Fundacja im. Heinricha Boella

Warsaw, Poland

https://pl.boell.org

Podstawowym zadaniem Fundacji jest kształtowanie postaw demokratycznych, wspieranie zaangażowania społeczno-politycznego i porozumienia pomiędzy narodami. Kieruje się przy tym swymi podstawowymi wartościami: ekologią, demokracją, solidarnością oraz wolnością od przemocy. Wspieranie działań na rzecz uwzględniania perspektywy równości kobiet i mężczyzn, integracja europejska, wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej w szczególności jej wschodni wymiar, polityka energetyczna i ochrona klimatu - to główne tematy naszej Fundacji.

Publications