Page 1

Cens de Mussol Comu ‐ Manresa 2011 03.06.2011

CENS ATHENE NOCTUA‐MANRESA '11 MAPA DE LES ZONES PROSPECTABLES DE LA PERIFÈRIA DE MANRESA Zona  periurbana  de Manresa

A ‐ Juncadella B ‐Agulla‐ Santpedor C ‐ Viladordis D ‐ La Catalana ‐  Els Polvorers E ‐ L'Oller

Nº    Superfície  Punts / Km2

Col∙laboradors

8

7,12 NA 5,89 NA 3,63 Enric Sanllehí

8

Toni Sanllehí 2,7 NA

7

Territoris

Densitat territoris/Km 2

‐ ‐

‐ ‐ 1

2,52 Maria Martínez 

0,28 ‐

1

0,40

3

1,41

4

1,35

1

0,53

Marta Puigdomenech

F1 ‐ Suanya ‐  R. de Rajadell F2 ‐ Suanya ‐  Les Ferreres G1‐ Collbaix Nord

7

G2‐ Collbaix Sud G3 ‐ Suanya Nord H ‐ El Poal

6 2 9

8 8

2,13 Marta Reyes Jordi Riera 2,97 Marta Queralt 1,89 Xavi Mañas Xavi Martínez 1,27 NA 0,68 Marta Queralt 2,8 Martí Roca

‐ 0 4

0,00 1,43

14

0,84

Carme

TOTAL CENSAT 2011 TOTAL TERRITORI

49 63

16,62 33,6

49,5% de l'entorn periurbà

Fora de cens, es coneix la presència de 6 individus a la zona Nord (A‐Juncadella, B‐ Santpedor) (observacions d'en Marc Illa/Enric Sanllehí) OBSERVACIONS i. Es realitza un sol cens i al límit de la temporada reproductiva ii. No es pot cobrir tot el territori per manca de voluntaris. Es decideix prioritzar les zone amb menys dades i major risc per impacte de construcció de nous eixos viàris (zones  G,F) CONCLUSIONS ‐  Malgrat no disposar de dades sistemàtiques anteriors, la densitat de territoris, si bé estimada de forma molt  aproximada, sembla estar en linea amb la regressió global observada per aquesta espècie PROPERS PASSOS Objectius prospecció 2012 ‐ Cobrir tot el territori, en particular, la part Nord (Juncadella ‐ Santpedor) ‐ Millorar la fiabilitat de les dades d'abundància amb la realització de 2 censos  ‐ Avaluar l'impacte de la creació del nou eix de connexió C37‐C25 a  les zones de major densitat   Actuacions de recuperació  ‐ Estimar  la conveniència d'actuacions de suport (col∙locació de caixes‐niu, etc …)  ‐ En cas afirmatiu, determinar àrees i tipus de suport  més adequats  ‐ Avaluar  la possible obtenció de material/finançament per a portar a terme les actuacions pertinent

iii. L'estimació d'abundància s'ha de prendre com a molt aproximada, ja que és final de  temporada i estimada sobre un sol cens iv. L'escàs volum de dades no permet arribar a conclusions sobre els dos nivells de  densitat aparentment observats (<0,5 territoris km‐2 i  (Viladordis, Collbaix, Oller)  i >1,3  territoris km‐2 (les Ferreres, Poal, Suanya). Zones viàries properes? pressió urbanística?  Secà/Regadiu? v. No es coneix, ni es disposa de dades sistemàtiques anteriors, i per tant no es pot fer  cap mena d'estimació respecte l'evolució d'aquesta espècie


Cens de Mussol Comu ‐ Manresa 2011 03.06.2011

Sector C‐Viladordis Superfície

2 3,70 Km

nº detectat

Data

Hora Inici

Hora final

03/06/2011

21:30

21:46

OBSERVACIONS 03/06/2011

10:01

10:19

10:40

UTM x

UTM y

Punt del mapa P1

2 minuts  reclam OK

1 minut escolta Negatiu

2 minuts  reclam OK

1 minut  escolta Negatiu

2 minuts  reclam OK

5 minuts  escolta Negatiu

10:14

Toni i Enric  Cruïlla sota el mas del Grau P2 Sanllehí S'escolten un parell de xots en direccions oposades (Est o Oest del punt d'escolta)

OK

Negatiu

OK

Negatiu

OK

Negatiu

10:33

Toni i Enric  Al costat del desguaç de  P3 OK Sanllehí vehicles S'escolta un enganyapastors en el camí cap al punt d'escolta Al costat del desguaç de vehicles, hi ha un gos que borda contínuament dins el recinte del desguaç P4 OK Toni i Enric  Cruïlla de pistes en mig dels  horts Sanllehí

Negatiu

OK

Negatiu

OK

Negatiu

Negatiu

OK

Negatiu

OK

Negatiu

Negatiu

OK

Negatiu

OK

Negatiu

OK

Positiu

OK

Negatiu

OK

Positiu

OBSERVACIONS 03/06/2011

Personal de  Lloc (descripció) cens Toni i Enric  Prop de la zona  Sanllehí d'acampada, camí en  direcció E

Encara és clar. S'observa un enganyapastors. Canta un rossinyol.

OBSERVACIONS 03/06/2011

2 0,27 territoris/Km

1 Densitat

10:56

OBSERVACIONS 03/06/2011

11:01

11:19

Toni i Enric  Cruïlla de pistes en mig dels  Sanllehí horts S'escolten diversos xots (mínim 2)

11:40

P6 OK Negatiu OK Negatiu Toni i Enric  Cruïlla més avall del  Sanllehí Santuari de Viladordis i  gairebé davant de l'entrada  a les Marcetes S'escolten diversos xots (mínim 2). A les 11:36 en començar l'escolta de 5 minuts un mussol respon al reclam. Se l'escolta clarament en direcció Oest

OBSERVACIONS 03/06/2011

11:25

OBSERVACIONS

03/06/2011

11:42

11:55

OBSERVACIONS 03/06/2011

11:57

OBSERVACIONS

Toni i Enric  Punt situat en una corba,  Sanllehí abans d'arribar a la cruïlla  amb la carretera del Pont

P5

P7

OK

OK

Negatiu

OK

Negatiu

S'escolta un xot. Tot i la poca distància amb el punt anterior, en estar situats en un desnivell respecte aquell punt, no se sent resposta al reclam. 12:12

Toni i Enric  Punt situat tot just s'agafa el  Sanllehí trencall cap Cal Gravat. En  haver de fer‐se en cotxe el  punt es situa abans del  previst

P8

OK

Positiu

OK

Positiu

També s'escolta un xot. Des del primer reclam un mussol que canta des de l'Est respon de seguida. Segueix responent al 2n i 3r reclam i sembla apropar‐se i allunyar‐se.  Es tracta del mateix exemplar doncs el punt d'escolta es situa en la direcció oposada 

Àrea: 3632962.11 m 2 ‐ Centroide: 405216.45,4620592.23


Sector C‐Viladordis

Cens de Mussol Comu ‐ Manresa 2011 03.06.2011


Cens de Mussol Comu ‐ Manresa 2011 03.06.2011

Sector E ‐ L'Oller 2 3,70 Km

Superfície

nº detectat

Data

Hora Inici

Hora final

03/06/2011

9:46

10:07

OBSERVACIONS 03/06/2011

10:20

1 Densitat

Personal de  Lloc (descripció) UTM x cens Maria Marta Preséncia d'Enganyapastors i ratpenats

2 0,27 territoris/Km

UTM y

Punt del  mapa 32

2 minuts  reclam OK

1 minut  escolta Negatiu

2 minuts  reclam OK

1 minut  escolta Negatiu

2 minuts  reclam OK

5 minuts  escolta Negatiu

10:33

Maria Marta

33

OK

Negatiu

OK

Negatiu

OK

Negatiu

10:52

Maria Marta

34

OK

Negatiu

OK

Negatiu

OK

Negatiu

11:13

Maria Marta

36

OK

Negatiu

OK

Negatiu

OK

Negatiu

Maria 35 OK Negatiu OK Negatiu Marta Tractor treballant (díficil d'escoltar) ‐ El senyor del tractor (que viu a la casa de l'Oller) diu que té mussol a la casa (els sent i veu)

OK

Negatiu

OK

Negatiu

OBSERVACIONS 03/06/2011

10:36 OBSERVACIONS

03/06/2011

10:58 OBSERVACIONS

03/06/2011

11:15

11:26

OBSERVACIONS 03/06/2011

11:30

11:44

Maria Marta

37

OK

Negatiu

38

OK

Positiu

OBSERVACIONS 03/06/2011

11:50 OBSERVACIONS

11:54

Maria Marta Se sent en direcció Cal Torrents

OBSERVACIONS OBSERVACIONS OBSERVACIONS

Àrea: 2526357.81 m 2 ‐ Centroide: 400941.51,4617687.43

OK

Negatiu


Sector F1‐R. de Rajadell‐Suanya 03.06.11

Sector F1‐R. de Rajadell‐Suanya 1 minut  escolta Positiu

2 minuts  reclam

23

OK

Negatiu

OK

1 minut  escolta

2 minuts  reclam

5 minuts  escolta

Negatiu

OK

Positiu

03/06/2011

21:33

21:36

Marta Reyes  Barri Bellavista 400930 4619439 Jordi Riera Vist en un pal de fusta electric i després volant cap a una torre d'alta tensió a les 21:45 a les proximitats del punt d'accés al punt 22.

03/06/2011

21:49

22:03

Marta Reyes  Barri Sol‐i‐aire Jordi Riera Se sent lluny i al final dels 5 min. d'escolta.

22:18

Marta Reyes  Plana del Pont Nou 17 OK Positiu 400673 4620581 Jordi Riera Vist. Ve volant i es situa en un cable elèctric a pocs metes del cotxe. Canta fins les 21:21 i marxa fins a un altre pal pròxim.

22:17 OBSERVACIONS

03/06/2011

22:27

22:38

22:44

22:56

OBSERVACIONS 03/06/2011

23:00

23:13

23:20 OBSERVACIONS

400372

4619778

4620093

18

OK

Negatiu

OK

Positiu (breument)

OK

Positiu

Marta Reyes  Casa Magdalena 399593 Jordi Riera Un porc senglar travessa la pista abans d'iniciar les escoltes Un xot respon al 1er reclam (dir E) 400117 Marta Reyes  Masia Blanca Jordi Riera

4619698

19

OK

Negatiu

OK

Negatiu

OK

Negatiu

4619498

20

OK

Negatiu

OK

Dubtós

OK

Negatiu

Negatiu

OK

Negatiu

OK

Positiu

En la segona escolta se sent una resposta molt llunyana  provinent del  ONO que ens crea dubtes.  

OBSERVACIONS

03/06/2011

Al SE del Turó de la Mostela.  Cal Palomes

400763

Començem sentint‐lo breu, lluny i lleu en la segona escolta i més proper i clar en la tercera.

OBSERVACIONS 03/06/2011

Marta Reyes  Jordi Riera

UTM x

2 minuts  reclam OK

Hora final

03/06/2011

Lloc (descripció)

Punt del  mapa 22

Hora Inici

OBSERVACIONS

Personal de cens

UTM y

Data

23:33

Marta Reyes  Jordi Riera

al NE de l'esglesia del Xup

400832

4619057

21

OK

Clara resposta però lluny.

Àrea: 2130511.25 m 2 ‐ Centroide: 400537.08,4619745.44

Observacions:  Les cordenades UTM són amb Datum European 1950


Sector F1‐R. de Rajadell‐Suanya

Sector F1‐R. de Rajadell‐Suanya 03.06.11


Cens de Mussol Comu ‐ Manresa 2011 03.06.2011

Sector F2‐ Suanya‐Les Ferreres Data

Hora Inici

Hora final

03/06/2011

22:07

22:22

Personal de  Lloc (descripció) cens Marta Queralt Voltants de cal Valentí

22:47

Se senten amfibis a la R. de Rajadell A partir del 2on reclam, el mussol respon molt nítidament i se sent força a prop. En marxar, deixo el mussol reclamant (dir N) Marta Queralt Les Ferreres 4618521 25 OK Negatiu 399670

OBSERVACIONS 03/06/2011

22:30 OBSERVACIONS

03/06/2011

22:51

23:13

23:05

23:28

23:40

23:54

0:08

OBSERVACIONS

0:17

0:30

OBSERVACIONS 0:44 OBSERVACIONS

4618808

24

2 minuts  reclam OK

1 minut escolta Negatiu

2 minuts  reclam OK

1 minut escolta

5 minuts escolta

Positiu

2 minuts  reclam OK

OK

Negatiu

OK

Negatiu

Positiu

Marta Queralt Plans del Suanya. Prop de les  obres de connexió  C37‐C25

399225

4619190

26

OK

Negatiu (respon un Xot)

OK

Negatiu

OK

Negatiu

Un porc senglar travessa la pista abans d'iniciar les escoltes Un xot respon al 1er reclam (dir E) Marta Queralt Voltants de Cal Tinet 399263

4618117

28

OK

Negatiu

OK

Negatiu

OK

Positiu (+ Xot)

4618147

27

OK

Positiu, (breument)

OK

Negatiu Per assegurar  posició, però no  respon

OK

Negatiu Per assegurar  posició, però no  respon

OK

Positiu (+ Xot)

OK

Positiu (+ Xot)

OK

Positiu (+ 2 Xots)

OK

Negatiu

OK

Negatiu (respon un Xot)

OK

Negatiu

OK

Negatiu

Marta Queralt SW de les Ferreres

400057

Sembla sentir‐se una resposta molt tènue, que no es repeteix amb 2on i 3er reclam (?)

OBSERVACIONS 0:00

Punt del mapa

Se  sent una resposta molt tènue (dir.  N) 1 Xot (dir SE)

OBSERVACIONS

03/06/2011

400212

UTM y

Bassa propera amb molta activitat d'amfibis. Se sent un cucut De camí cap el punt 26, se sent un enganyapastors

OBSERVACIONS 03/06/2011

UTM x

Marta Queralt A les Fonts Joanes, al costat  del Rasot del Genovès

399455

4617693

29

Se sent un rossinyol Al 1er reclam respon un mussol (lluny, dir NW) i seguidament un xot (més aprop) (dir. W). Segueixo per assegurar posició. Al 2on reclam continua reclamant el mussol (lluny) però el Xot s'apropa (dir NW) Al 3r reclam, hi ha canvi de posició del xot i se n'hi afegeix  un 2on (dir N) Marta Queralt Voltants de la Torre Oms 4617418 30 OK Negatiu 399148

2 rossinyols Després del 3er reclam, respon un Xot (dir NE). És un dels xots del punt 29 1:02

Marta Queralt Cal Muncunill

398825

4618000

31'

OK

Negatiu

A partir de meitat del 2on reclam, els gossos de la casa de pagés borden fins que s'acaba l'escolta

Coordenades en UTM i datum WGS84 Àrea: 2979947.37 m 2 ‐ Centroide: 399548.25,4618396.12


Sector F2‐ Suanya‐Les Ferreres

Cens de Mussol Comu ‐ Manresa 2011 03.06.2011

Flextes en negre ‐ Mussol Fletxes taronja ‐ Xot


Cens de Mussol Comu ‐ Manresa 2011 03.06.2011

Sector G1 ‐ Collbaix Nord Data

Hora Inici

03/06/2011

21:45 OBSERVACIONS

03/06/2011

22:10 OBSERVACIONS

03/06/2011

22:35 OBSERVACIONS

03/06/2011

22:55 OBSERVACIONS

03/06/2011

23:15

Hora final

Personal de cens

Lloc (descripció)

UTM x

UTM y

Punt del mapa

2 minuts  reclam OK

Xavi Mañas Plans de Santa Marta 5 Xavi Martínez El mussol reclama abans de posar el 1er reclam S'escolta un enganyapastors Xavi Mañas Plans de Sant Joan 4 OK Xavi Martínez El mussol reclama abans de posar el 1er reclam Al posar‐li el reclam per un moment es va apropar a nosaltres i desprès es va escoltar més lluny un altre cop 

1 minut  escolta Positiu

2 minuts  reclam

1 minut  escolta

2 minuts  reclam

5 minuts  escolta

Positiu

Xavi Mañas Plans de Santa Marta Xavi Martínez El mussol reclama abans de posar el 1er reclam

3

OK

Positiu

Xavi Mañas Voltants de Can Canals Vell Xavi Martínez El mussol reclama abans de posar el 1er reclam ES TRACTA D'UN ÚNIC MUSSOL DETECTAT DES DE DIVERSES ESTACIONS 

6

OK

Positiu

Xavi Mañas Xavi Martínez

Voltants de Cal Balcells de  Dalt

8

OK

Negatiu

OK

Negatiu

OK

Negatiu

Xavi Mañas Xavi Martínez

Falta Collbaix, part E

7

OK

Negatiu

OK

Negatiu

OK

Negatiu

Xavi Mañas Xavi Martínez

Cruïlla de camins als Plans  de Santa Marta

2

OK

Negatiu

OK

Negatiu

OK

Negatiu

Xavi Mañas Xavi Martínez

Seguers

1

OK

Negatiu

OK

Negatiu

OK

Negatiu

OBSERVACIONS 03/06/2011

23:35

OBSERVACIONS 03/06/2011

23:50

OBSERVACIONS 0:15

OBSERVACIONS

Àrea: 1896703.40 m 2 - Centroide: 399706.08,4622441.10


Sector G1 ‐ Collbaix Nord

Cens de Mussol Comu ‐ Manresa 2011 03.06.2011


Cens de Mussol Comu ‐ Manresa 2011 03.06.2011

Sector G3‐ Suanya Nord Data

Hora Inici

Hora final

03/06/2011

21:20

21:35

Personal de  Lloc (descripció) cens Marta Queralt Voltants de la Torre Lluvià

21:54

Encara és clar.  S'escolta una puput Marta Queralt Voltants de cal Cuques

OBSERVACIONS 03/06/2011

21:40 OBSERVACIONS

399243

4620157

11

2 minuts  reclam OK

398907

4619974

12

OK

UTM x

UTM y

Punt del mapa

1 minut escolta

1 minut escolta

Negatiu

2 minuts  reclam OK

5 minuts escolta

Negatiu

2 minuts  reclam OK

Negatiu

OK

Negatiu

OK

Negatiu

S'escolta enganyapastors durant l'estada a l'estació Entre 1er i 2on reclam passa un cotxe . A partir del 2on reclam, 2 gossos s'apropen al cotxe i borden continuament

Àrea: 678222.00 m 2 ‐ Centroide: 399382.86,4620445.58

Coordenades en UTM datum WGS84

Negatiu


Sector G3‐ Suanya Nord

Cens de Mussol Comu ‐ Manresa 2011 03.06.2011


Cens de Mussol Comu ‐ Manresa 2011 03.06.2011

Sector H ‐ Poal  Data

Hora Inici

Hora final

03/06/2011

9:40

9:51

Personal de  cens Martí i Carme

10:06

10:21

1 minut escolta

1

2 minuts  reclam OK

Martí i Carme

2

Martí i Carme

3

Lloc (descripció)

UTM x

UTM y

Punt del mapa

1 minut escolta

Negatiu

2 minuts  reclam OK

5 minuts escolta

Negatiu

2 minuts  reclam OK

OK

Negatiu

OK

Positiu

OK

Positiu

OK

Positiu

OK

Positiu

OK

Positiu

Positiu

OBSERVACIONS 03/06/2011

9:55 OBSERVACIONS

03/06/2011

10:10 OBSERVACIONS

03/06/2011

10:25

Mínim uns 4 territoris, que podrien ser 5 si cap a pineda finalment foren  2 i no 1. 10:36

Martí i Carme

4

OK

Negatiu

OK

Positiu

OK

Positiu

10:50

Martí i Carme

5

OK

Negatiu

OK

Positiu

OK

Positiu

11:05

Martí i Carme

6

OK

Negatiu

OK

Negatiu

OK

Positiu

11:21

Martí i Carme

7

OK

Negatiu

OK

Positiu

OK

Negatiu

11:35

Martí i Carme

8

OK

Negatiu

OK

Negatiu

OK

Negatiu

11:51

Martí i Carme

9

OK

Negatiu

OK

Negatiu

OK

Negatiu

OBSERVACIONS 03/06/2011

10:39 OBSERVACIONS

03/06/2011

10:54 OBSERVACIONS

03/06/2011

11:10 OBSERVACIONS 11:24 OBSERVACIONS 11:40 OBSERVACIONS OBSERVACIONS

Àrea: 2808934.53 m 2 ‐ Centroide: 402212.03,4622712.00


Sector H ‐ Poal 

Cens de Mussol Comu ‐ Manresa 2011 03.06.2011


SECTORS NO CENSATS A- Juncadella

Àrea: 7123642.96 m 2 ‐ Centroide: 401813.47,4624580.50 Es coneix l'ubicació de 4 individus (obs. personals de M. Illa / E. Sanllehí)

B - Santpedor-Agulla

Àrea: 5897586.50 m 2 ‐ Centroide: 404326.72,4624007.63 Es coneix l'ubicació de 2 individus + caixa niu ocupada (obs. personals de M. Illa) 

Àrea: 2701872.88 m 2 ‐ Centroide: 402240.68,4618580.39

D - La Catalana - Els Polvorers

Àrea: 2701872.88 m 2 ‐ Centroide: 402240.68,4618580.39

Cens de Mussol Comu ‐ Manresa 2011 03.06.2011


SECTORS NO CENSATS

G2- Collbaix Sud

Àrea: 1273140.51 m 2 ‐ Centroide: 399565.85,4621170.17

Cens de Mussol Comu ‐ Manresa 2011 03.06.2011

Cens Mussol comú Manresa 2011  

Resultats del cens de Mussol comú (Athene noctua) a la perfèria de Manresa l'any 2011. Organitzat pel grup d'ornitologia Merops-Bages (ocell...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you