Toni Prat, poemas visuales.

Page 1


www.boek861.com


La poesia visual per a mi, no és res més que poesia…i poesia per a mi, és allò que té la capacitat de commoure el conscient i l’inconscient de les persones, que remou les emocions i les conviccions i que sorprèn amb la seva eloqüència abstracta i exquisida… toni prat La poesía visual para mí, no es más que poesía…y poesía para mí, es aquello que tiene la capacidad de conmover el consciente y el inconsciente de las personas, que remueve las emociones y las convicciones y que sorprende con su elocuencia abstracta y exquisita… toni prat


toni prattoni prattoni prattoni prattoni prattoni prattoni prattoni prattoni prattoni prattoni prattoni prattoni prattoni prattoni prattoni prattoni prattoni prattoni prattoni prat
www.boek861.comIssuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.