Gjøvikmagasinet Kalender 2021

Page 1

LIVSSTILSMAGASINET FOR GJØVIK SENTRUM

KALENDER ÅRETS VIKTIGSTE BEGIVENHETER

2021


2021 JANUAR

GJØVIK HANDEL- OG NÆRINGSFORENING Storgata 10 2815 Gjøvik Tlf: +47 907 61 196 post@gjøvikby.no

FEBRUAR

Uke 5

MARS

JUNI

1

Lør Arbeidernes dag

1

Tir

Tir

2 Fre Langfredag

2

Søn

2

Ons

3

Ons

3 Lør Påskeaften

3 Man

3

Tor

4

Tor

4 Søn Første påskedag

4

Tir

4

Fre

Fre

5

Fre

5 Man Andre påskedag

5

Ons

5

Lør KUL-TUR / Plantemarked

6

Lør

6

Lør

6

Tir

6

Tor

6

Søn

7

Søn

7

Søn

7

Ons

7

Fre Frigjøringsdagen

7

Man

8

Man

8

Tor

8

Tir

9

Tir

9

Fre

9

Ons

10

Lør Søn

Man 1

2

Lør

2

Tir

2

3

Søn

3

Ons

4

Man

4

Tor

5

Tir

5

6

Ons

7

Tor

Uke 6

1 Man Vinterferie

Uke 10

8

Fre

Man 8

9

Lør

9

Tir

10

Søn

10

Ons

11

Man

11

Tor

11 Tor

11

12

Tir

Fre 12

12 Fre

12 Man

13 Lør

13

Tir

14

Ons

15

Tor

BUTIKKLEDERMØTE

10 Ons

BUTIKKLEDERMØTE

Uke 14

Uke 18

VÅR/SOMMER

Fre

Uke 2

MAI

1 Tor Skjærtorsdag

1

Uke 1

APRIL Uke 9

GJØVIKMAGASINET Bogstadveien Media AS Bogstadveien 41A 0366 Oslo Tlf: +47 917 98 008 post@bmagasinet.no

8 Lør MATERIELLFRIST

Uke 15

9

Søn

10

Man

11

Tir

11 Fre

12

Ons

12 Lør

Uke 19

Uke 23

BUTIKKLEDERMØTE

10 Tor

13 Tor Kr. Himmelfartsdag

13 Søn

14

Fre

14 Man

15

Lør CC-løpet

15 Tir

Søn

13

Ons

13

Lør

14

Tor

14

Søn

MORSDAG / VALENTINE

15

Fre

Man 15

Uke 7

16

Lør

16

Tir

16 Tir

16

Fre

16

17

Søn

17

Ons

17 Ons

17

Lør

17 Man

18

Man

18

Tor

18 Tor

18

Søn

18

Tir

19

Tir

19

Fre

19 Fre

19 Man

19

Ons

19 Lør

20

Ons

20

Lør

20 Lør

20

Tir

20

Tor

20 Søn

21

Tor

21

Søn

21 Søn

21

Ons

21

Fre

21 Man

22

Fre

Man 22

22

Tor

22 Lør MGP Finale / Pinseaften

22 Tir St. Hansaften

23

Lør

23

Tir

23 Tir

23

Fre

23

23 Ons

24

Søn

24

Ons

24 Ons

25

Man

25

Tor

25

26

Tir

26

Fre

26 Fre

26 Man

27

Ons

27

Lør

27 Lør

27

28

Tor

28

Søn

28 Søn Palmesøndag / Sommertid (+1t)

29

Fre

29

Uke 13

30

Lør

Notater

30 Tir

31

Søn

Uke 3

Uke 4

Notater

Med forbehold om endringer for aktiviteter / kampanjer merket rødt

Uke 8

14 Søn 15

22

Man

Uke 11

DAMENES AFTEN

Man

Uke 12 ÅRSMØTE GHN

Tor

Man

PÅSKE I GJØVIK

31 Ons Husk! Notater

BUTIKKLEDERMØTE

Uke 16

16 Ons 17. MAI I SENTRUM

Uke 20

Søn Første pinsedag

Uke 21

17

24 Man Andre pinsedag

25

25

Tir

25 Fre

26

Ons

26 Lør

Tir

27

Tor

27 Søn

28

Ons

28 Fre

28 Man

29

Tor

29

Lør

29 Tir

30

Fre

30

Søn

Notater

Uke 17

31 Man

NATTÅPENT

Tor

18 Fre Skoleslutt

24 Lør Søn

Uke 24

Uke 25

24 Tor

Uke 26

30 Ons

Uke 22

Notater

Notater

Bli oppdatert på hva som skjer på www.gjoviksentrum.no

gjoviksentrum

gjovik_sentrum


2021 AUGUST

SEPTEMBER

OKTOBER

1

Ons

1

2

Tor

2 Lør

Tir

3

Fre

Ons

4

Lør

5

Tor

5

Søn

Tir

6

Fre

6

Man

7

Ons

7

7

Tir

8

Tor

Søn 8

8

Ons

9

Fre

9

Man

9

10

Lør

10

Tir

10

11

Søn

11

Ons

12

Man

1

Tor

Søn 1

2

Fre

2

Man

3

Lør

3

4

Søn

4

5

Man

6

Uke 27

Uke 28

Uke 31

BARNAS DAGER Lør Andeløpet v/Lions

Uke 32

BUTIKKLEDERMØTE

Tor 12

3

Fre

Tor

4 Lør

5 Tir

5

Fre

5

Søn Andre søndag i advent

6

Ons

6

Lør

6

Man

7

Tor

7

Søn

7 Tir

8

Fre

8

Man

Tor

9

Lør

9

Tir

Fre

10

Søn

10

Ons

11 Lør

11

Man Høstferie

11

Tor

11

Lør

12 Søn

12 Tir

12

Fre

12

Søn Tredje søndag i advent

13 Lør

13

Man Luciadagen

GJØVIK FASHION WEEKEND

Uke 36

BUTIKKLEDERMØTE

Uke 37

Tor

14

Søn

Fre

15

Man

16 Tor

16

Lør

16

Tir

Søn

16

Fre

16

Man Skolestart

17

Lør

17

Tir

17 Fre

17

18

Søn

18

Ons

18 Lør

18

19

Man

19

Tor

19 Søn

20

Tir

20

Fre

20 Man

21

Ons

21

Lør

22

Tor

Søn 22

23

Fre OL Tokyo 23. jul-8.aug.

23

Man

24

Lør

24

Tir

25

Søn

25

Ons

25

26

Man

26

Tor

26 Søn

27

Tir

27

Fre

28

Ons

28

Lør

28 Tir

29

Tor Olsok

29

Søn

29

30

Fre

30

Man

31

Lør

31

Tir

Med forbehold om endringer for aktiviteter / kampanjer merket rødt

BUTIKKLEDERMØTE

15

Søn 15

Notater

Uke 41

14

Lør 14

Notater

Uke 40

Ons

Tor

14 Tir 15

Ons

Uke 38

21 Tir 22

Ons

23 Tor 24 Fre

MARKEDSDAGER

Lør

Uke 39

27 Man

Ons

30 Tor

AKEVITTFESTIVAL MÆTT TA MAT

Notater

HØST

Uke 35

Søn

13

Ons

MATERIELLFRIST

Tir

4 Man

15

Uke 30

2

4

3

14

Uke 34

MÆTT TA MAT

Uke 44

3 Ons

DAMENES AFTEN

13 Man Stortingsvalget

BYLIVSDAGER

Man

Tor

Fre 13

Uke 29

1

2

Tir

Uke 33

DESEMBER

NOVEMBER

NORSK AKEVITTFESTIVAL

Ons

13

BYFEST

GJØVIKMAGASINET Bogstadveien Media AS Bogstadveien 41A 0366 Oslo Tlf: +47 917 98 008 post@bmagasinet.no

1

Fre

Uke 45

BUTIKKLEDERMØTE

FARSDAG

Uke 46

8

Ons

9

Tor

Uke 49

BUTIKKLEDERMØTE

10 Fre

Ons

16

Tor

17 Ons

17

Fre

18

Tor

18 Lør

19 Tir

19

Fre

19

Søn Fjerde søndag i advent

20

Ons

20

Lør

20

Man

21

Tor

21

Søn

22

Fre

22 Man

23

Lør

23 Tir

23 Tor Julaften

24

Søn FN-dagen

24 Ons

24 Fre Første juledag

25

Man

Ma

Uke 42

Uke 43

JULEBYÅPNING

Uke 47

25

Tor

26 Tir

26

Fre Black Friday

27

Ons

27

Lør Nisjebutikkenes dag

28

Tor

28 Søn Første søndag i advent

29

Fre

30 31

29

Man

Lør

30

Tir

Søn Vintertid (-1t) / Halloween

Notater

MATERIELLFRIST

Uke 51

21 Tir Vintersolverv 22

Ons

25 Lør Andre juledag 26

Søn

27

Man

Uke 52

28 Tir

Uke 48

29

Ons

30

Tor

Notater

31

Fre Nyttårsaften

Notater

Bli oppdatert på hva som skjer på www.gjoviksentrum.no

Uke 50

14 Tir 15

VINTER

JULI

GJØVIK HANDEL- OG NÆRINGSFORENING Storgata 10 2815 Gjøvik Tlf: +47 907 61 196 post@gjøvikby.no

gjoviksentrum

gjovik_sentrum


GJØVIKMAGASINET MEDIEPLAN 2021 Gjøvikmagasinet er livsstils­magasinet som utgis i ­samarbeid med Gjøvik Handel- og Næringsforening. Gjøvikmagasinet skal gi informasjon og inspirasjon innenfor livsstil, mote, reise, kunst, design, sport, bil, skjønnhet, interiør m.m. Gjøvikmagasinet kommer ut med tre magasiner i året - vår/sommer, høst og jul/vinter og vil ha lang levetid.

UTGIVELSER Vår/Sommer: Tema: Høst: Tema: Jul/Vinter: Tema:

Uke 18 (5/5) / Materiellfrist 9. april Mote, velvære, bolig, hage, bil, sykkel, sommermat, festival m.m. Uke 39 (29/9) / Materiellfrist 27. august Mat, drikke, interiør, mote, trening, opplevelser, festival m.m. Uke 47 (24/11) / Materiellfrist 29. oktober / Moteserie uke 43 Jul, vinteraktiviteter, fest, mote, mat, velvære m.m.

DISTRIBUSJON OG OPPLAG Opplag ca. 25.000 Gjøvikmagasinet distribueres til husstander på Gjøvik, Nordre Land, Søndre Land, Vestre Toten og Østre Toten. I tillegg deles ca 5.000 magasiner ut til ­forretninger, spisesteder, hoteller og andre møteplasser på Gjøvik. Vi har store spesial­designede stativer i o ­ mrådet. Stativene etter­fylles ­til neste magasin kommer ut.

PRISER Dobbeltside: Helside: Bakside: Side 2 og 3: Spesialplassering : Halvside : Annonseproduksjon :

17.500,- eks. mva. 10.000,- eks. mva. 20.000,- eks. mva. 15.000,- eks. mva. + 5.000,- eks. mva. (ved siden av innhold, leder, m.m.) 7.500,- eks. mva 1.500,- eks. mva. (send oss høyoppløselig bilde, logo og tekst)

Næringsartikkel: Moteserie: Gavetips/Nyheter:

5.000,- eks. mva. pr. side (må være annonsør) Vi sender journalist og fotograf. Fremskaff gjerne høyopp- løselige bilder fra leverandør. Tekst og ferdig satt artikkel godkjennes av kunde før trykk 3.000,- eks. mva. pr. side (må være annonsør) Man får én egen helside inkl. ­profesjonell styling/foto/modeller 2 - 5 gavetips pr. annonsør avhengig av annonsepakke

FORMATER Dobbeltside : Helside : Halvside

416 x 278 mm + 3mm utfallende 208 x 278 mm + 3 mm utfallende Liggende 190 x 123 mm Stående 92 x 252 mm Annonser sendes som trykkbar PDF i CMYK min. 300dpi til grafisk@bmagasinet.no

KONTAKTINFO Bogstadveien Media AS – i samarbeid med Gjøvik Handel- og Næringsforening Postboks 5336 Majorstuen 0304 Oslo www.gjovikmagasinet.no Utgiver/Salg: Jon Annar Berntsen / jab@bmagasinet.no / 917 98 008