Page 1

ANUARI  ORNITOLÒGIC  

2009

AIGUAMOLL DE LA BÒBILA 


INTRODUCCIÓ L’Anuari Ornitològic de l’Aiguamoll de la Bòbila és l’obra anual on es publiquen les observacions  més destacades de l’avifauna de l’aiguamoll i zones properes (terme municipal de Santpedor i  camps de Juncadella). Aquest volum inclou les observacions més interessants i les dades dels  censos fets durant l’any 2009.    Com enviar dades per a l’anuari?  Les observacions que es considerin d’interès es poden enviar al correu electrònic  aiguamollbobila@gmail.com. 


LLISTA SISTEMÀTICA   

Anas penelope  Ànec xiulador    Estatus:  Migrador regular i hivernant escàs.  Aiguamoll de la Bòbila  2 ex. femelles del 13/11 al 04/12 (M.Illa i J.Comellas)   

© Marc Illa 

     

© Jordi Comellas 

© Marc Illa 

1 ex. mascle del 27 al 31/12 (M.Illa i M.Queralt) (fotografia de sota)        © Marta Queralt 

Anas strepera  Ànec griset    Estatus:  Migrador ocasional i hivernant escàs.  Aiguamoll de la Bòbila 1 ex. femella l’11 i el 12/09 (M.Illa)  1 ex. femella (probablement la mateixa) del 10 al 18/10 (M.Illa, R.Servitje, J.Comellas) 


Anas crecca  Xarxet comú    Estatus:  Migrador regular i hivernant escàs.  Aiguamoll de la Bòbila  1 ex. femella del 13/08 al 15/09 (M.Illa, J.Manubens, B.Ferrer, G.Carol)  1 ex. mascle del 16/09 al 14/10 (M.Illa, J.Comellas)  4 ex. (3 mascles i 1 femella) el 19/09 (M.Illa)  1 ex. mascle el 23/09 (M.Illa, J.Comellas) (foto de sota)  © Marc Illa

© Jordi Comellas  16/09/2009    3 ex. (1 mascle i 2 femelles) el 07/10 (M.Illa) 

© Jordi Comellas  23/09/2009 

1 ex. mascle el 14/10 (M.Illa)  2 ex. (mascle i femella) el 13/10 (J.Comellas)  4 ex. l’1/11 (M.Batriu i J.Rovira)  3 ex. (1 mascle i 2 femelles) el 13/11 (M.Illa) (foto de sota) 

© Marc Illa 5 ex. (1 mascle i 4 femelles) el 18/11 (M.Illa)   


2 ex. (1 mascle i 1 femella) del 20/11 al 23/12 (M.Illa, J.Comellas) (fotografies de sota)   

© Marc Illa

    1 ex. el 24/12 (M.Perez)   

Anas platyrhynchos  Ànec collverd    Estatus:  Molt abundant i present tot l’any; nidificació segura. Citació d’interès numèric: ≥200 individus.  Aiguamoll de la Bòbila 258 ex. (183 mascles, 72 femelles i 3 pollets) el 07/08 (M.Illa)  267 ex. (198 mascles i 69 femelles) el 13/08 (M.Illa)  368 ex. el 21/08 (J.Manubens, B.Ferrer, G.Carol)  388 ex. (278 mascles i 110 femelles) el 30/08 (M.Illa)  404 ex. (275 mascles i 129 femelles) el 04/09 (M.Illa)  371 ex. (230 mascles i 141 femelles) el 10/09 (M.Illa)  329 ex. (219 mascles i 110 femelles) el 16/09 (M.Illa)  222 ex. (139 mascles i 83 femelles) el 23/10 (M.Illa)   

Anas clypeata  Ànec cullerot    Estatus:  Migrador regular i hivernant.  Aiguamoll de la Bòbila  5 ex. (4 mascles i 1 femella) el 04/01 (M.Illa) 


2 ex. femelles del 14/01 al 17/01 (M.Illa)  2 ex. mascles el 21/01 (M.Illa)  5 ex. (3 mascles i 2 femelles) el 28/01 (M.Illa)  6 ex. (3 mascles i 3 femelles) el 30/01 (M.Illa)  2 ex. mascles el 04/02 (M.Illa)   1 ex. femella el 13/02 (M.Illa)  2 ex. femelles el 22/02 (M.Illa)  1 ex. femella el 27/02 (M.Illa)  1 ex. mascle el 18/03 (M.Illa) 

© Jordi Comellas  06/09/2009 

4 ex (2 mascles i 2 femelles) el 29/03 (M.Illa)  1 ex. mascle del 06 al 08/05  2 ex. mascles el 29/08 (J.Comellas) fins al 06/09 (M.Illa)  3 ex. mascles el 10/09 (M.Illa)  2 ex. (1 mascle i 1 femella) el 12/09 (M.Illa)  3 ex. mascles el 19/09 (M.Illa)  © Jordi Comellas  1 ex. femella el 07 i el 09/10 (M.Illa)  3 ex. (1 mascle i 2 femelles) el 10/10 (M.Illa)  4 ex. (3 mascles i 1 femella) del 12/10 al 29/10  (M.Illa, R.Servitje, J.Comellas) (fotografia de sota)

©

1 ex. l’01/11 (M.Batriu i J.Rovira)  4 ex. (2 mascles i 2 femelles) del 06 al 08/11  (M.Illa)  


5 ex. (2 mascles i 3 femelles) del 13/11 al 16/12 (M.Illa)(fotografia de sota)  © Marc Illa 

1 ex. mascle del 23 al 31/12  (M.Illa, M.Queralt i M.Perez)  1 ex. femella el 24/12  (M.Illa)   

Coturnix coturnix  Guatlla    Estatus:  Estival; nidificant probable.  Aiguamoll de la Bòbila 1 ex. cantant al camp del costat el 09/07 (M.Illa)  Camps de Juncadella 5 ex. el 25/04, durant el SOCC (E.Sanllehí)  12 ex. el 31/05, durant el SOCC (E.Sanllehí)   

Alectoris rufa  Perdiu roja    Estatus:  En la majoria de casos, es tracta d’individus reintroduïts per caçar.  Aiguamoll de la Bòbila Hi ha constància de l’espècie durant el 2009, tot i que no s’ha trobat cap  cita.   Almenys, 1 ex. mort, caçat, el 12/12 als camps del voltant.  Camps de Juncadella 11 ex. el 04/01, durant el SOCC (E.Sanllehí)  2 ex. el 25/04, durant el SOCC (E.Sanllehí) 


Phasianus colchicus  Faisà    Estatus:  Reintroduït per caçar.  Alzines passat aiguamoll 1 ex. mascle mort, caçat, el 12/12 (M.Illa; J.Manubens; B.Ferrer)    

Tachybaptus ruficollis  Cabusset   

Estatus: Present tot l’any; nidificació segura. Citació d’interès numèric: ≥6 individus.  Aiguamoll de la Bòbila 6 ex. el 22/02 (M.Illa)  7 ex. el 06/03 (M.Illa)  7 ex. el 18/03 (M.Illa)  9 ex. el 29/03 (M.Illa)  6 ex. del 30/05 al 07/06 (M.Illa)  8 ex. el 30/08 (J.Manubens)  10 ex. el 31/08 (M.Illa)  9 ex. el 14/10 (M.Illa)  6 ex. el 18/10 (R.Servitje)  9 ex. el 21/10 (M.Illa)  8 ex. el 23/10 (M.Illa)  6 ex. el 18/11 (M.Batriu)  10 ex. el 16/12 (M.Illa)     


Phalacrocorax carbo  Corb marí gros    Estatus:  Hivernant.  Aiguamoll de la Bòbila 1 ex. del 04 al 07/01 (M.Illa)  3 ex. (2 adults i 1 immadur) el 17/01 (M.Illa)  2 ex. (1 adult i 1 immadur) el 21/01 (M.Illa)  1 ex. adult el 17/11 (J.Comellas)  1 ex. adult el 24/12 (M.Perez)    

Ixobrychus minutus  Martinet menut    Estatus:  Estival; sembla que no ha nidificat.  Aiguamoll de la Bòbila 1 ex. mascle el 29/05 (M.Illa i J.Illa)  1 ex. mascle cantant el 19/08 (M.Illa)    

Botaurus stellaris  Bitó comú    Estatus:  Hivernant excepcional.  Aiguamoll de la Bòbila 1 ex. el 16/01 (M.Illa i J.Manubens)  (fotografia de la dreta)    

© Marc Illa


1 ex. del 25/04 fins al 04/05 (M.Illa, J.Illa, J.Manubens, G.Carol, R.Solà, C.Solà, O.Oms, J.Comellas)                       

© Oriol Oms

                 

© Jordi Comellas 

Nycticorax nycticorax  Martinet de nit    Estatus:  Migrador regular.  Aiguamoll de la Bòbila 3 ex. el 19/04 (M.Illa)  4 ex. el 24 i el 25/04 (M.Illa)  9 ex. el 26/04 (M.Illa)   1 ex. el 29/04 (M.Illa) 


Bubulcus ibis  Esplugabous    Estatus:  Present tot l’any.  Santpedor (poble) 15 ex. el’11/12  Camps voltant Aiguamoll 8 ex. el 12/10, en un ramat d’ovelles (M.Illa)  Aiguamoll de la Bòbila 1 ex. el 04/01 (M.Illa) 

© Marc Illa  12/10/2009   

2 ex. el 05/01 (M.Illa)    

1 ex. el 07/01 (M.Illa)   

1 ex. el 21/01 (M.Illa)   

1 ex. el 13/02 (M.Illa)   

1 ex. el 18/03 (M.Illa)   

1 ex. el 19/04 (M.Illa)   

1 ex. el 24/07 (J.Comellas)  3 ex. de l’01 al 08/08 (M.Illa i J.Comellas) (foto de sota)              © Marc Illa  8 ex. el 12/08 (J.Comellas)   2 ex. el 16/08 (J.Comellas)  1 ex. el 27/08 (J.Manubens)     

© Jordi Comellas  12/08/2009 


44 ex. al dormidor el 05/09 (M.Illa) 

© Marc Illa  05/09/2009 

74 ex. al dormidor el 06/09 (M.Illa)  62 ex. al dormidor el 08/09 (M.Illa)  63 ex. al dormidor l’11/09 (M.Illa)  1 ex. el 14/09 (J.Comellas)  4 ex. el 15/09 (M.Illa)  66 ex. al dormidor el 17/09 (M.Illa)  126 ex. al dormidor el 19/09 (M.Illa)  58 ex. al dormidor el 25/09 (J.Comellas)  86 ex. al dormidor el 03/10 (J.Comellas)  97 ex. al dormidor el 07/10 (M.Illa)  Mínim 70 ex. al dormidor el 10/10 (M.Illa)  Mínim 60 ex. al dormidor el 13/10 (J.Comellas)  1 ex. el 14/10 (M.Illa)  7 ex. el 16/10 (M.Illa)  1 ex. el 21/10 (M.Illa)  3 ex. el 28/10 (M.Illa)  36 ex. el 04/11 (J.Comellas)  2 ex. el 13/11 (J.Comellas)  6 ex. el 18/11 (M.Illa)  17 ex. el 10/11 (M.Illa)  14 ex. el 25/11 (M.Illa) 

© Marc Illa  25/11/2009 

13 ex. el 27/11 (M.Illa)  5 ex. el 04/12 (M.Illa)  1 ex. el 09 i l’11/12 (M.Illa)  6 ex. el 12/12 (M.Illa)  3 ex. el 16/12 (M.Illa)  © Marc Illa  25/11/2009 


1 ex. del 21 al 23/12 (M.Illa)  14 ex. el 27/12 (M.Illa)  Camps de Juncadella 1 ex. el 25/04, durant el SOCC (E.Sanllehí)  Aprox. 70 ex. l’11/04 (M.Illa) (fotografia de sota)                   

    Egretta garcetta  Martinet blanc    Estatus:  Migrador regular.  Aiguamoll de la Bòbila 1 ex. el 24/04 (M.Illa)  1 ex. del 05 al 08/09 (M.Illa)  1 ex. el 19/09 (M.Illa)  2 ex. el 23/09 (M.Illa)   

© Marc Illa 


Casmerodius albus  Agró blanc    Estatus:  De pas a l’hivern.  Aiguamoll de la Bòbila 1 ex. del 16 al 17/11 (J.Manubens i M.Illa)  1 ex. el 02/12 (M.Illa)   © Marc Illa 

Ardea cinerea  Bernat pescaire    Estatus:  Present tot l’any, arribada d’individus hivernants; no nidifica.  Aiguamoll de la Bòbila 2 ex. el 04/01 (M.Illa)  3 ex. (2 immadurs i 1 adult) el 13/03 (M.Illa)  2 ex. immadurs el 18/03 (M.Illa)  1 ex. el 20/03 (M.Illa)  2 ex. immadurs l’11/04 (M.Illa)  1 ex. el 15/04 (M.Illa)  1 ex. immadur el 24/04 (M.Illa)  2 ex. (1 immadur i 1 adult) del13/05 al 21/08 (M.Illa, J.Comellas i J.Manubens) 


4 ex. el 30/08 (M.Illa)  5 ex. el 31/08 (M.Illa)  2 ex. l’01/09 (M.Illa)  1 ex. el 02/09 (M.Illa)  3 ex. el 05/09 (M.Illa)  4 ex. el 06/09 (R.Servitje)  1 ex. del 09/09 al 16/09 (M.Illa)  2 ex. el 18/09 (M.Illa)  4 ex. el 19/09 (M.Illa)  3 ex. el 23/09 (M.Illa)  1 ex. del 25/09 (J.Comellas)  2 ex. el 02 i el 03/10 (M.Illa, J.Comellas)  1 ex. del 07/10 al 08/11 (M.Illa, J.Comellas)  2 ex. el 13/11 (M.Illa)  1 ex. del 20/11 al 19/12 (M.Illa)  Camps de Santpedor 1 ex. el 08/02 (M.Illa)  1 ex. caçant talpons el 31/12 (M.Illa)   

Ardea purpurea  Agró roig    Estatus:  Hivernant.  Aiguamoll de la Bòbila 1 ex. l’11/04 (M.Illa)  1 ex. del 26 al 29/04 (M.Illa)  2 ex. el 06/05 (M.Illa)  1 ex. el 13/05 (M.Illa) 

© Marc Illa  13/05/2009 


Ciconia ciconia  Cigonya blanca    Estatus:  Migrador, especialment durant el pas post‐nupcial.  Aiguamoll de la Bòbila 13 ex. en vol el 27/02 (M.Illa, J.Manubens, B.Ferrer) (fotografia de sota)  © Marc Illa   

Santpedor Mínim 352 ex. volant direcció sud a partir de les 20:00,  el 30/08 (Jaume Illa)     

Elanus caeruleus  Esparver d’espatlles negres    Estatus:  Raresa.  Camps de Juncadella 1 ex. a la presó dels Lledoners, agost (J.Bosch)   


Milvus migrans  Milà negre    Estatus:  Migrador regular.  Aiguamoll de la Bòbila 1 ex. el 16/09 (M.Illa)   

Gyps fulvus  Voltor comú    Estatus:  En pas.  Santpedor 1 ex. el 28/04 (M.Illa)    

Circaetus gallicus  Àguila marcenca    Estatus:  Present des de la primavera a la tardor.  Aiguamoll de la Bòbila 1 ex. el 27/02 (M.Illa)  1 ex. l’11/04 (M.Illa)  1 ex. el 09/07 (J.Comellas)         

© Jordi Comellas  19/07/2009 


Circus aeruginosus  Arpella vulgar    Estatus:  Migrador regular en migració pre‐nupcial.  Aiguamoll de la Bòbila 1 ex. femella el 06/06 (J.Comellas)   © Jordi Comellas 

 

Circus pygargus  Esparver cendrós    Estatus:  Estival molt escàs a Juncadella, molt rar a l’aiguamoll.  Camps de Juncadella 2 ex. femelles el 25/04, durant el SOCC (E.Sanllehí)    

Accipiter gentilis  Astor  Estatus:  Ocasional en període d’hivernada.   Aiguamoll de la Bòbila 1 ex. femella el 27/12 (M.Illa)  Santpedor (poble) 1 ex. sobrevolant el poble el 22/09 (M.Illa) 


Accipiter nisus  Esparver vulgar    Estatus:  Hivernant i  de pas.  Aiguamoll de la Bòbila 1 ex. mascle el 04/01 (M.Illa)  1 ex. femella el 30/01 (M.Illa)  1 ex. tipus femella el 06/03 (M.Illa)  1 ex. femella l’11/04 (M.Illa)  1 ex. femella del 03/09 al 16/12 (M.Illa)   

Buteo buteo  Aligot comú    Estatus:  Present tot l’any.  Aiguamoll de la Bòbila 1 ex. el 21/01 (M.Illa)  1 ex. el 06/03 (M.Illa)  1 ex. el 18/03 (M.Illa)  1 ex. del 22/06 al 29/06 (M.Illa)  1 ex. del 07/08 al 02/09 (M.Illa)  1 ex. el 14/09 (J.Comellas)  1 ex. el 19/09 (M.Illa)  1 ex. el 02 i el 07/10 (M.Illa, J.Comellas)  1 ex. del 29/10 al 06/11 (M.Illa)  1 ex. el 20/11 (M.Illa)  1 ex. caçant als camps de l’altra banda de la carretera el 19/12 (M.Illa) 


1 ex. caçant als camps del costat el 28/12 (M.Illa)  Camps de Juncadella 1 ex. el 04/01, durant el SOCC (E.Sanllehí)  2 ex. el 25/04, durant el SOCC (E.Sanllehí)  2 ex. el 22/07, codi Atles 2 (C.Martorell)   

Aquila pennata  Àguila calçada    Estatus:  Migrador regular; estival.  Aiguamoll de la Bòbila 1 ex. (fase blanca) el 27/05 (J.Comellas) 

© Jordi Comellas  1 ex. (fase blanca) el 13/08 (M.Illa)  1 ex. (fase blanca) el 06/09, migració activa (R.Servitje)   


Falco tinnunculus  Xoriguer comú    Estatus:  Present tot l’any; nidifica en zones properes.  Aiguamoll de la Bòbila 1 ex. femella del 28 al 30/01 (M.Illa)  2 ex. (mascle i femella) el 27/02 (M.Illa)  1 ex. femella l’11/03 (M.Illa)  1 ex. mascle el 15/03 (M.Illa)  1 ex. femella el 29/03 (M.Illa)  1 ex. mascle de l’11 al 15/04 (M.Illa)  1 ex. mascle el 22/05 (M.Illa)  1 ex. femella del 24/05 al 27/06 (M.Illa, J.Comellas)  1 ex. mascle l’01/07 (M.Illa)  1 ex. mascle el 09/08 (M.Illa)  1 ex. femella l’11/08 (M.Illa)  1 ex. de primer any del 19/08 al 05/09 (J.Comellas, J.Manubens i M.Illa)  2 ex. (mascle i femella) el 05/09 (M.Illa)  1 ex. femella l’11 i el 12/09 (M.Illa)  1 ex. de primer any el 14/09 (J.Comellas)  2 ex. el 17/09 (M.Illa)  1 ex. tipus femella el 19/09 (M.Illa)  1 ex. el 25/09 (J.Comellas)  1 ex. el 02 i el 07/10 (M.Illa, J.Comellas)  2 ex. el 09 i el 16/10 (M.Illa)  1 ex. mascle el 24/10 (M.Illa)  1 ex. mascle el 18/11 (M.Illa, M.Batriu) 

© Miquel Batriu  18/11/2009 


2 ex. (mascle i femella) el 25/11 (M.Illa)  © Marc Illa 

1 ex. femella el 27/11 (M.Illa)  2 ex. (mascle i femella) el 02/12 (M.Illa)  1 ex. femella el 04/12 (M.Illa)  2 ex. (mascle i femella) del 09 al 23/12 (M.Illa)  1 ex. mascle el 24/12 (M.Illa)  Santpedor (poble) 4 joves surten del niu en una casa (Agost) (M.Illa, X.Burgos)                        1 ex. mascle el 19/12 (M.Illa)  Camps de Juncadella 2 ex. el 25/04, durant el SOCC (E.Sanllehí)   Mínim 3 ex. el 22/07 (C.Martorell) 


Falco peregrinus  Falcó pelegrí    Estatus:  Hivernant i ocasional durant la resta de l’any.  Aiguamoll de la Bòbila 1 ex.  el 04/02 (M.Illa)  1 ex. el 17/09 (M.Illa)  1 ex. el 19/09 (M.Illa)  1 ex. el 25/09 (J.Comellas)  1 ex. el 02/10 a la torre d’alta tensió a les alzines (M.Illa)  2 ex. (mascle i femella) el 20/11 caçant a la torre d’alta tensió fins al 12/12(M.Illa) 

© Marc Illa 

1 ex. (dels 2 de la torre) del 13 al 31/12 (M.Illa)  Santpedor (poble) 1 ex. el 24/01 (M.Illa)       

© Marc Illa  20/11/2009   


Rallus aquaticus  Rascló    Estatus:  Present tot l’any; nidificació possible.  Aiguamoll de la Bòbila 1 ex. del 05 al 14/01  (M.Illa)  2 ex. del 17/01 al 04/02 (M.Illa)  1 ex. el 13/02 (M.llla)  2 ex. el 22/02 (M.Illa)  1 ex. el 29/03 (M.Illa)  3 ex. el 19/04 (M.Illa)  1 ex. el 05/09 (M.Illa)  2 ex. el 07/10 (M.Illa)  1 ex. del 13/11 al 27/12 (M.Illa)   

Gallinula chloropus  Polla d’aigua    Estatus:  Present tot l’any; nidificant segur. Citacions d’interès numèric: ≥15 exemplars  Aiguamoll de la Bòbila 15 ex. el 29/03 (M.Illa)  29 ex. (11 adults i 18 pollets) el 17/04, codi Atles 19 (M.Illa)  3 pollets el 29/04, codi Atles 19 (M.Illa)  1 immadur de primer any el 07/06, codi Atles 13 (M.Illa)  18 ex. el 23/09 (M.Illa)  26 ex. el 14/10 (M.Illa)  15 ex. el 28/10 (M.Illa) 


24 ex. el 13/11 (M.Illa)  14 ex. el 18/11 (M.Illa, M.Batriu)  19 ex. el 16/12 (M.Illa)   

Fulica atra  Fotja vulgar    Estatus:  Present tot l’any; nidificant segur. Citacions d’interès numèric: ≥3 exemplars  Aiguamoll de la Bòbila 3 ex. el 04/02 al 15/04 (M.Illa)  3 pollets recent nascuts el 15/04, codi Atles 19 (M.Illa)  6 pollets el 24/04, codi Atles 19 (M.Illa)  4 ex. adults el 29/04 (M.Illa)  3 ex. del 06 al 13/05 (M.Illa)  4 pollets el 06/05, codi Atles 19 (M.Illa)  3 pollets el 13/05, codi Atles 19 (M.Illa)  4 ex. el 22/05 (M.Illa)  7 ex. (5 adults i 2 immadurs de primer any) el 24/05, codi Atles 13 (M.Illa)  4 ex. el 30/05 (M.Illa)  4 ex. (2 immadurs de primer any) el 15/06, codi Atles 13 (M.Illa)  3 immadurs de primer any el 16/06 (J.Comellas)  3 ex. l’01/07 (M.Illa)  5 ex. el 09/07 (M.Illa)  10 ex. l’11/07 (M.Illa)  3 ex. el 17/11 (M.Illa)   


Himantopus himantopus  Cames llargues    Estatus:  Migrador regular, especialment al pas prenupcial. 

© Marc Illa 

Aiguamoll de la Bòbila 3 ex. el 12/06 (M.Illa)   

© Marc Illa

     

Charadrius dubius  Corriol petit    Estatus:  Ocasional durant la primavera i inicis de l’estiu.  Aiguamoll de la Bòbila 1 ex. mascle el 20/03 (M.Illa)  1 ex. femella el 22/05 (M.Illa)  2 ex. (mascle i femella) el 22/06 (M.Illa)   

Vanellus vanellus  Fredeluga    Estatus:  Hivernant, enguany apareix 1 immadur en migració postnupcial a l’estiu.  Aiguamoll de la Bòbila 1 ex. el 07/06, el 23/06 i el 06/07; immadur (M.Illa) 


1 ex. immadur (possiblement el mateix que al juny i el juliol) el 02/09 (M.Illa, J.Manubens i J.Illa)  © Marc Illa 

Camps voltant Aiguamoll 3 ex. el 02/10 en un camp en guaret (M.Illa)  3 ex. el 12/12 en un camp inundat (M.Illa)  1 ex. el 19/12 al mateix camp inundat (M.Illa)   

Philomachus pugnax  Batallaire    Estatus:  Accidental.  Aiguamoll de la Bòbila 1 ex. tipus femella el 15/09 (J.Comellas)               © Jordi Comellas 


Scolopax rusticola  Becada    Estatus:  Hivernant escàs.  Aiguamoll de la Bòbila 1 ex. el 19/12 (M.Illa)  1 ex. el 23/12 (M.Illa)   

Tringa nebularia  Gamba verda    Estatus:  Ocasional de pas.  Aiguamoll de la Bòbila 1 ex. el 13/07 (J.Comellas)  1 ex. el 30/08 (J.Comellas, J.Manubens, B.Ferrer i   G.Carol)      © Jordi Comellas  30/08/2009                 

© Jordi Comellas  13/07/2009 


Tringa ochropus  Xivita    Estatus:  Present tot l’any, excepte al maig.  Aiguamoll de la Bòbila 1 ex. el 07/01 (M.Illa)  1 ex. el 04/02 (M.Illa)  4 ex. el 08/05 (M.Illa)  3 ex. el 12/06 (M.Illa)  4 ex. el 22/06 (M.Illa)  1 ex. el 21 i el 22/08 (J.Manubens)  1 ex. del 10 al 17/09 (M.Illa, J.Comellas)  © Jordi Comellas 

1 ex. el 07/10 (J.Comellas)   

Tringa glareola  Valona    Estatus:  Migrador ocasional, més abundant al pas prenupcial.  Aiguamoll de la Bòbila 1 ex. en pas a l’abril (R.Solà) 


Actitis hypoleucos  Xivitona    Estatus:  Ocasional durant l’estiu.  Aiguamoll de la Bòbila 1 ex. del 21 al 27/08 (J.Manubens, B.Ferrer, G.Carol)   

Larus ridibundus  Gavina vulgar    Estatus:  Ocasional durant el juny.  Aiguamoll de la Bòbila 1 ex. el 27/06 (J.Comellas)  © Jordi Comellas 

3 ex. el 13/10 (J.Comellas)                © Jordi Comellas


Larus michahellis  Gavià argentat    Estatus:  Ocasional.  Aiguamoll de la Bòbila 2 ex. el 30/05 (M.Illa)  1 ex. el 21/10 (M.Illa)   

Columba livia  Colom domèstic/roquer    Estatus:  Espècie molt abundant, present tot l’any. Nidificant segur al poble.  Aiguamoll de la Bòbila/Santpedor (poble) 100‐200 ex. durant tot l’any (M.Illa, M.Batriu)  Camps de Juncadella 91 ex. el 04/01, durant el SOCC (E.Sanllehí)   

Columba palumbus  Tudó    Estatus:  Present tot l’any; nidificació segura. Citació d’interès numèric: ≥50 exemplars.  Aiguamoll de la Bòbila 59 ex. el 22/02 (M.Illa)  61 ex. l’11/03 (M.Illa)       


Streptopelia decaocto  Tórtora turca    Estatus:  Molt abundant, present tot l’any; nidificació segura.  Camps de Juncadella 34 ex. el 04/01, durant el SOCC (E.Sanllehí)   

Streptopelia turtur  Tórtora    Estatus:  Ocasional durant l’estiu. Primera citació per a l’aiguamoll.  Aiguamoll de la Bòbila 1 ex. el 10/09 (M.Illa)   

Cuculus canorus  Cucut    Estatus:  Rar a l’aiguamoll. Regular a zones properes.  Camps de Juncadella 1 ex. el 31/05, durant el SOCC (E.Sanllehí)   

Myiopsitta monachus  Cotorreta de pit gris    Estatus:  Present tot l’any; no es comprova la nidificació al poble.  Aiguamoll de la Bòbila 2 ex. el 14/01 (M.Illa) 


2 ex. el 24/04 (M.Illa)  2 ex. del 27/06 a l’01/08 (M.Illa i J.Comellas)  3 ex. del 05 al 08/09 (M.Illa)  1 ex. l’11 i el 12/09 (M.Illa)  3 ex. el 16/09 (J.Comellas)  4 ex. el 18/11 (M.Batriu)   

Nymphicus hollandicus  Cotorra de les nimfes    Estatus:  Individu escapat.  Aiguamoll de la Bòbila 1 ex. el 08/05 (R.Solà)   

Tyto alba  Òliba    Estatus:  Present tot l’any; no nidifica. Nombroses egagròpiles recollides que confirmen la presència tot  l’any.  Aiguamoll de la Bòbila 1 ex. el 06/01  (M.Illa)  1 ex. el 13/06 (M.Illa)  1 ex. esplomissat als camps del costat  el 20/11 (M.Illa, B.Ferrer, J.Manubens)  (fotografia la dreta)    © Marc Illa 


Athene noctua  Mussol comú    Estatus:  Present tot l’any; no nidifica a l’aiguamoll. S’estimen 3 parelles als camps del voltant i 3 més a  Juncadella.  Camps del voltant de l’aiguamoll 1 ex. el 09/06 (J.Illa)  1 ex. el 15/09 (M.Illa)  1 ex. el 20/12 (M.Illa)   

Caprimulgus europaeus  Enganyapastors    Estatus:  Estival; nidificació possible al Coll de l’Om. Juncadella no s’ha mostrejat.  Coll de l’Om 1 ex. cantant l’01/07, codi Atles 3 (J.Illa)  Camps del voltant de l’aiguamoll 1 ex. el 17/08 (M.Illa, J.Illa)   

Caprimulgus ruficollis  Siboc    Estatus:  Estival; nidificació possible al Coll de l’Om. Juncadella no s’ha mostrejat.  Coll de l’Om 1 ex. cantant l’01/07, codi Atles 3 (J.Illa)     


Tachymarptis melba  Ballester    Estatus:  Estival; nidificació possible al poble. Ocasional a l’aiguamoll.  Aiguamoll de la Bòbila 2 ex. l’11/04 (M.Illa)  Concentració migratòria el 19/09 (M.Illa)  Santpedor (poble) 2 ex. es detecten durant tot l’estiu; nidificació possible (M.Illa)   

Apus apus  Falciot negre    Estatus:  Estival molt abundant; nidificació segura al poble.  Camps de Juncadella 20 ex. el 31/05, durant el SOCC (E.Sanllehí)   

Alcedo atthis  Blauet    Estatus:  Hivernant ocasional.  Aiguamoll de la Bòbila 1 ex. del 04 al 17/01 (M.Illa)  1 ex. el 13/02 (M.Illa)  1 ex. el 23/09 (J.Comellas)       © Jordi Comellas  23/09/2009 


Merops apiaster  Abellerol    Estatus:  Estival; nidificació possible als camps del voltant. Citació d’interès numèric: ≥5 exemplars.  Aiguamoll de la Bòbila 6 ex. el 09/04 (M.Illa)  17 ex. el 07/08 (M.Illa)  8 ex. el 12/08 (J.Comellas)   15 ex. el 13/08 (M.Illa)  12 ex. el 15/08 (M.Illa)  6 ex. el 21/08 (J.Manubens)  35 ex. el 31/08 (M.Illa)  10 ex. el 04/09 (M.Illa)  8 ex. el 05/09 (M.Illa)  Camps de Juncadella 24 ex. el 25/04, durant el SOCC (E.Sanllehí)  13 ex. el 31/05, durant el SOCC (E.Sanllehí)   

Coracias garrulus  Gaig blau    Estatus:  Estival; nidificant segur a Juncadella. Mai citat a l’aiguamoll.  Camps de Juncadella 2 ex. adults el 22/07, codi Atles 4 (C.Martorell)  5 ex. (2 adults i 3 joves) el 03/08, codi Atles 50 (J.Bosch)       


Upupa epops  Puput    Estatus:  Estival.  Aiguamoll de la Bòbila 1 ex. l’11/04, primera citació prenupcial (M.Illa)  1 ex. del 12 al 22/05 (M.Illa)  1 ex. el 14/07 (M.Illa)  Camps de Juncadella 2 ex. el 25/04, durant el SOCC (E.Sanllehí)   

Dendrocopos major  Picot garser gros    Estatus:  Mai citat a l’aiguamoll. Ocasional als bosquets de Juncadella.  Camps de Juncadella 1 ex. el 25/04, durant el SOCC (E.Sanllehí)   

Picus viridis  Picot verd    Estatus:  Present tot l’any, nidificació segura.  Aiguamoll de la Bòbila 1 ex. el 14 i el 17/01 (M.Illa)  2 ex. el 04/02 (M.Illa)  1 ex. el 13/02 (M.Illa)  1 ex. el 06/03 (M.Illa)  2 ex. l’11/03 (M.Illa) 


1 ex. del 15 al 18/03 (M.Illa)  1 ex. l’11/04 (M.Illa)  1 ex. del 12/05 al 22/06 (M.Illa)  2 ex. el 24 i el 26/06 (M.Illa)  1 ex. del 29/06 a l’11/07 (M.Illa)  3 ex. el 12/07 (M.Illa)  1 ex. del 08 al 15/08 (M.Illa)  2 ex. del 02 al 08/09 (M.Illa)  1 ex.l’01/11 (M.Batriu, J.Rovira)  1 ex. el 13/11 (M.Illa)  1 ex. de l’11 al 31/12 (identificat com a mascle el 23/12) (M.Illa, M.Pérez)  Camps de Juncadella 6 ex. el 04/01, durant el SOCC (E.Sanllehí)  1 ex. el 25/04, durant el SOCC (E.Sanllehí)   1 ex. el 31/05, durant el SOCC (E.Sanllehí)   

Galerida cristata  Cogullada vulgar    Estatus:  Present tot l’any; nidificació segura als camps del voltant. Citació d’interès numèric: ≥3 exemplars.  Aiguamoll de la Bòbila 5 ex. el 07/08 (M.Illa)  4 ex. el 05/09 (M.Illa)  3 ex. el 13/11 (M.Illa)  5 ex. l’11/12 (M.Illa)  7 ex. el 16/12 (M.Illa)  3 ex. el 21/12 (M.Illa)  Camps del voltant de l’aiguamoll 9 ex. el 12/12 (M.Illa) 


Camps de Juncadella 17 ex. el 04/01, durant el SOCC (E.Sanllehí)  10 ex. el 25/04, durant el SOCC (E.Sanllehí)  10 ex. el 31/05, durant el SOCC (E.Sanllehí)   

Alauda arvensis  Alosa vulgar  Estatus:  Hivernant.  Aiguamoll de la Bòbila 7 ex. el 12/12 (M.Illa)  2 ex. el 21/12 (M.Illa)  Coll de l’Om Diversos individus l’01/02 (M.Illa)  Camps de Juncadella 34 ex. el 04/02, durant el SOCC (E.Sanllehí)  2 ex. el 31/05, durant el SOCC (E.Sanllehí)   

Hirundo rustica  Oreneta vulgar    Estatus:  Present tot l’any exceptuant l’hivern. Nidificant segur al poble.  Aiguamoll de la Bòbila 3 ex. l’11/03, primera citació prenupcial (M.Illa)   1 ex. el 13/03 (M.Illa)  3 ex. el 18/03 (M.Illa)  4 ex. el 23/10, darrera citació de l’any (M.Illa)  Santpedor (poble) 1 ex.  l’11/03, primera citació prenupcial (M.Illa)  2 ex. el 13/03 (M.Illa)   


Delichon urbicum  Oreneta cuablanca    Estatus:  Present tot l’any exceptuant l’hivern. Nidificant segur al poble.  Aiguamoll de la Bòbila 2 ex. l’11/04, primera citació prenupcial (M.Illa)  Santpedor (poble) 3 ex. el 18/03, primera citació prenupcial (R.Alonso)     

Anthus pratensis  Titella    Estatus:  Hivernant.  Aiguamoll de la Bòbila 4 ex. el 02/12 (M.Illa)  1 ex. el 09/12 (M.Illa)  4 ex. el 16/12 (M.Illa)  2 ex. del 21 al 23/12 (M.Illa)  Diversos individus el 31/12 (M.Illa)  Camps del voltant de l’aiguamoll 1 ex. el 12/12 (M.Illa)  Coll de l’Om 1 ex. el 06/02 (M.Illa)  Camps de Juncadella 3 ex. el 04/01, durant el SOCC (E.Sanllehí)           


Motacilla alba  Cuereta blanca    Estatus:  Present tot l’any, nidificant segur. Citació d’interès numèric: ≥4 individus.  Aiguamoll de la Bòbila 7 ex. el 13/02 (M.Illa)  6 ex. l’11/03 (M.Illa)  2 ex. immadurs el 26/06 (M.Illa)  4 ex. el 21/08 (M.Illa)  7 ex. el 28/10 (M.Illa)  4 ex. el 18/11 (M.Illa)  4 ex. el 09/12 (M.Illa)  Camps del voltant 10 ex. el 12/12 (M.Illa)  Camps de Juncadella 14 ex. el 04/01, durant el SOCC (E.Sanllehí)  6 ex. el 25/04, durant el SOCC (E.Sanllehí)  7 ex. el 31/05, durant el SOCC (E.Sanllehí)   

Motacilla cinerea  Cuereta torrentera    Estatus:  Hivernant.  Aiguamoll de la Bòbila 1 ex. del 17 al 30/01 (M.Illa)  2 ex. del 04 al 08/09 (M.Illa)  1 ex. del 10 al 19/09 (M.Illa)  1 ex. el 02 i el 03/10 (M.Illa, J.Comellas)  2 ex. el 07/10 (M.Illa) 


3 ex. el 09/10 (M.Illa)  1 ex. el 10/10 (M.Illa)  2 ex. el 12 i el 13/10 (J.Comellas)  1 ex. el 14/10 (M.Illa)  2 ex. del 15/10 al 04/12 (M.Illa, J.Comellas,   M.Batriu, J.Rovira)  1 ex. el 09/12 (M.Illa) 

© Marc Illa  15/10/2009 

3 ex. l’11/12 (M.Illa)  1 ex. del 16 al 31/12 (M.Illa)  Santpedor (poble) 1 ex. de l’11 al 17/12 (M.Illa)   

Troglodytes troglodytes  Cargolet    Estatus:  Ocasional.  Aiguamoll de la Bòbila 1 ex. el 13/11 (M.Illa)   

Prunella modularis  Pardal de bardissa    Estatus:  Hivernant ocasional.  Aiguamoll de la Bòbila 1 ex. el 09/12 (M.Illa)       


Erithacus rubecula  Pit‐roig    Estatus:  Hivernant, rar fora del període d’hivernada. Citació d’interès numèric: ≥4 individus.  Aiguamoll de la Bòbila 1 ex. el 13/02, darrera citació hivernal (M.Illa)  1 ex. el 13/05 (M.Illa)  1 ex. el 15/10, primera citació hivernal (M.Illa)  5 ex. el 21/10 (M.Illa)  4 ex. el 13/11 (M.Illa)  4 ex. el 25/11 (M.Illa)  Camps de Juncadella 1 ex. el 04/01, durant el SOCC (E.Sanllehí)   

Luscinia megarhynchos  Rossinyol    Estatus:  Estival; nidificant segur. Citació d’interès numèric: ≥4 individus.   Aiguamoll de la Bòbila 2 ex. el 15/04, primera citació prenupcial (M.Illa)  1 ex. el 05/09, darrera citació postnupcial (M.Illa)  Camps de Juncadella 4 ex. el 31/05, durant el SOCC (E.Sanllehí)   

Luscinia svecica  Cotxa blava    Estatus:  Rara; primera citació per a l’aiguamoll.  Aiguamoll de la Bòbila 1 ex. el 16 i el 17/09 (J.Comellas) 

© Jordi Comellas  16/09/2009 


Phoenicurus ochruros  Cotxa fumada    Estatus:  Hivernant. Citació d’interès numèric: ≥3 individus.  Aiguamoll de la Bòbila 1 ex. femella el 13/03, darrera citació hivernal (M.Illa)  1 ex. femella l’11/09, primera citació hivernal (M.Illa)   3 ex. el 18/11 (M.Batriu)  3 ex. (2 femelles i 1 mascle) el 20/11 (M.Illa)  3 ex. (2 femelles i 1 mascle) el 09/12 (M.Illa)  7 ex. (3 mascles i 4 femelles) el 16/12 (M.Illa)  9 ex. el 19/12 (M.Illa)  4 ex. el 21/12 (M.Illa)  3 ex. (2 mascle i 1 femella) el 23/12 (M.Illa)  Camps de Juncadella 1 ex. el 04/01, durant el SOCC (E.Sanllehí)   

Phoenicurus phoenicurus  Cotxa cua‐roja    Estatus:  Migrador regular.   Aiguamoll de la Bòbila 2 ex.(mascle i femella) el 17/09  (J.Comellas)         

© Jordi Comellas 

© Jordi Comellas 


Saxicola rubetra  Bitxac rogenc    Estatus:  Migrador regular.  Aiguamoll de la Bòbila 2 ex. (mascle i femella) el 09/04 (M.Illa)  1 ex. femella el 15/04 (M.Illa)  2 ex. (mascle i femella) el 05/09 (M.Illa)  2 ex. (mascle i femella) el 16/09 (M.Illa)  1 ex. femella el 17/09 (J.Comellas)         

Saxicola torquatus  Bitxac comú    Estatus:  Hivernant.  Aiguamoll de la Bòbila 3 ex. (2 mascles i 1 femella) el 04/01 (M.Illa)  1 ex. mascle el 14 i el 21/01 (M.Illa)  2 ex. (mascle i femella) el 13/02 (M.Illa)  2 ex. (mascle i femella) el 07/10 (M.Illa)  2 ex. (mascle i femella) del 16/10 al 25/11 (J.Comellas, M.Illa, M.Batriu, J.Rovira)  1 ex. mascle del 05 al 09/12 (M.Illa)  5 ex. mascles el 12/12 (M.Illa)  4 ex. (2 mascles i 2 femelles) el 16/12 (M.Illa) 

© Jordi Comellas  17/09/2009 


2 ex. (mascle i femella) el 21/12 (M.Illa)  1 ex. femella el 23/12 (M.Illa)  1 ex. mascle el 24/12 (M.Illa)  Camps de Juncadella 1 ex. el 25/04, durant el SOCC (E.Sanllehí)   

Oenanthe hispanica  Còlit ros    Estatus:  Ocasional en migració, especialment durant la postnupcial i als camps de Juncadella.  Camps de Juncadella 1 ex. el 27/09 (M.Illa)   

Turdus merula  Merla    Estatus:  Ocasional, més habitual durant l’hivern.  Aiguamoll de la Bòbila 2 ex. el 02/07 (M.Illa)  1 ex. el 02/12 (M.Illa)  Camps de Juncadella 1 ex. el 04/01, durant el SOCC (E.Sanllehí)   

Turdus philomelos  Tord comú    Estatus:  Hivernant habitual.  Aiguamoll de la Bòbila 1 ex. l’11/03 (M.Illa) 


1 ex. del 19 al 23/12 (M.Illa) 

© Jordi Comellas  28/12/2009 

1 ex. el 28/12 (J.Comellas)  Coll de l’Om 1 ex. de l’01 al 06/02 (M.Illa)     

Cettia cetti  Rossinyol bord    Estatus:  Present tot l’any; nidificant segur. Citació d’interès numèric: ≥5individus.  Aiguamoll de la Bòbila 5 ex. l’111/04 (M.Illa)  5 ex. el 30/05 (M.Illa)  7 ex. el 05/09 (M.Illa)  6 ex. el 10/09 (M.Illa)  5 ex. el 19/09 (M.Illa)  Camps de Juncadella 1 ex. el 31/05, durant el SOCC (E.Sanllehí) (Citació d’interès geogràfic)   

Cisticola juncidis  Trist    Estatus:  Present tot l’any; nidificació possible. Citació d’interès numèric: ≥3 individus.  Aiguamoll de la Bòbila 2 ex. l’11/08, detectats en època i hàbitat de cria adequats (Codi Atles 2)  (M.Illa)   © Marc Illa     


Acrocephalus schoenobaenus  Boscarla dels joncs    Estatus:  Migrador regular. 

© Jordi Comellas  25/09/2009 

Aiguamoll de la Bòbila 1 ex. l’11/08 (M.Illa)  1 ex. el 25/09 (J.Comellas)           

Acrocephalus scirpaceus  Boscarla de canyar    Estatus:  Migrador regular i estival escàs; nidificació probable.  Aiguamoll de la Bòbila 1 ex. el 29/04 (M.Illa)  1 ex. el 13 i el 30/05 (M.Illa)  1 ex. el 13/06 (M.Illa)  3 ex. l’ 11/08 (M.Illa)  1 ex. del 02 al 04/09 (M.Illa)  5 ex. el 05/09 (M.Illa)  3 ex. el 08/09 (M.Illa)  1 ex. el 10/09 (M.Illa)  3 ex. el 19/09 (M.Illa)  1 ex. el 10/10 (M.Illa) 


1 ex. el 23/10 (M.Illa)  2 ex. el 28/10 (M.Illa)  1 ex. el 18/11 (M.Illa)  1 ex. el 25/11 (M.Illa)   

Acrocephalus arundinaceus  Balquer    Estatus:  Estival; nidificant segur. Citació d’interès numèric: ≥4 individus.  Aiguamoll de la Bòbila 1 ex. l’11/04, primera citació prenupcial (M.Illa)  5 ex. el 06/05 (M.Illa)  5 ex. el 22 i el 23/05 (M.Illa)  4 ex. del 07 al 10/06 (M.Illa)  5 ex. el 22/06 (M.Illa)  4 ex. l’01/07 (M.Illa)  2 ex. el 05/09, darrera citació postnupcial (M.Illa)   

Hippolais polyglotta  Bosqueta vulgar    Estatus:  Migrador regular i estival escàs. No comprovada la nidificació.   Aiguamoll de la Bòbila 1 ex. el 15/06 (M.Illa)  2 ex. l’11/07 (M.Illa)  1 ex. el 12 i el 14/07 (M.Illa)  2 ex. el 05 i el 10/09 (M.Illa)  1 ex. de l’11 al 16/09 (M.Illa i J.Comellas) 


Sylvia atricapilla  Tallarol de casquet     Estatus:  Present tot l’any, molt més escàs fora del període hivernal.  Aiguamoll de la Bòbila 2 ex. (mascle i femella) de l’11 al 15/04 (M.Illa)  1 ex. el 06/05 (M.Illa)  2 ex. (mascle i femella) el 15/09 (J.Comellas)  1 ex. mascle el 19/09 (M.Illa)   

Sylvia communis  Tallareta vulgar    Estatus:  Ocasional, força rara.  Santpedor (poble) 1 ex. mascle el 12/08 en un jardí (M.Illa)   

Sylvia undata  Tallareta cuallarga    Estatus:  Hivernant escàs.  Aiguamoll de la Bòbila 1 ex. del 09 a l’11/12 (M.Illa)  1 ex. el 27/12 (M.Illa)  Coll de l’Om 1 ex. el 12/12 (M.Illa)   


Sylvia melanocephala  Tallarol capnegre    Estatus:  Ocasional, més habitual durant el període hivernal.  Aiguamoll de la Bòbila 1 ex. femella el 16/09 (J.Comellas)    1 ex. mascle el 23/06 (M.Illa)  2 ex. (mascle i femella) el 16/12 (M.Illa)   

Phylloscopus bonelli  Mosquiter pàl∙lid    Estatus:  Ocasional.  Aiguamoll de la Bòbila 1 ex. el 10/10 (M.Illa i J.Illa)   

Phylloscopus collybita  Mosquiter comú    Estatus:  Ocasional fora del període hivernal. Citació d’interès numèric: ≥4 individus.  Aiguamoll de la Bòbila 6 ex. el 06/03 (M.Illa)  6 ex. l’11/03 (M.Illa)  1 ex. el 29/03 (M.Illa)  1 ex. l’11/04 (M.Illa)  1 ex. el 17/04 (M.Illa)  1 ex. el 13/08 (M.Illa) 


1 ex. el 16/09 (J.Comellas)  7 ex. el 16/10 (M.Illa)  4 ex. el 09/12 (M.Illa)  6 ex. l’11/12 (M.Illa)   

Phylloscopus trochilus  Mosquiter de passa    Estatus:  Migrador regular.  Aiguamoll de la Bòbila 4 ex. el 17/09 (M.Illa, J.Comellas)                 

© Jordi Comellas 

1 ex. el 19/09 (M.Illa)  1 ex. el 12 i el 14/10 (M.Illa)   

Regulus ignicapilla  Bruel    Estatus:  Ocasional.  Aiguamoll de la Bòbila 2 ex. el 18/11 (M.Illa) 

© Jordi Comellas 


Ficedula hypoleuca  Mastegatatxes    Estatus:  Migrador regular.  Aiguamoll de la Bòbila 1 ex. del 10 al 15/09 (M.Illa, J.Comellas)    

© Jordi Comellas

              4 ex. el 16/09 (J.Comellas)  3 ex. el 17/09 (M.Illa)  1 ex. femella el 18/09 (M.Illa)  2 ex. el 19/09 (M.Illa)  1 ex. el 23/09 (M.Illa)   

Aegithalos caudatus  Mallerenga cuallarga    Estatus:  Present tot l’any, més abundant a l’hivern.  Aiguamoll de la Bòbila 1 ex. el 04/01 (M.Illa) 


5 ex. el 07 i el 14/01 (M.Illa)  16 ex. el 16/01 (M.Illa)  3 ex. el 21/01 (M.Illa)  4 ex. el 28/01 (M.Illa)  5 ex. el 10/01 (M.Illa)  1 ex. el 04/02 (M.Illa)  4 ex. el 13/02 (M.Illa)  2 ex. l’11/03 (M.Illa)  16 ex. el 04/11 (J.Comellas)  2 ex. el 08/11 (M.Illa)   

Cyanistes caeruleus  Mallerenga blava    Estatus:  Ocasional fora de la hivernada.  Aiguamoll de la Bòbila 1 ex. del 21 al 30/01 (M.Illa)  1 ex. el 14/09 (J.Comellas)  1 ex. el 13/11 (M.Illa)  1 ex. del 25/11 al 16/12 (M.Illa)  4 ex. el 19/12 (M.Illa)  Santpedor (poble) 1 ex. el 07/02 (M.Illa)           


Parus major  Mallerenga carbonera    Estatus:  Present tot l’any; nidificant segur. Citació d’interès numèric: ≥4 individus.  Aiguamoll de la Bòbila 8 ex. (6 pollets) el 14/05 (M.Illa)  4 ex. immadurs el 15/06 (M.Illa)  4 ex. el 12/09 (M.Illa)  4 ex. el 19/12 (M.Illa)   

Certhia brachydactyla  Raspinell comú    Estatus:  Ocasional.  Aiguamoll de la Bòbila 1 ex. el 24/12 (M.Perez)   

Remiz pendulinus  Teixidor    Estatus:  Present tot l’any; no nidificant.  Aiguamoll de la Bòbila 1 ex. el 13/02 (M.Illa)  2 ex. mascles de l’11 al 15/04 (M.Illa)  6 ex. (2 mascles i 4 femelles) el 10/10 (M.Illa)  1 ex. mascle el 14/10 (M.Illa)  3 ex. (2 mascles i 1 femella) el 21/10 (M.Illa) 


4 ex. (3 mascles i 1 femella) el 25/10 (M.Illa)  1 ex. mascle el 06/11 (M.Illa)     

Oriolus oriolus  Oriol    Estatus:  Estival ocasional.  Aiguamoll de la Bòbila 1 ex. el 22/05 (M.Illa)  2 ex. el 26/06 (M.Illa)  Camps de Juncadella 1 ex. el 31/05, durant el SOCC (E.Sanllehí)   

Lanius meridionalis  Botxí meridional    Estatus:  Present tot l’any de forma ocasional.  Aiguamoll de la Bòbila 1 ex. el 17/01 (M.Illa)  1 ex. el 25/10 (M.Illa)  1 ex. l’01/11 (M.Batriu, J.Rovira)  1 ex. el 02/12 (M.Illa)  1 ex. del 19 al 23/12 (M.Illa)          © Marc Illa  17/01/2009 


Lanius senator  Capsigrany    Estatus:  Present tot l’any; nidificant segur als camps de Juncadella i al Coll de l’Om.  Aiguamoll de la Bòbila 1 ex. immadur el 19/08 (J.Comellas)                     

© Jordi Comellas 

1 ex. immadur el 03/09 (J.Comellas)  Camps de Juncadella  Mínim 2 ex. el 02/07; codi Atles 13, joves volanders (C.Martorell)   

Garrulus glandarius  Gaig    Estatus:  No citat a l’aiguamoll. Ocasional, nidificant segur als camps de Juncadella.  Camps de Juncadella 7 ex. el 09/08 (M.Illa, B.Ferrer, J.Manubens i G.Carol)   


Pica pica  Garsa    Estatus:  Present tot l’any; nidificant segur. Citació d’interès numèric: ≥30 individus.  Aiguamoll de la Bòbila 135 ex. el 05/01, al dormidor (M.Illa)  49 ex. el 07/01 (M.Illa)  30 ex. el 25/11 (M.Illa)  Camps de Juncadella 62 ex. el 04/01, durant el SOCC (E.Sanllehí)   

Corvus corone  Cornella negra    Estatus:  Present tot l’any de forma irregular.  Aiguamoll de la Bòbila 2 ex. el 21/01 (M.Illa)  1 ex. el 29/03 (M.Illa)  2 ex. l’11/04 (M.Illa)  3 ex. el 24/04 (M.Illa)  5 ex. el 08/08 (M.Illa)  4 ex. el 09/08 (M.Illa)  1 ex. el 04/09 (M.Illa)  4 ex. el 05/09 (M.Illa)  2 ex. el 19/09 (M.Illa)  2 ex. el 21/10 (M.Illa)  1 ex. el 24/10 (M.Illa)  3 ex. el 06/11 (M.Illa) 


4 ex. del 13 al 25/11 (M.Illa)  3 ex. el 27/12 (M.Illa)  Coll de l’Om 1 ex. el 06/02 (M.Illa)  Camps de Juncadella 3 ex. el 04/01, durant el SOCC (E.Sanllehí)   

Corvus corax  Corb    Estatus:  Ocasional.  Aiguamoll de la Bòbila 1 ex. el 12/10 (M.Illa)  1 ex. el 25/11 (M.Illa)  Santpedor (poble) 1 ex. sobrevolant el poble el 14/10 (M.Illa)  Camps de Juncadella 2 ex. l’11/04 (M.Illa)   

Sturnus vulgaris  Estornell vulgar    Estatus:  Present tot l’any; nidificació segura. Citació d’interès numèric: s’inclouen les 2 observacions de  més individus sense comptar els dormidors, que a l’estiu superen els 300 individus.  Aiguamoll de la Bòbila 55 ex. el 14/01 (M.Illa)  28 ex. el 30/01 (M.Illa)  Camps de Juncadella 420 ex. el 04/01, durant el SOCC (E.Sanllehí)       


Sturnus unicolor  Estornell negre    Estatus:  Present tot l’any en poc nombre.  Aiguamoll de la Bòbila 1 ex. l’11/04 (M.Illa)  1 ex. el 07/06 (M.Illa)  3 ex. l’01/11 (M.Batriu, J.Rovira)  X ex. el 18/11 (M.Batriu)  1 ex. del 02 al 12/12 (M.Illa)  3 ex. el 23/12 (M.Illa)  X ex. el 24/12 (M.Illa)   

Passer domesticus  Pardal comú    Estatus:  Present tot l’any; nidificant segur. Citació d’interès numèric: >20 individus.  Aiguamoll de la Bòbila 23 ex. (11 mascles i 12 femelles) el 04/01 (M.Illa)  27 ex. (13 mascles i 14 femelles) el 13/02 (M.Illa)  Camps de Juncadella 122 ex. el 04/01, durant el SOCC (E.Sanllehí)  49 ex. el 25/04, durant el SOCC (E.Sanllehí)  98 ex. el 31/05, durant el SOCC (E.Sanllehí)       


Passer montanus  Pardal xarrec    Estatus:  Present tot l’any; nidificant segur.  Aiguamoll de la Bòbila 4 ex. el 04/01 (M.Illa)  2 ex. el 07/01 (M.Illa)  5 ex.  el 13/05 (M.Illa)  3 ex. el 22/05 (M.Illa)  8 ex. el 30/05 (M.Illa)  4 ex. el 07/06 (M.Illa)  2 ex. el 10/06 (M.Illa)  1 ex. el 22/06 (M.Illa)  3 ex. el 26/06 (M.Illa)  4 ex. l’01/07 (M.Illa)  1 ex. el 09/07 (M.Illa)  8 ex. el 10/09 (M.Illa)  4 ex. el 15/10 (J.Comellas)  11 ex. el 06/11 (M.Illa)  1 ex. el 13/11 (M.Illa)  4 ex. el 18/11 (M.Illa)  1 ex. el 25/11 (M.Illa)  2 ex. el 09/12 (M.Illa)  3 ex. el 16/12 (M.Illa)  Camps de Juncadella 1 ex. el 04/01, durant el SOCC (E.Sanllehí)   


Petronia petronia  Pardal roquer    Estatus:  Present tot l’any de forma ocasional. Nidificant segur al poble.  Aiguamoll de la Bòbila 1 ex. el 13/02 (M.Illa)  Camps de Juncadella 2 ex. el 22/07 (C.Martorell)  Santpedor (poble) 4 ex. el 20/04, crits d’alarma d’un adult (codi Atles 8) (M.Illa)    

Fringilla coelebs  Pinsà comú    Estatus:  Hivernant comú, ocasional fora del període hivernal. Citació d’interès numèric: ≥15 individus.  Aiguamoll de la Bòbila 23 ex. (16 mascles i 7 femelles) el 07/01 (M.Illa)  20 ex. (12 mascles i 8 femelles) el 30/01 (M.Illa)  1 ex. mascle el 21/10, primera citació postnupcial (M.Illa)  22 ex. (14 mascles i 8 femelles)  el 16/12 (M.Illa)  17 ex. (13 mascles i 4 femelles) 23/12 (M.Illa)  Camps de Juncadella 45 ex. el 04/01, durant el SOCC (E.Sanllehí)   

Fringilla montifringilla  Pinsà mec    Estatus:  Hivernant rar.  Coll de l’Om 7 ex. l’01/02 en un camp amb altres fringíl∙lids (M.Illa) 


Serinus serinus  Gafarró    Estatus:  Present tot l’any; nidificant segur. Citació d’interès numèric: >5 individus.  Aiguamoll de la Bòbila 6 ex. el 30/01 (M.Illa)  8 ex. el 18/03 (M.Illa)  27 ex. el 23/10 (M.Illa)  7 ex. el 18/11 (M.Illa)  43 ex. el 25/11 (M.Illa)  78 ex. el 09/12 (M.Illa)  15 ex. el 16/12 (M.Illa)   

Carduelis chloris  Verdum    Estatus:  Present tot l’any; nidificació segura. Citació d’interès numèric: ≥3 individus.  Aiguamoll de la Bòbila 3 ex. el 28/10 (M.Illa)  Camps de Juncadella 7 ex. el 25/04, durant el SOCC (E.Sanllehí)   

Carduelis carduelis  Cadernera    Estatus:  Present tot l’any; nidificació probable. Citació d’interès numèric: ≥5 individus.  Aiguamoll de la Bòbila 63 ex. el 07/01 (M.Illa) 


9 ex. el 14/01 (M.Illa)  9 ex. el 21/10 (M.Illa)  6 ex. del 27/11 al 02/12 (M.Illa)  24 ex. el 09/12 (M.Illa)  16 ex. el 16/12 (M.Illa)  25 ex. el 23/12 (M.Illa)   

Carduelis cannabina  Passerell comú    Estatus:  Ocasional, més habitual durant l’hivern.  Aiguamoll de la Bòbila 1 ex. mascle el 26/06 (M.Illa)  1 ex. el 06/11 (M.Illa)  3 ex. el 13/11 (M.Illa)  2 ex. el 18/11 (M.Illa i M.Batriu)  1 ex. el 25/11 (M.Illa)  4 ex. el 04/12 (M.Illa)  6 ex. el 09/12 (M.Illa)  X ex. el 21/12 (M.Illa)   

Emberiza citrinella  Verderola    Estatus:  Hivernant escàs.  Aiguamoll de la Bòbila 3 ex. el 13/11 (M.Illa) 


Emberiza cirlus  Gratapalles    Estatus:  Present tot l’any, més habitual durant la hivernada.  Aiguamoll de la Bòbila 1 ex. femella el 17/01 (M.Illa)  1 ex. mascle el 13/02 (M.Illa)  2 ex. el 19/09 (M.Illa)  1 ex. mascle el 12/12 (M.Illa)  Camps de Juncadella 2 ex. el 04/01, durant el SOCC (E.Sanllehí)  1 ex. el 25/04, durant el SOCC (E.Sanllehí)   

Emberiza schoeniclus  Repicatalons    Estatus:  Hivernant abundant. Citació d’interès numèric: ≥10 individus.  Aiguamoll de la Bòbila 20 ex. (12 mascles i 8 femelles) el 04/01 (M.Illa)  16 ex. (8 mascles i 8 femelles) el 07/01 (M.Illa)  24 ex. (13 mascles i 11 femelles) l’11/01 (M.Illa)  18 ex. (8 mascles i 10 femelles) el 17/01 (M.Illa)  18 ex. (6 mascles i 12 femelles) el 21/01 (M.Illa)  19 ex. (11 mascles i 8 femelles) el 23/01 (M.Illa)  1 ex. femella el 18/03, darrera citació prenupcial (M.Illa)  1 ex. mascle el 14/09, primera citació postnupcial (M.Illa)  13 ex. el 28/10 (6 mascles i 7 femelles) (M.Illa)  29 ex. (15 mascles i 14 femelles) el 06/11 (M.Illa) 


38 ex. (17 mascles i 21 femelles) el 13/11 (M.Illa)  17 ex. (8 mascles i 9 femelles) el 18/11 (M.Illa)  20 ex. (12 mascles i 8 femelles) el 25/11 (M.Illa)  21 ex. (12 mascles i 9 femelles) el 02/12 (M.Illa)  21 ex. (11 mascles i 10 femelles) el 09/12 (M.Illa)   

Emberiza calandra  Cruixidell    Estatus:  Present tot l’any; hivernant nombrós i nidificant possible. Citació d’interès numèric: ≥20 individus.  Aiguamoll de la Bòbila ≈70 ex. el 05/01, dormidor (M.Illa)  90 ex. el 07/01, dormidor (M.Illa)  45 ex. el 21/01 (M.Illa)  46 ex. el 30/01 (M.Illa)  64 ex. el 05/09, dormidor (M.Illa)  20 ex. el 16/09 (M.Illa)  ≈80 ex. el 17/09, dormidor (M.Illa)  34 ex. el 18/10 (M.Illa)  ≈60 ex. el 29/10, dormidor (M.Illa)  34 ex. el 06/11 (M.Illa)  ≈70 ex. el 13/11, dormidor (M.Illa)  29 ex. el 18/11 (M.Illa)  ≈80 ex. el 20/11, dormidor (M.Illa)  21 ex. el 02/12 (M.Illa)  24 ex. el 09/12 (M.Illa)  ≥217 ex. el 27/12, dormidor (M.Illa) 


Camps del voltant ≥50 ex. el 12/12 (M.Illa)  Camps de Juncadella 53 ex. el 04/01, durant el SOCC (E.Sanllehí)  42 ex. el 25/04, durant el SOCC (E.Sanllehí)  29 ex. el 31/05, durant el SOCC (E.Sanllehí)   


Llista d’observadors  Batriu, Miquel  Bosch, Josep  Burgos, Xavier  Carol, Guillem  Ferrer, Bernat  Illa, Jaume  Illa, Josep  Illa, Marc  Manubens, Joan  Martorell, Carles  Perez, Montserrat  Queralt, Marta  Rovira, Joan  Sanllehí, Enric  Solà, Climent  Solà, Ramon                   


Llista dels ocells observats  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

Ànec xiulador (Anas penelope)  Ànec griset (Anas strepera)  Xarxet (Anas crecca)  Ànec collverd (Anas platyrhynchos)  Ànec cullerot (Anas clypeata)  Guatlla (Coturnix coturnix) (camps voltant)  Perdiu roja (Alectoris rufa) (camps voltant)  Faisà (Phasianus colchicus) (camps voltant)  Cabusset (Tachybaptus ruficollis)  Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)  Bitó (Botaurus stellaris)  Martinet menut (Ixobrychus minutus)  Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)  Esplugabous (Bubulcus ibis)  Martinet blanc (Egretta garcetta)  Agró blanc (Casmerodius albus)  Bernat pescaire (Ardea cinerea)  Agró roig (Ardea purpurea)  Cigonya blanca (Ciconia ciconia)  Esparver d’espatlles negres (Elanus caeruleus) (Juncadella)  Milà negre (Milvus migrans)  Voltor (Gyps fulvus) (poble)  Àguila marcenca (Circaetus gallicus)  Arpella vulgar (Circus aeroginosus)   Astor (Accipiter gentilis)  Esparver (Accipiter nisus)  Aligot (Buteo buteo)  Àguila calçada (Aquila pennata)  Xoriguer comú (Falco tinnunculus)  Falcó pelegrí (Falco peregrinus)  Rascló  (Rallus aquaticus)  Polla d'aigua (Gallinula chloropus)  Fotja vulgar  (Fulica atra)  Cames llargues (Himantopus himantopus)  Corriol petit (Charadrius dubius)  Fredeluga (Vanellus vanellus)  Batallaire (Philomachus pugnax)   Becada (Scolopax rusticola)  Gamba verda (Tringa nebularia)  Xivita (Tringa ochropus) 


41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87.

Valona (Tringa glareola)   Xivitona (Actitis hypoleucos)  Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus  Gavià argentat de potes grogues (Larus michahellis)  Colom roquer (Columba livia)  Tudó (Columba palumbus)  Tórtora turca (Streptopelia decaocto)  Tórtora (Streptopelia turtur)  Cotorreta de pit gris (Myopsitta monachus)  Cotorra ninfa (Nymphicus hollandicus)   Òliba (Tyto alba)  Mussol comú (Athene noctua) (voltant de l'aiguamoll)  Enganyapastors (Caprimulgus europaeus) (voltant de l'aiguamoll)  Siboc (Caprimulgus ruficollis) (Coll de l’Om)  Ballester (Tachymarptis melba)  Falciot negre (Apus apus)  Blauet (Alcedo atthis)  Abellerol (Merops apiaster)  Gaig blau (Coracias garrulus) (Juncadella)  Puput (Upupa epops)  Picot verd (Picus viridis)  Picot garser gros (Dendrocopos major) (Juncadella)  Cogullada vulgar (Galerida cristata)  Alosa vulgar (Alauda arvensis)  Oreneta comuna (Hirundo rustica)  Oreneta cuablanca (Delichon urbicum)  Titella (Anthus pratensis)  Cuereta groga (Motacilla flava iberiae)  Cuereta torrentera (Motacilla cinerea)  Cuereta blanca (Motacilla alba alba)  Cargolet (Troglodytes troglodytes)  Pardal de bardissa (Prunella modularis)  Pit‐roig (Erithacus rubecula)  Rossinyol (Luscinia megarhynchos)  Cotxa blava (Luscinia svecica)   Cotxa fumada (Phoenicuros ochruros)  Cotxa cua‐roja (Phoenicuros phoenicuros)  Bitxac rogenc (Saxicola rubetra)  Bitxac comú (Saxicola torquatus)  Còlit ros (Oenanthe hispanica) (Juncadella)  Merla (Turdus merula)  Tord (Turdus philomelos)  Rossinyol bastard (Cettia cetti)  Trist (Cisticola jundicis)  Boscarla dels joncs (Acrocephalus schoenobaenus)  Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)  Balquer (Acrocephalus arundinaceus) 


88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126.      

Bosqueta vulgar (Hippolais polyglotta)  Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla)  Tallareta vulgar (Sylvia communis) (poble)  Tallareta cuallarga (Sylvia undata)  Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)  Mosquiter pàl∙lid (Phylloscopus bonelli)  Mosquiter comú (Phyloscopus collybita)  Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus)  Bruel (Regulus ignicapilla)  Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca)  Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)  Mallerenga emplomallada (Lophophanes cristatus) (poble)  Mallerenga blava (Cyanistes caeruleus)  Mallerenga carbonera (Parus major)  Raspinell comú (Certhia brachydactyla)   Teixidor (Remiz pendulinus)  Oriol (Oriolus oriolus)  Botxí meridional (Lanius meridionalis)  Capsigrany (Lanius senator)   Gaig (Garrulus glandarius) (Juncadella)  Garsa (Pica pica)  Cornella (Corvus corone)  Corb (Corvus corax)  Estornell comú (Sturnus vulgaris)  Estornell negre (Sturnus unicolor)  Pardal comú (Passer domesticus)  Pardal xarrec (Passer montanus)  Pardal roquer (Petronia petronia)  Pinsà comú (Fringilla coelebs)  Pinsà mec (Fringilla montifringilla) (Coll de l’Om)  Gafarró (Serinus serinus)  Verdum (Carduelis chloris)  Cadernera (Carduelis carduelis)  Lluer (Carduelis spinus)  Passerell (Carduelis cannabina)  Verderola (Emberiza citrinella)  Gratapalles (Emberiza cirlus)  Repicatalons (Emberiza schoeniclus)  Cruixidell (Emberiza calandra) 


Agraïments A Joan Manubens, Bernat Ferrer i Guillem Carol per les incomptables hores passades a  l’aiguamoll.  A Pep Illa per la revisió i aportació d’idees a les diferents versions de l’obra.  A Enric Sanllehí per facilitar‐me totes les dades del seu SOCC (Seguiment d’Ocells Comuns  de Catalunya) que realitza a Juncadella, i felicitar‐lo també per la feina feta, i a tots els  observadors, que han cedit les seves observacions per fer que l’anuari sigui possible.    L’anuari 2010 ja està en marxa.  Gràcies per la vostra col∙laboració!      Marc Illa, 27/04/2010   

Anuari ornitològic Aiguamoll Bòbila 2009  

Recull de les citacions més interessants de l'any 2009.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you