BogstadveienMagasinet Høst 2021

Page 1

LIVSSTILSMAGASINET FOR MAJORSTUEN HØST 2021

SOM STØPT PÅ KUNDEN FOR DE STORE ANLEDNINGER TOK TIL GATENE SAMMEN EN ØYEÅPNER DET SATSES I GATEN!

HILDE LOUISE ASBJØRNSEN:

DRYSSER STJERNESTØV OVER BYEN

Velkommen

hit!


AUTUMN memories


BOGSTADVEIEN 52


En gastronomisk spesialforretning for olivenolje, balsamico og kulinariske produkter fra Middelhavet. Besøk oss på Majorstuen - du finner oss i Vibes gate - OLIVENLUNDEN1830.NO


20 ÅR I OLIVENLUNDEN og 20 år med den beste olivenoljen Da de to norske venner og matentusiaster, Erik og Per Axel, oppdaget den franske Oliver Baussan sin lille olivenoljebutikk i hjertet av Paris på slutten av 90 tallet var de solgt. Det ble starten på et langt og ekte vennskap og starten på et eventyr der de bygget opp Olivenlunden til å bli en toneangivende formidler av det mediteranske kosthold i Norge. At olivenolje og balsamico 20 år senere er blitt et fast innslag på manges bord hadde ikke Erik og Per Axel forestilt seg den gangen de i 2001 åpnet den første lille butikk på hjørnet i Vibesgate på Majorstua i Oslo. Etter alle disse årene kan vi trygt si Olivenlunden har bidratt til å gi olivenolje, balsamico og andre spennende franske og italienske smaker en selvskreven plass i det norske kjøkkenet.

EKTE VARE FOR EKTE MENNESKER Så hva skyldes suksessen? Vi har en kompromissløs forpliktelse til kun å tilby ekte vare. Vi har et nært og tett samarbeid med våre produsenter og verdsetter den lokale matkulturen sammen med de tradisjonsrike produksjonsmetodene. Vi lever av tillitt og krever selv full sporbarhet av det som havner i våre hyller. Derfor kjøper vi kun direkte fra våre betrodde leverandører. Alle varer er tilberedt uten bruk av kunstige fargemidler eller tilsetningsstoffer.

For å markere vårt 20-ÅRSJUBILEUM har vi valgt ut to unike produkter fra våre italienske produsenter: ØKOLOGISK OLIVENOLJE FRA COLTIBUONO, TOSCANA, ITALIA SORT BALSAMICOEDDIK FRA MODENA VELLAGRET I 20 ÅR

Som en naturlig forlengelse av vår lidenskap for ren smak og ekte håndverk, er vi også engasjert gjennom organisasjonen Act for Planet, i prosjekter som har som mål å beskytte biologisk mangfold i Provence. Les mer om produktene på olivenlunden1830.no


EnstensEnstensørepynt ørepynt

0,50 ct. ct. Før0,50 29.999,Før 29.999,NÅ 17.500,NÅ 17.500,-

1,00 ct. Før 49.999,1,00NÅ ct. Før 49.999,29.999,NÅ 29.999,-

DiamantDiamantøreringer øreringer

0,75 ct. ct. Før0,75 26.999,Før 26.999,NÅ 17.500,NÅ 17.500,-

0,40 ct. Før 15.000,0,40NÅ ct. Før 15.000,10.500,NÅ 10.500,-

0,05 ct. Før 4.999,0,05NÅ ct. Før 4.999,3.999,3.999,0,07NÅ ct. Før 5.999,0,07NÅ ct. Før 5.999,4.500,NÅ 4.500,-

1,00 ct. ct. Før1,00 30.999,Før 30.999,NÅ 25.000,NÅ 25.000,-

0,15 ct. Før 11.999,0,15 NÅ ct. Før 11.999,8.999,8.999,0,25 NÅ ct. Før 16.999,0,25NÅ ct. Før 16.999,12.500,NÅ 12.500,-

River - Si River - Si

0,11 ct. Før 5.999,0,11 NÅ ct. Før 5.999,4.999,NÅ 4.999,-

0,45 ct. Før 35.000,0,45NÅ ct. Før 35.000,25.000,NÅ 25.000,-

Top Wesselton - VS Top Wesselton - VS 0,45 ct. Før 35.000,0,45NÅ ct. Før 35.000,25.000,NÅ 25.000,-

Top Wesselton - Si Top Wesselton - Si

0,62 ct. Før 65.000,0,62NÅ ct. Før 65.000,45.000,NÅ 45.000,-

18 kt. gull 18 Før kt. gull 0,25 ct. 19.999,0,25NÅ ct. Før 19.999,14.999,NÅ 14.999,-

1,00 ct. Før 29.999,1,00NÅ ct. Før 29.999,25.000,NÅ 25.000,-

3,00 ct. Før 89.999,3,00NÅ ct. Før 89.999,69.999,NÅ 69.999,-

Storgaten 28, 0184 OSLO Tlf. 22 17 51 11 Storgaten 28, 11 90 Bogstadveien 43,0184 0366OSLO OSLOTlf. Tlf.22 2217165160 Bogstadveien 43, 0366 OSLO Tlf. 22 16 60 90

www.gullborgen.no www.gullborgen.no

0,99 ct. Før 35.000,0,99 NÅ ct. Før 35.000,29.999,NÅ 29.999,-


Gifteringer Gifteringer Gifteringer

Gifteringer Gifteringer Gifteringer Rekkeringer Rekkeringer Rekkeringer

33mm. mm.Før Før5.999,5.999,3 mm. Før 5.999,NÅ 4.500,NÅ 4.500,NÅ 4.500,-

0,49 0,49ct.ct.Før Før25.000,25.000,0,49 NÅ ct.NÅ Før 25.000,19.999,19.999,NÅ 19.999,-

0,49 ct.ct. FørFør 25.000,0,49 25.000,0,49 NÅ ct.NÅ Før 25.000,19.999,19.999,NÅ 19.999,-

3 mm FørFør 4.999,3 mm 4.999,3 mm Før 4.999,NÅNÅ 3.999,3.999,NÅ 3.999,-

Top Wesselton - VS Top Wesselton - VS Top Wesselton - VS 0,30 ct.ct. Før 15.999,0,30 Før 15.999,0,30NÅ ct.NÅ Før 15.999,11.999,11.999,NÅ 11.999,0,45 ct. Før 18.999,0,45 ct. Før 18.999,0,45NÅ ct.NÅ Før 18.999,13.999,13.999,NÅ 13.999,-

44mm mmFør Før7.999,7.999,4 mm Før 7.999,NÅ NÅ5.999,5.999,NÅ 5.999,-

5 mm FørFør 8.999,5 mm 8.999,5 mm Før 8.999,NÅNÅ 6.999,6.999,NÅ 6.999,Top Wesselton - VS Top Wesselton - VS Top Wesselton - VS

5 mm Før 9.999,5 mm Før 9.999,5 mm 9.999,NÅFør 6.999,NÅ6.999,6.999,NÅ

0,30 ct. Før 25.000,0,30 ct. Før 25.000,0,30 NÅ ct. Før 25.000,19.999,NÅ 19.999,NÅ 19.999,-

6 mm Før 10.999,6 mm Før 10.999,6 mm 10.999,NÅFør 7.999,7.999,NÅNÅ 7.999,-

Tennisarmbånd Tennisarmbånd Tennisarmbånd

5 mm Før 8.999,mm Før8.999,8.999,55mm NÅFør 6.999,NÅ6.999,6.999,NÅ

0,79 ct. Før 25.000,0,79 Før 25.000,0,79 ct.ct. Før 25.000,NÅ 19.999,NÅ 19.999,NÅ 19.999,-

1,35 ct. Før 40.000,1,35 Før 40.000,1,35 ct.ct. Før 40.000,NÅ 29.999,NÅ 29.999,NÅ 29.999,-

2,96 ct. Før 79.999,2,96 Før 79.999,2,96 ct.ct. Før 79.999,NÅ 55.000,55.000,NÅNÅ 55.000,-

Storgaten 28, 0184 OSLO Tlf. 22 17 51 11 Storgaten28, 28,0184 0184OSLO OSLOTlf. Tlf.22 221716 175160 511111 Storgaten Bogstadveien 43, 0366 OSLO Tlf. 22 90 Bogstadveien43, 43,0366 0366OSLO OSLOTlf. Tlf.2222161660 6090 90 Bogstadveien

www.gullborgen.no www.gullborgen.no www.gullborgen.no

4 mm Før 4.999,4NÅ mm Før 4.999,4 mm Før 4.999,3.999,3.999,NÅNÅ 3.999,-Går boligsalg Gårdu dumed med tanker tanker om om et et boligsalg ii løpet løpet av av høsten? høsten? Vi Vi er inne en ny høysesong boligmarkedet. boligmarkedet. Skal Skal du du selge selge boligen boligendin din diniiiitiden tiden tiden Vi Vier er erinne inne inneiiiien en enny ny nyhøysesong høysesong høysesongiiiiboligmarkedet. boligmarkedet.Skal Skaldu duselge selgeboligen boligen din tiden som som kommer er det ekstra viktig viktig at at du du tar tar de de riktige riktige valgene, valgene, slik slik at atså så såmange mange mangepotensielle potensielle potensielle som somkommer kommer kommerer er erdet det detekstra ekstra ekstraviktig viktigat atdu dutar tarde deriktige riktigevalgene, valgene,slik slikat at så mange potensielle kjøpere kjøpere som som mulig mulig ser ser nettopp nettopp din din bolig. bolig. kjøpere kjøperesom sommulig muligser sernettopp nettoppdin dinbolig. bolig. PrivatMegleren PrivatMegleren vet at det det er er stor stor forskjell forskjell på på formidling formidling og og megling megling av avboligsalg. boligsalg. boligsalg. PrivatMegleren PrivatMeglerenvet vet vetat at atdet deter erstor storforskjell forskjellpå påformidling formidlingog ogmegling meglingav av boligsalg. Vi Vi skreddersyr alltid den optimale salgsplanen salgsplanen for for en en bolig, bolig, der der ingenting ingentingblir blir bliroverlatt overlatt overlatttiltil til Vi Viskreddersyr skreddersyr skreddersyralltid alltid alltidden den denoptimale optimale optimalesalgsplanen salgsplanenfor foren enbolig, bolig,der deringenting ingenting blir overlatt til aog aog hvor hvor man man som som megler megler kan kan være være med med på på å å påvirke påvirke salgsprisen salgsprisen for for din din bolig. bolig. aog aoghvor hvorman mansom sommegler meglerkan kanvære væremed medpå påååpåvirke påvirkesalgsprisen salgsprisenfor fordin dinbolig. bolig. Vårt Vårt motto er at det beste kun kun er er godt godt nok, nok, og og med med dette dette ryggen ryggen kan kandu du dusom som somselger selger selger Vårt Vårtmotto motto mottoer er erat at atdet det detbeste beste bestekun kuner ergodt godtnok, nok,og ogmed meddette detteiiiiryggen ryggenkan kan du som selger være være trygg på at våre fotografer, fotografer, stylister stylister og og prospekt prospekt er er de de beste bestepå på påsitt sitt sittfelt. felt. felt. være væretrygg trygg tryggpå på påat at atvåre våre vårefotografer, fotografer,stylister stylisterog ogprospekt prospekter erde debeste beste på sitt felt. Vi Vi sier ikke bare at PrivatMegleren utgjør enforskjell, forskjell, forskjell,vi viviviser viser viserdet det detogså også ogsåiiipraksis. praksis. praksis. Visier sierikke ikkebare bareat atPrivatMegleren PrivatMeglerenutgjør utgjøren Med Med de beste eiendomsmeglerne og dekraftigste kraftigste kraftigsteverktøy verktøy verktøyinnen innen innenmarkedsføring, markedsføring, markedsføring, Medde debeste besteeiendomsmeglerne eiendomsmeglerneog ogde håper håper at kan ønske deg velkommen som somkunde kunde kundeav av avPrivatMegleren PrivatMegleren PrivatMeglerenPark. Park. håperviviviat atvivi vikan kanønske ønskedeg degvelkommen velkommensom Park. Ta kontakt for en hyggelig hyggeligboligprat! boligprat! boligprat! Ta Takontakt kontaktfor foren enhyggelig

Schultz’ gate 0365 0365 Oslo Oslo Tlf. Tlf.22 22 2259 59 5950 50 5010 10 10 Schultz’ Schultz’gate gate4,4, 4,0365 0365Oslo Oslo•••Tlf. www.privatmegleren.no/park www.privatmegleren.no/park www.privatmegleren.no/park www.privatmegleren.no/park


INNHOLD

34

38

54 14 Leder 18 Nytt fra gaten 22 Georg A. Nilsen Høster fra hav og skog 26 Haugtussa bak slottet Staselig med stødig hånd 30 Interoptik En øyeåpner 34 Northern Light Yoga Deler liv og lære

36 Gunnar Øye Med ett mål for øye 38 Moteserie Velkommen hit! 54 Portrett Hilde Louise Asbjørnsen Drysser stjernestøv over byen 65 Kart/Butikkoversikt/Parkering

70

70 Pål Erik Johnsen og David Abotor Tok til gatene sammen


follestad.no

Polo Ralph Lauren, Canada Goose, Missoni Home, Parajumpers, Love Lolita, Eton, By Malina, Tramarossa, Marc Jacobs, See by Chloé, Millet, KENZO, Moose Knuckles, Theory, Philipp Plein, Oscar Jacobson, Custommade, SWIMS, Morris Stockholm, Lois, Dsquaredd og Jane Kønig mfl.

Bogstadveien 10, 0355 Oslo +47 23 68 77 20


TARAN OG STARWORKS PRESENTERER MUSIKALKLASSIKEREN

Fortsatt eksplosiv!

Råskinn av en musikal!

Mona Levin, Aftenposten

René Zografos, Kulturdrops

ASTRID GISKE SONDREY ANETTE A. LARSEN KEVIN MBUGUA ANDERS HATLO ZAHID ALI PER SUNDNES ANETTE HOFF

SOMETHING’S COMING. SOMETHING GOOD.

S P IL L E S P Å C H AT E A U N E U F H Ø ST E N 2 0 2 1 BILLETTER PÅ SHOWWEB.NO OG TICKETMASTER.NO

JEROME ROBBINS MANUS: ATRHUR LAURENTS MUSIKK : LEONARD BERNSTEIN TEKSTER: STEPHEN SONDHEIM BASERT PÅ EN IDÉ AV

ORIGINALPRODUKSJONEN REGISSERT OG KOREOGRAFERT AV

JEROME ROBBINS

REGI:

MATTIAS CARLSSON KOREOGRAFI: BELINDA BRAZA KONSEPT I SAMARBEID MED OLA BESKOW SCENOGRAFI: TAKIS MUSIKALSK ANSVARLIG: PETTER KRAGSTADLEDER

Velkommen hit! Det har vært en utrolig fin sommer og høst for butikkene og spisestedene på Majorstuen. Vi har opplevd et yrende liv siden Oslo kunne åpne opp igjen og hatt mange flere besøkende og ferierende gjes­ ter denne sommeren enn vanlig. Og med finværet som aldri tok slutt, har mange benyttet muligheten til å nyte alle våre uteserveringer med god mat og drikke og ikke minst hyggelig selskap. I tillegg var vi med å arrangere Oslo Byfestival sammen med åtte andre strøks­ foreninger fra 22. til 26. september. Dette var en del av Restart Oslo 2021 hvor vi skulle ta byen tilbake, skape byliv og gjøre Oslo attraktivt for handel og bespisning. Det er flott å kunne samarbeide på tvers av den fine byen vår, og det ble arrangert masse spennende rundt omkring disse dagene. Og på den fineste dagen, lørdag 25. september, åpnet landet opp igjen, som en fantastisk dag for feiring og av­ slutning på festivalen. Vi fikk dessverre ikke mulighet til å arrangere våre bilfrie markedsdager i år heller, men gleder oss stort til igjen å kun­ ne invitere til Norges lengste markedsdag våren og høsten neste år. En dag som er veldig etterlengtet av både besøkende og butikkene i gaten. I magasinet kan du lese om alt det nye og spennende som har dukket opp i

BOGSTADVEIEN MAGASINET

– i samarbeid med Majorstuen & Bogstadveien Næringsforening

14

Besøksadresse: Rosenborggata 3 PB 5336 Majorstuen, 0304 Oslo Tlf. (+47) 24 11 85 00 Fax (+47) 24 11 85 01 post@bmagasinet.no ANSVARLIG UTGIVER

Jon Annar Berntsen jab@bmagasinet.no Tlf. 917 98 008

BOgSTADVEiEN #2 høst 2021

gatene våre, bli bedre kjent med de som jobber her, vi har tatt en prat med Hilde Louise Asbjørnsen om kulturlivet, Ma­ jorstuen og Bokken Lasson, og høstens moteserie tok vi nede på nye Kastellet i

SKRIBENTER

Ingri Valen Egeland KORREKTUR

Vibeke Lindstad Degn-Petersen FOTO

Håvard Schei, Ingri Valen Egeland GRAFISK DESIGN

Tobias Kvant tobias@kvant.org SALG

Jon Annar Berntsen jab@bmagasinet.no Tlf. 917 98 008

Hegdehaugsveien 25. Håper det inspire­ rer og ønsker deg velkommen hit til oss! JON ANNAR BERNTSEN LEDER MAJORSTUEN & BOGSTADVEIEN NÆRINGSFORENING

Bogstadveien Magasinet distribueres til husstander og næringsdrivende i Oslo, samt utvalgte forretninger og i stativer på Majorstuen. © Bogstadveien Media AS – alle rettigheter reservert. Innholdet i magasinet må ikke reproduseres, gjengis eller lag­res uten tillatelse fra utgiveren. FORSIDEN

Foto Håvard Schei Stylist Linda Nicolaysen Hår Johanna MBye/Nikita Make up Kristine Senning Eriksen/Fredrik & Louisa Modell Maud/Idol Looks

Majorstuen & Bogstadveien Næringsforening www.bogstadveien.no Foreningen ble etablert i 1964, da felles julegatebelysning ble innkjøpt


DETTE ER IKKE EN RING MEN ET UTTRYKK FOR KJÆRLIGHET SIDEN 1876

EGERTORGET – BOGSTADVEIEN – CC VEST – FORNEBU - SANDVIKA STORSENTER – STORO STORSENTER - BERGEN SHOP ONLINE AT DAVID-ANDERSEN.NO


Er du nysgjerrig på smaker og har lyst til å lære mer om mat og teknikker har vi et kurs som passer for deg. - Bård Greni, kokk

Skann QR-lkoden for å lese mer om høstens kurs!


Bli med på kurs hos Jacob's Majorstuen i HØST Alle kursene begynner med en samling over et glass sprudlende dråper. Og kursleder Bård Greni forsikrer at hvert kurs skal bli en minnerik opplevelseskveld. Kurskjøkkenet hos Jacob’s Majorstuen tilbyr spennende mat og vinkurs hele høsten. Se jacobs.no for flere detaljer om kursene. Påmelding til kjokkenet.majorstuen@jacobs.no dag

dato

kl.

tema

kursholder

pris

Tirsdag 28.09 17 - 22

Asiatisk street food

Bård Greni

1600,-

Onsdag 29.09 17 - 22

Trøffelmeny

Bård Greni

1800,-

Tirsdag 12.10

17 - 22

Skjærgården - sjømatkurs

Bård Greni

1600,-

Onsdag 13.10

17 - 22

Italiensk aften

Bård Greni

1600,-

Mandag 18.10

17 - 20

Vinkurs: Høstens favoritter

Frederik Kolderup

600,-

Tirsdag

19.10

17 - 22

Trendy Food & Drinks

Bård Greni

1600,-

Tirsdag 26.10

17 - 22

Trøffelmeny

Bård Greni

1800,-

Onsdag 27.10

17 - 22

Asiatisk street food

Bård Greni

1600,-

Tirsdag 02.11

17 - 22

Fransk aften – mat og vinkurs

Bård & Frederik

1800,-

Onsdag 03.11

17 - 22

Skjærgården - sjømatkurs

Bård Greni

1600,-

Tirsdag 09.11

17 - 22

Italiensk aften

Bård Greni

1600,-

Onsdag

17 - 20

Vinkurs: Naturlig perlende

Frederik Kolderup

600,-

17.11

JACOB’S PÅ MAJORSTUEN 8-21 (9-20)


NYTT FRA GATEN

VOYAGE OSLO

KASTELLET

CURVES BY DIIN

VOLT

DET LILLE UNDER…

LOUD HAIR

THE FEEL GOOD SHOP

Her skjer mye spennende 18

→ I august åpnet endelig restaurant­ huset Kastellet Oslo i Hegdehaugsveien 25. Vi tok høstens moteserie i deres flotte lokaler – verdt en tur for god mat, drikke og ikke minst hyggelig opple­ velse! www.kastelletoslo.no → I Hegdehaugsveien 27 (tidligere Edition/Marc Jacobs) har LOUD Hair åpnet frisørsalong. www.loudhair.no → I midten av september åpnet undertøysbutikken Det lille under… i Parkeveien 25 (Hegdehaugsveien) – de har flyttet hit fra Paleet. www.facebook.com/detlilleunder.no → Det samme gjorde The Feel Good Shop i Bogstadveien 8. Butikken vil bestå av smykker og krystaller, men også BOgSTADVEiEN #2 høst 2021

et stort utvalg av det britiske velvære­ merket Tisserand Aromatherapy. www.thefeelgoodshop.no → I slutten av september åpnet butik­ ken Voyage Oslo i Bogstadveien 50 (tidligere Edblad). Her blir du invitert på en reise og en opplevelse innen både interiør og klær, og alt du ser i butikken er til salgs. Det er Jeanett Bakke som også har DAY i Hegdehaugsveien som står bak det nye konseptet. www.instagram.com/voyageoslo → Og 30. september åpnet Diin Brud & Selskap et nytt konsept, «curves by diin» i Kirkeveien 54 – kun for fagre jenter med kurver. Her finner du stør­ relser fra 48–60. www.diin.no

→ Og er du interessert i gamle mynter og frimerker eller ønsker å selge gam­ melt gull, så har Samler Børsen flyttet inn i Kirkeveien 44. www.samlerborsen.no → I begynnelsen av oktober åpner også klesmerket Urban Pioneers egen butikk i Valkyriegata 5 (tidligere Follestad). www.urbanpioneers.no → I løpet av høsten flytter Kemt i Hegdehaugsveien 23 til Vibes gate 17. www.kemt.no → Og i Bogstadveien 43 utvider Bik Bok sin butikk inn i de tidligere Voltlokalene, mens Volt har flyttet til Val­­ky­riegata 7 (tidligere Oasis/Benetton). www.bikbok.com, www.volt.no Velkommen hit til oss!


ÅPNER OK TOBER 2021

Concept Store Oktober 2021 åpner Norske Urban Pioneers dørene til deres nye Concept Store. Valkyriegaten 5 - 0366 OSLO www.urbanpioneersstore.no


FireGlobe bålpanne fra Eva Solo skaper stemning og gir varme i hage og på terrasse.

 I vår baderom/spa-avdeling har vi flere av seriene til Aquanova og Smedbo og mange flotte farger i baderomsutstyr fra Zone. Deilige myke håndklær i egyptisk bomull gir hverdagsluksus på badet.

Høstklart! Det går mot klare høstdager og fargesprakende natur. Dagene blir kortere, men fremdeles er det tid for soppturer, fjellturer med termos, sylting og safting av sesongen grøde. Pass på å få satt blomsterløkene i jorden i tide, så du kan glede deg til våren og nye spirer. Vi har løk spader, som hjelper deg å få lagt dem ned i riktig dybde. Det er tid for å trekke innendørs igjen og kose seg med bål på peisen, kanskje en fornyelse på kjøkkenet med lekre Smeg produkter, på badet med nydelige detaljer fra Aquanova eller nye vridere og beslag fra vår 2. etasje. Velkommen innom!

 For mange er sopptur et av høydepunktene om høsten. Vi har alt du trenger; kurver i ulike størrelser og kniver med kost til å rense soppene. Også er det jo alltid godt med noe varmt i termokopp eller på termos.  Epletrærne bugner av deilig frukt i år. Pass på å ha gode bakeformer! Vi anbefaler formene fra Le Creuset.


 Smeg har mye lekkert i 50´s Retro Style, produsert i Italia. God kvalitet og lekker design! Vi har vannkokere, brødristere, blendere, kjøkkenmaskin og juicer i flere farger.  I vår peisavdeling i 2. etasje har vi et godt utvalg av gnistfangere, peissett, peisrister og blåserør. Viften i front (på bildet) gjør at varmluften sirkulerer bedre i rommet.

 Vi anbefaler et besøk i vår Jernvareog verktøyavdeling i 2. etasje. Der finner du bl.a. dørhåndtak, beslag, håndtak og kroker. Mye fint som løfter interiøret!  Det er tid for sanking i hager og skog. Vi har det du trenger!

G S TA D V E I E N I BO

HEGDEHAUGENS JERNVAREHANDEL Etabl. 1916

Besøk vår nettbutikk: hegdehaugen.no Bogstadveien 17 | Tlf.22 46 06 05 Følg oss på Instagram og Facebook. Nå har vi 1700 produkter i nettbutikken!


Høster fra hav og skog Høsten er tid for matauk både til lands og til vanns. Hos Georg A. Nilsen bugner det av matskatter fra havet og skogen. Nylig fikk sjømat-, vilt- og delikatesse­forretningen skikkelig storfangst «på kroken». TEKST INGRI VALEN EGELAND FOTO JON ANNAR BERNTSEN, INGRI VALEN EGELAND OG MARIUS STANG BUNÆS

Det er nemlig ikke hverdagskost å få en om lag kvart tonn tung norsk makrellstørje, fanget utenfor Måløy, inn i butikken i Bogstadveien, som har inngang fra Schultz’ gate. Helt på tampen av sommeren fant imidlertid 241 kilo av det som er verdens stør­ ste tunfiskart, som på engelsk går under navnet Atlantic bluefin tuna, veien til disken hos Georg A. Nilsen. – Dette er jo en førsteklasses sushifisk, så det var veldig stor pågang den første uken. Vi fikk fisken ganske rett etter fangst og kunne selge den fersk i halvannen uke. Resten har vi fryst ned, så vi kan selge litt utover høstsesongen også. Makrellstørje er en ettertraktet fisk, som det til tider dessverre har blitt drevet

«Folks spisemønster endret seg med hjemmekontor og stengte restauranter. Det blir spennende å se om folks matvaner kommer til å endre seg på ny nå» overfiske av. Fisken vi får inn her er på sin side del av forsknings­ kvoten på makrellstørje. Dette er det femte året vi får tilgang på slik fangst gjennom forskningsfiske. I år fikk vi valget mellom tre ulike makrellstørjer og gikk for den aller største, forteller butikksjef Marius Stang Bunæs.

Kokkeleringsglad butikksjef Å få gigantfisken i disk på sensommeren, ble en tidlig start på sesongen han selv setter aller mest pris på. – Fra midten av september strømmer godsakene inn. Høsten er tid for matauk på alle fronter. Det er jakt på rype, orrfugl, hare, rådyr og elg samt sanking av bær og sopp i skogen. Hos Stensaas Reinsdyrslakteri, som vi samarbeider med, starter både slaktingen og jakten for fullt. Norske rotgrønnsaker er høstings­ klare. Når det blir kaldere i havet, kommer torsken, og det er høysesong for skalldyr fra norskekysten med krabbe, hjertesk­ jell, kamskjell og norske stillehavsøsters. For min del må jeg si at jeg synes dette er den aller fineste tiden på året, sier butikksjefen som elsker å stå bak grytene selv. I produksjonslokalet i kjelleren under butikken hos Georg A. Nilsen, sørger tre kokker for å produsere kortreist «ferdigmat» med utsøkte råvarer.

22

Endret spisemønster 1

BOgSTADVEIEN magasinet #2 høst 2021

Med mer tid hjemme, er det mange som under pandemien har investert mer i matlagingen hjemme selv. Nå som samfunnet er i ferd med å gjenåpne, er Stang Bunæs og kollegene spente på om


1. Erik Onarheim Storm (t.v.) og Marius Stang Bunæs gyver løs på «beistet» av en makrellstørje med stor begeistring. 2. Lærling Marie Asprem Hvardal holder fram en uer foran den bugnende fiske- og skalldyrsdisken. Bak står butikksjef Marius Stang Bunæs. 3. Fra høsten og utover er det mange deilige råvarer å sikre seg i delikatesseforretningen.

2

BUTIKKSJEFENS MIDDAGSTIPS

HANDLELISTE FOR REINSDYRS­ MIDDAG TIL 4 PERSONER

3

kundenes kokkeleringsiver vil dabbe av når flere for fullt vender tilbake til hverdagen igjen. – Folks spisemønster endret seg med hjemmekontor og stengte restauranter. Det blir spennende å se om folks matvaner kommer til å endre seg på ny nå – om de vender tilbake til raske, lettvinte løsninger og ferdigrensket fisk, eller om de fortsatt vil bevare gløden og sette av god tid til å lage mat selv. Etter lang tid med sosial distansering, har mange også mye å ta igjen når det kommer til sosiale sammenkomster. – Jeg fylte førti for et halvt år siden, men hadde førtiårslag først nå for litt siden. Vi merker på oppdragsmengden når det kommer til catering at det virkelig har begynt å ta seg opp igjen, så det er nok flere som nå inviterer til selskap. Vi står klare til å hjelpe ved både små og store anledninger. Ellers ønsker vi selv­ sagt folk velkommen til en hyggelig handel hos oss her i butik­ ken og deler gjerne fremgangsmåten over disk med dem som vil kokkelere hjemme selv, avslutter butikksjefen med et smil. Bogstadveien 39A | 22 46 50 16 www.georganilsen.no

800-1000 gram ytrefilet eller entrecôte av reinsdyr Potetkake: 600 gram poteter 200 gram revet purre Grøntmiks: 1 pose rosenkål 300 gram sopp 200 gram bacon Husk: 2 bokser rødvinsaus Rørte tyttebær

HANDLELISTE FOR LUTEFISK­ MIDDAG TIL 4 PERSONER

2,5 kg renskåret lute­fisk fra Brødrene Andreassen Tilbehør: 800 gram ringerikspoteter 1 beger ribbefett 500 gram lutefiskbacon 1 pose frosne erter til stuing 250 gram rørossmør 1/2 liter H-melk til hvit saus Lite glass dijon­ sennep

BOgSTADVEIEN magasinet #2 høst 2021

23


SYNERGY TRENING

Bestill din gratis prøvetime i dag

Den effektive metoden

Vi legger vekt på ro og konsentrasjon, fordi det gir deg mest igjen for treningen. Hos oss står du aldri i kø og ingen trener uten personlig trener.

info@synergytrening.no (+47) 959 99 193

• Maksimalt 2 kunder i studio samtidig. • Du får din egen garderobe. • Ingen høy musikk, ingen rop og støy i svette, fulle saler. • Mulighet for fysioterapi. Det er deg og treneren. Synergy er et godt sted å være og et nyttig pusterom i en travel hverdag. synergytrening.no @synergytrening

PERSONLIG TRENING

FYSIOTERAPI

MASSASJE

Valkyriengata 5, 0366 Oslo

MOBILITETSRTRENING


SYNSUNDERSØKELSE

395 kr Tegner du et abonnement, er synsundersøkelsen inkludert


1

Staselig med stødig hånd Bak en kongeblå dør et steinkast unna Slottet, finnes stedet og fagkunnskapen å søke til for de store anledninger. I 25 år har Haugtussa vært kvalitetsleverandør av bunader og festdrakter. TEKST OG FOTO INGRI VALEN EGELAND

26

– Nei, så fin du blir – den sitter jo helt perfekt, utbryter Brita Alsos idet datteren tar steget ut av prøverommet. Moren står spent og betrakter fra sidelinjen mens Gry Lihus Hangård hjelper femten år gamle Synne Alsos på med sjalet på nordlands­ bunaden, som både Brita og Synnes storesøster har maken til. Gry har lagt siste hånd på verket hos Haugtussa i Uranien­ borgveien 3. Etter flere måneders koronautsettelse er konfir­ masjonsdagen endelig nært forestående for Synne. Konfirman­ ten, som bor på Briskeby, rekker imidlertid å ta en prøverunde i den flunkende nye bunaden som gjest i naboens konfirmasjon, før hennes egen store dag.

Ble med ved en tilfeldighet I et kvart århundre har Haugtussa bak Slottet, som riktignok først ble etablert lenger øst i byen, hatt en finger med i spillet ved slike store anledninger i folks liv gjennom det solide håndverket de leverer. I butikken bak den kongeblå døren et steinkast unna BOgSTADVEIEN magasinet #2 høst 2021

«Det er ikke alle steder man får kjøpt bunader og fest­ drakter der det faktisk også produseres bunader på huset» Slottet, er systua bare noen skritt unna. Bak et forheng står sy­ maskinene på rekke og rad. – Det er ikke alle steder man får kjøpt bunader og festdrak­ ter der det faktisk også produseres bunader på huset, påpeker Ellen-Margrethe Storvik. Hun har tatt veien forbi summende symaskiner og slått seg ned på pauserommet sammen med Anita Hverven. Sistnevnte har vært del av systua siden oppstarten i 1996. – Jeg hadde akkurat fått fagbrev i kjole- og draktsøm. Egentlig ville jeg jobbe med kostyme på teater, men via en studiekamerat


1. Sydamene samlet på ett brett: Bente Roaldset Johnsen (t.v.), Anita Hverven, Ellen-Margrethe Storvik, Elise Allum og Gry Lihus Hangård. Aase Margrethe Kilander og Susana Cea var ikke til stede da bildet ble tatt. 2. Du finner det meste innen bunad, festdrakter, søljer og annet bunadstilbehør hos Haugtussa.

3

3. Haugtussa bak Slottet har staselig nok kongeblå inngangsdør. 4. Synne Alsos skal snart konfirmeres og får hjelp av Gry Lihus Hangård når hun prøver den nye nordlandsbunaden på for første gang hos Haugtussa.

2

fikk jeg høre om at Haugtussa skulle starte opp. De trengte folk som kunne sy med på laget, så jeg fikk jobb og her har jeg vært siden, smiler Anita.

Visste ingenting om bunad Bunadskunnskapen var imidlertid ikke særlig stor den gangen. – Jeg visste ingenting om bunad. Jeg vokste opp på Grüner­ løkka, og i familien min var det ikke tradisjon for bunad, men man lærer jo en del på 25 år da, forteller Anita. Hun søkte raskt kunnskap andre steder, deriblant hos museer, i arkiver, på fore­ drag og kurs, og har fortsatt med det siden. – Du blir aldri ferdig utlært innen dette fagfeltet, fastslår hun med et smil. – Anita kan veldig mye altså, føyer Ellen-Margrethe kjapt til. Sistnevnte kom inn i bedriften først for fem år siden da hun ble ansatt som daglig leder for å ta seg av regnskapet, noe hun gjør fortsatt. Forholdet til Haugtussa strekker seg imidlertid mye lenger tilbake i tid. Bunadsinteressen er på sin side noe som har kommet med tiden også for hennes del.

Fra kunde til deleier – Jeg hadde ikke bunad til konfirmasjonen, men da jeg i voksen alder skulle i en barnedåp følte jeg meg nesten litt utenfor da alle de andre jeg kjente skulle ha bunad. Derfor begynte jeg å kikke litt etter det selv. Da oppdaget jeg at Haugtussa holdt beltestakkkurs og ble med på det for å kunne sy min egen på slutten av 90-tallet. En god del år senere kom jeg tilbake som kunde da niesen min skulle konfirmeres og skaffe seg nordlandsbunad, forteller Ellen-Margrethe, som opprinnelig kommer fra Mo i Rana.

4

Da det i 2016 ble eierskifte, ble den syglade tidligere kursdel­ takeren og kunden med bakgrunn som siviløkonom, hanket inn til å lede bedriften.

Sentralt ved Slottet I dag er det de ansatte selv som eier Haugtussa, og både EllenMargrethe og Anita er blant aksjonærene og for lengst overbe­ viste bunadsentusiaster begge to. Det er de ikke alene om. Blant befolkningen er bunadsinteressen stor – også på Oslos vestkant. – Det er definitivt et marked her. Dessuten ligger vi veldig sen­ tralt til. Her er vi mer tilgjengelige for flere enn der vi startet opp på Ljabru. Vi trekker til oss kunder fra hele Oslo og omegn. Flere av kundene har fulgt oss nesten siden starten – vi har be­ stemødre som kanskje sydde sin egen beltestakk etter kurs hos oss i sin tid, som nå kommer tilbake for omsøm, slik at bunaden kan gå videre i arv til barnebarnet. Uranienborgveien 3 | 22 46 00 55 www.haugtussa.no BOgSTADVEIEN magasinet #2 høst 2021

27


Høstens mykeste seng! Flanell sengesett fra 149,-

* 140x200 149,140x220 179,200x220 249,Gjelder ikke garnfarget flanell.

KID BOGSTADVEIEN, Bogstadveien 3, tlf. 940 26 156 KID KIRKEVEIEN, Kirkeveien 65, tlf. 940 26 004


30%

Interoptik best av fire optikerkjeder i Norsk Kundebarometer 2021. Et forskningsprosjekt ved Handelshøyskolen BI. www.kundebarometer.com

på brille nr. 2

Vår Brillestylist finner brillene som kler og passer deg best Interoptik har Norges mest fornøyde optikerkunder

Gjelder ved kjøp av komplett brille, solbriller med styrke og solbriller. Tilbudet er personlig og du får 30% rabatt på den rimeligste. Kan ikke kombineres med andre tilbud eller rabatter.

Interoptik Majorstuen, Bogstadveien 66A, Oslo. Tlf. 22 46 61 44


En øyeåpner Rennende øyne kan faktisk være tegn på tørre øyne. Problemet er utbredt, men det finnes hjelp å få. Interoptik Majorstuen er en av få butikker i Oslo som tilbyr lysbehandlingen E-Eye. TEKST INGRI VALEN EGELAND FOTO INGRI VALEN EGELAND OG INTEROPTIK

– For en del virker det nok litt selvmotsigende at øyne som renner og er væskefylte kan være symptom på tørre øyne, sier optiker og butikksjef Ingeborg Oland. Det er likevel tilfelle og har sin naturlige forklaring, påpeker optikeren. – Tårefilmen i øynene våre er bygd opp av et slimlag, et vannlag og et fettlag med lipider. Når man har tørre øyne, har det oppstått en ubalanse i tårefilmen. Denne ubalansen kan for eksempel komme til uttrykk gjennom en overproduksjon av væske i vannlaget eller ved at lipidlaget er for tynt slik at tårene fordamper fortere. Tårene som da kommer rennende, er gjerne svært tyntflytende, utdyper hun.

Økt skjermbruk forverrer

30

I tillegg til at øynene renner, er røde og irriterte, kan svie, at man kjenner en brennende følelse eller får en fornemmelse av å ha sandkorn på øynene være symptomer på tørre øyne. Lysøm­ fintlighet og synsskarphet kan også bli påvirket. Tørre øyne kan dessuten gjøre at man føler seg trøtt og sliten. Kjenner du deg igjen, er du ikke alene. Problemet er nemlig utbredt og noe mange plages av – ofte uten å vite om det selv. Faktisk har annenhver kvinne og hver tredje mann over femti år tørre øyne. Alder og hormoner er påvirkende faktorer. Også en del yngre som bruker medisinsk behandling som tørker ut slimhinnene, som for eksempel enkelte aknemedi­ kamenter eller p-piller, kan kjenne på disse plagene. Bruker du kontaktlinser er du dessuten særlig utsatt. Økt skjermbruk bidrar for øvrig også til problemet. – Når vi sitter foran en skjerm, går blunkefrekvensen vår ned. Det er derfor viktig at vi alle husker å blunke, løfte blikket og knipe øynene litt godt igjen iblant, oppfordrer Oland.

Konsultasjon og kartlegging Optikeren har mange innenfor dørene i butikken i Bogstadveien 66 som beskriver symptomer som for en fagutdannet raskt av­ slører at det trolig er tørre øyne som er problemet. BOgSTADVEIEN magasinet #2 høst 2021

1

– Vi avdekker dette gjennom en konsultasjon der vi blant annet gjør ulike målinger for å kartlegge problemet. Videre vurderer vi hva slags behandling som er riktig for den enkelte. Det er viktig å komme i gang med behandling raskt for å minske faren for sår og skader, forklarer hun. – Å bruke øyedråper kan hjelpe. Samtidig er det noe mange synes er slitsomt og ubehagelig å måtte gjøre tre eller flere ganger om dagen. Noen opplever også at det ikke hjelper i særlig stor grad. Det finnes imidlertid behandlinger som kan gi et mer varig resultat og heller ikke krever den samme innsatsen av en i hver­ dagen.

85 prosent opplever bedring Butikken Oland selv er leder for er en av to Interoptik-avdelinger i Oslo som tilbyr E-Eye – en type lysbehandling. Konsentrerte,


1. (Motsatt side) Tørre øyne er et utbredt problem, bekrefter optiker og butikksjef hos Interoptik Bogstadveien, Ingeborg Oland. 2. Optikeren studerer talgkjertlenes tilstand. 3. Tette talgkjertler varmes opp med maske før lysbehandlingen. 4. Kart over øyets struktur og tårefilm. 5. Ingeborg Oland gjennomfører E-Eyelysbehandling hos Interoptik Bogstadveien.

2

3

«Tørre øyne er nemlig utbredt og noe mange plages av – ofte uten å vite om det selv»

4

infrarøde lysstråler rettes mot fem spesifikke punkter i området under øyet. Dette for å stimulere til produksjon i tette talgkjert­ ler, kalt meibomske kjertler. Fettstoffene disse kjertlene skiller ut bidrar med å styrke lipidlaget og gjenopprette balansen i tårefilmen. – Behandlingen er behagelig, understreker optikeren. Tre til fire behandlinger må til for å få effekt. Disse gjen­ nomføres henholdsvis 15, 45 og eventuelt 75 dager etter første behandling. – En del merker bedring allerede etter et par behandlinger. Vi kan selvsagt ikke gi noen garanti for at dette hjelper, men et overveldende flertall på 85 prosent oppgir at de faktisk har hatt god hjelp av denne behandlingen, avslutter Oland. Bogstadveien 66 | 22 46 61 44 www.interoptik.no

31

5

BOgSTADVEIEN magasinet #2 høst 2021


| Calliope Kåpe 1799,-


Inspired by Living

VIC Bogstadveien Bogstadveien 26, 0355 Oslo | Tlf. 22 56 56 30 | Man-fre 10-18 | Tors 10-19 (10-17) J E A N PAU L - M A R I O C O N T I - R I C C OV E R O - M R . CA P U C H I N A LVO - B LU - I N W E A R - M AC - D O N N A - VAV I T E - SA D D L E R


1. Salila Gyanjot Vestøl og Anand Raj Jakob Schaible deler både livet og lidenskapen for yoga. Sammen har de grunnlagt Northern Light Yoga.

1

Deler liv og lære For Salila Gyanjot Vestøl og Anand Raj Jakob Schaible er yoga livet. Den felles interessen brakte paret sammen og deles med andre gjennom Northern Light Yoga. TEKST OG FOTO INGRI VALEN EGELAND

34

– Jeg vokste opp med at faren min sto på hodet i stuen mens jeg spiste frokost, humrer Salila. En indiskfødt far med sterke bånd til yogatradisjonen fra sitt eget hjemland, la grunnlaget for hennes egen åndelige tilnærming til yoga gjennom Kundalini Yoga. – Jeg er født i Tromsø med nordlys på himmelen – et fenomen som i likhet med Kundalini Yoga, representerer noe mystisk som er større enn seg selv, og gjennom tusener av år har vært kilde til lys og bevissthet rundt vår egen og universets eksistens, forteller hun.

Grønne grener strekker inn Navnet måtte derfor bli Northern Light Yoga da Salila og Anand skulle starte et sted der de sammen med andre kunne leve ut sin yogafilosofi. I Professor Dahls gate 30 holder yogastudioet til i samme bygning som Steinerhøyskolen. Plassert noen etasjer over bakkenivå, er det nesten så grønne grener fra trærne omkring og en liten flik av himmelen strekker BOgSTADVEIEN magasinet #2 Høst 2021

seg inn i de åpne, lyse lokalene der undervisning og opplæring innen ulike former for yoga, meditasjon og konserter foregår, fordelt på tre saler. – Da yoga kom til Vesten, var det først og fremst som tre­ ningsform. Yoga kan absolutt være god fysisk trening, men for oss er det viktigste at de som kommer hit, finner en indre balanse gjennom å praktisere yoga hos oss. Vi pleier å si at man ikke gjør yoga, men er yoga. For oss er dette en livsstil.

Fant hverandre gjennom yoga Det var lidenskapen for yoga som førte paret sammen i sin tid da Anand, som opprinnelig er tysk, fordypet seg i yogafilosofi i Portugal for elleve år siden. Det tok ikke lang tid før de to fant ut at de ville dele livet sammen – og yogalæren med andre. Northern Light Yoga ble etablert som et fundament for å dele kunnskapen gjennom å lære opp nye yogainstruktører. – Etter hvert fant vi ut av vi ville la flere ta del i dette fine fel­ lesskapet og bestemte oss for å etablere et yogastudio her, smiler


2. Anne Karine, Salila og Anand demonstrerer yogaøvelser i en av salene hos Northern Light Yoga. 3. Det åndelige står sentralt i Kundalini Yoga. 4. Salilas andre svangerskap ga også liv til et gravide- og barselyogatilbud. 5. Anne Karine Dybdahl (t.v.) har ansvar for det administrative, i tillegg til å være en av femten tilknyttede yogalærere, ved Salila og Anand sitt yogastudio.

2

4

3

5

de to og titter bort på Anne Karine Dybdahl som har ansvar for det administrative, i tillegg til å være en av femten tilknyttede yogalærere, som alle har sine spesialfelt de underviser innen.

Idé vokste fram under graviditet Da Salila gikk gravid med parets andre sønn for tre år siden, ga det også liv til et nytt og populært tilbud hos Northern Light Yoga. – Vi har gravide- og barselsyoga som en trygg og god trenings­ form både underveis i og etter et svangerskap. Det å gå gravid og bli mor er en omveltende forandring for kropp og sinn. Vi har derfor et stort fokus på det kvinnelige fellesskapet gjennom å støtte og ta vare på mor i denne fasen av livet. Kvinnehelse er et felt det ikke er tilstrekkelig fokus på, slik vi oppfatter det. Å kunne dele tanker og utfordringer med likesinnede, om så bare over en kopp te, kan bety mye for både den enkelte og felles­ skapet, tror tobarnsmoren og yogaentusiasten, som legger til at Northern Light Yoga også tilbyr individuelle en-til-en yogati­

«Yoga kan absolutt være god fysisk trening, men for oss er det viktigste at de som kommer hit, finner en indre balanse» mer og ulike former for terapi og behandlinger med instruktør. – Uavhengig av hvem som kommer hit, er vårt mål at dette skal være et avslappende sted å være der folk føler seg hjemme, understreker Salila mens Anand og Anne Karine nikker enig i lokalet der beroligende lyder av bølgeskvulp brer seg over anleg­ get i bakgrunnen. Professor Dahls gate 30, 3. et. 24 07 78 88 | www.northernlightyoga.no BOgSTADVEIEN magasinet #2 Høst 2021

35


Med ett mål for øye Å få skjorter, dresser og fritidsklær tilpasset din kropp kan åpne en ny verden for den stil- og kvalitetsbevisste. Med nær sagt endeløse valgmuligheter innen målsøm, kommer kyndig veiledning hos Gunnar Øye godt med for kunden. TEKST OG FOTO INGRI VALEN EGELAND

Andreas Walle brer det som ved første øyekast ser ut som bøker utover bordet. Med et lite «bibliotek» bak seg og eksklusive dresser hengende omkring, tar avdelingssjefen hos Gunnar Øye plass bak pulten i en avskjermet del av andre etasje med utsikt over Bogstadveien, der han vanligvis ønsker kundene velkommen til en prat. Bak «bokpermene» skjuler seg nemlig utallige stoffprøver i ulike materialer, farger og teksturer. – Kjenn her – dette er et utrolig mykt og deilig stoff, sier Andreas før han entusiastisk blar seg videre gjennom stoffprø­ vene. Alle med sine karakterer og unike egenskaper.

Kan gå seg vill Å skulle bestille en blå skjorte eller en blå dress kan med det kreve større beslutningsevne enn mange i utgangspunktet vil anta. Skal stoffet være tykt eller tynt, med eller uten mønster – er du mye på reise, har du muligens behov for et stoff som ikke skrukkes så lett. Hvilken form skal skjortekragen ha, og hva slags mansjetter passer best? Det finnes like mange spørsmål som valgalternativ. Alt styres ned til minste detalj og føres inn med sirlig hånd i et omfattende skjema der også mål noteres ned. – De fleste vet faktisk omtrent hva de vil ha på forhånd, men utvalget er så stort at man lett kan gå seg vill, erkjenner avde­ lingslederen med et smil.

Bred erfaring og stort spenn Andreas har nærmere tretti års erfaring i bransjen og har tilbrakt de siste tretten årene hos den tradisjonsrike klesfor­ 36

«Mange forbinder nok målsøm først og fremst med dress og smoking, men faktum er at man kan bestille det meste sydd etter mål» BOgSTADVEIEN magasinet #2 høst 2021

1

retningen i Bogstadveien, som snart nærmer seg hundre års eksistens i handlegaten. – Vi har hele spennet fra eldre som har vært kunder her siden ungdommen da de kjøpte konfirmasjonsdress, til unge som skal skaffe seg sin første skikkelige dress. Det synes jeg er fint. Flere kunder har for lengst oppdaget fordelene ved målsøm. Andre igjen har til gode å gjøre det samme.

Ikke bare dress og smoking – Mange forbinder nok målsøm først og fremst med dress og smoking, men faktum er at man kan bestille det meste sydd etter mål. Du kan fornye hele fritidsgarderoben, om du vil. Man ser en bevegelse i markedet mot at det finnes spesialleverandører på de fleste fronter. Kanskje finner du ikke akkurat en genser som passer, eller kanskje du vil ha en jakke som er helt unik. Målsøm er slik sett et flott supplement til det allerede fyldige utvalget vi har i butikken, konstaterer avdelingslederen. Klærne som selges er produsert i standardiserte størrelser, med faste intervaller fra én størrelse til den neste, mens folk


1. Ull- og silkestoff med rutemønster. 2. Elegante dresser og målsøm i de mest luksuriøse stoffkvalitetene dominerer hos avdelingsleder Andreas og kolle­ gene i andre etasje hos Gunnar Øye. 3. Kordfløyel i høstlige farger kan bli til en lekker jakke ved hjelp av målsøm. 4. Gunnar Øye har samarbeid med den tradisjonsrike, italienske luksusleverandøren og veveriet Ermenegildo Zegna.

2

«De fleste vet faktisk omtrent hva de vil ha på forhånd, men utvalget er så stort at man lett kan gå seg vill» naturlig nok fordeler seg jevnt over hele spekteret. Å ha noe som sitter som støpt på kroppen, nøyaktig tilpasset egne mål, skaper en ny opplevelse for mange.

Italienske luksusleverandører

3

Når alle nødvendige mål er gjort og detaljene fastsatt, sendes det omfattende skjemaet videre som en nøyaktig oppskrift, ho­ vedsakelig til den tradisjonsrike, italienske luksusleverandøren og veveriet Ermenegildo Zegna. Et tilsvarende samarbeid har Gunnar Øye også med det italienske merket Corneliani og det tyske merket Eduard Dressler. I prosessen som venter, er kvalitetsleddene mange frem mot ferdig produkt, som pleier å være kunden i hende etter fire til seks ukers tid. – Selv om ikke alt er gjort med håndsøm – enkelte ganger er det faktisk maskinsøm som gjør seg best og blir penest – er det håndverk i alt som gjøres og utrolig mange som tar del i proses­ sen for å få et perfekt resultat, avslutter Andreas. Bogstadveien 52 | 22 69 34 90 | www.gunnaroye.no

37

4

BOgSTADVEIEN magasinet #2 høst 2021


FOTO HÅVARD SCHEI STYLIST LINDA NICOLAYSEN HÅR JOHANNA MBYE/NIKITA MAKE UP KRISTINE SENNING ERIKSEN/FREDRIK & LOUISA MODELLER MAUD/IDOL LOOKS, ELLA S OG RON/ TEAM MODELS ASSISTENTER ALBERTO PALLADINO (FOTO) CHRISTIAN BERG (STYLING) SUSANNE FLUGHEIM (HÅR) TAKK TIL KASETELLET I HEGDEHAUGSVEIEN 25 FOR LÅN AV LOKALER WWW.KASTELLETOSLO.NO


Velkommen

hit!


DAVID-ANDERSEN ELLA PERLEKJEDE, OLE LYNGGAARD 7.500,PERLEKJEDE, OLE LYNGGAARD 7.500,ØREDOBB TURKIS, OLE LYNGGAARD 13.700,ØREDOBB (HENG), OLE LYNGGAARD 26.000,RING, OLE LYNGGAARD 15.800,ARMBÅND, OLE LYNGGAARD 46.900,HALSKJEDE, OLE LYNGGAARD 12.300,ANHENG, OLE LYNGGAARD 12.900,RING, OLE LYNGGAARD 72.500,RING, OLE LYNGGAARD 17.200,ARMBÅND, OLE LYNGGAARD 21.600,RING, OLE LYNGGAARD 27.400,RING, OLE LYNGGAARD 18.700,ANTREKK FRA FOLLESTAD WWW.DAVID-ANDERSEN.NO


KROGH OPTIKK RON BRILLER, TOM FORD 3.960,ANTREKK FRA FOLLESTAD WWW.KROGHOPTIKK.NO


VIC MAUD TUNIKA, IN WEAR 1.100,STRIKKET VEST, JEAN PAUL 1.199,SKJERF, BLU 299,RON SKJORTE, MARIO CONTI 999,T-SKJORTE, MARIO CONTI 349,BUKSE, MARIO CONTI 999,KLOKKE FRA THUNE WWW.VIC.NO


INTEROPTIK MAUD SOLBRILLER, GUCCI 3.590,ANTREKK FRA FOLLESTAD WWW.INTEROPTIK.NOTHUNE JEWELRY & WATCHES MAUD PERLEKJEDE 3.964,PERLEARMBÅND 3.195,GULLANHENG MED DIOPSID 4.195,FORGYLT SØLVKJEDE TIL ANHENG 230,GULLRING MED DIOPSID 7.165,ØRERING FRA JOY MD SORT AGAT 10.620,ØRERING FRA JOY MED DIOPSID 2.925FORGYLT SØVRING FRA TI SENTO 2.998,ANTREKK FRA FOLLESTAD WWW.THUNE.NO


MATCH ELLA CARDIGAN, DONNA 1.199,SKJORTE, MARIE PHILIPPE 799,SKJØRT, DONNA 699,VESKE, DONNA 1.999,RON GENSER, REDFORD 799,SKJORTE, MARIO CONTI 899,BUKSE, MARIO CONTI 999,WWW.MATCHFASHION.NO


SYNSAM MAUD BRILLER, FELLEPINI 1.599,ANTREKK FRA FOLLESTAD ELLA BRILLER, FELLEPINI 1.450,ANTREKK FRA MATCH OG VIC WWW.SYNSAM.NO


KROGH OPTIKK MAUD BRILLER, TOM FORD 3.915,ELLA BRILLER, TOM FORD 4.755,ANTREKK FRA FOLLESTAD WWW.KROGHOPTIKK.NO


FOLLESTAD ELLA YTTERJAKKE, MACKAGE 8.999,BLUSE, DESIGNERS REMIX 1.999,BUKSE, DESIGNERS REMIX 1.999,VESKE, MARC JACOBS 2.199,SKO, DUCIE LONDON 3.999,WWW.FOLLESTAD.NO


FOLLESTAD MAUD VEST, FWSS 1.999,BLUSE, DESIGNERS REMIX 1.799,BUKSE, CATHRINE HAMMEL 3.299,HÅNDVESKE, SEE BY CHLOÉ 4.399,RON YTTERJAKKE, BELSTAFF 5.499,BLAZER, MORRIS 5.999,POLOSKJORTE, OSCAR JACOBSEN 1.699,BUKSE, OSCAR JACOBSEN 1.799,WWW.FOLLESTAD.NO


THUNE JEWELRY & WATCHES RON KLOKKE, TISSOT PRX POWERMATIC 80 6.900,ANTREKK FRA FOLLESTAD WWW.THUNE.NO


Der

kunnskapen

gror

ede r e l l a n e r å ar for v

kl n e g a h r ø j Høst - g

Se vår hjemmeside for åpningstider og inspirasjon www.skajem.no

Risveien 7 0374 Oslo Tlf. 22 13 96 90

nå!


This is carbon neutral sushi, handmade from fresh, certified and sustainable ingredients. Pair with organic drinks and some friends for an enhanced experience.

Sushibar+Wine Valkyrie Plass Bogstadveien 58 0366 Oslo

Welcome to enjoy autumn evenings with us! Book your table for cozy dinner, bigger birthday parties or Pre-Christmas sushi from our website.

posthallen@sushibarwine.com +47 404 30 035

valkyrie@sushibarwine.com +47 404 30 036 Sushibar+Wine Posthallen Prinsens Gate 8 0152 Oslo

sushibarwine.com IG/FB: @sushibarwine


54 Hilde Louise Asbjørnsen elsker bydelen hun flyttet til for seks år siden. Nå drysser artisten og skuespilleren stjernestøv over flere scener i Oslo med sin nye soloforestilling «Stardust».

BOgSTADVEiEN #4 vinter 2020/2021


Drysser stjernestøv over byen I sin nye soloforestilling, «Stardust», hyller Hilde Louise Asbjørnsen åtte verdensstjerner fra forrige århundre på spenstig vis. Én av dem var norsk og trådte sine barnesko på Majorstuen – et område sunnmøringen selv har lagt sin elsk på og gjort til hjem for seg og familien. TEKST INGRI VALEN EGELAND FOTO INGRI VALEN EGELAND OG TORE SERGEI MYKLEBUST

– Éj kjente at det var så godt å komme heim igjen til byen no, stråler Hilde Louise med sitt sedvanlige smil. I en flaske­ grønn strikkevest som matcher panelet, slår hun seg ned inntil veggen på nabolagsrestauranten et steinkast unna handlegaten en solfylt septemberdag. Nå teller hun ned til «Stardust»-visninger på Christiania Teater i oktober – og på Chateau Neuf i desember. De siste par ukene har hun idyllisk nok residert i en villa ved Drammensfjor­ den mens hun har medvirket i et spel i Svelvik. – Fra å gå og trekke inn frisk sjøluft hver dag – som jo er vidunderlig – synes jeg faktisk det var deilig å kjenne duften av nybrente espressobønner, eksos og varm asfalt igjen, fortsetter hun humrende.

Drømte om å være bybarn 45-åringen vokste opp på bygda, i Sykkylven på Sunnmøre, men har alltid kjent en dragning mot Oslo, hvor hun nå har tilbrakt godt og vel halve livet. – Mamma kommer fra Oslo. Selv om jeg hadde en fantastisk oppvekst, drømte jeg alltid om noe så eksotisk som det å være et bybarn – et Oslo-barn. Jeg synes det er herlig å se hvordan søn­ nen min virkelig eier byen sin. Han stikker ned til Aker Brygge

«Fra å gå og trekke inn frisk sjøluft hver dag – som jo er vidunderlig – synes jeg faktisk det var deilig å kjenne duften av nybrente espressobønner, eksos og varm asfalt igjen» og Skur 13 alene, opp på Marienlyst og bort på Ila. Han tar buss og trikk og har full kontroll, så han har blitt en bevandret bygutt – det synes jeg er kjempestas, smiler hun. Inntil sønnen Asbjørn, som i dag er elleve år, skulle begynne på skolen, bodde den lille familien på Grünerløkka. – Vi trengte større plass og hadde en guttunge som skulle begynne på skolen. Da fant vi en kråkeslottleilighet like borten­ for Vestkanttorget som vi falt for. Etter det har jeg blitt veldig glad i denne bydelen her. At sønnen startet tilværelsen som skoleelev akkurat på Major­ stuen, var et riktig valg hun er glad for i dag: → BOgSTADVEIEN magasinet #2 høst 2021

55


PORTRETT

Sunnmøringen har alltid kjent en dragning mot hovedstaden og elsker det pulserende bylivet på Majorstuen. (Motsatt side) I starten av oktober inntar Hilde Louise Asbjørnsen Christiania Teater med «Stardust» – og blir der hele måneden ut, før turen går videre til Chateau Neuf i desember.

– Jeg synes miljøet på Majorstuen skole er helt unikt – det er ordentlig finstemt og multikulturelt. Du merker at det er en sentrumsskole med alle slags folk, der alle verdensdeler er repre­ sentert i klassen.

Oppdagelser i egen gate

56

Hilde Louise setter dessuten pris på at området i seg selv er kontrastfylt. – Det er nesten litt uforståelig stille i gaten vi bor i. Går du et par hundre meter, er du likevel midt i Bogstadveien blant folk og butikker i handlegaten. Akkurat det synes jeg er veldig fint. Dessuten liker jeg at man kan være litt anonym – du møter ikke kjentfolk på hvert hjørne. Det kan være litt godt av og til det også, innrømmer hun med et smil. Sunnmøringen som vokste opp blant bratte fjellsider og smale fjorder, er glad for å ha grønne lunger som Frognerparken og Langgaardsløkken like ved. Aller mest spennende synes den stadig utforskende artisten, skuespilleren og tekstforfatteren likevel det er med all historien som sitter i veggene på gamle bygårder og leiligheter i hennes eget nabolag. Størst er fascinasjonen for teater- og kabarethistorie. Her trenger Hilde Louise heller ikke bevege seg langt for å finne spor etter pionerene som har gått foran henne i bransjen. Faktisk trenger hun ikke engang bevege seg ut døren hjemme. – Jeg ble nesten litt målløs og tenkte: «Det var hit jeg skulle

BOgSTADVEIEN magasinet #2 høst 2021

«Jeg synes miljøet på Major­ stuen skole er helt unikt – det er ordentlig finstemt og multikulturelt» hele tiden!», utbryter Hilde Louise entusiastisk om oppdagelsen. Dybwads gate som hun selv bor i, bærer nemlig samme navn som Vilhelm Dybwad. Advokaten, forfatteren og visedikteren ga blant annet ut en biografi om sin far, bokhandler og forlegger Jacob Dybwad. Sistnevnte var sønn av kjøpmann og landeier Jacob Erasmus Dybwad, som gaten er oppkalt etter. Det var likevel ikke bare hans fornemme farfar som satte sitt avtrykk på hovedstaden – det gjorde også Vilhelm selv. Han måtte imidlertid tåle å havne i skyggen av det som etter hvert ble hans kone, Bokken Lasson.

Står på sokkel Bokken Lasson hadde nemlig søkelyset rettet mot seg på scenen. Vilhelm Dybwad på sin side skrev flere av sangene hun fram­ førte. Sammen la de grunnlaget for Chat Noir, som fortsatt er velkjent som revyscene og kabaretteater den dag i dag. Da Bokken under åpningsforestillingen i 1912 innviet scenen


«Jeg ble nesten litt målløs og tenkte: «Det var hit jeg skulle hele tiden!» med å synge «Tuppen og Lillemor», som senere har blitt brukt som barnesang, var det i oversatt form av Vilhelm, etter den amerikanske sangen «I Don’t Want To Play In Your Yard». I likhet med sin ektemann, hadde også hun tette bånd til strøket omkring Majorstuen. Bokken – eller Caroline som hun egentlig het – ble født i 1871 og vokste opp i Grønnegata i Homansbyen i en stor musikalsk familie. Del av søskenflokken på ti barn, var for øvrig også kunstmaler Oda Krohg. Noen hundre meter fra barndomshjemmet, gjerne omtalt som «Lassons løkke», har Bokken fått plass på sokkel. I kjent positur, med fotsid kjole, spillende på en lutt, våker norsk kabarettea­ ters førstedame her over krysset Oscars gate/Hegdehaugsveien, utformet i bronse av Joseph Grimeland. Bokken, som ble 99 år gammel og ligger gravlagt på Vestre gravlund, ble i sin levetid dekorert med Kongens fortjenstme­ dalje i gull. Hun var Kristiania-bohemen som brakte med seg impulsene fra den store vide verden hjem. Før hun tok hoved­ staden med storm på Chat Noir, hadde hun erobret Europa på egenhånd.

– At hun reiste rundt alene i Europa på soloturné som singersongwriter, sånn som folk gjør i dag – slik Ane Brun gjorde i starten, ante jeg ingenting om før jeg startet arbeidet med «Stardust», sier Hilde Louise og trekker linjene til sin velkjente, mangeårige artistvenninne fra Molde. – Bokken sto øverst på plakatene på vaudevillescenene i Tyskland og Frankrike og tok seg frem dit med tog, båt og hest og kjerre. Det satt jo tusenvis av folk i salen. Hun måtte konkur­ rere med alle de andre innslagene og kjempet hardt for å nå dit hun gjorde. Dette var tidlig på 1900-tallet, i en tid vi tenker at dette ikke var noe som var mulig å gjøre, særlig ikke for kvinner, påpeker hun engasjert.

Ble til tykk bok Det brennende engasjementet og den store begeistringen for foregangskvinner i underholdningsbransjen hun i dag selv er en del av, endte opp med å bli et omfattende og til tider altoppslu­ kende fordypningsprosjekt for Hilde Louise. Resultatet ble til slutt en helaftens, fullspekket forestilling, en over firehundre sider tykk bok og en egenkomponert tittellåt, som alle bærer samme navn, «Stardust». Gjennom «Stardust» tar Hilde Louise for seg den rike, mang­ foldige arven etter åtte av det forrige århundrets fremste artister. «Vår egen» Bokken Lasson er den eneste nordmannen som er tatt opp i det «gode selskap», som foruten Chat Noir-grunnleggeren →

BOgSTADVEiEN #2 høst 2021


PORTRETT

«Det er deler av disse kvinne­ nes fargerike livs­historier man hører altfor lite om – jeg har lyst til å løfte frem den biten også for å se hele mennesket» fra Grønnegata, består av Bessie Smith, Mae West, Joséphine Baker, Marlene Dietrich, Billie Holiday, Édith Piaf og Marilyn Monroe. Et knippe verdensstjerner mange har kjennskap til, men som kanskje ikke like mange kjenner hele historien til. – Jeg føler at når man hører snakk om en del av disse åtte damene i dag, er det så stort fokus på de tragiske livsløpene – at flere av dem døde tidlig, slet med rusavhengighet, voldelige ektemenn og var forfulgt av skandaler. Det synes jeg er dypt urettferdig – de var store kunstnere med høye ambisjoner som virkelig jobbet hardt og målrettet for å få til det de gjorde. Fle­ re utmerket seg også på andre felt i livet, påpeker Hilde Louise. At amerikanskfødte Joséphine Baker, mest kjent for charleston og sitt ikoniske bananskjørt som danser i Paris på 1920-tallet, var spion for den franske motstandsbevegelsen under andre

verdenskrig, tok flysertifikat og fløy forsyninger alene inn i Belgia for Røde Kors, er nok noe de fleste ikke har kjennskap til. – I slutten av august i år, ble faktisk Joséphine Bakers kiste som en hedersbemerkelse flyttet til mausoleet Panthéon for fremstående franske borgere i Paris – det til tross for at hun ikke engang er fransk, men afrikansk-amerikaner opprinnelig – så det er godt at noe er i ferd med å snu i alle fall. Like fullt er dette deler av disse kvinnenes fargerike livshistorier man hører altfor lite om – jeg har lyst til å løfte frem den biten også for å se hele mennesket. Det er det som inspirerer meg. Da tenker jeg at det må være inspirerende også for andre folk i vår generasjon å høre om hva kvinner – og kvinnelige artister spesielt – klarte å få til på den tiden.

Med løsvippene på Mens «Stardust» i bokform er en grundig, kronologisk innføring i kvinnenes liv, satt i historisk kontekst og krydret med «fun facts», der Hilde Louises akademiske og teatervitenskapelige bakgrunn virkelig har fått komme til nytte, er det «galskapen» som får råde i forestillingen. Hilde Louise samler med sin egen unike utstråling her essensen av de åtte i ett – til en glitrende stjerneeksplosjon anmelderne har trillet terningkast seks for etter tur. →

Bokken Lasson står på sokkel noen hundre meter fra barndomshjemmet i Homansbyen. Hun var norsk kaba­ret­ teaters første­dame og gjorde suksess også ute i Europa.

FOTO: UKJENT

58

BOgSTADVEIEN magasinet #2 høst 2021


Velkommen til vår yoga oase sentralt på Majorstuen WWW.NORTHERNLIGHTYOGA.NO

GJØR SÅ MYE YOGA DU VIL I 10 DAGER FOR KR 350,OG FÅ DIN FØRSTE MÅNED GRATIS VED KJØP AV 1 ÅRS MEDLEMSKAP


PORTRETT

«Du må være i god form, ha masse energi og kunne alt forlengs og baklengs» Selv var hun sprekkeferdig da hun i sommer endelig fikk mulighet til å vise «Stardust» for publikum etter fem måneders koronautsettelse – på Bokken Lassons hjemmebane, Chat Noir. Premieren skulle egentlig ha vært samtidig med singel- og bok­ slippet i vinter. – Vi ante jo at det kom til å bli slik, men utfordringen var at vi hadde solgt mange billetter, så vi måtte være klare i tilfelle det ble annonsert lettelser og ikke fortsatt nedstengning på den kommende pressekonferansen. Det å være premiereklar, er som å skulle delta i OL – du må være i god form, ha masse energi og kunne alt forlengs og baklengs. Du har liksom giret deg opp. Det føltes derfor litt absurd å sitte ytterst på sofakanten nærmest med løsvippene på, klar til å løpe ut på scenen – og så blir det ingenting av, forteller hovedpersonen selv. Hilde Louise understreker imidlertid at det å ha en entusias­ tisk gjeng kolleger å omgi seg med, var et lyspunkt gjennom en ekstra grå og tung vinter både for henne og de ti medarbeiderne i apparatet rundt «Stardust». Sammen gikk gjengen under kre­ vende omstendigheter med et verdensomveltende virus i omløp, inn for å lage en forestilling de på tidspunktet ikke engang visste om de kunne få vist.

«Tvunget» ut i spagaten

60

Da ny premiedato ble satt fem måneder frem i tid, fikk Hilde Louise og resten av de involverte med ett veldig god tid. – Da fant mine to kjære regissører, Teodor Janson og Mattias Carlsson, plutselig på masse nye ting jeg kunne lære meg i løpet av de neste månedene, så du kan vel si at pandemien på sitt vis førte til at «Stardust» ble «pimpet» opp litt, humrer hun. Den allsidige tusenkunstneren – som kan vise til alt fra komipriser, blant annet for sin første soloforestilling «The Lulu Show», og krevende roller i musikaler som «Chicago» og «Caba­ ret» til en aldri så liten bunke kritikerroste album med egenskre­ vet musikk – tok utfordringen på strak arm. I en forestilling som allerede omfattet alt fra stand-up og stepping til luttspilling og parodier, ble både det å gå ut i spagaten og å slå hjul lagt til listen. Det har kostet. – Det ble faktisk en litt intens oppkjøring. Jeg klarte å danse på meg en overbelastet lårmuskel, så jeg har måttet gå i skyt­ teltrafikk til kiropraktor hele sommeren for å bli bra igjen. Det har kanskje noe med å gjøre at jeg har bikket 45 år og plutselig begynner å nitrene på å gå ut i spagaten, som jeg ikke hadde prøvd meg på på tjue år, sier hun med rungende latter.

Sendt i fengsel 45-åringen legger ikke skjul på at hun jobber i en aldersbevisst bransje. Prosessen med tilblivelsen av «Stardust» har gitt ny giv. – Det jeg først og fremst tenker at vi kan lære av historien og livet disse kvinnene levde, er at om du tenker at du har det litt BOgSTADVEIEN magasinet #2 høst 2021

Tusenkunstneren trives blant gamle bygårder på Majorstuen.

«Du skal ikke lete lenge før du finner noen som har gjort akkurat det du sliter med før deg – kanskje til og med mange ganger forsterket – og kommet seg igjennom det» kjipt og synes det er tungt å gå den veien du har gått deg opp, skal du ikke lete lenge før du finner noen som har gjort akkurat det du sliter med før deg – kanskje til og med mange ganger forsterket – og kommet seg igjennom det. Det har blitt en viktig tanke å ta med seg. – Jeg har dessuten fått ekstra pågangsmot når det kommer til dette med å bli eldre som kvinne i underholdningsindustrien. Å lese om hva for eksempel Mae West oppnådde etter fylte førti, er jo en fryd. Gjennombruddet på 1930-tallet som gjorde henne til en av de virkelig store filmstjernene, kom omtrent da hun var rundt førti, og hun holdt det gående til hun var godt oppi åtti­ årene. Hele veien holdt hun fast ved imaget som seksuell revo­ →


Gode smittevernsrutiner!

Når kroppen er klar, er tanken fri Hos oss kan du trene, svømme eller bare nyte. I ditt eget tempo. Ta kontakt på 21 04 27 33 eller post@bisletbadogtrening.no for en uforpliktende prat og omvisning hos oss.

Besøk oss på bisletbadogtrening.no


PORTRETT

Hilde Louise setter stor pris på duften av nybrente espressobønner, eksos og varm asfalt på Majorstuen.

lusjonær som tydelig fremholdt at kvinner kunne være seksuelle vesen, også i godt voksen alder. – Det er jo et tabu fortsatt i dag, påpeker Hilde Louise. Mae West skrev manus til egne filmer og musikaler og havnet ofte i klammeri med sensurmyndighetene. Faktisk sendte hennes fri­ gjorte holdning henne også i fengsel. Med Broadway-musikalen «Sex» ble hun nemlig beskyldt for å ha «fordervet ungdommens moral».

Røde lepper og bananskjørt

62

Forføreriske røde lepper lyser imot en som et blikkfang på den ellers svart-hvite «Stardust»-plakaten der Hilde Louise er om­ kranset av sine åtte heltinner fra forrige århundre. De røde leppene har blitt hennes signatur, og den røde leppes­ tiften har hun tviholdt på også gjennom pandemien som et tegn på normalitet. – Jeg har gått rundt med røde lepper til joggeklærne, jeg, ler hun. Når sceneteppet trekkes til side under «Stardust», spares det imidlertid ikke på noe. Det blir 20-tallsestetikk, charlestonvib­ ber, frynser, flosshatter og flotte kjoler. Et gjensyn med Josép­ hine Bakers ikoniske bananskjørt blir det også – på hovedstads­ scenen danseren i utgangspunktet selv skulle ha opptrådt på i sin tid, Christiania Teater. BOgSTADVEIEN magasinet #2 høst 2021

«Mae West skrev manus til egne filmer og musikaler og havnet ofte i klammeri med sensurmyndighetene. Faktisk sendte hennes frigjorte holdning henne også i fengsel» – Hun hadde visstnok et veldig løst forhold til kontrakter. Hun hoppet av sin egen europaturné i Paris og sendte resten av ensemblet fra Manhattan alene til Oslo i 1926. Det er derfor litt artig at jeg nå får levendegjort Joséphine Baker akkurat der. Torsdag 7. oktober går startskuddet for nesten en måned med «Stardust»-forestillinger på Christiania Teater som lenge så ut til å være så godt som fullsatte, men som flere nå får mulighet til å få med seg etter opphevelsen av koronarestriksjonene. Omtrent samtidig slippes for øvrig ekstrabilletter til ytterli­ gere tre forestillingsdatoer, torsdag 16., fredag 17. og lørdag 18. desember – da kommer nemlig Hilde Louise «hjem til jul» og skal vise «Stardust» i Majorstuens storstue, Chateau Neuf.HØST ER SKALLDYR- OG JAKTID!

HUMMER • KRABBE • KONGEKRABBE • SJØKREPS • BLÅSKJELL • HJERTESKJELL VONGOLE • RØKELAKS • GRAVLAKS • REKER • ØSTERS • KAMSKJELL REINSDYR • HJORT • ELG • RYPER • TIUR • RØY • ORRFUGL HELLEFISK • FJELLØRRET • PIGGVAR • SILDERETTER • SKAGENSALAT REN MAT FRA REN NATUR. VILT FRA SJØ OG LAND. Vi har alt du trenger til et herlig måltid, også med det du skulle trenge av tilbehør. Vi har byens beste utvalg av fersk fisk og skalldyr, i tillegg til rakørret, røkelaks, gravlaks, lutefisk og annen bearbeidet sjømat. Rakørreten får vi fra Noraker Gård - Norges mest prisvinnende rakfisk. And, økologisk kylling og egg kommer fra Holte Gård. Kalkuner får vi økologisk fra Homlagaard, husk å bestille til jul og nyttår. I god tid.

VI TILBYR CATERING, SKALLDYR/SJØMATBORD FOR STORE OG SMÅ SELSKAPER. RING OG BESTILL!

Bogstadveien 39 . 22 46 50 16 . www.georganilsen.no . følg oss på


MAJORSTUEN & BOGSTADVEIEN NÆRINGSFORENING P

HEG DEH AU

G

SV EI EN

AP OT E K – PH A R M ACY Apotek 1 Hygiea Apotek 1 Sfinxen Boots Apotek Vitusapotek St. Georg

Hegdehaugsveien 35 22 85 09 10 Bogstadveien 51 22 85 39 50 Bogstadveien 34 22 99 30 20 Bogstadveien 40-42 22 93 13 80

BAKE R I / K A F É – BA K E RY/ CA F É Baker Brun Baker Hansen Baker Hansen Baker Hansen Espresso House Espresso House Kaffebrenneriet Kaffebrenneriet Kaffebrenneriet Lille Valkyrien Kaffe og Tehus Starbucks

Bogstadveien 30 23 19 64 00 Oscarsgate 19 22 69 42 71 Schultz gate 1 94 02 32 20 Valkyriegata 15A 22 69 99 69 Bogstadveien 36 21 06 48 08 Valkyriegata 9 21 06 48 09 Parkveien 25 95 26 26 71 Hegdehaugsveien 31 95 26 26 91 Valkyriegata 3 91 88 31 45 Jacob Alls gate 17 90 60 15 85 Bogstadveien 60 45 48 91 76

Kirkeveien 59 03000 Majorstuen 38 (Inng. Kirkeveien) 07040

BA RN /LEK ER– C H ILDREN /TOYS Cubus Bogstadveien 22 22 06 86 50 Lindex Bogstadveien 40-42 22 56 42 50 Polarn O. Pyret Bogstadveien 19 22 46 79 35 Ringo Leker Bogstadveien 25 95 33 07 02 Sprell Hegdehaugsveien 36 23 22 22 22

P

B O GS TA D

V EIER–FLOW EN BLO MST ERS Blomstersentret Botanik Majorstuen Blomster Markedsplassen Blomster

BO K /PA P IR–BO O KS /PA P ER Ark Nomaden Norli Norli Bogstadveien Norli Colosseum

BOGS TADVEIEN BO G STAD

P

VEI EN

Hegdehaugsveien 32 22 46 49 53 YR IE GATE SorgenfrigataVALK15 99 57 76 83 N Bogstadveien 47 22 46 66 99 Bogstadveien 37 22 69 75 80 N

AND R E B R A N SJ E R – OT HE R BUS I N ESS S ECTO RS 123 Minilager Hegdehaugsveien 36 40 12 31 00 Anicura Majorstuen Dyreklinikk Rosenborggata 8 81 57 00 05 City Self- Storage (Flyttetjenester) Sørkedlasveien 10A 23 20 18 80 Kompass Karriere Bogstadveien 41, 2 etg 41 43 34 56 Musti (dyrebutikk) Bogstadveien 27b 99 39 00 70 Regnskapsopplæring - Oslo Eckersbergsgt. 30-32 99 52 90 80 Zipcar Vibes gate/Mauritz Hansens gate www.zipcar.no

BA N K /P OST DNB Sparebank 1

KIRKEVEIE

Majorstuen & Bogstadveien Næringsforening jobber for å fremme handel i Bogstadveien, Hegdehaugveien, Kirkeveien og sidegatene. Foreningen ble stiftet i 1964 og alle våre medlemmer er å finne på denne oversikten. En av foreningens viktigste oppgaver er å gjøre det hyggelig for deg som kunde og besøkende. Mer info om Majorstuen og butikkene finner du på www.bogstadveien.no

Bogstadveien 40 47 68 30 28 Uranieborgveien 4 23 13 14 18 Bogstadveien 48 22 06 63 50 Bogstadveien 27 23 33 38 50 Sørkedalsveien 10 23 68 11 30

DELIK AT ESS E/DAG LIGVA RE–DELICACY /G RO C ERIES Fromagerie Valkyriegata 9 22 60 19 95 Jacobs Majorstuen Essendropsgate 9 23 20 55 20 Les Palais des Thés Bogstadveien 31 22 60 32 00 Majorstuen Te & Kaffe Bogstadveien 39 22 46 28 83 Meny Bogstadveien Bogstadveien 34 22 59 15 70 Nøtteblanderen Oscarsgate 19 46 26 71 34 Olivenlunden 1830 Dronning Astridsgate 7 22 56 57 53 Oliviers & Co Bogstadveien 31 46 52 40 44 Vinmonopolet Valkyriegata 3 22 01 50 00 EIEN DO M–RE A L ESTAT E Eie Eiendomsmegling Nordvik Majorstuen Privatmegleren Utleiemegleren

Professor Dahls gate 8 21 00 44 00 Jacob Aals gate 17 23 33 28 00 Schultz gate 4 23 89 76 00 Josefines gate 18 22 79 66 21

FIS K /VILT –FIS H /DELICACY Georg A. Nilsen Bogstadveien 39, inng Schultz gate 23 20 55 20 GA LLERI–FOTO Galleri A CEWE Japan Photo

Vibes gate 11 22 46 33 38 Bogstadveien 23 22 56 99 30

FRIS Ø RSA LO N G –H A IRDRESS ER 101 Barbers Ole Vigs gate 12 41 24 01 70 Adam & Eva Jacob Aalls gate 17 22 56 63 00 Adam & Eva Professor Dahls gate 3A 21 01 40 30 CEC frisør Bogstadveien 19 22 56 46 00 Head Hair and Beauty Hegdehaugsveien 30 22 60 62 67 Hope Hegdehaugsveien 36 22 85 37 80 BOgSTADVEIEN magasinet #2 høst 2021

65


MAJORSTUEN & BOGSTADVEIEN NÆRINGSFORENING Nikita Hair Majorstukrysset Nikita Hair Valkyriegata Nikita Hair Westside Ormaz Hair and Beauty Park Lane Frisør Posh by M På Håret Bogstadveien Saks Frisør Sanz Frisør Saucha Spaghetti Frisør Studio Alf

Kirkeveien 59 48 38 43 00 Valkyriegata 7 22 60 05 05 Bogstadveien 36 23 20 29 11 Bogstadveien 51 22 60 60 20 Valkyriagata 21 91 78 38 27 Bogstadveien 19a 93 41 51 43 Bogstadveien 46b 22 69 07 57 Bogstadveien 47 22 69 05 40 Majorstueveien 35A 22 69 65 00 Holtegaten 32 22 60 94 20 Bogstadveien 31 22 46 38 94 Hegdehaugsveien 27 22 56 94 00

Oslo Hudpleieklinikk The Body Shop Torp & Co

P

Bogstadveien 49 22 46 88 50 Bogstadveien 31 22 59 10 80 Hegdehaugsveien 31 22 20 32 31

H OT ELL/OVERN H E G D AT E HTAIN G –H OT ELS U Cochs Pensjonat G S Raddison Blue Scand. Hotell V E I EN Thon Hotel Gyldenløve

Parkveien 25 23 33 24 01 Holbergs gate 30 23 29 30 00 Bogstadveien 20 23 33 23 00

IT /T ELECO M/MULT IMEDIA Doctor Mobil Elkjøp Phonehouse Snapfix Telenorbutikken Telia

Josefines gate 23 22 29 29 22 Bogstadveien 41 21 00 21 21 Sørkedalsveien 3b 405 35 353 Bogstadveien 34 90 91 18 12 Bogstadveien 15B 40 00 23 10

66

GAVE / I N TE R I Ø R –GI F TS/ I N TE R I O R Christiania Glassmagasin Hegdehaugsveien 34 40 00 41 06 HAY Oslo Josefines gate 23 22 69 33 50 JERN VA RE–H A RDWA RE Bogstadveien 26 21 02 26 20 H&M Home Bogstadveien 45 63 87 00 00 Clas Ohlson Bogstadveien 17 22 46 06 05 Kid Interiør Bogstadveien 3 94 02 61 56 Hegdehaugens Jernvarehandel Bogstadveien 15 69 52 09 09 Kid Interiør Kirkeveien 65 22 46 21 22 Kjell og Company Kitch’n Bogstadveien 41 51 11 11 82 Kremmerhuset Bogstadveien 8 90 09 54 69 K IOS K Bogstadveien 6 22 69 15 12 Krystalldesign Bogstadveien 30 40 05 95 23 7-Eleven Hegdehaugsveien 28 22 60 60 56 Nille Bogstadveien 30 91 34 94 44 7-Eleven Bogstadveien 46 22 56 54 90 Pachamama Industrigaten 47 23 19 76 00 Deli de Luca Valkyriegata 8 22 46 72 17 Pars Tepper Bogstadveien 41 22 41 51 52 Majoren Bogstadveien 60 96 04 54 75 På Posten Majorstuveien 30 48 20 97 27 Starbucks Studio Paralell Vibes gate 2 22 60 20 40 K L Æ R/MOT E( DA ME/H ERRE) Søstrene Grene Bogstadveien 36 Tilbords Majorstuen perrongen 22 60 90 57 –FAS H IO N ( MEN /WO MEN ) Valkyriegata 1 23 96 71 33 To Rom Interiør Bogstadveien 72 22 60 90 10 & Other Stories Hegdehaugsveien 28 95 72 48 24 Townhouse Interiør Ole Vigs gate 25 22 69 99 55 7zinz Bogstadveien 43 22 31 82 15 Traktøren Kjøkkenutstyr Bogstadveien 25 22 60 08 08 Bik Bok Parkveien 25 ing. Hegddehausgveien 69 35 10 02 Warm Nordic Hegdehaugsveien 35 22 56 49 36 Björn Borg Brandy Melville Bogstadveien 1 23 68 24 41 Carlings Bogstadveien 22 22 31 84 04 GUL L / U R – JEWE L L E RY / WATCH ES Bogstadveien 22 22 31 82 93 David Andersen Bogstadveien 23 22 59 50 00 Cubus Hegdehaugsveien 34 22 69 44 63 Gullborgen Bogstadveien 43 22 16 60 90 Day Birger et Mikkelsen Kirkeveien 44/54 22 60 77 00 Gullsmed Thune Valkyriegata 13 22 60 11 21 Diin Brud & Selskap / Curves by Diin Industrigata 40 22 31 82 52 Lawrence & Mayo Bogstadveien 39b 93 42 62 60 Dressmann Grønnegata 1 22 17 07 90 Maanesten Valkyriegata 3 90 59 55 04 Fine Ting Follestad Trend Valkyriegata 5 22 59 34 30 Follestad Bogstadveien 10 22 59 34 30 HE LSE / VE LVÆ R E – HE A LT H/ B E AU T Y Hegdehaugsveien 29 91 92 22 75 Aesop Oscars gate 19 21 38 66 96 Frislid Concept Store Hegdehaugsveien 30 22 69 84 30 Artesia Majorstuveien 36 22 93 35 50 Ganni Bogstadveien 5A 22 69 16 34 Bislet Bad & Trening Pilestredet 60 21 04 27 33 Garbo Bogstadveien 52 22 69 34 90 Clinique Madeleine Holtegaten 30 22 50 33 77 Gunnar Øye Hestra Concept Store Bogstadveien 19 22 46 06 40 Dr. Dropin Bogstadveien 30 inng. Industrigata Oscars gate 19, ing. Hegdehaugsveien 40 55 76 66 Favn Negledesign Neubergata 9B 90 20 10 70 Holzweiler Hegdehaugsveien 34 23 12 26 32 Hopstock Helse Oscars gate 19 22 46 49 57 Levis Store Bogstadveien 40-42 23 65 20 40 Klinikk for Alle Gardeveien 17 02325 Lindex Sorgenfrigata 17 95 42 95 29 L’occitane Oscars gate 19, ing. Hegdehaugsveien 94 16 02 37 Mardou & Dean Kirkeveien 70 22 69 25 91 Life Valkyriegata 11 22 69 52 79 Marinka Bogstadveien 30 22 46 47 04 Lush Bogstadveien 5 90 69 13 17 Marinka Bogstadveien 24 22 95 06 18 Normal Bogstadveien 1, 2 etg 40 81 02 66 Match Bogstadveien 13 40 92 45 81 Olio Valkyriegata 3 22 12 00 04 Message BOgSTADVEIEN magasinet #2 høst 2021


Underhaugsveien/Josefinesgate 93 80 80 22 Valkyriegata 3 93 65 79 71 Bogstadveien 21 46 54 26 34 Bogstadveien 37 22 56 62 09 Grønnegata 1 21 42 05 82 Valkyriegata 7 22 46 84 74 Hegdehaugsveien 27 23 36 76 36 Bogstadveien 13 22 96 00 91 Bogstadveien 19 22 46 79 35 Bogstadveien 39 21 93 84 80 BOGS TAD Bogstadveien 1 90 89 39 VEIEN71 Hegdehaugsveien 30 22 42 99 49 VEI EN BO G STAD Bogstadveien 29 22 60 29 58P VALK YR IE GATEN Bogstadveien 60 22 60 99 00 Bogstadveien 6 23 12 25 66 Industrigaten 52 93 65 54 62 Bogstadveien 26 22 56 56 30 Bogstadveien 66 21 38 42 05 Bogstadveien 43 22 69 43 75 Hegdehaugsveien 30b 22 46 82 82 Bogstadveien 54 22 99 36 80 KIRKEVEIE

N

Mitt Kashmir Moniker Noa Noa Nordseth Nudie Jeans Oasis Oscar Jacobson Peak Performance Polarn O. Pyret Rains Store P Samsøe Samsøe B O GS TA D V EIEN Tara-Espen Dronsett Tatler The Lovely Trap Urban Varsity Headwear VIC Villeroy & Boch Volt Volt Weekday

S P ORT/ F R I TI D– SPO RTS / LE I SU RE Anton Sykkeldelisk Bogstadveien 2 22 95 59 70 Bull Ski & Kajakk Middelthunsgate 21 22 56 94 86 Chillout Travelstore Bogstadveien 41 22 35 42 00 Hestra Concept Store Bogstadveien 19 22 46 06 40 Houdini Sportswear Hegdehaugsveien 34 92 25 97 84 Majorstuen Sykkelverksted Hjelms gate 3 22 44 18 80 Moniker Sport Valkyriegata 3 95 04 32 22 Spinn Sykkelshop Majorstua Kirkeveien 40 22 46 14 00 TEKSTI L E R / H USF L I D – T E XT I LES Haugtussa bak slottet - Bunader Uranienborgveien 3 22 46 00 55 Majorstua Systudio Industrigata 60 22 60 45 91 Tjorven Valkyriegata 17 22 69 33 60 TIL B E H Ø R – ACC ESSO RI ES Accessorize Moo Brand Store Morris Samsonite

Valkyriegata 7 23 20 17 00 Bogstadveien 25 91 71 38 14 Bogstadveien 50 22 69 86 86 Bogstadveien 23 94 88 81 94

TREN I N GSSE N TE R – S P O RTSCE N T RE Artesia Majorstuveien 36 48 95 38 48 Bislet Bad & Trening Pilestredet 60 21 04 27 33 EVO Oscars gate 20 97 49 14 30 Fresh fitness Majorstuen Bogstadveien 9 (inng Sporveisgata) 90 71 25 40 Fresh fitness Ullevål Kirkeveien 159 98 61 90 00 Frontline Academy Bogstadveien 27b 40 00 48 56 HiYoga Schultz gate 1 90 50 77 81 Sats Bislett Bislettgata 6 23 30 77 00 Sats Colosseum Middeltunsgate 19 23 19 96 30 Synergy Trening Valkyriegata 5 22 20 15 05

UN DERT Ø Y –UN DERW E A R Change Lingerie Change Lingerie Marinka

Bogstadveien 8 22 69 64 78 Valkyriegtata 8 23 19 72 02 Bogstadveien 30 22 46 47 04

O PT IK ERE–O PT IC IA N Brilleland . Frank Walton Interoptik Majorstuen Krogh Optikk Ollis Optikk SØR KEDALS VEIE N Specsavers Synsam Majorstuen

Valkyriegata 15 22 59 15 90 Bogstadveien 39b 95 79 18 77 Bogstadveien 66 22 46 61 44 Kirkeveien 64 22 95 79 70 Bogstadveien 34 22 46 29 40 Bogstadveien 58 22 85 35 60 Bogstadveien 56 22 20 11 00

PA RF Y MERI–P ERFUMERY Fredrik & Louisa Heaven Scent Kicks Rituals Vita

Bogstadveien 3-5 21 66 47 98 Valkyriegata 3 22 60 56 52 Bogstadveien 48 40 00 29 20 Valkyriegaten 5 48 24 86 03 Kirkeveien 64 22 60 14 05

RESTAUR A N T /TA K E-AWAY Asian Box Sporveisgaten 35B 21 08 80 78 Billies Kitchen Valkyriegata 3 23 22 30 04 Brasserie Blanche Josefinesgate 23 23 20 13 10 Burger King Valkyriegate 11 22 60 09 15 CRU Ingelbrecht Knudssøns gate 1 23 98 98 98 Delicatessen Vibes gate 8 22 46 72 00 El Camino Bogstadveien 20 90 41 27 07 Fyr Bistronomi & Bar Underhaugsveien 28 45 91 63 92 Gioia Gelato & Crêpes Valkyriegata 3 45 28 91 18 House Of Sushi Ole Vigs gate 15 22 93 31 00 Jacob Aall Bogstadveien 64 22 59 80 20 Kverneriet Kirkeveien 64B 90 60 03 33 La Såda Schultz gate 11 22 46 43 43 Ludo Kjøkken Vibes gate 11A 22 45 68 88 Lille Asia Hegdehaugsveien 31 22 46 77 06 McDonalds Valkyriegata 13 22 46 77 00 Olivia Restaurant Hegdehaugsveien 34 23 11 54 70 Park 29 Parkveien 29 48 17 00 00 Soho Urban Eatry Valkyriegata 3 40 60 94 17 Sushibar + Wine Bogstadveien 58 40 43 00 36 Sushi Godbit Sørkedalsveien 3c 22 69 30 00 The Broker Bogstadveien 27 22 60 34 80 The Fragrance of the Heart Majorstuveien 33 47 17 42 27 Villa Paradiso Majorstuen Jacob Aalls gate 28 22 35 40 60 Whats’ Soup Valkyriegata 3 90 16 16 74 Oppsett: www.workhouse.no S KO –S H O ES Agnar Hagen Bogstadveien 20 22 46 50 36 Grændsens Skotøimagazin Valkyriegata 3 22 42 44 00 Hector Oscars gate 19, ing. Hegdehaugsveien 22 60 62 25 Lille Vinkel Sko Valkyriegaten 9 23 36 79 65 Sapatos Bogstadveien 46B 64 00 75 00 Valkyrien Skomagasin Valkyriegata 2 22 46 34 64 Zanzibar Hegdehaugsveien 36 22 44 45 50 BOgSTADVEIEN magasinet #2 høst 2021

67


HER KAN DU PARKERE:


MINI ELECTRIC. ELECTRIC. MINI ELECTRIC.

Fra kr 3.500,-/MND* 3.500,-/MND* Uten Uten innskudd innskuddhos hos Bavaria Oslo. Oslo. Fra kr 3.500,-/MND* Uten innskudd hos Inkluderer blant annet: Bavaria Inkluderer blantOslo. annet: Varmestoler Varmestolerforan, foran,Navigasjon, Navigasjon,Ryggekamera, Ryggekamera,Sportsseter Sportssetermed med delskinn, Parkeringssensor delskinn, Parkeringssensor og ogVinterhjul. Vinterhjul. Inkluderer blant annet: Varmestoler foran, Navigasjon, Ryggekamera, Sportsseter med delskinn, Parkeringssensor og Vinterhjul. *Startleie/etableringsgebyr: kr 4 390,- Totalpris kr 172 390,- vil variere med rentenivået. 48 måneders bindingstid. Total kjørelengde 30 000 km. *Startleie/etableringsgebyr: kr 4 390,- Totalpris kr 172 390,- vil variere med rentenivået. 48 måneders bindingstid. Total kjørelengde 30 000 km. Leasing av elbil er fritatt for MVA ut 2021. MVA kan tilkomme for enkelte tjenester under leieperioden. Leasing av elbil er fritatt for MVA ut 2021. MVA kan tilkomme for enkelte tjenester under leieperioden. *Startleie/etableringsgebyr: kr 4 390,- Totalpris kr 172 390,- vil variere med rentenivået. 48 måneders bindingstid. Total kjørelengde 30 000 km. Bavaria Oslo Leasing av elbil er fritatt for MVA ut 2021. MVA kan tilkomme for enkelte tjenester under leieperioden. Bavaria Oslo

Breivollveien 31 Breivollveien 31 0668 Oslo 0668 Oslo Bavaria Oslo Tlf: 23 37 72 Tlf: 23 37 72 20 20 Breivollveien bavaria.no 31 bavaria.no 0668 Oslo

Tlf: 23 37 72 20


1. David Abotor (t.v.) og Pål Erik Johnsen har tilbrakt mye tid sammen gatelangs med asfalt under beina. Her på grønnere underlag i Frognerparken, der de gjerne tar seg en løpetur iblant. 2. Duoen blir motivert av å løpe sammen og drar hverandre fremover. 3. Til daglig jobber Pål Erik som butikksjef på Meny i Bogstadveien og har en stor interesse for mat. 4. Motebevisste David jobber som selger hos Filippa K og tar modelloppdrag ved siden av.

1

Tok til gatene sammen Pål Erik Johnsen og David Abotor jobber begge i handlegaten. Da pandemien gjorde at det meste måtte stenge ned, påvirket det arbeidsdagen deres ytterst forskjellig. Sammen hentet de energi i gatene med løpeskoene på. Nå har duoen tatt det hele til nye høyder. TEKST INGRI VALEN EGELAND FOTO INGRI VALEN EGELAND OG PRIVAT

70

I oppveksten bar begge samme klubbnavn på fotballdrakten – riktignok ikke på samme lag. Ett år skiller dem i alder, men de to spreke karene kommer fra samme sted, Gimsøy i Skien. – Vi var på hils og kjente til hverandre gjennom fotballen hjemme i Gimsøy, sier Pål Erik (38) og David (37). Det var like­ vel først etter at begge hadde begynte å jobbe i handlegaten på Majorstuen – der Pål Erik er butikksjef hos Meny i Bogstadveien og David selger hos Filippa K i Hegdehaugsveien – at de to vir­ kelig lærte hverandre å kjenne. I løpet av de siste årene har et solid vennskap utviklet seg gjennom deres felles lidenskap for å legge bak seg kilometer etter kilometer til fots. Tidligere tilbakela Pål Erik for det meste antallet løpte meter med gress under beina på fotballbanen, før han fikk lyst til å løpe lengre distanser. Mens Pål Erik helt opp i voksen alder holdt det gående som aktiv fotballspiller, tok friidretten og satsing på sprintdistan­ sene 200 meter og 400 meter etter hvert over for David. Inntil for fire år siden.

BOgSTADVEIEN magasinet #2 høst 2021

«Vi har det gøy når vi løper sammen og prater om det meste, så det blir mye vas og tull underveis» – Jeg var i grunnen litt lei av å drive med sprint og systema­ tisk trening uten at jeg fikk de resultatene jeg håpet på. Plutselig føltes det tungt å pakke bagen for å dra på trening på Bislett liksom. Det var ikke gøy lenger. Da var det på tide å slutte, sier David åpenhjertig. Året etter slang han seg imidlertid med på Sentrumsløpet fordi en kompis skulle delta. Det gjorde sitt til at gnisten ble tent på ny, og løpegleden kom tilbake.

Har blitt mange sene kvelder – Når jeg gjennomførte et ti kilometer langt løp såpass bra uten å ha trent meg opp eller forberedt meg noe på forhånd, ble jeg


2

3

4

nysgjerrig på hvordan jeg ville ha plassert meg om jeg faktisk hadde trent systematisk. Dette ble en trigger for å satse igjen for David, som fikk utarbeidet et ordentlig treningsprogram. Da sprinteren fikk øyn­ene opp for langdistanse, hektet distanseglade Pål Erik seg på treningen. – Jeg spiller i band. Så i en del år har jeg sittet mye bak trom­ mesettet, og det har blitt mange sene kvelder, så jeg ville komme meg i skikkelig form.

Fikk luftet hodet Da koronaviruset kom feiende over landet, ble det vesle tre­ ningsfellesskapet ekstra viktig for dem begge. – Jeg satt som en kone hjemme og ventet på at mannen skulle bli ferdig på jobb, humrer David. Mens han ble permittert da omtrent alt annet enn dagligvarebutikker ble pålagt å holde dørene stengt av smittevernhensyn, ble presset på dagligvarean­ satte som butikksjef Pål Erik og kollegene større enn noen gang. For David ble den felles treningsøkten noe å fylle dagene med – for Pål Erik et etterlengtet pusterom etter endt arbeidsdag. – Du blir utslitt og tung i hodet. Trening blir du ikke sliten av på den samme måten. Det føltes godt å kunne få luftet hodet etter en lang dag og bare løpe på, slår Pål Erik fast.

Hadde gatene for seg selv De to tok tomme gater i bruk for å trene. Med det fikk de sett den vanligvis travle handlegaten de arbeider i og området rundt med nye øyne.

– Alle satt inne. Det var ingen i gatene. Vi hadde dem helt for oss selv – det var litt deilig, sier duoen. Viktigst var det likevel at de hadde hverandre. – Det er sjelden begge to har en dårlig dag samtidig. På den måten kan vi dra hverandre fremover hele tiden. Jeg føler at jeg blir en mye bedre løper med ham ved siden av meg, konstaterer David. – Det er helt klart slik for min del også, legger Pål Erik kjapt til. – Vi har det gøy når vi løper sammen og prater om det meste, så det blir mye vas og tull underveis.

50.000 skritt om dagen Flere ganger i løpet av koronatiden passerte den spreke duoen 50.000 skritt hver om dagen. – Jeg var permittert i til sammen seks måneder. Da jeg kom tilbake på jobb for første gang, fikk jeg faktisk store muskel­ smerter, så jeg måtte ta smertestillende. Det ble en skikkelig omstilling for kroppen å gå fra å løpe så mye til å stå rett opp og ned på betonggolv i flere timer. Det var grusomt, forteller David lattermildt. Da trafikken og folkelivet tok seg opp igjen, måtte de to søke andre steder for å få trent, men de liker seg fortsatt i området og tar gjerne en løpetur i Frognerparken eller rundt Ullevål sykehus. Er de ute på skikkelig langtur, går kanskje veien helt til Fornebu eller Høvik. – Er jeg ute og løper alene en søndag, kan jeg fort legge bak meg 32 kilometer, sier Pål Erik. I gjennomsnitt løper både han og David nå 100 kilometer i uken.

Håndplukket som ambassadører Gjennom pandemien har de to vært drevet av egen motivasjon og hverandres støtte. Tidsmessig har de stort sett kun hatt egne pulsklokker å gå etter og måle seg med. Nylig fikk begge på sin side endelig testet kreftene skikkelig for første gang på lenge – og fikk bevis for at all treningen de har lagt ned i koronatider har gitt resultater. 18. september gikk → BOgSTADVEIEN magasinet #2 høst 2021

71


5. David og Pål Erik tøyer ut i Vigelandsparken.

5

nemlig Oslo Maraton, som i år feirer førti år, av stabelen for første gang siden pandemien brøt løs. Både David og Pål Erik er med sin positive treningsinnstilling håndplukket som ambassadører for det jubilerende gateløpet som er et av Norges største. Viktigst for dem begge er at det skal være løpegleden som driver både dem og andre fremover – uavhengig av hvilken form man er i og hvilket utgangspunkt man har.

Personlig rekord for begge – Oslo Maraton var vellykket for begge to. Alt klaffet hundre prosent. For min del var det en stor dag med ny personlig rekord, sier David. Han slo egen tidligere bestetid på ti kilometer, 36.36, med over halvminuttet og kom akkurat under 36 minutter med tiden 35.59. Også for Pål Erik, som løp over dobbelt så langt, ble det ny personlig rekord med nesten to minutters margin da han løp inn til tiden 1.13.55 og plasserte seg som nummer 37 i NM-feltet i halvmaraton. – Løpet gikk utrolig bra. Det var en vanvittig fin opplevelse i min første ordentlige konkurranse. Jeg var veldig spent på forhånd. Det er vanskelig å vurdere hvordan man best skal drive opptrapping mot løp og justere treningsmengden. Jeg roet ned litt de siste to dagene før halvmaratonen og følte jeg fikk forbe­ redt meg godt.

Dyrker matinteressen

72

Duoen mener man skal ta seg tid til å glede seg over gode re­ sultater. – Det er viktig å feire litt, konstaterer de to i kor. Da er god mat en viktig faktor. Selv om det like før løp helst er enkel kost som havregryn og frokostblanding det går i, og det rett etter målgang oftest er enkle kilder til raske karbohydrater som står høyest i kurs, disker Pål Erik ellers gjerne opp med treretters meny – kanskje klinkes det også til med en tiretters meny iblant. – Vi har heldigvis noen særdeles flinke kokker hos oss på Meny som jeg forsøker å suge til meg kunnskap fra og lære litt av – det hender de setter meg litt på plass også. Vi har hatt mange morsomme middager hjemme hos meg der kokkene har fått bol­

BOgSTADVEIEN magasinet #2 høst 2021

«Oslo Maraton var vel­lykket for begge to. Alt klaffet hundre prosent» tre seg, og jeg har plukket opp noen tips på kjøkkenet underveis, humrer Meny-butikksjefen i Bogstadveien, som i mange år før den tid jobbet hos Meny Colosseum. – David er for øvrig lidenskapelig opptatt av gin, så han bidrar med drinker innimellom, legger Pål Erik til.

Motebevisst modell Løping og god mat og drikke er likevel ikke det eneste som opp­ tar de to. David – som omgir seg med stilfulle plagg i hverdagen som selger hos Filippa K og tidligere har arbeidet hos Samsøe & Samsøe i Bogstadveien – er også modell og har en velutviklet motesans. Modelloppdrag ble det som så mye annet, på sin side lite av i koronatider. For Pål Erik, som er trommis i bandet Yonder, ble det hel­ ler ikke mange spillejobber. En annen drøm ble det også satt en effektiv stopper for da koronaviruset bredte om seg. – Jeg er en ivrig seiler. Akkurat like før pandemien brøt ut hadde vi parkert seilbåten vår i San Sebastian. Planen var å reise videre til Portugal etter at den hadde ligget noen måneder i vin­ teropplag der, men det lot seg naturlig nok ikke gjennomføre da. Nå håper jeg at vi kan få sluttført seilasen i slutten av oktober, forteller han. I desember setter imidlertid både Pål Erik og David kursen mot Spania med en gjeng på ti-tolv stykker på slep som heiag­ jeng. Der venter sesongavslutning for løpssesongen med mara­ ton i Malaga 12. desember. – Vi skal peise på og løpe fort. Det blir det første store løpsar­ rangementet vi deltar på utenlands for oss begge. Det gleder vi oss utrolig mye til. Vi har tre løp igjen før sesongen er over, så vi satser på at vi fortsetter den gode kurven etter Oslo Maraton, avslutter de to, som altså har lagt deler av det gode grunnlaget gatelangs på Majorstuen gjennom det siste drøye året. ○


Nyheter fra

Amundsen Sports

Amundsen Sports Waxed Cotton Cap

Amundsen Sports Peak Half Zip

399,-

1 699,-

Unisex

Minst

39,- i bonus!

Dame/Herre

Minst

169,- i bonus!

Amundsen Sports Groomer vest

Amundsen Sports Concord Regular Knickerbockers

3 999,-

2 499,-

Dame/Herre

Minst

399,- i bonus!

Anton Sport Bogstadveien Bogstadveien 2, 0355 Oslo bogstadveien@antonsport.no

Hverdager: 10 – 19 Lørdag: 10 – 18

Dame/Herre

Minst

249,- i bonus!

Opptil 30 % bonus

Bli medlem gratis på antonclub.no!


BUNADER FRA HELE LANDET

Kvalitet, kompetanse og personlig service i 25 år Uranienborgveien 3 • Tlf. 22 46 00 55 • www.haugtussa.no • Mandag-Fredag: 10-17 Lørdag: 10-14


Foto: Esten Borgos

BONDENS MARKED HØST OG JUL 2021 16. oktober (lør)

Vinkelplassen

10-16

23. oktober (lør)

Asker Torg

10-16

29. oktober (fre)

Vinkelplassen

11-17

30. oktober (lør)

Birkelunden

10-16

06. november (lør)

Vikaterrassen

10-16

12. november (fre)

Vinkelplassen

11-17

13. november (lør)

Lillestrøm Torv / Skøyen Torg

10-16

20. november (lør)

Vinkelplassen

10-16

21. november (søn)

Vinslottet på Hasle / Botanisk hage

11-16

27. november (lør)

Kolbotn Torg / Birkelunden

10-16

28.november (søn)

Bærums Verk

12-17

04. desember (lør)

Vinkelplassen / Asker Kulturhus

10-16

05. desember (søn)

Bærums Verk

12-17

11. desember (lør)

Bærums Verk / Kolbotn Torg

12. desember (søn)

Bærums Verk

12-17

16. desember (tors)

Vinkelplassen

11-17

17. desember (fre)

Vinkelplassen

11-17

18. desember (lør)

Vinkelplassen

10-16

19. desember (søn)

Bærums Verk

12-17

10-17 / 10-16

Gratis SMS i forkant av hvert marked? Send bm2 start til 26114 Tlf. 22 05 48 80

oslo@bondensmarked.no

bondensmarked.no


Foto: Catharina Caprino

Det du ikke ser: over 140 års erfaring. Bestill time til synsundersøkelse hos oss i dag.

kroghoptikk.no | 800 57 644


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.