg de gemeente via twitter @gemsomeren


‘T CONTACT | donderdag 8 maart 2018 | pagina 5

LEGE STAL? VAB IMPULS OOK VOOR SOMEREN BESCHIKBAAR Vanaf 1 maart stellen Gedeputeerde Staten een nieuwe aanvraagmogelijkheid open voor de voucherregeling van VABimpuls. Met een voucher kan een eigenaar van lege stallen deskundigheid inroepen bij een beslissing over herbestemming of sloop. De voucherregeling biedt eigenaren de mogelijkheid een beroep te doen op onafhankelijke deskundigen van VABimpuls. Zij ondersteunen en adviseren de eigenaar bij het nemen van een beslissing over sloop of herbestemming. De vouchers gelden voor lege stallen en schuren die niet meer voor agrarische doeleinden gebruikt worden. De provincie onderzoekt de mogelijkheid om de regeling op korte termijn uit te breiden voor agrariërs die hebben besloten te stoppen met hun bedrijfsvoering, maar nog niet gestopt zijn. De voucherregeling wordt uitgevoerd door Brabant Advies en Stimulus, en is een initiatief van de Taskforce VAB’s, hierin werken de provincie Noord-Brabant en 22 Brabantse gemeenten samen bij de aanpak van leegstand in het buitengebied.

en een haalbaarheidsanalyse en is voor de eigenaar kosteloos. In de tweede fase wordt een start gemaakt met de uitwerking van nieuwe plannen gericht op herbestemming. Hiervoor betaalt de eigenaar een eigen bijdrage van 62,5%.

Tweede ronde Vanaf 1 maart zijn de vouchers opnieuw aan te vragen via www. vabimpuls.nl. De tweede ronde duurt tot eind 2018, of totdat het subsidieplafond van 350.000 euro is bereikt. Hiermee kunnen naar verwachting 75 eigenaren van lege stallen worden geholpen. Een voucher vertegenwoordigt een waarde van maximaal 4.000 euro, die de eigenaar kan inzetten voor een ondersteuning in twee fasen. De eerste fase bestaat uit een oriëntatiegesprek

Aanpak leegstand VABimpuls bestaat uit een kennisplatform en de voucherregeling, en maakt deel uit van de Brabantse aanpak leegstand. Belangrijke uitgangspunten in die aanpak zijn dat de eigenaar van leegstaand vastgoed altijd verantwoordelijk blijft en dat de gemeente de eerste overheid is in de aanpak van leegstand. Rond leegstand in het buitengebied werkt de provincie daarom samen met wethouders van 22 Brabantse gemeenten in een taskforce.

Regionaal zonnepanelenproject

Twaalf wethouders duurzaamheid uit onze regio maakten zich op vrijdag 2 maart jongstleden namens hun gemeente sterk voor een forse ambitie met de aftrap van De Groene Zone. Het regionale samenwerkingsproject De Groene Zone heeft als doel om in twee jaar tijd 7000 woningen te voorzien van zonnepanelen. De wethouders van Asten, Best, Cranendonck, Deurne, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Laarbeek, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard en Waalre tekende op vrijdag 2 maart 2018, naar rato van het aantal koopwoningen per gemeente, in voor het aantal woningen dat aan het eind van die twee jaar voorzien moet zijn van zonnepanelen.

Samenwerking tussen partijen De samenwerkingsvorm met gemeenten en provider is een beproefd concept, dat onder andere in Landgraaf succesvol is uitgerold. De Groene Zone is een samenwerking tussen de twaalf gemeenten en serviceprovider Tautus. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de vóórfinanciering van de panelenaanschaf en de randapparatuur voor inwoners die instappen in het project. De provider zorgt voor het leggen en aansluiten van de panelen, het onderhoud en service bij defecten. De administratieve taken worden namens de gemeenten uitgevoerd door een gezamen-

Nieuw project maakt zonne-energie voor nagenoeg iedereen toegankelijk. lijke administratieve eenheid die bij de gemeente Eindhoven is ondergebracht. De administratieve eenheid verzorgt alle administratie tussen gemeenten en inwoners. Met De Groene Zone nemen de twaalf deelnemende gemeenten actief barrières weg om over te kunnen stappen van fossiele brandstof naar milieuvriendelijke vormen van energieopwekking. Zonne-energie is eenvoudig, goed voor het milieu en goed voor de portemonnee. Inwoners kunnen voor meer informatie terecht op www.degroenezone.nl.

In juni 2016 is Someren opgeschrikt door heel veel regen met grote schade en overlast tot gevolg. Doordat het klimaat verandert, hebben we vaker te maken met extreem weer. Niet alleen met wateroverlast maar ook met droogte en hitte. Mensen, dieren en planten lijden hieronder. De gemeente Someren, waterschappen Aa en Maas en De Dommel, partners, bedrijven en inwoners zetten zich samen in om wateroverlast, water tekorten en hittestress beter aan te kunnen. Om inzicht te geven in de problematiek en de dilemma’s die zich voordoen in het landschap organiseerden de partijen zaterdag 3 maart een bustocht. Ruim 40 mensen waaronder inwoners en raadsleden lieten zich rondleiden. Vanuit een gedeeld beeld gaan de partijen nu samen met de inwoners, bedrijven en aanhakende partijen op zoek naar oplossingen, die kunnen groot of klein zijn. Naast de zoektocht naar oplossingen voor echte knelpunten start er binnenkort een campagne om iedereen te vragen een steentje bij te dragen. Alle kleine beetjes helpen.

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN REFERENDUM Op 21 maart mag je stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dan bepaal je mee wie er in de gemeenteraad komt. Dat lijkt misschien niet interessant, maar is het wel. Omdat de gemeenteraad beslist over je straat, je wijk en je dorp. Dus, neem de uitnodiging aan en ga naar de stembus. Het kost in ieder geval niet veel tijd want er is altijd een stembureau in de buurt en de stembureaus zijn open van 7.30 uur tot 21.00 uur. We rekenen op je stem. Kandidaten Op www.someren.nl staan de kandidatenlijsten, websites van de lokale partijen, waar de stemlokalen zijn en hoe u iemand anders kan laten stemmen als u zelf niet in de gelegenheid bent. In ’t Contact van volgende week (15 maart) staat een verkiezingsspecial met veel informatie over de gemeenteraadsverkiezingen. Raadgevend Referendum Op 21 maart zijn er niet alleen verkiezingen voor de gemeenteraad. U kunt deze keer ook via een referendum stemmen over een nieuwe wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.

TWEE WONINGEN GESLOTEN IVM AANWEZIGHEID HENNEPKWEKERIJ

In een woning aan de Goord Verbernedijk heeft de politie op 24 januari 2018 een hennepkwekerij ontmanteld met in totaal 313 hennepplanten. De burgemeester heeft op basis van de Opiumwet en het daarop gebaseerde Damoclesbeleid besloten de woning op dit adres per 2 maart te sluiten voor een periode van drie maanden. In een woning aan het Dilmanshof heeft de politie op 1 februari 2018 een hennepkwekerij aangetroffen. De burgemeester heeft op basis van de Opiumwet en het daarop gebaseerde Damoclesbeleid besloten de woning op dit adres per 5 maart te sluiten voor een periode van drie maanden. Volgens het Damoclesbeleid heeft de burgemeester de bevoegdheid, woningen, lokalen of erven waar verdovende middelen worden verkocht, verhandeld, verstrekt, afgeleverd of aanwezig zijn, tijdelijk te sluiten. De burgemeester past het Damoclesbeleid toe ter bescherming van de openbare orde en het woon- en leefklimaat.

BUSTOCHT LANGS OPLOSSINGEN EN KNELPUNTEN WATEROVERLAST

Woensdag 21 maart:

Gemeente Someren is een groene gemeente. Naast de mooie natuurgebieden hecht de gemeente ook veel waarde aan het overige groen in de openbare ruimte. Toch ontkomt de gemeente er niet aan om met enige regelmaat bomen te verwijderen. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met boomveiligheid, ziekte van een boom of met een project waarvoor bomen moeten wijken. Wanneer een boom verwijderd moet worden, zet de toezichthouder van de gemeente een kruis op de betreffende boom. Voor een dubbele controle ontvangt de aannemer die de boom omkapt een tekening, zodat hij een goed overzicht heeft over welke boom wel en welke niet verwijderd moet worden. In de praktijk komt het nog wel eens voor dat op het moment van kappen er meerdere bomen in de omgeving van een kruis zijn voorzien. Wellicht zijn deze kruizen door derden aangebracht in de hoop dat deze bomen met de geplande kap meegenomen worden. Door de dubbele check die plaatsvindt, worden uiteindelijk alleen de bomen gekapt die door de toezichthouder zijn aangekruist. Hierdoor blijven in de omgeving van de gekapte bomen soms nog bomen voorzien van een kruis staan. Dit levert geen mooi straatbeeld op. Op www.someren.nl kunt u het gemeentelijk beleid over overlast van bomen raadplegen. Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u natuurlijk ook altijd contact opnemen met de gemeente.

De politie heeft onlangs op twee locaties een hennepkwekerij aangetroffen.

DE GROENE ZONE VAN START

Met De Groene Zone hebben inwoners de kans om zonnepanelen op hun dak te plaatsen. Hierdoor kunnen zij zelf zonne-energie opwekken. Huiseigenaren die meedoen aan het project worden volledig ontzorgd. Technische kennis en inzet van eigen geld bij de start is niet nodig. Inwoners krijgen een aanbod voor een aantal zonnepanelen en de bijbehorende lening. De serviceprovider doet een check bij de inwoner thuis en plaatst na akkoord de panelen. Direct nadat de panelen geplaatst zijn, wekken inwoners al zonne-energie op voor zichzelf en hebben zij financieel voordeel! Op deze manier wordt zonne-energie ook voor mensen met een smalle beurs toegankelijk. In maximaal 15 jaar, tegen een rente van 1,35 %, lossen inwoners de financiering maandelijks af. De levensduur van de zonnepanelen is minstens 25 jaar.

WERKWIJZE BOMENKAP IN OPENBAAR GEBIED

RIJVAARDIGHEIDSRIT VOOR 55-PLUSSERS Op maandag 19 maart organiseert VVN afdeling Someren voor automobilisten 55+ een opfriscursus theorie en praktijk. Automobilisten die al langer hun rijbewijs hebben krijgen tips zodat ze veilig aan het verkeer kunnen blijven deelnemen. Inhoud cursus U gaat met een ervaren rijinstructeur in uw eigen auto een eindje rijden in de omgeving. Na afloop wordt de rit met u besproken. U krijgt een ritverslag met persoonlijke adviezen en een naslagboekje. Daarna wordt uw kennis van de verkeerstheorie opgefrist. Veel voorkomende verkeersproblemen en nieuwe verkeersregels worden onder uw aandacht gebracht. Tenslotte kunt uw ogen laten testen en uw gehoor laten controleren.Het aantal deelnemers is helaas beperkt, meldt u dus zo spoedig mogelijk aan. 55-plussers met rijbewijs uit Someren maandag 19 maart 2018 8.30–12.00 uur Gemeenschapshuis De Weijers, Ter Hofstadlaan 77 in Someren Kosten: € 15,00 Inschrijven: per mail via someren@vvnregio.nl of via Annacorina Hochstenbach, tel. (06) 570 342 98 Voor wie: Datum: Tijdstip: Locatie:

VERTROKKEN MET ONBEKENDE BESTEMMING Uit onderzoek is gebleken dat vermelde personen niet meer wonen op het adres waar zij in de Basisregistratie Personen van de gemeente Someren staan ingeschreven. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook hebben wij niet vast kunnen stellen wat de huidige woonplaats is. In artikelen 2.39 en 2.43 van de wet BRP staat dat men verplicht is het nieuwe adres door te geven aan de gemeente. Burgemeester en wethouders zijn voornemens om per datum publicatie nieuwe gegevens van verblijf en adres op te nemen volgens de procedure Land onbekend. Dat wil zeggen dat zij voor de gemeente, administratief gezien, verblijven op een onbekend adres en formeel niet meer in Nederland wonen. Een eventuele ambtshalve uitschrijving kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor betrokkenen. Op basis van dit voornemen worden onderstaande personen in de gelegenheid gesteld om, gedurende vier weken vanaf de datum van deze publicatie, informatie te geven over de feitelijke verblijfplaats. Het betreft de volgende personen: Naam: Geb. datum Bury, Tadeusz 26-02-1956 Csütörtöki, Ianos 19-07-1968 Matracka, Monika 01-03-1991 Molak, Łukasz 07-09-1981 Parwiz, Said Wais 09-12-1987 Rządkowski, Damian 19-12-1992 Trojanowska, Anna 13-12-1984 Verhees, Franciscus PA 25-04-1964 Zuijlen van, Raymond HA 14-02-1962

Geb. plaats Zamch, Polen Sălacea, Roemenië Radom, Polen Grójec, Polen Kabul, Afganistan Koło, Polen Radom, Polen Someren, Nederland Ewijk, Nederland

Staat uw naam hierbij of weet u waar vermelde personen verblijven, neem dan contact met het Klant Contact Centrum van de gemeente via tel. (0493) 494 888 of mail gemeente@someren. nl. Als de gemeente binnen vier weken, na de dag van publicatie van dit artikel, geen reactie heeft ontvangen, worden vermelde personen uitgeschreven naar ”onbekend buitenland”. Lees verder op pag. 6


‘T CONTACT | donderdag 8 maart 2018 | pagina 6

Vervolg van pag. 5

4. Vaststellen Algemene subsidieverordening Someren 2018. 5. Beschikbaar stellen krediet voor advies bij opstellen Integraal Huisvestingsplan primair- en voortgezet onderwijs 2018-2028. 6 Ingekomen stukken/mededelingen: a. Informatie over Berap 4e kwartaal 2017. 7. Rondvraag.

WERKZAAMHEDEN FIETSPAD BOERENKAMPLAAN

SPREEKRECHT TIJDENS COMMISSIEVERGADERINGEN

Aanstaande maandag 12 maart wordt er gestart met het vervangen van de bestrating van de fietspaden in de Boerenkamplaan, gedeelte rotonde Hooghoefweg – Brugstraat. De huidige tegelverharding wordt vervangen door betonnen straatstenen. De werkzaamheden starten ter hoogte van de rotonde en verplaatsen zich gefaseerd, met het verkeer mee, richting de Brugstraat. Fietsers worden op het fietspad aan de andere zijde van de Boerenkamplaan in twee richtingen omgeleid. Bromfietsen dienen gebruik te maken van de rijbaan.

Wat houdt het spreekrecht in? Inwoners en leden van groepen en organisaties die in Someren actief zijn, hebben het recht in een commissievergadering het woord te voeren. Uw bijdrage bevat informatie waarover de raads- of burgerleden mogelijk nog niet beschikken. Zo stelt u hen in staat een weloverwogen besluit te kunnen nemen.

Commissievergaderingen Binnenkort, op woensdag 14 maart aanstaande, vergaderen de commissies ter voorbereiding op de raadsvergadering. De commissievergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. Op woensdag 14 maart om 20.00 uur vergadert de commissie Ruimte in het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende onderwerpen: 1. Opening en vaststelling van de agenda. 2. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 7 februari 2018 en behandelen stand van zaken actielijst. 3. Regionale samenwerking. 4. Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Kerkendijk 80. 5. Vaststellen bestemmingsplan Laan ten Boomen ong (naast 13). 6. Vaststellen bestemmingsplan Nieuwendijk 143. 7. Ingekomen stukken/mededelingen: a. Geen onderwerpen 8. Rondvraag. Op woensdag 14 maart om 21.00 uur vergadert de commissie Burger en Bestuur in het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende onderwerpen: 1. Opening en vaststelling van de agenda. 2. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 8 februari 2018 en behandelen stand van zaken actielijst. 3. a. Intergemeentelijke samenwerking; b. Politieaangelegenheden; c. Informatie over statushouders en vluchtelingen.

U kunt alleen spreekrecht krijgen over onderwerpen die op de agenda staan. De totale spreektijd bedraagt maximaal 30 minuten per commissievergadering. Elke inspreker krijgt 5 minuten het woord. Indien er meer dan 6 sprekers zijn, wordt de beschikbare tijd evenredig verdeeld. Hoe kunt u van dit spreekrecht gebruik maken? Door een e-mail te sturen naar de griffier (j.laurensjanse@ someren.nl) of haar dit telefonisch te melden, tel. (0493) 494 888. U geeft door bij welk agendapunt u gebruik wilt maken van het spreekrecht. Eventueel kunt u voor aanvang van de vergadering nog melden dat u gebruik wilt maken van het spreekrecht, maar de voorkeur gaat uit naar de mail.

Omgevingsvergunningen De volgende openbare bekendmakingen, van burgemeester en wethouders, liggen op afspraak ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888. Kopieën van stukken kunnen tevens worden opgevraagd. Hiervoor worden legeskosten in rekening gebracht.

• Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

- Kolibri ongen., oprichten van een woonhuis (26-2-2018); - Kolibri ongen., plaatsen van een tijdelijke woonunit (26-22018); - Kuilerstraat 23, plaatsen van een tijdelijke woonunit (26-22018); - Kuilvenweg 6, plaatsen van een tijdelijke woonunit (28-22018); - Kuilvenweg ongen., kappen van bomen (27-2-2018); - Laan ten Roode 71, uitbreiden van gemeenschapshuis de Ruchte (23-2-2018); - Lieropsedijk ongen., kappen van knotlindes (27-2-2018); - Molenstraat 27a, verbouwen van de zolderverdieping (28-22018); - Postel ongen., plaatsen van een stand alone pinbox (26-22018); - Speelheuvelstraat 28, kappen van een boom (27-2-2018); - Wilhelminaplein ongen., plaatsen van een stand alone pinbox (26-2-2018).

• Verleende omgevingsvergunningen Reguliere procedure In de periode van 23 februari t/m 1 maart 2018 zijn de volgende verleende omgevingsvergunningen verzonden (datum verzending besluit staat tussen haakjes): - Esdoornstraat 62, oprichten van een woonhuis (1-3-2018); - Lage Akkerweg 4, uitbreiden van een bedrijfshal (27-22018); - Sluisstraat 59, plaatsen van een terrasoverkapping (27-22018); - Speelheuvelstraat 2, kappen van een boom (26-2-2018). Tegen besluiten om vergunningen te verlenen kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop de vergunningen aan de aanvrager zijn toegezonden schriftelijk een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient u te richten aan burgemeester en wethouders van Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en voorzien zijn van dagtekening, naam en adres. Bovendien dient u duidelijk aan te geven waarom u tegen het besluit bezwaar maakt. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet. Hiervoor moet de indiener van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Aan een dergelijk verzoek zijn kosten verbonden. U kunt uw verzoek om een voorlopige voorziening te treffen ook digitaal indienen. Hoe u dit kunt doen, kunt u lezen op de website: http://loket. rechtspraak.nl/Burgers.

In de periode van 23 februari t/m 1 maart 2018 zijn de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ingediend (datum indiening staat tussen haakjes): - Dorser ongen., oprichten van een autobedrijf en plaatsen van hekwerk (26-2-2018); - Esdoornstraat ongen., oprichten van een woonhuis met garage (23-2-2018);

Volg de gemeente via twitter @gemsomeren

www.someren.nl

ODC kampioen na heuse thriller

‘Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt’ OMMEL/HEUSDEN - Over een bizarre ontknoping gesproken. De kampioenswedstrijd van KV ODC bleef zondag zelfs ná het laatste fluitsignaal spannend. Even was de scheidsrechter het spoor bijster, maar uiteindelijk kwam toch de verlossende boodschap: ODC is kampioen!

door Maarten Driessen Een dag dat alles samenkwam, zo beleefde korfbalvereniging ODC afgelopen zondag. In sporthal De Schop konden niet alleen het eerste, maar ook het tweede en het derde kampioen worden. Het bewijs dat vruchtbaar fuseren kan. Ommel en Heusden bundelden eerder de krachten en spelen dit seizoen voor het eerst onder hun nieuwe naam. De laatste bedenkingen daarover konden dit weekend de prullenbak in. De ogen waren vooral gericht op ODC 1, dat voor een lastige opgave stond. Tegenstander De Peelkorf voerde voorafgaand de ranglijst aan en moest met minimaal drie doelpunten verschil worden verslagen. Want won ODC, dan was het onderlinge resultaat doorslaggevend. Eerder versloeg

De Peelkorf de Ommelse/Heusdense formatie met 15-12. “Iedereen vertrouwde erop dat het goed zou komen”, blikt aanvoerster Elke van de Mortel een dag later terug. Hoewel dus op een kleine achterstand, was ODC de laatste weken goed op dreef. Bij De Peelkorf zat echter al een tijdje zand in de motor. “En zij hadden meer te verliezen”, stelt Van de Mortel. ODC liet dan ook niets aan het toeval over. Zo werd de tegenstander via videobeelden uitgebreid geanalyseerd. Met welke opstelling spelen ze? Welk systeem hanteren ze? ODC trachtte overal de vinger achter te krijgen.

Vierhonderd toeschouwers

Het publiek zorgde vervolgens voor nog wat extra steun. De Schop zat bomvol, een kleine vierhonderd toeschouwers verzamelden zich. Zij zagen eerst het derde, en toen het tweede kampioen worden. Maar het echte korfbalspektakel moest toen nog komen. ODC speelde goed, versloeg De Peelkorf, én scoorde drie doelpunten meer. “Maar volgens de scheidsrechter klopte onze berekening niet. We moesten niet alleen met drie goals verschil winnen, maar

Vreugde bij de speelsters van ODC na het behalen van het kampioenschap. (Foto: Hein van Bakel) ook minimaal 15 keer scoren. Zoals De Peelkorf eerder vijftien keer tegen ons had gescoord.” Zo ging het publiek na het laatste fluitsignaal uit zijn dak, terwijl de speelsters vertwijfeld op het veld stonden. De verwarring was compleet. “Iemand riep: Peelkorf is kampioen! Daar werd het feestje dus al gevierd”, zegt Van de Mortel. Maar op de achtergrond was druk overleg, en de aanvoerster zag dat de scheidsrechter de telefoon pakte. “Hij belde naar de baas van de scheidsrechters binnen de KNKV. Dus daar ben ik mooi bij gaan staan. Hij knikte ‘nee’ naar De Peelkorf, en ‘ja’ richting mij. Toen ben ik gillend en helemaal gek terug de zaal in ge-

Bestuurswissel Jong Nederland SOMEREN-HEIDE - Jong Nederland in Someren-Heide heeft een nieuwe voorzitter. Afgelopen zaterdag nam de vereniging afscheid van Linda Driessen die emigreert naar Curaçao. Patrick Strijbos heeft de voorzittershamer overgenomen.

rend.” Daar passeerde ze de op dat moment nog feestvierende speelsters van De Peelkorf. Het gejuich sloeg

daar direct om in tranen. Anderzijds veerde de ODC-aanhang op. “Iedereen begon te schreeuwen en te juichen. Hoe kon dit gebeuren?” Het feest was compleet. Met recht een memorabele dag voor ODC, die tot in de late uurtjes werd gevierd. “Ik speel al vijftien jaar in het eerste, ben meerdere keren kampioen geworden, maar zoiets had ik nog nooit meegemaakt”, zegt Van de Mortel. En zo maakt ODC zich op voor de topklasse, het hoogste niveau binnen het dameskorfbal. Een niveau waar Van de Mortel al eerder speelde, zij het toen in de buitencompetitie. “De zaal staat het hoogst aangeschreven, dus deze prestatie voelt voor ons nog net wat bijzonderder.” Het eerste avontuur in de topklasse was weinig succesvol. Eén wedstrijd werd gewonnen, alle andere gingen verloren. “Maar we hebben nu ervaring, en onze trainer Alf van den Ende heeft ons naar een hoger niveau getild. Handhaven wordt het doel. We willen niet alleen kunnen zeggen dat we in de topklasse hebben gespeeld, maar daar ook blijven spelen.”

Samen strijden tegen laaggeletterdheid SOMEREN - De samenwerking van meerde partijen werd afgelopen woensdag in de bibliotheek van Someren beklonken met de ondertekening van een convenant. Hiermee is het Taalpunt in Asten en Someren een feit waarmee de laaggeletterdheid moet worden teruggedrongen.

De ondertekenaars, gemeenten Asten en Someren, Onis Welzijn, Stichting Lezen en Schrijven, ROC ter Aa en Bibliotheek Helmond-Peel, trekken samen op om laaggeletterdheid aan te pakken en terug te dringen. Daarin volgen Asten en Someren andere gemeenten in Nederland. Een Taalpunt is, naast de samenwerking tussen deze partijen, eveneens de plek waar mensen met een taalvraag terecht kunnen. Zowel

mensen die Nederlands als eerste taal hebben als mensen die nieuw zijn in Nederland. Het Taalpunt is er voor vrijwilligers, voor professionals en voor mensen die graag hun lezen en/of schrijven willen verbeteren. Geen vraag is te gek. Of het nu gaat om het lezen van de krant, veiligheidsvoorschriften op het werk, het verbeteren van spelling en grammatica, het vaardig worden op de computer of het lezen van een boek, de taalpuntvrijwilliger gaat in gesprek en bespreekt de diverse mogelijkheden om de vraag te beantwoorden. Soms ligt de oplossing in een cursus of een maatje, een andere keer is verwijzing naar het ROC een gerichte oplossing. Het Taalpunt is te vinden in de bibliotheken in Asten en in Someren.


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 8 maart 2018 | pagina 7

Bij ons geen loze beloftes of onterechte kritiek. Someren moet van woonplaats naar een thuis worden voor iedereen en alles wat in Someren woont, werkt, recreeert, gevestigd is of Someren bezoekt. Een zelfstandige gemeente Someren waar het prettig, veilig en goed is om te zijn en dit tegen zo laag mogelijke lasten met u als middelpunt.. Dit zullen we samen moeten doen. Hiervoor hebben we elkaar nodig.Burgers, winkeliers, bedrijven, boeren, verenigingen, overheid, politiek en alle andere organisaties en belangengroepen.

Ook voor ruwe en/of geschaafde eiken planken voor binnen en buiten Michelslaan 7, Someren-Heide | tel. 0493-496270 of 06-22561498

www.eikenvloerke.nl

LEEFBAAR SOMEREN

gaat er voor de volle 100% voor. Gemoedelijk als het kan, Fel en standvastig indien nodig. Steeds met UW belang als uitgangspunt voor het eindresultaat.. Someren een thuis voor ons allemaal. Wilt u toch ook?

HELMOND 0492 - 661 884 HEUVEL@HEUVEL.NL

T3 S IJ L t r a a m 1 2 Stem EREN. M O S R A A B F E LE

Perceel cultuurgrond gelegen aan de Ravelweg te Someren met een oppervlakte van 3,13.90 ha. Inschrijving tot en met 29 maart 2018 vóór 13.30 uur. Brochure met inschrijfvoorwaarden en het inschrijfformulier kunt u opvragen bij ons kantoor (0492-661884)

Altijd beter.

KLAASEN | VANDEURSEN.COM AVH WK 10 SC

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING

HEUVEL.NL • WÉRKT VOOR U MET KANTOREN IN HELMOND EN EINDHOVEN

VRIEZER VUL WEKEN

1500m

2

Keukeninspiratie met de nieuwste collecties

Geopend zondag 11 mrt van 11.00 - 16.00 u INCLUS IEF

1020409 2 kg 54 10376 722996 5 x 2 kg 1 54 10376 722987

ONZE 5 KERNWA ARDEN 7 x 9 c.-o.

 Zeker 5 jaar volledige

groot formaat

Allumettes Fijne Frieten

 Kwaliteit Keukencentrum

garantie, gratis nastelbeurt na 4 ½ jaar

Berkers heeft al 14 jaar het 1020536 Keurmerk Kwaliteit Keuken2 kg 54 10376 822581 branche 5 x 2 kg

 Duidelijk Direct een

7 x 9 c.-o.  Betrouwbaar Vertrouwd

eerlijke netto prijs en een mooie 3D presentatie op

• Dia's inscannen, zeer goede kwaliteit, eigen beheer, scherpe prijzen. Ook grote aantallen. Foka Deurne, Kerkstraat 8, 0493-353102.

Frikandel Best Bite 40 stuks

Vanreusel 15,29

9,

*Gratis Offerte schilderwerk, 06-20552192, 35 jaar ervaring. *Waters chade? plafonds,muren als NIEUW. Gratis offerte voor verzekering! Het Verfhuis 440788 • De Mobiele Fietsspecialist Geert, uw adres voor Verkoop/Reparatie van nieuwe en gebruikte fietsen! Bel 06-13666356.

99

Naturel, PiriPiri, Zigeuner, Japans en/of Spaans

nt super stu

500 gram

Kiphaasjes

Rundvlees, stoofvlees, goulash of kipsaté Frites

Frites préfrites - Voorgebakken 2 voor Frieten Streekpoelier 10/10 mm

Kroketten Frieten

1 54 10376 822595

adres, al meer dan 40 jaar een Pom’Steak begrip in de Peelregio

info@keukencentrumberkers.nl • Florijn 10 a, Deurne • Tel. 0493 312570 1016226

www.keukencentrumberkers.nl

1 kg 54 10376 022325 10 x 1 kg 1 54 10376 022322

* Vaatwasser, wasautomaat, droogautomaat, kookplaat, 10/10 mm koelkast, inbouwapparatuur defect? Bel 0493-695606 voor herstel. Bots Witgoed Serv ice Asten.

• Biologisch vers brood, ambachtelijk bereid in eigen biologische bakkerij op de boerderij. 100% Speltbrood, volkoren en desem broden, stokbroden, glutenvrij brood, roggebrood, broodjes en koekjes. Elke vrijdag en zaterdag 7/7 mmvan vers gebakken, Geopend 10.00 uur tot 17.00 uur Sumiran biologische boerderij, Broekstraat 3, 5725 TL Asten-Heusden, 0493-440630. • Overlast ongedierte?? Bel 0493-688006. • Atelier "Clamode". Naailes. C. Zeegers 06-51326689 c.zeegers@chello.nl mm op • Digitale foto’s 10/18 afdrukken Kodak papier, direct klaar, Tot A4 formaat. Foka Deurne, Kerkstraat 8.

* Bij Restaurant de Brabander 3 gangen senioren-menu € 9,80. We l reserveren, tel. 0495-663466

4,00

Frites Frieten

5 stuks

Frites Frieten

Normaal 2,99 10/10 mm

nt super stu

Diepvriesspecialist Normaal vanaf 2,99 1020409

Bami - of nasi goreng, spaghetti of macaroni

2+1 Frites préfrites - Voorgebakken Frieten 2 kg

Frites Frieten

 Veilig Betaling 8 dagen NA levering/montage

• Rommelmarkt 'De Schakel' Reuver 11 maart 9.30 - 15.30 uur Broeklaan 2, 5953 NB A73 afrit 17/18 www.carbootsalehorst.nl

1020407

1 kg 54 10376 722997 10 x 1 kg 1 54 10376 723007

gratis

54 10376 722996 5 x 2 kg 1 54 10376 722987

10/10 mm

7 x 9 c.-o.

7/7 mm

Dikke- Allumettes en/of dunne Fijne Frieten

400 gram

7 x 9 c.-o.

Frites

Welten 29 Normaal7/73,mm

Allumettes Fijne Frieten

2 kilogram 1020407 1 kg 54 10376 722997 99 10 x 1 kg 1020536 1 54 10376 723007

Lutosa Normaal 3,

7 x 9 c.-o.

Allumettes Fijne Frieten

2 voor

2 voor

5,00

5,

2 kg 54 10376 822581 5 x 2 kg 1 54 10376 822595 7 x 9 c.-o.

00

1020513 1 kg 54 10376 822604 10 x 1 kg 1 54 10376 822618

7 x 9 c.-o. elijk ren mog combine

7/7 mm

Pangasiusfilet Pom’Steak

10/18 mm

Semifredo

800 gram

Epic Normaal 4,49 1020513

Chocolade & Cappuccino 2 stuks Dolceria Alba

2 voor

1 kg 1016226 54 10376 822604 10 x 1 kg 1 kg 54 10376 022325 1 54 10376 822618 7 x 9 c.-o.

6,99

10 x 1 kg 1 54 10376 022322 8 x 9 c.-o.

% ruim 33

korting

Deurne - Milhezerweg 19 - T 0493-320051 Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407 Veghel - Gasthuisstr. 36 - T 0413-344004 www.diepvriesspecialist.nl Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist

zolang de voorraad strekt. Van woensdag 7 maart t/m dinsdag 20 maart 2018. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Normaal

2,99 GRATIS tegen inlevering van 10 spaarpunten

8 x 9 c.-o.

3


In één keer de juiste combinatie voor dit najaar

Nu we ons warmer gaan kleden en meer binnen zitten, biedt Miele de ideale combinatie voor dit najaar. Want bij aankoop van een Miele-wasmachine met 1.600 toeren krijgt u nu tijdelijk de Miele-stofzuiger S 381 t.w.v. € 199,- cadeau. Zo kunnen niet alleen uw kwetsbare stoffen als wol en denim rekenen op een optimale verzorging, maar ook uw interieur

‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 8 maart 2018 | pagina 8

Nu dubbel genieten Met de Miele Barista CM5 tovert u, door de simpele bediening, in een handomdraai een perfecte espresso, koffie, cappuccino of Latte Macchiato tevoorschijn. De sterkte en temperatuur kunt u naar eigen smaak instellen. Daardoor drinkt u uw koffie precies, maar ook precies zoals u dat wilt. Met de Miele Barista CM5 kunt u nu dubbel genieten, want bij aankoop krijgt u tijdelijk € 100,- retour én een luxe illy-koffiepakket cadeau! • 3, 4, 5 en 8 Ltr. • Koude zone frieteuses

10 JAAR GARANTIE

Voordeel

Wasautomaat Wasautomaat Friteuse Miele wasautomaat Vitality Alle LOEWE winkelmodellen nu 15% korting !!! 1300 tpm 6 KG softcare Fritel Siemens Miele er is geen betere trommel eenknops bediening. • 1600 tpm.

• 1300 tpm. • Water control • 6 Kg. trommel • Geëmailleerde mantel • Soft care trommel

• Aqua stop NU: e899,• 6 Kg.

Wie groen doet, heeft • Rvs trommel van Miele wat tegoed. • Eenvoudige bediening e150,- retour bij aankoop van Miele warmtepomp Er is al een 1600 Nu tpm inclusief droger. Nu inclusief

Dus nu in10 jaar garantie wasautomaat10 vanaf 10 jaar garantie jaare1199,garantie wit of zwart e899,- Sledestofzuiger 95

12-13-14 MAART

e89,

Stofzakloos, 600 Watt, 184, 2 Tier Radial CycloneTechnologY, Big Ball Technologie, max. 1,5 l Stofbakcapaciteit, 9,7 m Actieradius, Automatisch vloermondstuk, Extra zachte borstel, Commaandag 10:30 - 12:30 / 13:30 - 18:00 Philips scheerapparaat bi zuigmond, Telescoopbuis, dinsdag 09:00 - 12:30 / 13:30 - 18:00 op 220 volt 3 scheerhoofden Trappenborstel, Energieklasse woensdag 09:00 - 12:30 / 13:30 - 18:00 donderdag 09:00 - 12:30 / 13:30 - 18:00 vrijdag 09:00 - 12:30 / 13:30 - 21:00 zaterdag 09:00 - 12:30 / 13:30 - 17:00 491204

e849,-Reperatie e1100,Service: iPad air 16gb refurbished A-Grade 2 jaar garantie

Vanaf

Openingstijden

10 jaar zorgeloos wassen Wasautomaten, vaatwassers, koelkasten, droger, LCD TV, audio en diepvriezers.

Warmtepompdroger Officieel Loewe partner Miele NU: e1299,- na BEL: 0493-491204 aftrek premie dienst Wit en Bruingoed 0493 Technische

NU: € 279,-

NU: € 29,99

EP: van Otterdijk

NU: € 399,-

Eigen bezorgdienst voor een snelle en betrouwbare bezorging. Montagedienst voor inbouwapparatuur. Technische dienst voor Witgoed als TV-Audio. TEL: 0493-491204

FLOREFFESTRAAT 11 - 5711 AA SOMEREN - TEL. (0493) - 49 12 04 Hifi - TV - Huishoudelijk apparatuur - Satellietapparatuur - Telecom Technische dienst - Officieel Miele dealer - Bosch VIP Dealer www.hetcontact.nl / www.peelbelangonline.nl EP: ElectronicPartner

• Uit eten met Pasen/ Container en/o-f Sony grondverzet. Haard en- k AEG ac helhout - Siemens eik, Hi8-enPanasonic DV bandjes - Philips Miele - Loewe - •Bosch -• Samsung - Smeg •-Video, Dyson berk, els en es. Meer info: 06-23720617

R ia jmak ers -Leenen T el. 0493-490152.

levert he t.

overzetten op DVD, Foka Deurne 0493-353102.

Moederdag www.proefdefeestdagen.nl

Pannen & platte daken (EPDM)

Maandag 12 maart 2018

Dinsdag 13 maart 2018

18:30 - 21:00 uur Beatrixlaan 25, Asten

18:30 - 21:00 uur Kanaalstraat 14, Someren

Dinsdag 13 maart 2018

Woensdag 14 maart 2018

16:00 - 17:30 uur Kanaalstraat 14, Someren

16:00 - 17:30 uur Beatrixlaan 25, Asten

Nieuwbouw & Renovatie www.dak-werken.nl

Houtakker 2 Oldert 1A 57615761 DDPA Bakel Bakel T 0492-599099 F 0492-599302 M 06-53122216

MEER INFO OP WWW.VARENDONCK.NL

Vergeet uw cv-ketel niet!

Stoere maatwerk interieurs

De koude wintermaanden komen er weer aan. Voor uw eigen veiligheid is het belangrijk om uw onderhoud aan uw cv-ketel niet te vergeten. Hendriks Installatie en Allround Service B.V. heeft daarvoor twee gespecialiseerde onderhoud- en servicemonteurs voor u ter beschikking. Namelijk Jan Verberne en Ton van Deursen. Voor een afspraak kunt u telefonisch of via mail contact met ons op nemen.

Hendriks Installatie Allround Service B.V. Randweg 9 5711 DJ Someren Tel: 0493-494578 Mail: info@hhinstallatie.nl www.servicehendriks.nl

Kieboom 11 Liessel

OPEN HUIS!

Voor eiken tafels, badmeubels, wandkasten en alle andere interieurwensen. zaterdag 10 maart a.s. van 11.00 - 13.00 uur Deze 2-onder-1-kapwoning met vrijstaande berging is gelegen aan een rustige straat nabij het centrum van Liessel. De woning is o.a. voorzien van een dichte keuken, woonkamer, 3 slaapkamers, badkamer en een achtertuin gelegen op het zuiden. Verder is deze woning gunstig gelegen op korte afstand van alledaagse voorzieningen en diverse uitvalswegen. Vraagprijs € 249.500,-- k.k.

Lagekerk 13 - 0493-322111 info@deurne.vansantvoort.nl

www.vansantvoort.nl

a

Industriestraat 8, 5804 CK Venray

w www.houtenvorm.nl e

info@houtenvorm.nl

t

06-28946715

f

facebook.com/houtenvorm

Openingstijden showroom Woensdag Vrijdag Zaterdag

10:00 - 17:00 10:00 - 17:00 10:00 - 17:00

(Overige dagen, tijden, avonden op afspraak)


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 8 maart 2018 | pagina 9

Mijn naam is Louis Swinkels. Geboren en getogen in Someren, 52 jaar, getrouwd met Wendy en we hebben vier kinderen, twee honden en een kat. Ik ben gelukkig in Someren! Als vrijwilliger ben ik lid geweest van meerdere verenigingen en heb daar ook bestuurlijk ervaring opgedaan. Bij een vereniging ben je voortdurend bezig om samen iets van de grond te krijgen en op te bouwen. Je leert samenwerken en samen optrekken. Dit was een geweldige ervaring, had ik niet willen missen. Wat mij tevens gevormd heeft is dat ik mantelzorger ben (geweest) van mijn ouders. Warm en dankbaar. Ik ben zelfstandig ondernemer en heb mijn zakelijke ervaringen vooral opgedaan in de regio Eindhoven. Promotie van techniek en het stimuleren van vakmanschap bij jongeren was mijn ding. Binnen onze maatschappij nog steeds erg belangrijk, je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. Mijn opvoeding ging op basis van normen en waarden en ik ben opgegroeid in een groot gezin. Samen delen is dan ook vanzelfsprekend voor mij. “Je kijkt altijd eerst naar de gemeenschap, dan naar je gezin en dan pas naar je zelf”, zei ons pap altijd. Tegenwoordig lijkt het soms omgekeerd. Ik probeer dat te negeren. Inmiddels vergroeid met Someren vind ik het een grote eer om lijsttrekker te zijn van de partij die het Zùmmers Belang als grootste goed ziet. Zùmmers Belang CDA staat ergens voor en ik sluit me daar van harte bij aan. Someren is mooi, Someren is goed, Someren is geweldig!!

Waar ik mij in het bijzonder voor wil gaan inspannen zijn de volgende tien punten: Jeugd en jongeren, geef ze de kans en laat ze dingen zelf doen op hùn manier Verenigingen en vrijwilligers, geweldig hoeveel je er leert en de lol die je samen hebt Bedrijven en onderwijsinstellingen, samenwerken in keten van onderwijs naar arbeidsmarkt Mooi, gezellig, gastvrij centrum, voor oud en jong, veilig en vertrouwd Eerlijk, betrouwbaar, integer en consequent bestuur, wat je ziet is wat je hebt, oprechtheid Lekker wonen in een passende omgeving, in het centrum, buiten het centrum, thuisgevoel Goede zorg voor iedereen begint bij zelfredzaamheid, neem je eigen verantwoordelijkheid Evenementen en activiteiten in het centrum juich ik toe, dat prikkelt en geeft ontspanning Lekker wandelen op zondag in buitengebied en kopje koffie met appeltaart moet kunnen Ik ben toegankelijk, flexibel en transparant en heb een groot Groen Hart

Hart voor héél Someren Zó Doen We Dat

Ik kom voor héél Someren en alle inwoners op en ga daar al mijn energie in steken Dáár ga er voor! Ik hoop u ook!! Stem lijst 1. Zùmmers Belang CDA

www.cdasomeren.nl

GRATIS 4-SEIZOENEN

DONZEN DEKBED* VOOR BEZOEK AAN HUIS? MAIL NAAR: AFSPRAAK@SLAAPCENTRUM.NL

Complete 2-persoons gestoffeerde vlakke of elektrische boxspring Nu vanaf

795.-

Elektrische uitvoering nu vanaf 1295.-

Comfortledikant 90x200

Complete 2-persoons “deelbare” vlakke/elektrische of hoog/laag boxspring - incl. hoofdbord - incl. gestoffeerde vlakke/elektrisch boxen - incl. gestoffeerde pocket- matrassen - incl. comfort- toppers - kleur na keuze

- GRATIS elektrische lattenbodem - 7-Zone matras - Nachtkastje - Meerdere kleuren leverbaar

Nu vanaf

695.Compleet deelbaar comfort ledikant Incl. achterwand met verlichting + lattenbodems + matrassen (excl. nachtkastjes)

Nu

1495.www.slaapcentrum.nl Zet en drukfouten voorbehouden. *Vraag naar de voorwaaden in de winkel

Elektrische uitvoering nu vanaf 1395.-

20% korting bij inlevering van uw polisnummer

Nu vanaf

1195.-

Voor bezoek aan huis? mail naar: afspraak@slaapcentrum.nl Helmond 0492 - 52 08 80 • Roermond 0475 - 33 51 09 • Geleen-Sittard 046 - 410 71 00 • Maastricht-Gronsveld 043 - 363 05 25


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 8 maart 2018 | pagina 10

www.st-anna.nl/opendag

‘Koert is niet meer thuis gekomen.’

Bekijk en beleef onze topzorg met eigen ogen!

Elke dag schoppen harten vaatziekten honderden levens overhoop.

Demonstraties, n, proefjes, metinge en n ge lezin entertainment. tte Ook PSV masco r bij! Phoxy is er wee

De Hartstichting werkt aan een toekomst zonder hart- en vaatziekten.

OPEN DAG LOCATIE: ST. ANNA ZIEKENHUIS GELDROP

Kijk wat u kunt doen op www.hartstichting.nl/ doe-mee

• fO fi c ië l e pa sfoto's bij u th uis gemaa kt, voor pa spoort, ID of rij be wij s; 0493-512, F ok a De urne

ZATERDAG 17 MAART 2018 10:00 TOT 15:30 UUR

De onderdelen van de St. Anna Zorggroep (St. Anna Ziekenhuis, Ananz en TopSupport) presenteren zich tijdens deze open dag in het St. Anna Ziekenhuis, Bogardeind 2 te Geldrop.

• T.K. gebruikte bouw ma terial en, vl oerpl ank en, deuren, rame n, ij z eren ba l k en enz . Ve rbe rne Me ij el seweg 37, Be ringe . Te l . 07-3869

• Rommelmark t 'De cS ha k el ' Re uver 1 ma art 9.30 - 5.301 uur Broe k l aan 2, 593 BN A73 afrit 17/8 www.c arboots al ehors t.nl

• www.mas sagepraktijk attev eld.nl voor diverse profe ssionel e sport- en ontspa nnings ma ssage s. Me teoorstraat 32, 5721 BM As ten. 06-471523.

Voor openingstijden kijk op

www.vinkencaravans.nl

Kom jij ons helpen als

vrijwilliger?

URS E B R E E P M A K edrijven e recreatie b

met divers

roducten n de nieuwste p Demonstratie vaen Renault zijn aanwezig

ATIE INFORM OVER E-BIKE

Fijne werkplek, geen druk

Gezellig samen bezig zijn

kers Toyota, Mazda e caravan trek met hun best

VELE MODEL LEN VAN KNAUS, WEIN SBERG, T@B EN TABB ERT

MET VELE KRAAMPJES

Enthousiaste en gedreven begeleiding

Chauffeur, deelnemers van en naar de boerderij brengen Koken, tuinieren, creatief bezig zijn

Ondersteunen in dagelijkse dingen

Er wordt rekening gehouden met jou interesses en talenten

GSO deurne visite.pdf 1 24-12-2015 14:14:48

Houtbewerking GOOS SATELLIET ONTVANGST DEURNE

Ontwerp: Remconijssen.nl

RT 2018 A A M 1 1 N E 0 1

Kom eens langs op de koffie om een kijkje te nemen!

Bel ons 06-18135496 of stuur een berichtje info@zorgboerderijonderons.nl

Jeker 13 - 5751 TT Deurne - 0493 380 287 - info@gsodeurne.nl

www.zorgboerderijonderons.nl

www.gsodeurne.nl

* aL at uw stem niet verl oren ga an. Stem Adie Tielen , l ij st 1 nr 23 Zume rs Be l ang/CDA

Wij hebben een uitgebreid assortiment

• Heb jij ook een be pa al de angs t waar j e al l ange tij d me e rondl oopt? Bi j v. vl iega ngs t, ba ng voor de tandarts, c l austrofobi e, hoogte vrees enz . www.Hy pnos ePra k tij k Phi l ips .nl

kant en klaar maaltijden 0619325

*Waters chade? pl afonds,mure n al s NIEUW. Gratis offerte voor verz ek ering! Het Verfhuis 4078

• De Mobiele Fietsspecialist Geert, uw adres voor Verkoop/Reparatie van nieuwe en gebruikte fietsen! Bel 06-13666356.

voor u op voorraad.

Pestorolletje schnitzel + pesto + boerenham 100 gram

1

Bouillonvlees

Fricandeau stuk/lapjes

35

Vlugklaar: Gehaktschnitzel 4 halen 3 betalen

500 gram

voor een heerlijke soep

3

Kant & klaar: Zuurvlees of goulash per blik

5

95

500 gram

4

90

Vleeswaren: Gegrilde fricandeau 100 gram 1.49

90

Prijs

Model:

Km-stand Bouwj.

Chevrolet Tacuma 1.6i

190.210 04-’05

€ 1.750,-

96.217 06-’10

€ 5.250,-

2.791 02-’14

€ 9.950,-

Ford Ka 1.2i

u t o1.0i bedrijf Opel a Agila

€ 5.250,• Lierop € 9.950,-

Opel Astra Stat. Aut.

183.993 05-’07

Opel Astra 1.4i 5D

100.549 07-’12

Hogeweg 29 Lierop • 0492 331432 Opel Astra Station Aut. 51.223 09-’15 € 15.950,-

w w w. k n o o p s - l i e r o p . n l

Opel Corsa E 1.0 Turbo

84.932 04-’15 € 10.950,-

Opel Insignia 1.6i turbo

160.333 07-’10 € 10.950,-

Opel Meriva 1.6 Autom.

164.645 10-’06

€ 4.250,-

Opel Zafira 1.8i 16V

176.064 01-’03

€ 2.750,-

Opel Zafira 1.6i 16V

188.747 03-’07

autobedrijf

Bacon

100 gram 1,69

Tostiham

100 gram 0,99

Opel Zafira Tourer 1.4T

€ 6.250,• Lierop 145.340 08-’13 € 12.950,-

Paprika gehakt

100 gram 0,99

Peugeot 107

105.530 03-’14

€ 6.250,-

Suzuki Ignis 1.3i 16V

168.792 07-’02

€ 2.450,-

32.795 06-’15

€ 8.450,-

Te l . 0 4 9 2 3 3 1 4 3 2 • w w w. k n o o p s - l i e r o p . n l

autobedrijf

Volkswagen Up

• Lierop

Kijk voor meer informatie en foto’s op onze website! H o g e wHogeweg e g 2 9 L i 29, e r o5715 p • 0 4 9Lierop 2 331432 PT

Acties geldig van vr 9 maart t/m wo 14 maart

w w w. k n o o p s - l i e r o p . n l

Tel.: 0492 - 33 14 32 • www.knoops-lierop.nl


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 8 maart 2018 | pagina 11

Van 13.00 tot 17.00 uur in centrum Asten

Rode loper gaat weer uit

Thema-avonden dementie SOMEREN - Zowel in SomerenHeide als in Someren-Eind vindt op dinsdag 13 maart een thema-avond over dementie plaats. De avond in Someren-Eind is een samenwerkingsverband tussen de Dorpsraad, KBO, Onis Welzijn en lokale vrijwilligers. Ook in Someren-Heide is de avond op poten gezet met een samenwerking tussen de dorpsondersteuner en de KBO.

Op de avond in Someren-Heide komt toneelgroep Medemens enkele scènes spelen die vervolgens door Vivian de Vree, een casemanager van de Zorgboog, wordt nabesproken. Het stuk dat Medemens speelt heet Zoeken en is geschreven om een aanzet te geven voor een discussie. De avond die plaats gaat vinden in gemeenschapshuis De Bunt wordt afgesloten met zanggroep Vur Mekaar. De avond begint om 19.00 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur. De Tuk Tuk en de lakeien zijn zondag weer van de partij. ASTEN - Centrummanagement Asten houdt zondag voor de zevende keer de Rode Loper Dag, een vaste publiekstrekker in het centrum van Asten. Ruim dertig ondernemers zorgen gezamenlijk voor een feestelijke opmaat naar de lente.

Dat gezelschap ondernemers legt zondag de rode loper uit voor bezoekers van het centrum. Bezoekers worden als vip ontvangen met hapjes, drankjes, aanbiedingen en activiteiten. Daarbij paraderen twaalf

lakeien door de straten. Zij geven shop-advies, poetsen schoenen en delen lekkernij uit. Tevens staat er bijzonder vervoer klaar voor bezoekers vanaf de parkeerplaats: een Tuk Tuk. En er is op verschillende plekken livemuziek te horen van onder andere De Stroatzangers en Nota Feliz. De jeugd kan zichzelf verder laten schminken en een glittertattoo laten zetten. Ook is er een professionele kapster aanwezig om vlechten te maken. De Rode Loper Dag duurt van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Someren-Eind

Voor de avond over dementie in Someren-Eind vraagt de organisatie om uzelf even aan te melden voor 10 maart bij de dorpsondersteuner via dorpsondersteuner@someren-eind. nl. In Someren-Eind wordt ingegaan op de vragen; Wat is dementie? Hoe ga je om met dementie? Hoe kun je dementie herkennen? Wat kunnen we voor elkaar betekenen? De avond in Someren-Eind begint ook om 19.00 uur en duurt eveneens tot 21.00 uur en wordt gehouden in gemeenschapshuis De Einder.

Handen uit de mouwen voor NL Doet SOMEREN - De handen kunnen weer uit de mouwen want vrijdag en zaterdag is het NL Doet. Het Oranje Fons organiseert de 14de editie van de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NL Doet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje de handen uit de mouwen te steken. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor een klus naar keuze op: www.nldoet.nl

In de gemeente Someren kunnen vrijwilligers op veel verschillende plekken aan de slag. • Bij zorgboerderij Kei Gezellig aan de houtbroekdijk wordt vrijdag vanaf 8.00 uur een dierenparkje gemaakt. • Zorgorganisatie SWZ vraagt hulp bij het maken van een kast die vanaf 9.00 uur gemaakt gaat worden. • Bij Wijnen Perkplanten en Zorgtuinderij wordt een sfeervolle overkapping gerealiseerd vanaf 9.00 uur. • Bij zorgboerderij Onder Ons wordt een buitenspel gemaakt. Zij beginnen om 10.00 uur. • Bij Gradjes Beestenboel aan de Beuvenlaan moet maar liefst 70 meter elektriciteitskabel de grond in. Ook gaan ze daar een twintigtal

bankjes opnieuw in de lak zetten. • Bij zorgboerderij D’n Hoef in Lierop wordt vanaf 10.00 uur het terrein lenteklaar gemaakt. En aan de andere kant van het dorp wordt bij zorgboerderij Buitenenzo hulp gevraagd bij het maken van een cavia hok.

Zaterdag

• Onis welzijn start zaterdag om 10.00 uur met het opschonen van

Potgrondactie SOMEREN - Scouting Someren houdt zaterdag 10 maart de jaarlijkse potgrondactie. De leden komen aan de deur met potgrond.

Een zak van 50 liter kost 4,50 euro. Bij drie zakken krijg je korting die kosten namelijk 12 euro. De opbrengst wordt dit jaar besteed aan het aanpassen van het oude gedeelte van de blokhut aan de Donckse Dreef. Een deel van de opbrengst komt ten goede aan het jaarlijkse kamp voor de leden. Er kan vooraf ook potgrond besteld worden door te mailen naar potgrond@scoutingsomeren.nl of te bellen naar: 0644251319.

Leze rs sch ri j ve n In deze rubriek stelt de redactie ruimte beschikbaar voor meningen over en reacties op algemene en/of actuele zaken. Publicatie geschiedt geheel voor eigen verantwoording van de inzender. Door plaatsing spreekt de redactie geen voor- of afkeur uit. De redactie behoudt zich verder het recht voor om zonder opgaaf van redenen een ingezonden brief in te korten of niet te plaatsen. Inzendingen dienen voorzien te zijn van naam en adres.

Jong bloed in de gemeenteraad?

Overal in het dorp staan of verrijzen aanplakborden voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezing op 21 maart. En op deze borden zie je nu al een keur van min of meer geslaagde foto’s /afbeeldingen van dorpelingen die zich een plaatsje willen toeëigenen of heroveren in de gemeenteraad en het college van B en W. De gemeente Someren telt vier dorpen te weten: Someren-dorp, Someren-Heide, Someren-Eind en Lierop. Elk dorp heeft haar eigen wensen en belangen en de vertegenwoordigers in de raad van die dorpen worden geacht vooral de belangen van dit dorp te behartigen. Nu weet ik toevallig dat de inwoners van Someren en Asten via Pro Demos de kans geboden is om theoretisch en praktisch te ervaren wat de taak van gemeenteraadslid behelst in de mini-cursus Politiek Actief. Er hadden zich voor deze mini-cursus zo’n dertig jonge/oudere mensen gemeld en dus mag ik veronderstellen dat er nieuwe kandidaten beschikbaar zijn voor de gemeenteraad. Misschien is dat een mooie aanleiding voor raadsleden die al acht jaar of langer deze pluche

stoel bezetten en mogelijk daardoor meer of minder woordblind zijn geworden voor een andere/ nieuwe strategie van besturen, om nu plaats te maken voor de jongere generatie. Op leeftijd zijn, kent de facetten wijs en bedachtzaam maar het kent ook het gevaar van de generatiekloof. Omdat de mens steeds ouder wordt en het pensioen en AOW later in beeld komt voor elke werknemer, wil dat niet zeggen dat de huidige raad maar ongewijzigd moet blijven zitten. Jong bloed in deze setting van senioren/50 plussers zou nieuwe wegen en ideeën mogelijk maken. En een combinatie van gelouterden, de blijvers van de oude/huidige raad dus en nieuw aankomenden zou de kwaliteit van de raad kunnen versterken. Wie weet welke nieuwe gezichten ik de komende week nog op borden zie verschijnen. Misschien kan het pluche van de stoelen in de raadszaal vervangen worden door hout, zou dan het raadslid met de slijtplekken in broek/rok van het pluche, inderdaad zijn/haar plaats afstaan? Immers vier jaar lang zitten op een houten zitting , daar ga je niet van watertanden. Leon van Bommel uit Someren

een schuur en tuin om een bewoner de ruimte te geven zijn hobby weer op te pakken. • Zorgboerderij Kei Gezellig gaat vanaf 8.00 uur een gebouw compleet renoveren met nieuwe keuken en toilet. De Komokus in Someren-Eind is aan een lik verf toe en ook willen ze daar een tafel maken. Ze beginnen vanaf 10.00 uur. • Om 9.00 uur wordt ook blokhut De Donck weer onderworpen aan een opknapbeurt. • Ook bij de scouting in Someren-Eind zijn mensen nodig om de blokhut en het buitenterrein op te knappen. Ze beginnen om 8.30 uur. • Om 9.30 uur wordt gestart bij De Donck met het planten van een haag en het schilderen van een van de gebouwen. • Ook in Someren-Heide gaan de handen uit de mouwen vanaf 9.00 uur wordt gestart met het opknappen van gemeenschapshuis De Bunt. • Niet zo’n ochtendmens? Bij Nirwana in Lierop beginnen ze ’s middags om 13.30 met het aanpakken van het omliggende terrein.

Wat wil de politiek met het winkelgebied? SOMEREN - Een werkgroep van Ondernemers Vereniging Someren (OVS) heeft aan de vooravond van de verkiezingen alle partijen gevraagd wat hun visie is op het winkelgebied van Someren. Vanaf vandaag is een overzicht te vinden op www.ovs.nl

Enkele lokale ondernemers en pandeigenaren hebben zich aangesloten bij de werkgroep Winkelgebied van de OVS met als doelstelling deze problematiek aan te pakken. Ze hebben alle zes de partijen een paar scherpe stellingen voorgelegd omtrent de visie op het winkelgebied. De uitkomst daarvan hebben ze dus samengevoegd in het overzicht op de website ovs.nl

Winnaars Reflectionday in Someren-Heide SOMEREN-HEIDE - Basisschoolkinderen uit 21 gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven namen rond de jaarwisseling deel aan het project Reflectionday. In de schoolklassen werd aandacht besteed aan het belang van goed reflecterende kleding en accessoires in het verkeer. Aan het project was tevens een prijsvraag gekoppeld. Basisschool Sint Jozef in Someren-Heide won een Segway-cursus voor de hele klas. De leerlingen Fleur van Mierlo, Vince Vergeer en Femke van den Broek wonnen een waardebon met een waarde van 50 euro.

In november 2017 zijn in basisschoolklassen gastlessen gegeven met uitleg over het belang van zichtbaarheid in het verkeer. De kinderen kregen reflecterende hesjes en armbandjes én de opdracht: Zorg dat je gezien en geflitst wordt. In de projectperiode gingen flitsteams op pad om de reflecterende kinderen ’s avonds en in de weekenden bij sportclubs en winkelcentra te fotograferen. De deelnemende scholen en kinderen maakten hiermee kans op prijzen. Het project Reflectionday is onderdeel van de verkeersveiligheidscampagne van de Provincie Noord-Brabant met als thema: Brabant gaat voor nul verkeersdoden. De looptijd van het project was 1 december tot 21 januari. Het doel is

stimuleren van de bewustwording bij kinderen en hun ouders van het belang van goed zichtbare kleding en materialen in het verkeer. Aan het project namen in totaal 9.623 leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8 van ruim honderd basisscholen uit de regio deel. De deelnemers maakten kans op vijftig individuele prijzen, bestaande uit een waardebon met een waarde van 50 euro en vijf Segway-cursussen voor de hele klas. Maandag 26 februari was de prijsuitreiking. Theo Martens, regionale verkeersveiligheidscoördinator van Metropoolregio Eindhoven en wethouder in de gemeente Asten, reikte de prijzen uit samen met projectleider Jan van Schijndel van Reflectionday uit Deurne.

IVN-tentoonstelling over de eik

Kinderen gaan ook zelf aan de slag. SOMEREN/ASTEN - Het IVN houdt ook dit jaar een tentoonstelling voor klassen van de basisschool. Dit keer staat de koning der bomen, de eik, hierbij centraal.

Na een algemene inleiding maken de kinderen onder leiding van schoolgidsen van het IVN een rondgang langs de tentoonstelling. Aan de hand van opdrachten en onder-

(Foto: Rob Fritsen) zoekjes maken ze kennis met allerlei facetten van de eik en haar omgeving: de groeiwijze, welke dieren en insecten van de eik afhankelijk zijn en waar de mens de eik vroeger en nu voor gebruikt. Intussen bezochten ruim twintig groepen leerlingen van basisscholen in Asten en Someren de tentoonstelling. Ook de komende maand komen nog diverse groepen een kijkje nemen.

Kwalificeert Dakos A1 zich voor de NK-finale? SOMEREN - Het zaalseizoen in de korfbalwereld loopt op zijn eind. Zoals in elke sport worden ook in het korfbal dan de prijzen verdeeld. Komende zaterdag kan de A1 van Dakos zich thuis plaatsen voor de NK-finale door Swift te verslaan.

De tegenstander voor Dakos A1 komt zaterdag uit Velden en zal er ook alles aan doen om die finale te halen. Het is in het zaalkorfbal na-

melijk het hoogst haalbare podium. De andere halve finale gaat tussen Peelkorf en Rosolo. Mocht Dakos haar halve finale winnen aanstaande zondag in De Postel, dan speelt het volgende week zaterdag de finale in Sportcentrum Eindhoven. Vorige week wisten de meiden nog te winnen met 10-8. Een goeie generale repetitie dus voor de halve finale. De wedstrijd begint om 15.30 uur in sporthal De Postel in Someren.


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 8 maart 2018 | pagina 12

RODE RODE LOPER LOPER DAG DAG Zondag 11 maart 13 - 17 uur.

UW VORSTELIJK ONTHAAL IN ASTEN 35 Winkels leggen letterlijk de rode loper voor u uit en ontvangen u als een V.I.P. met een drankje en iets lekkers. In het centrum staan circa 12 lakeien voor u klaar. De gezellige sfeer wordt versterkt door diverse zanggroepen en muzikanten, waaronder de Straotzangers en Nota Feliz.

7

e EDITIE

Activiteiten en evenementen in Asten www.centrumasten.nl

Zondag 11 maart


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 8 maart 2018 | pagina 13

Zondag 11 maart

KOOPZONDAG 11 KOOPZONDAG 11 MAART MAART Geopend van van 13.00 13.00 -- 17.00uur Geopend 17.00uur Kom nu nu lente lente shoppen... Kom shoppen... Dekoffie koffie en en ons ons team team staan De staan voor vooruuklaar klaar Maat 36 t/m 48 Maat 36 t/m 48 Donderdag 15 Maart Modeshow - Kaarten zijn nu te koop bij deelnemende winkels Donderdag 15 Maart Modeshow - Kaarten zijn nu te koop bij deelnemende winkels

Emmastraat 32 Asten Emmastraat 32 Asten

0493 69 6070 www.no49.nl 0493 69 6070 www.no49.nl

ZONDAG 11 MAART 13.00 tot 17.00 uur

Rode Loper Dag Schminken. Haarvlechten. Glittertattoos. Ranja, koekjes. & spekjes.


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 8 maart 2018 | pagina 14

KOOPZONDAG 11 MAART DE NIEUWE COLLECTIE IS BINNEN

Zondag 11 maart

Nieuwe collectie Lingerie, Bad en Nachtmode! Emmastraat 6 Asten Tel. 0493 - 698345 www.charlainebodywear.nl


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 8 maart 2018 | pagina 15

Slotstuk Klimop om des keizers baard ASTEN - Korfbalvereniging Klimop speelt komende zondag de laatste wedstrijd van het zaalseizoen, thuis tegen DOT Oss. Een wedstrijd om des keizers baard, want: DOT Oss is al lang en breed veilig, KV Klimop moest eerder al degradatie slikken. Een duel dat draait om de eer.

Vorig jaar won Klimop de thuiswedstrijd tegen deze opponent. De Astenaren staan nog steeds op nul punten, DOT Oss biedt wellicht de gelegenheid daar verandering in te brengen. Strijden kan de ploeg, maar het scorend vermogen breekt de rood-witten steeds weer op. Maar

Local Champions League bij Manege Heijligers

Klimop kan ook verrassend uit de hoek komen. De laatste ronde kan wat dat betreft nog een leuke worden. Afgelopen weekend speelde Klimop de dubbel tegen Zwaluwen. Vrijdagavond ging het op bezoek, en de zondag erop wachtte het thuisduel. Beide wedstrijden werden met 18-13 verloren. Uit startte Klimop slap en ongeconcentreerd. De schade die volgde bleek niet meer te repareren. Thuis ging het een stuk beter. Het ging lange tijd gelijk op, maar na de rust wist Zwaluwen uit te lopen. Tessa van Mourik was de belangrijkste speelster aan Astense zijde, ze scoorde maar liefst vijf keer.

ASTEN - Manege Heijligers bereidt zich voor op het Nationaal Concours Hippique, dat volgende week donderdag van start gaat. Vier dagen lang worden in Asten diverse nationale wedstrijden verreden. Nieuw dit jaar: de Local Champions league.

Jaarlijks organiseert Manege Heijligers vijf nationale concours op de accommodatie aan de Reeweg. De Local Champions League (LCL) vormt een competitie gebaseerd op die vijf concoursen. Zo bieden de wedstrijden volgende week de eerste gelegenheid voor ruiters om punten binnen te slepen. De LCL is ingericht voor de klasse 1.40-meter, 1.30-meter en de klasse 1.20-meter amateurs. Per concours behalen de twintig beste ruiters in iedere rubriek punten voor de LCL. Van de vijf wedstrijden tellen de beste drie resultaten mee voor de LCL. In december, tijdens het vijfde en laatste concours, vindt de finale plaats. De punten tellen in die wedstrijd dubbel, waardoor de LCL tot het slot spannend blijft. Voor de winnaars staat een goed gevulde prijzenpot klaar.

SV Lierop op jacht naar eerste thuiszege dit jaar LIEROP - Vanwege de totale afgelasting van vorige week is de aanhef van dit artikel hetzelfde als vorige week. Hopelijk gaat het er zondag weer van komen want zo langzamerhand wordt het een crime voor sommige teams om de competitie in mei af te ronden. Lierop beschikt over een kunstgrasveld en daarom mag men er van uitgaan dat er a.s. zondag wordt gevoetbald. Dit gaat dan gebeuren tegen RKMSV uit Meijel.

Beide teams zitten in een niet al te beste fase van de competitie. RKMSV heeft uit de laatste drie wedstrijden maar twee punten gehaald. Lierop verloor van de laatste vier wedstrijden maar liefst drie maal, waaronder tegen enkele ploegen die vechten voor lijfsbehoud. Tegen hoogvlieger Ondo werd echter gewonnen met grote cijfers. De resultaten van Lierop zijn dermate grillig dat er geen peil op te trekken is. Toch staan zowel RKMSV als Lierop nog steeds in een brede subtop en enkele goede resultaten betekent voor beide teams een vaste stek in de bovenste regionen. Het kampioenschap lijkt al lang vergeven te zijn, want Liessel steekt er met kop en schouder bovenuit. De rest mag hopen. In de 2e periode zijn de rollen van RKMSV en Lierop uitgespeeld dus kunnen beide teams zich richten op de 3e periode. Het verschil tussen beide teams is drie punten, wint Lierop dan staan ze gelijk waarbij RKMSV een wed-

strijd minder heeft gespeeld. Alle reden voor beide teams om er een mooie wedstrijd van te maken. Lierop wil de grote nederlaag van vorig jaar wegpoetsen, RKMSV zal er alles aan doen om dit te voorkomen. Winst door Lierop betekent tevens de eerste overwinning in 2018 op De Renkant, iets waar iedereen die Lierop een warm hart toedraagt naar snakt. De wedstrijd begint om 14.30 uur.

Modeshow

Het Nationaal Concours Hippique vindt volgende week van donderdag tot en met zondag plaats. Dagelijks start het programma om 9.00 uur, op zondag wordt om 8.30 uur begonnen. De hoogtepunten zijn op zondag te verwachten met de nationale 1.30-meter klassiek, 1.35-meter klassiek en 1.40-meter klassiek. Om het programma heen is ook van alles te beleven. Zo vindt er op vrijdag, zaterdag en zondag een feestavond plaats. Donderdagavond houdt een groep Astense winkeliers een modeshow. Deze begint om 20.00 uur.

Turnwedstrijden ASTEN - Gym- en turnclub De Molenwiek uit Asten houdt enkele voorwedstrijden voor D2 en Divisie 5. Deze vinden komende zaterdag en zondag plaats in sporthal De Schop in Asten. De wedstrijden worden in samenwerking met de KNGU Regio Zuid gehouden. Zowel op zaterdag als op zondag duurt het programma van 8.30 uur tot 20.30 uur.

30 Bril88 bestaat 30 jaar!

JAAR 1988 - 2018

Daarom trakteren wij, een zonnebril in uw eigen sterkte cadeau bij aankoop van een bril!* * Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties of kortingen. Vraag naar de voorwaarden in de winkel. Actie is geldig tot en met 31 maart 2018.

Markt 10, 5721 GE ASTEN,

telefoon (0493) 69 61 33, www.bril88.nl

Kraker voor SV Someren tegen nummer twee SOMEREN - Afgelopen zondag speelde SV Someren een oefenwedstrijd tegen eersteklasser ZSV. Na rust scoorde ZSV al snel de aansluitingstreffer en daarna vonden de geelzwarten nog twee keer het net. Het was een nuttige oefenpartij in de aanloop naar de topper van aanstaande zondag tegen de nummer twee van de ranglijst, EFC.

Op de eerste twee wedstrijden na bezetten Someren en EFC dit seizoen afwisselend de eerste plaats op de ranglijst in de 2e klasse F. Op 10 december 2017 namen de Eerselnaren de koppositie over van Someren en twee maanden later was het weer stuivertje wisselen. De blauw-witten wonnen drie wedstrijden op rij, terwijl EFC matig presteerde met twee nederlagen tegen respectievelijk Heeze en NWC. De achterstand van EFC is inmiddels vijf punten en trainer Roland Tielemans zal zijn team ongetwijfeld inpeperen dat de ach-

terstand niet verder mag oplopen in deze zespuntenwedstrijd. SV Someren zal daar ongetwijfeld anders over denken. Winst op EFC betekent niet alleen dat de voorsprong wordt uitgebreid, maar ook dat de andere concurrenten niet dichterbij komen. Hopelijk zullen veel Somerense supporters op zondag 11 maart afreizen naar Eersel om hun team een steuntje in de rug te geven. De wedstrijd wordt gespeeld op sportpark De Dieprijt en staat onder leiding van arbiter R. Koster. De wedstrijd begint om 14.30 uur.

NWC ontvangt productief FC Eindhoven AV ASTEN - Komende zondag speelt NWC de thuiswedstrijd tegen de huidige nummer één in de tweede periode: FC Eindhoven AV. De oranjehemden, die na de winterstop een prima indruk maken, ontvangen bovendien de meest scorende formatie uit de tweede klasse F.

Vanwege de algehele afgelasting door de KNVB afgelopen weekend, lag het amateurvoetbal even stil en kon NWC dus niet in actie komen tegen Sparta ’18. De sneeuw maakte voetballen onmogelijk en dus werden andere opties aangekeken om toch wat wedstrijdritme op te kunnen doen. NWC deed dat op het eigen kunstgrasveld tegen Wilhelmina ’08, dat het moeilijk heeft in de onderste regionen van de eerste klasse. De ploeg van coach Roel Nabuurs speelde verdienstelijk met 2-2 gelijk en zag Jeroen van Deursen en Menno Janssen trefzeker zijn. Op dat kunstgras boekte NWC een week eerder nog een fraaie zege op titelkandidaat EFC (2-0), waardoor het Astense vaandelteam weer wat plekjes steeg op de ranglijst. NWC is aan de bete-

rende hand, maar van verslapping mag absoluut geen sprake zijn. FC Eindhoven AV is dan allesbehalve de ideale tegenstander. Aanhangers van de Eindhovense equipe beleven een enerverend seizoen. De blauwwitten staan keurig zesde en scoren er lustig op los. Met liefst 36 treffers is het elftal van trainer Eric van der Palen de meest productieve ploeg in 2F, maar het aantal van 31 tegendoelpunten is wel aan de hoge kant. Alleen Wilhelmina Boys (34) en Blerick (39) incasseerden meer tegengoals. Spektakel genoeg dus in het Jan Louwers Stadion, al zal de technische staf van de promovendus juist hopen op wat meer degelijkheid. FC Eindhoven AV voert wel de tweede periodestand aan, waarin het op korte afstand wordt gevolgd door Heeze en Rood-Wit Veldhoven.Eerder dit seizoen leed een fantasieloos NWC een 1-0-nederlaag in het Jan Louwers Stadion. NWC maakt nu een betere indruk en een nieuwe driepunter zou het zelfvertrouwen in het kamp van de oranjehemden alleen maar versterken. De wedstrijd op ‘t Root start om 14.30 uur.


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 8 maart 2018 | pagina 16


8 maart 2018 We e k pagina 17

10

W W W . H E TC O N TA C T. N L

Politiek onjuist geïnformeerd over huisvesting arbeidsmigranten Prinsenmeer huidige situatie was hij stellig: “Kan ik handhaven? Het is algemeen bekend dat als je gaat handhaven, je wel eerst goed onderzocht moet hebben of iets gelegaliseerd kan worden. Want anders word je door de rechter teruggefloten.” Die uitspraak klopt, echter: tijdens een controle in mei 2016 constateerde de gemeente dat er 540 arbeidsmigranten op Prinsenmeer verbleven. Op dat moment lagen er plannen voor legalisatie van 384 arbeidsmigranten, maar naar door Maarten Driessen aanleiding van die controleactie besloot Vos voor 500 te gaan, om recht Hoeveel arbeidsmigranten precies te doen aan de huidige situatie. Zicht op Prinsenmeer mogen worden geop legalisatie kwam er in december huisvest, is aan het college van B en 2016, toen Prinsenmeer officieel een W om te bepalen. Maar omdat het aanvraag indiende voor het aantal onderwerp vooral in Ommel uiterst 500. Maar daarmee blijven er nog gevoelig ligt, mocht de lokale polisteeds 40 arbeidsmigranten over van tiek in maart vorig jaar haar wensen wie de huisvesting hoe dan ook niet en bedenkingen uitspreken. Ommel gelegaliseerd wordt. “In beginsel zit namelijk absoluut niet te wachten heeft het college een plicht tot handop een vergunning voor 500 buitenhaving bij overtredingen, tenzij conlandse werknemers. De impact van creet zicht op legalisering bestaat, dat aantal op de kleine gemeenschap of als de voordelen van handhavend Ommel is te groot, en daarom verzet optreden niet opwegen tegen de nade dorpsraad zich al tijden met hand delige gevolgen ervan”, zegt advoen tand. caat Stephan Sluiter. Hij is werkzaam In de betreffende commissievergavoor advocatenkantoor Ploum, dat dering op donderdag 30 maart 2017 voor de Vereniging van Nederlandluisterde het college niet alleen, maar se Gemeenten (VNG) een juridische probeerde het de partijen ook van het handleiding over handhaving heeft eigen gelijk te overtuigen. Daarvoor opgesteld. Deze handleiding wordt werd een reeks argumenten aangeaan gemeenten aangeboden ter onhaald. Bijvoorbeeld: uitleg over het dersteuning van schrappen van de hun beleid. Sluieis dat arbeids‘Prinsenmeer vergelijken met ter: “Op zich kan migranten ook een gemiddelde woonwijk de aanvraag van in de gemeente werkzaam moe- was misschien niet zo handig’ Prinsenmeer leiden tot de conten zijn. Ofwel Burgemeester Vos clusie dat sprake tegemoetkomen is van concreet aan de lokale bezicht op legalisatie. Ik begrijp echhoefte. Wethouder Jac van Bussel gaf ter dat niet is vastgesteld hoeveel aan dat dit ‘juridisch helemaal niet migranten er in december 2016 en kan en mag’. Ook burgemeester Hudaarna op het park zaten. Daarom bert Vos stelde: ‘’Dat is achterhaald is niet duidelijk of de overtreding door een beleidsstandpunt van de slechts deels werd gelegaliseerd minister (Liesbeth Spies, red). Het door de voorgenomen aanvraag van staat in het stuk uit 2012 geschreven Prinsenmeer.” Een nieuwe controle dat dat zo niet kan.” Vos doelt daarbij had die duidelijkheid kunnen schepop de Nationale Verklaring tijdelijke pen, waarop vervolgens mogelijk wél huisvesting EU-arbeidsmigranten, in gehandhaafd had moeten worden. 2012 ondertekend door betrokken Maar zo’n controle bleef tot dusver partijen waaronder het ministerie. uit. Spijkerhard is dat stuk echter beDat kan, maar waar in Ommel de paald niet. “De Nationale Verklateugels vieren worden ze in Heusden ring is vooral een intentieverklaring. juist strak aangetrokken. Camping Specifieke wetten en regels voor geDe Peelpoort huisvestte eerder 32 meenten zijn er niet”, zegt Richard arbeidsmigranten, bleek tijdens een Gielen, woordvoerder van het micontrole van de gemeente in maart nisterie van Binnenlandse Zaken. Er 2017. En dat is – evenals bij Prinsenvalt dus wel degelijk iets te kiezen meer – volgens het bestemmingsplan voor gemeenten. Zo legde Deurne in niet toegestaan. Echter, waar in Om2015 vast dat huisvesting enkel kan mel dus nooit werd gehandhaafd, plaatsvinden voor arbeidsmigranten kreeg De Peelpoort een dwangsom werkzaam in de eigen gemeente. De van 25.000 euro voor de kiezen. Die betreffende ondernemer moet die boete moest worden betaald als de noodzaak ook kunnen bewijzen. Ter arbeidsmigranten vorige week nog vergelijking: adviesbureau Croonen niet waren vertrokken. Eén dag na Buro 5 constateerde vorig jaar dat het de uiterste datum controleerde gegrootste deel van de op Prinsenmeer meente opnieuw, alle arbeidsmigranwoonachtige arbeidsmigranten in ten waren toen al weg. Van beleid Helmond werkzaam is. lijkt daarmee nauwelijks sprake. Want: een vergelijkbare situatie, deWel of niet handhaven zelfde gemeente, maar een compleet Een ander punt. Veel partijen uitten andere aanpak. in die vergadering kritiek op Vos, omdat er al jarenlang gebrekkig zou zijn gehandhaafd. Vos erkende proOnvolledig beeld blemen in het verleden, die deels Tot slot. Ook de politie speelde in die ook te maken hadden met een gebetreffende commissievergadering brek aan capaciteit. Maar over de een kwalijke rol. Want voorafgaand ASTEN – Een bijeenkomst waarin de emoties soms hoog opliepen. Begin vorig jaar mocht de Astense politiek zich uitspreken over de plannen om geen 384, maar 500 arbeidsmigranten op recreatiepark Prinsenmeer toe te staan. Het college van B en W verdedigde zijn keuze, maar deed dat op gebrekkige wijze. En ook de politie vertelde niet het hele verhaal.

De entree van recreatiepark Prinsenmeer.

Kan de last worden verdeeld? Camping De Peelpoort aan de Gezandebaan in Heusden moest vorige week op last van de gemeente 32 arbeidsmigranten vragen te vertrekken. Werd daar niet aan voldaan, dan hing De Peelpoort een dwangsom van 25.000 euro boven het hoofd. Maar biedt de camping niet juist een ideale gelegenheid om de last voor Ommel te verlichten? “Ik krijg wekelijks verzoeken om arbeidsmigranten te huisvesten. Die 32 waren er ook omdat ik een ondernemer uit de brand wilde helpen”, zegt eigenaar Tiny van Maris. Hij wil geen ‘Polenhotel’ worden, maar voor een aantal arbeidsmigranten staat hij wel open. “Goede huisvesting staat dan wel voorop. De 32 die hier zaten waren ook dik tevreden.” Van Maris benadrukt dat de hoofdfunctie recreatie is en blijft. “Maar we hebben nu gezien dat deze twee functies prima naast elkaar passen. Het draait allemaal om gedegen toezicht en hoe je een en ander inricht.” Op het eerst oog lijkt de locatie perfect. Want: ver van de dorpskern Heusden en volop ruimte. En, Van Maris staat open om te bekijken of en hoe aan de voorwaarden zoals die ook voor Prinsenmeer gelden kan worden voldaan. “We kunnen het hier prima regelen, dus we denken daar graag over mee.” aan het onderwerp arbeidsmigranten werd de nieuwe veiligheidsmonitor gepresenteerd, een overzicht van de stand van zaken betreffende veiligheid in de gemeente Asten. Daarbij werd ook ingezoomd op de situatie bij Prinsenmeer. Een verhoogd aantal incidenten aldaar zou volgens de dorpsraad Ommel zorgen voor een onveilig gevoel. Teamchef van de politie Peelland, Heinie Cornelissen, gaf in zijn presentatie aan dat er specifiek onderzoek is gedaan naar Prinsenmeer. Hij concludeerde: “Het aantal incidenten hier is vergelijkbaar met in een gemiddelde woonwijk in Asten. Op dat vlak verschilt het absoluut niet ten opzichte van andere woonwijken. Wij komen ook niet meer of minder bij Prinsenmeer.” Hoewel het aantal incidenten niet direct iets zegt over de rol van arbeidsmigranten, werd deze presentatie vervolgens wel onderdeel

van de politieke discussie. Zo kon Algemeen Belang mede vanwege die cijfers instemmen met een aantal van 500. Fractievoorzitter Mary-Nell van de Ven-Schriks verwoordde: “Als we signalen zouden krijgen dat daar meer gebeurt dan in een andere wijk, dan zou daar iets extra’s aan de hand zijn. Maar dat blijkt dus niet het geval.” Echter, in tegenstelling tot ‘de gemiddelde woonwijk’ heeft Prinsenmeer eigen beveiligers in dienst. En de uitzendbureaus die de chaletjes voor hun werknemers huren hebben een eigen calamiteitennummer. Zo schrijft Croonen Buro 5 in het rapport vorig jaar: ‘Ook zijn de uitzendbureaus in het bezit van een eigen bereikbaarheidsdienst die bij calamiteiten indien nodig ter plaatse komt.’

Incidenten afgehandeld door deze particuliere beveiligers zijn niet bekend bij de politie, en maken daarom ook geen onderdeel uit van de veiligheidsmonitor. Het beeld zoals geschetst aan de commissie is daarom onvolledig. “Prinsenmeer vergelijken met een gemiddelde woonwijk was misschien niet zo handig”, bekent burgemeester Vos in een reactie. “Het is feitelijk juist dat de informatie vanuit de politie onvolledig was, maar is dat erg? Dat weet ik niet.” Vos geeft verder aan zich hard te maken voor een goede situatieschets van Prinsenmeer. “Ik wil daar op sturen, daar moet vaker een wijkagent heen. Ik wil die cijfers ook in beeld.” Maar volgens Vos is het ontbreken van die gegevens geen reden om het collegebesluit uit te stellen. In tegenstelling tot wat de dorpsraad Ommel wil, die vindt dat eerst een goede nulmeting moet plaatsvinden. Volgens de dorpsraad is dat essentieel voor een gedegen evaluatie op het moment dat de afspraken met Prinsenmeer worden gecontroleerd. Vos erkent verder dat er geen specifieke wet- en regelgeving omtrent de huisvesting van arbeidsmigranten bestaat. Wat betreft handhaving stelt hij dat verandering op komst is. “Het convenant met Prinsenmeer is in de afrondende fase. Daarin maken we handhaafbare afspraken. Je kunt daar vervolgens een strikte aanpak bij verwachten.” Het onderwerp komt na de verkiezingen opnieuw op de politieke agenda voor wensen en bedenkingen.

Gratis trui bij aankoop van een broek van Gardeur of Meyer.

Enkele chaletjes op camping De Peelpoort in Heusden. Een aantal arbeidsmigranten moest daar vorige week op last van de gemeente vertrekken.

STATIONSSTRAAT 9 DEURNE • WWW.PIETERSDORTU.NL


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 8 maart 2018 | pagina 18

7.000

M

2

INSPIRATIE

VOOR

NIEUW

INTERIEUR

PASCAL

NAESSENS

RICHMONDS NIX DTP MONDY F E S T I VA L

BY

ART

BRINKER

RIVERDALE • • • • • • • • • • •

MINTJES

Nieuwe trends Goed advies Gratis parkeren Goede bereikbaarheid Ruim assortiment Diverse stijlen onder één dak Iedere week nieuwe collectie, deze week nieuwe banken Maatwerk banken Groot assortiment uit voorraad leverbaar/direct meenemen Aantrekkelijke prijzen Meer dan 200 tafels op voorraad en direct leverbaar!

Pr. Bernhardstraat 67 | 5721 GB Asten | Telefoon 0493-697211 | www.gisterenvandaag.nl

7 dagen per week GEOPEND

Like

Te koop

Riante levensloopbestendige appartementen voor 50+ers op een unieke locatie nabij het centrum van Deurne

Geïnitieerd door KILIMANJARO wonen voor gevorderden

NE

Gemeenschappelijke ruimten

EGA B E PD G O R AA DIEPIN B K I ER CH V S E E B 1ST NG E I D N OP WO 3 1 G S CHT EN NO E L S D NOG GRON

Start bouw nazomer 2018

Inclusief parkeerplaats op eigen terrein

‘Meer dan alleen wonen’ Voor meer informatie: www.hetstijn.nl of neem contact op via info@hetstijn.nl ‘Woonproject ’t Stijn’


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 8 maart 2018 | pagina 19

, AUTO S

gespecialiseerd in Mercedes

Voor al uw reparaties aan uw Mercedes Benz bent u bij ons op het juiste adres. Ook voor in en verkoop van personen auto´s, lichte bedrijfswagens, Apk, Airco, 3D uitlijnen. Heesakkerweg 17, 5721 KM Asten Tel.: (0493) 691684 Mob.: 06 12188546 www.arnovanmierlo.nl

BMW 320 SEDAN BMW 316 SEDAN BMW 3ER REIHE 4 DRS 1600 BMW 535 D STATIONWAGON BMW X4 XDRIVE 30D M UITVOERING DACIA LOGAN DIESEL FIAT 500 CABRIO 1200 HYUNDAI 120 5DRS BENZINE HYUNDAI GETZ 1300 3DRS OPEL ASTRA 5DRS 1600 STATION OPEL MERIVA 5DRS AUTOMAAT PEUGEOT 107 5DRS PEUGEOT 407 STATION 20L RENAULT MEGANE 1600 AUTOMAAT RENAULT TWINGO 3D AUTOMAAT VW GOLF 1800 3 DRS VW POLO CROSS 5D DIESEL

2002 1997 1998 2011 2014 2010 2014 2011 2004 2001 2005 2007 2005 2000 2007 1994 2008

GRIJS KENTEKEN: VW CRAFTER 25 L2H2

2008

FORD GESPECIALISEERD GVA GARAGE VINK ASTEN HEESAKKERWEG 22 0493-696962

OOK ANDERE MERKEN WELKOM

Recordaantal motorrijders in Nederland Afgelopen jaar slaagden 27.229 mensen voor het afsluitende motorrijexamen en dat is niet alleen 8,9 procent meer dan in 2016, maar ook het hoogste aantal sinds 2003. Dat blijkt uit een analyse van CBR-gegevens door Bovag. Uit data van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt ook dat het totale aantal motorrijders in Nederland met bijna 1,5 miljoen een recordhoogte heeft bereikt. In dertig jaar tijd is het aantal Nederlanders in bezit van een motorrijbewijs met 56,8 procent gestegen, van 916.000 in 1987 naar 1.435.862 in 2017. Drie decennia geleden had 7,8 procent van de destijds circa 11,7 miljoen meerderjarigen een motorrijbewijs en inmiddels is dat 10,5 procent van 13,7 miljoen mensen van 18 jaar en ouder. Het totale aantal motorfietsen in Nederland bedroeg op 1 januari dit jaar 725.091.

HET IS WEER TIJD VOORWINTERBANDEN + VELGEN NIEUW EN GEBRUIKT AUTOBEDRIJF M. SWINKELS B.V. • Meijelseweg 62 5725 BC Asten-Heusden • Tel. 0493-560546 • Fax 0493-560327 www.autobedrijfswinkels.nl

SERVICE PARTNER

Van den Eijndelaan 8 5712 BR Someren-Eind 0493-491862 Iedere EERSTE VRIJDAG VAN DE MAAND APKkeuring € 10,00 (niet voor handelaren) Normaal APK tarief € 25,00 Wist u dat wij volledig gecertificeerd zijn WWW.AUTOBEDRIJFHOEBEN.NL conform NEN 9140 voor onderhoud en reparatie Van den Eijndelaan 8, Someren-Eind hybride- en elektrische Tel. 0493 - voertuigen 491862

O E B

ren-Ein


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 8 maart 2018 | pagina 20

Kennisgeving ontwerp-wijzigingsbesluit Habitatrichtlijngebieden vanwege aanwezige waarden De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is voornemens de aanwijzingsbesluiten van honderd Natura 2000-gebieden te wijzigen door het toevoegen (en soms verwijderen) van habitattypen en soorten. Het ontwerpbesluit is van 9 maart t/m 19 april 2018 via www.rijksoverheid.nl/natura2000 te raadplegen. De papieren versie kunt u inzien bij het ministerie en de provincies. De adressen vindt u op de website.

*Waterschade? plafonds,muren als NIEUW. Gratis offerte voor verzekering! Het Verfhuis 440788

Belanghebbenden kunnen in deze periode een zienswijze indienen bij het ministerie van LNV. Waarop u kunt reageren en hoe leest u ook op de website. Bel bij vragen RVO.nl, tel. 088 042 42 42.

• Digitale foto’s afdrukken op Kodak papier, direct klaar, Tot A4 formaat. Foka Deurne, Kerkstraat 8.

* Bij Restaurant de Brabander 3 gangen senioren-menu € 9,80. Wel reserveren, tel. 0495-663466

Dynamique Training en Coaching * vraag naar de voorwaarden

BAKEL - Een aantal jaren geleden startte Anita Meulendijks met haar passie Dynamique Coaching. Na jaren werkzaam te zijn geweest in het onderwijs, en toen overgestapt naar het bedrijfsleven was het tijd om haar passie weer op te pakken. Na diverse opleidingen gevolgd te hebben op het gebied van gedrag is ze gestart met haar eigen onderneming. Veranderproces Ervan uitgaande dat de mens de drager is van elk veranderproces en hierop in te spelen is de weg naar succes ingezet. Gedragsverandering waarbij humor en plezier ingezet worden met een duurzaam resultaat. Het in gesprek blijven staat voorop en er wordt ingegaan op verschillen, talenten en ontwikkelpunten van de verschillende personen.

dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

0493-342678

10.00-18.00 u. 10.00-18.00 u. 10.00-18.00 u. 10.00-20.00 u. 10.00-18.00 u. 12.00-17.00 u.

Piet Mondriaanstraat 1, 5753DJ, DEURNE www.vanhoutenjanssen.nl Alle zondagen open van 12.00 - 17.00 u.

In teams en individueel Een training of coaching kan ingezet worden voor zowel teams als individue-

le personen. Tevens kunnen ouders (en kinderen) met opvoedproblemen bij Dynamique Coaching terecht, denk bijvoorbeeld aan faalangst, pestproblemen, samen spelen met andere kinderen. Er wordt gestart met een oriënterend gesprek en samen wordt het doel van de training of coaching bepaald. Daarna kan direct gestart worden om zo snel mogelijk resultaat te boeken.

DAS pas business


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 8 maart 2018 | pagina 21

Boekenweek met thema Natuur

Weer 275.000 euro voor verenigingen REGIO - De Rabobank Clubkas Campagne komt er weer aan. Via deze jaarlijkse campagne stelt Rabobank Peelland Zuid een deel van haar winst beschikbaar als extra ondersteuning aan het lokale verenigingsleven. In 2018 is dit wederom een bedrag van 275.000 euro.

Kinderen onderzoeken zaadjes tijdens een eerdere IVN doe-middag. REGIO - Tijdens de Boekenweek van zaterdag 10 tot en met zondag 18 maart zijn er activiteiten in bibliotheek Helmond-Peel, Watermolenwal 11 in Helmond. Zoals een IVN doe-middag en een literaire middag met schrijver Martijn Neggers en muzikant Jeroen Kant. Het thema van de Boekenweek 2018 is: natuur.

Zondag 11 maart is in de bibliotheek in Helmond een IVN doe-middag voor alle leeftijden met een schedeltjesquiz en een quiz met vogelveren, onderzoek van bloeiende takken en planten onder een binoculair, puzzelen met natuurafbeeldingen, etc. De bibliotheek is open van 13.30 tot 15.00 uur, de toegang is gratis. Zondag 18 maart is er een literaire middag van 13.30 tot 15.30 uur met schrijver Martijn Neggers en liedjesschrijver Jeroen Kant. Eind 2017 maakte Kant met zijn band Sheewawah de plaat Alles In Kleur, begin 2018 kwam Neggers’ roman

Spoetnik uit, wat zich afspeelt in Helmond-Noord. Nu trekken ze samen het land door en zingen en vertellen ze over de dingen die ze tegenkomen. Vooraf aanmelden in verband met het beperkt aantal zitplaatsen via www.bibliotheek helmondpeel.nl/activiteiten. Voor leden van de bibliotheek ligt tijdens de Boekenweek voor zover de voorraad strekt een boekenweekmagazine klaar en het boek Natuur, Heerlyck met een boek in de Peel. Wie tijdens de Boekenweek lid wordt krijgt een voucher voor het boekenweekgeschenk Gezien de Feiten van Griet op de Beeck bij deelnemende boekhandels. Ook klanten van boekwinkels krijgen tijdens de Boekenweek het boekenweekgeschenk cadeau bij een aankoop van minimaal 12,50 euro. Met het boekenweekgeschenk kan op zondag 18 maart gratis gereisd worden met de trein. Het boekje is het vervoersbewijs.

7,5 voor huishoudelijke ondersteuning REGIO - In het najaar van 2017 heeft er, in navolging van een eerder onderzoek in 2016, een kwaliteitsmeting plaatsgevonden naar de kwaliteit van de WMO-huishoudelijke ondersteuning. De klanten gaven gemiddeld een 7,5.

De bedrijven Zorg-Lokaal en Seiso hebben 335 huishoudens bezocht in de Peelgemeenten Deurne, Asten, Someren, Gemert-Bakel en Laarbeek en Helmond. De bezochte huishoudens ontvangen WMO-huishoudelijke ondersteuning in de vorm van zorg in natura. De 335 bezochte klanten hebben een oordeel

gegeven over hun aanbieder en de hulp. Zij gaven hun aanbieder - op een schaal van 0 tot 10 - gemiddeld een 7,5. In 2016 werd gemiddeld een 7,7 gegeven. In totaal ontvangen bijna 4.000 huishoudens in de Peelgemeenten deze zorg. Dit betekent een steekproef van tien procent. Van de 335 bezochte klanten hebben er 22 hun aanbieder een onvoldoende gegeven waarvan twee een zware onvoldoende (4 of lager). Daarmee geeft 94 procent van de klanten aan tevreden te zijn over hun aanbieder en 46 procent geeft zelfs aan zeer tevreden te zijn (8 of hoger).

- Advertorial -

Bij Vinken Caravans en Campers

Kampeerbeurs in Asten ASTEN - Vinken Caravans en Campers houdt op 10 en 11 maart voor de vierde keer de Kampeerbeurs. Een tiental campings, of camping-gerelateerde bedrijven presenteren zich tijdens deze tweedaagse beurs. Onder meer Duitsland, België, Italië, Nederland en de Scandinavische landen geven acte de présence.

De aanwezige leveranciers geven uitleg over het nut en het gemak van de vele accessoires. Denk hierbij aan levelsystemen, movers, airco’s en matrassen. Ook wordt uitleg

gegeven over trekauto’s en welke rijbewijzen nodig zijn. Daarnaast is er ook aandacht voor fietsen; met versnellingen, elektrisch of opgevouwen het is allemaal te zien bij Vinken caravans. En niet te vergeten natuurlijk de eigen keur aan campers en caravans van de merken Knaus, Tabbert, Weinsberg en T@B. Vele modellen van 2018 staan in de showroom, en er zijn diverse occasions te bekijken. Beide dagen geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Vinken Caravans en Campers ligt aan de Ommelseweg 65 in Asten.

WWW.CEULENHUIDKLINIEK.NL WWW.DERMALINK.NL

DÉ SPECIALISTEN IN HELMOND VOOR DE BEHANDELING VAN HUIDZIEKTEN LASERBEHANDELING SPATADEREN

polikliniek voor dermatologie en flebologie

Zoekt u een specialist voor de behandeling van uw spataderen of huidkanker? Zoekt u een specialist voor de behandeling Onze deskundige dermatologen volgen de nieuwste van uw spataderen of huidaandoening? Onze deskundige dermatologen ontwikkelingen in ons vakgebied en passen deze toe in de volgen de nieuwste ontwikkelingen in ons vakgebied en passen deze toe in de praktijk. Wij hebben de praktijk. Altijd op 1 dag de intake, aanvullend onderzoek en meeste ervaring in Nederland op het gebied van diagnose. Ook bij spataders en huidkanker! laserbehandeling bij spataderen.

dr. RPM Ceulen dermatoloogDR.D.J DER KINDEREN Initiatiefnemer Dermalink Blokzijlpark 30 Stationsstraat 1 AB Amersfoort MK Helmond  5701(Vathorst) 0492-792939 033-433 46 00

ALTIJD VERGOED DOOR NA VERWIJZING DOOR UW HUISARTS ALTIJD* VERGOED NA VERWIJZING UW HUISARTS 

* Geldt niet voor medisch niet noodzakelijke behandelingen

Clubs en verenigingen in de gemeenten Deurne, Asten, Someren en in Mierlo kunnen zich tot en met zaterdag 31 maart inschrijven via www.clubkascampagne.nl/peellandzuid/inschrijven. Hier staan ook de veelgestelde vragen en voorwaarden die van toepassing zijn bij deelname. Na inschrijving wordt de aanvraag getoetst aan de voorwaarden en ontvangt de club een bevestiging per mail. Van 5 tot en met 30 april stemmen de leden van Rabobank Peelland Zuid op de clubs die zij een warm hart toedragen. Elke stem is zo geld waard. Tijdens een feestelijke roadshow door de dorpen in de maanden mei en juni worden de bijbehorende cheque overhandigd aan e deelnemende clubs.

- Advertorial -

Bril88 bestaat 30 jaar ASTEN - Al 30 jaar midden aan de markt in Asten. Sinds 1988, vandaar ook de naam. Bril88 is een gevestigd begrip voor heel Asten en omstreken en u kunt er terecht voor de beste oogzorg, de mooiste monturen en, bovenal, goede service.

Bij Bril88 krijgt u alleen de beste oogzorg. Gezonde ogen hebben, is het allerfijnste wat er is. En dat weet het team van Bril88 maar al te goed. Naast correctiemonturen, zonnebrillen en contactlenzen, kunt u hier daarom ook terecht voor complexere oogzorg. De opticiens van Bril88 kunnen u het beste optische advies geven door middel van de innovatieve apparatuur waar zij mee werken in de oogmeetruimte.

Ruime collectie

In de gemoedelijke en gezellig winkel kunt u terecht wanneer u op zoek bent naar contactlenzen of (zonne)brillen. Er staat een veelzijdige collectie monturen voor u klaar.

Zoals bijvoorbeeld de brillen van het merk JF Rey. Deze handgemaakte brillen zijn er in de meest originele kleurencombinaties. Of Esprit Eyewear, trendy monturen met passie en oog voor detail. Maar ook Calvin Klein en Prodesign zijn uitblinkers in de collectie. Er is altijd iets te vinden naar uw smaak.

Feest

Al 30 jaar optiekzaak, dat is niet niks. Het jubileum mag dan ook zeker voor klanten van Bril88 een feest zijn. Daarom bieden zij de gehele maand maart, bij de aankoop van een bril, een gratis zonnebril op sterkte aan. De speciale selectie aan zonnebrillen, vindt u in de winkel. De jubileumactie is geldig in de maand maart bij Optiek Bril88, Markt 10 in Asten. Bij de aankoop van een bril, kiest u gratis een zonnebril uit de selectie uit. Gemaakt op uw sterkte! Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

Varendonckers doneren

Wandeling door de Peel HELENAVEEN IVN AstenSomeren houdt komende zondag een wandeling door natuurgebied de Peel, op de grens van Noord-Brabant en Limburg. Het ‘bloed van de Peel’ staat daarbij centraal.

Daarmee wordt het water in het gebied bedoeld. Al een tijdje wordt namelijk ingezet op vernatting van het gebied. Bijvoorbeeld omdat eerder werd geconstateerd dat door verdroging Peelkenmerken verdwenen. Dat gebeurde onder meer door ontginning, ruilverkaveling en een verbeterde waterafvoer in de omgeving. Vanaf 1997 zijn daarom maatregelen genomen om het unieke veenmoeras-karakter te herstellen en te behouden. Tijdens de wandeling vertellen IVN-gidsen over de ontwikkelingen in het gebied. Zo wordt uitgelegd dat veen enkel ontstaat bij voldoende water. Om dat te bewerkstelligen worden en zijn tal van werkzaamheden doorgevoerd. Ook wordt gekeken naar de sporen uit het verleden, afkomstig van de turfwinning. De wandeling duurt ongeveer twee uur en gaat om 13.30 uur van start bij Hoeve Willem III aan de Soemeersingel 127 in Helenaveen. In verband met werkzaamheden is de startlocatie enkel vanaf Helenaveen te bereiken.

Nikki van Winkel (l) en Fleur Ceelen (m) overhandigen de cheque. ASTEN - Leerlingen van het Varendonck College overhandigden vorige week een cheque van 3.000 euro aan de Red Road Foundation. De opbrengst van de jaarlijkse kerstmarkt ging daarmee ook dit keer naar een goed doel.

Een traditie op het Varendonck in Asten: een kerstmarkt voor het goede doel. Nu werd gekozen voor de Red Road Foundation, een organisatie die zich richt op ondernemende Oegandezen. Het land kampt met een groot tekort aan banen, waardoor miljoenen jonge Oegandezen weinig perspectief zien. De

Red Road Foundation leert hen de benodigde vaardigheden voor het ondernemerschap. Dit door middel van lesprogramma’s op middelbare scholen en door coaching van jonge ondernemers. Het bedrag van het Varendonck wordt gebruik voor Junior Achievement Uganda. Binnen dit project worden vijfhonderd Oegandese middelbare scholieren ondersteund met een eenjarig ondernemersprogramma. Varendonck-leerlingen Fleur Ceelen en Nikki van Winkel haalde tijdens de kerstmarkt het meeste geld op, en mochten daarom de cheque aan de Red Road Foundation overhandigen.

Puzzelservice / Persbelangen / P0850 K r u i s wo o rd puzzel

Puzzelservice / Persbelangen / P0850

HORIZONTAAL: 1 genegenheid; 6 muziekterm; 12 het wezenlijke; 13 steunstok; 15 milliliter; 17 hol; 19 zuilengang; 20 volgens anderen; 21 kleurmenging; 23 opstootje; 25 kloosteroverste; 27 tafelbediende; 28 raamwerk; 30 lendepijn; 31 veerkracht; 32 hinder; 34 insect; 35 thallium; 36 streling; 37 vogel; 39 voegwoord; 40 dwarsmast; 41 kilovolt; 42 computer; 43 voorzetsel; 44 circa; 46 klein kind; 49 op leeftijd; 51 zangnoot; 53 electrisch geladen deeltjes; 55 zinnelijkheid; 58 platvis; 59 kunstje; 61 reisweg; 62 aanwijzing; 63 wereldbol; 65 familielid; 66 salaris van een sodaat; 67 riviertje bij Utrecht; 68 beroep; 70 roofvis; 72 stoomschip; 73 pictogram; 74 aanlegplaats; 76 heuvel; 77 rampspoed. VERTICAAL: 2 in casu; 3 aalschaar; 4 bastion; 5 tweetal; 7 verwarmde vloer; 8 afsluiter; 9 schoeisel; 10 klaar; 11 invoer; 14 doos; 16 sticker; 18 voederbak; 19 sputum; 20 sluier; 22 opening; 24 zoogdier; 26 in plaats van; 28 stuiter; 29 verdoving; 32 onder andere; 33 vogel; 36 zoogdier; 38 deksel; 44 quote; 45 hoofdslagader; 47 bezittelijk voornaamwoord; 48 slop; 50 grondtoon; 51 geldmiddelen; 52 verklaring; 54 cijfer; 56 metaal; 57 staat in de VS; 58 biedprijs; 60 scheepsromp; 62 begroeide zandvlakte; 64 vieze damp; 66 zweem; 69 internationaal; 71 automatische knipperlicht installatie; 73 in oprichting; 75 bijwoord.

Winnaar vorige week

Marjan van Mierlo uit Asten Proficiat!! Winwoord: SAMENVATTING

11

Welk komt 6er in 3 winwoord 4 5 7 het 8 balkje? 9 10

1

2

1

2 12

11 15

16

15 21

16

21 27

12 22

3

4

5

17

18

17

18 23

24

23

24

22

28

27 31

32

31 35

32

36

35

40

44

45

44 53

45

53 59

40 54 54

47

46

47 55

60

63 67

68

67

68

76

41

48 56

55

56

61 61

64 64

48

69

76

5 5

26 26

26

14

30

33 33

50

49

50

20

34 34

38 38 43

49

14

26

30

39 39

43 58

51

52

51

52

58

62 62

66 66

70

71

70

71 74

75

74

75

77

54 54

25

37

65 65

69

57

10

25 29

42

9

20

57

73

71 71

19

42

8

13

37

72 72

77

© Persbelangen P0850 © Persbelangen P0850 38 38

7 13

29

41

46

60

19

28

36

59 63

73

6

6 6

17 17

64 64

58 58

36 36

63 63

Uw oplossing moet bij ons binnen zijn vóór dinsdag 12.00 uur: advertenties@hetcontact.nl advertenties@peelbelangonline.nl Onder de goede inzendingen wordt wekelijks een cadeaubon van €10,- verloot.

29 29


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 8 maart 2018 | pagina 22

Elke zondag open

* Laat uw stem niet verloren gaan. Stem Addie Tielen, lijst 1 nr 23 Zumme rs Belang/CDA

van 12 tot 17 uur!

Goudpalm Blauwe

druifjes

Aanbieding geldig van 7 t/m 18 maart 2018 en zolang de voorraad strekt.

Of Areca. Deze plant is de grote luchtzuiveraar en een Of Muscari. uitstekende luchtbevochtiger. In 9cm-pot. 130cm hoog, in 24cm-pot. 1.39 p.st. Excl. siermand. 24.50

. 0 . 9 1

9 5 9 9

• Computerhulp, computerles of computercursus nodig? www.wegwijsopdecomputer.nl Hans Berkers, 0493-380229 of 06-29315869.

• Heb jij ook een bepaalde angst waar je al lange tijd mee rondloopt? Bijv. vliegangst, bang voor de tandarts, claustrofobie, hoogtevrees enz. www.HypnosePraktijkPhilips.nl 0610930235

(branderige, vermoeide voorvoeten) Een veel voorkomende voetklacht is capsulitis, een ontsteking aan de gewrichtskapsels van de voorvoet. De klachten ontstaan vaak bij mensen waarbij de middenvoet doorzakt tijdens het lopen en/of een holle voet hebben. Vaak gaat dit gepaard met eeltvorming onder de voorvoeten. Mensen ervaren de pijnklachten ter hoogte van de bal van de voet, met name het afzetten van de voet. Ook kunnen de klachten doorstralen naar het begin van de tenen. Het gevoel wordt als stekend ervaren tijdens belasting en als een zeurende pijn in rust. Naast de pijnklachten zelf, ervaart men hierbij ook vaak een branderig/stekend gevoel. Capsulitis wordt vaak veroorzaakt door een verkeerde voetstand of door het dragen van slechte schoenen. Hierdoor verandert de drukverdeling van de voet en raken de gewrichtskapsels geïrriteerd en opgezwollen. Door het opzwellen van de kapsels kunnen de zenuwen in de voorvoet bekneld raken en een doof of tintelend gevoel in de tenen veroorzaken. Podotherapie Hermanns kan onderzoek verrichten om er achter te komen of u capsulitis hebt. Aan de hand van het onderzoek kunnen de klachten behandeld worden, bijvoorbeeld door middel van drukverdelende steunzolen en goed schoenadvies.

• Duravit rimfree wandkloset+ softclosezitting NU 195,Laufen rimfree wandkloset+ softclosezitting NU 245,Altijd showroom aanbiedingen! Kömhoff Sanitair Schoolstraat 37 Meijel. Tel 0774661540 • Bent u eigenaar van een Opel dan bent u bij ons welkom voor elke reparatie, storing of onderhoudsbeurt. Uw Opel-specialist: Garage Mark Smits. Gespecialiseerd in jonge, gebruikte Opels. Hoofdstraat 74A, Liessel Tel. 0493-342144. • Voor al uw schilderwerk binnen en buiten. Inlichtingen: 0492-331720 of 06-53265973. F. Moors Lierop

Deurne, Helmondseweg 118. • Auto met APK vanaf €450,-. Tevens te koop gevraagd kleine auto’s en sloopauto’s. Tel. 0492-381631/ 06-20778602 www.twanvanhout.nl

Pijnlijke bal van de voet

• TOON TINNEMANS onderhouds- en reparatiewerkzaamheden rond uw huis en bedrijf. Tel. 0493-494862.

• Krasdokter.nl, kras op Uw auto of verweerde koplampen? Snel-Goedkoop-Vakkundig 06-53883509 • Officiële pasfoto's bij u thuis gemaakt, voor paspoort, ID of rijbewijs; 0493-353102, Foka Deurne

Bel voor een afspraak: 077 397 13 18 Of kijk op: www.podotherapiehermanns.nl • Babyborden te huur, Stultiens Decoraties Someren. 0493-496512.

Bij u in de regio zitten we o.a. op de volgende locaties; • Asten, Nobisweg 1A • Deurne, Milhezerweg 34 & St. Jozefstraat 30 • Gemert, Karbeel 11 • Helmond, Leliestraat 15 & Nieuwveld 99 • Meijel, Pastoor Frischestraat 23 • Someren, Kerkstraat 4 Bij de meeste verzekeraars wordt het grootste deel van de therapieën vergoed en podotherapie valt niet onder uw eigen risico. Podotherapie is vrij toegankelijk, wat wil zeggen dat u een afspraak kunt maken zonder verwijzing van een arts of medisch specialist!

*Gratis Offerte schilderwerk, 06-20552192, 35 jaar ervaring.

• Ik zoek een huurwoning in Asten/Deurne tel. 06-25379933.

Voor particulier neem contact op via Belleweg 11, Someren www.hetverfhuis.com Telefoon 0493-440788

Horeca & Diepvriesproducten voor:

• Verenigingen • Bedrijven • Particulieren

Aanbieding: Geldig van 08-03 t/m 17-03

PROFESSIONELE VERF PROFESSIONELE PROFESSIONELE VERF VERF KWALITEIT & BETAALBAAR KWALITEIT & BETAALBAAR KWALITEIT BETAALBAAR 30 JAAR&ERVARING

Gratis zak frites DeliXL 2,5 kg

30 opJAAR ERVARING Voor particulier neem contact via www.hetverfhuis.com

30 JAAR ERVARING

Bij besteding van € 20,-

OSTEOPATHIE in Deurne

I nSomeren k o o zijn pKermis ewij n gewoon v e r40) kopen! oop (week In deMet bouwvak wij gesloten van contact Voor dezijn particulier neem maandag september t/m vrijdag 3 oktober. op29 met www.hetverfhuis.com AUTO’S

Tel. 06-53585527 www.hebbenautos.nl

Osteopathie is een manuele geneeswijze voor allerlei klachten zoals chronische rug- nekklachten, hoofdpijn, buikklachten, bekkenklachten, vermoeidheidsklachten, huilbaby’s, baby’s met voorkeurhouding etc. etc.

Hebben auto’s in Deurne Leembaan 45 Geopend elke zaterdag van 10 tot 17 uur rest op afspraak Keuze uit 30 auto’s

Audi A3 Cabriolet 1.2 TFSI Attraction Pro Line Chevrolet Spark 1.0 16V L Citroen C1 1.0-12V Séduction Ford Ka 1.2 Trend Hyundai Tucson 2.7i V6 4WD Style Kia Rio 1.4 Seven Mazda 2 1.3 BIFUEL Cool Mini Mini 1.6 One AIRCO Nissan Pixo 1.0 Look AIRCO Opel Antara 2.4-16V Enjoy Peugeot 208 1.0 PureTech LIKE Volkswagen Polo 1.2-12V BlueMotion Comfortline Volkswagen Touran 1.4 TSI Comfortline

Leembaan 45, Deurne Ook voor vrijwilligerswerk!

Benieuwd naar Savant als werkgever of opleider? Kom langs op onze OPEN DAG! Zaterdag 17 maart van 10.00 - 14.00 uur Woonzorgcentrum Savant Rivierenhof, Hof Bruheze 16 in Helmond Tijdens de open dag kun je de sfeer proeven, de zorg beleven en ontdekken wat we voor je in huis hebben. We ontmoeten je graag!

Woonzorgcentrum Savant Rivierenhof is een onderdeel van Savant Zorg. Savant is aangesloten bij Zorgcampus de Peel. De Zorgcampus is een modern netwerkverband waarin organisaties samenwerken aan het verkrijgen en behouden van zorgmedewerkers.

www.savant-zorg.nl • (0492) 572 111 • werving@savant-zorg.nl

2010 2010 In de osteopathie wordt gezocht naar de 2008 oorzaak van(lid klachten. PRAKTIJK VOOR OSTEOPATHIE F. V.D. VEN nvo/NRO) 2009 PRAKTIJK VOOR OSTEOPATHIE De F.osteopaat V.D. onderzoekt VEN (lid nvo/NRO) en behandelt De praktijk is gevestigd in “de Hoeksteen”, 2005 altijd met zijn handen. Osteopathie wordt De praktijk is gevestigd in “de Hoeksteen”, St. Jozefstraat 30, in Deurne (tegenover de kerk). door bijna alle zorgverzekeraars (gedeelte2011 lijk)(tegenover vergoed. 06-30 17 43 (behandeling volgens afspraak) de kerk). St. Jozefstraat 30,40in Deurne 2012 TELEFOON: Eerste afspraak binnen 7 dagen mogelijk! PRAKTIJK VOOR OSTEOPATHIE F. V.D. VEN (lid(LID nvo/NRO) 2005 PRAKTIJK VOOR OSTEOPATHIE F. V.D. VEN NVO/NRO) PRAKTIJK VOOR OSTEOPATHIE F. V.D. VEN (lid nvo/NRO) volgens afspraak) TELEFOON: www.osteopathiedeurne.nl 06-30 17 43is gevestigd 40 (behandeling De praktijk in “de Hoeksteen”, 2010 De praktijk is gevestigd in “de Hoeksteen”, De praktijk is gevestigd in “de Hoeksteen”, St. Jozefstraat 30, in Deurne (tegenover de kerk). 2007 erste afspraak binnen 7(behandeling dagen mogelijk! TELEFOON: 06-30 17 43 volgens (tegenover de kerk). St. 30, in Deurne St. Jozefstraat Jozefstraat 30, in40Deurne (tegenover deafspraak) kerk). 2015 Eerste afspraak binnen 7 dagen mogelijk! www.osteopathiedeurne.nl TELEFOON: 06-30 17 43 volgens volgens afspraak) afspraak) TELEFOON: 06-30 174043(behandeling 40 (behandeling www.osteopathiedeurne.nl 2013 2010 Eerste afspraak binnen 7 dagen mogelijk! Eerste afspraak binnen 7 dagen mogelijk!

www.osteopathiedeurne.nl www.osteopathiedeurne.nl


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 8 maart 2018 | pagina 23

KOEMEST Altijd al koemest gehad willen hebben? (het bruine goud voor uw tuin) Dat is geen probleem meer. Uw leverancier van koemest zit in deze regio. Gevestigd in Deurne.

Voor meer info en bestellingen kunt u kijken op onze nieuwe website: www.brabantsekoemest.nl of mailen naar info@brabantsekoemest.nl of bellen naar 06-50227710. Verse mest van runderen en andere herkauwers bevatten naast cellulose ontbindende bacteriën, actieve spijsverteringsenzymen. Deze enzymen dragen bij tot een snellere opwarming van de mest die de ontleding van organische materialen door micro-organismen in de bodem versnelt. Het eindresultaat van een betere afbraak van organisch materiaal, is het sneller vrijkomen van voedingsstoff en in de plant. Wat wij ook verkopen is coniferen/haagplanten. Kijk voor coniferen/haagplanten op onze site www.mooieconiferen.nl.

• Containers nodig voor bouwen sloopafval? Bel Raijmakers Transport BV Someren 0493-490152.

STOFFEERWEKEN! 15

• Gebakken klinkers, oude en nieuwe. www.vanwoeziksierbestrating.nl Tel. 077-4662579 Meijel.

2 VOOR € 75,Licht- en donker blauw, beige

Offermansstraat 4 - Lierop • Schuin tegenover de kerk Zeer ruime voorraad. slaagt u hier niet, slaagt u nergens! Dealer van oa. Lee, Wrangler, Paddock’s, Lee Cooper, Mustang, Dxgo, Maskovick, Brams Paris, Colorado, Pionier en 247 jeans.

www.de-broekenparty.nl

• www.massagepraktijk atteveld.nl voor diverse professionele sport- en ontspanningsmassages. Meteoorstraat 32, 5721 BM Asten. 06-47152324.

• T.K. gebruikte bouwmaterialen, vloerplanken, deuren, ramen, ijzeren balken enz. Verberne Meijelseweg 37, Beringe. Tel. 077-3078609

20

20

korti% ng

• Stultiens Decoraties. Glas, spiegels en beletteringen. Boerenkamplaan 116, 5712 AH Someren. Fax/tel. 0493-496512.

korti% ng

* Kringloop EEN ARDE As ten. Curi osa, boeken, meubels, kleding en nog veel meer. Goed en goedkoop, kom kijken: ma 9-12; woe 13-16; do 18. -20.30; za 9-12. Molenakkers 11 Asten. Breng u spullen i.g.st, ook oud ijzer. Li ever laten ophalen? Bel 06-41655003 www.eenaarde.nl • Gebruikte banden vanaf €25,00 incl. montage en balanceren. Te koop gevraagd loop- en sloopauto's. Direct geld en RDW vrijwaring. Thomassen Auto's Haspelweg 37 Deurne tel. 0493-351552.

PVC EN VINYL VLOEREN

RAAMBEKLEDING

ALL IN PRIJS PVC VLOER VANAF € 46,95 P/M² INCL. EGALISEREN, LIJM EN ARBEIDSKOSTEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00-18.00 u. zaterdag 9.00-16.00 u. vrijdag koopavond tot 21.00 u.

Nieuwendijk 60 - Someren-Eind Tel: 0493-491254

w w w. va n d e n e i j n d e. n l Meubelen, slapen, vloeren, raamdecoratie, rolluiken, zonneschermen, screens, verandadaken en horren.

Helicon MBO Helmond

Infoavond Dier Voeding en welzijn

OVERGORDIJNEN, VOUWGORDIJNEN, INBETWEENS

• 8mm spoelen overzetten op dvd, Bel Foka Deurne 0493-353102.

maten 30 t/m 50 inch, lengtes 30, 32, 34 en 36

De Broekenparty

20

korti% ng

TAPIJT

• Container te huur. Voor puin, snoeihout, zand enz. à €60,-. Brengen en halen in regio Deurne 06-46256440.

.

T 17.00 UUR

VAN 11.00 TO

korti% ng

• Verbeco gespecialiseerd in garagedeuren met elektrische aandrijving. Ommelsveld 11 Asten tel. 0493-697731. www.verbeco.nl

• Hoogwerker te huur. Werkhoogte 14 meter. Past door een poort. www.driessenverhuur.nl Someren 06-51439395.

MASKOVICK STRETCH JEANS

18 MAART GEOPEND

*vraag naar de voorwaarden

GEDROOGDE

• Zwarte markt Venray, zondag 11 maart. Evenementenhal. 550 kramen. vanaerlebv.nl / 0492-525483

Outdoor en recreatie

• Rolluiken, luifels, vloerbedekking, lamellen, (rol)gordijnen, jaloezieën. Zeer concurrerende prijzen. Gratis meten en hangen. Willie’s Stoffering, Braaksestraat 10, Helmond. Tel. 0492-535901. www.williesstoffering.nl

• Glaswol en Pir isolatie (Dupanel). Aan spotprijzen bij de Isolatiehal tel. 0492-542002. • Een frietwagen op uw feest? Voor meer informatie en reserveringen: www.frietexpress.nl of bel 0493-693222.

• De sleutelbus Voor al uw huissleutels. U kunt bellen. Tel. 06-13050127 • Beveiliging voor uw woning of bedrijf bel de Sleutelbus.nl 06-13050127 b.g.g. 06-13535297.

MAART WOONMAAND 21% KORTING

helicon.nl

op de maakkosten van overgordijnen, vitrages en in-be-tweens

10% KORTING op raamdecoratie systemen, zoals rol- en duorolgordijnen, lamellen, jaloezieën, plissés en paneelgordijnen

Woensdag 14 maart 18.30 - 21.30 uur

MOEITE MET METEN? LAAT HET ONS WETEN! STOFFEN, FOURNITUREN EN RAAMBEKLEDING PARADIJS!

Scheepsboulevard 1, Helmond (0492) 52 39 83, info.mh@helicon.nl

WWW.DEELENSTOFFEN.NL

Deelen Stoffen en Gordijnen Houtse Parallelweg 83 5706 AD - Helmond Tel. 0492-547023

Het Goedkope Huis Maaspoort 58 6001 BR - Weert Tel. 0495-533552


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 8 maart 2018 | pagina 24

Vac a t u re s

Vacature

De wereld verandert, we werken steeds meer mobiel en communiceren steeds vaker digitaal. Op het moment dat mensen elkaar wel persoonlijk ontmoeten, moet de omgeving hen inspireren en in staat stellen effectief hun doelen te bereiken. Gielissen Interiors | Exhibitions | Events loopt voorop in deze veranderende wereld. Vanuit onze vestigingen in Amsterdam, Eindhoven en Helmond. Maar ook vanuit Duitsland, België, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Arabische Emiraten en de Verenigde Staten realiseren wij met 350 vakmensen en ruim 80 jaar ervaring deze inspirerende ontmoetingsplekken op het gebied van interieur, tentoonstellingen en events. Berkvens Wooncentrum is een gerenommeerd totaalaanbieder op het gebied van slapen, meubelen en stoffering. In het 3500 vierkante meter grote bedrijfspand in Asten vindt u alle laatste trends op woongebied. Werken bij Berkvens Wooncentrum betekent werken in een klein team waar Service met een hoofdletter S wordt geschreven. De service- en adviesgerichtheid is voelbaar en merkbaar door het hele verkoopteam tot aan de eigen bezorgservice- en montagedienst. In verband met de groei die wij doormaken zijn we ter versterking van ons bezorg- en montageteam op zoek naar een gedreven en vriendelijke

(leerling-) Stoffeerder / bezorger (m/v) De functie-inhoud Als Stoffeerder / bezorger ben je verantwoordelijk voor het bezorgen, monteren en stofferen van in onze winkel verkochte producten. In deze buitendienstfunctie transporteer en plaats je (slaapkamer-) meubels, leg je vloeren en stoffeer je trappen, monteer je zonwering en plaats je gordijnen. Je verzorgt daarnaast de opvolging van service- en reparatieverzoeken. Je levert een belangrijke bijdrage aan het uiteindelijke doel; een optimale klanttevredenheid. De functie-eisen Een afgeronde opleiding in de richting van hout- en meubilering is een pré maar voor deze functie zeker geen vereiste. Je hebt bij voorkeur enkele jaren gerichte werkervaring en affiniteit met de meubelbranche. Heb je nog geen werkervaring maar wil je graag het mooie en uitda-

gende vak van stofferen leren dan is je sollicitatie ook welkom. Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. Je bent niet vies van zowel letterlijk als figuurlijk aanpakken en hebt geen 8 tot 5 mentaliteit. Je bent representatief, klantvriendelijk en servicegericht. Je bent in het bezit van Rijbewijs-B. Interesse? Berkvens Wooncentrum biedt een prettige werkomgeving waarin je in een servicegerichte werkomgeving veel afwisseling in werkzaamheden aantreft. De communicatielijnen zijn kort en er heerst binnen het kleine team een informele werksfeer. Wij bieden een marktconform salaris en de mogelijkheid om het vakmanschap van stofferen te leren. Berkvens Wooncentrum hanteert de CAO Wonen.

Als je geïnteresseerd ben in deze functie richt dan je motivatie en cv aan Bart Berkvens via bart@berkvens-wonen.nl. Heb je vooraf inhoudelijke vragen dan verzoeken we je telefonisch contact op te nemen met Bart Berkvens via 0493-693321.

Werken bij Gielissen wil zeggen dat je onderdeel uitmaakt van een informeel en hecht team in een ondernemende organisatie. Samenwerking, ondernemerschap, creativiteit maar ook collegialiteit zijn voor ons daarbij van groot belang. Je krijgt de kans om jouw stempel te drukken op toonaangevende projecten. Zonder vakbekwaamheid, toewijding en inzet van onze medewerkers zou Gielissen niet bestaan en daarom bieden wij onze medewerkers een goed, marktconform pakket arbeidsvoorwaarden aan.

Per direct zijn wij voor onze vestiging Helmond (Interiors) op zoek naar:

Allround Meubelmakers Calculators Uitvoerders Werkvoorbereiders Voor meer informatie en meer vacatures kijk op www.werkenbijgielissen.nl of neem contact op met Noortje Versteijnen (HR Adviseur) – telefoonnummer + 31 492 53 15 31 Wil je direct solliciteren? Mail dan je cv (bij voorkeur met foto) en motivatie naar vacatures@gielissen.nl en vermeld er duidelijk bij op welke vacature je solliciteert.

Biedt u dat luisterend oor? Jezelf zijn , jezelf blijven

In september 2018 starten de Zorgboog en Savant Zorg, in samenwerking met het ROC ter Aa, met de 2,5 jaar durende gecombineerde BBL-opleiding tot Verzorgende IG/ Begeleider Specifieke Doelgroepen.

Klachtenfunctionaris Hoort u hét probleem achter de klacht? Dan komen we graag in contact met u! Wij zoeken een onafhankelijke procesbegeleider die onze cliënten met klachten bijstaat. Herkent u zich in dit profiel? Kijk dan op onze website voor de vacature (vrijwilligersfunctie). www.WERKENBIJ.LANDVANHORNE.nl

Voor al uw printwerk

Werken en leren

voor een leuke baan in de zorg bij de Zorgboog en Savant Zorg

Baangarantie Tijdens de opleiding kom je bij één van de organisaties in dienst en ontvang je een leerarbeidsovereenkomst voor 24 uur per week, met een daaraan gekoppeld leerlingensalaris. De kosten van de opleiding worden voor je betaald. Na diplomeren ben je verzekerd van een baan bij één van de organisaties. Passie Jij hebt passie voor de zorg, werkt graag met en voor mensen, durft kritisch te zijn, bent stressbestendig en hebt een flexibele instelling. Daarnaast ben je 19 jaar of ouder, beschik je

minimaal over een VMBO-T diploma en ben je in het bezit van een rijbewijs en gemotoriseerd vervoer. Ga naar www.werkenbijsavant.nl of www.werkenbijdezorgboog.nl voor de volledige vacaturetekst. Is jouw interesse gewerkt, solliciteer dan vóór woensdag 14 maart bij een van de organisaties. Je bent van harte welkom!

DAS

Publishers AL MEER DAN EEN EEUW UW VERTROUWDE MEDIAPARTNER

Stationsstraat 103 Deurne

Tel. 0493-352600 - www.daspublishers.nl

De Zorgboog, Savant Zorg en het ROC ter Aa maken onderdeel uit van Zorgcampus de Peel.


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 8 maart 2018 | pagina 25

Vac a t u re s • Zwarte markt Venray, zondag 11 maart. Evenementenhal. 550 kramen. vanaerlebv.nl / 0492-525483

Gezocht

Medewerker(ster) varkenshouderij (Voornamelijk kraamstal)

Maatschap van Heugten

montage / demontage BV

Gevraagd:

Personeel met rijbewijs B advertentie te willen plaatse Geenonderstaande 9 tot 5 mentaliteit

Je begeleidt geboorte biggen, controleert, voert, verlegt, ent, behandelt zeugen en biggen op ons bedrijf in Neerkant. Wil jij ons team komen versterken? Bloemerstraat 15A, 6031 NV Nederweert m. 06-53739890 • t. 0495-663330 email: willy@vanheugtennederweert.nl

• Gebruikte banden vanaf €25,00 incl. montage en balanceren. Te koop gevraagd geachte mevr. v.Direct Heugten loop- en sloopauto's. geld en RDW vrijwaring. Thomassenverzoeken Auto's bijgaand wij U vriendelijk Haspelweg 37 Deurne tel. 0493-351552.

Leijgraaf 7 5951 GP Be Tel-nr. +31 KvK Venlo BTW 0898.

www.facebook.com/DASVacatures www.twitter.com/DASVacatures

ROMMELMARKT 25 mrt. Sevenum 1 apr. Reuver 22 apr. Venlo 06-14930112 www.lirom.nl

Wij zijn werkzaam door heel Nederland Wij doen veiligheidsnetten en randbeveiliging monteren op de bouw

Belfel

Plaatsing: Deurne – Contact – Peelbelang Best 8 montage/demontage BV Uitgave en 15 maart Jan Vermeerstraat 42, 5753 BP Deurne Rubriek: evenementen 06 51483590, info@bestveiligheidsnetten.nl www.bestveiligheidsnetten.nl 1 Kolom 40

SECRETARIEEL MEDEWERK(ST)ER (FULL TIME) voor onze vestiging Deurne

WIE WIJ ZIJN Wij zijn Van Santvoort Makelaars, de uitgelezen partij op het gebied van verkoop, verhuur, taxaties en nieuwbouwconsultancy in Zuidoost-Brabant. Als makelaar helpen wij onze relaties graag om de marktmogelijkheden optimaal te benutten en om van ieder project een succes te maken. Klantwaardering is voor ons erg belangrijk.

weekend- oproepkrachten

KRONENBERG

WAT JE GAAT DOEN Als secretaresse van Van Santvoort Makelaars: • heb je veel telefonisch contact met onze opdrachtgevers; • maak je verkoopbrochures; • plaats je woningen op Funda en overige (social)media; • werk je koopaktes en taxatierapporten uit; • beheer je de agenda van de makelaar; • werk je in een hecht team;

06-14930112 tijdens zomermaanden. 1 de kolom 60 www.lirom.nl Wij zijn op zoek naar een oproepkracht met de eigenschappen:

de markt ligt naast

Enthousiasme de Midden Peelweg

Klantvriendelijkheid zo. 1 apr. Reuver Flexibiliteit Beschikking over rijbewijs B

WIE JIJ BENT Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en accurate binnendienst medewerk(st) er met een commerciële instelling, die het leuk vindt om in een boeiende en veelzijdige functie in de makelaardij te werken. Een uitdaging voor iemand die graag wil werken in een professioneel en enthousiast team dat streeft naar een hoge klanttevredenheid. • • • • •

Vlooienmarkten Lirom Leijgraaf 7 Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een, 5951 GP Belfeld

ALLROUND SCHILDER

mvgr. CCJ Brulot-Heijmans

Word jij enthousiast van deze functie? Dan komen wij graag in contact met je! Stuur je gemotiveerde reactie met Curriculum Vitae met pasfoto uiterlijk op 15 maart 2018 naar Van Santvoort Makelaars, ter attentie van Monique van Mierlo via monique@vansantvoort.nl

• Haard en kachelhout eik, berk, els en es. Meer info: 06-23720617

www.vansantvoort.nl

• Container en/of grondverzet. Raijmakers-Leenen levert het. Tel. 0493-490152.

• Video, Hi8 en DV bandjes overzetten op DVD, Foka Deurne 0493-353102.

Zelfstandigheid Verantwoordelijkheid Goede persoonlijke verzorging Hygiënische werkwijze

UwHerken nota zien met adres of per ma jijwij je in ditvertrouwen profiel entegemoet weet jijaan vanonderstaand aanpakken? Neem dan contact op met B. Beijers en stuur een Klant-nr. 18107 motivatiebrief met foto naar: info@frietexpress.nl

minimaal MBO-denkniveau heeft (bij voorkeur Schoevers opleiding); commerciële, secretariële en communicatieve vaardigheden heeft; bekend is met MS-officepakketten zoals Word, Excel; flexibel en stressbestendig is; pro-actief en nieuwsgierig is;

Lagekerk 13 - Deurne - 0493-322111 info@deurne.vansantvoort.nl

ROMMELMARKT 25 mrt, ( 9-16 u.) Plaatsing:waarbij Deurne-Contact-Peelbelang Frietexpress is een frietwagenservice onbeperkt catering op evenementenhal Uitgave: 22 maart locatie wordt verzorgd voor bijvoorbeeld feesten2018 en partijen. D’N UMSWING Rubriek: evenementen Schorfvenweg 3 Voor onze cateringacti viteiten zijn wij op zoek naar zelfstandig werkende

• Uit eten met Pasen/ Moederdag www.proefdefeestdagen.nl

• die ruime ervaring heeft • netjes en beleefd overkomt, je bent een ambassadeur voor ons bedrijf • zelfstandig op pad kan, maar ook kan samenwerken met collega’s in teamverband • enthousiast en trots is op de kwaliteit van het werk dat je levert • minimaal in bezit is van rijbewijs B • ervaring met beglazing, wandafwerking en/of spuittechnieken is mooi meegenomen

Stuur een mail (mogelijk met cv) naar: info@fransverheijen.nl of bel 0493-342526.

Ik ben nog te klein, maar wil jij een leuk team aansturen en heb je groene vingers? Want wij zijn op zoek naar een:

Bedrijfsleider met aandachtsgebied teelt We zijn een jong en dynamisch familiebedrijf en telen op meerdere locaties paprika’s. Voor onze nieuw te bouwen kas in Asten zijn we op zoek naar versterking van ons team. Wat we van jou verwachten: Je bent verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de locatie. Je stuurt medewerkers aan, controleert hen en plant de werkzaamheden. Je ‘groene vingers’ zorgen ervoor dat je het gewas en de klimaatomstandigheden goed aanvoelt om de teeltstrategie te kunnen volgen. De teeltstrategie wordt samen met de andere bedrijfsleiders in het team bepaald. Dit vinden we belangrijk: Je kunt goed samenwerken en vindt een goede werksfeer belangrijk. Je bent betrokken, leergierig, flexibel en meedenkend. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie en denkt op MBO+ niveau. Hier staan wij voor: Samenwerking, goede arbeidsomstandigheden en een goede sfeer in de kantine vinden we belangrijk. De lijntjes zijn kort en de organisatie ‘plat’. We geloven er in dat als je werk doet wat je leuk vindt, je het grootste rendement kunt behalen. Daarom zijn er ook volop doorgroeimogelijkheden. Laat het ons weten! Als je interesse hebt, twijfelt of meer informatie wilt, dan hopen we dat je ons uiterlijk 24 maart een mailtje stuurt: info@kwekerijmoors.nl. Past deze vacature niet bij jouw profiel, maar wil je jouw ambities toch onder onze aandacht brengen, ook dan hopen we dat je contact met ons opneemt!

Waardjesweg 57 • Asten-Heusden • www.kwekerijmoors.nl

Berkvens greenhouse mobility is gespecialiseerd in transportmiddelen voor in de glastuinbouw. Berkvens greenhouse mobility is gespecialiseerd in transportmiddelen voor in de glastuinbouw. Wegens toenemende groei zijn wijdirect per direct : Berkvens greenhouse mobility is gespecialiseerd transportmiddelen voor in de glastuinb Wegens toenemende groei zijn wij per opzoekopzoek naar eennaar : in een Berkvens greenhouse mobility is gespecialiseerd in transportmiddelen voor in de glastuinbouw. Wegens toenemende groei zijn wij per direct opzoek naar een : Wegens toenemende groei zijn wij per direct opzoek naar een :

Commercieel administratief Commercieel administratief Commercieel administratief Commercieel administratief medewerker ( Full time ) ) medewerker ( Full time medewerker ( Full( time medewerker Full) time ) FUNCTIE EISEN

- Interesse in techniek. FUNCTIE EISEN FUNCTIE EISEN

Minimaal MBO denk niveau. - -- FUNCTIE Interesse techniek. InteresseEISEN inintechniek. - Communicatief vaardig. Minimaal MBO denk niveau. - - Minimaal MBO denk niveau. Interesse in techniek. - - Zelfstandige, efficiënte werkhouding. Communicatief vaardig. - - Communicatief vaardig. kunt prioriteiten stellen en bent flexibel. - Je Minimaal MBO denk niveau. Zelfstandige, efficiënte werkhouding. - -- Zelfstandige, werkhouding. Enige kennis vanefficiënte de Duitse en Engelse taal is een pré. - - Je Communicatief kunt prioriteiten stellenvaardig. en bent flexibel. - - Je kuntkennis prioriteiten stellenenenEngelse bent flexibel. Enige van de Duitse taal is een pré. - Enige Zelfstandige, werkhouding. - FUNCTIE-OMSCHRIJVING kennis van efficiënte de Duitse en Engelse taal is een pré. Ondersteuning de verkoop en administratie. - Je kuntvan prioriteiten stellen en bent flexibel. FUNCTIE-OMSCHRIJVING Enige kennis van de Duitse en Engelse taal is een pré. Ondersteuning van de verkoop en administratie. FUNCTIE-OMSCHRIJVING

Wil jij werken in een prettige werk sfeer met leuke collega’s? Neem dan contact met ons op!

Ondersteuning van de verkoop en administratie.

Wil jijFUNCTIE-OMSCHRIJVING werken in een prettige werk sfeer met leuke collega’s? Neem dan contact met ons op!

Berkvens greenhouse mobility van dewerk verkoop en administratie. Wil jij Ondersteuning werken in een prettige sfeer met leuke collega’s? Neem dan contact met ons op! Berkvens greenhouse mobility Molenakkers 9

5721jijWR Asten in een prettige werk sfeer met leuke collega’s? Neem dan contact met ons o Wil werken Molenakkers 9 greenhouse mobility Berkvens The Netherlands 5721 WR Asten T +31 (0)493 670087 The Netherlands Molenakkers 9 F +31 (0)493 670074 T +31 (0)493 670087 5721 WR Asten info@greenhousemobility.com F +31 (0)493 670074 Molenakkers www.greenhousemobility.com The Netherlands9 info@greenhousemobility.com WR Asten T5721 +31 (0)493 670087 www.greenhousemobility.com

Berkvens greenhouse mobility

FThe +31 Netherlands (0)493 670074


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 8 maart 2018 | pagina 26

PAASBRUNCH

Hobbyshop “Nellie Snellen”B.V. Markt 23, 5975 AM Sevenum (NL). Tel.++31(0)77-4672267 Email: info@nelliesnellen.nl Webshop: www.nelliesnellen.nl BTW nr. NL810002115B01 Kamer van Koophandel: Venlo nr. 12025314

1e Paasdag 11:00 - 14:00 uur

ZONDAG 11 Maart a.s.

organiseert Nellie Snellen weer een

CREATIEVE HOBBYMANIFESTATIE

Soep, Pastei & Amusebars

in Cultureel Centrum “De Wingerd” Maasbreeseweg 2, te Sevenum

Koud vis en vlees Eiland

Ruim 30 landelijk bekende auteurs en demonstratrices presenteren hier weer diverse technieken en producten van het nieuwe creatieve seizoen.

Luxe broodbuffet met diverse belegsoorten

Tevens wordt er de mogelijkheid geboden om gratis workshops te volgen. De Hobbymanifestatie is van 10:00 tot 16:30 uur. Bij verschillende demonstraties kunt u gebruikmaken van leuke aanbiedingen die namens ons worden aangeboden. De entree is vrij.

Koffie/ thee/ melkdranken

Tijdens de Hobbymanifestatie is onze winkel aan de Markt 23 geopend!!

* Gasten tot en met 12 jaar halve prijs!

Reserveer nu via www.plattevonder.nl Partycentrum De Platte Vonder Nieuwendijk 10 Someren-Eind 0493-491381 info@plattevonder.nl www.plattevonder.nl

Kofferbakmarkt Heythuysen Maart t/m oktober laatste zondag v.d. mnd

zondag 25 maart is de eerste markt in 2018.

Verkopers: inschrijven verplicht via: www. kofferbakmarkt-heythuysen.nl

0141284

SLAGERIJ 180x119.66BOUWMANS De kop is er weer af

Onze deals van de week!!! 8 t/m 10 maart

• Alle soorten schnitzels, zit vast wel wat bij, kilo 7.98 kilo 6.99 • Varkensfilet, zowel lapjes als aan stuk, •Verse bami, natuurlijk uit eigen keuken, kilo 2.99 100 gram 0.79 • Slagersboterhamworst, echte eigen ambacht,

Dinsdag t/m donderdag, 13 t/m 15 maart • Wienergehaktschnitzels, krokant, 4 halen en 3 betalen • Zeilbergse sloffen, uniek van smaak en vlugklaar,100 gram 0.79 Specialiteit: Shoarmavink, smakelijke variatie op de alom bekende blinde vink 100 gram 0.99 Let op: Gourmet, barbecue, partypan, fondue, buffet, wok, steengrill, braai, we hebben het allemaal! Let op: vers vlees, vleeswaren uit eigen keuken, kant&klaar, online verkoop en nog veel meer, kijk op: www.slagerijbouwmans.nl

www.facebook.com/slagerijbouwmansdeurne Zeilbergsestraat 50 • Deurne • T: 0493-312636 I: www.slagerijbouwmans.nl • E: slagerijbouwmans@planet.nl

CROOYMANS

nieuwbouw - renovatie

Liesselseweg 215, 5753 PN Deurne ✬ Voor al uw dakwerken Telefoon 0493 31 18 10 - Fax 31 21 39 ✬ Bitumeuze daken info@crooijmansdak.nl ✬ Zinkwerken en goten ✬ Lichtkoepels ✬ Erkend Polygum dealer ✬ 10 jaar verzekerde Polygum dakgarantie ✬ Gratis dakinspectie

• Gebakken klinkers, oude en nieuwe. www.vanwoeziksierbestrating.nl Tel. 077-4662579 Meijel. • Container te huur. Voor puin, snoeihout, zand enz. à €60,-. Brengen en halen in regio Deurne 06-46256440. • Hoogwerker te huur. Werkhoogte 14 meter. Past door een poort. www.driessenverhuur.nl Someren 06-51439395. • Een frietwagen op uw feest? Voor meer informatie en reserveringen: www.frietexpress.nl of bel 0493-693222. • www.massagepraktijk atteveld.nl voor diverse professionele sport- en ontspanningsmassages. Meteoorstraat 32, 5721 BM Asten. 06-47152324. • Containers nodig voor bouwen sloopafval? Bel Raijmakers Transport BV Someren 0493-490152.

TE KOOP GARAGEBOX ligging Looijerstraat Bosselerstraat Sijlkensstraat Lijsterstraat Leeuwerikstraat Munnekenstraat Noorderlaan

SOMEREN Tel. 06-55800982

• Rolluiken, luifels, vloerbedekking, lamellen, (rol)gordijnen, jaloezieën. Zeer concurrerende prijzen. Gratis meten en hangen. Willie’s Stoffering, Braaksestraat 10, Helmond. Tel. 0492-535901. www.williesstoffering.nl

Prins Bernhardstraat 44 Asten 0493-695243, www.hetspektakel.nl

• Verbeco gespecialiseerd in garagedeuren met elektrische aandrijving. Ommelsveld 11 Asten tel. 0493-697731. www.verbeco.nl

Café ’t Spektakel

Zondag 11 maart:

24,50 *

dakbedekkingen

Aanvang 20.30 uur

H. ANTONIUSKERK Heusden

Bij binnenkomst ontvangt u een gratis nummer waarmee u kunt deelnemen aan de tombola’s die gedurende de dag worden gehouden, met leuke prijzen. Elk uur een trekking. Tevens is er een kaartenwedstrijd, u kunt hier gratis aan deelnemen, deponeer uw zelfgemaakte kaart in de speciale bus die bij de Goodybag uitgifte staat.

Uitgebreid Dessertbuffet

Donderdag t/m zaterdag,

29, 30 EN 31 MAART 2018

Hobbyisten ontvangen bij binnenkomst in de Wingerd een goedgevulde “goody-bag” met daarin leuke verrassingen (zolang de voorraad strekt).

Live Cooking warme vis en vleesgerechten door de koks a la minute bereid in het koksdomein

Big Daddy’s Breakfast Voodoo (Swamp-blues met Bart van de Vossenberg) Aanvang 18.00 uur, toegang gratis

Amaliazorg Hof van Bluyssen

Informatiemarkt dementie

woensdag

14 maart Heeft u of kent u iemand in uw omgeving met geheugenproblemen of dementie? Bent u mantelzorger of geïnteresseerd om te werken in de zorg? Dan nodigen we u van harte uit. We beantwoorden uw vragen over activiteiten, zorg, steun en werk. Koffie, thee en een wafel staan klaar. De toegang is gratis. Wat kunt u te weten komen? • Informatie over activiteiten voor mensen met geheugenproblemen of dementie • Welke hulp is passend, wat kost deze en wat is ervoor nodig? • Rondleiding dagverzorging (start om 14.00 en 15.00 uur) • Informatie over (vrijwilligers)werk of vakantiewerk in de zorg Amaliazorg Hof van Bluyssen Wilhelminastraat 29 5721 KG Asten telefoon 0493-328444 e-mail info@amaliazorg.nl website www.amaliazorg.nl

Meer weten? Kijk voor meer informatie op www.amaliazorg.nl Locatie Amaliazorg Hof van Bluyssen Wilhelminastraat 29 te Asten Tijd 13.00 - 16.00 uur


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 8 maart 2018 | pagina 27

18

Eve n e m e n t e n stellende scholieren kunnen zich meteen aanmelden voor een opleiding.

Uitgaan Programma De Ruchte

Leonie Meijer, Marijn Brouwer en Merijn Oerlemans staan vrijdag samen met musici in De Ruchte in Someren voor de try-out van Bella Italia, Cantare Tricolore. Ze spelen Italiaanse topsongs van onder anderen Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Paolo Conte en Andrea Bocelli. Toegang 22,50 euro en het concert begint om 20.30 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar op www.deruchte.nl. Zondag staat de Bingo Cantusshow in De Ruchte, met lokaal talent. Annie en Marie en het Van Binsbergen Trio komen met de Grote bingo en Cantusshow. Janneke Malschaert en Marion van den Boomen uit Asten en Someren zijn de bingodames Annie en Marie. Een hilarische show en meezingfestijn. De show begint om 15.00 uur in De Ruchte. Kaarten kosten 12,50 euro en zijn te koop op: www.deruchte.nl. Woensdag 14 maart draait de film Tulipani in De Ruchte. De entree bedraagt 5 euro en de film begint om 20.00 uur. Tulipani is een sprookjesachtige tragikomedie over een Zeeuwse boer, die na de watersnoodramp van 1953 nooit meer natte voeten wil en naar Zuid-Italië fietst om een nieuw bestaan op te bouwen. Aan de rand van een klein dorpje weet hij op miraculeuze wijze tulpen te kweken en groeit uit tot een levende legende.

Lente-concert in Zaal Heidehof

Stichting Verenigde Jeugdkoren Someren houdt vrijdag een lenteconcert in zaal Heidehof in Someren-Heide. Kinderkoor Quintessens onder leiding van Linda van Rees en tienerkoor Mixed Voices onder leiding van Pauline van Deursen brengen een afwisselend repertoire. Van 19.00 tot ongeveer 20.30 uur. Gratis toegang.

Janez Detd in Nirwana

De punk rock high schoolband Janez Detd staat aanstaande zaterdag in Nirwana in Lierop. De band speelde afgelopen zomer de tent van het Nirwana Tuinfeest al helemaal plat. Deze keer worden er geen nummers van de band zelf gespeeld maar nummer van bands die hen beïnvloed hebben zoals The Offspring, Green Day en The Ramones. De zaal gaat om 20.00 uur open waar eerst het voorprogramma staat met Magnetic spacemen. Een kaartje aan de dagkassa kost 9 euro. In de voorverkoop en voor de leden is een kaartje 7 euro.

Pubkwis Comeet

OJC Comeet houdt aanstaande zaterdag een pubkwis. De inschrijving is inmiddels gesloten. De avond begint om 20.30 uur. Comeeet ligt aan de Witvrouwenbergweg 20 in Someren.

Halfvastenbal De Keijepaol

Carnavalsvereniging De Keijepaol in Someren-Heide houdt zaterdag in café ’t Heis Huukske het halfvastenbal. Op deze avond zullen de prijzen uitgereikt worden van het F.P.F. Paol Zoeken, en worden de gouden camera’s uitgereikt aan diegene die in diverse categorieën de meest belachelijke of grappige foto heeft gemaakt tijdens of rond carnaval. De avond begint om 20.30 uur.

Halfvastenbal bij De Plekkers

Carnavalsvereniging De Plekkers uit Asten houdt zondag het Halfvastenbal, georganiseerd door de ex-prinsen van de vereniging. Een middag met muzikale optredens van dj Davey Beijer, boerenkapel De Turvers en Joey Martens. Tevens wordt er een veiling gehouden en vindt de prijsuitreiking van de ballonnenwedstrijd plaats, die werd gehouden tijdens de voorgaande kindermiddag van De Plekkers. Het Halfvastenbal vindt plaats bij Het Wapen van Asten en duurt van 14.00 uur tot 19.00 uur. De entree is gratis.

Big Daddy’s Breakfast Voodoo in ‘t Spektakel

De band Big Daddy’s Breakfast Voodoo, met oud Astenaar Bart van de Vossenberg speelt zondag in café ’t Spektakel in Asten. Aanvang 18.00 uur en de entree is gratis. Door de uiteenlopende muzikale achtergrond van het drietal (van electro-punk tot snoeiharde deathmetal) zet Big Daddy’s Breakfast Voodoo een geheel eigen en stevig geluid neer dat het beste vergeleken kan worden met namen als Howlin’ Wolf, Seasick Steve, Jimi Hendrix en Stevie Ray Vaughan.

Duo Sommerhus in De Wieger

Het Rotterdamse duo Sommerhus treedt vrijdag 9 maart op in De Wieger aan de Oude Liesselseweg in

Overig Sterrenwacht Asten open

De Jan Paagman Sterrenwacht in Asten is vrijdagavond geopend voor publiek. Je kunt dan zonder voorafgaande afspraak de sterrenwacht bezoeken. Het programma start om 19.00 uur met een presentatie in de filmzaal, verzorgd door Matt Verhaegh. Daarna gaat de groep naar het Pieterse planetarium, waar een kunstmatige sterrenhemel kan worden bezichtigd. Tot slot wordt de koepel opengedraaid en kan het echte werk worden bekeken. De entree bedraagt 4 euro voor volwassenen en 2 euro voor kinderen tot en met 16 jaar. De sterrenwacht ligt aan de Ostaderstraat 28 in Asten.

Informatiemarkt over dementie

Janez Detd staat zaterdag in Nirwana met een tribute aan alle bands die hen geïnspireerd heeft. Deurne. Aanvang 20.00 uur in het Groot Atelier. De muziek is een mix van akoestische pop, klassieke muziek, opera en avant-garde. Vera en Peter Jessen-Juhrend spelen gitaar en contrabas en zingen eigen composities, maar ook bijvoorbeeld nummers van The Everly Brothers. De entree is 10 euro. Er is een beperkt aantal plaatsen. Gezien het succes van het eerste Huisconcert is tijdig reserveren raadzaam. Dit kan via beheer@dewieger.nl.

Miners of Muzo in Tam Tam

The Miners of Muzo spelen vrijdag in Muziekcafé Tam Tam aan de Molenstraat 13 in Deurne. Een band die begin jaren 90 furore maakte in Europa en eigenlijk altijd is blijven bestaan. Het repertoire bestrijkt de hele rockgeschiedenis van de jaren 60 tot het heden, maar de grote liefde is nog steeds garagerock met een sterke invloed uit de jaren 60. Aanvang rond 21.00 uur, entree gratis. Zondag speelt Manchetté in Tam Tam. Dit is een nieuwe Deurnese band met bekende gezichten, waaronder leadzanger Kevin Jonker. Aanvang rond 18.00 uur, entree gratis.

Concerten Vox Humana

Het regionaal projectkoor Vox Humana verzorgt twee concerten in het Cultuurcentrum, Martinetplein 1 in Deurne, te weten zaterdag 10 maart om 20.00 uur en zondag 11 maart om 14.00 uur. Het concertprogramma omvat vijf eeuwen klassieke koormuziek vanaf 1500. Het koor heeft 75 leden uit de regio Zuidoost-Brabant en Limburg, die zich onder leiding van dirigent Frans van Houten presenteren in verschillende samenstellingen. Pianist Evert Mostert en een klein symfonisch ensemble zorgen voor de begeleiding. Het concert wordt geïllustreerd met beeld-projecties.

Politiek Bijeenkomst Wij Zijn Someren/VVD

Wij zijn Someren/VVD houdt vanavond, donderdag 8 maart, een openbare bijeenkomst in Hotel Centraal aan het Wilhelminaplein in Someren. De avond begint om 20.00 uur.

OVS politieke forumavond

De Ondernemers Vereniging Someren (OVS) organiseert aanstaande maandag haar traditionele politieke forumavond. De avond wordt gehouden bij café Uncle Buck aan het Wilhelminaplein in Someren. Alle lijsttrekkers van de politieke partijen van Someren zijn aanwezig. De avond begint om 20.00 uur en staat onder leiding van Mark Greijmans. De avond is openbaar maar aanmelden wordt op prijs gesteld en kan op: www.ovs.nl

Politiek Café bij SV Someren

SV Someren houdt donderdag 15 maart een politiek café over wat de gemeenteraad kan betekenen voor verenigingen. Alle partijen zullen met hun lijsttrekker aanwezig zijn. De avond begint om 20.00 uur in de

kantine van SV Someren op sportpark de Potacker.

Lezingen Klokgelui, de geschiedenis van klokken

Astenaar Willy van Vlerken houdt dinsdag 13 maart een lezing onder de titel: Klokgelui, de geschiedenis van klokken. De lezing wordt georganiseerd door de Volksuniversiteit Helmond en is in de bibliotheek aan de Watermolenwal 11 in Helmond. Klokkenliefhebber Van Vlerken vertelt over het gebruik van klokken variërend van Romeinse paardenbellen tot 15de-eeuwse luidklokken. Aanvang 20.00 uur, toegang 6 euro. Inschrijven is mogelijk tot daags voor de lezing, 11.00 uur via info@vuhelmond. nl of tel. 0492-532729.

Vrouwen Centraal

Vrouwen centraal organiseert op maandagavond 12 maart een lezing over de positie van vrouwen in het Hindoeïsme en Boeddhisme. De lezing wordt gegeven door oud-Somerennaar Paul van de Velde die Indiase taken en culturen studeerden en promoveerde op een studie naar Middeleeuwse Hindi en de mystiek rond de god Krishna. De wordt gehouden in Hotel Centraal aan het Wilhelminaplein en begint om 20.00 uur. Voor leden is de avond gratis voor niet-leden bedraagt de entrée 5 euro.

Lezing over watervennen

Ad Brouwers geeft vrijdag een lezing over de vennen op de Strabrechtse Heide. De natuurkenner en -fotograaf spreekt daarover in IVN-gebouw De Stulp in Asten. Daarbij gaat het voornamelijk over de ontwikkeling van flora en fauna en de invloed van het water door de beheersmaatregelen hierop. Brouwers toont een reeks beeldmateriaal dat hij in het gebied schoot. De lezing begint om 20.00 uur, de en-

Aanmelden Beroepenfeest Varendonck

tree is gratis. De Stulp ligt aan de Ostaderstraat 30.

Vrouwen van Nu

Nathalie Kortboyer komt op donderdag 15 maart een lezing geven voor Vrouwen van Nu Someren-Dorp. Kortboyer gaat vertellen hoe het is om te leven met iemand die verslaafd is. Het gaat dus juist om diegene die naast een verslaafde leeft. De avond begint om 20.00 uur in de huiskamer van de Ruchte in Someren. Voor leden is de toegang gratis, niet leden betalen 7,5 euro.

Open dag Info-avond Helicon MBO

Helicon MBO houdt woensdag 14 maart van 18.30 tot 21.30 uur een open informatieavond op de locatie Scheepsboulevard 1 in Helmond. Alle mbo-opleidingen op het gebied van Dier, Outdoor en recreatie en Voeding verzorgen presentaties en er is een doorlopende info-markt met praktijkvoorbeelden. Belang-

Open Podium Peellandcollege

Het muzikale talent van het Peellandcollege laat zich vrijdagavond 9 maart horen tijdens het Open Muziek Podium 2018. Vanaf 19.30 uur in de aula van het Peellandcollege. Het wordt een gevarieerd, avondvullend programma met allerlei soorten zang, dans en instrumentale muziek. De deelnemers zijn leerlingen van alle leerjaren en docenten. Daarnaast presenteren de eindexamenleerlingen Muziek zich tijdens het eindexamenconcert. De toegang is gratis.

Verzamelbeurs

Bij ‘t Trefpunt, Heuvelstraat 8 in Deurne, is zondag een verzamelbeurs van 9.30 tot 12.00 uur. Verzamelobjecten zijn onder meer postzegels, ansichtkaarten, kadokaarten, boeken, jokers en pennen. Entree 1 euro, voor kinderen tot 16 jaar is de entree gratis.

Bil de Bokser komt naar Heusden HEUSDEN - De jeugd van toneelvereniging Onderling Kunstgenot speelt zaterdag de première van Bil de Bokser in gemeenschapshuis Hart van Heuze. Een stuk met niet alleen spanning en sportiviteit, maar ook een flinke portie humor.

Het verhaal gaat over Cees Coach, wiens boksers de top drie van Nederland hebben bereikt. Een van de cheerleaders, Cheerio, vindt dat reden voor een feestje en trakteert de boksers op champagne. Cees Coach is echter niet in de feeststemming. Hij kan het initiatief van Cheerio dan ook niet waarderen en stuurt hem de laan uit. Boos en teleurgesteld blijft de cheerleader achter, Cees Coach vervloekend. Maar dan gebeurt er iets dat hij totaal niet zag

SOMEREN/ASTEN - Het Varendonck College zoekt 150 bedrijven en professionals in de regio Asten en Someren voor Beroepenfeest On Stage.

Tijdens het beroepenfeest kunnen de professionals en leerlingen met elkaar in gesprek gaan. Ondernemers hoeven geen erkend leerbedrijf te zijn. Het enige wat nodig is, is enthousiasme en kennis over het beroep om te delen met leerlingen. En de bereidheid om hen eenmalig op tegenbezoek te ontvangen. De eerste deelnemers hebben zich inmiddels gemeld waaronder burgmeester Dilia Blok van Someren. Het beroepenfeest wordt op 15 mei gehouden en aanmelden kan via: www.somerenonstage.nl of per mail via: mail@somerenonstage.nl.

Amaliazorg Hof van Bluyssen neemt deel aan de Week van Zorg en Welzijn, die komende maandag van start gaat. Onderdeel van het programma is een informatiemarkt over dementie komende woensdag, van 13.00 uur tot 16.00 uur. Mensen die kampen met geheugenproblemen of dementie, of mensen kennen met dergelijke klachten, kunnen dan terecht met eventuele vragen. Bijvoorbeeld over passende hulp, de kosten, en activiteiten en (spel)materialen voor mensen met dementie. Tevens vindt van 14.00 uur tot 15.00 uur een rondleiding op de dagverzorging plaats. De toegang is gratis. Hof van Bluyssen ligt aan de Wilhelminastraat 29 in Asten.

De jeugdcast van OKG Heusden.

aankomen. Opeens verschijnt daar Dark Vader, die hem op een bijzondere manier wil helpen. Dark Vader komt met een eigen creatie: Bil de Bokser. Die moet verandering brengen aan de huidige Nederlandse top drie. Of dat gaat lukken, dat is nog de vraag.

Kaarten

Bil de Bokser staat onder regie van Silvia Driessen en Irene Nijssen. De familievoorstelling vindt tevens plaats op zaterdag 17 maart en zondag 18 maart. De voorstellingen op zaterdagavond beginnen om 19.00 uur, op zondag wordt om 14.30 uur gestart. Entree bedraagt 6 euro, kaarten reserveren kan via www.okgheusden. nl.


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 8 maart 2018 | pagina 28

Fam i l i e b e ri ch t e n Geboren op

01 - 03 - 18

Britte

Ben, Chantal en Nola Hurkmans Loostreeplaan 22 5711 BW Someren

• Bent u eigenaar van een Opel dan bent u bij ons welkom voor elke reparatie, storing of onderhoudsbeurt. Uw Opel-specialist: Garage Mark Smits. Gespecialiseerd in jonge, gebruikte Opels. Hoofdstraat 74A, Liessel Tel. 0493-342144. • Voor al uw schilderwerk binnen en buiten. Inlichtingen: 0492-331720 of 06-53265973. F. Moors Lierop * Laat uw stem niet verloren gaan. Stem Addie Tielen, lijst 1 nr 23 Zummers Belang/CDA • Heb jij ook een bepaalde angst waar je al lange tijd mee rondloopt? Bijv. vliegangst, bang voor de tandarts, claustrofobie, hoogtevrees enz. www.HypnosePraktijkPhilips.nl 0610930235 • Duravit rimfree wandkloset+ softclosezitting NU 195,Laufen rimfree wandkloset+ softclosezitting NU 245,Altijd showroom aanbiedingen! Kömhoff Sanitair Schoolstraat 37 Meijel. Tel 0774661540

Hoera, ik ben zo blij Ik heb er een zusje bij. Een vriendinnetje voor het leven, Ik ga haar snel een kusje geven.

Saar Andrea, Gonny 28 februari 2018

Willem Suzanne & Lotte Geelen-Belien Vonderstraat 9, 5712 NK Someren-Eind

26 februari 2018 Zoon van Ralf en Linda van Bommel, Koolwitje 9, 5711 NN Someren

De toyboy van weleer, moet er aan geloven deze keer Inmiddels vader en decaan, De 30 zal hem ook wel staan Proficiat, de Gifbeker. Deze aanstaande mama wordt 30 jaar!

Lieke gefeliciteerd! De vrienden

Dien Hoebergen-Veugen echtgenote van

Willy Hoebergen † Zij is in de leeftijd van 92 jaar van ons heengegaan. Henk Frits en Henriëtte Harm en Anique Krijn, Sjoerd Kristin en Mare Madelief, Miró, Mees Jorg en Yvon Rassl

* Kringloop EEN AARDE Asten. Curiosa, boeken, meubels, kleding en nog veel meer. Goed en goedkoop, kom kijken: ma 9-12; woe 13-16; do 18. -20.30; za 9-12. Molenakkers 11 Asten. Breng u spullen i.g.st, ook oud ijzer. Liever laten ophalen? Bel 06-41655003 www.eenaarde.nl

• T.K. gebruikte bouwmaterialen, vloerplanken, deuren, ramen, ijzeren balken enz. Verberne Meijelseweg 37, Beringe. Tel. 077-3078609 • Ik zoek een huurwoning in Asten/Deurne tel. 06-25379933. * Te koop: Gazelle herenfiets 53inch. Zo goed als nieuw, tel. 06-23080466 • Schilder nodig? Korsten Schilderwerken Milheeze. Vrijblijvende offerte Tel. 06-51064745 • 1 maart vlooienmarkt Sporthal Ec kart Airbornelaan 1a Ei ndhoven 9-16uur 06-20299824.

Mini en Tony Alwin en Vera Thomas Jasper en Julia Leonie en Nick Laurens Sacha Simon

Met de fanfare in de maat maar voor een vriendin bijna te laat.

• Te huur bedrijfshal 290m2 met inpandig kantoor en toilet met buitenterrein 300 m2. Nabij oprit A67. Industrieterrein Nobis Asten. Tel. 06-53559761.

ar

Geert 30 ja proficiat!

't Tendumke

Opa Mart, Gefeliciteerd met je 90 verjaardag! ste

Veel liefs, De kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Oude Molen 15 te Liessel

Wil en Judith Minke Savine Margert en Bart Daan Nathan Hanne 1 maart 2018 Daliastraat 4 5721 EL Asten De plechtige Eucharistieviering heeft plaatsgevonden op dinsdag 6 maart in de H. Maria Presentatiekerk aan de Kerkstraat te Asten.

Beloof me, kind, als ik van hier verdwijn treur niet om mij, straks bloeit weer de jasmijn en geurt de kamperfoelie. Erger zou het wezen als zij verdwenen waren en ik er nog zou zijn (Hugo Pos, 1998) Op woensdag 28 februari 2018 is overleden

Toon van Loon

Lux e appartement te huur, begane grond, eigen tuintje en parkeerplaats in Asten Tel. 0493-695606 • Pootgoed te koop bij J. Leenders, Bosweg 3 Asten-Heusden. 0493-697830. Openingstijden maandag, vrijdag en zaterdag vanaf 8.30 uur.

Liefs, Lieke, Laura, Paula, Suzanne, Sjeela, Simone & Linda

Bedroefd om haar heengaan, doch beseffend dat het een voorrecht was haar zo lang in ons midden te mogen hebben, berichten wij u het overlijden van ons mam, schoonmoeder, kopjesoma en grote oma

• Gebruikte banden vanaf €25,00 incl. montage en balanceren. Te koop gevraagd loop- en sloopauto's. Direct geld en RDW vrijwaring. Thomassen Auto's Haspelweg 37 Deurne tel. 0493-351552.

Geboren

Deze dame is al een tijdje 30 jaar, nu is de advertentie eindelijk klaar. Trotse mama van twee, maar gaat nog graag met de vriendinnen mee.

De strijd is gestreden, met telkens nieuwe moed. Verbazingwekkend krachtig. ‘t Is op. Zo is het goed.

• Bestrating voor o.a. uw inrit, terras, buitenterrein, grondwerk en bestratingsmaterialen. Voor bedrijven en particulieren. Scherpe prijs. Asten 06-53559761. • Biologisch vlees, puur, ambachtelijk met de smaak van vroeger! Varkens, rund, kip, lamsvlees, vele soorten vleeswaren o.a. uit eigen rokerij. Biologische aardappelen, uien, appels, eieren, boerenkaas, geitenkaas. Geopend: vrijdag en zaterdags 10.00 tot 17.00 uur. Webwinkel en ook bezorging. Sumiran Biologische Boerderij Broekstraat 3 5725 TL Asten-Heusden 0493-440630 www.sumiran.nl • Dia's inscannen, zeer goede kwaliteit, eigen beheer, scherpe prijzen. Ook grote aantallen. Foka Deurne, Kerkstraat 8, 0493-353102.

lieve man, vader en opa Helmond, 20 februari 1935 Asten, 28 februari 2018 Asten Rotterdam

Amsterdam Hooglanderveen

Elly van Loon-van de Moosdijk Niels van Loon en Wendela Plasschaert Carlijn en Carel, Quirien, Marit, Wytske Joris van Loon Diederik van Loon en Wilmet van Dijk

De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden. Correspondentieadres: Jan van der Diesduncstraat 3, 5721 VN, Asten

Via deze weg willen wij u danken voor de overweldigende belangstelling na het overlijden en bij de uitvaartplechtigheid van mijn allerliefste man, ons vader en opa

Jo van den Aker De vele kaarten, bloemen en berichtjes die we mochten ontvangen zijn voor ons een mooie gedachte dat veel mensen ons steunen. Dit alles troost ons in het verdriet van dit grote verlies. Een speciaal woord van dank gaat uit naar het personeel van de afdeling “De Vlas” van Woonzorgcentrum Sonnehove, Pastoor Jan Zwirs, mannenkoor A Capella en Wanda Roosen Uitvaartzorg. Diny van den Aker - van den Berg kinderen en kleinkinderen Someren, maart 2018

We hebben ons pap niet verloren Daarvoor gaf hij ons te veel Wat hij ons zei, dat blijven we horen Van wat we zijn is hij een deel Na een leven van hard werken en liefdevolle zorg voor zijn gezin, is toch vrij plotseling rustig ingeslapen ons pap, schoonvader, opa en overgroot-opa

Thieu Geers * 10 juli 1923

† 2 maart 2018 echtgenoot van

Fransien Welten † Francé en Cor † Antoinet en Pieter Els en Math, Luca, Suze Yvonne, Britt, Liz Lian en Rik, Amy, Noa Nelis en Anchizes Mathie en Willie † Mathijs Manon en Bert Correspondentieadres: Hoevenstraat 11 5712 GW Someren De dienst waarin wij ons pap herdachten heeft plaatsgevonden op woensdag 7 maart in de aula van Uitvaartcentrum Someren Asten. Op donderdag 8 maart hebben we hem in besloten kring begeleid naar het crematorium te Weert.


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 8 maart 2018 | pagina 29

Fam i l i e b e ri ch t e n

DANKBETUIGING Ik wil graag iedereen bedanken voor alle steun en medeleven bij het overlijden van mijn vrouw

Marjo van der Wel-Michiels

‘In liefde verbonden’

Jullie aanwezigheid op de dag van de crematie en alle andere blijken van medeleven zijn mij tot grote steun bij het verwerken van dit verlies.

Diepbedroefd en in het bezit van vele fijne herinneringen, hebben wij toch nog onverwacht afscheid moeten nemen van mijn lieve man, onze lieve (schoon)vader en allerliefste opa

Sinds 1953

• Auto met APK vanaf €450,-. Tevens te koop gevraagd kleine auto’ s en sloopauto’ s. Tel. 0492-381631/ 06-20778602 www.twanvanhout.nl

Asten, Lina van der Zanden - den Boer Driebergen, Mariëlle en Dik Jerre, Stijn en Tessa Amsterdam, Carolien en Pascal Eke, Haye en Faas Uitvaartcentrum Someren Asten

Correspondentieadres: Ostaderplantsoen 1 5721 VX Asten

T 0493 - 49 34 15 T 0493 - 69 16 10 E info@meeuwsverspeek.nl I www.meeuwsverspeek.nl

Acaciaweg 26 5711 CM Someren

De uitvaartdienst zal plaatsvinden op vrijdag 9 maart om 11:00 uur in de Heilige Maria Presentatiekerk, Wilhelminastraat 3 te Asten. Wij zullen Herman aansluitend als gezin begeleiden richting het crematorium te Heeze. Wij vinden het fijn als jullie een onverpakte bloem meenemen naar het afscheid.

van den Boom

Zodat jullie met een goed gevoel kunnen terugkijken.

Mariet Giesbers - van Meel in de leeftijd van 78 jaar.

Marjon en Jaap, Thomas, Donna Leonard Frank en Marieke, Lars* Carli

* atW ers c hade? plafonds,muren als NIEUW. ratG is offerte voor verz ekering! eH t Verfhuis 440788

• Romelmark t 'De Schakel' Re uver 11 maart 9.30 - 15.30 uur Broe klaan 2, 5953 NB A73 afrit 17/18 www.carbootsalehorst.nl *Gratis Oferte 06-20552192,

s c hilderw erk , 35 jaar ervaring.

Vervolgens begeleiden we Henk naar crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray, waar we om 16.00 uur nog even samen zullen zijn. Iedereen die dat wenst is welkom om met ons mee te gaan.

*Waters c hade? plafonds,muren als NIEUW. ratG is offerte voor verz ekering! eH t Verfhuis 440788

Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen op vrijdag 9 maart tussen 19.00 en 20.00 uur in de Madeliefkamer van ’t Brummelhuis.

• De obieM le Fiets s pec ials t Geert, uw adres voor Verk oop/Repartie van nieuw e en gebruik te fietsen! Bel

Jan Berkvens, kinderen en kleinkinderen Asten, februari 2018

Uitvaartzorg Waterhof Asten

06 55 14 04 83

• igtD ale foto’s afdrukken op K odak papier, direct klaar, Tot A4 formaat. F oka De urne, K erkstraat 8.

• Romelmark t 'De Schakel' R euver 11 maart 9.30 - 15.30 uur B roeklaan 2, 5953 NB A73 afrit 17/18 www.carbootsalehorst.nl

Vader, schoonvader en opa van:

De vele kaarten, telefoontjes, bloemen en berichtjes zijn een grote steun voor ons bij het verwerken van dit grote verlies..

* Bij Res taurant de Brabnder 3 gangen senioren-menu € 9,80. W el reserveren, tel. 0495-63466

* Bij Res taurant de Brabnder 3 gangen senioren-menu € 9,80. W el reserveren, tel. 0495-63466

weduwnaar van

Tonny Berkvens-Vogels

Sandra Slegers-de Groot

Asten-Someren | 0495 625 356 | www.uitvaartvandenboom.nl

Henk Giesbers

Be l

• tA elier "Clamode". Na ailes. C . Ze egers 06-51326689 c.z eegers@ chello.nl

begeleiding van den Boom zorgvuldig

Verdrietig, maar ook dankbaar dat hij in ons leven was, hebben wij afscheid genomen van

Via deze weg willen wij u danken voor de overweldigende belangstelling tijdens de ziekte, na het overlijden en bij de uitvaartplechtigheid van mijn vrouw, onze moeder, schoonmoeder en oma

• ONT TINEMAS onderhouds- en reparatiewerkz aamheden rond uw huis en bedrijf. Tel. 0493-494862. • Ov erlas t ongedierte?? 0493-68006.

Samen met jullie geeft uitvaart-

Bij elk afscheid wordt een herinnering geboren

Iedereen die zich betrokken voelt is van harte welkom.

• Computerhulp, c omputerles of computercursus nodig? www.wegwijsopdecomputer.nl Hans Be rkers, 0493-380229 of 06-29315869.

uitvaartbegeleiding

vorm aan een persoonlijk afscheid.

Wij zouden het fijn vinden als u in plaats van een bloemstuk een lentebloem voor Henk mee neemt.

Info: 0493-494430 of ineleenders@hotmail.com Stationsstraat 103 Deurne Tel. 0493-352600 www.daspublishers.nl

echtgenoot van Lina van der Zanden - den Boer

Wij nemen afscheid van Henk op zaterdag 10 maart om 13.30 uur in ’t Brummelhuis, Sint Willibrordusplantsoen 6, 5751 HX te Deurne. Aansluitend bent u van harte welkom om samen met ons na te praten en wat te nuttigen.

10.30-13.00 uur Einderplein 1, Someren-Eind

Publishers

Leo van der Wel

Eindhoven, 3 maart 2018

5 maart 2018 Correspondentieadres: CHV-hof 18, 5462 HW Veghel

DAS

06-135.

* atV w drogautomat, k oelk as defec t? hers tel. As ten.

as s er, w sa automat, k ok plat, t, inbouw aprtuur Bel 0493-65 v or Bots Witgoed Serv ci e

• Biolgis c h v ers brood, ambachtelijk bereid in eigen biologische bakkerij op de boerderij. 100% Speltbrood, volkoren en desem broden, stokbroden, glutenvrij brood, roggebrood, broodjes en koekjes. El ke vrijdag en z aterdag vers gebakken, Geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur Sumiran biologische boerderij, Broe kstraat 3, 5725 TL Asten-Heusden, 0493-440630. • Bent u eigenaar van een Opel dan bent u bij ons welkom voor elke reparatie, storing of onderhoudsbeurt. Uw Opel-specialist: Garage Mark Smits. Gespecialiseerd in jonge, gebruikte Opels. Hoofdstraat 74A, Liessel Tel. 0493-342144.

Dameskledingbeurs Zondag 11 maart

Een speciaal woord van dank aan Marion Berkvens en Meeuws & Verspeek uitvaartverzorging.

Herman van der Zanden Mierlo, 10 oktober 1942

Huisstijl nodig?

WWW.WEGMETONKRUID.NL • verwijderen van groene aanslag en mos • vegen verhardingen • emelten en engerlingen • onkruid bestrijding VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

KINDERKLEDING EN SPEELGOEDBEURS Woensdag 21 maart De Ruchte Someren Verkoop kleding 10.30 - 12.00 uur Verkoop kleding en speelgoed 14.00 - 15.30 uur Entree volwassenen € 1,00 – kleedkamers aanwezig MEEDOEN? Lijstenverkoop 12 en 13 maart Info: www.kinderkledingbeurssomeren.nl

SCHEIDEN DOE JE SAMEN * Vanaf intakegesprek t/m afhandeling rechtbank * Effectiever en goedkoper dan een advocaat * Een aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs Astrid Larue Tel. 06 539 72 748 larue@scheidingshuys.nl www.scheidingshuys.nl

ER IS TOEKOMST NA DE SCHEIDING

Het ScheidingsHuys

MINDFULNESS TRAINING RUST IN JE HOOFD & LEKKER IN JE VEL Klaar met ongezonde stress, burn-out, angst, depressies, piekeren enz.? In maart starten we weer.

Maandaggroep start 12 maart wekelijks van 19.30-22.00 uur. Woensdaggroep start 21 maart wekelijks van 09.30-12.00 uur. Locatie: Kleine Marktstraat 13 in Asten. Kosten: € 265,- voor 8 bijeenkomsten van 2,5 uur. Ook voor herhalingsavonden en individuele of zakelijke training op maat. Informatie: stuur een mail naar Ankie Scholten info@anders-ontmoeten.nl - Tel. 06-12228909

Kijk op www.anders-ontmoeten.nl

Poetszorg.nl

06 14 82 72 00


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 8 maart 2018 | pagina 30 - Advertorial -

C u rs u s s e n

Nazorgtraject Uitvaartzorg Waterhof Asten

Ook na de uitvaart zijn wij er voor u…

Opfriscursus spelling en grammatica

Onis houdt een opfriscursus spelling en grammatica. De cursus is bedoeld voor mensen die hun spelling- en grammaticakennis weer willen opfrissen. De cursus start dinsdag 13 maart en bestaat uit tien bijeenkomsten. Voor de cursus wordt een eigen bijdrage gevraagd van 70 euro. Dit is inclusief lesmateriaal.

Mindfulnesstraining

Klaar met stress, werkdruk, burnout, depressie, piekeren, et cetera? Anders Ontmoeten start op 12 en 21 maart weer met de ‘8-weekse mindfulnesstrainingen’. Geen clichés

maar wel eenvoudige toepasbare handvatten. De trainingen vinden plaats op maandagavond en woensdagochtend bij Anders Ontmoeten aan de Kleine Marktstraat 13 in Asten. Meer informatie is te vinden op www.anders-ontmoeten.nl. Aanmelden kan per mail via info@anders-ontmoeten.nl.

Dagworkshop familieopstellingen

Zondag 25 maart is er een dagworkshop familieopstellingen in Het Levensatelier in Asten. Zo’n opstelling kan inzicht geven in een verborgen/ onbewuste dynamiek. Verrassende doorbraken/oplossingen in een

moeizaam proces zijn vaak het gevolg. Om toegang te krijgen tot die inzichten vanuit het onbewuste is er de methode van het systemisch opstellingenwerk, ook wel familieopstellingen genoemd. Dit kan zowel individueel als in een groep. Tijdens deze dag worden in groepsverband een aantal vragen uitgewerkt. De dag is van 10.00 tot 17.00 uur bij Het Levensatelier. Voor verdere informatie of aanmelden zie de agenda op www. hetlevensatelier.nl of neem contact op via info@hetlevensatelier.nl. Het Levensatelier is gevestigd aan de Burgemeester Wijnenstraat 9 in Asten.

Met ook Somerense deelnemers

Zaterdag Heilight Parade in Deurne Algemeen medewerkers Frans en Harriëtte. ASTEN - De tijd na de uitvaart is belangrijk voor uw rouwverwerking. Door voor u een uitvaart te verzorgen die aan al uw wensen voldeed, kan het bijdragen aan een positief rouwproces. Na een overlijden valt er veel te regelen. In de meeste gevallen houdt men zich pas bezig met een grafmonument na de begrafenis. Of de bestemming van de as na een crematie. Veel administratieve en financiële zaken. Van het opzeggen van abonnementen en huur huis tot het verdelen van de nalatenschap.

Emotioneel valt er veel te verwerken. Na de uitvaart vallen nabestaanden vaak in een zwart gat. Uitvaartzorg Waterhof Asten bied u de emotionele nazorg. Met zorgvuldige aandacht, zorg, respect en deskundigheid. Voor een waardige rouwverwerking. Rouw- en verliesverwerking verloopt bij ieder persoon anders, daar is geen draaiboek voor. De emotionele dagen tussen het overlijden van een dierbare en de uiteindelijke uitvaart besteden nabestaanden aan het optimaal organiseren van het afscheid en alle zaken die daar omheen geregeld moeten worden. Vaak dringt pas in de periode na de uitvaart de ware omvang van een ingrijpend verlies door en begint het ‘echte’ rouwen. Sommige mensen worden overspoeld door emoties,

dat ze het gevoel krijgen er in te verdrinken. Gelukkig kunt u daarbij naast familie, vrienden en kennissen terugvallen op de uitvaartverzorger van Uitvaartzorg Waterhof Asten. U heeft er wellicht behoefte aan de uitvaart nog eens door te spreken of te uiten hoe u zich voelt. Bij Waterhof ontvangt u na de uitvaart het boekje ‘Zorgen erna’, een leidraad voor afwikkeling voor de nalatenschap. Tijdens het nazorggesprek krijgt u nog het boekje ‘Verlies’ over gevoelens, gedachten en de toekomst. Ook kunnen wij u, indien gewenst, doorverwijzen naar professionele hulpverleners. Ook voor kinderen. Wij zijn er voor u… Uitvaartzorg Waterhof Asten 06 55 14 04 83

Kerkb e ri ch t e n Franciscusparochie Asten|Someren www.rkfranciscus.nl 0493-691315 Lambertuskerk Someren Zondag 9.30: H Mis; mmv Dameskerkkoor St. Lambertus; Intenties: Leo Bakens nms de Buurt; Fam v Asten-Verberne en Broeder Piet v Asten; doop 13.00: Sacha Swaanen; doop 13.45: Nova van Mierlo. Maandag Sonnehove 18.30 uur H. Mis. Vrijdag 19.00: H Vormsel; voorgangers monseigneur R. Mutsaerts en pastoor Scheepers; Intenties: Jac Kuijpers opa van Finn Engelbracht; opa Jo Boerekamp nms Wessel Boerekamp; alle overleden overgrootouders en bekenden van vormelinge Maud van Berlo; oma Jacobs, oma van Martien en allen die ons dierbaar zijn. Eegelshoeve Someren Zaterdag 19.00: H. Mis. Intenties: Toon Kuijpers. H. Naam Jezus Lierop Zondag 10.00: eucharistieviering mmv Parochieel kerkkoor; Intenties: Miet vd Nieuwenhof-Bierings vw sterfdag; Ouders Kuijpers van Velthoven en Martien; Zr Luciana vd Einden en overleden familie; Fam vd Hoogenhoff-Rovers; Jan en Dina Berkers-Swinkels, dochter Diny en kleindochter Geesje; Frans van Lieshout vw sterfdag; Fam. Cuppen-Knoops vw verjaardag moeder; Ouders Nooijen-Kusters, Jan, Toon en Maria. Woensdag 19.00: HMis in Henricushof; Intentie: Huub Knapen vw verjaardag. Someren Heide Zondag 11.00: Eucharistieviering m.m.v. Jozef-Pauluskoor Intenties: overleden ouders en familieleden v.d. Kruijs-van Doren; Theo & Drika Looymans-van Houts jrgetijde; Piet v.d. Boomen vw verj; overleden ouders Verdonschot-van Hooff vw verj. vader; P. Driessen en J. Driessen-Ogier; Karel van Bommel en overleden zus en broers; Harrie Bergh en To Bergh-Duisters, zoon Harrie - dochter Toos - schoonzoon Jan; overleden ouders Heijblom-Caris en Truus; Jan en Mario Verhees. O.L.Vrouw Tenhemelopneming Someren-Eind Zaterdag 18.00: H. mis in de Einder, ingang Lambertusstraat. Intenties:

Cor Verhees-Kuypers; Frans en Nel van Doorn, Ted de dochter en Jan de zoon. Kapel Sluis Xlll Zondag 10.15: H mis. H.Maria Presentatiekerk Asten Zaterdag 18.30: Eucharistieviering mmv VZ; Intenties: Elly Bukkems-Douven; Martien van Bussel vw verj. Zondag 11.00: Eucharistieviering mmv Jozefkoor (na afloop koffie en thee voor iedereen). Intenties: Gerrit Aarts; Jan Koolen; Anna Michiels-Schweren; Huub Engels en overleden familieleden; Overl. Ouders Verhees-Joosten; Fien Berkers-Geboers; Marinus en Ida Heijligers-Eijsbouts; Matheus Sanders en Petronella Foolen; Fam. Lemans-Polak en Sverre-Reijnders. Dinsdag 9.30: Eucharistieviering Kapel Missiezusters. Donderdag 17.00: Eucharistieviering Kapel Missiezusters Intentie: Tot welzijn van de gehele Franciscusparochie en kerk. O.L. Vrouw Praesentatie Ommel Zaterdag 17.30: Rozenhoedje; 18.00: H. Mis op de 4e zondag vd 40-dagentijd; intenties: Anneke v Dinther, Jac en Ann v DuijnhovenTimmermans bgv hun sterfdag, overl. zus Mieke v Lieshout vw haar verj., Lies Stienen vw haar 10e sterfdag. Zondag 9.00; rozenhoedje; 9.30: H. Mis op de 4e zondag vd 40-dagentijd, m.m.v. Gem. Koor St Cecilia uit Ommel; Jan vd Mortel vw zijn sterfdag; Piet Slegers en familie, Martien Fransen en zoon Harry vw hun verj. 8.30: H. Mis: voor het welzijn vd jonge mensen. Dinsdag 8.30: H. Mis op de verj. vd pauskeuze v paus Franciscus (2013): voor het welzijn vd gezinnen en alleenstaanden, Harry v Kuik, Piet vd Sande. Woensdag 8.30: H. Mis: voor de zielenrust v alle overledenen. Donderdag 8.30: H. Mis: voor de intenties uit het intentieboek bij de Mariatroon. Vrijdag 8.30: H. Mis: voor vrede in de wereld en in de gezinnen.

Protestantse kerk Asten | Someren Zondag 10.00 uur: dienst in Someren, Speelheuvelplein. Voorganger is ds Van Iperen, predikant in Asten en Someren.

DEURNE - Komende zaterdag 10 maart zal om 19.30 uur de twaalfde editie van de Heilight Parade door De Deurnese wijk Sint Jozefparochie trekken. Nieuw dit jaar is, dat het aantal categorieën uitgebreid is. De wagens worden nu ingedeeld in de categorieën Grote Wagens en Kleine Wagens, daarnaast is er een categorie Groepen.

De Heilight Parade trekt vanaf de Vlierdenseweg ter hoogte van de Eikelstraat naar de Sint Jozefstraat en wordt ontbonden bij Zalen van Bussel. De twaalfde editie begint traditioneel met de Kinder Heilight Parade; er lopen 175 kinderen mee. De grote Heilight Parade telt achttien deelnemers uit de hele regio

van Soerendonk en Someren-Eind tot aan Gemert en Ysselsteyn. Leo Cuijpers: “We willen de Heilight Parade voor iedereen zo soepel mogelijk laten verlopen. Samen met het bedrijfsleven in Deurne kijken we daarom bijvoorbeeld naar de mogelijkheden voor wagenbouwers om te overnachten.” Vorig jaar zijn de beide wisselbekers voor de derde keer gewonnen door respectievelijk De Gangmaokers uit Gemert en de Prinsengarde van de Heikneuters uit Sint Jozefparochie. Dit jaar heeft de organisatie drie nieuwe Frank van de Ven-wisselbekers klaar staan. Daarnaast is er een publieksprijs. De Deurnese groep Hebbes zal tijdens de Heilight Parade de toe-

schouwers opwarmen met vuurspuwers, jongleer-acts en met een echte Fire Battle. Jachthoorn en Trompetterkorps Gemert zal de stoet muzikaal opluisteren en K-Kwadraat zal het publiek verrassen met een spectaculaire act. De entree voor de Heilight Parade is 3,50 euro en gratis voor kinderen tot en met 4 jaar. Aansluitend aan de optocht vindt in het Hofke van Marijke, Rembrandt van Rijnstraat 5 in Sint Jozefparochie de elfde After Heilight Party plaats. Naast de prijsuitreiking van de Heilight Parade verzorgt dj Tom van Leeuwen een avondvullende show. “Tom van Leeuwen is een Deurnese dj, die gewoon een hele zaal op zijn kop kan zetten”, licht Leo Cuijpers toe. De toegang is gratis.

In fo e n d i enst en Huisartsen

Bij spoedgevallen, avond-, nachten weekenddienst de centrale huisartsenpost: tel. 0900-8861. Spoedpost huisartsen Geldrop: alleen bereikbaar buiten praktijkuren van de eigen huisarts: ‘s avonds, ‘s nachts, in het weekend en op feestdagen. Telefoon eveneens: 0900-8861.

Apotheken

Benu Apotheek Someren, Postelpark 11, tel 495954 geopend maandag t/m vrijdag van 8.00-17.30 uur. Apotheek Kerkstraat, Kerkstraat 6B, tel. 440836: geopend maandag t/m vrijdag van 8.00-17.30 uur. Buiten deze openingstijden voor spoedgevallen: de dienstapotheek in het Elkerliekziekenhuis in Helmond, tel. 0492-432906.

Tandartsen

In het weekend vanaf vrijdag 12.00 uur is de tandartsenkring Deurne/ Asten/Someren/Bakel bereikbaar, alleen voor zéér dringende gevallen die niet kunnen wachten tot na het weekend. Tel. 06-22094316.

Politie Someren

Wilhelminaplein 1 Someren. Openingstijden bureau: maandag t/m vrijdag 11.00-12.00 uur. Indien gesloten: Afdelingsbureau Asten, Planker 20; geopend: Maandag t/m vrijdag: 9.00-17.00 uur, zaterdag: 10.00-16.00 uur, zondag: gesloten. Alarmnummer: 112. Geen spoed: 0900-8844. Meld misdaad anoniem: 0800-7000. Digitaal contact: politiesomeren.nl.

Zorgboog

Voor hulp bij persoonlijke verzorging en/of verpleging. Of voor zorg na behandeling in het ziekenhuis. Of voor een adviesgesprek of specialistische verpleegkundige hulp: neem contact op met het kruiswerk van de Zorgboog. In kleine wijkteams wordt hulp en ondersteuning geboden, afgestemd op de zorgvraag. Tel. 09008998636 of zorgboog.nl. Ook voor informatie over zwangerschapsbegeleiding, kraamzorg en jeugdge-

zondheidszorg. Aanvraag ambulancezorg voor noodgevallen: 112. Voor aanvraag vervoer: 040-2332135.

houdelijke hulp en/of begeleiding, tel 0492-476001. Zie ook www.thuiszorgsamenverder.nl. Voor spoedhulp, bijvoorbeeld na ontslag ziekenhuis: 24 uur per dag bereikbaar via tel: 06 49438319.

Buurtzorg

Onis Welzijn

GGD Brabant-Zuidoost

Buurtzorg biedt verzorging en verpleging thuis. 24-uur bereikbaar voor zorgvragen. Tel. 06-12745040 of buurtzorgnederland.com

Maatschappelijk Werk - Lev–groep

Lev-groep is er voor iedereen die vragen heeft over zorg, wonen, opvoeden, relaties, werk, echtscheiding en geldzaken. Laan ten Roode 71C, tel. 0493-441400. De crisisdienst van Lev-groep is tijdens en buiten kantoortijden bereikbaar via tel. 0492508989.

Dierenartsen

Dierenartsenpraktijk Veterinair Centrum Someren, Slievenstraat 16, tel. 441044. Vlas Veterinair (paarden) 06-12042307.

Poetszorg, poetsen met een praatje

Voor huishoudelijke ondersteuning in de regio Peelland. Zie www.poetszorg.nl, tel: 0642677878.

Dierenambulance

Opvang zwerfdieren: Dierenbescherming Zuidoost-Brabant. De dierenambulance rijdt voor huisdieren, kleine landbouwdieren en voor in het wild levende dieren die in nood zijn. De meldkamer dierenhulp is bereikbaar via 0900-1120000. Dierenambulances rijden niet voor dode dieren. Melding daarvan kan bij de gemeente of in het weekend bij de politie.

Vogelasiel

Voor opvang vogels: Stichting Vogelasiel Someren eo, Philipsbosweg 7 in Lierop. Tel. 06-29799316 of vogelasiel-someren.nl.

Thuiszorg, Samen verder

Voor verpleging, verzorging, huis-

Onis Welzijn voor vragen over welzijn, (mantel)zorg, meedoen, wonen of inkomen in Asten en Someren. Tel. 0493-441234, e-mail info@oniswelzijn.nl

In memoriam

Youri van Lieshout LIEROP - Youri van Lieshout is op 17-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een zeer zeldzame vorm van kanker. De Lieroppenaar vertelde aan dit weekblad eind vorig jaar dat hij, ondanks de ziekte, graag dingen bleef doen die hij altijd al deed.

Hij wilde nog graag een vijver in zijn tuin om zo lang mogelijk te kunnen blijven vissen, zijn grote hobby. Die vijver kwam er snel door een succesvolle crowdfundingsactie. Toch heeft Van Lieshout er niet heel lang van kunnen genieten. Hij verloor het gevecht van een zeldzame vorm van kanker, vorige week donderdag. Van Lieshout heeft zo lang als het kon zijn normale leven proberen te leiden. Ondanks zijn ziekte begon hij afgelopen september nog aan de mbo-opleiding Dier. Hij liep stage bij een varkenshouderij in Vlierden en bleef hopen op een wonder. Hij zei in december strijdbaar dat de doctoren nog maar even verder moesten zoeken om zijn ziekte te bestrijden. Het heeft helaas niet zo mogen zijn.


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 8 maart 2018 | pagina 31


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 8 maart 2018 | pagina 32

SPAAR NU VOOR

BBQ TOOLS VAN WEBER.

Vanaf 4 maart 2018 start het barbecueseizoen bij PLUS! Je kunt dan sparen voor BBQ Tools van Weber. Bij elke € 5.- aan boodschappen* ontvang je een spaarzegel. Daarnaast ontvang je bij de wekelijkse actieproducten extra zegels om je spaarkaart sneller te vullen. Tegen inlevering van een volle spaarkaart en een kleine bijbetaling kun je jouw Weber BBQ tool uitkiezen. De actie loopt tot en met 26 mei 2018. Kijk voor de actievoorwaarden op plus.nl/weber

Coca Cola of Fanta

Alle sets 6 blikjes à 33 cl

+1

of Finley

+1

Alle sets 6 blikjes à 25 cl Per set

500 gram 5.99

2

Naturel, honing & mosterd of kaas & spek kilo 5.98 Per 500 gram

79 .

50% KORTING

2 voor

PLUS Pitloze druiven

5.38-5.98

2

99 .

PLUS Culinaire beenham

Rood of wit, bak 500 gram, combineren mogelijk Kilo 2.99 2 bakken

3.72 - 4.19

+1

2

99 .

3 voor Honig Maaltijdmix

Alle enkelpakken, combineren mogelijk 3 pakken

2.97-4.47

+1

2

49 .

Geldig in week 10: zondag 11 t/m zaterdag 17 maart 2018. Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld u dan nu aan via plus.nl

Openingstijden: ma - do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00 | zo 10.00 - 18.00

plus.nl

Erik Gorissen / Burg. Ruttenplein 4 // 5721 DX Asten // T: 0493-688215 1fecd78f-fa54-4e12-a912-bd6231a11058.indd 1

28-2-2018 19:20:38

’t Contact wk10 2018  
’t Contact wk10 2018