Page 1

 GODINA XXIII BROJ 130 PROSINAC DECEMBER 2019.

STRUÄŒNI ÄŒASOPIS ZA GRADITELJSTVO, STROJEVE I OPREMU

!.!,):!

Aktualno iz građevinskog sektora

'2!y%6).3+)•-!4%2)!,)

Novi niskougljiÄ?ni i niskoenergetski cementi

M I N E R A L

.

C O M

.

H R


02%,/1$,67$&,21$51$326752-(1-$ =$'52%/-(1-(,6,-$1-( 6:,660$'(

GIPO AG Kohlplatzstrasse 15, CH-6462 Seedorf T +41 41 874 81 10, F +41 41 874 81 01 Mile Krznaric‘, M +41 79 235 58 68 mile.krznaric@gipo.ch

69(=$.$0(12/20,5(&,./$æ81$ -('1200-(678*,32$* Za više informacija www.gipo.ch


NOVA SERIJA. NOVA PRAVILA.

0CĦCPQXCUGTKLCTQXQMQRCçCRTGFUVCXNLCTGXQNWEKLWWKPFWUVTKLK5VXQTGPKUWFC\CFQXQNLGUXGXCĦGTCFPGRQVTGDG6KTQXQMQRCçK DWFWçPQUVKRQVRWPQãGRTQOKLGPKVKPCçKPTCFCPQXK)%PKĻGEKLGPGKOCPLGRQVTQĦPLGPQXKFQUGĻGPQXGXKĦGPKXQG RTQFWMVKXPQUVKPQXKQOQIWçWLGTCFWPCLVGĻKOWXKLGVKOC2TKRTGOKVGUGFCDWFGVGUXLGFQMTGXQNWEKQPCTPKJRTQOLGPCW KPFWUVTKLK6QUWPQXCRTCXKNCFLGNQXCPLC<CXKĦGKPHQTOCEKLCMQPVCMVKTCLVG6GMPQZITQWR*TXCVUMCFQQ


IMPRESSUM SADRŽAJ

3ADRnAJ 6

Vijesti

16 Mineral Forum 2019 Digitalizacija i kružno gospodarstvo u industriji građevinskih materijala i mineralnih sirovina

PROSINAC DECEMBER 2019.

18 Građevinarstvo Aktualnosti iz građevinskog sektora

20 Meridijan 16 Business Park Gospodarstvo i ekologija ruku pod ruku

 -INERAL•&ORUM• Digitalizacija i kružno gospodarstvo u industriji građevinskih materijala i mineralnih sirovina

 -ERIDIJAN•• "USINESS•0ARK Gospodarstvo i ekologija ruku pod ruku

22 Građevinski materijali Silikonski asfalti

24 Građevinski materijali Novi niskougljični i niskoenergetski cementi od sporednih proizvoda industrije i građevinskog otpada

27 Wirtgen Novi alati za glodanje za stabilizaciju tla

28 Start up MacRebur Škoti proizvode asfalt od plastičnih boca

30 Strassmayr Održavanje cesta ključ za sigurnost prometa i smanjenje troškova

32 Wacker Neuson Od izumitelja do tržišnog lidera

34 Caterpillar Caterpillar 730 zglobni damper

37 HAMM

 3TART•UP•-AC2EBUR Škoti proizvode asfalt od plastičnih boca

Podijeljene oscilatorne bandaže i VIO mjerač zbijanja

38 Gospodarska vozila Novosti

40 Gospodarska vozila MAN Motori D08PROSINAC DECEMBER 2019.

[ 6 2019

-INERAL'2!$.*!]


)MPRESSUM -).%2!,'2!$.*! StruÄ?ni Ä?asopis za graditeljstvo, strojeve i opremu ISSN 2671-2059 Nakladnik Business Media Croatia d.o.o. Savska cesta 182 10000 Zagreb, Hrvatska tel: +385 01 6311-800 fax: +385 01 6311-810 e-mail: mineral@bmcroatia.hr www.bmcroatia.hr www.mineral.com.hr Glavni urednik Nenad Ĺ˝unec, dipl. ing. Suradnici: MaruĹĄa BorĹĄtnar, Tihomir Dokonal, dr.sc. Dejan Hribar, doc. dr.sc. Sabina Kramar, BoĹĄtjan PauĹĄer, Peter PodbrĹĄÄ?ek, Gorazd Suhadolnik, Katarina Ĺ ter, doc.dr.sc. Marjan TuĹĄar, dr.sc. Lea Ĺ˝ibret Voditelj produkcije i distribucije Cvjetka Ĺ pralja Ĺ akiÄ&#x2021;, dipl. oec. TajniĹĄtvo i pretplata Suzana KovaÄ?iÄ&#x2021; GodiĹĄnja pretplata 250 kn (za Hrvatsku) GrafiÄ?ka obrada Business Media Croatia Tisak Horvat -Tisak d.o.o. Dinamika izlaĹženja DvomjeseÄ?nik Autori osobno snose odgovornost za objavljeni sadrĹžaj svojih Ä?lanaka. StajaliĹĄta autora nisu ujedno i stajaliĹĄta uredniĹĄtva i struÄ?nog kolegija Ä?asopisa. Rukopisi, slike i ostala dokumentacija se ne vraÄ&#x2021;aju. Kompletni objavljeni materijali ne mogu se koristiti u druge svrhe ili objave bez suglasnosti izdavaÄ?a. Naslovnica Urban Discrict Oberbillwerder, DGNB Pre-certificate in Platinum; Foto: IBA Hamburg/ ADEPT & Karres+Brands

 GODINA XXIII BROJ 130 PROSINAC DECEMBER 2019.

STRUÄ&#x152;NI Ä&#x152;ASOPIS ZA GRADITELJSTVO, STROJEVE I OPREMU

!.!,):!

Aktualno iz graÄ&#x2018;evinskog sektora

Od izumitelja do trĹžiĹĄnog lidera

Caterpillar 730 zglobni damper

H R

#ATERPILLAR

OdrĹžavanje cesta - kljuÄ? za sigurnost prometa i smanjenje troĹĄkova

.7ACKERÂ&#x2022;.EUSON

C O M3TRASSMAYR

Novi niskougljiÄ?ni i niskoenergetski cementi

.'2!y%6).3+)Â&#x2022;-!4%2)!,)

[ -INERAL'2!$.*!

6 2019]

PROSINAC DECEMBER 2019.

.

C O M

.

H R

23.12.2019. 13:16:22M I N E R A L

M I N E R A L

001_NASLOVNA_2.indd 1


VIJESTI

0OÂ&#x2021;ELAÂ&#x2022;OBNOVAÂ&#x2022;CESTEÂ&#x2022;$UGOPOLJEÂ&#x2022; Â&#x2022;+RUlVARÂ&#x2022;VRIJEDNAÂ&#x2022; Â&#x2022;MILÂ&#x2022;KUNA U splitskom zaleÄ&#x2018;u poÄ?eli su radovi na rekonstrukciji Ĺžupanijske ceste Dugopolje â&#x20AC;&#x201C; KruĹĄvar, na podruÄ?ju opÄ&#x2021;ine Dicmo. IzvoÄ&#x2018;aÄ? je tvrtka Strabag. Vrijednost radova na dionici dugoj neĹĄto manje od dva kilometra je 4,5 milijuna kuna. ProĹĄirenje ceste sa sadaĹĄnjih 3,5 na 5,5 metara, izgradnja sustava odvodnje oborinskih voda i postavljanje rasvjete omoguÄ&#x2021;it Ä&#x2021;e sigurnije prometovanje i bolju povezanost KruĹĄvara s Dugopoljem, Splitom i opÄ&#x2021;inskim srediĹĄtem Dicmom. â&#x20AC;&#x17E;Nadam se da Ä&#x2021;e izgradnja ove dionice potaknuti mlade obitelji da ostaju u Dicmu, a neke i da se vrate", rekao je naÄ?elnik opÄ&#x2021;ine Ivan MaretiÄ&#x2021;. Ravnatelj Ĺ˝upanjske uprave za ceste Splitsko-dalmatinske Ĺžupanije Petar Ĺ koriÄ&#x2021; najavio je da Ä&#x2021;e radovi biti zavrĹĄeni do poÄ?etka turistiÄ?ke sezone. â&#x20AC;&#x17E;Nije rijeÄ? o zahtjevnoj dionici, imamo kvalitetnog izvoÄ&#x2018;aÄ?a radova i vjerujemo da Ä&#x2021;e sve biti u redu", rekao je Ĺ koriÄ&#x2021;. Ĺ˝upanijska uprava za ceste u ovoj godini u izgradnji, rekonstrukciju i odrĹžavanje cesta uloĹžila je oko 150 milijuna kuna. Za iduÄ&#x2021;u godinu planirana su ukupna ulaganja od 160 milijuna kuna u ceste na podruÄ?ju Vrgorca, Trogira, uz PeruÄ?ko jezero ta na otocima Ĺ olti, Hvaru i Ä&#x152;iovu. Iz fondova Europske unije bit Ä&#x2021;e financirana izgradnja ceste PuÄ?iĹĄÄ&#x2021;a â&#x20AC;&#x201C; Povlja na otoku BraÄ?u duga 4,8 kilometara.

0ROBIJENÂ&#x2022;PRVIÂ&#x2022;TUNELÂ&#x2022;NAÂ&#x2022;"RAÂ&#x2021;U U sklopu kilometar duge zaobilaznice naselja LoĹžiĹĄÄ&#x2021;a na BraÄ?u probijen je prvi otoÄ?ni tunel. RijeÄ? je o izuzetno vaĹžnom projektu za opÄ&#x2021;inu Milna i najveÄ&#x2021;em ulaganju u cestogradnju na BraÄ?u posljednjih dvadesetak godina. Hrvatske ceste uloĹžile su u projekt 32 milijuna kuna. Radove izvodi tvrtka Strabag d.o.o. koja je gradiliĹĄte preuzela u travnju. Rok za zavrĹĄetak radova je osamnaest mjeseci, odnosno listopad iduÄ&#x2021;e godine, no s obzirom na dinamiku radova tunel Korita bi mogao biti otvoren Ä?ak Ä?etiri mjeseca prije roka, u lipnju. Trenutno se u tunelu postavlja hidroizolacija, odnosno sekundarna betonska obloga. Cijela zaobilaznica duga je neĹĄto viĹĄe od jednog kilometra, a sam tunel dug je 190 metara s portalima. Zbog radova na zaobilaznici privremeno je zatvorena lokalna cesta koja spaja naselje BoboviĹĄÄ&#x2021;a na moru s ostatkom cestovne mreĹže. Promet je preusmjeren preko privremene prometnice. Radovi na tunelu usklaÄ&#x2018;eni su s konzervatorskim uvjetima kako bi se zaĹĄtitila crkvica Gospe od Korita koja se nalazi u neposrednoj blizini.

GREENiKA konzultantski ured BerislaviÄ&#x2021;eva 6, 10 000 Zagreb, HR www.greenika.hr; www.dgnb.de

kruĹžna ekonomija

SnjeĹžana Turalija / direktorica +385 98 400 287 snjezana.turalija@greenika.hr

DGNB meÄ&#x2018;unarodni sustav certificiranja odrĹživosti zgrada

|www.dgnb-system.de www.dgnb-navigator.de www.dgnb-akademie.de

Aktivnosti vezane uz klimatske promjene

1-4_GREENIKA_M_0619.indd 1PROSINAC DECEMBER 2019.

odrĹživa gradnja Nearly zero energy buildings â&#x20AC;&#x201C; nZEB Edukacije i promocija kruĹžne ekonomije i odrĹžive gradnje

23.12.2019. 13:22:47

[ 6 2019

-INERAL'2!$.*!]


)NVESTICIJE•U•3LAVONIJI Ministar Butković je prozvao osječke gradske vlasti da raspišu natječaje za obnovu tramvajske infrastrukture ukupne vrijednosti oko 250 milijuna kuna, jer je ugovor o bespovratnim sredstvima za taj projekt potpisan još prije dvije godine. Sa županom Anušićem razgovaralo se i o izgradnji podvožnjaka u Ulici svetog Leopolda Bogdana Mandića, vrijednog 95 milijuna eura, koja bi s također u iznosu od 85 posto financirala sredstvima iz fondova EU. U ljeto 2020. godine bit će završena zaobilaznica oko Petrijevaca, a zaobilaznicu će dobiti i Beli Manastir. Obnavljat će se dionice na Podravskoj magistrali te cesta od Osijeka do Aljmaša. Taj pravac opterećen je teškim kamionskim prometom koji ide iz Vojvodine kroz Hrvatsku. „Proširit ćemo cestu i napraviti pješačko-biciklističke staze koje će povećati sigurnost prometa”, rekao je Josip Škorić, predsjednik Uprave Hrvatskih cesta.

0O‡INJU•RADOVI•NA•PRISTUPNIM•CESTAMA• 0ELJElKOM•MOSTU

Na osječkome Građevinskom i arhitektonskom fakultetu predstavljen je projekt sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada Nemetin. Projekt je vrijedan 37,8 milijuna kuna i trebao bi biti u potpunosti realiziran u sljedećih 13 mjeseci. Ukupni prihvatljivi troškovi iznose 35,2 milijuna kuna, od čega se 85 posto financira nepovratnim sredstvima Kohezijskog fonda EU. Dodatnih 3,5 milijuna financira se iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a preostalih oko 4,2 milijuna kuna izdvaja Grad Osijek. Na odlagalištu Nemetin otpad se odlagao od 1990. do 2011. godine. U tom razdoblju odloženo je 366 tisuća kubičnih metara otpada. Tehničko-tehnološko rješenje predviđa izgradnju tijela odlagališta, sustava za otplinjavanje, sustava za prikupljanje i odvodnju oborinskih voda, interne prometne površine, izvedbu oborinskog nasipa i krajobrazno uređenje odlagališta.

[ -INERAL'2!$.*!

6 2019]

PROSINAC DECEMBER 2019.M I N E R A L

.

C O M

.

H R

Zajednica ponuditelja u kojoj su Strabag AG i Strabag d.o.o. u srijedu je uvedena u posao na izgradnji pristupne ceste za Pelješki most na dionici Duboka - Sparagovići/Zaradeže, izvijestile su Hrvatske ceste. Izvođač radova uveden je u posao nakon što je početkom listopada potpisan ugovor o izgradnji pristupnih cesta vrijedan 478,3 milijuna kuna bez PDV-a. Primopredajom tehničke dokumentacije, dostavom imenovanja i otvaranjem građevinskog dnevnika službeno je započela izgradnja dionice duge 12,04 kilometara. Izgradnja spomenute dionice uključuje izgradnju dva tunela, dva mosta i vijadukta te drugih popratnih komponenti. Radovi bi trebali biti završeni za 33 mjeseca, navode Hrvatske ceste u priopćenju. Grčki Avax, koji će graditi stonsku obilaznicu ukupne duljine 18 kilometara, odnosno poddionice Sparagovići - Prapratno i Prapratno - Doli, bit će uveden u posao krajem studenog ili početkom prosinca. Ugovorena vrijednost radova na ovoj dionici iznosi 511,5 milijuna kuna (bez PDV-a), a rok za završetak radova je 28 mjeseci.

0O‡INJE•SANACIJA• ODLAGALIlTA•OTPADA• .EMETIN


Vlada RH je 5. prosinca 2019. u Sabor uputila izmjene i dopune Zakona o gradnji kojima se ovaj zakon usklađuje s Europskom direktivom o energetskoj učinkovitosti zgrada (Direktiva 2010/31/EU) koja je 2018. izmijenjena. Između ostalog, novim izmjenama zakona utvrđuje se obveza donošenja dugoročne strategije obnove nacionalnog fonda zgrada u energetski visokoučinkovit i dekarboniziran fond zgrada do 2050. godine. „S obzirom na to da zgrade u Europi, pa tako i u Hrvatskoj, troše više od 40 posto ukupne energije, ova direktiva uglavnom unosi nove značajnije zahvate na gradnju i građevinski sektor u cijeloj Europi. Kod nas se promjene odnose na utvrđene obveze donošenja dugoročne strategije obnove zgrada, standarde gradnje zgrada gotovo nulte energije za sve zgrade počevši od iduće godine, a promiče i elektro ili e-mobilnost u novim zgradama te onima koje će se „podvrgnuti' značajnijoj obnovi”, rekao je na sjednici Vlade državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja Željko Uhlir. Izmjenama zakona o gradnji utvrđuje se obveza donošenja programa energetske obnove zgrada, razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima te razvoja kružnog gospodarenja prostorom i zgradama za razdoblje od 2021. do 2030. Zakonom se definiraju i standardi za nove zgrade vezani za alternativne sustave opskrbe energijom.PROSINAC DECEMBER 2019.

,3'•'ROUP•NASTAVLJA•GRADNJU•$ALMATIA•4OWERA• U•3PLITU Austrijska građevinska tvrtka LSG Group preuzela je od zagrebačke Tehnike, dosadašnjeg izvođača radova, gradilište Dalmatia Towera u Splitu, objavili su krajem listopada, investitori iz tvrtke Westgate Tower. Nakon što je prvotni izvođač radova Tehnika d.d. zapao u probleme, početkom ove godine nastavak radova dogovoren je s tvrtkom LSG Group po principu „ključ u ruke”. Tehnika je pak ušla u postupak predstečajne nagodbe, što joj je omogućilo da nastavi izvoditi radove na armirano-betonskoj konstrukciji objekta do završetka tranzicije, odnosno preuzimanja gradilišta od strane LSG Grupe. Splitski toranj imat će 27 katova i sa 115 metara bit će najviši u Hrvatskoj. Do sada je izgrađeno 25 etaža, do visine od 95 metara. Završetak radova planiran je u drugoj polovici 2020. godine. Foto: Goran Les

VIJESTI

)ZMJENE•:AKONA•O• GRADNJI•6LADA•UPUTILA•• U•3ABOR

-ONACO•GRADI•UMJETNI•POLUOTOK• POVRlINE••HEKTARA Kneževina Monaco odlučila je proširiti svoj teritorij izgradnjom poluotoka L'Anse du Portier, površine šest hektara. Radovi su počeli u rujnu izgradnjom kesonskog pojasa, zaštitne pregrada dužine 500 metara koja se sastoji od 18 trapezoidnih betonskih spremnika. Pojedinačni blokovi sastavljeni su na 200 metara od obale kako bi zaštitili novi poluotok od siline morskih valova. U tijeku je nasipavanje oko 750.000 tona pijeska iz kamenoloma kojim će se popuniti prostor između kesonskog pojasa i obale. Operaciju će izvesti dva broda nosača rasutih tereta. Udare valova trebale bi apsorbirati prigušne komore na membrani zida. Prilikom projektiranja uzeti su u obzir učinci klimatskih promjena prema različitim scenarijima koji proizlaze iz rasta razine mora. Radove izvode francuske tvrtke SAM L'Anse du Portier i Bouygues Travaux Publics. Nedostatak zemljišta prisilio je malu kneževinu na Azurnoj obali da se širi na more. Do sada je tako njena površina proširena za više od 40 hektara, što predstavlja petinu ukupne površine grada-države.

[ 6 2019

-INERAL'2!$.*!]


%UROPSKAÂ&#x2022;KOMISIJAÂ&#x2022;ODOBRILAÂ&#x2022;Â&#x2022;MILÂ&#x2022;EURAÂ&#x2022;ZAÂ&#x2022;PRUGUÂ&#x2022; 2IJEKAÂ&#x2022; Â&#x2022;:AGREB Europska komisija odobrila je investiciju od 311 milijuna eura iz Kohezijskog fonda za dogradnju ĹželjezniÄ?ke pruge Rijeka-Zagreb na dionici od Hrvatskog Leskovca do Karlovca u duĹžini od 44 kilometra. To Ä&#x2021;e biti najveÄ&#x2021;e ulaganje Europske unije u gradnju i obnovu ĹželjezniÄ?ke infrastrukture u Hrvatskoj. Europska unija u obrazloĹženju navodi da Ä&#x2021;e projekt omoguÄ&#x2021;iti prelazak s cestovnog na ĹželjezniÄ?ki prijevoz tereta i putnika Ä?ime Ä&#x2021;e se smanjiti ĹĄtetan utjecaj prijevoza na okoliĹĄ. â&#x20AC;&#x17E;OmoguÄ&#x2021;avanje i poboljĹĄanje odrĹživih i ekoloĹĄki prihvatljivih naÄ?ina prijevoza kljuÄ?ni su za borbu

SERVIS

protiv klimatskih promjena, koja je dodatno naglaĹĄena nedavno predstavljenim europskim zelenim planom. Ovim ulaganjem iz Kohezijskog fonda u jednu od glavnih ĹželjezniÄ?kih pruga Ä?inimo upravo toâ&#x20AC;?, rekla je povjerenica Europske komisije za koheziju i reforme Elisa Ferreira. HĹ˝ infrastruktura trebala bi poÄ?etkom 2020. godine raspisati natjeÄ?aj za izvoÄ&#x2018;aÄ?e radova, a dionica bi trebala biti zavrĹĄena do listopada 2023. godine. Projekt predviÄ&#x2018;a modernizaciju postojeÄ&#x2021;eg te gradnju drugog kolosijeka, uz modernizaciju Ä?etiri stajaliĹĄta: MavraÄ?iÄ&#x2021;i, Desinec, DomagoviÄ&#x2021; i Lazina.

betonska tehnika sabijanje tla i asfalta tehnika prodora i opskrbe URYRNRSDĂ&#x2DC;L damperi XWRYDULYDĂ&#x2DC;L

PRODAJA REZERVNI DIJELOVI NAJAM

Zagreb - D. CesariÄ&#x2021;a 14 | Tel./Fax. 01/3895 848 | www.l-ring.hr

1-2_L-RING_M_0619.indd 1

20.12.2019. 13:18:35


VIJESTI

5•SIJE‡NJU•NOVI•NATJE‡AJI• ZA•ENERGETSKU•OBNOVU• VIlESTAMBENIH•ZGRADA Ministar graditeljstva i prostornog uređenja Predrag Štromar najavio je da će uskoro biti raspisani novi javni pozivi za energetsku obnovu višestambenih zgrada, javnih zgrada te obiteljskih kuća. Do sada je obnovljeno ili je pri završetku obnove više od 1.400 zgrada javne namjene, istaknuo je ministar Štromar na konferenciji „Energetska obnova višestambenih zgrada" koja je održana 4. prosinca. Dodao je da je energetskom obnovom obuhvaćeno i više od 16.000 kućanstava. „Do sada smo ugovorili 90 posto svih sredstava koje imamo na raspolaganju za energetsku učinkovitost iz fondova Europske unije”, naglasio je ministar. Najavio je da sada slijede ulaganja u višestambene zgrade, a natječaj će biti raspisan u siječnju.

:A•OBNOVU•LUKE•U•4RPNJU• •MILIJUNA•KUNA• U studenom 2019. potpisan je Ugovor o izvođenju radova na obnovi luke u Trpnju između investitora Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije i izvođača tvrtke Texo Molior d.o.o., vrijedan 15,8 milijuna kuna. Riječ o jednom od osam velikih lučkih infrastrukturnih projekata na području Županije. „Za četiri projekta su osigurana financijska sredstva. U idućih nekoliko dana raspisat će se natječaj za izvođača radova za tri projekta, a do kraja godine očekujemo ishođenje građevinskih dozvola za projekt nove luke u Korčuli te obnovu rive Ubli na Lastovu", rekao je zamjenik dubrovačkoneretvanskog župana Joško Cebalo. Luka u Trpnju izgrađena je 1872. godine, u vrijeme Austro-Ugarske, i glavna je trajektna luka za poluotok Pelješac i otok Korčulu. Na natječaj za izvođača radova pristigle su dvije ponude i obje su bile veće od procijenjene vrijednosti projekta, U dogovoru s Ministarstvom odlučeno je da se ugovor ipak potpiše, a razlika će se podmiriti iz državnog proračuna. Druga ponuda bila je skuplja za 300 tisuća kuna. Projekt će se provesti u dvije faze. Prva faza, vrijedna oko 6 milijuna kuna, trebala bi zbog početka turističke sezone završiti do lipnja 2020. godine. Druga faza, vrijedna oko 10 milijuna kuna, počinje u listopadu 2020. godine i trebala bi biti završena do početka turističke sezone 2021. godine. Projekt najvećim dijelom financira Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, slijede Dubrovačko-neretvanska županija i Lučka uprava Dubrovačko-neretvanske županije, dok Općina Trpanj u financiranju sudjeluje s 350 tisuća kuna.

3RBIJA•ULAnE••MILIJARDE•EURA•U• BEOGRADSKI•METRO Srbijanska vlada planira se zadužiti kako bi financirala gradnju metroa u glavnom gradu. U nacrtu proračuna za 2020. koji je poslan srpskom parlamentu na usvajanje predstavljen je plan prema kojem bi francuska vlada odobrila 80 milijuna eura za financiranje početne faze gradnje. Preostalih 500 milijuna eura srbijanska vlada planira prikupiti zaduživanjem kod međunarodnih investicijskih korporacija, banaka i fondova. U srpnju 2019. godine francuska vlada potpisala je pismo namjere o podršci projektu izgradnje beogradskog metroa, čime je omogućila potpisivanje međudržavnog sporazuma koji će pomoći Srbiji da u cijelosti pokrije troškove prve faze izgradnje. Planira se da bi cijeli projekt trebao koštati oko četiri milijarde

 P R O S I N A C D E C E M B E R 2 0 1 9 .

eura, što beogradski metro čini jednim od najvećih infrastrukturnih projekata u jugoistočnoj Europi. Prema nacrtu projekta mrežu beogradskog metroa činile bi dvije pruge - prva bi bila duga 22 kilometra, a druga 19,8 kilometara te četiri integrirane gradske željezničke linije. Srbijanska vlada nada se da će izgradnja beogradskog metroa početi 2020. godine.

[ 6 2019

-INERAL'2!$.*!]


0REDSTAVLJENÂ&#x2022;PROJEKTÂ&#x2022;*ARUNÂ&#x2022;0ANORAMAÂ&#x2022;VRIJEDANÂ&#x2022;Â&#x2022;MILIJUNAÂ&#x2022;EURA NorveĹĄki investitor, fond Croatian development property II AS registriran u Oslu, predstavio je na investicijskom sajmu REXPO projekt Jarun Panorama Ä?ija je vrijednost procijenjena na 150 milijuna eura. Projekt se prostire na gotovo 35 tisuÄ&#x2021;a Ä?etvornih metara juĹžno od rijeke Save i sjeverno od Jadranske avenije u Zagrebu. RijeÄ? je kompleksu visokih stambenih, uredskih i hotelskih zgrada koji je naziv dobio jer gleda na Jarun i rijeku Savu. Ono ĹĄto projekt izdvaja od ostalih graÄ&#x2018;evinskih projekata je dozvola za gradnju najviĹĄe zgrade u Hrvatskoj. Neboder bi trebao imati 38 katova i bio bi visok 150 metara. U okviru projekta Jarun Panorama Izgradilo bi se oko 340 stanova Ä?ija prosjeÄ?na povrĹĄina premaĹĄuje stotinu Ä?etvornih metara, te hotel sa Ä?etiri zvjezdice i 240 soba kojim bi upravljao poznati svjetski hotelski brend. U sklopu hotela izgradili bi se kongresni centar, restoran, wellness i ostali popratni sadrĹžaji. Fond Croatian development property II AS u Hrvatskoj posluje preko tvrtke Rotor jug d.o.o. koja je u 100-postotnom vlasniĹĄtvu Fonda, a u traĹženju partnera investitora i developera

zastupa ih konzultantska kuÄ&#x2021;a Colliers International, Ä?ija je direktorica Vedrana Likan izjavila da je projekt u idejnoj fazi te da bi gradnja mogla poÄ?eti za godinu do dvije. Likan je takoÄ&#x2018;er naglasila da su za razvoj projekta zainteresirani investitori iz razliÄ?itih dijelova svijeta. Pregovara se s pet ciljanih partnera koji veÄ&#x2021; aktivno razvijaju projekte sliÄ?nog tipa u zemlji i regiji, ili su u posljednjih nekoliko godina aktivno izrazili Ĺželju i interes za takvim tipom projekta.

'RçLYLWH QDSUHGDN $&RPSDFW EDJHUQDNRWDÄ&#x20AC;LPD   

0RELOQLEDJHUQRYHJHQHUDFLMH .RPSDNWDQLIOHNVLELODQ 'LHVHOPRWRU/LHEKHUU' 2ULJLQDOQL/LHEKHUUGLMHORYL 1LVNDSRWURĂĽQMDJRULYDL VPDQMHQDHPLVLMDĂĽWHWQLKWYDUL (UJRQRPVNLGL]DMQNDELQH 6HOHNFLMDPRGRYD VHQVLWLYH HFRSRZHULSRZHUSOXV

*HQHUDOQLXYR]QLNX5+ .2023GRR .RYLQVND=DJUHE 7HO )D[ ZZZNRPRSKU

2SHUDWLYQDWHçLQDNJ 0RWRUN:.6 6WDJH,9 .DSDFLWHWNRUSHP


Pozitivan trend kada je rijeÄ? o kvaliteti kredita nastavio se i u 2019. godini. Prema posljednjim podacima HNB-a, udio loĹĄih kredita krajem rujna pao je na 6,03 posto. To je najniĹži udio neprihodujuÄ&#x2021;ih kredita u ukupnim kreditima banaka od 30. lipnja 2016. Promatrano prema djelatnostima, najveÄ&#x2021;i udio loĹĄih kredita je u graÄ&#x2018;evinarstvu - Ä?ak 29,66 %. Na dan 30. rujna graÄ&#x2018;evinarima je bilo plasirano 7,09 milijardi kuna kredita, a od toga iznosa 2,1 milijarda kuna otpada na loĹĄe ili neprihodujuÄ&#x2021;e kredite. U ovoj godini udio loĹĄih kredita graÄ&#x2018;evinarstvu pao je za Ä?etvrtinu, sa 40,4 posto na spomenutih 29,66 posto, odnosno za 10,38 postotnih bodova. Foto: HNB

VIJESTI

5DIOÂ&#x2022;LOlIHÂ&#x2022;KREDITAÂ&#x2022;UÂ&#x2022;GRAÂ&#x152;EVINIÂ&#x2022;UÂ&#x2022;PADU

.ATJEÂ&#x2021;AJÂ&#x2022;ZAÂ&#x2022;NASTAVAKÂ&#x2022; RADOVAÂ&#x2022;NAÂ&#x2022;KORIDORUÂ&#x2022;#Â&#x2022; DOÂ&#x2022;KRAJAÂ&#x2022; NatjeÄ?aj za nastavak izgradnje meÄ&#x2018;unarodnog cestovnog koridora 5C od Osijeka prema granici s MaÄ&#x2018;arskom bit Ä&#x2021;e raspisan do kraja godine, a poÄ?etak radova oÄ?ekuje se na proljeÄ&#x2021;e, najavio je ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg ButkoviÄ&#x2021;. Dionicu autoceste od mosta preko Drave do Belog Manastira financirat Ä&#x2021;e Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR). RijeÄ? je o projektu vrijednom 100 milijuna eura. Autocesta Ä&#x2021;e u punom profilu biti zavrĹĄena do kraj 2023. godine. â&#x20AC;&#x17E;Prednost je da Ä&#x2021;e se natjeÄ?aj raspisati po pravilima EBRD-a pa Ä&#x2021;e biti puno kraÄ&#x2021;i i bolji za sve nas koji Ĺželimo da radovi krenu ĹĄto prijeâ&#x20AC;?, istaknuo je ButkoviÄ&#x2021;, podsjetivĹĄi da je prethodni natjeÄ?aj poniĹĄten. â&#x20AC;&#x17E;Nakon toga ostaje izgradnja zavrĹĄne dionice od pet kilometara do maÄ&#x2018;arske granice, koju projektiramo i gdje smo s maÄ&#x2018;arskom stranom dogovorili toÄ?ku spajanjaâ&#x20AC;?, rekao je ButkoviÄ&#x2021;. â&#x20AC;&#x17E;Kraj radova za dionicu Most Drava â&#x20AC;&#x201C; Beli Manastir bio bi do kraja 2022. godine. Za ovih pet kilometara koje projektiramo oÄ?ekujemo izdavanje graÄ&#x2018;evinske dozvole krajem iduÄ&#x2021;e godine i onda slijedi poÄ?etak radovaâ&#x20AC;?, rekao je Boris Huzjan, predsjednik Uprave Hrvatskih autocesta. Ministar ButkoviÄ&#x2021; istaknuo je kako se u Hrvatskoj provodi veliki investicijski ciklus u prometnoj infrastrukturi vrijedan viĹĄe od 20 milijardi kuna, a samo na osjeÄ?kom podruÄ?ju pripremaju se i provode projekti vrijedni milijardu kuna.

 P R O S I N A C D E C E M B E R 2 0 1 9 .

(!#Â&#x2022;RASPISUJEÂ&#x2022;NOVIÂ&#x2022;NATJEÂ&#x2021;AJÂ&#x2022;ZAÂ&#x2022;RADOVEÂ&#x2022; VRIJEDNEÂ&#x2022;Â&#x2022;MILÂ&#x2022;KN DrĹžavna komisija za kontrolu postupaka javne nabave odbacila je 24. listopada Ĺžalbu kineske kompanije Sinohydro Corporation Limited na odluku Hrvatskih autocesta o poniĹĄtenju javnog nadmetanja za izgradnju poddionice Beli Manastir â&#x20AC;&#x201C; most Drava na autocesti Beli Manastir â&#x20AC;&#x201C; Osijek â&#x20AC;&#x201C; Svilaj zbog â&#x20AC;&#x17E;nedostatka pravnog interesaâ&#x20AC;?. Hrvatske autoceste najavile su da Ä&#x2021;e uskoro raspisati novi javni poziv za izgradnju navedene poddionice na koridoru Vc. Na javni poziv za izgradnju 17,5 kilometara autoceste od Belog Manastira do mosta Drava stigle tri ponude. Vrijednost radova procijenjena je na 380 milijuna kuna bez PDV-a. Dvije ponude premaĹĄile su procijenjeni iznos: Sinohydro je ponudio da Ä&#x2021;e posao odraditi za 416,1 milijun kuna, a zajednica ponuditelja Osijek-Koteksa, Gravija, Cestorada i PZC-a Brod za 446,1 milijun kuna. Jedini koji su ponudili niĹžu cijenu od procijenjenog iznosa bila je tvrtka Integral InĹženjering iz BiH s 359,1 milijunom kuna. HAC je odabrao Integral InĹženjering, ali tvrtka iz LaktaĹĄa odustala je od posla nakon ĹĄto na zahtjev HAC-a nisu produĹžili rok za valjanost ponude i bankarsko jamstvo. Druga dva ponuÄ&#x2018;aÄ?a to su uÄ?inila, ali HAC je odluÄ?io poniĹĄtiti natjeÄ?aj jer su njihove ponude premaĹĄile procijenjenu vrijednost radova te raspisati novi uz istu procijenjenu vrijednost radova. Sinohydro se na tu odluku Ĺžalio. DrĹžavna komisija za kontrolu postupaka javne nabave odbila je Ĺžalbu jer Sinohydro u njoj nije osporio razloge odbijanja svoje ponude niti iznio Ä?injenice ili okolnosti iz kojih bi proizlazilo da naruÄ?itelj nije ispravno ocijenio njihovu ponudu kao neprihvatljivu. Hrvatska na svom dijelu koridora Vc dugom 90 kilometara mora sagraditi joĹĄ 17,5 kilometara od mosta Drava do Belog Manastira te joĹĄ pet kilometara od Belog Manastira do maÄ&#x2018;arske granice.

[ 6 2019

-INERAL'2!$.*!]


'RADI•SE•PAMETNA•ZRA‡NA•LUKA•NA• OBALI•#RVENOG•MORA• Saudijska Arabija pokrenula je još jedan ambiciozni građevinski projekt. Riječ je o izgradnji nove luksuzne turističke destinacije na Crvenom moru. Projekt vodi kompanija Red Sea Development. U sklopu projekta gradit će se i nova međunarodna zračna luka koja bi do 2030. trebala dosegnuti kapacitet od milijun putnika godišnje. Za projektanta je izabrana tvrtka Foster

I

Tel: +385 99 326 27 80

+ Partners, a vrijednost cijelog projekta iznosi nekoliko milijardi dolara. Tvrtka Red Sea Development smatra da je ugovor o projektiranju aerodroma ključan korak u razvoju cijelog projekta. Projekt zračne luke mora biti ekološki prihvatljiv, održiv, a njegova arhitektura mora odražavati lokalno okruženje: pustinju, more i planinski teren. „Inspiriran bojama i teksturama pustinjskog krajolika, projekt nastoji kreirati mirno i luksuzno putovanje terminalom koji će biti tranzitni hub za posjetitelje koji dolaze kopnom ili zrakom”, rekao je Gerard Evenden, voditelj studija u Foster + Partnersu. Zračna luka trebala bi biti završena 2022. godine. Naime, novi resort na obalama Crvenog mora trebao bi primiti prve goste do kraja 2022. godine. Uz zračnu luku, prva faza razvoja uključuje četrnaest hotela s 3.000 hotelskih soba na pet otočnih i dvije kopnene lokacije, komercijalne, maloprodajne i zabavne objekte te ostalu potrebnu infrastrukturu. Po dovršetku cijelog projekta 2030. godine, odredište će raspolagati s 8.000 hotelskih soba na 22 otočne i šest kopnenih lokacija.

I

office@svet-strojev.hr

I

www.svet-strojev.hr


VIJESTI

:AÂ&#x2022;OBNOVUÂ&#x2022;IÂ&#x2022; DOGRADNJUÂ&#x2022; PRISTANIlTAÂ&#x2022;eIGLJENÂ&#x2022; Â&#x2022;MILÂ&#x2022;KUNA

0ETÂ&#x2022;PONUDAÂ&#x2022;ZAÂ&#x2022;GRADNJUÂ&#x2022;DRnAVNEÂ&#x2022;CESTEÂ&#x2022;$ Â&#x2022; U Hrvatskim cestama, sredinom prosinca 2019., otvorene su ponude za izgradnju drĹžavne ceste D-403 koja Ä&#x2021;e povezivati kontejnerski terminal na ZagrebaÄ?koj obali i zapadni dio Rijeke sa zaobilaznicom. Za izgradnju oko 3,5 kilometra duge, ali izuzetno zahtjevne dionice zaprimljeno je pet ponuda. Financijski najpovoljniju ponudu predao je konzorcij u kojem su slovenski Kolektor, GP Krk i sarajevski Euroasfalt, u iznosu od 456,35 mil. kuna bez PDV-a, odnosno 570,44 milijuna s PDV-om. Slijedi ponuda kineskog CRBC-a, tvrtke koja gradi PeljeĹĄki most, u iznosu od 586,34 milijuna kuna s PDV-om, a na treÄ&#x2021;em je mjestu ponuda talijanskog konzorcija predvoÄ&#x2018;enog tvrtkom Rizzani deEcher koji bi D-403 izgradio za 598,38 mil. kuna s PDV-om. Austrijski Strabag za izgradnju ceste D-403 traĹži 638,94 milijuna kuna, a najskuplja je ponuda hrvatsko-turskog konzorcija u kojem su PoduzeÄ&#x2021;e za ceste (PZC) iz Slavonskog broda i Yapi Merkezi, koji traĹže 718,37 mil. kuna s ukljuÄ?enim PDV-om. Procijenjena vrijednost radova u postupku javne nabave bila je 461 milijun kuna, bez PDV-a. Rok za odabir izvoÄ&#x2018;aÄ?a je 120 dana, a iz Hrvatskih cesta navode da su veÄ&#x2021; poÄ?eli pregledavati ponude te da Ä&#x2021;e se izvoÄ&#x2018;aÄ?a radova nastojati odabrati u ĹĄto kraÄ&#x2021;em roku. Rok za izgradnju ceste je pak 30 mjeseci od poÄ?etka radova, a oÄ?ekuje se da bi u promet mogla biti puĹĄtena krajem 2022. ili poÄ?etkom 2023. godine. Cesta D-403 dio je projekta Rijeka Gateway, odnosno izgradnje novog kontejnerskog terminala na ZagrebaÄ?koj obali, koji bez njezine izgradnje ne moĹže dobiti uporabnu dozvolu. Ugovor o financiranju izgradnje ove prometnice, vrijedan ukupno 520 milijuna kuna, potpisan je u prosincu proĹĄle godine, a 85 posto prihvatljivih troĹĄkova, odnosno 442 milijuna kuna, financirat Ä&#x2021;e se iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Glavna trasa bit Ä&#x2021;e duga 2.977 metara, a spojna ceste prema Zvonimirovoj ulici oko 380 metara. U odnosu na duljinu, zbog iznimno zahtjevnog terena kojim prolazi, cesta D-403 najskuplja je prometnica u Hrvatskoj. Na neĹĄto viĹĄe od tri kilometra dugoj dionici bit Ä&#x2021;e izgraÄ&#x2018;en trotraÄ?ni tunel Podmurvice, dug 1253 metra, dva vijadukta, Piopi i Mlaka, ukupne duĹžine oko 500 metara, te podvoĹžnjak ispod ĹželjezniÄ?ke pruge dug oko 60 metara. Gradnja tunela Podmurvice zahtijeva posebnu tehnologiju buĹĄenja jer tunel prolazi ispod nekoliko stambenih zgrada, a pripreme za gradnju ukljuÄ?uju otkup i ruĹĄenje nekoliko desetaka obiteljskih kuÄ&#x2021;a.

 P R O S I N A C D E C E M B E R 2 0 1 9 .

U Novalji je u studenom 2019. potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za rekonstrukciju i dogradnju trajektnog pristaniĹĄta Ĺ˝igljen. Ukupna vrijednost projekta iznosi 73,4 milijuna kuna, od Ä?ega Ä&#x2021;e LuÄ?ka uprava Novalja, koja je nositelj projekta, dobiti 62,4 milijuna kuna iz Kohezijskog fonda, a preostalih 11 milijuna kuna osigurat Ä&#x2021;e se iz drĹžavnog proraÄ?una. Rekonstrukcijom i dogradnjom pristaniĹĄta omoguÄ&#x2021;it Ä&#x2021;e se prihvat plovila do 120 metara duĹžine te pristajanje brodova u loĹĄim vremenskim uvjetima. PoveÄ&#x2021;at Ä&#x2021;e se ukupni kapacitet i razina usluga u luci te smanjiti guĹžve na pristaniĹĄtu. Cjelokupni projekt ulaganja u luÄ?ku infrastrukturu u Hrvatskoj osmislilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture uz podrĹĄku Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU. Pritom ukupna financijska alokacija za luke iznosi 709,2 milijuna kuna od Ä?ega se Ä?ak 85% iznosa odnosi na sredstva iz Kohezijskog fonda, dok je ostatak osiguran u drĹžavnom proraÄ?unu.

[ 6 2019

-INERAL'2!$.*!]


2OCKWOOL•!DRIATIC•…E•RECIKLIRATI• OSTATKE•KAMENE•VUNE•S•GRADILIlTA Rockwool Adriatic uvodi uslugu recikliranja ostataka kamene vune s gradilišta, izvijestili su predstavnici Rockwoola na konferenciji za novinare u Pićnu. Vrijednost projekta iznosi oko milijun kuna. Ostaci kamene vune s gradilišta, koji u skladu s regulativom imaju status građevinskog otpada, vratit će se u proizvodni proces kao sirovina u proizvodnji nove kamene vune. Koliko je ponovno korištenje građevinskih materijala važno i korisno, ilustrira činjenica da čak trećinu ukupnog svjetskog otpada čini građevinski otpad. Kako je izrađena od kamena, prirodnog materijala, kamena vuna može se reciklirati nebrojeno puta. „U tvornici ćemo reciklirati isključivo ostatke kamene vune s gradilišta. Proizvodni proces i kvaliteta tako proizvedene kamene vune će ostati nepromijenjeni", istaknuo je direktor Rockwool Adriatica Aleks Fonović. Recikliranjem kamene vune postiže se višestruka korist: štiti se okoliš, štedi energija i resursi, pridonosi kružnom gospodarstvu i odgovorno se odnosi prema budućim generacijama, poručila je voditeljica korporativnih poslova Rockwool Adriatica Anđelka Toto Ormuž. „Ovom

našom aktivnošću uklapamo se u europsku i hrvatsku strategiju gospodarenja otpadom kao i strategiju kružnog gospodarstva”, dodala je Toto Ormuž. Pored Hrvatske, cilj Rockwool grupe je ovakve usluge ponuditi u 30 zemalja do 2030. godine, a trenutno je nudi u deset zemalja.


$IGITALIZACIJAÂ&#x2022;IÂ&#x2022;KRUnNOÂ&#x2022;GOSPODARSTVO

REPORTAŽA

MINERAL FORUM 2019

MIN ERAL FORUM JE POTVRDIO POTREBU ZA OD RŽ

Mladen Maros, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Dino Demoli, Ministarstvo graditeljstva i prostornog ureÄ&#x2018;enja

Ana PrÅ¡ir, Ministarstvo graditeljstva i prostornog ureÄ&#x2018;enja

Darko PranjiÄ&#x2021;, GIU Promins

&

OKUSÂ&#x2022;OVOGODIlNJEGÂ&#x2022;-INERALÂ&#x2022;&ORUMAÂ&#x2022;BIOÂ&#x2022; JEÂ&#x2022; USMJERENÂ&#x2022; NAÂ&#x2022; PODRUÂ&#x2021;JEÂ&#x2022; DIGITALIZACI JEÂ&#x2022;JAVNEÂ&#x2022;UPRAVEÂ&#x2022;UÂ&#x2022;DIJELUÂ&#x2022;KOJIÂ&#x2022;DOTIÂ&#x2021;EÂ&#x2022;TVRT KEÂ&#x2022; IZÂ&#x2022; NAVEDENIHÂ&#x2022; PODRUÂ&#x2021;JAÂ&#x2022; /DRnANAÂ&#x2022; SUÂ&#x2022; ZANI MLJIVAÂ&#x2022;PREDAVANJAÂ&#x2022;SÂ&#x2022;PRAKTIÂ&#x2021;NIMÂ&#x2022;PRIKAZOMÂ&#x2022;RADAÂ&#x2022; INFORMACIJSKIHÂ&#x2022;SUSTAVAÂ&#x2022;TEÂ&#x2022;POSEBNOÂ&#x2022;PRAKTIÂ&#x2021;NEÂ&#x2022;

PREDNOSTIÂ&#x2022; KOJEÂ&#x2022; REALNOMÂ&#x2022; SEKTORUÂ&#x2022; MOGUÂ&#x2022; KORI STITIÂ&#x2022; NJIHOVOMÂ&#x2022; PRIMJENOMÂ&#x2022; 0REDSTAVLJENÂ&#x2022; JEÂ&#x2022; *E DINSTVENIÂ&#x2022;INFORMACIJSKIÂ&#x2022;SUSTAVÂ&#x2022;MINERALNIHÂ&#x2022;SIRO VINAÂ&#x2022; 2EPUBLIKEÂ&#x2022; (RVATSKE Â&#x2022; KAOÂ&#x2022; IÂ&#x2022; )NFORMACIJSKIÂ&#x2022; SUSTAVÂ&#x2022;PROSTORNOGÂ&#x2022;UREÂ&#x152;ENJAÂ&#x2022;)305 Â&#x2022;SÂ&#x2022;POSEB NIMÂ&#x2022; NAGLASKOMÂ&#x2022; NAÂ&#x2022; PROCESÂ&#x2022; IZDAVANJAÂ&#x2022; LOKACIJ

Teknoxgroup Hrvatska â&#x20AC;&#x201C; zastupnik za Caterpillar graÄ&#x2018;evinsku mehanizaciju i opremu P R O S I N A C D E C E M B E R 2 0 1 9 .

SKIHÂ&#x2022;DOZVOLAÂ&#x2022;PUTEMÂ&#x2022;SUSTAVAÂ&#x2022;E DOZVOLAÂ&#x2022;5Â&#x2022;TOJÂ&#x2022; SEKCIJIÂ&#x2022;')5Â&#x2022;0ROMINSÂ&#x2022;DAOÂ&#x2022;JEÂ&#x2022;OSVRTÂ&#x2022;NAÂ&#x2022;PROSTOR NO PLANSKUÂ&#x2022; REGULATIVUÂ&#x2022; 3EKCIJAÂ&#x2022; DIGITALIZACIJEÂ&#x2022; ZAKLJUÂ&#x2021;ENAÂ&#x2022; JEÂ&#x2022; VRLOÂ&#x2022; KONSTRUKTIVNIMÂ&#x2022; DIJALOGOMÂ&#x2022; PREDAVAÂ&#x2021;AÂ&#x2022;IÂ&#x2022;SUDIONIKA $RUGIÂ&#x2022; DIOÂ&#x2022; &ORUMAÂ&#x2022; BIOÂ&#x2022; JEÂ&#x2022; TEMATSKIÂ&#x2022; ORIJEN

Bonap â&#x20AC;&#x201C; tvrtka koja na tržiÅ¡te plasira habajuÄ&#x2021;e rezervne dijelove za drobilice i ostalu opremu u rudarstvu [ 6 2019

-INERAL'2!$.*!]


AVANJEM STRUKOVNIH OKUPLJANJA RADI DIJALOGA I PODIZANJA EFIKASNOSTI SUSTAVA

U ZAGREBU JE 21. STUDENOGA 2019. ODRŽAN JOŠ JEDAN TRADICIONALNI MINERAL FORUM ČASOPISA MINERAL&GRADNJA I ORGANIZACIJSKOG PARTNERA GIU PROMINS, KOJI JE OKUPIO PREDSTAVNIKE TVRTKI IZ INDUSTRIJE GRAĐEVINSKIH MATERIJALA TE EKSPLOATACIJE I PRERADE MINERALNIH SIROVINA

Prof.dr.sc. Nina Štirmer, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

dr.sc. Alenka Mauko Pranjić, Zavod za gradbeništvo, Ljubljana

Predrag Mikulčić, moderator

SMISLU• (RVATSKA• GOSPODARSKA• KOMORA• OTVA RA•„"URZU•OTPADA”•KOJA•…E•ZASIGURNO•POMO…I• U• PRIMJENI• SEKUNDARNIH• SIROVINA• U• POSLOVNIM• PROCESIMA• I• POVE…ATI• U‡INKOVITOST• GOSPODA RENJA•RESURSIMA•5•SURADNJI•S•POJEDINIM•KOM PANIJAMA•('+•JE•INICIRALA•ODREŒENE•POMAKE•

U•SMJERU•KRUnNOG•GOSPODARSTVA•:NANSTVENE• INSTITUCIJE• UKLJU‡ENE• SU• U• PRAKTI‡NE• PRIMJERE• I• PROJEKTE• KRUnNOG• GOSPODARSTVA• KOJE• SU• NA• -INERAL•&ORUMU•PREDSTAVILI•ZNANSTVENICI•'RA ŒEVINSKOG• FAKULTETA• 3VEU‡ILIlTA• U• :AGREBU• I• :AVODA•ZA•GRADBENIlTVO•IZ•,JUBLJANE•

Svet strojev – zastupnik za Rubble Master postrojenja i ostalu opremu za građevinarstvo [ -INERAL'2!$.*!

6 2019]

PROSINAC DECEMBER 2019.M I N E R A L

.

C O M

.

H R

TIRAN• NA• KRUnNO• GOSPODARSTVO• KOJE• U• GRA ŒEVINSKOM• SEKTORU• I• MATERIJALIMA• IMA• lIRO KU• MOGU…NOST• IMPLEMENTACIJE• U• PROIZVODNE• PROCESE• +ROZ• KONKRETNA• IZLAGANJA• PRIMJERA• DOBRIH• PRAKSI• UVIŒA• SE• SVE• ZNA‡AJNIJI• POTEN CIJAL• UPOTREBE• SEKUNDARNIH• SIROVINA• 5• TOM•

Dijana Varlec, Hrvatska gospodarska komora


Predviđena vrijednost radova za dozvole izdane u prvih devet mjeseci 2019. doseže 25,7 mlrd. kuna, a to je 29,5 posto više nego u istom lanjskom razdoblju

!KTUALNOS 0

ANALIZA

GRAĐEVINSKI SEKTOR

U GRAĐEVINSKOM SEKTORU U LIPNJU 2019. BILE SU ZAPOSLENE 10

GRAĐEVINARSTVO U HRVATSKOJ U POSLJEDNJIH NEKOLIKO GODINA POČELO SE KONAČNO OPORAVLJATI NAKON RAZDOBLJA SNAŽNE RECESIJE. NA POZITIVNE TRENDOVE UKAZUJU I GLAVNI SEKTORSKI POKAZATELJI U 2018. I U PRVOJ POLOVICI 2019. GODINE. UZ TO, VALJA ISTAKNUTI KAKO USPRKOS ZNAČAJNOM SMANJENJU AKTIVNOSTI U RECESIJSKIM GODINAMA, OVAJ SEKTOR ZAUZIMA ZNAČAJNO MJESTO U HRVATSKOM GOSPODARSTVU

 P R O S I N A C D E C E M B E R 2 0 1 9 .

REMA•POSLJEDNJIM•DOSTUPNIM•PODACIMA• $RnAVNOG•ZAVODA•ZA•STATISTIKU •GRAŒEVI NARSTVO• JE• U• STRUKTURI• UKUPNOG• GOSPO DARSTVA•U•PRVOJ•POLOVICI••GODINE•SUDJELO VALO•S•UDJELOM•OD•OKO• •POSTO•/SIM•U‡INKA• NA•AGREGATNU•PROIZVODNJU •NEZAOBILAZAN•JE•DO PRINOS• GRAŒEVINARSTVA• U• UKUPNOJ• ZAPOSLENO STI• "ROJ• ZAPOSLENIH• U• OVOJ• DJELATNOSTI• U• LIPNJU• •GODINE•IZNOSIO•JE• •lTO•‡INI• • POSTO• UKUPNOG• BROJA• ZAPOSLENIH• U• 2EPUBLICI• (RVATSKOJ•0RI•TOME•JE• •POSTO•ZAPOSLENIH•U• GRAŒEVINSKOM•SEKTORU•BILO•ZAPOSLENO•U•TVRTKA MA •A• •POSTO•U•OBRTIMA !NALIZIRAJU…I• MEŒUGODIlNJE• STOPE• PROMJE NE•GLAVNIH•SEKTORSKIH•POKAZATELJA•U••GO DINI • ZAPAnA• SE• RAZLI‡ITA• DINAMIKA• KRETANJA• :A• RAZLIKU•OD•OBUJMA•GRAŒEVINSKIH•RADOVA•I•ZAPOS LENOSTI• KOJI• SU• SE• BLAGO• POVE…ALI • BROJ• NOVOIZ GRAŒENIH•STANOVA•JE•SNAnNO•PORASTAO•)NTENZIV NIJI•RAST•IZDANIH•ODOBRENJA•ZA•GRAŒENJE•U•PRVIH• SEDAM•MJESECI•OVE•GODINE•POTVRŒUJE•O‡EKIVA NJA• O• NASTAVKU• RASTA• GRAŒEVINARSTVA• U• NADOLA ZE…EM•RAZDOBLJU• +RETANJA•NA•TRnIlTU•NEKRETNINA••DODATNO•POTVRŒU JU•POZITIVNE•TRENDOVE•I•OPORAVAK•UKUPNOG•SEKTO RA•5SLIJED•OPORAVKA•POTRAnNJE•U••GODINI• DOlLO•JE•DO•PROSJE‡NOG•RASTA•CIJENA•STANOVA• .JIHOVA•SE•CIJENA•NA•MEŒUGODIlNJOJ•RAZINI•PO VE…ALA•U•PROSJEKU•ZA• •POSTO•4REND•RASTA•CI JENA•PRODANIH•STANOVA•NASTAVLJEN•JE•I•UBRZAN•U• PRVIH•SEDAM•MJESECI•OVE•GODINE •PRI•‡EMU•SU• CIJENE•PORASLE•ZA• •POSTO•U•ODNOSU•NA•ISTO• RAZDOBLJE••GODINE :A•RAZLIKU•OD•(RVATSKE •GRAŒEVINARSTVO•U•%5 • ZNATNO• JE• LAKlE• PODNIJELO• RECESIJU• U• PRIJA lNJIM•GODINAMA•4AKO•SU•NA•RAZINI•%5 •VE…• PO‡ETKOM• • ZAUSTAVLJENI• NEGATIVNI• TREN DOVI•.AKON•BLAnEG•PADA•OBUJMA•GRAŒEVINSKIH• RADOVA• U• • I• U• PRVOM• TROMJESE‡JU• • GODINE •GRAŒEVINARSTVO•SE•U•%5 •OD•TRAVNJA• •POSTUPNO•OPORAVLJA•5SPOREDBA•PODATA KA•NA•GODIlNJOJ•RAZINI•POKAZUJE•DA•JE•U•PRVIH•SE DAM•MJESECI•OVE•GODINE•OBUJAM•GRAŒEVINSKIH• RADOVA•POVE…AN•ZA• •POSTO•4AKOŒER •OVOGO DIlNJA•SRPANJSKA•RAZINA•AKTIVNOSTI•VE…A•JE•ZA• • POSTO•U•ODNOSU•NA•ISTI•MJESEC••GODINE

5•DEVET•MJESECI• •DOZVOLA• ZA•GRADNJU•VIlE•NEGO•LANI 5•RUJNU•JE•U•(RVATSKOJ•IZDANO••GRAŒEVIN SKIH•DOZVOLA •lTO•JE•JEDAN•POSTO•MANJE•U•OD NOSU• NA• ISTI• MJESEC• • GODINE • DOK• JE• U•

[ 6 2019

-INERAL'2!$.*!]


1.374 OSOBE, Å TO Ä&#x152;INI 7,1 POSTO UKUPNOG BROJA ZAPOSLENIH U REPUBLICI HRVATSKOJ

STIÂ&#x2022;IZÂ&#x2022;GRAÂ&#x152;EVINSKOGÂ&#x2022;SEKTORA SUBJEKTIÂ&#x2022; IZÂ&#x2022; PODRUÂ&#x2021;JAÂ&#x2022; GRAÂ&#x152;EVINARSTVAÂ&#x2022; SÂ&#x2022; Â&#x2022; MI LIJARDOMÂ&#x2022; KUNAÂ&#x2022; DUGAÂ&#x2022; IÂ&#x2022; UDJELOMÂ&#x2022; ODÂ&#x2022; Â&#x2022; POSTOÂ&#x2022; IÂ&#x2022; PRERAÂ&#x152;IVAÂ&#x2021;KEÂ&#x2022; INDUSTRIJEÂ&#x2022; SÂ&#x2022; Â&#x2022; MILIJARDIÂ&#x2022; KUNAÂ&#x2022; DUGAÂ&#x2022;IÂ&#x2022;UDJELOMÂ&#x2022;ODÂ&#x2022; Â&#x2022;POSTOÂ&#x2022;Â&#x2022;:AÂ&#x2022;USPORED BU Â&#x2022; GODINUÂ&#x2022; DANAÂ&#x2022; PRIJE Â&#x2022; Â&#x2022; RUJNAÂ&#x2022; Â&#x2022; GODI NE Â&#x2022;NAÂ&#x2022;BLOKIRANEÂ&#x2022;POSLOVNEÂ&#x2022;SUBJEKTEÂ&#x2022;UÂ&#x2022;PODRUÂ&#x2021;JUÂ&#x2022; DJELATNOSTIÂ&#x2022;TRGOVINEÂ&#x2022;NAÂ&#x2022;VELIKOÂ&#x2022;IÂ&#x2022;NAÂ&#x2022;MALO Â&#x2022;ODNO SILOÂ&#x2022;SEÂ&#x2022; Â&#x2022;MILIJARDUÂ&#x2022;KUNAÂ&#x2022;UDIOÂ&#x2022; Â&#x2022;GRAÂ&#x152;E VINARSTVAÂ&#x2022; Â&#x2022;MILIJARDIÂ&#x2022;KUNAÂ&#x2022;UDIOÂ&#x2022; Â&#x2022;PRE RAÂ&#x152;IVAÂ&#x2021;KEÂ&#x2022; INDUSTRIJEÂ&#x2022; Â&#x2022; MILIJARDEÂ&#x2022; KUNAÂ&#x2022; UDIOÂ&#x2022;  Â&#x2022;IÂ&#x2022;UÂ&#x2022;PODRUÂ&#x2021;JUÂ&#x2022;DJELATNOSTIÂ&#x2022;PRUnANJAÂ&#x2022;SMJE lTAJAÂ&#x2022;TEÂ&#x2022;PRIPREMEÂ&#x2022;IÂ&#x2022;USLUnIVANJAÂ&#x2022;HRANEÂ&#x2022; Â&#x2022;MILI JARDIÂ&#x2022;KUNAÂ&#x2022;UDIOÂ&#x2022;  .AJVIlEÂ&#x2022;JEÂ&#x2022;BLOKIRANIHÂ&#x2022;POSLOVNIHÂ&#x2022;SUBJEKATAÂ&#x2022;UÂ&#x2022; DJELATNOSTIÂ&#x2022;TRGOVINEÂ&#x2022; Â&#x2022;DJELATNOSTIÂ&#x2022;PRUnA NJAÂ&#x2022; SMJElTAJAÂ&#x2022; TEÂ&#x2022; PRIPREMEÂ&#x2022; IÂ&#x2022; USLUnIVANJAÂ&#x2022; HRANEÂ&#x2022; Â&#x2022; GRAÂ&#x152;EVINARSTVUÂ&#x2022; Â&#x2022; IÂ&#x2022; PRERAÂ&#x152;IVAÂ&#x2021; KOJÂ&#x2022; INDUSTRIJIÂ&#x2022; Â&#x2022; 'ODINUÂ&#x2022; DANAÂ&#x2022; PRIJE Â&#x2022; Â&#x2022; RUJNAÂ&#x2022; Â&#x2022; GODINE Â&#x2022; NAJVIlEÂ&#x2022; JEÂ&#x2022; BLOKIRANIHÂ&#x2022; PO SLOVNIHÂ&#x2022;SUBJEKATAÂ&#x2022;TAKOÂ&#x152;ERÂ&#x2022;BILOÂ&#x2022;UÂ&#x2022;ISTIMÂ&#x2022;PODRUÂ&#x2021;JI MAÂ&#x2022;DJELATNOSTI Â&#x2022;UÂ&#x2022;TRGOVINIÂ&#x2022; Â&#x2022;UÂ&#x2022;DJELATNOS TIÂ&#x2022;PRUnANJAÂ&#x2022;SMJElTAJAÂ&#x2022;TEÂ&#x2022;PRIPREMEÂ&#x2022;IÂ&#x2022;USLUnIVANJAÂ&#x2022; HRANEÂ&#x2022; Â&#x2022; GRAÂ&#x152;EVINARSTVUÂ&#x2022; Â&#x2022; IÂ&#x2022; PRE RAÂ&#x152;IVAÂ&#x2021;KOJÂ&#x2022;INDUSTRIJIÂ&#x2022; Â&#x2022;

Foto: Doka Hrvatska, Most Pelješac

:BOGÂ&#x2022; NEIZVRlENIHÂ&#x2022; OSNOVAÂ&#x2022; ZAÂ&#x2022; PLAÂ&#x2026;ANJE Â&#x2022; Â&#x2022; RUJNAÂ&#x2022; Â&#x2022; GODINEÂ&#x2022; BILOÂ&#x2022; JEÂ&#x2022; BLOKIRANOÂ&#x2022; Â&#x2022; POSLOVNIHÂ&#x2022; SUBJEKATA Â&#x2022; SÂ&#x2022; Â&#x2022; MILIJARDIÂ&#x2022; KUNAÂ&#x2022; DUGAÂ&#x2022;5Â&#x2022;ODNOSUÂ&#x2022;NAÂ&#x2022;STANJEÂ&#x2022;GODINUÂ&#x2022;DANAÂ&#x2022;PRIJE Â&#x2022; RIJEÂ&#x2021;Â&#x2022;JEÂ&#x2022;OÂ&#x2022;SMANJENJUÂ&#x2022;BROJAÂ&#x2022;BLOKIRANIHÂ&#x2022;POSLOVNIHÂ&#x2022; SUBJEKATAÂ&#x2022;ZAÂ&#x2022;Â&#x2022; Â&#x2022;IÂ&#x2022;SMANJENJUÂ&#x2022;PRIJA VLJENIHÂ&#x2022;NEIZVRlENIHÂ&#x2022;OSNOVAÂ&#x2022;ZAÂ&#x2022;PLAÂ&#x2026;ANJEÂ&#x2022;UÂ&#x2022;IZNO SUÂ&#x2022; ODÂ&#x2022; Â&#x2022; MILIJARDIÂ&#x2022; KUNAÂ&#x2022;  Â&#x2022; 5KUPANÂ&#x2022; IZ NOSÂ&#x2022;NEIZVRlENIHÂ&#x2022;OSNOVAÂ&#x2022;ZAÂ&#x2022;PLAÂ&#x2026;ANJEÂ&#x2022;Â&#x2022;RUJNAÂ&#x2022; Â&#x2022;GODINEÂ&#x2022;UÂ&#x2022;VEÂ&#x2026;INIÂ&#x2022;JEÂ&#x2022;nUPANIJAÂ&#x2022;MANJIÂ&#x2022;UÂ&#x2022;OD NOSUÂ&#x2022;NAÂ&#x2022;GODINUÂ&#x2022;DANAÂ&#x2022;PRIJEÂ&#x2022;)Â&#x2022;DALJEÂ&#x2022;SUÂ&#x2022;NAJZADU nENIJIÂ&#x2022;BLOKIRANIÂ&#x2022;POSLOVNIÂ&#x2022;SUBJEKTIÂ&#x2022;SAÂ&#x2022;SJEDIlTEMÂ&#x2022; NAÂ&#x2022;PODRUÂ&#x2021;JUÂ&#x2022;:AGREBAÂ&#x2022;SÂ&#x2022; Â&#x2022;MILIJARDIÂ&#x2022;KUNAÂ&#x2022;DUGAÂ&#x2022; UDIOÂ&#x2022; Â&#x2022;4OÂ&#x2022;JEÂ&#x2022;OÂ&#x2021;EKIVANOÂ&#x2022;JERÂ&#x2022;JEÂ&#x2022;SJEDIlTEÂ&#x2022; NAJVEÂ&#x2026;EGÂ&#x2022; BROJAÂ&#x2022; POSLOVNIHÂ&#x2022; SUBJEKATAÂ&#x2022; UÂ&#x2022; :AGRE BUÂ&#x2022;0RIJEÂ&#x2022;GODINUÂ&#x2022;DANAÂ&#x2022;NJIHOVÂ&#x2022;JEÂ&#x2022;DUGÂ&#x2022;IZNOSIOÂ&#x2022; Â&#x2022; MILIJARDEÂ&#x2022;KUNAÂ&#x2022;0ROMATRANOÂ&#x2022;POÂ&#x2022;PODRUÂ&#x2021;JIMAÂ&#x2022;DJE LATNOSTI Â&#x2022; NAÂ&#x2022; ZADUnENOSTÂ&#x2022; CJELOKUPNOGAÂ&#x2022; GOSPO DARSTVAÂ&#x2022; (RVATSKEÂ&#x2022; NAJVIlEÂ&#x2022; UTJEÂ&#x2021;UÂ&#x2022; BLOKIRANIÂ&#x2022; PO SLOVNIÂ&#x2022; SUBJEKTIÂ&#x2022; IZÂ&#x2022; PODRUÂ&#x2021;JAÂ&#x2022; TRGOVINEÂ&#x2022; NAÂ&#x2022; VELIKOÂ&#x2022; IÂ&#x2022; NAÂ&#x2022; MALOÂ&#x2022; NAÂ&#x2022; KOJEÂ&#x2022; SEÂ&#x2022; Â&#x2022; RUJNAÂ&#x2022; Â&#x2022; GODI NEÂ&#x2022; ODNOSILOÂ&#x2022; Â&#x2022; MILIJARDEÂ&#x2022; KUNAÂ&#x2022; ILIÂ&#x2022; Â&#x2022; POSTOÂ&#x2022; UKUPNOGÂ&#x2022;IZNOSAÂ&#x2022;DOSPJELIHÂ&#x2022;NEIZVRlENIHÂ&#x2022;OSNOVAÂ&#x2022; ZAÂ&#x2022; PLAÂ&#x2026;ANJEÂ&#x2022; Â&#x2022; 0OÂ&#x2022; VISINIÂ&#x2022; DUGAÂ&#x2022; SLIJEDEÂ&#x2022; POSLOVNIÂ&#x2022;

[ -INERAL'2!$.*!

6 2019]

PROSINAC DECEMBER 2019.M I N E R A L

.

C O M

.

H R

PRVIHÂ&#x2022;DEVETÂ&#x2022;MJESECIÂ&#x2022;OVEÂ&#x2022;GODINEÂ&#x2022;IZDANOÂ&#x2022;Â&#x2022; GRAÂ&#x152;EVINSKIHÂ&#x2022; DOZVOLAÂ&#x2022; ILIÂ&#x2022; Â&#x2022; POSTOÂ&#x2022; VIlEÂ&#x2022; NEGOÂ&#x2022; UÂ&#x2022; ISTOMÂ&#x2022; LANJSKOMÂ&#x2022; RAZDOBLJU Â&#x2022; POKAZUJUÂ&#x2022; PODACIÂ&#x2022; $RnAVNOGÂ&#x2022; ZAVODAÂ&#x2022; ZAÂ&#x2022; STATISTIKUÂ&#x2022; $:3 Â&#x2022; 0REMAÂ&#x2022; VRSTAMAÂ&#x2022;GRAÂ&#x152;EVINA Â&#x2022;Â&#x2022;DOZVOLE Â&#x2022;ODNOSNOÂ&#x2022;Â&#x2022; POSTO Â&#x2022; IZDANOÂ&#x2022; JEÂ&#x2022; ZAÂ&#x2022; ZGRADE Â&#x2022; AÂ&#x2022; Â&#x2022; DOZVOLAÂ&#x2022; ILIÂ&#x2022; Â&#x2022;POSTOÂ&#x2022;IZDANOÂ&#x2022;JEÂ&#x2022;ZAÂ&#x2022;OSTALEÂ&#x2022;GRAÂ&#x152;EVINE "ROJÂ&#x2022;UÂ&#x2022;RUJNUÂ&#x2022;IZDANIHÂ&#x2022;GRAÂ&#x152;EVINSKIHÂ&#x2022;DOZVOLAÂ&#x2022;ZAÂ&#x2022; ZGRADEÂ&#x2022; NAÂ&#x2022; GODIlNJOJÂ&#x2022; RAZINIÂ&#x2022; POVEÂ&#x2026;ANÂ&#x2022; JEÂ&#x2022; ZAÂ&#x2022; Â&#x2022; POSTO Â&#x2022; DOKÂ&#x2022; JEÂ&#x2022; BROJÂ&#x2022; IZDANIHÂ&#x2022; DOZVOLAÂ&#x2022; ZAÂ&#x2022; OSTALEÂ&#x2022; GRAÂ&#x152;EVINEÂ&#x2022;PAOÂ&#x2022;ZAÂ&#x2022; Â&#x2022;POSTO 6RIJEDNOSTÂ&#x2022;PREDVIÂ&#x152;ENIHÂ&#x2022;RADOVAÂ&#x2022;ZAÂ&#x2022;DOZVOLEÂ&#x2022;IZ DANEÂ&#x2022;UÂ&#x2022;RUJNUÂ&#x2022;IZNOSIÂ&#x2022; Â&#x2022;MILIJARDIÂ&#x2022;KUNA Â&#x2022;lTOÂ&#x2022;JEÂ&#x2022; Â&#x2022;POSTOÂ&#x2022;MANJEÂ&#x2022;NEGOÂ&#x2022;UÂ&#x2022;ISTOMÂ&#x2022;MJESECUÂ&#x2022;PRETHO DNEÂ&#x2022;GODINEÂ&#x2022;KADAÂ&#x2022;JEÂ&#x2022;VRIJEDNOSTÂ&#x2022;RADOVAÂ&#x2022;IZNOSILAÂ&#x2022; Â&#x2022;MILIJARDUÂ&#x2022;KUNAÂ&#x2022;6RIJEDNOSTÂ&#x2022;PREDVIÂ&#x152;ENIHÂ&#x2022;RA DOVAÂ&#x2022; ZAÂ&#x2022; DOZVOLEÂ&#x2022; IZDANEÂ&#x2022; ZAÂ&#x2022; ZGRADEÂ&#x2022; IZNOSIÂ&#x2022; Â&#x2022; MILIJARDEÂ&#x2022;KUNA Â&#x2022;lTOÂ&#x2022;JEÂ&#x2022;Â&#x2022;POSTOÂ&#x2022;VIlEÂ&#x2022;NEGOÂ&#x2022;UÂ&#x2022;RU JNUÂ&#x2022; Â&#x2022;DOKÂ&#x2022;JEÂ&#x2022;PREDVIÂ&#x152;ENAÂ&#x2022;VRIJEDNOSTÂ&#x2022;RADO VAÂ&#x2022;ZAÂ&#x2022;DOZVOLEÂ&#x2022;IZDANEÂ&#x2022;ZAÂ&#x2022;GRADNJUÂ&#x2022;OSTALIHÂ&#x2022;GRAÂ&#x152;E VINAÂ&#x2022;PALAÂ&#x2022;ZAÂ&#x2022;Â&#x2022;POSTO Â&#x2022;NAÂ&#x2022; Â&#x2022;MILIJUNAÂ&#x2022;KUNA 0REMAÂ&#x2022;VRSTAMAÂ&#x2022;RADOVA Â&#x2022;UÂ&#x2022;RUJNUÂ&#x2022;JEÂ&#x2022; Â&#x2022;POSTOÂ&#x2022; ILIÂ&#x2022;Â&#x2022;DOZVOLAÂ&#x2022;IZDANOÂ&#x2022;ZAÂ&#x2022;NOVOGRADNJE Â&#x2022;AÂ&#x2022; Â&#x2022; POSTOÂ&#x2022;ILIÂ&#x2022;Â&#x2022;DOZVOLAÂ&#x2022;ZAÂ&#x2022;REKONSTRUKCIJEÂ&#x2022;IÂ&#x2022;ADAP TACIJEÂ&#x2022;0REMAÂ&#x2022;IZDANIMÂ&#x2022;GRAÂ&#x152;EVINSKIMÂ&#x2022;DOZVOLAMAÂ&#x2022; UÂ&#x2022;RUJNUÂ&#x2022;PREDVIÂ&#x152;ENAÂ&#x2022;JEÂ&#x2022;GRADNJAÂ&#x2022;Â&#x2022;STANOVA 5Â&#x2022; PRVIHÂ&#x2022; DEVETÂ&#x2022; OVOGODIlNJIHÂ&#x2022; MJESECIÂ&#x2022; IZDA NOÂ&#x2022;JEÂ&#x2022;UKUPNOÂ&#x2022;Â&#x2022;GRAÂ&#x152;EVINSKIHÂ&#x2022;DOZVOLA Â&#x2022;lTOÂ&#x2022; PREDSTAVLJAÂ&#x2022;RASTÂ&#x2022;ODÂ&#x2022; Â&#x2022;POSTOÂ&#x2022;UÂ&#x2022;ODNOSUÂ&#x2022;NAÂ&#x2022;ISTOÂ&#x2022; LANJSKOÂ&#x2022; RAZDOBLJE Â&#x2022; DOKÂ&#x2022; PREDVIÂ&#x152;ENAÂ&#x2022; VRIJEDNOSTÂ&#x2022; RADOVAÂ&#x2022;DOSEnEÂ&#x2022; Â&#x2022;MILIJARDIÂ&#x2022;KUNA Â&#x2022; Â&#x2022;POSTOÂ&#x2022; VIlEÂ&#x2022;NEGOÂ&#x2022;UÂ&#x2022;PRVAÂ&#x2022;TRIÂ&#x2022;KVARTALAÂ&#x2022;Â&#x2022;GODINE


'OSPODARSTVO•I•EKOLOGIJA

RUKU•POD•RUKU

PREDSTAVLJAMO

MERIDIAN 16 BUSINESS PARK

GLAVNI ASPEKTI ODRŽIVOSTI: EKOLOŠKA KVALITETA, SOCIO-KU

MERIDIAN 16 BUSINESS PARK, SMJEŠTEN NA 109 HA NA IZLAZU IZ VELIKE GORICE, DOBITNIK JE PRESTIŽNOG DGNB CERTIFIKATA ZELENE GRADNJE, JEDINOG U DRŽAVI, KOJI JE POČETKOM PROSINCA SVEČANO DODIJELJEN

!

Dr. R. Teichmann, suvlasnik projekta Meridian 16 i P. Engert, predsjednik Austrijskog savjeta za zelenu gradnju

Ivana Bakunić, direktorica Meridian 16 Business Park d.o.o

 P R O S I N A C D E C E M B E R 2 0 1 9 .

USTRIJSKA• KOMPANIJA • KOJA• RAZVIJA• SVOJE• PROJEKTE•U•-AŒARSKOJ •3LOVA‡KOJ•I•5KRA JINI •PROJEKT•U•(RVATSKOJ•NAZVALA•JE•„-E RIDIAN• • "53).%33• 0!2+” • A• IDEJA• JE• OD• SAMOG• STARTA• BILA• JASNA• • POSTATI• VODE…A• EKO• INDUSTRIJSKA•ZONA•U•(RVATSKOJ•)•EKOLOlKA •I•EKO NOMSKA•)SKORAK•KOJI•JE•NAPRAVLJEN•KRAJEM•LISTO PADA•KONA‡NA•JE•POTVRDA•DA•JE•CILJ•VE…•SADA•DO BRIM•DIJELOM•OSTVAREN „-ERIDIAN• • "53).%33• 0!2+” • NAIME • DO BIO• JE• MEŒUNARODNI• CERTIFIKAT• ZELENE• GRADNJE • $'."•'/,$ •lTO•JE•RAZINA•KOJU•DO•SADA•U•(R VATSKOJ• NITKO• NIKADA• NIJE• IMAO• 4IM• POVODOM• JE••PROSINCA••U•PROSTORIJAMA•#ENTRA•ZA• POSJETITELJE• 4URISTI‡KE• ZAJEDNICE• GRADA• 6ELIKE• 'ORICE• ODRnANA• SVE‡ANOST• DODJELE• OVOG• PRE STInNOG•CERTIFIKATA •KOJI•JE•SLUnBENO•URU‡IO•PRED SJEDNIK• !USTRIJSKOG• SAVJETA• ZA• ZELENU• GRADNJU• 0ETER•%NGERT•"ROJNI•GOSTI•I•PARTNERI •MEŒU•KO JIMA• I• VELIKOGORI‡KI• GRADONA‡ELNIK• $RAnEN• "A RIlI… • DRnAVNI• TAJNIK• -INISTARSTVA• GRADITELJSTVA• I• PROSTORNOG• UREŒENJA• eELJKO• 5HLIR• TE• DIREKTORI CA•!USTRIJSKOG•UREDA•ZA•VANJSKU•TRGOVINU•3ONJA• (OLOCHER %RTL • DOlLI• SU• ‡ESTITATI• VODSTVU• TVRTKE• NA•USPJEHU•KOJI•OVAJ•BUSINESS•PARK•‡INI•POSEB NIM•I•JOl•ATRAKTIVNIJIM•ZA•INVESTITORE 5• POSTUPKU• DOBIVANJA• $'."• CERTIFIKATA • KROZ• MNOlTVO• KRITERIJA• RASPOREŒENIH• U• PET• KATEGO RIJA • PROCJENJUJU• SE• SVI• GLAVNI• ASPEKTI• ODRnIVO STI•EKOLOlKA•KVALITETA •SOCIO KULTURNA•KVALITETA • EKONOMSKA• KVALITETA • TEHNI‡KA• KVALITETA• I• KVALI TETA•PROCESA•3VE•TE•UVJETE•„-ERIDIAN••"5 3).%33•0!2+”•JE•ISPUNIO•I•ODREDA•DOBIO•VISO KE•OCJENE •‡IME•JE•JEDNA•OD•NAJVE…IH•POSLOVNIH• ZONA•U•(RVATSKOJ•POSTALA•I•JEDINA•S•OVIM•CERTI FIKATOM )• NE• ‡UDI• TO• OSOBITO • BUDU…I• DA• SU• PREDNOSTI• OVOG• PROJEKTA• VIDLJIVE• ‡AK• I• LAICIMA• 5Z• SJAJNU• PROMETNU• POVEZANOST• • NA• • KILOMETARA• OD• CENTRA•:AGREBA •U•BLIZINI•ZRA‡NE•LUKE •UZ•nELJE ZNI‡KU• PRUGU• I• NADOMAK• IZLAZIMA• AUTOCESTA• •

[ 6 2019

-INERAL'2!$.*!]


LTURNA KVALITETA, EKONOMSKA KVALITETA, TEHNIČKA KVALITETA I KVALITETA PROCESA

Poslovna zona Meridian 16

OVO•JE•ZEMLJIlTE•OD•‡AK••HEKTARA •PRI•‡EMU• SE•U•SVAKOM•TRENUTKU•INVESTITORI•MORAJU•DRnATI• PRIHVATLJIVIH•EKOLOlKIH•STANDARDA •A•6ELIKA•'ORI CA•KAO•lESTI•GRAD•PO•VELI‡INI•U•(RVATSKOJ •SMJE lTEN•U•BLIZINI•GLAVNOGA•GRADA •NAJBRnE•JE•RASTU …E• PODRU‡JE• S• IZVRSNIM• IZBOROM• KVALIFICIRANE• RADNE• SNAGE• !• UZ• SVE• TO • -ERIDIAN• • IMA• I• JASNO•I•PAMETNO•RAZRAŒENU•DALJNJU•BUDU…NOST• RAZVOJA 5•TIJEKU•JE•PRVA•FAZA •U•KOJOJ•JE•PREDVIŒENO•KO RIlTENJE••M•ZEMLJIlTA •DOK•…E•U•DRUGOJ•

KOJE•…E•PODIZATI•GOSPODARSKI•SUBJEKTI •OVDJE• PLANSKI• UREŒIVATI• I• ZELENE• POVRlINE • SVE• S• CI LJEM• DA• CIJELI• OVAJ• PROSTOR• BUDE• PRODUKTIVAN• U•GOSPODARSKOM•SMISLU •ALI•DA•UJEDNO•BUDE• I• UGODNO• OKRUnENJE• ZA• SVAKOG• RADNIKA• I• PO SJETITELJA• KOJI• SE• TU• ZATEKNE• 5PRAVO• ZATO• JE• PO‡ETAK•RADOVA•NA•OVOM•PROSTORU •S•OKO•MI LIJUN•„KVADRATA”•NAJVE…EM•U•OVOM•DIJELU•%URO PE•CERTIFICIRANOM•$'." JEM •UMJESTO•KLASI‡ NIM•POSTAVLJANJEM•KAMENA•TEMELJCA •OZNA‡ILA• SADNJA• • STABALA• PLATANA• 'OSPODARSTVO• I• EKOLOGIJA • PREMA• SVEMU• SUDE…I • NIKAD• U• (R VATSKOJ•NISU•OVAKO•USKO•SURAŒIVALI •:ELENA•GRADNJA•NEMA•ALTERNATIVE•OSIGURAVA• NAM•SVIMA•BOLJE•MJESTO•ZA•nIVOT•I•RAD •SMANJU JE•POTROlNJU•SVIH•RESURSA•S•POSEBNIM•NAGLA SKOM• NA• ENERGENTE • SMANJUJE• EMISIJE• #/• I• NEGATIVAN•UTJECAJ•GRADNJE•NA•OKOLIl •A•POZITIV NO•UTJE‡E•NA•GOSPODARSKI•RAST•I•RAZVOJ•ZELENIH• POSLOVA•0OSLOVNE•ZONE•POSEBNO•SU•ATRAKTIV NE•ZA•PRIMJENU•ZELENIH•PRINCIPA•GRADNJE •KAKO• U• SVOM• INFRASTRUKTURNOM• RAZVOJNOM• KONCEP TU • TAKO• I• U• PRIVLA‡ENJU• ZELENIH• INVESTICIJA• • ISTAKNUO• JE• $R• 2ICHARD• 4EICHMANN • PRVI• ‡O FAZI•BITI•ISKORIlTENO••M •A•U•TRE…OJ •PO VJEK•OVOG•PROJEKTA 5•OVOM•TRENUTKU•IZGRAŒENA•SU•TRI•OBJEKTA •!TLAN SLJEDNJOJ •‡AK••M •eELIMO•OSIGURATI•INVESTITORIMA•STRU‡NU•PODRl TIC• 'RUPA• U• STRATElKOM• PARTNERSTVU• S• KOMPA KU•NAlIH•SAVJETNIKA •PROJEKTANATA •IZVOŒA‡A •ALI• NIJOM•+AMGRAD •0ALCO•I•&!3•,OGISTIKA•PRVI•SU• I•SAVJETOVANJE•TIJEKOM•CIJELOG•PROCESA •OD•KUPO ISKORISTILI•PRILIKU •A•JOl•JE•lEST•INVESTITORA•U•PRO PRODAJE•ZEMLJIlTA •PREKO•IZRADE•PROJEKATA•I•ISHO CESU• ISHOŒENJA• DOZVOLA• ODNOSNO• PRIPREME• ZA• ŒENJA•DOZVOLA•DO•SAME•GRADNJE •ALI•I•FUNKCIONI PO‡ETAK• GRADNJE• 6RLO• BRZO • NEMA• SUMNJE • CI RANJA•NASTALE•GRAŒEVINE• •REKLA•JE•)VANA•"AKUNI… • JELA•…E•OVA•PRI‡A•DOBITI•JOl•VE…I•ZAMAH •JOl•…E• DIREKTORICA•RAZVOJA•PROJEKTA •ISTI‡U…I•KAKO•SU•PO VIlE•RADNIKA•ZADOVOLJNO•DOLAZITI•NA•POSAO•U•OVU• OAZU• ZELENILA • MIRA • SPOKOJA• I• KVALITETNOG• GOS SEBNO•VAnNA•NA‡ELA•ZELENE•I•ODRnIVE•GRADNJE 0REVEDENO • TO• ZNA‡I• DA• …E• SE • UZ• GRAŒEVINE• PODARSKOG•DOPRINOSA• •

S lijeva: Ž. Uhlir (državni tajnik u MGIPU), I. Bakunić (direktorica Meridian 16), Dr. R. Teichmann (suvlasnik projekta Meridian 16), D. Kamenski (vlasnik Kamgrada)

[ -INERAL'2!$.*!

6 2019]

S lijeva: Michael Labugger, Matthias Labugger, Snježana Turalija, Reinhard Labugger

PROSINAC DECEMBER 2019.
GRAĐEVINSKI MATERIJALI STRUČNI RAD

3ILIKONSKI•ASFALTI Doziranje silikona

Ručno miješanje smjese silikonskog asfalta

TEKST Dejan Hribar, STRABAG d.o.o. Slovenija, Ljubljana; Marjan Tušar, Kemijski institut, Ljubljana; Peter Podbršček, TKK d.o.o., Srpenica

!

SFALTNI•SLOJ•JE•ZGUSNUTA•SMJESA•KAMENOG• AGREGATA • VEZIVA• I• ZRA‡NIH• lUPLJINA• "I TUMENSKO•VEZIVO•PREDSTAVLJA•SAMO•OKO• •POSTO•MASENIH•UDJELA•ASFALTNE•SMJESE •A•UNA TO‡• TOME• IMA• NAJVAnNIJU• ULOGU• PRI• REAKCIJI• UG RAŒENOG•ASFALTNOG•SLOJA•2ASPON•KORISNOSTI•BI TUMENA•OGRANI‡EN•JE•NISKOM•TEMPERATUROM•PRI• KOJOJ•POSTAJE•KRHAK•I•VISOKOM•TEMPERATUROM•PRI• KOJOJ•POSTAJE•TEKU…INA•.A•NISKIM•TEMPERATURA MA• ZBOG• KRHKOSTI• BITUMENA• U• ASFALTNOM• SLOJU• DOLAZI•DO•PUCANJA •A•NA•VISOKIM•TEMPERATURAMA• SMANJENA•VISKOZNOST•BITUMENA•DOVODI•DO•STVA RANJA•KOLOTRAGA•"ITUMENI•SE•MOGU•UPOTRIJEBITI• U•ASFALTNOM•SLOJU•U•TEMPERATURNOM•RASPONU•OD• −f#• DO• f#• 5Z• TO • BITUMEN• U• ASFALTNOM• SLOJU•TIJEKOM•UPORABE•NA•CESTI•OSTARI•I•STVRDNJA VA•SE•ZBOG•RAZLI‡ITIH•‡IMBENIKA•.AJVAnNIJI•lTE TNI• ‡IMBENICI• KOJI• ODREŒUJU• BRZINU• STARENJA• SU• KISIK •POVE…ANA•TEMPERATURA•I•56•ZRA‡ENJE•5• STAROM• BITUMENU• OSJETLJIVOST• NA• PUKOTINE• AS FALTNOG•SLOJA••DODATNO•SE•POVE…AVA•4EMPERA TURNI•RASPON•KORISNOSTI•BITUMENA•MOnE•SE•PO VE…ATI•S•DODACIMA•KAO•lTO•SU•RAZLI‡ITI•POLIMERI • ALI• I• U• TOM• SLU‡AJU• NE• MOnEMO• U• POTPUNOSTI• SPRIJE‡ITI• OlTE…ENJA• ASFALTNIH• SLOJEVA• POD• UTJE CAJEM•TEMPERATURA•NISKIH•I•VISOKIH •I•POVE…A NIH•PROMETNIH•OPTERE…ENJA

!LTERNATIVA•OTPORNIJA•NA• TEMPERATURU 5• NAlEM• ISPITIVANJU• RAZMATRALI• SMO• ALTER

 P R O S I N A C D E C E M B E R 2 0 1 9 .

NATIVU• BITUMENSKOM• VEZIVU• KOJA• BI• TREBALA• BITI•OTPORNIJA•NA•TEMPERATURU•.AKON•PROVJERE• SVOJSTAVA• RAZLI‡ITIH• MATERIJALA • ODLU‡ILI• SMO• SE• ZA•SILIKONE•3ILIKONI•SU•POLIMERNI•SPOJEVI•SILICI JA•KOJI•SU•NASTALI•KONTROLIRANOM•KONDENZACIJOM• ORTOSILIKATNE• KISELINE• 3ILIKONSKI• KITOVI• SU• TVARI• SLI‡NE•GUMI•KOJE•IMAJU•lIROKU•TEHNI‡KU•PRIMJE

NU• ZBOG• SVOJE• TOPLINSKE• I• KEMIJSKE• STABILNO STI• 4EMPERATURNI• RASPON• ZA• UPORABU• SILIKONA• JE•OD•−f#•DO•f#•/NI•SE•MOGU•KORISTI TI•U•MNOGO•lIREM•TEMPERATURNOM••RASPONU•OD• BITUMENA•/SIM•TOGA •KEMIJSKI•SU•NEREAKTIVNI•• /TPORNI•SU•NA•VODU•I•ODLI‡NO•PRIANJAJU•NA•VE…I NU•GRAŒEVINSKIH•MATERIJALA•/TPORNI•SU•I•NA•AT MOSFERSKE•UTJECAJE •56•ZRAKE•I•STARENJE 0REMA•OSNOVNIM•KRITERIJIMA •SILIKONI•ISPUNJA VAJU• GLAVNE• ZAHTJEVE• ZA• VEZIVO• SLI‡NO• BITUME NU • PA• SMO• ZAPO‡ELI• S• ISPITIVANJEM• SMJESA• S• KAMENIM•AGREGATOM •KOJI•JE•UGLAVNOM•NAMIJE NJEN•OBI‡NOM•ASFALTU•5TVRDILI•SMO•DA•POSTOJI• VRLO•MALO•REZULTATA•NA•TU•TEMU•NA•SVJETSKOJ•RA ZINI •UGLAVNOM•SU•TO•BILE•IMPREGNACIJE•POSTO JE…EG•KOLNIKA•+INA •I•DODAVANJA•GUMIRANOG•SI LIKONA•ASFALTNOJ•SMJESI•OD••DO••5•4++•SU• PRIPREMILI• SILIKON• GUSTO…E• SLI‡NE• GUSTO…I• BI TUMENA•  • -GM3 • TAKO• DA• SE• DOZIRANJE• SILIKONA•MOnE•USPOREDITI•S•DOZIRANJEM•BITUME NA•/DABRANI•SILIKON•BIO•JE•CRNE•BOJE•TE•JE•IMAO• MINIMALNU• LJEPLJIVOST• NA• ‡ELIK • A• DOBRU• NA• KA MENI•AGREGAT•SILIKAT•ILI•KARBONAT 5• PRELIMINARNIM• ISPITIVANJIMA• MIJElANJA• SI LIKONSKE• nBUKE • ODNOSNO• SMJESE• SILIKONA• I• PUNILA • UO‡ENO• JE• DA• SE• nBUKA• SKUPI• I• DA• NE• DOPUlTA• RAVNOMJERNO• MIJElANJE• S• KAMENIM•

Cilindrični testni uzorci silikonskog asfalta

[ 6 2019

-INERAL'2!$.*!]


SI L IK O N I S U K ORIS NI U DOS T A Š IRE M TE MPE RATURN OM RASPON U OD BITU MENA

3ILIKONSKI•ASFALTNI•SLOJEVI•IMAJU•U•USPOREDBI•• S•BITUMENSKIM•ASFALTIMA•SLJEDE…E•PREDNOSTI • proizvodnja na nižim temperaturama - hladni (0 -100 °C) i topli asfalt (100 - 150°C) -> ekonomična ušteda goriva u usporedbi s vrućim asfaltom • dobra otpornost na trajne deformacije i niske temperature • dobra otpornost na UV zrake, • dobra otpornost na vlagu. Lom testnog uzorka silikonskog asfalta nakon izvođenja ispitivanja indirektne vlačne čvrstoće

• • • •

No, i dalje postoje otvorena pitanja i to: recikliranje silikonskih slojeva asfalta, načini doziranja silikona u proizvodnom procesu, ljepljivost s čelikom i čišćenje alata, laboratorijsko određivanje udjela veziva (moguće rješenje je spaljivanje između 300 - 500 °C).

U sljedećoj fazi izvršit ćemo i sljedeća ispitivanja obavijenosti zrna u skladu s EN 12697-11, duktilnosti ili elastičnog povratka silikona (DIN 52013 ili EN 13389) i otjecanja veziva prema EN 12697-18. Silikonski asfalt uz korištenje silikatnih zrna

[ -INERAL'2!$.*!

6 2019]

ONIH•KOJI•SE•OBI‡NO•POSTInU•KOD•ASFALTA•0RI•PRI JELOMU• UO‡ILI• SMO• MNOGO• OlTE…ENIH• ZRNA• KA MENOG• AGREGATA• 3MATRAMO• DA• SMO• ZA• PRIP REMU• TESTNIH• UZORAKA• KORISTILI• MALO• PREVIlE• UDARACA• ZA• OVAKVU• VRSTU• SMJESE• :GUlNJAVA NJE•S•OKRETNIM•ZGUlNJIVA‡EM•VJEROJATNO•BI•BILO• PRIKLADNIJE• ZA• OVAKVU• VRSTU• SMJESE• /STVARE NA•OSJETLJIVOST•NA•VODU• •TAKOŒER•JE•NE lTO•NInA•OD•O‡EKIVANE •ALI•JE•I•OVDJE•UZROK•VJE ROJATNO•OlTE…ENOST•KAMENIH•AGREGATA•5NATO‡• NElTO•NInIM•VRIJEDNOSTIMA•PRETHODNIH•ISPITIVA NJA •SMATRAMO•DA •UZ•PRAVILNU•PRIPREMU •TAKVE• VRSTE•SMJESE•IMAJU•BUDU…NOST•U•CESTOGRADNJI

5POTREBA•U•CESTOGRADNJI /‡EKUJEMO•SE•DA•SU•U•PRVOM•REDU•MOGU…E• SLJEDE…E• PRIMJENE• U• CESTOGRADNJI• KRPANJE• U• ZIMSKO• DOBA • POVRlINSKI• PREMAZI • MIKROASFAL TI • TANKOSLOJNI• PREMAZI• PO• HLADNOM• POSTUP KU•3MATRAMO•DA•JE•PROIZVODNJA••SPOMENUTE• SMJESE•MOGU…A•KAKO•NA•IN•SITE•–•NA•GRADILI lTU•TAKO•I•NA•IN•PLANT• •NA•POSTROJENJU•VE…• PRI•NISKIM•TEMPERATURAMA•‡AK•I•ISPOD•f•# 3• EKOLOlKOG• GLEDIlTA • SILIKON• JE• POSVE• USPOREDIV•S•BITUMENOM•I•IMA•BOLJE•PRIANJANJE• OD•BITUMENA •PRIJE•SVEGA•NA•KAMENE•AGREGA TE•SILIKATNOG•PODRIJETLA••

1

403

64,1

2

457

58,0

prosjek

430

oznaka uzorka

ITS (voda) [kPa]

H [mm]

4

271

65,2

5

250

66,4

prosjek

261

.

H [mm]

C O M

U VODI

ITS (suhi) [kPa]

.

SUHI

oznaka uzorka

H R

)SPITIVANJE•NEIZRAVNE•VLA‡NE•‡VRSTO…E•I•OSJETLJIVOSTI•NA•VODU

ITSR [%] = 60,7

PROSINAC DECEMBER 2019.M I N E R A L

AGREGATIMA• :A• DALJNJE• ISPITIVANJE• OSTAJU• DVI JE•MOGU…NOSTI•ILI•APLIKACIJE•U•SMJERU•SILIKONSKE• nBUKE•ILI•SILIKONSKOG•ASFALTA•S•MINIMALNIM•UDJE LOM•PUNILA•ILI•‡AK•BEZ•PUNILA•$ALJNJE•ISPITIVANJE• NAJPRIJE•SMO•PROVELI•BEZ•PUNILA •A•ZATIM•MODIFI CIRANIM•SILIKONOM•I•DODATNO•S•PUNILOM 0RIPREMILI•SMO•SILIKONSKE•ASFALTE•MAKSIMAL NE• VELI‡INE• ZRNA• OD• • MM• S• UDJELOM• SILIKON SKOG•VEZIVA•OD•••MM •PRI•‡EMU•NIJE•BILO• VE…IH• PROBLEMA• U• POSTUPKU• MIJElANJA• TAKVE• SMJESE• 0RIMIJETILI• SMO• DA• DOZIRANJE• MOnEMO• PROVESTI•S•METALNIM•nLICOM •A•MIJElANJE•S•ME TALNIM• METLICAMA• -IJElANJE• I• UGRAŒIVANJE• U• KALUPE• PROVODILI• SMO• NA• SOBNOJ• TEMPERATURI• .A• UZORCIMA• SE• MOGLA• PRIMIJETITI• SAMO• MALO• MANJA•OBAVIJENOST•ZRNA •NEGO•KOD•OBI‡NIH•BI TUMENA• :GUlNJAVANJE• TESTNIH• UZORAKA• PRO VODILI• SMO• UDARNIM• ZGUlNJIVA‡EM• #ILINDRI‡NI• TESTNI•UZORCI•BILI•SU•KOMPAKTNI•NA•DODIR•VE…•NA KON• • MINUTA• "OJA• SILIKONA• PRI• MIJElANJU• S• KARBONATNIM•ZRNIMA•NAKON•MIJElANJA•POPRIMILA• JE•TAMNIJU•SIVU•BOJU•I•ZATO•JE•TESTNI•UZORAK•IZGLE DOM•POSTAO•SLI‡AN•BETONU•0RILIKOM•MIJElANJA• ODABRANOG•SILIKONA•SA•SILIKATNIM•ZRNIMA•BILO•JE• MOGU…E•PRIMIJETITI•ZNATNO•BRnE•I•BOLJE•OBVIJANJE• ZRNA •BOJA•SILIKONA•PRAKTI‡KI•SE•NIJE•PROMIJENILA•• $O• SADA• SMO• TESTIRALI• NEIZRAVNU• VLA‡NU• ‡VRSTO…U• I• OSJETLJIVOST• NA• VODU• ISPITNIH• UZORA KA•+AO•lTO•SE•MOnE•VIDJETI•IZ•TABLICE• •REZUL TATI•NEIZRAVNE•VLA‡NE•‡VRSTO…E•NElTO•SU•NInI•OD•


GRAĐEVINSKI MATERIJALI

SEKUNDARNE SIROVINE

U OKVIRU PROJEKTU RIS-ALICE IZRAĐUJE

.OVI•NISKOUGLJI‡NI•I•NISKOEN OD•SPOREDNIH•PROIZVODA•INDUSTRIJE• VAŽNI IZAZOVI U DANAŠNJEM VISOKO RAZVIJENOM INDUSTRIJSKOM DRUŠTVU SU OGRANIČAVANJE ZAGAĐENJA OKOLIŠA S CO2, PRONALAŽENJE NOVIH MOGUĆNOSTI ZA KORIŠTENJE SPOREDNIH PROIZVODA INDUSTRIJE I GRAĐEVINSKOG OTPADA, TE SMANJENJE DEVASTACIJE PRIRODNIH RESURSA. U PODRUČJU RAZVOJA GRAĐEVINSKIH MATERIJALA, JEDNO OD POTENCIJALNIH CJELOVITIH RJEŠENJA PROBLEMA JE SINTEZA SULFOALUMINATNO-BELITNIH (BCSA) CEMENATA, KOJI SU NISKOUGLJIČNI I NISKOENERGETSKI, A KOJI OMOGUĆUJE ZAMJENU PRIRODNIH SIROVINA SA SEKUNDARNIM TEKST

dr. Lea Žibret, Katarina Šter, Maruša Borštnar, doc. dr. Sabina Kramar, Zavod za gradbeništvo Slovenije

"

ETON•JE•JEDAN•OD•NAJVAnNIJIH•I•NAJRAlIRENI JIH•MATERIJALA •BEZ•KOJEG•JE••TElKO•ZAMISLITI• DANAlNJU•INFRASTRUKTURU•+LJU‡NA•KOMPO NENTA• BETONA• JE• CEMENT• KOJI• SE• SASTOJI• OD• CE MENTNOG•KLINKERA •GIPSA•I•RAZNIH•MINERALNIH•DO DATAKA•$ANAS•SE•NA•TRnIlTU•CEMENTA•NAJ‡El…E• POJAVLJUJE• PORTLANDSKI• CEMENTNI• /0# • KLINKER• /SNOVNA• SIROVINA• • ZA• NJEGOVU• PROIZVODNJU• JE• SMJESA•KOMPONENATA•VAPNENCA•I•GLINE •SAMLJE VENA•U•BRAlNO•SIROVINE •KOJA•SE•PRIJE•ULASKA•U•RO TACIJSKU•PE…•ZAGRIJAVA•U•TOLIKOJ•MJERI•DA•VAPNE NAC•PRIJEŒE•U•VAPNO •PRI•‡EMU•NASTAJE•#/•5• PROSJEKU •NA••T•PROIZVEDENOG•KLINKERA•NASTANE• OKO• •T•#/ ••PRITOM•GA•PRIBLInNO••NAS TANE• ZBOG• GORIVA • A• • KOD• DEKARBONATIZA CIJE• ULAZNE• SIROVINE• ;=• .ASTAJANJE• #/• ZBOG• DEKARBONATIZACIJE• MOnEMO• OGRANI‡ITI• SMANJE NJEM•SADRnAJA•KARBONATA•U•SIROVINSKOM•BRAlNU• !KO•SIROVINSKOJ•SMJESI•U•ODGOVARAJU…IM•OMJERI MA•ODUZMEMO•KARBONAT•TE•JOJ•DODAJEMO•ALUMI NIJ•I•SULFAT •DOBIJEMO•TZV•SULFOALUMINATNO BELITNE• "#3! •KLINKERE •KOJI•U•USPOREDBI•S•/0#•OSLO BAŒAJU•• •••MANJE•#/•;=•"UDU…I•DA•JE• OPTIMALNA•TEMPERATURA•4 •PE‡ENOG•"#3!•KLIN KERA•• ••f#•NInA•OD•OPTIMALNE•4•PE‡ENOG• /0#•KLINKERA •"#3!•KLINKERI•SU•NISKOENERGET SKI• 5JEDNO• JE• "#3!• KLINKER• POROZNIJI• I• MEKlI • PA•SE•ZA•MLJEVENJE•TAKOŒER•TROlI•MANJE•ENERGIJE• #EMENTI•OD•"#3!•KLINKERA•IMAJU•S•/0#•USPO REDIVA•FIZIKALNO •MEHANI‡KA•SVOJSTVA •A•MOGU…E• IH•JE•PROIZVODITI•POSTOJE…OM•TEHNOLOGIJOM•PROI ZVODNJE•PORTLANDSKIH•CEMENTNIH•KLINKERA•:BOG• NEDOVOLJNOG• POZNAVANJA• DUGORO‡NIH• SVOJSTAVA• STABILNOSTI•"#3!•CEMENTA•I•NEPOSTOJE…IH•STAN DARDA• ZA• KONTROLU• NJIHOVE• KVALITETE • TI• CEMENTI• JOl• NISU• PRISUTNI• NA• TRnIlTU• ;= • ALI• SU• USPJElNO• PROlLI• TESTIRANJA• PILOT• PROIZVODNE• I• APLIKACIJE• U•

 P R O S I N A C D E C E M B E R 2 0 1 9 .

BETONIMA•TE•SU•TRENUTNO••U•FAZI•INDUSTRIJALIZACI JE•;=•••• 'LAVNI•PRIRODNI•IZVOR•!L•JE•BOKSIT •KOJI•JE•SKU PA•I•PROSTORNO•OGRANI‡ENA•SIROVINA •PA•JE•NE MOGU…E• POSTI…I• KONKURENTNE• TRnIlNE• CIJENE• "#3!•CEMENTA•-EŒUTIM •BOKSIT•MOnEMO•ZA MIJENITI•DRUGIM•IZVORIMA•!L •TAKOŒER•SA•SEKUN DARNIM•SIROVINAMA •KOJE•SE•TRENUTNO•ODLAnU•NA• BROJNIM•DEPONIJIMA•I•PREDSTAVLJAJU•PROBLEM•ZA• OKOLIl• 5• PROU‡AVANJE• MOGU…NOSTI• ZAMJENE• BOKSITA• SA• SPOREDNIM• PROIZVODIMA• INDUSTRIJE • BOGATIMA•S•!L••I•GRAŒEVINSKIM•OTPADOM •DANAS• JE•USMJERENO•MNOGO•ISTRAnIVANJA•; • • •= •A• U•OKVIRU•‡ETIRI•PROJEKTA•PROVODIMO•IH•I•NA•)NSTI TUTU•GRAŒEVINARSTVA•3LOVENIJE 0RI•PROJEKTU••2TKEN@KTLHM@SMN ADKHSMHG‘JKH

MJDQ@‘NC‘RDJTMC@QMHG‘RHQNUHM@‘Y@‘OQNHYUN

CMIT‘ MHRJNTFKIH‚MNF‘ H‘ MHRJNDMDQFDSRJNF‘

BDLDMS@ •U•SURADNJI•S•TVRTKOM•3ALONIT•!NHOVO• DD • SINTETIZIRAMO• "#3!• KLINKERE• RAZLI‡ITIH• FA ZNIH•SASTAVA•+ORISTIMO•PRIRODNE•SIROVINE•IZ•KA MENOLOMA•!NHOVO•VAPNENAC •LAPOROVAC •FLIl • BIJELI•TITANIJEV•GIPS•I•RAZLI‡ITE•SEKUNDARNE•SIROVI NE•BOGATE•S•!, •KAO•lTO•SU•PEPELI•IZ•TERMOELEK TRANA •‡ELI‡NA•lLJAKA •CRVENI•MULJ •OTPADNA•OPE KA•I•OTPADNI•BETON•SLIKA• •5•OKVIRU•PROJEKTA• 1(2 +H"$•;=•U•SURADNJI•S•PROJEKTNIM•PARTNE RIMA• IZ• 3LOVENIJE • !USTRIJE • &RANCUSKE • -AŒAR SKE •3RBIJE •"OSNE•I•(ERCEGOVINE•TE•-AKEDONI JE •IZRAŒUJEMO•REGISTAR•!L•SEKUNDARNIH•SIROVINA• NA•PODRU‡JU•ISTO‡NE•I•JUGOISTO‡NE•%UROPE•KOJE• BI• MOGLI• POTENCIJALNO• KORISTITI• U• SINTEZI• "#3!• KLINKERA +LINKERE•SINTETIZIRAMO•TAKO•DA•HOMOGENIZIRA NE•SMJESE•ULAZNIH•SIROVINA•SINTERIRAMO•U•LABO RATORIJSKOJ•PE…I•SLIKA•A •PRI•RAZLI‡ITIM•4•"#3!•

Slika 1: Sekundarne sirovine koje koristimo za sintezu BCSA klinkera: a) pepeo s rešetki; b) elektrofiltarski pepeo; c) čelična šljaka; d) crveni mulj; e) otpadna opeka; f) otpadni beton

[ 6 2019

-INERAL'2!$.*!]


SE REGISTAR AL SEKUNDARNIH SIROVINA NA PODRUÄ&#x152;JU ISTOÄ&#x152;NE I JUGOISTOÄ&#x152;NE EUROPE

NERGETSKIÂ&#x2022;CEMENTIÂ&#x2022;Â&#x2022; IÂ&#x2022;GRAÂ&#x152;EVINSKOGÂ&#x2022;OTPADA

Slika 2: PreÅ¡ane tablete iz smjese sirovina uz dodavanje pepela s reÅ¡etki prije sinteriranja u laboratorijskoj peÄ&#x2021;i (a) i nakon 1 sata sinteriranja na 1250°C (b) odnosno na 1300 °C (c)

S Slika 4: Usporedba U sstrukture BCSA klinkera uz k dodatak pepela s d 20 % masenog 2 udjela (a, c) i u 35 % masenog 3 udjela (b, d) u kalcijevog k ssulfoaluminata tte temperaturom ssinteriranja od 1250 °C (a, b) i 1 1300 °C (c, d) 1

[ -INERAL'2!$.*!

6 2019]

PROSINAC DECEMBER 2019.. M I N E R A L

Slika 3: Glavne faze BCSA klinkera s dodatkom pepela s reÅ¡etki na rentgenogramu (a) i pod elektronskim mikroskopom (b, c), gdje su tamnosiva polja C4A3S (kalcij sulfoaluminat), svjetlo siva polja su C2S (belit), bijelo je C4AF (ferit), a crno polje je pora. Pri veÄ&#x2021;em poveÄ&#x2021;anju (c) vidimo da strukturu BCSA klinkera grade euhedralna zrna kalcijevog sulfoaluminata i anhedralna zrna belita, a feritna faza ispunjava prostor meÄ&#x2018;u zrnima. Klinker na slikama b i c je sinteriran pri 1300 °C

C O M

.

H R

KLINKERI Â&#x2022;SINTERIRANIÂ&#x2022;PRIÂ&#x2022;Â&#x2022;f# Â&#x2022;SUÂ&#x2022;SVIJETLI Â&#x2022;MEKIÂ&#x2022; IÂ&#x2022;KRHKIÂ&#x2022;SLIKAÂ&#x2022;B Â&#x2022;AÂ&#x2022;PRIÂ&#x2022;Â&#x2022;f#Â&#x2022;KLINKERIÂ&#x2022;SUÂ&#x2022;ISTOGÂ&#x2022; SASTAVA Â&#x2022;TAMNIÂ&#x2022;IÂ&#x2022;VRLOÂ&#x2022;TVRDIÂ&#x2022;SLIKAÂ&#x2022;C Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2022; 3Â&#x2022; RENDGENSKOMÂ&#x2022; DIFRAKCIJSKOMÂ&#x2022; PRAlKASTOMÂ&#x2022; ANALIZOMÂ&#x2022; IÂ&#x2022; ELEKTRONSKOMÂ&#x2022; MIKROSKOPIJOMÂ&#x2022; PROV JERAVAMOÂ&#x2022; FAZNIÂ&#x2022; SASTAVÂ&#x2022; SINTETIZIRANIHÂ&#x2022; KLINKERAÂ&#x2022; 'LAVNEÂ&#x2022; FAZEÂ&#x2022; SUÂ&#x2022; #3Â&#x2022; "%,)4 Â&#x2022; #!3à¡&#x201E; Â&#x2022; KALCIJÂ&#x2022; SULFOALUMINATÂ&#x2022; Â&#x2022;IÂ&#x2022;#!&Â&#x2022;FERIT Â&#x2022;SLIKAÂ&#x2022; Â&#x2022;Â&#x2022; "UDUÂ&#x2026;IÂ&#x2022;DAÂ&#x2022;JEÂ&#x2022;ZAÂ&#x2022;KALCIJÂ&#x2022;SULFOALUMINATÂ&#x2022;KARAKTE RISTIÂ&#x2021;NAÂ&#x2022; BRZAÂ&#x2022; HIDRATACIJAÂ&#x2022; ;= Â&#x2022; AÂ&#x2022; BELITÂ&#x2022; HIDRATIZIRAÂ&#x2022; MNOGOÂ&#x2022;SPORIJEÂ&#x2022;;= Â&#x2022;UÂ&#x2022;OSNOVIÂ&#x2022;NAÂ&#x2022;KONAÂ&#x2021;NAÂ&#x2022;FIZI KALNO MEHANIÂ&#x2021;KAÂ&#x2022;SVOJSTVAÂ&#x2022;"#3!Â&#x2022;CEMENTAÂ&#x2022;MO nEMOÂ&#x2022;UTJECATIÂ&#x2022;VEÂ&#x2026;Â&#x2022;ODABIROMÂ&#x2022;ODGOVARAJUÂ&#x2026;EGÂ&#x2022;OD NOSAÂ&#x2022;IZMEÂ&#x152;UÂ&#x2022;GLAVNIHÂ&#x2022;FAZAÂ&#x2022;"#3!Â&#x2022;KLINKERAÂ&#x2022;/SIMÂ&#x2022; TOGA Â&#x2022; KLINKERIÂ&#x2022; SÂ&#x2022; VIlEÂ&#x2022; KALCIJEVOGÂ&#x2022; SULFOALUMINATAÂ&#x2022; PRIÂ&#x2022;ISTIMÂ&#x2022;UVJETIMAÂ&#x2022;PEÂ&#x2021;ENJAÂ&#x2022;SUÂ&#x2022;POROZNIJIÂ&#x2022;SLIKAÂ&#x2022; Â&#x2022; .AÂ&#x2022; STRUKTURUÂ&#x2022; KLINKERAÂ&#x2022; DODATNOÂ&#x2022; UTJEÂ&#x2021;EÂ&#x2022; 4Â&#x2022; SINTE RIRANJA Â&#x2022; JERÂ&#x2022; SÂ&#x2022; PORASTOMÂ&#x2022; 4Â&#x2022; DOLAZIÂ&#x2022; DOÂ&#x2022; ZGUlNJAVA NJAÂ&#x2022; NJEGOVEÂ&#x2022; STRUKTUREÂ&#x2022; SLIKAÂ&#x2022; Â&#x2022; 5Â&#x2022; ISPITIVANJIMAÂ&#x2022; UTJECAJAÂ&#x2022; PROCESAÂ&#x2022; KLINKERIZACIJEÂ&#x2022; NAÂ&#x2022; MINERALOGIJUÂ&#x2022; "#3!Â&#x2022; KLINKERAÂ&#x2022; SURAÂ&#x152;UJEMOÂ&#x2022; SÂ&#x2022; /DJELOMÂ&#x2022; ZAÂ&#x2022; MI NERALOGIJUÂ&#x2022;IÂ&#x2022;KRISTALOGRAFIJUÂ&#x2022;3VEUÂ&#x2021;ILIlTAÂ&#x2022;UÂ&#x2022;"EÂ&#x2021;UÂ&#x2022;Â&#x2022;

/DÂ&#x2022; "#3!Â&#x2022; KLINKERAÂ&#x2022; PRIPREMIMOÂ&#x2022; CEMEN TEÂ&#x2022; TEÂ&#x2022; SÂ&#x2022; IZOTERMNOMÂ&#x2022; KALORIMETRIJOMÂ&#x2022; PROUÂ&#x2021;AVA MOÂ&#x2022; REAKCIJEÂ&#x2022; HIDRATACIJE Â&#x2022; KOJEÂ&#x2022; VODEÂ&#x2022; DOÂ&#x2022; SKRUÂ&#x2026;I VANJAÂ&#x2022; CEMENTNEÂ&#x2022; PASTEÂ&#x2022; 'LAVNIÂ&#x2022; HIDRATACIJSKIÂ&#x2022; PRODUKTÂ&#x2022;UÂ&#x2022;PRVIMÂ&#x2022;DANIMAÂ&#x2022;HIDRATACIJEÂ&#x2022;JEÂ&#x2022;ETRINGITÂ&#x2022; Â&#x2022;#!3Ì&#x201E;( Â&#x2022; KOJIÂ&#x2022; NASTANEÂ&#x2022; PRIÂ&#x2022; HIDRATACIJIÂ&#x2022; KALCIJÂ&#x2022; SULFOALUMINATAÂ&#x2022; IÂ&#x2022; KRISTALIZIRAÂ&#x2022; ZAJEDNOÂ&#x2022; SAÂ&#x2022; SLABOÂ&#x2022; KRISTALINIÂ&#x2021;NIMÂ&#x2022; GIBSITOMÂ&#x2022; !( Â&#x2022; 3Â&#x2022; NJIMÂ&#x2022; REAGIRAÂ&#x2022; BELIT Â&#x2022; lTOÂ&#x2022; VODIÂ&#x2022; DOÂ&#x2022; NASTANKAÂ&#x2022; STRÂ&#x201E;TLINGITAÂ&#x2022; #! 3( Â&#x2022; "ELITÂ&#x2022; ZATIMÂ&#x2022; REAGIRAÂ&#x2022; SAÂ&#x2022; STRÂ&#x201E;TLINGITOMÂ&#x2022; TEÂ&#x2022; TVORIÂ&#x2022;KALCIJEVEÂ&#x2022;SILIKATÂ&#x2022;HIDRATEÂ&#x2022;# 3 ( Â&#x2022;0RIÂ&#x2022;HIDRA TACIJIÂ&#x2022;SAMOGÂ&#x2022;BELITA Â&#x2022;OSIMÂ&#x2022;KALCIJEVIHÂ&#x2022;SILIKATÂ&#x2022;HIDRA TAÂ&#x2022;# 3 ( Â&#x2022;NASTANEÂ&#x2022;IÂ&#x2022;PORTLANDITÂ&#x2022;#( Â&#x2022;(IDRATA CIJSKEÂ&#x2022;PRODUKTEÂ&#x2022;IDENTIFICIRAMOÂ&#x2022;SÂ&#x2022;RENDGENSKOMÂ&#x2022; PRAlKASTOMÂ&#x2022; DIFRAKCIJSKOMÂ&#x2022; ANALIZOMÂ&#x2022; (IDRATIZI RANEÂ&#x2022;CEMENTNEÂ&#x2022;PASTEÂ&#x2022;NAÂ&#x2022;RAZLIÂ&#x2021;ITEÂ&#x2022;DANEÂ&#x2022;HIDRA TACIJEÂ&#x2022;PROUÂ&#x2021;AVAMOÂ&#x2022;IÂ&#x2022;SÂ&#x2022;ELEKTRONSKOMÂ&#x2022;MIKROSKO PIJOMÂ&#x2022;SLIKAÂ&#x2022; Â&#x2022;5Â&#x2022;OKVIRUÂ&#x2022;OQNFQ@L@Â&#x2018; 112Â&#x2018;Y@Â&#x2018; NRONRNAKI@U@MIDÂ&#x2018; LK@CNFÂ&#x2018; HRSQ@iHU@Â&#x201A;@Â&#x2022; PA RALELNOÂ&#x2022; SVEOBUHVATNOÂ&#x2022; PROUÂ&#x2021;AVAMOÂ&#x2022; IÂ&#x2022; UTJECAJÂ&#x2022;


SEKUNDARNE SIROVINE GRAĐEVINSKI MATERIJALI

Slika 5: Mikroskopski snimak BCSA cementa nakon 28 dana hidratacije. Mikrostrukturu cementa grade kristali etringita, kalcijev silikat hidrati (C-S-H) i zrna od neizreagiranog klinkera

TEMPERATURE• NA• HIDRATACIJU• "#3!• CEMENATA• #EMENTNI•MATERIJALI•SU•IZLOnENI•RAZLI‡ITIM•TEM PERATURAMA• ZBOG• RAZLI‡ITIH• KLIMATSKIH• UVJETA• I• TOPLINE• KOJA• NASTAJE• EGZOTERMNOM• PRIRODOM• PROCESA• HIDRATACIJE• 4EMPERATURA• UTJE‡E• NA• BRZINU•I•TIJEK•HIDRATACIJE •SASTAV•PORNE•OTOPINE• TE•SASTAV •KOLI‡INU •MORFOLOGIJU•I•STABILNOST•PRO DUKATA•HIDRATACIJE +AO• GLAVNI• KRITERIJ• ZA• USPOREŒIVANJE• FIZIKAL NO MEHANI‡KIH• SVOJSTAVA• "#3!• I• /0#• CE MENATA• ZADALI• SMO• SI• TLA‡NU• ‡VRSTO…U• NAKON• •DANA•HIDRATACIJE•CEMENTNIH•PASTA•#EMEN TNE•PASTE•S•VODOCEMENTNIM•OMJEROM• •OD• "#3!•KLINKERA•FAZNOG•SASTAVA•••MASENOG• UDJELA• #3 • • • MASENOG• UDJELA• #!3ࡄ •• I• • • MASENOG• UDJELA• #!& • KOJI• JE• BIO• SIN TERIRAN• PRI• • f# • NAKON• • DANA• HIDRATA CIJE• POSTIGNU• • TLA‡NU• ‡VRSTO…U• OD• • -0A • A•KOD•KLINKERA•SINTERIRANOG•PRI••f# •• -0A• /0#• CEMENT• #%-• ))"-• ,, 6 • • . •IMA•TLA‡NU•‡VRSTO…U•OD• •-0A•POD•IS TIM•UVJETIMA•.A•SLICI••PRIKAZAN•JE•RAZVOJ•TLA‡ NIH•‡VRSTO…A•DVAJU•"#3!•CEMENATA•RAZLI‡ITOG• SASTAVA•OD•KLINKERA•SINTERIRANOG•NA••f# 2EZULTATI• NAlIH• ISTRAnIVANJA• TAKO• POTVRŒUJU• DA•S•"#3!•CEMENTIMA•MOnEMO•POSTI…I•FIZIKAL

NO MEHANI‡KA•SVOJSTVA•USPOREDIVA•SA•SVOJSTVI MA•/0# •A•UJEDNO•U•KLINKER •KAO•IZVOR•!L •MO nEMO• DODAVATI• RAZLI‡ITE• SEKUNDARNE• SIROVINE• 5NATO‡•TOME •U•BUDU…NOSTI•…E•SE•MORATI•OB RATITI•POSEBNA•POZORNOST•NA•DUGORO‡NU•POSTO JANOST•BETONA•OD•TIH•CEMENATA•.A•:AVODU•ZA• GRADBENIlTVO•3LOVENIJE•TAKO•U•SURADNJI•SA•3A LONITOM•!NHOVO•DD•ZA•BUDU…U•GODINU•PLANI RAMO• UGRADNJU• BETONA• OD• "#3!• CEMENTA• U• TESTNO•POLJE •NA•KOJEM•…EMO•PRATITI•DUGORO‡NA• SVOJSTVA•POSTOJANOSTI

2EFERENCE ;=•*'*•/LIVIER •'•*ANSSENS -AENHOUT •-•-UN TEAN •*!(7•0ETERS•4RENDS•IN•GLOBAL•#/• EMISSIONS• • 2EPORT• 0",• .ETHERLANDS• %NVIRONMENTAL•!SSESSMENT•!GENCY •4HE•(A GUE• %UROPEAN• #OMISSION • *OINT• 2ESEARCH• #ENTRE •)NSTITUTE•FOR•%NVIRONMENT•AND•3USTA INABILITY •2EPORT•.O•0",? •*2#? ;=•%•'ARTNER •4•3UI•!LTERNATIVE•CEMENT•CLINKERS • #EMENT•#ONCRETE•2ES•• • ;=•HTTPWWWAETHER CEMENTEU ;=•"•-A •8•,I •9•-AO •8•3HEN•3YNTHESIS•AND• CHARACTERIZATION•OF•HIGH•BELITE•SULFOALUMINATE• CEMENT•THROUGH•RICH•ALUMINA•FLY•ASH•AND•DE

Slika 6: Razvoj tlačnih čvrstoća BCSA cemenata dvaju različitih sastava

 P R O S I N A C D E C E M B E R 2 0 1 9 .

Projekt br. C3330-17-529035 »Istraživači-2.0-ZAG-529035« odobrila je Republika Slovenija, Ministarstvo obrazovanja, znanosti i sporta. Investiciju sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Republika Slovenija. Projekt RIS-ALiCE dobio je financijska sredstva od Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT), u okviru programa Obzor 2020, programa EU za istraživanje i inovacije. Program osposobljavanja mladog istraživača financira Javna agencija za istraživačku djelatnost Republike Slovenije, broj ugovora 1000-18-1502. Projekt BI-AT/18-19-014 pod nazivom »Utjecaj procesa klinkerizacije na mineralogiju sulfoaluminatno-belitnog cementnog klinkera« u okviru znanstveno-istraživačke suradnje između Republike Slovenije i Republike Austrije sufinancira Javna agencija za istraživačku djelatnost Republike Slovenije.

SULFURIZATION• GYPSUM • #ERAM–3ILIK‚TY• • • ;=• 2)• )ACOBESCU • 9• 0ONTIKES • $• +OUMPOURI • '.•!NGELOPOLOUS•3YNTHESIS •CHARACTERIZA TION•AND•PROPERTIES•OF•CALCIUM•FERROALUMINA TE•BELITE•CEMENTS•PRODUCED•WITH•ELECTRIC•ARC• FURNACE• STEEL• SLAG• AS• RAW• MATERIAL • #EMENT• #ONCRETE•#OMP•• • ;=•7•7ANG •8•7ANG •*•:HU •0•7ANG •#•-A• %XPERIMENTAL•INVESTIGATION•AND• MODELLING•OF• SULFOALUMINATE•CEMENT•PREPARATION•USING•DE SULFURIZATION•GYPSUM•AND•RED•MUD •)ND•%NG• #HEM•2ES•• • ;=•3•+RAMAR •,•eIBRET •%•&IDANCHEVSKA •6•*O VANOV •"•!NGJUSHEVA •6•$UCMAN•5SE•OF•FLY• ASH•AND•PHOSPHOGYPSUM•FOR•THE•SYNTHESIS•OF• BELITE SULFOALUMINATE•CLINKER •-ATER•#ONSTRU CC•• • ;=•HTTPRIS ALICEZAGSI ;=•$•*ANSEN •!•3PIES •*•.EUBAUER •$•%CTORS • &• 'OETZ .EUNHOEFFER• 3TUDIES• ON• THE• EARLY• HYDRATION•OF•TWO•MODIFICATIONS•OF•YE’ELIMITE • #EMENT•#ONCRETE•2ES•• • ;=• &• 7INNEFELD • "• ,OTHENBACH• (YDRATION• OF• CALCIUM• SULFOALUMINATE• CEMENTS• –• %XPE RIMENTAL• FINDINGS• AND• THERMODYNAMIC• MO DELLING • #EMENT• #ONCRETE• 2ES• • • •

[ 6 2019

-INERAL'2!$.*!]


WIRTGEN COMPACT CARBIDE ALATI

WIRTGEN

.OVIÂ&#x2022;ALATIÂ&#x2022;ZAÂ&#x2022;GLODANJEÂ&#x2022; ZAÂ&#x2022;STABILIZACIJUÂ&#x2022;TLA

Pouzdani ht22 prihvat

[ -INERAL'2!$.*!

6 2019]

ZahvaljujuÄ&#x2021;i izuzetnoj Ä?vrstoÄ&#x2021;i reznih bridova, i posljediÄ?no visokoj otpornosti na lom, ovaj rezni alat bez problema savladava velike komade stijena na koje nailazi u zahtjevnim podlogama

GENERACIJA Z reznih alata i HT22 sustav nosaÄ?a s brzom izmjenom razvijeni su u Wirtgenu imajuÄ&#x2021;i na umu posebno specifiÄ?ne zahtjeve hladnog recikliranja i stabilizacije tla. Ovisno o primjeni, na raspolaganju su alati s prihvatom promjera 22 mm ili 25 mm

PROSINAC DECEMBER 2019.

H R

Napadni brid za lomljenje kamena

.

Veliki presjek nosivog dijela alata

Wirtgen Compact Carbide alati za glodanje s izuzetno robusnom reznom oĹĄtricom od tvrdog karbitnog materijala metala posebno su pogodni za stabilizaciju kohezivnih tla koja sadrĹže veÄ&#x2021;e komade stijena. Kod ovakvih zahtjeva, WCC alati predstavljaju odliÄ?nu alternativu tradicionalnim reznim alatima

C O M

ProtuhabajuÄ&#x2021;i zaĹĄtitni karbidni element

:BOGÂ&#x2022; SVOJEÂ&#x2022; GEOMETRIJEÂ&#x2022; IÂ&#x2022; MATERIJALAÂ&#x2022; IZRADE Â&#x2022; 7##Â&#x2022; ALATIÂ&#x2022; ZAÂ&#x2022; GLODANJEÂ&#x2022; RAZVIJENIÂ&#x2022; UÂ&#x2022; 7IRTGENU Â&#x2022; SAVRlENIÂ&#x2022;SUÂ&#x2022;ZAÂ&#x2022;RADÂ&#x2022;UÂ&#x2022;KOHEZIVNIMÂ&#x2022;TLIMAÂ&#x2022;POMIJElA NIMÂ&#x2022;SÂ&#x2022;VELIKIMÂ&#x2022;KOMADIMAÂ&#x2022;KAMENAÂ&#x2022;0REDNJIÂ&#x2022;REZNIÂ&#x2022; BRIDÂ&#x2022;JEÂ&#x2022;IZÂ&#x2022;KARBIDA Â&#x2022;VISOKEÂ&#x2022;OTPORNOSTIÂ&#x2022;NAÂ&#x2022;HABANJE Â&#x2022; AÂ&#x2022; NJEGOVAÂ&#x2022; IZUZETNAÂ&#x2022; Â&#x2021;VRSTOÂ&#x2026;AÂ&#x2022; Â&#x2021;INIÂ&#x2022; GAÂ&#x2022; PRAKTIÂ&#x2021;KIÂ&#x2022; NESALOMLJIVIMÂ&#x2022;ODNOSNOÂ&#x2022;OTPORNIMÂ&#x2022;NAÂ&#x2022;SVEÂ&#x2022; VRSTEÂ&#x2022;UDARNIHÂ&#x2022;OPTEREÂ&#x2026;ENJA /VISNOÂ&#x2022;OÂ&#x2022;PRIMJENI Â&#x2022;7##Â&#x2022;ALATIÂ&#x2022;ZAÂ&#x2022;GLO DANJEÂ&#x2022;KORISNIÂ&#x2022;SUÂ&#x2022;DODATAKÂ&#x2022;POSTOJEÂ&#x2026;OJÂ&#x2022;PA LETIÂ&#x2022; OKRUGLIHÂ&#x2022; REZNIHÂ&#x2022; ALATA Â&#x2022; PRIÂ&#x2022; Â&#x2021;EMUÂ&#x2022; JEÂ&#x2022; â&#x20AC;&#x17E;'ENERACIJAÂ&#x2022;:â&#x20AC;?Â&#x2022;IDEALNAÂ&#x2022;ZAÂ&#x2022;OPÂ&#x2026;UÂ&#x2022;PRIMJE NUÂ&#x2022; UÂ&#x2022; HLADNOMÂ&#x2022; RECIKLIRANJUÂ&#x2022; IÂ&#x2022; STABILIZACIJIÂ&#x2022; TLAÂ&#x2022;tAKÂ&#x2022;SEÂ&#x2022;IÂ&#x2022;NAJTVRÂ&#x152;IÂ&#x2022;TEMELJNIÂ&#x2022;SLOJEVIÂ&#x2022;IÂ&#x2022;TLAÂ&#x2022; MOGUÂ&#x2022;EKONOMIÂ&#x2021;NOÂ&#x2022;OBRADITIÂ&#x2022;OVIMÂ&#x2022;UNIVER ZALNIMÂ&#x2022;ALATIMA 6IlEÂ&#x2022; INFORMACIJAÂ&#x2022; OÂ&#x2022; STROJEVIMAÂ&#x2022; 7)24'%.Â&#x2022; KAOÂ&#x2022; IÂ&#x2022; OPREMIÂ&#x2022; OSTALIHÂ&#x2022; Â&#x2021;LA NICAÂ&#x2022; 7IRTGENÂ&#x2022; 'RUPEÂ&#x2022; DOSTUPNOÂ&#x2022; JEÂ&#x2022; KODÂ&#x2022; ZASTUPNIKAÂ&#x2022; UÂ&#x2022; (RVATSKOJ Â&#x2022; TVRT KEÂ&#x2022; 2/4%(./,/')*!Â&#x2022; IZÂ&#x2022; /PATIJEÂ&#x2022;Â&#x2022; WWWROTECHHR Â&#x2022;

.

Karbidni vrh maksimalne otpornosti na lom

0OSEBNOÂ&#x2022;ZAÂ&#x2022;TLAÂ&#x2022;POMIJElANAÂ&#x2022; KAMENJEMM I N E R A L

)

MAJUÂ&#x2026;IÂ&#x2022; NAÂ&#x2022; UMUÂ&#x2022; RAZNOLIKEÂ&#x2022; POTREBEÂ&#x2022; KOJEÂ&#x2022; SEÂ&#x2022; POJAVLJUJUÂ&#x2022;NAÂ&#x2022;TERENU Â&#x2022;7IRTGENÂ&#x2022;JEÂ&#x2022;RAZVIOÂ&#x2022;PO SEBNEÂ&#x2022;ALATEÂ&#x2022;ZAÂ&#x2022;GLODANJEÂ&#x2022;ZAÂ&#x2022;SPECIFIÂ&#x2021;NEÂ&#x2022;NA MJENEÂ&#x2022;0OREDÂ&#x2022;DOÂ&#x2022;SADAÂ&#x2022;UOBIÂ&#x2021;AJENIHÂ&#x2022;REZNIHÂ&#x2022;ALATAÂ&#x2022; SÂ&#x2022; OKRUGLIMÂ&#x2022; VRHOVIMAÂ&#x2022; IZÂ&#x2022; VOLFRAM KARBIDA Â&#x2022; PALE TAÂ&#x2022;REZNIHÂ&#x2022;ALATAÂ&#x2022;ZAÂ&#x2022;STABILIZACIJUÂ&#x2022;TLAÂ&#x2022;SADÂ&#x2022;UKLJUÂ&#x2021;U JEÂ&#x2022;IÂ&#x2022;NOVORAZVIJENEÂ&#x2022;7IRTGENÂ&#x2022;#OMPACTÂ&#x2022;#ARBIDEÂ&#x2022; 7## Â&#x2022;ALATE

PREDSTAVLJAMO

STABILIZACIJA TLA PREDSTAVLJA IDEALNO RJEĹ ENJE ZA PRETVARANJE NEPRIKLADNOG TLA SLABE NOSIVOSTI U Ä&#x152;VRSTU PODLOGU KOJU JE MOGUÄ&#x2020;E KVALITETNO SABIJATI. KAKO BI SE TO POSTIGLO, POTREBNA JE MOGUÄ&#x2020;NOST OBRADE NAJRAZLIÄ&#x152;ITIJIH TIPOVA TLA, OD â&#x20AC;&#x17E;VISOKO KOHEZIVNOGâ&#x20AC;? PREKO â&#x20AC;&#x17E;GRUBOZRNATOGâ&#x20AC;? DO â&#x20AC;&#x17E;ABRAZIVNOGâ&#x20AC;?.


GRAĐEVINSKI MATERIJALI

START-UP / MACREBUR

VODA, KOJA JE GLAVNI UZROK PUKOTINA NA CESTAMA, MNOGO TEŽE PRODIRE KROZ PLA

dKOTI•PROIZVODE•• ASFALT•OD•PLASTI‡NIH•BOCA BOLJE CESTE, MANJE ZAGAĐENJE I MOGUĆNOST LOKALNE PROIZVODNJE - SVE TO SU PREDNOSTI ASFALTNE SMJESE KOJA SADRŽI PRERAĐENI PLASTIČNI OTPAD, TVRDE U STARTUPU MACREBUR. TEKST

Gorazd Suhadolnik, Časnik Finance

5

lKOTSKOM• STARTUPU• -AC2EBUR• PRED STAVLJAJU•SE•KAO•„TVRTKA•ZA•PLASTI‡NE•CE STE”• )ZRAŒUJU• IH• OD• KORIlTENIH• BOCA • A• NJIHOVA•JE•ASFALTNA•SMJESA•JA‡A•I•TRI•PUTA•IZDRnLJI VIJA•OD•UOBI‡AJENE •A •KAKO•TVRDE •NA•NJIHOVIM• CESTAMA•NASTAJE•I•MANJE•PUKOTINA •RUPA•I•DRU GIH•OlTE…ENJA

„"LAGOSLOV”•2ICHARDA•"RANSONA 4OBY• -C#ARTNEY • OSNIVA‡• I• IZVRlNI• DIREK TOR•STARTUPA •ODUVIJEK•JE•OSJE…AO•POTREBU•DA• STVORI•NElTO•lTO•BI•KORISTILO•OKOLIlU•I•SMANJI LO•lTETU•KOJU•JE•NANIJELA•NJEGOVA•GENERACIJA• „.E•nELIM•DA•MOJE•K…ERI•ODRASTAJU•U•SVIJETU•U• KOJEM•SE•O‡EKUJE•DA•…E•PLASTIKA•U•OCEANIMA• PREVLADAVATI• NAD• RIBAMA” • REKAO• JE• ZA• %LITE•

 P R O S I N A C D E C E M B E R 2 0 1 9 .

FOTO

MacRebur

"USINESS• .JEGOV• -AC2EBUR• • GODINE• OSVOJIO• JE• PRVU• NAGRADU• NA• NATJECANJU• KOJE• ZA•INOVATIVNE•STARTUPOVE••ORGANIZIRA•TVRTKA•6I RGIN••I•DOBIO•„BLAGOSLOV”•2ICHARDA•"RANSONA• „6RLO•SE•RADO•VOZIM•PO•PLASTI‡NIM•CESTAMA” • REKAO•JE•LEGENDARNI•PODUZETNIK -C#ARTNEY• JE• DOlAO• NA• IDEJU• UPOTREBE• OTPADNE• PLASTIKE• U• ASFALTU• NAKON• lTO• JE• RA DIO• KAO• HUMANITARNI• DOBROVOLJAC• NA• ODLA GALIlTIMA• SME…A• U• JUnNOJ• )NDIJI • GDJE• SU• LJU DI• SKUPLJALI• PLASTI‡NI• OTPAD• I• PRODAVALI• GA• NA• RECIKLIRANJE• ILI• ZA• NOVU• UPORABU• „/TPAD NOM• PLASTIKOM• SU• TAKOŒER• ISPUNJAVALI• RUPE• NA• CESTAMA • POLIJEVALI• IH• BENZINOM• I• ZAPALI LI •A•RASTALJENA•PLASTIKA•JE•ISPUNILA•RUPE” •KAnE• -C#ARTNEY

0RVA•TVORNICA•PLASTI‡NIH• GRANULATA :A• KILOMETAR• CESTE• U• -AC2EBURU• UTROlE• • TISU…A• PLASTI‡NIH• BOCA• KOJE• SE• NE• MOGU• RECIKLIRATI •ODNOSNO• •MILIJUNA•PLASTI‡NIH•VRE …ICA• KOJE• BI• INA‡E• ZAVRlILE• NA• ODLAGALIlTU• OT PADA•5•PROTEKLE•DVIJE•GODINE•IZGRADILI•SU•NE KOLIKO• CESTA• U• !USTRALIJI• I• 6ELIKOJ• "RITANIJI • A• NEDAVNO•I•PRVU•U•*UnNOJ•!FRICI 5• PROLJE…E• SU• U• dKOTSKOJ • U• BLIZINI• ,OCKER BIEJA •IZGRADILI•PRVU•TVORNICU•U•KOJOJ•PROIZVODE• RECIKLIRANE•PLASTI‡NE•GRANULATE •ODNOSNO•PELE TE•KOJE•SU•PRIJE•KUPOVALI•5•TVORNICI•SU•ZAPOSLILI• •LJUDI•+AKO•KAnE•-C#ARTNEY •SA•SVOJOM•PR VOM•TVORNICOM•USPOSTAVILI•SU•I•PRIMJER•MODELA• NOVIH•TVORNICA•KOJE•NAMJERAVAJU•GRADITI •ODNO

[ 6 2019

-INERAL'2!$.*!]


A STIČNI SLOJ, A INOVATIVNA ASFALTNA SMJESA DODATNO JE JOŠ OTPORNIJA NA TOPLINU

SNO•„LICENCIRATI”•U•DRUGIM•ZEMLJAMA 5• -AC2EBURU• PROIZVODE• PLASTI‡NI• ASFALT• DROBLJENJEM•SMJESE•PLASTI‡NOG•OTPADA•U•GRA NULAT• I• OBLIKOVANJEM• U• PELETE• TE• DODAVANJEM• STANDARDNOJ•MJElAVINI•ASFALTNOG•BETONA•KOJI•SE• KORISTI•U•CESTOGRADNJI•'RANULE•OD•PET•MILIME TARA•POMIJElANE•SU•S•„AKTIVATOROM”•NAZVANIM• -2 • A• NJEGOV• SASTAV• JE• POSLOVNA• TAJNA • KOJI• POVEZUJE•PLASTIKU •SMANJUJU…I•POTREBU•ZA•BITU MENOM • TRADICIONALNIM• VEZIVOM• U• ASFALTU• KOJI• SE•DOBIVA•OD•SIROVE•NAFTE

*EFTINIJA •TVRŒA•I•TRAJNIJA /SIM• lTO• JE• -AC2EBUROV• PLASTI‡NI• ASFALT• EKOLOlKI•PRIHVATLJIVIJI •PRIDONOSI•I•‡VRl…IM•I•IZ DRnLJIVIJIM• CESTAMA• 6RIJEME • ODNOSNO• VODA • KOJA•SU•GLAVNI•UZROK•RUPA•I•PUKOTINA•NA•CESTI • ZNATNO•TEnE•PRODIRU•KROZ•PLASTI‡NI•SLOJ•CESTE • A•INOVATIVNA•ASFALTNA•SMJESA•JE•I•FLEKSIBILNIJA • OTPORNIJA•NA•VRU…INU •JEFTINIJA•ZA•GRADNJU•I•LAK lA•ZA•ODRnAVANJE #ESTA• ASFALTIRANA• PLASTI‡NIM• GRANULATOM • KOJI•IZGLEDA•KAO•POSVE•OBI‡NA•CESTA •PREMA• TVRDNJAMA•PROIZVOŒA‡A •‡AK•JE••POSTO•TVR ŒA•I•TRI•PUTA•IZDRnLJIVIJA•OD•„OBI‡NE” -AC2EBUR• U• PROIZVODNJI• ASFALTA• KORISTI• SAMO•ODREŒENE•VRSTE•OTPADNE•PLASTIKE••NOVE• I•RECIKLIRANE•NE•KORISTI •–•ONE•KOJE•SE•TOPE•NA• ODREŒENOJ•TEMPERATURI•#RNA•PLASTIKA •KOJU•JE• INA‡E• JAKO• TElKO• RECIKLIRATI • VRLO• JE• PRIKLADNA• !SFALT• OD• OTPADNE• PLASTIKE • KOJI• BI• INA‡E• ZA

VRlIO• NA• ODLAGALIlTIMA• SME…A• I• U• SPALIONICA MA •TAKOŒER •SMANJUJE•TROlKOVE•IZGRADNJE•CE STA•„5•NAlOJ•ASFALTNOJ•SMJESI•NEMA•PLASTI‡NIH• MIKRO•‡ESTICA •TE•JU•JE•MOGU…E•NAKON•NJEZINOG• ODSLUnENOG•nIVOTNOG•VIJEKA•RECIKLIRATI •lTO•US POSTAVLJA• MODEL• ODRnIVOG• I• TROlKOVNO• ISPLATI VOG•KRUnNOG•GOSPODARSTVA” •REKAO•JE•-C#AR TNEY•ZA•BRITANSKI•""#

!SFALTIRALI•I•PRVA•PARKIRALIlTA „.Al•KRAJNJI•CILJ•JE•DA•SE•LOKALNA•OTPADNA•PLA STIKA• KORISTI• ZA• ASFALTIRANJE• LOKALNIH• CESTA • A• -AC2EBUR• TVORNICE• • PRIPOMOGLE• BI• U• PRERADI• OTPADNE• PLASTIKE• I• DODAVANJEM• NAlEG• AKTIVA TORA” •KAnE•-C#ARTNEY 0LASTI‡NA• ASFALTNA• SMJESA• MOnE• SE• KORISTI TI• I• ZA• PARKIRALIlTA • AUTOCESTE • AERODROMSKE• UZLETNE•PISTE•I•TRKA…E•STAZE•5•-AC2EBURU•SE• DOGOVARAJU• O• PROBNOM• ASFALTIRANJU• PARKIRA LIlTA• ZA• BRITANSKI• LANAC• SUPERMARKETA• 4ESCO• :A• !SDO • DRUGI• LANAC• SUPERMARKETA• U• GRADU• 7AKEFIELD • VE…• SU• ASFALTIRALI• PARKIRALIlTE• I• PRI TOM•UTROlILI•EKVIVALENT•OD••TISU…A•PLASTI‡NIH• BOCA•ZA•VODU•.OVO•PARKIRALIlTE•PRVI•JE•KORAK• U•REALIZACIJI•OBVEZE•!SDE•DA•…E•U•SVOM•POSLO VANJU•UTROlITI•MANJE•PLASTIKE•I•VIlE•JE•RECIKLIRA TI•U•PROlLOJ•GODINI•U•PROIZVODNJI•SVOJIH•ROBNIH• MARKI• KORISTILI• SU• • TONA• MANJE• PLASTIKE• !KO•PILOT•PROJEKT•USPIJE •!SDA•…E•PLASTI‡NI•AS FALT• KORISTITI• I• NA• POVRlINAMA• SVOJIH• OSTALIH• TR GOVINA

0RVA•PLASTI‡NA•CESTA•U•*UnNOJ• !FRICI 5•-AC2EBURU•SU••GODINE•SKLOPILI• • MILIJUNA•VRIJEDAN•UGOVOR•S•BRITANSKIM•ODJELOM• ZA• PROMET • KAKO• BI• SVOJU• TEHNOLOGIJU• ASFALTA• ISPROBALI•U•GROFOVIJI•#UMBRIA ,JETOS•SU•U•*UnNOJ•!FRICI•PO‡ELI•GRADITI•PRVU• PLASTI‡NU•CESTU •U•OKRUGU•+OUGA•U•KOJEM•IMA JU•NA•CESTAMA••MILIJUNA•EURA•lTETE•NA•CE STAMA•ZBOG•VREMENSKIH•PRILIKA•!KO•TESTNA•CE STA• USPIJE • *UnNOAFRIKANCI• …E• IZGRADITI• VLASTITU• TVORNICU• ZA• PROIZVODNJU• ASFALTA• OD• PLASTI‡NOG• OTPADA• „4AKO• …EMO• IMATI• TROSTRUKU• KORIST” • REKAO• JE• GRADONA‡ELNIK• OP…INE• (ORATIO• (EN DRICKS• • I• DODAO• „BOLJE• CESTE • MANJE• ZAGAŒE NJA•I•VIlE•MOGU…NOSTI•ZA•ZAPOlLJAVANJE”•0OUZ DANU• PROCJENU• VRIJEDNOSTI• INOVATIVNOG• ASFALTA• STARTUPA•-AC2EBUR••U•NAREDNIM•GODINAMA•DAT• …E• POSLOVI‡NO• OlTRE• ZIME• I• KIlNA• RAZDOBLJA• U• RODNOJ•dKOTSKOJ•

• U startupu MacRebur 684 tisuća plastičnih boca, koje se ne mogu reciklirati, odnosno 1,8 milijuna plastičnih vrećica utroše za kilometar ceste.

.

H R

• Plastični asfalt škotske tvrtke 60 % je čvršći i tri puta izdržljiviji.

6 2019]

PROSINAC DECEMBER 2019.

. 

M I N E R A L

[ -INERAL'2!$.*!

C O M

U škotskom startupu MacRebur pri izradi asfaltne smjese umjesto bitumena koriste reciklirane plastične boce


/DRnAVANJE•CESTA• •KLJU‡•ZA•SIGURNOST•PROMETA• I•SMANJENJE•TROlKOVA

PREDSTAVLJAMO

STRASSMAYR

TJEKOM 70 GODINA SVOG POSTOJANJA TVRTKA STRASSMAYR

PRIMARNA ZADAĆA CESTA JE NESMETANO I SIGURNO ODVIJANJE PROMETA. ONE MORAJU BITI IZGRAĐENE I ODRŽAVANE NA PROPISANOJ TEHNIČKOJ I UPORABNOJ RAZINI. STALNIM PROVOĐENJEM MJERA I POSTUPAKA ODRŽAVANJA CESTOVNE MREŽE KAO TRAJNOG PROCESA, OSIGURAVA SE SIGURNOST PROMETA I U KONAČNICI DUGOVJEČNOST I SMANJENJE TROŠKOVA

2

ACIONALNO•I•KVALITETNO•GOSPODARENJE•IZ GRAŒENOM• CESTOVNOM• INFRASTRUKTUROM• KAO•I•SAM•TIJEK•PROCESA•IZGRADNJE •PRED STAVLJA•PRAVI•IZAZOV•DANAlNJICE•KOJI•TREBA•ZADO VOLJITI• VISOKE• ZAHTJEVE• PROMETA• S• RASPOLOnIVIM• FINANCIJSKIM•SREDSTVIMA

 P R O S I N A C D E C E M B E R 2 0 1 9 .

5PORABA•SOFISTICIRANIH•STROJEVA•U•VRIJEME•RA PIDNOG• POVE…ANJA• PROMETA• U• MNOGOME• UBR ZAVA•PROCESE•ODRnAVANJA•I•IZGRADNJE•TE•PODInE• KVALITETU•UZ•ZNATNO•SMANJENJE•TROlKOVA 4JEKOM• • GODINA• SVOG• POSTOJANJA• TVRT KA•342!33-!92•JE•RAZVILA•CIJELU•GAMU•PRO

IZVODA• NAMJENJENIH• UPRAVO• OVOM• DIJELU• PRO CESA• 0RAVOVREMENO• I• KVALITETNO• ODRnAVANJE• I• POPRAVCI• KOLNIKA• UZ• 342!33-!92• PROIZVO DE •VIlESTRUKO•UTJE‡U•NA•SIGURNOST•I••PRODUnU JU•TRAJANJE•CESTA•BEZ•POTREBE•ZA•SKUPIM•I•OP SEnNIM•ZAHVATIMA

[ 6 2019

-INERAL'2!$.*!]


JE RAZVILA CIJELU GAMU PROIZVODA ZA ODRŽAVANJE CESTOVNE INFRASTRUKTURE

0RIJE•ZIMSKE•SEZONE•PUKOTINE•NA•CESTAMA•JE• POTREBNO• PO‡ISTITI • ZAPUNITI• BITUMENOM• I• TIME• SPRIJE‡ITI• PRODOR• VODE• I• KASNIJE• SMRZAVANJE• 342!33-!92•FREZA•3&&••PROlIRUJE•I•‡ISTI• PUKOTINU•DO• •CM•DUBINE •A•GRIJA‡•BITUMENA• 27+•S•IZLJEVA‡EM •KVALITETNO•ZAPUNJAVA•PUKO TINU•I•TRAJNO•SPRJE‡AVA•PRODORE•VODE 6E…A•OlTE…ENJA•I•RUPE•SANIRAJU•SE•UZ•UPORA BU• 342!33-!92• TERMO• KONTEJNERA• GDJE• SE• VRU…I•ASFALT •UZ•EMULZIJU•KAO•TEMELJ •IZLIJEVA•NA• POVRlINU•UZ•MAKSIMALNU•PRIONLJIVOST 0RAVI• PROFESIONALCI• …E• POPRAVAK• VRlITI• S• UREŒAJEM• 342!33-!92• „"LOW• PATCHER”• KOJI• SA•SAMO•JEDNIM•OPERATOROM •UPRAVLJAN•JOYSTIC KOM•IZ•KABINE •ISPUHUJE•NE‡ISTO…E •lPRICA•EMUL ZIJU• KAO• TEMELJ• I• ZAKLJU‡NO• MIJElA• AGREGAT• • GRANULACIJE •I•EMULZIJU•TE•ZAPUNJAVA•PUKOTINU .AKON• „"LOW• PATCHERA”• NANOSI• SE• POVR lINSKI• SLOJ• CIJELOM• lIRINOM• TRAKA• UREŒAJEM• 342!33-!92• 2• • S• KOMPJUTERSKOM• KONTROLOM• KOLI‡INE• AGREGATA• I• EMULZIJE• TE• HI DRAULI‡NIM• PODElAVANJEM• lIRINE• RADA• #IJE LI•PROCES•TRAJE•IZNIMNO•BRZO •ANGAnIRA•SE•MINI MALAN•BROJ•LJUDI•TE•PREDSTAVLJA•BRZO •KVALITETNO•I• VRLO•JEFTINO•RJElENJE 0RIJE• NANOlENJA• NOVOG• SLOJA• ASFALTA•

Strassmayr BF290

342!33-!92•JE•RAZVIO•NEKOLIKO•MODELA•lP RICA• ZA• EMULZIJU • OD• RU‡NIH• DO• SLOnENIH• KOM PJUTERSKIH•KAMIONSKIH•lPRICA•KOJIMA•SE•EMUL ZIJA•DOZIRA•BAl•ONOLIKO•KOLIKO•JE•POTREBNO•BEZ• OBZIRA• NA• BRZINU• KRETANJA• VOZILA • HIDRAULI‡NIM• PODElAVANJEM• lIRINE• lPRICANJA• TE• PRECIZNIM• POKRIVANJEM•CIJELE•POVRlINE •.AKON•IZGRADNJE•CESTA•BANKINE•POPUNJA

VA• SE• SA• 342!33-!92• "&• • POLAGA ‡EM•BANKINA •KOJI•BRZO•I•KVALITETNO•ZAPUNJAVA• BANKINU•AGREGATOM•UZ•MINIMALNE•TROlKOVE /D••TVRTKA•342!33-!92•PO‡INJE• PROIZVODITI•ASFALTNE•BAZE 3•OBZIROM•NA•TRADICIJU•I•DOSADAlNJU•KVALI TETU •S•POVJERENJEM•GLEDAMO•U•NOVE•PROIZVO DE•I•RJElENJA•OVE•TVRTKE•

OVLAŠTENI ZASTUPNIK

OVLAŠTENI ZASTUPNIK STROJEVI ZA GRAĐEVINU, CESTOGRADNJU I ŠUMARSTVO HIDRAULIČNI MALČERI ZA BAGERE 1,5-30T • SITNILICE ZA KAMEN • DROBILICE ASFALTA • STABILIZATORI TLA • ŠUMARSKI MALČERI • SAMOHODNI MALČERI

STROJEVI ZA ODRŽAVANJE I POPRAVKE CESTA: • POLAGAČI BANKINA • ŠPRICE ZA EMULZIJU od 500-14000l sa kompjuterskom kontrolom na prikolici,samohodne ili kamionske • TERMO KONTEJNERI od 3,3-6,4m3 • PATCHER-STROJ za reparaciju oštećenja • FREZE za pukotine u asfaltu • GRIJAČI BITUMENA za zapunjavanje pukotina sa izljevačem • STROJEVI ZA POVRŠINSKU REPARACIJU CESTA Brezovička cesta 21, 10020 Zagreb • AFALTNE BAZE

091/2471-585, 091/2471-586

1-2_COMLAND_M_0619.indd 1

www.comland.hr

Tel 01/6546-436 Mob 091/2471-584, e-mail info@comland.hr, canak@comland.hr

20.12.2019. 13:27:18


NOVI

WACKER NEUSON

7ACKER•.EUSON•

PREDSTAVLJAMO

•OD•IZUMITELJA•DO• TRnIlNOG•LIDERA• PRVI MODEL JE IZUMLJEN PRIJE VIŠE OD 80 GODINA, A DANAS GLOBALNO „SKAČE“ MNOGO MODELA. RIJEČ JE O VIBRO NABIJAČIMA ZA SABIJANJE TLA, KOJI SE DANAS ISPORUČUJU S DVOTAKTNIM I ČETVEROTAKTNIM MOTORIMA, (BENZINSKIM ILI DIZELOM), ODNOSNO AKUMULATORSKI VIBRONABIJAČI POGONJENI ELEKTROMOTORIMA BEZ EMISIJE ISPUŠNIH PLINOVA. DO DANAS VIŠE OD POLOVICE PROIZVEDENIH VIBRONABIJAČA NA SVIM GRADILIŠTIMA U SVIJETU SU WACKER NEUSON

Prv Prvi proizvedeni pro vibro nabijač vib na svijetu

6

IBRO•NABIJA‡I•SU•STROJEVI•KOJI•SABIJAJU•TLO• NA•CESTAMA•I•AUTOPUTEVIMA•I•U•OSTALIM• GRAŒEVINSKOM•GRANAMA •NEOPHODNI•SU•• U• KRAJOBRAZNOJ• ARHITEKTURI• • I• KOMUNALNIM• DJE LATNOSTIMA• 0RVI • TADA• ELEKTRI‡NI• VIBRONABIJA‡• IZUMIO• JE• • (ERMANN• 7ACKER• I• TIME• JE•• POMOGAO••U•REVOLUCIJI•CIJELE•INDUSTRIJE•$O•DA NAS• JE• 7ACKER• .EUSON• OSTAO• VODE…I• U• • TEH NHOLOGIJI•ZBIJANJA •A•NJEGOVO•IME•SE•UVRIJEnILO• 4AKO•U•!MERICI•VIBRO•NABIJA‡E•ZOVU•WACKER •A• U• .JEMA‡KOJ• KADA• NElTO• TREBA• SABITI• RABE• IZ RAZ•”ABWACKERN”•6IBRONABIJA‡I•SU•KOMPAKTNI

 P R O S I N A C D E C E M B E R 2 0 1 9 .

JI•STROJEVI•U•ODNOSU•NA•VIBRO•PLO‡E •FLEKSIBILNIJI• SU•U•RADU •NARO‡ITO•KOD•SABIJANJA•U•USKIM•ROVO VIMA •UZ•OGRADE•I•SL•%MISIJE•ISPUlNIH•PLINOVA•U• ROVOVIMA•NIJE•BILO•KOD•PRVOG•MODELA•IZ•• GODINE•JER•JE•ON•BIO•NA•ELEKTRI‡NI•POGON •ALI•JE• ZATO•PRVI•MODEL•BIO•OGRANI‡EN•ZBOG•KABLOVA•I• POTREBE•ZA•IZVOROM•NAPAJANJA•U•BLIZINI

7ACKER•.EUSON•PROIZVODI• NAJ‡Il…E•STUPNE•NABIJA‡E•NA• SVIJETU• $ALJIM•RAZVOJEM•PROIZVODA•USLIJEDIO•JE•7AC KER• .EUSON• MODEL• "3• • S• UGRAŒENIM• DVO TAKTNIM• MOTOROM• KOJI• EMITIRA• ZNATNO• MANJE• ISPUlNIH• PLINOVA• U• USPOREDBI• SA• ‡ETVEROTAK TNIM• MOTOROM• -ODEL• S• DVOTAKTNIM• MOTOROM• JE• POSTAVIO• VISOKE• STANDARDE• I• VE…• DUGO• VRE MENA• JE• MJERILO• U• GRAŒEVINARSTVU• %MISIJE• ISPUlNIH•PLINOVA•VIBRO•NABIJA‡A•"3••SU•DA NAS•DALEKO•ISPOD•TRENUTNO•DOZVOLJENIH•VRIJED NOSTI•EMISIJA•lTETNIH•PLINOVA•ZA•STROJEVE•NA•TR nIlTU• KAO• I• VRIJEDNOSTI• PREDVIŒENIH• ZA• BLISKU•

BUDU…NOST• !KO• SE• USPOREŒUJE• EMISIJA• lTE TNIH• PLINOVA• DVOTAKTNIH • ODNOSNO• ‡ETVEROTAK TNIH•VIBRONABIJA‡A •UVIDJET•…E•SE•DA•DVOTAKTNI• VIBRONABIJA‡I•ISPUlTAJU•ZNATNO•NInE•VRIJEDNOSTI • NARO‡ITO•KADA•JE•RIJE‡•O•UGLJI‡NOM•MONOKSIDU• #/•0OKRE…E•IH•7-••MOTOR•KOJI•JE•POSEB NO•RAZVIO•7ACKER•.EUSON •A•DA•BI•SE•OPTIMIZI RAO•PROCES•IZGARANJA •UVEDEN•JE•VISOKOU‡INSKI• KATALITI‡KI• PRETVARA‡• KOJI• PUTEM• KEMIJSKIH• RE AKCIJA•RAZGRAŒUJE•lTETNE•ISPUlNE••PLINOVE•5Z• TO •AUTOMATSKI•SE•ISKLJU‡UJE•NAKON••MINUTA• U• PRAZNOM• HODU • ‡IME• SE• DODATNO• lTEDI• GO RIVO•I•EMISIJE 5REŒAJ•JE•PAnLJIVO•DIZAJNIRAN•DA•BI•SE•OLAKlA LO•PRENOlENJA•DO•GRADILIlTA •JEDNOSTAVAN•JE•ZA• RUKOVANJE • IMA• PRODUnENI• INTERVAL• SERVISIRANJA• I• DUnE• VRIJEME• EKSPLOATACIJE• ZAHVALJUJU…I• NO VOJ•TEHNOLOGIJI••ZRA‡NOG•FILTERA•/DLIKUJE•SE•PO VE…ANOM•PRODUKTIVNOl…U •ZBOG•POVIlENE•FRE KVENCIJE•NABIJANJA •VE…EG•HODA •ODNOSNO•VE…E• ENERGIJE•UDARCA•2UKOVATELJ•STROJA•JE•MANJE•OP TERE…EN• ZBOG• SMANJENIH• VIBRACIJA• • RUKA NOVA•

[ 6 2019

-INERAL'2!$.*!]


E-MODELI IMAJU UGRAĐENE ELEKTRIČNE MOTORE I NULTU EMISIJU ISPUŠNIH PLINOVA

4EHNI‡KE•KARAKTERISTIKE Jedinica / Model

AS30e

AS50e

AS60e

Radna težina

kg

42

70

70

Maksimalni broj udaraca

1/min

820

680

680

Punjenje – standardni punjač

h

4

4

4

Punjenje – brzi punjač

minute

80

80

80

Motor WM 80 iz vlastitog razvoja ugrađen na stroj BS 60

ERGONOMSKA• RU‡ICA• ZA• UPRAVLJANJE• lTO• OMO GU…UJE•LAKlE•UPRAVLJANJE •ODNOSNO•SHODNO•PO ZITIVNIM•PROPISIMA•%5•DULJI•RAD•NA•STROJU•3TROJ• ODLI‡NO•FUNKCIONIRA•I•KOD•NAJVE…IH•NAGIBA•I•NA• MANJE• PRISTUPA‡NIM• MJESTIMA • MOnE• SE• TRAN SPORTIRATI•I•U•LEnE…EM•POLOnAJU• •JEDINSTVENO•NA• TRnIlTU•+OD••NOVE•GENERACIJE•STROJEVA•JE•SERIJ SKI• • UGRAŒEN• BROJA‡• SATI• RADA• • ‡IME• JE• OMO GU…ENO•LAKlE•PRA…ENJE•RADA •ODNOSNO•INTERVA LA•ZA•SERVIS

.OVO• •VIBRO•NABIJA‡I•NA• AKUMULATOR 0OSLJEDNJI• MODELI• PROIZAlLI• IZ• NAJNOVIJEG• RA ZVOJA•IMAJU•UGRAŒENE•ELEKTRI‡NE•MOTORE•I•NUL TU• EMISIJU• ISPUlNIH• PLINOVA• 4IM• NOVORAZVIJE NIM•AKU MODELIMA•7ACKER•.EUSON•JE•PONOVO• POSTAO• INOVACIJSKI• LIDER• U• PROIZVODNOM• SE GMENTU•STROJEVA•ZA•SABIJANJE•2ASPRAVA•O•ZA GAŒIVANJU• OKOLIlA • ODNOSNO• UTJECAJU• NA• ZDRA VLJE• BRZO• PRESTAJE• KADA• GOVORIMO• O• VIBRO• NABIJA‡IMA• POGONJENIM• ENERGIJOM• IZ• AKUMU LATORA •IZ•JEDNOSTAVNOG•RAZLOGA•lTO•U•TOM•SLU ‡AJU•NEMA•EMISIJE•ISPUlNIH•PLINOVA•3•AKUMU LATORSKIM• VIBRO• NABIJA‡EM• !3• E• 7ACKER• .EUSON•NE•DOKAZUJE•SAMO•DA•JE•LIDER•U••INO VACIJAMA• • U• TOM• SEGMENTU • VE…• PRUnA• ODGO

200

300

400

500

600

700

Gornji red : Emisije ispušnih plinova prema EU direktivi 2011-88 EC (72 , 603) u usporedbi s emisijom ispušnih plinova Wacker Neuson motora WM 80 (u donjem redu )

[ -INERAL'2!$.*!

6 2019]

PROSINAC DECEMBER 2019..

100

NJENOG• U‡INKA• U• SNAZI• STROJA• 6AnNA• JE• I• EKO NOMSKA• EFIKASNOST• JER• UZ• EKOLOlKE• PREDNOSTI• UVJERAVA•DONOSITELJE•ODLUKA•O•NABAVI•I•RADU•S• NAVEDENIM•STROJEVIMA• )DEJA• KOJA• STOJI• IZA• TOGA• TAMO• GDJE• NEMA• ISPUlNIH• PLINOVA• ILI• BUKE • VIlE• NIJE• POTREBNO• PROVJERAVATI• GRANI‡NE• VRIJEDNOSTI• 0RIHVA…ENA• JE• TEHNOLOGIJA• KOJA• NEMA• OGRANI‡ENJA• ZA• SVA KODNEVNU•UPOTREBU• •A•ZAPRAVO•POSTInE•U‡INAK• ZA•SVE•OPERATERA •PODUZETNIKA•I•OKOLIl•

C O M

0

VOR•NA•POVE…ANI•BROJ•UPITA•S•TRnIlTA•ZA•ALTERNA TIVOM •KOJA•lTITI•OBOJE• •I•RUKOVATELJA•STROJEM•I• OKOLIl•JER•NI•U•JEDNOM•TRENUTKU•RUKOVATELJ•NIJE• IZLOnEN•NIKAKVIM•EMISIJAMA•lTETNIH•PLINOVA•6I BRO• NABIJA‡I• POGONJENI• ENERGIJOM• IZ• AKUMU LATORA• IMAJU• LITIJ IONSKE• AKUMULATORE • KOJE• KA RAKTERIZIRA•DUGOTRAJNOST•I•VISOKE•PERFORMANSE• $ODATNA• JE• PREDNOST• lTO• NEMA• POTREBE• ZA• ODRnAVANJEM•ELEKTROMOTORA•4O•ZNA‡AJNO•UTJE ‡E•NA•SNInAVANJE•TROlKOVA•U•RADU •I•TO•BEZ•SMA

.

WM80

H R

603

M I N E R A L

72

Novorazvijeni aku vibro nabijač AS 50e s litijionskom baterijom


STRUÄ&#x152;NA INFORMACIJA

CAT

NOVA KABINA CATA 730 DIZAJ

#ATERPILLARÂ&#x2022;Â&#x2022; # ZGLOBNIÂ&#x2022;DAMPER CAT 730 ISKUSAN JE I POUZDAN ZGLOBNI DAMPER KAPACITETA PREVOŽENJA 17,5 KUBNIH METARA ILI 31 TONE TERETA UZ VRLO VISOKU PRODUKTIVNOST U RADU

ATERPILLARÂ&#x2022; Â&#x2022; NUDIÂ&#x2022; PONAJBOLJEÂ&#x2022; PERFOR MANSEÂ&#x2022; UÂ&#x2022; SVOJOJÂ&#x2022; KLASIÂ&#x2022; PROIZVODA Â&#x2022; AÂ&#x2022; OVIÂ&#x2022; ZGLOBNIÂ&#x2022; DAMPERIÂ&#x2022; SEÂ&#x2022; KONSTANTNOÂ&#x2022; USAVR lAVAJUÂ&#x2022;IÂ&#x2022;POBOLJlAVAJU Â&#x2022;POPUTÂ&#x2022;MODELAÂ&#x2022;Â&#x2022;#Â&#x2022; KOJIÂ&#x2022; JEÂ&#x2022; DOBIOÂ&#x2022; POTPUNOÂ&#x2022; NOVUÂ&#x2022; KABINUÂ&#x2022; /SOBINEÂ&#x2022; NAPREDNOGÂ&#x2022; SUSTAVAÂ&#x2022; PROTIVÂ&#x2022; PROKLIZAVANJAÂ&#x2022; IÂ&#x2022; SU STAVAÂ&#x2022; POTPOMOGNUTEÂ&#x2022; KONTROLEÂ&#x2022; DIZANJAÂ&#x2022; Â&#x2021;INEÂ&#x2022; OVAJÂ&#x2022;STROJÂ&#x2022;IZUZETNOÂ&#x2022;PRODUKTIVNIMÂ&#x2022;IÂ&#x2022;UKUPNOÂ&#x2022;GLE DANOÂ&#x2022;MEÂ&#x152;UÂ&#x2022;NAJBOLJIMAÂ&#x2022;UÂ&#x2022;KLASI 3VIÂ&#x2022; #ATERPILLAROVIÂ&#x2022; MOTORIÂ&#x2022; SUKLADNIÂ&#x2022; PRAVILIMAÂ&#x2022; OÂ&#x2022;KONTROLIÂ&#x2022;ISPUlNIHÂ&#x2022;PLINOVAÂ&#x2022;3TAGEÂ&#x2022;))Â&#x2022;IÂ&#x2022;3TAGEÂ&#x2022;)))!Â&#x2022; OPREMLJENIÂ&#x2022; SUÂ&#x2022; POTVRÂ&#x152;ENIMÂ&#x2022; KOMPONENTAMAÂ&#x2022; ZAÂ&#x2022; KONTROLUÂ&#x2022; ISPUlNIHÂ&#x2022; PLINOVAÂ&#x2022; 2AZVIJENEÂ&#x2022; TEHNOLO GIJEÂ&#x2022; OMOGUÂ&#x2026;AVAJUÂ&#x2022; MOTORIMAÂ&#x2022; VRLOÂ&#x2022; VISOKEÂ&#x2022; PER FORMANSEÂ&#x2022; .JIHOVEÂ&#x2022; ODLIKEÂ&#x2022; SUÂ&#x2022; POUZDANOST Â&#x2022; ZA JEDNIÂ&#x2021;KIÂ&#x2022; DIJELOVIÂ&#x2022; UÂ&#x2022; CIJELOJÂ&#x2022; KLASIÂ&#x2022; STROJEVA Â&#x2022; MANJIÂ&#x2022; TROlKOVEÂ&#x2022;ODRnAVANJA Â&#x2022;MINIMALNIÂ&#x2022;UTJECAJÂ&#x2022;KONTRO LEÂ&#x2022;EMISIJEÂ&#x2022;NAÂ&#x2022;PERFORMANSE Â&#x2022;DUnIÂ&#x2022;SERVISNIÂ&#x2022;INTER VAL Â&#x2022;ODLIÂ&#x2021;NAÂ&#x2022;ISKORISTIVOSTÂ&#x2022;IÂ&#x2022;lTEDLJIVOST .APREDNIÂ&#x2022; -%5) #Â&#x2022; SUSTAVÂ&#x2022; UBRIZGAVANJAÂ&#x2022; GO RIVAÂ&#x2022;POBOLJlAVAÂ&#x2022;ODGOVORÂ&#x2022;MOTORAÂ&#x2022;NAÂ&#x2022;KOMANDUÂ&#x2022; OPERATERAÂ&#x2022; IÂ&#x2022; UÂ&#x2022; ISTOÂ&#x2022; VRIJEMEÂ&#x2022; SMANJUJUÂ&#x2022; IZBAÂ&#x2021;ENUÂ&#x2022; Â&#x2021;AÂ&#x152;U

0RIJENOS #ATÂ&#x2022;#8Â&#x2022;PRIJENOSNAÂ&#x2022;KUTIJAÂ&#x2022;SAÂ&#x2022;lESTÂ&#x2022;STUPNJE VAÂ&#x2022;PRIJENOSAÂ&#x2022;ZAÂ&#x2022;KRETANJEÂ&#x2022;NAPRIJEDÂ&#x2022;IÂ&#x2022;JEDNIMÂ&#x2022;ZAÂ&#x2022; KRETANJEÂ&#x2022;UNATRAGÂ&#x2022;OPREMLJENAÂ&#x2022;JEÂ&#x2022;!0%#3Â&#x2022;!D

 P R O S I N A C D E C E M B E R 2 0 1 9 .

[ 6 2019

-INERAL'2!$.*!]


NIRANA JE DA MAKSIMIZIRA UDOBNOST OPERATERA I POVEĆA NJEGOVU PRODUKTIVNOST

VANCED•0RODUCTIVITY•%LECTRONIC•#ONTROL•3TRATE GY •I•%#0#•%LECTRONIC•#LUTCH•0RESSURE•#ON TROL • SUSTAVIMA• KOJI• OMOGU…AVAJU• NESMETANO• MIJENJANJE• BRZINA• I• POBOLJlANO• UBRZANJE• #A TERPILLAR• • OPREMLJEN• JE• PRETVARA‡EM• OKRE TNOG• MOMENTA• KOJI• OMOGU…AVA• BOLJI• PRIJENOS• SNAGE•NA•PODLOGU•KADA•DAMPER•VOZI•PO•TERE NU•3USTAV•SE•AUTOMATSKI•UKLJU‡UJE•PO•POTREBI 3USTAV• PROMJENE• STUPNJA• PRIJENOSA• PRILA GOŒAVA• SE• UVJETIMA• KRETANJA• STROJA• 3USTAV• ODRnAVANJA•BRZINE•PRECIZAN•JE•DO••KMH

!UTOMATIZIRANE•ZNA‡AJKE•• CU@MBDC‘ TSNL@SHB‘3Q@BSHNM‘‘ "NMSQNK‘ 3" .APREDNI• AUTOMATSKI• SUSTAV• PROTIV• PROKLI ZAVANJA•POTPUNO•JE•AUTOMATIZIRAN •VOZA‡•UO P…E•NE•MORA•VODITI•RA‡UNA•O•OVOM•SUSTAVU• 3ENZORI•MOTRE•MOTOR •KOTA‡E •BRZINU•I•UKLJU‡U JU•SUSTAV•PO•POTREBI•3USTAV•OMOGU…AVA•NEO METANU•I•EFIKASNU•VOnNJU•PO•TERENU•lTO•BITNO• UBRZAVA•POSAO•/SIM•BRnE•OBAVLJENOG•POSLA •

OVAJ•SUSTAV•…E•‡UVATI•GUME•OD•HABANJA •OPTI MALNO• UPRAVLJATI• STROJEM• I• PRODUnITI• NJEGOV• VI JEK•TRAJANJA TSNL@SHB‘1DS@QCDQ‘"NMSQNK‘ 1" !UTOMATSKO• USPORAVANJE• ‡UVA• MOTOR• OD• PRENAPREZANJA • ‡UVA• CIJELI• STROJ• OD• POTENCI JALNIH• NESRE…A • A• MOnE• SE• PREBACITI• U• RU‡NO• UPRAVLJANJE• UKOLIKO• VOZA‡• PROCIJENI• DA• MOnE• UPRAVLJATI•BOLJE•OD•AUTOMATSKOG•SUSTAVA RRHSDC‘#TLOHMF‘2XRSDL .AGIB•TERETNOG•PROSTORA•PRI•IZBACIVANJU•TE RETA•#AT••ODREŒUJE•SAM•POMO…U•SUSTAVA• ZA•POMO…•PRI•IZBACIVANJU•TERETA•/DABIROM•AU TOMATSKOG•IZBACIVANJA•STROJ•…E•UKLJU‡ITI•KO‡NI CE •IZBACITI•MOTOR•IZ•BRZINE•I•PREBACITI•MOTO•U• RAD•OPTIMALAN•ZA•IZBACIVANJE 'HKK‘ RRHRS 3USTAV•OMOGU…AVA•AUTOMATSKO•DRnANJE•ZA USTAVLJENOG•STROJA•NA•NAGNUTOM•TERENU•BEZ•DA• OPERATER•MORA•KORISTITI•KO‡NICU 6@HSHMF‘AQ@JD 3USTAV• AUTOMATSKOG• UKLJU‡IVANJA• KO‡NICE• KAD•MOTOR•NIJE•U•BRZINI•/MOGU…AVA•POBOLJlA NU•KONTROLU•NAD•STROJEM•TIJEKOM•UTOVARA•ILI•IZ BACIVANJA•TERETA

C O M

.

.OVA•KABINA•#ATA••DIZAJNIRANA•JE•DA•MA KSIMIZIRA•UDOBNOST•OPERATERA•I•POVE…A•NJEGO VU•PRODUKTIVNOST•TJ•DA•POJEDNOSTAVNI•UPRAVLJA NJE•DAMPEROM 5PRAVLJA‡KA•PALICA•ZA•PROMJENU•STUPNJA•PRI JENOSA•IMA•I•KONTROLE•ZA•IZBACIVANJE•TERETA•.A• TAJ•NA‡IN•OPERATER•NA•JEDNOM•MJESTU•PRIPREMA• STROJ•ZA•UTOVARISTOVAR•I•IZBACUJE•TERET•0RIPRE ME•ZA•UTOVARISTOVAR•MOGU•SE•AUTOMATIZIRATI 5PRAVLJA‡KA• PLO‡A• NAPRAVLJENA• JE• PO• UZO RU• NA• AUTOMOBILE• ‡IME• JE• POJEDNOSTAVLJENA• ERGONOMIJA • ALI• UZ• ZADRnAVANJE• #ATERPILLARO VE• ‡VRSTO…E• I• ROBUSNOSTI• +OMPLETNA• RASVJETA• UPRAVLJA‡KE•PLO‡E•JE•,%$ %KRAN•OSJETLJIV•NA•DODIR•SLUnI•MOTRENJU•PARA METARA•RADA•STROJA•I•NAMJElTANJU•ISTIH +ABINA•JE•PROSTRANA•I•U•NJU•STANU•DVIJE•OSO BE• $ODATNO• SJEDALO• JE• PORED• I• MALO• IZA• VO ZA‡A• /BA• ‡LANA• POSADE• IMAJU• DRnA‡• lALICE• I• PROSTOR•ZA•ODLAGANJE•STVARI•'LAVNO•SJEDALO•JE• NA• ZRA‡NIM• AMORTIZERIMA• lTO• BITNO• POVE…AVA• UDOBNOST•OPERATERA

H R

*EDNOSTAVNO•UPRAVLJANJE

6 2019]

PROSINAC DECEMBER 2019.M I N E R A L

[ -INERAL'2!$.*!

.

Upravljačka palica za promjenu stupnja prijenosa ima i kontrole za izbacivanje tereta


$I MENZ I J E

14 15 16

CAT

4 5

STRUČNA INFORMACIJA

70° 1

13

2 3

6 7

8

1

mm 6465

11

mm 10 445

2

2912

12

10 593

3

560

13

3504

4

5783

14

3676

5

5411

15

2984

6

545

16

2902

7

1556

17

2275

8

1700

18

2877

9

3979

19

2950

10

3210

20

2950

3USTAV• AUTOMATSKE• KLIMATIZACIJE• ODRnAVA• TEMPERATURU•U•BILO•KAKVIM•UVJETIMA•I•DRnI•KABI NU•‡ISTOM•OD•PRAlINE -AKSIMALNA•RAZINA•BUKE•U•KABINI•IZNOSI••DB

9 11 12

10

)NTEGRIRANE•TEHNOLOGIJE +(-* "EnI‡NA•VEZA•OPREME•I•SJEDIlTA•TVRTKE•OMO GU…AVA• BOLJI• NADZOR• I• UPRAVLJANJE• STROJEVIMA• ,).+• OMOGU…AVA• VODITELJIMA• DA• PRATE• RADNE• SATE • POTROlNJU• GORIVA • POTENCIJALNE• KVAROVE• I• PRODUKTIVNOST•STROJA / 8+. # 3USTAV• OMOGU…AVA• AUTOMATSKO• VAGANJE• TERETA• U• TERETNOM• PROSTORU• PA• OPERATER• TO‡ NO•ZNA•KOLIKO•JE•UTOVARENO•NA•STROJ•0OSEBAN• SUSTAV• SVJETALA• NA• SVE• ‡ETIRI• STRANE• STROJA• SI GNALIZIRAJU• UTOVARIVA‡U• KADA• JE• DAMPER• NATO VAREN•3USTAV•VODI•STATISTIKU•O•PRIJEVOZU•TERE TA•0ODACI•SUSTAVA•0!9,/!$•MOGU•SE•PUTEM• SUSTAVA•,).+•POKAZIVATI•VODITELJIMA•NA•UDALJE NOJ•TO‡KI•NADZORA

17 18 19 20

INTERVAL•REDOVITIH•SERVISA•#ATERPILLAR•JE•POZ NAT•PO•SVOJOJ•SERVISNOJ•PODRlCI•KOJA•STOJI•IZA• KUPACA•DILJEM•SVIJETA•

Bežična veza omogućava bolji nadzor i upravljanje

/VJES•I•KO‡NICE 3VE•TRI•OSOVINE•#ATA••SU•!•OBLIKA•S•BO‡ NIM•VEZNIM•OSOVINAMA•lTO•BITNO•POVE…AVA•STA BILNOST•STROJA•3USTAV•JE•DIZAJNIRAN•DA•MAKSIMI ZIRA•UDOBNOST•OPERATERA•PRI•VOnNJI•PO•GRUBOM• TERENU •ALI•I•DA•SMANJI•UDARE•NA•STROJA•PRODUnU JU…I•NJEGOV•VIJEK•TRAJANJA 0O• PRVI• PUTA• JE• NA• OVOM• DAMPERU• POSTAV LJEN• SUSTAV• TZV• MOKRIH• KO‡NICA• +O‡IONI• DIS KOVI• I• KO‡NICE• ZATVORENI• SU• U• KU…IlTE• I• POTO PLJENI• U• ULJE• /VAKVA• KONSTRUKCIJA• SPRE‡AVA• DA•PRLJAVlTINA•IZ•OKOLIlA•OlTETI•I•OMETE•KO‡IO NI•SUSTAV•lTO•BITNO•POVE…AVA•NJEGOVU•POUZDA NOST•I•TRAJNOST

 P R O S I N A C D E C E M B E R 2 0 1 9 .

"@S‘#DSDBS‘ ‘2S@AHKHSX‘ RRHRS 3USTAV•BRINE•O•STABILNOSTI•STROJA•PRILIKOM•IZ BACIVANJA•TERETA•0RATI•SE•NAGIB•TERENA •STROJA • TERETNOG•PROSTORA•I•SIGNALIZIRA•OPERATERU•UKOLI KO•JE•TIJEKOM•RADA•STABILNOST•UGROnENA

/DRnAVANJE 4O‡KE•ODRnAVANJA•DAMPERA•SMJElTENE•SU• DA•MAKSIMALNO•SKRATE•VRIJEME•POTREBNO•ZA• REDOVITO•ODRnAVANJE•STROJA•.EKI•SPOJEVI•SU• PODMAZANI•TRAJNO•DOK•JE•ZA•DRUGE•DOSTUPNA• OPCIJA•DOPLATE•AUTOMATSKOG•PODMAZIVANJA• 5•ODNOSU•NA•PRIJAlNJE•MODELE•PRODUnEN•JE•

Caterpillar servisna podrška

[ 6 2019

-INERAL'2!$.*!]


M JEREN JE Z BIJAN JA U OSCILACIJSKOM N AČIN U RA D A

HAMM

3VJETSKA•PREMIJERA•MJERENJE• ZBIJANJA•ZA•OSCILACIJU 3• 6)/• MJERA‡EM• ZBIJANJA • PRVIM• TAKVIM• U• SVIJETU • (!--• PROlIRUJE• ASORTIMAN• MODU LA•ZA•MJERENJE•I•DOKUMENTACIJU•ZBIJANJA•4IME• (!--• POSTAJE• JEDINI• PROIZVOŒA‡• KOJI• NUDI• MOGU…NOST•MJERENJA•ZBIJANJA•U•OSCILACIJSKOM• NA‡INU•RADA•4O•ZNA‡I•DA•(!--•VALJCI•MOGU• SLJEDIVO• DOKUMENTIRATI• SVOJE• PRIJELAZE • ‡AK• I• KOD•APLIKACIJE•ZA•KONTINUIRANO•DINAMI‡KO•ZBI JANJE•S•OSCILACIJOM•3USTAV•JE•VE…•DOSTUPAN•ZA• MODELE•VALJAKA•(AMM•(•I•6)/•I•(AMM• (•I•6)/ 6IlE• INFORMACIJA• O• STROJEVIMA• (!--• KAO• I• OPREMI• OSTALIH• ‡LANI CA• 7IRTGEN• 'RUPE• DOSTUPNO• JE• KOD• ZASTUPNIKA• U• (RVATSKOJ • TVRT KE•2/4%(./,/')*!•IZ•/PATIJE• WWWROTECHHR • •

[ -INERAL'2!$.*!

6 2019]

PROSINAC DECEMBER 2019.. M I N E R A L

Vrhunsko rješenje koje je razvio i patentirao HAMM jedinstveno je na tržištu

C O M

.

H R

POZNAT KAO PIONIR U UČINKOVITOM I INTELIGENTNOM OSCILATORNOM ZBIJANJU, HAMM NASTAVLJA S RAZVOJEM OVE TEHNOLOGIJE. NA OVOGODIŠNJEM SAJMU BAUMA PREDSTAVLJENE SU DVIJE IZUZETNO ZANIMLJIVE INOVACIJE: PODIJELJENA OSCILATORNA BANDAŽA I VIO MJERAČ OSCILATORNOG ZBIJANJA. HAMM JE TAKOĐER DODATNO OPTIMIZIRAO KONCEPT PRIJENOSA POGONA U OSCILATORNIM BANDAŽAMA, A KAO REZULTAT TOGA, NOVU GENERACIJU OSCILACIJSKIH BUBNJEVA NIJE POTREBNO ODRŽAVATI.

/

STRUČNA INFORMACIJA

0ODIJELJENE• OSCILATORNE• BANDAnE•I•6)/• MJERA‡•ZBIJANJA

SIM• PODIJELJENIH• BANDAnI• S• VIBRACIJOM • (!--• SADA• NUDI• I• PODIJELJENE• OSCI LATORNE• BANDAnE • KOJI• KOMBINIRAJU• SVE• PREDNOSTI• OSCILACIJA• S• DODANOM• VRIJEDNOl…U• PODIJELJENE•BANDAnE•0OBLInE •OSCILACIJA•OMO GU…UJE•OVIM•BANDAnAMA•DA•DAJU•IZVRSNE•REZUL TATE• PRI• ZBIJANJU• NA• MOSTOVIMA • U• TANKIM• SLO JEVIMA •NA•VIBRACIJSKO•OSJETLJIVIM•PODRU‡JIMA•ILI• PRI•KRITI‡NIM•TEMPERATURAMA•$ODATNO •ZAHVA LJUJU…I•‡INJENICI•DA•JE•BANDAnA•PODIJELJENA •TO•JE• ‡INI•IDEALNOM•ZA•ZAHTJEVNE•ZADATKE•POPUT•ZBI JANJA•TElKO•SABIJAJU…IH•ASFALTA•ILI•VIJUGAVIH•DIO NICA•CESTE /VO•VRHUNSKO•RJElENJE•KOJE•JE•RAZVIO•I•PATENTI RAO•(!--•JEDINSTVENO•JE•NA•TRnIlTU•+AO•lTO• JE• BILO• MOGU…E• VIDJETI• TIJEKOM• SAJMA• "AUMA• •NA•PRIMJERU•VALJKA•(!--•$6• •I•63 /3 • POSEBNA • MEHANI‡KI• NEOVISNA• OSCILATOR NA•JEDINICA•DJELUJE•U•SVAKOJ•POLOVICI•BANDAnE• )NTEGRIRANI•UPRAVLJA‡KI•MEHANIZAM•PRILAGOŒAVA• BRZINE•ROTACIJE•SVAKE•POLOVICE•KAKO•BI•SE•PO DUDARALE• JEDNA• S• DRUGOM• 3INKRONIZACIJA• SE• VRlI• ELEKTRO HIDRAULI‡KI• "UDU…I• DA• SUSTAV• RE AGIRA•BRZO•I•PRECIZNO •U•BILO•KOJOJ•SITUACIJI•ZA JAM‡ENA•JE•SINKRONA•VIBRACIJA•SVAKE•POLOVICE• .A•TAJ•SE•NA‡IN•SMANJUJE•OPASNOST•STVARANJA• SMI‡NIH• PUKOTINA• ILI• VALOVA• U• ASFALTU• I• U• KO NA‡NICI• PREDSTAVLJA• VELIKU• PREDNOST• U• POGLE DU•KVALITETE


NOVOSTI

3CANIAÂ&#x2022;lUMARÂ&#x2022;ZAÂ&#x2022;Â&#x2022;3TJEPANAÂ&#x2022;dOPAÂ&#x2022;Â&#x2022; Autoprijevoznik Stjepan Ĺ op preuzeo je PK ĹĄumarsku nadogradnju s Palfinger Epsilon

GOSPODARSKA VOZILA

dizalicom M12Z83 dohvata 8,3 m na novoj Scaniji P450 B6x4. Na kamion je montirana Palfinger Epsilon dizalica M12Z83 s Epsilon grabilicom FG53 i ĹĄumarska nadogradnja "bez poda" duĹžine 6.200 mm s aluminijskom zaĹĄtitom podvozja.

4ROSTRANIÂ&#x2022;KIPERÂ&#x2022;-!.Â&#x2022;ZAÂ&#x2022; Â&#x2022;-IHALIÂ&#x2021;EKAÂ&#x2022;Â&#x2022;Tvrtka MihaliÄ?ek iz ZapreĹĄiÄ&#x2021;a djeluje viĹĄe od 25 godina u graÄ&#x2018;evinskom podruÄ?ju, a kako obujam posla neprestano raste, tvrtka je nabavila novi kiper marke MAN. RijeÄ? je o troosovincu TGS 26.460 6x4 BB sa 460 KS, automatiziranim mjenjaÄ?em MAN TipMatic s "Offroad" softverom te kiperskim sandukom s Bordmatik funkcijom.

0OBJEDNICIÂ&#x2022;-ERCEDE 4RANSITÂ&#x2022;#USTOMÂ&#x2022;HYB MERCEDES-BENZ ACTROS JE "INTERNATIONAL TRUCK OF THE YEAR 2020", FORD TRANSIT CUSTOM HYBRIDS "INTERNATIONAL VAN OF THE YEAR 2020", A FORD RANGER JE DOBIO NAGRADU "INTERNATIONAL PICK-UP AWARD 2020". POBJEDNICI SU PROGLAĹ ENI NA SALONU SOLUTRANS U LYONU

0ALFINGERÂ&#x2022;%PSILONÂ&#x2022;#'Â&#x2022;ZAÂ&#x2022; ISKRCAJÂ&#x2022;Â&#x2022;PODZEMNIHÂ&#x2022;KONTEJNERAÂ&#x2022;Â&#x2022; Ponikve Eko Otok Krk preuzeo je komunalnu nadogradnju s Palfinger Epsilon dizalicom C70G77 dohvata 7,7 m

Hyundai H2 Xcient Ä&#x2021;e biti prvi serijski kamion s pogonom na vodik u Europi

ugraÄ&#x2018;enom na krov kamiona. Dizalica ima radio upravljanje ĹĄto ojednostavljuje rad operatera. Komunalna nadogradnja montirana je na MAN TGS 28.460.

 P R O S I N A C D E C E M B E R 2 0 1 9 .

[ 6 2019

-INERAL'2!$.*!]


Najprodavaniji europski pickup ima nove 2.0 EcoBlue motore i 10-brzinski automatski mjenjaÄ?

'ENTIANAÂ&#x2022;PREUZELAÂ&#x2022;!ROCSÂ&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2022; Zaista posebno vozilo isporuÄ?eno je umaĹĄkoj tvrtki Gentiana. Arocs 3552 LAK 6x6 sa ĹĄumarskom nadogradnjom Riedler odnosno "ĹĄticama" EXTE D10 i kranom Penz 15Z9,50 primarno Ä&#x2021;e biti koriĹĄten na podruÄ?ju UÄ?ke. Sa ĹĄesnaest litarskim motorom i posebno prilagoÄ&#x2018;enim automatiziranim Powershift mjenjaÄ?em sa ĹĄesnaest brzina te High Performance Engine Brakeom snage 480 kW ovaj Arocs je upravljiv po najteĹžem terenu. Za takve uvjete sluĹži i Turbo-Retarder spojka koja

5

)ZBORUÂ&#x2022; ZAÂ&#x2022; )NTERNATIONALÂ&#x2022; 4RUCKÂ&#x2022; OFÂ&#x2022; THEÂ&#x2022; 9EARÂ&#x2022;Â&#x2022;BILIÂ&#x2022;SUÂ&#x2022;)VECOÂ&#x2022;3 7AY Â&#x2022;-ER CEDES "ENZÂ&#x2022; !CTROSÂ&#x2022; IÂ&#x2022; 6OLVOÂ&#x2022; &(Â&#x2022; ) 3A VE Â&#x2022; AÂ&#x2022; MEÂ&#x152;UNARODNIÂ&#x2022; nIRIÂ&#x2022; ODÂ&#x2022; PREDSTAVNIKAÂ&#x2022; Â&#x2022; SPECIJALIZIRANAÂ&#x2022; MAGAZINA Â&#x2022; MEÂ&#x152;UÂ&#x2022; KOJIMAÂ&#x2022; JEÂ&#x2022; IÂ&#x2022; +AMION"USÂ&#x2022; NAJVIlEÂ&#x2022; BODOVAÂ&#x2022; JEÂ&#x2022; DAOÂ&#x2022; !CTRO SUÂ&#x2022;PRIÂ&#x2022;Â&#x2021;EMUÂ&#x2022;JEÂ&#x2022;RAZLIKAÂ&#x2022;IZMEÂ&#x152;UÂ&#x2022;PRVOPLASIRANOGÂ&#x2022; !CTROSAÂ&#x2022; IÂ&#x2022; DRUGOGÂ&#x2022; 3 7AYAÂ&#x2022; BILAÂ&#x2022; REKORDNOÂ&#x2022; MA LIHÂ&#x2022;Â&#x2022;BODOVA eIRIÂ&#x2022; JEÂ&#x2022; POSEBNOÂ&#x2022; ISTAKNUOÂ&#x2022; SUSTAVÂ&#x2022; -IRRO#AMÂ&#x2022; KODÂ&#x2022;KOJEGÂ&#x2022;SUÂ&#x2022;RETROVIZORIÂ&#x2022;ZAMIJENJENIÂ&#x2022;KAMERAMAÂ&#x2022; IÂ&#x2022;ZASLONIMAÂ&#x2022;UÂ&#x2022;KABINIÂ&#x2022;Â&#x2021;IMEÂ&#x2022;JEÂ&#x2022;POVEÂ&#x2026;ANAÂ&#x2022;PREGLE DNOSTÂ&#x2022; TEÂ&#x2022; SMANJENÂ&#x2022; OTPORÂ&#x2022; ZRAKAÂ&#x2022; 4UÂ&#x2022; JEÂ&#x2022; IÂ&#x2022; POTPU

HYBRID Â&#x2022; &ORDÂ&#x2022; 4RANSITÂ&#x2022; %CO"LUEÂ&#x2022; (YBRID Â&#x2022; )VECOÂ&#x2022; $AILY Â&#x2022; 2ENAULTÂ&#x2022; -ASTERÂ&#x2022; TEÂ&#x2022; 6OLKSWSAGENÂ&#x2022; 4Â&#x2022; 0OBJEDUÂ&#x2022;JEÂ&#x2022;ODNIOÂ&#x2022;&ORDÂ&#x2022;Â&#x2022;SÂ&#x2022;DVAÂ&#x2022;NAJBOLJEÂ&#x2022;PLASIRA NAÂ&#x2022;MODELAÂ&#x2022;PRIÂ&#x2022;Â&#x2021;EMUÂ&#x2022;JEÂ&#x2022;NAJVIlEÂ&#x2022;IMAOÂ&#x2022;&ORDÂ&#x2022;4RAN SITÂ&#x2022; #USTOMÂ&#x2022; IÂ&#x2022; NJEGOVAÂ&#x2022; DVAÂ&#x2022; HIBRIDNAÂ&#x2022; RJElENJA Â&#x2022; PLUG INÂ&#x2022;HIBRIDÂ&#x2022;TEÂ&#x2022;%CO"LUEÂ&#x2022;HIBRID 5Â&#x2022;KATEGORIJIÂ&#x2022;PICK UPOVAÂ&#x2022;NATJECALIÂ&#x2022;SUÂ&#x2022;SEÂ&#x2022;&ORDÂ&#x2022; 2ANGER Â&#x2022;-ITSUBISHIÂ&#x2022;, Â&#x2022;.ISSANÂ&#x2022;.AVARA Â&#x2022;2E NAULTÂ&#x2022;!LASKANÂ&#x2022;IÂ&#x2022;4OYOTAÂ&#x2022;(ILUXÂ&#x2022;.AKONÂ&#x2022;GRUPÂ&#x2022;NOGÂ&#x2022; TESTIRANJAÂ&#x2022; UÂ&#x2022; dVEDSKOJ Â&#x2022; nIRIÂ&#x2022; JEÂ&#x2022; NAJVIlEÂ&#x2022; BODOVAÂ&#x2022; DODIJELIOÂ&#x2022; &ORDÂ&#x2022; 2ANGERUÂ&#x2022; KOJIÂ&#x2022; JEÂ&#x2022; SAMOÂ&#x2022; ZAOKRU nIOÂ&#x2022;OVOGODIlNJIÂ&#x2022;&ORDOVÂ&#x2022;USPJEHÂ&#x2022;UÂ&#x2022;PODRUÂ&#x2021;JUÂ&#x2022;LA KIHÂ&#x2022;GOSPODARSKIHÂ&#x2022;VOZILA

S "ENZÂ&#x2022;!CTROS Â&#x2022;&ORDÂ&#x2022; BRID3Â&#x2022;IÂ&#x2022;&ORDÂ&#x2022;2ANGER NOÂ&#x2022; DIGITALNIÂ&#x2022; KOKPITÂ&#x2022; TEÂ&#x2022; UNAPRIJEÂ&#x152;ENIÂ&#x2022; PREDIKTIVNIÂ&#x2022; TEMPOMAT 5Â&#x2022; IZBORUÂ&#x2022; ZAÂ&#x2022; )NTERNATIONALÂ&#x2022; 6ANÂ&#x2022; OFÂ&#x2022; THEÂ&#x2022; 9EARÂ&#x2022; Â&#x2022; BILOÂ&#x2022; JEÂ&#x2022; Â&#x2021;AKÂ&#x2022; Â&#x2022; KANDIDATAÂ&#x2022; lTOÂ&#x2022; JEÂ&#x2022; PRVIMÂ&#x2022; KRUGOMÂ&#x2022;GLASOVANJAÂ&#x2022;SMANJENOÂ&#x2022;NAÂ&#x2022;lESTÂ&#x2022;5Â&#x2022;UnIÂ&#x2022;IZ BORÂ&#x2022;SUÂ&#x2022;UlLIÂ&#x2022;&IATÂ&#x2022;$UCATO Â&#x2022;&ORDÂ&#x2022;4RANSITÂ&#x2022;#USTOMÂ&#x2022;

4AKOÂ&#x152;ER Â&#x2022; )NTERNATIONALÂ&#x2022; 4RUCKÂ&#x2022; OFÂ&#x2022; THEÂ&#x2022; 9EARÂ&#x2022; nIRIÂ&#x2022;DODIJELIOÂ&#x2022;JEÂ&#x2022;IÂ&#x2022;4RUCKÂ&#x2022;)NNOVATIONÂ&#x2022;!WARDÂ&#x2022;KOJAÂ&#x2022; JEÂ&#x2022;PRIPALAÂ&#x2022;(YUNDAIJUÂ&#x2022;ZAÂ&#x2022;NJIHOVÂ&#x2022;(YDROGENÂ&#x2022;-OBI LITYÂ&#x2022;0ROJECTÂ&#x2022;UÂ&#x2022;dVICARSKOJÂ&#x2022;GDJEÂ&#x2022;Â&#x2026;EÂ&#x2022;SEÂ&#x2022;NAÂ&#x2022;CESTA MAÂ&#x2022;SLJEDEÂ&#x2026;EÂ&#x2022;GODINEÂ&#x2022;NAÂ&#x2026;IÂ&#x2022;Â&#x2022;(Â&#x2022;8#IENTÂ&#x2022;FU EL CELLÂ&#x2022;KAMIONAÂ&#x2022;POGONJENIHÂ&#x2022;VODIKOM

dozvoljava lagano kretanje bez habanja dok integrirani primarni retarder snage 350kW omoguÄ&#x2021;uje usporavanje pri niskim putnim brzinama. Stalni prednji pogon s dodatnim reduktorom u kombinaciji sa straĹžnjim zraÄ?nim ovjesom vrlo su rijetki u ĹĄumarskom vozilu pa ostala bogata oprema skoro pa pada u drugi plan.

0ALFINGERÂ&#x2022;%PSILONÂ&#x2022;Â&#x2022;DIZALICAÂ&#x2022;NAÂ&#x2022; TEGLJAÂ&#x2021;UÂ&#x2022;Â&#x2022;PoduzeÄ&#x2021;u SpaÄ?va d.d. isporuÄ?ena je druga ĹĄumarska â&#x20AC;&#x17E;kompozicijaâ&#x20AC;? s Palfinger Epsilon dizalicom S260L87 dohvata 8,7 m na tegljaÄ?u i PK poluprikolica PPSM32 bruto mase 32 t. Dizalica je ugraÄ&#x2018;ena na tegljaÄ? MAN TGS 33.460 6Ă&#x2014;4. S kamionom je isporuÄ?ena PK ĹĄumarska poluprikolica PPSM32 s dvije osovine od

C O M

.

H R

10 t, zraÄ?ni ovjes i disk koÄ?nice.

6 2019]

PROSINAC DECEMBER 2019.M I N E R A L

[ -INERAL'2!$.*!

.

Ford Transit Custom nudi se u izvedbama s plug-in i mild hibridnim pogonima


MAN MOTORI D08 GOSPODARSKA VOZILA

.OVOSTI•ZA• NAJMANJE BAVARCI SU SVOJA DVA NAJMANJA MODELA TGL I TGM MODERNIZIRALI S UNAPRIJEĐENIM D08 MOTORIMA TE NOVOSTIMA U PONUDI OPREME TEKST

Boštjan Paušer

-

ODEL•4',•U•-!. OVOJ•PONUDI•POKRI VA•RASPON•OD• •DO••TONA•NAJVE …E•DOPUlTENE•MASE•I•ODLIKUJE•SE•VE LIKOM• NOSIVOl…U• BUDU…I• DA• MASA• KAMIONA• U• NAJLAKlOJ•IZVEDBI•IZNOSI•TEK• •TONE•:A•POGON• SE• KORISTE• • I• CILINDRI‡NI• MOTORI • RU‡NI• MJE NJA‡• SA• lEST• BRZINA• JE• SERIJA• DOK• OPCIJSKI• AU

FOTO

Boštjan Paušer, MAN

TOMATIZIRANI•MJENJA‡•TAKOŒER•IMA•lEST•STUPNJE VA•PRIJENOSA 4'-• SPADA• U• SREDNJU• KATEGORIJU • lTO• ZNA ‡I• DA• JE• NJEGOVA• NAJVE…A• DOPUlTENA• MASA• IZ MEŒU• • I• • TONA • A• OSIM• DVOOSOVINSKIH• SE• NUDE•I•TROOSOVINSKE•IZVEDBE•U•KONFIGURACIJI•X• I•X•-OTORI•SU• CILINDRI‡NI •I•OVDJE•SERIJSKI•RU

‡NI•MJENJA‡•IMA•lEST•BRZINA•DOK•OPCIJSKI•AUTO MATIZIRANI•4IP-ATIC•MJENJA‡•IMA••STUPNJEVA

/BNOVLJENI•$•MOTOR .AJVE…E•NOVOSTI•SU•KOD•$•OBITELJI•MOTO RA•KOJI•SE•NUDE•U•IZVEDBAMA•SA•‡ETIRI•CILINDRA• OBUJMA• •LITARA•SNAGA• ••I••+3 • TE• SA• lEST• CILINDARA• OBUJMA• • LITARA• SNAGA•

TGL pokriva raspon između 3,5 i 12 tona najveće dopuštene mase i nudi se sa četverocilindričnim ili šesterocilindričnim motorima

 P R O S I N A C D E C E M B E R 2 0 1 9 .

[ 6 2019

-INERAL'2!$.*!]


U TGM izvedbama s najvećom dopuštenom masom iznad 18 tona elektrohidraulički sustav olakšava okretanja upravljača te nudi aktivno zadržavanje kamiona u voznoj traci

 ••I••+3 •-OTORI•NE•KORISTE•POVRAT• ISPUlNIH•PLINOVA•%'2 •VE…•SAMO•3#2•KATA LIZATOR •A•U•NAJNOVIJOJ•IZVEDBI•ISPUNJAVAJU•%URO• D• BEZ• PROMJENA• U• SNAZI• 3• DRUGE• STRANE• JE•

POVE…ANA•ROBUSNOST•ODNOSNO•PRODULJEN•nIVOT NI•VIJEK•MOTORA•TE•SMANJENA•POTROlNJA•GORIVA 5NAPRIJEŒEN•JE•SUSTAV•FILTRIRANJA•GORIVA•GDJE• JE•UGRAŒEN•PREDFILTER•ODMAH•NA•IZLAZU•IZ•SPRE

MNIKA•‡IME•JE•OSIGURANA•VE…A•POUZDANOST•MO TORA •PRODULJEN•VIJEK•TRAJANJA•GLAVNOG•FILTERA•GO RIVA•TE•OLAKlAN•RAD•MOTORA•PRI•HLADNOM•STARTU

0AMETNE•KOMPONENTE -OTOR•JE •PO•UZORU•NA•VE…U•BRA…U •DOBIO•PA METNE•KOMPONENTE•KOJE•POMAnU•U•SMANJENJU• POTROlNJE•GORIVA•DO•JEDAN•POSTO•4ZV•,).•AL TERNATOR•UKLJU‡UJE•SE•KADA•JE•MOTOR•MANJE•OP TERE…EN •NPR•PRI•VOnNJI•NIZBRDO•ILI•U•KRSTARENJU• DOK• %33• %NERGY• 3AVING• 3YSTEM • NA• SLI‡AN• NA‡IN•UPRAVLJA•RADOM•KOMPRESORA•ZA•ZRAK•$O

0ONUDA•MOTORA•$ Motor

D0834

Broj cilindara Obujam (l)

D08

4

6

4,6

6,9

Naj. snaga (kW/KS)

118/160

140/190

162/220

118/160

140/190

162/220

Pri (o/min)

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

600

750

850

600

750

850

Naj. okr. moment (Nm)

1.000-1.850 1.200-1.750 1.300-1.800 1.000-1.850 1.200-1.750 1.300-1.800 cca. 485 kg

cca. 485 kg

Naj. snaga motorne kočnice (kW)

70

70

Naj. snaga EVB motorne kočnice (kW)

110

110

6 2019]

C O M

. PROSINAC DECEMBER 2019.M I N E R A L

[ -INERAL'2!$.*!

.

Masa motora

H R

Pri (o/min)


MAN MOTORI D08 GOSPODARSKA VOZILA

Pametne komponente poput alternatora i kompresora zraka aktiviraju se kada je potreba za snagom najmanja i na taj način pomažu smanjiti potrošnju goriva

DATNA• PREDNOST• KOD• ODRnAVANJA• JE• PRODUnENI• INTERVAL•ZAMJENE•ULJA•S••NA••MJESECI

6E…A•UDOBNOST•VOnNJE -ODELI• SU• DOBILI• JOl• NEKE• PROMJENE• KOJIMA• SE•PRIJE•SVEGA•POVE…AVA•UDOBNOST•VOZA‡A•ZA• VRIJEME•BORAVKA•U•KABINI•ODNOSNO•TIJEKOM•VO nNJE• 0RODULJENE• SPAVA…E• KABINE• ,• I• 8,• NOVE• MODELSKE• GODINE• MOGU…E• JE• OPREMITI• STAKLE NIM•KROVNIM•OTVOROM•lTO•U•UNUTRAlNJOST•DOVO DI•VIlE•SVJETLA *Ol• DVIJE• NOVOSTI • KOJE• OD• PRIJE• POZ•NAJEMO• KOD• VE…IH• MODELA • SAD• SE• NUDE• I• ZA• MODEL• 4'-•U•IZVEDBAMA•PREKO••TONA•NAJVE…E•DO PUlTENE•MASE•#OMFORT3TEERING•SUSTAV•UZ•PO MO…• ELEKTROMOTORA• OSIGURAVA• DODATNI• OKRET NI•MOMENT•UPRAVLJA‡KOG•SUSTAVA•lTO•ZNA‡I•DA• JE• OKRETANJE• UPRAVLJA‡A• PRI• MANJIM• BRZINAMA• PUNO•MANJE•NAPORNO•DOK•JE•PRI•VE…IM•BRZINA MA•LAKlE•ODRnAVANJE•SMJERA•ODNOSNO•POZICIJE• KAMIONA•U•VOZNOJ•TRACI 4AKOŒER •,ANE•2ETURN•!SSIST•,2! •POVE…A VA•RAZINU•AKTIVNE•SIGURNOSTI•I•DOPUNJUJE•#OM FORT3TEERING•BUDU…I•DA•AKTIVNO•NADZIRE•PROCES• UPRAVLJANJA• I• AUTOMATSKI• ZAKRE…E• UPRAVLJA‡• TE•

 P R O S I N A C D E C E M B E R 2 0 1 9 .

ZADRnAVA•KAMION•UNUTAR•VOZNE•TRAKE•U•SLU‡AJU• DA•VOZA‡•NIJE•DOVOLJNO•PAnLJIV

-OTOR•IZNENAŒUJE••ODZIVOM 5• -’NCHENU• SMO• ISPROBALI• UNAPRIJEŒENI• $• MOTOR• U• OBJE• IZVEDBE • ‡ETVEROCILINDRI‡ NI• U• MODELU• 4',• TE• lESTEROCILINDRI‡NI• U• MO DELU•4'-•PRI•‡EMU•SU•U•OBA•SLU‡AJA•MODELI• BILI•OPREMLJENI•AUTOMATIZIRANIM•MJENJA‡IMA•SA• lEST• ODNOSNO• • STUPNJEVA • +AMIONE• SMO•

VOZILI• S• DJELOMI‡NIM• I• PUNIM• OPTERE…ENJEM• I• U•OBA•SLU‡AJA•NAS•JE•ODUlEVIO•ODZIV•MOTORA 0RI•KRETANJU•IZ•MJESTA•I•UBRZANJU•OBA•MOTO RA•NUDE•VELIKU•SNAGU•–•VOZA‡•IMA•OSJE…AJ•DA• VOZI•PUNO•SNAnNIJE•MOTORE•NEGO•lTO•JE•U•STVARI• SLU‡AJ•/DZIV•JE•TAKOŒER•JAKO•DOBAR•PRI•NISKIM• OKRETAJIMA•MOTORA•PA•JE•VOnNJA•VRLO•UGODNA•TE• SE• KAMION• VRLO• DOBRO• SNALAZI• U• DINAMI‡NOM• GRADSKOM•PROMETU•DOK•JE•IZVAN•GRADA•I•NA•AU TOCESTI•VOnNJA•UGODNO•TIHA•I•UDOBNA•

04/•ZA•4'% Najmanji član MAN obitelji – dostavnjak TGE sada je moguće opremiti PTO izvodom za pogon hidraulične pumpe. To znači da se ova vozila sada mogu opremiti posebnim nadogradnjama poput navlakača za kontejnere, dizalice te oprema za zimske službe uklju-

čujući hidraulički upravljane ralice za snijeg. Ta su rješenja idealna za komunalna poduzeća koja rade u gradskim središtima i trebaju manja višenamjenska vozila koja su k tome bitno jeftinija od malih kamiona.

[ 6 2019

-INERAL'2!$.*!]


www.mineral.com.hr r lette s w e N

STRUÄ&#x152;NE INFORMACIJE Ä&#x152;ITAJTE I NA WEB STRANICI

 GODINA XXIII BROJ127 SRPANJ JULY 2019.

STRUÄ&#x152;NI Ä&#x152;ASOPIS ZA GRADITELJSTVO, STROJEVE I OPREMU

02/*%+4

Od kamenoloma do luksuznog hotela

PRETPLATITE SE !

).4%26*5

Oliver KumriÄ&#x2021;, predsjednik Uprave Instituta IGH d.d.

GODIĹ NJA PRETPLATA NA TISKANO IZDANJE MAGAZINA

Business Media Croatia d.o.o. Savska cesta 182, Zagreb T: +385 1 6311 800 E: mineral@bmcroatia.hr

CIJENA ZA HRVATSKU:

250 kn (ukljuÄ?ena poĹĄtarina i PDV) KONTAKT ZA PRETPLATE T:

+385-1-6311 800

suzana.kovacic@bmcroatia.hr

M I N E R A L

.

C O M

.

H R


Profile for bmcroatia

Mineral 130  

Stručni magazin Mineral namijenjen je stručnoj javnosti koja djeluje na području eksploatacije i prerade mineralnih sirovina, graditeljstva...

Mineral 130  

Stručni magazin Mineral namijenjen je stručnoj javnosti koja djeluje na području eksploatacije i prerade mineralnih sirovina, graditeljstva...

Profile for bmcroatia
Advertisement