Page 1

8 de MARÇ DIA INTERNACIONAL DE LA DONA CONCURS LITERARI “AMB VEU DE DONA”

PREÀMBUL Participa en el concurs literari “Amb veu de dona” de la Campanya del Dia Internacional de les Dones El Consell Municipal de la Dona i el Servei d’Informació i Atenció a la Dona de l’Ajuntament de Manresa volem commemorar novament el Dia Internacional de les Dones organitzant el segon concurs literari de micro relats , on l’eix central siguin les reivindicacions de les dones i la lluita contra les desigualtats de gènere amb l’objectiu d’aconseguir una societat més equilibrada. Aquesta iniciativa pretén sensibilitzar i donar veu a la joventut , a les dones i també als homes. Volem fomentar la capacitat creativa de la ciutadania, no només com a persones receptores sinó també com a portaveus d’uns valors basats en les relacions igualitàries i no masclistes.


BASES GENERALS 1-La participació restarà oberta a: a) Joves de 15 a 21 anys b) Totes les persones majors de 21 anys 2- El jurat nomenat pel Consell Municipal de la Dona seleccionarà dos treballs per cada categoria. a) 2 premis per la categoria de 15 a 21 anys b) 2 premis a la categoria de persones majors de 21 anys 3- El Consell Municipal de la Dona podrà fer ús de les obres presentades a concurs per publicar-les o exposar-les. 4- Les persones participants poden presentar les seves obres del 18 al 25 de febrer . a) L’alumnat dels centres formatius de secundària podrà entregar els treballs al propi centre b) La resta de participants hauran de presentar les seves obres al SIAD, C/ Canal, 6, 1er. o per correu electrònic a siad@ajmanresa.cat c) Si teniu cap dubte podeu trucar al 93 875 23 10. 5- El jurat designat farà públic el seu veredicte el dia 7 de març. 6- Els autors i autores de les obres premiades hauran d’assistir en persona o per delegació a l’acte de lliurament de premis que tindrà lloc el dia 8 de març a les 7 del vespre dins l’acte “Amb veu de Dona” que es farà a l ‘Auditori de la Fundació Catalunya-Caixa (Plana de l’Olm). 7- Els premis consistiran en: a) Primer premi , categoria juvenil: un E-Book i dues entrades per platea jove. b) Primer premi, categoria majors de 21 anys: un E-Book i dues entrades per platea jove.

c) Segon premi, categoria juvenil: un val per a un lot de llibre i dues entrades per platea jove d) Segon premi, categoria majors de 21 anys: un val per a un lot de llibre i dues entrades per platea jove 8- Els treballs guanyadors seran exposats del 8 al 22 de març al vestíbul de la Biblioteca del Casino. 9- La participació en el concurs implica el coneixement i acceptació de les bases.

BASES DEL CONCURS LITERARI 1- Els textos presentats han de ser originals i inèdits. 2- La temàtica dels textos ha de fer referència al tema del concurs: Amb veu de dona, la dona com a motor de vida (experiències de superació, de suport mutu, de lluita contra les desigualtats, d’entrega, etc). 3- Cada concursant podrà presentar el nombre de treballs que estimi convenient. 4- L’extensió màxima de cada treball serà d’un full DIN-A4. 5- Les obres han de tenir un títol, han d’estar signades amb un pseudònim i han de fer constar la categoria en la que concursen. 6- Es presentarà un sobre tancat adjunt amb cada obra on constarà: el nom i el pseudònim de l’autor o autora, el títol de l’obra, l’edat, la categoria en que concursa i un telèfon de contacte. En cas que es participi a traves d’un centre docent, s’inclourà el curs i el nom del centre. 7- Si el treball es presenta per correu electrònic s’adjuntarà en el mateix correu un altre document en format de qualsevol processador de textos que portarà per títol el pseudònim i on constarà: el nom i el pseudònim de l’autor o autora, el títol de l’obra, l’edat, la categoria en la que concursa i un telèfon de contacte.

- Organitza: Ajuntament de Manresa, Consell Municipal de la Dona , SIAD Motserrat Roig - Col·laboren: Institut Català de les Dones, Diputació de Barcelona, Centres formatius de Manresa , Llibreria Parcir i Teatre Kursaal.

Bases concurs literari "Amb veu de dona"  

En motiu del 8 de març, Dia Internacional de la Dona, us fem arribar les Bases del Concurs literari de Micro-Relats amb “Veu de dona” que s’...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you