Page 1

Árdeli szép tánc AS

Árdeli szép tánc Sebő • Kovács András Ferenc

9 786069 001004

Ez a könyv, Kovács András Ferencnek a Sebő-együttes által megzenésített verseivel, Kürti Andrea csudaszép rajzaival éppen ilyen élményt kínál!

Sebő • Kovács András Ferenc

Gutenberg Kiadó

ő-együ eb

s tte

ISBN 978-606-9001-00-4

Hallani a világot – magától értetődő foglalatosság, öröm és figyelem. Ami a közelünkben történik, azt halljuk, ami távol tőlünk, arról hallunk. Két, egymáshoz simuló falevél suttogását éppen csak, a felhőkbe kapó repülőgép harsogását de még hogy! De azt hallod-e, amint angyal lépdel a lengő lajtorján? Hát azt, ahogy karmos szelek zimankót hordanak? A ciripelgető csöndet, a csokros csillagcsengőt? Ég és föld táncát – minden mozgásnak, hangnak és elzengett szavaknak színes lélegzetét hallod-e?

l e m e z é ve l


Sebő • Kovács András Ferenc

Árdeli szép tánc

Gutenberg Kiadó síkszereda


Hajnali csillag peremén Hajnali csillag peremén várjuk a reggelt, te meg én harmatozó fény a házunk, mélybe kalimpál a lábunk. acsoracsillag peremén lessük az estét, te meg én elsuhanó fény a házunk, reszket a mélyben a lábunk. Földre bukó fény te meg én. Éjbe hunyó fény te meg én. obban a sóhaj-uszályunk csönd ciripelget utánunk.


Szüreti mulatságok em tud a hód röpülni Ha tud, akkor fácán! acskát fogott a pocok A papné tornácán. Ha az ökör röpülne őgne a pinty szépen! ickányt fej a vincellér edőlt borpincében. észeg szamár ha röpül ehetne rigó tán! ingár kutya cimbalmoz, S kesereg a nótán. ándor kecskék röpülnek ézi jámbor fácán! ovást olvas a bivaly égi járompálcán.


Csillagcsengõ égcsap csendül, jégcsap cseng – csillagcsengő égen leng. égcsap csücskén csüngő nesz – csilló neszből csengés lesz. égcsap csücskén fény csendül – égen csüngő szél lendül... égcsap csörren, csilló csend – csokros csillagcsengő cseng.


Bálványos él van. Az égbolt márványos. ár a magasban álványos vára ködökben álmodván... ár a bogár is a fák odván. ár a tavaszra az ábrándos, vén hegyek álma s álványos. Hó hull... Egy angyal Altorján lépdel a lengő lajtorján...


Erdélyi tél indent bef jnak, fednek zord havak. égcsap-szakáll csüng bölcs kunyhó-ereszrül Karmos szelek zimankót hordanak Aggult időben, Erdélyen keresztül. én fák az erdőn fölcsikorganak, H nyt csillagképek régi fénye rezdül, S az égi órák visszaforganak Aggult időben, Erdélyen keresztül Karmos szelek zimankót hordanak, égcsap-szakáll csüng bölcs kunyhó-ereszrül indent bef jnak, fednek zord havak.


20b. Árdeli szép tánc (3:08) Erdélynek a románok által használt Ardeal megnevezése valójában a régi magyar ejtés visszhangja, mint annyi sok más tulajdon- és köznév esetében is. Az alcímben olvasható Hódolat Weöres Sándornak nemcsak a csöngei ester iránti főhajtásra utal, hanem az gr tánc t kedvemből kezdet versére is, melyet már eöres is egy régebbi ének hatására írt. Ahogy ezt ő maga mesélte el nekünk a „ zépen kellő, híves szellő téged, l zsvár kezdet , . századi panorámavers volt az ihletője. De hiába az azonos, hajd táncos, kuruc kori forma – az Árdeli szép tánc mégsem olyan elemelten játékos és jókedv , mint a eöresi Ugrótánc. áték ez is, de jóval fanyarabb játék, mert életbevágóan személyes, szomorkás és vad is egyben. A három megnevezett folyó a Szamos, a aros és a Küküllő meghatározóan fontos szerepet játszottak KAF hajdani életében. És van itt egy komolyabban gondolt nagy idézőjel is az Így volt rég, úgy volt rég . Ez a táncbeli, szép panoráma, amely teljes világok szétesésének képeit mutatja, bizony már nem csak Erdélyről szól.


21. Sárpataki csujogatók (3:30) Költőnk különféle csujogatókat magyarán táncszókat nemcsak Kolozsvárott, a onostori ti táncházban, vagy a korabeli táncházlemezeken hallhatott, hanem közeli élményekből, rokoni közegből is gy jtögetett, még fiatalon, arossárpatakon. A duhaj táncolás közben kiáltozott ritmikus és rímelő verssorok – melyekkel kulturáltan, de lényegre tapintóan be lehetett szólni egymásnak – ősrégi hagyományból erednek. A táncolás egykor olyan lehetett nálunk is, mint amit a bihari románoknál láttunk a legutolsó időkig ütempáros, aprózó zenére nagy lábdobogással, nem éneklő, hanem hangosan kiáltozó párok járták. upra agnő zök el kabla aza ött ér ed, t mb at – rikoltja a Körmöcbányai táncszó körül, megörökítve egy ttal a tánc régi magyar nevét, megfelelőjét, közös nevezőjét a tombolást is. Szövegünkben egyebek mellett ismét a aros menti községek nevei röppennek fel. A zene a monarchiabéli térzenék meghitt hangulatához igazodik.


Az elhangzó versek tizennégy darabja ., ., ., ., ., a-b., a-b., ., ., a-b., ., ., a-b., . legutóbb a Hajnali csillag peremén agvető, cím gyerekvers-válogatásban jelent meg. Két vers az Őszi téli dallam k . először a att dal kban agvető, , a Pinduritaligala-dal . pedig az Egerek könyvében agvető, jelent meg. ovábbi öt vers az Ugratós . , a Kisded székely idyllium . , az Őszi önarckép a-b. , a Tzimbalom-variátzió . és az Ubi sunt? a-b. cím ek, habár hihetetlenül régen keletkeztek – külön kötetben még nem jelenhettek meg, könyvben mind kiadatlanok még.


Dallista • Tartalom . . . . . . a. b. a. b. . . . a. b. . a. b. . . . . a. b. a. b. .

Sebő-KAF gratós ............................................ KAF Nekeresdország királya vagyok .............................. 6 Sebő-KAF Hajnali csillag peremén ........................ 9 Sebő-KAF Szüreti mulatságok ............................ Sebő-KAF sillagcsengő ................................... 13 Sebő-KAF álványos ........................................ KAF Erdélyi tél ................................................. 17 Sebő-KAF Erdélyi tél KAF Szüreti ének ............................................... 18 Sebő-KAF Szüreti ének KAF Pinduritaligala-dal ....................................... 21 Sebő-KAF A falánk elefánt ................................ 22 Sebő-KAF aros hídja leszakad .......................... KAF Sárpataki tutajosdal ....................... . . ............ 26 Sebő-KAF Sárpataki tutajosdal Sebő-KAF Kisded székely idyllium ...................... 29 KAF Őszi önarckép ............................................. Sebő-KAF szi önarckép KAF Szénaillat .................................................. 33 Sebő-KAF Kínai dallam .................................... Sebő-KAF zimbalom-variátzió .......................... 37 Sebő-KAF szi-téli dallamok ............................ 38 KAF Ubi sunt? ................................................. Sebő-KAF bi sunt? KAF Árdeli szép tánc ........................................... Sebő-KAF rdeli szép tánc Sebő-KAF Sárpataki csujogatók .......................... Sebő Ferenc aá heru ...............................................

övidítések Sebő Sebő Ferenc zeneszerző KAF Kovács András Ferenc költő A kurzívval szedett címek a költő előadásában, zene nélkül hangzanak el.


Árdeli szép tánc AS

Árdeli szép tánc Sebő • Kovács András Ferenc

9 786069 001004

Ez a könyv, Kovács András Ferencnek a Sebő-együttes által megzenésített verseivel, Kürti Andrea csudaszép rajzaival éppen ilyen élményt kínál!

Sebő • Kovács András Ferenc

Gutenberg Kiadó

ő-együ eb

s tte

ISBN 978-606-9001-00-4

Hallani a világot – magától értetődő foglalatosság, öröm és figyelem. Ami a közelünkben történik, azt halljuk, ami távol tőlünk, arról hallunk. Két, egymáshoz simuló falevél suttogását éppen csak, a felhőkbe kapó repülőgép harsogását de még hogy! De azt hallod-e, amint angyal lépdel a lengő lajtorján? Hát azt, ahogy karmos szelek zimankót hordanak? A ciripelgető csöndet, a csokros csillagcsengőt? Ég és föld táncát – minden mozgásnak, hangnak és elzengett szavaknak színes lélegzetét hallod-e?

l e m e z é ve l

Sebő, Kovács András Ferenc: Árdeli szép tánc  

A Sebő-együttes lemezével Kürti Andrea rajzaival Gutenberg Kiadó, 2018

Sebő, Kovács András Ferenc: Árdeli szép tánc  

A Sebő-együttes lemezével Kürti Andrea rajzaival Gutenberg Kiadó, 2018

Advertisement