Page 1


IMPRESSZUM //

Tartalomjegyzék

Interjú Interjú Kovács dr. Mahler Ádámmal Andrással

6–7 4–5 A Víz Világnapja 19

Rejtvény 23

BME FC

15

A szerkesztőség

2 Hallgatói percek 2 Építőmérnöki percek 4 „…inkább a folyamatokat szerettem megérteni” 6 „....amire büszkén tekintek vissza ma is, hogy elindítottam a tanárinterjú rovatot.” 8 Az 5 legnagyobb építőipari vállalat 9 Anekdoták a Gépészkarról 10 Sín- és vágánydiagnosztikai eszközök 12 Fodor Ákos 12 Rainy Pain 13 Karima szerkesztőségi öregtalálkozó 14 Floods around the world 15 BME FC bemutatása 16 „…tériszonyos vagyok, de csak egy bizonyos magasságig” 17 Tudtad-e? 18 Mi lesz egy szakkolisból? 19 Víz Világnapja 2017 20 Kolikonyha 21 Zeneajánló 22 Programszemle 23 Kirakati bábuk 24 Viccek

Impresszum

Baráz Cs. Dömötör (Döme)

Bólya Barbara

Tördelőszerkesztő

Tördelőszerkesztő

Czitrovszky Balázs (CzB)

Füstös Vivien

Cikkíró, fényképek

Főszerk., olv.szerk., törd.szerk.

Grivalszki Péter (Griva)

Kiri Balázs

Cikkíró

Designer

Lajkó Rebeka

Molnár Tamás

Olvasószerkesztő

Cikkíró

Szabó Evelin

Szolnoki Roxána (Roxi)

Cikkíró

Főszerk.-hely. cikkíró, olv.szerk.

Karima A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Kari Hallgatói Tanácsának lapja Főszerkesztő: Füstös Vivien Felelős kiadó: Kovács Klementina (KHT) A Kari Lap bizottság delegáltja: Németh Péter (EHK) Jelöltek: Gulyás Gabriella, Károlyi Roland, Smudla Eszter Fényképek: Képítő Fotókör, a szerzők és a világháló sötét bugyrai E-mail: karima@vpk.bme.hu fustos.vivien@vpk.bme.hu Honlap: karima.vpk.bme.hu Archívum: issuu.com/bmekarima Facebook: facebook.com/karimavpk Nyomdai munkák: Multiszolg Bt. Megjelenik ingyenesen, 800 példányban.

2017 MÁRCIUS //

1


// HÍRMORZSÁK

Hallgatói percek

Építőmérnöki

Ingyenes bentalvás

Csatlakozz!

Kínai jégbarlang

 KHT  Kiírásra kerültek a térítésmentes

 KHT  A KHT Tisztújítást hirdet. Minden hét-

 Érdekes Világ  A „kínai” jelző ezúttal nem

kollégiumi vendégéjszakák a tavaszi fél-

fői ülésen várják az érdeklődő hallgatókat

gagyit jelent. Egy elméletileg 3 millió

évre.

19 órától a VPK A119-es tárgyalójában.

éves, óriási képződményről van szó, mely

¢¢

krm.hu/1x

„Money, money, money…”

ötszintes, több mint 100 méter mély, és

Pályázatok

„nyitva tartási időben” (májustól októbe-

 KHT  Kiírásra kerültek a tavaszi félév pá-

rig) naponta ezer turista keresi fel.

lyázatai.

 KHT  Megváltoztak a különeljárási díjak. Ne érjenek meglepetésként a kiírt össze-

¢¢ ¢¢

krm.hu/23

gek! ¢¢

krm.hu/1y

55. Vásárhelyi Napok

krm.hu/1z

 Érdekes Világ  Ezt sem a köznapi értelmezésben kell olvasni. Olaszország után a

book-oldalt és ne maradjatok le semmiről!

második függőleges erdő a kínai Nan-

¢¢

krm.hu/24

ság honlapja. ¢¢

Kínai erdő

 KHT  The VN is coming! Lájkoljátok a Face-

Új honlap  KHT  Elkészült a Kari Tanulmányi Bizott-

king városában épül. A két felhőkarcolóra telepített növényrengetegtől elsősorban a légszennyezés csökkentését

Diákigazolvány-érvényesítés

remélik, és az olasz példa alapján ezzel

KHT  Az őszi félévre kapott matricák már-

nem is lesz gond.

cius 31-ig érvényesek. Ne felejtsétek el

Kérvények

érvényesíttetni az igazolványokat, ez di-

 KHT  Az alábbi linken megtaláljátok a

ákkedvezmények alapja!

Neptun kérvények listáját, leírását és azok linkjeit. ¢¢

krm.hu/20

Nyelvvizsgák  Eduline  Az egynyelvű ¢¢

Szociális ösztöndíj  KHT  A rendszeres szociális ösztöndíj pá-

krm.hu/21

krm.hu/25

¢¢

krm.hu/28

Brazil geoglifák  Érdekes Világ  Az amazóniai esőerdők irtásával egy időben különleges földvonulatok bukkannak elő a lombok alól. A tudósok szerint vallási rituálék színhelyei lehettek, de a végső megoldást a linken

és a kétnyelvű

lyázat végleges eredményeit már megtaláljátok az ESZR-ben.

krm.hu/27

¢¢

krm.hu/26

olvashatjátok. ¢¢

krm.hu/29

nyelvvizsgák közül mutat be néhányat a

A római épületek titka

két fenti Eduline-cikk, kitérve a feladatok

Tanulmányi ösztöndíj

 index.hu  Vajon minek köszönhető az ókori

számára is. Jelenleg a BSc-képzés elvégzé-

római épületek hihetetlen időtállósága?

 KHT  A tanulmányi ösztöndíj eredményeket

séhez legalább egy középfokú nyelvvizs-

Hogy lehet az, hogy míg a mai betonépü-

megtalálod a KHT honlapján.

ga szükséges. Ha ez angol nyelvű, akkor

leteket korlátozott élettartamra tervezik,

az MSc-diplomához más már nem szüksé-

addig a fennmaradt, zömében szintén

ges, de ha nem, úgy még le kell tenni egy

betonépületek még kb. kétezer év után is

angol alapfokút is.

büszkén állnak? Kiderül a cikkből.

¢¢

¢¢

krm.hu/22

¢¢

krm.hu/2a

Interjú a szmogról  index.hu  Ha egy hideg január még szélcsenddel és szárazsággal is párosul, máris borítékolható a levegő minőségének romlása. A szmogriadó talán legszembetűnőbb eleme volt, hogy bizonyos minő-

2

// 2017 MÁRCIUS


HÍRMORZSÁK //

percek sítésű gépjárműveket kényszerpihenőre küldtek, de ez nem sokat nyom a latban. ¢¢

krm.hu/2b

Elektromágneses eszközzel mérik a jeget az Antarktiszon

Törvénymódosítás

 delmagyar.hu  Egy új-zélandi egyetem kuta-

tett környezet alakításáról és védelmé-

tói mérik a jég vastagságát, olvadásának a

ről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény egy

 Magyar Mérnöki Kamara  Változhat az épí-

globális felmelegedésre gyakorolt hatásá-

paragrafusa, kiszélesítenék az egyszerű

A légszennyezés (további) veszélyei

ra kíváncsiak. Hasonló méréseket végez-

bejelentés körét.

 National Geographic  A szmog káros, ez

geri jég vastagságának megállapítására.

nek norvég kutatók is az északi-sarki ten-

egyszer biztos. Légúti problémákat igazoltan okozhat, de egy őszi tanulmány-

¢¢

krm.hu/2e

ból kiderül, hogy az agyunkba is jut a szennyeződésekből, ez pedig joggal veti

Egy „zöld” beton-adalékszer

fel a kérdést, hogy mi lesz ennek a követ-

 Mérnökbázis  A STEAG Power Minerals állt

kezménye. Egy magyar agykutató járja

elő egy ún. fotokatalikus aktivitással ren-

körbe a témát.

delkező adalékszerrel, mely képes lebon-

¢¢

krm.hu/2f

Veszélyben a kaliforniai disznódelfin

¢¢

krm.hu/2j

Vízsugaras bontás  YouTube  Az animációban bemutatják a vízsugaras bontás folyamatát, kitérve a keletkező szennyvíz kezelésére is. ¢¢

krm.hu/2k

tani a levegőben lévő nitrogén-oxidokat. A termék tavaly A GreenTec Awards „Városi-

Úttervezés balkanyarok nélkül

asodás” kategóriájában kitüntetést kapott.

 444.hu  A UPS csomagszállító cég állt elő

¢¢

krm.hu/2g

a logisztikai csodaötlettel: az autók útvonalát úgy tervezik, hogy minél kevesebb

 National Geographic  Mára mindössze kb.

balkanyar, vagy bal oldali közlekedés

30 példány él a vaquita néven is ismert

esetén jobbkanyar legyen benne. A szá-

kaliforniai disznódelfinből, és 2022-re

mítások szerint rengeteg időt és energiát

akár teljesen el is tűnhetnek, ha nem

emészt fel az elsőbbség kötelező megadá-

változik a helyzet. Az állatra az illegá-

sa az ilyen típusú helyeken.

lis halászok hálói jelentik a legnagyobb veszélyt. ¢¢

krm.hu/2c

¢¢

krm.hu/2l

Könnyű anyag, nagy teherbírás  Mérnökbázis  Ezek egyre általánosabban az ideális anyag jellemzői. A nemrég vizsgált grafénhab is megfelel a fenti ismérveknek, nem a kialakított különleges szerkezet mi-

A kaliforniai gátsérülés (német nyelvű cikk)

att, mely formát ezután valószínűleg más

 Spektrum.de  A tartós esőzések és a túl-

anyagokra is „rá lehet húzni”.

folyócsatorna erózió okozta megrongá-

azonban mint kiderült, nem az anyaga, ha-

¢¢

krm.hu/2h

lódása folytán gátszakadás veszélye állt elő egy kaliforniai völgyzárógátnál. A helyzetet február közepén nagyjából si-

Mégsem volt víz a Marson?

Hámosítás nyomtatással

került megoldani a hatóságoknak, azon-

 Mérnökbázis  Kétrétegű emberi bőrt sike-

ban a hóolvadás nagyobb része még hát-

 delmagyar.hu  Bár a Curiosity névre ke-

rült előállítani kutatóknak egy speciális

ravan, így a következő két-három hónap

resztelt marsjáró bizonyítékai az ellen-

3D-nyomtató segítségével. A nyomtatott

kritikus lesz.

kezőjét sugallták, amerikai tudósok most

bőr ép és működőképes, egerekbe sike-

mégis úgy vélik, nem volt víz a vörös

resen beépült. Bőrátültetéshez, valamint

bolygón. Az ok a szén-dioxid mennyisé-

bőrgyógyászati tesztelésekre lehet majd

gében keresendő.

használni, ha elterjed a használata.

¢¢

krm.hu/2d

¢¢

¢¢

krm.hu/2m

krm.hu/2i

2017 MÁRCIUS //

3


// ÉPÍTŐ JELLEGŰ OLDALAK

„…inkább a folyamatokat szerettem megérteni”

TANÁRINTERJÚ

VIVIEN // A Magyar Geotechnikai Egyesület elnöke, háromgyermekes édesapa, többek között azt a Talajmechanika c. tárgyat oktatja, ahol hallgató korában eldöntötte, soha nem akar geotechnikával foglalkozni. Nos, ez nem jött be. Dr. Mahler Andrással beszélgettem.

4

Hogy kerültél a mérnöki pályára?

nika) már rájöttem, hogy miért fontosak

Hogyan látod a mai hallgatókat?

Egyáltalán nem volt tudatos a választás. Az

ezek a dolgok és ezután, kvázi újra elővéve

Nem gondolom, hogy túl nagy különb-

egyik barátom javasolta, hogy jöjjünk ide –

a talajmechanikát, megértettem a korábbi

ség volna a mai hallgatók és a korábbi-

azelőtt azt se tudtam, mit csinál egy építő-

anyag jelentőségét is; megérthettem volna

ak között, bár a körülmények jelentősen

mérnök –, így én is megpróbáltam, meg is

harmadik félévben is, de akkor még nem

megváltoztak. Fiatalok, néha szeretnek

tetszett, és itt „ragadtam”. Mivel sok szak-

láttam át, hogy hova fog ez illeszkedni.

tanulni, de sok minden mással is sze-

irány van, így mindenki könnyen megtalál-

Ha már érintettük a hallgatókorodat,

retnek foglalkozni, továbbá hallgató

hatja a helyét, még azok is, akik nem tudják

milyen hallgató voltál?

és hallgató között is nagy különbségek

pontosan, mivel akarnak majd foglalkozni.

Ilyen, amilyen a fentebbi válaszomból is

vannak. Úgy látom, hogy nagyon sokan

Egyszer, Talajmechanikán azt találtad

kitűnik: sosem bírtam rávenni magam,

olyanok, mint amilyen én voltam, nem

mondani, hogy „ez volt az a pont, ahol

hogy túl sok lexikális tudást tömjek az

feltétlenül tanulnak csak azért, mert va-

eldöntöttem, hogy nem akarok többé

agyamba, inkább a folyamatokat sze-

laki azt kéri tőlük, inkább fel kell kelteni

geotechnikával foglalkozni”. Két kérdé-

rettem megérteni. Ebből adódóan sosem

az érdeklődésüket, és elmagyarázni, mi

sem is van: mi volt ez a bizonyos pont, és

voltam az éltanulók között, a jók között

miért lesz fontos. Célszerű nagyon hatá-

mi volt az, ami pedig mégis visszabillen-

igen, de a legjobbtól valószínűleg meg-

rozottan megmondani, hogy mi az, amit

tett, hiszen most itt vagy?

gátolt ez az egészséges lustaságom. Ta-

elengedhetetlenül fontos megtanulni,

Én mindig inkább megérteni szerettem az

lán a matematikai beállítottságomnak

mert szükség lesz rá, és mi az, ami csak

anyagot, mint megtanulni. A Talajmecha-

köszönhetően találtam meg a számomra

körítés, a megértést segíti. Akadnak vi-

nika (amit ironikus módon már tanítok

érdekes kihívásokat a szerkezet és geo-

szont olyanok is, akiknek sikerül felpisz-

azóta, mert megkedveltem) egy afféle ala-

technika szakirányon.

kálni az érdeklődését, és ezután hatvá-

pozó tárgy, ahol nagyon sokat kell tanulni.

Voltál-e kollégista?

nyozottan nagyobb munkára képesek,

Valószínűleg a lustaságomnak köszönhető,

Nem, Pesten laktam, de nagyon sokat jár-

mint amit a kötelező előírások alapján

hogy amikor az agyagásványok különböző

tam be a kollégiumba, mert akkor is ott

megcsinálnak, pl. akik TDK-znak, ná-

felépítéséről volt szó az órán, akkor nagyon

zajlott az élet, illetve a barátaink nagy

lunk diplomáznak, vagy nálunk lesznek

nem láttam, hogy ez miért lesz hasznos ne-

része bent lakott, így kézenfekvő találko-

doktoranduszok. Amikor olyan feladatot

kem, és úgy voltam vele, hogy ez engem

zási pont volt. Mindig is irigyeltem a kol-

tudok adni egy hallgatónak, amit szíve-

egyáltalán nem érdekel. A későbbi félévek-

légiumi szociális életet, sajnáltam, hogy

sen csinál, és sokat fejlődik a témában

ben aztán (Földművek, Alapozás, Geotech-

én nem voltam koleszos.

ezáltal, ezek azok a pontok, amikor úgy

// 2017 MÁRCIUS


ÉPÍTŐ JELLEGŰ OLDALAK //

érzem, nagyon megéri oktatónak lenni.

nagyobbik is még csak másodikos. Nagyon

teni egy másik kultúrában, a doktorandu-

Az interneten találtam, hogy a Magyar

jó matematikai érzéke van, de ez sok min-

szaimat is erre buzdítom mindig. Anélkül

Geotechnikai Egyesület elnökét tisztel-

denre jó lehet. A legkisebb ovis, ő is ügyes,

nem is lehet doktori fokozatot szerezni,

hetjük személyedben. Milyen pluszfel-

de ő most még inkább focista akar lenni

hogy egy félévet nem töltött valaki külföl-

adatokkal jár ez?

szerintem. :)

dön.

Sok pluszfeladattal jár, az biztos. Egy-

A kevés szabadidő ellenére van valami

Legutóbbi...

részről nagyon megtisztelő, hogy tavaly

hobbid, amit űzöl, ha épp úgy adódik?

engem választottak meg elnöknek, elég

Hobbim

szeretünk,

tanárnő /februári számunk interjúa-

nagy generációs hézag van a geotechni-

néha el is járunk hétvégénként, focizni já-

lanya – a szerk./ is mondott? Én is a

kusok között, nagyon kevesen vannak a

rok… szeretnék… legalább hetente kétszer,

Káépületet olvastam utoljára, most

40-60 éves korosztályban, és akik van-

de nem nagyon jön össze. Ezenkívül még

pedig a Daddy Cool c. könyvet olva-

nak, ebből adódóan igen leterheltek. Ko-

barátokkal járunk el, igyekszem mindenre

som (interjúsorozat az apaságról,

rábban nem is volt rá példa, hogy ilyen

időt szakítani.

fiatalon megkapja valaki ezt a megtiszte-

Sokat jársz külföldön? Melyik volt a leg-

lő felkérést. Nagy intenzitással fogtunk

jobb utazás?

tegnapelőtt, alapvetően munkaügy-

neki, hogy a magyar geotechnikai köz-

Hallgató koromban nem töltöttem hos�-

ben, de sikerült időt szakítani rá,

életben valami maradandót alkossunk,

szabb időt külföldön, s ezt később dok-

hogy megnézzük a palotát, ha már

felpezsdítsük azt, ebből a célból külön-

toranduszként megbántam, igyekeztem

böző eseményeket szervezünk, a hazai

bepótolni a dolgot. Az elmúlt 16 évben, a

āā ...film? Érkezés.

mérnököknek is, de nemzetközi konfe-

diploma óta elég sokfelé jártam, minde-

āā Autó vagy vonat? Autó.

renciákat is szeretnénk idehozni – egyet

gyik nagyon érdekes és tanulságos volt.

āā Autó vagy bicikli? Autó. Bár ez nem

már sikerült is, azt 2020-ban rendezhet-

Kettőt emelnék ki. Az egyik nemrég volt,

annyira pozitív, ha őszinte vagyok.

jük. A tevékenység hasonló az egyetemi

van egy vietnami doktoranduszom, vele

Városon kívül lakom, nem nagyon

oktatáshoz, szeretnénk átadni a tudást

mentünk el egy vietnami konferenciára

játszik a biciklis opció, a tömegközle-

az egyetemet végzett kollégáknak is.

tavaly novemberben és meghosszabbítot-

Alapvető célkitűzésünk, hogy a külföldi

tuk az ottlétet másfél héttel. Úgy járhattuk

āā Kutya vagy macska? Kutya. Bár

konferenciák, események tapasztalatait

be az országot, ahogy valószínűleg nem

nincsen, gyerekkoromban volt utol-

hazahozzuk, a hazai eredményeket pedig

is tudnánk egy helyi vezető nélkül, mert

jára, és nem is valószínű, hogy lesz,

bemutassuk külföldön is. Ez elsősorban

nem beszélnek angolul, nem tudják meg-

túl sok kötöttség. ■

strukturális feladat: igyekszünk elősegí-

mondani, mit érdemes megkóstolni a ren-

teni, azt, hogy aki szeretne tenni valamit

geteg kirakott ételből, de így fantasztikus

e téren, az ezt könnyen megtehesse.

volt, sokkal részletesebben megismerhet-

Mennyi szabadidőt enged az egyetem és

tük Vietnamot.

az Egyesület?

A másik még korábban volt, amikor kuta-

Nagyon keveset. A fentiek mellett három

tási céllal eltölthettem fél évet Hawaii-on.

gyermek édesapja vagyok, mindig igyek-

A gyermekeim még kicsik voltak, el tudott

szem bezsúfolni a napjaimat úgy, hogy

menni az egész család, és óriási élmény

délután 3-4 körül el tudjak menni, ezért ál-

volt. Ott feleakkora a munkaintenzitás, az

talában reggel elég korán kezdek dolgozni,

időjárás nagyon jó volt, a család nagyon

és így délután tudok otthon segíteni és mi-

jól érezte magát, én pedig emellett szak-

nőségi időt tölteni a családdal, ami nagyon

mailag is tudtam fejlődni, hiszen annak

fontos, mert az évek gyorsan repülnek. A

ellenére, hogy nem dolgoznak olyan kemé-

nagylányom mintha csak tegnap született

nyen, mint itthon, a laboratóriumok kivá-

volna, és már 11 éves lesz. Gyorsan elmegy

lóan felszereltek. Az ottani tapasztalatokat

az a 10-20 év, amit a család a kisgyerekek-

tudtuk hasznosítani az itthoni eszközfej-

kel együtt tölthet, és ezt később már nem

lesztésnél, sokkal régebbi eszközökből

lehet visszahozni.

létrehoztuk ugyanazokat a dolgokat, amit

Mit gondolsz, lesz mérnök valamelyik

kint csak igen költséges berendezésekkel

gyermekedből?

lehetett megvalósítani. Nagyon tanulságos

Jó kérdés, de szerintem korai volna meg-

és izgalmas féléve volt az a karrieremnek,

mondani. A 11 éves lányomat nem érzem

azóta is mehetnékem van. Mindenkinek

műszaki beállítottságúnak, a fiaim közül a

hasznára válik, ha hosszabb időt el tud töl-

volna,

kirándulni

āā ...könyv? Ér azt mondani, amit Laky

magyar hírességekkel). āā ...kirándulás? Teheránban voltam

elmentünk odáig.

kedés sem.

2017 MÁRCIUS //

5


// ÉPÍTŐKOCKA

„....amire büszkén tekintek vissza ma is, hogy elindítottam a tanárinterjú rovatot.”

MÉRNÖKÉLET INTERJÚ

ROXI // Az e havi interjú egy különlegesebb fajta, mivel olyan végzett mérnökkel „készítettem” interjút, aki Angliában él és dolgozik jelenleg. Őáltala egy kicsit belekukkanthatunk a külföldi munka világába.

6

Mutatkozz be, kérlek!

már Barcson a Dráva Völgye Szakközépben

hogy terepre tudjak menni. Amikor ide

Kovács Ádám vagyok, 2007-2014 között vol-

szereztem, vízügyi és környezetmérnöki

kikerültem, megbíztak az úgynevezett

tam a BME hallgatója. Nagyatádon, Somogy

szakon. Itt végzett tanulmányaim indítot-

­Mobile GPR (Ground Penetrating Radar)

megyében születtem. Általános iskolába

tak el a mérnöki pályán, és biztosítottak jó

csapat segítésével. Akkor még a csapat en-

helyben jártam, azonban az érettségimet

alapot ahhoz, hogy a BME-re jöjjek.

gem és egy kollégámat jelentette. Az MGPR

Kérlek, mesélj egy kicsit egyetemi tanul-

egy fejlett eszköz, ami lehetővé teszi az utak

mányaidról!

gyors, radarral való felmérését. Amikor

2007-ben, amikor az egyetemet kezdtem,

ide kerültem, még problémás volt a GPS-

még nem döntöttem el, hogy milyen szak-

es, illetve mérőállomásos követés, ezért is

irányt fogok választani. Ami érdekelt, az a

lettem én a csapathoz sorolva, hogy ezen a

hídépítés és a földmérés volt. Szerencsére

problémán segítsek. Ezt a feladatot sikere-

az első pár félév segített eldöntenem, hogy

sen megoldottuk, és most már egy sokkal

inkább a földmérés irányába szeretnék ori-

fejlettebb eszközzel dolgozhatunk. Jelenleg

entálódni. Kezdetektől fogva kollégista vol-

a feladatköröm kiterjed földmérésre, az

tam, azonban az első évet még a Terminus-

MGPR-al való munkákra, felügyelem a cég

ban töltöttük kint a 13. kerületben. Éppen

eszközparkját, és segítek az új kollégák kép-

ezért a köri életbe 2008-tól csatlakoztam.

zésében is.

Karima és Szakkoli tag voltam. A Karimá-

Milyen okból, szempontból döntöttél

nál a fő tevékenységem a borítókészítés, és

úgy, hogy ezt a területet választod?

tördelés volt, azonban cikkeket is írtam, és

A cégnél még az utolsó egyetemi évem alatt

amire büszkén tekintek vissza ma is, hogy

kezdtem dolgozni. Akkor még csak mun-

elindítottam a tanárinterjú rovatot. Mint az

kát kerestem a szakmában, ezért elég sok

a nagy többségnél lenni szokott, tanulmá-

hely szóba került. Amikor ide felvettek,

nyaim nem voltak zökkenőmentesek, ezért

még nem döntöttem el, hogy én Angliába

is tartott egy kicsit tovább elvégeznem az

akarok menni, és ott élni, de tetszett, hogy

egyetemet, mint az előírt 4 év. Azonban ezt

van rá lehetőség. Amikor átkerültem a kin-

a lemaradást előnnyé kovácsoltam azáltal,

ti irodához, tetszett, hogy a cég tényleg so-

hogy kihasználtam a lehetőségeimet (Eras-

kat ad arra, hogy a legújabb módszerekkel

mus-félév, munka, TDK).

dolgozzon. A legújabb mérőállomásokat,

Hol dolgozol és mivel foglalkozol jelen-

GPS-antennákat használjuk, és a MGPR

leg?

használatában is úttörő a cég az országban,

Jelenleg a CATSURVEYS cégnél dolgozom

és szerintem Európában is. Jó volt, hogy

Angliában. A cég fő profilja közművek ku-

azokat a dolgokat, amikről csak hallottam

tatása, illetve útvonalak tervezése. Az én

az egyetemen, most már testközelből lát-

feladatköröm elég tág, illetve folyamatosan

hatom, használhatom, és tanulhatom meg

fejlődő. Amikor kezdtem 2013-ban, még a

a használatát. A fejlődés azóta is tart. Az

budapesti irodában voltam CAD techni-

eszközpark folyamatosan megújul, az ak-

kus, és a terepi mérések feldolgozásával

kori radart egy újabbra, sokkal fejlettebbre

foglalkoztam. Majd a diplomatervem el-

cseréltük, amit az egész országban jelenleg

készítéséhez átkértem magam Angliába,

csak mi használunk. Az eszközökön kívül,

// 2017 MÁRCIUS


ÉPÍTŐKOCKA //

a munkavégzés helyei is kihívást tudnak

az enyém, vagy a számítógépen irányítom a

sokat vagyok a számítógépnél, olvasok,

jelenteni, ugyanis az ország egész terüle-

radart, ha szükséges a mérőállomást keze-

biciklizek, új dolgokat próbálok ki, mint

tén vállalunk munkákat. Egyik kiemelke-

lem. Azokon a napokon, amikor irodában

például az Iaido, ami a japán kard harcmű-

dő ilyen terület az volt, amikor Heathrow

vagyok, általában az eszközök karbantar-

vészete. Pár hónapja gondolkoztam el azon,

reptéren kezdtünk el dolgozni. Az első pár

tásával foglalkozom, vagy új munkákat né-

hogy az egyetem óta mennyi mindent fe-

munka igen fontos volt, hiszen azon állt,

zek meg, és segítek az árazásban. Amikor

lejtettem, és hogy a tudásom eléggé kezd

hogy sikerül-e a jövőben is megszereznünk

szükséges oktatást készítek az többi kolléga

csak a szakterületemre fókuszálódni, a

más munkákat. Ez a felelősség nagyban

számára, hogy ezáltal elősegítsem a cégnél

mindennapi tevékenységeimre. Ezért úgy

rám esett, úgy mint terepi és irodai ember.

az egységes minőségű munkavégzést.

éreztem, hogy kell találnom valamit, hogy

Viszonylag rövid idő alatt kellett elsajátíta-

Mik a legszembetűnőbb különbségek az

az elmémet is frissen tartsam, tanuljak va-

nom az alkalmazandó szabványokat, és ös�-

iskolapadban tanultak és a valós építő-

lami újat, ezért aztán most japánul kezdtem

szerakni a munkát úgy, hogy az elnyerte a

mérnöki tevékenység között?

tanulni.

kliensek tetszését, és a mai napig is vannak

Hát, aki a BME-n tanul, tudhatja, hogy az

Valami jó tanács, amit megosztanál a fi-

munkáink a reptéren. A legújabb nagy ki-

egyetemen nagyon sok olyan dolgot kell

atalabb generációval, akár munkával,

hívást számomra Birminghamnél az M60-

memorizálni, amire az életben nem szük-

akár az egyetemmel kapcsolatban?

as autópályán végzett munkánk jelentette,

séges fejből tudni a választ. Ez így is van.

Mióta kikerültem az egyetemről, és a cég-

ahol egy 22 km es szakaszon kellett méré-

Nagyon sok olyan dolgot tanultam, amire

nél dolgozom, nagyon sok emberrel dolgoz-

seket végezni az autópálya leállósávján és

ma már nem tudnám kapásból a választ,

tam együtt. Voltak, akik a BME-ről kerültek

mellette. Ez a projekt 2 hónapig tartott, és

mivel nem használom nap mint nap. Min-

ki, voltak, akik máshonnan. Amit tapasz-

a végére már 5 másik csapatot is irányíta-

dent a legújabb, legegyszerűbb programok-

taltam, hogy nehéz olyan embert találni,

nom kellett, összehangolnom a munkákat,

kal végzünk, ezért nincs szükség arra, hogy

aki igazán jól teljesít. Úgy vélem, hogy ami

tartani a kapcsolatot a klienssel, és termé-

mindent fejben tartson az ember. Sok olyan

nálam megalapozta a jó munkamorált és

szetesen a felmérést is csinálni.

dolgot megtanulunk az egyetemen, amit

törekvést, hogy mindig jobban teljesítsek,

Általában hogy néznek ki a napjaid, mi-

egy tökéletes környezetben elvégez az em-

az az volt, hogy már fiatalkorom óta dol-

lyen feladataid vannak?

ber, vagy máshogy csinál. Azonban a való-

goztam nyaranként, és az egyetem mellett

Általában két hétre előre tudom, hogy

ság nem ilyen. Sokszor nincs lehetőség rá,

is igyekeztem, amikor csak időm engedte.

hova vagyok beosztva. Jelenleg terepre

hogy a tankönyvi módszert alkalmazzuk,

Úgy gondolom, hogy elvégezni az egyete-

akkor szoktam menni, ha valami kiemelt

mert a körülmények nem engedik. Nincs

met, az egy dolog, elméleti tudást szerezni

fontosságú feladat van, vagy valami bo-

elég hely a terepen, nem áll rendelkezésre

fontos. Azonban ha az ember el akar he-

nyolultabb megoldandó feladat, amit az

elég idő vagy információ. Ilyenkor az em-

lyezkedni utána, és az állását megtartani,

újabb kollégák nem tudnak kezelni. Ilyen

bernek ettől függetlenül produkálnia kell a

nagyon fontos, hogy fel legyen készülve

például, ha alapponthálózatot kell létesíte-

megfelelő minőséget, biztonságosan, ezért

a gyakorlatra is. Ragadjatok meg minden

ni, vagy nagy pontossággal kell dolgozni.

aztán improvizálni kell. Ehhez azonban az

lehetőséget arra, hogy a tudásotokat a

Legutóbb a lézer­szkennelést tanultam meg,

szükséges, hogy az ember tisztában legyen

gyakorlati életben is kipróbáljátok, még

és csináltam egy 2 hetes munkát vele. Ha

a lehetőségeivel, mit hogyan tud megolda-

akkor is, ha az éppen nem az álommun-

terepre kell menni, és az messze van a laká-

ni vagy kikerülni. Az egyetemen az ember

kád. Az önéletrajzban jól fog mutatni, és a

somtól, akkor szállást foglalnak a közelben

megszokja, hogy ami feladatot elé raknak,

munkaadók, értékelik, ha látják, hogy van

a munka idejére. Ilyenkor hétfőn korán in-

azt meg is lehet oldani, és van rá kidolgozott

tapasztalatod. Ezen kívül nem árt, ha az

dulok, hogy munkakezdésre ott legyek, de a

módszer. Tudja, hogy hol keresse a választ:

ember elkezd hozzászokni, hogy munká-

hét többi napján már normális időben lehet

a tankönyvben, vagy esetleg hol kérdezzen

ba járni másmilyen, mint egyetemre. Igen,

kelni, mert a közelben van a szállás. Van-

utána: tanárainál, évfolyamtársainál, fel-

az jó volt, hogy a vizsgák és házi feladatok

nak munkák, amiket éjszaka tudunk csak

sőbbéves hallgatóknál. Az életben ez nem

okozta stresszt hátrahagyhattam, de he-

végezni, ugyanis sokszor dolgozunk forgal-

így van. Sokszor kerül elém olyan prob-

lyette jöttek mások. Az, hogy a munkát el

mas utakon, ahol nappal nem lehet tartóz-

léma, amire nem mindig van kidolgozott

kell végezni határidőre, és jó minőségben.

kodni. Feladatköreimről már beszéltem ko-

válasz, vagy megoldás, ezért aztán nekünk

Nem nagyon van lehetőség hibázni, a ket-

rábban, amikor terepfelmérés van, akkor a

kell összehozni valamit, megoldani, utá-

tes nem csúszik el. Nem lehet szerda reggel

feladatom, hogy a tereptárgyakat, illetve a

najárni, hogy mik az építőkockák, amiket

úgy dönteni, hogy áh, most kihagyom az

kutatott közműveket rögzítsem. A MGPR-al

használni tudunk, és aztán hogy azokat ho-

első előadást, mert nehéz kikelni az ágyból,

a terepi munkavégzés kicsit másmilyen. Az

gyan tudjuk összeilleszteni.

dolgozni be kell menni, néha elég korán.

eszköz autóval vontatott, ezért másmilyen

A szabadidődben mivel szoktál/szeretsz

Ehhez nehéz hozzászokni az egyetem után,

logisztikát igényel. Ilyenkor a feladatkö-

foglalkozni?

ezért nem árt, ha az ember gyakorolja már

röm változó lehet. Van, hogy a sofőr szerepe

Szabadidőmet szeretem lazítással tölteni,

korábban is. ■

2017 MÁRCIUS //

7


// ÉPÍTŐKOCKA

Az 5 legnagyobb építőipari vállalat

LEGEK

Vinci Alapítva: 1899 Székhely: Rueil-Malmaison, Franciaország Profil: infrastruktúra és ingatlanépítés

1

Grupo ACS Alapítva: 1997 Székhely: Madrid, Spanyolország Profil: közművek és lakó/ nem lakóépületek

2

Bechtel Alapítva: 1898 Székhely: San Francisco, Kalifornia, USA Profil: pályázatközvetítés

3

Hochtief Alapítva: 1875 Székhely: Essen, Németország Profil: projektmenedzsment

4

Skanska Alapítva: 1887 Székhely: Stockholm, Svédország Profil: középületek

5 8

// 2017 MÁRCIUS


ÉPÍTŐKOCKA //

Anekdoták a Gépészkarról

NOSZTALGIA PERCEK

GRIVA // Bánfi Mihály egykori gépészmérnök-hallgató, jelenleg egy neves magyar cég igazgatója. Alább az ő kedves történeteit olvashatjátok. Az 1989/90-es tanév első félévének vizs-

gatnunk a tanszék egyik rettegett taná-

– Én a Hőcsőről még ugyan nem, de a lép-

gaidőszakában mi, lelkes ifjú gépész

rától Horváth Csabától (alias “Hőcsabi”

csőről már igen, hallottam!

hallgatók „ide nekem az oroszlánt is”

aki akkoriban a másik rettegett tanár

Az egész tankör kibukott – persze a rö-

felkiáltással még karácsony előtt szeret-

“Hőhalál” jó barátja volt). A gyakor-

högéstől, Hőcsabi megállt, megcsóválta

tük volna letudni a Műszaki Mechanika

lat péntek délután kettőkor kezdődött,

a fejét és annyit mondott:

tárgy Szilárdságtan I. vizsgáját. Már az

s ugye senkinek nincs kétsége afelől,

– Hmmm, jó poén!

írásbeli is többeknek gondot okozott,

hogy egy csütörtök éjszakai Old’s Club

Nos, ez annyira ült, hogy halasztott

de voltunk egy páran, akik becsúsztak

után azért péntek délután

(gyakorlati jegyért ismételt) vizsgán

meglehe-

a szóbelire. Én Dr. Béda Gyula tanszék-

(két ünnep között) megkért Hőcsabi

vezető professzorhoz kerültem, s mint

arra, hogy miután minden aktuális

korábbi szakközépiskolás nagy re-

vizsgámat sikerrel abszolváltam,

ményekkel vártam a “mecha”

akkor jöjjek vissza a halasztott

vizsgát. Be is kerültem a szó-

vizsga időszakban (február

belire, Gyula bácsi kiosztot-

első hete), felkészülve. Én

ta a szóbeli feladatokat és

így is tettem. Az akkor

szép csendben, kb. tízen

használatos

Mihejlev

nekiálltunk kidolgozni

Hőátadás

jegyzetet

azokat. Egyszer csak

gyakorlatilag „zongo-

kicsapódott az ajtó, s

rára” betéve tudtam,

megjelent Gyula bá-

a feladatokban ma-

csi nagy barátja (em-

gas szinten brillíroz-

lékeim szerint Dr. Be-

tam. A jeles napon

zák Antalnak hívták)

megjelentem a tan-

benne. A következő

széken, az ottani ad-

párbeszéd

zajlott

le

minisztrátor hölgyek

közöttük:

nagy sajnálkozás köze-

– Gyulám én végeztem

pette bekísértek a Tanár

a túlélőkkel, megyek ebé-

Úr irodájába, ahol kap-

delni, velem tartasz?

tam 3 feladatot és két sza-

Gyula bácsi a következőket

bad órát az irodában, mivel

válaszolta:

a Tanár Úrnak épp volt valami

– Indulj nyugodtan, majd csatlako-

elintézni valója… Persze természe-

zom.

tesen mindent használhattam az irodá-

Nos, Gyula bácsi a Stoczek menza lépcső-

ban, de sajnos nem volt semmire sem

jénél utolérte Bezák tanár urat... Mind-

tősen fáradt az ember. Nos, én is az vol-

szükségem. A feladatokat elég jól meg-

annyian újfent találkoztunk a következő

tam és annak rendje, s módja szerint el is

oldottam, majd „zongoráztunk” Hőcsa-

vizsgán... Én azóta is nagy tisztelője va-

aludtam a hátsó sorban. Arra ébredtem,

bival egyet a Mihejlev jegyzetben. Az is

gyok Gyula bácsinak, s imádtam a PhD

hogy “Hőcsabi” szokásos tábla előtti

jól ment. Miután jól megígértem, hogy

képzésen a kontinuum mechanika előa-

unott sétája közben megkérdezte a tan-

nem fogok hőtanból szigorlatozni év

dásait, két féléven át!

kört:

végén, egy látványos kettessel megkap-

Egy másik történet már a harmadéves

– Uraim, hallottak-e Önök már a “Hőcső-

tam a vonatkozó gyakorlati jegyet. Nem

(1991/92-es

ről”?

is lett belőlem hőerőgépész! De ettől

tantárgyhoz kapcsolódik. Egy péntek

Abban a pillanatban ébredvén, sajnos

függetlenül hőcserélőket, atomerőművi

délután történt, hogy a hőtan gyakor-

mindenféle körültekintés és megfontolt-

rendszereket terveztem, boldogult ter-

laton elég unalmas témát kellett hall-

ság nélkül dörmögtem el magam:

vező koromban… ■

tanév)

Hőtan/hőátadás

2017 MÁRCIUS //

9


// ÉPÍTŐKOCKA

Sín- és vágánydiagnosztikai eszközök ROXI // A 2016-os Szakmai Hét keretein belül volt lehetőségem meghallgatni egy vágánydiagnosztikáról szóló előadást, ami feltárta előttem egy számomra még ismeretlen területét a vasúti pályák világának. Ebbe a témakörbe kalauzollak el Titeket, Olvasókat!

Kiindulópont

Síndiagnosztika

Az alapvető elhasználódási formák közé

SDS

tartozik a sín magassági és oldalkopása,

Három egységből álló szerelvény, mely

hullámos kopása, a sínfejben kialakuló

alkalmas a sínek ultrahangos anyagvizs-

vese alakú törés, síntörés, illetve a sínvég

gálati módszerrel történő vizsgálatára és

elverődése. Ezek felderítését Magyaror-

a sínhibák kimutatására, sínek kereszt-

szágon a MÁV Központi Felépítményvizs-

profiljának érintkezésmentes mérésére,

gáló Kft. végzi. Erre ma már több szerke-

valamint a hullámos sínkopás érintkezés-

zet is rendelkezésre áll, ezeket fogom a

mentes, mágneses elven történő mérésére.

továbbiakban ismertetni.

Több részből áll, amelyek mást-mást analizálnak az adott sínszálon. Az ultra-

USK-004R ultrahangos sínvizsgáló-készülék

Vágánydiagnosztika

hangos vizsgálati rendszer a sínekben,

FMK-007

hegesztésekben lévő kereszt- és hosszirá-

Ez a felépítményi mérőkocsi két rend-

nyú anyaghibák kimutatására szolgál. A

szerrel van felszerelve, amelyek jár-

sínprofilmérő rendszer a mérés sebes-

műdinamikai

vágánygeometriai

ségtől függetlenül, a sínek fölött vezetett

mérésekre alkalmasak. A mérőkocsi

érzékelő fejekkel, érintkezésmentesen

maximum 200 km/h sebességű közleke-

méri a sin keresztprofilját és összehason-

désre és ezzel egyidejű mérésre alkal-

lítja az eredeti profillal. Az örvényára-

mas. A mérőteremben kerültek elhelye-

mos rendszer a sínfej felületi repedései-

zésre a mérőrendszerek elektronikai

nek (head check) felismerésére alkalmas.

és

Emellett a szerelvény még egy hullámos

és

számítástechnikai

berendezései,

valamint a szolgáltatások nyomtatását

sínkopást mérő rendszerrel is felszerelt.

végző lézer- és sornyomtatók. A két jobb oldali egységben a dinamikai, a bal ol-

USK-004R

daliban a geometriai mérőrendszer ka-

Ez egy kézi sínvizsgáló készülék. Ult-

pott helyet.

rahangos technikával működik, ami a

A mért vágánygeometriai jellemzők közé

gyakorlatban a legalkalmasabbnak bizo-

tartozik a süppedés, síktorzulás, nyom-

nyult a sínekben, kitérőkben előforduló

távolság, túlemelés, görbület, illetve a

gyártási és fáradásos anyaghibák kimu-

dinamikus keresztfekszint. A dinami-

tatására. Emellett a kiskocsi rendkívül

kai mérőrendszernél a keresztirányú és

alkalmas a belső sínhibák és a hegesztési

függőleges kerék/sín erők mérése direkt/

hibák kimutatására.

indirekt eljárással történik. A csapá-

GF04 örvényáramos sínvizsgáló-készülék

10

// 2017 MÁRCIUS

gyerőket mindkét irányban direkt úton,

GF04

erőmérő cellák mérik. A kerékpár töme-

A berendezés a vasúti sín felületén a

gerők meghatározása viszont indirekt

gördülő érintkezésből eredő fáradási

úton, a kerékpár keresztirányú és függő-

repedés vizsgálatára használható. Az

leges gyorsulásainak mérésével, majd az

eszköz négy szondája – örvényáramú el-

inercia adatok figyelembevételével, szá-

ven működik – pásztázza a vizsgálandó

mítással történik.

sínfelületet.


ÉPÍTŐKOCKA //

FMK 008 Egy teljesen újépítésű síndiagnosztikai mérővonat, 2016-ban készült. A mérőfelszerelések a legmodernebb technikát képviselik. A kétrészes, dízel-hidraulikus erőátvitelű vonat, az FMK 008 egy mérő-

RI-1000

kocsiból és az azt vontató motorkocsiból

Ez eg y eg yenességmérő készülék, ami

áll. Engedélyezett sebessége 120 km/h,

a vasúti sín futó és vezető felületi

a méréseket maximum 70-nel lehet vé-

eg yenetlenségeinek vizsgálatára lett

gezni, kitérőkben pedig 50 a maximális

k ifejlesztve. Mozgó alkatrészt nem

tempó. A végein kialakított vezetőfülkék

tartalmaz, emellett a kapacitív mérés

által mindkét irányban képes közleked-

elvén működik. A futó és vezető felület

ni. A mérőkocsiban is van vezetőállás, a

mérése külön történik a műszer áthe-

motor onnan vezérelhető.

lyezésével.

A klimatizált vonaton öt kétszemélyes

A régi SDS motorvonata és az új FMK-008-as

hálófülke, két fürdő, két WC, konyha, ét-

Semlegeshőmérséklet-vizsgáló készülék

kező és közösségi tér is van a mérőterem,

Az

magnetoelasztikus

lett. Az ultrahangos mérések rengeteg

elvű vizsgálati módszer azon alapul,

vizet igényelnek, így a vonatban számos

hog y a vasúti sín mágneses tulajdon-

víztartály kapott helyet. A jó felszerelt-

sága összefügg a sín mechanikai fe-

ségnek köszönhetően a személyzet akár

szültségállapotával. Ez az összefüggés

hosszabb utakra, külföldi megbízatások-

azonban változik eg yrészt az anyag-

ra is elmehet a mérővonattal.

minőséggel, másrészt a mechanikai

Az FMK 008 két fő mérőrendszerrel ren-

feszültségállapottal, melyet jelentős

delkezik. Az ultrahangos mérőrendszer

mérték ben meghatároz az esetenként

a sínek szabad szemmel nem látható,

eltérő

alkalmazott

g yártási

maradó

a műhelytér és a kiértékelő helyiség mel-

feszültség.

belső anyaghibáinak feltárására szol-

Az eljárás alkalmas a hézagnélkü-

gál, az örvényáramos mérőrendszer pe-

li vágányok hely től és időtől függő

dig a sínek felületén jelentkező hajszál-

s e m l e g e s hő mé r s é k l e t- e l o s z l á s á n a k

repedéses hibákat vizsgálja. A MÁV KFV

vizsgálatára. Ezzel a vizsgálni k ívánt

saját fejlesztésű, hullámossínkopás-mé-

pályaszakaszon k ijelölhetőek a semle-

rő rendszerét is telepítették a járműre,

ges hőmérsék let minimum, maximum

hozzá társulhat a jövőben egy sínprofil-

és az átlag közelébe eső helyei.

mérő berendezés is. ■

Az FMK-008-as mérő-forgóváza

Az FMK-008-as mérés-felügyeleti munkaállomása

FMK-007 a Nyugati-pályaudvaron

2017 MÁRCIUS //

11


// LIGHT

Fodor Ákos BARBI // Fodor Ákos nem alkot hosszabb kompozíciókat, lemond a lírai szerkesztés és „kidalolás” legtöbb eszközéről, szinte kivétel nélkül léthelyzeteket, létre vonatkozó felismeréseket fogalmaz meg. Haikui miniatűr világmodellek, rejtélyek és rejtvények. Bölcselő hajlamú, az aforizmákat, paradoxonokat kedvelő olvasók értik értékelik igazán.

MINDENNAPI TESZT-KÉRDÉS

ZÁRT KÖR

SUMMA

Látod-e még azt,

Nyelved és nyelvem

Minden megérint.

amit nézel - vagy már csak

megbeszélik egymással,

- Úgy látszik: sose nő be

tudod: „ott” „az” „van”?

hogy mire nincs szó.

a szívem lágya

EGY TRAGIKOMÉDIA SZINOPSZISA

TÚLCSORDULÚ HAIKU A SZÉPSÉGRŐL

ROMÁNC

Mindenkinek van igaza.

Van, ki gyönyörű.

Lám, ez a kedves nő is

Van, kin észre kell venni.

mellettem öregedett meg

AZ EGYÉNISÉGRŐL

S van, ki attól szép,

a metrón:

föl sem ismernék

hogy hasonlít egy csúfra,

föladva

a rólad készült képek,

akit szeretek.

(előnyös) profil-

ha látnák egymást

helyzetét, szembefordult.

Rainy Pain ROXI //

12

Már több mint fél órája állunk

Téged mégis mindenki bánt… még én is…

akarom, hogy még maradj velem, sokáig.

itt együtt a zuhogó esőben. Rajtad egy

Egy lépéssel közelebb lépsz hozzám, át-

Ne taszítsd el magadtól azt, amit adni tu-

egyszerű hosszú ujjú póló van, hisz már

karolod a mellkasom, úgy bújsz hozzám.

dok. Legalább egy rövid ideig engedj ma-

bőven tavasz vége felé jár az idő. Hajad

Megölellek én is, de talán én ezzel nem

gadhoz közelebb, hogy megismerhessem

arcodhoz tapad, amelyet az eső mellett

azt mutatom, amit te várnál. Igazából

az igazi érzéseid, hogy megtudjam, mi az,

a könnyek is mosnak. Nézel rám, lassan

azt sem tudom, hogy te mit vársz ebben

amiért szeretsz engem. Nyomsz arcomra

megfogod a kezem, majd mellkasod-

a pillanatban. Veled szemben tanácsta-

egy apró csókot, utána ellépsz tőlem. Ke-

ra teszed. Nem értelek, nem értem azt,

lanná válok minden egyes alkalommal,

zeink az utolsó pillanatig nem engedem

amit művelsz magaddal. Évek óta sze-

és hibákat követek el. Ellépsz tőlem,

el, mert nem akarom. Tudom, hogyha

retsz, mégsem fogadod el, mikor neked

letörlöd könnyeid, miközben egy apró

elválnak egymástól, akkor köztünk min-

adom a figyelmem. Tudom, hogy szá-

mosolyt kúsztatsz ajkaidra. Nem tudom,

dennek vége. Bevallom, az elején utáltam

modra annál több kell, hogy rád szánom

hogy miért mosolyogsz, hogy egyáltalán

a gondolatot, hogy szeretsz, hogy csak

az időm. A szívem akarod, viszont arról

minek jöttünk ide. Képtelen vagyok raj-

engem akarsz, nem akarsz elválni tőlem,

te is tudod, hogy már másé.

tad kiigazodni, ami idegesít.

mintha én lennék a mindened, de most

Végigsimítasz remegő kezeddel arco-

A hajamba túrok, miközben végig tekin-

már… akarom ezeket!

mon, miközben erősen szorítod a mási-

tek arcodon. Szemeidben a keserűség fe-

Nézem távolodó alakod, amely egyre

kat dobogó szívedhez. Még mindig nem

kete szikrái égnek, viszont ajkaidon az a

inkább eltűnik, az eső okozta sűrű füg-

értem, hogy ezzel mit akarsz nekem mu-

tiszta, boldog mosoly ül, amit már meg-

gönyben. Szinte a fülemben visszhang-

tatni, de azt hiszem nem is foglak megér-

szokhattam tőled. Mennél, de én elka-

zik a hangja annak, ahogy szíved ezer

teni, ahogy eddig sem értettelek. Mindig

pom a karod, és visszarántalak. Keresem

darabra törik. Még mindig érzem tested

nagy fejtörést okoztál számomra, ahogy

szemeidben kétségbeesetten a választ,

melegét, orromban parfümöd finom illa-

okozol a mai napig is. Olyan gyerekes

viszont nem engeded, hogy olvassak ben-

tát. Nem tartott sokáig, mégis olyan mély

vagy, mégis többet tudsz, mint egyes

nük. Végigfut az agyamban, hogy talán

nyomott hagyott bennem, mert te voltál

felnőtt emberek. Ilyen mély érzésű sze-

most látlak utoljára, hogy elveszítelek.

benne. Az egyetlen, akinek tiszták vol-

mélyt, mint te vagy, még egyetlenegyet

Görcsösen szorítom meg a kezed, ezzel je-

tak a szándékai. Aki csak boldog akart

sem láttam.

lezve, hogy nem akarom, hogy elmenj. Azt

lenni, legalább egy pillanatig… ■

// 2017 MÁRCIUS


LIGHT //

Karima szerkesztőségi öregtalálkozó VIVIEN // Február 19., 14.50. Már csak 10 perc volt a (tervezett) kezdésig, így egymás után érkeztek a meghívottak a gondos munkával feldíszített, kollégiumi Nagyterembe. Hamarosan önfeledten beszélgető, nosztalgiázó csoportok alakultak ki. Így kezdődött a 2017-es Karima szerkesztőségi öregtalálkozó.

Visszatekintés

hogy ebben nekünk is volt némi szerepünk,

adni abból a rengeteg történetből, amivel

1973 nyarán pár fiatal felvetette maguk

és megilletődöttséggel, mert olyan emberek

egy egyetemet végzett ember alapjáraton

között, hogy jó volna egy olyan újság,

sora állt előttünk, akiknek a munkája révén

rendelkezhet – itt pedig ráadásul minden-

mely valóban informatív, s hasznára

létezik még ma is az újság. És ez, ez a tudat

ki Karimás volt valamikor. Egy egész nap

válik az egyetemi ifjúságnak. Néhány

megszőtte az első fonalat, ismeretlenül,

is kevés lett volna. Persze panaszra semmi

hónap múlva, október 13-án megjelent

azok között is, akik tényleg most találkoz-

okunk, így is nagyszerűen szórakoztunk,

a Karima I. évfolyamának 0. száma, a

tak életükben először. Szegről-végről végül

amikor pl. kiderült, hogy egy régi órarendet

próbaszám. Ezt követte az „igazi”, az

is mind rokonok volnánk, a Karima-család

ért kritikus cikk után bizony befogták az

első szám, valamilyen nyomdai hibából

tagjai vagyunk. Most először, a kollégium

írókat a Dékáni Hivatalba órarendet gyár-

adódóan csupa piros betűkkel. Aztán a

Nagytermében nem kellett elmagyarázni

tani, ha már a jelek szerint jobban értettek

következő (újra feketében)… majd a kö-

senkinek, hogy mi ez a lap, és mióta létezik,

hozzá; vagy amikor elmesélték, hogy az

vetkező, és ez így megy még ma is, több

és milyen cikkekből áll (ehelyett inkább

oktatókról régen sem volt célszerű negatív

mint 43 évvel az indítás után. Néha na-

elmeséltük, hogyan élünk együtt manap-

fényű statisztikát közzétenni, vagy ha már

gyobban, máskor kisebben, mikor több,

ság az újságkészítés folyamatával). De még

mégis, akkor ajánlatos volt nem saját névvel

mikor kevesebb példányban, kezdetben

ha kellett is volna, akkor is a jelenlegi szer-

aláírni a dolgot. Szó esett a névválasztásról

8-10, ma 24 oldalon. Az elején ragaszt-

kesztőségnek volt legkevésbé érkezése erre:

és Lajos kilétének kérdéséről is, de ezeket

gatással, írógéppel, ma már kőkorinak

kósza gondolat sem volt még egyikünk sem,

egyelőre megtartom a család titkának.

tűnő módszerekkel, kalákában, alkal-

amikor az újság már élt és virult. Az alapító

Csodálatos volt összehozni ezeket az em-

manként éjszakába nyúlóan; ma számí-

s a későbbi, „fenntartó” nemzedék is kép-

bereket, habár el is hangzott, és egyébként

tógépen, otthonról (koliszobából) írva,

viselte magát azon a vasárnapon, mi pedig

is egyértelmű volt, hogy nem volt teljes a

javítva, tördelve, photoshoppolva, al-

úgy éreztük, mintha egy időutazásba csöp-

létszám. Legközelebb még jobban fogunk

kalmanként éjszakába nyúlóan. A kez-

pentünk volna. Pedig az még csak ezután

igyekezni a vendéglista növelésén, de hi-

detekben még nem volt ingyenes a lap,

jött, a bemutatkozás programpontjával.

ánytalanul teljes már nem lehet: sajnos

az alapítók úgy kívánták, hogy az mi-

Mivel többek között még vetélkedő is követ-

vannak olyanok, akik már nincsenek köz-

nőségi termék legyen, amiért fizessen

te, a bemutatkozás időkorlátját a csúszást

tünk. A lap minden valaha volt szerkesz-

az olvasó. A próbaszámhoz 20 fillérért

elkerülendő összességében másfél órára,

tőjére gondolok, amikor megköszönöm

lehetett hozzájutni. Az újság ára az eltelt

személyenként pedig max. 1-2 percre húz-

nekik mindazt, amit az évek alatt a lapért

évek áldozata lett.

tuk meg, kivéve az alapító felelős szerkesz-

tettek, azt, hogy február 19-én volt miért

tőt, akit felkértünk egy hosszabb, 5-10 per-

összegyűlnünk. Igyekszünk elődeinkhez

A vendégeink érkezésükkor névkártyát

ces felvezetésre. Az időt tökéletesen tartotta

méltó módon beállni a Karima-szerkesz-

kaptak, ami (bevallottan) nagy segítség

mindenki – elvégre ez is csak egy terjede-

tők több mint négy évtizede kígyózó so-

volt azoknak, akik a diákévek óta most ta-

lem, a terem pedig tele volt szerkesztőkkel

rába, s arról, hogy hogyan boldogulunk,

lálkoztak először. Örömmel vegyes megil-

–, én mégis úgy éreztem, hogy saját magun-

reményeink szerint 1-2 éven belül egy kö-

letődöttséggel néztük ezeket az egymásra

kat lőttük lábon a korláttal. 1-2 perc alatt

vetkező öregtalálkozó keretein belül újra

találásokat: örömmel, mert jó érzés volt,

ugyanis mindössze egy rövid ízelítőt lehet

beszámolhatunk. ■

2017 MÁRCIUS //

13


// LIGHT

Floods around the world

ENGLISH CORNER

ESZTER // Most countries are affected by floods during a special time of the year, and as this time is coming here in Hungary, so it is the right time to deal with this issue. We all know the basic things about floods, usually a big amount of water comes down the river as the ice melts, or as the weather is heavily rainy. Not to mention, that these floods do not happen at the same time, they can come repeatedly after one another. But let’s see how countries solve the problem of floods.

HUNGARY

closed, because they had the duty to save

sitting in temporary “boats” and waiting

We do have recordings of very early floods

the invaluable paintings – do you think

for someone to help them or to simply get

during the history, so this phenomenon is

the Mona Lisa would look into your eyes

out of the water somehow. With the climate

not the rarest one (a quite large one was in

from under the water?

change it is getting worse, so they had bet-

1838, there are plaques around Budapest

ter hurry because last year it cost 200 lives.

to commemorate it). If we look around the

USA

country we realise that Budapest is not

Floods and the USA are not strangers at all.

UNITED KINGDOM

even a little bit flooded if we compare it

Every year we hear about the USA being

The country of her Majesty is also flood-

with the river Tisza. There are many peo-

flooded, after some days of rainy, stormy

ed sometimes, even though there are al-

ple living in affected regions, so they have

weather. It is possible that your umbrella

ways problems. Mostly the southern part

to do their best to avoid swimming in their

would not bear this “little” rain, storms

of the country gets the biggest amount of

bedroom – or maybe a water bed is not

cover the whole country. During evacu-

the water, usually coming from the ocean

that bad. We use sandbags if the dam is

ation they also involve the military, but

side, but with many days of bad weather

not tall enough or if it has a problem with

there are often some news about the death

even the central part can be affected, too.

bearing the strength of the river. .

of untrained soldiers while trying to help.

People try to defend their belongings, they put bricks under their furniture in

14

FRANCE

CHINA

case the water comes in the house. They

Because of the oceanic climate France

People in China are used to floods, because

also involve the army to help the stuck

can be flooded many times a year, but

they have problems with it every year.

people and to help if the power goes out.

there were extreme events during the

Their rivers are not well-regulated, during

history. In 2016, the river Seine swamped

this time they are powerless against the

ANTARCTICA

Paris, in a way it had never done before.

water. There are more people protesting

You may not know, but the world’s driest

A few thousands of people had to be evac-

every year, because they say the govern-

place is Antarctica with 0 mm usual rainfall.

uated, and there were no guesses for

ment “forgets” to warn them about the

So if you want to be somewhere safe from

the damage made. The Louvre had to be

floods. It is a common view to see people

floods, you should visit this beautiful site. ■

Szószedet

dam – gát

army, the military – hadsereg

flood – árvíz, elönt

to bear – kibír

untrained – képzetlen

recording – feljegyzés

to swamp – eláraszt

well-regulated – jól szabályozott

phenomenon – jelenség

to evacuate – kimenekít

protest – tüntetés, tüntet

plaque – emléktábla

duty – kötelesség

temporary – ideiglenes

affected – érintett

invaluable – felbecsülhetetlen

to defend – megvédeni

sandbag – homokzsák

stranger – idegen

belongings – tulajdon (ingóságok)

// 2017 MÁRCIUS


LIGHT //

BME FC bemutatása

SPORT

FÁBIÁN GÁBOR // Az egyetemünk sportéletének egyik meghatározó szegmense a labdarúgás, sokan pedig nem is tudják, hogy az egyetemi labdarúgó életet majdnem teljes egészében egy egyesület fogja össze – a BME FC. A BME FChez köthető a több mint kétezer műegyetemistát (228 csapat) megmozgató Műegyetemi Villanyfényes Bajnokság, két nagypályás csapat (BME Kármán FC és BME Wanderers FC) és egy futsal csapat (BME-BT FC). Ezen kívül különböző programokkal és akciókkal hirdetik az egészségtudatos és felelősségteljes életvitelt, alábbi cikkünkben bemutatjuk az egyesületet kicsit részletesebben. A BME FC 3 éve alapult azzal a céllal, hogy

A labdarúgást komolyabb szinten űzni

összefogja az addig kevésbé egységes

vágyókat a BME FC csapatai tömörítik

egyetemi labdarúgó csapatokat. A legtöbb

magába: részben a tagtoborzók során

hallgatót a Villanyfényes Bajnokság moz-

kiszemelt játékosokból, részben a Vil-

gatja meg: a mindenki számára ismerős

lanyfényes Bajnokság legjobbjaiból áll

BME Sporttelepen, 4 műfüves pályán, 19

össze két nagypályás csapat, és egy futsal

ligában játszanak hétről-hétre kispályás

csapat. A Kármán FC - bár nevében a gé-

mérkőzéseket. Nem csak a BME, de az

pészkar kollégiumát örökölte, valójában

ország legnagyobb kispályás bajnoksága

több kar hallgatóját tömöríti magába - va-

ez, ahol bizony komoly teljesítmény szük-

lamint a Wanderers FC a BLSZ negyedosz-

séges az első ligába jutáshoz, és legalább

tályának feljutó helyein állnak, sőt előbbi

4 szemeszter eljutni addig egy újonnan

még a Budapest Kupában is talpon van. A

nevező

bmefoci.bme.hu

csapatok az egyetemhez közel, a Siketek

oldalon mindig nyomon követhetők az

pályán edzenek, és vasárnaponként itt is

lehetőségeit, ráadásul előszeretettel fog-

aktuális statisztikák, de az is kiderül az

játsszák hazai meccseiket.

lalkoztatnak BME-n végzett hallgatókat,

archívumból, hogy több csapat félévek

A futsal csapat egyetemünk egyik leg-

így a telekommunikációs szolgáltatások-

óta együtt játszik – a bajnokság tehát az

sikeresebb sportcsapata – akik valóban

kal foglalkozó multinacionális vállalat-

egyetem után is összetartja az öregdiáko-

egyetemistákból állnak. Az utóbbi évek

ban több BME-n végzett mérnök dolgozik

kat, így nagyon jó közösségépítő ereje van.

legnagyobb hazai sikerei között MEFOB

magas hozzáadott értékű munkakörben.

A szervezők pedig úgy gondolták, hogy

győzelem, NB2-es bajnoki cím, Budapesti

Aki a fenti sorokat olvasva ismét előven-

ha már ennyi műegyetemista gyűlt össze

Egyetemi Futsal bajnoki cím szerepel, de

né a polcon porosodó focicipőjét, az kö-

egy helyen, akkor érdemes valami nemes

több nívós nemzetközi kupát is elhódítot-

vesse a Villanyfényes Bajnokságot, vagy

cél érdekében megmozgatni őket – ezért

tak, mint a Kárpát-medencei Egyetemek

ha szeretné komolyabban venni a labda-

félévről félévre, az Ökumenikus Segély-

Kupája és a Belgrade International Ga-

rúgást, az jelentkezzen valamely csapat-

szervezettel karöltve konzerv adomány-

mes. A csapat mögé 2017 januárjától be-

ba a gabor.fabian@bmefc.hu címen! Az

gyűjtést szerveznek, ami az egyik legsike-

állt a XI. kerületi irodával is rendelkező

áprilisi Karimában Rosta Szabolccsal ké-

resebb a fővárosban. Minden alkalommal

BT (British Telecommunications), névadó

szül majd interjú, aki a BME-n elkezdett

több, mint 3000 konzerv gyűlik össze, ami

szponzorként. A cég így kívánja támogat-

építőmérnöki tanulmányaival párhuza-

óriási segítség a rászorulóknak.

ni a műegyetemisták minőségi sportolási

mosan kezdett el a csapatban játszani. ■

csapatnak.

A

2017 MÁRCIUS //

15


// LIGHT

„…tériszonyos vagyok, de csak egy bizonyos magasságig”

INTERJÚ

GABI // A következőekben egy interjút olvashattok Nagy Bencével, aki két évig vitorlázó-repülőzött. Mondhatni, egy véletlen folytán akadt erre a sportra, és hamar bele is szeretett.

Mutatkozz be, kérlek!

próbakörön nagyon megtetszett a repülés, és

Azonban lehet ennél magasabbra is repül-

Nagy Bence vagyok, 21 éves egyetemista.

így keveredtem bele a vitorlázó-repülőzésbe.

ni. Például egy repülős-táborban egy pilóta

Két évig vitorlázó-repülőztem. Érdekes,

Hogyan történik egy átlagos repülőzés?

elvitt egy körre, akkor voltam legmagasab-

hogy tériszonyos vagyok, de csak egy bi-

Reggel, napkeltekor kimegyünk a rep-

ban, ott 1750 méterre mentünk fel.

zonyos magasságig. Ha egy szekrény tete-

térre, a hangárból kitoljuk a gépeket, és

Elméleti oktatáson részt kell venni ah-

jén állok, akkor szédülök, de a hegy tete-

leellenőrizzük őket. Ezután bemegyünk

hoz, hogy repülhess?

jén állva semmi problémám nincs.

a központba, kitöltjük a szükséges papíro-

A próbarepüléshez nem, azonban ha sze-

Hogyan találkoztál először ezzel a

kat. Megnézzük az időjárás-jelentéseket és

retnéd ezt a sportot űzni, akkor minden-

sporttal?

a radarképeket, hogy megtudjuk, milyen

képpen. Ősz közepétől tavasz közepéig

Még középiskolás éveim alatt ismerked-

idő várható arra a napra. A vitorlázó-repü-

ún. holtszezon van, amikor az elméleti

tem meg a repüléssel. Kilencedikes vol-

lőnek az az érdekessége, hogy nincs benne

oktatás zajlik (mindenkinek kötelező,

tam, mikor jöttek az iskolánkba hirdetni

motor, a felszálló meleg levegő segítségé-

nem csak az elsőéveseknek). Ez egy vizs-

ezt a sportot. Kimentünk a reptérre, és

vel tud a levegőben maradni, ahogy köröz

gával zárul, amely feljogosít a gyakorlati

ott ki lehetett próbálni a vitorlázó-repü-

a levegőben, „ráül” az áramlatra, emel-

foglalkozásra. Az elméleti részben sokfé-

lőzést, elvittek minket egy ingyen körre.

kedik a gép. Ezért is nagyon fontosak az

le témakörrel foglalkozunk, többek kö-

„...nincs benne motor, a felszálló meleg levegő segítségével tud a levegőben maradni...”

16

zött fizikával és ejtőernyőzéssel is. Említetted, hogy a kezdő repülősök csak másik pilótával együtt repülhetnek. Mennyi gyakorlattal válik az ember profivá?

Egyből beleszerettél a repülésbe?

időjárási viszonyok. Ha ezen túl vagyunk,

Ha szorgalmas és ügyes vagy, már az első

Számomra egy kicsit izgalmasan alakult a

kimegyünk és készítünk egy ún. támasz-

nyaradon repülhetsz egyedül. Az okta-

próbarepülés. Megkértem a pilótát, hogy csi-

pontot, ahonnan irányítják majd a repü-

tóprogram felétől már teljes egészében

náljon egy kisebb trükköt, nekem sosem elég,

lést, és felállítjuk az aggregátort, aminek

te irányítod a gépet, az oktatód csak je-

ha egyszerűen csinálunk valamit, szóval

fontos szerepe van a felszállásban.

len van, ha bármi történne, tud segíteni.

úgymond muszáj volt egy trükköt kérnem.

A gépek újraellenőrzése után veszünk fel

Azonban a profivá válás sajnos nagyban

Ő azt mondta, hogy „halacskát” fog csinál-

ejtőernyőt, majd beszállunk a gépbe. A

függ az anyagi helyzettől. A repülés drá-

ni. Lényegében egy hullámot csinált a leve-

kezdő repülők mindig egy másik, tapasz-

ga sport. Minél többet jársz repülni, an-

gőben a géppel. Azonban, amikor jöttünk

talt pilótával repülnek. Ő a beszállás után

nál hamarabb irányíthatsz te.

vissza, a tehetetlenség miatt a lábam belea-

kiadja az aznapi instrukciókat, és indulhat

Kiknek ajánlanád ezt a sportot?

kadt egy karba, és ez kinyitotta a repülőgép

a felszállás. A repülés során (szembeszél

Leginkább olyanoknak, akik kalandvágyó-

kabinjának ablakát. Ez eléggé életveszélyes

esetén) akár 400 m magasságig is felre-

ak, és nem riadnak vissza egy kis veszélytől.

mutatvány volt, de szerencsére nem történt

pülünk, és onnan ereszkedünk le, néhány

Továbbá rengeteg szabadidő szükséges, és

komolyabb baj, sikeresen leszálltunk. Ezen a

forduló és egyenes szakasz megtétele után.

hát egy jobb anyagi helyzet sem hátrány. ■

// 2017 MÁRCIUS


LIGHT //

Tudtad-e? ókori A köldökpiercing az nők Eg yiptom ba n a király privilégiuma volt.

A tudósok fel fedez

ba ktériu mot, am

tek eg y

i kifejezet-

ten a hajla kk ba n

sból kiderü lt, Eg y új kutatá napi gyóg yhogy a hétköz igen fu rc sa szerei nk nek ai mel lékhatás : ek tn he le is

ag resszíva bbak és

ön zőbbek is k. lehetü nk tő lü

A piros hasú teknősök aligátor fészkekbe temetik tojásaikat, mert így védettek lesznek a ragadozókkal szemben.

él.

A Tone y A na ly zer eg eb olya n w

h iede Eg yes e r i nt lem sz k k a lózo i sela zér t v bevate k f ü l r t azt lót , me jav ít ja h it ték u k at . a látás

olda l, amely ni eg y levél segít elemez ha ng ul atát . vagy szöveg n angol nyelve Sajnos csak működ ik .

A ki stes tű pókok ag ya

ná l.

Amer ika i tudóso

olya n nagy, hogy a test üős regü k jelent részét kitölt sőt még a

i,

lá ba ik ba is ju belő le.

Az ág yútű z esőt csi

vű ameEg y Humai ne yhordozó ri ka i cég ag fejlesz tésébe robottes tek él hető leg kezdet t. Rem enthető az ezzel meg m és a tudat. em beri ag y

A gy íkok, a macsk ák hoz hasonlóan talpra esnek.

t

k kifejlesztet tek eg y eszköz t, amely automati ku sa n ele mz i a digitáli s képeket. A módszer seg ítségével mérh ető, hogy a képet mi lyen mé rtékben vá ltoztattá k meg, vagy retu sá ltá k.

ter üle A Föld leg szá razabb viseli , te a Dr y Va lleys nevet álhaés az Antarkti szon tal éve llió mi két tó. Több mi nt . dék pa nem volt ott csa

2017 MÁRCIUS //

17


// LIGHT

Mi lesz egy szakkolisból?

INTERJÚ

EVELIN // Pálfi Gergely 2009-ben lett a Vízépítő Kör vezetője. Az egyetem után a DHI Hungary Kft-nél helyezkedett el, ahol már több mint 3 éve dolgozik. Egyetemi éveiről, az odavezető útról és mindennapi munkájáról mesélt nekünk. Gyermekkoromat Keszthelyen töltöttem,

Elsőéves koromban, 2008-ban csatlakoz-

rándulás csapatépítésként is funkcionált,

édesapám a Vízügyi Igazgatóságnál dolgo-

tam a Vízépítő Körhöz. Ekkor a taglétszám

ezt a jó példát próbáltuk kiterjeszteni az

zott már akkor is, műszaki, de nem mérnö-

elég alacsony volt és a programok sok-

egész Szakkollégiumra. Mikor leköszön-

ki munkakörben. Gyakran vitt magával

színűsége és száma sem volt túl rózsás.

tem, egy egységesebb Szakkollégium volt

terepre, elmagyarázta miképpen kotorják

Csatlakozásom után egy évvel választot-

már, mint amikor jelöltként beléptem.

a Balatonból az iszapot, hogyan építik meg

tak meg tagozatvezetővé. Megalapítottuk

Csak remélem, hogy ebben nekem is sze-

a zagytározót az iszap lerakására, és hogy

a Magyar Hidrológiai Társaság Budapesti

repem volt.

a vizet hogyan vezetik vissza a tóba. Nem

Ifjúsági Tagozatát, mely ma is parallel

Ma már a DHI Hungary Kft-nél, egy multi-

tudtam pontosan, hogy mit is csinál egy

működik a Vízépítő Körrel. Részt vettem

nacionális cég magyar leányvállalatánál

építőmérnök, de azt tudtam, hogy olyan

a szakkoli sikeres TÁMOP pályázatának

dolgozom. Konzultációs munkával, szi-

munkát akarok végezni, ahol ilyen dolgok-

megírásában, ennek köszönhetően színe-

mulációs szoftverek fejlesztésével és ér-

kal lehet foglalkozni. Ezért mentem „vi-

síteni tudtuk a programjainkat és számos

tékesítésével, valamint hidrológiai és hid-

zes” szakközépiskolába (ugyanoda ahova

helyre eljutottunk az országban. Ehhez

rodinamikai modellezéssel foglalkozunk.

előttem 28 évvel édesapám is), Barcsra az

persze kellettek azok a kapcsolatok és se-

Nincs két egyforma nap, mindig újabb és

akkori Dráva Völgye Középiskola Környe-

gítségek, melyet a vizes tanszékektől kap-

újabb kihívásokkal találkozom. Ahogy

zetvédő és Vízgazdálkodó tagozatára, itt

tunk. Ezután a taglétszám extrém módon

sejteni lehet, a munkaidőm nagy részét

elvégeztem az 5. év technikusi osztályt is,

megugrott 2010-ben, köszönhetően a

számítógép előtt töltöm. Szerencsére a jó

majd a Műegyetemre felvételiztem.

színesebb programoknak. A számos ki-

modellezés megköveteli a helyismeretet, úgyhogy elengedhetetlen a terepi bejárás és konzultáció a helyi viszonyokat jobban ismerő kollégákkal. Ehhez is persze jól jön az a kapcsolati tőke, amit a szakkolitól kaptam. Volt rá példa, hogy egy munkamegbeszélésen egy volt szakkollégista ült velem szemben. A szakkoli másik „ajándéka” számomra, hogy egy-egy esemény megszervezése, vagy szervezésének ellenőrzése során a rendszerszemléletem és projektgondolkodásom sokat fejlődött. Visszagondolva az egyetemi évekre, csupán azt bánom, hogy nem jártam annyit konferenciákra, mint tehettem volna. Hallgatóként rengeteg ilyen rendezvényre lett volna lehetőségem elmenni, ma már ez – néhány kivételtől eltekintve – mind pénzbe és szabadnapba kerül (amiből nincs túl sok). A szakmai fejlődés mellett nagyon fontosak a személyes kapcsolatok a mindennapi munka során. A jó személyes kapcsolat, könnyű kapcsolatteremtés nagyban megkönnyíti a mindennapi munkát. Ha nem is 100%-ban, de ebben a szakmában is kell emberekkel dolgozni, melynek sikeressége sok mindenre kihat. ■

18

// 2017 MÁRCIUS


LIGHT //

Víz Világnapja 2017 EVELIN // A Víz Világnapjának megrendezését az 1992-es Riói Környezet és Fejlődés Konferencián kezdeményezték, melynek hatására az ENSZ március 22-ét jelölte ki eme jeles napnak. A világnap célja, hogy minden évben felhívja a figyelmet a víz fontosságára életünk minden aspektusában. Az idei téma a tiszta víz szükségessége, illetve az, hogyha nincs tiszta víz, az olyan, mintha egyáltalán nem is lenne víz, ezért az idei év szlogenje „Szennyvizek? Tiszta vizet!” A világnap keretében az országban

hető idegenvezetésen vehetünk részt.

Nyírségvíz Zrt. munkatársai várják nyílt

számos helyen különböző programok-

Budapesten számos fürdő, múzeum és

napi programjukra az érdeklődőket már-

kal, rendezvényekkel ünneplik márci-

az állatkert is rendszeresen csatlakozik

cius 22-én a Víztoronyba, illetve az I. és

us ­2 2-t. Rengeteg fotó, rajz, kisfilm és

a rendezvényhez érdekes kiállításokkal

a II. szennyvíztisztító telepekre. Gyulán

szakmai pályázatot hirdetnek ilyenkor

és programokkal.

a Vízügy székháza előtt, a Bodoki szobor-

egyetemisták számára is, mindenfelé

Aki a Víz Világnapját vagy március utol-

nál várják az érdeklődőket ugyanezen a

nyílt napokkal és előadásokkal, prog-

só hétvégéjét nem Budapesten tölti, az

napon színes programokkal, melyeken

ramokkal várják az érdeklődőket. A

is találhat magának érdekes programot

többek között megtudhatjuk, hogy mek-

teljesség igénye nélkül néhány példa:

a szélrózsa minden irányában. Aki a Ti-

kora a vízlábnyomunk, mivel foglalkoz-

nyílt napot hirdet az Fővárosi Csatorná-

sza-tóhoz tervez ellátogatni, annak érde-

nak a gátőrök, csatornaőrök vagy inter-

zási Művek március 25-én, szombaton

mes 25-ére időzíteni, ugyanis a poroszlói

aktív játék keretében megvédhetjük a

a Délpesti Szennyvíztisztító Telepen,

Tisza-tavi Ökocentrum állandó kiállítá-

várost az árvíztől.

ahol a látogatók megtekinthetik a szen�-

sán túl, tematikus programokkal várja az

A programoknak és a helyszíneknek se

nyvíztisztítás folyamatát az „élőgépek”

érdeklődőket. A Balaton-felvidéki Nem-

vége, se hossza, de az biztos, hogy bárhol

technológiájú

üvegházától

zeti Park március 22-ét megelőző és az azt

is leszel a víz világnapján vagy az azt kö-

egészen a biogáz termelésig. A nyílt nap

követő hétvégén is túrákat szervez a park

vető hétvégén, mindenhol találhatsz ked-

ingyenes, de regisztrációhoz kötött, la-

területén, köztük a különleges kakukkvi-

vedre való programot a város főterén, egy

kossági jellegű, így érdekes és közért-

rág- és hódleső túrával. Nyíregyházán a

múzeumban vagy akár egy fürdőben. ■

rendszer

2017 MÁRCIUS //

19


// LIGHT

Kolikonyha TOMI, BARBI // Néha-néha betekint a kolikonyha az újság életébe. Igyekeztünk olyan recepteket összeválogatni, amik egy kolis számára nem kerülnek égetően sokba, és mégis tápláló, finom ételeket/nasikat lehet belőle csinálni. Lesznek közte érdekesebb receptek, de higgyétek el, ezek már tesztelve voltak, ehetők.

Töltött kifli 3 személyre

Hagymás paszuly

Házi salsa szósz tortillával

Hozzávalók:

Hozzávalók:

Hozzávalók:

āā 4 db kifli āā 100 g sonka (bármilyen maradék fel-

vágott is jó lehet)

āā 1 db konzerv, sós lében tartott vö-

rös bab āā 1 db hagyma

āā nagy zacskó sós tortilla chips āā 1 nagy marék konzerv szeletelt ja-

lapeno

āā 250 g tejföl

āā olaj

āā 1 db piros chili

āā 1 ek. mustár

āā só

āā 15 dkg cheddar sajt

āā 1 db tojás

āā bors

āā 1,5 dl tejföl

āā 5 ek. majonéz

āā cukor

āā 25 dkg paradicsom

āā 100 g trappista sajt

āā 1 db sűrített paradicsom konzerv

āā 7 dkg vöröshagyma

āā só ízlés szerint

āā sör

āā 1 gerezd fokhagyma

āā bors ízlés szerint

A hagymát félkarikára vágjuk, majd olajon

āā 1 kis csokor koriander vagy petrezse-

Kezdésként a kifliket óvatosan hosszában

roppanós puhára pirítjuk. Ez után jöhet a

lyem

félbevágjuk, belsejét kiszedjük és egy

létől leöntött (párszor átöblített) vörösbab

āā 1 evőkanál limelé

tálban félre tesszük. (Érdemes kicsit ap-

konzerv az egész tetejére. Hagyjuk kicsit,

āā só, bors

róbbra tépkedni a belső tartalmat, mert

hogy a bab is átmelegedjen a fazékban,

ez majd a következő lépésben össze lesz

majd ráöntjük a keverékre a sűrített paradi-

keverve az alapanyagokkal).

csomot. Ezt is hagyjuk kicsit összerottyanni,

rászórjuk a sajt, a jalapeno és a chili harma-

A sajt kivételével minden hozzávalót össze-

majd egy fél pohár vízzel felöntjük. A para-

dát. Ugyanezt megcsináljuk még két réteg-

keverünk (tojás nyersen, sonka kockázva),

dicsom miatt egy kevéske cukrot adunk

ben egymásra pakolva. Az egészet bevágjuk

majd ízlés szerint fűszerezzük. Ezt a mas�-

hozzá, és ízlés szerint sózzuk, borsozzuk.

a 180 fokos sütőbe, míg a sajt teljesen meg

szát keverjük össze a kiflik belsejével.

Végezetül egy fél pohárnyi sörrel felöntjük,

nem olvad (10-15 perc). Közben összedobjuk

A masszával megtöltjük a kiflik belsejét,

és hagyjuk megint összerottyanni.

a salsát: a paradicsomot, a hagymát és fok-

a tetejére pedig sajtot reszelünk, ezután

Amint jól összefőttek, már kész is. Ízlés

hagymát a koriander felével, sóval-borssal

dobhatjuk a sütőbe. A sütés 180-200 fokon

szerint tejföllel is fogyasztható.

és a lime levével gyorsan összeturmixoljuk,

āā 4 evőkanál ketchup

A nachos harmadát egy hőálló tálba öntjük,

érdemes végezni, amint a sajt rápirult a

majd az egészhez hozzákeverjük a ketchu-

tetejére, már kész is van.

pot. Tálalásnál a forró nachosra kanalazzuk a tejfölt, meghintjük a maradék korianderrel és a salsába mártogatva megesszük. ■

20

// 2017 MÁRCIUS


LIGHT //

Zeneajánló GRIVA // 2017 beindulni látszik, a világ zenészei sorban csekkolnak be az új évbe. A március máris fantasztikus, közkedvelt fellépők új albumait hozza.

Milky Chance – Blossom

Car Seat Headrest

A 2013-ban a Stolen Dance-szel berobbant

Legújabb felfedezésem, a Car Seat Head-

német duó (2015-től trió) új albumára

rest (magyarul: autóülés fejtámla) nem

minden bizonnyal nem feleslegesen vár-

egy szokványos indie zenekar. A frontem-

tunk három évet. A március 3-án megje-

ber Will Toledo nem kevesebb, mint 12

lenő Blossom névre keresztelt albumról

albumot töltött fel egyedül a Bandcamp

már csemegézhettünk a Cocoon, a Doing

nevű zenemegosztó oldalra. A Matador

Good és az Ego dalok keretében. Talán

Records 2015-ben felkarolta, egy ban-

egy kicsit poposabbak a Sadnecessary al-

dát pakolt mögé és kilökte az ajtón, hogy

bum dalainál, azonban ez nem tett vésze-

megmutathassa magát a világnak. Tole-

sen rosszat a daloknak. Jót tett a formáció

do munkásságának a bandcampes múlt

trióvá alakulása is. Megmaradtak a régi

miatt óriási online kultusza van a tenge-

Ed Sheeran - ÷ (Divide)

stílusjegyek (főleg a Cocoon esetében):

ren túl. A különös névválasztás nem lég-

Micsoda véletlen egybeesés! Ed harmadik

az akkord alapú gitár, a feszes, de mégse

ből kapott: az első dalokat Toledo az au-

stúdióalbuma, a ÷ (ejtsd: Divide) szintén

erőszakos elektronikus beat és persze

tója hátsó ülésén énekelte fel, a csend és

március 3-án jelenik meg. Én annó az első

Clemens Rehbein elengedhetetlenül ér-

nyugalom miatt. Később szakított ezzel a

albumát (+, ejtsd: Plus) rongyosra hallgat-

ces hangja. A Doing Good-ban sokkal több

szokásával, de sokan az úgynevezett lo-fi

tam, de ahogy Ed hírneve nőni kezdett,

elektronikus kísérletezés van, mint azt

stílus (olyan zenék, melyek minősége di-

egyre jobban távolodtam el tőle. Már a

megszokhattuk, talán egy kicsit közhe-

rekt alacsonyabb, korunk lehetőségeihez

második album is elborzasztott (x, ejtsd:

lyesre is sikerült a dal, és erre sajnos az

mérten) és a DIY (Do It Yourself – Csináld

Multiply), pedig azon még voltak jó - „Ed

Ego sem cáfolt rá nálam, bár a pattogós

Magad) kultúra zenében való feltörésé-

Sheeran-os” - dalok, de az új album két

ritmusa igazán érdekes vállalás. Sajnál-

nek úttörőjeként tartják számon.

teasere, a Shape of You és a Castle on the

tam, hogy háttérbe szorult a gitár, azt gon-

A bandával a háta mögött Toledo meg-

Hill egyenesen borzalmas. És mégis: óriá-

doltam korábban, hogy inkább a folk felé

őrizte stílusát, és kiteljesítette azt. A leg-

si sikere van már most mindkét számnak.

mozdulnak majd a zenéjükkel, bár ezzel

többször melankolikus, befelé forduló

A pálfordulást a kritikusok is észrevet-

nem biztos, hogy mindenki így van. Ti mit

lo-fi – pop – indie dalok egyedi melódi-

ték, és számomra érthetetlen okokból az

gondoltok? A teljes „Blossom” album már-

ákban gazdagok, ezzel együtt jól struk-

egekbe magasztalják. Az egykor egyedi

cius 3-án kerül a boltok polcaira.

turáltak. Sok kritikus sorolja a nagy te-

szövegvilágával és hangzásával kiemel-

hetségek közé, akikben ott a lehetőség,

kedő Ed Sheeran teljesen eladta magát a

hogy az indie-kultusz úttörői legyenek.

mainstream médiavilágnak, és bár jól áll

A formáció már két albumot is letett a

neki, jó is benne, bár ne tette volna! Túl

Matador Records asztalára, melyek a

sok lett számomra Ed zenéje. Az egyedüli

Teens of Style és a Teens of Denial névre

megbékélést az a rengeteg szólóprojekt,

vannak keresztelve. (Toledo mindössze

fellépés, koncert adja, amit YouTube-on

25 éves lesz idén augusztusban.)

fel lehet lelni tőle. Mindenesetre bizakod-

Kezdésnek a Vincent, a Drunk Drivers/

va várom a március 3-át, és nagy tisztelet-

Killer Whales, és a személyes kedvenc, a

tel hallgatom majd meg legújabb dalait.

The Ending of Dramamine dalokat ajánlom, utóbbinak először a könnyebben fogyasztható Spotify Sessions-ös verzióját, majd az elvontabb, lo-fi album verziót. Ezek után érdemes elmerülni Toledo régi dolgaiban. Egyébként az összes bandcampes és a két szerződéses album is megtalálható Spotify-on.

2017 MÁRCIUS //

21


// LIGHT

Programszemle CZB // A következő hetekben még mindig a beltéri programok lesznek túlsúlyban: lássuk, mikből válogathatunk a fővárosi forgatagban! Február 28-tól egészen április végéig lá-

kellemes viselete. A könnyed selymek,

büfé fogyasztást is tartalmaznak.

togatható a Budapest FotóFesztivál, ahol

a libbenő tüllök olyanok, mint a tenger-

A hónap végén kezdődik a Budapesti Tava-

a kortárs és a klasszikus fotográfia kép-

parti szellő lágy simogatása bőrünkön, a

szi Fesztivál, amely április 23-ig számta-

viselőinek alkotásai is megtekinthetőek.

csipkék mintázata a dzsungel virágait és

lan kulturális csemegével várja a nagyér-

Az eseménynek több helyszín ad otthont:

indáit juttatja eszünkbe – olvasható a ren-

deműt. 40 helyszínen több mint 120

érdemes lesz például a Műcsarnokba, a

dezvény kedvcsinálója a port.hu-n.

program színesíti a rendezvényt: minde-

Várkert Bazárba, a Budapest Projekt Galé-

Ha igazán elegáns környezetben szeret-

zekről részletes infó található a fesztivál

riába, a Deák 17, az Artphoto Galériába is

nél bort kóstolni, március 17-19. közt

honlapján, amely a btf.hu címen érhető el.

ellátogatni, de ezeken kívül rengeteg más

irány a VinCE Budapest Wine Show a Co-

Április második hétvégéjén, 7. és 9. közt a ve-

kiállítótér is csatlakozott a kezdeménye-

rinthia Hotelben. A jegyár a kóstolópo-

terán járgányok kedvelőinek mindenképp

zéshez, ezért indulás előtt látogass el a bu-

háron kívül egy kóstolókönyvet is tartal-

érdemes lesz a téli álmából ébredező Vas-

dapestphotofestival.hu weboldalra, ahol a

maz, benne a kiállítók adataival. Ez jól is

úttörténeti Parkba látogatniuk. A szervezők

részletes kiállításrend is megtekinthető.

fog jönni, hiszen az előzetes információk

500 darab jármű bemutatását ígérik, ame-

A Millenáris B épületében március 10-én

szerint több mint 150 kiállító lesz jelen

lyek közül a legszebbek szépségversenyen

megismerkedhetsz az idei év alkalmi és

az eseményen, akik nagyjából 1000 féle

mérhetik össze magukat. Érdekesség, hogy

esküvői ruhakollekciójával a Daalarna Fa-

különböző bort mutatnak be.

harckocsik is láthatóak lesznek, valamint

shion Show 2017 keretein belül. 2017-ben

Szereted a Minecraftot? Ha igen, akkor a

hogy harcászati bemutató várja a nagyokat,

a Daalarna-nő szenvedélyes, élettel teli

Millenáris B épületében március 18-án

állatsimogató karám pedig a kisebbeket. ■

és érzéki, hiszen élete nagy napján olyan

és 19-én ismét lesz lehetőséged a játékos-

földöntúli harmónia lengi körül, amilyen

és rajongótársakkal találkozni a Mine­

csak az Édenkertben létezik. Ezt az édeni,

Show-n.

A

rendezvényre

vásárolható

ajánló

természetesen ártatlan, mégis érzékien

arany- és gyémántjegy is, amelyek Máz-

buja, egzotikus hangulatot hozza közel

liKártyákat, BányászÉrméket és ajándék

Március 16-án és 17-én lesz látható a

hozzánk a kollekcióban a pamutcsipkék

plakátot, vagy egyéb ajándéktárgyakat és

Szkéné Színházban Mozsik Imre: Irány Hawaii! avagy Jó éjt, szaros… című darabja, ami nem más, mint egy abszurdba hajló komédia. Ezt muszáj leszögezni, mielőtt megtudjuk, hogy a történet többnyire a halál körül forog. Úgy nagy általánosságban mindenki tudja, hogy meg fog halni, de mi történik akkor, ha ez valakinek hirtelen a csontjáig hatoló felismeréssé válik? Pedig semmi baja, de akkor is. Pláne! Tamás a pszichológusa tanácsára elkezdi lejegyezni az álmait, ezzel megnyitva tudatát az álomszövő bizarr, fájdalmas, felkavaró üzenetei előtt. A végső szembesülés elkerülhetetlen, össze kell csapni a szörnyeteggel, aki a tudattalanba vezető végtelen és rozoga lépcső alján lapul. Nina azt mondja érdemes, mert ott van a millió dolláros fődíj is. Ő a pszichológus, biztos jobban tudja. Millió dollár meg kell, ha az ember el akar menni Hawaii-ra.

22

// 2017 MÁRCIUS


JOKE CORNER //

Kirakati bábuk Egy férfiruha-üzlet kirakatában hat fiúbábu áll különféle ruhákba öltöztetve. A megadott információk és az ábránk alapján állapítsd meg, hogy az A, B, C, D, E és F betűvel jelölt bábu melyik ruhát viseli, hogy az összeállításnak mi a fantázianeve, illetve, hogy mennyi az ára.

1.

A Sándor-összeállítást a D jelű bábu viseli. Ez 80 petákkal drágább, mint a barkácsoláshoz ajánlott öltözék.

2.

A 18.910 petákba kerülő Aladár fantázianevű ruha-összeállítás közvetlenül a kertészruhás bábu melett látható a kirakatban.

3.

Az A jelű bábu viseli a legrdágább összeállítást.

4.

A legolcsóbbat pedig nem a Péter-bábura adták, „aki” nem az F betűvel jelzett bábu.

5.

A vadászruházat ára nem 18.990 peták, és nem a B bábu viseli.

6.

A Boldizsár-öltözet és a vadászruházat között két másik bábu áll.

7.

Az E jelű bábu turista összeállítást kapott.

8.

Az estélyi öltözék 18.870 petákba kerül, közte és a Hunor-összeállítás között egy bábu található.

9.

A 18.950 petákos összeállítást viselő bábu betűjele B, D vagy F.

10. A sportos ruhába öltöztetett bábu nem a C jelű, és az összeállítás fantázianeve nem Elemér.

F E

19.030 peták

18.990 peták

18.950 peták

19.910 peták

18.870 peták

18.300 peták

Vadász

ÁR

Turista

Sportos

Kertész

Estélyi

Barkács

Sándor

Péter

Hunor

Elemér

RUHA

B C D

D

BÁBU JELE

A

Boldizsár

Aladár

NÉV

E F

18.910 peták 18.950 peták 18.990 peták

B

ÁR

18.870 peták

C

18.300 peták

19.030 peták

Turista

ÁR

Sportos

NÉV

Kertész RUHA

RUHA

Estélyi

A

Barkács

Vadász

2017 MÁRCIUS //

23


// JOKE CORNER

Viccek – Uram, mondja, mennyi egy fuvar át a ta-

Egy idős parasztbácsi igyekszik a Parla-

von?

mentbe. A biciklijét a falnak támasztja.

pelenkánál, hanem majd a következő gye-

– 30 dollár.

Mire az őrök:

reknél.

– Olyan sok? Hát ez már a rablás kategória!

– Bácsikám, hát nem gondolja komolyan,

– De uram, gondolja meg, itt járt vízen Jé-

hogy csak úgy letámasztja ide a biciklijét?!

Két cimbora beszélget a kocsmában:

zus!

Hát ide politikusok járnak!

– Hallottad barátom? Kenderesi annyit

– Hát, ilyen árak mellett nem is csodálom!

– Politikusok?! Igaza van, akkor lelakato-

ivott, hogy tegnap végleg elhagyta a fele-

lom...

sége...

***

Két fickó csendben horgászik, és sörözget

***

***

– Pincér, még két felest kérünk!

közben. Egyszer az egyikük csendben meg-

Egy vadász szafarira ment a feleségével és

szólal:

az anyósával. Letáboroztak a dzsungelben.

Valaki felhívja a különleges tudakozót:

– Haver, én azt hiszem, elválok az asszony-

Egyik éjjel a feleség kétségbeesetten kelte-

– Elnézést, mennyi idő alatt jutok ki Szent-

tól. Három hónapja, egy szót sem szólt hoz-

geti a férjét:

endrére kerékpárral?

zám.

– Drágám, eltűnt a mama, gyere menjünk

– Egy pillanat ...

A másik kortyol egyet a söréből, és azt

és keressük meg!

– Köszönöm.

mondja:

A vadász megragadja a puskát, és elin-

– Barátom, azért ezt gondold át még egy-

dulnak a sötét éjszakában. Nem messze a

Sohasem gondoltam volna, hogy a bank

szer. Az ilyen nők nem teremnek minden

sátruktól, egy tisztáson rémisztő látvány

egy vidám munkahely. Először csak ked-

bokorban.

tárul eléjük: a mama egy bokor előtt áll, és

vesen mosolyogtak, aztán amikor meghal-

egy hatalmas oroszlánnal néz éppen far-

lották, mennyi hitelt szeretnék felvenni,

Három idős hölgy az öregedés nyavalyáiról

kasszemet.

kitört a röhögés…

beszélget.

A fiatalasszony rémülten suttogja a férjé-

Az első hölgy :

nek:

Ül a koldus az aluljáróban, szegénynek hi-

– Velem gyakran előfordul, hogy állok,

– Uramisten, most mi lesz?

ányzik mind a két lába. Odamegy hozzá

például a hűtőszekrény előtt, egy doboz

– Semmi... – feleli a férj. – Az oroszlán keres-

egy ember, bedob egy ezrest a kalapjába és

mustárral a kezemben, és egyszerűen nem

te magának a bajt, hagyjuk, hadd ­másszon

mondja:

emlékszem, hogy most vettem-e ki onnan,

ki belőle egyedül!

– Papa tessék, itt egy ezres, vegyél rajta új

***

vagy most akarom visszatenni.

***

***

***

***

cipőt.

A másik idős nő erre ezt mondja:

Egy vendéglőben vacsorázik este egy há-

A koldus egészen elkeseredik, elkezd sírni,

– Igen, velem is előfordult már, hogy álltam

zaspár, és nagyon zavarja őket az asztaluk

hogy mondhatnak neki ilyet. Olyan keser-

a lépcső közepén, és képtelen voltam rájön-

közelében játszó zenekar. A férfi megkér-

vesen sír, hogy odamegy hozzá egy rendőr:

ni, vajon felfelé, vagy lefelé indultam el.

dezi a pincértől:

– Mi a bajod koldus, miért sírsz ennyire?

A harmadik gyorsan mondja:

– Elnézést, lehet kérni a zenészeket, hogy

– Ne is mondja, biztos úr! Látja, nincs lá-

– Szerencsére nekem nincsenek ilyen prob-

mit játszanak?

bam, erre idejön egy ember, ad egy ezrest

lémáim. Ezt le is kopogom... Nahát! Ti is

– Természetesen, uram, mit szeretne?

és azt mondja, vegyek rajta új cipőt. Hát mi-

hallottátok? Biztos a postás az, megyek, és

– Azt, hogy amíg mi vacsorázunk, játssza-

lyen ember az ilyen?

megnézem mit akar.

nak inkább sakkot.

– Miért nem rúgtad seggbe?

***

A koldus egészen kiborul, olyannyira, hogy

Kémiaórán a tanár úr felír egy képletet a

A szülők hazaviszik újszülött babájukat a

beviszik az idegosztályra. Megkérdezi tőle

táblára, majd felszólítja az egyik diákot:

kórházból. Elérkezik a pelenkázás ideje. A

az orvos, hogy miért van ennyire elkese-

– Nos, ez minek a képlete?

feleség kéri a férjét, hogy tegye tisztába a

redve.

– Jaj, tanár úr, itt van a nyelvemen...

kisbabát.

– Képzelje doktor úr, nincs lábam, koldulok

– Akkor köpje ki gyorsan, mert ez a sósav!

– Inkább majd következő alkalommal – fe-

az aluljáróban, odajön egy ember, ad egy

leli neki a férj.

ezrest, hogy vegyek rajta új cipőt. Elkezdek

– Mi a civil foglalkozása, katona? – ordít rá

Pár óra múlva ismét pelenkázni kellene. A

sírni, odajön egy rendőr, aztán megkérde-

az újoncra az őrmester.

feleség megint szól a férjének, de az megint

zi, miért nem rúgtam seggbe. Hát én telje-

– Bakteriológus vagyok uram.

elutasítja. Erre az asszony:

sen elkeseredtem, hogy lehetnek ilyenek?!

– Ne cifrázza itt nekem, mondja nyugodtan,

– Az előbb azt mondtad, hogy majd a követ-

– Nyugalom, nyugalom – mondja az orvos

azt, hogy vasutas!

kező alkalommal.

–, majd mi itt talpra állítjuk!

***

***

24

– De nem úgy értettem, hogy a következő

// 2017 MÁRCIUS


ร–regtalรกlkozรณ 1973-2017


Vásárhelyi Napok 2017

Április 5. -8.

Vásárhelyi Pál Kollégium 1111 Budapest, Kruspér utca 2

Karima 2017 március  
Karima 2017 március  
Advertisement