Page 1

GUTENBERG KIADÓ ■ NYOMDA ■ KÖNYVESBOLT


ÁRDELI SZÉP TÁNC A Sebő-együttes lemezével

Sebő, Kovács András Ferenc hallani a világot – magától értetődő foglalatosság s öröm. Ami a közelünkben történik, azt halljuk, ami távol tőlünk, arról hallunk. de azt hallod-e, amint angyal lépdel lengő lajtorján? hát azt, ahogy karmos szelek zimankót hordanak? A ciripelgető csöndet, a csokros csillagcsengőt? Ég és föld táncát, minden mozgásnak, hangnak és szónak színes lélegzetét? Ez a könyv, Kovács András Ferencnek a Sebő-együttes által megzenésített verseivel, Kürti Andrea csudaszép rajzaival ilyen élményt kínál!

vers illusztrálta: kür� andrea 17 x 21,5 cm / keménytábla / 60 oldal / 2018 / 6+


a FÜTTyöS LEGÉNy Csángó népmesék

A csángó népcsoport neve kóborlót, bandukolót, vándorlót jelent. ilyenek a meséik is: kanyargósba váltó egyenesek, mint az út, mindig váratlan részletbe botlók, mint az utazó. Ebben a könyvben fütyörészéssel nyerheted el a királyleány kezét, kibabrálhatsz csínytevő szomszédjaiddal, fizetség helyett dió a béred, sokszor az eszeddel kell igazságot tenned – de ha bármikor bajban találnád magad, beszélő kutyák és varázserejű madarak sietnek a segítségedre.

Népmese illusztrálta: kür� andrea 23,5 x 25,5 cm / keménytábla / 48 oldal / 2018 / 5+


kiRÁLyLÁNy a LÁNGPaLoTÁBaN Erdélyi szász népmesék

Ez a meséskönyv útipasszus: az erdélyi szász mesék lebilincselőn izgalmas világába invitálja társas utazásra az olvasót, oda, ahol lépten-nyomon rózsalányt kereső árvák, lódításban mértéket nem ismerő szolgalegények, rézlábú, ezüstkezű, aranyfürtű pásztorok, beszélő bikát terelő, serteruhát viselő legkisebbek szegődnek mellé társul.

Népmese Románia Legszebb könyvei (Cele mai frumoase cărți din România) 2016 / A legszebb könyvillusztrációnak járó díj / illusztrálta: kür� andrea 23,5 x 25,5 cm / keménytábla / 48 oldal / 2016 / 5+


mÉRT NEm TUdNak a FÁk jÁRNi? Erdélyi cigány népmesék

Egy fortélyos anya ráijeszt a farkasra, a világ legmarkosabb királya az ördöggel is összemérné erejét, egy eszes leány visszaszerzi, amit ármánnyal elvettek tőle – a cigány népmesekincs ezen szereplői elevenednek meg sok más társukkal egyetemben ebben a kötetben, hogy kísérőnek szegődjenek az olvasó mellé olyan tájakra, ahol váratlan és leleményes csavarok alakítják az események sorát, a képzelőerő pedig csúfolódva nevet a hétköznapi logikán.

Népmese Szép magyar könyv 2015 / oklevél / illusztrálta: kür� andrea 23,5 x 25,5 cm / keménytábla / 48 oldal / 2015 / 5+


CSiHÁN kiRÁLyúRFi Székely népmesék

„volt egyszer hetedhét országon is túl egy szegény asszonynak egy fia, aki reászánta magát, hogy szolgálni menjen…” – aligha van alkalmasabb mesekezdő formula, hogy utat nyisson a székely népmesék ámulatos zugaival mindig felfedezendőt kínáló világába, ahol szalonnafa nő, csókalányok és beszélő rókák forgolódnak, és még a király legkisebb fia sem könnyen leli meg a helyes ösvényt.

Népmese Románia Legszebb könyvei (Cele mai frumoase cărți din România) 2015 / Shortlist / illusztrálta: kür� andrea 23,5 x 25,5 cm / keménytábla / 48 oldal / 2014 / 5+


aZ öSSZECSUkHaTó NaGymama Szőcs Margit Gondold, hogy egy repülőtér csarnokában állsz, hátraszegett fejjel fürkészed az információs táblát. tucatnyi induló járat meganynyi különleges hely, váratlan történés és meglepő dolog felé. te pedig olyan úti célt választhatsz, amilyenre csak kedved szottyan. Könnyű ilyen szabadjegyre szert tenni – csak üss fel egy jó mesekönyvet! Ami pörgős és mókás és árgus és csíntalan, meg töprengő, fancsali, álmodozó és szelíd. Százszámra mutat meg világokat. Például, mint ez itt.

Mese illusztrálta: kür� andrea 17 x 25 cm / keménytábla / 144 oldal / 2017 / 6+


vajoN NaGyi ÉS aZ aRaNyÁSók Szabó róbert Csaba Melyik 12 éves ne cserélne szívesen Ferkóval? rajtvonalnál a vakáció, zenész szülei hosszú európai turnéra indultak, cuccai hátizsákba gyömöszölve, és ötven perc múlva vonatra száll, hogy vajon Nagyi hegylábi városkájában töltse a nyarat. ráadásul Zsuzsi is jelezte, hogy ezúttal sem áll szándékában kimaradni a szünidő egyetlen izgalmas mozzanatából sem, legyen szó túrós bukták eltüntetéséről, céllövészetről, patakparti búvóhely építéséről. Elég klassz recept egy kalandhoz?

i�úsági meseregény illusztrálta: orosz annabella 17 x 25 cm / keménytábla / 64 oldal / 2017 / 7+


BodZaBÉL László Noémi Akkurátus természetrajz, színpompás atlasz, anyagismereti szótár a gyermek lelkének vadszürke és vizes, napsárga és sebesen guruló univerzumához. E könyv soraiban ott van miden alkatrész, rugó, érzés és gondolat: tollak, tüskék, csillagok, üvegszilánkok és konzervdobozok, karton, zokni, almahéj, bágyadt plüsskutya és nyolc habókos zebrapinty, fényreszelék, fellegsavó, rojt meg bojt, sírás, döbbenet, kacagás. Plusz a milliárd további, szintén nélkülözhetetlen alkotóelem...

vers illusztrálta: kür� andrea 14,5 x 24,5 cm / keménytábla / 120 oldal / 2017 / 5+


LENCSi köNyvE versek egykori gyermekhangra

Albert homonnai Emőke Egy régi-új történet nátronpapírból kigöngyölt pillanatképei. versek egykori gyermekhangra. Lencsi könyve. hogy ki ő, mi ő – arra megannyi válasz van, itt most három tucatnyi versben, még annyi rajzban. Kislány, ficergés anya szeme sarkában, fészkelődés apa ölelésében, a kamrapolctól ungon-berken, leányiskolán, légópincén át vezető felfedezőutak sora. Lencsi, mint a vers: játszik szőnyegmintán, macskakövön, húron, duzzogva, kacagva, akaratosan és önfeledten. Mint a gyermek. Mint te.

vers illusztrálta: Fazakas ildikó 16,5 x 21 cm / keménytábla / 44 oldal / 2017 / 6+


kUTyÁBóL SZaLoNNa Szólásversek és egyebek / A Kaláka együttes lemezével

Lackfi János Az ugye világos, hogy a tánchoz semmi több sem kell, mint egy jó pengeél, a csillaglátáshoz egy pofon, a papucsállathoz viszont nem elengedhetetlen a papucs? Egy jó gyermekvers-kötethez pedig fergeteges játék, na meg ritmus, mulattatás, szomorítás, lebegtetés, trükk, őszinteség és kacifánt. Ez a könyv átrendezi a gyermekszobát, telehordja duna-szaggal, prüszköléssel, zoknigombóccal, gyönyörű piranhával, magányos melós bácsival, színnel, zamattal – fültől fülig húzódó mosollyal. vers Szép magyar könyv 2016 / Fődíj / Románia Legszebb könyvei (Cele mai frumoase cărți din România) 2017 / Shortlist / illusztrálta: kür� andrea 14,5 x 24,5 cm / keménytábla / 160 oldal / 2016 / 7+


BaBa NÉNi ÉS mÁRk Cseh Katalin Ennek a verseskötetnek két főszereplője van: egyikük a za�rkék szemű, ezüstfehér kontyú baba néni – polgári nevén harmatfalvi baba rózsa –, aki egy nagyváros kis utcájában megbúvó kertes házban lakik, van „két szép szobája, takaros konyhája, hűvös, nagy pincéje, rekkenő padlása”. ott él vele a verstörténetek másik hőse, Márk, a kisfiú, aki „vágyországból érkezett, mert rossz helyen fékezett, és úgy került ide, a Földre”. Kettejük mindennapjairól, az ebédkészítő délelőttökből, a rajzolgató délutánokból és a mesehallgató estékből egyre táguló világok felé tartó kapcsolatukról szól érzőn és kedvesen Cseh Katalin, Kürti Andrea gyönyörű rajzai pedig pompásan emelik ki e versek komoly játékosságát. vers illusztrálta: kür� andrea 17 x 23 cm / keménytábla / 80 oldal / 2015 / 6+


RaGyoG a miNdENSÉG Erdélyi gyermekvers-antológia / A Kaláka együttes lemezével

A ragyog a mindenség a kortárs erdélyi irodalom 24 kiemelkedő alkotójától közöl mintegy 200 verset. Ez a kötet ugyanakkor hangsúlyosan több mint gyermekvers-antológia: rendhagyó módon arra vállalkozik, hogy teret adjon a vers, a rajz és a zene találkozásának. A versciklusok mindegyikét más-más – összesen 14 – Erdélyben alkotó művész illusztrálta, a gondolat és a folt, a rím és vonal képzeletbeli összefonódását pedig pompásan egészíti ki a muzsika: az antológiát a nemzetközi hírű Kaláka együttes albuma teszi teljessé, amelyen a kötet szerzőitől választott egy-egy vers szólal meg dallá kibontott költeményként.

vers illusztrálta: 14 Erdélyben alkotó grafikusművész 16,5 x 24,5 cm / keménytábla / 240 oldal / 2016 / 6+


MátyáS KiráLy�SoroZAt

mÁTyÁS kiRÁLy jUHÁSZa mÁTyÁS kiRÁLy ÉS a SZÁZESZTENdŐS EmBER a koLoZSvÁRi BÍRó benedek Elek illusztrálta: Csillag istván 23,5 x 25,5 cm / 36 oldal / 2010 / 5+

a SZaLoNTai kovÁCS aZ aRaNyCSiNÁLó ki ÁLmodTa a LEGSZEBBET? Móra Ferenc illusztrálta: mezey ildikó 23,5 x 25,5 cm / 36 oldal / 2010 / 5+

EGySZER voLT BUdÁN kUTyavÁSÁR Róka FoGTa CSUka, CSUka FoGTa Róka, vaRGa FoGTa miNd a kETTŐ a HÁRom kÉRdÉS Jókai Mór illusztrálta: keszeg Ágnes 23,5 x 25,5 cm / 36 oldal / 2010 / 5+


LAPoZóSoroZAt

vÁRoSi ÁLLaTok

a TENGER

demény Péter

balázs imre József

illusztrálta: orosz annabella 19 x 16 cm / 12 oldal / 2017 / 2+

illusztrálta: Tomos Tünde 19 x 16 cm / 14 oldal / 2016 / 2+

kakaSSZóTóL PaCSiRTÁiG

LÁZÁR-kERT

Kányádi Sándor

Lövétei Lázár László

illusztrálta: kür� andrea 19 x 16 cm / 12 oldal / 2015 / 2+

illusztrálta: damó istván 19 x 16 cm / 12 oldal / 2012 / 2+

aFRika

NaPSUGÁR-CSÍZió

László Noémi

Kovács András Ferenc

illusztrálta: Csillag istván 19 x 16 cm / 14 oldal / 2011 / 2+

illusztrálta: Fal�sz alexandra 19 x 16 cm / 12 oldal / 2011 / 2+


ŐSi RÁkok NyomÁBaN Egy természetbúvár kalandozási a tócsák világában

demeter László A vizenyős rétekről, árterekről az átlagember nem sokat tud: talán annyit, hogy nem szeret ott kirándulni, mert cipője könnyen a ragadós sár fogságában marad. Pedig a tócsák, tocsogók olyan ősi, de ma is rendkívüli változatosságot felmutató parányi életterek, amelyben jelenkori felfedezőként lehet újabb és újabb kalandokba bonyolódni, ismeretséget kötni egy tobzódó tündérvilág benépesítőivel – zöld tócsarákokkal, kék lebegőkandicsokkal, mocsári és gyepi békákkal, harisokkal… Ebben segít demeter László biológus élményalapú kalauza.

ismeretterjesztés 16,5 x 16,5 cm / keménytábla / 84 oldal / 2015 / 8+


SZÉLHÁRFa 99+1 haiku

Fekete vince Lehetséges-e pár szóban (mondjuk öt, hét, majd ismét öt szótagban) érvényes módon meghatározni a ‚nyár’ definícióját? Aligha? Na és így: „Zuhog az eső. / Simogatni tanulja / az ég a földet.”? Fekete vince kilencvenkilenc plusz egy haikuja mesteri ütemben – megfontoltan – teszi többirányúvá, gazdagabb villódzásúvá a hagyományos tömör formát, elgondolkodtatóan ismerős, énközeli környezetbe helyezve pillanatnyi impressziókat és emberöltőnyi következtetéseket. A száz haiku világát Láng orsolya pontokból, görbékből, foltokból építkező hangulat-illusztrációi foglalják keretbe. haiku illusztrálta: Láng orsolya 16,5 x 16,5 cm / keménytábla / 120 oldal / 2016 / 16+


„iSTEN

SEGEdELmÉvEL UdvaRomaT mEGÉPÍTETTEm...”

Történelmi családok kastélyai Erdélyben

bicsok Zoltán, orbán Zsolt Erdély nagy kastélykönyve egyszerre építészet- és családtörténeti monográfia, az erdélyi épített örökség relikviáinak képes albuma, kivételes szakirodalmi forrásmunka és alapkönyv az erdélyi kulturális turizmushoz. A levéltáros és történész szerzőpáros tízéves terep- és kutatómunkával, levéltári forrásokból, köz- és magángyűjteményekből tárta fel, és a helyszíneket bejárva több ezer felvétellel dokumentálta a 135 kastély jelenlegi állapotát. A kötet 640 oldalon, közel 1200 színes fénykép beágyazásával tárgyalja a legfontosabb nemesi családok, kastélyaik, váraik, birtokaik, történetét. Monográfia 21,5 x 25,5 cm / keménytábla / 640 odal / 2015 / 14+


NyERGESTETŐ a LELkiiSmERET ÁGkERESZTESkoPjaFÁS TEmETŐjE a nemzeti kegyelet néprajzi földrajza

balázs Lajos Nyergestetőről inkább a történelemkönyvekben, történészek tanulmányaiban, útleírásokban olvasni, de költőket, művészeket is megihletett. Ez a könyv nem a nyergestetői csata történetét meséli el, nem történelmi hitelességet, pontosságot keres, hanem azt, ahogyan él egy történelmi esemény az emberek tudatában, hogyan hat, milyen érzéseket, érzelmeket gerjeszt, milyen emlékeket tart ébren vagy takarékon a 20–21. század embere. Egyszóval, másképpen elmondott történelemmel szembesül az olvasó. Néprajz 21,5 x 25,5 cm / keménytábla / 120 odal / 2018 / 14+


HUSZoNNÉGy Blokkregény

Zsidó Ferenc Panelház. Pár ezer tonna, meghatározott rendben egymáshoz illesztett vasbeton-elem, tégla, cserép, szurok. riport. helyszíni tapasztalatok szintézise, de mivel ilyeneket szinte bármivel kapcsolatban lehet szerezni, érdekes események sorozatára összpontosít. blokkregény. Amikor kiégése peremén egy újságíró elhatározza, hogy riportot készít egy tömbházzal, emeletről emeletre, a pincétől a lomtárig, kicsinyes nyűgök és mágikus fordulatok, ébrenlét és vízió között. izgalmas, lendületes és meghökkentő. En bloc.

regény 12,5 x 18,5 cm / keménytábla, védőborító / 408 oldal / 2017 / 16+


GUTENBERG kiadó A Gutenberg Kiadó eddigi – közel tíz év alatt létrehozott – portfóliójában egyaránt szerepelnek a szépirodalom, a tényirodalom és az ismeretterjesztő irodalom tárgyköreihez sorolt könyvek. Ez annak az eredménye, hogy progresszív szemléletű kiadóként folyamatosan szeretnénk felhívni az olvasók figyelmét a jelentős kulturális információforrást jelentő, mérvadó értékeket közvetítő művekre és azok megalkotóira. Szívesen mutatunk elkötelezettséget az átfogó jellegű, nagy munkavolumenű kiadói tervek iránt, ez a hozzáállás rendszerint találkozik az olvasótábor igényeivel: több eddigi könyvünket ismétlődő kiadások révén, magas példányszámban tehettük hozzáférhetővé. Legfontosabb irányvonalunkat azonban már a kezdetektől az igényes tartalmú, művészi színvonalon illusztrált, kiállításukban is minőségi gyermekkönyvek jelentették. A kezdeti lendületet megőriztük, a kicsi és nagyobb gyermekek olvasáskultúrájára összpontosított figyelmünk pedig nőtt. Az olvasók ma már ezt tartják a kiadó fő ismérvének, ezzel a kvalitással kötik össze a Gutenbergkönyveket – mi pedig igyekszünk véghezvinni azt a folyamatot, amely révén a könyv az élményszerzés kézzelfogható eszköze lesz. Ez egyszerre feladat, kihívás és játék.


GUTENBERG Nyomda A csíkszeredai Gutenberg Nyomda 2008-as indulásakor a fokozott szakmai igényesség, a folyamatos innováció és technológiai fejlesztés iránt kötelezte el magát, és azóta ezen elvek jegyében állítja elő esztétikus, igényes nyomdai termékeit ügyfelei számára. Az évek során több romániai és külföldi könyvkiadóval és kulturális intézménnyel dolgozott együtt, biztosítva így közel ezer könyvcím létrejöttét, a kereskedelmi megrendelések terén pedig számos nagyvállalatot, céget és közvetítőt tudhat elégedett partnerei között. Egy 2014-ben lezárult jelentős befektetés révén ma a Gutenberg Nyomda úgy a nyomóforma-készítésében, mint a nyomtatási technológiában és a kötészetben kategóriájában az iparág legmodernebb eszköztárát, gépeit és berendezéseit használja. Csapatában olyan elkötelezett és kiválóan képzett szakembereket foglalkoztat, akik munkájuk során kreatív látásmódjukat, az értékteremtő lelkesedésüket rendelik hozzá a kiemelkedő minőségű nyomdai termékekhez.


a köNyv úTja A könyv útja a Gutenberg Kiadó, Nyomda és Könyvkereskedés ötlete és kezdeményezése nyomán indított, óvodásoknak és kisiskolásoknak szóló tanműhely-foglalkozás. A legapróbb részletek feltárásával azt mutatják meg, miként születik, készül, és hogyan jut el az olvasókhoz a könyv. Ennek érdekében minden évben egy alkalommal tanműhellyé alakítjuk át azokat a tereket – a kiadót, a nyomdát és a könyvesboltokat – amelyben a Gutenberg csapatának tagjai dolgoznak. Így a gyermekek maguk válhatnak szerzőkké, illusztrátorokká, nyomdászinasokká és könyvesbolt-látogatókká, tehát lépésről lépésre, a folyamat aktív részeseiként nyernek betekintést a könyvek világába. A programban szervezett csoportok vesznek részt – alkalmanként akár félezer gyermek –, végigvezetjük őket a könyvműhely minden termén, az irodalmi és grafikai szerkesztéstől a nyomóforma és nyomat elkészültén át a kötészetig és a raktárig, és a könyvesboltot is meglátogatjuk. Majd segítünk nekik, hogy saját ötleteik, szövegeik és rajzaik felhasználásával elkészíthessék a maguk kötetét, annyi nekik ajándékozott példányban, ahány gyermek A könyv útjára lépett. A folyamatot az ebből az alkalomból készülő Műhelynapló című kiadvány örökíti meg.

MűhelyNAPLÓ GUTENBERG

MűhelyNAPLÓ A könyv útja

KIADÓ ■ NYOMDA ■ KÖNYVESBOLT

Csihán királyúrfi lépteivel mérve

MűhelyNAPLÓ A könyv útja

Mesézni tessék!

K N

GUTENBERG

Ö

KIADÓ ■ NYOMDA ■ KÖNYVESBOLT

Y

V

K

Ö

V

N Y

A könyv útja

A MűhelyNAPLÓ megjelenését támogatta:

GUTENBERG

KIADÓ ■ NYOMDA ■ KÖNYVESBOLT

A MűhelyNAPLÓ megjelenését támogatta:


GUTENBERG köNyvESBoLTok Az egyedi kialakítású, átgondolt és barátságos Gutenberg Könyvesboltok Marosvásárhelyen, Csíkszeredában és Székelyudvarhelyen több mint tízezer könyvcímmel várják az olvasókat. A legfontosabb erdélyi és magyarországi kiadók szépirodalmi, művészeti kötetei, albumai, szótárai, kézikönyvei alapos, szakmai és esztétikai támpontok alapján végzett válogatás után kerülnek a polcokra, iránymutató segítséget nyújtva ezzel az olvasóknak. A Gutenberg Könyvesboltok további erősségét a gyönyörű gyermekkönyvek jelentik: az üzletekben kialakított gyermeksarok a rendszeres foglalkozások, találkozások, közös meseolvasások, diafilmvetítések helye.


GUTENBERG oNLiNE köNyvESBoLT A gutenbergkonyvesbolt.ro (Románia) és a gutenbergkonyvesbolt.hu (Magyarország) címen működő webáruházainkat azért hoztuk létre, hogy leegyszerűsítsük a könyv olvasókhoz vezető útját. A „mindig nyitva tartó” könyvesbolt a Gutenberg Kiadó és a Pallas-Akadémia Könyvkiadó könyvújdonságait, legkeresettebb köteteit kínálja, emellett részletes információkkal, ajándékötletekkel szolgál és hírlevelet küld. Az online könyvesbolt webshopja abban lesz hasznotokra, hogy éljetek az ország bármelyik pontján is, most már könnyedén megrendelhetitek és kézhez kaphatjátok azokat a könyveket, amelyekre vágytok. Ka�ntsatok be hozzánk, várunk benneteket!

www.gutenbergkonyvesbolt.ro (románia) www.gutenbergkonyvesbolt.hu (Magyarország)


GUTENBERG KIADÓ ■ NYOMDA ■ KÖNYVESBOLT

KiAdó ■ NyoMdA Csíkszereda, Zsögöd u. 49., tel.: +40–743–091408 e-mail: kiado@gutenbergkiado.ro, www.gutenbergkiado.ro facebook: gutenbergkiado, instagram: @gutenbergkiado

CSÍKSZErEdAi KöNyvESboLt Csíkszereda, Petőfi u. 4., tel.: +40–752–031310 facebook: gutenbergkonyvesboltcsikszereda

MAroSváSárhELyi KöNyvESboLt Marosvásárhely, rózsák tere 56., tel.: +40–752–032950 facebook: gutenbergkonyvesboltmarosvasarhely

SZÉKELyUdvArhELyi KöNyvESboLt Székelyudvarhely, Márton áron tér 8., tel.: +40–752–032201 facebook: gutenbergkonyvesboltszekelyudvarhely

oNLiNE KöNyvESboLt www.gutenbergkonyvesbolt.ro (románia) www.gutenbergkonyvesbolt.hu (Magyarország)

Gutenberg Kiadó könyvkatalógus  

2018 május

Gutenberg Kiadó könyvkatalógus  

2018 május

Advertisement