Page 1

Az Építőmérnöki Kar Kari Hallgatói Tanácsának Lapja| XLV / 1. szám | Szeptember

A lebegő mágnesvasút Emberfeletti sportteljesítmények BME Cycling Public holidays around the world

FÉLÉVES NAPTÁR FREE/INGYENES


IMPRESSZUM //

Ösztöndíjjal külföldön: Szilágyi Mariann beszámolója

18

Hullámok hátán: Fleit Gábor 6-7 kutatása Kivehető féléves naptár 12–13 Mérnökélet: Szathmáry Péter

4–5

A mágnesvasutak világa 8-9

A szerkesztőség

Tartalomjegyzék 2 KHT Hírek 2 Építőmérnöki Percek 4 „Merj álmodni, és vizsgáld meg az odavezető út minden lépését” 6 Hajók keltette hullámzások hatásának átfogó vizsgálata 8 A vasúti közlekedés csúcsa: a lebegő mágnesvasút 10 A világ leghíresebb terei 11 Public holidays around the world 12 Kivehető féléves naptár 14 Emberfeletti sportteljesítmények 15 Megalakult a BME Cycling, a műegyetemi kerékpáros egyesület 15 Kettétört szerelem 16 Bitcoin 17 Önkéntesség és szakmai gyakorlatok – külfödön 18 „Nem csak a szakmai tudás miatt érdemes egy félévet külföldön hallgatni” 19 Tudtad-e? 20 Szakkollégium 21 Zeneajánló 22 Programajánló 23 Sudoku 24 Viccek

Impresszum Karima A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Kari Hallgatói Tanácsának lapja

Baráz Cs. Dömötör (Döme)

Bólya Barbara

Tördelőszerkesztő

Tördelőszerkesztő

Czitrovszky Balázs (CzB)

Füstös Vivien

Cikkíró, fényképek

Cikkró, olv.szerk., törd.szerk.

Grivalszki Péter (Griva)

Gulyás Gabriella

Cikkíró

Cikkíró, olvasósszerkesztő

Jelöltek: Jászberényi A ndrás, Károlyi Roland, Peterle Soma

Lajkó Rebeka

Molnár Tamás

Fényképek: Képítő Fotókör, a szerzők és a világháló sötét bugyrai

Olvasószerkesztő

Cikkíró

Smudla Eszter

Szabó Evelin

Cikkíró, designer

Cikkíró

Szolnoki Roxána (Roxi) Főszerkesztő, cikkíró, olv.szerk.

Főszerkesztő: Szolnoki Roxána Felelős kiadó: Kovács Klementina (KHT) A Kari Lap bizottság delegáltja: Suhajda Richárd (EHK)

E-mail: karima@vpk.bme.hu szolnoki.roxana@vpk.bme.hu Honlap: karima.vpk.bme.hu Archívum: issuu.com/bmekarima Facebook: facebook.com/karimavpk Nyomdai munkák: Multiszolg Bt. Megjelenik ingyenesen, 800 példányban.

2017 SZEPTEMBER //

1


// HÍRMORZSÁK

KHT Hírek KHT // Ezúton is köszöntünk minden gólyát itt az Építőkaron! Idén Balatonlellén került megrendezésre a gólyatábor, ami a kevésbé jó idő ellenére is nagyon jó hangulatban telt. Reméljük mindenki jól érezte magát és számos új élmén�nyel gazdagodott.

Mi is az a KHT?

Oktatás

Információk

Mi, a Kari Hallgatói Tanács (KHT) az Épí-

Amennyiben az oktatást érintő kér-

Honlapunkon

tőmérnöki Kar hallgatóinak megfelelő

déseid vannak, problémád akad a ZH

körülnéznetek, hiszen bővebb informá-

képviseletéért vagyunk felelősek. Fela-

naptárral, tantárgyi követelmények-

ciót kaphattok az egyes pályázatokról,

datunk hallgatói jogaitok érvényesítése,

kel vagy segítséget szeretnél kérni

ösztöndíjakról valamint szabályzatok-

a nektek járó juttatások felosztása, a kari

szabályzat értelmezésében, fordulj az

ról, a GY.I.K.-fül alatt számos kérdésre

és kollégiumi közösségi élet lehetőségei-

Oktatási Bizottsághoz. Konkrét problé-

választ kaphattok.

nek megteremtése és segítése, valamint

mákkal, mint például a zárthelyik ja-

Keressetek minket bizalommal!

segítségnyújtás a szabályzatokkal, ügy-

vítása, ütközése, házifeladat-leadással

Kreditekben és élményekben gazdag fél-

menetekkel kapcsolatosan.

kapcsolatban fordulj a Tanszéki Ös�-

évet kívánunk mindenkinek! ■

mindenképp

érdemes

szekötőinkhez. Elérhetőségeiket meg-

Pályázatok

találod a honlapunkon vagy Facebook

Mi foglalkozunk többek között a szociális

oldalunkon.

Hivatalos honlapunk:

támogatásra leadott pályázatok bírálásával,

¢¢

kht.vpk.bme.hu

velünk találkozhattok majd az ehhez szük-

Kollégium

séges igazolások bemutatása során, amelyre

A Kollégiummal kapcsolatos ügyeite-

az első és második oktatási héten lesz lehető-

ket a Kollégiumi Egységes Felvételi és

ségetek. Ne feledjétek, mindenki csak az ál-

Információs Rendszeren (KEFIR) intéz-

KHT Facebook-oldal:

tala kiválasztott időpontban jöhet! Az ezzel

hetitek, kérdéseitekkel, problémáitok-

¢¢

kapcsolatos információkról a KHT hírcsa-

kal a Kollégiumi Bizottságot keressétek

tornáin (honlap, Facebook) értesülhettek.

bizalommal.

facebook.com/ BMEEMKKHT

Építőmérnöki Percek 73 milliárdos vasútfejlesztés Magyar Építők 31,25 km kilométeren újít-

Harmadik vágánnyal bővül a Déli összekötő vasúti híd

Megépül a kaposvári közlekedési központ

ják meg a vasúti pályát és biztosító be-

Magyar Építők A legforgalmasabb, az or-

Magyar Építők A 17,7 milliárd forintos be-

rendezést a Püspökladány–Ebes vasútvo-

szág két részét összekötő, kétvágányos

ruházás keretében a buszállomás a vas-

nalon. A felújítást követően 160 km/h-ás

vasúti híd hamarosan újabb vágánnyal

útállomás mellé kerül, az állomás fölé új

sebességgel utazhatunk majd a 225 kN

bővülhet, ezzel felszámolva az évtizedes

híd épül, és a környék is megújul.

tengelyterhelésű új pályán.

szűk keresztmetszetet. ¢¢

¢¢

krm.hu/33

¢¢

krm.hu/35

Bővül a lágymányosi campus

Nyolcemeletes magánkórház épül

Új technológiát hoz a Leier az országba

Magyar Építők A Magyar Tudósok körútján

Magyar Építők A belső Soroksári utat évek

Magyar Építők Az alapanyaggyártó 6 tele-

található Magyar Szentek Temploma egy

óta elcsúfító, félkész vasbetonszerkezet

pülésen bővít és egy új, 20 ezer négyzet-

részben föld alatti, zöldtetős, közösségi

végre új funkciót és befektetőket talált.

méteres üzemet épít Jánossomorján. A

funkciókat betöltő új szárnnyal bővül. ¢¢ ¢¢

krm.hu/34

krm.hu/36

bővítésekkel új technológiát hoznak az országba: az üzemekben előregyártott fal- és födémelemeket fognak előállítani. ¢¢

2

krm.hu/37

// 2017 SZEPTEMBER

krm.hu/38


HÍRMORZSÁK //

Épül a RIGÓ!

Modern arculat

iho.hu Elkezdték az új budapesti elektronikus beléptetőrendszer első kapuinak

¢¢

krm.hu/3e

telepítését a Deák téren. ¢¢

krm.hu/39

Októberben kezdődik a 3-as metró felújítása

szaki és Közlekedési Múzeum, a honlap-

Érdekes Világ Aggódik az Amazonas élővi-

Hír:

juk már böngészhető is.

lágáért a Texasi Egyetem kutatója vezette nemzetközi tudóscsoport, alaposabb

újítás tenderei még mindig sikertelenek,

száz duzzasztó megépítése előtt.

egyet leszámítva: az északi rész hat állo-

krm.hu/3a

nyi kapcsolatok és a közlekedési eszközök előtt tisztelgő dizájnt kap a Magyar Mű-

vizsgálatokat sürgetnek a tervezett több

¢¢

WeLoveBudapest Új, modern, az intézmé-

Kutatók az amazonasi duzzasztógátak ellen

Magyar Nemzet A több részre bontott fel-

mását a Strabag fogja felújítani.

¢¢

krm.hu/3f

„Mint a mókus fenn a fán…”

¢¢

krm.hu/3k

Honlap: ¢¢

krm.hu/3l

BaMa ...pont úgy nézelődhetünk majd a

Mi lesz a TüskeUszodával?

Nyugati-Mecsekben nemrégiben átadott

Index.hu Az Index értesülései szerint még

iho.hu Az egyik legforgalmasabb és leg-

tanösvényen, mely a lombkoronaszinten

a mai napig nem lehet rendeltetésszerűen

rosszabb állapotú magyar fővonal Gödöl-

kanyarog.

használni a Tüskecsarnok uszodáját. A

2020-ra megújul a 80a egy része lő–Hatvan közötti szakasza újul meg. A Gödöllői-dombságon rengeteg ívvel ren-

¢¢

krm.hu/3g

delkező, kétvágányú pálya 100-120-160

Metróállomás a semmi közepén

lésre tervezve épül át kb. 60 km-en.

Érdekes Világ Kínában, Csungkingben tör-

krm.hu/3b

Neptunban bejegyzett úszáskurzusok az aktuális tájékoztatás szerint szeptember 18-ával indulnak.

km/h sebességre és 225 kN tengelyterhe-

¢¢

¢¢

krm.hu/3m

tént az, hogy a metróépítés beelőzte a városépítést, így 2015 októberében egy olyan helyen adták át a 6-os metróvonal

Rég várt utat építettek Ferihegynél

egyik állomását, ahová a város még „nem

Magyar Építők A jogviszonyok tisztázása

ért oda”.

ugyan extra kihívást jelentett, de végül megépült, és átadták az összesen 2,6 km

¢¢

krm.hu/3h

hosszúságú, lakott területet elkerülő utat a XVII. kerületben. ¢¢

krm.hu/3c

Épül a világ második legnagyobb vízerőműve Érdekes Világ Kínában, hol máshol, a terv szerint 2022-től üzemelő erőmű gátja 300

„Fogd meg Józsi, és vidd!”

m magas, kapacitása 16 millió kilowatt

„Mérnöki műalkotások”

Érdekes Világ Nem volt ilyen egyszerű, de

lesz, és 20 millió tonna szén elégetését

Boredpanda.com

hidraulikus préssel valóban arrébb tol-

fogja kiváltani.

egy nehéz nap végére. A honlap ugyan

tak egy komplett villát Svájcban, mert útban volt egy idősek otthona megépíté-

¢¢

krm.hu/3i

krm.hu/3d

Római vízvezetékek

képgyűjtemény

angol nyelvű, de itt inkább a képek beszélnek. Na, kinek ismerős a 15-ös (lent)?

sénél. ¢¢

Kiváló

¢¢

krm.hu/3n

Délmagyar.hu …avagy mit szólt volna hozzá az ÁNTSZ? Régészek, kutatók gyanúja,

Formabontó körforgalom Budapesten

vizsgálatai szerint a vízvezetékek által az

Magyar Építők Az összekötendő utcák távol-

talmaztak súlyosan mérgező anyagokat.

ókori ivóvizek nagy koncentrációban tar-

sága miatt elnyújtott, piskóta, kutyacsont (kinek mi) formájú körforgalom épült a

¢¢

krm.hu/3j

II. kerületben.

2017 SZEPTEMBER //

3


// ÉPÍTŐKOCKA

„Merj álmodni, és vizsgáld meg az odavezető út minden lépését”

MÉRNÖKÉLET

VIVI // Ebben a hónapban a Szakkollégium egykori elnökét, Szathmáry Pétert kérdeztük a nagybetűs MérnökÉletről. Jelenleg Németországban él és dolgozik, így többek között megversenyeztettük vele az itthoni és a külföldi munkavállalás gondolatát. Kérlek, mutatkozz be!

az óvodai és általános iskolai élmények

nek nem szabadott volna így történnie,

Szathmáry Péter vagyok, és tavaly janu-

(ki ne szeretett volna a vizes homokba

nem jár kudos.

árban léptem ki az egyetemről a nagybe-

alagutakat készíteni), illetve a természet-

Mivel foglalkozol jelenleg, miből áll

tűs Életbe. 2009-ben kerültem a BME K

tudományok szeretete határozta meg, a

egy munkanap, egy munkahét?

épületének falai közé, ahol bár érdekelt

germanisztikát pedig a nyelvek iránti

Éppen a napokban zártuk le egy Drez-

a híd- és magasépítés is, végül geotech-

komoly érdeklődésem helyezte ilyen ma-

da-közeli agyagbánya továbbművelési

nika szakirányon végeztem el a BSc-t, és

gasra. Lábjegyzet: engem hála az égnek

tervét, amelyben a rézsűrendszerek ál-

ennek szellemiségét követve mérnökgeo-

még idejében felvilágosítottak, hogy mi a

lékonyságszámítása mellett a geometria

lógiát tanultam MSc-n. Több vállalatot

különbség építész és építőmérnök között,

optimalizálását végeztem. Kiköltözésem

bejárva jelenleg február óta Drezdában

így az szóba sem került már.

előtt 10 évig egy szót sem szóltam néme-

élek barátnőmmel, és a G.U.B. Ingenieur

Mi volt a legpozitívabb és a legnegatí-

tül, így az első projekteknél még nehéz

AG-nál dolgozom tervezőmérnökként.

vabb egyetemi élményed?

dió volt a műszaki leírás, de mostanra azt

Hogy kerültél külföldre?

Pozitív? Egyértelműen a Vásárhelyi Na-

is magabiztosan, egyedül készítem.

Először a gimnáziumom csereprogramjában töltöttem 2 hetet német cserediákként, majd BSc vége felé Erasmus-ösztöndíjjal Csehországban tanultam fél évig, és még szintén diploma előtt 6 hetet dolgoztam a törökországi Antalya-ban is az AIESEC szervezésében. Mindezek hozzásegítettek, hogy BSc diplomafélévem alatt

4

„2 TDK-mnak hála beleláttam a tudományos projektek működésébe és közelebbről megismerhettem több tanszéki dolgozót is.”

már komoly terveim voltak a további kül-

pok, főként az első 3 évben, mikor még

Irodában dolgozom, így a munkanapom

földi tapasztalatszerzésre, akkor azon-

az évfolyam java egyben volt. Ezek csak

átlagosnak mondható. A napi 8 órával

ban nem sikerült elnyerni a müncheni

egyszeri alkalmak, de ami szinte az egész

szabadon gazdálkodhatok, így ha több-

mesterképzésre

DAAD

képzés mellett végigkísért, az a Szakkol-

ször kicsit tovább maradok, azzal további

ösztöndíjat. A bogarat minden esetre si-

légium volt. A jó társaság, a szervezőmun-

szabadnapokat válthatok ki. Ez a rugal-

keresen elültettem a saját fülemben, így

ka, majd elnökségem idején a szervezet

masság kifejezetten tetszik.

MSc után nagyon megörültem, hogy a ba-

irányításával járó izgalmas és változatos

Kicsit az egyetem és a „nagybetűs élet”

rátnőm elnyerte az Erasmus-ösztöndíjat

feladatok hatalmas élményt nyújtottak és

kapcsolatáról: mi az, amit az egyete-

Drezdába. A helyszín tehát megvolt, az

mindig megérték a belefektetett temér-

men tanultál, és most nagy hasznát

időpont adott, ezek után csak be kellett

dek munkát. Emellett hatalmas pluszt

veszed, illetve mi az, amit szintén napi

ülni az autóba és menni.

adott megismerni a kart és az egyetemet

szinten alkalmazol, de nem ott tanul-

Kezdettől fogva építőmérnök akartál

több oldalról: 2 TDK-mnak hála beláttam

tad meg?

lenni?

a tudományos projektek működésébe és

Az alapvető talajmechanikai, geotechni-

A családunk idősebb generációiban nincs

közelebbről megismerhettem több tan-

kai és tartószerkezeti tudást természe-

mérnök, így nem mondhatnám, hogy ők

széki dolgozót is.

tesen az egyetemről hoztam magammal

ösztönöztek, viszont mindenben támo-

Negatívabb élményeim általában minde-

és ezek nélkül nem is tudnék dolgozni.

gattak, amiről úgy látták, hogy komolyan

zek koordinálásához fűződnek, ugyanis

Kifejezetten hiányolom azonban a külön-

gondolom. Így volt ez a pályaválasztással

akármennyi dolga van az embernek, egy

böző tervezőprogramok ismertetését az

is, amikor egymás alá került a listán az

nap akkor is csak 24 órából áll. Nomeg a

egyetemen. Mivel ez egy régebbi mantra,

építőmérnök, az ELTE germanisztika és

VEM tantárgyak. Ezek egyedüli okként

így tudtommal a tanterv is kezd eszerint

az energetikai mérnök. A végső sorrendet

döntöttek az MSc szakirányomról, ami-

átalakulni, de a szakkollégium továbbra

megpályázott

// 2017 SZEPTEMBER


ÉPÍTŐKOCKA //

is pótolhatatlan munkát végez a modern

szippantja akár a szokásosnál magasabb

Maga a város is csodálatosan szép, és sok-

szoftvert használó hallgatók képzésében.

fizetésért, vagy kedvezőbb feltételekkel

sok látnivalóval szolgál. Ezen a hétvégén

(Azt csak zárójelben, hogy a magasépítés-

is. Emiatt ha a megbízható anyagi háttér

például ismét utcafesztiváltól hangos a

ben felénk már a csapból is a BIM folyik,

a legeslegfontosabb, akkor irány külföld,

belváros, amelyet az – egyébként többe-

amiről egy átlag otthoni hallgató pont

mindenki másnak azt javaslom, hogy he-

zer fős – magyar közösség néhány tagjá-

annyit tud csak meg az egyetemen, mint

lyezkedjen el otthon és meglátja, jó dolga

val tervezünk bejárni.

ebből az interjúból.)

lesz.

Van-e valami jó tanács, amit szívesen

Mit gondolsz, az itthon és a külföld kö-

Mennyi szabadidőd van, és mivel töl-

megosztanál a jelenlegi hallgatókkal?

zül hol könnyebb, illetve hol érdeme-

töd?

Mindenképp legyenek hosszútávú célja-

sebb elhelyezkednie egy építőmérnök-

A háztartás teendői sajnos sok időnket

id, amelyek mentén a középtávú tervei-

nek?

elveszik, de barátnőmmel minden nap

det elkészítheted és a rövidtávú tetteidet

Bár sokan a pénzért költöznek ki (ami-

szakítunk időt sportra (akár csak egy séta

megválaszthatod. Szerencsére már nem

nek megvan az érthető alapja), nekem

formájában) és kikapcsolódásra. A hétvé-

abban a korban élünk, ahol a szülők kije-

hosszabb távú terveim vannak Magyar-

géink szabadabbak, olyankor általában

lölik a gyerekük életútját, amit neki csak

országon, amelyhez tőke és tapasztalat

van időnk lazsálni, valami komolyabb

teljesítenie kell, így tényleg azt mondom:

szükséges. A magyar építőipar jelentős

finomságot főzni és sütit sütni, illetve kb.

merj álmodni, és vizsgáld meg az odave-

deficitben van képzett mérnökökből és

minden második héten autóba pattanunk

zető út minden lépését. Sokat fogsz tanul-

az egyetemről kikerülőket azonnal fel-

és felfedezzük Szászország rejtett titkait.

ni magadról. ■

2017 SZEPTEMBER //

5


// ÉPÍTŐKOCKA

Hajók keltette hullámzások hatásának átfogó vizsgálata FLEIT GÁBOR // Napjainkban a hajókkal történő teher- és utasszállítás tekinthető talán a legkörnyezetkímélőbb utazási és teherszállítási formának, azonban az esetlegesen felmerülő kedvezőtlen hatások mégsem hagyhatók figyelmen kívül. A folyami hajózáshoz több ilyen ked-

hoz közeli (pl. nagy áramlási sebességű

a hullámok érkezésének irányáról és ter-

vezőtlen hatás is kapcsolható, pl. a vízi

zónák, vagy éppen a part). A hullámok

jedési sebességéről is (3. ÁBRA ).

élőlények hajócsavarral való ütközése

következtében a partközelében felkeve-

A hajókhoz köthető hullámesemények

súlyos mechanika sérüléseket okozhat,

redő finomhordalék hatással lehet a vi-

– tavi vagy tengeri hullámzásokkal

míg a különböző olaj és üzemanyag

zuális úton tájékozódó halfajokra, továb-

ellentétben – időben gyorsan változó

szennyezések vízminőségi problémák-

bá a zavaros vízben a növényi táplálék

paraméterekkel (pl. hullámmagasság,

hoz vezethetnek.

mennyisége is redukálódhat a fény beha-

periódusidő stb.) jellemezhetők, melyet

A Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszé-

tolási mélységének csökkenésével.

jól szemléltet az 1. ÁBRA , ahol kékkel a

ken folytatott doktori kutatásom kere-

A

komplex

vízfelszín mozgását jelöltük. Az ábrán

tein belül Dr. Baranya Sándor témave-

fizikai jelenségek valós körülmények

megfigyelhető, amit egyébként folyópar-

zetésével többek közt a hajók keltette

közt történő vizsgálata megköveteli a

ton járva szabad szemmel is láthatunk:

hullámok, illetve a hullámzáshoz köt-

legmodernebb mérési eszközök/eljárá-

a különböző nagyságú hullámok változó

hető áramlástani és hordalékdinamikai

sok alkalmazását. Expedíciószerű adat-

időtartamokon keresztül jelennek meg

folyamatok vizsgálatával foglalkozom.

gyűjtési kampányaink során egy-egy

a part közelében. A fentiek alapján fel-

A hajóhullámok egyik közismert – és

napra a folyópartra kitelepülve végzünk

merül a kérdés, hogy parteróziós, illetve

folyópartok mentén szabad szemmel is

folyamatos hullámzásméréseket. Hogy

élőhely szempontból melyik hatás az in-

látható – kedvezőtlen következménye

a lehető legátfogóbb képet kaphassunk

kább releváns: a rövid ideig tartó inten-

a

hullámzásokhoz

köthető

par-

a hajózás partközeli hidrodinamikai

zívebb (nagy hullámmagasságú), vagy

teróziós hatás. A partközeli nyugalmi,

hatásairól, egyidejűleg több pontban

az enyhébb, de jóval hosszabb ideig jelen

zérushoz közeli áramlási sebességek-

végzünk nagy időbeli felbontású (8-16

lévő hullámok? Ilyen és ehhez hasonló

hez képest, egy-egy hajó elhaladtát

Hz) háromdimenziós áramlási sebes-

kérdések megválaszolását tűzi ki célul a

követően átmenetileg (5-10 perc) nagy-

ségméréseket (ADV – Acoustic Doppler

doktori kutatás.

ságrendekkel nagyobb áramlási sebes-

Velocimeter), nyomásméréseket, vala-

A hullámzás intenzitása azonban nem

ségek alakulhatnak ki, melyek a sekély

mint videofelvételeket is készítünk a

csak időben, de térben is erős változé-

területeken kiülepedett finomhordalék

partközeli zónába érkező hullámokról.

konyságot mutat, melyet jól hangsúlyoz

(iszap) felkeveredését, szélsőséges eset-

Így tehát – a megfelelő adatfeldolgozási

a 2. ÁBRA . Az ábrán a hullámzás irányá-

ben pedig akár a nagyobb szemcsék

módszerek alkalmazásával – képet ka-

ba eső fenékközeli áramlási sebességek

(homok, kavics) mobilizálását is ered-

punk a hullámzáshoz köthető vízfelszín-

nagyságát látjuk az idő függvényében, a

ményezhetik. A parterózió végső soron

mozgásokról (1. ÁBRA ), a vízoszlopon be-

partvonaltól különböző távolságokban.

ezen mederalkotó szemcsék elmozdu-

lüli áramlási sebességviszonyokról (2.

Látható, hogy a parthoz legközelebb

lásaként,

ÁBRA ), továbbá a videofelvételek alapján

lévő, legsekélyebb területen alakulnak

hordalékfelkeverő,

tömeges

valamint

áthelyeződéseként

értelmezhető. Ökológiai szempontból kiemelt fontosságú továbbá a hajóhullámok hatása a partközeli élőhelyekre/élőlényekre: a hullámzás hatására megnövekedő áramlási sebességek a mederfenéken, vagy annak közelében élő élőlényeket (pl. makrogerinctelenek, halivadékok, halikrák stb.) le-, illetve elsodorhatják természetes élő-

6

helyükről, melyek így olyan területekre

1. ÁBRA : Vízfelszín kimozdulás (folytonos) és a becsült hullámmagasságok (pontszaggatott) az idő

kerülhetnek, ahol túlélési esélyük zérus-

mentén egy elhaladt hajó esetén.

// 2017 SZEPTEMBER


ÉPÍTŐKOCKA //

2. ÁBRA : Hullámzáshoz köthető áramlási sebességek időbeli változása, különböző, partvonaltól mért távolságok esetén.

ki a legnagyobb áramlási sebességek

pontból támogatják a terepi mérések. Egy

dernebb mérési módszerekkel sem lehet

(kék folytonos), melyek majdnem egy

részletesen kimért állapotra felépítjük

terepi körülmények közt magabiztosan

nagyságrenddel nagyobbak, mint a 4

a modellünket, és ha a mért és számí-

számszerűsíteni.

méterrel beljebb lévők (sárga folytonos).

tott eredmények (pl. sebességnagyságok

A bemutatott terepi mérési-, adatfeldol-

A Duna a vizsgált szakaszon kb. 400 m

szerinti összehasonlításban) jó egyezést

gozási- és számítógépes modellezési-

széles, fontos tehát érzékelni, hogy ilyen

mutatnak, akkor feljogosítva érezhetjük

módszerek tehát biztosítják a hajóhul-

aránylag kis keresztirányú távolságo-

magunkat, hogy olyan állapotokat (pl.

lámokhoz köthető, különböző tér- és

kon belül is milyen jelentős változások

más vízjárás állapot, más medergeomet-

időléptékű hidrodinamikai jelenségek

jelenhetnek meg.

ria stb.) is beépíthessünk a modellünk-

vizsgálatának lehetőségét. A doktori ku-

A fenti eredmények rámutatnak tehát,

be, melyekre mérések már nem állnak

tatás egyik célkitűzése egy, a bemuta-

hogy milyen nagy térbeli változékony-

rendelkezésre. A számítógépes modellek

tott elemekre épülő és azokat összefogó

ságot mutathatnak a vizsgált paramé-

továbbá olyan finomléptékű jelenségek

mérési-modellezési módszertan kidol-

terek, azonban ezek részletes feltárása

átfogó vizsgálatára is lehetőséget kínál-

gozása, mellyel a hajózás morfodinami-

a bemutatott pontbeli mérőműszerek-

nak, mint például a megtörő hullámok di-

kai hatásai megbízhatóan számszerű-

kel nem lehetséges. Nagyobb, akár több

namikája (4. ÁBRA), melyet még a legmo-

síthetővé válnának. ■

száz négyzetméteres területek vizsgálatára például képfeldolgozáson alapuló módszerek szolgáltathatnak eszközt. Az LSPIV (Large-Scale Particle Image Velocimetry)

módszerrel

videofelvételek

alapján van lehetőségünk a vízfelszínen kialakuló áramlási sebességek, valamint a hullámok terjedési sebességének és irányának becslésére (3. ÁBRA). A módszer

3. ÁBRA : Part közelébe érkező hullámok haladási sebessége képfeldolgozáson alapuló eljárás (LSPIV) alapján.

nagy előnye, hogy terepi alkalmazása mindössze egy kamerát igényel, továbbá, hogy területi sebességeloszlásokat tud szolgáltatni. Hangsúlyozandó azonban, hogy ettől az eljárástól nem várhatunk olyan tér- és időbeli részletességet, mint az ADV műszerektől. Előfordul, hogy olyan állapot vagy jelenség számszerű értékelését szeretnénk elvégezni, melyekre nem állnak, vagy nem tudnak rendelkezésre állni mérések (pl. egy tervezett folyószabályozás előzetes hatásvizsgálata). Ilyen esetekben fordulunk számítógépes modellekhez, melyek felépítését és ellenőrzését minden szem-

4. ÁBRA : Hullámtörés számítógépes szimulációja.

2017 SZEPTEMBER //

7


// ÉPÍTŐKOCKA

A vasúti közlekedés csúcsa: a lebegő mágnesvasút ROXI // Ez alkalommal újfent a vasút világában kalandoztam el egy kicsit. Már mindenki hallott a csodavonatokról, a számunkra lehetetlennek tűnő sebességekről. De míg a vákuumcsöves technológia gyerekcipőben jár, itt vannak nekünk a maglevek..

Az alapok

sebesség növelésére. Az utolsó rekordot

lórész) tekercseivel, melyek áram hatá-

A lebegő mágnesvasút olyan vasúti rend-

2015-ben állították fel a japánok, 603

sára mágneses mezőt hoznak létre, így

szer, amelynél a járművek pályán tartá-

km/h-val.

mozdítva el a kocsikat. A szelvény oldalán irányító mágnesek helyezkednek el,

sát és hajtását a hagyományos kerekek helyett mágneses mező végzi, a mágne-

Felépítése és működése

melyek megakadályozzák a vonat eset-

ses levitáció segítségével. Azaz az adott

A vonat nem a hagyományos kerék-sín

leges falhoz való ütközését. A Japan Rail

jármú bármilyen egyéb mechanikus

kapcsolatot használja. Kerekek helyett

Maglev képes akár 10 cm-rel is a pálya

felfüggesztés nélkül, pusztán a mágne-

elektromágnesek vannak a szerelvény

felett lebegni.

sesség ellenpólusainak taszító ereje mi-

aljában, amiket a kocsikban lévő akku-

A frekvencia növelésével a vonat egyre

att lebeg a mágneses mező felett. Ezzel a

mulátor táplál. A pálya 6 méter magas

gyorsabban halad, míg el nem ér egy

módszerrel akár a repülőgépekét meg-

betonoszlopokon fekvő elektromágne-

bizonyos értéket. 100 km/h-s sebesség

közelítő, 500 km/h-nál nagyobb sebesség

sekből áll. Az azonos mágneses pólusok

eléréséig gumikerekeken mozog, majd

is elérhetővé válik. (Ezt a japánok már

(a pályán, illetve a vonaton) taszítják

ezután a kerekek visszahúzódnak, és

1997-ben meg is döntötték 531 km/h-val,

egymást. A maglev vonat részére telje-

mivel ekkor az elektromos ellenállás

emberi személyzettel.) A maglevek a

sen különálló pálya kell, amit semmi

hirtelen nullára csökken, a szerelvény

mágneses erőt hasznosítják az emelésre

sem keresztezhet. Ezért zárt vagy emelt

lebegni kezd.

és a meghajtásra, ezáltal csökkentik a

szintű pályát kell építeni.

Ennél a rendszernél jelen vannak szup-

súrlódást, és magasabb sebességet tesz-

Ebben a japán fejlesztésben a vonat egy

ravezető elektromágnesek is. Ez a fajta

nek lehetővé.

csatornában – azaz „U” alakú vezérsín

elektromágnes lehetővé teszi az elektro-

mentén – fut, lehetetlenné téve a kisi-

mos áram folyását akkor is, mikor a for-

Története

klást. A tekercsek a mozdony aljában

rás ki van kapcsolva, ezért a japán mag-

A mágneses lebegtetés és hajtás elve

kölcsönhatásba lépnek a vezérsín (ál-

lev sokkal kevesebb energiát igényel,

nem újdonság, már 1934-ben szabadal-

mint a német fejlesztés.

maztatta a német Hermann Kemper. A

Egy bizonyos, kritikus hőmérséklet alatt

megvalósítás gondolata azonban csak a

a szupravezetők elektromos ellenállása

később, Németországban, az USA-ban és

közel nulla, és az áram veszteség nélkül

Japánban merült fel.

folyik. Ha ilyenkor a szupravezetőt vala-

A németek már 1971-ben egy 660 m-es

milyen mágneses mezőbe tesszük, akkor

kísérleti pályán próbálták az elv valóra

az anyag azt teljesen kiszorítja a belse-

váltását. Végül 1979-ben már engedé-

jéből, ám ez megszűnik, amint az anyag

lyezték is az első, személyszállításra is

átlépi azt a bizonyos kritikus hőmérsék-

alkalmas jármú üzembe helyezését. Az

letet. Ez azt jelenti, hogy állandó hőmér-

ugyanebben az évben rendezett ham-

sékletre van szükség a maglev vonatok

burgi világkiállításon, egy erre a célra

tekercseinek működéséhez, amit folyé-

épített pályán a Transrapid 05 típusú ko-

kony nitrogén és hélium használatával

csi több ezer látogatóval ismertette meg

érnek el. Az ilyen tekercseknek számos

a mágnesen lebegő vasutat.

előnyük van, például a mágneses mező

A 07 típusú jármú 1993-ban 450 km/h se-

körülbelül 10-szer nagyobb, kevesebb

bességi rekordot állított fel, és megkezd-

energia szükséges a működtetéshez, mi-

ték a Berlin és Hamburg közötti maglev

8

vel a forrást ki lehet kapcsolni.

összeköttetés tervezését. Manapság pe-

EDS, az elektrodinamikus felfüggesztés

A német fejlesztésnél a vonat egy „T” ala-

dig már csak a képzelet szül határokat a

rendszere szemből és felülről nézve

kú sínt ölel körül. A sín és a jármú közötti

// 2017 SZEPTEMBER


ÉPÍTŐKOCKA //

távolság igen kicsi (1 cm), és ez igen nagy

sín-vonat távolság állandó figyelmet igé-

alkalmaz, melynek sztátora a betonsín-

precizitást igényel. Emiatt szenzorokat

nyel, mivel bármilyen kisebb elmozdulás

be van építve, míg a rotorrész a vonat

kell szerelni a jármú aljára, melyek se-

a rendszer hibás működését okozhatja.

aljában helyezkedik el. A járművek nem

gítségével szabályozható a szükséges tá-

A maglev kocsijainak alvázáról „szok-

tartalmaznak különösebben bonyolult

volság. A sztátor tekercsei a sínrész alján

nya” lóg le, amire a hordmágneseket

rendszert, így azok könnyebbek, egy-

helyezkednek el az úgynevezett „stator

(kiterített rotort) szerelik. A „T” alakú

szerűbbek, olcsóbbak, és gyorsabban

pack”-ben, védve a környezeti hatásoktól.

betonoszlopokon nyugvó betonpályára

képesek futni. Nem úgy, mint a lineáris

a kiterített sztátort építik. Az áram mág-

aszinkron motorokat használó társaik.

neses hatására a kocsi a betonpályáról

Mivel annál a fajtánál a motor sztátora

néhány milliméter magasságba emel-

a vonaton helyezkedik el, így a sínrész

kedik. Az alsó karokra szerelt vezetők

ára kedvezőbb, ám a járművek nehezeb-

mágnesek, amelyeket a betonpálya aljá-

bek, bonyolultabb rendszert igényelnek,

ra és peremére erősített mágneses sínek

könnyebben elhasználódnak, mely a ké-

mindkét oldalon vonzanak. A mágneses

sőbbiekben jelentősen megnöveli a kar-

erőt nagy teljesítményű számítógép sza-

bantartási költségeket.

bályozza 100 kHz mintavételezési frek-

Ezeket a magleveket városi közleke-

venciával, ebből adódóan a kocsi „szok-

désre tervezték. A pálya körülbelül

nyája” haladás közben nem súrolja a

60 méteres szegmensekre van osztva,

EMS, az elektromágneses felfüggesztés

betonpálya oldalát vagy alját. A rendszer

melyeket külön-külön látnak el áram-

rendszere

leállása esetén akkumulátorok biztosít-

mal. Csak az a szakasz van áram alatt,

ják az áramot további egy órán keresz-

amelyben a jármű adott pillanatban

A technológia viszonylag egyszerű, va-

tül. Azonban ennél a rendszernél a mág-

tartózkodik, a többi szegmens kikap-

lamint a gumikerekek és a szupravezető

neses mező sokkal gyengébb a standard

csolható. Ez az energiatakarékos meg-

tekercsek hiánya jelentősen lecsökkenti

elektromágnesek miatt.

oldás elméletileg megakadályozza két

a német maglev vonat árát, viszont a kis

Mindkét típus lineáris szinkron motort

vonat összeütközését is. ■

2017 SZEPTEMBER //

9


// LIGHT

A világ leghíresebb terei

LEGEK

Plaza de Mayo Hely: Buenos Aires, Argentína

1

Épült: 1580

Grand Place

2

Hely: Brüsszel, Belgium

3

Hely: New York, USA

Épült: 15. század

Times Square Épült: 20. század

Szent Péter tér

4

Hely: Vatikánváros, Róma

5

Hely: Marokkó, Észak-Afrika

Épült: 16. század

Djemaa el Fna

10

Épült: 12. század

// 2017 SZEPTEMBER


LIGHT //

Public holidays around the world ESZTER // September had officially started, just as the semester (ironic how it sounds the same). I may not be the only one, who started thinking about public holidays, though I know it is far in the future. However there are differences in every country, so let’s see why we can be jealous of others.

LIBYA

BULGARIA

EL SALVADOR

The 1st of September is a special day in

On the 6th of September in Bulgaria they

El Salvador remembers independence

Libya, they hold the national Revolution

have a national public holiday, in honour

on the 15th of September, as they gained

Day, remembering their sovereignty and

of Unification of Eastern Rumelia and

their freedom from the Spanish rule in

freedom, which they gained in 1969.

Bulgaria in 1885.

1821.

JORDAN

BRAZIL

MEXICO

In Jordan they celebrate a national public

Brazilian kids have a pretty good start

Just like El Salvador they remember the

holiday on the 2nd of September, in hon-

of the school year, because the 7th of

war against the Spanish conquerors on

our to Ibrahim’s willingness to sacrifice

September is an official public holiday,

the 16 h of September. It commemorates

his own son, to obey to his God. Eid Al

which means they have a day off from

the proclamation of one of the leaders, to

Adha includes pilgrimage to Mecca, the

work, school and all the shops are closed.

encourage rebellion.

holiday lasts for 6 days at least.

They celebrate Independence Day.

ANGOLA

CHINA

MALTA

This day (3rdof September) is not an of-

As a religious country, Malta celebrates

al Heroes, on the 17th of September. It is

ficial public holiday in China, it is more

the birth of Virgin Mary on the 8th of Sep-

the birth of Angola’s national hero, called

like a traditional day made to be a day

tember. They made this day public holi-

Agostinho Neto.

Angola pays tribute on the day of Nation-

off (in 2014), remembering the victory

day in honour of Blessed Virgin Mary, the

against Japan in the Second World War.

mother of Jesus.

USA

LATVIA

month for the Spanish, as the 18th of Sep-

This celebration is held on the first Monday

This day is celebrated on many dates

tember is a national Independence Day in

of September, which appears to be the 4th

around the world but in Latvia they hold

Chile. Since the sixteenth century it has

of September in 2017. Labor Day means two

Father’s Day on the 10th of September. It is

been the first to proclaim Chile’s sover-

thing to Americans: a day off and a chance

the day to give fathers presents, thanking

eignty in 1810.

to say goodbye to summer, however this day

them for their hard work during the year.

CHILE It seems that September was an unlucky

is a tribute for working man and woman.

SRI LANKA

ETHIOPIA

CAMBODIA In Cambodia they remember the ances-

They have a strange point of view in Ethi-

tors on the 19th of September as it is the

In Sri Lanka, there is a public holiday

opia, because they celebrate New Year’s

Pchum Ben. They also call it the Hungry

called Binara Poya Day, held on the 5th

Eve on the 11th of September, unless it

Ghost Festival or the Festival of the Dead.

of September. Poya means the Full Moon

is a leap year. The Ethiopian calendar is

They pay their respect to the ancestors up

and by celebrating the moon they remem-

a solar calendar based on Egyptian and

to 7 generations. ■

ber Buddha’s visit to heaven.

Julian calendars.

Szótár: public holiday-nemzeti ünnep

pilgrimage-zarándoklat

independence-függetlenség

revolution-lázadás

victory-győzelem

conqueror-hódító

sovereignty-szuverenitás

tribute-megemlékezés

commemorate-megemlékezik

gain-megszerezni

unification-egyesítés

ancestor-ős

sacrifice-feláldozni

leap year-szökőév

2017 SZEPTEMBER //

11


Év hete

+

#

+

#

+

#

+

#

+

2

3

4

5

6

7

8

9

37

38

39

40

41

42

43

44

Oktatási hét

1

Páros (#) / páratlan (+)

36

35

Időszak

reghét

szorgalmi

október 10.

október 17.

október 9.

október 16.

november 6.

október 30.

Nemzeti Ünnep

november 7.

október 31.

október 24.

október 3.

október 2.

október 23.

szeptember 26.

szeptember 25.

Sport Nap

Szakmai7 →

szeptember 21.

szeptember 20.

Egyetemi Napok →

szeptember 19.

szeptember 12.

szeptember 11.

szeptember 18.

→ Egyetemi Napok

szeptember 13.

szeptember 5.

november 8.

Mindenszentek

november 1.

október 25.

november 9.

november 2.

október 26.

október 19.

→ Állásbörze

Állásbörze →

október 18.

október 12.

október 5.

szeptember 28.

szeptember 14.

szeptember 7.

október 11.

október 4.

szeptember 27.

szeptember 6.

augusztus 31.

szeptember 4.

augusztus 30.

augusztus 29.

Csütörtök

augusztus 28.

Szerda

Kedd

Hétfő

november 10.

november 3.

október 27.

október 20.

október 13.

október 6.

szeptember 29.

→ Szakmai7

szeptember 22.

szeptember 15.

szeptember 8.

szeptember 1.

Péntek

Építős Naptár 2017/2018 I. félév

szeptember 10.

szeptember 17.

szeptember 9.

szeptember 16.

október 15.

október 14.

november 11.

november 4.

október 28.

november 12.

november 5.

október 29.

október 22.

október 8.

október 7.

október 21.

október 1.

szeptember 30.

szeptember 24.

szeptember 3.

szeptember 2.

szeptember 23.

Vasárnap

Szombat

by


+

#

+

#

11

12

13

14

46

47

48

49

4

3

2

1

52

51

50

#

10

45

póthét

vizsga

november 28.

december 5.

december 12.

december 19.

december 26. →

január 2.

november 27.

december 4.

december 11.

december 18.

december 25.

Téli szünet →

január 1.

január 22.

január 15.

január 8.

Téli szünet →

január 23.

január 16.

január 9.

november 21.

november 20.

→ Téli szünet

november 14.

november 13.

január 18.

január 11.

január 4.

december 28.

december 21.

december 14.

december 7.

november 30.

november 23.

TDK

november 16.

január 19.

január 12.

január 5.

december 29.

december 22.

december 15.

december 8.

december 1.

Nyílt Nap

november 24.

november 17.

december 17.

december 24.

december 16.

december 23.

január 20.

január 13.

január 6.

december 30.

december 10.

december 9.

2017/2018 II. félév regisztrációs időszak: 2018. jan. 31. – feb. 2.

január 21.

január 14.

január 7.

december 31.

Szenteste

december 3.

november 26.

november 19.

december 2.

november 25.

november 18.

Nyitások (az időpontok évközben változhatnak!) Kiadja a Karima, az Építőkar hallgatói lapja Keresd a havonta megjelenő újságainkat a VPK Drönk WhiteFül aulájában vagy K épület tartóiban. Vásárhelyi Klub Palibácsi facebook.com/karimavpk · karima.vpk.bme.hu

január 17.

január 10.

január 3.

december 27.

december 20.

december 13.

december 6.

november 29.

november 22.

november 15.


// LIGHT

Emberfeletti sportteljesítmények GABI // Új félév kezdődött, új elhatározásokkal. A következő cikkben néhány olyan sporteredményt gyűjtöttem össze, melyeknek eléréséhez hihetetlen akarat, és kitartás kellett, és persze mindannyiunknak példaként szolgálhatnak. Remélem, néhányan ebből is egy kis erőt tudtok meríteni a következő félév nehézségeihez. 2017-ben Patkás Tamás „Rocky” már har-

Cook-szorost. A rossz idő miatt öt hetet

Tim Don, brit sportoló 2017. májusában

madjára úszta át a Balatont lábak nélkül.

kellett várnia a rajtra. A körülményeket

az eddigi leggyorsabb IRONMAN időt tel-

Eddigi legjobb idejét érte el, közel négy óra

nem lehet ideálisnak nevezni, hiszen az

jesített. 7 óra 40 perc 23 mp-es idővel ért

alatt teljesítve az 5,2 km-es távot. Lábait

embert próbáló 26 km-es távot hideg víz-

célba. Ezzel az eredménnyel több, mint

korábban egy balesetben veszítette el, de

ben tette meg, erős hullámzás közepette.

4 perccel javította meg az addigi legjobb

nem adta fel, és parasportolóként mond-

Tavaly júliusban egy három fős, magyar

időt, amit – ismerve az IRONMAN meg-

hatni emberfeletti teljesítményt nyújt.

csapat nekivágott a Kék Túrának. Azon-

próbáltatásait - nevezhetünk emberfelet-

Szőnyi Ferenc idén júniusban egyedüli-

ban nem akármilyen módon. Lőrincz

ti teljesítménynek.

ként ért célba a világ legnehezebb futó-

Olivér, Medgyessy Gergely és Zenyik

Az IRONMAN verseny 3,8 km úszásból,

versenyén. A The Hell Race nevű indiai

Róbert mindössze egy hét alatt, futva

180 km kerékpározásból és 42,2 km fu-

ultramaratonon, csupán hárman álltak

teljesítették az 1160 km-es távolságot.

tásból áll. A többféle kategóriából álló

rajthoz, azonban csak a magyar verseny-

Hollóházán rajtoltak, majd az egész or-

megmérettetés Magyarországon is rend-

ző teljesítette a 480 km-es távolságot. A

szágot bejárva Írott-kőnél „értek célba”.

kívül népszerű. Többek között a fentebb

Himalájában zajló versenyt többek között

Futottak egyaránt nappal és éjjel is. Vé-

említett Szőnyi Ferenc is ezen sportág

a közel 40 °C-os hőmérsékletingadozás is

gül kevesebb, mint 6 és fél nap alatt tel-

kiemelkedő alakja, sok hazai-és nemzet-

nehezítette. Érdekesség emellett, hogy a

jesítették a távot, sikeresen elérve ezzel

közi rekord birtokosa.

most 53 éves sportoló 43 évesen kezdett el

kitűzött céljukat.

Hogy az emberi teljesítmény határa hol

komolyabban a sporttal foglalkozni.

És végül következzék egy külföldi spor-

lehet? Erre valószínűleg egyikünk sem

A nemzetközileg is elismert magyar hos�-

tember, aki szintén hihetetlen teljesít-

tud választ adni, hiszen nap, mint nap

szútávúszó, Mányoki Attila 2017. áprilisá-

ményt nyújtva vonult be a sporttörténe-

születnek olyan eredmények, amelyeket

ban közel 7 óra alatt átúszta az új-zélandi

lem nagykönyvébe.

elképzelhetetlennek tartunk. ■

Fotó: Szőnyi Ferenc - versenynapló / Facebook Források: hvg.hu, hu.wikipedia.org, facebook.com, player.hu

14

// 2017 SZEPTEMBER


LIGHT //

Megalakult a BME Cycling, a műegyetemi kerékpáros egyesület #BMECYCLING // A BME Testnevelési Központ segítségével és felügyeletével megalakult a BME Cycling. A csapat azzal a céllal jött létre, hogy az Egyetem diákjai számára közös edzési és versenyzési lehetőséget teremtsen országúti szakágban. Várunk minden bringás társat, aki szeretne egy nagyobb csapattal együtt tekerni, szívesen vesz részt közös edzéseken és igazi sporttársakra, barátokra akar találni. Az edzések mindenki számára nyitottak,

zed, hogy már kellő állóképességgel rendel-

mint szakmai előadásokat és élménybe-

az edzésprogram összeállításában szakmai

kezel. Időről-időre szintfelmérőket tartunk,

számolókat szervezünk.

segítséget kapunk. Eleinte heti egyszer te-

ahol összemérheted erődet a csapat többi tag-

Ha felkeltettük érdeklődésedet, gyere el a

kerünk országúton, szerdánként egy rövi-

jával, illetve nyomon követheted saját fejlő-

közös tekerésekre, illetve csatlakozz hoz-

debb (kétórás) kört megyünk Budapesten

désedet. Az edzések végső céljaként amatőr

zánk a közösségi hálón!

és a környékén. Az edzésekre egyelőre nem

versenyekre és a Magyar Egyetemi és Főisko-

Csatlakozz mielőbb a zárt Facebook csoport-

tudunk felszerelést kölcsönözni, olyan brin-

lai Országos Bajnokság (MEFOB) fordulóira

hoz és a Strava klubhoz! Az elérhetőségünk

gával és erőnléttel gyere, amivel nem lesz

közös utazást és versenyzést szervezünk.

valamelyikén találsz egy linket egy rövid

probléma a kb. 30 km/órás átlagot tartani.

A téli időszakban csoportos beltéri edzési

kérdőívhez, ezt töltsd ki, hogy az első talál-

Akkor is ajánljuk a csatlakozást, ha úgy ér-

lehetőséget (spinning) biztosítunk, vala-

kozón már ismerősként köszönthessünk. ■

Kettétört szerelem ROXI // Emlékszem még arra a bizonyos téli napra, mikor csak mi ketten maradtunk a próbateremben. Ő a kanapén ült, én az ablaküveg sarkában lévő jégvirágot szuggeráltam a tekintetemmel. Gyönyörű egy természeti jelenség, főleg itt Japánban. Ritka, akár csak – ahogy a mondás tartja – a fehér holló. – T. … nézd! – mutattam mosolyogva a vi-

játszott, amit én csak mosolyogva néz-

Talán

együtt

rág mintában megfagyott vízre.

tem. Nem tudtam, hogy mit is mondhat-

vagy egy fél órát. Beszélgettünk, semle-

Ráérősen ráemelte tekintetét, miközben

nék neki, de valamit mindenképpen mon-

ges témákról, semmi személyes sem volt

kifújta a cigarettafüstöt. Először csak

dani akartam. Sose szerettem, ha bárhol,

benne. Olyanok voltunk, mint akik nem

nézte, végül felkelt a kanapéról, és odasé-

ahol ott vagyok, beállt a csönd. Ha néma-

is évek óta zenélnek együtt. Közömbös

tált. Ujjai végig szaladtak az üvegen, amit

ság volt, mindig szóra bírtam valakit,

volt velem, én pedig nem mertem ebbe

én szinte megigézve figyeltem.

Shouékat könnyű volt, de Torát nem. Ő

beleszólni.

– Szép – engedett el egy félmosolyt, majd

mindenben kihívást jelentett számomra,

Akkor változott meg minden, mikor elő-

előszedte a telefonját.

mintha egy kőfalba ütköztem volna min-

ször láttam U.-val…

Amíg lefényképezte, én csak őt néztem.

den egyes kis alkalommal, mikor próbál-

Éppen

Ekkor láttam először az arcán olyan

koztam nála.

bíbelődtem, mikor megjelentek a próba-

mosolyt, ami csak az én társaságomban

– Tora… – érintettem meg a vállát, mire

teremben. Kézen fogva jöttek be, miköz-

kúszott ajkaira. Örültem neki nagyon,

odanézett rám.

ben nevetgéltek, és kedveskedő szavakat

mert akkor éreztem, hogy legalább egy

– Mi az? – láttam viszont azt a bizonyos

mondogattak egymásnak. Először nem

kicsit figyel rám.

mosolyt.

akartam hinni szememnek. Sokan mond-

Később jöttem rá, hogy tévedtem…

Rögtön fülig pirultam, és zavartan lehajtot-

ták már nekem, hogy a szerelem megvál-

A kedvenc bárunkban ültünk, mind az

tam a fejem. Nem mertem neki elmondani

toztatja az embert, de őt ennyire? Egysze-

öten. S. fejfájásra panaszkodva elment,

azt, amit éreztem, a mai napig sem merem.

rűen megszakadt a szívem, annyira, hogy

így már csak négyen maradtunk. Fél óra

– Na, mondjad – sóhajtott fel, amire reszkető

képtelenség lett volna újra összerakni. A

múlva Sh. és H. is elmentek. Megint egye-

kezekkel kiszedtem a kezéből a söralátétet.

mai napig nem sikerül.

dül maradtam vele. Azt csodáltam, hogy

– Csak… meg szeretném nézni… – sutyo-

Akkor elvesztettem minden reményemet,

nem ment el ő is rögtön. A söralátétével

rogtam, halkan.

hogy valaha egyszer is vele lehetek… ■

egy

töltöttünk

nyalóka

összevissza

kicsomagolásával

2017 SZEPTEMBER //

15


// LIGHT

Bitcoin SOMA // Mi is az a bitcoin? Röviden a bitcoin egy nyílt forráskódú fizetőeszköz. Vagyis a bitcoin-ok csak az elektronika és az internet világában léteznek, kézzel fogható fizikai valójukban nem találkozhatunk velük, bár egyesek ezzel is kísérleteznek. A BTC/USD árfolyam alakulása

Na, de miért is olyan érdekes ez? A

előre ismert, körülbelül 21 millió darab

többi elektronikus fizetőeszköztől el-

lehet belőle. 2013 ra elérte a teljes men�-

térően a bitcoin nem függ központi

nyiség felét. Becslések szerint 2017 végé-

kibocsátóktól, a bitcoinnak nincs köz-

re a teljes kapacitás háromnegyede fog

ponti kibocsájtója, amely befolyásolná

rendelkezésre állni. 2140 körül érheti

az árfolyamot. A Bitcoin megalkotója

el a maximális 21 millió darabot. Ahogy

Satoshi Nakamoto álnéven pub-

egyre kevesebb új bitcoin kerül forga-

likálta. A bitcoin a pe-

Nem csak a bitcoin létezik, mint elektro-

mópontjai által tárolt

nikus valuta. A bitcoin sikerén felbuzdul-

elosztott

adatbázisra

va rengeteg úgynevezett kriptovaluta jött

támaszkodik. Az adat-

létre. A digitális pénzek összértéke mint-

bázis tartalmazza a fi-

egy 145 milliárd dollár, a bitcoin ebből 68

zetések adatait, garan-

milliárdot képvisel.

tálva az elektronikus

Biztonságos-e a bitcoin? A hitelesítésé-

fizetőeszközökkel

szem-

beni alapvető követelményeket.

Bányászathoz optimalizált számítógép

lomba úgy nő az értékük.

er-to-peer hálózat cso-

A biztonságot digitális aláírások és

nek folyamata sziklaszilárd, Szövetségi Információfeldolgozási

proof-of-work rendszer adja.

és feltörhetetlennek számító 256 bites

A Bitcoin világában kétféle felhaszná-

nyilvános/titkos

ló létezik. Az egyik, aki adja és vagy

re épül. Tehát magával a rendszerrel

fogadja a másik a bányász. A napi

értelemben

bányásznak

kell

sítani vagy akár belekon-

vett

tárkodni

ér-

közötti Viszont

tranzakcióknak a hát-

hite-

a

komoly

ránya, hogy nem módosíthatók. Egy banki átutalásnál a bank utó-

a célra fordítják számítógépük

ezeknek

kapacitás

kell vannak, akik erre

lag is tudja módosítani

erőforrásait,

a tranzakciót, de mivel a

őket nevezzük bányászoknak.

// 2017 SZEPTEMBER

személyek

tranzakciók számítási

16

a

tranzakcióba.

teni. Mivel a bitcoin lesítéséhez

...és ipari Bitcoin bányászat

kulcspár-rendszerek-

nincs baj lehetetlen meghami-

bányászt nem a hétköz-

„Otthoni”...

Szabványnak

megfelelően, abszolút biztonságosnak

bitcoin nem függ senkitől, le-

Ezekhez a hitelesítési feladatokhoz ko-

hetetlen visszafordítani vagy akár lekö-

moly titkosítási (kriptográfiai) feladvá-

vetni egy tranzakciót.

nyokat kell a gépeknek megoldaniuk,

Érdekességként, az első tranzakciót a

így a feladványt sikeresen megoldó gép

magyar származású László Hanyecz

50 bitcoint kap jutalmul. Így kerülnek

floridai

újabb bitcoinok a rendszerbe.

amikor akkori bitcoinjait felhasználva

Fontos, hogy végesszámú bitcoin jöhet

némi kerülővel, két pizzát rendelt 10

létre. 2013 novemberére valamivel több

ezer bitcoinért. Ami akkor 25 dollárt

mit 12 millió bitcoin került forgalomba,

ért, jelenleg viszont a bitcoin árfolya-

ezt a számot algoritmikusan határoz-

mát tekintve csaknem 47 millió ameri-

zák meg. A botcoinok maximális száma

kai dollár az értéke. ■

programozó

hajtotta

végre,


LIGHT //

Önkéntesség és szakmai gyakorlatok – külfödön KOSZA BARBARA (AIESEC) // Az AIESEC a világ legnagyobb, fiatalok által vezetett nemzetközi szervezete, amely 1948 óta segít a fiataloknak a képességeik fejlesztésében. Ma már 126 országban van jelen és több mint 86 000 taggal rendelkezik. A szervezet fő tevékenysége, hogy külföldi önkéntes és szakmai gyakorlatokat szervez világszerte, ezáltal biztosítva az egyedülálló tapasztalatszerzést valamennyi hallgatónak. Bizony, akár Neked is, itt a Műegyetemen! Alábbiakban jelenlegi elnökünk, Istók Anna interjúját olvashatjátok: Mi motivált abban, hogy a szervezet-

mos területen fejlesszem magam. Ahogy

csapatot kaptam. Akkor még a projektek

hez csatlakozz?

egyre nagyobb felelősséggel járó feladat-

úgy működtek, hogy a sales-től kezdődően

Az AIESEC-kel, mint szervezettel 2015

köröket kellett ellátnom, egyre több kéz-

mi vezettük végig a jelentkezőket. Ma már

májusában találkoztam először. Akkor

zelfogható képességet kellett használnom.

folyamatalapon működünk, ami azt jelen-

még csak azzal foglalkoztam, milyen le-

Rengeteget tanultam csapatvezetésről és

ti, hogy külön területek specializálódnak a

hetőségeim vannak, hogy a nyarat végre

arról, hogyan kell hosszú távú stratégiá-

sales-re és „customer experience”-re, vagyis

azzal tölthessem, ami mindig is érdekelt:

kat kidolgozni, vagy egy probléma meg-

a fogyasztói élményre is. A csapatvezetőség

utazással, kalanddal, felfedezéssel. Őszin-

oldásán csapatban gondolkodni, majd a

után szeptembertől koordinátori feladatokat

tén megvallva, azt hiszem, a legjobban a

megoldást ütemezetten implementálni.

láttam el, amellyel párhuzamosan már in-

„kiégés” szóval tudnám jellemezni akkori

Az tetszett a legjobban, hogy részt vehe-

dultam a 2017. február 1-jétől kezdődő, 1 évre

lelkiállapotomat, nagy szükségem volt egy

tek nemzeti és nemzetközi táborokban és

szóló elnöki pozícióért. Nagyon izgalmas idő-

teljesen új környezetre, ami – akkori re-

konferenciákon. És bár természetesen mi

szak volt, sokat kellett tanulnom szervezeti

ményeim szerint – ismét eszembe juttatja,

is szoktunk bulizni és szórakozni, a hang-

gondolkodásról,

miért is csinálom, amit csinálok. Így talál-

súly a professzionális és személyes fejlő-

ről, és először láthattam bele, milyen „back

tam rá egy honlapra, ahol pontosan olyan

désen van egy olyan környezetben, ami

office”-ban, támogató területen dolgozni.

lehetőség jött szembe velem, mint amilyen-

leginkább egy multinacionális vállalat-

Elnökként nagyon összetett dolgokkal kell

re szükségem volt: 6-8 hetes programokra

hoz hasonló. Itt élesben kipróbálhatunk

megbirkóznom, de hatalmas lehetőségként

jelentkezhetek, közel 130 ország bármelyi-

nagyon sokféle területet a sales-en, HR

élem meg, próbálok minél többet tanulni és

kébe, ahol önkéntes lehetek, így ráadásul

menedzsmenten, operációirányításon át a

az jelenti a legnagyobb megelégedést, ha azt

még hasznos is lehet az utazás nemcsak

marketing, branding területekig.

érzem, hogy mindenki „rendben” van a helyi

számomra, hanem mások számára is.

Hogyan kezdted el és hogyan váltál a

bizottságban, jól érzi magát és a területének

Mi az, ami megfogott téged az AI-

szervezet elnökévé?

megfelelően fejlődik. Persze ez nem mindig

ESEC-ben?

Az első tagsági félév után, ahol megismer-

egyszerű, de a kihívások által fejlődünk, így

Csatlakozásom után, ami itt tartott a szer-

kedtem a működési alapokkal, középveze-

egyáltalán nem bánom. ■

vezetben, az az a felismerés, hogy itt szá-

tő lettem, ami azt jelentette, hogy már saját

További információ: aiesec.hu/join

közösség-menedzsment-

2017 SZEPTEMBER //

17


// LIGHT

„Nem csak a szakmai tudás miatt érdemes egy félévet külföldön hallgatni” Szilágyi Mariann, okleveles infrastruktúra-építőmérnök, tanulmányait az Építőmérnöki Karon végezte. Ebben a cikkben az Ausztriában töltött félévéről mesélt nekünk. A mesterképzés alatt fogalmazódott meg bennem, hogy szeretnék

egy

félévet

ségű ember megismerésére ad lehetősé-

Természetesen a munka

get, új barátságok szövődhetnek, melyek

mellett időt szakítottam

később is megmaradnak. Emellett olyan

külföldön tölteni. Mivel

az ország és a város,

szakmai újdonságokkal ismerkedhetünk

már az általános isko-

illetve

meg, olyan tudás birtokába kerülhetünk,

lában is német nemze-

megismerésére

új

emberek A

melyre otthon nincs lehetőség. Az ember

tiségi osztályba jártam,

környék kiválóan al-

idegen-nyelvi kompetenciái észrevétle-

úgy döntöttem, német

kalmas kerékpártúrák-

nül fejlődnek olyan közegben, ahol nem-

ra, mivel a Mura mellett

csak a munkában, de akár egy buliban is

nyelvterületen fekvő országba megyek. Így esett

is.

nagyon jó minőségű ke-

a választás Ausztria második

idegen nyelven kell beszélni.

rékpárút vezet. Kicsit a szak-

Érdemes már a BSc képzés alatt megpá-

mát a kikapcsolódással összekötve,

lyázni egy ösztöndíjat. Számomra egy jó

Mura partján fekvő Grazra. A városban

több vízerőművet megnéztünk a közel-

lehetőség volt a Tempus Közalapítvány

több nagyobb egyetem is található, ezek

ben, ami jól kiegészítette korábbi ta-

kezelésében lévő Campus Mundi ösztön-

közül a műszaki területen tanuló hallga-

nulmányaimból származó tudásomat,

díjprogram, mely nem csak külföldi ta-

tóknak egy jó választás lehet a Gráci Mű-

és segített a méréseim megértésében is.

nulmányokra, de szakmai gyakorlatra

szaki Egyetem (Technische Universität

Emellett a környék jó kirándulóhelye-

is lehetőséget biztosít. Ha felkeltettem az

Graz).

ket is rejt, illetve a várostól nem messze

érdeklődésedet, további információkat

Legtöbben a tárgyak hallgatása céljából

található az ausztriai népi építészetet és

a

pályáznak meg külföldi ösztöndíjat, én

mesterségeket bemutató skanzen is.

di oldalon olvashatsz, illetve a program

úgy döntöttem, hogy a diplomamunká-

Bátran kijelenthetem, hogy egy külföl-

facebook oldalán is folyamatosan meg-

mat készítem el külföldön. Mivel itthon a

di félév hatalmas élmény egy egyetemi

jelennek fontos információk (facebook.

víz- és vízi környezetmérnöki specializá-

diák számára. Sok, különböző nemzeti-

com/campusmundi). ■

legnagyobb

egyetemi

városára,

a

ciót végeztem el, Grazban szintén a Vízépítési Tanszékről (Institut für Wasserbau und Wasserwirtschaft) választottam konzulenst. Mivel az egyetem két nagy Vízépítési Laboratóriummal rendelkezik, olyan témát szerettem volna, mely laboratóriumi

kismintamodellezéssel

foglalkozik. Ausztria energiaellátásában fontos szerepet játszik a vízerő-hasznosítása. A laboratóriumban egy, a várostól északra tervezett folyami vízerőmű modelljét építették meg. E modell felvizén kellett sebességméréseket végezni, mely segítségünkre volt az ott kialakuló áramlások meghatározásában. A dolgozatomat angol nyelven írtam, viszont a konzulensemmel és a technikusokkal német nyelven beszéltem, mely érdekes kihívást jelentett számomra, és segített a nyelvi

18

kompetenciáim fejlesztésében.

// 2017 SZEPTEMBER

tka.hu/palyazatok/4811/campus-mun-


LIGHT //

Tudtad-e? TOMI // A nyár forróságából ismét visszacsöppenünk az egyetem padjai és a zord, hűs tekintetek közé. Remélem mindenki kipihente magát, én például adtam időt, hogy újabb érdekességek történjenek. Lássuk hát!

Elméletben,

State Bu ilA z Empi re ső emeledi ng legfel lépc sőfok tére 1576 kond iban vezet fel. Jó an na k ak i kell lenn ie ől a legfela föld sz intr szeret ne ső emelet re

a

nyilvános

WC-ben mindig az ajtóhoz legközelebbi fülke a legtisztább, mivel ezt használják a legritkábban

dekes A homárok ér áu l ha lények . Péld sz ti az ve el eg y homár vesz t nö , eg yi k szemét ik at . Hát helyet te más s!? nem érdeke

lépc sőzn i.

dtámac sk a rövi Eg y át lagos besse /h 50 km von m integy ségre képes.

A névváltoz tatásról: Pablo Picasso eredeti neve Pablo Diego José Franc isco do Paula Juan Nepomuceno Cipri ano de la Santi ssima Trinidad volt. Picasso az

Amerika és a törvényei….:

anyja neve volt.

Los Angelesben nem lehet két gyereket egyszerre egy kádban fürdetni.

Portu gá liá ba n ill

Törökország na k va n Batman elnevezésű tar tom ánya, am inek székhelye a kö zel 30 0 ezres lakosú Batman vá ros, közelében pedig Batman nevű folyó tal álható.

etlen ség nek tar tjá k, ha va lak i piros tol lal ír va lak inek. Kí ná ba n, ahog y az ázsia i or szágok többségében a leh ető leg nagyobb sértés va lak inek a nevét piros tintával leí rn i, ug ya ni s ez az t jelenti, hogy az

illetőt kií rtu k az életü nk bő l, vagy

i bu sszal Ha az íreknél va lak csa k ni, ed szeret ne köz lek g neki me abba n az esetben áll lei nti . Le a jár mű , ha az illető g a reg gel i szá lláskor ped ig mé elvárás, is an csúcsforgalomb zon a úz hogy az utas elbúcs nje neki sofőrtől, sőt megköszö az uta zás t.

má r ha lot t.

2017 SZEPTEMBER //

19


// LIGHT

Szakkollégium KOMORÓCZY ZSUZSA // Szakkollégiumunk megint szép félévet zárt programok terén.

20

Akadtak újdonságok, mint például a

én, hétfőn tartunk egy infóestet, ahol

pokat, és tréningeket szervezünk, ahol

nyilvános

lesz kaja-pia, meg persze egy jó társa-

nemcsak az építőmérnöki szakma szép-

vagy az első öregdiák találkozónk.

ság, amivel megismerkedhettek!

ségeivel ismerkedhetsz meg, hanem egy

Akadtak olyanok is, amik már hagyo-

De aki nem szeretne csatlakozni hoz-

új világlátást tárunk eléd. A tavalyi év-

mánynak számítanak, úgy, mint a Vá-

zánk, az se csüggedjen! A legtöbb prog-

ben például megtudhattuk milyen is a

rostervezési Napok, vagy a Zielinski

ramunk nyitott, lehet jönni bátran!

jó vezető.

Szilárd Konferencia, és persze szervez-

Szervezünk vizes kirándulást a ke-

Azonban nem kell aggódni, nem mindig

tünk kirándulásokat is bőven. A szerke-

let-magyarországi régióba, vagy föld-

minden csak a tanulásról szól! Akadnak

zeteseink egészen Innsbruckig merész-

mérő tanulmányi utat Triesztbe. Az idei

bőven közösségépítő eseményeink is! A

kedtek, ahol megnézték a bázisalagút

évben szeretnénk a megszokott Axis és

földmérőseink minden ősszel megszer-

építését. Ám ez a múlt, és valószínűleg

Nemetschek oktatásokon túl Indesign,

vezik a Földmérő Szakestet, így erre

már senkit sem érdekel, ezért inkább

C++ illetve Excel oktatásokat indítani,

most is számíthattok. Illetve a félév vé-

arról írnék pár szót, mire is számíthat-

persze ez mind rajtatok múlik!

gén a tagozatok összemérhetik erejüket

tok a Szakkolitól ebben a félévben.

De hát akkor miért is éri meg szakkolis-

a már-már hagyománnyá váló Zielinski

Kicsit átszervezzük a felvételi rendsze-

nak lenni, ha mindezeken így is részt

Vándorkupán.

rünket, így biztosítva az érdeklődők

vehetsz? A válasz egyszerű! Tagként

Remélem, sikerült meghoznom a kedve-

számára a könnyebb kapcsolatterem-

még ennél is több lehetőséget biztosí-

teket, és találkozunk valamelyik szak-

tést. Ennek érdekében szeptember 11-

tunk számodra. Különböző worksho-

kolis programon! ■

beszédoktatás

kurzusunk,

// 2017 MÁJUS SZEPTEMBER


LIGHT //

Zeneajánló GRIVA // Mindig nehéz a szeptemberi kezdés, hiszen háromhavi kiesés után kell a felhozatalt bemutatni. Idén nyáron is rengeteg jó zenét hallottam, csak azt sajnálom, hogy nem mutathatom be mindet. Végezetül úgy döntöttem, hogy nem is kezdek el válogatni, egyszerűen csak bemutatom, ami épp a toplistám élén van, és reménykedek, hogy valakinek szintén a listájára juttathatom valamelyik dalt. Az alábbiakban két albumról és két önálló dalról olvashattok. The Actual Events nem volt egy rossz

aki nótázgat, táncolgat, persze igen jót

kezdés, de az Add Violence rögzítésénél

érez. (A sztori szerint úgy kapta a nevét,

Trent Reznor bandája már kezdte ka-

hogy Murdoc elgázolta, és lett a fején

pizsgálni mi is kell a fogyasztónak. A

két horpadás. A gyógyszerekre a baleset

NIN-ről elmondhatjuk, hogy sikeresen

után szokott rá.) Egy deka feszesség sincs

lendült át egy olyan holtponton, amin

a dalban, de még éles hang sem. Csak a

nagyon kevés zenésznek illetve zene-

színtiszta chill és a forgó világ. Hogy

karnak sikerül, és köszöni szépen, jól

miért jó ez? Mert néha jólesik egy kicsit

is van. Az öt számos kislemez indítója a

lebegni a semmiben, és ez a dal olyan

alt-J – RELAXER

Less Than, egyből a kedvencemmé vált

lágyan lök bele, hogy alig érezzük meg.

Aki ismer, tudja, hogy nem mehetek el

szolid filmes hatásával, poposabb szóla-

szó nélkül az alt-J és az ő zsenialitásük

mával, melyek ellenére a múltba tekint,

mellett. Így aztán nehezemre esik leír-

pont annyira amennyire kényelmes.

ni, de a RELAXER-ben csalódnom kel-

A Not Anymore dühe ennek ellentéte,

lett. Igen kecsegtető volt, hogy tavas�-

nyers, punkos újításaival Trent igen

szal kihozták róla a 3WW-t, az In Cold

jó zenét tett le vele az asztalra. A záró

Blood-ot és az Adeline-t. Persze, nem

szám, a The Background World pedig a

mérhető egyik szám sem a korábban

veterán zenész lelkületet tükrözi. Té-

megszokottakhoz, de azért még így is

mák, melyek az utolsó percig ki vannak

zseniálisak. Szokatlan gitáros vezér-

suvickolva, és tökéletesen meg vannak

szál, kevesebb „macskahang” de azért

komponálva, több mint tizenegy percen

jó. Az album három értékelhető dala,

keresztül. Mindenkinek ajánlom!

Foo Fighters – Run

mint kiderült utólag. Joe Newman és csapata kiadott egy albumot mindössze

Gorillaz – Sleeping Powder

nyolc dallal, aminek rögzítésénél vagy

Lassan jön az új FF album is, erről sza-

mindenki megunta a hangszerét és in-

ladt ki nemrég az első kedvcsináló, a

kább agyon mixelték a témáikat, vagy

Run, melyhez maga a legendás front-

mindenki végig be volt mindenezve. En-

ember, Dave Grohl (ex-Nirvana dobos)

nek tetőpontja a mindenki által ismert

rendezte a videoklipet, amiben öregek-

House of the Rising Sun feldolgozása,

nek maszkírozva rokkolnak egy hatal-

ami már-már a klasszikus népdal meg-

masat. A dalban először tetszik Grohl

erőszakolása. A Hit Me Like That Snare

szolíd scream-elgetése, habár mindig

az egyedüli szám, ami számomra üdítő

is elszórakozott vele. Az éles és tempós

újdonság volt a fura vadságával. Talán a

váltások a scream és a dallamos ének

Left Hand Free fuvallata vált tornádóvá

közt igen erős vadságot ad a zenének,

benne? Mindenesetre hallgassátok meg

ehhez társul egy nem túl bonyolult, in-

Ti is az albumot, szívesen várom a ti vé-

A dal, melyben 2D énekel függőségéről

kább tipikusan zúzós gitár és a pörgős

leményeteket is!

olyan laza, hogy mindjárt szétesik, de

dobtéma. Nem azt mondom, hogy The

persze ezen már meg sem lepődünk. Da-

Pretender-i magaslatok, de igen erős

Nine Inch Nails – Add Violence (EP)

mon Albarn a Gorillaz teremtőatyja és

kezdés a dal. A klipről sem mehetünk el

A The Slip óta talán először jön át újra

feje azt nyilatkozta, hogy azon rajongók

említés nélkül. A perverz, ijesztő masz-

a NIN feeling, az EP trilógia második

kedvéért írta, akik szerint az új leme-

kok mögé bújt srácok zúzdáját jól ös�-

felvonását hallgatva. Az első rész, a

zen háttérbe szorult a rajzfilmzenekar

szerakta Dave bácsi. Gratulálunk neki,

tavaly decemberben piacra dobott Not

frontembere. Ez a szám így csak 2D-jé,

rendezzen többet is! ■

2017 SZEPTEMBER //

21


// LIGHT

Programajánló CZB // Az idei ősszel is számos érdekes program várja főváros-szerte a látogatókat. Használd ki, hogy az első hetekben még nagyságrendekkel több szabadidőd van az egyetem mellett, mint a vizsgaidőszakhoz közeledve, és ismerkedj bátran Budapest pezsgő kulturális életével! Szeptember 15-17. közt a Hősök terén a

napon, amelyről többet a szinhazakejsza-

nesíti a programot, ahol számos kézmű-

lovaké lesz a főszerep: idén 10. alkalom-

kaja.hu oldalon tudhatsz meg.

ves sört és azokhoz illő finom falatokat

mal kerül sor a Nemzeti Vágta megrende-

A kortárs táncok kedvelőinek jó hír, hogy

ízlelhetnek a látogatók.

zésére. A jubileumot méltóan ünneplik:

idén már 16. alkalommal rendezik meg

Szeretsz táncolni? A Budai Tango Club-

számos kulturális program részeként

az L1danceFest 2017. fesztivált szeptem-

ban szeptember 29. és október 3. közt

az ország legnagyobb táncházának is itt

ber 21. és 27. között. A MU Színházban

OktóberPest Tangofestet rendeznek, ahol

lesz a helyszíne ezen a hétvégén. A Hősök

tartott eseménysor két fő részből fog

előadások, workshopok, táncestek részt-

terén lóversenypálya, a Műcsarnoktól az

állni: szimpóziumból és showcase prog-

vevői lehetnek az érdeklődők. Részletes

56-osok teréig Országkonyha, a Város-

ramból, amelyek mindegyikére várják a

programinfót a www.tangoacademybu-

ligetben huszártábor, az Andrássy úti

nagyérdeműt. Részletes infók az l1.hu ol-

dapest.hu weboldalon találhatsz.

Vágta korzón pedig az induló települések

dalon találhatóak.

Szeptember 29-én, pénteken éjszaka a

specialitásait felvonultató kulturális ka-

Újbuda két fontos kulturális helyszínén,

tudományé lesz a főszerep a Kutatók Éj-

valkád várja a látogatókat. További rész-

az A38 Hajón és a MU Színházban idén

szakáján. Idén is rengeteg hazai város

letek: vagta.hu.

már 13. alkalommal rendezik meg az

számos intézménye csatlakozott az Eu-

Érdekel, hogy mi van a színházak dísz-

Újbuda Jazz Fesztivált. A rendezvényen

rópa-szerte megtartott rendezvényhez,

letei mögött? Belesnél a kulisszák mögé?

nem a mainstream együttesek lépnek fel,

amely keretén belül többek közt a BME-

A Színházak Éjszakája erre tökéletes al-

helyettük az improvizatív jellegű, újsze-

vel is a szokásosnál kötetlenebb stílusban

kalmat kínál. Szeptember 16-én

rű, kísérletező stílusú zenekarok kapnak

ismerkedhetnek meg az odalátogatók. A

36 különböző színház készül

színpadra lépési lehetőséget szeptember

részletes program a kutatokejszakaja.hu

színes programokkal: nyilvá-

28. és október 1. közt.

oldalon olvasható, ahova mindenképp

nos előadásokat, vezetett back-

Szeptember 28-30. közt Pesthidegkúti

érdemes ellátogatni az esemény előtt,

stage túra és számos

Sörfesztiválnak ad otthont a Klebelsberg

mivel számos program csak előzetes re-

más érdekesség

Kultúrkúria. Néptáncbemutató, táncos

gisztrációval látogatható.

vár ezen a

társulatok, együttesek és dalkör fellépése

A pályakezdés, valamint a kis- és középvállalkozások állnak a középpontjában az idei Design Hét Budapestnek október 6-15. közt, amely mottója idén: START. E rendezvény keretén belül adják át idén is a

Magyar For-

matervezési Díjat és a Design Management Díjat. Az eseménysorozat részletes programja a designhet.hu oldalon található. ■ is

22

// 2017 SZEPTEMBER

szí-


JOKE CORNER //

Sudoku Könnyű

Közepes

Nehéz

Ördögi

2017 SZEPTEMBER //

23


// JOKE CORNER

Viccek A feleség rántottát süt reggelire a férjének.

se hallja, hogy hol az alja.

A szőke nő az apjától kap egy vadonatúj

A férj hirtelen beront a konyhába:

Már nagyon ideges és szomjas, meglát egy

sportkocsit. Száguld az autópályán, majd

– Óvatosan! Vigyázz! Egy kicsivel több ola-

nagy üllőt és beledobja, de még mindig nem

elhajt egy kamion mellett. A sofőr kimutat

jat tegyél bele.

hall semmit. Ekkor hátranéz, és látja, hogy

neki, hogy húzódjon le. A szőke nő le is hú-

Jaj! Túl sokat sütsz egyszerre. Túl sokat!

egy kecske rohan felé, és fel akarja öklelni.

zódik. A kamion sofőrje kiszáll, és rajzol egy

Fordítsd meg! Fordítsd meg azonnal! Több

A bácsi gyorsan félreugrik, a kecske pedig

kört az aszfaltra, majd mondja a szőkének:

olaj kell! Jaj! Jaj, mi lesz most?! Több olajat!

beleugrik a kútba. Ezt nagyon nem érti sze-

– Maradjon itt! De el ne mozduljon!

Odaég! Óvatosan... Vigyázz! Azt mondtam,

gény öreg. Kisvártatva jön egy ember, és

A szőke bólint. A kamion sofőrje kivesz egy

óvatosan! Soha nem hallgatsz rám, ha

megkérdi az öreget, hogy nem látott-e erre

baseballütőt a kamionból, és betöri a sport-

főzöl. Soha! Fordítsd meg! Gyerünk! Nor-

egy kecskét. Erre a bácsi ezt feleli:

kocsi ablakait. Visszanéz a szőkére. A szőke

mális vagy? Elment az eszed? Ne felejtsd

– Dehogynem! Épp az előbb ugrott bele a

nevetgél a körön belül. A sofőr elővesz egy

el megsózni. Mindig elfelejted megsózni!

kútba.

óriási kalapácsot, és szétveri a sportkocsi

Sózd! Sózd meg! Sózd már!

Erre a férfi azt mondja:

motorháztetejét. A szőke harsányan nevet a

Az asszony értetlenül bámul rá:

– De hát az lehetetlen! Egy rohadt nagy ül-

körön belül. A kamion sofőrje már nagyon

– Mi a franc van veled? Azt hiszed, nem va-

lőhöz volt kikötve!

ideges. Előveszi a bicskáját, és kilyukasztja

gyok képes megsütni egy rántottát?

* * *

A férj nyugodtan válaszol:

Megdöglik az állatkerti gorilla. A botrány

ve röhög a körön belül. Mire a sofőr megkér-

– Csak meg akartam mutatni, milyen érzés,

elkerülése miatt az ápolónak kell beöltöz-

dezi a szőkét:

amikor vezetek.

nie a hétvégi ünnepség idejére. Megy is a

– Mit röhög maga?

* * *

dolog szépen, eszi a banánt, döngeti a mel-

Mire a szőke:

Egy dúsgazdag amerikai autóbalesetet

lét, a kötélen himbálódzás közben azonban

– Amikor nem figyelt, mindig kiléptem a

szenved Skóciában. Azonnal keresni kel-

véletlenül átzuhan az oroszlán ketrecébe.

körből.

lett egy vele azonos vércsoportú véradót.

Ijedtében kiabálni kezd:

Egy skót fickó jelentkezett, és bőkezűen

– Segítség, engedjenek ki!

Anyuka sétál az állatkertben a fiával. Meg-

megcsapoltatta vérét. A hálás amerikai ha-

Az oroszlán a közelébe húzódik, és halkan

állnak az elefánt ketrece előtt...

talmas összegről adott neki csekket.

odaszól:

– Anyu, mi az ott?

A skót kezét dörzsölte örömében, és harma-

– Kussolj, már te hülye, a végén még kirúg-

– Az ormánya, fiacskám...

dik nap, amikor ismét vért kellett adnia az

nak minket!

– Nem... Az ott!

amerikai számára, cseppet sem habozott.

* * *

* * *

– A foga, fiacskám...

A jutalom most sem maradt el, de most már

A bolondokházában éjjel benyit az orvos

– Neeem... Az ott a lába között!

jóval kisebb összegről szólt a csekk.

a betegei szobájába. Látja, hogy az egyik a

– Ja... az... khmm... semmi, fiacskám...

Az ötödik napon újabb vérátömlesztés, a

cipőjével fűrészeli az asztalt, a másik meg

Következő alkalommal az apjával sétál a

skót még most is készséges. Meg is kapja az

fejjel lefelé lóg a lámpáról, miközben a feje

kisfiú az állatkertben. Amikor újra az ele-

új csekket, ez azonban roppant kis összeg-

már igencsak vörös. Megkérdi a fűrészelő-

fánt elé kerülnek, a fiúcska elkezdi:

ről szól.

től:

– Apu, mi az ott?

A hetedik nap ismét hívják a skótot, hogy

– Maguk mit csinálnak?

– Az ormánya, fiacskám...

újabb véradásra lenne szükség. A skót

– Doktor úr, én épp az asztalt akarom ketté

– Nem... Az ott!

azonban ezt már nem vállalja.

fűrészelni.

– A foga, fiacskám...

– De hát miért? – kérdezi az orvos -, hiszen

– És a társa?

– Neeem... Az ott a lába között!

eddig olyan szívélyes és szolgálatkész volt.

– Ő tiszta bolond. Azt képzeli magáról, hogy

– Ja. Az az elefánt nemiszerve, fiacskám...

– Nem lehet kérem – ingatja a fejét a skót

villanykörte.

– De hát anyu azt mondta hogy az semmi...

-, az úrnak most már teljes mértékben skót

– Akkor miért nem szedi le onnan? Már

– Jahhh... – mosolyog az apuka. – Anyuka el

vér folyik az ereiben...

tiszta vörös a feje!

van kényeztetve...

* * *

Parasztbácsi sétál a Hortobágyon, már

– Hogyne, hogy sötétben kelljen dolgoznom?

nagyon szomjas, egyszer csak meglát egy

* * *

Házaspár fekszik az ágyban.

* * *

Megszólal a férj:

kutat. Odasiet, felvesz egy kavicsot és bele-

Merre támad az etióp hadsereg?

– Ugye drágám csak színleltél?

dobja, de nem hallja, hogy hol az alja. Erre

Amerre a szél fúj!

Mire a feleség:

megfog egy fadarabot, beledobja, de most

24

a sportkocsi összes gumiját. A szőke fetreng-

// 2017 SZEPTEMBER

* * *

– Dehogy, tényleg aludtam.


Miért érdemes lejönni jelöltnek a Drönkbe? barátkozz! ismerd meg a kari közösség javát a pultból!

Munkakör: PULTOS

Itt egyből a

pultban kezdhetsz ;) karunk legrégebbi, és egyik ah ied elm ekk legösszetartóbb társasága el e llen af élé tétb ved en , és ma nem rad n em me sz gy (em el a rá i att tan ) ulm ány aid dal szórakoztass

er gysz e a ve! H dsz 50 é g é mara s z s a ö re köz örök , l e z es kös l Drön

1968

Nyaranta egy Drön kös kirándulás Majd egy hónap re generálódás :) A pultból egy mosoly, s a csaj az öledben landol :)

szórakozva

Legyél te a buli mozgatórugója!

k életed menti Nyitás után ggelik :) a henteses re

HA SZERETNÉL CSATLAKOZNI A KÖRHÖZ, AKÁR MÁR REGHÉTEN IS MEGTEHETED! TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT KERESD A DRÖNKÖSÖKET!

Karima 2017 szeptember  

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Kari Hallgatói Tanácsának lapja – XLV. évfolyam 1. szám

Karima 2017 szeptember  

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Kari Hallgatói Tanácsának lapja – XLV. évfolyam 1. szám

Advertisement