Page 1

2018

GODINA XXII BROJ 122 RUJAN SEPTEMBER 2018.

4

%-)3)*3+%•./2-%

EU Stage V – krajnji domet u razvoju dizel motora?

#%34/'2!$.*!

Recikliranje asfalta upjenjenim bitumenom M I N E R A L

.

C O M

.

H R


Telehandler

Sennebogen 355EMHWHOHVNRSVNLXWRYDULYDĂ? / stroj za manipulaciju, kojeg je teĹĄko XVSRUHGLWLVELORNRMLPGUXJLPVOLĂ?QLP strojem - on je zapravo postao kategorija za sebe, postavivĹĄi potpuno nove standarde po pitanju udobnosti, ergonomije, upravljanja, SUHJOHGQRVWLĂ?LWDYRJUDGQRJSRGUXĂ?MDWH ÍĽHNVLELOQRVWLSULPMHQH Ă?DNLXQDM]DKWMHYQLMLP poslovima. 6HQQHERJHQ(SUXĹ€D NRPELQDFLMXQDMEROMLK NDUDNWHULVWLNDNODVLĂ?QRJ WHOHVNRSLNDLXWRYDULYDĂ?D QDNRWDĂ?LPD


CAT MASTI ®

www.teknoxgroup.com

PROBAJTE NAJBOLJU KVALITETU I OTKRIJTE RAZLIKU!

%CVs'ZVTGOG#RRNKECVKQP)TGCUG %CVs2TKOG#RRNKECVKQP)TGCUG %CVs7VKNKV[)TGCUG

Teknoxgroup Hrvatska d.o.o. 10000 Zagreb 21204 Dugopolje - Split 4CFPKìMCEGUVC 5X.GQRQNFC/CPFKèC# 

8KFLGXÄ«KFCVTÅ€KÄ«PKDTGPFQXKPKUWWURLGNKRTWÅ€KVKFQXQNLPW\CÄ«VKVWWPCÄ«KOK\W\GVPQ \CJVLGXPKORTKOLGPCOC%CVGTRKNNCTLGRTQLGMVKTCQOCUVKURGEKLCNPQ\C\CÄ«VKVWK RTQFWÅ€GPLGXKLGMC%CVsQRTGOGWPCLVGÅ€KORTKOLGPCOC

31000 Osijek 5X.GQRQNFC/CPFKèC\ 

51215 Kastav - Rijeka Ä¿GIQVK 


IMPRESSUM SADRŽAJ

3ADRnAJ 6

RUJAN SEPTEMBER 2018.

Vijesti

26 TOP 100 Najveće tvrtke u Hrvatskoj u 2017. u

14 Cestogradnja

sektoru proizvodnje

Recikliranje asfalta

građevinskih materijala -

upjenjenim bitumenom

20 Emisijske norme EU Stage V – krajnji domet

ispravak

 #%34/'2!$.*! Recikliranje asfalta upjenjenim bitumenom

u razvoju dizel motora?

28 Sennebogen Sennebogen 355E Potpuno drukčiji od drugih

31 JCB JCB 19C-I E-TEC - prviJCB mini-rovokopač na električni pogon

%MISIJSKE•NORME EU Stage V – krajnji domet u razvoju dizel motora?

32 Kleemann Nova mobilna sita Mobiscreen EVO iz Kleemanna34 Caterpillar

3ENNEBOGEN

Novi Caterpillar strojevi

Sennebogen 355E - Potpuno drukčiji od drugih

za AMM iz Vinkovaca36 Iveco Stralis X-Way AD340X42Z Automješalica po mjeri

*#" JCB 19C-I E-TEC - prvi JCB mini-rovokopač na električni pogonRUJAN SEPTEMBER 2018.

42 Schmitz Cargobull Novosti za IAA 2018

[ 4 2018

]


)MPRESSUM -).%2!, stručni časopis za područje rudarstva i graditeljstva

Nakladnik Business Media Croatia d.o.o. Savska cesta 182 10000 Zagreb, Hrvatska tel: +385 01 6311-800 fax: +385 01 6311-810 e-mail: mineral@bmcroatia.hr www.bmcroatia.hr www.mineral.com.hr Glavni urednik Nenad Žunec, dipl. ing. Izvršni urednik Goran Vrga, dipl. ing. e-mail: mineral@bmcroatia.hr Voditelj produkcije i distribucije Cvjetka Špralja Šakić, dipl. oec. Tajništvo i pretplata Suzana Kovačić Grafička obrada Business Media Croatia Tisak Horvat -Tisak d.o.o. Autori osobno snose odgovornost za objavljeni sadržaj svojih članaka. Stajališta autora nisu ujedno i stajališta uredništva i stručnog kolegija časopisa. Rukopisi, slike i ostala dokumentacija se ne vraćaju. Kompletni objavljeni materijali ne mogu se koristiti u druge svrhe ili objave bez suglasnosti izdavača.

2018

ISSN 1331 - 3797

GODINA XXII BROJ 122 RUJAN SEPTEMBER 2018.

4

%-)3)*3+%•./2-%#ATERPILLAR

Nova mobilna sita Mobiscreen EVO iz Kleemanna

Novi Caterpillar strojevi za AMM iz Vinkovaca

)VECO•3TRALIS•8 7AY• !$8:

.+LEEMANN

C O MH R

EU Stage V – krajnji domet u razvoju dizel motora?

Automješalica po mjeri #%34/'2!$.*!

M I N E R A L

[

4 2018

]

RUJAN SEPTEMBER 2018.

.

C O M

.

H RM I N E R A L

.

Recikliranje asfalta upjenjenim bitumenom


VIJESTI

6IJESTI 3TRATElKO•PARTNERSTVO•*OHN•$EE REA•I•7ACKER•.EUSONA••John Deere i Wacker Neuson sklopili su strateĹĄko partnerstvo kroz koje će plasirati kompaktne rovokopaÄ?e na rastuća trĹžiĹĄta Kine, jugoistoÄ?ne Azije i Oceanije. Modele radne mase od 1,7 do 7,5 tona, konstruirane specijalno za dotiÄ?na trĹžiĹĄta, proizvodit će preteĹžno Wacker Neuson u svojoj tvornici Pinghu u Kini, a prodaja pod markom John Deere i servisna podrĹĄka bit će organizirani putem njihove dobro razgranate prodajno-servisne mreĹže. Prvi strojevi bi trebali izaći na trĹžiĹĄte poÄ?etkom 2019., a ugovor podrazumijeva petogodiĹĄnju suradnju s mogućnoťću produljivanja na jednaka petogodiĹĄnja razdoblja.

.AGRADA•"AUME•ZA•INOVACIJE•• Kako bi promovirala nove inovativne tehnologije, Bauma dodjeljuje, po 12. put, nagradu za inovacije. Ceremonija dodijele bit će na Baumi 2019., od 8.-14. 4., gdje će se nagraditi pionirski razvoj, odrĹžive procese i dizajn. Sudjelovati u natjeÄ?aju mogu svi izlagaÄ?i, ali i istraĹživaÄ?ki instituti, fakulteti, razvojne kompanije i sliÄ?no. NatjeÄ?aj je podijeljen u pet kategorija: strojevi, komponente i digitalni sistemi, gradnja, metode i procesi, znanost i istraĹživanje, dizajn komponenti – kategorija koja će u poÄ?etku pokrivati i podruÄ?je digitalnih sustava. MeÄ‘unarodni Ĺžiri koji Ä?ine predstavnici industrije, znanosti i medija odabrat će po tri inovacije u kategoriji.RUJAN SEPTEMBER 2018.

-OST•KOPNO• •OTOK• tIOVO•SVE‡ANO• PUlTEN•U•PROMET Jedan od najznaÄ?ajnijih infrastrukturnih projekata u Hrvatskoj, novi most koji spaja grad Trogir sa ÄŒiovom, napokon je dovrĹĄen i sveÄ?ano puĹĄten u promet 17. srpnja 2018. RijeÄ? je o pokretnom grednom mostu sa Ä?eliÄ?nim rasponskim sklopom, ukupne duljine 546,34 metra, odnosno 1.818 metara s ukupnom duljinom pristupnih prometnica. Ĺ irina kolnika je 7,1 metara (2x3,25 + 2x0,3), a korisna ĹĄirina mosta iznosi 12,0 metara. Ĺ irina pjeĹĄaÄ?kih i biciklistiÄ?kih staza je 2,45 metara obostrano. Izgradnjom mosta kopno – otok ÄŒiovo omogućena je bolja dostupnost otoka ÄŒiova, naroÄ?ito u vrijeme turistiÄ?ke sezone, poboljĹĄana je veza prema zraÄ?noj luci i mreĹži autocesta, a prometno je rasterećena povijesna jezgra grada Trogira koja je pod zaĹĄtitom UNESCO-a. Gusti automobilski i teretni promet na do sada jedinoj vezi izmeÄ‘u otoka ÄŒiova i kopna izazivao je nesnosne guĹžve u ĹĄirem okruĹženju, ugroĹžavao sigurnost svih sudionika, ali i spomenutu povijesnu jezgru grada Trogira. Projekt vrijedan viĹĄe od 207 milijuna kuna, od Ä?ega je 85% sufinancirala Europska unija, obuhvaća i izgradnju pristupnih i spojnih cesta u duljini 3,5 kilometara te rekonstrukciju postojećih cesta u duljini od 10 kilometara. SveÄ?anom otvorenju mosta ÄŒiovo prisustvovali su predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, ministri Predrag Ĺ tromar, Darko Horvat, Gabrijela Ĺ˝alac i Lovro KuĹĄÄ?ević, Ĺžupan Splitsko-dalmatinske Ĺžupanije BlaĹženko Boban, zamjenik gradonaÄ?elnika Splita Nino Vela, gradonaÄ?elnik Trogira Ante Bilić, saborski zastupnici te brojni graÄ‘ani Trogira i ÄŒiova, koji su s oduĹĄevljenjem doÄ?ekali dovrĹĄetak ove za njih iznimno vaĹžne prometnice. Nakon viĹĄe desetljeća najava i obećanja, izgradnja novog mosta do ÄŒiova napokon je zapoÄ?ela 2015. godine, ali ni tada nije sve proĹĄlo glatko. Realizaciju projekta su usporili brojni izazovi i problemi. Najprije su morali biti provedeni naknadni geomehaniÄ?ki istraĹžni radovi jer je utvrÄ‘eno da temeljno tlo ne moĹže podnijeti teĹžinu mosta i promijenjena je tehnologija gradnje. Zatim je doĹĄlo do poteĹĄkoća oko izrade Ä?eliÄ?ne konstrukcije mosta, koju je glavni izvoÄ‘aÄ? radova Viadukt povjerio podizvoÄ‘aÄ?u - makedonskoj tvrtki Iskra iz Kumanova. Redovitom kontrolom kvalitete utvrÄ‘eni su odreÄ‘eni problemi sa zavarenim spojevima već dovrĹĄenih sekcija, ali Iskra je potom zapala i u ozbiljne financijske probleme te obustavila proizvodnju. IsporuÄ?ena je pribliĹžno tek jedna trećina konstrukcije, a Viadukt je morao promijeniti dobavljaÄ?a. Novi ugovori su sklopljeni sa slavonskobrodskim Ä?urom Ä?akovićem, koji je preuzeo izradu većeg preostalog dijela Ä?eliÄ?ne konstrukcije, ukljuÄ?ujući i najzahtjevnije pokretne dijelove mosta, te tvrtkom ZM Vikom (proizvodna jedinica unutar Zagreb MontaĹža Grupe). TakoÄ‘er, dio posla je tada trebao obaviti i Brodosplit, meÄ‘utim, realizacija je zapela negdje u tim vrlo sloĹženim meÄ‘usobnim poslovnim odnosima glavnog izvoÄ‘aÄ?a i podizvoÄ‘aÄ?a. U meÄ‘uvremenu je i Viadukt zapao u financijske probleme te su Hrvatske ceste u oĹžujku 2017. raskinule ugovor s tom tvrtkom i raspisale novi natjeÄ?aj na kojem su za nastavak radova odabrale zajednicu ponuditelja Poduzeće za ceste Split i Strabag. A oni su ponovo u posao uveli Brodosplit kao svog podizvoÄ‘aÄ?a, koji je na kraju i preuzeo djelomiÄ?no dovrĹĄene dijelove Ä?eliÄ?ne konstrukcije iz Slavonskog Broda i Ĺ ibenika te dovrĹĄio posao.

[ 4 2018

]


:!'2%"••• ••• 

):,/e"!• '2!y%6).3+%• -%(!.):!#)*% • /02%-%

6/:),!•)• 25$!2346! .!*!6,*5*%• 3!*!-

02!4%r)• 02/'2!-• ):,/e"% 4EMATSKI•• OKRUGLI•STOLOVI• 4RnIlNE•ANALIZE•• TRENDOVI )NVESTICIJE••• POSLOVNI•MODELI :AKONODAVSTVO•U• PRAKSI

0REZENTACIJE .OVE•TEHNOLOGIJE•I• RAZVOJ•GRAÂŒ•STROJEVA• I•OPREME 4RENDOVI•I•RAZVOJ•U• OPLEMENJIVANJU•MIN SIROVINA 'OSPODARSKA•• VOZILA

*) ) !# + •,/ ! .


VIJESTI

6IJESTI $VA•TUNELA•I•GARAnA•ISPOD•PARKA•DR•&• 4UÂŒMANA•U•:AGREBU• Prema planu zagrebaÄ?ke gradske uprave, ulicu Grada Mainza s prilazom Gjure DeĹželića i Jagićevom spajat će dva tunela ispod parka dr. Franje TuÄ‘mana. Projektom će se omogućiti prometovanje vozila sa zapada na istok. Prema studiji Prometnog fakulteta tuneli će biti dugi 590 i 340 metara, sa ĹĄirinom od 7 metara za dvije prometne trake, a njihova izgradnja bi potpuno promijenila prometovanje oko samog Parka. Oba tunela koristila bi istu ulaznu rampu duĹžine 107 metara iz ulice Grada Mainza, a odvajanje tunelskih cijevi planira se ispod trga Francuske Republike. Osim tunela u planu je izgradnja i podzemne garaĹže, a za oba posla Grad traĹži poduzeće koje će izraditi projektno – tehniÄ?ku dokumentaciju prema smjernicama Studije za koju će izdvojiti 400 tisuća kuna.RUJAN SEPTEMBER 2018.

6OLVO•#%•POVEÂ…AO•PRODAJU•U•DRUGOM• KVARTALU•ZA• Kombinacija konkurentnih proizvoda i velike potraĹžnje na većini trĹžiĹĄta zasluĹžna je za odliÄ?ne rezultate koje je Volvo Construction Equipment (Volvo CE) ostvario u drugom kvartalu 2018. Prodaja je narasla gotovo za trećinu, tj. 32% je veća u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine. Istovremeno, oĹĄtrija kontrola troĹĄkova rezultirala je snaĹžnim poboljĹĄanjem profitabilnosti. U drugom kvartalu 2018. zabiljeĹžen je i porast primljenih narudĹžbi za 41%, dok su isporuke u tom razdoblju porasle za 38%, na 24.108 strojeva. Ulaz narudĹžbi u Kini je bio osobito snaĹžan, s porastom od 72%, potaknut povećanom potraĹžnjom za SDLG utovarivaÄ?ima na kotaÄ?ima te SDLG i Volvo rovokopaÄ?ima. Od poÄ?etka godine, Europa je porasla 8%, Sjeverna Amerika za 17% i JuĹžna Amerika za 28%. Azija (bez Kine) je narasla 19%, dok kinesko trĹžiĹĄte nastavlja svoj snaĹžni razvoj, s porastom od 47%.

[ 4 2018

]


0+•NADOGRADNJA•ZA•-AKSIMA • TRGOVINU••••Tvrtka Maksima-trgovina

'LOBALNI•RAST• PRODAJE• GRAŒEVINSKE• OPREME

iz Brdovca obnovila je svoju mehanizaciju s PK nadogradnjom na kamionu MAN TGM 18.290 4Ă—2. Kamionsku nadogradnju izvela je tvrtka PK-Palfinger Kran iz Rijeke. RijeÄ? je o Palfinger dizalici PK 17.001 SLD3 s tri hidrauliÄ?na produĹžetka, dohvata 10,4 m i tovarnom sanduku unutarnjih dimenzija 5.400x2.480x800 mm. Maksima-trgovina djeluje od 2000. godine i prvenstveno se bavi trgovinom graÄ‘evinskim materijalom.

Prema istraĹživanjima trĹžiĹĄta, u odnosu na 2017. godinu koja je zabiljeĹžila rast od 27%, ove se godine oÄ?ekuje 12% porasta u prodaji graÄ‘evinskih strojeva, i to na globalnoj razini. Takav porast znaÄ?it će jednu milijardu prodanih jedinica u 2018. godini odnosno 87 milijardi eura. U Kini, prodaja opreme za zemljane radove mogla bi u ovoj godini porasti za 31%, Ä?ime Kina postaje najveće trĹžiĹĄte graÄ‘evinske opreme na svijetu, s proĹĄlogodiĹĄnjim nevjerojatnim rastom od 81%. U Indiji se takoÄ‘er oÄ?ekuje dvoznamenkasti porast, u Sjevernoj Americi onaj od 13%, a Europa ih slijedi u stopu. Jedino trĹžiĹĄte na kojem se ne oÄ?ekuje povećanje potraĹžnje je Japan, ostat će na svojih uobiÄ?ajenih 60.000 prodanih jedinica godiĹĄnje.

WA470-8 UUTOVARIVAČ OVV RIV Č

SNAGA MOTORA 204 kW / 273 HP OPERATIVNA TEŽINA 24.170 - 25.670 kg KAPACITET KORPE 4,1 - 6,0 m³ Svestrani radni stroj

C O M

.

www.kuhn.hr

[

4 2018

]

.

Kuhn - Hrvatska d.o.o. ¡ HR-10000 Zagreb, Rakitnica 4 Tel.: 00385 1 2407522 ¡ Fax: 00385 1 2407504 ¡ kuhn-hrvatska@zg.htnet.hr

RUJAN SEPTEMBER 2018.M I N E R A L

- Hrvatska d.o.o.

H R

Novi Komatsu WA470-8 utovarivac nudi izvanrednu kombinaciju stabilnosti, maksimalne snage i vucne sposobnosti. Vrlo svestran, njegova redizajnirana Komatsu korpa i novi nacin rada E-light u kombinacijij znacajno povecavaju operativnu udobnost, povecanu produktivnost i smanjenje potroĹĄnje goriva.


VIJESTI

6IJESTI -OGUÂ…A•ODGODA•IZGRADNJE•+ARAVANKE•••• Za izgradnju druge tunelske cijevi Karavanke, Slovenski je DARS za izvoÄ‘aÄ?a radova izabrao tursko poduzeće Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticare. Turski izvoÄ‘aÄ? s ponudom od 89,3 mil. eura, bio je najjeftiniji od devet ponuÄ‘aÄ?a a zanimljivo je da je vrijednost projekta – izgradnja tunela i ureÄ‘enje potrebnog dijela autoceste procijenjena na 151,6 milijuna eura, od Ä?ega 121,5 milijuna za graÄ‘evinske radove. Nova tunelska cijev na slovenskoj strani bit će duga 3.546 metara a dio autoceste 620 metara, za Ä?iju će izgradnju biti potrebno pet godina. MeÄ‘utim, poÄ?etak gradnje na tom najprometnijem graniÄ?nom prijelazu Slovenija – Austrija, moĹžda će kasniti radi revizijskih zahtjeva koje su uputile tri tvrtke, navodno tvrdeći da je tursko poduzeće proĹĄlo s dampinĹĄkom cijenom, koja je za oko 15 milijuna eura niĹža od njihove. Reviziju natjeÄ?ajne dokumentacije zatraĹžili su slovenski Kolektor CGP, bosansko-hercegovaÄ?ki Euro-Asfalt, koji je već izveo veće radove na slovenskim cestama, te Gorenjska gradbena druĹžba (GGD). Asfinag, koji upravlja cestama u Austriji, za izgradnju svojih 9 kilometara tunela sklopio je ugovor s austrijskim poduzećem Swietelsky, no izgradnja i tog dijela bi mogla biti odgoÄ‘ena dok se ne rijeĹĄi situacija na slovenskoj strani. Dobitnik natjeÄ?aja Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticare, kojem bi ovo bio prvi veliki posao u Sloveniji, odbacuje optuĹžbe te tvrdi da će radovi biti obavljeni u skladu sa slovenskim i europskim zakonima. Tunel Karavanke dug je 7.864 metara i otvoren je 1991. godine a Slovenija i Austrija su zajedniÄ?ki odluÄ?ile ući u ovu investiciju kako bi se smanjio broj nesreća i rasteretila opterećenost postojeće tunelske cijevi.

 R U J A N S E P T E M B E R 2 0 1 8 .

0ODUZEÂ…E•ZA•CESTE•3PLIT•PREUZELO•DVA• +OMATSU•ROVOKOPA‡A ZraÄ?na luka Dubrovnik potpisala je s predstavnicima tvrtki Poduzeće za ceste Split, Strabag AG i Elektrocentar Petek ugovor o izvoÄ‘enju radova na izgradnji infrastrukture ZraÄ?ne luke Dubrovnik vrijedan 1,125 milijardi kuna, od Ä?ega je 858 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz fondova EU. RijeÄ? je o drugoj fazi radova na projektu Razvoja ZraÄ?ne luke Dubrovnik, a sveÄ?anom potpisivanju prisustvovao je i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković. To je u ovom trenutku najveći ugovor koji je sufinanciran od strane EU. Projekt, izmeÄ‘u ostalog, obuhvaća rekonstrukciju uzletno-sletne staze, nove parkirne pozicije, moderno gorivno postrojenje koje će biti prvo takve vrste u Hrvatskoj, novu upravnu zgradu, kanalizaciju te brojne podprojekte. Prva faza - izgradnja zgrade putniÄ?kog terminala vrijedne 476 milijuna kuna sluĹžbeno je zavrĹĄena u svibnju ove godine sveÄ?anim otvaranjem, a cjelokupni projekt vrijedan 220 milijuna eura mora biti zavrĹĄen do travnja 2019. godine. Kuhn Hrvatska je potpisao ugovor s Poduzećem za ceste Split za dva rovokopaÄ?a Komatsu teĹžine 36 tona i dva hidrauliÄ?ka Ä?ekića Furukawa koji će biti velika pomoć izvoÄ‘aÄ?ima za zavrĹĄetak radova na vrijeme.

(ARDOX•U•lIPKAMA Ĺ vedski proizvoÄ‘aÄ? visokokvalitetnih Ä?elika SSAB već dobro poznati materijal Hardox 400 nudi i u drugom obliku – kao okrugle ĹĄipke promjera od 30 do 100 mm i tvrdoće 400 HB. I ostala svojstva ovog materijala identiÄ?na su onima koja krase Hardox antihabajuće ploÄ?e. ProizvoÄ‘aÄ? istiÄ?e da se Hardox ĹĄipke isporuÄ?uju kao poboljĹĄani materijal, dakle, toplinski su obraÄ‘ene postupcima kaljenja i popuĹĄtanja Ä?ime je osiguran optimalan odnos povrĹĄinske tvrdoće i Ĺžilavosti. Nakon strojne obrade viĹĄe nije potrebna nikakva dodatna toplinska obrada. Primjena Hardoxa 400 u ĹĄipkama moĹže znatno unaprijediti pojedine konstrukcije kod kojih se traĹži visoka otpornost na abrazivno troĹĄenje, a prikladne su i za zavarivanje te obradu savijanjem.

[ 4 2018

]


02%,/1$,67$&,21$51$326752-(1-$ =$'52%/-(1-(,6,-$1-( 6:,660$'(

GIPO AG Kohlplatzstrasse 15, CH-6462 Seedorf T +41 41 874 81 10, F +41 41 874 81 01 Mile Krznaric‘, M +41 79 235 58 68 mile.krznaric@gipo.ch

69(=$.$0(12/20,5(&,./$æ81$ -('1200-(678*,32$* Za više informacija www.gipo.ch


VIJESTI

6IJESTI )ZGRADNJA•MOSTA•KOD•3VILAJA•NAPRE DUJE•–•DOVRlENO•PREKO••RADO VA• Most kod Svilaja nalazi se na trasi meÄ‘unarodnog paneuropskog cestovnog koridora Vc, odnosno autoceste Beli Manastir – Osijek – Svilaj – PloÄ?e. Radovi na mostu se odvijaju predviÄ‘enom dinamikom i trebao bi biti zavrĹĄen u svibnju 2019. godine. Do sada je zavrĹĄeno viĹĄe od 50% radova. Vrijednost projekta je 22.308.022 eura, bez PDV-a, a temeljem sporazuma izmeÄ‘u Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine svaka drĹžava financira 50% ugovorene vrijednosti radova. Izgradnju mosta sufinancira i Europska unija iz Instrumenta za povezivanje sa 7,2 milijuna eura, ĹĄto predstavlja 58% vrijednosti hrvatskoga dijela investicije. U most će biti ugraÄ‘eno 5.300 tona Ä?elika, ima 184 betonska pilota i 102 Ä?eliÄ?na segmenta. Do kraja rujna trebalo bi biti isporuÄ?eno viĹĄe od 90% Ä?elika potrebnog za izgradnju mosta. DuĹžina mosta je 660 m, a ukupna ĹĄirina 29 m. Za svaki smjer predviÄ‘ena su po tri vozna traka ĹĄirine 3,50 m, bez zaustavnoga traka sa zaĹĄtitnim prometnim pojasevima od 0,5 m s obje strane, te betonska monolitna pjeĹĄaÄ?ka staza ĹĄirine 0,75 m.

$IAMNIADIO•–•NOVI•GRAD•U•3ENEGALU Dakar, glavni grad Senegala, okruĹžen je s tri strane Atlantskim oceanom i u tako ograniÄ?en prostor se tijekom godina naselilo preko tri milijuna ljudi. Ne treba niti isticati kako su prenapućenost i prometno zaguĹĄenje jedan od akutnih problema grada. Stoga se 30-ak kilometara dalje podiĹže potpuno novi grad Diamniadio koji bi trebao biti dovrĹĄen do 2035. Vrijednost projekta se procjenjuje na dvije milijarde USD. Novi bi grad trebao imati sve sadrĹžaje neophodne za funkcioniranje, od pristupaÄ?nog stambenog prostora, preko industrijskog parka do obrazovnih, zabavnih i vjerskih objekata. U Senegalu je dio javnosti zabrinut zbog procijenjenih troĹĄkova, jer, iako tamoĹĄnja ekonomija u posljednje vrijeme raste po stopi od 6% godiĹĄnje, udio javnog duga u BDP-u kreće se oko 61%.

.ASTAVAK•IZGRADNJE•OBILAZNICE•:APRElIÂ…A Nastavak izgradnje obilaznice ZapreĹĄića / Nakon ĹĄto je Viadukt zavrĹĄio u steÄ?aju, zastali su izmeÄ‘u ostalog i radovi na izgradnji juĹžne obilaznice u ZapreĹĄiću. Hrvatske ceste su raskinule ugovor s izvoÄ‘aÄ?em i pokrenule postupak javne nabave po Ä?ijem će zavrĹĄetku, odnosno po sklapanju ugovora s novim izvoÄ‘aÄ?em radova, gradnja ponovo zapoÄ?eti. Do sada je u promet puĹĄtena I. faza 1. poddionice i dio II. faze. U postupku javne nabave su preostali radovi II. faze 1. poddionice (preostali radovi iz raskinutog ugovora) i radovi na izgradnji I. faze 2. poddionice. To znaÄ?i da se od kraja srpnja obilaznicom kroz podvoĹžnjak moĹže voziti u oba smjera, pa je ulaz u ZapreĹĄić iz smjera Zagreba moguć i postojećom trasom preko pruĹžnog prijelaza i kroz novi podvoĹžnjak. U Hrvatskim cestama istiÄ?u da je dosadaĹĄnja izgradnja financirana iz proraÄ?una Republike Hrvatske te da su za III. i IV. fazu izraÄ‘eni glavni projekti, ali njihova gradnja za sada nije u planu niti je razmatran naÄ?in financiranja. Prostornim planom je predviÄ‘eno izmjeĹĄtanje na novu trasu dionice drĹžavne ceste D225, od benzinske pumpe u ulici Alojzija Stepinca do Prigorja BrdoveÄ?kog, u duĹžini od 6,42 kilometra. Time se ostvaruje najkraća veza Zagreba i naselja zapadno od ZapreĹĄića.

 R U J A N S E P T E M B E R 2 0 1 8 .

[ 4 2018

]


, TA # A È« N '2.7256.,678',- ' E , D 6 U # 3ULPLMHQMHQHJHR]QDQRVWLUXGDUVNRLQDIWQRLQÃ¥HQMHUVWYR]D 3ULPLMHQMHQHJHR T S 0 Z

IS P AU

VWMHFDQMHDNDGHPVNRJVWXSQMDGRNWRUD]QDQRVWLXDNDGJRG VWMHFDQMHDNDGHPVNRJVWXS

3RGUXþMH RGUXþMH G þM

3ROMH 3 OM

6PMHU

%URMVWXGHQDWD

7HKQLþNH]QDQRVWL 7HKQLþNH ]QDQRVWL

5XGDUVWYRQDIWDL 5XGDUVWYR QDIWD L HRORãNRLQåHQMHUVWYR

5XGDUVWYR

8

1DIWQRUXGDUVWYR

8

*HRORãNRLQåHQMHUVWYR

8

*HRORJLMD

8

3ULURGQH]QDQRVWL

*HRORJLMD

'RNWRUVNLVWXGLMWUDMHVHPHVWDUD (&76ERGRYD D]DYUãHWNRPVWXGLMDVWMHþHVHDNDGHPVNLVWXSDQMGRNWRUDWHKQLþNLKLOLSULURGQLK]QDQRVWLRGJRYDUDMXüHJSROMDLJUDQH6WXGLMVHVDVWRMLRGQDVWDYHWLMHNRPSUYRJVHPHVWUD (&76 ERGRYD WH]QDQVWYHQRLVWUDåLYDþNRJUDGD (&76ERGRYD XSUHRVWDORPGLMHOXVWXGLMD=DRVREXNRMDMHVWHNOD DNDGHPVNLVWXSDQMPDJLVWUD]QDQRVWLGRNWRUVNLVWXGLMSRþLQMHL]UDYQLPXSLVRPXGUXJLVHPHVWDU 8YMHWL]DXSLV ‡ ]DYUãHQRGJRYDUDMXüLVYHXþLOLãQLGLSORPVNLLOLGRGLSORPVNLVWXGLMLOLVWHþHQVWXSDQMPDJLVWUD]QDQRVWLXRGJRYDUDMXüHP]QDQVWYHQRPSRGUXþMX ‡ WHåLQVNLSURVMHNVYLKRFMHQDQDSUHGGLSORPVNRPLGLSORPVNRPVWXGLMXLOLGRGLSORPVNRPVWXGLMXQDMPDQMHLOL QDMPDQMHMHGDQREMDYOMHQL]QDQVWYHQLUDGXþDVRSLVXVPHÿXQDURGQRPUHFHQ]LMRPNRMLMHUHIHULUDQXED]L:HERI6FLHQFHLOLGYD]QDQVWYHQDUDGDX]QDQVWYHQRPþDVRSLVXVPHÿXQDURGQRPUHFHQ]LMRPNRMLQLMHUHIHULUDQXED]L:HERI 6FLHQFH ‡ SR]QDYDQMHMHGQRJVWUDQRJMH]LND 9LVLQDãNRODULQH6WXGHQWLGRNWRUVNRJVWXGLMDSODüDMXãNRODULQXXXNXSQRPL]QRVXRGNXQDDSODüDVH XUDWDPDRGNXQDSRVHPHVWUX6WXGHQWLGRNWRUVNRJVWXGLMDNRMLVX]DSRVOHQLQDQHNRMRGVDVWDYQLFD 6YHXþLOLãWDX=DJUHEXDVWXGLMLPSODüD0=2LOLLQVWLWXFLMDXNRMRMVX]DSRVOHQLSODüDMXãNRODULQXXXNXSQRPL]QRVXRG NXQDDSODüDVHXUDWDPDRGNXQDSRVHPHVWUX 3ULMDYQDGRNXPHQWDFLMDQDOD]LVHQDSRYH]QLFL KWWSZZZUJQXQL]JKUKUVWXGLMLSRVOLMHGLSORPVNLVWXGLM

1DVWDYD]DSRþLQMHX]LPVNRPVHPHVWUXDNDGJRGLQH 3ULMDYHVHSRGQRVHRVREQRLOLãDOMXSRãWRPQDDGUHVX5XGDUVNRJHRORãNRQDIWQLIDNXOWHW8UHG]DSRVOLMHGLS ORPVNLVWXGLMPHÿXQDURGQXVXUDGQMXLSURMHNWH=DJUHE3LHURWWLMHYDGR]DNOMXþQRVWXGHQRJD JRGLQH'HWDOMQLMHREDYLMHVWLPRJXVHGRELWLQDWHOHIRQ HPDLODGUHVLDQGUHDJPDMQLFNL#UJQKUWHQD KWWSZZZUJQXQL]JKUKUVWXGLMLSRVOLMHGLSORPVNLVWXGLM 6WLSHQGLMH5XGDUVNRJHRORãNRQDIWQRJIDNXOWHWD 5XGDUVNRJHRORãNRQDIWQLIDNXOWHWGRGMHOMXMHLVWLSHQGLMHNRMRPVHSRNULYDMXWURãNRYLãNRODULQHXXNXSQRPL]QRVXRG NXQD.DQGLGDWL]DVWLSHQGLMXPRUDMX]DGRYROMLWLXYMHWH]DXSLVL]RYRJ1DWMHþDMDLNULWHULMHL]YUVQRVWLNRMLVX QDYHGHQLX1DWMHþDMX 2GDEUDQLNDQGLGDWLELWüHGXåQLGRNWRULUDWLSUHPDW]YVNDQGLQDYVNRPPRG HOXVXNODGQRþODQNXVWDYNX3UDYLOQLNDRGRNWRUVNLPVWXGLMLPDQD 6YHXþLOLãWXX=DJUHEX 3ULMDYHVHSRGQRVHQDJRUHQDYHGHQXDGUHVXVQD]QDNRPÄ=DVWLSHQGLMX³


STRUÄŒNO

CESTOGRADNJA

RECIKLIRANJE ASFALTA HLADNIM POSTUPKOM, NA LICU MJESTA, IMA VIÅ E PREDNOSTI PRED

2ECIKLIRANJE•ASFALTA UPJENJENIM•BITUMENOM KRAJEM LIPNJA OVE GODINE U BREZOVICI KOD LJUBLJANE JE ODRŽAN DVODNEVNI SEMINAR S TEMOM "RECIKLIRANJE ASFALTA UPJENJENIM BITUMENOM". NAROČITO JE INTERESANTAN BIO PRAKTIČNI DIO S DEMONSTRACIJOM RADA NA GRADILIŠTU, NA LOKACIJI DRŽAVNE CESTE BISTRICA OB SOTLI – GOLOBINJEK

 R U J A N S E P T E M B E R 2 0 1 8 .

0

RIJE• NEGO• lTO• PODROBNIJE• OPIlEMO• OD VIJANJE•SEMINARA •MOnDA•NIJE•NA•ODMET• REÂ…I•NEKOLIKO•RIJE‡I•O•TEMI•–•RECIKLIRANJU• ASFALTNIH• KOLNIKA• 2ECIKLIRANJE• JE• POJAM• KOJI• JE• SVE•PRISUTNIJI•U•MODERNOM•DRUlTVU•2AZLOGE•NE• TREBA• POSEBNO• TRAnITI• UlTEDA• NOVCA• I• ENERGI JE •PONOVNO•KORIlTENJE•VRIJEDNIH•RESURSA•SADR nANIH•U•PROIZVODIMA•KOJI•SU•ZAVRlILI•SVOJ•nIVOTNI• VIJEK •SMANJIVANJE•ONE‡IlÂ…ENJA•OKOLINE •MANJE• OPTEREÂ…IVANJE•ODLAGALIlTA•OTPADA•ITD•

[ 4 2018

]


D TRADICIONALNOM TEHNOLOGIJOM UGRADNJOM NOVOPROIZVEDENE ASFALTNE MJEŠAVINE

Wirtgen WR 250i obavlja glavninu postupka recikliranja – glodanje, usitnjavanje i miješanje uz dodavanje vode i veziva

/SNOVNI•TEHNI‡KI•PODACI•STROJA•7IRTGEN•72•I Radna širina Snaga

2,400 mm 571 kW / 777 KS

Težina u radu

31.700 kgw

Dubina rada (stabilizacija tla)

do 560 mm

Dubina rada (recikliranje asfalta) Učinak (stabilizacija tla) Učinak (recikliranje asfalta)

20 - 25 cm od 2.000 do 12.000 m2/dan od 700 do 1.200 m2/dan

3•DRUGE•STRANE •KVALITETA•KOLNIKA•IMA•SVAKIM• DANOM•SVE•VIlE•ZAHTJEVE •PA•JE•TIME•I•NJIHOVO• ODRnAVANJE•SVE•VAnNIJE•!SFALT•JE•PRIMARNI•MATE RIJAL•ZA•IZRADU•KOLNI‡KIH•PRESVLAKA •A•TO•JE•I•MA TERIJAL•KOJI•SADRnI•VISOKOKVALITETNE•KOMPONENTE• I•KOJI•JE•TIME•VRLO•INTERESANTAN•ZA•POSTUPKE•RE CIKLIRANJA

[

4 2018

]

. C O M

.

Reciklirani materijal iza stroja WR 250i

RUJAN SEPTEMBER 2018.M I N E R A L

2ECIKLIRANJE•ASFALTA•MOnEMO•DIJELITI•PO•MJE STU•IZVOŒENJA•POSTUPKA•I•PO•PRIMIJENJENOJ•TEH NOLOGIJI•4AKO•PO•MJESTU•IZVOŒENJA•RAZLIKUJEMO • 2ECIKLIRANJE• ASFALTA• U• ASFALTNIM• POSTROJENJI MA•IN•PLANT • 2ECIKLIRANJE•ASFALTA•NA•LICU•MJESTA•IN•SITU 0O•PRIMIJENJENOJ•TEHNOLOGIJI•RAZLIKUJEMO • (LADNI•POSTUPAK•COLD•RECYCLING • 4OPLI•POSTUPAK•HOT•RECYCLING /VDJE• …EMO• NElTO• VIlE• RE…I• O• RECIKLIRANJU• ASFALTA• HLADNIM• POSTUPKOM • NA• LICU• MJESTA• COLD• IN• SITU• RECYCLING • 4AJ• POSTUPAK• IMA• BROJNE• PREDNOSTI• U• ODNOSU• NA• TRADICIONALNU• TEHNOLOGIJU• UGRADNJOM• NOVOPROIZVEDENE• AS

H R

2ECIKLIRANJE•ASFALTA


CESTOGRADNJA STRUČNO

FALTNE• MJElAVINE• +AO• PRVO • NEMA• ZAGRIJAVA NJA• MATERIJALA • ‡IME• SE• lTEDI• ENERGIJA• I• SMA NJUJE•EMISIJA•STAKLENI‡KIH•PLINOVA•U•ATMOSFERU• .ADALJE •KOMPONENTE•STAROG•ASFALTNOG•KOLNI KA• U• NAJVE…OJ• MJERI• OSTAJU• SA‡UVANE• • ‡UVA JU•SE•PRIRODNI•RESURSI •A•DOBIVENI•MATERIJAL•JE• KVALITETAN•I•VISOKE•NOSIVOSTI•5TJECAJ•NA•POSTE LJICU•JE•MINIMALAN •A•POSTOJE…A•NIVELETA•KOLNI KA•SE•NE•MIJENJA•)•KONA‡NO •VRIJEME•IZVOŒENJA• RADOVA•JE•SKRA…ENO •A•ODVOZ•I•DOVOZ•MATERIJA LA•NA•GRADILIlTE•JE•MINIMALAN•ILI•POTPUNO•ELIMI NIRAN•3TROJEVI•KOJI•SE•KORISTE•KRE…U•SE•JEDAN• IZA•DRUGOGA•U•JEDNOJ•PROMETNOJ•TRACI •DOK•SE• PO•SUSJEDNIM•TRAKAMA•MOnE•NEOMETANO•OD VIJATI• PROMET• /BRAŒENE• POVRlINE• SPREMNE• SU• ZA• PROMETNO• OPTERE…ENJE• U• VRLO• KRATKOM• ROKU•5ZEVlI•SVE•TO•U•OBZIR •FINANCIJSKE•UlTEDE• MOGU•BITI•ZNA‡AJNE

0OSTUPAK•HLADNOG•IN•SITU• RECIKLIRANJA 0OSTUPAK• IZVODI• NIZ• STROJEVA• KOJI• SE• KRE…U• JEDAN•IZA•DRUGOGA•U•TZV•RECIKLAnNOM•VLAKU• &AZE•POSTUPKA•SU • GLODANJE•I•USITNJAVANJE•POSTOJE…E•OlTE…ENE• KOLNI‡KE•KONSTRUKCIJE • DODAVANJE• NOVIH• FRAKCIJA• KAMENOG• AGREGA TA •UKOLIKO•JE•POTREBNO • DODAVANJE•NOVIH•VEZIVA • MIJElANJE•IZGLODANOG•MATERIJALA•I•NOVIH•MA TERIJALA•S•VEZIVOM•U•KOMORI•STROJA•ZA•RECIKLA nU•PRI•‡EMU•NASTAJE•RECIKLIRANA•MJElAVINA • RAZASTIRANJE•RECIKLIRANE•MJElAVINE•U•NOVI•SLOJ• KOLNI‡KE•KONSTRUKCIJE • PROFILIRANJE• NOVOG• RECIKLIRANOG• SLOJA• GREDE ROM•ILI•FINIlERSKOM•PEGLOM • ZBIJANJE•

MOROM•U•KOJOJ•SE•NALAZI•SNAnAN•ROTOR•ZA•GLODA NJE•I•MIJElANJE•TE•NIZ•SOFISTICIRANIH•INJEKTORA•5• KOMORI•SE•POSTOJE…I•ASFALT•USITNJAVA•I•MIJElA•UZ• DODAVANJE•PRECIZNO•ODMJERENIH•KOLI‡INA•VODE• I•VEZIVA•4AKO•DOBIVENA•MJElAVINA•ODLIKUJE•SE• IZUZETNO•VISOKOM•NOSIVOl…U +AO•VEZIVO•SE•KORISTI•JEDNA•ILI•VIlE•OD•SLIJE DE…IH•KOMPONENTI•CEMENT •VODENO CEMENTNA• SUSPENZIJA •BITUMENSKA•EMULZIJA •I•U•ZADNJE•VRI JEME•SVE•‡El…E •UPJENJENI•BITUMEN

5PJENJENI•BITMEN•–•VEZIVO• VISOKOG•POTENCIJALA

Izgled oštećenog kolnika prije početka radova; osim vidljivih površinskih pukotina i udubljenja, ispitivanja su pokazala i znatna oštećenja po dubini kolničke konstrukcije

6E…•NAKON•OVOG•POSTUPKA •KOJI•SE •PODSJE …AMO • ODVIJA• U• JEDNOM• PROLAZU• RECIKLAnNOG• VLAKA • CESTA• JE• SPREMNA• ZA• PRIVREMENO• PU lTANJE• PROMETA• 0RIJE• KONA‡NOG• OTVARANJA• ZA• PROMET •IZVODI•SE•JOl•PRESVLA‡ENJE•HABAJU…IM• ASFALTNIM•SLOJEM•I•NANOlENJE•HORIZONTALNE•PRO METNE•SIGNALIZACIJE 0OTREBNO•JE•NAGLASITI•DA•JE•POSTUPAK•PRIMJE NJIV•KOD•PRAKTI‡KI•SVIH•VRSTA•KOLNIKA •OD•VISOKO• PROMETNO•OPTERE…ENIH•AUTOCESTA •PREKO•LOKAL NIH•CESTA•DO•GRADSKIH•PROMETNICA 'LAVNINA•POSTUPKA•ODVIJA•SE•U•STROJU•ZA•RE CIKLIRANJE• •RECIKLERU•2ECIKLER•JE•OPREMLJEN•KO

(LADNO• RECIKLIRANJE• UPJENJENIM• BITUMENOM• JE• U• SVIJETU• PRIZNATA• TEHNOLOGIJA• A• SADA• I• KOD• NAS• DOLAZI• SVE• VIlE• U• CENTAR• PAnNJE • KAKO• IN VESTITORA•TAKO•I•IZVOŒA‡A•RADOVA•NA•POSLOVIMA• ODRnAVANJA•I•IZGRADNJE•PROMETNICA•/VA•TEHNO LOGIJA• PROIZVODI• VISOKOKVALITETNE • FLEKSIBILNE• I• TRAJNE•BAZNE•NOSIVE•SLOJEVE•+AO•DIO•KOLNI‡KE• KONSTRUKCIJE •OVI•SU•SLOJEVI•IDEALNA•PODLOGA•ZA• ZAVRlNE•HABAJU…E•SLOJEVE•SMANJENE•DEBLJINE• 5PJENJENI• BITUMEN• PROIZVODI• SE• IZ• STANDAR DNOG• CESTOGRAŒEVNOG• BITUMENA• TEMPERATURE• OKO••f#•U•NAPREDNOM•SUSTAVU•EKSPANZIJ SKIH• BRIZGALJKI• KOJE• GA• U• PRECIZNO• ODMJERENOJ• KOLI‡INI•DODAJU•U•RECIKLAnNU•MJElAVINU 5PJENJENI•BITUMEN•NASTAJE•PJENJENJEM•STAN DARDNOG•CESTOGRAŒEVNOG•BITUMENA •NA•NA‡IN• DA• SE• U• VRU…I• BITUMEN• DODAJE• MALA• KOLI‡INA• VODE•I•ZRAKA•POD•VISOKIM•TLAKOM•0OD•UTJECA JEM•TOPLINE•VODA•TRENUTA‡NO•ISPARAVA•I•IZAZIVA• STVARANJE• BITUMENSKE• PJENE• KOJA• EKSPANDIRA• DO••PUTA•IZVORNOG•VOLUMENA•4AKO•STVORENA• PJENA•UBRIZGAVA•SE•U•KOMORU•ZA•MIJElANJE•PU TEM•POSEBNIH•INJEKCIJSKIH•MLAZNICA•5PJENJENI• BITUMEN• IZUZETNO• JE• POGODAN• ZA• MIJElANJE• S•

Pogled na središnji dio reciklažnog vlaka, koji u radu zauzima širinu jedne vozne trake, dok susjedne trake ostaju slobodne za odvijanje prometa

 R U J A N S E P T E M B E R 2 0 1 8 .

[ 4 2018

]


/SNOVNI•PODACI•O• GRADILIlTU Objekt: R1-219/1240 Golobinjek – Bistrica ob Sotli, od km 4,000 do km 8,996 Duljina dionice: 4,996 km Investitor: Direkcija RS za infrastrukturo Nadzor: InĹĄtitut za gradbene materiale IGMAT d.d. IzvoÄ‘aÄ?: VOC Celje d.o.o. Stanje ceste prije recikliranja: Od 8-10 cm asfaltne presvlake Ispod toga cca. 50 cm tampon iz dolomitske stijene 0/22 i 0/45 mm PovrĹĄinski vidljiva oĹĄtećenja, pukotine te dubinska uleknuća i neravnine

Izgled kolnika nakon recikliranja

HLADNIM•I•VLAnNIM•GRAŒEVINSKIM•MATERIJALIMA •A• POSEBNO• USITNJENIM• ASFALTNIM• TEPIHOM• REC LAIMED• ASPHALT• PAVEMENT• ILI• SKRA…ENO• 2!0 • 4AKO• NASTALI• MATERIJAL• NAZIVA• SE• BITUMENOM• STABILIZIRANI•MATERIJAL•–•"3-

3VOJSTVA•"3- A•BITUMENOM• STABILIZIRANIH•MATERIJALA

Postupak: Recikliranje u dubini 20 cm Receptura: Postojeći materijali: Usitnjeni asfalt iz kolnika 45% Tampon 55% Dodani materijali: Bitumen B70/100: 2,4% Cement: 1,5% Voda: 4,6%

5NUTARNJA•STRUKTURA (LADNE•MJElAVINE•PROIZVEDENE•KORIlTENJEM• UPJENJENOG•BITUMENA•PONAlAJU•SE•KAO•GRAŒE

KoriĹĄteni strojevi: Recikler Wirtgen WR 250i RazastiraÄ? Streumaster WR 10000 Tamponski valjak Hamm H16i Valjak s pneumaticima Hamm GRW 280 Greder Caterpillar 120M Ostali strojevi: cisterne za bitumen, vodu, cement, tandem valjci, pomoćna mehanizacija

[

4 2018

]

RUJAN SEPTEMBER 2018.M I N E R A L

.

C O M

.

H R

$OBRA• OBRADIVOST• JE• JEDNA• OD• POSEBNOSTI• "3-•MJElAVINA•5Z•DOVOLJNU•VLAnNOST •NE•PO STOJI•VREMENSKO•OGRANI‡ENJE•ZA•PROCES•SABIJA NJA• ODNOSNO• MATERIJAL• SE• MOnE• SKLADIlTITI• NA• DUnE•VRIJEME•PRIJE•KORIlTENJA •*Ol•JEDNA•KARAK

TERISTIKA•VRIJEDNA•ISTICANJA•JE•DA•KOLNI‡KI•SLOJE VI• IZ• "3- A• MOGU• BITI• OTVORENI• ZA• PRIVREME NI•PROMET•ODMAH•NAKON•UGRADNJE•5•MNOGIM• SLU‡AJEVIMA • HLADNO• RECIKLIRANI• SLOJ• SE• JEDNO STAVNO• PRESVU‡E• TANKIM• HABAJU…IM• ZAVRlNIM• SLOJEM •BEZ•NAKNADNE•OBRADE•$ALJNJE•ODRnA VANJE•SVODI•SE•SAMO•NA•ZAVRlNI•HABAJU…I•SLOJ • DOK•HLADNO•RECIKLIRANI•SLOJ•NIJE•POTREBNO•DIRA TI•4O•DODATNO•SMANJUJE•TROlKOVE•ODRnAVANJA


CESTOGRADNJA STRUÄŒNO

VINSKI•MATERIJALI•S•KONSTANTNIM•UNUTARNJIM•TRE NJEM• IZMEŒU• ZRNA • ALI• ZNA‡AJNO• POVE…ANOM• KOHEZIJOM• PRIANJANJEM • I• ‡VRSTO…OM• +AKO• JE• SPOMENUTO •JEDAN•OD•NAZIVA•ZA•TAKVE•MJElAVI NE•JE•BITUMENOM•STABILIZIRANI•MATERIJAL•ILI•"3-• +OD•"3-•MJElAVINA•ZRNA•NISU•OBAVIJENA•BITU MENOM •NEGO•SE•RADI•O•HOMOGENOJ•MJElAVINI• BITUMENSKOG• VEZIVA• I• AGREGATA• +OLI‡INA• BITU MENA• U• MJElAVINI• JE• IZMEŒU• • I• • MA SENOG• UDJELA• .AKON• ZAVRlNOG• KOMPAKTIRANJA• SABIJANJA • MATERIJAL• JE• KARAKTERIZIRAN• DOBRIM• SVOJSTVIMA• FLEKSIBILNOSTI• I• VISOKOM• NOSIVOl…U• $OBRA• SVOJSTVA• DOKAZANA• SU• U• PRAKSI• lIROM• SVIJETA•

PredavaÄ?i Dave Collings i Martin Diekmann podijelili su svoje bogato iskustvo s brojnim sudionicima okupljenima na gradiliĹĄtu koji su potvrdili da je tema seminara dobro pogoÄ‘ena

3EMINAR•2ECIKLIRANJE•ASFALTA•UPJENJENIM•BITUMENOM Jedan od vodećih proizvoÄ‘aÄ?a opreme za recikliranje kolnika hladnim postupkom je njemaÄ?ka tvrtka Wirtgen GmbH, dio Wirtgen Grupe. Wirtgen ulaĹže znaÄ?ajne napore u razvoj tehnologije, od strojeva preko laboratorijske opreme do praktiÄ?ne primjene u svim klimatskim i tehnoloĹĄkim uvjetima. Nastojeći da barem dio tog obimnog korpusa znanja prenese korisnicima u naĹĄim krajevima, zastupnici Wirtgen Grupe za Sloveniju, Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, tvrtka RO-TECHNOLOGIES AG sa partnerima RO-TEHNOLOGIJA d.o.o. odluÄ?ila je odrĹžati seminar s temom "Recikliranje asfalta upjenjenim bitumenom".

Mnogobrojne sudionike seminara pozdravljaju Mladen RoŞanić (desno, RO-TECHNOLOGIES AG) i Marko Balkovec (lijevo, RO-TEHNOLOGIJA d.o.o.)

MeÄ‘u sudionicima iz Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine bili su predstavnici investitora i drĹžavne uprave, kontrolnih kuća i laboratorija te projektanti i izvoÄ‘aÄ?i

 R U J A N S E P T E M B E R 2 0 1 8 .

Seminar je odrĹžan 26. i 27. lipnja 2018. u Sloveniji. Teoretski dio odrĹžan je prvi dan u Brezovici kod Ljubljane. Slijedeći dan je odraÄ‘en praktiÄ?ni dio, na gradiliĹĄtu, na lokaciji R1-219/1240 drĹžavna cesta Bistrica ob Sotli – Golobinjek. PredavaÄ?i su bili eminentni struÄ?njaci Dave Collings, savjetnik u tvrtki Loudon International iz JuĹžnoafriÄ?ke Republike, i Martin Diekmann, Product Manager Recycling iz Wirtgena, NjemaÄ?ka. Uvodne rijeÄ?i odrĹžali su Mladen RoĹžanić iz RO-TECHNOLOGIES AG i predstavnik domaćina, Marko Balkovec iz ROTENOLOGIJE d.o.o. Izuzetno informativne sadrĹžaje sa zanimanjem je pratio veliki broj sudionika iz Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. NaroÄ?ito istiÄ?emo Ä?injenicu da su sudionici pokrivali cijeli spektar zainteresiranih za odrĹžavanje cesta: od investitora i predstavnika drĹžavne uprave, preko projektanata, kontrolnih kuća, laboratorija, i dakako, izvoÄ‘aÄ?a. Dave Collings, Loudon Zamoljen za komentar, Dave Colligs reInternational, kao nam je: "OduĹĄevila me je razina intereJuĹžnoafriÄ?ka sa sudionika, kao i njihovo predznanje, ĹĄto Republika je bilo vidljivo iz brojnih, Ä?esto vrlo pronicljivih, pitanja koja su postavljali tijekom seminara." Martin Diekmann dodaje: "Zanimanje za najnoviji razvoj Wirtgenovih strojeva i tehnologija bilo je vrlo visoko. Isto tako, vrlo sam zadovoljan organizacijom praktiÄ?nog dijela. GradiliĹĄte je bilo odliÄ?no organizirano, a rezultati odliÄ?ne kvalitete." Brojni sudionici potvrdili su nam pozitivne dojmove i izrazili Ĺželju da se sliÄ?ni sadrĹžaji, teorijsko-praktiÄ?nog koncepta, nastave i dalje organizirati. Ne treba sumnjati da će im Ĺželja biti ispunjena. ViĹĄe o budućim terminima Martin Diekmann, seminara, kao i o strojevima i tehnologijama Product Manager – Recycling, Wirtgen Wirgen Grupe moĹžete saznati od zastupnika GmbH RO-TEHNOLOGIJA d.o.o. (www.rotech.hr)

[ 4 2018

]


MOTORI

EMISIJSKE NORME

GRANIČNE VRIJEDNOSTI EU STAGE V NORME VRLO SU SLIČNE EURO VI NO

%5•3TAGE•6•–•KRAJNJI•DOMET• U•RAZVOJU•DIZEL•MOTORA VEĆINA MOTORA NECESTOVNIH POKRETNIH STROJEVA KOJI ĆE DOĆI NA TRŽIŠTE OD 1. SIJEČNJA 2019. MORATI ĆE ZADOVOLJAVATI NOVU EU STAGE V NORMU KOJA OGRANIČAVA EMISIJE PLINOVITIH I KRUTIH ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI U ISPUHU. ZA RAZLIKU OD SVIH PRETHODNIH NORMI, OVA OBUHVAĆA I MOTORE U KATEGORIJAMA SNAGE DO 19 KW, KAO I ONE PREKO 560 KW, KOJI DO SADA NISU UOPĆE BILI REGULIRANI PO PITANJU ČISTOĆE ISPUHA. OSIM ŠTO SNIŽAVA DOPUŠTENU MASU KRUTIH ČESTICA U ISPUHU, EU STAGE V NORMA UVODI JOŠ JEDNU ZNAČAJNU NOVOST – OGRANIČAVANJE BROJA ČESTICA TEKST

Goran Vrga

 R U J A N S E P T E M B E R 2 0 1 8 .

[ 4 2018

]


ORMI ZA TEŠKA CESTOVNA VOZILA, PA JE TEHNOLOGIJA MOTORA VEĆ DOBRO POZNATA

/lTRE•MJERE•USMJERENE•NA•SMANJENJE• EMISIJA•KRUTIH•‡ESTICA Osim što EU Stage V norma snižava dopuštenu masu krutih čestica u ispuhu (PM - particulate matter) s ranijih vrijednosti prikazanih u Tablici 1, koje se kreću od 0,025 do čak 0,6 g/kWh, na svega 0,015 g/kWh, uvedena je još jedna značajna novost – ograničavanje broja čestica u ispuhu (PN - particulate number). Broj čestica je definiran kao ukupan broj svih krutih čestica promjera većeg od 23 nm koje je ispustio motor, a on za motore kategorija NRE (19 560 kW), IWA/IWP (iznad 300 kW) i RLR iznosi 1x1012 #/kWh. To uvjetuje primjenu DPF filtra na svim navedenim motorima. Dakle, morali su ih primijeniti i oni proizvođači koji su Stage IV normu uspješno zadovoljili bez filtra, a nisku razinu čestica u ispuhu su postigli prije svega visokoučinkovitim procesom izgaranja u cilindrima.

SCR

Prikaz komponenti sustava naknadnog tretmana ispušnih plinova na EU Stage V motorima: oksidacijski katalizator DOC, filtar čestica DPF, dozator aditiva DEF (AdBlue), SCR katalizator

Dvije izvedbe sustava za naknadni tretman ispušnih plinova - DPF i SCR u dva lonca (lijevo), koji mogu biti zasebno ugrađeni na različitim pozicijama na stroju, ili u jednom loncu (desno)

[

4 2018

]

RUJAN SEPTEMBER 2018.H R

DPF

4REBA•NAPOMENUTI•DA•JE•PRIMJENOM•5RED BE• %5 • OD• • SIJE‡NJA• • IZVAN• SNAGE• STAVLJENA• $IREKTIVA• %:• KOJOM• SU• U• PROTEKLIH• AK• GODINA• BILE• RE GULIRANE• SVE• NORME• OD• %5• 3TAGE• )• DO• %5• 3TAGE•)6•5•TOM•JE•RAZDOBLJU•BILO•USVOJENO•I• OSAM•AMANDMANA•TE••ANEKSA •PA•JE•SVRHA• NOVE•5REDBE•%5 •IZMEŒU•OSTA LOG• BILA• I• POJEDNOSTAVLJENJE• PRAVNOG• OKVIRA• 4IME• SE• POBOLJlAVAJU• OP…I• UVJETI• ZA• IZVRlA VANJE• TAKVOG• ZAKONODAVSTVA • POSEBNO• KROZ• STROnA•PRAVILA•O•NADZORU•TRnIlTA•:A•RAZLIKU•OD• $IREKTIVE•%: •KOJA•SE•POPUT•SVIH•OSTA LIH• %5• DIREKTIVA• MORALA• PRENIJETI• U• NACIONAL NO•ZAKONODAVSTVO•SVIH•DRnAVA•‡LANICA •5RED BA•%5 •SE•NE•MORA•PRENOSITI•4O• JE • NAIME • PRAVNI• AKT• %5• KOJI• SE• PRIMJENJUJE• NA• ‡ITAVOM• NJENOM• PODRU‡JU• ODMAH• NAKON• DONOlENJA .OVIM•%5•3TAGE•6•NORMAMA•SEGMENT•NE CESTOVNIH• POKRETNIH• STROJEVA• JOl• SE• VIlE• PRI BLInIO• PO• PITANJU• ‡ISTO…E• ISPUHA• MOTORA• SE GMENTU• TElKIH• CESTOVNIH• VOZILA• –• KAMIONA• I• AUTOBUSA•–•PRUnAJU…I•SVOJ•JEDNAKO•VRIJEDNI•DO PRINOS• ZAlTITI• OKOLIlA• I• ZDRAVLJA• LJUDI• 3TAGE• 6• NORMA• PO• PITANJU• EMISIJA• KRUTIH• ‡ESTICA• NAD MAlUJE•I•NAJSTROnU•AMERI‡KU•NORMU•4IER••&I NAL • A• S• DRUGE• STRANE• !TLANTSKOG• OCEANA• ZA• SADA• JOl• NEMA• NIKAKVIH• KONKRETNIH• NAJAVA• O• EVENTUALNOJ•NOVOJ•4IER••NORMI

.

MOTOR opcionalno s EGR sustavom (hlađenim ili nehlađenim)

0OJEDNOSTAVLJENJE•PRAVNOG• OKVIRA

C O M

SUSTAV NAKNADNOG TRETMANA ISPUŠNIH PLINOVA

KIVATI• PREBACIVANJE• FOKUSA• REGULATORNIH• TIJE LA•NA•SMANJENJE•#/•EMISIJA •lTO•JE•DIREKTNO• VEZANO• UZ• SMANJENJE• POTROlNJE• GORIVA• TE• EVENTUALNI• PRIJELAZ• NA• ALTERNATIVNE• POGONE • POPUT•BIOPLINA•I•ELEKTRI‡NE•ENERGIJE

.

PROIZVOŒA‡IMA•NIJE•BIO•NARO‡ITI•PROBLEM•UDO VOLJITI• ZAHTJEVIMA• %5• 3TAGE• 6• NORME• 0OGO TOVO•KAD•SE•IMA•U•VIDU•DA•JE•POTREBNA•TEHNO LOGIJA•RAZVIJENA•VE…•ODAVNO•U•INDUSTRIJI•TElKIH• CESTOVNIH•VOZILA•0O•SVEMU•SUDE…I •%5•3TA GE•6•NORMA•PREDSTAVLJA•I•KRAJNJI•DOMET•U•RA ZVOJU• DIZEL• MOTORA • lTO• SE• TI‡E• TEHNOLOGIJE• PRO‡Il…AVANJA•ISPUlNIH•PLINOVA•5MJESTO•NE KAKVE•BUDU…E•3TAGE•6)•NORME •MOnE•SE•O‡E

M I N E R A L

.

OVA• %5• 3TAGE• 6• NORMA• KOJA• DEFINIRA• GRANI‡NE• VRIJEDNOSTI• EMISIJA• PLINOVI TIH•I•KRUTIH•ONE‡Il…UJU…IH•TVARI•IZ•MOTO RA•NECESTOVNIH•POKRETNIH•STROJEVA•PO‡ELA•SE• PRIMJENJIVATI•JOl•OD••SIJE‡NJA••GODINE • UZ•ODGOVARAJU…A•PRIJELAZNA•RAZDOBLJA•OVISNA• O•VRSTI •SNAZI•ILI•PODRU‡JIMA•PRIMJENE•POJEDI NIH•MOTORA•)Z•DETALJNOG•GRAFI‡KOG•PRIKAZA•NA• 3LICI• • MOnE• SE• VIDJETI• DA• JE• ZA• VE…INU• MO TORA•KAO•OBVEZNI•KRAJNJI•DATUM•PRIMJENE•OVE• 5REDBE•DEFINIRAN••SIJE‡ANJ••ZA•%5•HO MOLOGACIJU•TIPA•MOTORA •ODNOSNO••SIJE‡ANJ• • ZA• STAVLJANJE• MOTORA• NA• TRnIlTE• )ZNI MNO •OVI•SE•ROKOVI•PRODULJUJU•ZA•JOl•GODINU• DANA• ZA• SVE• MOTORE• SNAGE• OD• • DO• • K7•I•ZA•MOTORE•SNAGE•IZNAD••K7•NAMI JENJENE•POGONU•BRODOVA•NA•UNUTARNJIM•PLOV NIM• PUTOVIMA • ODNOSNO• ZA• JOl• DVIJE• GODINE• KAD•SU•U•PITANJU•MOTORI•nELJEZNI‡KIH•VOZILA /‡EKIVANO • NORMA• %5• 3TAGE• 6• DONOSI• ODREŒENO• ZAOlTRAVANJE• LIMITIRANIH• VRIJEDNO STI• U• ODNOSU• NA• 3TAGE• )6• NORMU • ALI• SAMO• U• POGLEDU• KRUTIH• ONE‡Il…UJU…IH• TVARI • ODNO SNO•KRUTIH•‡ESTICA•ILI•‡AŒE•4ABLICA• •dTO•SE• TI‡E• PLINOVITIH• ONE‡Il…UJU…IH• TVARI • ODNOSNO• DUlI‡NIH• OKSIDA• ./X • NEIZGORENIH• UGLJIKO VODIKA• (# • I• UGLJI‡NOG• MONOKSIDA• #/ • NEMA•NIKAKVIH•PROMJENA•KOD•KATEGORIJA•MO TORA• KOJE• SU• BILE• I• RANIJE• REGULIRANE• 3TOGA•


.OVA•%5•3TAGE•6•NORMA •ZA•RAZLIKU•OD•SVIH• PRETHODNIH• NORMI • OBUHVA…A• I• MOTORE• U• KATE GORIJAMA• SNAGE• DO• • K7 • KAO• I• ONE• PREKO• • K7 • KOJI• DO• SADA• NISU• UOP…E• BILI• REGULI RANI•PO•PITANJU•‡ISTO…E•ISPUHA•)•ODNOSI•SE•NA• SVE•MOTORE •BEZ•OBZIRA•PALI•LI•SE•GORIVA•SMJESA• KOMPRESIJOM•#)•–•COMPRESSION•IGNITION•ENGI NES•••DIZEL•MOTORI •ILI•ISKROM•3)•–•SPARK•IGNI TED•ENGINES••/TTO•MOTORI •.ORMA•%5•3TAGE• 6•…E•SE•PRIMJENJIVATI•I•NA•SVE•MOTORE•POKRETA NE•PLINOM•4AKOŒER •JEDNAKO•SE•TRETIRAJU•MOTO RI•KOJI•RADE•U•STACIONARNOM•REnIMU•RADA •KAO•I•

MOTORI

EMISIJSKE NORME

dIRE•PODRU‡JE•PRIMJENE

Cummins nudi motore za Stage V normu sa "single module" rješenjem koje u jednom loncu objedinjuje DPF i SCR tehnologiju, uz 50% manje dimenzije i 30% manju masu od Stage IV sustava

ONI•KOJI•RADE•U•PROMJENJIVOM•REnIMU•0REDVIŒE NO•JE•I•PRA…ENJE•EMISIJA•MOTORA•U•UPORABI•4O• …E•SE•PROVODITI•ISPITIVANJEM•MOTORA•UGRAŒENIH• U•NECESTOVNE•POKRETNE•STROJEVE•TIJEKOM•RADA•U• UOBI‡AJENIM•RADNIM•CIKLUSIMA•4AKVA•…E•SE•IS PITIVANJA•PROVODITI•NA•ODGOVORNOST•PROIZVOŒA ‡A•I•U•SKLADU•SA•ZAHTJEVIMA•HOMOLOGACIJSKOG• TIJELA • NA• MOTORIMA• KOJI• SU• PRAVILNO• ODRnAVANI• TE•U•SKLADU•S•ODREDBAMA•O•IZBORU•MOTORA •IS PITNIM•POSTUPCIMA•I•IZVJEl…IVANJU•O•REZULTATIMA• ZA•RAZLI‡ITE•KATEGORIJE•MOTORA

:AlTO•SU•KRUTE•‡ESTICE• PROBLEMATI‡NE•I•KAKO•NASTAJU /DAVNO• JE• VE…• POZNATO• DA• EMISIJE• PLINOVI TIH•I•KRUTIH•ONE‡Il…UJU…IH•TVARI•IZ•ISPUHA•MOTORA• S•UNUTARNJIM•IZGARANJEM•DUGORO‡NO•IMAJU•NE POVOLJAN•I•lTETAN•UTJECAJ•KAKO•NA•OKOLIl•TAKO•I• NA•ZDRAVLJE•LJUDI•$IZEL•MOTORI •KOJI•IMAJU•ZAISTA• lIROKO• PODRU‡JE• PRIMJENE• U• PRIJEVOZNIM• SRED STVIMA•TE•U•‡ITAVOM•NIZU•STROJEVA•I•UREŒAJA•ZA• GRAŒEVINARSTVO • RUDARSTVO • POLJOPRIVREDU • lU MARSTVO •INDUSTRIJU •ITD •NARO‡ITO•SU•BILI •PRO BLEMATI‡NI•PO•PITANJU•EMISIJA•DUlI‡NIH•OKSIDA• ./X • I• KRUTIH• ‡ESTICA• 0- • ODNOSNO• ‡AŒE• $UlI‡NI• OKSIDI• SU• OTROVNI• I• PRIJE• NEKIH• • GODINA •KAD•SU•NJIHOVE•EMISIJE•IZ•DIZEL•MOTORA• BILE•ZNATNO•VIlE•NEGO•lTO•SU•DANAS •PRIPISIVALA• IM•SE•ODGOVORNOST•ZA•POJAVU•KISELIH•KIlA•KOJE• SU•NANIJELE•VELIKE•lTETE•lUMAMA•U•MNOGIM•IN DUSTRIJSKI•RAZVIJENIM•EUROPSKIM•ZEMLJAMA•)•ZA ISTA •DANAS•KAD•JE•NJIHOVA•KOLI‡INA•U•ISPUHU•DI ZEL•MOTORA•SMANJENA•ZA•‡AK• •KISELE•KIlE• VIlE•NISU•GORU…E•PITANJE•ZAlTITE•OKOLIlA•0REMA• ZAKLJU‡CIMA• %UROPSKE• KOMISIJE • DIZEL• MOTORI• KOMIS SUDJELUJU•U•UKUPNIM•./X•EMISIJAMA•U•%UROP SUDJELUJU•U•UKUPNIM•./X•EM SKOJ•UNIJI•S•NEKIH• •DOK•U•UKUPNIM•EMISIJA SKOJ•UNIJI•S•NEKIH• •DOK•U MA•KRUTIH•‡ESTICA•SUDJELUJU•S• MA•KRUTIH•‡ESTICA•SUDJELUJU•S :A•KRUTE•‡ESTICE•SE•ZNALO•I•RANIJE•DA•MOGU• :A•KRUTE•‡ESTICE•SE•ZNALO• BITI• KANCEROGE KANCEROGENE• JER• SE• UVLA ‡E• DUBOKO• U• PLU…A• I• DU TAMO• TAMO SE• TRAJNO• ZADR nAVAJU• nAVAJU -EŒUTIM • NOVI JA• ISTR ISTRAnIVANJA• DOKAZU JU• DA• DA KRUCIJALNI• UTJECAJ• NA• ZD ZDRAVSTVENE• RIZIKE• IMA• VELI‡INA• TIH• ‡ESTI VE CA•I•DA•SU•NARO‡ITO•OPASNE• CA•I•DA•SU

EU Stage V norma ne zahtjeva nikakve drastične tehnološke zaokrete, pa proizvođačima strojeva nije bio nikakav problem zadovoljiti ih do propisanih rokova

SITNE•I•ULTRA•SITNE•‡ESTICE•PROMJERA•MANJEG•OD• •NM•/NE•SU•ZNATNO•OPASNIJE•OD•KRUPNIJIH• ‡ESTICA•4E•SITNE•‡ESTICE•IMAJU•GOTOVO•BEZNA ‡AJAN• UTJECAJ• NA• UKUPNU• MASU• SADRnANU• U• IS PUlNIM•PLINOVIMA •ALI•BROJ‡ANO•JE•NJIHOV•UDIO•U• UKUPNOJ•EMISIJI•OGROMAN•3TOGA•JE•U•3TAGE•6• NORMI•UZ•LIMITIRANJE•MASENOG•UDJELA•KRUTIH•‡E STICA•NA• •GK7H•UVEDENO•I•LIMITIRANJE•NJI HOVOG•BROJA•NA•X•PO•JEDNOM•K7H •OD NOSNO•NA•JEDAN•BILIJUN•PO•K7H •KAO•PRIKLADNIJA• MJERA•NADZORA +RUTE• ‡ESTICE• 0- • ODNOSNO• ‡AŒA • NASTA JU•U•CILINDRIMA•MOTORA•OD•KAPLJICA•GORIVA•KOJE• NE•STIGNU•ISPARITI•I•IZGORJETI•DO•KRAJA•0ROCES•NJI HOBOG•FORMIRANJA•JE•VRLO•SLOnEN•I•JOl•NIJE•ISTRA nEN•DO•KRAJA •ALI•U•OSNOVI •MOnE•SE•KONSTATIRA TI•DA•GLAVNINA•‡AŒE•NASTAJE•U•PODRU‡JU•BOGATE• SMJESE•KAD•MOTOR•RADI•POD•VISOKIM•OPTERE…E NJEM• NA• NInEM• BROJU• OKRETAJA• 4AD• SE• U• CILIN DRE• UBRIZGAVA• RELATIVNO• VELIKA• KOLI‡INA• GORIVA • A•ZBOG•NInIH•TLAKOVA•PREDNABIJANJA•I•SLABIJEG•VR TLOnENJA•ZRAKA•U•PROSTORU•ZA•IZGARANJE •USPRKOS• VISOKOM•KOEFICIJENTU•PRETI‡KA•ZRAKA•LOKALNO•SE• POJAVLJUJE• NEDOSTATAK• KISIKA• ZA• POTPUNO• IZGA RANJE• GORIVA• 4AKOŒER • DO• POJAVE• DIMA • ODNO SNO•STVARANJA•VE…E•KOLI‡INE•‡AŒE•ZNA•DO…I•PRI•

4ABLICA••+ATEGORIJE•MOTORA•S•UNUTARNJIM•IZGARANJEM•ZA•NECESTOVNE•POKRETNE•STROJEVE NRE

motori za necestovne pokretne strojeve

NRG

motori referentne snage iznad 560 kW, isključivo namijenjeni pogonu generatorskih setova

NRSh

SI motori (paljenje gorive smjese iskrom) referentne snage ispod 19 kW, isključivo namijenjeni pogonu ručnih alata/strojeva

NRS

SI motori (paljenje gorive smjese iskrom) referentne snage ispod 56 kW koji nisu uključeni u kategoriju NRSh

IWP/IWA

motori isključivo namijenjeni brodovima na unutarnjim plovnim putovima, za njihov izravni ili neizravni pogon (IWP) ili za pogon pomoćnih uređaja (IWA)

RLL/RLR

motori isključivo namijenjeni lokomotivama (RLL) ili motornim vlakovima (RLR)

 R U J A N S E P T E M B E R 2 0 1 8 .

[ 4 2018

]


1DEDQDMSM@‘J@SDFNQHI@‘LNSNQ@‘RM@FD‘ ‘ ‘‘J6

-.7Â&#x2018;:FJ6G<

 

 

%5Â&#x2022;3TAGEÂ&#x2022;)Â&#x2022;Â&#x2022;%0!Â&#x2022;4IERÂ&#x2022;Â&#x2022; %5Â&#x2022;3TAGEÂ&#x2022;))Â&#x2022;Â&#x2022;%0!Â&#x2022;4IERÂ&#x2022;Â&#x2022; %5Â&#x2022;3TAGEÂ&#x2022;)))!Â&#x2022;Â&#x2022;%0!Â&#x2022;4IERÂ&#x2022;Â&#x2022;

RL@MIDMIDÂ&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2018;

 

%5Â&#x2022;3TAGEÂ&#x2022;)))"Â&#x2022;Â&#x2022;%0!Â&#x2022;4IERÂ&#x2022;Â&#x2022;)NTERIMÂ&#x2022;

 

%5Â&#x2022;3TAGEÂ&#x2022;)6Â&#x2022;Â&#x2022;%0!Â&#x2022;4IERÂ&#x2022;Â&#x2022;&INALÂ&#x2022;

 

%5Â&#x2022;3TAGEÂ&#x2022;6Â&#x2022;ODÂ&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2022;0- Â&#x2022; 0.X

  

 

RL@MIDMIDÂ&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2018;

 

/,Â&#x2018;:FJ6G<

U posljednjih 20-ak godina emisije NOx smanjene su za preko 95%, a PM emisije za preko 97%

ProizvoÄ&#x2018;aÄ?i poljoprivredne mehanizacije Ä&#x2021;e strojeve i traktore koji zadovoljavaju trenutno vaĹžeÄ&#x2021;e norme, moÄ&#x2021;i prodavati do 2021. (<56 kW i >130 kW), odnosno do 2022. (56-130 kW)

VISOKIMÂ&#x2022;BRZINAMAÂ&#x2022;VRTNJEÂ&#x2022;IÂ&#x2022;VISOKIMÂ&#x2022;OPTEREÂ&#x2026;ENJI MA Â&#x2022;JERÂ&#x2022;SEÂ&#x2022;ZNAÂ&#x2021;AJNOÂ&#x2022;SKRAÂ&#x2026;UJEÂ&#x2022;VRIJEMEÂ&#x2022;RASPOLO nIVOÂ&#x2022;ZAÂ&#x2022;MIJElANJEÂ&#x2022;IÂ&#x2022;FORMIRANJEÂ&#x2022;GORIVEÂ&#x2022;SMJESEÂ&#x2022;TEÂ&#x2022; ZAÂ&#x2022; IZGARANJEÂ&#x2022; .EISPARENEÂ&#x2022; KAPLJICEÂ&#x2022; GORIVAÂ&#x2022; PODÂ&#x2022; UTJECAJEMÂ&#x2022;VISOKEÂ&#x2022;TEMPERATUREÂ&#x2022;POSTANUÂ&#x2022;Â&#x2021;ESTICEÂ&#x2022; Â&#x2021;AÂ&#x152;E Â&#x2022;BAlÂ&#x2022;KAOÂ&#x2022;IÂ&#x2022;DJELOMIÂ&#x2021;NOÂ&#x2022;IZGORJELOÂ&#x2022;MOTORNOÂ&#x2022; ULJEÂ&#x2022;ZAOSTALOÂ&#x2022;NAÂ&#x2022;STJENKAMAÂ&#x2022;CILINDARA

.EIZBJEnNIÂ&#x2022;$0&Â&#x2022;FILTAR .EZGODNAÂ&#x2022;JEÂ&#x2022;Â&#x2021;INJENICAÂ&#x2022;DAÂ&#x2022;SUÂ&#x2022;EMISIJEÂ&#x2022;KRUTIHÂ&#x2022; Â&#x2021;ESTICAÂ&#x2022;UÂ&#x2022;OBRNUTOÂ&#x2022;PROPORCIONALNIMÂ&#x2022;RELACIJAMAÂ&#x2022; SÂ&#x2022;EMISIJAMAÂ&#x2022;DUlIÂ&#x2021;NIHÂ&#x2022;OKSIDAÂ&#x2022;5PRAVOÂ&#x2022;TOÂ&#x2022;INnE NJERIMAÂ&#x2022; PREDSTAVLJAÂ&#x2022; NAJVEÂ&#x2026;IÂ&#x2022; IZAZOVÂ&#x2022; PRIÂ&#x2022; RAZVOJUÂ&#x2022;

4ABLICAÂ&#x2022;Â&#x2022;5SPOREDBAÂ&#x2022;PRETHODNIHÂ&#x2022;NORMIÂ&#x2022;SUKLADNOÂ&#x2022;$IREKTIVIÂ&#x2022;%:Â&#x2022;SÂ&#x2022;%5Â&#x2022;3TAGEÂ&#x2022;6Â&#x2022;NORMOMÂ&#x2022;PREMAÂ&#x2022;5REDBIÂ&#x2022;%5 Stage

Direktiva 97/68/EZ CO

snaga motora

NOx

radni reĹžim*

HC

PM

g/kWh

Uredba (EU)2016/1628 â&#x20AC;&#x201C; Stage V PN

CO

#

NOx

HC

PM

g/kWh

PN

A

#

CI motori 0 - 8 kW

PR i SR

-

-

-

-

-

-

8,0

7,5

0,4/0,6

-

1,1

CI motori 8 - 19 kW

PR i SR

-

-

-

-

-

-

6,6

7,5

0,4

-

1,1

CI motori 19 - 37 kW

PR i SR

IIIA

5,5

7,5

0,6

-

5,0

4,7

0,015

1x1012

1,1

PR

IIIB

5,0

4,7

0,025

-

SR

IIIA

5,0

4,7

0,4

-

5,0

4,7

0,015

1x1012

1,1

PR

IV

5,0

0,025

-

CI motori 37 - 56 kW motori 56 - 130 kW motori 56 â&#x20AC;&#x201C; 75 kW motori 75 â&#x20AC;&#x201C; 130 kW

IIIA

0,19

5,0

4,7

0,4

-

5,0

4,0

0,3

-

0,025

-

0,2

-

PR

IV

3,5

SR

IIIA

3,5

0,4

0,19 4,0

5,0

0,4

0,19

0,015

1x1012

1,1

5,0

0,4

0,19

0,015

1x1012

1,1

3,5

0,4

0,19

0,015

1x1012

1,1

PR i SR, Gen-Set

-

-

-

-

-

-

3,5

0,67

0,19

0,035

-

PR i SR, ostalo

-

-

-

-

-

-

3,5

3,5

0,19

0,045

-

6,0

*radni reĹžim motora: PR â&#x20AC;&#x201C; promjenjivi reĹžim; SR â&#x20AC;&#x201C; stacionarni reĹžim CI â&#x20AC;&#x201C; compression ignition engines = dizel motori, (SI â&#x20AC;&#x201C; spark ignited engines = Otto motori)

[

4 2018

]

RUJAN SEPTEMBER 2018.M I N E R A L

.

motori P>560 kW

C O M

.

motori 130 â&#x20AC;&#x201C; 560 kW

SR

0,4

H R

CI motori (dizel) P < 56 kW i svi motori P > 56 kW


MOTORI

EMISIJSKE NORME

JEÂ&#x2022; IÂ&#x2022; UÂ&#x2022; NJOJÂ&#x2022; SEÂ&#x2022; SMANJUJEÂ&#x2022; UDIOÂ&#x2022; SLOBODNOGÂ&#x2022; KISI KA Â&#x2022;KOJIÂ&#x2022;BIÂ&#x2022;INAÂ&#x2021;EÂ&#x2022;REAGIRAOÂ&#x2022;SÂ&#x2022;DUlIKOMÂ&#x2022;STVARAJUÂ&#x2026;IÂ&#x2022; ./XÂ&#x2022; SPOJEVEÂ&#x2022; 4IMEÂ&#x2022; SEÂ&#x2022; SNInAVAJUÂ&#x2022; IÂ&#x2022; VRlNEÂ&#x2022; TEM PERATUREÂ&#x2022;IZGARANJA Â&#x2022;lTOÂ&#x2022;TAKOÂ&#x152;ERÂ&#x2022;REDUCIRAÂ&#x2022;FORMI RANJEÂ&#x2022;DUlIÂ&#x2021;NIHÂ&#x2022;OKSIDA Â&#x2022;ALIÂ&#x2022;ZATOÂ&#x2022;REZULTIRAÂ&#x2022;VEÂ&#x2026;IMÂ&#x2022; EMISIJAMAÂ&#x2022; KRUTIHÂ&#x2022; Â&#x2021;ESTICAÂ&#x2022; 0ROTIVÂ&#x2022; NJIHÂ&#x2022; SEÂ&#x2022; INnE NJERIÂ&#x2022;BOREÂ&#x2022;IZVANÂ&#x2022;CILINDARA Â&#x2022;PRIMJENOMÂ&#x2022;$0&Â&#x2022;FILTRAÂ&#x2022; Â&#x2021;ESTICAÂ&#x2022;KOJIÂ&#x2022;HVATAÂ&#x2022;Â&#x2021;AÂ&#x152;UÂ&#x2022;UÂ&#x2022;ISPUlNOMÂ&#x2022;SUSTAVUÂ&#x2022;IÂ&#x2022; PERIODIÂ&#x2021;KIÂ&#x2022;JEÂ&#x2022;SAGORIJEVAÂ&#x2022;UÂ&#x2022;AUTOMATSKIÂ&#x2022;VOÂ&#x152;ENOMÂ&#x2022; PROCESUÂ&#x2022;REGENERACIJEÂ&#x2022;$0&Â&#x2022;FILTRIÂ&#x2022;IPAKÂ&#x2022;ZAHTIJEVA JUÂ&#x2022;IÂ&#x2022;PERIODIÂ&#x2021;KOÂ&#x2022;ODRnAVANJE Â&#x2022;AÂ&#x2022;NAKONÂ&#x2022;ODREÂ&#x152;ENOGÂ&#x2022; BROJAÂ&#x2022;RADNIHÂ&#x2022;SATIÂ&#x2022;IÂ&#x2022;ZAMJENU .EKIÂ&#x2022; PROIZVOÂ&#x152;AÂ&#x2021;IÂ&#x2022; MOTORAÂ&#x2022; SUÂ&#x2022; USPJELIÂ&#x2022; JOlÂ&#x2022; IÂ&#x2022; 3TAGEÂ&#x2022;)6Â&#x2022;NORMUÂ&#x2022;ZADOVOLJITIÂ&#x2022;BEZÂ&#x2022;$0&Â&#x2022;FILTRAÂ&#x2022;0RIÂ&#x2022; TOMÂ&#x2022;SUÂ&#x2022;SEÂ&#x2022;ODLUÂ&#x2021;ILIÂ&#x2022;ZAÂ&#x2022;DRUGAÂ&#x2021;IJUÂ&#x2022;STRATEGIJUÂ&#x2022;/NIÂ&#x2022; SEÂ&#x2022; UNUTARÂ&#x2022; CILINDARAÂ&#x2022; BOREÂ&#x2022; SÂ&#x2022; KRUTIMÂ&#x2022; Â&#x2021;ESTICAMA Â&#x2022; STAVLJAJUÂ&#x2026;IÂ&#x2022; NAGLASAKÂ&#x2022; NAÂ&#x2022; OPTIMIZACIJUÂ&#x2022; PROCESAÂ&#x2022; IZGARANJAÂ&#x2022;-AKSIMALNOÂ&#x2022;UÂ&#x2021;INKOVITÂ&#x2022;PROCESÂ&#x2022;IZGA RANJAÂ&#x2022; ISTOVREMENOÂ&#x2022; SMANJUJEÂ&#x2022; POTROlNJUÂ&#x2022; GORIVAÂ&#x2022; AÂ&#x2022; TIMEÂ&#x2022; IÂ&#x2022; EMISIJUÂ&#x2022; STAKLENIÂ&#x2021;KOGÂ&#x2022; PLINAÂ&#x2022; #/ Â&#x2022; TEÂ&#x2022; KOLIÂ&#x2021;INUÂ&#x2022;KRUTIHÂ&#x2022;Â&#x2021;ESTICAÂ&#x2022;UÂ&#x2022;ISPUHU Â&#x2022;JERÂ&#x2022;SEÂ&#x2022;ODVIJAÂ&#x2022; PRIÂ&#x2022;ZNATNOÂ&#x2022;VIlIMÂ&#x2022;TEMPERATURAMAÂ&#x2022;KOJEÂ&#x2022;POGODU JUÂ&#x2022; POTPUNIJEMÂ&#x2022; ISPARAVANJUÂ&#x2022; IÂ&#x2022; IZGARANJUÂ&#x2022; GORIVAÂ&#x2022; -EÂ&#x152;UTIM Â&#x2022;POSLJEDIÂ&#x2021;NOÂ&#x2022;SEÂ&#x2022;DOBIVAJUÂ&#x2022;IÂ&#x2022;PRILIÂ&#x2021;NOÂ&#x2022;VI SOKEÂ&#x2022;EMISIJEÂ&#x2022;DUlIÂ&#x2021;NIHÂ&#x2022;OKSIDAÂ&#x2022;KOJEÂ&#x2022;JEÂ&#x2022;POTREBNOÂ&#x2022; NAKNADNIMÂ&#x2022; TRETMANOMÂ&#x2022; ISPUlNIHÂ&#x2022; PLINOVAÂ&#x2022; SVE STIÂ&#x2022; UÂ&#x2022; ZAKONSKIÂ&#x2022; LIMITIRANEÂ&#x2022; OKVIREÂ&#x2022; 4OÂ&#x2022; SEÂ&#x2022; POSTI nEÂ&#x2022; POSTUPKOMÂ&#x2022; SELEKTIVNEÂ&#x2022; KATALITIÂ&#x2021;KEÂ&#x2022; REDUKCI JEÂ&#x2022;3#2 Â&#x2022;/VAÂ&#x2022;TEHNOLOGIJAÂ&#x2022;SEÂ&#x2022;PROTIVÂ&#x2022;DUlIÂ&#x2021;NIHÂ&#x2022; OKSIDAÂ&#x2022; BORIÂ&#x2022; IZVANÂ&#x2022; CILINDARA Â&#x2022; UÂ&#x2022; ISPUlNOMÂ&#x2022; SU STAVU Â&#x2022;GDJEÂ&#x2022;SEÂ&#x2022;UBRIZGAVAÂ&#x2022; Â&#x2022; TNAÂ&#x2022;VODENAÂ&#x2022; OTOPINAÂ&#x2022;UREE Â&#x2022;ODNOSNOÂ&#x2022;TEKUÂ&#x2026;INAÂ&#x2022;POZNATAÂ&#x2022;PODÂ&#x2022; KOMERCIJALNIMÂ&#x2022; NAZIVOMÂ&#x2022; !D"LUEÂ&#x2022; /NAÂ&#x2022; UÂ&#x2022; 3#2Â&#x2022; KATALIZATORUÂ&#x2022; IZAZIVAÂ&#x2022; KEMIJSKUÂ&#x2022; REAKCIJUÂ&#x2022; UÂ&#x2022; KOJOJÂ&#x2022; SEÂ&#x2022;OPASNIÂ&#x2022;DUlIÂ&#x2021;NIÂ&#x2022;OKSIDIÂ&#x2022;RAZLAnUÂ&#x2022;NAÂ&#x2022;NElKODLJIVIÂ&#x2022; ELEMENTARNIÂ&#x2022;DUlIKÂ&#x2022;IÂ&#x2022;VODU

SUVREMENIHÂ&#x2022; DIZELÂ&#x2022; MOTORAÂ&#x2022; â&#x20AC;&#x201C;Â&#x2022; KAKOÂ&#x2022; POMIRITIÂ&#x2022; DVAÂ&#x2022; SUPROTSTAVLJENAÂ&#x2022; ZAHTJEVAÂ&#x2022; 5Â&#x2022; PRINCIPU Â&#x2022; RJElE NJAÂ&#x2022; KOJAÂ&#x2022; SMANJUJUÂ&#x2022; EMISIJUÂ&#x2022; KRUTIHÂ&#x2022; Â&#x2021;ESTICAÂ&#x2022; ISTO VREMENOÂ&#x2022;POVEÂ&#x2026;AVAJUÂ&#x2022;EMISIJUÂ&#x2022;DUlIÂ&#x2021;NIHÂ&#x2022;OKSIDA Â&#x2022; IÂ&#x2022;OBRNUTOÂ&#x2022;$UlIÂ&#x2021;NIÂ&#x2022;OKSIDIÂ&#x2022;./Â&#x2022;IÂ&#x2022;./ Â&#x2022;NASTAJUÂ&#x2022; UÂ&#x2022; CILINDRIMAÂ&#x2022; MOTORA Â&#x2022; UÂ&#x2022; PODRUÂ&#x2021;JIMAÂ&#x2022; SIROMAlNEÂ&#x2022; SMJESEÂ&#x2022;SÂ&#x2022;VIlKOMÂ&#x2022;KISIKAÂ&#x2022;0ODÂ&#x2022;UTJECAJEMÂ&#x2022;VISOKIHÂ&#x2022; TEMPERATURAÂ&#x2022;IZNADÂ&#x2022;Â&#x2022;f# Â&#x2022;IÂ&#x2022;TLAKOVA Â&#x2022;DOLA ZIÂ&#x2022;DOÂ&#x2022;KEMIJSKEÂ&#x2022;REAKCIJEÂ&#x2022;IZMEÂ&#x152;UÂ&#x2022;KISIKAÂ&#x2022;IÂ&#x2022;DUlIKA Â&#x2022; INAÂ&#x2021;EÂ&#x2022;DVAÂ&#x2022;GLAVNAÂ&#x2022;SASTOJAKAÂ&#x2022;ZRAKAÂ&#x2022;UDIOÂ&#x2022;KISIKAÂ&#x2022; JEÂ&#x2022; Â&#x2022;AÂ&#x2022;DUlIKAÂ&#x2022; 3TOGAÂ&#x2022;JEÂ&#x2022;JOlÂ&#x2022;NAÂ&#x2022;4IERÂ&#x2022;3TAGEÂ&#x2022;)))!Â&#x2022;MOTORIMAÂ&#x2022; GOTOVOÂ&#x2022;NEZAOBILAZNAÂ&#x2022;METODAÂ&#x2022;ZAÂ&#x2022;REDUKCIJUÂ&#x2022;EMI SIJEÂ&#x2022; DUlIÂ&#x2021;NIHÂ&#x2022; OKSIDAÂ&#x2022; POSTALAÂ&#x2022; RECIRKULACIJAÂ&#x2022; IS PUlNIHÂ&#x2022; PLINOVAÂ&#x2022; %'2 Â&#x2022; 4OÂ&#x2022; JEÂ&#x2022; TEHNOLOGIJAÂ&#x2022; KOJAÂ&#x2022; SEÂ&#x2022;PROTIVÂ&#x2022;DUlIÂ&#x2021;NIHÂ&#x2022;OKSIDAÂ&#x2022;BORIÂ&#x2022;UNUTARÂ&#x2022;SAMIHÂ&#x2022;CI LINDARAÂ&#x2022;$JELOMIÂ&#x2021;NIMÂ&#x2022;POVRATOMÂ&#x2022;INERTNIHÂ&#x2022;ISPUl NIHÂ&#x2022;PLINOVAÂ&#x2022;UÂ&#x2022;USISNIÂ&#x2022;RAZVODNIKÂ&#x2022;SÂ&#x2022;MEÂ&#x152;UHLAÂ&#x152;E NJEMÂ&#x2022;ILIÂ&#x2022;BEZÂ&#x2022;NJEGA Â&#x2022;TEÂ&#x2022;NJIHOVIMÂ&#x2022;MIJElANJEMÂ&#x2022;SAÂ&#x2022; SVJEnIMÂ&#x2022;ZRAKOM Â&#x2022;GORIVAÂ&#x2022;SMJESAÂ&#x2022;SEÂ&#x2022;RAZBLAnU

 R U J A N S E P T E M B E R 2 0 1 8 .

2DMYNQÂ&#x2018;SK@J@ (YK@Y@JÂ&#x2018;OQNÂ&#x201A;HgÂ&#x20AC;DMHGÂ&#x2018; OKHMNU@Â&#x2018;HYF@Q@MI@

/QDRIDJÂ&#x2018;IDYFQDÂ&#x2018; #/%Â&#x2018;EHKSDQ@

4K@YÂ&#x2018; HROTgMHGÂ&#x2018; OKHMNU@

1@CMHÂ&#x2018;BHJKTRH Â&#x2018; Â&#x2018;E@Y@Â&#x2018;EHKSQHQ@MI@ !Â&#x2018; Â&#x2018;E@Y@Â&#x2018;QDFDMDQ@BHID 2DMYNQÂ&#x2018; SDLODQ@STQD

/QHMBHOÂ&#x2018; EHKSQHQ@MI@Â&#x2018; JQTSHGÂ&#x2018;Â&#x201A;DRSHB@

Presjek DPF filtra i princip rada

[ 4 2018

]


2STO@MID‘M@‘RM@FT /N‚DS@J‘OQHLIDMD *1 )-)(‘1.*.5(‘/1(,)$-$‘9 ‘23 5+) -)$‘,.3.1 ‘- ‘31_(^3$

$4‘2S@FD‘5‘MNQL@‘OQDL@‘4QDCAH‘$4‘ ‘ ‘

 ‘ ‘

 ‘ ‘

 ‘ ‘

'NLNKNF@BHI@‘SHO@

 ‘ ‘

 ‘ ‘

-1$‘J@SDFNQHI@‘ •‘ 2("(‘LNSNQH‘‘ ‘‘J6 •‘ RUH‘LNSNQH‘‘ ‘‘J6 •‘ RUH‘LNSNQH‘‘‘J6 •‘ 2(‘LNSNQH‘Y@‘SDQDMRJ@‘UNYHK@‘ 35‘H‘UNYHK@‘R‘TRONQDCN‘ONRS@UKIDMHL‘ RIDC@KHL@‘2A2 •‘ 2(‘LNSNQH‘Y@‘LNSNQMD‘R@NMHBD (6/(6 ‘J@SDFNQHI@‘ •‘ LNSNQH‘Y@‘AQNCNUD‘M@‘TMTS@QMIHL‘OKNUMHL‘OTSNUHL@‘‘ ‘‘*V

'NLNKNF@BHI@‘SHO@

•‘ -1$‘J@SDFNQHI@‘RUH‘LNSNQH‘‘ ‘‘J6 •‘ (6/(6 ‘J@SDFNQHI@‘LNSNQH‘Y@‘AQNCNUD‘M@‘TMTS@QMIHL‘ OKNUMHL‘OTSNUHL@‘‘‘J6

'NLNKNF@BHI@‘SHO@

•‘ RLL/RLR kategorija: motori za željeznička vozila – lokomotive i motorne vlakove

*1 )-)(‘1.*.5(‘/1(,)$-$‘9 ‘$4‘'.,.+.& "()4‘3(/ ‘,.3.1 Za većinu motora kao krajnji datum primjene ove Uredbe definiran 1. siječanj 2018. za EU homologaciju tipa motora, odnosno 1. siječanj 2019. za stavljanje motora na tržište

[

4 2018

]

C O M

.

H R

5• IDU…EM• BROJU• -INERALA• DONIJET• …EMO• KRATKI• PREGLED• PONUDE• %5• 3TAGE• 6• MOTORA• VODE…IH• GLOBALNIH• PROIZVOŒA‡A • S• KARAKTERI STI‡NIM•TEHNOLOlKIM•RJElENJIMA•

.

CIFI‡NIH• POTREBA• PROIZVOŒA‡I• STROJEVA• MOGU• DOBITI•I•IZVEDBE•S•RAZDVOJENIM•MODULIMA •PRI• ‡EMU•JE•$0&•FILTAR•U•JEDNOM •A•3#2•SUSTAV• U•DRUGOM•KU…IlTU

RUJAN SEPTEMBER 2018.M I N E R A L

2AZLI‡ITI• PROIZVOŒA‡I• PRIMJENJUJU• RAZLI‡ITE• TEHNOLOGIJE •ILI•NJIHOVE•KOMBINACIJE•U•RAZLI‡I TIM• OMJERIMA• /P…I• TREND• JE• I• NA• AKTUALNIM• 3TAGE• )6• MOTORIMA• DA• SE• POSTOTAK• RECIR KULACIJE• ISPUlNIH• PLINOVA• SMANJUJE • A• NEKI• SU• PROIZVOŒA‡I• %'2• ‡AK• I• POTPUNO• IZBACI LI•4O•IM•OMOGU…AVAJU•NAJNOVIJI•3#2•SUSTA VI•IZNIMNO•VISOKE•U‡INKOVITOSTI•3TAGE•6•NOR MU• ZBOG• 0.• LIMITA• NIJE• MOGU…E• ZADOVOLJITI• BEZ• $0&• FILTRA• 4A• JE• TEHNOLOGIJA• VE…• ODAV NO• POZNATA• I• PROIZVOŒA‡I• NISU• MORALI• OTKRI VATI•TOPLU•VODU •VE…•SAMO•PRIMIJENITI•GOTOVA• RJElENJA•UZ•NEOPHODNE•PRILAGODBE•SPECIFI‡ NIM• ZAHTJEVIMA• UGRADNJE• +OMPAKTNA• SIN GLE•CAN•RJElENJA•U•JEDNOM•LONCU•OBJEDINJU JU• $/#• OKSIDACIJSKI• KATALIZATOR • $0&• FILTAR• ‡ESTICA•I•KOMPLETNI•3#2•SUSTAV •OSIM•SPRE MNIKA•!D"LUE•ADITIVA •NARAVNO•4AKVA•SU•RJE lENJA• PRAKTI‡NA• ZA• UGRADNJU• ZBOG• MANJIH• DIMENZIJA• I• MASA• -EŒUTIM • U• SLU‡AJU• SPE


ZAPOSLENI

  &(0(;+59$76.$GG.DåWHO6XþXUDF &$/8&(0GRR3XOD 1$ä,&(&(0(17GG1DåLFH=ROMDQ 52&.:22/$'5,$7,&GRR=DMFL +2/&,0 +59$76.$ GRR.RURPDĀQR .1$8),168/$7,21GRR1RYL0DURI 6$02%25.$GG6DPRERU .1$8)GRR8]GROMH .$0(1GG3D]LQ 5g),;GRR3RMDWQR 35(66*/$66GRR-DOçDEHW

  ',/-GRR9LQNRYFL /,3,.*/$6GRR/LSLN 0$5$äGRR9UVL 721'$&++59$76.$GG%HGHNRYĀLQD 52&$&52$7,$GG=DSUHåLþ

  %$80,7GRR6LUDĀ '85$1GG3XOD &(0(;%(721GRR.DåWHO6XþXUDF ,0&203GRRÿDNRYHF /,*180GRR3ROLĀQLN 3,5$0,'$GRR6HVYHWH ,79GRR5DåD :,(1(5%(5*(5,/29$&GRR.DUORYDF 6(00(/52&.67(,1'(6,*1GRR2WRN2åWDULMVNL %(721720,ä,ýGRR*UDGLåþH 1,6.2*5$'1-$+5(1GRR'RQMD6WXELFD *25,&$67$./2GRR9HOLND*RULFD )250$725GRR.XNXOMDQRYR ,*0$GRR.RSULYQLFD %(*$0217GRR=DJUHE '$-$.29,ýGRR2PLå /$66(/6%(5*(5.1$8)GRRéXUāHYDF $33/,('&(5$0,&6GRR6LVDN ,17(5&$/GRR6LUDĀ .(5$0,.$02'86GRR2UDKRYLFD

  7%*%(721GRR=DJUHE &,*/$1$&(5-(78æ12GRR&HUMH1HERMVH 9(57(0GRR=DJUHE %(721/8ÿ.2GRR/XĀNR %(721/8ÿ.25%*GRR/XĀNR %(5,&$GRR1HUHçLåþD '(.23YO'HDQ3DXOHWLþ'YRUL 6$,17*2%$,1*5$é(9,16.,352,=92',+59$76.$GRR6HVYHWH =$*5(%%(721GRR6HVYHWH 3$33520(7GRR6YHWD1HGHOMD 6$02%25.$63/,7GRR*RUQML0Xþ

 

 

 

 /(,(5/(,7/GRR7XUĀLQ 0$5,1(7(.$'5,$7,&GRRäLEHQLN R U J A N S E P T E M B E R 2 0 1 8 .

PRIHODI 2017. U KN

 9(7523$&.675$æ$GG+XPQD6XWOL

KRATKI NAZIV TVRTKE I MJESTO

DOBIT/ GUBITAK 2017. U KN

STRUČNA TOP 100 INFORMACIJA

ATLAS COPCO PROIZVODNJA

0ROIZVODNJA•OSTALIH•NEMETALNIH•MINERALNIH•PROIZVODA•.+$•

•NA PROIZVOŒA‡A•GR MATERIJALA RANG LISTA TVRTKI PRIPREMLJENA JE PO KRITERIJU REGISTRIRANE DJELATNOSTI (NKD 23) I OSTVARENOG UKUPNOG PRIHODA U 2017. GODINI

OBRADA

Redakcija

Powered by

[ 4 2018

]


I S P R A V A K R A N G L I S T E T V R T K I P O P R I H O D U U 2017.

 $/$6=$'20GRR6SOLW 0,1(5$/,*0GRR=DSXçDQH -$'5$1.$0(1GGXVWHÄ&#x20AC;DMX3XÄ&#x20AC;LåþD =$*25.$GRR%HGHNRYÄ&#x20AC;LQD 75$163257%(721/8%,1$GRR.QLQ 23(.$GG2VLMHN

  672*(60%++59$76.$=$*5(% *,5..$/81GG'UQLÃ¥ .%GRR6UDÄ&#x20AC;LQHF .(äGRR0DNDUVND 3*0GRR3R]QDQRYHF .8.(&GRR,YDQLþ*UDG +,'52,=2/$&,-$.$75$1GRR=DJUHE =5&$/2GRR2VLMHN /$9ÿ(9,ý0217$æ1,(/(0(17,GRR6SOLW 6&+,('(/352,=92'1-$',01-$.$GRR1RYL*ROXERYHF =(/(1*5$'GRR+HNL .$95$1*583$GRRÿDNRYHF ,=*5$'1-$GGäLEHQLN ,1.(5325GRR=DSUHåLþ *5(32&200(5&(GRRXVWHÄ&#x20AC;DMX=DJUHE æ$5.292GRR*DUHåQLFD .$3(/272%(721GRR*DOLçDQD 08æ(..$0,1.2GRRäWXSDUMH

 

 

 

 7%679251,&$%(7216.,+678329$GRR1RYDNL3HWURYLQVNL ' 0%$ä,ý.$0(12/20,GRR*RUQML9LQMDQL

 '(7(50,12GRR=DJUHE 5(61,.%(721GRR6HVYHWH ,=*5$'1-$0$é$5(9,ýGRR2SULVDYFL %(7$3/$67GRR'RQML.UDOMHYHF 3(50,*GRR6HVYHWH %(7213,17$5GRR9UEDQM ,675$%(721GRR3XOD ,&&&21&(37GRR&HURYOMH 7(502/,1(GRR9LQNRYFL 79251,&$)$50$&(876.($0%$/$æ(GRR/RQMLFD $'5,$%(721GRR7ULQDMVWLþL 0,//(0,1æ(1-(5,1*GRR*RVSLþ .(5%(.GRR'RQML.UDOMHYHF 7%*675$%$*GRR=DJUHE 5(=GRR=DJUHE 35$-2%(721GRR9LURYLWLFD 05$025&20(5&(GRR-XUGDQL %(721752*,5GRR3ODQR 635(*$.$0(1GRR6SOLW %$*(5.2352%(572GRR1RYL0DURI 00352,=92',2'%(721$YO0DULMD0DWXOLQ.OLQÄ&#x20AC;D6HOD

4 2018

]

RUJAN SEPTEMBER 2018.H R.

C O M

. '8%$&GRR'XEURYQLN

M I N E R A L

 '5$&2GRR6ROLQ

 /(21+$5'02//%(721:(5.(*0%+ &2.*=$*5(%

[

ZAPOSLENI

DOBIT/ GUBITAK 2017. U KN

5

PRETHODNOMÂ&#x2022; BROJUÂ&#x2022; -INERALAÂ&#x2022; Â&#x2022; OBJAVILIÂ&#x2022; SMOÂ&#x2022; RANGÂ&#x2022; LISTEÂ&#x2022; Â&#x2022; NAJVEÂ&#x2026;IHÂ&#x2022; TVRTKIÂ&#x2022; IZÂ&#x2022; SEKTORAÂ&#x2022; GRAÂ&#x152;EVINARSTVA Â&#x2022; PROI ZVODNJEÂ&#x2022;GRAÂ&#x152;EVINSKIHÂ&#x2022;MATERIJALAÂ&#x2022;IÂ&#x2022;RUDARSTVA +RITERIJIÂ&#x2022;OBUHVATAÂ&#x2022;IÂ&#x2022;RANGIRANJAÂ&#x2022;SUÂ&#x2022;.+$Â&#x2022;KLASIFI KACIJAÂ&#x2022;IÂ&#x2022;PRIHODIÂ&#x2022;UÂ&#x2022;Â&#x2022;GODINI .AnALOST Â&#x2022; NAlEMÂ&#x2022; PARTNERU Â&#x2022; TVRTKIÂ&#x2022; "ISNODE Â&#x2022; KOJAÂ&#x2022;NAMÂ&#x2022;DOSTAVLJAÂ&#x2022;PODATKEÂ&#x2022;POTKRALAÂ&#x2022;SEÂ&#x2022;GRElKAÂ&#x2022; PRILIKOMÂ&#x2022;FILTRIRANJAÂ&#x2022;ZADANIHÂ&#x2022;PARAMETARAÂ&#x2022;IZÂ&#x2022;ODJELJ KAÂ&#x2022; Â&#x2022; lTOÂ&#x2022; JEÂ&#x2022; REZULTIRALOÂ&#x2022; NETOÂ&#x2021;NIMÂ&#x2022; OBUHVATOMÂ&#x2022; IÂ&#x2022; RANGIRANJEMÂ&#x2022; TVRTKIÂ&#x2022; PROIZVOÂ&#x152;AÂ&#x2021;AÂ&#x2022; GRAÂ&#x152;EVINSKIHÂ&#x2022; MATERIJALA /VIMÂ&#x2022;PUTEMÂ&#x2022;OBJAVLJUJEMOÂ&#x2022;ISPRAVAKÂ&#x2022;TABLICEÂ&#x2022;TEÂ&#x2022; SEÂ&#x2022;ISPRIÂ&#x2021;AVAMOÂ&#x2022;Â&#x2021;ITATELJIMAÂ&#x2022;IÂ&#x2022;TVRTKAMAÂ&#x2022;Â&#x2021;IJIÂ&#x2022;SUÂ&#x2022;PO KAZATELJIÂ&#x2022;POSLOVANJAÂ&#x2022;POGRElNOÂ&#x2022;INTERPRETIRANIÂ&#x2022;

PRIHODI 2017. U KN

AÂ&#x152;EVINSKIHÂ&#x2022;

KRATKI NAZIV TVRTKE I MJESTO

JVEÂ&#x2026;IH

0ROIZVODNJAÂ&#x2022;OSTALIHÂ&#x2022;NEMETALNIHÂ&#x2022;MINERALNIHÂ&#x2022;PROIZVODAÂ&#x2022;.+$Â&#x2022;


PREDSTAVLJAMO

SENNEBOGEN

OVAJ STROJ POSTAVLJA N OVE STAN DARD E P O P I T A N J

0OTPUNOÂ&#x2022;DRUKÂ&#x2021;IJIÂ&#x2022;ODÂ&#x2022; SENNEBOGEN 355E JE JEDINI TELESKOPSKI UTOVARIVAÄ&#x152; NA TRŽIÅ TU S PODIZNOM KABINOM, KOJA OPERATERU OMOGUÄ&#x2020;AVA DA PROCES MANIPULACIJE MATERIJALOM NADGLEDA S VISINE OD NEKIH 4,25 M IZNAD TLA. NADALJE, OVAJ STROJ KOMBINIRA NAJBOLJE KARAKTERISTIKE KLASIÄ&#x152;NOG TELESKOPIKA I UTOVARIVAÄ&#x152;A NA KOTAÄ&#x152;IMA

4

ELESKOPSKIÂ&#x2022;UTOVARIVAÂ&#x2021;IÂ&#x2022; Â&#x2022;STROJEVIÂ&#x2022;ZAÂ&#x2022;MA NIPULACIJUÂ&#x2022;MATERIJALOMÂ&#x2022;VRLOÂ&#x2022;SUÂ&#x2022;PRAKTIÂ&#x2021;NI Â&#x2022; MULTIFUNKCIONALNIÂ&#x2022; STROJEVI Â&#x2022; KONSTRUIRANIÂ&#x2022; TAKOÂ&#x2022;DAÂ&#x2022;UZÂ&#x2022;POMOÂ&#x2026;Â&#x2022;RAZLIÂ&#x2021;ITIHÂ&#x2022;PRIKLJUÂ&#x2021;AKA Â&#x2022;ODNO SNOÂ&#x2022;ALATAÂ&#x2022;MOGUÂ&#x2022;OBAVLJATIÂ&#x2022;lIROKIÂ&#x2022;SPEKTARÂ&#x2022;POSLO VAÂ&#x2022; UÂ&#x2022; GRAÂ&#x152;EVINARSTVU Â&#x2022; POLJOPRIVREDI Â&#x2022; DRVNOJÂ&#x2022; IN

 R U J A N S E P T E M B E R 2 0 1 8 .

DUSTRIJI Â&#x2022; RECIKLAnNOMÂ&#x2022; IÂ&#x2022; KOMUNALNOMÂ&#x2022; SEKTORU Â&#x2022; SKLADIlNOJÂ&#x2022; LOGISTICI Â&#x2022; ITDÂ&#x2022; -EÂ&#x152;UTIM Â&#x2022; IÂ&#x2022; TIÂ&#x2022; STROJE VIÂ&#x2022;IMAJUÂ&#x2022;SVOJIHÂ&#x2022;NEDOSTATAKAÂ&#x2022;IÂ&#x2022;TEHNIÂ&#x2021;KIHÂ&#x2022;OGRANI Â&#x2021;ENJAÂ&#x2022;KOJAÂ&#x2022;UÂ&#x2022;ODREÂ&#x152;ENIMÂ&#x2022;UVJETIMAÂ&#x2022;EKSPLOATACIJEÂ&#x2022; DOVODEÂ&#x2022;UÂ&#x2022;PITANJEÂ&#x2022;NJIHOVUÂ&#x2022;PRODUKTIVNOST Â&#x2022;SIGUR NOSTÂ&#x2022;IÂ&#x2022;PRAKTIÂ&#x2021;NOST

3ENNEBOGEN Â&#x2022;RENOMIRANIÂ&#x2022;NJEMAÂ&#x2021;KIÂ&#x2022;PROIZVO Â&#x152;AÂ&#x2021;Â&#x2022; STROJEVAÂ&#x2022; IÂ&#x2022; OPREMEÂ&#x2022; ZAÂ&#x2022; MANIPULACIJUÂ&#x2022; MA TERIJALIMAÂ&#x2022; JEÂ&#x2022; STOGAÂ&#x2022; TEMELJITOÂ&#x2022; PREISPITAOÂ&#x2022; OVUÂ&#x2022; PROBLEMATIKUÂ&#x2022; TEÂ&#x2022; AKTUALNUÂ&#x2022; PONUDUÂ&#x2022; TZVÂ&#x2022; TELE SKOPIKAÂ&#x2022; NAÂ&#x2022; EUROPSKOMÂ&#x2022; TRnIlTU Â&#x2022; AÂ&#x2022; ONDAÂ&#x2022; JEÂ&#x2022; RA ZVIOÂ&#x2022; IÂ&#x2022; KONSTRUIRAOÂ&#x2022; SASVIMÂ&#x2022; NOVIÂ&#x2022; MODELÂ&#x2022; TAKVOGÂ&#x2022; STROJAÂ&#x2022; Â&#x2022;%Â&#x2022;4AJÂ&#x2022;MODEL Â&#x2022;KOJIÂ&#x2022;JEÂ&#x2022;SVJETSKUÂ&#x2022;PRE MIJERUÂ&#x2022;DOnIVIOÂ&#x2022;UÂ&#x2022;SVIBNJUÂ&#x2022;Â&#x2022;NAÂ&#x2022;SAJMUÂ&#x2022;)&!4Â&#x2022; UÂ&#x2022; -Â&#x2019;NCHENU Â&#x2022; POSTAVLJAÂ&#x2022; NOVEÂ&#x2022; STANDARDEÂ&#x2022; POÂ&#x2022; PITANJUÂ&#x2022; UDOBNOSTI Â&#x2022; ERGONOMIJE Â&#x2022; PREGLEDNO STI Â&#x2022; SIGURNOSTIÂ&#x2022; TEÂ&#x2022; FLEKSIBILNOSTIÂ&#x2022; PRIMJENE Â&#x2022; Â&#x2021;AKÂ&#x2022; IÂ&#x2022; NAÂ&#x2022; NAJZAHTJEVNIJIMÂ&#x2022; POSLOVIMAÂ&#x2022; 3ENNEBOGE NAÂ&#x2022;%Â&#x2022;JEÂ&#x2022;TElKOÂ&#x2022;USPOREDITIÂ&#x2022;SÂ&#x2022;BILOÂ&#x2022;KOJIMÂ&#x2022;DRU GIMÂ&#x2022;TELESKOPSKIMÂ&#x2022;UTOVARIVAÂ&#x2021;EMÂ&#x2022;NAÂ&#x2022;TRnIlTU Â&#x2022;JERÂ&#x2022; JEÂ&#x2022;ONÂ&#x2022;ZAPRAVOÂ&#x2022;VEÂ&#x2026;Â&#x2022;ODÂ&#x2022;SAMOGÂ&#x2022;POÂ&#x2021;ETKAÂ&#x2022;POSTAOÂ&#x2022; KATEGORIJAÂ&#x2022;ZAÂ&#x2022;SEBE

[ 4 2018

]


JU UD O BNOS T I , E R G ONOM IJE, P R EG LEDNOSTI, SIGURN OSTI TE FLEKSIBILN OSTI PRI M JE NE

Opcionalno je dostupna hidraulička kompenzacija poprečnog nagiba do ±9° koja povećava stabilnost stroja

[

4 2018 ]

RUJAN SEPTEMBER 2018.H R

.

Robusna teleskopska ruka s brzom spojkom i utovarnom Z-kinematikom

C O M

DRUGIH

3ENNEBOGEN• %• PRUnA• KOMBINACIJU• NAJ BOLJIH• KARAKTERISTIKA• KLASI‡NOG• TELESKOPIKA• S• ONIMA•KLASI‡NOG•UTOVARIVA‡A•NA•KOTA‡IMA•$A KLE •S•JEDNE•STRANE•KRASE•GA•VELIKA•VISINA•PO DIZANJA•I•DOSEG •STABILNOST•TE•VRHUNSKE•MANE VARSKE•MOGU…NOSTI •A•S•DRUGE•STRANE •ROBUSNA• KONSTRUKCIJA •VISOKE•POTISNE•SILE•I•TRAKCIJA •IZNI MNA•PREGLEDNOST•IZ•KABINE•TE•UPRAVLJANJE•UTO VARNOM• KOlAROM• .AIME • PRIMIJENJENA• JE• UTO VARNA•: KINEMATIKA•KOJA•OSIGURAVA•VISOKE•SILE• OTKIDANJA• NA• KOlARI• I• PRIKLADNA• JE• ZA• KOPANJE • UTOVAR•KAMIONA•TE•SLI‡NE•ZADATKE•-EŒUTIM •TU• JE•I•KOMPENZACIJSKI•HIDRAULI‡KI•CILINDAR•NA•TELE SKOPSKOJ• RUCI• KOJI• OSIGURAVA• PARALELNI• POMAK• RADNOG•PRIKLJU‡KA •USPRKOS•: KINEMATICI •lTO•JE• NARO‡ITO•PRIKLADNO•U•RADU•S•VILICAMA 2OBUSNU•KONSTRUKCIJU•IZUZETNE•TORZIONE•KRU TOSTI• PRUnA• CENTRALNI• OKVIR• IZRAŒEN• OD• VISOKO• KVALITETNOG•‡ELIKA•DEBLJINE••MM•KOJI•OMOGU …AVA•PRIMJENU•STROJA•I•U•NAJZAHTJEVNIJIM•UVJETI MA• EKSPLOATACIJE• TE• MU• OSIGURAVA• DUGI• RADNI• VIJEK•3ENNEBOGEN•SAM•PROIZVODI•OKVIRE•U•SVO JIM•POGONIMA •‡IME•U•POTPUNOSTI•NADZIRE•TEH NOLOlKI•PROCES•I•JAM‡I•NAJVIlE•STANDARDE•KVA LITETE•*EDNAKO•JE•ROBUSNA•I•TELESKOPSKA•RUKA • IZRAŒENA•OD•‡ELIKA•DEBLJINE••MM•.JENA•PO SEBNA•KONSTRUKCIJA •VIDLJIVA•U•POPRE‡NOM•PRE SJEKU• TELESKOPSKIH• SEGMENATA• SA• ZAKOlENIM• UGLOVIMA •OSIGURAVA•OPTIMALNU•RASPODJELU•SILA• I•GLATKO•TE•PRECIZNO•VOŒENJE•SEGMENATA•3VA• ‡ETIRI• KOTA‡A• SU• UPRAVLJIVA • A• OPERATER• MOnE• BIRATI• IZMEŒU• TRI• NA‡INA• UPRAVLJANJA• SAMO• PREDNJIM•KOTA‡IMA •SA•SVA•‡ETIRI•KOTA‡A•ILI•DI JAGONALNO• PSE…I• HOD • +UT• ZAKRETANJA• KOTA ‡A• OD• ‡AK• f• UZ• MEŒUOSOVINSKI• RAZMAK• OD••

.

4.25 m

+RInANAC•KLASI‡NOG•UTOVARIVA‡A• I•TELESKOPIKA

M I N E R A L

Podizna kabina osigurava operateru potpuni pregled radnog okruženja i pruža veliki doprinos sigurnosti


SENNEBOGEN PREDSTAVLJAMO

4EHNIÂ&#x2021;KEÂ&#x2022;KARAKTERISTIKE 355E Radna masa

11.500 kg

Nosivost (LSP 600 mm)

5.500 kg

Visina podizanja

8.500 mm

Nosivost pri maksimalnom dosegu

2.250 kg

Sila otkidanja na košari

85 kN

Â&#x2022;MMÂ&#x2022;REZULTIRAÂ&#x2022;KRUGOMÂ&#x2022;OKRETANJAÂ&#x2022;RADIJUSAÂ&#x2022; MANJEGÂ&#x2022;ODÂ&#x2022;Â&#x2022;METRAÂ&#x2022;0RECIZNIJEÂ&#x2022;Â&#x2022;MM

0ODIZNAÂ&#x2022;KABINAÂ&#x2022;ZAÂ&#x2022;POTPUNUÂ&#x2022; PREGLEDNOST 3ENNEBOGENÂ&#x2022; %Â&#x2022; JEÂ&#x2022; JEDINIÂ&#x2022; TELESKOPSKIÂ&#x2022; UTOVARIVAÂ&#x2021;Â&#x2022; NAÂ&#x2022; TRnIlTUÂ&#x2022; SÂ&#x2022; PODIZNOMÂ&#x2022; KABINOM Â&#x2022; KOJAÂ&#x2022;OPERATERUÂ&#x2022;OMOGUÂ&#x2026;AVAÂ&#x2022;DAÂ&#x2022;PROCESÂ&#x2022;UTOVA RAÂ&#x2022;KAMIONAÂ&#x2022;NADGLEDAÂ&#x2022;SÂ&#x2022;VISINEÂ&#x2022;ODÂ&#x2022;NEKIHÂ&#x2022; Â&#x2022; MÂ&#x2022;IZNADÂ&#x2022;TLAÂ&#x2022;5ZIMAJUÂ&#x2026;IÂ&#x2022;UÂ&#x2022;OBZIRÂ&#x2022;DAÂ&#x2022;JEÂ&#x2022;MAKSIMAL NAÂ&#x2022;VISINAÂ&#x2022;CESTOVNIHÂ&#x2022;VOZILAÂ&#x2022; Â&#x2022;MÂ&#x2022;JASNOÂ&#x2022;JEÂ&#x2022;DAÂ&#x2022; OPERATERÂ&#x2022; VIDIÂ&#x2022; PREKOÂ&#x2022; RUBAÂ&#x2022; STRANICAÂ&#x2022; IÂ&#x2022; NIlTAÂ&#x2022; NEÂ&#x2022; RADIÂ&#x2022;NAÂ&#x2022;SLIJEPOÂ&#x2022;5Â&#x2022;TOMÂ&#x2022;KONTEKSTU Â&#x2022;PREGLED

NOSTÂ&#x2022; IZÂ&#x2022; KABINEÂ&#x2022; MODELAÂ&#x2022; %Â&#x2022; JEÂ&#x2022; BOLJAÂ&#x2022; NEGOÂ&#x2022; KODÂ&#x2022; BILOÂ&#x2022; KOJEGÂ&#x2022; UTOVARIVAÂ&#x2021;AÂ&#x2022; NAÂ&#x2022; KOTAÂ&#x2021;IMAÂ&#x2022; !LIÂ&#x2022; OVAÂ&#x2022; MOGUÂ&#x2026;NOSTÂ&#x2022; JEÂ&#x2022; KORISNAÂ&#x2022; IÂ&#x2022; UÂ&#x2022; MNOGIMÂ&#x2022; DRU GIMÂ&#x2022;POSLOVIMAÂ&#x2022; 0OGLEDÂ&#x2022;IZÂ&#x2022;PTIÂ&#x2021;JEÂ&#x2022;PERSPEKTIVEÂ&#x2022;NAÂ&#x2022;Â&#x2021;ITAVOÂ&#x2022;RAD NOÂ&#x2022;PODRUÂ&#x2021;JEÂ&#x2022;STROJAÂ&#x2022;UÂ&#x2022;KRUGUÂ&#x2022;ODÂ&#x2022;fÂ&#x2022;OGROMANÂ&#x2022; JEÂ&#x2022;DOPRINOSÂ&#x2022;SIGURNOSTI Â&#x2022;AÂ&#x2022;UÂ&#x2022;DRUGUÂ&#x2022;RUKUÂ&#x2022;IÂ&#x2022;PRO DUKTIVNOSTI Â&#x2022;JERÂ&#x2022;OPERATERÂ&#x2022;MOnEÂ&#x2022;UÂ&#x2022;KRAÂ&#x2026;EMÂ&#x2022;VRE MENUÂ&#x2022; IZVRlITIÂ&#x2022; ODREÂ&#x152;ENUÂ&#x2022; OPERACIJUÂ&#x2022; SÂ&#x2022; VEÂ&#x2026;OMÂ&#x2022; PRECIZNOlÂ&#x2026;UÂ&#x2022;0OGLEDÂ&#x2022;MUÂ&#x2022;NEÂ&#x2022;OMETAÂ&#x2022;Â&#x2021;AKÂ&#x2022;NIÂ&#x2022;MA SIVNAÂ&#x2022; TELESKOPSKAÂ&#x2022; RUKA Â&#x2022; Â&#x2021;IJEÂ&#x2022; SUÂ&#x2022; KOMANDEÂ&#x2022; ZAÂ&#x2022; RUKOVANJE Â&#x2022;ZAJEDNOÂ&#x2022;SÂ&#x2022;KOMANDAMAÂ&#x2022;RADNIHÂ&#x2022;PRI KLJUÂ&#x2021;AKAÂ&#x2022; OBJEDINJENEÂ&#x2022; NAÂ&#x2022; JEDNOMÂ&#x2022; JOYSTICKUÂ&#x2022;

Uzorna ergonomija i velike ostakljene površine olakšavaju operateru rad te doprinose višoj produktivnosti

 R U J A N S E P T E M B E R 2 0 1 8 .

POSTAVLJENOMÂ&#x2022; NAÂ&#x2022; PODNOnJEÂ&#x2022; SJEDALAÂ&#x2022; SÂ&#x2022; DESNEÂ&#x2022; STRANEÂ&#x2022;4AKOÂ&#x2022;SEÂ&#x2022;PRILIKOMÂ&#x2022;PODElAVANJAÂ&#x2022;SJEDA LAÂ&#x2022;OVEÂ&#x2022;KOMANDEÂ&#x2022;POMIÂ&#x2021;UÂ&#x2022;ZAJEDNOÂ&#x2022;SÂ&#x2022;NJIMÂ&#x2022;IÂ&#x2022;UVI JEKÂ&#x2022; SUÂ&#x2022; NAÂ&#x2022; OPTIMALNOMÂ&#x2022; MJESTUÂ&#x2022; +ABINAÂ&#x2022; SÂ&#x2022; VE LIKIMÂ&#x2022;OSTAKLJENIMÂ&#x2022;POVRlINAMAÂ&#x2022;JEÂ&#x2022;KLIMATIZIRANAÂ&#x2022; IÂ&#x2022;ELASTIÂ&#x2021;NOÂ&#x2022;OVJElENAÂ&#x2022;NAÂ&#x2022;OSNOVNIÂ&#x2022;OKVIRÂ&#x2022;PUTEMÂ&#x2022; AMORTIZACIJEÂ&#x2022; HIDRAULIÂ&#x2021;KOGÂ&#x2022; CILINDRAÂ&#x2022; ZAÂ&#x2022; PODI ZANJEÂ&#x2022; 4OÂ&#x2022; OPERATERUÂ&#x2022; PRUnAÂ&#x2022; VRHUNSKUÂ&#x2022; UDOB NOSTÂ&#x2022; IÂ&#x2022; PRILIKOMÂ&#x2022; RADAÂ&#x2022; NAÂ&#x2022; NERAVNIMÂ&#x2022; POVRlINA MA Â&#x2022; USPJElNOÂ&#x2022; FILTRIRAJUÂ&#x2026;IÂ&#x2022; NEUGODNEÂ&#x2022; VIBRACIJEÂ&#x2022; IÂ&#x2022;UDARCE

3NAnANÂ&#x2022;MOTORÂ&#x2022;IÂ&#x2022;HIDRAULIÂ&#x2021;KIÂ&#x2022; SUSTAV 0OGONSKIÂ&#x2022; MOTORÂ&#x2022; .%&Â&#x2022; Â&#x2022; PROIZVOÂ&#x152;AÂ&#x2021;AÂ&#x2022; &04Â&#x2022; )NDUSTRIALÂ&#x2022; IZÂ&#x2022; Â&#x2022; LITARAÂ&#x2022; RADNOGÂ&#x2022; OBUJMAÂ&#x2022; RAZVI JAÂ&#x2022; NAJVEÂ&#x2026;UÂ&#x2022; SNAGUÂ&#x2022; ODÂ&#x2022; Â&#x2022; K7Â&#x2022; Â&#x2022; +3 Â&#x2022; PRIÂ&#x2022; Â&#x2022;OMINÂ&#x2022;IÂ&#x2022;NAJVEÂ&#x2026;IÂ&#x2022;OKRETNIÂ&#x2022;MOMENTÂ&#x2022;ODÂ&#x2022;Â&#x2022; .MÂ&#x2022; -OTORÂ&#x2022; IZRAVNOÂ&#x2022; POKREÂ&#x2026;EÂ&#x2022; DVIJEÂ&#x2022; KLIPNO AKSI JALNEÂ&#x2022;HIDRAULIÂ&#x2021;KEÂ&#x2022;PUMPE Â&#x2022;ODÂ&#x2022;KOJIHÂ&#x2022;JEDNAÂ&#x2022;PREKOÂ&#x2022; HIDROMOTORAÂ&#x2022; IÂ&#x2022; #OMPACTÂ&#x2022; $RIVEÂ&#x2022; TRANSMISIJEÂ&#x2022; PO KREÂ&#x2026;EÂ&#x2022;STROJ Â&#x2022;AÂ&#x2022;DRUGAÂ&#x2022;RADNUÂ&#x2022;HIDRAULIKUÂ&#x2022;TELESKOP SKUÂ&#x2022; RUKUÂ&#x2022; IÂ&#x2022; MONTIRANIÂ&#x2022; PRIKLJUÂ&#x2021;AKÂ&#x2022; 2ADNAÂ&#x2022; HIDRA ULIKAÂ&#x2022;OSIGURAVAÂ&#x2022;PROTOKÂ&#x2022;ULJAÂ&#x2022;DOÂ&#x2022;Â&#x2022;LMINÂ&#x2022;PODÂ&#x2022; RADNIMÂ&#x2022;TLAKOMÂ&#x2022;DOÂ&#x2022;Â&#x2022;BARAÂ&#x2022;0ROTOKÂ&#x2022;ULJAÂ&#x2022;ZAÂ&#x2022;RAD NEÂ&#x2022;PRIKLJUÂ&#x2021;KEÂ&#x2022;NAÂ&#x2022;TELESKOPSKOJÂ&#x2022;RUCIÂ&#x2022;IZNOSIÂ&#x2022;DOÂ&#x2022;Â&#x2022; LMINÂ&#x2022;0RIKLJUÂ&#x2021;CIÂ&#x2022;SEÂ&#x2022;MIJENJAJUÂ&#x2022;VRLOÂ&#x2022;JEDNOSTAVNO Â&#x2022; ZAHVALJUJUÂ&#x2026;IÂ&#x2022;BRZOJÂ&#x2022;SPOJCIÂ&#x2022;3TROJÂ&#x2022;JEÂ&#x2022;OPREMLJENÂ&#x2022;IÂ&#x2022;SI GURNOSNOMÂ&#x2022;FUNKCIJOMÂ&#x2022;KOJAÂ&#x2022;UPOZORAVAÂ&#x2022;OPERATE RAÂ&#x2022;NAÂ&#x2022;OPASNOSTÂ&#x2022;ODÂ&#x2022;PREVRTANJAÂ&#x2022;PREMAÂ&#x2022;NAPRIJEDÂ&#x2022;IÂ&#x2022; KOJAÂ&#x2022;AUTOMATSKIÂ&#x2022;ONEMOGUÂ&#x2026;AVAÂ&#x2022;BILOÂ&#x2022;KOJIÂ&#x2022;POKRETÂ&#x2022; OSIMÂ&#x2022; UVLAÂ&#x2021;ENJAÂ&#x2022; IÂ&#x2022; SPUlTANJAÂ&#x2022; TELESKOPSKEÂ&#x2022; RUKEÂ&#x2022; $ODATNEÂ&#x2022;INFORMACIJEÂ&#x2022;OÂ&#x2022;MODELUÂ&#x2022;% Â&#x2022;ALIÂ&#x2022;IÂ&#x2022;OSTA LIMÂ&#x2022;3ENNEBOGENÂ&#x2022;STROJEVIMA Â&#x2022;DOSTUPNEÂ&#x2022;SUÂ&#x2022;KODÂ&#x2022; ZASTUPNIKA Â&#x2022;TVRTKEÂ&#x2022;!SCENDUMÂ&#x2022;GRAÂ&#x152;EVINSKIÂ&#x2022;STRO JEVIÂ&#x2022;IZÂ&#x2022;:AGREBAÂ&#x2022;WWWASCENDUMHR Â&#x2022; Â&#x2022;

[ 4 2018

]


JCB

JCB 19C-I E-TEC JE PRVI MINIROVOKOPAÄ&#x152; NA ELEKTRIÄ&#x152;NI POGON KOJI JE RAZVIO JCB, KAO ODGOVOR NA ZAHTJEVE KUPACA ZA STROJEM S NULTOM EMISIJOM, KOJI SE MOŽE KORISTITI U ZATVORENOM PROSTORU, POD ZEMLJOM I U BLIZINI LJUDI U NASELJENIM MJESTIMA.

0

PREDSTAVLJAMO

OGONSKAÂ&#x2022; BATERIJAÂ&#x2022; OVOGÂ&#x2022; MINIÂ&#x2022; ROVOKO PAÂ&#x2021;AÂ&#x2022;ODÂ&#x2022; Â&#x2022;TÂ&#x2022;DOPUNJAVAÂ&#x2022;SEÂ&#x2022;TAKOÂ&#x2022;DAÂ&#x2022; SEÂ&#x2022; JEDNOSTAVNOÂ&#x2022; UKLJUÂ&#x2021;IÂ&#x2022; UÂ&#x2022; NAPAJANJEÂ&#x2022; STRUJEÂ&#x2022;ODÂ&#x2022;Â&#x2022;VOLTIÂ&#x2022;UÂ&#x2022;DOMAÂ&#x2026;INSTVUÂ&#x2022;+ADAÂ&#x2022;SEÂ&#x2022; POTPUNOÂ&#x2022;NAPUNI Â&#x2022;SPREMANÂ&#x2022;JEÂ&#x2022;ZAÂ&#x2022;CJELODNEVNIÂ&#x2022; RADNIÂ&#x2022;DANÂ&#x2022;NAÂ&#x2022;GRADILIlTUÂ&#x2022;â&#x20AC;&#x201C;Â&#x2022;KOPANJEÂ&#x2022;SAÂ&#x2022;ISTOMÂ&#x2022; BRZINOMÂ&#x2022; IÂ&#x2022; SNAGOMÂ&#x2022; KAOÂ&#x2022; ROVOKOPAÂ&#x2021;Â&#x2022; KOJIÂ&#x2022; RADIÂ&#x2022; NAÂ&#x2022;DIZELÂ&#x2022;GORIVOÂ&#x2022;-OGUÂ&#x2026;EÂ&#x2022;JEÂ&#x2022;IÂ&#x2022;SUPERÂ&#x2022;BRZOÂ&#x2022;PU NJENJEÂ&#x2022;NAÂ&#x2022;POÂ&#x2021;ETKU Â&#x2022;KOJIMÂ&#x2022;SEÂ&#x2022;VRIJEMEÂ&#x2022;PUNJE NJAÂ&#x2022;SMANJUJEÂ&#x2022;NAÂ&#x2022;POLAÂ&#x2022;UOBIÂ&#x2021;AJENOG /VAJÂ&#x2022;INOVATIVNIÂ&#x2022;PROIZVODÂ&#x2022;Â&#x2026;EÂ&#x2022;BITIÂ&#x2022;UÂ&#x2022;PRODAJIÂ&#x2022; KRAJEMÂ&#x2022;OVEÂ&#x2022;GODINE Â&#x2022;NAKONÂ&#x2022;VIlEGODIlNJEGÂ&#x2022;RA ZVOJAÂ&#x2022; UÂ&#x2022; TAJNOSTIÂ&#x2022; UÂ&#x2022; SJEDIlTUÂ&#x2022; TVRTKEÂ&#x2022; UÂ&#x2022; 3TAFFOR DSHIREUÂ&#x2022;.JEGOVÂ&#x2022;RAZVOJÂ&#x2022;PREDVODIOÂ&#x2022;JEÂ&#x2022;OSOBNOÂ&#x2022; PREDSJEDNIKÂ&#x2022;TVRTKEÂ&#x2022;,ORDÂ&#x2022;"AMFORD Â&#x2022;KOJIÂ&#x2022;JEÂ&#x2022;TO KOMÂ&#x2022; PREDSTAVLJANJAÂ&#x2022; MINIÂ&#x2022; ROVOKOPAÂ&#x2021;AÂ&#x2022; # )Â&#x2022; % 4%# Â&#x2022; NJEGOVÂ&#x2022; DOLAZAKÂ&#x2022; NAJAVIOÂ&#x2022; KAOÂ&#x2022; PRAVOÂ&#x2022; DOSTIGNUÂ&#x2026;EÂ&#x2022;UÂ&#x2022;SEKTORUÂ&#x2022;GRAÂ&#x152;EVINARSTVAÂ&#x2022; ,ORDÂ&#x2022;"AMFORDÂ&#x2022;JEÂ&#x2022;REKAOÂ&#x2022;*#"Â&#x2022;JEÂ&#x2022;VEÂ&#x2026;Â&#x2022;DE SETLJEÂ&#x2026;IMAÂ&#x2022;AÂ&#x2022;NAÂ&#x2022;Â&#x2021;ELUÂ&#x2022;RAZVOJAÂ&#x2022;INOVATIVNEÂ&#x2022;GRA Â&#x152;EVINSKEÂ&#x2022; OPREMEÂ&#x2022; NAÂ&#x2022; DIZELSKIÂ&#x2022; POGONÂ&#x2022; :A

*#"Â&#x2022;# )Â&#x2022;% 4%#Â&#x2022;

[

4 2018

]

RUJAN SEPTEMBER 2018.. C O M

VOÂ&#x2022;PODVOZJEÂ&#x2022;KOJEÂ&#x2022;SEÂ&#x2022;MOnEÂ&#x2022;SKUPITIÂ&#x2022;IÂ&#x2022;OMOGU Â&#x2026;ITIÂ&#x2022;RADÂ&#x2022;UÂ&#x2022;VRLOÂ&#x2022;SKUÂ&#x2021;ENOMÂ&#x2022;PROSTORU -INI ROVOKOPAÂ&#x2021;Â&#x2022; NAÂ&#x2022; ELEKTRIÂ&#x2021;NIÂ&#x2022; POGONÂ&#x2022; IMAÂ&#x2022; ELEKTROÂ&#x2022;MOTORÂ&#x2022;IÂ&#x2022;TRIÂ&#x2022;NAPREDNAÂ&#x2022;SETAÂ&#x2022;LITIJUMSKIHÂ&#x2022; BATERIJA Â&#x2022;KAKOÂ&#x2022;BIÂ&#x2022;SEÂ&#x2022;DOSTIGAOÂ&#x2022;PUNIÂ&#x2022;ENERGET SKIÂ&#x2022;KAPACITETÂ&#x2022;ODÂ&#x2022;K7H 5VOÂ&#x152;ENJEMÂ&#x2022; NOVEÂ&#x2022; GENERACIJEÂ&#x2022; ROVOKOPAÂ&#x2021;AÂ&#x2022; NAÂ&#x2022;ELEKTRIÂ&#x2021;NIÂ&#x2022;POGON Â&#x2022;*#"Â&#x2022;JE Â&#x2022;JOlÂ&#x2022;JEDNOM Â&#x2022;NA PRAVIOÂ&#x2022;VELIKIÂ&#x2022;ISKORAKÂ&#x2022;NAÂ&#x2022;TRnIlTUÂ&#x2022;MINIÂ&#x2022;ROVOKO PAÂ&#x2021;AÂ&#x2022;

.

Â&#x2021;ELOÂ&#x2022;RAZVOJAÂ&#x2022;TEHNOLOGIJEÂ&#x2022;ALTERNATIVNIHÂ&#x2022;IZVORAÂ&#x2022; ENERGIJEÂ&#x2022;IÂ&#x2022;POÂ&#x2022;PRVIÂ&#x2022;PUTÂ&#x2022;RAZVILIÂ&#x2022;*#"Â&#x2022;ROVOKOPAÂ&#x2021;Â&#x2022; NAÂ&#x2022;ELEKTRIÂ&#x2021;NIÂ&#x2022;POGONÂ&#x2022; -INI ROVOKOPAÂ&#x2021;Â&#x2022; *#"Â&#x2022; # )Â&#x2022; % 4%#Â&#x2022; NEÂ&#x2026;EÂ&#x2022; SAMOÂ&#x2022; IMATIÂ&#x2022; NULTUÂ&#x2022; EMISIJUÂ&#x2022; lTETNIHÂ&#x2022; PLINOVA Â&#x2022; VEÂ&#x2026;Â&#x2022;Â&#x2026;EÂ&#x2022;BITIÂ&#x2022;IÂ&#x2022;NAJTIlIÂ&#x2022;STROJÂ&#x2022;UÂ&#x2022;ASORTIMANUÂ&#x2022;*#" AÂ&#x2022; 4OÂ&#x2022;ZNAÂ&#x2021;IÂ&#x2022;DAÂ&#x2022;GRAÂ&#x152;EVINSKIÂ&#x2022;PODUZETNICIÂ&#x2022;MOGUÂ&#x2022; RADITIÂ&#x2022; IÂ&#x2022; UÂ&#x2022; KASNEÂ&#x2022; SATEÂ&#x2022; NAÂ&#x2022; GRADSKIMÂ&#x2022; ULICAMA Â&#x2022; UÂ&#x2022; BLIZINIÂ&#x2022; BOLNICAÂ&#x2022; IÂ&#x2022; lKOLA Â&#x2022; AÂ&#x2022; DAÂ&#x2022; PRIÂ&#x2022; TOMEÂ&#x2022; NEÂ&#x2022; SMETAJUÂ&#x2022;LJUDIMAÂ&#x2022;/VAJÂ&#x2022;STROJÂ&#x2022;IMAÂ&#x2022;IÂ&#x2022;PRILAGODLJI

M I N E R A L

PRAVO Â&#x2022; ZAHVALJUJUÂ&#x2026;IÂ&#x2022; NAlOJÂ&#x2022; Â&#x2021;ISTOJÂ&#x2022; DIZELSKOJÂ&#x2022; TEHNOLOGIJI Â&#x2022; STANDARDNIÂ&#x2022; *#"Â&#x2022; STROJEVIÂ&#x2022; UÂ&#x2022; VELI KOJÂ&#x2022;MJERIÂ&#x2022;Â&#x2026;EÂ&#x2022;SEÂ&#x2022;PRIBLInITIÂ&#x2022;NULTOJÂ&#x2022;EMISIJIÂ&#x2022;DOÂ&#x2022;SLI JEDEÂ&#x2026;EÂ&#x2022; GODINEÂ&#x2022; -EÂ&#x152;UTIM Â&#x2022; SÂ&#x2022; URBANIZACIJOMÂ&#x2022; STROJEVIÂ&#x2022; SEÂ&#x2022; KORISTEÂ&#x2022; SVEÂ&#x2022; BLInEÂ&#x2022; LJUDIMA Â&#x2022; TEÂ&#x2022; SEÂ&#x2022; KORISTEÂ&#x2022; ZAÂ&#x2022; KOPANJEÂ&#x2022; ISPODÂ&#x2022; ZEMLJE Â&#x2022; UÂ&#x2022; ZATVO RENOMÂ&#x2022; PROSTORU Â&#x2022; BLIZUÂ&#x2022; BOLNICAÂ&#x2022; IÂ&#x2022; UÂ&#x2022; OKRUnE NJUÂ&#x2022;PREHRAMBENEÂ&#x2022;INDUSTRIJEÂ&#x2022;:BOGÂ&#x2022;TOGAÂ&#x2022;NA STAJEÂ&#x2022; NOVIÂ&#x2022; SEKTORÂ&#x2022; NULTEÂ&#x2022; EMISIJE Â&#x2022; IÂ&#x2022; TOÂ&#x2022; VEOMAÂ&#x2022; BRZOÂ&#x2022;:BOGÂ&#x2022;SVEGAÂ&#x2022;NAVEDENOGÂ&#x2022;STALIÂ&#x2022;SMOÂ&#x2022;NAÂ&#x2022;

H R

Â&#x2022;PRVIÂ&#x2022;*#"Â&#x2022;Â&#x2022;MINI ROVOKOPAÂ&#x2021;Â&#x2022;NAÂ&#x2022;ELEKTRIÂ&#x2021;NIÂ&#x2022;POGON


PREDSTAVLJAMO

KLEEMANN

MODELI MS 702 I 703 EVO PO ST I ŽU NA JV E

.OVAÂ&#x2022;MOBILNA -/")3#2%%.Â&#x2022;%6/Â&#x2022;IZÂ&#x2022;+LEEMANN A KLEEMANN, Ä&#x152;LAN WIRTGEN GRUPE, PROÅ IRIO JE SVOJU EVO SERIJU MOBILNIH STROJEVA ZA DROBLJENJE I SEPARACIJU SA Ä&#x152;ETIRI NOVA MOBISCREEN MODELA SITA. BAÅ  KAO I DROBILICE, MOBISCREEN EVO SERIJA ODLIKUJE SE IZVANREDNIM TRANSPORTNIM SVOJSTVIMA, FLEKSIBILNIM MOGUÄ&#x2020;NOSTIMA PRIMJENE TE VISOKIM PERFORMANSAMA

+

LEEMANNÂ&#x2022; JEÂ&#x2022; PROlIRIOÂ&#x2022; SVOJUÂ&#x2022; %6/Â&#x2022; SERIJUÂ&#x2022; SÂ&#x2022;UKUPNOÂ&#x2022;Â&#x2021;ETIRIÂ&#x2022;NOVAÂ&#x2022;MOBILNAÂ&#x2022;KLASIFIKA CIJSKAÂ&#x2022; SITAÂ&#x2022; 2ADIÂ&#x2022; SEÂ&#x2022; OÂ&#x2022; DVOETAnNIMÂ&#x2022; SITI MAÂ&#x2022;-3Â&#x2022;Â&#x2022;%6/Â&#x2022;IÂ&#x2022;-3Â&#x2022;Â&#x2022;%6/Â&#x2022;IÂ&#x2022;TROETAnNIMÂ&#x2022; SITIMAÂ&#x2022;-3Â&#x2022;Â&#x2022;%6/Â&#x2022;IÂ&#x2022;-3Â&#x2022;Â&#x2022;%6/Â&#x2022;3VAÂ&#x2022;SUÂ&#x2022;

 R U J A N S E P T E M B E R 2 0 1 8 .

SMJElTENAÂ&#x2022; NAÂ&#x2022; MOBILNIMÂ&#x2022; PODVOZJIMAÂ&#x2022; SÂ&#x2022; GUSJE NICAMAÂ&#x2022;+ODÂ&#x2022;OBJEÂ&#x2022;IZVEDBEÂ&#x2022;POSTROJENJAÂ&#x2022;GORNJAÂ&#x2022; ETAnAÂ&#x2022;JEÂ&#x2022;POVRlINEÂ&#x2022;Â&#x2022;M² Â&#x2022;ODNOSNOÂ&#x2022; Â&#x2022;M²Â&#x2022;+AOÂ&#x2022; IÂ&#x2022;MOBILNEÂ&#x2022;DROBILICEÂ&#x2022;IZÂ&#x2022;+LEEMANNA Â&#x2022;OVAÂ&#x2022;MOBILNAÂ&#x2022; SITAÂ&#x2022; ODLIKUJUÂ&#x2022; SEÂ&#x2022; KOMPAKTNIMÂ&#x2022; TRANSPORTNIMÂ&#x2022; DI

MENZIJAMA Â&#x2022;TEÂ&#x2022;KRATKIMÂ&#x2022;VREMENOMÂ&#x2022;ZAÂ&#x2022;POSTAVLJA NJEÂ&#x2022;UÂ&#x2022;RADNIÂ&#x2022;REnIM Â&#x2022;lTOÂ&#x2022;UDOVOLJAVAÂ&#x2022;POTREBEÂ&#x2022;IZVO Â&#x152;AÂ&#x2021;AÂ&#x2022;NAÂ&#x2022;GRADILIlTIMA -ODELIÂ&#x2022; -3Â&#x2022; Â&#x2022; IÂ&#x2022; Â&#x2022; %6/Â&#x2022; POSTInUÂ&#x2022; NAJVE Â&#x2026;IÂ&#x2022;UÂ&#x2021;INAKÂ&#x2022;ODÂ&#x2022;Â&#x2022;TH Â&#x2022;DOKÂ&#x2022;-3Â&#x2022;Â&#x2022;IÂ&#x2022;Â&#x2022;%6/Â&#x2022;

[ 4 2018

]


ĆI UČIN A K O D 3 5 0 t /h, DOK M S 952 I 953 EVO Z A SAT VREMEN A SEPARIRAJU I DO 500 t

MOBISCREEN EVO mobilna sita odlikuju se visokim učinkom, kako u radu s prirodnim kamenom, tako i kod recikliranja

A•SITA

ZA•SAT•VREMENA•SEPARIRAJU•I•DO••T•/VAJ•VI SOKI• U‡INAK• POSTInE• SE • PRIJE• SVEGA • ZAHVALJU JU…I• DOBROM• PROTOKU• MATERIJALA• KROZ• POSTRO JENJE• 5NOS• MATERIJALA• ZAPO‡INJE• UTOVAROM• U• PROSTRANO• DIMENZIONIRANE• USIPNE• LIJEVKE • PO GODNE•ZA•PRIHVAT•MATERIJALA•BILO•IZ•UTOVARIVA‡A • BILO•IZ•ISTOVARNE•TRAKE•PRETHODNE•DROBILICE•$A LJE• MATERIJAL• PRENOSI• IZNIMNO• lIROKA• TRANSPOR TNA•TRAKA •lIRINE••MM •I•UVODI•GA•U•KU…I lTE•SITA •KOJE•IMA•PODESIV•NAGIB•SIJANJA•TE•SE• MOnE•PRILAGODITI•KONKRETNOJ•PRIMJENI•.A•KRAJU• TRAKE• SMJElTENA• JE• DISTRIBUCIJSKA• UDARNA• PLO ‡A•KOJA•MATERIJAL•RAVNOMJERNO•RASPODJELJUJE•PO• POVRlINI•SITA•/VIME•SE•HABANJE•SVODI•NA•NAJ MANJU•MOGU…U•MJERU •UZ•ISTOVREMENO•POSTIZA NJE•NAJVIlE•PROPUSNOSTI +AO• I• KOD• -/")3#2%%.• %6/• DROBILICA • +LEEMANN• OSOBITU• PAnNJU• POKLANJA• SIGURNOSTI• 5PRAVLJANJE• SEPARACIJOM• VRlI• SE• PUTEM• MOBIL NOG• KONTROLNOG• PANELA • KOJI• SE• MOnE• U‡VRSTITI• NA•TRI•RAZLI‡ITE•TO‡KE•STROJA•4IME•JE•ZAJAM‡ENA• NAJBOLJA•MOGU…A•PREGLEDNOST•SVIH•FUNKCIJA•SU STAVA•3VE•FUNKCIJE•POSTROJENJA•POKRE…U•SE•AU TOMATSKIM•PUTEM•–•BEZ•POTREBE•ZA•INDIVIDUAL NIM•STARTANJEM•SVAKE•POJEDINE•ISTOVARNE•TRAKE• .A•UPRAVLJA‡KOJ•PLO‡I•PRIKAZANE•SU•SVE•INFORMA

CIJE•O•RADU•POSTROJENJA•+RETANJE•POSTROJENJA•JE• GLATKO•I•BEZ•TRZAJA•ILI•NAGLIH•POKRETA•ZAHVALJUJU…I• PROPORCIONALNO•KONTROLIRANIM•HIDRAULI‡KIM•VEN TILIMA•2AD•POSTAJE•POSEBNO•EFIKASAN•I•U‡INKO VIT•KADA•SU•U•UPRAVLJA‡KOM•LANCU•POVEZANE•DRO BILICE•IZ•%6/•SERIJE •‡IJE•SU•MJERE•I•RADNI•U‡INAK• POSEBNO•PRILAGOŒENI•%6/•UREŒAJIMA•ZA•PROSI JAVANJE•$ODATNI•BONUS•ZA•SIGURNOST•CIJELOG•PO STROJENJA•JE•FUNKCIJA•ZAUSTAVLJANJA•U•SLU‡AJU•NUn DE •KOJA •KOD•POVEZANIH•STROJEVA •PREKIDA•RAD•U• CIJELOM•SUSTAVU•DROBLJENJA•I•PROSIJAVANJA• 0RISTUPA‡NO• I• PROSTRANO• DOSTUPNO• KU…IlTE• MOTORA•POJEDNOSTAVLJUJE•NJEGOVO•ODRnAVANJE •A• SVE•OSTALE•SERVISNE•KOMPONENTE•LAKO•SU•DOSTU PNE• S• RADNE• PLATFORME• :AHVALJUJU…I• LAKOM• PRI STUPU•ETAnAMA•SITA •POJEDNOSTAVLJENA•JE•ZAMJE NA• MREnA• SITA• 0RIMJERICE • TRAKA• ZA• FINU• FRAKCIJU•• MOnE• SE• SPUSTITI• KAKO• BI• SE• OMOGU…IO• PRISTUP• DONJEM•SITU• +LEEMANN•IZ•SVOJE•lIROKE•PALETE•PROIZVODA • MOnE•PONUDITI•ODGOVARAJU…U•DROBILICU•ZA•SVA KU• PRIMJENU• • 6IlE• O• PROIZVODIMA• +LEEMANN• KAO•I•SVIM•OSTALIM•PROIZVODIMA•7IRTGEN•'RU PE•MOnE•SE•SAZNATI•OD•ZASTUPNIKA•ZA•(RVATSKU • 3LOVENIJU• I• "OSNU• I• (ERCEGOVINU • TVRTKE• 2/ 4%(./,/')*!•WWWROTECHHR •

/SNOVNE•TEHHNI‡KE•KARAKTERISTIKE 350 t/h

350 t/h

500 t/h

500 t/h

150 x 150 mm

150 x 150 mm

150 x 150 mm

150 x 150 mm

3.650 mm

3.650 mm

3.650 mm

3.650 mm

8 m³

8 m³

8 m³

8 m³

dvoetažno vibraciono sito

troetažno vibraciono sito

dvoetažno vibraciono sito

troetažno vibraciono sito

1.550 x 4.500 mm

1.550 x 4.500 mm

1.550 x 6.100 mm

1.550 x 6.100 mm

dizel-hidraulični

dizel-hidraulični

dizel-hidraulični

dizel-hidraulični

75 kW

75 kW

105 kW

105 kW

Transportna širina

3.000 mm

3.200 mm

3.000 mm

3.200 mm

Transportna dužina

16.750 mm

16.750 mm

18.600 mm

18.600 mm

Transportna visina

3.400 mm

3.400 mm

3.400 mm

3.400 mm

Transportna težina

29.900 kg

33.000 kg

33.900 kg

36.300 kg

Veličina ulaznog zrna Visina utovara Usipni koš Vrsta Kućište sita (širina × dužina) Pogon Snaga motora

[

4 2018

]

RUJAN SEPTEMBER 2018.

H R

MOBISCREEN MS 953 EVO

.

MOBISCREEN MS 952 EVO

C O M

Kapacitet do maks.

MOBISCREEN MS 703 EVO

.

MOBISCREEN MS 702 EVOM I N E R A L

Model


PREDSTAVLJAMO

CATERPILLAR

NEDJELJKO Å OBAÄ&#x152;IÄ&#x2020;, DIREKTOR TVRTKE AMM PREPORUÄ&#x152;UJE I OSTALIM GOSPODARSTVEN

.OVIÂ&#x2022;#ATERPILLAR STROJEVIÂ&#x2022;ZAÂ&#x2022;!--Â&#x2022;IZÂ&#x2022;6INKOVACA POVODOM ISPORUKE CATERPILLAR STROJEVA, Å TO IH JE KROZ PROJEKT SUFINANCIRANJA KUPILA VINKOVAÄ&#x152;KA TVRTKA AMM, DONOSIMO POTICAJNU REPORTAŽU U KOJOJ NAM JE NEDJELJKO Å OBAÄ&#x152;IÄ&#x2020;, DIREKTOR TVRTKE AMM, PREDSTAVIO POSLOVANJE I TIJEK REALIZACIJE OVE ZNAÄ&#x152;AJNE INVESTICIJE

4

VRTKAÂ&#x2022; !--Â&#x2022; IZÂ&#x2022; 6INKOVACAÂ&#x2022; VEÂ&#x2026;Â&#x2022; Â&#x2022; GODI NAÂ&#x2022; DJELUJEÂ&#x2022; UÂ&#x2022; POSLOVIMAÂ&#x2022; NISKOGRADNJEÂ&#x2022; /DÂ&#x2022; PRVIHÂ&#x2022; RADOVAÂ&#x2022; NAÂ&#x2022; POSTAVLJANJUÂ&#x2022; TELE KOMUNIKACIJSKIHÂ&#x2022;INSTALACIJA Â&#x2022;PREKOÂ&#x2022;PLINSKEÂ&#x2022;MRE nEÂ&#x2022;NAÂ&#x2022;PODRUÂ&#x2021;JUÂ&#x2022;3LAVONIJEÂ&#x2022;IÂ&#x2022;"ARANJE Â&#x2022;DOÂ&#x2022;RADOVAÂ&#x2022; NAÂ&#x2022;PROJEKTIMAÂ&#x2022;VODOOPSKRBEÂ&#x2022;IÂ&#x2022;ODVODNJE Â&#x2022;KOJIÂ&#x2022;SUÂ&#x2022;

 R U J A N S E P T E M B E R 2 0 1 8 .

DANASÂ&#x2022;GLAVNAÂ&#x2022;DJELATNOSTÂ&#x2022;TVRTKEÂ&#x2022;4IJEKOMÂ&#x2022;GODINAÂ&#x2022; TVRTKAÂ&#x2022;!--Â&#x2022;SEÂ&#x2022;PROFILIRALAÂ&#x2022;UÂ&#x2022;ZNAÂ&#x2021;AJNOGÂ&#x2022;IZVOÂ&#x152;AÂ&#x2021;AÂ&#x2022; RADOVAÂ&#x2022;IÂ&#x2022;UÂ&#x2022;DRUGIMÂ&#x2022;DIJELOVIMAÂ&#x2022;(RVATSKE Â&#x2022;AÂ&#x2022;VAn NOÂ&#x2022;JEÂ&#x2022;ISTAKNUTIÂ&#x2022;DAÂ&#x2022;JEÂ&#x2022;TIJEKOMÂ&#x2022;Â&#x2021;ITAVOGÂ&#x2022;OVOGÂ&#x2022;RAZ DOBLJAÂ&#x2022;OSTALAÂ&#x2022;VJERNAÂ&#x2022;STROJEVIMAÂ&#x2022;MARKEÂ&#x2022;#ATERPI LLARÂ&#x2022;$AÂ&#x2022;BIÂ&#x2022;UÂ&#x2022;CIJELOSTIÂ&#x2022;MOGLIÂ&#x2022;UDOVOLJITIÂ&#x2022;SVEÂ&#x2022;VEÂ&#x2026;IMÂ&#x2022;

ZAHTJEVIMAÂ&#x2022;TRnIlTAÂ&#x2022;IÂ&#x2022;OBIMUÂ&#x2022;POSLOVA Â&#x2022;UÂ&#x2022;TVRTKIÂ&#x2022;SUÂ&#x2022; SEÂ&#x2022;PRIJEÂ&#x2022;TRIÂ&#x2022;GODINEÂ&#x2022;ODLUÂ&#x2021;ILIÂ&#x2022;NAÂ&#x2022;INVESTICIJUÂ&#x2022;UÂ&#x2022;PO VEÂ&#x2026;ANJEÂ&#x2022;STROJNOGÂ&#x2022;PARKAÂ&#x2022;.ABAVKOMÂ&#x2022;NOVIHÂ&#x2022;lESTÂ&#x2022; STROJEVAÂ&#x2022; PRElLIÂ&#x2022; SUÂ&#x2022; BROJKUÂ&#x2022; ODÂ&#x2022; Â&#x2022; KOLIKOÂ&#x2022; IHÂ&#x2022; TRE NUTNOÂ&#x2022;TVRTKAÂ&#x2022;POSJEDUJE Â&#x2022;lTOÂ&#x2022;PREDSTAVLJAÂ&#x2022;SOLIDNUÂ&#x2022; OSNOVUÂ&#x2022; ZAÂ&#x2022; DALJNJEÂ&#x2022; lIRENJEÂ&#x2022; POSLOVANJAÂ&#x2022; IÂ&#x2022; NOVOGÂ&#x2022; ZAPOlLJAVANJAÂ&#x2022;DJELATNIKA Â&#x2022;KOJIMAÂ&#x2022;JEÂ&#x2022;PAKÂ&#x2022;OMOGU Â&#x2026;ENÂ&#x2022;OSTANAKÂ&#x2022;IÂ&#x2022;RADÂ&#x2022;UÂ&#x2022;(RVATSKOJÂ&#x2022;4OLIKOÂ&#x2022;VAnANÂ&#x2022;UÂ&#x2022; SADAlNJEMÂ&#x2022; TRENDUÂ&#x2022; POVEÂ&#x2026;ANOGÂ&#x2022; ODLASKAÂ&#x2022; UÂ&#x2022; INO ZEMSTVO $AÂ&#x2022;BIÂ&#x2022;REALIZIRALIÂ&#x2022;SPOMENUTUÂ&#x2022;INVESTICIJU Â&#x2022;TVRTKAÂ&#x2022; SEÂ&#x2022;PRIJAVILAÂ&#x2022;NAÂ&#x2022;NATJEÂ&#x2021;AJÂ&#x2022;-INISTARSTVAÂ&#x2022;GOSPODAR STVA Â&#x2022;PODUZETNIlTVAÂ&#x2022;IÂ&#x2022;OBRTNIlTVAÂ&#x2022;UÂ&#x2022;SKLOPUÂ&#x2022;/PE RATIVNOGÂ&#x2022;PROGRAMAÂ&#x2022;+ONKURENTNOSTÂ&#x2022;IÂ&#x2022;KOHEZIJAÂ&#x2022; PROJEKTOMÂ&#x2022; 0OVEÂ&#x2026;ANJEÂ&#x2022; KAPACITETAÂ&#x2022; POSLOVANJAÂ&#x2022; TVRTKEÂ&#x2022; !--Â&#x2022; DOOÂ&#x2022; ULAGANJEMÂ&#x2022; UÂ&#x2022; RADNEÂ&#x2022; STROJE

[ 4 2018

]


NICIMA DA PRIJAVLJUJU PROJEKTE KAKO BI HRVATSKA "POVUKLA" Å TO VIÅ E SREDSTAVA EU

NAlNJIMÂ&#x2022;UVJETIMAÂ&#x2022;POSLOVANJAÂ&#x2022;+AKOÂ&#x2022;ISTIÂ&#x2021;EÂ&#x2022;DIREK TORÂ&#x2022; dOBAÂ&#x2021;IÂ&#x2026;Â&#x2022; 3Â&#x2022; OVIMÂ&#x2022; STROJEVIMAÂ&#x2022; !--Â&#x2022; Â&#x2026;EÂ&#x2022; SEÂ&#x2022; MOÂ&#x2026;IÂ&#x2022;JOlÂ&#x2022;SNAnNIJEÂ&#x2022;POZICIONIRATIÂ&#x2022;UÂ&#x2022;POSLOVIMAÂ&#x2022;NI SKOGRADNJEÂ&#x2022;UÂ&#x2022;(RVATSKOJ

/DÂ&#x2022;IDEJEÂ&#x2022;DOÂ&#x2022;REALIZACIJEÂ&#x2022;ZAÂ&#x2022;Â&#x2022; MJESECI 2EALIZACIJAÂ&#x2022; PROJEKTAÂ&#x2022; NABAVEÂ&#x2022; NOVIHÂ&#x2022; STROJEVAÂ&#x2022; TRAJALAÂ&#x2022;JEÂ&#x2022;UKUPNOÂ&#x2022;Â&#x2022;MJESECIÂ&#x2022;4OÂ&#x2021;NIJE Â&#x2022;UÂ&#x2022;LISTOPA DUÂ&#x2022;Â&#x2022;GODINEÂ&#x2022;ZAPOÂ&#x2021;ELOÂ&#x2022;SEÂ&#x2022;SÂ&#x2022;PISANJEMÂ&#x2022;PRO JEKTAÂ&#x2022;KOJIÂ&#x2022;JEÂ&#x2022;PREDANÂ&#x2022;KRAJEMÂ&#x2022;PROSINCAÂ&#x2022;ISTEÂ&#x2022;GODINEÂ&#x2022; !Â&#x2022;ISPORUKAÂ&#x2022;STROJEVAÂ&#x2022;OBAVLJENAÂ&#x2022;JEÂ&#x2022;UÂ&#x2022;SRPNJUÂ&#x2022;Â&#x2022; GODINEÂ&#x2022; 'OSPODINÂ&#x2022; dOBAÂ&#x2021;IÂ&#x2026;Â&#x2022; IMAÂ&#x2022; RIJEÂ&#x2021;IÂ&#x2022; POHVA LEÂ&#x2022; IÂ&#x2022; ZAÂ&#x2022; -INISTARSTVOÂ&#x2022; GOSPODARSTVAÂ&#x2022; KOJEÂ&#x2022; JEÂ&#x2022; SVO JIMÂ&#x2022;PROMOTIVNIMÂ&#x2022;KAMPANJAMAÂ&#x2022;PUTEMÂ&#x2022;MEDIJAÂ&#x2022;ZA PRAVOÂ&#x2022;POTAKLOÂ&#x2022;IÂ&#x2022;NJEGAÂ&#x2022;DAÂ&#x2022;SEÂ&#x2022;PRIJAVIÂ&#x2022;NAÂ&#x2022;NATJEÂ&#x2021;AJÂ&#x2022; 3TOGAÂ&#x2022;PREPORUÂ&#x2021;UJEÂ&#x2022;IÂ&#x2022;OSTALIMÂ&#x2022;GOSPODARSTVENICI

[

4 2018

]

.OVIÂ&#x2022;UZLETÂ&#x2022;ZAÂ&#x2022;Â&#x2022;GODIlNJICUÂ&#x2022; TVRTKE 4VRTKAÂ&#x2022; !--Â&#x2022; OVEÂ&#x2022; GODINEÂ&#x2022; UISTINUÂ&#x2022; IMAÂ&#x2022; RAZLO GAÂ&#x2022; ZAÂ&#x2022; ZADOVOLJSTVOÂ&#x2022; $IREKTORÂ&#x2022; dOBAÂ&#x2021;IÂ&#x2026;Â&#x2022; SEÂ&#x2022; PRI SJEÂ&#x2026;AÂ&#x2022;TElKIHÂ&#x2022;TRENUTAKA Â&#x2022;ODÂ&#x2022;IZBIJANJAÂ&#x2022;KRIZEÂ&#x2022;Â&#x2022; GODINE Â&#x2022;KADÂ&#x2022;SUÂ&#x2022;SEÂ&#x2022;GRAÂ&#x152;EVINSKEÂ&#x2022;TVRTKEÂ&#x2022;NAlLEÂ&#x2022;UÂ&#x2022; VELIKIMÂ&#x2022;PROBLEMIMAÂ&#x2022; Â&#x2022;NEÂ&#x2022;SVOJOMÂ&#x2022;KRIVNJOMÂ&#x2022;VEÂ&#x2026;Â&#x2022; ZBOGÂ&#x2022;STOPIRANJAÂ&#x2022;SVIHÂ&#x2022;ZNAÂ&#x2021;AJNIJIHÂ&#x2022;INVESTICIJAÂ&#x2022;USLI

JEDÂ&#x2022; NEIZVJESNEÂ&#x2022; SITUACIJEÂ&#x2022; NAÂ&#x2022; TRnIlTUÂ&#x2022; 0ROBLEMIÂ&#x2022; NISUÂ&#x2022;MIMOIlLIÂ&#x2022;NIÂ&#x2022;!--Â&#x2022;4VRTKAÂ&#x2022;JEÂ&#x2022;Â&#x2022;GODINEÂ&#x2022; POKRENULAÂ&#x2022;PROCESÂ&#x2022;PREDSTEÂ&#x2021;AJNEÂ&#x2022;NAGODBE Â&#x2022;KROZÂ&#x2022; KOJIÂ&#x2022; JEÂ&#x2022; DOÂ&#x2022; OVEÂ&#x2022; GODINEÂ&#x2022; USPJELAÂ&#x2022; PODMIRITIÂ&#x2022; SVOJEÂ&#x2022; OBVEZEÂ&#x2022;3TOGAÂ&#x2022;dOBAÂ&#x2021;IÂ&#x2026;Â&#x2022;SÂ&#x2022;VESELJEMÂ&#x2022;NAGLAlAVAÂ&#x2022; KAKOÂ&#x2022;SUÂ&#x2022;ODÂ&#x2022;LJETAÂ&#x2022;OVEÂ&#x2022;GODINEÂ&#x2022;SÂ&#x2022;USPJElNIMÂ&#x2022;REZUL TATIMAÂ&#x2022;POSLOVANJAÂ&#x2022;IZAlLIÂ&#x2022;IZÂ&#x2022;PROCESAÂ&#x2022;PREDSTEÂ&#x2021;AJ NEÂ&#x2022;NAGODBEÂ&#x2022;TEÂ&#x2022;KRENULIÂ&#x2022;UÂ&#x2022;lIRENJEÂ&#x2022;IÂ&#x2022;UNAPRJEÂ&#x152;IVA NJEÂ&#x2022;POSLOVANJAÂ&#x2022;4RENUTNOÂ&#x2022;IMAJUÂ&#x2022;Â&#x2022;ZAPOSLENIHÂ&#x2022; SÂ&#x2022;TENDENCIJOMÂ&#x2022;DALJNJEGÂ&#x2022;RASTA Â&#x2022;Â&#x2021;EMUÂ&#x2022;BIÂ&#x2022;SVAKA KOÂ&#x2022;TREBALIÂ&#x2022;DOPRINIJETIÂ&#x2022;IÂ&#x2022;NOVONABAVLJENIÂ&#x2022;#ATERPI LLAROVIÂ&#x2022;STROJEVIÂ&#x2022;'OSPODINÂ&#x2022;dOBAÂ&#x2021;IÂ&#x2026;Â&#x2022;ISTIÂ&#x2021;EÂ&#x2022;Â&#x2021;INJE NICUÂ&#x2022;DAÂ&#x2022;JEÂ&#x2022;TVRTKAÂ&#x2022;USREDÂ&#x2022;PROCESAÂ&#x2022;PREDSTEÂ&#x2021;AJNEÂ&#x2022; NAGODBEÂ&#x2022;KANDIDIRALAÂ&#x2022;PROJEKTÂ&#x2022;NABAVEÂ&#x2022;STROJEVAÂ&#x2022;IÂ&#x2022; USPJELAÂ&#x2022;GAÂ&#x2022;REALIZIRATI Â&#x2022;lTOÂ&#x2022;JEÂ&#x2022;DOKAZÂ&#x2022;DAÂ&#x2022;SEÂ&#x2022;KVALI TETNIÂ&#x2022;PROJEKTIÂ&#x2022;UZÂ&#x2022;POTPORUÂ&#x2022;IZÂ&#x2022;%5Â&#x2022;FONDOVAÂ&#x2022;MOGUÂ&#x2022; UVIJEKÂ&#x2022;OSTVARITIÂ&#x2022;

RUJAN SEPTEMBER 2018.H R

4VRTKAÂ&#x2022;!--Â&#x2022;JEÂ&#x2022;OVOMÂ&#x2022;INVESTICIJOMÂ&#x2022;UPOTPUNI LAÂ&#x2022;GAMUÂ&#x2022;ODÂ&#x2022;NAJMANJIHÂ&#x2022;STROJEVAÂ&#x2022;DOÂ&#x2022;ONIHÂ&#x2022;VEÂ&#x2026;IH Â&#x2022; ZAÂ&#x2022;NAROÂ&#x2021;ITOÂ&#x2022;ZAHTJEVNEÂ&#x2022;RADOVEÂ&#x2022;POPUTÂ&#x2022;IZGRADNJEÂ&#x2022; REGIONALNIHÂ&#x2022; VODOVODAÂ&#x2022; IÂ&#x2022; KANALSKEÂ&#x2022; ODVODNJEÂ&#x2022; 4AKOÂ&#x2022; POSJEDUJUÂ&#x2022; KOMPAKTNEÂ&#x2022; STROJEVEÂ&#x2022; ODÂ&#x2022; Â&#x2022; TONAÂ&#x2022;RADNEÂ&#x2022;TEnINE Â&#x2022;PREKOÂ&#x2022; TONSKIH Â&#x2022;PAÂ&#x2022;SVEÂ&#x2022;DOÂ&#x2022; VELIKIHÂ&#x2022; TONSKIHÂ&#x2022;STROJEVA Â&#x2022;KOJIÂ&#x2022;SUÂ&#x2022;JAMSTVOÂ&#x2022;DAÂ&#x2022; Â&#x2026;EÂ&#x2022;SVIÂ&#x2022;UGOVORENIÂ&#x2022;POSLOVIÂ&#x2022;BITIÂ&#x2022;OBAVLJENIÂ&#x2022;KVALITET NOÂ&#x2022;IÂ&#x2022;BRZO Â&#x2022;lTOÂ&#x2022;JEÂ&#x2022;TVRTKIÂ&#x2022;IZUZETNOÂ&#x2022;ZNAÂ&#x2021;AJNOÂ&#x2022;UÂ&#x2022;DA

.

6ODOOPSKRBAÂ&#x2022;IÂ&#x2022;ODVODNJA

C O M

.AKONÂ&#x2022; IZVRlENEÂ&#x2022; ISPORUKEÂ&#x2022; UÂ&#x2022; KOJOJÂ&#x2022; JEÂ&#x2022; !--Â&#x2022; PREUZEOÂ&#x2022;ROVOKOPAÂ&#x2021;Â&#x2022;NAÂ&#x2022;KOTAÂ&#x2021;IMAÂ&#x2022;SÂ&#x2022;ROTOTILTÂ&#x2022;SU STAVOM Â&#x2022;DVAÂ&#x2022;ROVOKOPAÂ&#x2021;AÂ&#x2022;GUSJENIÂ&#x2021;ARA Â&#x2022;KOMBI NIRKU Â&#x2022;BUlILICUÂ&#x2022;SÂ&#x2022;KOMPRESOROMÂ&#x2022;ZAÂ&#x2022;VODORAVNOÂ&#x2022; BUlENJEÂ&#x2022;ISPODÂ&#x2022;CESTE Â&#x2022;LASERSKIÂ&#x2022;SUSTAVÂ&#x2022;ZAÂ&#x2022;ODRE Â&#x152;IVANJEÂ&#x2022;DUBINEÂ&#x2022;IÂ&#x2022;NAGIBAÂ&#x2022;ISKOPA Â&#x2022;VIBRONABIJAJU Â&#x2026;UÂ&#x2022;PLOÂ&#x2021;UÂ&#x2022;TEÂ&#x2022;ISKOPNEÂ&#x2022;IÂ&#x2022;PLANIRNEÂ&#x2022;KORPE Â&#x2022;DIREKTORÂ&#x2022; dOBAÂ&#x2021;IÂ&#x2026;Â&#x2022; POSEBNOÂ&#x2022; JEÂ&#x2022; ISTAKNUOÂ&#x2022; ODLIÂ&#x2021;NUÂ&#x2022; SURAD NJUÂ&#x2022;SÂ&#x2022;TVRTKOMÂ&#x2022;4EKNOXGROUPÂ&#x2022;â&#x20AC;&#x201C;Â&#x2022;OVLAlTENIMÂ&#x2022;ZASTU PNIKOMÂ&#x2022;#ATERPILLARAÂ&#x2022;ZAÂ&#x2022;(RVATSKUÂ&#x2022;SÂ&#x2022;KOJIMÂ&#x2022;SURA Â&#x152;UJEÂ&#x2022;ODÂ&#x2022;POÂ&#x2021;ETKAÂ&#x2022;DJELOVANJAÂ&#x2022;SVOJEÂ&#x2022;TVRTKEÂ&#x2022;3TOGAÂ&#x2022; IÂ&#x2022; NEÂ&#x2022; Â&#x2021;UDIÂ&#x2022; DAÂ&#x2022; SUÂ&#x2022; SVIÂ&#x2022; STROJEVIÂ&#x2022; UÂ&#x2022; FLOTIÂ&#x2022; MARKEÂ&#x2022; #A

MAÂ&#x2022;DAÂ&#x2022;PRIJAVLJUJUÂ&#x2022;PROJEKTEÂ&#x2022;KAKOÂ&#x2022;BIÂ&#x2022;(RVATSKAÂ&#x2022;SVE UKUPNOÂ&#x2022;POVUKLAÂ&#x2022;lTOÂ&#x2022;VIlEÂ&#x2022;SREDSTAVAÂ&#x2022;%5Â&#x2022;KOJAÂ&#x2022;SUÂ&#x2022; NAMÂ&#x2022;NAÂ&#x2022;RASPOLAGANJUÂ&#x2022;!Â&#x2022;NOVI Â&#x2022;SUVREMENIÂ&#x2022;IÂ&#x2022;TEHNO LOlKIÂ&#x2022; NAPREDNIÂ&#x2022; STROJEVIÂ&#x2022; TEÂ&#x2022; OPREMAÂ&#x2022; PREDUVJETÂ&#x2022; SUÂ&#x2022; ZAÂ&#x2022;UÂ&#x2021;INKOVITOÂ&#x2022;IÂ&#x2022;EKONOMIÂ&#x2021;NOÂ&#x2022;POSLOVANJEÂ&#x2022;UÂ&#x2022;GRAÂ&#x152;E VINSKOMÂ&#x2022;SEKTORU Â&#x2022;KOJIÂ&#x2022;IMAÂ&#x2022;POTENCIJALAÂ&#x2022;DAÂ&#x2022;POKRE NEÂ&#x2022; ZNAÂ&#x2021;AJNIJEÂ&#x2022; ZAPOlLJAVANJEÂ&#x2022; UÂ&#x2022; (RVATSKOJÂ&#x2022; #IJELIÂ&#x2022; PROJEKTÂ&#x2022;OSNAnIVANJAÂ&#x2022;TVRTKE Â&#x2022;KAKOÂ&#x2022;ISTIÂ&#x2021;EÂ&#x2022;dOBAÂ&#x2021;IÂ&#x2026; Â&#x2022; NEÂ&#x2022;BIÂ&#x2022;BIOÂ&#x2022;MOGUÂ&#x2026;Â&#x2022;BEZÂ&#x2022;SURADNJEÂ&#x2022;IÂ&#x2022;FINANCIJSKOGÂ&#x2022;PRA Â&#x2026;ENJAÂ&#x2022;KOJUÂ&#x2022;MUÂ&#x2022;JEÂ&#x2022;PRUnILAÂ&#x2022;2AIFFEISENÂ&#x2022;BANKAÂ&#x2022;IÂ&#x2022;VODI TELJICAÂ&#x2022;TIMAÂ&#x2022;+RUNOSLAVAÂ&#x2022;"ANIÂ&#x2026;

.

dESTÂ&#x2022;NOVIHÂ&#x2022;#ATERPILLARÂ&#x2022;STROJEVA

TERPILLARÂ&#x2022;dOBAÂ&#x2021;IÂ&#x2026;Â&#x2022;JEÂ&#x2022;IZUZETNOÂ&#x2022;ZADOVOLJAN Â&#x2022;KAKOÂ&#x2022; UÂ&#x2021;INKOVITOlÂ&#x2026;UÂ&#x2022;SAMIHÂ&#x2022;STROJEVA Â&#x2022;TAKOÂ&#x2022;IÂ&#x2022;PODRlKOMÂ&#x2022; SERVISNEÂ&#x2022;SLUnBEÂ&#x2022;4EKNOXGRUPAÂ&#x2022;)STIÂ&#x2021;EÂ&#x2022;KAKOÂ&#x2022;IMÂ&#x2022;JEÂ&#x2022; SERVISNAÂ&#x2022;PODRlKAÂ&#x2022;NAROÂ&#x2021;ITOÂ&#x2022;BITNAÂ&#x2022;UÂ&#x2022;POSLOVANJU Â&#x2022; JERÂ&#x2022;SAMOÂ&#x2022;NEPREKINUTIMÂ&#x2022;RADOMÂ&#x2022;STROJEVA Â&#x2022;AÂ&#x2022;TIMEÂ&#x2022;IÂ&#x2022; POlTIVANJEMÂ&#x2022;DOGOVORENIHÂ&#x2022;ROKOVA Â&#x2022;TVRTKAÂ&#x2022;MOnEÂ&#x2022; OSTAVITIÂ&#x2022;POZITIVANÂ&#x2022;DOJAMÂ&#x2022;KODÂ&#x2022;NARUÂ&#x2021;ITELJAÂ&#x2022;IÂ&#x2022;NAÂ&#x2022;OS NOVIÂ&#x2022;DOBREÂ&#x2022;REPUTACIJEÂ&#x2022;OTVARATIÂ&#x2022;MOGUÂ&#x2026;NOSTIÂ&#x2022;DO BIVANJAÂ&#x2022;NOVIHÂ&#x2022;POSLOVA

M I N E R A L

VEÂ&#x2022;IÂ&#x2022;OPREMUÂ&#x2022;.AKONÂ&#x2022;PRIHVAÂ&#x2026;ANJAÂ&#x2022;PROJEKTAÂ&#x2022;ODÂ&#x2022; STRANEÂ&#x2022; -INISTARSTVAÂ&#x2022; !--Â&#x2022; JEÂ&#x2022; KODÂ&#x2022; ZAGREBAÂ&#x2021;KEÂ&#x2022; TVRTKEÂ&#x2022; 4EKNOXGROUPÂ&#x2022; UGOVORIOÂ&#x2022; KUPOVINUÂ&#x2022; lESTÂ&#x2022; STROJEVAÂ&#x2022; VRIJEDNIHÂ&#x2022; PREKOÂ&#x2022; PETÂ&#x2022; MILIJUNAÂ&#x2022; IÂ&#x2022; DVJESTOÂ&#x2022; TISUÂ&#x2026;AÂ&#x2022;KUNA Â&#x2022;lTOÂ&#x2022;JEÂ&#x2022;SUFINANCIRANOÂ&#x2022;SREDSTVIMAÂ&#x2022;IZÂ&#x2022; %5Â&#x2022;FONDOVAÂ&#x2022;UÂ&#x2022;IZNOSUÂ&#x2022;ODÂ&#x2022;


!UTOMIJElALICA•

VOZILI SMO

IVECO STRALIS X-WAY AD340X42Z

K A D S U U P IT A NJU AUTOMJEŠALICE, PROIZ VOĐAČI KAMION A I NA D OGRA D

TEKST

Goran Vrga

STRALIS X-WAY U ULOZI AUTOMJEŠALICE CILJA NA SEGMENT URBANOG TRANSPORTA, GDJE SE UGLAVNOM KREĆE ASFALTIRANIM PROMETNICAMA IZMEĐU BETONARE I GRADILIŠTA. TERENSKE SPOSOBNOSTI MU STOGA NISU U PRVOM PLANU, ALI MU TREBAJU ZA ONIH POSLJEDNJIH NEKOLIKO METARA ILI DESETAKA METARA NA SAMOM GRADILIŠTU. VAŽNIJA JE KORISNA NOSIVOST, ALI RAZINA KOMPROMISA IZMEĐU TIH ZAHTJEVA SE SADA MOŽE VRLO PRECIZNO ODREDITI PRI KONFIGURIRANJU VOZILA

 R U J A N S E P T E M B E R 2 0 1 8 .

[ 4 2018

]


DIT EL J I N E P R E S T AN O T R A ŽE NA Č INE K A K O MAKSIMALN O OLAKŠATI SVOJE KON STRU K C I JE

PO•MJERI•

!

UTOMJElALICE• SU• JEDNA• OD• ONIH• KATE GORIJA•TERETNIH•VOZILA•NARO‡ITO•OSJETLJI VIH• NA• ODNOS• VLASTITE• MASE• I• KORISNE• NOSIVOSTI• 3VAKI• KILOGRAM• VIlE• PREVEZENOG• I• UGRAŒENOG• BETONA• PO• JEDNOM• TRANSPOR TNOM•CIKLUSU •ODNOSNO•VOnNJI •IZRAVAN•JE•DO PRINOS• VE…OJ• PRODUKTIVNOSTI• RADA• tETVEROO SOVINSKE•AUTOMJElALICE•U•KONFIGURACIJI•X•U• PRAVILU• NOSE• NADOGRADNJE• S• BUBNJEVIMA• NA ZIVNOG•KAPACITETA••M•-EŒUTIM •IMAJU…I•U• VIDU•RELATIVNO•VELIKU•ZAPREMINSKU•MASU •KOJA• SE•ZA•NORMALNE•BETONE•OTPRILIKE•KRE…E•U•RAS PONU••–••KGM•I•NAJVE…U•DOPU lTENU• MASU• ‡ETVEROOSOVINSKOG• KAMIONA• OD• •TONE •JEDNOSTAVNOM•RA‡UNICOM•DOLAZI•SE• DO•ZAKLJU‡KA•KAKO•JE•U•PRAKSI•TElKO•U•POTPU NOSTI•ISKORISTITI•NAZIVNI•KAPACITET•BUBNJA •POD• UVJETOM• DA• SE• NE• PREKORA‡I• ZAKONSKI• LIMITI RANA•NAJVE…A•DOPUlTENA•MASA•3TOGA•I•PROI ZVOŒA‡I•KAMIONA•I•NADOGRADITELJI•NEPRESTANO• TRAnE• NA‡INE• KAKO• MAKSIMALNO• OLAKlATI• SVO JE• KONSTRUKCIJE • ALI• NARAVNO • BEZ• DEGRADACI JE•‡VRSTO…E •PERFORMANSI •POUZDANOSTI•I•nIVOT NOG•VIJEKA +AD• JE• RIJE‡• O• TRANSPORTU• SVJEnEG• BETONA • )VECO• JE• SA• SVOJIM• ROBUSNIM• 4RAKKEROM• DO BRO• STAJAO• U• ONOM• TERENSKOM• SEGMENTU• POSLA •KOJI•JE•ZAHTIJEVAO•IZNIMNO•SNAnNU•KON STRUKCIJU•lASIJE•I•PODVOZJA•2ADI•SE •DAKLE •O• POSLOVIMA•NA•IZGRADNJI•PROMETNE•I•VODNE•IN FRASTRUKTURE • KOJI• UKLJU‡UJU• VELIK• UDIO• VOnNJE• PO• NEUREŒENIM• TERENIMA• -EŒUTIM • 4RAKKE RU• TE• ZNA‡AJKE• NISU• IlLE• NA• RUKU• U• SEGMEN TU•URBANOG•TRANSPORTA •GDJE•SE•AUTOMJElALICE• UGLAVNOM• KRE…U• ASFALTIRANIM• PROMETNICAMA• IZMEŒU• BETONARE• I• GRADILIlTA• )• EVENTUALNO• SIŒU•S•ASFALTA•NA•SAMOM•GRADILIlTU •ALI•ZA•TIH• NEKOLIKO• DESETAKA• METARA• IM• NISU• POTREBNE• NARO‡ITE•TERENSKE•SPOSOBNOSTI $IVERSIFIKACIJOM• PROIZVODNOG• PROGRAMA • ODNOSNO• UVOŒENJEM• 3TRALISA• 8 7AY• KAO• NOVE• KATEGORIJE • POZICIONIRANE• IZMEŒU• CE STOVNOG• 3TRALISA• I• TERENSKOG• 4RAKKERA • )VE CO• JE• DOBIO• MOGU…NOST• ZNATNO• PRECIZNIJEG• KONFIGURIRANJA• VOZILA• PREMA• SPECIFI‡NIM• ZA

[

4 2018

]

RUJAN SEPTEMBER 2018.M I N E R A L

.

C O M

.

H R

Iveco se sa Stralisom X-Way u mnogim specifičnim segmentima tržišta znatno bolje približio potrebama kupaca


IVECO STRALIS X-WAY AD340X42Z VOZILI SMO

HTJEVIMA• SVAKOG• POJEDINOG• POSLA• 4O• KON KRETNO•ZNA‡I•DA•KLIJENT•KOJI•SE•PRETEnNO•BAVI• TRANSPORTOM• SVJEnEG• BETONA• NA• URBANA• GRA DILIlTA •ODNOSNO•KOJI•RADI•NA•PROJEKTIMA•VISO KOGRADNJE •SADA•UMJESTO•4RAKKERA•MOnE•SPE CIFICIRATI• OSJETNO• LAGANIJEG• 3TRALISA• 8 7AY• I• UNAPRIJEDITI•PRODUKTIVNOST•KROZ•POVE…ANJE•KO RISNE•NOSIVOSTI 4RAKKER• U• X• I• X• KONFIGURAFIJI• IONAKO• VIlE• NIJE• DOSTUPAN• SA• lASIJOM• DEBLJINE• • MM•VE…•SAMO••MM•$OK•SU•DOTI‡NI•# PRO FILI•DEBLJINE• •MM•POSTALI•STANDARD•UPRAVO• NA•3TRALISU•8 7AY•.A•TOM•SE•PRIMJERU•JASNO• ISTI‡E• SPOMENUTA• DIVERSIFIKACIJA• )VECOVE• PO NUDE• 4RAKKER• JE• NEKADA• I• S• TOM• LAGANIJOM• lASIJOM • U• X• KONFIGURACIJI• MEŒUOSOVIN SKOG•RAZMAKA••MM •S•NAJSNAnNIJIM•#UR SOR• • MOTOROM • MEHANI‡KIM• OVJESOM• I• DNEVNOM•!$•KABINOM •TEnIO•PRILI‡NO•VISOKIH• •KG•!•DANAS•USPOREDIVA•lASIJA•3TRA LISA• 8 7AY• S• #URSOR• • MOTOROM• MOnE• SA• SVOJIH• • KG• PRUnITI• PREKO• • KG• VE…U•

KORISNU• NOSIVOST• $ALJNJOM• REDUKCIJOM• SNA GE•I•SPECIFICIRANJEM•MANJEG•#URSOR••MOTO RA •MASA•OVE•lASIJE•MOnE•SE•DODATNO•SPUSTI TI•DO••KG•!•REALNO •NAJSNAnNIJI•#URSOR• • MOTOR• SA• SVOJIH• • +3• I• • .M• VIlE• JE• NEGO• DORASTAO• UOBI‡AJENIM• ZADACIMA• NA• URBANIM• GRADILIlTIMA • I• OP…ENITO • U• VISOKO GRADNJI• 0OGOTOVO• KADA• SE• IMA• NA• UMU• GO TOVO• • TONE• VE…A• KORISNA• NOSIVOST• dASIJE• PRIPREMLJENE•ZA•MONTAnU•BETONSKIH•MIJElALI CA• ZBOG• 04/• IZVODA• SNAGE• NA• MOTORU • PO JA‡ANOG•PREDNJEG•I•DVA•STRAnNJA•STABILIZATORA• TE• UGRAŒENIH• PRIHVATA• POMO…NE• lASIJE• TEnE• SU•ZA•NEKIH••KG•OD•NAVEDENIH•VRIJEDNOSTI•

4EnINSKA•OPTIMIZACIJA +AMION• KOJI• PREDSTAVLJAMO• SVOJIM• TEHNI‡ KIM• KARAKTERISTIKAMA• ZORNO• PRIKAZUJE• KOLIKO• JE•3TRALIS•8 7AY•FLEKSIBILNIJI•PRI•KONFIGURIRANJU• OD•4RAKKERA•+RENIMO•OD•MOTORA•/VAJ•KAMI ON•POKRE…E•#URSOR••OD••+3•4O•JE•NAJ SLABIJA•VARIJANTA• LITARSKOG•MOTORA •KOJI•JE• DOSTUPAN• I• SA• • ILI• • +3• I• PREDSTAVLJA• ODLI‡AN•KOMPROMIS•IZMEŒU•PERFORMANSI •EKO NOMI‡NOSTI• I• VLASTITE• TEnINE• !LI• KOD• 4RAKKE RA• NIJE• DOSTUPAN• /VAJ• RASPON• SNAGE• TAMO• POKRIVA•NAJVE…I•#URSOR••MOTOR •KOJI•JE•IPAK• TEnI• ZA• NEKIH• STOTINJAK• KILOGRAMA• .ADALJE • KOD•4RAKKERA•NISU•DOSTUPNE•DISK•KO‡NICE•NA• POGONSKIM• OSOVINAMA• S• DVOSTRUKOM• REDUK CIJOM • A• OVAJ• 8 7AY• IMA• UPRAVO• TU• SPECIFI KACIJU•KOJA•PRUnA•VE…U•TERENSKU•PROHODNOST • UZ•JEDNOSTAVNIJE•I•ZA•ODRnAVANJE•JEFTINIJE•DISK• KO‡NICE :A• 3TRALISA• 8 7AY• RAZVIJEN• JE• I• POTPUNO• NOVI•STRAnNJI•MEHANI‡KI•OVJES•ZA•TANDEM•PO GONSKE•MOSTOVE •KOJI•JE•LAGANIJI•PRIBLInNO•• OFF varijanta podrazumijeva povišeni čelični branik i odgovarajuće stepenice, zaštitu hladnjaka motora s donje strane i ravniju prednju osovinu. Prednji napadni kut je veći od 25°, ali zato pri ulasku u kabinu treba malo više protegnuti noge

 R U J A N S E P T E M B E R 2 0 1 8 .

KG• NEGO• 4RAKKEROV• OVJES• 'LAVNO• OBILJEnJE• MU• JE• KONSTRUKCIJSKI• OPTIMIRANI• LIJEVANI• PO PRE‡NI•NOSA‡•KOJI•DOSADAlNJIH•SEDAM•POJEDI NA‡NIH•KOMPONENTI•lASIJE•I•OVJESA•INTEGRIRA•U• JEDINSTVENU•KOMPONENTU •ZAJEDNO•S•CENTRAL NIM• OSOVINAMA• OSLONACA• GIBNJEVA • NJIHOVIM• NOSA‡IMA•I•PRIHVATIMA•GURAJU…IH•SPONA•/PTI MIZIRANE•SU•I•GURAJU…E•SPONE•TE•POPRE‡NI•STA BILIZATORI • A• POGONSKE• OSOVINE• SU• POVEZANE• SA• SPOMENUTIM• POPRE‡NIM• NOSA‡EM• lASIJE• PUTEM• 6 SPONA• UMJESTO• DOSADAlNJIH• LONGI TUDINALNIH•2EZULTAT•JE•UNAPRJEŒENA•POPRE‡NA• STABILNOST•KAMIONA•I•BOLJA•UPRAVLJIVOST•3TAN DARDNO •STRAnNJI•PARABOLI‡NI•GIBNJEVI•IMAJU•PO• TRI• LISTA • A• TAKVI• SU• I• NA• OVOM• KAMIONU• .O SIVOST• STRAnNJEG• TANDEM• POGONSKOG• MOSTA• IZNOSI••TONU••X••KG )NA‡E •3TRALIS•8 7AY•JE•UPRAVO•ZA•OVU•NA MJENU • KAO• AUTOMJElALICA • DOSTUPAN• I• U• 3,• 3UPER• ,OADER • VARIJANTI• 2ADI• SE• TAKOŒER• O• X•KONFIGURACIJI•lASIJE •ALI•S•# NOSA‡IMA•DE BLJINE• •MM•KAKVI•SE•KORISTE•NA•CESTOVNIM• 3TRALISIMA•4O•DONOSI•UlTEDU•OD••KG•)ZBOR• MOTORA•JE•OGRANI‡EN•NA•#URSOR• •KABINA•JE• DNEVNA•I•TO•BEZ•SUVOZA‡EVOG•SJEDALA•–•TOLI KO•SE•PAZILO•NA•SVAKI•DETALJ•–•A•OVJES•JE•TAKO ŒER•TEnINSKI•OPTIMIRAN•PA•SU•NA•PREDNJEM•KRA JU•PARABOLI‡NI• LISNI•GIBNJEVI •A•NA•STRAnNJEM• KRAJU• LISNI• GIBNJEVI• 0REDNJI• OVJES• JE• NA• TAJ• NA‡IN•OLAKlAN•ZA••KG •A•STRAnNJI•ZA••KG• 5Z•ALUMINIJSKE•SPREMNIKE•ZA•GORIVO•I•ZRAK•TE• ALUMINIJSKE• NAPLATKE • MASA• lASIJE• JE• SVEDE NA•NA••KG •lTO•JE•ZAISTA•SJAJAN•REZULTAT 5• SVIM• OVIM• USPOREDBAMA• RIJE‡• JE• O• JE•

[ 4 2018

]


)6%#/Â&#x2022;342!,)3Â&#x2022;8 7!9Â&#x2022;!$8: Motor

Tip

redni 6-cilindriÄ?ni 4-taktni dizel motor; 4 ventila po cilindru; bregasto vratilo u glavi; VGT turbopunjaÄ? promjenjive geometrije s meÄ&#x2018;uhlaÄ&#x2018;enjem stlaÄ?enog zraka (intercooler); vodeno hlaÄ&#x2018;enje, visko ventilator; Euro 6/C, Hi-SCR (DOC+DPF+SCR+CUC), limitator brzine 90 km/h; obiÄ?ni tempomat

Radna zapremina

Cursor 11 (F3GFE611) 11.118 cm3

Provrt x hod

128x144 mm

Stupanj kompresije

16,5:1

Ubrizgavanje

Common-rail s tlakovima do 2.200 bar

Nazivna snaga

309 kW (420 KS) pri 1.600 - 1.900 o/min

Naj. okr. moment

2.000 Nm pri 900 - 1.550 o/min

PRIJENOS SNAGE Spojka

hidrauliÄ?ki upravljana, jednolamelna suha, sa servo pojaÄ?anjem, Ă&#x2DC;430 mm

MjenjaÄ?

ZF Ecosplit 16 S 2220 TO overdrive ruÄ?ni mjenjaÄ?, 16 stupnjeva prijenosa za voĹžnju naprijed i 2 za voĹžnju unazad; ruÄ?ica mjenjaÄ?a sa "Super-H" shemom, pneumatska ServoShift asistencija

Stupnjevi prijenosa za kretanje naprijed

13,80 / 11,54 / 9,49 / 7,93 / 6,53 / 5,46 / 4,57 / 3,82 / 3,02 / 2,53 / 2,08 / 1,74 / 1,43 / 1,20 / 1,00 / 0,84

Stupnjevi prijenosa za kretanje unatrag

12,92 / 10,80

Pogonska osovina

StraĹžnji tandem pogonski most s dvostrukom redukcijom; blokade diferencijala (uzduĹžna i popreÄ?ne)

Prijenosni omjer diferencijala

i=4,23

PODVOZJE Ĺ asija

Ä?eliÄ?na ĹĄasija s uzduĹžnim C-nosaÄ?ima popreÄ?nog presjeka 289x80x7,7 mm, aluminijski spremnik za gorivo 210 litara; AdBlue spremnik 50 l

Prednji ovjes

spuĹĄtena osovina Iveco 2x5890-OFF (72 mm), mehaniÄ?ki ovjes, paraboliÄ?ni gibnjevi s 3 lista, hidrauliÄ?ni amortizeri i pojaÄ?ani torzioni stabilizator; tehniÄ?ka nosivost 8.500 kg

StraĹžnji ovjes

tandem osovine 452146/ADB, mehaniÄ?ki ovjes, paraboliÄ?ni gibnjevi s 3 lista, hidrauliÄ?ni amortizeri i dvostruki torzioni stabilizator; tehniÄ?ka nosivost 21.000 kg

Pneumatici

Sprijeda: 385/65R22,5; Straga: 15/80R22,5

Naplatci

Ä?eliÄ?ni naplatci, sprijeda 22,5 x 11,75; straga 22,5 x 9,00

UPRAVLJAÄ&#x152;KI SUSTAV Tip

hidrauliÄ?ni ZF 8098

Prijenosni omjer

17-20,0:1

ObruÄ? upravljaÄ?a

multifunkcionalni, promjera 470 mm, podesiv po visini i po nagibu

KOÄ&#x152;IONI SUSTAV

[

4 2018

]

Parkirna koÄ?nica

opruĹžni akumulatori na straĹžnjoj osovini

Motorna koÄ?nica

dekompresijska, koÄ?ni moment 1.586 Nm pri 2.800 o/min

ELEKTRIKA Akumulatori

2x12 V, 220 Ah

Alternator

24V, 90A

Osvjetljenje

klasiÄ?ni glavni farovi H7, LED dnevna svjetla; standardna straĹžnja svjetla 4.250 + 1.395 mm

DxĹ xV

8.880 x 2.550 x 3.796 mm

Masa praznog vozila

13.900 kg (ĹĄasija 10.220 kg)

Naj. dopuĹĄtena masa

32.000 kg

Korisna nosivost

18.100 kg

H R

DIMENZIJE I MASE MeÄ&#x2018;uos. razmak

C O M

.

KABINA Stralis AD dnevna kabina, ĹĄirina 2.280 mm, duljina 1.660 mm; ukupna visina 3.130 mm; ulaz preko 3 stepenice; pneumatski ovjes; ruÄ?no hidrauliÄ?no naginjanje; pneumatski ovjeĹĄeno vozaÄ?ko sjedalo

.

/&&Â&#x2022; VARIJANTIÂ&#x2022; VOZILA Â&#x2022; KOJAÂ&#x2022; PREMAÂ&#x2022; 8 7AYÂ&#x2022; KLA SIFIKACIJIÂ&#x2022; PODRAZUMIJEVAÂ&#x2022; ODGOVARAJUÂ&#x2026;UÂ&#x2022; /FF ROADÂ&#x2022;HOMOLOGACIJUÂ&#x2022;.'Â&#x2022;BEZÂ&#x2022;PREDNJEÂ&#x2022;ZAlTI TEÂ&#x2022; ODÂ&#x2022; PODLIJETANJA Â&#x2022; POVIlENIÂ&#x2022; Â&#x2021;ELIÂ&#x2021;NIÂ&#x2022; BRANIKÂ&#x2022; IÂ&#x2022; ODGOVARAJUÂ&#x2026;EÂ&#x2022;STEPENICEÂ&#x2022;ZAÂ&#x2022;ULAZAKÂ&#x2022;UÂ&#x2022;KABINU Â&#x2022; ZAlTITUÂ&#x2022; HLADNJAKAÂ&#x2022; MOTORAÂ&#x2022; SÂ&#x2022; DONJEÂ&#x2022; STRANEÂ&#x2022; TEÂ&#x2022; MANJEÂ&#x2022;SPUlTENUÂ&#x2022;PREDNJUÂ&#x2022;OSOVINUÂ&#x2022;Â&#x2022;MMÂ&#x2022;UÂ&#x2022; ODNOSUÂ&#x2022;NAÂ&#x2022;Â&#x2022;MMÂ&#x2022;KODÂ&#x2022;CESTOVNEÂ&#x2022;/.Â&#x2022;VARI JANTE Â&#x2022;4IMEÂ&#x2022;JEÂ&#x2022;OSIGURANÂ&#x2022;PREDNJIÂ&#x2022;NAPADNIÂ&#x2022;KUTÂ&#x2022; ODÂ&#x2022;BAREMÂ&#x2022;fÂ&#x2022;lTOÂ&#x2022;JEÂ&#x2022;PREDUVJETÂ&#x2022;ZAÂ&#x2022;SOLIDNUÂ&#x2022;TE RENSKUÂ&#x2022;PROHODNOSTÂ&#x2022;0REDNJEÂ&#x2022;DVOSTRUKEÂ&#x2022;OSO

Radne koÄ?nice: EBS dvokruĹžni elektro-pneumatski sustav; na svim kotaÄ?ima samoventilirajuÄ&#x2021;i diskovi Ă&#x2DC; 432 mm; ESP

OPREMA RuÄ?ni klima ureÄ&#x2018;aj, tempomat, Radio Bluettoth i USB, ostakljena straĹžnja stijena kabine, vertikalna ispuĹĄna cijev iza kabine, zaĹĄtitna reĹĄetka prednjih farova, dodatna antiabrazivna zaĹĄtita ĹĄasije RUJAN SEPTEMBER 2018.M I N E R A L

RazmjeĹĄtaj komponenti na ĹĄasiji je kod ovakvih konfiguracija uvijek izazov - poloĹžaj SCR modula na sredini vozila i verikalni ispuh uvjetuju duge ispuĹĄne cijevi

Radne koÄ?nice


IVECO STRALIS X-WAY AD340X42Z VOZILI SMO

Jednostavan kokpit olakšava čišćenje i brisanje prašine, a pruža vozaču dovoljno odlagališta za razne sitnice. Hvalimo primjenu okretnog prekidača za upravljanje blokadama diferencijala, samo bi mogao biti smješten na nekom vidljivijem mjestu. Ručica 16-brzinskog mjenjača sa "Super-H" shemom. Kad se šarene lampice pogase nakon inicijalnog testa, instrument ploča odiše diskretnom rasvjetom

VINE•SU•TAKOŒER•NOVE•KONSTRUKCIJE •A•NA•OVOM• KAMIONU• IM• JE• NOSIVOST• DEKLARIRANA• NA• • X• •KG•/VE•OSOVINE•NE•ZAHTIJEVAJU•VIlE•NI KAKVO•PERIODI‡KO•ODRnAVANJE•POPUT•ZAMJENE• ILI•NADOLIJEVANJA•ULJA•U•GLAV‡INE•KOTA‡A •JER•SU• LEnAJEVI•SAD•PODMAZANI•MAl…U•I•TRAJNO•SU•ZA BRTVLJENI• /JA‡ANI• SU• OSLONCI• KO‡NIH• KLIJElTA •• UNAPRIJEŒENE•SU•KO‡NE•PERFORMANSE•NAJVE…I• KO‡NI•MOMENT•POVE…AN•JE•NA••K.M •I•JED NOSTAVNIJA• JE• ZAMJENA• DISKOVA• /&&• VARIJAN TA•8 7AYA•POSTAVLJA•I•JEDNO•OGRANI‡ENJE•U•IZ BORU•GUMA•.AIME •NISKOPROFILNE•GUME•SERIJE• •OVDJE•NISU•DOSTUPNE •VE…•ISKLJU‡IVO•SERIJA• •ILI•VISOKOPROFILNE•2

0OGONSKA•GRUPA•VISOKIH• VU‡NIH•PERFORMANSI 0OGONSKU• GRUPU• OVE• AUTOMJElALICE• ‡INE• #URSOR• • MOTOR• RADNOG• OBUJMA• • LITRE • KOJI•RAZVIJA•NAJVE…U•SNAGU•OD••K7•• +3 •U•RASPONU•OD••DO••OMIN•TE• NAJVE…I•OKRETNI•MOMENT•OD••.M•U•RAS PONU•OD••DO••OMIN•.A•NJEGA•SE• NADOVEZUJE• RU‡NI• BRZINSKI• OVERDRIVE• MJE NJA‡•:&•%COSPLIT••3••4/•S•DIREKTNIM• ,•STUPNJEM•PRIJENOSA•OSMA•SPORA •I•MUL TIPLICIRANIM• NAJVIlIM• (• STUPNJEM• OSMA• BRZA • KOJI• IMA• PRIJENOSNI• OMJER• • 4AKVI• OVERDRIVE•MJENJA‡I•REDOVITO•DOLAZE•U•KOMBI NACIJI•S•POGONSKIM•OSOVINAMA•S•DVOSTRUKOM• REDUKCIJOM•5•OVOM•SLU‡AJU •UKUPNI•PRIJENO SNI•OMJER•POGONSKIH•OSOVINA• •DIFERENCIJALA•I• BO‡NIH•PLANETARNIH•REDUKTORA• •IZNOSI• 4AKVI• PARAMETRI• TRANSMISIJE • UZ• GUME•

 R U J A N S E P T E M B E R 2 0 1 8 .

2 • • NA• POGONSKIM• KOTA‡IMA• RE ZULTIRAJU• RELATIVNO• VISOKIM• OKRETAJIMA• MOTORA• PRI•PUTNOJ•BRZINI•OD••KMH•U•NAJVIlEM•STUP NJU•PRIJENOSA•–•MOTOR•TADA•RADI•NA••O MIN •lTO•JE•NA•SAMOJ•GRANICI•ZELENOG•PODRU‡ JA•BROJA‡A•OKRETAJA •ALI•JE•JOl•UVIJEK•U•EKONO MI‡NOM• PODRU‡JU• RADA• 3• OBZIROM• NA• PRED VIŒENE• UVJETE• EKSPLOATACIJE • PRIMJERENIJA• JE• MOnDA• KALKULACIJA• OKRETAJA• ZA• BRZINU• OD• • KMH• 4ADA• MOTOR• U• NAJVIlEM• STUPNJU• PRIJE NOSA•RADI•NA•NEKIH••OMIN•2AVNA•MO MENTNA•KARAKTERISTIKA•MOTORA •KOJA•MAKSIMAL NU• VRIJEDNOST• OD• • .M• DOSTInE• VE…• PRI• NISKIH••OMIN•OMOGU…AVA•VOnNJU•U•NAJVI lEM•STUPNJU•PRIJENOSA•VE…•OD•NEKIH••KMH• NAVIlE •PA•NITI•U•GRADSKOJ•VOnNJI•NE•TREBA•PRE ‡ESTO• POSEZATI• ZA• RU‡ICOM• MJENJA‡A • NARAV NO • UKOLIKO• UVJETI• NA• CESTI• OMOGU…AVAJU• KO LIKO• TOLIKO• TE‡NU• VOnNJU• !• S• DRUGE• STRANE • NA• GRADILIlTIMA • OVAKVA• TRANSMISIJA• OSIGURA

VA• VRLO• VISOKE• VU‡NE• SILE• NA• KOTA‡IMA• I• IZNI MNU•TRAKCIJU •UZ•KONA‡NU•MULTIPLIKACIJU•OKRET NOG•MOMENTA•U•SAMIM•GLAV‡INAMA•4IME•SU• SVE• PRETHODNE• KOMPONENTE• TRANSMISIJE • OD• MJENJA‡A• PREKO• KARDANSKOG• VRATILA• DO• DIFE RENCIJALA• I• POLUOSOVINA• RASTERE…ENIJE• I• MA NJE• PODLOnNE• EVENTUALNIM• KVAROVIMA• 4AKO ŒER • MANJA• KU…IlTA• DIFERENCIJALA• POVE…AVAJU• TERENSKU•PROHODNOST•KAMIONA

,AGANA•I•KVALITETNA• NADOGRADNJA .ADOGRADITELJ• )4!3 #!3• IZ• +O‡EVJA• U• 3LO VENIJI•MONTIRAO•JE•NA•OVU•lASIJU•MIJElALICU•BE TONA• 0'• NAZIVNOG• VOLUMENA• • M0OGON• BUBNJA•OMOGU…AVA•04/•IZVOD•SNAGE•NA•MO TORU • KOJI• JE• KARDANSKIM• VRATILOM• POVEZAN• S• KLIPNO AKSIJALNOM• HIDRAULI‡KOM• PUMPOM• NA• NADOGRADNJI•/NA•PREKO•HIDROMOTORA•I•PLANE TARNOG• REDUKTORA• OKRE…E• BUBANJ• LINEARNO• PO

Robusni tandem pogonski most s paraboličnim ovjesom. Osovine imaju dvostruku redukciju i disk kočnice

[ 4 2018

]


DESIVOMÂ&#x2022;BRZINOMÂ&#x2022;ODÂ&#x2022;Â&#x2022;â&#x20AC;&#x201C;Â&#x2022;Â&#x2022;OMINÂ&#x2022;UÂ&#x2022;OBAÂ&#x2022; SMJERAÂ&#x2022; Â&#x2022;ZAÂ&#x2022;MIJElANJE Â&#x2022;ODNOSNOÂ&#x2022;ZAÂ&#x2022;PRAnNJENJEÂ&#x2022; BETONAÂ&#x2022; 'EOMETRIJSKIÂ&#x2022; OBUJAMÂ&#x2022; BUBNJAÂ&#x2022; IZNOSIÂ&#x2022; Â&#x2022; MÂ&#x2022; UZÂ&#x2022; POSTOTAKÂ&#x2022; PUNJENJAÂ&#x2022; Â&#x2022; $NOÂ&#x2022; BUBNJAÂ&#x2022; IZRAÂ&#x152;ENOÂ&#x2022; JEÂ&#x2022; ODÂ&#x2022; Â&#x2021;ELIKAÂ&#x2022; DEBLJINEÂ&#x2022; Â&#x2022; MM Â&#x2022; AÂ&#x2022; PLAlT Â&#x2022; SPIRALAÂ&#x2022; ZAÂ&#x2022; MIJElANJE Â&#x2022; UTOVARNIÂ&#x2022; LIJEVAKÂ&#x2022; TEÂ&#x2022;ISPUSNAÂ&#x2022;POSUDAÂ&#x2022;IÂ&#x2022;KORITOÂ&#x2022;ODÂ&#x2022;Â&#x2022;MMÂ&#x2022;DEBELOGÂ&#x2022; VISOKOKVALITETNOGÂ&#x2022; LIMAÂ&#x2022; (ARDOXÂ&#x2022; Â&#x2022; OTPORNOGÂ&#x2022; NAÂ&#x2022;ABRAZIVNOÂ&#x2022;HABANJEÂ&#x2022;0RIMJENAÂ&#x2022;(ARDOXAÂ&#x2022;Â&#x2022; UÂ&#x2022;ODNOSUÂ&#x2022;NAÂ&#x2022;OBIÂ&#x2021;NEÂ&#x2022;LIMOVEÂ&#x2022;SLABIJIHÂ&#x2022;MEHANIÂ&#x2021; KIHÂ&#x2022;SVOJSTAVA Â&#x2022;OSIMÂ&#x2022;DULJEGÂ&#x2022;nIVOTNOGÂ&#x2022;VIJEKAÂ&#x2022;NA DOGRADNJEÂ&#x2022; DONOSIÂ&#x2022; IÂ&#x2022; UlTEDUÂ&#x2022; NAÂ&#x2022; MASIÂ&#x2022; ODÂ&#x2022; NEKIHÂ&#x2022; Â&#x2022;KG Â&#x2022;ZBOGÂ&#x2022;MOGUÂ&#x2026;NOSTIÂ&#x2022;PRIMJENEÂ&#x2022;TANJIHÂ&#x2022;MA TERIJALAÂ&#x2022; 2UBÂ&#x2022; SPIRALEÂ&#x2022; KOJIÂ&#x2022; JEÂ&#x2022; NAJIZLOnENIJIÂ&#x2022; HABA NJUÂ&#x2022;ZAlTIÂ&#x2026;ENÂ&#x2022;JEÂ&#x2022;PLOÂ&#x2021;ASTIMÂ&#x2022;MATERIJALOMÂ&#x2022;DEBLJINEÂ&#x2022; Â&#x2022;MMÂ&#x2022;ODÂ&#x2022;(ARDOXAÂ&#x2022;Â&#x2022;:AKRETNOÂ&#x2022;ISPUSNOÂ&#x2022;KO RITOÂ&#x2022;DULJINEÂ&#x2022;JEÂ&#x2022; Â&#x2022;M Â&#x2022;AÂ&#x2022;NAÂ&#x2022;STRAnNJIMÂ&#x2022;BLATOBRA

NIMAÂ&#x2022; SUÂ&#x2022; POSTAVLJENAÂ&#x2022; IÂ&#x2022; DVAÂ&#x2022; PRODUnETKAÂ&#x2022; DULJINEÂ&#x2022; POÂ&#x2022;JEDANÂ&#x2022;METAR 4LAÂ&#x2021;NIÂ&#x2022;SPREMNIKÂ&#x2022;VODEÂ&#x2022;NAÂ&#x2022;PREDNJEMÂ&#x2022;KRAJUÂ&#x2022;NA DOGRADNJEÂ&#x2022;IMAÂ&#x2022;KAPACITETÂ&#x2022;Â&#x2022;LITARAÂ&#x2022;.AÂ&#x2022;UTOVAR NOMÂ&#x2022;LIJEVKUÂ&#x2022;SUÂ&#x2022;SMJElTENEÂ&#x2022;MLAZNICEÂ&#x2022;ZAÂ&#x2022;DOZIRA NJEÂ&#x2022; VODEÂ&#x2022; UÂ&#x2022; BUBANJ Â&#x2022; ODNOSNOÂ&#x2022; ZAÂ&#x2022; PRANJE Â&#x2022; KAOÂ&#x2022; IÂ&#x2022; PRIKLJUÂ&#x2021;AKÂ&#x2022;ZAÂ&#x2022; METARSKOÂ&#x2022;CRIJEVOÂ&#x2022;PROMJERAÂ&#x2022;žÂ&#x2022; 3VEÂ&#x2022; KOMANDEÂ&#x2022; ZAÂ&#x2022; UPRAVLJANJEÂ&#x2022; NADOGRADNJOMÂ&#x2022; â&#x20AC;&#x201C;Â&#x2022;ODABIRÂ&#x2022;SMJERAÂ&#x2022;OKRETANJAÂ&#x2022;BUBNJAÂ&#x2022;IÂ&#x2022;REGULACIJUÂ&#x2022; BRZINE Â&#x2022;POKRETANJEÂ&#x2022;IÂ&#x2022;ZAUSTAVLJANJEÂ&#x2022;KAMIONSKOGÂ&#x2022; MOTORAÂ&#x2022;IÂ&#x2022;Â&#x2021;ETVEROSTUPANJSKUÂ&#x2022;REGULACIJUÂ&#x2022;NJEGOVEÂ&#x2022; BRZINEÂ&#x2022;VRTNJEÂ&#x2022;SMJElTENEÂ&#x2022;SUÂ&#x2022;UÂ&#x2022;ORMARIÂ&#x2026;UÂ&#x2022;NAÂ&#x2022;STRA nNJEMÂ&#x2022;KRAJUÂ&#x2022;)Â&#x2022;KONAÂ&#x2021;NO Â&#x2022;NAÂ&#x2022;KRAJUÂ&#x2022;TREBAÂ&#x2022;SPOME NUTIÂ&#x2022; DAÂ&#x2022; MASAÂ&#x2022; OVEÂ&#x2022; AUTOMJElALICEÂ&#x2022; SÂ&#x2022; OPISANOMÂ&#x2022; NADOGRADNJOMÂ&#x2022;IZNOSIÂ&#x2022;Â&#x2022;KG Â&#x2022;lTOÂ&#x2022;OMOGU Â&#x2026;AVAÂ&#x2022;TRANSPORTÂ&#x2022;ODÂ&#x2022; Â&#x2022;DOÂ&#x2022; Â&#x2022;MÂ&#x2022;OBIÂ&#x2021;NOGÂ&#x2022;BE TONA Â&#x2022;OVISNOÂ&#x2022;OÂ&#x2022;SASTAVUÂ&#x2022;IÂ&#x2022;GUSTOÂ&#x2026;IÂ&#x2022; Â&#x2022;

[

4 2018

]

RUJAN SEPTEMBER 2018..

Primjenom visokokvalitetnih Ä?eliÄ?nih limova Hardox 400 i Hardox 450, slovenski nadograditelj ITASCAS moĹže ponuditi relativno lagane, a istovremeno izdrĹžljive i dugotrajne mijeĹĄalice za beton. Glavne komande za upravljanje nadogradnjom, ukljuÄ?ujuÄ&#x2021;i i elektroniÄ?ku regulaciju broja okretaja kamionskog motora smjeĹĄtene su na uobiÄ?ajenom mjestu pored preklopnih ljestvi

M I N E R A L

S lijeve strane na ĹĄasiji su smjeĹĄteni spremnici za AdBlue (50 l) i gorivo (210 l) te suhi okomiti filter zraka Horix za oteĹžane uvjete rada

C O M

.

H R

Provjerene i pouzdane komponente renomiranih dobavljaÄ?a, kao ĹĄto su PMB ili Eaton, garancija su bezbriĹžnog rada


SCHMITZ CARGOBULL STRUČNA INFORMACIJA

.OVOSTI•ZA•)!!• SCHMITZ CARGOBULL JE ZA NADOLAZEĆI IAA SALON U HANNOVERU PRIPREMIO PREGRŠT NOVITETA, A NEKI SE ODNOSE I NA ASORTIMAN PRIKLJUČNIH VOZILA ZA GRAĐEVINSKI SEKTOR

5

3CHMITZ• #ARGOBULL• I• DALJE• UNAPRJEŒUJE• PROGRAM• TERMOIZOLIRANIH• POLUPRIKOLICA• ZA• PRIJEVOZ• ASFALTA • KOJEG• ‡INE• IZVEDBE• S•POLUKRUnNIM•‡ELI‡NIM•3+)•32 •I•ALUMINIJSKIM• PRAVOKUTNIM• 3+)• !+ • KIPERSKIM• SANDUKOM• 5SKLAŒUJU…I•IH•SA•ZAHTJEVIMA•NJEMA‡KOG•-INI

STARSTVA•TRANSPORTA•I•DIGITALNE•INFRASTRUKTURE•TE• PLANIRANIM• $).• STANDARDIMA • A• IMAJU…I• U• VIDU• lTO•VE…U•KORISNU•NOSIVOST•POLUPRIKOLICE •PRIPRE MLJENA• JE• NOVA • U‡INKOVITIJA• TERMOIZOLACIJA• ‡E LI‡NIH•SANDUKA •KOJA•JE•OKO••KG•LAGANIJA•NEGO• DO• SADA• )ZOLACIJSKI• MATERIJAL• OVIM• POLUPRIKOLI

Svjetla su podignuta za 140 mm i uvučena za 80 mm, a nova je i izvedba stražnje (preklopne) zaštite od podlijetanja kako bi se te komponente bolje zaštitile prilikom kontakta s finišerom. Na gornjoj slici se vidi pristup temperaturnom senzoru

 R U J A N S E P T E M B E R 2 0 1 8 .

CAMA•DODAJE•OD••KG•VLASTITE•MASE•NA•SAN DUKU•OD•M •NAVIlE •A•IZVEDBA•IZOLACIJE•BO‡ NIH• STRANICA• SAD• PODRAZUMIJEVA• UGRADNJU• PO• SEGMENTIMA•I•ODVOJENI•VANJSKI•PLAlT •TAKO•DA•SE• U•SLU‡AJU•OlTE…ENJA•NPR•UDARAC•KORPE•UTOVA RIVA‡A •MOnE•ZAMIJENITI•SAMO•DOTI‡NI•SEGMENT• 4AKOŒER • U• SLU‡AJU• ZAVARIVANJA• ANTIHABAJU…IH• ‡ELI‡NIH• PLO‡A• UNUTAR• KIPERSKOG• SANDUKA • TER MOIZOLACIJU•JE•MOGU…E•JEDNOSTAVNO•I•BRZO•DE MONTIRATI •KAKO•JE•NE•BI•OlTETILE•VISOKE•LOKALNE• TEMPERATURE• -ODIFIKACIJOM• PODA• KIPERSKOG• SANDUKA•ZADRnANO•JE•RELATIVNO•NISKO•TEnIlTE•PO LUPRIKOLICE •OTPRILIKE•NA•JEDNAKOJ•VISINI•KAO•I•KOD• KLASI‡NIH•KIPERICA•OVAKVE•KONSTRUKCIJE 0ROGRAM• TERMOIZOLIRANIH• POLUPRIKOLICA• SA• ZAOBLJENIM• ‡ELI‡NIM• SANDUKOM• OBUHVA…A• SI STEMSKE•DULJINE•32••ZA•KAPACITETE••I•• M• VISINA• STRANICA• • ODNOSNO• • MM •32••ZA•VOLUMEN••M•VISINA•STRA NICA• • MM • I• 3+)• • • DVOOSOVINSKE• POLUPRIKOLICE•SA•STRANICAMA•VISINE••MM• +UPCI•IMAJU•MOGU…NOST•IZBORA•MEŒU•BROJNIM• KOMBINACIJAMA•DEBLJINE•PODA• •• •• • MM • I• BO‡NIH• STRANICA• • • • • • MM • KAO•I•IZVEDBE•STRAnNJIH•VRATA•I•CERADE•0ROMIJE NJEN•JE•I•POLOnAJ•STRAnNJIH•SVJETALA •KOJA•SU•PO DIGNUTA•ZA••MM•I•UVU‡ENA•ZA••MM •TE• IZVEDBA• STRAnNJE• PREKLOPNE • ZAlTITE• OD• POD LIJETANJA • KAKO• BI• SE• TE• KOMPONENTE• BOLJE• ZA lTITILE• PRILIKOM• KONTAKTA• S• FINIlEROM• I• KIPANJA• VRU…EG•ASFALTA•U•NJEGOV•KOl•5•PONUDI•SU•I•TER MOIZOLIRANE• KIPERICE• S• PRAVOKUTNIM• ALUMINIJ SKIM• SANDUKOM • VLASTITE• MASE• OD• SVEGA• • TONE • KOJE• PREDSTAVLJAJU• TEnINSKI• OPTIMIRANO• RJElENJE•POTPUNO•USKLAŒENO•SA•SVIM•ZAHTJEVI MA•I•STANDARDIMA•U•PRIJEVOZU•ASFALTA•NARAVNO • U•.JEMA‡KOJ •

[ 4 2018

]


DoĹživite napredak.

KOMOP d.o.o. Kovinska Ulica 21 10090 Zagreb - Croatia Tel.: 00385 1 48 25 996 info@komop.hr / www.komop.hr www.liebherr.com

Mineral 122  

Stručni magazin Mineral namijenjen je stručnoj javnosti koja djeluje na području eksploatacije i prerade mineralnih sirovina, graditeljstva...

Mineral 122  

Stručni magazin Mineral namijenjen je stručnoj javnosti koja djeluje na području eksploatacije i prerade mineralnih sirovina, graditeljstva...

Advertisement